Rozvrhy

Rozvrhy študijných skupín, miestností, učiteľov

Rozdelenie študentov do študijných skupín

Bakalárske štúdium - 1. ročník 

Rozdelenie do krúžkov (ak je z dôvodu vyššieho počtu študentov na študijnom programe potrebné) sa uskutoční na základe vstupného testu z anglického jazyka na zápise v septembri. V prípade, že sa študent nenachádza v zoznamoch, je potrebné kontaktovať p. Kočvarovú z Katedry jazykovej prípravy z dôvodu zaradenia do príslušných skupín.   

Bakalárske štúdium - 2. ročník

V prípade, že sa študent v zoznamoch nenachádza, je potrebné kontaktovať p. Velmovskú z dôvodu zaradenia do príslušných skupín.  

Bakalárske štúdium - 3. ročník
Magisterské štúdium 

Každý študent sa sám zaradí do krúžku tak, aby  mohol navštevovať zapísané povinne voliteľné a voliteľné predmety a tak, aby vzniknuté krúžky boli približne rovnako veľké. V prípade, že by sa objavilo veľa sťažností zo strany vyučujúcich na nerovnomerné rozdelenie študentov,  opätovne sa zavedie centrálne rozdelenie.

Zoznam všetkých skratiek študijných skupín (bakalárske aj magisterské štúdium)

Archívy rozvrhov

do roku 2011/2012 je k dispozícii iba archív rozvrhov učiteľov podľa pracovísk: