Rozvrhy učiteľov podľa katedier
Zimný semester 2002/2003

Katedra algebry a teórie čísiel
(KATC)

Benesova M.
  Str 8 10 1hod F108 Algebra                 c 2MI1
  Str 9 00 2hod F108 Algebra                 p 2M*

Cincura
  Uto 13 10 2hod  C3 Vybrane partie z teoretickej aritmetiky p 5PCF
  Uto 14 50 2hod  XI Linearna algebra             c 1MI1 1MT
  Str 13 10 2hod M126 Teoria kategorii             p 5mms
  Stv 11 30 2hod  C Linearna algebra             p 1M*
  Stv 14 50 2hod F232 Vseobecna topologia           p 3mms

Draskovicova
  Pon 16 30 2hod  V Algebra                 c 4MI
  Uto 16 30 2hod  C2 Algebra                 p 2PCF
  Str 14 00 2hod F108 Algebra                 p 4MI 4MT
  Str 16 30 2hod  VI Algebra                 c 4MT

Futas
  Pon 12 20 1hod  F2 Algebra a geometria           c 1f1
  Pon 13 10 1hod  F2 Algebra a geometria           c 1f3
  Pon 14 50 1hod  X Algebra                 c 2MD 2MF 2MT
  Pon 16 30 1hod  F2 Algebra a geometria           c 1f2

Gurican
  Uto 9 50 2hod  VI Vybrane kapitoly z algebry        p 4mms
  Str 11 30 2hod  B Algebra                 p 2i*
  Str 13 10 1hod  VI Algebra                 c 2i1
  Str 14 50 1hod  B Algebra                 c 2i2
  Stv 9 50 2hod  XI Vybrane kapitoly z algebry        p 4mms
  Stv 8 10 1hod I39 Algebra                 c 2ib nev
  Stv 11 30 1hod I39 Algebra                 c 2ib nev

Chuda
  Uto 15 40 2hod  V Algebra                 c 2m2
  Stv 15 40 2hod  V Algebra                 c 2m1

Katrinak
  Pon 9 50 2hod  V Univerzalne algebry a zvazy       p 4mms
  Uto 11 30 2hod  VI Uvod do teorie kodovania         p 3M* 3PCF 4mms
  Uto 14 00 2hod M126 Univerzalne algebry a zvazy       s 5mms
  Stv 11 30 2hod  B Algebra                 p 2m*

Korbas
  Pon 11 30 2hod F247 Diferencialna topologia         p 4mms
  Uto 11 30 2hod  A Linearna algebra             p 1*  1mef*
  Str 11 30 2hod  A Linearna algebra             p 1m* 1mef*

Legen
  Pon 11 30 2hod  XI Nelinearna a stoch. optimalizacia    p 3mng
  Pon 14 50 2hod M126 Banachove a C* algebry          p 5mms
  Uto 9 50 2hod F247 Teoria poli               p 3mms
  Stv 8 10 2hod  A Algebra                 p 1i*
  Stv 13 10 2hod VII Algebra                 c 1i4

Macaj
  Pon 13 10 2hod M126 Teoria cisel               p 5mms
  Pon 14 50 2hod  V Algebra                 c 1i6
  Str 9 50 2hod VII Algebra                 c 1i2
  Str 11 30 2hod  II Algebra                 c 1i1
  Str 14 50 2hod  F1 Algebra                 c 1i3
  Str 16 30 2hod  F1 Algebra                 c 1i5
  Stv 13 10 1hod  XI Algebra                 c 2i4
  Stv 14 00 1hod  XI Algebra                 c 2i3

Marcisova
  Uto 14 50 2hod C3  Algebra                p 4PCF
  Str 11.30 2hod B2-304 Algebra 2               c 4MBi
  Stv 11.30 2hod B1-301 Algebra 2               c 4MGl, MCh
  Stv 17.20 2hod B1-301 Algebra 2               c 4MGe

Porubcan
  Pon 8 10 1hod  C3 Algebra 1                c 2MBi
  Uto 8 10 1hod b304 Algebra 1                c 2MGl
  Uto 9 00 1hod b304 Algebra 1                c 2MGe
  Uto 10 40 1hod  C3 Algebra 1                c 2MCh

Sakalos
  Str 8 10 2hod  VI Linearna algebra a geometria       c 1m2
  Str 13 10 2hod  IV Linearna algebra a geometria       c 1m4

Salat
  Uto 9 50 2hod M126 Seminar z teorie cisel          s DRS  FMFI
  Str 9 00 2hod M126 Seminar z realnych funkcii        s DRS

Sleziak
  Uto 16 30 2hod M120 Linearna algebra             c 1MD
  Str 13 10 2hod  II Linearna algebra a geometria       c 1MI2
  Str 16 30 2hod F328 Linearna algebra             c 1MF1

Tomanova
  Uto 8 10 2hod VIII Kombinatorika              v 3M*  3PCF
  Uto 14 50 1hod  C Uvod do diskret. matematiky       p 3MD 3MF 3MT
  Uto 15 40 1hod  C Uvod do diskret. matematiky       c 3MD 3MF 3MT
  Str 9 50 2hod  VI Teoria grafov              p 3mms
  Str 13 10 2hod VII Algebra                 p 4MD  4MF
  Str 14 50 2hod  X Algebra                 c 4MD  4MF
  Stv 8 10 2hod VII Diskretna matematika           p 2mng
  Stv 13 10 2hod  B Uvod do diskretnej mat.         p 1m*

Zlatos P.
  Pon 9 50 2hod F232 Teoria mnozin a mat. logika       p 3mms
  Str 8 10 2hod  F2 Vybrane partie z teoretickej aritmetiky v 5M*
  Str 11 30 2hod  F1 Algebra a geometria           p 1f*

Ziman
  Pon 13 10 1hod VII Uvod do diskret. matematiky       c 1m3
  Pon 14 00 1hod VII Uvod do diskret. matematiky       c 1m2
  Pon 14 50 1hod VII Uvod do diskret. matematiky       c 1m4
  Pon 17 20 1hod  A Uvod do diskret. matematiky       c 1m1


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra ekonomickej a finančnej matematiky
(KEFM)

Boda J.
  Pon 8 10 2hod f110 Geodynamika               p 4fg
  Pon 9 50 2hod f110 Nelinearne metody v geofyzike      p 5fg
  Pon 14 00 2hod VIII Ekonofyzika               p 5fmg
  Uto 8 10 2hod  B Zaklady ekonomie             p 1bm  1mef* 1

Fidrmuc
  Uto 15 40 2hod F108 Zaklady teorie medzinarodnej integracie p 5mef
  Uto 17 20 2hod F108 Zaklady teorie medzinarodnej integracie p 5mef

Grendar

Imrisek
  Pon 8 10 2hod  F1 Principy uctovnictva           p 2bm  2me* 4m

Luptacik
  Pia 9 50 2hod XII Seminar z ekonomie            s 4mef

Kabat
  Str 16 30 2hod M208 Seminar z ekonomie            s 5mef
  Str 18 10 2hod M208 Seminar z ekonomie            s 5mef

Melichercik
  Pon 9 50 2hod  IX Financna matematika           p 4mef
  Str 9 50 2hod  XI Financna matematika           p 4mef

Nemethova
  Str 9 50 2hod M208 Databazy                 c 3mng

Palenik
  Pia 8 10 2hod F328 Ekonometricke modely Slovenska      p 5mef
  Pia 11 30 2hod XII Seminar z ekonomie            s 4mef

Pekar
  Pon 8 10 2hod  IX Jazyk C                 p 4mna
  Pon 9 50 2hod M208 Pouzitie databazovych systemov      v 5mna
  Uto 8 10 2hod VII Numericke metody             p 4mef
  Uto 11 30 2hod VII Teoria nekooperativnych hier       p 4mef
  Str 8 10 2hod  IX Databazy                 p 3mng
  Str 11 30 2hod  XI Experimentalna ekonomia         p 4mef

Rostekova
  Pon 17 20 2hod F108 Podnikove financie            p 2bm  2me*
  Pon 19 00 1hod F108 Podnikove financie            c 2bm  2me*

Toma
  Pon 9 50 2hod  X Mikroekonomia              p 3mef* 3mme
  Pon 17 20 2hod F109 Rozhodovacie techniky          p 4mef 5mng
  Stv 11 30 2hod  VI Mikroekonomia              p 3mef* 3mme
  Stv 14 00 2hod  I Medzinarodny obchod a financie      p 5mef

Ungvarsky
  Str 13 10 1hod  X Zaklady ekonomie             c 1fmg 1mng
  Stv 11 30 1hod III Zaklady ekonomie             c 1mef2
  Stv 13 10 1hod  II Zaklady ekonomie             c 1mef3
  Stv 14 00 1hod  II Zaklady ekonomie             c 1mef1


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra geometrie
(KG)

Boda E.
  Pon 9 50 2hod M120 Algebraicka geometria          p 4MD
  Str 13 10 2hod M120 Vybrane kapitoly z geometrie       p 5MD
  Str 14 50 2hod  KG Diplomovy seminar            s 5MD
  Stv 8 10 2hod M120 Algebraicka geometria          c 4MD
  Stv 9 50 2hod VII Linearna algebra a geometria       p 2mng
  Stv 11 30 1hod VII Linearna algebra a geometria       c 2mng

Bohdal
  Uto 8 10 2hod M217 Uvod do grafiky na PC          c 1MD
  Uto 9 50 2hod M217 Pocitacova geometria           c 5MD
  Uto 13 10 2hod M115 Plochy v CAGD              c 4mpg
  Str 9 50 2hod  KG Uvod do grafiky na PC          p 1MD
  Str 9 00 2hod M217 Krivky a plochy v poc. graf.       c 4ipg 4mmpg
  Pia 9 50 2hod  IV Architektura a prog. graf. zar.     p 3ipg 3mmpg 3m

Bozek
  Pon 8 10 2hod VII Geometria                p 3mpg
  Pon 9 50 2hod VIII Geometria                p 4mpg
  Stv 8 10 2hod VIII Geometria                p 4mpg
  Stv 9 50 2hod VIII Diferencialna geometria         p 3MD
  Stv 11 30 1hod VIII Diferencialna geometria         c 3MD

Chalmoviansky
  Pia 8 10 2hod VIII Geometricke modelovanie         p 5mpg
  Pia 9 50 2hod VIII Geometricke modelovanie         p 5mpg

Cizmar
  Pon 8 10 2hod M120 Geometria                c 4MD
  Pon 11 30 2hod M120 Geometria                p 4MD
  Pon 13 10 2hod  A Dejiny matematiky            p 5PCF 5M*
  Pon 15 40 2hod M120 Vybrane kapitoly z el. geometrie     v 3M*  3PCF

Imamovic
  Str 16 30 2hod F247 Geometria                c 4MF
  Stv 8 10 2hod  X Geometria                c 3MD
  Stv 9 50 2hod  II Geometria                c 4MT
  Stv 14 50 2hod  II Geometria                c 3MT
  Pia 8 10 2hod M120 Geometria                c 4MI
  Pia 9 50 2hod M120 Geometria                c 3MI
  Pia 11 30 2hod M120 Geometria                c 3MF

Kudlickova
  Pon 9 50 2hod F109 Geometria                p 3M*
  Pon 13 10 2hod M120 Technicke kreslenie           p 3MD
  Uto 8 10 2hod M120 Pocitacova geometria           p 5MD
  Str 8 10 3hod M120 Zobrazovacie metody           p 3mpg
  Str 10 40 2hod M120 Pocitacova geometria           p 5MD

Ungvarska
  Pon 9 00 1hod  XI Linearna algebra a geometria       v 1mng
  Pon 11 30 2hod VIII Diskret. geom. struktury         p 3mpg 4mpg
  Uto 9 50 2hod b304 Geometria                c 3PCF
  Str 9 00 2hod b303 Geometria                c 3PCF
  Str 15 40 2hod b201 Geometria                c 3PCF

Mikita
  Str 14 00 2hod VIII Pocitacova grafika            p 4mng
  Str 15 40 2hod  H6 Pocitacova grafika            c 4mng

Polednova
  Pon 9 00 2hod  C3 Geometria                p 2PCF
  Uto 9 00 2hod b446 Geometria                p 4PCF
  Uto 11 30 2hod  C2 Geometria                p 3PCF
  Str 8 10 2hod C201 Geometria                c 4PCF
  Str 9 50 2hod C201 Geometria                c 4PCF
  Stv 11 30 2hod C201 Geometria                c 3PCF

Sklenarikova
  Uto 9 50 2hod M120 Zobrazovacie metody           p 1MD
  Str 8 10 2hod  XI Zobrazovacie metody           p 1MD
  Str 10 40 2hod  V Zobrazovacie metody           p 2MD
  Stv 9 50 2hod F232 Zobrazovacie metody           p 2MD
  Stv 13 10 2hod M120 Zobrazovacie metody           c 2MD

Solcan
  Uto 9 50 2hod XII Aplikacie DG pre matematikov       p 4MD
  Uto 13 10 3hod F108 Projektivna geometria          p 2MD
  Str 14 50 2hod M120 Projektivna geometria          c 2MD
  Stv 9 50 2hod M120 Aplikacie DG pre matematikov       c 4MD
  Stv 11 30 2hod F108 Geometria                p 4MF  4MI  4M

Zatko V.
  Pon 8 10 2hod VIII Plochy v CAGD              p 4mpg
  Pon 11 30 2hod  VI Seminar                 s 5mpg FMFI
  Pon 13 10 2hod  C Geometria                p 2M*
  Str 8 10 2hod XII Linearna algebra a geometria       p 1mng
  Str 10 40 3hod  IV Krivky a plochy v poc. graf.       p 4ipg 4mmpg


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra matematickej analýzy
(KMA)

Barnovska
  Pon 10 40 2hod  II Cvicenie z matematickej analyzy     c 2m2
  Str 9 00 3hod  X Matematicka analyza           p 2mng
  Stv 9 50 2hod  IX Cvicenie z matematickej analyzy     c 2m2

Buchta
  Pon 11 30 2hod  F1 Matematika                c 2f2
  Pon 14 00 2hod  B Matematicka analyza           c 1i4
  Str 16 30 2hod F109 Matematika                c 2f2

Durikovic
  Pon 9 00 2hod  C Matematicka analyza           p 2m*
  Pon 11 30 2hod F232 Metody variacnych nerovnic v aplikaciach p 4mma 5mma
  Str 8 10 2hod F247 Parcialne diferencialne rovnice     p 4mma
  Stv 8 10 2hod  B Matematicka analyza           p 2m*

Feckan M.
  Pon 13 10 2hod  X Funkcionalna analyza           p 5mma
  Uto 11 30 2hod  X Funkcionalna analyza           c 5mma
  Str 9 50 2hod F247 Nelinearna analyza a diferencialna topol p 4mma
  Str 11 30 2hod F247 Parcialne diferencialne rovnice     c 4mma

Gera M.
  Pon 9 50 2hod VII Seminar z nelin. FA           s 4mma
  Pon 11 30 2hod VII Matematika                p 2fm* 2fzp
  Uto 11 30 2hod F109 Kurzw. integral             p 3mma
  Uto 14 00 2hod  V Matematika                p 2fm* 2fzp
  Str 7 20 3hod  II Vybrane kapitoly z matematiky      p 3PCF

Horna
  Pon 14 00 3hod  F2 Matematicka analyza           c 1f3
  Str 11 30 2hod F328 Matematicka analyza           c 1i6
  Str 15 40 2hod  B Matematicka analyza           c 1i1

Jaros J.
  Pon 15 40 2hod C1  Matematika                p 1PCF
  Uto 14 00 2hod F247 Biomatematika              p 3mmm
  Str 15 40 2hod  V Matematicka analyza           p 2bm  2me*
  Stv 9 50 2hod XII Matematicka analyza           p 2bm  2me*
  Stv 14 00 2hod F247 Obycajne diferencialne rovnice      p 3mma

Jaros F.
  Uto 8 10 2hod  X Matematicka analyza           c 1m4
  Uto 15 40 2hod  IV Matematicka analyza           c 2m1
  Str 16 30 2hod  C2 Matematika                p 1PCF
  Str 18 10 1hod  C2 Matematika                c 1PCF
  Stv 9 50 2hod  X Matematicka analyza           c 2m1
  Stv 14 50 2hod  X Matematicka analyza           c 1m4

Kramar
  Uto 15 40 2hod F247 Matematika                c 2fm* 2fzp
  Stv 15 40 2hod F247 Obycajne diferencialne rovnice      c 3mma

Kubacek
  Pon 9 50 3hod  A Matematicka analyza           p 1i*
  Uto 14 50 2hod F109 Matematicka analyza           c 2i3  2i4
  Str 9 50 2hod F109 Matematicka analyza           c 1i5
  Str 11 30 2hod VII Matematicka analyza           c 1mn*
  Stv 11 30 2hod F109 Funkcionalna analyza           c 3m**

Kupka
  Pon 8 10 2hod F108 Matematicka analyza           c 1MD
  Pon 13 10 2hod F108 Matematicka analyza           c 1MF1
  Pon 15 40 3hod b303 Aplikovana matematika          p 2PCF
  Stv 17 20 2hod b303 Matematicka analyza           c 2PCF

Laszloova
  Pon 12 20 2hod  II Matematicka analyza           c 2mng
  Uto 16 30 2hod  II Cvicenie z matematickej analyzy     c 1m3
  Str 16 30 2hod  X Cvicenie z matematickej analyzy     c 1m3

Marko
  Pon 16 30 2hod  II Obycajne diferencialne rovnice      p 4mng
  Str 17 20 1hod VII Obycajne diferencialne rovnice      p 4mng
  Str 18 10 1hod VII Obycajne diferencialne rovnice      c 4mng

Medved
  Pon 9 50 3hod  B Matematicka analyza           p 2i*
  Uto 8 10 2hod F247 Topologia a geom.            p 3mma
  Uto 11 30 1hod F247 Topologia a geom.            c 3mma
  Stv 8 10 2hod F247 Dynamicke systemy            p 4mma
  Stv 11 30 1hod F247 Dynamicke systemy            p 4mma
  Stv 12 20 1hod F247 Dynamicke systemy            c 4mma

Mozer
  Uto 13 10 3hod  F1 Matematika                p 2f*
  Str 16 30 2hod XII Matematika                c 2f1
  Stv 13 10 3hod  F1 Matematika                p 2f*
  Stv 15 40 2hod  I Matematika                c 2f1
  Pia 12 20 2hod  C Variacny pocet a teoria relativity    v 2f*
  Pia 14 00 2hod  C Vybrane kapitoly z matematiky      v 3f**

Pastor ml.
  Uto 8 10 2hod b303 Matematicka analyza           c 1PCF
  Uto 11 30 2hod XII Matematicka analyza           c 1i2
  Str 15 40 2hod F108 Matematicka analyza           c 2i1  2i2
  Stv 13 10 2hod  X Matematicka analyza           c 1i3

Seda
  Uto 9 50 2hod  II Aplikovana funkcionalna analyza     p 4mng
  Uto 13 10 2hod  II Diplomovy seminar            s 5mng
  Str 11 30 2hod F109 Funkcionalna analyza           p 3m**
  Stv 9 50 2hod F109 Funkcionalna analyza           p 3m**
  Pia 9 00 2hod M109 Obycajne diferencialne rovnice      s DRS  FMFI

Sisolakova
  Pon 9 50 2hod B301 Matematicka analyza           p 1PCF
  Pon 11 30 2hod b304 Matematicka analyza           c 1PCF
  Uto 9 50 2hod  C2 Matematicka analyza           p 1PCF
  Str 10 40 2hod  C3 Matematicka analyza           c 1PCF
  Str 17 20 2hod b404 Matematicka analyza           c 2PCF
  Stv 9 50 2hod  C2 Matematicka analyza           p 2PCF

Svana
  Uto 8 10 3hod  F2 Matematicka analyza           c 1f2
  Uto 10 40 3hod  F2 Matematicka analyza           c 1f1
  Uto 18 10 2hod  C1 Seminar                 c 1PCF
  Str 16 30 2hod  C1 Matematika                p 1PCF
  Str 18 10 2hod  C1 Matematika                p 1PCF

Valasek
  Pon 9 50 3hod  F2 Matematicka analyza           p 1f*
  Uto 14 50 3hod  F2 Matematicka analyza           p 1f*
  Stv 9 00 3hod  V Komplexna analyza            p 3mng
  Stv 11 30 1hod  V Komplexna analyza            c 3mng

Vencko
  Pon 9 50 3hod III Matematicka analyza           p 1mn*
  Uto 9 50 2hod  B Matematicka analyza           p 1m*
  Stv 11 30 2hod  A Matematicka analyza           p 1m*

Venckova
  Pon 12 20 2hod III Cvicenie z matematickej analyzy     c 1m1
  Pon 14 50 2hod  II Cvicenie z matematickej analyzy     c 1m2
  Uto 13 10 2hod  B Matematicka analyza           p 1MD  1MF
  Uto 16 30 2hod XII Cvicenie z matematickej analyzy     c 1m1
  Str 12 20 2hod F108 Matematicka analyza           p 1MD  1MF
  Str 15 40 2hod VIII Cvicenie z matematickej analyzy     c 1m2

Viszus
  Pon 9 00 3hod F328 Matematika                p 3f**
  Pon 15 40 3hod F328 Matematika                c 1fm* 1fzp
  Str 9 50 2hod  F2 Matematika                p 1fm* 1fzp
  Str 11 30 2hod  F2 Matematika                p 1fm* 1fzp


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra numerických a optimalizačných metód
(KNOM)

Businska
  Pon 12 20 3hod M223 Numericke metody LA           p 3mna
  Pon 14 50 1hod M223 Numericke metody LA           c 3mna
  Uto 8 10 2hod KNOM Problemy pri prakt. vyp.         v 3M*  3PCF
  Str 9 00 2hod KNOM Vybrane kapitoly z algebry        v 4mna
  Str 11 30 2hod  VI Maticovy pocet              p 3mng
  Str 13 10 2hod M223 Linearna algebra             c 1m1
  Str 14 50 2hod M223 Linearna algebra             c 1m3

Gliviak
  Pon 14 50 2hod  IX Sietova analyza             p 4mng
  Pon    3hod   Matematicka analyza           c 1PCF
  Stv 8 10 2hod KNOM VP                    v 3M*  3PCF
  Stv 9 50 2hod KNOM Petriho siete              v 3m

Hamala M.
  Pon 11 30 2hod F328 Nelinearne programovanie         p 3mef* 3mme 4i
  Uto 14 00 2hod F328 Nelinearne programovanie         p 3mef* 3mme 4i
  Stv 14 00 4hod M223 Nelinearne programovanie        p+c 4mna

Huta A.
  Pon 9 50 2hod  VI Financna matematika           p 3mng
  Pon 15 40 2hod  C3 Uvod do financii a zaklady uctovnictva  v 3M*  3PCF
  Uto 11 30 2hod KNOM Financna matematika           p 3mme
  Uto 14 50 2hod  C2 Zaklady financnej a poistnej matematiky p 5PCF 5M* 5mn
  Str 11 30 2hod Geo Numericke metody             p 3PCF

Chocholaty
  Pon 9 50 1hod M223 Diferencne metody riesenia DR      p 4mna
  Pon 10 40 1hod M223 Diferencne metody riesenia DR      c 4mna
  Pon 15 40 2hod b301 Zakladne numericke metody        v 3M*  3PCF
  Str 9 00 2hod M223 Numericke metody             p 4mng
  Str 11 30 1hod  X Numericke metody             p 4mng
  Str 12 20 1hod  X Numericke metody             c 4mng

Kacur
  Pon 8 10 2hod XII Numer. met. ries. dif. rov.       p 5mma
  Uto 9 50 2hod M223 Metoda konecnych prvkov         p 4mna
  Uto 11 30 2hod M223 Variacne met. dif. rov.         p 4mna
  Uto 17 20 2hod  IV Ries. konec. difuz. uloh         p 5mna

Plesnik
  Pon 8 10 2hod M223 Linearne programovanie a graf. algoritmy p 3mna 4mms
  Pon 11 30 2hod F109 Linearne programovanie          c 2mef1 3mem
  Str 10 40 2hod F108 Linearne programovanie          p 2me* 3mem 3m

Spal

Valkova
  Uto 14 00 2hod VIII Numericke metody             p 2mng
  Uto 15 40 2hod VIII Numericke metody             c 2mng
  Str 8 10 2hod F328 Numericka matematika           p 2m*
  Str 9 50 2hod F328 Numericka matematika           c 2m*
  Str 13 10 2hod  IX Numericka matematika           c 2m1
  Stv 14 00 2hod M217 Numericka matematika           c 2m*


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra teórie pravdepodobnosti a matematickej štatistiky
(KTPMS)

Babela

Harman
  Uto 8 10 1hod  IV Pravdepodobnost a statistika       c 3ita 3itp
  Uto 9 00 1hod  V Pravdepodobnost a statistika       c 3itm
  Uto 9 50 1hod III Pravdepodobnost a statistika       c 3ita
  Str 10 40 2hod M217 Vybrane partie z pocitacovej statistiky p 5mpm 5mps

Jankova
  Pon 9 50 2hod  XI Markovovske retazce           p 4mps
  Uto 10 40 2hod b404 Pravdepodobnost a stat.         p 5PCF
  Stv 8 10 2hod XII Teoria nahod. vyberu           p 3mps

Katina
  Pon 8 10 2hod M208 Pocitacova statistika          c 3mef1 3mef2
  Uto 9 00 2hod b102 Pravdepodobnost a statistika       c 5PCF
  Uto 11 30 2hod M208 Pocitacova statistika          c 3mef1 3mef2
  Str 13 10 2hod b102 Pravdepodobnost a statistika       c 5PCF
  Str 14 50 2hod b102 Pravdepodobnost a statistika       c 5PCF

Lamos
  Uto 10 40 3hod  C Pravdepodobnost a statistika       p 3i*
  Pia 9 50 2hod VII Poistna matematika            p 3mpm

Macutek
  Str 16 30 2hod b302 Statisticke metody            c 1PCF
  Stv 13 10 2hod B301 Statisticke metody            c 1PCF
  Stv 14 50 2hod B301 Statisticke metody            c 1PCF

Mikulecky

Nather
  Uto 13 10 2hod  C Pravdepodobnost a statistika       p 5M*
  Str 13 10 2hod F109 Vseobecna teoria poistenia        p 4mpm 5mef
  Stv 13 10 2hod  F2 Pravdepodobnost a statistika       p 3M*
  Stv 14 50 2hod XII Teoria pravdepodobnosti         p 3mps

Pastor
  Pon 14 50 2hod  C2 Statisticke metody            p 1PCF
  Uto 9 50 2hod VII Casove rady               p 4mef
  Uto 12 20 2hod M217 Analyza udajov pomocou pocitaca     p 4mpm 5mpm
  Str 14 50 2hod F109 Matematicke modely v demo.        p 4mpm 5mef 5m

Pazman
  Str 9 00 2hod M216 Bayesovska statistika          p 4mps 5mps
  Stv 11 30 2hod XII Regresne modely             p 4mps

Pietrzakova
  Stv 13 10 2hod VIII Pravdepodobnost a statistika       c 5MF
  Stv 15 40 2hod III Pravdepodobnost a statistika       c 5MD  5MT

Potocky
  Uto 12 20 2hod F328 Poistovnictvo              p 5mef
  Uto 8 10 2hod  XI Viacrozmerne stat. analyzy        p 4mps
  Uto 14 00 2hod XII Financna matematika           p 3mpm
  Str 9 50 2hod XII Teoria investicii            p 4mpm

Rublik
  Stv 9 50 2hod M216 Neparametricke statisticke metody    p 5mps
  Stv 11 30 2hod M216 Seminar                 s 5mps

Stano S.

Stehlik
  Pon 15 40 2hod  VI Pravdepodobnost a statistika       c 5MI
  Pon 17 20 1hod  VI Pravdepodobnost a statistika       c 3MD  3MT
  Uto 10 40 1hod  X Pravdepodobnost a statistika       c 3MI
  Stv 9 50 2hod M208 Pocitacova statistika          p 4mps
  Stv 15 40 1hod  XI Pravdepodobnost a statistika       c 3MF

Stulajter
  Pon 11 30 2hod XII Zaklady mat. statistiky         p 3mps
  Uto 9 50 2hod  XI Nahodne procesy             p 4mps
  Str 9 50 2hod  IX Zaklady mat. statistiky         p 3mps
  Stv 9 50 2hod  VI Statisticke metody            p 3mef* 3mme

Wimmer
  Stv 8 10 2hod M216 Biostatistika              p 4mps


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra základov matematiky a didaktiky matematiky
(KZDM)

Berekova
  Uto 10 40 1hod b446 Didaktika matematiky           p 4PCF
  Uto 11 30 2hod b304 Didaktika matematiky           c 4PCF
  Uto 16 30 2hod  XI Diplomovy seminar            s 5PCF 5M*
  Pia 9 50 2hod b301 Didaktika matematiky           c 4PCF

Dillingerova
  Uto 10 40 1hod  IV Didakticky sem. zo skol. mat.      c 3MD
  Pon 12 20 1hod F108 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 3MI
  Uto 11 30 1hod F109 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 3MF
  Uto 13 10 1hod III Didakticky sem. zo skol. mat.      c 3MT
  Str 9 50 1hod  V Didakticky sem. zo skol. mat. X     c 3MD  3MT
  Str 12 20 1hod  V Didakticky sem. zo skol. mat. X     c 3MF  3MI
  Str 13 10 1hod b404 Didakticky sem. zo skol. mat. X     s 3PCF
  Stv 12 20 1hod b303 Didakticky sem. zo skol. mat. X     s 3PCF
  Stv 13 10 1hod  IX Didakticky sem. zo skol. mat. X     c 1MI* 1MF1
  Pia 9 50 2hod b304 Didaktika matematiky           c 4PCF

Foldesiova
  Pon 13 10 3hod F109 Zobrazovacie metody           c 1MD
  Pon 15 40 1hod  A Didakticky sem. zo skol. mat. X     s 2MD  2MT
  Str 13 10 2hod  B Aplikacie DG pre matematikov       c 3MD
  Stv 8 10 1hod b404 Didakticky sem. zo skol. mat. X     s 2PCF
  Stv 14 00 1hod  IX Didakticky sem. zo skol. mat. X     c 2MI

Frkova
  Stv 14 50 1hod VIII Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1MF
  Stv 15 40 1hod VIII Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1MI1

Hecht
  Pon 16 30 2hod b304 Linearna algebra             c 1PCF
  Str 8 10 1hod  C2 Linearna algebra             p 1PCF

Janackova M.
  Str 14 50 1hod XII Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1MD  1MT
  Stv 7 20 2hod  VI Matematicka analyza           c 1MI1 1MT

Jodas
  Pon 9 00 1hod b301 Didakticky sem. zo skol. mat.      s 3PCF
  Pon 12 20 1hod b301 Didakticky sem. zo skol. mat.      s 3PCF
  Pon 13 10 1hod b301 Didakticky sem. zo skol. mat.      s 3PCF
  Pon 15 40 2hod B307 Vybrane partie z metodiky matematiky   v 3M*  3PCF
  Pon 17 20 1hod B307 Didakticky sem. zo skol. mat.      s 3PCF

Korenova
  Pon 11 30 2hod  H3 Didakticky softver            p 3MD  3MF  3M
  Str 9 00 2hod F248 IKT                   c 3MF
  Str 14 50 2hod  H3 IKT                   s 3MD  3MT

Kostyrko
  Stv 14 50 2hod  B Matematicka analyza           p 2M*
  Stv 16 30 2hod VII Matematicka analyza           c 2MI 2MT

Kupkova
  Str 8 10 2hod  V Didaktika matematiky           c 4MT
  Stv 9 00 1hod F109 Didaktika matematiky           p 4MI 4MT
  Stv 9 50 2hod F247 Didaktika matematiky           c 4MI
  Pia 8 10 1hod b303 Didakticky sem. zo skol. mat.      s 2PCF
  Pia 9 00 1hod b303 Didakticky sem. zo skol. mat. X     s 2PCF
  Pia 9 50 1hod b303 Didakticky sem. zo skol. mat.      s 2PCF

Matlakova
  Pon 17 20 2hod B301 Matematika                c 1PCF
  Stv 9 00 1hod b404 Didakticky sem. zo skol. mat.      s 2PCF
  Stv 12 20 1hod VIII Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2MD

Neubrunnova
  Pon 10 40 2hod b404 Matematicka analyza           c 3PCF
  Pon 14 00 2hod B307 Matematicka analyza           p 3PCF

Petrasova
  Stv 14 50 1hod  IX Didakticky sem. zo skol. mat.      s 1MF
  Stv 15 40 1hod  IX Didakticky sem. zo skol. mat.      s 1MI2

Regecova
  Str 13 10 1hod VIII Didakticky sem. zo skol. mat.      s 2MI

Rosa
  Pon 15 40 2hod F108 Hodnotenie a klasifikacia ako sucast ... v 3M*  3PCF
  Uto 16 30 2hod  C Matematicka analyza           p 1MI* 1MT
  Str 16 30 2hod  C Matematicka analyza           p 1MI* 1MT

Slavickova
  Str 8 10 2hod III Matematicka analyza           c 1MI2
  Stv 16 30 2hod F232 Matematicka analyza           c 2MI

Trencansky
  Pon 15 40 2hod  B Aplikacie DG pre matematikov       v 3M*
  Uto 14 00 1hod III Didaktika deskriptivnej geometrie    p 4MD
  Uto 14 50 2hod III Didaktika deskriptivnej geometrie    c 4MD
  Uto 16 30 2hod VII Diplomovy seminar            s 5PCF 5M*
  Stv 14 50 2hod M120 Aplikacie DG pre matematikov       p 3MD

Uhercikova
  Uto 11 30 2hod  IV Didaktika matematiky           c 4MD
  Uto 13 10 1hod  IV Didaktika matematiky           c DPS
  Uto 15 40 2hod  A Didaktika matematiky           c 4MF
  Str 9 00 1hod VII Didaktika matematiky           p 4MD  4MF

Vankus
  Pon 11 30 2hod b446 Linearna algebra             c 1PCF
  Uto 8 10 2hod b201 Linearna algebra             c 1PCF
  Stv 9 00 1hod b304 Didakticky sem. zo skol. mat.      s 2PCF
  Stv 10 40 1hod F108 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2MF

Visnyai
  Pon 10 40 2hod F108 Matematicka analyza           c 2MD
  Pon 13 10 3hod b446 Matematika                c 1PCF
  Pon 17 20 2hod  C1 Matematicka analyza           c 3PCF
  Stv 12 20 2hod  V Matematicka analyza           c 2MF

Zavadova
  Uto 12 20 1hod b301 Geometria                c 2PCF
  Uto 15 40 1hod G203 Geometria                c 2PCF
  Str 12 20 1hod b303 Didakticky sem. zo skol. mat.      s 1PCF
  Str 13 10 1hod  C3 Didakticky sem. zo skol. mat.      s 1PCF
  Str 14 00 1hod B205 Didakticky sem. zo skol. mat.      s 1PCF
  Str 14 50 1hod b304 Didakticky sem. zo skol. mat. X     s 1PCF
  Str 15 40 1hod XII Didakticky sem. zo skol. mat. X     c 1MD  1MT
  Stv 14 50 1hod b301 Didakticky sem. zo skol. mat.      s 1PCF
  Stv 15 40 1hod b301 Didakticky sem. zo skol. mat. X     s 1PCF
  Pia 9 50 1hod b404 Geometria                c 2PCF
  Pia 10 40 1hod b404 Geometria                c 2PCF


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra informatiky
(KI)

Bebjak
  Uto 8 10 3hod  C Pocitacove siete             p 4ips 5ips 5m
  Uto 10 40 1hod  V Pocitacove siete             c 5mng
  Uto 13 10 1hod VII Pocitacove siete             c 5ips
  Uto 14 00 1hod VII Pocitacove siete             c 4ips
  Uto 15 40 3hod  VI Formalne jazyky a automaty        p 4mim 5mim

Cervenka
  Pon 8 10 2hod  IV Objektova anal. a model.         p 4ips 5ips
  Pon 9 50 1hod  IV Objektova anal. a model.         c 4ips 5ips

Demeter
  Uto 9 50 2hod  H6 Programovaci jazyk C           c 1mng1
  Uto 15 40 2hod M208 Programovaci jazyk C           c 1mef2
  Uto 17 20 2hod M208 Programovaci jazyk C           c 1mef3

Duris
  Pon 10 40 3hod  C Tvorba efekt. alg.            p 3i*
  Str 14 50 2hod  II Diplomovy seminar            s 4ips

Dvorakova
  Pon 13 10 1hod  V Formalne jazyky a automaty        c 2i

Forisek
  Stv 9 00 1hod III Formalne jazyky a automaty        c 2i1

Gajdosikova
  Stv 9 00 1hod  IX Formalne jazyky a automaty        c 2i3

Graus
  Str 18 10 1hod  II Softwarove inzinierstvo         c 4ips
  Str 19 00 1hod  II Softwarove inzinierstvo         c 5ips

Hambalkova
  Uto 9 50 1hod  X Pocitac. sprac. textov          p 3mim
  Uto 17 20 3hod  A Operacne systemy a siete         p 2m*
  Str 14 50 3hod VII Operacne systemy             p 4mim 5mim

Hegedus
  Pon 15 40 1hod  I Strojove ucenie             p 4iui 5iui 4i
  Pon 16 30 1hod  I Strojove ucenie             c 4iui 5iui 4i
  Uto 10 40 2hod III Strojove ucenie             p 4iui 5iui 4i

Chladny
  Pon 14 00 1hod  V Diskretna matematika           c 1i6
  Pon 14 50 1hod F108 Diskretna matematika           c 1i5
  Stv 8 10 2hod  IV Teoria vypoc.              p 3itm 3itp 4i
  Stv 11 30 2hod  IV Teoria vypoc.              c 3itm 3itp 4i

Kopacik
  Str 16 30 2hod  II Seminar z bezpecnosti OS         s 4ips 5ips

Janacek
  Uto 14 00 2hod M217 Uvod do databaz. sys.          c 2i1  2i2
  Uto 15 40 2hod M217 Uvod do databaz. sys.          c 2i1  2i2

Kralovic
  Stv 9 50 1hod C  Paralelne architektury a programovanie  p 3bi  4ips 4i
  Stv 10 40 2hod M217 Paralelne architektury a programovanie  c 3bi  4ips 4i
  Stv 14 50 1hod  XI Formalne jazyky a automaty        c 2i2

Mederly Pavol
  Uto 16 30 2hod  B Softwarove inzinierstvo         p 4ips 5ips

Minkwitz
  Uto 8 10 2hod  II IT-systems                p 4ips

Mrazik
  Pon 8 10 2hod  A Uvod do internetu            p 1i*
  Pon 10 40 3hod  IV Objektove databazy            p 4ips 5ips
  Uto 17 20 3hod  F2 Uvod do OOP               v 2i*  4m** 4ip

Nyiri
  Pon 17 20 2hod III Seminar system. admin.          v 4ips 5ips

Odrobina
  Uto 11 30 2hod  T3 Numericke metody             c 3fe  3foo 3f
  Uto 15 40 2hod M208 Programovaci jazyk C           c 1mef2
  Uto 17 20 2hod M208 Programovaci jazyk C           c 1mef3
  Pia 11 30 2hod  T3 Numericke metody             p 3fe  3foo 3f

Olejar
  Pon 14 00 2hod III Kombinatoricka analyza          p 3itm 4itm
  Uto 8 10 2hod  A Principy pocitacov            p 1i*
  Stv 9 50 2hod  IV Kombinatoricka analyza          p 3itm 4itm

Pastorova
  Pon 16 30 2hod XII Biologicky motivovana teoria jazykov   v 4itm 5itm
  Uto 12 20 1hod  VI Biologicky motivovana teoria jazykov   v 4itm 5itm
  Uto 13 10 1hod  VI Biologicky motivovana teoria jazykov   c 4itm 5itm
  Pia 9 50 2hod  X Dynamicke internetove aplikacie     p 5mim
  Pia 11 30 2hod M217 Dynamicke internetove aplikacie     c 5mim

Privara
  Stv 14 50 3hod INFs Formalna semantika a ...         p 3itp 4itp

Prochazka
  Uto 13 10 2hod  VI Algoritmy a dat. struktury        p 3mim
  Uto 14 50 1hod  VI Algoritmy a dat. struktury        c 3mim
  Str 8 10 2hod  B Algoritmy a dat. struktury        p 2i*
  Str 14 50 2hod III Pocitacova algebra            v 5mms
  Stv 9 50 2hod  B Algoritmy a dat. struktury        p 2i*

Ricanyova
  Uto 8 10 1hod III Teoria grafov              c 3ita
  Uto 9 00 1hod  IV Teoria grafov              c 3ita 3itp
  Str 14 00 2hod  V Uvod do databaz. sys.          c 2i3  2i4
  Str 15 40 2hod M217 Uvod do databaz. sys.          c 2i3  2i4

Risak
  Str 12 20 3hod III Hypermedialne sys.            p 3ips 4ips 5i
  Stv 13 10 2hod F109 Hypermedialne sys.            s 3fe  4ips 5i

Rovan
  Pon 8 10 2hod  B Formalne jazyky a automaty        p 2i*
  Pon 14 00 1hod  II Formalne jazyky a automaty        c 2i1
  Stv 14 00 3hod  A Teoria paralel. vypoctov         p 3ita 4ita
  Pia 8 10 1hod  B Teoria paralel. vypoctov         c 3ita
  Pia 9 00 1hod  B Teoria paralel. vypoctov         c 3ita
  Pia 9 50 1hod  B Teoria paralel. vypoctov         c 4ita

Slastan
  Uto 18 10 2hod  II Softwarove inzinierstvo         p 4ips

Skoviera
  Uto 9 50 1hod  V Teoria grafov              c 3itm
  Str 8 10 3hod  C Teoria grafov              p 3i*
  Str 14 50 2hod  IV Diplomovy seminar            s 4itm

Stanek M.
  Pon 15 40 2hod  IV Kryptologia               v 3itm 4itm
  Uto 8 10 1hod  V Tvorba efekt. alg.            c 3itm
  Uto 9 00 1hod III Tvorba efekt. alg.            c 3ita
  Uto 9 50 1hod  IV Tvorba efekt. alg.            c 3ita 3itp
  Uto 14 00 2hod  IV Kryptologia               p 3itm 4itm

Sturc
  Pon 14 50 2hod  C Uvod do databaz. sys.          p 2i*
  Uto 14 50 2hod VII Uvod do databaz. sys.          c 2i1  2i2
  Stv 14 00 2hod  VI Diplomovy seminar            s 5ips

Suster
  Pon 10 40 2hod  I Teoria programovania           p 4FI  4MI
  Pon 14 50 2hod  XI Diskretna matematika           c 1FI  1MI1
  Uto 8 10 2hod XII Diskretna matematika           c 1MI2
  Uto 11 30 2hod F108 Diskretna matematika           p 1FI  1MI*

Toman
  Str 8 10 2hod  A Diskretna matematika           p 1i*
  Str 12 20 1hod VIII Diskretna matematika           c 1i4
  Str 13 10 2hod XII Enumeracia diskret. struktur       v 3itm 4itm 5i
  Stv 14 00 2hod  V Diplomovy seminar            s 5it* 5iui 5i

Zervan
  Str 14 00 2hod M217 Uvod do databaz. sys.          c 2i3  2i4
  Str 9 50 1hod  I Diskretna matematika           c 1i3
  Stv 12 20 1hod VII Diskretna matematika           c 1i1
  Stv 13 10 1hod  VI Diskretna matematika           c 1i2


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra počítačovej grafiky a spracovania obrazu
(KPGSO)

Cibulka
  Uto 9 50 2hod F108 Pocitacova grafika pre TV        v 4mmpg 4mpg 5i

Cunderlik
  Uto 18 10 2hod III Zakl.pojmy z bank.            v 3ipg 3mmpg 3m

Fano
  Uto 12 20 2hod MLC Metody sprac. biosig. a PG        v 4ipg 4mpg
  Uto 16 30 2hod MLC Spracovanie obrazu            v 3ipg 3mmpg 3m

Ferko A.
  Pia 11 30 2hod  IV Graf. normy a systemy          p 4ipg 4mmpg 4m
  Pia 14 00 2hod F109 Diplomovy seminar            s 4ipg 4mpg 5i

Ftacnik M.
  Str 18 10 2hod  VI Heuristicke metody            v 3ipg 3mmpg 3m

Haverlikova
  Str 8 10 1hod VII Geometria                c 2MD
  Str 14 00 1hod  VI Geometria                c 2MI1
  Str 14 50 1hod  VI Geometria                c 2MF  2MT

Kotrec
  Uto 13 10 2hod F109 Open GL                 v 3ipg 3mmpg 3m

Kys
  Pia 8 10 2hod  C Teoria grafov              p 2m*
  Pia 9 50 1hod  C Teoria grafov              c 2m1
  Pia 10 40 1hod  C Teoria grafov              c 2m2

Martinka
  Pon 18 10 2hod  IX Fotorealisticke zobrazovanie       v 4ipg 4mmpg 4m

Ponik T.
  Uto 8 10 2hod  H3 Uvod do grafiky na PC          c 1MD

Placek
  Pon 14 50 1hod M120 Technicke kreslenie           c 3MD
  Str 9 50 2hod VIII Pocitacova grafika            p 3FI  3MI
  Stv 11 30 1hod  H3 Pocitacova grafika            c 3FI  3MI
  Stv 12 20 1hod  H3 Pocitacova grafika            c 3MI

Regec

Slavkovsky
  Str 16 30 2hod F232 Algoritmy viditelnosti          v 4ipg 4mpg 5mpg
Sramek
  Str 13 10 2hod  XI GNU/Linux, principy a prostriedky    v 3ipg 3mmpg 4i
  Str 14 50 2hod  XI Vizualizacia viacrozmernych dat     v 4ipg 4mmpg 4m

Stanek S.
  Uto 8 10 2hod  VI Pocitacova animacia           v 4ipg 5mpg
  Uto 9 50 2hod F248 Pocitacova grafika            c 5FI  5MI
  Uto 11 30 2hod  II Pocitacova grafika            p 5FI  5MI

Zimanyi
  Pon 9 00 2hod M115 Pocitacova grafika            c 3ipg 3mmpg
  Uto 8 10 2hod M115 Pocitacova grafika            c 3ipg 4ipg
  Uto 9 50 2hod M115 Pocitacova grafika            c 3mpg
  Uto 11 30 2hod  IX Aplikacie PG               c 3mpg 4mpg
  Uto 14 50 2hod  II Pocitacova grafika            p 3ipg 3mmpg
  Str 10 40 2hod M115 Pocitacova grafika            c 3ipg
  Stv 14 00 2hod  IV Pocitacova grafika            p 3mpg


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra vyučovania informatiky
(KVI)

Baranovic
  Pon 8 10 2hod T66 Internet ako pomocnik ucitela      v 3FI  3MI
  Pon 9 50 2hod  H6 Programovaci jazyk C           c 1m2
  Pon 11 30 2hod  H6 Programovaci jazyk C           c 1m3

Blaho
  Pon 14 50 1hod XII Diplomovy seminar z informatiky     s 5FI  5MI
  Pon 15 40 1hod XII Diplomovy seminar z informatiky     s 4FI  4MI
  Pon 16 30 2hod  H3 IKT                   p 2FI  2MI2
  Uto 9 50 2hod  A Programovanie              p 1i*  1FI  1M
  Uto 15 40 2hod  IX Seminar                 s 3FI  3MI
  Str 17 20 2hod F248 Rocnikovy projekt            s 2i*
  Stv 9 50 2hod  A Programovanie              p 1i*  1FI  1M

Cizmazia

Fraasova
  Stv 8 10 2hod  H3 IKT                   c 1MD
  Stv 9 50 2hod  H3 IKT                   c 1MD

Hanzel
  Pon 15 40 2hod  H6 Programovaci jazyk C           c 1m4
  Pon 17 20 2hod M208 Programovaci jazyk C           c 1mef1

Haskova
  Uto 9 50 2hod  H3 Programovaci jazyk C           c 1mng
  Uto 11 30 2hod VIII Programovanie              c 1i5
  Str 11 30 2hod XII Programovanie              c 1i2

Hrusecka
  Pon 11 30 2hod T66 Programovanie              c 1FI  1MI2
  Pon 13 10 1hod  H6 Praktikum z programovania        c 1FI  1MI2

Hrusecky
  Pon 13 10 2hod T66 Programovanie              c 1*
  Uto 11 30 2hod  H6 IKT                   c 3FI  3MI
  Str 9 50 2hod III Programovanie              c 1i4
  Str 13 10 2hod  H6 IKT                   c 2MD  2MT

Jaska
  Str 16 30 3hod  I Pocitacove siete             v 5FI  5MI
  Stv 16 30 2hod  H3 Programovaci jazyk C           v 3FI  3MI

Kalas I.
  Uto 16 30 2hod III Vypocty so symbolmi a Logo        c iDPS 2FI  2M
  Str 13 10 2hod  H3 IKT                   c 2MF
  Stv 9 50 2hod  I Vypocty so symbolmi a Logo        p 2FI  2MI
  Pia 8 10 2hod  I Tvorba pedagogickeho software      p iDPS 3FI  3M

Kubincova
  Pon 8 10 2hod  H6 Udajove struktury            c 2FI  2MI
  Pon 11 30 2hod  IX Programovanie              c 1MI1
  Str 9 00 1hod  H6 Praktikum z programovania        c 1MI1
  Str 10 40 3hod  I Udajove struktury            p 2FI  2MI
  Stv 11 30 2hod F248 Rocnikovy projekt            s 2i3

Lehotska
  Pon 13 10 2hod F248 Rocnikovy projekt            s 2i1
  Pon 14 50 2hod  H3 IKT                   p 2MI1
  Uto 8 10 2hod  H6 IKT                   c 1MI1
  Uto 11 30 2hod  IX Programovanie              c 1bi  1i6
  Uto 14 00 2hod  H6 IKT                   c 1FI  1MI2

Ludrovska

Pardubska

Salanci
  Pon 14 00 2hod  H6 Programovaci jazyk C           c 1m1
  Pon 16 30 2hod F248 Rocnikovy projekt            s 2i2
  Uto 14 00 2hod  IX Principy pocitacov            p 3FI  3MI
  Str 9 50 2hod  A Programovanie              p 1m*
  Str 11 30 1hod VIII Principy pocitacov            c 3FI  3MI

Tomcsanyi
  Pon 13 10 2hod  IV Systemove programovanie         p 4FI  4MI
  Pon 14 50 1hod  IV Systemove programovanie         c 4FI  4MI

Tomcsanyiova

Varga
  Uto 14 50 2hod  H3 IKT                   c 1MF1
  Uto 16 30 2hod  H3 IKT                   c 1MF2

Wagner

Winczer
  Pon 9 50 2hod T66 Diskretna matematika           c 2FI  2MI*
  Pon 11 30 2hod  V Dejiny informatiky            p 5FI  5MI
  Stv 9 50 2hod T65 Funkcionalne programovanie        p 3itp
  Stv 11 30 2hod  X Diskretna matematika           p 2FI  2MI*

Zeman M.
  Pon 12 20 2hod  I Programovanie              c 1i3


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Ústav aplikovanej matematiky
(UAM)

Brunovsky
  Str 8 10 2hod F109 Stochasticke metody operacnej analyzy  p 4mef
  Pia 9 50 2hod F328 Diplomovy seminar            s 5mef

Filo
  Pon 9 50 1hod M201 Klasicke metody riesenia DR       p 3mna
  Pon 10 40 1hod M201 Klasicke metody riesenia DR       c 3mna
  Uto 14 00 2hod  A Matematicka analyza           p 1bm  1me*
  Str 13 10 2hod M201 Modely prudenia tekutin         p 4mmm
  Stv 9 50 2hod  F2 Matematicka analyza           p 1bm  1me*

Halicka
  Str 10 40 2hod M201 Programovanie              p 5mef
  Stv 13 10 2hod F328 Optimalne riadenie            p 3mef* 3mme

Kodnar
  Pon 8 10 2hod M201 Mechanika kontinua            p 4mmm
  Pia 10 40 2hod M201 Matematicke modely mechaniky       p 5mma 5mmm

Kollar M.
  Pon 15 40 2hod  A Matematicka analyza           c 2mef
  Uto 15 40 2hod  X Matematicka analyza           c 1mef1
  Str 16 30 2hod III Matematicka analyza           c 1mef1
  Stv 8 10 2hod  II Matematicka analyza           c 2mef

Kordos
  Pon 16 30 2hod  XI Matematicka analyza           c 1mef2
  Str 16 30 2hod  IV Matematicka analyza           c 1mef2

Krajcovic
  Str 13 10 2hod  C Maticovy pocet              p 2bm  2mef
  Stv 11 30 2hod  XI Linearna algebra a geometria       c 2mef
  Stv 13 10 2hod XII Linearna algebra a geometria       c 1mef2
  Stv 15 40 2hod  VI Linearna algebra a geometria       c 1mef3

Luptacik
  Pia 9 50 2hod XII Seminar z ekonomie            s 4mef

Quittner
  Uto 8 10 2hod  IX Vybrane partie z matematickej analyzy  p 3mef1 3mef2

Revallo M.

Sevcovic
  Uto 9 50 2hod  IX Parcialne diferencialne rovnice     p 3mef1 3mef2
  Uto 15 40 2hod  F1 Parcialne diferencialne rovnice     c 3mef1
  Uto 17 20 2hod  F1 Parcialne diferencialne rovnice     c 3mef2

Zauskova
  Str 8 10 2hod  IV Matematicka analyza           c 1mef3
  Stv 14 50 2hod  C Matematicka analyza           c 1mef3


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Ústav informatiky
(UI)

Benuskova

Gruska D.

Borovansky
  Uto 16 30 2hod  UI Systemy na prepis. termov        p 4iui 5iui
  Stv 11 30 2hod  H6 Funkcionalne prog.            c 4i

Gruska J.
  Pon 15 40 2hod  UI Kvantove algoritmy a automaty      v 4iui 5iui

Guller
  Str 9 50 2hod  B Logika pre informatikov         p 2i*
  Stv 13 10 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 2i1
  Stv 14 00 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 2i2
  Stv 14 50 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 2i3
  Stv 15 40 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 2i4
  Stv 16 30 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 2i5

Habdak
  Pon 9 50 1hod  I Uvod do UI                c 3iui 4iui
  Uto 13 10 1hod  I Uvod do UI                c 3iui 4iui
  Str 10 40 3hod  C Uvod do UI                p 3bi  3iui

Jarosova
  Pon 18 10 2hod  I Uvod do vseobecnej jazykovedy      p 3iui 4iui 5i

Komara
  Stv 8 10 2hod  I Teoria vypocitatelnosti pre prog.    p 3itm 3itp 4i
  Stv 11 30 2hod  H6 Teoria vypocitatelnosti pre prog.    c 3itm 3itp 4i

Kvasnicka
  Uto 11 30 2hod  I Evolucne algoritmy            p 4iui 5iui
  Str 13 10 4hod F232 Struktura biomakromolekul        p 4fbf

Lucny

Mraz

Nagy J.
  Uto 17 20 2hod M217 Expertne systemy             c 4iui
  Stv 9 50 2hod  H6 Interaktivne programovanie        c 4iui 5iui 4i
  Stv 11 30 2hod  I Interaktivne programovanie        p 4iui 5iui 4i

Petrovic

Popper
  Uto 15 40 2hod  I Expertne systemy             p 3iui 4iui

Ruisel
  Pon 16 30 2hod  C Zaklady kognitivnej psychologie     p 3iui 4iui 5i

Ruzicka P.

Sefranek
  Pon 9 00 2hod  I Reprezentacia znalosti a inferencia   p 3iui 4iui 5i
  Pon 14 00 1hod  I Reprezentacia znalosti a inferencia   p 3iui 4iui 5i
  Pon 14 50 1hod  I Reprezentacia znalosti a inferencia   c 3iui 4iui 5i
  Uto 14 00 2hod  I Seminar z UI               s 3iui 4iui 5i
  Str 13 10 2hod  I Diplomovy seminar            s 5iui
  Str 14 50 2hod  I Diplomovy seminar            s 4iui

Szilassy
  Str 13 10 2hod F248 Rozpoznavanie reci            c 4iui
  Str 16 30 2hod  XI Rozpoznavanie reci            v 4iui 5iui

Takac
  Uto 8 10 2hod  I Kvalitativne usudzovanie         p 4iui 5iui
  Uto 9 50 2hod  I Kvalitativne usudzovanie         c 4iui 5iui

Voda

Vittek
  Pon 17 20 2hod  B UNIX pre pouzivatelov          s 3FI  3MI  3i
  Pon 18 10 2hod F248 Rocnikovy projekt            s 2i4
  Uto 18 10 1hod  UI Systemy na prepis. termov        c 4iui 5iui
  Str 15 40 2hod  UI Programovanie s obmedzeniami       s 4iui 5iui


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Astronomický ústav
(AU)

Dzifcakova
  Pon 9 50 2hod Fxxx Spektroskopia v astronomii        v 4faa
  Uto 9 00 3hod F112 Teoreticka astrofyzika          p 4faa
  Uto 11 30 2hod F112 Teoreticka astrofyzika          c 4faa

Gajdos S.
  Str 11 30 2hod F112 Medziplanetarna hmota          p 4faa

Hajdukova
  Str 14 00 2hod F112 Seminar                 s 4faa 5faa
  Stv 9 50 2hod F112 Nebeska mechanika            p 4faa 5faa
  Stv 11 30 1hod F112 Nebeska mechanika            c 4faa 5faa
  Pia 15 40 3hod F112 Laboratorne prace            l 4faa

Heinzel

Klacka
  Pon 9 00 3hod F112 Galakticka a mimogalakticka astronomia  p 5faa
  Pon 11 30 2hod F112 Galakticka a mimogalakticka astronomia  c 5faa
  Uto 14 00 2hod F112 Numericke metody             p 4faa
  Uto 15 40 1hod F112 Numericke metody             c 4faa

Kornos

Kovacik
  Uto 7 20 2hod b404 Fyzika                  c 1PCF
  Str 7 20 2hod b446 Fyzika                  c 1PCF

Kulinova
  Pon 13 10 2hod F112 Kozmicka elektrodynamika         c 4faa

Palus
  Str 9 00 3hod F112 Kozmicka elektrodynamika         p 4faa

Porubcan
  Stv 14 00 3hod F112 Zaklady astronomie a astrofyziky     p 3faa
  Pia 9 00 2hod F112 Zaklady astronomie a astrofyziky     c 3faa


Sersen

Zverko
  Str 17 20 2hod F  Vybrane prob. z astrofyziky       v 4faa


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra biofyziky a chemickej fyziky
(KBCHF)

Babincova
  Pon 13 10 2hod KBF Uvod do biomechaniky           v 4fmf
  Uto 9 50 2hod F232 Lipozomy v medicine           v 4fbf

Babinec

Bacharova
  Str 9 00 3hod MLC Specifika prace I.T.           v 5fmf
  Stv 15 40 3hod MLC Elektrokardiografia           v 5fmf

Haverlik
  Uto 8 10 2hod F328 Programovanie              p 3fmf
  Uto 15 40 2hod KBF Seminar z pocitacoveho modelovania    v 4fbf
  Str 13 10 2hod F328 Matematicke modelovanie biosystemov   c 4fmf
  Str 14 50 2hod KBF Diskretna matematika           p 2fmf
  Str 16 30 2hod KBF Databazy a IS v medicine         v 4fmf
  Stv 8 10 1hod KBF Numericke metody             p 3fbf
  Stv 9 00 1hod KBF Numericke metody             c 3fbf
  Stv 9 50 2hod KBF Matematicke modelovanie biosystemov   p 4fmf
  Uto 11 30 1hod KBF Zaklady modelovania           p 4fbf
  Uto 12 20 1hod KBF Zaklady modelovania           c 4fbf

Hianik
  Uto 14 00 2hod F232 Biosenzory                v 4fbf 4fmf
  Str 14 00 3hod F247 Bioenergetika              v 4fzp 5fbf 5f

Hubac
  Pon 13 10 2hod F247 Kvantova teoria             p 4fbf

Chorvat
  Uto 8 10 2hod F232 Molekulova dynamika           p 4fbf
  Uto 13 10 3hod KBF Aplikacia ultrazvuku v medicine     v 5fmf
  Str 8 10 3hod KBF Prakticka analyza spektier        v 5fbf
  Str 11 30 2hod F232 Kvantitativne metody v medicine     p 5fmf
  Str 14 50 2hod  C Medicinska biofyzika           p 4fmf
  Stv 8 10 2hod F232 Experimentalne metody lek.fyz.      p 4fmf
  Stv 11 30 2hod F232 Radiacna biofyzika            v 4fmf

Chorvat ml.
  Stv 13 10 3hod KBF Lasery v medicine            v 5fmf

Kovacova
  Str 10 00 2hod LFUK Zaklady nukl. med. met.         v 4fmf

Kozlikova

Krivanek
  Pon 16 30 3hod F350 Praktikum zo zakladov elektroniky    l 4fmf
  Uto 15 40 3hod F350 Praktikum zo zakladov elektroniky    l 4fmf
  Str 10 40 3hod F350 Praktikum zo zakl. el.          l 4fbf
  Str 16 30 2hod  T3 Spracovanie dat             c 5fbf

Kvasnicka
  Str 13 10 4hod F232 Struktura biomakromolekul        p 4fbf

Mach
  Pon 14 50 2hod KBF Teoreticke zaklady spektroskop. met.   v 4fbf
  Uto 11 30 2hod F232 Fyzikalna chemia             p 3fbf 3fzp
  Str 8 10 3hod F350 Spec. prakt. z exp. metod        l 4fbf

Redhammer
  Uto 9 50 4hod F350 Klin.fyziol.dych.systemov        v 5fmf

Richterova
  Stv 14 00 3hod f86 Fyzikalne praktikum           l 2fmf

Ruttkay
  Pon 9 50 3hod KBF Biofyzika virusov            v 5fbf 5fmf

Sikurova
  Str 9 50 2hod  UF Fyzikalne analyticke metody       p 2fzp
  Stv 8 10 5hod F328 Diplomovy seminar            s 5fbf 5fmf
  Stv 15 40 2hod KBF Uvod do teor. a exp. met. zamerania   s 3fbf
  Pia 9 50 3hod KBF Fotobiologia               v 5fmf
  Pia 13 10 3hod KBF Fotobiofyzika              v 5fbf

Urban J.
  Pon 8 10 2hod KBF Fyzika polymerov             v 4fmf

Waczulikova
  Pon 9 50 3hod F107 Spec. prakt. z exp. metod        l 4fmf


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra fyziky plazmy
(KFP)

Brezna
  Str 13 10 2hod f51 Fyzika povrchov             v 4fe  4fp  5f
  Stv 9 00 3hod F113 Praktikum z elmag.            l 2fmg
  Pia 8 10 3hod F113 Praktikum z mech. a molek. fyz.     l 1f1
  Pia 10 40 3hod F113 Praktikum z mech. a molek. fyz.     l 1f1

Cervenan
  Pon 10 40 1hod f51 Diagnostika plazmy            p 4fp
  Str 12 20 5hod f73 Fyzika                  c 2PCF
  Str 16 30 3hod f56 Praktikum z vakuovej fyz. a fyz. plazmy l 4fe  4fp  4f

Chorvatova
  Uto 13 10 2hod  F2 Vlny a optika              p 2FI  2MF
  Str 10 40 2hod f51 Laserova spektroskopia          p 4fp  5fbf 5f
  Str 12 20 1hod f51 Laserova spektroskopia          p 5fbf
  Str 14 50 2hod  F2 Vlny a optika              p 2fzp
  Stv 8 10 2hod  F2 Vlny a optika              p 2FI  2MF
  Stv 11 30 2hod  F2 Vlny a optika              p 2fzp

Hajossy
  Uto 8 10 2hod f51 Mechanika a molekulova fyzika      p 1fzp
  Uto 11 30 2hod  F1 Fyzika                  p 1PCF
  Str 8 10 2hod  F1 Mechanika a molekulova fyzika      p 1f*  1fm*
  Str 10 40 2hod B301 Fyzika                  p 1PCF
  Stv 8 10 2hod  F1 Mechanika a molekulova fyzika      p 1f*  1fm*
  Stv 11 30 2hod f51 Mechanika a molekulova fyzika      p 1fzp

Kosinar
  Uto 9 50 2hod VIII Mechanika a molekulova fyzika      c 1f3  1fmg
  Uto 16 30 2hod B301 Seminar                 v 1PCF
  Str 16 30 2hod  A                     c 1f*
  Stv 9 50 2hod III Mechanika a molekulova fyzika      c 1fmf 1fzp
  Stv 12 20 2hod III Mechanika a molekulova fyzika      c 1f2
  Stv 14 00 2hod III Mechanika a molekulova fyzika      c 1f1
  Pia 9 00 1hod  C1 Matematika pre fyzikov          v 1PCF
  Pia 9 50 2hod  C1 Matematika pre fyzikov          v 1PCF

Lukac P.
  Pon 9 50 1hod f51 Diagnostika plazmy            p 4fp
  Uto 9 50 2hod f51 Seminar pre FP              s 5fp
  Uto 12 20 2hod f51 Vlny v plazme              v 4fp  5fp
  Str 9 00 2hod f51 Vakuova technika             p 3faf 3fmg
  Stv 13 10 2hod f51 Seminar                 s DRS
  Pia 9 00 2hod B305 Fyzika                  p 1PCF
  Pia 12 20 2hod f51 Seminar                 s 4fp

Luknarova
  Pon 9 00 5hod f73 Fyzika                  c 2PCF
  Pon 13 10 2hod f51 Diplomovy seminar            s 5fp
  Str 16 30 2hod  C3 Zaklady fyziky              v 1PCF
  Str 18 10 1hod  C3 Zaklady fyziky              v 1PCF

Macko
  Pon 14 00 3hod f86 Praktikum z elmag.            l 2f2
  Uto 9 00 2hod b404 Fyzika                  c 1PCF
  Str 7 20 1hod b303 Fyzika                  c 1PCF

Mark
  Pia 19 00 1hod f51 Elementarne procesy v plazme       p 4fp

Matejcik
  Pia 18 10 1hod f51 Elementarne procesy v plazme       p 4fp

Pavlik
  Uto 14 00 2hod f51 Horenie a detonacia           v 4fzp 5fzp
  Uto 15 40 2hod f51 Diplomovy seminar            s 5fmg
  Str 10 40 3hod f85 Praktikum z elmag.            l 2f1
  Str 14 00 3hod f85 Praktikum z elmag.            l 2f1
  Stv 9 00 3hod f85 Praktikum z elmag.            l 2fmg

Skalny
  Uto 14 00 2hod f73 Aplikacie ...              p 5fp
  Pon 12 00 3hod f73 Vyboje v plynoch a ich aplikacie     p 4fmg 4fp

Veis
  Pon 11 30 1hod f51 Fyzika a chemia atmosfery        p 4fp
  Stv 11 30 2hod KFP Experimentalne metody ...        v 4fp  5fp  4f

Zahoran
  Pon 14 00 3hod f85 Praktikum z elmag.            l 2f1
  Pon 16 30 3hod f86 Praktikum z elmag.            l 2f1  2f2
  Str 8 10 3hod f86 Praktikum z elmag.            l 2f2
  Str 10 40 3hod f86 Praktikum z elmag.            l 2f2


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra fyziky tuhých látok
(KFTL)

Bezak
  Pon 13 10 2hod f272 Funkcionalne metody vo FTL        v 5ftl
  Uto 10 40 2hod f272 Diplomovy seminar            s 5ftl

Cicmanec
  Uto 17 20 2hod f272 Implantacia ionov            v 5ftl
  Stv 11 30 2hod f272 Experimentalne metody FTL        p 4ftl

Dobrocka

Foltin J. /FTL/
  Pon 8 10 4hod f272 Fyzika tuhych latok           p 4ftl

Gasparik
  Pon 11 30 2hod f272 Fyzika tuhych latok           p 3fmg
  Stv 8 10 2hod f272 Zaklady FTL               p 3fe  3foo 3f
  Pia 13 10 2hod f272 Aplikacie FTL              v 5MF2

Grajcar
  Uto 13 10 2hod f295 Programovanie pre fyzikov        p 4fmg 4ftl
  Uto 14 50 1hod f295 Programovanie pre fyzikov        c 4ftl

Gregus J. /KFTL/
  Uto 8 10 2hod f295 Uvod do studia polovodicovych heterostr. v 4ftl
  Uto 9 50 3hod f295 Praktikum z FTL             l 4ftl

Hlubina
  Uto 8 10 1hod f272 Fyzika tuhych latok           c 5ftl
  Uto 9 00 2hod f272 Fyzika tuhych latok           p 5ftl
  Str 15 40 2hod f295 Fyzika mnohych castic          v 4ftl

Jablocka
  Uto 17 20 2hod f295 Dislokacie v polovodicoch        v 4ftl

Kalavsky
  Pia 9 00 3hod f272 Fyzika tuhych latok           p 4fzp 3faf 3f
  Pia 11 30 2hod f272 Fyzika tuhych latok           c 4fzp 3faf 3f

Kus
  Uto 15 40 2hod f295 Vakuova a kryogenna technika       v 4ftl

Mahel
  Pon 14 50 2hod f272 Kryoelektronika             v 5ftl

Markos
  Str 17 20 2hod f272 Lokalizacia               v 5ftf 5ftl

Mosko
  Str 15 40 2hod f272 Teoria jednodim. el. plynu        v 5ftl

Ozvold
  Uto 15 40 2hod f272 Fotony v TL               v 5ftl

Pisonova

Plecenik
  Uto 14 00 2hod f272 Experimentalne metody FTL        p 5ftl
  Str 13 10 3hod f272 Polovodicove suciastky          v 4ftl

Urban V.
  Pon 11 30 2hod f295 Fyzika tuhych latok           c 4ftl
  Str 17 20 2hod f295 Teoria grup vo FTL            v 4ftl
  Stv 14 00 3hod f85 Fyzikalne praktikum           l 2fmf
  Pia 8 10 3hod f85 Fyzikalne praktikum           l 2fzp

Vachula
  Pon 16 30 1hod f272 Uvod do fyziky kovov           p 3ftl
  Pon 17 20 2hod f272 Fyzika tenkych vrstiev          v 4ftl


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra geofyziky
(KGF)

Boda J.
  Pon 8 10 2hod f110 Geodynamika               p 4fg
  Uto 10 40 2hod F209 Nelinearne metody v geofyzike      p 5fg 5fmg
  Pon 14 00 2hod VIII Ekonofyzika               p 5fmg
  Uto 8 10 2hod  B Zaklady ekonomie             p 1bm  1me* 1m

Brestensky
  Pon 11 30 2hod f110 Stavba Zeme               p 5fg
  Uto 8 10 2hod f110 Asymptoticke metody           p 5fg
  Uto 9 50 1hod f110 Asymptoticke metody           c 5fg
  Uto 17 20 2hod f110 Zaklady geofyziky            p 3fg 3fmg
  Stv 9 00 2hod c201 Aplikovana fyzika            p 2PCF
  Pia 8 10 2hod f110 Hydrodynamika              p 4fgf 5fmk

Franek
  Stv 13 10 2hod B301 Fyzika                  c 1geol
  Pia 9 00 2hod B301 Fyzika                  c 1geol

Guba
  Pon 13 10 2hod f110 Statisticke metody v geofyzike      c 4fg 3faf

Hvozdara
  Pon 13 10 3hod f110 Teoria potencialovych poli        p 3fg
  Stv 13 10 2hod f110 Elektromagneticke sondovanie Zeme    p 5fg

Kacmarikova
  Pon 9 50 2hod F209 Integralne transformacie         p 4fg
  Pon 11 30 1hod F209 Integralne transformacie         c 4fg
  Str 9 00 2hod F209 Geotermika                p 5fg
  Stv 9 00 1hod f110 Teoria potencialovych poli        c 3fg

Kajanek
  Stv 13 10 2hod C1 Fyzika                  c 1geol
  Pia 9 00 2hod C3 Fyzika                  c 1geol

Moczo
  Str 14 50 2hod f110 Sirenie seizmickych vln         p 4fg

Kristek
  Uto 16 30 1hod f110 Sirenie seizmickych vln         c 4fg

Ondraskova
  Str 8 10 2hod f110 Magneticke pole Zeme           p 4fg
  Str 9 50 1hod f110 Magneticke pole Zeme           c 4fg

Revallo
  Stv 10 40 1hod c201 Apl. fyzika               c 2PCF

Sefara
  Str 10 40 2hod G337 Geologicka stavba a vyvoj eur.kontinentu p 5fg

Sevcik
  Uto 8 10 2hod F209 Magnetohydrodynamika           p 4fg
  Uto 14 00 3hod G245 Fyzika pre geofyzikov         p+c 3PCF
  Str 10 40 2hod f110 Seminar z planet. gf. prob.       s 4fg
  Stv 11 30 2hod f110 Seminar z geof. syntez          s 5fg

Turna
  Uto 10 40 3hod f110 Statisticke metody v geofyzike      p 4fg
  Str 10 40 2hod B301 Fyzika                  p 1geol


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra jadrovej fyziky
(KJF)

Antalic
  Pon 8 10 2hod  T3 Programovanie              c 1f1

Bednar
  Pon 9 50 3hod B2 301 Matematika              c 1Pch

Berek
  Pon 9 50 3hod b301 Mat. pre chemikov            c 1PCF
  Pon 13 10 3hod b303 Matematika                c 1PCH

Betak
  Uto 10 40 2hod F377 Nerovnovaz. jadr. procesy        v 4fjf

Brida

Cagarda

Ciljak
  Pon 14 00 2hod T3 Programovanie               c 1f2
  Uto 13 10 2hod T3 Programovanie               c 1f2

Domin

Durana
  Pon 13 10 3hod F223 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  c 3fe
  Uto 14 50 3hod F223 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  c 3faa
  Stv 13 10 3hod F223 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  c 3ftf
  Str 17 20 2hod b301 Mat. pre geologov            c 1PCF
  Pia 9 00 3hod F222 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  c 3fp

Florek
  Pon 8 10 5hod F252 Specialne praktikum z jadrovej fyziky  c 4fjf
  Stv 11 30 2hod F377                     v 5fjf

Hlinka
  Pon 13 10 3hod F261 Praktikum z atom. a jadr. fyziky     c 3faf
  Uto 8 10 2hod F327 Aplikovana jadrova fyzika        p 4fjf
  Uto 9 50 1hod F327 Aplikovana jadrova fyzika        c 4fjf
  Stv 8 10 2hod F377 Experimentalne metody jadr. fyziky    p 3fjf 3fmg
  Stv 13 10 3hod F261 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  c 3fjf

Holy
  Uto 10 40 2hod F327 VP                    v 4fjf
  Uto 18 10 2hod F377 Radon- meranie a riziko         v 4fjf
  Str 15 40 2hod F377 Apl. radionukl. v praxi         v 5fjf
  Stv 15 40 1hod F377 Monit. radioakt. v ZP          p 4fzp
  Pia 10 40 1hod F377 Zivotne prostredie            p 3fzp 5fzp

Chovan
  Pon 15 40 2hod T3 Programovanie               c 1f1

Chudy
  Pon 9 50 2hod F377 Radiometricke merania          p 3fzp 5fzp
  Str 8 10 2hod F377 Zaklady dozimetrie            p 4fjf
  Str 9 50 1hod F377 Zaklady dozimetrie            c 4fjf
  Stv 14 50 1hod F377 Monit. radioakt. v ZP          p 4fzp
  Pia 9 50 1hod F377 Zivotne prostredie            p 3fzp 5fzp

Masarik
  Uto 14 50 1hod F327 Seminar z trendov ...          s 5fjf
  Str 10 40 2hod F327 Jadrova a subjadr.fyz.          p 4fjf
  Str 12 20 1hod F327 Jadrova a subjadr.fyz.          c 4fjf

Pisutova
  Pon 13 10 2hod F232 Atomova a jadrova fyzika         p 3FI  3MF
  Stv 9 50 1hod F327 Numericke metody v jadrovej fyzike 1   p 4fjf
  Stv 10 40 1hod F327 Numericke metody v jadrovej fyzike 1   c 4fjf
  Pia 9 50 2hod  I Atomova a jadrova fyzika         p 3FI  3MF
  Pia 13 10 2hod F327 Atomova a jadrova fyzika         c 3FI  3MF

Ruzicka J.

Saro
  Uto 13 10 2hod F327 Diplomovy seminar            s 5fjf
  Uto 15 40 1hod F327 Seminar z trendov fyz.          s 5fjf

Simkovic
  Pon 8 10 2hod  X Matematicke metody fyziky        c 1f3
  Uto 8 10 2hod F109 Matematicke metody fyziky        c 1f1

Sivo
  Pon 13 10 3hod F262 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  c 5fzp
  Uto 14 50 3hod F262 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  c 3fmf
  Str 10 40 3hod F261 Fyzikalne praktikum           c 3fmg
  Stv 13 10 3hod F262 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  c 3ftl

Smotlak

Stanicek
  Uto 14 50 3hod F222 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  c 3fbf
  Stv 8 10 2hod F114 Praktikum z molekulovej a atomovej fyz. l 3MF
  Stv 11 30 2hod F327 Spektrometria vzbudenych stavov     v 4fjf
  Stv 13 10 3hod F222 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  c 3ftf
  Pia 9 00 3hod F223 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  c 3fg  3foo

Streicher
  Uto 14 50 3hod F261 Praktikum z atom. a jadr. fyziky     c 3fmf

Stavina
  Uto 8 10 2hod  T3 Programovanie              c 1f3
  Stv 9 50 2hod  T3 Programovanie              c 1f3

Sutiak
  Str 13 10 2hod T3 Programovanie               c 3fmg

Sykora I.
  Pon 12 20 5hod KJF Praktikum 1               c 5fjf
  Uto 8 10 5hod KJF Praktikum 1               c 5fjf
  Uto 12 20 2hod F377 Vybrane kap. spektrom. GAMAziar.     v 4fjf
  Stv 11 30 2hod  C3 Spracovanie exp. udajov         p 2PCF
  Pia 14 50 1hod F327                     c 4fzp 5fzp

Vanko
  Pon 9 00 3hod F327 Teoreticka jadrova a subjadrova fyzika  p 5fjf
  Uto 8 10 2hod F108 Teoria kooperativnych hier        p 5mef
  Stv 8 10 2hod F327 Teoreticka jadrova a subjadrova fyzika  c 5fjf
  Stv 15 40 1hod F327 Polovacka na elem. cast.         v CUK
  Pia 8 10 2hod F377 Neutrinova fyzika            v 5fjf

Tokar S.
  Stv 9 50 2hod F377 Vybrane kapitoly z fyziky vysokych ener. v 5fjf
  Stv 13 10 2hod F327 Simulacie v jadrovej fyzike       p 5fjf
  Stv 14 50 1hod F327 Polovacka na elem. cast.         v CUK

Turansky
  Pon 13 10 3hod c201 Matematika                c 1PCF
  Pon 15 40 3hod b446 Matematika                c 1PCF


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra meteorológie a klimatológie
(KMK)

Benko
  Uto 13 10 2hod F357 Numericke riesenie rovnic atmos. dynam. p 5fmk
  Uto 15 40 2hod B435 Meteorologia a klimatologia       c 2PCF

Cabajova
  Str 16 30 2hod F357 Humanna bioklimatologia         v 5fmk

Damborska
  Pon 9 50 2hod F357 Zivotne prostredie            p 2fzp 4fzp
  Pon 11 30 2hod F357 Meteorologia a klimatologia       c 2PCF
  Uto 9 50 1hod F357 Mikroklimatologia a agrometeorologia   c 5fmk
  Uto 13 10 2hod  C2 Meteorologia a klimatologia       p 2PCF

Gera ml.
  Uto 14 50 2hod F357 Seminar z meteorologickych numer. model. s 5fmk
  Uto 17 20 2hod  T3 Strojovy cas               c 3fmk 5fmk

Hesek
  Pia 14 00 2hod F357 Matematicke modelovanie znecist.ovzdusia v 4fzp

Hrouzkova

Hrvol
  Uto 10 40 2hod F358 Diplomovy seminar            s 5fmk
  Uto 14 00 2hod F358 Meteor. pristroje            p 3fmk
  Str 11 30 2hod F358 Zaklady meteor. a klim.         p 3fmk
  Pia 10 40 2hod F358 Opticke a elektricke javy v atmosfere  v 5faa

Kremler
  Pon 8 10 2hod B445 Meteorologia a klimatologia       c 2PCF
  Pon 11 30 2hod B445 Meteorologia a klimatologia       c 2PCF
  Stv 8 10 2hod  T3 Programovanie a apl. soft.        c 3fmk

Krajcik

Lapin
  Uto 8 10 2hod F357 Mikroklimatologia a agrometeorologia   p 5fmk
  Str 11 30 2hod F357 Aplikovana klimatologia         v 5fmk 5fzp
  Stv 10 40 2hod F357 Zmeny a premenlivost klimy        v 5fmk

Matejka
  Str 13 10 2hod F357 Teoria nahod. funkcii a ich vyuz. v met. v 5fmk

Melo
  Pon 8 10 1hod F357 Metody klimatologickeho vyskumu     p 3PCF
  Pon 9 00 1hod F357 Metody klimatologickeho vyskumu     c 3PCF
  Uto 10 40 2hod B445 Meteorologia a klimatologia       c 2PCF
  Str 14 50 2hod C2  Meteorologia a klimatologia       p 2PCF
  Stv 9 00 1hod F357 Metody klimatologickeho vyskumu     p 3PCF
  Stv 9 50 1hod F357 Metody klimatologickeho vyskumu     c 3PCF

Petrovic

Tomlain
  Str 9 50 2hod F357 Seminar z meteorologie          s 5fmk

Zavodsky
  Str 14 50 2hod F357 Chemizmus atmosfery           v 4fzp 5fzp 5f
  Str 16 30 2hod B307 Meteorologia               p 2PCF


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra optiky
(KO)

Buzek

Chlpik
  Pon 8 10 5hod f152 Diplomova praca             l 5foo
  Pon 12 20 5hod f152 Diplomova praca             l 5foo

Kaluzay
  Pon 9 00 4hod f144 Diplomova praca             l 4foo

Konopka
  Str 14 50 2hod f167 Kvantova optika             p 4foo

Mesaros
  Uto 11 30 2hod f167 Diplomovy seminar            s 5foo
  Str 13 10 2hod f167 Meranie parametrov laseroveho ziarenia  v 4fmg 4foo
  Stv 8 10 4hod f144 Praktikum z nelinearnej optiky      l 5foo

Senderakova
  Pon 8 10 2hod  V Vlny a optika              c 2f1
  Str 11 30 2hod f167 Holografia a interferometria       v 4fmg 4foo
  Stv 8 10 4hod f152 Praktikum z vlnovej optiky        l 4foo
  Pia 8 10 2hod III Vlny a optika              c 2f2

Strba
  Pon 9 50 2hod  F1 Vlny a optika              p 2f*  2fm*
  Uto 8 10 2hod f167 Kvantova elektronika           p 4fe  4foo 3f
  Stv 11 30 2hod f167 Seminar zo specializacie         s 5foo
  Pia 9 50 2hod  F1 Vlny a optika              p 2f*  2fm*

Uherek
  Str 14 00 3hod FEI Optoelektronicke prenosove systemy    p 5foo

Vojtek
  Uto 9 50 2hod f167 Laserova technika            p 4foo
  Str 10 40 3hod F262 Fyzikalne praktikum           c 3fmg
  Pia 11 30 2hod F224 Praktikum z vlnenia a optiky       l 2FI  2MF

Zabudla
  Pon 8 10 2hod III Vlny a optika              c 2fmf 2fmg


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra rádiofyziky
(KRF)

Fabo
  Pon 9 50 2hod f186                     v 4fe
  Uto 8 10 4hod F321 Praktikum z cislicovych obvodov     l 5fe
  Uto 11 30 2hod KRF                     v 5fe
  Uto 13 10 4hod F321 Principy pocitacov            l 1i3
  Uto 16 30 4hod F321 Principy pocitacov            l 1i4

Fischer
  Stv 9 50 2hod f196 Mikroprocesorove systemy         p 5fe

Jarosevic
  Pon 11 30 2hod f196 Regulacia a regulacne systemy      p 5fe

Kohaut
  Pon 8 10 2hod f196 Elektricke merania a meracia technika  p 3fzp 4fe
  Pon 10 40 2hod KRF Zaklady elektroniky           p 4FI
  Uto 9 50 3hod f186 Praktikum z elektroniky         l 4fmg
  Uto 14 00 2hod f196 Analyza elektrickych sieti        c 4fe
  Uto 15 40 1hod f196 Analyza elektrickych sieti        p 4fe
  Str 8 10 3hod f186 Praktikum zo zakladov elektroniky    l 4foo 4fp  4f
  Stv 9 50 3hod f186 Praktikum zo zakladov elektroniky    l 4fe

Kundracik
  Pon 9 00 1hod KRF Problemy sucasnej fyziky         p 5fe
  Pon 9 50 2hod f196 Prenos a spracovanie signalov      p 5fe
  Pon 13 10 4hod F321 Principy pocitacov            l 1i1
  Pon 16 30 4hod F321 Principy pocitacov            l 1i2
  Uto 8 10 2hod KRF Elektronika               p 5FI
  Uto 9 50 1hod KRF Elektronika               c 5FI
  Pia 9 50 2hod  F2 Programovaci jazyk C           p 2i*  4fe

Sura
  Str 14 50 2hod f196 Prvky elektronickych obvodov       p 4fe

Tirpak
  Uto 9 50 1hod f196 Elektronika velmi vysokych frekvencii  c 4fe  4fp
  Uto 10 40 2hod f196 Elektronika velmi vysokych frekvencii  p 4fe  4fp
  Stv 8 10 2hod f196 Elektronika velmi vysokych frekvencii  p 4fe  4fp
  Stv 13 10 2hod KRF Seminar                 s 5fe

Withalm
  Pon 13 10 4hod f196 Seminar                 s FMFI


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra teoretickej fyziky
(KTF)

Balek
  Pon 11 30 2hod f132 Kvantova teoria pola           p 4ftf
  Str 9 50 2hod f132 Specialny seminar            s 5ftf
  Str 11 30 2hod f132 Kvantova teoria gravitacie        v 5ftf
  Str 14 50 2hod f125 Kvantova teoria pola           p 4ftf
  Stv 11 30 2hod f132 Kozmologia                v 5ftf

Bona P.
  Pon 14 50 2hod f132 Neohranicene operatory v kvantovej mech. v 5ftf
  Uto 15 40 2hod f132 Vybrane matemat. ulohy vo fyz.      p 3mmm

Demetrian
  Pon 11 30 2hod f125 Termodynamika a statisticka fyzika    c 3fbf 3foo 3f
  Pon 14 50 2hod F247 Matematika                c 3fbf 3foo 3f
  Pon 18 10 2hod f125 Termodynamika a statisticka fyzika    c 3fe  3fg  3f
  Uto 15 40 2hod F328 Matematika                c 3fe  3fg  3f

Dubnickova
  Pon 9 00 1hod f132 Matematika pre fyzikov          c 4MF
  Pon 9 50 2hod f132 Kvantova teoria             p 4MF
  Uto 15 40 2hod f125 Uvod do fyziky elem. castic       v 4ftf
  Stv 8 10 2hod f132 Zaklady fyziky              v 3m**

Fecko
  Uto 9 50 2hod f132 Matematicka fyzika            c 4ftf
  Uto 11 30 2hod f132 Matematicka fyzika            p 4ftf
  Stv 8 10 3hod F108 Teoreticka mechanika           p 2f*
  Pia 9 50 2hod f132 Matematicka fyzika            p 4ftf

Kincel
  Uto 8 10 2hod f132 Zaklady fyziky              c 3m**
  Str 9 50 2hod F232 Termodynamika a statisticka fyzika    c 3fp  3fzp 3f
  Pia 11 30 2hod F232 Kvantova mechanika            c 3fbf 3fg  3f

Kochan
  Stv 17 20 2hod  F2 Teoreticka mechanika           c 2f1
  Pia 11 30 2hod f132 Teoria kondenzovanych latok       c 4ftf

Masar
  Str 8 10 2hod  T3 Seminar z pocitacovej fyziky       s 5ftf
  Str 9 50 2hod  T3 Uvod do pocitacovej fyziky        c 3ftf
  Str 11 30 2hod f125 Uvod do pocitacovej fyziky        p 3ftf

Mojzis
  Pon 8 10 2hod f125 Mechanika                p 1FI* 1MF*
  Uto 8 10 2hod f125 Kvantova teoria pola           c 4ftf
  Uto 9 50 2hod f125 Uvod do standardneho modelu       v 5ftf
  Str 8 10 2hod f125 Mechanika                p 1FI* 1MF*
  Pia 9 50 2hod f125 Uvod do standardneho modelu       v 5ftf

Noga
  Pon 9 50 2hod f125 Teoria kondenzovanych latok       p 4ftf
  Str 9 50 2hod f125 Teoria kondenzovanych latok       p 4ftf
  Str 13 10 2hod f125 Metody funkc. integralu vo fyzike    v 4ftf

Sebesta
  Pon 14 50 2hod f126 Dejiny a metodologia fyz. poznania     4MF  4f**
  Pon 16 30 2hod f126 Z dejin fyziky na Slovensku        5F*  5f** 5M
  Uto 11 30 2hod f125 Teoria elmag. pola a relativita     p 4MF
  Uto 14 50 2hod f126 Dejiny fyziky              p 2FI  2MF

Severa
  Stv 9 00 2hod f125 Uvod do klasickej matematiky       v 4ftf
  Stv 10 40 3hod f125 Reprezentacie konecnych a komp. grup   v 4ftf
  Stv 15 40 2hod  F2 Teoreticka mechanika           c 2f2

Turansky
  Stv 15 40 2hod F108 Kvantova mechanika            c 3fe  3fjf 3f


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra základov fyziky a didaktiky fyziky
(KZDF)

Bellus
  Pon 8 10 2hod F109 Experimentalne metody skolskej fyziky  p 5FI  5MF
  Str 9 50 2hod f196 Fyzika                  v 1MI*
  Str 13 10 1hod f196 Fyzika                  c 1MI*

Bohm
  Pon 8 10 2hod  VI Matematicke metody fyziky        c 1f2
  Str 9 50 2hod  F1 Matematicke metody fyziky        p 1f*
  Stv 8 10 2hod  C Kvantova teoria             c 4MF
  Stv 16 30 2hod  II Vlny a optika              c 2FI  2MF
  Stv 18 10 1hod  II Vypoctove cvicenie            c 2FI  2MF

Danisovic

Demkanin
  Uto 8 10 2hod f126 Didaktika fyziky             s 5MF
  Uto 9 50 2hod f126 Didaktika fyziky             s 5MF

Dohnanska
  Pon 11 30 2hod F113 Praktikum z mechaniky          l 1MF
  Uto 8 10 2hod F113 Praktikum z mechaniky          l 1FI  1MF
  Uto 9 50 2hod F113 Praktikum z mechaniky          l 1MF

Grnova
  Uto 9 50 2hod F218 Aplikacie didaktickej techniky      l 3FI  3MF
  Str 9 50 3hod F151 Spec. prakt. skol. pokusov        l 4MF
  Pia 13 10 3hod F151 Spec. prakt. skol. pokusov        l 4faa 4foo

Hornansky
  Str 13 10 2hod f126 Vybrane kapitoly z fyziky        p 5MF
  Str 14 50 2hod f126 Riesenie fyzikalnych uloh        l 5FI  5MF
  Str 16 30 2hod f126 Riesenie fyzikalnych uloh        s 5f*

Horvath
  Stv 8 10 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4MF
  Stv 9 50 3hod F145 Spec. prakt. skol. pokusov        l 5MF
  Stv 15 40 3hod F145 Spec. prakt. skol. pokusov        l 5MF

Hympanova
  Pon 9 50 3hod F145 Spec. prakt. skol. pokusov        l 5MF
  Uto 9 00 3hod F151 Spec. prakt. skol. pokusov        l 4MF

Chalupkova
  Uto 9 50 3hod F145 Spec. prakt. skol. pokusov        l 5MF2
  Stv 9 50 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4MF
  Pia 13 10 3hod F145 Spec. prakt. skol. pokusov        l 4fmg 5fmg

Janovic
  Stv 11 30 2hod f126 Didaktika fyziky v zakl. skole      v 5FI  5MF2
  Pia 8 10 2hod f126 Didaktika fyziky v NT 8roc gym      v 5FI  5MF2
  Pia 9 50 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4fmg 4ftf 5f
  Pia 11 30 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4faa 4foo

Klimo
  Pon 15 40 1hod  X Seminar zo skolskej fyziky        s 2FI  2MF
  Pon 17 20 1hod  I Seminar zo skolskej fyziky        s 3F*  3MF
  Uto 16 30 2hod F109 Mechanika                c 1FI  1MF
  Uto 18 10 1hod F109 Vypoctove cvicenie            c 1FI  1MF

Kosinarova
  Pon 9 50 2hod F247 Kalkulus pre nematematikov        p 1FI  1MF
  Str 9 50 2hod  II Matematika pre fyzikov          p 1FI  1MF
  Str 11 30 1hod III Matematika pre fyzikov          c 1FI  1MF
  Pia 9 50 2hod  VI Matematika pre fyzikov          p 2FI  2MF

Koubek
  Pon 9 50 2hod f126 Didaktika fyziky             s 5FI  5MF
  Str 9 50 1hod f126 Didaktika fyziky             p 5FI  5MF
  Str 10 40 2hod f126 Diplomovy seminar            s 5FI  5MF

Lapitkova
  Uto 16 30 2hod f126 Fyzika ako zaklad prir. vzdelania    v 5FI  5MF

Pisut
  Uto 9 50 2hod  F1 Kvantova mechanika            p 3f*
  Stv 9 50 2hod  F1 Kvantova mechanika            p 3f*
  Stv 11 30 2hod f196 Zaklady skolskeho managementu      v 5FI  5MF2
  Pia 11 30 2hod F247 Vybrane kapitoly z fyziky        v 4fjf

Plesch
  Pon 8 10 2hod F247 Kvantova mechanika            c 3fmf 3fmg
  Str 8 10 2hod F232 Kvantova mechanika            c 3foo 3fp  3f

Sedivy
  Uto 8 10 1hod b446 Fyzika                  c 1PCF
  Str 8 10 1hod b301 Fyzika                  c 1PCF

Zrubakova
  Pon 11 30 2hod F114 Praktikum z mechaniky          l 1MF1
  Uto 8 10 2hod F114 Praktikum z mechaniky          l 1MF1
  Uto 9 50 2hod F114 Praktikum z mechaniky          l 1MF1
  Stv 9 50 2hod F113 Praktikum z molekulovej a atomovej fyz. l 3FI  3MF


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Ústav fyziky
(UF)

Benovic
  Pon 16 30 2hod  UF Bezpecnost prace             p 4fzp

Kovacik
  Uto 8 10 1hod b404 Fyzika                  c 1PCF
  Str 8 10 1hod b446 Fyzika                  c 1PCF

Cernak
  Pon 8 10 2hod f51 Formovanie vybojov            p 4fp  5fp

Cerny V.
  Uto 8 10 2hod  F1 Termodynamika a statisticka fyzika    p 3f**
  Str 14 50 2hod f132 Kmity a vlny v systemoch         p 4mmm
  Stv 11 30 2hod  F1 Termodynamika a statisticka fyzika    p 3f**

Dindosova

Jurani

Choma

Kovacik
  Uto 7 20 2hod b404 Fyzika                  c 1PCF
  Str 7 20 2hod b446 Fyzika                  c 1PCF

Lucan
  Uto 16 30 2hod F327 Multimedia                p 4ipg 4mpg 5i
  Stv 13 10 3hod  T3 Zaklady prace s PC            p 1fzp
  Pia 8 10 2hod  T3 Operacne systemy a siete         p 3fmg
  Pia 9 50 2hod  T3 Operacne systemy a siete         c 3fmg

Machala

Martisovits V.
  Stv 8 10 4hod f51 Experimentalne vademecum         p 4fzp

Morva
  Str 8 10 3hod f85 Fyzikalne praktikum           l 2f1
  Str 14 00 3hod f86 Fyzikalne praktikum           l 2f2
  Pia 9 00 3hod f51 Vyboje v plynoch a ich aplikacie     p 4fzp

Morvova
  Pon 12 20 1hod f51 Fyzika a chemia atmosfery        p 4fp
  Uto 12 20 2hod f196 Zivotne prostredie            p 1fzp 4fzp
  Str 11 30 1hod  UF Fyzikalne analyticke metody       c 2fzp

Pikna
  Pon 13 10 3hod F261 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  c 3fmk
  Uto 14 50 3hod F261 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  c 3fmf

Rahel

Simor

Sitar
  Str 14 00 2hod F327 Det. met.fyziky             v 4fjf
  Pia 9 50 2hod F327 Interakcia ziarenia s latkou       v 3fjf

Szarka
  Uto 14 00 5hod F252 Specialne praktikum z jadrovej fyziky  c 4fjf

Zahoranova
  Pon 14 50 5hod f73 Fyzika                  c 2PCF
  Stv 14 00 5hod f73 Fyzika                  c 2PCF


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra humanistiky
(KH)

Hennelova
  Pon 15 40 2hod III Psychologia a zakl.funkcie osobnosti   v 3bi  3i*  3f
  Pon 17 20 2hod  IV Psychologia v skolskej praxi        5F*  5M*
  Pia 9 00 2hod  V Psychohygiena a zvladanie stresov    v 4i*  4f** 4m*

Kamhal
  Pon 14 00 2hod F228 Uvod do analytickej filozofie      v 3bi  3i*  3f
  Pon 17 20 2hod VIII Filozofia jazyka-teor. rec. aktov     5F*  5M*
  Str 14 50 2hod F232 Ludwig Wittgenstein           v 4i*  4f** 4m
  Pia 9 50 2hod  II Uvod do filozofie jazyka         v 4M*

Kvasz

Nemeth
  Pon 17 20 2hod VII Kapitoly z etiky              5F*  5M*
  Stv 13 10 2hod F232 Filozoficka propedeutika         v 3bi  3i*  3f
  Pia 8 10 2hod F232 Filozoficka propedeutika         v 4i*  4f** 4m
  Pia 9 50 2hod F247 Teoria racionalneho konania       v 4i*  4f** 4m

Rybar J.
  Pon 15 40 2hod F232 Uvod do dejin ved. a fil. myslenia    v 3bi  3i*  3f
  Pon 17 20 2hod F232 Piagetova epistemologia          5F*  5M*  5f
  Stv 14 00 2hod F108 Kognitivne vedy             p 4iui
  Pia 9 50 2hod F232 Uvod do Piagetovej epistemologie a psych v 4M*

Teplanova
  Str 16 30 2hod F232 Fyzika zazitkom             v 4M*
  Stv 15 40 2hod F109 Vedecka show a vedecke divadlo      v CUP
  Pia 8 10 2hod F108 Vedecka show a vedecke divadlo      v 4i*  4f** 4m


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra jazykov
(KJ)

Erdelyi
  Pon 14 00 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1fmg 1mng
  Pon 16 30 2hod  X Anglicky jazyk MP            c 2MD  2MF  2M
  Uto 14 50 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1m*
  Uto 18 10 2hod F328 Anglicky jazyk Z             c 1*
  Str 14 50 2hod  IX Anglicky jazyk              c 2m* 2MI1
  Str 18 10 2hod F328 Anglicky jazyk              c 1FI 1M*

Gombarik
  Pon 8 10 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1m*
  Pon 9 50 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1me*
  Pon 11 30 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1me*
  Uto 14 00 2hod  X Anglicky jazyk MP            c 2mef1
  Uto 15 40 2hod F232 Anglicky jazyk MP            c 2mef1
  Str 18 10 2hod F247 Anglicky jazyk              c 1MD  1MT  1M
  Stv 8 10 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1me*

Ilcikova
  Uto 16 30 2hod f283 Anglicky jazyk MP            c 2f*
  Uto 18 10 2hod f283 Anglicky jazyk MP            c 2f*  2fzp 2f
  Str 14 50 2hod F328 Anglicky jazyk              c 1f*
  Str 18 10 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1FI* 1M*
  Stv 14 50 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1i*
  Stv 16 30 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1i*
  Stv 18 10 2hod f283 Anglicky jazyk Z             c 1*

Klatikova
  Pon 16 30 2hod  IX Anglicky jazyk              c 1i*
  Stv 14 50 2hod F328 Anglicky jazyk              c 1i*
  Stv 16 30 2hod F328 Anglicky jazyk              c 1i*
  Stv 11 30 2hod  IX Rusky jazyk               c 2***
  Pia 11 30 2hod  IX Rusky jazyk               c 2***

Minarikova
  Pon 14 00 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1fmg 1mng1
  Pon 16 30 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1i*
  Str 14 50 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1f*  1fzp 1f
  Str 18 10 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1FI* 1M*
  Stv 16 30 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1i*
  Pia 11 30 2hod F328 Anglicky jazyk P             c 2fmg 2mng

Pazitkova
  Pon 8 10 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1m*
  Pon 16 30 2hod F247 Anglicky jazyk Z             c 2i*  2f*  2m
  Pon 18 10 2hod F247 Anglicky jazyk Z             c 2M*
  Uto 13 10 2hod f283 Anglicky jazyk MP            c 2i*
  Uto 14 50 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1m*
  Stv 11 30 2hod f283 Anglicky jazyk MP            c 2i1  2i2

Vilasek
  Pon 18 10 2hod F328 Francuzky jazyk             c 2****
  Uto 13 10 2hod F246 Nemecky jazyk P             c 2i*  2bi
  Stv 11 30 2hod F246 Nemecky jazyk MP             c 2i*
  Pia 11 30 2hod  X Nemecky jazyk MP             c 2i*  2bi

Zemanova
  Pon 16 30 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1i*
  Str 11 30 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1MI1
  Str 14 50 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1f* 1fzp 1fmf
  Str 16 30 2hod f283 Anglicky jazyk              c 2FI  2M* 2m*
  Stv 14 50 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1i*


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu: 8.11.2002.