Rozvrhy ucitelov podla katedier
letný semester 2014/15

Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie
(KAFZM)

Adameková Kamila D
  Uto 15 40 2h c F1-112 FMFI.KAFZM/1-FYZ-430/00 Základy astronómie a astrofyziky (2)      3FYZ*

Bartok Juraj
  Pon 16 30 1h p F1-357 FMFI.KAFZM/2-FMK-138/13 Moderné merania v leteckej a synoptickej meteor 1mFMK
  Pon 17 20 1h c F1-357 FMFI.KAFZM/2-FMK-138/13 Moderné merania v leteckej a synoptickej meteor 1mFMK

Benko Martin
  Stv 14 50 3h l F1-360 FMFI.KAFZM/2-FMK-104/00 Praktikum zo synoptickej meteorológie (3)    1mFMK

Bielik Miroslav
  Str 8 10 1h p G-333 FMFI.KAFZM/2-FFZ-209/09 Regionálny geofyzikálny model          2mFFZ

Brestenský Jozef
  Pon 16 30 2h v F2-s110 FMFI.KAFZM/2-FFZ-145/12 Asymptotické metódy (2)            1mFFZ
  Uto 9 00 2h p F2-s110 PriF.KAEG/N-mGAF-075/10 Geodynamika                  2pmGLAF
  Stv 14 00 2h v G-337 PriF/N-bGAF-001-1/237D/00 Aplikovaná fyzika               2pGL
  Stv 15 40 1h c G-337 PriF/N-bGAF-001-1/237D/00 Aplikovaná fyzika               2pGL

Brimich Ladislav
  Stv 8 10 2h p SAV  FMFI.KAFZM/2-FFZ-112/09 Tiažové pole a tvar Zeme            1mFFZ

Damborská Ingrid
  Uto 9 50 2h p F1-357 FMFI.KAFZM/2-FMK-106/00 Štatistické metódy v meteorológii a klimatológi 1mFMK
  Uto 11 30 1h c F1-360 FMFI.KAFZM/2-FMK-106/00 Štatistické metódy v meteorológii a klimatológi 1mFMK
  Str 12 20 2h p F1-357 FMFI.KAFZM/2-FMK-112/00 Fyzika hraničnej vrstvy atmosféry        1mFMK 2mFOZ
  Str 14 00 1h c F1-357 FMFI.KAFZM/2-FMK-112/00 Fyzika hraničnej vrstvy atmosféry        1mFMK 2mFOZ
  Stv 11 30 1h p F1-357 FMFI.KAFZM/2-FMK-113/00 Fyzika oblakov a zrážok             1mFMK

Dudík Jaroslav
  Pon 11 30 3h p F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-102/00 Teoretická astrofyzika (2)           1mFAA

Gajdoš Štefan
  Stv 13 10 2h p F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-150/11 Kométy                     1mFAA
  Pia 16 30 2h l F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-130/00 Laboratórne práce (1)              1mFAA

Galád Adrián
  Pon 8 10 2h p F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-145/00 Asteroidy                    1mFAA
  Pia 16 30 2h l F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-130/00 Laboratórne práce (1)              1mFAA

Gera Martin
  Pon 9 00 1h p F1-360 FMFI.KAFZM/2-FMK-145/00 Programovanie a aplikačný software v meteorológ 1mFMK
  Pon 9 50 1h c F1-360 FMFI.KAFZM/2-FMK-145/00 Programovanie a aplikačný software v meteorológ 1mFMK
  Uto 13 10 4h p F1-357 FMFI.KAFZM/1-FYZ-580/00 Dynamická meteorológia (1)           3FYZ*
  Str 9 00 2h p F1-357 FMFI.KAFZM/2-FMK-108/00 Metódy numerickej matematiky (2)        1mFMK 1mFFZ
  Str 10 40 1h c F1-357 FMFI.KAFZM/2-FMK-108/00 Metódy numerickej matematiky (2)        1mFMK 1mFFZ
  Stv 9 00 3h p F1-357 FMFI.KAFZM/2-FMK-111/00 Dynamické predpovedné metódy          1mFMK
  Stv 13 10 1h p F1-357 FMFI.KAFZM/2-FOZ-114/10 Modelovanie procesov v atmosfére a hydrosfére  1mFOZ

Hamara Michal D
  Pon 16 30 2h c F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-102/00 Teoretická astrofyzika (2)           1mFAA

Hensel Karol
  Str 13 10 2h p F2-s168 FMFI.KAFZM/2-FFP-233/12 Biomedicínske a environmentálne aplikácie plaz 2mFFP
  Pia 13 10 3h p F2-s168 FMFI.KEF+KAFZM/1-OZE-342/10 Fyzikálne analytické metódy        3OZE 2FYZ*

Hrvoľ Ján
  Uto 9 50 2h s F1-358 FMFI.KAFZM/2-FMK-921/00 Diplomový seminár (2)              2mFMK
  Uto 14 50 1h l F1-oJF FMFI.KJFB/2-FOZ-118/10 Terénny výskum                  1mFOZ
  Pia 13 10 2h p F1-357 FMFI.KAFZM/1-FYZ-515/00 Základy meteorológie a klimatológie       1FYZ*
  Pia 14 50 2h c F1-358 FMFI.KAFZM/1-FYZ-520/00 Meteorologické prístroje a pozorovacie metódy  1FYZ*
  Pia 16 30 2h c F1-358 FMFI.KAFZM/1-FYZ-520/00 Meteorologické prístroje a pozorovacie metódy  1FYZ*

Janda Mário
  Uto 11 30 2h p F2-051 FMFI.KEF/2-FFP-206/00 Kinetika a termodynamika plazmy          2mFFP
  Str 11 30 2h p F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-237/09 Laserové procesy a chemické reakcie        1mFOS
  Stv 9 00 2h p F2-051 FMFI.KEF/3-FOS-024/10 Optická spektroskopia plynov a plazmy       1DRSFYZ
  Stv 12 20 2h p F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-110/09 Základy laserovej spektroskopie          1mFOS

Klačka Jozef
  Uto 9 00 2h p F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-112/00 Kozmická elektrodynamika (2)          1mFAA
  Uto 10 40 1h c F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-112/00 Kozmická elektrodynamika (2)          1mFAA
  Str 13 10 2h s F1-112 FMFI.KAFZM/3-FAAau-106/13 Seminár z astronómie a astrofyziky (2)    fDRS
             FMFI.KAFZM/3-FAAau-108/13 Seminár z astronómie a astrofyziky (4)    fDRS
             FMFI.KAFZM/3-FAAau-110/13 Seminár z astronómie a astrofyziky (6)    fDRS
             FMFI.KAFZM/3-FAAau-112/13 Seminár z astronómie a astrofyziky (8)    fDRS
  Stv 9 00 5h k F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-125/00 Galaktická a mimogalaktická astronómia (1)   1mFAA

Kocifaj Miroslav
  Uto 16 30 2h p F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-202/13 Rozptyl svetla malými časticami          1mFOS 2mFOS

Kornoš Leonard
  Str 9 00 3h k F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-106/00 Nebeská mechanika (2)              1mFAA
  Str 13 10 2h s F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-221/00 Seminár z astronómie a astrofyziky (4)     2mFAA
             FMFI.KAFZM/2-FAA-121/00 Seminár z astronómie a astrofyziky (2)     1mFAA
  Pia 16 30 2h l F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-130/00 Laboratórne práce (1)              1mFAA

Košinár Ivan
  Stv 16 30 2h v Ch1-2 PriF/N-bCXX-084-1/6126/00 Výberový seminár z fyziky (2)         1pCH*

Kremler Martin
  Str 15 40 2h p F1-357 FMFI.KAFZM/2-FMK-114/00 Šírenie exhalátov v atmosfére          1mFMK
             FMFI.KJFB/2-FOZ-110/13 Šírenie znečisťujúcich látok v atmosfére     1mFOZ
  Str 17 20 1h c F1-357 FMFI.KJFB/2-FOZ-110/13 Šírenie znečisťujúcich látok v atmosfére     1mFOZ
             FMFI.KAFZM/2-FMK-114/00 Šírenie exhalátov v atmosfére          1mFMK

Kristek Jozef
  Pon 8 10 2h p F2-s110 FMFI.KAFZM/2-FFZ-138/12 Numerické simulácie seizmických vlnových polí 1mFFZ
  Uto 13 10 2h p F1-209 FMFI.KAFZM/2-FFZ-106/09 Meranie a spracovanie geofyzikálnych údajov (2) 1mFFZ
  Uto 14 50 1h c F1-209 FMFI.KAFZM/2-FFZ-106/09 Meranie a spracovanie geofyzikálnych údajov (2) 1mFFZ

Kristeková Miriam
  Uto 13 10 2h p F1-209 FMFI.KAFZM/2-FFZ-106/09 Meranie a spracovanie geofyzikálnych údajov (2) 1mFFZ
  Uto 14 50 1h c F1-209 FMFI.KAFZM/2-FFZ-106/09 Meranie a spracovanie geofyzikálnych údajov (2) 1mFFZ

Kysel Róbert D
  Pia 13 10 2h p F2-s110 FMFI.KAFZM/2-FFZ-102/09 Matematické metódy v geofyzike (2)       1mFFZ
  Pia 14 50 1h c F2-s110 FMFI.KAFZM/2-FFZ-102/09 Matematické metódy v geofyzike (2)       1mFFZ

Lapin Milan
  Uto 8 10 2h p F1-357 FMFI.KAFZM/2-FMK-110/00 Klíma strednej Európy a Slovenska        1mFMK
  Uto 11 30 2h s F1-357 FMFI.KAFZM/2-FMK-207/00 Seminár z klimatológie             2mFMK
  Uto 16 30 2h p F1-357 FMFI.KAFZM/2-FMK-135/00 Aplikovaná klimatológia (1)           1pmZ-FI 2pmZ-FI
  Stv 12 20 1h p F1-357 FMFI.KAFZM/2-FMK-113/00 Fyzika oblakov a zrážok             1mFMK
  Stv 14 00 1h p F1-357 FMFI.KAFZM/2-FOZ-114/10 Modelovanie procesov v atmosfére a hydrosfére  1mFOZ

Machala Zdenko
  Uto 13 10 2h p F2-s168 FMFI.KAFZM/3-FFP-202/12 Biomedicínske aplikácie žiarenia a plazmy   2DRSFYZ
  Str 13 10 2h p F2-s168 FMFI.KAFZM/2-FFP-233/12 Biomedicínske a environmentálne aplikácie plaz 2mFFP
  Str 13 10 2h p F2-073 FMFI.KEF+KAFZM/2-FOL-238/09 Optické žiarenie plynov a plazmy      1mFOS

Martišovitš Viktor
  Str 9 00 2h p F2-s168 FMFI.KEF/3-FFP-003/00 Vysokoteplotná plazma (2)            1DRSFYZ

Melo Marián
  Uto 16 30 2h p F1-360 FMFI.KAFZM/2-FMK-146/00 Geografia pre fyzikov              2mFMK 1pmZ-FI
  Uto 18 10 1h c F1-360 FMFI.KAFZM/2-FMK-146/00 Geografia pre fyzikov              2mFMK 1pmZ-FI
  Stv 14 50 2h p F1-112 FMFI.KAFZM/2-UFY-220/00 Astronómia a meteorológia            2muMAFY
  Stv 16 30 1h c F1-112 FMFI.KAFZM/2-UFY-220/00 Astronómia a meteorológia            2muMAFY

Moczo Peter
  Uto 16 30 2h v F1-219 FMFI.KAFZM/1-FYZ-475/00 Mechanika kontinua a hydrodynamika (1)     2FYZ*
  Str 13 10 2h p F2-s110 FMFI.KAFZM/2-FFZ-110/09 Seizmické vlny a fyzika zemetrasení (1)    1mFFZ
  Stv 13 10 2h s F1-219 FMFI.KAFZM/2-FFZ-923/12 Diplomový seminár (2)              2mFFZ

Morva Imrich
  Stv 11 30 2h p F2-s168 FMFI.KAFZM/1-FYZ-750/00 Automatizované meracie a riadiace systémy   3OZE 3FYZ*

Morvová Marcela
  Pon 10 40 2h p F2-s168 FMFI.KAFZM/1-OZE-304/10 Základy alternatívnych zdrojov energie     3OZE
  Pon 12 20 2h p F2-s168 FMFI.KAFZM/2-FOZ-284/10 Environmentálny manažment a audit (2)     2mFOZ
  Uto 14 00 1h l F1-oJF FMFI.KJFB/2-FOZ-118/10 Terénny výskum                  1mFOZ
  Pia 9 00 3h p F2-s168 FMFI.KAFZM/2-FOZ-155/10 Vodíková energetika a metódy uskladnenia energ 1mFOZ
  Pia 11 30 2h p F2-s168 FMFI.KAFZM/1-OZE-142/10 Základy fyziky životného prostredia      1OZE 1FYZ*

Ondrášková Adriena
  Pon 9 50 2h p F2-s110 FMFI.KAFZM/2-FFZ-111/09 Magnetické pole Zeme a planét         1mFFZ
  Pon 11 30 1h c F2-s110 FMFI.KAFZM/2-FFZ-111/09 Magnetické pole Zeme a planét         1mFFZ
  Uto 13 10 2h v F2-s110 PriF.KAEG/N-bGAF-049/10 Fyzika Zeme                  3pGL

Porubčan Vladimír
  Pon 9 50 2h p F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-144/00 Populácia meteoroidov              1mFAA
  Pia 11 30 2h p F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-242/00 Meteority                    1mFAA 2mFAA
  Pia 14 50 2h s F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-911/00 Diplomová práca (2)               2mFAA

Richterová Aneta D
  Str 14 50 1h c F2-s110 FMFI.KAFZM/2-FFZ-110/09 Seizmické vlny a fyzika zemetrasení (1)    1mFFZ

Sokol Alois
  Uto 13 10 2h s F1-360 FMFI.KAFZM/2-FMK-204/00 Seminár z meteorológie (2)           2mFMK
  Str 14 00 2h p F1-360 FMFI.KAFZM/2-FMK-242/00 Letecká meteorológia              2mFMK
  Str 15 40 2h p F1-360 FMFI.KAFZM/2-FMK-249/00 Fyzika konvektívnych javov v atmosfére     2mFMK
  Pia 13 10 3h p F1-360 FMFI.KAFZM/1-FYZ-585/00 Synoptická meteorológia (1)           3FYZ*

Stripajová Svetlana D
  Pon 12 20 1h v F1-209 FMFI.KAFZM/2-FFZ-141/12 Počítačové metódy                1mFFZ
  Pon 13 10 1h c F1-209 FMFI.KAFZM/2-FFZ-141/12 Počítačové metódy                1mFFZ

Ševčík Sebastián
  Uto 15 40 2h p F2-s110 FMFI.KAFZM/2-FFZ-137/12 Vlastnosti látok v extrémnych podmienkach   1mFFZ
  Str 9 50 3h p F1-218 FMFI.KAFZM/2-FFZ-207/09 Štruktúra Zeme                 2mFFZ
  Str 13 10 1h p F1-218 FMFI.KAFZM/2-FFZ-208/09 Fyzika planetárnych telies           2mFFZ
  Stv 10 40 2h s F2-s110 FMFI.KAFZM/2-FFZ-124/12 Seminár z fyziky Zeme a planét         1mFFZ 2mFFZ

Tóth Juraj
  Uto 13 10 3h p F1-112 FMFI.KAFZM/1-FYZ-430/00 Základy astronómie a astrofyziky (2)      3FYZ*
  Stv 14 50 2h p F1-112 FMFI.KAFZM/2-UFY-220/00 Astronómia a meteorológia            2muMAFY
  Stv 16 30 1h c F1-112 FMFI.KAFZM/2-UFY-220/00 Astronómia a meteorológia            2muMAFY
  Pia 13 10 2h p F1-112 FMFI.KAFZM/1-FYZ-435/00 Kozmický výskum planét             3FYZ*

Világi Jozef
  Str 11 30 2h p F2-T3 FMFI.KAFZM/2-FAA-149/11 Výpočtová technika v astronómii (1)       1mFAA


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky
(KAGDM)

Bátorová Martina
  Pon 13 10 1h p M-XI  FMFI.KAGDM/2-MPG-104/00 Geometria (2)                  1mMPG 1mMAT
  Uto 9 50 2h c M-120 FMFI.KMANM/1-UDG-113/10 Zobrazovacie metódy (2)             1upMADG
             FMFI.KAGDM/2-UDG-123/12 Zobrazovacie metódy (2)             1muMADG_k
  Uto 11 30 2h c M-XI  FMFI.KAGDM/1-MAT-565/00 Reprezentácie geometrických objektov      3MATg 3INFd
  Str 8 10 2h c M-IX  FMFI.KAGDM/2-MPG-115/10 Modelovanie kriviek a plôch (1)         1mMPG

Belan Anton D
  Pon 17 20 1h c M-XII FMFI.KAGDM/1-FYZ-160/13 Algebra a geometria (2)             1FYZ1 1FYZ2
  Pon 18 10 1h v M-XII FMFI.KJFB/1-FYZ-411/13 Cvičenie z algebry (1)              1FYZ1 1FYZ2
  Uto 16 30 1h c M-VII FMFI.KAGDM/1-FYZ-160/13 Algebra a geometria (2)             1FYZ3
  Uto 17 20 1h v M-VII FMFI.KJFB/1-FYZ-411/13 Cvičenie z algebry (1)              1FYZ3

Boďa Eduard
  Uto 8 10 2h p M-XII FMFI.KAGDM/2-MPG-104/00 Geometria (2)                  1mMPG 1mMAT
  Pia 9 50 2h v M-oG  FMFI.KAGDM/2-MPG-166/12 Seminár z algebraickej geometrie (2)      1mMPG mDRS

Bohdal Róbert
  Stv 8 10 2h c M-217 FMFI.KAGDM/2-MPG-150/00 Automatizované interaktívne projektovanie    1mMPG
  Stv 14 50 2h c M-IX  FMFI.KAGDM/1-AIN-545/00 Reprezentácie geometrických objektov      3AIN*
  Pia 8 10 2h p I-H3  FMFI.KAGDM/1-MAT-830/00 Profesionálny grafický software (2)       3MAT*
  Pia 9 50 2h c I-H3  FMFI.KAGDM/1-MAT-830/00 Profesionálny grafický software (2)       3MAT*

Božek Miloš
  Pon 9 50 2h v M-oG  FMFI.KAGDM/2-MPG-164/12 Seminár z geometrie pseudoeuklidovských priesto 1mMPG mDRS
  Pon 11 30 2h p M-XI  FMFI.KAGDM/2-MPG-144/00 Rozmiestňovanie geometrických útvarov      1mMPG
  Str 8 10 2h p B   FMFI.KAGDM/1-MAT-552/10 Geometria pre grafikov (2)           3MATg 3INFd 3AIN*
  Stv 8 10 2h p M-120 FMFI.KAGDM/2-MPG-242/00 Diferenciálna geometria             2mMPG

Čárska Katarína D
  Pon 9 50 1h c M-XI  FMFI.KAGDM/1-MMN-160/00 Lineárna algebra a geometria (2)        1MMN2
  Pon 10 40 1h c M-XI  FMFI.KAGDM/1-MMN-160/00 Lineárna algebra a geometria (2)        1MMN1

Činčura Juraj
  Pon 12 20 1h p B2-446 FMFI.KAGDM/1-UMA-116/10 Elementárna teória čísel            1muMADG_k 2muMAIN_k 1upM* 1pupM*
  Pon 13 10 1h c B2-446 FMFI.KAGDM/1-UMA-116/10 Elementárna teória čísel            1pupM*
             FMFI.KAGDM/1-UMA-116/10 Elementárna teória čísel (1-3 týždeň)      2muMAIN_k 1muMADG_k 1upM*
  Str 14 50 1h c M-VI  FMFI.KAGDM/1-UMA-116/10 Elementárna teória čísel (od 4.týždňa)     1muMADG_k 2muMAIN_k 1upM*
  Stv 14 50 2h p B2-404 FMFI.KAGDM/1-UMA-207/00 Algebra (2)                   2upM* 2pupM*
  Stv 16 30 1h c B2-404 FMFI.KAGDM/1-UMA-207/00 Algebra (2)                   2pupM*
  Stv 18 10 1h c M-I  FMFI.KAGDM/1-UMA-207/00 Algebra (2)                   2upM*

Demčáková Ivona D
  Str 9 50 2h c M-I  FMFI.KAGDM/1-UIN-113/10 Matematika (2)                 1pupI*

Dillingerová Monika
  Pon 14 50 2h p M-115 FMFI.KAGDM/2-UMA-284/10 Kapitoly z vyučovania matematiky (2)      2muM* 2pmupM*
  Str 11 30 2h p M-115 FMFI.KAGDM/2-UMA-152/00 Didaktický softvér vo vyučovaní matematiky (2) 1pmupM*
  Str 13 10 2h v M-oDM FMFI.KAGDM/3-MVM-015/00 Didaktický softvér vo vyučovaní matematiky   1DRSMAT
  Str 15 40 2h c M-VI  FMFI.KMANM/1-UMA-105/00 Matematická analýza (2)             1upM*
  Stv 10 40 2h p M-115 FMFI.KAGDM/1-UMA-324/00 Konštruktívne vyučovanie matematiky (2)     3upM* 3pupM*

Ferko Andrej
  Pon 12 20 2h s I-9  DRS004 Seminár z numerickej geometrie                  mDRS
             FMFI.KAGDM/2-MPG-162/12 Seminár z numerickej geometrie (2)       1mMPG
  Pon 16 30 2h v M-oG  FMFI.KAGDM/2-MPG-148/00 Multimédiá (2)                 1mMPG
  Uto 13 10 2h s M-VIII FMFI.KAGDM/2-MPG-920/00 Diplomový seminár (1)              1mMPG
  Uto 15 40 2h p M-VIII FMFI.KAGDM/1-MAT-180/00 Úvod do počítačovej grafiky           1MAT* 2PMA*
  Stv 11 30 2h s M-120 FMFI.KAGDM/2-MPG-205/00 Seminár z počítačovej grafiky a geometrie    2mMPG
  Stv 14 00 2h p M-II  FMFI.KAI+KAGDM/1-AIN-240/00 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá 2INF*

Gemeranová Mária D
  Uto 11 30 2h c M-XI  FMFI.KAGDM/1-MAT-565/00 Reprezentácie geometrických objektov      3MATg 3INFd
  Str 8 10 2h c M-IX  FMFI.KAGDM/2-MPG-115/10 Modelovanie kriviek a plôch (1)         1mMPG

Guričan Jaroslav
  Pon 9 00 2h p M-I  FMFI.KAGDM/1-UIN-113/10 Matematika (2)                 1pupI*
  Uto 9 50 2h p M-126 FMFI.KAGDM/2-MAT-241/09 Počítačová algebra (2)             2mMATs*
  Uto 11 30 2h p F1-109 FMFI.KAGDM/1-INF-156/10 Algebra (2)                   1INF*
  Str 11 30 2h p M-126 FMFI.KAGDM/2-MAT-222/09 Vybrané kapitoly z algebry (2)         1mMATs*
  Stv 11 30 2h p M-126 FMFI.KAGDM/2-MAT-222/09 Vybrané kapitoly z algebry (2)         1mMATs*

Chalmovianský Pavel
  Pon 9 50 2h v M-oG  FMFI.KAGDM/2-MPG-164/12 Seminár z geometrie pseudoeuklidovských priesto 1mMPG mDRS
  Str 9 50 2h p M-XII FMFI.KAGDM/2-MPG-105/00 Funkcionálna analýza a topológia        1mMPG
  Str 12 20 2h p M-XII FMFI.KAGDM/2-MPG-115/10 Modelovanie kriviek a plôch (1)         1mMPG
  Stv 9 50 2h p M-XII FMFI.KAGDM/2-MPG-105/00 Funkcionálna analýza a topológia        1mMPG
  Stv 14 00 2h p M-120 FMFI.KAGDM/2-MPG-217/10 Modelovanie kriviek a plôch (4)         2mMPG
  Pia 9 50 2h v M-oG  FMFI.KAGDM/2-MPG-166/12 Seminár z algebraickej geometrie (2)      1mMPG mDRS

Jajcay Róbert
  Pia 9 00 2h p F1-328 FMFI.KAGDM/1-MMN-160/00 Lineárna algebra a geometria (2)        1MMN*
  Pia 10 40 1h p F1-328 FMFI.KAGDM/1-MMN-160/00 Lineárna algebra a geometria (2) (nahrádzanie) 1MMN*
  Pia 11 30 2h p M-X  FMFI.KAGDM/1-MAT-495/00 Úvod do kódovania                3MATs

Kamrlová Barbora
  Pon 8 10 2h p B2-404 FMFI.KAGDM/2-UXX-113/10 Nové pedagogické prístupy k vyučovaniu nielen m 1muM* 1pmupM*
  Uto 9 50 2h p M-oATC FMFI.KAGDM/3-MVM-027/12 Problémy vyučovania matematiky na 2. stupni ZŠ 2DRSMAT
  Uto 14 50 1h c B2-302 FMFI.KAGDM/1-UMA-118/10 Didaktický seminár zo školskej matematiky (2)  1pupM*
  Uto 15 40 1h c B2-302 FMFI.KAGDM/1-UMA-109/00 Didaktický seminár zo školskej matematiky x (2) 1upM* 1pupM*
  Str 14 00 2h v F1-248 FMFI.KZVI/2-UIN-266/10 Web dizajn inak                 2pmupGEIT 2muMAIN_k 2muI*
  Str 17 20 1h s M-VI  FMFI.KAGDM/1-UMA-118/10 Didaktický seminár zo školskej matematiky (2)  1upM*
  Pia 14 00 2h s M-126 FMFI.KAGDM+KMANM/3-MVM-038/10 Odborný seminár z didaktiky matematiky (1 mDRS
             FMFI.KAGDM+KMANM/3-MVM-049/10 Odborný seminár z didaktiky matematiky (2 mDRS
             FMFI.KAGDM+KMANM/3-MVM-050/10 Odborný seminár z didaktiky matematiky (3 mDRS
             FMFI.KAGDM+KMANM/3-MVM-051/12 Odborný seminár z didaktiky matematiky (4 mDRS

Katriňák Tibor
  Uto 11 30 2h s M-126 FMFI.KAGDM/2-MAT-221/09 Univerzálne algebry a zväzy (2)         1mMATs*
  Stv 14 50 2h v M-oATC FMFI.KAGDM/2-MAT-623/09 Univerzálne algebry a zväzy (4)         2mMATs*

Kohanová Iveta
  Uto 13 10 1h c M-IX  FMFI.KAGDM/1-UMA-310/00 Didaktika matematiky              3upM*
  Uto 14 00 2h s M-112 FMFI.KAGDM/2-UMA-106/00 Didaktika matematiky (2)            1pmupM*
  Uto 17 20 2h c M-IV  FMFI.KAI/1-AIN-160/00 Diskrétna matematika (2)             1AIN4
  Str 12 20 1h p M-XI  FMFI.KAGDM/1-UMA-310/00 Didaktika matematiky              1muMADG_k 3upM* 3pupM*
  Str 14 00 1h c M-VIII FMFI.KAGDM/1-UMA-310/00 Didaktika matematiky              1muMADG_k 3pupM*
  Str 14 50 2h c M-VIII FMFI.KAGDM/2-UMA-106/00 Didaktika matematiky (2)            1muM*
  Stv 14 00 2h v M-115 FMFI.KAGDM/2-UMA-152/00 Didaktický softvér vo vyučovaní matematiky (2) 1muM*

Korbaš Július
  Pon 9 50 3h p F1-328 FMFI.KAGDM/1-MAT-160/00 Lineárna algebra a geometria (2)        1MAT**
  Uto 14 50 2h p M-126 FMFI.KAGDM/2-MAT-223/09 Algebraická topológia              1mMATs*
  Str 14 50 2h p M-126 FMFI.KAGDM/2-MAT-223/09 Algebraická topológia              1mMATs*
  Pia 13 10 2h s M-XI  FMFI.KAGDM/2-MAT-625/09 Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológ 2mMATs* mDRS

Koreňová Lilla
  Uto 14 50 2h s M-115 FMFI.KAGDM/1-UXX-337/10 Informačné a komunikačné technológie (6) pre uč 3upMAIN 3upMATV 3pupM*

Kudličková Soňa
  Pon 10 40 2h p M-120 FMFI.KAGDM/2-UDG-141/12 Technické kreslenie a CAD            1muMADG_k
  Pon 10 40 3h p M-120 FMFI.KAGDM/1-UDG-221/10 Technické kreslenie a CAD (1)          2upMADG
  Pon 13 10 1h c M-120 FMFI.KAGDM/1-UDG-221/10 Technické kreslenie a CAD (1)          2upMADG
  Uto 8 10 2h p M-120 FMFI.KMANM/1-UDG-113/10 Zobrazovacie metódy (2)             1upMADG
  Str 8 10 1h s M-120 FMFI.KAGDM/1-UDG-151/00 Didaktický seminár z deskriptívnej geometrie (2 1upMADG 1muMADG_k
  Str 9 00 1h p M-oG  FMFI.KAGDM/2-UDG-132/12 Didaktický seminár z deskriptívnej geometrie (2 1muMADG_k
  Str 9 50 2h p F1-109 FMFI.KAGDM/1-MAT-565/00 Reprezentácie geometrických objektov      3MATg 3INFd
             FMFI.KAGDM/1-AIN-545/00 Reprezentácie geometrických objektov      3AIN*
  Str 12 20 1h s M-120 FMFI.KAGDM/1-UDG-251/00 Didaktický seminár z deskriptívnej geometrie (4 2upMADG

Kvasz Ladislav
  Pia 9 50 4h s M-126 FMFI.KAGDM/2-UXX-103/00 Dejiny matematiky (každý druhý týždeň)     1muM*
  Pia 14 00 2h s M-126 FMFI.KAGDM+KMANM/3-MVM-038/10 Odborný seminár z didaktiky matematiky (1 mDRS
             FMFI.KAGDM+KMANM/3-MVM-049/10 Odborný seminár z didaktiky matematiky (2 mDRS
             FMFI.KAGDM+KMANM/3-MVM-050/10 Odborný seminár z didaktiky matematiky (3 mDRS
             FMFI.KAGDM+KMANM/3-MVM-051/12 Odborný seminár z didaktiky matematiky (4 mDRS

Mačaj Martin
  Pon 12 20 2h p M-IX  FMFI.KAGDM/1-MAT-260/00 Algebra (2)                   2MAT*
  Str 13 10 2h p M-126 FMFI.KAGDM/2-MAT-216/12 Teória polí (2)                 1mMATs*
  Stv 8 10 2h v M-oATC FMFI.KAGDM/2-UMA-265/00 Teória, algoritmy a aplikácie grafov      2muM* 2pmupM*
  Stv 13 10 2h p M-126 FMFI.KAGDM/2-MAT-610/09 Algebraická teória čísel            2mMATs*
  Pia 12 20 4h s M-IX  DRS033 Seminár z algebraickej teórie grafov               mDRS

Niepel Martin
  Uto 9 50 3h p F1   FMFI.KAGDM/1-EFM-160/12 Lineárna algebra a geometria (2)        1EFM*
  Str 8 10 2h c M-VII FMFI.KAGDM/1-MAT-160/00 Lineárna algebra a geometria (2)        1PMA2
  Stv 9 00 2h v M-IX  FMFI.KMANM+KAGDM/1-MAT-192/00 Cvičenie z lineárnej algebry a geometrie 1PMA2
  Pia 13 10 2h s M-XI  FMFI.KAGDM/2-MAT-625/09 Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológ 2mMATs* mDRS

Pémová Marta
  Uto 8 10 2h p M-120 FMFI.KAGDM/2-UDG-123/12 Zobrazovacie metódy (2)             1muMADG_k

Polednová Marianna
  Pon 11 30 2h v M-III FMFI.KAGDM/2-UMA-162/00 Neeuklidovské geometrie             1muM* 1pmupM*
  Str 9 50 1h c B2-302 FMFI.KAGDM/1-UMA-107/00 Geometria (1)                  1pupM*
  Str 14 00 1h c M-VI  FMFI.KAGDM/1-UMA-107/00 Geometria (1)                  1upM*
  Str 14 50 1h c M-V  FMFI.KAGDM/1-UMA-208/00 Geometria (3)                  2upM*
  Stv 12 20 1h c B2-404 FMFI.KAGDM/1-UMA-208/00 Geometria (3)                  1muMADG_k 2pupM*
  Stv 13 10 2h p B2-404 FMFI.KAGDM/1-UMA-208/00 Geometria (3)                  1muMADG_k 2upM* 2pupM*

Regecová Michaela
  Uto 17 20 2h p M-112 FMFI.KAGDM/2-UMA-258/00 Metódy riešenia matematických úloh (2)     2muM* 2pmupM*

Rusin Tomáš D
  Str 14 00 1h c M-III FMFI.KAGDM/1-INF-156/10 Algebra (2)                   1INF1
  Str 15 40 1h c F1-328 FMFI.KAGDM/1-INF-156/10 Algebra (2)                   1INF2
  Stv 15 40 1h c M-VIII FMFI.KAGDM/1-MAT-260/00 Algebra (2)                   2MAT*
  Stv 16 30 1h v M-VIII FMFI.KAGDM/1-MAT-736/11 Cvičenie z algebry (2)             2MAT*

Slavíčková Mária
  Pon 10 40 2h p M-VIII FMFI.KMANM/1-UMA-105/00 Matematická analýza (2)             1upM*
  Str 9 50 2h v M-112 FMFI.KAGDM/3-MVM-039/10 Design didaktického výskumu (1)         1DRSMAT 1pmupM*
  Str 13 10 2h p M-I  FMFI.KAGDM+KZVI/1-UXX-233/10 Základy metodológie výskumu        2up**
  Stv 9 50 2h s M-oDM FMFI.KAGDM+KMANM/2-UMA-118/12 Didaktický seminár zo školskej matematiky 1muMADG_k
  Stv 16 30 2h v M-VI  FMFI.KAGDM/1-UMA-218/10 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (2)  2upM*

Sleziak Martin
  Pon 16 30 2h v M-X  FMFI.KAGDM/1-INF-610/00 Algebra (3)                   2INFc 1mINFa*
  Pon 18 10 1h c M-X  FMFI.KAGDM/1-INF-610/00 Algebra (3)                   2INFc 1mINFa*
  Uto 16 30 2h v M-126 FMFI.KAGDM/2-MAT-226/14 Aplikácie teórie množín             1mMATs* 2mMATs*
  Str 16 30 2h c M-III FMFI.KAGDM/1-MAT-160/00 Lineárna algebra a geometria (2)        1PMA1 1MAT*
  Stv 8 10 2h c M-XI  FMFI.KMANM+KAGDM/1-MAT-192/00 Cvičenie z lineárnej algebry a geometrie 1PMA1 1MAT*
  Stv 9 50 2h v M-120 FMFI.KAGDM/2-MAT-624/09 Teória čísel (2)                1mMATs*

Solčan Štefan
  Pon 12 20 2h p M-X  FMFI.KAGDM/1-UMA-313/00 Projektívna geometria              3upM*
  Uto 12 20 2h p M-XII FMFI.KAGDM/2-UMA-208/10 Vybrané partie z geometrie (2)         2muM* 2pmupM*
  Uto 14 00 1h c M-XII FMFI.KAGDM/2-UMA-208/10 Vybrané partie z geometrie (2)         2muM* 2pmupM*
  Uto 16 30 2h c M-120 FMFI.KMANM/1-UDG-213/10 Zobrazovacie metódy (4)             2upMADG
  Str 9 00 2h p M-120 FMFI.KAGDM/1-UDG-141/10 Projektívna geometria (1)            1upMADG
  Str 10 40 1h c M-120 FMFI.KAGDM/1-UDG-141/10 Projektívna geometria (1)            1upMADG
  Str 15 40 2h p M-120 FMFI.KAGDM/2-UDG-126/12 Projektívna geometria (2)            1muMADG_k

Tomanová Jana
  Pon 10 40 2h v M-oATC FMFI.KAGDM/1-UMA-314/00 Vybrané partie z teórie čísel          3upM* 3pupM*
  Uto 9 50 2h v M-IX  FMFI.KAGDM/1-MAT-725/00 Diskrétna matematika (2)            1MAT**
  Str 8 10 2h p M-VI  FMFI.KAGDM/1-MAT-490/00 Kombinatorika                  3MATs
  Str 14 50 1h c M-XII FMFI.KAGDM/1-MAT-725/00 Diskrétna matematika (2)            1MAT**
  Stv 12 20 1h p M-oATC FMFI.KAGDM/1-UMA-311/00 Diskrétna matematika (2)            3upMADG 3upMAFY 3upMATV
  Stv 13 10 1h c M-oATC FMFI.KAGDM/1-UMA-311/00 Diskrétna matematika (2)            3upMADG 3upMAFY 3upMATV

Tureková Katarína D
  Str 9 00 2h v F1-247 FMFI.KAGDM/1-MMN-525/00 Doplnkové cvičenie z algebry a geometrie (2)  1MMN2
  Pia 11 30 2h v F1-328 FMFI.KAGDM/1-MMN-525/00 Doplnkové cvičenie z algebry a geometrie (2)  1MMN1

Uherčíková Viera
  Pon 11 30 2h p M-115 FMFI.KAGDM/2-UXX-107/00 E-learning ako špeciálna forma dištančného vzde 1muM* 1pmupM*
  Uto 14 50 2h p M-120 FMFI.KAGDM/2-UMA-252/00 Netradičné metódy vo vyučovaní matematiky (2)  2muM* 2pmupM*

Uhlíková Ivana D
  Pon 8 10 1h c I-H3  FMFI.KAI+KAGDM/1-AIN-240/00 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá 2INFc 2INFd
  Pon 9 00 1h c I-H3  FMFI.KAI+KAGDM/1-AIN-240/00 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá 2INFa 2INFb
  Pia 8 10 1h c I-H6  FMFI.KAI+KAGDM/1-AIN-240/00 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá 2AIN4
  Pia 9 00 1h c I-H6  FMFI.KAI+KAGDM/1-AIN-240/00 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá 2AIN2

Vankúš Peter
  Uto 13 10 1h c B2-302 FMFI.KAGDM/1-UMA-219/10 Didaktický seminár zo školskej matematiky (4)  2pupM*
  Uto 16 30 2h c B2-302 FMFI.KAGDM/1-UMA-218/10 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (2)  2pupM*
  Uto 18 10 1h c B2-302 FMFI.KAGDM/1-UMA-210/00 Didaktický seminár zo školskej matematiky x (4) 2upM* 2pupM*
  Str 10 40 2h c B2-302 FMFI.KMANM/1-UMA-105/00 Matematická analýza (2)             1pupM*
  Str 15 40 1h c M-VII FMFI.KMANM/1-UMA-216/10 Matematická analýza (4)             2upM*
  Stv 12 20 1h s M-IX  FMFI.KAGDM/1-UMA-219/10 Didaktický seminár zo školskej matematiky (4)  2upM*
  Stv 17 20 1h c B2-404 FMFI.KMANM/1-UMA-216/10 Matematická analýza (4)             2pupM*

Varhaníková Ivana
  Uto 8 10 2h c I-H3  FMFI.KAGDM/1-MAT-180/00 Úvod do počítačovej grafiky           1MAT* 2PMA*
  Str 9 50 2h v M-IV  FMFI.KZVI/2-UIN-141/00 Aplikácie počítačovej grafiky (každý druhý týžde 1pmupGEIT 1muI*

Vesel Martin D
  Pia 8 10 1h c I-H6  FMFI.KAI+KAGDM/1-AIN-240/00 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá 2AIN4
  Pia 9 00 1h c I-H6  FMFI.KAI+KAGDM/1-AIN-240/00 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá 2AIN2

Zaťko Valent
  Pon 9 00 2h p F1-108 FMFI.KAGDM/1-UMA-107/00 Geometria (1)                  1upM* 1pupM*
  Pon 12 20 2h s I-9  DRS004 Seminár z numerickej geometrie                  mDRS
             FMFI.KAGDM/2-MPG-162/12 Seminár z numerickej geometrie (2)       1mMPG
  Pon 16 30 2h p M-120 FMFI.KAGDM/2-MPG-143/00 Mnohopohľadová geometria            1mMPG

Zlatoš Pavol
  Uto 12 20 2h p F1-232a FMFI.KAGDM/2-IKV-267/00 Matematická logika pre kognitívnu vedu     1mIKV
  Uto 14 00 1h c F1-232a FMFI.KAGDM/2-IKV-267/00 Matematická logika pre kognitívnu vedu     1mIKV
  Str 8 10 3h p F1   FMFI.KAGDM/1-FYZ-160/13 Algebra a geometria (2)             1FYZ*
  Stv 9 50 2h p M-126 FMFI.KAGDM/1-MAT-480/00 Teória množín a matematická logika (2)     3MATs


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra aplikovanej informatiky
(KAI)

Anderle Michal
  Stv 16 30 2h c M-IX  FMFI.KI/2-AIN-205/10 Vybrané kapitoly z teoretickej informatiky (2)   1mAINg1

Baláž Martin D
  Uto 16 30 2h v M-II  FMFI.KAI/1-AIN-616/00 Symbolické programovanie a LISP          3AIN*
  Uto 18 10 2h c I-H3  FMFI.KAI/1-AIN-616/00 Symbolické programovanie a LISP          3AIN*
  Stv 9 50 2h p I-9  FMFI.KAI/2-AIN-144/00 Reprezentácia znalostí a inferencia        1mAINu
             FMFI.KAI/2-IKV-131/00 Reprezentácia, poznatky a usudzovanie       1mIKV

Bašnáková Jana
  Uto 16 30 3h k I-8  FMFI.KAI/2-IKV-183/00 Psycholingvistika                 1mIKV

Berger Haladová Zuzana D
  Pon 8 10 1h c I-H6  FMFI.KAI+KAGDM/1-AIN-240/00 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá 2AIN1
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Pon 13 10 1h c I-H6  FMFI.KAI+KAGDM/1-AIN-240/00 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá 2AIN3
  Uto 11 30 2h c F1-248 FMFI.KAI/2-AIN-125/10 Počítačové videnie (2)              2mMPG 2mINF 1mINF* 1mAINg*
  Stv 14 00 2h p A   FMFI.KAI+KAGDM/1-AIN-240/00 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá 2AIN*

Blaho Andrej
  Uto 9 50 2h p A   FMFI.KAI/1-AIN-170/13 Programovanie (2)                 1AIN*
  Str 14 50 2h c I-H3  FMFI.KAI/1-AIN-170/13 Programovanie (2)                 1AIN3
  Stv 9 50 1h s I-23  FMFI.KAI/1-AIN-920/00 Bakalársky seminár                3AIN*
  Stv 10 40 1h s I-23  FMFI.KAI/1-AIN-920/00 Bakalársky seminár                3AIN*

Borovanský Peter
  Pon 12 20 2h p I-23  FMFI.KAI/1-AIN-512/12 Funkcionálne programovanie            3AIN*
  Pon 16 30 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-172/00 Programovanie (4)                 2AIN1 2AIN2
  Stv 11 30 2h p F1   FMFI.KAI/1-AIN-172/00 Programovanie (4)                 2AIN*

Boža Vladimír D
  Stv 16 30 2h c M-III FMFI.KI/2-AIN-205/10 Vybrané kapitoly z teoretickej informatiky (2)   1mAINu

Cimrová Barbora
  Str 14 00 2h l I-23  FMFI.KAI/2-IKV-122/00 Semestrálny projekt                1mIKV
  Str 15 40 2h l I-23  FMFI.KAI/2-IKV-122/00 Semestrálny projekt                1mIKV

Černeková Zuzana
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Uto 13 10 2h p M-IV  FMFI.KAI/2-AIN-270/00 Spracovanie farebného obrazu           2mMPG
             FMFI.KAI/2-AIN-273/11 Spracovanie farebného obrazu           1mAINg*
  Uto 18 10 2h p B   FMFI.KAI/1-AIN-261/11 Ročníkový projekt (2)               2AIN*
  Stv 9 50 1h s M-II  FMFI.KAI/1-AIN-920/00 Bakalársky seminár                3AIN*
  Stv 10 40 1h s M-II  FMFI.KAI/1-AIN-920/00 Bakalársky seminár                3AIN*

Dillinger Viliam D
  Uto 14 50 2h c I-H6  FMFI.KAI/2-IKV-133/00 Základy umelej inteligencie (2)          1mAINu 1mIKV
  Str 18 10 2h c I-H3  FMFI.KAI/1-AIN-480/00 Neurónové siete                  1mAINu 1mIKV 3INFb 1mINF 3AIN*

Ďurikovič Roman
  Pon 8 10 2h p B   FMFI.KAI/2-MPG-102/00 Počítačová grafika (2)              1mMPG 1mINF* 1mAINg*
  Uto 12 20 3h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Pia 8 10 2h s A   FMFI.KAI/2-AIN-921/00 Projektový seminár (1)              1mAIN*

Farkaš Igor
  Pon 9 00 2h p I-9  FMFI.KAI/2-IKV-136/10 Výpočtová kognitívna neuroveda          1mIKV
  Uto 11 30 2h p F1-108 FMFI.KAI/1-AIN-480/00 Neurónové siete                  3INFb 1mAINu 1mIKV 3AIN* 1mINF*
  Str 14 00 4h k I-9  FMFI.KAI/2-IKV-921/00 Diplomový seminár                 2mIKV

Ftáčnik Milan
  Pon 8 10 1h c F1-248 FMFI.KAI/1-AIN-550/00 Základy spracovania obrazu            3AIN1 3AIN2
  Pon 9 00 1h c F1-248 FMFI.KAI/1-AIN-550/00 Základy spracovania obrazu            3INFd 3AIN3 3AIN4
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Uto 8 10 2h p A   FMFI.KAI/1-AIN-550/00 Základy spracovania obrazu            3INFd 3AIN*
             FMFI.KAI/1-MAT-575/00 Rozpoznávanie obrazcov a spracovanie obrazu    3MATg
  Str 9 50 2h c F1-248 FMFI.KAI/2-AIN-204/10 Rozpoznávanie obrazcov              1mAINg*

Gál Tomáš
  Pon 16 30 3h k I-8  FMFI.KAI/2-IKV-141/00 Aktuálne trendy v kognitívnej psychológii     1mIKV

Golian Radoslav
  Str 16 30 2h p A   FMFI.KAI/1-AIN-521/00 Implementácia databázových systémov        2AIN*

Gruska Damas
  Pon 12 20 2h k B   FMFI.KAI/2-AIN-185/00 Formálne metódy tvorby softvéru          1mAIN*
             FMFI.KAI/2-INF-126/00 Modely konkurentných systémov           1mINF*
  Pon 16 30 2h k B   FMFI.KAI/2-AIN-185/00 Formálne metódy tvorby softvéru          1mAIN*
             FMFI.KAI/2-INF-126/00 Modely konkurentných systémov           1mINF*
  Stv 13 10 4h v B   FMFI.KAI/2-INF-129/00 Úvod do paralelného programovania         3INFa 1mINFb 1mINFa*
             FMFI.KAI/2-AIN-109/00 Programovanie paralelných a distribuovaných systé 1mAINa**

Guller Dušan
  Pia 11 30 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-521/00 Implementácia databázových systémov        2AIN*
  Pia 13 10 2h p I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-670/00 Expertné systémy                 3AIN*
  Pia 14 50 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-670/00 Expertné systémy                 3AIN*

Gyárfáš František
  Uto 13 10 2h v I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-680/00 Extrémne programovanie              2AIN*
  Str 11 30 2h k F1-328 FMFI.KAI/1-AIN-675/00 Filozofia internetu                3AIN*
  Pia 9 50 2h s I-23  FMFI.KAI/1-AIN-611/00 Tvorivé písanie                  3AIN*

Homola Martin
  Pon 9 00 2h v M-IX  FMFI.KAI/1-AIN-646/00 Deskripčné logiky, ontológie a sémantický web   1mAINu
  Stv 9 50 2h p I-9  FMFI.KAI/2-AIN-144/00 Reprezentácia znalostí a inferencia        1mAINu
             FMFI.KAI/2-IKV-131/00 Reprezentácia, poznatky a usudzovanie       1mIKV

Horňák Marián
  Stv 14 50 2h c I-H3  FMFI.KAI/1-AIN-512/12 Funkcionálne programovanie            3AIN*

Jajcayová Tatiana
  Pon 14 00 2h s I-23  PRED024 Akademické podporné centrum                   1AIN*
  Uto 11 30 2h p A   FMFI.KAI/1-AIN-160/00 Diskrétna matematika (2)             1AIN*
  Str 11 30 2h v F2   FMFI.KAI+KAGDM/2-AIN-138/14 Diskrétne a algebraické štruktúry v informa 1mAIN*
  Str 15 40 2h v M-IX  FMFI.KAI+KAGDM/2-AIN-138/14 Diskrétne a algebraické štruktúry v informa 1mAIN*
  Stv 9 50 2h s M-213 FMFI.KI/2-MAT-611/09 Seminár z teórie grafov (2)            1mMATs*
  Stv 11 30 2h c I-9  FMFI.KAI/1-AIN-160/00 Diskrétna matematika (2)             1AIN2

Kamhal Dezider
  Pon 9 00 2h s I-8  FMFI.KAI/1-MXX-424/00 Filozofia L. Wittgensteina (2)          FMFI
  Pon 10 40 2h s I-8  FMFI.KAI/1-MXX-422/00 Problémy analytickej filozofie (2)        FMFI
  Pon 12 20 2h s I-8  FMFI.KAI/1-MXX-428/00 Teória rečových aktov               FMFI
  Uto 9 00 3h k I-8  FMFI.KAI/2-IKV-143/00 Filozofia jazyka                 1mIKV
  Stv 11 30 3h k I-8  FMFI.KAI/2-IKV-181/00 Význam a komunikácia               1mIKV

Kľuka Ján
  Pon 9 50 2h p A   FMFI.KAI/1-AIN-506/11 Úvod do deklaratívneho programovania       1AIN*
             FMFI.KAI/1-INF-465/00 Deklaratívne programovanie            2INFb
  Uto 16 30 1h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-500/00 Linux pre používateľov              1AIN3 1AIN4
  Uto 17 20 1h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-500/00 Linux pre používateľov              1AIN1 1AIN2
  Uto 18 10 1h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-500/00 Linux pre používateľov              1INF*
  Str 14 50 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-506/11 Úvod do deklaratívneho programovania       1AIN1 1AIN2
  Str 16 30 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-506/11 Úvod do deklaratívneho programovania       1AIN3 1AIN4

Komara Ján
  Pon 9 50 2h p A   FMFI.KAI/1-INF-465/00 Deklaratívne programovanie            2INFb
  Uto 14 50 2h p M-II  FMFI.KAI/1-AIN-470/00 Špecifikácia a verifikácia programov       3INFb 2AIN* 1mINF*
  Uto 16 30 2h c I-H3  FMFI.KAI/1-AIN-470/00 Špecifikácia a verifikácia programov       2AIN*
             FMFI.KAI/1-INF-465/00 Deklaratívne programovanie            2INFb
  Str 14 50 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-506/11 Úvod do deklaratívneho programovania       1AIN1 1AIN2
  Str 16 30 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-506/11 Úvod do deklaratívneho programovania       1AIN3 1AIN4
  Stv 8 10 2h c F1-328 FMFI.KAI/1-AIN-160/00 Diskrétna matematika (2)             1AIN1

Kováč Michal D
  Pon 14 00 2h s I-23  PRED024 Akademické podporné centrum                   1AIN*

Kučerová Júlia D
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Str 8 10 2h c F1-248 FMFI.KAI/2-AIN-273/11 Spracovanie farebného obrazu           1mAINg*

Kuzma Tomáš D
  Str 18 10 2h c I-H3  FMFI.KAI/1-AIN-480/00 Neurónové siete                  1mAINu 1mIKV 3INFb 1mINF 3AIN*
  Stv 16 30 2h c M-X  FMFI.KI/2-AIN-205/10 Vybrané kapitoly z teoretickej informatiky (2)   1mAINg2

Lúčan Ľubomír
  Uto 17 20 2h p M-IX  FMFI.KAI/2-MMN-207/00 Multimédiá pre manažment             2mMMN*
  Uto 18 10 2h p B   FMFI.KAI/1-AIN-261/11 Ročníkový projekt (2)               2AIN*

Lúčny Andrej
  Stv 14 00 2h p M-V  FMFI.KAI/2-IKV-164/00 Multiagentové systémy               1mIKV
             FMFI.KAI/2-AIN-246/00 Multiagentové systémy               2mAINu
  Stv 15 40 2h c F1-248 FMFI.KAI/2-AIN-246/00 Multiagentové systémy               2mAINu
             FMFI.KAI/2-IKV-164/00 Multiagentové systémy               1mIKV

Markošová Mária
  Pon 10 40 2h p I-9  FMFI.KAI/2-IKV-133/00 Základy umelej inteligencie (2)          1mIKV 1mAINu
  Stv 15 40 2h k I-9  FMFI.KAI/2-AIN-181/00 Evolučné algoritmy                1mIKV

Mihálik Andrej
  Pon 12 20 2h p M-I  FMFI.KAI/2-MMN-133/00 Počítačová grafika (2)              1mMMN*
  Pon 16 30 2h c I-H3  FMFI.KAI/2-MMN-133/00 Počítačová grafika (2)              1mMMN*
  Uto 12 20 3h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Str 15 40 2h v M-IX  FMFI.KAI+KAGDM/2-AIN-138/14 Diskrétne a algebraické štruktúry v informa 1mAIN*

Nagy Marek
  Uto 15 40 1h p A   FMFI.KAI/1-AIN-500/00 Linux pre používateľov              1INF***
  Uto 16 30 1h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-500/00 Linux pre používateľov              1AIN3 1AIN4
  Uto 17 20 1h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-500/00 Linux pre používateľov              1AIN1 1AIN2
  Uto 18 10 1h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-500/00 Linux pre používateľov              1INF*
  Stv 8 10 2h p I-9  FMFI.KAI/2-IKV-265/00 Rozpoznávanie reči                2mIKV
  Stv 9 50 2h c M-217 FMFI.KAI/2-IKV-265/00 Rozpoznávanie reči                2mIKV

Náther Peter
  Uto 18 10 2h p B   FMFI.KAI/1-AIN-261/11 Ročníkový projekt (2)               2AIN*
  Stv 9 50 2h c M-I  FMFI.KAI/1-AIN-160/00 Diskrétna matematika (2)             1AIN3
  Stv 11 30 2h c I-9  FMFI.KAI/1-AIN-160/00 Diskrétna matematika (2)             1AIN2

Petrovič Pavel
  Pon 16 30 2h c F1-248 FMFI.KAI/1-AIN-172/00 Programovanie (4)                 2AIN3 2AIN4
  Pon 18 10 2h v I-23  FMFI.KAI/2-AIN-188/13 Životný cyklus informačných systémov       1mAIN*
  Stv 8 10 1h s I-23  FMFI.KAI/1-AIN-920/00 Bakalársky seminár                3AIN*
  Stv 9 00 1h s I-23  FMFI.KAI/1-AIN-920/00 Bakalársky seminár                3AIN*
  Stv 11 30 2h p I-23  FMFI.KAI/1-AIN-551/00 Algoritmy pre AI robotiku             2mAINu 3AIN*
  Stv 17 20 2h c F1-248 FMFI.KAI/1-AIN-172/00 Programovanie (4)                 2AIN*
  Pia 11 30 1h p I-23  FMFI.KAI/1-AIN-551/00 Algoritmy pre AI robotiku             2mAINu 3AIN*
  Pia 13 10 2h s I-oUI FMFI.KAI/2-IKV-167/00 Praktický seminár robotiky            1mIKV
  Pia 14 50 1h s I-oUI FMFI.KAI/1-AIN-426/11 Aplikovaný robotický seminár           2AIN*
  Pia 15 40 4h k I-oUI FMFI.KAI/2-AIN-131/14 Pokročilé programovanie v JAVE (JavaEE)      1mAIN*

Piovarči Michal D
  Uto 12 20 3h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Str 16 30 2h c I-H3  FMFI.KAI/2-MPG-102/00 Počítačová grafika (2)              1mMPG 1mINF* 1mAINg*
  Pia 8 10 2h s A   FMFI.KAI/2-AIN-921/00 Projektový seminár (1)              1mAIN*

Polec Jaroslav
  Uto 14 50 2h v M-IV  FMFI.KAI/2-AIN-126/00 Kompresia dát                   1mMPG 1mAINg*
  Str 14 00 2h p M-IV  FMFI.KAGDM/2-MPG-112/00 Kódovanie a spracovanie obrazu         1mMPG

Pukancová Júlia D
  Pon 14 00 2h s I-23  PRED024 Akademické podporné centrum                   1AIN*
  Uto 13 10 2h c M-XI  FMFI.KAI/2-IKV-131/00 Reprezentácia, poznatky a usudzovanie       1mIKV
             FMFI.KAI/2-AIN-144/00 Reprezentácia znalostí a inferencia        1mAINu
  Stv 11 30 2h c M-VIII FMFI.KAI/1-AIN-646/00 Deskripčné logiky, ontológie a sémantický web   1mAINu

Rebrová Kristína D
  Pon 12 20 2h c F1-248 FMFI.KAI/2-IKV-136/10 Výpočtová kognitívna neuroveda          1mIKV
  Str 14 00 2h l I-23  FMFI.KAI/2-IKV-122/00 Semestrálny projekt                1mIKV

Rybár Ján
  Str 9 00 4h k I-9  FMFI.KAI/2-IKV-113/00 Kognitívna psychológia              1mIKV
  Str 14 00 4h k I-9  FMFI.KAI/2-IKV-921/00 Diplomový seminár                 2mIKV
  Stv 14 50 2h k F1-108 FMFI.KAI/1-MXX-406/00 Kognitívne vedy: jazyk a kognícia         FMFI
             FMFI.KAI/3-IVI-009/00 Epistemológia a kognitívna psychológia      1DRSINF

Samuelčík Martin
  Uto 16 30 2h p I-9  FMFI.KAI/2-AIN-128/10 Grafika v reálnom čase              1mAINg*
  Str 12 20 2h c I-H6  FMFI.KAI/2-AIN-128/10 Grafika v reálnom čase              1mAINg*
  Stv 14 00 2h p I-9  FMFI.KAI/2-MPG-149/00 Fraktálne modelovanie               1mMPG

Stanek Stanislav
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Uto 9 50 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-MAT-170/00 Programovanie (2)                1MMN*
  Uto 11 30 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-MAT-170/00 Programovanie (2)                1MAT**
  Stv 11 30 2h v F1-248 FMFI.KAGDM/2-MPG-136/10 WWW - Flash                   1mMPG

Šikudová Elena
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Uto 9 50 2h p M-IV  FMFI.KAI/2-AIN-125/10 Počítačové videnie (2)              2mMPG 2mINF 1mINF* 1mAINg*
  Uto 18 10 2h p B   FMFI.KAI/1-AIN-261/11 Ročníkový projekt (2)               2AIN*
  Str 15 40 2h c F1-248 FMFI.KAI/1-AIN-170/13 Programovanie (2) (opakujúci študenti)      2AIN*
  Stv 9 50 2h p M-IV  FMFI.KAI/2-MPG-204/00 Rozpoznávanie obrazcov              2mMPG
             FMFI.KAI/2-AIN-204/10 Rozpoznávanie obrazcov              1mAINg*

Šimko Alexander D
  Pon 11 30 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-521/00 Implementácia databázových systémov        2AIN*
  Pon 16 30 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-172/00 Programovanie (4)                 2AIN1 2AIN2
  Str 8 10 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-411/00 Úvod do výpočtovej logiky             2AIN*
  Stv 13 10 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-411/00 Úvod do výpočtovej logiky             3AIN*

Šiška Jozef
  Pon 16 30 2h c F1-248 FMFI.KAI/1-AIN-172/00 Programovanie (4)                 2AIN3 2AIN4
  Str 8 10 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-411/00 Úvod do výpočtovej logiky             2AIN*
  Stv 9 50 2h p F1-328 FMFI.KAI/1-AIN-411/00 Úvod do výpočtovej logiky             2AIN*
  Stv 13 10 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-411/00 Úvod do výpočtovej logiky             3AIN*

Takáč Martin
  Str 11 30 2h k I-8  FMFI.KAI/2-AIN-145/10 Kvalitatívne modelovanie a simulácia       1mAINu 2mIKV
  Pia 9 00 3h v I-8  FMFI.KAI/2-UXX-150/00 Seminár z komunikácie               2pmupGEIT 2muMAIN_k 2pUIN 2mu*

Vinař Tomáš
  Uto 17 20 2h s M-X  FMFI.KAI/2-AIN-506/10 Seminár z bioinformatiky (2)           1pmC-BX 2pmC-BX 1pmB-GE 1mAINu 1mINF*
             FMFI.KI/2-AIN-252/10 Seminár z bioinformatiky (4)            2mAINu
  Str 14 00 2h p M-IX  FMFI.KI/2-AIN-205/10 Vybrané kapitoly z teoretickej informatiky (2)   1mAIN*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
(KAMS)

Bachratá Alena D
  Stv 9 50 1h c M-X  FMFI.KAMŠ/1-UMA-309/00 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (2)   3upM* 3pupM*

Boďa Ján
  Pon 8 10 2h p A   FMFI.KAMŠ/1-EFM-140/00 Ekonómia (2)                   1EFM* 1MMN* 1PMA*
  Uto 13 10 2h p F1   FMFI.KAMŠ/1-EFM-390/00 Makroekonómia                  3EFM*
  Str 8 10 2h p F1-109 FMFI.KAMŠ/2-EFM-119/00 Dynamická makroekonómia             1mEFM*
  Stv 13 10 2h p F1   FMFI.KAMŠ/1-EFM-390/00 Makroekonómia                  3EFM*

Bokes Pavol
  Pon 18 10 2h c M-XI  FMFI.KAMŠ/1-EFM-310/00 Diferenčné a diferenciálne rovnice        3EFM2
  Uto 14 50 2h c M-VI  FMFI.KAMŠ/1-EFM-310/00 Diferenčné a diferenciálne rovnice        3EFM1
  Str 11 30 1h c M-XI  FMFI.KAMŠ/2-PMS-119/10 Markovovské procesy (2)             1mPMS 1mMAT
  Stv 14 00 3h s M-223 DRS020 Seminár o diferenciálnych rovniciach a dynamických systémoch   mDRS

Brunovský Pavol
  Stv 14 00 3h s M-223 DRS020 Seminár o diferenciálnych rovniciach a dynamických systémoch   mDRS

Burclová Katarína D
  Pon 8 10 2h c M-XI  FMFI.KAMŠ/1-EFM-380/00 Ekonometria                   3EFM1 12mPMS
  Pon 8 10 2h c M-208 FMFI.KAMŠ/1-EFM-380/00 Ekonometria                   3EFM1 12mPMS
  Pon 16 30 2h c M-XI  FMFI.KAMŠ/1-EFM-380/00 Ekonometria                   3EFM2 12mPMS
  Pon 16 30 2h c M-208 FMFI.KAMŠ/1-EFM-380/00 Ekonometria                   3EFM2 12mPMS

Fila Marek
  Stv 14 00 3h s M-223 DRS020 Seminár o diferenciálnych rovniciach a dynamických systémoch   mDRS

Filová Lenka
  Pon 8 10 2h p M-217 FMFI.KAMŠ/1-PMA-751/13 Programovanie v jazyku R             2PMA*
  Pon 9 50 2h c F1-248 FMFI.KAMŠ/2-PMS-139/12 Cvičenie z regresných modelov (2)        1mPMS
  Stv 8 10 2h p M-XII FMFI.KAMŠ/2-PMS-221/14 Štatistické metódy v klinických skúškach     12mPMS

Grendár Marian
  Pon 11 30 4h p F1-109 FMFI.KAMŠ/2-EFM-123/00 Špeciálna ekonometria              1mEFM*

Guba Peter
  Pon 11 30 2h p M-201 FMFI.KAMŠ/2-MAT-141/09 Vybrané partie z matematickej fyziky (2)     2mMATa*
  Pon 13 10 1h c M-201 FMFI.KAMŠ/2-MAT-141/09 Vybrané partie z matematickej fyziky (2)     2mMATa*
  Uto 9 50 2h p F1-328 FMFI.KAMŠ/1-EFM-310/00 Diferenčné a diferenciálne rovnice        3EFM*
  Str 16 30 2h p F1-328 FMFI.KAMŠ/2-EFM-134/10 Dynamické systémy, fraktály a chaos       1mEFM*
  Str 18 10 1h c F1-328 FMFI.KAMŠ/2-EFM-134/10 Dynamické systémy, fraktály a chaos       1mEFM*
  Stv 11 30 2h p F1-328 FMFI.KAMŠ/1-EFM-360/14 Numerické metódy                 3EFM*
  Stv 14 00 3h s M-223 DRS020 Seminár o diferenciálnych rovniciach a dynamických systémoch   mDRS

Halická Margaréta
  Uto 14 00 2h p F1-109 FMFI.KAMŠ/2-EFM-109/00 Optimálne riadenie (2)              1mEFM*
  Str 13 10 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Stv 14 00 2h p F1-109 FMFI.KAMŠ/1-EFM-556/11 DEA modely                    2EFM* 3MMN*

Hamala Milan
  Str 13 10 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS

Harman Radoslav
  Uto 11 30 2h p M-216 FMFI.KAMŠ/3-MAM-025/10 Simulačné metódy                 mDRS
  Uto 15 40 2h p F1-108 FMFI.KAMŠ/2-PMS-116/10 Viacrozmerné štatistické analýzy (2)       1mPMS 1mEFM*
  Str 14 50 2h p F2   FMFI.KAMŠ/2-PMS-123/10 Stochastické simulačné metódy          1mPMS 1mEFM*
  Stv 9 50 2h c F1-108 FMFI.KAMŠ/2-PMS-116/10 Viacrozmerné štatistické analýzy (2)       1mPMS 1mEFM*

Hojčka Michal D
  Pon 9 50 2h c M-II  FMFI.KAMŠ/1-EFM-250/00 Matematická analýza (4)             2PMA*
  Stv 8 10 2h v M-VI  FMFI.KAMŠ/1-EFM-540/00 Cvičenie z matematickej analýzy (4)       2PMA*

Holecyová Mária D
  Uto 8 10 2h c M-X  FMFI.KMANM/1-MAT-150/00 Matematická analýza (2)             1PMA*
  Stv 10 40 2h v M-IX  FMFI.KMANM/1-MAT-720/00 Cvičenie z matematickej analýzy (2)       1PMA*

Chladná Zuzana
  Pon 8 10 3h k F1-109 FMFI.KAMŠ/1-EFM-240/13 Podnikové financie                2EFM*
  Str 13 10 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS

Janková Katarína
  Uto 9 50 2h p M-VI  FMFI.KAMŠ/2-PMS-119/10 Markovovské procesy (2)             1mPMS 1mMAT
  Uto 14 00 2h p M-IX  FMFI.KAMŠ/2-PMS-121/00 Sekvenčné metódy                 1mPMS
  Stv 11 30 2h p A   FMFI.KAMŠ/1-MAT-282/00 Pravdepodobnosť a štatistika (2)         2MAT***
  Stv 14 00 2h s M-XI  FMFI.KAMŠ/2-PMS-126/00 Seminár z matematickej štatistiky (2)      2mPMS

Jurča Pavol
  Pon 16 30 2h p F1-108 FMFI.KAMŠ/2-EFM-215/13 Kvantitatívne metódy v riadení rizík       1mEFM* 2mEFM*
  Pon 18 10 1h c F1-108 FMFI.KAMŠ/2-EFM-124/13 Cvičenia z kvantitatívnych metód v riadení rizik 1mEFM* 2mEFM*

Kilianová Soňa
  Uto 9 50 2h p F1-108 FMFI.KAMŠ/2-EFM-103/00 Stochastické metódy operačnej analýzy      1mEFM*
  Uto 11 30 2h p M-V  FMFI.KAMŠ/2-EFM-103/00 Stochastické metódy operačnej analýzy (anglická 1mEFM*
  Str 9 50 2h s F1-108 FMFI.KAMŠ/2-EFM-147/12 Seminár z optimálneho riadenia          1mEFM*
  Str 9 50 2h s M-208 FMFI.KAMŠ/2-EFM-147/12 Seminár z optimálneho riadenia          1mEFM*
  Str 13 10 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS

Kollár Martin
  Pon 16 30 2h c M-II  FMFI.KAMŠ/1-EFM-130/00 Matematická analýza (2)             1EFM1
  Uto 15 40 2h p B   FMFI.KAMŠ/1-EFM-130/00 Matematická analýza (2)             1EFM*
  Str 14 50 2h p A   FMFI.KAMŠ/1-EFM-130/00 Matematická analýza (2)             1EFM*
  Str 16 30 2h v M-I  FMFI.KAMŠ/1-EFM-540/00 Cvičenie z matematickej analýzy (4)       2EFM1
  Stv 15 40 2h c M-IV  FMFI.KAMŠ/1-EFM-250/00 Matematická analýza (4)             2EFM1
  Pia 9 00 2h v M-I  FMFI.KAMŠ/1-EFM-520/00 Cvičenie z matematickej analýzy (2)       1EFM1

Kollár Richard
  Pon 16 30 2h v M-VIII FMFI.KMANM/1-FYZ-408/13 Matematická analýza (4)             2FYZ*
  Uto 14 00 2h c F1-328 FMFI.KMANM/1-MAT-150/00 Matematická analýza (2)             1MAT*
  Stv 9 50 2h v M-VI  FMFI.KMANM/1-MAT-720/00 Cvičenie z matematickej analýzy (2)       1MAT*
  Stv 14 00 3h s M-223 DRS020 Seminár o diferenciálnych rovniciach a dynamických systémoch   mDRS

Kossaczká Ľubica
  Uto 8 10 2h c M-IV  FMFI.KAMŠ/1-EFM-130/00 Matematická analýza (2)             1EFM2
  Str 8 10 2h v M-XII FMFI.KAMŠ/1-EFM-520/00 Cvičenie z matematickej analýzy (2)       1EFM2
  Str 13 10 2h v M-XI  FMFI.KAMŠ/1-EFM-540/00 Cvičenie z matematickej analýzy (4)       2EFM2
  Stv 15 40 2h c M-V  FMFI.KAMŠ/1-EFM-250/00 Matematická analýza (4)             2EFM2

Koščová Michaela D
  Uto 9 50 2h c M-XI  FMFI.KAMŠ/1-EFM-380/00 Ekonometria                   1mMMN*
  Uto 9 50 2h c M-208 FMFI.KAMŠ/1-EFM-380/00 Ekonometria                   1mMMN*

Krajčovič Dušan
  Pon 9 50 1h c F1-247 FMFI.KAMŠ/1-EFM-512/14 Úvod do vysokoškolskej matematiky (2)      1EFM1
  Pon 10 40 1h c F1-247 FMFI.KAMŠ/1-EFM-512/14 Úvod do vysokoškolskej matematiky (2)      1EFM2
  Pon 12 20 2h p F1-247 FMFI.KAMŠ/1-EFM-260/00 Maticový počet (2)                2EFM*
  Str 9 50 2h s F1-328 FMFI.KAMŠ/1-EFM-265/00 Seminár z maticového počtu (2)          2EFM*
  Stv 9 50 2h p F1-247 FMFI.KAMŠ/1-EFM-512/14 Úvod do vysokoškolskej matematiky (2)      1EFM*

Kukumberg Roman D
  Str 13 10 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Stv 8 10 2h c M-208 FMFI.KAMŠ/1-EFM-561/14 Metódy voľnej optimalizácie           2EFM*
  Pia 9 00 2h c M-IX  FMFI.KAGDM/1-EFM-160/12 Lineárna algebra a geometria (2)        1EFM2
  Pia 10 40 2h c M-IX  FMFI.KAGDM/1-EFM-160/12 Lineárna algebra a geometria (2)        1EFM1

Kyselica Juraj D
  Stv 14 00 3h s M-223 DRS020 Seminár o diferenciálnych rovniciach a dynamických systémoch   mDRS

Luptáčik Mikuláš
  Pia 10 40 2h s EU   FMFI.KAMŠ/2-EFM-116/10 Seminár z ekonómie (2)              1mEFM*

Mačutek Ján
  Str 9 50 2h p M-IX  FMFI.KAMŠ/2-PMS-130/10 Analýza kategoriálnych dát            2mPMS
  Str 11 30 2h p M-216 FMFI.KAMŠ/2-PMS-218/13 Teória spoľahlivosti               2mPMS
  Str 18 10 2h p M-208 FMFI.KAMŠ/1-MXX-501/14 Aplikovaná štatistika v R            FMFI 3AIN*
  Stv 11 30 2h p M-XI  FMFI.KAMŠ/1-PMA-551/14 Rozdelenia pravdepodobnosti           3PMA**

Maličková Miriam
  Str 9 00 1h c F1-328 FMFI.KAMŠ/1-MAT-282/00 Pravdepodobnosť a štatistika (2)         2MMN2
  Str 10 40 1h c F1-247 FMFI.KAMŠ/1-MAT-282/00 Pravdepodobnosť a štatistika (2)         2MMN1

Melicherčík Igor
  Stv 11 30 3h p M-201 FMFI.KAMŠ/2-EFM-104/14 Finančná matematika (2) (výuka v angličtine)   1mEFM*
  Stv 14 00 1h c M-201 FMFI.KAMŠ/2-EFM-104/14 Finančná matematika (2) (výuka v angličtine)   1mEFM*

Náther Ondrej
  Uto 14 50 2h k M-XI  FMFI.KAMŠ/1-MMN-365/00 Matematická štatistika              3MMN*
  Uto 16 30 2h p M-XII FMFI.KAMŠ/1-PMA-570/00 Pravdepodobnostné modely v poisťovníctve     3PMA*
  Uto 18 10 1h c M-XII FMFI.KAMŠ/1-PMA-570/00 Pravdepodobnostné modely v poisťovníctve     3PMA*
  Str 9 50 2h p M-XI  FMFI.KAMŠ/1-MMN-365/00 Matematická štatistika              3MMN*

Odrobina Igor
  Uto 17 20 2h p M-208 FMFI.KAMŠ/2-EFM-140/10 Databázy - SQL                  1mPMS 1mEFM1 3MMN*
  Stv 17 20 2h p M-208 FMFI.KAMŠ/2-EFM-140/10 Databázy - SQL                  1mPMS 1mEFM2 3MMN*

Pačuta Július D
  Stv 14 00 3h s M-223 DRS020 Seminár o diferenciálnych rovniciach a dynamických systémoch   mDRS

Pastor Karol
  Pon 14 50 3h k M-I  FMFI.KAMŠ/1-PMA-741/00 Demografická štatistika             3pZD 2PMA*
  Uto 16 30 2h p M-XI  FMFI.KAMŠ/1-MMN-380/00 Analýza časových radov              3MMN*
  Str 11 30 2h l M-217 FMFI.KAMŠ/1-PMA-750/00 Analýza dát na počítači             2PMA*
  Stv 8 10 2h p M-X  FMFI.KAMŠ/1-UMA-309/00 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (2)   3upM* 3pupM*

Pázman Andrej
  Pon 9 50 2h s M-XII DRS031 Seminár z pravdepodobnosti a štatistiky             mDRS
  Uto 11 30 2h p M-VI  FMFI.KAMŠ/2-PMS-108/00 Regresné modely (2)               1mPMS
  Stv 10 40 2h p M-216 FMFI.KAMŠ/3-MAM-024/10 Nelineárne štatistické modely          mDRS

Pekár Ján
  Uto 8 10 2h p M-V  FMFI.KAMŠ/2-EFM-125/00 Ekonomika informácií               1mEFM* 2mMMN*
  Str 8 10 2h p A   FMFI.KAMŠ/1-EFM-270/00 Úvod do teórie hier               2EFM*
             FMFI.KAMŠ/1-MMN-375/00 Teória hier                   3MMN*
  Stv 11 30 2h p B   FMFI.KAMŠ/2-EFM-126/00 Priemyselná organizácia             1mEFM* 2mMMN*

Potocký Rastislav
  Pon 11 30 2h p M-VI  FMFI.KAMŠ/1-PMA-220/00 Finančná matematika (2)             2PMA*
             FMFI.KAMŠ/2-MAT-326/12 Vybrané kapitoly z finančnej matematiky     1mMATn*
  Uto 11 30 2h p M-IX  FMFI.KAMŠ/1-PMA-550/00 Matematická štatistika              3PMA**
  Uto 14 50 2h p M-XII FMFI.KAMŠ/1-PMA-320/00 Poistná matematika (2)              3PMA*
  Str 11 30 2h p M-VI  FMFI.KAMŠ/1-PMA-550/00 Matematická štatistika              3PMA**
  Str 13 10 2h s M-216 DRS001 Seminár                             mDRS

Quittner Pavol
  Str 9 50 2h v M-201 FMFI.KAMŠ/1-EFM-551/00 Vybrané partie z matematickej analýzy (2)    3EFM*
  Stv 14 00 3h s M-223 DRS020 Seminár o diferenciálnych rovniciach a dynamických systémoch   mDRS

Rosa Samuel D
  Str 11 30 1h c M-XII FMFI.KAMŠ/1-MAT-282/00 Pravdepodobnosť a štatistika (2)         2EFM1
  Str 14 00 1h c M-V  FMFI.KAMŠ/1-MAT-282/00 Pravdepodobnosť a štatistika (2)         2MAT**
  Str 16 30 1h c F1-247 FMFI.KAMŠ/1-MAT-282/00 Pravdepodobnosť a štatistika (2)         2EFM2

Somorčík Ján
  Pon 12 20 2h p M-208 FMFI.KAMŠ/1-PMA-730/00 Počítačová štatistika              3PMA**
  Uto 8 10 2h p B   FMFI.KAMŠ/1-EFM-380/00 Ekonometria                   3EFM* 1mMMN* 12mPMS
  Str 8 10 2h p M-XI  FMFI.KAMŠ/2-PMS-212/00 Neparametrické štatistické metódy        2mPMS 2mEFM*
  Str 13 10 2h p F1-109 FMFI.KAMŠ/2-PMS-109/00 Počítačová štatistika              1mPMS 1mEFM*

Stehlíková Beáta
  Pon 9 50 2h p B   FMFI.KAMŠ/2-EFM-106/00 Finančné deriváty                1mEFM*
  Str 14 50 2h c F1-247 FMFI.KAMŠ/1-PMA-752/14 Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatis 2PMA* 2EFM*
  Stv 14 00 2h c M-208 FMFI.KAMŠ/2-EFM-106/00 Finančné deriváty                1mEFM1
  Stv 15 40 2h c M-208 FMFI.KAMŠ/2-EFM-106/00 Finančné deriváty                1mEFM2

Szűcs Gábor D
  Uto 9 50 2h c F1-326 FMFI.KAMŠ/1-PMA-320/00 Poistná matematika (2)              3PMA*
  Stv 14 00 2h c M-XII FMFI.KAMŠ/1-PMA-220/00 Finančná matematika (2)             2PMA*
             FMFI.KAMŠ/2-MAT-326/12 Vybrané kapitoly z finančnej matematiky     1mMATn*

Ševčovič Daniel
  Uto 14 00 2h p B   FMFI.KAMŠ/1-EFM-250/00 Matematická analýza (4)             2PMA* 2EFM*
  Str 13 10 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Stv 9 50 2h p F1   FMFI.KAMŠ/1-EFM-250/00 Matematická analýza (4)             2PMA* 2EFM*

Štulajter František
  Pon 11 30 2h p M-XII FMFI.KAMŠ/2-PMS-102/00 Náhodné procesy (2)               1mPMS
  Stv 12 20 2h p M-IV  FMFI.KAMŠ/2-PMS-215/00 Štatistika časových radov            2mPMS

Trnovská Mária
  Pon 10 40 2h p F2   FMFI.KAMŠ/1-EFM-561/14 Metódy voľnej optimalizácie           2EFM*
  Uto 12 20 2h v M-X  FMFI.KAMŠ/1-EFM-525/00 Cvičenie z algebry a geometrie (2)        1EFM1
  Uto 14 00 2h v M-X  FMFI.KAMŠ/1-EFM-525/00 Cvičenie z algebry a geometrie (2)        1EFM2
  Str 13 10 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Stv 11 30 2h p M-XII FMFI.KAMŠ/2-EFM-117/12 Konvexná optimalizácia (anglická verzia)     1mEFM* 2mEFM*
  Stv 14 00 2h p M-IV  FMFI.KAMŠ/2-EFM-117/12 Konvexná optimalizácia              1mEFM* 2mEFM*
             FMFI.KAMŠ/3-MAM-007/00 Moderné metódy konvexnej optimalizácie (2)    mDRS

Witkovský Viktor
  Stv 15 40 2h p M-XI  FMFI.KAMŠ/2-PMS-220/13 Regresné modely s náhodnými efektami       12mPMS

Žitňanská Magdaléna D
  Pon 9 50 1h c M-VI  FMFI.KAMŠ/1-EFM-140/00 Ekonómia (2)                   1MMN1
  Pon 10 40 1h c M-VI  FMFI.KAMŠ/1-EFM-140/00 Ekonómia (2)                   1MMN2
  Pon 11 30 1h c M-II  FMFI.KAMŠ/1-EFM-140/00 Ekonómia (2)                   1EFM2
  Str 11 30 1h c M-IX  FMFI.KAMŠ/1-EFM-140/00 Ekonómia (2)                   1EFM1
  Str 12 20 1h c M-IX  FMFI.KAMŠ/1-EFM-140/00 Ekonómia (2)                   1PMA*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra experimentálnej fyziky
(KEF)

.KEFUcitel1 
  Pon 9 00 3h l F2-KEF FMFI.KEF/2-FFP-911/00 Diplomová práca (2)                1mFFP
  Pon 9 00 4h l F2-KEF FMFI.KEF/2-FFP-913/00 Diplomová práca (4)                2mFFP
  Str 9 50 3h l F2-KEF FMFI.KEF/2-FFP-911/00 Diplomová práca (2)                1mFFP
  Pia 8 10 6h l F2-KEF FMFI.KEF/2-FOL-913/00 Diplomová práca (4)                2mFOS

.KEFUcitel2 
  Pia 13 10 4h l F2-KEF FMFI.KEF/2-FOL-911/00 Diplomová práca (2)                1mFOS

Bugár Ignác
  Pon 16 30 2h p F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-104/00 Fotonické kryštály a ich využitie         1mFOS 2mFOS

Čermák Peter
  Stv 15 40 2h v F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-231/00 Návrh optických sústav              1mFOS

Černák Mirko
  Uto 14 50 2h v F2-051 FMFI.KEF/1-FYZ-455/00 Fyzika elektrických výbojov            2FYZ*
  Str 8 10 2h p F2-051 FMFI.KEF/2-FFP-110/00 Výboje v plynoch                 1mFFP
  Str 9 50 2h p F2-051 FMFI.KEF/2-FFP-207/00 Formovanie výbojov                2mFFP

Dian Martin D
  Pia 9 50 2h c F2-T3 FMFI.KEF/1-FYZ-165/00 Základy programovania               1FYZ3

Držík Milan
  Str 16 30 2h p F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-111/00 Základné princípy a metódy aplikovanej optiky   2mFOS 1mFOS

Fischer Ľudovít
  Pia 9 50 2h c F2-T3 FMFI.KEF/1-FYZ-165/00 Základy programovania               1FYZ3

Grajcar Miroslav
  Uto 9 50 2h p F2-272 FMFI.KEF/2-FTL-223/00 Úvod do kvantových počítačov           2mFOS 2mFTL

Greguš Ján
  Pon 13 10 3h l F1-224 FMFI.KEF/1-FYZ-275/00 Praktikum III (optika)              2BMF 2FYZ*
  Pon 13 10 3h l F1-225 FMFI.KEF/1-FYZ-275/00 Praktikum III (optika)              2BMF 2FYZ*
  Uto 12 20 3h l F1-224 FMFI.KEF/1-FYZ-275/00 Praktikum III (optika)              2BMF
  Uto 14 00 3h l F2-295 FMFI.KEF/2-FEL-117/00 Praktikum z elektroniky a fyziky tuhých látok   1mFTL 1mFOS 1mFFP
  Str 14 00 3h l F1-224 FMFI.KEF/1-FYZ-275/00 Praktikum III (optika)              2FYZ*
  Stv 15 40 3h l F1-224 FMFI.KEF/1-FYZ-275/00 Praktikum III (optika)              2FYZ*
  Stv 15 40 3h l F1-225 FMFI.KEF/1-FYZ-275/00 Praktikum III (optika)              2FYZ*
  Pia 13 10 3h l F2-295 FMFI.KEF/2-FOZ-117/10 Praktikum z analytických a meracích metód vo fyzi 1mFOZ

Hlubina Richard
  Pon 9 50 2h p F2-223 FMFI.KEF/1-FYZ-385/00 Úvod do fyziky materiálov             3FYZ*
  Uto 8 10 2h p F2-223 FMFI.KEF/1-FYZ-385/00 Úvod do fyziky materiálov             3FYZ*
  Str 9 50 2h c F2-223 FMFI.KEF/1-FYZ-385/00 Úvod do fyziky materiálov             3FYZ*
  Str 14 00 2h s F2-223 FMFI.KEF/2-FTL-112/00 Seminár z elektrických a optických vlastností mat 1mFTL
  Stv 9 00 2h p F2-223 FMFI.KEF/2-FTL-105/00 Elektrické a optické vlastnosti materiálov    1mFTL 1mFOS 1mFFP 1mFOZ
  Stv 15 40 2h v F2-223 FMFI.KEF/2-FTL-106/13 Cvičenia z elektrických a optických vlastností ma 1mFTL

Hreha Ján D
  Str 14 50 2h c F2-T3 FMFI.KEF/1-FYZ-165/00 Základy programovania               1FYZ3

Hulík Jakub D
  Str 14 50 3h l F1-223 FMFI.KEF/1-FYZ-170/00 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)    1FYZ3

Jančár Peter D
  Uto 8 10 2h c M-VII FMFI.KTFDF/1-AIN-150/00 Matematika (2)                 1AIN2

Jaroševič Andrej
  Stv 13 10 3h l F2-295 FMFI.KEF/1-FYZ-380/00 Základy elektroniky                3FYZ1 3BMF
  Stv 15 40 3h l F2-295 FMFI.KEF/1-FYZ-380/00 Základy elektroniky                3FYZ2 3OZE

Klas Matej D
  Stv 13 10 3h l F2-295 FMFI.KEF/1-FYZ-380/00 Základy elektroniky                3FYZ1 3BMF

Kováčik Dušan
  Uto 13 10 3h l F1-223 FMFI.KEF/1-FYZ-170/00 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)    1FYZ1
  Uto 16 30 2h v F2-051 FMFI.KEF+KJFB/1-FYZ-450/00 Úvod do fyziky plazmy            2FYZ*
  Str 14 50 3h l F1-222 FMFI.KEF/1-FYZ-170/00 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)    1FYZ3

Kundracik František
  Pon 9 00 2h p F1   FMFI.KEF/1-FYZ-130/00 Elektromagnetizmus                1FYZ**
  Pon 12 20 2h p F1-328 FMFI.KEF/1-FYZ-165/00 Základy programovania               1FYZ*
             FMFI.KEF/1-FYZ-165/00 Základy programovania               1OZE
  Uto 8 10 2h p F1   FMFI.KEF/1-FYZ-130/00 Elektromagnetizmus                1FYZ**
  Uto 15 40 2h c F2-T3 FMFI.KEF/1-FYZ-165/00 Základy programovania               1FYZ2
  Pia 9 50 3h p F2-223 FMFI.KEF/1-FYZ-380/00 Základy elektroniky                3FYZ**

Kúš Peter
  Pon 8 10 2h p F2-272 FMFI.KEF/2-FTL-113/00 Technológia tenkých vrstiev a povlakov      1mFTL
  Str 11 30 2h s F2-272 FMFI.KEF/2-FTL-920/10 Diplomový seminár                 2mFTL

Maheľ Michal
  Pon 9 00 2h p Ch1-1 PriF/N-bCXX-058-1/5E42/00 Fyzika (1)                  1pCH*
  Pon 12 20 2h p F2-223 FMFI.KEF/2-FEL-112/00 Analógové elektronické obvody           1mFOS 1mFTL 1mFFP
  Uto 14 00 3h l F2-295 FMFI.KEF/2-FEL-117/00 Praktikum z elektroniky a fyziky tuhých látok   1mFTL 1mFOS 1mFFP
  Str 9 50 2h p Ch1-2 PriF/N-bCXX-058-1/5E42/00 Fyzika (1)                  1pCH*
  Str 11 30 2h c Ch1-2 PriF/N-bCXX-058-1/5E42/00 Fyzika (1) (2.sk)               1pBX
  Stv 13 10 3h l F2-223 FMFI.KEF/2-FEL-113/00 Praktikum z analógových elektronických obvodov  1mFTL 1mFFP

Markoš Peter
  Pon 8 10 2h p F2-223 FMFI.KEF/1-FYZ-375/00 Pokročilé programovanie              2OZE 3FYZ*
  Str 11 30 2h c F2-223 FMFI.KEF/1-FYZ-375/00 Pokročilé programovanie              2OZE 3FYZ*

Martoňák Roman
  Uto 13 10 2h p F2-272 FMFI.KEF/1-FYZ-665/09 Nové materiály očami fyzika            2FYZ* 3FYZ*
  Str 9 00 1h p F2-272 FMFI.KEF/2-FTL-125/11 Úvod do počítačových simulácií          1mFTL
  Str 9 50 2h s F2-T3 FMFI.KEF/2-FTL-125/11 Úvod do počítačových simulácií          1mFTL

Matejčík Štefan
  Uto 13 10 2h s F2-051 FMFI.KEF/2-FFP-232/10 Diplomový seminár (2)               2mFFP
  Str 13 10 2h p F2-051 FMFI.KEF/2-FFP-112/00 Elektrónová optika a hmotnostná spektroskopia   1mFFP
  Stv 10 40 2h p F2-051 FMFI.KEF/2-FFP-109/00 Vákuová fyzika                  1mFFP 1mFTL 1mFOS
  Stv 14 50 2h p F2-051 FMFI.KEF/3-FFP-006/00 Hmotnostnospektrometrická diagnostika plazmy   1DRSFYZ

Mesároš Vladimír
  Pon 9 50 2h p F2-167 FMFI.KEF/3-FOS-013/10 Nelineárna optika                 fDRS
  Str 9 50 2h p F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-109/00 Nelineárna optika                 1mFOS
  Stv 8 10 6h l F2-KEF FMFI.KEF/2-FOL-212/00 Špeciálne praktikum z optiky (2)         2mFOS

Moravský Ladislav D
  Uto 15 40 3h l F1-223 FMFI.KEF/1-FYZ-170/00 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)    1FYZ2

Országh Juraj
  Uto 15 40 3h l F1-222 FMFI.KEF/1-FYZ-170/00 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)    1FYZ2
  Stv 10 40 3h l F1-223 FMFI.KEF/1-FYZ-170/00 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)    1FYZ1 1FYZ2
  Stv 15 40 3h l F2-295 FMFI.KEF/1-FYZ-380/00 Základy elektroniky                3FYZ2 3OZE

Pánek Radek
  Str 16 30 2h v F2-051 FMFI.KEF/2-FFP-230/10 Vybrané kapitoly z vysokoteplotnej plazmy     2mFFP

Papp Peter
  Uto 13 10 2h c F2-T3 FMFI.KEF/1-FYZ-165/00 Základy programovania               1FYZ1

Plašienka Dušan D
  Stv 10 40 2h c F2-T3 FMFI.KEF/1-FYZ-165/00 Základy programovania               1FYZ1

Plecenik Andrej
  Uto 8 10 2h p F2-272 FMFI.KJFB/2-FOZ-116/10 Analytické a meracie metódy vo fyzike      1mFOZ
  Uto 9 50 2h p F2-223 FMFI.KEF/2-FTL-114/00 Meracie metódy vo fyzike tuhých látok       1mFTL

Plesch Martin
  Uto 13 10 2h v F2-223 FMFI.KJFB/1-FYZ-402/00 Úvod do kvantovej teórie informácie       3FYZ*

Rehák Matúš D
  Pon 10 40 2h c F2-T3 FMFI.KEF/1-FYZ-165/00 Základy programovania               1FYZ2

Roch Tomáš
  Str 8 10 2h p F2-223 FMFI.KEF/2-FOZ-115/10 Nové obnoviteľné zdroje energie (2)        1mFOZ

Senderáková Dagmar
  Uto 8 10 2h p F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-108/00 Holografia a interferometria           1mFOS 1mFTL 1mFFP
  Uto 11 30 2h p F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-214/00 Optické metódy spracovania informácií       2mFOS 1mFOS
  Str 8 10 2h p F2-167 FMFI.KEF/1-FYZ-800/00 Fotonika v meracích metódach a zariadeniach    3FYZ*

Stano Michal
  Pon 9 50 3h l F2-082 FMFI.KEF/2-FFP-115/00 Praktikum z vákuovej fyziky a fyziky plazmy    1mFOS 1mFTL
  Str 14 50 3h l F2-082 FMFI.KEF/2-FFP-115/00 Praktikum z vákuovej fyziky a fyziky plazmy    1mFFP

Štrba Anton
  Uto 9 50 2h p F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-102/00 Fyzika laserov (2)                1mFOS
  Str 13 10 2h p F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-234/00 Optika tenkých vrstiev              1mFOS 2mFOS

Urbašíková Miroslava D
  Uto 8 10 2h c M-VI  FMFI.KTFDF/1-AIN-150/00 Matematika (2)                 1AIN1

Veis Pavel
  Uto 9 50 2h p F2-051 FMFI.KEF/2-FFP-111/00 Diagnostika plazmy                1mFFP
  Stv 9 00 2h p F2-051 FMFI.KEF/3-FOS-024/10 Optická spektroskopia plynov a plazmy       1DRSFYZ
  Pia 13 10 3h p F2-s168 FMFI.KEF+KAFZM/1-OZE-342/10 Fyzikálne analytické metódy        3OZE 2FYZ*

Vojtek Pavel
  Pon 8 10 3h l F1-224 FMFI.KEF/1-FYZ-275/00 Praktikum III (optika)              2OZE 2FYZ*
  Pon 13 10 3h l F1-224 FMFI.KEF/1-FYZ-275/00 Praktikum III (optika)              2BMF 2FYZ*
  Pon 13 10 3h l F1-225 FMFI.KEF/1-FYZ-275/00 Praktikum III (optika)              2BMF 2FYZ*
  Str 14 00 3h l F1-224 FMFI.KEF/1-FYZ-275/00 Praktikum III (optika)              2FYZ*
  Stv 14 00 2h p F2-167 FMFI.KEF/1-OZE-271/10 Laserová technika                 2OZE
  Stv 15 40 3h l F1-224 FMFI.KEF/1-FYZ-275/00 Praktikum III (optika)              2FYZ*
  Stv 15 40 3h l F1-225 FMFI.KEF/1-FYZ-275/00 Praktikum III (optika)              2FYZ*
  Pia 8 10 4h l F1-224 FMFI.KEF/1-UFY-251/00 Fyzikálne praktikum (3)              2upF*

Zábudlá Zuzana
  Pon 8 10 3h l F1-224 FMFI.KEF/1-FYZ-275/00 Praktikum III (optika)              2OZE 2FYZ*
  Pon 13 10 2h c Ch2-301 PriF/N-bCXX-058-1/5E42/00 Fyzika (1) (1.sk)              1pBX
  Pon 14 50 2h c Ch2-301 PriF/N-bCXX-058-1/5E42/00 Fyzika (1) (1.sk)              1pC
  Uto 8 10 2h c Ch2-201 PriF/N-bCXX-058-1/5E42/00 Fyzika (1) (2.sk)              1pC
  Uto 12 20 3h l F1-224 FMFI.KEF/1-FYZ-275/00 Praktikum III (optika)              2BMF
  Str 11 30 2h c Ch2-201 PriF/N-bCXX-058-1/5E42/00 Fyzika (1) (3.sk)              1pBX
  Pia 8 10 4h l F1-224 FMFI.KEF/1-FYZ-275/00 Praktikum III (optika)              2FYZ*
  Pia 8 10 4h l F1-225 FMFI.KEF/1-FYZ-275/00 Praktikum III (optika)              2FYZ*

Zahoranová Anna
  Uto 13 10 3h l F1-222 FMFI.KEF/1-FYZ-170/00 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)    1FYZ1
  Str 13 10 2h p F2-073 FMFI.KEF/2-FFP-212/00 Žiarenie plazmy                  2mFFP
             FMFI.KEF+KAFZM/2-FOL-238/09 Optické žiarenie plynov a plazmy      1mFOS
  Stv 10 40 3h l F1-222 FMFI.KEF/1-FYZ-170/00 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)    1FYZ1 1FYZ2
  Pia 9 00 3h l F1-222 FMFI.KEF/1-FYZ-170/00 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)    1OZE
  Pia 9 00 3h l F1-223 FMFI.KEF/1-FYZ-170/00 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)    1OZE

Žemlička Martin D
  Pia 8 10 2h c F2-T3 FMFI.KEF/1-FYZ-165/00 Základy programovania               1FYZ*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra informatiky
(KI)

.KIUcitel1 
  Stv 16 30 2h v B   FMFI.KI/1-INF-315/14 Základy reverzného inžinierstva          2mINF 2INF* 3INF** 1mINF*
  Pia 9 50 2h c FIIT  FMFI.KI/1-INF-315/14 Základy reverzného inžinierstva          2mINF 2INF* 3INF** 1mINF*

Bebják Andrej
  Str 9 50 3h p B   FMFI.KI/1-INF-260/00 Počítačové siete                  2INF***

Brejová Bronislava
  Uto 9 50 2h p F1-109 FMFI.KI/1-INF-166/11 Programovanie (2) v Jave              1INF*
  Uto 17 20 2h s M-X  FMFI.KAI/2-AIN-506/10 Seminár z bioinformatiky (2)           1pmC-BX 2pmC-BX 1pmB-GE 1mAINu 1mINF*
             FMFI.KI/2-AIN-252/10 Seminár z bioinformatiky (4)            2mAINu
  Str 11 30 2h s M-VII FMFI.KI/1-INF-920/00 Bakalársky seminár                 3INF**
  Str 15 40 2h p M-V  FMFI.KI/2-INF-237/00 Vybrané partie z dátových štruktúr         1mINFd 1mINFb*
  Stv 9 00 2h p M-VIII FMFI.KI/2-INF-237/00 Vybrané partie z dátových štruktúr         1mINFd 1mINFb*

Červenka Radovan
  Pon 16 30 3h p F1-328 FMFI.KI/2-INF-236/00 Objektové softwareové inžinierstvo         2mINF 1mINFd*

Ďuriš František D
  Str 9 50 2h c M-III FMFI.KI/1-INF-160/00 Úvod do kombinatoriky a teórie grafov       1INF2 1mPMS

Ďuriš Pavol
  Str 9 50 2h s M-213 FMFI.KI/2-INF-922/00 Diplomový seminár (3)               2mINF
  Str 14 50 2h p M-I  FMFI.KI/3-INF-001/00 Teoretické základy informatiky           1DRSINF

Ferko Michal D
  Pon 8 10 2h v M-X  FMFI.KI/2-INF-263/13 Tvorba a dizajn počítačových hier         2mINF
  Pon 9 50 2h c I-H6  FMFI.KI/1-INF-166/11 Programovanie (2) v Jave              1INF*

Forišek Michal
  Uto 9 50 2h p M-V  FMFI.KI/2-INF-121/00 Teória vypočítateľnosti              1mINF*
  Str 14 00 2h p M-VII FMFI.KI/2-INF-121/00 Teória vypočítateľnosti              1mINF*
  Pia 13 10 4h c I-H3  FMFI.KI+KZVI/1-INF-815/00 Rýchlostné programovanie (2)         1INF*** 2INF*
             FMFI.KI+KZVI/1-INF-825/00 Rýchlostné programovanie (4)         1INF*** 2INF*

Herencsár Albert D
  Pon 9 50 2h c I-H6  FMFI.KI/1-INF-166/11 Programovanie (2) v Jave              1INF*

Hozza Michal D
  Stv 11 30 2h c M-217 FMFI.KI/2-INF-145/00 Tvorba internetových aplikácií           3INFa 1mAIN*
  Stv 14 50 2h c M-217 FMFI.KI/2-INF-145/00 Tvorba internetových aplikácií           1mINFc 1mINFd 1mINFb*

Illek Ľubor
  Uto 9 50 2h p M-I  FMFI.KI/2-INF-106/00 Informatika a spoločnosť              2mINF

Janáček Jaroslav
  Str 9 50 3h p B   FMFI.KI/1-INF-260/00 Počítačové siete                  2INF***
  Stv 9 00 2h p M-V  FMFI.KI/2-INF-262/11 Bezpečnosť IT infraštruktúry            2mINF
  Stv 11 30 2h p F1-108 FMFI.KI/1-INF-526/10 Systémové programovanie              1INF*

Katreniaková Jana
  Pon 11 30 1h c M-IV  FMFI.KI/1-INF-415/00 Úvod do teórie programovania            2INFc 2AIN*
  Uto 9 50 2h p F1-109 FMFI.KI/1-INF-166/11 Programovanie (2) v Jave              1INF*
  Str 11 30 2h s M-VII FMFI.KI/1-INF-920/00 Bakalársky seminár                 3INF**
  Pia 9 50 2h c M-217 FMFI.KI/1-INF-166/11 Programovanie (2) v Jave              1INF*

Kostolányi Peter D
  Str 16 30 2h c M-VII FMFI.KI/1-INF-410/14 Formálne jazyky a automaty (2)           2INF*

Královič Rastislav
  Pon 9 50 2h p M-V  FMFI.KI/2-INF-231/00 Efektívne paralelné algoritmy           2mINF 1mINFc*
  Uto 8 10 2h p M-III FMFI.KI/2-INF-231/00 Efektívne paralelné algoritmy           2mINF 1mINFc*
  Str 9 50 2h s M-213 FMFI.KI/2-INF-922/00 Diplomový seminár (3)               2mINF
  Stv 8 10 2h s M-I  FMFI.KI/2-INF-170/00 Proseminár z informatiky (2)            1mINF*

Kulich Tomáš
  Uto 9 50 4h k M-VIII FMFI.KI/1-INF-516/10 Princípy tvorby softvéru              3INFa

Lukoťka Robert D
  Str 8 10 2h c M-217 FMFI.KI/1-INF-526/10 Systémové programovanie              1INF2
  Str 9 50 2h c M-217 FMFI.KI/1-INF-526/10 Systémové programovanie              1INF1

Mazák Ján D
  Uto 13 10 3h p F1-247 FMFI.KI/2-INF-500/11 Databázy                      2INFa 2mINF 1mINF*
  Uto 15 40 2h c F1-247 FMFI.KI/2-INF-500/11 Databázy                      2INFa 2mINF 1mINF*
  Str 16 30 2h c F1-109 FMFI.KI/1-INF-616/14 Matematická propedeutika (2)            1INF*
  Stv 13 10 1h c M-III FMFI.KI/1-INF-420/00 Kombinatorická analýza (1)             2INFc 1mINFa*

Mráz Robert
  Str 16 30 2h v M-XI  FMFI.KI/2-INF-168/00 Pokročilé webové systémy - návrh, vývoj, prevádzka 2mINF 1mINF* 2mAIN*

Neurath Peter
  Uto 15 40 2h v M-V  FMFI.KI/2-INF-165/00 Manažment softvérových projektov          2mINF 1mINF*

Olejár Daniel
  Uto 14 00 3h p F2   FMFI.KI/1-INF-520/00 Úvod do informačnej bezpečnosti          3INFa 3AIN*
  Str 9 50 2h p M-V  FMFI.KI/2-INF-125/00 Teória kódovania                  1mINFa*
  Str 15 40 2h p M-IV  FMFI.KI/2-INF-125/00 Teória kódovania                  1mINFa*
  Stv 10 40 3h p M-III FMFI.KI/1-INF-420/00 Kombinatorická analýza (1)             2INFc 1mINFa*

Ostertág Richard
  Str 9 50 2h p M-VII FMFI.KI/2-INF-145/00 Tvorba internetových aplikácií           3INFa 1mINFd 1mINFc 1mINFb* 1mAIN*
  Str 14 00 3h p F1-108 FMFI.KI/1-INF-171/10 Operačné systémy                  2INF*
  Stv 9 00 2h p M-V  FMFI.KI/2-INF-262/11 Bezpečnosť IT infraštruktúry            2mINF

Pardubská Dana
  Pon 8 10 2h p M-VII FMFI.KI/2-INF-135/11 Pravdepodobnostné algoritmy            1mINFd 1mINFc*
  Pon 18 10 1h s M-I  FMFI.KI/2-UXX-934/13 Seminár k diplomovej práci z informatiky (2)    1pmupGEIT 1muI*
  Str 9 50 2h p M-II  FMFI.KI/2-INF-135/11 Pravdepodobnostné algoritmy            1mINFd 1mINFc*

Plachetka Tomáš
  Pon 11 30 3h p M-V  FMFI.KI/2-INF-232/00 Distribuované systémy               1mINF*
  Uto 13 10 3h p F1-247 FMFI.KI/2-INF-500/11 Databázy                      2INFa 2mINF 1mINF*
  Uto 15 40 2h c F1-247 FMFI.KI/2-INF-500/11 Databázy                      2INFa 2mINF 1mINF*
  Uto 18 10 2h c M-217 FMFI.KI/1-INF-265/00 Ročníkový projekt (2)               2INF*

Plžík Milan D
  Pon 9 50 2h l M-T1  FMFI.KI/1-INF-251/10 Praktiká z počítačových sietí           2INFa
  Pon 12 20 2h c M-217 FMFI.KI/1-INF-171/10 Operačné systémy                  2INF*
  Pon 16 30 2h l M-T1  FMFI.KI/1-INF-251/10 Praktiká z počítačových sietí           2INFb 2INFc 2INFd

Prívara Igor
  Pon 9 00 3h p M-IV  FMFI.KI/1-INF-415/00 Úvod do teórie programovania            2INFc 2AIN*
  Stv 13 10 4h p M-VI  FMFI.KI/2-INF-127/00 Formálne špecifikácie               3INFb 1mINFd*

Rjaško Michal
  Uto 14 00 3h p F2   FMFI.KI/1-INF-520/00 Úvod do informačnej bezpečnosti          3INFa 3AIN*
  Stv 9 00 2h p M-V  FMFI.KI/2-INF-262/11 Bezpečnosť IT infraštruktúry            2mINF

Rovan Branislav
  Uto 9 50 2h p M-I  FMFI.KI/2-INF-106/00 Informatika a spoločnosť              2mINF
  Stv 8 10 3h p M-III FMFI.KI/1-INF-410/14 Formálne jazyky a automaty (2)           2INF*

Selečéniová Ivana D
  Str 14 50 2h c M-III FMFI.KI/1-INF-160/00 Úvod do kombinatoriky a teórie grafov       1INF1

Stanek Martin
  Str 8 10 2h p M-V  FMFI.KI/2-INF-235/00 Kryptológia (2)                  2mINF 1mINFa
  Str 11 30 2h s M-III FMFI.KI/2-INF-920/00 Diplomový seminár (1)               1mINF*
  Stv 9 00 2h p M-V  FMFI.KI/2-INF-262/11 Bezpečnosť IT infraštruktúry            2mINF
  Stv 10 40 3h p M-III FMFI.KI/1-INF-420/00 Kombinatorická analýza (1)             2INFc 1mINFa*
  Stv 13 10 1h c M-III FMFI.KI/1-INF-420/00 Kombinatorická analýza (1)             2INFc 1mINFa*
  Stv 14 50 2h p M-III FMFI.KI/2-INF-235/00 Kryptológia (2)                  2mINF 1mINFa

Škoviera Martin
  Uto 8 10 2h p F1-109 FMFI.KI/1-INF-160/00 Úvod do kombinatoriky a teórie grafov       1mPMS 1INF*
  Str 11 30 2h s M-II  FMFI.KI/2-INF-920/00 Diplomový seminár (1)               1mINF*
  Stv 9 50 2h s M-213 FMFI.KI/2-MAT-611/09 Seminár z teórie grafov (2)            1mMATs*
             FMFI.KI/3-MDM-033/10 Seminár z teórie grafov a kombinatoriky      mDRS

Toman Eduard
  Pon 9 50 2h p M-VII FMFI.KI/2-INF-114/00 Matematická logika                 3INFb 1mINFb 1mINFd 1mINFa*
  Uto 8 10 2h p M-II  FMFI.KI/2-INF-114/00 Matematická logika                 3INFb 1mINFb 1mINFd 1mINFa*
  Uto 11 30 2h p M-I  FMFI.KI/2-INF-154/00 Enumerácia diskrétnych štruktúr          2mINF 1mINF*
  Stv 12 20 2h p F1-109 FMFI.KI/2-INF-154/00 Enumerácia diskrétnych štruktúr          2mINF 1mINF*

Withalm Josef
  Stv 10 40 4h p M-V  FMFI.KI/2-INF-164/00 IT Quality Management               1mINFc 1mINFd 2mINF 1mINFb*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
(KJFB)

Antalic Stanislav
  Str 9 50 2h v F1-oJF FMFI.KJFB/2-FJF-139/00 Jadrová spektroskopia              1mFJF
  Stv 15 40 2h v F1-oJF FMFI.KJFB/2-FJF-134/00 Aplikačný software pre fyzikálne výpočty     1mFJF

Astaloš Róbert D
  Pon 10 40 2h c F1   FMFI.KEF/1-FYZ-130/00 Elektromagnetizmus                1FYZ1
  Str 10 40 2h c M-VIII FMFI.KEF/1-FYZ-130/00 Elektromagnetizmus                1FYZ2

Babincová Melánia
  Str 12 20 3h l F1-222 FMFI.KEF/1-FYZ-170/00 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)    1BMF*
  Stv 11 30 2h v F1-326 FMFI.KJFB/2-FBF-146/00 Lipozómy v biofyzike a medicíne         1mFB*
  Stv 16 30 3h l F1-222 FMFI.KEF/1-FYZ-170/00 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)    1BMF*

Babinec Peter
  Pia 9 50 2h v F1-247 FMFI.KJFB/1-FYZ-830/00 Fyzikálne princípy v biológii          1FYZ*

Bartoš Pavol
  Stv 8 10 1h c F1-377 FMFI.KJFB/2-FJF-103/00 Jadrová a subjadrová fyzika (2)         1mFJF
  Stv 9 50 1h c F1-327 FMFI.KJFB/1-BMF-350/00 Termodynamika a štatistická fyzika        3BMF 3OZE

Böhm Radoslav
  Pon 10 40 2h c M-I  FMFI.KEF/1-FYZ-130/00 Elektromagnetizmus                1OZE 1BMF*
  Pon 13 10 1h p F1-377 FMFI.KJFB/1-OZE-201/10 Základy environmentálnej fyziky         2OZE
  Uto 9 50 2h p M-VII FMFI.KJFB/1-BMF-350/00 Termodynamika a štatistická fyzika        3BMF 3OZE
  Uto 11 30 1h c M-VII FMFI.KJFB/1-BMF-350/00 Termodynamika a štatistická fyzika        3OZE 3BMF
  Str 9 50 2h p F2   FMFI.KJFB/1-FYZ-220/00 Atómová a jadrová fyzika             2FYZ**
  Str 11 30 2h c M-I  FMFI.KEF/1-FYZ-130/00 Elektromagnetizmus                1FYZ3
  Str 14 50 2h c F1-109 FMFI.KJFB+KMANM/1-BMF-150/00 Matematické základy biomedicínskej fyziky 1BMF*
             FMFI.KJFB/1-OZE-150/13 Základy matematiky (2)              1OZE
  Str 16 30 2h c F1   FMFI.KJFB/1-FYZ-220/00 Atómová a jadrová fyzika             2BMF 2OZE
  Pia 9 50 2h p F1   FMFI.KJFB/1-FYZ-220/00 Atómová a jadrová fyzika             2FYZ**
  Pia 11 30 3h p F1-108 FMFI.KJFB/1-UFY-241/10 Atómová a jadrová fyzika             2upF*
  Pia 15 40 1h p F1-377 FMFI.KJFB/2-FBM-141/00 Radiačná biofyzika                1mFB*

Florek Matej
  Uto 9 00 2h v F1-377 FMFI.KJFB/2-FJF-246/00 Reaktorová fyzika                2mFJF

Haverlík Ivan
  Uto 8 10 2h p F1-247 FMFI.KJFB+KMANM/1-BMF-250/00 Matematické základy biomedicínskej fyziky 2BMF
             FMFI.KMANM+KJFB/1-OZE-261/14 Základy matematiky (4)           2OZE
  Uto 9 50 1h c F1-247 FMFI.KMANM+KJFB/1-OZE-261/14 Základy matematiky (4)           2OZE
             FMFI.KJFB+KMANM/1-BMF-250/00 Matematické základy biomedicínskej fyziky 2BMF
  Uto 13 10 3h v F1-328a FMFI.KJFB/2-FBM-212/00 Zdravotnícka a medicínska informatika (3)    2mFB*
  Uto 15 40 1h c F1-328a FMFI.KJFB/2-FBM-212/00 Zdravotnícka a medicínska informatika (3)    2mFB*
  Str 8 10 3h p F1-326 FMFI.KJFB+KMANM/1-BMF-150/00 Matematické základy biomedicínskej fyziky 1BMF*
             FMFI.KJFB/1-OZE-150/13 Základy matematiky (2)              1OZE
  Str 10 40 1h c F1-326 FMFI.KJFB+KMANM/1-BMF-150/00 Matematické základy biomedicínskej fyziky 1BMF*
             FMFI.KJFB/1-OZE-150/13 Základy matematiky (2)              1OZE
  Str 14 50 2h s F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-111/00 Zdravotnícka a medicínska informatika (1)    1mFBM
  Stv 8 10 4h s F1-326 FMFI.KJFB/2-FBF-116/00 Odborný seminár (2)               1mFBF
             FMFI.KJFB/2-FBM-115/00 Odborný seminár                 1mFBM
  Pia 10 40 2h v F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-123/00 Databázy a informačné systémy v medicíne (2)   1mFBM
  Pia 12 20 3h l F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-106/00 Špeciálne praktikum z biomedicínskej fyziky (2) 1mFBM
             FMFI.KJFB/2-FBF-112/00 Špeciálne praktikum (2)             1mFBF

Hianik Tibor
  Uto 14 50 2h v F1-326 FMFI.KJFB/2-FBF-143/00 Biosenzory                    1mFB*
  Uto 16 30 2h s F1-326 XXXPRED019 Biofyzikálny seminár                     1mFB* 2mFB* fDRS
  Str 16 30 2h p F1-326 FMFI.KJFB/2-FBF-121/00 Biofyzika membrán                1mFBF
  Stv 15 40 1h s F1-232a FMFI.KJFB/2-FBF-116/00 Odborný seminár (2)               1mFBF

Holý Karol
  Pon 11 30 1h p F1-327 FMFI.KJFB/2-FOZ-112/10 Environmentálna rádioaktivita          1mFOZ
  Uto 10 40 2h p F1-377 FMFI.KJFB/2-FJF-204/00 Aplikovaná jadrová fyzika            2mFJF
  Uto 13 10 2h s F1-377 FMFI.KJFB+KEF/1-OZE-920/10 Seminár k bakalárskej práci         3OZE
  Uto 14 50 2h v F1-377 FMFI.KJFB/1-FYZ-610/00 Základy radiačnej fyziky a ochrany pred žiarením 2BMF 2FYZ*
  Stv 12 20 2h v F1-oJF FMFI.KJFB/2-FJF-126/00 Radiačná environmentálna fyzika (vyuka v F1-264) 1mFJF 1mFBM
  Pia 10 40 2h s F1-377 FMFI.KJFB+KEF/2-FOZ-211/10 Seminár z environmentálnej fyziky a obnovite 2mFOZ
  Pia 12 20 1h p F1-377 FMFI.KJFB/2-FOZ-251/10 Analytické metódy v environmentálnej fyzike   2mFOZ

Chorvát Dušan
  Uto 18 10 2h p F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-136/00 Metódy spracovania biosignálov a počítačová graf 1mFB*

Ješkovský Miroslav
  Str 10 40 2h p F1-327 FMFI.KJFB/2-FOZ-154/10 Termojadrové reaktory              1mFOZ

Mach Pavel
  Uto 10 40 2h p F1-232a FMFI.KJFB/2-FBF-141/11 Teoretické základy molekulovej spektroskopie  1mFBF
  Str 9 00 2h v F1-328a FMFI.KJFB/1-OZE-375/10 Environmentálna chémia             3OZE
  Stv 10 40 2h p F1-328a FMFI.KJFB/1-BMF-560/00 Fyzikálna chémia                3BMF
              FMFI.KJFB/2-FOZ-182/10 Elektrochémia                  1mFOZ
  Stv 12 20 1h c F1-328a FMFI.KJFB/1-BMF-560/00 Fyzikálna chémia                3BMF

Masarik Jozef
  Pon 12 20 2h v F1-108 FMFI.KJFB/1-FYZ-401/00 Smery fyzikálneho výskumu            2FYZ*
  Stv 9 00 2h p F1-377 FMFI.KJFB/2-FJF-103/00 Jadrová a subjadrová fyzika (2)         1mFJF
  Stv 10 40 2h s F1-377 FMFI.KJFB/2-FJF-922/00 Diplomový seminár (3)              2mFJF
  Stv 13 10 2h s F1-377 FMFI.KJFB/2-FJF-203/00 Seminár z jadrovej a subjadrovej fyziky     2mFJF
  Stv 14 50 1h s F1-377 FMFI.KJFB/2-FJF-920/00 Diplomový seminár (1)              1mFJF
  Stv 15 40 2h p F1-377 FMFI.KJFB/2-FJF-124/00 Numerické metódy v jadrovej fyzike        1mFJF
  Pia 8 10 2h v F1-377 FMFI.KJFB/2-FJF-138/00 Nukleárna geofyzika a astrofyzika        2mFOZ 1mFJF

Müllerová Monika
  Pon 12 20 1h p F1-327 FMFI.KJFB/2-FOZ-112/10 Environmentálna rádioaktivita          1mFOZ
  Pon 17 20 1h l F1-oJF FMFI.KJFB/1-FYZ-605/00 Praktikum z rádiometrie             3BMF 3FYZ*
             FMFI.KJFB/1-OZE-372/10 Praktikum z rádiometrie a spektrometrie     3OZE
  Uto 14 50 2h p F1-oJF FMFI.KJFB/1-OZE-242/10 Základy radiačnej fyziky (vyuka v F1-255)    2OZE
  Uto 16 30 1h l F1-oJF FMFI.KJFB/2-FOZ-118/10 Terénny výskum                  1mFOZ
  Stv 14 00 1h p F1-327 FMFI.KJFB/1-OZE-305/10 Jadrová energia a jej environmentálne aspekty  3OZE
  Pia 15 40 2h l F1-oJF FMFI.KJFB/2-FJF-245/00 Praktikum z monitorovania rádioaktivity v životn 2mFJF

Ostatná Veronika
  Pon 8 10 4h p F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-109/00 Medicínska biofyzika (2)             1mFBM

Pikna Miroslav
  Uto 13 10 1h p F1-327 FMFI.KJFB/2-FJF-105/00 Experimentálne metódy jadrovej fyziky (2)    1mFJF

Povinec Pavel
  Str 10 40 2h s F1-377 FMFI.KJFB/2-FOZ-921/10 Diplomový seminár (2)              2mFOZ

Rybár Peter
  Pia 12 20 2h v F1-328a FMFI.KJFB/2-FBF-145/00 Základy akustiky                1mFB*

Sitár Branislav
  Stv 10 40 2h p F1-327 FMFI.KJFB/2-FJF-120/00 Interakcia žiarenia s látkou           1mFJF

Staníček Jaroslav
  Pon 18 10 1h l F1-oJF FMFI.KJFB/1-FYZ-605/00 Praktikum z rádiometrie             3BMF 3FYZ*
             FMFI.KJFB/1-OZE-372/10 Praktikum z rádiometrie a spektrometrie     3OZE
  Str 9 00 2h c M-X  FMFI.KJFB/1-UFY-241/10 Atómová a jadrová fyzika             2upF*
  Str 11 30 2h c F1-109 FMFI.KJFB/1-FYZ-220/00 Atómová a jadrová fyzika             2FYZ2
  Str 14 50 2h v F1-oJF FMFI.KJFB/2-FJF-135/00 Spektrometria vzbudených stavov         1mFJF
  Str 16 30 2h c F1-108 FMFI.KJFB/1-FYZ-220/00 Atómová a jadrová fyzika             2FYZ1
  Pia 14 50 1h l F1-oJF FMFI.KJFB/2-FJF-245/00 Praktikum z monitorovania rádioaktivity v životn 2mFJF

Sýkora Ivan
  Pon 9 50 2h p F1-377 FMFI.KJFB/2-FOZ-113/10 Metódy monitorovania rádioaktivity        1mFOZ
  Pon 12 20 1h p F1-377 FMFI.KJFB/1-OZE-201/10 Základy environmentálnej fyziky         2OZE
  Pon 16 30 1h l F1-oJF FMFI.KJFB/1-FYZ-605/00 Praktikum z rádiometrie             3BMF 3FYZ*
             FMFI.KJFB/1-OZE-372/10 Praktikum z rádiometrie a spektrometrie     3OZE
  Uto 14 00 1h p F1-327 FMFI.KJFB/2-FJF-105/00 Experimentálne metódy jadrovej fyziky (2)    1mFJF
  Stv 9 00 2h p F2   FMFI.KJFB/1-FYZ-125/00 Spracovanie experimentálnych dát         1OZE 1FYZ*
  Pia 14 00 1h l F1-oJF FMFI.KJFB/2-FJF-245/00 Praktikum z monitorovania rádioaktivity v životn 2mFJF

Szarka Imrich
  Pon 16 30 5h l F1-252 FMFI.KJFB/2-FJF-109/00 Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (1)    1mFJF

Szomolányi Pavol
  Pon 17 20 2h v F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-131/00 Biomedicínske aplikácie magnetickej rezonancie  1mFB*

Šikurová Libuša
  Pon 8 10 4h p F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-109/00 Medicínska biofyzika (2)             1mFBM
  Uto 12 20 2h p F1-326 FMFI.KJFB/1-BMF-335/00 Základy biomedicínskej fyziky          3BMF
  Uto 14 00 1h c F1-326 FMFI.KJFB/1-BMF-335/00 Základy biomedicínskej fyziky          3BMF
  Str 8 10 3h s F1-321 FMFI.KJFB/2-FBM-921/00 Diplomový seminár (2)              2mFBM
  Str 10 40 2h s F1-321 FMFI.KJFB/2-FBM-921/00 Diplomový seminár (2)              2mFBM
             FMFI.KJFB/2-FBF-921/00 Diplomový seminár (2)              2mFBF
  Str 13 10 2h s F1-326 FMFI.KJFB/1-BMF-930/00 Seminár k bakalárskej práci           3BMF
  Str 16 30 2h p F1-232a FMFI.KJFB/2-UFY-155/00 Vybrané kapitoly z biofyziky          1muMAFY

Šimkovic Fedor
  Uto 9 00 2h p F1-327 FMFI.KJFB/2-FJF-107/00 Teória jadra                   1mFJF

Šivo Alexander
  Uto 15 40 1h l F1-oJF FMFI.KJFB/2-FOZ-118/10 Terénny výskum                  1mFOZ
  Stv 13 10 1h p F1-327 FMFI.KJFB/1-OZE-305/10 Jadrová energia a jej environmentálne aspekty  3OZE
  Pia 17 20 1h l F1-oJF FMFI.KJFB/2-FJF-245/00 Praktikum z monitorovania rádioaktivity v životn 2mFJF

Tokár Stanislav
  Str 8 10 2h p F1-377 FMFI.KJFB/2-FJF-125/00 Modelovanie experimentu             1mFJF
  Stv 8 10 2h p F1-327 FMFI.KJFB/1-BMF-350/00 Termodynamika a štatistická fyzika        3BMF 3OZE

Urban Ján
  Pon 10 40 2h k F1-232a FMFI.KJFB/1-OZE-243/10 Organická chémia                2OZE
  Stv 14 00 2h p F1-326 FMFI.KJFB/2-FBF-122/00 Atómové a molekulové zrážky           1mFBF
  Pia 12 20 2h p F1-327 FMFI.KJFB/1-FYZ-850/00 Chemické základy živých systémov (1)       2FYZ*
  Pia 14 00 1h c F1-327 FMFI.KJFB/1-FYZ-850/00 Chemické základy živých systémov (1)       2FYZ*

Vitovič Pavol D
  Stv 17 20 2h p F1-232a FMFI.KJFB/2-FBF-106/00 Experimentálne metódy biofyziky a chemickej fyz 1mFBF

Waczulíková Iveta
  Uto 11 30 2h k F1-247 FMFI.KJFB/1-BMF-165/00 Spracovanie experimentálnych údajov       1BMF*
  Stv 17 20 2h p F1-232a FMFI.KJFB/2-FBF-106/00 Experimentálne metódy biofyziky a chemickej fyz 1mFBF
  Pia 8 10 2h p F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-104/00 Experimentálne metódy lekárskej fyziky (2)    1mFBM

Ziman Mário
  Pia 14 50 3h p F2-125 FMFI.KTFDF/2-FTF-228/12 Vybrané kapitoly z kvantovej teórie informácie 1mFTF 2mFTF

Zvarík Milan
  Str 12 20 3h l F1-223 FMFI.KEF/1-FYZ-170/00 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)    1BMF*
  Stv 16 30 3h l F1-223 FMFI.KEF/1-FYZ-170/00 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)    1BMF*

Ženiš Tibor
  Stv 9 50 3h p F1-109 FMFI.KJFB/1-FYZ-230/00 Algoritmy vedeckotechnických výpočtov      2OZE 2FYZ*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra jazykovej prípravy
(KJP)

Erdélyi Ladislav
  Pon 16 30 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                1MAT**
  Pon 18 10 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                1AIN4 1EFM2 1upMADG 1MAT**
  Uto 11 30 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                1MMN1
  Uto 13 10 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                1MMN2
  Str 9 50 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                2MMN2
  Stv 11 30 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                1EFM1
  Pia 8 10 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                2upMADG 2upMATV 2MAT**

Jedináková Júlia
  Pon 16 30 2h c M-VI  FMFI.KJP/1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                1upMADG 1upMAIN 1MAT**
  Pon 18 10 2h c M-VI  FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                2AIN4 2upINBI 2upMAIN 2INF*
  Str 11 30 2h c M-V  FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                1INF*
  Str 14 00 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                2AIN3
  Stv 8 10 2h c M-IV  FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                2AIN3
  Pia 8 10 2h c M-III FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                1INF2
  Pia 9 50 2h c M-III FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                1AIN2

Klátiková Elena
  Pon 8 10 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-162/00 Ruský jazyk (2)                  FMFI
  Pon 11 30 2h c F1-246 FMFI.KJP/2-MXX-234/13 Konverzačný kurz anglického jazyka (2)      FMFI
  Str 8 10 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-262/00 Ruský jazyk (4)                  FMFI
  Str 11 30 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                1INF1
  Str 14 50 2h c F1-232a FMFI.KJP/1-MXX-162/00 Ruský jazyk (2)                 FMFI
  Stv 8 10 2h c F1-246 FMFI.KJP/2-MXX-234/13 Konverzačný kurz anglického jazyka (2)      FMFI
  Pia 9 50 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                1AIN1

Kočvarová Jana
  Pon 16 30 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                1upMAFY 1BMF*
  Pon 18 10 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                2BMF 2upMAFY 2OZE
  Uto 13 10 2h c M-VI  FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                1FYZ2
  Str 10 40 2h c M-X  FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                1FYZ1
  Stv 8 10 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                2AIN3
  Pia 8 10 2h c M-IV  FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                1AIN2
  Pia 9 50 2h c M-IV  FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                1AIN1 1upMAIN

Maďarová Alexandra
  Pon 16 30 2h c M-V  FMFI.KJP/1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                1FYZ3 1OZE 1upMAFY 1BMF*
  Pon 18 10 2h c M-V  FMFI.KJP/1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                1AIN4 1FYZ3 1upMAFY 1PMA*
  Uto 13 10 2h c M-VII FMFI.KJP/1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                1MMN2
  Stv 11 30 2h c F1-247 FMFI.KJP/1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                1EFM2
  Pia 8 10 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                1AIN3
  Pia 9 50 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                1AIN4

Vartíková Eva
  Pon 16 30 2h c M-IV  FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                1upMADG 1upMATV 1MAT**
  Pon 18 10 2h c M-IV  FMFI.KJP/1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                1FYZ3 1OZE 1upMAFY 1BMF*
  Uto 11 30 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                1MMN1
  Str 11 30 2h c M-IV  FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                2EFM2
  Str 14 00 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                1AIN4 1INF2
  Stv 11 30 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                1EFM*
  Pia 8 10 2h c M-V  FMFI.KJP/1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                1AIN3 1INF2

Vilášek Pavel
  Pon 11 30 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-252/00 Nemecký jazyk (4)                 FMFI
  Pon 18 10 2h c M-VII FMFI.KJP/1-MXX-142/00 Francúzsky jazyk (2)               FMFI
  Uto 9 50 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-252/00 Nemecký jazyk (4)                 FMFI
  Uto 16 30 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-242/00 Francúzsky jazyk (4)               FMFI
  Stv 11 30 2h c F1-232a FMFI.KJP/1-MXX-142/00 Francúzsky jazyk (2)               FMFI
  Stv 15 40 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-152/00 Nemecký jazyk (2)                 FMFI
  Pia 11 30 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-242/00 Francúzsky jazyk (4)               FMFI

Zemanová Alena
  Pon 16 30 2h c M-III FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                1OZE 1BMF*
  Pon 18 10 2h c M-III FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                2FYZ2
  Uto 13 10 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                1FYZ2
  Str 10 40 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                1FYZ1
  Stv 16 30 2h c F2-283 FMFI.KJP/3-FEN-202/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-MGT-202/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-MVM-202/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-FCH-202/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-FVF-202/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-FVM-202/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-INF-202/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJFB/3-FBF-202/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-FJF-202/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)    fDRS mDRS iDRS
  Pia 11 30 2h c F2-283 FMFI.KJP/3-FEN-202/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-MGT-202/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-MVM-202/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-FCH-202/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-FVF-202/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-FVM-202/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-INF-202/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJFB/3-FBF-202/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-FJF-202/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)    fDRS mDRS iDRS


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky
(KMANM)

Babušíková Jela
  Uto 9 50 3h p M-223 FMFI.KMANM/2-MPG-113/00 Teória aproximácie a interpolácie        1mMPG
  Str 8 10 2h p F1-108 FMFI.KMANM/1-MAT-240/00 Numerická matematika (1)            2MAT** 3PMA*
  Str 10 40 2h p M-224 FMFI.KMANM/2-MAT-341/09 Riešenie inžinierskych úloh pomocou numerického 2mMATn*
  Stv 8 10 2h p F1-108 FMFI.KMANM/1-MMN-265/00 Numerické metódy (2)              2MMN*

Brezaniová Zuzana D
  Str 14 50 2h c M-208 FMFI.KMANM/1-MMN-265/00 Numerické metódy (2)              2MMN1
  Stv 14 50 2h c F2-T3 FMFI.KMANM/1-MMN-265/00 Numerické metódy (2)              2MMN2

Bušinská Tatiana
  Uto 8 10 2h v M-223 FMFI.KMANM/2-MAT-608/09 Špeciálne matice a algoritmy          1mMAT*
  Str 11 30 2h p F1-247 FMFI.KMANM/1-MMN-321/10 Maticový počet                 2MMN*
  Str 14 00 1h c F1-247 FMFI.KMANM/1-MMN-321/10 Maticový počet                 2MMN1
  Stv 9 50 2h p M-223 FMFI.KMANM/2-MAT-322/09 Metódy riešenia sústav s riedkymi maticami   1mMATn*
  Stv 14 00 1h c F1-247 FMFI.KMANM/1-MMN-321/10 Maticový počet                 2MMN2

Demetrian Michal
  Pon 10 40 2h p F1-108 FMFI.KMANM/1-MMN-250/00 Matematická analýza (4)             2MMN*
  Str 13 10 3h p F1-328 FMFI.KJFB+KMANM/1-BMF-250/00 Matematické základy biomedicínskej fyziky 2BMF
             FMFI.KMANM+KJFB/1-OZE-261/14 Základy matematiky (4)           2OZE
  Str 16 30 2h c F2   FMFI.KMANM/1-FYZ-225/00 Matematika (4)                 2FYZ2
  Stv 15 40 2h c F1-109 FMFI.KJFB+KMANM/1-BMF-250/00 Matematické základy biomedicínskej fyziky 2BMF
             FMFI.KMANM+KJFB/1-OZE-261/14 Základy matematiky (4)           2OZE

Fečkan Michal
  Str 11 30 2h p M-109 FMFI.KMANM/1-MAT-411/12 Funkcionálna analýza (2)            3MATa
  Stv 11 30 2h p M-109 FMFI.KMANM/2-MAT-122/09 Nelineárna funkcionálna analýza         2DRSMAT 1mMATa*
  Stv 13 10 1h c M-109 FMFI.KMANM/2-MAT-122/09 Nelineárna funkcionálna analýza         2DRSMAT 1mMATa*

Filo Ján
  Pon 9 50 2h s M-109 FMFI.KMANM/2-MAT-920/11 Diplomový seminár                2mMAT*
  Uto 12 20 2h p M-223 FMFI.KMANM/1-MAT-430/00 Klasické metódy riešenia parciálnych diferenciá 3MATa 3MATn
  Str 11 30 2h p F1-108 FMFI.KMANM/1-MAT-250/14 Matematická analýza (4)             2MAT*
  Str 14 50 2h p M-109 FMFI.KMANM/3-MAM-010/00 Modely prúdenia tekutín (2)           mDRS
  Stv 8 10 2h p F1-109 FMFI.KMANM/1-MAT-250/14 Matematická analýza (4)             2MAT*

Chocholatý Pavol
  Pon 11 30 3h k M-VII FMFI.KMANM/1-INF-440/00 Numerická matematika              3INFc
  Uto 11 30 2h p M-IV  FMFI.KMANM/2-MMN-102/00 Numerické metódy (2)              1mMMN*
  Uto 15 40 2h p M-223 FMFI.KMANM/2-MAT-324/09 Riešenie stiff úloh               1mMATn*
  Stv 14 00 1h p M-VII FMFI.KMANM/2-MMN-102/00 Numerické metódy (2)              1mMMN*
  Stv 14 50 1h c M-VII FMFI.KMANM/2-MMN-102/00 Numerické metódy (2)              1mMMN*
  Stv 16 30 2h p M-223 FMFI.KMANM/3-MNA-002/00 Numerické metódy riešenia obyčajných diferenciá mDRS

Jaroš František
  Uto 18 10 2h v F1-247 FMFI.KMANM/1-FYZ-406/13 Matematická analýza (2)             1FYZ*
  Str 14 00 1h c M-X  FMFI.KMANM/1-MMN-250/00 Matematická analýza (4)             2MMN2
  Str 14 50 2h v M-X  FMFI.KMANM/1-MMN-570/00 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (4)  2MMN2
  Stv 11 30 2h c M-I  FMFI.KMANM/1-MAT-425/00 Obyčajné diferenciálne rovnice (2)       3MATa
  Stv 14 00 1h c M-X  FMFI.KMANM/1-MMN-250/00 Matematická analýza (4)             2MMN1
  Stv 14 50 2h v M-X  FMFI.KMANM/1-MMN-570/00 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (4)  2MMN1

Jaroš Jaroslav
  Uto 9 50 2h v M-109 FMFI.KMANM/1-MAT-515/00 Biomatematika (2)                3MAT*
  Uto 13 10 2h v M-109 FMFI.KMANM/2-MAT-621/09 Netradičné aplikácie matematickej analýzy    2mMATa*
  Str 9 50 2h p M-223 FMFI.KMANM/1-MAT-425/00 Obyčajné diferenciálne rovnice (2)       3MATa
  Stv 9 50 3h p M-VII FMFI.KMANM/2-MMN-109/00 Parciálne diferenciálne rovnice         1mMMN*

Kačur Jozef
  Str 11 30 2h p M-223 FMFI.KMANM/3-MNA-004/00 Numerické metódy zachovania           mDRS
  Stv 8 10 2h p M-223 FMFI.KMANM/2-MAT-307/11 Riešenie úloh optimálneho riadenia a inverzných 1mMATn*
  Stv 11 30 2h p M-223 FMFI.KMANM/2-MAT-323/09 Metóda konečných prvkov (1)           1mMATn*

Kazdová Milada D
  Uto 11 30 2h c Ch1-3 PriF/N-bZXX-009-1/3662/00 Matematika (2)                1pZIK
  Uto 15 40 2h c B2-404 PriF/N-bZXX-009-1/3662/00 Matematika (2)                1pZEkP 1pZD

Kubáček Zbyněk
  Pon 9 50 2h p M-III FMFI.KAGDM/2-UMA-112/00 Vybrané partie z matematickej analýzy (2)    1muM* 1pmupM*
  Pon 12 20 2h p F2   FMFI.KMANM/1-MAT-150/00 Matematická analýza (2)             1MAT**
             FMFI.KMANM/1-MMN-150/00 Matematická analýza (2)             1MMN*
  Uto 12 20 2h c M-III FMFI.KAGDM/2-UMA-112/00 Vybrané partie z matematickej analýzy (2)    1muM* 1pmupM*
  Uto 14 50 2h s M-109 FMFI.KAGDM/3-MVM-046/10 Školská matematika vo svetle vyššej matematiky mDRS
  Str 10 40 2h p F1   FMFI.KMANM/1-MAT-150/00 Matematická analýza (2)             1MAT**
             FMFI.KMANM/1-MMN-150/00 Matematická analýza (2)             1MMN*
  Stv 9 50 2h p A   FMFI.KMANM/1-INF-150/00 Matematická analýza (2)             1INF*
  Pia 14 00 2h s M-126 FMFI.KAGDM+KMANM/3-MVM-038/10 Odborný seminár z didaktiky matematiky (1 mDRS
             FMFI.KAGDM+KMANM/3-MVM-049/10 Odborný seminár z didaktiky matematiky (2 mDRS
             FMFI.KAGDM+KMANM/3-MVM-050/10 Odborný seminár z didaktiky matematiky (3 mDRS
             FMFI.KAGDM+KMANM/3-MVM-051/12 Odborný seminár z didaktiky matematiky (4 mDRS

Kupka Ivan
  Pon 10 40 2h p B2-446 FMFI.KMANM/1-UMA-105/00 Matematická analýza (2)             1pupM*
  Pon 13 10 2h p M-VI  FMFI.KMANM/2-UMA-262/00 Vybrané partie z matematickej analýzy (4)    2muM* 2pmupM*
  Uto 13 10 2h p M-V  FMFI.KMANM/1-MMN-361/12 Nelineárna a stochastická optimalizácia (2)   3MMN*
  Str 12 20 1h c F1   FMFI.KMANM/1-MMN-361/12 Nelineárna a stochastická optimalizácia (2)   3MMN*
  Stv 9 50 2h p B2-446 FMFI.KMANM/1-UMA-216/10 Matematická analýza (4)             2upM* 2pupM*

Marková Ľudmila
  Stv 15 40 2h v F1-326 FMFI.KMANM/2-MMN-135/10 Rozvoj kľúčových kompetencií          1mMMN*

Medveď Milan
  Str 9 50 2h v M-109 FMFI.KMANM/1-MAT-801/10 Topológia                    2MAT*
  Stv 9 50 2h p M-109 FMFI.KAMŠ/3-MAM-022/10 Dynamické systémy a teória bifurkácií      mDRS

Mózer Ján
  Uto 13 10 2h v M-II  DRS027 Špeciálne funkcie v kvantovej mechanike             2FYZ*
  Str 8 10 2h p F2   FMFI.KMANM/1-FYZ-225/00 Matematika (4)                 2FYZ*
  Stv 8 10 2h p F1   FMFI.KMANM/1-FYZ-225/00 Matematika (4)                 2FYZ*

Novotný Peter
  Uto 13 10 2h v M-208 FMFI.KMANM/1-MAT-731/00 Software MATLAB (1)               1PMA*
  Str 8 10 2h c M-208 FMFI.KAMŠ/1-EFM-360/14 Numerické metódy                 3EFM1
  Str 13 10 2h v M-208 FMFI.KMANM/1-MAT-731/00 Software MATLAB (1)               1MAT**
  Stv 9 50 2h c M-208 FMFI.KAMŠ/1-EFM-360/14 Numerické metódy                 3EFM2
  Stv 11 30 2h v M-VI  FMFI.KMANM/1-MAT-186/00 Metódy riešenia matematických úloh (2)     1MAT*
  Pia 8 10 2h v M-208 FMFI.KMANM/1-MAT-731/00 Software MATLAB (1)               1MAT*
  Pia 9 50 2h c M-208 FMFI.KMANM/1-MAT-240/00 Numerická matematika (1)            2MAT** 3PMA*

Otčenáš Peter D
  Uto 14 00 2h c F1-108 FMFI.KMANM/1-INF-150/00 Matematická analýza (2)             1INF2
  Uto 16 30 2h c M-VI  FMFI.KMANM/1-INF-150/00 Matematická analýza (2)             1INF1

Peres Sámuel
  Uto 8 10 2h c F1-328 FMFI.KMANM/1-MMN-150/00 Matematická analýza (2)             1MMN1
  Uto 11 30 2h c F1-328 FMFI.KMANM/1-MMN-150/00 Matematická analýza (2)             1MMN2
  Uto 15 40 2h v M-IX  FMFI.KMANM/1-MMN-520/00 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (2)  1MMN2
  Str 9 00 2h v M-VIII FMFI.KMANM/1-MMN-520/00 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (2)  1MMN1
  Str 12 20 2h c M-X  FMFI.KMANM/1-FYZ-225/00 Matematika (4)                 2FYZ1
  Stv 14 00 3h s M-223 DRS020 Seminár o diferenciálnych rovniciach a dynamických systémoch   mDRS

Plesník Ján
  Str 8 10 2h p M-223 FMFI.KMANM/2-MAT-401/12 Grafové algoritmy                1mMAT*
  Str 13 10 2h p M-223 FMFI.KMANM/3-MDM-026/10 Vybrané diskrétne algoritmy           mDRS
  Stv 8 10 2h p B   FMFI.KMANM/2-EFM-110/00 Algoritmy na sieťach              1mEFM* 1mMMN*

Polesňák Lukáš D
  Stv 17 20 2h c F1-109 FMFI.KMANM/2-EFM-110/00 Algoritmy na sieťach              1mEFM* 1mMMN*

Rostás Kristína
  Pon 8 10 3h p M-120 FMFI.KMANM/1-UDG-213/10 Zobrazovacie metódy (4)             2upMADG 1muMADG_k
  Pon 12 20 2h p Ch1-1 PriF/N-bZXX-009-1/3662/00 Matematika (2)                1pZ*
  Uto 14 00 2h c M-223 FMFI.KMANM/1-MAT-430/00 Klasické metódy riešenia parciálnych diferenciá 3MATa 3MATn
  Stv 9 50 2h c M-XI  FMFI.KMANM/1-MAT-250/14 Matematická analýza (4)             2MAT*
  Stv 12 20 1h c M-VII FMFI.KMANM/2-MMN-109/00 Parciálne diferenciálne rovnice         1mMMN*
  Pia 11 30 2h v M-223 FMFI.KMANM/1-MAT-775/00 Cvičenie z matematickej analýzy (4)       2MAT*

Švaňa Peter
  Uto 7 30- 8 50 v FM-L6 FMFI.KMANM/1-MMN-300/00 Obchodná grafika (2)              3MMN*
  Uto 15 40 3h c M-III FMFI.KMANM/1-FYZ-135/00 Matematika (2)                 1FYZ1
  Str 8 10 2h p Ch1-2 PriF/N-bCXX-057-1/5E41/00 Matematika pre chémiu (2)           1pCH*
  Str 11 30 2h c B1-307 PriF/N-bCXX-057-1/5E41/00 Matematika pre chémiu (2)           1pC
  Str 14 50 3h c M-II  FMFI.KMANM/1-FYZ-135/00 Matematika (2)                 1FYZ2
  Stv 12 20 2h p F2   FMFI.KMANM/1-MMN-370/00 Poistná matematika               3MMN*

Toma Vladimír
  Pon 9 50 1h c M-X  FMFI.KMANM/2-MMN-110/12 Aplikovaná funkcionálna analýza (2)       1mMMN*
  Pon 10 40 2h p M-X  FMFI.KMANM/2-MMN-110/12 Aplikovaná funkcionálna analýza (2)       1mMMN*
  Stv 9 50 2h p B   FMFI.KMANM/1-MMN-255/00 Lineárne programovanie             3INFc 2MMN* 1mINFc*
  Stv 13 10 2h s F1-108 FMFI.KMANM/2-MMN-922/00 Diplomový seminár (3)              2mMMN*
  Stv 16 30 2h c M-I  FMFI.KMANM/1-MMN-255/00 Lineárne programovanie             3INFc 2MMN* 1mINFc*

Valášek Ján
  Pon 10 40 2h p M-IX  FMFI.KMANM/1-MAT-416/11 Teória funkcií komplexnej premennej       3MATp 3MATg 2MAT*
  Uto 9 50 3h p F2   FMFI.KMANM/1-FYZ-135/00 Matematika (2)                 1FYZ*
  Str 13 10 2h p F2   FMFI.KMANM/1-FYZ-135/00 Matematika (2)                 1FYZ*
  Stv 10 40 3h c M-X  FMFI.KMANM/1-FYZ-135/00 Matematika (2)                 1FYZ3
  Stv 14 00 2h c M-VIII FMFI.KMANM/1-MAT-416/11 Teória funkcií komplexnej premennej       3MATp 3MATg 2MAT*

Viszus Eugen
  Pon 11 30 3h k M-223 FMFI.KMANM/1-FYZ-370/00 Matematika (6)                 3FYZ*
  Uto 9 50 2h p M-X  FMFI.KJFB/1-OZE-150/13 Základy matematiky (2)              1OZE
             FMFI.KJFB+KMANM/1-BMF-150/00 Matematické základy biomedicínskej fyziky 1BMF*
  Stv 8 10 2h k M-II  FMFI.KMANM/1-FYZ-370/00 Matematika (6)                 3FYZ*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky
(KTFDF)

Balek Vladimír
  Str 17 20 2h v F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-128/00 Úvod do teórie strún              1mFTF
  Stv 11 30 2h c F2-125 FMFI.KTFDF/2-FTF-117/00 Všeobecná teória relativity           1mFTF
  Stv 14 00 3h p F2-125 FMFI.KTFDF/2-FTF-117/00 Všeobecná teória relativity           1mFTF
  Pia 9 50 2h s F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-922/10 Diplomový seminár (2)              2mFTF

Bartošovič Lukáš D
  Str 9 50 1h c F2-126 FMFI.KTFDF/2-UFY-106/00 Didaktika fyziky (2)              1muMAFY

Bičian Ľuboš D
  Str 8 10 2h v M-III FMFI.KTFDF/1-AIN-151/00 Doplnkové cvičenie k matematike (2)       1AIN*
  Pia 8 10 2h c M-VIII FMFI.KTFDF/1-FYZ-265/00 Teória elektromagnetického poľa         2FYZ2

Blažek Tomáš
  Uto 9 50 2h p F2-125 FMFI.KTFDF/1-FYZ-365/00 Kvantová teória (2)               3FYZ*
  Uto 14 50 3h v F2-130 FMFI.KTFDF/1-FYZ-671/00 Kozmológia                   3FYZ*
  Stv 9 50 2h p F2-125 FMFI.KTFDF/1-FYZ-365/00 Kvantová teória (2)               3FYZ*
  Pia 8 10 2h c F2-130 FMFI.KTFDF/1-FYZ-365/00 Kvantová teória (2)               3FYZ*
  Pia 12 20 3h p F2-125 FMFI.KTFDF/2-FTF-225/10 Vybrané kapitoly z kvantovej fyziky       2mFTF

Bóna Pavel
  Uto 15 40 3h v F2-125 FMFI.KTFDF/2-FTF-131/00 Metódy matematickej fyziky           1mFTF

Černý Vladimír
  Uto 8 10 2h p F2-130 FMFI.KTFDF/1-UFY-335/00 Fyzika okolo nás                3upF*
  Uto 11 30 2h p F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-114/00 Vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky     1mFTF 1mFTL
  Str 11 30 2h p F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-114/00 Vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky     1mFTL 1mFTF
  Pia 13 10 2h v F2-130 FMFI.KTFDF/1-FYZ-672/00 Teoretická fyzika okolo nás           3FYZ*

Demkanin Peter
  Pon 9 00 2h s F1-149 FMFI.KTFDF/1-UFY-365/00 Žiacka záujmová činnosť             3upMAFY
  Uto 9 50 1h p F1-149 FMFI.KTFDF/3-FVF-014/10 Technika školského experimentu (2)       fDRS
  Uto 10 40 2h c F1-149 FMFI.KTFDF/3-FVF-014/10 Technika školského experimentu (2)       fDRS
  Str 10 40 2h l F1-149 FMFI.KTFDF/1-UFY-321/00 Praktikum školských pokusov (2)         3upMAFY
  Stv 9 50 2h p F2-126 FMFI.KTFDF/2-UFY-106/00 Didaktika fyziky (2)              1muMAFY

Dubničková Anna Zuzana
  Uto 13 10 2h v F2-130 FMFI.KTFDF/1-FYZ-645/00 Úvod do fyziky mikrosveta (F2-104)       3FYZ*
  Stv 11 30 2h p F2-130 FMFI.KTFDF/2-UFY-102/00 Teoretická fyzika (2)              1muF*

Fecko Marián
  Str 8 10 2h v F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-129/00 Konexie a kalibračné polia           1mFTF
  Stv 8 10 2h v F2-130 FMFI.KTFDF/3-FVM-007/10 Matematické metódy teoretickej fyziky      fDRS
  Stv 9 50 2h v F2-oTF FMFI.KTFDF/2-FTF-130/00 Geometrické metódy klasickej mechaniky (vyuka v 1mFTF

Gáliková Veronika D
  Str 13 10 2h c M-II  FMFI.KTFDF/2-UFY-102/00 Teoretická fyzika (2)              1muMAFY

Gergeľová Bianka D
  Stv 8 10 2h c F1-247 FMFI.KTFDF/1-AIN-150/00 Matematika (2)                 1AIN3

Hodosyová Martina D
  Str 10 40 2h s F2-126 FMFI.KTFDF/2-UFY-115/00 Metódy riešenia fyzikálnych úloh (1)      1muMAFY

Horváth Peter
  Pon 16 30 2h s F2-126 FMFI.KTFDF/1-UFY-231/00 Seminár zo školskej fyziky (4)         2upF*
  Stv 8 10 2h l F1-222 FMFI.KTFDF/1-UFY-151/10 Fyzikálne praktikum (1)             1pupCHFY 1upF*

Horváthová Martina D
  Stv 8 10 2h l F1-223 FMFI.KTFDF/1-UFY-151/10 Fyzikálne praktikum (1)             1pupCHFY 1upF*

Košinárová Anna
  Pon 10 40 2h c Ch2-201 PriF/N-bCXX-057-1/5E41/00 Matematika pre chémiu (2) (sk.A)       1pBX
  Uto 9 50 2h p M-II  FMFI.KTFDF/1-UFY-350/00 Teoretická fyzika                3upMAFY
  Uto 11 30 2h c M-II  FMFI.KTFDF/1-UFY-350/00 Teoretická fyzika                3upMAFY
  Str 14 50 2h v Ch1-2 PriF/N-bCXX-083-1/6125/00 Výberový seminár z matematiky (2)       1pCH*
  Stv 11 30 1h p M-II  FMFI.KTFDF/1-UFY-121/00 Matematické metódy vo fyzike (2)        1pupCHFY 1upF*
  Stv 12 20 1h c M-II  FMFI.KTFDF/1-UFY-121/00 Matematické metódy vo fyzike (2)        1pupCHFY 1upF*

Kováčik Samuel D
  Str 8 10 2h v M-IV  FMFI.KTFDF/1-AIN-151/00 Doplnkové cvičenie k matematike (2)       1AIN*

Kovaľ Michal D
  Str 15 40 2h c F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-114/00 Vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky     1mFTF 1mFTL

Lapitková Viera
  Uto 10 40 1h p F2-126 FMFI.KTFDF/3-FVF-018/10 Pedagogický experiment a jeho vyhodnotenie   fDRS
  Uto 11 30 2h c F2-126 FMFI.KTFDF/3-FVF-018/10 Pedagogický experiment a jeho vyhodnotenie   fDRS
  Stv 13 10 2h s F2-126 FMFI.KTFDF/3-FVF-203/10 Seminár pracoviska               fDRS

Masár Eduard
  Uto 9 50 2h p F2-130 FMFI.KTFDF/1-UFY-141/10 Elektromagnetizmus               1pupCHFY 1upF*
  Str 9 50 2h p F2-130 FMFI.KTFDF/1-UFY-141/10 Elektromagnetizmus               1pupCHFY 1upF*
  Stv 9 50 2h c F2-130 FMFI.KTFDF/1-UFY-141/10 Elektromagnetizmus               1pupCHFY 1upF*
  Pia 17 20 3h v F2-125 FMFI.KTFDF/2-FTF-133/10 Vybrané metódy z počítačovej fyziky       1mFTF

Mészáros Peter D
  Str 8 10 2h v M-II  FMFI.KTFDF/1-AIN-151/00 Doplnkové cvičenie k matematike (2)       1AIN*
  Pia 8 10 2h c M-VII FMFI.KTFDF/1-FYZ-265/00 Teória elektromagnetického poľa         2FYZ1 2BMF

Mojžiš Martin
  Pon 9 50 3h v F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-127/00 Renormalizácia                 1mFTF
  Stv 13 10 3h p F1-328 FMFI.KTFDF/1-FYZ-265/00 Teória elektromagnetického poľa         2BMF 2FYZ*
  Stv 16 30 2h c F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-116/00 Kvantová elektrodynamika            1mFTF

Noga Milan
  Pon 9 00 3h p F2-125 FMFI.KTFDF/1-FYZ-270/00 Teória relativity                2FYZ*

Pišút Ján
  Uto 13 10 3h p F2-126 FMFI.KTFDF/3-FVF-006/00 Kurz tvorby učebného textu a pedagogických doku fDRS
             FMFI.KTFDF/3-IVI-016/00 Kurz tvorby učebného textu a pedagogických doku iDRS

Prešnajder Peter
  Pon 16 30 2h p F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-116/00 Kvantová elektrodynamika            1mFTF
  Str 9 50 2h p A   FMFI.KTFDF/1-AIN-150/00 Matematika (2)                 1AIN*
  Str 14 00 2h p F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-116/00 Kvantová elektrodynamika            1mFTF

Šedivý Miroslav
  Uto 14 50 2h s F1-321 FMFI.KTFDF/1-UXX-338/10 Informačné a komunikačné technológie (6) pre uč 3upMAFY

Tekel Juraj
  Pon 8 10 2h p M-VIII FMFI.KTFDF/1-MAT-825/00 Základy fyziky (2)               3MAT*
  Pon 9 50 1h c M-VIII FMFI.KTFDF/1-MAT-825/00 Základy fyziky (2)               3MAT*
  Pon 12 20 2h p F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-115/00 Diferenciálne rovnice              1mFTF
  Uto 8 10 2h p F2-125 FMFI.KTFDF/2-FTF-115/00 Diferenciálne rovnice              1mFTF
  Str 9 50 2h c F2-125 FMFI.KTFDF/2-FTF-115/00 Diferenciálne rovnice              1mFTF
  Pia 14 50 4h s F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-216/10 Špeciálny seminár (2)              2mFTF

Trenčan Jozef D
  Pon 16 30 2h c F1-247 FMFI.KTFDF/1-AIN-150/00 Matematika (2)                 1AIN4
  Str 10 40 2h l F1-149 FMFI.KTFDF/1-UFY-321/00 Praktikum školských pokusov (2)         3upMAFY

Velmovská Klára
  Pon 9 00 2h s F2-126 FMFI.KTFDF/2-UFY-215/00 Moderné trendy vo vyučovaní fyziky       2muMAFY
  Pon 10 40 2h c B1-307 PriF/N-bCXX-057-1/5E41/00 Matematika pre chémiu (2) (sk.B)       1pBX
  Str 8 10 2h s F2-126 FMFI.KTFDF/1-UFY-131/00 Seminár zo školskej fyziky (2)         1pupCHFY 1upF*
  Str 11 30 2h s F1-151 FMFI.KTFDF/1-UFY-270/00 Fyzika netradične (2)              2upF*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra základov a vyučovania informatiky
(KZVI)

Dropčová Veronika D
  Stv 9 50 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-AIN-615/00 Úvod do webových aplikácií            1AIN4 1AIN2
  Stv 11 30 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-AIN-615/00 Úvod do webových aplikácií            1AIN1 1AIN3

Hrušecký Roman
  Pon 13 10 1h p A   FMFI.KZVI/1-AIN-615/00 Úvod do webových aplikácií            1INF***
  Uto 9 50 2h v F1-248 FMFI.KZVI/1-UIN-349/00 Programovanie aplikácií pre web         3upI* 3pupI*
  Uto 13 10 2h s I-H3  FMFI.KZVI/1-UXX-235/10 Informačné a komunikačné technológie (4)     2up** 2pupI*
  Str 14 00 2h v F1-248 FMFI.KZVI/2-UIN-266/10 Web dizajn inak                 2pmupGEIT 2muMAIN_k 2muI*
  Stv 8 10 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-AIN-615/00 Úvod do webových aplikácií            1INF*
  Stv 9 50 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-AIN-615/00 Úvod do webových aplikácií            1AIN4 1AIN2
  Stv 11 30 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-AIN-615/00 Úvod do webových aplikácií            1AIN1 1AIN3

Jašková Ľudmila
  Str 8 10 2h v I-H4  FMFI.KZVI/2-UXX-106/00 IKT vo vzdelávaní zdravotne postihnutých     1pmupGEIT 1mu**
  Str 9 50 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-MAT-170/00 Programovanie (2)                1EFM*
  Str 16 30 2h v I-H4  FMFI.KZVI/2-UIN-268/10 Informačné systémy                2pmupGEIT 2muMAIN_k 2muI*
  Stv 8 10 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-AIN-615/00 Úvod do webových aplikácií            1INF*
  Stv 9 50 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-AIN-615/00 Úvod do webových aplikácií            1AIN4 1AIN2
  Stv 11 30 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-AIN-615/00 Úvod do webových aplikácií            1AIN1 1AIN3

Kalaš Ivan
  Pon 9 50 2h s I-H4  FMFI.KZVI/3-IVI-006/00 Aktuálne problémy didaktiky informatiky (2)   iDRS
  Pon 16 30 2h p I-32  FMFI.KZVI/2-UIN-120/00 Didaktika informatiky (1)            1pmupGEIT 1pUIN 1muI*

Kováčová Natália D
  Uto 9 50 2h c I-H3  FMFI.KZVI/1-UIN-141/00 Programovanie (2)                1upMAIN 1pupI*
  Uto 13 10 2h s I-H3  FMFI.KZVI/1-UXX-235/10 Informačné a komunikačné technológie (4)     2up** 2pupI*
  Str 11 30 2h c F1-248 FMFI.KZVI/2-UIN-117/10 Princípy databáz                 1pmupGEIT 1muI*

Kubincová Zuzana
  Pon 8 10 2h p M-II  FMFI.KZVI/1-UIN-236/10 Algoritmy a údajové štruktúry          2upI* 2pupI*
  Uto 8 10 2h p I-32  FMFI.KZVI/1-UIN-141/00 Programovanie (2)                1upI* 1pupI*
  Uto 11 30 2h s I-32  FMFI.KZVI/1-UXX-935/13 Seminár k bakalárskej práci z informatiky (2)  3upI* 3pupI*
  Uto 14 00 2h p F1-248 FMFI.KZVI/2-UIN-117/10 Princípy databáz                 1pmupGEIT 1muI*
  Str 8 10 2h s I-H3  FMFI.KZVI/1-UIN-141/00 Programovanie (2)                1upI* 1pupI*

Mayerová Karolína D
  Uto 11 30 2h v I-H3  FMFI.KZVI/1-UIN-354/00 Robotické stavebnice vo vzdelávaní (1)      3up** 3pupI*
  Uto 16 30 2h s I-32  FMFI.KZVI/1-UIN-251/00 Propedeutika vyučovania informatiky (2)     1pUIN 2upI* 2pupI*
  Str 11 30 2h s I-H3  FMFI.KZVI/1-UXX-136/10 Informačné a komunikačné technológie (2)     1up** 1pupI*
  Str 13 10 2h p M-I  FMFI.KAGDM+KZVI/1-UXX-233/10 Základy metodológie výskumu        2up**
  Stv 14 50 2h s I-H4  FMFI.KZVI/1-UIN-331/10 Programátorské etudy (Imagine) (2)        3upI* 3pupI*

Mészárosová Eva D
  Stv 8 10 2h c I-H3  FMFI.KAI/1-AIN-170/13 Programovanie (2)                 1AIN2
  Stv 11 30 2h c I-H3  FMFI.KAI/1-AIN-170/13 Programovanie (2)                 1AIN4

Salanci Ľubomír
  Uto 9 50 2h v M-III FMFI.KZVI/1-AIN-540/00 Pokročilé programátorské techniky        3AIN*
             FMFI.KZVI/1-UIN-348/00 Pokročilé programátorské techniky        3upI* 3pupI*
  Str 9 50 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-MAT-170/00 Programovanie (2)                1EFM*
  Str 13 10 2h p A   FMFI.KZVI/1-MAT-170/00 Programovanie (2)                1MAT***
  Stv 13 10 2h c I-H3  FMFI.KZVI/1-AIN-540/00 Pokročilé programátorské techniky        3AIN*
             FMFI.KZVI/1-UIN-348/00 Pokročilé programátorské techniky        3upI* 3pupI*

Šuníková Dana D
  Pon 11 30 2h c I-H3  FMFI.KZVI/1-UIN-236/10 Algoritmy a údajové štruktúry          2upI* 2pupI*

Tomcsányi Peter
  Uto 14 00 2h p A   FMFI.KZVI/1-AIN-180/00 Princípy počítačov - operačné systémy      1AIN*
  Uto 15 40 2h p F1-248 FMFI.KZVI/2-UIN-111/00 Operačné systémy (1)               1pmupGEIT 1muI*
  Str 11 30 2h p A   FMFI.KZVI/1-AIN-180/00 Princípy počítačov - operačné systémy      1AIN*

Tomcsányiová Monika
  Pon 9 50 2h p I-32  FMFI.KZVI/1-UIN-246/10 Interaktívne programovanie a vizuálne modelovani 2upI* 2pupI*
  Pon 12 20 1h s I-32  FMFI.KZVI/2-UIN-225/00 Projekt diplomovej práce             2pmupGEIT 2muMAIN_k 2muI*
  Str 9 50 2h v I-H4  FMFI.KZVI/2-UIN-133/00 Programovanie v Jave (2)             1pmupGEIT 1muI*
  Stv 8 10 2h c F1-248 FMFI.KZVI/1-UIN-246/10 Interaktívne programovanie a vizuálne modelovani 2upI* 2pupI*
             FMFI.KZVI/2-pUIN-001/13 Interaktívne programovanie a vizuálne modelovan 1pUIN
  Stv 9 50 2h c I-H3  FMFI.KAI/1-AIN-170/13 Programovanie (2)                 1AIN1
  Stv 13 10 2h v I-H4  FMFI.KZVI/1-UIN-343/10 Tvorba pedagogického softvéru (2)        3upI* 3pupI*

Veselovská Michaela D
  Uto 9 50 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-MAT-170/00 Programovanie (2)                1MMN*
  Uto 11 30 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-MAT-170/00 Programovanie (2)                1MAT**

Wagner Miroslav
  Str 9 50 2h v I-H3  FMFI.KZVI/2-UIN-143/00 Správa školskej siete              1pmupGEIT 1muI*
  Str 11 30 2h s I-H3  FMFI.KZVI/1-UXX-136/10 Informačné a komunikačné technológie (2)     1up** 1pupI*

Winczer Michal
  Pon 11 30 2h p A   FMFI.KZVI/1-INF-175/00 Spoločenské aspekty informatiky         1INF***
  Uto 9 50 2h v I-H4  FMFI.KZVI/2-UIN-262/10 Programátorské súťaže              2pmupGEIT 2muMAIN_k 2muI*
  Uto 12 20 2h p B   FMFI.KZVI/2-AIN-203/00 Spoločenské a právne aspekty informačných systém 2mAIN*
  Uto 14 50 2h c M-I  FMFI.KZVI/1-UIN-123/10 Diskrétna matematika (2)             1upMAIN 1upFYIN
  Str 8 10 2h v M-I  FMFI.KZVI/2-UXX-108/00 Dejiny informatiky                1pmupGEIT 1mu**
  Str 9 50 2h p M-VI  FMFI.KZVI/1-UIN-123/10 Diskrétna matematika (2)             1upMAIN 1upFYIN
  Pia 13 10 4h c I-H3  FMFI.KI+KZVI/1-INF-815/00 Rýchlostné programovanie (2)         1INF*** 2INF*
             FMFI.KI+KZVI/1-INF-825/00 Rýchlostné programovanie (4)         1INF*** 2INF*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Výpočtové centrum
(VC)

Mederly Peter
  Uto 15 40 2h p F1-109 FMFI.VC/1-EFM-535/00 Princípy účtovníctva                2EFM*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu: 9.9.2015.