Príležitosti a podujatia

CraftHack (28.-30.5.2021)15. 04. 2021

Do you want to join the biggest hackathon in Central-Eastern Europe this spring? Then do not hesitate! Apply to CraftHack and take home one of our prizes or...

Učiteľ fyziky, informatiky na gymnáziu 07. 04. 2021

Gymnázium v Senci hľadá učiteľa/učiteľov fyziky a informatiky na plný, resp. čiastočný úväzok

Cena CRYTUR03. 03. 2021

o najlepšiu diplomovú prácu v materiálových vedách. Súťaž je určená pre študentov českých a slovenských vysokých škôl.

German federal environmental foundation scholarship...14. 05. 2020

Ponuka štipendia v oblasti ochrany životného prostredia absolventom UK