Príležitosti a podujatia

Učiteľ na strednej priemyselnej škole25. 02. 2024

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická v Bratislave hľadá učiteľa fyziky a učiteľa anglického jazyka.

Učiteľ na bilingválnom gymnáziu 20. 02. 2024

Súkromné bilingválne gymnázium FUTURUM v Trenčíne hľadá mladých kolegov

Veľvyslanectvo mladých 2023/202408. 12. 2023

Agentúra Star production pripravila v poradí 14. ročník projektu Veľvyslanectvo mladých.

France Excellence Europa - štipendijný program 28. 02. 2022

pre najlepších študentov z Európskej únie

ESA Young Graduate Trainee Programme07. 02. 2022

Ponuka Európskej vesmírnej agentúry - Young Graduate Trainee Programme (YGT) v oblasti vedy a techniky, informačných technológií, prírodných vied a podnikania

Bezplatné IT kurzy 10. 08. 2021

Národného kompetenčného centra pre HPC

German federal environmental foundation scholarship...14. 05. 2020

Ponuka štipendia v oblasti ochrany životného prostredia absolventom UK