Príležitosti a podujatia

Literárna súťaž 25. 09. 2023

Minister obrany SR a mesačník OBRANA vyhlasujú literárnu súťaž pre študentov stredných a vysokých škôl, termín odovzdania do konca novembra 2023

Učiteľ matematiky na ZŠ 21. 09. 2023

ZŠ Kalinkovo hľadá učiteľa matematiky na plný/čiastočný úväzok.

France Excellence Europa - štipendijný program 28. 02. 2022

pre najlepších študentov z Európskej únie

ESA Young Graduate Trainee Programme07. 02. 2022

Ponuka Európskej vesmírnej agentúry - Young Graduate Trainee Programme (YGT) v oblasti vedy a techniky, informačných technológií, prírodných vied a podnikania

Bezplatné IT kurzy 10. 08. 2021

Národného kompetenčného centra pre HPC

German federal environmental foundation scholarship...14. 05. 2020

Ponuka štipendia v oblasti ochrany životného prostredia absolventom UK