Rozvrhy učiteľov podľa katedier
Letný semester 2007/2008

Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky
(KAGDM)


Balazova J.
  Uto 16 30 1hod F109 Geometria                c 3MD  3MF  3MT
  Stv 16 30 1hod VIII Geometria                c 3MI

Berekova H.
  Str 11 30 2hod B320 Didaktika matematiky           s 4PCF
  Str 14 00 2hod b302 Didaktika matematiky           s 4PCF

Boda E.
  Pon 9 50 2hod  KG Uvod do algebraickej geometrie      p 3MD
  Pon 16 30 2hod M120 Algebraicke variety           v 4MF  4PCF
  Str 9 00 2hod VII Geometria                p 3M*
  Str 11 30 2hod F108 Linearna algebra a geometria       p 1mng*

Bohdal R.
  Pon 9 50 2hod M217 Uvod do grafiky na PC          c 1MD
  Pon 11 30 2hod M152 Praktikum z˙pocitacovej geometrie    c 3MD
  Uto 8 10 1hod M217 Pocitacova geometria           c 4MD
  Uto 9 50 2hod  VI Reprezentacie geometrickych objektov   c 3mpg
  Pia 9 50 2hod  H3 Profesionalny graficky software     v 3iai* 3m**

Bozek M.
  Uto 13 10 2hod  IV Rozmiestnovanie geometrickych utvarov  p 4mpg
  Str 8 10 2hod  C Geometricke transformacie        p 3iai* 3*pg
  Stv 12 20 2hod  KG Vybrane kapit. z diferencial. geometrie v 4MD

Cernanova

Cincura J.
  Pon 10 40 2hod M126 Vybrane partie z teoretickej aritmetiky v 3PCF 4MF
  Uto 11 30 2hod M126 Teoria kategorii             p 5mms
  Str 16 30 1hod VII Elementarna teoria cisel         p 1M*
  Str 17 20 1hod VII Elementarna teoria cisel         c 1M*
  Stv 14 50 2hod  V Matematicka analyza           p 2M*
  Stv 16 30 2hod  V Matematicka analyza           c 2M*

Cizmar J.
  Uto 8 10 2hod B501 Geometria                p 3PCF
  Uto 12 20 1hod M120 Seminar z˙deskriptivnej geometrie    s 4MD

Dillingerova M.
  Uto 7 20 2hod M115 Didakticky softver vo vyucovani matemat. p 4PCF
  Uto 14 00 2hod M115 Didakticky softver vo vyucovani matemat. p 4M*
  Str 8 10 2hod M115 Kapitoly z˙vyucovania matematiky     p 4MI

Draskovicova H.
  Uto 11 30 1hod b231 Diskretna matematika           p 3PCF
  Uto 12 20 1hod b231 Diskretna matematika           c 3PCF
  Str 11 30 2hod  VI Algebra                 p 2M*
  Str 13 10 1hod  VI Algebra                 c 2M*

Ferko A.
  Uto 13 10 2hod  A Uvod do pocitacovej grafiky       p 1m*  1mpm*
  Uto 14 50 2hod VII Pocitacova grafika            p 5MI
  Uto 16 30 2hod  IV Diplomovy seminar            s 4mpg
  Str 13 10 2hod  B Graficke systemy,vizualizacia,multimedia p 2i*
  Str 16 30 2hod  IV Multimedia                v 4mpg

Gazdova
  Stv 15 40 1hod B501 Geometria                c 3PCF

Gurican J.
  Pon 9 00 2hod M126 Vybrane kapitoly z algebry        p 4mms
  Pon 11 30 1hod  B Algebra                 c 2it
  Pon 12 20 2hod F109 Algebra                 v 2it  4i
  Str 8 10 1hod  IX Algebra                 c 4i
  Str 11 30 2hod VIII Matematika                p 1BI  1PCF
  Str 16 30 2hod M126 Vybrane kapitoly z algebry        p 4mms
  Stv 13 10 2hod M126 Pocitacova algebra            p 5mms

Chalmoviansky P.
  Pon 9 50 2hod  X Modelovanie kriviek pre CAGD       p 4mpg
  Str 8 10 2hod III Funkcionalna analyza a topologia     p 4mpg
  Str 13 10 2hod M120 Geometricke modelovanie         p 5*pg
  Str 14 50 2hod M120 Zlozitost geometrickych algoritmov    p 5*pg
  Str 16 30 2hod M120 Zlozitost geometrickych algoritmov    p 5*pg
  Stv 9 50 2hod VIII Funkcionalna analyza a topologia     p 4mpg

Jodas V.
  Pia 9 00 2hod b304 Konstruktivne vyucovanie matematiky   p 3M*  3PCF

Katrinak T.
  Pon 12 20 2hod M126 Linearne kodovanie            p 4mms
  Uto 9 50 2hod M126 Univerzalne algebry a zvazy       s 5mms
  Str 11 30 2hod M126 Univerzalne algebry a zvazy       s 4mms
  Stv 11 30 2hod M126 Uvod do kodovania            p 3mms

Kohanova I.
  Pon 13 10 1hod III Didaktika matematiky           c 3MI
  Pon 16 30 2hod  X Diskretna matematika           c 1iai1
  Uto 16 30 2hod  A Diskretna matematika           c 1iai2
  Str 8 10 1hod  V Didaktika matematiky           c 3MD  3MF  3MT
  Str 10 40 1hod  IX Didaktika matematiky           p 3M*

Korbas J.
  Uto 13 10 2hod M126 Algebraicka topologia          p 4mms
  Str 14 50 2hod M126 Algebraicka topologia          p 4mms
  Stv 9 50 3hod  A Linearna algebra a geometria       p 1m*  1mpm*
  Pia 11 30 2hod M126 Seminar z˙algebraickej topologie     s mDRS

Kostyrko P.
  Pon 11 30 2hod III Matematicka analyza           p 1M*
  Uto 9 00 2hod B307 Vybrane partie z matematickej analyzy  p 4M*  4PCF
  Uto 17 20 2hod VIII Seminar z matematiky           s 4M*  4PCF
  Str 9 00 3hod M126 Seminar z˙teorie realnych funkcii    s mDRS

Kudlickova S.
  Pon 8 10 3hod M120 Technicke kreslenie           p 2Md
  Pon 10 40 1hod M120 Technicke kreslenie           c 2Md
  Uto 8 10 3hod M120 Uvod do pocitacovej geometrie      p 3MD
  Uto 10 40 2hod M120 Pocitacova geometria           p 4MD
  Uto 13 10 1hod M120 Pocitacova geometria           p 5MD
  Uto 14 00 1hod M120 Pocitacova geometria           c 5MD

Kupkova E.
  Pon 8 10 2hod M115 IKT                   s 3MD  3MT
  Pon 11 30 2hod M115 IKT                   s 3MI
  Str 7 20 1hod b201 Didakt.seminar zo skolskej matematiky  c 1PCF
  Str 8 10 1hod b201 Didakt.seminar zo skolskej matematiky X s 1PCF
  Str 9 00 1hod b201 Didakt.seminar zo skolskej matematiky  c 1PCF
  Pia 11 30 1hod b446 Didakt.seminar zo skolskej matematiky  c 2PCF
  Pia 12 20 1hod b446 Didakt.seminar zo skolskej matematiky X c 2PCF

Kvasz L.
  Pia 9 50 2hod M126 Seminar z˙filozifie matematiky      s mDRS

Macaj M.
  Pon 12 20 2hod  B Algebra                 p 2m*  2mpm
  Uto 14 50 2hod M126 Teoria poli               p 3mms
  Uto 16 30 2hod M126 Teoria algoritmy a aplikacia grafov   p 5M*  5PCF
  Str 14 00 1hod  V Algebra                 c 2m1
  Str 16 30 1hod  F2 Algebra                 c 2m2  2mpm

Marcisova T.
  Pon 16 30 1hod b404 Elementarna teoria cisel         p 1PCF
  Pon 17 20 1hod b404 Elementarna teoria cisel         c 1PCF
  Pon 18 10 1hod b404 Elementarna teoria cisel         c 1PCF
  Uto 16 30 2hod b404 Algebra                 p 2PCF
  Uto 18 10 2hod b404 Algebra                 c 2PCF

Mitkova E.
  Pon 18 10 2hod III Linearna algebra a geometria       c 1mpm1
  Str 14 50 2hod  F2 Linearna algebra a geometria       c 1mpm2

Neuhold E.
  Str 16 30 2hod  IX Doplnkove cvicenie z algebry a geometrie v 1mng*

Niepel M.
  Stv 9 50 3hod  C Linearna algebra a geometria       p 1mef*

Novotny Peter
  Pon 9 50 2hod  II Cvicenie z linearnej algebry a geometrie v 1m2  1mpm*
  Uto 16 30 2hod  XI Linearna algebra a geometria       c 1m2

Pemova M.
  Str 8 10 2hod M120 Zobrazovacie metody           c 1MD
  Str 15 40 1hod  II Didakticky seminar z deskriptivnej geome s 1MD
  Stv 9 00 1hod  VI Didakticky seminar z deskriptivnej geome c 2Md

Pilnikova J.
  Pon 14 50 2hod  C2 Geometria                p 1PCF
  Uto 11 30 1hod b302 Geometria                c 1PCF
  Str 9 50 3hod III Geometria                p 4mpg
  Str 14 00 1hod B301 Geometria                c 1PCF

Polan M.
  Uto 14 50 2hod  VI Reprezentacie geometrickych objektov   c 3iai1 3iai2
  Uto 18 10 2hod  H6 Uvod do pocitacovej grafiky       c

Polednova M.
  Uto 10 40 1hod F232 Geometria                c 1MD  1MF  1MT
  Uto 14 00 1hod XII Geometria                c 2MI
  Str 9 00 1hod F108 Geometria                c 1MI
  Str 14 50 1hod  IX Geometria                c 2Md  2MF  2MT
  Str 15 40 2hod  KG Neeuklidovske geometrie         v 4MD  5MF
  Pia 9 00 2hod b446 Geometria                p 2PCF
  Pia 10 40 1hod b446 Geometria                c 2PCF

Regecova M.
  Pon 13 10 1hod VIII Didakticky seminar zo skol.mat.X     v 2M*
  Uto 7 20 1hod b302 Didaktika matematiky           p 3PCF
  Str 14 50 1hod  C Didakticky seminar zo skol.mat.     s 2MI
  Str 15 40 1hod  IX Didakticky seminar zo skol.mat.     s 2MD  2MF  2MT
  Stv 9 00 1hod b302 Didaktika matematiky           c 3PCF

Rosa V.
  Pon 16 30 2hod  VI Hodnotenie a klasifikacia ako sucast... v 5M*  5PCF

Sklenarikova Z.
  Str 9 50 2hod M120 Zobrazovacie metody           p 1MD
  Stv 9 50 3hod M120 Zobrazovacie metody           p 2MD
  Stv 13 10 2hod M120 Nelinearne zobrazovacie metody      v 3MD

Slavickova M.
  Pon 13 10 1hod  II Didakticky seminar zo skol.mat.     s 1MD  1MF
  Uto 11 30 1hod F109 Didakticky seminar zo skol.mat.X     v 1M*
  Str 11 30 1hod F232 Didakticky seminar zo skol.mat.     s 1MI  1MT
  Pia 7 20 2hod M120 Matematicka analyza           c 2PCF

Sleziak M.
  Pon 11 30 2hod F108 Algebra                 p 1i*
  Pon 16 30 2hod VIII Algebra                 c 1i1
  Pon 18 10 2hod VIII Algebra                 c 1i2
  Stv 11 30 2hod  I9 Teoria cisel               p 5mms

Solcan S.
  Uto 8 10 2hod F232 Projektivna geometria          p 1MD
  Uto 9 50 1hod F232 Projektivna geometria          c 1MD
  Uto 15 40 2hod M120 Aplikacie deskriptivnej geometrie    c 4MD
  Str 9 50 2hod XII Geometria                p 2M*
  Stv 9 00 2hod  XI Aplikacie deskriptivnej geometrie    p 4MD
  Stv 13 10 2hod  II Projektivna geometria          v 3M*

Tison M.
  Uto 12 20 1hod VII Aplikacie deskriptivnej geometrie    c 3MD

Tomanova J.
  Uto 8 10 2hod  B Diskretna matematika           v 1m*  1mpm* 1mef*
  Uto 11 30 1hod VII Diskretna matematika           v 1m*  1mpm*
  Uto 13 10 2hod VII Kombinatorika              p 3mms
  Str 11 30 1hod  IX Diskretna matematika           p 3MD  3MF  3MT
  Str 12 20 1hod  IX Diskretna matematika           c 3MD  3MF  3MT
  Pia 10 40 2hod  V Vybrane partie z teorie cisel      p 3MI

Trencansky I.
  Uto 10 40 2hod M144 Aplikacie deskriptivnej geometrie    p 3MD
  Uto 17 20 1hod F109 Bakalarsky seminar            s 3M*  3PCF
  Stv 8 10 1hod M120 Uvod do dikatiky deskriptivnej geometrie p 3MD
  Stv 9 00 1hod M120 Uvod do dikatiky deskriptivnej geometrie c 3MD
  Stv 10 40 2hod M144 Didaktika deskriptivnej geometrie    c 4MD

Uhercikova V.
  Pon 11 30 2hod F328 Didaktika matematiky           c 4MD  4MF  4MT
  Uto 16 30 2hod VII Netradicne metody vo vyuc.matematiky   v 5M*  5PCF
  Str 13 10 2hod VII Didaktika matematiky           c 4MI

Vankus P.
  Pon 13 10 2hod B501 Matematicka analyza           c 1PCF
  Pon 16 30 2hod  IX Matematicka analyza           c 1MD  1MF
  Str 9 00 2hod c201 Matematicka analyza           c 1PCF

Visnyai T.
  Pon 8 10 2hod VII Matematicka analyza           c 1MI  1MT
  Pon 9 50 2hod VII Vybrane partie z matematickej analyzy  c 4MD  4MF  4MT
  Pon 11 30 2hod B501 Vybrane partie z matematickej analyzy  c 4PCF
  Uto 11 30 2hod  F1 Vybrane partie z matematickej analyzy  c 4MI
  Stv 8 10 2hod B320 Vybrane partie z matematickej analyzy  c 4PCF

Zahradnik P.
  Uto 11 30 1hod  XI Linearna algebra a geometria       c 1mng1
  Str 14 00 1hod  VI Linearna algebra a geometria       c 1mng2

Zatko V.
  Pon 11 30 2hod  I9 Seminar z˙numerickej geom.        s mDRS
  Str 9 50 2hod  C Reprezentacie geometrickych objektov   p 3iai* 3ipg 3mpg
  Str 13 10 2hod F109 Geometria                p 1M*
  Stv 9 50 3hod  IV Modelovanie kriviek a ploch       p 4i  5ipg

Zlatos P.
  Str 10 40 3hod F109 Algebra a geometria           p 1f*
  Stv 9 50 2hod M126 Teoria mnozin a matematicka logika    p 3mms


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | ostatni

Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
(KAMS)

Bartosova D.
  Pon 13 10 1hod  IV Ekonomia                 c 1mef2
  Str 9 50 1hod F109 Ekonomia                 c 1mef1
  Str 14 00 1hod  IV Ekonomia                 c 1mpm*

Batorova D.
  Pon 9 00 1hod  IX Ekonomia                 c 1mng2
  Pon 13 10 1hod XII Ekonomia                 c 1mng1

Boda J.
  Uto 8 10 2hod  F1 Makroekonomia              p 3mef*
  Str 8 10 2hod  A Ekonomia                 p 1mef* 1mng* 1mpm*
  Str 9 50 2hod  VI Dynamicka makroekonomia         p 4mef*
  Stv 8 10 2hod  F1 Makroekonomia              p 3mef*

Bokes P.
  Uto 13 10 2hod  V Matematicka analyza           c 2mpm
  Str 13 10 2hod  IX Cvicenie z matematickej analyzy     v 2mpm

Brunckova M.
  Uto 16 30 2hod XII Financna matematika           c 3mef3

Brunovsky P.
  Pon 9 50 2hod  B Diferencne a diferencialne rovnice    p 3mef*
  Str 11 30 2hod  C Stochasticke metody operacnej analyzy  p 4mef*

Csajkova A.
  Pon 16:30 3hod  C Podnikove financie            p 2mef*

Fidrmuc J.
  Pon 16 30 2hod F108 Seminar z˙ekonomie            s 5mef

Fila M.
  Pia 8 10 2hod M201 Parcialne diferencialne rovnice     p 4mma
  Pia 9 50 2hod M201 Parcialne diferencialne rovnice     c 4mma

Guba P.
  Pon 8 10 2hod M201 Fraktaly a chaos v geofyzike       v 4fg
  Uto 13 10 2hod M201 Hydrodynamika (2)            v 4fg
  Uto 14 50 2hod M201 Asympt.met.pre obyc.a parc.difer.rovnice p mDRS

Gunis R.
  Pon 8:10 2hod F108 Financne modelovanie           v 3mef*

Halicka M.
  Pon 11 30 2hod  II Linearne programovanie          p 4mef*
  Uto 11 30 2hod  C Optimalne riadenie            p 4mef* 4mma 5mna

Honschova E.
  Pia 8 10 2hod  X Pravdepodobnost a statistika       c 2mng1
  Pia 9 50 2hod  X Pravdepodobnost a statistika       c 2mng2

Hamala M.
  Uto 12 20 2hod III Optimalizacne metody           v 3it  4i
  Uto 14 00 2hod III Optimalizacne metody           v 3it  4i
  Stv 12 20 2hod  A Nelinearne programovanie         p 4mef*
  Stv 14 00 2hod  A Nelinearne programovanie         p 4mef*

Harman R.
  Pon 8 10 2hod XII Pravdepodobnost a statistika       c 2m2
  Uto 9 50 2hod M217 Pocitacova statistika          p 3mpm 3mps
  Uto 11 30 2hod  V Viacrozmerne statisticke analyzy     p 4mps
  Str 11 30 2hod M217 Simulacne metody             p 4mps
  Stv 14 00 2hod  X Pravdepodobnost a statistika       c 2mef2

Jankova K.
  Pon 9 50 2hod  I Markovove procesy            p 4mps
  Str 9 50 2hod  II Sekvencne metody             p 4mps
  Str 11 30 2hod  B Pravdepodobnost a statistika       p 2m*
  Stv 16 30 2hod b304 Pravdepodobnost a statistika       p 3PCF

Jurca P.
  Str 16 30 2hod F108 Cvicenia z˙optimalneho riadenia     v 4mef2
  Stv 15 40 2hod VII Cvicenia z˙optimalneho riadenia     v 4mef1

Katina S.
  Pon 8 10 2hod M216 Aplikacie matematickej statistiky v medi v 5mps
  Stv 8 10 2hod XII Pravo a uctovnictvo poistovni      v 1mpm*
  Stv 10 40 2hod M216 Biostatistika pre antrop.        c 4PCF

Kilianova S.
  Uto 11 30 2hod  X Financna matematika           c 3mef2
  Stv 11 30 2hod VIII Financna matematika           c 3mef1

Klacso
  Pon 18 10 2hod  II Cvicenie z matematickej analyzy     v 1mpm2
  Str 16 30 2hod XII Matematicka analyza           c 1mpm2

Kollar M.
  Uto 14 00 2hod VIII Matematicka analyza           c 2mef1
  Str 14 50 2hod VII Cvicenie z matematickej analyzy     v 2mef1
  Pia 9 00 2hod VII Matematicka analyza           c 1mef1
  Pia 12 20 2hod VIII Cvicenie z matematickej analyzy     v 1mef1

Kosirova I.
  Str 14 50 2hod  XI Matematicka analyza           c 1mpm1
  Str 16 30 2hod  XI Cvicenie z matematickej analyzy     v 1mpm1

Kossaczka L.
  Pon 8 10 2hod III Cvicenie z matematickej analyzy     v 2mef*
  Pia 9 50 2hod  I Matematicka analyza           c 2mef2

Krajcovic D.
  Pon 9 50 2hod  C Maticovy pocet              p 2mef*
  Str 9 50 2hod F328 Seminar z˙maticoveho poctu        s 2mef*
  Pia 9 00 2hod VIII Cvicenie z algebry a geometrie      c 1mef2
  Pia 10 40 2hod VIII Cvicenie z algebry a geometrie      c 1mef1

Luptacik M.
  Pia 9 50 2hod F109 Seminar z˙ekonomie            s 4mef1

Macutek J.
  Pon 11 30 3hod  V Statisticke vypocty           p 2iai*
  Uto 8 10 2hod  A Matematicka statistika          p 3mng*
  Stv 8 10 2hod  IX Diskretne rozdelenia pravdepodobnosti  p 5mps
  Stv 9 50 2hod  F2 Matematicka statistika          p 3mng*

Mederly Peter

Melichercik I.
  Pon 15 40 2hod M125 Vybrane partie z financnej matematiky  p mDRS
  Uto 9 50 2hod  F1 Financna matematika           p 3mef*

Nather O.
  Uto 11 30 2hod  IX Teoria pravdepodobnosti         p 3mpm 3mps
  Stv 11 30 2hod  VI Pravdepodobnostne modely v poistovnictve p 3mpm
  Stv 13 10 1hod  VI Pravdepodobnostne modely v poistovnictve c 3mpm
  Stv 14 50 2hod XII Pravdepodobnost a statistika       p 3M*
  Stv 16 30 1hod XII Pravdepodobnost a statistika       c 3MD  3MT
  Stv 18 10 1hod XII Pravdepodobnost a statistika       c 3MF  3MI

Odrobina I.
  Stv 15 40 2hod M208 Databazy-SQL               v 4mef*
 (          Pouzitie databazovych softver. produktov v 5mna )

Palenik V.
  Pia 8 10 2hod F109 Hospodarska politika Europskej unie   s 5mef
  Pia 9 50 2hod F108 Seminar z˙ekonomie            s 4mef2

Pastor K.
  Uto 14 50 2hod M217 Analyza dat na pocitaci         c 2mpm
  Str 9 00 2hod  IX Vybrane partie z poistenia osob     p 3mpm 5mpm
  Stv 8 10 2hod  F2 Analyza casovych radov          p 3mng* 4mps
  Stv 16 30 2hod b420 Demograficka statistika         p 2mpm 3PCF
  Stv 18 10 1hod b420 Demograficka statistika         c 2mpm 3PCF

Pazman A.
  Pon 9 50 2hod XII Seminar                 s mDRS
  Uto 9 50 2hod  V Regresne modely             p 4mps
  Stv 11 30 2hod  B Pravdepodobnost a statistika       p 2m**

Pekar J.
  Str 8 10 2hod  F2 Uvod do teorie hier           p 2mef*
  Str 11 30 2hod  F2 Teoria hier               p 3mng* 4mps
  Stv 8 10 2hod  X Priemyselna organizacia         v 4mef*
  Stv 9 50 2hod  X Ekonomika informacii           v 4mef*
  Stv 13 10 2hod  C Experimentalna ekonomia         p 3mef* 3mng*

Potocky R.
  Pon 9 50 2hod  XI Poistna matematika            p 3mpm
  Pon 11 30 2hod  XI Matematicka statistika          p 3mpm 3mps
  Str 13 10 2hod M216 Seminar                 s FMFI
  Str 14 50 2hod XII Financna matematika           p 2mpm
  Stv 9 50 2hod  VI Matematicka statistika          p 3mpm 3mps
  Stv 12 20 2hod M216 vyuka                  p mDRS

Quittner P.
  Stv 8 10 2hod M201 Variacny pocet              p 4mma 4mng
  Stv 9 50 1hod M201 Variacny pocet              c 4mma 4mng

Rublik F.
  Uto 13 10 2hod M216 Seminar zo statistiky          s 5mps

Sevcovic D.
  Pon 8 10 2hod  C Financne derivaty            p 4mef* 4mma
  Pon 11 30 2hod  F1 Matematicka analyza           p 2mef*
  Stv 8 10 2hod  B Matematicka analyza           p 2mef*

Somorcik J.
  Pon 8 10 2hod  XI Poistna matematika            c 3mpm
  Pon 13 10 1hod  XI Dochodkove poistenie a penzijne fondy  c 3mpm 4mps
  Pon 16 30 2hod  B Pravdepodobnost a statistika       c 2m1  2mpm
  Uto 8 10 2hod XII Dochodkove poistenie a penzijne fondy  p 3mpm 4mps
  Stv 14 00 2hod  XI Pravdepodobnost a statistika       c 2mef1

Stehlik M.

Stehlikova B.
  Pon 9 50 2hod M208 Financne derivaty            c 4mef* 4mma
  Uto 9 50 2hod M208 Financne derivaty            c 4mef*
  Uto 13 10 2hod M208 Financne derivaty            c 4mef*
  Str 11 30 2hod XII Ekonometria               c 3mef2
  Stv 11 30 2hod F328 Ekonometria               c 3mef3
  Stv 15 40 2hod  B Ekonometria               c 3mef1 4mps

Stulajter F.
  Pon 11 30 2hod  I Nahodne procesy             p 4mps
  Stv 10 40 2hod M201 Statistika nahodnych procesov      p 5mps

Szolgayova J.
  Pon 11 30 2hod  C Diferencne a diferencialne rovnice    c 3mef1
  Uto 12 20 2hod XII Diferencne a diferencialne rovnice    c 3mef3
  Uto 14 00 2hod F108 Diferencne a diferencialne rovnice    c 3mef2

Trnovska M.
  Uto 14 00 1hod  II Diskretna matematika           c 1mef*
  Stv 8 10 2hod III Linearna algebra a geometria       c 1mef1
  Pia 12 20 2hod VII Linearna algebra a geometria       c 1mef2

Varinsky D.
  Uto 16 30 2hod  B Financna matematika           c 2mpm
  Stv 19 00 2hod  B Ekonometria               c 4mng2

Witkovsky
  Stv 17:20 2hod  B Ekonometria               p 3mef*

Zakopcan M.
  Uto 14:50 2hod  V Matematicka analyza           c 1mef2
  Stv 8:10 2hod VIII Cvicenie z matematickej analyzy     v 1mef2

Zeman J.
  Str 16 30 2hod  I Medzinarodna makroekonomia        p 5mef

Zivcak J.
  Stv 11 30 1hod B501 Pravdepodobnost a statistika       c 3PCF
  Stv 19 00 2hod  VI Ekonometria               c 4mng1

Zvonar R.
  Stv 13 10 2hod  H6 Experimentalna ekonomia         p 3mef* 3mng*


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | ostatni

Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky
(KMANM)


Babusikova J.
  Pon 11 30 3hod  X Teoria aproximacie a interpolacie    v 4mpg
  Uto 8 10 2hod M224 Praca s modernym softwarom v num.matem. p 4mna
  Stv 14 00 2hod  B Numericke metody             p 2mng*

Bodok S.
  Uto 11 30 2hod  VI Matematicka analyza           c 1mng2
  Str 14 50 2hod  VI Doplnkove cvicenie z matematickej analyz v 1mng2

Businska T.
  Uto 11 30 2hod M223 Metody riesenia sustav s riedkymi matic. p 4mna
  Uto 16 30 2hod M223 Linearna algebra a geometria       c 1m3
  Str 8 10 2hod  XI Linearna algebra a geometria       c 1m1
  Str 16 30 2hod  A Cvicenie z linearnej algebry a geometrie v 1m1  1m3
  Stv 8 10 2hod  C Maticovy pocet              p 2m*  2mpm
  Stv 13 10 1hod  F2 Maticovy pocet              c 2m2  2mpm
  Stv 14 00 1hod  F2 Maticovy pocet              c 2m1

Demetrian M.
  Pon 11 30 3hod VII Matematika                c 1f1
  Pon 16 30 2hod  XI Matematika                c 2f1
  Uto 11 30 3hod b304 Vybrane kapitoly z˙matematiky      v 3PCF
  Uto 15 40 2hod  F1 Matematika                c 2f2

Feckan M.
  Uto 8 10 2hod M223 Funkcionalna analyza           p 3mma 3mmm
  Str 9 50 2hod M223 Funkcionalna analyza           c 3mma 3mmm
  Stv 10 40 3hod F232 Ries. nelin. sys (Nelin. funkc. analyza) p 4mma 4mna

Filo J.
  Uto 13 10 2hod  F1 Klasicke metody riesenia PDR       p 3mma 3mmm 3mna
  Str 8 10 1hod  B Matematicka analyza           p 2m*  2mpm
  Str 9 50 2hod  F2 Matematicka analyza           p 2m*  2mpm

Gera Milan
  Pon 11 30 3hod  VI Matematicke zaklady biomedicinskej fyz. p 2fmf

Gyurki S.
  Pon 9 00 2hod F232 Doplnkove cvicenie z matematickej analyz v 2mng2
  Pon 12 20 2hod  IX Doplnkove cvicenie z matematickej analyz v 2mng1

Hegyi B.
  Uto 14 00 2hod B307 Matematika                c 1PCF

Chocholaty P.
  Uto 13 10 1hod M223 Numericka matematika           v 2m*
  Uto 14 00 1hod M223 Numericka matematika           v 2m*
  Uto 14 50 2hod XII Diferencne metody riesenia DR      p 3mna
  Str 13 10 2hod M223 Numericke metody riesenia DR       p 4mma 4mna
  Stv 11 30 2hod M223 Riesenie stiff uloh           v 5mna
  Stv 14 00 3hod F109 Numericke metody             p 4mng*
  Stv 16 30 1hod F109 Numericke metody             c 4mng*

Jamrichova E.
  Stv 8 10 2hod M208 Software MatLab             v 1m*

Jaros F.
  Uto 11 30 2hod  C1 Matematika 2               p 1GeKa
  Uto 14 50 2hod F109 Cvicenie z matematickej analyzy 4    v 2m2
  Uto 17 20 2hod  C2 Matematika 2               c 1GeKa
  Str 11 30 2hod M223 Obycajne diferencialne rovnice 2     c 3mma 3mmm
  Str 14 50 2hod VIII Matematicka analyza 4          c 2m2

Jaros J.
  Uto 9 50 2hod  IX Biomatematika              p 3mma 3mmm 3m**
  Uto 14 50 2hod M223 Obycajne diferencialne rovnice      p 3mma 3mmm 3mpm
  Stv 9 50 3hod  IX Parcialne diferencialne rovnice     p 4mng*
  Stv 16 30 2hod  IX Netradicne aplikacie matem. analyzy   v 4mma 5mma

Jurik T.
  Pon 8 10 2hod  X Matematicka analyza           c 1mng1
  Pon 10 40 2hod M223 Linearne programovanie          c 2mng1

Kacur J.
  Uto 9 50 2hod M223 Metoda konecnych prvkov         p 4mna
  Str 14 50 2hod M223 Riesenie niektorych inverznych uloh prax v 4mna
  Stv 9 50 2hod M223 Variacne metody riesenia DR       p 3mna

Kiselak J.
  Pon 8 10 2hod  II Matematicka analyza           c 2m1
  Uto 14 50 2hod  XI Cvicenie z matematickej analyzy     v 2m1

Klestincova L.
  Str 8 10 2hod M223 Klasicke metody riesenia PDR       c 3mma 3mmm 3mna
  Str 14 50 2hod  V Doplnkove cvicenie z matematickej analyz v 1mng1

Kubacek Z.
  Pon 9 00 2hod  A Matematicka analyza           p 1i*
  Pon 11 30 2hod  A Matematicka analyza           p 1m*  1mef* 1mpm*
  Str 11 30 2hod  A Matematicka analyza           p 1m*  1mef* 1mpm*
  Stv 9 00 2hod F108 Matematicka analyza           p 2mng*
  Stv 10 40 1hod F108 Matematicka analyza           c 2mng*

Kucerova I.
  Pon 9 50 2hod III Matematicka analyza           c 1m3
  Str 8 10 2hod VIII Cvicenie z matematickej analyzy     v 1m3

Kupka I.
  Uto 9 50 2hod  C Nelinearna a stochasticka optimalizacia p 3mng*
  Str 10 40 2hod b446 Matematicka analyza           p 1PCF
  Str 14 00 2hod  II Matematicka analyza           c 1m1
  Stv 9 50 2hod  C2 Matematicka analyza           p 2PCF

Medved M.
  Str 14 50 2hod F108 Diferencialne rovnice          p 2mng*
  Stv 14 50 2hod  IX Topologia                v 3mma 3mna 4mma
  Pia 10 00 2hod M109 Seminar o dif.rovn.a dynamickych syst.  s KMANM mDRS *mma

Mozer J.
  Str 11 30 2hod  F1 Matematika                p 2f*
  Str 14 00 2hod  F1 Specialne funkcie v˙kvant. mechanike   v 2f*
  Stv 12 20 2hod F109 Matematika                p 2f*

Plesnik J.
  Uto 8 10 2hod F109 Algoritmy na sietach           c 4mng*
  Uto 9 50 2hod  X Algoritmy na sietach           c 4mef1
  Uto 13 10 2hod  X Algoritmy na sietach           c 4mef2
  Str 8 10 2hod  F1 Algoritmy na sietach           p 4mef* 4mng*
  Stv 8 10 2hod M223 Grafove algoritmy            v 3mms 3mna

Rostas K.
  Pon 9 00 2hod F247 Cvicenie z matematickej analyzy     v 1m1
  Pon 11 30 2hod M120 Zobrazovacie metody           c 2MD
  Str 9 50 2hod  XI Matematicka analyza           c 1m2
  Str 13 10 2hod  C Cvicenie z matematickej analyzy     v 1m2
  Stv 12 20 1hod  C Parcialne diferencialne rovnice     c 4mng*

Svana P.
  Pon 9 50 2hod B301 Matematika pre nematematicke odbory   p 1PCF
  Pon 16 30 3hod  C3 Zaklady financnej a˙poistnej matem.   v 1PCF
  Str 9 50 2hod F247 Obchodna grafika             v 3mng*
  Str 16 30 2hod  C2 Matematika                c 1PCF
  Stv 14 50 2hod  C Poistna matematika            p 3mng*

Toma V.
  Pon 10 40 2hod F247 Linearne programovanie          c 2mng2
  Uto 9 50 1hod F108 Diplomovy seminar            s 4mng*
  Uto 10 40 2hod F108 Aplikovana funkcionalna analyza     p 4mng*
  Str 13 10 2hod F108 Linearne programovanie          p 2mng*
  Stv 9 50 2hod III Diplomovy seminar            s 5mng

Trojakova E.
  Pon 9 00 2hod M223 Numericke metody             c 2mng1
  Pon 12 20 2hod M223 Numericke metody             c 2mng2

Turansky R.
  Stv 15 40 2hod B320 Matematika                c 1PCF

Valasek J.
  Pon 11 30 3hod XII Matematika                c 1f2
  Uto 9 50 3hod  F2 Matematika                p 1f*
  Uto 14 50 2hod b404 Vybrane partie z matematickej analyzy  v 5M*  5PCF
  Stv 11 30 2hod  F2 Matematika                p 1f*

Valkova A.
  Uto 9 50 3hod  II Numericka matematika           p 2it  3it
  Stv 14 50 1hod M223 Numericka matematika           p 2m*
  Stv 15 40 1hod M223 Numericka matematika           c 2m*

Vencko J.
  Pon 9 50 2hod F108 Matematicka analyza           p 1mng*
  Str 9 50 2hod F108 Matematicka analyza           p 1mng*

Viszus E.
  Pon 9 50 3hod  IX Teoria miery a integralu         v 2m*  2mpm
  Uto 11 30 3hod VIII Matematika                p 3f*
  Str 8 10 2hod  VI Matematicke zaklady biomedicinskej fyz. p 1fmf
  Stv 11 30 2hod VII Matematika                p 3f*


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | ostatni

Katedra informatiky
(KI)


Bebjak A.
  Uto 9 50 3hod III Databazove systemy            v 4mpg
  Uto 13 10 2hod  IX Pocitacove siete             v 5mim
  Str 9 00 3hod  B Pocitacove siete             p 2i*

Cervenka R.
  Pon 8 10 3hod  IV Objektove softwareove inzinierstvo    p 4i  4iai

Demeter M.
  Uto 16 30 2hod M217 Principy tvorby softveru         c 3ips
  Uto 18 10 2hod M217 Principy tvorby softveru         c 2ips 3iai3 3iai4

Duris P.
  Stv 9 50 3hod  V Vypoctova zlozitost           p 3iai* 3it  4i  4iai
  Stv 14 50 2hod  II Diplomovy seminar            s 4i

Forisek M.
  Uto 14 50 1hod  IX Formalne jazyky a automaty        c 2it
  Uto 14 00 1hod M218 Rocnikovy projekt            s 2it
  Pia 11 30 2hod  H6 Rychlostne programovanie         s *i**

Hegedus T.
  Uto 9 50 2hod  XI Vyhladavanie v texte           p 5i** 4i
  Uto 15 40 2hod  I Vyhladavanie v texte           p 5i** 4i
  Str 18 10 1hod M217 Rocnikovy projekt            s 2i**

Janacek J.
  Uto 9 50 2hod F109 Systemove programovanie         p 1i*

Katreniakova J.
  Pon 16 30 2hod F247 Diskretna matematika           c 1iai6
  Str 17 20 1hod M217 Rocnikovy projekt            s 2iui

Kemenova M.
  Uto 8 10 2hod VII Diskretna matematika           c 1iai4

Kosinar P.
  Uto 11 30 2hod M218 Systemove programovanie         l 1i*

Kralovic Ra
  Uto 9 00 2hod  I Efektivne paralelne algoritmy      p 4i  5ita
  Uto 10 40 2hod  I Efektivne paralelne algoritmy      p 4i  5ita
  Stv 14 50 2hod  I Diplomovy seminar            s 4i

Kulich T.
  Str 16 30 2hod  B Uvod do kombinatoriky a teorie grafov  c 1i1

Lukotka
  Pon 16 30 2hod  V Uvod do kombinatoriky a teorie grafov  c 1i2

Macajova E.
  Str 9 50 2hod  A Diskretna matematika           p 1iai*
  Str 16 30 2hod  VI Diskretna matematika           c 1iai3

Macko M.
  Str 8 10 2hod F328 Diskretna matematika           c 1iai5 1iai8

Mazak J.
  Uto 16 30 1hod  V Vypoctova zlozitost           c 3iai* 3it  5itm
  Uto 17 20 1hod  V Vypoctova zlozitost           c 4i
  Uto 18 10 2hod  XI Metody riesenia matematickych uloh    v 1m*

Mederly Pavol
  Uto 9 50 3hod  B Principy tvorby softveru         p 3iai* 3ips
  Str 10 40 3hod  IV Distribuovane systemy          p 4i  5ips

Miklik S.
  Uto 15 40 2hod  F2 Databazy                 c 2iai* 4i  2ips

Neurath
  Uto 15 40 2hod VIII Manazment softverovych projektov     v 4i  5ips

Olejar D.
  Uto 8 10 2hod  XI Teoria kodovania             p 4i  5itm
  Uto 14 00 3hod  B Uvod do informacnej bezpecnosti     p 3iai* 3ips
  Str 9 00 2hod  V Teoria kodovania             p 4i  5itm

Ostertag R.
  Str 9 00 2hod  IV Tvorba webovskych aplikacii       c 3iai* 3ips 5ips
  Str 14 50 3hod F109 Operacne systemy             p 2i**

Pardubska D.
  Pon 10 40 3hod  IV Pravdepodobnostne algoritmy       v 4i
  Pon 16 30 2hod F232 Diplomovy seminar            s 4MI  4PCF
  Str 15 40 3hod  C Teoria zlozitosti            p 4iai

Pastorova M.
  Str 12 20 1hod M217 Rocnikovy projekt            s 2ips
  Str 15 40 1hod M217 Projekt                 s 5mim
  Stv 8 10 2hod  IV Biologicky motivovana teoria jazykov   v 4i  5itm
  Stv 12 20 2hod  I Biologicky motivovana teoria jazykov   p 4i  5itm

Plachetka T.
  Uto 17 20 2hod  I Paralelne vedecke vypocty        v 4i
  Str 14 50 2hod F232 Paralelne vedecke vypocty        c 4i
  Str 17 20 1hod M218 Rocnikovy projekt            s 2ipg

Privara I.
  Uto 15 40 3hod  C Uvod do teorie programovania       p 2iai* 2it

Prochazka J.
  Uto 9 50 2hod F247 Symbolicke vypocty            v 4i  5itm
  Str 10 40 2hod VII Symbolicke vypocty            v 4i  5itm

Rovan B.
  Pon 8 10 3hod F109 Formalne jazyky a automaty        p 2iai* 2it
  Pia 10 40 2hod M213 Seminar z TI               s iDRS

Skoviera M.
  Uto 8 10 2hod  C Uvod do kombinatoriky a teorie grafov  p 1i*
  Stv 9 50 2hod M213 Seminar z teorie grafov         s iDRS mDRS

Stanek M.
  Stv 9 50 3hod  II Kombinatoricka analyza          p 2iai* 2it
  Stv 12 20 1hod  II Kombinatoricka analyza          c 2iai* 2it

Steskal L.
  Pon 16 30 2hod F328 Diskretna matematika           c 1iai7

Sturc J.
  Uto 13 10 3hod  C Databazy                 p 2iai* 2ips 4i

Suster B.
  Pon 16 30 1hod VII Bakalarsky seminar            s 3i**
  Stv 11 30 2hod III Grafove struktury a algoritmy      p 5mng

Toman E.
  Uto 14 00 2hod  I Matematicka logika            p 4i 5itm 3iui 4iai
  Str 10 40 2hod  V Pravdepodobnostne metody         v 4i 5itm
  Str 14 50 2hod III Pravdepodobnostne metody         v 4i 5itm
  Stv 8 10 2hod  V Matematicka logika            p 4i 4iai 3iui

Vasilova E.
  Str 10 40 2hod M218 Tvorba webovskych aplikacii       c 3iai* 3ips 5ips

Withalm J.
  Stv 10 40 2hod  I IT Quality management          v 4i  5ips
  Stv 12 20 2hod  I IT Quality management          v 4i  5ips

Zathurecky
  Uto 18 10 1hod  II Formalne jazyky a automaty        v 2iai*


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | ostatni

Katedra aplikovanej informatiky
(KAI)


Agoston T.
  Str 13 10 2hod  H6 Pocitacova grafika            c 4i 4iai 4mpg

Balaz M.
  Str 9 50 2hod F248 Logicke programovanie ASP        p 5iui
  Stv 14 50 2hod  H3 Deskripcne logiky, ontologie a sem. web v 2iai* 3iai*

Blaho A.
  Uto 14 50 2hod  A Programovanie              p 1i*
  Pia 17 20 1hod  H6 Bakalarsky seminar            s 3iai*

Borovansky P.
  Stv 9 50 2hod  B Programovacie paradigmy         p 2iai*
  Stv 13 10 2hod  H3 Programovacie paradigmy         c 2iai4

Borovsky P.
  Str 9 50 2hod M217 Pocitacova grafika            c 4mng*
  Str 11 30 2hod  I9 Pocitacova grafika            p 4mng*

Cervenansky M.
  Stv 15 40 2hod  IV Grafika v˙realnom case          p 4iai

Durikovic R.
  Pon 8 10 2hod  B Pocitacova grafika            p 4i  4iai 4mpg

Farkas I.
  Pon 10 40 2hod F109 Neuronove siete             p 4i** 2iai* 2iui 3iai* 3iui
  Str 9 00 2hod  I8 Neuropocitanie              v 4ikv 5iui
  Str 10 40 2hod  I8 Neuropocitanie              c 4ikv 5iui


Florek M.
  Pon 16 30 2hod  H6 Uvod do pocitacovej grafiky       c
  Pon 18 10 2hod  H6 Uvod do pocitacovej grafiky       c

Ftacnik M.
  Str 8 10 2hod XII Rozpoznavanie obrazcov          p 5ipg 5mmpg 5mpg
  Pia 8 10 2hod  B Zaklady spracovania obrazu        p 3iai* 3ipg 3mpg 5ipg 5mpg

Gruska D.
  Pon 16 30 4hod  I Modely konkurentnych systemov      p 4i  5iui
  Uto 15 40 4hod  UI Formalne metody tvorby softveru     v 4iai
  Str 9 00 4hod  X Programovanie paral. a˙distr systemov  p 4iai
  Pia 14 00 4hod  X Uvod do paralelneho programovania    p 3iai* 3ips 4i

Gruska J.
  Pon 12 20 2hod  UI Kvantove algoritmy a automaty      v 4iai

Guller D.

Gyarfas F.
  Pon 16 30 2hod  A Programovacie techniky v C        p 2iai*
  Stv 9 00 2hod F109 Filozofia internetu           v 3iai* 5iui

Hanulova
  Uto 16 30 2hod  I8 Psycholingvistika            v˙4ikv

Homola M.
  Stv 11 30 2hod  X Deskripcne logiky, ontologie a sem. web v 2iai* 3iai*

Kamhal D.
  Uto 14 00 2hod  I9 Teoria recovych aktov          v FMFI
  Uto 15 40 2hod  I9 Filozofia L. Wittgensteina        v FMFI
  Str 8 10 2hod  I8 Problemy analytickej filozofie      v FMFI
  Stv 8 10 3hod  I8 Filozofia jazyka             v 4ikv
  Stv 10 40 3hod  I8 Vyznam a komunikacia           v 4ikv

Klimo P.
  Str 11 30 2hod  H6 Programovacie techniky v C        c 2iai1 2iai2
  Str 16 30 2hod  H6 Programovacie techniky v C        c 2iai3 2iai4
  Str 18 10 2hod F248 Programovacie techniky v C        v 2iai5

Kluka J.
  Uto 9 50 2hod  H6 Uvod do deklarativneho programovania   v 1iai5 1iai6 1iai8
  Str 16 30 2hod F248 Uvod do deklarativneho programovania   v 1iai4 1iai7

Komara J.
  Uto 16 30 2hod  II Deklarativne programovanie        p 2iui
  Uto 18 10 2hod  H3 Deklarativne programovanie        c 2iui
  Str 16 30 2hod III Specifikacia a verifikacia programov   p 2iai* 3iui 4i
  Str 18 10 2hod  H3 Specifikacia a verifikacia programov   c 2iai* 3iui 4i

Kovarova
  Pon 9 00 2hod F248 Expertne systemy             c 3iai* 4iai 5iui

Lacko J.
  Pon 16 30 2hod  H6 Uvod do pocitacovej grafiky       c 1m*  1mpm*
  Pon 18 10 2hod  H6 Uvod do pocitacovej grafiky       c 1m*

Lucan L.
  Pon 16 30 2hod F109 Multimedia pre manazment         p 5mng

Lucny A.
  Uto 9 50 2hod  UI Multiagentove systemy          v 4iai 4ikv 5iui
  Uto 11 30 2hod M217 Multiagentove systemy          v 4iai 4ikv 5iui

Maly M.
  Pon 16 30 2hod M218 Operacne systemy             l 2ipg 2ips 2it
  Pon 18 10 2hod M218 Operacne systemy             l 2iui

Markosova M.
  Pon 8 10 2hod  I8 Evolucne algoritmy            p 5iui
  Uto 8 10 2hod  I8 Zaklady umelej inteligencie       p 4iai 4ikv 5iui

Mendelova E.

Mrva M.
  Str 14 50 2hod  B Zaklady podnikania a managementu     p 2iai*

Nagy M.
  Str 9 00 1hod  H3 Bakalarsky seminar            s 3iai*
  Stv 8 10 2hod  H3 Uvod do webovskych aplikacii       c 1iai1
  Stv 9 50 2hod  H3 Uvod do webovskych aplikacii       c 1iai2
  Stv 11 30 2hod  H3 Uvod do webovskych aplikacii       c 1iai3
  Stv 18 10 2hod  H3 Linux,C,X                v 5iui

Nather P.
  Pia 9 00 2hod  I9 Evolucne algoritmy            c 5iui
  Pia 13 10 2hod F248 Zaklady umelej inteligencie       s 4iai 4ikv 5iui

Nociar M.
  Pia 8 10 1hod  H3 Graficke systemy,vizualizacia,multimedia c 2iai1
  Pia 9 00 1hod  H3 Graficke systemy,vizualizacia,multimedia c 2iai2
  Pia 11 30 2hod  H3 Profesionalny graficky software     v 3iai* 3m**

Novotny M.
  Pia 18 10 1hod  H6 Rocnikovy projekt            s

Nunukova P.
  Pia 13 10 1hod  H3 Graficke systemy,vizualizacia,multimedia c 2iai3
  Pia 14 00 1hod  H3 Graficke systemy,vizualizacia,multimedia c 2iai4
  Pia 14 50 1hod  H3 Graficke systemy,vizualizacia,multimedia c 2iai5

Onderik J.
  Stv 16 30 1hod  H3 Graficke systemy,vizualizacia,multimedia c 2ips
  Stv 17 20 1hod  H3 Graficke systemy,vizualizacia,multimedia c 2iui
  Pia 18 10 1hod  H6 Rocnikovy projekt            s

Ostatnikova D.
  Pon 15 40 3hod LFUK Uvod do neurovedy            p˙4fol 4ikv

Parulek J.
  Pia 18 10 1hod  H6 Rocnikovy projekt            s

Petrovic P.
  Pon 18 10 2hod  H3 Programovacie paradigmy         c 2iai2
  Str 16 30 2hod  H3 Programovacie paradigmy         c 2iai2
  Stv 16 30 2hod  H6 Programovacie paradigmy         c 2iai5
  Str 15 40 1hod  UI Bakalarsky seminar            s 3iai*

Polec J.
  Uto 9 50 2hod  IV Kompresia dat              v 4iai 4mpg
  Uto 11 30 2hod  IV Kodovanie a spracovanie obrazu      v 4mpg 5*pg

Ponik M.
  Pon 8 10 2hod  H6 Programovanie v C            c
  Pon 9 50 2hod  H6 Programovanie v C            c

Popper M.
  Uto 17 20 2hod  X Expertne systemy             p 3iai* 4iai 5iui

Pospichal J.

Remis M.
  Uto 11 30 2hod  H6 Programovanie v C            c
  Uto 14 50 2hod  H6 Programovanie v C            c

Ruisel I.
  Uto 14 00 3hod  I8 Aktualne trendy v˙kognitivnej psycho.  v 4ikv

Rybar J.
  Stv 14 50 2hod F108 Kognitivne vedy:jazyk a kognicia     v *iai* 4ikv
  Pia 9 50 2hod  I8 Dejiny vedeckeho a filozofickeho myslen. v FMFI

Samuelcik M.
  Uto 14 50 2hod  IV Geometria fraktalov (Fraktalne model.)  p 4iai 4mpg 5*pg
  Uto 16 30 2hod  VI Reprezentacie geometrickych objektov   c 3ipg 3iai3 3iai4
  Str 11 30 2hod  II Uvod do OpenGL              v 3mpg
  Str 14 50 2hod  IV Modelovanie kriviek pre CAGD       c 4mpg
  Stv 12 20 2hod  IV Modelovanie kriviek a ploch       c 4i  5ipg

Sefranek J.
  Uto 9 50 4hod  I8 Reprezentacia, poznatky a usudzovanie  v 4ikv
  Str 9 50 2hod  I Semanticke zaklady znalostnych systemov p 3iai* 3iui
  Str 11 30 2hod  I Semanticke zaklady znalostnych systemov p 3iai* 3iui
  Str 14 50 3hod  UI Logika a˙kognitivna veda         v 4ikv
  Stv 14 00 2hod  I9 Projekt                 s 4iai

Siska J.
  Str 11 30 2hod F248 Logicke programovanie ASP        c 5iui

Stanek S.
  Stv 11 30 2hod M152 WWW-nove trendy             p 4mpg

Svantner J.
  Stv 12 20 2hod F248 Neuropocitanie              c 4ikv 5iui

Takac M.
  Uto 9 50 4hod  I9 Kvalitativne modelovanie a simulacia   v 4iai 5iui
  Stv 9 00 2hod  I8 Seminar z komunikacie          s 4MI  4PCF
  Pia 8 10 2hod  UI Vypoctova a˙kognitivna lingvistika    v 4iai

Vanco P.
  Uto 18 10 2hod  IV Matematika                c 1BI 1PCF
  Str 18 10 2hod  H6 Neuronove siete             c 4i 2iai* 2iui 3iai* 3iui

Visnovska T.
  Pon 18 10 2hod  H3 Programovacie paradigmy         c 2iai1
  Str 16 30 2hod  H3 Programovacie paradigmy         c 2iai1
  Stv 13 10 2hod  H3 Programovacie paradigmy         c 2iai3
  Stv 16 30 2hod  H6 Programovacie paradigmy         c 2iai5

Vittek M.
  Pon 10 40 1hod  A Linux pre pouzivatelov          p 1i*
  Pon 13 10 1hod  H6 Linux pre pouzivatelov          c 1i*
  Pia 8 10 1hod  H6 Linux pre pouzivatelov          c 1iai1 1iai2
  Pia 9 00 1hod  H6 Linux pre pouzivatelov          c 1iai3 1iai4
  Pia 9 50 1hod  H6 Linux pre pouzivatelov          c 1iai5 1iai6
  Pia 10 40 1hod  H6 Linux pre pouzivatelov          c 3i** 2i** 4iai 1iai7 1iai8
  Pia 14 50 2hod  UI Pokrocile C++              v 4iai

Voda P.
  Uto 13 10 1hod  B Uvod do deklarativneho programovania   p 1iai*
  Str 8 10 2hod  H6 Uvod do deklarativneho programovania   c 1iai1 1iai2 1iai3

Zimanyi M.
  Uto 18 10 2hod  H6 Uvod do pocitacovej grafiky       c 1mpm*

Zizka J.
  Pon 13 10 1hod  H3 Graficke systemy,vizualizacia,multimedia c 2ipg
  Str 8 10 1hod  H3 Graficke systemy,vizualizacia,multimedia c 2it
  Pia 18 10 1hod  H6 Rocnikovy projekt            s 2iai*


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | ostatni

Katedra základov a vyučovania informatiky
(KZVI)


Galik Z.
  Uto 8 10 2hod  IV Programovanie              c 1iai8
  Uto 16 30 2hod III Programovanie              c 1iai1
  Str 14 50 2hod F328 Programovanie              c 1i1
  Stv 8 10 2hod  H6 Uvod do webovskych aplikacii       c 1iai7 1iai8
  Stv 9 50 2hod  H6 Uvod do webovskych aplikacii       c 1iai2
  Stv 11 30 2hod  H3 Uvod do webovskych aplikacii       c 1iai5

Hrusecka A.
  Pon 11 30 2hod F248 Principy databaz             c 4MI  4PCF
  Uto 9 50 2hod VII Programovanie              c 1FI  1MI
  Uto 16 30 2hod  H3 IKT                   s 2BI  2MI  2PCF
  Str 9 50 2hod  H3 Programovanie              c 1MI  1FI

Hrusecky R.
  Pon 13 10 1hod  A Uvod do webovskych aplikacii       p 1iai*
  Uto 9 50 2hod  H3 Programovanie aplikacii pre web     v 3BI  3MI
  Uto 16 30 2hod  H3 IKT                   s 2MF  2MD  2MT
  Stv 9 50 2hod  H6 Uvod do webovskych aplikacii       c 1iai1
  Stv 11 30 2hod  H6 Uvod do webovskych aplikacii       c 1iai3 1iai4 1iai5

Jaskova L.
  Pon 8 10 2hod  H3 Programovanie v C            c 1mpm2
  Uto 8 10 2hod  H6 Programovanie v C            c 1mng1
  Uto 9 50 2hod F248 IKT vo vzdelavani hendikepovanych    v 3BI  3MI
  Uto 11 30 2hod  H6 Programovanie v C            c 1mef1
  Str 9 50 2hod  H6 Programovanie v C            c 1m1

Kabatova M.
  Pon 8 10 2hod  H6 Programovanie v C            c 1mpm1
  Pon 9 50 2hod  H6 Programovanie v C            c 1mef2
  Uto 8 10 2hod  H6 Programovanie v C            c 1mng2
  Uto 12 20 1hod  H3 Roboticke stavebnice vo vyucbe      v 3BI  3MI

Kalas I.
  Pon 9 50 2hod  VI Interaktivne programovanie a vizualne mo p 2*I  2PCF
  Uto 18 10 2hod VII Propedeutika vyucovania informatiky   c 2*I  2PCF
  Stv 11 30 2hod XII Bakalarsky seminar            s 3BI  3MI

Kostalova M.
  Stv 8 10 2hod F248 Programatorske etudy- Pascal       s 3BI  3MI

Kubincova Z.
  Pon 8 10 2hod  VI Udajove struktury            p 2*I  2PCF
  Pon 9 50 2hod  V Principy databaz             p 4MI  4PCF
  Uto 8 10 2hod F108 Programovanie              p 1*I  1PCF
  Str 9 50 2hod  H3 Programovanie              c 1BI  1PCF

Lehotska D.
  Pon 16 30 2hod III Diskretna matematika           p 1FI  1MI
  Uto 11 30 2hod F248 Programatorske etudy -Imagine      v 3BI  3MI
  Uto 18 10 2hod III Diskretna matematika           c 1FI  1MI

Moravcik M.
  Uto 13 10 2hod  H6 Pokrocile programatorske techniky    v 3iai*
  Uto 14 50 2hod  H6 Programovanie v C            c 1m2  1m3
  Str 9 50 2hod  H6 Programovanie v C            c 1m1

Onacilova D.
  Uto 8 10 2hod  V Programovanie              c 1iai2
  Uto 9 50 2hod VIII Programovanie              c 1BI  1PCF
  Uto 16 30 2hod  IX Programovanie              c 1iai3

Pekarova J.
  Uto 11 30 1hod  H3 Roboticke stavebnice vo vyucbe      v 3BI  3MI
  Uto 14 50 2hod  H3 Udajove struktury            c 2*I  2PCF
  Uto 16 30 2hod F248 IKT                   s 1FI  1M*
  Stv 8 10 2hod  H3 Uvod do webovskych aplikacii       c 1iai6

Salanci L.
  Pon 16 30 2hod  II Pokrocile programatorske techniky    p 3BI  3MI  3iai*
  Uto 9 50 2hod  A Programovanie v C            p 1m*
  Uto 13 10 2hod  H6 Pokrocile programatorske techniky    c 3BI  3MI
  Uto 15 40 2hod  X Didaktika programovania         p 4MI  4PCF
  Str 11 30 2hod  H3 Programovanie (Jazyk C a˙zakl.par.prog.) v 3BI 3MI ( 4mma 4mna )

Tomcsanyi P.
  Pon 18 10 2hod  A˙Uvod do paral. a˙distrib. algoritmov   p 1iai*
  Str 14 50 2hod  A Principy pocitacov-operacne systemy   p 1iai*
  Str 16 30 2hod  V Operacne systemy             p 4MI  4PCF

Tomcsanyiova M.
  Pon 8 10 2hod  V Programovanie              c 1iai4
  Pon 9 50 2hod  H3 Tvorba pedagogickeho softveru      c 3BI  3MI
  Pon 11 30 2hod  H3 Interaktivne programovanie a vizualne mo c 2BI  2PCF 2MI
  Stv 8 10 2hod F328 Programovanie              c 1iai5
  Stv 9 50 2hod XII Programovanie              c 1iai6

Winczer M.
  Uto 8 10 2hod  VI Programovanie              c 1iai7
  Str 13 10 2hod  A Spolocenske aspekty informatiky     p 1i*
  Str 16 30 2hod F328 Programovanie              c 1i2
  Pia 11 30 4hod  H6 Rychlostne programovanie         c *i** 4iai


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | ostatni

Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie
(KAFZM)

Bastak Duran I.
  Pon 8 10 2hod F360 Praktikum zo synoptickej meteorlogie   l˙3f*

Benko M.
  Pon 8 10 2hod F367 Letecka meteorologia           v 5fmk
  Stv 14 50 3hod F360 Praktikum zo synoptickej meteorologie  l 4fmk

Brestensky J.
  Stv 9 50 3hod G245 Aplikovana fyzika            p 2PCF

Brimich L.
  Pon 12 20 2hod KGF Tiazove pole Zeme            p 4fg

Damborska I.
  Pon 11 30 2hod F357 Fyzika oblakova a zrazok         p 4fmk
  Uto 10 40 2hod F357 Fyzika hranocnej vrstvy atmosfery    p 4fmk
  Uto 12 20 1hod F357 Fyizka hranicnej vrstvy atmosfery    c 4fmk
  Str 9 50 2hod F357 Statisticke metody v meteor.,klimat.   p 4fmk
  Str 11 30 1hod F357 Statisticke metody v meteor.,klimat.   c 4fmk
  Stv 9 50 2hod F360 Zaklady meteorologie           p 4MF
  Stv 11 30 2hod F357 Zaklady meteorologie           c 4MF

Drinka R.
  Pia 12 20 2hod F360 Praktikum zo synoptickej meteorlogie   l˙3f*

Dudik
  Uto 10 40 2hod F112 Teoreticka astrofyzika          c 4faa

Dzifcakova E.
  Stv 16 30 3hod F112 Teoreticka astrofyzika          p 4faa

Galad A.
  Pon 11 30 2hod F112 Asteroidy                p 4faa

Galis M.
  Uto 14 50 1hod KGF Seizmicke vlny a fyzika zemetraseni   c 4fg

Gera Martin
  Pon 9 00 2hod F357 Metody numerickej mat.v meteorologii   p 4faa 4fg  4fmk
  Pon 10 40 1hod F357 Metody numerickej mat.v meteorologii   c 4faa 4fg  4fmk
  Uto 14 00 4hod F360 Dynamicka meteorologia          v 3f*
  Str 14 00 1hod F367 Programovanie a aplikacny SW pre DP   p 4fmk
  Str 14 50 1hod F367 Programovanie a aplikacny SW pre DP   c 4fmk
  Stv 9 00 3hod F357 Dynamicke predpovedne metody       p 4fmk

Hajdukova M.
  Str 14 00 2hod F112 Seminar z˙astronomie a astrofyziky    s 4faa

Heinzel P.
  Stv 14 50 2hod F112 Prenos ziarenia v˙hviezdnych atmosferach p 4faa

Hensel K.
  Uto 10 40 2hod FZP Heterogenna katalyza, katalyzatory    p 4-5fzp
  Str 10 40 2hod FZP Technologie na cistenie ovzdusia     p 4-5fzp

Hrvol J.
  Uto 10 40 2hod F358 Diplomovy seminar            s 5fmk
  Uto 15 40 2hod F358 Meteorologicke pristroje a poz.met.   c 1f*
  Uto 17 20 2hod F357 Zaklady meteorologie a klimatologie   v 1f*
  Str 9 50 2hod F358 Zvlastnosti mestskej klimy        p 5fmk
  Pia 14 00 1hod F358 Zivotne prostredie            v 2f*

Janda M.
  Uto 9 00 2hod FZP Plazmochemia               p 4-5fzp

Jurasek M.
  Str 8 10 2hod F357 Metody dialkovej detekcie v meteorologii p 5fmk

Klacka J.
  Str 9 00 3hod F112 Galakticka a mimogalakticka astronomia  p 4faa
  Str 11 30 2hod F112 Galakticka a mimogalakticka astronomia  c 4faa

Kocifaj M.
  Pia 17 20 2hod F112 Rozptyl svetla malymi casticami     p 4faa

Kornos L.
  Str 15 40 2hod F112 Laboratorne prace            l 4faa
  Stv 9 50 2hod F112 Nebeska mechanika            p 4faa
  Stv 11 30 1hod F112 Nebeska mechanika            c 4faa

Kosinar I.
  Uto 14 00 2hod FZP Diplomovy seminar            s 5fzp
  Str 14 50 2hod  C3 Vyberovy seminar z fyziky        s 1PCF
  Pia 9 00 2hod B307 Zaklady fyziky              p 1PCF
  Pia 10 40 1hod B307 Zaklady fyziky              c 1PCF

Kostecky P.
  Stv 10 40 2hod KGF Meranie slabych magn. poli v geof.    v 4fg

Kovacova
  Pia 13 10 2hod KGF Matematicke metody v gefyz.       p 4fg
  Pia 14 50 1hod KGF Matematicke metody v gefyz.       c 4fg

Kremler M.
  Pon 9 50 2hod F367 Ekologicke problemy znecistenia ovzdusia p 5fmk 5fzp
  Pon 11 30 2hod F367 Atmosfericky ozon a rizika jeho zmien  v 5fmk
  Uto 14 00 2hod F367 Sirenie exhalatov v atmosfere      p 4fmk
  Uto 15 40 1hod F367 Sirenie exhalatov v atmosfere      c 4fmk
  Str 12 20 2hod F357 Seminar z meteorlogogie         s 5fmk
  Pia 14 50 1hod F358 Zivotne prostredie            v 2f*

Kristek J.
  Str 14 50 2hod KGF Numericke simulacie seizm. vln. poli   v 4fg
  Stv 9 50 1hod KGF Seminar zo seizmologie          s 4fg

Kulinova A.
  Uto 8 10 2hod F112 Kozmicka elektrodynamika         p 4faa
  Uto 9 50 1hod F112 Kozmicka elektrodynamika         c 4faa

Labak P.
  Uto 9 00 2hod KGF Meranie a spracovanie geof. udajov    p 4fg
  Uto 10 40 1hod KGF Meranie a spracovanie geof. udajov    c 4fg

Lapin M.
  Uto 9 00 2hod F357 Klima strednej Europy a Slovenska    p 4fmk
  Uto 14 00 2hod F357 Seminar z klimatologie          s 5fmk
  Str 8 10 2hod F360 Aplikovana klimatologia         p 4fmk

Machala Z.
  Pia 14 00 2hod FZP Zivotne prostredie            p 1f*

Martisovits V.

Matejka F.
  Uto 15 40 2hod F357 Teor.nah. funkc. a˙jej vyuzitie v˙meteo. p 5fmk

Melo M.
  Uto 9 00 2hod F360 Vyskum globalnej klimy          p 5fmk
  Str 14 00 2hod F357 Vybrane problemy z klimageografie    p 4PCF
  Str 15 40 1hod F357 Vybrane problemy z klimageografie    p 4PCF
  Stv 12 20 2hod F360 Geografia pre fyzikov          p 4fmk
  Stv 14 00 1hod F360 Geografia pre fyzikov          c 4fmk

Moczo P.
  Uto 13 10 2hod KGF Seizmicke vlny a fyzika zemetraseni   p 4fg
  Uto 17 20 2hod KGF Mechanika kontinua a hydrodynamika    v 2f*
            Hydrodynamika 2             v 4mma
  Str 13 10 2hod KGF Seizmologia silnych pohybov a lok. efekt v 4fg
  Stv 9 00 1hod KGF Seminar zo seizmologie          s 4fg

Morva I.
  Stv 13 10 2hod FZP Automatizovane meracie a riadiace sys.  p 3f*  4-5fzp

Morvova M.
  Stv 8 10 2hod FZP Spalovacie procesy a ich vyuzitie v ener p 4-5fzp
  Stv 9 50 2hod FZP Enviromentalny management a audit    p 4-5fzp

Ondraskova A.
  Uto 8 10 2hod G337 Fyzika Zeme               p 4PCF
  Str 9 00 2hod KGF Magneticke pole Zeme           p 4fg
  Str 10 40 1hod KGF Magneticke pole Zeme           c 4fg
  Pia 15 40 2hod KGF Fyzika strednej a vysokej atmosfery   v 3f*  4fg

Palus P.

Pazak P.
  Str 9 00 2hod  T3 Zaklady programovania          c 1f2
  Str 14 00 2hod  T3 Zaklady programovania          c 1f2

Petrzala J.

Porubcan V.
  Stv 8 10 2hod F112 Meteority                p 4faa
  Stv 13 10 2hod F112 Populacia meteoroidov          p 4faa

Sevcik S.
  Uto 15 40 2hod KGF Magnetohydrodynamika           v 4fg
  Str 16 30 2hod KGF Numericke metody v dynamike kvapal.   v 4fg
  Stv 13 10 2hod KGF Seminar z geomagnetizmu         s 4fg

Sokol A.
  Str 15 40 2hod F360 Fyzika konvektivnych javov        p 4fmk
  Pia 14 00 3hod F360 Synopticka meteorologia         v 3f*

Toth J.
  Pon 8 10 2hod F112 Uvod do astronomie            p 2f*
  Uto 14 00 2hod F112 Kozmicky vyskum planet          p 3f*
  Uto 15 40 2hod F112 Fyzika planet              p 4faa
  Pia 13 10 3hod F112 Zaklady astronomie a astrofyziky     p 3f*
  Pia 15 40 2hod F112 Zaklady astronomie a astrofyziky     c 3f*

Veres P.

Vilagi J.
  Pon 16 30 3hod F248 Vypoctova technika v astronomii     c 4faa

Zigo P.


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | ostatni

Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
(KJFB)


Antalic S.
  Uto 14 50 2hod F377 Jadrova spektrometria          v 4fjf

Babincova M.
  Pon 11 30 3hod F113 Praktikum I(mechanika a mol. fyzika)   l 1fmf
  Uto 8 10 2hod F247 Lipozomy v˙biofyzike a medicine     p 4fbf 4fmf
  Uto 9 50 3hod F113 Praktikum I(mechanika a mol. fyzika)   l 1fmf

Babinec P.
  Uto 12 20 2hod F232 Fyzikalne principy v biologii      p 1f*

Bacharova L.

Betak

Bohm R.
  Pon 11 30 1hod VIII Atomova a jadrova fyzika         p 2MF
  Pon 16 30 2hod  IV Matematicke zaklady biomedicinskej fyz. c 1fmf
  Pon 18 10 2hod  IV Elektromagnetizmus            c 1fmf
  Uto 18 10 1hod KJF Radiacna biofyzika            v 4fjf
  Stv 8 10 2hod  II Atomova a jadrova fyzika         c 2MF
  Stv 10 40 2hod  XI Termodynamika a statisticka fyzika    p 3fmf
  Stv 15 40 2hod  VI Atomova a jadrova fyzika         c 2f2  2fmf
  Pia 11 30 1hod F328 Termodynamika a statisticka fyzika    c 3fmf

Durana L.
  Stv 11 30 2hod F327 Matematicka analyza           c 1i1
  Stv 15 40 2hod  C1 Matematika                c 1PCF

Gajdos V.

Grman I.
  Uto 9 50 3hod F114 Praktikum I mechanika a mol. fyzika   l 1fmf

Haverlik I.
  Uto 14 00 2hod KBF Matematicke zaklady biomedicinskej fyz. p 2fmf
  Uto 15 40 1hod KBF Matematicke zaklady biomedicinskej fyz. c 2fmf
  Str 9 50 3hod KBF Matematicke zaklady biomedicinskej fyz. p 1fmf
  Str 12 20 1hod KBF Matematicke zaklady biomedicinskej fyz. c 1fmf
  Str 14 00 2hod KBF Odborny seminar             s 4fbf 4fmf
  Str 15 40 2hod KBF Odborny seminar             s 4fbf 4fmf
  Stv 8 10 2hod KBF Databazy a˙informacne sys. v medicine  p 4fmf
  Stv 12 20 2hod KBF Zdravotnicka a˙medicinska informatika  p 4fmf

Hianik T.
  Uto 14 00 2hod F247 Biofyzika membran            p 4fbf 4fmf
  Uto 15 40 2hod F247 Biofyzikalny seminar           s fDRS 4-5fbf 4-5fmf
  Stv 14 00 2hod F247 Molekularna biofyzika          p 4fbf 4fmf

Hlinka V.
  Pon 8 10 4hod KJF Specialne praktikum z jadrovej fyziky  l 4fjf

Holy K.
  Pon 11 30 1hod F377 Diplomovy seminar            s 5fjf
  Uto 9 00 1hod KJF Praktikum z radiometrie         l 3f*
  Uto 13 10 2hod F377 Radicana environmentalan fyzika     p 4fjf
  Stv 14 00 2hod F377 Zaklady radiacnej fyziky a ochr.pred zia v 2f*

Hubac I.

Chorvat D.

Chorvat D.ml
  Stv 9 50 2hod KBF Metody spracovania biosignalov a PG   p 4fbf 4fmf

Chudy M.
  Uto 10 40 1hod KJF Praktikum z radiometrie         l 3f*
  Str 9 50 1hod F377 Experimentalne metody jadrovej fyziky  p 4fjf

Kinclova I.
  Pon 8 10 2hod  T3 Zaklady programovania          c 1fmf
  Pon 11 30 2hod  T3 Zaklady programovania          c 1fmf

Kirchnerova J.
  Pon 11 30 3hod F114 Praktikum I mechanika a mol. fyzika   l 1fmf

Kollar D.
  Str 17 20 2hod KJF Zaklady cislicovej a˙impulz. elektroniky v 4fjf

Krssak M.
  Pia 14 00 2hod F328 Biomedicinske aplikacie v MR       p 4fbf 4fmf

Mach P.
  Pon 10 40 3hod F232 Aplik. metod kvant.chemie a˙mol.dynamiky v 4fbf
  Uto 11 30 3hod F247 Fyzikalna chemia             p 3fmf

Masarik J.
  Pon 9 50 2hod  F1 Atomova a jadrova fyzika         p 2f*
  Pon 12 20 2hod F377 Smery fyzikalneho vyskumu        v 2f*
  Pon 16 30 2hod KJF Feymanove diagramy            v 4fjf
  Str 9 50 2hod  F1 Atomova a jadrova fyzika         p 2f*
  Str 11 30 2hod F377 Nuklearna geofyzika a astrofyzika    v 4fjf
  Stv 9 00 2hod F327 Jadrova a subjadrova fyzika       p 4fjf
  Stv 10 40 1hod F327 Jadrova a subjadrova fyzika       c 4fjf
  Stv 14 00 2hod F327 Numericke metody v jadrovej fyzike    p 4fjf

Mlynarik V.

Ostatna
  Pon 11 30 1hod KBF Medicinska biofyzika           p 4fmf

Plesch
  Uto 14 00 2hod f226 Zaklady kvantovej teorie informacie   v˙3f*

Papp P.
  Pon 16 30 2hod  T3 Zaklady programovania          c 1f2

Pikna M.

Pisutova N.
  Stv 15 40 2hod III Atomova a jadrova fyzika         c 2f1

Ruttkay-Nedecky

Ruzicka J.
  Uto 13 10 2hod F327 Aplikacie urychlovacovych technologii  v 3f*

Rybar P.
  Pon 12 20 2hod F247 Zaklady akustiky             p 4fmf

Saro S.
  Pon 9 50 2hod F377 Diplomovy seminar            s 5fjf
  Uto 11 30 1hod F377 Diplomovy seminar            s 4fjf

Sikurova L.
  Pon 10 40 1hod KBF Medicinska biofyzika           p 4fmf
  Uto 9 50 2hod F328 Zaklady a aplikacie optickej spektrosk. p 4fmf 4fbf
  Uto 13 10 3hod F328 Diplomovy seminar            s 5fbf 5fmf
  Uto 15 40 2hod F328 Diplomovy seminar            s 5fbf 5fmf
  Stv 14 00 2hod F328 Bakalarsky seminar            s 3fmf
  Pia 9 00 2hod F328 Zaklady biomedicinskej fyziky      p 3fmf
  Pia 10 40 1hod F328 Zaklady biomedicinskej fyziky      c 3fmf

Simkovic F.
  Pon 9 50 2hod F328 Kvantova teoria             p 3f*
  Uto 9 50 2hod F377 Teoria jadra               p 4fjf
  Stv 9 50 2hod F328 Kvantova teoria             p 3f*
  Stv 14 50 2hod VIII Kvantova teoria             c 3f*

Simon J.

Siska M.
  Str 8 10 2hod  I Matematicke zaklady biomedicinskej fyz. c 2fmf

Sitar B.
  Stv 12 20 2hod F377 Interakcia ziarenia s latkou       p 4fjf

Sivo A.

Stanicek J.
  Pon 12 20 1hod VIII Atomova a jadrova fyzika         c 2MF
  Stv 15 40 2hod F377 Spektrometria vzbudenych stavov     v 4fjf

Stavina P.
  Uto 16 30 2hod F308 Aplikacny softver pre fyzikalne vypocty v 4fjf
  Stv 9 50 3hod  F1 Algoritmy vedeckotechnickych vypoctov  p 2f*

Strmen P.

Sykora I.
  Uto 9 50 1hod KJF Praktikum z radiometrie         l 3f*
  Str 10 40 1hod F377 Experimentalne metody jadrovej fyziky  p 4fjf

Szarka I.
  Pon 8 10 4hod F252 Specialne praktikum z jadrovej fyziky  l 4fjf

Tokar S.
  Str 8 10 2hod F308 Modelovanie experimentu         p 4fjf

Urban J.
  Pon 8 10 2hod F328 Atomove a molekulove zrazky       p 4fbf
  Pia 14 00 3hod F232 Chemicke zaklady zivych systemov     p 2f*

Vanko J.
  Stv 8 10 2hod  I Termodynamika a statisticka fyzika    p 3fmf
  Stv 9 50 1hod  I Termodynamika a statisticka fyzika    c 3fmf

Venhart M.

Waczulikova I.
  Pon 16 30 5hod KBF Spracovanie dat             p 5fmf
  Uto 11 30 1hod F328 Zaklady a aplikacie optickej spektrosk. c 4fmf 4fbf
  Str 7 20 3hod KBF Specialne praktikum z exper.metod    l 4fbf
  Str 9 50 2hod F232 Experimentalne metody lek. fyziky    l 4fbf 4fmf
  Str 15 40 2hod  T3 Spracovanie experimentalnych udajov   p 1fmf
  Stv 15 40 3hod F328 Specialne praktikum z˙biomed. fyziky   l 4fmf


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | ostatni

Katedra experimentálnej fyziky
(KEF)


Bezak V.

Brezna E.
  Uto 11 30 2hod KEF Ziarenie plazmy             p 4fp
  Str 8 10 3hod F113 Praktikum I mechanika a mol. fyzika   l 1f2

Burdik K.
  Pon 8 10 2hod f167 Navrh optickych sustav          p 4fol

Cernak M.
  Str 8 10 2hod F109 Fyzika elektrickych vybojov       p 2f*  3f*

Drzik M.
  Uto 14 00 2hod f167 Zaklady, principy a˙met. aplik. fyziky  p 4fol

Fabo P.
  Uto 8 10 3hod KRF Prakticke cvicenie z digitalnej techniky l 5fe
  Uto 14 00 2hod  F2 Zaklady programovania          p 1ErSo 1f*
  Uto 15 40 4hod  T3 Pokrocile programovanie         c 3f1  3fmf
  Str 10 40 2hod f226 Impulzova elektornika          p 5fe

Fischer L.
  Stv 8 10 2hod  T3 Zaklady programovania          c 1f1
  Pia 9 50 2hod  T3 Zaklady programovania          c 1f1
  Pia 11 30 2hod  T3 Zaklady programovania          c 1f1

Gasparik V.

Grajcar M.

Gregus J.
  Str 13 10 3hod F225 Praktikum III optika           l 2fmf

Hlubina R.
  Pon 11 30 2hod f226 Uvod do fyziky materialov        c 3f*
  Stv 9 00 2hod f223 Elektricke a opt. vlastnosti materialu  l 4ftl 4fp  4fol
  Stv 10 40 2hod f223 Seminar z˙elektric. a˙opt. vl. material. s 4ftl
  Pia 8 10 4hod f226 Uvod do fyziky materialov        p 3f*

Jarosevic A.
  Uto 8 10 2hod f223 Analogove elektornicke obvody      p 1ErSo 4f**
  Uto 14 00 3hod f295 Praktikum z analogovych el. obvodov   l 4ftl
  Str 8 10 3hod f295 Praktikum z elektroniky a˙fyz. tuh.latok l 4ftl 4fp  4fol
  Str 10 40 3hod f295 Zaklady elektroniky           l 3f*
  Str 14 00 2hod f226 Automatiziacia inzinierskych prac    v 5fe

Jasik J.
  Pia 8 10 2hod  T3 Zaklady programovania          c 2f*

Kocisek J.

Kovacik D.
  Str 8 10 3hod F114 Praktikum I mechanika a mol. fyzika   l 1f2
  Str 14 00 3hod F113 Praktikum I mechanika a mol. fyzika   l 1f2
  Pia 9 00 3hod F113 Praktikum I mechanika a mol. fyzika   l 1f1

Kristof J.

Kundracik F.
  Pon 9 50 2hod  F2 Elektromagnetizmus            p 1f*
  Uto 8 10 2hod  F2 Elektromagnetizmus            p 1f*
  Str 8 10 3hod f223 Zaklady elektroniky           p 3f*  5MF

Kus P.
  Pon 8 10 2hod f226 Technologie tenkych vrstiev a povlakov  v 4ftl

Macko P.

Mahel M.
  Uto 8 10 2hod  C1 Fyzika                  c 1PCF
  Str 9 50 2hod B305 Fyzika                  p 1PCF

Mark T.

Martonak R.
  Uto 14 00 2hod f223 Nove materialy ocami fyziky       v 3f*

Matasovska S.

Matejcik S.
  Pon 9 00 1hod  F2 Spracovanie experimentalnych dat     p 1f*
  Pon 9 50 2hod f51 Hmotnostnospektroskopicka diag. plazmy  p fDRS
  Str 10 40 2hod f51 Vakuova fyzika              p 4fp  4ftl
  Str 13 10 2hod f51 Elektronova optika a˙hmot. spektroskop. p 4fp

Mesaros V.
  Uto 9 50 2hod f167 Nelinearna optika            p 4fol
  Str 12 20 2hod f167 Diplomovy seminar            s 5foo

Micunek R.

Orszagh J.

Pavlik J.
  Uto 14 00 2hod KEF Termicka a neidealna plazma       p 4fp

Plecenik A.
  Str 10 40 2hod f223 Diplomovy seminar            s 5ftl
  Stv 14 00 2hod f223 Meracie metody vo fyzike tuhych latok  v 4ftl

Plecenik T.

Senderakova D.
  Pon 9 50 2hod f167 Holografia a interferometria       p 4fol 4fp  4ftl
  Pon 16 30 4hod F224 Diplomova praca             l 4fol
  Uto 8 10 6hod KEF Diplomova praca             l 5foo
  Uto 14 00 6hod KEF Diplomova praca             l 5foo
  Str 14 00 2hod f167 Seminar zo specializacie         s 5foo
  Stv 8 10 2hod f167 Fotonika v meracich met. a zariadeniach p 3f*
  Stv 16 30 4hod F224 Diplomova praca             l 4fol
  Pia 8 10 8hod KEF Diplomova praca             l 5foo

Schlosser P.

Skalny J.
  Uto 9 50 2hod f51 Vyboje v plynoch             p 4fp
  Uto 11 30 2hod f51 Diplomovy seminar            s 5fe  5fp
  Uto 15 40 2hod F108 Uvod do fyziky plazmy          p 2f*

Stano M.
  Str 13 10 3hod f82 Praktikum z fyziky plazmy        l 4fol 4ftl
  Stv 10 40 3hod f82 Praktikum z˙vakuovej fyz.a fyz. plazmy  l 4fp

Strba A.
  Str 10 40 2hod f167 Fyzika laserov              p 4fol
  Stv 10 40 2hod f167 Optika tenkych vrstiev          p 4fol

Tarjani V.

Veis P.
  Pon 8 10 2hod f51 Diagnostika plazmy            p 4fp
  Pon 11 30 2hod f51 Opticka spektroskopia          p 4fp  4fol

Vojtek P.
  Pon 8 10 2hod F224 Fyzikalne praktikum           l 2MF
  Pon 16 30 4hod KEF Diplomova praca             l 4fol
  Uto 13 10 3hod F224 Praktikum III optika           l 2f*
  Str 13 10 3hod F224 Praktikum III optika           l 2fmf
  Stv 16 30 4hod KEF Diplomova praca             l 4fol
  Pia 8 10 3hod F224 Praktikum III optika           l 2f*

Zabudla Z.
  Pon 9 50 2hod F225 Fyzikalne praktikum           l 2MF
  Uto 8 10 2hod b404 Fyzika                  c 1PCF
  Uto 13 10 3hod F225 Praktikum III optika           l 2f*
  Uto 15 40 2hod b304 Fyzika                  c 1PCF
  Pia 8 10 3hod F225 Praktikum III optika           l 2f*
  Pia 10 40 2hod  IX Fyzika                  c 1PCF

Zahoran M.
  Str 13 10 2hod  I Elektromagnetizmus            c 1f1
  Stv 14 00 4hod   Praktikum z˙fyziky plazmy        l 5fp
  Pia 9 50 2hod III Elektromagnetizmus            c 1f2

Zahoranova A.
  Str 14 00 3hod F114 Praktikum I mechanika a mol. fyzika   l 1f2
  Pia 9 00 3hod F114 Praktikum I mechanika a mol. fyzika   l 1f1


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | ostatni

Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyzika
(KTFDF)


Balek V.
  Pon 9 50 2hod f130 Vseobecna teoria relativity       c 4ftf
  Uto 16 30 3hod f125 Vseobecna teoria relativity       p 4ftf
  Stv 16 30 2hod f125 Uvod do teorie strun           v 4ftf

Belicka M.
  Stv 8 10 2hod f125 Teoria elektromagnetickeho pola     c 2f1
  Stv 17 20 2hod  VI Teoria elektromagnetickeho pola     c 2f2

Bellus M.
  Str 13 10 2hod f126 Jednoduche a domace experimenty     s 4MF

Blazek T.
  Uto 16 30 3hod f130 Kozmologia                v 3f*
  Stv 16 30 2hod f130 Fyzika za standardnym modelom      v 5ftf

Bona P.
  Pon 16 30 3hod f130 Metody matematickej fyziky        v 4ftf

Cerny V.
  Pon 11 30 2hod f130 Vybrane kapitoly zo statistickej fyziky p 4ftf 4ftl
  Uto 9 50 2hod f125 Vybrane kapitoly zo statistickej fyziky p 4ftf 4ftl
  Uto 11 30 2hod f130 Fyzika okolo nas             p 3MF
  Pia 13 10 2hod f130 Teoreticka fyzika okolo nas       v 3f*

Danisovic M.
  Stv 16 30 2hod f126 IKT                   s 3MF

Demkanin P.
  Pon 8 10 2hod f126 Ziacka zaujmova cinnost         s 3MF  5MF
  Str 8 10 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4MF
  Stv 8 10 2hod F151 Praktikum skolskych pokusov       l 3MF
  Stv 9 50 2hod F151 Skolske fyzikalne laboratorium      l 2MF
  Stv 11 30 2hod F151 Praktikum skolskych pokusov       l 5MF

Dohnanska J.
  Pon 8 10 2hod F113 Fyzikalne praktikum           l 1FI  1MF
  Pon 9 50 2hod F113 Fyzikalne praktikum           l 1FI  1MF
  Uto 14 50 2hod F113 Fyzika netradicne            s 2MF
  Str 8 10 2hod F247 Seminar zo skolskej fyziky        s 1FI  1MF  1PCF

Dubnickova A.Z.
  Uto 9 50 2hod f130 Teoreticka fyzika            p 3MF
  Uto 14 50 2hod f130 Uvod do fyziky mikrosveta        v 3f*
  Pia 13 10 2hod f125 Zaklady fyziky              v 3m**
  Pia 14 50 1hod f125 Zaklady fyziky              c 3m**

Fecko M.
  Str 9 50 2hod f130 Konexie a kalibracne polia        v 4ftf
  Stv 8 10 2hod f130 Geometricke metody klasickej mechaniky  v 4ftf

Hornansky L.
  Pon 9 50 2hod f126 Zaklady FTL               p 5MF
  Pon 11 30 2hod f126 Zaklady FTL               s 5MF
  Str 9 50 2hod f126 Riesenie fyzikalnych uloh        s 4MF
  Str 11 30 2hod F247 Elektromagnetizmus            p 1FI  1PCF 1MF
  Str 14 50 2hod F247 Elektromagnetizmus            c 1FI  1PCF 1MF
  Stv 9 50 2hod f126 Elektromagnetizmus            p 1FI  1PCF 1MF

Horvath P.
  Uto 13 10 2hod f126 Seminar zo skolskej fyziky        s 2MF

Kochan D.
  Uto 11 30 2hod f125 Vybrane kapitoly zo statistickej fyziky c 4ftf 4ftl
  Str 14 50 2hod  X Teoreticka fyzika            p 4MF
  Str 16 30 1hod  X Teoreticka fyzika            c 4MF
  Stv 11 30 2hod f125 Matematika                c 1iai2

Kosinarova A.
  Uto 12 20 2hod B305 Matematika                p 1PCF
  Uto 14 00 2hod  C3 Matematika                c 1PCF
  Str 11 30 2hod  C2 Vyberovy seminar z matematiky      s 1PCF
  Stv 8 10 2hod F247 Kalkulus pre nematematikov        p 1PCF 1FI 1MF
  Stv 9 50 2hod F247 Teoreticka fyzika            c 3MF
  Stv 11 30 1hod F247 Matematicke metody vo fyzike       p 1PCF 1FI 1MF
  Stv 12 20 1hod F247 Matematicke metody vo fyzike       c 1PCF 1FI 1MF

Koubek V.
  Stv 13 10 2hod f126 Seminar                 s fDRS
  Pia 14 00 3hod f126 Didaktika fyziky             p 4MF  5MF

Krisko M.
  Str 15 40 2hod B307 Matematika                c 1PCF

Lapitkova V.
  Uto 9 00 1hod f126 Bakalarsky seminar            s 3MF
  Uto 10 40 2hod f126 Diplomovy seminar z fyziky        s 4MF
  Uto 14 00 3hod F151 Technika skolskeho experimentu      p fDRS
  Stv 14 50 2hod f126 Netradicne vyucovacie postupy      p 5MF
  Pia 10 40 2hod f126 Fyzika ako zaklad prirodoved. vzdelania p 3MF
  Pia 12 20 2hod f126 Organizacia vyucovania fyziky      p 3MF

Masar E..
  Stv 14 00 3hod f130 Seminar z˙pocitacovej fyziky       c 4ftf

Mojzis M.
  Str 8 10 2hod f130 Kvantova elektrodynamika         c 4ftf
  Str 14 50 3hod f130 Renormalizacia              v 4ftf
  Pia 10 40 3hod f125 Teoria elektromagnetickeho pola     p 2f*

Noga M.
  Str 15 40 3hod f125 Teoria relativity            p 2f*

Pazma V.
  Pon 8 10 2hod f125 Matematika                c 1iai7
  Pon 11 30 2hod f125 Matematika                c 1iai8
  Pon 16 30 2hod XII Matematika                c 1iai3
  Uto 8 10 2hod f125 Matematika                c 1iai1
  Str 11 30 2hod  XI Matematicka analyza           c 1i2
  Stv 9 50 2hod f125 Matematika                c 1iai5

Polak V.
  Str 11 30 2hod f130 Diferencialne rovnice          p 4ftf
  Str 17 20 2hod f130 Diferencialne rovnice          c 4ftf
  Stv 11 30 2hod f130 Diferencialne rovnice          p 4ftf

Presnajder P.
  Pon 8 10 2hod f130 Kvantova elektrodynamika         p 4ftf
  Uto 11 30 2hod  A Matematika                p 1iai*
  Stv 9 50 2hod f130 Kvantova elektrodynamika         p 4ftf

Sakalos S.
  Str 8 10 2hod f125 Matematika                c 1iai4
  Pia 8 10 2hod f125 Matematika                c 1iai6

Sebesta J.
  Uto 14 50 2hod f126 Dejiny fyziky              p 3MF
  Stv 11 30 2hod f126 Dejiny fyziky              p 3MF


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | ostatni

Katedra jazykovej prípravy
(KJP)


Erdelyi L.
  Pon 8 10 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1mef*
  Pon 9 50 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1mef1
  Pon 11 30 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1mng1
  Uto 14 50 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1m1
  Uto 16 30 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1mpm*
  Str 16 30 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1fmf
  Str 18 10 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1iai8 1fmf 1m* 1mpm* 1M*
  Stv 9 50 2hod F246 Anglicky jazyk              c 2m1
  Pia 8 10 2hod  II Anglicky jazyk              c 1mpm1
  Pia 9 50 2hod  VI Anglicky jazyk              c 1m3

Gombarik P.
  Pon 8 10 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1iai6 1iai8
  Pon 11 30 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1mng2
  Uto 9 50 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1iai7 1iai8
  Uto 11 30 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1mef2
  Str 14 50 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1m2
  Str 16 30 2hod VIII Anglicky jazyk              c 2mng1 2mng2
  Str 18 10 2hod  I Anglicky jazyk              c 1mpm2
  Pia 8 10 2hod  I Anglicky jazyk              c 2MT  2MD  2m2  2mpm
  Pia 10 40 2hod VII Anglicky jazyk              c 1mef2

Chlapikova K.
  Pon 18 10 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1BI  1FI  1M*
  Uto 16 30 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1iai4
  Uto 18 10 2hod f283 Anglicky jazyk              c 2iai3
  Str 16 30 2hod F247 Anglicky jazyk              c 1f*
  Str 18 10 2hod F247 Anglicky jazyk              c 1iai5 1iai8
  Stv 8 10 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1i*
  Stv 13 10 2hod f283 Anglicky jazyk              c 2iai2
  Pia 8 10 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1iai5 1iai8
  Pia 9 50 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1iai6 1iai8
  Pia 11 30 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1iai7

Klatikova E.
  Pon 8 10 2hod  I Anglicky jazyk              c 1iai3
  Uto 9 50 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1iai4
  Uto 11 30 2hod F246 Rusky jazyk               s FMFI
  Str 9 50 2hod F246 Rusky jazyk               s FMFI
  Str 13 10 2hod F246 Rusky jazyk               s FMFI
  Stv 8 10 2hod VII Anglicky jazyk              c 2i**
  Stv 9 50 2hod VII Anglicky jazyk              c 1i1
  Stv 12 20 2hod F246 Rusky jazyk               s 1****
  Pia 9 50 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1iai1
  Pia 11 30 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1iai2

Vilasek P.
  Uto 14 50 2hod f283 Nemecky jazyk              c FMFI
  Uto 18 10 2hod F246 Nemecky jazyk              s FMFI
  Str 11 30 2hod f283 Nemecky jazyk              s FMFI
  Str 14 50 2hod  I Francuzsky jazyk             c FMFI
  Stv 14 50 2hod F246 Francuzsky jazyk             c FMFI
  Stv 16 30 2hod F246 Francuzsky jazyk             c FMFI
  Pia 9 50 2hod M120 Nemecky jazyk              s FMFI
  Pia 11 30 2hod M120 Francuzsky jazyk             c FMFI

Zemanova A.
  Pon 16 30 2hod f283 Anglicky jazyk              c 2MF  2f2  2fmf
  Pon 18 10 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1f2
  Str 13 10 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1fmf
  Str 16 30 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1FI  1iai2
  Str 18 10 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1iai* 1mpm1 1i3 1f2
  Stv 9 50 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1f1
  Stv 11 30 2hod f283 Anglicky jazyk              c 2iai4
  Stv 16 30 2hod f283 Anglicky jazyk              c *DRS
  Pia 8 10 2hod F246 Anglicky jazyk              c 2mef2 2mpm 2MF 2MI
  Pia 9 50 2hod  II Anglicky jazyk              c 2MI  2iai1


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | ostatni

Schola Ludus
(SL)

Teplanova K.
  Stv 14 50 2hod KGF Vedecka show - fyzika autenticky     v FMFI
  Stv 16 30 2hod KGF Komplexne tvorive ucenie         v FMFI


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | ostatni

Ostatní
(ostatni)

Halakova Z.
  Str 9 00 1hod  C1 Zaklady psychologie a pedagogiky     c 2*I 2M*
  Stv 13 10 1hod  C1 Zaklady psychologie a pedagogiky     p 2*I 2PCF 2M*

Hrubiskova
  Uto 14 50 2hod  II Zaklady psychologie a pedagogiky     s 1*I 1M*
  Str 13 10 2hod c201 Pedagogicko-psychologicka diagnostika  v 3*I 3PCF 3M*
  Stv 14 00 1hod  C1 Zaklady psychologie a pedagogiky     p 2*I 2PCF 2M*

Veselsky
  Uto 13 10 2hod  C1 Zaklady psychologie a pedagogiky     p 1*I 1PCF 1M*

KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | ostatni

Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu: 3.3.2008.