Verejné obstarávanie

Zoznam aktuálne platných rámcových zmlúv pre celú UK ako aj ďalšie potrebné informácie sú zverejnené na stránke UK.