Rozvrhy učiteľov podľa katedier
Letný semester 1999/2000

Katedra algebry a teórie čísiel
(KATC)

Balint
  Uto 13 10 2hod VII Matematika                c 2MI1

Benesova
  Str 11 30 2hod  C Algebra                 p 4MF1 4MF2
  Stv 11 30 1hod  F2 Algebra                 c 4MF1
  Stv 12 20 1hod  IV Algebra                 c 4MF2

Cincura
  Pon 14 50 2hod  VI Teoria kategorii             p 5mms
  Uto 9 50 2hod  V Vseobecna topologia           p 3mms
  Str 13 10 2hod F108 Matematika                p 2MD  2MI1 2M

Draskovicova
  Uto 14 50 2hod F108 Algebra                 c 3MD  3MT1
  Str 11 30 2hod F108 Algebra                 p 4FI  4MD  4M
  Str 16 30 1hod VII Algebra                 c 4MD  4MT
  Str 18 10 1hod  IV Algebra                 c 4FI  4MI
  Stv 13 10 2hod  C Algebra                 p 3FI  3MD  3M

Futas
  Str 8 10 1hod b301 Algebra                 c 4PCF
  Str 11 30 1hod B307 Algebra                 c 4PCF
  Str 13 10 1hod  VI Algebra                 c 1i5
  Str 14 00 1hod F247 Algebra                 c 1i6

Gurican
  Str 9 50 2hod B307 Algebra                 p 4PCF
  Str 11 30 2hod  VI Vybrane kapitoly z algebry        p 4mms
  Stv 9 50 2hod  B Algebra                 p 1i*
  Stv 12 20 1hod F247 Algebra                 c 1i2
  Stv 13 10 2hod  VI Pocitacova algebra            p 5mms

Katrinak
  Pon 11 30 2hod  VI Univerzalne algebry a zvazy       s 4mms
  Str 9 50 2hod  VI Linearne kodovanie            p 4mms
  Stv 11 30 2hod F108 Algebra                 p 2m1  2m2
  Stv 14 50 2hod  VI Univerzalne algebry a zvazy       s 5mms

Korbas
  Uto 9 50 2hod  B Linearna algebra a geometria       p 1m1  1m2  1m
  Str 11 30 2hod  A Linearna algebra a geometria       p 1m1  1m2  1m
  Stv 8 10 2hod M126 Algebraicka topologia          p 4mms
  Stv 11 30 2hod M126 Algebraicka topologia          p 4mms

Legen
  Str 9 50 2hod  XI Nelinearna a stoch. optimalizacia    p 3mng
  Stv 9 50 2hod  V Teoria poli               p 3mms

Macaj
  Uto 14 00 2hod  V Algebra                 c 3MT2
  Str 13 10 1hod VII Algebra a geometria           c 1f4
  Str 15 40 1hod VII Algebra a geometria           c 1f3
  Str 17 20 1hod VII Algebra a geometria           c 1f1
  Str 18 10 1hod VII Algebra a geometria           c 1FE  1f2
  Stv 8 10 2hod  F2 Algebra                 c 3FI  3MI1

Marcisova
  Uto 11 30 2hod  C1 Algebra                 p 3PCF
  Str 14 50 2hod G203 Algebra                 c 3PCF
  Stv 9 00 2hod  C1 Algebra                 c 3PCF
  Stv 10 40 2hod  C1 Algebra                 c 3PCF

Ondrejovic
  Uto 9 00 1hod F109 Algebra                 c 1i1
  Stv 8 10 1hod  VI Algebra                 c 1i3
  Stv 9 00 1hod  VI Algebra                 c 1i4
  Stv 11 30 1hod b303 Algebra                 c 4PCF

Salat
  Pon 13 10 2hod  VI Teoria cisel               p 5mms
  Uto 13 10 2hod  VI Vybrane partie z teoretickej aritmetiky v 5MF* 5MT

Tomanova
  Pon 11 30 2hod  V Kombinatorika              p 3mms
  Uto 8 10 2hod VIII Algebra                 p 3Mf
  Stv 13 10 2hod  II Algebra                 c 3Mf

Zabka M.
  Stv 13 10 2hod  IX Matematika                c 2MD  2MT1
  Stv 15 40 1hod  F2 Algebra                 c 2m2
  Stv 17 20 1hod F109 Algebra                 c 2m1

Zlatos P.
  Uto 8 10 2hod  V Teoria mnozin a mat. logika       p 3mms
  Stv 8 10 2hod  B Algebra a geometria           p 1FE* 1f1  1f


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra ekonomickej a finančnej matematiky
(KEFM)

Antonicova
  Pon 14 50 2hod  IV Ekonomicka teoria            c 2mef1
  Pon 16 30 2hod F247 Ekonomicka teoria            c 2mef2

Melichercik
  Uto 11 30 2hod F108 Uvod do financii             p 3mef1 3mef2
  Str 11 30 2hod M208 Uvod do financii             c 3mef1 3mef2
  Stv 8 10 2hod  IV Diferencialny a integralny pocet     c 2mef2
  Stv 11 30 2hod  VI Diferencialny a integralny pocet     c 2mef2

Mikula
  Pon 9 00 4hod M208 Financne derivaty            c 4mef
  Str 12 20 2hod  IX Financne derivaty            p 4mef

Moravcikova
  Pon 12 20 2hod VIII Ekonomicke simulacie           p 4mef
  Uto 16 30 2hod  II Ekonometria               c 3mme 4mem 3m
  Pon 15 40 2hod F328 Ekonometria               c 3mef2
  Str 8 10 4hod M208 Ekonomicke simulacie           c 4mef

Sikudova
  Pon 11 30 2hod  II Geometria fraktalov           p 4ipg 4mpg 5i
  Uto 9 50 2hod VIII Ekonomia                 c 1mng1
  Stv 9 50 2hod III Ekonomia                 c 1fmg

Toma
  Uto 13 10 2hod  X Medzinarodny obchod a financie      p 4mef 5mef
  Stv 15 40 3hod F108 Matematika                c 2f1


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra geometrie
(KG)

Boda E.
  Uto 10 40 2hod VII Vybrane kapitoly z geometrie       p 5MD
  Uto 13 10 2hod F109 Matematika                p 1MD  1MI* 1M
  Str 13 10 2hod F109 Matematika                p 1MD  1MI* 1M
  Str 15 40 2hod VIII Diplomovy seminar z desk. geometrie   s 5MD
  Stv 9 50 2hod  IX Linearna algebra a geometria       p 1mng1

Bohdal
  Uto 8 10 2hod  H3 Krivky v automatickom projektovani    c 3mpg
  Uto 14 50 2hod M217 Pocitacova geometria            4MD
  Stv 8 10 2hod  H3 Plochy v autom. int. projektovani    c 4mpg
  Stv 13 10 3hod M217 Uvod do grafiky na PC          p 1MD

Bozek
  Pon 13 10 2hod  KG Diferencialna geometria         p 3MD
  Pon 14 50 1hod  KG Diferencialna geometria         c 3MD
  Pon 15 40 2hod  V Rozmiestnovanie geometr. utvarov     p 3mpg 4mpg 5i
  Str 8 10 2hod XII Geometricke zaklady PG          p 3ipg 4ipg
  Stv 8 10 2hod XII Geometricke zaklady PG          p 3ipg 4ipg

Chalmoviansky
  Pon 9 50 2hod  II Geometricke modelovanie         p 4ipg 4mpg 5m
  Pon 14 00 2hod XII Zlozitost geometrickych algoritmov    p 4mpg
  Pon 17 20 2hod XII Zlozitost geometrickych algoritmov    p 3ipg 4ipg
  Uto 13 10 2hod XII Zlozitost geometrickych algoritmov    p 4mpg
  Uto 16 30 2hod XII Zlozitost geometrickych algoritmov    p 3ipg 4ipg

Cizmar
  Pon 9 00 2hod M120 Algebraicka geometria          p 3MD
  Pon 10 40 1hod M120 Algebraicka geometria          c 3MD
  Pon 14 50 2hod b302 Vybrane partie z elem.mat.        v 5MG 5MBi
  Uto 9 00 2hod  KG Diplomovy seminar            s 4MD

Filip N.
  Pon 17 20 2hod  XI Specialne a apl. modelovanie       p 4mpg 5mpg

Hlusek
  Pon 14 00 2hod  X Geometria                c 3Mf
  Pon 15 40 2hod F108 Geometria                c 3MD
  Uto 14 50 4hod  H3 Aut. int. projektovanie         c 4ipg
  Stv 9 50 4hod  H3 Aut. int. projektovanie         c 4mpg

Imamovic
  Str 16 30 3hod  C2 Matematika                c 1PCF

Kudlickova
  Pon 13 10 4hod M120 Technicke kreslenie           p 2MD
  Uto 9 00 2hod M120 Pocitacova geometria           p 5MD
  Uto 10 40 2hod M120 Pocitacova geometria           p 4MD
  Uto 13 10 2hod M120 Technicke kreslenie           c 2MD

Mederlyova
  Pon 8 10 2hod b302 Matematika                c 1PCF
  Uto 14 50 2hod b404 Matematika                c 1PCF

Mikita
  Uto 16 30 2hod M120 Matematika                c 2Mf2
  Str 8 10 2hod M120 Matematika                c 1MI1
  Str 14 50 2hod  F2 Matematika                c 1MI2
  Str 16 30 2hod M120 Matematika                c 1MD

Orszagova
  Str 16 30 3hod c201 Matematika                c 1PCF
  Pia 13 10 3hod b446 Matematika                c 1PCF

Polednova
  Uto 9 00 2hod b404 Geometria                p 3PCF
  Str 14 00 2hod C1  Geometria                c 3PCF
  Str 15 40 2hod C1  Geometria                c 3PCF
  Stv 11 30 2hod b301 Geometria                c 3PCF

Sklenarikova
  Pon 9 50 2hod VII Zobrazovacie metody           p 1MD
  Uto 11 30 2hod  X Geometria                p 3MD  3Mf
  Uto 14 50 2hod M120 Zobrazovacie metody           c 2MD
  Str 9 50 2hod M120 Zobrazovacie metody           p 2MD

Solcan
  Pon 11 30 2hod  IV Projektivna geometria          p 1MD
  Pon 14 50 2hod VIII Aplikacie deskriptivnej geometrie    p 4MD
  Uto 13 10 2hod  KG Aplikacie deskriptivnej geometrie    c 4MD
  Str 9 50 2hod  C Geometria                p 3MI1 3MT*
  Str 14 50 2hod M120 Projektivna geometria          c 1MD

Szaras
  Pon 9 50 2hod T66 Geometria                c 3MI1
  Str 8 10 2hod VIII Geometria                c 3MT1
  Str 11 30 2hod M120 Geometria                c 3MT2

Zatko V. /KG/
  Pon 9 50 2hod b301 Matematika                p 1PCF
  Uto 9 00 2hod b301 Matematika                p 1PCF
  Uto 13 10 2hod  XI Krivky v automatickom projektovani    p 3mpg
  Uto 14 50 2hod XII Plochy v autom. int. projektovani    p 4mpg


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra matematickej analýzy
(KMA)

Barnovska
  Pon 9 50 2hod  IX Matematicka analyza           p 2mng1
  Pon 11 30 1hod  IX Matematicka analyza           c 2mng1
  Uto 14 50 2hod  C2 Vyberovy seminar             s 1PCF
  Pia 10 40 2hod  C1 Matematika                p 1PCF

Buchta
  Uto 16 30 2hod III Komplexna analyza            c 3mim 3mp* 3m
  Str 16 30 2hod  V Obycajne diferencialne rovnice      c 2m2

Cervenansky
  Str 10 40 3hod  II Matematicka analyza           c 1FE  1f3
  Str 14 00 2hod VIII Matematicka analyza           c 1i2

Durikovic
  Pon 9 50 2hod F109 Matematicka analyza           p 2m1  2m2
  Pon 17 20 2hod  V Metody variacnych nerovnic v aplikaciach v 4mma 5mma
  Str 8 10 2hod III Funkcionalna analyza           p 3mma
  Str 9 50 2hod F108 Matematicka analyza           p 2m1  2m2
  Stv 8 10 2hod  II Parcialne diferencialne rovnice     p 4mma

Feckan M.
  Uto 9 00 2hod  II Nelinearna analyza a diferencialna topol p 4mma
  Uto 11 30 2hod III Funkcionalna analyza           c 3mma

Gera M.
  Pon 8 10 2hod  V Matematika                p 2fmf 2fmg
  Uto 9 50 2hod F247 Aplikovana funkcionalna analyza     p 4mng
  Stv 9 50 2hod  C Matematicka analyza           p 2MD  2Mf*
  Stv 14 00 2hod III Matematika                p 2fmf 2fmg

Gregus ml.
  Uto 14 50 2hod  C1 Matematika                c 1PCF
  Str 8 10 2hod  VI Matematika                c 2fmf 2fmg

Gregus M. /akademik/
  Pon 9 50 2hod  VI Diplomovy seminar            s 5mng
  Uto 9 50 1hod M109 Vybrane kapitoly z matematiky      p 3PCF
  Uto 10 40 1hod M109 Vybrane kapitoly z matematiky      c 3PCF
  Str 11 30 2hod  I Diferencialne rovnice          p 2mng1

Horna
  Pon 13 10 2hod  A Matematicka analyza           c 1i5
  Pon 16 30 3hod  IV Matematicka analyza           c 1f4
  Str 14 50 2hod F109 Matematicka analyza           c 1i3
  Str 16 30 2hod F109 Matematicka analyza           c 1i4
  Stv 8 10 1hod b304 Matematicka analyza           c 2PCF

Jaros J.
  Uto 14 00 2hod F328 Matematicka analyza           p 2mef1 2mef2
  Str 9 00 2hod B301 Matematika                p 1PCF
  Str 11 30 2hod F328 Matematicka analyza           p 2mef1 2mef2
  Stv 14 50 2hod  II Biomatematika              p 3mmm

Jaros F.
  Uto 14 00 2hod  B Cvicenie z matematickej analyzy     c 1m2
  Uto 16 30 2hod  X Cvicenie z matematickej analyzy     c 2m2
  Str 11 30 2hod  X Cvicenie z matematickej analyzy     c 2m2
  Stv 14 00 2hod  B Cvicenie z matematickej analyzy     c 1m2

Kubacek
  Pon 10 40 3hod  A Matematicka analyza           p 1i*
  Pon 14 00 2hod F108 Matematicka analyza           c 1i1
  Pon 15 40 2hod  X Matematicka analyza           c 1i6
  Uto 11 30 2hod VIII Matematicka analyza           c 1mng1

Kupka
  Pon 8 10 2hod c301 Matematicka analyza           c 2PCF
  Pon 9 50 2hod b404 Matematika pre geofyzikov        p 2PCF
  Pon 11 30 1hod b404 Matematika pre geofyzikov        c 2PCF
  Uto 8 10 2hod III Seminar z realnej analyzy        s 3mma
  Stv 9 00 2hod b404 Matematicka analyza           p 2PCF
  Stv 14 00 2hod  I Tvoriva komunikacia, efektivne ...    v CUP

Medved
  Pon 9 50 2hod  I Vyberovy seminar             s 3mma
  Stv 9 50 2hod F108 Obycajne diferencialne rovnice      p 2m1  2m2

Mozer
  Pon 11 30 3hod  F2 Matematika                p 2f1  2f2  2f
  Pon 14 50 3hod  IX Matematika                c 2f2
  Str 11 30 2hod  F2 Matematika                p 2f1  2f2  2f
  Pia 11 30 2hod  B Vyberova prednaska z matematiky     v 2f1  2f2  2f

Seda
  Pon 9 50 2hod  V Parcialne diferencialne rovnice     p 4mng
  Str 9 50 1hod VII Parcialne diferencialne rovnice     p 4mng
  Str 10 40 1hod VII Parcialne diferencialne rovnice     c 4mng
  Pia 9 00 2hod M109 Obycajne diferencialne rovnice      s

Sisolakova
  Uto 9 00 2hod b304 Matematika                p 1PCF
  Uto 15 40 3hod  F1 Matematika                c 2f3
  Str 9 00 2hod b303 Matematika                p 1PCF
  Str 10 40 2hod  C1 Matematika                c 1PCF

Svana
  Pon 16 30 3hod F109 Matematicka analyza           c 1f1
  Str 15 40 3hod  F1 Matematicka analyza           c 1f2

Terescak
  Uto 13 10 1hod  F2 Nelinearna analyza a diferencialna topol c 4mma
  Uto 14 00 2hod  F2 Cvicenie z matematickej analyzy     c 2m1
  Uto 15 40 2hod  F2 Obycajne diferencialne rovnice      c 2m1
  Stv 9 50 2hod  II Seminar z nelin. FA           s 4mma
  Stv 15 40 2hod  B Cvicenie z matematickej analyzy     c 2m1

Valasek
  Pon 14 00 3hod  F2 Matematicka analyza           p 1FE* 1f1  1f
  Uto 13 10 2hod III Komplexna analyza            c 3mim 3mem 3m
  Str 9 50 3hod F109 Komplexna analyza            p 3mim 3mp* 3m
  Str 14 00 2hod  B Matematicka analyza           p 1FE* 1f1  1f

Vencko
  Pon 9 50 3hod III Matematicka analyza           p 1mng1
  Uto 11 30 2hod  B Matematicka analyza           p 1m1  1m2  1m
  Stv 8 10 2hod  IX Diplomovy seminar            s 4mng
  Stv 9 50 2hod  A Matematicka analyza           p 1m1  1m2  1m

Venckova
  Pon 9 50 2hod  C Cvicenie z matematickej analyzy     c 1m3
  Pon 13 10 2hod  B Cvicenie z matematickej analyzy     c 1m3
  Pon 17 20 2hod  VI Cvicenie z matematickej analyzy     c 1m1
  Uto 14 50 2hod  XI Cvicenie z matematickej analyzy     c 1m1
  Str 12 20 2hod B305 Matematika                p 1PCF

Viszus
  Pon 9 50 3hod F328 Matematika                p 1fm* 1fzp
  Pon 14 00 2hod III Parcialne diferencialne rovnice     c 4mma
  Str 14 00 2hod F328 Matematika                p 1fm* 1fzp
  Str 15 40 3hod F328 Matematika                c 1fm* 1fzp


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra numerických a optimalizačných metód
(KNOM)

Babusikova
  Pon 14 00 2hod M224 Praca s modernym softverom        p 4mna
  Uto 8 10 2hod M208 Matematicky software           c 3mef1
  Uto 9 50 1hod  H3 Metody num. mat. v meteorologii     c 4fmk
  Str 8 10 2hod F232 Metody num. mat. v meteorologii     p 4fmk
  Stv 8 10 2hod M208 Matematicky software           c 3mef2
  Stv 13 10 2hod F232 Standardne uzivatelske programy     c 3mme
  Stv 14 50 2hod F328 Stand.uz.prog. / Mat.softver       p 3mef* 3mme

Balint
  Uto 13 10 2hod VII Matematika                c 2MI1

Businska
  Uto 14 50 2hod M223 Metody ries. sustav s riedkymi maticami p 4mna
  Uto 16 30 2hod  XI Linearna algebra a geometria       c 1m1
  Str 13 10 2hod  IV Linearna algebra a geometria       c 1m2
  Stv 8 10 2hod F108 Teoria matic               p 2m1  2m2
  Stv 13 10 2hod F328 Linearna algebra a geometria       c 1m3

Gliviak
  Str 11 30 2hod b101 Vypoctova technika            c 1PCF
  Pia 11 30 2hod b101 Vypoctova technika            c 1PCF
  Pia 13 10 2hod b101 Vypoctova technika            c 1PCF
         KNOM Niektore aplikacie diskr.mat.      v 5mna
Hamala M.
  Stv 13 10 2hod M223 Optimalizacne metody           p 3itm
  Stv 14 50 2hod M223 Optimalizacne metody           c 3itm

Huta A.
  Pon 13 10 2hod M223 Teoria hier               p 3mng
  Pon 11 30 2hod  XI Poistna matematika            p 3mme 3mng
  Pon 14 50 2hod  XI Zaklady financnej a poistnej matematiky v 5M*  5PCF
  Str 16 30 2hod XII Financie a uctovnictvo          p 4mpm
  Stv 9 50 2hod  I Numericke metody             p 2mng1
  Stv 11 30 2hod XII Integral. transf. a spec. funkcie    p 4mna
  Stv 14 00 2hod  XI Numericke metody             c 2mng1
  Stv 16 30 2hod M223 Poistna matematika            c 3mme

Chocholaty
  Pon 9 50 2hod M228 Modelovanie fyz. procesov        v 5mna
  Pon 11 30 2hod M223 Diferencne metody riesenia DR      p 3mna
  Uto 13 10 2hod F108 Vybrane partie z numerickej matematiky  v 5M*
  Stv 9 50 3hod VIII Numericke metody             p 4mng
  Stv 12 20 1hod VIII Numericke metody             c 4mng

Kacur
  Pon 9 50 2hod M223 Variacne metody riesenia DR       p 3mna

Plesnik
  Str 8 10 2hod  XI Linearne programovanie a graf. algoritmy p 3mna 4mms
  Str 11 30 2hod M223 Optimalizacia na sietach         p 3mme
  Str 13 10 2hod M223 Optimalizacia na sietach         p 3mme

Spal
  Str 16 30 3hod  C3 Matematika                c 1PCF

Valkova
  Pon 8 10 3hod  A Numericka matematika           p 3iui 3ita 3i
  Pon 10 40 1hod VIII Numericka matematika           c 3itm
  Pon 11 30 1hod VIII Numericka matematika           c 3ita 3iui
  Pon 12 20 1hod  IX Numericka matematika           c 3ita
  Uto 9 00 2hod VII Numericke metody a algoritmy       p 4MI
  Uto 10 40 2hod M231 Aproximacia funkcii a ortog. pol.    v 5mna
  Uto 8 10 1hod VII Numericke metody a algoritmy       c 4FI  4MI
  Str 13 10 2hod b101 Vypoctova technika            c 1PCF
  Str 14 50 2hod b101 Vypoctova technika            c 1PCF


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra teórie pravdepodobnosti a matematickej štatistiky
(KTPMS)

Harman
  Str 18 10 2hod XII Pravdepodobnost a statistika       c 2mef2
  Stv 13 10 1hod  A Pravdepodobnost a statistika       c 2m2
  Stv 14 00 1hod  A Pravdepodobnost a statistika       c 2m1
  Stv 14 50 2hod  A Pravdepodobnost a statistika       c 2mef1

Jankova
  Pon 9 50 2hod  XI Matematicka statistika          p 3mng
  Uto 9 50 2hod  XI Matematicka statistika          p 3mng
  Stv 9 50 2hod  X Sekvencne metody             p 4mps
       2hod   Pravdepodobnost a statistika       p 4PCF
       2hod   Pravdepodobnost a statistika       c 4PCF

Kalas J.
  Uto 8 10 2hod  XI Teoria pravdepodobnosti         p 3mps
  Stv 8 10 2hod  X Markovovske retazce           p 4mps
  Stv 11 30 2hod  A Pravdepodobnost a statistika       p 1m1  1m2  1m

Lamos
  Stv 13 10 2hod  X Pravdepodobnostne modely         p 5mpm
  Stv 14 50 2hod  X Poistna matematika            p 3mpm

Mikulecky
  Stv 13 10 2hod XII Aplikacie mat. stat. v medicine     p 5mps

Mizera
  Uto 9 50 2hod  C Ekonometria               p 3mef* 3mer 3m
  Uto 11 30 2hod  XI Pocitacova statistika          p 3mps
  Uto 15 40 2hod M216 Pocitacova statistika          p 4mps

Nather
  Pon 11 30 2hod  X Pravdepodobnost a statistika       p 2fmf 2fmg
  Pon 16 30 2hod  A Pravdepodobnost a statistika       p 4M*
  Str 16 30 2hod  XI Pravdepodobnost a statistika       c 4MF1

Pastor
  Pon 8 10 1hod M216 Demograf. statistika           c 3PCF
  Pon 11 30 2hod M216 Demograf. statistika           p 3PCF
  Str 11 30 2hod XII Analyza casovych radov          p 3mng
  Str 14 50 2hod XII Mikroekonomicke modely          p 3mme 4mpm
  Uto 17 20 2hod   Pravdepodobnost a statistika       c 4PCF

Pazman
  Pon 11 30 2hod  C Pravdepodobnost a statistika       p 2m1  2m2  2m
  Stv 11 30 2hod  X Regresne modely             p 4mps

Potocky
  Pon 8 10 2hod XII Financna matematika           p 3mpm
  Pon 9 50 2hod  X Viacrozmerne stat. analyzy        p 4mps
  Stv 8 10 2hod  XI Matematicka statistika          p 3mps
  Stv 11 30 2hod  IX Matematicka statistika          p 3mps

Rublik
  Stv 14 50 2hod XII Seminar z mat.statistiky         s 5mps

Stano
  Str 13 10 1hod VIII Pravdepodobnost a statistika       c 1mef2
  Str 14 00 1hod  IX Pravdepodobnost a statistika       c 1mef1
  Str 16 30 2hod  F2 Pravdepodobnost a statistika       c 1mng1
  Stv 13 10 1hod  XI Pravdepodobnost a statistika       c 1m1
  Stv 15 40 1hod  F1 Pravdepodobnost a statistika       c 1m2
  Stv 16 30 1hod  F1 Pravdepodobnost a statistika       c 1m3

Stehlik
  Uto 12 20 2hod F328 Pravdepodobnost a statistika       c 4MI
  Uto 17 20 2hod VIII Pravdepodobnost a statistika       c 4MF2
  Stv 11 30 2hod  F1 Pravdepodobnost a statistika       c 4MD  4MT

Stulajter
  Uto 11 30 2hod M216 Nahodne procesy             p 4mps
  Uto 9 50 2hod M216 Statistika nahodnych procesov      p 5mps

Wimmer
  Uto 8 10 2hod M216 Nahodne procesy             p 5mps


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra základov matematiky a didaktiky matematiky
(KZDM)

Bahno
  Str 7 20 2hod b304 Matematika                c 1PCF
  Stv 11 30 1hod M120 Didakticky sem. zo skol. mat.      s 2Mf1
  Stv 12 20 1hod VII Didakticky sem. zo skol. mat.      s 2MD


Balintova
  Pon 11 30 1hod  C2 Didakticky sem. zo skol. informatiky   c 1PCF
  Uto 8 10 1hod G203 Didakticky sem. zo skol. informatiky   c 1PCF
  Uto 14 50 2hod B301 Matematika                c 1PCF

Bednarova
  Str 13 10 1hod  C1 Didakticky sem. zo skol. mat.      s 1PCF
  Str 14 50 2hod  XI Matematika                c 1MT1
  Stv 10 40 1hod M120 Didakticky sem. zo skol. mat.      s 1MD
  Stv 11 30 2hod III Matematika                c 1MT1

Berekova
  Uto 9 00 2hod KZDM Seminar z matematiky           s 4PCF
  Uto 10 40 1hod b404 Didaktika matematiky           p 3PCF
  Uto 14 50 2hod  C3 Didaktika matematiky           c 4PCF
  Str 17 20 1hod b446 Didaktika matematiky           c 3PCF
  Stv 10 40 1hod b303 Didaktika matematiky           c 3PCF

Cernek
  Pon 14 00 2hod VII Matematika                p 2FI  2Mf*
  Pon 15 40 2hod VII Matematika                c 2FI  2Mf1

Formankova
  Stv 8 10 2hod M120 Matematicka analyza           c 2MD
  Stv 10 40 1hod b302 Didakticky sem. zo skol. mat.      s 2PCF

Frkova
  Stv 14 50 1hod  V Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2MI1
  Stv 15 40 1hod  V Didakticky sem. zo skol. mat.      s 2Mf2

Gregorickova
  Str 16 30 3hod b404 Matematika                c 1PCF

Hecht
  Uto 16 30 2hod b302 Matematika                c 2PCF
  Stv 7 20 2hod b301 Matematika                p 2PCF

Hejny
  Pon 13 10 2hod  XI Diagnostika mat.ved.ziaka        v 5M*

Jodas
  Str 11 30 1hod  F1 Didaktika matematiky           c 3MI1
  Str 12 20 1hod  F1 Didaktika matematiky           c 3MI1
  Str 14 00 2hod  F1 Vybrane partie z metodiky matematiky   v 5M*  5PCF
  Str 16 30 1hod b302 Didakticky sem. zo skol. mat.      s 2PCF

Kostyrko
  Pon 10 40 2hod b446 Matematika                p 2PCF
  Str 14 50 2hod  VI Seminar z matematiky           s 4M*  4PCF

Krallova
  Pon 8 10 2hod  C3 Didaktika matematiky           c 4PCF
  Pon 12 20 1hod  C1 Didaktika matematiky           c 3PCF
  Pon 13 10 2hod  C1 Didaktika matematiky           c 4PCF
  Uto 8 10 1hod b304 Didaktika matematiky           c 3PCF
  Str 9 00 1hod F247 Didaktika matematiky           c 3MT2

Kupkova
  Uto 10 40 2hod  IX Didaktika matematiky           c 4MT
  Uto 13 10 1hod  B Didaktika matematiky           p 3MI1 3MT*
  Uto 14 00 1hod  IV Didaktika matematiky           c 3MT1
  Str 13 10 2hod G203 Didaktika matematiky           c 4PCF
  Stv 11 30 2hod  C Didaktika matematiky           c 4MI

Neubrunnova
  Str 9 50 2hod F328 Matematicka analyza           p 2MI1 2MT1
  Str 11 30 2hod VII Matematicka analyza           c 2MT1

Petrasova
  Stv 14 50 1hod  C Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2MT1
  Stv 15 40 1hod  C Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2MT1

Riecan
  Pon 13 10 2hod  IX Vybrane kapitoly z teorie integralu   v 5M*

Rosa
  Uto 8 10 2hod  VI Matematika                p 1FI  1FM  1M
  Uto 13 10 2hod  C Hodnotenie a klasifikacia ako sucast ... v 5M*  5PCF
  Str 8 10 2hod VII Matematika                p 1FI  1FM  1M

Sevcova
  Pon 17 20 2hod b446 Matematika                c 2PCF
  Uto 7 20 2hod b301 Matematika                c 2PCF
  Uto 9 00 2hod  IX Aplikacie deskriptivnej geometrie    c 3MD
  Uto 11 30 2hod F109 Zobrazovacie metody           c 1MD

Trencansky
  Uto 17 20 2hod  V Didaktika deskriptivnej geometrie    c 4MD
  Stv 14 50 2hod M120 Aplikacie deskriptivnej geometrie    p 3MD
  Stv 16 30 1hod M120 Didaktika deskriptivnej geometrie    p 3MD
  Stv 17 20 1hod M120 Didaktika deskriptivnej geometrie    c 3MD

Uhercikova
  Uto 11 30 2hod  C Didaktika matematiky           c 4MF1
  Uto 13 10 1hod  IV Didaktika matematiky           p 3MD  3Mf
  Uto 15 40 1hod F328 Didaktika matematiky           c 3Mf
  Uto 16 30 1hod  C Didaktika matematiky           c 3MD
  Str 13 10 2hod III Didaktika matematiky           c 4MD  4MF2

Visnovska
  Pon 11 30 2hod  F1 Matematicka analyza           c 2Mf1 2Mf2
  Str 18 10 1hod III Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1FM  1MT1

Zabka J.
  Uto 11 30 1hod  V Didakticky sem. zo skol. mat.      s 1MI1
  Uto 12 20 1hod VII Didakticky sem. zo skol. mat.      s 1MI2
  Str 16 30 2hod  C Matematicka analyza           c 2MI1

Zatko J.
  Pon 9 50 1hod G203 Didakticky sem. zo skol. mat.      s 2PCF
  Uto 10 40 2hod b446 Matematicka analyza           c 2PCF
  Uto 14 50 1hod  IX Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2MI1

Zavadova
  Pon 8 10 1hod b446 Didakticky sem. zo skol. mat.      s 1PCF
  Pon 9 00 2hod VIII Matematika                c 1FI  1FM
  Uto 14 50 2hod F109 Matematika                c 1MF1
  Str 12 20 1hod F247 Didakticky sem. zo skol. mat.      s 1MF1
  Stv 8 10 1hod III Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1FM  1MT1


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra informatiky
(KI)

Bebjak
  Str 11 30 2hod M217 Relacne a logicke databazy        c 3bi  4ips
  Str 16 30 3hod  I Databazove systemy            p 4mim
  Str 19 00 1hod  I Projekt                 s 4mim

Bezakova
  Str 14 50 1hod F108 Formalne jazyky a automaty        c 2i2

Cervenka
  Pon 8 10 2hod  IV Objektove softverove inzinierstvo    p 4ips 5ips
  Pon 9 50 1hod  IV Objektove softverove inzinierstvo    c 4ips 5ips

Graus
  Stv 8 10 1hod  C Zaklady teorie programovania       c 2i1
  Stv 13 10 1hod  IV Zaklady teorie programovania       c 2i4
  Stv 14 00 1hod  IV Zaklady teorie programovania       c 2i2
  Stv 15 40 1hod VII Zaklady teorie programovania       c 2i3

Hambalkova
  Pon 11 30 2hod  B Operacne systemy             p 2i*
  Uto 14 50 2hod VIII Systemove programovanie         p 3mim
  Uto 16 30 1hod VIII Projekt                 s 4mim
  Stv 11 30 2hod  B Operacne systemy             p 2i*  2bi

Chladny
  Str 11 30 1hod  XI Diskretna matematika           c 1i4
  Str 14 00 1hod  V Diskretna matematika           c 1i5
  Str 14 50 1hod  V Diskretna matematika           c 1i6
  Str 15 40 1hod  V Diskretna matematika           c 1i2
  Str 16 30 1hod F108 Diskretna matematika           c 1i1

Mederly Pavol
  Pon 16 30 1hod  VI Kompilatory               c 3bi
  Str 16 30 1hod  II Kompilatory               c 4ips

Mrazik
  Uto 9 00 2hod  IV Navrh a architektura objekt. systemov  p 4ips 5ips
  Uto 14 50 3hod  A SMALLTALK                p 2i*  2bi  4i
  Uto 17 20 1hod  A SMALLTALK                c 2i*  2bi  4i

Neurath
  Uto 10 40 1hod  IV Navrh a architektura objekt. systemov  c 4ips 5ips

Olejar
  Pon 9 00 3hod  B Kombinatoricka analyza          p 2i*
  Pon 14 00 2hod  II Teoria kodovania a kryptologia      p 3itm 4itm
  Str 9 50 2hod  V Teoria kodovania a kryptologia      p 3itm 4itm

Ostertag
  Str 9 50 2hod  A Principy pocitacov            p 1i*  1bi
  Str 14 50 2hod  C Programovanie              p 3bi  1m**
  Str 16 30 2hod  A OOP                   v 4m*


Paal
  Str 12 20 1hod  XI Formalne jazyky a automaty        c 2i4
  Stv 13 10 1hod III Formalne jazyky a automaty        c 2i3

Pastorova
  Uto 14 50 2hod  X Vypoctova technika            s 1MT1
  Str 9 00 2hod  II Vypoctova technika            c 1MD
  Stv 9 00 1hod  C Vypoctova technika            p 1FM  1MD  1M
  Stv 9 50 2hod M217 Vypoctova technika            s 1MT1
  Stv 11 30 2hod  II Vypoctova technika            c 1MF1 1MF2

Privara
  Str 15 40 3hod  B Zaklady teorie programovania       p 2i*  2bi
  Stv 14 00 3hod  KI Formalne specifikacie          p 3itp 4itp
  Stv 16 30 1hod  KI Formalne specifikacie          c 3itp 4itp

Prochazka
  Str 8 10 2hod  V Symbolicke vypocty            p 3itm 4ips 4i
  Stv 8 10 1hod  V Symbolicke vypocty            p 3itm 4ips 4i
  Stv 9 00 1hod  V Symbolicke vypocty            c 3itm 4ips 4i

Ricanyova
  Stv 8 10 2hod F109 Programovanie              c 1m1  1m2  1m
  Str 9 50 2hod VII OOP              c 4mef


Rovan
  Pon 11 30 2hod XII Vybrane partie z TJ           v 4ita, 4itm
  Str 8 10 3hod  B Formalne jazyky a automaty        p 2i*  2bi
  Str 12 20 1hod F109 Formalne jazyky a automaty        c 2i1
  Stv 8 10 2hod F109 Vybrane partie z TJ           v 4ita, 4itm

Skoviera
  Pon 11 30 4hod  KI Kombinatoricke struktury         v 4itm
  Pon 14 50 2hod  A Prehlad informatiky           p 2i*

Stanek M.
  Stv 9 50 3hod  IV Vypoctova zlozitost           p 3itm 4itm

Sturc
  Uto 12 20 3hod  IX Relacne a logicke databazy        p 3bi  4ips
  Str 9 00 3hod  IV Kompilatory               p 3bi  4ips
  Str 14 50 2hod III Diplomovy seminar            s 4ips

Suster
  Pon 11 30 2hod F109 Diskretna matematika           p 1FI  1MI*
  Uto 10 40 2hod F328 Teoria programovania           p 4FI  4MI
  Stv 12 20 2hod F109 Diskretna matematika           c 1MI2
  Stv 14 00 2hod f196 Diskretna matematika           c 1FI  1MI1

Toman
  Uto 11 30 2hod  IV Vybrane partie z logiky         p 3itm 4itm
  Uto 14 00 2hod  KI Pravdepodob. metody           v 4itm
  Str 8 10 2hod  A Diskretna matematika           p 1i*  1bi
  Str 11 30 2hod  V Vybrane partie z logiky         p 3itm 4itm
  Str 14 50 2hod  IV Diplomovy seminar            s 4ita 4itm
  Str 16 30 2hod  KI Pravdepodobnostne metody         v 4itm
  Stv 9 00 1hod III Diskretna matematika           c 1i3

Vrto
  Uto 14 50 3hod  IV VLSI vypocty               p 3ita 4ips 4i


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra počítačovej grafiky a spracovania obrazu
(KPGSO)

Cibulka P.
  Pon 14 00 2hod  H6 Pocitacova grafika            c 2m1
  Uto 18 10 2hod  H6 Pocitacova grafika            c 2m2
  Pia 10 40 2hod  II Desktop publishing            p 4ipg 5ipg

Cernekova
  Pon 8 10 2hod  H6 Uzivatelsky matemat. a ekonom. software c 3mng
  Stv 14 50 2hod  H3 Pocitacova grafika            c 3mpg
  Pia 9 50 2hod  H6 Pocitacova grafika            p 2m1  2m2

Czanner
  Pon 8 10 2hod  VI Pocitacova grafika            p 4mng
  Str 8 10 2hod  IX Uzivatelsky matemat. a ekonom. software p 2mng1 3mng
  Stv 8 10 2hod  H6 Uzivatelsky matemat. a ekonom. software c 2mng1
  Pia 8 10 2hod  H6 Uzivatelsky matemat. a ekonom. software c 3mng

Ferko A.
  Uto 9 50 2hod XII Pocitacova grafika            p 3mpg
  Uto 11 30 2hod XII Pocitacova grafika            p 3ipg 3mmpg 4i
  Str 8 10 2hod  C Pocitacova grafika            p 2m1  2m2  2m
  Stv 9 50 2hod  XI Diplomovy seminar            s 4ipg 5ipg 5m
  Stv 11 30 2hod  XI Seminar z PG               s 3mpg 4ipg 5i
  Pia 12 20 2hod  II Multimedia                p 3mpg 4ipg 4m

Ftacnik M.
  Str 16 30 2hod  VI Rozpoznavanie obrazcov          v 4ipg 4mpg 5i
  Str 18 10 2hod  VI Pocitacove videnie            p 4iui 5iui 4i

Hamala T.
  Pon 8 10 2hod III Programovanie CAD systemov        p 4ipg 4mpg 5m

Hladuvka
  Pon 8 10 2hod  II Spracovanie obrazu            p 4ipg 5ipg 5m

Jankovic
  Pon 11 30 2hod  I Formalne zaklady informatiky       p 5mng
  Uto 11 30 2hod  I Formalne zaklady informatiky       p 5mng

Kotrec
  Pia 9 00 2hod  II Open GL                 p 4ipg 4mpg 5i

Knor
  Pon 14 50 1hod  B Uvod do diskretnej matematiky      c 1m1
  Pon 15 40 2hod  B Uvod do diskretnej matematiky      p 1m1  1m2  1m
  Pon 17 20 1hod  B Uvod do diskretnej matematiky      c 1m2
  Pon 18 10 1hod  B Uvod do diskretnej matematiky      c 1m3

Kuklisova
  Uto 13 10 1hod F247 Linearna algebra a geometria       c 1mng1

Kys
  Uto 13 10 2hod VIII Grafy a ich aplikacie          v 5MT  5PCF
       2hod   Vypoctova technika            p 1PCF
       1hod   Vypoctova technika            c 1PCF

Polec
  Pon 14 00 2hod  V Kompresia dat              p 4ipg 5ipg 5m

Stanek
  Pon 11 30 2hod  H3 Pocitacova grafika            c 4mng
  Pon 14 00 2hod  H3 Pocitacova grafika            c 3mpg

Zimanyi
  Uto 18 10 2hod  H3 Pocitacova grafika 3D          c 3mmpg 3mpg 4i
  Str 9 50 2hod  H3 Pocitacova grafika 3D          c 3ipg
  Str 11 30 2hod  H3 Pocitacova grafika 3D          c 4ipg


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra vyučovania informatiky
(KVI)

Baranovic
  Uto 8 10 2hod T66 Programovanie              c 1mef2

Blaho
  Uto 9 50 2hod  A Programovanie              p 1i*  1bi
  Uto 13 10 2hod  II Programovanie              c 1i2
  Str 8 10 1hod  II Diplomovy seminar z informatiky     s 4FI  4MI
  Str 13 10 2hod XII Programovanie              c 1m3
  Stv 9 50 2hod  VI Didaktika programovania         p iDPS 3FI  3M
  Stv 15 40 2hod  IV Didaktika informatiky na ZS       c 2FI  2MI1

Hrusecky
  STR 8 10 2hod T65 Programovanie              c 1i4

Chlebikova
  Uto 13 10 1hod  H6 Rocnikovy projekt            s 2i1
  Uto 14 00 1hod  H6 Rocnikovy projekt            s 2i2
  Str 8 10 2hod  H6 Seminar zo zaklad. soft.         s 1MI2
  Str 14 00 2hod T65 Programovanie              c 1i1
  Stv 11 30 2hod  H6 Seminar zo zaklad. soft.         s 1FI  1MI1

Jaska
  Pon 17 20 3hod  H6 Java                   v 3i*  4i*  5i
  Str 18 10 2hod M217 Rocnikovy projekt            s 2i3  2i4

Jaskova
  Pon 15 40 2hod  H6 Tvorba pedagogickeho software      p 3FI  3MI1
  Str 14 50 2hod T66 OOP a Windows              p 2FI  2MI1
  Str 16 30 2hod   Pouzitie videokonferencii vo vzdelavani v 4FI  4MI
  Stv 9 50 2hod  H6 OOP a Windows              p 2FI  2MI1
  Stv 11 30 2hod T66 Programovanie              c 1i6

Kalas I.
  Uto 14 50 2hod  VI Didaktika informatiky          p 5MI  iDPS
  Uto 16 30 2hod  VI Didaktika informatiky          c 5MI  iDPS
  Stv 15 40 2hod T65 Didaktika informatiky na ZS       c 2FI  2MI1

Kleskenova
  Uto 8 10 2hod  B Programovanie              c 1i5

Kubincova
  Uto 9 50 2hod F109 Programovanie              p 1FI  1MI*
  Str 9 50 2hod T66 Principy databaz             p 4FI  4MI
  Str 16 30 2hod  IX Algoritmy pre molekularnu biologiu    v 4FI  4MI
  Stv 9 50 2hod T65 Programovanie              c 1MI1

Pardubska
  Uto 14 00 2hod T66 Zaklady teoretickej informatiky     c 3FI  3MI1
  Str 14 00 3hod  I Teoria zlozitosti            p 4mim
  Stv 11 30 3hod  I Navrh a analyza algoritmov        p 2FI  2MI1
  Stv 15 40 3hod  I Zaklady teoretickej informatiky     p 3FI  3MI1

Salanci
  Uto 15 40 2hod  H6 Principy databaz              4FI  4MI
  Stv 8 10 2hod  A Programovanie              p 1m1  1m2  1m

Tomcsanyi
  Pon 13 10 2hod F328 Systemove programovanie         p iDPS 3FI  3M
  Pon 14 50 1hod F328 Systemove programovanie         c iDPS 3FI  3M

Tomcsanyiova
  Str 9 50 2hod T65 Didaktika informatiky na ZS       c iDPS
  Stv 8 10 2hod T66 Programovanie              c 1FI  1MI2
  Stv 9 50 2hod T66 Programovanie              c 1MI1
  Stv 15 40 2hod T66 Didaktika informatiky na ZS       c 2FI  2MI1

Wagner
  Str 17 20 2hod  II Sprava VL                p 5MI

Winczer
  Pon 8 10 2hod F328 Navrh a analyza algoritmov        c 2MI1
  Pon 11 30 2hod VII Navrh a analyza algoritmov        c 2FI  2MI1
  Stv 11 30 2hod T65 Programovanie              c 1i3
  Str 11 30 2hod  IV Socialne aspekty IT           p 5MI
  Str 13 10 2hod  IX Didakticky sem. zo skol. informatiky   s iDPS

Zimanova
  Uto 15 40 2hod  V Programovanie              c 1m2
  Str 9 50 2hod VIII Programovanie              c 1m1
  Str 14 50 2hod f196 Programovanie              c 1mng1
  Pon 14 00 2hod T66 Programovanie              c 1bm  1mef1


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Ústav aplikovanej matematiky
(UAM)

Brunovsky
  Stv 9 50 2hod F328 Mikroekonomia              p 3mef* 3mem
  Pia 13 10 2hod  C Mikroekonomia              p 3mef* 3mem

Filo
  Uto 8 10 1hod M201 Klasicke metody riesenia DR       p 3mna
  Uto 9 00 1hod M201 Klasicke metody riesenia DR       c 3mna
  Str 16 30 2hod III Modely prudenia tekutin         p 4mmm

Halicka
  Uto 9 50 2hod  VI Optimalne riadenie            p 4mef
  Str 13 10 2hod  X Dynamicke programovanie         v 4mna 5mma

Chlebik
  Pon 10 40 4hod F108 Matematicka analyza           p 1bm  1me*
  Uto 9 50 2hod III Realna analyza              p 3mma
  Uto 14 50 2hod  C Vybrane partie z matematickej analyzy  p 3mef1 3mef2

Kodnar
  Pon 8 10 2hod  I Mechanika kontinua            p 4mmm
  Pon 12 20 2hod M201 Matematicke modely mechaniky       p 5mma 5mmm

Kollar M.
  Uto 11 30 2hod T66 Diferencialny pocet           c 1mef2
  Uto 16 30 2hod F108 Diferencialny pocet           c 1mef2


Kordos
  Uto 8 10 2hod  C Diferencialny pocet           c 1mef1
  Uto 11 30 2hod T65 Diferencialny pocet           c 1mef1

Krajcovic
  Uto 15 40 2hod  B Maticovy pocet              c 2mef1
  Uto 17 20 2hod  B Maticovy pocet              c 2mef2
  Str 9 50 2hod III Linearne programovanie          p 2mng1
  Str 13 10 2hod  C Teoria matic               p 2bm  2mef1 2m
  Stv 14 00 2hod F108 Linearna algebra a geometria       c 1mef1
  Stv 15 40 2hod F247 Linearna algebra a geometria       c 1mef2

Luptacik
  Pia 9 50 2hod  C Ekonomicka teoria            p 2me* 3mem 3m
  Pia 11 30 2hod  C Ekonomicka teoria            p 2me* 3mem 3m

Quittner
  Uto 10 40 2hod  II Variacne metody             p 4mma
  Uto 12 20 1hod  II Variacne metody             c 4mma
  Uto 14 00 2hod f132 Matematicka fyzika            p 3ftf
  Stv 9 50 2hod f125 Matematicka fyzika            p 3ftf

Revallo M.
  Uto 16 30 2hod F109 Parcialne diferencialne rovnice     c 3mef2
  Stv 16 30 2hod VII Parcialne diferencialne rovnice     c 3mef1

Slodicka
  Pon 14 00 2hod M201 Metoda konecnych prvkov         p 4mna

Sevcovic
  Pon 17 20 2hod  C Diferencialny a integralny pocet     c 2mef1
  Stv 8 10 2hod VII Riesenie nelinearnych systemov      p 4mna
  Stv 9 50 1hod VII Riesenie nelinearnych systemov      c 4mna
  Stv 11 30 2hod F328 Parcialne diferencialne rovnice     p 3mef1 3mef2
  Pon 13 10 2hod  IV Diferencialny a integralny pocet     c 2mef1


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Ústav informatiky
(UI)

Benko
  Pon 12 20 2hod  UI Jazykove zdroje             s 4iui

Benuskova
  Pon 17 20 2hod VII Neuropocitanie              v 4fmf 4iui
  Pon    2hod  UI Neuropocitanie              c 4iui

Borovansky
  Pon 12 20 4 hod UI Programovanie v PROLOGu         v 4iui 5iui

Gruska J.
  Pon 16.30 2hod  UI Kvantova teoria informatiky       v 4iui 5iui

Gruska D.
  Uto 14 00 3hod  UI Modely konkurentnych systemov      p 3itp 4itp
  Uto 16 30 1hod  UI Modely konkurentnych systemov      c 3itp 4itp
  Stv 14 00 3hod F109 Uvod do paralelneho programovania    p 3ita 4ita
  Stv 16 30 1hod F109 Uvod do paralelneho programovania    c 3ita 4ita
  Stv 17 20 1hod  IV Uvod do paralelneho programovania    c 3ita
  Stv 18 10 1hod  IV Uvod do paralelneho programovania    c 3ita

Guller
  Uto 11 30 2hod  A Logika pre informatikov         p 1i*  1bi
  Uto 14 00 2hod  UI Logicke programovanie          v 4iui
  Uto 15 40 2hod  UI Logicke programovanie          c 4iui

Habdak
  Uto 9 00 3hod  I Uvod do UI                p 3bi 3iui 4iui
  Uto 11 30 1hod VII Uvod do UI                c 4iui
  Uto 13 10 1hod  I Uvod do UI                c 3bi 3iui
  Str 10 40 1hod  I Metody riesenia problemov UI       c 4iui

Jajcayova
  Str 8 10 3hod  I Metody riesenia problemov v UI      p 4iui

Komara

Kravcik
  Stv 12 20 2hod  UI Vyhladavanie informacii         v 4iui
  Stv 16 30 2hod  II UNIX                   p 5mim 4ips 5i

Lucny
  Str 13 10 2hod  II Multiagentove systemy          p 4iui 5iui

Popper
  Uto 15 40 2hod  I Expertne systemy             p 3iui 4iui
  Uto 17 20 2hod  I Databazy v medicine           v 4fmf
  Uto    2hod  UI Vybrane kapitoly z medic. inf.      v 4iui

Petrovic
  Stv 9 50 4hod  UI LISP pre pokrocilych           v 4iui 5iui

Rohalova
  Pon 13 10 3hod  I Neuronove siete             p 3iui 4iui

Ruzicka P.
  Stv 9 50 3hod F109 Efektivne paralel. algoritmy       p 3ita 4ita

Sefranek
  Uto 14 00 2hod  I Seminar z UI               s 3iui 4iui 5i
  Uto 17 20 2hod  IV Kognitivne vedy             v 3iui 4iui 5i
  Str 14 50 2hod  II Diplomovy seminar            s 4iui
  Stv 8 10 2hod  I Vypoctova lingvistika          p 4iui

Takac
  Str 10 40 1hod  I Metody riesenia problemov v UI      c 3iui 4iui 5i

Vittek
  Stv 17 20 1hod III Programovanie s obmedzeniami       c 4iui 5iui

Voda
  Str 10 40 2hod  B Zakladne programovacie paradigmy     p 2i*  2bi


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Výpočtové centrum
(VC)

Birova
  Pon 12 20 2hod M208 Databazy                 c 3mef1
  Pon 14 00 2hod M208 Databazy                 c 3mef2 3mme

Mederly Peter
  Uto 17 20 3hod  C Distribuovane systemy          p 3ita 4ita


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Astronomický ústav
(AU)

Dzifcakova
  Uto 9 00 1hod F112 Zaklady astronomie a astrofyziky     c 3faa
  Uto 11 30 3hod F112 Zaklady astronomie a astrofyziky     p 3faa
  Str 8 10 3hod F112 Teoreticka astrofyzika          p 3faa 4faa
  Str 10 40 2hod F112 Teoreticka astrofyzika          c 3faa 4faa

Gajdos S.
  Stv 13 10 2hod  T3 Vypoctova technika v astronomii     c 3faa

Hajdukova
  Uto 13 10 1hod  F1 Meteorologia a astronomia        p 4FI  4MF*
  Uto 14 00 1hod  F1 Meteorologia a astronomia        c 4FI  4MF*
  Stv 11 30 2hod F112 Seminar                 s 4faa 5faa

Klacka
  Pon 8 10 3hod F232 Galakticka a mimogalakticka astronomia  p 4faa
  Stv 8 10 2hod F112 Galakticka a mimogalakticka astronomia  c 4faa
  Stv 9 50 2hod F112 Numericke metody v astronomii      p 3faa
  Pia 9 50 1hod F112 Numericke metody v astronomii      c 3faa

Palus
  Pon 13 10 2hod F112 Kozmicka elektrodynamika         p 4faa
  Uto 9 50 2hod F112 Fyzika Slnka               p 4faa
  Pia 13 10 3hod F112 Laboratorne prace            l 4faa

Sersen
  Pon 10 40 1hod F112 Kozmicka elektrodynamika         c 4faa
  Str 13 10 2hod F112 Astrofyzika vysokych energii       v 4faa 5faa
  Stv 14 50 1hod F112 Vypoctova technika v astronomii     p 3faa

Zigo
  Uto 14 50 2hod F112 Astronomicke pristroje          p 3faa

Ziznovsky
  Pia 10 40 2hod F112 Premenne hviezdy             c 4faa 5faa


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra biofyziky a chemickej fyziky
(KBCHF)

Babincova
  Pon 9 00 2hod KBF Uvod do biologie             p 3fbf 3fzp
  Pon 15 40 3hod F113 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l 1fmf1
  Uto 8 10 2hod F232 Uvod do biologie             p 3fbf 3fzp
  Uto 11 30 3hod F113 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l 1fmf1

Babinec
  Pon 10 40 3hod KBF Spec. prakt. z exp. metod        c 4fbf

Duricova
  Pon 11 30 2hod MLC Ligandove metody vo fyziologii      p 4fmf
  Pon 13 10 1hod MLC Ligandove metody vo fyziologii      c 4fmf

Haverlik
  Stv 8 10 2hod KBF Databazy v medicine           v 4fmf
  Stv 9 50 2hod F232 Odborny seminar             s 4fbf
  Stv 11 30 2hod  V Odborny seminar             s 4fmf
  Stv 15 40 1hod  XI Programovanie              p 2fmf 3fmf

Hianik
  Str 14 00 2hod F232 Biofyzika membran            p 4fbf
  Stv 14 00 2hod F247 Molekulova biofyzika           p 3fbf 3fmf

Hubac
  Pon 14 00 2hod F232 Kvantova teoria             p 4fbf
  Uto 14 00 2hod F232 Kvantova teoria             c 4fbf

Hubka
  Uto 15 40 2hod KBF Reologia biologickych tekutin      v 4fmf

Chorvat
  Uto 8 10 2hod MLC Fyzikalne polia v biolog. organizmoch  v 4fmf
  Uto 9 50 2hod MLC Experimentalne metody lek.fyz.      p 4fmf
  Uto 14 00 2hod MLC Medicinska biofyzika           p 4fmf
  Str 8 10 4hod MLC Kvalitativne met. v medicine       p 5fmf
  Str 11 30 2hod KBF Molekulove a bunk. mechanizmy      v 4fbf

Chorvat ml.
  Uto 11 30 2hod MLC Metody spracovania biosignalov      c 4fmf
  Str 9 50 2hod XII Metody spracovania biosignalov      p 4fmf
  Stv 9 50 2hod MLC Metody spracovania biosignalov      p 4fmf

Kozlikova
  Pon 9 50 2hod   Aplikacie mat. stat. v medicine     v 4fmf

Kvasnicka
  Uto 9 50 2hod KBF Spracovanie dat             c 5fbf
  Uto 11 30 3hod  T3 Spracovanie dat             c 5fbf
  Uto 15 40 1hod F232 Statisticke spracovanie exp. udajov   p 4fbf
  Uto 16 30 1hod F232 Statisticke spracovanie exp. udajov   c 4fbf
  Str 11 30 2hod III Termodynamika              c 3fmf
  Str 15 40 2hod KBF Nerovnovazna termodynamika        v 3fzp 4fbf
  Stv 8 10 2hod F328 Termodynamika              p 3fmf
  Stv 9 50 2hod XII Termodynamika              p 3fmf

Mach
  Str 8 10 2hod KBF Fyzikalna chemia             v 4fmf
  Stv 8 10 2hod F232 Elektrochemia              p 3fbf

Mateasik
  Pon 15 40 3hod MLC Zaklady prace s PC            c 3fmf
  Str 11 30 3hod MLC Spec. prakt. z exp. metod        c 4fmf
  Stv 16 30 3hod MLC Zaklady prace s PC            c 3fmf

Richterova
  Pon 10 40 2hod F232 Kvantova teoria             p 3fbf
  Pon 15 40 3hod F114 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l 1fmf1
  Uto 11 30 3hod F114 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l 1fmf1
  Str 11 30 2hod F232 Kvantova teoria             c 3fbf

Rybar P.
  Uto 15 40 2hod  T3 Navrh aplikacnych programov       c 3fbf

Sikurova
  Uto 9 50 2hod F232 Elektronova spektroskopia molekul    p 3fzp 4fbf
  Uto 11 30 1hod F232 Elektronova spektroskopia molekul    c 3fzp 4fbf
  Stv 8 10 5hod F247 Diplomovy seminar            s 5fbf 5fmf

Urban J.
  Pon 14 00 3hod F247 Zaklady organickej chemie        p 3fbf
  Uto 11 30 2hod KBF Odborny seminar             s 3fbf
  Str 9 50 2hod KBF Atomove a molekulove zrazky       p 4fbf
  Stv 9 50 2hod KBF Pocitacova simulacia kvapalin      p 3fbf
  Stv 11 30 2hod KBF Pocitacova simulacia kvapalin      c 3fbf

Ziegler
  Uto 9 50 2hod F350 Zaklady elektroniky           c 3fbf
  Uto 16 30 2hod F350 Zaklady elektroniky           c 3fmf
  Str 8 10 4hod  X Zaklady elektroniky           p 3fbf 3fmf
  Stv 11 30 2hod F350 Zaklady elektroniky           c 3fmf


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra fyziky plazmy
(KFP)

Brezna
  Uto 9 50 2hod f51 Ziarenie plazmy             p 4fp

Cervenan
  Pon 10 40 2hod f51 Elektronova optika a hmotnostna spektr. v 4fp

Chorvatova
  Uto 8 10 2hod f51 Molekulova spektroskopia         v 4fbf
  Uto 11 30 2hod f51 Spektroskopia zloz. molekul       v 4fp
  Str 8 10 3hod F113 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l 1f1
  Str 10 40 3hod F113 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l 1f2

Foltin
  Pon 9 50 2hod c301 Fyzika                  c 1PCF
  Uto 16 30 3hod F113 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l 1f4
  Pia 13 10 3hod F113 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l 1f2

Hajossy
  Uto 13 10 4hod KFP Praktikum z fyziky plazmy        l 4fp
  Pia 8 10 3hod f51 Kinetika a termodynamika plazmy     p 4fe  4fg  4f

Kosinar
  Uto 13 10 1hod  C2 Vyberovy seminar z fyziky        p 1PCF
  Uto 14 00 1hod  C2 Vyberovy seminar z fyziky        c 1PCF

Lukac P.
  Stv 8 10 3hod f51 Vakuova fyzika              p 3fe  3fp
  Stv 14 00 1hod  F1 Smery fyzikalneho vyskumu        p 2f1  2f2  2f
  Pia 9 00 2hod  F1 Fyzika                  p 1PCF
  Pia 11 30 3hod f51 Dynamika prudiacich plynov        p 3fzp

Luknarova
  Str 16 30 1hod c401 Zaklady fyz. uc. prir. predm.      v 1PCF
  Str 17 20 2hod c401 Zaklady fyz. uc. prir. predm.      c 1PCF

Mark
  Pia 14 00 2hod f51 Fyzika klastrov             v 4fp

Matejcik
  Str 9 50 2hod f51 Fyzikalne vlastnosti molekul       v 4fp
  Str 15 40 3hod F114 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l 1f4
  Stv 16 30 3hod F114 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l 1f3

Ocadlik
  Pon 8 10 2hod c201 Fyzika                  c 1PCF
  Pon 9 50 2hod c201 Fyzika                  c 1PCF

Pavlik
  Pon 9 00 2hod f51 Termicka a neidealna plazma       p 4fp
  Str 11 30 2hod KFP Fyzikalne praktikum           l 3PCF
  Stv 8 10 2hod f196 Registr. sprac. exp. dat         p 2fmg

Skalny
  Str 8 10 2hod f51 Plazmochemia               v 4fp
  Stv 11 30 2hod f51 Diplomovy seminar            s 5fp

Veis
  Stv 11 30 3hod F113 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l 1f1
  Pia 9 50 2hod  IV Stavba atomov a molekul         p 3fzp
  Pia 13 10 3hod F114 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l 1f2

Zahoran
  Pon 12 20 2hod III Elektrina a magnetizmus         c 1fmf1
  Str 12 20 2hod f51 Moderne metody povrch. analyzy      v 4fp


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra fyziky tuhých látok
(KFTL)

Bezak
  Str 9 00 3hod f272 Transport. a povrchove javy v TL     p 4ftl

Cicmanec
  Uto 11 30 2hod  F1 Elektrina a magnetizmus         p 1FE* 1FI  1f
  Str 11 30 2hod f272 Zaklady technologie TL          p 3ftl
  Stv 9 50 2hod  F1 Elektrina a magnetizmus         p 1FE* 1FI  1f

Dobrocka
  Uto 14 00 1hod f272 Experimentalne metody FTL        p 3ftl
  Uto 14 50 2hod f295 Praktikum z FTL             l 3ftl

Foltin J. /FTL/
  Pon 9 50 4hod f272 Fyzika tuhych latok           p 3ftl
  Uto 14 50 2hod f272 Zaklady FTL               p 3fe  3foo 3f

Gasparik
  Stv 9 00 4hod f272 Experimentalne metody FTL        p 4ftl

Grajcar
  Pon 14 50 2hod f272 Programovanie pre fyzikov        p 3ftl

Gregus J. /KFTL/
  Pon 9 50 3hod f295 Praktikum z FTL             l 4ftl
  Pon 14 00 3hod f295 Praktikum z FTL             l 3fe  3foo 3f

Hlubina
  Pon 9 00 1hod f272 Fyzika tuhych latok           c 3ftl

Kalavsky

Mahel
  Uto 8 10 4hod f272 Fyzika tuhych latok           p 4ftl
  Uto 11 30 2hod f272 Fyzika tuhych latok           c 4ftl

Pisonova
  Str 8 10 3hod F114 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l 1f1
  Str 10 40 3hod F114 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l 1f2

Plecenik

Urban V.
  Uto 14 50 2hod F109 Elektrina a magnetizmus         c 1MF1
  Str 16 30 2hod F247 Elektrina a magnetizmus         c 1FE  1FI


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra geofyziky
(KGF)

Boda J./KEFM/
  Str 8 10 2hod b302 Geodynamika               p 5PCF

Brestensky
  Uto 8 10 2hod KGF Asymptoticke metody           p 4fg
  Uto 9 50 1hod KGF Asymptoticke metody           c 4fg

Brimich
  Uto 13 10 2hod f196 Tiazove pole a tvar Zeme         p 3fg
  Uto 14 50 1hod f196 Tiazove pole a tvar Zeme         c 3fg

Gajdos V.
  Stv 8 10 2hod G337 Geofyzikalne pristroje          p 4fg
  Stv 9 50 1hod G337 Geofyzikalne pristroje          c 4fg

Janotka V.
  Stv 10 40 2hod G337 Aplikovana geofyzika           p 4fg
  Stv 12 20 1hod G337 Aplikovana geofyzika           c 4fg

Kacmarikova
  Uto 9 00 2hod F328 Reologia Zeme              p 3fg

Kostecky
  Pon 8 10 3hod KGF Numericke metody             p 3fg
  Uto 9 50 2hod  UF Fyzikalno-analyticke metody       p 3fzp

Moczo
  Pon 13 10 2hod KGF Seizmologia               p 3fg
  Pon 14 50 1hod KGF Seizmologia               c 3fg
  Pia 9 00 2hod KGF Seizmologia silnych pohybov a ...    p 4fg

Ondraskova
  Pon 12 20 2hod F247 Fyzika ionosfery a magnetosfery     p 4fg
  Str 9 50 2hod b446 Fyzika zeme               p 5PCF
  Stv 14 00 2hod KGF Aeronomia                p 3fg

Revallo
  Uto 9 00 1hod G203 Fraktaly a chaos ...           p 4PCF
  Uto 9 50 1hod G203 Fraktaly a chaos ...           c 4PCF
Rosenberg
  Str 8 10 2hod F209 Programovacie jazyky           p 3fg
  Stv 8 10 1hod F209 Pocitacove metody            p 3fg
  Stv 9 00 2hod F209 Pocitacove metody            c 3fg

Sevcik
  Uto 10 40 2hod KGF Sirenie elektromagnetickych vln     p 3fg
  Uto 14 00 2hod G203 Fyzika pre geofyzikov          p 2PCF
  Uto 15 40 1hod G203 Fyzika pre geofyzikov          c 2PCF
  Stv 10 40 2hod KGF Uvod do fyziky vnutra Zeme        p 3fg
  Pia 11 30 1hod F209 Praktikum z geofyziky          c 4fg

Simkanin J.
  Str 9 50 2hod F209 Numericke metody             c 3fg

Siran
  Str 9 00 2hod KGF Seminar z planetarnych geofyz. probl.  s 4fg

Turna
  Uto 13 10 2hod KGF Spracovanie cas. radov a numer. filtre  p 4fg
  Uto 14 50 2hod KGF Spracovanie cas. radov a numer. filtre  c 4fg
  Pia 10 40 1hod F209 Praktikum z geofyziky          c 4fg


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra jadrovej fyziky
(KJF)

Bosa
  Pon 16 30 2hod  C1 Matematika                c 1PCF

Betak
  Pon 12 20 2hod KJF Stat.aspekty a modely jadr. reak.    v 4fjf

Bracinik
  Pon 8 10 2hod  X Atomova a jadrova fyzika         c 2f1
  Str 11 30 2hod VIII Atomova a jadrova fyzika         c 2FI  2Mf1 2f

Cagarda
  Pon 16 30 2hod VIII Atomova a jadrova fyzika         c 2f3

Ciliak
  Pon 11 30 2hod c201 Fyzika                  c 1PCF
  Pon 17 20 2hod c301 Fyzika                  c 1PCF

Domin
  Uto 16 30 2hod  C1 Matematika                c 1PCF

Fedorko
  Str 9 00 2hod  T3 Programovanie              c 1f3
  Stv 14 50 2hod  T3 Programovanie              c 1f3

Florek
  Pia 9 50 2hod F327 Reaktorova fyzika            v 4fjf

Hlinka
  Pon 12 20 2hod KJF Radiochronologia             v 3fgf

Holik
  Pon 9 50 2hod  T3 Programovanie              c 1f2  3fmg
  Pon 16 30 2hod  T3 Programovanie              c 1f2

Holy
  Pon 12 20 2hod KJF Exper. met. fyziky tazkych ionov     v 4fjf
  Stv 14 00 2hod F327 Radioaktivita v zivotnom prostredi    p CUP
  Stv 15 40 1hod KJF Radiometricke merania          c 3fzp
  Pia 8 10 2hod KJF Praktikum z monitorovania radioaktivity l 4fzp

Hrmo
  Uto 16 30 2hod B305 Matematika                c 1PCF
  Str 11 30 1hod  IX Atomova a jadrova fyzika         c 2fmf

Chudy
  Pon 9 50 2hod F377 Experimentalne metody jadr. fyziky    p 3fjf
  Stv 8 10 5hod KJF Specialne prakt. z jadr. spektrometrie  l 4fjf
  Stv 14 00 1hod KJF Radiometricke merania          c 3fzp
  Pia 9 50 1hod KJF Praktikum z monitorovania radioaktivity l 4fzp
  Pia 12 20 2hod F377 Jadrova energia a ziv. prostredie    v 3fjf 4fzp

Kollar Dus.
  Pon 8 10 1hod F327 Zaklady technickeho a progr. vybavenia  p 3fjf
  Uto 11 30 2hod F377 Zaklady cislicovej a impulznej techniky v 3fjf
  Str 8 10 5hod F261 Praktikum z jadr. fyz. a elekrtroniky  l 3fjf
  Stv 10 40 2hod F327 Elektronika a automatizacia       p 3fjf

Kubinec
  Pon 9 50 2hod  F2 Atomova a jadrova fyzika         p 2FI  2Mf* 2f
  Uto 14 00 2hod F327 Jadrova a subjadr.fyz.          p 3fjf
  Uto 15 40 1hod F327 Jadrova a subjadr.fyz.          c 3fjf
  Str 9 50 2hod  F2 Atomova a jadrova fyzika         p 2FI  2Mf* 2f
  Str 11 30 2hod F327 Interakcie v jadrach           v 4fjf

Leja
  Pon 11 30 2hod  T3 Programovanie              c 1f1
  Str 15 40 2hod  T3 Programovanie              c 1f1

Masarik
  Uto 8 10 2hod F327 Jadrova a subjadr.fyz.          p 4fjf
  Uto 9 50 1hod F327 Jadrova a subjadr.fyz.          c 4fjf

Matos

Pavlovic
  Str 8 10 5hod F262 Praktikum z jadr. fyz. a elekrtroniky  l 3fjf
  Stv 14 00 5hod F261 Praktikum z jadr. fyz. a elekrtroniky  l 3fjf

Pisutova
  Pon 9 50 2hod  F1 Atomova a jadrova fyzika         p 2FI  2Mf* 2f
  Str 9 50 2hod  F1 Atomova a jadrova fyzika         p 2FI  2Mf* 2f
  Stv 14 50 1hod  F1 Smery fyzikalneho vyskumu        p 2f1  2f2  2f

Rosinsky
  Pon 9 00 1hod F327 Zaklady technickeho a progr. vybavenia  p 3fjf
  Str 8 10 2hod F327 Pocitacove siete             p 4fjf

Ruzicka J.
  Pon 9 50 2hod F247 Atomova a jadrova fyzika         p 2fmf
  Pon 12 20 2hod KJF Elektromag. ziar. element. castic    v 4fjf
  Str 9 50 2hod  IX Atomova a jadrova fyzika         p 2fmf

Saro
  Pon 12 20 1hod F327 Diplomovy seminar            s 4fjf
  Pon 13 10 2hod F327 Seminar z jadrovej fyziky        s 4fjf
  Uto 10 40 2hod F327 Jadrove reakcie             p 4fjf
  Uto 12 20 1hod F327 Jadrove reakcie             c 4fjf
  Str 9 50 2hod F327 Fyzika tazkych ionov a atom. jadier   v 4fjf
  Stv 10 40 2hod F377 Diplomovy seminar            s 5fjf
  Pia 15 40 3hod F327 Diplomovy seminar            s 5fjf

Simkovic
  Pon 8 10 2hod  XI Atomova a jadrova fyzika         c 2f2
  Uto 8 10 2hod F377 Teoria mnohonuklearnych systemov     v 3fjf
  Pia 9 00 2hod III Atomova a jadrova fyzika         c 2Mf2

Sivo
  Pia 11 30 1hod KJF Praktikum z monitorovania radioaktivity l 4fzp

Smotlak
  Pon 16 30 2hod B301 Matematika                c 1PCF

Stanicek
  Str 15 40 3hod F113 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l 1f4
  Stv 16 30 3hod F113 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l 1f3

Stavina
  Uto 9 50 2hod  T3 Programovanie              c 1FE  1f4
  Uto 14 00 2hod  T3 Programovanie              c 1f4

Sykora I.
  Uto 14 00 5hod KJF Specialne prakt. z jadr. spektrometrie  l 4fjf
  Stv 14 50 1hod KJF Radiometricke merania          c 3fzp
  Pia 10 40 1hod KJF Praktikum z monitorovania radioaktivity l 4fzp

Vanya
  Pia 13 10 3hod b404 Matematika                c 1PCF

Tokar S.
  Pon 9 50 2hod F327 Modelovanie experimentu         v 4fjf


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra meteorológie a klimatológie
(KMK)

Benko
  Uto 14 00 4hod F360 Praktikum zo synopt. meteorologie    l 3fmk
  Uto 10 40 3hod F360 Praktikum zo synopt. meteorologie    l 4fmk

Damborska
  Uto 8 10 2hod F357 Fyzika oblakov a zrazok         p 4fmk
  Stv 8 10 1hod F357 Fyzika hranicnej vrstvy atmosfery    p 4fmk

Gera ml.
  Pon 8 10 1hod  T3 Programovanie a apl. soft.        p 4PCF
  Pon 9 00 1hod  T3 Programovanie a apl. soft.        c 4PCF
  Str 9 50 3hod F357 Dynamicke predpovedne metody       p 4fmk
  Stv 9 50 2hod  T3 Operacny system UNIX v meteorologii   c 3fmk
  Stv 8 10 1hod  T3 Programovanie a apl. soft.        p 3fmk
  Stv 9 00 1hod  T3 Programovanie a apl. soft.        c 3fmk

Hesek
  Pon 10 40 2hod F357 Statisticke metody v meteor. a klimat.  p 4fmk
  Pon 12 20 1hod F357 Statisticke metody v meteor. a klimat.  c 4fmk

Hrouzkova
  Pon 9 50 4hod F360 Praktikum zo synopt. meteorologie    l 3PCF
  Uto 9 00 2hod F360 Dynamicka meteorologia          p 3fmk
  Str 9 00 3hod F360 Synopticka meteorologia         p 3fmk
  Stv 11 30 2hod F360 Dynamicka meteorologia          p 3fmk

Hrvol
  Pon 12 20 2hod F358 Diplomovy seminar            s 5fmk
  Uto 10 40 3hod F358 Praktikum z mer. a pozor. metod v meteor l 3fmk
  Uto 14 50 1hod  F1 Meteorologia a astronomia        p 4FI  4MF*
  Str 15 40 2hod F358 Zvlastnosti mestskej klimy        v 5fmk
  Pia 9 50 2hod F357 Ziarenie v atmosfere           p 3fmk
  Pia 11 30 1hod F357 Ziarenie v atmosfere           c 3fmk

Krajcik
  Stv 13 10 2hod F357 Databazove systemy v meteorologii    p 3fmk
  Stv 14 50 1hod F357 Databazove systemy v meteorologii    c 3fmk

Lapin
  Pon 12 20 2hod F371 Aplik. klimatologia           v 4fmk
  Pon 14 00 2hod F371 Medz. aspekty klimatologie        v 5fmk
  Str 8 10 2hod F357 Teoria globalneho klimat. systemu    p 3PCF
  Str 12 20 2hod F357 Seminar z klimatologie          s 4PCF 5fmk
  Stv 10 40 2hod F357 Klima strednej Europy a Slovenska    p 4fmk

Matejka
  Pon 15 40 2hod F357 Mikroklima rastlinnych porastov     v 5fmk
  Uto 14 00 2hod F358 Teoria nahod. funkcii a ich vyuz. v met. v 4fmk

Melo
  Pon 12 20 2hod F369 Vybrane probl. z klimatologie      v 4PCF
  Pon 14 00 2hod F357 Vybrane probl. z meteorologie a klimatol p 5PCF
  Uto 11 30 2hod F357 Vyskum globalnej klimy          p 5fmk 5fzp

Ondras
  Pon 8 10 3hod F357 Letecka meteorologia           p 5PCF 5fmk

Tomlain
  Uto 10 40 2hod F358 Seminar z meteorologie          s 5fmk
  Stv 9 00 1hod F357 Fyzika hranicnej vrstvy atmosfery    p 4fmk
  Stv 9 50 1hod F357 Fyzika hranicnej vrstvy atmosfery    c 4fmk

Zavodsky
  Pon 12 20 2hod F368 Atmosfer. ozon              v 5fmk
  Uto 14 00 2hod F357 Ekologicke probl. znecistovania ovzdusia p 5fmk 5fzp
  Uto 15 40 2hod F357 Sirenie exhalatov v atmosfere      p 4fmk 4fzp
  Uto 17 20 1hod F357 Sirenie exhalatov v atmosfere      c 4fmk 4fzp


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra optiky
(KO)

Chlpik
  Str 13 10 3hod F224 Praktikum z optiky            l 2f1
  Stv 9 00 3hod F224 Praktikum z optiky            l 2f2

Kaluzay
  Uto 13 10 3hod F224 Praktikum z optiky            l 2FI  2fmf
  Str 13 10 3hod F224 Praktikum z optiky            l 2f1

Mesaros
  Uto 9 00 2hod f167 Nelinearna optika            p 4foo
  Uto 13 10 3hod F224 Praktikum z optiky            l 2FI  2fmf
  Str 11 30 2hod f167 Optoelektronika             p 4foo
  Stv 11 30 1hod f167 Seminar k diplomovej praci        s 5foo

Senderakova
  Pon 8 10 2hod f167 Dynamicky holograficky zaznam      p 4foo
  Stv 8 10 2hod f167 Vlnova optika              p 3foo
  Stv 9 00 4hod f144 Diplom. praca              s 4foo
  Pia 8 10 3hod F224 Praktikum z optiky            l 2Mf1 2fmg
  Pia 10 40 3hod F224 Praktikum z optiky            l 2Mf2

Strba
  Pia 8 10 2hod f167 Kvantova elektronika           p 3fmg 3foo
  Pia 9 50 2hod f167 Seminar zo specializacie         s 5foo

Vojtek
  Pon 9 50 4hod f152 Praktikum z kvantovej elektroniky    l 4foo
  Uto 10 40 2hod f167 Detekcia svetelneho ziarenia       p 4foo
  Str 9 50 2hod f167 Laserova technika            p 4foo
  Stv 9 00 3hod F224 Praktikum z optiky            l 2f2
  Stv 11 30 3hod F224 Praktikum z optiky            l 2f3

Zabudla
  Pon 8 10 5hod f144 Diplomova praca             l 5foo
  Pon 12 20 5hod f144 Diplomova praca             l 5foo
  Stv 8 10 5hod f144 Diplomova praca             l 5foo
  Stv 12 20 5hod f144 Diplomova praca             l 5foo
  Pia 8 10 3hod F224 Praktikum z optiky            l 2Mf1 2fmg
  Pia 10 40 3hod F224 Praktikum z optiky            l 2Mf2


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra rádiofyziky
(KRF)

Fabo
  Pon 10 40 2hod KRF Navrh aplikacnych programov       p 3foo
  Pon 12 20 2hod KRF Automatizacia inzinierskych prac     p 4fe  5FE
  Pon 16 30 1hod  F2 Programovaci jazyk C**          p 2i*
  Pon 17 20 2hod  F2 Programovaci jazyk C**          p 2i*  4fjf
  Uto 8 10 2hod KRF Impulzova elektronika          p 4fe
  Uto 9 50 2hod KRF Mikroprocesorove systemy         c 5FE
  Uto 14 00 4hod   Automatizacia inzinierskych prac     c 5FE

Fischer
  Str 8 10 2hod KRF Cislicove elektronicke obvody      p 4fe

Jarosevic
  Uto 8 10 2hod f196 Zaklady elektroniky           p 3fe  3foo 3f
  Str 8 10 2hod f196 Zaklady elektroniky           p 3fe  3foo 3f
  Str 9 50 2hod f196 Zaklady elektroniky           c 3fe  3foo 3f

Kohaut
  Str 9 00 1hod F328 Elektronika               p 4FI  3FA  3M
  Str 9 50 3hod KRF Praktikum z elektroniky         l 4fe
  Stv 9 50 3hod F326 Praktikum zo zakladov elektroniky    l 3FA  3Mf
  Pia 8 10 2hod KRF Pocitace pre vsetkych          v 4MF* 5MF*
  Pia 9 50 3hod F326 Praktikum zo zakladov elektroniky    l 3Mf  4FI

Kundracik
  Uto 8 10 2hod  F2 Spracovanie dat             p 1FE* 1f1  1f
  Uto 9 50 2hod   Vysokofrekvencna spektroskopia      p 4fe

Risak
  Pon 13 10 4hod f196 Hypertext                p 4ips 5ips

Sura
  Uto 14 50 3hod KRF Analogove elektricke obvody       p 4fe
  Uto 17 20 1hod KRF Seminar z aplikovanej elektroniky    s 4fe

Tirpak
  Str 13 10 2hod KRF Seminar k diplomovej praci        s 5FE  5fe
  Stv 9 50 3hod F323 Praktikum z mikrovln           l 4fp
  Pia 10 40 3hod F323 Praktikum z mikrovln           l 4fe  4fp


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra teoretickej fyziky
(KTF)

Balek
  Pon 11 30 2hod f132 Vseobecna teoria relativity       p 4faa 4ftf
  Str 8 10 2hod F108 Teoria relativity            p 2f1  2f2  2f
  Stv 9 50 2hod f132 Vseobecna teoria relativity       c 4faa 4ftf

Bartos
  Pon 8 10 2hod f125 Teoria elmag. pola            c 2f3
  Pon 13 10 2hod f125 Kvantova mechanika            c 3fjf

Bona P.
  Pon 9 50 2hod f132 Matematicka fyzika            p 4ftf 5ftf
  Pon 17 20 2hod f132 Konceptualne otazky fyziky        v 4ftf
  Uto 9 50 2hod f132 Matematicka fyzika            c 4ftf 5ftf
  Uto 15 40 2hod f132 Matematicka fyzika            p 4ftf 5ftf

Dubnickova
  Str 11 30 2hod f132 Uvod do fyziky elem. castic       v 4ftf
  Stv 14 00 2hod f132 Doplnujuca matematika          p 3FA
  Stv 15 40 1hod f132 Matematika pre fyzikov          p 3FA  3Mf
  Stv 16 30 2hod f132 Problemy matematickej fyziky       p 3mmm

Fecko
  Uto 11 30 2hod f125 Reprezentacia Lieovych grup       v 3ftf
  Stv 11 30 2hod f132 Konexie a kalibracne polia        v 4ftf
  Str 18 10 2hod f132 Metody dif. geom. v klas. mechanike   v 4ftf

Ftacnik J.
  Str 13 10 2hod  T3 Pocitacove praktikum           c 4ftf

Gregus J.
  Str 11 30 2hod f125 Vybrane kapitoly zo stat. fyziky     c 3ftf
  Stv 11 30 2hod f125 Matematicka fyzika            c 3ftf

Krasnansky
  Str 18 10 2hod f125 Teoria elmag. pola            c 2f1
  Stv 8 10 2hod f132 Kvantova mechanika            c 3ftf 3ftl

Kincel
  Uto 9 00 1hod F247 Zaklady fyziky              c 1m
  Str 14 50 2hod  A Teoria elmag. pola            c 2f

Lietava
  Pon 15 40 1hod  I Zaklady fyziky              c 3mim 3mp* 3m
  Uto 9 00 1hod f125 Zaklady fyziky              c 1m1  1m2  1m
  Uto 15 40 2hod F247 Pocitacova fyzika            p 3ftf 4foo
  Uto 17 20 2hod  T3 Pocitacova fyzika            c 3ftf 4foo

Masar
  Str 8 10 2hod F109 Teoria relativity            p 2f1  2f2  2f
  Str 9 50 2hod f132 Teoria ziarenia             v 3ftf
  Pia 9 50 2hod  T3 Seminar z pocitacovej fyziky       s 5ftf

Mojzis
  Pia 11 30 2hod f132 Renormalizacia              v 4ftf
  Pia 9 00 3hod F108 Teoria elmag. pola            p 2f1  2f2  2f
  Str 13 10 2hod f132 Kvantova teoria pola           c 4fjf 4ft*

Noga
  Pon 14 00 2hod f132 Specialny seminar            s 5ftf
  Pia 9 00 3hod f125 Teoria elmag. pola            p 2f1  2f2  2f

Presnajder
  Pon 8 10 2hod f132 Kvantova teoria pola           p 4fjf 4ft*
  Uto 11 30 2hod f132 Specialny seminar            s 4ftf
  Str 14 50 2hod f125 Kvantova teoria pola           p 4fjf 4ft*

Saller
  Pon 15 40 2hod f132 Mechanika                c 3Mf
  Uto 8 10 2hod f132 Mechanika                c 3FA  3FI

Sebesta
  Pon 14 50 2hod f125 Dejiny a metodologia fyz. poznania    v 4i*  4MF* 4f
  Uto 9 50 2hod f125 Mechanika                p 3F*  3Mf
  Uto 15 40 2hod f125 Dejiny a filozofia fyziky vo vyuc.    v 4MF* 5MF*

Stelmachovic
  Pon 16 30 2hod f125 Kvantova mechanika            c 3fe  3foo 3f
  Uto 17 20 2hod f125 Teoria elmag. pola            c 2f2


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra základov fyziky a didaktiky fyziky
(KZDF)

Barica
  Str 16 30 3hod F151 Spec. prakt. skol. pokusov        l 4MF2

Bellus
  Uto 8 10 2hod F108 Fyzika                  p 1MI1 1MI2
  Str 12 20 1hod f196 Fyzika                  c 1MI1
  Stv 9 50 1hod f196 Fyzika                  c 1MI2

Bohm
  Pon 8 10 3hod F147 Spec. prakt. skol. pokusov        l 5MF1
  Pon 16 30 2hod  I Elektrina a magnetizmus         c 1f3
  Stv 16 30 2hod VIII Elektrina a magnetizmus         c 1f4
  Pia 10 40 2hod KZDF Prehlad zakl. pojmov a zakonov fuziky  v 5MF1 5MF2
  Pia 13 10 2hod F248 Didakticka vypoctova technika      l 3fbf 3fe  3f

Danisovic
  Pon 8 10 3hod F145 Spec. prakt. skol. pokusov        l 5FE  5MF1
  Stv 8 10 2hod F248 Didakticka vypoctova technika      c 3FA  3Mf
  Stv 9 50 2hod F248 Didakticka vypoctova technika      c 3Mf

Grnova
  Str 11 30 2hod F218 Didakticka technika vo fyz.       l 2Mf2
  Str 13 10 2hod F218 Didakticka technika vo fyz.       l 2Mf1
  Str 14 50 1hod F218 Didakticka technika vo fyz.       l 4fmf 4fmk
  Stv 9 50 3hod F151 Spec. prakt. skol. pokusov        l 4MF2
  Pia 14 00 3hod F151 Spec. prakt. skol. pokusov        l 4fmf 4fmk

Hedera
  Pon 10 40 3hod F114 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l 1FE

Hornansky
  Pon 9 00 2hod f126 Riesenie fyzikalnych uloh        s 5MF2
  Pon 10 40 2hod f126 Riesenie fyzikalnych uloh        s 5FE  5MF1
  Uto 9 50 2hod F108 Vybrane kapitoly z fyziky        p 5MF1 5MF2
  Stv 16 30 2hod f126 Riesenie fyzikalnych uloh        s 4fbf 5fbf 5f

Horvath
  Str 13 10 3hod F114 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l 1MF1

Hympanova
  Stv 8 10 3hod F147 Spec. prakt. skol. pokusov        l 5MF2
  Stv 10 40 3hod F147 Spec. prakt. skol. pokusov        l 5MF1 5MF2
  Pia 10 40 3hod F151 Spec. prakt. skol. pokusov        l 4MF1

Chalupkova
  Stv 10 40 3hod F145 Spec. prakt. skol. pokusov        l 5MF1 5MF2
  Pia 9 00 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4MF1
  Pia 13 10 3hod F147 Spec. prakt. skol. pokusov        l 4fbf 4fg  5f

Janovic
  Uto 8 10 2hod f126 Didaktika fyziky v zakl. skole      v 5FE  5MF*
  Stv 10 40 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4FI  4MF2
  Pia 12 20 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4fmf 4fmk

Kosinarova
  Str 9 50 1hod F247 Matematika pre fyzikov          p 1MF1
  Str 10 40 2hod F247 Matematika pre fyzikov          c 1MF1

Koubek
  Str 9 50 2hod f126 Didaktika fyziky             p 3F*  3Mf
  Stv 9 00 2hod f126 Vybrane kapitoly zo skolskej fyziky   v 5FE  5MF*
  Pia 10 40 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4MF1

Lapitkova
  Str 15 40 2hod F232 Fyzika ako zaklad prir. vzdelania    v 5FE  5MF*

Mezey
  Stv 8 10 3hod F145 Spec. prakt. skol. pokusov        l 4FI  5MF2

Pecen
  Pon 13 10 2hod F109 Zaklady skolskeho managementu      v 5M*
  Uto 15 40 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4MF2
  Pia 8 10 3hod F151 Spec. prakt. skol. pokusov        l 4MF1

Pecho
  Uto 8 10 2hod KZDF Alternativne skolske systemy       v 5MF1 5MF2

Pisut
  Uto 9 50 2hod  F1 Kvantova mechanika            p 3fe  3fjf 3f
  Pia 10 40 2hod  F1 Kvantova mechanika            p 3fe  3fjf 3f

Tancer
  Pon 15 40 2hod c201 Fyzika                  c 1PCF
  Pon 17 20 2hod c201 Fyzika                  c 1PCF

Velmovska
  Uto 15 40 3hod F151 Spec. prakt. skol. pokusov        l 3FI  4MF*

Zrubakova
  Pon 10 40 3hod F113 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l 1MF1
  Pon 14 00 2hod F113 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l 1FI
  Str 13 10 3hod F113 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l 1MF1


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Ústav fyziky
(UF)

Cernak
  Pon 8 10 2hod  F2 Elektrina a magnetizmus         p 1fmf1 1fmg
  Uto 9 50 2hod  F2 Elektrina a magnetizmus         p 1fmf1 1fmg
  Uto 11 30 2hod  F2 Elektrina a magnetizmus         p 1FE* 1FI  1f
  Stv 9 50 2hod  F2 Elektrina a magnetizmus         p 1FE* 1FI  1f

Cerny V.
  Pon 11 30 2hod f125 Vybrane kapitoly zo stat. fyziky     p 3ftf
  Str 8 10 2hod  F2 Zaklady fyziky              p 1m1  1m2  1m
  Str 9 50 2hod f125 Fyzika okolo nas             v 5MF1 5MF2
  Str 14 50 2hod f132 Kmity a vlny v systemoch         p 4mmm

Dindosova
  Pon 13 10 3hod F114 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l 1fzp
  Uto 14 00 3hod F113 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l 1f3

Jurani
  Uto 11 30 1hod  UF Fyzikalno-analyticke metody       c 3fzp

Hanic
  Str 15 40 2hod  UF Heterogenna katalyza, katalyzatory    p 5fzp

Lucan
  Uto 8 10 2hod  T3 Zaklady prace s PC            c 1fmg
  Str 10 40 2hod  T3 Zaklady prace s PC            p 1fzp
  Str 12 20 1hod  T3 Zaklady prace s PC            c 1fzp
  Stv 11 30 2hod  T3 Zaklady prace s PC            c 1fmg

Machala
  Stv 11 30 2hod F232 Zivotne prostredie            p 1fzp

Martisovits V.
  Str 11 30 1hod f196 Zaklady fyziky plazmy          c 3fe  3fp
  Stv 10 40 3hod f196 Zaklady fyziky plazmy          p 3fe  3fp  3f

Morva
  Str 9 50 2hod F232 Automatizovane mer. a riad. systemy   p 3fzp
  Str 14 00 2hod f51 Elektricke merania v plazme       p 4fp

Morvova
  Str 9 00 2hod  UF Technologia na cistenie ovzdusia     p 4fzp
  Str 10 40 2hod  UF Spalovacie procesy a ich vyuzitie ...  p 5fzp

Odrobina
  Uto 16 30 2hod f51 Modelovanie vo fyzike plazmy       v 4fp

Rahel
  Stv 8 10 2hod VIII Elektrina a magnetizmus         c 1fmg 1fzp

Simor
  Pon 8 10 2hod VII Elektrina a magnetizmus         c 1f2
  Pon 9 50 2hod f196 Elektrina a magnetizmus         c 1f1

Sitar
  Stv 9 00 2hod F327 Urychlovace castic            v 3fjf

Zahoranova
  Uto 14 00 3hod F114 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l 1f3
  Uto 16 30 3hod F114 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l 1f4
  Stv 11 30 3hod F114 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l 1f1


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra humanistiky
(KH)

Hennelova
  Uto 11 30 2hod F247 Psychologia               s 2MT1 3FI
  Uto 14 50 2hod III Psychologia               s 2Mf1 2Mf2
  Uto 16 30 2hod F328 Psychologia               s 2MD  2MI1
  Str 8 10 2hod  F1 Psychologia               p iDPS 2MD  2M
  Pia 8 10 2hod  V Ucitelska psychologia          v 3i*  3mim 3m

Kamhal
  Pon 15 40 2hod III Ludwig Wittgenstein           v 4i*  4fm* 3f
  Pon 18 10 2hod III Uvod do filozofie jazyka         v 3ftf 4MI
  Uto 18 10 2hod III Teoria recovych aktov          v 5MF* 5MT
  Pia 8 10 2hod F232 Uvod do filozofie jazyka         v 3i*  3mim 3m

Kvasz
  Pon 15 40 2hod  II Dejiny a filozofia algebry        v 4i*  3MT* 4f
  Pon 18 10 2hod  I Dejiny a filozofia algebry        v 4MI  4MT  5M
  Uto 16 30 2hod VII Dejiny a filozofia algebry        v 5MD  5MF* 5M
  Pia 8 10 2hod  I Dejiny a filozofia algebry        v 3i*  3fbf 3f

Martincova
  Pia 8 10 2hod F109 Uvod do ekonomie             v 3i*  3fbf 3f

Nemeth
  Pon 15 40 2hod XII Etika                  v 4i*  5i*  4f
  Pon 18 10 2hod F247 Filozoficka propedeutika         v 4MD  4MT
  Uto 18 10 2hod F247 Kapitoly z etiky             v 4MT  5MF* 5M
  Pia 8 10 2hod F247 Filozoficka propedeutika         v 3fbf 3fe  3f

Rybar J.
  Pon 15 40 2hod F232 Psychogeneza a dejiny vedy        v 4i*  4me* 4m
  Pon 18 10 2hod F232 Uvod do Piagetovej epistemologie     v 4FI  4i*  4M
  Uto 18 10 2hod F232 Piagetova epistemologia         v 5FE  5MF* 5M
  Pia 8 10 2hod  IV Uvod do dejin ved. a fil. myslenia    v 3i*  3fg  3f

Sykora P.
  STv 12 30 2hod CP  Evolucia soc. spravania         v 3m*  3i*  3f

Teplanova
  Pon 14 50 2hod F109 Fyzika zazitkom             v 3FI  4MF* 4M

Thomasova
  Pon 15 40 2hod F328 Manazment                v 3i*  4i*  4M


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra jazykov
(KJ)

Erdelyi
  Pon 8 10 2hod F247 Anglicky jazyk MP            s 1m1  1m2  1m
  Uto 8 10 2hod  X Anglicky jazyk P             c 1mng1
  Str 14 50 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 2m1  2m2
  Str 16 30 2hod  X Anglicky jazyk MP            c 2f1  2f2  2f
  Str 18 10 2hod  IX Anglicky jazyk P             c 1mng1
  Stv 11 30 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 1MT1
  Pia 10 40 2hod  X Anglicky jazyk P             c 2fmg 2mng1

Gombarik
  Pon 9 50 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 2mef1 2mef2
  Uto 13 10 2hod F246 Anglicky jazyk P             c 1mef1 1mef2
  Uto 14 50 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 1mef1 1mef2
  Str 14 50 2hod  IX Anglicky jazyk P             c 2mef1 2mef2
  Str 16 30 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 2mef1 2mef2
  Stv 8 10 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 2FI  2Mf*
  Stv 9 50 2hod M125 Anglicky jazyk P             c 1mef1 1mef2

Ilcikova
  Uto 16 30 2hod M125 Anglicky jazyk Z             c 1FE* 1MD  1M
  Str 14 50 2hod  X Anglicky jazyk MP            c 2m1  2m2  2m
  Str 16 30 2hod M125 Anglicky jazyk Z             c 1m1  1m2  1m
  Str 18 10 2hod  X Anglicky jazyk MP            c 2i*
  Stv 13 10 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 1i*
  Stv 14 50 2hod  IX Anglicky jazyk MP            c 1FE* 1f1  1f
  Stv 16 30 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 2MT1

Klatikova
  Uto 14 50 2hod VII Anglicky jazyk P             c 1i*
  Uto 16 30 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 1MD  1MF1
  Str 9 50 2hod M125 Anglicky jazyk P             c 1MI1 1MI2
  Stv 13 10 2hod  V Anglicky jazyk P             c 1i*
  Pia 9 00 2hod M125 Anglicky jazyk P             c 4i*  5i*  5m
  Pia 10 40 2hod M125 Rusky jazyk               c 2m1  2m2  2m

Minarikova
  Pon 12 20 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 1fmg
  Uto 14 50 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 1i*
  Str 14 50 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 2fmf
  Str 18 10 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 2i*
  Stv 11 30 2hod M125 Anglicky jazyk P             c 2fmg 2mng1
  Stv 13 10 2hod VIII Anglicky jazyk MP            c 1i*
  Stv 14 50 2hod VIII Anglicky jazyk MP            c 1f1  1f2  1f

Pazitkova
  Pon 11 30 2hod F247 Anglicky jazyk MP            c 1m1  1m2  1m
  Pon 13 10 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 2i*
  Str 14 50 2hod F247 Anglicky jazyk Z             c 2MD  2Mf* 2m
  Stv 9 50 2hod F246 Anglicky jazyk Z             c 2i*
  Stv 13 10 2hod VII Anglicky jazyk P             c 1i*
  Stv 14 50 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 1f1  1f2  1f
  Uto 11 30 2hod F246 Taliancina                c 2f1  2f2  2f

Vilasek
  Uto 12 20 2hod  V Nemecky jazyk Z             c 2Mf* 2MI1
  Stv 16 30 2hod F246 Nemecky jazyk MP             c 2i*
  Stv 18 10 2hod M125 Francuzsky jazyk MP           c 2f1  2f2  2f
  Pon 18 10 2hod M125 Nemecky jazyk P             c 2i*
  Pon 16 30 2hod M125 Nemecky jazyk MP             c 2Mf* 2f1  2f
  Pia 13 10 2hod M125 Francuzsky jazyk Z            c 2m1  2m2  2m

Zemanova
  Pon 8 10 2hod M125 Anglicky jazyk P             c 1m1  1m2  1m
  Pon 9 50 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 2MD  2MI*
  Str 9 50 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 1MI* 1fmf1
  Str 11 30 2hod M125 Anglicky jazyk P             c 1fmf1
  Stv 13 10 2hod M125 Anglicky jazyk P             c 1i*
  Stv 14 50 2hod M125 Anglicky jazyk P             c 1f1  1f2  1f


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Nezaradení ku žiadnej katedre
(NEZARADENI)

Bellusova
  Stv 8 10 2hod T65 Programovanie              c 1MI2
  Stv 15 40 2hod III Programovanie              c 1FI  1MI*

Laginova
  Str 14 50 2hod   Zaklady radiodiagnostiky         v 4fmf

Pavlis
  Pon 18 10 2hod  II Vzdel. ziakov so spec. pedag. potrebami v 4MD  4MF* 5M

Steklac
  Uto 15 40 3hod c307 Analyticka chemia            c 3fzp


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu: 6.3.2000.