Rozvrhy učiteľov podľa katedier
Zimný semester 2004/2005

Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky
(KAGDM)

Cincura J.
  Pon 13 10 2hod M126 Teoria kategorii             p 5mms
  Uto 9 50 2hod F232 Topologia a geometria          p 3mma 3mms
  Uto 14 00 2hod  C3 Vybrane partie z teoretickej aritmetiky p 5PCF
  Str 13 10 2hod  F1 Linearna algebra             p 1M*
  Str 16 30 2hod  A Matematicka analyza           p 1M*
  Stv 9 50 2hod  F2 Matematicka analyza           p 1M*
  Pia 11 30 1hod  IX Topologia a geometria          c 3mma 3mms
  Pia 12 20 1hod  IX Topologia a geometria          c 3mma 3mms

Draskovicova H.
  Pon 14 50 2hod  B Algebra                 p 2M*
  Str 13 10 1hod  C3 Diskretna matematika           p 3PCF
  Str 14 50 2hod  F2 Teoria mnozin              p 4M*
  Str 16 30 1hod  F2 Teoria mnozin              c 4MD  4MF  4M
  Stv 12 20 1hod  IV Teoria mnozin              c 4MI
  Stv 13 10 1hod III Algebra                 c 2MI1
  Stv 15 40 1hod  VI Algebra                 c 2MF  2MT  2M

Gurican J.
  Pon 16 30 2hod  A Algebra                 c 1i4
  Uto 9 50 2hod M126 Vybrane kapitoly z algebry        p 4mms
  Uto 11 30 2hod III Algebra                 c 1i5
  Stv 8 10 2hod  A Algebra                 p 1i*
  Stv 9 50 2hod M126 Vybrane kapitoly z algebry        p 4mms

Katrinak T.
  Pon 9 50 2hod M126 Univerzalne algebry a zvazy       p 4mms
  Uto 11 30 2hod  VI Uvod do kodovania            p 3PCF 3M*  4m
  Uto 14 00 2hod M126 Univerzalne algebry a zvazy       v 5mms
  Str 13 10 2hod  B Algebra                 p 2m*

Korbas J.
  Pon 11 30 2hod M126 Diferencialna topologia         p 4mms
  Uto 11 30 2hod  B Linearna algebra a geometria       p 1m*  1mpm
  Str 11 30 2hod  A Linearna algebra a geometria       p 1m*  1mpm

Kvasz L.
  Uto 11 30 2hod  A Linearna algebra a geometria       p 1me*
  Uto 16 30 2hod  II Dejiny geometrie             v 3ipg 3mmpg 3m
  Str 11 30 2hod  F1 Linearna algebra a geometria       p 1me*
  Str 14 00 2hod M126 Dejiny algebry              v 5mms
  Pia 9 50 2hod M126 Seminar z filozofie matematiky      s 4mms
  Pia 14 50 2hod  IV Cvicenie z algebry a geometrie      v 1mef3

Macaj M.
  Pon 11 30 2hod  A Algebra                 p 2bi  2i*
  Str 8 10 2hod F232 Teoria poli               p 3mms
  Str 11 30 1hod  I Teoria grafov              c 2m2
  Stv 13 10 1hod  V Algebra                 c 2i2
  Stv 14 00 1hod  V Algebra                 c 2i4
  Stv 15 40 1hod VII Algebra                 c 2i1
  Stv 16 30 1hod  VI Algebra                 c 2i3
  Pia 8 10 2hod  A Teoria grafov              p 2m*
  Pia 9 50 1hod  I Teoria grafov              c 2m1

Marcisova T.
  Uto 13 10 1hod  C3 Teoria mnozin              c 4PCF
  Uto 17 20 1hod  C3 Teoria mnozin              c 4PCF
  Str 16 30 1hod  C2 Algebra                 c 2PCF
  Str 17 20 1hod  C3 Algebra                 c 2PCF
  Str 18 10 1hod  C3 Algebra                 c 2PCF
  Stv 9 50 2hod B305 Algebra                 p 2PCF
  Stv 14 00 2hod B305 Teoria mnozin              p 4PCF
  Stv 16 30 2hod  B Linearna algebra             c 1MF

Masaryk I.
  Stv 16 30 2hod  F1 Algebra                 c 1i1
  Stv 18 10 2hod  F1 Algebra                 c 1i3

Salat T.
  Str 9 00 3hod M126 Seminar z realnych funkcii        s DRS

Tomanova J.
  Uto 8 10 1hod  VI Diskretna matematika           p 3MD  3MF
  Uto 9 00 1hod  VI Diskretna matematika           c 3MD  3MF
  Uto 11 30 2hod M223 Teoria grafov              p 3mms
  Str 13 50 2hod M223 Diskretna matematika           p 2mng
  Stv 13 10 2hod  A Diskretna matematika           p 1m*  1mef* 1m

Ziman M.
  Pon 8 10 2hod M126 Teoria cisel               p 5mms
  Pon 13 10 1hod  II Diskretna matematika           c 1m2
  Pon 14 50 1hod  IV Diskretna matematika           c 1m4
  Pon 15 40 1hod  IX Diskretna matematika           c 1mpm
  Pon 16 30 1hod F108 Diskretna matematika           c 1m1
  Str 14 50 2hod  B Linearna algebra a geometria       c 1m3
  Str 16 30 1hod  B Diskretna matematika           c 1m3
  Stv 13 10 2hod  F2 Algebra                 c 2m2
  Stv 14 50 2hod  F2 Algebra                 c 2m1

Zlatos P.
  Pon 11 30 2hod VIII Teoria mnozin              p 3mms
  Str 14 00 3hod  A Algebra a geometria           p 1f*

Boda E.
  Uto 13 10 2hod F109 Algebraicka geometria          p 4MD
  Str 11 30 2hod  C Linearna algebra a geometria       p 1mng*
  Str 14 50 2hod M120 Diplomovy seminar z DG          s 5MD
  Str 16 30 2hod M120 Vybrane kapitoly z algebraickej geom.  v 5MD
  Stv 9 50 2hod  VI Linearna algebra a geometria       p 2mng
  Stv 11 30 1hod  VI Linearna algebra a geometria       c 2mng
  Stv 12 20 2hod XII Algebraicka geometria          c 4MD

Bohdal R.
  Pon 9 50 2hod VII Uvod do grafiky na PC          p 1MD
  Stv 8 10 2hod M217 Uvod do grafiky na PC          p 1MD
  Stv 11 30 2hod M115 Plochy v CAGD              p 4mpg
  Stv 13 10 2hod M217 Pocitacova geometria           p 5MD
  Pia 8 10 2hod  C Architektura a prog.graf.zar.      p 3ipg 3mmpg 3m

Bozek M.
  Pon 8 10 2hod VII Geometria                p 3mpg
  Pon 15 40 2hod XII Topologia                v 4M*  4PCF
  Uto 13 10 2hod  VI Geometria                p 4mpg
  Uto 14 50 2hod  XI Diferencialna geometria         v 3PCF 3MF  3M
  Stv 8 10 2hod  VI Geometria                p 4mpg
  Stv 9 50 2hod M120 Diferencialna geometria         p 3MD
  Stv 11 30 1hod M120 Diferencialna geometria         c 3MD

Cizmar
  Pon 11 30 2hod  KG Dejiny deskriptivnej geometrie      v 3MD
  Pon 13 10 2hod  B Dejiny matematiky            p 5M*  5PCF

Ferko A.
  Str 8 10 2hod  F2 Graficke systemy a normy         p 4ipg 4mpg
  Str 13 10 2hod  C Seminar k diplomovej praci        s 5mpg
  Str 15 40 2hod  C Diplomovy seminar            s 5ipg

Chalmoviansky P.
  Pia 9 50 2hod XII Geometricke modelovanie         p 4ipg 4mpg
  Pia 11 30 2hod XII Geometricke modelovanie         p 4ipg 4mpg

Kudlickova S.
  Pon 8 10 2hod  C Geometria                p 3M*
  Pon 14 50 2hod M120 Pocitacova geometria           p 5MD
  Str 9 00 3hod M120 Zobrazovacie metody           p 3mpg
  Str 13 10 2hod M120 Pocitacova geometria           p 5MD

Polednova M.
  Pon 9 00 2hod b404 Geometria                p 2PCF
  Uto 9 50 2hod  C3 Geometria                p 3PCF
  Uto 11 30 2hod  C3 Geometria                c 3PCF
  Str 14 50 1hod B305 Geometria                c 2PCF
  Str 15 40 1hod B305 Geometria                c 2PCF
  Str 16 30 1hod B320 Geometria                c 3PCF
  Pia 7 20 2hod b446 Geometria                c 3PCF

Sklenarikova Z.
  Pon 11 30 2hod  IX Zobrazovacie metody           p 1MD
  Uto 13 10 2hod M120 Zobrazovacie metody           c 2Md
  Str 8 10 2hod VIII Zobrazovacie metody           p 2Md
  Stv 8 10 2hod M120 Zobrazovacie metody           p 2Md
  Stv 11 30 2hod VII Zobrazovacie metody           p 1MD

Solcan S.
  Pon 13 10 2hod F109 Geometria                p 2M*
  Uto 9 50 2hod M120 Aplikacie DG               p 4MD
  Uto 11 30 1hod M120 Aplikacie DG               c 4MD
  Uto 14 50 2hod  IX Projektivna geometria          c 2Md
  Uto 17 20 2hod M120 Vybrane kapitoly z projektivnej geom.  v 4MD
  Stv 9 50 3hod XII Projektivna geometria          p 2Md

Zatko V.
  Pon 8 10 2hod  VI Plochy v CAGD              p 4mpg
  Pon 11 30 2hod M120 Seminar z numerickej geometrie      s DRS
  Str 9 50 3hod  IV Krivky a plochy v PG           p 4ipg

Berekova H.
  Uto 9 50 1hod b404 Didaktika matematiky           p 4PCF
  Uto 10 40 2hod b404 Didaktika matematiky           s 4PCF
  Uto 13 10 2hod b303 Didaktika matematiky           s 4PCF
  Stv 16 30 2hod b301 Diplomovy seminar            s 5M*  5PCF

Dillingerova M.
  Pon 13 10 1hod VIII Didakticky seminar zo skol.mat.     s 3M*
  Uto 11 30 1hod b304 Didakticky seminar zo skol.mat.     s 3PCF
  Uto 12 20 1hod b304 Didakticky seminar zo skol.mat.     c 3PCF
  Uto 14 00 1hod  F2 Didakticky seminar zo skol.mat.     c 3MD  3MF
  Str 7 20 1hod B307 Didakticky seminar zo skol.mat.     c 3PCF
  Str 8 10 1hod B307 Didakticky seminar zo skol.mat.     c 3PCF
  Stv 14 00 1hod XII Didakticky seminar zo skol.mat.     c 3MI

Jodas V.
  Pia 10 40 2hod b404 Vybrane partie z metodiky matematiky   v 3PCF 3M*
  Pia 12 20 2hod  H3 Informacne a komunikacne technologie   s 3MF

Korenova L.
  Stv 14 00 2hod  H3 Informacne a komunikacne technologie   s 3MD
  Stv 15 40 2hod  H3 Didakticky softver vo vyuc.mat.     v 4M*  4PCF

Kostyrko P.
  Str 17 20 2hod  C2 Vybrane partie z matematickej analyzy  p 4M*  4PCF
  Stv 14 00 2hod  B Matematicka analyza           p 2M*

Kupkova E.
  Pon 12 20 1hod b446 Didakticky seminar zo skol.mat.     c 2PCF
  Pon 13 10 1hod b446 Didakticky seminar zo skol.mat.     c 2PCF
  Uto 9 00 1hod B301 Didakticky seminar zo skol.mat.     c 2PCF
  Uto 10 40 2hod  IV Didaktika matematiky           c 4MI
  Uto 14 50 1hod F232 Didakticky seminar zo skol.mat.     c 2MI1
  Str 14 50 1hod  II Didakticky seminar zo skol.mat.     s 2M*
  Str 15 40 1hod  II Didakticky seminar zo skol.mat.     s 2MF  2MT  2M

Regecova M.
  Pon 11 30 1hod B320 Didakticky seminar zo skol.mat.     s 1PCF
  Pon 12 20 1hod b404 Didakticky seminar zo skol.mat.     c 1PCF
  Pon 13 10 1hod b404 Didakticky seminar zo skol.mat.     c 1PCF
  Pon 14 50 1hod XII Didakticky seminar zo skol.mat.     c 1MF
  Uto 12 20 1hod VIII Didakticky seminar zo skol.mat.     s 1MD  1MT
  Uto 13 10 1hod  I Didakticky seminar zo skol.mat.     s 1MI1
  Str 14 50 1hod F232 Didakticky seminar zo skol.mat.     s 1MI2
  Str 16 30 1hod  C1 Didakticky seminar zo skol.mat.     c 1PCF
  Str 17 20 1hod  C1 Didakticky seminar zo skol.mat.     c 1PCF
  Stv 14 50 1hod  VI Didakticky seminar zo skol.mat.     c 1M*

Rosa V.
  Pon 17 20 2hod B307 Hodnotenie a klasifikacia ako sucast... v 4M*  4PCF

Rumanova L.
  Pon 13 10 3hod  IX Zobrazovacie metody           c 1MD
  Pon 15 40 1hod  C2 Didakticky seminar zo skol.mat.     s 2PCF
  Pon 16 30 1hod  C2 Didakticky seminar zo skol.mat.     c 2PCF
  Str 12 20 1hod M120 Didakticky seminar zo skol.mat.     c 1PCF
  Str 8 10 2hod XII Aplikacie DG               c 3MD

Trencansky I.
  Pon 9 50 2hod M120 Aplikacie DG               p 3MD
  Pon 15 40 2hod B307 Aplikacie zobrazovacich metod      v 3PCF 4M*  4P
  Uto 14 50 1hod M120 Didaktika deskriptivnej geometrie    p 4MD
  Uto 15 40 2hod M120 Didaktika deskriptivnej geometrie    c 4MD
  Stv 16 30 2hod b302 Diplomovy seminar            s 5M*  5PCF

Uhercikova V.
  Uto 16 30 2hod  V Netradicne metody vo vyuc.matematiky   v 5M*
  Str 13 10 1hod F328 Didaktika matematiky           p 4M*
  Stv 9 00 2hod  X Didaktika matematiky           c 4MD  4MF  4M

Visnyai T.
  Pon 10 40 2hod  XI Matematicka analyza           c 2MI1
  Pon 14 00 1hod  XI Vybrane partie z matematickej analyzy  c 4MI
  Pon 14 50 1hod III Vybrane partie z matematickej analyzy  c 4MD  4MF  4M
  Pon 16 30 2hod  XI Matematicka analyza           c 1MF
  Uto 9 00 1hod b404 Vybrane partie z matematickej analyzy  p 4PCF
  Uto 16 30 1hod  C3 Vybrane partie z matematickej analyzy  p 4PCF
  Str 13 10 2hod  II Matematicka analyza           c 2MF  2MT  2M

Darilkova K.
  Uto 9 00 1hod M120 Linearna algebra a geometria       c 1mng2
  Uto 9 50 1hod  VI Linearna algebra a geometria       c 1mng1

Duris J.
  Uto 7 20 2hod b201 Matematicka analyza           c 1PCF
  Uto 10 40 2hod b201 Matematicka analyza           c 1PCF

Brisudova Z.
  Pon 14 50 2hod  VI Geometria                c 3MI
  Uto 16 30 2hod VIII Geometria                c 3MD  3MF

Hecht T.
  Pon 15 40 2hod  C1 Linearna algebra             p 1PCF

Hostovecky A.
  Str 12 20 1hod III Geometria                c 2MF  2MT  2M
  Str 14 00 1hod F247 Geometria                c 2MI1

Kminiakova B.
  Uto 10 40 2hod b302 Matematicka analyza           c 1PCF
  Uto 14 50 2hod VIII Matematicka analyza           c 1MD  1MT

Kraslanova
  Pon 13 10 2hod F247 Linearna algebra             c 1PCF
  Stv 15 40 2hod  C3 Linearna algebra             c 1PCF

Kremzarova L.
  Pon 14 50 2hod F328 Matematicka analyza           c 1MI1
  Pon 16 30 2hod F328 Matematicka analyza           c 1MI2

Novotny P.
  Pon 16 30 2hod  IX Linearna algebra a geometria       c 1mpm
  Str 16 30 2hod  XI Linearna algebra a geometria       c 1m4

Porubcan P.
  Pon 11 30 2hod III Algebra                 c 1i2
  Pon 16 30 1hod B320 Diskretna matematika           c 3PCF
  Pon 17 20 1hod B320 Diskretna matematika           c 3PCF
  Stv 16 30 2hod  F2 Algebra                 c 1i6

Slavickova M.
  Pon 14 00 2hod C1  Linearna algebra             c 1PCF
  Uto 9 00 2hod b302 Linearna algebra             c 1PCF
  Pia 9 00 2hod b302 Linearna algebra             c 1PCF

Sleziak
  Uto 13 10 2hod VIII Linearna algebra             c 1MD  1MT
  Stv 8 10 2hod  XI Linearna algebra             c 1MI2
  Stv 13 10 2hod  I Linearna algebra             c 1MI1


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP

Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
(KAMS)

Fila M.
  Pia 9 50 2hod M201 Klasicke riesenia DR           p 3mna
  Pia 13 10 2hod M201 Integralne transformacie         p 4mna

Halicka M.
  Str 9 50 2hod VII Semidefinitne programovanie       p 5mef1 5mef2
  Stv 11 30 2hod  II DEA modely                p 4mef
  Pia 11 30 2hod F108 Optimalne riadenie            p 3mef* 3mme 3m

Kollar M.
  Str 14 50 2hod F247 Matematicka analyza           c 2mef1
  Str 16 30 2hod XII Matematicka analyza           c 2mef1
  Stv 8 10 2hod VII Matematicka analyza           c 1mef2
  Stv 14 50 2hod VIII Matematicka analyza           c 1mef1
  Stv 16 30 2hod VIII Matematicka analyza           c 1mef2
  Stv 18 10 2hod VIII Matematicka analyza           c 1mef1

Krajcovic D.
  Pon 10 40 2hod  F1 Maticovy pocet              p 2bm  2mef*
  Str 14 00 2hod III Linearna algebra a geometria       c 1mef3
  Str 15 40 2hod  F1 Cvicenie z algebry a geometrie      v 1mef1 1mef2
  Stv 8 10 2hod  V Linearna algebra a geometria       c 1mef1
  Stv 9 50 2hod III Linearna algebra a geometria       c 1mef2
  Stv 12 20 2hod  B Matematicka analyza           c 1i5

Quittner P.
  Str 8 10 2hod M201 Seminar z nelinearnej FA         s 4mma
  Str 14 50 2hod M201 Aplikovana funkcionalna analyza     v 5mma
  Str 16 30 1hod M201 Aplikovana funkcionalna analyza     c 5mma

Revallo M.

Sevcovic D.
  Pon 13 10 2hod  C Matematicka analyza           p 2bm  2mef*
  Uto 8 10 3hod M201 Riesenie nelinearnych systemov      p 4mna
  Uto 11 30 2hod  F1 Parcialne diferencialne rovnice     p 3me* 4mma
  Uto 15 40 2hod  B Matematicka analyza           p 2bm  2mef*

Boda J.
  Pon 17 20 2hod F108 Ekonofyzika               p 5fmg 5mef*
  Str 8 10 2hod  F1 Ekonomia                 p 1mef* 1mng*
  Str 10 40 2hod KGF Geodynamika               p 4fg
  Stv 8 10 2hod KGF Fraktaly a chaos v geologii a geofyzike p 5fg  5fzp

Brunovsky P.
  Pon 11 30 2hod F109 Diplomovy seminar            s 5mef*
  Str 8 10 2hod  II Stochasticke metody operacnej analyzy  p 4mef

Fidrmuc J.
  Uto 15 40 2hod  F2 Seminar z ekonomie            s 5mef*
  Uto 17 20 2hod  F2 Seminar z ekonomie            s 5mef*

Hamala M.
  Pon 11 30 2hod F108 Nelinearne programovanie         p 3mef* 3mme 4i
  Uto 14 50 2hod F108 Nelinearne programovanie         p 3mef* 3mme 4i

Chladna Z.
  Pon 14 50 2hod F108 Podnikove financie            p 2bm  2mef*

Luptacik M.
  Pia 11 30 2hod  II Seminar z ekonomie            s 4mef

Melichercik I.
  Pon 9 50 2hod  II Financna matematika           p 3mme 3mng
  Pon 14 50 2hod F109 Vybrane partie z matematickej analyzy  p 3mef*
  Uto 10 40 2hod VIII Financna matematika           p 4mef
  Str 9 50 2hod  II Financna matematika           p 4mef

Nemethova A.
  Pia 9 50 2hod M208 Databazove systemy            c 3mng

Palenik V.
  Pia 8 10 2hod F108 Ekonometricke modely Slovenska      p 5mef*
  Pia 9 50 2hod  II Seminar z ekonomie            s 4mef

Pekar J.
  Uto 16 30 2hod XII Experimentalna ekonomia         p 4mef
  Str 8 10 2hod  IX Databazove systemy            p 3mng
  Str 11 30 2hod  II Teoria nekooperativnych hier       p 4mef

Siebertova Z.
  Pon 9 00 1hod  IV Ekonomia                 c 1mng2
  Pon 12 20 1hod  V Ekonomia                 c 1mng1
  Uto 9 50 1hod  IV Ekonomia                 c 1mef1
  Uto 13 10 1hod F108 Ekonomia                 c 1mef2
  Uto 14 00 1hod F108 Ekonomia                 c 1mef3

Harman R.
  Pon 10 40 3hod  B Pravdepodobnost a statistika       p 3bi  3ip* 3i
  Stv 9 50 2hod M217 Vybrane partie z pocitacovej statistiky p 5mps
  Stv 14 50 1hod XII Pravdepodobnost a statistika       c 3ita 3itp
  Stv 15 40 1hod  X Pravdepodobnost a statistika       c 3itm
  Stv 16 30 1hod  XI Pravdepodobnost a statistika       c 3ita

Jankova K.
  Pon 8 10 2hod  IX Markovove procesy            p 4mps
  Uto 9 00 2hod XII Viacstavove modely v zdravotnom poisteni p 5mpm
  Uto 11 30 2hod VII Teoria nahodneho vyberu         v 3mps
  Str 14 50 2hod  C2 Pravdepodobnost a statistika       p 3PCF

Katina S.
  Str 8 10 2hod M208 Pocitacova statistika          c 3mef1
  Str 9 50 2hod M208 Pocitacova statistika          c 3mef2
  Str 11 30 2hod M208 Pocitacova statistika          c 3mme 4mng
  Str 14 50 2hod XII Biostatistika              p 4mps

Macutek J.
  Uto 17 20 2hod B320 Statisticke metody            c 1PCF
  Str 17 20 2hod b404 Statisticke metody            c 1PCF
  Stv 14 50 2hod B320 Statisticke metody            c 1PCF
  Stv 16 30 2hod B320 Statisticke metody            c 1PCF

Nather O.
  Uto 9 00 2hod B307 Pravdepodobnost a statistika       p 5PCF
  Str 8 10 2hod  XI Teoria pravdepodobnosti         p 3mps
  Str 9 50 2hod XII Pravdepodobnost a statistika       p 3M*
  Str 13 10 2hod F108 Vseobecna teoria poistenia        p 4mpm 5mef*

Pastor K.
  Pon 13 10 2hod M217 Analyza udajov pomocou pocitaca     p 5mpm
  Uto 9 00 2hod F108 Matematicke modely v demografii     p 4mef 4mpm
  Uto 14 50 2hod VII Casove rady               p 4mef
  Str 11 30 2hod B301 Statisticke metody            p 1PCF

Pazman A.
  Pon 9 50 2hod XII Seminar                 s DRS
  Uto 16 30 2hod VII Regresne modely             p 4mps
  Str 9 50 2hod  X Bayesovska statistika          p 5fmg 5mps

Potocky R.
  Pon 9 50 2hod F109 Poistna matematika            p 3mpm 5mef*
  Uto 10 40 2hod XII Viacrozmerne statisticke analyzy     p 4mps
  Uto 14 00 2hod XII Financna matematika           p 3mpm
  Str 9 50 2hod VIII Teoria investicii a manazmentu      p 4mpm
  Str 13 10 2hod M216 Seminar z poistnej matematiky      s FMFI

Rublik F.
  Str 11 30 2hod  X Neparametricke statisticke metody    p 5mps
  Str 14 50 2hod  X Seminar z matematickej statistiky    s 5mps

Stehlik M.
  Stv 19 00 2hod M208 Pocitacova statistika          p 4mps

Stulajter F.
  Pon 11 30 2hod XII Zaklady matematickej statistiky     p 3mps
  Uto 9 50 2hod F109 Statisticke metody            p 3me* 3mme
  Uto 13 10 2hod VII Nahodne procesy             p 4mps
  Str 9 50 2hod  XI Zaklady matematickej statistiky     p 3mps

Zauskova A.
  Str 8 10 2hod  VI Parcialne diferencialne rovnice     c 3mef2
  Stv 8 10 2hod F108 Parcialne diferencialne rovnice     c 3mef1 4mma

Borgula R.
  Stv 14 50 2hod  C Principy uctovnictva           p 2bm  2mef*

Busova
  Pon 14 50 2hod  C3 Pravdepodobnost a statistika       c 5PCF
  Stv 13 10 1hod VII Pravdepodobnost a statistika       c 3MI
  Stv 16 30 1hod F109 Pravdepodobnost a statistika       c 3MD  3MF

Csajkova A.
  Pon 16 30 1hod  X Podnikove financie            c 2mef1
  Pon 18 10 1hod  VI Podnikove financie            c 2bm  2mef2

Holescakova Z.
  Stv 8 10 2hod  F2 Cvicenie z matematickej analyzy     v 1m4  1mpm
  Stv 16 30 2hod M223 Doplnkove cvicenie            v 1mng2

Hrinak M.
  Pon 11 30 2hod  X Matematicka analyza           c 1i4
  Uto 11 30 2hod  X Matematicka analyza           c 1i6

Jurca
  Stv 14 50 2hod  A Matematicka analyza           c 1mef3
  Stv 16 30 2hod  A Matematicka analyza           c 1mef3

Kilianova
  Stv 8 10 2hod XII Cvicenie z matematickej analyzy     v 1m1
  Stv 16 30 2hod  C Doplnkove cvicenie            v 1mng1

Kodnar
  Pon 9 50 2hod M201 Matematicke modely mechaniky       p 5mma 5mmm

Odrobina
  Str 9 50 2hod  I Numericke metody             p 3foo 3fp
  Stv 11 30 2hod  T3 Numericke metody             c 3foo 3fp

Somorcik J.
  Pon 15 40 1hod b304 Pravdepodobnost a statistika       c 3PCF
  Str 9 50 2hod b301 Pravdepodobnost a statistika       c 5PCF
  Str 11 30 1hod b301 Pravdepodobnost a statistika       c 3PCF

Stehlikova
  Pon 16 30 2hod VIII Matematicka analyza           c 2bm  2mef2
  Str 16 30 2hod  II Matematicka analyza           c 2bm  2mef2

Trnovska M.
  Uto 10 40 1hod  VI Diskretna matematika           c 1me*

Zeman J.
  Str 16 30 2hod F108 Medzinarodna makroekonomia        p 5mef1 5mef2


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP

Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky
(KMANM)

Feckan M.
  Pon 9 50 2hod F232 Nelinearna analyza a diferencialna top. p 4mma
  Str 11 30 2hod F109 Funkcionalna analyza           p 3mim 3mp* 3m
  Stv 9 50 2hod F108 Funkcionalna analyza           p 3mim 3mp* 3m

Jaros F.
  Uto 15 40 2hod III Matematicka analyza           c 2m1
  Str 14 50 2hod  IX Matematicka analyza           c 2m2
  Stv 11 30 2hod  IX Matematicka analyza           c 2m1
  Stv 14 50 2hod  IX Matematicka analyza           c 2m2

Jaros J.
  Pon 13 10 2hod  A Matematicka analyza           p 2m*
  Uto 14 00 2hod III Biomatematika              p 3mmm
  Stv 9 50 2hod F109 Matematicka analyza           p 2m*
  Stv 14 00 3hod III Obycajne diferencialne rovnice      p 3mma 4mng

Kubacek Z.
  Pon 9 50 2hod  A Matematicka analyza           p 1i*
  Uto 9 50 2hod  V Aplikovana funkcionalna analyza     p 4mng
  Uto 12 20 2hod  IV Matematicka analyza           c 1mng1
  Str 9 50 3hod III Matematicka analyza           p 2mng

Medved M.
  Str 9 50 2hod M201 Dynamicke systemy            p 4mma
  Stv 8 10 3hod  B Matematicka analyza           p 2bi  2i*
  Stv 11 30 1hod M201 Dynamicke systemy            p 4mma

Rostas K.
  Uto 8 10 2hod  IV Matematicka analyza           c 1m4  1mpm
  Uto 14 50 2hod F109 Matematicka analyza           c 1m3
  Str 8 10 2hod III Matematicka analyza           c 2mng
  Stv 8 10 2hod F109 Cvicenie z matematickej analyzy     v 1m3
  Stv 16 30 1hod III Obycajne diferencialne rovnice      c 3mma 4mng

Viszus E.
  Pon 8 10 3hod F328 Matematika                p 3fa* 3fbf 3f
  Pon 15 40 2hod III Matematicke zaklady biomedicinskej fyz. p 1fmf
  Uto 8 10 2hod F109 Matematika                c 3fa* 3fbf 3f
  Str 8 10 2hod  IV Matematicke zaklady biomedicinskej fyz. p 1fmf

Baratiova
  Uto 8 10 2hod III Uctovnictvo               c 1mng1
  Uto 9 50 2hod III Uctovnictvo               c 1mng2

Gliviak F.
  Uto 8 10 2hod  V Sietova analyza             p 4mng
  Str 9 00 2hod  C1 Matematika                p 1PCF
  Str 13 10 2hod  IX Zaklady teorie rozvrhovania       v 4mef
  Stv 14 00 2hod M223 Petriho siete v modelovani a riadeni   v 3mna

Kupka I.
  Pon 8 10 2hod B305 Matematicka analyza           p 1PCF
  Pon 11 30 2hod  IV Nelinearna a stochasticka optimalizacia p 3mng
  Uto 14 50 2hod  C2 Matematicka analyza           p 1PCF
  Str 10 40 2hod b404 Matematicka analyza           c 1PCF
  Stv 11 30 2hod F108 Funkcionalna analyza           c 3mim 3mp* 3m

Matlakova S.
  Str 9 50 2hod  IX Obchodne pravo              c 3mng

Nizka H.
  Str 11 30 2hod  IX Marketing                c 3mng

Piskanin A.
  Pon 9 00 2hod FMUK Zaklady personalneho manazmentu     p 2mng
  Pon 10 40 2hod FMUK Zaklady personalneho manazmentu     s 2mng

Svana P.
  Pon 9 50 2hod  C1 Matematika                p 1PCF
  Pon 13 10 2hod  H3 Proseminar z MS-Office          s 1m3  1m4
  Pon 14 50 2hod  H3 Proseminar z MS-Office          s 1m1  1m2
  Pon 16 30 2hod  C3 Zaklady financnej a poistnej matematiky v 5M*  5PCF 5m
  Uto 14 50 3hod  VI Matematika                c 1f2
  Str 14 50 2hod  C1 Matematika                p 1PCF

Sedlak J.
  Str 14 00 2hod FMUK Zaklady manazmentu            p 1mn*
  Str 15 40 2hod FMUK Zaklady manazmentu            c 1mng1
  Str 17 20 2hod FMUK Zaklady manazmentu            c 1mng2

Toma V.
  Uto 13 10 2hod  A Rozhodovacie techniky v manazmente    p 4mef 5mng
  Uto 16 30 2hod F108 Mikroekonomia              p 3me* 3mme
  Str 11 30 2hod M201 Medzinarodny obchod a financie      c 5mef*
  Stv 11 30 2hod  F2 Mikroekonomia              p 3me* 3mme

Mozer J.
  Uto 13 10 3hod  F1 Matematika                p 2f*
  Str 17 20 2hod  B Matematika                v 2f*
  Stv 14 00 3hod  F1 Matematika                p 2f*

Pastor D.
  Pon 13 10 2hod III Matematicka analyza           c 1i1
  Pon 14 50 2hod  V Matematicka analyza           c 1i2
  Uto 15 40 1hod F328 Matematicka analyza           c 2i1  2i2
  Uto 16 30 1hod F328 Matematicka analyza           c 2i1  2i2
  Str 14 50 1hod F108 Matematicka analyza           c 2i3  2i4
  Str 15 40 1hod F108 Matematicka analyza           c 2i3  2i4
  Stv 11 30 2hod III Matematicka analyza           c 1i3

Sisolakova D.
  Pon 10 40 2hod b404 Matematicka analyza           p 2PCF
  Uto 13 10 2hod b304 Matematicka analyza           c 2PCF
  Uto 14 50 2hod B301 Matematicka analyza           c 2PCF
  Uto 17 20 2hod  VI Vybrane partie z matematickej analyzy  v 5M*
  Stv 14 50 2hod  V Matematika                c 2fmf 2fzp
  Pia 9 00 3hod  C2 Matematika                c 1PCF

Valasek J.
  Pon 14 50 3hod  F2 Matematika                p 1f*
  Uto 13 10 2hod  C Matematika                p 1f*
  Uto 15 40 3hod  IV Matematika                c 1f3
  Stv 9 00 3hod  IV Komplexna analyza            p 3mng
  Stv 11 30 1hod  IV Komplexna analyza            c 3mng

Venckova M.
  Pon 13 10 2hod F108 Matematicka analyza           c 1m1
  Pon 16 30 2hod  C Cvicenie z matematickej analyzy     c 1m2
  Str 13 10 2hod  X Matematicka analyza           c 1m2

Babusikova J.
  Uto 9 50 2hod M224 Riesenie inzinierskych uloh pom.num.soft v 5mma 5mna
  Str 9 50 2hod M224 Uvod do SW prostriedkov v num.matematike v 4mna
  Stv 8 10 2hod  II Numericke metody             p 2mng
  Pia 8 10 2hod  II Numericke metody             p 4mef

Businska T.
  Pon 9 50 2hod M223 Vybrane kapitoly z numerickej algebry  v 4mna
  Pon 13 10 2hod M223 Numericke metody linearnej algebry    p 3mna
  Pon 14 50 2hod M223 Numericke metody linearnej algebry    p 3mna
  Uto 8 10 2hod  IX Linearna algebra a geometria       c 1m2
  Uto 11 30 2hod  IX Maticovy pocet              p 3mng
  Str 8 10 2hod M223 Linearna algebra a geometria       c 1m1
  Stv 7 20 2hod b303 Problemy pri praktickych vypoctoch    v 3PCF 4PCF 5P

Filo J.
  Uto 14 50 2hod  A Matematicka analyza           p 1me*
  Str 13 10 2hod M201 Modely prudenia tekutin         p 4mmm
  Stv 11 30 2hod  F1 Matematicka analyza           p 1me*

Chocholaty P.
  Str 11 30 2hod M223 Numericke metody riesenia DR       v 5mma 5mna
  Str 14 00 3hod VIII Numericke metody             p 4mng
  Str 16 30 1hod VIII Numericke metody             c 4mng
  Stv 9 50 2hod M223 Riesenie stiff uloh           v 4mna
  Stv 11 30 2hod M223 Diferencne metody riesenia DR      p 4mna
  Pia 9 00 2hod B307 Zakladne numericke metody ries.rovnic  v 3PCF 4PCF 5P

Kacur J.

Plesnik J.
  Str 8 10 2hod F109 Linearne programovanie          p 2bm  2mef*
  Str 13 10 2hod  XI Linearne programovanie          c 2mef1
  Str 14 50 2hod  XI Linearne programovanie          c 2bm  2mef2
  Pia 8 10 2hod  IX Linearne programovanie          p 3mms 3mna

Remesikova M.
  Str 8 10 2hod M224 Jazyk C a zaklady paral.progr.      p 4mna

Valkova A.
  Pon 8 10 2hod VIII Numericke algoritmy           v 4FI  4MI  5F
  Str 8 10 2hod F108 Numericka matematika           p 2m*  3mme
  Str 9 50 2hod F108 Numericka matematika           c 2m*  3mme
  Str 15 40 2hod G337 Numericke metody             v 3PCF
  Stv 12 20 2hod VIII Numericke metody             c 2mng
  Stv 16 30 2hod  IX Numericka matematika           c 2m2

Gera Milan
  Pon 10 40 2hod  V Matematika                p 2fmf 2fzp
  Pon 13 10 2hod  V Matematika                p 2fmf 2fzp

Vencko J.
  Pon 9 50 3hod  C Matematicka analyza           p 1mng*
  Uto 9 50 2hod  B Matematicka analyza           p 1m*  1mpm
  Stv 9 00 2hod VIII Diplomovy seminar            s 5mng
  Stv 11 30 2hod  A Matematicka analyza           p 1m*  1mpm

Demetrian M.
  Pon 15 40 2hod b303 Aplikovana matematika          v 2PCF
  Pon 17 20 1hod b303 Aplikovana matematika          c 2PCF
  Uto 15 40 2hod  F1 Matematika                c 2f2
  Str 13 10 2hod  I Matematika                c 2f1
  Str 14 50 2hod  I Matematika                c 2f2
  Stv 12 20 2hod  XI Matematika                c 2f1

Turansky R.
  Uto 16 30 3hod B305 Matematika                c 1PCF

Vancova A.
  Stv 8 10 2hod  IX Matematicka analyza           c 1mng2
  Stv 12 20 1hod  II Dynamicke systemy            c 4mma


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP

Katedra informatiky
(KI)

Bebjak A.
  Uto 10 40 1hod VII Pocitacove siete             c 4ips 5ips
  Uto 14 00 1hod  XI Pocitacove siete             c 4ips
  Uto 14 50 3hod  C Pocitacove siete             p 3inNV 4ips 5i
  Uto 17 20 1hod III Pocitacove siete             c 5mng
  Str 16 30 3hod  VI Formalne jazyky a automaty        p 4mim 5mim

Cervenka R.
  Pon 8 10 2hod III Objektova analyza a modelovanie     v 4ips 5ips
  Pon 9 50 1hod III Objektova analyza a modelovanie     c 4ips

Duris P.
  Uto 10 40 3hod  C Tvorba efektivnych algoritmov      p 3bi  3ip* 3i
  Str 14 50 2hod  V Diplomovy seminar            s 4ita 4itm

Hegedus T.
  Pon 14 00 2hod  II Strojove ucenie             v 4iui 5iui 4i
  Pon 15 40 2hod  II Strojove ucenie             v 4iui 5iui 4i
  Stv 14 50 2hod  II Uvod do diskretnych struktur       c 1i4
  Stv 16 30 2hod  I Uvod do diskretnych struktur       c 1i2

Kopacik I.
  Str 17 20 2hod  IV Seminar z bezpecnosti OS, DB a sieti   s 4ips

Kralovic Ra
  Uto 8 10 3hod  C Uvod do distribuovanych algoritmov    p 3ita 4ita
  Stv 10 40 3hod  C Efektivne paralelne algoritmy      p 3ita 4ita

Kralovic Ri
  Stv 14 00 1hod  XI Uvod do distribuovanych algoritmov    c 3ita
  Stv 17 20 1hod  XI Uvod do distribuovanych algoritmov    c 3ita

Pardubska D.
  Str 11 30 2hod F108 Navrh a analyza algoritmov        p 4FI  3MI  4M
  Stv 9 00 1hod  H3 Seminar alg. struktur        s 2MI
  Stv 17 20 3hod  X VLSI vypocty            v 4ips 4ita
  Pia 9 00 2hod   Proseminar z info          v 4i

Pastorova M.
  Pon 14 00 3hod f196 Bio. motiv. TJ              v 4itm 5itm
  Stv 9 50 2hod  IX Dynamicke internetove aplikacie     p 5mim
  Stv 11 30 2hod M217 Dynamicke internetove aplikacie     c 5mim
  Pia 8 10 2hod  IV Bio. motiv. TJ (ob)           c 4itm 5itm
  Pia 9 50 2hod  IV Bio. motiv. TJ (ob)           c 4itm 5itm

Prochazka J.
  Uto 13 10 2hod  II Algoritmy a datove struktury       p 3mim
  Uto 14 50 1hod  II Algoritmy a datove struktury       c 3mim
  Str 8 10 2hod  B Algoritmy a datove struktury       p 2bi  2i*
  Stv 10 40 2hod  B Algoritmy a datove struktury       p 2bi  2i*
  Stv 13 10 2hod  IX Pocitacova algebra            v 5mms

Rovan B.
  Pon 8 10 2hod  B Formalne jazyky a automaty        p 2bi  2i*
  Pon 10 40 1hod  X Formalne jazyky a automaty        c 2i4
  Stv 8 10 3hod  C Teoria paralelnych vypoctov       p 3ita 4ita
  Pia 8 10 1hod  B Teoria paralelnych vypoctov       c 3ita
  Pia 9 00 1hod  B Teoria paralelnych vypoctov       c 3ita
  Pia 10 40 2hod M213 Seminar TI                s DRS

Macajova E.
  Pon 9 50 2hod  VI Uvod do databazovych systemov      c 2i1  2i2
  Uto 14 00 2hod M217 Uvod do databazovych systemov      c 2i3  2i4
  Str 16 30 2hod M217 Uvod do databazovych systemov      c 2i1  2i2
  Stv 14 50 1hod  XI Teoria grafov              c 3ita
  Stv 15 40 1hod XII Teoria grafov              c 3ita 3itp
  Stv 16 30 1hod  X Teoria grafov              c 3itm

Skoviera M.
  Str 8 10 3hod  C Teoria grafov              p 3bi  3ip* 3i
  Str 15 40 2hod  IV Diplomovy seminar            s 4ips
  Stv 9 50 2hod M312 Seminar z grafov             s DRS

Suster B.
  Pon 11 30 2hod  II Uvod do diskretnych struktur       c 1i6
  Pon 14 50 2hod  X Teoreticka informatika          p 5MI
  Stv 8 10 2hod  I Teoria vypocitatelnosti         p 4itm
  Stv 11 30 2hod  I Teoria vypocitatelnosti         c 4itm

Toman E.
  Uto 8 10 2hod  X Enumeracia diskretnych struktur     v 4itm 5itm
  Uto 9 50 2hod  X Enumeracia diskretnych struktur     v 4itm 5itm
  Uto 12 20 2hod f196 Diplomovy seminar            s 5itm
  Str 8 10 2hod  A Uvod do diskretnych struktur       p 1i*

Demeter M.
  Pon 11 30 2hod  H6 Programovaci jazyk C           c 1m4
  Uto 16 30 2hod  H6 Programovaci jazyk C           c 1mef2
  Uto 18 10 2hod  H6 Programovaci jazyk C           c 1mef1
  Stv 16 30 1hod VII Softwarove inzinierstvo         c 4ips 5ips
  Stv 17 20 1hod VII Softwarove inzinierstvo         c 4ips
  Stv 18 10 1hod VII Softwarove inzinierstvo         c 5ips


Mederly Pavol
  Uto 17 20 2hod  C Softwarove inzinierstvo         p 4ips 5ips

Mrazik A.
  Uto 8 10 2hod VIII Objektove databazy a distribuovane sys. p 4ips 5ips
  Uto 9 50 1hod VIII Objektove databazy a distribuovane sys. c 4ips 5ips
  Uto 17 20 3hod  B Uvod do OOP               v 2bi  2i*  3i

Privara I.
  Str 17 20 3hod INF Formalna semantika a teor.sprav.     p 3itp

Slastan M.
  Uto 18 10 2hod  C Softwarove inzinierstvo         p 4ips 5ips

Sturc J.
  Pon 14 50 2hod  C Uvod do databazovych systemov      p 2bi  2i*
  Uto 14 00 2hod  IV Uvod do databazovych systemov      c 2i3  2i4
  Stv 14 50 2hod  IV Diplomovy seminar            s 5ips 5ita

Olejar D.
  Pon 9 00 2hod  XI Kombinatoricka analyza          p 3itm 4itm
  Uto 8 10 2hod  A Principy pocitacov            p 1i*
  Stv 9 50 2hod  I Kombinatoricka analyza          p 3itm 4itm

Ostertag R.
  Str 11 30 2hod  B Principy pocitacov            p 1i*
  Str 14 00 3hod  VI Operacne systemy             p 4mim

Janacek
  Uto 13 10 3hod  B Operacne systemy a pocitacove siete   p 2m***

Pal D.
  Stv 16 30 2hod  V Uvod do diskretnych struktur       c 1i3

Risak V.
  Str 13 10 3hod F109 Hypermedialne systemy          p 4ips 5ips
  Stv 13 10 2hod F109 Hypermedialne systemy          s 4ips

Stanek M.
  Pon 11 30 2hod  VI Kryptologia               p 4itm 5itm
  Stv 13 10 2hod  X Kryptologia               p 4itm 5itm
  Stv 14 50 1hod  X Tvorba efektivnych algoritmov      c 3itm
  Stv 15 40 1hod  XI Tvorba efektivnych algoritmov      c 3ita
  Stv 16 30 1hod XII Tvorba efektivnych algoritmov      c 3ita 3itp

Dvorakova J.
  Stv 14 00 1hod VII Formalne jazyky a automaty        c 2i1
  Stv 14 50 1hod VII Formalne jazyky a automaty        c 2i2

Forisek
  Stv 17 20 1hod III Formalne jazyky a automaty        c 2i3

Gajdosikova
  Pon 14 50 2hod  XI Uvod do diskretnych struktur       c 1i5
  Stv 14 50 2hod  I Uvod do diskretnych struktur       c 1i1

Nyiri L.
  Pon 17 20 2hod  B Seminar systemoveho administratora    s 4ips 5ips


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP

Katedra aplikovanej informatiky
(KAI)

Borovsky P.
  Uto 11 30 2hod F109 Pocitacova grafika            v 4mng
  Str 9 50 2hod M115 Pocitacova grafika            c 4mng

Cunderlik
  Uto 18 10 2hod III Zakl. pojmy z bankovnictva        v 4ipg 4mpg 5i

Ftacnik M.
  Uto 8 10 2hod  II Seminar k diplomovej praci        s 4mpg
  Uto 9 50 2hod  II Diplomovy seminar            s 4ipg
  Uto 13 10 2hod  V Heuristicke metody            v 3bi  3ipg 3m
  Pia 9 50 2hod III Spracovanie obrazu            v 3ipg 3mmpg 3m

Samuelcik M.
  Pon 13 10 2hod  VI Diskretne geometricke struktury     p 4mpg
  Uto 14 50 2hod  V OpenGL                  v 3ipg 3mmpg 3m
  Str 15 40 2hod VII Krivky a plochy v PG           c 4ipg

Stanek S.
  Uto 11 30 2hod  II Pocitacova animacia           v 4ipg 4mpg

Sikudova E.
  Stv 9 50 2hod VII Ekonomika informacii           v 4mef

Sramek M.
  Str 12 20 2hod  IV Vizualizacia viacrozmernych dat     v 3ipg 3mmpg 3m
  Str 14 00 2hod  IV GNU/Linux, principy a prostriedky    p 3ipg 3mmpg 3m

Zimanyi M.
  Pon 13 10 2hod  IV Pocitacova grafika            p 3ipg 3mmpg 4i
  Stv 9 50 2hod  V Principy trojrozmernej analyzy obrazu  v 4ipg 4mmpg 4m
  Stv 13 10 2hod M120 Pocitacova grafika            p 3mpg

Habdak J.
  Str 10 40 3hod  VI Zaklady umelej inteligencie       p 3bi  3iui
  Pia 12 20 1hod VIII Zaklady umelej inteligencie 7      c 3iui

Lucan
  Pon 14 50 2hod VII Multimedia                v 3ipg 3mmpg 3m

Martinka
  Str 17 20 2hod VII Fotorealisticke zobrazovanie       v 4ipg 4mmpg 4m

Nagy M.
  Uto 16 30 2hod  H3 Linux                  v 3MI
  Str 16 30 4hod  H3 Rozpoznavanie reci            v 3iui 4iui 5i

Rybar J.
  Pon 18 10 2hod  V Seminar z pedagogiky           s 2MI1 2FI
  Stv 14 50 2hod F109 Kognitivne vedy:mozog a mysel      s 3iui 4iui 5i
            Dejiny vedeckeho a filozof. myslenia   v 2*** 3*** 4*
            Kognitivne laboratorium         v 3iui 4iui 5i
            Piagetova psychologia inteligencie I   v 2*** 3*** 4*
            Uvod do Piagetovej psychologie I     v 2*** 3*** 4*

Jarosova A.
  Stv 16 30 2hod  UI Uvod do vseobecnej jazykovedy      v 3iui 4iui 5i

Kamhal D.
            Filozofia L. Wittgensteina        v 4***
            Filozoficke koncepcie vyznamu      v
            Problemy analytickej filozofie      v 3*** 4***
            Uvod do filozofie jazyka         v 3iui 4iui 5i

Sefranek J.
  Pon 9 00 3hod  I Reprezentacia znalosti a inferencia   p 4iui 5iui
  Pon 11 30 1hod  I Reprezentacia znalosti a inferencia   c 4iui 5iui
  Uto 14 00 2hod  I Seminar z umelej inteligencie      s 3iui 4iui 5i
  Uto 15 40 2hod  I Diplomovy seminar            s 4iui
  Uto 17 20 2hod  UI Diplomovy seminar            s 5iui

Takac M.
  Uto 9 50 2hod  I Kvalitativne modelovanie a simulacia   p 4iui
  Pon 11 30 2hod  I Kvalitativne modelovanie a simulacia   c 4iui

Borovansky P.
  Pon 11 30 2hod  H3 JAVA                   p 4FI  4MI
  Pon 16 30 2hod F232 Systemy na prepisovanie termov      p 4itp
  Pon 18 10 1hod F232 Systemy na prepisovanie termov      c 4itp

Gruska D.

Gruska J.
  Pon 12 20 2hod  XI Kvantove algoritmy a automaty      p 4iui

Guller D.
  Str 11 30 4hod F248 Programovanie vo vyvoj.prostredi CLIPS  v 4iui 5iui
  Str 14 50 2hod F248 Expertne systemy             v 4iui 5iui

Jajcayova T.
  Pon 14 50 2hod  I Diskretna matematika           p 1BI  1CI
  Str 16 30 2hod F109 Diskretna matematika           c 1iai
  Stv 13 10 2hod  C Diskretna matematika           p 1iai*
  Stv 13 10 2hod  IV Diskretna matematika           c 1BI  1CI

Komara J.
  Stv 9 50 2hod  II Teoria vypocitatelnosti         p 4itm

Vittek M.
  Pon 16 30 1hod  B UNIX                   p 3ip* 3it* 3i
  Pon 17 20 2hod  H6 UNIX                   v 3ip* 3it* 3i
  Str 18 10 2hod  H6 Rocnikovy projekt            s 2i2
  Stv 10 40 1hod  H6 UNIX                   v 3ip* 3it* 3i

Voda P.
  Str 9 50 2hod  B Logika pre informatikov         p 2bi  2i*
  Stv 13 10 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 2i1
  Stv 14 00 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 2i2

Kvasnicka V.

Balaz M.
  Str 16 30 2hod F109 Diskretna matematika           c 1iai3

Beno P.
  Str 8 10 2hod  H6 Programovaci jazyk C           c 1mpm
  Str 14 50 2hod  H6 Programovaci jazyk C           c 1m4
  Str 16 30 2hod  IX Diskretna matematika           c 1iai1

Gejgus P.
  Pon 14 50 3hod M115 Projektovanie podporovane pocitacom   p 3MD

Homola M.
  Str 16 30 2hod  X Diskretna matematika           c 1iai2

Ruisel I.
  Pon 17 20 2hod  UI Zaklady kognitivnej psychologie     v 3iui 4iui 5i

Kluka
  Stv 14 50 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 2i3
  Stv 15 40 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 2i4

Siska J.
  Pon 8 10 2hod  H6 Programovaci jazyk C           c 1mng1
  Pon 13 10 2hod  H6 Programovaci jazyk C           c 1mng2


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP

Katedra základov a vyučovania informatiky
(KZVI)

Blaho A.
  Uto 9 50 2hod  A Programovanie              p 1i*  1iai*
  Stv 9 50 2hod  A Programovanie              p 1i*  1iai*
  Stv 16 30 2hod  IV Diplomovy seminar            s 5MI
  Pia 8 10 2hod  H6 Rocnikovy projekt            c 2i1
    9 50 2hod KZVI Programovanie              c 1i*

Hrusecka A.
  Pon 9 50 2hod  H3 Multimedia                p 4FI  3MI  4M
  Pon 13 10 2hod VII Programovanie              c 1MI1
  Pon 16 30 2hod  H3 Informacne a komunikacne technologie   s 2MF  2MT  2M
  Uto 8 10 2hod  H6 Praktikum z programovania        c 1MI1
  Uto 13 10 2hod  IX Programovanie              c 2FI  2MI1

Hrusecky R.
  Pon 9 00 1hod  A Tvorba www dokumentov          p 1i*  1iai*
  Pon 9 50 1hod  H6 Tvorba www dokumentov          c 1iai1
  Pon 10 40 1hod  H6 Tvorba www dokumentov          c 1iai2
  Pon 13 10 2hod XII Programovanie              c 1MI2
  Pon 14 50 1hod  H6 Tvorba www dokumentov          c 1iai3
  Pon 15 40 1hod  H6 Tvorba www dokumentov          c 1i1  1i4  1i
  Pon 16 30 1hod  H6 Tvorba www dokumentov          c 1i2  1i3  1i
  Uto 9 50 2hod  H6 Praktikum z programovania        c 1MI2
  Stv 16 30 2hod  H6 Rocnikovy projekt            c 2i4

Galik Z.
  Pon 13 10 2hod  X Programovanie              c 1i3
  Pon 17 20 2hod  X Programovanie              c 1i2

Haskova A.

Hennelova K.
  Pon 16 30 2hod F109 Seminar z psychologie          s 1B*  1PCF 1M
  Pon 14 50 2hod F247 Seminar z psychologie          s 1MI2

Jaskova L.
  Pon 8 10 2hod  H3 Informacne a komunikacne technologie   p 1BI  1PCF
  Pon 9 50 2hod F248 Informacne a komunikacne technologie   s 1MF
  Pon 11 30 2hod  H6 Programovaci jazyk C           c 1m3
  Uto 9 50 2hod  H3 Informacne a komunikacne technologie   s 1MI1
  Uto 11 30 2hod  H3 Informacne a komunikacne technologie   s 1MI2
  Uto 13 10 2hod  H6 Programovaci jazyk C           c 1m1
  Str 18 10 2hod F248 Informacne a komunikacne technologie   s 1MD  1MT

Kalas I.
  Uto 9 50 2hod  IX Tvorba pedagogickeho softveru      p 3MI  iDPS
  Stv 9 00 2hod  H3 Seminar z matematickych struktur     s 2FI  2MI1
  Stv 10 40 2hod  X Diplomovy seminar            s 4FI  4MI

Kubincova Z.
  Pon 9 50 2hod F108 Programovanie              p 1BI  1CI  1M
  Pon 13 10 2hod  I Programovanie              c 1BI  1CI
  Uto 8 10 2hod  H3 Praktikum z programovania        c 1BI  1PCF
  Uto 13 10 2hod  X Algoritmy pre molekularnu biologiu    v 5MI
  Str 8 10 2hod  I Programovanie              p 2FI  2MI1
  Str 13 10 2hod  H4 Programovanie              c
  Stv 16 30 2hod F108 Propedeutika vyucovania informatiky   s 2MI1 2FI

Lehotska D.
  Pon 8 10 2hod  II Diskretna matematika           p 1FI  1MI*
  Uto 8 10 2hod VII Programovanie              c 1iai3
  Uto 11 30 2hod  XI Diskretna matematika           c 1MI1
  Str 8 10 2hod  H3 Programatorske etudy           v 3MI  iDPS

Salanci L.
  Uto 14 50 2hod  H6 Programovaci jazyk C           c 1m2
  Str 9 50 2hod  A Programovanie              p 1m*  1mef* 1m
  Str 11 30 2hod  H3 Informacne a komunikacne technologie   s 2FI  5MI  2M
  Str 13 10 2hod  H6 Rocnikovy projekt            c 2i3
  Str 14 50 2hod  H6 Programovaci jazyk C           c 1m4

Tomcsanyi P.
  Uto 16 30 2hod F109 Systemove programovanie         p 4FI  4MI
  Uto 18 10 1hod F109 Systemove programovanie         c 4FI  4MI

Tomcsanyiova M.

Wagner M.
  Str 9 50 2hod  H3 Informacne a komunikacne technologie   s 2MI1
  Str 14 00 2hod  H3 Sprava vypoctoveho laboratoria      p 5MI

Winczer M.
  Pon 9 00 2hod  V Diskretna matematika           p 2FI  2MI1
  Pon 11 30 2hod VII Informacne a komunikacne technologie   p 3MI
  Uto 14 50 2hod  X Dejiny informatiky            p 5MI
  Stv 11 30 2hod  V Navrh a analyza algoritmov        c 3MI
  Pia 8 10 2hod III Teoreticka informatika          c 4FI  4MI
  Pia 11 30 4hod  H6 Rychlostne programovanie         s 5i*  1i*  2i

Galik Z.
  Pon 13 10 2hod  X Programovanie              c 1i3
  Pon 17 20 2hod  X Programovanie              c 1i2

Chrobak J.
  Pon 16 30 2hod  V Programovanie              c 1i6
  Str 13 10 2hod XII Programovanie              c 1iai2

Kulich
  Uto 13 10 2hod  H3 Programatorske etudy           s 3MI
  Uto 14 50 2hod  H3 Seminar z didaktiky informatiky     s iDPS 4FI  4M

Petras A.
  Pon 16 30 2hod VII Programovanie              c 1i1
  Str 13 10 2hod  V Programovanie              c 1iai1

Tuzinsky V.
  Uto 14 50 2hod  H6 Programovanie v C            c 1m*
  Str 16 30 2hod  H6 Programovanie v C            c 1m*

Novotny M.
  Str 8 10 2hod  H6 Programovanie v C            c 1m*
  Str 16 30 2hod  H6 Programovanie v C            c 1m*

Novotny P.
  Pon 8 10 2hod  H6 Programovanie v C            c 1m***
  Pon 13 10 2hod  H6 Programovanie v C            c 1m***

Kubini P.
  Str 8 10 2hod  H6 Programovanie v C            c 1m**
  Str 14 50 2hod  H6 Programovanie v C            c 1m**

Balazsovics G.
  Uto 16 30 2hod  H6 Programovanie v C            c 1m
  Uto 18 10 2hod  H6 Programovanie v C            c 1m


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP

Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie
(KAFZM)

Cabajova Z.
  Pia 9 00 2hod F357 Humanna bioklimatologia        v 5fmk

Dzifcakova E.
  Uto 9 50 2hod f167 Slnecne ziarenie,jeho vyuzitie...    p 4fzp
  Uto 13 10 2hod F112 Spektroskopia v astronomii       v 4faa 5faa
  Str 9 00 3hod F112 Teoreticka astrofyzika         p 4faa
  Str 11 30 2hod F112 Teoreticka astrofyzika         c 4faa

Gajdos S.
  Stv 11 30 1hod F112 Medziplanetarna hmota          p 4faa

Klacka J.
  Pon 9 00 3hod F112 Galakticka a mimogalakticka astronomia  p 5faa
  Pon 11 30 2hod F112 Galakticka a mimogalakticka astronomia  c 5faa
  Str 14 00 2hod F112 Numericke metody v astronomii      p 4faa
  Str 15 40 1hod F112 Numericke metody v astronomii      c 4faa

Kornos L.
  Stv 9 00 2hod F112 Nebeska mechanika            p 4faa
  Stv 10 40 1hod F112 Nebeska mechanika            c 4faa
  Pia 13 10 3hod F112 Laboratorne prace            l 4faa

Kulinova A.
  Uto 8 10 3hod F112 Kozmicka elektrodynamika         p 4faa
  Uto 10 40 2hod F112 Kozmicka elektrodynamika         c 4faa

Porubcan V.
  Str 8 10 2hod F247 Zaklady astronomie a astrofyziky     c 3faa
  Stv 12 20 1hod F112 Medziplanetarna hmota          p 4faa
  Pia 8 10 3hod F112 Zaklady astronomie a astrofyziky     p 3faa

Toth J.
  Stv 13 10 2hod F112 Astronomia                p 5MF
  Stv 14 50 2hod F112 Astronomia                c 5MF

Brestensky J.
  Pon 10 40 2hod KGF Integralne transformacie         p 4fg
  Pon 12 20 1hod KGF Integralne transformacie         c 4fg
  Uto 9 50 2hod F209 Stavba Zeme               p 5fg
  Stv 9 50 2hod KGF Asymptoticke metody           p 5fg
  Stv 11 30 1hod KGF Asymptoticke metody           c 5fg

Kostecky P.
  Uto 14 50 1hod KGF Uvod do fyziky Zeme           p 3fg

Moczo P.
  Uto 14 00 1hod KGF Uvod do fyziky Zeme           p 3fg
  Str 14 00 2hod KGF Teoria elastickych vln a seizmologia   p 4fg
  Str 15 40 1hod KGF Teoria elastickych vln a seizmologia   c 4fg

Ondraskova A.
  Uto 9 50 2hod KGF Magneticke pole Zeme           p 4fg
  Str 9 50 1hod KGF Magneticke pole Zeme           c 4fg

Rosenberg
  Str 8 10 2hod KGF Statisticke metody            c 4fg

Sevcik S.
  Uto 8 10 2hod KGF Seminar z planet.geofyz.problemov    s 4fg
  Uto 11 30 2hod KGF Elektromagneticke sondovanie Zeme    p 5fg
  Uto 15 40 1hod KGF Uvod do fyziky Zeme           p 3fg
  Stv 12 20 2hod F209 Seminar z geofyzikalnych syntez     s 5fg

Hajossy R.
  Uto 7 20 2hod B301 Fyzika                 p 1PCF
  Uto 9 50 2hod  F2 Mechanika                p 1MF  1f*
  Str 7 20 2hod  C1 Fyzika                 p 1PCF
  Str 9 50 2hod F247 Mechanika a molekulova fyzika      p 1fmf
  Stv 8 10 2hod  F1 Mechanika                p 1MF  1f*
  Stv 10 40 2hod F247 Mechanika a molekulova fyzika      p 1fmf
  Pia 11 30 2hod f-167 Mechanika kontinua           p 4mmm

Hensel K.
  Pon 14 50 2hod f51 Environmentalne pravo          p 4fzp
  Str 13 10 2hod f196 Fyzikalne analyticke metody       p 2fzp

Kosinar I.
  Pon 9 50 2hod VIII Mechanika                c 1f1
  Uto 9 50 2hod f51 Seminar                 s 5fzp
  Uto 16 30 3hod b304 Zaklady fyziky              v 1PCF
  Str 11 30 2hod VII Mechanika                c 1f3
  Str 16 30 2hod B305 Vyberovy seminar z fyziky        s 1PCF
  Stv 9 00 2hod F247 Mechanika a molekulova fyzika      c 1fmf
  Stv 12 20 2hod  VI Mechanika                c 1f2
  Stv 15 40 2hod  C2 Matematika pre fyzikov          v 1PCF
  Stv 17 20 1hod  C2 Matematika pre fyzikov          c 1PCF

Machala Z.
  Uto 14 50 1hod f-167 Enviromentalny management a audit    p 2fzp 3fzp 4f
  Str 14 50 2hod f51 Fyzika a chemia atmosfery        p 4fzp 5fzp

Martisovits V.
  Str 9 50 2hod  F1 Molekulova fyzika            p 1f*
  Str 14 00 1hod f-167 Vodikova energetika           p 4fzp 5fzp
  Pia 9 00 4hod f196 Experimentalne vademecum        p 4fzp

Morva I.
  Uto 9 00 2hod  C1 Fyzika                 s 1PCF
  Uto 13 10 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu   l 2fmf
  Str 9 00 2hod f-167 Automatizovane meracie a riadiace sys. p 3fzp
  Stv 8 10 3hod f-167 Vyboje v plynoch a ich aplikacie    p 4fzp

Morvova M.
  Uto 11 30 2hod F108 Zivotne prostredie           p 1f*
  Uto 14 00 1hod f-167 Enviromentalny management a audit    p 2fzp 3fzp 4f
  Str 10 40 2hod f-167 Alternativne zdroje energie       p 4fzp 5fzp
  Str 13 10 1hod f-167 Vodikova energetika           p 4fzp 5fzp

Damborska I.
  Pon 11 30 2hod F357 Zivotne prostredie            p 4fzp
  Uto 9 00 1hod F357 Dynamicka meteorologia          c 4fmk
  Uto 9 50 2hod F357 Statisticke metody v meteor.,klimat.   p 4fmk
  Uto 11 30 2hod F357 Statisticke metody v meteor.,klimat.   c 4fmk
  Str 13 10 1hod F357 Mikroklimatologia a agrometeorologia   c 5fmk
  Stv 8 10 1hod b301 Meteorologia               c 2PCF
  Stv 9 50 2hod F360 Zivotne prostredie            p 2fzp

Gera Martin
  Str 8 10 3hod F360 Seminar z meteor. numer. modelov     s 5fmk
  Str 10 40 2hod F357 Numericke riesenie rovnic atmosf.dynam. p 5fmk
  Str 14 50 2hod  C3 Meteorologia               p 2PCF
  Stv 8 10 2hod  T3 Programovanie a aplikacny SW pre DP   c 3fmk
  Stv 9 50 2hod F357 Metody numerickej mat.v meteorologii   p 4fmk
  Stv 11 30 1hod F357 Metody numerickej mat.v meteorologii   c 4fmk

Hrouzkova E.
  Pon 10 40 3hod F360 Dynamicka meteorologia          p 4fmk
  Str 10 40 3hod F360 Synopticka meteorologia         p 4fmk

Hrvol J.
  Pon 13 10 2hod F358 Opticke a elektricke javy v atmosfere  v 4fmk
  Uto 14 00 2hod F358 Meteorologicke pristroje a poz.met.   p 3fmk
  Str 9 50 2hod F358 Zaklady meteorologie a klimatologie   p 3fmk
  Stv 9 50 2hod F358 Diplomovy seminar            s 5fmk

Jankovic J.

Kremler M.
  Uto 9 00 1hod B445 Meteorologia               c 2PCF
  Str 13 10 2hod F367 GISS v meteorologii a klimatologii   v 4fmk
  Str 14 50 2hod B307 Meteorologia               p 2PCF
  Stv 14 50 1hod b301 Meteorologia               c 2PCF
  Stv 17 20 2hod  T3 Strojovy cas               c 3fmk 4fmk 5f

Lapin M.
  Uto 14 00 2hod F357 Zmeny a premenlivost klimy        v 5fmk
  Uto 15 40 2hod F357 Aplikovana klimatologia 2.        v 5fmk
  Str 8 10 3hod F357 Vseobecna a regionalna klimatologia   p 4fmk
  Str 14 00 2hod F357 Mikroklimatologia a agrometeorologia   p 5fmk

Melo M.
  Pon 8 10 2hod B440 Fyzicka geografia 1.           p 1PCF
  Uto 14 50 2hod B305 Meteorologia               p 2PCF
  Stv 10 40 1hod B445 Meteorologia               c 2PCF
  Stv 11 30 1hod B445 Meteorologia               c 2PCF
  Stv 15 40 1hod F357 Metody klimatologickeho vyskumu     p 3PCF
  Stv 16 30 1hod F357 Metody klimatologickeho vyskumu     c 3PCF

Zavodsky D.
  Str 16 30 2hod F357 Chemizmus atmosfery           v 4fzp 5fzp

Benko
  Pon 14 00 4hod F360 Praktikum zo synoptickej meteorologie  l 4fmk

Hajdukova
  Uto 14 50 2hod F112 Seminar                 s 4faa 5faa

Hvozdara
  Stv 9 00 1hod F209 Uvod do matematickych metod fyziky Zeme c 3fg
  Stv 12 20 2hod KGF Uvod do matematickych metod fyziky Zeme p 3fg

Jurasek M.
  Stv 8 10 2hod F357 Druzicove a radarove pozorovania met.j. p 5fmk

Palus
  Pon 14 00 2hod F112 Struktura hmoty vo vesmire        v 4faa 5faa

Tomlain
  Uto 8 10 1hod F357 Dynamicka meteorologia          p 4fmk
  Stv 12 20 2hod F357 Seminar z meteorologie          s 5fmk

Turna
  Pon 8 10 3hod KGF Statisticke metody            p 4fg

Vojtek M.
  Uto 16 30 1hod  C2 Meteorologia               c 2PCF
  Uto 17 20 1hod  C2 Meteorologia               c 2PCF
  Stv 15 40 1hod B445 Meteorologia               c 2PCF
  Stv 16 30 1hod B445 Meteorologia               c 2PCF


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP

Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
(KJFB)

Bohm R.
  Pon 8 10 2hod F247 Mechanika                c 1MF
  Uto 8 10 2hod  F2 Zakladne matematicke metody       p 1f*
  Str 8 10 2hod VII Zakladne matematicke metody       c 1f3
  Str 11 30 2hod  XI Zakladne matematicke metody       c 1f2
  Str 13 10 3hod VII Matematicke zaklady biomedicinskej fyz. c 1fmf
  Str 16 30 2hod  V Vlny a optika              c 2FI  2MF
  Str 18 10 1hod  V Vypoctove cvicenia            v 2FI  2MF
  Stv 12 20 1hod F377 Zaklady dozimetrie            c 4fjf 4fzp

Durana L.
  Pon 10 40 3hod F222 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3fmk
  Uto 13 10 3hod F223 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3ftf
  Uto 16 30 3hod b446 Matematika                c 1PCF
  Str 11 30 2hod VIII Zakladne matematicke metody       c 1f1
  Stv 14 00 3hod F262 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3fe  3ftl
  Pia 9 00 3hod b446 Matematika                c 1PCF

Florek M.
  Pon 11 30 2hod F327 Reaktorova fyzika            v 5fjf

Hlinka V.
  Pon 10 40 3hod F262 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3fjf
  Pon 13 10 5hod F252 Specialne praktikum z jadrovej fyziky  l 4fjf
  Str 8 10 2hod F327 Experimentalne metody jadr.fyziky    p 3fjf 3fmg
  Stv 14 00 3hod F222 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3fmf

Holy K.
  Pon 10 40 1hod F377 Zivotne prostredie            p 3fzp
  Uto 12 20 1hod F377 Monitorovanie radioaktivity v ZP     p 4fzp
  Uto 14 00 2hod F377 Radiacna environmentalna fyzika     v 4fjf
  Stv 13 10 2hod F327 Aplikacie radioizotopov a zv.cast.v pr. v 5fjf
  Pia 11 30 2hod F377 Radon- meranie riziko          v 4fjf

Chudy M.
  Pon 9 50 1hod F377 Zivotne prostredie            p 3fzp
  Pon 14 00 2hod F327 Radiometricke merania          p 3fzp
  Uto 13 10 1hod F377 Monitorovanie radioaktivity v ZP     p 4fzp
  Stv 10 40 2hod F377 Zaklady dozimetrie            p 4fjf 4fzp

Kollar Dusan
  Stv 9 00 2hod F261 Praktikum z molekulovej a atomovej fyz. l 3MF

Masarik J.
  Str 9 50 2hod F327 Jadrova a subjadrova fyzika       p 4fjf
  Str 11 30 1hod F327 Jadrova a subjadrova fyzika       c 4fjf
  Stv 9 00 2hod F377 Kozmogenne nuklidy v ZP         v 4fjf
  Stv 10 40 1hod F327 Seminar z modernych trendov vo fyzike  s 5fjf

Pisutova N.
  Pon 14 00 2hod F377 Atomova a jadrova fyzika         p 3MF
  Uto 9 50 2hod F247 Atomova a jadrova fyzika         p 3FI  3MF
  Uto 12 20 1hod F327 Numericke metody v jadrovej fyzike    p 4fjf
  Uto 13 10 1hod F327 Numericke metody v jadrovej fyzike    c 4fjf

Ruzicka J.

Stanicek J.
  Pon 10 40 3hod F261 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3faa
  Pon 15 40 2hod F327 Atomova a jadrova fyzika         c 3MF
  Stv 14 00 3hod F261 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3fg  3fzp
  Pia 13 10 2hod KJF Spektrometria vzbudenych stavov     v 4fjf

Sykora I.
  Pon 13 10 5hod KJF Vyberove praktikum            l 5fjf
  Uto 8 10 5hod KJF Vyberove praktikum            l 5fjf
  Uto 15 40 2hod F377 Vybrane kapitoly spektrometrie gama ziar v 4fjf
  Stv 16 30 2hod b304 Spracovanie experimentalnych udajov   v 2PCF

Saro S.
  Pon 9 50 2hod F327 Diplomovy seminar            s 5fjf
  Uto 9 50 2hod F327 Jadrove reakcie             p 4fjf
  Uto 11 30 1hod F327 Jadrove reakcie             c 4fjf
  Stv 11 30 1hod F327 Seminar z modernych trendov vo fyzike  s 5fjf

Simkovic F.
  Pia 8 10 2hod F327 Modely atomoveho jadra          v 4fjf

Sivo A.
  Pon 10 40 3hod F223 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3fp
  Uto 13 10 3hod F222 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3foo
  Stv 9 00 2hod F222 Praktikum z molekulovej a atomovej fyz. l 3MF
  Stv 14 00 3hod F223 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3fbf
  Str 11 30 2hod F377 Radioaktivita v zivotnom prostredi    v 3fjf

Stavina P.
  Uto 14 00 2hod KJF Moderne trendy v pocitacovej fyzike   v 5fjf
  Uto 15 40 2hod  T3 Zaklady prace s PC            v 1f1
  Stv 15 40 2hod  T3 Aplikacny software            v 3fjf

Tokar S.
  Str 8 10 2hod F327 Vybrane kap. fyziky vysokych energii  v 5fjf
  Pia 8 10 2hod KJF Simulacie v jadrovej fyzike       v 5fjf

Vanko J.
  Pon 8 10 2hod F327 Teoreticka jadrova a subjadrova fyzika  c 5fjf
  Str 8 10 2hod  X Teoria kooperativnych hier        p 5mef*
  Stv 8 10 3hod F327 Teoreticka jadrova a subjadrova fyzika  p 5fjf
  Stv 14 50 2hod F327 Neutrinova fyzika            v 5fjf

Babincova M.
  Pon 9 50 2hod KBF Uvod do biomechaniky           p 4fmf
  Uto 8 10 2hod F247 Lipozomy v biofyzike a medicine     v 4fbf
  Str 9 50 2hod KBF Fyzikalne mechanizmy procesov v lud.org. v 4fbf

Babinec P.
  Pon 8 10 2hod F232 Kvantova mechanika            c 3fmf
  Pon 9 50 4hod F247 Kvantova mechanika            p 3fmf

Haverlik I.
  Pon 11 30 2hod KBF Databazy a IS v medicine         p 4fmf
  Uto 14 00 2hod KBF Programovanie              p 3fmf
  Uto 15 40 2hod KBF Diskretna matematika           p 2fmf
  Uto 17 20 2hod KBF Pocitacove modelovanie a simulacia    v 4fbf
  Stv 8 10 1hod KBF Numericke metody             p 3fbf
  Stv 9 00 1hod KBF Numericke metody             c 3fbf
  Stv 9 50 1hod KBF Zaklady modelovania a biomatematiky   p 4fbf 4fmf
  Stv 10 40 1hod KBF Zaklady modelovania a biomatematiky   c 4fbf 4fmf
  Stv 16 30 2hod KBF Matematicke modelovanie biosystemov   p 3fmf

Hianik T.
  Uto 14 00 2hod F247 Biosenzory                p 4fbf 4fmf
  Uto 15 40 2hod F247 Odborny seminar             s 5fbf
  Stv 14 00 3hod F247 Bioenergetika              p 5fbf 5fzp 5f

Hubac I.
  Pon 13 10 2hod F232 Kvantova teoria             p 4fbf
  Str 14 00 3hod KBF Mnohocasticove pristupy         v 5fbf

Chorvat D.
  Uto 12 20 2hod F328 Medicinska biofyzika           p 4fmf
  Uto 17 20 2hod F247 Radiacna biofyzika            v 4fmf
  Str 11 30 3hod F247 Aplikacia ultrazvuku v medicine     v 5fmf
  Stv 8 10 2hod F232 Experimentalne metody lek.fyz.      p 4fmf

Krivanek R.
  Stv 13 10 2hod KBF Praktikum zo zakladov elektroniky    l 4fmf

Kvasnicka P.
  Str 11 30 4hod F232 Struktura biomakromolekul        p 4fbf

Mach P.
  Pon 9 00 2hod F350 Specialne praktikum z exper.metod    l 4fbf
  Pon 14 50 2hod F350 Teoreticke zaklady spektroskop.metod   p 4fbf
  Stv 12 20 2hod F247 Fyzikalna chemia             p 3fbf 3fzp

Rybar P.
  Uto 10 40 2hod  T3 Spracovanie dat             c 5fbf
  Str 12 20 2hod  T3 Zaklady prace s PC            p 3fmf

Sikurova L.
  Uto 14 00 2hod F328 Uvod do teoretickych a exper.met.zam.  v 3fbf
  Str 12 20 1hod f196 Fyzikalne analyticke metody       p 2fzp
  Stv 8 10 5hod F328 Diplomovy seminar            s 5fbf 5fmf
  Pia 10 40 3hod F247 Fotobiofyzika a fototerapia       p 5fbf 5fmf

Urban J.
  Pon 8 10 2hod KBF Fyzika polymerov a biopolymerov     p 4fmf
  Pon 10 40 1hod F350 Specialne praktikum z exper.metod    l 4fbf

Waczulikova I.
  Pon 14 50 2hod KBF Specialne praktikum z exper.metod    p 4fmf
  Pia 14 00 3hod KBF Specifika prace interdisc.timov v med.  v 5fmf

Pikna M.

Sitar B.
  Str 9 50 2hod F377 Interakcia ziarenia s latkou       v 3fjf
  Str 12 20 2hod F327 Detekcne metody fyziky vysokych energii v 4fjf

Szarka I.
  Pon 8 10 5hod F252 Specialne praktikum z jadrovej fyziky  l 4fjf

Antalic S.
  Pon 17 20 2hod  T3 Zaklady prace s PC            v 1fmf
  Uto 16 30 2hod  T3 Zaklady prace s PC            v 1fmf

Papp
  Pon 11 30 2hod F232 Kvantova teoria             c 4fbf

Bacharova L.
  Str 14 00 3hod F328 Elektrokardiografia           v 5fmf

Bednar P.
  Uto 14 00 1hod B305 Matematika                c 1PCF

Fedorko I.
  Pon 12 20 2hod  T3 Zaklady prace s PC            v 1f3
  Stv 9 50 2hod  T3 Zaklady prace s PC            v 1f2

Kinclova I.
  Uto 16 30 2hod  IX Matematicke modelovanie biosystemov   c 3fmf

Mlynarik
  Uto 15 40 2hod F232 Zaklady magneticko-rezonancnej spektr.  v 4fbf 4fmf

Kozlikova
  Pia 8 10 3hod F247 Elektromagneticke diagnosticke a ter.met p 5fmf

Kovacova
  Str 15 40 2hod F232 Zaklady nuklearne-medicinskych metod   p 4fbf 4fmf

Redhammer
  Str 9 00 3hod LFPB Klinicka fyziologia dychacieho systemu  v 5fmf

Ruttkay-Nedecky
  Uto 12 20 3hod F232 Biofyzika virusov            v 5fbf 5fmf


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP

Katedra experimentálnej fyziky
(KEF)

Dobrocka E.
  Pon 10 40 2hod f272 Fyzika tuhych latok           c 3faf 3ftl
  Str 9 00 3hod f272 Fyzika tuhych latok           p 3faf 3ftl

Grajcar M.

Gregus J.
  Pon 13 10 2hod f272 Laboratorne prace            p 5faf

Hlubina R.
  Stv 9 00 2hod f272 Fyzika tuhych latok           p 5ftl
  Stv 10 40 1hod f272 Fyzika tuhych latok           c 5ftl

Kus P.
  Str 8 10 1hod f272 Uvod do fyziky kovov           p 3ftl

Mahel M.
  Str 13 10 2hod f272 Fyzika kovov               p 5faf

Plecenik A.
  Uto 9 00 2hod f272 Diplomovy seminar            s 5faf
  Uto 10 40 3hod f272 Polovodicove suciastky          p 5faf
  Str 14 50 2hod f272 Experimentalne metody FTL        p 5ftl

Brezna E.
  Pon 9 00 3hod F113 Praktikum z mechaniky a molekul.fyziky  l FMFI
  Pon 11 30 3hod F113 Praktikum z mechaniky a molekul.fyziky  l FMFI

Cernak M.
  Pon 8 10 2hod f51 Formovanie vybojov            v 4fp

Foltin V.
  Pia 8 10 5hod f73 Laboratorne cvicenie z fyziky      l 2PCF

Macko P.
  Uto 9 50 3hod f82 Praktikum z vakuovej fyz.a fyz.plazmy  l 4fzp
  Str 9 00 1hod f51 Zaklady laserovej spektroskopie     v 4fp

Matejcik S.
  Uto 9 50 3hod f56 Praktikum z vakuovej fyz.a fyz.plazmy  l 4fp
  Str 13 10 2hod f51 Elementarne procesy v plazme       p 4fp

Pavlik J.
  Pon 8 10 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2fzp
  Pon 13 10 2hod f51 Horenie a detonacia a jej vplyv na ZP  v 4fzp
  Str 8 10 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f1
  Str 11 30 2hod f51 Seminar k DP               s 5fmg

Skalny J.
  Pon 9 50 3hod f51 Vyboje v plynoch             p 4fp
  Stv 9 00 2hod f51 Aplikacie fyziky plazmy         p 5fp  5faf 5f
  Stv 10 40 2hod f51 Diplomovy seminar            s 5fp

Veis P.
  Uto 8 10 2hod f51 Experimentalne metody v opt.a IC spektr. v 4fe  4foo 4f
  Uto 13 10 2hod f51 Diagnostika plazmy            p 4fp
  Str 8 10 1hod f51 Zaklady laserovej spektroskopie     v 4fp
  Str 9 50 2hod F109 Vlny a optika              p 2FI  2MF  2f
  Stv 11 30 2hod F109 Vlny a optika              p 2FI  2MF  2f

Zahoran M.
  Str 8 10 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f1
  Str 10 40 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f2
  Stv 8 10 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f2

Zahoranova A.
  Uto 8 10 5hod f73 Laboratorne cvicenie z fyziky      l 2PCF

Mesaros V.
  Pon 9 50 4hod f145 Praktikum z nelinearnej optiky      l 5fmg 5foo
  Uto 8 10 2hod f196 Zvuk ako ekologicka zataz        v 4fzp
  Str 11 30 2hod f167 Diplomovy seminar            s 5foo
  Str 13 10 5hod F224 Laboratorne cvicenie z fyziky      l 2PCF

Senderakova D.
  Pon 7 20 2hod  XI Vlny a optika              c 2f1
  Pon 9 00 2hod f167 Opticke metody spracovania informacie  v 5fe  5foo 5f
  Uto 11 30 2hod f167 Holografia a interferometria       p 4fmg 4foo
  Str 14 00 4hod f145 Praktikum z vlnovej optiky        l 4fmg 4foo
  Stv 10 40 2hod VIII Vlny a optika              c 2f2

Strba A.
  Pon 9 00 2hod  F1 Vlny a optika              p 2f*  2fmf
  Uto 9 50 2hod f167 Kvantova elektronika           p 4fmg 4foo
  Uto 17 20 2hod  F1 Vlny a optika              p 2f*  2fmf
  Stv 9 00 2hod f167 Seminar zo specializacie         s 4foo

Vojtek P.
  Str 9 50 2hod f167 Laserova technika            p 4fmg 4foo
  Stv 10 40 2hod f167 Zdroje,parametre a detekcia opt.ziarenia v 4fe  4foo 4f
  Pia 8 10 5hod F224 Laboratorne cvicenie z fyziky      l 2PCF
  Pia 9 50 2hod F224 Praktikum z vlnenia a optiky       l 2MF

Zabudla Z.
  Pon 14 50 2hod F232 Vlny a optika              c 2fmf
  Uto 8 10 5hod F224 Laboratorne cvicenie z fyziky      l 2PCF
  Str 8 10 5hod F224 Laboratorne cvicenie z fyziky      l 2PCF

Fabo P.
  Uto 8 10 4hod KRF Praktikum z cislicovych obvodov     l 5fe
  Uto 14 00 2hod KRF Prevodniky a riadenie experimentu    p 5fe  5foo 5f
  Str 13 10 4hod F321 Principy pocitacov            l 1iai3

Fischer L.
  Pon 9 50 2hod KRF Mikroprocesorove systemy         p 5fe
  Str 9 50 2hod  F2 Principy pocitacov            p 1iai*
  Stv 14 50 4hod F321 Principy pocitacov            l 1iai*

Jarosevic A.
  Pon 14 50 4hod F321 Principy pocitacov            l 1iai1
  Stv 10 40 2hod f196 Regulacia a regulacne systemy      p 5faf 5fe

Kundracik F.
  Uto 13 10 4hod F321 Principy pocitacov            l 1iai2
  Stv 9 00 2hod KRF Prenos a spracovanie signalov      p 5fe
  Stv 12 20 1hod KRF Problemy sucasnej fyziky         p 5fe
  Pia 9 50 2hod  C Programovaci jazyk C           v 2bi  2i*  4f

Bezak V.
  Stv 11 30 2hod f272 Diplomovy seminar z FTL         s 5ftl

Gasparik V.
  Stv 14 00 2hod f272 Senzory a ich aplikacie         p 5faf
  Pia 9 00 2hod f272 Zaklady FTL               p 3fe  3foo 3f

Lukac P.
  Str 9 50 2hod f51 Seminar z fyziky plazmy         s 5fp
  Stv 9 50 2hod b446 Fyzika                  p 2PCF
  Stv 13 10 2hod f51 Seminar                 s DRS
  Pia 10 40 2hod f51 Seminar z plazmy             s 4fp

Sura P.
  Str 14 50 2hod f196 Prvky elektronickych obvodov       p 4fe

Bucek A.
  Str 13 10 5hod f73 Laboratorne cvicenie z fyziky      l 2PCF

Janda M.
  Uto 13 10 2hod B307 Fyzika                  s 1PCF
  Stv 14 00 2hod  C3 Fyzika                  s 1PCF

Jasik
  Str 10 40 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f2

Fogelova B.
  Uto 13 10 2hod b301 Fyzika                  s 1PCF
  Stv 14 00 2hod B307 Fyzika                  s 1PCF

Kovacik
  Str 8 10 5hod f73 Laboratorne cvicenie z fyziky      l 2PCF

Pastor P.
  Uto 13 10 2hod c201 Fyzika                  s 1PCF
  Uto 15 40 2hod B320 Fyzika                  s 1PCF

Stano M.
  Pia 10 40 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2fmf

Tirpak
  Str 9 50 2hod f196 Elektronika velmi vysokych frekvencii  p 4fe  4fp
  Stv 8 10 2hod f196 Elektronika velmi vysokych frekvencii  p 4fe  4fp
  Stv 9 50 1hod f196 Elektronika velmi vysokych frekvencii  c 4fe  4fp

Uherek
         FEI Optoelektronicke prenosove systemy    v 5foo

Varga
  Stv 8 10 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f1


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP

Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyzika
(KTFDF)

Balek V.
  Pon 11.30 2 hod F2 Matematika 1               p 1iai
  Uto 16.30 2 hod XI Matematika 1               c 1iai1
  Stv 9 50 2hod f125 Kozmologia                v 5faa 5ftf
  Pia 11 30 2hod f132 Kvantova teoria gravitacie        v 5ftf

Bona P.
  Uto 15 40 2hod f132 Vybrane matematicke ulohy vo fyzike   p 3mmm

Cerny V.
  Pon 11 30 2hod f132 Fyzika okolo nas             v 4FI  4MF
  Uto 11 30 2hod  F2 Termodynamika a statisticka fyzika    p 3fa* 3fbf 3f
  Str 11 30 2hod  F2 Termodynamika a statisticka fyzika    p 3fa* 3fbf 3f

Dubnickova A.Z.
  Uto 8 10 2hod f132 Zaklady fyziky              p 3mim 3mp* 3m
  Stv 8 10 2hod III Zaklady fyziky              c 3mim 3mp* 3m
  Pon 13 30 2hod f132 Uvod do fyziky elementarnych castic   v 4ftf
  Pia 10 40 2hod f167 Kvantova optika             p 4foo

Fecko M.
  Pon 10 40 3hod F328 Teoreticka mechanika           p 2f*
  Uto 8 10 2hod f125 Konexie a kalibracne polia        v 4ftf
  Uto 11 30 2hod f125 Geometricke metody v klasickej mechanike v 4ftf

Kochan D.
  Uto 8 10 2hod  XI Matematika 1               c 1iai2
  Pia 8 10 2hod f125 Teoria kondenzovanych latok       c 4ftf

Masar E.
  Str 9 50 2hod  T3 Uvod do pocitacovej fyziky        c 3ftf
  Stv 11 30 2hod f125 Uvod do pocitacovej fyziky        p 3ftf
  Stv 14 00 2hod  T3 Seminar z pocitacovej fyziky       s 5ftf

Mojzis M.
  Pon 8 10 2hod f125 Kvantova teoria pola           p 4ftf
  Pon 9 50 2hod f125 Uvod do Standardneho Modelu       v 5ftf
  Str 8 10 2hod f125 Kvantova teoria pola           c 4ftf
  Stv 8 10 2hod f132 Kvantova teoria pola           p 4ftf
  Pia 8 10 2hod f132 Uvod do Standardneho Modelu       v 5ftf

Noga M.
  Uto 9 50 2hod f125 Teoria kondenzovanych latok       p 4ftf
  Pia 9 50 2hod f125 Teoria kondenzovanych latok       p 4ftf

Presnajder P.
  Stv 9 50 2hod f132 Teoria distribucii            v 4ftf
  Stv 11 30 2hod f132 Specialny seminar            s 5ftf

Severa P.
  Pon 9 50 2hod f132 Matematicka fyzika            p 4ftf
  Pon 14 00 3hod f125 Reprezentacie konecnych a komp. grup   v 4ftf 5mms
  Str 9 50 2hod f125 Matematicka fyzika            p 4ftf
  Str 11 30 2hod f125 Matematicka fyzika            c 4ftf
  Str 14 50 2hod f125 Uvod do klasickej mat.a Rieman.ploch   v 4ftf

Danisovic M.
  Str 11 30 2hod f126 Aplikacie didaktickej techniky      v 3MF
  Str 13 10 2hod f126 Aplikacie didaktickej techniky      l 5MF

Demkanin P.
  Pon 8 10 1hod f126 Seminar skolskej fyziky         s 2FI  2MF
  Uto 8 10 2hod F151 Praktikum skolskych pokusov       l 4FI
  Uto 9 50 2hod F151 Praktikum skolskych pokusov       l 4MF
  Pia 13 10 3hod F151 Skolske pokusy z fyziky         l 5MF
  Pia 15 40 2hod f126 Ziacka zaujmova cinnost         v 5MF
  20 hod za sem F151 Specialne praktikum skolskych pokusov   DPS

Dohnanska J.

Hornansky L.
  Stv 9 00 2hod f126 Riesenie fyzikalnych uloh        s 4FI
  Stv 10 40 2hod f126 Riesenie fyzikalnych uloh        s 4MF
  15 hod za sem f126 Fyzika tuhych latok            DPS

Horvath P.
  Uto 8 10 2hod F113 Praktikum z mechaniky          l 1FI  1MF
  Uto 11 30 2hod F113 Praktikum z mechaniky          l 1MF
  Uto 14 00 2hod F113 Praktikum z mechaniky          l 1MF
  Stv 10 40 2hod F113 Praktikum z molekulovej a atomovej fyz. l 3MF
  Stv 12 20 1hod f126 Seminar skolskej fyziky         s 3MF
  Stv 15 40 1hod f126 Seminar skolskej fyziky         s 4fzp 4fmf 4f

Kosinarova A.
  Pon 8 10 2hod  C3 Vyberovy seminar z matematiky      v 1PCF
  Pon 11 30 1hod f196 Vypoctove cvicenia            c 1MF
  Pon 14 50 3hod B301 Matematika                c 1PCF
  Uto 10 40 2hod f196 Matematika pre fyzikov          v 2FI  2MF
  Uto 13 10 3hod b404 Matematika                c 1PCF
  Str 8 10 2hod  V Kalkulus pre nematematikov        p 1FI  1MF
  Str 9 50 2hod  V Matematika pre fyzikov          p 1FI  1MF
  Str 11 30 1hod  V Matematika pre fyzikov          c 1FI  1MF
  Stv 12 20 1hod F328 Teoreticka fyzika            c 4FI  4MF

Lapitkova V.
  Uto 13 10 2hod f126 Netradicne vyucovacie postupy      v 5MF
  Uto 14 50 2hod f126 Didaktika fyziky             s 5MF
  Str 14 50 2hod f126 Diplomovy seminar z fyziky        s 5MF
  30 hod za sem f126 Didaktika fyziky              DPS

Pazma V.
  Uto 17 20 2hod b301 Matematika                c 1PCF
  Str 8 10 2hod b301 Matematika                c 1PCF
  Stv 9 50 3hod  XI Matematika                c 1f1
  Stv 16 30 2hod B307 Matematika                c 1PCF

Pisut J.
  Uto 9 50 2hod  F1 Kvantova mechanika            p 3fa* 3fbf 3f
  Stv 9 50 2hod  F1 Kvantova mechanika            p 3fa* 3fbf 3f
  Pia 10 40 2hod F328 Zaklady skolskeho managementu      v 1M*  1PCF 3M

Sebesta J.
  Pon 10 40 2hod f126 Dejiny fyziky              p 2FI  2MF
  Pon 14 50 2hod f126 Seminar z dejin fyziky          s 4ftf FMFI
  Pon 16 30 2hod f126 Historia fyzikalnych teorii       v 4ftf
  Pon 18 10 2hod f126 Seminar z historie fyziky        s 4ftf
  Uto 11 30 2hod F247 Teoreticka fyzika            p 4FI  4MF
            Dejiny a metodologia fyz. poznania    v 4***
            Dejiny fyziky              v 4***
            Dejiny fyziky na Slovensku        v 5***

Bellus
  Pon 13 10 2hod f126 Jednoduche a domace experimenty     v 4FI  4MF

Kohaut
  Pon 13 10 2hod KRF Seminar                 s 5fe
  Uto 9 50 3hod f186 Praktikum zo zakladov elektroniky    l 4fbf 4fe  4f
  Uto 14 00 2hod f196 Analyza elektrickych sieti        p 4fe
  Uto 15 40 1hod f196 Analyza elektrickych sieti        c 4fe
  Str 8 10 2hod f196 Elektricke merania a meracia technika  p 4fe
  Pia 8 10 3hod f186 Praktikum zo zakladov elektroniky    l 4foo 4fp

Koubek
  Uto 9 50 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4FI
  Str 9 50 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4MF

Medo M.
  Pon 14 30 2hod f272 Kvantova mechanika            c 3fjf 3ft* 3f
  Stv 8 10 2hod f125 Termodynamika a statisticka fyzika    c 3fjf 3ft* 3f

Kovarik K.
  Pon 11 30 2hod f125 Kvantova mechanika            c 3fbf 3fe  3f
  Pon 14 50 2hod f132 Teoreticka mechanika           c 2f2

Klein M.
  Pon 16 30 2hod f125 Kvantova mechanika            c 3fp  3faa 3f
  Stv 14 00 2hod f132 Termod. a stat.fyzika          c 3f(aa,p,mk)
  Stv 16 30 2hod f125 Termodynamika a statisticka fyzika    c 3fbf 3fe  3f

Polak V.
  Pon 13.10 2 hod F2 Matematika 1               c 1iai3
  Uto 15 40 2hod f125 Teoreticka mechanika           c 2f1

Biznarova V.
  Uto 14 50 2hod f51 Vyznam alternativnych konc.v proc.pozn. v 5M*

Teplanova
  Str 13 10 2hod  F2 Fyzika autenticky            v 4fa* 4fbf 4f
  Pia 9 50 2hod F108 Vedecka show a vedecke divadlo      v 5f*
  Pia 11 30 2hod  F1 Najnovsie vedecke poznatky a prognozy  v 5f*  5mef*


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP

Katedra jazykovej prípravy
(KJP)

Erdelyi L.
  Pon 14 50 2hod F246 Anglicky jazyk              c 2mng
  Pon 16 30 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1me*
  Pon 18 10 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1me*
  Str 16 30 2hod F247 Anglicky jazyk              c 1i*
  Str 18 10 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1iai*
  Stv 11 30 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1mng*
  Stv 14 50 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1m*  1mpm
  Stv 16 30 2hod F328 Anglicky jazyk              c 1m*  1mpm
  Stv 18 10 2hod  I Anglicky jazyk              c 1mng*
  Stv 9 50 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1m*  1mpm

Gombarik P.
  Pon 14 50 2hod f283 Anglicky jazyk              c 2m*
  Pon 16 30 2hod F247 Anglicky jazyk              c 1mef*
  Pon 18 10 2hod  I Anglicky jazyk              c 1mef*
  Uto 17 20 2hod  X Anglicky jazyk              c 2bm  2mef*
  Str 16 30 2hod  I Anglicky jazyk              c 1i*
  Str 18 10 2hod  I Anglicky jazyk              c 2mef*
  Stv 14 50 2hod F328 Anglicky jazyk              c 1m*  1mpm
  Stv 18 10 2hod  II Anglicky jazyk              c 1mng*
  Pia 13 10 2hod  I Anglicky jazyk              c 1m*  1mpm

Ilcikova A.
  Pon 16 30 2hod f283 Anglicky jazyk              c 2bi  2i*  2m
  Pon 18 10 2hod f283 Anglicky jazyk              c 2bi  2i*
  Uto 14 50 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1B*  1MI*
  Str 14 50 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1MD  1MF  1M
  Str 16 30 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1i*
  Str 18 10 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1iai*
  Stv 16 30 2hod F247 Anglicky jazyk              c 1f*  1fzp 1f
  Stv 18 10 2hod F247 Anglicky jazyk              c 1f*  1fmf
  Pia 9 50 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1i*
  Pia 11 30 2hod  I Anglicky jazyk              c 1f*  1fmf

Klatikova E.
  Pon 13 10 2hod F328 Anglicky jazyk              c 2bi  2i*
  Uto 16 30 2hod F246 Anglicky jazyk              c 2MI1 2MD
  Str 8 10 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1iai*
  Str 16 30 2hod F328 Anglicky jazyk              c 1i*
  Stv 16 30 2hod  I Cudzi jazyk               c 2f*  2m*
  Stv 18 10 2hod F328 Anglicky jazyk              c 1f*  1fmf
  Pia 9 50 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1i*
  Pia 11 30 2hod III Anglicky jazyk              c 1BI  1M*
  Pia 13 10 2hod F283 Cudzi jazyk               c 1f*  1iai* 1m

Vilasek P.
  Pon 13 10 2hod F246 Cudzi jazyk               c 2bi  2i*  2m
  Pon 18 10 2hod F247 Cudzi jazyk               c 2bi  2i*  2m
  Uto 16 30 2hod f283 Cudzi jazyk               c 1BI  1FI  1M
  Uto 18 10 2hod F246 Cudzi jazyk               c 1B*  1FI  1M
  Str 15 40 2hod III Cudzi jazyk               c 1**  2**
  Str 18 10 2hod F247 Cudzi jazyk               c 1fzp 1i*  1m
  Stv 16 30 2hod F246 Cudzi jazyk               c 2FI  2b*  2f
  Stv 18 10 2hod F246 Cudzi jazyk               c 2FI  2PCF 2b
  Pia 11 30 2hod F246 Cudzi jazyk               c 2i*  2bi
  Pia 13 10 2hod F246 Cudzi jazyk               c 2i*  2MI1

Zemanova A.
  Pon 16 30 2hod  I Anglicky jazyk              c 2f*  2fzp 2f
  Pon 18 10 2hod III Anglicky jazyk              c 1f*  1i*  1m
  Uto 14 50 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1B*  1MI*
  Str 14 50 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1MD  1MF  1M
  Str 16 30 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1i*
  Stv 14 50 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1m*  1mpm
  Stv 16 30 2hod  II Anglicky jazyk              c 1f*  1fmf
  Pia 9 50 2hod  IV Anglicky jazyk              c 1i*
  Pia 11 30 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1f*  1fmf


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP

Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu: 20.10.2004.