Študijné oddelenie

Študijné oddelenie zabezpečuje komplexné spracovanie študijnej a sociálnej agendy študentov bakalárskeho a magisterského štúdia a tiež rigorózneho konania. Študijné oddelenie spolupracuje s prodekanom pre pregraduálne štúdium.

Personálne obsadenie a kontaktné informácie

miestnosťklapkapriama linka
Ing. Iveta Gašparová
vedúca 
M 715202 65427086
Ľudmila GašparovičováM 5732
Ing. Monika KrajčováM 1420
Daša LiptákováM 4480
Mgr. Emília MajerčíkováM 2522
Mgr. Beáta SvitkováM 6479

 

Priame volanie na klapku: +421 (0)2 602 95 + klapka

E-mail: sofmph.uniba.sk

Úradné hodiny študijného oddelenia

Úradné hodiny
Pondelok12:30 - 15:00 
Utorok12:30 - 15:00
Streda9:00 - 11:0012:30 - 15:00
Štvrtok9:00 - 11:00
Piatoknestránkový deň

Navštevujte nás len v úradných hodinách!

V období mimoriadnej situácie je možné komunikovať so študijným oddelením (konkrétnymi referentkami) aj elektronicky!  

Vydávanie dokladov o absolvovaní štúdia

V zmysle čl. 11 ods. 5 Smernice rektora UK č. 1/2005 sú úradné hodiny na vydávanie dokladov o absolvovaní štúdia na Oddelení študijných vecí RUK:

štvrtok 9.30 – 10.30 hod.

Rozdelenie agendy študijného oddelenia 

Bakalárske štúdium

Študijný program

Rok štúdia

Referentka

Matematika Krajčová
Ekonomická a finančná matematika Gašparovičová
Manažérska matematikaGašparovičová
Poistná matematika Krajčová
 
Biomedicínska fyzika Svitková
Obnoviteľné zdroje energie Svitková
Fyzika Svitková
Technická fyzika Svitková
 
Informatika Majerčíková
Bioinformatika Majerčíková
Aplikovaná informatika Majerčíková
Dátová veda Liptáková
   
Učiteľské kombinácie (všetky) Krajčová

Magisterské štúdium

Študijný program

Rok štúdia

Referentka

Učiteľské kombinácie (všetky programy,  aj konverzné)   Krajčová
  
Fyzikálne programy (všetky)   Svitková
  
Matematika Krajčová
Počítačová grafika a geometria Krajčová
Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie Gašparovičová
Manažérska matematika Liptáková
Pravdepodobnosť a matematická štatistika Krajčová
  
Informatika (aj konverzný) Majerčíková
Kognitívna veda 1. Liptáková
2., 3.  Gašparovičová
Aplikovaná informatika (aj konverzný)   Majerčíková
  
Zahraniční študenti (študujúci v anglickom jazyku) Liptáková

Ďalšie vzdelávanie

Študijný program

Referentka

Doplňujúce pedagogické štúdium 
(denné, externé)
Krajčová
Rozširujúce štúdium  Krajčová

Ďalšia agenda študijného oddelenia

Rigorózne konanie   Svitková
Sociálne štipendiá Liptáková 
Motivačné, odborové, prospechové štipendiá Liptáková
Ubytovanie Majerčíková
Výpisy hodnotenia a potvrdenia o štúdiu z archívnych dokumentov Krajčová