Študijné oddelenie

Študijné oddelenie zabezpečuje komplexné spracovanie študijnej a sociálnej agendy študentov bakalárskeho a magisterského štúdia a tiež rigorózneho konania. Študijné oddelenie spolupracuje s prodekanom pre pregraduálne štúdium.

Personálne obsadenie a kontaktné informácie

miestnosťklapkapriama linka
Ing. Iveta Gašparová
vedúca 
M 715202 65427086
Ľudmila GašparovičováM 5732
Ing. Monika KrajčováM 1420
Mgr. Mária MinárikováM 4480
Mgr. Zdena SolanM 2522
Mgr. Beáta SvitkováM 6479

 

Priame volanie na klapku: +421 (0)2 602 95 + klapka

E-mail: sofmph.uniba.sk

Úradné hodiny študijného oddelenia

Úradné hodiny
Pondelok9:00 - 11:30
Utorok13:00 - 15:00
Streda9:00 - 11:3013:00 - 15:00
Štvrtok9:00 - 11:30
Piatoknestránkový deň

Navštevujte nás len v úradných hodinách!

Vydávanie dokladov o absolvovaní štúdia

V zmysle čl. 11 ods. 5 Smernice rektora UK č. 1/2005 sú v akademickom roku 2015/2016 úradné hodiny na vydávanie dokladov o absolvovaní štúdia na Oddelení študijných vecí RUK:

štvrtok 9.30 – 10.30 hod.

Rozdelenie agendy študijného oddelenia 

Bakalárske štúdium

Študijný program

Rok štúdia

Referentka

Matematika 1. - 4. Krajčová
Ekonomická a finančná matematika 1. - 3.  Gašparovičová
4., 5.  Mináriková
Manažérska matematika 1. - 5. Mináriková
Poistná matematika 1. - 4. Krajčová
 
Biomedicínska fyzika 1. - 5. Svitková
Obnoviteľné zdroje energie 1. - 5 Svitková
Fyzika 1. - 5. Svitková
  
Informatika 1. - 4. Solan
Bioinformatika 1. - 3. Solan
Aplikovaná informatika 1. - 4.  Solan
5. Gašparovičová
   
Učiteľské kombinácie (všetky) 1. - 4.  Krajčová

Magisterské štúdium

Študijný program

Rok štúdia

Referentka

Učiteľské kombinácie (všetky programy,  aj konverzné) 1. - 4.  Krajčová
Fyzikálne programy (všetky) 1. - 3.  Svitková
Matematika 1. - 3. Krajčová
Počítačová grafika a geometria 1. - 3.  Krajčová
Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie 1. Gašparovičová
2., 4.  Mináriková
3. Solan
Manažérska matematika 1., 2. Mináriková
3.  Svitková
Pravdepodobnosť a matematická štatistika 1. - 3.  Krajčová
Informatika (aj konverzný) 1. - 3.  Solan
Kognitívna veda 1. - 4. Gašparovičová
Aplikovaná informatika (aj konverzný) 1.  Solan
2. - 4. Gašparovičová

Doplňujúce pedagogické štúdium

Študijný program

Rok štúdia

Referentka

Doplňujúce pedagogické štúdium Krajčová

Ďalšia agenda študijného oddelenia

Rigorózne konanie   Svitková
Sociálne štipendiá Mináriková
Motivačné štipendiá Solan
Ubytovanie Solan
Výpisy hodnotenia a potvrdenia o štúdiu Krajčová