Študijné oddelenie

Študijné oddelenie zabezpečuje komplexné spracovanie študijnej a sociálnej agendy študentov bakalárskeho a magisterského štúdia a tiež rigorózneho konania. Študijné oddelenie spolupracuje s prodekanom pre pregraduálne štúdium.

Personálne obsadenie a kontaktné informácie

miestnosťklapkapriama linka
Ing. Iveta Gašparová
vedúca 
M 715202 65427086
Ľudmila GašparovičováM 5732
Ing. Monika KrajčováM 1420
Mgr. Emília MajerčíkováM 2522
Mgr. Mária MinárikováM 4480
Mgr. Beáta SvitkováM 6479

 

Priame volanie na klapku: +421 (0)2 602 95 + klapka

E-mail: sofmph.uniba.sk

Úradné hodiny študijného oddelenia

Úradné hodiny
Pondelok9:00 - 11:30
Utorok13:00 - 15:00
Streda9:00 - 11:3013:00 - 15:00
Štvrtok9:00 - 11:30
Piatoknestránkový deň

Navštevujte nás len v úradných hodinách!

Vydávanie dokladov o absolvovaní štúdia

V zmysle čl. 11 ods. 5 Smernice rektora UK č. 1/2005 sú v akademickom roku 2015/2016 úradné hodiny na vydávanie dokladov o absolvovaní štúdia na Oddelení študijných vecí RUK:

štvrtok 9.30 – 10.30 hod.

Rozdelenie agendy študijného oddelenia 

Bakalárske štúdium

Študijný program

Referentka

Matematika Krajčová
Ekonomická a finančná matematika Gašparovičová
Manažérska matematika Mináriková
Poistná matematika Krajčová
 
Biomedicínska fyzika Svitková
Obnoviteľné zdroje energie Svitková
Fyzika Svitková
Informatika Krajčová
Bioinformatika Krajčová
Aplikovaná informatika Majerčíková
   
Učiteľské kombinácie (všetky) Krajčová

Magisterské štúdium

Študijný program

Rok štúdia

Referentka

Učiteľské kombinácie (všetky programy,  aj konverzné)   Krajčová
Fyzikálne programy (všetky)   Svitková
Matematika Krajčová
Počítačová grafika a geometria Krajčová
Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie 1., 2. Gašparovičová
3.  Mináriková
Manažérska matematika Mináriková
Pravdepodobnosť a matematická štatistika Krajčová
Informatika (aj konverzný) Krajčová
Kognitívna veda Gašparovičová
Aplikovaná informatika (aj konverzný) 1., 2.  Majerčíková
3. Gašparovičová

Doplňujúce pedagogické štúdium

Študijný program

Referentka

Doplňujúce pedagogické štúdium Krajčová

Ďalšia agenda študijného oddelenia

Rigorózne konanie   Svitková
Sociálne štipendiá Mináriková
Motivačné, odborové, prospechové štipendiá Majerčíková
Ubytovanie Majerčíková
Výpisy hodnotenia a potvrdenia o štúdiu z archívnych dokumentov Krajčová