Rozvrhy učiteľov podľa katedier
Zimný semester 1996/97

Katedra počítačovej grafiky a spracovania obrazu
(KPGSO)

Kys
  Uto 10 40 1hod b102 Vypoctova technika            c 2PCF
  Uto 15 40 2hod B305 Vypoctova technika            p 1PCF

Niepel
  Pon 14 00 2hod III Diskretna matematika           p 2mng
  Uto 9 00 2hod  II Diskretne geometricke struktury     p 4mpg
  Uto 14 00 2hod  VI Diskretne geometricke struktury     p 4mpg
  Uto 15 40 2hod   Seminar KPGSO              s 3mpg 4mpg 5~

Ferko
  Pon 9 00 2hod  H3 Pocitacova grafika            c 5MI
  Str 10 40 2hod III Graficke normy a systemy         p 3ipg 4mpg
  Stv 9 00 2hod III Pocitacova grafika            p 5MI
  Stv 10 40 1hod  H3 Graficke normy a systemy         c 4mpg

Hamala T.
  Uto 17 20 2hod  H3 Pocitacova animacia           p 5mpg

Plachetka
  Pon 11 30 1hod  II Paralelne architektury a programovanie  c 3bi  3ita

Ftacnik M.
  Uto 7 20 2hod III Heuristicke metody            v
  Str 7 20 2hod  U1 Heuristicke metody            v 5i*
  Stv 7 20 2hod  I Pocitacove videnie            p 3iui 5iui 3~

Hlusek
  Uto 7 20 2hod  X Geometria                c 4MT
  Str 15 40 2hod  F1 Geometria                c 4MF2
  Str 17 20 2hod VIII Geometria                c 4MF3
  Stv 9 00 2hod M120 Geometria                c 4MF1
  Pia 7 20 2hod XII Geometria                c 4MI

Knor
  Stv 7 20 2hod  F2 Uvod do diskretnej matematiky      p 1m1  1m2  1~
  Stv 15 40 1hod  II Uvod do diskretnej matematiky      c 1m1
  Stv 16 30 1hod  II Uvod do diskretnej matematiky      c 1m2
  Stv 17 20 1hod  II Uvod do diskretnej matematiky      c 1m3
  Stv 18 10 1hod  II Uvod do diskretnej matematiky      c 1m4

Komornik
  Stv 15 40 2hod XII Kvantitativne metody pre mng.      p 5mer
  Stv 17 20 2hod XII Matematicke zaklady spojitych ekon. mod. p 3mer

Ruzicky
  Str 17 20 2hod  I Aplikacie pocitacovej grafiky v medicine p 3mpg 4mpg 5~

Sikudova
  Pon 14 00 2hod  H3 Pocitacova grafika            c 3ipg 4iti2
  Uto 14 00 2hod  H3 Pocitacova grafika            c 4iti1
  Str 7 20 2hod  C Pocitacova grafika            p 4it* 3ipg 3~
  Str 10 40 2hod  H3 Pocitacova grafika            c 3mpg
  Str 16 30 2hod  H3 Pocitacova grafika            c 4iti3


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VC | VCUK | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra algebry a teórie čísiel
(KATC)

Cincura
  Pon 9 00 3hod b304 Matematika                p 1PCF
  Pon 11 30 2hod b304 Matematika                c 1PCF
  Str 9 00 2hod  VI Vseobecna topologia           p 3mms
  Pia 9 00 2hod  VI Teoria kategorii             p 5mms
  Pia 10 40 2hod B301 Matematika                c 1PCF

Draskovicova
  Str 14 00 2hod VII Algebra                 c 4MD
  Str 15 40 2hod III Algebra                 c 4MI
  Pia 9 00 2hod  F1 Algebra                 p 4MD  4MI  4~
  Pia 10 40 2hod  VI Algebra                 c 4MT

Katrinak
  Pon 9 00 2hod  IV Kodovanie                p 5mms
  Pon 12 20 2hod VII Univerzalne algebry a zvazy       s 5mms
  Uto 10 40 2hod  V Univerzalne algebry a zvazy       s 4mms
  Str 10 40 2hod F232 Vybrane partie z univ. alg.       p PGSm
  Str 14 00 2hod  VI Booleove algebry             p 4mms
  Stv 9 00 2hod  C Algebra                 p 2m1  2m2  2~
  Stv 10 40 2hod M126 Kodovanie                v 3M*  3PCF

Salat
  Pon 10 40 2hod M126 Seminar z realnych funkcii        s PGSm
  Pon 14 00 2hod M126 Teoria cisel               p 5mms
  Uto 13 10 2hod  C Vybrane partie z teoretickej aritmetiky v 5MF*
  Str 10 40 2hod M126 Seminar z teorie cisel          p PGSm
  Str 14 00 2hod M126 Vybrane partie z matematickej analyzy  p PGSm

Zlatos
  Str 7 20 2hod  VI Teoria mnozin a matematicka logika    p 3mms
  Str 14 00 2hod  A Algebra a geometria           p 1FE  1f1  1~

Benesova
  Uto 9 00 2hod  A Vybrane partie z teoretickej aritmetiky p 5PCF 5MD  5~
  Uto 15 40 1hod  U1 Algebra a geometria           c 1f3
  Stv 8 10 1hod  II Algebra a geometria           c 1f4
  Stv 10 40 1hod  IV Algebra a geometria           c 1FE  1f1
  Stv 11 30 1hod  IV Algebra a geometria           c 1f2

Gurican
  Pon 7 20 2hod  VI Algebra                 p 3mms
  Pon 10 40 2hod  IV Matice                  p 5mms
  Str 7 20 2hod  B Algebra                 p 2i*

Korbas
  Str 10 40 2hod  VI Diferencialna topologia         p 4mms
  Str 14 00 2hod  F2 Linearna algebra a geometria       p 1m1  1m2  1~
  Stv 14 00 2hod  F2 Linearna algebra a geometria       p 1m1  1m2  1~
  Pia 9 00 2hod  II Diferencialna topologia         p PGSm

Legen
  Pon 11 30 2hod  B Algebra                 p 1i*  1mng
  Uto 9 00 2hod  X Nelinearna a stochasticka optimalizacia v 3mng
  Uto 14 00 2hod VIII Algebra                 p 4mms
  Stv 7 20 1hod  X Linearna algebra a geometria       p 2mng
  Stv 8 10 1hod  X Linearna algebra a geometria       c 2mng
  Stv 9 00 2hod  VI Algebra                 p 4mms

Marcisova
  Uto 15 40 2hod b303 Algebra                 c 4PCF
  Uto 17 20 2hod B301 Algebra                 c 4PCF
  Str 10 40 2hod B301 Algebra                 p 4PCF
  Str 15 40 2hod b301 Algebra                 c 4PCF

Tomanova
  Pon 9 00 2hod  VI Teoria grafov              p 3mms
  Uto 10 40 2hod  X Kombinatorika              v 3M*
  Str 14 00 2hod  V Algebra                 c 4MF3
  Str 15 40 2hod  C Algebra                 c 4MF1
  Pia 9 50 2hod  F2 Algebra                 p 4MF*
  Pia 14 00 2hod VIII Algebra                 c 4MF2

Lorinz
  Uto 14 00 2hod  IV Algebra                 c 2m1
  Uto 15 40 2hod  IV Algebra                 c 2m2
  Uto 17 20 2hod  IV Algebra                 c 2m3

Macaj
  Pon 13 10 1hod  IV Algebra                 c 2i4
  Pon 14 00 1hod  IV Algebra                 c 2i3
  Pon 14 50 1hod  IV Algebra                 c 2i2
  Pon 15 40 1hod  IV Algebra                 c 2i1
  Str 7 20 2hod  U4 Algebra                 c 1i4
  Str 9 00 2hod  U1 Algebra                 c 1i5


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VC | VCUK | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra geometrie
(KG)

Boda E.
  Pon 9 00 2hod  A Geometria                p 3M*
  Pon 14 00 2hod XII Vybrane kapitoly z geometrie       p 5MD
  Pon 15 40 2hod XII Diplomovy seminar z deskr. geom.     s 5MD
  Str 9 00 2hod M112 Algebraicka teoria nasobnosti      s PGSm
  Str 14 00 2hod F109 Matematika                p 2MD  2MI  2~
  Stv 9 00 2hod F109 Matematika                p 2MD  2MI  2~

Bozek
  Pon 7 20 2hod M120 Geometria                p 3mpg
  Pon 10 40 3hod XII Diferencialna geometria         p 4mpg
  Pon 14 50 2hod  X Diferencialna geometria         c 3MD
  Str 7 20 2hod M120 Diferencialna geometria         p 3MD
  Str 17 20 2hod XII Diferencialna geometria         p PGSm

Cizmar
  Uto 9 50 2hod M120 Algebraicka geometria          p 4MD
  Str 7 20 2hod   Teorie vyucovania matematiky       s PGSm
  Stv 7 20 2hod M120 Geometria                p 4MD
  Stv 14 00 2hod XII Matematika v historii vedy a kultury   p
  Pia 7 20 2hod M120 Geometria                c 4MD
  Pia 9 00 2hod  A Dejiny matematiky            p 5M*  5PCF
  Pia 10 40 2hod M120 Algebraicka geometria          c 4MD

Solcan
  Uto 9 00 2hod F108 Geometria                p 4MI  4MT
  Str 15 40 2hod M120 Aplikacie deskriptivnej geometrie    c 4MD
  Stv 9 00 2hod  V Aplikacie deskriptivnej geometrie    p 4MD
  Stv 10 40 2hod M120 Projektivna geometria          c 2MD
  Pia 8 10 3hod III Projektivna geometria          p 2MD

Zatko
  Pon 10 40 2hod F232 Geometria                p PGSm
  Pon 13 10 2hod M120 Numericka geometria           s PGSm
  Pon 16 30 2hod M120 Geometricke modelovanie         p 5mpg
  Uto 9 00 2hod b304 Matematika                p 2PCF
  Str 9 00 2hod b304 Matematika                p 2PCF

Bohdal
  Uto 10 40 3hod M217 Uvod do grafiky na PC          c 1MD
  Str 9 00 2hod  H3 Pocitacova geometria           c 5MD
  Stv 9 00 2hod  I Architektura a program. graf. periferii p 3it* 3ipg 4~
  Stv 14 00 2hod M120 Geometria                c 3MD
  Pia 9 00 2hod  I Geometria                c 3MI2
  Pia 10 40 2hod  I Geometria                c 3MI1

Kudlickova
  Pon 9 00 2hod M120 Zobrazovacie metody           p 3mpg
  Pon 10 40 2hod M120 Technicke kreslenie           p 3MD
  Pon 12 20 1hod M120 Technicke kreslenie           c 3MD
  Uto 7 20 2hod M120 Pocitacova geometria           p 5MD
  Str 9 00 2hod M120 Zobrazovacie metody           p 3mpg
  Str 10 40 2hod M120 Pocitacova geometria           p 5MD

Polednova
  Uto 15 40 2hod B301 Geometria                c 4PCF
  Str 9 00 2hod B301 Geometria                p 4PCF
  Stv 9 00 2hod CH1 Geometria                p 3PCF
  Pia 8 10 2hod b446 Geometria                c 3PCF
  Pia 9 50 2hod b446 Geometria                c 4PCF
  Pia 11 30 2hod b446 Geometria                c 4PCF

Sklenarikova
  Pon 8 10 3hod XII Zobrazovacie metody           p 1MD
  Uto 7 20 2hod  XI Zobrazovacie metody           c 1MD
  Uto 9 00 2hod F109 Geometria                p 4MF*
  Uto 14 00 2hod M120 Zobrazovacie metody           c 2MD
  Str 8 10 3hod XII Zobrazovacie metody           p 2MD


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VC | VCUK | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra informatiky
(KI)

Olejar
  Str 10 40 2hod  B Principy pocitacov            p 1i*
  Stv 10 40 2hod  X Kombinatoricka analyza          p 3itm
  Stv 14 00 2hod  X Kombinatoricka analyza          p 3itm

Prochazka
  Pon 11 30 2hod III Algoritmy a datove struktury       p 3mim
  Uto 9 00 2hod  B Programovanie              p 1m*
  Uto 10 40 2hod F232 Pocitacova algebra            v 4i*  5i*
  Str 9 00 2hod  F1 Algoritmy a datove struktury       p 2i*  2bi
  Pia 10 40 2hod  A Algoritmy a datove struktury       p 2i*  2bi

Rovan
  Pon 8 10 1hod F108 Teoria paralelnych vypoctov       c 3ita
  Str 14 00 2hod  C Formalne jazyky a automaty        p 2i*  2bi
  Str 15 40 2hod  VI Diplomovy seminar            s 4iti1 4iti2
  Str 17 20 1hod  II Formalne jazyky a automaty        c 2i1
  Stv 14 00 3hod F108 Teoria paralelnych vypoctov       p 3ita

Skoviera
  Pon 9 00 3hod  B Teoria grafov              p 3i*
  Uto 9 00 2hod T65 Diplomovy seminar            s 5iti1
  Uto 10 40 1hod III Teoria grafov              c 3ita
  Uto 11 30 1hod  IV Teoria grafov              c 3itm
  Uto 12 20 1hod VII Teoria grafov              c 3itp
  Str 13 10 1hod  II Diskretna matematika           c 1i3

Toman
  Pon 10 40 1hod  V Diskretna matematika           c 1i2
  Pon 11 30 2hod  V Enumeracia diskretnych struktur     p 4i*  5i*  3~
  Str 11 30 2hod  IV Enumeracia diskretnych struktur     p 4i*  5i*  3~
  Stv 9 00 2hod  A Diskretna matematika           p 1i*

Bebjak
  Str 11 30 2hod  T1 Uvod do databazovych systemov      c 2i2
  Str 15 40 2hod  V Formalne jazyky a automaty        p 4mim 5mim
  Str 17 20 1hod  V Formalne jazyky a automaty        c 4mim 5mim

Duris
  Pon 9 50 2hod F328 Diplomovy seminar            s 5iti2
  Uto 8 10 3hod  C Tvorba efektivnych algoritmov      p 3i*

Hambalkova
  Str 7 20 2hod  A Operacne systemy a poc. siete      p 2m*
  Stv 10 40 3hod III Operacne systemy             p 4mim 5mim

Pastorova
  Pon 14 00 2hod  V Vypoctova technika            s 2MD  2MF1
  Pon 15 40 2hod M217 Vypoctova technika            s 2MT
  Str 14 00 2hod  IX Vypoctova technika            s 2MF2
  Str 15 40 2hod F248 Vypoctova technika            s 1MF2
  Stv 10 40 2hod  V Vypoctova technika            s 2MF3

Sturc
  Uto 9 00 2hod  F1 Kompilatory               p 4it*
  Uto 15 40 3hod  A Uvod do databazovych systemov      p 2i*  2bi  3~
  Pia 10 40 2hod VIII Diplomovy seminar            s 4iti2 4iti3

Suster
  Uto 14 00 2hod F109 Diskretna matematika           p 1FI  1MI*
  Str 10 40 2hod  X Teoria programovania           p 3mim 4MI
  Str 16 30 2hod  B Diskretna matematika           c 1FI  1MI1
  Stv 9 00 2hod T65 Diskretna matematika           c 1FI  1MI1
  Stv 12 20 2hod  IV Diskretna matematika           c 1MI2 1MI3

Ambersky
  Pon 10 40 1hod III Algoritmy a datove struktury       c 3mim
  Pon 11 30 2hod  VI Teoria vycislitelnosti          c 3itp 5iti1

Cervenka
  Uto 12 20 2hod  IX Principy tvorby software         s 4iti2
  Uto 16 30 2hod F328 Principy tvorby software         s 4iti1

Chladny
  Pon 13 10 1hod  V Diskretna matematika           c 1i1
  Uto 13 10 1hod  V Diskretna matematika           c 1i5
  Str 12 20 1hod  V Diskretna matematika           c 1i4

Czapftova

Dzubas
  Uto 7 20 2hod  IX Principy tvorby software         s 4iti3
  Stv 7 20 1hod M217 Programovaci jazyk C           c 2i*
  Stv 12 20 1hod M217 Programovaci jazyk C           c 2i*

Fric
  Stv 7 20 3hod STU Principy tvorby software         p 4it*

Kaal
  Pia 7 20 2hod  T1 Uvod do databazovych systemov      c 2i3

Kopacik
  Pon 15 40 2hod VII Seminar z bezpecnosti oper. systemov   s 3it* 3ips

Korec
  Stv 7 20 2hod  VI Teoria vycislitelnosti          c 3itm 5iti2
  Stv 9 00 2hod  B Teoria vycislitelnosti          p 5it* 3itm 3~
  Stv 11 30 2hod  IX Zovseobecnene Pascal. trojuhol.     v 4i*  5i*

Kralovic
  Stv 13 10 1hod III Formalne jazyky a automaty        c 2i2
  Stv 17 20 2hod  H3 Operacne systemy             c 2m2

Krupa
  Str 14 00 2hod F108 Paralelne architektury a programovanie  p 4i*  5i*  3~
  Stv 15 40 2hod  U1 Programovanie              c 1i4

Misik
  Pon 14 00 2hod VII Seminar systemoveho administratora    s 3it* 3ips
  Stv 10 40 3hod  B Pocitacove siete             p 4i*  3bi  3~

Molnar
  Pia 8 10 3hod STU Z-specifikacie              p 3itp

Motovsky
  Stv 10 40 2hod F108 Programovaci jazyk C           v 2i*

Privara

Sesera
  Uto 14 50 3hod  C Principy tvorby software         p 3ip* 3it*
  Uto 17 20 1hod  C Principy tvorby software         c 3ita
  Str 7 20 1hod F108 Principy tvorby software         c 3itm
  Str 8 10 1hod F108 Principy tvorby software         c 3itp

Stanek
  Uto 7 20 2hod VII Kryptologia               v 4i*  5i*

Stefankovic
  Pon 17 20 2hod M208 Operacne systemy             c 2m1
  Uto 10 40 1hod VII Tvorba efektivnych algoritmov      c 3itp
  Uto 11 30 1hod III Tvorba efektivnych algoritmov      c 3ita
  Uto 12 20 1hod  IV Tvorba efektivnych algoritmov      c 3itm

Sykora M.
  Pia 7 20 2hod  V Seminar databazoveho administratora   s 3it*

Vajda
  Uto 13 10 1hod  H6 Teoria datab. a pozn . syst.       c 4iui
  Stv 14 00 2hod M217 Vypoctova technika            s 1MT2

Vajtersic
  Pia 8 10 3hod  X Paralelne vedecke vypocty        p 4i*  5i*  3~


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VC | VCUK | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra matematickej analýzy
(KMA)

Gera
  Str 7 20 2hod  IV Matematika                p 2fmf
  Str 9 00 2hod M109 Seminar z nelinearnej FA         s 4mma
  Stv 10 40 2hod VIII Matematika                p 2fmf
  Stv 14 00 2hod  F1 Matematicka analyza           p 3MF1 3MF2

Barnovska
  Pon 10 40 3hod B301 Matematika                p 1PCF
  Uto 14 00 2hod  V Matematicka analyza           c 2m2
  Stv 10 40 2hod VII Matematicka analyza           c 2m2
  Pia 9 00 2hod  IV Matematicka analyza           p 2mng
  Pia 10 40 1hod  IV Matematicka analyza           c 2mng

Durikovic
  Pon 7 20 2hod  C Matematicka analyza           p 2bm  2m1  2~
  Uto 15 40 2hod  V Modely prudenia tekutin         p 4mma 4mmm 5~
  Stv 7 20 2hod  C Matematicka analyza           p 2bm  2m1  2~
  Stv 9 00 2hod  II Nelinearna analyza a diferencialna topol p 4mma
  Stv 10 40 2hod M109 Metody variacnych nerovnic v aplikaciach p 4mma 5mma

Medved
  Pon 7 20 2hod  F1 Matematicka analyza           p 2i*
  Pon 9 00 2hod  V Topologia a geometria          p 3mma
  Str 7 20 1hod III Topologia a geometria          p 3mma
  Str 8 10 1hod III Topologia a geometria          c 3mma
  Stv 8 10 1hod  A Matematicka analyza           p 2i*
  Stv 10 40 2hod  II Dynamicke systemy            p 4mma 5mma

Mozer
  Pon 7 20 2hod  F2 Matematika                p 2FE  2f1  2~
  Pon 14 00 2hod  F2 Matematika                c 2FE  2f1  2~
  Uto 14 00 3hod  F2 Matematika                p 2FE  2f1  2~
  Str 7 20 2hod F109 Matematika                c 2FE  2f1  2~
  Stv 7 20 1hod  A Matematika                p 2FE  2f1  2~

Seda
  Pon 7 20 2hod  A Matematika                p 1FI  1MF*
  Str 9 00 2hod III Obycajne dierencialne rovnice      p 3mma
  Stv 14 00 3hod F109 Matematika                p 1FI  1MF*
  Pia 9 00 2hod  V Obycajne a funkcionalne rovnice     s PGSm

Vencko
  Pon 8 10 3hod VIII Matematicka analyza           p 1mng
  Uto 7 20 2hod  A Matematicka analyza           p 1m1  1m2  1~
  Str 10 40 2hod  A Matematicka analyza           p 1m1  1m2  1~

Dindos
  Pon 16 30 3hod  U4 Matematicka analyza           c 1f4
  Uto 15 40 2hod  VI Matematicka analyza           c 2m3
  Str 15 40 2hod  F2 Matematicka analyza           c 1mng
  Str 17 20 2hod  C Matematicka analyza           c 1i5
  Stv 15 40 2hod  F2 Matematicka analyza           c 1i2

Feckan
  Pon 10 40 2hod M201 Obycajne dierencialne rovnice      c 3mma
  Uto 10 40 2hod  U1 Oscilacia a chaos nelin. syst.      p PGSm
  Uto 14 00 2hod III Parcialne diferencialne rovnice     c 4mma

Goceliak
  Uto 16 30 2hod  F2 Matematika                c 2f3
  Stv 15 40 2hod f196 Matematika                c 2f3
  Stv 17 20 2hod VII Matematika                c 2fmf

Horna
  Pon 15 40 2hod  F2 Matematika                c 1FI  1MF1
  Pon 17 20 2hod VII Matematicka analyza           c 3MD
  Uto 15 40 3hod b201 Matematika                c 1PCF
  Stv 7 20 2hod VIII Matematicka analyza           c 3MT
  Stv 16 30 3hod F109 Matematicka analyza           c 1f3

Kubacek
  Pon 14 00 2hod  II Matematicka analyza           c 2i1
  Pon 15 40 2hod  C Matematicka analyza           c 2i2
  Str 7 20 2hod  F2 Matematicka analyza           c 1m4
  Str 14 00 2hod  U1 Matematicka analyza           c 1i3
  Str 15 40 2hod XII Matematicka analyza           c 1m4
  Stv 13 10 3hod  C Matematicka analyza           p 1i*

Kupka
  Pon 8 10 2hod b303 Aplikovana matematika          p 2PCF
  Pon 9 50 1hod b303 Aplikovana matematika          c 2PCF
  Pon 14 00 2hod F108 Matematicka analyza           c 1m2
  Uto 17 20 2hod  V Prakticke aplikacie neurolingv. progr.  c 5faa 5fbf 5~
  Str 7 20 2hod  II Matematicka analyza           c 1m2
  Pia 12 20 1hod b301 Matematika                c 1PCF

Sisolakova
  Pon 9 00 2hod b302 Matematika                c 2PCF
  Pon 10 40 2hod b303 Matematika                p 2PCF
  Str 7 20 2hod  V Matematicka analyza           c 3MF1
  Str 9 00 2hod  V Matematicka analyza           c 3MF2
  Stv 9 00 2hod b303 Matematika                p 2PCF
  Stv 16 30 2hod b303 Matematika                c 2PCF

Terescak
  Pon 15 40 2hod  VI Matematicka analyza           c 2bm  2m1
  Uto 9 00 2hod VII Funkcionalna analyza           p 3mim 3mm* 3~
  Uto 10 40 2hod  IX Funkcionalna analyza           c 3mma
  Stv 7 20 2hod VII Funkcionalna analyza           c 3mim 3mp* 3~
  Stv 9 00 2hod VII Funkcionalna analyza           p 3mim 3mm* 3~
  Stv 10 40 2hod  VI Matematicka analyza           c 2bm  2m1

Toma
  Pon 15 40 2hod b301 Matematicka analyza           c 3PCF
  Uto 7 20 2hod b304 Matematika                p 1PCF
  Str 7 20 2hod b201 Matematicka analyza           c 3PCF
  Stv 7 20 2hod B307 Matematicka analyza           p 3PCF
  Pia 10 40 2hod b301 Matematicka analyza           c 3PCF

Valasek
  Pon 14 00 3hod  B Matematicka analyza           p 1FE  1f1  1~
  Pon 16 30 3hod  F1 Matematicka analyza           c 1f1
  Str 15 40 3hod VII Matematicka analyza           c 1FE  1f2  1~
  Stv 14 00 3hod  A Matematicka analyza           p 1FE  1f1  1~

Venckova
  Pon 17 20 2hod b303 Seminar z matematiky           s 1PCF
  Uto 10 40 2hod CH2 Matematika                p 1PCF
  Uto 15 40 3hod CH1 Matematika                c 1PCF
  Str 8 10 2hod b302 Matematika                c 1PCF
  Str 9 50 2hod b302 Matematika                c 1PCF
  Str 11 30 2hod b302 Matematika                c 1PCF

Viszus
  Pon 15 40 3hod  II Matematika                c 1fmf1 1fmf2
  Uto 14 00 2hod F108 Matematika                c 3f*
  Str 9 00 2hod  IV Matematika                p 1fmf1 1fmf2
  Stv 9 00 2hod  IV Matematika                p 1fmf1 1fmf2

Buchta
  Pon 14 00 2hod  U4 Matematika                c 2f2
  Str 7 20 2hod  I Matematika                c 2f2

Cervenansky
  Pon 7 20 2hod F247 Matematika                c 1MT1
  Pon 9 00 2hod F247 Matematika                c 1MT2

Gregus
  Pon 9 00 3hod M109 Vybrane kapitoly z matematiky      p 3PCF
  Uto 9 00 2hod III Parcialne diferencialne rovnice     p 4mma
  Uto 10 40 2hod XII Zaklady teorie DR a ich apl. v pr. ved. p 3M*

Jaros F.
  Uto 15 40 3hod b301 Matematika                c 1PCF

Krenicky
  Pon 16 30 2hod  B Matematika                c 1MF2

Martisovits I.
  Str 15 40 2hod F108 Matematicka analyza           c 1m3
  Stv 15 40 2hod  U4 Matematicka analyza           c 1m3


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VC | VCUK | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra numerických a optimalizačných metód
(KNOM)

Kacur
  Pon 10 40 2hod  XI Numericke metody riesenia DR       p 5mna
  Uto 9 00 2hod M223 Parcialne diferencialne rovnice     p PGSm
  Str 10 40 2hod M223 Seminar z nelin. dif.          s PGSm
  Str 14 00 2hod  II Variacne metody riesenia DR       p 4mna

Plesnik
  Pon 7 20 2hod  II Celociselne programovanie        p 3bm
  Pon 9 00 1hod  II Teoria grafov              c 2m3
  Pon 9 50 1hod  II Teoria grafov              c 2m1
  Pon 10 40 1hod  II Teoria grafov              c 2m2
  Str 7 20 2hod  XI Linearne programovanie a grafove algor. p 3mna 4mms
  Str 9 00 2hod M223 Linearne programovanie          c 2bm  2mef
  Str 10 40 2hod F108 Teoria grafov              p 2m1  2m2  2~
  Str 14 00 2hod M223 Kombinatoricke algoritmy         p PGSm
  Stv 7 20 2hod  XI Celociselne programovanie        c 3bm
  Stv 14 00 2hod VIII Linearne programovanie          p 2bm  2mef

Gliviak
  Pon 9 00 2hod  U4 Programovanie              c 1m2
  Pon 10 40 2hod  U1 Programovanie              c 1m1
  Uto 9 00 2hod  XI Aplikacie diskretnej matematiky     v 3M*  3PCF
  Uto 10 40 2hod b301 Rozvrhovanie - met. a apl.        p 3PCF
  Uto 12 20 2hod XII Petriho siete v modelovani a riadeni   p 4mer
  Stv 14 50 1hod b101 Vypoctova technika            c 2PCF

Hamala M.
  Pon 7 20 3hod  IX Operacny vyskum             p 3it* 5it*
  Uto 9 00 2hod  I Nelinearne programovanie         p 3bm  4mna 3~
  Uto 14 00 2hod M223 Nelinearne programovanie         c 3bm  3mef
  Str 10 40 2hod  I Nelinearne programovanie         p 3bm  4mna 3~

Chocholaty
  Uto 9 00 2hod  IX Zaklady num. met. ries. rovnic      v 3M*  3PCF
  Uto 10 40 2hod  I Diferencne metody riesenia DR      p 4mna
  Uto 14 00 2hod  XI Riesenie sliff. uloh           p 5mna
  Uto 15 40 2hod  U4 Numericke metody             c 2bm
  Str 10 40 2hod b304 Matematika                c 1PCF
  Str 12 20 2hod b201 Matematika                c 1PCF

Valkova
  Uto 7 20 2hod b101 Vypoctova technika            c 2PCF
  Uto 9 00 2hod b101 Vypoctova technika            c 2PCF
  Uto 10 40 1hod b101 Vypoctova technika            c 2PCF
  Uto 14 50 2hod b101 Vypoctova technika            c 2PCF
  Stv 9 00 2hod  XI Numericke metody             p 2bm

Babusikova
  Uto 15 40 2hod  XI Uvod do software. prostr.        p 5mna
  Str 9 00 2hod  X Numericke metody             p 2mng
  Str 10 40 2hod M217 Numericke metody             c 2mng

Businska
  Pon 7 20 2hod  XI Numericke metofy linearnej algebry    p 3mna
  Pon 9 00 2hod  U1 Linearna algebra a geometria       c 1m1
  Pon 10 40 2hod  U4 Linearna algebra a geometria       c 1m2
  Pon 15 40 2hod F232 Linearna algebra a geometria       c 1m3
  Pon 17 20 2hod F232 Linearna algebra a geometria       c 1m4
  Str 7 20 2hod  X Maticovy pocet              p 3mng
  Str 9 00 2hod  XI Numericke metody linearnej algebry    p 3mna
  Stv 10 40 2hod F109 Problemy pri praktickych vypoctoch    v 3M*

Huta
  Str 14 50 2hod CH2 Zaklady financnej a poistnej matematiky p 5PCF
  Str 16 30 2hod b303 Numericke metody             p 3PCF
  Str 18 10 1hod b303 Numericke metody             c 3PCF
  Stv 10 40 2hod  C Diferencny pocet a diferencne rovnice  v 3M*  3PCF
  Stv 14 00 2hod  XI Zaklady financnej a poistnej matematiky p 3bm  5mer 3~
  Stv 15 40 2hod  XI Financna matematika           c 3bm
  Stv 17 20 2hod  C Zaklady financnej a poistnej matematiky p 5M*  5mna

Pekar
  Uto 9 00 2hod M217 Pouzitie databazovych prostriedkov    c 5mna
  Uto 10 40 2hod F108 Databazove systemy            p 3bm  3mef 3~
  Uto 14 00 2hod XII Jazyk C a zakl. paralel. progr.     p 2bm  4mna
  Uto 15 40 2hod M223 Programovanie              c 1m4
  Uto 17 20 2hod  U4 Programovanie              c 2bm
  Str 9 00 2hod  H6 Databazove systemy            c 3bm  3mng
  Str 10 40 2hod XII Programovanie              c 1mng

Weisz
  Pon 9 00 2hod  I Numericka matematika           c 2m2
  Pon 10 40 2hod  I Numericka matematika           c 2m1
  Uto 14 00 2hod  I Numericka matematika           c 2m3
  Str 7 20 2hod M217 Numericke metody             c 3mef
  Str 9 00 2hod F108 Numericka matematika           p 2m1  2m2  2~
  Stv 9 00 2hod XII Metoda konecnych prvkov         p 4mna
  Stv 10 40 2hod M223 Numericke metody             p 3mef
  Stv 14 00 2hod III Numericke metody             p 3mef


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VC | VCUK | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra teórie pravdepodobnosti a matematickej štatistiky
(KTPMS)

Pazman
  Pon 9 00 2hod VII Seminar KTPMS              s
  Uto 10 40 2hod VIII Regresne modely             p 4mps
  Str 14 50 2hod  XI Teoreticke zaklady matematickej stat.  p PGSm

Kalas J.
  Uto 14 00 2hod  F1 Pravdepodobnost a matematicka statistika p 1m1  1m2  1~
  Str 7 20 2hod VII Teoria nahodneho vyberu         p 3mps
  Str 14 00 2hod VIII Markovovske retazce a ich aplikacie   p 4mps

Lamos
  Pon 10 40 2hod VIII Poistna matematika            p 3mpm
  Uto 13 10 2hod B301 Pravdepodobnost a statistika       p 5PCF
  Pia 9 00 3hod  C Pravdepodobnost a statistika       p 3bi  3it* 3~

Potocky
  Uto 7 20 2hod VIII Financna matematika           p 3mpm
  Uto 9 00 2hod VIII Viacrozmerne stat. analyzy        p 4mps
  Str 10 40 2hod VII Teoria pravdepodobnosti         p 3mps
  Str 13 10 2hod  XI Seminar                 s

Stulajter
  Str 9 00 2hod VII Zaklady matematickej statistiky     p 3mps
  Str 15 40 2hod M201 Nahodne procesy             p 4mps
  Stv 10 40 2hod M216 Zaklady matematickej statistiky     p 3mps
  Stv 15 40 2hod VIII Mnohorozmerne statisticke metody     p 3mef

Mizera
  Pon 10 40 2hod VII Ekonometria 1              p 3bm  3mer 4~
  Uto 10 40 1hod  IV Pravdepodobnost a statistika       c 3itm
  Uto 11 30 1hod VII Pravdepodobnost a statistika       c 3itp
  Uto 12 20 1hod III Pravdepodobnost a statistika       c 3ita
  Uto 14 00 2hod VII Analyza dat               p 4mps 5mpm
  Str 9 00 2hod VIII Vybrane partie z pocitacovej statistiky p 5mps

Nather
  Uto 10 40 2hod  C Pravdepodobnost a statistika       p 5M*
  Uto 14 00 2hod  IX Pravdepodobnost a statistika       c 5MD  5MI
  Uto 15 40 2hod  IX Vseobecna teoria poistenia        p 4mpm
  Str 10 40 2hod  XI Pravdepodobnost a statistika       c 5MT
  Str 14 00 2hod  X Pravdepodobnost a statistika       c 5MF3

Pastor
  Pon 15 40 1hod  V Pravdepodobnost a statistika       c 1m4
  Pon 16 30 1hod VIII Pravdepodobnost a statistika       c 1mef1
  Pon 17 20 1hod  X Pravdepodobnost a statistika       c 1mef2
  Uto 7 20 2hod  B Statisticke metody            p 1PCF
  Uto 9 00 2hod b303 Statisticke metody            c 1PCF
  Uto 14 50 2hod B307 Stastisticke metody           c 1PCF

Jankova
  Pon 14 00 1hod VIII Pravdepodobnost a statistika       c 1m1
  Pon 14 50 1hod VIII Pravdepodobnost a statistika       c 1m3
  Pon 15 40 1hod VIII Pravdepodobnost a statistika       c 1m2
  Str 13 10 2hod B305 Zaklady pravd. a statistiky       p 1PCF
  Str 14 50 2hod c201 Zaklady pravdepodobnosti a mat. statist. c 1PCF
  Str 16 30 2hod B301 Zaklady pravdepodobnosti a mat. statist. c 1PCF

Dvurecenskij
  Pon 15 40 2hod M216 Teoria pravdepodobnosti na alg. struk.  p PGSm
  Str 15 40 2hod VIII Teoria pravdepodobnosti         p PGSm

Natherova
  Uto 17 20 2hod  IX Financie a uctovnictvo          p 4mpm

Rublik
  Str 14 00 2hod M216 Asymtot. vlast. princ. max. vierohod.  p 5mps
  Str 15 40 2hod M216 Seminar z matematickej statistiky    s 5mps

Stano
  Uto 7 20 2hod b201 Pravdepodobnost a statistika       c 5PCF
  Str 15 40 2hod  X Pravdepodobnost a statistika       c 5MF2
  Str 17 20 2hod  X Pravdepodobnost a statistika       c 5MF1

Wimmer
  Uto 15 40 2hod XII Statisticke metody v aplikaciach     p PGSm


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VC | VCUK | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra vyučovania informatiky
(KVI)

Kalas I.
  Pon 9 00 2hod  X Vypocty so symbolmi a logo        p 2MI
  Str 9 00 2hod  II Vypocty so symbolmi a logo        p 2MI

Blaho
  Uto 7 20 2hod  II Programovanie              c 1MI2 1MI3
  Uto 10 40 2hod  F1 Programovanie              p 1i*
  Uto 12 20 1hod  I Diplomovy seminar z informatiky     s 4MI
  Str 10 40 2hod T66 Vypocty so symbolmi a logo        c 2MI
  Stv 10 40 2hod  A Programovanie              p 1i*
  Stv 12 20 1hod  VI Diplomovy seminar z informatiky     s 5MI

Chlebikova
  Pon 7 20 2hod  IV Diskretna matematika           c 2MI
  Uto 7 20 2hod F109 Programovanie              c 1i5
  Uto 9 00 2hod T66 Programovanie              c 1i2
  Uto 14 00 2hod  U1 Programovanie              c 1i3
  Str 7 20 2hod VIII Diskretna matematika           p 2MI
  Str 12 20 1hod  I Rocnikovy projekt            s 2i2
  Stv 14 00 1hod F232 Rocnikovy projekt            s 2i1

Kubincova
  Uto 10 40 2hod F109 Programovanie              p 1FI  1MI*
  Str 11 30 2hod  U4 Programovanie              c 1FI  1MI1 1~
  Stv 9 00 2hod  U1 Zaklady teoretickej informatiky     c 3FI  3MI*
  Stv 10 40 2hod  F2 Programovanie              p 1FI  1MI*
  Stv 15 40 2hod III Zaklady teoretickej informatiky     p 3FI  3MI*

Moravcikova L.
  Pon 15 40 2hod  H3 OOP a Windows              v 3FI  3MI*
  Uto 14 00 2hod  X Tvorba pedagogickeho software      p 3FI  3MI*
  Stv 9 00 2hod M217 Vypoctova technika            c 1MF1
  Stv 10 40 2hod M217 Vypoctova technika            c 1MF1

Winczer
  Pon 10 40 3hod F247 Datove struktury             p 2MI
  Uto 7 20 2hod  H6 Programatorske etudy           c 4MI
  Stv 7 20 2hod III Programatorske etudy           p 4MI
  Stv 10 40 2hod  U4 Socialne aspekty IT           p 5MI

Antala
  Stv 15 40 2hod M217 Vypoctova technika            c 1MT1

Baranovic
  Str 9 00 2hod M217 Vypoctova technika            c 1MD

Koska
  Pon 17 20 2hod VIII Programovanie              c 1m3

Popper
  Uto 15 40 3hod  X Expertne systemy             p 5iui

Tomcsanyi
  Pon 13 10 2hod  A Principy pocitacov            p 3FI  3MI* 4~
  Pon 14 50 1hod  A Principy pocitacov            c 3FI  3MI* 4~

Vicenik
  Str 9 50 2hod T65 Biotechnicke systemy           v 4iui 5iui
  Str 11 30 2hod T65 Modelovanie mysle            v 4iui 5iui


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VC | VCUK | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra základov matematiky a didaktiky matematiky
(KZDM)

Berekova
  Uto 8 10 2hod b302 Didaktika matematiky           c 4PCF
  Uto 13 10 1hod CH3 Didaktika matematiky           p 4PCF
  Uto 14 00 2hod CH3 Didaktika matematiky           c 4PCF
  Str 14 50 2hod b404 Didaktika matematiky           c 4PCF
  Str 16 30 2hod b404 Didaktika matematiky           c 4PCF

Cernek
  Pon 10 40 2hod  C Matematika                p 1MD  1MI* 1~
  Pon 15 40 2hod  XI Matematika                c 1MI1
  Pon 17 20 2hod  XI Matematika                c 1MD  1MI2
  Str 14 00 3hod  B Matematika                p 1MD  1MI* 1~

Kostyrko
  Pon 8 10 2hod B307 Matematika                p 1PCF
  Str 8 10 3hod CH3 Matematika                p 1PCF
  Stv 10 40 2hod  XI Vybrane partie z matematickej analyzy  v 3M*
  Stv 14 00 2hod VII Diplomovy seminar z matematiky      s 5M*

Kupkova
  Pon 14 00 2hod  U1 Didaktika matematiky           c 4MD
  Pon 15 40 1hod  U1 Didakticky seminar zo skolskej matem.  s 2MI
  Pon 16 30 1hod  U1 Seminar z komunikacie          s 2MI
  Uto 11 30 1hod  A Didaktika matematiky           p 4M*
  Str 15 40 2hod  A Didaktika matematiky           c 4MF3
  Str 17 20 2hod  A Didaktika matematiky           c 4MF1

Neubrunnova
  Uto 15 40 2hod F108 Matematicka analyza           c 3MI1
  Uto 17 20 2hod F108 Matematicka analyza           c 3MI2
  Str 9 00 2hod  B Matematicka analyza           p 3MD  3MI* 3~

Rosa
  Pon 9 00 2hod  C Matematika                p 2FI  2MF*
  Str 9 00 2hod  A Matematika                p 2FI  2MF*
  Stv 10 40 2hod  F1 Hodnotenie a klasif. ako sucast vyuc.mat v 3M*
  Stv 15 40 2hod  IX Matematika                c 2FI  2MF1

Trencansky
  Uto 7 20 1hod XII Didaktika deskriptivnej geometrie    p 4MD
  Uto 8 10 2hod XII Didaktika deskriptivnej geometrie    c 4MD
  Uto 9 50 1hod XII Didakticky seminar zo skolskej matem.  c 1MI2
  Stv 7 20 2hod  IX Aplikacie deskriptivnej geometrie    p 3MD
  Stv 9 00 1hod  IX Aplikacie deskriptivnej geometrie    c 3MD
  Stv 14 00 2hod  VI Diplomovy seminar z matematiky      s 5M*

Uhercikova
  Str 15 40 2hod  U4 Didaktika matematiky           c 4MT
  Str 17 20 2hod  U4 Didaktika matematiky           c 4MF2
  Stv 8 10 1hod b302 Didakticky seminar zo skolskej matem.  c 2PCF
  Stv 10 40 2hod b302 Altern. pred.              v 3PCF
  Stv 12 20 1hod b302 Didakticky seminar zo skolskej matem.  c 2PCF

Bednarova
  Uto 14 50 1hod M112 Didakticky seminar zo skolskej matem.  s 1MD
  Uto 17 20 1hod III Didakticky seminar zo skolskej matem.  c 1MI3
  Str 12 20 1hod  VI Didakticky seminar zo skolskej matem.  s 1MF2
  Str 13 10 1hod  VI Didakticky seminar zo skolskej matem.  c 1PCF
  Stv 12 20 1hod  V Didakticky seminar zo skolskej matem.  s 1MI1
  Stv 15 40 1hod VII Didakticky seminar zo skolskej matem.  s 1MT2
  Stv 16 30 1hod  V Didakticky seminar zo skolskej matem.  s 1MF1
  Stv 17 20 1hod  I Didakticky seminar zo skolskej matem.  s 1MT1

Hecht
  Uto 14 00 2hod F247 Didaktika matematiky           c 4MI
  Uto 15 40 2hod VII Diplomovy seminar z matematiky      c 5PCF

Jodas
  Uto 17 20 1hod CH2 Didakticky seminar zo skolskej matem.  c 2PCF
  Uto 18 10 1hod CH2 Didakticky seminar zo skolskej matem.  c 2PCF
  Str 14 50 1hod XII Didakticky seminar zo skolskej matem.  s 2MF1
  Str 15 40 1hod  IX Didakticky seminar zo skolskej matem.  s 2MF2
  Str 16 30 1hod F247 Didakticky seminar zo skolskej matem.  s 2MD
  Str 17 20 1hod F247 Didakticky seminar zo skolskej matem.  s 2MT  2MT2
  Str 18 10 1hod F247 Didakticky seminar zo skolskej matem.  s 2MF3

Krallova
  Pon 9 50 1hod B307 Didakticky seminar zo skolskej matem.  c 3PCF
  Pon 10 40 1hod  VI Didakticky seminar zo skolskej matem.  s 3MT
  Pon 14 00 1hod b303 Didakticky seminar zo skolskej matem.  c 3PCF
  Pon 15 40 1hod III Didakticky seminar zo skolskej matem.  s 3MF1
  Pon 16 30 1hod  X Didakticky seminar zo skolskej matem.  s 3MD
  Pon 17 20 1hod  VI Didakticky seminar zo skolskej matem.  s 3MF2
  Pia 9 50 1hod  IX Didakticky seminar zo skolskej matem.  s 3MI1
  Pia 10 40 1hod  IX Didakticky seminar zo skolskej matem.  s 3MI2
  Pia 14 50 1hod b301 Didakticky seminar zo skolskej matem.  c 3PCF
  Pia 15 40 1hod b301 Didakticky seminar zo skolskej matem.  c 3PCF

Riecan
  Stv 10 40 2hod XII Vybrane kapitoly z teorie integralu   v 3MF1 3MF2

Frkova
  Uto 17 20 1hod B305 Didakticky seminar zo skolskej matem.  c 1PCF
  Uto 18 10 1hod B305 Didakticky seminar zo skolskej matem.  c 1PCF


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VC | VCUK | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Ústav aplikovanej matematiky
(UAM)

Brunovsky
  Stv 9 00 2hod  X Obycajne dif. rov. a dynam. sys.     p 3mef
  Pia 10 40 2hod VII Obycajne dierencialne rovn. a dyn. sys. c 3mef

Filo
  Pon 9 00 1hod  XI Klasicke metody riesenia DR       p 3mna
  Pon 9 50 1hod  XI Klasicke metody riesenia DR       c 3mna

Halicka
  Uto 10 40 2hod M201 Diferencialny pocet           c 1mef2
  Uto 15 40 2hod  I Riadenie so spatnou vazbou        p 4mer
  Str 16 30 2hod  XI Diferencialny pocet           c 1mef2

Chlebik
  Stv 15 40 4hod  IV Diferencialny pocet           c 1mef1

Krajcovic
  Uto 15 40 2hod M201 Algebra                 c 1mef2
  Str 16 30 2hod  IX Algebra                 c 1mef1

Polacik
  Uto 7 20 2hod  I Biomatematika              p 3mmm
  Str 10 40 2hod  II Funkcionalna analyza           p 4mma

Sevcovic
  Pon 14 00 2hod  XI Diferencialny pocet           c 2mef
  Pon 17 20 2hod XII Diferencialny pocet           c 2mef
  Str 10 40 2hod M201 Matematicka analyza           c 2i3
  Stv 17 20 2hod  VI Matematicka analyza           c 2i4

Kodnar
  Pon 9 00 2hod M201 Matematicke modely mechaniky       p 5mmm
  Pia 10 40 2hod M201 Mechanika kontinua            p 4mmm 5mmm

Kubala
  Uto 7 20 2hod  H3 Databazy                 c 3mef

Luptacik
  Pon 9 50 3hod  IX Ekonomicka teoria            p 2mef 3bm
  Pon 12 20 1hod  IX Ekonomicka teoria            c 2mef 3bm

Sosovicka
  Pon 7 20 2hod  I Matematicka analyza           c 1m1
  Pon 15 40 2hod  I Matematicka analyza           c 1m1
  Uto 10 40 2hod  II Funkcionalna analyza           c 4mma


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VC | VCUK | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Ústav informatiky
(UI)

Sefranek
  Uto 10 40 2hod F247 Diplomovy seminar            s 5iui
  Uto 14 00 2hod  II Seminar z umelej inteligencie      s 3it* 3iui 4~
  Str 14 00 2hod  I Poznatky a usudzovanie          p 4iui
  Str 15 40 2hod  II Poznatky a usudzovanie          p 4iui

Borovansky
  Pon 11 30 2hod T65 Funkcie a funkcionalne programovanie   v 4iui 5iui
  Pon 14 00 2hod  I Logicke programovanie          p 3itp
  Stv 14 00 2hod  H6 Logicke programovanie          c 3itp

Gruska D.
  Pon 14 00 2hod  IX Modely subeznych systemov a procesov   p 4i*  5it*

Guller
  Stv 9 00 2hod  H6 Implementacny seminar          s 4iui

Habdak
  Pon 15 40 2hod  A Uvod do umelej inteligencie       p 3FI  4it* 3~

Komara
  Str 13 10 1hod  I Logika pre informatikov         c 2i1
  Stv 13 10 1hod F232 Logika pre informatikov         c 2i3
  Stv 14 50 1hod F232 Logika pre informatikov         c 2i2

Kravcik
  Pon 13 10 1hod  H6 Hypertextove a multimedialne systemy   c 3it* 3ips
  Stv 14 00 3hod  V Hypertextove a multimedialne systemy   p 3it* 3ips

Mraz
  Str 9 00 2hod  IX Symbomovee vypocty a LISP        p 3iui
  Str 10 40 2hod  IX Symbomovee vypocty a LISP        c 3iui

Ruzicka P.
  Str 9 00 3hod  C Uvod do distribuovanych algoritmov    p 4it* 3ita
  Str 11 30 1hod  C Paralelne a distribuovane algoritmy   p 4it* 3ita
  Stv 8 10 3hod F108 Efektivne sekvencne paralelne a dist. al p PGSi

Voda
  Uto 14 00 2hod  A Logika pre informatikov         p 2i*  2bi
  Stv 13 10 1hod F247 Logika pre informatikov         c 2i4


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VC | VCUK | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Výpočtové centrum
(VC)

Malcher
  Pon 9 00 2hod  T1 Uvod do databazovych systemov      c 2i1


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VC | VCUK | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Výpočtové centrum UK
(VCUK)

Luptakova
  Pon 10 40 2hod  X Uvod do financneho uctovnictva      p 1me* 2bm
  Pon 14 50 1hod F328 Uvod do financneho uctovnictva      c 1mef2 2bm
  Pon 15 40 1hod F328 Uvod do financneho uctovnictva      c 1mef1


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VC | VCUK | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra astronómie a astrofyziky
(KAA)

Palus
  Uto 8 10 3hod F328 Kozmicka elektrodynamika         p 4faa
  Stv 10 40 2hod F112 Struktura hmoty vo vesmire        v 4faa 5faa

Hajdukova
  Pon 8 10 3hod F112 Laboratorne prace            l 4faa
  Uto 10 40 2hod F112 Nebeska mechanika            p 4faa
  Stv 9 00 2hod F112 Seminar katedry             s 4faa 5faa
  Stv 10 40 3hod F328 Zaklady astronomie a astrofyziky     p 3faa

Gajdos
  Pon 15 40 2hod F112 Medziplanetarna hmota          p 4faa
  Uto 9 00 2hod F112 Zaklady astronomie a astrofyziky     c 3faa

Klacka
  Pon 10 40 2hod F112 Numericke metody v astronomii      v 4faa
  Pon 12 20 1hod F112 Numericke metody v astronomii      v 4faa
  Str 10 40 2hod F328 Poruchovy problem v neb. mechanike    v 4faa 5faa
  Str 14 50 3hod F328 Galakticka a mimogalakticka astronomia  p 5faa
  Str 17 20 2hod F112 Galakticka a mimogalakticka astronomia  c 5faa

Dzifcakova
  Uto 13 10 2hod F112 Spektroskopia v astronomii        v 5faa
  Uto 14 50 2hod F112 Slnecna korona              v 4faa 5faa
  Str 9 00 2hod F112 Teoreticka astrofyzika          c 4faa
  Str 10 40 3hod F112 Teoreticka astrofyzika          p 4faa

Sersen
  Str 14 50 2hod F112 Kozmicka elektrodynamika         c 4faa

Kornos
  Uto 12 20 1hod F112 Nebeska mechanika            c 4faa


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VC | VCUK | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra biofyziky a chemickej fyziky
(KBCHF)

Hianik
  Pon 14 00 2hod F247 Fyzika biomembran            p PGS2f
  Pon 15 40 2hod F247 Seminar z biofyziky membran       s PGS2f
  Uto 14 00 2hod KBF Molekulova biofyzika           p 4fbf
  Stv 14 00 3hod KBF Bioenergetika              v 5fbf

Hubac
  Pon 14 00 2hod F232 Kvantova teoria             p 4fbf
  Str 13 10 2hod F247 Kvantova teoria mnohych castic      p PGS2f
  Str 14 50 2hod F232 Zaklady kvantovej mol. fyziky      p PGS1f

Chorvat
  Pon 7 20 3hod F232 Prakticka analyza spektier        v 5fbf
  Str 7 20 2hod F328 Seminar z dynamiky biologickeho pohybu  s PGS2f
  Str 9 00 2hod F247 Biofyzikalne systemy v roz. zat. sit.  p PGS2f
  Str 13 10 2hod F232 Zaklady biofyziky            p PGS1f
  Stv 9 00 2hod f196 Molekulova dynamika a relax. biol. sys. p 4fbf

Haverlik
  Uto 9 00 1hod F232 Zaklady model. a biomatematiky      p 4fbf
  Uto 9 50 1hod F232 Zaklady model. a biomatematiky      c 4fbf
  Uto 15 40 2hod KBF Seminar z pocitacoveho modelovania    v 4fbf
  Str 9 00 2hod KBF Matematika                p 2fmf
  Str 10 40 2hod F350 Numericke metody             v 3fbf
  Str 13 10 3hod KBF Kvantitativne a pravd. met. v biof.   v 5fbf
  Stv 7 20 2hod f196 Diskretne modelovanie dynamickych membr. s PGS1f PGS2f

Babinec
  Uto 7 20 2hod KBF Voda a medzimolekularne komplexy     v 4fbf
  Stv 7 20 2hod F247 Kvantova mechanika            c 3fbf

Kvasnicka
  Stv 10 40 2hod F232 Konformacna statistika          p 4fbf

Mach
  Pon 8 10 3hod F350 Specialne praktikum z exper. metod    l 4fbf
  Uto 15 40 2hod F350 Teoreticke zaklady spekt. metod     v 4fbf
  Str 7 20 2hod F247 Chemia                  p 3fbf

Masik
  Uto 7 20 3hod F350 Mnohocasticove pristupy KMF       v 5fbf
  Str 9 00 2hod F232 Kvantova teoria             c 4fbf
  Pia 9 00 2hod  T3 Spracovanie dat             c 5ftf

Richterova
  Stv 8 10 3hod F134 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2fmf
  Stv 10 40 3hod F134 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f2
  Stv 15 40 2hod F328 Vlny a optika              c 2fmf
  Pia 8 10 3hod F134 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2fmf
  Pia 10 40 3hod F135 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2fmf

Ruttkay
  Str 15 40 3hod KBF Biofyzika virusov            v 5fbf

Sikurova
  Pon 9 50 3hod KJF Fotobiofyzika              v 5fbf
  Uto 9 00 2hod KBF Uvod do teoretickych a eper. metod zam. v 3fbf
  Str 10 40 2hod KBF UV VIS Spektroskopia bio. memb.     s PGS2f
  Stv 9 00 5hod KBF Diplomovy seminar            s 5fbf

Ziegler
  Pon 10 40 3hod F350 Praktikum zo zakladov elektroniky    l 4fbf
  Pon 15 40 2hod KBF Bioelektronika              v 4fbf

Babincova
  Uto 10 40 2hod KBF Lipozony v biofyzike a medicine     v 4fbf

Tino
  Str 7 20 2hod F232 Atomove a molekulove zrazky       p 4fbf


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VC | VCUK | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra fyziky plazmy
(KFP)

Lukac P.
  Pon 11 30 2hod f56 Elektricke vyboje a vakuova technika   p 3bf
  Str 10 40 2hod  F2 Fyzika                  p 2PCF
  Str 14 00 2hod f56 Seminar z fyziky plazmy         s 5fp
  Stv 14 00 2hod f56 Seminar z fyziky plazmy         s PGS1f PGS2f

Brezna
  Pon 10 40 3hod F113 Praktikum z mechaniky a mol. fyziky   l
  Uto 8 10 2hod f56 Fyzika povrchov a metody ich analyzy   v 4fe  4fp  5~
  Stv 9 00 2hod f56 Seminar z plazmy             s 4fp

Cervenan
  Pon 8 10 2hod f56 Diagnostika plazmy            p 4fp
  Uto 9 50 3hod f82 Praktikum z vak. fyz. a fyz. pl.     l 4fp
  Str 8 10 2hod f56 Elektricke vyboje a vakuova technika   p 3bf
  Str 13 10 5hod f86 Laboratorne cvicenia z fyziky      l 2PCF
  Pia 8 10 5hod f86 Laboratorne cvicenia z fyziky      l 2PCF

Chorvatova
  Pon 10 40 2hod  F2 Vlny a optika              p 2F*  2MF* 2~
  Pon 14 00 2hod f56 Zaklady laserovej spektroskopie     v 4foo 4fp  5~
  Pon 15 40 1hod f56 Zaklady laserovej spektroskopie     v 5fbf
  Str 14 00 2hod  F1 Vlny a optika              p 2fmf
  Stv 9 00 2hod  F2 Vlny a optika              p 2F*  2MF* 2~
  Stv 14 00 2hod  IV Vlny a optika              p 2fmf
  Pia 8 10 3hod f56 Fyzikalne zaklady optoelektroniky    p 4foo

Hajossy
  Pon 9 00 2hod  F1 Mechanika a molekulova fyzika      p 1F*  1MF* 1~
  Uto 7 20 2hod  F1 Fyzika                  p 1PCF
  Uto 10 40 1hod  VI Molekulova fyzika            p 1fzp
  Uto 11 30 1hod  VI Molekulova fyzika            c 1fzp
  Str 7 20 2hod  F1 Mechanika a molekulova fyzika      p 1F*  1MF* 1~
  Str 10 40 2hod  F1 Mechanika a molekulova fyzika      p 1fm* 1fzp
  Stv 7 20 2hod  F1 Mechanika a molekulova fyzika      p 1fm* 1fzp
  Pia 7 20 2hod  F1 Fyzika                  p 1PCF

Kosinar
  Pon 7 20 2hod c201 Matematika pre fyzikov          v 1PCF
  Pon 9 00 2hod c201 Seminar z fyziky             v 1PCF
  Uto 14 00 2hod f196 Mechanika a molekulova fyzika      c 1f2
  Uto 15 40 2hod f196 Mechanika a molekulova fyzika      c 1fmf1 1fzp
  Uto 17 20 2hod f196 Mechanika a molekulova fyzika      c 1fmf2
  Str 10 40 2hod  U1 Mechanika a molekulova fyzika      c 1f1
  Stv 7 20 2hod  U4 Mechanika a molekulova fyzika      c 1f3
  Stv 9 00 2hod  U4 Mechanika a molekulova fyzika      c 1f4

Luknarova
  Pon 9 50 2hod f56 Elementarne procesy v plazme       p PGS2f
  Uto 9 50 2hod f56 Diplomovy seminar            s 5fp
  Uto 14 00 2hod f56 Elementarne procesy v plazme       p 4fp
  Str 13 10 5hod f87 Laboratorne cvicenia z fyziky      l 2PCF
  Stv 16 30 3hod b404 Zaklady fyziky pre uc. pr. pred.     v 1PCF

Pavlik
  Pon 14 00 3hod F134 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2FI  2f3
  Pon 16 30 3hod F134 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2MF3
  Uto 14 00 3hod F134 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2MF1
  Str 9 50 3hod F135 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2FE  2f1

Skalny
  Pon 8 10 5hod f86 Laboratorne cvicenia z fyziky      l 2PCF
  Uto 11 30 2hod f56 Aplikacie fyziky plazmy         p 5fp
  Uto 13 10 5hod f87 Laboratorne cvicenia z fyziky      l 2PCF
  Str 9 50 3hod f56 Vyboje v plynoch             p 4fp
  Stv 9 00 5hod f86 Laboratorne cvicenia z fyziky      l 2PCF

Trnovec
  Pon 9 50 3hod f85 Praktikum z vak. fyz. a fyz. pl.     l 4fe
  Str 14 00 3hod F135 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f1
  Str 16 30 3hod F135 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f2
  Stv 10 40 2hod f196 Numericke metody             p 3fe  3foo 3~

Surda
  Pon 14 00 3hod F135 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f3
  Str 9 50 3hod F134 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f2  2fzp
  Stv 14 00 3hod F134 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2MF2

Zahoran
  Uto 14 00 3hod F135 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2MF1
  Stv 10 40 3hod F135 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f2
  Stv 14 00 3hod F135 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2MF2


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VC | VCUK | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra fyziky tuhých látok
(KFTL)

Bezak
  Str 8 10 3hod f291 Specialny seminar z FTL         s 5ftl
  Str 14 50 2hod F247 Kvantova teoria mnohych castic      p PGS2f
  Stv 9 00 2hod F247 Seminar z TTL              s PGS1f PGS2f
  Stv 10 40 2hod F247 Fyzika kondenzovanych latok       p PGS1f

Cicmanec
  Uto 9 50 3hod f272 Polovodicove suciastky          p 5ftl
  Stv 9 50 3hod f272 Experimentalne metody FTL 2       p 4ftl

Foltin
  Pon 9 00 4hod f272 Kvantova teoria tuhych latok       p 4ftl
  Pon 15 40 2hod f272 Kvantova teoria tuhych latok       c 4ftl

Gasparik
  Str 10 40 2hod F247 Zaklady FTL               p 3fe  3foo 3~

Grajcar
  Str 15 40 2hod f291 Tunelova spektroskopia TL        v 5ftl
  Stv 8 10 2hod f272 Programovanie pre fyzikov        v 4ftl

Kalavsky
  Stv 16 30 2hod f272 Struktura a vlastnosti tuhych latok   c 3ftl
  Pia 9 00 4hod f272 Struktura a vlastnosti tuhych latok   p 3ftl

Mahel
  Str 14 00 2hod f272 Vybrane prob. z VTS           v 5ftl
  Str 15 40 2hod f272 Kryoelektronika             v 4ftl

Petrovicova
  Uto 15 40 2hod F247 Matematicka analyza           c 1i1
  Uto 17 20 2hod  XI Matematicka analyza           c 1i4

Pisonova
  Uto 10 40 3hod F114 Praktikum z mechaniky a mol. fyziky   l
  Uto 14 00 3hod F114 Praktikum z mechaniky a mol. fyziky   l
  Stv 9 50 3hod F114 Praktikum z mechaniky a mol. fyziky   l

Urban V.
  Uto 16 30 3hod F134 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2MF3
  Stv 8 10 3hod F135 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2fmf
  Pia 8 10 3hod F135 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2MF1
  Pia 10 40 3hod F134 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2MF1

Gregus J.
  Uto 9 00 4hod f295 Praktikum z FTL             l 4ftl
  Str 14 00 2hod f291 Uvod do studia polov. heterostr.     v 4fe  4ftl

Kus
  Uto 14 00 1hod f272 Diplomovy seminar z FNT         s 5ftl
  Uto 14 50 2hod f272 Vysokoteplotna supravodivost       v 4ftl
  Str 10 40 2hod f272 Experimentalne metody vo VTS       v 5ftl

Vachula
  Uto 16 30 2hod f272 Fyzika tenkych vrstiev          p 4ftl


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VC | VCUK | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra geofyziky
(KGF)

Siran G.
  Uto 9 00 3hod F142 Geomagnetizmus              p 4fg
  Str 9 00 2hod F142 Seminar z planet. geofyz. probl.     s 4fg
  Str 10 40 2hod F142 Seminar z geofyz. syntez         s 5fg

Brestensky
  Uto 14 00 4hod F232 Teoreticke metody geofyziky       p 4fg
  Stv 14 00 2hod F328 Stavba Zeme               s 5fg
  Pia 9 50 2hod G203 Aplikovana fyzika            p 2PCF

Boda J.
  Pon 9 00 2hod F142 Geodynamika               p 4fg
  Pon 10 40 1hod F142 Geodynamika               c 4fg
  Pon 11 30 1hod CH1 Fyzika Zeme               p 1PCF
  Pon 12 20 1hod CH1 Fyzika Zeme               c 1PCF

Ondraskova
  Pon 11 30 1hod F328 Geomagnetizmus              c 4fg

Sevcik
  Str 13 10 2hod G203 Fyzika pre geofyzikov          p 3PCF
  Stv 9 00 2hod G203 Fyzika pre geofyzikov          c 3PCF

Turna
  Str 9 00 2hod F328 Teoreticke metody geofyziky       p 5fg
  Pia 11 30 2hod CH1 Fyzika                  p 1PCF

Hvozdara
  Stv 9 00 2hod F328 Elektromagneticke sondovanie zeme    p 5fg

Kacmarikova
  Pia 8 10 2hod F328 Teoreticke metody geofyziky       c 4fg
  Pia 9 50 1hod F328 Teoreticke metody geofyziky       c 5fg


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VC | VCUK | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra humanistiky
(KH)

Gal
  Pia 14 00 2hod  IX Filozofia mysle a kognitivne vedy    p 3m*  3it* 3~

Kvasz
  Pon 16 30 2hod  IV Dejiny matematickej analyzy       v 4FA  4M*
  Stv 15 40 2hod  C Dejiny matematickej analyzy       p 5F*  5M*
  Pia 14 00 2hod  C Dejiny matematickej analyzy       p 3m*  3it* 3~
  Pia 15 40 2hod  VI Wittgenstein               p 4f*  4i*  4~

Rybar
  Stv 14 00 2hod  I Filozofia, veda, kultura         p
  Stv 15 40 2hod F232 Geneticka epistemologia         p 5F*  5M*
  Pia 14 00 2hod XII Uvod do dejin fil. myslenia       p 3m*  3it* 3~
  Pia 15 40 2hod F232 Uvod do genetickej epistemologie     p 4FA  4M*

Sykora P.
  Pon 16 30 2hod  V Kulturna antropologia          p 4FA  4M*
  Pia 10 40 2hod F232 Kant a moderna fyzika          p 5faa 5fbf 5~
  Pia 14 00 2hod  X Filozoficke problemy informatiky     p 4f*  4i*  4~
  Pia 15 40 2hod III Kulturna antropologia          p 3m*  3it* 3~

Hennelova
  Pia 14 00 2hod VII Psychologia medziludskych vztahov    p 3m*  3it* 3~


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VC | VCUK | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra jazykov
(KJ)

Gombarik
  Pon 14 00 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 1MI*
  Pon 15 40 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 2mef
  Uto 7 20 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 1i2  1i3
  Str 9 00 2hod M121 Anglicky jazyk MP            c 1mef1 1mef2
  Str 10 40 2hod M121 Anglicky jazyk P             c 2mef
  Str 14 00 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 1mef1 1mef2
  Stv 9 00 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 1m1  1m2  1~
  Stv 10 40 2hod M121 Anglicky jazyk P             c 1mef1 1mef2

Fajcikova
  Uto 12 20 2hod M125 Anglicky jazyk Z             c 2i*  2MF2 2~
  Uto 14 00 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 1MF1 1MF2
  Uto 15 40 2hod M125 Anglicky jazyk Z             c 1MI* 1MT*
  Str 7 20 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 1fm* 1fzp
  Stv 9 00 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 1m1  1m2  1~
  Pia 7 20 2hod VII Anglicky jazyk MP            c 2m2
  Pia 9 00 2hod VII Anglicky jazyk Z             c 2m*

Ilcikova
  Uto 14 00 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 1f1  1f3
  Uto 15 40 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 1MD  1MT*
  Stv 10 40 2hod F246 Anglicky jazyk Z             c 1fm* 1fzp 1~
  Stv 14 00 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 2MF1 2MF3
  Pia 7 20 2hod VIII Anglicky jazyk MP            c 2m1  2m3
  Pia 9 00 2hod VIII Anglicky jazyk MP            c 2f*
  Pia 10 40 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 2MD  2MI
  Pia 14 00 2hod M125 Anglicky jazyk Z             c 1i*  1MF* 1~

Klatikova
  Pon 10 40 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 1MF1 1MF2
  Uto 9 00 2hod  IV Anglicky jazyk              c PGSi
  Uto 10 40 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 1MF1 1MF2
  Uto 14 00 2hod M121 Anglicky jazyk P             c 1MD  1MF* 1~
  Str 9 00 2hod M125 Anglicky jazyk P             c 1m1  1m2  1~
  Stv 7 20 2hod M125 Anglicky jazyk P             c 1i3  1i4  1~
  Pia 7 20 2hod  XI Anglicky jazyk MP            c 2i1  2i2
  Pia 9 00 2hod  XI Anglicky jazyk MP            c 2i3  2i4
  Pia 10 40 2hod  X Anglicky jazyk              v 3PCF 3MD  3~

Klima
  Pon 14 00 2hod F246 Anglicky jazyk P             c 1MI*
  Pon 15 40 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 2MF2
  Uto 7 20 2hod  IV Anglicky jazyk P             c 1i1  1i2
  Uto 9 00 2hod  V Anglicky jazyk              c PGSm

Minarikova
  Pon 9 00 2hod F246 Anglicky jazyk P             c 2mng
  Uto 7 20 2hod  VI Anglicky jazyk MP            c 1i1  1i4  1~
  Uto 9 00 2hod M125 Anglicky jazyk P             c 1f1  1f3
  Uto 10 40 2hod M121 Anglicky jazyk Z             c 2MD  2MI  2~
  Str 9 00 2hod   Slovensky jazyk pre zahr. stud.     c 1f*  1i*
  Str 10 40 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 1f2  1f4
  Stv 10 40 2hod M125 Anglicky jazyk P             c 1mng

Zemanova
  Pon 9 00 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 2f1  2f2  2~
  Pon 10 40 2hod M125 Anglicky jazyk P             c 1f2  1f4
  Uto 9 00 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 2MT  2MT2
  Uto 10 40 2hod M125 Anglicky jazyk              c PGS1f PGS2f
  Str 10 40 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 2fmf
  Str 14 00 2hod M125 Anglicky jazyk P             c 1fm* 1fzp

Vilasek
  Pon 12 20 2hod M125 Nemecky jazyk MP             c 2i*  2m*  2~
  Stv 14 00 2hod M125 Francuzsky jazyk Z            c 2m1  2m2  2~
  Stv 15 40 2hod M125 Nemecky jazyk P             c 2i3  2i4  2~
  Stv 17 20 2hod M125 Francuzsky jazyk Z            c 2f1  2i2  2~
  Pia 7 20 2hod F246 Nemecky jazyk Z             c 2m*  2MI
  Pia 9 00 2hod F246 Nemecky jazyk Z             c 2i*  2MF2 2~


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VC | VCUK | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra jadrovej fyziky
(KJF)

Chudy
  Pia 14 00 2hod F327 Seminar z jadrovej fyziky        s PGS1f PGS2f

Chochula
  Pon 10 40 2hod F327 Pocitacove siete             p 5fjf
  Pon 14 00 2hod  T3 Aplikacny software            c 3fjf
  Pia 9 00 2hod F327 Moderne trendy v pocit. fyz.       v 5fjf

Kollar D.
  Pon 9 00 2hod KBF Elektronicke obvody           p PGS1f
  Uto 9 00 2hod KJF Zaklady cislicovej a impulznej tech.   p 3bf
  Pia 9 00 2hod KJF Zaklady cislicovej a impulznej tech.   c 3bf

Saro
  Uto 14 00 2hod F327 Jadrove reakcie             p 4fjf
  Uto 15 40 1hod F327 Jadrove reakcie             c 4fjf
  Str 9 00 2hod F377 Fyzika tazkych ionov           v 4fjf
  Str 10 40 2hod F327 Diplomovy seminar            s 5fjf

Pisutova
  Stv 8 10 1hod F327 Numericke metody v jadr. fyzike     p 4fjf
  Stv 9 00 1hod F327 Numericke metody v jadr. fyzike     c 4fjf
  Pia 10 40 1hod F327 Subatomova fyzika            p PGS1f

Ruzicka J.
  Str 9 00 2hod F327 Seminar z mod. trendov fyz.       c 5fjf
  Stv 14 50 1hod F327 Experimentalne metody jadrovej fyziky  p 3fjf

Tokar
  Str 10 40 2hod  T3 Programovanie              c 1f3
  Stv 10 40 2hod  T3 Programovanie              c 1f3
  Stv 14 00 2hod F377 Vybrane kapitoly z fyziky vysokych ener. v 5fjf

Durana
  Pon 14 00 3hod F223 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3MF2
  Uto 8 10 3hod F223 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3MF1
  Str 9 50 3hod F223 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3bf  3faa
  Stv 14 00 3hod F222 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3fe  3ftl

Hlinka
  Pon 8 10 5hod F252 Specialne praktikum z jadrovej fyziky  l 4fjf
  Pon 14 00 5hod F257 Specialne praktikum z jadrovej fyziky  l 4fjf
  Uto 8 10 3hod F261 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3MF1
  Stv 9 50 2hod F327 Aplikovana jadrova fyzika        p 4fjf
  Stv 11 30 1hod F327 Aplikovana jadrova fyzika        c 4fjf
  Stv 15 40 3hod F262 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3fmk

Holy
  Uto 14 00 1hod F252 Fyzikalnoanalyticke metody        c 3bf
  Uto 16 30 2hod F327 Metody jadrovych technologii       v 4fjf
  Str 15 40 2hod F327 Radon - meranie a riziko         v 4fjf
  Pia 14 00 1hod F252 Fyzikalnoanalyticke metody        p 3bf

Kubinec
  Pon 15 40 3hod KJF Atomova a jadrova fyzika         p 2fzp
  Uto 10 40 2hod F327 Modely atomoveho jadra          v 4fjf
  Str 9 00 1hod KJF Atomova a jadrova fyzika         c 2fzp

Pavlovic
  Pon 14 00 3hod F261 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3MF2
  Stv 14 00 1hod F327 Experimentalne metody jadrovej fyziky  p 3fjf
  Stv 15 40 3hod F261 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3fjf

Petruf
  Pon 16 30 2hod F109 Matematicke metody fyziky        c 1FE  1f2
  Uto 15 40 2hod III Matematicke metody fyziky        c 1f4

Pinak
  Pon 14 00 3hod F262 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3MF2
  Uto 8 10 2hod F327 Zaklady dozimetrie            p 4fjf
  Uto 9 50 1hod F327 Zaklady dozimetrie            c 4fjf

Sivo
  Pon 14 00 3hod F222 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3MF2
  Str 9 50 3hod F222 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3FA  3FI
  Stv 10 40 2hod F377 Radioaktivita v zivotnom prostredi    v 3fjf
  Pia 9 50 3hod F222 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3ftf

Stanicek
  Stv 14 00 3hod F223 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3fbf 3fp
  Stv 16 30 2hod F327 Spektrometria vzbudenych stavov     v 5fjf
  Pia 9 50 3hod F223 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3fg  3foo

Stavina
  Pon 10 40 2hod  T3 Programovanie              c 1f1
  Uto 15 40 2hod  T3 Programovanie              c 1f2
  Uto 17 20 2hod  T3 Programovanie              c 1f1
  Stv 16 30 2hod  T3 Programovanie              c 1f2

Sykora
  Uto 8 10 3hod F262 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3MF1
  Uto 14 00 5hod KJF Vyberove praktikum            l 5fjf
  Stv 8 10 5hod KJF Vyberove praktikum            l 5fjf

Vanko
  Pon 8 10 3hod F327 Teor. jadr. a subj. fyzika        p 5fjf
  Pon 14 00 2hod F327 Teoreticka jadr. a subj. fyz.      c 5fjf
  Uto 8 10 3hod F222 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3MF1
  Pia 11 30 1hod F327 Subatomova fyzika            p PGS1f

Vojtyla
  Uto 10 40 2hod  B Matematicke metody fyziky        p 1FE  1f1  1~
  Str 9 00 2hod B307 Spracovanie exp. dat           p 2PCF
  Str 15 40 2hod F109 Matematicke metody fyziky        c 1f1

Antalik
  Str 15 40 2hod KJF Teoria jadra               p PGS2f

Hlavac
  Pia 14 50 2hod KJF Moderna jadr. gama spektrometria     p PGS2f

Kliman
  Pia 9 00 1hod F252 Fyzika stiepenia jadra          p PGS2f

Kristiak
  Pia 8 10 1hod KJF Fyzika stiepenia jadra          p PGS2f

Pagerka
  Uto 9 00 2hod  T3 Programovanie              c 1FE  1f4
  Str 15 40 2hod  T3 Programovanie              c 1f4


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VC | VCUK | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra meteorológie a klimatológie
(KMK)

Peterka
  Uto 11 30 1hod F357 Vseobecna a regionalna klimatologia   p 4fmk
  Uto 14 00 3hod b404 Meteorologia a klimatologia       p 1PCF

Tomlain
  Uto 7 20 2hod F357 Dynamicka meteorologia          p 4fmk
  Uto 9 00 1hod F357 Dynamicka meteorologia          c 4fmk
  Str 7 20 2hod F357 Fyzika prizemnej vrstvy atmosfery    p 5PCF
  Str 9 00 1hod F357 Fyzika prizemnej vrstvy atmosfery    c 5PCF
  Str 10 40 2hod F357 Seminar z meteorologie          s 5fmk
  Stv 7 20 2hod F357 Dynamicka meteorologia          p 4fmk
  Stv 9 50 3hod F357 Specialny seminar            s 5PCF
  Stv 12 20 2hod F357 Seminar z meteorologie a klimatologie  s PGS2f

Hrouzkova
  Str 9 00 3hod F360 Synopticka meteorologia         p 4fmk
  Stv 9 00 4hod F360 Praktikum zo synopt. meteor.       c 4fmk

Hrvol
  Str 9 00 2hod F358 Diplomovy seminar            s 5fmk
  Stv 10 40 2hod F358 Meteorologicke pristroje a pozor. met.  p 3fmk
  Pia 10 40 2hod F358 Zaklady meteorologie a klimatologie   p 3fmk

Melo
  Pon 8 10 2hod B301 Fyzicka geografia            p 1PCF 2PCF
  Uto 16 30 1hod b404 Meteorologia a klimatologia       c 1PCF
  Uto 17 20 1hod b404 Meteorologia a klimatologia       c 1PCF
  Str 7 20 1hod B445 Fyzicka geografia            c 2PCF
  Stv 8 10 1hod B445 Fyzicka geografia            c 2PCF
  Stv 10 40 1hod B445 Metody hydrologickeho a klimat. vyskumu p 3PCF
  Stv 11 30 1hod B445 Metody hydrologickeho a klimat. vyskumu c 3PCF

Slaby
  Pon 9 00 2hod F358 Seminar z meteor. num. modelov      s 5fmk
  Uto 13 10 2hod F357 Numericke ries. rov. atmosfer. dynamiky p 5fmk
  Str 7 20 2hod  T3 Programovanie a apl. soft.        c 3fmk
  Str 13 10 2hod F357 Metody numerickej matematiky v meteorolo p 4fmk
  Str 14 50 1hod  T3 Metody numerickej matematiky v meteorolo c 4fmk
  Pia 9 00 1hod F360 Databazove systemy v meteor.       p 4fmk
  Pia 9 50 1hod F360 Databazove systemy v meteor.       c 4fmk

Zavodsky
  Uto 14 50 2hod F357 Chemizmus atmosfery           v 5fmk
  Uto 16 30 2hod CH3 Meteorologia               p 2PCF
  Stv 14 00 1hod B445 Ochrana ovzdusia             p 5PCF
  Stv 14 50 1hod B445 Ochrana ovzdusia             c 5PCF

Gera ml.
  Pon 9 00 2hod F360 Zivotne prostredie            p 2fzp
  Pon 12 20 1hod B445 Fyzicka geografia            c 2PCF
  Pon 14 00 1hod B445 Fyzicka geografia            c 2PCF
  Pon 15 40 1hod B445 Fyzicka geografia            c 1PCF
  Str 9 50 1hod B445 Fyzicka geografia            c 2PCF
  Str 12 20 1hod B445 Fyzicka geografia            c 2PCF
  Str 14 50 1hod B445 Fyzicka geografia            c 2PCF
  Str 16 30 1hod B445 Fyzicka geografia            c 1PCF
  Stv 16 30 2hod B307 Meteorologia, hydrologia a klimatologia p 2PCF

Hesek
  Pon 7 20 2hod F357 Matematicke modelovanie znec. ovzd.   v 5fmk
  Pon 9 00 2hod F357 Statisticke metody v meteo. a klim.   p 4fmk
  Pon 10 40 2hod F357 Statisticke metody v meteo. a klim.   c 4fmk


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VC | VCUK | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra optiky
(KO)

Strba
  Pon 10 40 2hod  F1 Vlny a optika              p 2F*  2f1  2~
  Str 8 10 2hod f167 Zaklady kvantovej elektroniky      p 4foo
  Stv 9 00 2hod  F1 Vlny a optika              p 2F*  2MF* 2~
  Stv 10 40 2hod f167 Seminar zo specializacie         s 5foo

Mesaros
  Uto 8 10 3hod   Praktikum z nelinearnej optiky      l 5foo
  Uto 11 30 2hod f167 Meranie parmametrov laser. ziarenia   v 4foo
  Uto 14 00 2hod f167 Seminar k diplomovej praci        s 5foo

Konopka
  Pon 7 20 2hod  B Pedagogika                p 3M*  1FA* 3~

Senderakova
  Pon 8 10 2hod f167 Holografia a interferencia        v 4foo
  Uto 8 10 4hod f144 Praktikum z vlnovej optiky        l 4foo
  Uto 14 00 2hod f132 Opticke metody spracovanie informacie  v 5ftf
  Stv 14 00 2hod  IX Vlny a optika              c 2f3
  Pia 7 20 2hod  I Vlny a optika              c 2f2

Vojtek
  Pon 9 50 2hod f167 Laserova technika            p 4foo
  Str 14 00 2hod f167 Aplikovana nelinearna optika       v 5foo
  Stv 9 00 2hod f167 Prakticke vyuzitie lasera        v 5foo

Zabudla
  Stv 7 20 2hod f167 Opticka spektroskopia          v 5foo
  Stv 14 00 2hod f196 Vlny a optika              c 2f1  2fzp

Hladky
  Str 13 10 2hod f132 Kvantova optika             v 5foo


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VC | VCUK | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra rádiofyziky
(KRF)

Fischer
  Pon 14 00 2hod KRF Radiofyzika               p PGS1f
  Str 9 50 2hod KRF Mikroprocesorove systemy         p 5FE  5fe
  Str 11 30 1hod f196 Problemy sucasnej fyziky         p 5fe
  Stv 10 40 2hod KRF Mikroprocesorove systemy         c 5FE
  Pia 10 40 2hod  T3 Softwarove inzinierstvo         p PGS2f

Sura
  Pon 9 50 2hod KRF Prevodniky a riadenie experimentu    v 4foo 4fp  5~
  Uto 14 00 2hod KRF Prvky elektronickych obvodov       p 4fe

Tirpak
  Str 8 10 2hod f196 Elektronika VVF             p 4fe  4fp
  Stv 14 00 1hod KRF Seminar k diplomovej praci        s 5FE  5fe
  Stv 14 50 1hod KRF Seminar k diplomovej praci        s 5fe
  Pia 8 10 2hod f196 Elektronika VVF             p 4fe  4fp
  Pia 9 50 1hod f196 Elektronika VVF             c 4fe  4fp

Jarosevic
  Pon 10 40 2hod KBF Elektronicke obvody           p PGS1f
  Uto 9 00 2hod KRF Statisticka radiofyzika         v 4fe
  Uto 10 40 2hod KRF Regulacia a regulacne systemy      p 5fe

Kohaut
  Pon 8 10 2hod f196 Elektricke merania a meracia technika  p 4fe
  Str 9 50 3hod F321 Praktikum zo zakladov elektroniky    l 4foo 4ftl
  Stv 8 10 1hod KRF Analyza elektrickych sieti        p 4fe
  Stv 9 00 2hod KRF Analyza elektrickych sieti        c 4fe
  Stv 10 40 3hod F321 Praktikum zo zakladov elektroniky    l 2fzp 3bf  4~
  Pia 7 20 2hod KRF Elektronika okolo nas          v 5MF*
  Pia 9 00 2hod KRF Zaznam a spracovanie obrazu a zvuku   p 5FE
  Pia 10 40 2hod  B Elektronika               p 2fzp 3FA  3~

Kundracik
  Pon 8 10 4hod F326 Principy pocitacov            l 1i1
  Pon 11 30 2hod KRF Prenos a spracovanie signalov      p 5fe
  Uto 10 40 2hod  T3 Programovaci jazyk C           c 4fe

Kvasnica
  Pon 14 00 4hod F326 Principy pocitacov            l 1i2
  Str 14 00 4hod F326 Principy pocitacov            l 1i5

Fabo
  Pon 15 40 2hod KRF Automatizacia inzinierskych prac     v 4fe
  Uto 7 20 4hod F326 Principy pocitacov            l 1i3
  Uto 14 00 4hod F326 Principy pocitacov            l 1i4
  Str 14 00 4hod F321 Praktikum z cislicovych obvodov     l 5FE  5fe
  Stv 7 20 2hod F326 Automatizacia inzinierskych prac     c 3bf  5FE


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VC | VCUK | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra teoretickej fyziky
(KTF)

Noga
  Pon 14 00 2hod f125 Metody funkc. int. vo fyzike       v 4ftf
  Uto 9 00 2hod f125 Teoria kondenzovanych latok       p 4ftf
  Stv 10 40 2hod f132 Teoria kondenzovanych latok       p 4ftf

Petras
  Uto 9 00 2hod f132 Teoria elektroslabych interakcii     v 5ftf

Pisut
  Uto 10 40 2hod  F2 Kvantova mechanika            p 3f*
  Stv 9 00 2hod f125 Kvantova mechanika            p 3f*
  Pia 10 40 2hod f126 Rozvijanie tvorivosti ziakov vo fyz.   v 5FA  5MF*

Bona P.
  Pon 9 00 2hod f125 Matematicka fyzika            v 5ftf
  Pon 10 40 2hod f126 Kapitoly z kvantovej dynamiky      v PGS2f
  Uto 12 20 2hod f132 Problemy matematickej fyziky       p 3mmm
  Uto 15 40 2hod f132 Matematicka fyzika            v 5ftf

Dubnickova
  Pon 9 50 2hod f132 Kvantova chromodynamika         v PGS2f
  Uto 15 40 2hod F109 Kvantova teoria             p 4FA  4MF*
  Uto 17 20 1hod F109 Matematika pre fyzikov          p 4FA  4MF*
  Stv 7 20 2hod F328 Kvantova teoria             c 4MF3

Presnajder
  Pon 10 40 2hod f125 Kvantova teoria pola           p 4ftf
  Uto 9 00 2hod I65 Metoda drahoveho integralu vo fyzike   p PGS1f
  Str 9 00 2hod f125 Kvantova teoria pola           p 4ftf
  Str 10 40 2hod f132 Metoda drahoveho integralu vo fyzike   p PGS1f

Sebesta
  Stv 9 00 2hod f132 Seminar z historie fyziky        v 4ftf
  Stv 10 40 2hod f125 Dejiny a metodologia fyzik. pozn.    p 4FA  4M*
  Pia 8 10 2hod  F2 Teoria relativity            p 4FA  4MF*
  Pia 10 40 2hod f125 Dejiny a filozofia fyziky        p 4f*  4i*  4~

Balek
  Uto 7 20 2hod f132 Kozmologia                v 4faa 5faa 5~
  Uto 10 40 2hod f132 Specialny seminar            s 5ftf
  Uto 15 40 2hod  II Fyzika pre matematikov          c 3me* 3mim 3~
  Stv 10 40 2hod  I Fyzika pre matematikov          v 3me* 3mim 3~

Fecko
  Uto 10 40 2hod f125 Matematicka fyzika            p 4ftf
  Str 10 40 2hod f125 Matematicka fyzika            p 4ftf
  Str 14 00 2hod f126 Reprezentacie Lieovych grup vo fyzike  v 4ftf
  Pia 9 00 2hod f125 Matematicka fyzika            c 4ftf
  Pia 10 40 3hod  F1 Teoreticka mechanika           p 2FE  2f1  2~

Lietava
  Pon 9 00 2hod f126 Teoreticka mechanika           c 2f1
  Uto 7 20 2hod f125 Kvantova mechanika            c 3fjf 3foo 3~
  Stv 7 20 2hod f125 Kvantova mechanika            c 3faa 3fe  3~
  Stv 14 00 2hod f126 Teoreticka mechanika           c 2FE  2f2  3~

Masar
  Stv 9 00 2hod  T3 Seminar z pocitacovej fyziky       s 5ftf
  Stv 10 40 2hod f126 Uvod do pocitacovej fyziky        p 3ftf
  Pia 14 00 2hod  T3 Uvod do pocitacovej fyziky        s 3ftf

Mojzis
  Pon 9 00 2hod  F2 Mechanika a molekulova fyzika      p 1F*  1MF* 1~
  Str 9 00 2hod  F2 Mechanika a molekulova fyzika      p 1F*  1MF* 1~
  Str 10 40 2hod f126 Mechanika a molekulova fyzika      c 1FA* 1FE  1~
  Str 15 40 2hod f125 Kvantova teoria pola           c 4ftf

Tokar K.
  Pon 15 40 2hod f126 Teoria kondenzovanych latok       c 4ftf
  Pia 8 10 2hod f132 Termodynamika a statisticka fyzika    c 3faa 3fe  3~


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VC | VCUK | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra základov fyziky a didaktiky fyziky
(KZDF)

Janovic
  Pon 9 00 1hod F136 Didaktika fyziky             s 5MF1
  Pon 12 20 2hod  H3 Operacne systemy             c 3ita
  Pon 15 40 2hod F136 Didaktika fyziky             s
  Uto 10 40 1hod F136 Didaktika fyziky             s 5F*  5PCF
  Str 9 50 1hod F136 Didaktika fyziky             s 5MF3
  Stv 11 30 1hod F136 Didaktika fyziky             s 5MF2

Koubek
  Pon 17 20 2hod F151 Vybrane kapitoly skolskej fyziky     v 5F*  5PCF 5~
  Uto 9 50 1hod  F2 Didaktika fyziky             p 5F*  5PCF 5~
  Uto 10 40 1hod F151 Didaktika fyziky             c 5MF*
  Uto 14 00 1hod F151 Seminar z vyucovania fyziky       s PGS2f
  Uto 14 50 2hod F151 Modelovanie vo vyucovani fyziky     s PGS1f
  Stv 9 00 1hod F151 Didaktika fyziky             s 5MF1
  Stv 10 40 1hod F151 Didaktika fyziky             s 5MF3
  Stv 11 30 1hod F151 Didaktika fyziky             s 5MF2

Pecho
  Str 9 00 2hod F148 Interaktivne systemy           p PGS1f

Bellus
  Pon 12 20 1hod F109 Fyzika                  c 1MI2
  Pon 17 20 2hod F108 Experimentalne metody sk. fyz.      v 5F*  5PCF 5~
  Str 9 00 2hod F109 Fyzika                  p 1MI*
  Str 10 40 1hod F109 Fyzika                  c 1MI1

Bohm
  Uto 17 20 2hod  VI Vlny a optika              c 2F*  2MF2
  Str 7 20 3hod F151 SPSP 1                  l 4FA  4MF3
  Str 13 10 3hod F151 SPSP 1                  l 4MF2
  Str 15 40 2hod  IV Matematicke metody fyziky        c 1f3

Chalupkova
  Pon 10 40 2hod F136 Didaktika fyziky             l 4MF2
  Uto 14 50 3hod F147 SPSP 3                  l 5FA  5PCF
  Str 8 10 3hod F147 SPSP 3                  l 5MF2
  Str 10 40 3hod F147 SPSP 3                  l 5MF3

Gocalova
  Pon 9 50 3hod F145 SPSP 3                  l 5MF1
  Pon 13 10 3hod F147 SPSP 3                  l
  Str 9 50 3hod F151 SPSP 1                  l 4MF1

Grnova
  Str 7 20 3hod F149 SPSP 1                  l 4MF3
  Str 9 50 3hod F149 SPSP 1                  l 4MF1
  Stv 9 00 2hod F218 Didakticka technika vo fyzike ob tyzden l 3FA

Hornansky
  Pon 14 00 2hod F248 Riesenie fyzikalnych uloh        s 5MF1
  Uto 8 10 2hod  F2 Vybrane kapitoly z fyziky        p 5PCF 5FA  5~
  Uto 11 30 2hod F136 Riesenie fyzikalnych uloh        s 5F*  5PCF
  Str 10 40 2hod F248 Riesenie fyzikalnych uloh        s 5MF2
  Stv 9 00 2hod F248 Riesenie fyzikalnych uloh        s 5MF3

Hympanova
  Pon 9 50 3hod F151 SPSP 1                  l 4MF*
  Uto 14 50 3hod F145 SPSP 3                  l 5FE  5MF*
  Str 8 10 3hod F145 SPSP 3                  l 5MF2
  Str 10 40 3hod F145 SPSP 3                  l 5MF3

Kosinarova
  Pon 10 40 3hod F108 Matematika pre fyzikov          p 1FA* 1MF*
  Pon 14 00 3hod F109 Matematika pre fyzikov          c 1FA  1MF2
  Uto 8 10 3hod F247 Matematika pre fyzikov          c 1MF1
  Uto 13 10 2hod f126 Matematika pre fyzikov          c 2MF2
  Str 11 30 1hod F109 Matematika pre fyzikov          p 2FA  2MF*
  Str 13 10 2hod  IV Matematika pre fyzikov          c 2FA  2MF3
  Stv 10 40 2hod F248 Matematika pre fyzikov          c 2MF1

Pecen
  Pon 17 20 2hod F247 Zaklady managementu           v 5F*  5PCF 5~
  Str 10 40 2hod F136 Didaktika fyziky             l 4MF2

Zrubakova
  Pon 13 10 3hod F113 Praktikum z mechaniky a mol. fyziky   l
  Uto 10 40 3hod F113 Praktikum z mechaniky a mol. fyziky   l
  Uto 14 00 3hod F113 Praktikum z mechaniky a mol. fyziky   l
  Stv 9 50 3hod F113 Praktikum z mechaniky a mol. fyziky   l

Danisovic
  Stv 9 50 3hod F147 SPSP 3                  l 5MF1

Demkanin
  Uto 14 00 2hod F136 Didaktika fyziky             l 4FA  4MF*
  Stv 7 20 2hod F136 Didaktika fyziky             l 4MF1
  Stv 9 00 2hod F136 Didaktika fyziky             l 4MF3

Vlk
  Pon 14 00 2hod F136 Didaktika fyziky             l 4MF3
  Str 14 00 2hod F136 Didaktika fyziky             l 4MF1


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VC | VCUK | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Ústav fyziky
(UF)

Martisovits
  Pon 10 40 2hod f196 Zaklady fyziky plazmy          p PGS1f
  Uto 9 00 2hod f196 Experimentalne vademecum         p PGS2f
  Uto 10 40 2hod f196 Experimentalne vademecum         p PGS2f

Cernak
  Pon 15 40 2hod KFP Formovanie vybojov            v 4fp  5fp

Cerny
  Pon 10 40 2hod  A Termodynamika a statisticka fyzika    p 3F*  3f*  3~
  Uto 15 40 2hod  F1 Termodynamika a statisticka fyzika    p 3F*  3f*  3~
  Str 15 40 2hod  I Kmity a vlny v systemoch         p 4mmm
  Stv 14 00 2hod f132 Pocitace a realny svet          v 4i*

Dindosova
  Pon 8 10 5hod f87 Laboratorne cvicenia z fyziky      l 2PCF
  Uto 13 10 5hod f86 Laboratorne cvicenia z fyziky      l 2PCF
  Pia 8 10 5hod f87 Laboratorne cvicenia z fyziky      l 2PCF

Lucan
  Uto 10 40 2hod  H3 Multimedia                v 3mpg 4mpg 5~

Morva
  Uto 13 10 3hod  T3 Zaklady prace s PC            c 1fzp
  Str 14 00 3hod F134 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f1
  Str 16 30 3hod F134 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f1
  Stv 16 30 3hod F134 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2MF2

Morvova
  Uto 9 00 2hod  VI Zivotne prostredie            p 1fzp
  Uto 15 40 2hod f56 Fyzika a chemia atmosfery        v 4fp  5fp

Pazma
  Pon 14 00 2hod f126 Kvantova teoria             c 4FA  4MF1
  Str 9 00 2hod f126 Kvantova teoria             c 4MF2

Sitar
  Uto 9 00 2hod F377 Interakcia ziarenia s latkou       v 3fjf
  Str 10 40 2hod F377 Detekcne metody fyziky vysokych energii v 4fjf

Sramek
  Pon 14 50 2hod M120 Vizualizacia viacromernych dat      p 3it* 3ipg 5~

Teplanova
  Pon 7 20 2hod III Fyzika netradicne            v 4MF* 5MF*
  Stv 14 00 2hod  II Komunikativna veda            p

Szarka
  Pon 14 00 5hod F252 Specialne praktikum z jadrovej fyziky  l 4fjf


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VC | VCUK | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Nezaradení ku žiadnej katedre
(NEZARADENI)

Bardos
  Str 7 20 3hod F350 Biofyzikalne vlast. krvi a ich vyznam  v 5fbf

Belica
  Stv 9 00 2hod b302 Pravdepodobnost a statistika       c 5PCF
  Stv 10 40 2hod b404 Pravdepodobnost a statistika       c 5PCF

Bianchi
  Pia 14 00 2hod  V Kultura- komunikacia - konflikt     p 5f*

Botek
  Str 15 40 2hod  U1 Algebra                 c 1i3
  Str 17 20 1hod  U1 Linearna algebra a geometria       c 1mng
  Stv 15 40 2hod  VI Algebra                 c 1i1
  Stv 17 20 2hod III Algebra                 c 1i2

Biznarova
  Stv 7 20 2hod  U1 Vlny a optika              c 2MF1
  Pia 7 20 2hod  IV Vlny a optika              c 2MF3

Bulubas
  Str 7 20 2hod f125 Termodynamika a statisticka fyzika    c 3fjf 3foo 3~

Chalmoviansky
  Str 7 20 2hod  IX Geometria                c 3MT
  Stv 7 20 2hod  V Matematika                c 2MI
  Stv 15 40 2hod  F1 Geometria                c 3MF1

Elias
  Stv 15 40 2hod  I Fotorealisticke zobrazovanie       p 5mpg

Fajnor
  Pon 8 10 3hod CH1 Vseobecna anorganicka chemia       p 1fzp

Fekete
  Pon 16 30 2hod III Problematika toxikomanie         p 4FA  4M*

Fulajtarova
  Str 13 10 3hod F149 SPSP 1                  l 4MF2

Guba
  Str 10 40 1hod b301 Fyzika                  c 1PCF
  Str 11 30 1hod b301 Fyzika                  c 1PCF

Jaska
  Uto 12 20 1hod F109 Informacne technologie         v 1i*
  Uto 15 40 3hod VIII Pocitacove siete             p 5MI
  Uto 18 10 1hod  II Rocnikovy projekt            s 2i3
  Str 10 40 1hod  U4 Rocnikovy projekt            s 2i4
  Stv 7 20 2hod XII Programovanie              c 1i1

KFP
  Pon 7 20 7hod KFP Diplomova praca             l 5fp
  Str 7 20 7hod KFP Diplomova praca             l 5fp

KI
  Pon 14 00 2hod  VI Seminar systemoveho administratora    v 3it* 4it* 5~

Karlik
  Str 10 40 1hod b303 Fyzika                  c 1PCF

Kostecky
  Pon 14 00 2hod M223 Programovanie              c 1mef1
  Pon 15 40 2hod M223 Programovanie              c 1mef2
  Str 10 40 2hod  V Numericke metody             c 2mng

Lapin
  Uto 9 50 2hod F357 Vseobecna a regionalna klimatologia   p 4fmk
  Str 14 50 2hod F357 Mikroklimatologia a agrometeorologia   p 5PCF 5fmk
  Str 16 30 1hod F357 Mikroklimatologia a agrometeorologia   c 5PCF 5fmk

Lucny
  Pon 15 40 2hod F108 Multiagentove systemy          p 4i*  3iui 5~

Mag
  Uto 7 20 2hod b102 Vypoctova technika            c 2PCF
  Uto 9 00 2hod b102 Vypoctova technika            c 2PCF
  Uto 14 50 1hod b102 Vypoctova technika            c 2PCF
  Stv 10 40 2hod M208 Operacne systemy             c 2mng
  Stv 15 40 2hod M208 Operacne systemy             c 2mef

Majtan
  Pia 14 00 2hod  A Zaklady managementu           p 4f*  4i*  4~

Miazdra
  Uto 9 00 2hod f126 Mechanika a molekulova fyzika      c 1FI  1MF2

Mikita
  Uto 14 50 2hod f126 Matematika                c 2MF2
  Str 7 20 2hod b304 Matematika                c 2PCF
  Str 15 40 2hod M121 Matematika                c 2MF3
  Pia 9 00 2hod XII Geometria                c 3MF2

Mikulecky
  Str 10 40 2hod M216 Aplikacie mat. stat. v medicine     p 5mps

Moczo
  Stv 7 20 1hod F232 Seizmologia               c 4fg
  Stv 8 10 3hod F232 Seizmologia               p 4fg

Ozvold
  Stv 16 30 2hod F247 Metody char. strukt. a zlozi. TL     p PGS2f

Pavlik M.
  Uto 10 40 2hod c201 Fyzika                  c 1PCF
  Uto 14 00 2hod c201 Fyzika                  c 1PCF
  Str 12 20 2hod c201 Fyzika                  c 1PCF
  Stv 9 00 5hod f87 Laboratorne cvicenia z fyziky      l 2PCF
  Stv 14 00 2hod CH2 Fyzika                  c 1PCF

Petrasova
  Uto 17 20 1hod b303 Didakticky seminar zo skolskej matem.  c 1PCF
  Uto 18 10 1hod b303 Didakticky seminar zo skolskej matem.  c 1PCF

Ruisel
  Pon 17 20 2hod  I Zaklady kognitivnej psychologie     p 3it* 3iui 4~

Simkanin
  Pia 11 30 1hod G203 Aplikovana fyzika            p 2PCF

Simko
  Str 9 00 2hod  T3 Numericke metody             c 3fe  3foo 3~

Snajdr
  Uto 7 20 2hod f126 Termodynamika a statisticka fyzika    c 3MF2 3fbf
  Str 9 00 2hod f132 Termodynamika a statisticka fyzika    c 3MF1

Sunal
  Uto 7 20 2hod F108 Matematika                c 2MT  2MT2
  Uto 15 40 2hod M120 Matematika                c 2MD

Tancosova
  Pia 14 00 2hod  B Uvod do ekonomie             p 3m*  3it* 3~

Turansky
  Stv 10 40 2hod I65 Termodynamika a statisticka fyzika    c 3FA  3FI

Uherek
  Uto 14 00 3hod STU Optoelektronicke prenosove systemy    p 5foo

Weisenpacher
  Str 14 00 2hod f125 Teoreticka mechanika           c 2f3

Witkovsky
  Str 10 40 2hod VIII Biostatistika              p 4mps

Wolek
  Pia 7 20 2hod F357 Druzicove a radarove pozorovanie met. j. p 5fmk
  Pia 9 00 2hod F357 Druzicove a radarove pozorovanie met. j. c 5fmk

Zavadova
  Uto 7 20 2hod b301 Geometria                c 1PCF
  Str 15 40 2hod b201 Geometria                c 3PCF

Zverko
  Str 13 10 2hod F112 Vybrane problemy z astrofyziky      p 5faa


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VC | VCUK | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu: 22.10.1996.