Rozvrhy ucitelov podla katedier
zimný semester 2015/16

Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie
(KAFZM)

.KAFZMUcitel1 
  Stv 10 40 3h p    FMFI.KAFZM/2-FFZ-430/15 Inverzné problémy (výuka vo Viedni)       2mFPE
  Stv 14 00 2h p    FMFI.KAFZM/2-FFZ-438/15 Tektonofyzika (výuka vo Viedni)         2mFPE
  Stv 15 40 1h p    FMFI.KAFZM/2-FFZ-422/15 Anizotropia (výuka vo Viedni)          2mFPE

Benko Martin
  Str 14 00 4h l F1-360 FMFI.KAFZM/2-FMK-103/00 Praktikum zo synoptickej meteorológie (2)    1mEOMm

Brestenský Jozef
  Str 9 50 2h s F1-218 PriF-FMFI.KAFZM/N-bGAF-007/10 Numerické metódy             3pGL
  Stv 9 50 3h p F1-218 FMFI.KAFZM/3-FGF-102/00 Matematické metódy v geofyzike         1DRSFYZ

Buchholcerová Anna D
  Uto 14 50 1h c B1-435 PriF.KFGG-FMFI/N-bZXX-017/10 Meteorológia a klimatológia        2pZEkP
  Uto 15 40 1h c B1-435 PriF.KFGG-FMFI/N-bZXX-017/10 Meteorológia a klimatológia        2pZIK

Damborská Ingrid
  Str 9 50 3h k F1-114 FMFI.KJFB/2-FOZ-108/15 Metódy analýzy údajových súborov         1mEOM*
  Pia 13 10 2h p F1-360 FMFI.KAFZM/3-FMK-005/00 Fyzika hraničnej vrstvy atmosféry        2mEOMm
  Pia 14 50 1h c F1-360 FMFI.KAFZM/3-FMK-005/00 Fyzika hraničnej vrstvy atmosféry        2mEOMm

Dudík Jaroslav
  Stv 17 20 2h v F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-147/00 Spektroskopia v astronómii           1mFAA 2mFAA
  Pia 8 10 3h p F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-201/15 Fyzika Slnka                  2mFAA

Gajdoš Štefan
  Stv 12 20 3h p F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-116/15 Medziplanetárna hmota (1)            1mFAA

Gera Martin
  Pon 9 00 3h p F1-357 FMFI.KJFB/2-FOZ-107/15 Fyzika nižších vrstiev atmosféry         1mEOM*
  Pon 11 30 1h c F1-357 FMFI.KJFB/2-FOZ-107/15 Fyzika nižších vrstiev atmosféry         1mEOM*
  Uto 9 50 1h p F1-357 FMFI.KAFZM/1-OZE-341/10 Úvod do fyziky atmosféry            3OZE
  Uto 13 10 2h p F1-357 FMFI.KAFZM/1-FYZ-581/15 Synoptická a dynamická meteorológia       3FYZ*
  Uto 14 50 1h c F1-357 FMFI.KAFZM/1-FYZ-581/15 Synoptická a dynamická meteorológia       3FYZ*
  Str 14 50 2h p B1-320 PriF.KFGG-FMFI/N-bUGE-007/10 Meteorológia a klimatológia        2pupGE*
  Stv 9 00 2h p F1-357 FMFI.KAFZM/2-FOZ-205/15 Riešenie rovníc atmosférickej dynamiky     2mEOMm
  Stv 10 40 1h c F1-357 FMFI.KAFZM/2-FOZ-205/15 Riešenie rovníc atmosférickej dynamiky     2mEOMm

Hajduková Mária
  Uto 9 00 2h v F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-151/14 Exoplanéty                   1mFAA

Hamara Michal D
  Uto 14 50 2h c F1-112 FMFI.KAFZM/1-FYZ-421/15 Astronómia a astrofyzika            3FYZ*

Hensel Karol
  Str 13 10 4h p F2-s168 FMFI.KAFZM/3-FFP-001/00 Experimentálne vademecum            1DRSFYZ
  Stv 15 40 3h p F2-s168 FMFI.KEF/2-FOL-225/15 Experimentálne metódy v optike a spektroskopii  1mFOS
  Stv 15 40 2h v F2-s168 FMFI.KEF/2-FFP-223/00 Experimentálne metódy v optickej a IČ spektrosko 2mFFP
  Pia 10 40 1h p F2-s168 FMFI.KJFB/3-FEN-010/10 Ochrana totálneho environmentu         fDRS
  Pia 11 30 2h s F2-s168 FMFI.KJFB/3-FEN-010/10 Ochrana totálneho environmentu         2DRSFYZ

Hrvoľ Ján
  Stv 9 00 3h l F1-358 FMFI.KAFZM/2-FMK-142/00 Praktikum z meracích a pozorovacích metód v met 1mEOMm
  Stv 12 20 2h p F1-358 FMFI.KAFZM/2-FMK-144/00 Žiarenie v atmosfére              2mEOMm
  Stv 14 00 1h c F1-358 FMFI.KAFZM/2-FMK-144/00 Žiarenie v atmosfére              2mEOMm

Janda Mário
  Str 13 10 4h p F2-s168 FMFI.KAFZM/3-FFP-001/00 Experimentálne vademecum            1DRSFYZ
  Stv 9 50 2h p F2-051 FMFI.KEF/2-FFP-204/00 Modelovanie vo fyzike plazmy           2mFFP
             FMFI.KEF/2-FFP-204/15 Modelovanie vo fyzike plazmy           1mFFP
  Stv 11 30 1h c F2-051 FMFI.KEF/2-FFP-204/15 Modelovanie vo fyzike plazmy           1mFFP
  Stv 14 50 2h p F2-167 FMFI.KEF/3-FOS-021/10 Laserová spektroskopia              1DRSFYZ
  Pia 9 00 2h p F2-s168 FMFI.KEF/3-FOS-008/15 Fyzika ultrarýchlych dejov            2DRSFYZ
  Pia 13 10 2h k F2-s168 FMFI.KAFZM/1-OZE-273/10 Dynamika prúdiacich plynov           2OZE

Jurašek Marián
  Uto 13 10 2h p F1-360 FMFI.KAFZM/2-FMK-202/00 Družicové a radarové pozorovania meteorologický 1mEOM*

Klačka Jozef
  Uto 10 40 3h k F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-111/15 Kozmická elektrodynamika (1)          1mFAA
  Uto 13 10 2h p F1-112 FMFI.KAFZM/1-FYZ-421/15 Astronómia a astrofyzika            3FYZ*
  Str 13 10 2h s F1-112 FMFI.KAFZM/3-FAAau-105/13 Seminár z astronómie a astrofyziky (1)    1DRSFYZ
             FMFI.KAFZM/3-FAAau-107/13 Seminár z astronómie a astrofyziky (3)    2DRSFYZ
             FMFI.KAFZM/3-FAAau-109/13 Seminár z astronómie a astrofyziky (5)    fDRS
             FMFI.KAFZM/2-FAA-220/00 Seminár z astronómie a astrofyziky (3)     2mFAA
  Stv 8 10 5h k F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-225/00 Galaktická a mimogalaktická astronómia (2)   2mFAA
  Pia 13 10 2h p F1-112 FMFI.KAFZM/1-FYZ-421/15 Astronómia a astrofyzika            3FYZ*

Kocifaj Miroslav
  Str 15 40 2h p F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-202/13 Rozptyl svetla malými časticami          2mFOS

Kornoš Leonard
  Uto 13 10 2h p F1-112 FMFI.KAFZM/1-FYZ-421/15 Astronómia a astrofyzika            3FYZ*
  Str 9 00 3h p F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-105/00 Nebeská mechanika (1)              1mFAA
  Str 11 30 2h c F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-105/00 Nebeská mechanika (1)              1mFAA
  Str 13 10 2h s F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-120/00 Seminár z astronómie a astrofyziky (1)     1mFAA
  Pia 13 10 2h p F1-112 FMFI.KAFZM/1-FYZ-421/15 Astronómia a astrofyzika            3FYZ*
  Pia 15 40 2h s F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-910/00 Diplomová práca (1)               2mFAA

Kremler Martin
  Pon 15 40 2h p B1-305 PriF/N-bEXX-008-1/3674/00 Meteorológia                 2pE

Kristek Jozef
  Uto 9 00 2h p F1-209 FMFI.KAFZM/3-FGF-015/00 Efektívne numerické metódy výpočtu seizmického 2DRSFYZ
  Uto 13 10 3h p F2-223 FMFI.KEF/2-FTL-110/15 Využitie počítačových simulácií vo fyzike kondenz 1mFTL
             FMFI.KEF/1-FYZ-667/15 Počítačové simulácie vo fyzike          3FYZ*
  Str 14 00 2h p F1-218 FMFI.KAFZM/2-FOZ-102/10 Environmentálna geofyzika            1mEOMo
  Stv 13 10 2h p F1-218 FMFI.KAFZM/3-FGF-016/00 Fyzikálne princípy a pravdepodobnostné metódy a 2DRSFYZ
  Pia 13 10 3h c F2-T3 FMFI.KEF/1-FYZ-667/15 Počítačové simulácie vo fyzike          3FYZ*
             FMFI.KEF/2-FTL-110/15 Využitie počítačových simulácií vo fyzike kondenz 1mFTL

Kristeková Miriam
  Str 8 10 2h p F1-218 FMFI.KAFZM/2-FFZ-231/15 Špeciálne témy v analýze signálu        2mFPE

Kysel Róbert D
  Uto 10 40 2h p F1-218 FMFI.KAFZM/2-FFZ-241/15 Seizmické ohrozenie               2mFPE

Lapin Milan
  Pon 12 20 2h p F1-357 FMFI.KAFZM/1-OZE-303/10 Základy meteorológie, klimatológie a hydrológie 3OZE
  Uto 9 00 1h p F1-357 FMFI.KAFZM/1-OZE-341/10 Úvod do fyziky atmosféry            3OZE
  Uto 10 40 3h p F1-357 FMFI.KAFZM/2-FMK-109/00 Všeobecná a regionálna klimatológia       1mEOMm

Machala Zdenko
  Uto 9 50 3h p F2-s168 FMFI.KJFB+KAFZM/2-FOZ-275/15 Komplexné riešenia reálnych environmentál 2mEOMo
  Uto 14 00 2h p F2-051 FMFI.KEF/2-FFP-111/00 Diagnostika plazmy                1mFFP
  Str 13 10 4h p F2-s168 FMFI.KAFZM/3-FFP-001/00 Experimentálne vademecum            1DRSFYZ
  Stv 13 10 2h k F2-s168 FMFI.KAFZM/1-OZE-302/10 Základy fyziky vody              3OZE

Martišovitš Viktor
  Str 9 00 4h p F2-s168 FMFI.KEF/3-FFP-002/15 Vysokoteplotná plazma              1DRSFYZ

Matlovič Pavol D
  Pia 12 20 1h c F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-248/15 Planetárna kozmogónia              2mFAA 1mFAA

Melo Marián
  Pon 8 10 2h c B1-435 PriF.KFGG/N-bZXX-015/15 Fyzická geografia (1) (1.polovica semestra)   1pZRR
  Pon 9 50 2h p B1-301 PriF.KFGG/N-bZXX-015/15 Fyzická geografia (1)              1pZRR 1pZD 1pZS
  Pon 11 30 2h c B2-446 PriF.KFGG/N-bZXX-015/15 Fyzická geografia (1) (1.polovica semestra)   1pZD 1pZS
  Uto 11 30 2h p B1-320 PriF.KFGG-FMFI/N-bZXX-017/10 Meteorológia a klimatológia        2pZEkP 2pZIK
  Str 13 10 2h p F1-357 PriF-FMFI.KAFZM/N-mZFG-011/10 Vybrané problémy z klimageografie     2pmZ-FI
  Str 14 50 1h c F1-357 PriF-FMFI.KAFZM/N-mZFG-011/10 Vybrané problémy z klimageografie     2pmZ-FI
  Str 15 40 1h p F1-357 PriF.KFGG/N-mZFG-008-1/6267/00 Metódy hydrologického a klimatologického 1pmZ-FI
  Str 16 30 1h c F1-357 PriF.KFGG/N-mZFG-008-1/6267/00 Metódy hydrologického a klimatologického 1pmZ-FI
  Pia 12 20 1h p F1-357 PriF.KFGG/N-mZFG-008-1/6267/00 Metódy hydrologického a klimatologického 1pmZ-FI
  Pia 13 10 1h c F1-357 PriF.KFGG/N-mZFG-008-1/6267/00 Metódy hydrologického a klimatologického 1pmZ-FI

Moczo Peter
  Uto 8 10 1h s F1-218 FMFI.KAFZM/2-FFZ-922/15 Diplomový seminár                2mFPE
  Uto 9 00 2h p F1-218 FMFI.KAFZM/2-FFZ-210/15 Seizmické vlny a fyzika zemetrasení (2)     2mFPE
  Uto 15 40 2h p F1-219 FMFI.KAFZM+KAMŠ/1-FYZ-476/15 Fyzika kontinua              3FYZ*
  Str 9 50 2h p F1-108 FMFI.KAFZM/1-OZE-301/10 Základy fyziky Zeme               3OZE
  Str 12 20 2h p M-XII FMFI.KAFZM+KAMŠ/1-FYZ-476/15 Fyzika kontinua              3FYZ*

Morva Imrich
  Stv 10 40 2h p F2-s168 FMFI.KEF/3-FFP-005/00 Automatizácia experimentov            1DRSFYZ
  Pia 14 50 2h p F2-s168 FMFI.KAFZM/1-OZE-272/10 Výboje v plynoch a ich aplikácie        2OZE

Morvová Marcela
  Uto 9 50 3h p F2-s168 FMFI.KJFB+KAFZM/2-FOZ-275/15 Komplexné riešenia reálnych environmentál 2mEOMo
  Uto 13 10 2h p F2-s168 FMFI.KAFZM/2-FOZ-155/15 Vodíková energetika a metódy uskladnenia energ 2mEOMo
  Pia 14 50 2h p F2-s168 FMFI.KAFZM/1-OZE-272/10 Výboje v plynoch a ich aplikácie        2OZE

Nagy Roman
  Pon 11 30 3h p F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-101/00 Teoretická astrofyzika (1)           1mFAA
  Uto 13 10 2h p F1-112 FMFI.KAFZM/1-FYZ-421/15 Astronómia a astrofyzika            3FYZ*
  Pia 13 10 2h p F1-112 FMFI.KAFZM/1-FYZ-421/15 Astronómia a astrofyzika            3FYZ*

Ondrášková Adriena
  Uto 16 30 2h p F1-218 FMFI.KAFZM/2-FFZ-202/15 Fyzika ionosféry a magnetosféry         2mFPE
  Str 9 50 2h p F1-108 FMFI.KAFZM/1-OZE-301/10 Základy fyziky Zeme               3OZE
  Str 12 20 2h p F1-218 FMFI.KAFZM/2-FFZ-202/15 Fyzika ionosféry a magnetosféry         2mFPE

Paučo Radoslav D
  Pon 16 30 2h c F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-101/00 Teoretická astrofyzika (1)           1mFAA

Paulech Tomáš
  Pon 18 10 2h v F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-152/14 Astrobiológia                  1mFAA 2mFAA

Porubčan Vladimír
  Uto 13 10 2h p F1-112 FMFI.KAFZM/1-FYZ-421/15 Astronómia a astrofyzika            3FYZ*
  Uto 16 30 2h v F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-144/00 Populácia meteoroidov              1mFAA 2mFAA
  Pia 13 10 2h p F1-112 FMFI.KAFZM/1-FYZ-421/15 Astronómia a astrofyzika            3FYZ*
  Pia 15 40 2h s F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-910/00 Diplomová práca (1)               2mFAA

Rusnáková Zuzana D
  Str 16 30 1h c B1-567 PriF.KFGG-FMFI/N-bUGE-007/10 Meteorológia a klimatológia        2pupGE*
  Str 17 20 1h c B1-567 PriF.KFGG-FMFI/N-bUGE-007/10 Meteorológia a klimatológia        2pupGE*

Skopal Augustín
  Pon 9 50 2h v F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-241/00 Premenné hviezdy                2mFAA 1mFAA

Sokol Alois
  Pon 16 30 3h p F1-357 FMFI.KAFZM/2-FMK-102/00 Synoptická meteorológia (2)           1mEOMm
  Uto 15 40 2h p F1-357 FMFI.KAFZM/1-FYZ-581/15 Synoptická a dynamická meteorológia       3FYZ*
  Uto 17 20 1h c F1-357 FMFI.KAFZM/1-FYZ-581/15 Synoptická a dynamická meteorológia       3FYZ*
  Pia 14 00 2h s F1-357 FMFI.KAFZM/2-FOZ-206/15 Seminár z aplikovanej meteorológie (1)     2mEOMm

Stripajová Svetlana D
  Pon 10 40 2h c F1-218 FMFI.KAFZM+KAMŠ/1-FYZ-476/15 Fyzika kontinua              3FYZ*

Ševčík Sebastián
  Uto 13 10 2h p F1-218 PriF/N-bGAF-008/10 Fyzika pre geofyzikov                3pGL
  Uto 14 50 1h c F1-218 PriF/N-bGAF-008/10 Fyzika pre geofyzikov                3pGL
  Str 9 50 2h p F1-108 FMFI.KAFZM/1-OZE-301/10 Základy fyziky Zeme               3OZE
  Str 14 00 2h p F1-218 FMFI.KAFZM/2-FOZ-102/10 Environmentálna geofyzika            1mEOMo
  Pia 13 10 3h p F1-218 FMFI.KAFZM/3-FGF-101/00 Fyzika vnútra Zeme               1DRSFYZ

Tóth Juraj
  Pon 8 10 2h v F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-141/00 Vybrané kapitoly z dejín astronómie       1mFAA 2mFAA
  Uto 13 10 2h p F1-112 FMFI.KAFZM/1-FYZ-421/15 Astronómia a astrofyzika            3FYZ*
  Pia 10 40 2h p F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-248/15 Planetárna kozmogónia              2mFAA 1mFAA
  Pia 13 10 2h p F1-112 FMFI.KAFZM/1-FYZ-421/15 Astronómia a astrofyzika            3FYZ*

Világi Jozef
  Str 16 30 2h v F2-T3 FMFI.KAFZM/2-FAA-249/11 Výpočtová technika v astronómii (2)       2mFAA
  Pia 17 20 2h l F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-230/00 Laboratórne práce (2)              2mFAA

Zigo Pavol
  Str 14 50 2h p F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-205/00 Astronomické prístroje             2mFAA
  Pia 17 20 2h l F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-230/00 Laboratórne práce (2)              2mFAA


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |PvFUK |VC |FMFI

Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky
(KAGDM)

Bátorová Martina
  Uto 8 10 3h p M-120 FMFI.KAGDM/1-UDG-112/15 Zobrazovacie metódy (1)             1upMADG
  Uto 13 10 1h c M-V  FMFI.KAGDM/2-UMA-207/10 Vybrané partie z geometrie (1)         3muMAIN_k 2muM* 2pmupM*
  Str 8 10 2h c M-120 FMFI.KAGDM/1-UDG-112/15 Zobrazovacie metódy (1)             1upMADG
  Str 11 30 2h c M-XI  FMFI.KAGDM/2-MPG-101/00 Počítačová grafika (1)             1mMPG 1mINF*

Belan Anton D
  Pia 8 10 2h v B1-307 FMFI.KAGDM/2-UMA-163/12 Formalizmus vo vyučovaní logiky na ZŠ a SŠ   1muM* 1pmupM*
  Pia 11 30 1h c F1-109 FMFI.KAGDM/1-FYZ-115/13 Algebra a geometria (1)             1FYZ1
  Pia 12 20 1h c F1-109 FMFI.KAGDM/1-FYZ-115/13 Algebra a geometria (1)             1FYZ2
  Pia 13 10 1h c F1-109 FMFI.KAGDM/1-FYZ-115/13 Algebra a geometria (1)             1FYZ3 1OZE

Boďa Eduard
  Str 13 10 2h p F1-109 FMFI.KAGDM/1-MMN-560/00 Lineárna algebra a geometria (3)        2MMN*
  Pia 9 50 2h s M-oG  FMFI.KAGDM/2-MPG-165/12 Seminár z algebraickej geometrie (1)      1mMPG mDRS

Bohdal Róbert
  Uto 8 10 2h v M-III FMFI.KAGDM/2-MPG-211/15 Procedurálne modelovanie            2mMPG
  Str 14 50 2h p M-115 FMFI.KAGDM/1-UDG-129/15 Úvod do tvorby grafických aplikácií       1upMADG
  Str 16 30 1h c M-115 FMFI.KAGDM/1-UDG-129/15 Úvod do tvorby grafických aplikácií       1upMADG
  Stv 14 50 2h v M-120 FMFI.KAGDM/2-MPG-145/15 Architektúra grafických zariadení pre PC    1mMPG
  Pia 8 10 2h p I-H3  FMFI.KAGDM/1-MAT-760/15 Profesionálny grafický softvér (1)       3MAT*
  Pia 9 50 2h c I-H3  FMFI.KAGDM/1-MAT-760/15 Profesionálny grafický softvér (1)       3MAT*

Božek Miloš
  Pon 9 50 2h s M-oG  DRS001 Seminár                             mDRS
  Uto 8 10 2h p B   FMFI.KAGDM/1-MAT-551/10 Geometria pre grafikov (1)           3MATg 3INF* 3AIN*
  Uto 10 40 2h p M-V  FMFI.KAGDM/2-UMA-207/15 Elementárna teória kvadratických útvarov    1muMAIN_k 1muM* 1pmupM*
  Uto 16 30 2h v M-120 FMFI.KAGDM/1-UMA-306/00 Diferenciálna geometria             3upMAIN 3upMAFY 3upMATV 1kM*
  Str 11 30 2h p M-oG  FMFI.KAGDM/1-UDG-341/15 Úvod do diferenciálnej geometrie        3upMADG
  Str 13 10 2h p M-oG  FMFI.KAGDM/1-UDG-341/15 Úvod do diferenciálnej geometrie        3upMADG
  Stv 9 50 3h p M-X  FMFI.KAGDM/2-MPG-108/15 Diferenciálna geometria             1mMPG
  Stv 13 10 2h p B   FMFI.KAGDM/1-MAT-551/10 Geometria pre grafikov (1)           3MATg 3INF* 3AIN*

Čárska Katarína D
  Str 14 00 1h c M-VII FMFI.KAGDM/1-MMN-120/00 Lineárna algebra a geometria (1)        1MMN2
  Str 15 40 1h c M-V  FMFI.KAGDM/1-MMN-120/00 Lineárna algebra a geometria (1)        1MMN1
  Pia 11 30 2h v B2-404 FMFI.KAGDM/1-UMA-316/12 Formalizmus vo vyučovaní pravdepodobnosti a šta 3upM* 3pupM*

Činčura Juraj
  Pon 8 10 2h p F1-109 FMFI.KAGDM/1-UMA-112/15 Lineárna algebra                1upM* 1pupM*
  Pon 11 30 2h v M-126 FMFI.KAGDM/2-MAT-617/09 Teória kategórií (1)              2mMATs*
  Uto 14 50 2h c B2-446 FMFI.KAGDM/1-UMA-112/15 Lineárna algebra                1pupM*
  Uto 18 10 2h c M-I  FMFI.KAGDM/1-UMA-112/15 Lineárna algebra                1upM*
  Str 14 50 2h p M-126 FMFI.KMANM/2-MAT-211/15 Všeobecná topológia               1mMATs*
  Stv 11 30 2h p M-126 FMFI.KMANM/2-MAT-211/15 Všeobecná topológia               1mMATs*
  Stv 14 50 3h k B2-404 FMFI.KAGDM/2-UMA-204/10 Teoretická aritmetika              2muM* 2pmupM*

Dillingerová Monika
  Pon 10 40 2h s M-115 FMFI.KAGDM/2-UMA-151/15 Didaktika vyučovania matematiky v digitálnom pr 2muMADG_k 1muM* 1pmupM*
  Pon 10 40 2h s M-112 FMFI.KAGDM/2-UMA-151/15 Didaktika vyučovania matematiky v digitálnom pr 2muMADG_k 1muM* 1pmupM*
  Pon 13 10 2h p M-112 FMFI.KAGDM/2-UMA-283/10 Kapitoly z vyučovania matematiky (1)      2muM* 2pmupM*
  Uto 15 40 2h p M-112 FMFI.KAGDM/2-UXX-937/10 Seminár k diplomovej práci z matematiky     3muMAIN_k 2muM* 2pmupM*
  Stv 8 10 2h s M-112 FMFI.KAGDM/1-UXX-934/10 Seminár k bakalárskej práci z matematiky    3upM* 3pupM*
  Stv 13 10 2h p M-112 FMFI.KAGDM/1-UMA-323/00 Konštruktívne vyučovanie matematiky (1)     2muMADG_k 3upM* 3pupM*
  Stv 14 50 2h p M-115 FMFI.KAGDM/1-UXX-334/10 Informačné a komunikačné technológie (5) pre uč 3upMAFY 3upMATV 3upMADG 3pupM*

Ferko Andrej
  Pon 10 40 2h p M-120 FMFI.KAI/2-MMN-132/00 Počítačová grafika (1)              1mMMN*
  Pon 12 20 2h s I-9  FMFI.KAGDM/2-MPG-161/12 Seminár z numerickej geometrie (1)       1DRSMAT 1mMPG
  Uto 8 10 2h p M-VIII FMFI.KAI+KAGDM/2-AIN-223/15 Virtuálna a rozšírená realita        1mMPG 2mAINg
  Uto 14 00 2h p F1-247 FMFI.KAGDM/2-MPG-201/15 Počítačová grafika (3)             2mMPG
  Uto 15 40 2h s F1-247 FMFI.KAGDM/2-MPG-921/00 Diplomový seminár (2)              2mMPG
  Stv 14 50 2h p A   FMFI.KAGDM+KAI/1-MAT-560/00 Webovská grafika              3MATg 3INF* 3AIN*

Guričan Jaroslav
  Pon 9 50 2h p M-126 FMFI.KAGDM/2-MAT-232/09 Počítačová algebra (1)             2mMATs*
  Str 8 10 2h p M-II  FMFI.KAGDM/2-MAT-213/09 Vybrané kapitoly z algebry (1)         1mMATs*
  Str 11 30 2h c F1-247 FMFI.KAGDM/1-INF-115/00 Algebra (1)                   1INF2
  Stv 9 50 2h p M-126 FMFI.KZVI/1-UIN-201/15 Matematika pre učiteľov informatiky (3)     2upI* 2pupI*

Chalmovianský Pavel
  Uto 9 50 2h p M-VIII FMFI.KAGDM/2-MPG-203/00 Výpočtová geometria               2mMPG
  Uto 12 20 2h v M-X  FMFI.KAGDM/2-MPG-216/10 Modelovanie kriviek a plôch (3)         2mMPG
  Uto 14 00 2h p M-oG  FMFI.KAGDM/1-UMA-203/00 Geometria (2)                  3upMAIN
  Str 9 50 2h p M-VIII FMFI.KAGDM/2-MPG-115/10 Modelovanie kriviek a plôch (1)         1mMPG
  Str 11 30 2h p M-VI  FMFI.KAGDM/2-MPG-203/00 Výpočtová geometria               2mMPG
  Pia 9 50 2h s M-oG  FMFI.KAGDM/2-MPG-165/12 Seminár z algebraickej geometrie (1)      1mMPG mDRS

Ilčíková Ivana D
  Str 8 10 2h c I-H3  FMFI.KAGDM+KAI/1-MAT-560/00 Webovská grafika              3AIN1 3AIN2
  Str 9 50 2h c I-H3  FMFI.KAGDM+KAI/1-MAT-560/00 Webovská grafika              3AIN2 3AIN3

Jajcay Róbert
  Pia 8 10 2h p F1-328 FMFI.KAGDM/1-MMN-120/00 Lineárna algebra a geometria (1)        1MMN*
  Pia 9 50 1h p F1-328 FMFI.KAGDM/1-MMN-120/00 Lineárna algebra a geometria (1) (nahrádzanie) 1MMN*
  Pia 10 40 2h p F1-328 FMFI.KAGDM/2-MAT-224/09 Lineárne kódovanie               2mMATs*
  Pia 13 10 2h p M-XI  FMFI.KAGDM/2-MAT-231/09 Vybrané kapitoly z kryptológie         2mMATs*

Kamrlová Barbora
  Pon 12 20 3h s M-I  FMFI.KAGDM/2-UMA-104/15 Úvod do didaktiky matematiky          1muM* 2kM* 1pmupM*
  Uto 8 10 2h p M-VI  FMFI.KAGDM+KMANM/3-MVM-037/10 Problémy vyučovania matematiky na 2. stup mDRS
  Uto 11 30 2h p F1-232a FMFI.KAGDM+KAI/3-MVM-032/10 Psychológia v školskej praxi        1DRSMAT
  Str 11 30 2h v M-II  FMFI.KAGDM/2-UXX-212/10 Didaktika aj pre nedidaktikov          2muM*
  Str 16 30 1h s B2-404 FMFI.KAGDM/1-UMA-315/00 Didaktický seminár zo školskej matematiky x (5) 3pupM*
  Str 17 20 1h s B2-404 FMFI.KAGDM/1-UMA-307/10 Didaktický seminár zo školskej matematiky (5)  3pupM*
  Pia 14 00 2h s M-126 FMFI.KAGDM+KMANM/3-MVM-038/10 Odborný seminár z didaktiky matematiky (1 mDRS
             FMFI.KAGDM+KMANM/3-MVM-049/10 Odborný seminár z didaktiky matematiky (2 mDRS
             FMFI.KAGDM+KMANM/3-MVM-050/10 Odborný seminár z didaktiky matematiky (3 mDRS
             FMFI.KAGDM+KMANM/3-MVM-051/12 Odborný seminár z didaktiky matematiky (4 mDRS

Katriňák Tibor
  Str 13 10 2h s M-126 FMFI.KAGDM/2-MAT-212/09 Univerzálne algebry a zväzy (1)         1mMATs*

Kohanová Iveta
  Uto 14 50 2h p F1-232a FMFI.KAGDM/2-IKV-102/15 Matematika                   1mIKV
  Str 16 30 2h k M-XI  FMFI.KAGDM/1-AIN-121/15 Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia 1AIN4
  Stv 11 30 2h k M-IV  FMFI.KAGDM/1-AIN-121/15 Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia 1AIN4
  Stv 14 50 2h c F2   FMFI.KMANM/1-UMA-131/15 Repetitórium školskej matematiky (1)      2upM* 2pupM*
  Stv 16 30 2h c M-IX  FMFI.KAGDM/2-IKV-102/15 Matematika                   1mIKV

Korbaš Július
  Uto 13 10 2h p F1-328 FMFI.KAGDM/1-MAT-120/15 Lineárna algebra a geometria (1)        1MAT**
  Str 14 50 2h p F1   FMFI.KAGDM/1-MAT-120/15 Lineárna algebra a geometria (1)        1MAT**
  Stv 14 50 2h p M-126 FMFI.KAGDM/2-MAT-214/09 Diferenciálna topológia             1mMATs*
  Pia 13 10 2h s M-X  FMFI.KAGDM/2-MAT-620/09 Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológ 2mMATs* mDRS

Kudličková Soňa
  Uto 9 00 2h s M-oG  FMFI.KAGDM/1-UXX-931/10 Seminár k bakalárskej práci z deskriptívnej geo 3upMADG
  Str 8 10 2h p M-XI  FMFI.KAGDM/1-UMA-301/00 Geometria (4)                  2muMAFY_k 3upM*
  Str 9 50 2h c M-XI  FMFI.KAGDM/1-UMA-301/00 Geometria (4)                  2muMAFY_k 3upM*
  Stv 8 10 2h v M-120 FMFI.KAGDM/2-MPG-142/00 Počítačová konštrukčná geometria        1mMPG

Mačaj Martin
  Pon 12 20 2h p F1-108 FMFI.KAGDM/1-MAT-220/00 Algebra (1)                   2MAT*
  Uto 11 30 1h c M-IX  FMFI.KAGDM/1-MAT-755/15 Teória grafov                  2MAT*
  Uto 16 30 1h c F1-109 FMFI.KAGDM/1-MAT-220/00 Algebra (1)                   2MAT*
  Uto 17 20 1h v F1-109 FMFI.KAGDM/1-MAT-735/11 Cvičenie z algebry (1)             2MAT*
  Stv 8 10 2h p M-126 FMFI.KAGDM/2-MAT-215/12 Teória polí (1)                 1mMATs*
  Stv 14 50 2h v M-I  FMFI.KAGDM/1-MAT-755/15 Teória grafov                  2MAT*
  Pia 12 20 4h s M-IX  DRS032 Seminár z algebraickej teórie grafov               mDRS

Niepel Martin
  Uto 11 30 2h p F2   FMFI.KAGDM/1-EFM-121/15 Lineárna algebra a geometria (1)        1EFM*
  Uto 15 40 1h c M-V  FMFI.KAGDM/1-MAT-140/00 Diskrétna matematika (1)            1MAT*
  Str 8 10 2h p B   FMFI.KAGDM/1-MAT-140/00 Diskrétna matematika (1)            1MAT**
  Str 14 00 1h c M-I  FMFI.KAGDM/1-MAT-140/00 Diskrétna matematika (1)            1PMA*
  Str 16 30 2h c M-II  FMFI.KAGDM/1-MAT-120/15 Lineárna algebra a geometria (1)        1MAT*
  Stv 8 10 2h v M-V  FMFI.KMANM+KAGDM/1-MAT-191/00 Cvičenie z lineárnej algebry a geometrie 1MAT*
  Stv 11 30 2h p F2   FMFI.KAGDM/1-EFM-121/15 Lineárna algebra a geometria (1)        1EFM*
  Pia 13 10 2h s M-X  FMFI.KAGDM/2-MAT-620/09 Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológ 2mMATs* mDRS

Pokorná Barbora
  Uto 12 20 1h c M-V  FMFI.KAGDM/2-UMA-207/15 Elementárna teória kvadratických útvarov    1muMAIN_k 1muM* 1pmupM*
  Str 8 10 2h c F1-232a FMFI.KAGDM/2-MPG-115/10 Modelovanie kriviek a plôch (1)        1mMPG

Polednová Marianna
  Pon 9 00 1h c M-II  FMFI.KAGDM/1-MMN-560/00 Lineárna algebra a geometria (3)        2MMN2
  Uto 13 10 2h p B2-404 FMFI.KAGDM/1-UMA-220/15 Geometria (2)                  2upM* 2pupM*
  Uto 15 40 1h c M-oG  FMFI.KAGDM/1-UMA-203/00 Geometria (2)                  3upMAIN
  Str 11 30 1h c M-V  FMFI.KAGDM/1-MMN-560/00 Lineárna algebra a geometria (3)        2MMN1
  Str 13 10 2h p B2-302 FMFI.KAGDM/1-UMA-301/00 Geometria (4)                  3pupM*
  Str 14 50 2h c B2-302 FMFI.KAGDM/1-UMA-301/00 Geometria (4)                  3pupM*
  Stv 9 50 2h c B2-304 FMFI.KAGDM/1-UMA-220/15 Geometria (2)                  2pupM*
  Stv 11 30 2h c M-VII FMFI.KAGDM/1-UMA-220/15 Geometria (2)                  2upM* 1kM*

Rusin Tomáš D
  Str 8 10 2h v F1-247 FMFI.KAGDM/1-MMN-515/00 Doplnkové cvičenie z algebry a geometrie (1)  1MMN1
  Str 14 50 2h v M-VII FMFI.KAGDM/1-MMN-515/00 Doplnkové cvičenie z algebry a geometrie (1)  1MMN2

Slavíčková Mária
  Pon 10 40 2h v M-IV  FMFI.KMANM/1-MMN-510/00 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (1)  1MMN2
  Pon 13 10 2h p M-120 FMFI.KAGDM+KMANM/1-UMA-101/15 Matematická analýza (1) (len pre opakujuc 2upMADG 2upMAFY
  Str 9 50 2h c M-VII FMFI.KMANM/1-MMN-111/15 Matematická analýza (1)             1MMN2
  Str 14 00 2h p M-IX  FMFI.KZVI+KAGDM/2-UXX-123/15 Metodológia pedagogického výskumu (1)   1pUIN 2muMADG_k 1mu**
  Stv 13 10 2h p B2-302 FMFI.KAGDM/2-UMA-218/11 Matematické pozadie hudby            2muM* 2pmupM*
  Pia 9 50 2h p B2-404 FMFI.KAGDM/2-UMA-257/00 Metódy riešenia matematických úloh (1)     3muMAIN_k 1muM* 2muM* 1pmupM* 2pmupM*
             FMFI.KAGDM/2-UMA-257/15 Metódy riešenia matematických úloh (1)     3muMAIN_k 1muM* 2muM* 1pmupM* 2pmupM*

Sleziak Martin
  Uto 9 50 2h p F1-109 FMFI.KAGDM/1-INF-115/00 Algebra (1)                   1INF*
  Uto 16 30 2h c M-VIII FMFI.KAGDM/1-MAT-120/15 Lineárna algebra a geometria (1)        1PMA*
  Stv 9 50 2h c F1-108 FMFI.KAGDM/1-INF-115/00 Algebra (1)                   1INF1
  Stv 13 10 2h p M-VIII FMFI.KAGDM/1-MAT-470/00 Teória čísel                  3MATs
  Stv 16 30 2h v M-126 FMFI.KAGDM/2-MAT-603/09 Seminár z teórie čísel (1)           1mMATs*
  Pia 8 10 2h v F1-109 FMFI.KMANM+KAGDM/1-MAT-191/00 Cvičenie z lineárnej algebry a geometrie 1PMA*

Solčan Štefan
  Uto 10 40 2h p M-120 FMFI.KAGDM/1-UDG-322/15 Aplikácie deskriptívnej geometrie        3upMADG
  Uto 13 10 2h c M-120 FMFI.KAGDM/1-UDG-322/15 Aplikácie deskriptívnej geometrie        3upMADG
  Str 9 50 2h p M-120 FMFI.KAGDM/1-UDG-239/15 Projektívna geometria (2)            2upMADG
  Stv 9 50 2h c M-120 FMFI.KAGDM/1-UDG-239/15 Projektívna geometria (2)            2upMADG
  Stv 13 10 2h v M-120 FMFI.KAGDM/2-MPG-141/00 Projektívna geometria              1mMPG

Tomanová Jana
  Pon 11 30 2h p F1   FMFI.KAGDM+KI/1-UMA-124/15 Kombinatorika                1upM* 2upM* 1pupM* 2pupM*
  Uto 11 30 2h c M-VI  FMFI.KAGDM+KI/1-UMA-124/15 Kombinatorika                1upMADG 1upMAFY 1upMATV
  Uto 14 50 2h c M-VIII FMFI.KAGDM+KI/1-UMA-124/15 Kombinatorika                2pupMABI 2pupMACH 1upMATV
  Str 9 00 2h c M-216 FMFI.KAGDM+KI/1-UMA-124/15 Kombinatorika                1pupM*
  Str 11 30 2h p M-126 FMFI.KAGDM/1-MAT-460/00 Teória grafov                  3MATs
  Str 14 50 2h p F1-108 FMFI.KAGDM/1-MMN-220/00 Diskrétna matematika              2MMN*
  Pia 8 10 1h p M-VII FMFI.KAGDM/1-UMA-304/00 Diskrétna matematika (1)            3upMADG 3upMAFY 3upMATV 1kM* 3pupM*
  Pia 9 00 1h c M-VII FMFI.KAGDM/1-UMA-304/00 Diskrétna matematika (1)            3upMADG 3upMAFY 3upMATV 1kM* 3pupM*
  Pia 11 30 2h c M-XI  FMFI.KAGDM+KI/1-UMA-124/15 Kombinatorika                1upMAIN 2pupMAGE 2upM*

Uherčíková Viera
  Stv 11 30 2h p M-112 FMFI.KAGDM/2-UMA-251/00 Netradičné metódy vo vyučovaní matematiky (1)  3muMAIN_k 2muM* 2pmupM*

Vankúš Peter
  Pon 12 20 3h p B1-320 PriF.KDPP/N-bXDI-011/15 Podporné prírodovedné predmety – Matematika   1pupBIGE 1pupENBI 1pupENCH 1pupCHFY 1pupI*
  Pon 16 30 1h s M-II  FMFI.KAGDM/1-UMA-315/00 Didaktický seminár zo školskej matematiky x (5) 3upM*
  Pon 17 20 1h s M-II  FMFI.KAGDM/1-UMA-307/10 Didaktický seminár zo školskej matematiky (5)  3upM*
  Uto 17 20 2h p B2-304 FMFI.KAGDM/2-UMA-231/10 Matematické súťaže a semináre          2muMADG_k 3muMAIN_k 2muM* 2pmupM*
  Str 9 50 2h c F1-247 FMFI.KMANM/1-MMN-111/15 Matematická analýza (1)             1MMN1
  Str 13 10 2h c M-112 FMFI.KMANM/1-UMA-211/10 Matematická analýza (3) (len pre opakujucich)  3upMAIN
  Stv 11 30 2h v F1-247 FMFI.KMANM/1-MMN-510/00 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (1)  1MMN1
  Stv 16 30 2h s B2-446 FMFI.KAGDM+KMANM/1-UMA-113/15 Seminár zo školskej matematiky (1)    1muMAIN_k 2upM* 2pupM*

Varhaníková Ivana
  Uto 9 50 2h c F1-248 FMFI.KAGDM+KAI/1-MAT-560/00 Webovská grafika              3INF*
  Str 11 30 2h c I-H3  FMFI.KAGDM+KAI/1-MAT-560/00 Webovská grafika              3MATg
  Str 13 10 2h c I-H3  FMFI.KAGDM/2-MPG-201/15 Počítačová grafika (3) (každý druhý týždeň)   2mMPG
  Stv 14 50 2h c F1-248 FMFI.KAI/2-MMN-132/00 Počítačová grafika (1)              1mMMN*
  Stv 16 30 2h c I-H3  FMFI.KAI+KAGDM/2-AIN-223/15 Virtuálna a rozšírená realita        1mMPG 2mAINg

Zaťko Valent
  Pon 12 20 2h s I-9  FMFI.KAGDM/2-MPG-161/12 Seminár z numerickej geometrie (1)       1DRSMAT 1mMPG
  Uto 11 30 2h p F1-108 FMFI.KAGDM/2-MPG-101/00 Počítačová grafika (1)             1mMPG 1mINF*
  Uto 14 00 2h p M-V  FMFI.KAGDM/2-UMA-207/10 Vybrané partie z geometrie (1)         3muMAIN_k 2muM* 2pmupM*

Zlatoš Pavol
  Str 14 00 3h p F2   FMFI.KAGDM/1-FYZ-115/13 Algebra a geometria (1)             1OZE 1FYZ*
  Stv 14 50 2h p M-VII FMFI.KAGDM/1-MAT-455/00 Teória množín a matematická logika (1)     3MATs
  Pia 9 50 2h s M-126 FMFI.KAGDM/2-MAT-606/09 Filozofické otázky základov matematiky     1mMATs* 2mMATs*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |PvFUK |VC |FMFI

Katedra aplikovanej informatiky
(KAI)

.KAIUcitel1 
  Uto 16 30 2h c M-I  FMFI.KZVI/1-UIN-161/15 Cvičenie z matematiky pre učiteľov        1upI* 1pupI*
             FMFI.KAGDM/1-AIN-121/15 Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia 1AIN3
  Pia 9 50 2h c F2   FMFI.KZVI+KAI/1-AIN-430/15 Programovacie paradigmy           3AIN*

.KAIUcitel2 
  Str 18 10 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-AIN-168/15 Webové aplikácie v praxi             3AIN*

Anderle Michal
  Stv 11 30 2h c I-9  FMFI.KAI/1-AIN-105/15 Efektívne algoritmy a zložitosť          3AIN*
  Stv 16 30 2h c M-I  FMFI.KAI/1-AIN-105/15 Efektívne algoritmy a zložitosť          3AIN*

Baláž Martin D
  Pon 11 30 2h c I-H3  FMFI.KAI/1-AIN-221/15 Databázy (1)                   3AIN*
  Pon 14 00 2h s I-23  PRED024 Akademické podporné centrum                   1AIN*
  Uto 13 10 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-221/15 Databázy (1)                   2AIN3
  Uto 14 50 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-221/15 Databázy (1)                   2AIN1
  Uto 16 30 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-221/15 Databázy (1)                   2AIN2
  Str 9 50 2h p F1-109 FMFI.KAI/2-AIN-108/15 Výpočtová logika                 1mAIN**

Blaho Andrej
  Pon 9 50 2h p A   FMFI.KAI/1-AIN-130/13 Programovanie (1)                 1muMAIN_k 1AIN*
  Str 9 50 2h p A   FMFI.KAI/1-AIN-130/13 Programovanie (1)                 1muMAIN_k 1AIN*
  Str 14 50 2h c I-H3  FMFI.KAI/1-AIN-130/13 Programovanie (1)                 1AIN4
             FMFI.KAI/1-AIN-130/13 Programovanie (1) (pre opakujúcich)        2AIN3

Borovanský Peter
  Uto 14 50 2h p M-XII FMFI.KZVI+KAI/1-AIN-430/15 Programovacie paradigmy           3AIN*
  Pia 9 50 2h c F2   FMFI.KZVI+KAI/1-AIN-430/15 Programovacie paradigmy           3AIN*
  Pia 12 20 2h s F2   FMFI.KZVI+KAI/1-AIN-472/15 Vývoj mobilných aplikácií          3AIN*

Boža Vladimír D
  Uto 15 40 2h k B   FMFI.KAI/2-INF-150/15 Strojové učenie                  1mAINu 1mIKV 1mINFb*
  Str 11 30 2h k F1-108 FMFI.KAI/2-INF-150/15 Strojové učenie                  1mAINu 1mIKV 1mINFb*

Cimrová Barbora
  Str 14 00 3h k I-9  FMFI.KAI/2-IKV-121/00 Úvod do kognitívnej vedy             1mIKV

Čavojová Vladimíra
  Pon 11 30 3h k I-8  FMFI-FSEV.ÚAP/2-IKV-111/15 Základy psychológie             1mIKV

Černeková Zuzana
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Uto 13 10 2h p M-XI  FMFI.KAI/2-AIN-112/15 Pokročilé spracovanie obrazu           1mAINg 2mINF 1mINF*
  Stv 13 10 2h c F1-248 FMFI.KAI/2-AIN-112/15 Pokročilé spracovanie obrazu           1mAINg
  Stv 14 50 2h v I-9  FMFI.KAI/2-AIN-233/00 Aplikácie počítačového videnia          2mAINg

Darjanin Milan
  Uto 18 10 2h c I-H6  FMFI.KAI+KZVI/2-AIN-111/15 Webové technológie a metodológie       1mAINp 1mIKV 3INF*
  Str 18 10 2h c F1-248 FMFI.KAI/1-AIN-636/00 Moderný prístup k web - dizajnu          2AIN2 2AIN3

Ďurikovič Roman
  Pon 8 10 2h p M-XII FMFI.KAI/1-MAT-570/15 Modelovacie a renderovacie techniky        3MATg 3INF* 3AIN*
  Pon 16 30 2h p A   FMFI.KAI/2-AIN-206/15 Matematické modelovanie a počítačová animácia fyz 2mINF 1mINF* 1mAIN** 2mAIN**
  Pon 18 10 2h p M-XII FMFI.KAI/2-AIN-222/00 Aplikácie počítačovej grafiky           1mMPG 2mAINg
  Uto 13 10 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Pia 8 10 2h s A   FMFI.KAI/2-AIN-924/15 Projektový seminár (2)              2mAIN**

Farkaš Igor
  Uto 9 50 4h k I-23  FMFI.KAI/2-IKV-236/10 Ukotvená kognícia                 2mIKV
  Uto 16 30 2h s I-9  FMFI.KAI/2-IKV-187/15 Seminár z kognitívnej vedy            1mIKV
  Str 9 00 2h k I-9  FMFI.KAI/2-IKV-115/00 Úvod do výpočtovej inteligencie          1mIKV
  Str 10 40 1h k I-9  FMFI.KAI/2-IKV-115/00 Úvod do výpočtovej inteligencie          1mIKV
  Stv 12 20 2h p F1-109 FMFI.KAI/1-AIN-304/15 Úvod do umelej inteligencie            1mIKV 3INF* 3AIN*

Ftáčnik Milan
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Pon 16 30 2h c F1-248 FMFI.KAI/1-AIN-301/15 Základy počítačovej grafiky a spracovanie obrazu 3AIN2
  Uto 8 10 2h c I-H3  FMFI.KAI/1-AIN-301/15 Základy počítačovej grafiky a spracovanie obrazu 3AIN3
  Uto 11 30 2h p A   FMFI.KAI/1-AIN-301/15 Základy počítačovej grafiky a spracovanie obrazu 3AIN*

Gergeľ Peter D
  Stv 14 50 2h c I-23  FMFI.KAI/1-AIN-304/15 Úvod do umelej inteligencie            1mIKV
  Stv 18 10 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-304/15 Úvod do umelej inteligencie            3INF* 3AIN*

Gruska Damas
  Str 14 50 4h k I-23  FMFI.KAI/2-AIN-283/00 Tvorba kritických aplikácií            2mAINp

Guller Dušan
  Pia 14 00 2h p F1-248 FMFI.KAI/2-AIN-254/15 Fuzzy inferencia a expertné systémy        2mAINu 1mINF 2mINF
  Pia 15 40 2h c F1-248 FMFI.KAI/2-AIN-254/15 Fuzzy inferencia a expertné systémy        2mAINu 1mINF 2mINF

Gyárfáš František
  Pon 10 40 2h p B   FMFI.KAI/1-AIN-171/10 Programovanie (3)                 2AIN*
  Str 14 50 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-171/10 Programovanie (3)                 2AIN1 2AIN2
  Str 16 30 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-171/10 Programovanie (3)                 2AIN3 2AIN2

Homola Martin
  Pon 9 00 2h p B   FMFI.KAI+KZVI/2-AIN-111/15 Webové technológie a metodológie       1mAINp 1mIKV
             FMFI.KAI/1-AIN-636/00 Moderný prístup k web - dizajnu          2AIN* 3INF*
  Uto 9 50 2h s I-32  FMFI.KZVI+KAI/2-UIN-247/15 Webové technológie vo vyučovaní       2pmupGEIT 2muI*
  Str 9 50 2h p F1-109 FMFI.KAI/2-AIN-108/15 Výpočtová logika                 1mAIN**
  Str 14 50 2h v I-32  FMFI.KZVI+KAI/2-UIN-247/15 Webové technológie vo vyučovaní       2pmupGEIT 3muMAIN_k 2mu*

Jajcayová Tatiana
  Pon 14 00 2h s I-23  PRED024 Akademické podporné centrum                   1AIN*
  Uto 9 50 2h p A   FMFI.KZVI/1-UIN-101/15 Matematika pre učiteľov informatiky (1)     1upI* 1pupI*
             FMFI.KAGDM/1-AIN-121/15 Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia 1AIN*
  Uto 16 30 2h c M-I  FMFI.KZVI/1-UIN-161/15 Cvičenie z matematiky pre učiteľov        1upI* 1pupI*
             FMFI.KAGDM/1-AIN-121/15 Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia 1AIN3
  Str 8 10 2h k M-I  FMFI.KZVI/1-UIN-101/15 Matematika pre učiteľov informatiky (1)     1upI* 1pupI*
             FMFI.KAGDM/1-AIN-121/15 Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia 1AIN3

Jursa Andrej D
  Pon 9 50 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-131/10 Tvorba informačných systémov           3AIN*
  Pon 18 10 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-131/10 Tvorba informačných systémov           3AIN*

Kamhal Dezider
  Uto 9 50 4h k I-9  FMFI.KAI/2-IKV-114/00 Úvod do filozofie mysle              1mIKV
  Uto 14 00 2h k I-8  FMFI.KAI/1-MXX-421/00 Problémy analytickej filozofie (1)        FMFI
  Uto 16 30 2h k I-8  FMFI.KAI/1-MXX-423/00 Filozofia L. Wittgensteina (1)          FMFI
  Uto 18 10 2h k I-8  FMFI.KAI/1-MXX-427/00 Úvod do filozofie jazyka             FMFI
  Str 9 50 2h p I-23  FMFI.KAI/1-AIN-241/15 Filozofická sémantika I.             2AIN*
  Pia 8 10 2h p I-8  FMFI.KAI/1-AIN-312/15 Pragmatika jazyka (1)               3AIN*

Kľuka Ján
  Pon 16 30 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-636/00 Moderný prístup k web - dizajnu          2AIN1 2AIN2
  Uto 13 10 1h c F1-248 FMFI.KAI/1-AIN-510/15 Linux - princípy a prostriedky          2AIN1
  Uto 14 00 1h c F1-248 FMFI.KAI/1-AIN-510/15 Linux - princípy a prostriedky          2AIN2
  Uto 14 50 1h c F1-248 FMFI.KAI/1-AIN-510/15 Linux - princípy a prostriedky          2AIN3
  Uto 17 20 1h c F1-248 FMFI.KAI/1-AIN-510/15 Linux - princípy a prostriedky          2AIN*
  Uto 18 10 2h c I-H6  FMFI.KAI+KZVI/2-AIN-111/15 Webové technológie a metodológie       1mAINp 1mIKV 3INF*

Komara Ján
  Pon 10 40 2h p I-9  FMFI.KI/2-INF-264/15 Teória deklaratívneho programovania        2mINF 1mINF* 2mAINp*
  Pon 12 20 2h c F1-248 FMFI.KI/2-INF-264/15 Teória deklaratívneho programovania        2mAINp*
  Str 8 10 2h c M-V  FMFI.KAGDM/1-AIN-121/15 Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia 1AIN2
  Str 14 50 2h c M-XI  FMFI.KAGDM/1-AIN-121/15 Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia 1AIN1
  Stv 8 10 2h k M-IV  FMFI.KAGDM/1-AIN-121/15 Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia 1AIN2
  Stv 9 50 2h k M-IV  FMFI.KAGDM/1-AIN-121/15 Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia 1AIN1

Kostovičová Lenka
  Stv 9 50 3h k I-8  FMFI.KAI/2-IKV-116/15 Metodológia empirického výskumu          1mIKV

Krupa Martin
  Str 16 30 2h p A   FMFI.KZVI/1-AIN-168/15 Webové aplikácie v praxi             3AIN*

Kučerová Júlia D
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Uto 11 30 2h p A   FMFI.KAI/1-AIN-301/15 Základy počítačovej grafiky a spracovanie obrazu 3AIN*
  Uto 13 10 2h c M-XII FMFI.KAI/1-MAT-570/15 Modelovacie a renderovacie techniky        3MATg 3INF* 3AIN*
  Uto 16 30 2h c I-H3  FMFI.KAI/1-AIN-301/15 Základy počítačovej grafiky a spracovanie obrazu 3AIN1
  Str 14 50 2h c F1-248 FMFI.KAI/2-AIN-112/15 Pokročilé spracovanie obrazu           1mINF 1mAINg

Kuzma Tomáš D
  Str 10 40 1h k I-9  FMFI.KAI/2-IKV-115/00 Úvod do výpočtovej inteligencie          1mIKV
  Str 16 30 3h c I-H3  FMFI.KAI/2-IKV-105/15 Základy programovania               1mIKV

Lúčan Ľubomír
  Uto 16 30 4h p F1-108 FMFI.KAI/1-AIN-530/00 Multimédiá                    3INF* 3AIN*
  Str 8 10 4h k M-217 FMFI.KAI/1-MMN-215/00 Používateľský matematický a ekonomický softvér  2MMN*

Markošová Mária
  Str 11 30 2h k M-IV  FMFI.KAI/2-AIN-181/00 Evolučné algoritmy                2mAINu 2mIKV
  Stv 12 20 2h p F1-109 FMFI.KAI/1-AIN-304/15 Úvod do umelej inteligencie            1mIKV 3INF* 3AIN*

Mendelová Elena
  Pia 9 50 2h k I-9  FMFI.KAI/1-MXX-491/15 Integrované vzdelávanie zdravotne postihnutých  FMFI 2up** 1k* 2pupI*

Mihálik Andrej
  Uto 13 10 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Stv 9 50 2h c F1   FMFI.KAI/2-AIN-206/15 Matematické modelovanie a počítačová animácia fyz 2mINF 1mINF* 1mAIN** 2mAIN**
  Pia 8 10 2h s A   FMFI.KAI/2-AIN-924/15 Projektový seminár (2)              2mAIN**

Mráz Robert
  Str 16 30 2h p A   FMFI.KZVI/1-AIN-168/15 Webové aplikácie v praxi             3AIN*

Nagy Marek
  Uto 8 10 2h p I-9  FMFI.KAI/2-AIN-272/15 Spracovanie digitálneho signálu          1mAINu
  Uto 9 50 2h c I-H3  FMFI.KAI/2-AIN-272/15 Spracovanie digitálneho signálu          1mAINu
  Uto 13 10 1h c F1-248 FMFI.KAI/1-AIN-510/15 Linux - princípy a prostriedky          2AIN1
  Uto 14 00 1h c F1-248 FMFI.KAI/1-AIN-510/15 Linux - princípy a prostriedky          2AIN2
  Uto 14 50 1h c F1-248 FMFI.KAI/1-AIN-510/15 Linux - princípy a prostriedky          2AIN3
  Uto 17 20 1h c F1-248 FMFI.KAI/1-AIN-510/15 Linux - princípy a prostriedky          2AIN*
  Stv 11 30 1h p B   FMFI.KAI/1-AIN-510/15 Linux - princípy a prostriedky          2AIN*
  Stv 18 10 2h v F1-248 FMFI.KZVI/1-UIN-345/00 Linux                      3upI* 3pupI*

Náther Peter
  Pon 9 50 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-131/10 Tvorba informačných systémov           3AIN*
  Pon 18 10 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-131/10 Tvorba informačných systémov           3AIN*
  Stv 18 10 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-304/15 Úvod do umelej inteligencie            3INF* 3AIN*

Ostatníková Daniela
  Pon 16 00-18 30 p LF  FMFI-LF.FyÚ/2-IKV-123/00 Úvod do neurovedy               1mIKV

Petrovič Pavel
  Pon 9 50 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-131/10 Tvorba informačných systémov           3AIN*
  Pon 18 10 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-131/10 Tvorba informačných systémov           3AIN*
  Uto 9 50 2h p B   FMFI.KAI/1-AIN-131/10 Tvorba informačných systémov           3AIN*
  Stv 9 00 1h s B   FMFI.KAI/1-AIN-132/12 Úvod do bakalárskej práce             3AIN*
  Pia 9 50 4h c I-H6  FMFI.KEF/1-AIN-140/15 Princípy počítačov - hardvér (každý dryhý týždeň) 1AIN2 1AIN3
  Pia 14 00 4h c I-H6  FMFI.KEF/1-AIN-140/15 Princípy počítačov - hardvér (každý druhý týždeň) 1AIN1 1AIN4

Pukancová Júlia D
  Pon 14 00 2h s I-23  PRED024 Akademické podporné centrum                   1AIN*
  Stv 14 00 2h c M-XI  FMFI.KAI/2-AIN-108/15 Výpočtová logika                 1mAINp 1mAINv
  Stv 17 20 2h c M-III FMFI.KAI/2-AIN-108/15 Výpočtová logika                 1mAINg 1mAINu

Rebrová Kristína
  Str 14 00 3h k I-9  FMFI.KAI/2-IKV-121/00 Úvod do kognitívnej vedy             1mIKV

Rybár Ján
  Uto 9 50 3h k I-8  FMFI.KAI/3-IVI-019/15 Moderné metódy pedagogického výskumu (2)     iDRS
  Str 9 50 2h k I-8  FMFI.KAI/1-AIN-408/15 Kognitívne laboratórium              FMFI
  Str 14 00 3h k I-8  FMFI.KAI/2-IKV-233/15 Kognitívne laboratórium              2mIKV
  Stv 14 50 2h k F1-108 FMFI.KAI/1-AIN-407/15 Kognitívne vedy: mozog a myseľ          FMFI
  Stv 18 10 2h s I-8  FMFI.KAI/2-UXX-102/15 Kognitívna psychológia              1pmupGEIT 1mu** 1pmupM*

Samuelčík Martin
  Stv 16 30 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-303/15 Game Engines                   3AIN*

Šikudová Elena
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Uto 9 50 2h p M-XI  FMFI.KAI+KAGDM/2-MPG-125/15 Počítačové videnie             1mMPG 1mAINg
  Uto 14 50 2h c I-H3  FMFI.KAI+KAGDM/2-MPG-125/15 Počítačové videnie             1mMPG 1mAINg
  Stv 14 50 2h c I-H3  FMFI.KAI+KAGDM/2-MPG-125/15 Počítačové videnie             1mAINg

Šimko Alexander
  Pon 11 30 2h c I-H3  FMFI.KAI/1-AIN-221/15 Databázy (1)                   3AIN*
  Uto 13 10 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-221/15 Databázy (1)                   2AIN3
  Uto 14 50 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-221/15 Databázy (1)                   2AIN1
  Uto 16 30 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-221/15 Databázy (1)                   2AIN2
  Str 11 30 2h p B   FMFI.KAI/1-AIN-221/15 Databázy (1)                   2AIN* 3AIN*

Šiška Jozef
  Uto 13 10 2h k I-H3  FMFI.KAI/1-AIN-311/15 Embedded Linux                  3AIN*
  Stv 16 30 2h c M-I  FMFI.KAI/1-AIN-105/15 Efektívne algoritmy a zložitosť          3AIN*
  Pia 9 50 4h c I-H6  FMFI.KEF/1-AIN-140/15 Princípy počítačov - hardvér (každý dryhý týždeň) 1AIN2 1AIN3

Šuník Martin
  Pia 12 20 2h s F2   FMFI.KZVI+KAI/1-AIN-472/15 Vývoj mobilných aplikácií          3AIN*

Takáč Martin
  Stv 9 50 4h k I-23  FMFI.KAI/2-IKV-232/00 Kognitívna sémantika a kognitívna teória reprezen 2mIKV

Uhliarik Ivor D
  Str 14 50 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-171/10 Programovanie (3)                 2AIN1 2AIN2
  Str 16 30 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-171/10 Programovanie (3)                 2AIN3 2AIN2
  Pia 15 40 2h c F1-248 FMFI.KAI/2-AIN-254/15 Fuzzy inferencia a expertné systémy        2mAINu 1mINF 2mINF

Vinař Tomáš
  Uto 17 20 2h s M-X  FMFI.KI/2-AIN-505/10 Seminár z bioinformatiky (1)            1pmC-BX 2pmC-BX 1pmB-GE 2mINF 1mINF*
             FMFI.KAI/2-AIN-251/10 Seminár z bioinformatiky (3)           2mINF 1mINF*
  Str 9 50 2h p F1-328 FMFI.KAI/1-AIN-105/15 Efektívne algoritmy a zložitosť          3AIN*
  Stv 14 00 2h c F1-328 FMFI.KAI+KI/1-BIN-301/15 Metódy v bioinformatike            1mAINu 1mINFb 3INF*
  Stv 15 40 2h p F1-328 PriF-FMFI.KI/2-AIN-501/00 Metódy v bioinformatike            2pmC-BX 2pmB-GE
             FMFI.KAI+KI/1-BIN-301/15 Metódy v bioinformatike            1mINFb 1mAINu 3INF*
  Stv 17 20 2h p M-217 PriF-FMFI.KI/2-AIN-501/00 Metódy v bioinformatike            2pmC-BX 2pmB-GE


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |PvFUK |VC |FMFI

Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
(KAMS)

Boďa Ján
  Pon 11 30 2h p M-VII FMFI.KAMŠ/2-EFM-228/00 Ekonofyzika                   2mEMM*
  Uto 13 10 2h p M-201 FMFI.KEF+KAMŠ/2-FOZ-106/10 Nové obnoviteľné zdroje energie (1)     1mEOMo
  Str 9 50 3h p M-201 FMFI.KAMŠ/2-FFZ-203/15 Geodynamika                   2mFPE
  Stv 8 10 2h p A   FMFI.KAMŠ/1-EFM-120/00 Ekonómia (1)                   1EFM* 1MMN* 1PMA*

Bokes Pavol
  Uto 14 50 2h p M-XI  FMFI.KAMŠ/1-BMF-227/15 Pravdepodobnosť a štatistika           2BMF 2OZE
  Str 14 50 2h c M-VI  FMFI.KAMŠ/1-BMF-227/15 Pravdepodobnosť a štatistika           2BMF 2OZE
  Str 16 30 2h c F1-247 FMFI.KAMŠ/2-PMS-118/10 Markovovské procesy (1)             1mPMS 1mMAT* 1mEMM*
  Stv 11 30 2h p F1-328 FMFI.KAMŠ/2-EFM-236/15 Modelovanie biologických procesov        2mEMM*

Brunovský Pavol
  Uto 14 50 2h s F1-109 FMFI.KAMŠ/2-EFM-920/00 Diplomový seminár                2mEMM*

Burclová Katarína D
  Pon 12 20 2h c M-V  FMFI.KAMŠ/2-PMS-107/15 Regresné modely (1)               1mPMS

Fila Marek
  Str 11 30 2h p M-III FMFI.KAMŠ/2-MAT-114/15 Integrálne transformácie a špeciálne funkcie   1mMATn 2mPMS 1mMATa* 1mEMM* 2mMATn* 2mEMM*

Filová Lenka
  Uto 8 10 2h c M-XII FMFI.KAMŠ/2-EFM-151/15 Viacrozmerné štatistické analýzy (1)       1mEMM1
  Uto 8 10 2h c M-208 FMFI.KAMŠ/2-EFM-151/15 Viacrozmerné štatistické analýzy (1)       1mEMM1
  Uto 9 50 2h c M-XII FMFI.KAMŠ/2-EFM-151/15 Viacrozmerné štatistické analýzy (1)       1mEMM2
  Uto 9 50 2h c F2-T3 FMFI.KAMŠ/2-EFM-151/15 Viacrozmerné štatistické analýzy (1)       1mEMM2
  Uto 16 30 2h p F1-328 FMFI.KAMŠ/2-EFM-151/15 Viacrozmerné štatistické analýzy (1)       1mEMM*
  Pia 8 10 3h p M-VIII FMFI.KAMŠ/2-INF-175/15 Pravdepodobnosť a štatistika           1mINFb 1mINFt 1mIKV 3INF* 3AIN*
  Pia 10 40 1h c M-VIII FMFI.KAMŠ/2-INF-175/15 Pravdepodobnosť a štatistika           1mINFb 1mINFt 1mIKV 3INF* 3AIN*

Guba Peter
  Uto 15 40 2h p F1-219 FMFI.KAFZM+KAMŠ/1-FYZ-476/15 Fyzika kontinua              3FYZ*
  Str 12 20 2h p M-XII FMFI.KAFZM+KAMŠ/1-FYZ-476/15 Fyzika kontinua              3FYZ*

Halická Margaréta
  Uto 11 30 2h p F1-109 FMFI.KAMŠ/2-EFM-118/15 Optimálne riadenie (1)              1mEMM*
  Str 13 10 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Stv 10 40 2h s F1-109 FMFI.KAMŠ/1-EFM-911/15 Seminár k bakalárskej práci           3EFM*

Hamala Milan
  Str 13 10 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Stv 13 10 2h p A   FMFI.KAMŠ/1-EFM-320/15 Nelineárne programovanie             3EFM*
             FMFI.KAMŠ/2-MAT-311/15 Nelineárne programovanie             1mMATn*

Harman Radoslav
  Uto 8 10 2h p M-IV  FMFI.KAMŠ/2-PMS-129/10 Stochastické optimalizačné metódy        2mPMS 2mEMM*
  Uto 9 50 2h s M-IV  FMFI.KAMŠ/2-PMS-125/00 Seminár z matematickej štatistiky (1)      2mPMS
  Str 8 10 2h p M-XII FMFI.KAMŠ/2-PMS-123/10 Stochastické simulačné metódy          1mPMS 1mEMM*
  Str 14 50 2h p M-I  FMFI.KAMŠ/1-PMA-215/15 Maticová algebra pre štatistikov         2PMA*
  Str 16 30 1h c M-I  FMFI.KAMŠ/1-PMA-215/15 Maticová algebra pre štatistikov         2PMA*

Hojčka Michal D
  Uto 13 10 2h c M-IV  FMFI.KAMŠ/1-EFM-210/00 Matematická analýza (3)             2PMA*
  Str 13 10 2h v M-IV  FMFI.KAMŠ/1-EFM-530/00 Cvičenie z matematickej analýzy (3)       2PMA*

Holecyová Mária D
  Uto 14 50 2h c M-X  FMFI.KMANM/1-MAT-110/00 Matematická analýza (1)             1PMA*
  Stv 11 30 2h v F1-108 FMFI.KMANM/1-MAT-710/00 Cvičenie z matematickej analýzy (1)       1PMA*

Hurban Martin D
  Uto 9 50 2h c M-VII FMFI.KAMŠ/1-EFM-321/00 Cvičenia z nelineárneho programovania      3EFM1
  Uto 14 50 2h c M-VI  FMFI.KAMŠ/2-MAT-311/15 Nelineárne programovanie             1mMATn*
             FMFI.KAMŠ/1-EFM-321/00 Cvičenia z nelineárneho programovania      3EFM2

Chladná Zuzana
  Uto 11 30 2h p F1   FMFI.KAMŠ/1-EFM-350/00 Mikroekonómia                  3EFM*
  Str 8 10 2h c M-VII FMFI.KAMŠ/1-EFM-350/00 Mikroekonómia                  3EFM2
  Str 9 50 2h c M-II  FMFI.KAMŠ/2-EFM-118/15 Optimálne riadenie (1)              1mEMM2
  Str 13 10 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Stv 8 10 2h c M-VII FMFI.KAMŠ/1-EFM-350/00 Mikroekonómia                  3EFM1
  Stv 11 30 2h c M-I  FMFI.KAMŠ/2-EFM-118/15 Optimálne riadenie (1)              1mEMM1

Janková Katarína
  Pon 10 40 2h p M-XI  FMFI.KAMŠ/1-PMA-760/00 Teória náhodného výberu             3PMA**
  Uto 14 00 2h p M-I  FMFI.KAMŠ/1-PMA-540/00 Modely v zdravotnom poistení           3EFM* 3PMA*
  Uto 15 40 1h c M-I  FMFI.KAMŠ/1-PMA-540/00 Modely v zdravotnom poistení           3EFM* 3PMA*
  Str 9 50 2h p M-III FMFI.KAMŠ/2-PMS-118/10 Markovovské procesy (1)             1mPMS 1mMAT* 1mEMM*
  Stv 9 50 2h p A   FMFI.KAMŠ/1-MAT-281/00 Pravdepodobnosť a štatistika (1)         2MAT***

Jurča Pavol
  Pon 16 30 2h p F2   FMFI.KAMŠ/1-EFM-280/00 Peniaze a bankovníctvo              2EFM*

Kilianová Soňa
  Uto 13 10 2h p M-208 FMFI.KAMŠ/1-EFM-565/15 Matematický software               2EFM1
  Uto 14 50 2h p M-208 FMFI.KAMŠ/1-EFM-565/15 Matematický software               2EFM2
  Str 11 30 2h c M-208 FMFI.KAMŠ/1-EFM-370/00 Finančná matematika               3EFM1
  Str 11 30 2h c M-X  FMFI.KAMŠ/1-EFM-370/00 Finančná matematika               3EFM1

Kollár Martin
  Pon 16 30 2h v M-VI  FMFI.KAMŠ/1-EFM-510/00 Cvičenie z matematickej analýzy (1)       1EFM1
  Uto 14 50 2h p A   FMFI.KAMŠ/1-EFM-110/00 Matematická analýza (1)             1EFM*
  Uto 16 30 2h c M-IX  FMFI.KAMŠ/1-EFM-210/00 Matematická analýza (3)             2EFM1
  Str 14 50 2h p B   FMFI.KAMŠ/1-EFM-110/00 Matematická analýza (1)             1EFM*
  Str 16 30 2h v M-IX  FMFI.KAMŠ/1-EFM-530/00 Cvičenie z matematickej analýzy (3)       2EFM1
  Pia 10 40 2h c M-IX  FMFI.KAMŠ/1-EFM-110/00 Matematická analýza (1)             1EFM1

Kollár Richard
  Uto 11 30 3h c F1-247 FMFI.KMANM/1-FYZ-120/15 Matematika (1)                 1FYZ3

Komadel Ján D
  Stv 14 50 2h c M-208 FMFI.KAMŠ/1-MMN-331/10 Finančná matematika               3MMN2
  Stv 14 50 2h c M-X  FMFI.KAMŠ/1-MMN-331/10 Finančná matematika               3MMN2
  Stv 16 30 2h c M-X  FMFI.KAMŠ/1-MMN-331/10 Finančná matematika               3MMN1
  Stv 16 30 2h c M-208 FMFI.KAMŠ/1-MMN-331/10 Finančná matematika               3MMN1

Kossaczká Ľubica
  Pon 9 50 2h c F1-247 FMFI.KAMŠ/1-EFM-210/00 Matematická analýza (3)             2EFM2
  Pon 11 30 2h v M-VI  FMFI.KAMŠ/1-EFM-510/00 Cvičenie z matematickej analýzy (1)       1EFM2
  Str 14 50 2h v M-X  FMFI.KAMŠ/1-EFM-530/00 Cvičenie z matematickej analýzy (3)       2EFM2
  Pia 9 00 2h c F1-247 FMFI.KAMŠ/1-EFM-110/00 Matematická analýza (1)             1EFM2

Koščová Michaela D
  Pon 16 30 2h v I-H3  FMFI.KAMŠ/2-PMS-222/15 Programovanie v softvéri SAS           1mMMN* 2mMMN* 12mPMS

Kováč Jozef D
  Stv 12 20 1h c M-VIII FMFI.KAMŠ/1-MAT-281/00 Pravdepodobnosť a štatistika (1)         2MMN1
  Stv 13 10 1h v M-II  FMFI.KAMŠ/1-MAT-281/00 Pravdepodobnosť a štatistika (1)         2MAT*
  Stv 15 40 1h c M-IX  FMFI.KAMŠ/1-MAT-281/00 Pravdepodobnosť a štatistika (1)         2MMN2

Krajčovič Dušan
  Pon 9 50 2h c M-VI  FMFI.KAMŠ/1-EFM-511/15 Úvod do vysokoškolskej matematiky (1)      1EFM1
  Pon 11 30 2h k F1-328 FMFI.KAMŠ/1-EFM-230/15 Maticový počet                  2EFM*
  Uto 9 50 2h p F1-247 FMFI.KAMŠ/1-EFM-511/15 Úvod do vysokoškolskej matematiky (1)      1EFM*
  Str 9 50 2h c M-I  FMFI.KAMŠ/1-EFM-511/15 Úvod do vysokoškolskej matematiky (1)      1EFM2
  Str 13 10 2h s F1-247 FMFI.KAMŠ/1-EFM-235/15 Seminár z maticového počtu            2EFM*

Kukumberg Roman D
  Str 8 10 2h c M-VI  FMFI.KAGDM/1-EFM-121/15 Lineárna algebra a geometria (1)        1EFM2
  Str 9 50 2h c F1-232a FMFI.KAGDM/1-EFM-121/15 Lineárna algebra a geometria (1)        1EFM1
  Str 13 10 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS

Mačutek Ján
  Uto 8 10 2h p M-I  FMFI.KAMŠ/2-PMS-218/13 Teória spoľahlivosti               1mPMS
  Stv 8 10 2h p M-IX  FMFI.KAMŠ/2-PMS-130/10 Analýza kategoriálnych dát            2mPMS
  Stv 9 50 2h p B2-446 FMFI.KAMŠ/1-UMA-302/00 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (1)   3upM* 3pupM*
  Stv 13 10 2h p I-H3  FMFI.KAMŠ/2-MMN-106/15 Počítačová štatistika              1mMMN*

Melicherčík Igor
  Pon 8 10 2h c M-X  FMFI.KAMŠ/2-EFM-104/15 Finančná matematika               1mEMM*
  Pon 12 20 2h p F2   FMFI.KAMŠ/1-EFM-370/00 Finančná matematika               3EFM* 3MMN*
  Uto 9 50 2h c M-208 FMFI.KAMŠ/1-EFM-370/00 Finančná matematika               3EFM2
  Uto 9 50 2h c M-IX  FMFI.KAMŠ/1-EFM-370/00 Finančná matematika               3EFM2
  Stv 8 10 3h p F1-247 FMFI.KAMŠ/2-EFM-104/15 Finančná matematika               1mEMM*

Mikulová Miroslava
  Uto 16 30 2h v M-IV  FMFI.KAMŠ/2-PMS-161/12 Vybrané aspekty z legislatívy poisťovníctva   12mPMS

Náther Ondrej
  Str 11 30 2h p M-VII FMFI.KAMŠ/1-PMA-510/00 Základy matematickej štatistiky         3PMA**
  Str 13 10 2h p M-X  FMFI.KAMŠ/2-PMS-141/15 Teória pravdepodobnosti             1mPMS
  Stv 9 50 2h p M-XII FMFI.KAMŠ/1-PMA-530/00 Všeobecná teória poistenia            3PMA*
             FMFI.KAMŠ/2-EFM-201/15 Poisťovníctvo                  2mEMM*
  Stv 14 00 2h p M-III FMFI.KAMŠ/1-PMA-510/00 Základy matematickej štatistiky         3PMA**
  Stv 15 40 2h p M-III FMFI.KAMŠ/1-PMA-520/00 Teória pravdepodobnosti (1)           3PMA**

Odrobina Igor
  Pon 10 40 2h p M-IX  FMFI.KAMŠ/1-MMN-310/00 Databázové systémy                3MMN*
  Pon 10 40 2h p M-208 FMFI.KAMŠ/1-MMN-310/00 Databázové systémy                3MMN1
  Pon 16 30 2h p M-208 FMFI.KAMŠ/1-MMN-310/00 Databázové systémy                3MMN2
  Stv 11 30 2h p M-208 FMFI.KAMŠ/1-MMN-310/00 Databázové systémy                3MMN1
  Stv 13 10 2h p M-208 FMFI.KAMŠ/1-MMN-310/00 Databázové systémy                3MMN2
  Pia 13 10 2h p M-208 FMFI.KAMŠ/2-EFM-113/00 Databázy (anglicka verzia)            1mEMM* 2mEMM*

Pastor Karol
  Stv 15 40 2h p M-XI  FMFI.KAMŠ/2-EFM-127/00 Matematické modely v demografii         1mPMS 1mEMM*

Pázman Andrej
  Pon 9 50 2h s M-XII DRS031 Seminár z pravdepodobnosti a štatistiky             mDRS
  Uto 11 30 2h p M-XI  FMFI.KAMŠ/2-PMS-107/15 Regresné modely (1)               1mPMS

Pekár Ján
  Pon 9 50 2h p M-X  FMFI.KAMŠ/2-EFM-105/00 Teória nekooperatívnych hier (anglická verzia)  1mEMM* 2mEMM*

Pokrivčák Ján
  Pon 16 30 4h p B   FMFI.KAMŠ/2-EFM-235/15 Seminár z medzinárodnej ekonomiky a menovej inte 2mEMM*

Potocký Rastislav
  Pon 12 20 2h p M-VIII FMFI.KAMŠ/1-PMA-770/00 Teória investícií a manažmentu          3PMA*
  Uto 11 30 2h p M-XII FMFI.KAMŠ/1-PMA-310/00 Poistná matematika (1)              3PMA*
             FMFI.KAMŠ/2-EFM-201/15 Poisťovníctvo                  2mEMM*
  Uto 14 50 2h p F1-328 FMFI.KAMŠ/2-PMS-115/10 Viacrozmerné štatistické analýzy (1)       1mPMS
  Str 13 10 2h s M-216 DRS001 Seminár                             mDRS

Quittner Pavol
  Pon 9 50 2h p M-II  FMFI.KAMŠ/1-EFM-550/15 Vybrané partie z matematickej analýzy      3EFM*
  Str 12 20 2h p M-125 FMFI.KAMŠ/2-MAT-115/12 Funkcionálna analýza               1mMATa*
  Str 14 00 2h c M-125 FMFI.KAMŠ/2-MAT-115/12 Funkcionálna analýza               1mMATa*
  Stv 14 00 3h s M-223 DRS020 Seminár o diferenciálnych rovniciach a dynamických systémoch   mDRS

Rosa Samuel D
  Stv 13 10 1h v M-III FMFI.KAMŠ/1-MAT-281/00 Pravdepodobnosť a štatistika (1)         2EFM1
  Stv 14 00 1h v M-VI  FMFI.KAMŠ/1-MAT-281/00 Pravdepodobnosť a štatistika (1)         2EFM2
  Stv 17 20 1h v M-II  FMFI.KAMŠ/1-MAT-281/00 Pravdepodobnosť a štatistika (1)         2PMA*

Rošťáková Zuzana D
  Stv 12 20 1h c M-II  FMFI.KAMŠ/1-UMA-302/00 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (1)   3upM* 3pupM*

Somorčík Ján
  Uto 8 10 2h p F1-328 FMFI.KAMŠ/1-EFM-330/00 Štatistické metódy                3EFM*
  Uto 13 10 2h c B   FMFI.KAMŠ/2-PMS-141/15 Teória pravdepodobnosti             1mPMS
  Str 8 10 2h p M-208 FMFI.KAMŠ/1-EFM-340/13 Počítačová štatistika              3EFM1 1mINFb
  Str 9 50 2h p M-208 FMFI.KAMŠ/1-EFM-340/13 Počítačová štatistika              3EFM2

Stehlíková Beáta
  Pon 11 30 2h p F1-247 FMFI.KAMŠ/2-EFM-102/15 Časové rady                   1mEMM*
  Uto 14 50 2h c M-IV  FMFI.KAMŠ/2-EFM-107/15 Parciálne diferenciálne rovnice         1mEMM1
  Str 11 30 2h c F1-109 FMFI.KAMŠ/2-EFM-107/15 Parciálne diferenciálne rovnice         1mEMM2
  Str 13 10 2h c M-208 FMFI.KAMŠ/2-EFM-102/15 Časové rady                   1mEMM1
  Str 14 50 2h c M-208 FMFI.KAMŠ/2-EFM-102/15 Časové rady                   1mEMM2

Szűcs Gábor
  Str 9 50 2h p M-XII FMFI.KAMŠ/1-PMA-210/00 Finančná matematika (1)             2PMA*
  Str 14 50 2h c F1-328 FMFI.KAMŠ/2-PMS-115/10 Viacrozmerné štatistické analýzy (1)       1mPMS
  Stv 8 10 2h v M-XII FMFI.KAMŠ/2-EFM-217/11 Cvičenia z poisťovníctva             2mEMM*
  Stv 9 00 1h c M-XII FMFI.KAMŠ/1-PMA-530/00 Všeobecná teória poistenia            3PMA*
  Stv 12 20 2h c M-VI  FMFI.KAMŠ/1-PMA-310/00 Poistná matematika (1)              3PMA*
  Stv 15 40 2h c M-II  FMFI.KAMŠ/1-PMA-210/00 Finančná matematika (1)             2PMA*

Ševčovič Daniel
  Uto 13 10 2h p A   FMFI.KAMŠ/2-EFM-107/15 Parciálne diferenciálne rovnice         1mEMM*
  Str 8 10 2h p F2   FMFI.KAMŠ/1-EFM-210/00 Matematická analýza (3)             2PMA* 2EFM*
  Str 13 10 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Stv 11 30 2h p A   FMFI.KAMŠ/1-EFM-210/00 Matematická analýza (3)             2PMA* 2EFM*

Štulajter František
  Stv 12 20 2h p M-X  FMFI.KAMŠ/2-PMS-101/00 Náhodné procesy (1)               1mPMS

Trnovská Mária
  Uto 9 50 2h c M-VII FMFI.KAMŠ/1-EFM-321/00 Cvičenia z nelineárneho programovania      3EFM1
  Uto 14 50 2h c M-VI  FMFI.KAMŠ/2-MAT-311/15 Nelineárne programovanie             1mMATn*
             FMFI.KAMŠ/1-EFM-321/00 Cvičenia z nelineárneho programovania      3EFM2
  Str 13 10 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Pia 9 00 2h v M-IX  FMFI.KAMŠ/1-EFM-515/00 Cvičenie z algebry a geometrie (1)        1EFM1
  Pia 10 40 2h v M-X  FMFI.KAMŠ/1-EFM-515/00 Cvičenie z algebry a geometrie (1)        1EFM2

Žitňanská Magdaléna D
  Str 16 30 2h c B   FMFI.KAMŠ/1-EFM-120/00 Ekonómia (1)                   1EFM* 1MMN* 1PMA*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |PvFUK |VC |FMFI

Katedra experimentálnej fyziky
(KEF)

.KEFUcitel1 
  Uto 14 00 4h s F2-KEF FMFI.KEF/2-FFP-912/00 Diplomová práca (3)                2mFFP
  Str 13 10 4h p F2-KEF FMFI.KEF/2-FFP-123/15 Semestrálny projekt                1mFFP
  Stv 12 20 4h s F2-KEF FMFI.KEF/2-FFP-912/00 Diplomová práca (3)                2mFFP
  Pia 13 10 4h l F2-KEF FMFI.KEF/2-FOL-915/15 Diplomová práca (2)                2mFOS

Annušová Adriana
  Stv 11 30 2h v F2-167 FMFI.KEF/1-OZE-274/10 Stavba atómov a molekúl              3OZE
             FMFI.KEF/2-FOL-113/15 Stavba atómov a molekúl              1mFOS
  Stv 13 10 1h c F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-113/15 Stavba atómov a molekúl              1mFOS

Bogár Ondrej D
  Uto 10 40 2h p F2-051 FMFI.KEF/2-FFP-101/15 Fyzika plazmy (1)                 1mFFP 1mFOS
  Uto 12 20 1h c F2-051 FMFI.KEF/2-FFP-101/15 Fyzika plazmy (1)                 1mFOS 1mFFP

Bugár Ignác
  Pon 16 30 2h p F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-105/00 Femtosekundová spektroskopia           2mFOS

Čermák Peter
  Str 12 20 2h k F2-167 FMFI.KEF/3-FOS-022/15 Laserové procesy a chemické reakcie        2DRSFYZ
  Str 13 10 4h p F2-s168 FMFI.KAFZM/3-FFP-001/00 Experimentálne vademecum            1DRSFYZ

Černák Mirko
  Str 8 10 2h v F2-051 FMFI.KEF/2-FFP-221/00 Plazmochémia                   2mFFP

Ďurina Pavol
  Uto 9 50 3h l F2-086 FMFI.KEF/1-FYZ-260/00 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)      2BMF

Dvoranová Mária D
  Pon 11 30 3h l F2-086 FMFI.KEF/1-FYZ-260/00 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)      2FYZ*

Fabo Peter
  Uto 10 40 3h c M-217 FMFI.KI/2-INF-261/11 IT Based Supply Networks              2mINF
  Uto 13 10 3h c M-217 FMFI.KI/2-INF-130/00 Architektúry orientované na služby - princípy a te 2mINF 3INF*

Fischer Ľudovít
  Str 11 30 2h p A   FMFI.KEF/1-AIN-140/15 Princípy počítačov - hardvér           1AIN*
  Str 14 00 4h l F2-292 FMFI.KEF/1-AIN-140/15 Princípy počítačov - hardvér (každý druhý týždeň) 1AIN3

Grajcar Miroslav
  Uto 14 50 2h p F2   FMFI.KEF/1-FYZ-210/00 Vlny a optika                   2FYZ*
  Stv 8 10 2h p F1   FMFI.KEF/1-FYZ-210/00 Vlny a optika                   2FYZ*

Grančič Branislav
  Pon 11 30 3h l F2-086 FMFI.KEF/1-FYZ-260/00 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)      2FYZ*
  Pia 9 00 3h l F2-086 FMFI.KEF/1-FYZ-260/00 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)      2BMF

Gregor Maroš
  Str 14 00 4h l F2-288 FMFI.KEF/1-AIN-140/15 Princípy počítačov - hardvér (každý druhý týždeň) 1AIN2

Greguš Ján
  Pon 8 10 3h l F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-107/00 Praktikum z optiky                1mFTL 1mFOS 1mFFP
  Uto 8 10 3h l F1-224 PriF/N-bCXX-303/10 Fyzika (2) (bch-2)                  2pBX
  Uto 13 10 4h l F2-288 FMFI.KEF/1-AIN-140/15 Princípy počítačov - hardvér (každý druhý týždeň 1AIN1
  Uto 15 40 3h l F1-225 PriF/N-bCXX-303/10 Fyzika (2)                      2pC
  Str 11 30 2h p A   FMFI.KEF/1-AIN-140/15 Princípy počítačov - hardvér           1AIN*
  Stv 9 00 3h l F1-224 PriF/N-bCXX-303/10 Fyzika (2) (bch-1)                  2pBX
  Stv 14 00 3h l F1-224 PriF/N-bCXX-303/10 Fyzika (2)                      2pCH*

Hlubina Richard
  Pon 9 00 2h p F2-125 FMFI.KEF/3-FKL-006/15 Teória kondenzovaných látok            fDRS
  Pon 15 40 2h p F2-223 FMFI.KEF/3-FKL-006/15 Teória kondenzovaných látok            fDRS

Jaroševič Andrej
  Stv 12 20 3h l F2-288 FMFI.KEF/2-FOL-116/15 Základy elektroniky                3FYZ1
  Stv 14 50 3h l F2-288 FMFI.KEF/2-FOL-116/15 Základy elektroniky                3FYZ2 3OZE

Klas Matej
  Stv 8 10 3h l F2-288 FMFI.KEF/2-FOL-116/15 Základy elektroniky                3BMF

Kohulák Oto D
  Uto 11 30 2h p F2-223 FMFI.KEF/2-FEL-203/00 Mikroprocesorové systémy             2mFFP 2mFTL
  Uto 14 00 3h l F2-295 FMFI.KEF/2-FEL-204/00 Praktikum z mikroprocesorových systémov      2mFTL

Kováčik Dušan
  Uto 8 10 3h l F2-073 PriF/N-bCXX-303/10 Fyzika (2) (bch-2)                  2pBX
  Uto 15 40 3h l F2-073 PriF/N-bCXX-303/10 Fyzika (2)                      2pC

Kundracik František
  Pon 8 10 3h p F2-223 FMFI.KEF/2-FOL-116/15 Základy elektroniky                3FYZ**
  Pon 11 30 2h p F2-223 FMFI.KEF/2-UFY-251/00 Elektromagnetizmus a elektronika pre učiteľov   2muMAFY
  Stv 12 20 2h p F2-223 FMFI.KEF/2-FEL-211/00 Štatistická rádiofyzika (1)            2mFTL

Kúš Peter
  Pon 12 20 2h p F2-272 FMFI.KEF/2-FTL-109/15 Vybrané technológie vo fyzike tuhých látok    1mFTL
  Pon 14 00 1h c F2-272 FMFI.KEF/2-FTL-109/15 Vybrané technológie vo fyzike tuhých látok    1mFTL

Maheľ Michal
  Pon 9 50 3h p Ch1-2 PriF/N-bCXX-303/10 Fyzika (2)                      2pCH*
  Uto 8 10 2h p F2-223 FMFI.KEF/2-FTL-201/00 Kooperatívne javy                 2mFTL 2mFFP
  Uto 14 50 3h p Ch1-2 PriF/N-bCXX-018/15 Základy fyziky                    1pCH*
  Stv 8 10 2h s F2-272 FMFI.KEF/2-FTL-202/00 Seminár z kooperatívnych javov          2mFFP 2mFTL
  Stv 12 20 2h p F2-223 FMFI.KEF/2-FEL-211/00 Štatistická rádiofyzika (1)            2mFTL
  Pia 9 00 3h l F2-086 FMFI.KEF/1-FYZ-260/00 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)      2BMF

Markoš Peter
  Uto 13 10 3h p F2-223 FMFI.KEF/2-FTL-110/15 Využitie počítačových simulácií vo fyzike kondenz 1mFTL
             FMFI.KEF/1-FYZ-667/15 Počítačové simulácie vo fyzike          3FYZ*
  Pia 13 10 3h c F2-T3 FMFI.KEF/1-FYZ-667/15 Počítačové simulácie vo fyzike          3FYZ*
             FMFI.KEF/2-FTL-110/15 Využitie počítačových simulácií vo fyzike kondenz 1mFTL

Martoňák Roman
  Uto 13 10 3h p F2-223 FMFI.KEF/2-FTL-110/15 Využitie počítačových simulácií vo fyzike kondenz 1mFTL
             FMFI.KEF/1-FYZ-667/15 Počítačové simulácie vo fyzike          3FYZ*
  Str 8 10 2h p F2-223 FMFI.KEF/2-FTL-107/15 Štruktúra a mechanické vlastnosti tuhých látok  1mFTL 1mFTF 1mEOMo
  Stv 9 00 2h p F2-223 FMFI.KEF/2-FTL-107/15 Štruktúra a mechanické vlastnosti tuhých látok  1mFTF 1mFTL 1mEOMo

Matejčík Štefan
  Uto 9 00 2h p F2-051 FMFI.KEF/2-FFP-104/00 Elementárne procesy v plazme           2mFOS
  Str 9 50 2h p F2-051 FMFI.KEF/2-FFP-109/15 Vákuová fyzika a technika             1mFFP 1mFTL
  Str 11 30 1h c F2-051 FMFI.KEF/2-FFP-109/15 Vákuová fyzika a technika             1mFTL 1mFFP
  Str 14 00 2h s F2-051 FMFI.KEF/2-FFP-231/10 Diplomový seminár (1)               2mFFP
  Stv 10 40 2h p F2-s168 FMFI.KEF/3-FFP-005/00 Automatizácia experimentov            1DRSFYZ
  Stv 12 20 2h s F2-051 FMFI.KEF/3-FFP-012/15 Seminár pracoviska (1)              fDRS
             FMFI.KEF/3-FFP-014/15 Seminár pracoviska (3)              fDRS
             FMFI.KEF/3-FFP-016/15 Seminár pracoviska (5)              fDRS
             FMFI.KEF/3-FFP-018/15 Seminár pracoviska (7)              fDRS

Medvecká Veronika
  Uto 8 10 3h l F2-073 PriF/N-bCXX-303/10 Fyzika (2) (bch-2)                  2pBX

Mesároš Vladimír
  Pon 10 40 3h p F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-101/15 Fyzika laserov                  1mFOS
  Uto 8 10 3h p F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-115/15 Optika a lasery                  1mFFP 1mFOS 1mFTL
  Str 9 50 2h p F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-201/00 Optoelektronika                  2mFTL 2mFFP 2mFOS
  Str 9 50 3h p F2-223 FMFI.KJFB/1-FYZ-804/15 Úvod do optiky a laserov             3FYZ*

Mikula Marián
  Stv 8 10 3h l F2-086 FMFI.KEF/1-FYZ-260/00 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)      2BMF 2OZE

Moško Martin
  Pon 9 50 2h p F2-272 FMFI.KEF/2-FTL-222/00 Mezoskopická fyzika                2mFTL 2mFTF

Neilinger Pavol
  Pia 8 10 2h c M-X  FMFI.KEF/1-FYZ-210/00 Vlny a optika                   2FYZ2

Országh Juraj
  Str 11 30 3h l F2-086 FMFI.KEF/1-FYZ-260/00 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)      2FYZ*

Papp Peter
  Stv 9 50 2h p F2-051 FMFI.KEF/2-FFP-204/00 Modelovanie vo fyzike plazmy           2mFFP
             FMFI.KEF/2-FFP-204/15 Modelovanie vo fyzike plazmy           1mFFP
  Stv 11 30 1h c F2-051 FMFI.KEF/2-FFP-204/15 Modelovanie vo fyzike plazmy           1mFFP

Plašienka Dušan
  Stv 10 40 2h c F2-223 FMFI.KEF/2-FTL-107/15 Štruktúra a mechanické vlastnosti tuhých látok  1mFTL 1mFTF 1mEOMo
  Pia 13 10 3h c F2-T3 FMFI.KEF/1-FYZ-667/15 Počítačové simulácie vo fyzike          3FYZ*
             FMFI.KEF/2-FTL-110/15 Využitie počítačových simulácií vo fyzike kondenz 1mFTL

Plecenik Andrej
  Uto 10 40 2h p F2-272 FMFI.KEF/2-FTL-114/00 Meracie metódy vo fyzike tuhých látok       1mFTL 1mEOMo
  Str 9 50 2h p F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-201/00 Optoelektronika                  2mFTL 2mFFP 2mFOS

Plecenik Tomáš
  Uto 10 40 2h p F2-272 FMFI.KEF/2-FTL-114/00 Meracie metódy vo fyzike tuhých látok       1mFTL 1mEOMo
  Uto 13 10 4h l F2-292 FMFI.KEF/1-AIN-140/15 Princípy počítačov - hardvér (každý druhý týždeň) 1AIN4

Plesch Martin
  Pon 16 30 2h p M-XII FMFI.KI/2-INF-173/13 Kvantové spracovanie informácie          2mINF 3INF* 1mINF*

Pleva Marek D
  Str 14 00 3h l F2-086 FMFI.KEF/1-FYZ-260/00 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)      2FYZ*
  Pia 11 30 3h l F2-086 FMFI.KEF/1-FYZ-260/00 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)      2FYZ*

Pribula Marek D
  Uto 15 40 3h c F2-223 FMFI.KJFB/1-FYZ-804/15 Úvod do optiky a laserov             3FYZ*

Rehák Matúš D
  Pon 8 10 2h c M-VI  FMFI.KEF/1-FYZ-210/00 Vlny a optika                   2FYZ1

Roch Tomáš
  Uto 13 10 2h p M-201 FMFI.KEF+KAMŠ/2-FOZ-106/10 Nové obnoviteľné zdroje energie (1)     1mEOMo
  Stv 8 10 3h l F2-086 FMFI.KEF/1-FYZ-260/00 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)      2BMF 2OZE
  Pia 11 30 3h l F2-086 FMFI.KEF/1-FYZ-260/00 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)      2FYZ*

Sabo Martin
  Str 11 30 3h l F2-086 FMFI.KEF/1-FYZ-260/00 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)      2FYZ*

Satrapinskyy Leonid
  Uto 9 50 3h l F2-086 FMFI.KEF/1-FYZ-260/00 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)      2BMF

Senderáková Dagmar
  Uto 8 10 3h p F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-115/15 Optika a lasery                  1mFFP 1mFOS 1mFTL
  Str 8 10 2h s F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-207/00 Seminár zo špecializácie (1)           2mFOS
  Stv 8 10 6h l F2-KEF FMFI.KEF/2-FOL-211/00 Špeciálne praktikum z optiky (1)         2mFOS
  Stv 14 00 1h s F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-921/15 Diplomový seminár (1)               2mFOS

Stano Michal
  Uto 10 40 2h p F2-051 FMFI.KEF/2-FFP-101/15 Fyzika plazmy (1)                 1mFFP 1mFOS
  Uto 12 20 1h c F2-051 FMFI.KEF/2-FFP-101/15 Fyzika plazmy (1)                 1mFOS 1mFFP
  Str 14 00 3h l F2-086 FMFI.KEF/1-FYZ-260/00 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)      2FYZ*

Suchoňová Mária D
  Pon 16 30 3h k F2-KEF FMFI.KEF/2-FOL-225/15 Experimentálne metódy v optike a spektroskopii  1mFOS

Šiffalovič Peter
  Uto 13 10 2h p F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-217/15 Analýza povrchov a tenkých vrstiev pomocou elektr 2mFOS
  Pia 9 00 2h p F2-s168 FMFI.KEF/3-FOS-008/15 Fyzika ultrarýchlych dejov            2DRSFYZ

Štrba Anton
  Pon 10 40 3h p F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-101/15 Fyzika laserov                  1mFOS
  Uto 10 40 2h p F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-234/00 Optika tenkých vrstiev              2mFOS

Veis Pavel
  Pon 9 00 3h p F1   FMFI.KEF/1-UFY-210/00 Vlnenie a optika                 2upF*
             FMFI.KEF/1-BMF-215/00 Vlny a optika                   2BMF 2OZE
  Uto 14 00 2h p F2-051 FMFI.KEF/2-FFP-111/00 Diagnostika plazmy                1mFFP
  Uto 16 30 2h p F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-239/09 Spektroskopia laserom indukovanej iskry      2mFOS
  Str 9 50 3h p F2-223 FMFI.KJFB/1-FYZ-804/15 Úvod do optiky a laserov             3FYZ*
  Str 12 20 2h k F2-167 FMFI.KEF/3-FOS-022/15 Laserové procesy a chemické reakcie        2DRSFYZ
  Stv 14 00 1h s F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-921/15 Diplomový seminár (1)               2mFOS
  Stv 14 50 2h p F2-167 FMFI.KEF/3-FOS-021/10 Laserová spektroskopia              1DRSFYZ
  Stv 15 40 3h p F2-s168 FMFI.KEF/2-FOL-225/15 Experimentálne metódy v optike a spektroskopii  1mFOS
  Stv 15 40 2h v F2-s168 FMFI.KEF/2-FFP-223/00 Experimentálne metódy v optickej a IČ spektrosko 2mFFP

Vojtek Pavel
  Pon 8 10 3h l F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-107/00 Praktikum z optiky                1mFTL 1mFOS 1mFFP
  Uto 8 10 3h l F1-224 PriF/N-bCXX-303/10 Fyzika (2) (bch-2)                  2pBX
  Uto 15 40 3h l F1-225 PriF/N-bCXX-303/10 Fyzika (2)                      2pC
  Str 12 20 2h p F2-051 FMFI.KEF/2-FOL-152/09 Aplikácie laserov a plazmy            2mFOS
  Str 14 00 2h p F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-233/00 Laserová technika                 2mFOS
  Stv 9 00 3h l F1-224 PriF/N-bCXX-303/10 Fyzika (2) (bch-1)                  2pBX
  Stv 14 00 3h l F1-224 PriF/N-bCXX-303/10 Fyzika (2)                      2pCH*

Zábudlá Zuzana
  Pon 8 10 3h l F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-107/00 Praktikum z optiky                1mFTL 1mFOS 1mFFP
  Uto 8 10 3h l F1-224 PriF/N-bCXX-303/10 Fyzika (2) (bch-2)                  2pBX
  Uto 15 40 3h l F1-225 PriF/N-bCXX-303/10 Fyzika (2)                      2pC
  Uto 16 30 2h p F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-239/09 Spektroskopia laserom indukovanej iskry      2mFOS
  Stv 9 00 3h l F1-224 PriF/N-bCXX-303/10 Fyzika (2) (bch-1)                  2pBX
  Stv 14 00 3h l F1-224 PriF/N-bCXX-303/10 Fyzika (2)                      2pCH*

Zahoran Miroslav
  Pon 9 00 6h l F2-KEF FMFI.KEF/2-FFP-211/00 Špeciálne praktikum z fyziky plazmy        2mFFP
  Uto 15 40 2h p F2-051 FMFI.KEF/3-FFP-011/15 Moderné plazmové technológie           2DRSFYZ
  Str 12 20 2h p F2-051 FMFI.KEF/2-FOL-152/09 Aplikácie laserov a plazmy            2mFOS
             FMFI.KEF/2-FFP-205/00 Využitie plazmy                  2mFTL 2mFFP
  Str 15 40 2h p F2-051 FMFI.KEF/3-FFP-009/15 Modifikácia povrchov nízkoteplotnou plazmou    2DRSFYZ
  Stv 14 00 2h l F2-KEF FMFI.KEF/3-FFP-009/15 Modifikácia povrchov nízkoteplotnou plazmou    2DRSFYZ

Zahoranová Anna
  Uto 15 40 2h p F2-051 FMFI.KEF/3-FFP-011/15 Moderné plazmové technológie           2DRSFYZ
  Str 14 00 2h s F2-051 FMFI.KEF/2-FFP-231/10 Diplomový seminár (1)               2mFFP
  Stv 9 00 3h l F2-073 PriF/N-bCXX-303/10 Fyzika (2) (bch-1)                  2pBX
  Stv 12 20 2h s F2-051 FMFI.KEF/3-FFP-012/15 Seminár pracoviska (1)              fDRS
             FMFI.KEF/3-FFP-014/15 Seminár pracoviska (3)              fDRS
             FMFI.KEF/3-FFP-016/15 Seminár pracoviska (5)              fDRS
             FMFI.KEF/3-FFP-018/15 Seminár pracoviska (7)              fDRS
  Stv 14 00 3h l F2-073 PriF/N-bCXX-303/10 Fyzika (2)                      2pCH*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |PvFUK |VC |FMFI

Katedra informatiky
(KI)

Bhatia Sapan
  Uto 15 40 2h k M-217 FMFI.KI/2-INF-270/15 Vývoj a hodnotenie používateľských rozhraní    2mINF 3INF* 1mINF*

Brejová Bronislava
  Pon 9 50 2h p F1-328 FMFI.KI/1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++             1INF**
  Uto 11 30 2h p F1-328 FMFI.KI/1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++             1INF**
  Uto 17 20 2h s M-X  FMFI.KI/2-AIN-505/10 Seminár z bioinformatiky (1)            1pmC-BX 2pmC-BX 1pmB-GE 2mINF 1mINF*
             FMFI.KAI/2-AIN-251/10 Seminár z bioinformatiky (3)           2mINF 1mINF*
  Str 11 30 2h s M-IX  FMFI.KI/1-INF-911/15 Bakalársky seminár (1)               3INF*
  Stv 14 00 2h c F1-328 FMFI.KAI+KI/1-BIN-301/15 Metódy v bioinformatike            1mAINu 1mINFb 3INF*
  Stv 15 40 2h p F1-328 PriF-FMFI.KI/2-AIN-501/00 Metódy v bioinformatike            2pmC-BX 2pmB-GE
             FMFI.KAI+KI/1-BIN-301/15 Metódy v bioinformatike            1mINFb 1mAINu 3INF*
  Stv 17 20 2h p M-217 PriF-FMFI.KI/2-AIN-501/00 Metódy v bioinformatike            2pmC-BX 2pmB-GE

Budiš Jaroslav D
  Pon 8 10 2h c I-H6  FMFI.KI/1-INF-225/15 Programovanie (3)                 2INF*

Ďuriš Pavol
  Uto 11 30 2h c M-IV  FMFI.KI/1-INF-167/15 Výpočtová zložitosť a vypočítateľnosť       2mINF 3INF* 1mINF*
  Str 9 00 3h p M-IX  FMFI.KI/1-INF-167/15 Výpočtová zložitosť a vypočítateľnosť       2mINF 3INF* 1mINF*

Forišek Michal
  Pon 11 30 2h p M-II  FMFI.KI/1-INF-220/00 Algoritmy a dátové štruktúry            2INF*
  Uto 15 40 2h p M-III FMFI.KI/1-INF-220/00 Algoritmy a dátové štruktúry            2INF*
  Str 12 20 3h p F1-328 FMFI.KI/2-INF-267/15 Pokročilé efektívne algoritmy           2mINF 1mINF*
  Pia 13 10 4h c I-H3  FMFI.KI+KZVI/1-INF-810/15 Rýchlostné programovanie (1)         1INF***
             FMFI.KI+KZVI/1-INF-830/00 Rýchlostné programovanie (5)         3INF*
             FMFI.KI+KZVI/1-INF-820/15 Rýchlostné programovanie (3)         2INF*

Herencsár Albert D
  Str 9 50 2h c I-H6  FMFI.KI/1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++             1INF**

Hozza Michal D
  Pon 16 30 2h c M-217 FMFI.KI/2-INF-176/15 UNIX pre administrátorov              3AIN*
  Str 13 10 2h c M-217 FMFI.KI/2-INF-176/15 UNIX pre administrátorov              2mINF 1mINFs 1mINFb

Hudec Roman
  Pon 8 10 2h c I-H6  FMFI.KI/1-INF-225/15 Programovanie (3)                 2INF*
  Uto 17 20 2h c M-217 FMFI.KI/2-INF-176/15 UNIX pre administrátorov              3INF*

Janáček Jaroslav
  Str 9 50 2h p M-VI  FMFI.KI/1-MAT-230/15 Operačné systémy a počítačové siete        2MAT* 2MMN*
  Stv 9 50 2h p B   FMFI.KI/2-INF-176/15 UNIX pre administrátorov              1mINFs 1mINFb 2mINF 3INF* 3AIN*

Katreniaková Jana
  Pon 9 50 2h p F1-328 FMFI.KI/1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++             1INF**
  Uto 11 30 2h p F1-328 FMFI.KI/1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++             1INF**
  Uto 14 00 1h c M-IX  FMFI.KI/2-MPG-106/00 Algoritmy a dátové štruktúry            1mMPG
  Str 11 30 2h s M-IX  FMFI.KI/1-INF-911/15 Bakalársky seminár (1)               3INF*
  Str 14 00 2h p M-XII FMFI.KI/2-MPG-106/00 Algoritmy a dátové štruktúry            1mMPG
  Pia 9 50 2h c F1-248 FMFI.KI/1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++             1INF**

Klembarová Barbora
  Str 9 50 2h c I-H6  FMFI.KI/1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++             1INF**

Kostičová Jana
  Pon 18 10 2h c M-217 FMFI.KI/2-INF-144/15 Kompilátory                    1mINFp 2mINF

Kostolányi Peter D
  Pon 9 50 2h c F1-109 FMFI.KI/1-INF-215/14 Formálne jazyky a automaty (1)           2INF2
  Pon 16 30 2h c F1-109 FMFI.KI/1-INF-215/14 Formálne jazyky a automaty (1)           2INF1

Královič Rastislav
  Pon 11 30 2h p M-XII FMFI.KI/2-INF-132/15 Úvod do distribuovaných algoritmov         2mINF 1mINF*
  Uto 8 10 2h p M-XI  FMFI.KI/2-INF-221/15 Aproximácia optimalizačných problémov       2mINF 1mINFt 1mINFb*
  Str 8 10 2h p M-X  FMFI.KI/2-INF-132/15 Úvod do distribuovaných algoritmov         2mINF 1mINF*
  Str 9 50 2h s M-X  FMFI.KI/2-INF-169/00 Proseminár z informatiky (1)            2mINF 1mINF*
  Stv 11 30 2h p M-IX  FMFI.KI/2-INF-221/15 Aproximácia optimalizačných problémov       2mINF 1mINFt 1mINFb*
  Stv 14 00 4h k M-XII FMFI.KI/2-INF-179/15 Konkurentné a distribuované programovanie a systém 2mINF 1mINF*

Kubincová Petra
  Str 16 30 2h c M-X  FMFI.KI/1-INF-210/00 Úvod do matematickej logiky            2INF1
  Stv 10 40 2h c M-II  FMFI.KI/1-INF-210/00 Úvod do matematickej logiky            2INF2 2AIN*

Lukoťka Robert
  Pon 16 30 2h c M-VIII FMFI.KI/2-INF-222/00 Objektová analýza a modelovanie          2mINF 1mINFp
  Str 16 30 3h p F1-108 FMFI.KI/2-INF-222/00 Objektová analýza a modelovanie          2mINF 1mINFp*

Mazák Ján
  Str 9 50 2h p B   FMFI.KI/1-INF-230/00 Úvod do databázových systémov           2INF*
  Str 14 00 2h k M-V  FMFI.KI/1-INF-615/10 Matematická propedeutika (1)            1INF**
  Str 16 30 2h c M-IV  FMFI.KI/1-INF-230/00 Úvod do databázových systémov           2INF2
  Stv 8 10 2h l M-217 FMFI.KI/1-INF-270/15 Databázové praktikum                2INF2
  Stv 11 30 2h c M-III FMFI.KI/1-INF-120/00 Úvod do diskrétnych štruktúr            1INF2

Olejár Daniel
  Uto 8 10 2h p F2   FMFI.KI/1-INF-130/00 Princípy počítačov                 1INF*
  Uto 11 30 2h p M-III FMFI.KI/2-INF-224/15 Teória informácie a teória kódovania (1)      2mINF 1mINFt 1mINFb 1mINFs*
  Str 8 10 2h p F1-328 FMFI.KI/1-INF-130/00 Princípy počítačov                 1INF*

Ostertág Richard
  Pon 13 10 3h p M-XII FMFI.KI/2-INF-144/15 Kompilátory                    2mINF 1mINFp*
  Uto 8 10 2h p F2   FMFI.KI/1-INF-130/00 Princípy počítačov                 1INF*
  Str 8 10 2h p F1-328 FMFI.KI/1-INF-130/00 Princípy počítačov                 1INF*
  Str 14 50 2h p A   FMFI.KI/1-INF-225/15 Programovanie (3)                 2INF*

Pardubská Dana
  Str 9 50 2h s M-X  FMFI.KI/2-INF-169/00 Proseminár z informatiky (1)            2mINF 1mINF*
  Str 16 30 3h p F1-109 FMFI.KI/2-INF-163/00 Kolmogorovská zložitosť              2mINF 1mINF*
  Stv 9 50 3h k M-217 FMFI.KI/2-INF-151/00 Biologicky motivovaná teória jazykov        2mINF 3INF* 1mINF*
  Stv 13 10 2h c M-VII FMFI.KZVI/1-AIN-211/10 Úvod do teoretickej informatiky         2AIN2
  Stv 14 50 2h c M-VIII FMFI.KZVI/1-AIN-211/10 Úvod do teoretickej informatiky         2AIN3

Plachetka Tomáš
  Str 9 50 2h p B   FMFI.KI/1-INF-230/00 Úvod do databázových systémov           2INF*
  Str 11 30 2h c M-VIII FMFI.KI/1-INF-230/00 Úvod do databázových systémov           2INF1
  Stv 14 00 4h k M-XII FMFI.KI/2-INF-179/15 Konkurentné a distribuované programovanie a systém 2mINF 1mINF*
  Stv 16 30 1h s M-217 FMFI.KI/1-INF-235/00 Ročníkový projekt (1)               2INF*

Prívara Igor
  Stv 13 10 3h p M-IX  FMFI.KI/2-INF-123/15 Formálna sémantika a teória správnosti       1mINFp 2mINF

Rjaško Michal
  Pon 9 50 2h l M-217 FMFI.KI/1-INF-270/15 Databázové praktikum                2INF1

Rovan Branislav
  Uto 9 50 2h s M-X  FMFI.KI/2-INF-920/00 Diplomový seminár (1)               1mINF*
  Uto 13 10 3h p M-III FMFI.KI/1-INF-215/14 Formálne jazyky a automaty (1)           2INF*

Stanek Martin
  Str 14 50 2h s M-IV  FMFI.KI/2-INF-921/00 Diplomový seminár (2)               2mINF
  Str 16 30 2h p M-III FMFI.KI/2-INF-178/15 Kryptológia (1)                  1mINFs 3INF*
             FMFI.KI/1-INF-640/00 Kryptológia (1)                  2mMATs*
  Stv 12 20 2h p M-V  FMFI.KI/2-INF-178/15 Kryptológia (1)                  1mINFs 3INF*
             FMFI.KI/1-INF-640/00 Kryptológia (1)                  2mMATs*

Škoviera Martin
  Pon 10 40 3h p M-III FMFI.KI/2-INF-174/15 Teória grafov                   1mINFt 1mINFb 3INF*
  Uto 15 40 2h c M-II  FMFI.KI/2-INF-174/15 Teória grafov                   1mINFt 1mINFb 3INF*
  Str 14 50 2h s M-III FMFI.KI/2-INF-921/00 Diplomový seminár (2)               2mINF
  Stv 9 50 2h s M-213 FMFI.KI/2-MAT-602/09 Seminár z teórie grafov (1)            1mMATs*

Toman Eduard
  Pon 8 10 2h p F1-328 FMFI.KI/1-INF-120/00 Úvod do diskrétnych štruktúr            1INF**
  Str 8 10 2h p F1-109 FMFI.KI/1-INF-210/00 Úvod do matematickej logiky            2INF***
  Str 15 40 2h c M-XII FMFI.KI/1-INF-120/00 Úvod do diskrétnych štruktúr            1INF1 1BIN*

Withalm Josef
  Uto 10 40 3h p M-II  FMFI.KI/2-INF-261/11 IT Based Supply Networks              2mINF 1mINF*
  Uto 13 10 3h p M-II  FMFI.KI/2-INF-130/00 Architektúry orientované na služby - princípy a te 2mINF 3INF* 1mINF*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |PvFUK |VC |FMFI

Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
(KJFB)

Antalic Stanislav
  Pon 10 40 2h p F1-327 FMFI.KJFB/1-FYZ-601/15 Jadrová fyzika                  3FYZ*
  Uto 8 10 2h p F1-327 FMFI.KJFB/2-FJF-115/15 Fyzika atómového jadra              1mFJF
  Uto 9 50 1h c F1-327 FMFI.KJFB/2-FJF-115/15 Fyzika atómového jadra              1mFJF
  Uto 13 10 2h p F1-114 FMFI.KJFB/1-FYZ-601/15 Jadrová fyzika                  3FYZ*

Babincová Melánia
  Str 12 20 4h p F1-328a FMFI.KJFB/2-FBF-150/15 Základy všeobecnej biológie           1mFBF
  Stv 12 20 2h p F1-326 FMFI.KJFB/2-FBF-140/00 Úvod do biomechaniky               1mFBM
  Stv 14 00 2h c F1-232a FMFI.KJFB/2-FBF-150/15 Základy všeobecnej biológie           1mFBF
  Pia 13 10 2h p F1-328 FMFI.KJFB/2-FBF-142/00 Fyzikálne mechanizmy procesov v ľudskom organizm 1mFBF
  Pia 14 50 2h v F1-328 FMFI.KJFB/2-FBF-140/00 Úvod do biomechaniky               1mFBF

Babinec Peter
  Pon 8 10 4h p F1-232a FMFI.KJFB/2-FBF-108/15 Kvantová teória molekúl             1mFBF
  Pon 11 30 2h c F1-232a FMFI.KJFB/2-FBF-108/15 Kvantová teória molekúl             1mFBF
  Pon 16 30 2h v F1-232a FMFI.KJFB/2-FBF-221/00 Mnohočasticové techniky v chemickej fyzike   2mFBF
  Stv 14 00 4h p F1-326 FMFI.KJFB/1-BMF-310/00 Kvantová mechanika                3BMF
  Stv 17 20 2h c F1-326 FMFI.KJFB/1-BMF-310/00 Kvantová mechanika                3BMF
  Pia 14 00 2h v F1-232a FMFI.KJFB/2-FBF-222/00 Fyzika komplexných systémov           2mFBF

Bartoš Pavol
  Stv 9 50 1h c F1-114 FMFI.KJFB/2-FJF-222/15 Fyzika vysokých energií             2mFJF

Böhm Radoslav
  Pon 10 40 2h c F1-108 FMFI.KJFB/1-FYZ-116/15 Matematické metódy fyziky (1)          1OZE 1FYZ*
  Uto 9 50 1h p F1-114 FMFI.KJFB/2-FOZ-101/10 Environmentálna fyzika              2mEOMm 1mEOM*
  Uto 11 30 1h c F1-327 FMFI.KJFB/2-FJF-204/15 Aplikovaná jadrová fyzika            2mFJF
  Str 9 50 2h p F1   FMFI.KJFB/1-FYZ-116/15 Matematické metódy fyziky (1)          1OZE 1FYZ*
             FMFI.KJFB/1-BMF-111/15 Mechanika (1)                  1BMF*
  Str 13 10 2h c F1   FMFI.KJFB/1-BMF-111/15 Mechanika (1)                  1BMF*
  Str 16 30 2h c M-V  FMFI.KMANM+KJFB/1-BMF-110/15 Základy matematiky (1)           1OZE 1BMF*
  Stv 11 30 2h p F1   FMFI.KJFB/1-FYZ-116/15 Matematické metódy fyziky (1)          1OZE 1FYZ*
             FMFI.KJFB/1-BMF-111/15 Mechanika (1)                  1BMF*
  Stv 16 30 3h c F1   FMFI.KEF/1-BMF-215/00 Vlny a optika (4-krat za semester)        2BMF 2OZE
             FMFI.KEF/1-UFY-210/00 Vlnenie a optika (4-krat za semester)       2upMAFY
  Pia 8 10 4h p F1-328a FMFI.KJFB/1-FYZ-116/15 Matematické metódy fyziky (1)          1BMF*
  Pia 11 30 2h c M-XII FMFI.KMANM+KJFB/1-BMF-110/15 Základy matematiky (1)           1OZE 1BMF*
  Pia 14 00 2h c F1-328a FMFI.KJFB/1-FYZ-116/15 Matematické metódy fyziky (1)          1BMF*

Bulko Martin
  Pon 10 40 2h c M-I  FMFI.KJFB/1-FYZ-116/15 Matematické metódy fyziky (1)          1OZE 1FYZ*

Florek Matej
  Stv 14 50 2h p F1-oJF FMFI.KJFB/2-FJF-221/15 Neutrónová fyzika a reaktorové systémy      2mFJF

Garaiová Zuzana
  Uto 8 10 2h p F1-232a FMFI.KJFB/2-FBF-105/00 Experimentálne metódy biofyziky a chemickej fyz 1mFBF
  Uto 10 40 2h c F1-328a FMFI.KJFB/1-BMF-311/15 Úvod do biofyziky                3FYZ*
  Str 14 50 4h p F1-327 FMFI.KJFB/1-BMF-311/15 Úvod do biofyziky                3FYZ*

Haverlík Ivan
  Pon 16 30 3h l F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-105/00 Špeciálne praktikum z biomedicínskej fyziky (1) 1mFBM
             FMFI.KJFB/2-FBF-111/00 Špeciálne praktikum (1)             1mFBF
  Uto 8 10 3h p F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-211/00 Zdravotnícka a medicínska informatika (2)    2mFBM
  Uto 9 50 2h p F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-111/15 Zdravotnícka a medicínska informatika      1mFBM
  Uto 10 40 1h c F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-211/00 Zdravotnícka a medicínska informatika (2)    2mFBM
  Str 8 10 2h c F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-107/00 Matematické modelovanie biosystémov       1mFB*
  Str 9 50 2h p F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-107/00 Matematické modelovanie biosystémov       1mFB*
  Str 11 30 2h p F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-122/00 Databázy a informačné systémy v medicíne (1)   1mFBM
  Str 16 30 2h p F1-326 FMFI.KJFB/1-BMF-510/00 Základy teórie algoritmov a programovania    2BMF
  Str 18 10 2h c F1-326 FMFI.KJFB/1-BMF-510/00 Základy teórie algoritmov a programovania    2BMF

Hianik Tibor
  Uto 10 40 2h c F1-328a FMFI.KJFB/1-BMF-311/15 Úvod do biofyziky                3FYZ*
  Uto 16 30 2h s F1-326 XXXPRED019 Biofyzikálny seminár                     1mFB* 2mFB* fDRS
  Uto 18 10 1h s F1-326 FMFI.KJFB/2-FBF-115/00 Odborný seminár (1)               1mFBF
  Str 14 50 4h p F1-327 FMFI.KJFB/1-BMF-311/15 Úvod do biofyziky                3FYZ*

Holý Karol
  Uto 10 40 1h p F1-327 FMFI.KJFB/2-FJF-204/15 Aplikovaná jadrová fyzika            2mFJF
  Stv 12 20 2h p F1-327 FMFI.KJFB/2-FJF-204/15 Aplikovaná jadrová fyzika            2mFJF
  Stv 14 00 2h p F1-oJF FMFI.KJFB/2-FBM-214/15 Základy dozimetrie                2mFBM

Chorvát Dušan
  Str 15 40 4h p F1-232a FMFI.KJFB/2-FBM-135/00 Metódy spracovania biosignálov a počítačová gra 1mFB*
  Pia 9 00 3h p F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-235/00 Lasery a vláknová optika v medicíne       2mFB*
             FMFI.KJFB/2-FOL-219/15 Lasery a vláknová optika v medicíne       2mFOS

Ješkovský Miroslav
  Pon 12 20 1h v F1-327 FMFI.KJFB/2-FOZ-201/15 Ekológia a rádioekológia             1mEOMo
  Uto 15 40 3h l F1-262 FMFI.KJFB/1-FYZ-360/00 Praktikum IV (atómová a jadrová fyzika)     3BMF
  Stv 15 40 3h l F1-114 FMFI.KJFB/3-FJF-034/15 Urýchľovačové iónové technológie         1DRSFYZ

Kvasnička Peter
  Pia 14 00 2h p F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-112/15 Matematicko-fyzikálne rozbory meraní v medicíne 1mFBM

Mach Pavel
  Pon 8 10 4h p F1-232a FMFI.KJFB/2-FBF-108/15 Kvantová teória molekúl             1mFBF
  Pon 11 30 2h c F1-232a FMFI.KJFB/2-FBF-108/15 Kvantová teória molekúl             1mFBF
  Str 11 30 2h p F1-327 FMFI.KJFB/1-OZE-241/10 Všeobecná chémia                 2OZE
  Pia 11 30 2h p F1-326 FMFI.KJFB/2-FBF-102/00 Fyzikálna chémia a elektrochémia         1mEOMo 1mFB*
             FMFI.KJFB/2-FOZ-172/10 Fyzikálna chémia                 2mFFP 2mFTL

Masarik Jozef
  Str 10 40 2h s F1-oJF FMFI.KJFB/2-FJF-921/00 Diplomový seminár (2)              2mFJF
  Stv 8 10 2h p F1-327 FMFI.KJFB/2-FOZ-141/15 Počítačové modelovanie environmentálnych proceso 2mEOMo
  Stv 9 50 1h c F1-327 FMFI.KJFB/2-FOZ-141/15 Počítačové modelovanie environmentálnych proceso 2mEOMo

Melicherčík Milan D
  Str 8 10 2h p F1-328a FMFI.KJFB/2-FBF-226/15 Molekulárno dynamické simulácie         2mFBF
  Str 9 50 2h c F1-328a FMFI.KJFB/2-FBF-226/15 Molekulárno dynamické simulácie         2mFBF

Mlynárik Vladimír
  Pia 15 40 2h p F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-121/00 Základy magneticko-rezonančnej spektrometrie a t 1mFB*

Morvová Marcela D
  Uto 9 50 3h p F2-s168 FMFI.KJFB+KAFZM/2-FOZ-275/15 Komplexné riešenia reálnych environmentál 2mEOMo
  Uto 12 20 2h p F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-124/00 Základy a aplikácie optickej spektroskopie    1mFB*
  Uto 14 00 1h c F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-124/00 Základy a aplikácie optickej spektroskopie    1mFB*

Müllerová Monika
  Stv 13 10 1h p F1-114 FMFI.KJFB/2-FOZ-202/10 Jadrová energetika a environment         2mEOMo

Ostatná Veronika
  Pon 8 10 4h p F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-101/00 Medicínska biofyzika (1)             1mFBM

Pikna Miroslav
  Stv 10 40 3h l F1-262 FMFI.KJFB/1-FYZ-360/00 Praktikum IV (atómová a jadrová fyzika)     3BMF

Povinec Pavel
  Stv 10 40 2h s F1-327 FMFI.KJFB/2-FOZ-920/10 Diplomový seminár (1)              2mEOMo
  Stv 14 00 2h p F1-114 FMFI.KJFB/3-FJF-034/15 Urýchľovačové iónové technológie         1DRSFYZ
  Pia 10 40 1h p F2-s168 FMFI.KJFB/3-FEN-010/10 Ochrana totálneho environmentu         fDRS
  Pia 11 30 2h s F2-s168 FMFI.KJFB/3-FEN-010/10 Ochrana totálneho environmentu         2DRSFYZ

Rybár Peter
  Uto 14 50 2h p F1-326 FMFI.KJFB/2-FBF-145/00 Základy akustiky                 1mFBF
  Stv 17 20 2h p F1-328a FMFI.KJFB/2-FBF-223/00 Aplikačné programy v biofyzike         2mFBF
  Stv 19 00 1h c F1-328a FMFI.KJFB/2-FBF-223/00 Aplikačné programy v biofyzike         2mFBF
  Stv 19 00 2h c F1-328a FMFI.KJFB/1-BMF-520/00 Aplikačné programy v biofyzike         2BMF

Sitár Branislav
  Pon 10 40 2h p F1-114 FMFI.KJFB/2-FJF-114/15 Experimentálne metódy jadrovej fyziky (1)    1mFJF
  Pon 12 20 2h v F1-114 FMFI.KJFB/2-FJF-132/00 Urýchľovače častíc                1mFJF
  Pia 9 00 2h v F1-114 FMFI.KJFB/2-FJF-236/00 Detekčné metódy fyziky vysokých energií     2mFJF

Staníček Jaroslav
  Pon 13 10 1h v F1-327 FMFI.KJFB/2-FOZ-201/15 Ekológia a rádioekológia             1mEOMo
  Pon 16 30 3h l F1-262 FMFI.KJFB/1-FYZ-360/00 Praktikum IV (atómová a jadrová fyzika)     3OZE 3FYZ*
  Uto 9 50 3h l F1-262 FMFI.KJFB/1-FYZ-360/00 Praktikum IV (atómová a jadrová fyzika)     3FYZ*
  Uto 16 30 2h l F1-oJF FMFI.KJFB/2-FJF-209/00 Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (2)    2mFJF
  Stv 12 20 1h p F1-114 FMFI.KJFB/2-FOZ-202/10 Jadrová energetika a environment         2mEOMo
  Pia 10 40 1h p F2-s168 FMFI.KJFB/3-FEN-010/10 Ochrana totálneho environmentu         fDRS
  Pia 11 30 2h s F2-s168 FMFI.KJFB/3-FEN-010/10 Ochrana totálneho environmentu         2DRSFYZ

Strmeň Peter
  Pon 16 30 2h l F1-252 FMFI.KJFB/2-FJF-106/00 Praktikum z jadrovej fyziky a elektroniky    1mFJF
  Uto 12 20 2h p F1-327 FMFI.KJFB/2-FJF-122/00 Jadrová elektronika               1mFJF

Sýkora Ivan
  Pon 9 00 2h p F1-114 FMFI.KJFB/2-FJF-114/15 Experimentálne metódy jadrovej fyziky (1)    1mFJF
  Uto 9 00 1h p F1-114 FMFI.KJFB/2-FOZ-101/10 Environmentálna fyzika              2mEOMm 1mEOM*
  Uto 12 20 2h v F1-oJF FMFI.KJFB/2-FJF-232/00 Vybrané kapitoly spektrometrie gama žiarenia   2mFJF
  Uto 14 00 3h l F1-oJF FMFI.KJFB/2-FJF-209/00 Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (2)    2mFJF
  Str 9 50 3h k F1-114 FMFI.KJFB/2-FOZ-108/15 Metódy analýzy údajových súborov         1mEOM*
  Stv 10 40 2h p F1-114 FMFI.KJFB/2-FJF-121/00 Spracovanie jadrovo-fyzikálnych údajov      1mFJF

Szarka Ján
  Pon 18 10 2h l F1-252 FMFI.KJFB/2-FJF-106/00 Praktikum z jadrovej fyziky a elektroniky    1mFJF
  Uto 15 40 2h p F2-T3 FMFI.KJFB/1-OZE-141/10 Princípy počítačov a aplikačný softvér      1OZE
  Uto 15 40 2h p F1-327 FMFI.KJFB/1-OZE-141/10 Princípy počítačov a aplikačný softvér      1OZE
  Stv 15 40 2h v F1-327 FMFI.KJFB/1-INF-311/00 Nové trendy personálnych počítačov        3INF*

Šikurová Libuša
  Pon 8 10 4h p F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-101/00 Medicínska biofyzika (1)             1mFBM
  Uto 12 20 2h p F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-124/00 Základy a aplikácie optickej spektroskopie    1mFB*
  Uto 14 00 1h c F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-124/00 Základy a aplikácie optickej spektroskopie    1mFB*
  Str 13 10 3h p F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-213/00 Fotobiofyzika a fototerapia           2mFB*
  Stv 8 10 2h s F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-920/00 Diplomový seminár (1)              2mFB*
  Stv 9 50 3h s F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-920/00 Diplomový seminár (1)              2mFBM

Šivo Alexander
  Pon 16 30 3h l F1-261 FMFI.KJFB/1-FYZ-360/00 Praktikum IV (atómová a jadrová fyzika)     3OZE 3FYZ*
  Uto 9 50 3h l F1-261 FMFI.KJFB/1-FYZ-360/00 Praktikum IV (atómová a jadrová fyzika)     3FYZ*
  Uto 15 40 3h l F1-261 FMFI.KJFB/1-FYZ-360/00 Praktikum IV (atómová a jadrová fyzika)     3BMF
  Stv 10 40 3h l F1-261 FMFI.KJFB/1-FYZ-360/00 Praktikum IV (atómová a jadrová fyzika)     3BMF

Štefánik Dušan D
  Uto 14 50 2h c F1-114 FMFI.KJFB/1-FYZ-601/15 Jadrová fyzika                  3FYZ*
  Pia 9 50 2h c F2-125 FMFI.KTFDF/1-FYZ-310/15 Kvantová teória (1)               3FYZ2 3OZE

Tokár Stanislav
  Stv 8 10 2h p F1-114 FMFI.KJFB/2-FJF-222/15 Fyzika vysokých energií             2mFJF

Urban Ján
  Pon 8 10 4h p F1-232a FMFI.KJFB/2-FBF-108/15 Kvantová teória molekúl             1mFBF
  Pon 11 30 2h c F1-232a FMFI.KJFB/2-FBF-108/15 Kvantová teória molekúl             1mFBF
  Str 8 10 2h p F1-328a FMFI.KJFB/2-FBF-226/15 Molekulárno dynamické simulácie         2mFBF
  Str 9 50 2h c F1-328a FMFI.KJFB/2-FBF-226/15 Molekulárno dynamické simulácie         2mFBF
  Stv 8 10 4h p F1-232a FMFI.KJFB/2-FBF-107/15 Organická chémia a biochémia          1mFBF
  Stv 11 30 2h c F1-232a FMFI.KJFB/2-FBF-107/15 Organická chémia a biochémia          1mFBF

Vitovič Pavol D
  Uto 8 10 2h p F1-232a FMFI.KJFB/2-FBF-105/00 Experimentálne metódy biofyziky a chemickej fyz 1mFBF
  Stv 15 40 2h p F1-232a FMFI.KJFB/2-FBF-224/00 Koloidy a surfaktanty              2mFBF

Waczulíková Iveta
  Pon 18 10 2h v F1-232a FMFI.KJFB/2-FBM-206/15 Navrhovanie a vyhodnocovanie experimentov s apl 2mFBF
  Uto 8 10 2h p F1-232a FMFI.KJFB/2-FBF-105/00 Experimentálne metódy biofyziky a chemickej fyz 1mFBF
  Stv 8 10 4h p F1-232a FMFI.KJFB/2-FBF-107/15 Organická chémia a biochémia          1mFBF
  Stv 14 00 2h k F1-308 FMFI.KJFB/2-FBM-206/00 Aplikácie matematickej štatistiky v medicíne   2mFBM
  Stv 15 40 3h p F1-247 FMFI.KJFB/2-FBM-236/00 Špecifiká práce interdisciplinárnych tímov    2mFBM
  Pia 8 10 2h p F1-232a FMFI.KJFB/2-FBM-103/00 Experimentálne metódy lekárskej fyziky (1)   1mFB*
  Pia 15 40 3h p F1-232a FMFI.KJFB/2-FBF-202/00 Bioenergetika                  2mEOMo 2mFB*

Ziman Mário
  Pia 11 30 2h v F1-247 FMFI.KTFDF/2-FTF-227/15 Kvantová teória merania             1mFTF
  Pia 11 30 2h v F1-232a FMFI.KTFDF/2-FTF-228/15 Kvantová teória informácie           2mFTF
  Pia 13 10 1h c F1-247 FMFI.KTFDF/2-FTF-227/15 Kvantová teória merania             1mFTF
  Pia 13 10 1h c F1-232a FMFI.KTFDF/2-FTF-228/15 Kvantová teória informácie           2mFTF

Zvarík Milan
  Str 14 50 2h v F1-247 FMFI.KAFZM/1-BMF-181/15 Doplnkové cvičenia z mechaniky         1BMF*

Ženiš Tibor
  Uto 13 10 3h l F2-T3 FMFI.KJFB+KTFDF/1-FYZ-355/00 Počítačové praktikum (2)          3OZE
  Uto 17 20 1h c F2-T3 FMFI.KJFB/1-OZE-141/10 Princípy počítačov a aplikačný softvér      1OZE
  Uto 17 20 1h c F1-327 FMFI.KJFB/1-OZE-141/10 Princípy počítačov a aplikačný softvér      1OZE
  Stv 12 20 2h p F1-308 FMFI.KJFB/2-FJF-230/00 Počítačové siete                 2OZE 2mFJF


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |PvFUK |VC |FMFI

Katedra jazykovej prípravy
(KJP)

Čárska Renáta
  Pon 16 30 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1MMN2 1FYZ3 1OZE 1upMAIN 1BMF* 1PMA*
  Pon 18 10 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1MMN2 1EFM2 1AIN4 1FYZ3 1upMAFY 1upMATV 1PMA*
  Uto 11 30 2h c M-VII FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1AIN2
  Str 9 50 2h c M-V  FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1MAT**
  Str 13 10 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3)                2AIN3
  Stv 9 50 2h c M-I  FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1INF2
  Pia 8 10 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1AIN4 1INF2

Erdélyi Ladislav
  Pon 16 30 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1EFM2 1MMN2 1FYZ3 1upMATV 1BMF*
  Pon 18 10 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1FYZ3 1OZE 1MAT**
  Str 14 00 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3)                1MMN1
  Stv 9 50 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1EFM1
  Stv 14 00 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3)                2MAT**
  Pia 8 10 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1AIN3 1AIN4 1BIN*

Klátiková Elena
  Pon 9 50 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-161/00 Ruský jazyk (1) (skupina A)            FMFI
  Uto 8 10 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-261/00 Ruský jazyk (3)                  FMFI
  Str 11 30 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-233/13 Konverzačný kurz anglického jazyka (1) (skupina A FMFI
  Str 13 10 2h c M-III FMFI.KJP/1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3)                2AIN3 2INF2 2upMAIN
  Stv 8 10 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-233/13 Konverzačný kurz anglického jazyka (1) (skupina B FMFI
  Stv 11 30 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1INF1 1BIN*
  Stv 13 10 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-161/00 Ruský jazyk (1) (skupina B)            FMFI

Kočvarová Jana
  Pon 16 30 2h c M-V  FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1FYZ2 1OZE 1upMAFY 1BMF*
  Pon 18 10 2h c M-V  FMFI.KJP/1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3)                2FYZ2
  Uto 10 40 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1FYZ1
  Stv 11 30 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1INF1
  Pia 8 10 2h c M-V  FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1FYZ2
  Pia 9 50 2h c M-V  FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1AIN1

Maďarová Alexandra
  Pon 16 30 2h c M-IX  FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1FYZ3 1OZE 1MMN2 1EFM2 1upMADG 1BMF*
  Pon 18 10 2h c M-IX  FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1AIN4 1INF2 1upMATV 1FYZ3 1BMF*
  Uto 13 10 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3)                2EFM2
  Uto 14 50 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3)                2upMADG 2PMA*
  Str 8 10 2h c M-IV  FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1MMN2
  Str 9 50 2h c M-IV  FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1MAT**
  Pia 8 10 2h c M-IV  FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1AIN3

Vartíková Eva
  Pon 16 30 2h c M-X  FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1MMN1
  Pon 18 10 2h c M-X  FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1EFM2
  Str 9 50 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1MAT**
  Str 13 10 2h c M-XI  FMFI.KJP/1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3)                2AIN3 2INF2
  Stv 8 10 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3)                2MMN2
  Stv 9 50 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1EFM*
  Pia 8 10 2h c M-VI  FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1AIN2 1AIN3

Vilášek Pavel
  Pon 10 40 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-141/00 Francúzsky jazyk (1)               FMFI
             FMFI.KJP/1-MXX-241/00 Francúzsky jazyk (3)               FMFI
  Pon 16 30 2h c M-III FMFI.KJP/1-MXX-151/00 Nemecký jazyk (1)                 FMFI
  Pon 18 10 2h c M-III FMFI.KJP/1-MXX-151/00 Nemecký jazyk (1)                 FMFI
             FMFI.KJP/1-MXX-251/00 Nemecký jazyk (3)                 FMFI
  Uto 17 20 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-141/00 Francúzsky jazyk (1)               FMFI
  Str 9 50 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-151/00 Nemecký jazyk (1)                 FMFI
             FMFI.KJP/1-MXX-251/00 Nemecký jazyk (3)                 FMFI
  Stv 15 40 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-151/00 Nemecký jazyk (1)                 FMFI
  Pia 13 10 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-141/00 Francúzsky jazyk (1)               FMFI
             FMFI.KJP/1-MXX-241/00 Francúzsky jazyk (3)               FMFI

Zemanová Alena
  Pon 16 30 2h c M-IV  FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1OZE 1upMAFY 1BMF*
  Pon 18 10 2h c M-IV  FMFI.KJP/1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3)                2BMF 2upMAFY
  Uto 10 40 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1FYZ1
  Stv 15 40 2h c F2-283 FMFI.KJP/3-MXX-101/15 Anglický jazyk pre doktorandov (1)        fDRS mDRS iDRS
  Pia 9 50 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1AIN1 1upMAIN
  Pia 11 30 2h c F2-283 FMFI.KJP/3-MXX-101/15 Anglický jazyk pre doktorandov (1)        fDRS mDRS iDRS


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |PvFUK |VC |FMFI

Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky
(KMANM)

Babušíková Jela
  Pon 9 50 2h p F2   FMFI.KMANM/1-MMN-230/00 Numerické metódy (1)              2MMN*
  Pon 12 20 2h k M-XI  FMFI.KMANM/2-AIN-114/14 Viacrozmerná analýza a numerická matematika   1mAIN**
  Uto 9 50 2h p M-224 FMFI.KMANM+KAMŠ/2-MAT-314/15 Práca s moderným softvérom v numerickej ma 1mMATn*
  Uto 12 20 2h v M-IX  FMFI.KAGDM/2-MPG-113/15 Teória aproximácie a interpolácie        2mMPG
  Stv 8 10 1h p M-X  FMFI.KMANM/1-MAT-780/00 Numerická matematika (2)            3MATn
  Stv 9 00 1h c M-X  FMFI.KMANM/1-MAT-780/00 Numerická matematika (2)            3MATn
  Stv 12 20 2h k M-XI  FMFI.KMANM/2-AIN-114/14 Viacrozmerná analýza a numerická matematika   1mAIN**

Bušinská Tatiana
  Uto 8 10 2h p M-223 FMFI.KMANM/1-MAT-530/15 Numerické metódy lineárnej algebry       3MATn
  Uto 14 50 2h p F1-108 FMFI.KMANM/1-MAT-270/00 Maticový počet                 2MAT*
  Uto 16 30 2h p M-223 FMFI.KMANM/3-MNA-001/00 Numerické metódy lineárnej algebry       mDRS
  Stv 9 50 2h p M-223 FMFI.KMANM/2-MAT-313/09 Vybrané kapitoly z numerickej algebry      1mMATn*
  Stv 11 30 1h c M-223 FMFI.KMANM/1-MAT-270/00 Maticový počet                 2MAT*

Demetrian Michal
  Pon 9 50 2h c Ch2-130 PriF/N-bCXX-015/15 Matematika pre chémiu                1pC
  Uto 13 10 2h p F1-109 FMFI.KMANM/1-BMF-226/15 Základy matematiky (3)             2OZE 2BMF
  Uto 16 30 2h v M-102 FMFI.KMANM/2-MAT-616/15 Matematické základy kvantovej teórie      2mMATn 2mMATa*
  Str 15 40 2h c Ch1-3 PriF/N-bCXX-015/15 Matematika pre chémiu                1pC
  Stv 9 50 3h c M-V  FMFI.KMANM/1-FYZ-215/15 Matematika (3)                 2FYZ2
  Stv 14 00 2h c F1-109 FMFI.KMANM/1-BMF-226/15 Základy matematiky (3)             2BMF 2OZE

Fečkan Michal
  Uto 13 10 2h p M-223 FMFI.KMANM/1-MAT-410/00 Funkcionálna analýza (1)            3MATn 3MATa 3MATs
  Str 12 20 2h p M-109 FMFI.KMANM/3-MMA-023/15 Nelineárna funkcionálna analýza         mDRS
  Str 15 40 2h p M-109 FMFI.KMANM/3-MNA-003/00 Variačné metódy riešenia parciálnych diferenciá mDRS

Filo Ján
  Uto 13 10 2h p F1-108 FMFI.KMANM/1-MAT-210/00 Matematická analýza (3)             2MAT*
  Uto 14 50 2h p M-109 FMFI.KMANM/2-MAT-142/14 Transport, zákony zachovania a pohybové rovnice 2mMATa*
  Str 13 10 2h p F1-108 FMFI.KMANM/1-MAT-210/00 Matematická analýza (3)             2MAT*

Chocholatý Pavol
  Pon 12 20 2h p M-IX  FMFI.KMANM/2-MMN-101/00 Numerické metódy (1)              1mMMN*
  Uto 11 30 2h p M-223 FMFI.KMANM/2-MAT-315/12 Diferenčné metódy riešenia diferenciálnych rovn 1mMATn*
  Uto 14 50 1h p M-223 FMFI.KMANM/1-MAT-780/00 Numerická matematika (2)            3MATn
  Uto 15 40 1h c M-223 FMFI.KMANM/1-MAT-780/00 Numerická matematika (2)            3MATn
  Str 15 40 1h p M-VIII FMFI.KMANM/2-MMN-101/00 Numerické metódy (1)              1mMMN*
  Str 16 30 1h c M-VIII FMFI.KMANM/2-MMN-101/00 Numerické metódy (1)              1mMMN*
  Stv 11 30 2h p B2-304 FMFI.KMANM/2-UMA-281/00 Základné numerické metódy riešenia rovníc    2muM* 2pmupM*

Jaroš František
  Uto 9 50 2h c M-VI  FMFI.KMANM/1-MAT-310/00 Obyčajné diferenciálne rovnice (1)       3MAT*
  Uto 13 10 2h c M-VI  FMFI.KMANM/1-MMN-210/15 Matematická analýza (3)             2MMN1
  Str 9 50 2h c M-109 FMFI.KMANM/2-MAT-111/15 Dynamické systémy                1mMATn 1mMATa* mDRS
  Str 16 30 2h v M-VI  FMFI.KMANM/1-MMN-565/00 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (3)  2MMN1
  Stv 9 50 2h p M-VI  FMFI.KMANM/1-MMN-261/10 Obyčajné diferenciálne rovnice         3MMN*
  Stv 14 50 2h c M-V  FMFI.KMANM/1-MMN-261/10 Obyčajné diferenciálne rovnice         3MMN1
  Stv 16 30 2h c M-V  FMFI.KMANM/1-MMN-261/10 Obyčajné diferenciálne rovnice         3MMN2

Jaroš Jaroslav
  Pon 12 20 2h v M-IV  FMFI.KMANM/1-MAT-510/00 Biomatematika (1)                3BMF 3MATa 3MATg
  Str 14 00 2h p M-VIII FMFI.KMANM/2-MMN-103/00 Obyčajné diferenciálne rovnice         1mMMN*
  Stv 10 40 1h p M-VIII FMFI.KMANM/2-MMN-103/00 Obyčajné diferenciálne rovnice         1mMMN*
  Stv 11 30 1h c M-VIII FMFI.KMANM/2-MMN-103/00 Obyčajné diferenciálne rovnice         1mMMN*
  Stv 14 00 2h p M-109 FMFI.KMANM/3-MMA-021/15 Funkcionálne diferenciálne rovnice       mDRS

Kačur Jozef
  Uto 9 50 2h p M-223 FMFI.KMANM/3-MNA-005/15 Metóda konečných prvkov             mDRS
  Str 13 10 2h p M-223 FMFI.KMANM/2-MAT-334/10 Metóda konečných prvkov (2)           2mMATn*
  Str 16 30 2h v M-223 FMFI.KMANM/2-MAT-332/09 Riešenie konvekčno-difúznych úloh        2mMATn*
  Stv 8 10 2h p M-223 FMFI.KMANM/2-MAT-325/12 Variačné metódy diferenciálnych úloh      1mMATn*

Kazdová Milada D
  Pon 14 50 2h c B1-320 PriF/N-bZXX-001/15 Matematika (1)                    1pZEkP 1pZD
  Uto 15 40 2h c Ch2-201 PriF/N-bZXX-001/15 Matematika (1)                   1pZIK

Kubáček Zbyněk
  Pon 9 50 2h c M-V  FMFI.KMANM/1-UMA-131/15 Repetitórium školskej matematiky (1)      1upM* 1pupM*
  Uto 14 00 2h p F1   FMFI.KMANM/1-INF-110/00 Matematická analýza (1)             1INF**
  Str 11 30 2h p F1   FMFI.KMANM/1-MAT-110/00 Matematická analýza (1)             1MAT**
             FMFI.KMANM/1-MMN-111/15 Matematická analýza (1)             1MMN*
  Str 14 00 2h p M-109 FMFI.KMANM/3-MVM-045/15 Školská matematika vo svetle vyššej matematiky mDRS
  Stv 9 50 2h p F2   FMFI.KMANM/1-MAT-110/00 Matematická analýza (1)             1MAT**
             FMFI.KMANM/1-MMN-111/15 Matematická analýza (1)             1MMN*
  Stv 13 10 3h p F1-247 FMFI.KMANM/1-MMN-210/15 Matematická analýza (3)             2MMN*
  Pia 14 00 2h s M-126 FMFI.KAGDM+KMANM/3-MVM-038/10 Odborný seminár z didaktiky matematiky (1 mDRS
             FMFI.KAGDM+KMANM/3-MVM-049/10 Odborný seminár z didaktiky matematiky (2 mDRS
             FMFI.KAGDM+KMANM/3-MVM-050/10 Odborný seminár z didaktiky matematiky (3 mDRS
             FMFI.KAGDM+KMANM/3-MVM-051/12 Odborný seminár z didaktiky matematiky (4 mDRS

Kupka Ivan
  Pon 10 40 2h v M-109 FMFI.KMANM/1-MAT-810/00 Seminár z reálnej analýzy            3MAT*
  Pon 14 50 2h p B1-307 FMFI.KMANM/2-UMA-261/00 Vybrané partie z matematickej analýzy (3)    2muM* 2pmupM*
  Pon 16 30 2h p M-102 FMFI.KMANM/1-UMA-211/10 Matematická analýza (3) (len pre opakujucich)  3upMAIN
  Stv 8 10 2h p M-VI  FMFI.KMANM/1-MMN-316/12 Nelineárna a stochastická optimalizácia (1)   3MMN*
  Stv 11 30 1h c M-VI  FMFI.KMANM/1-MMN-316/12 Nelineárna a stochastická optimalizácia (1)   3MMN2
  Stv 14 00 1h c M-V  FMFI.KMANM/1-MMN-316/12 Nelineárna a stochastická optimalizácia (1)   3MMN1

Medveď Milan
  Str 8 10 2h p M-109 FMFI.KMANM/2-MAT-111/15 Dynamické systémy                1mMATn 1mMATa* mDRS
  Stv 9 50 2h p M-III FMFI.KMANM/1-MAT-310/00 Obyčajné diferenciálne rovnice (1)       3MAT*

Minár Jozef
  Pon 9 50 2h c M-VII FMFI.KMANM/1-EFM-220/00 Lineárne programovanie             2EFM1
  Pon 16 30 2h c M-VII FMFI.KMANM/1-INF-110/00 Matematická analýza (1)             1INF2
  Uto 15 40 2h c F1   FMFI.KMANM/1-INF-110/00 Matematická analýza (1)             1INF1 1BIN*
  Str 14 50 2h k M-224 FMFI.KMANM/2-MAT-327/12 Praktikum z riešenia optimalizačných úloh    2mMATn*
  Str 16 30 2h c F2   FMFI.KMANM/1-EFM-220/00 Lineárne programovanie             2EFM2

Mózer Ján
  Uto 9 50 2h p M-I  FMFI.KMANM/1-FYZ-350/15 Matematika (5)                 3FYZ*
  Str 8 10 2h p F1   FMFI.KMANM/1-FYZ-215/15 Matematika (3)                 2FYZ*
  Stv 8 10 2h p M-I  FMFI.KMANM/1-FYZ-350/15 Matematika (5)                 3FYZ*
  Stv 13 10 3h p F1   FMFI.KMANM/1-FYZ-215/15 Matematika (3)                 2FYZ*

Novotný Peter
  Uto 11 30 2h c M-208 FMFI.KMANM/1-MMN-230/00 Numerické metódy (1)              2MMN1
  Str 8 10 2h v I-H6  FMFI.KMANM/1-MAT-770/15 Proseminár z TEX-u               2MAT*
  Str 13 10 2h c M-VI  FMFI.KMANM/1-MAT-530/15 Numerické metódy lineárnej algebry       3MATn
  Str 13 10 2h c F1-248 FMFI.KMANM/1-MAT-530/15 Numerické metódy lineárnej algebry       3MATn
  Str 18 10 2h c M-208 FMFI.KMANM/1-MMN-230/00 Numerické metódy (1)              2MMN2
  Stv 8 10 2h v M-208 FMFI.KMANM/1-MAT-732/00 Software MATLAB (2)               2MAT*
  Stv 11 30 2h v M-XII FMFI.KMANM/1-MAT-185/00 Metódy riešenia matematických úloh (1)     1MAT*

Pačuta Július
  Pon 16 30 2h c M-XI  FMFI.KMANM/1-MAT-110/00 Matematická analýza (1)             1MAT*
  Uto 13 10 2h c M-VII FMFI.KMANM/1-MMN-210/15 Matematická analýza (3)             2MMN2
  Uto 16 30 2h v M-V  FMFI.KMANM/1-MAT-710/00 Cvičenie z matematickej analýzy (1)       1MAT*
  Str 16 30 2h v M-VII FMFI.KMANM/1-MMN-565/00 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (3)  2MMN2
  Stv 16 30 2h c M-223 FMFI.KMANM/1-MAT-410/00 Funkcionálna analýza (1)            3MATs 3MATn 3MATa

Plesník Ján
  Str 8 10 2h p M-223 FMFI.KMANM/1-MAT-466/10 Lineárne programovanie             3MATs 3MATn
  Str 9 50 2h c M-223 FMFI.KMANM/1-MAT-466/10 Lineárne programovanie             3MATs 3MATn
  Stv 8 10 2h p F1-108 FMFI.KMANM/1-EFM-220/00 Lineárne programovanie             2EFM*

Polesňák Lukáš D
  Pon 18 10 2h v M-XI  FMFI.KMANM/2-MMN-237/15 Zručnosti manažérskeho matematika        2mMMN*

Pospíšil Michal
  Str 16 30 2h v F1-328 FMFI.KMANM/1-FYZ-405/13 Matematická analýza (1)             1FYZ*
  Str 18 10 2h v F1-328 FMFI.KMANM/1-FYZ-407/13 Matematická analýza (3)             2FYZ*
  Stv 9 50 3h c M-XI  FMFI.KMANM/1-FYZ-215/15 Matematika (3)                 2FYZ1

Rostás Kristína
  Pon 9 00 2h p M-120 FMFI.KAGDM/1-UDG-212/15 Zobrazovacie metódy (3)             2upMADG 2muMADG_k
  Pon 10 40 2h c M-223 FMFI.KMANM/1-MAT-210/00 Matematická analýza (3)             2MAT*
  Str 9 00 2h p B1-305 PriF/N-bZXX-001/15 Matematika (1)                    1pZ*
  Str 11 30 2h c M-120 FMFI.KAGDM/1-UDG-212/15 Zobrazovacie metódy (3)             2upMADG 2muMADG_k
  Str 14 50 2h v M-223 FMFI.KMANM/1-MAT-750/00 Cvičenie z matematickej analýzy (3)       2MAT*
  Pia 9 00 3h p M-223 FMFI.KI+KMANM/2-INF-177/15 Matematická analýza (3)           1mINFb 1mINFt 3INF*
  Pia 11 30 1h c M-223 FMFI.KI+KMANM/2-INF-177/15 Matematická analýza (3)           1mINFb 1mINFt 3INF*

Švaňa Peter
  Pon 9 50 2h c Ch1-3 PriF/N-bCXX-015/15 Matematika pre chémiu                1pC
  Pon 12 20 3h p Ch1-2 PriF/N-bCXX-015/15 Matematika pre chémiu                1pCH*
  Uto 9 00-10 20 v FM-L4 FMFI.KMANM/1-MMN-285/00 Obchodná grafika (1)              3MMN*
  Uto 10 30-11 50 v FM-L4 FMFI.KMANM/1-MMN-285/00 Obchodná grafika (1)              3MMN*
  Str 8 10 2h p Ch1-2 PriF/N-bCXX-015/15 Matematika pre chémiu                1pCH*
  Str 16 30 2h c B2-231 PriF/N-bCXX-015/15 Matematika pre chémiu                1pC
  Stv 13 10 2h p B2-404 FMFI.KMANM/2-UMA-256/10 Základy finančnej a poistnej matematiky     2muM* 2pmupM*
  Stv 14 50 2h s Ch1-1 PriF/N-bCXX-017/15 Výberový seminár z matematiky            1pCH*
  Pia 9 50 2h p M-VII FMFI.KMANM/1-UMA-305/00 Úvod do financií a základy účtovníctva     3upM* 3pupM*

Toma Vladimír
  Stv 8 10 2h p M-VIII FMFI.KMANM/2-MMN-104/00 Aplikovaná funkcionálna analýza (1)       1mMMN*
  Stv 9 50 1h c M-VIII FMFI.KMANM/2-MMN-104/00 Aplikovaná funkcionálna analýza (1)       1mMMN*
  Pia 8 10 2h s B   FMFI.KMANM/2-MMN-921/00 Diplomový seminár (2)              2mMMN*
  Pia 9 50 2h p B   FMFI.KMANM/2-MMN-203/00 Rozhodovacie techniky v manažmente       2mMMN*

Valášek Ján
  Pon 8 10 3h c M-IV  FMFI.KMANM/1-FYZ-120/15 Matematika (1)                 1FYZ1
  Uto 8 10 3h p F1   FMFI.KMANM/1-FYZ-120/15 Matematika (1)                 1FYZ*
  Uto 11 30 3h c M-I  FMFI.KMANM/1-FYZ-120/15 Matematika (1)                 1FYZ2
  Str 13 10 2h p M-102 FMFI.KMANM/2-MAT-113/09 Vybrané partie z reálnej analýzy        1mMATa*
  Str 14 50 1h c M-102 FMFI.KMANM/2-MAT-113/09 Vybrané partie z reálnej analýzy        1mMATa*
  Stv 8 10 2h p F2   FMFI.KMANM/1-FYZ-120/15 Matematika (1)                 1FYZ*

Viszus Eugen
  Pon 9 00 2h p M-223 FMFI.KMANM/1-MAT-785/15 Teória miery a integrálu            3MATa
  Uto 8 10 2h p M-109 FMFI.KMANM/2-MAT-112/15 Parciálne diferenciálne rovnice (1)       1mMATa*
  Uto 14 00 1h c M-109 FMFI.KMANM/2-MAT-112/15 Parciálne diferenciálne rovnice (1)       1mMATa*
  Uto 16 30 1h c M-109 FMFI.KMANM/2-MAT-112/15 Parciálne diferenciálne rovnice (1)       1mMATa*
  Str 8 10 2h p M-III FMFI.KMANM+KJFB/1-BMF-110/15 Základy matematiky (1)           1OZE 1BMF*
  Stv 8 10 2h p M-III FMFI.KMANM+KJFB/1-BMF-110/15 Základy matematiky (1)           1OZE 1BMF*
  Stv 12 20 2h c M-223 FMFI.KMANM/1-MAT-785/15 Teória miery a integrálu            3MATa


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |PvFUK |VC |FMFI

Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky
(KTFDF)

Balek Vladimír
  Str 16 30 2h p F2-125 FMFI.KTFDF/2-UFY-253/00 Teoretická fyzika (3)              2muF*
  Str 18 10 1h c F2-125 FMFI.KTFDF/2-UFY-253/00 Teoretická fyzika (3)              2muF*
  Stv 13 10 2h v F2-125 FMFI.KTFDF/2-FTF-213/00 Kozmológia                   2mFTF 2mFAA
  Stv 14 50 2h s F2-125 FMFI.KTFDF/2-FTF-921/10 Diplomový seminár (1)              2mFTF

Bičian Ľuboš D
  Stv 9 50 2h c M-IX  FMFI.KJFB/1-FYZ-111/15 Mechanika (1)                  1FYZ3 1OZE
  Pia 9 50 2h c F2-130 FMFI.KTFDF/1-FYZ-315/15 Štatistická fyzika a termodynamika       3FYZ1

Blažek Tomáš
  Str 8 10 2h p F1-108 FMFI.KTFDF/1-FYZ-310/15 Kvantová teória (1)               3OZE 3FYZ*
  Stv 9 50 2h p F1-328 FMFI.KTFDF/1-FYZ-310/15 Kvantová teória (1)               3OZE 3FYZ*
  Pia 13 10 3h v F2-125 FMFI.KTFDF/2-FTF-224/10 Fyzika za štandardným modelom          2mFTF

Černý Vladimír
  Pon 12 20 2h p F1-109 FMFI.KTFDF/1-FYZ-315/15 Štatistická fyzika a termodynamika       3FYZ*
  Uto 8 10 2h p F1-108 FMFI.KTFDF/1-FYZ-315/15 Štatistická fyzika a termodynamika       3FYZ*
  Str 12 20 2h p F2   FMFI.KJFB/1-FYZ-111/15 Mechanika (1)                  1OZE 1FYZ*
  Pia 9 50 2h p F1   FMFI.KJFB/1-FYZ-111/15 Mechanika (1)                  1OZE 1FYZ*

Demkanin Peter
  Uto 10 40 1h p F1-149 FMFI.KTFDF/3-FVF-017/10 Modelovanie vo vyučovaní fyziky         1DRSFYZ
  Uto 11 30 2h c F1-149 FMFI.KTFDF/3-FVF-017/10 Modelovanie vo vyučovaní fyziky         1DRSFYZ
  Uto 15 40 2h k F2-126 FMFI.KTFDF/2-UFY-104/15 Didaktika fyziky (1)              1muF*
  Str 8 10 2h k F1-149 FMFI.KTFDF/2-UXX-105/15 Počítačom podporované prírodovedné laboratórium 1mu**

Dubničková Anna Zuzana
  Uto 9 00 3h v F2-125 FMFI.KTFDF/2-FTF-135/10 Úvod do fyziky elementárnych častíc       1mFTF
  Uto 14 00 2h p F2-130 FMFI.KTFDF/2-UFY-101/15 Teoretická fyzika (1)              1muMAFY

Fecko Marián
  Pon 16 30 2h p F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-112/15 Matematická fyzika (2)             1mFTF
  Uto 9 50 2h p F2-oTF FMFI.KTFDF/2-FTF-112/15 Matematická fyzika (2) (v F2-107)        1mFTF
  Uto 11 30 2h c M-VIII FMFI.KTFDF/1-FYZ-677/15 Matematická fyzika               3FYZ*
  Uto 15 40 2h p F2-130 FMFI.KTFDF/1-FYZ-677/15 Matematická fyzika               3FYZ*
  Str 9 50 2h p F2   FMFI.KTFDF/1-FYZ-251/15 Teoretická mechanika              2FYZ*
  Str 11 30 2h p F2-130 FMFI.KTFDF/1-FYZ-677/15 Matematická fyzika               3FYZ*
  Pia 9 50 2h p F1-109 FMFI.KTFDF/1-FYZ-251/15 Teoretická mechanika              2FYZ*

Gergeľová Bianka D
  Pon 9 50 2h c Ch2-201 PriF/N-bCXX-015/15 Matematika pre chémiu (sk.A)            1pBX
  Uto 10 40 2h c Ch2-201 PriF/N-bCXX-015/15 Matematika pre chémiu (sk.A)            1pBX

Hodosyová Martina D
  Pon 12 20 2h l F1-151 FMFI.KTFDF/1-UFY-320/00 Praktikum školských pokusov (1)         3upF*

Horváth Peter
  Pon 12 20 2h s F1-147 FMFI.KTFDF/2-UFY-111/15 Praktikum školských pokusov z fyziky (1)    1muF*
  Uto 8 10 2h s F1-151 FMFI.KTFDF/2-UFY-211/00 Školské pokusy z fyziky (2)           2muF*
  Uto 14 50 2h l F1-151 FMFI.KTFDF/1-UFY-250/00 Fyzikálne praktikum (2)             2upF*
  Str 9 50 2h s F2-126 FMFI.KTFDF/1-UFY-230/00 Seminár zo školskej fyziky (3)         2upF*
  Str 13 10 2h c F2-126 FMFI.KTFDF/1-UFY-111/15 Mechanika                    1pupCHFY 1upF*
  Stv 10 40 3h p F2-126 FMFI.KTFDF/1-UFY-111/15 Mechanika                    1pupCHFY 1upF*

Chalupková Soňa
  Uto 15 40 2h k F2-126 FMFI.KTFDF/2-UFY-104/15 Didaktika fyziky (1)              1muF*
  Str 14 50 2h v F2-126 FMFI.KTFDF/1-UFY-181/15 Doplnkové cvičenia z mechaniky         1pupCHFY 1upF*

Kováčik Samuel D
  Stv 9 50 2h c M-VII FMFI.KJFB/1-FYZ-111/15 Mechanika (1)                  1FYZ1

Kučerová Zuzana D
  Uto 9 00 2h c M-II  FMFI.KTFDF/2-UFY-101/15 Teoretická fyzika (1)              1muMAFY
  Uto 16 30 2h c M-VII FMFI.KTFDF/1-FYZ-251/15 Teoretická mechanika              2FYZ2

Lapitková Viera
  Pon 10 40 2h p F2-126 FMFI.KTFDF/1-UFY-310/00 Úvod do didaktiky fyziky            3upF*
  Uto 9 50 2h p F2-126 FMFI.KTFDF/2-UFY-205/00 Didaktika fyziky (3)              2muF*
  Uto 11 30 1h c F2-126 FMFI.KTFDF/2-UFY-205/00 Didaktika fyziky (3)              2muF*
  Uto 14 50 2h c F1-145 FMFI.KTFDF/1-UFY-310/00 Úvod do didaktiky fyziky            3upF*
  Str 11 30 2h k F2-126 FMFI.KTFDF/1-UFY-360/15 Fyzika ako súčasť prírodovedného vzdelávania  3upF*
  Stv 9 50 2h s F1-145 FMFI.KTFDF/2-UXX-933/10 Seminár k diplomovej práci z fyziky       2muF*

Masár Eduard
  Pon 11 30 3h v F2-T3 FMFI.KTFDF/1-FYZ-255/00 Počítačové praktikum (1)            2OZE
  Str 14 50 2h v F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-125/00 Klasická teória žiarenia            1mFTF
             FMFI.KTFDF/2-FOL-235/00 Teória žiarenia                 1mFOS
  Stv 14 50 3h v F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-132/10 Metódy počítačovej fyziky            1mFTF 1mFAA

Maták Peter
  Uto 16 30 2h c M-VI  FMFI.KTFDF/1-FYZ-251/15 Teoretická mechanika              2FYZ1
  Str 16 30 2h c F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-112/15 Matematická fyzika (2)             1mFTF
  Stv 9 50 2h c F2-125 FMFI.KJFB/1-FYZ-111/15 Mechanika (1)                  1FYZ2
  Pia 8 10 2h c F2-130 FMFI.KTFDF/1-FYZ-310/15 Kvantová teória (1)               3FYZ1

Mészáros Peter D
  Pia 8 10 2h c F2-125 FMFI.KTFDF/1-FYZ-315/15 Štatistická fyzika a termodynamika       3FYZ2

Mojžiš Martin
  Pon 10 40 2h p F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-113/00 Kvantová teória poľa              1mFTF 1mFTL
  Uto 11 30 2h v F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-212/00 Štandardný model                2mFTF
  Str 9 50 2h v F2-125 FMFI.KTFDF/2-FTF-212/00 Štandardný model                2mFTF
  Str 13 10 2h p F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-113/00 Kvantová teória poľa              1mFTL 1mFTF
  Stv 13 10 2h c F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-113/00 Kvantová teória poľa              1mFTF 1mFTL

Nagaj Daniel
  Pia 11 30 2h v F1-232a FMFI.KTFDF/2-FTF-228/15 Kvantová teória informácie           2mFTF
  Pia 13 10 1h c F1-232a FMFI.KTFDF/2-FTF-228/15 Kvantová teória informácie           2mFTF

Noga Milan
  Uto 8 10 2h v F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-121/00 Metódy funkcionálneho integrálu vo fyzike    1mFTF
  Uto 9 50 2h v F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-211/00 Teória kondenzovaných látok           2mFTF 2mFTL
  Stv 9 50 2h v F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-211/00 Teória kondenzovaných látok           2mFTL 2mFTF

Prešnajder Peter
  Stv 13 10 4h v F2-oTF FMFI.KTFDF/3-FVM-004/15 Relativistická kvantová teória poľa (F2-109)  fDRS

Tekel Juraj
  Pon 9 00 2h v F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-115/00 Diferenciálne rovnice              1mFTF
  Pon 10 40 2h c F2-125 FMFI.KTFDF/2-FTF-211/00 Teória kondenzovaných látok           2mFTF 2mFTL
  Pon 12 20 2h v F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-115/00 Diferenciálne rovnice              1mFTF
  Pon 16 30 2h p F2-125 FMFI.KTFDF/1-MAT-815/00 Základy fyziky (1)               3MAT*
  Uto 11 30 2h c F2-125 FMFI.KTFDF/2-FTF-115/00 Diferenciálne rovnice              1mFTF
  Uto 16 30 2h p F2-125 FMFI.KTFDF/1-MAT-815/00 Základy fyziky (1)               3MAT*
  Stv 16 30 4h s F2-125 FMFI.KTFDF/2-FTF-215/10 Špeciálny seminár (1)              2mFTF

Velanová Michaela
  Pon 16 30 2h s F2-126 FMFI.KTFDF/2-UFY-265/00 Metódy riešenia fyzikálnych úloh (2)      2muF*
  Str 16 30 2h v F2-126 FMFI.KTFDF/1-UFY-160/15 Kalkulus pre učiteľov fyziky          1pupCHFY 1upF*

Velmovská Klára
  Pon 9 50 2h c B1-305 PriF/N-bCXX-015/15 Matematika pre chémiu (sk. B)            1pBX
  Pon 12 20 2h l F1-151 FMFI.KTFDF/1-UFY-320/00 Praktikum školských pokusov (1)         3upF*
  Uto 10 40 2h c B2-446 PriF/N-bCXX-015/15 Matematika pre chémiu (sk. B)            1pBX
  Uto 13 10 2h s F2-126 FMFI.KTFDF/1-UXX-932/10 Seminár k bakalárskej práci z fyziky      3upF*
  Stv 8 10 2h p M-II  FMFI.KTFDF/1-UFY-120/15 Matematické metódy vo fyzike (1)        1pupCHFY 1upF* 1kF*
  Stv 9 50 1h c M-II  FMFI.KTFDF/1-UFY-120/15 Matematické metódy vo fyzike (1)        1pupCHFY 1upF* 1kF*
  Pia 9 00 2h v B2-446 PriF/N-bZXX-302/15 Vybrané kapitoly z matematiky            1pZ*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |PvFUK |VC |FMFI

Katedra základov a vyučovania informatiky
(KZVI)

Bezáková Daniela
  Uto 16 30 2h c M-I  FMFI.KZVI/1-UIN-161/15 Cvičenie z matematiky pre učiteľov        1upI* 1pupI*
             FMFI.KAGDM/1-AIN-121/15 Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia 1AIN3
  Str 8 10 2h k M-I  FMFI.KZVI/1-UIN-101/15 Matematika pre učiteľov informatiky (1)     1upI* 1pupI*

Dropčová Veronika D
  Uto 9 50 2h v I-H4  FMFI.KZVI/1-UIN-346/15 Multimédiá                    3upI* 3pupI*
  Stv 9 50 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-AIN-112/15 Úvod do webových technológií           1AIN3 1AIN4
  Stv 11 30 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-AIN-112/15 Úvod do webových technológií           1AIN1 1AIN2

Hrušecký Roman
  Pon 11 30 2h p A   FMFI.KZVI/1-AIN-112/15 Úvod do webových technológií           1INF***
  Str 9 50 2h v I-H4  FMFI.KZVI/2-UIN-236/15 Programovanie aplikácií pre web (2)       1pmupGEIT 1muI*
  Str 13 10 2h p B   FMFI.KZVI/2-AIN-224/15 Webové programovanie               2mAINv
  Stv 8 10 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-AIN-112/15 Úvod do webových technológií           1INF*
  Stv 13 10 2h c I-H6  FMFI.KZVI/2-AIN-224/15 Webové programovanie               2mAINv
  Stv 18 10 2h v F1-248 FMFI.KZVI/1-UIN-355/10 Úvod do tvorby webových dokumentov        3upI* 3pupI*

Jašková Ľudmila
  Uto 13 10 2h p I-H4  FMFI.KZVI/2-UIN-108/15 Didaktika programovania (1)           1pmupGEIT 2muMAIN_k 2pUIN 1muI*
  Str 8 10 2h c F1-248 FMFI.KZVI/2-AIN-115/15 Softvér pre vzdelávanie             1mAINv
  Str 9 50 2h s I-32  FMFI.KZVI/2-pUIN-002/15 Programovacie jazyky vo vyučovaní        1pUIN
  Stv 8 10 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-AIN-112/15 Úvod do webových technológií           1INF*
  Stv 9 50 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-AIN-112/15 Úvod do webových technológií           1AIN3 1AIN4
  Stv 11 30 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-AIN-112/15 Úvod do webových technológií           1AIN1 1AIN2

Kalaš Ivan
  Pia 13 10 2h p I-32  FMFI.KZVI/2-UIN-219/10 Didaktika informatiky (2)            2pmupGEIT 2pUIN 3muMAIN_k 2muI*
  Pia 14 50 3h s I-32  FMFI.KZVI/3-IVI-507/15 Návrh a realizácia dizertačného projektu (1)   1DRSINF

Kováčová Natália D
  Str 9 50 2h p F1-248 FMFI.KZVI/1-UXX-137/15 Digitálne technológie (1)            1muMAIN_k 1up** 1pupI*
  Str 11 30 2h s F1-248 FMFI.KZVI/1-UIN-140/15 Programovanie (1)                1upI* 1pupI*

Kubincová Zuzana
  Pon 8 10 2h p F1-248 FMFI.KZVI/1-UIN-241/15 Programovanie (3)                2upI* 2pupI*
  Pon 9 50 2h c F1-248 FMFI.KZVI/1-UIN-241/15 Programovanie (3)                2upI* 2pupI*
  Pon 11 30 2h s I-32  FMFI.KZVI/2-UXX-936/13 Seminár k diplomovej práci z informatiky (3)   2pmupGEIT 2muI*
  Pon 18 10 2h s I-32  FMFI.KZVI/2-UXX-932/13 Seminár k diplomovej práci z informatiky (1)   1pmupGEIT 1muMAIN_k 1muI*
  Uto 8 10 2h p M-IX  FMFI.KZVI/1-UIN-140/15 Programovanie (1)                1upI* 1pupI*
  Uto 9 50 2h s I-32  FMFI.KZVI+KAI/2-UIN-247/15 Webové technológie vo vyučovaní       2pmupGEIT 2muI*
  Uto 13 10 3h p I-32  FMFI.KZVI/3-IVI-017/15 Vybrané kapitoly z teórie vyučovania informatiky 1DRSINF
  Str 9 50 2h s I-32  FMFI.KZVI/2-pUIN-002/15 Programovacie jazyky vo vyučovaní        1pUIN
  Str 14 50 2h v I-32  FMFI.KZVI+KAI/2-UIN-247/15 Webové technológie vo vyučovaní       2pmupGEIT 3muMAIN_k 2mu*

Mayerová Karolína D
  Uto 9 50 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-MAT-130/14 Programovanie (1)                1MAT**
  Uto 11 30 2h v F1-248 FMFI.KZVI/1-UIN-327/15 Programátorské etudy (1)             3muMAIN_k 3upI* 3pupI*
  Uto 16 30 2h p I-32  FMFI.KZVI/1-UIN-250/00 Propedeutika vyučovania informatiky (1)     1pUIN 2upI* 1kI* 2pupI*
  Str 9 50 2h v I-H4  FMFI.KZVI/2-UXX-202/00 Robotické stavebnice vo vzdelávaní (2)      1pmupGEIT 1muI* 2kM*
  Str 11 30 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-MAT-130/14 Programovanie (1)                1EFM*
  Str 14 00 2h p M-IX  FMFI.KZVI+KAGDM/2-UXX-123/15 Metodológia pedagogického výskumu (1)   1pUIN 2muMADG_k 1mu**

Mészárosová Eva D
  Stv 9 50 2h c I-H3  FMFI.KAI/1-AIN-130/13 Programovanie (1)                 1AIN2 1muMAIN_k
             FMFI.KAI/1-AIN-130/13 Programovanie (1) (pre opakujúcich)        2AIN2
  Stv 11 30 2h c I-H3  FMFI.KAI/1-AIN-130/13 Programovanie (1)                 1AIN3

Salanci Ľubomír
  Pon 12 20 2h p M-X  FMFI.KZVI/2-AIN-225/15 Tvorba multimédiálnych aplikácií a počítačových 2mAINv
  Uto 8 10 2h p A   FMFI.KZVI/1-MAT-130/14 Programovanie (1)                1MAT***
  Str 8 10 2h p M-VIII FMFI.KZVI/1-AIN-302/15 Programovanie (5)                3AIN*
  Stv 14 50 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-AIN-302/15 Programovanie (5)                3AIN*
  Stv 16 30 2h c F1-248 FMFI.KZVI/2-AIN-225/15 Tvorba multimédiálnych aplikácií a počítačových 2mAINv

Šuníková Dana D
  Stv 9 50 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-AIN-112/15 Úvod do webových technológií           1AIN3 1AIN4
  Stv 11 30 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-AIN-112/15 Úvod do webových technológií           1AIN1 1AIN2

Tomcsányi Peter
  Uto 13 10 2h p M-VIII FMFI.KZVI/2-AIN-117/15 Interaktívne programovanie            1mAINv
  Uto 15 40 2h v F1-248 FMFI.KZVI/2-UIN-238/15 Programovanie pre mobilné platformy pre SŠ    2pmupGEIT 3muMAIN_k 2muI*

Tomcsányiová Monika
  Uto 8 10 2h p M-X  FMFI.KZVI/1-UIN-341/15 Tvorba pedagogického softvéru (1)        2muMAIN_k 1pUIN 3upI* 3pupI*
             FMFI.KZVI/2-AIN-115/15 Softvér pre vzdelávanie             1mAINv
  Uto 11 30 2h c I-H3  FMFI.KZVI/2-AIN-117/15 Interaktívne programovanie            1mAINv
  Str 9 50 2h s I-32  FMFI.KZVI/2-pUIN-002/15 Programovacie jazyky vo vyučovaní        1pUIN
  Stv 8 10 2h c I-H3  FMFI.KAI/1-AIN-130/13 Programovanie (1)                 1AIN1
             FMFI.KAI/1-AIN-130/13 Programovanie (1) (pre opakujúcich)        2AIN1
  Stv 9 50 2h p I-H4  FMFI.KZVI/3-MVM-052/12 Tvorba pedagogického softvéru pre matematiku   1DRSMAT
  Stv 14 50 2h s I-32  FMFI.KZVI/1-UXX-936/13 Seminár k bakalárskej práci z informatiky (1)  3upI* 3pupI*
             FMFI.KZVI/2-pUIN-901/13 Projekt záverečnej práce            2pUIN

Veselovská Michaela D
  Pon 9 50 2h c I-H3  FMFI.KZVI/1-MAT-130/14 Programovanie (1)                1MMN1
  Pon 12 20 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-MAT-130/14 Programovanie (1)                1MMN2
  Uto 9 50 2h v I-H6  FMFI.KZVI/1-UIN-350/15 Programovanie v C#                3upI* 3pupI*
             FMFI.KZVI/1-MAT-130/14 Programovanie (1)                1MAT**
  Str 11 30 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-MAT-130/14 Programovanie (1)                1EFM*

Wagner Miroslav
  Uto 14 50 2h p I-H4  FMFI.KZVI/2-UIN-107/10 Počítačové systémy                1pmupGEIT 1muI* 1kI*

Winczer Michal
  Pon 12 20 2h p B   FMFI.KZVI/1-AIN-211/10 Úvod do teoretickej informatiky         2AIN*
  Uto 14 50 2h p M-VII FMFI.KZVI/1-UIN-230/00 Seminár z matematických štruktúr         2upI* 2pupI*
  Str 11 30 2h p M-I  FMFI.KZVI/2-UIN-101/15 Teoretická informatika (1)            1pmupGEIT 2muMAIN_k 1muI*
  Stv 14 50 2h c B   FMFI.KZVI/1-AIN-211/10 Úvod do teoretickej informatiky         2AIN1
  Stv 16 30 2h v M-VI  FMFI.KZVI/1-UXX-332/10 Sociálne aspekty informatizácie         3muMAIN_k 2upI* 3upI* 2pupI* 3pupI*
  Pia 13 10 4h c I-H3  FMFI.KI+KZVI/1-INF-810/15 Rýchlostné programovanie (1)         1INF***
             FMFI.KI+KZVI/1-INF-830/00 Rýchlostné programovanie (5)         3INF*
             FMFI.KI+KZVI/1-INF-820/15 Rýchlostné programovanie (3)         2INF*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |PvFUK |VC |FMFI


(PvFUK)

Haláková Zuzana
  Stv 9 00 1h s B2-201 FMFI-PriF.KDPP/1-UXX-231/10 Pedagogická komunikácia           2pUIN 2up** 1k*
  Stv 14 00 1h p B1-301 FMFI-PriF.KDPP/1-UXX-231/10 Pedagogická komunikácia           2pUIN 2up** 1k* 2pupM* 2pupI*

Hrubišková Helena
  Pon 14 50 2h s B2-201 FMFI-PriF.KDPP/1-UXX-141/15 Psychológia pre učiteľov (1)        1upMATV
  Uto 14 50 2h s B1-567 FMFI-PriF.KDPP/1-UXX-141/15 Psychológia pre učiteľov (1)        1pUIN 1up** 1k*

Veselský Milan
  Uto 13 10 2h p B1-301 FMFI-PriF.KDPP/1-UXX-141/15 Psychológia pre učiteľov (1)        1pUIN 1up** 1k* 1pup*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |PvFUK |VC |FMFI

Výpočtové centrum
(VC)KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |PvFUK |VC |FMFI

všetky katedry
(FMFI)

  
  Pon 11 30 1h n    XXXPRED013 presun                            1BMF*
             XXXPRED013 presun                            2MMN*
  Pon 12 20 1h n    XXXPRED013 presun                            2BMF
  Pon 13 10 1h n F1   XXXPRED000 blokovany cas                        
  Pon 14 00 1h n A   XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n B   XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1   XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F2   XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-108 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-109 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-232a XXXPRED010 FMFI                            
  Pon 14 00 1h n F1-247 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-326 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-328 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-I  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-II  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-III XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-IV  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-V  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-VI  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-VII XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-VIII XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-IX  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-X  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-XI  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-XII XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-113 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-114 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-145 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-147 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-149 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-151 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-222 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-223 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-224 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-225 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-248 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-252 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-261 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-262 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-308 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-321 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-350 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-MLC XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-oDF XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-oJF XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F2-082 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F2-085 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F2-086 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F2-155 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F2-272 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F2-288 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F2-292 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F2-295 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F2-oRF XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F2-T3 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n I-H3  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n I-H4  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n I-H6  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-115 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-208 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-217 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-218 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-224 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-T1  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-112 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-209 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-218 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-219 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-246 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-327 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-328a XXXPRED010 FMFI                            
  Pon 14 00 1h n F1-357 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-358 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-360 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-367 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-377 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-oBMF XXXPRED010 FMFI                            
  Pon 14 00 1h n F1-oFZ XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-KAFZM XXXPRED010 FMFI                            
  Pon 14 00 1h n F2-oFZP XXXPRED010 FMFI                            
  Pon 14 00 1h n F2-oTF XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F2-051 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F2-072 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F2-073 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F2-125 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F2-126 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F2-130 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F2-167 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F2-223 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F2-226 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F2-283 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F2-KEF XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F2-oFP XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F2-s110 XXXPRED010 FMFI                            
  Pon 14 00 1h n F2-s168 XXXPRED010 FMFI                            
  Pon 14 00 1h n I-8  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n I-9  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n I-23  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n I-32  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n I-36  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n I-37  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n I-39  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n I-KZVI XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n I-oUI XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-102 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-109 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-112 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-oG  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-120 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-125 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-126 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-201 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-213 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-216 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-223 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-oDM XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-oATC XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-KAMS XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-KMANM XXXPRED010 FMFI                            
  Pon 14 00 1h n M-KI  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n    XXXPRED010 FMFI                             1up** 1FYZ** 1MAT*** 1INF***
             XXXPRED010 FMFI                             2up** 2FYZ** 2MAT*** 2INF***
             XXXPRED010 FMFI                             2mFAA 2mFFP 2mFTL 2mFJF 2mFOS 2mFTF 2mMPG 2mINF 2mIKV 2mAINu 2mPMS 2mFB* 2mMAT* 2mMMN* 2mu*
             XXXPRED010 FMFI                             3up** 3FYZ** 3MAT** 3EFM* 3MMN* 3INF* 3AIN*
             XXXPRED010 FMFI                             1m****
  Pon 14 50 1h n A   XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n B   XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1   XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F2   XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-108 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-109 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-232a XXXPRED010 FMFI                            
  Pon 14 50 1h n F1-247 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-326 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-328 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-I  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-II  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-III XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-IV  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-V  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-VI  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-VII XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-VIII XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-IX  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-X  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-XI  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-XII XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-113 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-114 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-145 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-147 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-149 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-151 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-222 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-223 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-224 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-225 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-248 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-252 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-261 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-262 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-308 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-321 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-350 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-MLC XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-oDF XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-oJF XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F2-082 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F2-085 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F2-086 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F2-155 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F2-272 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F2-288 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F2-292 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F2-295 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F2-oRF XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F2-T3 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n I-H3  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n I-H4  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n I-H6  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-115 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-208 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-217 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-218 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-224 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-T1  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-112 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-209 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-218 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-219 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-246 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-327 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-328a XXXPRED010 FMFI                            
  Pon 14 50 1h n F1-357 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-358 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-360 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-367 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-377 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-oBMF XXXPRED010 FMFI                            
  Pon 14 50 1h n F1-oFZ XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-KAFZM XXXPRED010 FMFI                            
  Pon 14 50 1h n F2-oFZP XXXPRED010 FMFI                            
  Pon 14 50 1h n F2-oTF XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F2-051 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F2-072 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F2-073 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F2-125 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F2-126 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F2-130 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F2-167 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F2-223 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F2-226 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F2-283 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F2-KEF XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F2-oFP XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F2-s110 XXXPRED010 FMFI                            
  Pon 14 50 1h n F2-s168 XXXPRED010 FMFI                            
  Pon 14 50 1h n I-8  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n I-9  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n I-23  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n I-32  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n I-36  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n I-37  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n I-39  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n I-KZVI XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n I-oUI XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-102 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-109 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-112 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-oG  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-120 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-125 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-126 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-201 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-213 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-216 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-223 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-oDM XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-oATC XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-KAMS XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-KMANM XXXPRED010 FMFI                            
  Pon 14 50 1h n M-KI  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n    XXXPRED010 FMFI                             1up** 1FYZ** 1MAT*** 1INF***
             XXXPRED010 FMFI                             2up** 2FYZ** 2MAT*** 2INF***
             XXXPRED010 FMFI                             2mFAA 2mFFP 2mFTL 2mFJF 2mFOS 2mFTF 2mMPG 2mINF 2mIKV 2mAINu 2mPMS 2mFB* 2mMAT* 2mMMN* 2mu*
             XXXPRED013 presun                            1BMF*
             XXXPRED010 FMFI                             3up** 3FYZ** 3MAT** 3EFM* 3MMN* 3INF* 3AIN*
             XXXPRED010 FMFI                             1m****
  Pon 15 40 1h n A   XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n B   XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1   XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F2   XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-108 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-109 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-232a XXXPRED010 FMFI                            
  Pon 15 40 1h n F1-247 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-326 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-328 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-I  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-II  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-III XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-IV  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-V  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-VI  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-VII XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-VIII XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-IX  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-X  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-XI  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-XII XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-113 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-114 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-145 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-147 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-149 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-151 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-222 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-223 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-224 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-225 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-248 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-252 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-261 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-262 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-308 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-321 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-350 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-MLC XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-oDF XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-oJF XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F2-082 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F2-085 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F2-086 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F2-155 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F2-272 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F2-288 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F2-292 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F2-295 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F2-oRF XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F2-T3 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n I-H3  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n I-H4  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n I-H6  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-115 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-208 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-217 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-218 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-224 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-T1  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-112 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-209 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-218 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-219 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-246 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-327 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-328a XXXPRED010 FMFI                            
  Pon 15 40 1h n F1-357 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-358 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-360 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-367 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-377 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-oBMF XXXPRED010 FMFI                            
  Pon 15 40 1h n F1-oFZ XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-KAFZM XXXPRED010 FMFI                            
  Pon 15 40 1h n F2-oFZP XXXPRED010 FMFI                            
  Pon 15 40 1h n F2-oTF XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F2-051 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F2-072 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F2-073 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F2-125 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F2-126 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F2-130 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F2-167 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F2-223 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F2-226 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F2-283 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F2-KEF XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F2-oFP XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F2-s110 XXXPRED010 FMFI                            
  Pon 15 40 1h n F2-s168 XXXPRED010 FMFI                            
  Pon 15 40 1h n I-8  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n I-9  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n I-23  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n I-32  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n I-36  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n I-37  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n I-39  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n I-KZVI XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n I-oUI XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-102 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-109 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-112 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-oG  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-120 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-125 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-126 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-201 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-213 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-216 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-223 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-oDM XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-oATC XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-KAMS XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-KMANM XXXPRED010 FMFI                            
  Pon 15 40 1h n M-KI  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n    XXXPRED010 FMFI                             1up** 1FYZ** 1MAT*** 1INF***
             XXXPRED010 FMFI                             2up** 2FYZ** 2MAT*** 2INF***
             XXXPRED010 FMFI                             2mFAA 2mFFP 2mFTL 2mFJF 2mFOS 2mFTF 2mMPG 2mINF 2mIKV 2mAINu 2mPMS 2mFB* 2mMAT* 2mMMN* 2mu*
             XXXPRED010 FMFI                             3up** 3FYZ** 3MAT** 3EFM* 3MMN* 3INF* 3AIN*
             XXXPRED010 FMFI                             1m****
  Pon 16 30 2h n F1   XXXPRED000 blokovany cas                        
  Pon 17 20 1h n    XXXPRED013 presun                            2BMF
             XXXPRED013 presun                            2MMN*
  Uto 10 40 1h n    XXXPRED013 presun                            3BMF
  Uto 10 40 2h n    XXXPRED013 presun                            1MMN*
  Uto 11 30 1h n    XXXPRED013 presun                            1BMF*
  Uto 14 50 1h n    XXXPRED013 presun                            1BMF*
             XXXPRED013 presun                            3BMF
  Uto 18 10 2h n B   XXXPRED014 písomky                           2MAT*** 2AIN*
  Uto 18 10 2h n A   XXXPRED014 písomky                           2MAT*** 2AIN*
  Uto 18 10 2h n F1   XXXPRED014 písomky                           2MAT*** 2AIN*
  Uto 18 10 2h n F2   XXXPRED014 písomky                           2MAT*** 2AIN*
  Str 9 00 1h n    XXXPRED013 presun                            2BMF
  Str 11 30 1h n    XXXPRED013 presun                            3BMF
  Str 13 10 1h n    XXXPRED013 presun                            2BMF
             XXXPRED013 presun                            1mMMN*
  Str 18 10 2h n F1   XXXPRED014 písomky                           1OZE 1FYZ* 1MAT*** 1INF*** 1BIN*
  Str 18 10 2h n F2   XXXPRED014 písomky                           1OZE 1FYZ* 1MAT*** 1INF*** 1BIN*
  Str 18 10 2h n A   XXXPRED014 písomky                           1OZE 1FYZ* 1MAT*** 1INF*** 1BIN*
  Str 18 10 2h n B   XXXPRED014 písomky                           1OZE 1FYZ* 1MAT*** 1INF*** 1BIN*
  Stv 12 20 1h n M-120 XXXPRED000 blokovany cas                        1mMPG
  Stv 13 10 3h s F2-126 DRS001 Seminár                             fDRS

.Ucitel1 
  Pon 14 00-15 20 c FM-U2 FMFI-FM.KMn/1-MMN-240/00 Základy personálneho manažmentu        2MMN1
  Pon 15 30-16 50 c FM-U2 FMFI-FM.KMn/1-MMN-240/00 Základy personálneho manažmentu        2MMN2
  Uto 14 00-15 20 c FM-U3 FMFI-FM.KEF/1-MMN-140/00 Účtovníctvo (1)                1MMN2
  Uto 15 30-16 50 c FM-U3 FMFI-FM.KEF/1-MMN-140/00 Účtovníctvo (1)                1MMN1
  Uto 17 00-18 20 p FM-U3 FMFI-FM.KEF/1-MMN-140/00 Účtovníctvo (1)                1MMN*
  Str 9 00 3h s M-126 DRS003 Seminár z teórie reálnych funkcií                mDRS
  Str 14 00-15 20 p FM-c.17 FMFI-FM.KEF/2-MMN-222/00 Investičné analýzy             2mMMN*

.Ucitel10 
  Pon 12 20 4h c Ch2-402 FMFI-PriF.KOrCh/1-BIN-102/15 Organická chémia (nepárny týždeň)     1BIN*
  Pon 17 20 2h p B1-301 FMFI-PriF.KGe/1-BIN-101/15 Biológia                   1BIN*
  Uto 9 50 2h p B1-301 FMFI-PriF.KOrCh/1-BIN-102/15 Organická chémia              1BIN*
  Uto 14 00-15 20 p FM-c.21 FMFI-FM.KEF/1-MMN-345/00 Peniaze a bankovníctvo           3MMN*
  Uto 15 30-16 50 c FM-U6 FMFI-FM.KEF/1-MMN-345/00 Peniaze a bankovníctvo            3MMN*
  Uto 18 30-19 50 p FM-U3 FMFI-FM.KIS/1-MMN-335/00 Obchodné právo (2)              3MMN*
  Str 8 10 2h v Ch2-401 FMFI-PriF.KOrCh/1-BIN-111/15 Seminár z organickej chémie        1BIN*
  Str 12 20 2h p Ch1-1 FMFI-PriF.KAgCh/1-BIN-103/15 Všeobecná a anorganická chémia       1BIN*
  Str 14 00 2h v Ch2-201 FMFI-PriF.KAgCh/1-BIN-112/15 Základné chemické výpočty a názvoslovie  1BIN*

.Ucitel11 
  Pon 12 20 2h c Ch2-204 FMFI-PriF.KAgCh/1-BIN-103/15 Všeobecná a anorganická chémia (párny týž 1BIN*
  Uto 17 00-18 20 c FM-U2 FMFI-FM.KEF/2-MMN-107/00 Finančný manažment              1mMMN*
  Uto 18 30-19 50 c FM-U2 FMFI-FM.KEF/2-MMN-107/00 Finančný manažment              1mMMN*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |PvFUK |VC |FMFI

Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu: 26.11.2015.