Rozvrhy učiteľov podľa katedier
Zimný semester 2007/2008

Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky
(KAGDM)


Balazova J.
  Pon 16 30 2hod VII Geometria                c 3MF  3MI
  Stv 13 10 2hod  II Geometria                c 3MD  3MT

Berekova H.
  Str 9 00 1hod b201 Didaktika matematiky           p 4PCF

Boda E.
  Uto 11 30 2hod  KG Algebraicka geometria          p 4MD
  Uto 13 10 2hod  KG Algebraicka geometria          c 4MD
  Str 9 50 2hod F109 Linearna algebra a geometria       p 1mng*
  Str 11 30 2hod M120 Vybrane kapitoly z algebraickej geom.  v 5MD
  Stv 9 50 2hod  XI Linearna algebra a geometria       p 2mng*

Bohdal R.
  Str 8 10 2hod M217 Pocitacova geometria           c 5MD
  Str 9 50 2hod M217 Uvod do grafiky na PC          c 1MD
  Stv 8 10 2hod  XI Architektura a programovanie graf.zariad v 4mpg
  Stv 10 40 2hod M120 Uvod do grafiky na PC          p 1MD
  Pia 8 10 2hod  H3 Profesionalny graficky SW        v 2m* 2mpm

Bozek M.
  Uto 8 10 2hod  B Geometria pre grafikov          p 3iai* 3ipg 3mpg
  Uto 13 10 2hod VIII Diferencialna geometria         p 3PCF 3MF  3MI  3MT
  Uto 14 50 2hod  X Topologia                p 4M*  4PCF
  Stv 9 50 3hod  VI Geometria                p 4mpg
  Stv 13 10 2hod  B Geometria pre grafikov          p 3iai* 3ipg 3mpg
  Stv 14 50 2hod M120 Uvod do diferencialnej geometrie     p 3MD
  Stv 16 30 1hod M120 Cvicenia diferencialnej geometrie    c 3MD

Cernanova
  Uto 11 30 2hod III Matematicka analyza           c 1mng1
  Str 11 30 2hod F247 Doplnkove cvicenie z matem. analyzy   v 1mng1

Cincura J.
  Pon 9 50 2hod M126 Vseobecna topologia           p 4mms
  Uto 11 30 2hod M126 Teoria kategorii             p 5mms
  Uto 16 30 2hod VIII Linearna algebra             p 1M*
  Str 14 50 2hod M126 Vseobecna topologia           v 4mms
  Stv 15 40 2hod VIII Matematicka analyza           p 2M*
  Stv 17 20 2hod VIII Matematicka analyza           c 2M*

Cizmar J.
  Uto 13 10 2hod F328 Dejiny matematiky            p 5M*  5PCF
  Uto 16 30 2hod M120 Dejiny deskriptivnej geometrie      v 3MD

Dillingerova M.
  Pon 9 50 2hod M115 Informacne a komunikacne technologie   s 3PCF
  Pon 14 50 2hod M115 Informacne a komunikacne technologie   s 3PCF
  Uto 8 10 2hod M115 Informacne a komunikacne technologie   s 4PCF
  Uto 11 30 2hod M115 Informacne a komunikacne technologie   s 4PCF
  Str 9 00 2hod M115 Informacne a komunikacne technologie   s 4PCF

Draskovicova H.
  Pon 13 10 1hod  V Algebra                 c 2M*
  Uto 11 30 1hod b446 Diskretna matematika           p 3PCF
  Str 9 50 2hod VIII Algebra                 p 2M*
  Str 11 30 2hod VIII Teoria mnozin              p 4M*
  Stv 12 20 1hod  XI Teoria mnozin              c 4MI  4MT
  Stv 13 10 1hod  XI Teoria mnozin              c 4MD  4MF

Ferko A.
  Uto 15 40 2hod  IX Diplomovy seminar            s 5ipg
  Str 9 50 2hod VII Graficke systemy a normy         p 4mpg 4iai*
  Stv 9 00 2hod  I Pocitacova grafika            p 5MI
  Stv 14 50 2hod  B Webovska grafika             p 3ipg 3mpg 3iai*

Gurican J.
  Pon 8 10 2hod  XI Algebra                 c 1i2
  Pon 12 20 2hod  C Matematika                p 1BI  1PCF
  Uto 9 50 2hod XII Algebra                 c 1i1
  Uto 13 10 2hod  IV Matematika                p 2BI  2PCF
  Str 13 10 2hod M126 Vybrane kapitoly z algebry        v 4mms

Hostovecky A.
  Str 14 50 1hod XII Geometria                c 2MI
  Str 16 30 1hod VII Geometria                c 2MD  2MF  2MT
  Stv 9 50 2hod  II Doplnkove cvicenie z alg. a geom.    v 1mng*

Chalmoviansky P.
  Str 13 10 2hod XII Geometria                p 2M*
  Str 15 40 2hod XII Geometricke modelovanie         v 5ipg

Jodas V.
  Pon 9 50 2hod VII Konstruktivne vyucovanie matematiky   p 3M*
  Stv 10 40 2hod B320 Konstruktivne vyucovanie matematiky   v 3PCF

Katrinak T.
  Uto 9 50 2hod M126 Univerzalne algebry a zvazy       p 5mms
  Str 11 30 2hod  X Kodovanie                v 3M*  3PCF
  Stv 11 30 2hod M126 Univerzalne algebry a zvazy       p 4mms

Kohanova I.
  Pon 16 30 2hod  IX Diskretna matematika           c 1iai2
  Str 14 00 1hod VIII DSzSM                  s 1M*
  Str 14 50 1hod VIII DSzSM x                 v 1M*
  Str 16 30 2hod  F1 Diskretna matematika           c 1iai1

Korbas J.
  Uto 11 30 2hod  F2 Linearna algebra a geometria       p 1m* 1mpm*
  Str 11 30 2hod  F2 Linearna algebra a geometria       p 1m* 1mpm*
  Stv 9 50 2hod M126 Diferencialna topologia         p 4mms
  Pia 13 10 2hod M126 Seminar z algebraickej topologie     s mDRS

Korenova L.
  Pon 11 30 2hod M115 Informacne a komunikacne technologie   s 3MD  3MT
  Uto 9 50 2hod M115 Didakticky softver vo vyucovani matemat p 4PCF
  Str 13 10 2hod M115 Didakticky softver vo vyucovani matemat p 4M*  4PCF
  Stv 13 10 2hod M115 Informacne a komunikacne technologie   s 3MF

Kostyrko P.
  Uto 16 30 2hod  C Vybrane partie z matematickej analyzy  p 4M*  4PCF
  Str 9 00 3hod M126 Teoria realnych funkcii         s mDRS
  Pia 8 10 3hod  F2 Matematicka analyza           p 1M*

Kudlickova S.
  Uto 8 10 2hod M120 Diplomovy seminar            s 5MD
  Uto 9 50 2hod M120 Pocitacova geometria           p 5MD
  Str 8 10 2hod  X Geometria                p 3M*
  Str 9 50 2hod M120 Pocitacova geometria           p 5MD
  Stv 8 10 2hod M120 Pocitacova konstrukcna geometria     v 4mpg

Kupkova E.
  Pon 9 50 2hod b333 Didaktika matematiky           s 4PCF
  Str 9 00 2hod b201 Didaktika matematiky           s 4PCF
  Str 16 30 1hod b302 DSzSM                  s 2PCF
  Str 17 20 1hod b302 DSzSM x                 s 2PCF
  Str 18 10 1hod b302 DSzSM                  s 2PCF
  Pia 8 10 1hod VIII DSzSM                  s 2MD  2MF  2MT
  Pia 9 00 1hod VIII DSzSM x                 s 2M*
  Pia 9 50 1hod VIII DSzSM                  s 2MI

Kvasz L.
  Pia 9 50 2hod M126 Seminar z filozofie matematiky      s 4-5m* mDRS

Macaj M.
  Pon 10 40 2hod  C Algebra                 p 2m*  2mpm
  Str 11 30 2hod M126 Teoria poli               p 3mms
  Str 14 50 1hod  F1 Algebra                 c 2mpm
  Str 15 40 1hod  F1 Algebra                 c 2m1
  Str 17 20 1hod VII Algebra                 c 2m2
  Stv 14 00 1hod  IV Teoria grafov              c 2m1
  Stv 14 50 2hod  IV Teoria grafov              v 2m2  2mpm
  Stv 16 30 2hod  A Teoria grafov              v 2mef* 2mpm 2m*
  Pia 10 40 1hod  F2 Teoria grafov              c 2mef*

Marcisova T.
  Pon 16 30 2hod  C3 Algebra                 p 2PCF
  Pon 18 10 1hod  C3 Algebra                 c 2PCF
  Uto 18 10 1hod  X Teoria mnozin              c 4PCF
  Stv 16 30 2hod b404 Teoria mnozin              p 4PCF
  Stv 18 10 1hod b404 Teoria mnozin              c 4PCF

Masaryk I.
  Uto 13 10 1hod  VI Diskretna matematika           c 1m3
  Str 9 50 1hod III Diskretna matematika           c 1m1
  Str 16 30 1hod  V Diskretna matematika           c 1mpm2
  Str 17 20 1hod VIII Diskretna matematika           c 1mpm1

Mitkova E.
  Str 14 50 2hod  XI Linearna algebra a geometria       c 1mpm2
  Stv 11 30 2hod III Linearna algebra a geometria       c 1mpm1

Niepel M.
  Uto 8 10 2hod  A Diskretna matematika           p 1mef* 1mpm* 1m*
  Str 8 10 2hod  A Linearna algebra a geometria       p 1mef*
  Str 13 10 1hod VIII Diskretna matematika           c 1m2
  Stv 11 30 2hod  F1 Linearna algebra a geometria       p 1mef*

Novotny Peter
  Pon 16 30 2hod F109 Cvicenie z linearnej alg. a geom.    v 1m2  1mpm*
  Stv 11 30 2hod F328 Linearna algebra a geometria       c 1m2

Palaj V.
  Uto 8 10 3hod M152 Projektovanie podporovane pocitacom   p 3MD
  Stv 11 30 1hod  XI Linearna algebra a geometria       c 2mng*

Pemova M.
  Uto 8 10 1hod  V Didakticky seminar z DG         s 1MD
  Uto 10 40 2hod F247 Zobrazovacie metody           c 1MD
  Uto 14 50 1hod  IX Didakticky seminar z DG         s 2MD
  Stv 10 40 1hod III Didakticky seminar            c 3MD

Pilnikova J.
  Uto 11 30 2hod  C Pocitacova grafika            p 4i1  4iai* 4mpg
  Str 15 40 2hod  VI Vybrane kapitoly z geometrie       v 4i1  4iai*

Polan M.
  Pia 16 30 2hod  H3 Pocitacova grafika            c 4i1

Polednova M.
  Pon 13 10 2hod  C3 Geometria                p 2PCF
  Pon 14 50 1hod b446 Geometria                c 2PCF
  Uto 14 00 1hod b404 Geometria                c 2PCF
  Stv 9 00 2hod b404 Geometria                p 3PCF
  Stv 15 40 2hod b304 Geometria                c 3PCF

Regecova M.
  Pon 7 20 2hod  IV DSzSM                  s 3MD  3MT
  Pon 9 00 1hod  IV DSzSM x                 v 3M*
  Pon 13 10 1hod  IV DSzSM                  s 3MF  3MI
  Str 8 10 1hod b201 DSzSM                  s 3PCF

Rosa V.
  Pia 13 10 2hod F108 Hodnot. a klas. ako sucast vyuc. matem. v 4M*  4PCF

Sklenarikova Z.
  Pon 10 40 3hod M120 Zobrazovacie metody           p 2MD
  Str 8 10 2hod M120 Zobrazovacie metody           p 2MD
  Stv 8 10 3hod III Zobrazovacie metody           p 1MD

Slavickova M.
  Pon 12 20 1hod b231 DSzSM                  s 1PCF
  Uto 9 00 2hod  V Linearna algebra             c 1MD  1MF
  Str 14 50 2hod b302 Matematicka analyza           c 2PCF
  Stv 9 00 2hod  ? Matematicka analyza           c 2PCF

Sleziak M.
  Pon 8 10 2hod G203 Linearna algebra             c 1PCF
  Pon 17 20 2hod b404 Linearna algebra             c 1PCF
  Uto 8 10 2hod F328 Algebra                 p 1i1  1i2
  Uto 14 50 2hod b404 Linearna algebra             p 1PCF
  Uto 16 30 2hod  A Teoria cisel               p 3mef* 3mms 5mms
  Stv 9 50 2hod VIII Linearna algebra             c 1MI  1MT

Solcan S.
  Pon 9 00 2hod M120 Projektivna geometria          c 2MD
  Pon 11 30 2hod  XI Vybrane kapitoly z projektivnej geom.  v 4MD
  Uto 8 10 2hod  XI Aplikacie DG               p 4MD
  Uto 9 50 1hod  XI Aplikacie DG               c 4MD
  Uto 13 10 2hod M120 Projektivna geometria          p 2MD
  Str 17 20 2hod  V Projektivna geometria          v 4iai* 4-5mpg

Tison M.
  Uto 11 30 2hod M120 Aplikacie DG               c 3MD

Tomanova J.
  Uto 12 20 1hod b446 Diskretna matematika           c 2PCF
  Uto 14 50 1hod VIII Diskretna matematika           p 3MD  3MF  3MT
  Uto 15 40 1hod VIII Diskretna matematika           c 3MD  3MF  3MT
  Pia 9 50 2hod  IV Diskretna matematika           p 2mng*
  Pia 11 30 2hod  IV Teoria grafov              p 3mms 3mna

Toth Zs.
  Uto 15 40 2hod  VI Seminar k DP               s 5mpg

Trencansky I.
  Pon 8 10 1hod III Didaktika deskriptivnej geometrie    p 4MD
  Pon 9 00 2hod III Didaktika deskriptivnej geometrie    c 4MD
  Uto 17 20 2hod VII Diplomovy seminar            s 5M*  5PCF
  Stv 9 00 2hod  IX Aplikacie DG               p 3MD

Uhercikova V.
  Str 14 50 2hod F108 Didaktika matematiky           c 4MI
  Str 16 30 2hod  IX Didaktika matematiky           c 4MD  4MF  4MT
  Stv 9 50 1hod F109 Didaktika matematiky           p 4M*
  Stv 10 40 2hod F108 Netradicne metody vo vyuc.matematiky   p 5M*  5PCF

Vankus P.
  Pon 10 40 2hod b231 Matematicka analyza           c 1PCF
  Str 15 40 2hod VIII Matematicka analyza           c 1MI

Visnyai T.
  Uto 7 20 2hod b231 Vybrane partie z matematickej analyzy  c 4PCF
  Str 8 10 1hod  C3 Vybrane partie z matematickej analyzy  c 4PCF
  Stv 9 00 1hod  II Vybrane partie z matematickej analyzy  c 4MI 4MT
  Stv 10 40 2hod  IX Vybrane partie z matematickej analyzy x v 4M*
  Stv 12 20 1hod  IX Vybrane partie z matematickej analyzy  c 4MD 4MF
  Pia 10 40 2hod  VI Matematicka analyza           c 1MD 1MF 1MT

Zahradnik P.
  Uto 9 00 1hod  VI Linearna algebra a geometria       c 1mng2
  Str 8 10 1hod F109 Linearna algebra a geometria       c 1mng1

Zatko V.
  Pon 11 30 2hod  I9 Seminar z numerickej geometrie      s mDRS FMFI

Zlatos P.
  Uto 11 30 2hod  VI Teoria mnozin              p 3mms
  Str 9 50 3hod  F1 Algebra a geometria           p 1f*

KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | VC | ostatni

Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
(KAMS)


Bartosova D.
  Pon 9 00 1hod VIII Ekonomia                 c 1mef1
  Pon 12 20 1hod  II Ekonomia                 c 1mef2
  Pon 13 10 1hod  VI Ekonomia                 c 1mpm*

Batorova
  Pon 9 00 1hod VII Ekonomia                 c 1mng1
  Pon 13 10 1hod VII Ekonomia                 c 1mng2

Brunckova
  Str 18 10 2hod M208(C) Financna matematika         c 3mng1
  Stv 18 10 2hod M208(II) Financna matematika         c 3mng2
  Pia 14 50 2hod M208(II) Financna matematika         c 3mng3

Boda J.
  Uto 15 40 2hod  F1 Ekonofyzika               v 5mef
  Stv 8 10 2hod  A Ekonomia                 p 1mef* 1mng* 1mpm*

Bokes T.
  Str 13 10 2hod  XI Matematicka analyza           c 2mpm
  Stv 13 10 2hod III Cvicenie z matematickej analyzy     v 2mpm

Brunovsky P.
  Uto 8 10 2hod  C Mikroekonomia              p 3mef*
  Uto 11 30 2hod F108 Diplomovy seminar            s 5mef
  Uto 18 10 2hod III Vybrane kapitoly z ekonomie       p mDRS

Fidrmuc J.
  Pon 16 30 2hod  B Seminar z ekonomie            s 5mef

Fila M.
  Str 9 50 2hod M201 Integralne transformacie a sp. funkcie  p 4mma 4mna

Grendar M.
  Pon 11 30 2hod VIII Specialna ekonometria          v 4mef*

Guba P.
  Uto 8 10 2hod f-110 Mechanika kontinua           v 3f*  5mma
  Pia 11 30 2hod f-110 Matematicke metody vo fyzike      v 4fg

Halicka M.
  Uto 9 50 2hod  C DEA modely                v 3mef* 3mng*
  Str 13 10 2hod  C Optimalne riadenie            p 4mef* 4-5mma,mna
  Stv 13 10 2hod  V Semidefinitne programovanie       c 5mef

Honschova E.
  Str 16 30 2hod b420 Statisticke metody            c 1Env
  Stv 17 20 2hod b201 Statisticke metody            c 1Env

Hamala M.
  Uto 14 50 2hod  C Nelinearne programovanie         v 3mef* 4mna
  Stv 13 10 2hod  C Nelinearne programovanie         p 3mef* 4mna
  Stv 14 50 2hod  C Cvicenie z nelinearneho programovania  v 3mef*
  Pia 13 10 3hod  C Algoritmizacia a programovanie      p 2mef*

Harman R.
  Pon 13 10 1hod F108 Pravdepodobnost a statistika       c 3iai*
  Uto 11 30 1hod  II Pravdepodobnost a statistika       c 3iai3 3iai4
  Uto 12 20 1hod  II Pravdepodobnost a statistika       c 3it1
  Uto 14 00 2hod M217 Vybrane partie z pocitacovej statistiky v 5mps
  Str 10 40 3hod F108 Pravdepodobnost a statistika       v 3iai* 3it1

Hrinak M.
  Uto 18 10 2hod  C Metody riesenia matematickych uloh    v 1m*
  Str 18 10 2hod VIII Metody riesenia matematickych uloh +   v FMFI

Jankova K.
  Pon 9 50 2hod  I Markovovske procesy           p 4mps
  Pon 13 10 1hod XII Modely v zdravotnom poisteni       c 3mpm
  Str 14 00 2hod C130 Pravdepodobnost a matematicka statistika p 3PCF
  Stv 9 50 2hod XII Viacstavove modely v zdravotnom poisteni v 3mpm 5mpm 5mps
  Stv 14 50 2hod  XI Teoria nahodneho vyberu         p 3mpm 3mps

Jurca P.
  Stv 16 30 2hod  B Cvicenia z optimalneho riadenia     v 4mef1
  Stv 14 50 2hod F232 Cvicenia z optimalneho riadenia     v 4mef2

Katina S.
  Stv 8 10 2hod M208 Pocitacova statistika          p 4mps

Kilianova S.
  Str 9 50 2hod M208 Matematicky software           c 3mef2
  Str 11 30 2hod M208 Matematicky software           c 3mef1
  Stv 14 50 2hod M208 Matematicky software           c 3mef3

Klacso
  Pon 11 30 2hod VII Matematicka analyza           c 1mpm2
  Str 8 10 2hod  VI Cvicenie z matematickej analyzy     v 1mpm2

Kollar M.
  Uto 15 40 2hod F232 Cvicenie z matematickej analyzy     v 2mef1
  Str 14 50 2hod  X Matematicka analyza           c 2mef1
  Str 16 30 2hod  X Matematicka analyza           c 1mef1
  Pia 8 10 2hod  X Cvicenie z matematickej analyzy     v 1mef1

Kosirova
  Pon 11 30 2hod  VI Matematicka analyza           c 1mpm1
  Str 8 10 2hod  I Cvicenie z matematickej analyzy     v 1mpm1

Kossaczka L.
  Pon 8 10 2hod  V Matematicka analyza           c 2mef2
  Pon 9 50 2hod  V Cvicenie z matematickej analyzy     v 2mef2

Krajcovic D.
  Str 13 10 2hod  IX Linearna algebra a geometria       c 1mef1
  Str 14 50 2hod  IX Linearna algebra a geometria       c 1mef2
  Stv 8 10 2hod  C Maticovy pocet              p 2mef*
  Stv 9 50 2hod F328 Seminar z maticoveho poctu        s 2mef*
  Pia 8 10 2hod  IX Cvicenie z algebry a geometrie      v 1mef2
  Pia 11 30 2hod  IX Cvicenie z algebry a geometrie      v 1mef1

Kvetan V.
  Pia 8 10 2hod F109 Ekonometricke modely Slovenska      v 5mef

Luptacik M.
  Pia 9 50 2hod F109 Seminar z ekonomie            s 4mef2

Macutek J.
  Uto 13 10 2hod  F2 Statisticke metody            p 3mef*
  Uto 15 40 2hod VII Matematicke zaklady biomedicinskej fyz. p 2fmf
  Str 16 30 2hod G111 Statisticke metody            c 1Env
  Stv 17 20 2hod b202 Statisticke metody            c 1Env

Melichercik I.
  Str 8 10 2hod  F2 Financna matematika           p 4mef*
  Str 11 30 2hod  B Financna matematika           p 4mef*
  Stv 9 50 2hod  F2 Vybrane partie z matematickej analyzy  v 3mef*
  Pia 9 50 2hod  F1 Financna matematika           p 3mng*

Nather O.
  Str 9 50 2hod XII Pravdepodobnost a statistika       p 3M*
  Str 11 30 2hod XII Teoria pravdepodobnosti         p 3mpm 3mps
  Stv 14 00 1hod  XI Vseobecna teoria poistenia        c 3mpm
  Stv 15 40 1hod VII Pravdepodobnost a statistika       c 3MF  3MT
  Stv 16 30 2hod F108 Vseobecna teoria poistenia (Poistovnic.) p 3mpm 5mef
  Stv 18 10 1hod XII Pravdepodobnost a statistika       c 3MD  3MI

Odrobina I.
  Uto 8 10 2hod M208 Databazove systemy            c 3mng1
  Uto 14 00 2hod M208 Databazy                 c 4mef2
  Str 9 50 2hod M208 Matematicky software           c 3mef2
  Str 11 30 2hod M208 Matematicky software           c 3mef1
  Stv 9 50 2hod M208 Databazy                 c 4mef1
  Stv 14 50 2hod M208 Matematicky software           c 3mef3
  Pia 11 30 2hod M208 Databazove systemy            c 3mng2
  Pia 13 10 2hod M208 Databazove systemy            c 3mng3

Palenik V.
  Pia 9 50 2hod F108 Seminar z ekonomie            s 4mef1

Pastor K.
  Pon 11 30 2hod M217 Analyza udajov pomocou pocitaca     v 5mpm
  Uto 9 50 2hod F108 Casove rady               p 4mef*
  Uto 15 40 2hod  XI Mikroekonomicke modely          v 2mpm
  Stv 13 10 2hod  A Matematicke modely v demografii     v 4mef*
  Stv 15 40 2hod  C2 Statisticke metody            p 1Env

Pazman A.
  Pon 9 50 2hod XII Seminar                 s mDRS
  Uto 10 40 2hod M216 Nelinearne statisticke modely      s mDRS
  Uto 14 50 2hod XII Regresne modely             p 4mps
  Stv 11 30 2hod XII Bayesovska statistika          p 5mps

Pekar J.
  Pon 8 10 2hod  F1 Teoria nekooperativnych hier       p 4mef*
  Str 9 50 2hod  F2 Databazove systemy            p 3mng*

Potocky R.
  Uto 9 50 2hod  II Viacrozmerne statisticke analyzy     p 4mps
  Uto 11 30 2hod XII Teoria investicii a manazmentu      v 3mpm
  Str 9 50 2hod  II Financna matematika           p 2mpm
  Str 13 10 2hod M216 Seminar                 s
  Stv 11 30 2hod  F2 Poistna matematika (Poistovnictvo)    p 3mpm 5mef

Rublik F.
  Stv 14 00 2hod XII Neparametricke statisticke metody    p 5mps
  Stv 15 40 2hod XII Seminar zo statistiky          s 4-5mps

Sevcovic D.
  Pon 9 50 2hod  F1 Parcialne diferencialne rovnice     p 4mef*
  Pon 11 30 2hod  F1 Matematicka analyza           p 2mef*
  Stv 11 30 2hod  A Matematicka analyza           p 2mef*

Somorcik J.
  Pon 16 30 2hod M208 Pocitacova statistika          c 3mef3
  Str 8 10 2hod M208 Pocitacova statistika          c 3mef2
  Pia 8 10 2hod M208 Pocitacova statistika          c 3mef1
  Pia 9 50 2hod  X Poistna matematika            c 3mpm

Stehlikova B.
  Stv 11 30 2hod  V Parcialne diferencialne rovnice     c 4mef2
  Stv 14 50 2hod  V Parcialne diferencialne rovnice     c 4mef1

Stulajter F.
  Pon 11 30 2hod XII Zaklady matematickej statistiky     p 3mpm 3mps 4mma
  Uto 13 10 2hod  II Nahodne procesy             p 4mps
  Str 8 10 2hod XII Zaklady matematickej statistiky     p 3mpm 3mps 4mma

Szolgayova J.
  Str 13 10 2hod VII Matematicka analyza           c 1mef2
  Pia 11 30 2hod  X Cvicenie z matematickej analyzy     v 1mef2

Trnovska M.
  Uto 13 10 1hod VII Diskretna matematika           c 1mef*
  Stv 8 10 2hod F328 Mikroekonomia              c 3mef3
  Stv 11 30 2hod VIII Mikroekonomia              c 3mef2
  Pia 11 30 2hod  II Mikroekonomia              c 3mef1

Varinsky D.
  Str 17 20 2hod F109 Financna matematika           c 2mpm

Zeman J.
  Str 16 30 2hod  A Peniaze a bankovnictvo          p 2mef1 2mef2

Zivcak
  Str 9 50 2hod b201 Pravdepodobnost a matematicka statistika c 3MaBi
  Str 15 40 2hod b201 Pravdepodobnost a matematicka statistika c 3MaCh

Zvonar
  Uto 13 10 2hod F248 Proseminar z MS-Office          v 1m2 1mpm2


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | VC | ostatni

Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky
(KMANM)


Babusikova J.
  Pon 10 40 1hod M208 Numericke metody             c 3mef1
  Pon 11 30 1hod M208 Numericke metody             c 3mef2
  Pon 12 20 1hod M208 Numericke metody             c 3mef3
  Uto 12 20 2hod  B Numericke metody             p 4mef*
  Uto 14 50 2hod M224 Riesenie inzinierskych uloh pom.num.soft p 5mma 5mna
  Str 8 10 2hod F328 Numericke metody             p 2mng*
  Stv 8 10 2hod  F2 Numericka matematika           p 2m*  2mpm

Bodok S.
  Uto 11 30 2hod  IV Matematicka analyza           c 1mng2
  Stv 11 30 2hod  II Doplnkove cvicenie z matem. analyzy   v 1mng2

Businska T.
  Uto 8 10 2hod VIII Vybrane kapitoly z numerickej algebry  p 4mna
  Uto 11 30 2hod  F1 Maticovy pocet              p 3mng*
  Uto 16 30 2hod  IV Cvicenie z linearnej alg. a geom.    v 1m1  1m3
  Str 8 10 2hod VII Linearna algebra a geometria       c 1m1
  Str 13 10 2hod  V Linearna algebra a geometria       c 1m3
  Str 14 50 2hod M223 Specialne matice a algoritmy       p 4mna
  Stv 8 10 2hod M223 Numericke metody linearnej algebry    p mDRS
  Stv 13 10 2hod M223 Numericke metody linearnej algebry    p 3mna
  Stv 14 50 1hod M223 Numericke metody linearnej algebry    c 3mna
  Pia 11 30 2hod b304 Problemy pri praktickych vypoctoch    v 3M*  3PCF

Demetrian M.
  Uto 13 10 3hod  XI Matematika                c 2f2
  Uto 16 30 3hod  I Matematika                c 2f1
  Str 8 10 2hod b446 Vybrane kapitoly z matematiky      v 4PCF
  Str 16 30 2hod  C2 Aplikovana matematika          v 2PCF
  Str 18 10 1hod  C2 Aplikovana matematika          c 2PCF

Feckan M.
  Uto 13 10 2hod XII Funkcionalna analyza           p 3mma 3mmm 3mna
  Str 8 10 2hod  IV Funkcionalna analyza           c 3mma 3mmm 3mna
  Str 13 10 2hod M223 Variacne metody riesenia PDR       p mDRS
  Stv 11 30 2hod M223 Nelinearna funkcionalna analyza     p mDRS

Filo J.
  Pon 12 20 2hod  F2 Matematicka analyza           p 2m*  2mpm
  Str 8 10 2hod  B Matematicka analyza           p 2m*  2mpm

Gera Milan
  Pon 9 50 3hod  II Matematicke zaklady biomedicinskej fyz. p 2fmf

Gyurki S.
  Pon 16 30 2hod  V Matematicka analyza           c 2mng2
  Stv 8 10 2hod  IV Doplnkove cvicenie z matem. analyzy   v 2mng2

Hegyi B.
  Pia 9 00 2hod b446 Matematika                c 1GeKa3

Chocholaty P.
  Uto 9 50 2hod VIII Diferencne metody riesenia DR      p 4mna
  Uto 13 10 2hod M223 Riesenie Stiff uloh           p 4mna
  Stv 9 50 2hod M223 Numericke metody riesenia DR       v 5mma 5mna
  Stv 13 10 3hod F328 Numericke metody             p 4mng*
  Stv 15 40 1hod F328 Numericke metody             c 4mng*
  Pia 11 30 2hod b404 Zakladne numericke metody ries. rovnic  v 3M*  3PCF

Jamrichova E.
  Pon 9 00 2hod M208 Software MatLab             vc 2m*  2mpm
  Pon 16 30 2hod  C Proseminar z TEX-u           vp 2mef* 2mpm 2m*
  Pon 18 10 2hod M208 Proseminar z TEX-u           vc 2mef*
  Uto 8 10 2hod M223 Proseminar z TEX-u           vc 2mef*

Jaros F.
  Uto 11 30 2hod c201 Matematika                c 1GeKa1
  Uto 16 30 2hod  C2 Matematika                v 1Biol
  Uto 18 10 1hod  C2 Matematika                c 1Biol
  Str 9 50 2hod  C1 Matematika                p 1GeKa*
  Str 15 40 2hod III Matematicka analyza           c 2m2
  Stv 9 50 2hod  X Obycajne diferencialne rovnice      c 3mma 3mna 3mmm 3mms
  Stv 13 10 2hod  X Cvicenie z matematickej analyzy     v 2m2

Jaros J.
  Uto 11 30 2hod M223 Funkcionalne diferencialne rovnice    p mDRS
  Uto 14 50 2hod  IV Biomatematika              p 3m**
  Str 13 10 3hod F328 Obycajne diferencialne rovnice      p 4mng*
  Str 15 40 1hod F328 Obycajne diferencialne rovnice      c 4mng*

Jurik T.
  Str 9 50 2hod  XI Linearne programovanie          c 2mef1
  Str 11 30 2hod  XI Linearne programovanie          c 2mef2

Kiselak J.
  Str 12 20 2hod  F1 Matematicka analyza           c 2mng1

Klestincova L.
  Uto 15 40 2hod M208 Numericka matematika           c 2m1
  Str 14 00 2hod M208 Numericka matematika           c 2m2
  Str 15 40 2hod M208 Numericka matematika           c 2mpm

Kubacek Z.
  Pon 9 50 2hod  A Matematicka analyza           p 1m* 1mef* 1mpm*
  Uto 13 10 2hod  C Matematicka analyza           p 1i*
  Str 9 50 3hod  A Matematicka analyza           p 2mng*
  Stv 9 50 2hod  A Matematicka analyza           p 1m* 1mef* 1mpm*

Kupka I.
  Uto 9 50 3hod b404 Matematicka analyza           p 1PCF
  Uto 14 50 2hod M223 Teoria multifunkcii           p mDRS
  Stv 7 20 2hod b446 Matematicka analyza           p 2PCF
  Pia 8 10 2hod  A Nelinearna a stochasticka optimalizacia p 3mng*
  Pia 9 50 2hod M223 Seminar z realnej analyzy        v 3m**

Medved M.
  Uto 9 50 2hod  X Dynamicke systemy            p 4mma
  Uto 11 30 1hod  X Dynamicke systemy            c 4mma
  Str 9 50 2hod  C Obycajne diferencialne rovnice      p 3m**
  Pia 11 00 2hod M109 Seminar o difer.rovn.a dynamickych syst. s FMFI mDRS *mma

Mozer J.
  Pon 8 10 2hod F109 Matematika                p 3f*
  Pon 10 40 2hod  F2 Matematika                p 2f*
  Uto 13 10 2hod  IX Variacne ulohy vo fyzike         v 3f*
  Stv 10 40 2hod F109 Matematika                p 3f*
  Stv 13 10 3hod  F1 Matematika                p 2f*

Plesnik J.
  Uto 9 00 2hod M223 Linearne programovanie          p 3mms 3mna 3mpm
  Uto 10 40 1hod M223 Linearne programovanie          c 3mms 3mna 3mpm
  Str 8 10 2hod  F1 Linearne programovanie          p 2mef*

Rostas K.
  Uto 13 10 2hod  I Obycajne diferencialne rovnice      c 3mpm*
  Str 9 50 2hod  X Matematicka analyza           c 1m2
  Str 13 10 2hod  X Matematicka analyza           c 1m1
  Stv 8 10 2hod XII Cvicenie z matematickej analyzy     v 1m2
  Stv 11 30 2hod  X Cvicenie z matematickej analyzy     v 1m1
  Pia 9 50 3hod  C Matematicka analyza           v 2i*  4i1
  Pia 12 20 1hod  C Matematicka analyza           v 2i*  4i1

Svana P.
  Pon 8 10 2hod F248 Proseminar z MS-Office          v 1mpm*
  Pon 9 50 2hod F328 Obchodna grafika             v 3mng*
  Pon 16 30 2hod b304 Zaklady financnej a poistnej matematiky v 5M*  5PCF 5mna
  Stv 7 20 2hod b404 Uvod do financii a zaklady uctovnictva  v 3M*  3PCF
  Stv 12 20 2hod  C2 Matematika                p 1PCF
  Stv 16 30 2hod  I Financna a poist.matematika v MS-Exceli v 4mng*
  Pia 9 00 2hod  C1 Matematika                p 1PCF
  Pia 11 30 2hod F248 Proseminar z MS-Office          v 1m*

Toma V.
  Uto 8 10 2hod F109 Aplikovana funkcionalna analyza     p 4mng*
  Uto 9 50 1hod F109 Aplikovana funkcionalna analyza     c 4mng*
  Stv 8 10 2hod  VI Medzinarodny obchod a financie      p 5mef
  Pia 8 10 2hod  B Diplomovy seminar            s 5mng
  Pia 9 50 2hod  B Rozhodovacie techniky v operacnom manazm v 3mef* 5mng

Trojakova E.
  Stv 13 10 2hod VIII Numericke metody             c 2mng2
  Stv 14 50 2hod  IX Cvicenie z matematickej analyzy	   v 2m1

Turansky R.
  Uto 16 30 3hod b404 Matematika                c 1PCF

Valasek J.
  Pon 8 10 3hod F108 Matematika                p 1f*
  Uto 13 10 2hod F108 Matematika                p 1f*
  Uto 15 40 2hod b304 Vybrane partie z matematickej analyzy  v 5M*  5PCF
  Str 13 10 3hod III Matematika                c 1f2
  Str 16 30 3hod  II Matematika                c 1f1
  Stv 11 30 2hod  IV Teoria funkcii komplexnej premennej   p 3mma 3mmm
  Stv 14 50 2hod  X Teoria funkcii komplexnej premennej   c 3mma 3mmm

Valkova A.
  Pon 8 10 3hod  B Numericke metody             p 3mef*
  Uto 16 30 2hod M223 Numericke metody             c 2mng1

Vencko J.
  Pon 9 50 2hod F109 Matematicka analyza           p 1mng*
  Str 9 00 1hod F109 Matematicka analyza           p 1mng*

Viszus E.
  Uto 8 10 2hod  X Parcialne diferencialne rovnice     p 4mma
  Uto 12 20 2hod  V Parcialne diferencialne rovnice     c 4mma
  Str 9 50 2hod  IV Matematicke zaklady biomedicinskej fyz. p 1fmf
  Str 14 00 2hod  VI Matematicka analyza           c 2m1
  Stv 9 50 2hod  IV Matematicke zaklady biomedicinskej fyz. p 1fmf

KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | VC | ostatni

Katedra informatiky
(KI)


Bebjak A.
  Uto 14 50 3hod  II Formalne jazyky a automaty        v 4mpg
  Stv 15 40 3hod  IX Pocitacove siete             p 5ips 5mng
  Stv 18 10 1hod  IX Pocitacove siete             c 5ips 5mng


Cervenka R.
  Pon 8 10 3hod  VI Objektova analyza a modelovanie     v 4i1  5ips
  Pon 10 40 1hod  VI Objektova analyza a modelovanie     c 4i1  5ips

Demeter M.
  Uto 18 10 2hod M218 Kompilatory               c 4i1  5ips

Duris P.
  Uto 9 50 3hod  B Tvorba efektivnych algoritmov      p 3i*
  Str 9 50 3hod M213 Teoreticke zaklady informatiky      p iDRS
  Str 14 50 2hod  V Diplomovy seminar            s 5ips 5ita

Forisek
  Pon 18 10 1hod M217 Rocnikovy projekt            s 2i1

Gazi
  Uto 11 30 2hod VII Uvod do diskretnych struktur       c 1i2

Hegedus T.
  Pon 9 50 2hod  XI Strojove ucenie             v 5iui  4i1
  Str 17 20 2hod  I Strojove ucenie             c 5iui  4i1
  Stv 12 20 1hod F108 Hypermedialne systemy          v 3iai*
  Stv 13 10 2hod F108 Hypermedialne systemy          c 3ips  5ips

Janacek J.
  Stv 10 40 2hod  B UNIX                   p 3iai* 4i1 5mim 3ips

Katreniakova J.
  Pon 11 30 2hod  I Diskretna matematika           c 1iai5
  Pon 18 10 2hod M217 Rocnikovy projekt            s 2i1

Kemenova
  Str 13 10 2hod  IV Diskretna matematika           c 1iai7
  Str 16 30 2hod F232 Diskretna matematika           c 1iai6

Kosinar P.
  Stv 9 00 2hod M218 UNIX                   l 3iai*
  Stv 14 50 1hod M218 UNIX                   l 3ips

Kralovic Ra
  Str 8 10 3hod F108 Uvod do distribuovanych algoritmov    v 3iai* 3it1 4i1
  Stv 12 20 3hod VII Teoria algoritmov            v 4i1  5ita

Kralovic Ri
  Pon 13 10 1hod  II Uvod do distribuovanych algoritmov    c 3it1 4i1

Kulich
  Stv 9 50 2hod  V Uvod do matematickej logiky       c 2iai*
  Stv 16 30 2hod  V Uvod do matematickej logiky       c 2i1

Lukotka
  Pon 16 30 2hod XII Uvod do diskretnych struktur       c 1i1

Macajova E.
  Pon 10 40 2hod III Uvod do databazovych systemov      c 2i1
  Uto 11 30 2hod  A Diskretna matematika           p 1iai*
  Uto 14 00 2hod  VI Uvod do databazovych systemov      c 2i2
  Uto 16 30 2hod  X Diskretna matematika           c 1iai3
  Stv 13 10 1hod  I Teoria grafov              c 3it1

Macko M.
  Stv 9 00 1hod M217 UNIX                   l 3iai*
  Stv 9 50 1hod M217 UNIX                   l 3iai*
  Stv 15 40 1hod M218 UNIX                   l 5mim
  Stv 16 30 1hod M218 UNIX                   l 4i1

Mazak L.
  Pon 16 30 2hod M217 Programovanie              l 2i1
  Uto 16 30 2hod M217 Programovanie              l 2i2

Mederly Pavol
  Stv 12 20 1hod  VI Arch.orien.na sluzby - principy a tech. p 4i1 3ips 5ips

Miklik S.
  Stv 8 10 2hod VIII Uvod do databazovych systemov      c 2iai1 2iai2 2iai3 2iai4
  Stv 10 40 2hod M218 Uvod do databazovych systemov      c 2iai1 2iai2

Olejar D.
  Pon 11 30 2hod  V Kombinatoricka analyza          v 4i1  5itm
  Uto 14 00 2hod III Kombinatoricka analyza          v 4i1  5itm
  Str 11 30 2hod F328 Principy pocitacov            p 1i*

Ostertag R.
  Uto 13 10 3hod  F1 Operacne systemy a pocitacove siete   p 2m*
  Str 14 50 2hod  C Programovanie              p 2i*
  Stv 9 50 2hod  C Principy pocitacov            p 1i*

Pardubska D.
  Pon 16 30 3hod  IV Teoria zlozitosti            p 5mim
  Stv 12 20 3hod F232 Kolmogorovska zlozitost         v 4i1

Pastorova M.
  Uto 18 10 2hod M217 Rocnikovy projekt            s 2i2
  Stv 9 00 2hod VII Dynamicke internetove aplikacie     v 5mim
  Stv 14 00 2hod M217 Dynamicke internetove aplikacie     c 5mim

Plachetka T.
  Pon 10 40 2hod M218 Uvod do databazovych systemov      c 2i2
  Uto 9 00 3hod III Paralelne architektury a programovanie  v 4i1
  Uto 17 20 1hod M218 Rocnikovy projekt            s 2i2
  Str 9 50 2hod  B Uvod do databazovych systemov      p 2i*  2iai*
  Str 11 30 2hod VII Uvod do databazovych systemov      c 2iai2 2iai3 2iai4 2iai5
  Str 16 30 2hod M218 Uvod do databazovych systemov      c 2iai3 2iai4
  Str 18 10 2hod VII Uvod do databazovych systemov      c 2iai1 2iai2

Privara I.
  Uto 15 40 3hod  B Formalna semantika a teor.sprav.     v 3iai* 3iui 4i1  5itp

Prochazka J.
  Uto 9 00 2hod  IV Algoritmy a datove struktury       p 4mpg
  Uto 10 40 1hod  IV Algoritmy a datove struktury       c 4mpg
  Uto 14 00 2hod  V Pocitacova algebra            p 5mms
  Str 11 30 2hod  C Algoritmy a datove struktury       p 2i*
  Stv 13 10 2hod F109 Algoritmy a datove struktury       p 2i*

Risak V.
  Str 13 10 3hod  B Hypermedialne systemy          v 3iai* 4i1  3ips 5ips

Rovan B.
  Pon 8 10 3hod  C Formalne jazyky a automaty        p 2i*
  Pon 16 30 2hod III Rocnikovy projekt            s 4i1
  Stv 8 10 3hod  B Teoria paralelnych vypoctov       p 3iai* 3it1 4i1  5ita
  Pia 8 10 2hod F108 Teoria paralelnych vypoctov       p 3iai* 3it1 4i1  5ita
  Pia 9 50 2hod M213 Seminar z TI               s iDRS

Skoviera M.
  Pon 10 40 3hod F108 Teoria grafov              p 3iai* 3it1
  Str 14 50 2hod  F2 Diplomovy seminar            s 5itm  5itp
  Stv 9 50 2hod M213 Seminar z TG               s iDRS  5mms

Stanek M.
  Uto 17 20 2hod F109 Kryptologia               p 3it1 4i1  5itm
  Stv 14 00 1hod  I Tvorba efektivnych algoritmov      c 3it1 3iui
  Stv 14 50 2hod F109 Kryptologia               p 3it1 4i1  5itm
  Stv 16 30 1hod  C Tvorba efektivnych algoritmov      c 3ipg 3ips

Steskal L.
  Pon 11 30 2hod  A Diskretna matematika           c 1iai4
  Pon 16 30 2hod F232 Diskretna matematika           c 1iai8

Sturc J.
  Str 10 40 3hod III Kompilatory               p 4i1  5ips

Suster B.
  Uto 9 50 4hod  IX Teoria vypocitatelnosti         p 4i1  5itm
  Uto 15 40 1hod  V Uvod do bakalarskej prace        s 3it1 3iui
  Uto 16 30 1hod  V Uvod do bakalarskej prace        s 3ipg 3ips
  Stv 14 50 2hod  II Uvod do matematickej logiky       c 2i2

Toman E.
  Str 9 50 2hod F328 Uvod do diskretnych struktur       p 1i*
  Stv 11 30 2hod  C Uvod do matematickej logiky       p 2i*

Vasilova E.
  Pon 12 20 2hod M218 Uvod do databazovych systemov      c 2i1
  Pon 16 30 2hod M218 Programovanie              l 2i1
  Uto 16 30 2hod M218 Programovanie              l 2i2
  Str 14 50 2hod M218 Uvod do databazovych systemov      c 2iai*

Withalm J.
  Stv 13 10 1hod M217 Arch.orien.na sluzby - principy a tech. p 4i1  3ips 5ips

Zathurecky M.
  Str 16 30 1hod  C Formalne jazyky a automaty        c 2i1
  Stv 15 40 1hod  I Formalne jazyky a automaty        c 2iai*
  Stv 16 30 1hod  II Formalne jazyky a automaty        c 2i2

KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | VC | ostatni

Katedra aplikovanej informatiky
(KAI)


Agoston
  Stv 17 20 2hod  C Modelovacie a renderovacie techniky   c 3iai* 3ipg 3mpg

Balaz M.
  Stv 9 00 2hod  UI Symbolicke programovanie a LISP     v 5iui
  Stv 10 40 2hod F248 Symbolicke programovanie a LISP     v 5iui
  Stv 13 10 2hod FMFI Moderny pristup k web-dizajnu      c
  Stv 14 50 2hod FMFI Moderny pristup k web-dizajnu      c

Blaho A.
  Uto 14 50 2hod  A Programovanie              p 1i*
  Str 14 50 2hod  A Programovanie              p 1i*

Borovansky P.
  Pon 9 50 2hod  H3 JAVA                   v 4MI  4PCF
  Pon 12 20 2hod  B Programovanie              p 2iai*
  Str 18 10 2hod F248 Programovanie              c 2iai3
  Stv 18 10 2hod  H3 Programovanie              c 2iai4

Borovsky P.
  Uto 10 40 2hod  V Pocitacova grafika            c 4mng*
  Str 11 30 2hod  IV Pocitacova grafika            v 4mng*
  Stv 14 00 2hod  VI Pocitacova grafika            v 4mpg

Cervenansky M.
  Pon 14 50 2hod  H6 Programovaci jazyk C           c
  Uto 16 30 2hod  H6 Programovaci jazyk C           c

Durikovic R.
  Pon 8 10 2hod  A Modelovacie a renderovacie techniky   p 3iai* 3*pg
  Pon 9 50 2hod  IV Fotorealisticke zobrazovanie       v 4iai* 5*pg
  Pon 11 30 2hod  IV Aplikacie pocitacovej grafiky      v 4mpg

Farkas I.
  Pia 11 30 3hod  I9 Vypoctova psycholingvistika       v 4iai*

Florek M.
  Uto 9 50 2hod  H6 Pocitacova grafika            c 4iai*
  Pia 15 40 1hod  A Rocnikovy projekt            s 2iai*

Ftacnik M.
  Str 8 10 2hod  C Pocitacove videnie            v 4iai* 5iui 4-5mpg 5ipg 4i1
  Pia 8 10 2hod  C Heuristicke metody            v 3iai* 3iui 4iai* 4mpg

Gruska J.
  Pon 10 40 2hod  UI Kvantove algoritmy a automaty      v 5iui

Guller D.
  Uto 13 10 4hod  UI Programovanie vo vyvojovom prostr. Clips v 5iui

Gyarfas F.
  Uto 13 10 2hod  H3 Extremne programovanie          v 3iai* 5iui
  Pia 9 50 2hod  H6 Inteligentne techniky v e-learning    v 3iai* 5iui

Hennelova K.
  Stv 17 20 3hod  I9 Zaklady psychologie           v 4ikv

Homola M.
  Pon 16 30 2hod  A Moderny pristup k web-dizajnu      v 2iai* 4iai* 5iui
  Pia 8 10 2hod F248 Moderny pristup k web-dizajnu      v 2iai* 4iai2

Jarosova A.

Kamhal D.
  Pon 8 10 4hod  I9 Uvod do filozofie jazyka         p 4ikv
  Pia 8 10 2hod I36 Filozofia L.Wittgensteina        v FMFI
  Pia 9 50 2hod I36 Problemy analytickej filozofie      v FMFI

Klimo P.
  Pia 12 20 1hod  H3 Linux - principy a prostriedky      c 2iai2
  Pia 13 10 1hod  H3 Linux - principy a prostriedky      c 2iai3
  Pia 14 00 1hod  H3 Linux - principy a prostriedky      c 2iai4
  Pia 14 50 1hod  H3 Linux - principy a prostriedky      c 2iai5

Kluka J.
  Uto 11 30 2hod  H6 Moderny pristup k web-dizajnu      c 2iai*
  Uto 18 10 2hod F248 Moderny pristup k web-dizajnu      c 2iai*

Komara J.
  Uto 9 50 2hod  I Teoria vypocitatelnosti         p 4i1
  Uto 11 30 2hod M217 Teoria vypocitatelnosti         c 4i1
  Uto 16 30 2hod III Uvod do matematickej logiky       p 2iai* 3iui
  Stv 16 30 2hod  H6 Logika pre informatikov         v 2iai* 3iui
  Stv 18 10 2hod  H6 Teoria vypocitatelnosti         v 4i1

Lacko J.
  Str 8 10 2hod F248 Webovska grafika             c 3ipg
  Str 11 30 2hod F248 Webovska grafika             c 3mpg

Lucan L.
  Pon 16 30 2hod F108 Multimedia                p 3i*  4mpg
  Pia 8 10 2hod  IV Pouzivatelsky matematicky a ekonomickySW p 2mng*

Maly M.
  Pon 16 30 2hod  H6 Programovaci jazyk C           c 1m1
  Pon 18 10 2hod  H3 Programovaci jazyk C           c 1mpm2

Markosova M.
  Pon 11 30 2hod F109 Zaklady umelej inteligencie       p 3-4iai* 3,5iui 4i1
  Stv 14 00 2hod  I9 Zaklady umelej inteligencie       p 4ikv
  Stv 18 10 2hod  H6 Zaklady umelej inteligencie       c 3iai*

Mendelova E.
  Stv 14 50 2hod  I8 Integrovane vzdelavanie zdravotne postih v FMFI

Nagy M.
  Uto 14 50 2hod  F2 Linux-principy a prostriedky       p 2iai*
  Uto 16 30 2hod F248 Linux                  v 3BI  3PCF 3MI
  Stv 12 20 2hod  I9 Rozpoznavanie reci            v 5iui
  Stv 14 50 2hod  H3 Rozpoznavanie reci            v 5iui

Nather P.
  Uto 16 30 2hod F108 Matematika                c 1BI  1PCF
  Pia 14 50 2hod  H6 Zaklady umelej inteligencie       c 4i1  4iai*

Nociar M.
  Pia 9 50 2hod  H3 Profesionalny graficky SW        c 2m*  2mpm
  Str 18:10 2hod  H3 Webovska grafika             c 3iai3 3iai4

Novotny M.
  Str 17 20 2hod  VI Vizualizacia informacii         v 4iai*
  Pia 15 40 1hod  A Rocnikovy projekt            s 2iai*

Nunukova
  Str 13 10 1hod  F2 Matematika                c 2iai3
  Str 18 10 1hod III Matematika                c 2iai4

Onderik
  Pia 11 30 1hod  H3 Linux-principy a prostriedky       c 2iai1
  Pia 13 10 1hod F248 Linux-principy a prostriedky       c 2iai3
  Pia 14 00 1hod F248 Linux-principy a prostriedky       c 2iai4
  Pia 14 50 1hod F248 Linux-principy a prostriedky       c 2iai5

Parulek J.
  Stv 18 10 2hod  IV Open CV                 v 4iai*
  Pia 15 40 1hod  A Rocnikovy projekt            s 2iai*

Ponik M.
  Pon 16 30 2hod  H6 Programovaci jazyk C           c 1m1
  Pon 18 10 2hod  H6 Programovaci jazyk C           c 1m2

Popper M.
  Uto 15 40 2hod F109 Expertne systemy             p 4iai* 5iui
  Uto 18 10 2hod  H6 Expertne systemy             c 4iai* 5iui

Remis M.
  Pon 18 10 2hod  H6 Programovaci jazyk C           c 1m2
  Uto 16 30 2hod  H6 Programovaci jazyk C           c 1mef2

Ruisel I.
  Pon 16 30 2hod  UI Zaklady kognitivnej psychologie     v 5iui

Rybar J.
  Str 9 00 4hod  I9 Kognitivna psychologia          p 4ikv
  Stv 14 50 2hod F108 Kognitivne vedy:mozog a mysel      v FMFI CUP 4iai*
  Pia 8 10 2hod I37 Dejiny vedeckeho a filozof.myslenia   p FMFI
  Pia 9 50 2hod I37 Kognitivne laboratorium         v FMFI

Samuelcik M.
  Uto 14 00 2hod  B OpenGL                  v 3-4iai* 3,5ipg 5mpg
  Stv 15 40 2hod  IV Diskretne geometricke struktury     p 4iai*

Sefranek J.
  Uto 14 00 2hod VII Seminar z UI               s 4iai*
  Str 9 50 4hod  IX Reprezentacia znalosti a inferencia   p 4iai* 5iui
  Str 14 50 2hod VII Diplomovy seminar            s 5iui

Siska J.
  Stv 13 10 2hod  H3 Moderny pristup k web-dizajnu      c 2iai* 4iai1
  Stv 14 50 2hod  H6 Moderny pristup k web-dizajnu      c 5iui

Smolenova K.
  Str 18 10 2hod  IV Matematika                c 2iai5
  Stv 18 10 2hod VII Matematika                c 2iai1

Sramek M.
  Str 9 50 2hod  I8 Seminar                 s iDRS
  Str 14 00 2hod F109 Vizualizacia viacrozmernych dat     v 4-5mpg 5ipg 4iai*
  Str 15 40 2hod F109 GNU/Linux, principy a prostriedky    v 3-4iai* 3ips 4mpg

Starinsky
  Str 11 30 2hod  H3 Programovanie              c 2iai1
  Str 16 30 2hod F248 Programovanie              c 2iai2

Svantner
  Uto 8:10 2hod  I8 Programovanie              p 4ikv
  Uto 9:50 2hod M217 Programovanie              c 4ikv

Takac M.
  Uto 14 00 3hod  I9 Uvod do kognitivnj vedy         p 4ikv
  Stv 9 00 4hod  I9 Kognitivna semantika a kog. teor. repr. v 4iai*

Tomacha
  Str 18 10 2hod  H6 Webovska grafika             c 3iai1 3iai2
  Pia 16 30 2hod  H6 Pouzivatelsky matematicky a ekonomickySW c 2mng*

Vanco P.
  Pon 18 10 2hod  A Matematika                p 2iai*

Vittek M.
  Pon 16 30 1hod  XI UNIX pre pouzivatelov          p 5ips
  Uto 9 00 1hod  H3 UNIX pre pouzivatelov          c 5ips

Visnovska

Visnovsky E.
  Str 15 40 3hod FSEV Moderne socialne teorie		      p 4ikv

Voda P.
  Uto 13 10 2hod  A Deklarativne programovanie webaplikacii p 2iai*
  Stv 13 10 2hod  H6 Deklarativne programovanie webaplikacii v 2iai*

Zimanyi M.
  Uto 18 10 2hod  H3 Pocitacova grafika            c 4mpg

Zizka
  Pon 8:10 2hod  H3 Pocitacove videnie            c 4iai*
  Pon 18:10 2hod M152 Pocitacove videnie            c 4i*

KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | VC | ostatni

Katedra základov a vyučovania informatiky
(KZVI)


Galik Z.
  Str 11 30 2hod  V Programovanie              c 1iai4
  Str 16 30 2hod  XI Programovanie              c 1i1
  Str 18 10 2hod  XI Programovanie              c 1i2
  Stv 8 10 2hod  H3 Tvorba www dokumentov          c 1iai1
  Stv 9 50 2hod  H3 Tvorba www dokumentov          c 1iai4
  Pia 8 10 2hod III Programovanie              c 1iai8

Hrusecka A.
  Pon 9 50 2hod VIII Programovanie              c 2BI  2PCF 2MI
  Uto 9 50 2hod  VI Programovanie              c 1FI  1PCF 1MI
  Uto 14 50 2hod  H3 Multimedia                v 3-4*I 3-4PCF
  Str 9 50 2hod  H6 Programovanie              l 1FI  1MI
  Str 14 50 2hod F248 Informacne a komunikacne technologie   s 2MD  2MF  2MT

Hrusecky R.
  Pon 13 10 1hod  A Tvorba www dokumentov          v 1i*
  Uto 14 50 2hod F248 Principy internetu            v 3BI  3PCF 3MI
  Stv 8 10 2hod  H3 Tvorba www dokumentov          c 1i1
  Stv 9 50 2hod  H3 Tvorba www dokumentov          c 1iai5
  Stv 11 30 2hod  H3 Tvorba www dokumentov          c 1iai7 1iai8

Jaskova L.
  Pon 11 30 2hod  H6 Programovaci jazyk C           c 1mng2
  Uto 8 10 2hod  H6 Programovaci jazyk C           c 1mng1
  Uto 9 50 2hod F248 Pristupnost elektronickych dokumentov  v 4MI  4PCF
  Uto 13 10 2hod  H6 Programovaci jazyk C           c 1mpm1
  Str 8 10 2hod  H3 Informacne a komunikacne technologie   s 1FI  1MD  1MF  1MI
  Str 9 50 2hod  H6 Programovanie              l 1PCF
  Pia 16 30 2hod F248 Informacne a komunikacne technologie   s 1MT  	

Kabatova M.
  Pon 16 30 2hod  H3 Programovaci jazyk C           c 1m1
  Uto 8 10 2hod  H6 Programovaci jazyk C           c 1mng1
  Uto 9 50 2hod  H3 Roboticke stavebnice vo vyucbe      v 4PCF
  Uto 13 10 2hod  H6 Programovaci jazyk C           c 1mpm1


Kalas I.
  Uto 10 40 2hod  XI Diplomovy seminar            s 5MI
  Uto 12 20 2hod  X Didaktika informatiky          p 4MI  4PCF
  Uto 14 00 1hod  X Didaktika informatiky          c 4MI  4PCF
  Uto 18 10 2hod  II Diplomovy seminar            s 4MI  4PCF
  Stv 15 40 2hod  VI Tvorba pedagogickeho softveru      p 3BI  3PCF 3MI
  Pia 9 00 2hod KZVI Aktuálně problemy didaktiky informatiky p iDRS

Kostalova M.
  Stv 9 00 2hod F248 Programatorske etudy           s 3BI  3PCF 3MI

Kubincova Z.
  Pon 8 10 2hod  II Programovanie              p 2BI  2PCF 2MI
  Pon 10 40 2hod  B Algoritmy a datove struktury       p 2iai*
  Uto 8 10 2hod F108 Programovanie              p 1B*  1FI  1PCF 1MI
  Uto 9 50 2hod VII Programovanie              c 1BI  1PCF
  Uto 18:10 2hod VIII Propedeutika vyučovania informatiky   s 2MI  2BI  2PCF
  Str 9 50 2hod  H3 Programovanie              l 1BI  1PCF
  Str 13 10 2hod  H3 Algoritmy a datove struktury       c 2iai1

Lehotska D.
  Pon 8 10 2hod  IX Programovanie              c 1iai1
  Pon 12 20 2hod III Diskretna matematika           p 1FI  1MI
  Pon 16 30 2hod  I Diskretna matematika           c 1FI  1MI
  Stv 8 10 2hod  H6 Tvorba www dokumentov          c 1iai2
  Stv 11 30 2hod  H6 Tvorba www dokumentov          c 1iai6

Moravcik M.
  Pon 9 50 2hod  IX Programovanie              c 1iai2
  Str 11 30 2hod  I Programovanie              c 1iai3
  Str 14 50 2hod  H3 Algoritmy a datove struktury       c 2iai4
  Str 16 30 2hod  H3 Algoritmy a datove struktury       c 2iai5

Onacilova D.
  Str 8 10 2hod  II Diskretna matematika           v 2MI
  Str 13 10 2hod  H6 Algoritmy a datove struktury       c 2iai2

Pekarova J.
  Uto 9 50 2hod  H3 Roboticke stavebnice vo vyucbe      v 4MI
  Str 14 50 2hod  H6 Algoritmy a datove struktury       c 2iai3
  Str 16 30 2hod  H6 Algoritmy a datove struktury       c 2iai5
  Stv 9 50 2hod  H6 Tvorba www dokumentov          c 1iai3
  Stv 11 30 2hod  H6 Tvorba www dokumentov          c 1i2

Salanci L.
  Uto 9 50 2hod  A Programovanie              p 1m*
  Uto 14 50 2hod  H6 Programovaci jazyk C           c 1mef1
  Uto 16 30 2hod  H6 Programovaci jazyk C           c 1mef2
  Str 9 50 2hod F248 Programovanie              v 2m*
  Str 12 20 2hod  VI Programovaci jazyk C           v 2m*

Tomcsanyi P.
  Pon 16 30 3hod  II Systemove programovanie         p 4MI  4PCF

Tomcsanyiova M.
  Pon 8 10 2hod  X Programovanie              c 1iai5
  Pon 9 50 2hod  X Programovanie              c 1iai6
  Pon 11 30 2hod  H3 Informacne a komunikacne technologie   s 2PCF 2BI 2MI
  Str 8 10 2hod  H6 Informacne a komunikacne technologie   s 1PCF 1BI
  Pia 8 10 2hod  II Programovanie              c 1iai7

Winczer M.
  Uto 16 30 2hod  H3 Seminar z matem. struktur        s 2BI 2PCF 2MI
  Str 8 10 2hod  V Formalne jazyky a automaty        p 4MI 4PCF
  Str 9 50 2hod  V Formalne jazyky a automaty        c 4MI 4PCF
  Str 11 30 2hod  II Informacne a komunikacne technologie 5  s 3BI 3PCF 3MI
  Str 13 10 2hod  I Dejiny informatiky            p 5MI
  Stv 10 40 2hod VII Navrh a analyza algoritmov        p 3BI 3PCF 3MI
  Pia 9 50 2hod  I Navrh a analyza algoritmov        c 3BI 3PCF 3MI
  Pia 11 30 4hod  H6 Rychlostne programovanie         v 2i* 3i*  4i*  5i*

KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | VC | ostatni

Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie
(KAFZM)


Bastak Duran I.
  Str 8 10 2hod F367 Databazove systemy v meteorologii    p 4fmk
  Str 9 50 1hod F367 Databazove systemy v meteorologii    c 4fmk
  Str 12 20 1hod b446 Meteorologia a klimatologia       c 2PCF

Benko M.
  Stv 14 00 4hod F360 Praktikum zo synoptickej meteorologie  l 4fmk

Brestensky J.
  Uto 09 00 2hod G245 Numerické metódy            p 3PCF
  Uto 11 30 2hod f-110 Asymptoticke metody           v 4fg
  Str 16 30 2hod f-110 Hydrodynamika              v 4fg

Damborska I.
  Pon 10 40 2hod b404 Meteorologia a klimatologia       p 2PCF
  Uto 10 40 2hod F357 Statisticke metody v meteor.,klimat.   p 4fmk
  Uto 12 20 1hod F357 Statisticke metody v meteor.,klimat.   c 4fmk
  Str 11 30 2hod F360 Zivotne prostredie            p 5fzp
  Stv 10 40 1hod F357 Mikroklimatologia a agrometeorologia   c 5fmk
  Stv 11 30 1hod F360 Dynamicka meteorologia          c 4fmk

Drinka R.
  Pon 8 10 2hod B540 Meteorologia a klimatologia       c 2PCF

Dudik J.
  Str 13 10 2hod F112 Teoreticka astrofyzika          c 4faa

Dzifcakova E.
  Stv 9 50 2hod f-168 Slnecne ziarenie,jeho vyuzitie...    v 4fzp 5fzp
  Pia 9 00 3hod F112 Teoreticka astrofyzika         p 4faa

Gajdos S.
  Stv 11 30 2hod F112 Medziplanetarna hmota          p 4faa

Galis M.
  Uto 15 40 1hod f-110 Pocitacove metody            v 4fg
  Uto 16 30 1hod f-110 Pocitacove metody            c 4fg
  Uto 17 20 1hod f-110 Programovacie jazyky          v 4fg
  Uto 18 10 1hod f-110 Programovacie jazyky          c 4fg

Gera Martin
  Pon 11 30 3hod F357 Dynamicka meteorologia          p 4fmk
  Uto 10 40 2hod b302 Meteorologia a klimatologia       p 2PCF
  Uto 14 00 2hod F367 Programovanie a aplikacny SW pre DP   c 4fmk
  Str 9 50 2hod F357 Numericke riesenie rovnic atmosf.dynam. p 5fmk
  Stv 12 20 1hod F360 Dynamicka meteorologia          p 4fmk
  Pia 9 50 3hod F357 Seminar z meteorol.numerickych modelov  s 5fmk

Hajdukova M.
  Str 9 50 2hod F112 Astronomia                p 5MF
  Str 14 50 2hod F112 Seminar z astronomie a astrofyziky    s 4faa 5faa

Heinzel P.

Hensel K.
  Uto 10 40 2hod f-168 Environmentalne pravo          v 4fzp 5fzp
  Str 9 50 2hod f-168 Odpady                 v 5fzp
  Str 17 20 1hod F247 Fyzikalne analyticke metody       l 2f*

Hrvol J.
  Uto 9 50 2hod F358 Diplomovy seminar            s 5fmk
  Str 12 20 2hod F358 Opticke a elektricke javy v atmosfere  p 4fmk
  Str 14 00 3hod F358 Praktikum z mer. a por. met. v meteo.  l 4fmk

Janda M.
  Str 15 40 1hod f-168 Fyzikalne analyticke metody 3      v 4fzp 5fzp

Jurasek M.
  Pia 8 10 2hod F367 Druzicove a radarove pozorovania met.j. p 5fmk 5fzp

Klacka J.
  Pon 8 10 3hod F112 Galakticka a mimogalakticka astronomia  p 5faa
  Pon 10 40 2hod F112 Galakticka a mimogalakticka astronomia  c 5faa

Kornos L.
  Uto 14 00 2hod F112 Astrometria               p 4faa
  Stv 9 00 3hod F112 Nebeska mechanika            p 4faa

Kosinar I.
  Pon 9 00 3hod  C3 Fyzika                 p 2PCF
  Pon 16 30 1hod G203 Matematika pre fyziku          p 1PCF
  Pon 18 10 2hod G203 Matematika pre fyziku          c 1PCF
  Str 8 10 2hod  III Mechanika                c 1f2
  Str 14 50 1hod f-168 Fyzikalne analyticke metody 3      v 4fzp 5fzp
  Str 16 30 2hod F108 Mechanika a molekulova fyzika      c 1FI 1PCF 1MF 1fmf
  Stv 8 10 2hod F109 Mechanika a molekulova fyzika      p 1FI 1PCF 1MF 1fmf
  Stv 11 30 2hod f-168 Seminar z odboru a diplomovy seminar  s 5fzp
  Stv 16 30 2hod B305 Vyberovy seminar z fyziky        s 1PCF
  Pia 13 10 3hod  C3 Zaklady fyziky             v 1PCF

Kostecky P.
  Pon 12 20 1hod f-110 Uvod do fyziky Zeme           v 2f*
  Uto 07 20 2hod G245 Fyzika pre geológov           c 1PCF
  Uto 09 00 2hod G203 Fyzika pre geológov           p 1PCF
  Str 14 00 1hod f-110 Fyzika vnutra Zeme           p 4fg
  Stv 9 00 2hod f-110 Meranie a spracovanie geof. udajov   p 4fg
  Stv 10 40 1hod f-110 Meranie a spracovanie geof. udajov   c 4fg

Kremler M.
  Pon 9 50 1hod F367 GIS v meteorologiia klimatologii     p 4fmk
  Pon 10 40 1hod F367 GIS v meteorologiia klimatologii     c 4fmk
  Uto 8 10 2hod  C2 Meteorologia               p 2PCF
  Uto 11 30 2hod F360 Chemizmus atmosfery           p 5fmk
  Str 11 30 2hod F357 Seminar z meteorologie          s 5fmk
  Str 17 20 2hod  T3 Strojove ucenie             p 4-5fmk

Kristek J.
  Str 9 50 2hod  VI Metody numerickej matematiky       p 4fmk 4faa 4fgk

Kulinova A.
  Uto 9 00 3hod F112 Kozmicka elektrodynamika         p 4faa
  Uto 11 30 2hod F112 Kozmicka elektrodynamika         c 4faa

Lapin M.
  Uto 8 10 3hod F357 Vseobecna a regionalna klimatologia   p 4fmk
  Uto 14 00 2hod F357 Aplikovana klimatologia 2        p 5fmk
  Str 14 00 2hod F357 Zmeny a premenlivost klimy        p 5fmk
  Stv 9 00 2hod F357 Mikroklimatologia a agrometeorologia   p 5fmk

Machala Z.
  Pon 9 50 2hod f-168 Environmentalny manazment a audit    v 5fzp
  Str 14 00 1hod f-168 Fyzikalne analyticke metody 3      v 4-5fzp
  Pia 9 50 2hod f-168 Analyza a odber vzoriek ZP       v 4-5fzp
  Pia 11 30 2hod f-168 Cistenie a uprava vod          v 4-5fzp

Martisovits V.
  Uto 13 10 2hod f-168 Experimentalne vademecum        v 4-5fzp
  Uto 14 50 2hod f-168 Experimentalne vademecum        v 4-5fzp
  Pia 8 10 2hod  F1 Molekulova fyzika            p 1f* 2fmf

Matejka F.
  Uto 15 40 2hod F357 Teor. nah. fcii a jej vyuzitie v meteor. p 5fmk

Melo M.
  Pon 14 00 2hod B305 Fyzicka geografia I.           p 1PCF
  Uto 14 50 2hod  C2 Meteorologia a klimatologia       p 2PCF
  Str 15 40 2hod F357 Meteorologia a klimatologia       c 2PCF
  Stv 11 30 2hod B357 Metody klimatologickeho vyskumu     p 5PCF
  Stv 12 20 2hod B357 Metody klimatologickeho vyskumu     c 5PCF
  Pia 9 50 2hod B435 Meteorologia a klimatologia       c 2PCF

Moczo P.
  Str 13 10 1hod f-110 Fyzika vnutra Zeme           p 4fg
  Stv 11 30 1hod f-110 Fyzika vnutra Zeme           p 4fg

Morva I.
  Pon 11 30 2hod f-168 Vyboje v plynoch a ich aplikacie    v 5fzp
  Uto 9 00 2hod f-168 Automatizovane meracie a riadiace sys. v 4-5fzp

Morvova M.
  Pon 8 10 2hod f-168 Vodikova energetika           v 5fzp
  Pon 12 20 2hod F328 Zivotne prostredie I          v 1f* 2f*
  Stv 8 10 2hod f-168 Alternativne zdroje energie       v 5fzp

Ondraskova A.
  Str 14 50 2hod f-110 Fyz.polia a proc.v blizkom okoli Zeme  p 4fg

Palus P.
  Pon 16 30 2hod F112 Struktura hmoty vo vesmire       p 4faa

Pazak P.
  Str 11 30 1hod  VI Metody numerickej matematiky      c 4faa 4fg 4fmk

Porubcan V.
  Uto 13 10 3hod F247 Zaklady astronomie a astrofyziky    p 3f*

Rozboril J.
  Uto 15 40 2hod F247 Zaklady astronomie a astrofyziky    c 3f*

Sevcik S.
  Pon 13 10 1hod f-110 Uvod do fyziky Zeme           v 2f*
  Uto 8 10 2hod  F1 Mechanika               p 1f*
  Uto 10 40 3hod G203 Fyzika pre geofyzikov          p 3PCF
  Uto 14 00 2hod f-110 Fyz. polia a proc. v blizkom okoli Zeme v 4fg
  Str 8 10 2hod  IX Mechanika               c 1f1
  Stv 9 50 2hod  F1 Mechanika               p 1f*
  Stv 12 20 1hod f-110 Fyzika vnutra Zeme           p 4fg

Sokol A.
  Stv 9 00 3hod F360 Synopticka meteorologia         p 4fmk

Soltis T.
  Pon 13 10 2hod G245 Fyzika pre geologov           c 1PCF
  Uto 7 20 2hod G337 Fyzika pre geologov           c 1PCF

Toth J.
  Uto 8 10 2hod F247 Planetarna kozmogonia          p 5faa
  Uto 9 50 1hod F247 Planetarna kozmogonia          c 5faa
  Str 8 10 2hod F112 Vybrane kapitoly z dejin astronomie   p 4faa
  Str 11 30 2hod F112 Astronomia               c 5MF

Veres P.
  Pon 9 00 2hod F247 Nebeska mechanika            c 4faa

KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | VC | ostatni

Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
(KJFB)


Babincova M.
  Uto 12 20 2hod F232 Uvod do biomechaniky           p 4fbf 4fmf
  Stv 8 10 2hod F328a Fyzikal. mechanizmy procesov v lud.org. v 4fbf 4fmf

Babinec P.
  Pon 8 10 2hod F232 Kvantova mechanika            p 3fmf
  Pon 9 50 2hod F232 Kvantova mechanika            p 3fmf
  Pon 11 30 2hod F328a Teoria medzimolekulovych systemov    p 4fbf
  Stv 8 10 2hod F247 Kvantova mechanika            c 3fmf

Belicka M.
  Pia 8 10 2hod f130 Zaklady fyziky              c 3mm* 3mpm* 3mna
  Str 13 10 2hod f125 Matematika 1               c 1iai2

Bohm R.
  Pon 9 00 1hod  I Vlny a optika              c 2MF  2fmf
  Pon 10 40 2hod F327 Zakladne matematicke metody       c 1f1
  Pon 16 30 2hod VIII Zakladne matematicke metody       c 1f2
  Uto 9 50 2hod  F1 Zakladne matematicke metody       p 1f*
  Str 11 30 2hod F109 Mechanika a molekulova fyzika      p 1fmf 1PCF 1MF 1FI
  Str 14 00 3hod  II Matematicke zaklady biomedicinskej fyz. c 1fmf
  Stv 11 30 2hod  I Matematicke metody vo fyzike       v 1fmf

Durana L.
  Pon 16 30 3hod B307 Matematika                c 1PCF
  Uto 16 30 3hod  C3 Matematika                c 1PCF
  Str 8 10 2hod VIII Matematicka analyza           c 1i1
  Str 10 40 3hod F222 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3f2
  Stv 13 10 3hod F222 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3f2
  Stv 15 40 3hod F222 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3fmf

Fekete V.
  Stv 11 30 2hod  T3 Zaklady prace s PC            c 1f2

Florek Matej
  Pon 12 20 2hod F327 Reaktorova fyzika            v 5fjf

Haverlik I.
  Pon 9 50 2hod F328a Databazy                p 4fmf
  Pon 16 30 2hod F247 Zakl. teorie algoritmov a programovania c 2fmf
  Uto 10 40 3hod F328a Kvantitativne pravd.met.v biofyzike   v 5fbf
  Str 10 40 2hod F328a Matematicke modelovanie biosystemov   p 4fmf
  Str 12 20 2hod F328a Matematicke modelovanie biosystemov   c 4fmf
  Str 17 20 2hod F328 Zakl. teorie algoritmov a programovania p 2fmf
  Stv 11 30 2hod F328a Diskretna matematika          c 3fmf
  Stv 13 10 2hod F328a Diskretna matematika          v 3fmf
  Pia 9 50 2hod F248 Zaklady prace s PC           v 1fmf

Hianik T.
  Pon 13 10 1hod F328a Odborny seminar             s 4fbf
  Uto 14 00 2hod F232 Biosenzory               v 4fbf 4fmf
  Uto 16 30 2hod F328 Odborny seminar             v 5fbf
  Stv 13 10 2hod F247 Experimen. met. biofyz. a chem. fyziky p 4fbf
  Stv 14 50 3hod F247 Bioenergetika              p 5fbf 5fmf
  Pia 13 10 2hod F328 Fyzika zivych organizmov        v 2f*

Hlinka V.
  Pon 9 50 1hod F377 Experimentalne metody jadrovej fyziky  p 4fjf
  Str 10 40 3hod F262 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3f1
  Stv 13 10 3hod F261 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3f1
  Pia 13 10 4hod F252 Praktikum z jad. fyziky a elektroniky  l 4fjf

Holy K.
  Uto 14 50 2hod F377 Radionuklidy v zivotnom prostredi    v 3f1  3f2

Hubac I.
  Pon 16 30 2hod F328a Kvantovo-mech.model. chem.a biol.sys.  p 4fbf
  Uto 13 10 3hod F328a Mnohocasticove pristupy         p 5fbf
  Str 9 00 2hod F328a Kvantovo-mech.model. chem.a biol.sys.  c 4fbf

Chorvat D.ml
  Uto 9 50 3hod F232 Lasery a vlaknova optika v medicine   p 5fmf
  Str 14 50 4hod F328a Metody spracovania biosignalov a PG   p 4fbf 4fmf

Chudy M.
  Stv 14 50 2hod F377 Jadrova energetika a zivotne prostredie v 4fjf 4fmf

Jeskovsky M.
  Pon 16 30 2hod  T3 Zaklady prace s PC            c 1f1

Kollar D.
  Uto 14 00 4hod F252 Praktikum z jad. fyziky a elektroniky  l 4fjf
  Str 14 50 2hod F327 Styk pocitaca s expertnym zariadenim   v 4fjf
  Stv 13 10 2hod F327 Jadrova elektronika           p 4fjf

Kvasnicka P.
  Pia 13 10 2hod F328a vyuka                  p 4fmf

Lovas L.
  Str 15 40 2hod  T3 Zaklady prace s PC           c 1f2

Mach P.
  Uto 15 40 2hod F328a Fyzikalna chemia            p 4fbf 4fmf

Masarik J.
  Stv 14 00 1hod  F2 Vedecko-technicke vypocty        v 2iai*
  Pia 10 40 1hod F377 Seminar z modernych trendov vo fyzike  s 5fjf

Mlynarik V.
  Pia 14 50 2hod F328a Zaklady magneticko-rezonancnej spektr. v 4fbf 4fmf

Ostatna V.
  Pon 8 10 2hod F328a Medicinska biofyzika          p 4fmf

Papp P.
  Uto 16 30 4hod f292 Principy pocitacov            l 1iai2

Rybar P.
  Uto 8 10 2hod F248 Spracovanie dat             c 5fbf
  Stv 15 40 1hod F248 Aplikacne programy v biofyzike      v 4fmf
  Stv 16 30 2hod F248 Aplikacne programy v biofyzike      v 2fmf 4fmf

Saro S.
  Stv 12 20 2hod F377 Diplomovy seminar            s 5fjf
  Pia 9 50 1hod F377 Seminar z modernych trendov vo fyzike  s 5fjf

Sikurova L.
  Str 13 10 3hod F247 Fotobiofyzika a fototerapia       v 5fbf 5fmf
  Str 15 40 2hod F247 Fyzikalne analyticke metody       p 2f*
  Stv 8 10 5hod F232 Diplomovy seminar            s 5fbf 5fmf

Simkovic F.
  Uto 9 50 2hod F327 Kvantova teoria             p 4fjf
  Uto 12 20 2hod F327 Kvantova teoria             c 4fjf
  Str 9 50 2hod F327 Kvantova teoria             p 4fjf

Simon J.
  Uto 16 30 3hod  C1 Matematika                c 1PCF

Siska M.
  Str 14 50 3hod  I Matematicke zaklady biomedicinskej fyz. c 2fmf

Sitar B.
  Pon 12 20 2hod F337 Urychlovace castic            v 4fjf
  Str 11 30 2hod F377 Interakcia ziarenia s latkou       p 4fjf

Sivo A.
  Str 10 40 3hod F261 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3f1
  Stv 13 10 3hod F262 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3f1
  Stv 15 40 3hod F223 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3fmf

Stanicek J.
  Str 10 40 3hod F223 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3f2
  Stv 8 10 2hod F327 Jadrova a subjadrova fyzika       p 4fjf
  Stv 9 50 1hod F327 Jadrova a subjadrova fyzika       c 4fjf
  Stv 13 10 3hod F223 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3f2

Stavina P.
  Pon 10 40 3hod  T3 Pocitacove praktikum           c 3f2
  Uto 9 50 2hod F308 Moderne trendy v pocitacovej fyzike   v 5fjf
  Stv 13 10 1hod  F2 Vedecko-technicke vypocty        v 2iai*
  Stv 14 50 1hod  F2 Vedecko-technicke vypocty        v 2iai*
  Stv 17 20 3hod  T3 Pocitacove praktikum           c 3f1

Strmen P.
  Pon 16 30 4hod F252 Praktikum z jad. fyziky a elektroniky  l 4fjf

Sykora I.
  Pon 10 40 1hod F377 Experimentalne metody jadrovej fyziky  p 4fjf
  Uto 13 10 2hod F377 Radiometricke merania          v 3f*
  Uto 16 30 2hod b302 Spracovanie dat             v 2PCF
  Str 8 10 5hod KJF Vyberove praktikum            l 5fjf
  Stv 10 40 2hod F377 Spracovanie jadrovofyz. udajov      p 4fjf

Tokar S.
  Uto 8 10 2hod F308 Simulacie v jadrovej fyzike       v 5fjf
  Stv 10 40 2hod F327 Vybrane kapitoly z fyziky vysokych ener. v 5fjf

Uherek F.
  Stv 9 50 2hod KEF Optoelektronicke prenosove systemy    p 5foo

Urban J.
  Pon 8 10 2hod F328 Fyzika polymerov a biopolymerov     p 4fbf
  Stv 9 50 3hod F350 Specialne praktikum z exp.metod lek.fyz l 4fbf
  Pia 11 30 2hod F328 Chemicke zakldy zivych systemov     v 3f*

Vanko J.
  Uto 9 50 2hod F328 Teoria kooperativnych hier        v 5mef
  Uto 14 00 2hod F327 Jadrova a subjadrova fyzika       c 5fjf
  Str 8 10 2hod F327 Kinematika elementarnych castic     v 4fjf
  Stv 8 10 3hod F377 Jadrova a subjadrova fyzika       p 5fjf

Waczulikova I.
  Pon 9 00 3hod F350 Specifika prace interdisc.timov v med.  v 5fmf
  Pon 11 30 3hod F350 Specialne praktikum z biomed. fyziky   l 4fmf
  Pon 16 30 2hod F328 Experimentalne metody lekarskej fyziky  p 4fmf
  Uto 9 00 2hod F328a Biochemia                p 4fbf
  Str 10 40 3hod F350 Specialne praktikum z exp.metod lek.fyz l 4fbf
  Pia 9 50 2hod F328 Zaklady molekularnej biologie      v 3f*

Zilka B.
  Uto 16 30 2hod  T3 Zaklady prace s PC            c 1f1

KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | VC | ostatni

Katedra experimentálnej fyziky
(KEF)


Bezak V.
  Str 9 50 2hod f226 Diplomovy seminar            s 5ftl
  Str 11 30 2hod f226 Seminar zo strukt. a mech. vl.materialov s 5fe

Brezna E.
  Pon 10 40 3hod F113 Praktikum I( mech. a molekulova fyzika) l

Bugar I.
  Pia 14 00 2hod f167 Femtosekundova spektroskopia       p 4fol

Cingel M.
  Pia 8 10 4hod f72 Laboratorne cvicenie z fyziky      l 2PCF

Fabo P.
  Pia 13 10 4hod KRF Praktikum z cislicovych obvodov     l 5fe
  Pia 16 30 2hod f226 Prevodniky a riadenie experimentu    v 5fe 5foo 5fp 5ftl

Fischer L.
  Pon 8 10 2hod f223 Mikroprocesorove systemy         p 5fe
  Uto 8 10 2hod f223 Mikroprocesorove systemy         p 5fe
  Uto 9 50 2hod  F2 Principy pocitacov            p 1iai*
  Str 8 10 4hod f292 Principy pocitacov            l 1iai4
  Pia 8 10 4hod f288 Principy pocitacov            l 1iai5
  Pia 13 10 4hod f292 Principy cislicovej techniky       v 1i*  2f*

Grajcar M.
  Pon 9 00 2hod  F2 Vlny a optika              p 2f*
  Stv 8 10 2hod  F1 Vlny a optika              p 2f*

Hlubina R.
  Uto 9 50 2hod f223 Fyzika tuhych latok           v 5ftl
  Uto 11 30 1hod f223 Fyzika tuhych latok           c 5ftl

Jarosevic A.
  Uto 14 00 2hod f226 Regulacia a regulacne systemy      p 5fe
  Uto 16 30 4hod f288 Principy pocitacov            l 1iai1
  Str 8 10 4hod f288 Principy pocitacov            l 1iai3
  Str 16 30 4hod f288 Principy pocitacov            l 1iai7

Jasik J.
  Uto 8 10 1hod f51 Experimentalne metody v opt.a IC spektr. p 4fol 4fzp
  Str 10 40 1hod f51 Stavba atomov a molekul         p 4fol 4fzp

Kovacik D.
  Pon 14 00 4hod f73 Laboratorne cvicenia z fyziky      l 2PCF
  Str 14 50 4hod f73 Laboratorne cvicenia z fyziky      l 2PCF

Kubala D.
  Pon 14 00 4hod f72 Laboratorne cvicenie z fyziky      l 2PCF

Kundracik F.
  Uto 8 10 2hod f226 Seminar z vysokofrekvencnej elektroniky p 4fp 4ftl
  Uto 10 40 2hod f226 Prenos a spracovanie signalov      p 5fe
  Uto 14 00 3hod f292 Meranie fyzikalnych velicin       v 3f*
  Pia 9 50 1hod KRF Problemy sucasnej fyziky         p 5fe

Macko P.
  Str 16 30 3hod f51 Zaklady laserovej spektroskopie     v 5fbf 5fzp

Mahel M.
  Pon 13 10 2hod  C1 Fyzika                  p 1PCF
  Uto 14 00 2hod B301 Fyzika                  c 1PCF
  Str 8 10 2hod  C1 Fyzika                  p 1PCF

Mark T.
  Uto 18 10 2hod f51 Fyzika klastrov             v 4fp

Martonak R.
  Uto 14 50 2hod f223 Struktura a mech. vl. materialov     p 4fol 4fp 4ftl
  Str 9 50 2hod f223 Seminar zo strukt. a mech. vl. material. s 4ftl

Matasovska S.
  Uto 14 00 2hod b231 Fyzika                  c 1PCF
  Uto 15 40 2hod b231 Fyzika                  c 1PCF
  Pia 8 10 2hod  V Vlny a optika              c 2f1
  Pia 9 50 2hod  V Vlny a optika              c 2f2

Matejcik S.
  Str 11 30 2hod f51 Elementarne procesy v plazme       p 4fp
  Stv 9 50 2hod f51 Seminar z fyziky plazmy         s 5fp

Matuska
  Uto 13 10 4hod f72 Laboratorne cvicenie z fyziky      l 2PCF

Mesaros V.
  Pon 12 20 2hod f167 Luce,videnie a lasery          p 2f*
  Uto 16 30 2hod f-168 Zvuk ako ekologicka zataz        p 4-5fzp
  Str 8 10 4hod  KEF Praktikum z nelinearnej optiky     l 5foo
  Pia 11 30 2hod f167 Diplomovy seminar            s 5foo

Orszagh J.
  Str 8 10 3hod f85 Praktikum II(elektrina a magnetizmus)  l 2f2

Pavlik J.
  Uto 13 10 3hod f85 Praktikum II(elektrina a magnetizmus)  l 2f1
  Stv 9 50 3hod f85 Praktikum II(elektrina a magnetizmus)  l 2f2

Plecenik A.

Plecenik T.
  Uto 13 10 3hod f86 Praktikum II(elektrina a magnetizmus)  l 2f1

Roch T.
  Stv 9 50 3hod f86 Praktikum II(elektrina a magnetizmus)  l 2f2
  Stv 14 00 3hod f86 Praktikum II(elektrina a magnetizmus)  l 2fmf

Sabo M.
  Pia 8 10 4hod f292 Principy pocitacov            l 1iai6

Senderakova D.
  Pon 8 10 2hod f167 Vlnova optika              p 4fol
  Uto 9 00 2hod f167 Optika a videnie             p 3f*
  Uto 10 40    KEF Diplomova praca             l 5foo
  Uto 14 00 2hod f167 Opticke metody spracovania informacie  p 5foo 5fe 5fp 5ftl
  Str 9 00 2hod f167 Lasery, holografia a opt. sprac. inf.  p 3f*
  Str 11 30 4hod KEF Diplomova praca             l 4fol
  Pia 9 50 2hod f167 Seminar zo specializacie         s 5foo

Schlosser P.
  Str 10 40 3hod f86 Praktikum II(elektrina a magnetizmus)  l 2f1

Skalny J.
  Uto 9 50 2hod f51 Zaklady fyziky plazmy          p 4fol 4fp 4ftl
  Uto 11 30 2hod f51 Aplikacie fyziky plazmy         p 5fp
  Uto 14 00 2hod f51 Diplomovy seminar            s 5fp
  Str 13 10 2hod f51 Kinetika plazmochem. reakcii       p fDRS

Stano M.
  Str 8 10 3hod f86 Praktikum II(elektrina a magnetizmus)  l 2f2

Strba
  Uto 11 30 2hod f167 Fyzika laserov              p 4fol 4fp 4ftl

Veis P.
  Uto 9 00 1hod  f51 Experimentalne metody v opt.a IC spekt. p 4fol 4fzp
  Uto 13 10 3hod F109 Vlnenie a optika            p 2MF  2fmf
  Str 8 10 2hod f-168 Zaklady fyziky plazmy          v 4fzp 5fzp
  Str 9 50 1hod  f51 Stavba atomov a molekul         p 4fol 4fzp
  Str 14 50 2hod  f51 Opticka diagnostika plazmy       p fDRS

Vojtek P.
  Pon 9 50 3hod KEF-OO Praktikum z optiky           l 4fol 4ftl 4fp
  Str 11 30 4hod  f167 Diplomova praca            l 4fol
  Str 14 50 4hod  F224 Laboratorne cvicenia z fyziky     l 2PCF
  Stv 14 00 2hod  f167 Zdroje,parametre a detekcia opt.ziar. p 4fol
  Pia 8 10 4hod  F224 Laboratorne cvicenia z fyziky     l 2PCF

Zabudla Z.
  Pon 8 10 2hod B320 Fyzika                  c 1PCF
  Pon 9 50 2hod c301 Fyzika                  c 1PCF
  Pon 14 00 4hod F224 Laboratorne cvicenia z fyziky      l 2PCF
  Uto 8 10 2hod  I Fyzika                  c 1PCF
  Uto 13 10 4hod F224 Laboratorne cvicenia z fyziky      l 2PCF

Zahoran M.
  Uto 15 40 2hod f51 Modifikácia povrchov           p fDRS
  Str 10 40 3hod f85 Praktikum II(elektrina a magnetizmus)  l 2f1
  Stv 14 00 3hod f85 Praktikum II(elektrina a magnetizmus)  l 2fmf

Zahoranova A.
  Pon 11 30 2hod f51 Vyboje v plynoch a ich aplikacie     p fDRS
  Uto 13 10 4hod f73 Laboratorne cvicenia z fyziky      l 2PCF
  Pia 8 10 4hod f73 Laboratorne cvicenia z fyziky      l 2PCF

KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | VC | ostatni

Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyzika
(KTFDF)


Balek V.
  Stv 13 10 2hod f130 Kvantova teoria gravitacie        v 5ftf
  Stv 16 30 2hod f130 Kozmologia                v 5faa 5ftf

Bellus M.
  Pon 8 10 2hod f126 Jednoduche a domace experimenty     l 4MF

Blazek T.
  Pon 16 30 2hod  F2 Kvantova teoria             p 3f*
  Pon 18 10 2hod  F2 Kvantova teoria             c 3f2
  Stv 15 40 2hod  F2 Kvantova teoria             p 3f*

Bona P.
  Str 14 50 2hod f125 Specialny seminar            s 5ftf

Cerny V.
  Uto 10 40 2hod F109 Statisticka fyzika a termodynamika    p 3MF  3f*
  Str 13 10 3hod  T3 Pocitacove praktikum           l 2f2
  Stv 9 00 2hod F108 Statisticka fyzika a termodynamika    p 3MF  3f*
  Stv 15 40 2hod III Fyzika okolo nas             v 4MF

Danisovic M.
  Uto 16 30 2hod f126 Aplikacie didaktickej techniky      l 3MF
  Pia 9 50 2hod f126 Aplikacie didaktickej techniky      l 5MF

Demkanin P.
  Pon 9 00 3hod F151 Skolske pokusy z fyziky         l 5MF
  Pon 11 30 2hod F151 Praktikum skolskych pokusov       l 3MF
  Uto 11 30 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4MF
  Pia 8 10 2hod f126 Ziacka zaujmova cinnost         p 5MF
  Pia 11 30 2hod f126 Zaklady skolskeho manazmentu       v 4PCF 5PCF 4M* 5M*

Dohnanska J.
  Pon 9 50 1hod f126 Seminar zo skolskej fyziky        s 1FI  1MF
  Pon 10 40 2hod f126 Tvorivost a vyucovanie fyziky      v 4MF
  Str 8 10 2hod f126 Fyzika netradicne            v 2MF

Dubnickova A.Z.
  Uto 11 30 2hod f130 Uvod do fyziky elementarnych castic   v 4ftf
  Uto 16 30 2hod f167 Kvantova optika             v 4fol
  Stv 8 10 2hod f130 Zaklady fyziky              v 3mm* 3mpm* 3mna

Dzurakova Z.
  Str 10 40 2hod f125 Teoreticka mechanika           c 2f2
  Stv 9 50 2hod f125 Teoreticka mechanika           c 2f1

Fecko M.
  Pon 9 50 2hod f130 Diferencialna geometria         c 4ftf
  Pon 11 30 2hod f130 Diferencialna geometria         p 4ftf
  Pon 16 30 3hod f125 Teoreticka mechanika           p 2f*
  Uto 8 10 2hod f130 Diferencialna geometria         p 4ftf
  Uto 16 30 2hod f130 Lieove grupy pre fyzikov         v 3f*

Hornansky L.
  Pon 12 20 2hod f126 Riesenie fyzikalnych uloh        s 4MF

Horvath P.
  Uto 8 10 2hod F151 Praktikum skolskych pokusov       l 4MF
  Uto 9 50 2hod F151 Praktikum skolskych pokusov       l 4MF
  Stv 8 10 2hod f126 Seminar zo skolskej fyziky        s 2MF
  Stv 9 50 2hod F151 Fyzikalne praktikum           l 2MF

Kosinarova A.
  Pon 10 40 2hod F247 Kalkulus pre nematematikov        p 1FI  1PCF 1MF
  Pon 14 50 2hod B307 Matematika                p 1PCF
  Uto 11 30 2hod  C2 Vyberovy seminar z matematiky      s 1PCF
  Uto 14 50 3hod B320 Matematika                c 1PCF
  Str 9 00 2hod F247 Teoreticka fyzika            p 4MF
  Str 10 40 1hod F247 Teoreticka fyzika            c 4MF
  Stv 9 50 1hod F247 Matematicke metody vo fyzike       c 1FI  1PCF 1MF
  Stv 10 40 2hod F247 Matematicke metody vo fyzike       p 1FI  1PCF 1MF
  Pia 9 00 2hod B307 Matematika                p 1PCF

Koubek V.
  Uto 14 00 3hod f126 Technika skolskeho experimentu      p fDRS
  Stv 13 10 2hod f126 Seminar DRS               s fDRS

Krisko M.
  Stv 16 30 2hod  C1 Matematika                c 1PCF

Lapitkova V.
  Uto 9 00 2hod f126 Uvod do didaktiky fyziky         p 3MF
  Str 14 00 2hod f126 Didaktika fyziky             s 5MF
  Str 15 40 2hod f126 Netradicne vyucovacie postupy      p 5MF
  Stv 10 40 2hod f126 Uvod do didaktiky fyziky         c 3MF
  Stv 15 40 2hod f126 Diplomovy seminar z fyziky        s 5MF

Masar E.
  Str 9 50 2hod  T3 Seminar z pocitacovej fyziky       s 5ftf
  Stv 9 00 2hod f167 Teoria ziarenia (Klas. teor. ziarenia)  v 4fol 4ftf
  Stv 10 40 2hod f167 Niektore metody poc. fyziky       p 4fol 4ftf
  Stv 12 20 1hod f167 Fyzika                  p 4ftf
  Pia 9 50 3hod  T3 Pocitacove praktikum           l 2f1

Mojzis M.
  Pon 16 30 3hod f130 Kvantova teoria pola           p 4ftf 4ftl
  Str 12 20 3hod f223 Kvantova teoria pola           c 4ftf 4ftl
  Stv 11 30 2hod f130 Uvod do Standardneho Modelu       v 5ftf
  Stv 14 50 2hod f130 Uvod do Standardneho Modelu       v 5ftf

Noga M.
  Str 14 50 2hod f130 Metody funkcionalneho integralu vo fyz. v 4ftf

Pazma V.
  Pon 8 10 2hod f125 Matematika                c 1iai7
  Pon 11 30 2hod  IX Matematicka analyza           c 1i2
  Str 13 10 2hod F108 Matematika                c 1iai8
  Str 16 30 2hod  F2 Matematika                c 1iai5
  Stv 8 10 2hod f125 Matematika                c 1iai3
  Stv 9 50 2hod f130 Matematika                c 1iai1

Polak V.
  Pon 9 50 2hod f125 Statisticka fyzika a termodynamika    c 3f1
  Uto 16 30 2hod  F2 Matematika                c 1iai4
  Stv 17 20 2hod f125 Statisticka fyzika a termodynamika    c 3f2  3MF

Presnajder P.
  Pon 8 10 2hod f130 Reprezentacia grup            v 4ftf 5mms
  Uto 8 10 2hod  F2 Matematika                p 1iai*
  Str 16 30 2hod f130 Reprezentacia grup            v 4ftf 5mms

Sakalos S.
  Pon 18 10 2hod  F2 Kvantova teoria             c 3f1
  Str 8 10 2hod f125 Matematika                c 1iai6


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | VC | ostatni

Katedra jazykovej prípravy
(KJP)


Erdelyi L.
  Pon 11 30 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1mng1
  Uto 11 30 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1mef1
  Uto 14 50 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1m1
  Str 13 10 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1mpm1
  Stv 9 50 2hod F246 Anglicky jazyk              c 2m1
  Stv 11 30 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1m3
  Pia 9 50 2hod  II Anglicky jazyk              c 1mef1
  Pia 11 30 2hod III Anglicky jazyk              c 1mpm*

Gombarik P.
  Pon 18 10 2hod III Anglicky jazyk              c 1mef2
  Uto 11 30 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1mef2
  Uto 14 50 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1m2
  Str 9 50 2hod  I Anglicky jazyk              c 1iai7 1iai8
  Str 11 30 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1iai6 1iai8
  Stv 9 50 2hod f283 Anglicky jazyk              c 2mng1
  Pia 8 10 2hod XII Anglicky jazyk              c 1mpm2
  Pia 9 50 2hod III Anglicky jazyk              c 1mng2
  Pia 11 30 2hod VII Anglicky jazyk              c 2MT  2m2  2mpm

Chlapikova K.
  Pon 9 50 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1i1  1i2
  Pon 11 30 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1m2
  Uto 16 30 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1iai7 1i1
  Uto 18 10 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1BI  1FI  1M*
  Str 8 10 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1iai5 1iai8
  Str 9 50 2hod F232 Anglicky jazyk              c 1iai5 1iai8
  Str 11 30 2hod F232 Anglicky jazyk              c 1iai6 1iai8
  Stv 18 10 2hod f283 Anglicky jazyk              c 2iai3
  Pia 9 50 2hod  IX Anglicky jazyk              c 1f*

Ilcikova A.
  Pon 18 10 2hod F247 Anglicky jazyk Z             c 1****
  Uto 16 30 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1fmf
  Str 14 00 2hod F232 Anglicky jazyk              c 1m2
  Str 16 30 2hod f283 Anglicky jazyk              c 2iai1
  Str 18 10 2hod f283 Anglicky jazyk              c 2iai2
  Stv 14 50 2hod f283 Anglicky jazyk              c 2i1
  Pia 9 50 2hod VII Anglicky jazyk              c 1iai4
  Pia 11 30 2hod F246 Anglicky jazyk              c 2MF  2f2  2fmf

Klatikova E.
  Pon 8 10 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1i1
  Uto 9 50 2hod F246 Rusky jazyk               c FMFI
  Uto 13 10 2hod F283 Rusky jazyk               c FMFI	
  Str 8 10 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1iai1
  Str 9 50 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1iai2
  Str 11 30 2hod F246 Rusky jazyk               c FMFI
  Stv 11 30 2hod F283 Rusky jazyk               c FMFI
  Pia 8 10 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1iai3
  Pia 9 50 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1iai4

Vilasek P.
  Pon 18 10 2hod F246 Francuzsky jazyk             v FMFI
  Uto 11 30 2hod VIII Francuzsky jazyk             v FMFI
  Uto 13 10 2hod F246 Nemecky jazyk              v FMFI
  Str 14 50 2hod F246 Nemecky jazyk              v FMFI
  Str 16 30 2hod F246 Nemecky jazyk              v FMFI
  Stv 14 50 2hod F246 Francuzsky jazyk             v FMFI
  Stv 16 30 2hod F246 Francuzsky jazyk             v FMFI
  Pia 9 50 2hod M120 Nemecky jazyk              v FMFI
  Pia 11 30 2hod M120 Francuzsky jazyk             v FMFI

Zemanova A.
  Pon 18 10 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1****
  Uto 16 30 2hod XII Anglicky jazyk              c 1fmf
  Str 9 50 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1iai2
  Str 13 10 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1f1
  Stv 16 30 2hod f283 Anglicky jazyk              s DRS
  Pia 8 10 2hod f283 Anglicky jazyk              c 2iai4
  Pia 9 50 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1f2
  Pia 11 30 2hod f283 Anglicky jazyk              c 2****KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | VC | ostatni

Schola Ludus
(SL)


Haverlikova V.

Teplanova K.
  Stv 14 00 2hod f-110 Vedecka show               v
  Stv 15 40 2hod f-110 Komplexne tvorive ucenie         vKAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | VC | ostatni

Výpočtové centrum
(VC)

Mederly Peter
  STV 14 50 2hod   A Principy uctovnictva          p 2mef*


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | VC | ostatni

Ostatní
(ostatni)


Gnoth
  Stv 14 00 2hod B320 Zaklady psychologie a pedagogiky     p 2uc. 4uc.

Halakova Z.
  Str 14 50 2hod  IV Pedagogika                s 4MD  4MF  4MT
  Stv 13 10 1hod  IV Zaklady psychologie a pedagogiky     s 2uc.

Hrubiskova
  Str 16 30 2hod  IV Pedagogika                s 4BI  4MI

Veselsky
  Uto 13 10 2hod  C1 Zaklady psychologie a pedagogiky     p 1BI  1FI  1M*
  Uto 14 50 2hod F108 Zaklady psychologie a pedagogiky     s 1BI  1FI  1M*

Potocny V.
  Uto 20 00 2hod FTVS Sport.-rekr.aktiv. v dennom rez. vys.  v 3M*  3*I


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | VC | ostatni