Legislatíva a tlačivá

Tlačivá týkajúce sa bakalárskeho a magisterského štúdia

Application Form - Master Degree Program

Súbory na stiahnutie:
Application Form - Master Degree Program
DOCX
50.19KiB
21. 04. 2022 08:13:41
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: prodekan pre bakalárske a magisterské štúdium

Potvrdenie o hodnotení predmetu

Súbory na stiahnutie:
Potvrdenie o hodnotení predmetu
PDF
128.86KiB
22. 03. 2022 13:47:11
DOC
172.50KiB
22. 03. 2022 13:47:11
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Potvrdenie o návšteve školy

Súbory na stiahnutie:
Potvrdenie o návšteve školy
PDF
165.90KiB
22. 03. 2022 13:47:11
DOC
165.50KiB
22. 03. 2022 13:47:11
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Potvrdenie o návšteve školy

Súbory na stiahnutie:
Potvrdenie o návšteve školy
PDF
167.66KiB
21. 04. 2022 08:04:29
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Potvrdenie o návšteve školy (anglická verzia)

Súbory na stiahnutie:
Potvrdenie o návšteve školy (anglická verzia)
PDF
145.83KiB
22. 03. 2022 13:47:11
DOC
163.50KiB
22. 03. 2022 13:47:11
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Potvrdenie o návšteve školy (konverzný program)

Súbory na stiahnutie:
Potvrdenie o návšteve školy (konverzný program)
PDF
176.54KiB
21. 04. 2022 08:08:29
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Potvrdenie o návšteve školy (od - do)

Súbory na stiahnutie:
Potvrdenie o návšteve školy (od - do)
PDF
141.88KiB
23. 03. 2022 07:32:15
DOC
168.00KiB
23. 03. 2022 07:32:15
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Potvrdenie o ukončení štúdia

Súbory na stiahnutie:
Potvrdenie o ukončení štúdia
PDF
131.84KiB
23. 03. 2022 07:32:15
DOC
165.50KiB
23. 03. 2022 07:32:15
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Potvrdenie o ukončení štúdia

Súbory na stiahnutie:
Potvrdenie o ukončení štúdia
PDF
132.37KiB
01. 06. 2022 13:20:37
DOC
166.00KiB
01. 06. 2022 13:20:37
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Potvrdenie o vydanie nového študentského preukazu

Súbory na stiahnutie:
Potvrdenie o vydanie nového študentského preukazu
PDF
96.77KiB
23. 03. 2022 07:23:06
DOC
167.00KiB
23. 03. 2022 07:23:06
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Potvrdenie o vysporiadanií záväzkov študenta voči knižnici

Súbory na stiahnutie:
Potvrdenie o vysporiadanií záväzkov študenta voči knižnici
PDF
104.31KiB
23. 03. 2022 07:44:14
DOCX
30.41KiB
23. 03. 2022 07:44:14
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca KEC

Uznávanie predmetov z Erasmus pobytov

Súbory na stiahnutie:
Uznávanie predmetov z Erasmus pobytov
PDF
121.07KiB
23. 03. 2022 07:32:15
DOC
170.50KiB
23. 03. 2022 07:32:15
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Žiadosť o

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o
PDF
77.76KiB
23. 03. 2022 07:51:29
DOC
165.00KiB
23. 03. 2022 07:51:29
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Žiadosť o jednorázové mimoriadne štipendium

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o jednorázové mimoriadne štipendium
PDF
207.23KiB
23. 03. 2022 07:44:15
DOC
177.50KiB
23. 03. 2022 07:44:15
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium

Žiadosť o jednorázové mimoriadne štipendium (anglická verzia)

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o jednorázové mimoriadne štipendium (anglická verzia)
PDF
148.69KiB
23. 03. 2022 07:44:14
DOC
177.50KiB
23. 03. 2022 07:44:14
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: prodekanka pre bakalárske a magisterké štúdium

Žiadosť o povolenie zapísania predmetu bez absolvovania prerekvizity

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o povolenie zapísania predmetu bez absolvovania prerekvizity
PDF
131.41KiB
23. 03. 2022 07:23:06
DOC
164.00KiB
23. 03. 2022 07:23:06
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Žiadosť o sociálne štipendium

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o sociálne štipendium
PDF
533.32KiB
09. 01. 2013 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Žiadosť o uznanie absolvovaného predmetu

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o uznanie absolvovaného predmetu
PDF
81.48KiB
28. 09. 2020 14:28:20
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Zmluva o štúdiu

Súbory na stiahnutie:
Zmluva o štúdiu
PDF
82.09KiB
23. 03. 2022 07:51:29
DOC
167.50KiB
23. 03. 2022 07:51:29
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO