Legislatíva a tlačivá

Tlačivá týkajúce sa bakalárskeho a magisterského štúdia

Application Form - Master Degree Program

Súbory na stiahnutie:
Application Form - Master Degree Program
DOCX
1.21MiB
10. 03. 2016 09:15:31
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: prodekan pre bakalárske a magisterské štúdium

Potvrdenie o hodnotení predmetu

Súbory na stiahnutie:
Potvrdenie o hodnotení predmetu
PDF
216.90KiB
18. 09. 2020 14:17:17
DOC
1.38MiB
18. 09. 2020 12:17:17
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Potvrdenie o návšteve školy

Súbory na stiahnutie:
Potvrdenie o návšteve školy
PDF
91.60KiB
05. 04. 2012 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Potvrdenie o návšteve školy

Súbory na stiahnutie:
Potvrdenie o návšteve školy
PDF
91.05KiB
05. 04. 2012 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Potvrdenie o návšteve školy (anglická verzia)

Súbory na stiahnutie:
Potvrdenie o návšteve školy (anglická verzia)
PDF
123.43KiB
27. 03. 2014 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Potvrdenie o návšteve školy (konverzný program)

Súbory na stiahnutie:
Potvrdenie o návšteve školy (konverzný program)
PDF
91.46KiB
05. 04. 2012 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Potvrdenie o návšteve školy (od - do)

Súbory na stiahnutie:
Potvrdenie o návšteve školy (od - do)
PDF
93.46KiB
05. 04. 2012 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Potvrdenie o prerušení štúdia

Súbory na stiahnutie:
Potvrdenie o prerušení štúdia
PDF
92.04KiB
05. 04. 2012 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Potvrdenie o ukončení štúdia

Súbory na stiahnutie:
Potvrdenie o ukončení štúdia
PDF
151.76KiB
05. 04. 2012 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Potvrdenie o ukončení štúdia

Súbory na stiahnutie:
Potvrdenie o ukončení štúdia
PDF
85.62KiB
05. 04. 2012 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Potvrdenie o vydanie nového študentského preukazu

Súbory na stiahnutie:
Potvrdenie o vydanie nového študentského preukazu
DOC
29.50KiB
19. 01. 2009 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Potvrdenie o vysporiadanií záväzkov študenta voči knižnici

Súbory na stiahnutie:
Potvrdenie o vysporiadanií záväzkov študenta voči knižnici
DOCX
30.41KiB
13. 10. 2021 10:49:59
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca KEC

Uznávanie predmetov z Erasmus pobytov

Súbory na stiahnutie:
Uznávanie predmetov z Erasmus pobytov
PDF
109.88KiB
25. 02. 2019 19:10:23
DOC
1.34MiB
25. 02. 2019 19:10:23
ODT
1.31MiB
25. 02. 2019 19:10:23
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Žiadosť o

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o
PDF
75.35KiB
25. 08. 2010 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Žiadosť o jednorázové mimoriadne štipendium

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o jednorázové mimoriadne štipendium
RTF
95.36KiB
24. 10. 2021 19:43:14
PDF
415.87KiB
24. 10. 2021 19:43:14
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium

Žiadosť o jednorázové mimoriadne štipendium (anglická verzia)

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o jednorázové mimoriadne štipendium (anglická verzia)
RTF
93.87KiB
24. 10. 2021 19:43:14
PDF
407.48KiB
24. 10. 2021 19:43:14
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: prodekanka pre bakalárske a magisterké štúdium

Žiadosť o povolenie zapísania predmetu bez absolvovania prerekvizity

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o povolenie zapísania predmetu bez absolvovania prerekvizity
PDF
134.96KiB
27. 02. 2017 09:20:00
DOCX
16.95KiB
27. 02. 2017 08:19:55
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Žiadosť o sociálne štipendium

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o sociálne štipendium
PDF
533.32KiB
09. 01. 2013 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Žiadosť o uznanie absolvovaného predmetu

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o uznanie absolvovaného predmetu
PDF
81.48KiB
28. 09. 2020 14:28:20
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Zmluva o štúdiu

Súbory na stiahnutie:
Zmluva o štúdiu
PDF
16.32KiB
06. 11. 2013 00:00:00
DOC
29.50KiB
06. 11. 2013 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO