Rozvrhy ucitelov podla katedier
zimný semester 2010/11

Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie
(KAFZM)

Bašták Ďurán Ivan
  Uto 9 00 1h c B1-480 N-bZXX-017-1 Meteorológia a klimatológia      2PuGeI 2PuMGe
  Uto 15 40 2h p F1-357 2-FMK-141 Databázové systémy v meteorológii     4fmk
  Uto 17 20 1h c F1-357 2-FMK-141 Databázové systémy v meteorológii     4fmk
  Str 12 20 2h p F1-357 2-FMK-105 Štatistické metódy v meteorológii a klima 4fmk
  Str 14 00 1h c F1-357 2-FMK-105 Štatistické metódy v meteorológii a klima 4fmk

Benko Martin
  Str 8 10 4h l F1-360 2-FMK-103 Praktikum zo synoptickej meteorológie (2) 4fmk

Braun Lukáš
  Str 16 30 1h c B1-435 N-bZXX-017-1 Meteorológia a klimatológia      2PuGeT
  Str 17 20 1h c B1-435 N-bZXX-017-1 Meteorológia a klimatológia      2PuBGe

Brestenský Jozef
  Uto 11 30 2h p G-337 N-bGAF-007-1 Numerické metódy            3Pgl
  Uto 15 40 2h p F2-s110 2-FFZ-151 Hydrodynamika (1)            4fg
  Str 12 20 2h p F2-s110 2-FFZ-233 Geofyzikálna hydrodynamika a konvekcia v 5fg
  Stv 10 40 2h v F1-209 2-FFZ-132 Asymptotické metódy (1)          4fg

Budaj Budaj
  Stv 14 50 2h v F1-112 2-FAA-240 Vybrané problémy z astrofyziky      4faa 5faa

Dudík Jaroslav
  Pon 8 10 2h p F1-112 2-FAA-201 Fyzika Slnka               5faa
  Pon 16 30 2h v F1-112 2-FAA-147 Spektroskopia v astronómii        4faa
  Uto 9 00 3h p F1-112 2-FAA-101 Teoretická astrofyzika (1)        4faa
  Uto 11 30 2h c F1-112 2-FAA-101 Teoretická astrofyzika (1)        4faa

Duržo Juraj
  Uto 8 10 2h c M-IV  1-FYZ-110 Mechanika                 1f2 1foz

Franek Peter
  Stv 12 20 2h p F2-s110 2-FFZ-258 Analýza seizmického ohrozenia      5fg

Gajdoš Štefan
  Stv 13 10 2h p F1-112 2-FAA-952 Medziplanetárna hmota           4faa

Gális Martin
  Uto 9 50 1h p F1-209 2-FFZ-153 Programovacie jazyky           4fg
  Uto 10 40 1h c F1-209 2-FFZ-153 Programovacie jazyky           4fg
  Str 9 00 2h p F2-s110 2-FFZ-204 Obrátené úlohy              5fg
  Stv 9 00 1h p F1-209 2-FFZ-133 Počítačové metódy             4fg
  Stv 9 50 1h c F1-209 2-FFZ-133 Počítačové metódy             4fg

Gera Martin
  Pon 9 00 2h c F1-357 2-FMK-143 Programovanie a aplikačný software v mete 4fmk
  Str 14 50 2h p Ch1-3 N-bZXX-017-1 Meteorológia a klimatológia      2PuMGe 2PuGeT 2PuBGe 2PuGeI
  Stv 9 00 4h p F1-357 2-FMK-101 Dynamická meteorológia (2)        4fmk
  Stv 12 20 1h c F1-357 2-FMK-101 Dynamická meteorológia (2)        4fmk

Hajduková Mária
  Str 13 10 2h s F1-112 2-FAA-120 Seminár z astronómie a astrofyziky (1)  4faa
             2-FAA-220 Seminár z astronómie a astrofyziky (3)  5faa

Hrvoľ Ján
  Pon 10 40 3h l F1-358 2-FMK-142 Praktikum z meracích a pozorovacích metód 4fmk
  Pon 16 30 2h p F1-358 2-FMK-131 Optické a elektrické javy v atmosfére   4fmk

Jakšová Ivana
  Uto 15 40 2h v F1-112 1-FYZ-420 Základy astronómie a astrofyziky (1)   3f*

Janda Mário
  Uto 14 50 2h p F2-051 2-FOL-110 Základy laserovej spektroskopie      4fol
  Stv 8 10 2h p F2-167 3-FOS-021 Laserová spektroskopia          1fDRS
  Stv 13 10 6h l F2-KEF 2-FOL-210 Špeciálne praktikum z optickej spektrosko 5fol

Klačka Jozef
  Str 8 10 5h k F1-112 2-FAA-225 Galaktická a mimogalaktická astronómia (2 5faa

Kornoš Leonard
  Stv 8 10 3h p F1-112 2-FAA-105 Nebeská mechanika (1)           4faa
  Pia 14 00 2h v F1-112 2-FAA-140 Astrometria                4faa

Kostecký Pavel
  Pon 11 30 2h p G-203 N-bGAF-008-1 Fyzika pre geofyzikov (2)       1Pgl
  Pon 13 10 2h c G-245 N-bGAF-008-1 Fyzika pre geofyzikov (2)       1Pgl
  Uto 9 50 2h c G-245 N-bGAF-008-1 Fyzika pre geofyzikov (2)       1Pgl
  Str 14 00 2h p F2-s110 2-FFZ-105 Meranie a spracovanie geofyzikálnych úda 4fg
  Str 16 30 1h c F2-s110 2-FFZ-105 Meranie a spracovanie geofyzikálnych úda 4fg

Košinár Ivan
  Pon 16 30 1h p Ch1-2 N-bCXX-078-1 Úvod do fyziky             1Pch*
  Uto 14 50 2h s Ch1-2 N-bCXX-030 Výberový seminár z fyziky (3)      2Pch*
  Str 8 10 2h p F1-108 1-BMF-115 Mechanika a molekulová fyzika       1fmf*
             1-UFY-111 Mechanika a molekulová fyzika       1PuChF 1uF*
  Str 10 40 3h p Ch1-2 N-bCXX-076-1 Matematika pre fyziku         1Pch*
  Stv 9 50 2h c F1-108 1-BMF-115 Mechanika a molekulová fyzika       1fmf*
             1-UFY-111 Mechanika a molekulová fyzika       1PuChF 1uF*
  Stv 16 30 2h s Ch1-2 N-bCXX-079-1 Výberový seminár z fyziky (1)     1Pch*

Kováčová 
  Pon 11 30 2h v F2-s110 2-FFZ-131 Analýza signálu (1)           4fg
  Pon 13 10 1h c F2-s110 2-FFZ-131 Analýza signálu (1)           4fg
  Pon 16 30 2h p F2-s110 2-FFZ-101 Matematické metódy v geofyzike (1)    4fg
  Pon 18 10 1h c F2-s110 2-FFZ-101 Matematické metódy v geofyzike (1)    4fg

Kremler Martin
  Stv 11 30 2h p B1-305 N-bEXX-008-1 Meteorológia              2Penv

Kristek Jozef
  Uto 9 50 2h p F2-s110 2-FFZ-236 Numerické simulácie seizmických vlnových 5fg
  Uto 13 10 2h p F2-s110 2-FFZ-108 Metódy numerickej matematiky (1)     4fg 4faa 4fmk
  Uto 14 50 1h c F2-s110 2-FFZ-108 Metódy numerickej matematiky (1)     4fmk 4faa 4fg

Kristeková Miriam
  Str 14 00 2h p F2-s110 2-FFZ-105 Meranie a spracovanie geofyzikálnych úda 4fg
  Str 16 30 1h c F2-s110 2-FFZ-105 Meranie a spracovanie geofyzikálnych úda 4fg
  Stv 10 40 2h v F2-s110 2-FFZ-231 Analýza signálu (2)           5fg

Kulinová Alena
  Pon 9 50 3h p F1-112 2-FAA-111 Kozmická elektrodynamika (1)       4faa
  Pon 12 20 2h c F1-112 2-FAA-111 Kozmická elektrodynamika (1)       4faa
  Pia 17 20 2h c F1-112 2-FAA-230 Laboratórne práce (2)           4faa

Kysel Róbert
  Uto 8 10 2h c M-IX  1-FYZ-110 Mechanika                 1f1
  Str 14 50 2h c F1-247 1-FYZ-110 Mechanika                 1f3

Lapin Milan
  Uto 9 00 3h p F1-357 2-FMK-109 Všeobecná a regionálna klimatológia    4fmk

Macko Marcel
  Uto 14 50 2h p F2-051 2-FOL-110 Základy laserovej spektroskopie      4fol

Machala Zdenko
  Str 14 00 2h p F2-167 2-FOL-152 Aplikácie laserov a plazmy        5fol

Martišovitš Viktor
  Pia 8 10 2h p F1   1-FYZ-155 Molekulová fyzika             1foz 2fmf 1f*

Melo Marián
  Pon 9 50 2h p Ch1-2 N-bZXX-056-1 Fyzická geografia (1)         1Pgrr
  Pon 16 30 2h p F1-357 N-mZFG-011 Vybrané problémy z klimageografie    5Pfgg
  Pon 18 10 1h c F1-357 N-mZFG-011 Vybrané problémy z klimageografie    5Pfgg
  Uto 13 10 1h c B1-435 N-bZXX-017-1 Meteorológia a klimatológia      2Pgva
  Uto 14 50 1h c B1-435 N-bZXX-017-1 Meteorológia a klimatológia      2Pgek
  Uto 15 40 1h c B1-435 N-bZXX-017-1 Meteorológia a klimatológia      2Pgek
  Str 10 40 1h p F1-357 N-bZFG-002-1 Metódy klimatologického výskumu    4Pfgg
  Str 11 30 1h c F1-357 N-bZFG-002-1 Metódy klimatologického výskumu    4Pfgg
  Str 14 00 2h p B1-320 N-bZXX-017-1 Meteorológia a klimatológia      2Pgek 2Pgva

Moczo Peter
  Uto 9 50 2h p F1   1-FYZ-110 Mechanika                 1foz 1f*
  Uto 13 10 2h p F1-209 2-FFZ-232 Fyzika seizmického zdroja         5fg
  Uto 14 50 1h s F1-209 2-FFZ-920 Diplomový seminár (1)           5fg
  Str 9 00 3h p F1-209 2-FFZ-109 Reológia                 4fg
  Str 17 20 2h v F2-s110 1-FYZ-470 Úvod do fyziky Zeme           2f*
  Stv 9 00 2h p F2-s110 2-FFZ-210 Seizmické vlny a fyzika zemetrasení (2) 5fg
  Pia 9 50 2h p F1   1-FYZ-110 Mechanika                 1foz 1f*

Niklová Adriana
  Uto 14 00 4h l F2-292 1-AIN-140 Princípy počítačov - hardvér       1iai3
  Pia 13 10 4h v F2-292 1-FYZ-680 Princípy číslicovej techniky       1i* 3f*

Ondrášková Adriena
  Uto 15 40 2h p F1-209 2-FFZ-202 Fyzika ionosféry a magnetosféry      5fg
  Stv 12 20 3h p F1-209 2-FFZ-951 Fyzikálne polia a procesy v blízkom kozmi 4fg

Porubčan Vladimír
  Uto 13 10 3h v F1-112 1-FYZ-420 Základy astronómie a astrofyziky (1)   3f*

Sokol Alois
  Str 14 50 3h p F1-360 2-FMK-102 Synoptická meteorológia (2)        4fmk

Ševčík Sebastián
  Pon 9 50 2h p F1-209 2-FFZ-154 Numerické metódy v dynamike kvapalín   4fg
  Str 11 30 2h p F1-209 2-FFZ-103 Fyzika vnútra terestriálnej planéty    4fg
  Str 17 20 2h v F2-s110 1-FYZ-470 Úvod do fyziky Zeme           2f*
  Stv 8 10 2h p F1-KAFZM N-bGAF-008-1 Fyzika pre geofyzikov (2)      3Pgl
  Stv 9 50 1h s F1-KAFZM N-bGAF-008-1 Fyzika pre geofyzikov (2)      3Pgl
  Stv 12 20 3h p F1-209 2-FFZ-951 Fyzikálne polia a procesy v blízkom kozmi 4fg

Šilha Jiří
  Stv 10 40 2h c F1-112 2-FAA-105 Nebeská mechanika (1)           4faa

Tóth Juraj
  Str 16 30 2h v F1-112 2-FAA-141 Vybrané kapitoly z dejín astronómie    4faa
  Pia 11 30 2h v F1-112 2-FAA-248 Planetárna kozmogónia           5faa
  Pia 13 10 1h c F1-112 2-FAA-248 Planetárna kozmogónia           5faa

Zigo Pavol
  Str 14 50 2h p F1-112 2-FAA-205 Astronomické prístroje          5faa
  Pia 17 20 2h c F1-112 2-FAA-230 Laboratórne práce (2)           4faa


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC |DEK

Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky
(KAGDM)

Bakurová Viktória
  Pon 16 30 2h c M-120 2-MPG-101 Počítačová grafika (1)          4iag*
  Uto 8 10 2h c M-X  2-MPG-101 Počítačová grafika (1)          4iag1

Balko Ľudovít
  Pon 11 30 2h c M-II  1-MAT-120 Lineárna algebra a geometria (1)     1mpm*
  Uto 9 50 2h v M-XII 1-MAT-191 Cvičenie z lineárnej algebry a geometrie 1mpm*

Bátorová Martina
  Str 14 00 2h c M-XII 2-MPG-215 Modelovanie kriviek a plôch (2)      5mpg
  Str 16 30 2h c M-X  2-MPG-101 Počítačová grafika (1)          4mpg

Boďa Eduard
  Uto 13 10 2h p M-oG  2-UMA-207 Vybrané partie z geometrie (1)      5uM*
  Str 11 30 2h p C-EU  1-MMN-560 Lineárna algebra a geometria (3)     2mng* 3mng*
  Str 16 30 2h p M-XI  2-UDG-101 Algebraická geometria           4uMD
             2-INF-115 Vybrané kapitoly z geometrie pre grafikov 4i 4iag*
  Pia 8 10 4h p M-oG  3-MGT-008 Komutatívna algebra            1mDRS
  Pia 11 30 2h p M-120 3-MGT-009 Aplikovaná algebraická geometria     2mDRS

Bohdal Róbert
  Stv 8 10 2h v M-XII 2-MPG-145 Architektúra grafických zariadení pre PC 4mpg
  Pia 8 10 2h v I-H3  1-MAT-760 Profesionálny grafický software (1)    2m**
  Pia 9 50 2h v I-H3  1-MAT-760 Profesionálny grafický software (1)    2m**

Božek Miloš
  Uto 8 10 2h p B   1-MAT-551 Geometria pre grafikov (1)        3mpg 3ipg 3iai*
  Str 8 10 3h p M-120 1-UDG-341 Úvod do diferenciálnej geometrie     3uMD
  Str 14 50 2h v M-IV  2-UMA-155 Topológia                 4uM*
             2-UMA-155 Topológia                 4PuM*
  Stv 9 50 3h p M-III 2-MPG-103 Geometria (1)               4mpg
  Stv 13 10 2h p F2   1-MAT-551 Geometria pre grafikov (1)        3mpg 3ipg 3iai*

Činčura Juraj
  Pon 8 10 4h p M-126 3-MGT-030 Všeobecná topológia            1mDRS
  Pon 16 30 2h p M-I  2-UMA-204 Teoretická aritmetika           5uM* 5PuM*
  Pon 18 10 1h c M-I  2-UMA-204 Teoretická aritmetika           5uM* 5PuM*
  Uto 15 40 2h p M-126 2-MAT-211 Všeobecná topológia            4mms*
  Str 14 50 2h p M-126 2-MAT-211 Všeobecná topológia            4mms*

Čižmár Ján
  Uto 13 10 2h v Ch1-3 2-UMA-207 Vybrané partie z geometrie (1)      5PuM*

Dadová Jana
  Str 11 30 2h c F1-248 1-MAT-560 Webovská grafika             3mpg

Dillingerová Monika
  Uto 9 00 2h s M-115 1-UXX-320 Informačné a komunikačné technológie (5) 3PuM*
  Uto 12 20 1h s B2-304 1-UMA-303 Didaktický seminár zo školskej matematiky 3PuM*
  Uto 13 10 1h s B2-304 1-UMA-315 Didaktický seminár zo školskej matematiky 3PuM*
  Str 8 10 2h v M-115 2-UMA-283 Kapitoly z vyučovania matematiky (1)   5uM* 5PuM*
  Str 9 50 1h s M-III 1-UMA-315 Didaktický seminár zo školskej matematiky 3uM*
  Str 10 40 1h s M-III 1-UMA-307 Didaktický seminár zo školskej matematiky 3uM*

Draškovičová Hilda
  Stv 14 00 2h p Ch1-3 2-UMA-115 Teória množín               4PuM*
  Stv 15 40 1h c Ch1-3 2-UMA-115 Teória množín               4PuM*

Ferko Andrej
  Str 9 50 2h p M-X  2-AIN-221 Grafické systémy a normy         4mpg 4iag*
  Str 13 10 2h v M-IX  2-MPG-111 Počítačová grafika na internete      4mpg
  Str 15 40 2h s M-VI  2-MPG-921 Diplomový seminár (2)           5mpg
  Stv 11 30 2h p F1-247 2-MPG-201 Počítačová grafika (3)          5mpg
  Stv 14 50 2h p F1-247 1-MAT-560 Webovská grafika             3mpg 3ipg

Gallusová Barbora
  Str 13 10 2h c M-VII 2-MPG-101 Počítačová grafika (1)          4i
  Str 16 30 2h c M-120 2-MPG-101 Počítačová grafika (1)          4mpg

Guričan Jaroslav
  Pon 9 50 2h p M-II  1-UIN-211 Matematika (3)              2uBI 2PuI*
  Uto 8 10 2h p F1-328 1-INF-115 Algebra (1)                1i*
  Uto 11 30 2h p M-126 2-MAT-232 Počítačová algebra (1)          5mms*
  Str 8 10 2h p B1-307 1-UIN-112 Matematika (1)              1uBI 1PuI*
  Str 11 30 2h p M-126 2-MAT-213 Vybrané kapitoly z algebry (1)      4mms*
  Stv 11 30 2h c M-X  1-INF-115 Algebra (1)                1i1

Haviar Miroslav
  Stv 9 50 2h v M-126 2-MAT-212 Univerzálne algebry a zväzy (1)      4mms*
  Stv 11 30 2h v M-126 2-MAT-617 Teória kategórií (1)           5mms*

Hegyi Balázs
  Str 14 50 1h c M-VI  1-FYZ-115 Algebra a geometria (1)          1f2 1foz
  Str 16 30 1h c F1-328 1-FYZ-115 Algebra a geometria (1)          1f3
  Str 17 20 1h c F1-328 1-FYZ-115 Algebra a geometria (1)          1f1

Heribanová Petra
  Pon 16 30 2h c F1-108 2-MPG-101 Počítačová grafika (1)          4iau

Chalmovianský Pavel
  Uto 9 50 2h p M-VI  2-MPG-203 Výpočtová geometria            5mpg
  Uto 14 00 2h p M-X  2-MPG-215 Modelovanie kriviek a plôch (2)      5mpg
  Str 9 50 2h p M-VI  2-MPG-203 Výpočtová geometria            5mpg
  Str 13 10 2h p M-XI  1-UMA-203 Geometria (2)               2uM*
  Stv 13 10 2h v F1-247 2-MPG-216 Modelovanie kriviek a plôch (3)      5mpg

Jodas Vladimír
  Pia 10 40 2h v B2-302 1-UMA-323 Konštruktívne vyučovanie matematiky (1)  3PuM*
  Pia 12 20 2h p M-I  1-UMA-323 Konštruktívne vyučovanie matematiky (1)  3uM*

Kamrlová Barbora
  Uto 9 50 2h v F1-248 2-UIN-266 Web dizajn inak              5uBI 5u*I 5PuI*
  Str 9 50 2h v M-oATC 2-UXX-212 Didaktika aj pre nedidaktikov       5uM* 5PuM*

Karahuta Ján
  Stv 8 10 2h c F1-247 2-MPG-101 Počítačová grafika (1)          4iag2

Katriňák Tibor
  Uto 9 50 2h p M-126 2-MAT-231 Vybrané kapitoly z kryptológie      5mms*
  Stv 13 10 2h v M-126 2-MAT-618 Univerzálne algebry a zväzy (3)      5mms*

Kimličková Zuzana
  Stv 9 00 2h c M-X  1-UMA-112 Lineárna algebra             1uMI 1uMD 1uMT
  Stv 17 20 2h c B2-404 1-UMA-112 Lineárna algebra             1uMF 1PuM*

Kohanová Iveta
  Uto 14 00 2h c M-I  2-UMA-105 Didaktika matematiky (1)         4uM*
  Uto 15 40 2h c B   1-AIN-120 Diskrétna matematika (1)         1iai6
  Uto 17 20 2h s B2-304 2-UXX-937 Seminár k diplomovej práci z matematiky  5uM* 5PuM*
  Str 14 00 1h p M-III 2-UMA-105 Didaktika matematiky (1)         4uM*
  Str 16 30 2h c M-VII 1-AIN-120 Diskrétna matematika (1)         1iai5

Korbaš Július
  Uto 13 10 2h p F2   1-MAT-120 Lineárna algebra a geometria (1)     1m**
  Str 13 10 2h p F2   1-MAT-120 Lineárna algebra a geometria (1)     1m**
  Stv 14 50 2h p M-126 2-MAT-214 Diferenciálna topológia          4mms*
  Pia 13 10 2h s M-VII 2-MAT-620 Seminár z algebraickej a diferenciálnej t 5mms* mDRS

Koreňová Lilla
  Pon 15 40 1h s M-115 1-UMA-113 Didaktický seminár zo školskej matematiky 1PuM*
  Pon 16 30 1h s M-115 1-UMA-104 Didaktický seminár zo školskej matematiky 1PuM*
  Pon 17 20 2h p M-115 1-UXX-320 Informačné a komunikačné technológie (5) 3uMD 3uMF 3uMT
  Uto 14 00 2h v M-115 2-UMA-151 Didaktický softvér vo vyučovaní matematik 4PuM*
  Stv 16 30 2h p M-115 2-UMA-151 Didaktický softvér vo vyučovaní matematik 4uM*

Kostyrko Pavel
  Pon 9 50 3h p M-VI  1-UMA-101 Matematická analýza (1)          1uM*
  Uto 15 40 2h p M-I  2-UMA-111 Vybrané partie z matematickej analýzy (1) 4uM*
             2-UMA-111 Vybrané partie z matematickej analýzy (1) 4PuM*
  Str 9 00 3h s M-126 DRS003 Seminár z teórie reálnych funkcií      mDRS
  Stv 9 50 2h p M-112 3-MVM-021 Reálna analýza              2mDRS

Kudličková Soňa
  Pon 9 50 2h p M-X  1-UMA-301 Geometria (4)               3uM*
  Uto 8 10 2h p M-120 2-UDG-201 Počítačová geometria (1)         5uMD
  Uto 9 50 2h s M-120 2-UDG-263 Seminár z geometrie            5uMD
  Stv 8 10 2h v M-120 2-MPG-142 Počítačová konštrukčná geometria     4mpg
  Stv 9 50 2h p M-120 2-UDG-201 Počítačová geometria (1)         5uMD

Kvasz Ladislav
  Pia 9 50 2h s M-126 2-MAT-605 Seminár z filozofie matematiky (1)    4mma 4mna 4mpg 4mms* 5m* mDRS
  Pia 14 00 2h s M-126 3-MVM-038 Odborný seminár z didaktiky matematiky (1 mDRS
             3-MVM-049 Odborný seminár z didaktiky matematiky (2 mDRS
             3-MVM-050 Odborný seminár z didaktiky matematiky (3 mDRS

Lacková Veronika
  Uto 14 50 2h c B2-404 1-UIN-112 Matematika (1)              1uBI 1PuI*
  Str 8 10 2h c M-XI  1-INF-115 Algebra (1)                1i2

Mačaj Martin
  Pon 12 20 2h p F1-108 1-MAT-220 Algebra (1)                2m*
  Uto 8 10 2h p M-126 1-MAT-450 Teória polí (1)              3mms
  Uto 13 10 1h c M-X  1-MAT-755 Teória grafov               2m* 2mef*
  Str 12 20 1h c M-X  1-MAT-220 Algebra (1)                2m*
  Str 14 50 2h v F2   1-MAT-755 Teória grafov               2m* 2mef*

Maťašovský Alexander
  Uto 14 50 1h c M-oG  2-UMA-207 Vybrané partie z geometrie (1)      5uM*
  Stv 11 30 2h p M-120 2-UDG-101 Algebraická geometria           4uMD

Molitorisová Lenka
  Pon 16 30 1h c F1   1-MAT-140 Diskrétna matematika (1)         1mef2
  Uto 15 40 1h c M-X  1-MAT-140 Diskrétna matematika (1)         1mef1
  Str 15 40 1h c M-XII 1-MAT-140 Diskrétna matematika (1)         1m*
  Str 16 30 1h c M-IX  1-MAT-140 Diskrétna matematika (1)         1mpm*

Niepel Martin
  Uto 11 30 2h p F2   1-MAT-120 Lineárna algebra a geometria (1)     1mef*
  Str 8 10 2h p B   1-MAT-140 Diskrétna matematika (1)         1m** 1mef*
  Str 13 10 2h v M-126 2-MAT-619 Vybrané kapitoly z teórie funkcií komplex 5mma 5mms*
  Stv 11 30 2h p F2   1-MAT-120 Lineárna algebra a geometria (1)     1mef*

Pémová Marta
  Pon 12 20 1h s M-oG  1-UDG-250 Didaktický seminár z deskriptívnej geomet 2uMD
  Uto 16 30 2h c M-120 1-UDG-212 Zobrazovacie metódy (3)          2uMD
  Str 10 40 3h p M-120 2-UDG-111 Didaktika deskriptívnej geometrie (1)   4uMD
  Stv 11 30 2h s M-oG  2-UXX-931 Seminár k diplomovej práci z deskriptívne 5uMD

Polednová Marianna
  Uto 13 10 2h p B2-404 1-UMA-203 Geometria (2)               2PuM*
  Uto 15 40 1h c M-VI  1-UMA-203 Geometria (2)               2uMD 2uMT 2uMF
  Uto 16 30 1h c M-VI  1-UMA-203 Geometria (2)               2uMI
  Stv 7 20 2h c B2-304 1-UMA-301 Geometria (4)               3PuM*
  Stv 9 00 2h p B2-304 1-UMA-301 Geometria (4)               3PuM*
  Stv 11 30 1h c Ch1-3 1-UMA-203 Geometria (2)               2PuM*

Regecová Michaela
  Pon 10 40 2h v B2-304 2-UMA-257 Metódy riešenia matematických úloh (1)  5uM*
             2-UMA-257 Metódy riešenia matematických úloh (1)  5PuM*
  Str 9 00 2h c M-112 2-UMA-105 Didaktika matematiky (1)         4PuM*
  Str 14 00 1h p Ch1-3 2-UMA-105 Didaktika matematiky (1)         4PuM*
  Str 15 40 1h s M-II  1-UMA-214 Didaktický seminár zo školskej matematiky 2uMI

Rosa Vladislav
  Uto 9 50 2h p M-112 3-MVM-048 Hodnotenie a klasifikácia v pedagogickom 1mDRS
  Uto 11 30 2h v M-112 3-MVM-035 Školský manažment a legislatíva      1mDRS
  Uto 15 40 2h v B2-304 2-UXX-205 Organizácia a riadenie školy       5uM*
             2-UXX-205 Organizácia a riadenie školy       5PuM*

Slavíčková Mária
  Uto 11 30 1h s M-VI  1-UMA-113 Didaktický seminár zo školskej matematiky 1uM*
  Str 14 50 1h s M-V  1-UMA-205 Didaktický seminár zo školskej matematiky 2uM*
  Str 15 40 1h s M-V  1-UMA-214 Didaktický seminár zo školskej matematiky 2uMD 2uMT 2uMF
  Str 16 30 2h v M-V  1-UMA-217 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy 2uM*
  Str 18 10 2h p M-I  2-UXX-123 Metódy pedagogického výskumu       5uFI 4u** 5uM*
  Stv 8 10 1h s M-I  1-UMA-104 Didaktický seminár zo školskej matematiky 1uM*
  Stv 14 00 2h s M-112 3-MVM-047 Design didaktického výskumu (2)      2mDRS

Sleziak Martin
  Pon 16 30 2h v M-126 2-MAT-603 Seminár z teórie čísel (1)        4mms*
  Uto 14 50 3h p B1-301 1-UMA-112 Lineárna algebra             1uM* 1PuM*
  Stv 8 10 2h p M-IV  1-MAT-470 Teória čísel               3mms 3mef*
  Stv 14 00 2h p M-VIII 2-UMA-115 Teória množín               4uM*
  Stv 15 40 1h c M-VIII 2-UMA-115 Teória množín               4uM*

Solčan Štefan
  Pon 8 10 2h c M-120 1-UDG-239 Projektívna geometria (2)         2uMD
  Pon 10 40 3h p M-120 2-UDG-104 Plochy technickej praxe (1)        4uMD
  Pon 16 30 2h p M-oG  3-MGT-021 Základy geometrie             1mDRS
             3-MGT-001 Základy geometrie             1mDRS
  Uto 14 00 2h p M-120 1-UDG-239 Projektívna geometria (2)         2uMD
  Stv 13 10 2h v M-X  2-MPG-141 Projektívna geometria           4mpg 4iag*

Tisoň Miroslav
  Uto 9 00 2h c M-II  1-UMA-301 Geometria (4)               3uM*
  Uto 12 20 2h c M-120 1-UDG-322 Aplikácie deskriptívnej geometrie (1)   3uMD
  Str 13 10 1h c M-X  1-MMN-560 Lineárna algebra a geometria (3)     2mng1
  Str 14 00 1h c F1   1-MMN-560 Lineárna algebra a geometria (3)     2mng2
  Stv 8 10 3h p M-115 1-UDG-325 Technické kreslenie a CAD (2)       3uMD

Tomanová Jana
  Pon 9 50 2h p M-I  1-UMA-202 Algebra (1)                2uM* 2PuM*
  Pon 11 30 1h c M-I  1-UMA-202 Algebra (1)                2uM* 2PuM*
  Uto 10 40 1h p M-I  1-UMA-304 Diskrétna matematika (1)         3uMD 3uMF 3uMT 3PuM*
  Uto 11 30 1h c M-I  1-UMA-304 Diskrétna matematika (1)         3uMD 3uMF 3uMT 3PuM*
  Str 11 30 2h p M-IX  1-MAT-460 Teória grafov               3mms
  Stv 14 00 2h p M-XII 1-MMN-220 Diskrétna matematika           2mng*

Trenčanský Ivan
  Pon 11 30 2h p M-III 1-UDG-322 Aplikácie deskriptívnej geometrie (1)   3uMD
  Str 13 10 2h p M-112 3-MVM-010 Teória didaktických situácií (1)     1mDRS

Uherčíková Viera
  Stv 12 20 2h p M-112 3-MVM-017 Multidimenzionálne vzťahy didaktiky matem 1mDRS
  Stv 15 40 2h v B2-404 2-UMA-251 Netradičné metódy vo vyučovaní matematiky 5uM*

Valíková Miroslava
  Pon 9 50 2h c I-H6  2-MPG-201 Počítačová grafika (3)          5mpg

Vankúš Peter
  Pon 8 10 2h c M-X  1-UMA-101 Matematická analýza (1)          1uM*
  Stv 16 30 1h s B2-304 1-UMA-214 Didaktický seminár zo školskej matematiky 2PuM*
  Stv 17 20 1h s B2-304 1-UMA-205 Didaktický seminár zo školskej matematiky 2PuM*
  Pia 9 00 2h c B2-304 1-UMA-217 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy 2PuM*
  Pia 10 40 2h c B2-304 1-UMA-101 Matematická analýza (1)          1PuM*

Varhaníková Ivana
  Str 11 30 2h v I-H6  1-MAT-560 Webovská grafika             3ipg

Visnyai Tomáš
  Pon 9 00 2h c M-V  2-UMA-111 Vybrané partie z matematickej analýzy (1) 4uM*
  Uto 9 50 2h p M-VII 1-UMA-211 Matematická analýza (3)          2uM*
  Uto 11 30 1h c M-VII 1-UMA-211 Matematická analýza (3)          2uM*
  Str 13 10 2h c M-V  1-MMN-111 Matematická analýza (1)          1mng1
  Stv 11 30 2h v M-VII 1-MMN-510 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy 1mng1
  Pia 9 00 2h p B2-404 2-UMA-111 Vybrané partie z matematickej analýzy (1) 4PuM*

Vojtašáková Monika
  Uto 14 50 1h c Ch1-3 2-UMA-207 Vybrané partie z geometrie (1)      5PuM*
  Stv 15 40 1h c M-X  1-MMN-560 Lineárna algebra a geometria (3)     3mng*

Zahradník Peter
  Pon 8 10 2h v M-VI  1-UMA-306 Diferenciálna geometria          3uMI 3uMF 3uMT
  Str 9 50 2h p F1-109 1-MMN-120 Lineárna algebra a geometria (1)     1mng*
  Str 12 20 1h c M-XI  1-MMN-120 Lineárna algebra a geometria (1)     1mng1
  Str 14 00 1h c M-120 1-MMN-120 Lineárna algebra a geometria (1)     1mng2
  Str 16 30 2h v F1-109 1-MMN-515 Doplnkové cvičenie z algebry a geometrie 1mng*

Zaťko Valent
  Pon 11 30 2h s I-9  DRS004 Seminár z numerickej geometrie        mDRS
  Pon 16 30 2h p M-oG  3-MGT-021 Základy geometrie             1mDRS
             3-MGT-001 Základy geometrie             1mDRS
  Uto 11 30 2h p F1   2-MPG-101 Počítačová grafika (1)          4mpg 4i 4iai*
  Str 14 50 4h p M-oG  3-MGT-024 Súčasné geometrické modelovanie      1mDRS

Zlatoš Pavol
  Str 9 50 3h p F1   1-FYZ-115 Algebra a geometria (1)          1foz 1f*
  Stv 9 50 2h p M-VI  1-MAT-455 Teória množín a matematická logika (1)  3mms
  Pia 11 30 2h p M-126 3-MVM-033 Filozofické otázky základov matematiky (1 mDRS


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC |DEK

Katedra aplikovanej informatiky
(KAI)

Baláž Martin
  Uto 9 50 2h c M-217 1-AIN-617 Logické programovanie ASP         4iau 4i 5i 3iai*
  Str 14 50 2h v M-217 2-AIN-108 Výpočtová logika             5iau
  Str 16 30 2h v I-H3  2-AIN-108 Výpočtová logika             4iau
  Stv 16 30 2h v M-IX  1-AIN-617 Logické programovanie ASP         4iau 4i 5i 3iai*

Blaho Andrej
  Uto 9 50 2h p A   1-INF-126 Programovanie (1)             1i*
             1-AIN-130 Programovanie (1)             1iai*
  Str 8 10 2h c I-H6  1-AIN-130 Programovanie (1)             1iai5
  Str 14 50 2h p A   1-AIN-130 Programovanie (1)             1iai*
             1-INF-126 Programovanie (1)             1i*

Borovanský Peter
  Uto 11 30 2h k M-217 1-AIN-511 Funkcionálne programovanie        3iai*
  Stv 11 30 2h p F1-108 1-AIN-172 Programovanie (4)             3iai*
  Stv 16 30 2h c I-H6  1-AIN-131 Tvorba informačných systémov       3iai1 3iai2

Borovský Peter
  Pon 10 40 2h p M-V  2-MMN-132 Počítačová grafika (1)          4mng*
  Pon 16 30 2h c F1-248 2-MMN-132 Počítačová grafika (1)          4mng*
  Uto 11 30 2h v I-9  2-MPG-245 Digitálna a výpočtová fotografia     5mpg
  Str 11 30 2h p M-VIII 2-MPG-211 Procedurálne modelovanie         5mpg

Čajági Martin
  Pon 16 30 2h c I-H3  1-AIN-360 Základy umelej inteligencie (1)      4iag1
  Pon 18 10 2h c I-H6  1-AIN-360 Základy umelej inteligencie (1)      4iag2 4iau
  Pia 9 50 2h c F1-248 1-AIN-360 Základy umelej inteligencie (1)      3iai2 3iai1 3iui 4ikv
  Pia 11 30 2h c I-H3  1-AIN-360 Základy umelej inteligencie (1)      3iai3 3iai4 3iai5 4i

Černeková Zuzana
  Pon 16 30 2h p I-9  2-AIN-233 Aplikácie počítačového videnia      5iag*

Čertický Michal
  Pia 9 50 2h c F1-248 1-AIN-360 Základy umelej inteligencie (1)      3iai2 3iai1 3iui 4ikv
  Pia 11 30 2h c M-V  1-INF-470 Sémantické základy znalostných systémov  3iui
             1-INF-471 Plánovanie (úvod do reprezentácie znalost 3iai*

Dziuban Vladimír
  Str 18 10 1h v I-H6  1-AIN-510 Linux - princípy a prostriedky      2iai2
  Str 18 10 1h v I-H3  1-AIN-510 Linux - princípy a prostriedky      2iai1
  Str 19 00 1h v I-H3  1-AIN-510 Linux - princípy a prostriedky      2iai3
  Str 19 00 1h v I-H6  1-AIN-510 Linux - princípy a prostriedky      2iai4

Fabo Pavol
  Pon 16 30 2h v B   1-MAT-570 Modelovacie a renderovacie techniky    3mpg 3ipg 3iai*
  Str 13 10 2h v I-23  2-AIN-151 Interakcia človek - počítač        4iai*

Farkaš Igor
  Uto 9 00 3h k I-9  2-IKV-115 Úvod do výpočtovej inteligencie      4ikv 5ikv
  Stv 9 50 4h k I-8  2-IKV-236 Ukotvená kognícia             5ikv 4iau 5iau

Florek Martin
  Pon 8 10 2h c F1-248 1-MAT-130 Programovanie (1)             1mpm*
  Str 18 10 2h p A   2-AIN-102 Diskrétne geometrické štruktúry      4iai*

Frank Juraj
  Uto 8 10 2h c I-H3  2-AIN-107 Moderné webovské technológie       4iag2
             1-INF-507 Seminár z hypermediálnych systémov    3ips
  Str 13 10 2h c F1-248 1-AIN-636 Moderný prístup k web - dizajnu      2iai1 2iai2

Frtús Jozef
  Pon 16 30 2h c I-H3  1-AIN-360 Základy umelej inteligencie (1)      4iag1
  Pon 18 10 2h c I-H6  1-AIN-360 Základy umelej inteligencie (1)      4iag2 4iau

Ftáčnik Milan
  Str 8 10 2h v F1-109 2-AIN-123 Počítačové videnie (1)          4mpg 4i 4ikv 4iag*
  Pia 8 10 2h p B   1-AIN-655 Heuristické metódy            4mpg 3iai* 4iai* 5iai*

Gruska Damas
  Pon 16 30 4h k M-XI  2-AIN-283 Tvorba kritických aplikácií        5iai*

Guller Dušan
  Pia 14 00 4h v M-217 2-AIN-245 Usudzovanie za prítomnosti neurčitosti  5iau 5ikv

Gyárfáš František
  Pon 12 20 2h p B   1-AIN-171 Programovanie (3)             2iai*
  Pon 18 10 2h c I-H3  1-AIN-171 Programovanie (3)             2iai1
  Str 8 10 2h c F1-248 1-AIN-171 Programovanie (3)             2iai3
  Str 13 10 2h c I-H6  1-AIN-171 Programovanie (3)             2iai4
  Pia 8 10 2h c F1-248 1-AIN-171 Programovanie (3)             2iai2

Haladová Zuzana
  Uto 9 50 2h c I-H6  2-AIN-123 Počítačové videnie (1)          4iag*
  Stv 14 50 2h c I-H6  2-AIN-123 Počítačové videnie (1)          4mpg 4i 5i 4ikv

Hennelová Katarína
  Uto 14 50 3h k I-9  2-IKV-111 Základy psychológie            4ikv

Homola Martin
  Pon 9 00 2h v B   1-AIN-636 Moderný prístup k web - dizajnu      2iai*
             2-AIN-107 Moderné webovské technológie       4iai*
             1-INF-507 Seminár z hypermediálnych systémov    3ips 5i
  Uto 13 10 2h p M-XII 2-AIN-108 Výpočtová logika             4iau
  Str 9 50 2h c M-V  2-AIN-108 Výpočtová logika             4iau
  Stv 11 30 2h v B   1-AIN-636 Moderný prístup k web - dizajnu      2iai*
             2-AIN-107 Moderné webovské technológie       4iai*
             1-INF-507 Seminár z hypermediálnych systémov    3ips 5i
  Stv 17 20 2h v I-32  2-UIN-247 Webové technológie vo vyučovaní      5uBI 5u*I 5PuI*

Hučko Michal
  Str 14 00 2h c M-XII 2-MPG-215 Modelovanie kriviek a plôch (2)      5mpg
  Pia 8 10 2h c F1-248 1-AIN-171 Programovanie (3)             2iai2

Chládek Michal
  Pon 18 10 2h c B   1-MAT-570 Modelovacie a renderovacie techniky    3ipg 3iai*
  Uto 14 50 2h c M-III 1-AIN-211 Úvod do teoretickej informatiky      2iai2

Kamhal Dezider
  Pon 9 00 4h k I-8  2-IKV-114 Úvod do filozofie mysle          4ikv
  Str 8 10 2h k I-8  1-MXX-421 Problémy analytickej filozofie (1)    FMFI
  Str 9 50 2h k I-8  1-MXX-423 Filozofia L. Wittgensteina (1)      FMFI
  Str 11 30 2h k I-8  1-MXX-427 Úvod do filozofie jazyka         FMFI

Kľuka Ján
  Uto 16 30 2h c I-H3  1-AIN-636 Moderný prístup k web - dizajnu      2iai4 2iai3
  Str 13 10 1h v M-III 1-AIN-425 Deklaratívne programovanie webovských apl 2iai*
  Stv 15 40 2h c F1-248 1-AIN-425 Deklaratívne programovanie webovských apl 2iai*
  Stv 17 20 2h c F1-248 1-INF-506 Hypermediálne systémy (web technológie)  3ips

Komara Ján
  Uto 16 30 2h p M-III 1-AIN-625 Úvod do matematickej logiky pre programát 2iai*
             1-INF-450 Logika pre informatikov          3iui
  Uto 18 10 2h c I-H3  1-INF-450 Logika pre informatikov          3iui
             1-AIN-625 Úvod do matematickej logiky pre programát 2iai*
  Str 11 30 2h p A   1-AIN-120 Diskrétna matematika (1)         1iai*
  Pia 9 50 2h c M-XII 1-AIN-120 Diskrétna matematika (1)         1iai3
  Pia 11 30 2h c M-XII 1-AIN-120 Diskrétna matematika (1)         1iai2

Lacko Ján
  Uto 8 10 2h c F1-248 1-MAT-560 Webovská grafika             3iai*
  Uto 11 30 2h s M-IX  2-AIN-922 Projektový seminár (2)          5iag*
  Uto 15 40 2h p M-XII 2-MPG-152 Virtuálna realita             5mpg 5iag*
  Str 17 20 2h s I-9  1-AIN-230 Ročníkový projekt (1)           2iai*

Lecký Peter
  Pon 16 30 2h v M-IX  1-AIN-612 Tvorba prístupných e dokumentov a program 2iai*

Lúčan Ľubomír
  Uto 15 40 4h v F1-109 1-AIN-530 Multimédiá                3ipg 3iai*
             2-MPG-147 Multimédiá (1)              4mpg
  Str 17 20 2h s I-9  1-AIN-230 Ročníkový projekt (1)           2iai*
  Pia 11 30 2h v M-IX  1-MMN-215 Používateľský matematický a ekonomický so 2mng*

Macko Martin
  Str 8 10 2h c I-H3  1-AIN-130 Programovanie (1)             1iai6
  Str 17 20 2h s I-9  1-AIN-230 Ročníkový projekt (1)           2iai*

Madaras Martin
  Str 9 50 2h c I-9  1-MAT-570 Modelovacie a renderovacie techniky    3mpg
  Str 17 20 2h s I-9  1-AIN-230 Ročníkový projekt (1)           2iai*

Malinovský Branislav
  Uto 15 40 2h c B   1-AIN-120 Diskrétna matematika (1)         1iai6
  Str 16 30 2h c M-VII 1-AIN-120 Diskrétna matematika (1)         1iai5

Malinovský Ľudovít
  Pia 9 50 2h c M-XII 1-AIN-120 Diskrétna matematika (1)         1iai3
  Pia 11 30 2h c M-XII 1-AIN-120 Diskrétna matematika (1)         1iai2

Malý Michal
  Pon 18 10 2h c I-H3  1-AIN-171 Programovanie (3)             2iai1
  Str 8 10 2h c F1-248 1-AIN-171 Programovanie (3)             2iai3
  Str 13 10 2h c I-H6  1-AIN-171 Programovanie (3)             2iai4
  Pia 8 10 2h c F1-248 1-AIN-171 Programovanie (3)             2iai2

Markošová Mária
  Pon 10 40 2h p A   1-AIN-360 Základy umelej inteligencie (1)      3iui 4i 3iai* 4iai*
  Str 16 30 2h v M-II  2-UIN-267 Úvod do umelej inteligencie        5uBI 5u*I 5PuI*
             2-IKV-103 Základy umelej inteligencie pre kognitívn 4ikv

Mendelová Elena
  Str 11 30 2h v I-9  1-MXX-491 Integrované vzdelávanie zdravotne postihn FMFI 2u**

Mihálik A
  Uto 14 00 2h p F1-109 2-AIN-222 Aplikácie počítačovej grafiky       4mpg 5iag*
  Str 17 20 2h s I-9  1-AIN-230 Ročníkový projekt (1)           2iai*

Nagy Marek
  Uto 8 10 2h v M-VII 2-AIN-272 Spracovanie digitálneho signálu      4iau 5iau
  Uto 15 40 2h v F1-248 1-UIN-345 Linux                   3u*I
             1-UIN-345 Linux                   3PuI*
  Str 13 10 2h v I-H3  2-AIN-272 Spracovanie digitálneho signálu      5iau 4iau
  Str 16 30 1h p F2   1-AIN-510 Linux - princípy a prostriedky      2iai*
  Str 18 10 1h v I-H6  1-AIN-510 Linux - princípy a prostriedky      2iai2
  Str 18 10 1h v I-H3  1-AIN-510 Linux - princípy a prostriedky      2iai1
  Str 19 00 1h v I-H3  1-AIN-510 Linux - princípy a prostriedky      2iai3
  Str 19 00 1h v I-H6  1-AIN-510 Linux - princípy a prostriedky      2iai4

Novotný Matej
  Uto 14 50 2h v I-23  2-AIN-262 Vizualizácia informácií          4iag*
  Str 18 10 2h c F1-248 1-MAT-560 Webovská grafika             3iai*
  Stv 14 50 2h v F2   1-MAT-560 Webovská grafika             3iai*

Onderík Juraj
  Pon 8 10 2h p F1-328 2-AIN-201 Matematické modelovanie a počítačová anim 5iai*
  Str 17 20 2h s I-9  1-AIN-230 Ročníkový projekt (1)           2iai*

Ostatníková Daniela
  Pon 15 40 3h p LF-FU 2-IKV-123 Úvod do neurovedy             4ikv

Pataky Mikuláš
  Pon 18 10 2h c I-H3  1-AIN-171 Programovanie (3)             2iai1
  Str 17 20 2h s I-9  1-AIN-230 Ročníkový projekt (1)           2iai*

Petráková Zuzana
  Uto 16 30 2h c I-H3  1-AIN-636 Moderný prístup k web - dizajnu      2iai4 2iai3
  Str 13 10 2h c F1-248 1-AIN-636 Moderný prístup k web - dizajnu      2iai1 2iai2
  Pia 11 30 2h c I-H3  1-AIN-360 Základy umelej inteligencie (1)      3iai3 3iai4 3iai5 4i

Petrovič Pavel
  Pon 9 00 2h p F2   1-AIN-131 Tvorba informačných systémov       3iai*
  Str 9 50 2h c F1-248 1-AIN-172 Programovanie (4)             3iai3 3iai4 3iai5
  Stv 8 10 2h v I-H3  1-AIN-172 Programovanie (4)             3iai1 3iai2
  Stv 11 30 2h p F1-108 1-AIN-172 Programovanie (4)             3iai*
  Stv 16 30 2h c I-H6  1-AIN-131 Tvorba informačných systémov       3iai1 3iai2
  Stv 18 10 2h c I-H6  1-AIN-131 Tvorba informačných systémov       3iai3 3iai5 3iai1

Popper Mikuláš
  Uto 16 30 2h v F1-328 2-AIN-153 Sémantická interoperabilita výrazov priro 4iau
  Stv 18 10 2h k F1-108 2-AIN-135 Úvod do znalostných systémov       4iau

Rebrová Kristína
  Uto 11 30 3h k I-8  2-IKV-121 Úvod do kognitívnej vedy         4ikv
  Stv 9 50 4h k I-8  2-IKV-236 Ukotvená kognícia             5ikv 4iau 5iau

Remiš Michal
  Uto 16 30 2h v I-23  2-AIN-264 OpenCV                  4iag*
  Str 16 30 2h c I-H6  1-MAT-130 Programovanie (1)             1mef2

Retová Dana
  Uto 11 30 3h k I-8  2-IKV-121 Úvod do kognitívnej vedy         4ikv
  Stv 14 00 4h k I-8  2-IKV-232 Kognitívna sémantika a kognitívna teória 5ikv 5iau 4iau

Rybár Ján
  Uto 17 20 3h k I-8  3-IVI-011 Moderné metódy pedagogického výskumu   iDRS
  Stv 9 50 2h k I-9  1-MXX-408 Kognitívne laboratórium          FMFI 1iai*
  Stv 14 50 2h p F1-108 1-MXX-407 Kognitívne vedy: mozog a myseľ      FMFI
  Stv 18 10 2h s I-8  2-UXX-102 Kognitívna psychológia          4u**

Samuelčík Martin
  Str 9 50 2h p I-H6  1-INF-695 OpenGL                  3ipg 3iai*

Skočik Karol
  Uto 11 30 2h k M-217 1-AIN-511 Funkcionálne programovanie        3iai*
  Uto 18 10 1h c M-217 1-AIN-511 Funkcionálne programovanie        3iai*
  Stv 18 10 2h c I-H3  1-AIN-131 Tvorba informačných systémov       3iai2 3iai4

Starinský Juraj
  Uto 13 10 2h c M-II  1-AIN-211 Úvod do teoretickej informatiky      2iai3
  Uto 14 50 2h c M-II  1-AIN-211 Úvod do teoretickej informatiky      2iai1

Šefránek Ján
  Pon 9 00 2h p F2   1-AIN-131 Tvorba informačných systémov       3iai*
  Pon 14 00 2h s FIT  2-AIN-284 Seminár z umelej inteligencie (1)     4iau 5iau
  Uto 13 10 2h p M-XII 2-AIN-108 Výpočtová logika             4iau
  Str 9 50 2h c M-V  2-AIN-108 Výpočtová logika             4iau
  Str 18 10 2h s B   2-AIN-922 Projektový seminár (2)          5iai*

Šikudová Elena
  Str 17 20 2h s I-9  1-AIN-230 Ročníkový projekt (1)           2iai*

Šimko Alexander
  Stv 16 30 2h c I-H6  1-AIN-131 Tvorba informačných systémov       3iai1 3iai2
  Stv 18 10 2h c I-H6  1-AIN-131 Tvorba informačných systémov       3iai3 3iai5 3iai1

Šiška Jozef
  Pon 12 20 2h p M-IX  1-INF-470 Sémantické základy znalostných systémov  3iui
             1-INF-471 Plánovanie (úvod do reprezentácie znalost 3iai*

Škoviera Radoslav
  Str 16 30 2h c F1-247 1-AIN-120 Diskrétna matematika (1)         1iai4
  Pia 8 10 2h c M-XII 1-AIN-120 Diskrétna matematika (1)         1iai1

Šrámek Miloš
  Str 9 00 4h s I-23  DRS028 Volume graphics seminar           iDRS
  Str 14 50 2h p F1-108 2-AIN-265 Vizualizácia viacrozmerných dát      4mpg 4iag*

Tomacha Marek
  Str 9 50 2h c F1-248 1-AIN-172 Programovanie (4)             3iai3 3iai4 3iai5
  Stv 8 10 2h v I-H3  1-AIN-172 Programovanie (4)             3iai1 3iai2

Valentín Kristián
  Uto 8 10 2h c I-H3  2-AIN-107 Moderné webovské technológie       4iag2
             1-INF-507 Seminár z hypermediálnych systémov    3ips
  Stv 17 20 2h c F1-248 2-AIN-107 Moderné webovské technológie       4iag1

Vinař Tomáš
  Pon 10 40 2h c I-23  2-AIN-501 Metódy v bioinformatike          4i 5i 4iau
  Pon 12 20 2h k M-VII 2-INF-150 Strojové učenie              4iau 4ikv 5i
  Uto 17 20 2h v I-9  2-AIN-505 Seminár z bioinformatiky (1)       4iau 4ikv 4i 4Pgen 4Pbch 5Pbch
             2-AIN-251 Seminár z bioinformatiky (3)       5iau
  Stv 8 10 2h k I-9  2-INF-150 Strojové učenie              5i 4iau 4ikv
  Stv 15 40 2h p F1-328 2-AIN-501 Metódy v bioinformatike          5i 4i 4Pbch 5Pgen 4iau
  Stv 17 20 2h c M-218 2-AIN-501 Metódy v bioinformatike          5Pgen 5Pbch

Višňovská Martina
  Str 16 30 2h c F1-247 1-AIN-120 Diskrétna matematika (1)         1iai4
  Pia 8 10 2h c M-XII 1-AIN-120 Diskrétna matematika (1)         1iai1

Vittek Marián
  Str 11 30 2h s F1-328 2-AIN-110 Proseminár                4iai*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC |DEK

Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
(KAMS)

Boďa Ján
  Str 10 40 2h p F2-s110 2-FFZ-203 Geodynamika               5fg
  Str 12 20 2h p F2-s110 2-FFZ-233 Geofyzikálna hydrodynamika a konvekcia v 5fg
  Stv 8 10 2h p A   1-EFM-120 Ekonómia (1)               1mef* 1mng* 1mpm*
  Stv 11 30 2h p F1-109 2-EFM-228 Ekonofyzika                5mef*

Boďová Katarína
  Stv 15 40 2h p M-I  1-BMF-210 Matematické základy biomedicínskej fyziky 2fmf

Bokes Pavol
  Pon 16 30 2h c B1-320 N-bEXX-001-1 Štatistické metódy           1Penv
  Uto 17 20 2h v M-216 2-PMS-114 Cvičenia z markovovských procesov     4mps 4mef*
             2-PMS-118 Markovovské procesy (1)          4mps 4mef*

Brunovský Pavol
  Uto 9 50 2h p F1-108 1-EFM-310 Diferenčné a diferenciálne rovnice    3mef*
  Uto 14 50 2h s F1-328 2-EFM-920 Diplomový seminár             5mef*
  Str 14 50 2h s C-EU  DRS019 Seminár CEF                 4mef* 5mef* mDRS

Černý Aleš
  Str 9 50 2h p M-VIII 3-MAM-029 Matematické metódy vo financiách     mDRS
  Str 13 10 2h p B   2-EFM-204 Finančná matematika (3)          4mef* 5mef*

Danišková Katarína
  Stv 14 50 2h c M-208 1-EFM-565 Matematický software           2mef*

Erdélyi Erika
  Pon 16 30 2h s A   2-EFM-211 Seminár z ekonómie (3)          5mef*
             3-MAM-017 Empirická ekonómia            mDRS
  Pon 18 10 2h s A   2-EFM-211 Seminár z ekonómie (3)          5mef*
             3-MAM-017 Empirická ekonómia            mDRS

Fidrmuc Jarko
  Pon 16 30 2h s A   2-EFM-211 Seminár z ekonómie (3)          5mef*
             3-MAM-017 Empirická ekonómia            mDRS
  Pon 18 10 2h s A   2-EFM-211 Seminár z ekonómie (3)          5mef*
             3-MAM-017 Empirická ekonómia            mDRS

Fila Marek
  Stv 8 10 2h p M-III 2-MAT-114 Integrálne transformácie a špeciálne funk 5mna 4mma* 4mef*

Filová Lenka
  Pon 13 10 1h c F1-328 1-MAT-281 Pravdepodobnosť a štatistika (1)     2mpm*
  Uto 8 10 1h c B2-302 1-UMA-302 Pravdepodobnosť a matematická štatistika 3Pbio 3Pgl
  Uto 13 10 1h c M-V  1-MAT-281 Pravdepodobnosť a štatistika (1)     2mef2
  Str 13 10 1h c M-XII 1-MAT-281 Pravdepodobnosť a štatistika (1)     2mng2
  Stv 8 10 1h c F1-328 1-MAT-281 Pravdepodobnosť a štatistika (1)     2mng1
  Stv 11 30 1h c M-VIII 1-MAT-281 Pravdepodobnosť a štatistika (1)     2m*
  Stv 13 10 1h c M-XII 1-UMA-302 Pravdepodobnosť a matematická štatistika 3uM*
  Pia 11 30 1h c M-XI  1-MAT-281 Pravdepodobnosť a štatistika (1)     2mef1

Graczová Darina
  Stv 14 50 2h c M-208 1-EFM-565 Matematický software           2mef*

Guba Peter
  Pon 9 50 2h p F1-109 1-FYZ-480 Mechanika kontinua a hydrodynamika (2)  3f*
  Uto 9 50 2h p M-201 3-MAM-009 Modely prúdenia tekutín (1)        2mDRS
  Uto 13 10 2h p M-IX  2-EFM-134 Dynamické systémy, fraktály a chaos    5mef*

Halická Margaréta
  Uto 14 00 2h k M-XI  1-EFM-555 DEA modely                3mef*
  Str 11 30 2h p F2   2-EFM-118 Optimálne riadenie (1)          4mef* 45mps
  Str 14 50 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie           mDRS
  Stv 13 10 2h p M-II  2-EFM-222 Semidefinitné programovanie        5mef*
             3-MAM-001 Moderné metódy konvexnej optimalizácie (1 mDRS

Hamala Milan
  Uto 12 20 2h p B   2-INF-153 Optimalizačné metódy (2)         4i 5i
             2-MAT-311 Nelinárne programovanie          4mna*
             1-EFM-320 Nelineárne programovanie         3mef*
  Str 9 50 3h p M-XI  1-EFM-290 Algoritmizácia a programovanie      2mef*
  Stv 13 10 2h p A   2-INF-153 Optimalizačné metódy (2)         4i 5i
             1-EFM-320 Nelineárne programovanie         3mef*
             2-MAT-311 Nelinárne programovanie          4mna*

Harcek Martin
  Pon 9 50 2h c M-208 1-EFM-370 Finančná matematika            3mef1
  Pon 9 50 2h c M-IV  1-EFM-370 Finančná matematika            3mef1
  Uto 15 40 2h c M-208 1-EFM-370 Finančná matematika            3mef2
  Uto 15 40 2h c M-XI  1-EFM-370 Finančná matematika            3mef2

Harman Radoslav
  Pon 16 30 2h c F1-328 2-PMS-105 Viacrozmerné štatistické analýzy (1)   4mps 4mef*
  Uto 9 50 2h c M-208 2-PMS-129 Stochastické optimalizačné metódy     5mps
  Str 9 50 3h p M-VII 1-INF-435 Pravdepodobnosť a štatistika       3it 3iai*
  Stv 15 40 1h c M-IX  1-INF-435 Pravdepodobnosť a štatistika       3it 3iai*

Janková Katarína
  Uto 13 10 2h s F1-232a 2-PMS-125 Seminár z matematickej štatistiky (1)  5mps
  Uto 15 40 2h v M-216 2-PMS-113 Markovovské procesy            4mps 4mef*
             2-PMS-118 Markovovské procesy (1)          4mps
  Stv 9 50 2h p A   1-MAT-281 Pravdepodobnosť a štatistika (1)     2m***
  Stv 13 10 2h p F1-108 1-PMA-760 Teória náhodného výberu          3mp*
  Stv 14 50 1h c M-X  1-PMA-540 Modely v zdravotnom poistení       3mpm*
  Pia 9 50 2h v M-X  1-PMA-540 Modely v zdravotnom poistení       3mpm*

Jurča Pavol
  Stv 17 20 2h c M-VI  2-EFM-118 Optimálne riadenie (1)          4mef1

Katina Stanislav
  Pon 10 40 2h p M-216 2-PMS-212 Neparametrické štatistické metódy     5mps
  Pon 12 20 2h p M-XI  2-PMS-214 Bioštatistika               5mps

Kilianová Soňa
  Stv 8 10 2h c M-208 1-EFM-565 Matematický software           2mef1
  Stv 9 50 2h p M-IV  3-MAM-015 Stochastické programovanie        mDRS
  Stv 13 10 2h c M-208 1-EFM-565 Matematický software           2mef2

Kollár Martin
  Uto 16 30 2h p A   1-EFM-110 Matematická analýza (1)          1mef*
  Str 14 50 2h p B   1-EFM-110 Matematická analýza (1)          1mef*
  Str 16 30 2h c M-IV  1-EFM-110 Matematická analýza (1)          1mef1
  Stv 16 30 2h c M-II  1-EFM-210 Matematická analýza (3)          2mef1
  Pia 8 10 2h v M-VII 1-EFM-510 Cvičenie z matematickej analýzy (1)    1mef1
  Pia 9 50 2h v M-VII 1-EFM-530 Cvičenie z matematickej analýzy (3)    2mef1

Kollár Richard
  Stv 14 00 3h s F1-326 DRS020 Seminár o diferenciálnych rovniciach a dynam mDRS

Kossaczká Ľubica
  Uto 9 50 2h v M-IX  1-EFM-510 Cvičenie z matematickej analýzy (1)    1mef2
  Str 8 10 2h c M-IX  1-EFM-210 Matematická analýza (3)          2mef2
  Stv 8 10 2h v M-VI  1-EFM-530 Cvičenie z matematickej analýzy (3)    2mef2
  Stv 9 50 2h c M-IX  1-EFM-110 Matematická analýza (1)          1mef2

Krajčovič Dušan
  Pon 9 00 2h v F1-247 1-EFM-515 Cvičenie z algebry a geometrie (1)    1mef1
  Pon 10 40 2h p F1-247 1-EFM-230 Maticový počet (1)            2mef*
  Str 11 30 2h v F1-247 1-EFM-515 Cvičenie z algebry a geometrie (1)    1mef2
  Str 13 10 2h s F1-328 1-EFM-235 Seminár z maticového počtu (1)      2mef*

Krommerová Csilla
  Uto 17 20 2h c M-208 1-MMN-331 Finančná matematika            3mng2
  Uto 17 20 2h c M-IV  1-MMN-331 Finančná matematika            3mng2
  Pia 11 30 2h c M-208 1-MMN-331 Finančná matematika            3mng1
  Pia 11 30 2h c M-VII 1-MMN-331 Finančná matematika            3mng1

Kyselica Juraj
  Stv 8 10 1h c M-X  2-EFM-134 Dynamické systémy, fraktály a chaos    5mef*

Lacko Vladimír
  Stv 13 10 2h p Ch2-201 N-bEXX-001-1 Štatistické metódy          1Penv
  Stv 14 50 2h p B2-201 N-bEXX-001-1 Štatistické metódy           1Penv

Lauko Martin
  Stv 15 40 2h c M-VI  2-EFM-107 Parciálne diferenciálne rovnice      4mef1

Luptáčik Mikuláš
  Pia 9 50 2h s F1-109 2-EFM-115 Seminár z ekonómie (1)          4mef*
  Pia 11 30 2h s F1-109 2-EFM-115 Seminár z ekonómie (1)          4mef*

Macová Zuzana
  Uto 9 50 2h c M-X  1-MAT-120 Lineárna algebra a geometria (1)     1mef1
  Str 13 10 2h c M-VIII 1-MAT-120 Lineárna algebra a geometria (1)     1mef2

Marušiak Ondrej
  Pon 9 00 1h c M-IX  1-EFM-120 Ekonómia (1)               1mng1
  Pon 9 50 1h c M-IX  1-EFM-120 Ekonómia (1)               1mng2

Melicherčík Igor
  Pon 12 20 2h p F2   1-PMA-210 Finančná matematika (1)          4mps 3mef* 3mng*
  Uto 11 30 2h p F1-328 3-MAM-011 Finančná matematika (2)          5mps 4mef*
  Stv 11 30 2h p F1   2-EFM-104 Finančná matematika (2)          5mps 4mef*

Michaliková Jana
  Pon 8 10 2h v I-H3  2-MMN-106 Počítačová štatistika           4mng*
  Pon 11 30 2h c F1-328 1-PMA-210 Finančná matematika (1)          2mpm*

Miklošovič Tomáš
  Uto 12 20 1h c M-I  1-EFM-120 Ekonómia (1)               1mpm*
  Str 16 30 2h c Ch1-1 N-bZXX-001-1 Matematika (1)             1Pgek

Náther Ondrej
  Str 9 50 2h p M-XII 1-PMA-520 Teória pravdepodobnosti (1)        3mp*
  Str 11 30 2h p M-XII 1-PMA-510 Základy matematickej štatistiky      3mp*
  Stv 9 00 1h c F1-328 2-EFM-201 Poisťovníctvo               5mef*
  Stv 9 50 2h p F2   2-EFM-201 Poisťovníctvo               5mef*
             1-PMA-530 Všeobecná teória poistenia        3mpm*
  Stv 11 30 2h p M-XII 1-PMA-510 Základy matematickej štatistiky      3mp*
  Stv 15 40 1h c F1-109 1-PMA-530 Všeobecná teória poistenia        3mpm*

Odrobina Igor
  Pon 16 30 2h p M-208 1-MMN-310 Databázové systémy            3mng*
  Pon 16 30 2h p M-XII 1-MMN-310 Databázové systémy            3mng*
  Pon 18 10 2h p M-208 1-MMN-310 Databázové systémy            3mng*
  Str 9 50 2h c M-208 2-EFM-113 Databázy                 4mef1
  Str 16 30 2h c M-208 2-EFM-113 Databázy                 4mef*
  Stv 9 50 2h c M-208 2-EFM-113 Databázy                 4mef2
  Stv 16 30 2h c M-208 1-MMN-310 Databázové systémy            3mng2
  Pia 9 50 2h c M-208 1-MMN-310 Databázové systémy            3mng1

Pastor Karol
  Pon 14 50 2h p B1-320 N-bEXX-001-1 Štatistické metódy           1Penv
  Str 9 50 2h p M-II  1-PMA-720 Mikroekonomické modely          2mpm*
  Stv 10 40 2h p B2-404 1-UMA-302 Pravdepodobnosť a matematická štatistika 3uM*
             1-UMA-302 Pravdepodobnosť a matematická štatistika 3PuM*
  Stv 14 00 2h p F1-109 2-EFM-127 Matematické modely v demografii      4mps 4mef*

Pázman Andrej
  Pon 9 50 2h s M-XII DRS001 Seminár                   mDRS
  Uto 11 30 2h p M-XII 3-MAM-024 Nelineárne štatistické modely       mDRS
  Stv 9 50 2h p M-216 2-PMS-107 Regresné modely (1)            4mps 4mef*

Pekár Ján
  Uto 8 10 2h p F1-108 2-EFM-102 Časové rady                4mef*
  Str 8 10 2h p F2   2-EFM-105 Teória nekooperatívnych hier       4mef*

Peres Sámuel
  Str 14 50 2h v M-XI  1-MAT-710 Cvičenie z matematickej analýzy (1)    1mpm*
  Stv 9 50 2h c M-VII 1-MAT-110 Matematická analýza (1)          1mpm*

Potocký Rastislav
  Pon 10 40 2h p F2   1-PMA-310 Poistná matematika (1)          3mpm*
             2-EFM-201 Poisťovníctvo               5mef*
  Uto 13 10 2h p F1-247 1-PMA-770 Teória investícií a manažmentu      3mpm*
  Str 13 10 2h s M-216 DRS001 Seminár                   mDRS
  Stv 14 00 2h p M-I  1-PMA-210 Finančná matematika (1)          2mpm*
  Pia 14 00 2h p M-X  2-PMS-115 Viacrozmerné štatistické analýzy (1)   4mps 4mef*

Quittner Pavol
  Str 8 10 2h v A   1-EFM-550 Vybrané partie z matematickej analýzy   3mef*

Radvanský Marek
  Pia 8 10 2h v M-X  2-EFM-224 Ekonometrické modely Slovenska      5mef*

Sedlák Milan
  Uto 14 00 2h k M-XI  1-EFM-555 DEA modely                3mef*

Somorčík Ján
  Pon 8 10 2h c M-I  1-PMA-310 Poistná matematika (1)          3mpm* 5mef*
  Uto 8 10 2h c M-208 1-EFM-340 Počítačová štatistika           3mef1
  Str 9 50 2h p F2   1-EFM-330 Štatistické metódy            3mef*
  Str 11 30 2h c M-208 1-EFM-340 Počítačová štatistika           3mef2
  Stv 11 30 2h c M-208 1-EFM-340 Počítačová štatistika           3mef*

Stehlíková Beáta
  Pon 11 30 2h c M-208 2-EFM-102 Časové rady                4mef*
  Stv 15 40 2h c M-III 2-EFM-107 Parciálne diferenciálne rovnice      4mef2

Szolgayová Jana
  Uto 8 10 2h c M-VI  1-EFM-310 Diferenčné a diferenciálne rovnice    3mef2
  Stv 15 40 2h c M-VII 1-EFM-310 Diferenčné a diferenciálne rovnice    3mef1
  Stv 17 20 2h c M-III 2-EFM-108 Optimálne riadenie (1)          4mef2

Ševčovič Daniel
  Pon 12 20 2h p A   1-EFM-210 Matematická analýza (3)          2mef*
  Uto 14 00 2h p B   2-EFM-107 Parciálne diferenciálne rovnice      4mef*
  Stv 11 30 2h p A   1-EFM-210 Matematická analýza (3)          2mef*

Štefanovičová Simona
  Str 8 10 2h c M-XII 1-MAT-210 Matematická analýza (3)          2mpm*
  Stv 12 20 2h v M-I  1-MAT-750 Cvičenie z matematickej analýzy (3)    2mpm*

Štulajter František
  Str 9 50 2h p M-216 2-PMS-101 Náhodné procesy (1)            4mps

Švarda Norbert
  Uto 15 40 1h c F1-108 1-EFM-120 Ekonómia (1)               1mef2
  Str 14 00 1h c M-IV  1-EFM-120 Ekonómia (1)               1mef1

Tóth Martin
  Pia 9 50 2h s F1-109 2-EFM-115 Seminár z ekonómie (1)          4mef*

Trnovská Mária
  Pon 8 10 2h c M-III 1-EFM-321 Cvičenia z nelineárneho programovania   3mef1
  Pon 9 50 2h c M-III 1-EFM-321 Cvičenia z nelineárneho programovania   3mef2

Zeman Juraj
  Str 16 30 2h p A   1-MMN-345 Peniaze a bankovníctvo          2mef*

Žitňanská Magdaléna
  Pia 13 10 2h c F1-248 1-MMN-215 Používateľský matematický a ekonomický so 2mng*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC |DEK

Katedra experimentálnej fyziky
(KEF)

.KEFUcitel1 
  Pon 12 20 2h l F2-KEF 2-FFP-910 Diplomová práca (1)            4fp
  Str 12 20 8h l F2-KEF 2-FFP-912 Diplomová práca (3)            5fp

Bezák Viktor
  Uto 9 00 4h p F2-223 3-FKL-001 Vybrané kapitoly fyziky kondenzovaných lá fDRS

Bugár Ignác
  Str 15 40 2h p F2-167 2-FOL-105 Femtosekundová spektroskopia       5fol

Čermák Peter
  Uto 14 50 2h p F2-051 2-FOL-110 Základy laserovej spektroskopie      4fol
  Str 9 50 2h p F2-167 2-FOL-239 Spektroskopia laserom indukovanej iskry  5fol

Černák Mirko
  Pon 8 10 2h v F2-051 2-FFP-221 Plazmochémia               5fp

Danko Marián
  Uto 14 00 4h l F2-288 1-AIN-140 Princípy počítačov - hardvér       1iai4

Fabo Peter
  Uto 9 50 2h p F2-295 2-FEL-203 Mikroprocesorové systémy         5fp 5ftl
  Uto 14 50 3h l F2-295 2-FEL-204 Praktikum z mikroprocesorových systémov  5ftl

Fischer Ľudovít
  Uto 14 00 4h l F2-292 1-AIN-140 Princípy počítačov - hardvér       1iai3
  Str 9 50 2h p A   1-AIN-140 Princípy počítačov - hardvér       1iai*
  Pia 9 00 4h l F2-292 1-AIN-140 Princípy počítačov - hardvér       1iai5
  Pia 13 10 4h v F2-292 1-FYZ-680 Princípy číslicovej techniky       1i* 3f*

Grajcar Miroslav
  Uto 14 50 2h p F2   1-FYZ-210 Vlny a optika               2f*
  Stv 8 10 2h p F1   1-FYZ-210 Vlny a optika               2f*

Grančič Branislav
  Str 14 00 3h l F2-085 1-FYZ-260 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)  2fmf

Gregor Maroš
  Uto 10 40 3h l F2-085 1-FYZ-260 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)  2fmf

Greguš Ján
  Pon 9 50 4h l F2-292 1-AIN-140 Princípy počítačov - hardvér       1iai1
  Uto 9 00 3h l F2-073 N-bCXX-008-1 Fyzika (3)               2Pch*

Halanda Juraj
  Pia 9 00 4h l F2-292 1-AIN-140 Princípy počítačov - hardvér       1iai5

Hlubina Richard
  Pon 16 30 2h p F2-272 3-FKL-006 Kvantová teória mnohočasticových systémov fDRS
  Uto 9 00 4h p F2-223 3-FKL-001 Vybrané kapitoly fyziky kondenzovaných lá fDRS
  Uto 13 10 2h s F2-130 3-FKL-006 Kvantová teória mnohočasticových systémov fDRS

Homola Tomáš
  Pon 14 50 3h l F2-073 N-bCXX-008-1 Fyzika (3)               2Pch*

Hrebíková Ivana
  Str 8 10 2h c M-VI  1-FYZ-210 Vlny a optika               2f1

Jaroševič Andrej
  Pon 9 50 4h l F2-288 1-AIN-140 Princípy počítačov - hardvér       1iai2
  Uto 14 00 4h l F2-288 1-AIN-140 Princípy počítačov - hardvér       1iai4

Karlovský Kamil
  Uto 11 30 2h p F2-272 2-FOL-201 Optoelektronika              5fol 5fp 5ftl
  Stv 9 50 2h p F2-272 2-FTL-111 Fyzika tenkých vrstiev          4ftl

Kondela Tomáš
  Pon 9 50 4h l F2-292 1-AIN-140 Princípy počítačov - hardvér       1iai1

Kováčik Dušan
  Stv 9 00 3h l F2-073 N-bCXX-008-1 Fyzika (3)               2Pch*
  Pia 9 00 3h l F2-073 N-bCXX-008-1 Fyzika (3)               2Pch*

Krištof Jaroslav
  Uto 9 00 2h p F2-051 2-FOL-113 Stavba atómov a molekúl          4fol
  Uto 13 10 2h v F2-051 2-FOL-224 Experimentálne metódy v optickej spektros 4fol
             2-FFP-223 Experimentálne metódy v optickej a IČ spe 5fp
  Stv 13 10 6h l F2-KEF 2-FOL-210 Špeciálne praktikum z optickej spektrosko 5fol

Kubincová Jana
  Stv 9 00 3h l F2-073 N-bCXX-008-1 Fyzika (3)               2Pch*

Kučera Marek
  Pia 9 00 4h l F2-288 1-AIN-140 Princípy počítačov - hardvér       1iai6

Kundracik František
  Pon 12 20 2h p F2-223 2-UFY-251 Elektromagnetizmus a elektronika pre učit 5uMF
  Uto 13 10 3h v F2-223 1-FYZ-685 Meranie fyzikálnych veličín        3f*
  Str 8 10 2h s F2-223 2-FEL-104 Seminár z vysokofrekvenčnej elektroniky  4fol 4fp 4ftl
  Str 9 50 2h p F2-223 2-FEL-103 Vysokofrekvenčná elektronika       4ftl 4fol 4fp

Macko Peter
  Stv 8 10 2h p F2-167 3-FOS-021 Laserová spektroskopia          1fDRS

Maheľ Michal
  Pon 8 10 2h p F2-223 2-FEL-211 Štatistická rádiofyzika (1)        5ftl
  Pon 9 50 2h p F2-272 2-FTL-201 Kooperatívne javy             5fp 5ftl 5ftf 5fol
  Str 10 40 2h s F2-272 2-FTL-202 Seminár z kooperatívnych javov      5ftl
  Stv 14 00 3h p B2-304 N-bCXX-002-2 Fyzika (2)               2Pch*

Martoňák Roman
  Uto 9 00 2h p F2-272 2-FTL-101 Štruktúra a mechanické vlastnosti materiá 4fp 4ftl 5fol 4ftf
  Uto 13 10 2h s F2-T3 2-FTL-102 Seminár zo štruktúry a mechanických vlast 4ftl

Matejčík Štefan
  Uto 10 40 2h p F2-051 3-FFP-007 Kinetika plazmochemických reakcií     2fDRS
  Str 11 30 2h p F2-051 2-FFP-104 Elementárne procesy v plazme       4fp 5fol
  Stv 9 50 2h s F2-051 2-FFP-231 Diplomový seminár (1)           5fp

Matejka Michal
  Str 9 50 2h p F2-051 2-FFP-204 Modelovanie vo fyzike plazmy       5fp
  Pia 11 30 2h v F2-s110 1-MXX-461 Vedecká show (1)             FMFI

Matúška Ján
  Pon 9 50 4h l F2-288 1-AIN-140 Princípy počítačov - hardvér       1iai2

Märk Tilmann
  Str 17 20 2h v F2-051 2-FFP-121 Fyzika klastrov              4fp

Mesároš Vladimír
  Pon 9 50 3h l F2-KEF 2-FOL-107 Praktikum z optiky            4fol 4fp 4ftl
  Pon 10 40 2h p F2-167 3-FOS-011 Fyzika laserov              1fDRS
  Uto 11 30 2h p F2-272 2-FOL-201 Optoelektronika              5fol 5fp 5ftl
  Stv 9 50 2h p F2-167 1-FYZ-803 Lúče, vlnenie a lasery          2f*
  Pia 9 50 2h p F2-167 3-FOS-016 Optická diagnostika            2fDRS

Mikula Marián
  Pon 8 10 3h l F2-085 1-FYZ-260 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)  2f2
  Pia 8 10 3h l F2-085 1-FYZ-260 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)  2f1

Moško Martin
  Str 13 10 2h p F2-272 2-FTL-222 Mezoskopická fyzika            5ftl

Neilinger Pavol
  Uto 13 10 2h c F1-328 1-FYZ-210 Vlny a optika               2f2

Nemeček Peter
  Uto 16 30 2h p F2-167 3-FOS-005 Fotometria a rádiometria         2fDRS

Országh Juraj
  Str 14 00 3h l F2-085 1-FYZ-260 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)  2fmf

Plecenik Andrej
  Uto 11 30 2h p F2-272 2-FOL-201 Optoelektronika              5fol 5fp 5ftl
  Uto 14 00 2h v F2-272 1-FYZ-666 Nanotechnológie - ich rozvoj a využitie  3f*
  Pia 9 00 2h p F2-272 3-FKL-004 Diagnostické a meracie metódy vo fyzike k fDRS

Plecenik Tomáš
  Uto 10 40 3h l F2-085 1-FYZ-260 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)  2fmf

Rakovský Jozef
  Pia 9 00 4h l F2-288 1-AIN-140 Princípy počítačov - hardvér       1iai6

Roch Tomáš
  Pia 8 10 3h l F2-085 1-FYZ-260 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)  2f1

Senderáková Dagmar
  Pon 8 10 2h p F2-167 2-FOL-103 Vlnová optika               4fol
  Pon 9 50 3h l F2-KEF 2-FOL-107 Praktikum z optiky            4fol 4fp 4ftl
  Uto 8 10 2h p F2-167 1-FYZ-801 Lasery, holografia a optické spracovanie 3f*
  Uto 14 50 2h s F2-167 2-FOL-207 Seminár zo špecializácie (1)       5fol
  Str 8 10 2h p F2-167 1-FYZ-802 Optika a videnie             3f*
  Stv 8 10 4h l F2-KEF 2-FOL-910 Diplomová práca (1)            4fol
  Stv 8 10 6h l F2-KEF 2-FOL-211 Špeciálne praktikum z optiky (1)     5fol
  Pia 8 10 6h l F2-KEF 2-FOL-912 Diplomová práca (3)            5fol
  Pia 8 10 2h p F2-167 3-FOS-012 Koherentná optika             2fDRS

Stano Michal
  Pon 8 10 3h l F2-085 1-FYZ-260 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)  2f2
  Str 13 10 2h p F2-051 2-FFP-101 Základy fyziky plazmy           4fp 4ftl
             2-FOL-151 Základy fyziky plazmy a výbojov      4fol

Szalay Zsolt
  Uto 9 00 3h l F2-073 N-bCXX-008-1 Fyzika (3)               2Pch*

Šiffalovič Peter
  Pon 16 30 2h p F2-167 3-FOS-008 Fyzika ultrarýchlych dejov        2fDRS

Štrba Anton
  Pon 10 40 2h p F2-167 3-FOS-011 Fyzika laserov              1fDRS
  Uto 10 40 2h p F2-167 2-FOL-101 Fyzika laserov (1)            4fp 4fol 4ftl

Uherek František
  Pon 14 00 3h p FEI  2-FOL-213 Optoelektronické prenosové systémy    5fol

Veis Pavel
  Uto 9 00 2h p F2-051 2-FOL-113 Stavba atómov a molekúl          4fol
  Uto 13 10 3h p F1-108 1-UFY-210 Vlnenie a optika             2uF*
             1-BMF-215 Vlny a optika               2fmf
  Str 14 00 2h p F2-KEF 3-FFP-004 Optická diagnostika plazmy        1fDRS
  Stv 8 10 2h v F2-051 3-FOS-022 Laserové procesy a chemické reakcie    2fDRS

Vojtek Pavel
  Pon 9 50 3h l F2-KEF 2-FOL-107 Praktikum z optiky            4fol 4fp 4ftl
  Pon 14 50 3h l F2-073 N-bCXX-008-1 Fyzika (3)               2Pch*
  Uto 13 10 2h p F2-167 2-FOL-233 Laserová technika             5fol
  Str 14 00 2h p F2-167 2-FOL-152 Aplikácie laserov a plazmy        5fol
  Stv 9 00 3h l F2-073 N-bCXX-008-1 Fyzika (3)               2Pch*
  Stv 13 10 2h p F2-167 2-FOL-232 Zdroje a detektory optického žiarenia   4fol
  Pia 9 50 2h p F2-167 3-FOS-016 Optická diagnostika            2fDRS

Zábudlá Zuzana
  Pon 9 50 3h l F2-KEF 2-FOL-107 Praktikum z optiky            4fol 4fp 4ftl
  Pon 14 50 3h l F2-073 N-bCXX-008-1 Fyzika (3)               2Pch*
  Uto 9 00 3h l F2-073 N-bCXX-008-1 Fyzika (3)               2Pch*
  Str 9 50 2h p F2-167 2-FOL-239 Spektroskopia laserom indukovanej iskry  5fol
  Stv 9 00 3h l F2-073 N-bCXX-008-1 Fyzika (3)               2Pch*
  Pia 9 00 3h l F2-073 N-bCXX-008-1 Fyzika (3)               2Pch*

Zahoran Miroslav
  Pon 9 50 2h p F2-051 3-FFP-010 Plazmochemická depozícia a leptanie    2fDRS
  Pon 11 30 2h p F2-051 2-FFP-205 Využitie plazmy              5fp 5ftl
  Str 14 00 2h p F2-167 2-FOL-152 Aplikácie laserov a plazmy        5fol
  Stv 12 20 2h p F2-051 3-FFP-009 Modifikácia povrchov           2fDRS
  Stv 14 00 6h l F2-KEF 2-FFP-211 Špeciálne praktikum z fyziky plazmy    5fp

Zahoranová Anna
  Pon 14 50 3h l F2-073 N-bCXX-008-1 Fyzika (3)               2Pch*
  Uto 9 00 3h l F2-073 N-bCXX-008-1 Fyzika (3)               2Pch*
  Str 14 00 2h p F2-167 2-FOL-152 Aplikácie laserov a plazmy        5fol
  Str 15 40 2h v F2-051 3-FOS-023 Nové trendy využitia laserov pri modifiká 2fDRS
  Stv 14 50 2h p F2-051 3-FFP-011 Výboje v plynoch pri atmosférickom tlaku 2fDRS


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC |DEK

Katedra informatiky
(KI)

.KIUcitel1 
  Uto 13 10 2h l M-217 1-INF-511 UNIX pre administrátorov         3iai1 3iai2
  Str 9 50 2h l M-217 1-INF-511 UNIX pre administrátorov         3ips
  Str 11 30 2h l M-217 1-INF-511 UNIX pre administrátorov         5i
  Stv 9 50 2h c M-217 1-INF-230 Úvod do databázových systémov       2i2
  Stv 14 00 2h l M-217 1-INF-511 UNIX pre administrátorov         3ips
  Stv 17 20 2h c M-218 1-INF-230 Úvod do databázových systémov       2iai3

Bebják Andrej
  Stv 15 40 3h p F1   2-MMN-201 Počítačové siete             5mng*
  Stv 18 10 1h c F1   2-MMN-201 Počítačové siete             5mng*

Brejová Bronislava
  Pon 10 40 2h c I-23  2-AIN-501 Metódy v bioinformatike          4i 5i 4iau
  Uto 9 50 2h p M-218 2-AIN-502 Základy programovania pre biológov    5Pbch
  Uto 17 20 2h v I-9  2-AIN-505 Seminár z bioinformatiky (1)       4iau 4ikv 4i 4Pgen 4Pbch 5Pbch
             2-AIN-251 Seminár z bioinformatiky (3)       5iau
  Stv 15 40 2h p F1-328 2-AIN-501 Metódy v bioinformatike          5i 4i 4Pbch 5Pgen 4iau
  Stv 17 20 2h c M-218 2-AIN-501 Metódy v bioinformatike          5Pgen 5Pbch

Búr Viliam
  Uto 13 10 2h c M-II  1-AIN-211 Úvod do teoretickej informatiky      2iai3
  Uto 16 30 2h c M-217 1-INF-225 Programovanie (3)             2i1

Červenka Radovan
  Pon 8 10 3h v M-VII 2-INF-222 Objektová analýza a modelovanie      5i 5iai*

Ďuriš Pavol
  Uto 9 50 3h p B   1-INF-310 Tvorba efektívnych algoritmov       3i** 3iai*
  Uto 13 10 2h s M-VII 2-INF-921 Diplomový seminár (2)           5i
  Str 11 30 2h p F1-232a 3-MDM-028 Algoritmické riešenie ťažkých problémov mDRS
              3-INF-001 Teoretické základy informatiky      iDRS

Dvořáková Jana
  Pon 18 10 2h c M-VIII 2-INF-222 Objektová analýza a modelovanie      4i 5i
  Pon 18 10 2h c M-217 2-INF-222 Objektová analýza a modelovanie      5i 4i

Forišek Michal
  Pon 10 40 2h p M-VII 1-INF-220 Algoritmy a dátové štruktúry       2i**
  Uto 13 10 2h p M-VIII 1-INF-220 Algoritmy a dátové štruktúry       2i**
  Uto 19 00 1h s M-218 1-INF-235 Ročníkový projekt (1)           2i1
  Str 13 10 2h p M-217 2-INF-121 Teória vypočítateľnosti          4i
  Str 14 50 2h p M-IX  2-INF-121 Teória vypočítateľnosti          4i
  Pia 13 10 2h v I-H3  1-INF-810 Rýchlostné programovanie (1)       4i 5i 1i*** 2i** 3i** 3iai*
             1-INF-820 Rýchlostné programovanie (3)       4i 5i 1i*** 2i** 3i** 3iai*
             1-INF-830 Rýchlostné programovanie (5)       4i 5i 1i*** 2i** 3i** 3iai*

Gaži Peter
  Uto 14 00 3h p A   1-MAT-230 Operačné systémy a počítačové siete    2m***
  Str 18 10 1h s M-217 1-INF-235 Ročníkový projekt (1)           2i2

Janáček Jaroslav
  Stv 9 50 2h p B   1-INF-511 UNIX pre administrátorov         3ips 5i 3iai*

Katreniaková Jana
  Pon 12 20 1h s M-218 1-INF-235 Ročníkový projekt (1)           2i1
  Uto 9 00 2h p M-III 2-MPG-106 Algoritmy a dátové štruktúry       4mpg
  Uto 10 40 1h c M-III 2-MPG-106 Algoritmy a dátové štruktúry       4mpg
  Uto 14 50 2h c M-IX  1-INF-126 Programovanie (1)             1i2
  Uto 16 30 2h c M-IX  1-INF-126 Programovanie (1)             1i1

Kováč Ivan
  Pon 12 20 1h c M-V  1-INF-215 Formálne jazyky a automaty (1)      2i2
  Uto 14 50 2h c M-II  1-AIN-211 Úvod do teoretickej informatiky      2iai1
  Stv 11 30 1h c M-VI  1-INF-215 Formálne jazyky a automaty (1)      2iai3 2iai4

Králik M
  Pon 18 10 2h c M-VIII 2-INF-222 Objektová analýza a modelovanie      4i 5i

Královič Rastislav
  Pon 9 00 2h p M-VIII 2-INF-132 Úvod do distribuovaných algoritmov    3it 4i
  Uto 9 50 2h p F1-109 2-INF-221 Aproximačné algoritmy           4i 5i
  Uto 12 20 2h p F1-109 2-INF-132 Úvod do distribuovaných algoritmov    3it 4i
  Uto 15 40 2h s M-V  2-INF-921 Diplomový seminár (2)           5i
  Stv 12 20 2h p M-XI  2-INF-221 Aproximačné algoritmy           5i 4i
  Stv 15 40 2h v M-V  2-INF-169 Proseminár z informatiky (1)       4i 5i

Kulich Tomáš
  Pon 10 40 2h s M-XI  1-INF-615 Matematická propedeutika (1)       1i*
  Uto 19 00 1h s M-217 1-INF-235 Ročníkový projekt (1)           2i1
  Str 8 10 2h c M-II  1-INF-210 Úvod do matematickej logiky        2i1 2iai2
  Str 14 50 2h c M-VII 1-INF-210 Úvod do matematickej logiky        2iai3 2iai2

Labath Pavel
  Uto 13 10 2h l M-218 1-INF-511 UNIX pre administrátorov         3iai3 3iai4 3iai5
  Stv 14 00 2h l M-218 1-INF-511 UNIX pre administrátorov         3ips

Mazák Ján
  Str 9 00 1h c M-V  1-INF-430 Teória grafov               3iai*
  Str 12 20 1h c M-VII 1-INF-430 Teória grafov               3it 3iai4 3iai5

Mederly Pavol
  Pon 10 40 2h v C-EU  2-INF-130 Architektúry orientované na služby - prin 3ips 4i 5i
  Pon 10 40 2h v M-217 2-INF-130 Architektúry orientované na služby - prin 3ips 4i 5i

Nánási Michal
  Uto 14 50 2h c M-III 1-AIN-211 Úvod do teoretickej informatiky      2iai2
  Stv 11 30 2h c M-IV  1-INF-120 Úvod do diskrétnych štruktúr       1i2

Olejár Daniel
  Uto 11 30 2h p F1-108 1-INF-130 Princípy počítačov            1i*
  Uto 14 00 2h p M-V  2-INF-113 Kombinatorická analýza (2)        4i
  Str 11 30 2h p M-II  2-INF-113 Kombinatorická analýza (2)        4i

Ostertág Richard
  Str 9 50 2h p F1-108 1-INF-130 Princípy počítačov            1i*
  Str 14 50 2h p F1-109 1-INF-225 Programovanie (3)             2i**

Pardubská Dana
  Pon 18 10 2h c M-IX  1-AIN-211 Úvod do teoretickej informatiky      3iai* 4iai*
  Uto 14 50 3h v M-VII 2-INF-163 Kolmogorovská zložitosť          5i
  Str 16 30 2h p B   2-AIN-205 Vybrané kapitoly z teoretickej informatik 5iai*
  Stv 8 10 2h p B   2-AIN-205 Vybrané kapitoly z teoretickej informatik 5iai*

Pastorová Mária
  Pon 13 10 1h s M-217 1-INF-235 Ročníkový projekt (1)           2i2
  Uto 14 50 2h c M-VIII 1-INF-230 Úvod do databázových systémov       2i1
  Uto 14 50 2h c M-217 1-INF-230 Úvod do databázových systémov       2i1
  Str 8 10 2h s M-VII 1-INF-911 Úvod do bakalárskej práce         3i**
  Str 8 10 2h s M-217 1-INF-911 Úvod do bakalárskej práce         3i**
  Stv 8 10 2h c M-217 1-INF-230 Úvod do databázových systémov       2iai4
  Stv 15 40 2h c M-217 1-INF-230 Úvod do databázových systémov       2iai2

Plachetka Tomáš
  Uto 11 30 2h v M-VIII 2-INF-233 Paralelné architektúry a programovanie  4i 5i
  Uto 14 50 2h c M-218 1-INF-230 Úvod do databázových systémov       2i1
  Uto 18 10 1h s M-218 1-INF-235 Ročníkový projekt (1)           2i2
  Str 9 00 2h v F1-232a 2-INF-233 Paralelné architektúry a programovanie  5i 4i
  Str 11 30 2h p B   1-INF-230 Úvod do databázových systémov       2i***
  Stv 15 40 2h c M-XI  1-INF-230 Úvod do databázových systémov       2iai2
  Stv 15 40 2h c M-218 1-INF-230 Úvod do databázových systémov       2iai2

Plžík Milan
  Str 9 50 2h l M-218 1-INF-511 UNIX pre administrátorov         3ips
  Str 11 30 2h l M-218 1-INF-511 UNIX pre administrátorov         5i

Prívara Igor
  Pon 13 10 3h p M-II  2-INF-123 Formálna sémantika a teória správnosti  3iui 4i 5i

Rjaško Michal
  Uto 16 30 2h c M-218 1-INF-225 Programovanie (3)             2i2
  Str 16 30 2h c M-218 2-INF-144 Kompilátory                5i

Rollová Edita
  Str 14 50 2h c M-I  1-INF-210 Úvod do matematickej logiky        2iai1 2iai4
  Stv 14 00 2h c M-VI  1-INF-210 Úvod do matematickej logiky        2i2 2iai3 2iai1

Rovan Branislav
  Pon 8 10 3h p F1   1-INF-215 Formálne jazyky a automaty (1)      2i***
  Pon 16 30 2h s M-VIII 2-INF-166 Preddiplomový projekt           4i
             2-INF-105 Ročníkový projekt             5i
  Uto 8 10 2h p F1-109 2-INF-122 Teória paralelných výpočtov        3it 4i
  Stv 8 10 3h p F1-109 2-INF-122 Teória paralelných výpočtov        3it 4i

Sládek Marián
  Stv 8 10 2h c M-II  1-INF-230 Úvod do databázových systémov       2iai4 2iai1
  Stv 8 10 2h c M-218 1-INF-230 Úvod do databázových systémov       2iai1
  Stv 17 20 2h c M-XI  1-INF-230 Úvod do databázových systémov       2iai3 2iai4
  Stv 17 20 2h c M-217 1-INF-230 Úvod do databázových systémov       2iai3

Stanek Martin
  Stv 10 40 2h p M-XI  1-INF-640 Kryptológia (1)              3it 4i
  Stv 14 00 2h p M-XI  1-INF-640 Kryptológia (1)              3it 4i

Škoviera Martin
  Pon 10 40 3h p M-VIII 1-INF-430 Teória grafov               3it 3iai*
  Stv 9 50 2h s M-213 2-MAT-602 Seminár z teórie grafov (1)        4mms* 5mms*
             3-MDM-033 Seminár z teórie grafov a kombinatoriky  mDRS

Štefanec Richard
  Pon 13 10 1h c M-VIII 1-INF-310 Tvorba efektívnych algoritmov       3it 3ips 3iai*
  Pon 16 30 2h c F1-247 1-INF-120 Úvod do diskrétnych štruktúr       1i1
  Uto 12 20 1h c M-II  1-INF-310 Tvorba efektívnych algoritmov       3ips 3ipg 3iui

Šturc Ján
  Str 14 00 3h p M-X  2-INF-144 Kompilátory                5i

Šuster Borislav
  Uto 16 30 4h p F1-108 1-INF-312 Moderné informačné technológie      3ips 4i 5i

Toman Eduard
  Str 9 50 2h p B   1-INF-210 Úvod do matematickej logiky        2i***
  Stv 8 10 2h p F1-108 1-INF-120 Úvod do diskrétnych štruktúr       1i*

Withalm Josef
  Pon 10 40 2h v C-EU  2-INF-130 Architektúry orientované na služby - prin 3ips 4i 5i

Zeman Marek
  Uto 13 10 2h c M-III 1-AIN-211 Úvod do teoretickej informatiky      2iai4
  Str 14 00 1h c M-I  1-INF-215 Formálne jazyky a automaty (1)      2i1 2iai1 2iai2


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC |DEK

Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
(KJFB)

Antalic Stanislav
  Uto 14 50 1h p F1-327 2-FJF-202 Jadrové reakcie              5fjf
  Stv 13 10 3h p B   1-AIN-515 Vedecko-technické výpočty         2iai*

Astaloš Róbert
  Str 16 30 2h c M-III 1-FYZ-150 Základné matematické metódy        1foz

Babincová Melánia
  Pon 16 30 4h p F1-326 2-FBF-150 Základy všeobecnej biológie        4fbf
  Stv 9 50 2h p F1-232a 2-FBF-142 Fyzikálne mechanizmy procesov v ľudskom 4fbf
              2-FBF-140 Úvod do biomechaniky           4fmf

Babinec Peter
  Pon 9 00 2h p F1-328a 2-FBF-103 Kvantovomechanické modelovanie chemickýc 4fbf
  Pon 10 40 2h p F1-328a 2-FBF-130 Teória medzimolekulových systémov    4fbf
  Pon 12 20 2h p F1-328a 2-FBF-221 Mnohočasticové techniky v chemickej fyzi 5fbf
  Uto 8 10 2h c F1-328a 1-BMF-310 Kvantová mechanika            3fmf
  Str 9 50 2h p F1-328a 2-FBF-103 Kvantovomechanické modelovanie chemickýc 4fbf
  Str 15 40 2h p F1-328a 2-FBF-222 Fyzika komplexných systémov       5fbf
  Stv 8 10 4h p F1-328a 1-BMF-310 Kvantová mechanika            3fmf

Böhm Radoslav
  Pon 10 40 2h p F1   1-FYZ-150 Základné matematické metódy        1foz 1f*
  Pon 12 20 2h c M-I  1-FYZ-150 Základné matematické metódy        1f3
  Pon 13 10 1h c F1-377 2-FJF-108 Základy dozimetrie            5fjf
  Pon 16 30 2h c M-VI  1-FYZ-150 Základné matematické metódy        1f2
  Uto 12 20 1h c M-VII 1-UFY-210 Vlnenie a optika             2uF*
             1-BMF-215 Vlny a optika               2fmf
  Str 11 30 2h v M-VI  1-BMF-170 Matematické metódy fyziky         1fmf*
  Str 15 40 3h c M-VIII 1-BMF-110 Matematické základy biomedicínskej fyziky 1fmf*
  Pia 9 00 2h p F1-108 1-BMF-115 Mechanika a molekulová fyzika       1fmf*
             1-UFY-111 Mechanika a molekulová fyzika       1PuChF 1uF*
  Pia 11 30 2h c M-III 1-FYZ-150 Základné matematické metódy        1f1

Florek Matej
  Str 12 20 2h p F1-327 2-FJF-221 Neutrónová fyzika a reaktorové systémy  5fjf

Haverlík Ivan
  Pon 11 30 2h p F1-326 2-FBM-122 Databázy a informačné systémy v medicíne 4fmf
  Uto 8 10 3h p F1-326 2-FBM-211 Zdravotnícka a medicínska informatika (2) 5fmf
  Str 8 10 2h p F1-326 2-FBM-107 Matematické modelovanie biosystémov    4fmf
             2-FBF-203 Matematické modely v biofyzike a biomatem 5fbf
  Str 9 50 2h c F1-326 2-FBM-107 Matematické modelovanie biosystémov    4fmf
  Str 9 50 1h c F1-326 2-FBF-203 Matematické modely v biofyzike a biomatem 5fbf
  Str 13 10 1h c F1-326 2-FBM-211 Zdravotnícka a medicínska informatika (2) 5fmf
  Str 16 30 2h c F1-232a 1-BMF-510 Základy teórie algoritmov a programovani 2fmf
  Stv 10 40 2h p F1-326 1-BMF-510 Základy teórie algoritmov a programovania 2fmf
  Stv 15 40 3h l F1-328a 2-FBM-105 Špeciálne praktikum z biomedicínskej fyz 4fmf
              2-FBF-112 Špeciálne praktikum (2)         4fbf

Hianik Tibor
  Uto 13 10 1h s F1-326 2-FBF-225 Odborný seminár (3)            5fbf
  Uto 14 00 2h p F1-326 2-FBF-143 Biosenzory                4fb*
  Uto 15 40 2h s F1-326 XXXPRED019 Biofyzikálny seminár           4fb* 5fb* fDRS
  Uto 18 10 1h s F1-328a 2-FBF-115 Odborný seminár (1)           4fbf
  Stv 11 30 2h p F1-328a 2-FBM-103 Experimentálne metódy lekárskej fyziky ( 4fb*
              2-FBF-105 Experimentálne metódy biofyziky a chemic 4fb*
  Stv 14 00 3h v F1-232a 2-FBF-202 Bioenergetika              5fb*
  Stv 16 30 3h v F1-247 1-FYZ-835 Fyzika živých organizmov         2f*

Hlinka Vladimír
  Pon 9 50 3h l F1-262 1-FYZ-360 Praktikum IV (atómová a jadrová fyzika)  3fmf
  Pon 18 10 2h l F1-252 2-FJF-106 Praktikum z jadrovej fyziky a elektroniky 4fjf
  Stv 9 50 1h p F1-377 2-FJF-104 Experimentálne metódy jadrovej fyziky (1) 4fjf
  Stv 14 00 3h l F1-262 1-FYZ-360 Praktikum IV (atómová a jadrová fyzika)  3f1

Holý Karol
  Uto 13 10 1h v F1-377 1-FYZ-600 Rádionuklidy v životnom prostredí     3f*
  Str 10 40 2h p F1-377 2-FJF-205 Aplikácie rádioizotopov a zväzkov častíc 5fjf

Chorvát Dušan
  Uto 17 20 3h l F1-326 2-FBM-235 Lasery a vláknová optika v medicíne    5fb*
  Str 13 10 2h p F1-232a 2-FBM-135 Metódy spracovania biosignálov a počítač 4fb*
  Str 14 50 2h p F1-232a 2-FBM-135 Metódy spracovania biosignálov a počítač 4fb*

Chudý Martin
  Pon 11 30 2h p F1-377 2-FJF-108 Základy dozimetrie            5fjf
  Uto 14 00 1h v F1-377 1-FYZ-600 Rádionuklidy v životnom prostredí     3f*

Kvasnička Peter
  Pon 8 10 2h p F1-326 2-FBM-102 Fyzikálne princípy diagnostiky a terapie 4fmf

Mach Pavel
  Pon 9 00 2h p F1-328a 2-FBF-103 Kvantovomechanické modelovanie chemickýc 4fbf
  Uto 9 50 3h l F1-328a 2-FBF-111 Špeciálne praktikum (1)         4fbf
  Str 8 10 2h p F1-328 1-FYZ-855 Chemické základy živých systémov (2)   3f*
  Stv 8 10 2h p F1-232a 2-FBF-102 Fyzikálna chémia a elektrochémia     4fb*
              2-FOZ-172 Fyzikálna chémia             5fp
  Pia 11 30 2h k F1-326 1-OZE-241 Všeobecná chémia             1f*

Masarik Jozef
  Stv 14 50 1h s F1-377 2-FJF-921 Diplomový seminár (2)           5fjf
  Pia 10 40 2h v F1-377 2-FJF-237 Fyzika tienenia ionizujúceho žiarenia   5fjf

Mlynárik Vladimír
  Uto 8 10 2h p F1-232a 2-FBM-121 Základy magneticko-rezonančnej spektrome 4fb*

Ostatná Veronika
  Pon 9 50 2h p F1-326 2-FBM-101 Medicínska biofyzika (1)         4fmf

Pikna Miroslav
  Pon 9 50 3h l F1-223 1-FYZ-360 Praktikum IV (atómová a jadrová fyzika)  3fmf
  Stv 14 00 3h l F1-223 1-FYZ-360 Praktikum IV (atómová a jadrová fyzika)  3f2

Polášková Anna
  Uto 12 20 1h l F1-oJF 2-FJF-209 Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (2) 5fjf

Ruttkay-Nedecký Gabriel
  Uto 14 00 2h p F1-328a 1-FYZ-870 Základy molekulárnej biológie      3f*

Rybár Peter
  Pon 16 30 2h p F1-232a 2-FBF-223 Aplikačné programy v biofyzike      4fmf 5fbf
  Pon 18 10 1h c F1-232a 2-FBF-223 Aplikačné programy v biofyzike      4fmf 5fbf
  Str 18 10 2h c F1-232a 1-BMF-520 Aplikačné programy v biofyzike      2fmf

Sitár Branislav
  Uto 9 00 2h v F1-377 2-FJF-132 Urýchľovače častíc            4fjf
  Pia 9 00 2h v F1-377 2-FJF-236 Detekčné metódy fyziky vysokých energií  5fjf

Staníček Jaroslav
  Pon 9 50 3h l F1-222 1-FYZ-360 Praktikum IV (atómová a jadrová fyzika)  3fmf
  Uto 10 40 2h l F1-oJF 2-FJF-209 Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (2) 5fjf
  Str 8 10 2h p F1-377 2-FJF-102 Jadrová a subjadrová fyzika (1)      4fjf
  Str 9 50 1h c F1-377 2-FJF-102 Jadrová a subjadrová fyzika (1)      4fjf
  Stv 14 00 3h l F1-222 1-FYZ-360 Praktikum IV (atómová a jadrová fyzika)  3f2

Strmeň Peter
  Pon 16 30 2h l F1-252 2-FJF-106 Praktikum z jadrovej fyziky a elektroniky 4fjf
  Uto 10 40 2h p F1-377 2-FJF-122 Jadrová elektronika            4fjf

Sýkora Ivan
  Pon 9 50 2h p F1-377 2-FJF-121 Spracovanie jadrovo-fyzikálnych údajov  4fjf
  Uto 9 00 2h l F1-oJF 2-FJF-209 Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (2) 5fjf
  Uto 14 50 2h v F1-377 1-FYZ-615 Rádiometrické merania           3f*
  Stv 10 40 1h p F1-377 2-FJF-104 Experimentálne metódy jadrovej fyziky (1) 4fjf
  Stv 12 20 2h v F1-377 2-FJF-232 Vybrané kapitoly spektrometrie gama žiare 5fjf

Szarka Ján
  Uto 15 40 2h k F2-T3 1-OZE-141 Princípy počítačov a aplikačný softvér  1foz
  Stv 15 40 2h v F1-377 1-INF-311 Nové trendy personálnych počítačov    3ips

Šáro Štefan
  Uto 14 00 1h p F1-327 2-FJF-202 Jadrové reakcie              5fjf
  Stv 14 00 1h s F1-377 2-FJF-921 Diplomový seminár (2)           5fjf

Šikurová Libuša
  Pon 8 10 2h p F1-326 2-FBM-102 Fyzikálne princípy diagnostiky a terapie 4fmf
  Pon 9 50 2h p F1-326 2-FBM-101 Medicínska biofyzika (1)         4fmf
  Uto 10 40 3h p F1-326 2-FBM-213 Fotobiofyzika a fototerapia        5fmf
             2-FBF-211 Fotobiológia a fotodynamická terapia   5fbf
  Str 14 00 2h s F1-326 2-FBF-920 Diplomový seminár (1)           5fb*
  Str 15 40 3h s F1-326 2-FBF-920 Diplomový seminár (1)           5fmf
  Stv 13 10 2h p F1-328 2-FBM-124 Základy a aplikácie optickej spektroskopi 4fmf
  Stv 14 50 1h c F1-328 2-FBM-124 Základy a aplikácie optickej spektroskopi 4fmf

Šimkovic Fedor
  Str 10 40 2h p F1-327 2-FJF-101 Kvantová teória (2)            4fjf
  Stv 12 20 2h p F1-327 2-FJF-101 Kvantová teória (2)            4fjf

Šivo Alexander
  Pon 9 50 3h l F1-261 1-FYZ-360 Praktikum IV (atómová a jadrová fyzika)  3fmf
  Uto 12 20 2h v F1-327 2-FJF-133 Jadrová energetika a životné prostredie  4fjf 4fmf
  Stv 14 00 3h l F1-261 1-FYZ-360 Praktikum IV (atómová a jadrová fyzika)  3f1

Tokár Stanislav
  Pon 9 50 2h v F1-327 2-FJF-234 Vybrané kapitoly z fyziky vysokých energi 5fjf
  Stv 8 10 2h v F1-308 2-FJF-235 Modelovanie časticových interakcií    5fjf

Urban Ján
  Pon 9 00 2h p F1-328a 2-FBF-103 Kvantovomechanické modelovanie chemickýc 4fbf
  Uto 9 50 3h l F1-328a 2-FBF-111 Špeciálne praktikum (1)         4fbf
  Uto 12 20 2h p F1-328a 2-FBF-101 Biochémia                4fbf
  Str 8 10 2h p F1-328 1-FYZ-855 Chemické základy živých systémov (2)   3f*
  Stv 8 10 2h p F1-232a 2-FOZ-172 Fyzikálna chémia             5fp
  Stv 14 00 2h p F1-350 2-FBF-104 Fyzika polymérov a biopolymérov      4fbf

Valko Peter
  Stv 14 00 2h c F1-327 2-FJF-101 Kvantová teória (2)            4fjf

Vanko Július
  Uto 9 50 2h v M-VIII 2-EFM-221 Teória kooperatívnych hier        5mef*
  Str 8 10 2h p F1-327 2-FJF-206 Jadrová a subjadrová fyzika (3)      5fjf
  Str 9 50 1h c F1-327 2-FJF-206 Jadrová a subjadrová fyzika (3)      5fjf
  Stv 8 10 2h v F1-377 2-FJF-131 Kinematika elementárnych častíc      4fjf

Vitovič Pavol
  Stv 16 30 2h p F1-326 2-FBF-224 Koloidy a surfaktanty           5fbf

Waczulíková Iveta
  Pon 8 10 3h p F1-232a 2-FBM-236 Špecifiká práce interdisciplinárnych tím 5fmf
  Uto 12 20 2h p F1-328a 2-FBF-101 Biochémia                4fbf
  Uto 14 00 2h p F1-328a 1-FYZ-870 Základy molekulárnej biológie      3f*
  Str 8 10 2h k F1-328a 2-FBM-206 Aplikácie matematickej štatistiky v medi 5fmf
  Stv 11 30 2h p F1-328a 2-FBM-103 Experimentálne metódy lekárskej fyziky ( 4fb*
              2-FBF-105 Experimentálne metódy biofyziky a chemic 4fb*
  Stv 14 00 3h v F1-232a 2-FBF-202 Bioenergetika              5fb*
  Stv 14 50 1h c F1-328 2-FBM-124 Základy a aplikácie optickej spektroskopi 4fmf


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC |DEK

Katedra jazykovej prípravy
(KJP)

Čárska Renáta
  Pon 16 30 2h c M-III 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)            1iai5 1i2
  Pon 18 10 2h c F2-283 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)            1uMF 1uMI 1m**
  Str 9 50 2h c F2-283 1-MXX-231 Anglický jazyk (3)            2uMT 2uMI 2m*
  Str 13 10 2h c M-VI  1-MXX-131 Anglický jazyk (1)            1f3 1foz 1fmf*
  Str 16 30 2h c F2-283 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)            1iai6
  Pia 8 10 2h c M-VI  1-MXX-131 Anglický jazyk (1)            1mpm*
  Pia 9 50 2h c F1-246 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)            1iai2

Demovičová Ružena
  Pon 16 30 2h c F2-283 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)            1iai4 1i2
  Pon 18 10 2h c M-III 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)            1mef2 1uMI 1m**
  Str 13 10 2h c F1-246 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)            1f2 1foz 1fmf*
  Str 14 50 2h c F2-283 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)            1f1
  Stv 8 10 2h c F2-283 1-MXX-231 Anglický jazyk (3)            2iai2 2i2
  Pia 8 10 2h c F1-232a 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)            1mef2 1mng2
  Pia 9 50 2h c F1-232a 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)            1iai2

Erdélyi Ladislav
  Pon 16 30 2h c F1-246 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)            1iai4 1uFI
  Pon 18 10 2h c F1-246 1-MXX-231 Anglický jazyk (3)            2uMF 2uMD 2m**
  Uto 14 50 2h c F1-246 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)            1m*
  Uto 16 30 2h c F1-246 1-MXX-231 Anglický jazyk (3)            2mng1
  Stv 9 50 2h c F1-246 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)            1mef1
  Pia 8 10 2h c F1-246 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)            1mng1
  Pia 9 50 2h c M-VI  1-MXX-131 Anglický jazyk (1)            1mng2

Gombárik Pavel
  Pon 16 30 2h c M-IV  1-MXX-131 Anglický jazyk (1)            1iai6 1i2
  Pon 18 10 2h c M-IV  1-MXX-131 Anglický jazyk (1)            1uMI 1m*
  Uto 16 30 2h c F2-283 1-MXX-231 Anglický jazyk (3)            2mef2
  Uto 18 10 2h c F2-283 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)            1mef2
  Stv 9 50 2h c F2-283 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)            1mef1
  Pia 8 10 2h c F2-283 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)            1mng1
  Pia 11 30 2h c M-IV  1-MXX-131 Anglický jazyk (1)            1iai1

Klátiková Elena
  Pon 8 10 2h c F1-246 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)            1i*
  Pon 9 50 2h c F1-246 1-MXX-161 Ruský jazyk (1)              FMFI
  Uto 9 50 2h c F1-246 1-MXX-261 Ruský jazyk (3)              FMFI
  Uto 11 30 2h c F1-246 1-MXX-161 Ruský jazyk (1)              FMFI
  Str 9 50 2h c F1-246 1-MXX-161 Ruský jazyk (1)              FMFI
  Pia 8 10 2h c M-V  1-MXX-131 Anglický jazyk (1)            1iai3
  Pia 9 50 2h c M-V  1-MXX-131 Anglický jazyk (1)            1iai4

Kočvarová Jana
  Pon 16 30 2h c M-VII 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)            1f3 2uMF 1fmf*
  Pon 18 10 2h c M-VII 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)            1f2 1mef2 1mng2 1uMT 1uMF 1uMI
  Uto 14 50 2h c F1-232a 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)            1iai5
  Str 8 10 2h c M-X  1-MXX-231 Anglický jazyk (3)            2iai1 2i2
  Stv 18 10 2h c M-IV  1-MXX-231 Anglický jazyk (3)            2iai1 2u*I
  Pia 8 10 2h c M-IV  1-MXX-131 Anglický jazyk (1)            1iai3
  Pia 9 50 2h c M-IV  1-MXX-231 Anglický jazyk (3)            2f2 2fmf

Vilášek Pavel
  Pon 18 10 2h c F1-247 1-MXX-141 Francúzsky jazyk (1)           FMFI
  Uto 13 10 2h c F1-246 1-MXX-141 Francúzsky jazyk (1)           FMFI
  Str 11 30 2h c F1-246 1-MXX-251 Nemecký jazyk (3)             FMFI
  Str 14 50 2h c F1-246 1-MXX-251 Nemecký jazyk (3)             FMFI
  Stv 11 30 2h c F1-246 1-MXX-241 Francúzsky jazyk (3)           FMFI
  Stv 13 10 2h c F1-246 1-MXX-251 Nemecký jazyk (3)             FMFI
  Pia 11 30 2h c F1-246 1-MXX-151 Nemecký jazyk (1)             FMFI

Zemanová Alena
  Pon 16 30 2h c M-V  1-MXX-131 Anglický jazyk (1)            1iai6 1i2 1uBI
  Pon 18 10 2h c M-V  1-MXX-131 Anglický jazyk (1)            1f2 1foz 1fmf*
  Uto 14 50 2h c F2-283 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)            1i1
  Str 13 10 2h c F2-283 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)            1f1
  Stv 16 30 2h c F2-283 3-FJF-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1 fDRS mDRS iDRS
             3-FVM-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1 fDRS mDRS iDRS
             3-MGT-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1 fDRS mDRS iDRS
             3-FMK-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1 fDRS mDRS iDRS
             3-MVM-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1 fDRS mDRS iDRS
             3-MDM-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1 fDRS mDRS iDRS
             3-MNA-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1 fDRS mDRS iDRS
             3-FVF-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1 fDRS mDRS iDRS
             3-INF-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1 fDRS mDRS iDRS
             3-FBF-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1 fDRS mDRS iDRS
             3-FEN-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1 fDRS mDRS iDRS
             3-FCH-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1 fDRS mDRS iDRS
  Pia 9 50 2h c F2-283 1-MXX-231 Anglický jazyk (3)            2iai2 2i2
  Pia 11 30 2h c F2-283 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)            1iai1


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC |DEK

Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky
(KMANM)

Babušíková Jela
  Pon 10 40 2h p M-223 1-MAT-780 Numerická matematika (2)         3mna
  Uto 9 50 2h p F1-247 2-EFM-101 Numerické metódy             4mef*
  Str 8 10 2h p F1-247 1-MMN-230 Numerické metódy (1)           2mng*
  Str 11 30 2h p M-224 2-MAT-314 Práca s moderným softvérom v numerickej m 4mna*
  Str 13 10 2h p M-224 2-MAT-314 Práca s moderným softvérom v numerickej m 4mna*
  Stv 9 50 2h p M-KMANM 2-MPG-243 Numerická matematika pre grafikov    5mpg
              2-AIN-161 Aplikovaná numerická matematika     4iai*

Budáčová Hana
  Uto 16 30 2h c F2   1-MAT-110 Matematická analýza (1)          1m*
  Stv 11 30 2h v F1-328 1-MAT-710 Cvičenie z matematickej analýzy (1)    1m*

Bušinská Taťjana
  Pon 8 10 2h p M-XI  1-MAT-530 Numerické metódy lineárnej algebry    3mna
  Pon 9 50 1h c M-XI  1-MAT-530 Numerické metódy lineárnej algebry    3mna
  Pon 11 30 2h c M-XII 1-MAT-120 Lineárna algebra a geometria (1)     1m*
  Uto 8 10 2h p M-VIII 1-MMN-321 Maticový počet              3mng*
  Uto 9 50 2h v M-XI  1-MAT-191 Cvičenie z lineárnej algebry a geometrie 1m*
  Uto 12 20 2h p M-223 3-MNA-001 Numerické metódy lineárnej algebry    mDRS
  Stv 11 30 2h p M-223 2-MAT-313 Vybrané kapitoly z numerickej algebry   4mna*
  Stv 14 00 1h c M-IX  1-MMN-321 Maticový počet              3mng1
  Stv 14 50 1h c M-IX  1-MMN-321 Maticový počet              3mng2

Demetrian Michal
  Pon 8 10 3h p M-223 1-BMF-210 Matematické základy biomedicínskej fyziky 2fmf
  Uto 8 10 2h v G-111 N-mCFZ-003-1 Vybrané kapitoly z matematiky (2)   4Pfch
  Uto 11 30 2h p M-XI  2-MAT-132 Vybrané partie z matematickej fyziky (1) 5mma*
  Uto 13 10 1h c M-XI  2-MAT-132 Vybrané partie z matematickej fyziky (1) 5mma*
  Uto 16 30 3h c F1   1-FYZ-215 Matematika (3)              2f*
  Stv 9 50 2h v M-VIII 2-MAT-616 Lineárne operátory a normované algebry v 5mma*
  Stv 13 10 3h c M-VII 1-BMF-210 Matematické základy biomedicínskej fyziky 2fmf

Fečkan Michal
  Pon 12 20 2h p M-109 3-MNA-003 Variačné metódy riešenia parciálnych dife mDRS
  Uto 9 00 2h p M-109 3-MAM-023 Nelineárna funkcionálna analýza      mDRS
  Uto 15 40 2h p M-223 2-MAT-131 Analýza na varietach           5mma* mDRS
  Uto 17 20 1h c M-223 2-MAT-131 Analýza na varietach           5mma* mDRS
  Str 11 30 2h p M-V  1-MAT-410 Funkcionálna analýza (1)         3mna 3mma

Filo Ján
  Str 13 10 2h p A   1-MAT-210 Matematická analýza (3)          2m**
  Stv 8 10 2h p F2   1-MAT-210 Matematická analýza (3)          2m**

Fúsek Peter
  Pon 10 40 2h p M-IX  1-MMN-315 Nelineárna a stochastická optimalizácia ( 3mng*
  Pon 16 30 3h v B1-307 N-bGAF-002-1 Aplikovaná matematika         2Pgl
  Uto 14 00 2h p B1-320 N-bZXX-001-1 Matematika (1)             1Pgek

Hriňák Martin
  Str 16 30 2h v M-XII 1-MAT-185 Metódy riešenia matematických úloh (1)  1m*
  Str 18 10 2h v M-XII 1-MAT-185 Metódy riešenia matematických úloh (1)  1m*

Chocholatý Pavol
  Uto 14 00 2h p M-223 2-MAT-312 Diferenčné metódy riešenia parciálnych di 4mna*
  Uto 16 30 2h p F1-232a 1-MAT-780 Numerická matematika (2)         3mna
  Str 16 30 2h p Ch1-3 2-UMA-281 Základné numerické metódy riešenia rovníc 5uM* 5PuM*
  Stv 14 50 3h p M-IV  2-MMN-101 Numerické metódy (1)           4mng*
  Stv 17 20 1h c M-IV  2-MMN-101 Numerické metódy (1)           4mng*

Jaroš František
  Pon 12 20 2h c M-VI  1-MAT-210 Matematická analýza (3)          3m**
  Uto 11 30 2h c M-IV  1-MAT-310 Obyčajné diferenciálne rovnice (1)    3mma 3mna 3mms
  Str 9 50 2h p F1-247 1-MMN-261 Obyčajné diferenciálne rovnice      2mng*
  Str 14 50 2h c F1-328 1-MMN-261 Obyčajné diferenciálne rovnice      2mng2
  Stv 12 20 2h c M-VIII 1-MMN-261 Obyčajné diferenciálne rovnice      2mng1
  Stv 16 30 2h v M-VIII 1-MAT-750 Cvičenie z matematickej analýzy (3)    3m**

Jaroš Jaroslav
  Uto 14 50 2h p F1-247 1-MAT-510 Biomatematika (1)             3m*
  Str 11 30 2h p M-109 3-MAM-021 Funkcionálne diferenciálne rovnice    mDRS
  Stv 10 40 2h p M-V  2-MMN-103 Obyčajné diferenciálne rovnice      4mng*
  Stv 13 10 2h p M-IV  2-MMN-103 Obyčajné diferenciálne rovnice      4mng*

Jursová Petra
  Uto 16 30 2h c M-II  1-INF-110 Matematická analýza (1)          1i2
  Str 16 30 2h c F1-108 1-INF-110 Matematická analýza (1)          1i1

Kačur Jozef
  Uto 8 10 2h p M-223 2-MAT-334 Metóda konečných prvkov (2)        5mna*
  Uto 10 40 2h p M-223 3-MNA-005 Metóda konečných prvkov          mDRS
  Stv 9 50 2h p M-223 2-MAT-332 Riešenie konvekčno-difúznych úloh     5mna*

Kiseľák Jozef
  Pon 8 10 2h v M-208 1-MAT-770 Proseminár z TEX-u            2m*

Kubáček Zbyněk
  Pon 9 50 2h p F1-328 1-MAT-110 Matematická analýza (1)          1m**
  Str 9 50 2h p F1-328 1-MAT-110 Matematická analýza (1)          1m**
  Str 13 10 2h p F1-247 1-INF-110 Matematická analýza (1)          1i*
  Stv 12 20 2h p M-109 3-MVM-045 Školská matematika vo svetle vyššej matem mDRS
  Stv 15 40 3h p M-XII 1-MMN-210 Matematická analýza (3)          2mng*

Kubinec Viktor
  Pon 8 10 2h c M-IV  1-MMN-110 Matematická analýza (1)          1mng2
  Str 18 10 2h v M-VII 1-MMN-510 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy 1mng2

Kučerová Ivana
  Stv 12 20 2h c M-IX  1-MMN-210 Matematická analýza (3)          2mng2
  Pia 9 50 2h v M-IX  1-MMN-565 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy 2mng2

Kupka Ivan
  Pon 9 00 3h p B1-501 1-UMA-101 Matematická analýza (1)          1PuM*
  Uto 16 30 2h v M-X  1-MAT-810 Seminár z reálnej analýzy         3m*
  Stv 9 00 2h p Ch1-3 1-UMA-211 Matematická analýza (3)          2PuM*
  Stv 10 40 1h c Ch1-3 1-UMA-211 Matematická analýza (3)          2PuM*
  Stv 14 00 2h p B2-404 2-UMA-261 Vybrané partie z matematickej analýzy (3) 5uM* 5PuM*

Medveď Milan
  Uto 9 50 2h p F1-328 1-MAT-310 Obyčajné diferenciálne rovnice (1)    4mps 3m**
  Str 8 10 2h p M-223 2-MAT-111 Dynamické systémy             4mma* mDRS

Mózer Ján
  Pon 8 10 2h p F1-109 1-FYZ-350 Matematika (5)              3f*
  Pon 10 40 2h p F1-108 1-FYZ-215 Matematika (3)              2f*
  Uto 11 30 2h p M-III 1-FYZ-350 Matematika (5)              3f*
  Str 9 50 2h v M-IX  1-FYZ-674 Variačné úlohy vo fyzike         3f*
  Stv 13 10 3h p F1   1-FYZ-120 Matematika (1)              2f*

Novotný Peter
  Pon 8 10 3h c F1-108 1-FYZ-120 Matematika (1)              1f2 1foz
  Pon 16 30 3h c F1-109 1-FYZ-120 Matematika (1)              1f1
  Str 8 10 2h v M-208 1-MAT-732 Software MATLAB (2)            2m*

Plesník Ján
  Stv 13 10 2h p M-223 1-MAT-466 Lineárne programovanie          3mna 3mms 3mpm*
  Stv 14 50 2h c M-223 1-MAT-466 Lineárne programovanie          3mms 3mna 3mpm*

Pospíšil Michal
  Str 9 50 1h c M-223 2-MAT-111 Dynamické systémy             4mma* mDRS
  Stv 9 50 2h c M-XII 1-MAT-410 Funkcionálna analýza (1)         3mna 3mma

Rostás Kristína
  Pon 10 40 2h c F1-232a 1-MAT-210 Matematická analýza (3)         2m*
  Uto 11 30 2h c M-V  1-MAT-310 Obyčajné diferenciálne rovnice (1)    3mpg 4mps 3mp*
  Stv 9 00 3h p M-201 1-UDG-212 Zobrazovacie metódy (3)          2uMD
  Stv 12 20 2h v F1-232a 1-MAT-750 Cvičenie z matematickej analýzy (3)   2m*
  Pia 9 50 3h p M-223 1-INF-605 Matematická analýza (3)          4i 2i**
  Pia 12 20 1h c M-223 1-INF-605 Matematická analýza (3)          4i 2i**

Škripková Lucia
  Str 14 50 2h c F1   1-MMN-210 Matematická analýza (3)          2mng1
  Pia 8 10 2h v M-IX  1-MMN-565 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy 2mng1

Švaňa Peter
  Pon 9 50 2h p B1-320 N-bCXX-053-1 Matematika pre chémiu (1)       1Pch*
  Pon 12 20 2h v F1-232a 2-MMN-130 Finančná a poistná matematika v MS-Excel 4mng*
  Pon 16 30 2h v I-H6  1-MAT-715 Proseminár z MS-Office          1m**
  Str 10 40 2h v FM-L3 1-MMN-285 Obchodná grafika (1)           3mng*
  Stv 14 50 2h p Ch1-2 N-bCXX-053-1 Matematika pre chémiu (1)       1Pch*
  Stv 17 20 2h p B2-446 2-UMA-256 Základy finančnej a poistnej matematiky  5m 5uM* 5PuM*
             2-MAT-331 Základy finančnej a poistnej matematiky  5mna*
  Pia 9 00 2h v B2-302 1-UMA-305 Úvod do financií a základy účtovníctva  3uM* 3PuM*
  Pia 11 30 3h c B1-307 N-bCXX-053-1 Matematika pre chémiu (1)       1Pbch

Toma Vladimír
  Str 11 30 2h v M-KMANM 2-EFM-233 Modely medzinárodného obchodu      5mef*
  Stv 8 10 3h p M-V  2-MMN-104 Aplikovaná funkcionálna analýza (1)    4mng*
  Pia 8 10 2h p F1-328 1-EFM-560 Rozhodovacie techniky v manažmente    3mef*
             2-MMN-203 Rozhodovacie techniky v manažmente    5mng*
  Pia 9 50 2h s F1-328 2-MMN-921 Diplomový seminár (2)           5mng*

Valášek Ján
  Uto 8 10 2h p M-I  2-MAT-113 Vybrané partie z reálnej analýzy     4mma*
  Uto 9 50 1h c M-I  2-MAT-113 Vybrané partie z reálnej analýzy     4mma*
  Uto 13 10 3h p F1   1-FYZ-120 Matematika (1)              1foz 1f*
  Str 8 10 2h p F1   1-FYZ-120 Matematika (1)              1foz 1f*
  Stv 8 10 3h c M-XI  1-FYZ-120 Matematika (1)              1f3
  Stv 12 20 2h p M-V  1-MAT-415 Teória funkcií komplexnej premennej    3mma
  Stv 14 00 2h c M-V  1-MAT-415 Teória funkcií komplexnej premennej    3mma

Valková Anna
  Pia 8 10 2h c M-VIII 1-MMN-230 Numerické metódy (1)           2mng2
  Pia 9 50 2h c M-VIII 1-MMN-230 Numerické metódy (1)           2mng1

Vencko Jozef
  Uto 9 50 2h p F2   1-MMN-111 Matematická analýza (1)          1mng*
  Stv 9 50 2h p F1-328 1-MMN-110 Matematická analýza (1)          1mng*

Viszus Eugen
  Pon 8 10 2h p M-XII 2-MAT-112 Parciálne diferenciálne rovnice (1)    4mma*
  Pon 11 30 2h c M-X  2-MAT-112 Parciálne diferenciálne rovnice (1)    4mma*
  Str 9 50 2h p M-IV  1-BMF-110 Matematické základy biomedicínskej fyziky 1fmf*
  Stv 8 10 2h p M-223 1-BMF-110 Matematické základy biomedicínskej fyziky 1fmf*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC |DEK

Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky
(KTFDF)

Augustín Peter
  Str 13 10 2h c F1-109 1-FYZ-250 Teoretická mechanika           2f2

Balek Vladimír
  Pon 18 10 2h s F2-130 2-UFY-163 Matematické metódy teoretickej fyziky   4uF*
  Uto 16 30 2h v F2-125 2-FTF-213 Kozmológia                5ftf
  Str 11 30 2h p M-IV  2-UFY-253 Teoretická fyzika (3)           5uMF
  Str 13 10 1h c M-IV  2-UFY-253 Teoretická fyzika (3)           5uMF
  Str 14 50 2h v F2-125 2-FTF-222 Kvantová teória gravitácie        5ftf

Blažek Tomáš
  Uto 9 50 2h p F2-125 1-FYZ-310 Kvantová teória (1)            3f*
  Stv 9 50 2h p F2-125 1-FYZ-310 Kvantová teória (1)            3f*
  Stv 14 50 4h s F2-125 2-FTF-215 Špeciálny seminár (1)           5ftf

Černý Vladimír
  Pon 8 10 3h v F2-T3 1-FYZ-255 Počítačové praktikum (1)         2f1
  Pon 11 30 2h p F1-109 1-FYZ-315 Štatistická fyzika a termodynamika    3f*
             1-UFY-340 Termodynamika a štatistická fyzika    3uMF
  Str 8 10 2h c F2-oTF 1-UFY-355 Cvičenie z termodynamiky a štatistickej f 3uF*
  Str 11 30 2h p F1-108 1-FYZ-315 Štatistická fyzika a termodynamika    3f*
             1-UFY-340 Termodynamika a štatistická fyzika    3uMF

Danišovič Marián
  Uto 10 40 2h s F1-321 2-UFY-151 Multimediálne prostriedky vo vyučovaní  4uF*
  Stv 9 00 2h p F1-321 1-UFY-330 Aplikácie didaktickej techniky      3uMF
  Pia 8 10 3h p F1-321 3-FVF-011 Internet ako vzdelávacie prostredie    1fDRS

Demkanin Peter
  Uto 8 10 2h p F2-126 2-UFY-104 Didaktika fyziky (1)           4uF*
  Uto 9 50 1h c F2-126 2-UFY-104 Didaktika fyziky (1)           4uF*
  Str 9 50 2h s F1-151 2-UFY-211 Školské pokusy z fyziky (2)        5uMF
  Stv 9 50 2h s F1-151 2-UXX-105 Počítačom podporované prírodovedné labora 4u**
  Stv 13 10 2h s F2-126 DRS001 Seminár                   fDRS
  Pia 8 10 3h p F1-151 3-FVF-017 Modelovanie vo vyučovaní fyziky      2fDRS

Dian Martin
  Stv 12 20 2h c M-VI  1-FYZ-315 Štatistická fyzika a termodynamika    3f2

Dubničková Anna Zuzana
  Pon 11 30 3h v F2-130 2-FTF-123 Úvod do fyziky elementárnych častíc    4ftf
  Uto 11 30 2h p F2-125 3-FJF-002 Feynmanove diagramy            1fDRS
  Stv 11 30 2h p F2-130 2-UFY-101 Teoretická fyzika (1)           4uF*
  Pia 11 30 2h p F2-oTF 3-FJF-002 Feynmanove diagramy            1fDRS

Fecko Marián
  Uto 8 10 2h v F2-130 1-FYZ-673 Lieove grupy pre fyzikov         3f*
  Uto 11 30 2h p F2-130 2-FTF-112 Diferenciálna geometria          4ftf
  Str 8 10 2h c F2-130 2-FTF-112 Diferenciálna geometria          4ftf
  Str 9 50 3h p F2-125 1-FYZ-250 Teoretická mechanika           2f*
  Str 13 10 2h p F2-130 2-FTF-112 Diferenciálna geometria          4ftf

Fízeľ Ján
  Pon 18 10 2h v M-XII 1-AIN-111 Doplnkové cvičenie k matematike (1)    1iai*

Haverlíková Viera
  Pia 9 50 2h p F2-s110 1-MXX-482 Význam alternatívnych koncepcií v proces FMFI

Horňanský Ľudovít
  Uto 10 40 2h s F2-126 2-UFY-265 Metódy riešenia fyzikálnych úloh (2)   5uMF

Horváth Peter
  Pon 10 40 2h s F1-151 2-UFY-111 Školské pokusy z fyziky (1)        4uF*
  Uto 17 20 2h s F1-151 2-UFY-165 Jednoduché experimenty (1)        4uF*
  Str 8 10 2h l F1-151 1-UFY-250 Fyzikálne praktikum (2)          2uF*
  Str 9 50 2h s F2-126 1-UFY-230 Seminár zo školskej fyziky (3)      2uF*
  Str 11 30 2h l F1-151 1-UFY-320 Praktikum školských pokusov (1)      3uMF

Košinárová Anna
  Pon 14 50 2h s Ch1-1 N-bCXX-077-1 Výberový seminár z matematiky (1)   1Pch*
  Uto 8 10 3h c Ch2-201 N-bCXX-053-1 Matematika pre chémiu (1)       1Pch
  Str 13 10 2h p M-II  1-UFY-120 Matematické metódy vo fyzike (1)     1uF*
             1-UFY-120 Matematické metódy vo fyzike (1)     1PuChF
  Str 14 50 1h c M-II  1-UFY-120 Matematické metódy vo fyzike (1)     1uF*
             1-UFY-120 Matematické metódy vo fyzike (1)     1PuChF
  Stv 11 30 2h p M-II  1-UFY-160 Kalkulus pre nematematikov (1)      1uF*
             1-UFY-160 Kalkulus pre nematematikov (1)      1PuChF

Lapitková Viera
  Uto 9 00 2h s F1-151 2-UXX-933 Seminár k diplomovej práci z fyziky    5uMF
  Uto 13 10 2h p F2-126 1-UFY-310 Úvod do didaktiky fyziky         3uMF
  Str 14 00 3h p F2-126 3-FVF-013 Technika školského experimentu (1)    1fDRS
  Stv 9 50 2h p F2-126 2-UFY-205 Didaktika fyziky (3)           5uMF
  Stv 11 30 1h c F2-126 2-UFY-205 Didaktika fyziky (3)           5uMF
  Pia 10 40 2h c F2-126 1-UFY-310 Úvod do didaktiky fyziky         3uMF
  Pia 12 20 2h s F2-126 2-UFY-161 Netradičné vyučovacie postupy (1)     5uF*

Masár Eduard
  Str 11 30 2h v F2-167 2-FOL-235 Teória žiarenia              4fol
             2-FTF-125 Klasická teória žiarenia         4ftf
  Str 14 50 3h v F2-T3 1-FYZ-255 Počítačové praktikum (1)         2f2
  Str 17 20 3h v F2-167 2-FOL-106 Niektoré metódy počítačovej fyziky    4fol
             2-FTF-132 Metódy počítačovej fyziky         4ftf

Maták Peter
  Stv 8 10 2h c M-VII 1-FYZ-310 Kvantová teória (1)            3f1

Mojžiš Martin
  Str 8 10 2h v F2-125 2-FTF-212 Štandardný model             5ftf
  Str 11 30 2h v F2-130 2-FTF-212 Štandardný model             5ftf
  Str 14 50 2h p F2-130 2-FTF-113 Kvantová teória poľa           4ftf 4ftl
  Stv 13 10 2h c F2-130 2-FTF-113 Kvantová teória poľa           4ftl 4ftf
  Stv 14 50 2h p F2-130 2-FTF-113 Kvantová teória poľa           4ftf 4ftl

Noga Milan
  Pon 9 50 2h v F2-130 2-FTF-121 Metódy funkcionálneho integrálu vo fyzike 4ftf
  Str 9 50 2h p F2-130 2-FTF-211 Teória kondenzovaných látok        5ftf
  Stv 9 50 2h p F2-130 2-FTF-211 Teória kondenzovaných látok        5ftf

Pažma Viliam
  Pon 8 10 2h c F2-125 1-AIN-110 Matematika (1)              1iai5
  Pon 9 50 2h c F2-125 1-AIN-110 Matematika (1)              1iai4
  Pon 16 30 2h c M-X  2-UFY-101 Teoretická fyzika (1)           4uF*
  Pon 18 10 2h v M-VI  1-AIN-111 Doplnkové cvičenie k matematike (1)    1iai*
  Uto 8 10 2h c F2-125 1-AIN-110 Matematika (1)              1iai2
  Uto 17 20 2h c M-VI  1-AIN-110 Matematika (1)              1iai6
  Stv 8 10 2h c F2-125 1-AIN-110 Matematika (1)              1iai3

Pišút Ján
  Uto 14 50 3h p F2-126 3-FVF-005 Kurz tvorby učebného textu a pedagogickýc 2fDRS
             3-IVI-015 Kurz tvorby učebného textu a pedagogickýc 1iDRS

Plašienka Dušan
  Stv 8 10 2h c M-VIII 1-FYZ-310 Kvantová teória (1)            3f2

Poláček Martin
  Uto 11 30 2h c M-X  2-FTF-211 Teória kondenzovaných látok        5ftf

Polák Vratko
  Pon 16 30 2h v F2-125 1-MAT-815 Základy fyziky (1)            3m*
  Pon 18 10 2h c F2-125 1-MAT-815 Základy fyziky (1)            3m*
  Str 13 10 2h c F1-108 1-FYZ-250 Teoretická mechanika           2f1
  Stv 12 20 2h c M-III 1-FYZ-315 Štatistická fyzika a termodynamika    3f1

Prešnajder Peter
  Pon 8 10 2h v F2-130 2-FTF-111 Reprezentácie grúp            4ftf
  Uto 9 50 2h s F2-130 2-FTF-921 Diplomový seminár (1)           5ftf
  Uto 11 30 2h p A   1-AIN-110 Matematika (1)              1iai*
  Stv 11 30 2h v F2-125 2-FTF-111 Reprezentácie grúp            4ftf

Širaň Michal
  Pia 9 50 2h c M-I  1-AIN-110 Matematika (1)              1iai1

Škovran Matej
  Uto 8 10 2h c M-XI  2-FAA-246 Kozmológia                5ftf

Velmovská Klára
  Str 7 20 2h c Ch1-1 N-bZXX-001-1 Matematika (1)             1Pgek
  Str 9 00 2h c Ch1-1 N-bZXX-001-1 Matematika (1)             1Pgek
  Stv 9 00 1h s F2-126 1-UFY-129 Seminár zo školskej fyziky (1)      1PuChF 1uF*
  Pia 8 10 2h s F2-126 1-UFY-265 Fyzika netradične (1)           2uF*
  Pia 11 30 3h c B2-404 N-bCXX-053-1 Matematika pre chémiu (1)       1Pbch


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC |DEK

Katedra základov a vyučovania informatiky
(KZVI)

Bezáková Daniela
  Str 8 10 2h c M-IV  1-AIN-130 Programovanie (1)             1iai2
  Str 11 30 2h p M-III 1-UIN-122 Diskrétna matematika (1)         1uFI 1uMI
  Str 17 20 2h c M-VI  1-UIN-120 Diskrétna matematika (1)         1uMI 1uFI
  Stv 9 50 2h v I-H3  1-AIN-610 Tvorba webových dokumentov        1iai3
  Stv 11 30 2h v I-H3  1-AIN-610 Tvorba webových dokumentov        1iai4
  Stv 14 00 2h s I-H3  1-UIN-327 Programátorské etudy (Imagine) (1)    3u*I
             1-UIN-327 Programátorské etudy (Imagine) (1)    3PuI*

Hrušecký Roman
  Pon 11 30 2h v F1-248 2-UIN-233 Programovanie aplikácií pre web (2)    5uBI 5u*I
             2-UIN-233 Programovanie aplikácií pre web (2)    5PuI*
  Pon 13 10 1h p F1   1-AIN-610 Tvorba webových dokumentov        1i***
  Stv 8 10 2h v I-H6  1-AIN-610 Tvorba webových dokumentov        1iai1 1iai2
  Stv 9 50 2h v I-H6  1-AIN-610 Tvorba webových dokumentov        1i*
  Stv 14 00 2h v F1-248 1-UIN-355 Úvod do tvorby webových dokumentov    3u*I 3PuI*

Jašková Ľudmila
  Pon 9 50 2h v F1-248 2-UXX-206 Prístupnosť elektronických dokumentov   5uFI 5uBI 5uM* 5PuM* 5PuI*
  Pon 11 30 2h c I-H6  1-MAT-130 Programovanie (1)             1mef1
  Uto 8 10 2h c M-V  1-AIN-130 Programovanie (1)             1iai3
  Uto 9 50 2h c M-IV  1-UIN-140 Programovanie (1)             1uBI 2PuI*
  Str 8 10 2h c M-III 1-AIN-130 Programovanie (1)             1iai1
  Str 9 50 2h s I-H3  1-UIN-140 Programovanie (1)             1u*I 1PuI*

Kabátová Martina
  Pon 8 10 2h c F1-248 1-MAT-130 Programovanie (1)             1mpm*
  Pon 11 30 2h c I-H6  1-MAT-130 Programovanie (1)             1mef1
  Str 11 30 2h c I-H3  1-MAT-130 Programovanie (1)             1m*
  Str 14 50 2h v I-H3  2-UXX-202 Robotické stavebnice vo vzdelávaní (2)  5uBI 5uFI 4u*I 5uM* 4PuI*
  Str 18 10 2h p M-I  2-UXX-123 Metódy pedagogického výskumu       5uFI 4u** 5uM*

Kalaš Ivan
  Uto 17 20 2h s M-VII 1-UIN-250 Propedeutika vyučovania informatiky (1)  2u*I
             1-UIN-250 Propedeutika vyučovania informatiky (1)  2PuI*
  Str 14 50 2h p I-32  2-UIN-219 Didaktika informatiky (2)         5uBI 5u*I 5PuI*
  Stv 10 40 2h s M-I  2-UXX-936 Seminár k diplomovej práci z informatiky 5uBI 5u*I 5PuI*
  Stv 14 50 2h s I-32  3-IVI-001 Aktuálne problémy didaktiky informatiky ( iDRS
  Stv 17 20 2h s M-I  1-UXX-933 Seminár k bakalárskej práci z informatiky 3u*I 3PuI*

Košťálová Martina
  Stv 15 40 2h s I-H3  1-UIN-325 Programátorské etudy (Pascal) (1)     3u*I
             1-UIN-325 Programátorské etudy (Pascal) (1)     3PuI*

Krommerová Anita
  Stv 8 10 2h v I-H6  1-AIN-610 Tvorba webových dokumentov        1iai1 1iai2
  Stv 9 50 2h v I-H6  1-AIN-610 Tvorba webových dokumentov        1i*
  Stv 11 30 2h v I-H6  1-AIN-610 Tvorba webových dokumentov        1iai5 1iai6

Kubincová Zuzana
  Pon 8 10 2h p M-II  1-UIN-240 Programovanie (3)             2u*I
             1-UIN-240 Programovanie (3)             2PuI*
  Pon 10 40 2h p B   1-AIN-210 Algoritmy a dátové štruktúry       2iai*
  Uto 8 10 2h p F1-247 1-UIN-140 Programovanie (1)             1u*I
             1-UIN-140 Programovanie (1)             1PuI*
  Uto 9 50 2h c M-V  1-UIN-140 Programovanie (1)             1uFI 1uMI
  Uto 11 30 2h c I-H3  1-AIN-210 Algoritmy a dátové štruktúry       2iai*
  Stv 17 20 2h v I-32  2-UIN-247 Webové technológie vo vyučovaní      5uBI 5u*I 5PuI*

Mikolajová Katarína
  Uto 14 00 2h v F1-248 1-UIN-346 Multimédiá                3u*I 3PuI*
  Uto 17 20 2h s I-H6  1-UXX-133 Informačné a komunikačné technológie (1) 1uMI 1uMT 1uF*
             1-UXX-133 Informačné a komunikačné technológie (1) 1PuI*
             1-UXX-120 Informačné a komunikačné technológie (1) 1uBI 1PuI*

Moravčík Milan
  Uto 11 30 2h c I-H6  1-AIN-210 Algoritmy a dátové štruktúry       2iai*
  Uto 13 10 2h c I-H6  1-AIN-210 Algoritmy a dátové štruktúry       2iai2
  Uto 14 50 2h c I-H6  1-AIN-210 Algoritmy a dátové štruktúry       2iai4
  Str 11 30 2h c I-H3  1-MAT-130 Programovanie (1)             1m*
  Str 14 50 2h c I-H6  1-MAT-130 Programovanie (1)             1mng*
  Str 16 30 2h c I-H6  1-MAT-130 Programovanie (1)             1mef2

Onačilová Daniela
  Pon 16 30 2h p M-II  1-UIN-222 Diskrétna matematika (3)         2uMI 2uFI
  Pon 18 10 2h c M-II  1-UIN-221 Nepovinné cvičenia z diskrétnej matematik 2uMI 2uFI
  Uto 9 50 2h v F1-248 2-UIN-266 Web dizajn inak              5uBI 5u*I 5PuI*
  Str 14 50 2h v I-H3  2-UXX-202 Robotické stavebnice vo vzdelávaní (2)  5uBI 5uFI 4u*I 5uM* 4PuI*
  Str 16 30 2h v M-I  2-UIN-265 Počítačová grafika            5uBI 5u*I 5PuI*

Salanci Ľubomír
  Uto 8 10 2h p A   1-MAT-130 Programovanie (1)             1m***
  Str 8 10 3h k M-I  2-UIN-106 Didaktika programovania          4u*I 4PuI*
  Str 14 50 2h c I-H6  1-MAT-130 Programovanie (1)             1mng*
  Str 16 30 2h p F1-248 2-UIN-105 Počítačové systémy            4u*I 4PuI*

Šišková Juliana
  Uto 15 40 2h c M-IV  1-UIN-330 Návrh a analýza algoritmov        3u*I 3PuI*
  Str 13 10 2h c F1-248 1-AIN-636 Moderný prístup k web - dizajnu      2iai1 2iai2
  Stv 14 50 2h s M-II  1-UIN-230 Seminár z matematických štruktúr     2u*I 2PuI*

Tomcsányi Peter
  Pon 9 50 2h v I-H3  2-UIN-211 Operačné systémy (2)           5uBI 5u*I 5PuI*
  Pon 11 30 2h v I-H3  2-UIN-231 Multiplatformové programovanie      5uBI 5u*I 5PuI*

Tomcsányiová Monika
  Uto 8 10 2h c I-H6  1-AIN-130 Programovanie (1)             1iai4
  Uto 10 40 2h p M-II  1-UIN-340 Tvorba pedagogického softvéru (1)     3u*I 3PuI*
  Uto 12 20 2h v F1-248 2-UIN-132 Programovanie v Jave (1)         4u*I 4PuI*
  Stv 8 10 2h s F1-248 1-UXX-220 Informačné a komunikačné technológie (3) 2uMT 2u*I 2PuI*
  Stv 9 50 2h c F1-248 1-UIN-240 Programovanie (3)             2u*I 2PuI*
  Stv 12 20 2h s F1-248 1-UXX-234 Informačné a komunikačné technológie (3) 2uMF 2uMD

Wagner Miroslav
  Uto 9 50 2h v I-H3  2-UIN-241 Počítačové siete             5uBI 5u*I
             2-UIN-241 Počítačové siete             5PuI*
  Str 14 50 2h v F1-248 2-UXX-203 Bezpečnosť v počítačovej učebni      5uFI 5uBI 5uM* 5PuI*

Winczer Michal
  Uto 14 00 2h v M-IV  1-UIN-330 Návrh a analýza algoritmov        3u*I 3PuI*
  Uto 17 20 2h s M-I  1-UXX-333 Informačné a komunikačné technológie (5) 3u*I 3PuI*
             1-UXX-332 Sociálne aspekty informatizácie      3u**
  Str 10 40 3h k M-I  2-UIN-101 Teoretická informatika (1)        4u*I 4PuI*
  Stv 9 50 2h p F1   1-AIN-211 Úvod do teoretickej informatiky      2iai*
  Pia 13 10 2h v I-H3  1-INF-810 Rýchlostné programovanie (1)       4i 5i 1i*** 2i** 3i** 3iai*
             1-INF-820 Rýchlostné programovanie (3)       4i 5i 1i*** 2i** 3i** 3iai*
             1-INF-830 Rýchlostné programovanie (5)       4i 5i 1i*** 2i** 3i** 3iai*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC |DEK

Výpočtové centrum
(VC)

Ženiš Tibor
  Pon 16 30 2h v F2-T3 1-FYZ-355 Počítačové praktikum (2)         3f*
  Uto 17 20 1h k F2-T3 1-OZE-141 Princípy počítačov a aplikačný softvér  1foz
  Stv 9 50 2h v F1-308 2-FJF-230 Počítačové siete             5fjf


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC |DEK

Dekanát
(DEK)

Teplanová Katarína
  Pia 8 10 2h v F2-s110 2-MXX-230 Komplexné tvorivé myslenie (1)      FMFI


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC |DEK

Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu: 26. 11. 2010.