Rozvrhy ucitelov podla katedier
letný semester 2010/11

Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie
(KAFZM)

Bašták Ďurán Ivan
  Uto 11 30 2h p F1-357 2-FMK-106 Štatistické metódy v meteorológii a klimatológii (2)     4fmk
  Uto 13 10 1h c F1-357 2-FMK-106 Štatistické metódy v meteorológii a klimatológii (2)     4fmk
  Str 12 20 2h p F1-357 2-FMK-112 Fyzika hraničnej vrstvy atmosféry               4fmk
  Str 14 00 1h c F1-357 2-FMK-112 Fyzika hraničnej vrstvy atmosféry               4fmk
  Stv 9 00 2h p F1-232a 2-UFY-220 Astronómia a meteorológia                  5uMF
  Stv 10 40 1h c F1-232a 2-UFY-220 Astronómia a meteorológia                  5uMF

Benko Martin
  Uto 15 40 3h l F1-360 2-FMK-104 Praktikum zo synoptickej meteorológie (3)           4fmk

Bielik Miroslav
  Str 9 00 1h p F1-209 2-FFZ-209 Regionálny geofyzikálny model                 5fg

Braun Lukáš
  Pia 12 20 4h l F1-360 1-FYZ-590 Praktikum zo synoptickej meteorológie (1)           3f*

Brestenský Jozef
  Str 10 40 2h p F1-209 2-FFZ-207 Štruktúra Zeme                        5fg
  Str 12 20 1h c F1-209 2-FFZ-207 Štruktúra Zeme                        5fg
  Str 14 00 1h p F1-209 2-FFZ-208 Fyzika planetárnych telies                  5fg

Brimich Ladislav
  Pon 12 20 2h p F2-s110 2-FFZ-112 Tiažové pole a tvar Zeme                   4fg

Dudík Jaroslav
  Pon 9 00 3h p F1-112 2-FAA-102 Teoretická astrofyzika (2)                  4faa
  Uto 9 50 2h p F1-112 2-FAA-112 Kozmická elektrodynamika (2)                 4faa
  Uto 13 10 3h v F1-112 1-FYZ-430 Základy astronómie a astrofyziky (2)             3f*

Gera Martin
  Uto 9 00 2h p F1-357 2-FMK-108 Metódy numerickej matematiky (2)               4fmk 4fg
  Uto 10 40 1h c F1-357 2-FMK-108 Metódy numerickej matematiky (2)               4fg 4fmk
  Str 9 00 3h p F1-357 2-FMK-111 Dynamické predpovedné metódy                 4fmk
  Stv 13 10 1h p F1-357 2-FMK-145 Programovanie a aplikačný software v meteorológii (2)     4fmk
  Stv 14 00 1h c F1-357 2-FMK-145 Programovanie a aplikačný software v meteorológii (2)     4fmk
  Pia 9 00 4h p F1-357 1-FYZ-580 Dynamická meteorológia (1)                  3f*

Hajduková Mária
  Str 13 10 2h s F1-112 2-FAA-121 Seminár z astronómie a astrofyziky (2)            4faa
             2-FAA-221 Seminár z astronómie a astrofyziky (4)            5faa

Hensel Karol
  Pia 17 20 3h k F2-s168 1-OZE-342 Fyzikálne analytické metódy                 2f*

Hrvoľ Ján
  Pon 11 30 2h p F1-357 2-FMK-144 Žiarenie v atmosfére                     4fmk
  Pon 13 10 1h c F1-357 2-FMK-144 Žiarenie v atmosfére                     4fmk
  Pia 12 20 2h p F1-357 1-FYZ-515 Základy meteorológie a klimatológie              1f*
  Pia 14 00 2h l F1-358 1-FYZ-520 Meteorologické prístroje a pozorovacie metódy         1f*

Jakšová Ivana
  Uto 15 40 2h v F1-112 1-FYZ-430 Základy astronómie a astrofyziky (2)             3f*

Janda Mário
  Pon 12 20 2h p F2-051 2-FOL-237 Laserové procesy a chemické reakcie              4fol
  Str 11 30 2h p F2-s168 2-FOL-215 Optická spektroskopia                    4fol 4fp
  Pia 17 20 3h k F2-s168 1-OZE-342 Fyzikálne analytické metódy                 2f*

Klačka Jozef
  Uto 8 10 2h k F1-112 2-FAA-125 Galaktická a mimogalaktická astronómia (1)          5faa
  Pia 9 00 3h k F1-112 2-FAA-125 Galaktická a mimogalaktická astronómia (1)          5faa

Kocifaj Miroslav
  Stv 13 10 2h v F1-112 2-FAA-202 Rozptyl svetla malými časticami                4faa

Kornoš Leonard
  Stv 10 40 2h p F1-112 2-FAA-106 Nebeská mechanika (2)                     4faa
  Stv 12 20 1h c F1-112 2-FAA-106 Nebeská mechanika (2)                     4faa
  Pia 16 30 2h l F1-112 2-FAA-130 Laboratórne práce (1)                     4faa

Kostecký Pavel
  Stv 9 50 2h p F2-s110 2-FFZ-106 Meranie a spracovanie geofyzikálnych údajov (2)       4fg
  Stv 11 30 1h c F1-209 2-FFZ-106 Meranie a spracovanie geofyzikálnych údajov (2)        4fg

Košinár Ivan
  Pon 8 10 2h p Ch1-2 N-bCXX-058-1 Fyzika (1)                         1Pch*
  Uto 8 10 2h c B1-320 N-bCXX-058-1 Fyzika (1)                         1Pch*
  Uto 15 40 2h v Ch1-3 N-bCXX-084-1 Výberový seminár z fyziky (2)               1Pch*
  Str 14 00 2h c Ch2-301 N-bCXX-058-1 Fyzika (1)                        1Pbch
  Stv 13 10 2h p Ch1-1 N-bCXX-058-1 Fyzika (1)                         1Pch*
  Stv 16 30 2h c Ch1-3 N-bCXX-058-1 Fyzika (1)                         1Pbch

Kováčová 
  Pia 13 10 2h p F2-s110 2-FFZ-102 Matematické metódy v geofyzike (2)              4fg

Kremler Martin
  Stv 9 50 1h p F1-357 2-FMK-113 Fyzika oblakov a zrážok                    4fmk
  Stv 10 40 2h p F1-357 2-FMK-114 Šírenie exhalátov v atmosfére                 4fmk
  Stv 12 20 1h c F1-357 2-FMK-114 Šírenie exhalátov v atmosfére                 4fmk

Kristek Jozef
  Str 9 00 2h p F2-s110 2-FFZ-110 Seizmické vlny a fyzika zemetrasení (1)           4fg
  Str 10 40 1h c F2-s110 2-FFZ-110 Seizmické vlny a fyzika zemetrasení (1)           4fg
  Str 14 50 2h p F2-s110 2-FFZ-135 Numerické simulácie seizmických vlnových polí (1)      4fg

Kristeková Miriam
  Stv 9 50 2h p F2-s110 2-FFZ-106 Meranie a spracovanie geofyzikálnych údajov (2)       4fg
  Stv 11 30 1h c F1-209 2-FFZ-106 Meranie a spracovanie geofyzikálnych údajov (2)        4fg

Kysel Róbert
  Pia 14 50 1h c F2-s110 2-FFZ-102 Matematické metódy v geofyzike (2)              4fg

Lapin Milan
  Pon 13 10 2h p F1-360 2-FMK-135 Aplikovaná klimatológia (1)                  4Pfgg
  Str 14 50 2h p F1-357 2-FMK-110 Klíma strednej Európy a Slovenska               4fmk 4Pfgg
  Stv 9 00 1h p F1-357 2-FMK-113 Fyzika oblakov a zrážok                    4fmk

Mackovjak Šimon
  Pon 12 20 2h c F1-112 2-FAA-102 Teoretická astrofyzika (2)                  4faa
  Uto 11 30 1h c F1-112 2-FAA-112 Kozmická elektrodynamika (2)                 4faa

Machala Zdenko
  Str 10 40 2h p F2-073 2-FOL-238 Optické žiarenie plynov a plazmy               4fol

Melo Marián
  Pon 9 00 2h p F1-357 2-FMK-146 Geografia pre fyzikov                     4fmk
  Pon 10 40 1h c F1-357 2-FMK-146 Geografia pre fyzikov                     4fmk

Moczo Peter
  Str 9 00 2h p F2-s110 2-FFZ-110 Seizmické vlny a fyzika zemetrasení (1)           4fg
  Str 10 40 1h c F2-s110 2-FFZ-110 Seizmické vlny a fyzika zemetrasení (1)           4fg
  Str 13 10 2h s F2-s110 2-FFZ-113 Seminár z fyziky Zeme a planét                4fg
  Str 17 20 2h v F1-109 1-FYZ-475 Mechanika kontinua a hydrodynamika (1)            2f*
  Stv 13 10 1h s F2-s110 2-FFZ-921 Diplomový seminár (2)                    5fg

Morva Imrich
  Stv 15 40 2h p F2-s168 1-FYZ-750 Automatizované meracie a riadiace systémy          3f*

Morvová Marcela
  Pia 13 10 2h p F2-s168 1-OZE-142 Základy fyziky životného prostredia             1foz 1f*

Ondrášková Adriena
  Uto 14 00 2h p F2-s110 2-FFZ-111 Magnetické pole Zeme a planét                4fg
  Uto 15 40 1h c F2-s110 2-FFZ-111 Magnetické pole Zeme a planét                4fg

Porubčan Vladimír
  Stv 9 00 2h v F1-112 2-FAA-144 Populácia meteoroidov                     5faa 4faa

Sokol Alois
  Uto 13 10 3h p F1-360 1-FYZ-585 Synoptická meteorológia (1)                  3f*

Ševčík Sebastián
  Uto 12 20 2h p F2-s110 2-FFZ-134 Magnetohydrodynamika                     4fg
  Str 13 10 2h s F2-s110 2-FFZ-113 Seminár z fyziky Zeme a planét                4fg
  Stv 11 30 2h p F2-s110 2-FFZ-237 Elektromagnetické sondovanie Zeme              5fg

Tóth Juraj
  Str 11 30 2h v F1-112 2-FAA-146 Fyzika planét                         4faa
  Stv 9 00 2h p F1-232a 2-UFY-220 Astronómia a meteorológia                  5uMF
  Stv 10 40 1h c F1-232a 2-UFY-220 Astronómia a meteorológia                  5uMF
  Pia 11 30 2h v F1-112 1-FYZ-435 Kozmický výskum planét                    3f*
  Pia 14 00 2h v F1-112 1-FYZ-410 Úvod do astronómie                      3f*

Vereš Peter
  Uto 13 10 3h v F1-112 1-FYZ-430 Základy astronómie a astrofyziky (2)             3f*

Világi Jozef
  Pon 16 30 3h c F1-112 2-FAA-148 Výpočtová technika v astronómii                4faa


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |SL |VC |DEK

Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky
(KAGDM)

Bakurová Viktória
  Uto 15 40 2h c M-XII 2-MPG-115 Modelovanie kriviek a plôch (1)                4mpg

Balko Ľudovít
  Uto 16 30 2h c F1-328 1-MAT-160 Lineárna algebra a geometria (2)               1mpm*
  Stv 8 10 2h v M-I  1-MAT-192 Cvičenie z lineárnej algebry a geometrie (2)         1mpm*

Běhal David
  Pon 8 10 1h c I-H3  1-AIN-240 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá          2it 2ipg
  Pon 9 00 1h c I-H3  1-AIN-240 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá          2iui 2ips

Boďa Eduard
  Str 9 50 2h p M-VI  2-MPG-104 Geometria (2)                         4mpg
             1-UDG-343 Úvod do algebraickej geometrie                3uMD

Bohdal Róbert
  Str 11 30 2h c M-V  1-AIN-545 Reprezentácie geometrických objektov             3iai*
  Stv 9 50 2h v M-115 2-MPG-150 Automatizované interaktívne projektovanie           4mpg 4iag*
  Pia 8 10 2h v I-H3  1-MAT-830 Profesionálny grafický software (2)              3m** 3iai*
  Pia 9 50 2h v I-H3  1-MAT-830 Profesionálny grafický software (2)              3m** 3iai*

Božek Miloš
  Uto 12 20 2h p M-V  2-MPG-144 Rozmiestňovanie geometrických útvarov             4mpg 4iag*
  Uto 14 50 3h p M-120 2-MPG-242 Diferenciálna geometria                    4uMD
  Str 8 10 2h p B   1-MAT-552 Geometria pre grafikov (2)                  3iai*
  Str 13 10 2h v M-oG  2-MPG-242 Diferenciálna geometria                    5mpg
  Str 15 40 2h p M-oG  3-MGT-023 Klasická diferenciálna geometria               mDRS
  Str 17 20 2h p M-oG  3-MGT-016 Globálna diferenciálna geometria               mDRS

Činčura Juraj
  Pon 9 50 2h v M-126 2-MAT-622 Teória kategórií (2)                     5mms*
  Pon 12 20 2h p M-VIII 1-UMA-207 Algebra (2)                          2uM*
  Pon 17 20 1h c M-VIII 1-UMA-207 Algebra (2)                          2uM*
  Str 18 10 1h p M-VIII 1-UMA-116 Elementárna teória čísel                   1uM* 1PuM*
  Str 19 00 1h c M-VIII 1-UMA-116 Elementárna teória čísel                   1uM* 1PuM*

Čižmár Ján
  Uto 13 10 2h p M-oG  2-UXX-103 Dejiny matematiky                       4uM*

Dadová Jana
  Pon 16 30 2h c F1-248 1-MAT-180 Úvod do počítačovej grafiky                  1m*

Dillingerová Monika
  Uto 7 20 1h s B2-302 1-UMA-118 Didaktický seminár zo školskej matematiky (2)         1PuM*
  Uto 9 00 2h p M-115 3-MVM-015 Didaktický softvér vo vyučovaní matematiky          1mDRS
  Str 8 10 2h p M-115 2-UMA-284 Kapitoly z vyučovania matematiky (2)             5uM* 5PuM*
  Str 10 40 1h s Ch1-3 1-UMA-109 Didaktický seminár zo školskej matematiky x (2)        1PuM*
  Pia 8 10 2h s B2-304 1-UXX-920 Bakalársky seminár                      3uM* 3PuM*

Draškovičová Hilda
  Stv 14 00 2h p B1-501 1-UMA-207 Algebra (2)                          2PuM*
  Stv 15 40 1h c B1-501 1-UMA-207 Algebra (2)                          2PuM*

Ferko Andrej
  Pon 9 50 2h s F1-247 2-MPG-920 Diplomový seminár (1)                     4mpg
  Uto 13 10 2h p F1-328 1-MAT-180 Úvod do počítačovej grafiky                  1m**
  Str 8 10 2h p M-II  2-MPG-148 Multimédiá (2)                        4mpg
  Str 11 30 2h s M-120 2-MPG-205 Seminár z počítačovej grafiky a geometrie           5mpg
  Str 13 10 2h p F1-328 1-AIN-240 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá          2i*

Guričan Jaroslav
  Pon 8 10 2h p B2-304 1-UIN-113 Matematika (2)                        1PuI*
  Pon 12 20 2h p M-126 2-MAT-222 Vybrané kapitoly z algebry (2)                4mms*
  Uto 11 30 2h p A   1-INF-156 Algebra (2)                          1i*
  Str 11 30 2h p M-126 2-MAT-222 Vybrané kapitoly z algebry (2)                4mms*
  Stv 8 10 2h p M-126 2-MAT-241 Počítačová algebra (2)                    5mms*
  Stv 11 30 2h p M-I  2-MAT-224 Lineárne kódovanie                      4mms*

Haviar Miroslav
  Stv 9 50 2h p M-126 2-MAT-221 Univerzálne algebry a zväzy (2)                4mms*
  Stv 11 30 2h v M-126 2-MAT-623 Univerzálne algebry a zväzy (4)                5mms*
  Stv 13 10 2h v M-V  2-UMA-265 Teória, algoritmy a aplikácie grafov             5uM* 5PuM*

Hegyi Balázs
  Str 11 30 1h c F1-232a 1-FYZ-160 Algebra a geometria (2)                   1f3
  Stv 11 30 1h c F2   1-FYZ-160 Algebra a geometria (2)                    1f1
  Stv 12 20 1h c F2   1-FYZ-160 Algebra a geometria (2)                    1f2

Heribanová Petra
  Uto 9 50 2h c M-I  1-MAT-565 Reprezentácie geometrických objektov             3ipg 3mpg

Chalmovianský Pavel
  Uto 9 00 2h p M-VI  2-MPG-105 Funkcionálna analýza a topológia               4mpg
  Stv 8 10 2h p M-XI  2-MPG-105 Funkcionálna analýza a topológia               4mpg
  Stv 11 30 2h p M-X  2-MPG-115 Modelovanie kriviek a plôch (1)                4mpg 4iag*
  Stv 14 00 2h v M-XI  2-MPG-217 Modelovanie kriviek a plôch (4)                5mpg

Jodas Vladimír
  Pia 11 30 2h p B2-304 1-UMA-324 Konštruktívne vyučovanie matematiky (2)            3uM* 3PuM*

Kamrlová Barbora
  Stv 15 40 2h v M-oATC 2-UXX-113 Nové pedagogické prístupy k vyučovaniu nielen matematiky   4uM*

Karahuta Ján
  Uto 8 10 2h c F1-248 1-MAT-180 Úvod do počítačovej grafiky                  1mpm*

Kohanová Iveta
  Uto 15 40 1h c M-VIII 1-UMA-310 Didaktika matematiky                     3uM*
  Uto 18 10 2h c M-VI  1-AIN-160 Diskrétna matematika (2)                   1iai5
  Str 16 30 2h c F1-247 1-AIN-160 Diskrétna matematika (2)                   1iai6
  Stv 13 10 1h p M-112 1-UMA-310 Didaktika matematiky                     3uM*
  Stv 14 00 2h c M-112 2-UMA-106 Didaktika matematiky (2)                   4uMI 4uMD 4uMT

Korbaš Július
  Pon 11 30 3h p B   1-MAT-160 Lineárna algebra a geometria (2)               1m**
  Uto 11 30 2h p M-126 2-MAT-223 Algebraická topológia                     4mms*
  Str 13 10 2h p M-126 2-MAT-223 Algebraická topológia                     4mms*
  Pia 13 10 2h s M-XI  2-MAT-625 Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológie (2)     5mms* mDRS

Koreňová Lilla
  Uto 10 40 2h v M-115 1-UXX-322 Príprava, realizácia a ekonomické dopady projektov v školstve 3PuM*
  Uto 16 30 2h p M-115 1-UXX-321 Informačné a komunikačné technológie (6)           3uMD 3uMT 3uMI
  Str 12 20 2h p M-115 2-UMA-152 Didaktický softvér vo vyučovaní matematiky (2)        4uMD 4uMI
  Stv 7 20 1h s M-115 1-UMA-219 Didaktický seminár zo školskej matematiky (4)         2PuM*
  Stv 8 10 1h s M-115 1-UMA-210 Didaktický seminár zo školskej matematiky x (4)        2PuM*

Kostyrko Pavel
  Str 9 00 3h s M-126 DRS003 Seminár z teórie reálnych funkcií                mDRS
  Stv 11 30 2h p M-V  1-UMA-105 Matematická analýza (2)                    1uM*
  Pia 13 10 2h p B2-304 2-UMA-112 Vybrané partie z matematickej analýzy (2)           4uM* 4PuM*

Kudličková Soňa
  Pon 8 10 2h p M-120 2-UDG-202 Počítačová geometria (2)                   5uMD
  Pon 9 50 2h c M-120 2-UDG-202 Počítačová geometria (2)                   5uMD
  Uto 8 10 2h p M-120 1-UDG-332 Úvod do počítačovej geometrie                 3uMD
  Str 9 50 2h p F1-109 1-AIN-545 Reprezentácie geometrických objektov             3mpg
             1-AIN-545 Reprezentácie geometrických objektov             3ipg 3iai*

Kvasz Ladislav
  Pia 9 50 2h s M-126 2-MAT-614 Seminár z filozofie matematiky (2)              4m* 5m*
  Pia 13 30-15 00 s M-126 3-MVM-111 Seminár pracoviska (1)                    mDRS
              3-MVM-112 Seminár pracoviska (2)                    mDRS
              3-MVM-113 Seminár pracoviska (3)                    mDRS

Lacková Veronika
  Pon 12 20 2h c B2-304 1-UIN-113 Matematika (2)                        1PuI*
  Str 8 10 1h c M-IX  1-INF-156 Algebra (2)                          1i1
  Str 9 00 1h c M-IX  1-INF-156 Algebra (2)                          1i2

Mačaj Martin
  Pon 11 30 2h p M-I  1-MAT-260 Algebra (2)                          2m*
  Pon 13 10 1h c M-I  1-MAT-260 Algebra (2)                          2m*
  Uto 13 10 2h p M-126 1-MAT-475 Teória polí (2)                        3mms
  Uto 16 30 2h v M-126 2-MAT-610 Algebraická teória čísel                   4mms*

Niepel Martin
  Uto 11 30 3h p F1-109 1-MAT-160 Lineárna algebra a geometria (2)               1mef*
  Uto 16 30 2h v F2   1-MAT-192 Cvičenie z lineárnej algebry a geometrie (2)         1m*
  Str 9 50 2h c M-II  1-MAT-160 Lineárna algebra a geometria (2)               1m*
  Stv 14 50 2h p M-V  1-MAT-495 Úvod do kódovania                       3mms

Pémová Marta
  Pon 9 00 1h s F1-232a 1-UDG-251 Didaktický seminár z deskriptívnej geometrie (4)       2uMD
  Uto 12 20 2h p B1-501 2-UMA-208 Vybrané partie z geometrie (2)                5PuM*
  Uto 14 00 1h c B1-501 2-UMA-208 Vybrané partie z geometrie (2)                5PuM*
  Str 8 10 2h p M-120 2-UDG-113 Didaktika deskriptívnej geometrie (2)             4uMD
  Stv 11 30 1h p M-120 1-UDG-353 Úvod do didaktiky deskriptívnej geometrie           3uMD
  Stv 12 20 1h c M-120 1-UDG-353 Úvod do didaktiky deskriptívnej geometrie           3uMD

Pokorná Barbora
  Uto 15 40 2h c M-XI  2-MPG-115 Modelovanie kriviek a plôch (1)                4mpg 4iag*

Polednová Marianna
  Uto 13 10 2h v M-XII 2-UMA-162 Neeuklidovské geometrie                    4uM* 4PuM*
  Uto 15 40 1h c F1-108 1-UMA-107 Geometria (1)                         1uM*
  Str 9 50 2h p M-VIII 1-UMA-208 Geometria (3)                         2uM*
  Str 11 30 1h c M-VIII 1-UMA-208 Geometria (3)                         2uM*
  Stv 9 00 2h p B1-501 1-UMA-208 Geometria (3)                         2PuM*
  Stv 10 40 1h c B1-501 1-UMA-208 Geometria (3)                         2PuM*

Regecová Michaela
  Uto 9 50 1h c M-IX  1-UMA-310 Didaktika matematiky                     3PuM*
  Uto 10 40 1h p M-IX  1-UMA-310 Didaktika matematiky                     3PuM*
  Str 8 10 2h c Ch2-201 2-UMA-106 Didaktika matematiky (2)                   4uMF 4PuM*
  Stv 14 50 2h p B2-304 2-UMA-258 Metódy riešenia matematických úloh (2)            5uM* 5PuM*

Rosa Vladislav
  Str 14 50 2h p M-112 3-MVM-019 Experiment v didaktike matematiky               1mDRS
  Str 17 20 2h p B1-501 2-UXX-201 Hodnotenie a klasifikácia ako súčasť vyučovania        5uM* 5PuM*

Slavíčková Mária
  Pon 16 30 1h s M-X  1-UMA-118 Didaktický seminár zo školskej matematiky (2)         1uM*
  Str 12 20 1h s M-VI  1-UMA-219 Didaktický seminár zo školskej matematiky (4)         2uM*
  Str 14 00 2h p M-I  1-UXX-233 Základy metodológie výskumu                  2u**
  Stv 10 40 2h p M-112 3-MVM-039 Design didaktického výskumu (1)                1mDRS
  Stv 13 10 2h s M-oDM 3-MVM-111 Seminár pracoviska (1)                    mDRS
             3-MVM-112 Seminár pracoviska (2)                    mDRS
             3-MVM-113 Seminár pracoviska (3)                    mDRS
  Stv 17 20 2h v M-IV  1-UMA-218 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (2)         2uM*

Sleziak Martin
  Pon 16 30 2h v M-IX  1-INF-610 Algebra (3)                          4i 2it
  Uto 17 20 1h c M-V  1-INF-610 Algebra (3)                          4i 2it
  Str 14 50 2h v M-126 2-MAT-624 Teória čísel (2)                       5mms*
  Str 16 30 2h v M-126 2-MAT-612 Seminár z teórie čísel (2)                  4mms*

Solčan Štefan
  Uto 10 40 2h p M-120 2-UDG-106 Plochy technickej praxe (2)                  4uMD
  Uto 14 00 2h p M-IX  2-UMA-208 Vybrané partie z geometrie (2)                5uM*
  Uto 16 30 2h p M-oG  3-MVM-042 Vybrané kapitoly z geometrie                 1mDRS
  Str 9 50 2h p M-120 2-UDG-106 Plochy technickej praxe (2)                  4uMD
  Str 11 30 2h v M-III 1-UMA-313 Projektívna geometria                     3uM*

Tisoň Miroslav
  Pon 14 00 2h p B2-404 1-UMA-107 Geometria (1)                         1PuM*
  Pon 15 40 1h c B2-404 1-UMA-107 Geometria (1)                         1PuM*
  Uto 11 30 1h c M-IX  1-UDG-323 Aplikácie deskriptívnej geometrie (2)             3uMD
  Stv 8 10 3h p M-120 1-UDG-221 Technické kreslenie a CAD (1)                 2uMD
  Stv 10 40 1h c M-120 1-UDG-221 Technické kreslenie a CAD (1)                 2uMD

Tomanová Jana
  Pon 12 20 2h p M-V  1-UMA-314 Vybrané partie z teórie čísel                 3uM* 3PuM*
  Uto 9 50 2h v F1-328 1-MAT-725 Diskrétna matematika (2)                   1m** 1mef*
  Uto 11 30 1h c F1-328 1-MAT-725 Diskrétna matematika (2)                   1m**
  Uto 14 50 2h p M-126 1-MAT-490 Kombinatorika                         3mms
  Pia 9 50 1h p B2-304 1-UMA-311 Diskrétna matematika (2)                   3uM* 3PuM*
  Pia 10 40 1h c B2-304 1-UMA-311 Diskrétna matematika (2)                   3uM* 3PuM*

Trenčanský Ivan
  Uto 9 50 2h p M-112 1-UDG-323 Aplikácie deskriptívnej geometrie (2)             3uMD
  Str 13 10 2h p M-112 3-MVM-013 Teória didaktických situácií (2)               1mDRS

Uherčíková Viera
  Stv 16 30 2h p B2-304 2-UMA-252 Netradičné metódy vo vyučovaní matematiky (2)         5uM* 5PuM*

Valíková Miroslava
  Uto 9 50 2h c M-I  1-MAT-565 Reprezentácie geometrických objektov             3ipg 3mpg

Vankúš Peter
  Pon 8 10 2h c Ch2-201 1-UMA-105 Matematická analýza (2)                   1PuM*
  Pon 16 30 1h v M-VIII 1-UMA-210 Didaktický seminár zo školskej matematiky x (4)        2uM*
  Pon 17 20 1h v M-X  1-UMA-109 Didaktický seminár zo školskej matematiky x (2)        1uM*
  Uto 13 10 2h v M-120 1-UMA-218 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (2)         2PuM*
  Str 8 10 2h c M-X  1-UMA-105 Matematická analýza (2)                    1uM*

Varhaníková Ivana
  Uto 8 10 2h c I-H3  1-MAT-180 Úvod do počítačovej grafiky                  1m*
  Stv 10 40 2h s I-23  1-AIN-920 Bakalársky seminár                      3m* 3iai*

Visnyai Tomáš
  Pon 11 30 2h c M-VII 1-MMN-150 Matematická analýza (2)                    1mng1
  Str 8 10 2h p M-VII 1-UMA-216 Matematická analýza (4)                    2uM*
  Str 9 50 2h c Ch2-201 2-UMA-112 Vybrané partie z matematickej analýzy (2)          4PuM*
  Stv 12 20 2h c F1-109 2-UMA-112 Vybrané partie z matematickej analýzy (2)           4uM*
  Pia 9 50 2h v M-I  1-MMN-520 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (2)         1mng1
  Pia 11 30 1h c M-I  1-UMA-216 Matematická analýza (4)                    2uM*

Vojtašáková Monika
  Uto 10 40 1h c M-VI  2-UMA-208 Vybrané partie z geometrie (2)                5uM*
  Str 11 30 1h p M-VI  2-MPG-104 Geometria (2)                         4mpg

Zahradník Peter
  Pon 13 10 1h c M-120 1-MMN-160 Lineárna algebra a geometria (2)               1mng1
  Str 8 10 2h p M-III 1-MAT-552 Geometria pre grafikov (2)                  3mpg 3ipg
  Str 11 30 1h c M-X  1-MMN-160 Lineárna algebra a geometria (2)               1mng2
  Str 14 50 2h v M-XII 1-MMN-525 Doplnkové cvičenie z algebry a geometrie (2)         1mng*
  Stv 11 30 2h p F1-108 1-MMN-160 Lineárna algebra a geometria (2)               1mng*

Zaťko Valent
  Pon 11 30 2h s I-9  DRS004 Seminár z numerickej geometrie                  mDRS
  Str 13 10 2h p M-120 2-INF-116 Modelovanie kriviek a plôch                  4i
  Stv 9 50 2h p M-IX  1-UMA-107 Geometria (1)                         1uM*
  Stv 14 00 2h v M-120 2-MPG-143 Mnohopohľadová geometria                   4mpg 4iag*
             3-MGT-002 Konštrukčná aplikovaná geometria               2mDRS

Zlatoš Pavol
  Pon 11 30 3h p F2   1-FYZ-160 Algebra a geometria (2)                    1f*
  Uto 15 40 2h v I-23  2-IKV-267 Matematická logika pre kognitívnu vedu            4ikv
  Uto 17 20 1h c I-23  2-IKV-267 Matematická logika pre kognitívnu vedu            4ikv
  Stv 13 10 2h p M-I  1-MAT-480 Teória množín a matematická logika (2)            3mms


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |SL |VC |DEK

Katedra aplikovanej informatiky
(KAI)

Baláž Martin
  Str 16 30 2h v F1-248 1-AIN-505 Úvod do deklaratívneho programovania             2iai*
  Pia 9 50 2h p M-VIII 1-AIN-616 Symbolické programovanie a LISP                4i 5i 3iai* 5iai*
  Pia 11 30 2h v I-H3  1-AIN-616 Symbolické programovanie a LISP                4i 5i 3iai* 5iai*

Bašnáková Jana
  Pia 9 00 3h k I-9  2-IKV-183 Psycholingvistika                       4ikv

Blaho Andrej
  Uto 14 50 2h c I-9  1-AIN-170 Programovanie (2)                       1iai3
  Str 9 50 2h p A   1-AIN-170 Programovanie (2)                       1iai*
             1-INF-165 Programovanie (2)                       1i*
  Stv 8 10 1h s I-9  1-AIN-920 Bakalársky seminár                      3iai*
  Stv 9 00 1h s I-9  1-AIN-920 Bakalársky seminár                      3iai*
  Stv 10 40 2h c M-III 1-AIN-170 Programovanie (2)                       1iai1

Borovanský Peter
  Pon 12 20 2h p A   1-AIN-430 Programovacie paradigmy                    2iai*
  Stv 16 30 2h c M-V  1-AIN-430 Programovacie paradigmy                    2iai*

Borovský Peter
  Stv 14 50 2h p M-IX  2-MMN-133 Počítačová grafika (2)                    4mng*
  Stv 16 30 2h c I-H6  2-MMN-133 Počítačová grafika (2)                    4mng*

Čajági Martin
  Str 8 10 2h v I-H6  1-AIN-505 Úvod do deklaratívneho programovania             1iai1 1iai2 1iai6
  Str 12 20 2h v B   2-IKV-133 Základy umelej inteligencie (2)                4iau 4ikv

Černeková Zuzana
  Pon 9 50 2h v I-9  2-AIN-270 Spracovanie farebného obrazu                 5mpg 4iag* 5iag*

Čertický Michal
  Str 16 30 2h v I-H3  1-AIN-411 Úvod do výpočtovej logiky                   2iai3 2iai4
  Stv 18 10 2h v I-H3  1-AIN-411 Úvod do výpočtovej logiky                   2iai1 2iai2

Ďurikovič Roman
  Pon 8 10 2h p B   2-MPG-102 Počítačová grafika (2)                    4mpg 4i 4iag*
  Uto 9 00 4h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Str 16 30 2h s A   2-AIN-921 Projektový seminár (1)                    4iai*

Dziuban Vladimír
  Str 19 00 2h l A   1-AIN-260 Ročníkový projekt (2)                     2iai*

Fabo Pavol
  Pon 9 50 1h v I-H6  1-AIN-550 Základy spracovania obrazu                  3iai1 3iai2 3iai3
  Pon 16 30 1h v I-H6  1-AIN-550 Základy spracovania obrazu                  3iai3 3iai4 3iai5

Farkaš Igor
  Uto 12 20 2h p B   1-AIN-480 Neurónové siete                        3iui 4iau 4ikv 4i 3iai* 5u*I 5PuI*
  Uto 14 00 4h k I-8  2-IKV-921 Diplomový seminár                       5ikv
  Str 10 40 2h p I-9  2-IKV-136 Výpočtová kognitívna neuroveda                4ikv 5iau
  Str 14 00 4h l I-8  2-IKV-122 Semestrálny projekt                      4ikv

Florek Martin
  Str 8 10 2h c I-H3  1-MAT-170 Programovanie (2)                       1mpm*

Frank Juraj
  Stv 8 10 2h c I-H3  1-AIN-615 Úvod do webových aplikácií                  1i1
  Stv 9 50 2h c I-H3  1-AIN-615 Úvod do webových aplikácií                  1i2

Frtús Jozef
  Uto 8 10 1h v I-H6  1-AIN-240 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá          2iai3 2iai1
  Str 8 10 2h v I-H6  1-AIN-505 Úvod do deklaratívneho programovania             1iai1 1iai2 1iai6
  Str 16 30 2h v I-H3  1-AIN-411 Úvod do výpočtovej logiky                   2iai3 2iai4

Ftáčnik Milan
  Uto 8 10 2h v A   1-MAT-575 Rozpoznávanie obrazcov a spracovanie obrazu          3mpg
             1-AIN-550 Základy spracovania obrazu                  3ipg 3iai*

Golian Radoslav
  Pon 9 00 2h p F1-109 1-AIN-521 Implementácia databázových systémov              2iai*
  Pon 10 40 2h v I-H6  1-AIN-521 Implementácia databázových systémov              2iai*

Gruska Damas
  Pon 16 30 4h k A   2-AIN-185 Formálne metódy tvorby softvéru                4iai* 5iai*
             2-INF-126 Modely konkurentných systémov                 4i
  Stv 13 10 4h k B   2-AIN-109 Programovanie paralelných a distribuovaných systémov     4ia**
             2-INF-129 Úvod do paralelného programovania               3ips 4i

Guller Dušan
  Pia 14 00 4h v F1-248 1-AIN-670 Expertné systémy                       3iai*

Gyárfáš František
  Str 14 50 2h v I-H6  1-AIN-680 Extrémne programovanie                    2iai*
  Stv 13 10 2h p F1-108 1-AIN-675 Filozofia internetu                      3iai*
  Pia 9 50 2h v I-23  1-AIN-611 Tvorivé písanie                        3iai*

Haladová Zuzana
  Uto 12 20 2h v I-H6  2-AIN-124 Počítačové videnie (2)                    5mpg 4iag* 5iag*
  Str 13 10 2h v I-H3  2-AIN-204 Rozpoznávanie obrazcov                    4iag* 5iag*

Hučko Michal
  Uto 15 40 2h c M-XI  2-MPG-115 Modelovanie kriviek a plôch (1)                4mpg 4iag*
  Stv 8 10 1h s M-IX  1-AIN-920 Bakalársky seminár                      3iai*
  Stv 9 00 1h s M-IX  1-AIN-920 Bakalársky seminár                      3iai*

Chládek Michal
  Pon 16 30 2h v I-H3  2-MPG-102 Počítačová grafika (2)                    4mpg
  Str 18 10 2h v I-H3  2-MPG-102 Počítačová grafika (2)                    4iag*

Chudý Vladimír
  Str 8 10 3h k I-9  2-IKV-141 Aktuálne trendy v kognitívnej psychológii           4ikv

Kamhal Dezider
  Pon 8 10 3h k I-8  2-IKV-143 Filozofia jazyka                       4ikv
  Uto 17 20 3h v I-8  2-IKV-181 Význam a komunikácia                     4ikv
  Pia 8 10 2h v I-8  1-MXX-424 Filozofia L. Wittgensteina (2)                FMFI
  Pia 9 50 2h v I-8  1-MXX-422 Problémy analytickej filozofie (2)              FMFI
  Pia 11 30 2h v I-8  1-MXX-428 Teória rečových aktov                     FMFI

Kľuka Ján
  Uto 11 30 1h p B   1-AIN-505 Úvod do deklaratívneho programovania             1iai*
  Str 8 10 2h v I-H6  1-AIN-505 Úvod do deklaratívneho programovania             1iai1 1iai2 1iai6
  Str 16 30 2h v F1-248 1-AIN-505 Úvod do deklaratívneho programovania             2iai*
  Pia 9 50 2h c M-XI  1-AIN-160 Diskrétna matematika (2)                   1iai1
  Pia 11 30 2h c M-XI  1-AIN-160 Diskrétna matematika (2)                   1iai4

Komara Ján
  Str 11 30 2h p A   1-AIN-160 Diskrétna matematika (2)                   1iai*
  Str 16 30 2h v I-H6  1-AIN-505 Úvod do deklaratívneho programovania             1iai4 1iai5 1iai3
  Str 18 10 2h v I-H6  1-AIN-505 Úvod do deklaratívneho programovania             2iai* 3iai*
  Stv 9 50 2h p M-I  1-AIN-470 Špecifikácia a verifikácia programov             3iui 4i 2iai*
  Stv 11 30 2h v I-H3  1-AIN-470 Špecifikácia a verifikácia programov             3iui 4i 2iai*
  Pia 9 50 2h c M-XII 1-AIN-160 Diskrétna matematika (2)                   1iai3
  Pia 11 30 2h c M-XII 1-AIN-160 Diskrétna matematika (2)                   1iai2
  Pia 14 50 2h p M-II  1-INF-465 Deklaratívne programovanie                  2iui
  Pia 16 30 2h c I-H3  1-INF-465 Deklaratívne programovanie                  2iui

Lúčan Ľubomír
  Uto 15 40 4h v F1-109 2-AIN-274 Multimédiá a spracovanie zvuku                5iag*
             2-MMN-207 Multimédiá pre manažment                   5mng*
  Str 19 00 2h l A   1-AIN-260 Ročníkový projekt (2)                     2iai*

Lúčny Andrej
  Stv 13 10 2h p M-VII 2-AIN-246 Multiagentové systémy                     5iau
             2-IKV-164 Multiagentové systémy                     4ikv
  Stv 14 50 2h c M-217 2-AIN-246 Multiagentové systémy                     5iau
             2-IKV-164 Multiagentové systémy                     4ikv

Macko Martin
  Str 8 10 2h k M-VIII 2-AIN-145 Kvalitatívne modelovanie a simulácia             4iau 5ikv
  Str 19 00 2h l A   1-AIN-260 Ročníkový projekt (2)                     2iai*
  Stv 8 10 2h c M-XII 1-AIN-170 Programovanie (2)                       1iai6

Madaras Martin
  Str 18 10 2h v I-H3  2-MPG-102 Počítačová grafika (2)                    4iag*
  Str 19 00 2h l A   1-AIN-260 Ročníkový projekt (2)                     2iai*

Malinovský Branislav
  Str 16 30 2h v I-H6  1-AIN-505 Úvod do deklaratívneho programovania             1iai4 1iai5 1iai3
  Str 18 10 2h v I-H6  1-AIN-505 Úvod do deklaratívneho programovania             2iai* 3iai*

Malinovský Ľudovít
  Pia 9 50 2h c M-XII 1-AIN-160 Diskrétna matematika (2)                   1iai3
  Pia 11 30 2h c M-XII 1-AIN-160 Diskrétna matematika (2)                   1iai2

Malý Michal
  Pon 16 30 2h l M-218 1-INF-171 Operačné systémy                       2ips 2ipg
  Pon 18 10 2h l M-218 1-INF-171 Operačné systémy                       2it 2iui

Markošová Mária
  Uto 9 50 2h v I-9  2-AIN-181 Evolučné algoritmy                      4iau
  Uto 14 00 2h p F1-108 2-IKV-133 Základy umelej inteligencie (2)                4ikv 4iau

Mihálik Andrej
  Pon 16 30 2h v I-H3  2-MPG-102 Počítačová grafika (2)                    4mpg
  Str 19 00 2h l A   1-AIN-260 Ročníkový projekt (2)                     2iai*

Nagy Marek
  Uto 18 10 2h v I-H3  2-AIN-173 GNU Linux                           4iai*
  Str 14 50 2h v I-H3  2-IKV-265 Rozpoznávanie reči                      4iau 5ikv
  Stv 11 30 2h v I-9  2-IKV-265 Rozpoznávanie reči                      5ikv 4iau

Náther Peter
  Str 16 30 2h v I-H6  1-AIN-505 Úvod do deklaratívneho programovania             1iai4 1iai5 1iai3

Németh Štefan
  Pon 18 10 3h s I-9  2-IKV-112 Moderné sociálne teórie                    4ikv

Novotný Matej
  Str 13 10 2h p F2   1-AIN-240 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá          2iai*

Onderík Juraj
  Str 19 00 2h l A   1-AIN-260 Ročníkový projekt (2)                     2iai*

Pataky Mikuláš
  Uto 11 30 1h v I-H6  1-AIN-240 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá          2iai4 2iai2
  Uto 14 00 1h v I-H6  1-AIN-240 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá          2iai4 2iai3
  Str 19 00 2h l A   1-AIN-260 Ročníkový projekt (2)                     2iai*

Petráková Zuzana
  Str 12 20 2h v B   2-IKV-133 Základy umelej inteligencie (2)                4iau 4ikv

Petrovič Pavel
  Pon 10 40 2h p M-XI  1-AIN-551 Algoritmy pre AI robotiku                   3iai*
  Str 12 20 2h v I-8  2-IKV-167 Praktický seminár robotiky                  4ikv 5iau
  Stv 8 10 1h s F1-109 1-AIN-920 Bakalársky seminár                      3iai*
  Stv 9 00 1h s F1-109 1-AIN-920 Bakalársky seminár                      3iai*
  Pia 11 30 2h p M-VIII 1-AIN-430 Programovacie paradigmy                    2iai1 2iai2

Polec Jaroslav
  Uto 10 40 2h p M-XI  2-AIN-126 Kompresia dát                         4mpg 4iag*
  Str 12 20 2h p F1-247 2-MPG-112 Kódovanie a spracovanie obrazu                4mpg

Popper Mikuláš
  Stv 16 30 2h p I-9  2-AIN-152 Terminologická prenositelnosť báz znalostí          4iau

Rebrová Kristína
  Pon 12 20 2h v I-8  2-AIN-187 Seminár z kognitívnej vedy                  4iau
             2-AIN-186 Kognitívna veda                        4iau
  Str 14 00 4h l I-8  2-IKV-122 Semestrálny projekt                      4ikv
  Stv 11 30 2h v F1-248 2-IKV-136 Výpočtová kognitívna neuroveda                5iau 4ikv

Retová Dana
  Pon 12 20 2h v I-8  2-AIN-187 Seminár z kognitívnej vedy                  4iau
             2-AIN-186 Kognitívna veda                        4iau
  Str 17 20 3h v I-8  2-IKV-261 Logika a kognitívna veda                   4ikv

Rybár Ján
  Pon 10 40 2h p I-8  2-AIN-186 Kognitívna veda                        4iau
  Uto 9 00 4h k I-8  2-IKV-113 Kognitívna psychológia                    4ikv
  Uto 14 00 4h k I-8  2-IKV-921 Diplomový seminár                       5ikv
  Stv 14 50 2h v F1-108 1-MXX-406 Kognitívne vedy: jazyk a kognícia               FMFI 3iai*
             3-IVI-009 Epistemológia a kognitívna psychológia            1iDRS

Samuelčík Martin
  Uto 15 40 2h p M-V  2-AIN-128 Grafika v reálnom čase                    4iag*
  Str 15 40 2h c I-23  2-INF-116 Modelovanie kriviek a plôch                  4i
  Stv 9 50 2h v I-9  2-MPG-149 Fraktálne modelovanie                     4mpg 4iag* 5iag*
  Stv 13 10 2h v I-H3  1-MAT-820 Úvod do OpenGL                        3m*

Skočik Karol
  Stv 16 30 2h c M-VII 1-AIN-430 Programovacie paradigmy                    2iai3 2iai4

Stanek Stanislav
  Uto 14 00 2h v F1-248 2-MPG-136 WWW - Flash                          45mpg

Starinský Juraj
  Uto 9 00 2h c I-H6  2-AIN-128 Grafika v reálnom čase                    4iag*

Šefránek Ján
  Uto 15 40 2h p M-VII 2-AIN-144 Reprezentácia znalostí a inferencia              4iau
             2-IKV-131 Reprezentácia, poznatky a usudzovanie             4ikv
  Str 16 30 2h s A   2-AIN-921 Projektový seminár (1)                    4iai*
  Stv 9 50 2h p M-VII 2-AIN-144 Reprezentácia znalostí a inferencia              4iau
             2-IKV-131 Reprezentácia, poznatky a usudzovanie             4ikv
  Stv 14 50 2h p M-VII 1-AIN-411 Úvod do výpočtovej logiky                   2iai*

Šikudová Elena
  Str 14 50 2h p M-VII 2-MPG-204 Rozpoznávanie obrazcov                    5mpg 4iag*
             2-AIN-204 Rozpoznávanie obrazcov                    5iag*
  Str 19 00 2h l A   1-AIN-260 Ročníkový projekt (2)                     2iai*
  Stv 11 30 2h p M-VII 2-AIN-124 Počítačové videnie (2)                    5mpg 4i 4iag* 5iag*

Šimko Alexander
  Uto 19 00 1h v I-H6  1-AIN-240 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá          2iai2 2iai1
  Stv 18 10 2h v I-H3  1-AIN-411 Úvod do výpočtovej logiky                   2iai1 2iai2

Šiška Jozef
  Str 16 30 2h v I-H3  1-AIN-411 Úvod do výpočtovej logiky                   2iai3 2iai4
  Stv 18 10 2h v I-H3  1-AIN-411 Úvod do výpočtovej logiky                   2iai1 2iai2

Škoviera Radoslav
  Pia 9 50 2h c M-XII 1-AIN-160 Diskrétna matematika (2)                   1iai3
  Pia 11 30 2h c M-XII 1-AIN-160 Diskrétna matematika (2)                   1iai2

Šrámek Miloš
  Str 9 00 4h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS

Tomacha Marek
  Str 19 00 2h l A   1-AIN-260 Ročníkový projekt (2)                     2iai*
  Stv 8 10 1h s M-IX  1-AIN-920 Bakalársky seminár                      3iai*
  Stv 9 00 1h s M-IX  1-AIN-920 Bakalársky seminár                      3iai*

Valentín Kristián
  Stv 18 10 2h v I-H6  1-AIN-480 Neurónové siete                        3iui 4iau 4ikv 4i 3iai* 5u*I 5PuI*

Vinař Tomáš
  Uto 17 20 2h v I-9  2-AIN-506 Seminár z bioinformatiky (2)                 4iau 4i 4Pgen 4Pbch 5Pbch
             2-AIN-252 Seminár z bioinformatiky (4)                 5iau

Vittek Marián
  Pon 10 40 1h p A   1-AIN-500 Linux pre používateľov                    1i***
  Uto 14 50 1h v I-H6  1-AIN-500 Linux pre používateľov                    1iai1 1iai2
  Uto 15 40 1h v I-H6  1-AIN-500 Linux pre používateľov                    1iai5 1iai4
  Uto 18 10 1h v I-H6  1-AIN-500 Linux pre používateľov                    1iai3 1iai6 1i*
  Stv 16 30 2h v M-I  2-AIN-174 Pokročilé C++                         4iai*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |SL |VC |DEK

Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
(KAMS)

.KAMSUcitel1 
  Str 14 50 2h s C-EU  DRS019 Seminár CEF                           4mef* 5mef* mDRS
  Str 14 50 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Stv 14 00 3h s F1-326 DRS024 Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc      mDRS

Boďa Ján
  Pon 8 10 2h p A   1-EFM-140 Ekonómia (2)                         1mef* 1mng* 1mpm*
  Pon 12 20 2h p F1-109 1-EFM-390 Makroekonómia                         3mef*
  Uto 8 10 2h p B   1-EFM-390 Makroekonómia                         3mef*
  Uto 14 00 2h p F1-109 2-EFM-119 Dynamická makroekonómia                    4mef*

Boďová Katarína
  Str 12 20 3h k F1-108 1-EFM-240 Podnikové financie                      2mef*

Bokes Pavol
  Str 11 30 1h c F1-247 1-MAT-250 Matematická analýza (4)                    2mpm*
  Str 13 10 1h c M-VI  1-MAT-250 Matematická analýza (4)                    2mpm*
  Str 14 00 2h v M-VI  1-MAT-775 Cvičenie z matematickej analýzy (4)              2mpm*
  Str 15 40 1h c M-I  2-PMS-119 Markovovské procesy (2)                    4mps

Brunovský Pavol
  Pon 10 40 2h p F1-109 1-EFM-350 Mikroekonómia                         3mef*
  Uto 14 50 2h p M-201 3-MAM-004 Vybrané partie z mikroekonómie                mDRS

Danišková Katarína
  Uto 11 30 2h c M-X  1-EFM-380 Ekonometria                          3mef1
  Uto 11 30 2h c M-208 1-EFM-380 Ekonometria                          3mef1
  Uto 13 10 2h c M-X  1-EFM-380 Ekonometria                          3mef2
  Uto 13 10 2h c M-208 1-EFM-380 Ekonometria                          3mef2

Erdélyi Erika
  Pon 16 30 4h s F2   2-EFM-212 Seminár z ekonómie (4)                    5mef*

Fidrmuc Jarko
  Pon 16 30 4h s F2   2-EFM-212 Seminár z ekonómie (4)                    5mef*
             DRS026 Empirická ekonómia                        mDRS

Filová Lenka
  Pon 9 00 1h c F1-328 1-MAT-282 Pravdepodobnosť a štatistika (2)               2m*
  Str 8 10 1h c M-XI  1-MAT-282 Pravdepodobnosť a štatistika (2)               2mng2
  Str 9 50 1h c F1   1-MAT-282 Pravdepodobnosť a štatistika (2)               2mef2
  Str 10 40 1h c M-XI  1-MAT-282 Pravdepodobnosť a štatistika (2)               2mef1
  Stv 13 10 1h c M-X  1-MAT-282 Pravdepodobnosť a štatistika (2)               2mpm*
  Stv 14 00 1h c M-VIII 1-MAT-282 Pravdepodobnosť a štatistika (2)               2mng1

Grendár Marian
  Pon 11 30 3h p F1-247 2-EFM-123 Špeciálna ekonometria                     4mef*

Guba Peter
  Uto 9 50 2h p M-201 2-EFM-135 Asymptotické metódy v matematickom modelovaní         4mef* mDRS
             3-MAM-014 Asymptotické metódy                      mDRS
  Uto 11 30 2h p M-IV  2-MAT-141 Vybrané partie z matematickej fyziky (2)           5mma*
             2-EFM-138 Vybrané partie z matematickej fyziky (2)           5mef*

Halická Margaréta
  Uto 11 30 2h p F1   2-EFM-109 Optimálne riadenie (2)                    4mps 4mef*
  Str 11 30 2h p M-XII 2-EFM-139 Metódy vnútorného bodu v lineárnom programovaní        4mef*
             3-MAM-007 Moderné metódy konvexnej optimalizácie (2)          mDRS

Hamala Milan
  Str 9 50 2h p M-216 1-INF-630 Optimalizačné metódy (1)                   3it 4i
  Str 11 30 2h p M-VII 1-INF-630 Optimalizačné metódy (1)                   3it 4i
  Stv 13 10 2h p A   2-EFM-122 Nelineárne programovanie                   4mef*
  Stv 14 50 2h p A   2-EFM-122 Nelineárne programovanie                   4mef*

Harman Radoslav
  Pon 8 10 2h p M-208 2-PMS-123 Stochastické simulačné metódy                 4mps 4mef*
  Uto 16 30 2h c M-II  2-PMS-116 Viacrozmerné štatistické analýzy (2)             4mps 4mef*
  Str 16 30 2h p M-XII 2-PMS-116 Viacrozmerné štatistické analýzy (2)             4mps 4mef*
  Stv 9 50 2h p M-216 3-MAM-025 Simulačné metódy                       mDRS

Janková Katarína
  Pon 9 50 2h p M-216 2-PMS-121 Sekvenčné metódy                       4mps
  Uto 14 00 2h p M-216 2-PMS-119 Markovovské procesy (2)                    4mps
  Str 9 50 2h s M-VII 2-PMS-126 Seminár z matematickej štatistiky (2)             5mps
  Stv 11 30 2h p A   1-MAT-282 Pravdepodobnosť a štatistika (2)               2m***

Jurča Pavol
  Pon 16 30 2h c M-XII 2-EFM-131 Cvičenia z optimálneho riadenia                4mef1

Katina Stanislav
  Str 9 00 2h p B1-301 N-mBAN-136-1 Bioštatistika pre antropológov               4Pbit
  Str 16 30 2h p M-X  1-PMA-710 Právo a účtovníctvo poisťovní                 1mpm*
  Stv 14 00 2h p M-216 2-PMS-130 Analýza kategoriálnych dát                  5mps
  Stv 15 40 2h p M-X  1-PMA-790 Vybrané kapitoly z poistenia osôb               3mp*

Kilianová Soňa
  Stv 9 50 2h p F1-108 2-EFM-103 Stochastické metódy operačnej analýzy             4mef*

Kollár Martin
  Uto 15 40 2h p B   1-EFM-130 Matematická analýza (2)                    1mef*
  Uto 17 20 2h c M-IV  1-EFM-130 Matematická analýza (2)                    1mef1
  Str 14 50 2h p A   1-EFM-130 Matematická analýza (2)                    1mef*
  Str 16 30 2h v M-II  1-EFM-520 Cvičenie z matematickej analýzy (2)              1mef1
  Stv 14 50 2h c M-I  1-EFM-250 Matematická analýza (4)                    2mef1
  Pia 9 50 2h v M-IX  1-EFM-540 Cvičenie z matematickej analýzy (4)              2mef1

Kollár Richard
  Pon 10 40 2h p M-X  2-MAT-121 Parciálne diferenciálne rovnice (2)              4mma*
  Uto 13 10 2h p M-201 3-MAM-005 Biomatematika                         mDRS
  Str 9 50 2h c M-V  2-MAT-121 Parciálne diferenciálne rovnice (2)              4mma*
  Stv 11 30 2h n I-8  DRS028 Lab meeting                           

Kossaczká Ľubica
  Pon 10 40 2h c M-VIII 1-EFM-130 Matematická analýza (2)                    1mef2
  Uto 12 20 2h c M-VII 1-EFM-250 Matematická analýza (4)                    2mef2
  Str 8 10 2h v F1-108 1-EFM-520 Cvičenie z matematickej analýzy (2)              1mef2
  Stv 14 00 2h v M-II  1-EFM-540 Cvičenie z matematickej analýzy (4)              2mef2

Krajčovič Dušan
  Pon 11 30 2h p F1-328 1-EFM-260 Maticový počet (2)                      2mef*
  Str 8 10 2h v M-VI  1-EFM-525 Cvičenie z algebry a geometrie (2)              1mef1
  Str 9 50 2h v M-XII 1-EFM-525 Cvičenie z algebry a geometrie (2)              1mef2
  Stv 8 10 2h s F1-328 1-EFM-265 Seminár z maticového počtu (2)                2mef*

Krommerová Csilla
  Stv 18 10 2h c M-IX  1-EFM-380 Ekonometria                          4mng*
  Stv 18 10 2h c M-208 1-EFM-380 Ekonometria                          4mng*

Kyselica Juraj
  Uto 13 10 1h c M-IV  2-EFM-138 Vybrané partie z matematickej fyziky (2)           5mef*
             2-MAT-141 Vybrané partie z matematickej fyziky (2)           5mma*

Lacko Vladimír
  Uto 18 10 1h c B2-304 1-UMA-309 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (2)         3uM* 3PuM*
  Stv 14 50 2h c F1-328 1-EFM-380 Ekonometria                          4mps
  Stv 14 50 2h c M-208 1-EFM-380 Ekonometria                          4mps

Luptáčik Mikuláš
  Pia 9 50 4h s F1-109 2-EFM-116 Seminár z ekonómie (2)                    4mef*

Macová Zuzana
  Str 16 30 2h c M-VII 1-MAT-160 Lineárna algebra a geometria (2)               1mef2
  Stv 11 30 2h c F1-328 1-MAT-160 Lineárna algebra a geometria (2)               1mef1

Marušiak Ondrej
  Pon 11 30 1h c M-III 1-EFM-140 Ekonómia (2)                         1mng2
  Stv 8 10 1h c M-X  1-EFM-140 Ekonómia (2)                         1mng1

Melicherčík Igor
  Uto 11 30 2h p M-201 3-MAM-003 Vybrané partie z finančnej matematiky             mDRS

Michaliková Jana
  Pon 8 10 2h c F1-247 1-PMA-220 Finančná matematika (2)                    2mpm*

Miklošovič Tomáš
  Str 12 20 1h c F1-232a 1-EFM-140 Ekonómia (2)                         1mpm*

Náther Ondrej
  Str 9 50 2h p M-X  1-PMA-570 Pravdepodobnostné modely v poisťovníctve           3mp*
  Str 11 30 2h k M-XI  1-MMN-365 Matematická štatistika                    3mng*
  Stv 9 50 2h k M-X  1-MMN-365 Matematická štatistika                    3mng*
  Stv 11 30 1h c M-XI  1-PMA-570 Pravdepodobnostné modely v poisťovníctve           3mp*
  Stv 14 00 2h p M-X  1-PMA-560 Teória pravdepodobnosti (2)                  3mp*

Odrobina Igor
  Str 11 30 2h p M-208 2-EFM-140 Databázy - SQL                        4mef2
  Str 13 10 2h p M-208 2-EFM-140 Databázy - SQL                        4mef1
  Stv 13 10 2h p M-208 2-EFM-140 Databázy - SQL                        4mps

Pastor Karol
  Pon 16 30 2h p B1-501 1-MAT-282 Pravdepodobnosť a štatistika (2)               3uM* 3PuM*
  Uto 14 50 2h p M-217 1-PMA-750 Analýza dát na počítači                    2mpm*
  Str 9 50 2h p F1-108 1-MMN-380 Analýza časových radov                    3mng*
  Stv 14 50 2h p M-III 1-PMA-741 Demografická štatistika                    2mpm*
  Stv 16 30 1h c M-III 1-PMA-741 Demografická štatistika                    2mpm*

Pázman Andrej
  Pon 9 50 2h s M-XII DRS001 Seminár                             mDRS
  Uto 11 30 2h p M-XII 2-PMS-108 Regresné modely (2)                      4mps
  Str 12 20 2h p M-X  2-PMS-213 Bayesovská štatistika                     5mps

Pekár Ján
  Uto 8 10 2h p M-IV  2-EFM-125 Ekonomika informácií                     4mef* 5mng*
  Uto 9 50 2h p M-IV  2-EFM-126 Priemyselná organizácia                    4mef* 5mng*
  Uto 16 30 2h c M-X  1-EFM-570 Experimentálna ekonómia                    3mef* 3mng*
  Uto 16 30 2h c M-208 1-EFM-570 Experimentálna ekonómia                    3mef* 3mng*
  Pia 8 10 2h p A   1-EFM-270 Úvod do teórie hier                      2mef*
             1-MMN-375 Teória hier                          4mps 3mng*

Peres Sámuel
  Uto 14 50 2h c F1-328 1-MAT-150 Matematická analýza (2)                    1mpm*
  Str 9 50 2h v M-IX  1-MAT-720 Cvičenie z matematickej analýzy (2)              1mpm*

Potocký Rastislav
  Pon 9 00 2h p M-XI  1-PMA-550 Matematická štatistika                    3mp*
  Uto 9 50 2h p M-X  1-PMA-550 Matematická štatistika                    3mp*
  Uto 13 10 2h p M-VI  1-PMA-320 Poistná matematika (2)                    3mp*
  Str 13 10 2h s M-216 DRS001 Seminár                             mDRS
  Stv 9 50 2h p M-XII 1-PMA-220 Finančná matematika (2)                    2mpm*

Quittner Pavol
  Pon 8 10 2h p M-201 1-MAT-420 Funkcionálna analýza (2)                   3mma
  Pon 9 50 2h c M-201 1-MAT-420 Funkcionálna analýza (2)                   3mma
  Uto 9 50 2h p M-III 1-EFM-551 Vybrané partie z matematickej analýzy (2)           3mef*
  Uto 14 00 2h p M-II  2-MAT-123 Variačný počet                        4mma*
  Uto 15 40 1h c M-II  2-MAT-123 Variačný počet                        4mma*

Siebertová Zuzana
  Stv 9 50 2h p F1   1-EFM-380 Ekonometria                          4mps 3mef* 4mng*

Somorčík Ján
  Stv 8 10 2h c A   1-PMA-320 Poistná matematika (2)                    3mpm*
  Stv 9 50 2h p M-208 1-PMA-730 Počítačová štatistika                     3mp*

Stehlíková Beáta
  Str 8 10 2h c M-208 2-EFM-106 Finančné deriváty                       4mef1
  Str 9 50 2h c M-208 2-EFM-106 Finančné deriváty                       4mef2

Szolgayová Jana
  Pon 8 10 2h c M-XII 2-EFM-131 Cvičenia z optimálneho riadenia                4mef2

Ševčovič Daniel
  Pon 9 50 2h p B   2-EFM-106 Finančné deriváty                       4mef* mDRS
  Uto 14 00 2h p B   1-EFM-250 Matematická analýza (4)                    2mef*
  Stv 9 50 2h p A   1-EFM-250 Matematická analýza (4)                    2mef*
  Stv 12 20 2h p M-XI  3-MAM-016 Stochastické metódy optimalizácie               mDRS

Štefanovičová Simona
  Uto 16 30 2h c M-X  1-EFM-570 Experimentálna ekonómia                    3mef* 3mng*
  Uto 16 30 2h c M-208 1-EFM-570 Experimentálna ekonómia                    3mef* 3mng*

Štulajter František
  Uto 9 50 2h p F1-108 2-PMS-102 Náhodné procesy (2)                      4mps
  Str 14 00 2h p F1-109 2-PMS-215 Štatistika časových radov                   5mps

Švarda Norbert
  Pon 9 50 1h c M-II  1-EFM-140 Ekonómia (2)                         1mef2
  Pon 11 30 1h c F1-108 1-EFM-140 Ekonómia (2)                         1mef1

Trnovská Mária
  Uto 14 00 2h c M-VII 1-EFM-350 Mikroekonómia                         3mef1
  Str 11 30 1h c F1-108 1-MAT-725 Diskrétna matematika (2)                   1mef1
  Str 12 20 1h c M-VIII 1-MAT-725 Diskrétna matematika (2)                   1mef2
  Stv 13 10 2h c M-XII 1-EFM-350 Mikroekonómia                         3mef2

Zeman Juraj
  Str 16 30 2h p M-V  2-EFM-225 Medzinárodná ekonómia (1)                   5mef*

Žitňanská Magdaléna
  Pon 8 10 2h c M-IX  2-EFM-110 Algoritmy na sieťach                     4mng*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |SL |VC |DEK

Katedra experimentálnej fyziky
(KEF)

.KEFUcitel1 
  Pon 9 50 3h l F2-KEF 2-FFP-911 Diplomová práca (2)                      4fp
  Uto 9 50 4h l F2-KEF 2-FFP-913 Diplomová práca (4)                      5fp
  Stv 14 00 3h l F2-KEF 2-FFP-911 Diplomová práca (2)                      4fp

Bugár Ignác
  Str 15 40 2h p F2-167 2-FOL-104 Fotonické kryštály a ich využitie               5fol 4fol

Černák Mirko
  Uto 15 40 2h v F2-051 1-FYZ-455 Fyzika elektrických výbojov                  2f*
  Str 9 50 2h p F2-051 2-FFP-110 Výboje v plynoch                       4fp
  Str 12 20 2h p F2-051 2-FFP-207 Formovanie výbojov                      5fp

Držík Milan
  Uto 11 30 2h p F2-167 2-FOL-111 Základné princípy a metódy aplikovanej optiky         4fol 5fol

Dvonč Lukáš
  Str 15 40 2h c F1-109 1-FYZ-130 Elektromagnetizmus                      1f1

Fabo Peter
  Uto 13 10 2h p F1   1-FYZ-165 Základy programovania                     1f* 1fmf*
  Uto 14 50 2h c F2-T3 1-FYZ-165 Základy programovania                     1fmf*
  Uto 16 30 4h k F2-T3 1-FYZ-375 Pokročilé programovanie                    3f**

Fedor Juraj
  Str 15 40 2h p F2-051 2-FFP-206 Kinetika a termodynamika plazmy                5fp

Fischer Ľudovít
  Str 9 00 2h c F2-T3 1-FYZ-165 Základy programovania                     1f1
  Str 12 20 2h c F2-T3 1-FYZ-165 Základy programovania                     1f3
  Stv 11 30 2h c F2-T3 1-FYZ-165 Základy programovania                     1f3

Grajcar Miroslav
  Uto 8 10 2h p F2-272 2-FTL-223 Úvod do kvantových počítačov                 5ftl 5fol

Greguš Ján
  Str 13 10 3h l F1-224 1-FYZ-275 Praktikum III (optika)                    2fmf

Hlubina Richard
  Uto 8 10 2h p F2-223 2-FTL-105 Elektrické a optické vlastnosti materiálov          4ftl 4fp 4fol 4ftf
  Uto 11 30 2h p F2-223 1-FYZ-385 Úvod do fyziky materiálov                   3f*
  Str 9 50 2h p F2-223 1-FYZ-385 Úvod do fyziky materiálov                   3f*
  Stv 8 10 2h s F2-223 1-FYZ-385 Úvod do fyziky materiálov                   3f*
  Stv 14 00 2h s F2-272 2-FTL-112 Seminár z elektrických a optických vlastností materiálov   4ftl

Homola Tomáš
  Str 13 10 3h l F1-114 1-FYZ-170 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)          1f1

Horváth František
  Stv 15 40 2h c M-II  1-FYZ-265 Teória elektromagnetického poľa                2f**

Jaroševič Andrej
  Pon 9 00 3h l F2-295 1-FYZ-380 Základy elektroniky                      3f1
  Pon 11 30 3h l F2-295 1-FYZ-380 Základy elektroniky                      3f2 3fmf
  Uto 14 00 3h l F2-295 2-FEL-117 Praktikum z elektroniky a fyziky tuhých látok         4fol 4fp 4ftl

Kováčik Dušan
  Str 10 40 3h l F1-113 1-FYZ-170 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)          1f2
  Pia 8 10 2h v F2-051 1-FYZ-450 Úvod do fyziky plazmy                     2f*
  Pia 9 50 3h l F1-114 1-FYZ-170 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)          1f*

Kundracik František
  Pon 9 00 2h p F1   1-FYZ-130 Elektromagnetizmus                      1f**
  Uto 8 10 2h p F1   1-FYZ-130 Elektromagnetizmus                      1f**
  Uto 9 50 2h p F2-223 2-FEL-212 Štatistická rádiofyzika (2)                  5ftl
  Stv 13 10 3h p F2-223 1-FYZ-380 Základy elektroniky                      3f**

Kúš Peter
  Stv 8 10 2h p F2-272 2-FTL-113 Technológia tenkých vrstiev a povlakov            4ftl

Maheľ Michal
  Pon 10 40 1h p F2   1-FYZ-125 Spracovanie experimentálnych dát               1foz 1f*
  Str 8 10 2h p F2-272 2-FEL-112 Analógové elektronické obvody                 4ftl 4fp 4fol
  Stv 9 50 3h l F2-272 2-FEL-113 Praktikum z analógových elektronických obvodov        4ftl

Martoňák Roman
  Uto 14 00 2h p F2-272 1-FYZ-665 Nové materiály očami fyzika                  2f*

Matejčík Štefan
  Pon 10 40 2h p F2-051 2-FFP-109 Vákuová fyzika                        4fp 4ftl 5fol
  Uto 12 20 2h p F2-051 2-FFP-112 Elektrónová optika a hmotnostná spektroskopia         4fp
  Str 14 00 2h s F2-051 2-FFP-232 Diplomový seminár (2)                     5fp
  Stv 12 20 2h p F2-051 3-FFP-006 Hmotnostnospektrometrická diagnostika plazmy         1fDRS

Matejka Michal
  Pia 8 10 2h v F2-051 1-FYZ-450 Úvod do fyziky plazmy                     2f*
  Pia 11 30 2h v F2-s110 1-MXX-462 Vedecká show (2)                       FMFI

Mesároš Vladimír
  Pon 8 10 6h l F2-KEF 2-FOL-212 Špeciálne praktikum z optiky (2)               5fol
  Uto 8 10 2h p F2-167 3-FOS-013 Nelineárna optika                       1fDRS
  Str 9 50 2h p F2-167 2-FOL-109 Nelineárna optika                       4fol

Országh Juraj
  Str 10 40 3h l F1-114 1-FYZ-170 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)          1f2
  Str 15 40 3h l F1-114 1-FYZ-170 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)          1f3

Pánek Radek
  Stv 14 00 2h v F2-051 2-FFP-230 Vybrané kapitoly z vysokoteplotnej plazmy           5fp

Papp Peter
  Str 10 40 2h c F2-T3 1-FYZ-165 Základy programovania                     1f1
  Str 14 00 2h c F2-T3 1-FYZ-165 Základy programovania                     1f2

Plecenik Andrej
  Str 13 10 2h p F2-272 2-FTL-114 Meracie metódy vo fyzike tuhých látok             4ftl

Senderáková Dagmar
  Uto 9 50 2h p F2-167 2-FOL-108 Holografia a interferometria                 4ftl 4fp 4fol
  Uto 14 00 2h p F2-167 1-FYZ-800 Fotonika v meracích metódach a zariadeniach          3f*
  Str 11 30 2h p F2-167 2-FOL-214 Optické metódy spracovania informácií             5fol 4fol

Stano Michal
  Pon 11 30 3h l F2-082 2-FFP-115 Praktikum z vákuovej fyziky a fyziky plazmy          4fol 4ftl 4fp

Štrba Anton
  Pon 8 10 2h p F2-167 2-FOL-102 Fyzika laserov (2)                      4fol
  Stv 14 00 2h p F2-167 2-FOL-234 Optika tenkých vrstiev                    5fol 4fol

Tirpák Andrej
  Uto 14 00 3h l F2-295 2-FEL-117 Praktikum z elektroniky a fyziky tuhých látok         4fol 4fp 4ftl

Veis Pavel
  Pon 9 00 2h p F2-051 2-FFP-111 Diagnostika plazmy                      4fp
  Str 11 30 2h p F2-s168 2-FOL-215 Optická spektroskopia                    4fol 4fp
              3-FOS-024 Optická spektroskopia plynov a plazmy            1fDRS

Vojtek Pavel
  Pon 8 10 3h l F1-224 1-FYZ-275 Praktikum III (optika)                    2f*
  Str 8 10 3h l F1-224 1-FYZ-275 Praktikum III (optika)                    2f*
  Pia 8 10 2h l F1-224 1-UFY-251 Fyzikálne praktikum (3)                    2uF*
  Pia 9 50 2h l F1-224 1-UFY-251 Fyzikálne praktikum (3)                    2uF*

Zábudlá Zuzana
  Pon 8 10 3h l F1-224 1-FYZ-275 Praktikum III (optika)                    2f*
  Str 8 10 3h l F1-224 1-FYZ-275 Praktikum III (optika)                    2f*
  Str 13 10 3h l F1-224 1-FYZ-275 Praktikum III (optika)                    2fmf

Zahoranová Anna
  Pon 11 30 3h l F1-113 1-FYZ-170 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)          1foz
  Str 10 40 2h p F2-073 2-FFP-212 Žiarenie plazmy                        5fp
             2-FOL-238 Optické žiarenie plynov a plazmy               4fol
  Str 13 10 3h l F1-113 1-FYZ-170 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)          1f1
  Pia 9 50 3h l F1-113 1-FYZ-170 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)          1f*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |SL |VC |DEK

Katedra informatiky
(KI)

Bebják Andrej
  Str 9 50 3h p B   1-INF-260 Počítačové siete                       2i***

Brejová Bronislava
  Uto 12 20 2h p M-II  2-INF-147 Vyhľadávanie v texte                     5i 4i
  Uto 17 20 2h v I-9  2-AIN-506 Seminár z bioinformatiky (2)                 4iau 4i 4Pgen 4Pbch 5Pbch
             2-AIN-252 Seminár z bioinformatiky (4)                 5iau
  Stv 8 10 2h p M-VII 2-INF-147 Vyhľadávanie v texte                     4i 5i

Búr Viliam
  Stv 9 50 2h l M-218 2-INF-145 Tvorba internetových aplikácií                3ips

Červenka Radovan
  Pon 8 10 3h p F2   2-INF-236 Objektové softwareové inžinierstvo              4i 5i 5iai*

Ďuriš Pavol
  Pon 10 40 2h s M-V  2-INF-922 Diplomový seminár (3)                     5i
  Stv 9 50 3h p M-VIII 2-INF-167 Výpočtová zložitosť a vypočítateľnosť             3it 4i

Forišek Michal
  Str 17 20 2h s M-218 1-INF-265 Ročníkový projekt (2)                     2it
  Pia 14 50 2h v I-H3  1-INF-825 Rýchlostné programovanie (4)                 2i*
             1-INF-815 Rýchlostné programovanie (2)                 1i***

Gaži Peter
  Uto 14 00 3h p F2   1-INF-520 Úvod do informačnej bezpečnosti                3ips 3iai*
  Uto 18 10 1h s M-217 1-INF-265 Ročníkový projekt (2)                     2ips 2ipg

Illek Ľubor
  Uto 9 50 2h p M-VIII 2-INF-106 Informatika a spoločnosť                   5i

Janáček Jaroslav
  Uto 9 50 3h p M-II  2-INF-232 Distribuované systémy                     4i
  Uto 9 50 2h l M-218 1-INF-526 Systémové programovanie                    1i1
  Str 11 30 2h p F1-109 1-INF-526 Systémové programovanie                    1i*
  Stv 11 30 2h l M-218 1-INF-526 Systémové programovanie                    1i2

Katreniaková Jana
  Pon 10 40 2h l M-218 2-INF-145 Tvorba internetových aplikácií                4i
  Uto 9 50 2h c F1-109 1-INF-165 Programovanie (2)                       1i2
  Stv 9 50 2h c M-II  1-INF-165 Programovanie (2)                       1i1

Kotrbčík Michal
  Str 16 30 2h c F1-328 1-INF-160 Úvod do kombinatoriky a teórie grafov             1i1

Kováč Ivan
  Pon 11 30 1h c M-II  1-INF-410 Formálne jazyky a automaty (2)                2it

Kováč Jakub
  Uto 14 00 2h c M-V  1-INF-160 Úvod do kombinatoriky a teórie grafov             1i2

Královič Rastislav
  Pon 10 40 2h s M-VI  2-INF-922 Diplomový seminár (3)                     5i
  Pon 12 20 2h s M-II  2-INF-170 Proseminár z informatiky (2)                 4i 5i
  Uto 8 10 2h p M-III 2-INF-231 Efektívne paralelné algoritmy                 4i 5i
  Uto 9 50 3h p M-II  2-INF-232 Distribuované systémy                     4i
  Stv 11 30 2h p M-II  2-INF-231 Efektívne paralelné algoritmy                 4i 5i

Kulich Tomáš
  Pon 16 30 2h v M-VII 2-INF-171 Agilné technológie v praxi                  4i 5i
  Uto 13 10 1h c M-VIII 1-INF-516 Princípy tvorby softvéru                   3ips
  Uto 18 10 2h s M-218 1-INF-265 Ročníkový projekt (2)                     2ips 2ipg
  Stv 14 00 3h p M-VI  1-INF-516 Princípy tvorby softvéru                   3ips

Labath Pavel
  Pon 12 20 2h l M-T1  1-INF-251 Praktiká z počítačových sietí                 2it
  Uto 15 40 2h l M-T1  1-INF-251 Praktiká z počítačových sietí                 2iui 2ipg 2it

Mráz R
  Str 14 50 2h v F1-247 2-INF-168 Pokročilé webové systémy - návrh, vývoj, prevádzka      4i 5i

Neurath Peter
  Uto 15 40 2h v M-IV  2-INF-165 Manažment softvérových projektov               4i 5i

Olejár Daniel
  Uto 14 00 3h p F2   1-INF-520 Úvod do informačnej bezpečnosti                3ips 3iai*
  Str 8 10 2h p M-IV  2-INF-125 Teória kódovania                       4i 5i
  Str 11 30 2h p M-IV  2-INF-125 Teória kódovania                       4i 5i
  Stv 8 10 3h p M-V  1-INF-420 Kombinatorická analýza (1)                  2it

Ostertág Richard
  Uto 9 50 3h p M-II  2-INF-232 Distribuované systémy                     4i
  Str 9 50 2h p M-III 2-INF-145 Tvorba internetových aplikácií                3ips 4i
  Str 14 50 3h p M-VIII 1-INF-171 Operačné systémy                       2i*

Pardubská Dana
  Pon 12 20 2h s M-II  2-INF-170 Proseminár z informatiky (2)                 4i 5i
  Pon 16 30 2h v M-I  2-UIN-260 Úvod do riešenia ťažkých problémov              5u*I 5PuI*
  Str 9 50 3h p F2   2-AIN-105 Vybrané kapitoly z teoretickej informatiky (1)        4iai*
  Stv 13 10 3h p F1-232a 2-INF-134 Pravdepodobnostné algoritmy                 5i 4i
  Stv 15 40 2h s M-XI  2-UXX-935 Seminár k diplomovej práci z informatiky (1)         4u*I 4PuI*

Pastorová Mária
  Uto 14 00 2h v M-IV  2-INF-151 Biologicky motivovaná teória jazykov             5i 3it 2it 2ipg 2ips
  Uto 17 20 2h s M-217 1-INF-265 Ročníkový projekt (2)                     2ipg 2ips
  Str 8 10 2h v F1-232a 2-INF-151 Biologicky motivovaná teória jazykov             2it 3it 5i 2ips 2ipg
  Str 11 30 2h s M-IX  1-INF-920 Bakalársky seminár                      3i**

Plachetka Tomáš
  Uto 9 50 3h p M-II  2-INF-232 Distribuované systémy                     4i
  Uto 15 40 2h c M-IX  1-INF-500 Databázy                           2ips 4i
  Uto 17 20 2h s M-218 1-INF-265 Ročníkový projekt (2)                     2ipg 2ips

Plžík Milan
  Pon 9 00 2h l M-T1  1-INF-251 Praktiká z počítačových sietí                 2ipg
  Pon 10 40 2h l M-T1  1-INF-251 Praktiká z počítačových sietí                 2iui 2ips

Prívara Igor
  Pon 12 20 4h p M-213 2-INF-127 Formálne špecifikácie                     4i 3iui
  Stv 12 20 3h p M-III 1-INF-415 Úvod do teórie programovania                 2it 2iai*

Rovan Branislav
  Pon 9 00 3h p M-VII 1-INF-410 Formálne jazyky a automaty (2)                2it 2iai*
  Uto 9 50 2h p M-VIII 2-INF-106 Informatika a spoločnosť                   5i
  Pia 10 40 2h s M-213 3-INF-112 Seminár pracoviska (2)                    1iDRS

Stanek Martin
  Str 9 50 2h p M-IV  2-INF-235 Kryptológia (2)                        5i 4i
  Str 16 30 2h s M-III 2-INF-920 Diplomový seminár (1)                     4i
  Stv 10 40 1h c M-V  1-INF-420 Kombinatorická analýza (1)                  2it
  Stv 16 30 2h p M-IX  2-INF-235 Kryptológia (2)                        4i 5i

Škoviera Martin
  Pon 12 20 2h p M-VI  2-INF-155 Kombinatorické štruktúry                   4i 5i
  Uto 8 10 2h p F1-109 1-INF-160 Úvod do kombinatoriky a teórie grafov             1i*
  Str 14 50 2h p M-IV  2-INF-155 Kombinatorické štruktúry                   5i 4i
  Str 16 30 2h s M-IV  2-INF-920 Diplomový seminár (1)                     4i
  Stv 9 50 2h s M-213 2-MAT-611 Seminár z teórie grafov (2)                  5mms* mDRS iDRS

Štefanec Richard
  Stv 8 10 2h v M-II  PRED1418 Výberové cvičenie k vybraným partiám z teoretickej informatiky 4iai*
  Stv 12 20 2h c M-VIII 2-INF-167 Výpočtová zložitosť a vypočítateľnosť             3it 4i

Šturc Ján
  Stv 14 00 3h p F1-109 1-INF-500 Databázy                           2ips 4i 5i

Šuster Borislav
  Uto 12 20 2h v M-IX  2-UIN-264 Teória programovania                     5u*I 5PuI*
  Uto 16 30 4h v F1-108 1-INF-314 Moderné informačné technológie (2)              3ips 4i 5i 3ipg 3it

Toman Eduard
  Uto 8 10 2h p M-VIII 2-INF-114 Matematická logika                      4i 3iui 4iai*
  Uto 14 00 2h p M-VIII 2-INF-114 Matematická logika                      4i 3iui 4iai*
  Str 13 10 2h p M-V  2-INF-154 Enumerácia diskrétnych štruktúr                4i 5i
  Stv 8 10 2h p M-VIII 2-INF-154 Enumerácia diskrétnych štruktúr                4i 5i

Withalm Josef
  Stv 10 40 4h v C-EU  2-INF-164 IT Quality Management                     4i 5i

Zeman Marek
  Pon 13 10 1h c M-IV  1-INF-410 Formálne jazyky a automaty (2)                2ips


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |SL |VC |DEK

Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
(KJFB)

Antalic Stanislav
  Stv 9 00 2h v F1-377 2-FJF-139 Jadrová spektroskopia                     4fjf

Astaloš Róbert
  Pia 8 10 2h c M-I  1-FYZ-130 Elektromagnetizmus                      1f3 1foz

Babincová Melánia
  Uto 14 50 3h l F1-113 1-FYZ-170 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)          1fmf*
  Str 8 10 3h l F1-113 1-FYZ-170 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)          1fmf*
  Stv 12 20 2h p F1-326 2-FBF-146 Lipozómy v biofyzike a medicíne                4fb*

Babinec Peter
  Stv 8 10 2h v F1-328a 1-FYZ-830 Fyzikálne princípy v biológii                1f*

Böhm Radoslav
  Pon 9 00 2h c M-V  1-FYZ-220 Atómová a jadrová fyzika                   2fmf
  Pon 10 40 2h p F1   1-FYZ-220 Atómová a jadrová fyzika                   2f**
  Pon 12 20 2h c M-III 1-BMF-150 Matematické základy biomedicínskej fyziky (2)         1fmf*
  Pon 16 30 2h c M-II  1-FYZ-130 Elektromagnetizmus                      1f2
  Pon 18 10 2h p M-II  1-UFY-241 Atómová a jadrová fyzika                   2uF*
  Uto 9 00 1h c F2   1-BMF-350 Termodynamika a štatistická fyzika              3fmf
  Uto 9 50 2h p F1   1-BMF-350 Termodynamika a štatistická fyzika              3fmf
  Uto 14 00 1h v F1-232a 2-FBM-141 Radiačná biofyzika                      4fb*
  Str 10 40 2h p F1   1-FYZ-220 Atómová a jadrová fyzika                   2f**
  Str 15 40 2h c F1-327 1-FYZ-130 Elektromagnetizmus                      1fmf*
  Stv 11 30 1h p F1-232a 1-UFY-241 Atómová a jadrová fyzika                   2uF*
  Stv 14 00 2h v F1-327 2-FJF-238 Biologické účinky ionizujúceho žiarenia            5fjf

Florek Matej
  Uto 9 50 2h v F1-327 2-FJF-246 Reaktorová fyzika                       5fjf

Haverlík Ivan
  Uto 8 10 2h p F1-326 1-BMF-250 Matematické základy biomedicínskej fyziky (4)         2fmf
  Uto 9 50 1h c F1-326 1-BMF-250 Matematické základy biomedicínskej fyziky (4)         2fmf
  Uto 15 40 3h p F1-328a 2-FBM-212 Zdravotnícka a medicínska informatika (3)          5fmf
  Uto 18 10 1h c F1-328a 2-FBM-212 Zdravotnícka a medicínska informatika (3)          5fmf
  Str 12 20 3h p F1-326 1-BMF-150 Matematické základy biomedicínskej fyziky (2)         1fmf*
  Str 14 50 1h c F1-326 1-BMF-150 Matematické základy biomedicínskej fyziky (2)         1fmf*
  Str 15 40 4h s F1-326 2-FBF-116 Odborný seminár (2)                      4fbf
             2-FBM-115 Odborný seminár                        4fmf
  Stv 8 10 2h p F1-326 2-FBM-111 Zdravotnícka a medicínska informatika (1)           4fmf
  Stv 9 50 3h l F1-326 2-FBF-113 Špeciálne praktikum (3)                    4fbf
             2-FBM-106 Špeciálne praktikum z biomedicínskej fyziky (2)        4fmf
  Pia 9 50 2h p F1-326 2-FBM-123 Databázy a informačné systémy v medicíne (2)         4fmf

Hianik Tibor
  Uto 8 10 6h l F1-328a 2-FBF-125 Ročníkový projekt                      4fbf
  Uto 14 50 2h p F1-326 2-FBF-121 Biofyzika membrán                       4fb*
  Uto 16 30 2h s F1-326 DRS001 Seminár                             4fb* 5fb* fDRS
  Stv 16 00-17 30 p F1-247 2-FBF-120 Molekulárna biofyzika                    4fb*
  Pia 8 10 2h p F1-326 2-FBM-104 Experimentálne metódy lekárskej fyziky (2)          4fmf
             2-FBF-106 Experimentálne metódy biofyziky a chemickej fyziky (2)    4fbf

Hlinka Vladimír
  Pon 10 40 2h l F1-252 2-FJF-109 Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (1)           4fjf
  Uto 8 10 2h p F1-377 2-FJF-204 Aplikovaná jadrová fyzika                   5fjf

Holý Karol
  Pon 16 30 1h l F1-261 1-FYZ-605 Praktikum z rádiometrie                    3f**
  Uto 14 00 2h v F1-377 1-FYZ-610 Základy radiačnej fyziky a ochrany pred žiarením       2f**
  Stv 14 00 2h p F1-377 2-FJF-126 Radiačná environmentálna fyzika                4fjf 4fmf

Chorvát Dušan
  Uto 18 10 2h p F1-326 2-FBM-136 Metódy spracovania biosignálov a počítačová grafika (2)    4fb*

Chudý Martin
  Pon 16 30 2h l F1-oJF 1-FYZ-605 Praktikum z rádiometrie                    3f**
  Uto 9 50 1h p F1-377 2-FJF-105 Experimentálne metódy jadrovej fyziky (2)           4fjf

Krššák Martin
  Pon 17 20 2h p F1-326 2-FBM-131 Biomedicínske aplikácie magnetickej rezonancie        4fb*

Mach Pavel
  Uto 16 30 3h v F1-232a 1-FYZ-850 Chemické základy živých systémov (1)             2f*
  Str 10 40 3h p F1-328a 2-FBF-131 Aplikácie metód kvantovej chémie a molekulovej dynamiky na m 4fbf
  Stv 10 40 2h p F1-328a 1-BMF-560 Fyzikálna chémia                       3fmf
  Stv 12 20 1h c F1-328a 1-BMF-560 Fyzikálna chémia                       3fmf

Masarik Jozef
  Pon 9 50 1h s F1-377 2-FJF-922 Diplomový seminár (3)                     5fjf
  Pon 12 20 2h p F1-377 1-FYZ-401 Smery fyzikálneho výskumu                   2f*
  Uto 14 00 1h s F1-327 2-FJF-203 Seminár z jadrovej a subjadrovej fyziky            5fjf
  Str 9 50 2h p F1-327 2-FJF-103 Jadrová a subjadrová fyzika (2)                4fjf
  Str 11 30 1h c F1-327 2-FJF-103 Jadrová a subjadrová fyzika (2)                4fjf
  Stv 9 50 3h p F1-109 1-FYZ-230 Algoritmy vedeckotechnických výpočtov             2f*
  Stv 12 20 2h p F1-377 2-FJF-124 Numerické metódy v jadrovej fyzike              4fjf
  Stv 15 40 2h v F1-327 2-FJF-136 Feynmanove diagramy                      4fjf

Ostatná Veronika
  Pon 8 10 4h p F1-326 2-FBM-109 Medicínska biofyzika (2)                   4fmf

Plesch Martin
  Uto 14 00 2h v F2-223 1-FYZ-402 Úvod do kvantovej teórie informácie              3f*

Polášková Anna
  Pon 18 10 1h l F1-261 1-FYZ-605 Praktikum z rádiometrie                    3f**

Rybár Peter
  Pia 12 20 2h p F1-328a 2-FBF-145 Základy akustiky                       4fb*

Sitár Branislav
  Uto 12 20 2h p F1-377 2-FJF-120 Interakcia žiarenia s látkou                 4fjf

Staníček Jaroslav
  Pon 9 00 2h c M-VI  1-FYZ-220 Atómová a jadrová fyzika                   2f1
  Pon 16 30 2h v F1-327 2-FJF-135 Spektrometria vzbudených stavov                4fjf
  Str 9 00 2h c M-XI  1-FYZ-220 Atómová a jadrová fyzika                   2f2
  Stv 12 20 1h c F1-232a 1-UFY-241 Atómová a jadrová fyzika                   2uF*

Sýkora Ivan
  Pon 17 20 1h l F1-261 1-FYZ-605 Praktikum z rádiometrie                    3f**
  Pon 18 10 1h l F1-oJF 1-FYZ-605 Praktikum z rádiometrie                    3f**
  Uto 10 40 1h p F1-377 2-FJF-105 Experimentálne metódy jadrovej fyziky (2)           4fjf

Szarka Imrich
  Pon 9 00 2h l F1-252 2-FJF-109 Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (1)           4fjf

Šáro Štefan
  Pon 10 40 1h s F1-377 2-FJF-922 Diplomový seminár (3)                     5fjf
  Uto 13 10 1h s F1-327 2-FJF-203 Seminár z jadrovej a subjadrovej fyziky            5fjf
  Stv 10 40 1h s F1-377 2-FJF-920 Diplomový seminár (1)                     4fjf

Šikurová Libuša
  Pon 16 30 2h p F1-328 2-UFY-155 Vybrané kapitoly z biofyziky                 4uF*
  Uto 12 20 2h p F1-326 1-BMF-335 Základy biomedicínskej fyziky                 3fmf
  Uto 14 00 1h c F1-326 1-BMF-335 Základy biomedicínskej fyziky                 3fmf
  Uto 14 50 2h s F1-327 1-BMF-930 Seminár k bakalárskej práci                  3fmf
  Str 8 10 2h s F1-326 2-FBF-921 Diplomový seminár (2)                     5fbf
             2-FBM-921 Diplomový seminár (2)                     5fmf
  Str 9 50 3h s F1-326 2-FBM-921 Diplomový seminár (2)                     5fmf

Šimkovic Fedor
  Str 14 00 2h p F1-377 2-FJF-107 Teória jadra                         4fjf

Tokár Stanislav
  Str 8 10 2h p F1-377 2-FJF-125 Modelovanie experimentu                    4fjf

Topor Peter
  Str 15 40 2h c F2-T3 1-FYZ-165 Základy programovania                     1f2

Urban Ján
  Uto 16 30 3h v F1-232a 1-FYZ-850 Chemické základy živých systémov (1)             2f*
  Str 8 10 2h p F1-327 2-FBF-122 Atómové a molekulové zrážky                  4fbf
  Str 10 40 3h p F1-328a 2-FBF-131 Aplikácie metód kvantovej chémie a molekulovej dynamiky na m 4fbf

Vanko Július
  Stv 8 10 2h p F1-327 1-BMF-350 Termodynamika a štatistická fyzika              3fmf
  Stv 9 50 1h c F1-327 1-BMF-350 Termodynamika a štatistická fyzika              3fmf

Waczulíková Iveta
  Uto 13 10 2h p F2-T3 1-BMF-165 Spracovanie experimentálnych údajov              2fmf 1fmf*
  Pia 8 10 2h p F1-326 2-FBM-104 Experimentálne metódy lekárskej fyziky (2)          4fmf
             2-FBF-106 Experimentálne metódy biofyziky a chemickej fyziky (2)    4fbf

Zvarík Milan
  Uto 14 50 3h l F1-114 1-FYZ-170 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)          1fmf*
  Str 8 10 3h l F1-114 1-FYZ-170 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)          1fmf*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |SL |VC |DEK

Katedra jazykovej prípravy
(KJP)

Čárska Renáta
  Pon 16 30 2h c M-III 1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                      1iai5 1i2
  Pon 18 10 2h c F2-283 1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                      1uMF 1uMI 1m**
  Uto 14 50 2h c F1-246 1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                      1iai6
  Uto 17 20 2h c F2-283 1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                      1f3 1foz 1fmf*
  Stv 11 30 2h c F2-283 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1mpm*
  Stv 13 10 2h c F2-283 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      2uMD 2uMT 2uMF 2m*
  Pia 9 50 2h c M-III 1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                      1iai2

Demovičová Ružena
  Pon 16 30 2h c F2-283 1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                      1iai4 1i2
  Pon 18 10 2h c F1-232a 1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                      1mef2 1uMI 1m**
  Uto 14 50 2h c F1-232a 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1f1
  Str 17 20 2h c F2-283 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1f2 1foz 2uMF 1fmf*
  Stv 8 10 2h c F2-283 1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                      1mef2 1mng2
  Stv 16 30 2h c F2-283 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      2iai2 2i*
  Pia 9 50 2h c F1-232a 1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                      1iai2

Erdélyi Ladislav
  Pon 16 30 2h c F1-246 1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                      1iai4 1uFI
  Pon 18 10 2h c F1-246 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      2uMI 2uMT 2m**
  Uto 16 30 2h c M-VI  1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      2mng1
  Str 8 10 2h c F1-246 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1mng1
  Str 9 50 2h c F1-246 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1mef1
  Pia 8 10 2h c M-V  1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1m*
  Pia 9 50 2h c M-IV  1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1mng2

Gombárik Pavel
  Pon 16 30 2h c M-IV  1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                      1iai6 1i2
  Pon 18 10 2h c M-IV  1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1uMI 1m*
  Str 8 10 2h c F2-283 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1mng1
  Str 9 50 2h c F2-283 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1mef1
  Pia 8 10 2h c F2-283 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1mef2
  Pia 9 50 2h c M-V  1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      2mef2
  Pia 11 30 2h c F1-246 1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                      1iai1

Klátiková Elena
  Pon 12 20 2h c F1-246 1-MXX-162 Ruský jazyk (2)                        FMFI
  Pon 16 30 2h c F1-232a 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1i*
  Uto 9 50 2h c F1-246 1-MXX-262 Ruský jazyk (4)                        FMFI
  Uto 11 30 2h c F1-246 1-MXX-162 Ruský jazyk (2)                        FMFI
  Uto 13 10 2h c F2-283 1-MXX-262 Ruský jazyk (4)                        FMFI
  Str 8 10 2h c M-V  1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1iai4
  Pia 8 10 2h c M-VI  1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                      1iai3

Kočvarová Jana
  Pon 16 30 2h c M-VI  1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1f3 1fmf*
  Pon 18 10 2h c M-VI  1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                      1f2 1mef2 1mng2 1uMT 1uMF 1uMI
  Str 15 40 2h c M-VI  1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      2f2 2fmf
  Str 17 20 2h c M-VI  1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      2iai1 2u*I
  Stv 16 30 2h c F1-246 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      2iai1 2i*
  Pia 8 10 2h c F1-246 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1iai3
  Pia 9 50 2h c F1-246 1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                      1iai5

Vilášek Pavel
  Pon 18 10 2h c F1-247 1-MXX-142 Francúzsky jazyk (2)                     FMFI
  Uto 11 30 2h c F2-283 1-MXX-252 Nemecký jazyk (4)                       FMFI
  Uto 13 10 2h c F1-246 1-MXX-252 Nemecký jazyk (4)                       FMFI
  Uto 18 10 2h c F1-246 1-MXX-142 Francúzsky jazyk (2)                     FMFI
  Str 16 30 2h c F1-246 1-MXX-152 Nemecký jazyk (2)                       FMFI
  Stv 11 30 2h c F1-246 1-MXX-242 Francúzsky jazyk (4)                     FMFI
  Stv 13 10 2h c F1-246 1-MXX-252 Nemecký jazyk (4)                       FMFI

Zemanová Alena
  Pon 16 30 2h c M-V  1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                      1iai6 1i2
  Pon 18 10 2h c M-V  1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                      1f2 1foz 1fmf*
  Uto 14 50 2h c F2-283 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1f1
  Uto 16 30 2h c F1-246 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1i1
  Stv 16 30 2h c F2-272 3-MVM-202 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)          mDRS
             3-FCH-202 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)          fDRS
             3-INF-202 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)          iDRS
             3-FBF-202 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)          fDRS
             3-FJF-202 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)          fDRS
             3-FVF-202 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)          fDRS
             3-FVM-202 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)          fDRS
             3-MGT-202 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)          mDRS
             3-FEN-202 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)          fDRS
  Pia 9 50 2h c F2-283 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      2iai2 2i*
  Pia 11 30 2h c F2-283 1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                      1iai1


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |SL |VC |DEK

Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky
(KMANM)

Babušíková Jela
  Pon 11 30 3h k M-XII 2-MPG-113 Teória aproximácie a interpolácie               5mna* 45mpg
  Uto 9 50 2h p M-224 2-MAT-341 Riešenie inžinierskych úloh pomocou numerického softvéru   5mma 5mna 5mms*
  Uto 13 10 2h p M-223 1-MAT-240 Numerická matematika (1)                   2m*
  Stv 8 10 2h p F1-108 1-MMN-265 Numerické metódy (2)                     2mng*

Budáčová Hana
  Uto 14 50 2h v M-X  1-MAT-720 Cvičenie z matematickej analýzy (2)              1m*
  Str 8 10 2h c M-XII 1-MAT-150 Matematická analýza (2)                    1m*

Bušinská Taťjana
  Str 13 10 2h p M-223 1-MAT-270 Maticový počet                        2m*
  Str 14 50 1h c M-223 1-MAT-270 Maticový počet                        2m*
  Str 17 20 2h v G-111 2-UMA-282 Problémy pri praktických výpočtoch              5uM*
  Stv 8 10 2h v M-223 2-MAT-608 Špeciálne matice a algoritmy                 4mna*
  Stv 13 10 2h p M-223 2-MAT-322 Metódy riešenia sústav s riedkymi maticami          4mna*

Demetrian Michal
  Pon 12 20 2h c M-X  1-BMF-250 Matematické základy biomedicínskej fyziky (4)         2fmf
  Pon 16 30 2h c F1   1-FYZ-225 Matematika (4)                        2f*
  Uto 16 30 3h p M-223 1-BMF-250 Matematické základy biomedicínskej fyziky (4)         2fmf
  Str 9 00 2h p F1-247 1-MMN-250 Matematická analýza (4)                    2mng*
  Str 10 40 1h c F1-247 1-MMN-250 Matematická analýza (4)                    2mng*
  Str 16 30 2h v M-102 N-bCFZ-001-1 Vybrané kapitoly z matematiky (1)             3Pfch
  Str 18 10 1h c M-102 N-bCFZ-001-1 Vybrané kapitoly z matematiky (1)             3Pfch

Fečkan Michal
  Pon 8 10 2h p M-X  2-MAT-122 Nelineárna funkcionálna analýza                4mma*
  Pon 9 50 1h c M-X  2-MAT-122 Nelineárna funkcionálna analýza                4mma*

Filo Ján
  Str 8 10 2h p F2   1-MAT-250 Matematická analýza (4)                    2m**
  Str 12 20 1h p F2   1-MAT-250 Matematická analýza (4)                    2m**
  Stv 8 10 2h p F1   1-MAT-430 Klasické metódy riešenia parciálnych diferenciálnych rovníc  3mna 3mma
  Stv 10 40 2h p M-109 3-MAM-010 Modely prúdenia tekutín (2)                  2mDRS

Fúsek Peter
  Uto 14 50 2h c B2-304 N-bZXX-009-1 Matematika (2)                       1Pgek
  Str 10 40 2h p B1-301 N-bZXX-009-1 Matematika (2)                       1Pgek
  Str 16 30 2h c B   1-EFM-220 Lineárne programovanie                    2mef1
  Stv 11 30 2h p F1-247 1-MMN-360 Nelineárna a stochastická optimalizácia (2)          3mng*
  Stv 15 40 2h c M-XII 1-EFM-220 Lineárne programovanie                    2mef2

Hriňák Martin
  Str 14 50 2h v M-IX  1-MAT-186 Metódy riešenia matematických úloh (2)            1m*
  Str 16 30 2h v M-IX  XXXPRED000 blokovaný čas                        1m*

Chocholatý Pavol
  Pon 9 50 3h p M-IX  2-MMN-102 Numerické metódy (2)                     4mng*
  Pon 12 20 1h c M-IX  2-MMN-102 Numerické metódy (2)                     4mng*
  Stv 9 50 2h p M-223 2-MAT-324 Riešenie stiff úloh                      4mna*
  Stv 11 30 2h p M-223 1-MAT-540 Diferenčné metódy riešenia diferenciálnych rovníc       3mna
  Stv 14 50 2h p M-223 3-MNA-002 Numerické metódy riešenia obyčajných diferenciálnych rovníc  1mDRS

Jaroš František
  Pon 12 20 2h c F1-108 1-MAT-250 Matematická analýza (4)                    3mna 3mms 3mpg 3mp*
  Pon 16 30 3h c F1-109 1-FYZ-135 Matematika (2)                        1f1
  Uto 16 30 2h v M-VIII 1-MAT-775 Cvičenie z matematickej analýzy (4)              3mna 3mms 3mpg 3mp*
  Stv 9 50 2h c M-XI  1-MAT-425 Obyčajné diferenciálne rovnice (2)              3mma 3mna 3mms

Jaroš Jaroslav
  Uto 9 50 2h p M-VII 1-MAT-425 Obyčajné diferenciálne rovnice (2)              3mma 3mna 3mms
  Uto 14 00 2h v M-XI  2-MAT-621 Netradičné aplikácie matematickej analýzy           5mma*
  Str 11 30 2h p M-I  1-MAT-515 Biomatematika (2)                       3m*
  Stv 12 20 3h p M-IX  2-MMN-109 Parciálne diferenciálne rovnice                4mng*

Jursová Petra
  Uto 14 50 2h c F1   1-INF-150 Matematická analýza (2)                    1i1
  Uto 16 30 2h c F1   1-INF-150 Matematická analýza (2)                    1i2

Kačur Jozef
  Uto 8 10 2h p M-223 2-MAT-323 Metóda konečných prvkov (1)                  4mna*
  Uto 9 50 2h p M-223 2-MAT-321 Aplikovaná funkcionálna analýza                4mna*
  Str 8 10 2h p M-223 2-MAT-607 Riešenie inverzných úloh                   4mna*
  Str 9 50 2h p M-223 3-MNA-004 Numerické metódy zachovania                  2mDRS

Kišon Pavol
  Str 16 30 2h c M-XI  1-MMN-150 Matematická analýza (2)                    1mng2
  Pia 11 30 2h v M-IV  1-MMN-520 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (2)         1mng2

Kubáček Zbyněk
  Pon 9 50 2h p F1-328 1-MAT-150 Matematická analýza (2)                    1m**
  Pon 12 20 2h p F1   1-INF-150 Matematická analýza (2)                    1i*
  Str 13 10 2h v M-109 3-MVM-041 Vybrané kapitoly z analýzy                  1mDRS
  Stv 9 50 2h p F1-328 1-MAT-150 Matematická analýza (2)                    1m**
  Stv 13 10 2h v M-109 3-MVM-046 Školská matematika vo svetle vyššej matematiky (2)      1mDRS

Kubinec Viktor
  Uto 18 10 2h c M-II  2-EFM-110 Algoritmy na sieťach                     4mef2
  Str 18 10 2h c M-XII 2-EFM-110 Algoritmy na sieťach                     4mef1

Kupka Ivan
  Pon 9 50 3h p B1-501 1-UMA-216 Matematická analýza (4)                    2PuM*
  Uto 8 10 2h p B2-446 1-UMA-105 Matematická analýza (2)                    1PuM*
  Str 15 40 2h p B1-501 2-UMA-262 Vybrané partie z matematickej analýzy (4)           5uM* 5PuM*

Marková Ľudmila
  Str 16 30 2h v F1-108 2-MMN-135 Rozvoj kľúčových kompetencií                 4mng*

Medveď Milan
  Uto 8 10 2h v M-VII 1-MAT-801 Topológia                           3m*
  Str 8 10 2h p M-109 3-MAM-022 Dynamické systémy a teória bifurkácií             1mDRS

Mózer Ján
  Str 12 20 2h p F1   1-FYZ-225 Matematika (4)                        2f*
  Str 14 50 2h v F2   DRS027 Špeciálne funkcie v kvantovej mechanike             2f*
  Stv 8 10 2h p F2   1-FYZ-225 Matematika (4)                        2f*

Novotný Peter
  Pon 9 50 2h c M-208 1-MAT-240 Numerická matematika (1)                   2m*
  Uto 9 50 2h c M-208 1-MMN-265 Numerické metódy (2)                     2mng2
  Uto 14 50 2h c M-208 1-MMN-265 Numerické metódy (2)                     2mng1
  Str 14 50 2h v M-208 1-MAT-731 Software MATLAB (1)                      1m**
  Stv 8 10 2h c M-208 1-EFM-360 Numerické metódy                       3mef*
  Stv 11 30 2h v M-208 1-MAT-731 Software MATLAB (1)                      1m**

Plesník Ján
  Uto 11 30 2h p M-223 1-MAT-485 Grafové algoritmy                       3mma 3mna 3mms
  Uto 14 50 2h p M-223 3-MDM-026 Vybrané diskrétne algoritmy                  2mDRS
  Str 8 10 2h p F1   1-EFM-220 Lineárne programovanie                    2mef*
  Stv 8 10 2h p B   2-EFM-110 Algoritmy na sieťach                     4mef* 4mng*

Pospíšil Michal
  Uto 14 50 2h c M-VI  1-MAT-430 Klasické metódy riešenia parciálnych diferenciálnych rovníc  3mna 3mma

Rostás Kristína
  Pon 9 50 3h p F1-232a 1-UDG-213 Zobrazovacie metódy (4)                   2uMD
  Pon 13 10 1h c M-IX  2-MMN-109 Parciálne diferenciálne rovnice                4mng*
  Str 9 50 2h c F1-232a 1-MAT-250 Matematická analýza (4)                   2m*
  Stv 9 00 2h v M-IV  1-MAT-775 Cvičenie z matematickej analýzy (4)              2m*
  Stv 11 30 2h c M-201 1-UDG-213 Zobrazovacie metódy (4)                    2uMD

Škripková Lucia
  Uto 11 30 2h v M-III 1-MMN-570 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (4)         2mng1
  Uto 14 50 2h v M-III 1-MMN-570 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (4)         2mng2

Švaňa Peter
  Uto 7 30- 8 50 v FM-L3 1-MMN-300 Obchodná grafika (2)                     3mng*
  Str 9 50 2h p Ch1-2 N-bCXX-057-1 Matematika pre chémiu (2)                 1Pch*
  Str 13 10 2h c Ch2-201 N-bCXX-057-1 Matematika pre chémiu (2)                 1Pbch
  Stv 8 10 2h p F1-247 1-MMN-370 Poistná matematika                      3mng*

Toma Vladimír
  Pon 16 30 2h p F1-108 2-MMN-105 Aplikovaná funkcionálna analýza (2)              4mng*
  Pon 18 10 1h s F1-108 2-MMN-920 Diplomový seminár (1)                     4mng*
  Uto 13 10 2h c F1-247 1-MMN-255 Lineárne programovanie                    2mng*
  Stv 9 50 2h p B   1-MMN-255 Lineárne programovanie                    2mng*
  Pia 9 50 2h s B   2-MMN-922 Diplomový seminár (3)                     5mng*

Valášek Ján
  Uto 9 50 3h p F2   1-FYZ-135 Matematika (2)                        1foz 1f*
  Uto 14 50 3h c F1-247 1-FYZ-135 Matematika (2)                        1f3 1foz
  Str 8 10 3h c F1-328 1-FYZ-135 Matematika (2)                        1f2
  Stv 9 50 2h p F2   1-FYZ-135 Matematika (2)                        1foz 1f*

Valková Anna
  Str 10 40 3h p F1-328 1-EFM-360 Numerické metódy                       3mef*
  Stv 14 50 3h p M-VIII 1-INF-440 Numerická matematika                     3it

Vencko Jozef
  Pon 9 50 2h p F1-108 1-MMN-150 Matematická analýza (2)                    1mng*
  Stv 9 50 2h p F1-247 1-MMN-150 Matematická analýza (2)                    1mng*

Viszus Eugen
  Pon 11 30 3h p M-223 1-FYZ-370 Matematika (6)                        3f*
  Uto 9 50 2h p M-V  1-BMF-150 Matematické základy biomedicínskej fyziky (2)         1fmf*
  Str 8 10 2h p M-I  1-FYZ-370 Matematika (6)                        3f*
  Stv 14 50 3h v M-IV  1-MAT-785 Teória miery a integrálu                   2m*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |SL |VC |DEK

Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky
(KTFDF)

Augustín Peter
  Str 16 30 2h c F2-130 2-FTF-115 Diferenciálne rovnice                     4ftf

Balek Vladimír
  Pon 11 30 3h p F2-130 2-FTF-117 Všeobecná teória relativity                  4ftf
  Uto 16 30 2h p F2-125 2-FTF-128 Úvod do teórie strún                     4ftf
  Str 9 50 2h s F2-125 2-FTF-922 Diplomový seminár (2)                     5ftf

Blažek Tomáš
  Uto 9 50 2h p F2-125 1-FYZ-365 Kvantová teória (2)                      3f*
  Uto 15 40 3h v F2-130 1-FYZ-671 Kozmológia                          3f*
  Str 14 50 4h s F2-125 2-FTF-216 Špeciálny seminár (2)                     5ftf
  Stv 9 50 2h p F2-125 1-FYZ-365 Kvantová teória (2)                      3f*
  Pia 13 10 3h p F2-125 2-FTF-224 Fyzika za štandardným modelom                 5ftf
  Pia 15 40 3h p F2-125 2-FTF-225 Vybrané kapitoly z kvantovej fyziky              5ftf

Bóna Pavel
  Stv 15 40 3h p F2-130 2-FTF-131 Metódy matematickej fyziky                  4ftf

Černý Vladimír
  Uto 11 30 2h p F2-125 2-FTF-114 Vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky            4ftf 4ftl
  Uto 14 00 2h v F2-125 3-FVM-003 Štatistická fyzika                      fDRS
  Str 8 10 2h p F2-126 1-UFY-335 Fyzika okolo nás                       3uF*
  Str 9 50 2h p F2-130 2-FTF-114 Vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky            4ftf 4ftl
  Pia 11 30 2h v F1-108 1-FYZ-672 Teoretická fyzika okolo nás                  3f*

Danišovič Marián
  Str 9 50 2h s F1-321 1-UXX-321 Informačné a komunikačné technológie (6)           3uMF

Demkanin Peter
  Pon 8 10 2h p F2-126 1-UFY-365 Žiacka záujmová činnosť                    3uMF
  Uto 9 00 2h l F1-151 1-UFY-321 Praktikum školských pokusov (2)                3uF*
  Stv 8 10 2h l F1-151 1-UFY-260 Školské fyzikálne laboratórium                2uF*
  Stv 9 50 2h p F2-126 2-UFY-106 Didaktika fyziky (2)                     4uF*
  Stv 11 30 1h c F2-126 2-UFY-106 Didaktika fyziky (2)                     4uF*
  Stv 13 10 2h s F2-126 DRS001 Seminár                             fDRS
  Pia 13 10 2h s F2-126 1-UXX-243 Etika a profesijná etika                   2u**

Dubničková Anna Zuzana
  Uto 11 30 2h p F2-130 2-UFY-102 Teoretická fyzika (2)                     4uF*
  Uto 14 00 2h v F2-130 1-FYZ-645 Úvod do fyziky mikrosveta                   3f*
  Pia 9 00 2h p F2-oTF 3-FVF-019 Vybrané kapitoly z modernej fyziky              1fDRS

Fecko Marián
  Pon 11 30 2h p F2-125 3-FVM-007 Matematické metódy teoretickej fyziky             fDRS
  Stv 8 10 2h p F2-130 2-FTF-129 Konexie a kalibračné polia                  4ftf
  Stv 11 30 2h p F2-130 2-FTF-130 Geometrické metódy klasickej mechaniky            4ftf

Fízeľ Ján
  Uto 8 10 2h v M-XI  1-AIN-151 Doplnkové cvičenie k matematike (2)              1iai*
  Stv 11 30 2h c F2-125 1-AIN-150 Matematika (2)                        1iai5

Haverlíková Viera
  Pia 9 50 1h p F2-s110 1-MXX-481 Vzdelávacie hry vo fyzike                  FMFI
  Pia 10 40 1h s F2-s110 1-MXX-481 Vzdelávacie hry vo fyzike                  FMFI

Horňanský Ľudovít
  Uto 9 00 2h p F2-126 1-UFY-141 Elektromagnetizmus                      1uF* 1PuF*
  Uto 11 30 2h p F2-126 1-UFY-141 Elektromagnetizmus                      1uF* 1PuF*
  Uto 11 30 2h p F1-108 1-UFY-141 Elektromagnetizmus                      1uF* 1PuF*
  Uto 15 40 2h p F2-126 2-UFY-255 Základy fyziky tuhých látok                  5uMF
  Str 9 50 2h c F2-126 1-UFY-141 Elektromagnetizmus                      1uF* 1PuF*
  Str 11 30 2h s F2-126 2-UFY-115 Metódy riešenia fyzikálnych úloh (1)             4uF*

Horváth Peter
  Str 15 40 2h l F1-151 2-UFY-166 Jednoduché experimenty (2)                  4uF*
  Stv 15 40 2h s F1-151 1-UFY-231 Seminár zo školskej fyziky (4)                2uF*
  Pia 8 10 2h l F1-113 1-UFY-151 Fyzikálne praktikum (1)                    1uF* 1PuF*

Košinárová Anna
  Pon 14 00 2h v B2-304 N-bCXX-083-1 Výberový seminár z matematiky (2)             1Pch*
  Uto 11 30 2h c Ch2-301 N-bCXX-057-1 Matematika pre chémiu (2)                 1Pch
  Str 11 30 2h p M-II  1-UFY-121 Matematické metódy vo fyzike (2)               1uF* 1PuF*
  Str 14 00 2h p M-III 1-UFY-161 Kalkulus pre nematematikov (2)                1uF* 1PuF*
  Stv 9 50 2h p M-VI  1-UFY-350 Teoretická fyzika                       3uF* 3PuF*
  Stv 11 30 2h c M-VI  1-UFY-350 Teoretická fyzika                       3uF* 3PuF*

Lapitková Viera
  Uto 10 40 1h s F2-126 1-UXX-920 Bakalársky seminár                      3uF*
  Uto 11 30 2h p F1-151 1-UFY-360 Fyzika ako základ prírodovedného vzdelávania         3uF*
  Uto 14 00 3h p F1-151 3-FVF-018 Pedagogický experiment a jeho vyhodnotenie          2fDRS
  Stv 9 50 2h p F1-151 3-FVF-014 Technika školského experimentu (2)              1fDRS
  Stv 11 30 1h c F1-151 3-FVF-014 Technika školského experimentu (2)              1fDRS
  Pia 9 50 2h s F1-151 2-UFY-162 Netradičné vyučovacie postupy (2)               5uMF

Masár Eduard
  Pon 16 30 3h s F2-130 2-FTF-133 Vybrané metódy z počítačovej fyziky              4ftf
  Uto 9 50 2h p A   1-AIN-150 Matematika (2)                        1iai*

Maták Peter
  Str 11 30 2h c F2-125 1-FYZ-365 Kvantová teória (2)                      3f*

Mojžiš Martin
  Str 12 20 3h p F2-130 2-FTF-127 Renormalizácia                        4ftf
  Stv 9 50 2h c F2-130 2-FTF-116 Kvantová elektrodynamika                   4ftf
  Stv 13 10 3h p F2-125 1-FYZ-265 Teória elektromagnetického poľa                2f**

Noga Milan
  Pia 9 00 3h p F2-125 1-FYZ-270 Teória relativity                       2f*

Pažma Viliam
  Pon 8 10 2h c F1-108 1-AIN-150 Matematika (2)                        1iai6
  Str 8 10 2h c F2-125 1-AIN-150 Matematika (2)                        1iai3
  Stv 8 10 2h c F2-125 2-UFY-102 Teoretická fyzika (2)                     4uF*
  Pia 8 10 2h c F1-108 1-AIN-150 Matematika (2)                        1iai1
  Pia 9 50 2h c F1-108 1-AIN-150 Matematika (2)                        1iai4

Pišút Ján
  Str 14 00 3h k F2-126 3-IVI-016 Kurz tvorby učebného textu a pedagogických dokumentov (2)   1iDRS
             3-FVF-006 Kurz tvorby učebného textu a pedagogických dokumentov (2)   1fDRS

Poláček Martin
  Uto 8 10 2h v M-X  1-AIN-151 Doplnkové cvičenie k matematike (2)              1iai*
  Str 16 30 2h c M-I  1-AIN-150 Matematika (2)                        1iai2

Polák Vratko
  Pon 16 30 2h p F2-125 1-MAT-825 Základy fyziky (2)                      3m*
  Pon 18 10 1h c F2-125 1-MAT-825 Základy fyziky (2)                      3m*
  Uto 9 50 2h p F2-130 2-FTF-115 Diferenciálne rovnice                     4ftf
  Str 14 50 2h c F2-130 2-FTF-114 Vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky            4ftl 4ftf
  Stv 14 00 2h p F2-130 2-FTF-115 Diferenciálne rovnice                     4ftf

Prešnajder Peter
  Pon 8 10 2h p F2-130 2-FTF-116 Kvantová elektrodynamika                   4ftf
  Pon 9 50 2h p F2-130 2-FTF-116 Kvantová elektrodynamika                   4ftf

Šebesta Juraj
  Uto 14 00 2h p F2-126 1-UFY-345 Dejiny fyziky                         3uF*
  Stv 14 50 2h p F2-126 1-UFY-345 Dejiny fyziky                         3uMF

Širaň Michal
  Uto 8 10 2h v M-IX  1-AIN-151 Doplnkové cvičenie k matematike (2)              1iai*

Škovran Matej
  Str 8 10 2h c F2-130 2-FTF-117 Všeobecná teória relativity                  4ftf

Velmovská Klára
  Pon 10 40 2h p F1-151 1-UFY-370 Organizácia vyučovania fyziky                 3uMF
  Uto 11 30 2h c Ch2-201 N-bCXX-057-1 Matematika pre chémiu (2)                 1Pbch
  Str 12 20 2h s F1-151 2-UFY-215 Moderné trendy vo vyučovaní fyziky              5uF*
  Stv 8 10 2h s F2-126 1-UFY-131 Seminár zo školskej fyziky (2)                1uF* 1PuF*
  Pia 8 10 2h c B1-305 N-bZXX-009-1 Matematika (2)                       1Pgek
  Pia 9 50 2h c B1-305 N-bZXX-009-1 Matematika (2)                       1Pgek
  Pia 12 20 2h v F1-151 1-UFY-270 Fyzika netradične (2)                     2uF*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |SL |VC |DEK

Katedra základov a vyučovania informatiky
(KZVI)

Bezáková Daniela
  Pon 8 10 2h c M-IV  1-AIN-170 Programovanie (2)                       1iai2
  Pon 9 50 2h p M-IV  1-UIN-123 Diskrétna matematika (2)                   1uMI 1uFI
  Pon 11 30 2h c M-IV  1-UIN-123 Diskrétna matematika (2)                   1uFI 1uMI
  Stv 9 50 2h c I-H6  1-AIN-615 Úvod do webových aplikácií                  1iai4 1iai5
  Stv 11 30 2h c I-H6  1-AIN-615 Úvod do webových aplikácií                  1iai3 1iai6
  Stv 14 50 2h v I-H3  1-UIN-331 Programátorské etudy (Imagine) (2)              3u*I 3PuI*

Gujberová Monika
  Uto 16 30 2h s I-H3  1-UXX-136 Informačné a komunikačné technológie (2)           1u** 1PuI*
  Stv 14 00 2h c I-H6  1-UIN-236 Algoritmy a údajové štruktúry                 2u*I 2PuI*

Hrušecký Roman
  Pon 11 30 1h p A   1-AIN-615 Úvod do webových aplikácií                  1i***
  Uto 16 30 2h s I-H6  1-UXX-235 Informačné a komunikačné technológie (4)           2u** 2PuI*
  Stv 8 10 2h c I-H6  1-AIN-615 Úvod do webových aplikácií                  1iai1 1iai2
  Stv 9 50 2h c I-H6  1-AIN-615 Úvod do webových aplikácií                  1iai4 1iai5
  Stv 11 30 2h c I-H6  1-AIN-615 Úvod do webových aplikácií                  1iai3 1iai6
  Stv 16 30 2h v F1-248 1-UIN-349 Programovanie aplikácií pre web                3u*I 3PuI*

Jašková Ľudmila
  Pon 8 10 2h c I-H6  1-MAT-170 Programovanie (2)                       1m*
  Pon 9 50 2h c I-H3  1-MAT-170 Programovanie (2)                       1mef1
  Pon 11 30 2h v F1-248 2-UIN-268 Informačné systémy                      5u*I 5PuI*
  Str 8 10 2h c I-H3  1-MAT-170 Programovanie (2)                       1mpm*
  Str 9 50 2h s I-H3  1-UIN-141 Programovanie (2)                       1u*I 1PuI*
  Stv 18 10 2h v F1-248 2-UXX-106 IKT vo vzdelávaní zdravotne postihnutých           3u*I 4u** 3PuI* 4PuI*
             1-UIN-353 IKT vo vzdelávaní zdravotne postihnutých           3u*I 4u** 3PuI* 4PuI*

Kabátová Martina
  Pon 8 10 2h c I-H6  1-MAT-170 Programovanie (2)                       1m*
  Pon 9 50 2h c I-H3  1-MAT-170 Programovanie (2)                       1mef1
  Pon 12 20 2h c I-H6  1-MAT-170 Programovanie (2)                       1mef2
  Str 9 50 2h c I-H6  1-MAT-170 Programovanie (2)                       1mng*
  Str 14 00 2h p M-I  1-UXX-233 Základy metodológie výskumu                  2u**
  Stv 17 20 1h v I-H3  1-UIN-354 Robotické stavebnice vo vzdelávaní (1)            3u** 3PuI*

Kalaš Ivan
  Pon 9 50 2h p M-I  1-UIN-246 Interaktívne programovanie a vizuálne modelovanie       2u*I 2PuI*
  Uto 11 30 2h s I-32  1-UXX-921 Bakalársky seminár z informatiky               3PuI*
             1-UXX-920 Bakalársky seminár                      3u*I
  Uto 14 50 2h p M-I  2-UIN-120 Didaktika informatiky (1)                   4u*I 4PuI*
  Uto 16 30 2h s I-32  2-UIN-225 Projekt diplomovej práce                   5u*I 5PuI*
  Uto 18 10 2h s M-VII 1-UIN-251 Propedeutika vyučovania informatiky (2)            2u*I 2PuI*
  Str 16 30 2h s I-32  3-IVI-006 Aktuálne problémy didaktiky informatiky (2)          iDRS

Košťálová Martina
  Stv 14 50 2h v F1-248 1-UIN-332 Programátorské etudy (Pascal) (2)               3u*I 3PuI*

Kubincová Zuzana
  Pon 8 10 2h p M-I  1-UIN-236 Algoritmy a údajové štruktúry                 2u*I 2PuI*
  Pon 9 50 2h p M-III 2-UIN-117 Princípy databáz                       4u*I 4PuI*
  Pon 11 30 2h c I-H3  2-UIN-117 Princípy databáz                       4u*I 4PuI*
  Uto 8 10 2h p M-I  1-UIN-141 Programovanie (2)                       1u*I 1PuI*
  Uto 9 50 2h c F1-248 1-UIN-141 Programovanie (2)                       1u*I 1PuI*
  Str 9 50 2h s I-H3  1-UIN-141 Programovanie (2)                       1u*I 1PuI*

Mikolajová Katarína
  Pon 12 20 2h c I-H6  1-MAT-170 Programovanie (2)                       1mef2
  Uto 16 30 2h s I-H6  1-UXX-235 Informačné a komunikačné technológie (4)           2u** 2PuI*

Moravčík Milan
  Uto 9 50 2h v I-H3  1-UIN-348 Pokročilé programátorské techniky               3u*I 3PuI*
             1-AIN-540 Pokročilé programátorské techniky               3iai*
  Str 9 50 2h c I-H6  1-MAT-170 Programovanie (2)                       1mng*

Onačilová Daniela
  Uto 16 30 2h v M-I  2-UIN-141 Aplikácie počítačovej grafiky                 4u*I 4PuI*
  Stv 16 30 1h v I-H3  1-UIN-354 Robotické stavebnice vo vzdelávaní (1)            3u** 3PuI*

Salanci Ľubomír
  Uto 8 10 2h v M-II  1-AIN-540 Pokročilé programátorské techniky               3iai*
             1-UIN-348 Pokročilé programátorské techniky               3u*I 3PuI*
  Uto 9 50 2h v I-H3  1-UIN-348 Pokročilé programátorské techniky               3u*I 3PuI*
             1-AIN-540 Pokročilé programátorské techniky               3iai*
  Uto 14 00 2h v I-H3  1-UIN-350 Programovanie v C++                      3u*I 3PuI*
  Str 13 10 2h p A   1-MAT-170 Programovanie (2)                       1m***

Šišková Juliana
  Stv 8 10 2h c I-H6  1-AIN-615 Úvod do webových aplikácií                  1iai1 1iai2

Tomcsányi Peter
  Uto 13 10 2h p A   1-AIN-180 Princípy počítačov - operačné systémy             1iai*
  Uto 16 30 2h p A   1-AIN-180 Princípy počítačov - operačné systémy             1iai*
  Uto 18 10 2h p F1-248 2-UIN-111 Operačné systémy (1)                     4u*I 4PuI*

Tomcsányiová Monika
  Str 8 10 2h c F1-109 1-AIN-170 Programovanie (2)                       1iai5
  Str 9 50 2h v F1-248 2-UIN-133 Programovanie v Jave (2)                   4u*I 4PuI*
  Stv 8 10 2h v M-VI  1-UIN-343 Tvorba pedagogického softvéru (2)               3u*I 3PuI*
  Stv 9 50 2h c F1-248 1-UIN-246 Interaktívne programovanie a vizuálne modelovanie       2u*I 2PuI*
  Stv 11 30 2h c M-XII 1-AIN-170 Programovanie (2)                       1iai4

Wagner Miroslav
  Uto 16 30 2h s I-H3  1-UXX-136 Informačné a komunikačné technológie (2)           1u** 1PuI*
  Str 8 10 2h v F1-248 2-UIN-143 Správa školskej siete                     4u*I 4PuI*

Winczer Michal
  Pon 8 10 2h v M-II  2-UIN-102 Teoretická informatika (2)                  4u*I 4PuI*
  Pon 9 50 2h v F1-248 2-UIN-262 Programátorské súťaže                     5u*I 5PuI*
  Uto 16 30 2h v F1-248 2-UIN-142 Funkcionálne programovanie                  4u*I 4PuI*
  Str 9 50 2h v M-I  2-UXX-108 Dejiny informatiky                      4u** 4PuI*
  Str 14 50 2h p B   1-INF-175 Spoločenské aspekty informatiky                1i***
  Str 16 30 2h p F1   2-AIN-203 Spoločenské a právne aspekty informačných systémov      5iai*
  Pia 13 10 2h v I-H3  1-INF-825 Rýchlostné programovanie (4)                 2i*
             1-INF-815 Rýchlostné programovanie (2)                 1i***


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |SL |VC |DEK

Schola Ludus
(SL)KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |SL |VC |DEK

Výpočtové centrum
(VC)

Mederly Peter
  Str 14 50 2h p M-XI  1-EFM-535 Princípy účtovníctva                     2mef*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |SL |VC |DEK

Dekanát
(DEK)

Teplanová Katarína
  Pia 8 10 2h v F2-s110 2-MXX-240 Komplexné tvorivé myslenie (2)                FMFI


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |SL |VC |DEK

Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu: 15. 4. 2011.