Rozvrhy učiteľov podľa katedier
Zimný semester 2006/2007

Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky
(KAGDM)

Balazova J.
  Pon 13 10 2hod  I Geometria                c 3MF
  Pon 14 50 2hod  I Geometria                c 3MI

Berekova H.
  Uto 13 10 1hod  C3 Didaktika matematiky          p 4PCF
  Uto 16 30 2hod VIII Diplomovy seminar            s 5M*  5PCF

Bestrova
  Pon 11 30 1hod  X DSzSM                  s 2MD  2MF
  Str 9 50 1hod  IX DSzSM                  c 2MI  2MT
  Stv 14 00 1hod VII DSzSM x                 c 2M*
  Pia 10 40 1hod b304 DSzSM x                 c 2PCF

Boda E.
  Str 8 10 2hod  KG Vybrane kapitoly z algebraickej geom.  v 5MD
  Str 9 50 2hod  F2 Linearna algebra a geometria      p 1mng*
  Str 14 50 2hod M120 Algebricka geometria          p 4MD
  Stv 8 10 2hod M120 Algebricka geometria          c 4MD
  Stv 9 50 2hod VII Linearna algebra a geometria      v 2mng*

Bohdal R.
  Uto 9 50 2hod  IV Architektura a programovanie graf.zar. p 4ipg 4mpg 4mmpg
  Uto 13 10 2hod M217 Pocitacova geometria          p 5MD
  Stv 8 10 2hod VIII Uvod do grafiky na PC          p 1MD
  Stv 9 50 2hod M217 Uvod do grafiky na PC          p 1MD
  Stv 13 10 2hod  II Plochy v CAGD              p 4mpg
  Pia 9 50 2hod  H3 Profesionalny graficky SW        c 2m* 2mpm

Bosnyak S.
  Str 8 10 2hod  IX Matematicka analyza           c 2MI  2MT
  Pia 9 00 2hod b446 Matematicka analyza           c 2PCF

Bozek M.
  Uto 8 10 2hod  B Geometria pre grafikov         p 3iai* 3ipg 3mpg
  Uto 13 10 2hod  VI Geometria                p 4mpg
  Uto 15 40 2hod  XI Diferencialna geometria         p 3PCF 3M*
  Str 13 10 2hod  X Topologia                v 4M*  4PCF
  Stv 8 10 2hod  VI Geometria                p 4mpg
  Stv 13 10 2hod  B Geometria pre grafikov         p 3ia* 3ipg 3mpg
  Stv 16 30 2hod M120 Diferencialna geometria         p 3MD
  Stv 18 10 1hod M120 Diferencialna geometria         c 3MD
  Pia 11 30 3hod  KG Diplomova praca             s 5mpg

Cernanova
  Str 14 50 2hod  C Cvicenie z matematickej analyzy     v 1m3
  Pia 9 50 2hod b404 Didaktika matematiky          c 4PCF

Cincura J.
  Uto 11 30 2hod M126 Teoria kategorii            p 5mms
  Str 14 00 3hod F328 Matematicka analyza           p 1M*
  Str 16 30 2hod  XI Matematicka analyza           c 1M*
  Stv 11 30 2hod F328 Linearna algebra            p 1M*
  Pia 8 10 2hod   Seminar                 s iDPS

Cizmar J.
  Pon 13 10 2hod  C Dejiny matematiky            p 5M*  5PCF
  Pon 14 50 2hod  KG Dejiny deskriptivnej geometrie     v 3MD
  Pon 17 20 2hod  KG Algebricke krivky a plochy       v 4M*  4PCF

Darilkova K.
  Str 8 10 2hod VII Doplnkove cvicenie z algebry a geom.  v 1mng*

Dillingerova M.
  Pon 11 30 2hod M115 Informacne a komunikacne technologie  c 4PCF
  Pon 14 00 2hod M115 Informacne a komunikacne technologie  c 4PCF
  Uto 13 10 1hod  II DSzSM                  c 3MI  3MT
  Uto 17 20 1hod  I DSzSM x                 c 3M*
  Uto 18 10 1hod  I DSzSM                  c 3MD  3MF
  Pia 9 50 2hod F247 DSzSM                  c iDPS

Draskovicova H.
  Pon 13 10 2hod  V Algebra                 p 2M*
  Uto 13 10 2hod  IX Teoria mnozin              p 4M*
  Stv 14 00 1hod  C3 Diskretna matematika          p 2PCF
  Stv 15 40 1hod  II Algebra                 c 2MD  2MT
  Stv 16 30 1hod  V Teoria mnozin              c 4M*
  Stv 17 20 1hod III Algebra                 c 2MF  2MI

Duris J.
  Uto 16 30 2hod  V Diskretna matematika          c 1iai6
  Str 13 10 2hod  IX Diskretna matematika          c 1iai3

Ferko A.
  Pon 8 10 2hod  XI Pocitacova grafika           p 5FI 5MI
  Pon 14 50 2hod  B Webovska grafika            p 3ipg 3mpg 3iai*
  Uto 8 10 2hod  IV Seminar k DP (1)            s 4mpg
  Uto 9 50 2hod III Seminar k DP (3)            s 5mpg
  Str 8 10 2hod  IV Graficke systemy a normy        p 4ipg 4mpg 4mmpg

Folcan

Gurican J.
  Pon 8 10 2hod  B Algebra                 p 1i*
  Pon 11 30 2hod  I Matematika               p 1BI  1PCF
  Uto 8 10 2hod  VI Vybrane kapitoly z algebry       p 4mms
  Str 8 10 2hod  VI Vybrane kapitoly z algebry       p 4mms
  Pia 9 50 2hod  II Matematika               p 2BI  2PCF

Hostovecky A.
  Stv 14 50 1hod  XI Geometria                c 2MF  2MI
  Stv 16 30 1hod  IX Geometria                c 2MD  2MT

Huta A.
  Pon 8 10 2hod III Uvod do financii a zaklady uctovnictva p 3M*
  Str 14 50 2hod  C3 Numericke metody            s 3PCF
  Pia 8 10 2hod III Zaklady financnej a poistnej matematiky p 5M*

Chalmoviansky P.
  Uto 14 50 2hod XII Geometricke modelovanie         p 4mpg
  Str 13 10 2hod  XI Geometria                p 2M*

Jodas V.
  Uto 11 30 2hod  C3 Kapitoly z vyucovania matematiky    p 3PCF
  Uto 14 00 2hod  C Konstruktivne vyucovanie matematiky   p 3M*

Katrinak T.
  Pon 11 30 2hod M126 Univerzalne algebry a zvazy       p 4mms
  Uto 9 50 2hod M126 Univerzalne algebry a zvazy       p 5mms
  Str 9 50 2hod  V Uvod do kodovania            p 4mms
       2hod   Kodovanie                v 3M*
  Stv 11 30 2hod  A Algebra                 p 2m*  2mpm

Kohanova I.
  Str 14 50 2hod VII Diskretna matematika          c 1iai1

Korbas J.
  Pon 13 10 2hod M126 Diferencialna topologia         p 4mms
  Uto 11 30 2hod  A Linearna algebra            p 1m*  1mpm
  Str 11 30 2hod  B Linearna algebra            p 1m*  1mpm
  Pia 14 00 2hod M126 Seminar                 s PhD

Korenova L.
  Uto 10 40 2hod M115 Didakticky softver vo vyucovani mat.  p 4M*  4PCF
  Str 9 50 2hod  C1 Didaktika matematiky          c 4PCF
  Stv 10 40 2hod M115 Informacne a komunikacne technologie  c 3MF
  Stv 13 10 2hod M115 Informacne a komunikacne technologie  c 3MD  3MT

Kostyrko P.
  Pon 14 50 2hod  V Matematicka analyza           p 2M*
  Uto 9 00 2hod  C2 Vybrane partie z matematickej analyzy  p 4M*  4PCF

Kraslanova I.
  Pia 7 20 1hod B307 DSzSM x                 c 3PCF
  Pia 8 10 1hod B307 DSzSM                  c 3PCF
  Pia 9 50 1hod B307 DSzSM                  c 3PCF

Kudlickova S.
  Uto 8 10 2hod M120 Diplomovy seminar            s 5MD
  Uto 9 50 2hod M120 Pocitacova geometria          p 5MD
  Str 8 10 2hod  XI Geometria                p 3M*
  Str 9 50 2hod M120 Pocitacova geometria          p 5MD

Kupkova E.

Kvasz L.
  Str 8 10 2hod  A Linearna algebra a geometria      p 1mef*
  Str 14 00 2hod  V Dejiny algebry             p 5mms
  Stv 11 30 2hod  B Linearna algebra a geometria      p 1mef*
  Stv 14 50 2hod M126 Dejiny geometrie            v 3m** 4m**
  Pia 9 50 3hod M126 Seminar z filozofie matematiky     v 3m** 4m** PhD

Macaj M.
  Pon 11 30 1hod  VI Teoria grafov              v 2m1
  Pon 13 10 1hod F108 Teoria grafov              v 2mef*
  Uto 16 30 2hod F108 Teoria grafov              v 2mef* 2mpm 2m*
  Str 13 10 2hod III Algebra                 c 1i3
  Str 16 30 1hod  F2 Teoria grafov              v 2m2  2mpm
  Stv 16 30 2hod M126 Teoria poli               p 3mms

Marcisova T.
  Uto 14 00 2hod b404 Algebra                 p 2PCF
  Str 16 30 1hod B320 Teoria mnozin              c 4PCF
  Str 17 20 1hod B320 Algebra                 c 2PCF
  Stv 16 30 1hod  C2 Teoria mnozin              c 4PCF
  Stv 17 20 2hod  C2 Teoria mnozin              p 4PCF

Masaryk I.
  Pon 16 30 2hod  I Algebra                 c 1i2
  Uto 9 50 2hod VII Algebra                 c 1i1

Mitkova E.
  Pon 12 20 1hod b304 Diskretna matematika          c 3PCF
  Pon 14 50 2hod XII Linearna algebra a geometria      c 1mpm
  Str 10 40 1hod  C3 Diskretna matematika          c 3PCF

Niepel M.
  Pon 9 00 2hod  F1 Diskretna matematika          p 1mef* 1mpm 1m*
  Pon 14 00 1hod XII Diskretna matematika          c 1m1
  Pon 14 50 1hod  VI Diskretna matematika          c 1m2
  Uto 13 10 1hod F108 Diskretna matematika          c 1mpm
  Str 13 10 1hod  I Diskretna matematika          c 1m3

Novotny Peter
  Str 13 10 2hod F108 Linearna algebra a geometria      v 1m1  1mpm
  Str 15 40 2hod F247 Linearna algebra a geometria      c 1m1

Palaj V.
  Uto 9 50 2hod M152 Projektovanie podporovane pocitacom   p 3MD
  Uto 11 30 1hod M152 Projektovanie podporovane pocitacom   c 3MD
  Stv 11 30 1hod VII Linearna algebra a geometria      v 2mng*

Pemova M.
  Uto 8 10 2hod  C Zobrazovacie metody           c 1MD
  Uto 11 30 1hod  IV Didakticky seminar z DG         c 1MD
  Stv 14 50 1hod XII Didakticky seminar z DG         c 2MD

Polednova M.
  Uto 9 50 2hod b404 Geometria                p 3PCF
  Stv 9 50 2hod b304 Geometria                p 2PCF
  Pia 8 10 2hod  C2 Geometria                c 3PCF
  Pia 9 50 2hod  C2 Geometria                c 3PCF
  Pia 11 30 1hod  C2 Geometria                c 2PCF

Regecova M.
  Pon 10 40 1hod b302 DSzSM                  c 1PCF
  Pon 13 10 1hod III DSzSM                  c 1MD 1MF 1MT
  Pon 14 00 2hod  XI Linearna algebra            c 1MI 1MT
  Uto 12 20 1hod b102 DSzSM                  c 2PCF
  Uto 14 50 1hod F328 DSzSM                  c 1MI
  Str 8 10 2hod F247 Linearna algebra            c 1MD 1MF
  Str 9 50 1hod b446 DSzSM                  c 1PCF

Rosa V.
  Uto 17 20 2hod  C3 Hodnotenie a klasifikacia ako sucast... p 4M*  4PCF

Sandanusova M.
  Uto 16 30 2hod b304 Matematicka analyza           c 1PCF
  Stv 15 40 2hod B305 Matematicka analyza           c 1PCF

Sklenarikova Z.
  Pon 9 00 3hod M120 Zobrazovacie metody           p 1MD
  Str 9 50 2hod F232 Zobrazovacie metody           c 2MD
  Stv 9 00 3hod XII Zobrazovacie metody           p 2MD

Slavickova M.
  Pon 17 20 1hod VIII DSzSM x                 c 1M*

Sleziak M.
  Pon 14 00 2hod  C3 Linearna algebra            p 2PCF
  Uto 8 10 2hod F328 Teoria cisel              p 3mms 5mms 3mef*
  Str 13 10 1hod  V Algebra                 c 2m1
  Str 17 20 2hod b304 Linearna algebra            c 2PCF
  Stv 14 50 1hod III Algebra                 c 2m2  2mpm
  Pia 8 10 2hod b404 Linearna algebra            c 2PCF

Solcan S.
  Uto 13 10 2hod M120 Projektivna geometria          c 2MD
  Uto 14 50 2hod M120 Aplikacie DG              p 4MD
  Uto 16 30 1hod M120 Aplikacie DG              c 4MD
  Str 8 10 2hod M120 Projektivna geometria          p 2MD
  Str 11 30 2hod M120 Vybrane kapitoly z projektivnej geom.  v 4MD

Tison M.
  Pon 13 10 2hod M120 Geometria                c 3MD  3MT
  Stv 9 50 1hod M120 Aplikacie DG              c 3MD

Tomanova J.
  Pon 9 50 1hod  VI Diskretna matematika          p 3MD  3MF  3MT
  Pon 10 40 1hod  VI Diskretna matematika          c 3M*
  Pon 16 30 2hod  C Diskretna matematika          p 2mng*
  Str 13 10 2hod M126 Teoria grafov              p 3mms 3mna

Toth Zs.
  Pon 16 30 2hod  H6 Webovska grafika            p 3iai*

Trencansky I.
  Uto 8 10 2hod VII Aplikacie DG              p 3MD
  Uto 16 30 2hod VII Diplomovy seminar            s 5M*  5PCF
  Stv 14 00 1hod M120 Didaktika deskriptivnej geometrie    p 4MD
  Stv 14 50 2hod M120 Didaktika deskriptivnej geometrie    c 4MD

Uhercikova V.
  Uto 14 50 2hod b304 Netradicne metody vo vyuc.matematiky  p 5M*  5PCF
  Str 9 50 1hod VIII Didaktika matematiky          p 4M*
  Str 16 30 2hod F328 Didaktika matematiky          c 4M*
  Pia 11 30 3hod F247 Didaktika matematiky          p iDPS

Vankus P.
  Uto 7 20 1hod b446 DSzSM x                 c 1PCF

Visnyai T.
  Pon 8 10 2hod VIII Matematicka analyza           c 2MD  2MF
  Uto 8 10 1hod  IX Vybrane partie z matematickej analyzy  c 4M*
  Uto 10 40 2hod b446 Vybrane partie z matematickej analyzy(x) v 4M*  4PCF
  Stv 8 10 2hod  XI Matematicka analyza           c 1MI
  Stv 10 40 1hod b305 Vybrane partie z matematickej analyzy  v 4PCF
  Pia 11 30 1hod b446 Vybrane partie z matematickej analyzy  v 4PCF

Zahradnik P.
  Uto 9 50 1hod  X Linearna algebra a geometria      c 1mng2
  Uto 11 30 1hod F247 Linearna algebra a geometria      c 1mng1

Zatko V.
  Pon 9 50 2hod III Plochy v CAGD              p 4mpg
  Pon 11 30 2hod M120 Numericka geometria - seminar      s 5mpg PhD
  Str 9 50 3hod  VI Krivky a plochy v PG          p 4ipg 4mmpg
  Pia 14 00 2hod F247 Elementarna geometria          p iDPS

Zlatos P.
  Uto 14 50 2hod F328a Teoria mnozin a matematicka logika   p 3mms
  Str 13 10 3hod  F1 Algebra a geometria          p 1f*


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | ostatni

Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
(KAMS)

Bartosova D.
  Pon 10 40 1hod  I Ekonomia (1)              c 1mef2
  Pon 11 30 1hod  XI Ekonomia (1)              c 1mef1
  Pon 12 20 1hod  VI Ekonomia (1)              c 1mng1
  Uto 9 50 1hod M201 Ekonomia (1)              c 1mef2 2mpm
  Uto 10 40 1hod  IX Ekonomia (1)              c 1mng2

Boda J.
  Uto 15 40 2hod F109 Ekonofyzika              v 5mef
  Str 8 10 2hod III Geodynamika              v 4fg
  Stv 8 10 2hod  A Ekonomia                p 1mef* 1mng* 1mpm

Borgula R.
  Pia 11 30 2hod  A Principy uctovnictva          v 2mef*

Brunovsky P.
  Str 8 10 2hod  F1 Mikroekonomia              p 3mef*
  Stv 9 50 2hod  F2 Diplomovy seminar            s 5mef

Fidrmuc J.
  Pon 15 40 2hod F108 Seminar z ekonomie 3          s 5mef

Fila M.
  Pia 13 10 2hod M201 Integralne transformacie        p 4mna

Guba P.
  Uto 8 10 2hod  KGF Hydrodynamika 2 -vlny a nestability  p 4fg
       2hod    Modely prudenia tekutin        p 4mmm
  Stv 15 40 2hod f-110 XI Fraktaly a chaos v geologii a geof. v 5fmk 5fg
  Pia 15 40 2hod   X Mechanika kontinua a hydrodynamika   v 3f*

Halicka M.
  Uto 11 30 2hod F108 DEA modely               v 3mef* 3mng*
  Stv 13 10 2hod F108 Semidefinitne programovanie       v 5mef

Hamala M.
  Pon 13 10 2hod  F2 Nelinearne programovanie        p 3mef* 4mna
       2hod   Optimalizacne metody          p 4itm
  Uto 14 00 2hod  F2 Nelinearne programovanie        p 3mef* 4mna
       2hod   Optimalizacne metody          p 4itm
  Uto 15 40 2hod  F2 Cvicenie z nelinearneho programovania  v 3mef*
  Pia 9 00 3hod  A Algoritmizacia a programovanie     v 2mef*

Harman R.
  Uto 11 30 2hod M217 Vybrane partie z pocitacovej statistiky v 5mps
  Str 10 40 3hod F109 Pravdepodobnost a statistika      p 3iai* 3it*
  Stv 14 00 1hod  IV Pravdepodobnost a statistika      c 3it*
  Stv 14 50 1hod  II Pravdepodobnost a statistika      c 3iai*

Honschova E.
  Uto 14 00 2hod G203 Pravdepodobnost a statistika      c 1PCF

Hrinak M.
  Str 18 10 2hod  C Metody riesenia matematickych uloh   v 1m* 1mpm 1mef*
  Stv 18 10 2hod  I Metody riesenia matematickych uloh   v 1m* 1mpm 1mef*

Jankova K.
  Pon 9 50 2hod M126 Markovove procesy            p 4mps
  Pon 13 10 1hod  XI Viacstavove modely v zdravotnom poist. v 3-4mpm
  Uto 8 10 2hod  C1 Pravdepodobnost a statistika      p 3PCF
  Uto 11 30 2hod  VI Teoria nahodneho vyberu         p 3mpm 3mps
  Stv 9 50 2hod  IX Modely v zdravotnom poisteni      v 3-5mpm 3-5mps

Jurca P.
  Pon 16 30 2hod  IX Matematicka analyza           c 1mef2
  Uto 16 30 2hod  VI Cvicenie z matematickej analyzy     v 1mef2

Katina S.
  Pon 8 10 2hod  IX Biostatistika              p 4mps
  Stv 8 10 2hod M208 Pocitacova statistika          p 4mps

Kilianova S.
  Stv 9 50 2hod M208 Matematicky software          v 3mef1

Kollar M.
  Pon 14 50 2hod  X Matematicka analyza           c 2mef1
  Pon 16 30 2hod  X Matematicka analyza           c 2mef2
  Stv 14 50 2hod  A Cvicenie z matematickej analyzy     v 2mef1
  Stv 16 30 2hod VII Cvicenie z matematickej analyzy     v 2mef2
  Pia 8 10 2hod VIII Matematicka analyza           c 1mef1
  Pia 11 30 2hod VII Cvicenie z matematickej analyzy     v 1mef1

Kossaczka L.
  Str 14 50 2hod  XI Matematicka analyza           c 1mpm
  Str 16 30 2hod XII Cvicenie z matematickej analyzy     v 1mpm

Krajcovic D.
  Stv 9 50 2hod  II Cvicenie z algebry a geometrie     v 1mef1
  Stv 13 10 2hod  A Maticovy pocet             p 2mef*
  Pia 8 10 2hod VII Linearna algebra a geometria      c 1mef2
  Pia 9 50 2hod VII Linearna algebra a geometria      c 1mef1
  Pia 11 30 2hod VIII Cvicenie z algebry a geometrie     v 1mef2

Laca

Luptacik M.
  Pia 10 40 1hod F109 Seminar z ekonomie           s 4mef*

Macutek J.
  Uto 15 40 2hod  X Matematicke zaklady biomedicinskej fyz. p 2fmf
  Str 11 30 2hod  C2 Statisticke metody           c 1PCF
  Str 14 50 2hod  C2 Statisticke metody           c 1PCF
  Str 16 30 2hod  C1 Statisticke metody           c 1PCF

Marcincin A.
  Uto 17 20 2hod F109 Public Choice              v 5mef

Melichercik I.
  Pon 9 50 2hod F109 Financna matematika           p 3mng*
  Pon 12 20 2hod F328 Financna matematika           p 4mef*
  Uto 14 00 2hod F109 Financna matematika           p 4mef*
  Stv 14 00 2hod F328 Vybrane partie z matematickej analyzy  v 3mef*

Nather O.
  Uto 14 50 2hod  VI Teoria pravdepodobnosti         p 3mpm 3mps
  Uto 16 30 1hod F232 Vseobecna teoria poistenia        c 3mpm
  Stv 14 50 2hod  C Pravdepodobnost a matematicka statistika p 3M*
  Stv 16 30 2hod F108 Vseobecna teoria poistenia        p 3mpm 4mpm
            Poistovnictvo               5mef
  Stv 18 10 1hod XII Pravdepodobnost a matematicka statistika c 3MI  3MT
  Stv 19 00 1hod XII Pravdepodobnost a matematicka statistika c 3MF  3MD

Odrobina I.
  Stv 11 30 2hod M208 Matematicky software           v 3mef2
  Pia 9 00 2hod M208 Databazove systemy            c 3mng1
  Pia 10 40 2hod M208 Databazove systemy            c 3mng2

Palenik V.
  Pia 8 10 2hod F109 Ekonometricke modely Slovenska      v 5mef
  Pia 9 50 1hod F109 Seminar z ekonomie            s 4mef*

Pastor K.
  Pon 11 30 2hod  C2 Statisticke metody            p 1PCF
  Pon 14 50 2hod M217 Analyza udajov pomocou pocitaca     v 4mpm 5mpm
  Uto 8 10 2hod XII Matematicke modely v demografii     v 4mef* 4mpm
  Uto 12 20 2hod  C Casove rady               p 4mef*
  Stv 15 40 2hod XII Mikroekonomicke modely          p 2mpm

Pazman A.
  Pon 9 50 2hod XII Seminar                 s PhD
  Uto 11 30 2hod VII Regresne modely             p 4mps
  Stv 9 00 2hod M216 Nelinearne statisticke metody      p PhD
  Stv 11 30 2hod XII Bayesovska statistika          p 5mps

Pekar J.
  Pon 8 10 2hod F109 Teoria nekooperativnych hier       p 4mef*
  Pon 9 50 2hod  XI Experimentalna ekonomia         v 4mef*
  Str 8 10 2hod  X Databazove systemy            p 3mng*

Potocky R.
  Uto 9 50 2hod XII Viacrozmerne statisticke analyzy     p 4mps
  Uto 14 00 2hod  XI Financna matematika           p 2mpm
  Str 9 50 2hod F108 Teoria investicii a manazmentu      p 3mpm 3mps 4mpm
  Str 13 10 2hod M216 Seminar z poistnej matematiky      s PhD FMFI
  Stv 11 30 2hod  F2 Poistna matematika            p 3mpm
            Poistovnictvo              p 5mef

Quittner P.

Rublik F.
  Uto 14 00 2hod M216 Neparametricke statisticke metody    p 5mps
  Uto 16 30 2hod M216 Seminar zo statistiky          s 5mps

Sevcovic D.
  Pon 8 10 2hod  C Matematicka analyza           p 2mef*
  Pon 11 30 2hod  C Matematicka analyza           p 2mef*

Somorcik J.
  Uto 8 10 2hod F232 Poistna matematika            c 3mpm
  Uto 9 50 2hod M208 Pocitacova statistika          p 3mef1
  Str 8 10 2hod M208 Pocitacova statistika          c 4mng
  Str 9 50 2hod M208 Pocitacova statistika          p 3mef2

Stehlik M.

Stehlikova B.

Stulajter F.
  Pon 11 30 2hod  IV Zaklady matematickej statistiky     p 3mpm 3mps
  Uto 9 50 2hod  VI Zaklady matematickej statistiky     p 3mpm 3mps
  Uto 13 10 2hod  V Nahodne procesy             p 4mps
  Stv 8 10 2hod  C Statisticke metody            p 3mef*

Szolgayova J.
  Pon 12 20 2hod XII Cvicenie z matematickej analyzy     v 2m1
  Uto 14 50 2hod  F1 Matematicka analyza           c 2m1

Trnovska M.
  Uto 9 50 1hod  XI Diskretna matematika           c 1mef*
  Str 11 30 2hod XII Mikroekonomia              c 3mef2
  Stv 11 30 2hod  IX Mikroekonomia              c 3mef1

Varinsky D.
  Uto 18 10 2hod XII Financna matematika           c 2mpm

Witkovsky

Zakopcan M.
  Stv 14 50 2hod  IX Matematicka analyza           c 2mef3
  Stv 16 30 2hod  VI Cvicenie z matematickej analyzy     v 2mef3

Zeman J.
  Str 16 30 2hod  C Peniaze a bankovnictvo          p 2mef*

Zivcak
  Stv 14 50 1hod b302 Pravdepodobnost a matemat.statistika   c 3PCF
  Stv 16 30 1hod b304 Pravdepodobnost a matemat.statistika   c 3PCF


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | ostatni

Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky
(KMANM)

Babusikova J.
  Pon 9 50 2hod M224 Uvod do SW prostriedkov v num.matematike p 4mna
  Pon 11 30 2hod M208 Numericke metody             c 3mef*
  Str 11 30 2hod  F1 Numericke metody             p 2mng*
  Stv 9 00 2hod M224 Riesenie inzinierskych uloh pom.num.soft p 5mma 5mna
  Stv 11 30 2hod F109 Numericke metody             p 4mef*

Bodok
  Uto 9 50 2hod F247 Doplnkove cv. z matematickej analyzy   v 1mng1
  Str 11 30 2hod VII Matematicka analyza            c 1mng1

Businska T.
  Pon 13 10 2hod F109 Cvicenie z algebry a geometrie      c 1m2  1m3
  Uto 8 10 2hod M223 Numericke metody linearnej algebry    p 3mna
  Uto 11 30 1hod M223 Numericke metody linearnej algebry    c 3mna
  Str 8 10 2hod  V Linearna algebra a geometria       c 1m2
  Str 11 30 2hod  IX Problemy pri praktickych vypoctoch    v 3M*  3PCF
  Stv 9 50 2hod F328 Maticovy pocet              p 3mng*
  Stv 11 30 2hod  F1 Linearna algebra a geometria       c 1m3
  Stv 13 10 2hod M223 Vybrane kapitoly z numerickej algebry   p 4mna

Demetrian M.
  Pon 8 10 3hod VII Matematika                c 2f2
  Pon 15 40 2hod  C3 Aplikovana matematika          v 2PCF
  Pon 17 20 1hod  C3 Aplikovana matematika          c 2PCF
  Uto 14 50 3hod  IX Matematika                c 2f1
  Uto 17 20 2hod b404 Vybrane kapitoly z matematiky      v 4PCF

Feckan M.
  Uto 9 50 2hod M223 Funkcionalna analyza           p 3mma 3mmm 3mna
  Uto 13 10 2hod III Seminar z nelinearnej FA         s 4mma
  Str 9 50 2hod VII Funkcionalna analyza           c 3mma 3mmm 3mna
  Stv 13 10 2hod  VI Nelinearna analyza a diferencialna top. p 4mma

Filo J.
  Pon 9 50 2hod M223 Parcialne diferencialne rovnice     p 4mma

Gera Milan
  Pon 10 40 3hod  V Matematicke zaklady biomedicinskej fyz. p 2fmf

Gyurki S.
  Pon 9 50 2hod M208 Proseminar z TEX-u            v 2mef*
  Pon 13 10 2hod M208 Proseminar z TEX-u            v 2mef*

Chocholaty P.
  Str 9 50 3hod  X Numericke metody             p 4mng
  Str 12 20 1hod  X Numericke metody             c 4mng
  Str 15 40 2hod b404 Zakladne numericke metody ries.rovnic  v 3M*  3PCF
  Stv 13 10 2hod M109 Numericke metody riesenia DR       v 5mma 5mna
  Stv 14 50 2hod M223 Diferencne metody riesenia DR      p 4mna

Jamrichova E.
  Pon 9 50 2hod M218 Proseminar z TEX-u            v 2mef*
  Pon 15 40 2hod M208 Software Mathematica           v 2m*  2mpm
  Uto 13 10 2hod M218 Proseminar z TEX-u            v 2m*
  Str 13 10 2hod M208 Proseminar z TEX-u            v 4mef* 1i*

Jaros F.
  Uto 9 00 2hod B301 Matematika 1            p 1GeKa
  Uto 13 10 2hod VIII Obycajne diferencialne rovnice   c 3mma 3mmm 3mna 3mms
  Str 11 30 2hod  XI Matematicka analyza 3        c 2m2 2mpm
  Stv 9 50 2hod  XI Cvicenie z matematickej analyzy 3  v 2m2 2mpm
  Stv 17 20 2hod b446 Matematika             v 1Biol
  Stv 19 00 1hod b446 Matematika             c 1Biol

Jaros J.
  Pon 14 00 2hod F108 Matematicka analyza           p 2m*  2mpm
  Uto 9 50 3hod VIII Obycajne diferencialne rovnice      p 4mng
  Stv 9 50 2hod VIII Biomatematika              p 3mmm
  Stv 13 10 2hod  C Matematicka analyza           p 2m*  2mpm

Jurik T.
  Uto 13 10 2hod VII Linearne programovanie          c 2mef2
  Str 12 20 2hod  VI Linearne programovanie          c 2mef3

Kacur J.

Klestincova L.
  Str 14 00 2hod  I Matematicka analyza           c 1i1
  Stv 14 50 2hod  VI Parcialne diferencialne rovnice     c 4mma

Kubacek Z.
  Pon 9 50 2hod  C Matematicka analyza           p 1i*
  Uto 13 10 2hod  A Matematicka analyza           p 1mef*
  Str 9 00 3hod  C Matematicka analyza           p 2mng*
  Str 13 10 2hod  C Matematicka analyza           p 1mef*

Kupka I.
  Pon 8 10 2hod F108 Nelinearna a stochasticka optimalizacia p 3mng*
  Pon 11 30 2hod b446 Matematicka analyza           p 2PCF
  Uto 8 10 3hod b446 Matematicka analyza           p 1PCF
  Pia 9 50 2hod M223 Seminar z realnej analyzy        v 3m**

Medved M.
  Uto 14 50 2hod M223 Dynamicke systemy            p 4mma
  Str 11 30 2hod F108 Obycajne diferencialne rovnice      p 3m**
  Str 14 50 3hod F108 Matematicka analyza           v 2iai* 2i*
  Stv 9 50 1hod M223 Dynamicke systemy            p 4mma
  Stv 10 40 1hod M223 Dynamicke systemy            c 4mma

Mozer J.
  Pon 11 30 2hod  F2 Matematika                p 3f*
  Pon 14 50 2hod  F2 Matematika                p 2f*
  Uto 14 00 2hod  II Variacne ulohy vo fyzike         v 3f*
  Stv 8 10 2hod  B Matematika                c 3f*
  Stv 13 10 3hod  F1 Matematika                p 2f*

Novotny B.
  Uto 13 10 2hod XII Matematicka analyza           c 2mng1

Plesnik J.
  Uto 14 50 2hod VII Linearne programovanie          c 2mef1
  Str 8 10 2hod  F2 Linearne programovanie          p 2mef*
  Stv 14 00 2hod VIII Linearne programovanie          p 3mms 3mna 3mpm
  Stv 15 40 1hod VIII Linearne programovanie          c 3mms 3mna 3mpm

Remesikova M.
  Pon 9 50 2hod  IV Obycajne diferencialne rovnice      c 3mpm 3mps 3mpg
  Pon 14 50 3hod M223 Riesenie nelinearnych systemov      p 4mna
  Stv 11 30 2hod M224 Jazyk C a zaklady paral.progr.      p 4mna
  Stv 9 00 1hod F328 Matematicka analyza           v 2i*

Rostas K.
  Pon 14 00 1hod M223 Obycajne diferencialne rovnice      c 4mng
  Str 8 10 2hod F108 Matematicka analyza           c 1m3
  Str 13 10 2hod VII Cvicenie z matematickej analyzy     v 1m2
  Stv 11 30 2hod  VI Matematicka analyza           c 1m2

Sido P.

Svana P.
  Pon 13 10 2hod B320 Matematika                p 1PCF
  Pon 16 30 2hod b446 Zaklady financnej a poistnej matematiky p 5PCF 5mna
  Uto 10 40 2hod B301 Matematika                p 1PCF
  Uto 14 50 2hod  H3 Proseminar z MS-Office          v 1m1  1m2
  Uto 16 30 2hod  H3 Proseminar z MS-Office          v 1m3  1mpm
  Stv 13 10 2hod M208 Financna a poistna mat. v MS-Exceli   v 4mng
  Stv 17 20 2hod b404 Uvod do financii a zaklady uctovnictva  p 3PCF

Toma V.
  Uto 8 10 2hod VIII Aplikovana funkcionalna analyza     p 4mng
  Uto 11 30 2hod XII Diplomovy seminar            s 5mng
  Pia 8 10 2hod  B Rozhodovacie techniky v operac.manazmen. v 5mng 3-4mef*
  Pia 9 50 2hod  I Medzinarodny obchod a financie      v 5mef

Turansky R.
  Pon 16 30 3hod  C1 Matematika                c 1Ch

Valasek J.
  Pon 9 50 3hod  B Matematika                p 1f*
  Pon 14 50 2hod b446 Vybrane partie z matematickej analyzy  p 5M*  5PCF
  Uto 8 10 2hod F108 Teoria funkcii komplexnej premennej   v 3mma 3mmm
       3hod   Komplexna analyza            p 3mng*
  Uto 10 40 1hod F108 Teoria funkcii komplexnej premennej   c 3mng*
  Uto 15 40 2hod  C Matematika                p 1f*
  Stv 11 30 2hod VIII Teoria funkcii komplexnej premennej   c 3mma 3mmm

Valkova A.
  Str 8 10 2hod F328 Numericka matematika          p 2m*  2mpm
  Str 9 50 2hod F328 Numericka matematika          c 2m2  2mpm
  Str 11 30 2hod F328 Numericka matematika          c 2m1
  Stv 8 10 2hod  IX Numericke metody            c 2mng1
  Stv 11 30 2hod  XI Numericke metody            c 2mng3
  Stv 13 10 2hod  IX Numericke metody            c 2mng2
  Pia 9 50 3hod  C Numericke metody            p 3mef*

Vencko J.
  Pon 9 50 3hod F108 Matematicka analyza           p 1mng*
  Uto 9 50 2hod  A Matematicka analyza           p 1m*  1mpm
  Stv 9 50 2hod  A Matematicka analyza           p 1m*  1mpm

Viszus E.
  Uto 16 30 2hod  F1 Matematicka analyza           c 1m1
  Str 8 10 2hod M223 Matematicke zaklady biomedicinskej fyz. p 1fmf
  Str 11 30 2hod  V Matematicka analyza           c 1mng2
  Stv 8 10 2hod VII Matematicke zaklady biomedicinskej fyz. p 1fmf
  Stv 11 30 2hod  X Cvicenie z matematickej analyzy     v 1m1


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | ostatni

Katedra informatiky
(KI)

Bebjak A.
  Uto 8 10 3hod F109 Pocitacove siete             p 4ips 5ips 5mng
  Uto 10 40 1hod F109 Pocitacove siete             c 4ips 5mng
  Uto 11 30 1hod F109 Pocitacove siete             c 4ips 5ips
  Str 16 30 3hod  VI Formalne jazyky a automaty        p 4mim

Cervenka R.
  Pon 8 10 2hod  V Objektova analyza a modelovanie     v 4ips 5ips
  Pon 9 50 1hod  V Objektova analyza a modelovanie     c 4ips

Demeter M.
  Str 15 40 1hod M201 Softwarove inzinierstvo         c 4ips
  Str 16 30 1hod M201 Softwarove inzinierstvo         c 5ips

Duris P.
  Uto 9 50 3hod  C Tvorba efektivnych algoritmov      p 3it*
  Str 9 50 3hod  II Teoreticke zaklady informatiky      p iDRS
  Stv 14 00 2hod  V Diplomovy seminar            s 4ips 4ita

Forisek M.
  Str 15 40 1hod M218 Rocnikovy projekt            c 2i*
  Str 17 20 1hod  X Formalne jazyky a automaty        c 2i2
  Pia 11 30 4hod  H6 Rychlostne programovanie         s 1-5i* 1-2iai*

Gazi
  Stv 11 30 2hod  V Uvod do diskretnych struktur       c 1i1

Hegedus T.
  Pon 14 00 3hod  II Strojove ucenie             p 4-5iui 4ita
  Pon 16 30 1hod  II Strojove ucenie             c 4-5iui 4ita
  Stv 16 30 1hod M217 Rocnikovy projekt            s 2i2

Janacek J.
  Pon 11 30 1hod M218 UNIX pre administratorov         c 3iai*
  Pon 12 20 1hod M218 UNIX pre administratorov         c 3iai*
  Str 14 00 3hod  VI Operacne systemy             p 4mim
  Stv 9 50 2hod  B UNIX pre administratorov         p 3iai* 3ips

Kemenova
  Stv 9 00 2hod  I Diskretna matematika           c 1iai2
  Stv 11 30 2hod  IV Diskretna matematika           c 1iai5

Kopacik I.
  Str 17 20 2hod F109 Seminar                 s 4ips 5ips

Kosinar P.
  Str 9 00 2hod M218 UNIX                   c 3it* 3ips
  Str 10 40 2hod M218 UNIX                   c 3iui 3ipg 4ips

Kralovic Ra
  Uto 14 00 3hod F108 Uvod do distribuovanych algoritmov   p 3iai* 3it* 4ita

Kralovic Ri
  Uto 13 10 1hod  I Uvod do distribuovanych algoritmov   c 3it*
  Stv 11 30 1hod III Uvod do distribuovanych algoritmov   c 3it2
  Stv 12 20 1hod III Uvod do distribuovanych algoritmov   c 3it1

Kulich
  Str 14 50 2hod  IX Uvod do diskretnych struktur       c 1i3
  Stv 14 50 2hod  I Uvod do matematickej logiky       c 2i1 2iai*

Lukotka
  Uto 9 00 2hod  IX Uvod do diskretnych struktur       c 1i2

Macajova E.
  Uto 9 50 2hod  B Diskretna matematika           p 1iai*
  Uto 14 50 2hod VIII Uvod do databazovych systemov      c 2i1
  Uto 17 20 2hod  IX Uvod do databazovych systemov      c 2iai3 2iai5
  Str 9 50 2hod  XI Diskretna matematika           c 1iai4
  Stv 14 50 1hod  IV Teoria grafov              c 3it* 3iai*
  Stv 15 40 1hod  V Teoria grafov              c 3it*

Macko M.
  Pon 11 30 1hod M218 UNIX pre administratorov         c 3iai*
  Pon 12 20 1hod M218 UNIX pre administratorov         c 3iai*

Mederly Pavol
  Uto 14 50 3hod  B Softwarove inzinierstvo         p 3-5ips

Miklik
  Uto 17 20 2hod M218 Uvod do databazovych systemov      c 2iai3
  Str 16 30 2hod M218 Programovanie              c 2i1

Nanasiova M.
  Uto 17 20 2hod M217 Uvod do databazovych systemov      c 2iai5

Nyiri L.
  Pon 17 20 2hod F109 Seminar systemoveho administratora    s 4-5ips

Olejar D.
  Uto 11 30 2hod  B Principy pocitacov            p 1i*
  Str 11 30 2hod  C Principy pocitacov            p 1i*

Ostertag R.
  Uto 13 10 2hod  B Programovanie              p 2i*
  Str 14 00 3hod  B Operacne systemy             p 2m*

Pardubska D.
  Pon 10 40 2hod VII Formalne jazyky a automaty       p 4FI 4MI
  Pon 12 20 2hod VII Formalne jazyky a automaty       p 4FI 4MI
  Stv 9 50 2hod  V Navrh a analyza algoritmov       p 3BI 3FI 3PCF
  Stv 15 40 3hod  IV VLSI vypocty              v 4ips 4ita 5ips

Pastorova M.
  Uto 16 30 1hod M217 Rocnikovy projekt            s 2i1
  Pia 9 00 2hod  IX Dynamicke internetove aplikacie     p 5mim
  Pia 10 40 2hod M217 Dynamicke internetove aplikacie     c 5mim

Plachetka T.
  Str 9 50 2hod  B Uvod do databazovych systemov      p 2i*  2iai*
  Str 15 40 2hod  II Uvod do databazovych systemov      c 2iai1
  Str 18 10 1hod M218 Rocnikovy projekt            s 2i*
  Stv 10 40 3hod  I Paralelne architektury a programovanie  p 4ips 4ita
  Stv 14 50 2hod  X Uvod do databazovych systemov      c 2i2
  Stv 17 20 2hod  V Uvod do databazovych systemov      c 2iai2 2iai4

Privara I.
  Str 15 40 3hod M213 Formalna semantika a teor.sprav.    v 3iai* 3iui 4itp

Prochazka J.
  Str 8 10 2hod  B Algoritmy a datove struktury       p 2i*
  Str 10 40 2hod VIII Pocitacova algebra            p 5mms
  Stv 9 50 2hod  C Algoritmy a datove struktury       p 2i*

Rovan B.
  Pon 9 50 3hod  A Formalne jazyky a automaty        p 2i*  2iai*
  Str 15 40 2hod F109 Diplomovy seminar            s 5ips 5ita
  Stv 8 10 3hod F108 Teoria paralelnych vypoctov       p 3it* 4ita 3i
  Pia 8 10 1hod  VI Teoria paralelnych vypoctov       p 3it* 4ita
  Pia 9 00 1hod  VI Teoria paralelnych vypoctov       p 3it* 4ita
  Pia 10 40 2hod M213 Seminar z informatiky          s iDRS

Risak V.
  Str 13 10 3hod F109 Hypermedialne syst. ( web technologie ) p 4ips 5ips
       2hod   Hypermedialne systemy          p 3ips 3iai*

Skoviera M.
  Pon 10 40 3hod  F1 Teoria grafov              p 3iai* 3it*
  Uto 15 40 2hod  II Diplomovy seminar            s 4itm
  Stv 9 50 2hod M213 Seminar z grafov             s iDRS

Stanek M.
  Pon 11 30 2hod F109 Kryptologia               p 4itm 5itm
  Stv 9 50 2hod F109 Kryptologia               p 4itm 5itm
  Stv 14 50 1hod F109 Tvorba efektivnych algoritmov      c 3ips
  Stv 15 40 1hod F109 Tvorba efektivnych algoritmov       3iai* 3it*

Stejskal

Suster B.
  Pon 9 50 2hod  IX Teoria vypocitatelnosti         p 4itm 4itp
  Pon 14 50 2hod  IX Teoria vypocitatelnosti         c 4itm 4itp
  Uto 14 50 2hod  IV Uvod do matematickej logiky       c 2i2
  Str 14 50 2hod III Uvod do matematickej logiky       c 2i1

Toman E.
  Str 9 50 2hod  A Uvod do diskretnych struktur       p 1i*
  Str 15 40 2hod  V Diplomovy seminar            s 5itm
  Stv 11 30 2hod  C Uvod do matematickej logiky       p 2i* 2iai*

Vasilova
  Pon 14 50 2hod M218 Programovanie              c 2i1
  Pon 16 30 2hod M218 Programovanie              c 2i2

Withalm J.

Zathurecky M.
  Pon 12 20 1hod  B Formalne jazyky a automaty        c 2iai*
  Uto 17 20 1hod  X Formalne jazyky a automaty        c 2i1


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | ostatni

Katedra aplikovanej informatiky
(KAI)

Balaz M.
  Stv 10 40 4hod F248 Symbolicke programovanie a LISP     v 4iui

Blaho A.
  Pon 14 50 2hod  A Programovanie              p 1i*  1iai*
  Uto 14 50 2hod  A Programovanie              p 1i*  1iai*

Borovansky P.
  Pon 8 10 3hod  I8 Logicke programovanie          p 1FSEV
  Pon 13 10 2hod  A Programovanie ( algoritmy v JAVA )    p 2iai*
  Pia 13 10 2hod  H3 JAVA                   v 4FI  4MI
  Pia 14 50 2hod  H3 Programovanie ( algoritmy v JAVA )    c 2iai*

Borovsky P.
  Str 14 50 2hod M152 Pocitacova grafika            c 4mng
  Stv 14 50 2hod VII Pocitacova grafika            p 4mng
  Stv 16 30 2hod M152 Pocitacova grafika            c 4mng

Cervenansky M.
  Pon 16 30 2hod  H6 Webovska grafika             c 3mpg 3iai*
  Pon 18 10 2hod  H6 Webovska grafika             c 3mpg

Cunderlik T.
  Pon 18 10 2hod  IV Zakladne pojmy z bank.a poist.pre neprof p 4ipg 4mpg

Durikovic R.
  Pon 8 10 2hod  IV Modelovacie a renderovacie techniky   v 3ipg 3iai* 3mp
  Pon 13 10 2hod  IV Pocitacova animacia           p 4ipg 4mmpg 4mp
  Pon 14 50 2hod  IV Fotorealisticke zobrazovanie       p 4ipg 4mmpg 4mp
  Pon 18 10 2hod  C Modelovacie a renderovacie techniky   p 3ipg 3iai* 3mp

Florek
       4hod   Rocnikovy projekt            c 2iai*

Ftacnik M.
  Pon 8 10 2hod XII Heuristicke metody            p 4*pg 3iai* 3iu
  Uto 8 10 2hod  V Diplomovy seminar            s 4ipg
  Uto 11 30 2hod III Seminar k DP               s 5ipg

Gruska J.
  Pon 10 40 2hod I23 Kvantove algoritmy a automaty      v 4iui

Guller D.
  Str 13 10 4hod F248 Progr. vo vyvojovom prostredi CLIPS   v 4iui 5iui

Gyarfas F.
  Pia 8 10 2hod  H6 Inteligentne techniky v e-learningu   v 3ia* 4iui
  Pia 9 50 2hod  H6 Extremne programovanie          v 3ia* 4iui

Homola M.
  Pon 11 30 2hod  H3 Moderny pristup k web-dizajnu      c 1-2iai* 3-5iui
  Pon 18 10 2hod  A Moderny pristup k web-dizajnu      v 1-2iai* 3-5iui

Jancosek M.
  Pon 9 50 2hod  H6 Webovska grafika             c 3ipg
  Uto 13 10 2hod  H3 Programovanie ( algoritmy v JAVA )    c 2iai3

Jarosova A.
  Str 17 20 3hod  I8 Zaklady vseobecnej jazykovedy      p 1FSEV

Kamhal D.
  Uto 14 00 2hod  I8 Uvod do filozofie jazyka         v FMFI
  Uto 15 40 2hod  I8 Filozofia L.Wittgensteina        v FMFI
  Str 8 10 2hod  I8 Problemy analytickej filozofie      v FMFI
  Str 9 50 2hod  I8 Filozoficke koncepcie vyznamu      v FMFI
  Stv 14 50 2hod  I8 Kognitivna semantika           p 1FSEV

Kluka J.
  Pon 13 10 2hod  H6 Moderny pristup k web-dizajnu      c 1-2iai* 3-5iui

Komara J.
  Stv 9 50 2hod  IV Logika pre informatikov         p 1FSEV 3iui
  Stv 16 30 2hod  I Teor. vypocitatelnosti pre programatorov v 4itm 4itp
  Stv 18 10 2hod  H6 Logika pre informatikov         c 1FSEV 3iui
       2hod   Teor. vypocitatelnosti pre programatorov v 4itm 4itp

Kubini P.


Kvasnicka V.
  Pia 8 10 4hod  I8 Vypoctove modelovanie kognitiv. procesov p 1FSEV

Lacko J.
  Pon 9 50 2hod  H6 Webovska grafika             c 3ipg

Lucan L.
  Stv 16 30 2hod  II Multimedia                v 3iai* 4mmpg 4m
  Pia 9 50 2hod  B Pouzivatelsky matemat. a ekonom. softver p 2mng*

Lucny A.
  Str 9 50 2hod  I8 Multiagentova systemy          p 1FSEV
  Str 11 30 2hod F248 Multiagentova systemy          c 1FSEV

Markosova M.
  Str 8 10 2hod F109 Zaklady umelej inteligencie       p 1FSEV 3iai* 3i

Mendelova E.
  Stv 14 50 2hod  I9 Integrovane vzdelavanie zdravotne postih p FMFI

Nagy M.
  Str 11 30 1hod  A Linux-principy a prostriedky       p 2iai* 2i*
  Str 13 10 1hod  H3 Linux                  c 2iai2
  Str 14 00 1hod  H3 Linux                  c 2iai2
  Str 14 50 2hod  H3 Linux                  v 3PCF 3BI 3FI
  Str 17 20 1hod  H3 Linux                  c 2iai1
  Str 18 10 1hod  H3 Linux                  c 2iai1
  Str 19 00 1hod  H3 Linux                  c 2iai3
  Stv 9 00 3hod  X Rozpoznavanie reci            v 1FSEV 4iui
  Stv 13 10 1hod  H3 Linux                  c 2iai3
  Stv 14 00 1hod  H3 Linux                  c 2iai4
  Stv 14 50 1hod  H3 Linux                  c 2iai4 2iai5
  Stv 15 40 1hod  H3 Linux                  c 2iai5
  Stv 18 10 2hod  H3 Rozpoznavanie reci            v 1FSEV 4-5i**

Nather P.
  Pon 14 00 2hod III Matematika               c 1BI  1PCF
  Stv 16 30 2hod  H6 Zaklady umelej inteligencie      c 1FSEV 3iai* 3iui

Nociar M.
  Pia 11 30 2hod  H3 Profesionalny graficky SW        v 2m* 2mpm
  Pia 14 50 2hod  H6 Pouzivatel.matem.a ekonom.softver    c 2mng*

Novotny M.
  Pia 16 30 2hod  H6 Moderny pristup k web-dizajnu      c 1-2iai* 3-5iui
  Pia 18 10 2hod  H6 Moderny pristup k web-dizajnu      c 1-2iai* 3-5iui

Novotny Pavol

Nunukova P.
  Uto 11 30 2hod  V Matematika                c 2iai1
  Str 14 00 2hod VIII Matematika                c 2iai*

Parulek J.

Polec J.

Ponik M.
  Uto 8 10 2hod  H6 Programovanie ( algoritmy v JAVA )    c 2iai*
  Uto 9 50 2hod  H6 Programovanie ( algoritmy v JAVA )    c 2iai*

Popper M.
  Uto 11 30 2hod  H3 Expertne systemy             c 4iui
  Uto 14 00 2hod  I Expertne systemy             p 4iui
  Uto 15 40 2hod  I8 Expertne systemy             p 1FSEV
  Uto 17 20 2hod F248 Expertne systemy             c 1FSEV

Pospichal J.
  Uto 8 10 4hod  I8 Evolucne algoritmy            p 1FSEV

Recky M.
       4hod   Rocnikovy projekt            c 2iai*

Ruisel I.
  Uto 17 20 2hod  I8 Zaklady kognitivnej psychologie     v 4iui

Rybar J.
  Pon 14 00 2hod  I8 Kognitivne laboratorium          v FMFI
  Pon 17 20 2hod  I8 Kognitivna psychologia          v FMFI 1FSEV
  Str 14 00 2hod  I8 Dejiny vedeckeho a filozofickeho myslenia v FMFI
  Str 15 40 2hod  I8 Uvod do Piagetovej psychologie      v 1FSEV
  Stv 14 50 2hod F108 Kognitivne vedy: Mozog a mysel      v FMFI 3-5iui

Samuelcik M.
  Uto 16 30 2hod  IV OpenGL                v 3iai* 4mmpg 4mpg 3
  Str 9 50 2hod  IV Diskretne geometricke struktury   p 4mpg
  Str 15 40 1hod  IV Krivky a plochy v PG         c 4ipg 4mmpg

Sefranek J.
  Pon 10 40 3hod  I8 Logicke programovanie ASP        p 1FSEV
  Uto 11 30 3hod  I8 Seminar z UI               s 1FSEV
  Uto 15 40 2hod  I Diplomovy seminar            s 4iui
  Str 9 50 3hod  I Reprezentacia znalosti a inferencia   p 4-5iui
  Str 12 20 1hod  I Reprezentacia znalosti a inferencia   c 4-5iui
  Str 15 40 2hod  I Diplomovy seminar            s 5iui
  Stv 14 00 1hod  I8 Kognitivna semantika           p 1FSEV

Sikudova E.

Siska J.
  Uto 13 10 3hod  X Matematicke zaklady biomedicinskej fyz. c 2fmf
  Uto 17 20 2hod  T3 Zaklady prace s PC            v 1f2

Smolenova K.

Sramek M.
  Str 12 20 2hod  IV Vizualizacia viacrozmernych dat     p 4ipg 4mmpg 4m
  Str 14 00 2hod  IV GNU/Linux, principy a prostriedky    v 3iai* 3ips 4*

Stanek S.

Svantner J.
  Str 15 40 2hod VIII Matematika                c 2iai*
  Str 17 20 2hod VIII Matematika                c 2iai*

Takac M.
  Uto 8 10 2hod  I Kvalitativne modelovanie a simulacia   p 4iui
  Uto 9 50 2hod  I Kvalitativne modelovanie a simulacia   c 4iui
  Stv 11 30 3hod  I8 Uvod do kognitivnej vedy         p 1FSEV

Tuzinsky

Valient M.

Vanco P.
  Pon 16 30 2hod  A Matematika                v 2iai*

Vittek M.
  Pon 14 00 3hod  I8 Programovanie s obmedzeniami       p 1FSEV
  Str 13 10 1hod  B UNIX pre pouzivatelov          p 4mim
  Stv 14 00 2hod  H6 UNIX pre administratorov         v 4mim
  Pia 17 20 3hod F248 Systemy na prepisovanie termov      v 4itp

Vnucko I.
  Pon 14 50 2hod  H3 Programovanie ( algoritmy v JAVA )    c 2iai*
  Pon 18 10 2hod  H6 Webovska grafika             c 3mpg

Voda P.
  Pon 9 50 2hod  F2 Uvod do mat. logiky pre programatorov  p 3iai*

Zimanyi M.
  Pon 16 30 2hod  IV Principy trojrozmernej analyzy obrazu  p 4ipg 4mmpg 4mp


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | ostatni

Katedra základov a vyučovania informatiky
(KZVI)

Galik Z.
  Pon 13 10 2hod VIII Programovanie (1)            c 1i2
  Uto 9 50 2hod  V Programovanie (1)            c 1i3

Hrusecka A.
  Uto 10 40 2hod  XI Programovanie             c 1FI  1MI
  Str 10 40 2hod  H6 Praktikum z programovania       c 1*I  1PCF
  Str 14 50 2hod  H6 Informacne a komunikacne technologie  s 2MD  2MF 2MT
  Stv 11 30 2hod  H3 Multimedia               v 3PCF 3*I 4*I
  Stv 15 40 2hod III Programovanie (3)           c 2PCF 2*I

Hrusecky R.
  Pon 9 50 2hod  H3 Databazy pre web            v 5FI  5MI
  Pon 12 20 1hod  A Tvorba webovskych dokumentov      p 1i*
  Stv 8 10 1hod  H6 Tvorba webovskych dokumentov      c 1iai1
  Stv 9 00 1hod  H6 Tvorba webovskych dokumentov      c 1iai3
  Stv 9 50 1hod  H6 Tvorba webovskych dokumentov      c 1iai5
  Stv 10 40 1hod  H6 Tvorba webovskych dokumentov      c 1i1
  Stv 11 30 1hod  H6 Tvorba webovskych dokumentov      c 1i2
  Stv 12 20 2hod  H6 Principy internetu           v 3*I  3PCF

Jaskova L.
  Pon 8 10 2hod  H3 Informacne a komunikacne technologie  s 1FI  1MI
  Pon 11 30 2hod  H6 Programovanie (1)            c 1mef2
  Uto 9 50 2hod  H3 Informacne a komunikacne technologie  s 1MD  1MF  1MT
  Uto 11 30 2hod  H6 Programovanie (1)            c 1mef1
  Str 8 10 2hod  H6 Programovanie (1)            c 1mpm

Kabatova M.
  Pon 8 10 2hod  H6 Programovanie (1)            c 1mng2
  Str 8 10 2hod  H6 Programovanie (1)            c 1mpm

Kalas I.
  Pon 8 10 2hod  I Didaktika informatiky          p 4FI  4MI
  Pon 9 50 1hod  I Didaktika informatiky          c 4FI  4MI
  Uto 9 50 2hod  II Tvorba pedagogickeho softveru      p 3PCF 3*I
  Uto 13 10 2hod F328 Diplomovy seminar            s 5FI  5MI
  Uto 14 50 2hod  H4 Diplomovy seminar            s 4MI
  Str 17 20 2hod III Propedeutika vyucovania informatiky   s 2PCF 2*I

Kubincova Z.
  Pon 8 10 2hod  A Algoritmy a datove struktury       p 2iai*
  Pon 10 40 2hod  II Programovanie (3)            p 2PCF 2*I
  Uto 8 10 2hod  II Programovanie (1)            p 1PCF 1*I
  Uto 10 40 2hod  X Programovanie (1)            c 1PCF 1BI
  Uto 13 10 2hod  H6 Algoritmy a datove struktury       c 2iai1
  Str 10 40 2hod  H6 Praktikum z programovania (1)      c 1PCF 1*I

Lehotska D.
  Pon 9 50 2hod VIII Diskretna matematika           p 1FI  1MI
  Pon 13 10 2hod  VI Programovanie (1)            c 1iai1
  Pon 15 40 2hod  VI Diskretna matematika           c 1FI  1MI
  Stv 8 10 1hod  H6 Tvorba webovskych dokumentov       c 1iai1
  Stv 9 00 1hod  H3 Tvorba webovskych dokumentov       c 1iai4
  Stv 9 50 1hod  H3 Tvorba webovskych dokumentov       c 1iai6
  Stv 10 40 1hod  H6 Tvorba webovskych dokumentov       c 1i3

Moravcik M.
  Pon 13 10 2hod  IX Programovanie (1)            c 1iai3
  Pon 14 50 2hod  H6 Programovanie (1)            c 1m1
  Pon 16 30 2hod  XI Programovanie (1)            c 1i1
  Uto 14 50 2hod  H6 Algoritmy a datove struktury       c 2iai3
  Uto 16 30 2hod  H6 Programovanie (1)            c 1m2
  Uto 18 10 2hod  H6 Programovanie (1)            c 1m3

Ondriskova J.
  Uto 13 10 2hod  H6 Algoritmy a datove struktury       c 2iai2
  Uto 14 50 2hod  H6 Algoritmy a datove struktury       c 2iai4
  Str 9 00 2hod  H3 Informacne a komunikacne technologie   s 1BI  1PCF
  Str 13 10 2hod  H6 Algoritmy a datove struktury       c 2iai5
  Stv 8 10 1hod  H3 Tvorba webovskych dokumentov       c 1iai2
  Stv 9 00 1hod  H6 Tvorba webovskych dokumentov       c 1iai3
  Stv 9 50 1hod  H6 Tvorba webovskych dokumentov       c 1iai5
  Stv 11 30 1hod  H6 Tvorba webovskych dokumentov       c 1i3

Petras A.
  Pon 8 10 2hod  X Programovanie (1)            c 1iai2
  Uto 8 10 2hod  H3 Programovanie pre Linux         v 5FI  5MI

Salanci L.
  Pon 13 10 2hod  H3 Programovanie (1)            c 1mng1
  Pon 14 50 2hod  H6 Programovanie (1)            c 1m1
  Uto 8 10 2hod  A Programovanie (1)            p 1m***
  Uto 16 30 2hod  H6 Programovanie (1)            c 1m2
  Uto 18 10 2hod  H6 Programovanie (1)            c 1m3

Tomcsanyi P.
  Pon 14 50 2hod VII Systemove programovanie         p 4FI  4MI
  Pon 16 30 1hod VII Systemove programovanie         c 4FI  4MI

Tomcsanyiova M.
  Pon 8 10 2hod  VI Programovanie (1)            c 1iai4
  Stv 8 10 2hod  II Programovanie (1)            c 1iai5
  Stv 11 30 2hod  II Programovanie (1)            c 1iai6

Wagner M.
  Str 10 40 2hod  H3 Informacne a komunikacne technologie   s 2PCF 2*I

Winczer M.
  Pon 9 00 2hod  II Diskretna matematika           p 2FI 2MI
  Pon 11 30 2hod III Dejiny informatiky            p 5FI 5MI
  Uto 8 10 2hod III Informacne a komunikacne technologie   s 3*I
  Uto 11 30 2hod  II Navrh a analyza algoritmov        c 3*I
  Pia 8 10 2hod  H3 Seminar z matematickych struktur     s 2*I
  Pia 11 30 4hod  H6 Rychlostne programovanie         s *i* *iui *ia


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | ostatni

Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie
(KAFZM)

Balazovjech M.
  Pia 7 20 2hod B301 Fyzika 	                p 1PCF

Bastak I.
  Stv 8 10 1hod B-445 Meteorologia a klimatologia       c 2PCF

Benko M.
  Uto 14 00 4hod F360 Praktikum zo synoptickej meteorologie  l 4fmk
  Str 9 00 3hod F360 Synopticka meteorologia         p 4fmk

Brestensky J.
  Pon 9 00 2hod KGF Asymptoticke metody           p 5fg
  Pon 10 40 1hod KGF Asymptoticke metody           c 5fg
  Str 9 50 2hod KGF Stavba Zeme               p 5fg

Brimich L.

Damborska I.
  Pon 9 50 1hod F360 Meteorologia a klimatologia       c 2PCF
  Pon 11 30 2hod F360 Zivotne prostredie 3           p 2f*  3f*
  Uto 9 50 2hod F357 Statisticke metody v meteor.,klimat.   p 4fg  4fmk
  Uto 11 30 2hod F357 Statisticke metody v meteor.,klimat.   c 4fg  4fmk
  Str 9 50 1hod F357 Mikroklimatologia a agrometeorologia   c 5fmk
  Str 10 40 1hod B445 Meteorologia a klimatologia       c 2PCF
  Stv 9 00 1hod F357 Dynamicka meteorologia          c 4fmk
  Pia      F357 Astronomia, astrofyzika a meteorologia  p DPS

Drinka R.
  Str 17 20 2hod B445 Meteorologia a klimatologia       c 2PCF

Durdik K.

Dzifcakova E.
  Str 9 00 3hod F112 Teoreticka astrofyzika          p 4faa
  Str 11 30 2hod F112 Teoreticka astrofyzika          c 4faa
  Stv 13 10 2hod FZP Slnecne ziarenie,jeho vyuzitie...    p 4fzp 5fzp
  Pia 14 00 2hod F112 Spektroskopia v astronomii        p 4faa 5faa

Gajdos S.
  Stv 14 00 2hod F112 Medziplanetarna hmota          p 4faa

Galad A.

Gera Martin
  Pon 9 00 2hod F357 Metody numerickej mat.v meteorologii   p 4fmk
  Pon 10 40 1hod F357 Metody numerickej mat.v meteorologii   c 4fmk
  Pon 13 10 3hod F360 Seminar z meteorolog.numerickych modelov s 5fmk
  Str 11 30 2hod F357 Numericke riesenie rovnic atmosf.dynam. p 5fmk
  Str 14 00 2hod F367 Programovanie a aplikacny softver pre DP c 4fmk
  Str 15 40 2hod c201 Meteorologia a klimatologia       p 2PCF
  Stv 9 50 3hod F357 Dynamicka meteorologia          p 4fmk

Hajdukova M.
  Pon 8 10 2hod F112 Astronomia                p 5MF
  Str 14 00 2hod F112 Seminar                 s 4faa 5faa

Hajossy R.
  Uto 7 20 2hod B305 Fyzika                  p 1PCF
  Uto 11 30 2hod  I Mechanika kontinua            p 4mmm 5mma
  Str 7 20 2hod B305 Fyzika                  p 1PCF
  Str 11 30 2hod  F2 Mechanika a molekulova fyzika      p 1FI  1MF  1f
  Stv 8 10 2hod  F2 Mechanika                p 1f1  1f2  1f
  Pia 8 10 2hod  F2 Mechanika a molekulova fyzika      p 1FI  1MF  1f
  Pia 9 50 2hod  F1 Mechanika                p 1f1  1f2  1f

Heinzel P.

Hensel K.
  Pon 11 30 1hod FZP Odpady                  p 4fzp
  Pon 12 20 1hod FZP Odpady                  c 4fzp
  Str 11 30 2hod FZP Environmentalne pravo          p 4fzp 5fzp
  Pia 9 00 3hod F232 Fyzikalne analyticke metody       v 2f1  2f2

Hrouzkova E.

Hrvol J.
  Uto 9 50 2hod F358 Diplomovy seminar            s 5fmk
  Pia 10 40 2hod F358 Opticke a elektricke javy v atmosfere  p 4fmk

Hvozdara M.

Janda M.

Jankovic J.

Jurasek M.
  Pia 8 10 2hod F367 Druzicove a radarove pozorovania met.j. p 5fmk

Kalmancok D.

Klacka J.
  Pia 9 00 3hod F112 Galakticka a mimogalakticka astronomia  p 5faa
  Pia 11 30 2hod F112 Galakticka a mimogalakticka astronomia  c 5faa

Koleny P.

Komar L.
  Str 13 10 2hod c201 Fyzika                  c 1PCF

Kornos L.
  Stv 10 40 2hod F112 Nebeska mechanika            p 4faa
  Stv 12 20 1hod F112 Nebeska mechanika            c 4faa

Kosinar I.
  Pon 9 50 2hod b446 Fyzika                  p 1PCF
  Uto 14 00 2hod  C3 Fyzika                  p 1PCF
  Uto 15 40 2hod B305 Vyberovy seminar z fyziky        v 1PCF
  Str 9 00 2hod B307 Fyzika                  c 1PCF
  Str 14 00 1hod FZP Fyzikalne analyticke metody       l 4fzp
  Str 14 50 3hod B305 Matematika pre fyziku          v 1PCF
  Str 17 20 2hod F247 Mechanika a molekulova fyzika      c 1FI  1fmf
  Stv 9 00 2hod f51 Seminar z odboru a diplomovy seminar   s 5fzp
  Stv 10 40 2hod  C3 Fyzika                  p 2PCF
  Pia 13 10 3hod b304 Zaklady fyziky              v 1PCF

Kostecky P.
  Pon 13 10 2hod F112 Numericke metody v astronomii      p 4faa
  Pon 14 50 1hod F112 Numericke metody v astronomii      c 4faa
  Uto 7 20 2hod B320 Fyzika                  p 1PCF

Kovacova
  Pia 13 10 2hod  X Analyza signalu (1)           v 3f*

Kremler M.
  Pon 13 10 1hod F367 GIS v meteorologii a klimatologii    p 4fmk 2f*
  Pon 14 00 1hod F367 GIS v meteorologii a klimatologii    c 4fmk 2f*
  Uto 14 00 2hod B305 Meteorologia a klimatologia       p 2PCF

Kristek J.

Kulinova A.
  Uto 9 00 3hod F112 Kozmicka elektrodynamika         p 4faa
  Uto 11 30 2hod F112 Kozmicka elektrodynamika         c 4faa
  Str 15 40 2hod F112 Slnecny magnetizmus a cyklus aktivity  p 4faa 5faa

Kunecova D.
  Stv 13 10 2hod c201 Fyzika                  c 1PCF

Labak P.

Lapin M.
  Pon 12 20 3hod F357 Vseobecna a regionalna klimatologia   p 4fmk
  Str 8 10 2hod F357 Mikroklimatologia a agrometeorologia   p 5fmk
  Str 13 10 2hod F357 Zmeny a premenlivost klimy        p 5fmk
  Stv 9 00 2hod F367 Aplikovana klimatologia 2        p 5fmk

Machala Z.
  Pon 14 00 2hod FZP Cistenie a uprava vod          p 4fzp
  Pon 15 40 1hod FZP Cistenie a uprava vod          c 4fzp
  Uto 13 10 2hod FZP Enviromentalny management a audit    p 4fzp 5fzp
  Str 8 10 2hod FZP Analyza a odber vzoriek ZP        p 4fzp 5fzp
  Str 14 50 2hod FZP Fyzikalne analyticke metody       v 4fzp

Marsenic A.

Martisovits V.
  Pon 9 50 2hod FZP Vodikova energetika           p 4fzp 5fzp
  Uto 9 50 2hod FZP Vysokoteplotna plazma I         p DRS
  Stv 9 50 4hod FZP Experimentalne vademecum         v 4fzp 3f* DRS
  Pia 8 10 2hod  F1 Molekulova fyzika            v 1f* 2fmf

Melo M.
  Pon 9 50 2hod B435 Meteorologia a klimatologia       c 2PCF
  Pon 13 10 2hod  C2 Fyzicka geografia            p 1PCF
  Uto 14 00 1hod F357 Metody klimatologickeho vyskumu     p 5PCF
  Uto 14 50 1hod F357 Metody klimatologickeho vyskumu     c 5PCF
  Uto 16 30 1hod B435 Meteorologia a klimatologia       c 2PCF
  Stv 9 00 2hod  C2 Meteorologia a klimatologia       p 2PCF

Moczo P.
  Pia 9 00 2hod  X Uvod do fyziky Zeme           v 2f*

Morva I.
  Uto 14 50 3hod FZP Vyboje v plynoch             p 4fzp 5fzp
  Str 9 50 2hod FZP Automatizacia experimentov        p DRS
  Stv 8 10 2hod FZP Automatizovane meracie a riadiace syst. v 3f*

Morvova M.
  Pon 8 10 2hod FZP Alternativne zdroje energie       p 4fzp 5fzp
  Pon 9 50 2hod FZP Vodikova energetika           p 4fzp 5fzp
  Stv 10 40 2hod F108 Zivotne prostredie            v 1f*  2f*

Martisova V.

Palus P.
  Str 17 20 2hod F112 Struktura hmoty vo vesmire        p 4faa 5faa

Pastor P.

Pazak P.
  Str 10 40 2hod G203 Fyzika                  c 1PCF
  Str 17 20 2hod  C2 Fyzika                  c 1PCF

Petrovic S.
  Stv 15 40 2hod F357 Experiment. a model. hydromet. bilancia p 4fmk

Petrzala J.
  Uto 8 10 2hod  X Mechanika                c 1f1
  Str 8 10 2hod VIII Mechanika                c 1f2

Porubcan V.
  Uto 13 10 3hod F112 Zaklady astronomie a astrofyziky     p 3f*
  Uto 15 40 2hod F112 Zaklady astronomie a astrofyziky     c 3f*

Rosenberg L.

Seben M.

Sevcik S.
  Pon 13 10 2hod G357 Fyzika pre geofyzikov          p 3PCF
  Pon 14 50 1hod G357 Fyzika pre geofyzikov          c 3PCF
  Uto 14 00 2hod KGF Seminar                 s 5fg
  Str 11 30 2hod KGF Elektromagneticke sondovanie Zeme    p 5fg

Simon A.

Soltis T.
  Pon 17 20 2hod G203 Fyzika                  c 1PCF

Tomlain J.
  Uto 8 10 2hod F357 Seminar z meteorologie          s 5fmk
  Stv 8 10 1hod F357 Dynamicka meteorologia          p 4fmk

Toth J.
  Pon 9 50 2hod F112 Astronomia                c 5MF
  Pon 15 40 3hod F112 Laboratorne prace            l 4faa
  Stv 8 10 2hod F112 Planetarna kozmogonia          p 4faa 5faa
  Stv 9 50 1hod F112 Planetarna kozmogonia          c 4faa 5faa

Veres P.
  Stv 13 10 2hod b302 Fyzika                  c 1PCF

Vida J.

Vilagi J.

Vojtek P.
  Stv 7 20 5 hod F224 Laboratorne cvicenia z fyziky      l 2PCF

Zavodsky D.
  Str 14 00 2hod F357 Matematicke model.znecistenia ovzdusia  p 5fmk
  Str 15 40 1hod F360 Chemizmus atmosfery           p 5fmk

Zigo P.

Zuzak K.

Zverko J.
  Pia 15 40 2hod F112 Vybrane kapitoly z astrfyziky      p 4faa 5faa


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | ostatni

Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
(KJFB)

Antalic S.
  Pon 13 10 2hod  X Matematicka analyza           c 1i3
  Uto 14 00 2hod  T3 Zaklady prace s PC            v 1f1
  Str 14 00 2hod  II Matematicka analyza           c 1i2

Babincova M.
  Pon 10 40 2hod KBF Uvod do biomechaniky           p 4fmf
  Uto 10 40 2hod KBF Lipozomy v biofyzike a medicine     p 4fbf
  Str 8 10 2hod F232 Fyzikalne mechanizmy procesov v lud.org. p 4fbf

Babinec P.
  Pon 8 10 4hod F247 Kvantova mechanika            p 3fmf
  Uto 8 10 2hod F247 Kvantova mechanika            c 3fmf

Bacharova L.

Bednar P.

Betak

Bohm R.
  Uto 8 10 2hod  XI Zakladne matematicke metody       c 1f2
  Uto 9 50 2hod  F2 Zakladne matematicke metody       p 1f*
  Uto 12 20 2hod F109 Atomova a jadrova fyzika         p 3MF
  Str 8 10 2hod XII Zakladne matematicke metody       c 1f1
  Str 9 50 2hod XII Mechanika a molekulova fyzika      c 1MF
  Str 14 50 3hod  X Matematicke zaklady biomedicinskej fyz. c 1fmf
  Str 17 20 1hod F108 Vlny a optika              c 2FI  2MF  2f
  Pia 8 10 2hod F108 Atomova a jadrova fyzika         p 3MF
  Pia 9 50 2hod III Matematicke metody vo fyzike       v 1fmf

Cagalinec M.
  Stv 9 50 2hod KBF Experimentalne metody lekarskej fyziky  p 4fmf

Carnicky J.

Durana L.
  Uto 13 10 2hod  IV Matematicka analyza           c 2mng2
  Str 9 00 3hod F223 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3f2
  Stv 8 10 2hod  IV Doplnkove cvicenie z MA         v 2mng2
  Stv 12 20 2hod VII Doplnkove cvicenie z MA         v 2mng1
  Stv 14 50 3hod c201 Matematika                c 1PCF

Florek M.
  Stv 12 20 2hod F327 Reaktorova fyzika            v 5fjf

Gajdos V.

Grman I.

Habodaszova D.

Haverlik I.
  Pon 9 00 2hod F232 Zaklady teorie algoritmov a programovan p 2fmf
  Pon 11 30 2hod F247 Diskretna matematika           p 3fmf
  Uto 9 50 3hod F232 Kvantitativne pravd.met.v biofyzike   p 5fbf
  Uto 12 20 1hod F247 Zaklady modelovania a biomatematiky   p 4fbf 4fmf
  Uto 13 10 1hod F247 Zaklady modelovania a biomatematiky   c 4fbf 4fmf
  Uto 15 40 2hod F328 Databazy a informacne sys. v medicine  p 4fmf
  Str 9 50 2hod F248 Zaklady prace s PC            c 1fmf
  Str 14 50 2hod F232 Zaklady teorie algoritmov a programovan c 2fmf
  Stv 8 10 2hod KBF Diskretna matematika           c 3fmf
  Stv 15 40 2hod KBF Pocitacove modelovanie a simulacia    s 4fbf

Hianik T.
  Uto 14 00 2hod F247 Biosenzory               p 4fbf 4fmf
  Uto 15 40 2hod F247 Odborny seminar             s 5fbf
*) Stv 14 00 3hod F247 Bioenergetika              p 5fbf 5fzp 5fmf

Hlinka V.
  Pon 13 10 3hod F252 Specialne praktikum z jadrovej fyziky  l 4fjf
  Str 9 00 3hod F262 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3f1
  Stv 13 10 3hod F223 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3f1

Holy K.
  Uto 14 50 1hod F377 Radionuklidy v zivotnom prostredi    p 3f*  3fzp 3f
  Stv 8 10 2hod F377 Monitorovanie radioaktivity v ZP     p 4fzp
  Stv 14 00 2hod F377 Radon-meranie a riziko          v 4fjf

Hubac I.
  Pon 13 10 2hod F232 Kvantova teoria             p 4fbf
  Pon 14 50 2hod F232 Kvantova teoria             c 4fbf
  Uto 13 10 3hod KBF Mnohocasticove pristupy         p 5fbf

Chorvat D.
*) Uto 14 00 3hod F232 Lasery a vlaknova optika v medicine   p 5fmf
  Str 11 30 2hod KBF Medicinska biofyzika           p 4fmf
  Stv 11 30 2hod F247 Fyzikalne metody diagn.a terap.v medicin p 4fmf
  Stv 14 50 1hod F232 Metody spracovania biosignalov a PG   p 4fbf 4fmf

Chorvat D.ml
*) Uto 14 00 3hod F232 Lasery a vlaknova optika v medicine   p 5fmf
  Stv 14 00 1hod F232 Metody spracovania biosignalov a PG   p 4fbf 4fmf

Chudy M.
  Uto 9 50 2hod F377 Zaklady dozimetrie            p 4fjf 4fzp
  Uto 11 30 1hod F377 Zaklady dozimetrie            c 4fjf 4fzp
  Uto 15 40 1hod F377 Radionuklidy v zivotnom prostredi    p 3f*  3fzp 3f

Jeskovsky M.
  Pon 12 20 2hod  II Doplnkove cvicenie z MA         v 1mng2
  Stv 12 20 2hod  T3 Zaklady prace s PC            v 1f2

Kinclova I.

Kirchnerova J.

Kollar D.
  Pon 14 00 3hod F261 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3fmf
  Uto 9 50 2hod F261 Praktikum z molekulovej a atomovej fyz. l 3MF

Kozlikova K.
  Uto 9 50 3hod LFUK Elektromagmet.diagnost.a terapeut.met.  v 5fmf

Krivanek R.

Kvasnicka P.
  Stv 15 40 2hod F328 Fyzika zivych organizmov         p 2f*
  Pia 8 10 4hod  I8 Vypoctove cvicenia            p 1FSEV

Lovas L.
  Pon 16 30 3hod  T3 Pocitacove praktikum           c 3f2

Mach P.
  Uto 13 10 2hod F350 Chemicke zaklady zivych systemov     l 3f*
  Str 9 50 2hod KBF Teoreticke zaklady spektroskop.metod   p 4fbf
  Stv 10 40 3hod F350 Specialne praktikum z exper.metod    l 4fbf

Masarik J.
  Pon 9 50 2hod F327 Kozmogenne nuklidy v ZP         v 4fjf
  Uto 15 40 1hod F327 Seminar z modernych trendov vo fyzike  s 5fjf
  Str 9 50 2hod F327 Jadrova a subjadrova fyzika       p 4fjf
  Str 11 30 1hod F327 Jadrova a subjadrova fyzika       c 4fjf

Melichercik M.

Mlynarik V.
  Pia 14 00 2hod KBF Zaklady magneticko-rezonancnej spektr.  p 4fbf 4fmf

Mullerova M.
  Pon 16 30 3hod B301 Matematika                c 1PCF

Pikna M.
  Stv 13 10 3hod F261 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3f2

Pisutova N.
  Stv 12 20 2hod F377 Numericke metody v jadrovej fyzike    v 4fjf

Povinec P.

Redhammer R.
  Str 14 00 3hod LFUK Klinicka fyziologia dychacieho systemu  v 5fmf

Ruttkay-Nedecky
  Uto 14 50 2hod F350 Zaklady molekularnej biologie      v 3f*

Ruzicka J.

Rybar P.
  Str 8 10 2hod  T3 Spracovanie dat             c 5fbf
  Stv 14 00 2hod  T3 Aplikacne programy v biofyzike      c 2fmf

Saro S.
  Uto 10 40 2hod F327 Diplomovy seminar            s 5fjf
  Uto 14 50 1hod F327 Seminar z modernych trendov vo fyzike  s 5fjf
  Stv 9 50 2hod F327 Jadrove reakcie             p 4fjf
  Stv 11 30 1hod F327 Jadrove reakcie             c 4fjf

Sikurova L.
  Str 9 50 3hod F247 Fotobiofyzika a fototerapia       p 5fbf 5fmf
  Stv 8 10 5hod F232 Diplomovy seminar            s 5fbf 5fmf
  Pia 9 00 3hod FZP Fyzikalne analyticke metody       v 2f*

Simkovic F.

Simon J.
  Stv 8 10 2hod III Matematicka analyza           c 2mng3
  Pia 8 10 2hod  V Doplnkove cvicenie            v 2mng3

Siska M.
  Uto 13 10 3hod  X Matematicke zaklady biomedicinskej fyz. c 2fmf
  Uto 17 20 2hod  T3 Zaklady prace s PC            v 1f2

Sitar B.
  Pon 11 30 2hod F377 Detekcne metody fyziky vysokych energii v 4fjf

Sivo A.
  Pon 14 00 3hod F262 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3fmf
  Str 9 00 3hod F261 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3f1
  Stv 13 10 3hod F262 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3f2

Stanicek J.
  Str 9 00 3hod F222 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3f2
  Stv 8 10 2hod F327 Atomova a jadrova fyzika         c 3MF
  Stv 13 10 3hod F222 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3f1

Stavina P.
  Stv 8 10 2hod F308 Moderne trendy v pocitacovej fyzike   v 5fjf
  Stv 9 50 3hod  T3 Pocitacove praktikum           c 3f1  3fmf
  Pia 9 50 3hod  T3 Pocitacove praktikum           c 3f1

Streicher B.

Strmen P.

Sykora I.
  Pon 8 10 2hod F377 Vybrane kapitoly spektrometrie gama ziar v 4fjf
  Uto 13 10 2hod F377 Radiometricke merania          p 3f*
  Str 8 10 5hod KJF Vyberove praktikum            l 5fjf
  Stv 9 50 2hod F377 Monitorovanie radioaktivity v ZP     p 4fzp
  Pia 12 20 2hod b201 Spracovanie experimentalnych udajov   v 2PCF

Szarka I.
  Pon 15 40 2hod F252 Specialne praktikum z jadrovej fyziky  l 4fjf

Tokar S.
  Stv 9 50 2hod F308 Vybrane kapitoly z fyziky vysokych ener. v 5fjf
  Pia 9 50 2hod F308 Simulacie v jadrovej fyzike       v 5fjf

Urban J.
  Uto 13 10 2hod F350 Chemicke zaklady zivych syst.      p 3f*
  Str 11 30 4hod F232 Struktura biomakromolekul        p 4fbf
  Stv 10 40 3hod F350 Specialne praktikum z experim. metod   l 4fbf
  Stv 15 40 2hod F232 Fyzika polymerov a biopolymerov     p 4fmf

Vanko J.
  Uto 8 10 3hod F327 Teoreticka jadrova a subjadrova fyzika  p 5fjf
  Uto 13 10 2hod F327 Teoreticka jadrova a subjadrova fyzika  s 5fjf
  Stv 8 10 2hod F109 Teoria hier               v 5mef
  Pia 8 10 2hod F327 Neutrinova fyzika            v 5fjf

Venhart M.
  Pon 14 00 2hod  T3 Zaklady prace s PC            v 1f1

Vojtassak J.
  Pon 14 00 2hod LFUK Umele nahrady v medicine         v 5fmf

Waczulikova I.
  Pon 9 50 3hod F328 Specifika prace interdisc.timov v med. c 5fmf
  Pon 13 10 3hod F350 Specialne praktikum z exp.met.lek.fyz. l 4fmf
*) Stv 14 00 3hod F247 Bioenergetika              p 5fbf 5fzp 5fmf


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | ostatni

Katedra experimentálnej fyziky
(KEF)

Bezak V.
  Pon 11 30 2hod f223 Diplomovy seminar z FTL         s 5ftl

Brezna E.
  Str 9 50 3hod F113 Praktikum I (mechanika a molekul.fyz.)  l FMFI
  Stv 9 50 3hod F113 Praktikum I (mechanika a molekul.fyz.)  l FMFI

Bucek A.

Cernak M.
  Pon 8 10 2hod f51 Formovanie vybojov            v 4fp

Dobrocka E.

Fabo P.
  Str 13 10 4hod f292 Principy pocitacov - hardver       l 1iai6
  Str 16 30 2hod f226 Prevodniky a riadenie experimentu    v 5foo 5fp  5f

Fischer L.
  Uto 8 10 2hod  F1 Principy pocitacov - hardver       p 1ia*
  Str 8 10 4hod f292 Principy pocitacov - hardver       l 1iai2
  Stv 9 50 4hod f292 Principy pocitacov - hardver       l 1iai4
  Pia 13 10 4hod f288 Principy cislicovej techniky       l 2f*  3f*  1i

Foltin V.
  Stv 9 50 4hod f288 Principy pocitacov - hardver       l 1iai3
  Pon 13 10 5hod f73 Laboratorne cvicenie z fyziky      l 2PCF

Gasparik V.

Glesk I.

Grajcar M.
  Uto 13 10 2hod  F1 Vlny a optika              p 2f*
  Str 11 30 2hod f223 Programovanie pre fyzikov        p 4ftl
  Stv 9 00 2hod  F1 Vlny a optika              p 2f*
  Stv 13 10 1hod f223 Programovanie pre fyzikov        c 4ftl

Gregus J.
  Pon 9 00 3hod f296 Praktikum z FTL             l 4ftl
  Str 8 10 4hod f288 Principy pocitacov - hardver       l 1iai1

Hlubina R.
  Pon 9 00 2hod f223 Fyzika tuhych latok           p 5ftl
  Pon 10 40 1hod f223 Fyzika tuhych latok           c 5ftl
  Uto 9 50 4hod f223 Fyzika tuhych latok           p 4ftl
  Stv 9 00 2hod f223 Fyzika tuhych latok           c 4ftl

Jarosevic A.
  Str 8 10 4hod f288 Principy pocitacov - hardver       l 1iai1
  Str 13 10 4hod f288 Principy pocitacov - hardver       l 1iai5
  Stv 9 50 4hod f288 Principy pocitacov - hardver       l 1iai3

Jasik J.
  Pia 13 10 4hod f288 Principy cislicovej techniky       l 1i*

Kocisek J.
  Pon 10 40 3hod f86 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)  l 2f2

Kohaut P.
  Uto 8 10 3hod f295 Praktikum zo zakladov elektroniky    l 4fbf 4fp
  Uto 13 10 2hod f226 Analyza elektrickych sieti        p 4fe
  Uto 14 50 1hod f226 Analyza elektrickych sieti        c 4fe
  Str 8 10 2hod f226 Elektricke merania a meracia technika  p 4fe
  Str 13 10 3hod f295 Praktikum zo zakladov elektroniky    l 4fmf
  Stv 10 40 3hod f295 Praktikum zo zakladov elektroniky    l 4fe  4ftl
  Pia 13 10 4hod f292 Principy cislicovej techniky       l 3f*  2f*  1i

Kovacik D.
  Stv 7 20 5hod KEF Laboratorne cvicenie z fyziky      l 2PCF
  Stv 13 10 5hod f73 Laboratorne cvicenie z fyziky      l 2PCF
  Pia 13 10 4hod f292 Principy cislicovej techniky       l 1i*

Kristof J.
  Stv 9 50 4hod f292 Principy pocitacov - hardver       l 1iai4

Kundracik F.
  Uto 8 10 2hod f223 Programovaci jazyk C           p 4ftl
  Uto 10 40 2hod f226 Elektronika velmi vysokych frekvencii  p 4fe  4fp
  Stv 8 10 2hod f226 Elektronika velmi vysokych frekvencii  p 4fe  4fp
  Stv 9 50 1hod f226 Elektronika velmi vysokych frekvencii  c 4fe  4fp
  Pia 13 10 3hod f223 Meranie fyzikalnych velicin       p 3f*

Kus P.
  Uto 14 00 2hod f223 Kryotechnika a kryoelektronika      p 3f*

Lukac P.
  Stv 13 10 2hod f51 Seminar DRS               s DRS

Macko P.
  Str 14 00 3hod f51 Zaklady laserovej spektroskopie     v 4fp  5fbf 5f
  Stv 10 40 3hod f82 Praktikum z vakuovej fyz.a fyz.plazmy  l 4fp

Mahel M.
  Stv 11 30 2hod B320 Fyzika                  p 2PCF

Mark T.

Matasovska S.
  Str 8 10 2hod  I Vlny a optika              c 2f1

Matejcik S.
  Uto 10 40 2hod f51 Seminar z fyziky plazmy         s 5fp
  Uto 13 10 2hod f51 Seminar z plazmy             s 4fp
  Str 11 30 2hod f51 Elementarne procesy v plazme       p 4fp
  Stv 10 40 3hod f56 Praktikum z vakuovej fyz.a fyz.plazmy  l 4fp

Mesaros V.
  Pon 9 00 2hod f167 Diplomovy seminar            s 5foo
  Stv 10 40 2hod f167 Luce,videnie a lasery          p 2f*
  Stv 14 50 2hod f167 Zvuk ako ekologicka zataz        v 4fzp
  Pia 8 10 4hod f143 Praktikum z nelinearnej optiky      l 5foo

Micunek R.
  Str 15 40 3hod f86 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)  l 2f1

Odraskova M.
  Str 13 10 4hod f288 Principy pocitacov - hardver       l 1iai5

Orszagh J.
  Str 13 10 3hod f86 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)  l 2f1

Papp P.
  Pia 13 10 4hod KEF Principy cislicovej techniky       l 1i*

Pavlik J.
  Pon 10 40 3hod f85 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)  l 2f2
  Pon 14 00 3hod f85 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)  l 2fmf
  Uto 14 50 3hod f85 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)  l 2f2

Plecenik A.
  Str 8 10 2hod f223 Experimentalne metody FTL        p 4ftl
  Str 13 10 3hod f223 Polovodicove suciastky          p 4ftl

Plecenik T.

Prascak M.

Sabo
  Str 8 10 4hod f292 Principy pocitacov - hardver       l 1iai2

Senderakova D.
  Pon 10 40 2hod f167 Seminar zo specializacie         s 5foo
  Uto 9 00 2hod f167 Opticke metody spracovania informacie  p 5fe  5foo 5f
  Uto 14 00 2hod f167 Lasery, holografia a opt. sprac. inf.  p 3f*
  Str 9 00 4hod f144 Diplomova praca             l 5foo
  Str 13 10 4hod f144 Diplomova praca             l 5foo
  Pia 13 10 2hod f167 Optika a videnie             p 3f*

Schlosser P.
  Pon 10 40 3hod f85 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)  l 2f2

Skalny J.
  Pon 9 50 3hod f51 Vyboje v plynoch             p 4fp
  Pon 13 10 2hod f51 Diplomovy seminar            s 5fp
  Pon 14 50 2hod f51 Aplikacie fyziky plazmy         p 5fp

Stano M.

Sura P.
  Uto 15 40 2hod f226 Prvky elektronickych obvodov       p 4fe

Tarjani V.
  Str 13 10 2hod f292 Principy pocitacov - hardver       l 1iai5

Tirpak A.

Tomasek M.
  Pon 14 00 3hod f86 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)  l 2fmf

Veis P.
  Str 8 10 2hod f51 Diagnostika plazmy            p 4fp
  Str 9 50 2hod f51 Experimentalne metody v opt.a IC spektr. v 4fe  4fp  4f
  Pia 9 50 3hod F108 Vlnenie a optika             p 2FI  2MF  2f

Vojtek P.
  Pon 13 10 2hod f167 Zdroje,parametre a detekcia opt.ziarenia p 4fe  4fp  4f
  Str 8 10 5hod F224 Laboratorne cvicenie z fyziky      l 2PCF
  Stv 8 10 4hod F224 Laboratorne cvicenie z fyziky      l 2PCF
  Stv 13 10 5hod F224 Laboratorne cvicenie z fyziky      l 2PCF

Zabudla Z.
  Pon 13 10 5hod F224 Laboratorne cvicenie z fyziky      l 2PCF
  Str 8 10 2hod  II Vlny a optika              c 2f2
  Stv 7 20 5hod F225 Laboratorne cvicenie z fyziky      l 2PCF

Zahoran M.
  Uto 14 50 3hod f86 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)  l 2f2
  Str 13 10 3hod f85 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)  l 2f1
  Str 15 40 3hod f85 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)  l 2f1

Zahoranova A.
  Str 8 10 5hod f73 Laboratorne cvicenie z fyziky      l 2PCF
  Stv 7 20 5hod f73 Laboratorne cvicenie z fyziky      l 2PCF


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | ostatni

Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyzika
(KTFDF)

Adamuscin C.
  Stv 18 10 2hod f125 Kvantova teoria             c 3f1

Balek V.
  Str 16 30 2hod f130 Kozmologia                v 5faa 5ftf

Bellus M.
  Str 8 10 2hod f126 Jednoduche a domace experimenty     s 4MF

Blazek T.
  Pon 14 50 2hod  C Kvantova teoria             p 3f*
  Uto 9 50 1hod f130 Kmity a vlny v systemoch         p 4mmm
  Uto 11 30 2hod  F2 Kvantova teoria             p 3f*
  Stv 9 50 2hod  VI Kvantova teoria             c 3f2

Bona P.
  Stv 16 30 2hod f125 Specialny seminar            s 5ftf

Cerny V.
  Pon 8 10 3hod  T3 Pocitacove praktikum           l 2f1  2fmf
  Pon 13 10 2hod  B Termodynamika a statisticka fyzika    p 3f1  3f2
  Pon 14 50 2hod f130 Fyzika okolo nas             v 4MF
  Uto 10 40 1hod f130 Kmity a vlny v systemoch         p 4mmm
  Uto 9 50 2hod  F1 Termodynamika a statisticka fyzika    p 3f1  3f2
  Str 13 10 3hod  T3 Pocitacove praktikum           v 2f2

Danisovic M.
  Str 16 30 2hod f126 Aplikacie didaktickej techniky      s 5MF
  Stv 16 30 2hod f126 Aplikacie didaktickej techniky      s 3MF

Demkanin P.
  Pon 11 30 1hod f126 Seminar zo skolskej fyziky        s 1FI  1MF
  Uto 9 50 3hod F151 Skolske pokusy z fyziky         l 5MF
  Str 9 50 3hod F151 Skolske pokusy z fyziky         l 5MF
  Pia 9 00 2hod f126 Ziacka zaujmova cinnost         p 5MF
  Pia 10 40 2hod F328 Zaklady skolskeho managementu      v 3-5M* 3-5PCF

Dubnickova A.Z.
  Stv 8 10 2hod f130 Zaklady fyziky              p 3m**
  Stv 11 30 2hod f130 Uvod do fyziky elementarnych castic   v 4ftf
  Pia 8 10 2hod f130 Zaklady fyziky              p 3m**
  Pia 9 50 2hod f130 Feynmannove diagramy           p DRS

Dzurakova Z.
  Pon 16 30 2hod f125 Teoreticka mechanika           c 2f1
  Str 18 10 2hod f125 Teoreticka mechanika           c 2f2

Fecko M.
  Uto 8 10 2hod f130 Konexie a kalibracne polia        v 4ftf
  Uto 16 30 2hod f130 Lieove grupy pre fyzikov         v 3f*
  Str 9 50 3hod f125 Teoreticka mechanika           p 2f*
  Str 13 10 2hod f130 Geometricke metody v klasickej mechanike v 4ftf

Hornansky L.
  Str 10 40 2hod f126 Riesenie fyzikalnych uloh        s 4MF

Horvath P.
  Uto 8 10 2hod F114 Praktikum z molekulovej a atomovej fyz. l 3MF
  Stv 8 10 2hod F151 Fyzikalne praktikum           l 2FI  2MF
  Stv 9 50 2hod f126 Seminar zo skolskej fyziky        s 2FI  2MF
  Stv 12 20 1hod f126 Seminar skolskej fyziky         s 3MF
  Pia 13 10 2hod F151 Praktikum skolskych pokusov       l 4MF

Klein M.

Kochan D.

Kosinarova A.
  Pon 8 10 2hod b446 Vyberovy seminar z matematiky      s 1PCF
  Pon 11 30 2hod B307 Matematika                p 1PCF
  Pon 14 00 2hod F247 Kalkulus pre nematematikov        p 1PCF 1FI  1M
  Uto 10 40 3hod B307 Matematika                c 1PCF
  Stv 9 00 2hod F247 Matematicke metody vo fyzike       p 1PCF 1FI  1M
  Stv 10 40 1hod F247 Matematicke metody vo fyzike       c 1PCF 1FI  1M
  Stv 14 50 2hod  C3 Matematika                p 1PCF
  Pia 13 10 2hod B305 Seminar z matematiky           s 1PCF

Koubek V.
  Pon 8 10 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4MF

Krisko M.
  Str 7 20 2hod B307 Matematika                c 1PCF
  Str 15 40 2hod b304 Matematika                c 1PCF

Lapitkova V.
  Uto 13 10 2hod f126 Didaktika fyziky             s 5MF
  Str 13 10 2hod f126 Netradicne vyucovacie postupy      p 5MF
  Str 14 50 2hod f126 Diplomovy seminar z fyziky        s 4FI  5MF

Masar E.
  Pon 10 40 3hod  T3 Pocitacove praktikum           l 2f1
  Str 11 30 2hod  T3 Seminar z pocitacovej fyziky       s 5ftf
  Str 15 40 3hod  T3 Pocitacove praktikum           v 2f2

Mojzis M.
  Uto 9 50 2hod f125 Kvantova teoria pola           p 4ftf
  Uto 11 30 2hod f125 Kvantova teoria pola           c 4ftf
  Str 8 10 2hod f130 Kvantova teoria pola           p 4ftf
  Stv 9 50 2hod f130 Uvod do Standardneho Modelu       v 5ftf
  Pia 12 20 2hod f125 Uvod do Standardneho Modelu       v 5ftf

Noga M.
  Str 9 50 2hod  F1 Teoria kondenzovanych latok       p 4ftf
  Stv 9 50 2hod f125 Teoria kondenzovanych latok       p 4ftf
  Stv 13 10 2hod f130 Metody funkcionalneho integralu vo fyz. v 4ftf

Pazma V.
  Pon 8 10 2hod f125 Matematika                c 1iai5
  Pon 11 30 1hod f125 Teoreticka fyzika            c 4MF
  Pon 14 00 3hod F328 Matematika                c 1f2
  Str 8 10 2hod f125 Matematika                c 1iai4
  Str 9 50 3hod III Matematika                c 1f1

Pisut J.

Plasek V.
  Pon 8 10 2hod b404 Matematika                c 1PCF
  Str 7 20 2hod b404 Matematika                c 1PCF

Polak V.
  Pon 16 30 2hod f130 Termodynamika a statisticka fyzika    c 3f1
  Str 11 30 2hod f130 Termodynamika a statisticka fyzika    c 3f2
  Str 14 50 2hod f125 Matematika                c 1iai3
  Stv 11 30 2hod f125 Matematika                c 1iai1

Presnajder P.
  Pon 9 50 2hod f125 Matematika                c 1iai2
  Uto 11 30 2hod  F1 Matematika                p 1ia*
  Stv 11 30 2hod f131 Teoria distribucii            v 4ftf

Sebesta J.
  Pon 13 10 2hod f126 Dejiny fyziky              p
  Pon 14 50 2hod f126 Z dejin fyziky na Slovensku       p 5MF
  Uto 13 10 2hod f126 Historia fyzikalnych teorii       p 4ftf
  Uto 14 50 2hod f130 Teoreticka fyzika            p 4MF
  Uto 16 30 2hod f126 Metody teoretickej fyziky        p 5MF
  Uto 18 10 2hod f126 Metody teoretickej fyziky        c 5MF

Severa P.
  Pon 9 00 3hod f130 Reprezentacie konecnych a komp. grup   p 4ftf 5mms
  Pon 11 30 2hod f130 Matematicka fyzika            c 4ftf 4mma
  Str 14 50 2hod f130 Matematicka fyzika            p 4ftf 4mma
  Stv 14 50 2hod f130 Uvod do klasickej mat.a Rieman.ploch   v 4ftf
  Stv 16 30 2hod f130 Matematicka fyzika            p 4ftf 4mma


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | ostatni

Katedra jazykovej prípravy
(KJP)

Erdelyi L.
  Pon 16 30 2hod F246 Anglicky jazyk           c 2M*  2mpm
  Pon 18 10 2hod F246 Anglicky jazyk           c 1MT  1m*  1mpm
  Uto 13 10 2hod F246 Anglicky jazyk           c 2mef1 2mng3
  Str 14 50 2hod F246 Anglicky jazyk           c 1mef*
  Str 16 30 2hod VII Anglicky jazyk           c 1mef*
  Stv 9 50 2hod F246 Anglicky jazyk           c 1mng*
  Pia 8 10 2hod  II Anglicky jazyk           c 2m2  2mpm
  Pia 9 50 2hod  V Anglicky jazyk           c 1m*

Gombarik P.
  Pon 9 50 2hod f283 Anglicky jazyk           c 1iai*
  Pon 11 30 2hod f283 Anglicky jazyk           c 1MD  1m*  1MI
  Str 14 50 2hod f283 Anglicky jazyk           c 1mef*
  Str 16 30 2hod  IV Anglicky jazyk           c 1iai*
  Stv 9 50 2hod f283 Anglicky jazyk           c 1mng*
  Stv 11 30 2hod f283 Anglicky jazyk           c 1mng*
  Pia 8 10 2hod  I Anglicky jazyk           c 2m2  2mpm
  Pia 9 50 2hod  VI Anglicky jazyk           c 1m*  1mpm

Chlapikova K.
  Pon 16 30 2hod f283 Anglicky jazyk           c 1m*  1mpm
  Pon 18 10 2hod  I Anglicky jazyk           c 2f2  2m2  2iai2
  Uto 16 30 2hod F246 Anglicky jazyk           c 2iai1
  Str 16 30 2hod f283 Anglicky jazyk           c 1iai*
  Str 18 10 2hod F246 Anglicky jazyk           c 1iai*
  Stv 16 30 2hod  X Anglicky jazyk           c 2iai1 2i1
  Stv 18 10 2hod F247 Anglicky jazyk           c 2BI  2i2  2iai2
  Pia 8 10 2hod f283 Anglicky jazyk           c 1mpm 1mng* 1m* 1i*
  Pia 11 30 2hod  I Anglicky jazyk           c 1f*

Ilcikova A.
  Pon 16 30 2hod F247 Anglicky jazyk          c 2f2
  Pon 18 10 2hod f283 Anglicky jazyk          c 1mpm 1m* 1BI 1MD 1M
  Uto 17 20 2hod f283 Anglicky jazyk          c 2f1  2fmf
  Str 16 30 2hod F246 Anglicky jazyk          c 1iai*
  Stv 16 30 2hod F246 Anglicky jazyk          c 2iai3 2i1
  Stv 18 10 2hod f283 Anglicky jazyk          c 2iai2 2i2
  Pia 8 10 2hod  IV Anglicky jazyk          c 1i*
  Pia 9 50 2hod  IV Anglicky jazyk          c 1i*
  Pia 11 30 2hod F246 Anglicky jazyk          c 1f*

Klatikova E.
  Uto 11 30 2hod F246 Anglicky jazyk           c 1f*
  Uto 13 10 2hod f130 Rusky jazyk            c FMFI
  Uto 14 50 2hod f283 Rusky jazyk            c FMFI
  Stv 11 30 2hod F246 Rusky jazyk            c FMFI
  Stv 13 10 2hod f283 Rusky jazyk            c FMFI
  Stv 14 50 2hod F246 Anglicky jazyk           c 2iai3
  Str 16 30 2hod F232 Anglicky jazyk           c 1iai*
  Pia 8 10 2hod F246 Anglicky jazyk           c 1i*
  Pia 9 50 2hod F246 Anglicky jazyk           c 1i*

Vilasek P.
  Pon 11 30 2hod F246 Nemecky jazyk MP          c FMFI
  Uto 13 10 2hod f283 Francuzsky jazyk Z         c FMFI
  Uto 14 50 2hod F246 Nemecky jazyk Z          c FMFI
  Uto 18 10 2hod F246 Francuzsky jazyk Z         c FMFI
  Str 14 50 2hod XII Nemecky jazyk Z          c FMFI
  Str 16 30 2hod M120 Nemecky jazyk P          c FMFI
  Stv 13 10 2hod F246 Francuzsky jazyk MP        c FMFI
  Stv 16 30 2hod F247 Francuzsky jazyk MP        c FMFI
  Pia 9 50 2hod M120 Nemecky jazyk MP          c FMFI
  Pia 11 30 2hod M120 Francuzsky jazyk Z         c FMFI

Zemanova A.
  Pon 18 10 2hod F247 Anglicky jazyk           c 1MF 1MT 1MI 1f*
  Uto 11 30 2hod f283 Anglicky jazyk           c 1f*
  Str 16 30 2hod  IX Anglicky jazyk           c 1iai*
  Str 18 10 2hod  IV Anglicky jazyk           c 1iai*
  Stv 14 50 2hod f283 Anglicky jazyk           c 2iai3
  Stv 16 30 2hod f283 Anglicky jazyk           c PhD
  Pia 9 50 2hod f283 Anglicky jazyk           c 1i*
  Pia 11 30 2hod f283 Anglicky jazyk           c 1f*


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | ostatni

Schola Ludus
(SL)

Biznarova V.
  Str 8 10 2hod KGF Vyznam alternativnych konc.v proc.pozn. p FMFI

Matejka M.
  Pon 15 40 2hod III Teoria kondenzovanych latok       c 4ftf

Teplanova K.
  Uto 9 50 2hod KGF Fyzika autenticky            p FMFI
  Stv 16 30 2hod KGF Vedecka show (1)             p FMFI


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | ostatni

Ostatní
(ostatni)

Hrubiskova
  Str 16 30 1hod III Zaklady psychologie a pedagogiky     s 2*I  2M*
  Stv 9 50 2hod III Pedagogika                s 4FI  4M*

Veselsky
  Uto 13 10 2hod  C1 Zaklady psychologie a pedagogiky     p 1M*  1*I
  Uto 14 50 2hod III Zaklady psychologie a pedagogiky     s 1MD  1MF  1M
  Uto 16 30 2hod III Zaklady psychologie a pedagogiky     s 1*I

Gnoth
  Stv 11 30 2hod B301 Zaklady psychologie a pedagogiky     p 2*I  2M*  4F


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | ostatni

Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu: 9.10.2006.