Tlačivá

Bakalárske štúdium

Potvrdenie o návšteve školy

Súbory na stiahnutie:
Potvrdenie o návšteve školy
PDF
91.60KiB
05. 04. 2012 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Potvrdenie o návšteve školy (anglická verzia)

Súbory na stiahnutie:
Potvrdenie o návšteve školy (anglická verzia)
PDF
123.43KiB
27. 03. 2014 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Potvrdenie o návšteve školy (od - do)

Súbory na stiahnutie:
Potvrdenie o návšteve školy (od - do)
PDF
93.46KiB
05. 04. 2012 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Potvrdenie o prerušení štúdia

Súbory na stiahnutie:
Potvrdenie o prerušení štúdia
PDF
92.04KiB
05. 04. 2012 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Potvrdenie o ukončení štúdia

Súbory na stiahnutie:
Potvrdenie o ukončení štúdia
PDF
151.76KiB
05. 04. 2012 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Potvrdenie o vydanie nového študentského preukazu

Súbory na stiahnutie:
Potvrdenie o vydanie nového študentského preukazu
DOC
29.50KiB
19. 01. 2009 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Potvrdenie o vysporiadanií záväzkov študenta voči knižnici

Súbory na stiahnutie:
Potvrdenie o vysporiadanií záväzkov študenta voči knižnici
DOC
24.00KiB
29. 03. 2012 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca KEC

Uznávanie predmetov z Erasmus pobytov

Súbory na stiahnutie:
Uznávanie predmetov z Erasmus pobytov
PDF
76.88KiB
19. 10. 2014 00:00:00
DOC
1.34MiB
19. 10. 2014 00:00:00
ODT
1.06MiB
19. 10. 2014 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Žiadosť o

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o
PDF
75.35KiB
25. 08. 2010 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Žiadosť o povolenie zapísania predmetu bez absolvovania prerekvizity

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o povolenie zapísania predmetu bez absolvovania prerekvizity
PDF
134.96KiB
27. 02. 2017 09:20:00
DOCX
16.95KiB
27. 02. 2017 08:19:55
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Žiadosť o sociálne štipendium

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o sociálne štipendium
PDF
533.32KiB
09. 01. 2013 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Žiadosť o uznanie absolvovaného predmetu

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o uznanie absolvovaného predmetu
PDF
52.16KiB
06. 09. 2013 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Zmluva o štúdiu

Súbory na stiahnutie:
Zmluva o štúdiu
PDF
16.32KiB
06. 11. 2013 00:00:00
DOC
29.50KiB
06. 11. 2013 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Magisterské štúdium

Application Form - Master Degree Program

Súbory na stiahnutie:
Application Form - Master Degree Program
DOCX
1.21MiB
10. 03. 2016 09:15:31
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: prodekan pre bakalárske a magisterské štúdium

Potvrdenie o návšteve školy

Súbory na stiahnutie:
Potvrdenie o návšteve školy
PDF
91.05KiB
05. 04. 2012 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Potvrdenie o návšteve školy (konverzný program)

Súbory na stiahnutie:
Potvrdenie o návšteve školy (konverzný program)
PDF
91.46KiB
05. 04. 2012 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Potvrdenie o návšteve školy (od - do)

Súbory na stiahnutie:
Potvrdenie o návšteve školy (od - do)
PDF
93.46KiB
05. 04. 2012 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Potvrdenie o prerušení štúdia

Súbory na stiahnutie:
Potvrdenie o prerušení štúdia
PDF
92.04KiB
05. 04. 2012 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Potvrdenie o ukončení štúdia

Súbory na stiahnutie:
Potvrdenie o ukončení štúdia
PDF
85.62KiB
05. 04. 2012 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Potvrdenie o vydanie nového študentského preukazu

Súbory na stiahnutie:
Potvrdenie o vydanie nového študentského preukazu
DOC
29.50KiB
19. 01. 2009 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Potvrdenie o vysporiadanií záväzkov študenta voči knižnici

Súbory na stiahnutie:
Potvrdenie o vysporiadanií záväzkov študenta voči knižnici
DOC
24.00KiB
29. 03. 2012 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca KEC

Uznávanie predmetov z Erasmus pobytov

Súbory na stiahnutie:
Uznávanie predmetov z Erasmus pobytov
PDF
76.88KiB
19. 10. 2014 00:00:00
DOC
1.34MiB
19. 10. 2014 00:00:00
ODT
1.06MiB
19. 10. 2014 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Žiadosť o

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o
PDF
75.35KiB
25. 08. 2010 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Žiadosť o povolenie zapísania predmetu bez absolvovania prerekvizity

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o povolenie zapísania predmetu bez absolvovania prerekvizity
PDF
134.96KiB
27. 02. 2017 09:20:00
DOCX
16.95KiB
27. 02. 2017 08:19:55
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Žiadosť o sociálne štipendium

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o sociálne štipendium
PDF
533.32KiB
09. 01. 2013 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Žiadosť o uznanie absolvovaného predmetu

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o uznanie absolvovaného predmetu
PDF
52.16KiB
06. 09. 2013 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Zmluva o štúdiu

Súbory na stiahnutie:
Zmluva o štúdiu
PDF
16.32KiB
06. 11. 2013 00:00:00
DOC
29.50KiB
06. 11. 2013 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Doplňujúce pedagogické štúdium

Prihláška

Súbory na stiahnutie:
Prihláška
DOCX
19.05KiB
11. 07. 2018 09:01:19
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium

Doktorandské štúdium

Čestné prehlásenie

Súbory na stiahnutie:
Čestné prehlásenie
PDF
85.23KiB
07. 07. 2014 00:00:00
DOC
26.50KiB
07. 07. 2014 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: referát DRŠ

Individuálny študijný plán doktoranda - externé štúdium

Súbory na stiahnutie:
Individuálny študijný plán  doktoranda - externé štúdium
DOC
128.00KiB
06. 07. 2016 10:14:33
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: referát DRŠ

Individuálny študijný plán doktoranda - interné štúdium

Súbory na stiahnutie:
Individuálny študijný plán  doktoranda - interné štúdium
DOC
107.50KiB
06. 07. 2016 10:14:29
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: referát DRŠ

Osobný dotazník

Súbory na stiahnutie:
Osobný dotazník
PDF
140.03KiB
03. 07. 2013 00:00:00
DOC
77.00KiB
03. 07. 2013 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: referát DRŠ

Prihláška na dizertačnú skúšku

Súbory na stiahnutie:
Prihláška na dizertačnú skúšku
PDF
174.84KiB
14. 01. 2016 21:23:02
DOC
25.50KiB
14. 01. 2016 21:21:49
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: referát DRŠ

Rámcový projekt k téme dizertačnej práce

Súbory na stiahnutie:
Rámcový projekt k téme dizertačnej práce
PDF
85.08KiB
23. 11. 2010 00:00:00
DOC
29.00KiB
23. 11. 2010 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: referát DRŠ

Vzor autoreferátu (úvodné strany)

Súbory na stiahnutie:
Vzor autoreferátu (úvodné strany)
DOC
207.50KiB
01. 01. 2011 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: referát DRŠ

Žiadosť o platený pobyt v rámci doktorandského štúdia

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o platený pobyt v rámci doktorandského štúdia
PDF
95.67KiB
13. 02. 2012 00:00:00
DOC
36.50KiB
13. 02. 2012 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: referát DRŠ

Žiadosť o povolenie obhajoby

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o povolenie obhajoby
DOC
84.00KiB
13. 11. 2018 09:53:28
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: referát DRŠ

Žiadosť o prerušenie doktorandského štúdia

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o prerušenie doktorandského štúdia
PDF
92.73KiB
13. 02. 2012 00:00:00
DOC
34.00KiB
13. 02. 2012 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: referát DRŠ

Žiadosť o vydanie študentského preukazu

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o vydanie študentského preukazu
DOC
33.50KiB
22. 09. 2014 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: referát DRŠ

Zahraničné mobility

Prihláška na program ERASMUS+ - stáž

Súbory na stiahnutie:
Prihláška na program ERASMUS+ - stáž
DOC
86.50KiB
15. 12. 2016 12:36:10
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: Referát zahraničných stykov

Prílohy:

Prihláška na program ERASMUS+ - štúdium

Súbory na stiahnutie:
Prihláška na program ERASMUS+ - štúdium
DOC
90.00KiB
15. 12. 2016 12:36:14
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: Referát zahraničných stykov

Žiadosť o predĺženie mobility

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o predĺženie mobility
DOCX
13.35KiB
15. 12. 2016 13:36:17
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: Bírová Radka

Žiadosť o zrušenie mobility

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o zrušenie mobility
DOCX
13.23KiB
15. 12. 2016 13:36:21
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: Bírová Radka

Rigorózne konanie

Prihláška na rigoróznu skúšku

Súbory na stiahnutie:
Prihláška na rigoróznu skúšku
PDF
449.59KiB
16. 01. 2017 09:44:55
DOCX
88.88KiB
16. 01. 2017 09:44:50
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: Vedúca ŠO

Pracovný pomer

Čestné vyhlásenie o dĺžke započítanej praxe

Súbory na stiahnutie:
Čestné vyhlásenie o dĺžke započítanej praxe
XLS
34.50KiB
17. 09. 2015 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Dodatok k dohodám (o vykonaní práce, pracovnej činnosti, brigádnickej práci)

Súbory na stiahnutie:
Dodatok k dohodám (o vykonaní práce, pracovnej činnosti, brigádnickej práci)
DOCX
18.00KiB
05. 11. 2013 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Dohoda o brigádnickej práci študentov

Súbory na stiahnutie:
Dohoda o brigádnickej práci študentov
XLS
29.50KiB
29. 05. 2018 06:51:16
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Prílohy:

Dohoda o pracovnej činnosti

Súbory na stiahnutie:
Dohoda o pracovnej činnosti
XLSX
23.67KiB
29. 05. 2018 06:51:16
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Dohoda o vykonaní práce

Súbory na stiahnutie:
Dohoda o vykonaní práce
XLSX
22.16KiB
29. 05. 2018 06:51:16
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Kontrolný list prijatie do PP/DoVP a odmeny

Súbory na stiahnutie:
Kontrolný list prijatie do PP/DoVP a odmeny
DOC
118.50KiB
25. 09. 2017 06:57:29
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Návrh na odmenu

Súbory na stiahnutie:
Návrh na odmenu
RTF
80.99KiB
17. 09. 2015 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Návrh na výplatu odmeny/dohody

Súbory na stiahnutie:
Návrh na výplatu odmeny/dohody
XLS
29.00KiB
17. 09. 2015 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Osobný dotazník

Súbory na stiahnutie:
Osobný dotazník
PDF
163.16KiB
07. 11. 2013 00:00:00
DOC
101.00KiB
07. 11. 2013 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Pracovná náplň nepedagogických zamestnancov

Súbory na stiahnutie:
Pracovná náplň nepedagogických zamestnancov
DOC
28.50KiB
13. 06. 2016 12:40:16
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Pracovná náplň pedagogických a vedecko-výskumných zamestnancov

Súbory na stiahnutie:
Pracovná náplň pedagogických a vedecko-výskumných zamestnancov
RTF
54.32KiB
13. 06. 2016 12:40:22
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Prihláška do výberového konania

Súbory na stiahnutie:
Prihláška do výberového konania
RTF
45.13KiB
17. 09. 2015 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomnička fakulty

Výkaz odpracovaných hodín

Súbory na stiahnutie:
Výkaz odpracovaných hodín
XLS
1.24MiB
05. 11. 2013 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
RTF
122.04KiB
17. 09. 2015 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Pracovné cesty

Evidenčný list pre zahraničného hosťa

Súbory na stiahnutie:
Evidenčný list pre zahraničného hosťa
RTF
32.58KiB
20. 02. 2013 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: Referát zahraničných stykov

Potvrdenie prijatia úhrady

Súbory na stiahnutie:
Potvrdenie prijatia úhrady
DOC
26.00KiB
20. 02. 2013 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: Referát zahraničných stykov

Správa zo zahraničnej pracovnej cesty

Súbory na stiahnutie:
Správa zo zahraničnej pracovnej cesty
PDF
110.30KiB
22. 01. 2014 00:00:00
RTF
38.92KiB
12. 10. 2015 07:31:20
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: Referát zahraničných stykov

Zahraničný platobný príkaz

Súbory na stiahnutie:
Zahraničný platobný príkaz
XLS
51.00KiB
17. 02. 2016 13:06:48
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: Referát zahraničných stykov

Žiadosť o povolenie použitia vlastného motorového vozidla na služobnú cestu

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o povolenie použitia vlastného motorového vozidla na služobnú cestu
DOC
31.50KiB
20. 02. 2013 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Rôzne

Čiastková zmluva (k rámcovej zmluve) - vzor

Súbory na stiahnutie:
Čiastková zmluva (k rámcovej zmluve) - vzor
RTF
204.78KiB
26. 04. 2017 08:57:08
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Darovacia zmluva (finančný dar) - vzor

Súbory na stiahnutie:
Darovacia zmluva (finančný dar) - vzor
RTF
50.71KiB
22. 09. 2015 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Darovacia zmluva (vecný dar) - vzor

Súbory na stiahnutie:
Darovacia zmluva (vecný dar) - vzor
RTF
47.92KiB
22. 09. 2015 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Dovolenkový lístok

Súbory na stiahnutie:
Dovolenkový lístok
XLSX
14.77KiB
14. 08. 2017 10:14:07
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Drobný nákup - vyúčtovanie

Súbory na stiahnutie:
Drobný nákup - vyúčtovanie
XLS
33.00KiB
03. 01. 2018 19:05:17
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Kontrolný list - Požiadavka na vykonanie finančnej operácie

Súbory na stiahnutie:
Kontrolný list - Požiadavka na vykonanie finančnej operácie
DOC
113.00KiB
15. 05. 2013 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Kontrolný list - Požiadavka na zabezpečenie tovarov, prác a služieb

Súbory na stiahnutie:
Kontrolný list - Požiadavka na zabezpečenie tovarov, prác a služieb
DOC
80.00KiB
25. 05. 2013 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Návrh na poskytnutie zvýšenia doktorandského štipendia z vlastných zdrojov

Súbory na stiahnutie:
Návrh na poskytnutie zvýšenia doktorandského štipendia z vlastných zdrojov
DOCX
14.79KiB
05. 10. 2018 18:29:03
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Návrh na priznanie štipendia z vlastných zdrojov fakulty (Bc., Mgr., PhD.)

Súbory na stiahnutie:
Návrh na priznanie štipendia z vlastných zdrojov fakulty (Bc., Mgr., PhD.)
DOCX
17.46KiB
05. 10. 2018 18:29:03
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Návrh na udelenie Ceny rektora za vynikajúcu diplomovú prácu

Súbory na stiahnutie:
Návrh na udelenie Ceny rektora za vynikajúcu diplomovú prácu
DOC
27.50KiB
09. 06. 2016 13:09:06
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Písomný súhlas so zverejňovaním osobných údajov

získaných prostredníctvom anonymnej študentskej ankety fakulty

Súbory na stiahnutie:
Písomný súhlas so zverejňovaním osobných údajov
DOCX
5.99KiB
09. 03. 2016 13:27:45
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: prodekan pre IT

Platobný príkaz univerzálny

Súbory na stiahnutie:
Platobný príkaz univerzálny
XLS
58.50KiB
13. 11. 2015 21:14:03
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Povolenie na konanie hromadnej akcie

Súbory na stiahnutie:
Povolenie na konanie hromadnej akcie
DOC
88.50KiB
22. 09. 2015 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Povolenie na vynesenie majetku

Súbory na stiahnutie:
Povolenie na vynesenie majetku
DOC
86.00KiB
22. 09. 2015 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Povolenie pre navštevníka a externého pracovníka

Súbory na stiahnutie:
Povolenie pre navštevníka a externého pracovníka
DOC
86.50KiB
22. 09. 2015 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Požiadavka na realizáciu verejného obstarávania

Súbory na stiahnutie:
Požiadavka na realizáciu verejného obstarávania
DOCX
41.92KiB
10. 11. 2017 08:22:47
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Požiadavka na realizáciu verejného obstarávania cez elektronický kontraktačný systém

Súbory na stiahnutie:
Požiadavka na realizáciu verejného obstarávania cez elektronický kontraktačný systém
DOCX
26.88KiB
16. 10. 2018 06:16:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Priepustka

Súbory na stiahnutie:
Priepustka
XLSX
14.84KiB
14. 08. 2017 10:14:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Projektový zámer - námet

Súbory na stiahnutie:
Projektový zámer - námet
DOC
37.50KiB
04. 11. 2015 15:10:16
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Vzor záznamu z prieskumu trhu

Súbory na stiahnutie:
Vzor záznamu z prieskumu trhu
DOCX
33.17KiB
10. 11. 2017 08:22:47
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Prílohy:

Test bežnej dostupnosti na trhu

Súbory na stiahnutie:
Test bežnej dostupnosti na trhu
DOCX
33.17KiB
10. 11. 2017 08:22:47
(Zobraziť detaily)

Žiadanka na práce vo Vývojovom laboratóriu FMFI UK

Súbory na stiahnutie:
Žiadanka na práce vo Vývojovom laboratóriu FMFI UK
XLS
24.00KiB
17. 07. 2017 09:33:10
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Žiadanka na prepravu

Súbory na stiahnutie:
Žiadanka na prepravu
XLSX
13.94KiB
14. 08. 2017 10:13:55
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Žiadost o rezervovanie posluchárne C

Súbory na stiahnutie:
Žiadost o rezervovanie posluchárne C
PDF
49.06KiB
27. 04. 2010 00:00:00
DOC
24.50KiB
12. 10. 2015 07:42:52
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Zmluva o dodávke tovaru - vzor

Súbory na stiahnutie:
Zmluva o dodávke tovaru - vzor
RTF
204.78KiB
26. 04. 2017 08:57:08
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Zmluva o poskytnutí služby - vzor

Súbory na stiahnutie:
Zmluva o poskytnutí služby - vzor
RTF
167.47KiB
26. 04. 2017 08:57:14
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Hlavičkové papiere pracovísk FMFI UK

Zoznam je prístupný pre používateľov FMFI UK po prihlásení.