Tlačivá

Bakalárske štúdium

Potvrdenie o hodnotení predmetu

Súbory na stiahnutie:
Potvrdenie o hodnotení predmetu
PDF
128.86KiB
22. 03. 2022 13:47:11
DOC
172.50KiB
22. 03. 2022 13:47:11
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Potvrdenie o návšteve školy

Súbory na stiahnutie:
Potvrdenie o návšteve školy
PDF
165.90KiB
22. 03. 2022 13:47:11
DOC
165.50KiB
22. 03. 2022 13:47:11
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Potvrdenie o návšteve školy (anglická verzia)

Súbory na stiahnutie:
Potvrdenie o návšteve školy (anglická verzia)
PDF
145.83KiB
22. 03. 2022 13:47:11
DOC
163.50KiB
22. 03. 2022 13:47:11
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Potvrdenie o návšteve školy (od - do)

Súbory na stiahnutie:
Potvrdenie o návšteve školy (od - do)
PDF
141.88KiB
23. 03. 2022 07:32:15
DOC
168.00KiB
23. 03. 2022 07:32:15
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Potvrdenie o ukončení štúdia

Súbory na stiahnutie:
Potvrdenie o ukončení štúdia
PDF
131.84KiB
23. 03. 2022 07:32:15
DOC
165.50KiB
23. 03. 2022 07:32:15
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Potvrdenie o vydanie nového študentského preukazu

Súbory na stiahnutie:
Potvrdenie o vydanie nového študentského preukazu
PDF
96.77KiB
23. 03. 2022 07:23:06
DOC
167.00KiB
23. 03. 2022 07:23:06
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Potvrdenie o vysporiadanií záväzkov študenta voči knižnici

Súbory na stiahnutie:
Potvrdenie o vysporiadanií záväzkov študenta voči knižnici
PDF
104.31KiB
23. 03. 2022 07:44:14
DOCX
30.41KiB
23. 03. 2022 07:44:14
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca KEC

Uznávanie predmetov z Erasmus pobytov

Súbory na stiahnutie:
Uznávanie predmetov z Erasmus pobytov
PDF
121.07KiB
23. 03. 2022 07:32:15
DOC
170.50KiB
23. 03. 2022 07:32:15
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Žiadosť o

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o
PDF
77.76KiB
23. 03. 2022 07:51:29
DOC
165.00KiB
23. 03. 2022 07:51:29
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Žiadosť o jednorázové mimoriadne štipendium

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o jednorázové mimoriadne štipendium
PDF
418.17KiB
26. 10. 2023 10:18:48
RTF
102.64KiB
26. 10. 2023 10:18:48
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium

Žiadosť o jednorázové mimoriadne štipendium (anglická verzia)

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o jednorázové mimoriadne štipendium (anglická verzia)
PDF
410.46KiB
26. 10. 2023 10:18:48
RTF
102.46KiB
26. 10. 2023 10:18:48
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: prodekanka pre bakalárske a magisterké štúdium

Žiadosť o povolenie zapísania predmetu bez absolvovania prerekvizity

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o povolenie zapísania predmetu bez absolvovania prerekvizity
PDF
131.41KiB
23. 03. 2022 07:23:06
DOC
164.00KiB
23. 03. 2022 07:23:06
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Žiadosť o sociálne štipendium

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o sociálne štipendium
PDF
533.32KiB
09. 01. 2013 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Žiadosť o tehotenské štipendium

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o tehotenské štipendium
DOCX
26.25KiB
25. 02. 2023 20:09:34
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Prílohy:

Lekárske potvrdenie - vzor

Súbory na stiahnutie:
Lekárske potvrdenie - vzor
DOCX
26.25KiB
25. 02. 2023 20:09:34
(Zobraziť detaily)

Žiadosť o uznanie absolvovaného predmetu

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o uznanie absolvovaného predmetu
PDF
81.48KiB
28. 09. 2020 14:28:20
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Zmluva o štúdiu

Súbory na stiahnutie:
Zmluva o štúdiu
PDF
82.09KiB
23. 03. 2022 07:51:29
DOC
167.50KiB
23. 03. 2022 07:51:29
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Magisterské štúdium

Application Form - Master Degree Program

Súbory na stiahnutie:
Application Form - Master Degree Program
DOCX
50.19KiB
21. 04. 2022 08:13:41
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: prodekan pre bakalárske a magisterské štúdium

Potvrdenie o hodnotení predmetu

Súbory na stiahnutie:
Potvrdenie o hodnotení predmetu
PDF
128.86KiB
22. 03. 2022 13:47:11
DOC
172.50KiB
22. 03. 2022 13:47:11
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Potvrdenie o návšteve školy

Súbory na stiahnutie:
Potvrdenie o návšteve školy
PDF
167.66KiB
21. 04. 2022 08:04:29
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Potvrdenie o návšteve školy (konverzný program)

Súbory na stiahnutie:
Potvrdenie o návšteve školy (konverzný program)
PDF
176.54KiB
21. 04. 2022 08:08:29
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Potvrdenie o návšteve školy (od - do)

Súbory na stiahnutie:
Potvrdenie o návšteve školy (od - do)
PDF
141.88KiB
23. 03. 2022 07:32:15
DOC
168.00KiB
23. 03. 2022 07:32:15
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Potvrdenie o ukončení štúdia

Súbory na stiahnutie:
Potvrdenie o ukončení štúdia
PDF
132.37KiB
01. 06. 2022 13:20:37
DOC
166.00KiB
01. 06. 2022 13:20:37
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Potvrdenie o vydanie nového študentského preukazu

Súbory na stiahnutie:
Potvrdenie o vydanie nového študentského preukazu
PDF
96.77KiB
23. 03. 2022 07:23:06
DOC
167.00KiB
23. 03. 2022 07:23:06
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Potvrdenie o vysporiadanií záväzkov študenta voči knižnici

Súbory na stiahnutie:
Potvrdenie o vysporiadanií záväzkov študenta voči knižnici
PDF
104.31KiB
23. 03. 2022 07:44:14
DOCX
30.41KiB
23. 03. 2022 07:44:14
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca KEC

Uznávanie predmetov z Erasmus pobytov

Súbory na stiahnutie:
Uznávanie predmetov z Erasmus pobytov
PDF
121.07KiB
23. 03. 2022 07:32:15
DOC
170.50KiB
23. 03. 2022 07:32:15
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Žiadosť o

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o
PDF
77.76KiB
23. 03. 2022 07:51:29
DOC
165.00KiB
23. 03. 2022 07:51:29
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Žiadosť o jednorázové mimoriadne štipendium

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o jednorázové mimoriadne štipendium
PDF
418.17KiB
26. 10. 2023 10:18:48
RTF
102.64KiB
26. 10. 2023 10:18:48
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium

Žiadosť o jednorázové mimoriadne štipendium (anglická verzia)

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o jednorázové mimoriadne štipendium (anglická verzia)
PDF
410.46KiB
26. 10. 2023 10:18:48
RTF
102.46KiB
26. 10. 2023 10:18:48
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: prodekanka pre bakalárske a magisterké štúdium

Žiadosť o povolenie zapísania predmetu bez absolvovania prerekvizity

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o povolenie zapísania predmetu bez absolvovania prerekvizity
PDF
131.41KiB
23. 03. 2022 07:23:06
DOC
164.00KiB
23. 03. 2022 07:23:06
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Žiadosť o sociálne štipendium

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o sociálne štipendium
PDF
533.32KiB
09. 01. 2013 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Žiadosť o tehotenské štipendium

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o tehotenské štipendium
DOCX
26.25KiB
25. 02. 2023 20:09:34
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Prílohy:

Lekárske potvrdenie - vzor

Súbory na stiahnutie:
Lekárske potvrdenie - vzor
DOCX
26.25KiB
25. 02. 2023 20:09:34
(Zobraziť detaily)

Žiadosť o uznanie absolvovaného predmetu

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o uznanie absolvovaného predmetu
PDF
81.48KiB
28. 09. 2020 14:28:20
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Zmluva o štúdiu

Súbory na stiahnutie:
Zmluva o štúdiu
PDF
82.09KiB
23. 03. 2022 07:51:29
DOC
167.50KiB
23. 03. 2022 07:51:29
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Doplňujúce pedagogické štúdium, rozširujúce štúdium

Prepáčte, teraz tu nie sú žiadne súbory.

Doktorandské štúdium

Čestné prehlásenie

Súbory na stiahnutie:
Čestné prehlásenie
PDF
174.74KiB
25. 04. 2022 14:01:56
DOCX
152.92KiB
25. 04. 2022 14:01:56
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: referát DRŠ

Individuálny študijný plán doktoranda - externé štúdium

Súbory na stiahnutie:
Individuálny študijný plán  doktoranda - externé štúdium
DOC
271.00KiB
25. 04. 2022 14:44:42
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: referát DRŠ

Individuálny študijný plán doktoranda - interné štúdium

Súbory na stiahnutie:
Individuálny študijný plán  doktoranda - interné štúdium
DOC
249.00KiB
25. 04. 2022 14:44:42
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: referát DRŠ

Neprítomnosť doktoranda na fakulte

Súbory na stiahnutie:
Neprítomnosť doktoranda na fakulte
XLSX
19.62KiB
08. 02. 2023 15:17:30
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: prodekan pre doktorandské štúdium

Osobný dotazník

Súbory na stiahnutie:
Osobný dotazník
PDF
211.76KiB
25. 04. 2022 14:45:50
DOC
176.00KiB
25. 04. 2022 14:45:50
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: referát DRŠ

Prihláška na dizertačnú skúšku

Súbory na stiahnutie:
Prihláška na dizertačnú skúšku
PDF
148.10KiB
25. 04. 2022 14:46:57
DOC
165.00KiB
25. 04. 2022 14:46:57
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: referát DRŠ

Rámcový projekt k téme dizertačnej práce

Súbory na stiahnutie:
Rámcový projekt k téme dizertačnej práce
PDF
137.65KiB
25. 04. 2022 14:48:15
DOC
163.50KiB
25. 04. 2022 14:48:15
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: referát DRŠ

Výstupný list doktoranda

Súbory na stiahnutie:
Výstupný list doktoranda
DOCX
30.90KiB
13. 10. 2021 10:49:59
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: referát DRŠ

Žiadosť o jednorázové mimoriadne štipendium

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o jednorázové mimoriadne štipendium
PDF
418.17KiB
26. 10. 2023 10:18:48
RTF
102.64KiB
26. 10. 2023 10:18:48
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium

Žiadosť o jednorázové mimoriadne štipendium (anglická verzia)

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o jednorázové mimoriadne štipendium (anglická verzia)
PDF
410.46KiB
26. 10. 2023 10:18:48
RTF
102.46KiB
26. 10. 2023 10:18:48
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: prodekanka pre bakalárske a magisterké štúdium

Žiadosť o platený pobyt v rámci doktorandského štúdia

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o platený pobyt v rámci doktorandského štúdia
PDF
164.85KiB
25. 04. 2022 14:53:25
DOC
167.50KiB
25. 04. 2022 14:53:25
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: referát DRŠ

Žiadosť o povolenie obhajoby

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o povolenie obhajoby
PDF
209.71KiB
20. 02. 2024 09:34:26
DOC
170.50KiB
20. 02. 2024 09:34:26
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: referát DRŠ

Žiadosť o prerušenie doktorandského štúdia

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o prerušenie doktorandského štúdia
PDF
150.70KiB
25. 04. 2022 14:53:41
DOC
168.00KiB
25. 04. 2022 14:53:41
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: referát DRŠ

Žiadosť o tehotenské štipendium

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o tehotenské štipendium
DOCX
26.25KiB
25. 02. 2023 20:09:34
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: vedúca ŠO

Prílohy:

Lekárske potvrdenie - vzor

Súbory na stiahnutie:
Lekárske potvrdenie - vzor
DOCX
26.25KiB
25. 02. 2023 20:09:34
(Zobraziť detaily)

Žiadosť o vydanie študentského preukazu

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o vydanie študentského preukazu
DOC
170.00KiB
25. 04. 2022 14:49:12
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: referát DRŠ

Žiadosť o zmenu školiteľa

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o zmenu školiteľa
PDF
186.53KiB
09. 12. 2020 09:26:46
DOCX
13.39KiB
09. 12. 2020 08:25:40
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: referát DRŠ

Zahraničné mobility

Prihláška na program ERASMUS+ - stáž

Súbory na stiahnutie:
Prihláška na program ERASMUS+ - stáž
DOC
86.50KiB
13. 02. 2020 11:17:44
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: Referát zahraničných stykov

Žiadosť o predĺženie mobility

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o predĺženie mobility
DOCX
154.92KiB
28. 11. 2022 13:59:46
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: Mgr. Patrik Kmetek

Žiadosť o zrušenie mobility

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o zrušenie mobility
DOCX
155.11KiB
28. 11. 2022 13:59:46
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: Mgr. Patrik Kmetek

Rigorózne konanie

Prihláška na rigoróznu skúšku

Súbory na stiahnutie:
Prihláška na rigoróznu skúšku
PDF
791.45KiB
28. 11. 2022 14:29:02
DOCX
171.06KiB
28. 11. 2022 14:26:18
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: Vedúca ŠO

Pracovný pomer a dohody

Čestné vyhlásenie o dĺžke započítanej praxe

Súbory na stiahnutie:
Čestné vyhlásenie o dĺžke započítanej praxe
XLS
34.50KiB
17. 09. 2015 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Dodatok k dohodám (o vykonaní práce, pracovnej činnosti, brigádnickej práci)

Súbory na stiahnutie:
Dodatok k dohodám (o vykonaní práce, pracovnej činnosti, brigádnickej práci)
DOCX
18.00KiB
05. 11. 2013 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Dohoda o brigádnickej práci študentov

Súbory na stiahnutie:
Dohoda o brigádnickej práci študentov
XLS
73.50KiB
01. 02. 2023 13:30:11
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Prílohy:

Dohoda o poskytnutí elektronickej výplatnej pásky

Súbory na stiahnutie:
Dohoda o poskytnutí elektronickej výplatnej pásky
DOCX
170.65KiB
03. 01. 2022 14:05:37
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Dohoda o pracovnej činnosti

Súbory na stiahnutie:
Dohoda o pracovnej činnosti
XLSX
32.71KiB
01. 02. 2023 13:30:11
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Dohoda o vykonaní práce

Súbory na stiahnutie:
Dohoda o vykonaní práce
XLSX
32.79KiB
01. 02. 2023 13:30:11
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Kontrolný list - dohody

Súbory na stiahnutie:
Kontrolný list - dohody
DOCX
47.76KiB
07. 03. 2024 07:48:01
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Kontrolný list - TPP, odmeny

Súbory na stiahnutie:
Kontrolný list - TPP, odmeny
DOCX
46.55KiB
20. 01. 2023 12:51:55
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Návrh na odmenu

Súbory na stiahnutie:
Návrh na odmenu
RTF
80.99KiB
17. 09. 2015 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Návrh na priznanie dodatkovej dovolenky

Súbory na stiahnutie:
Návrh na priznanie dodatkovej dovolenky
PDF
64.62KiB
18. 11. 2019 10:29:37
DOC
101.50KiB
18. 11. 2019 10:01:02
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Návrh na priznanie platovej kompenzácie

Súbory na stiahnutie:
Návrh na priznanie platovej kompenzácie
PDF
107.94KiB
18. 11. 2019 10:29:37
DOC
110.50KiB
18. 11. 2019 10:01:02
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Návrh na výplatu odmeny/dohody

Súbory na stiahnutie:
Návrh na výplatu odmeny/dohody
XLS
29.00KiB
17. 09. 2015 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Osobný dotazník

Súbory na stiahnutie:
Osobný dotazník
PDF
163.16KiB
07. 11. 2013 00:00:00
DOC
101.00KiB
07. 11. 2013 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Pracovná náplň nepedagogických zamestnancov

Súbory na stiahnutie:
Pracovná náplň nepedagogických zamestnancov
DOC
28.50KiB
13. 06. 2016 12:40:16
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Pracovná náplň pedagogických a vedecko-výskumných zamestnancov

Súbory na stiahnutie:
Pracovná náplň pedagogických a vedecko-výskumných zamestnancov
RTF
54.32KiB
13. 06. 2016 12:40:22
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Prihláška do výberového konania

Súbory na stiahnutie:
Prihláška do výberového konania
RTF
45.13KiB
17. 09. 2015 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomnička fakulty

Výber spôsobu stravovania

Súbory na stiahnutie:
Výber spôsobu stravovania
DOCX
18.43KiB
10. 06. 2022 09:47:07
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Výkaz odpracovaných hodín

Súbory na stiahnutie:
Výkaz odpracovaných hodín
XLS
1.24MiB
05. 11. 2013 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
RTF
122.04KiB
17. 09. 2015 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Pracovné cesty

Čestné prehlásenie prizahraničnej pracovnej ceste

Súbory na stiahnutie:
Čestné prehlásenie prizahraničnej pracovnej ceste
PDF
187.17KiB
10. 06. 2022 11:32:22
DOC
30.50KiB
10. 06. 2022 09:28:58
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad

Súbory na stiahnutie:
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad
PDF
670.19KiB
10. 06. 2022 11:39:53
DOC
40.50KiB
10. 06. 2022 09:39:53
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Evidenčný list zahraničnej návštevy

Súbory na stiahnutie:
Evidenčný list zahraničnej návštevy
PDF
134.36KiB
23. 03. 2022 08:10:36
DOCX
155.60KiB
23. 03. 2022 08:10:36
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: Referát zahraničných stykov

Potvrdenie prijatia úhrady

Súbory na stiahnutie:
Potvrdenie prijatia úhrady
DOC
26.00KiB
20. 02. 2013 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: Referát zahraničných stykov

Správa zo zahraničnej pracovnej cesty

Súbory na stiahnutie:
Správa zo zahraničnej pracovnej cesty
PDF
139.91KiB
13. 03. 2019 07:15:01
RTF
74.38KiB
13. 03. 2019 07:15:01
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: Referát zahraničných stykov

Zahraničný platobný príkaz

Súbory na stiahnutie:
Zahraničný platobný príkaz
XLS
40.50KiB
23. 03. 2022 08:10:36
PDF
283.23KiB
23. 03. 2022 08:10:36
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: Referát zahraničných stykov

Rôzne

Čiastková zmluva (k rámcovej zmluve) - vzor

Súbory na stiahnutie:
Čiastková zmluva (k rámcovej zmluve) - vzor
RTF
195.06KiB
06. 11. 2019 09:21:24
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Darovacia zmluva (finančný dar) - vzor

Súbory na stiahnutie:
Darovacia zmluva (finančný dar) - vzor
RTF
57.30KiB
10. 06. 2022 10:10:22
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Darovacia zmluva (vecný dar) - vzor

Súbory na stiahnutie:
Darovacia zmluva (vecný dar) - vzor
RTF
54.31KiB
10. 06. 2022 10:10:22
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Dovolenkový lístok

Súbory na stiahnutie:
Dovolenkový lístok
XLSX
14.77KiB
14. 08. 2017 10:14:07
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Drobný nákup - vyúčtovanie

Súbory na stiahnutie:
Drobný nákup - vyúčtovanie
XLS
33.00KiB
03. 01. 2018 19:05:17
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Kontrolný list - Požiadavka na vykonanie finančnej operácie

Súbory na stiahnutie:
Kontrolný list - Požiadavka na vykonanie finančnej operácie
DOCX
47.98KiB
30. 03. 2023 13:47:24
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Kontrolný list - Požiadavka na zabezpečenie tovarov, prác a služieb

Súbory na stiahnutie:
Kontrolný list - Požiadavka na zabezpečenie tovarov, prác a služieb
DOCX
49.26KiB
30. 03. 2023 13:47:24
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Návrh na poskytnutie zvýšenia doktorandského štipendia z vlastných zdrojov

Súbory na stiahnutie:
Návrh na poskytnutie zvýšenia doktorandského štipendia z vlastných zdrojov
DOCX
16.17KiB
12. 05. 2022 12:22:56
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Návrh na priznanie štipendia z vlastných zdrojov fakulty (Bc., Mgr., PhD.)

Súbory na stiahnutie:
Návrh na priznanie štipendia z vlastných zdrojov fakulty (Bc., Mgr., PhD.)
DOCX
19.79KiB
12. 05. 2022 12:22:56
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Písomný súhlas so zverejňovaním osobných údajov

získaných prostredníctvom anonymnej študentskej ankety fakulty

Súbory na stiahnutie:
Písomný súhlas so zverejňovaním osobných údajov
DOCX
5.99KiB
09. 03. 2016 13:27:45
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: prodekan pre IT

Platobný príkaz univerzálny

Súbory na stiahnutie:
Platobný príkaz univerzálny
XLSX
32.33KiB
31. 01. 2023 12:04:11
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Potvrdenie o prevzatí zverených predmetov zamestnancom

Súbory na stiahnutie:
Potvrdenie o prevzatí zverených predmetov zamestnancom
DOCX
16.31KiB
24. 06. 2022 12:31:26
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Povolenie na konanie hromadnej akcie

Súbory na stiahnutie:
Povolenie na konanie hromadnej akcie
DOC
169.50KiB
16. 06. 2022 13:23:46
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Povolenie na vynesenie majetku

Súbory na stiahnutie:
Povolenie na vynesenie majetku
DOC
166.50KiB
16. 06. 2022 13:23:46
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Povolenie pre navštevníka a externého pracovníka

Súbory na stiahnutie:
Povolenie pre navštevníka a externého pracovníka
DOC
86.50KiB
22. 09. 2015 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Povolenie využívať zverené predmety mimo pracoviska

Súbory na stiahnutie:
Povolenie využívať zverené predmety mimo pracoviska
DOCX
14.57KiB
24. 06. 2022 12:31:26
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Požiadavka na verejné obstarávanie

Súbory na stiahnutie:
Požiadavka na verejné obstarávanie
DOCX
52.97KiB
12. 06. 2024 09:51:38
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Požiadavka na verejne obstarávanie cez dynamický nákupny systém

Súbory na stiahnutie:
Požiadavka na verejne obstarávanie cez dynamický nákupny systém
DOCX
50.47KiB
12. 06. 2024 09:51:38
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Požiadavka na verejné obstarávanie cez elektronickú platformu

Súbory na stiahnutie:
Požiadavka na verejné obstarávanie cez elektronickú platformu
DOCX
51.48KiB
12. 06. 2024 09:51:38
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: Požiadavka na verejne obstaravanie cez elektronicku platformu

Priepustka

Súbory na stiahnutie:
Priepustka
XLSX
14.84KiB
14. 08. 2017 10:14:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Projektový zámer – všeobecné tlačivo

Súbory na stiahnutie:
Projektový zámer – všeobecné tlačivo
DOCX
22.57KiB
07. 06. 2024 12:18:42
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: Projektový zámer – všeobecné tlačivo

Vzor - Kúpna zmluva

Súbory na stiahnutie:
Vzor - Kúpna zmluva
DOC
107.50KiB
21. 02. 2019 13:14:59
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Vzor - Zmluva o poskytovaní služieb

Súbory na stiahnutie:
Vzor - Zmluva o poskytovaní služieb
DOC
97.50KiB
21. 02. 2019 13:14:59
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Záznam o uplatnení výnimky

Súbory na stiahnutie:
Záznam o uplatnení výnimky
DOCX
131.17KiB
12. 06. 2024 09:51:38
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Záznam z prieskumu trhu

Súbory na stiahnutie:
Záznam z prieskumu trhu
DOCX
117.76KiB
12. 06. 2024 09:51:38
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Prílohy:

Test bežnej dostupnosti na trhu

Súbory na stiahnutie:
Test bežnej dostupnosti na trhu
DOCX
117.76KiB
12. 06. 2024 09:51:38
(Zobraziť detaily)

Žiadanka na práce vo Vývojovom laboratóriu FMFI UK

Súbory na stiahnutie:
Žiadanka na práce vo Vývojovom laboratóriu FMFI UK
XLS
24.00KiB
17. 07. 2017 09:33:10
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Žiadanka na prepravu

Súbory na stiahnutie:
Žiadanka na prepravu
XLSX
13.94KiB
14. 08. 2017 10:13:55
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Žiadosť o poskytnutie príspevku na rekreáciu §152a

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o poskytnutie príspevku na rekreáciu §152a
DOCX
15.87KiB
07. 03. 2024 07:54:28
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Žiadosť o pracovné voľno podľa KZ

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o pracovné voľno podľa KZ
DOCX
14.17KiB
11. 08. 2023 08:03:01
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Žiadost o rezervovanie posluchárne C

Súbory na stiahnutie:
Žiadost o rezervovanie posluchárne C
PDF
49.06KiB
27. 04. 2010 00:00:00
DOC
24.50KiB
12. 10. 2015 07:42:52
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: tajomníčka fakulty

Školenia BOZP a OPP

Zoznam je prístupný pre používateľov FMFI UK po prihlásení.

Hlavičkové papiere pracovísk FMFI UK

Zoznam je prístupný pre používateľov FMFI UK po prihlásení.