Rozvrhy ucitelov podla katedier
letný semester 2021/22

Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie
(KAFZM)

.KAFZMUcitel1 
  Stv 9 00 1h s    2-FFZa-434/15 Physics of the Earth Seminar (2) (Viedeň)         1mFPE
  Stv 9 50 2h p    2-FFZa-437/15 Structure of the Earth (Viedeň)              1mFPE

Bartok Juraj
  Pia 13 10 4h n F1-oJF 2-FOZ-118/15 Terénny výskum                       1mEOM*

Brestenský Jozef
  Uto 12 20 2h s    N-mGAF-146/15 Geodynamika (po dohode)                  2pmB-GE
  Stv 14 50 2h p G-245 N-bGAF-004/15 Aplikovaná fyzika                     2pGL
  Stv 16 30 1h c G-245 N-bGAF-004/15 Aplikovaná fyzika                     2pGL

Budaj Ján
  Stv 14 00 2h p F1-112 2-FAA-240/00 Vybrané problémy z astrofyziky               2mFAA 1mFAA

Damborská Ingrid
  Pon 14 00 1h c F1-360 2-FMK-231/00 Mikroklimatológia a agrometeorológia            2mEOMm
  Uto 9 00 2h p F1-357 2-FMK-106/15 Metódy analýzy v meteorológii a klimatológii        1mEOMm
  Uto 10 40 1h c F1-357 2-FMK-106/15 Metódy analýzy v meteorológii a klimatológii        1mEOMm
  Str 12 20 1h c F1-357 2-FMK-112/00 Fyzika hraničnej vrstvy atmosféry             1mEOMm
  Stv 9 00 2h p F1-357 2-FMK-112/00 Fyzika hraničnej vrstvy atmosféry             1mEOMm
  Stv 14 00 2h s F1-360 2-FOZ-207/15 Seminár z aplikovanej meteorológie (2)           2mEOMm

Gajdoš Štefan
  Pia 16 30 2h l F1-112 2-FAA-130/00 Laboratórne práce (1)                   1mFAA

Galád Adrián
  Str 14 50 2h p F1-112 2-FAA-145/00 Asteroidy                         1mFAA 2mFAA
  Pia 16 30 2h l F1-112 2-FAA-130/00 Laboratórne práce (1)                   1mFAA

Gális Martin
  Pon 9 00 2h p F1-218 2-FFZa-102/15 Digital Filtering in Geophysics              1mFPE
  Pon 10 40 1h c F1-218 2-FFZa-102/15 Digital Filtering in Geophysics              1mFPE

Gera Martin
  Pon 9 00 2h p F1-360 2-FOZ-156/15 Výpočtové metódy v dynamike tekutín            1mEOMm 2mFAA
  Pon 10 40 1h c F1-360 2-FOZ-156/15 Výpočtové metódy v dynamike tekutín            1mEOMm 2mFAA
  Uto 9 50 2h p F1-360 2-FOZ-212/15 Aplikačný softvér v meteorológii              2mEOMm
  Uto 11 30 1h c F1-360 2-FOZ-212/15 Aplikačný softvér v meteorológii              2mEOMm
  Stv 10 40 3h p F1-357 2-FMK-111/00 Dynamické predpovedné metódy                1mEOMm 2mEOMm
  Pia 9 50 4h p F1-357 3-FMK-001/00 Vybrané kapitoly z dynamickej meteorológie         fDRS

Hensel Karol
  Stv 9 50 3h k F2-s168 1-OZE-342/15 Fyzikálne analytické metódy                3OZE

Janda Mário
  Uto 9 00 2h p F2-051 2-FOL-215/15 Optická spektroskopia                   1mFFP
  Uto 10 40 1h c F2-051 2-FOL-215/15 Optická spektroskopia                   1mFFP
  Uto 14 00 2h p F2-051 2-FOL-112/15 Žiarenie plazmy                      1mFFP
  Uto 15 40 2h p F2-051 1-FYZ-451/15 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov        3TEF 3FYZ*
  Str 11 30 2h p F2-051 2-FFP-102/15 Fyzika plazmy (2)                     1mFFP
  Str 13 10 1h c F2-051 2-FFP-102/15 Fyzika plazmy (2)                     1mFFP
  Stv 9 50 3h k F2-s168 1-OZE-342/15 Fyzikálne analytické metódy                3OZE
  Stv 15 40 2h p F2-051 1-FYZ-451/15 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov        3TEF 3FYZ*
  Pia 9 50 2h c F2-051 1-FYZ-451/15 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov        3TEF 3FYZ*

Jurašek Marián
  Pia 9 00 2h p F1-360 2-FMK-246/00 Metódy diaľkovej detekcie v meteorológii          1mEOMm

Klačka Jozef
  Uto 12 20 2h k F1-112 2-FAA-125/00 Galaktická a mimogalaktická astronómia (1)         1mFAA
  Str 13 10 2h s F1-112 3-FAAau-106/13 Seminár z astronómie a astrofyziky (2)          1DRSFYZ
             3-FAAau-108/13 Seminár z astronómie a astrofyziky (4)          2DRSFYZ
  Stv 9 00 3h k F1-112 2-FAA-125/00 Galaktická a mimogalaktická astronómia (1)         1mFAA
  Pia 14 50 2h s F1-112 2-FAA-991/15 Diplomová práca                      2mFAA

Kornoš Leonard
  Uto 9 00 3h k F1-112 2-FAA-106/00 Nebeská mechanika (2)                   1mFAA
  Str 13 10 2h s F1-112 2-FAA-121/00 Seminár z astronómie a astrofyziky (2)           1mFAA
             2-FAA-221/00 Seminár z astronómie a astrofyziky (4)           2mFAA
  Pia 9 00 2h p F1-112 3-FAA-002/00 Populácia malých telies slnečnej sústavy (2)        fDRS
  Pia 14 50 2h s F1-112 2-FAA-991/15 Diplomová práca                      2mFAA
  Pia 16 30 2h l F1-112 2-FAA-130/00 Laboratórne práce (1)                   1mFAA

Kremler Martin
  Pon 13 10 3h p F2-s168 3-FEN-009/15 Chemické znečistenie ovzdušia, vody a pôdy        1DRSFYZ
  Pon 15 40 2h p F1-357 2-FOZ-110/13 Šírenie znečisťujúcich látok v atmosfére          1mEOM*
  Pon 17 20 1h c F1-357 2-FOZ-110/13 Šírenie znečisťujúcich látok v atmosfére          1mEOM*
  Str 15 40 3h p F1-360 3-FMK-009/00 Chemizmus atmosféry                    fDRS
  Stv 15 40 2h p F1-360 1-OZE-374/15 Geografické informačné systémy               3OZE

Kristek Jozef
  Uto 13 10 2h p F1-218 2-FFZa-419/15 Advanced Numerical Methods                1mFPE

Kristeková Miriam
  Pon 9 00 2h p M-XI  2-EFM-237/15 Spracovanie digitálnych signálov              2mPMS 2mEMM*
             2-FFZa-231/15 Special Topics in Signal Analysis             1mFPE

Krollová Sandra
  Str 16 30 2h p F1-357 2-FMK-242/00 Letecká meteorológia                    1mEOMm

Kysel Róbert
  Uto 14 50 2h p F1-218 2-FFZa-241/15 Seismic Hazard                      1mFPE

Lapin Milan
  Pon 8 10 2h p F1-357 2-FMK-231/00 Mikroklimatológia a agrometeorológia            2mEOMm
  Pon 9 50 1h s F1-327 2-FOZ-213/15 Seminár z environmentálnej fyziky, obnoviteľných zdrojov e 2mEOM*
  Pon 13 10 2h p F1-357 2-FMK-110/00 Klíma strednej Európy a Slovenska             1mEOMm
  Uto 15 40 3h p F1-360 3-FMK-006/00 Regionálna klimatológia                  fDRS

Machala Zdenko
  Pon 13 10 3h p F2-s168 3-FEN-009/15 Chemické znečistenie ovzdušia, vody a pôdy        1DRSFYZ
  Uto 9 50 2h p F2-s168 3-FFP-203/15 Biomedicínske aplikácie plazmy a žiarenia         1DRSFYZ
  Stv 13 10 3h p F2-s168 2-FOZ-275/15 Komplexné riešenia reálnych environmentálnych problémov  2mEOMo

Matlovič Pavol
  Str 10 40 2h p F1-112 2-FAA-117/15 Medziplanetárna hmota (2)                 1mFAA

Melo Marián
  Uto 15 40 2h p F1-357 1-OZE-275/15 Fyzikálne aspekty geografického systému          2OZE
  Uto 17 20 1h c F1-357 1-OZE-275/15 Fyzikálne aspekty geografického systému          2OZE
  Str 14 00 1h p F1-357 2-FMK-251/00 Vybrané problémy z meteorológie a klimatológie       2mEOMm
  Str 14 50 1h p F1-357 2-FMK-251/00 Vybrané problémy z meteorológie a klimatológie       2mEOMm
  Stv 10 40 2h p F1-360 2-UFY-220/00 Astronómia a meteorológia                 2muMAFY_k 2muF*
  Stv 12 20 1h c F1-360 2-UFY-220/00 Astronómia a meteorológia                 2muMAFY_k 2muF*

Moczo Peter
  Uto 9 00 3h p F1-218 2-FFZa-210/15 Seismic Waves and Physics of Earthquakes (2)       1mFPE
  Uto 12 20 1h s F1-218 2-FFZa-439/15 Physics of the Earth Seminar (1)             1mFPE

Morva Imrich
  Pon 9 50 2h p F2-s168 1-OZE-343/15 Automatizované fyzikálne merania             3OZE

Morvová Marcela
  Uto 14 00 2h k F2-s168 1-OZE-304/10 Základy alternatívnych zdrojov energie          3OZE
  Str 9 50 2h p F2-s168 2-FOZ-105/15 Fyzika pôdy a vody                    1mEOMo
  Str 13 10 2h p F2-s168 2-FOZ-186/15 Možnosti regulácie obsahu skleníkových plynov v atmosfére 1mEOMo
  Stv 13 10 3h p F2-s168 2-FOZ-275/15 Komplexné riešenia reálnych environmentálnych problémov  2mEOMo
  Pia 10 40 2h p F2-s168 1-OZE-142/10 Základy fyziky životného prostredia            1OZE 2OZEk
  Pia 13 10 4h n F1-oJF 2-FOZ-118/15 Terénny výskum                       1mEOM*

Nagy Roman
  Pon 12 20 3h p F1-112 2-FAA-102/00 Teoretická astrofyzika (2)                 1mFAA
  Str 13 10 2h s F1-112 2-FAA-121/00 Seminár z astronómie a astrofyziky (2)           1mFAA
             2-FAA-221/00 Seminár z astronómie a astrofyziky (4)           2mFAA
  Stv 12 20 2h p F1-112 2-FAA-112/15 Kozmická elektrodynamika (2)                1mFAA

Ondrášková Adriena
  Pon 12 20 3h p F1-218 2-FFZa-111/15 Magnetic Field of the Earth                1mFPE
  Uto 13 10 2h v F1-KAFZM N-bGXX-029/16 Fyzika Zeme (F1-160)                  3pGL
  Uto 14 50 1h c F1-KAFZM N-bGXX-029/16 Fyzika Zeme (F1-160)                  3pGL

Pisarčíková Adriana D
  Stv 12 20 1h c F1-360 2-UFY-220/00 Astronómia a meteorológia                 2muMAFY_k 2muF*

Šedivá Tereza D
  Pon 14 50 4h l F1-360 1-OZE-376/15 Praktikum zo synoptickej meteorológie (1)         3OZE

Šilha Jiří
  Pon 9 00 3h k F1-112 2-FAA-149/15 Výpočtová technika v astronómii (1)            1mFAA

Šinger Miroslav D
  Uto 13 10 3h l F1-360 2-FMK-104/00 Praktikum zo synoptickej meteorológie (3)         2mEOMm 1mEOMm

Šturc Michal D
  Pon 14 50 2h c F1-112 2-FAA-102/00 Teoretická astrofyzika (2)                 1mFAA

Tóth Juraj
  Str 10 40 2h p F1-112 2-FAA-117/15 Medziplanetárna hmota (2)                 1mFAA
  Stv 10 40 2h p F1-360 2-UFY-220/00 Astronómia a meteorológia                 2muMAFY_k 2muF*

Zigo Matej D
  Pon 9 00 3h k F1-112 2-FAA-149/15 Výpočtová technika v astronómii (1)            1mFAA

Žilková Danica D
  Pon 14 50 2h c F1-112 2-FAA-102/00 Teoretická astrofyzika (2)                 1mFAA


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra algebry a geometrie
(KAG)

Balko Ľudovít
  Pon 9 50 2h s M-116 2-MPG-164/19 Seminár z pseudo-euklidovskej geometrie (2)        1mMPG 1DRSMAT
  Uto 14 00 2h p M-IX  1-MAT-530/15 Numerické metódy lineárnej algebry             3MATn 1mMPG 1mMPGk
  Uto 15 40 2h c M-IX  1-MAT-530/15 Numerické metódy lineárnej algebry             3MATn 1mMPG 1mMPGk
  Str 8 10 2h p M-XII 1-MAT-552/10 Geometria pre grafikov (2)                 3MATg 3INF* 3AIN*
             1-UDG-341/15 Úvod do diferenciálnej geometrie              3upMADG
  Str 9 50 2h p M-116 1-UDG-341/15 Úvod do diferenciálnej geometrie              3upMADG

Bátorová Martina
  Pon 11 30 2h c M-120 1-UDG-333/15 Úvod do počítačovej geometrie               3upMADG
  Str 11 30 2h p F1-109 1-KXX-017/20 Základy matematiky (2)                   1k*
             C-bCXX-010/20 Základy matematiky (2)                  
  Stv 9 00 2h c M-X  2-MPG-215/10 Modelovanie kriviek a plôch (2)              1mMPG 1mMPGk
  Stv 11 30 2h p F1-328 C-bCXX-010/20 Základy matematiky (2)                  
             1-KXX-017/20 Základy matematiky (2)                   1k*
  Stv 14 50 2h c M-120 1-MAT-565/15 Reprezentácie geometrických objektov            3MATg
             1-AIN-545/00 Reprezentácie geometrických objektov            3AIN*

Bohdal Róbert
  Pon 9 50 2h s I-23  2-MPG-162/12 Seminár z numerickej geometrie (2)             1mMPG 1DRSMAT
  Pon 16 30 2h c G-203 N-bBXX-082/15 Matematika pre biológov (skupina B)            2pB
  Uto 12 20 2h c B1-301 N-bBXX-082/15 Matematika pre biológov (skupina C)            2pB
             1-BIN-210/15 Matematika pre biológov (skupina B)            2BIN*
  Uto 14 50 2h c M-116 1-UDG-221/15 Technické kreslenie s podporou CAD systémov        2upMADG
  Str 8 10 2h v M-217 2-MPG-150/15 CAD systémy                        1mMPG 1mMPGk
             1-UDG-221/15 Technické kreslenie s podporou CAD systémov        2upMADG
  Str 14 50 2h p M-XII 2-MPG-102/00 Počítačová grafika (2)                   1mMPG 1mMPGk

Bosáková Adriana D
  Pon 14 00 2h c I-H3  1-MAT-180/00 Úvod do počítačovej grafiky                1MAT*
  Pon 16 30 2h c M-120 2-MMN-133/00 Počítačová grafika (2)                   1mMMN*

Čavarga Martin D
  Uto 13 10 2h c M-IV  N-bCXX-012/20 Doplnkové cvičenia z matematiky (2)            
             1-KXX-012/20 Doplnkové cvičenia z matematiky (2)            1k*
  Uto 14 50 2h c B2-404 1-KXX-012/20 Doplnkové cvičenia z matematiky (2)            1k*
             N-bCXX-012/20 Doplnkové cvičenia z matematiky (2)            

Dylda Serhii D
  Uto 8 10 2h c M-V  1-DAV-104/20 Lineárna algebra                      1DAV1
  Str 16 30 2h c B   1-DAV-112/20 Matematická analýza (2)                  2DAVk 1DAV*
             1-TEF-102/19 Matematika (2) - Diferenciálny a integrálny počet     1TEF

Eze Leonard Chidiebere D
  Uto 8 10 2h c F1-109 1-DAV-104/20 Lineárna algebra (anglicky)                2DAVk 1DAV*

Ferko Andrej
  Pon 9 50 2h s I-23  2-MPG-162/12 Seminár z numerickej geometrie (2)             1mMPG 1DRSMAT
  Pon 14 50 2h p M-116 2-MMN-133/00 Počítačová grafika (2)                   1mMMN*
  Pon 16 30 2h s M-116 2-MPG-205/00 Seminár z počítačovej grafiky a geometrie         2mMPG
  Str 9 50 2h p F1-109 1-MAT-180/00 Úvod do počítačovej grafiky                1MAT*
  Str 14 00 2h p M-V  1-DAV-211/20 Vizuálne dáta kultúrneho dedičstva             2DAV
  Str 16 30 2h s M-XII 2-MPG-920/00 Diplomový seminár (1)                   1mMPGk 1mMPG
  Stv 14 50 2h p M-116 1-INF-240/15 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá         3BMF 3INF*
  Pia 8 10 4h p M-120 3-MGT-025/10 Trendy a aplikácie počítačovej grafiky           mDRS

Guričan Jaroslav
  Pon 11 30 2h p M-IX  2-INF-182/15 Algebra (3)                        3INF* 1mINFt*
  Pon 13 10 1h c M-IX  2-INF-182/15 Algebra (3)                        3INF* 1mINFt*
  Uto 14 00 2h p M-126 2-MAT-222/15 Vybrané kapitoly z algebry (2)               3MATs
  Str 9 50 2h p M-126 2-MAT-241/09 Počítačová algebra (2)                   1ErSo 2mMATs*

Hollý Dominik D
  Uto 13 10 1h c M-X  1-MMN-160/00 Lineárna algebra a geometria (2) (slovensky)        1MMN*
  Str 13 10 2h c M-VII 1-MMN-525/00 Doplnkové cvičenie z algebry a geometrie (2)        1MMN*

Hronkovičová Nina D
  Pon 14 50 1h c F1-109 1-FYZ-160/13 Algebra a geometria (2)                  1FYZ2 2FYZk
  Pon 15 40 1h c F1-109 1-FYZ-412/13 Cvičenie z algebry (2)                   2FYZk 1FYZ2
  Uto 16 30 1h c F1-108 1-FYZ-160/13 Algebra a geometria (2)                  1FYZ1
  Uto 17 20 1h c F1-108 1-FYZ-412/13 Cvičenie z algebry (2)                   1FYZ1

Chalmovianska Jana
  Pon 8 10 2h p C   1-UMA-107/15 Geometria (1)                       1pUMA 1upM* 1pupM*
  Pon 11 30 2h p C   1-UMA-116/15 Elementárna teória čísel                  1pUMA 1upM* 1pupM*
  Str 9 00 1h c B1-305 1-UMA-116/15 Elementárna teória čísel                  1upMATV 1pupM*
  Str 11 30 2h s M-116 1-UXX-940/17 Seminár k bakalárskej práci z deskriptívnej geometrie (2) 3upMADG
  Str 14 00 1h c M-III 1-UMA-116/15 Elementárna teória čísel                  1pUMA 1upMAIN 1upMADG 1upMAFY 1upFIMA
  Stv 8 10 2h p F1-247 1-UMA-301/15 Geometria (3)                       2pUMA 2upM* 2pupM*
  Stv 10 40 3h p M-X  2-MPG-104/20 Algebraická geometria (1)                 1mMPG 1mMPGk
             2-UDG-101/15 Algebraická geometria                   1muMADG

Chalmovianský Pavel
  Str 9 50 3h p M-X  2-MPG-105/15 Topológia a funkcionálna analýza              1mMPG 1mMPGk
  Str 13 10 2h p M-XII 2-MPG-215/10 Modelovanie kriviek a plôch (2)              1mMPG 1mMPGk
  Str 16 30 2h p M-120 2-MPG-217/10 Modelovanie kriviek a plôch (4)              2mMPG
  Stv 9 00 2h p M-oG  3-MGT-016/00 Globálna diferenciálna geometria (M-158)          1DRSMAT
  Stv 10 40 2h p M-oG  3-MGT-023/10 Klasická diferenciálna geometria (M-158)          1DRSMAT
  Stv 14 00 2h p M-II  2-MPG-105/15 Topológia a funkcionálna analýza              1mMPGk 1mMPG
  Pia 9 50 2h s M-116 2-MPG-166/12 Seminár z algebraickej geometrie (2)            1mMPG 1DRSMAT

Jajcay Róbert
  Pon 9 00 2h p F1-328 1-DAV-104/20 Lineárna algebra                      2DAVk 1DAV*
  Uto 14 00 2h p F1-328 1-DAV-104/20 Lineárna algebra                      2DAVk 1DAV*
  Str 9 50 2h p M-IV  1-MMN-160/00 Lineárna algebra a geometria (2)              1MMN*
  Pia 9 50 2h p F1-328 1-MAT-495/00 Úvod do kódovania                     3MATs 2DAV
  Pia 12 20 4h s M-X  DRS032 Seminár z algebraickej teórie grafov               mDRS

Jakubčinová Klaudia D
  Str 9 50 2h c B1-305 1-UMA-107/15 Geometria (1)                       1upMATV 1pupM*
  Str 14 50 2h c M-III 1-UMA-107/15 Geometria (1)                       1pUMA 1upMAIN 1upMADG 1upMAFY 1upFIMA

Korbaš Július
  Uto 15 40 2h p M-126 3-MGT-013/00 Algebraická topológia (2)                 mDRS
             2-MAT-223/09 Algebraická topológia                   3MATs 1mMATs*
  Stv 15 40 2h p M-126 3-MGT-013/00 Algebraická topológia (2)                 mDRS
             2-MAT-223/09 Algebraická topológia                   3MATs 1mMATs*
  Pia 13 10 2h s M-VII 2-MAT-625/09 Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológie (2)   2mMATs* mDRS

Kudličková Soňa
  Pon 9 50 2h p M-120 1-UDG-333/15 Úvod do počítačovej geometrie               3upMADG
  Uto 8 10 2h p M-120 1-UDG-113/15 Zobrazovacie metódy (2)                  1upMADG
  Uto 9 50 2h c M-120 1-UDG-113/15 Zobrazovacie metódy (2)                  1upMADG
  Str 8 10 2h p M-120 2-UDG-113/15 Didaktika deskriptívnej geometrie (2)           1muMADG
  Str 9 50 2h p M-XII 1-MAT-565/15 Reprezentácie geometrických objektov            3MATg
             1-AIN-545/00 Reprezentácie geometrických objektov            3AIN*

Macko Tibor
  Uto 9 50 2h p F1-109 1-MAT-160/15 Lineárna algebra a geometria (2)              1MAT**
  Uto 15 40 2h p M-126 3-MGT-013/00 Algebraická topológia (2)                 mDRS
             2-MAT-223/09 Algebraická topológia                   3MATs 1mMATs*
  Stv 9 50 2h p F1-108 1-MAT-160/15 Lineárna algebra a geometria (2)              1MAT**
  Stv 15 40 2h p M-126 3-MGT-013/00 Algebraická topológia (2)                 mDRS
             2-MAT-223/09 Algebraická topológia                   3MATs 1mMATs*
  Pia 9 50 2h p M-oATC 3-MGT-014/00 Diferenciálna topológia                  mDRS
  Pia 13 10 2h s M-VII 2-MAT-625/09 Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológie (2)   2mMATs* mDRS

Mackovová Alžbeta D
  Str 11 30 2h c M-120 1-UDG-213/15 Zobrazovacie metódy (4)                  2upMADG
  Stv 9 50 1h c F1-247 1-UMA-301/15 Geometria (3)                       2pUMA 2upM* 2pupM*

Mačaj Martin
  Pon 9 50 2h p M-IV  1-MAT-260/00 Algebra (2)                        2MAT*
  Uto 14 00 2h v M-oATC 2-UMA-265/15 Teória, algoritmy a aplikácie grafov            2muM* 3kM* 2pmupM*
  Str 11 30 2h p M-oATC 2-MAT-216/12 Teória polí (2)                      1mMATs*
  Str 15 40 1h c M-IX  1-MAT-260/00 Algebra (2)                        2MAT*
  Str 16 30 1h v M-IX  1-MAT-736/11 Cvičenie z algebry (2)                   2MAT*
  Stv 13 10 2h p M-126 2-MAT-610/09 Algebraická teória čísel                  2mMATs*
  Pia 12 20 4h s M-X  DRS032 Seminár z algebraickej teórie grafov               mDRS

Makovník Marcel D
  Uto 8 10 2h c M-217 2-MPG-102/00 Počítačová grafika (2)                   1mMPG 1mMPGk
  Stv 16 30 2h c M-120 1-INF-240/15 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá (každý druhý tý 3BMF 3INF*

Niepel Martin
  Pon 10 40 3h p F1   1-EFM-160/12 Lineárna algebra a geometria (2)              1EFM*
  Pon 14 00 2h v B2-404 2-UMA-263/15 Vybrané partie z algebry                  2muM* 3kM* 2pmupM*
  Str 13 10 3h k M-126 2-MAT-313/19 Vybrané kapitoly z numerickej algebry           2mMPG 1mMATn*
  Pia 11 30 2h p M-oATC 3-MGT-015/00 Lieovské grupy a algebry                  mDRS
  Pia 13 10 2h s M-VII 2-MAT-625/09 Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológie (2)   2mMATs* mDRS

Raj Ajay D
  Uto 14 00 1h c M-X  1-MMN-160/00 Lineárna algebra a geometria (2) (anglicky)        1MMN*

Rusin Tomáš
  Pon 9 50 2h s M-116 2-MPG-164/19 Seminár z pseudo-euklidovskej geometrie (2)        1mMPG 1DRSMAT
  Uto 12 20 2h p M-120 1-UDG-141/15 Projektívna geometria (1)                 1upMADG
  Uto 14 00 2h c M-120 1-UDG-141/15 Projektívna geometria (1)                 1upMADG
  Str 14 50 1h c M-I  1-INF-156/10 Algebra (2)                        1INF1
  Str 15 40 1h c M-I  1-INF-617/19 Doplnkové cvičenie z algebry                1INF1
  Str 16 30 1h c M-I  1-INF-156/10 Algebra (2)                        1INF2
  Str 17 20 1h c M-I  1-INF-617/19 Doplnkové cvičenie z algebry                1INF2

Sleziak Martin
  Pon 11 30 2h p M-126 2-MAT-624/09 Teória čísel (2)                      1mMATs*
  Pon 15 40 3h k B2-404 2-UMA-115/15 Teória množín                       2muM* 3kM* 2pmupM*
  Uto 13 10 1h c M-V  1-INF-156/10 Algebra (2)                        1INF3
  Uto 14 00 1h c M-V  1-INF-617/19 Doplnkové cvičenie z algebry                1INF3
  Str 8 10 2h v M-VI  1-MAT-192/00 Cvičenie z lineárnej algebry a geometrie (2)        1MAT**
  Stv 8 10 2h p A   1-INF-156/10 Algebra (2)                        1INF*

Solčan Štefan
  Str 13 10 2h p M-120 2-UDG-106/15 Plochy technickej praxe (2)                1muMADG
  Str 14 50 2h p M-120 2-UDG-106/15 Plochy technickej praxe (2)                1muMADG

Tomanová Jana
  Pon 9 50 3h k M-VII 2-UMA-164/15 Úvod do teórie grafov                   1muM* 2kM* 1pmupM*
  Uto 11 30 2h p M-X  1-MAT-490/00 Kombinatorika                       3MATs
  Str 14 00 2h v M-VIII 1-MAT-725/00 Diskrétna matematika (2)                  1MAT**
  Str 15 40 1h c M-VIII 1-MAT-725/00 Diskrétna matematika (2)                  1MAT**
  Stv 8 10 2h p C   1-UMA-207/15 Algebra                          3upM* 3pupM*
  Pia 8 10 2h c C   1-UMA-207/15 Algebra                          3upM* 3pupM*

Wilsch Dávid D
  Pon 12 20 2h c F1-247 1-DAV-104/20 Lineárna algebra                      1DAV2 2DAVk
  Pon 15 40 2h c M-I  1-MAT-160/15 Lineárna algebra a geometria (2)              1MAT**

Zlatoš Pavol
  Uto 8 10 2h p M-X  1-MAT-480/00 Teória množín a matematická logika (2)           3MATs
  Str 14 50 3h p F2   1-FYZ-160/13 Algebra a geometria (2)                  2FYZk 1FYZ*
  Stv 15 40 2h p M-II  2-IKVa-267/18 Mathematical Logic for Cognitive Science         1mIKV
  Stv 17 20 1h c M-II  2-IKVa-267/18 Mathematical Logic for Cognitive Science         1mIKV


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra aplikovanej informatiky
(KAI)

.KAIUcitel1 
  Stv 16 30 2h c M-208 1-AIN-172/00 Programovanie (4)                     2DAV

Baláž Andrej D
  Pon 16 30 2h k I-H6  1-DAV-202/20 Manažment dát                       2DAV 2BIN* 1mINFb* 2mINF*
  Pon 18 10 2h c I-H6  1-DAV-105/20 Vizualizácia dát                      2DAVk 1DAV* 3BIN*
  Uto 14 00 2h c M-II  2-AIN-205/15 Algoritmické riešenie ťažkých problémov          1mAIN**

Bečková Iveta D
  Str 12 20 2h s I-8  DRS040 Seminár CNC                           
  Stv 16 30 2h c I-H3  2-AIN-132/15 Neurónové siete                      1mAINu 2mINFb

Beňušková Ľubica
  Pon 14 00 2h p    2-IKV-188/16 Výpočtová neuroveda (online)                1mIKV
  Str 12 20 2h s I-8  DRS040 Seminár CNC                           
  Str 14 00 2h p I-9  2-IKVa-136/18 Computational Cognitive Neuroscience           1mIKV

Berger Haladová Zuzana
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS038 Seminár počítačového videnia                   iDRS
  Pon 12 20 2h p M-VII 2-AIN-147/19 Počítačové videnie                     1mAINg
  Stv 11 30 2h c F1-248 2-AIN-147/19 Počítačové videnie                     1mAINg

Blaho Andrej
  Pon 10 40 2h p A   1-AIN-170/13 Programovanie (2)                     1TEF 2TEFk 2DAVk 1AIN* 1DAV*
  Uto 8 10 2h c I-H6  1-AIN-170/13 Programovanie (2)                     1AIN1 1AIN2 1AIN3 1TEF 2TEFk
  Uto 8 10 2h c I-H3  1-AIN-170/13 Programovanie (2)                     1AIN4
  Uto 10 40 1h s M-V  1-AIN-920/00 Bakalársky seminár                     3AIN*
  Stv 9 50 2h c I-H3  1-AIN-170/13 Programovanie (2)                     1AIN5
  Stv 9 50 2h c I-H6  1-AIN-170/13 Programovanie (2)                     2DAVk 1DAV*

Borovanský Peter
  Uto 11 30 2h p F1-108 2-AIN-116/14 Funkcionálne programovanie                 1mAINp 1mINFb 2mINFb
  Uto 15 40 2h c M-VIII 2-AIN-116/14 Funkcionálne programovanie                 1mAINp 1mINFb 2mINFb
  Str 9 50 2h p B   1-AIN-172/00 Programovanie (4)                     2DAV 2AIN*
  Stv 14 50 2h c I-H6  1-AIN-172/00 Programovanie (4)                     2AIN*
  Stv 14 50 2h c I-H3  1-AIN-172/00 Programovanie (4)                     2AIN*
  Stv 16 30 2h c M-208 1-AIN-172/00 Programovanie (4)                     2DAV

Boža Vladimír
  Pon 10 40 2h p M-I  2-AIN-205/15 Algoritmické riešenie ťažkých problémov          1mAIN**
  Pon 16 30 2h k I-H6  1-DAV-202/20 Manažment dát                       2DAV 2BIN* 1mINFb* 2mINF*
  Str 19 00 1h k    1-DAV-202/20 Manažment dát (online - konzultácie)            2DAV 2BIN* 2mINF*
  Stv 8 10 4h k M-XII 2-INF-188/17 Moderné techniky strojového učenia             2mAINu 1mINFb 2mINFb
  Pia 13 10 4h c I-H3  1-INF-815/15 Rýchlostné programovanie (2)                1INF* 1AIN*
             1-INF-825/15 Rýchlostné programovanie (4)                2INF*

Cimrová Barbora
  Uto 14 00 3h k I-9  2-IKVa-137/18 Modern Methods in Brain Research             1mIKV
  Str 12 20 2h s I-8  DRS040 Seminár CNC                           
  Str 14 00 3h k M-VI  2-IKVa-921/18 Diploma Thesis Seminar                  2mIKV

Černeková Zuzana
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS038 Seminár počítačového videnia                   iDRS
  Uto 10 40 1h s M-VI  1-AIN-920/00 Bakalársky seminár                     3AIN*
  Str 11 30 2h p M-XII 2-MPG-246/15 Spracovanie farebného obrazu                2mAINg 2mMPG
  Stv 9 50 2h s I-23  DRS041 Diplomový seminár                        1mAINg 2mAINg
  Stv 13 10 2h k M-IX  1-MAT-575/00 Rozpoznávanie obrazcov a spracovanie obrazu        3MATg

Ďurikovič Roman
  Pon 9 00 2h p M-II  2-AIN-134/14 Geometrické modelovanie v grafike             1mAINg
  Pon 15 40 2h p M-II  2-AIN-127/15 Pokročilá počítačová grafika                1mAINg
  Uto 13 10 2h s I-23  DRS039 Seminár YACGS                          iDRS
  Pia 8 10 2h s A   2-AIN-923/15 Projektový seminár (1)                   1mAIN**

Fandl Matej D
  Uto 15 40 2h c M-VIII 2-AIN-116/14 Funkcionálne programovanie                 1mAINp 1mINFb 2mINFb
  Str 12 20 2h s I-8  DRS040 Seminár CNC                           
  Stv 14 50 2h c I-H6  1-AIN-172/00 Programovanie (4)                     2AIN*
  Stv 14 50 2h c I-H3  1-AIN-172/00 Programovanie (4)                     2AIN*

Farkaš Igor
  Uto 12 20 2h p B   2-AIN-132/15 Neurónové siete                      1mAINu 2mINFb
  Str 12 20 2h s I-8  DRS040 Seminár CNC                           
  Str 14 00 3h k M-VI  2-IKVa-921/18 Diploma Thesis Seminar                  2mIKV

Filo Peter
  Pon 14 50 2h k F1-247 1-AIN-251/11 Základy podnikania a manažmentu              3AIN1
  Pon 16 30 2h k F1-247 1-AIN-251/11 Základy podnikania a manažmentu              3AIN2

Gajdošech Lukáš D
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS038 Seminár počítačového videnia                   iDRS
  Str 8 10 2h c F1-248 2-AIN-127/15 Pokročilá počítačová grafika                1mAINg
  Stv 14 50 2h c I-H6  1-AIN-172/00 Programovanie (4)                     2AIN*
  Stv 14 50 2h c I-H3  1-AIN-172/00 Programovanie (4)                     2AIN*

Gál Tomáš
  Uto 16 30 3h k I-8  2-IKVa-141/18 Current Trends in Cognitive Psychology          1mIKV
  Str 16 30 3h s C   2-IKVa-192/19 Science, Technology and Humanity: Opportunities and Risks 1mIKV FMFI

Gruska Damas
  Str 13 10 4h k A   2-AIN-185/00 Formálne metódy tvorby softvéru              1mAIN**
             2-INF-126/00 Modely konkurentných systémov               2mINFp
  Stv 13 10 4h p B   2-AIN-109/15 Programovanie paralelných a distribuovaných systémov    2mINFp 1mINFp 1mAIN**

Guller Dušan
  Stv 14 50 4h k M-VIII 1-AIN-670/00 Expertné systémy                      3AIN*
             2-AIN-287/15 Znalostné systémy                     2mAINu

Gyárfáš František
  Pon 12 20 2h p F1-328 2-AIN-133/15 Extrémne programovanie                   1mAINp 3AIN*
  Uto 11 30 2h p F2   1-AIN-675/00 Filozofia internetu                    3AIN*
  Str 18 10 2h c I-H6  2-AIN-133/15 Extrémne programovanie                   1mAINp 3AIN*
  Pia 9 50 2h s I-23  1-AIN-611/00 Tvorivé písanie                      3AIN*

Holasová Martina
  Uto 15 40 2h c M-VIII 2-AIN-116/14 Funkcionálne programovanie                 1mAINp 1mINFb 2mINFb
  Str 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS

Homola Martin
  Uto 13 10 2h c M-I  1-AIN-412/15 Matematika (4) - Logika pre informatikov         2AIN1
  Str 9 50 2h p M-VIII 2-AIN-144/15 Reprezentácia znalostí a inferencia            1mAINu
  Str 16 30 2h c M-VII 2-AIN-144/15 Reprezentácia znalostí a inferencia            1mAINu
  Stv 13 10 2h c    1-AIN-412/15 Matematika (4) - Logika pre informatikov (I-7/online súča 2AIN*

Jajcayová Tatiana
  Pon 12 20 2h p I-9  1-AIN-413/18 Grafy, grafové algoritmy a optimalizácia          2AIN*
  Pon 14 00 2h s I-23  PRED024 Akademické podporné centrum                   1AIN* 2AIN*
  Str 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Str 11 30 2h p I-23  2-AIN-138/16 Diskrétne štruktúry v informatike a počítačovej grafike  1mAIN**
  Stv 8 10 2h c M-III 1-AIN-413/18 Grafy, grafové algoritmy a optimalizácia          2AIN*
  Stv 11 30 2h c I-23  2-AIN-138/16 Diskrétne štruktúry v informatike a počítačovej grafike  1mAIN**

Kľuka Ján
  Pon 9 00 2h p B   1-AIN-412/15 Matematika (4) - Logika pre informatikov         2AIN*
             1-INF-210/21 Úvod do matematickej logiky                2INF* 2BIN*
  Uto 16 30 2h c F1-247 1-AIN-412/15 Matematika (4) - Logika pre informatikov         2AIN3
  Str 14 50 2h c I-H6  1-AIN-412/15 Matematika (4) - Logika pre informatikov         2AIN1 2AIN2
  Stv 13 10 2h c    1-AIN-412/15 Matematika (4) - Logika pre informatikov (I-7/online súča 2AIN*

Kocur Viktor
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS038 Seminár počítačového videnia                   iDRS
  Uto 16 30 2h p M-II  2-AIN-204/10 Rozpoznávanie obrazcov                   1mAINg 1mMPG 1mMPGk
  Uto 18 10 2h c F1-248 2-AIN-204/10 Rozpoznávanie obrazcov                   1mAINg 1mMPG 1mMPGk

Komara Ján
  Pon 10 40 2h p M-II  2-AIN-266/17 Deklaratívne programovanie                 2mAINp
  Pon 12 20 2h c I-H6  2-AIN-266/17 Deklaratívne programovanie                 2mAINp
  Str 12 20 1h l M-IX  1-AIN-188/17 Matematika (2) - Matematická analýza            1AIN1
  Str 13 10 1h l M-IX  1-AIN-188/17 Matematika (2) - Matematická analýza            1AIN2
  Str 14 50 1h l F1-108 1-AIN-188/17 Matematika (2) - Matematická analýza            1AIN4 1AIN5
  Stv 11 30 1h l M-IX  1-AIN-188/17 Matematika (2) - Matematická analýza            1AIN3 1AIN4
  Pia 14 00 1h l    1-AIN-188/17 Matematika (2) - Matematická analýza (online)       1AIN*

Kráčalík Michal D
  Uto 13 10 2h s I-23  DRS039 Seminár YACGS                          iDRS

Krajčovič Stanislav D
  Pon 9 00 3h k F1-112 2-FAA-149/15 Výpočtová technika v astronómii (1)            1mFAA
  Uto 13 10 2h s I-23  DRS039 Seminár YACGS                          iDRS
  Pia 8 10 2h s A   2-AIN-923/15 Projektový seminár (1)                   1mAIN**

Kramár Tomáš
  Str 11 30 2h p B   1-AIN-222/15 Databázy (2)                        2AIN*

Kubík Jozef D
  Str 12 20 2h s I-8  DRS040 Seminár CNC                           
  Str 16 30 2h c I-H6  1-AIN-222/15 Databázy (2)                        2AIN*
  Str 16 30 2h c I-H3  1-AIN-222/15 Databázy (2)                        2AIN*
  Stv 14 50 2h c I-H6  1-AIN-172/00 Programovanie (4)                     2AIN*
  Stv 14 50 2h c I-H3  1-AIN-172/00 Programovanie (4)                     2AIN*

Kyselica Daniel D
  Uto 13 10 2h s I-23  DRS039 Seminár YACGS                          iDRS
  Str 16 30 2h c I-H6  1-AIN-222/15 Databázy (2)                        2AIN*
  Str 16 30 2h c I-H3  1-AIN-222/15 Databázy (2)                        2AIN*
  Pia 8 10 2h s A   2-AIN-923/15 Projektový seminár (1)                   1mAIN**

Lacko Peter
  Uto 8 10 2h p I-8  2-IKVa-194/21 Učenie posilňovaním                    1mIKV 2mIKV
  Uto 11 30 2h c I-8  2-IKVa-194/21 Učenie posilňovaním                    1mIKV 2mIKV

Lucká Mária
  Pia 9 50 2h s M-X  1-BIN-105/15 Výzvy súčasnej bioinformatiky               2BINk 1BIN*

Lúčan Ľubomír
  Uto 16 30 4h k M-IV  2-MMN-207/00 Multimédiá pre manažment                  2mMMN*
  Str 18 10 1h p B   1-AIN-232/17 Ročníkový projekt (1) (prvý týždeň)            1AIN*
             1-AIN-262/17 Ročníkový projekt (2) (prvý týždeň)            2AIN*

Lúčny Andrej
  Pon 14 50 4h k F2-T3 2-AIN-246/15 Multiagentové systémy                   1mAINu
  Uto 11 30 3h k M-208 2-IKVa-138/18 Introduction to Robotics                 1mIKV

Madaras Martin
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS038 Seminár počítačového videnia                   iDRS

Malinovská Kristína
  Str 12 20 2h s I-8  DRS040 Seminár CNC                           
  Stv 9 00 4h l M-II  2-IKVa-122/18 Semester Project                     1mIKV
  Stv 14 00 2h s I-9  2-IKVa-136/18 Computational Cognitive Neuroscience           1mIKV

Marko Martin
  Str 9 00 4h k I-9  2-IKVa-113/18 Cognitive Psychology                   1mIKV

Markošová Mária
  Pon 12 20 2h p B   2-AIN-137/15 Umelá inteligencia                     1mAINu 1mINFb
             2-AINa-137/20 Artificial Intelligence                  1mIKV

Mériová Mária D
  Str 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS

Mihálik Andrej
  Uto 11 30 2h p M-II  2-AIN-128/15 Grafika v reálnom čase a výpočty na GPU          1mAINg
  Uto 13 10 2h s I-23  DRS039 Seminár YACGS                          iDRS
  Uto 14 50 2h c F1-248 2-AIN-134/14 Geometrické modelovanie v grafike             1mAINg
  Str 16 30 2h c F1-248 2-AIN-128/15 Grafika v reálnom čase a výpočty na GPU          1mAINg

Mihálová Dominika D
  Pon 14 00 2h s I-23  PRED024 Akademické podporné centrum                   1AIN* 2AIN*
  Str 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Stv 14 50 2h c I-H6  1-AIN-172/00 Programovanie (4)                     2AIN*
  Stv 14 50 2h c I-H3  1-AIN-172/00 Programovanie (4)                     2AIN*

Nagy Marek
  Pon 19 00 1h p    1-AIN-500/00 Linux pre používateľov (online)              2BINk 1INF*** 1k*
  Uto 16 30 1h c I-H3  1-AIN-500/00 Linux pre používateľov                   1AIN1 1AIN3
  Uto 17 20 1h c I-H3  1-AIN-500/00 Linux pre používateľov                   1AIN2 1k*
  Uto 18 10 1h c I-H3  1-AIN-500/00 Linux pre používateľov                   2BINk 1INF**
  Uto 19 00 1h c I-H3  1-AIN-500/00 Linux pre používateľov                   1AIN4 1AIN5
  Stv 11 30 2h p    1-AIN-244/15 Webové aplikácie (2) (online)               2AIN*
  Stv 16 30 2h c I-H6  1-AIN-244/15 Webové aplikácie (2)                    2AIN*
  Stv 18 10 2h c M-XII 1-AIN-244/15 Webové aplikácie (2)                    2AIN*
  Pia 8 10 2h c I-H6  1-AIN-244/15 Webové aplikácie (2)                    2AIN*

Náther Peter
  Uto 9 50 2h c I-H6  2-AIN-137/15 Umelá inteligencia                     1mAINu 1mINFb
             2-AINa-137/20 Artificial Intelligence                  1mIKV
  Stv 8 10 2h c M-III 1-AIN-413/18 Grafy, grafové algoritmy a optimalizácia          2AIN*

Petrovič Pavel
  Pon 12 20 2h p A   1-AIN-186/20 Princípy počítačov – systémové programovanie        1AIN*
  Pon 14 50 2h k F1-248 2-AIN-131/14 Pokročilé programovanie v JAVE (JavaEE)          1mAINp
  Uto 9 50 1h s M-V  1-AIN-920/00 Bakalársky seminár                     3AIN*
  Uto 14 00 2h p FT-LAB 2-AIN-235/15 Algoritmy umelej inteligencie v robotike          2mAIN**
  Uto 16 30 3h c I-H6  1-AIN-186/20 Princípy počítačov – systémové programovanie        1AIN4 1AIN5
  Str 8 10 3h c I-H3  1-AIN-186/20 Princípy počítačov – systémové programovanie        1AIN1
  Str 10 40 3h c I-H3  1-AIN-186/20 Princípy počítačov – systémové programovanie        1AIN2
  Str 19 00 1h k FT-LAB 1-AIN-426/11 Aplikovaný robotický seminár                2AIN*
  Stv 9 50 2h k F1-248 2-AIN-131/14 Pokročilé programovanie v JAVE (JavaEE)          1mAINp
  Stv 13 10 2h c FT-LAB 2-AIN-235/15 Algoritmy umelej inteligencie v robotike          2mAIN**
  Pia 8 10 3h c F1-248 1-AIN-186/20 Princípy počítačov – systémové programovanie        1AIN3
  Pia 11 30 2h s FT-LAB 2-IKV-167/00 Praktický seminár robotiky                 1mIKV

Pócoš Štefan D
  Uto 9 50 2h c I-H6  2-AIN-137/15 Umelá inteligencia                     1mAINu 1mINFb
             2-AINa-137/20 Artificial Intelligence                  1mIKV
  Str 12 20 2h s I-8  DRS040 Seminár CNC                           
  Stv 16 30 2h c I-H3  2-AIN-132/15 Neurónové siete                      1mAINu 2mINFb

Polášek Ivan
  Str 16 30 2h p M-XI  2-AIN-140/20 Architektúry softvérových systémov             1mAINp 2mAINp
  Stv 16 30 2h c M-V  2-AIN-140/20 Architektúry softvérových systémov             1mAINp 2mAINp

Poslon Xenia-Daniela
  Stv 9 00 4h l M-II  2-IKVa-122/18 Semester Project                     1mIKV

Pukancová Júlia
  Uto 14 50 2h c F1-247 1-AIN-412/15 Matematika (4) - Logika pre informatikov         2AIN2
  Str 9 50 2h p M-VIII 2-AIN-144/15 Reprezentácia znalostí a inferencia            1mAINu
  Str 16 30 2h c M-VII 2-AIN-144/15 Reprezentácia znalostí a inferencia            1mAINu
  Stv 13 10 2h c    1-AIN-412/15 Matematika (4) - Logika pre informatikov (I-7/online súča 2AIN*

Rybár Ján
  Stv 14 50 2h p    1-AIN-406/15 Kognitívne vedy: jazyk a kognícia (online)         FMFI

Sarto-Jackson Isabella
  Pon 15 40 3h k    2-IKVa-191/19 Cognitive Biology (online)                1mIKV 2mIKV

Šiška Jozef
  Str 14 50 2h c I-H6  1-AIN-412/15 Matematika (4) - Logika pre informatikov         2AIN1 2AIN2
  Stv 18 10 2h c I-H6  1-INF-210/21 Úvod do matematickej logiky                2INF* 2BIN*
             1-AIN-412/15 Matematika (4) - Logika pre informatikov         2AIN3

Škorvánková Dana D
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS038 Seminár počítačového videnia                   iDRS
  Str 14 50 2h c F1-248 2-MPG-246/15 Spracovanie farebného obrazu                2mAINg 2mMPG

Šuppa Marek D
  Pon 18 10 2h c I-H6  1-DAV-105/20 Vizualizácia dát                      2DAVk 1DAV* 3BIN*
  Pia 8 10 2h p M-III 2-IKV-189/16 Spracovanie prirodzeného jazyka              1mIKV 2mIKV 1mINFb 2mINFb
  Pia 9 50 2h c I-H3  2-IKV-189/16 Spracovanie prirodzeného jazyka              1mIKV 2mIKV 1mINFb 2mINFb

Takáč Martin
  Uto 12 20 2h k I-9  2-AIN-145/10 Kvalitatívne modelovanie a simulácia            2mAINu
  Str 12 20 2h s I-8  DRS040 Seminár CNC                           
  Str 16 30 3h s C   2-IKVa-192/19 Science, Technology and Humanity: Opportunities and Risks 1mIKV FMFI
  Pia 10 40 2h p F1-321 1-UXX-231/18 Pedagogická komunikácia                  2muFYIN_k 2pUIN 2up** 2kM*

Tomašková Silvia
  Pon 9 50 3h k M-VI  2-IKVa-114/18 Introduction to Philosophy of Mind            1mIKV

Vaško Jozef
  Pia 9 50 3h k FABLAB 1-AIN-316/16 Digitálne technológie výroby                2AIN* 3AIN*

Vinař Tomáš
  Str 15 40 2h s M-X  N-mBXX-002/15 Seminár z bioinformatiky 2                1pmC-BX 1pmB-GE
             2-AIN-506/10 Seminár z bioinformatiky (2)                1mINFb 2mINFb
             2-AIN-252/10 Seminár z bioinformatiky (4)                1mINFb 2mINFb
  Str 17 20 2h c    2-INF-269/15 Genomika (online)                     2mINFb


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
(KAMS)

Babiš Alex D
  Stv 16 30 2h p A   1-EFM-556/15 DEA modely                         2EFM* 3MMN*

Boďa Ján
  Pon 8 10 3h p A   1-EFM-140/17 Ekonómia (2)                        1EFM* 1MMN* 1PMA*
  Uto 8 10 2h p F1   1-EFM-390/00 Makroekonómia                       3EFM*
  Str 13 10 2h s M-II  2-EFM-119/21 Dynamická makroekonómia                  1mEMM*
  Stv 8 10 2h p F1-328 1-EFM-390/00 Makroekonómia                       3EFM*

Bokes Pavol
  Uto 8 10 2h p M-IV  1-PMA-520/00 Teória pravdepodobnosti (1)                3PMA**
  Str 9 50 2h p F1-328 1-EFM-310/00 Diferenčné a diferenciálne rovnice             3EFM*

Camara Assa D
  Stv 15 40 1h c M-I  1-MAT-282/00 Pravdepodobnosť a štatistika (2)              2MMN*

Çelik Candan D
  Stv 9 00 1h c M-VII 2-PMS-119/15 Markovovské procesy (2)                  1mPMS 1mMAT*

Filová Lenka
  Uto 14 00 2h p M-XI  2-PMS-136/20 Bioštatistika                       1mPMS
  Str 14 50 2h k I-H3  1-PMA-751/13 Programovanie v jazyku R                  2DAVk 1DAV*
  Stv 8 10 2h k F1-248 1-PMA-751/13 Programovanie v jazyku R                  2DAV 2PMA*
  Stv 14 00 2h c M-217 2-PMS-108/19 Navrhovanie experimentov                  1mPMS

Fulová Terézia D
  Uto 15 40 2h c M-208 1-EFM-561/14 Metódy voľnej optimalizácie (každý druhý týždeň)      2EFM2
  Str 13 10 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Str 13 10 2h s M-125 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Stv 8 10 2h c M-208 1-EFM-561/14 Metódy voľnej optimalizácie (každý druhý týždeň)      2EFM1

Gašper Ján D
  Str 13 10 2h c M-208 2-EFM-106/15 Finančné deriváty (skupina A)               1mEMM*
  Stv 18 10 2h c I-H3  1-EFM-561/14 Metódy voľnej optimalizácie                2DAV
  Pia 13 10 2h c M-208 2-EFM-106/15 Finančné deriváty (skupina B)               1mEMM*

Guba Peter
  Uto 9 50 2h p F1-328 1-EFM-360/14 Numerické metódy                      3EFM*
  Uto 13 10 2h p M-125 DRS021 Asymptotické metódy                       mDRS

Halická Margaréta
  Str 13 10 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Str 13 10 2h s M-125 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Stv 14 00 2h p M-I  2-EFM-109/00 Optimálne riadenie (2)                   1mEMM*
  Stv 16 30 2h p A   1-EFM-556/15 DEA modely                         2EFM* 3MMN*

Harman Radoslav
  Uto 8 10 2h p B   2-PMS-116/19 Analýza zhlukov a klasifikácia dát             1mPMS 1mEMM* 2mMAT*
  Uto 10 40 2h s M-IX  2-PMS-126/00 Seminár z matematickej štatistiky (2)           2mPMS
  Str 8 10 2h p M-X  1-PMA-551/14 Rozdelenia pravdepodobnosti                2DAV 3PMA**
  Stv 9 50 2h p M-VII 2-PMS-108/19 Navrhovanie experimentov                  1mPMS
  Stv 12 20 2h c F1   2-PMS-116/19 Analýza zhlukov a klasifikácia dát             1mPMS 1mEMM* 2mMAT*
  Pia 8 10 2h p M-VI  3-MAM-024/10 Nelineárne štatistické modely               mDRS
  Pia 13 10 2h p M-VI  3-MAM-025/10 Simulačné metódy                      mDRS

Hledík Juraj
  Uto 16 30 2h p M-I  2-EFM-239/21 Teória evolučných hier                   2mEMM*

Hrdina Jakub D
  Uto 9 50 2h c M-II  1-EFM-160/12 Lineárna algebra a geometria (2)              1EFM1
  Str 11 30 2h c M-VI  1-EFM-525/00 Cvičenie z algebry a geometrie (2)             1EFM1
  Str 13 10 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Str 13 10 2h s M-125 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS

Hurtiš Radoslav D
  Str 8 10 2h c M-208 1-EFM-360/14 Numerické metódy                      3EFM1
  Str 8 10 2h c M-V  1-EFM-360/14 Numerické metódy                      3EFM1
  Str 11 30 2h c M-208 1-EFM-360/14 Numerické metódy                      3EFM2
  Str 11 30 2h c M-VII 1-EFM-360/14 Numerické metódy                      3EFM2

Chladná Zuzana
  Pon 10 40 2h p F2   1-EFM-240/15 Podnikové financie                     2EFM*
             1-PMA-210/00 Finančná matematika (1)                  2PMA*
  Pon 13 10 2h c M-V  1-EFM-240/15 Podnikové financie                     2EFM1
             1-PMA-210/00 Finančná matematika (1)                  2PMA*
  Str 11 30 2h c M-IV  1-EFM-240/15 Podnikové financie                     2EFM2
             1-PMA-210/00 Finančná matematika (1)                  2PMA*
  Str 13 10 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Str 13 10 2h s M-125 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS

Janková Katarína
  Uto 9 50 2h p M-X  2-PMS-119/15 Markovovské procesy (2)                  1mPMS 1mMAT*
  Uto 13 10 2h p M-216 3-MAM-030/15 Náhodné dynamické systémy                 mDRS
  Str 10 40 2h p M-XI  2-PMS-121/00 Sekvenčné metódy                      2mPMS
  Str 14 00 2h p F1-109 1-PMA-540/00 Modely v zdravotnom poistení                2PMA*
  Stv 11 30 2h p B   1-MAT-282/00 Pravdepodobnosť a štatistika (2)              2MAT***
  Stv 14 00 1h c M-XI  1-PMA-540/00 Modely v zdravotnom poistení                2PMA*
  Pia 13 10 3h k M-I  3-IVI-021/15 Matematická štatistika pre edukačný výskum (2)       1DRSINF

Jašurková Tatiana D
  Pon 16 30 2h c B1-305 N-bBXX-082/15 Matematika pre biológov (skupina A)            2pMB
  Uto 12 20 2h c B1-320 N-bBXX-082/15 Matematika pre biológov (skupina A)            2pB

Jurča Pavol
  Pon 16 30 2h s F1-108 2-EFM-215/17 Kvantitatívne metódy v riadení rizík            1mEMM*
  Pon 18 10 1h c F1-108 2-EFM-215/17 Kvantitatívne metódy v riadení rizík            1mEMM*

Kollár Martin
  Pon 14 50 2h p F1   1-EFM-130/00 Matematická analýza (2)                  1EFM*
  Pon 16 30 2h c F1   1-EFM-250/00 Matematická analýza (4)                  2EFM1
  Uto 16 30 2h c M-III 1-EFM-520/00 Cvičenie z matematickej analýzy (2)            1EFM1
  Str 14 50 2h p B   1-EFM-130/00 Matematická analýza (2)                  1EFM*
  Str 16 30 2h c M-VIII 1-EFM-130/00 Matematická analýza (2)                  1EFM1
  Pia 10 40 2h c M-II  1-EFM-540/00 Cvičenie z matematickej analýzy (4)            2EFM1

Kollár Richard
  Pon 11 30 2h p M-IV  1-BIN-210/15 Matematika pre biológov (online)              2BIN*
  Pon 11 30 2h p    N-bBXX-082/15 Matematika pre biológov (online (CH2-301, B2-404))    2pMB 2pB
  Uto 12 20 2h p F1-328 1-DAV-112/20 Matematická analýza (2)                  2DAVk 1DAV*
             1-TEF-102/19 Matematika (2) - Diferenciálny a integrálny počet     1TEF
  Str 11 30 2h p F1-328 1-DAV-112/20 Matematická analýza (2)                  2DAVk 1DAV*
             1-TEF-102/19 Matematika (2) - Diferenciálny a integrálny počet     1TEF
  Stv 9 00 2h p M-201 2-MAT-121/09 Parciálne diferenciálne rovnice (2)            1mMAT
  Stv 10 40 2h c M-201 2-MAT-121/09 Parciálne diferenciálne rovnice (2)            1mMAT

Kossaczká Ľubica
  Uto 9 50 2h c M-XII 1-EFM-130/00 Matematická analýza (2)                  1EFM2
  Uto 12 20 2h c M-VI  1-EFM-540/00 Cvičenie z matematickej analýzy (4)            2EFM2 2PMA*
  Stv 8 10 2h c M-VI  1-EFM-520/00 Cvičenie z matematickej analýzy (2)            1EFM2
  Stv 9 50 1h n M-VI  XXXPRED033 Rezervácia - trvalá                     1EFM2
  Pia 10 40 2h c B   1-EFM-250/00 Matematická analýza (4)                  2EFM2 2PMA*

Kováč Jozef
  Uto 12 20 2h p M-IX  2-PMS-102/00 Náhodné procesy (2)                    1mPMS
  Uto 14 50 2h p F1-108 1-MMN-365/00 Matematická štatistika                   3MMN*
  Str 11 30 2h p F1-108 1-MMN-365/00 Matematická štatistika                   3MMN*
  Stv 11 30 2h p F1-247 1-MMN-380/00 Analýza časových radov                   3MMN*

Macková Petra D
  Pon 16 30 2h c M-XI  1-EFM-525/00 Cvičenie z algebry a geometrie (2)             1EFM2
  Uto 14 50 2h c M-IV  1-EFM-160/12 Lineárna algebra a geometria (2)              1EFM2

Melicherčík Igor
  Pon 14 50 2h p M-201 3-MAM-003/00 Vybrané partie z finančnej matematiky           mDRS
  Uto 15 40 2h s M-VI  2-PMS-135/00 Dôchodkové poistenie a penzijné fondy           1mEMM* 12mPMS

Padyšák Matúš D
  Stv 14 00 2h c M-208 1-PMA-320/00 Poistná matematika (2)                   3PMA*
  Stv 15 40 1h c M-208 1-PMA-570/00 Pravdepodobnostné modely v poisťovníctve          3PMA*

Pázman Andrej
  Pon 9 50 2h s M-XII DRS031 Seminár z pravdepodobnosti a štatistiky             mDRS

Pekár Ján
  Uto 14 00 2h p M-VI  2-EFM-126/00 Priemyselná organizácia                  1mEMM* 2mMMN*
  Str 8 10 2h p M-III 2-EFM-125/00 Ekonomika informácií                    1mEMM* 2mMMN*
  Str 9 50 2h p F2   1-EFM-270/15 Úvod do teórie hier                    2EFM*
             1-MMN-375/00 Teória hier                        3MMN*
  Pia 9 50 2h c    1-EFM-570/00 Experimentálna ekonómia (online)              3EFM* 3MMN*

Quittner Pavol
  Str 8 10 2h p M-201 2-MAT-123/15 Variačný počet                       1mMAT
  Str 9 50 2h c M-201 2-MAT-123/15 Variačný počet                       1mMAT
  Stv 14 00 3h s M-223 DRS020 Seminár o diferenciálnych rovniciach a dynamických systémoch   mDRS

Rosa Samuel
  Uto 14 00 2h c M-XII 1-EFM-380/00 Ekonometria                        3EFM1
  Str 8 10 2h p F1-109 2-PMS-142/19 Redukcia dimenzie dát                   1mPMS 1mEMM*
  Stv 8 10 2h c M-IX  1-EFM-380/00 Ekonometria                        1mMMN*
  Stv 12 20 2h c M-VII 1-EFM-380/00 Ekonometria                        3EFM2

Rosová Lívia
  Pon 8 10 2h v I-H3  1-PMA-750/00 Analýza dát na počítači                  2MAT**
  Uto 16 30 1h c M-XII 1-MAT-282/00 Pravdepodobnosť a štatistika (2)              2MAT**
  Uto 17 20 1h c M-XII 1-PMA-753/15 Cvičenie z pravdepodobnosti a štatistiky (2)        2MAT**
  Stv 9 50 2h p C   1-UMA-309/15 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (2)        3upM* 3pupM*
  Pia 9 50 2h c C   1-UMA-309/15 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (2)        3upM* 3pupM*

Sekereš Stanislav
  Str 9 50 2h c I-H6  2-EFM-113/18 Databázy a analýza dát                   1mPMS 1mEMM*

Somogyi Pál D
  Str 11 30 2h c M-VIII 1-EFM-380/00 Ekonometria                        3PMA**
  Stv 16 30 1h c M-I  1-PMA-753/15 Cvičenie z pravdepodobnosti a štatistiky (2)        2MMN*

Somorčík Ján
  Uto 9 00 2h p M-IX  2-PMS-130/10 Analýza kategoriálnych dát                 2mPMS
  Uto 11 30 2h p F1   1-EFM-380/00 Ekonometria                        3EFM* 3PMA** 1mMMN*
  Str 9 00 2h p M-XI  2-PMS-212/15 Neparametrická štatistika                 2mPMS 2mEMM*
  Str 11 30 2h p F1-247 2-PMS-109/15 Počítačová štatistika                   1mPMS 1mEMM*
  Pia 13 10 3h k M-I  3-IVI-021/15 Matematická štatistika pre edukačný výskum (2)       1DRSINF

Stehlíková Beáta
  Pon 9 50 2h p M-IX  2-EFM-106/15 Finančné deriváty                     1mEMM*
  Pon 14 50 2h k M-208 2-EFM-155/21 Analýza sociálnych sietí                  1mEMM*
  Stv 9 50 2h c M-208 1-PMA-752/14 Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky    2PMA* 2EFM*
  Stv 9 50 2h c F1-109 1-PMA-752/14 Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky    2PMA* 2EFM*
  Stv 11 30 2h c M-208 1-PMA-752/14 Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky    2DAV
  Stv 11 30 2h c F1-109 1-PMA-752/14 Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky    2DAV

Szolgayová Jana
  Pon 11 30 2h c M-208 2-EFM-147/15 Cvičenia z optimálneho riadenia              1mEMM*
  Pon 11 30 2h c M-V  2-EFM-147/15 Cvičenia z optimálneho riadenia              1mEMM*
  Uto 11 30 2h c M-V  1-EFM-512/15 Úvod do vysokoškolskej matematiky (2)           1EFM2 1PMA*
  Str 8 10 2h c M-I  1-EFM-512/15 Úvod do vysokoškolskej matematiky (2)           1EFM1
  Str 13 10 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Str 13 10 2h s M-125 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Stv 11 30 2h p C   1-EFM-512/15 Úvod do vysokoškolskej matematiky (2)           1EFM* 1PMA*
  Stv 14 00 2h p M-I  2-EFM-109/00 Optimálne riadenie (2)                   1mEMM*

Szűcs Gábor
  Uto 9 50 2h p M-IV  1-PMA-320/00 Poistná matematika (2)                   3PMA*
  Uto 13 10 2h p F1   1-PMA-710/15 Právo a účtovníctvo poisťovní               1EFM* 1PMA*
  Uto 15 40 2h s M-VI  2-PMS-135/00 Dôchodkové poistenie a penzijné fondy           1mEMM* 12mPMS
  Str 9 50 2h p M-I  1-PMA-570/00 Pravdepodobnostné modely v poisťovníctve          3PMA*
  Stv 9 50 2h p F1   1-MMN-370/00 Poistná matematika                     3EFM* 3MMN*
  Stv 12 20 2h s M-VI  1-PMA-912/15 Bakalársky seminár                     3PMA*

Ševčovič Daniel
  Uto 14 00 2h p B   1-EFM-250/00 Matematická analýza (4)                  2PMA* 2EFM*
  Str 8 10 2h p B   1-EFM-250/00 Matematická analýza (4)                  2PMA* 2EFM*
  Str 13 10 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Str 13 10 2h s M-125 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS

Trnovská Mária
  Pon 14 50 2h p B   1-EFM-561/14 Metódy voľnej optimalizácie                2DAV 2EFM*
  Str 13 10 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Str 13 10 2h s M-125 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Str 15 40 2h p M-IV  2-EFM-117/12 Konvexná optimalizácia                   1mMAT 1mEMM* 2mEMM*
  Stv 11 30 2h p M-XI  3-MAM-007/15 Moderné metódy konvexnej optimalizácie           mDRS

Veselý Ján D
  Str 12 20 1h c M-V  1-MAT-282/00 Pravdepodobnosť a štatistika (2)              2EFM1
  Str 13 10 1h c M-V  1-PMA-753/15 Cvičenie z pravdepodobnosti a štatistiky (2)        2EFM1
  Str 14 50 1h c M-VII 1-MAT-282/00 Pravdepodobnosť a štatistika (2)              2EFM2
  Str 15 40 1h c M-VII 1-PMA-753/15 Cvičenie z pravdepodobnosti a štatistiky (2)        2EFM2

Zabaikina Iryna D
  Stv 11 30 2h c M-V  1-EFM-310/00 Diferenčné a diferenciálne rovnice             3EFM1
  Stv 14 00 2h c M-X  1-EFM-310/00 Diferenčné a diferenciálne rovnice             3EFM2


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra experimentálnej fyziky
(KEF)

.KEFUcitel1 
  Pia 12 20 4h n F2-KEF 2-FFP-914/15 Diplomová práca (1)                    1mFFP

Badin Matej D
  Pia 12 20 2h c F2-272 3-FKL-007/15 Kvantové simulácie v kondenzovaných látkach        fDRS

Cíbiková Mária D
  Str 9 50 2h p Ch2-201 N-bCXX-016/15 Fyzika pre chémiu                    1pBX

Černák Mirko
  Pon 9 00 3h p F2-051 2-FFP-110/15 Výboje v plynoch                      1mFFP

Ďurina Pavol
  Pon 9 00 3h l F2-KEF 1-OZE-212/15 Praktikum II (skupina B)                  2FYZ*

Dwivedi Vishal D
  Pon 14 00 6h l F2-KEF 2-FOL-210/00 Špeciálne praktikum z optickej spektroskopie        2mFFP

Grajcar Miroslav
  Uto 14 00 2h p F2-223 1-FYZ-805/15 Kvantová optika, nanoelektronika a informatika       3FYZ*
  Stv 14 00 2h p F2-223 1-FYZ-805/15 Kvantová optika, nanoelektronika a informatika       3FYZ*
  Pia 14 00 2h c F2-223 1-FYZ-805/15 Kvantová optika, nanoelektronika a informatika       3FYZ*

Grančič Branislav
  Pon 14 00 3h l F2-KEF 1-OZE-212/15 Praktikum II (skupina A)                  2FYZ*

Gregor Maroš
  Pia 9 50 2h k I-H6  1-TEF-111/19 Technické kreslenie CAD                  1TEF

Greguš Ján
  Pon 14 00 3h l F2-KEF 1-OZE-212/15 Praktikum II (skupina A)                  2FYZ*
  Uto 9 00 3h l F2-KEF 1-OZE-212/15 Praktikum II                        2FYZ*
  Str 9 50 3h l F2-KEF 1-OZE-212/15 Praktikum II                        2OZE 2BMF
  Stv 10 40 3h l F2-272 2-FTL-117/15 Praktikum z elektroniky a fyziky tuhých látok       1mFTL 1mFFP

Herman František
  Pia 9 50 2h c F2-223 1-FYZ-452/18 Úvod do fyziky tuhých látok                1mFOS 3TEF 3FYZ*
             2-FOZ-109/15 Elektrické a optické vlastnosti tuhých látok        1mEOMo

Hlubina Richard
  Pon 9 00 2h p F2-223 2-FTL-108/15 Elektrické a optické vlastnosti tuhých látok        1mFTL 1mFTF
  Uto 9 00 2h p F2-223 1-FYZ-452/18 Úvod do fyziky tuhých látok                3TEF 3FYZ*
             2-FOZ-109/15 Elektrické a optické vlastnosti tuhých látok        1mEOMo
  Str 8 10 2h p F2-223 2-FTL-108/15 Elektrické a optické vlastnosti tuhých látok        1mFTL 1mFTF
  Stv 9 00 2h p F2-223 1-FYZ-452/18 Úvod do fyziky tuhých látok                3TEF 3FYZ*
             2-FOZ-109/15 Elektrické a optické vlastnosti tuhých látok        1mEOMo

Horňáčková Michaela
  Pon 14 00 6h l F2-KEF 2-FOL-210/00 Špeciálne praktikum z optickej spektroskopie        2mFFP

Kern Samuel D
  Pon 9 00 2h c M-I  1-FYZ-231/15 Úvod do kvantovej fyziky (skupina A)            2OZE 2FYZ*

Klas Matej
  Pon 9 00 3h p F2-051 2-FFP-110/15 Výboje v plynoch                      1mFFP

Kováčik Dušan
  Pon 9 00 3h p F2-051 2-FFP-110/15 Výboje v plynoch                      1mFFP
  Uto 15 40 2h p F2-051 1-FYZ-451/15 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov        3TEF 3FYZ*
  Stv 15 40 2h p F2-051 1-FYZ-451/15 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov        3TEF 3FYZ*
  Pia 9 50 2h c F2-051 1-FYZ-451/15 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov        3TEF 3FYZ*

Kundracik František
  Uto 11 30 2h p F2-272 2-FTL-115/15 Elektronické súčiastky a obvody              1mFTL 1mFFP 1mFOS
  Str 9 50 2h p F2-272 2-FTL-115/15 Elektronické súčiastky a obvody              1mFTL 1mFFP 1mFOS
  Stv 9 00 2h c F2-272 2-FTL-115/15 Elektronické súčiastky a obvody              1mFTL 1mFFP 1mFOS

Maheľ Michal
  Uto 11 30 2h p F2-272 2-FTL-115/15 Elektronické súčiastky a obvody              1mFTL 1mFFP 1mFOS
  Str 9 50 2h p F2-272 2-FTL-115/15 Elektronické súčiastky a obvody              1mFTL 1mFFP 1mFOS
  Stv 9 00 2h c F2-272 2-FTL-115/15 Elektronické súčiastky a obvody              1mFTL 1mFFP 1mFOS
  Stv 10 40 3h l F2-272 2-FTL-117/15 Praktikum z elektroniky a fyziky tuhých látok       1mFTL 1mFFP

Makarov Hryhorii D
  Uto 9 00 3h l F2-KEF 1-OZE-212/15 Praktikum II                        2FYZ*

Markoš Peter
  Pon 9 50 3h p Ch1-1 N-bCXX-016/15 Fyzika pre chémiu                     1pCH*
  Uto 14 00 2h c F2-T3 1-FYZ-232/15 Pokročilé programovanie (1. skupina)            2OZE 2FYZ*
  Str 8 10 2h p Ch1-1 N-bCXX-016/15 Fyzika pre chémiu                     1pCH*
  Str 14 50 2h p F1   1-FYZ-231/15 Úvod do kvantovej fyziky                  2OZE 2FYZ*
  Stv 9 50 2h p F1-328 1-FYZ-231/15 Úvod do kvantovej fyziky                  2OZE 2FYZ*
  Pia 9 00 1h p F1-328 1-FYZ-232/15 Pokročilé programovanie                  2OZE 2FYZ*
  Pia 9 50 2h c F2-T3 1-FYZ-232/15 Pokročilé programovanie (2. skupina)            2OZE 2FYZ*

Martoňák Roman
  Uto 14 50 2h p F2-272 3-FKL-007/15 Kvantové simulácie v kondenzovaných látkach        fDRS

Maťaš Emanuel D
  Str 9 50 2h p B1-435 N-bCXX-016/15 Fyzika pre chémiu                     1pBX

Matejčík Štefan
  Str 9 00 2h p F2-051 2-FFP-112/00 Elektrónová optika a hmotnostná spektroskopia       2mFFP
  Stv 9 00 2h p F2-051 3-FFP-006/15 Hmotnostná a iónová pohyblivostná spektrometria      1DRSFYZ
  Stv 12 20 2h s F2-051 2-FFP-232/10 Diplomový seminár (2)                   2mFFP
  Stv 14 00 2h s F2-051 3-FFP-015/15 Seminár pracoviska (4)                   2DRSFYZ
             3-FFP-013/15 Seminár pracoviska (2)                   1DRSFYZ

Medvecká Veronika
  Uto 14 00 2h p F2-051 2-FOL-112/15 Žiarenie plazmy                      1mFFP
  Pia 12 20 4h n F2-KEF 2-FFP-916/15 Diplomová práca (3)                    2mFFP

Mészáros Dušan D
  Uto 13 10 2h p B2-304 N-bCXX-016/15 Fyzika pre chémiu                     2pCk 2pBXk 1pCH*

Moravský Ladislav
  Uto 13 10 2h p Ch2-201 N-bCXX-016/15 Fyzika pre chémiu                    1pC
  Str 9 00 2h p F2-051 2-FFP-112/00 Elektrónová optika a hmotnostná spektroskopia       2mFFP
  Stv 9 00 2h p F2-051 3-FFP-006/15 Hmotnostná a iónová pohyblivostná spektrometria      1DRSFYZ

Moško Martin
  Uto 13 10 2h p F2-272 3-FKL-003/15 Elektróny v neusporiadaných a mezoskopických systémoch   fDRS
             3-FKLelu-003/14 Elektróny v neusporiadaných a mezoskopických systémoch fDRS
  Str 11 30 2h p F2-272 3-FKLelu-003/14 Elektróny v neusporiadaných a mezoskopických systémoch fDRS
             3-FKL-003/15 Elektróny v neusporiadaných a mezoskopických systémoch   fDRS

Neilinger Pavol
  Pon 14 00 2h c M-IV  1-FYZ-231/15 Úvod do kvantovej fyziky (skupina B)            2FYZ*

Országh Juraj
  Pon 12 20 3h l F2-082 2-FFP-115/15 Praktikum z vákuovej fyziky a fyziky plazmy        1mFFP
  Str 9 00 2h p F2-051 2-FFP-112/00 Elektrónová optika a hmotnostná spektroskopia       2mFFP
  Str 9 50 3h l F2-KEF 1-OZE-212/15 Praktikum II                        2OZE 2BMF

Pánek Radomír
  Uto 12 20 2h p F2-051 2-FFP-230/10 Vybrané kapitoly z vysokoteplotnej plazmy         2mFFP

Papp Peter
  Pon 13 10 3h p F1-108 1-FYZ-871/20 Chemická fyzika                      3FYZ*
  Str 8 10 3h p F1-326 1-FYZ-871/20 Chemická fyzika                      3FYZ*
  Stv 9 00 3h s F1-326 2-FBF-132/15 Aplikácie metód kvantovej chémie a molekulovej dynamiky na 1mFBF 2mFFP 2mFAA

Roch Tomáš
  Pon 9 00 3h l F2-KEF 1-OZE-212/15 Praktikum II (skupina B)                  2FYZ*
  Uto 10 40 2h p F2-223 2-FOZ-115/10 Nové obnoviteľné zdroje energie (2)            1mEOMo

Roldán Alicia Marín
  Pon 14 00 6h l F2-KEF 2-FOL-210/00 Špeciálne praktikum z optickej spektroskopie        2mFFP

Satrapinskyy Leonid
  Uto 9 00 3h l F2-KEF 1-OZE-212/15 Praktikum II                        2FYZ*

Stachová Barbora D
  Str 9 50 3h l F2-KEF 1-OZE-212/15 Praktikum II                        2OZE 2BMF

Stano Michal
  Pon 12 20 3h l F2-082 2-FFP-115/15 Praktikum z vákuovej fyziky a fyziky plazmy        1mFFP
  Pia 9 50 2h c F2-051 1-FYZ-451/15 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov        3TEF 3FYZ*
  Pia 12 20 4h n F2-KEF 2-FFP-916/15 Diplomová práca (3)                    2mFFP

Škrlec Adam D
  Str 13 10 2h c F2-223 2-FTL-108/15 Elektrické a optické vlastnosti tuhých látok        1mFTL 1mFTF

Turiničová Veronika D
  Pon 14 00 3h l F2-KEF 1-OZE-212/15 Praktikum II (skupina A)                  2FYZ*

Vásquez Lara Geovanna Elizabeth D
  Pon 14 00 6h l F2-KEF 2-FOL-210/00 Špeciálne praktikum z optickej spektroskopie        2mFFP

Veis Pavel
  Uto 9 00 2h p F2-051 2-FOL-215/15 Optická spektroskopia                   1mFFP
  Uto 10 40 1h c F2-051 2-FOL-215/15 Optická spektroskopia                   1mFFP
  Stv 10 40 2h p F2-167 3-FFP-004/00 Optická diagnostika plazmy                 2DRSFYZ
             3-FOS-024/10 Optická spektroskopia plynov a plazmy           1DRSFYZ
  Stv 13 10 2h s F2-167 3-FOS-103/15 Seminár pracoviska (2)                   1DRSFYZ
             3-FOS-105/15 Seminár pracoviska (4)                   2DRSFYZ

Viskupová Katarína D
  Pon 14 00 3h l F2-KEF 1-OZE-212/15 Praktikum II (skupina A)                  2FYZ*

Vojtek Pavel
  Pon 9 00 3h l F2-KEF 1-OZE-212/15 Praktikum II (skupina B)                  2FYZ*
  Uto 9 00 3h l F2-KEF 1-OZE-212/15 Praktikum II                        2FYZ*
  Str 9 50 3h l F2-KEF 1-OZE-212/15 Praktikum II                        2OZE 2BMF

Zábudlá Zuzana
  Pon 9 00 3h l F2-KEF 1-OZE-212/15 Praktikum II (skupina B)                  2FYZ*
  Pon 14 00 3h l F2-KEF 1-OZE-212/15 Praktikum II (skupina A)                  2FYZ*
  Uto 9 00 3h l F2-KEF 1-OZE-212/15 Praktikum II                        2FYZ*

Zahoranová Anna
  Uto 14 00 2h p F2-051 2-FOL-112/15 Žiarenie plazmy                      1mFFP
  Str 14 00 2h p F2-051 3-FOS-023/15 Nové trendy využitia laserov pri modifikácii povrchov   2DRSFYZ
  Stv 12 20 2h s F2-051 2-FFP-232/10 Diplomový seminár (2)                   2mFFP
  Stv 14 00 2h s F2-051 3-FFP-015/15 Seminár pracoviska (4)                   2DRSFYZ
             3-FFP-013/15 Seminár pracoviska (2)                   1DRSFYZ
  Pia 12 20 4h n F2-KEF 2-FFP-916/15 Diplomová práca (3)                    2mFFP


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra informatiky
(KI)

Anderle Michal
  Stv 14 00 3h p A   1-INF-310/00 Tvorba efektívnych algoritmov               2DAV 2INF* 2BIN*

Bernát Dušan
  Pon 10 40 2h c I-H3  1-INF-526/15 Systémové programovanie                  1INF2 1INF3
  Uto 13 10 2h c I-H3  1-INF-526/15 Systémové programovanie                  1INF1 2BINk 1BIN*
  Str 13 10 3h p F1-328 1-INF-171/15 Operačné systémy                      2INF* 2BIN*
  Pia 16 30 2h c    1-INF-283/15 Počítačové siete (1) (online)               1AIN* 2INF* 2BIN*

Brejová Bronislava
  Pon 9 50 2h p Ch1-222 N-mCBI-119/15 Genomika                         1mINFb 2mINFb
  Uto 17 20 2h p    1-DAV-105/20 Vizualizácia dát (online)                 2DAVk 1DAV* 3BIN*
  Str 15 40 2h s M-X  N-mBXX-002/15 Seminár z bioinformatiky 2                1pmC-BX 1pmB-GE
             2-AIN-506/10 Seminár z bioinformatiky (2)                1mINFb 2mINFb
             2-AIN-252/10 Seminár z bioinformatiky (4)                1mINFb 2mINFb
  Str 17 20 2h c    2-INF-269/15 Genomika (online)                     2mINFb

Goga Adrián D
  Uto 14 50 2h c M-217 2-INF-184/15 Programovacie jazyky                    1mINFp 1mINFb 1mINFt 3INF*
  Str 13 10 2h c I-H6  1-INF-166/11 Programovanie (2) v Jave                  2BINk 1INF**

Janáček Jaroslav
  Uto 11 30 3h k M-217 2-INF-266/15 Pokročilá administrácia Linuxu               1mINFs 1mINFp 2mINFp 2mINFs
  Uto 16 30 2h p A   1-INF-526/15 Systémové programovanie                  1INF**
  Stv 8 10 2h p M-VIII 2-INF-262/15 Bezpečnosť IT infraštruktúry                2mINFs 1mINFs
  Pia 14 50 2h p    1-INF-283/15 Počítačové siete (1) (online)               1AIN* 2INF* 2BIN*
  Pia 16 30 2h c    1-INF-283/15 Počítačové siete (1) (online)               1AIN* 2INF* 2BIN*

Kardoš František
  Pon 14 50 2h c F1-328 1-INF-310/00 Tvorba efektívnych algoritmov (každý druhý týždeň)     2INF*
  Uto 16 30 2h c F1-328 1-INF-310/00 Tvorba efektívnych algoritmov (každý druhý týždeň)     2DAV 2BIN*
  Stv 14 00 3h p A   1-INF-310/00 Tvorba efektívnych algoritmov               2DAV 2INF* 2BIN*

Kostolányi Peter
  Pon 9 00 2h p F2   1-INF-166/11 Programovanie (2) v Jave                  1INF**
  Str 13 10 2h c I-H6  1-INF-166/11 Programovanie (2) v Jave                  2BINk 1INF**

Kováč Jakub
  Str 8 10 2h p M-213 2-INF-274/18 Pokročilá teória zložitosti                1mINFt* 2mINFt*
  Stv 8 10 2h p M-213 2-INF-274/18 Pokročilá teória zložitosti                1mINFt* 2mINFt*

Královič Rastislav
  Uto 11 30 2h p M-IV  2-INF-231/00 Efektívne paralelné algoritmy               1mINF* 2mINF*
  Stv 9 50 2h p M-I  2-INF-231/00 Efektívne paralelné algoritmy               1mINF* 2mINF*
  Stv 11 30 2h s M-VIII 2-INF-166/15 Magisterský projekt                    1mINF*
  Pia 10 40 2h s M-213 3-INF-601/15 Seminár pracoviska                     iDRS

Lukoťka Robert
  Str 11 30 2h s C   1-INF-920/15 Bakalársky seminár (2)                   3INF*
             1-BIN-922/15 Bakalársky seminár (2)                   3BIN*
  Stv 16 30 2h c C   1-INF-210/21 Úvod do matematickej logiky                2INF* 2BIN*
  Stv 18 10 2h c I-H6  1-INF-210/21 Úvod do matematickej logiky                2INF* 2BIN*

Mačajová Edita
  Pon 12 20 2h c M-VI  1-INF-160/00 Úvod do kombinatoriky a teórie grafov           1INF1
  Str 11 30 2h p A   1-INF-160/00 Úvod do kombinatoriky a teórie grafov           2BINk 1INF**

Mazák Ján
  Pon 9 00 2h p B   1-AIN-412/15 Matematika (4) - Logika pre informatikov         2AIN*
             1-INF-210/21 Úvod do matematickej logiky                2INF* 2BIN*
  Uto 14 50 2h c C   1-INF-616/14 Matematická propedeutika (2)                2BINk 1INF**
  Uto 18 10 1h c    1-INF-171/15 Operačné systémy (online)                 2INF* 2BIN*
  Stv 16 30 2h c C   1-INF-210/21 Úvod do matematickej logiky                2INF* 2BIN*
  Stv 18 10 2h c I-H6  1-INF-210/21 Úvod do matematickej logiky                2INF* 2BIN*

Olejár Daniel
  Uto 14 00 3h p F1-109 1-INF-520/00 Úvod do informačnej bezpečnosti              3INF* 3AIN*
  Str 14 00 2h p M-IV  2-INF-225/15 Teória informácie a teória kódovania (2)          1mINFs 2mINFs 2mINFt 2mINFb
  Str 16 30 2h p M-213 2-INF-113/00 Kombinatorická analýza (2)                 1mINFt 2mINFt
  Stv 16 30 2h p M-213 2-INF-113/00 Kombinatorická analýza (2)                 1mINFt 2mINFt

Ostertág Richard
  Pon 16 30 2h c F1-109 2-INF-145/15 Tvorba internetových aplikácií               1mAINp 1mINFp 1mINFb 3INF* 1mINFs*
  Str 9 50 2h p C   2-INF-145/15 Tvorba internetových aplikácií               1mINFp 1mINFb 1mAINp 3INF* 1mINFs*
  Stv 8 10 2h p M-VIII 2-INF-262/15 Bezpečnosť IT infraštruktúry                2mINFs 1mINFs
  Stv 13 10 2h p M-VIII 2-INF-184/15 Programovacie jazyky                    1mINFp 1mINFb 2mINFb 2mINFp 1mINFt 3INF*

Pardubská Dana
  Uto 11 30 2h p M-III 2-INF-135/15 Pravdepodobnostné algoritmy                2mINFb 2mINFt 1mINFt
  Uto 14 50 2h p M-V  2-INF-135/15 Pravdepodobnostné algoritmy                2mINFb 2mINFt 1mINFt
  Str 11 30 2h s C   1-INF-920/15 Bakalársky seminár (2)                   3INF*
             1-BIN-922/15 Bakalársky seminár (2)                   3BIN*
  Stv 13 10 2h p M-XII 2-INF-121/15 Teória vypočítateľnosti                  1mINFt* 2mINFt*
  Stv 14 50 2h p M-XII 2-INF-121/15 Teória vypočítateľnosti                  1mINFt* 2mINFt*

Plachetka Tomáš
  Pon 12 20 4h k M-I  2-INF-500/11 Databázy                          1mINFp 1mINFs 2mINFp 2mINFs 3INF*
  Pon 16 30 3h s M-217 1-INF-265/00 Ročníkový projekt (2)                   2INF*
  Str 11 30 2h s C   1-INF-920/15 Bakalársky seminár (2)                   3INF*
             1-BIN-922/15 Bakalársky seminár (2)                   3BIN*
  Str 15 40 4h v M-V  2-INF-180/15 Konkurentné a distribuované programovanie a systémy (2)  2mINF*

Prívara Igor
  Pon 12 20 4h k M-II  2-INF-187/15 Úvod do teórie programovania                1mINFp 3INF*
  Str 13 10 4h p M-213 2-INF-127/00 Formálne špecifikácie                   2mINFp

Rajník Jozef D
  Pon 12 20 2h c M-XII 1-INF-160/00 Úvod do kombinatoriky a teórie grafov           1INF2
  Str 9 00 2h c M-IX  1-INF-160/00 Úvod do kombinatoriky a teórie grafov           1INF3 2BINk 1BIN*

Rjaško Michal
  Uto 14 00 3h p F1-109 1-INF-520/00 Úvod do informačnej bezpečnosti              3INF* 3AIN*
  Stv 8 10 2h p M-VIII 2-INF-262/15 Bezpečnosť IT infraštruktúry                2mINFs 1mINFs

Rovan Branislav
  Pon 10 40 3h p F1-108 2-INF-186/15 Formálne jazyky a automaty (2)               1mINFt 2DAV 2INF* 3INF*
  Uto 8 10 2h p M-III 2-INF-106/00 Informatika a spoločnosť                  1mINF* 2mINF*
  Uto 9 50 2h v M-213 2-INF-156/00 Vybrané partie z teórie jazykov              2INF* 1mINFt*
  Str 9 50 2h v M-213 2-INF-156/00 Vybrané partie z teórie jazykov              2INF* 1mINFt*

Sádovský Šimon
  Str 9 50 2h c M-VII 2-INF-186/15 Formálne jazyky a automaty (2)               2DAV 1mINF 2INF* 3INF*

Stanek Martin
  Str 11 30 2h s M-II  2-INF-922/00 Diplomový seminár (3)                   2mINF*
  Stv 8 10 2h p M-VIII 2-INF-262/15 Bezpečnosť IT infraštruktúry                2mINFs 1mINFs

Škoviera Martin
  Str 11 30 2h s M-I  2-INF-923/20 Diplomový seminár (1) B                  1mINF*
  Stv 9 50 2h s M-213 2-MAT-611/09 Seminár z teórie grafov (2)                1mMATs* iDRS


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
(KJFB)

Antalic Stanislav
  Uto 14 00 2h p F1-111 3-FJF-037/15 Pokročilá jadrová fyzika                  fDRS
  Stv 8 10 2h p F1-327 2-FJF-202/00 Jadrové reakcie                      1mFJF
  Stv 12 20 2h p F1-327 2-FJF-142/15 Metódy štúdia jadrovej štruktúry              1mFJF

Babincová Melánia
  Pon 8 10 2h p F1-247 2-FBF-146/00 Lipozómy v biofyzike a medicíne              1mFB*
  Uto 9 00 3h l F1-222 1-BMF-211/16 Praktikum I                        1BMF*
  Uto 9 00 3h l F1-223 1-BMF-211/16 Praktikum I                        1BMF*

Babinec Peter
  Pon 11 30 2h p F1-326 2-FBF-130/15 Teória medzimolekulových systémov             1mFBF
  Pon 14 00 2h c F1-326 2-FBF-130/15 Teória medzimolekulových systémov             1mFBF

Bartoš Pavol
  Uto 11 30 2h p M-I  1-BMF-351/15 Termodynamika a štatistická fyzika             3BMF 3OZE
  Str 9 50 1h c F1-327 2-FJF-103/15 Fyzika elementárnych častíc                1mFJF
  Stv 8 10 3h p F1-111 3-FJF-035/15 Pokročilá fyzika vysokých energií             fDRS

Böhm Radoslav
  Pon 9 00 2h p F1   1-FYZ-117/17 Matematické metódy fyziky (2)               1TEF 2FYZk 2OZEk 2TEFk 1FYZ**
  Pon 10 40 2h c M-III 1-BMF-150/15 Základy matematiky (2)                   1OZE 2OZEk 1BMF*
  Pon 16 30 2h p F1-111 1-OZE-201/10 Základy environmentálnej fyziky (1. polovica semestra)   2OZE
  Pon 18 10 1h p F1-111 2-FBM-141/00 Radiačná biofyzika                     1mFB*
  Uto 9 00 2h p M-I  1-BMF-351/15 Termodynamika a štatistická fyzika             3BMF 3OZE
  Uto 10 40 1h c M-I  1-BMF-351/15 Termodynamika a štatistická fyzika             3BMF 3OZE
  Uto 14 50 2h p F1   1-FYZ-117/17 Matematické metódy fyziky (2)               1TEF 2FYZk 2OZEk 2TEFk 1FYZ**
  Str 13 10 2h p F1   1-FYZ-117/17 Matematické metódy fyziky (2)               1TEF 2FYZk 2OZEk 2TEFk 1FYZ**
  Str 14 50 2h p M-II  1-BMF-150/15 Základy matematiky (2)                   1OZE 2OZEk 1BMF*
  Str 16 30 2h p M-II  1-UFY-241/10 Atómová a jadrová fyzika                  2BMF 2upF*
  Pia 9 00 1h p M-I  1-UFY-241/10 Atómová a jadrová fyzika                  2BMF 2upF*

Breier Robert
  Pia 9 00 2h p M-208 2-EFM-140/19 Databázy - SQL                       2mPMS 1mEMM* 2mEMM*
  Pia 10 40 2h c M-208 2-EFM-140/19 Databázy - SQL                       2mPMS 1mEMM* 2mEMM*

Bulko Martin
  Uto 13 10 1h p F1-327 2-FOZ-203/10 Izotopové metódy v environmentálnej fyzike         2mEOMo

Čechová Katarína D
  Pon 9 50 2h p F1-247 2-FBM-104/00 Experimentálne metódy lekárskej fyziky (2)         1mFBM
             2-FBF-106/00 Experimentálne metódy biofyziky a chemickej fyziky (2)   1mFBF

Dubovský Michal
  Pon 10 40 2h p F1-oJF 3-FJF-036/15 Modelovanie experimentu a analýza dát v subjadrovej fyzike fDRS
  Uto 14 00 2h p F1-327 2-FJF-125/00 Modelovanie experimentu                  1mFJF

Dvornický Rastislav
  Stv 9 50 1h p F1-327 2-FJF-107/00 Teória jadra                        1mFJF

Garaiová Zuzana
  Uto 13 10 3h l F2-s109 2-FBM-106/00 Špeciálne praktikum z biomedicínskej fyziky (2)      1mFBM
  Str 14 00 2h p F1-326 2-FBM-109/00 Medicínska biofyzika (2)                  1mFBM
  Stv 15 40 2h p F1-326 2-FBF-121/00 Biofyzika membrán                     1mFBF

Hianik Tibor
  Str 14 50 1h s M-X  2-FBF-225/15 Odborný seminár (2)                    1mFBF
  Str 15 40 2h p F1-108 3-FBF-001/00 Molekulárna biofyzika (online)               fDRS
             N-mBMO-123/15 Molekulárna biofyzika (online)              
             2-FBF-120/00 Molekulárna biofyzika (online)               1mFB*
  Stv 14 00 2h p F1-109 3-FBF-001/00 Molekulárna biofyzika                   fDRS
  Stv 15 40 2h p F1-326 2-FBF-121/00 Biofyzika membrán                     1mFBF

Holý Karol
  Pon 10 40 1h s F1-327 2-FOZ-213/15 Seminár z environmentálnej fyziky, obnoviteľných zdrojov e 2mEOM*
  Pon 13 10 2h p F1-327 2-FJF-126/00 Radiačná environmentálna fyzika              1mEOMo 1mFJF
  Pon 14 50 2h p F1-111 1-OZE-610/15 Základy radiačnej fyziky a ochrany pred žiarením      2BMF 2OZE
  Uto 12 20 1h p F1-327 2-FOZ-203/10 Izotopové metódy v environmentálnej fyzike         2mEOMo
  Str 10 40 2h s F1-111 1-OZE-920/10 Seminár k bakalárskej práci                3OZE

Ješkovský Miroslav
  Pia 8 10 2h p F1-oJF 3-FEN-012/15 Využitie urýchľovačov v environmentálnom výskume      fDRS
  Pia 9 50 3h l F1-oJF 3-FEN-012/15 Využitie urýchľovačov v environmentálnom výskume      fDRS

Kaizer Jakub
  Stv 14 00 2h p F1-327 2-FJF-133/15 Jadrová energetika                     2mFJF
  Pia 9 50 1h c M-I  1-UFY-241/10 Atómová a jadrová fyzika                  2BMF 2upF*

Kontuľ Ivan
  Pia 9 00 5h l F1-oJF 2-FJF-245/00 Praktikum z monitorovania rádioaktivity v životnom prostre 2mFJF
  Pia 13 10 4h n F1-oJF 2-FOZ-118/15 Terénny výskum                       1mEOM*
  Pia 14 00 3h l F1-oJF 2-FOZ-204/10 Praktikum z radiačného monitoringu             2mEOMo

Kopáni Martin
  Pia 9 00 2h p F1-326 1-BMF-531/15 Medicínske prístroje                    3BMF

Mach Pavel
  Pon 13 10 3h p F1-108 1-FYZ-871/20 Chemická fyzika                      3FYZ*
  Str 8 10 3h p F1-326 1-FYZ-871/20 Chemická fyzika                      3FYZ*
  Str 10 40 2h p F1-326 2-FBF-141/11 Teoretické základy molekulovej spektroskopie        1mFBF 2mFFP 2mFAA
  Stv 9 00 3h s F1-326 2-FBF-132/15 Aplikácie metód kvantovej chémie a molekulovej dynamiky na 1mFBF 2mFFP 2mFAA

Majerský Oliver
  Pon 10 40 2h p F1-oJF 3-FJF-036/15 Modelovanie experimentu a analýza dát v subjadrovej fyzike fDRS
  Uto 14 00 2h p F1-327 2-FJF-125/00 Modelovanie experimentu                  1mFJF

Masarik Jozef
  Pon 12 20 2h v F1-109 1-FYZ-401/15 Smery fyzikálneho výskumu                 3BMF 2FYZ*
  Uto 8 10 2h s F1-111 2-FJF-922/00 Diplomový seminár (3)                   2mFJF
  Uto 12 20 2h s F1-111 2-FJF-203/00 Seminár z jadrovej a subjadrovej fyziky          2mFJF
  Uto 14 00 2h v F1-oJF 2-FJF-138/00 Nukleárna geofyzika a astrofyzika             1mFJF 2mEOMo
  Str 8 10 2h p F1-327 2-FJF-103/15 Fyzika elementárnych častíc                1mFJF
  Str 12 20 1h s F1-327 2-FJF-920/00 Diplomový seminár (1)                   1mFJF

Melicherčík Milan
  Uto 9 50 2h v F1-327 2-FJF-124/00 Numerické metódy v jadrovej fyzike             1mFJF
  Uto 13 10 2h c B1-225 N-bBXX-083/15 Úvod do bioštatistiky a pravdepodobnosti         2pMB
  Stv 9 00 2h c B1-225 N-bBXX-083/15 Úvod do bioštatistiky a pravdepodobnosti         2pMB
  Stv 12 20 2h c B1-225 N-bBXX-083/15 Úvod do bioštatistiky a pravdepodobnosti         2pMB
  Pia 9 00 2h c B1-225 N-bBXX-083/15 Úvod do bioštatistiky a pravdepodobnosti         2pMB

Morvová Marcela
  Uto 13 10 3h l F2-s109 2-FBF-112/00 Špeciálne praktikum (2)                  1mFBF
              2-FBM-106/00 Špeciálne praktikum z biomedicínskej fyziky (2)      1mFBM
  Stv 13 10 3h p F2-s168 2-FOZ-275/15 Komplexné riešenia reálnych environmentálnych problémov  2mEOMo

Müllerová Monika
  Str 9 00 2h p F1-111 1-OZE-305/15 Jadrová energia a jej environmentálne aspekty       3OZE
  Pia 9 00 5h l F1-oJF 2-FJF-245/00 Praktikum z monitorovania rádioaktivity v životnom prostre 2mFJF
  Pia 13 10 4h n F1-oJF 2-FOZ-118/15 Terénny výskum                       1mEOM*
  Pia 14 00 3h l F1-oJF 2-FOZ-204/10 Praktikum z radiačného monitoringu             2mEOMo

Pikna Miroslav
  Str 10 40 2h p F1-327 2-FJF-105/00 Experimentálne metódy jadrovej fyziky (2)         1mFJF

Povinec Pavel
  Pon 11 30 2h s F1-327 2-FOZ-921/10 Diplomový seminár (2)                   2mEOM*
  Pia 8 10 2h p F1-oJF 3-FEN-012/15 Využitie urýchľovačov v environmentálnom výskume      fDRS
  Pia 9 50 3h l F1-oJF 3-FEN-012/15 Využitie urýchľovačov v environmentálnom výskume      fDRS

Rybár Peter
  Uto 13 10 3h l F2-s109 2-FBM-106/00 Špeciálne praktikum z biomedicínskej fyziky (2)      1mFBM

Sýkora Ivan
  Pon 13 10 2h p F1-111 1-OZE-201/10 Základy environmentálnej fyziky (2. polovica semestra)   2OZE
  Uto 9 50 2h p F1-111 1-OZE-151/15 Spracovanie experimentálnych dát              1OZE 2OZEk 1TEF 2TEFk
  Stv 12 20 2h p F1-111 1-OZE-244/15 Rádiometrické merania                   2OZE 2BMF
  Pia 9 00 5h l F1-oJF 2-FJF-245/00 Praktikum z monitorovania rádioaktivity v životnom prostre 2mFJF
  Pia 14 00 3h l F1-oJF 2-FOZ-204/10 Praktikum z radiačného monitoringu             2mEOMo

Szarka Imrich
  Pon 8 10 4h l F1-262 2-FJF-109/00 Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (1)         1mFJF

Šikurová Libuša
  Uto 8 10 5h s F1-326 2-FBM-921/00 Diplomový seminár (2)                   2mFBM
  Uto 8 10 2h s F1-326 2-FBF-921/00 Diplomový seminár (2)                   2mFBF
  Uto 13 10 3h s F1-326 2-FBM-240/15 Seminár k ročníkovému projektu               2mFBM

Šimkovic Fedor
  Stv 10 40 1h p F1-327 2-FJF-107/00 Teória jadra                        1mFJF

Šubjaková Veronika D
  Uto 15 40 2h p F1-326 2-FBF-143/15 Biosenzory a nanotechnológie                1mFB*

Tokár Stanislav
  Stv 8 10 3h p F1-111 3-FJF-035/15 Pokročilá fyzika vysokých energií             fDRS

Urban Ján
  Pon 8 10 2h p F1-326 2-FBF-122/00 Atómové a molekulové zrážky                1mFBF
  Pon 10 40 2h k M-XI  1-OZE-243/10 Organická chémia                      2OZE
  Pon 13 10 3h p F1-108 1-FYZ-871/20 Chemická fyzika                      3FYZ*
  Uto 8 10 2h p F1-247 3-FCH-010/15 Molekulová dynamika biofyzikálnych systémov        fDRS
  Str 8 10 3h p F1-326 1-FYZ-871/20 Chemická fyzika                      3FYZ*
  Str 10 40 2h p F1-326 2-FBF-141/11 Teoretické základy molekulovej spektroskopie        1mFBF 2mFFP 2mFAA
  Stv 9 00 3h s F1-326 2-FBF-132/15 Aplikácie metód kvantovej chémie a molekulovej dynamiky na 1mFBF 2mFFP 2mFAA

Vitovič Pavol
  Pon 9 50 2h p F1-247 2-FBM-104/00 Experimentálne metódy lekárskej fyziky (2)         1mFBM
             2-FBF-106/00 Experimentálne metódy biofyziky a chemickej fyziky (2)   1mFBF
  Pia 9 00 2h p F1-326 1-BMF-531/15 Medicínske prístroje                    3BMF

Waczulíková Iveta
  Pon 8 10 2h p M-IX  3-FBF-012/15 Metodika prípravy a realizácie výskumných projektov    fDRS
  Pon 9 50 2h s F1-326 1-BMF-930/00 Seminár k bakalárskej práci                3BMF
  Pon 9 50 2h p F1-247 2-FBM-104/00 Experimentálne metódy lekárskej fyziky (2)         1mFBM
             2-FBF-106/00 Experimentálne metódy biofyziky a chemickej fyziky (2)   1mFBF
  Uto 12 20 3h k F1-308 1-BMF-167/15 Spracovanie textových a dátových súborov          1BMF*
  Str 14 50 2h p F1-327 N-bBXX-083/15 Úvod do bioštatistiky a pravdepodobnosti (online)     2pMB
             1-BMF-331/18 Úvod do bioštatistiky (online)               2BMF
  Pia 8 10 1h c F1-308 1-BMF-331/18 Úvod do bioštatistiky                   2BMF
  Pia 9 00 2h p F1-326 1-BMF-531/15 Medicínske prístroje                    3BMF

Zeman Jakub D
  Pon 8 10 4h l F1-262 2-FJF-109/00 Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (1)         1mFJF

Zvarík Milan
  Uto 9 00 3h l F1-222 1-BMF-211/16 Praktikum I                        1BMF*
  Uto 9 00 3h l F1-223 1-BMF-211/16 Praktikum I                        1BMF*
  Uto 12 20 3h k F1-308 1-BMF-167/15 Spracovanie textových a dátových súborov          1BMF*
  Uto 13 10 3h l F2-s109 2-FBF-112/00 Špeciálne praktikum (2)                  1mFBF
              2-FBM-106/00 Špeciálne praktikum z biomedicínskej fyziky (2)      1mFBM
  Stv 8 10 2h p    2-FBM-136/00 Metódy spracovania biosignálov a počítačová grafika (2) (o 1mFB*

Ženiš Tibor
  Pia 9 00 2h p M-208 2-EFM-140/19 Databázy - SQL                       2mPMS 1mEMM* 2mEMM*
  Pia 10 40 2h c M-208 2-EFM-140/19 Databázy - SQL                       2mPMS 1mEMM* 2mEMM*


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra jazykovej prípravy
(KJP)

Barnes Aneta
  Pon 16 30 2h c F1-246 1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                     1AIN5 1upMAIN 1upMATV 1upMAFY 1FYZ2 1INF3 1FYZk
  Pon 18 10 2h c F1-246 1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                     1MAT2 1upMAFY 1upMAIN 1TEF 1EFM2 1MMN*
  Uto 9 50 2h c F1-246 1-MXX-234/13 Konverzačný kurz anglického jazyka (2)           FMFI
  Uto 11 30 2h c F1-246 1-MXX-172/20 Slovenský jazyk pre zahraničných študentov (2)       FMFI
  Str 11 30 2h c F2-283 1-MXX-272/20 Slovenský jazyk pre zahraničných študentov (4)       FMFI
  Str 13 10 2h c F1-246 1-MXX-234/13 Konverzačný kurz anglického jazyka (2)           FMFI

Foltánová Eva
  Pon 14 50 2h c M-VI  1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     2upMAFY 2MAT**
  Pon 16 30 2h c M-VI  1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                     1DAV2 1INF3 1FYZk 1DAVk 1BINk
  Pon 18 10 2h c M-VI  1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1upMATV 1MAT1 1PMA*
  Stv 8 10 2h c M-V  1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1DAV1
  Stv 9 50 2h c M-V  1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     2AIN3
  Pia 9 50 2h c M-III 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1AIN4 1AIN5

Kočvarová Jana
  Pon 16 30 2h c M-VII 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1AIN4 1AIN5
  Pon 18 10 2h c M-VII 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1FYZ1 1OZE 1upMAFY 1BMF*
  Uto 16 30 2h c F2-283 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1FYZ2
  Stv 13 10 2h c F2-283 1-MXX-134/18 Doplňujúci kurz anglického jazyka (2)           FMFI
  Pia 8 10 2h c M-V  1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1INF2 1upINAN 1BIN*
  Pia 9 50 2h c M-V  1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1AIN1 1AIN2

Kožehubová Ľubomíra
  Pon 16 30 2h c M-IV  1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1AIN3
  Pon 18 10 2h c M-IV  1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                     1OZE 1MAT2 1FYZ2 1upMAIN 1upMAFY
  Str 9 50 2h c F1-246 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1EFM1
  Stv 9 50 2h c F1-246 1-MXX-142/00 Francúzsky jazyk (2)                    FMFI
  Stv 11 30 2h c F2-283 1-MXX-242/00 Francúzsky jazyk (4)                    FMFI
  Pia 8 10 2h c M-VII 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     2MMN*
  Pia 9 50 2h c M-VII 1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                     1AIN5

Maďarová Alexandra
  Pon 16 30 2h c M-X  1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     2EFM2
  Pon 18 10 2h c M-X  1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1MAT2 1upMAIN 1upMADG 1PMA*
  Uto 8 10 2h c F2-283 1-MXX-152/00 Nemecký jazyk (2)                     FMFI
  Uto 9 50 2h c F2-283 1-MXX-252/00 Nemecký jazyk (4)                     FMFI
  Str 8 10 2h c F2-283 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1EFM2
  Str 9 50 2h c F2-283 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1EFM*
  Pia 8 10 2h c M-IV  1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1MMN*

Mirsalova Viktoria
  Pon 14 50 2h c M-IX  1-MXX-162/00 Ruský jazyk (2)                      FMFI
  Pon 16 30 2h c M-IX  1-MXX-162/00 Ruský jazyk (2)                      FMFI
  Stv 13 10 2h c M-IV  1-MXX-262/00 Ruský jazyk (4)                      FMFI

Tomášková Simona
  Pon 14 50 2h c F1-246 1-MXX-152/00 Nemecký jazyk (2)                     FMFI
  Pon 16 30 2h c M-III 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1AIN3 1AIN4 1DAVk
  Pon 18 10 2h c M-III 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1TEF 1OZE 1upMAFY 1BMF*
  Stv 8 10 2h c M-XI  1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1DAV2
  Stv 9 50 2h c M-XI  1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     2AIN3 2INF2
  Pia 8 10 2h c F1-246 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1INF2 1INF3 1BIN*
  Pia 9 50 2h c F1-246 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1AIN2

Zemanová Alena
  Pon 14 50 2h c M-V  1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1INF1
  Pon 16 30 2h c M-V  1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1FYZ1 1FYZk 1OZE 1upFYIN 1BMF*
  Pon 18 10 2h c F2-283 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     2FYZ**
  Stv 12 20 2h c F1-246 3-MXX-102/15 Anglický jazyk pre doktorandov (2)             fDRS mDRS iDRS
  Stv 14 00 2h c F1-246 3-MXX-102/15 Anglický jazyk pre doktorandov (2)             fDRS mDRS iDRS
  Pia 9 50 2h c M-VI  1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1AIN1
  Pia 11 30 2h c F2-283 3-MXX-102/15 Anglický jazyk pre doktorandov (2)             fDRS mDRS iDRS


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky
(KMANM)

Babušíková Jela
  Pon 9 50 2h p M-VIII 2-MMN-102/18 Numerické metódy (2)                    1mMMN*
  Pon 11 30 1h c M-VIII 2-MMN-102/18 Numerické metódy (2)                    1mMMN*
  Uto 9 50 2h p B   2-MPG-243/15 Numerická matematika pre grafikov             1mMPG 1mMPGk
             2-EFM-101/15 Numerické modelovanie                   1mEMM*
             2-MAT-315/19 Diferenčné metódy riešenia diferenciálnych rovníc     1mMATn*
  Str 8 10 2h p M-224 2-MAT-341/15 Riešenie inžinierskych úloh pomocou numerického softvéru  2mMATn*
  Stv 9 50 2h p B   1-MAT-240/00 Numerická matematika (1)                  1mINFt 2DAV 2MAT** 3PMA* 1mINFb*
             1-MMN-230/00 Numerické metódy (1)                    2MMN*

Badík Andrej D
  Str 17 20 2h p F1-328 2-MMN-111/15 Algoritmy na sieťach                    1mEMM* 1mMMN*
  Stv 16 30 2h c F1-328 2-MMN-111/15 Algoritmy na sieťach                    1mEMM* 1mMMN*

Demetrian Michal
  Str 8 10 2h p F2   1-MMN-250/17 Matematická analýza (4)                  2MMN*
  Str 13 10 2h c F2   1-BMF-261/15 Základy matematiky (4)                   2BMF 2OZE
  Stv 8 10 2h p M-102 2-MAT-132/15 Vybrané partie z matematickej fyziky            2mMATa*
  Stv 9 50 2h c M-102 2-MAT-132/15 Vybrané partie z matematickej fyziky            2mMATa*
  Stv 14 00 3h p F1   1-BMF-261/15 Základy matematiky (4)                   2BMF 2OZE

Eliašová Ivana D
  Str 16 30 2h c F1-109 1-MAT-150/00 Matematická analýza (2)                  1MAT**
  Stv 8 10 2h v F1-109 1-MAT-720/00 Cvičenie z matematickej analýzy (2)            1MAT**

Fečkan Michal
  Str 9 50 2h p M-109 1-MAT-411/15 Funkcionálna analýza (2)                  3MATa
  Stv 9 50 2h p M-109 2-MAT-122/15 Nelineárna funkcionálna analýza              1mMATa* mDRS
  Stv 11 30 2h c M-109 2-MAT-122/15 Nelineárna funkcionálna analýza              1mMATa* mDRS

Filo Ján
  Pon 9 50 2h p M-X  1-MAT-430/00 Klasické metódy riešenia parciálnych diferenciálnych rovní 3MATa 3MATn
             1-FYZ-370/20 Matematika (6)                       3FYZ*
  Uto 13 10 2h p F2   1-FYZ-135/17 Matematika (2)                       2FYZk 1FYZ*
  Str 13 10 2h s M-109 2-MAT-920/15 Diplomový seminár                     2mMAT*
  Stv 9 00 3h p F2   1-FYZ-135/17 Matematika (2)                       2FYZk 1FYZ*

Jakubička Adam D
  Pon 16 30 2h c F1-328 1-INF-150/00 Matematická analýza (2)                  1INF1 2BINk 1BIN*
  Str 14 50 2h c C   1-INF-150/00 Matematická analýza (2)                  1INF2 1INF3

Jaroš František
  Uto 9 50 2h c M-102 1-MAT-425/00 Obyčajné diferenciálne rovnice (2)             3MATa
  Str 9 50 2h c F1-247 1-MMN-250/17 Matematická analýza (4)                  2MMN*
  Str 14 00 2h p F1-247 1-MMN-261/10 Obyčajné diferenciálne rovnice               2MMN* 1mINFt* 2mINFt*
  Stv 10 40 1h c M-VIII 2-MMN-109/00 Parciálne diferenciálne rovnice              1mMMN*
  Stv 14 00 2h c F1-247 1-MMN-261/10 Obyčajné diferenciálne rovnice               2MMN* 1mINFt* 2mINFt*
  Stv 17 20 2h v F1-247 1-MMN-570/00 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (4)       2MMN*

Jaroš Jaroslav
  Pon 12 20 2h s M-VIII 2-MMN-140/15 Netradičné aplikácie matematickej analýzy         1mMMN* 2mMAT*
  Uto 9 50 2h p M-VIII 2-MMN-109/00 Parciálne diferenciálne rovnice              1mMMN*
  Str 11 30 2h p M-223 1-MAT-425/00 Obyčajné diferenciálne rovnice (2)             3MATa
  Stv 9 50 1h p M-VIII 2-MMN-109/00 Parciálne diferenciálne rovnice              1mMMN*
  Stv 13 10 2h v M-109 1-MAT-515/00 Biomatematika (2)                     3BMF 3MAT* 3MMN*

Kačur Jozef
  Str 9 50 2h p M-223 2-MAT-323/09 Metóda konečných prvkov (1)                1mMATn*
  Str 13 10 2h p M-223 3-MNA-004/00 Numerické metódy zachovania                mDRS

Kasanická Straková Andrea
  Stv 8 10 2h v M-223 1-MMN-216/14 Finančné plánovanie - osobné a rodinné financie      2MMN* 3MMN*

Kubáček Zbyněk
  Pon 9 50 2h p C   1-UMA-132/15 Repetitórium školskej matematiky (2)            1upM* 1pupM*
  Pon 12 20 2h p F2   1-MAT-150/00 Matematická analýza (2)                  1MAT**
             1-MMN-150/15 Matematická analýza (2)                  1MMN*
  Uto 13 10 2h p A   1-AIN-188/17 Matematika (2) - Matematická analýza            1AIN*
  Str 11 30 2h p F2   1-MAT-150/00 Matematická analýza (2)                  1MAT**
             1-MMN-150/15 Matematická analýza (2)                  1MMN*
  Stv 9 50 2h p A   1-INF-150/00 Matematická analýza (2)                  2BINk 1INF**
  Stv 14 00 2h s M-III 2-UMA-212/15 Seminár z dejín matematiky (2)               2pUMA 2muM* 3kM* 2pmupM*
  Pia 13 10 2h s M-126 PRED035 Seminár ODM                           mDRS

Kupka Ivan
  Pon 8 10 2h k M-VII 2-UMA-111/15 Vybrané partie z matematickej analýzy (1)         1muM* 2kM* 1pmupM*
  Uto 9 50 2h k M-VII 2-UMA-111/15 Vybrané partie z matematickej analýzy (1)         1muM* 2kM* 1pmupM*
  Uto 13 10 2h p F1-108 1-MMN-361/15 Nelineárna a stochastická optimalizácia (2)        3MMN*
  Str 8 10 2h c F1-108 1-MMN-361/15 Nelineárna a stochastická optimalizácia (2)        3MMN*

Majerčáková Daniela
  Str 11 30 2h p F1   1-MMN-270/00 Základy finančného manažmentu               2DAV 2MMN*
  Str 15 40 2h c F1-328 1-MMN-270/00 Základy finančného manažmentu               2DAV 2MMN*
  Stv 11 30 2h s M-III 2-MMN-922/00 Diplomový seminár (3)                   2mMMN*
  Stv 14 00 1h s M-V  2-MMN-920/15 Diplomový seminár (1)                   1mMMN*

Medveď Milan
  Uto 9 50 2h p M-109 3-MMA-022/15 Dynamické systémy a teória bifurkácií           mDRS
  Str 11 30 2h v M-109 1-MAT-801/15 Topológia                         2MAT*

Mihala Patrik
  Pon 11 30 2h c M-X  1-MMN-230/00 Numerické metódy (1)                    2MMN*
  Pon 13 10 2h c M-X  1-MAT-240/00 Numerická matematika (1)                  1mINFt 2DAV 2MAT** 3PMA* 1mINFb*
  Uto 9 00 3h c F1-108 1-FYZ-135/17 Matematika (2)                       1FYZ1
  Uto 11 30 2h c I-H3  2-MPG-243/15 Numerická matematika pre grafikov (každý druhý týždeň)   1mMPG 1mMPGk
             2-EFM-101/15 Numerické modelovanie (každý druhý týždeň)         1mEMM*
             2-MAT-315/19 Diferenčné metódy riešenia diferenciálnych rovníc (každý d 1mMATn*

Pačuta Július
  Str 8 10 2h k A   1-MAT-416/19 Teória funkcií komplexnej premennej            2MAT*
             1-FYZ-225/15 Matematika (4)                       2FYZ*
  Str 9 50 2h v A   1-MAT-737/19 Cvičenie z komplexnej analýzy               2MAT*
             1-FYZ-408/13 Matematická analýza (4)                  2FYZ*
  Str 14 00 2h c M-IX  1-MAT-775/00 Cvičenie z matematickej analýzy (4)            2MAT*
  Stv 8 10 2h k B   1-MAT-416/19 Teória funkcií komplexnej premennej            2MAT*
             1-FYZ-225/15 Matematika (4)                       2FYZ*
  Stv 11 30 2h c M-102 1-MAT-411/15 Funkcionálna analýza (2)                  3MATa

Pospíšil Michal
  Uto 13 10 2h p M-III 1-MAT-250/14 Matematická analýza (4)                  2MAT*
  Uto 14 50 2h c M-III 1-MAT-250/14 Matematická analýza (4)                  2MAT*
  Str 13 10 2h c B   1-FYZ-225/15 Matematika (4)                       2FYZ*
  Stv 14 00 2h p M-VI  1-MAT-250/14 Matematická analýza (4)                  2MAT*

Rostás Kristína
  Pon 8 10 2h c M-X  1-MAT-430/00 Klasické metódy riešenia parciálnych diferenciálnych rovní 3MATa 3MATn
             1-FYZ-370/20 Matematika (6)                       3FYZ*
  Pon 11 30 2h p B1-307 N-bZXX-009/15 Matematika (2)                      1pZIK 1pZEkP
  Str 9 50 2h p M-120 1-UDG-213/15 Zobrazovacie metódy (4)                  2upMADG
  Stv 13 10 3h p    N-bBXX-080/15 Matematika (online)                    1pMB

Šinská Zuzana
  Uto 9 00 3h c F2   1-FYZ-135/17 Matematika (2)                       2FYZk 1FYZ2
  Str 9 50 2h c F1-108 1-FYZ-406/13 Matematická analýza (2)                  2FYZk 1FYZ*

Toma Vladimír
  Uto 8 10 2h c M-VIII 2-MMN-110/18 Aplikovaná funkcionálna analýza (2)            1mMMN*
  Stv 14 50 2h p M-V  2-MMN-110/18 Aplikovaná funkcionálna analýza (2)            1mMMN*

Viszus Eugen
  Pon 12 20 2h p M-III 1-BMF-150/15 Základy matematiky (2)                   1OZE 2OZEk 1BMF*
  Uto 11 30 2h p M-109 3-MMA-028/15 Parciálne diferenciálne rovnice              mDRS
  Str 10 40 2h p M-V  1-BMF-150/15 Základy matematiky (2)                   1OZE 2OZEk 1BMF*
  Str 13 10 2h s M-109 2-MAT-920/15 Diplomový seminár                     2mMAT*


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra teoretickej fyziky
(KTF)

Balek Vladimír
  Uto 12 20 2h p F2-125 2-FTF-128/00 Úvod do teórie strún                    1mFTF
  Uto 17 20 2h s F2-125 2-FTF-922/10 Diplomový seminár (2)                   2mFTF
  Pia 9 50 4h p F2-130 3-FVM-002/00 Teória gravitácie a kozmológia               fDRS

Blažek Tomáš
  Pon 12 20 2h p F2-130 2-FTF-116/00 Kvantová elektrodynamika                  1mFTF
  Uto 10 40 2h p F2-130 1-FYZ-365/15 Kvantová teória (2)                    3FYZ*
  Str 14 00 2h p F2-130 2-FTF-116/00 Kvantová elektrodynamika                  1mFTF
  Stv 10 40 2h p F2-125 1-FYZ-365/15 Kvantová teória (2)                    3FYZ*
  Pia 14 50 3h p F2-130 2-FTF-225/10 Vybrané kapitoly z kvantovej fyziky            2mFTF

Fecko Marián
  Stv 9 00 2h p F2-125 2-FTF-129/00 Konexie a kalibračné polia                 1mFTF
  Stv 12 20 2h p F2-130 2-FTF-130/00 Geometrické metódy klasickej mechaniky           1mFTF

Kováčik Samuel
  Uto 9 00 2h p F2-130 2-FTF-114/00 Vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky          1mFTF 1mFTL
  Uto 15 40 2h p F2-130 2-FTF-114/00 Vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky          1mFTF 1mFTL
  Str 14 00 2h p F2-125 2-UFY-102/15 Teoretická fyzika (2)                   1muF* 1kF*
  Str 15 40 1h c F2-125 2-UFY-102/15 Teoretická fyzika (2)                   1muF* 1kF*

Kučerová Zuzana
  Stv 13 10 2h c F1-108 1-FYZ-265/15 Teória elektromagnetického poľa              2FYZ*
  Pia 8 10 2h c F2-130 1-FYZ-365/15 Kvantová teória (2)                    3FYZ*
  Pia 13 10 2h c F2-130 2-FTF-116/00 Kvantová elektrodynamika                  1mFTF

Masár Eduard
  Pon 9 50 2h p F2-130 2-UFY-253/15 Teoretická fyzika (3)                   2muF* 2kF*
  Pon 11 30 1h c F2-130 2-UFY-253/15 Teoretická fyzika (3)                   2muF* 2kF*
  Uto 14 00 2h c F2-130 1-UFY-141/15 Elektromagnetizmus                     1upF*
  Stv 9 50 3h p F2-130 1-UFY-141/15 Elektromagnetizmus                     1upF*

Maták Peter
  Str 8 10 2h v F1   1-FYZ-119/16 Cvičenie z mechaniky (2)                  1TEF 2TEFk 2FYZk 1FYZ*
  Pia 8 10 2h c F2   1-FYZ-112/15 Mechanika (2)                       1TEF 2FYZk 2TEFk 1FYZ*

Mészáros Peter
  Uto 10 40 2h c F2-125 2-FTF-117/00 Všeobecná teória relativity                1mFTF 2mFAA
  Str 10 40 3h p F2-125 2-FTF-117/00 Všeobecná teória relativity                2mFAA 1mFTF

Mojžiš Martin
  Pon 13 10 2h p F1   1-FYZ-112/15 Mechanika (2)                       1TEF 2FYZk 2TEFk 1FYZ*
  Pon 15 40 3h p F2-130 2-FTF-127/00 Renormalizácia                       1mFTF
  Str 16 30 2h p F1-247 1-FYZ-265/15 Teória elektromagnetického poľa              2FYZ*
  Stv 11 30 2h p F2   1-FYZ-112/15 Mechanika (2)                       1TEF 2FYZk 2TEFk 1FYZ*
  Stv 14 50 2h p F1-328 1-FYZ-265/15 Teória elektromagnetického poľa              2FYZ*

Novotný Dominik D
  Pia 8 10 2h c F2   1-FYZ-112/15 Mechanika (2)                       1TEF 2FYZk 2TEFk 1FYZ*

Širaň Michal
  Pon 14 00 2h p F2-130 2-FTF-111/16 Reprezentácie grúp                     1mFTF 2mMAT
  Stv 15 40 2h p F2-130 2-FTF-111/16 Reprezentácie grúp                     2mMAT 1mFTF
  Stv 17 20 1h c F2-130 2-FTF-111/16 Reprezentácie grúp                     2mMAT 1mFTF

Tekel Juraj
  Str 11 30 2h c F2-130 1-FYZ-415/18 Metódy riešenia fyzikálnych úloh (3)            3FYZ*
  Str 13 10 2h p M-I  1-MAT-825/00 Základy fyziky (2)                     3MATs 2DAV
  Str 17 20 1h c F2-130 1-MAT-825/00 Základy fyziky (2)                     3MATs 2DAV
  Stv 10 40 2h p M-IV  2-FTF-233/18 Maticové modely v teoretickej fyzike            2mFTF
  Stv 14 00 2h c F2-130 2-FTF-114/00 Vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky          1mFTF 1mFTL
  Stv 16 30 2h c M-IV  1-FYZ-413/15 Metódy riešenia fyzikálnych úloh (1)            2FYZ*

Zaujec Viktor D
  Str 8 10 2h v F1   1-FYZ-119/16 Cvičenie z mechaniky (2)                  1TEF 2TEFk 2FYZk 1FYZ*


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky
(KDMFI)

Bartošovič Lukáš
  Pon 8 10 2h k F2-126 2-UFY-256/15 Hodnotenie výsledkov prírodovedného vzdelávania      2pUFY 2muMAFY_k 2muF*
  Uto 10 40 2h c B2-304 1-KXX-011/20 Doplnkové cvičenia z fyziky (2)              1k*
             N-bCXX-013/20 Doplnkové cvičenia z fyziky (2)             
  Str 8 10 1h s F2-126 1-UFY-343/15 Matematické metódy teoretickej fyziky           3upF*
  Str 9 00 3h p F2-126 1-UFY-342/15 Molekulová fyzika a termodynamika             3upF*
  Str 18 10 2h c Ch1-2 N-bXDI-015/15 Podporné prírodovedné predmety - Fyzika          1pup*

Bezáková Daniela
  Uto 13 10 2h c F1-247 1-AIN-211/10 Úvod do teoretickej informatiky              2AIN3
  Uto 14 50 2h c M-I  1-AIN-211/10 Úvod do teoretickej informatiky              2AIN1
  Str 8 10 2h p M-II  1-UIN-102/15 Matematika pre učiteľov informatiky (2)          1upI*
  Str 9 50 2h c M-II  1-UIN-102/15 Matematika pre učiteľov informatiky (2)          1upI*
  Stv 9 50 2h c I-H3  1-AIN-170/13 Programovanie (2)                     1AIN5
  Stv 9 50 2h c I-H6  1-AIN-170/13 Programovanie (2)                     2DAVk 1DAV*

Čujdíková Mária D
  Uto 11 30 2h c I-H6  1-MAT-170/00 Programovanie (2)                     1MAT* 1MMN*
  Uto 14 50 2h c I-H3  1-MAT-170/00 Programovanie (2)                     1EFM1 1PMA*
  Str 11 30 2h s I-H6  1-UXX-138/15 Digitálne technológie (2)                 1up** 1muk*
  Str 13 10 2h c I-H3  1-MAT-170/00 Programovanie (2)                     1EFM2

Demkanin Peter
  Uto 13 10 1h p F2-126 3-FVF-013/10 Technika školského experimentu (1)             fDRS
  Uto 14 00 2h c F2-126 3-FVF-013/10 Technika školského experimentu (1)             fDRS
  Str 11 30 1h s F2-126 1-UXX-938/17 Seminár k bakalárskej práci z fyziky (2)          3upF*
  Str 14 50 2h p F2-126 1-UFY-220/15 Úvod do školských pokusov                 1pUFY 2upF*
  Stv 13 10 2h s F2-126 DRS001 Seminár                             fDRS
  Pia 11 30 2h k F2-126 1-UFY-336/15 Tvorba textov a úloh pre fyzikálne vzdelávanie       3upF*
  Pia 14 00 2h s F2-126 2-pUFY-901/19 Projekt záverečnej práce                 2pUFY
             2-pUXX-901/20 Projekt záverečnej práce                 1pUFY

Dillingerová Monika
  Pon 14 50 2h v F1-321 1-UMA-126/19 Proseminár z matematickej analýzy             1upM* 1pupM*
  Uto 11 30 3h k M-VII 2-UMA-283/15 Kapitoly z vyučovania matematiky (1)            1muM* 2kM* 1pmupM*
  Uto 15 40 2h v M-X  1-MAT-186/00 Metódy riešenia matematických úloh (2)           1MAT*
  Str 13 10 2h s F2-T3 1-UXX-341/15 Digitálne technológie (5)                 3muFYIN_k 3up** 3kM* 3pupM*
  Stv 11 30 1h s M-112 1-UXX-919/17 Seminár k bakalárskej práci z matematiky (2)        3upM* 3pupM*

Fraasová Jana D
  Stv 15 40 2h s M-III 2-UMA-260/15 Didaktika matematiky v praxi (2)              2muM* 3kM* 2pmupM*

Haverlíková Viera
  Pon 8 10 2h p Ch1-3 N-bCXX-011/20 Základy fyziky (2)                    
             1-KXX-016/20 Základy fyziky (2)                     1k*
  Str 13 10 2h l F2-126 1-UFY-220/15 Úvod do školských pokusov                 1pUFY 2upF*
  Str 16 30 2h p Ch1-2 N-bXDI-015/15 Podporné prírodovedné predmety - Fyzika          1pup*
  Stv 8 10 1h p F2-126 2-UFY-106/15 Didaktika fyziky (2)                    1muMAFY_k 2pUFY 1muF*
  Stv 9 00 1h c F2-126 2-UFY-106/15 Didaktika fyziky (2)                    1muMAFY_k 2pUFY 1muF*

Horváth Peter
  Uto 8 10 3h c F1-147 1-KXX-013/20 Laboratórne cvičenia z fyziky (2)             1k*
  Uto 15 40 1h p F2-126 1-UFY-132/15 Školská fyzika (1)                     1upF*
  Uto 16 30 2h k F2-126 1-UFY-132/15 Školská fyzika (1)                     1upF*
  Stv 9 00 2h s F1-147 2-UFY-165/15 Praktikum školských pokusov z fyziky (3)          2muMAFY_k 2muF*
  Stv 17 20 2h l F1-147 1-UFY-351/15 Experimentálne metódy fyziky                3upF*

Hrušecká Andrea
  Uto 8 10 2h c I-H6  1-AIN-170/13 Programovanie (2)                     1AIN1 1AIN2 1AIN3 1TEF 2TEFk
  Uto 8 10 2h c I-H3  1-AIN-170/13 Programovanie (2)                     1AIN4
  Uto 9 50 2h p F1-248 1-UIN-141/15 Programovanie (2)                     1muMAIN_k 1upI*
  Stv 8 10 2h c I-H3  1-AIN-189/15 Webové aplikácie (1)                    1AIN4
  Stv 8 10 2h c I-H6  1-AIN-189/15 Webové aplikácie (1)                    1AIN1 1AIN2 1AIN3
  Stv 11 30 2h c I-H6  1-AIN-189/15 Webové aplikácie (1)                    2DAVk 1INF** 1DAV*
  Stv 11 30 2h c I-H3  1-AIN-189/15 Webové aplikácie (1)                    1AIN5
  Stv 13 10 2h s I-H3  1-UXX-236/15 Digitálne technológie (3)                 2muFYIN_k 2up** 2kM*
  Stv 14 50 2h c F1-248 1-UIN-246/10 Interaktívne programovanie a vizuálne modelovanie     1muMAIN_k 2upI*

Hrušecký Roman
  Uto 8 10 2h v F1-248 1-UIN-349/15 Programovanie aplikácií pre web              3upI*
  Uto 9 50 2h p A   1-AIN-189/15 Webové aplikácie (1)                    2BINk 2DAVk 1INF*** 1DAV*
  Str 9 50 2h p F1-321 2-AIN-234/15 E-learningové prostredia vo vzdelávaní           2mAINv
  Str 11 30 2h c F1-321 2-AIN-234/15 E-learningové prostredia vo vzdelávaní           2mAINv
  Stv 8 10 2h c I-H3  1-AIN-189/15 Webové aplikácie (1)                    1AIN4
  Stv 11 30 2h c I-H6  1-AIN-189/15 Webové aplikácie (1)                    2DAVk 1INF** 1DAV*
  Stv 11 30 2h c I-H3  1-AIN-189/15 Webové aplikácie (1)                    1AIN5
  Stv 13 10 2h s I-H3  1-UXX-236/15 Digitálne technológie (3)                 2muFYIN_k 2up** 2kM*

Jašková Ľudmila
  Str 8 10 2h k I-32  2-UIN-109/15 Didaktika programovania (2)                2pUIN 1muI* 2kI*
  Str 9 50 2h p F1-321 2-AIN-234/15 E-learningové prostredia vo vzdelávaní           2mAINv
  Str 11 30 2h c F1-321 2-AIN-234/15 E-learningové prostredia vo vzdelávaní           2mAINv
  Str 18 10 2h v I-32  2-UIN-280/19 Didaktický seminár z informatiky (1)            1muI* 2kI*
             2-UIN-281/19 Didaktický seminár z informatiky (2)            2muI* 2pmupI*
  Stv 8 10 2h c I-H3  1-AIN-189/15 Webové aplikácie (1)                    1AIN4
  Stv 8 10 2h c I-H6  1-AIN-189/15 Webové aplikácie (1)                    1AIN1 1AIN2 1AIN3
  Stv 11 30 2h c I-H6  1-AIN-189/15 Webové aplikácie (1)                    2DAVk 1INF** 1DAV*
  Stv 11 30 2h c I-H3  1-AIN-189/15 Webové aplikácie (1)                    1AIN5
  Stv 16 30 2h v F1-248 1-UXX-342/15 Digitálne technológie pre žiakov so špeciálnymi vzdelávací 2up**

Kalaš Ivan
  Pon 11 30 2h p I-32  1-UIN-246/10 Interaktívne programovanie a vizuálne modelovanie     1muMAIN_k 2upI*
  Pon 14 00 2h s I-32  DRS001 Seminár                             iDRS
  Pon 16 30 2h p I-32  2-UIN-120/00 Didaktika informatiky (1)                 1pUIN 1muI* 2kI*
  Uto 9 00 3h p I-oDI 3-IVI-508/15 Návrh a realizácia dizertačného projektu (2) (I-26)    1DRSINF

Kiss Tünde
  Pon 16 30 2h c B1-320 N-bBXX-082/15 Matematika pre biológov (skupina B)            2pMB
  Uto 12 20 2h c G-203 N-bBXX-082/15 Matematika pre biológov (skupina D)            2pB
  Str 8 10 2h c F1-328 1-KXX-016/20 Základy fyziky (2)                     1k*
             N-bCXX-011/20 Základy fyziky (2)                    
  Str 11 30 1h s F2-126 1-UXX-938/17 Seminár k bakalárskej práci z fyziky (2)          3upF*
  Str 14 50 2h c B1-307 N-bZXX-009/15 Matematika (2)                      1pZEkP 1pZIK
  Stv 15 40 2h c F2-126 1-UXX-331/18 Školský manažment                     3up**

Kubešová Janeček Magdaléna
  Str 13 10 2h c M-X  1-AIN-188/17 Matematika (2) - Matematická analýza            1AIN5 1AIN4
  Str 14 50 2h c M-XI  1-AIN-188/17 Matematika (2) - Matematická analýza            1AIN2

Kubincová Zuzana
  Pon 8 10 2h p I-H6  1-UIN-236/15 Algoritmy a údajové štruktúry               2upI*
  Pon 8 10 2h p I-32  1-UIN-236/15 Algoritmy a údajové štruktúry               2upI*
  Pon 9 50 2h c I-H6  1-UIN-236/15 Algoritmy a údajové štruktúry               2upI*
  Pon 9 50 2h c I-32  1-UIN-236/15 Algoritmy a údajové štruktúry               2upI*
  Uto 8 10 2h p I-32  1-UIN-141/15 Programovanie (2)                     1muMAIN_k 1upI*
  Str 9 50 2h p F1-321 2-AIN-234/15 E-learningové prostredia vo vzdelávaní           2mAINv
  Str 11 30 2h c F1-321 2-AIN-234/15 E-learningové prostredia vo vzdelávaní           2mAINv
  Str 13 10 2h v I-32  2-UIN-272/15 Seminár z webových technológií vo vyučovaní (2)      1muI*
             2-UIN-274/17 Seminár z webových technológií vo vyučovaní (4)      2muI* 2pmupI*
  Str 16 30 2h v I-32  2-UXX-932/13 Seminár k diplomovej práci z informatiky (1)        1muI* 1kI*
             2-UXX-936/15 Seminár k diplomovej práci z informatiky (3)        2muI* 2kI* 2pmupI*

Miková Karolína
  Pon 11 30 3h p I-oDI 3-IVI-011/15 Moderné metódy pedagogického výskumu (1) (I-2)       1DRSINF
  Uto 8 10 2h p M-VII 2-UXX-121/18 Pedagogická diagnostika                  1mu** 2kM*
  Uto 9 50 2h v I-H3  1-UIN-354/00 Robotické stavebnice vo vzdelávaní (1)           3up**
  Uto 14 50 2h s I-32  1-UIN-251/00 Propedeutika vyučovania informatiky (2)          2pUIN 1muMAIN_k 2upI*
  Str 9 50 2h k I-32  2-UXX-124/15 Metodológia pedagogického výskumu (2)           2muFYIN_k 1mu** 2kM*
  Stv 14 50 1h p F1-321 1-UXX-331/18 Školský manažment                     2muFYIN_k 1pUFY 1pUIN 1pUMA 3up** 2kM*
  Stv 15 40 2h c F1-321 1-UXX-331/18 Školský manažment                     2muFYIN_k 1pUMA 1pUIN 1pUFY 3up** 2kM*

Miťková Emília
  Uto 18 10 2h s F1-321 1-UMA-118/15 Seminár zo školskej matematiky (2)             2upM* 2pupM*
  Str 13 10 2h c M-XI  1-AIN-188/17 Matematika (2) - Matematická analýza            1AIN1
  Stv 9 50 2h c M-IX  1-AIN-188/17 Matematika (2) - Matematická analýza            1AIN3 1AIN4
  Stv 14 00 3h k M-VII 2-UMA-258/15 Metódy riešenia matematických úloh (2)           1muM* 2kM* 1pmupM*

Novotná Silvia D
  Str 14 50 2h p F2-126 1-UFY-220/15 Úvod do školských pokusov                 1pUFY 2upF*

Salanci Ľubomír
  Uto 8 10 2h p A   1-MAT-170/00 Programovanie (2)                     1MAT***
  Uto 9 50 2h p F1-247 2-AIN-139/14 Kompilátory a interpretre                 1mAINp 1mAINv
  Uto 11 30 2h c I-H6  1-MAT-170/00 Programovanie (2)                     1MAT* 1MMN*
  Str 8 10 2h c I-H6  2-AIN-139/14 Kompilátory a interpretre                 1mAINv 1mAINp

Slavíčková Mária
  Uto 14 50 4h k M-VII 2-UMA-105/15 Didaktika matematiky (1)                  1pUMA 1muM* 2kM* 1pmupM*
  Pia 13 10 2h s M-126 PRED035 Seminár ODM                           mDRS

Tomcsányiová Monika
  Uto 8 10 2h k M-VI  1-UIN-343/15 Tvorba pedagogického softvéru (2)             2muMAIN_k 3upI*
             2-AIN-136/15 Tvorba edukačného softvéru                 1mAINv*
  Uto 11 30 2h s F1-248 1-UIN-325/15 Programátorské etudy (2)                  3upI*
  Stv 11 30 1h s I-32  1-UXX-935/13 Seminár k bakalárskej práci z informatiky (2)       3upI*
  Stv 11 30 2h s I-32  2-pUIN-901/19 Projekt záverečnej práce                 2pUIN
  Stv 11 30 1h s I-32  2-pUXX-901/20 Projekt záverečnej práce                 1pUIN
  Stv 13 10 2h v F1-248 1-UIN-351/17 Programovanie v JavaScripte                2muMAIN_k 3upI*
  Stv 18 10 2h k F1-248 2-AIN-136/15 Tvorba edukačného softvéru                 1mAINv

Vankúš Peter
  Pia 13 10 2h s M-126 PRED035 Seminár ODM                           mDRS

Vargová Michaela
  Pon 14 00 2h c M-III 1-MMN-520/00 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (2)       1MMN*
  Uto 9 50 2h c M-III 1-MMN-150/15 Matematická analýza (2)                  1MMN*
  Uto 13 10 2h p C   1-UMA-105/15 Matematická analýza (2)                  2upM* 2pupM*
  Uto 16 30 2h c B2-404 1-UMA-105/15 Matematická analýza (2)                  2upM* 2pupM*
  Stv 10 40 2h v M-VI  1-UMA-214/19 Doplnkové cvičenia k matematickej analýze (2)       2upM* 2pupM*

Velmovská Klára
  Str 8 10 2h s F1-145 2-UXX-933/15 Seminár k diplomovej práci z fyziky (1) (každý druhý týžde 1muMAFY_k 1muF*
  Str 9 50 2h s F1-151 1-UFY-265/15 Fyzika netradične                     2upF*
  Stv 8 10 2h k M-I  1-UFY-121/15 Matematické metódy vo fyzike (2)              1upF*
  Stv 9 50 3h s F2-126 2-UFY-115/15 Metódy riešenia fyzikálnych úloh              1muMAFY_k 2pUFY 1muF*

Wagner Miroslav
  Pon 12 20 2h k I-H3  2-UIN-111/15 Operačné systémy                      2pmupCHIT 1muI* 2muI*
  Str 11 30 2h k F1-248 2-UIN-242/15 Počítačové siete                      2muMAIN_k 1muI*

Winczer Michal
  Pon 10 40 2h p B   1-AIN-211/10 Úvod do teoretickej informatiky              2AIN*
  Uto 12 20 2h v F2-T3 2-UIN-262/15 Programátorské súťaže                   2muI* 2pmupI*
  Uto 14 50 2h p A   1-INF-175/00 Spoločenské aspekty informatiky              1BMF* 1AIN* 2INF* 2BIN*
  Uto 16 30 2h c M-V  1-AIN-211/10 Úvod do teoretickej informatiky              2AIN2
  Str 9 50 2h v M-III 2-UXX-108/00 Dejiny informatiky                     1mu** 2kM*
  Str 11 30 2h v I-oDI 2-UIN-144/15 Návrh a analýza algoritmov                 1muI* 2kI*
  Str 13 10 2h k M-217 1-KXX-018/20 Základy programovania (2)                 1k*
  Str 14 50 2h v F1-321 2-UIN-102/15 Teoretická informatika (2)                 2muI* 2kI* 2pmupI*
  Stv 13 10 2h k F2-T3 1-KXX-018/20 Základy programovania (2)                 1k*


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Výpočtové centrum
(VC)

Mederly Peter
  Stv 14 50 2h k F2   1-EFM-535/00 Princípy účtovníctva                    2EFM*


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu: 2. 9. 2022.