Rozvrhy ucitelov podla katedier
zimný semester 2012/13

Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie
(KAFZM)

Benko Martin
  Stv 14 00 4h l F1-360 FMFI.KAFZM/2-FMK-103/00 Praktikum zo synoptickej meteorológie (2)    4fmk

Brestenský Jozef
  Pon 10 40 2h p F2-s110 FMFI.KAFZM/2-FFZ-101/09 Matematické metódy v geofyzike (1)       4fg
  Pon 12 20 1h c F2-s110 FMFI.KAFZM/2-FFZ-101/09 Matematické metódy v geofyzike (1)       4fg
  Uto 10 40 2h p F1-218 FMFI.KAFZM/2-FFZ-132/09 Asymptotické metódy (1)             4fg
  Str 9 00 2h s G-139 PriF-FMFI.KAFZM/N-bGAF-007/10 Numerické metódy             3Pgl

Budaj Ján
  Stv 14 00 2h p F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-240/00 Vybrané problémy z astrofyziky         4faa 5faa

Damborská Ingrid
  Stv 9 50 2h p F1-357 FMFI.KAFZM/2-FMK-105/00 Štatistické metódy v meteorológii a klimatológi 4fmk
  Stv 11 30 1h c F1-357 FMFI.KAFZM/2-FMK-105/00 Štatistické metódy v meteorológii a klimatológi 4fmk
  Stv 12 20 1h c F1-357 FMFI.KAFZM/2-FMK-231/00 Mikroklimatológia a agrometeorológia      5fmk

Dvonč Lukáš D
  Uto 10 40 2h c M-VII FMFI.KAFZM/1-FYZ-110/00 Mechanika                    1f2

Dzifčáková Elena
  Pon 9 50 3h p F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-101/00 Teoretická astrofyzika (1)           4faa
  Pon 16 30 2h p F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-147/00 Spektroskopia v astronómii           4faa
  Uto 8 10 2h p F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-201/00 Fyzika Slnka                  5faa

Gajdoš Štefan
  Stv 10 40 3h p F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-116/11 Medziplanetárna hmota              4faa

Gera Martin
  Pon 12 20 2h p F1-357 FMFI.KAFZM/1-OZE-341/10 Úvod do fyziky atmosféry            3foz
  Uto 9 00 4h p F1-357 FMFI.KAFZM/2-FMK-101/00 Dynamická meteorológia (2)           4fmk
  Uto 12 20 1h c F1-357 FMFI.KAFZM/2-FMK-101/00 Dynamická meteorológia (2)           4fmk
  Str 13 10 2h v F1-360 FMFI.KAFZM/2-FMK-143/00 Programovanie a aplikačný software v meteorológ 3f*
  Str 14 50 2h p B1-320 PriF.KFGG-FMFI/N-bUGE-007/10 Meteorológia a klimatológia        2PuGe*
  Stv 9 50 2h p F1-360 FMFI.KAFZM/2-FMK-201/00 Numerické riešenie rovníc atmosférickej dynamik 5fmk
  Stv 11 30 1h c F1-360 FMFI.KAFZM/2-FMK-201/00 Numerické riešenie rovníc atmosférickej dynamik 5fmk

Hensel Karol
  Str 9 50 2h p F2-272 FMFI.KAFZM/3-FFP-001/00 Experimentálne vademecum            1fDRS
  Str 12 20 2h p F2-272 FMFI.KAFZM/3-FFP-001/00 Experimentálne vademecum            1fDRS
  Stv 10 40 2h p F2-s168 FMFI.KAFZM/3-FFP-201/12 Environmentálne, energetické a optické aplikác 2fDRS
  Stv 13 10 2h p F2-s168 FMFI.KJFB/3-FEN-010/10 Ochrana totálneho environmentu         fDRS

Hrvoľ Ján
  Pon 10 40 3h l F1-358 FMFI.KAFZM/2-FMK-142/00 Praktikum z meracích a pozorovacích metód v met 4fmk
  Uto 16 30 2h p F1-357 FMFI.KAFZM/2-FMK-131/00 Optické a elektrické javy v atmosfére      4fmk
  Str 13 10 2h s F1-358 FMFI.KAFZM/2-FMK-920/00 Diplomový seminár (1)              5fmk

Jakšová Ivana D
  Uto 16 30 2h c F1-112 FMFI.KAFZM/1-FYZ-420/00 Základy astronómie a astrofyziky (1)      2f* 3f*

Janda Mário
  Pon 8 10 6h l F2-KEF FMFI.KEF/2-FOL-210/00 Špeciálne praktikum z optickej spektroskopie   5fol
  Uto 13 10 2h p F2   FMFI.KAFZM/1-FYZ-155/00 Molekulová fyzika                1foz 2fmf 1f*
  Str 9 50 2h p F2-272 FMFI.KAFZM/3-FFP-001/00 Experimentálne vademecum            1fDRS
  Str 12 20 2h p F2-272 FMFI.KAFZM/3-FFP-001/00 Experimentálne vademecum            1fDRS
  Str 14 50 2h p F2-s168 FMFI.KAFZM/1-OZE-273/10 Dynamika prúdiacich plynov           2foz
  Stv 9 00 2h p F2-167 FMFI.KEF/3-FOS-021/10 Laserová spektroskopia              1fDRS
  Stv 12 20 2h p F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-110/09 Základy laserovej spektroskopie          4fol

Jurašek Marián
  Pia 9 00 2h p F1-357 FMFI.KAFZM/2-FMK-202/00 Družicové a radarové pozorovania meteorologický 5fmk

Klačka Jozef
  Uto 9 50 3h p F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-111/00 Kozmická elektrodynamika (1)          4faa
  Uto 12 20 2h c F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-111/00 Kozmická elektrodynamika (1)          4faa
  Str 8 10 3h p F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-225/00 Galaktická a mimogalaktická astronómia (2)   5faa
  Str 10 40 2h c F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-225/00 Galaktická a mimogalaktická astronómia (2)   5faa

Kornoš Leonard
  Str 13 10 2h s F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-120/00 Seminár z astronómie a astrofyziky (1)     4faa
             FMFI.KAFZM/2-FAA-220/00 Seminár z astronómie a astrofyziky (3)     5faa
  Str 15 40 2h c F1-218 FMFI.KAFZM/2-FAA-105/00 Nebeská mechanika (1)              4faa
  Stv 8 10 3h p F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-105/00 Nebeská mechanika (1)              4faa
  Pia 11 30 2h p F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-140/00 Astrometria                   4faa

Košinár Ivan
  Pon 16 30 3h v B1-301 PriF/N-bCXX-076-1/5E93/00 Matematika pre fyziku             1Pch*
  Uto 14 50 2h v Ch1-3 PriF/N-bCXX-030/10 Výberový seminár z fyziky (3)            2Pch*
  Str 12 20 2h p F1   FMFI.KAFZM+KJFB/1-UFY-111/10 Mechanika a molekulová fyzika       1PuChF 1uF*
             FMFI.KAFZM+KJFB/1-BMF-115/00 Mechanika a molekulová fyzika       1fmf*
  Stv 9 50 2h c F1-108 FMFI.KAFZM+KJFB/1-UFY-111/10 Mechanika a molekulová fyzika       1PuChF 1uF*
             FMFI.KAFZM+KJFB/1-BMF-115/00 Mechanika a molekulová fyzika       1fmf*
  Stv 11 30 1h k F2-125 FMFI.KJFB+KAFZM/1-BMF-180/11 Doplnkové cvičenia z mechaniky a molekulov 1fmf*
  Stv 17 20 2h v Ch1-3 PriF/N-bCXX-079-1/5E9F/00 Výberový seminár z fyziky (1)         1Pch*
  Pia 14 00 2h v Ch1-2 PriF/N-bCXX-078-1/5E98/00 Úvod do fyziky (1.-7. týždeň 2h)       1Pch*

Kremler Martin
  Pon 15 40 2h p B1-305 PriF/N-bEXX-008-1/3674/00 Meteorológia                 2Penv
  Str 16 30 1h c B2-302 PriF.KFGG-FMFI/N-bUGE-007/10 Meteorológia a klimatológia        2PuGe*
  Str 17 20 1h c B2-302 PriF.KFGG-FMFI/N-bUGE-007/10 Meteorológia a klimatológia        2PuGe*
  Stv 17 20 1h p F1-360 FMFI.KAFZM/2-FMK-133/00 GIS v meteorológii a klimatológii        4fmk
  Stv 18 10 1h c F1-360 FMFI.KAFZM/2-FMK-133/00 GIS v meteorológii a klimatológii        4fmk

Kristek Jozef
  Uto 9 00 1h v F1-209 FMFI.KAFZM/2-FFZ-143/12 Programovacie jazyky              4fg
  Uto 9 50 1h c F1-209 FMFI.KAFZM/2-FFZ-143/12 Programovacie jazyky              4fg
  Uto 10 40 2h v F2-s110 FMFI.KAFZM/2-FFZ-242/12 Numerické simulácie seizmických vlnových polí 5fg
  Uto 14 00 2h p F2-s110 FMFI.KAFZM/2-FFZ-204/09 Obrátené úlohy                 5fg
  Str 13 10 2h p F2-s110 FMFI.KAFZM/2-FFZ-108/09 Metódy numerickej matematiky (1)        4fg 4fmk
  Str 14 50 1h c F2-s110 FMFI.KAFZM/2-FFZ-108/09 Metódy numerickej matematiky (1)        4fmk 4fg
  Stv 9 00 2h p F1-209 FMFI.KAFZM/2-FFZ-105/09 Meranie a spracovanie geofyzikálnych údajov (1) 4fg
  Stv 10 40 1h c F1-209 FMFI.KAFZM/2-FFZ-105/09 Meranie a spracovanie geofyzikálnych údajov (1) 4fg

Kristeková Miriam
  Stv 9 00 2h p F1-209 FMFI.KAFZM/2-FFZ-105/09 Meranie a spracovanie geofyzikálnych údajov (1) 4fg
  Stv 10 40 1h c F1-209 FMFI.KAFZM/2-FFZ-105/09 Meranie a spracovanie geofyzikálnych údajov (1) 4fg

Kysel Róbert D
  Uto 10 40 2h c M-IX  FMFI.KAFZM/1-FYZ-110/00 Mechanika                    1foz 1f3
  Uto 14 50 1h c F1-218 FMFI.KAFZM/2-FFZ-131/09 Analýza signálu (1)               4fg

Lapin Milan
  Pon 10 40 2h p F1-357 FMFI.KAFZM/2-FMK-231/00 Mikroklimatológia a agrometeorológia      5fmk
  Uto 9 00 2h p F1-360 FMFI.KAFZM/2-FMK-238/00 Zmeny a premenlivosť klímy           5fmk
  Uto 14 00 2h p F1-357 FMFI.KAFZM/1-OZE-303/10 Základy meteorológie, klimatológie a hydrológie 3foz
  Str 9 00 3h p F1-357 FMFI.KAFZM/2-FMK-109/00 Všeobecná a regionálna klimatológia       4fmk

Macko Marcel D
  Stv 9 00 2h p F2-167 FMFI.KEF/3-FOS-021/10 Laserová spektroskopia              1fDRS

Mackovjak Šimon D
  Pon 12 20 2h c F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-101/00 Teoretická astrofyzika (1)           4faa

Machala Zdenko
  Uto 13 10 2h p F2   FMFI.KAFZM/1-FYZ-155/00 Molekulová fyzika                1foz 2fmf 1f*
  Uto 14 50 2h p F2-s168 FMFI.KAFZM/1-OZE-302/10 Základy fyziky vody              3foz
  Str 9 50 2h p F2-272 FMFI.KAFZM/3-FFP-001/00 Experimentálne vademecum            1fDRS
  Str 12 20 2h p F2-272 FMFI.KAFZM/3-FFP-001/00 Experimentálne vademecum            1fDRS

Martišovitš Viktor
  Uto 9 50 2h p F2-s168 FMFI.KEF/3-FFP-002/00 Vysokoteplotná plazma (1)            1fDRS

Melo Marián
  Pon 9 50 2h p Ch1-2 PriF.KFGG-FMFI/N-bZXX-056/10 Fyzická geografia I.            1Pgrr
  Pon 14 00 1h p F1-357 PriF.KFGG/N-mZFG-008-1/6267/00 Metódy hydrologického a klimatologického 4Pfgg
  Pon 14 50 1h c F1-357 PriF.KFGG/N-mZFG-008-1/6267/00 Metódy hydrologického a klimatologického 4Pfgg
  Uto 11 30 2h p B1-320 PriF.KFGG-FMFI/N-bZXX-017/10 Meteorológia a klimatológia        2Pgek
  Uto 14 50 1h c B1-435 PriF.KFGG-FMFI/N-bZXX-017/10 Meteorológia a klimatológia        2Pgek
  Uto 15 40 1h c B1-435 PriF.KFGG-FMFI/N-bZXX-017/10 Meteorológia a klimatológia        2Pgek
  Str 13 10 2h p F1-357 PriF-FMFI.KAFZM/N-mZFG-011/10 Vybrané problémy z klimageografie     5Pfgg
  Str 14 50 1h c F1-357 PriF-FMFI.KAFZM/N-mZFG-011/10 Vybrané problémy z klimageografie     5Pfgg
  Stv 13 10 2h p F1-357 FMFI.KAFZM/2-FMK-256/00 Výskum globálnej klímy             5fmk
  Stv 14 50 1h c F1-357 FMFI.KAFZM/2-FMK-256/00 Výskum globálnej klímy             5fmk

Moczo Peter
  Uto 10 40 2h v F2-s110 FMFI.KAFZM/2-FFZ-242/12 Numerické simulácie seizmických vlnových polí 5fg
  Uto 13 10 2h p F1-218 FMFI.KAFZM/2-FFZ-131/09 Analýza signálu (1)               4fg
  Uto 16 30 2h p F2-s110 FMFI.KAFZM/1-OZE-301/10 Základy fyziky Zeme              3foz
              FMFI.KAFZM/1-FYZ-470/00 Úvod do fyziky Zeme              2f*
  Str 13 10 2h p F1-oFZ FMFI.KAFZM/2-FFZ-210/09 Seizmické vlny a fyzika zemetrasení (2)     5fg
  Str 15 40 2h p F2-s110 FMFI.KAFZM/2-FFZ-121/12 Fyzika vnútra terestriálnej planéty      4fg
  Stv 13 10 2h s F1-oFZ FMFI.KAFZM/2-FFZ-922/12 Diplomový seminár (1)              5fg
  Stv 14 50 2h v F2-s110 FMFI.KAFZM/2-FFZ-123/12 Reológia                    4fg

Morva Imrich
  Uto 13 10 2h p F2-s168 FMFI.KAFZM/1-OZE-272/10 Výboje v plynoch a ich aplikácie        2foz
  Stv 14 50 2h p F2-s168 FMFI.KEF/3-FFP-005/00 Automatizácia experimentov            1fDRS

Nagy Roman D
  Uto 10 40 2h c M-VI  FMFI.KAFZM/1-FYZ-110/00 Mechanika                    1f1

Ondrášková Adriena
  Pon 16 30 2h p F2-s110 FMFI.KAFZM/2-FFZ-122/12 Fyzikálne polia a procesy v blízkom okolí Zeme 4fg
  Uto 16 30 2h p F2-s110 FMFI.KAFZM/1-OZE-301/10 Základy fyziky Zeme              3foz
              FMFI.KAFZM/1-FYZ-470/00 Úvod do fyziky Zeme              2f*
  Stv 10 40 2h p F2-s110 FMFI.KAFZM/2-FFZ-202/09 Fyzika ionosféry a magnetosféry        5fg
  Stv 13 10 2h s F1-oFZ FMFI.KAFZM/2-FFZ-922/12 Diplomový seminár (1)              5fg

Porubčan Vladimír
  Uto 14 00 3h p F1-112 FMFI.KAFZM/1-FYZ-420/00 Základy astronómie a astrofyziky (1)      2f* 3f*
  Pia 14 50 2h s F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-910/00 Diplomová práca (1)               5faa

Sokol Alois
  Uto 14 00 3h p F1-360 FMFI.KAFZM/2-FMK-102/00 Synoptická meteorológia (2)           4fmk
  Str 11 30 2h s F1-357 FMFI.KAFZM/2-FMK-203/00 Seminár z meteorológie (1)           5fmk

Ševčík Sebastián
  Pon 9 00 2h p F2-s110 FMFI.KAFZM/2-FFZ-121/12 Fyzika vnútra terestriálnej planéty      4fg
  Uto 16 30 2h p F2-s110 FMFI.KAFZM/1-OZE-301/10 Základy fyziky Zeme              3foz
              FMFI.KAFZM/1-FYZ-470/00 Úvod do fyziky Zeme              2f*
  Str 10 40 2h p F1-218 FMFI.KAFZM/2-FFZ-122/12 Fyzikálne polia a procesy v blízkom okolí Zeme 4fg
  Str 14 50 2h p F2   FMFI.KAFZM/1-FYZ-110/00 Mechanika                    1foz 1f*
  Stv 9 00 2h p F1-218 PriF/N-bGAF-008/10 Fyzika pre geofyzikov                3Pgl
  Stv 10 40 1h c F1-218 PriF/N-bGAF-008/10 Fyzika pre geofyzikov                3Pgl
  Stv 13 10 2h v F2-s110 FMFI.KAFZM/2-FFZ-144/12 Numerické metódy v dynamike kvapalín      4fg
  Pia 9 50 2h p F1   FMFI.KAFZM/1-FYZ-110/00 Mechanika                    1foz 1f*

Tóth Juraj
  Str 17 20 2h p F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-141/00 Vybrané kapitoly z dejín astronómie       4faa
  Pia 9 00 2h p F1-112 FMFI.KAFZM/3-FAA-009/00 Planetárna kozmogónia              5faa
  Pia 10 40 1h c F1-112 FMFI.KAFZM/3-FAA-009/00 Planetárna kozmogónia              5faa
  Pia 13 10 2h p F1-112 FMFI.KAFZM/1-FYZ-410/00 Úvod do astronómie               2f* 3f*

Világi Jozef
  Stv 12 20 2h p F2-T3 FMFI.KAFZM/2-FAA-249/11 Výpočtová technika v astronómii (2)       5faa
  Pia 16 30 2h l F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-230/00 Laboratórne práce (2)              5faa

Zigo Pavol
  Str 14 50 2h p F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-205/00 Astronomické prístroje             5faa
  Pia 16 30 2h l F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-230/00 Laboratórne práce (2)              5faa


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky
(KAGDM)

Bachratá Katarína
  Stv 18 10 2h v M-126 FMFI.KAGDM/2-UMA-163/12 Formalizmus vo vyučovaní logiky na ZŠ a SŠ   4uM* 5uM*

Bakurová Viktória D
  Pon 12 20 2h c M-120 FMFI.KAGDM+KAI/2-MPG-101/00 Počítačová grafika (1)           4iC 4iB* 4iag*

Banas Vladislav D
  Pon 8 10 2h c B1-501 FMFI.KAGDM/2-UMA-111/00 Vybrané partie z matematickej analýzy (1)    4PuM*
  Stv 14 00 2h c M-I  FMFI.KAGDM/2-UMA-111/00 Vybrané partie z matematickej analýzy (1)    4uM*

Bátorová Martina D
  Str 13 10 2h c M-120 FMFI.KAGDM+KAI/2-MPG-101/00 Počítačová grafika (1)           4mpg

Boďa Eduard
  Str 11 30 2h p F1-247 FMFI.KAGDM/1-MMN-560/00 Lineárna algebra a geometria (3)        2mng*
  Str 16 30 2h p M-XI  FMFI.KAGDM/2-INF-115/00 Vybrané kapitoly z geometrie pre grafikov    4iag*
             FMFI.KAGDM/2-UDG-101/00 Algebraická geometria              4uMD

Bohdal Róbert
  Str 9 50 2h p M-115 FMFI.KAGDM/1-UDG-129/10 Úvod do grafiky na PC (1)            1uMD
             FMFI.KAGDM/2-UDG-136/12 Úvod do programovania grafiky na PC (1)     1kMD
  Str 11 30 2h c M-115 FMFI.KAGDM/1-UDG-129/10 Úvod do grafiky na PC (1)            1uMD
             FMFI.KAGDM/2-UDG-136/12 Úvod do programovania grafiky na PC (1)     1kMD
  Stv 13 10 2h v M-VI  FMFI.KAGDM/2-MPG-145/00 Architektúra grafických zariadení pre PC    4mpg 5iag*
  Pia 8 10 2h p I-H6  FMFI.KAGDM/1-MAT-760/00 Profesionálny grafický software (1)       2m**
  Pia 9 50 2h c I-H6  FMFI.KAGDM/1-MAT-760/00 Profesionálny grafický software (1)       2m**

Božek Miloš
  Pon 8 10 2h p M-120 FMFI.KAGDM/1-UMA-306/00 Diferenciálna geometria             1kMI 3uMI 3uMF 3uMT
  Pon 9 50 2h v M-oG  FMFI.KAGDM/2-MPG-163/12 Seminár z geometrie pseudoeuklidovských priesto 4mpg mDRS
  Uto 8 10 2h p B   FMFI.KAGDM/1-MAT-551/10 Geometria pre grafikov (1)           3mpg 3ipg 3iai*
  Uto 14 00 2h p M-120 FMFI.KAGDM/2-UMA-155/00 Topológia                    4uM*
  Stv 9 50 3h p M-XII FMFI.KAGDM/2-MPG-103/00 Geometria (1)                  4mpg 4m*
  Stv 13 10 2h p F2   FMFI.KAGDM/1-MAT-551/10 Geometria pre grafikov (1)           3mpg 3ipg 3iai*

Čárska Katarína D
  Str 8 10 2h c B2-302 FMFI.KMANM/1-UMA-101/00 Matematická analýza (1)             1PuMGe 1PuMCh
  Str 9 50 2h c B2-231 FMFI.KMANM/1-UMA-101/00 Matematická analýza (1)             1PuMB

Čevorová Kristína
  Str 14 00 2h v M-X  FMFI.KAGDM/1-MMN-515/00 Doplnkové cvičenie z algebry a geometrie (1)  1mng2
  Stv 11 30 2h v M-V  FMFI.KAGDM/1-MMN-515/00 Doplnkové cvičenie z algebry a geometrie (1)  1mng1

Činčura Juraj
  Pon 10 40 2h p M-126 FMFI.KAGDM/2-MAT-211/09 Všeobecná topológia               4mms*
  Uto 14 50 3h k B1-307 FMFI.KAGDM/2-UMA-204/10 Teoretická aritmetika              5uM* 5PuM*
  Stv 9 00 2h p M-126 FMFI.KAGDM/2-MAT-211/09 Všeobecná topológia               4mms*
  Stv 16 30 2h v M-126 FMFI.KAGDM/2-MAT-617/09 Teória kategórií (1)              5mms*

Čižmár Ján
  Uto 12 20 2h p B2-404 FMFI.KAGDM/2-UMA-207/10 Vybrané partie z geometrie (1)         5uM* 5PuM*
  Uto 14 00 1h c B2-404 FMFI.KAGDM/2-UMA-207/10 Vybrané partie z geometrie (1)         5uM* 5PuM*

Dadová Jana D
  Pon 9 50 2h c F1-248 FMFI.KAGDM+KAI/1-MAT-560/00 Webovská grafika              3ipg

Dillingerová Monika
  Str 9 50 1h s M-V  FMFI.KAGDM/1-UMA-205/00 Didaktický seminár zo školskej matematiky x (3) 2uM*
  Str 10 40 1h s M-V  FMFI.KAGDM/1-UMA-214/10 Didaktický seminár zo školskej matematiky (3)  2uM*
  Stv 13 10 2h p M-112 FMFI.KAGDM/1-UMA-323/00 Konštruktívne vyučovanie matematiky (1)     3uM* 3PuM*
  Stv 14 50 2h v M-112 FMFI.KAGDM/2-UMA-283/10 Kapitoly z vyučovania matematiky (1)      5uM* 5PuM*
  Stv 16 30 2h v M-115 FMFI.KAGDM/2-UXX-937/10 Seminár k diplomovej práci z matematiky     5uM* 5PuM*
  Pia 8 10 2h s M-115 FMFI.KAGDM/1-UXX-934/10 Seminár k bakalárskej práci z matematiky    3uM* 3PuM*

Ferko Andrej
  Uto 9 50 2h v M-XI  FMFI.KAGDM/2-MPG-111/00 Počítačová grafika na internete         4mpg
  Uto 14 50 2h p M-V  FMFI.KAGDM/2-MPG-152/00 Virtuálna realita                5mpg 5iag*
  Str 14 50 2h v M-XII FMFI.KAGDM/2-AIN-221/00 Grafické systémy a normy            4mpg 4iag*
  Stv 9 50 2h p M-IX  FMFI.KAGDM/2-MPG-201/00 Počítačová grafika (3)             5mpg
  Stv 11 30 2h s M-120 FMFI.KAGDM/2-MPG-921/00 Diplomový seminár (2)              5mpg
  Stv 14 50 2h p M-XI  FMFI.KAGDM+KAI/1-MAT-560/00 Webovská grafika              3mpg 3ipg

Guričan Jaroslav
  Pon 9 50 2h p B1-501 FMFI.KAGDM/1-UIN-211/10 Matematika (3)                 2uFI 2PuI*
  Pon 11 30 2h p B1-501 FMFI.KAGDM/1-UIN-112/10 Matematika (1)                 1uBI 1PuI*
  Uto 11 30 2h p M-126 FMFI.KAGDM/2-MAT-232/09 Počítačová algebra (1)             5mms*
  Str 13 10 2h p M-126 FMFI.KAGDM/2-MAT-213/09 Vybrané kapitoly z algebry (1)         4mms*
  Stv 11 30 2h p F1-328 FMFI.KAGDM/1-INF-115/00 Algebra (1)                   1i*

Havlíčková Jana D
  Pon 9 00 2h v F1-247 FMFI.KMANM+KAGDM/1-MAT-191/00 Cvičenie z lineárnej algebry a geometrie 1mpm*
  Uto 15 40 2h c M-X  FMFI.KAGDM/1-MAT-120/00 Lineárna algebra a geometria (1)        1mpm*

Hegyi Balázs D
  Pia 9 00 1h c F1   FMFI.KAGDM/1-FYZ-115/00 Algebra a geometria (1)             1f3 1foz
  Pia 11 30 1h c F1   FMFI.KAGDM/1-FYZ-115/00 Algebra a geometria (1)             1f1
  Pia 12 20 1h c F1   FMFI.KAGDM/1-FYZ-115/00 Algebra a geometria (1)             1f2

Chalmovianský Pavel
  Uto 8 10 2h v M-XII FMFI.KAGDM/2-MPG-216/10 Modelovanie kriviek a plôch (3)         5mpg
  Uto 9 50 2h p M-XII FMFI.KAGDM/2-MPG-203/00 Výpočtová geometria               5mpg 5iag*
  Uto 13 10 2h p M-XII FMFI.KAGDM/2-MPG-215/10 Modelovanie kriviek a plôch (2)         5mpg 5iag*
  Str 9 50 2h p M-XII FMFI.KAGDM/2-MPG-203/00 Výpočtová geometria               5mpg 5iag*
  Str 13 10 2h p M-XI  FMFI.KAGDM/1-UMA-203/00 Geometria (2)                  2uM* 1kM*
  Pia 9 50 2h v M-oG  FMFI.KAGDM/2-MPG-165/12 Seminár z algebraickej geometrie (1)      4mpg mDRS

Jajcay Róbert
  Str 9 50 2h p F1-108 FMFI.KAGDM/1-MMN-120/00 Lineárna algebra a geometria (1)        1mng*
  Str 14 50 1h c M-XI  FMFI.KAGDM/1-MMN-120/00 Lineárna algebra a geometria (1)        1mng1
  Str 15 40 1h c M-X  FMFI.KAGDM/1-MMN-120/00 Lineárna algebra a geometria (1)        1mng2
  Stv 14 50 2h p M-IV  FMFI.KAGDM/2-MAT-231/09 Vybrané kapitoly z kryptológie         5mms*

Kamrlová Barbora
  Pon 8 10 2h s M-XII FMFI.KAGDM/3-MVM-032/10 Psychológia v školskej praxi          1mDRS
  Pon 13 10 1h s B2-404 FMFI.KAGDM/1-UMA-104/00 Didaktický seminár zo školskej matematiky x (1) 1PuM*
  Uto 8 10 2h p M-X  FMFI.KAGDM/3-MVM-037/10 Problémy vyučovania matematiky na 2. stupni ZŠ mDRS
  Str 11 30 1h s M-VI  FMFI.KAGDM/1-UMA-315/00 Didaktický seminár zo školskej matematiky x (5) 3uM*
  Str 13 10 1h s B2-302 FMFI.KAGDM/1-UMA-315/00 Didaktický seminár zo školskej matematiky x (5) 3PuM*
  Stv 8 10 2h v M-IV  FMFI.KAGDM/2-UXX-212/10 Didaktika aj pre nedidaktikov          5uM*

Katriňák Tibor
  Uto 9 50 2h s M-126 FMFI.KAGDM/2-MAT-212/09 Univerzálne algebry a zväzy (1)         4mms* 5mms*

Kohanová Iveta
  Pon 16 30 2h c F1-247 FMFI.KAI/1-AIN-120/00 Diskrétna matematika (1)             1iai2
  Uto 12 20 1h p M-IX  FMFI.KAGDM/2-UMA-105/00 Didaktika matematiky (1)            4uM* 4PuM*
  Uto 14 00 2h c B2-302 FMFI.KAGDM/2-UMA-105/00 Didaktika matematiky (1)            4PuM*
  Uto 16 30 4h k M-VI  FMFI.KAI/2-IKV-102/00 Matematika                    4ikv
  Str 11 30 2h p M-112 FMFI.KAGDM/3-MVM-010/00 Teória didaktických situácií (1)        1mDRS
  Str 14 00 2h c M-III FMFI.KAGDM/2-UMA-105/00 Didaktika matematiky (1)            4uM*
  Str 16 30 2h c F1-108 FMFI.KAI/1-AIN-120/00 Diskrétna matematika (1)             1iai5

Korbaš Július
  Uto 13 10 2h p F1-108 FMFI.KAGDM/1-MAT-120/00 Lineárna algebra a geometria (1)        1m**
  Str 13 10 2h p F1-108 FMFI.KAGDM/1-MAT-120/00 Lineárna algebra a geometria (1)        1m**
  Stv 14 50 2h p M-126 FMFI.KAGDM/2-MAT-214/09 Diferenciálna topológia             4mms*
  Pia 13 10 2h s M-VII FMFI.KAGDM/2-MAT-620/09 Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológ 5mms* mDRS

Koreňová Lilla
  Uto 8 10 2h s M-112 FMFI.KAGDM+KMANM/2-UMA-113/12 Didaktický seminár zo školskej matematiky 1kM*
  Uto 10 40 2h p M-115 FMFI.KAGDM/2-UMA-151/00 Didaktický softvér vo vyučovaní matematiky (1) 4uM* 4PuM*
  Uto 15 40 2h p M-115 FMFI.KAGDM/1-UXX-334/10 Informačné a komunikačné technológie (5) pre uč 3uMD 3uMF 3uMT
  Str 18 10 1h s M-112 FMFI.KAGDM/1-UMA-104/00 Didaktický seminár zo školskej matematiky x (1) 1uM*
  Str 19 00 1h s M-112 FMFI.KAGDM/1-UMA-113/10 Didaktický seminár zo školskej matematiky (1)  1uM*
  Stv 14 50 2h p M-115 FMFI.KAGDM/1-UXX-334/10 Informačné a komunikačné technológie (5) pre uč 3PuM*

Kostyrko Pavel
  Pon 11 30 2h p B2-446 FMFI.KAGDM/2-UMA-111/00 Vybrané partie z matematickej analýzy (1)    4uM* 4PuM*
  Str 9 00 3h s M-126 DRS003 Seminár z teórie reálnych funkcií                mDRS

Koštová Dominika D
  Uto 16 30 2h c B2-304 FMFI.KAGDM/1-UMA-112/10 Lineárna algebra                1PuM*
  Str 16 30 2h c M-VII FMFI.KAGDM/1-UMA-112/10 Lineárna algebra                1uM*

Kováčiková Kristína D
  Str 17 20 1h c M-VIII FMFI.KAGDM/1-MAT-140/00 Diskrétna matematika (1)            1mpm*
  Stv 9 00 1h c F1-328 FMFI.KAGDM/1-MAT-140/00 Diskrétna matematika (1)            1m*
  Stv 16 30 1h c M-XII FMFI.KAGDM/1-MAT-220/00 Algebra (1)                   2m*
  Stv 17 20 1h v M-XII FMFI.KAGDM/1-MAT-735/11 Cvičenie z algebry (1)             2m*

Kovačovský Tomáš D
  Pon 12 20 2h c M-120 FMFI.KAGDM+KAI/2-MPG-101/00 Počítačová grafika (1)           4iC 4iB* 4iag*
  Pon 16 30 2h v M-XII FMFI.KAGDM/2-MPG-245/00 Digitálna a výpočtová fotografia        5mpg
  Str 13 10 2h c M-120 FMFI.KAGDM+KAI/2-MPG-101/00 Počítačová grafika (1)           4mpg

Kudličková Soňa
  Pon 11 30 2h s M-oG  FMFI.KAGDM/2-UDG-263/10 Seminár z geometrie               5uMD
  Uto 8 10 2h p M-120 FMFI.KAGDM/2-UDG-201/00 Počítačová geometria (1)            5uMD
  Str 8 10 2h p M-X  FMFI.KAGDM/1-UMA-301/00 Geometria (4)                  3uM*
  Stv 8 10 2h v M-120 FMFI.KAGDM/2-MPG-142/00 Počítačová konštrukčná geometria        4mpg
  Stv 9 50 2h p M-120 FMFI.KAGDM/2-UDG-201/00 Počítačová geometria (1)            5uMD

Kvasz Ladislav
  Pia 9 50 2h s M-126 FMFI.KAGDM/2-MAT-605/09 Seminár z filozofie matematiky (1)       4m* 5m* mDRS
  Pia 14 00 2h s M-126 FMFI.KAGDM+KMANM/3-MVM-038/10 Odborný seminár z didaktiky matematiky (1 mDRS
             FMFI.KAGDM+KMANM/3-MVM-049/10 Odborný seminár z didaktiky matematiky (2 mDRS
             FMFI.KAGDM+KMANM/3-MVM-050/10 Odborný seminár z didaktiky matematiky (3 mDRS

Lacková Veronika D
  Uto 14 00 2h c M-VIII FMFI.KAGDM/1-INF-115/00 Algebra (1)                   1i1
  Str 16 30 2h c F1-109 FMFI.KAGDM/1-INF-115/00 Algebra (1)                   1i2

Mačaj Martin
  Pon 12 20 2h p A   FMFI.KAGDM/1-MAT-220/00 Algebra (1)                   2m*
  Pon 16 30 1h c M-X  FMFI.KAGDM/1-MAT-755/00 Teória grafov                  2m*
  Uto 8 10 2h p M-126 FMFI.KAGDM/2-MAT-215/12 Teória polí (1)                 4mms*
  Uto 14 50 2h p F1-108 FMFI.KAGDM/1-MAT-755/00 Teória grafov                  2m*

Maťašovský Alexander D
  Uto 15 40 2h p M-120 FMFI.KAGDM/2-UDG-101/00 Algebraická geometria              4uMD

Niepel Martin
  Uto 11 30 2h p F2   FMFI.KAGDM/1-EFM-121/12 Lineárna algebra a geometria (1)        1mef*
  Uto 14 00 1h c A   FMFI.KAGDM/1-MAT-140/00 Diskrétna matematika (1)            1mef1
  Uto 15 40 2h v M-126 FMFI.KAGDM/2-MAT-619/09 Vybrané kapitoly z teórie funkcií komplexnej pr 5mma*
  Str 8 10 2h p B   FMFI.KAGDM/1-MAT-140/00 Diskrétna matematika (1)            1m** 1mef*
  Str 16 30 1h c B   FMFI.KAGDM/1-MAT-140/00 Diskrétna matematika (1)            1mef2
  Stv 11 30 2h p F2   FMFI.KAGDM/1-EFM-121/12 Lineárna algebra a geometria (1)        1mef*
  Pia 13 10 2h s M-VII FMFI.KAGDM/2-MAT-620/09 Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológ 5mms* mDRS

Pémová Marta
  Str 8 10 3h p M-120 FMFI.KAGDM/2-UDG-111/00 Didaktika deskriptívnej geometrie (1)      4uMD

Pokorná Barbora D
  Str 8 10 2h c M-XII FMFI.KAGDM/2-MPG-215/10 Modelovanie kriviek a plôch (2)         5mpg 5iag*

Polednová Marianna
  Uto 12 20 2h c M-120 FMFI.KAGDM/1-UMA-203/00 Geometria (2) (Každý druhý týždeň)       2uM*
  Uto 14 50 1h c B2-446 FMFI.KAGDM/1-UMA-203/00 Geometria (2)                  2PuMB
  Uto 15 40 1h c B2-304 FMFI.KAGDM/1-UMA-203/00 Geometria (2)                  2PuMGe 2PuMCh
  Str 14 50 2h p B1-501 FMFI.KAGDM/1-UMA-301/00 Geometria (4)                  3PuM*
  Str 16 30 2h c B1-501 FMFI.KAGDM/1-UMA-301/00 Geometria (4)                  3PuM*
  Stv 9 50 2h p B1-501 FMFI.KAGDM/1-UMA-203/00 Geometria (2)                  2PuM*

Porkertová Monika D
  Str 12 20 1h s M-VI  FMFI.KAGDM/1-UMA-307/10 Didaktický seminár zo školskej matematiky (5)  3uM*
  Str 14 00 1h s B2-302 FMFI.KAGDM/1-UMA-307/10 Didaktický seminár zo školskej matematiky (5)  3PuM*

Regecová Michaela
  Uto 17 20 2h v B1-307 FMFI.KAGDM/2-UMA-257/00 Metódy riešenia matematických úloh (1)     5uM* 5PuM*

Rusin Tomáš D
  Pon 16 30 2h c F1-109 FMFI.KAGDM/1-INF-115/00 Algebra (1)                   1i3
  Uto 16 30 2h c B1-501 FMFI.KAGDM/1-UIN-112/10 Matematika (1)                 1uBI 1PuI*

Slavíčková Mária
  Pon 10 40 3h p M-VI  FMFI.KMANM/1-UMA-101/00 Matematická analýza (1)             1uM*
  Pon 16 30 2h v M-120 FMFI.KAGDM/1-UMA-217/10 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (1)  2uM*
  Uto 9 00 2h p M-III FMFI.KAGDM+KZVI/2-UXX-123/10 Metódy pedagogického výskumu        4u**
  Uto 10 40 2h p M-112 FMFI.KAGDM/3-MVM-047/10 Design didaktického výskumu (2)         2mDRS
  Stv 13 10 2h v B1-501 FMFI.KAGDM/2-UMA-218/11 Matematické pozadie hudby            5uM* 5PuM*
  Pia 11 30 2h c M-VII FMFI.KMANM/1-UMA-101/00 Matematická analýza (1)             1uM*

Sleziak Martin
  Pon 8 10 3h p B2-404 FMFI.KAGDM/1-UMA-112/10 Lineárna algebra                1uM* 1PuM*
  Pon 12 20 2h p M-126 FMFI.KAGDM/1-MAT-470/00 Teória čísel                  3mms
  Stv 15 40 2h p B2-446 FMFI.KAGDM/2-UMA-115/00 Teória množín                  4uM* 4PuM*
  Stv 17 20 1h c B2-446 FMFI.KAGDM/2-UMA-115/00 Teória množín                  4uM* 4PuM*

Solčan Štefan
  Uto 9 50 2h s M-oG  FMFI.KAGDM/2-UXX-931/10 Seminár k diplomovej práci z deskriptívnej geom 5uMD
  Str 8 10 2h p M-oG  FMFI.KAGDM/2-UDG-125/12 Projektívna geometria (1)            1kMD
  Str 10 40 3h p M-120 FMFI.KAGDM/2-UDG-104/10 Plochy technickej praxe (1)           4uMD
  Stv 13 10 2h v M-120 FMFI.KAGDM/2-MPG-141/00 Projektívna geometria              4mpg 4iag*
  Stv 14 50 2h v M-120 FMFI.KAGDM/2-UDG-261/10 Vybrané kapitoly z projektívnej geometrie    5uMD

Tisoň Miroslav
  Uto 9 50 1h s M-120 FMFI.KAGDM/1-UDG-150/00 Didaktický seminár z deskriptívnej geometrie (1 1uMD
  Uto 10 40 2h c M-120 FMFI.KMANM/1-UDG-112/10 Zobrazovacie metódy (1)             1uMD
  Uto 13 10 1h c M-X  FMFI.KAGDM/1-MMN-560/00 Lineárna algebra a geometria (3)        2mng1
  Uto 14 00 2h c M-X  FMFI.KAGDM/1-UMA-301/00 Geometria (4)                  3uM*
  Uto 15 40 1h c F1-247 FMFI.KAGDM/1-MMN-560/00 Lineárna algebra a geometria (3)        2mng2
  Stv 12 20 2h c M-oG  FMFI.KAGDM/2-UDG-122/12 Zobrazovacie metódy (1)             1kMD
  Stv 14 50 2h s M-oG  FMFI.KAGDM/2-UDG-131/12 Didaktický seminár z deskriptívnej geometrie (1 1kMD

Tomanová Jana
  Uto 13 10 2h p M-126 FMFI.KAGDM/1-MAT-460/00 Teória grafov                  3mms
  Uto 16 30 2h p F1-247 FMFI.KAGDM/1-MMN-220/00 Diskrétna matematika              2mng*
  Stv 14 50 2h p B1-501 FMFI.KAGDM/1-UMA-202/00 Algebra (1)                   2uM* 2PuM*
  Stv 16 30 1h c B1-501 FMFI.KAGDM/1-UMA-202/00 Algebra (1)                   2uM* 2PuM*
  Pia 9 50 1h p M-X  FMFI.KAGDM/1-UMA-304/00 Diskrétna matematika (1)            3uMD 3uMF 3uMT 1kM* 3PuM*
  Pia 10 40 1h c M-X  FMFI.KAGDM/1-UMA-304/00 Diskrétna matematika (1)            3uMD 3uMF 3uMT 1kM* 3PuM*

Uherčíková Viera
  Pon 9 50 2h p M-115 FMFI.KAGDM/2-UXX-111/00 E-learning ako špeciálna forma dištančného vzde 4uM* 4PuM*
  Pon 13 10 2h p M-VI  FMFI.KAGDM/2-UMA-251/00 Netradičné metódy vo vyučovaní matematiky (1)  5uM* 5PuM*
  Uto 11 30 2h p M-XII FMFI.KAGDM/3-MVM-017/00 Multidimenzionálne vzťahy didaktiky matematiky 1mDRS

Uhlíková Ivana D
  Str 11 30 2h c I-H3  FMFI.KAGDM+KAI/1-MAT-560/00 Webovská grafika              3mpg

Valíková Miroslava D
  Str 16 30 2h c M-217 FMFI.KAGDM/2-MPG-201/00 Počítačová grafika (3)             5mpg

Vankúš Peter
  Uto 13 10 2h v B2-446 FMFI.KAGDM/1-UMA-217/10 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (1)  2PuM*
  Uto 16 30 1h s B2-446 FMFI.KAGDM/1-UMA-214/10 Didaktický seminár zo školskej matematiky (3)  2PuMB
  Uto 17 20 1h s B2-446 FMFI.KAGDM/1-UMA-205/00 Didaktický seminár zo školskej matematiky x (3) 2PuM*
  Uto 18 10 1h s B2-446 FMFI.KAGDM/1-UMA-214/10 Didaktický seminár zo školskej matematiky (3)  2PuMGe 2PuMCh
  Str 9 00 1h s B2-231 FMFI.KAGDM+KMANM/2-UMA-113/12 Didaktický seminár zo školskej matematiky 1PuMB
  Str 9 50 1h c B2-302 FMFI.KAGDM/1-UMA-113/10 Didaktický seminár zo školskej matematiky (1)  1PuMGe 1PuMCh
  Stv 13 10 2h v B2-302 FMFI.KAGDM/2-UMA-231/10 Matematické súťaže a semináre          5uM* 5PuM*

Zábojníková Eva D
  Uto 14 00 1h c M-V  FMFI.KMANM/1-UMA-211/10 Matematická analýza (3)             2uM*
  Uto 14 50 1h c B2-304 FMFI.KMANM/1-UMA-211/10 Matematická analýza (3)             2PuMGe 2PuMCh
  Uto 15 40 1h c B2-446 FMFI.KMANM/1-UMA-211/10 Matematická analýza (3)             2PuMB

Zaťko Valent
  Pon 11 30 2h v I-9  FMFI.KAGDM/2-MPG-161/12 Seminár z numerickej geometrie (1)       4mpg
             DRS004 Seminár z numerickej geometrie                  mDRS
  Pon 16 30 4h p M-oG  FMFI.KAGDM/3-MGT-024/10 Súčasné geometrické modelovanie         1mDRS
  Uto 11 30 2h p F1-108 FMFI.KAGDM+KAI/2-MPG-101/00 Počítačová grafika (1)           4mpg 4iC 4iB*
  Uto 14 00 2h p M-oG  FMFI.KAGDM/3-MGT-021/10 Základy geometrie                1mDRS

Zlatoš Pavol
  Str 9 50 3h p F1   FMFI.KAGDM/1-FYZ-115/00 Algebra a geometria (1)             1foz 1f*
  Str 14 50 3h k F1-328 FMFI.KAGDM/1-FYZ-216/12 Algebra a geometria (3)             2f* 3f*
  Stv 13 10 2h p M-126 FMFI.KAGDM/1-MAT-455/00 Teória množín a matematická logika (1)     3mms


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra aplikovanej informatiky
(KAI)

Baláž Martin D
  Uto 9 50 2h p F1-328 FMFI.KAI/2-AIN-108/10 Výpočtová logika                 4iau
  Str 13 10 2h p M-V  FMFI.KAI/2-AIN-108/10 Výpočtová logika                 4iau

Blaho Andrej
  Pon 9 00 2h p A   FMFI.KAI/1-AIN-130/00 Programovanie (1)                 1iai*
             FMFI.KI/1-INF-126/10 Programovanie (1)                 1i*
  Uto 9 50 2h p A   FMFI.KAI/1-AIN-130/00 Programovanie (1)                 1iai*
             FMFI.KI/1-INF-126/10 Programovanie (1)                 1i*
  Uto 14 50 2h c M-I  FMFI.KAI/1-AIN-130/00 Programovanie (1)                 1iai2
  Stv 12 20 1h s B   FMFI.KAI/1-AIN-132/12 Úvod do bakalárskej práce             3iai*

Borovanský Peter
  Pon 12 20 2h p F1   FMFI.KAI/1-AIN-430/00 Programovacie paradigmy              3iai*
  Uto 8 10 2h c M-I  FMFI.KAI/1-AIN-430/00 Programovacie paradigmy              3iai1 3iai2
  Str 11 30 2h v F1-248 FMFI.KAI/1-AIN-372/11 Programovanie (5)                 3iai*

Borovský Peter
  Pon 8 10 2h c F1-248 FMFI.KAI/2-MMN-132/00 Počítačová grafika (1)              4mng*
  Uto 13 10 2h p M-IV  FMFI.KAI/2-MPG-211/00 Procedurálne modelovanie             4mpg
  Stv 13 10 2h p M-II  FMFI.KAI/2-MMN-132/00 Počítačová grafika (1)              4mng*

Čajági Martin D
  Uto 9 50 2h c F1-248 FMFI.KAI/1-AIN-360/00 Základy umelej inteligencie (1)          3iai*
  Uto 17 20 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-360/00 Základy umelej inteligencie (1)          3iui 4iag*
  Stv 9 50 2h s I-23  FMFI.KAI/2-AIN-154/12 Komplexné siete                  4iau

Černeková Zuzana
  Pon 9 00 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Uto 16 30 2h v M-XII FMFI.KAI/2-AIN-233/00 Aplikácie počítačového videnia          5iag*
  Stv 14 50 2h p F1-109 FMFI.KAI/2-AIN-121/11 Počítačové videnie (1)              4mpg 5i 4ikv 4i* 4iag*

Čertický Michal D
  Uto 17 20 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-360/00 Základy umelej inteligencie (1)          3iui 4iag*
  Str 14 50 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-360/00 Základy umelej inteligencie (1)          4iau 4i

Dillinger Viliam D
  Pon 9 00 3h k I-9  FMFI.KAI/2-IKV-115/00 Úvod do výpočtovej inteligencie          4ikv
  Pia 9 50 2h c M-I  FMFI.KAI/1-AIN-120/00 Diskrétna matematika (1)             1iai3

Ďurikovič Roman
  Pon 12 20 2h v M-XI  FMFI.KAI/2-AIN-222/00 Aplikácie počítačovej grafiky           4mpg 5iag*
  Pon 16 30 2h p B   FMFI.KAI/1-MAT-570/00 Modelovacie a renderovacie techniky        3ipg 3mpg 3iai*
  Pon 18 10 2h v M-I  FMFI.KAI/2-AIN-263/00 Fotorealistické zobrazovanie           4iag*
  Uto 11 30 2h p F1   FMFI.KAGDM+KAI/2-MPG-101/00 Počítačová grafika (1)           4iai*
  Uto 13 10 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Str 17 20 2h p F1-328 FMFI.KAI/2-AIN-201/00 Matematické modelovanie a počítačová animácia fyz 5iai*
  Pia 8 10 2h s A   FMFI.KAI/2-AIN-922/00 Projektový seminár (2)              5iai*

Fabo Pavol D
  Uto 9 50 2h v M-V  FMFI.KAI/2-AIN-151/10 Interakcia človek - počítač            4iag*
  Uto 18 10 2h v A   FMFI.KAI/1-AIN-231/11 Ročníkový projekt (1) (1.-2.tyzden)        2iai*

Farkaš Igor
  Pon 9 00 3h k I-9  FMFI.KAI/2-IKV-115/00 Úvod do výpočtovej inteligencie          4ikv
  Uto 9 00 4h k I-8  FMFI.KAI/2-IKV-236/10 Ukotvená kognícia                 5ikv

Frtús Jozef D
  Str 14 50 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-360/00 Základy umelej inteligencie (1)          4iau 4i
  Stv 8 10 2h v M-XI  FMFI.KAI/2-AIN-108/10 Výpočtová logika                 4iau

Ftáčnik Milan
  Str 8 10 2h v A   FMFI.KAI/1-AIN-655/00 Heuristické metódy                4mpg 3iai* 4iag*

Gál Tomáš
  Str 14 00 3h k I-9  FMFI-FSEV/2-IKV-111/00 Základy psychológie               4ikv

Gruska Damas
  Uto 16 30 4h v M-IX  FMFI.KAI/2-AIN-283/00 Tvorba kritických aplikácií            5iai*

Guller Dušan
  Pia 14 00 2h v I-H6  FMFI.KAI/2-AIN-135/10 Úvod do znalostných systémov           4iau
  Pia 15 40 4h k I-H6  FMFI.KAI/2-AIN-245/00 Usudzovanie za prítomnosti neurčitosti      5iau

Gyárfáš František
  Pon 12 20 2h p B   FMFI.KAI/1-AIN-171/10 Programovanie (3)                 2iai*
  Uto 14 50 2h p I-23  FMFI.KAI/2-IKV-105/10 Základy programovania               4ikv
  Str 13 10 2h v I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-472/12 Vývoj mobilných aplikácií             3iai*
  Stv 13 10 2h v I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-472/12 Vývoj mobilných aplikácií             3iai*

Haladová Zuzana D
  Pon 8 10 2h c I-H3  FMFI.KAI/2-AIN-121/11 Počítačové videnie (1)              4mpg
  Stv 13 10 2h c I-H3  FMFI.KAI/2-AIN-121/11 Počítačové videnie (1)              4iag*

Homola Martin
  Pon 9 00 2h p B   FMFI.KAI/1-AIN-636/00 Moderný prístup k web - dizajnu          3ips 2iai*
             FMFI.KAI/2-AIN-107/10 Moderné webovské technológie           4iai*
  Uto 9 50 2h p F1-328 FMFI.KAI/2-AIN-108/10 Výpočtová logika                 4iau
  Str 14 50 2h v I-32  FMFI.KZVI+KAI/2-UIN-247/10 Webové technológie vo vyučovaní       5u* 5PuI*
  Str 18 10 2h c I-H6  FMFI.KAI/2-AIN-107/10 Moderné webovské technológie           4iag*

Hudák Matej D
  Uto 8 10 2h c I-H6  FMFI.KAGDM+KAI/2-MPG-101/00 Počítačová grafika (1)           4iag*
  Stv 18 10 2h c F1-248 FMFI.KAGDM+KAI/2-MPG-101/00 Počítačová grafika (1)           4iau

Chládek Michal D
  Uto 11 30 2h p F1   FMFI.KAGDM+KAI/2-MPG-101/00 Počítačová grafika (1)           4iai*
  Stv 18 10 2h c F1-328 FMFI.KAI/1-MAT-570/00 Modelovacie a renderovacie techniky        3mpg 3ipg

Jajcayová Tatiana
  Uto 11 30 2h p A   FMFI.KAI/1-AIN-120/00 Diskrétna matematika (1)             1iai*
  Uto 14 50 2h c M-IV  FMFI.KAI/1-AIN-120/00 Diskrétna matematika (1)             1iai4
  Str 9 50 2h p F2   FMFI.KAI/1-AIN-410/00 Matematika (3)                  2iai*
  Str 14 50 2h c F1   FMFI.KAI/1-AIN-410/00 Matematika (3)                  2iai3 2iai2

Kamhal Dezider
  Uto 9 50 4h k I-9  FMFI.KAI/2-IKV-114/00 Úvod do filozofie mysle              4ikv
  Pia 8 10 2h v I-8  FMFI.KAI/1-MXX-421/00 Problémy analytickej filozofie (1)        FMFI
  Pia 9 50 2h v I-8  FMFI.KAI/1-MXX-423/00 Filozofia L. Wittgensteina (1)          FMFI
  Pia 11 30 2h v I-8  FMFI.KAI/1-MXX-427/00 Úvod do filozofie jazyka             FMFI

Kľuka Ján
  Pon 10 40 2h c I-H3  FMFI.KAI/1-AIN-636/00 Moderný prístup k web - dizajnu          3ips
  Str 16 30 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-636/00 Moderný prístup k web - dizajnu          2iai*
  Stv 11 30 2h c I-H3  FMFI.KAI/2-AIN-107/10 Moderné webovské technológie           4iau

Kolesár Ivan D
  Pon 18 10 2h c I-H3  FMFI.KAGDM+KAI/1-MAT-560/00 Webovská grafika              3iai4 3iai3
  Uto 11 30 2h c F1-248 FMFI.KAGDM+KAI/1-MAT-560/00 Webovská grafika              3iai1 3iai2

Komara Ján
  Uto 13 10 2h p I-9  FMFI.KAI/1-AIN-625/00 Úvod do matematickej logiky pre programátorov   3iai*
             FMFI.KAI/1-INF-450/00 Logika pre informatikov              3iui
  Uto 14 50 2h v F1-248 FMFI.KAI/1-AIN-625/00 Úvod do matematickej logiky pre programátorov   3iai*
             FMFI.KAI/1-INF-450/00 Logika pre informatikov              3iui
  Pia 9 50 2h c M-I  FMFI.KAI/1-AIN-120/00 Diskrétna matematika (1)             1iai3
  Pia 11 30 2h c M-I  FMFI.KAI/1-AIN-120/00 Diskrétna matematika (1)             1iai1

Kováč Michal D
  Uto 11 30 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-AIN-210/00 Algoritmy a dátové štruktúry           2iai*
  Uto 13 10 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-AIN-210/00 Algoritmy a dátové štruktúry           2iai*

Kravec Martin D
  Stv 16 30 2h c M-VIII FMFI.KZVI/1-AIN-211/10 Úvod do teoretickej informatiky         2iai4
  Stv 18 10 2h c M-VIII FMFI.KZVI/1-AIN-211/10 Úvod do teoretickej informatiky         2iai1

Kučerová Júlia D
  Str 13 10 2h c I-H3  FMFI.KAI/2-AIN-121/11 Počítačové videnie (1)              4iag*
  Str 18 10 2h c F1-248 FMFI.KAI/2-AIN-121/11 Počítačové videnie (1)              4ikv 5i 4i*

Lúčan Ľubomír
  Uto 16 30 4h p F1-108 FMFI.KAI/2-MPG-147/00 Multimédiá (1)                  45mpg
             FMFI.KAI/1-AIN-530/00 Multimédiá                    3ipg 3iai*
  Uto 18 10 2h v A   FMFI.KAI/1-AIN-231/11 Ročníkový projekt (1) (1.-2.tyzden)        2iai*
  Pia 9 50 2h v M-217 FMFI.KAI/1-MMN-215/00 Používateľský matematický a ekonomický softvér  2mng*

Madaras Martin D
  Str 14 50 2h c F1   FMFI.KAI/1-AIN-410/00 Matematika (3)                  2iai3 2iai2
  Stv 16 30 2h c M-VII FMFI.KAI/1-MAT-570/00 Modelovacie a renderovacie techniky        3iai*

Malinovský Ľudovít D
  Pon 10 40 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-130/00 Programovanie (1)                 1iai3
  Stv 9 50 2h c M-I  FMFI.KAI/1-AIN-130/00 Programovanie (1)                 1iai5

Markošová Mária
  Pon 10 40 2h p A   FMFI.KAI/1-AIN-360/00 Základy umelej inteligencie (1)          3iui 3iai* 4i* 4iai*
  Str 16 30 2h v M-V  FMFI.KAI/2-UIN-267/10 Úvod do umelej inteligencie            5u*I 5PuI*
             FMFI.KAI/2-IKV-103/00 Základy umelej inteligencie pre kognitívnu vedu  4ikv
  Stv 9 50 2h s I-23  FMFI.KAI/2-AIN-154/12 Komplexné siete                  4iau

Mendelová Elena
  Str 14 50 2h k I-23  FMFI.KAI/1-MXX-491/00 Integrované vzdelávanie zdravotne postihnutých  FMFI 2u** 1k*

Mikuláš Ján D
  Stv 18 10 2h c I-9  FMFI.KZVI/1-AIN-211/10 Úvod do teoretickej informatiky         2iai2

Nagy Marek
  Uto 9 00 2h v I-23  FMFI.KAI/2-AIN-272/10 Spracovanie digitálneho signálu          5iau
  Uto 10 40 2h c M-218 FMFI.KAI/2-AIN-272/10 Spracovanie digitálneho signálu          5iau
  Uto 14 50 1h c I-H3  FMFI.KAI/1-AIN-510/00 Linux - princípy a prostriedky          2iai1
  Uto 16 30 1h c F1-248 FMFI.KAI/1-AIN-510/00 Linux - princípy a prostriedky          2iai2
  Uto 17 20 1h c F1-248 FMFI.KAI/1-AIN-510/00 Linux - princípy a prostriedky          2iai3
  Stv 11 30 1h p B   FMFI.KAI/1-AIN-510/00 Linux - princípy a prostriedky          2iai*
  Stv 15 40 1h c I-H3  FMFI.KAI/1-AIN-510/00 Linux - princípy a prostriedky          2iai4
  Stv 18 10 2h v I-H3  FMFI.KZVI/1-UIN-345/00 Linux                      3u*I 3PuI*

Náther Peter
  Stv 8 10 2h c F1-247 FMFI.KAI/1-AIN-410/00 Matematika (3)                  3iai4 3iai3 2iai1 2iai4
  Stv 9 50 2h s I-23  FMFI.KAI/2-AIN-154/12 Komplexné siete                  4iau
  Stv 13 10 2h c F1-232a FMFI.KAI/1-AIN-410/00 Matematika (3)                  3iai1 3iai2

Novotný Matej
  Pon 16 30 2h v F1-108 FMFI.KAI/2-AIN-262/00 Vizualizácia informácií              4iag*
  Stv 14 50 2h p A   FMFI.KAGDM+KAI/1-MAT-560/00 Webovská grafika              3iai*

Onderík Juraj
  Uto 11 30 2h p F1   FMFI.KAGDM+KAI/2-MPG-101/00 Počítačová grafika (1)           4iai*

Ostatníková Daniela
  Pon 16 00-18 30 p LF  FMFI-LF.FyÚ/2-IKV-123/00 Úvod do neurovedy               4ikv

Pataky Mikuláš D
  Stv 16 30 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-171/10 Programovanie (3)                 2iai1 2iai2
  Stv 18 10 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-171/10 Programovanie (3)                 2iai3 2iai4

Paulis Peter D
  Pon 18 10 2h c F1-109 FMFI.KI/2-INF-222/00 Objektová analýza a modelovanie          5i 4i* 5iai*
  Stv 13 10 2h v I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-472/12 Vývoj mobilných aplikácií             3iai*
  Pia 11 30 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-131/10 Tvorba informačných systémov           3iai3 3iai4

Petrovič Pavel
  Pon 9 00 2h p F2   FMFI.KAI/1-AIN-131/10 Tvorba informačných systémov           3iai*
  Pon 18 10 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-131/10 Tvorba informačných systémov           3iai1 3iai2
  Uto 17 20 2h c M-III FMFI.KAI/1-AIN-430/00 Programovacie paradigmy              3iai3 3iai4
  Str 11 30 2h v F1-248 FMFI.KAI/1-AIN-372/11 Programovanie (5)                 3iai*
  Stv 12 20 1h s B   FMFI.KAI/1-AIN-132/12 Úvod do bakalárskej práce             3iai*
  Pia 9 50 2h v F1-248 FMFI.KAI/1-AIN-372/11 Programovanie (5)                 3iai*
  Pia 11 30 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-131/10 Tvorba informačných systémov           3iai3 3iai4

Polec Jaroslav
  Pon 16 30 2h v M-XII FMFI.KAGDM/2-MPG-245/00 Digitálna a výpočtová fotografia        5mpg

Popper Mikuláš
  Stv 9 50 2h v I-9  FMFI.KAI/2-AIN-153/10 Sémantická interoperabilita výrazov prirodzeného 4iau

Rebrová Kristína D
  Uto 9 00 4h k I-8  FMFI.KAI/2-IKV-236/10 Ukotvená kognícia                 5ikv
  Str 9 50 3h k I-9  FMFI.KAI/2-IKV-121/00 Úvod do kognitívnej vedy             4ikv

Rybár Ján
  Pon 8 10 2h s I-8  FMFI.KAI/2-UXX-102/00 Kognitívna psychológia              4u** 4PuM* 4PuI*
  Str 12 20 2h v M-III FMFI.KAI/1-MXX-408/00 Kognitívne laboratórium              FMFI
  Stv 14 50 2h v F1-108 FMFI.KAI/1-MXX-407/00 Kognitívne vedy: mozog a myseľ          FMFI

Samuelčík Martin
  Uto 15 40 2h p F1-328 FMFI.KAI/2-AIN-102/00 Diskrétne geometrické štruktúry          4iai*
  Str 9 50 2h v F1-248 FMFI.KAI/1-INF-695/00 OpenGL                      3ipg 3iai*

Stanek Stanislav
  Pon 9 00 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Str 8 10 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-MAT-130/00 Programovanie (1)                1mng1
  Str 9 50 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-MAT-130/00 Programovanie (1)                1mef1
  Stv 8 10 2h v I-9  FMFI.KAI/2-AIN-264/00 OpenCV                      4iag*

Šikudová Elena
  Pon 9 00 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Uto 18 10 2h v A   FMFI.KAI/1-AIN-231/11 Ročníkový projekt (1) (1.-2.tyzden)        2iai*

Šimko Alexander D
  Uto 14 50 2h c M-IV  FMFI.KAI/1-AIN-120/00 Diskrétna matematika (1)             1iai4
  Uto 18 10 2h v A   FMFI.KAI/1-AIN-231/11 Ročníkový projekt (1) (1.-2.tyzden)        2iai*

Šiška Jozef
  Pon 16 30 2h v M-XI  FMFI.KAI/1-AIN-617/00 Logické programovanie ASP             4iau 5i 3iai* 4i*
  Uto 13 10 2h c F1-248 FMFI.KAI/1-AIN-617/00 Logické programovanie ASP             4iau 5i 3iai* 4i*
  Str 18 10 2h c I-H6  FMFI.KAI/2-AIN-107/10 Moderné webovské technológie           4iag*
  Stv 11 30 2h c I-H3  FMFI.KAI/2-AIN-107/10 Moderné webovské technológie           4iau
  Stv 14 50 2h p M-VII FMFI.KAI/1-INF-471/10 Plánovanie (úvod do reprezentácie znalostí)    3iui 3iai*
  Stv 18 10 2h c M-217 FMFI.KAI/1-INF-471/10 Plánovanie (úvod do reprezentácie znalostí)    3iui 3iai*

Škoviera Radoslav D
  Pon 18 10 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-131/10 Tvorba informačných systémov           3iai1 3iai2
  Uto 18 10 2h v A   FMFI.KAI/1-AIN-231/11 Ročníkový projekt (1) (1.-2.tyzden)        2iai*

Šrámek Miloš
  Pon 16 30 2h p F1-232a FMFI.KAI/2-AIN-265/00 Vizualizácia viacrozmerných dát         4iag*
  Str 9 00 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS

Takáč Martin
  Uto 14 00 4h k I-8  FMFI.KAI/2-IKV-232/00 Kognitívna sémantika a kognitívna teória reprezen 5ikv
  Str 9 50 3h k I-9  FMFI.KAI/2-IKV-121/00 Úvod do kognitívnej vedy             4ikv
  Stv 9 00 4h k I-8  FMFI.KAI/2-IKV-232/00 Kognitívna sémantika a kognitívna teória reprezen 5ikv

Valentín Kristián D
  Pon 10 40 2h c I-H3  FMFI.KAI/1-AIN-636/00 Moderný prístup k web - dizajnu          3ips
  Str 16 30 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-636/00 Moderný prístup k web - dizajnu          2iai*

Vinař Tomáš
  Pon 12 20 2h k M-VII FMFI.KAI/2-INF-150/00 Strojové učenie                  4iau 4ikv 5i
  Uto 17 20 2h s I-9  FMFI.KI/2-AIN-505/10 Seminár z bioinformatiky (1)            4Pbch 5Pbch 4iau 4ikv 4i*
             FMFI.KAI/2-AIN-251/10 Seminár z bioinformatiky (3)           5iau
  Str 8 10 2h k M-III FMFI.KAI/2-INF-150/00 Strojové učenie                  4iau 4ikv 5i
  Stv 14 00 2h c F1-328 FMFI.KAI/2-AIN-501/00 Metódy v bioinformatike              5iau 4iau 4iB*
  Stv 15 40 2h p F1-328 PriF/2-AIN-501/00 Metódy v bioinformatike                5Pbch 4Pbch
             FMFI.KAI/2-AIN-501/00 Metódy v bioinformatike              4iau 5iau 4iB*
  Stv 17 20 2h p M-218 PriF/2-AIN-501/00 Metódy v bioinformatike                5Pbch 4Pbch

Vince Michal D
  Str 16 30 2h c M-218 FMFI.KAI/2-IKV-105/10 Základy programovania               4ikv
  Stv 16 30 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-171/10 Programovanie (3)                 2iai1 2iai2
  Stv 18 10 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-171/10 Programovanie (3)                 2iai3 2iai4

Vittek Marián
  Pon 18 10 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-131/10 Tvorba informačných systémov           3iai1 3iai2
  Str 11 30 2h s F1-328 FMFI.KAI/2-AIN-110/10 Proseminár                    4iai*
  Pia 11 30 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-131/10 Tvorba informačných systémov           3iai3 3iai4

Zervan Dušan D
  Str 16 30 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-636/00 Moderný prístup k web - dizajnu          2iai*
  Str 18 10 2h c I-H6  FMFI.KAI/2-AIN-107/10 Moderné webovské technológie           4iag*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
(KAMS)

Bachratá Alena D
  Str 8 10 1h c M-VIII FMFI.KAMŠ/1-MAT-281/00 Pravdepodobnosť a štatistika (1)         2mpm*
  Str 17 20 1h c M-XII FMFI.KAMŠ/1-MAT-281/00 Pravdepodobnosť a štatistika (1)         2m* 1kM*
  Str 18 10 1h c M-XII FMFI.KAMŠ/1-MAT-281/00 Pravdepodobnosť a štatistika (1)         2mef1
  Stv 11 30 1h c B2-446 FMFI.KAMŠ/1-UMA-302/00 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (1)   3uM* 3PuM*

Boďa Ján
  Uto 8 10 2h p M-II  FMFI.KAMŠ/2-EFM-228/00 Ekonofyzika                   5mef*
  Str 9 00 2h p F2-s110 FMFI.KAFZM+KAMŠ/2-FFZ-222/12 Geofyzikálna hydrodynamika a konvekcia v 5fg
  Str 10 40 2h p F2-s110 FMFI.KAMŠ/2-FFZ-203/09 Geodynamika                   5fg
  Stv 8 10 2h p A   FMFI.KAMŠ/1-EFM-120/00 Ekonómia (1)                   1mef* 1mng* 1mpm*

Boďová Katarína
  Stv 8 10 2h c M-XII FMFI.KMANM/1-MAT-210/00 Matematická analýza (3)             2mpm*
  Pia 9 00 2h p M-XII FMFI.KMANM+KAMŠ/1-BMF-210/00 Matematické základy biomedicínskej fyziky 2fmf
  Pia 11 30 2h v M-X  FMFI.KMANM/1-MAT-750/00 Cvičenie z matematickej analýzy (3)       2mpm*

Bokes Pavol
  Pon 12 20 2h c M-X  FMFI.KAMŠ/2-PMS-118/10 Markovovské procesy (1)             4mps 4m*
             FMFI.KAMŠ/2-PMS-114/10 Cvičenia z markovovských procesov        4mef*

Brunovský Pavol
  Uto 16 30 2h p F2   FMFI.KAMŠ/1-EFM-350/00 Mikroekonómia                  3mef*
  Stv 11 30 2h s F1-108 FMFI.KAMŠ/2-EFM-920/00 Diplomový seminár                5mef*

Černý Aleš
  Str 13 10 2h p F2   FMFI.KAMŠ/2-EFM-104/00 Finančná matematika (2)             4mef* 5mna* mDRS
  Stv 11 30 2h p F1   FMFI.KAMŠ/2-EFM-104/00 Finančná matematika (2)             4mef* 5mna* mDRS

Fidrmuc Jarko
  Stv 15 40 4h s F1   FMFI.KAMŠ/3-MAM-017/10 Empirická ekonómia                mDRS
             FMFI.KAMŠ/2-EFM-211/00 Seminár z ekonómie (3)              5mef*

Fila Marek
  Stv 9 50 2h p M-II  FMFI.KAMŠ/2-MAT-114/09 Integrálne transformácie a špeciálne funkcie   4mma* 4mef* 5mna*

Filová Lenka
  Uto 8 10 2h c M-VIII FMFI.KAMŠ/2-PMS-115/10 Viacrozmerné štatistické analýzy (1)       4mef1
  Uto 13 10 1h c M-VI  FMFI.KAMŠ/1-MAT-281/00 Pravdepodobnosť a štatistika (1)         2mng2
  Uto 15 40 1h c B   FMFI.KAMŠ/1-MAT-281/00 Pravdepodobnosť a štatistika (1)         2mng1
  Str 15 40 1h c M-VI  FMFI.KAMŠ/1-MAT-281/00 Pravdepodobnosť a štatistika (1)         2mef2
  Str 16 30 2h c F2   FMFI.KAMŠ/2-PMS-115/10 Viacrozmerné štatistické analýzy (1)       4mef2
  Str 18 10 2h c M-X  FMFI.KAMŠ/2-PMS-115/10 Viacrozmerné štatistické analýzy (1)       4mps

Graczová Darina D
  Pon 10 40 2h c M-208 FMFI.KAMŠ/1-EFM-565/00 Matematický software               2mef*
  Pon 12 20 2h c M-208 FMFI.KAMŠ/1-EFM-565/00 Matematický software               2mef*
  Uto 16 30 2h c M-208 FMFI.KAMŠ/1-EFM-565/00 Matematický software               2mef*

Guba Peter
  Uto 14 00 2h p M-XI  FMFI.KAMŠ/2-EFM-134/10 Dynamické systémy, fraktály a chaos       5mef*
  Uto 16 30 2h p M-201 FMFI.KAMŠ/1-FYZ-480/00 Mechanika kontinua a hydrodynamika (2)      3f*
             FMFI.KAMŠ/3-MAM-009/00 Modely prúdenia tekutín (1)           mDRS

Halická Margaréta
  Pon 12 20 2h p M-IX  FMFI.KAMŠ/2-EFM-139/10 Metódy vnútorného bodu v lineárnom programovaní 4mef*
             FMFI.KAMŠ/3-MAM-001/00 Moderné metódy konvexnej optimalizácie (1)    1mDRS
  Str 11 30 2h p F2   FMFI.KAMŠ/2-EFM-118/10 Optimálne riadenie (1)              4mef* 45mps
  Str 14 00-16 00 s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Stv 10 40 2h s F1-109 FMFI.KAMŠ/1-EFM-911/11 Seminár k bakalárskej práci           3mef*

Hamala Milan
  Uto 12 20 2h p B   FMFI.KAMŠ/2-MAT-311/09 Nelinárne programovanie             4mna*
             FMFI.KAMŠ/1-EFM-320/00 Nelineárne programovanie             3mef*
  Stv 13 10 2h p A   FMFI.KAMŠ/2-MAT-311/09 Nelinárne programovanie             4mna*
             FMFI.KAMŠ/1-EFM-320/00 Nelineárne programovanie             3mef*

Harcek Martin D
  Stv 11 30 2h c M-208 FMFI.KMANM/1-MMN-331/10 Finančná matematika               3mng2
  Stv 11 30 2h c M-I  FMFI.KMANM/1-MMN-331/10 Finančná matematika               3mng2
  Stv 15 40 2h c M-I  FMFI.KMANM/1-MMN-331/10 Finančná matematika               3mng1
  Stv 15 40 2h c M-208 FMFI.KMANM/1-MMN-331/10 Finančná matematika               3mng1

Harman Radoslav
  Uto 13 10 3h p M-IX  FMFI.KAMŠ/1-INF-435/00 Pravdepodobnosť a štatistika           3it 3iai*
  Uto 15 40 1h c M-IX  FMFI.KAMŠ/1-INF-435/00 Pravdepodobnosť a štatistika           3it 3iai*
  Str 8 10 2h p M-208 FMFI.KAMŠ/2-PMS-129/10 Stochastické optimalizačné metódy        5mps 5mef*
  Str 13 10 2h s M-IX  FMFI.KAMŠ/2-PMS-125/00 Seminár z matematickej štatistiky (1)      5mps

Holecyová Mária D
  Str 15 40 2h v M-I  FMFI.KMANM/1-MAT-710/00 Cvičenie z matematickej analýzy (1)       1mpm*
  Pia 8 10 2h c M-II  FMFI.KMANM/1-MAT-110/00 Matematická analýza (1)             1mpm*

Chladná Zuzana
  Str 9 50 2h c M-IX  FMFI.KAMŠ/1-EFM-350/00 Mikroekonómia                  3mef2
  Stv 9 00 2h c M-X  FMFI.KAMŠ/1-EFM-350/00 Mikroekonómia                  3mef1

Janková Katarína
  Pon 9 00 2h p M-IX  FMFI.KAMŠ/2-PMS-118/10 Markovovské procesy (1)             4mps 4m*
             FMFI.KAMŠ/2-PMS-113/10 Markovovské procesy               4mef*
  Pon 15 40 2h p F1-328 FMFI.KAMŠ/1-PMA-540/00 Modely v zdravotnom poistení           3mef* 3mpm*
  Pon 17 20 1h c F1-328 FMFI.KAMŠ/1-PMA-540/00 Modely v zdravotnom poistení           3mef* 3mpm*
  Uto 14 00 2h p F1-328 FMFI.KAMŠ/1-PMA-760/00 Teória náhodného výberu             3mp*
  Stv 9 50 2h p A   FMFI.KAMŠ/1-MAT-281/00 Pravdepodobnosť a štatistika (1)         2m*** 1kM*

Jurča Pavol
  Uto 15 40 2h s F1-109 FMFI.KAMŠ/2-EFM-215/11 Kvantitatívne metódy v riadení rizík       4mef* 5mef*
  Uto 17 20 1h n F1-109 XXXPRED000 blokovany cas                        4mef* 5mef*

Katina Stanislav
  Uto 13 10 2h p M-216 FMFI.KAMŠ/2-PMS-214/00 Bioštatistika                  5mps
  Uto 16 30 2h p M-216 FMFI.KAMŠ/2-PMS-131/00 Analýza prežívania                5mps

Kilianová Soňa
  Pon 10 40 2h c M-208 FMFI.KAMŠ/1-EFM-565/00 Matematický software               2mef*
  Pon 12 20 2h c M-208 FMFI.KAMŠ/1-EFM-565/00 Matematický software               2mef*
  Uto 16 30 2h c M-208 FMFI.KAMŠ/1-EFM-565/00 Matematický software               2mef*
  Str 8 10 2h p M-201 FMFI.KAMŠ/3-MAM-015/09 Stochastické programovanie            mDRS

Kollár Martin
  Pon 16 30 2h c M-IX  FMFI.KAMŠ/1-EFM-210/00 Matematická analýza (3)             2mef2
  Uto 14 50 2h p A   FMFI.KAMŠ/1-EFM-110/00 Matematická analýza (1)             1mef*
  Uto 16 30 2h c A   FMFI.KAMŠ/1-EFM-110/00 Matematická analýza (1)             1mef1
  Str 14 50 2h p B   FMFI.KAMŠ/1-EFM-110/00 Matematická analýza (1)             1mef*
  Stv 16 30 2h v M-III FMFI.KAMŠ/1-EFM-530/00 Cvičenie z matematickej analýzy (3)       2mef2
  Pia 9 50 2h v M-VII FMFI.KAMŠ/1-EFM-510/00 Cvičenie z matematickej analýzy (1)       1mef1

Kossaczká Ľubica
  Pon 12 20 2h v M-II  FMFI.KAMŠ/1-EFM-530/00 Cvičenie z matematickej analýzy (3)       2mef1
  Str 9 50 2h c M-XI  FMFI.KAMŠ/1-EFM-210/00 Matematická analýza (3)             2mef1
  Stv 9 50 2h v M-V  FMFI.KAMŠ/1-EFM-510/00 Cvičenie z matematickej analýzy (1)       1mef2
  Pia 12 20 2h c M-II  FMFI.KAMŠ/1-EFM-110/00 Matematická analýza (1)             1mef2

Krajčovič Dušan
  Pon 9 00 2h p F1-108 FMFI.KAMŠ/1-EFM-230/00 Maticový počet (1)                2mef*
  Str 13 10 2h s F1-247 FMFI.KAMŠ/1-EFM-235/00 Seminár z maticového počtu (1)          2mef*
  Pia 8 10 2h v M-VII FMFI.KAMŠ/1-EFM-515/00 Cvičenie z algebry a geometrie (1)        1mef1
  Pia 9 50 2h v M-VIII FMFI.KAMŠ/1-EFM-515/00 Cvičenie z algebry a geometrie (1)        1mef2

Krommerová Csilla D
  Pon 9 00 2h c M-208 FMFI.KAMŠ/1-EFM-370/00 Finančná matematika               3mef2
  Pon 10 40 2h c F1-232a FMFI.KAMŠ/1-EFM-370/00 Finančná matematika               3mef2
  Uto 14 50 2h c M-208 FMFI.KAMŠ/1-EFM-370/00 Finančná matematika               3mef1
  Uto 14 50 2h c M-II  FMFI.KAMŠ/1-EFM-370/00 Finančná matematika               3mef1

Kyselica Juraj D
  Str 10 40 1h c F1-232a FMFI.KAMŠ/2-EFM-134/10 Dynamické systémy, fraktály a chaos       5mef*

Lacko Vladimír D
  Str 16 30 2h c M-X  FMFI.KAMŠ/2-PMS-137/12 Cvičenie z regresných modelov (1)        4mps

Lauko Martin D
  Stv 8 10 2h c M-V  FMFI.KAMŠ/2-EFM-118/10 Optimálne riadenie (1)              4mef1 45mps
  Stv 14 00 2h c M-IX  FMFI.KAMŠ/2-EFM-118/10 Optimálne riadenie (1)              4mef2

Luptáčik Mikuláš
  Pia 9 50 4h s F1-109 FMFI.KAMŠ/2-EFM-115/10 Seminár z ekonómie (1)              4mef*

Mačutek Ján
  Pon 16 30 2h c I-H3  FMFI.KAMŠ/2-MMN-106/00 Počítačová štatistika              4mng*
  Uto 15 40 2h c B2-420A PriF/N-bEXX-001-1/444D/00 Štatistické metódy              1Penv
  Uto 17 20 2h c B2-420A PriF/N-bEXX-001-1/444D/00 Štatistické metódy              1Penv
  Str 15 40 2h c B2-333 PriF/N-bEXX-001-1/444D/00 Štatistické metódy              1Penv
  Str 17 20 2h c B2-333 PriF/N-bEXX-001-1/444D/00 Štatistické metódy              1Penv

Melicherčík Igor
  Pon 12 20 2h p F2   FMFI.KAMŠ/1-EFM-370/00 Finančná matematika               3mef*
             FMFI.KMANM/1-MMN-331/10 Finančná matematika               3mng*
  Str 13 10 2h p F2   FMFI.KAMŠ/2-EFM-104/00 Finančná matematika (2)             4mef* 5mna* mDRS
  Stv 11 30 2h p F1   FMFI.KAMŠ/2-EFM-104/00 Finančná matematika (2)             4mef* 5mna* mDRS

Miklošovič Tomáš D
  Uto 12 20 1h c M-VI  FMFI.KAMŠ/1-EFM-120/00 Ekonómia (1)                   1mpm*
  Pia 11 30 1h c M-VI  FMFI.KAMŠ/1-EFM-120/00 Ekonómia (1)                   1mef2
  Pia 12 20 1h c M-VI  FMFI.KAMŠ/1-EFM-120/00 Ekonómia (1)                   1mef1

Náther Ondrej
  Str 11 30 2h p M-XII FMFI.KAMŠ/1-PMA-510/00 Základy matematickej štatistiky         3mp*
  Stv 9 00 1h c M-I  FMFI.KAMŠ/1-PMA-530/00 Všeobecná teória poistenia            3mpm*
  Stv 9 50 2h p F2   FMFI.KAMŠ/2-EFM-201/00 Poisťovníctvo                  5mef*
             FMFI.KAMŠ/1-PMA-530/00 Všeobecná teória poistenia            3mpm*
  Stv 13 10 2h p M-X  FMFI.KAMŠ/1-PMA-510/00 Základy matematickej štatistiky         3mp*
  Stv 14 50 2h p M-X  FMFI.KAMŠ/1-PMA-520/00 Teória pravdepodobnosti (1)           3mp*

Odrobina Igor
  Pon 16 30 2h c M-208 FMFI.KAMŠ/2-EFM-113/00 Databázy                     4mef2 5mps
  Str 17 20 2h c M-208 FMFI.KAMŠ/2-EFM-113/00 Databázy                     4mef1
  Stv 9 50 2h p M-208 FMFI.KAMŠ/1-MMN-310/00 Databázové systémy                3mng1
  Stv 14 00 2h p M-208 FMFI.KAMŠ/1-MMN-310/00 Databázové systémy                3mng2
  Stv 14 00 2h p M-VIII FMFI.KAMŠ/1-MMN-310/00 Databázové systémy                3mng*
  Pia 9 00 2h c M-208 FMFI.KAMŠ/1-MMN-310/00 Databázové systémy                3mng2
  Pia 10 40 2h c M-208 FMFI.KAMŠ/1-MMN-310/00 Databázové systémy                3mng1

Pačuta Július D
  Pon 9 00 2h c M-VI  FMFI.KMANM/1-MAT-110/00 Matematická analýza (1)             1m*
  Pia 8 10 2h v M-XI  FMFI.KMANM/1-MAT-710/00 Cvičenie z matematickej analýzy (1)       1m*

Pastor Karol
  Pon 11 30 2h p M-XII FMFI.KAMŠ/1-PMA-720/00 Mikroekonomické modely              2mpm*
  Uto 9 50 2h p Ch1-2 PriF/N-bEXX-001-1/444D/00 Štatistické metódy              1Penv
  Stv 9 50 2h p B2-446 FMFI.KAMŠ/1-UMA-302/00 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (1)   3uM* 3PuM*
  Stv 17 20 2h p M-XI  FMFI.KAMŠ/2-EFM-127/00 Matematické modely v demografii         4mps 4mef*

Patejdl Róbert D
  Pia 8 10 2h c B2-404 PriF/N-bZXX-001-1/365B/00 Matematika (1)                1Pgek
  Pia 9 50 2h c B2-404 PriF/N-bZXX-001-1/365B/00 Matematika (1)                1Pgek

Pázman Andrej
  Pon 9 50 2h s M-XII DRS031 Seminár z pravdepodobnosti a štatistiky             mDRS
  Uto 11 30 2h p M-V  FMFI.KAMŠ/2-PMS-107/00 Regresné modely (1)               4mps
  Str 11 30 2h p F1-232a FMFI.KAMŠ/2-PMS-213/00 Bayesovská štatistika              5mps

Pekár Ján
  Str 8 10 2h p F2   FMFI.KAMŠ/2-EFM-105/00 Teória nekooperatívnych hier           4mef*

Potocký Rastislav
  Uto 9 50 2h p M-X  FMFI.KAMŠ/1-PMA-770/00 Teória investícií a manažmentu          3mpm*
  Uto 11 30 2h p F1-328 FMFI.KAMŠ/1-PMA-310/00 Poistná matematika (1)              3mpm*
             FMFI.KAMŠ/2-EFM-201/00 Poisťovníctvo                  5mef*
  Str 13 10 2h s M-216 DRS001 Seminár                             mDRS
  Stv 11 30 2h p M-IX  FMFI.KAMŠ/1-PMA-210/00 Finančná matematika (1)             2mpm*
  Stv 15 40 2h p B   FMFI.KAMŠ/2-PMS-115/10 Viacrozmerné štatistické analýzy (1)       4mps 4mef*

Quittner Pavol
  Uto 9 50 2h p M-201 FMFI.KAMŠ/2-MAT-115/12 Funkcionálna analýza               4mma*
  Uto 11 30 2h c M-201 FMFI.KAMŠ/2-MAT-115/12 Funkcionálna analýza               4mma*
  Str 8 10 2h p F1-247 FMFI.KAMŠ/1-EFM-550/00 Vybrané partie z matematickej analýzy      3mef*

Radvanský Marek
  Pia 8 10 2h p M-X  FMFI.KAMŠ/2-EFM-224/00 Ekonometrické modely Slovenska          5mef*

Sedlák Milan D
  Pia 8 10 2h c M-III FMFI.KAGDM/1-EFM-121/12 Lineárna algebra a geometria (1)        1mef2

Somorčík Ján
  Pon 12 20 2h c F1-232a FMFI.KAMŠ/1-PMA-310/00 Poistná matematika (1)             3mpm*
  Uto 9 50 2h p M-208 FMFI.KAMŠ/1-EFM-340/00 Počítačová štatistika              3mef1
  Stv 8 10 2h p M-208 FMFI.KAMŠ/1-EFM-340/00 Počítačová štatistika              3mef2
  Stv 14 50 2h p F2   FMFI.KAMŠ/1-EFM-330/00 Štatistické metódy                3mef*

Stehlíková Beáta
  Uto 8 10 2h c M-VI  FMFI.KAMŠ/2-EFM-107/00 Parciálne diferenciálne rovnice         4mef2
  Uto 11 30 2h p F1-109 FMFI.KAMŠ/2-EFM-102/00 Časové rady                   4mef*
  Uto 11 30 2h c M-208 FMFI.KAMŠ/2-EFM-102/00 Časové rady                   4mef1
  Stv 13 10 2h c F1-108 FMFI.KAMŠ/2-EFM-107/00 Parciálne diferenciálne rovnice         4mef1
  Pia 14 00 2h c M-208 FMFI.KAMŠ/2-EFM-102/00 Časové rady                   4mef2

Szűcs Gábor D
  Str 16 30 2h c F1   FMFI.KAMŠ/1-PMA-210/00 Finančná matematika (1)             2mpm*
  Stv 8 10 2h c M-VII FMFI.KAMŠ/2-EFM-217/11 Cvičenia z poisťovníctva             5mef*

Ševčovič Daniel
  Uto 14 00 2h p B   FMFI.KAMŠ/2-EFM-107/00 Parciálne diferenciálne rovnice         4mef*
  Str 8 10 2h p F1-109 FMFI.KAMŠ/1-EFM-210/00 Matematická analýza (3)             2mef*
  Stv 11 30 2h p A   FMFI.KAMŠ/1-EFM-210/00 Matematická analýza (3)             2mef*

Štefanovičová Simona D
  Str 15 40 1h c M-XI  FMFI.KAMŠ/1-EFM-120/00 Ekonómia (1)                   1mng1
  Str 16 30 1h c M-XII FMFI.KAMŠ/1-EFM-120/00 Ekonómia (1)                   1mng2

Štulajter František
  Str 13 10 2h p M-VII FMFI.KAMŠ/2-PMS-101/00 Náhodné procesy (1)               4mps

Trnovská Mária
  Pon 9 00 2h v M-XI  FMFI.KAMŠ/1-EFM-321/00 Cvičenia z nelineárneho programovania      3mef1
  Uto 9 00 2h c M-IX  FMFI.KAMŠ/1-EFM-321/00 Cvičenia z nelineárneho programovania      3mef2
  Pia 13 10 2h c M-IX  FMFI.KAGDM/1-EFM-121/12 Lineárna algebra a geometria (1)        1mef1

Zeman Juraj
  Str 16 30 2h p A   FMFI.KAMŠ/1-EFM-280/00 Peniaze a bankovníctvo              2mef*

Žitňanská Magdaléna D
  Pia 8 10 2h c M-217 FMFI.KAI/1-MMN-215/00 Používateľský matematický a ekonomický softvér  2mng*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra experimentálnej fyziky
(KEF)

.KEFUcitel1 
  Pon 8 10 6h l F2-KEF FMFI.KEF/2-FFP-912/00 Diplomová práca (3)                5fol
  Str 12 20 2h l F2-KEF FMFI.KEF/2-FFP-910/00 Diplomová práca (1)                4fp
  Stv 8 10 4h l F2-KEF FMFI.KEF/2-FFP-910/00 Diplomová práca (1)                4fol
  Stv 13 10 4h l F2-KEF FMFI.KEF/2-FFP-912/00 Diplomová práca (3)                5fp
  Pia 9 00 4h l F2-KEF FMFI.KEF/2-FFP-912/00 Diplomová práca (3)                5fp

Bogár Ondrej D
  Stv 9 50 4h l F2-292 FMFI.KEF/1-AIN-140/00 Princípy počítačov - hardvér           1iai1

Bugár Ignác
  Pon 17 20 2h p F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-105/00 Femtosekundová spektroskopia           5fol

Čermák Peter
  Str 11 30 2h v F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-239/09 Spektroskopia laserom indukovanej iskry      5fol

Černák Mirko
  Str 8 10 2h v F2-051 FMFI.KEF/2-FFP-221/00 Plazmochémia                   5fp

Danko Marián D
  Stv 12 20 3h l F2-086 FMFI.KEF/1-FYZ-260/00 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)      2fmf

Fabo Peter
  Uto 11 30 2h p F2-223 FMFI.KEF/2-FEL-203/00 Mikroprocesorové systémy             5ftl 5fp
  Uto 13 10 3h k M-III FMFI.KI/2-INF-261/11 IT Based Supply Networks              5i 4iC 4iD 4iB*
  Uto 13 10 3h k M-217 FMFI.KI/2-INF-261/11 IT Based Supply Networks              5i 4iC 4iD 4iB*
  Uto 15 40 3h l F2-292 FMFI.KEF/2-FEL-204/00 Praktikum z mikroprocesorových systémov      5ftl

Fischer Ľudovít
  Str 9 50 2h p A   FMFI.KEF/1-AIN-140/00 Princípy počítačov - hardvér           1iai*
  Str 14 00 4h l F2-292 FMFI.KEF/1-AIN-140/00 Princípy počítačov - hardvér           1iai3
  Pia 9 50 4h l F2-288 FMFI.KEF/1-AIN-140/00 Princípy počítačov - hardvér           1iai5

Grajcar Miroslav
  Uto 14 50 2h p F2   FMFI.KEF/1-FYZ-210/00 Vlny a optika                   2f*
  Stv 8 10 2h p F1   FMFI.KEF/1-FYZ-210/00 Vlny a optika                   2f*

Grančič Branislav
  Stv 12 20 3h l F2-086 FMFI.KEF/1-FYZ-260/00 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)      2fmf

Gregor Maroš
  Str 14 00 4h l F2-292 FMFI.KEF/1-AIN-140/00 Princípy počítačov - hardvér           1iai3

Greguš Ján
  Uto 10 40 3h l F1-224 PriF/N-bCXX-303/10 Fyzika (2)                      2Pch*
  Uto 16 30 3h l F1-224 PriF/N-bCXX-303/10 Fyzika (2)                      2Pch*
  Stv 9 50 4h l F2-292 FMFI.KEF/1-AIN-140/00 Princípy počítačov - hardvér           1iai1

Halanda Juraj D
  Str 14 00 4h l F2-288 FMFI.KEF/1-AIN-140/00 Princípy počítačov - hardvér           1iai4

Hergelová Beáta D
  Uto 8 10 3h l F2-073 PriF/N-bCXX-303/10 Fyzika (2)                      2Pch*

Hlubina Richard
  Uto 9 00 2h p F2-272 FMFI.KEF+KTFDF/3-FKL-006/00 Kvantová teória mnohočasticových systémov  fDRS
  Stv 9 00 2h s F2-223 FMFI.KEF+KTFDF/3-FKL-006/00 Kvantová teória mnohočasticových systémov  fDRS

Jančár Peter D
  Pia 12 20 4h l F2-292 FMFI.KEF/1-FYZ-680/00 Princípy číslicovej techniky           2f* 3f*

Jaroševič Andrej
  Pia 9 50 4h l F2-288 FMFI.KEF/1-AIN-140/00 Princípy počítačov - hardvér           1iai5
  Pia 12 20 4h l F2-292 FMFI.KEF/1-FYZ-680/00 Princípy číslicovej techniky           2f* 3f*

Kováčik Dušan
  Uto 8 10 3h l F2-073 PriF/N-bCXX-303/10 Fyzika (2)                      2Pch*

Krištof Jaroslav
  Pon 8 10 6h l F2-KEF FMFI.KEF/2-FOL-210/00 Špeciálne praktikum z optickej spektroskopie   5fol
  Uto 12 20 2h p F2-167 FMFI.KEF/1-OZE-274/10 Stavba atómov a molekúl              3foz
             FMFI.KEF/2-FOL-113/00 Stavba atómov a molekúl              4fol
  Uto 14 00 2h v F2-051 FMFI.KEF/2-FFP-223/00 Experimentálne metódy v optickej a IČ spektroskop 5fp
             FMFI.KEF/2-FOL-224/00 Experimentálne metódy v optickej spektroskopii  4fol
  Stv 12 20 3h l F2-086 FMFI.KEF/1-FYZ-260/00 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)      2fmf

Kučera Marek D
  Stv 9 50 4h l F2-288 FMFI.KEF/1-AIN-140/00 Princípy počítačov - hardvér           1iai2

Kundracik František
  Pon 10 40 2h p F2-223 FMFI.KEF/2-FEL-103/00 Vysokofrekvenčná elektronika           4ftl 4fol 4fp
  Uto 9 50 2h v F2-223 FMFI.KEF/2-UFY-251/00 Elektromagnetizmus a elektronika pre učiteľov   5uF*
  Uto 14 00 3h v F2-223 FMFI.KEF/1-FYZ-685/00 Meranie fyzikálnych veličín            3f*
  Str 11 30 2h p F2-223 FMFI.KEF/2-FEL-211/00 Štatistická rádiofyzika (1)            5ftl

Maheľ Michal
  Pon 8 10 3h p Ch1-3 PriF/N-bCXX-303/10 Fyzika (2)                      2Pch*
  Str 11 30 2h p F2-223 FMFI.KEF/2-FEL-211/00 Štatistická rádiofyzika (1)            5ftl
  Str 14 00 2h c F2-223 FMFI.KEF/2-FTL-202/00 Seminár z kooperatívnych javov          5ftl 5fp
  Stv 9 00 2h p F2-272 FMFI.KEF/2-FTL-201/00 Kooperatívne javy                 5fp 5ftl 5ftf

Martoňák Roman
  Uto 14 00 2h p F2-272 FMFI.KEF/2-FTL-101/00 Štruktúra a mechanické vlastnosti materiálov   5fol 4fp 4ftl 4ftf
  Stv 11 30 2h c F2-223 FMFI.KEF/2-FTL-102/00 Seminár zo štruktúry a mechanických vlastností ma 4ftl 4ftf

Matejčík Štefan
  Uto 11 30 2h p F2-051 FMFI.KEF/2-FFP-104/00 Elementárne procesy v plazme           4fp 5fol
  Stv 10 40 2h s F2-051 FMFI.KEF/2-FFP-231/10 Diplomový seminár (1)               5fp
  Stv 13 10 2h p F2-051 FMFI.KEF/3-FFP-007/00 Kinetika plazmochemických reakcií         2fDRS

Märk Tilmann
  Pon 12 20 2h v F2-051 FMFI.KEF/2-FFP-121/00 Fyzika klastrov                  4fp

Medvecká Veronika D
  Uto 10 40 3h l F2-073 PriF/N-bCXX-303/10 Fyzika (2)                      2Pch*

Mesároš Vladimír
  Pon 8 10 3h l F2-KEF FMFI.KEF/2-FOL-107/00 Praktikum z optiky                4fp 4fol 4ftl
  Pon 9 50 2h p F2-167 FMFI.KEF/3-FOS-011/10 Fyzika laserov                  fDRS
  Pon 11 30 2h p F2-167 FMFI.KEF/3-FOS-016/10 Optická diagnostika                fDRS
  Uto 9 50 2h p F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-201/00 Optoelektronika                  5fp 5fol 5ftl
  Uto 16 30 2h p F2-167 FMFI.KEF/1-FYZ-803/00 Lúče, vlnenie a lasery              2f*

Mikula Marián
  Pon 8 10 3h l F2-086 FMFI.KEF/1-FYZ-260/00 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)      2f2

Moravský Ladislav D
  Stv 9 50 4h l F2-288 FMFI.KEF/1-AIN-140/00 Princípy počítačov - hardvér           1iai2

Moško Martin
  Pon 12 20 2h p F2-272 FMFI.KEF/2-FTL-222/00 Mezoskopická fyzika                5ftl 5ftf

Neilinger Pavol D
  Str 9 50 2h c F1-109 FMFI.KEF/1-FYZ-210/00 Vlny a optika                   2f1

Nemeček Peter
  Pon 14 00 2h p F2-167 FMFI.KEF/3-FOS-005/10 Fotometria a rádiometria             fDRS

Országh Juraj
  Stv 9 50 3h l F2-086 FMFI.KEF/1-FYZ-260/00 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)      2f1

Papp Peter
  Str 12 20 2h p F2-051 FMFI.KEF/2-FFP-204/00 Modelovanie vo fyzike plazmy           5fp

Plecenik Andrej
  Uto 16 30 2h p F2-223 FMFI.KEF/1-FYZ-666/00 Nanotechnológie - ich rozvoj a využitie      3f*
  Stv 14 00 2h p F2-272 FMFI.KEF/2-FTL-111/00 Fyzika tenkých vrstiev              4ftl

Plecenik Tomáš
  Str 14 00 4h l F2-288 FMFI.KEF/1-AIN-140/00 Princípy počítačov - hardvér           1iai4

Rehák Matúš D
  Str 9 50 2h c M-II  FMFI.KEF/1-FYZ-210/00 Vlny a optika                   2f2

Roch Tomáš
  Pon 8 10 3h l F2-086 FMFI.KEF/1-FYZ-260/00 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)      2f2

Sabo Martin D
  Stv 9 50 3h l F2-086 FMFI.KEF/1-FYZ-260/00 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)      2f1

Satrapinskyy Leonid
  Str 9 50 3h l F2-086 FMFI.KEF/1-FYZ-260/00 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)      2foz

Senderáková Dagmar
  Pon 8 10 3h l F2-KEF FMFI.KEF/2-FOL-107/00 Praktikum z optiky                4fp 4fol 4ftl
  Uto 8 10 2h s F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-207/00 Seminár zo špecializácie (1)           5fol
  Str 8 10 2h p F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-103/00 Vlnová optika                   5fol 4fol
  Str 15 40 2h p F2-167 FMFI.KEF/3-FOS-012/10 Koherentná optika                 fDRS
  Stv 8 10 6h l F2-KEF FMFI.KEF/2-FOL-211/00 Špeciálne praktikum z optiky (1)         5fol
  Pia 8 10 2h p F2-167 FMFI.KEF/1-FYZ-801/00 Lasery, holografia a optické spracovanie informác 3f*
  Pia 9 50 2h p F2-167 FMFI.KEF/1-FYZ-802/00 Optika a videnie                 3f*

Sobota Robert D
  Pon 8 10 3h l F2-086 FMFI.KEF/1-FYZ-260/00 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)      2f2

Stano Michal
  Uto 9 50 2h p F2-051 FMFI.KEF/2-FFP-101/00 Základy fyziky plazmy               4fp
             FMFI.KEF+KAFZM/2-FOL-151/09 Základy fyziky plazmy a výbojov       4fol
             FMFI.KEF/2-FFP-101/00 Základy fyziky plazmy               4ftl
  Str 9 50 3h l F2-086 FMFI.KEF/1-FYZ-260/00 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)      2foz

Šiffalovič Peter
  Pon 15 40 2h p F2-167 FMFI.KEF/3-FOS-008/10 Fyzika ultrarýchlych dejov            fDRS

Štrba Anton
  Pon 9 50 2h p F2-167 FMFI.KEF/3-FOS-011/10 Fyzika laserov                  fDRS
  Str 9 50 2h p F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-101/00 Fyzika laserov (1)                4fp 4fol 4ftl

Tirpák Andrej
  Uto 8 10 2h s F2-223 FMFI.KEF/2-FEL-104/00 Seminár z vysokofrekvenčnej elektroniky      4ftl 4fol 4fp

Tučeková Zlata D
  Uto 8 10 3h l F2-073 PriF/N-bCXX-303/10 Fyzika (2)                      2Pch*

Uherek František
  Pia 13 10 3h p FEI  FMFI.KEF/2-FOL-213/00 Optoelektronické prenosové systémy        5fol

Veis Pavel
  Pon 9 50 3h p F1-109 FMFI.KEF/1-UFY-210/00 Vlnenie a optika                 2uF*
             FMFI.KEF/1-BMF-215/00 Vlny a optika                   2foz 2fmf
  Uto 12 20 2h p F2-167 FMFI.KEF/1-OZE-274/10 Stavba atómov a molekúl              3foz
             FMFI.KEF/2-FOL-113/00 Stavba atómov a molekúl              4fol
  Stv 9 00 2h p F2-051 FMFI.KEF/3-FFP-004/00 Optická diagnostika plazmy            1fDRS
  Stv 10 40 2h v F2-167 FMFI.KEF/3-FOS-022/10 Laserové procesy a chemické reakcie        2fDRS

Vojtek Pavel
  Pon 8 10 3h l F2-KEF FMFI.KEF/2-FOL-107/00 Praktikum z optiky                4fp 4fol 4ftl
  Pon 11 30 2h p F2-167 FMFI.KEF/3-FOS-016/10 Optická diagnostika                fDRS
  Uto 8 10 3h l F1-224 PriF/N-bCXX-303/10 Fyzika (2)                      2Pch*
  Uto 16 30 3h l F1-224 PriF/N-bCXX-303/10 Fyzika (2)                      2Pch*
  Str 9 50 2h p F2-051 FMFI.KEF/2-FFP-205/00 Využitie plazmy                  5fp
             FMFI.KEF+KAFZM/2-FOL-152/09 Aplikácie laserov a plazmy         5fol
             FMFI.KEF/2-FFP-205/00 Využitie plazmy                  5ftl
  Str 14 00 2h p F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-233/00 Laserová technika                 5fol 4fol
  Stv 14 00 2h p F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-232/00 Zdroje a detektory optického žiarenia       4fol 5fol

Zábudlá Zuzana
  Pon 8 10 3h l F2-KEF FMFI.KEF/2-FOL-107/00 Praktikum z optiky                4fp 4fol 4ftl
  Uto 8 10 3h l F1-224 PriF/N-bCXX-303/10 Fyzika (2)                      2Pch*
  Uto 10 40 3h l F1-224 PriF/N-bCXX-303/10 Fyzika (2)                      2Pch*
  Str 11 30 2h v F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-239/09 Spektroskopia laserom indukovanej iskry      5fol

Zahoran Miroslav
  Pon 9 00 6h l F2-KEF FMFI.KEF/2-FFP-211/00 Špeciálne praktikum z fyziky plazmy        5fp
  Uto 14 00 2h p F2-167 FMFI.KEF/3-FFP-010/00 Výboje v plynoch pri nízkych tlakoch a ich apliká 2fDRS
  Str 9 50 2h p F2-051 FMFI.KEF/2-FFP-205/00 Využitie plazmy                  5fp
             FMFI.KEF+KAFZM/2-FOL-152/09 Aplikácie laserov a plazmy         5fol
             FMFI.KEF/2-FFP-205/00 Využitie plazmy                  5ftl
  Str 14 00 2h p F2-051 FMFI.KEF/3-FFP-009/00 Modifikácia povrchov nízkoteplotnou plazmou    2fDRS

Zahoranová Anna
  Pon 10 40 2h p F2-051 FMFI.KEF/3-FFP-011/00 Výboje v plynoch pri atmosférickom tlaku a ich ap 2fDRS
  Uto 10 40 3h l F2-073 PriF/N-bCXX-303/10 Fyzika (2)                      2Pch*
  Stv 14 50 2h v F2-051 FMFI.KEF/3-FOS-023/10 Nové trendy využitia laserov pri modifikácii povr 2fDRS


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra informatiky
(KI)

Bebják Andrej
  Pon 9 00 3h p M-X  FMFI.KI/2-MMN-201/00 Počítačové siete                  5mng*
  Pon 11 30 1h c M-X  FMFI.KI/2-MMN-201/00 Počítačové siete                  5mng*
  Str 14 50 2h c F1-109 FMFI.KI/1-INF-210/00 Úvod do matematickej logiky            2iai2 2iai3
  Stv 8 10 2h c M-IX  FMFI.KI/1-INF-210/00 Úvod do matematickej logiky            2iai1 2iai4

Brejová Bronislava
  Pon 9 00 2h p F1-328 FMFI.KI/1-INF-127/11 Programovanie (1) v C/C++             1i*
  Pon 10 40 2h p M-218 PriF-FMFI.KI/2-AIN-502/00 Základy programovania pre biológov      4Pbch 5Pbch
  Uto 9 50 2h p F1-109 FMFI.KI/1-INF-127/11 Programovanie (1) v C/C++             1i*
  Stv 14 00 2h c F1-328 FMFI.KAI/2-AIN-501/00 Metódy v bioinformatike              5iau 4iau 4iB*
  Stv 15 40 2h p F1-328 PriF/2-AIN-501/00 Metódy v bioinformatike                5Pbch 4Pbch
             FMFI.KAI/2-AIN-501/00 Metódy v bioinformatike              4iau 5iau 4iB*
  Stv 17 20 2h p M-218 PriF/2-AIN-501/00 Metódy v bioinformatike                5Pbch 4Pbch

Budiš Jaroslav D
  Pon 12 20 2h c M-218 FMFI.KI/1-INF-127/11 Programovanie (1) v C/C++             1i3

Candráková Barbora D
  Stv 16 30 2h c M-IX  FMFI.KZVI/1-AIN-211/10 Úvod do teoretickej informatiky         2iai3

Červenka Radovan
  Pon 15 40 3h p F2   FMFI.KI/2-INF-222/00 Objektová analýza a modelovanie          5i 4i* 5iai*

Ďuriš František D
  Uto 9 50 2h c M-VIII FMFI.KI/2-INF-167/10 Výpočtová zložitosť a vypočítateľnosť       4i*

Ďuriš Pavol
  Uto 9 50 3h p B   FMFI.KI/1-INF-310/00 Tvorba efektívnych algoritmov           3i** 3iai*
  Str 9 00 3h p M-VIII FMFI.KI/2-INF-167/10 Výpočtová zložitosť a vypočítateľnosť       4i*
  Str 16 30 2h s M-IV  FMFI.KI/2-INF-921/00 Diplomový seminár (2)               5i

Dvořáková Jana
  Pon 18 10 2h c F1-108 FMFI.KI/2-INF-222/00 Objektová analýza a modelovanie          5i 4i* 5iai*

Ferko Michal D
  Stv 12 20 2h c M-217 FMFI.KI/1-INF-225/00 Programovanie (3)                 2i2
  Stv 14 00 2h c M-217 FMFI.KI/1-INF-225/00 Programovanie (3)                 2i1

Forišek Michal
  Pon 10 40 2h p M-VII FMFI.KI/1-INF-220/00 Algoritmy a dátové štruktúry            2i*
  Uto 13 10 2h p M-II  FMFI.KI/1-INF-220/00 Algoritmy a dátové štruktúry            2i*
  Uto 18 10 2h c M-218 FMFI.KI/1-INF-235/00 Ročníkový projekt (1)               2i*
  Pia 13 10 4h v I-H3  FMFI.KI+KZVI/1-INF-810/00 Rýchlostné programovanie (1)         1i***

Haviarová Lucia D
  Uto 15 40 2h c M-VIII FMFI.KI/1-INF-120/00 Úvod do diskrétnych štruktúr            1i2
  Uto 17 20 2h c M-VIII FMFI.KI/1-INF-120/00 Úvod do diskrétnych štruktúr            1i1

Janáček Jaroslav
  Stv 9 50 2h p B   FMFI.KI/1-INF-511/10 UNIX pre administrátorov              5i 3ips 3iai*
  Stv 14 00 3h p F1-247 FMFI.KI/1-MAT-230/00 Operačné systémy a počítačové siete        2m***

Katreniaková Jana
  Pon 9 00 2h p F1-328 FMFI.KI/1-INF-127/11 Programovanie (1) v C/C++             1i*
  Pon 10 40 2h c M-IX  FMFI.KI/1-INF-126/10 Programovanie (1)                 1i*
  Uto 9 50 2h p F1-109 FMFI.KI/1-INF-127/11 Programovanie (1) v C/C++             1i*
  Str 9 50 3h p M-III FMFI.KI/2-MPG-106/00 Algoritmy a dátové štruktúry            4mpg

Kotrbčík Michal D
  Str 9 50 2h c M-X  FMFI.KI/1-INF-120/00 Úvod do diskrétnych štruktúr            1i3
  Stv 14 50 2h c F1-232a FMFI.KI/1-INF-430/00 Teória grafov                   3it 5mps 3iai*

Kováč Ivan D
  Uto 17 20 1h c M-VII FMFI.KI/1-INF-215/00 Formálne jazyky a automaty (1)           2iai1 2iai2 2iai4
  Stv 15 40 1h c M-XII FMFI.KI/1-INF-215/00 Formálne jazyky a automaty (1)           2i2 2iai3

Kováč Jakub D
  Stv 12 20 2h c M-XII FMFI.KI/1-INF-210/00 Úvod do matematickej logiky            2i1
  Stv 14 00 2h c M-XII FMFI.KI/1-INF-210/00 Úvod do matematickej logiky            2i2

Králik Martin D
  Pon 10 40 2h c M-217 FMFI.KI/1-INF-127/11 Programovanie (1) v C/C++             1i1
  Pon 12 20 2h c M-217 FMFI.KI/1-INF-127/11 Programovanie (1) v C/C++             1i2

Královič Rastislav
  Pon 9 00 2h p M-VIII FMFI.KI/2-INF-132/00 Úvod do distribuovaných algoritmov         3it 4i*
  Uto 8 10 2h p M-VII FMFI.KI/2-INF-221/00 Aproximačné algoritmy               5i 4iC*
  Uto 11 30 2h s M-VIII FMFI.KI/2-INF-169/00 Proseminár z informatiky (1)            5i 4iD 4iA*
  Str 11 30 2h p M-VII FMFI.KI/2-INF-221/00 Aproximačné algoritmy               5i 4iC*
  Str 16 30 2h s M-II  FMFI.KI/2-INF-921/00 Diplomový seminár (2)               5i
  Stv 10 40 2h p M-VIII FMFI.KI/2-INF-132/00 Úvod do distribuovaných algoritmov         3it 4i*

Kulich Tomáš
  Uto 18 10 2h c M-218 FMFI.KI/1-INF-235/00 Ročníkový projekt (1)               2i*
  Str 14 50 2h s M-VII FMFI.KI/1-INF-615/10 Matematická propedeutika (1)            1i*
  Stv 15 40 2h c M-218 FMFI.KI/1-INF-230/00 Úvod do databázových systémov           2i1
  Stv 15 40 2h c M-V  FMFI.KI/1-INF-230/00 Úvod do databázových systémov           2i1
  Stv 15 40 2h c M-217 FMFI.KI/1-INF-230/00 Úvod do databázových systémov           2i1

Mederly Pavol
  Uto 10 40 3h k M-III FMFI.KI/2-INF-130/00 Architektúry orientované na služby - princípy a te 3ips 5i
  Uto 10 40 3h k M-217 FMFI.KI/2-INF-130/00 Architektúry orientované na služby - princípy a te 3ips 5i

Mitrengová Marika D
  Str 14 00 2h c M-217 FMFI.KI/1-INF-230/00 Úvod do databázových systémov           2iai4 2iai1
  Str 14 00 2h c M-I  FMFI.KI/1-INF-230/00 Úvod do databázových systémov           2iai1 2iai4

Nánási Michal D
  Uto 9 50 1h c M-217 FMFI.KI/2-INF-144/00 Kompilátory                    4iD 5i 4iB*
  Stv 8 10 2h c M-218 FMFI.KI/1-INF-511/10 UNIX pre administrátorov              3iai1 3iai2
  Stv 8 10 2h c M-217 FMFI.KI/1-INF-511/10 UNIX pre administrátorov              3iai2 3iai1

Olejár Daniel
  Uto 8 10 2h p F2   FMFI.KI/1-INF-130/00 Princípy počítačov                 1i*
  Uto 14 00 2h p M-VII FMFI.KI/2-INF-113/00 Kombinatorická analýza (2)             4iA*
  Str 8 10 2h p F1-328 FMFI.KI/1-INF-130/00 Princípy počítačov                 1i*
  Stv 9 00 2h p M-VIII FMFI.KI/2-INF-113/00 Kombinatorická analýza (2)             4iA*

Ostertág Richard
  Uto 8 10 2h p F2   FMFI.KI/1-INF-130/00 Princípy počítačov                 1i*
  Uto 14 00 3h p M-VI  FMFI.KI/2-INF-144/00 Kompilátory                    4iD 5i 4iB*
  Str 8 10 2h p F1-328 FMFI.KI/1-INF-130/00 Princípy počítačov                 1i*
  Str 14 00 2h p M-VIII FMFI.KI/1-INF-225/00 Programovanie (3)                 2i*

Pardubská Dana
  Uto 11 30 2h s M-VIII FMFI.KI/2-INF-169/00 Proseminár z informatiky (1)            5i 4iD 4iA*
  Str 14 50 2h p A   FMFI.KI/2-AIN-205/10 Vybrané kapitoly z teoretickej informatiky (2)   5iai*
  Stv 17 20 2h p B   FMFI.KI/2-AIN-205/10 Vybrané kapitoly z teoretickej informatiky (2)   5iai*

Pastorová Mária
  Pon 16 30 2h c M-VIII FMFI.KI/1-INF-230/00 Úvod do databázových systémov           2iai1 2iai2 2iai3
  Pon 16 30 2h c M-217 FMFI.KI/1-INF-230/00 Úvod do databázových systémov           2iai3 2iai2 2iai1
  Pon 16 30 2h c M-218 FMFI.KI/1-INF-230/00 Úvod do databázových systémov           2iai1 2iai2 2iai3
  Uto 18 10 2h c M-218 FMFI.KI/1-INF-235/00 Ročníkový projekt (1)               2i*
  Str 8 10 2h v M-VII FMFI.KI/1-INF-911/00 Úvod do bakalárskej práce             3i**

Plachetka Tomáš
  Uto 18 10 2h c M-218 FMFI.KI/1-INF-235/00 Ročníkový projekt (1)               2i*
  Str 11 30 2h p B   FMFI.KI/1-INF-230/00 Úvod do databázových systémov           2i***
  Str 14 00 2h c M-218 FMFI.KI/2-INF-233/00 Paralelné architektúry a programovanie       5i 4iC*
  Stv 9 50 2h c M-IV  FMFI.KI/1-INF-230/00 Úvod do databázových systémov           2i2
  Stv 9 50 2h c M-217 FMFI.KI/1-INF-230/00 Úvod do databázových systémov           2i2
  Stv 9 50 2h c M-218 FMFI.KI/1-INF-230/00 Úvod do databázových systémov           2i2
  Stv 13 10 3h p M-V  FMFI.KI/2-INF-233/00 Paralelné architektúry a programovanie       5i 4iC*

Plžík Milan D
  Str 9 50 2h c M-217 FMFI.KI/1-INF-511/10 UNIX pre administrátorov              3ips
  Str 9 50 2h c M-218 FMFI.KI/1-INF-511/10 UNIX pre administrátorov              3ips
  Str 11 30 2h c M-217 FMFI.KI/1-INF-511/10 UNIX pre administrátorov              3iai3 3iai4
  Str 11 30 2h c M-218 FMFI.KI/1-INF-511/10 UNIX pre administrátorov              3iai4 3iai3

Prívara Igor
  Pon 8 10 3h p M-VII FMFI.KI/2-INF-123/00 Formálna sémantika a teória správnosti       5i 3iui

Rjaško Michal
  Uto 9 50 1h c M-217 FMFI.KI/2-INF-144/00 Kompilátory                    4iD 5i 4iB*
  Stv 12 20 2h c M-218 FMFI.KI/1-INF-225/00 Programovanie (3)                 2i2
  Stv 14 00 2h c M-218 FMFI.KI/1-INF-225/00 Programovanie (3)                 2i1

Rovan Branislav
  Uto 8 10 2h p F1-109 FMFI.KI/2-INF-122/00 Teória paralelných výpočtov            3it 4iD 4iB*
  Uto 14 50 3h p F1   FMFI.KI/1-INF-215/00 Formálne jazyky a automaty (1)           2i***
  Str 16 30 2h s M-IX  FMFI.KI/2-INF-166/10 Preddiplomový projekt               4i*
  Stv 8 10 3h p F1-109 FMFI.KI/2-INF-122/00 Teória paralelných výpočtov            3it 4iD 4iB*

Stanek Martin
  Str 11 30 2h p M-VIII FMFI.KI/1-INF-640/00 Kryptológia (1)                  3it 4iA* 5m*
  Stv 13 10 2h p M-VII FMFI.KI/1-INF-640/00 Kryptológia (1)                  3it 4iA* 5m*

Škoviera Martin
  Pon 10 40 3h p M-VIII FMFI.KI/1-INF-430/00 Teória grafov                   3it 5mps 3iai*
  Uto 15 40 2h p M-VII FMFI.KI/2-INF-155/00 Kombinatorické štruktúry              5i 4iA*
  Str 14 50 2h p M-IX  FMFI.KI/2-INF-155/00 Kombinatorické štruktúry              5i 4iA*
  Stv 9 50 2h s M-213 FMFI.KI/3-MDM-033/10 Seminár z teórie grafov a kombinatoriky      mDRS iDRS
             FMFI.KI/2-MAT-602/09 Seminár z teórie grafov (1)            4mms*

Štefanec Richard D
  Stv 16 30 2h c M-IV  FMFI.KI/1-INF-310/00 Tvorba efektívnych algoritmov           3i** 3iai*

Toman Eduard
  Str 9 50 2h p B   FMFI.KI/1-INF-210/00 Úvod do matematickej logiky            2i***
  Stv 8 10 2h p B   FMFI.KI/1-INF-120/00 Úvod do diskrétnych štruktúr            1i*

Withalm Josef
  Uto 10 40 3h k M-III FMFI.KI/2-INF-130/00 Architektúry orientované na služby - princípy a te 3ips 5i
  Uto 10 40 3h k M-217 FMFI.KI/2-INF-130/00 Architektúry orientované na služby - princípy a te 3ips 5i
  Uto 13 10 3h k M-III FMFI.KI/2-INF-261/11 IT Based Supply Networks              5i 4iC 4iD 4iB*
  Uto 13 10 3h k M-217 FMFI.KI/2-INF-261/11 IT Based Supply Networks              5i 4iC 4iD 4iB*

Zeman Marek D
  Str 15 40 1h c M-III FMFI.KI/1-INF-215/00 Formálne jazyky a automaty (1)           2i1


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
(KJFB)

Antalic Stanislav
  Uto 13 10 1h p F1-327 FMFI.KJFB/2-FJF-202/00 Jadrové reakcie                 5fjf
  Stv 13 10 3h p B   FMFI.KJFB/1-AIN-515/00 Vedecko-technické výpočty            2iai*

Astaloš Róbert D
  Pia 11 30 2h c M-III FMFI.KJFB/1-FYZ-150/00 Základné matematické metódy           1foz

Babincová Melánia
  Str 8 10 4h p F1-328a FMFI.KJFB/2-FBF-150/10 Základy všeobecnej biológie           4fbf
  Str 11 30 2h p F1-328a FMFI.KJFB/3-FBF-005/00 Vybrané kapitoly z biomechaniky človeka     fDRS
  Stv 11 30 2h p F1-232a FMFI.KJFB/2-FBF-140/00 Úvod do biomechaniky              4fmf
              FMFI.KJFB/2-FBF-142/00 Fyzikálne mechanizmy procesov v ľudskom organiz 4fbf

Babinec Peter
  Pon 8 10 2h p F1-232a FMFI.KJFB/2-FBF-130/00 Teória medzimolekulových systémov        4fbf
  Pon 11 30 3h p F1-326 FMFI.KJFB/3-FCH-007/00 Kvantová fyzika mnohých častíc          fDRS
  Pon 16 30 1h c F1-326 FMFI.KJFB/3-FCH-007/00 Kvantová fyzika mnohých častíc          fDRS
  Pon 17 20 2h p F1-326 FMFI.KJFB/3-FCH-001/00 Metódy kvantovej molekulovej fyziky       fDRS
  Uto 9 50 2h p F1-232a FMFI.KJFB/2-FBF-103/00 Kvantovomechanické modelovanie chemických a bio 4fbf
  Uto 11 30 2h s F1-326 FMFI.KJFB/3-FCH-001/00 Metódy kvantovej molekulovej fyziky       fDRS
  Str 16 30 2h p F1-327 FMFI.KJFB/2-FBF-222/00 Fyzika komplexných systémov           5fbf
  Str 18 10 2h v F1-327 FMFI.KJFB/2-FBF-221/00 Mnohočasticové techniky v chemickej fyzike    5fbf
  Stv 8 10 4h p F1-232a FMFI.KJFB/1-BMF-310/00 Kvantová mechanika               3fmf

Balgavý Pavol
  Uto 17 20 2h p F1-328 FMFI.KJFB/3-FBF-003/00 Experimentálne metódy biofyziky         fDRS

Böhm Radoslav
  Pon 9 00 2h c M-V  FMFI.KJFB/1-FYZ-150/00 Základné matematické metódy           1f1
  Pon 10 40 2h p F2   FMFI.KJFB/1-FYZ-150/00 Základné matematické metódy           1foz 1f*
  Pon 10 40 1h c F1-377 FMFI.KJFB/2-FJF-108/00 Základy dozimetrie                5fjf
  Pon 12 20 2h c M-V  FMFI.KJFB/1-FYZ-150/00 Základné matematické metódy           1f2
  Pon 16 30 2h c M-I  FMFI.KJFB/1-FYZ-150/00 Základné matematické metódy           1f3
  Str 9 50 2h v M-VII FMFI.KJFB/1-BMF-170/00 Matematické metódy fyziky            1fmf*
  Str 14 00 3h c M-IV  FMFI.KJFB+KMANM/1-BMF-110/00 Matematické základy biomedicínskej fyziky 1fmf*
  Stv 11 30 1h k F2-125 FMFI.KJFB+KAFZM/1-BMF-180/11 Doplnkové cvičenia z mechaniky a molekulov 1fmf*
  Pia 9 50 2h p F1-108 FMFI.KAFZM+KJFB/1-UFY-111/10 Mechanika a molekulová fyzika       1PuChF 1uF*
             FMFI.KAFZM+KJFB/1-BMF-115/00 Mechanika a molekulová fyzika       1fmf*
  Pia 11 30 1h v F1-108 FMFI.KJFB/1-BMF-280/11 Doplnkové cvičenia z vĺn a optiky        2fmf
  Pia 12 20 1h c F1-108 FMFI.KEF/1-BMF-215/00 Vlny a optika                   2fmf 2foz
             FMFI.KEF/1-UFY-210/00 Vlnenie a optika                 2uF*

Florek Matej
  Str 11 30 2h p F1-377 FMFI.KJFB/2-FJF-221/00 Neutrónová fyzika a reaktorové systémy      5fjf

Haverlík Ivan
  Pon 9 50 2h p F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-122/00 Databázy a informačné systémy v medicíne (1)   4fmf
  Pon 11 30 3h l F1-328a FMFI.KJFB/2-FBM-105/00 Špeciálne praktikum z biomedicínskej fyziky (1) 4fmf
              FMFI.KJFB/2-FBF-111/00 Špeciálne praktikum (1)             4fbf
  Uto 10 40 3h p F1-328a FMFI.KJFB/2-FBM-211/00 Zdravotnícka a medicínska informatika (2)    5fmf
  Uto 13 10 1h c F1-328a FMFI.KJFB/2-FBM-211/00 Zdravotnícka a medicínska informatika (2)    5fmf
  Str 8 10 2h p F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-107/00 Matematické modelovanie biosystémov       4fmf
             FMFI.KJFB/2-FBF-203/00 Matematické modely v biofyzike a biomatematike  5fbf
  Str 9 50 2h c F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-107/00 Matematické modelovanie biosystémov       4fmf
             FMFI.KJFB/2-FBF-203/00 Matematické modely v biofyzike a biomatematike  5fbf
  Str 15 40 2h c F1-326 FMFI.KJFB/1-BMF-510/00 Základy teórie algoritmov a programovania    2fmf
  Str 17 20 2h p F1-326 FMFI.KJFB/1-BMF-510/00 Základy teórie algoritmov a programovania    2fmf

Hianik Tibor
  Uto 14 00 2h v F1-326 FMFI.KJFB/2-FBF-143/00 Biosenzory                    4fb*
  Uto 15 40 2h s F1-326 XXXPRED019 Biofyzikálny seminár                     4fb* 5fb* fDRS
  Uto 17 20 1h s F1-328a FMFI.KJFB/2-FBF-115/00 Odborný seminár (1)               4fbf
  Str 14 00 3h p F1-232a FMFI.KJFB/2-FBF-202/00 Bioenergetika                  5fb*
  Stv 17 20 2h p F1-109 FMFI.KJFB/1-FYZ-835/00 Fyzika živých organizmov             2f*

Holý Karol
  Uto 14 00 1h v F1-377 FMFI.KJFB/1-FYZ-600/00 Rádionuklidy v životnom prostredí        3f*
  Stv 14 00 2h p F1-377 FMFI.KJFB/2-FJF-205/00 Aplikácie rádioizotopov a zväzkov častíc v praxi 5fjf

Chorvát Dušan
  Uto 17 20 3h l F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-235/00 Lasery a vláknová optika v medicíne       5fb*
  Str 13 10 4h p F1-328a FMFI.KJFB/2-FBM-135/00 Metódy spracovania biosignálov a počítačová gra 4fb*

Chudý Martin
  Pon 9 00 2h p F1-377 FMFI.KJFB/2-FJF-108/00 Základy dozimetrie                5fjf
  Uto 14 50 1h v F1-377 FMFI.KJFB/1-FYZ-600/00 Rádionuklidy v životnom prostredí        3f*

Krafčík Andrej D
  Stv 11 30 2h c F1-328a FMFI.KJFB/1-BMF-310/00 Kvantová mechanika               3fmf

Kvasnička Peter
  Pia 14 00 2h p F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-102/00 Fyzikálne princípy diagnostiky a terapie     4fmf

Mach Pavel
  Uto 8 10 2h p F1-328 FMFI.KJFB/2-FOZ-172/10 Fyzikálna chémia                 5ftl 5fp
  Uto 9 50 2h p F1-232a FMFI.KJFB/2-FBF-103/00 Kvantovomechanické modelovanie chemických a bio 4fbf
  Uto 14 00 2h p F1-328a FMFI.KJFB/3-FBF-002/00 Teoretické metódy štúdia molekulových systémov fDRS
  Str 13 10 2h p F1-328 FMFI.KJFB/1-OZE-241/10 Všeobecná chémia                 2foz 1f*
  Stv 9 50 2h p F1-328a FMFI.KJFB/2-FBF-102/00 Fyzikálna chémia a elektrochémia        4fb*
  Stv 14 50 3h s F1-328a FMFI.KJFB/2-FBF-132/11 Aplikácie metód kvantovej chémie a molekulovej 4fbf
  Pia 8 10 2h v F1-326 FMFI.KJFB/1-FYZ-855/00 Chemické základy živých systémov (2)       3f*

Masarik Jozef
  Stv 10 40 1h s F1-327 FMFI.KJFB/2-FJF-921/00 Diplomový seminár (2)              5fjf
  Stv 12 20 2h v F1-377 FMFI.KJFB/2-FJF-237/00 Fyzika tienenia ionizujúceho žiarenia      5fjf

Mlynárik Vladimír
  Pia 15 40 2h p F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-121/00 Základy magneticko-rezonančnej spektrometrie a t 4fbf
             FMFI.KJFB/2-FBM-121/00 Základy magneticko-rezonančnej spektrometrie a t 4fmf

Müllerová Monika
  Pia 9 50 3h l F1-262 FMFI.KJFB/1-FYZ-360/00 Praktikum IV (atómová a jadrová fyzika)     3foz

Ostatná Veronika
  Pon 8 10 2h p F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-101/00 Medicínska biofyzika (1)             4fmf

Pikna Miroslav
  Pon 9 50 3h l F1-262 FMFI.KJFB/1-FYZ-360/00 Praktikum IV (atómová a jadrová fyzika)     3fmf

Povinec Pavel
  Stv 13 10 2h p F2-s168 FMFI.KJFB/3-FEN-010/10 Ochrana totálneho environmentu         fDRS

Ruttkay-Nedecký Gabriel
  Stv 13 10 2h v F2-125 FMFI.KJFB/1-FYZ-870/00 Základy molekulárnej biológie          3f*

Rybár Peter
  Pon 16 30 2h p F1-328a FMFI.KJFB/2-FBF-223/00 Aplikačné programy v biofyzike         4fmf
              FMFI.KJFB/2-FBF-223/00 Aplikačné programy v biofyzike         5fbf
  Pon 18 10 1h c F1-328a FMFI.KJFB/2-FBF-223/00 Aplikačné programy v biofyzike         4fmf
              FMFI.KJFB/2-FBF-223/00 Aplikačné programy v biofyzike         5fbf

Sitár Branislav
  Uto 14 00 2h v F1-327 FMFI.KJFB/2-FJF-236/00 Detekčné metódy fyziky vysokých energií     5fjf
  Stv 13 10 2h v F1-327 FMFI.KJFB/2-FJF-132/00 Urýchľovače častíc                4fjf

Staníček Jaroslav
  Pon 19 00 2h l F1-oJF FMFI.KJFB/2-FJF-209/00 Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (2)    5fjf
  Str 9 50 2h p F1-327 FMFI.KJFB/2-FJF-102/00 Jadrová a subjadrová fyzika (1)         4fjf
  Str 11 30 1h c F1-327 FMFI.KJFB/2-FJF-102/00 Jadrová a subjadrová fyzika (1)         4fjf
  Stv 13 10 2h p F2-s168 FMFI.KJFB/3-FEN-010/10 Ochrana totálneho environmentu         fDRS
  Stv 14 00 3h l F1-262 FMFI.KJFB/1-FYZ-360/00 Praktikum IV (atómová a jadrová fyzika)     3f2

Strmeň Peter
  Pon 16 30 4h l F1-261 FMFI.KJFB/2-FJF-106/00 Praktikum z jadrovej fyziky a elektroniky    4fjf
  Stv 10 40 2h p F1-377 FMFI.KJFB/2-FJF-122/00 Jadrová elektronika               4fjf

Sýkora Ivan
  Pon 16 30 3h l F1-oJF FMFI.KJFB/2-FJF-209/00 Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (2)    5fjf
  Uto 9 50 2h p F1-377 FMFI.KJFB/2-FJF-121/00 Spracovanie jadrovo-fyzikálnych údajov      4fjf
  Str 9 50 2h v F1-377 FMFI.KJFB/1-FYZ-615/00 Rádiometrické merania              3foz 3f*
  Stv 9 00 2h p F1-377 FMFI.KJFB/2-FJF-104/00 Experimentálne metódy jadrovej fyziky (1)    4fjf
  Stv 15 40 2h v F1-377 FMFI.KJFB/2-FJF-232/00 Vybrané kapitoly spektrometrie gama žiarenia   5fjf

Szarka Ján
  Uto 14 00 4h l F1-261 FMFI.KJFB/2-FJF-106/00 Praktikum z jadrovej fyziky a elektroniky    4fjf
  Uto 17 20 2h p F2-T3 FMFI.KJFB/1-OZE-141/10 Princípy počítačov a aplikačný softvér      1foz
  Stv 14 50 2h v F1-327 FMFI.KJFB/1-INF-311/00 Nové trendy personálnych počítačov        3ips

Šáro Štefan
  Uto 12 20 1h p F1-327 FMFI.KJFB/2-FJF-202/00 Jadrové reakcie                 5fjf
  Stv 9 50 1h s F1-327 FMFI.KJFB/2-FJF-921/00 Diplomový seminár (2)              5fjf

Šikurová Libuša
  Uto 9 00 2h p F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-124/00 Základy a aplikácie optickej spektroskopie    4fmf
  Uto 13 10 2h p F1-232a FMFI.KJFB/3-FBF-004/00 Pôsobenie svetelného žiarenia na živý organizmu fDRS
  Str 13 10 3h l F1-326 FMFI.KJFB/2-FBF-211/00 Fotobiológia a fotodynamická terapia       5fbf
             FMFI.KJFB/2-FBM-213/00 Fotobiofyzika a fototerapia           5fmf
  Stv 9 00 5h s F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-920/00 Diplomový seminár (1)              5fmf
  Stv 9 00 2h s F1-326 FMFI.KJFB/2-FBF-920/00 Diplomový seminár (1)              5fbf

Šimkovic Fedor
  Pon 9 00 4h p F1-327 FMFI.KJFB/2-FJF-101/00 Kvantová teória (2)               4fjf

Šivo Alexander
  Pon 9 50 3h l F1-261 FMFI.KJFB/1-FYZ-360/00 Praktikum IV (atómová a jadrová fyzika)     3fmf
  Uto 12 20 2h v F1-377 FMFI.KJFB/2-FJF-133/00 Jadrová energetika a životné prostredie     4fjf 4fmf
  Stv 14 00 3h l F1-261 FMFI.KJFB/1-FYZ-360/00 Praktikum IV (atómová a jadrová fyzika)     3f1
  Pia 9 50 3h l F1-261 FMFI.KJFB/1-FYZ-360/00 Praktikum IV (atómová a jadrová fyzika)     3foz

Štefánik Dušan D
  Pon 10 40 2h c F1-247 FMFI.KTFDF/1-FYZ-310/00 Kvantová teória (1)               3f2
  Str 13 10 2h c F1-327 FMFI.KJFB/2-FJF-101/00 Kvantová teória (2)               4fjf

Tokár Stanislav
  Str 8 10 2h v F1-377 FMFI.KJFB/2-FJF-234/00 Vybrané kapitoly z fyziky vysokých energií    5fjf
  Stv 8 10 2h v F1-308 FMFI.KJFB/2-FJF-235/00 Modelovanie časticových interakcií        5fjf

Urban Ján
  Uto 9 50 2h p F1-232a FMFI.KJFB/2-FBF-103/00 Kvantovomechanické modelovanie chemických a bio 4fbf
  Uto 15 40 2h s F1-328a FMFI.KJFB/3-FCH-003/00 Vybrané partie z chemickej fyziky        fDRS
  Str 11 30 2h p F1-326 FMFI.KJFB/2-FBF-101/00 Biochémia                    4fbf
  Stv 13 10 2h p F1-328a FMFI.KJFB/2-FBF-104/00 Fyzika polymérov a biopolymérov         4fbf
  Stv 14 50 3h s F1-328a FMFI.KJFB/2-FBF-132/11 Aplikácie metód kvantovej chémie a molekulovej 4fbf

Vanko Július
  Uto 9 00 2h p F1-327 FMFI.KJFB/2-FJF-102/00 Jadrová a subjadrová fyzika (1)         5fjf
  Uto 10 40 1h c F1-327 FMFI.KJFB/2-FJF-102/00 Jadrová a subjadrová fyzika (1)         5fjf
  Str 8 10 2h v F1-327 FMFI.KJFB/2-EFM-221/00 Teória kooperatívnych hier            5mef*
  Str 14 50 2h v F1-327 FMFI.KJFB/2-FJF-131/00 Kinematika elementárnych častíc         4fjf

Vitovič Pavol D
  Stv 8 10 2h p F1-328a FMFI.KJFB/2-FBF-105/00 Experimentálne metódy biofyziky a chemickej fyz 4fbf
  Stv 16 30 2h p F1-326 FMFI.KJFB/2-FBF-224/00 Koloidy a surfaktanty              5fbf

Waczulíková Iveta
  Uto 9 00 2h k F1-328a FMFI.KJFB/2-FBM-206/00 Aplikácie matematickej štatistiky v medicíne  5fmf
  Uto 10 40 1h c F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-124/00 Základy a aplikácie optickej spektroskopie    4fmf
  Str 8 10 3h v F1-232a FMFI.KJFB/2-FBM-236/00 Špecifiká práce interdisciplinárnych tímov   5fmf
  Str 11 30 2h p F1-326 FMFI.KJFB/2-FBF-101/00 Biochémia                    4fbf
  Str 14 00 3h p F1-232a FMFI.KJFB/2-FBF-202/00 Bioenergetika                  5fb*
  Stv 8 10 2h p F1-328a FMFI.KJFB/2-FBM-103/00 Experimentálne metódy lekárskej fyziky (1)   4fmf
              FMFI.KJFB/2-FBF-105/00 Experimentálne metódy biofyziky a chemickej fyz 4fbf
  Stv 13 10 2h v F2-125 FMFI.KJFB/1-FYZ-870/00 Základy molekulárnej biológie          3f*

Ziman Mário
  Pia 14 00 2h p F2-125 FMFI.KTFDF/2-FTF-227/12 Matematické štruktúry kvantovej teórie     4ftf 5ftf fDRS
  Pia 15 40 1h c F2-125 FMFI.KTFDF/2-FTF-227/12 Matematické štruktúry kvantovej teórie     4ftf 5ftf fDRS

Ženiš Tibor
  Pon 12 20 2h p F1-308 FMFI.KJFB/2-FJF-230/00 Počítačové siete                 5fjf 2foz
  Uto 19 00 1h p F2-T3 FMFI.KJFB/1-OZE-141/10 Princípy počítačov a aplikačný softvér      1foz
  Stv 14 00 3h c F2-T3 FMFI.KJFB+KTFDF/1-FYZ-355/00 Počítačové praktikum (2)          3foz 3f*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra jazykovej prípravy
(KJP)

Čárska Renáta
  Pon 10 40 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1m**
  Pon 16 30 2h c M-V  FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1uMF 1foz 1fmf*
  Pon 18 10 2h c M-V  FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1i3 1iai5
  Str 8 10 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3)                2iai4 2uMI
  Str 11 30 2h c M-II  FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1mpm*
  Str 14 50 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3)                2m**
  Pia 8 10 2h c M-VI  FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1iai3

Erdélyi Ladislav
  Pon 16 30 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1mng1
  Pon 18 10 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3)                2mef2 2mng2
  Str 9 50 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1mef2
  Str 11 30 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1mef1
  Stv 11 30 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1mng2
  Pia 8 10 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1iai4 1i3
  Pia 9 50 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1uMD 1m**

Gombárik Pavel
  Pon 16 30 2h c M-VI  FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1mng*
  Pon 18 10 2h c M-VI  FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1uMT 1m*
  Uto 9 50 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1mef1
  Str 8 10 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3)                2iai4
  Str 11 30 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1mef2
  Pia 8 10 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1i2
  Pia 9 50 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1iai1

Klátiková Elena
  Pon 12 20 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1i1
  Pon 16 30 2h c M-IV  FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1iai4 1uMI 1uBI
  Uto 8 10 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1iai2
  Uto 9 50 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-261/00 Ruský jazyk (3)                  FMFI
  Uto 13 10 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-161/00 Ruský jazyk (1)                  FMFI
  Str 9 50 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-161/00 Ruský jazyk (1)                  FMFI
  Stv 13 10 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-261/00 Ruský jazyk (3)                  FMFI

Kočvarová Jana
  Pon 16 30 2h c M-III FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1fmf*
  Pon 18 10 2h c M-III FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1iai5 1f3 1uMI 1uMF 1fmf*
  Uto 14 50 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1f2
  Uto 16 30 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3)                2f2 2uMF
  Stv 8 10 2h c M-VI  FMFI.KJP/1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3)                2i2 2iai3
  Stv 9 50 2h c M-VI  FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1f3
  Pia 8 10 2h c M-V  FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1iai2 1iai3

Vilášek Pavel
  Pon 16 30 2h c M-VII FMFI.KJP/1-MXX-241/00 Francúzsky jazyk (3)               FMFI
  Pon 18 10 2h c M-VII FMFI.KJP/1-MXX-141/00 Francúzsky jazyk (1)               FMFI
  Uto 13 10 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-251/00 Nemecký jazyk (3)                 FMFI
  Stv 13 10 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-151/00 Nemecký jazyk (1)                 FMFI
  Stv 16 30 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-251/00 Nemecký jazyk (3)                 FMFI
  Pia 11 30 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-251/00 Nemecký jazyk (3)                 FMFI
  Pia 13 10 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-241/00 Francúzsky jazyk (3)               FMFI

Zemanová Alena
  Pon 16 30 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1f1 1uMF 1foz
  Pon 18 10 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1iai5 1i3 1mng2 1mpm*
  Uto 14 50 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1f1 1f2
  Uto 16 30 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3)                2f2 2fmf 2foz
  Stv 16 30 2h c F2-283 FMFI.KJP/3-FBF-201/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-FEN-201/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-FCH-201/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-FJF-201/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-FVF-201/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-FVM-201/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-INF-201/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-MGT-201/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-MNA-201/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-MVM-201/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-MNA-202/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)    fDRS mDRS iDRS
  Pia 9 50 2h c M-III FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1iai1 1iai2
  Pia 11 30 2h s F2-283 FMFI.KJP/3-FBF-201/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-FEN-201/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-FCH-201/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-MVM-201/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-FVF-201/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-FVM-201/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-INF-201/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-MGT-201/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-MNA-201/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-FJF-201/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-MNA-202/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)    fDRS mDRS iDRS


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky
(KMANM)

Babinská Martina D
  Pon 12 20 2h c M-IV  FMFI.KMANM/1-MMN-111/10 Matematická analýza (1)             1mng1
  Str 11 30 2h v M-IV  FMFI.KMANM/1-MMN-510/00 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (1)  1mng1

Babušíková Jela
  Pon 10 40 1h p M-223 FMFI.KMANM/1-MAT-780/00 Numerická matematika (2)            4mps 3mna
  Pon 11 30 1h c M-223 FMFI.KMANM/1-MAT-780/00 Numerická matematika (2)            4mps 3mna
  Uto 8 10 2h p M-224 FMFI.KMANM/2-MAT-314/09 Práca s moderným softvérom v numerickej matemat 4mna*
  Uto 9 50 2h p F1-108 FMFI.KMANM/2-EFM-101/00 Numerické metódy                4mef*
  Str 8 10 2h p F1-108 FMFI.KMANM/1-MMN-230/00 Numerické metódy (1)              2mng*
  Str 9 50 2h p M-201 FMFI.KMANM/2-AIN-161/00 Aplikovaná numerická matematika         4iai*
             FMFI.KMANM/2-MPG-243/00 Numerická matematika pre grafikov        5mpg

Bušinská Tatiana
  Uto 14 50 2h c M-XII FMFI.KAGDM/1-MAT-120/00 Lineárna algebra a geometria (1)        1m*
  Uto 16 30 2h p B   FMFI.KMANM/1-MAT-270/00 Maticový počet                 2m**
  Str 11 30 1h c M-IX  FMFI.KMANM/1-MAT-270/00 Maticový počet                 2mpm*
  Str 12 20 1h c M-IX  FMFI.KMANM/1-MAT-270/00 Maticový počet                 2m*
  Str 14 50 2h p M-223 FMFI.KMANM/2-MAT-313/09 Vybrané kapitoly z numerickej algebry      4mna*
  Stv 9 50 2h v M-VII FMFI.KMANM+KAGDM/1-MAT-191/00 Cvičenie z lineárnej algebry a geometrie 1m*
  Stv 13 10 2h p M-223 FMFI.KMANM/3-MNA-001/00 Numerické metódy lineárnej algebry       1mDRS
  Stv 14 50 2h p M-223 FMFI.KMANM/1-MAT-530/00 Numerické metódy lineárnej algebry       3mna

Demetrian Michal
  Uto 8 10 1h p M-102 PriF/N-mCFZ-003-1/4755/00 Vybrané kapitoly z matematiky (2)       4Pfch
  Uto 9 00 1h c M-102 PriF/N-mCFZ-003-1/4755/00 Vybrané kapitoly z matematiky (2)       4Pfch
  Uto 9 50 3h p M-223 FMFI.KMANM+KAMŠ/1-BMF-210/00 Matematické základy biomedicínskej fyziky 2fmf
  Stv 9 00 3h c M-223 FMFI.KMANM+KAMŠ/1-BMF-210/00 Matematické základy biomedicínskej fyziky 2fmf
  Stv 12 20 2h p F1-109 FMFI.KAMŠ+KMANM/2-MAT-132/09 Vybrané partie z matematickej fyziky (1)  5mma*
  Stv 14 00 1h c F1-109 FMFI.KAMŠ+KMANM/2-MAT-132/09 Vybrané partie z matematickej fyziky (1)  5mma*
  Pia 9 00 3h c F2   FMFI.KMANM/1-FYZ-215/00 Matematika (3)                 2foz 2f*

Fečkan Michal
  Uto 9 00 2h p M-109 FMFI.KAMŠ/3-MAM-023/10 Nelineárna funkcionálna analýza         1mDRS
  Uto 10 40 2h p M-109 FMFI.KMANM/3-MAM-020/10 Variačné metódy riešenia parciálnych diferenciá 1mDRS
             FMFI.KMANM/3-MNA-003/00 Variačné metódy riešenia parciálnych diferenciá 2mDRS
  Str 9 00 2h p M-109 FMFI.KMANM/2-MAT-131/09 Analýza na varietach              5mma* mDRS
  Str 10 40 1h c M-109 FMFI.KMANM/2-MAT-131/09 Analýza na varietach              5mma* mDRS
  Stv 11 30 2h p M-223 FMFI.KMANM/1-MAT-410/00 Funkcionálna analýza (1)            3mma 3mna 3mms

Filo Ján
  Uto 13 10 2h p F1   FMFI.KMANM/1-MAT-210/00 Matematická analýza (3)             2m**
  Str 13 10 2h p A   FMFI.KMANM/1-MAT-210/00 Matematická analýza (3)             2m**

Fúsek Peter
  Pon 10 40 2h p M-IV  FMFI.KMANM/1-MMN-316/12 Nelineárna a stochastická optimalizácia (1)   3mng*
  Str 11 30 2h c M-X  FMFI.KMANM/1-EFM-220/00 Lineárne programovanie             2mef2
  Str 14 50 2h c M-V  FMFI.KMANM/1-EFM-220/00 Lineárne programovanie             2mef1
  Stv 12 20 1h c M-III FMFI.KMANM/1-MMN-316/12 Nelineárna a stochastická optimalizácia (1)   3mng1
  Stv 13 10 1h c M-III FMFI.KMANM/1-MMN-316/12 Nelineárna a stochastická optimalizácia (1)   3mng2
  Stv 14 50 2h p M-102 PriF/N-bGAF-002-1/2432/00 Aplikovaná matematika             2Pgl
  Stv 16 30 1h c M-102 PriF/N-bGAF-002-1/2432/00 Aplikovaná matematika             2Pgl

Chocholatý Pavol
  Pon 9 50 2h p M-III FMFI.KMANM/2-MMN-101/00 Numerické metódy (1)              4mng*
  Uto 9 50 2h p M-IV  FMFI.KMANM/2-MAT-315/12 Diferenčné metódy riešenia diferenciálnych rovn 4mna*
  Uto 15 40 1h p M-223 FMFI.KMANM/1-MAT-780/00 Numerická matematika (2)            3mna 4mps
  Uto 16 30 1h c M-223 FMFI.KMANM/1-MAT-780/00 Numerická matematika (2)            3mna 4mps
  Stv 11 30 2h v B2-404 FMFI.KMANM/2-UMA-281/00 Základné numerické metódy riešenia rovníc    5uM* 5PuM*
  Stv 14 50 1h p M-II  FMFI.KMANM/2-MMN-101/00 Numerické metódy (1)              4mng*
  Stv 15 40 1h c M-II  FMFI.KMANM/2-MMN-101/00 Numerické metódy (1)              4mng*

Jaroš František
  Uto 9 50 2h c F1-247 FMFI.KMANM/1-MAT-310/00 Obyčajné diferenciálne rovnice (1)       4mps 3m*
  Uto 14 00 2h p F1-247 FMFI.KMANM/1-MMN-261/10 Obyčajné diferenciálne rovnice         2mng*
  Uto 15 40 2h c M-109 FMFI.KMANM/2-MAT-111/09 Dynamické systémy (každý druhý týždeň)     4mma* mDRS
  Str 9 50 2h c M-VI  FMFI.KMANM/1-MMN-210/00 Matematická analýza (3)             2mng2
  Str 14 00 2h c M-VI  FMFI.KMANM/1-MMN-261/10 Obyčajné diferenciálne rovnice         2mng1
  Str 16 30 2h c M-VI  FMFI.KMANM/1-MMN-261/10 Obyčajné diferenciálne rovnice         2mng2
  Stv 11 30 2h v M-VI  FMFI.KMANM/1-MMN-565/00 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (3)  2mng2

Jaroš Jaroslav
  Pon 11 30 2h p M-III FMFI.KMANM/2-MMN-103/00 Obyčajné diferenciálne rovnice         4mng*
  Str 13 10 2h p M-109 FMFI.KAMŠ/3-MAM-021/10 Funkcionálne diferenciálne rovnice        2mDRS
  Stv 8 10 2h p M-109 FMFI.KMANM/1-MAT-510/00 Biomatematika (1)                3mma
  Stv 10 40 1h p M-III FMFI.KMANM/2-MMN-103/00 Obyčajné diferenciálne rovnice         4mng*
  Stv 11 30 1h c M-III FMFI.KMANM/2-MMN-103/00 Obyčajné diferenciálne rovnice         4mng*

Jursová Petra D
  Uto 15 40 2h c M-XI  FMFI.KMANM/1-INF-110/00 Matematická analýza (1)             1i3 1i1
  Uto 17 20 2h c M-XI  FMFI.KMANM/1-INF-110/00 Matematická analýza (1)             1i2 1i3

Kačur Jozef
  Uto 8 10 2h p M-223 FMFI.KMANM/2-MAT-334/10 Metóda konečných prvkov (2)           5mna*
  Uto 12 20 2h v M-223 FMFI.KMANM/2-MAT-332/09 Riešenie konvekčno-difúznych úloh        5m*
  Str 13 10 2h p M-223 FMFI.KMANM/2-MAT-325/12 Variačné metódy diferenciálnych úloh      4mna*
  Str 16 30 2h p M-223 FMFI.KMANM/3-MNA-005/00 Metóda konečných prvkov             mDRS

Kubáček Zbyněk
  Pon 9 00 3h p F1   FMFI.KMANM/1-MMN-210/00 Matematická analýza (3)             2mng*
  Uto 9 50 2h p F2   FMFI.KMANM/1-MAT-110/00 Matematická analýza (1)             1m**
  Uto 13 10 2h p M-109 FMFI.KAGDM/3-MVM-045/10 Školská matematika vo svetle vyššej matematiky mDRS
  Str 9 50 2h p F1-328 FMFI.KMANM/1-MAT-110/00 Matematická analýza (1)             1m**
  Str 13 10 2h p B   FMFI.KMANM/1-INF-110/00 Matematická analýza (1)             1i*

Kupka Ivan
  Pon 8 10 2h p M-II  FMFI.KMANM/2-UMA-261/00 Vybrané partie z matematickej analýzy (3)    5uM* 5PuM*
  Pon 10 40 3h p B2-404 FMFI.KMANM/1-UMA-101/00 Matematická analýza (1)             1PuM*
  Str 11 30 2h c M-V  FMFI.KMANM/1-MAT-410/00 Funkcionálna analýza (1)            3mma 3mna 3mms
  Stv 11 30 2h p B1-501 FMFI.KMANM/1-UMA-211/10 Matematická analýza (3)             2uM* 2PuM*
  Stv 16 30 2h v M-VI  FMFI.KMANM/1-MAT-810/00 Seminár z reálnej analýzy            3m*

Medveď Milan
  Str 9 50 2h p M-IV  FMFI.KMANM/2-MAT-111/09 Dynamické systémy                4mma* mDRS
  Stv 9 50 2h p F1-247 FMFI.KMANM/1-MAT-310/00 Obyčajné diferenciálne rovnice (1)       4mps 3m*

Minár Jozef D
  Str 11 30 2h p M-224 FMFI.KMANM/2-MAT-327/12 Praktikum z riešenia optimalizačných úloh    5mna*

Mózer Ján
  Uto 11 30 2h p M-IV  FMFI.KMANM/1-FYZ-350/00 Matematika (5)                 3f*
  Uto 14 00 2h v F1-109 FMFI.KMANM/1-FYZ-674/00 Variačné úlohy vo fyzike            3f*
  Str 8 10 2h p F1   FMFI.KMANM/1-FYZ-215/00 Matematika (3)                 2foz 2f*
  Str 11 30 2h p F1-108 FMFI.KMANM/1-FYZ-350/00 Matematika (5)                 3f*
  Stv 13 10 3h p F1   FMFI.KMANM/1-FYZ-215/00 Matematika (3)                 2foz 2f*

Novotný Peter
  Pon 9 00 2h c M-102 FMFI.KMANM/1-MAT-530/00 Numerické metódy lineárnej algebry (každý druhý 3mna
  Uto 16 30 2h v M-IV  FMFI.KMANM/1-MAT-185/00 Metódy riešenia matematických úloh (1)     1m*
  Uto 18 10 2h n M-IV  XXXPRED000 blokovany cas                        1m*
  Str 9 50 2h c M-208 FMFI.KMANM/1-MAT-732/00 Software MATLAB (2)               2m**
  Str 14 00 2h c M-208 FMFI.KMANM/1-MMN-230/00 Numerické metódy (1)              2mng2
  Str 15 40 2h c M-208 FMFI.KMANM/1-MMN-230/00 Numerické metódy (1)              2mng1
  Stv 10 40 3h c M-XI  FMFI.KMANM/1-FYZ-120/00 Matematika (1)                 1f1

Otčenáš Peter D
  Pon 12 20 2h v F1-247 FMFI.KMANM/1-MMN-111/10 Matematická analýza (1)             1mng2
  Str 8 10 2h v M-VI  FMFI.KMANM/1-MMN-510/00 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (1)  1mng2

Plesník Ján
  Str 8 10 2h p M-223 FMFI.KMANM/1-MAT-466/10 Lineárne programovanie             3mms 3mna 3mpm*
  Str 9 50 2h c M-223 FMFI.KMANM/1-MAT-466/10 Lineárne programovanie             3mms 3mna 3mpm*
  Stv 8 10 2h p F1-108 FMFI.KMANM/1-EFM-220/00 Lineárne programovanie             2mef*

Polesňák Lukáš D
  Pon 9 00 2h s I-H6  FMFI.KMANM/1-MAT-770/00 Proseminár z TEX-u               2m*
  Str 9 50 2h c F1-247 FMFI.KMANM/1-MMN-210/00 Matematická analýza (3)             2mng1
  Stv 11 30 2h v F1-247 FMFI.KMANM/1-MMN-565/00 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (3)  2mng1

Rostás Kristína
  Pon 10 40 2h c M-XI  FMFI.KMANM/1-MAT-210/00 Matematická analýza (3)             2m*
  Pon 12 20 2h v M-223 FMFI.KMANM/1-INF-605/00 Matematická analýza (3)             2i* 4iA*
  Str 8 10 2h v M-IX  FMFI.KMANM/1-MAT-750/00 Cvičenie z matematickej analýzy (3)       2m*
  Stv 10 40 3h p M-201 FMFI.KMANM/1-UDG-112/10 Zobrazovacie metódy (1)             1uMD
  Stv 14 00 2h p B1-301 PriF/N-bZXX-001-1/365B/00 Matematika (1)                1Pgek
  Pia 9 00 1h p M-223 FMFI.KMANM/1-INF-605/00 Matematická analýza (3)             4iA 2i*
  Pia 9 50 1h c M-223 FMFI.KMANM/1-INF-605/00 Matematická analýza (3)             4iA 2i*

Švaňa Peter
  Pon 8 10 3h c B2-304 PriF/N-bCXX-053-1/5E39/00 Matematika pre chémiu (1)           1Pch
  Pon 13 10 2h p Ch1-2 PriF/N-bCXX-053-1/5E39/00 Matematika pre chémiu (1)           1Pch*
  Pon 16 30 2h s I-H6  FMFI.KMANM/1-MAT-715/00 Proseminár z MS-Office             1m**
  Uto 9 00-10 20 v FM-L6 FMFI.KMANM/1-MMN-285/00 Obchodná grafika (1)              3mng*
  Str 8 10 2h p Ch1-2 PriF/N-bCXX-053-1/5E39/00 Matematika pre chémiu (1)           1Pch*
  Stv 8 10 2h v B2-446 FMFI.KMANM/1-UMA-305/00 Úvod do financií a základy účtovníctva     3uM* 3PuM*
  Stv 11 30 2h v B2-302 FMFI.KMANM/2-UMA-256/10 Základy finančnej a poistnej matematiky     5uM* 5PuM*
  Stv 16 30 2h v F1-248 FMFI.KMANM/2-MMN-130/00 Finančná a poistná matematika v MS-Exceli    4mng*
  Stv 16 30 2h v F1-232a FMFI.KMANM/2-MMN-130/00 Finančná a poistná matematika v MS-Exceli   4mng*

Toma Vladimír
  Stv 8 10 2h p M-III FMFI.KMANM/2-MMN-104/00 Aplikovaná funkcionálna analýza (1)       4mng*
  Stv 9 50 1h c M-III FMFI.KMANM/2-MMN-104/00 Aplikovaná funkcionálna analýza (1)       4mng*
  Stv 14 00 2h v M-III FMFI.KAMŠ/2-EFM-233/10 Modely medzinárodného obchodu          5mef*
  Pia 8 10 2h s B   FMFI.KMANM/2-MMN-921/00 Diplomový seminár (2)              5mng*
  Pia 9 50 2h p B   FMFI.KMANM/1-EFM-560/00 Rozhodovacie techniky v manažmente       3mef*
             FMFI.KMANM/2-MMN-203/00 Rozhodovacie techniky v manažmente       5mng*

Valášek Ján
  Pon 8 10 3h c M-IV  FMFI.KMANM/1-FYZ-120/00 Matematika (1)                 1f3 1foz
  Pon 11 30 2h p M-I  FMFI.KMANM/2-MAT-113/09 Vybrané partie z reálnej analýzy        4m*
  Pon 13 10 1h c M-I  FMFI.KMANM/2-MAT-113/09 Vybrané partie z reálnej analýzy        4m*
  Uto 8 10 3h p F1   FMFI.KMANM/1-FYZ-120/00 Matematika (1)                 1foz 1f*
  Stv 8 10 2h p F2   FMFI.KMANM/1-FYZ-120/00 Matematika (1)                 1foz 1f*
  Stv 10 40 3h c M-X  FMFI.KMANM/1-FYZ-120/00 Matematika (1)                 1f2

Vencko Jozef
  Pon 10 40 2h p F1-108 FMFI.KMANM/1-MMN-111/10 Matematická analýza (1)             1mng*
  Stv 9 50 2h p F1-328 FMFI.KMANM/1-MMN-111/10 Matematická analýza (1)             1mng*

Viszus Eugen
  Pon 8 10 2h p M-223 FMFI.KMANM/1-MAT-785/00 Teória miery a integrálu            3mma
  Pon 9 50 1h c M-223 FMFI.KMANM/1-MAT-785/00 Teória miery a integrálu            3mma
  Uto 14 00 2h p M-223 FMFI.KMANM/2-MAT-112/09 Parciálne diferenciálne rovnice (1)       4mma*
  Str 8 10 2h p M-XI  FMFI.KJFB+KMANM/1-BMF-110/00 Matematické základy biomedicínskej fyziky 1fmf*
  Str 11 30 2h c M-XI  FMFI.KMANM/2-MAT-112/09 Parciálne diferenciálne rovnice (1)       4mma*
  Stv 8 10 2h p M-II  FMFI.KJFB+KMANM/1-BMF-110/00 Matematické základy biomedicínskej fyziky 1fmf*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky
(KTFDF)

Balek Vladimír
  Pon 9 50 2h v F2-oTF FMFI.KTFDF/2-UFY-163/10 Matematické metódy teoretickej fyziky      4uF*
  Uto 11 30 2h p F2-oTF FMFI.KTFDF/2-FTF-213/00 Kozmológia                   5ftf
  Uto 13 10 2h c F2-oTF FMFI.KTFDF/2-FTF-213/00 Kozmológia                   5ftf
  Stv 14 50 4h s F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-215/10 Špeciálny seminár (1)              5ftf
  Pia 11 30 2h c F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-211/00 Teória kondenzovaných látok           5ftf 5ftl

Blažek Tomáš
  Pon 10 40 2h c F1-328 FMFI.KTFDF/1-FYZ-310/00 Kvantová teória (1)               3f1 3foz
  Uto 9 50 2h p F2-125 FMFI.KTFDF/1-FYZ-310/00 Kvantová teória (1)               3foz 3f*
  Stv 9 50 2h p F2-125 FMFI.KTFDF/1-FYZ-310/00 Kvantová teória (1)               3foz 3f*
  Pia 14 00 3h v F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-224/10 Fyzika za štandardným modelom          5ftf

Černý Vladimír
  Pon 8 10 3h l F2-T3 FMFI.KTFDF/1-FYZ-255/00 Počítačové praktikum (1)            2f*
  Pon 12 20 2h p F1-109 FMFI.KTFDF/1-FYZ-315/00 Štatistická fyzika a termodynamika       3f*
             FMFI.KTFDF/1-UFY-340/00 Termodynamika a štatistická fyzika       3uF*
  Uto 8 10 2h p F1-108 FMFI.KTFDF/1-FYZ-315/00 Štatistická fyzika a termodynamika       3f*
             FMFI.KTFDF/1-UFY-340/00 Termodynamika a štatistická fyzika       3uF*
  Stv 8 10 2h v F2-125 FMFI.KTFDF/1-UFY-355/00 Cvičenie z termodynamiky a štatistickej fyziky 3uF*

Demkanin Peter
  Pon 8 10 2h p F2-126 FMFI.KTFDF/2-UFY-107/12 Mechanika pre učiteľov             1kF*
  Pon 9 50 1h c F2-126 FMFI.KTFDF/2-UFY-107/12 Mechanika pre učiteľov             1kF*
  Uto 8 10 1h c F2-126 FMFI.KTFDF/2-UFY-104/10 Didaktika fyziky (1)              4uF*
  Uto 9 50 1h p F1-151 FMFI.KTFDF/3-FVF-011/10 Internet ako vzdelávacie prostredie       fDRS
  Stv 9 50 2h p F2-126 FMFI.KTFDF/2-UFY-104/10 Didaktika fyziky (1)              4uF*
  Stv 13 10 2h s F2-126 DRS017 Seminár fDRS                           fDRS
  Pia 9 50 1h p F2-126 FMFI.KTFDF/3-FVF-017/10 Modelovanie vo vyučovaní fyziky         fDRS
  Pia 10 40 2h c F2-126 FMFI.KTFDF/3-FVF-017/10 Modelovanie vo vyučovaní fyziky         fDRS
  Pia 13 10 2h s F1-149 FMFI.KTFDF/2-UXX-105/00 Počítačom podporované prírodovedné laboratórium 4u**

Dubničková Anna Zuzana
  Str 9 50 4h p F2-oTF FMFI.KTFDF/3-FJF-002/00 Feynmanove diagramy               fDRS
  Stv 11 30 2h p F2-130 FMFI.KTFDF/2-UFY-101/00 Teoretická fyzika (1)              4uF*

Fecko Marián
  Pon 9 00 2h c F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-112/00 Diferenciálna geometria             4ftf 4m*
  Pon 12 20 2h p F1-108 FMFI.KTFDF/1-FYZ-251/11 Teoretická mechanika              2f*
  Uto 8 10 2h p F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-112/00 Diferenciálna geometria             4ftf 4m*
  Uto 15 40 3h v F2-130 FMFI.KTFDF/1-FYZ-675/11 Lieove grupy pre fyzikov            3f*
  Str 11 30 2h p F1-109 FMFI.KTFDF/1-FYZ-251/11 Teoretická mechanika              2f*
  Stv 8 10 2h p F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-112/00 Diferenciálna geometria             4ftf 4m*

Fízeľ Ján D
  Str 8 10 2h v M-V  FMFI.KTFDF/1-AIN-111/00 Doplnkové cvičenie k matematike (1)       1iai*
  Str 16 30 2h c F1-247 FMFI.KTFDF/1-AIN-110/00 Matematika (1)                 1iai2

Gáliková Veronika D
  Pon 12 20 2h c F1-328 FMFI.KTFDF/1-AIN-110/00 Matematika (1)                 1iai4
  Str 15 40 2h c M-VIII FMFI.KTFDF/2-UFY-101/00 Teoretická fyzika (1)              4uF*

Horňanský Ľudovít
  Str 11 30 2h s F2-126 FMFI.KTFDF/2-UFY-265/00 Metódy riešenia fyzikálnych úloh (2)      5uF*

Horváth Peter
  Pon 8 10 2h l F1-151 FMFI.KTFDF/1-UFY-250/00 Fyzikálne praktikum (2)             2uF*
  Pon 9 50 2h v F1-149 FMFI.KTFDF/2-UFY-165/00 Jednoduché experimenty (1)           4uF*
  Pon 12 20 2h s F2-126 FMFI.KTFDF/1-UFY-230/00 Seminár zo školskej fyziky (3)         2uF*
  Stv 8 10 2h s F1-151 FMFI.KTFDF/2-UFY-111/00 Školské pokusy z fyziky (1)           4uF*
  Stv 9 50 2h s F1-147 FMFI.KTFDF/2-UFY-211/00 Školské pokusy z fyziky (2)           5uF*

Horváthová Martina D
  Pia 11 30 2h s B1-305 PriF-FMFI.KTFDF/N-bZXX-302/12 Vybrané kapitoly z matematiky       1Pgek

Košinárová Anna
  Pon 8 10 3h c Ch2-201 PriF/N-bCXX-053-1/5E39/00 Matematika pre chémiu (1)          1Pbch
  Str 9 50 3h c Ch2-201 PriF/N-bCXX-053-1/5E39/00 Matematika pre chémiu (1)          1Pbch
  Str 14 00 2h p M-II  FMFI.KTFDF/1-UFY-120/00 Matematické metódy vo fyzike (1)        1PuChF 1uF* 1kF*
  Str 15 40 1h c M-II  FMFI.KTFDF/1-UFY-120/00 Matematické metódy vo fyzike (1)        1PuChF 1uF* 1kF*
  Stv 11 30 2h v M-II  FMFI.KTFDF/1-UFY-160/00 Kalkulus pre nematematikov (1)         1PuChF 1uF* 1kF*
  Stv 15 40 2h s Ch1-3 PriF/N-bCXX-077-1/5E94/00 Výberový seminár z matematiky (1)       1Pch*

Kováčik Samuel D
  Pon 10 40 2h c M-V  FMFI.KTFDF/1-FYZ-251/11 Teoretická mechanika              2f2
  Str 8 10 2h v M-II  FMFI.KTFDF/1-AIN-111/00 Doplnkové cvičenie k matematike (1)       1iai*

Kovaľ Michal D
  Str 8 10 2h v M-IV  FMFI.KTFDF/1-AIN-111/00 Doplnkové cvičenie k matematike (1)       1iai*
  Stv 11 30 2h c M-VII FMFI.KTFDF/1-FYZ-315/00 Štatistická fyzika a termodynamika       3f2

Lapitková Viera
  Pon 9 50 2h p F1-145 FMFI.KTFDF/2-UFY-205/00 Didaktika fyziky (3)              5uF*
  Pon 11 30 1h c F1-145 FMFI.KTFDF/2-UFY-205/00 Didaktika fyziky (3)              5uF*
  Uto 8 10 2h v F1-151 FMFI.KTFDF/2-UFY-161/00 Netradičné vyučovacie postupy (1)        5uF*
  Uto 9 50 2h c F2-126 FMFI.KTFDF/1-UFY-310/00 Úvod do didaktiky fyziky            3uF* 1kF*
  Str 9 50 2h p F2-126 FMFI.KTFDF/1-UFY-310/00 Úvod do didaktiky fyziky            3uF* 1kF*
  Str 13 10 2h s F2-126 FMFI.KTFDF/2-UXX-933/10 Seminár k diplomovej práci z fyziky       5uF*
  Str 14 50 1h p F2-126 FMFI.KTFDF/3-FVF-013/10 Technika školského experimentu (1)       1fDRS
  Str 15 40 2h c F2-126 FMFI.KTFDF/3-FVF-013/10 Technika školského experimentu (1)       1fDRS

Masár Eduard
  Pon 12 20 2h v F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-125/00 Klasická teória žiarenia            4ftf
             FMFI.KTFDF/2-FOL-235/00 Teória žiarenia                 4fol
  Str 15 40 3h v F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-132/10 Metódy počítačovej fyziky            4ftf
             FMFI.KTFDF/2-FOL-106/00 Niektoré metódy počítačovej fyziky       4fol
  Stv 9 50 3h l F2-T3 FMFI.KTFDF/1-FYZ-255/00 Počítačové praktikum (1)            2foz 2f*

Mojžiš Martin
  Pon 10 40 2h p F2-125 FMFI.KTFDF/2-FTF-212/00 Štandardný model                5ftf
  Uto 11 30 2h p F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-113/00 Kvantová teória poľa              4ftf 4ftl
  Str 13 10 2h c F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-113/00 Kvantová teória poľa              4ftf 4ftl
  Stv 9 50 2h p F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-113/00 Kvantová teória poľa              4ftf 4ftl
  Stv 13 10 2h p F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-212/00 Štandardný model                5ftf

Noga Milan
  Pon 9 00 2h p F2-125 FMFI.KTFDF/2-FTF-211/00 Teória kondenzovaných látok           5ftf 5ftl
  Uto 9 50 2h v F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-121/00 Metódy funkcionálneho integrálu vo fyzike    4ftf
  Pia 9 50 2h p F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-211/00 Teória kondenzovaných látok           5ftf 5ftl

Osuský Andrej
  Pon 16 30 2h v F2-125 FMFI.KTFDF/2-FTF-226/12 Riemannova zeta funkcia a jej aplikácie     5ftf

Pišút Ján
  Uto 13 10 3h p F2-126 FMFI.KTFDF/3-FVF-005/00 Kurz tvorby učebného textu a pedagogických doku 2fDRS
             FMFI.KTFDF/3-IVI-015/00 Kurz tvorby učebného textu a pedagogických doku 1iDRS

Polák Vratko
  Uto 8 10 2h v M-V  FMFI.KTFDF/1-MAT-815/00 Základy fyziky (1)               3m*
  Uto 11 30 2h c M-X  FMFI.KTFDF/1-MAT-815/00 Základy fyziky (1)               3m*
  Str 9 50 2h s F2-125 FMFI.KTFDF/2-FTF-921/10 Diplomový seminár (1)              5ftf
  Stv 11 30 2h c M-IV  FMFI.KTFDF/1-FYZ-315/00 Štatistická fyzika a termodynamika       3f1

Prešnajder Peter
  Pon 10 40 2h p F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-111/00 Reprezentácie grúp               4ftf 5m*
  Str 8 10 2h p F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-111/00 Reprezentácie grúp               4ftf 5m*
  Str 11 30 2h p A   FMFI.KTFDF/1-AIN-110/00 Matematika (1)                 1iai*

Šedivý Miroslav
  Pon 16 30 2h s F1-321 FMFI.KTFDF/1-UFY-330/00 Aplikácie didaktickej techniky         3uF*
  Uto 10 40 2h c F1-151 FMFI.KTFDF/3-FVF-011/10 Internet ako vzdelávacie prostredie       fDRS
  Str 17 20 2h s F1-321 FMFI.KTFDF/2-UFY-151/00 Multimediálne prostriedky vo vyučovaní     4uF*

Tomek Lukáš D
  Pon 10 40 2h c M-II  FMFI.KTFDF/1-FYZ-251/11 Teoretická mechanika              2f1

Vanyová Monika D
  Str 14 50 2h c F1-247 FMFI.KTFDF/1-AIN-110/00 Matematika (1)                 1iai1

Velanová Michaela D
  Uto 15 40 2h c M-III FMFI.KTFDF/1-AIN-110/00 Matematika (1)                 1iai3

Velmovská Klára
  Pon 10 40 2h l F1-151 FMFI.KTFDF/1-UFY-320/00 Praktikum školských pokusov (1)         3uF* 1kF*
  Uto 11 30 2h s F2-126 FMFI.KTFDF/1-UXX-932/10 Seminár k bakalárskej práci z fyziky      3uF*
  Str 9 50 3h c Ch2-301 PriF/N-bCXX-053-1/5E39/00 Matematika pre chémiu (1)          1Pch
  Stv 8 10 2h s F2-126 FMFI.KTFDF/1-UFY-129/10 Seminár zo školskej fyziky (1) (Každý druhý týž 1PuChF 1uF*
  Stv 9 50 2h s F1-151 FMFI.KTFDF/1-UFY-265/00 Fyzika netradične (1)              2uF*
  Pia 8 10 2h c B2-446 PriF/N-bZXX-001-1/365B/00 Matematika (1)                1Pgek
  Pia 9 50 2h c B2-446 PriF/N-bZXX-001-1/365B/00 Matematika (1)                1Pgek
  Pia 11 30 2h s B2-446 PriF-FMFI.KTFDF/N-bZXX-302/12 Vybrané kapitoly z matematiky       1Pgek

Vnuková Petra D
  Str 14 50 2h c F1-108 FMFI.KTFDF/1-AIN-110/00 Matematika (1)                 1iai5


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra základov a vyučovania informatiky
(KZVI)

Bezáková Daniela
  Pon 9 50 2h p M-I  FMFI.KZVI/1-UIN-222/10 Diskrétna matematika (3)             2uMI
  Uto 14 50 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-130/00 Programovanie (1)                 1iai1
  Uto 16 30 2h p M-I  FMFI.KZVI/1-UIN-122/10 Diskrétna matematika (1)             1uMI 1uFI
  Str 11 30 2h c I-32  FMFI.KZVI/1-UIN-122/10 Diskrétna matematika (1)             1uFI 1uMI
  Stv 11 30 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-AIN-610/00 Tvorba webových dokumentov            1iai4 1iai5 1iai3
  Stv 16 30 2h v I-H3  FMFI.KZVI/1-UIN-327/00 Programátorské etudy (Imagine) (1)        3u*I 3PuI*

Gujberová Monika D
  Uto 11 30 2h c M-I  FMFI.KZVI/1-AIN-210/00 Algoritmy a dátové štruktúry           2iai*
  Uto 13 10 2h c M-I  FMFI.KZVI/1-AIN-210/00 Algoritmy a dátové štruktúry           2iai*

Hrušecká Andrea
  Uto 8 10 2h c I-H3  FMFI.KZVI/1-UIN-241/10 Programovanie (3)                2u*I 2PuI*
  Uto 9 50 2h c I-H3  FMFI.KZVI/1-UIN-140/00 Programovanie (1)                1uMI
  Uto 18 10 2h c I-H4  FMFI.KZVI/1-UIN-325/00 Programátorské etudy (Pascal) (1)        3u*I 3PuI*
  Str 8 10 2h s F1-248 FMFI.KZVI/1-UXX-234/10 Informačné a komunikačné technológie (3)     2uMF 2uMT
  Str 9 50 2h s I-H3  FMFI.KZVI/1-UIN-140/00 Programovanie (1)                1uMI
  Stv 8 10 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-AIN-610/00 Tvorba webových dokumentov            1iai1 1iai2 1iai3
  Stv 9 50 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-AIN-610/00 Tvorba webových dokumentov            1i*

Hrušecký Roman
  Uto 13 10 1h p A   FMFI.KZVI/1-AIN-610/00 Tvorba webových dokumentov            1i***
  Str 14 50 2h v I-H4  FMFI.KZVI/2-UIN-236/10 Programovanie aplikácií pre web (2)       5u*I 5PuI*
  Stv 8 10 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-AIN-610/00 Tvorba webových dokumentov            1iai1 1iai2 1iai3
  Stv 9 50 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-AIN-610/00 Tvorba webových dokumentov            1i*
  Stv 11 30 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-AIN-610/00 Tvorba webových dokumentov            1iai4 1iai5 1iai3
  Stv 18 10 2h v I-H3  FMFI.KZVI/1-UIN-355/10 Úvod do tvorby webových dokumentov        3u*I 3PuI*

Jašková Ľudmila
  Pon 12 20 2h c I-H3  FMFI.KZVI/1-MAT-130/00 Programovanie (1)                1m*
  Uto 9 50 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-MAT-130/00 Programovanie (1)                1mef2
  Uto 17 20 2h v I-H4  FMFI.KZVI+KAGDM/2-UIN-206/11 Prístupnosť elektronických dokumentov   4u*I 4PuI*
  Str 8 10 2h p I-H3  FMFI.KZVI/1-UXX-133/10 Informačné a komunikačné technológie (1)     1u** 1PuI*
  Str 11 30 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-MAT-130/00 Programovanie (1)                1mng2

Kabátová Martina
  Pon 12 20 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-MAT-130/00 Programovanie (1)                1mpm*
  Uto 9 00 2h p M-III FMFI.KAGDM+KZVI/2-UXX-123/10 Metódy pedagogického výskumu        4u**
  Uto 15 40 2h v I-H3  FMFI.KZVI/2-UXX-202/00 Robotické stavebnice vo vzdelávaní (2)      4u*I 4PuI*
  Str 8 10 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-MAT-130/00 Programovanie (1)                1mng1
  Str 9 50 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-MAT-130/00 Programovanie (1)                1mef1

Kalaš Ivan
  Uto 8 10 2h s F1-232a FMFI.KZVI/2-UXX-936/10 Seminár k diplomovej práci z informatiky (2)  5u*I 5PuI*
  Uto 9 50 2h p M-I  FMFI.KZVI/2-UIN-219/10 Didaktika informatiky (2)            5u*I 5PuI*
  Uto 11 30 2h s M-XI  FMFI.KZVI/1-UXX-933/10 Seminár k bakalárskej práci z informatiky    3u*I 3PuI*
  Uto 16 30 2h p M-V  FMFI.KZVI/1-UIN-250/00 Propedeutika vyučovania informatiky (1)     2u*I 1kI* 2PuI*
  Pia 9 00 2h s I-32  FMFI.KZVI/3-IVI-001/00 Aktuálne problémy didaktiky informatiky (1)   iDRS

Kubincová Zuzana
  Pon 8 10 2h p M-I  FMFI.KZVI/1-UIN-241/10 Programovanie (3)                2u*I 2PuI*
  Pon 10 40 2h p B   FMFI.KZVI/1-AIN-210/00 Algoritmy a dátové štruktúry           2iai*
  Uto 8 10 2h p F1-247 FMFI.KZVI/1-UIN-140/00 Programovanie (1)                1u*I 1PuI*
  Uto 9 50 2h c I-H3  FMFI.KZVI/1-UIN-140/00 Programovanie (1)                1uBI 1PuI*
  Uto 11 30 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-AIN-210/00 Algoritmy a dátové štruktúry           2iai*
  Uto 13 10 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-AIN-210/00 Algoritmy a dátové štruktúry           2iai*
  Str 9 50 2h s I-H3  FMFI.KZVI/1-UIN-140/00 Programovanie (1)                1uBI 1PuI*
  Str 14 50 2h v I-32  FMFI.KZVI+KAI/2-UIN-247/10 Webové technológie vo vyučovaní       5u* 5PuI*

Mayerová Karolína D
  Uto 11 30 2h c M-II  FMFI.KZVI/1-AIN-210/00 Algoritmy a dátové štruktúry           2iai*
  Uto 13 10 2h c I-32  FMFI.KZVI/1-AIN-210/00 Algoritmy a dátové štruktúry           2iai*

Moravčík Milan D
  Uto 11 30 2h c I-H3  FMFI.KZVI/1-AIN-210/00 Algoritmy a dátové štruktúry           2iai*
  Uto 13 10 2h c I-H3  FMFI.KZVI/1-AIN-210/00 Algoritmy a dátové štruktúry           2iai*

Palúchová Katarína
  Pon 12 20 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-MAT-130/00 Programovanie (1)                1mpm*
  Uto 9 50 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-MAT-130/00 Programovanie (1)                1mef2
  Str 13 10 2h v F1-248 FMFI.KZVI/1-UIN-346/00 Multimédiá                    3u*I 3PuI*

Salanci Ľubomír
  Pon 17 20 2h p F1-248 FMFI.KZVI/2-UIN-107/10 Počítačové systémy                4u*I 1kI* 4PuI*
  Uto 8 10 2h p A   FMFI.KZVI/1-MAT-130/00 Programovanie (1)                1m***
  Str 8 10 3h k M-I  FMFI.KZVI/2-UIN-106/00 Didaktika programovania             4u*I 4PuI*
  Stv 8 10 2h c F1-248 FMFI.KZVI/1-MAT-756/00 Programovanie (3)                2m*
  Stv 12 20 2h p M-VIII FMFI.KZVI/1-MAT-756/00 Programovanie (3)                2m*

Škodáčková Anita D
  Stv 8 10 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-AIN-610/00 Tvorba webových dokumentov            1iai1 1iai2 1iai3
  Stv 9 50 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-AIN-610/00 Tvorba webových dokumentov            1i*
  Stv 11 30 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-AIN-610/00 Tvorba webových dokumentov            1iai4 1iai5 1iai3

Tomcsányi Peter
  Stv 9 50 2h c I-H3  FMFI.KAI/1-AIN-130/00 Programovanie (1)                 1iai4 1kMI

Tomcsányiová Monika
  Uto 9 50 2h p M-II  FMFI.KZVI/1-UIN-341/10 Tvorba pedagogického softvéru (1)        3u*I 3PuI*
  Uto 14 00 2h v I-H4  FMFI.KZVI/2-UIN-132/00 Programovanie v Jave (1)             4u*I 4PuI*
  Uto 15 40 2h p I-KZVI FMFI.KZVI/3-MVM-052/12 Tvorba pedagogického softvéru pre matematiku   mDRS
  Stv 8 10 2h p I-H3  FMFI.KZVI/1-UXX-234/10 Informačné a komunikačné technológie (3)     2u*I 1kI* 2PuI*

Veselovská Michaela D
  Pon 12 20 2h c I-H3  FMFI.KZVI/1-MAT-130/00 Programovanie (1)                1m*
  Str 11 30 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-MAT-130/00 Programovanie (1)                1mng2

Wagner Miroslav
  Str 14 50 2h v I-H3  FMFI.KZVI+KEF/2-UXX-203/00 Bezpečnosť v počítačovej učebni       5u* 5PuI*
  Str 16 30 2h v I-H3  FMFI.KZVI/2-UIN-242/10 Počítačové siete                 5u*I 5PuI*

Winczer Michal
  Uto 14 50 2h p F1-232a FMFI.KZVI/1-UIN-230/00 Seminár z matematických štruktúr        2u*I 2PuI*
  Str 10 40 3h k M-I  FMFI.KZVI/2-UIN-101/00 Teoretická informatika (1)            4u*I 4PuI*
  Stv 9 50 2h p F1   FMFI.KZVI/1-AIN-211/10 Úvod do teoretickej informatiky         2iai*
  Stv 14 50 2h s M-VI  FMFI.KZVI/1-UXX-332/10 Sociálne aspekty informatizácie         3uM* 1kI*
             FMFI.KZVI/1-UXX-333/10 Informačné a komunikačné technológie (5) pre uči 3u*I 3PuI*
  Pia 13 10 4h v I-H3  FMFI.KI+KZVI/1-INF-810/00 Rýchlostné programovanie (1)         1i***
             FMFI.KI+KZVI/1-INF-820/00 Rýchlostné programovanie (3)         2i*
             FMFI.KI+KZVI/1-INF-830/00 Rýchlostné programovanie (5)         3i**


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Výpočtové centrum
(VC)KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu: 8. 11. 2012.