Rozvrhy ucitelov podla katedier
zimný semester 2016/17

Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie
(KAFZM)

Benko Martin
  Str 14 50 4h l F1-360 2-FMK-103 Praktikum zo synoptickej meteorológie (2)           1mEOMm

Brestenský Jozef
  Str 9 00 2h s G-337 N-bGAF-007 Numerické metódy                       3pGL
  Stv 9 50 3h p F1-218 3-FGF-102 Matematické metódy v geofyzike                fDRS

Budaj Ján
  Stv 17 20 2h p F1-112 2-FAA-240 Vybrané problémy z astrofyziky                2mFAA

Damborská Ingrid
  Str 9 00 2h s F1-360 2-FOZ-206 Seminár z aplikovanej meteorológie (1)            2mEOMm
  Str 12 20 2h p F1-360 3-FMK-005 Fyzika hraničnej vrstvy atmosféry               2mEOMm
  Str 14 00 1h c F1-360 3-FMK-005 Fyzika hraničnej vrstvy atmosféry               2mEOMm
  Stv 9 50 3h k F1-114 2-FOZ-108 Metódy analýzy údajových súborov               1mEOM*

Dudík Jaroslav
  Pia 8 10 3h p F1-112 2-FAA-958 Fyzika Slnka                         2mFAA
  Pia 14 00 2h p F1-112 2-FAA-147 Spektroskopia v astronómii                  2mFAA

Gajdoš Štefan
  Stv 12 20 3h p F1-112 2-FAA-116 Medziplanetárna hmota (1)                   1mFAA

Gera Martin
  Pon 9 00 3h p F1-357 2-FOZ-107 Fyzika nižších vrstiev atmosféry               1mEOM*
  Pon 11 30 1h c F1-357 2-FOZ-107 Fyzika nižších vrstiev atmosféry               1mEOM*
  Pon 14 00 2h p F1-357 2-FOZ-205 Riešenie rovníc atmosférickej dynamiky            2mEOMm
  Pon 15 40 1h c F1-357 2-FOZ-205 Riešenie rovníc atmosférickej dynamiky            2mEOMm
  Uto 14 00 2h p F1-357 1-FYZ-581 Synoptická a dynamická meteorológia              3FYZ*
  Uto 15 40 1h c F1-357 1-FYZ-581 Synoptická a dynamická meteorológia              3FYZ*
  Stv 13 10 1h p F1-357 1-OZE-341 Úvod do fyziky atmosféry                   3OZE

Gregor Dávid D
  Pon 12 20 1h c F1-218 2-FFZa-108 Numerical Methods (anglicky)                 1mFPE

Hamara Michal D
  Pon 16 30 2h c F1-112 2-FAA-101 Teoretická astrofyzika (1)                  1mFAA

Hensel Karol
  Uto 10 40 1h p F2-s168 3-FEN-010 Ochrana totálneho environmentu                2DRSFYZ
  Uto 11 30 2h s F2-s168 3-FEN-010 Ochrana totálneho environmentu                2DRSFYZ
  Str 13 10 4h p F2-s168 3-FFP-001 Experimentálne vademecum                   fDRS
  Str 13 10 2h p F2-051 2-FFP-205 Využitie plazmy                        2mFFP
  Str 14 50 1h c F2-051 2-FFP-205 Využitie plazmy                        2mFFP
  Stv 9 50 3h p F2-s168 2-FOL-225 Experimentálne metódy v optike a spektroskopii        1mFOS
  Stv 13 10 2h p F2-s168 2-FOZ-254 Technológie na ochranu ovzdušia               2mEOMo
  Stv 14 50 2h p F2-051 2-FFP-213 Analytické metódy vo fyzike plazmy              2mFFP
  Stv 16 30 1h c F2-051 2-FFP-213 Analytické metódy vo fyzike plazmy              2mFFP

Hrvoľ Ján
  Stv 9 50 2h p F1-358 2-FMK-144 Žiarenie v atmosfére                     2mEOM*
  Stv 11 30 1h c F1-358 2-FMK-144 Žiarenie v atmosfére                     2mEOM*
  Stv 13 10 3h l F1-358 2-FMK-142 Praktikum z meracích a pozorovacích metód v meteorológii   1mEOMm

Janda Mário
  Uto 12 20 2h p F2-167 3-FOS-021 Laserová spektroskopia                    1DRSFYZ
  Uto 14 50 2h p F2-s168 2-FOL-110 Základy laserovej spektroskopie               2mFOS
  Str 13 10 4h p F2-s168 3-FFP-001 Experimentálne vademecum                   fDRS
  Stv 9 00 2h p F2-051 2-FFP-204 Modelovanie vo fyzike plazmy                 1mFFP
  Stv 10 40 1h c F2-051 2-FFP-204 Modelovanie vo fyzike plazmy                 1mFFP
  Pia 9 00 2h k F2-s168 1-OZE-273 Dynamika prúdiacich plynov                  2OZE

Jurašek Marián
  Str 9 00 2h p F1-357 2-FMK-202 Družicové a radarové pozorovania meteorologických javov    1mEOM*

Klačka Jozef
  Stv 8 10 5h k F1-112 2-FAA-225 Galaktická a mimogalaktická astronómia (2)          2mFAA

Kocifaj Miroslav
  Uto 14 00 3h p F2-167 1-FYZ-804 Úvod do optiky a laserov                   3FYZ*
  Str 15 40 2h p F2-167 2-FOL-202 Rozptyl svetla malými časticami                2mFOS

Kornoš Leonard
  Pon 9 00 3h p F1-112 2-FAA-105 Nebeská mechanika (1)                     1mFAA
  Uto 13 10 2h p F1-112 1-FYZ-421 Astronómia a astrofyzika                   3FYZ*
  Str 9 00 2h c F1-112 2-FAA-105 Nebeská mechanika (1)                     1mFAA
  Str 13 10 2h s F1-112 2-FAA-120 Seminár z astronómie a astrofyziky (1)            1mFAA
             2-FAA-220 Seminár z astronómie a astrofyziky (3)            2mFAA
  Pia 12 20 2h p F1-112 1-FYZ-421 Astronómia a astrofyzika                   3FYZ*
  Pia 15 40 2h p F1-112 2-FAA-910 Diplomová práca (1)                      2mFAA

Kremler Martin
  Pon 15 40 2h p B1-305 N-bZXX-077 Klimatológia a meteorológia                 2pE

Kristek Jozef
  Pon 11 30 1h p F1-218 2-FFZa-108 Numerical Methods (anglicky)                 1mFPE
  Str 8 10 3h p F2-223 1-FYZ-667 Počítačové simulácie vo fyzike                3FYZ*
             2-FTL-110 Využitie počítačových simulácií vo fyzike kondenzovaných láto 1mFTL
  Str 13 10 2h p F1-219 3-FGF-015 Efektívne numerické metódy výpočtu seizmického pohybu     fDRS
  Stv 14 50 3h c F2-T3 2-FTL-110 Využitie počítačových simulácií vo fyzike kondenzovaných láto 1mFTL 3FYZ*
  Stv 14 50 2h p F1-218 2-FOZ-102 Environmentálna geofyzika                   1mEOMo

Kristeková Miriam
  Pon 14 50 2h p F1-248 2-FFZa-131 Signal Analysis (anglicky)                  1mFPE

Kubina Filip D
  Pon 10 40 1h c F1-218 2-FFZa-105 Statistical Methods of Data Analysis (anglicky)       1mFPE
  Uto 14 50 1h c F1-219 2-FFZa-110 Seismic Waves and Physics of Earthquakes (1) (anglicky)   1mFPE

Kysel Róbert
  Pon 9 50 1h p F1-218 2-FFZa-105 Statistical Methods of Data Analysis (anglicky)       1mFPE

Lapin Milan
  Uto 11 30 3h p F1-357 2-FMK-109 Všeobecná a regionálna klimatológia              1mEOMm
  Str 10 40 1h p F1-357 2-FOZ-152 Klimatológia a hydrológia                   2mEOM*
  Stv 9 50 2h p F1-357 2-FMK-238 Zmeny a premenlivosť klímy                  2mEOMm
  Stv 12 20 1h p F1-357 1-OZE-341 Úvod do fyziky atmosféry                   3OZE
  Stv 14 00 2h p F1-357 1-OZE-303 Základy meteorológie, klimatológie a hydrológie        3OZE

Machala Zdenko
  Str 9 00 2h p F2-051 2-FFP-111 Diagnostika plazmy                      1mFFP
  Str 13 10 4h p F2-s168 3-FFP-001 Experimentálne vademecum                   fDRS
  Str 13 10 2h p F2-051 2-FFP-205 Využitie plazmy                        2mFFP
  Str 14 50 1h c F2-051 2-FFP-205 Využitie plazmy                        2mFFP
  Pia 10 40 2h k F2-s168 1-OZE-302 Základy fyziky vody                     3OZE

Martišovitš Viktor
  Str 9 00 4h p F2-s168 3-FFP-002 Vysokoteplotná plazma                    fDRS

Melo Marián
  Pon 8 10 2h c B1-435 N-bZXX-015 Fyzická geografia (1) (1.polovica semestra)         1pZRR
  Pon 9 50 2h p B1-301 N-bZXX-015 Fyzická geografia (1)                    1pZRR 1pZD 1pZS
  Pon 11 30 2h c B2-404 N-bZXX-015 Fyzická geografia (1) (1.polovica semestra)         1pZS 1pZD
  Uto 9 50 2h s F1-357 N-bENS-014 Climatology                         2pE
  Uto 11 30 2h p B1-320 N-bZXX-079 Meteorológia a klimatológia                 2pZEkP 2pZIK 2pGLvk
  Uto 14 50 1h c B1-435 N-bZXX-079 Meteorológia a klimatológia                 2pZEkP 2pGLvk
  Uto 15 40 1h c B1-435 N-bZXX-079 Meteorológia a klimatológia                 2pZIK
  Str 11 30 1h p F1-357 2-FOZ-152 Klimatológia a hydrológia                   2mEOM*
  Str 12 20 2h p F1-357 N-mZFG-122 Vybrané problémy z klimatológie               2pmZ-FI
  Str 14 00 1h c F1-357 N-mZFG-122 Vybrané problémy z klimatológie               2pmZ-FI
  Str 14 50 2h p F1-357 2-FOZ-241 Globálny klimatický systém                  2mEOMm

Michlík Filip D
  Uto 11 30 1h c F1-218 2-FFZa-123 Continuum Mechanics and Rheology (anglicky)         1mFPE

Moczo Peter
  Uto 9 50 2h p F1-218 2-FFZa-123 Continuum Mechanics and Rheology (anglicky)         1mFPE
  Uto 13 10 2h p F1-219 2-FFZa-110 Seismic Waves and Physics of Earthquakes (1) (anglicky)   1mFPE
  Uto 16 30 2h p F1-218 1-FYZ-476 Fyzika kontinua                        3FYZ*
  Str 9 00 2h p F1-218 1-FYZ-476 Fyzika kontinua                        3FYZ*
  Str 10 40 2h p F1-218 1-OZE-301 Základy fyziky Zeme                      3OZE
  Str 13 10 2h p F1-219 3-FGF-015 Efektívne numerické metódy výpočtu seizmického pohybu     fDRS

Morva Imrich
  Uto 9 00 2h p F2-s168 3-FFP-005 Automatizácia experimentov                  1DRSFYZ
  Pia 13 10 2h p F2-s168 1-OZE-272 Výboje v plynoch a ich aplikácie               2OZE

Morvová Marcela
  Uto 13 10 2h p F2-s168 2-FOZ-155 Vodíková energetika a metódy uskladnenia energie       2mEOMo

Nagy Roman
  Pon 11 30 3h p F1-112 2-FAA-101 Teoretická astrofyzika (1)                  1mFAA
  Uto 13 10 2h p F1-112 1-FYZ-421 Astronómia a astrofyzika                   3FYZ*
  Str 10 40 3h k F1-112 2-FAA-111 Kozmická elektrodynamika (1)                 1mFAA
  Pia 12 20 2h p F1-112 1-FYZ-421 Astronómia a astrofyzika                   3FYZ*

Ondrášková Adriena
  Str 10 40 2h p F1-218 1-OZE-301 Základy fyziky Zeme                      3OZE

Paučo Radoslav D
  Uto 14 50 2h c F1-112 1-FYZ-421 Astronómia a astrofyzika                   3FYZ*

Paulech Tomáš
  Pia 10 40 2h p F1-112 2-FAA-152 Astrobiológia                         1mFAA

Porubčan Vladimír
  Str 11 30 2h p F1-112 2-FAA-144 Populácia meteoroidov                     2mFAA
  Pia 15 40 2h p F1-112 2-FAA-910 Diplomová práca (1)                      2mFAA

Rusnáková Zuzana D
  Uto 16 30 2h p F1-357 1-FYZ-581 Synoptická a dynamická meteorológia              3FYZ*
  Uto 18 10 1h c F1-357 1-FYZ-581 Synoptická a dynamická meteorológia              3FYZ*

Ševčík Sebastián
  Uto 13 10 2h p F1-218 N-bGAF-008 Fyzika pre geofyzikov                    3pGL
  Uto 14 50 1h c F1-218 N-bGAF-008 Fyzika pre geofyzikov                    3pGL
  Str 10 40 2h p F1-218 1-OZE-301 Základy fyziky Zeme                      3OZE
  Stv 14 50 2h p F1-218 2-FOZ-102 Environmentálna geofyzika                   1mEOMo
  Pia 13 10 3h p F1-218 3-FGF-101 Fyzika vnútra Zeme                      fDRS

Šinger Miroslav D
  Stv 15 40 3h p F1-360 2-FMK-102 Synoptická meteorológia (2)                  1mEOMm

Stripajová Svetlana D
  Pon 14 00 1h c F1-218 2-FFZa-131 Signal Analysis (anglicky)                  1mFPE
  Stv 14 50 2h c M-VI  1-FYZ-476 Fyzika kontinua                        3FYZ*

Tóth Juraj
  Uto 10 40 2h p F1-112 2-FAA-248 Planetárna kozmogónia                     2mFAA
  Uto 12 20 1h c F1-112 2-FAA-248 Planetárna kozmogónia                     2mFAA
  Uto 13 10 2h p F1-112 1-FYZ-421 Astronómia a astrofyzika                   3FYZ*
  Pia 12 20 2h p F1-112 1-FYZ-421 Astronómia a astrofyzika                   3FYZ*

Világi Jozef
  Stv 13 10 2h k F2-T3 2-FAA-249 Výpočtová technika v astronómii (2)              2mFAA
  Pia 17 20 2h l F1-112 2-FAA-230 Laboratórne práce (2)                     2mFAA

Zigo Pavol
  Str 14 50 2h p F1-112 2-FAA-205 Astronomické prístroje                    2mFAA
  Pia 17 20 2h l F1-112 2-FAA-230 Laboratórne práce (2)                     2mFAA


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |PvFUK |VC

Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky
(KAGDM)

Balko Ľudovít
  Uto 8 10 2h p B   1-MAT-551 Geometria pre grafikov (1)                  3MATg 1mINFt 1mINFp 3INF* 3AIN*
  Uto 14 00 2h v F1-328 1-MAT-191 Cvičenie z lineárnej algebry a geometrie (1)         1PMA*
  Str 9 50 2h c M-VIII 1-MAT-120 Lineárna algebra a geometria (1)               1PMA*
  Stv 13 10 2h p B   1-MAT-551 Geometria pre grafikov (1)                  3MATg 1mINFp 1mINFt 3INF* 3AIN*

Bátorová Martina
  Pon 11 30 2h p M-X  2-MPG-101 Počítačová grafika (1)                    1mMPG
  Uto 10 40 3h k M-V  2-UMA-207 Elementárna teória kvadratických útvarov           1muMAIN_k 1muM* 1pmupM*
  Str 8 10 2h c M-XII 2-MPG-115 Modelovanie kriviek a plôch (1)                1mMPG

Belan Anton D
  Uto 17 20 2h c F1-247 1-FYZ-115 Algebra a geometria (1)                    1FYZ1 1OZE
  Pia 9 50 2h v M-X  2-UMA-163 Formalizmus vo vyučovaní logiky na ZŠ a SŠ          1muM* 1pmupM*
  Pia 11 30 2h c M-III 1-FYZ-115 Algebra a geometria (1)                    1FYZ2

Bohdal Róbert
  Uto 8 10 2h p M-XII 2-MPG-211 Procedurálne modelovanie                   2mMPG
  Stv 9 50 3h k M-217 1-UDG-129 Úvod do tvorby grafických aplikácií              1upMADG
  Stv 13 10 2h v M-I  2-MPG-145 Architektúra grafických zariadení pre PC           1mMPG
  Pia 8 10 2h p I-H3  1-MAT-760 Profesionálny grafický softvér (1)              3MAT*
  Pia 9 50 2h c I-H3  1-MAT-760 Profesionálny grafický softvér (1)              3MAT*

Boďa Eduard
  Str 13 10 2h p F1-109 1-MMN-560 Lineárna algebra a geometria (3)               2MMN*
  Str 15 40 3h p M-120 2-UDG-101 Algebraická geometria                     1muMADG 1muMADG_k

Božek Miloš
  Pon 9 50 2h s M-oG  DRS001 Seminár                             
  Uto 14 50 4h p M-120 1-UDG-341 Úvod do diferenciálnej geometrie               3upMADG
  Str 14 00 3h p M-XII 2-MPG-108 Diferenciálna geometria                    1mMPG

Chalmovianský Pavel
  Uto 9 50 2h p M-XII 2-MPG-203 Výpočtová geometria                      2mMPG
  Uto 11 30 2h p M-XI  2-MPG-216 Modelovanie kriviek a plôch (3)                2mMPG
  Str 9 50 2h p M-XII 2-MPG-115 Modelovanie kriviek a plôch (1)                1mMPG
  Str 11 30 2h p M-XII 2-MPG-203 Výpočtová geometria                      2mMPG
  Pia 9 50 2h s M-oG  2-MPG-165 Seminár z algebraickej geometrie (1)             1mMPG mDRS

Dillingerová Monika
  Pon 16 30 2h p M-115 2-UMA-151 Didaktika vyučovania matematiky v digitálnom prostredí    1muM*
  Uto 14 00 2h s M-115 2-UMA-151 Didaktika vyučovania matematiky v digitálnom prostredí    1pmupM*
  Uto 15 40 2h s M-112 2-UXX-937 Seminár k diplomovej práci z matematiky            2muM* 2pmupM*
  Stv 8 10 2h s M-112 1-UXX-934 Seminár k bakalárskej práci z matematiky           3upM* 3pupM*
  Pia 8 10 2h c M-XI  1-UMA-101 Matematická analýza (1)                    2upM* 2pupM*

Čárska Katarína D
  Pia 11 30 2h v M-XI  1-UMA-316 Formalizmus vo vyučovaní pravdepodobnosti a štatistiky na ZŠ 3upM* 3pupM*

Činčura Juraj
  Pon 8 10 2h p M-IV  2-MAT-211 Všeobecná topológia                      1mMATs*
  Pon 11 30 2h p M-I  1-UMA-112 Lineárna algebra                       1upM* 1pupM*
  Uto 10 40 2h v M-126 2-MAT-617 Teória kategórií (1)                     2mMATs*
  Str 9 00 2h c B2-446 1-UMA-112 Lineárna algebra                       1pupM*
  Str 16 30 2h c M-VI  1-UMA-112 Lineárna algebra                       1upM*
  Stv 9 50 2h p M-126 2-MAT-211 Všeobecná topológia                      1mMATs*

Ferko Andrej
  Pon 8 10 2h p M-V  2-AIN-223 Virtuálna a rozšírená realita                 1mMPG 2mAINg
  Pon 10 40 2h p M-IX  2-MMN-132 Počítačová grafika (1)                    1mMMN*
  Pon 12 20 2h s I-9  2-MPG-161 Seminár z numerickej geometrie (1)              1DRSMAT
  Str 8 10 2h p F1-109 1-AIN-301 Základy počítačovej grafiky a spracovanie obrazu       3AIN*
  Str 13 10 2h p M-VIII 2-MPG-201 Počítačová grafika (3)                    2mMPG
  Str 14 50 2h s M-oG  2-MPG-921 Diplomový seminár (2)                     2mMPG
  Stv 14 50 2h p A   1-MAT-560 Webovská grafika                       3MATg 3INF* 3AIN*

Fraasová Jana D
  Stv 15 40 3h s B2-404 2-UMA-259 Didaktika matematiky v praxi (1)               2muM* 2pmupM*

Guričan Jaroslav
  Pon 8 10 2h c M-XI  1-INF-115 Algebra (1)                          1INF2 2BIN*
  Pon 11 30 2h p M-126 2-MAT-213 Vybrané kapitoly z algebry (1)                1mMATs*
  Uto 8 10 2h c M-VIII 1-INF-115 Algebra (1)                          1INF1
  Uto 11 30 2h p F1-247 1-MAT-120 Lineárna algebra a geometria (1)               1MAT**
  Str 8 10 2h p M-126 2-MAT-232 Počítačová algebra (1)                    2mMATs*
  Str 14 50 2h p F1-109 1-MAT-120 Lineárna algebra a geometria (1)               1MAT**
  Stv 9 50 2h p F1-328 1-INF-115 Algebra (1)                          1INF* 2BIN*

Jajcay Róbert
  Pon 8 10 2h p M-126 2-MAT-231 Vybrané kapitoly z kryptológie                2mMATs*
  Pon 11 30 2h p F1-328 1-MMN-120 Lineárna algebra a geometria (1)               1MMN*
             1-AIN-152 Lineárna algebra                       3AIN*
  Str 9 00 1h c M-VIII 1-MMN-120 Lineárna algebra a geometria (1)               1MMN2
  Str 11 30 2h p M-126 2-MAT-224 Lineárne kódovanie                      2mMATs*
  Str 14 00 1h c M-VI  1-MMN-120 Lineárna algebra a geometria (1)               1MMN1
  Pia 12 20 4h s M-IX  DRS032 Seminár z algebraickej teórie grafov               mDRS

Kamrlová Barbora
  Pon 12 20 3h s B2-446 2-UMA-104 Úvod do didaktiky matematiky                 1muM* 2kM* 1pmupM*
  Stv 11 30 2h p M-oATC 3-MVM-037 Problémy vyučovania matematiky na 2. stupni ZŠ (1)      2DRSMAT
  Stv 15 40 3h s B2-304 2-UMA-114 Nové pedagogické prístupy k vyučovaniu nielen matematiky   2muM* 2pmupM*
  Pia 14 00 2h s M-126 3-MVM-038 Odborný seminár z didaktiky matematiky (1)          mDRS
             3-MVM-049 Odborný seminár z didaktiky matematiky (2)          mDRS
             3-MVM-050 Odborný seminár z didaktiky matematiky (3)          mDRS
             3-MVM-051 Odborný seminár z didaktiky matematiky (4)          mDRS

Katriňák Tibor
  Uto 12 20 2h v M-126 2-MAT-618 Univerzálne algebry a zväzy (3)                2mMATs*
  Stv 13 10 2h s M-126 2-MAT-212 Univerzálne algebry a zväzy (1)                1mMATs*

Kohanová Iveta
  Pon 15 40 3h s M-112 2-UMA-106 Didaktika matematiky (2)                   2pmupM*
  Uto 16 30 2h c M-VI  1-AIN-121 Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia        1AIN4
  Str 13 10 3h s M-112 2-UMA-106 Didaktika matematiky (2)                   2muM*
  Str 16 30 2h k M-XII 1-AIN-121 Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia        1AIN4
  Stv 13 10 2h p M-VI  2-IKV-102 Matematika                          1mIKV
  Stv 16 30 2h c M-VI  2-IKV-102 Matematika                          1mIKV

Korbaš Július
  Uto 11 30 2h p F1-247 1-MAT-120 Lineárna algebra a geometria (1)               1MAT**
  Str 14 50 2h p F1-109 1-MAT-120 Lineárna algebra a geometria (1)               1MAT**
  Stv 14 50 2h p M-126 2-MAT-214 Diferenciálna topológia                    1mMATs*
  Pia 13 10 2h s M-X  2-MAT-620 Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológie (1)     2mMATs* mDRS

Kudličková Soňa
  Pon 9 00 2h p M-120 2-UDG-111 Didaktika deskriptívnej geometrie (1)             1muMADG
  Pon 10 40 2h s M-120 1-UXX-931 Seminár k bakalárskej práci z deskriptívnej geometrie     3upMADG
  Uto 8 10 3h p M-120 1-UDG-112 Zobrazovacie metódy (1)                    1upMADG 1muMADG_k
  Str 8 10 2h c M-120 1-UDG-112 Zobrazovacie metódy (1)                    1muMADG_k 1upMADG
  Stv 8 10 2h p M-120 2-MPG-142 Počítačová konštrukčná geometria               1mMPG

Macko Tibor
  Stv 14 50 2h p M-126 2-MAT-214 Diferenciálna topológia                    1mMATs*

Mačaj Martin
  Pon 12 20 2h p F1-247 1-MAT-220 Algebra (1)                          2MAT*
  Pon 16 30 1h c M-X  1-MAT-755 Teória grafov                         2MAT*
  Uto 14 00 2h p M-126 2-MAT-215 Teória polí (1)                        1mMATs*
  Str 9 50 2h p M-126 1-MAT-460 Teória grafov                         3MATs
  Stv 8 10 1h c M-X  1-MAT-220 Algebra (1)                          2MAT*
  Stv 9 00 1h v M-X  1-MAT-735 Cvičenie z algebry (1)                    2MAT*
  Stv 14 50 2h v F2   1-MAT-755 Teória grafov                         2MAT*
  Pia 12 20 4h s M-IX  DRS032 Seminár z algebraickej teórie grafov               mDRS

Niepel Martin
  Uto 11 30 2h p F2   1-EFM-121 Lineárna algebra a geometria (1)               1EFM*
  Uto 16 30 2h v M-126 2-MAT-619 Vybrané kapitoly z teórie funkcií komplexnej premennej    2mMATa*
  Str 8 10 2h p A   1-MAT-140 Diskrétna matematika (1)                   1MAT**
  Str 14 00 1h c F1-328 1-MAT-140 Diskrétna matematika (1)                   1MAT*
  Stv 8 10 2h v M-126 2-MAT-619 Vybrané kapitoly z teórie funkcií komplexnej premennej    2mMATa*
  Stv 11 30 2h p F2   1-EFM-121 Lineárna algebra a geometria (1)               1EFM*
  Pia 13 10 2h s M-X  2-MAT-620 Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológie (1)     2mMATs* mDRS

Polednová Marianna
  Uto 13 10 2h p B2-404 1-UMA-220 Geometria (2)                         2upM* 2pupM*
  Stv 11 30 3h p M-oG  2-UMA-162 Neeuklidovské geometrie                    2muM* 2pmupM*
  Pia 9 50 2h c M-XI  1-UMA-220 Geometria (2)                         2upM* 2pupM*

Rusin Tomáš
  Str 9 50 1h c M-I  1-MMN-560 Lineárna algebra a geometria (3)               2MMN1
  Str 12 20 1h c M-IV  1-MMN-560 Lineárna algebra a geometria (3)               2MMN2
  Str 14 00 1h c M-III 1-MAT-140 Diskrétna matematika (1)                   1PMA*
  Stv 11 30 2h v M-III 1-MMN-515 Doplnkové cvičenie z algebry a geometrie (1)         1MMN1
  Pia 8 10 2h v M-VII 1-MMN-515 Doplnkové cvičenie z algebry a geometrie (1)         1MMN2

Slavíčková Mária
  Pon 9 00 2h v M-IX  1-MMN-510 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (1)         1MMN2
  Pon 10 40 2h s M-112 2-UMA-257 Metódy riešenia matematických úloh (1)            3muMAIN_k 1muM* 1pmupM*
  Str 9 50 2h c M-VI  1-MMN-111 Matematická analýza (1)                    1MMN2
  Str 14 00 2h p M-I  2-UXX-123 Metodológia pedagogického výskumu (1)             1pUIN 2muMAIN_k 1mu**
  Stv 14 50 2h p B2-446 1-UMA-101 Matematická analýza (1)                    2upM* 2pupM*

Sleziak Martin
  Pon 8 10 2h c M-II  1-UMA-124 Kombinatorika                         1pupM*
  Uto 11 30 2h p M-X  1-MAT-470 Teória čísel                         3MATs
  Uto 14 50 2h p M-IV  1-UMA-124 Kombinatorika                         1upM* 1pupM*
  Uto 18 10 2h c M-I  1-UMA-124 Kombinatorika                         1upM*
  Str 16 30 2h v M-VIII 1-MAT-191 Cvičenie z lineárnej algebry a geometrie (1)         1MAT*
  Stv 11 30 2h c M-I  1-MAT-120 Lineárna algebra a geometria (1)               1MAT*

Solčan Štefan
  Pon 12 20 2h c M-120 1-UDG-212 Zobrazovacie metódy (3)                    2upMADG
  Uto 10 40 2h p M-120 1-UDG-322 Aplikácie deskriptívnej geometrie               3upMADG
  Uto 13 10 2h p M-120 1-UDG-322 Aplikácie deskriptívnej geometrie               3upMADG
  Str 12 20 4h p M-120 1-UDG-239 Projektívna geometria (2)                   2upMADG
  Stv 9 50 3h p M-120 2-UDG-104 Plochy technickej praxe (1)                  1muMADG

Struss Samuel D
  Str 12 20 2h c M-I  2-MPG-101 Počítačová grafika (1)                    1mMPG
  Stv 16 30 2h c I-H3  1-MAT-560 Webovská grafika                       3MATg 3INF* 3AIN*

Uherčíková Viera
  Stv 14 00 2h p M-112 2-UMA-251 Netradičné metódy vo vyučovaní matematiky (1)         3muMAIN_k 2muM* 2pmupM*

Valíková Miroslava
  Pon 18 10 2h c I-H3  2-MPG-201 Počítačová grafika (3) (kazdy druhy tyzden)          2mMPG
  Uto 16 30 2h c I-H3  2-AIN-223 Virtuálna a rozšírená realita                 1mMPG 2mAINg
  Str 18 10 2h c I-H3  2-MMN-132 Počítačová grafika (1)                    1mMMN*
  Stv 16 30 2h c I-H3  1-MAT-560 Webovská grafika                       3MATg 3INF* 3AIN*

Vankúš Peter
  Pon 9 00 2h v M-VIII 1-MMN-510 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (1)         1MMN1
  Pon 12 20 3h p B1-320 N-bXDI-011 Podporné prírodovedné predmety – Matematika         1pupBIGE 1pupENBI 1pupENCH 1pupCHFY 1pupI*
  Uto 17 20 2h p B2-404 2-UMA-231 Matematické súťaže a semináre                 2muMADG_k 3muMAIN_k 2muM* 2pmupM*
  Str 9 50 2h c M-VII 1-MMN-111 Matematická analýza (1)                    1MMN1
  Stv 16 30 2h s B2-446 1-UMA-113 Seminár zo školskej matematiky (1)              1muMADG_k 1muMAFY_k 2upM* 2pupM*
  Pia 9 00 1h c F1-328 1-UMA-211 Matematická analýza (3)                    3upM* 3pupM*

Zlatoš Pavol
  Uto 10 40 3h p F1   1-FYZ-115 Algebra a geometria (1)                    1OZE 1FYZ*
  Str 15 40 2h p M-V  1-FYZ-216 Algebra a geometria (3)                    2FYZ* 3FYZ*
  Str 17 20 1h c M-V  1-FYZ-216 Algebra a geometria (3)                    2FYZ* 3FYZ*
  Stv 16 30 2h p M-126 1-MAT-455 Teória množín a matematická logika (1)            3MATs


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |PvFUK |VC

Katedra aplikovanej informatiky
(KAI)

.KAIUcitel1 
  Uto 18 10 2h s I-9  DRS001 Seminár                             FMFI
  Stv 18 10 2h c I-H6  1-AIN-168 Webové aplikácie v praxi                   3AIN*

Beňušková Ľubica
  Stv 14 50 2h p I-23  1-AIN-304 Úvod do umelej inteligencie                  1mIKV 3AIN*

Blaho Andrej
  Pon 9 50 2h p A   1-AIN-130 Programovanie (1)                       1muMAIN_k 1AIN*
             1-AIN-130 Programovanie (1)                       1muMAIN_k 1AIN*
  Pon 12 20 2h c I-H6  1-AIN-210 Algoritmy a dátové štruktúry                 2AIN* 3AIN*
  Uto 8 10 2h c I-H6  1-AIN-130 Programovanie (1)                       1AIN3 1AIN4
  Str 9 50 2h p A   1-AIN-130 Programovanie (1)                       1muMAIN_k 1AIN*
  Str 16 30 2h c I-H3  1-AIN-130 Programovanie (1)                       1AIN3
  Stv 9 50 2h p F1   1-AIN-210 Algoritmy a dátové štruktúry                 2AIN*

Borovanský Peter
  Uto 11 30 2h p M-VI  1-AIN-430 Programovacie paradigmy                    3AIN*
  Pia 9 50 2h c M-VII 1-AIN-430 Programovacie paradigmy                    3AIN*
  Pia 11 30 1h n F2   XXXPRED000 blokovaný čas                        
  Pia 12 20 2h s F2   1-AIN-472 Vývoj mobilných aplikácií                   3AIN*

Boža Vladimír D
  Str 8 10 2h c M-XI  1-AIN-105 Efektívne algoritmy a zložitosť                3AIN*
  Stv 12 20 2h c M-II  1-AIN-105 Efektívne algoritmy a zložitosť                3AIN*

Budzáková Paula D
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Uto 14 50 2h c I-H3  2-MPG-125 Počítačové videnie                      1mMPG 1mAINg
  Str 14 50 2h c F1-248 2-AIN-112 Pokročilé spracovanie obrazu                 1mAINg 1mINF*

Cimrová Barbora
  Str 14 00 3h k I-8  2-IKV-121 Úvod do kognitívnej vedy                   1mIKV

Darjanin Milan
  Uto 11 30 2h c I-H3  2-AIN-111 Webové technológie a metodológie               1mAINp
  Uto 18 10 2h c I-H3  2-AIN-111 Webové technológie a metodológie               1mIKV 1mAINp 3INF*

Černeková Zuzana
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Uto 11 30 2h v M-VIII 2-AIN-233 Aplikácie počítačového videnia                2mAIN**
  Stv 9 50 2h v I-9  2-AIN-112 Pokročilé spracovanie obrazu                 1mAINg 1mINF* 2mINF*

Farkaš Igor
  Pon 9 00 2h k I-9  2-IKV-115 Úvod do výpočtovej inteligencie                1mIKV
  Pon 10 40 1h k I-9  2-IKV-115 Úvod do výpočtovej inteligencie                1mIKV
  Uto 9 50 4h k I-23  2-IKV-236 Ukotvená kognícia                       2mIKV
  Uto 16 30 2h p I-9  2-IKV-187 Seminár z kognitívnej vedy                  1mIKV

Ferko Michal
  Pon 18 10 2h p I-H6  1-AIN-303 Game Engines                         3AIN*

Ftáčnik Milan
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Pon 16 30 2h s I-23  DRS035 Algoritmy života                         
  Str 8 10 2h p F1-109 1-AIN-301 Základy počítačovej grafiky a spracovanie obrazu       3AIN*
  Str 9 50 2h c F1-248 1-AIN-301 Základy počítačovej grafiky a spracovanie obrazu       3AIN*

Gergeľ Peter D
  Uto 14 50 2h c I-8  1-AIN-304 Úvod do umelej inteligencie                  1mIKV
  Pia 8 10 2h c I-H6  1-AIN-131 Tvorba informačných systémov                 3AIN*
  Pia 9 50 2h c M-VII 1-AIN-430 Programovacie paradigmy                    3AIN*

Golian Radoslav
  Uto 16 30 2h v I-H6  2-AIN-291 Dátové sklady                         2mAIN**

Gruska Damas
  Stv 11 30 4h k F1-108 2-AIN-283 Tvorba kritických aplikácií                  2mAINp

Guller Dušan
  Stv 11 30 4h v F1-248 2-AIN-254 Fuzzy inferencia a expertné systémy              2mAINu 1mINFb 2mINFb

Gyárfáš František
  Pon 10 40 2h p B   1-AIN-171 Programovanie (3)                       2AIN*
  Uto 13 10 2h c I-H6  1-AIN-171 Programovanie (3)                       2AIN*

Holas Juraj D
  Pon 16 30 2h c I-H3  1-AIN-304 Úvod do umelej inteligencie                  3AIN*
  Pia 9 50 2h c I-H6  1-AIN-131 Tvorba informačných systémov                 3AIN*

Homola Martin
  Pon 12 20 2h p B   2-AIN-111 Webové technológie a metodológie               1mAINp 1mIKV 3INF*
  Pon 18 10 2h c M-II  1-AIN-305 Deduktívne databázy                      3AIN*
  Uto 16 30 2h p M-XI  1-AIN-305 Deduktívne databázy                      3AIN*
  Str 9 50 2h p F1-109 2-AIN-108 Výpočtová logika                       1mAIN**
  Str 15 40 2h s I-32  2-UIN-247 Webové technológie vo vyučovaní                2mu*

Ďurikovič Roman
  Pon 8 10 2h p M-XII 1-MAT-570 Modelovacie a renderovacie techniky              3MATg 3INF* 3AIN*
  Pon 16 30 2h p A   2-AIN-206 Matematické modelovanie a počítačová animácia fyzikálnych pro 1mINF* 1mAIN** 2mINF*
  Pon 18 10 2h p M-XII 2-AIN-222 Aplikácie počítačovej grafiky                 1mMPG 2mAIN**
  Uto 13 10 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Pia 8 10 2h s A   2-AIN-924 Projektový seminár (2)                    2mAIN**

Jajcayová Tatiana
  Pon 14 00 2h n I-23  PRED024 Akademické podporné centrum                   1AIN*
  Uto 9 50 2h p A   1-UIN-101 Matematika pre učiteľov informatiky (1)            1upI* 1pupI*
             1-AIN-121 Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia        1AIN*
  Uto 14 50 2h c I-23  1-AIN-152 Lineárna algebra                       3AIN*
  Str 9 50 2h p B   1-AIN-160 Matematika (3) - Diskrétna matematika             2AIN*
  Stv 13 10 2h c M-XII 1-AIN-160 Matematika (3) - Diskrétna matematika             2AIN2

Jursa Andrej D
  Stv 18 10 2h c I-H3  2-AIN-137 Umelá inteligencia                      1mAINu 1mIKV 1mINF
  Pia 8 10 2h c I-H6  1-AIN-131 Tvorba informačných systémov                 3AIN*

Kľuka Ján
  Pon 18 10 2h c M-II  1-AIN-305 Deduktívne databázy                      3AIN*
  Uto 11 30 2h c I-H3  2-AIN-111 Webové technológie a metodológie               1mAINp
  Uto 16 30 2h p M-XI  1-AIN-305 Deduktívne databázy                      3AIN*
  Uto 18 10 2h c I-H3  2-AIN-111 Webové technológie a metodológie               1mIKV 1mAINp 3INF*
  Stv 16 30 1h c I-H6  1-AIN-510 Linux - princípy a prostriedky                2AIN1 2INF*
  Stv 17 20 1h c I-H6  1-AIN-510 Linux - princípy a prostriedky                2AIN2 2BIN*

Kamhal Dezider
  Pon 9 00 2h k I-8  1-MXX-421 Problémy analytickej filozofie (1)              FMFI
  Pon 10 40 2h k I-8  1-MXX-423 Filozofia L. Wittgensteina (1)                FMFI
  Pon 12 20 2h k I-8  1-MXX-427 Úvod do filozofie jazyka                   FMFI
  Pon 16 30 2h p M-XI  1-AIN-241 Filozofická sémantika I.                   2AIN*
  Uto 14 50 2h p I-9  1-AIN-312 Pragmatika jazyka (1)                     3AIN*
  Stv 9 00 4h k I-8  2-IKV-114 Úvod do filozofie mysle                    1mIKV

Komara Ján
  Pon 12 20 2h c I-H6  1-AIN-210 Algoritmy a dátové štruktúry                 2AIN* 3AIN*
  Uto 8 10 2h c F1-248 1-AIN-210 Algoritmy a dátové štruktúry                 3AIN*
  Uto 13 10 2h c F1-247 1-AIN-121 Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia        1AIN1
  Str 9 50 2h p B   1-AIN-160 Matematika (3) - Diskrétna matematika             2AIN*
  Stv 11 30 2h k M-IV  1-AIN-121 Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia        1AIN1
  Stv 14 50 2h c M-XII 1-AIN-160 Matematika (3) - Diskrétna matematika             2AIN1

Kostovičová Lenka
  Uto 9 00 3h k I-8  2-IKV-116 Metodológia empirického výskumu                1mIKV

Krupa Martin
  Stv 16 30 2h p B   1-AIN-168 Webové aplikácie v praxi                   3AIN* 1mINF* 2mINF*

Kuzma Tomáš D
  Pon 10 40 1h k I-9  2-IKV-115 Úvod do výpočtovej inteligencie                1mIKV
  Str 16 30 3h c F1-248 2-IKV-105 Základy programovania                     1mIKV

Lúčan Ľubomír
  Pon 16 30 2h p M-208 1-MMN-215 Používateľský matematický a ekonomický softvér        2MMN*
  Uto 14 50 4h p F2   1-AIN-530 Multimédiá                          3AIN*
  Stv 15 40 2h c M-217 1-MMN-215 Používateľský matematický a ekonomický softvér        2MMN*

Marko Martin
  Str 9 50 3h p I-9  2-IKV-111 Základy psychológie                      1mIKV

Markošová Mária
  Uto 14 50 2h p B   2-AIN-137 Umelá inteligencia                      1mIKV 1mINFb 1mAINu
  Stv 14 00 2h s I-9  2-AIN-154 Komplexné siete                        1mAINu 2mIKV

Mendelová Elena
  Stv 8 10 2h k I-9  1-MXX-491 Integrované vzdelávanie zdravotne postihnutých        FMFI 2up** 1k* 2pupI*

Mihálik Andrej
  Uto 13 10 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Str 13 10 2h c M-VII 2-AIN-206 Matematické modelovanie a počítačová animácia fyzikálnych pro 2mINF 1mINF* 1mAIN**
  Stv 14 50 2h c M-V  2-AIN-206 Matematické modelovanie a počítačová animácia fyzikálnych pro 1mAINg 1mAINp 1mAINv

Mráz Robert
  Stv 16 30 2h p B   1-AIN-168 Webové aplikácie v praxi                   3AIN* 1mINF* 2mINF*

Nagy Marek
  Uto 16 30 2h p I-23  2-AIN-272 Spracovanie digitálneho signálu                1mAINu
  Uto 18 10 2h c I-H6  2-AIN-272 Spracovanie digitálneho signálu                1mAINu
  Stv 11 30 1h p B   1-AIN-510 Linux - princípy a prostriedky                2INF*** 2BIN*
  Stv 14 50 1h c M-217 1-AIN-510 Linux - princípy a prostriedky                2AIN*
  Stv 16 30 1h c I-H6  1-AIN-510 Linux - princípy a prostriedky                2AIN1 2INF*
  Stv 17 20 1h c I-H6  1-AIN-510 Linux - princípy a prostriedky                2AIN2 2BIN*
  Stv 18 10 2h v F1-248 1-UIN-345 Linux                             3upI* 3pupI*

Náther Peter
  Uto 14 50 2h c M-XI  1-AIN-121 Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia        1AIN2
  Stv 8 10 2h k M-VI  1-AIN-121 Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia        1AIN2
  Stv 14 00 2h s I-9  2-AIN-154 Komplexné siete                        1mAINu 2mIKV

Ostatníková Daniela
  Pon 15 40-18 00 p LF  2-IKV-123 Úvod do neurovedy (Fyziologicky ustav, Sasinkova 2)      1mIKV

Petrovič Pavel
  Uto 9 50 2h p B   1-AIN-131 Tvorba informačných systémov                 3AIN*
  Uto 11 30 2h k B   2-INF-150 Strojové učenie                        1mAINu 1mINFb 1mIKV
  Str 8 10 2h k F2   2-INF-150 Strojové učenie                        1mAINu 1mINFb 1mIKV
  Stv 9 00 1h s B   1-AIN-132 Úvod do bakalárskej práce                   3AIN*
  Pia 8 10 2h c I-H6  1-AIN-131 Tvorba informačných systémov                 3AIN*
  Pia 9 50 2h c I-H6  1-AIN-131 Tvorba informačných systémov                 3AIN*
  Pia 11 30 2h s M-I  1-AIN-167 Praktický seminár robotiky                  2AIN*
  Pia 13 10 1h s M-I  1-AIN-426 Aplikovaný robotický seminár                 2AIN*

Pukancová Júlia D
  Str 9 50 2h p F1-109 2-AIN-108 Výpočtová logika                       1mAIN**
  Str 15 40 2h c M-VII 2-AIN-108 Výpočtová logika                       1mAINv 1mAINg
  Stv 12 20 2h c M-IX  2-AIN-108 Výpočtová logika                       1mAINu 1mAINp

Riečický Adam D
  Uto 11 30 2h c F1-248 1-MAT-570 Modelovacie a renderovacie techniky              3MATg 3INF* 3AIN*
  Uto 13 10 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Str 9 50 2h c F1-248 1-AIN-301 Základy počítačovej grafiky a spracovanie obrazu       3AIN*

Rybár Ján
  Uto 8 10 3h k I-9  3-IVI-019 Moderné metódy pedagogického výskumu (2)           iDRS
  Str 9 50 2h k I-8  1-AIN-408 Kognitívne laboratórium                    FMFI
  Str 14 00 3h k I-9  2-IKV-233 Kognitívne laboratórium                    2mIKV
  Stv 14 50 2h k F1-108 1-AIN-407 Kognitívne vedy: mozog a myseľ                FMFI
  Stv 18 10 2h s I-8  2-UXX-102 Kognitívna psychológia                    1pmupGEIT 2muMAIN_k 1mu** 1pmupM*

Šikudová Elena
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Uto 9 50 2h v M-I  2-MPG-125 Počítačové videnie                      1mMPG 1mAINg
  Uto 14 50 2h c I-H3  2-MPG-125 Počítačové videnie                      1mMPG 1mAINg

Šimko Alexander
  Pon 9 00 2h c I-H3  1-AIN-221 Databázy (1)                         2AIN1
  Pon 18 10 2h c M-II  1-AIN-305 Deduktívne databázy                      3AIN*
  Uto 14 50 2h c F1-248 1-AIN-221 Databázy (1)                         2AIN2
  Uto 16 30 2h p M-XI  1-AIN-305 Deduktívne databázy                      3AIN*
  Str 11 30 2h p B   1-AIN-221 Databázy (1)                         2AIN*

Šiška Jozef
  Pon 18 10 2h c M-II  1-AIN-305 Deduktívne databázy                      3AIN*
  Uto 8 10 2h p F1-108 2-AIN-118 Programovanie v operačných systémoch             1mAINp
  Uto 9 50 2h c I-H3  2-AIN-118 Programovanie v operačných systémoch             1mAINp
  Uto 16 30 2h p M-XI  1-AIN-305 Deduktívne databázy                      3AIN*
  Str 11 30 2h c I-H3  2-AIN-118 Programovanie v operačných systémoch             1mAINp
  Str 13 10 2h v I-23  1-AIN-311 Embedded Linux                        3AIN*

Takáč Martin
  Str 14 00 3h k I-8  2-IKV-121 Úvod do kognitívnej vedy                   1mIKV
  Stv 9 50 4h k I-23  2-IKV-232 Kognitívna sémantika a kognitívna teória reprezentácie    2mIKV

Tuna Matúš D
  Uto 8 10 2h c I-H3  1-AIN-130 Programovanie (1)                       1AIN1
  Stv 9 50 2h c I-H3  1-AIN-130 Programovanie (1)                       1AIN1

Uhliarik Ivor D
  Pon 9 00 2h c I-H3  1-AIN-221 Databázy (1)                         2AIN1
  Uto 13 10 2h c I-H6  1-AIN-171 Programovanie (3)                       2AIN*

Vinař Tomáš
  Pon 9 50 2h p F1-109 1-AIN-105 Efektívne algoritmy a zložitosť                3AIN*
  Uto 17 20 2h s M-VIII N-mBXX-001 Seminár z bioinformatiky 1                  1pmB-GE 1pmC-BX 2pmB-GE 2pmC-BX
             2-AIN-251 Seminár z bioinformatiky (3)                 1mINF* 2mINF*
             2-AIN-505 Seminár z bioinformatiky (1)                 1mINF*
  Stv 14 00 2h c F1-328 1-BIN-301 Metódy v bioinformatike                    1mAINu 1mINFb 3INF*
  Stv 15 40 2h p F1-328 2-AIN-501 Metódy v bioinformatike                    2pmC-BX 2pmB-GE 1pmB-GE 1pmC-BX
             1-BIN-301 Metódy v bioinformatike                    1mINFb 1mAINu 3INF*
  Stv 17 20 2h p M-217 2-AIN-501 Metódy v bioinformatike                    2pmC-BX 2pmB-GE 1pmB-GE 1pmC-BX
  Stv 17 20 2h p F1-328 2-AIN-501 Metódy v bioinformatike                    2pmC-BX 2pmB-GE 1pmB-GE 1pmC-BX

Vojtechovský Roman
  Pon 16 30 2h k I-9  PRED029 Kurz slovenského posunkového jazyka               FMFI
  Str 16 30 2h k I-9  PRED029 Kurz slovenského posunkového jazyka               FMFI


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |PvFUK |VC

Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
(KAMS)

.KAMSUcitel1 
  Uto 13 10 3h p xMieRez0 2-EFM-218 Makroekonomický vývoj a hospodárske politiky na Slovensku ( 2mEMM*

Barančok Peter D
  Pon 8 10 2h c M-208 1-EFM-370 Finančná matematika                      3EFM1
  Pon 8 10 2h c M-I  1-EFM-370 Finančná matematika                      3EFM1
  Stv 9 50 2h c M-208 1-EFM-370 Finančná matematika                      3EFM2
  Stv 9 50 2h c M-V  1-EFM-370 Finančná matematika                      3EFM2

Boďa Ján
  Pon 11 30 2h p M-XI  2-EFM-228 Ekonofyzika                          2mEMM*
  Uto 15 40 3h k M-201 2-FFZa-203 Geodynamics (anglicky)                    1mFPE
  Stv 8 10 2h p A   1-EFM-120 Ekonómia (1)                         1EFM* 1MMN* 1PMA*
  Stv 13 10 2h p M-201 2-FOZ-106 Nové obnoviteľné zdroje energie (1)              1mEOMo

Bokes Pavol
  Uto 16 30 2h p M-II  1-BMF-227 Pravdepodobnosť a štatistika                 2BMF 2OZE
  Uto 18 10 2h c M-II  1-BMF-227 Pravdepodobnosť a štatistika                 2BMF 2OZE
  Str 13 10 2h p M-V  2-EFM-236 Modelovanie biologických procesov               2mEMM*
  Str 16 30 2h c M-IV  2-PMS-118 Markovovské procesy (1)                    1mPMS 1mMAT* 1mEMM*

Brunovský Pavol
  Pon 12 20 2h p F1-108 1-EFM-350 Mikroekonómia                         3EFM*

Chladná Zuzana
  Str 14 00 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS

Chudjak Martin D
  Pon 9 00 2h v B   1-MAT-710 Cvičenie z matematickej analýzy (1)              1PMA*
  Stv 11 30 2h c M-V  1-MAT-110 Matematická analýza (1)                    1PMA*

Fila Marek
  Pon 9 50 2h p M-V  2-MAT-114 Integrálne transformácie a špeciálne funkcie         2mPMS 1mMATa* 2mMATn* 2mEMM*

Filová Lenka
  Pon 8 10 2h p F1   2-EFM-151 Viacrozmerné štatistické analýzy (1)             1mEMM*
  Uto 12 20 3h p M-VII 2-INF-175 Pravdepodobnosť a štatistika                 1mINFb 1mINFt 1mIKV 2mINFb 3INF* 3AIN*
  Str 8 10 2h c M-IX  2-EFM-151 Viacrozmerné štatistické analýzy (1)             1mEMM1
  Str 8 10 2h c M-217 2-EFM-151 Viacrozmerné štatistické analýzy (1)             1mEMM1
  Str 9 50 2h c M-IX  2-EFM-151 Viacrozmerné štatistické analýzy (1)             1mEMM2
  Str 9 50 2h c M-217 2-EFM-151 Viacrozmerné štatistické analýzy (1)             1mEMM2

Guba Peter
  Uto 9 00 2h p M-125 3-MAM-009 Modely prúdenia tekutín                    mDRS
  Uto 16 30 2h p F1-218 1-FYZ-476 Fyzika kontinua                        3FYZ*
  Str 9 00 2h p F1-218 1-FYZ-476 Fyzika kontinua                        3FYZ*
  Str 14 50 2h p F1-328 2-EFM-152 Princípy matematického modelovania v prírodných a technických 2mMATa 1mPMS 1mEMM*

Halická Margaréta
  Uto 11 30 2h p F1-109 2-EFM-118 Optimálne riadenie (1)                    1mEMM*
  Uto 14 00 2h s F1-109 1-EFM-911 Seminár k bakalárskej práci                  3EFM*
  Str 14 00 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Stv 11 30 2h c M-208 2-EFM-118 Optimálne riadenie (1)                    1mEMM1
  Stv 11 30 2h c M-VIII 2-EFM-118 Optimálne riadenie (1)                    1mEMM1
  Stv 13 10 2h c M-VIII 2-EFM-118 Optimálne riadenie (1)                    1mEMM2
  Stv 13 10 2h c M-208 2-EFM-118 Optimálne riadenie (1)                    1mEMM2

Hamala Milan
  Str 14 00 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS

Harman Radoslav
  Pon 11 30 2h p M-V  1-PMA-215 Maticová algebra pre štatistikov               2PMA*
  Pon 13 10 1h c M-V  1-PMA-215 Maticová algebra pre štatistikov               2PMA*
  Uto 8 10 2h p M-XI  2-PMS-129 Stochastické optimalizačné metódy               2mPMS 2mEMM*
  Uto 9 50 2h s M-XI  2-PMS-125 Seminár z matematickej štatistiky (1)             2mPMS
  Stv 9 50 2h p F1-109 2-PMS-123 Stochastické simulačné metódy                 1mPMS 1mEMM*

Hojčka Michal D
  Str 11 30 2h c M-VI  1-EFM-210 Matematická analýza (3)                    2PMA*
  Stv 8 10 2h v F1-108 1-EFM-530 Cvičenie z matematickej analýzy (3)              2PMA*

Hurban Martin D
  Str 9 50 2h c M-XI  2-MAT-311 Nelineárne programovanie                   1mMATn*
             1-EFM-321 Cvičenia z nelineárneho programovania             3EFM2
  Str 11 30 2h c M-XI  1-EFM-321 Cvičenia z nelineárneho programovania             3EFM1

Janková Katarína
  Uto 9 00 2h p F2   2-PMS-118 Markovovské procesy (1)                    1mPMS 1mMAT* 1mEMM*
  Uto 11 30 2h v M-216 1-PMA-760 Teória náhodného výberu                    3MATp
  Stv 9 50 2h p A   1-MAT-281 Pravdepodobnosť a štatistika (1)               2MAT***
  Stv 14 00 1h c M-VII 1-PMA-540 Modely v zdravotnom poistení                 3PMA*
  Stv 14 50 2h p F1   1-PMA-540 Modely v zdravotnom poistení                 3EFM* 3PMA*

Jurča Pavol
  Pon 16 30 2h p F2   1-EFM-280 Peniaze a bankovníctvo                    2EFM*

Kilianová Soňa
  Uto 13 10 2h k M-208 1-EFM-565 Matematický software                     2EFM1
  Uto 14 50 2h k M-208 1-EFM-565 Matematický software                     2EFM2
  Stv 11 30 2h c M-208 2-EFM-118 Optimálne riadenie (1)                    1mEMM1
  Stv 11 30 2h c M-VIII 2-EFM-118 Optimálne riadenie (1)                    1mEMM1
  Stv 13 10 2h c M-VIII 2-EFM-118 Optimálne riadenie (1)                    1mEMM2
  Stv 13 10 2h c M-208 2-EFM-118 Optimálne riadenie (1)                    1mEMM2

Kollár Martin
  Uto 14 50 2h p A   1-EFM-110 Matematická analýza (1)                    1EFM*
  Uto 16 30 2h c M-III 1-EFM-210 Matematická analýza (3)                    2EFM1
  Str 14 50 2h p B   1-EFM-110 Matematická analýza (1)                    1EFM*
  Str 16 30 2h v M-I  1-EFM-530 Cvičenie z matematickej analýzy (3)              2EFM1
  Pia 8 10 2h c M-II  1-EFM-110 Matematická analýza (1)                    1EFM1
  Pia 9 50 2h v M-II  1-EFM-510 Cvičenie z matematickej analýzy (1)              1EFM1

Kollár Richard
  Pon 12 20 2h v M-IX  1-FYZ-407 Matematická analýza (3)                    2FYZ*
  Uto 15 40 2h v F1   1-FYZ-405 Matematická analýza (1)                    1FYZ*

Komadel Ján D
  Pia 8 10 2h c M-208 1-MMN-331 Finančná matematika                      3MMN1
  Pia 8 10 2h c M-VIII 1-MMN-331 Finančná matematika                      3MMN1
  Pia 9 50 2h c M-VIII 1-MMN-331 Finančná matematika                      3MMN2
  Pia 9 50 2h c M-208 1-MMN-331 Finančná matematika                      3MMN2

Koščová Michaela D
  Stv 13 10 2h c M-V  1-PMA-210 Finančná matematika (1)                    2PMA*
  Stv 14 50 2h v I-H3  2-PMS-222 Programovanie v softvéri SAS                 1mEMM* 1mMMN* 2mEMM* 2mMMN* 12mPMS

Kossaczká Ľubica
  Pon 13 10 1h c F1-328 1-EFM-110 Matematická analýza (1)                    1EFM2
  Uto 13 10 2h v M-IV  1-EFM-530 Cvičenie z matematickej analýzy (3)              2EFM2
  Str 11 30 1h c M-IX  1-EFM-110 Matematická analýza (1)                    1EFM2
  Str 14 00 2h c M-XI  1-EFM-210 Matematická analýza (3)                    2EFM2
  Pia 8 10 2h v F1-247 1-EFM-510 Cvičenie z matematickej analýzy (1)              1EFM2

Kováč Jozef D
  Pon 11 30 1h c M-XII 1-MAT-281 Pravdepodobnosť a štatistika (1)               2MAT*
  Str 14 50 1h c F1-247 1-MAT-281 Pravdepodobnosť a štatistika (1)               2PMA*
  Str 15 40 1h v F1-247 1-PMA-754 Cvičenie z pravdepodobnosti a štatistiky (1)         2PMA* 2EFM*
  Stv 11 30 1h c F1-109 1-MAT-281 Pravdepodobnosť a štatistika (1)               2MMN1
  Stv 12 20 1h c M-XI  1-MAT-281 Pravdepodobnosť a štatistika (1)               2MMN2

Krajčovič Dušan
  Pon 9 00 2h c M-VI  1-EFM-511 Úvod do vysokoškolskej matematiky (1)             1EFM2
  Pon 10 40 2h k F1-108 1-EFM-230 Maticový počet                        2EFM*
  Uto 9 50 2h p F1-247 1-EFM-511 Úvod do vysokoškolskej matematiky (1)             1EFM*
  Str 11 30 2h s F1-247 1-EFM-235 Seminár z maticového počtu                  2EFM*
  Stv 9 50 2h c F1-247 1-EFM-511 Úvod do vysokoškolskej matematiky (1)             1EFM1

Kukumberg Roman D
  Str 11 30 2h c M-III 1-EFM-121 Lineárna algebra a geometria (1)               1EFM1
  Str 14 00 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Stv 9 50 2h c M-I  1-EFM-121 Lineárna algebra a geometria (1)               1EFM2

Leššová Lívia D
  Uto 14 50 1h c M-VII 2-INF-175 Pravdepodobnosť a štatistika                 1mINFb 1mINFt 1mIKV 2mINFb 3INF* 3AIN*
  Pia 9 50 2h c M-XII 1-UMA-302 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (1)         3upM* 3pupM*

Mačutek Ján
  Pon 9 50 2h p M-216 2-PMS-101 Náhodné procesy (1)                      1mPMS
  Str 11 30 2h p F1-328 2-PMS-130 Analýza kategoriálnych dát                  2mPMS
  Str 13 10 2h p B   2-PMS-218 Teória spoľahlivosti                     1mPMS
  Stv 9 50 2h p B2-304 1-UMA-302 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (1)         3upM* 3pupM*
  Stv 13 10 2h c I-H6  2-MMN-106 Počítačová štatistika                     1mMMN*

Melicherčík Igor
  Pon 11 30 3h p F1-109 2-EFM-104 Finančná matematika                      1mEMM*
  Uto 9 50 2h s F1-108 2-EFM-920 Diplomový seminár                       2mEMM*
  Stv 8 10 2h c M-IV  2-EFM-104 Finančná matematika                      1mEMM*
  Stv 13 10 2h p F1   1-EFM-370 Finančná matematika                      3EFM*
             1-MMN-331 Finančná matematika                      3MMN*

Náther Ondrej
  Str 8 10 2h p M-X  1-PMA-520 Teória pravdepodobnosti (1)                  3PMA**
  Str 9 50 2h p M-X  1-PMA-510 Základy matematickej štatistiky                3PMA**
  Stv 8 10 2h p F1-328 2-PMS-141 Teória pravdepodobnosti                    1mPMS
  Stv 9 50 2h p M-XII 1-PMA-530 Všeobecná teória poistenia                  3PMA*
             2-EFM-201 Poisťovníctvo                         2mEMM*
  Stv 11 30 2h p M-XII 1-PMA-510 Základy matematickej štatistiky                3PMA**

Odrobina Igor
  Pon 10 40 2h p M-208 1-MMN-310 Databázy a informačné systémy                 3MMN*
  Pon 10 40 2h p M-VIII 1-MMN-310 Databázy a informačné systémy                 3MMN*
  Pon 12 20 2h p M-208 1-MMN-310 Databázy a informačné systémy                 3MMN*
  Str 11 30 2h p M-208 2-EFM-140 Databázy - SQL                        2mEMM2
  Str 15 40 2h p M-208 2-EFM-140 Databázy - SQL                        2mEMM1 2mPMS
  Stv 14 50 2h c M-208 1-MMN-310 Databázy a informačné systémy                 3MMN2
  Stv 16 30 2h c M-208 1-MMN-310 Databázy a informačné systémy                 3MMN1

Pastor Karol
  Uto 16 30 2h p M-X  2-EFM-127 Matematické modely v demografii                1mPMS 1mEMM*

Pázman Andrej
  Pon 9 50 2h s M-XII DRS031 Seminár z pravdepodobnosti a štatistiky             mDRS
  Uto 10 40 2h p M-IX  2-PMS-107 Regresné modely (1)                      1mPMS
  Str 9 50 2h p F1-108 2-PMS-213 Bayesovská štatistika                     2mPMS

Pekár Ján
  Stv 12 20 2h p F1-109 2-EFM-105 Teória nekooperatívnych hier                 2mEMM*
  Stv 14 00 2h p F1-109 2-EFM-105 Teória nekooperatívnych hier (anglicka verzia)        2mEMM*

Potocký Rastislav
  Uto 9 00 2h p M-216 3-MAM-019 Pravdepodobnostné modelovanie v poisťovníctve         mDRS
  Uto 11 30 2h p M-XII 1-PMA-310 Poistná matematika (1)                    3PMA*
             2-EFM-201 Poisťovníctvo                         2mEMM*
  Uto 13 10 2h p M-X  2-PMS-115 Viacrozmerné štatistické analýzy (1)             1mPMS
  Str 11 30 2h p M-216 1-PMA-770 Teória investícií a manažmentu                3PMA*
  Str 13 10 2h s M-216 DRS001 Seminár                             mDRS

Quittner Pavol
  Pon 9 50 2h p M-II  1-EFM-550 Vybrané partie z matematickej analýzy             3EFM*
  Str 9 50 2h p M-201 2-MAT-115 Funkcionálna analýza                     1mMATa*
  Str 11 30 2h c M-201 2-MAT-115 Funkcionálna analýza                     1mMATa*
  Stv 14 00 3h s M-223 DRS020 Seminár o diferenciálnych rovniciach a dynamických systémoch   mDRS

Rosa Samuel D
  Pon 12 20 1h c M-VI  1-MAT-281 Pravdepodobnosť a štatistika (1)               2EFM1
  Pon 13 10 1h c M-VI  1-MAT-281 Pravdepodobnosť a štatistika (1)               2EFM2
  Uto 8 10 2h c M-III 1-EFM-350 Mikroekonómia                         3EFM2
  Uto 9 50 2h c M-VIII 1-EFM-350 Mikroekonómia                         3EFM1

Ševčovič Daniel
  Pon 8 10 2h p A   1-EFM-210 Matematická analýza (3)                    2PMA* 2EFM*
  Pon 10 40 2h p M-201 3-MAM-002 Analýza modelov finančnej matematiky             mDRS
  Uto 9 50 2h s F1-108 2-EFM-920 Diplomový seminár                       2mEMM*
  Uto 13 10 2h p A   2-EFM-107 Parciálne diferenciálne rovnice                1mEMM*
  Str 8 10 2h p B   1-EFM-210 Matematická analýza (3)                    2PMA* 2EFM*
  Str 14 00 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS

Somorčík Ján
  Pon 8 10 2h c M-X  2-PMS-141 Teória pravdepodobnosti                    1mPMS
  Uto 8 10 2h p M-208 1-EFM-340 Počítačová štatistika                     3EFM1 2mINFb
  Uto 9 50 2h p M-208 1-EFM-340 Počítačová štatistika                     3EFM2
  Str 8 10 2h p F1-247 1-EFM-330 Štatistické metódy                      3EFM*

Stehlíková Beáta
  Pon 9 50 2h c F1-247 2-EFM-107 Parciálne diferenciálne rovnice                1mEMM2
  Uto 14 50 2h c M-VI  2-EFM-107 Parciálne diferenciálne rovnice                1mEMM1
  Str 9 50 2h c M-208 2-EFM-102 Časové rady                          1mEMM1
  Str 11 30 2h p F1-109 2-EFM-102 Časové rady                          1mEMM*
  Str 13 10 2h c M-208 2-EFM-102 Časové rady                          1mEMM2

Sternműllerová Katarína D
  Stv 16 30 2h c M-XII 2-PMS-107 Regresné modely (1)                      1mPMS

Štulajter František
  Stv 11 30 2h p M-216 2-PMS-215 Štatistika časových radov                   2mPMS

Szűcs Gábor
  Pon 16 30 2h c F1-109 2-EFM-217 Cvičenia z poisťovníctva                   2mEMM*
             1-PMA-530 Všeobecná teória poistenia                  3PMA*
  Uto 9 50 2h c M-X  1-PMA-310 Poistná matematika (1)                    3PMA*
  Uto 13 10 2h p M-XII 1-PMA-210 Finančná matematika (1)                    2PMA*
  Uto 18 10 2h c M-X  2-PMS-115 Viacrozmerné štatistické analýzy (1)             1mPMS

Trnovská Mária
  Pon 9 50 2h v M-VII 1-EFM-515 Cvičenie z algebry a geometrie (1)              1EFM1
  Pon 11 30 2h v M-VII 1-EFM-515 Cvičenie z algebry a geometrie (1)              1EFM2
  Uto 11 30 2h p F1-108 1-EFM-320 Nelineárne programovanie                   3EFM*
             2-MAT-311 Nelineárne programovanie                   1mMATn*
  Str 14 00 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS

Žitňanská Magdaléna D
  Str 16 30 2h c B   1-EFM-120 Ekonómia (1)                         1EFM* 1MMN* 1PMA*
  Str 16 30 2h c F1-109 1-EFM-120 Ekonómia (1)                         1EFM* 1MMN* 1PMA*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |PvFUK |VC

Katedra experimentálnej fyziky
(KEF)

.KEFUcitel1 
  Pon 12 20 2h l F2-KEF 2-FFP-915 Diplomová práca (2)                      2mFFP
  Str 9 00 2h l F2-KEF 2-FFP-915 Diplomová práca (2)                      2mFFP
  Str 14 00 4h l F2-KEF 2-FFP-123 Semestrálny projekt                      1mFFP
  Stv 14 00 1h s F2-051 3-FFP-012 Seminár pracoviska (1)                    1DRSFYZ

Anguš Michal D
  Str 8 10 3h k F2-KEF 2-FOL-225 Experimentálne metódy v optike a spektroskopii        1mFOS
  Str 11 30 3h l F1-223 1-OZE-211 Praktikum I                          2FYZ*

Annušová Adriana
  Uto 8 10 2h p F2-167 1-OZE-274 Stavba atómov a molekúl                    3OZE
             2-FOL-113 Stavba atómov a molekúl                    1mFOS
  Uto 9 50 1h c F2-167 2-FOL-113 Stavba atómov a molekúl                    1mFOS
  Uto 11 30 1h c F2-167 1-OZE-274 Stavba atómov a molekúl                    3OZE

Držík Milan
  Uto 14 00 3h p F2-167 1-FYZ-804 Úvod do optiky a laserov                   3FYZ*

Dvoranová Mária D
  Uto 13 10 4h l F2-288 1-AIN-140 Princípy počítačov - hardvér                 1AIN3 1AIN4

Čermák Peter
  Pon 9 00 3h l F1-224 2-FOL-107 Praktikum z optiky                      1mFOS
  Pon 9 00 3h l F1-225 2-FOL-107 Praktikum z optiky                      1mFOS
  Pon 12 20 2h p F2-167 1-UFY-210 Vlnenie a optika                       2upMAFY
  Str 13 10 4h p F2-s168 3-FFP-001 Experimentálne vademecum                   fDRS
  Stv 16 30 2h p F2-167 3-FOS-022 Laserové procesy a chemické reakcie              fDRS
  Pia 11 30 1h p F2-167 1-UFY-210 Vlnenie a optika                       2upMAFY
  Pia 12 20 1h c F2-167 1-UFY-210 Vlnenie a optika                       2upMAFY

Fabo Peter
  Uto 10 40 3h c M-217 2-INF-130 Architektúry orientované na služby - princípy a technológie  2mINF 3INF*
  Uto 13 10 3h c M-217 2-INF-261 IT Based Supply Networks                   2mINF

Fischer Ľudovít
  Str 11 30 2h p A   1-AIN-140 Princípy počítačov - hardvér                 1AIN*
  Str 11 30 2h c F2-T3 1-FYZ-212 Základy programovania                     2FYZ1
  Stv 10 40 2h c F2-T3 1-FYZ-212 Základy programovania                     2BMF 2OZE

Grančič Branislav
  Pon 9 50 2h p F2-223 2-FTL-204 Diagnostické metódy vo fyzike tuhých látok          2mFTL 2mFFP 2mEOMo
  Uto 9 50 2h p F2-223 2-FTL-204 Diagnostické metódy vo fyzike tuhých látok          2mFTL 2mFFP 2mEOMo

Gregor Maroš
  Pon 9 50 2h p F2-223 2-FTL-204 Diagnostické metódy vo fyzike tuhých látok          2mFTL 2mFFP 2mEOMo
  Uto 9 50 2h p F2-223 2-FTL-204 Diagnostické metódy vo fyzike tuhých látok          2mFTL 2mFFP 2mEOMo
  Str 14 00 4h l F2-292 1-AIN-140 Princípy počítačov - hardvér                 1AIN1 1AIN2

Greguš Ján
  Pon 9 00 3h l F1-224 2-FOL-107 Praktikum z optiky                      1mFOS
  Pon 9 00 3h l F1-225 2-FOL-107 Praktikum z optiky                      1mFOS
  Uto 13 10 4h l F2-292 1-AIN-140 Princípy počítačov - hardvér                 1AIN3 1AIN4
  Str 11 30 2h p A   1-AIN-140 Princípy počítačov - hardvér                 1AIN*

Hlubina Richard
  Str 9 50 2h p F2-272 2-FTL-205 Fyzika mnohých častíc                     2mFTL 2mFTF
  Stv 9 50 2h p F2-272 2-FTL-205 Fyzika mnohých častíc                     2mFTL 2mFTF

Klas Matej
  Pia 9 50 3h l F2-295 2-FOL-116 Základy elektroniky                      3FYZ2 3BMF

Kováčik Dušan
  Uto 12 20 2h v F2-051 2-FFP-234 Plazmochemické metódy povrchových úprav            2mFFP
  Uto 14 50 3h l F1-222 1-OZE-211 Praktikum I                          2FYZ*
  Stv 17 20 3h l F1-223 1-OZE-211 Praktikum I                          2FYZ1

Krško Ondrej D
  Str 14 00 4h l F2-292 1-AIN-140 Princípy počítačov - hardvér                 1AIN1 1AIN2

Kundracik František
  Pon 8 10 3h p F1-108 2-FOL-116 Základy elektroniky                      1mFOS 3FYZ**
  Pon 10 40 2h p F2   1-FYZ-211 Elektromagnetizmus a optika                  2FYZ**
  Uto 9 50 2h p F2-272 2-UFY-212 Elektronika a komunikácia pre učiteľov            2muMAFY
  Uto 13 10 2h p F2   1-FYZ-212 Základy programovania                     2FYZ**
  Str 14 00 2h p F2   1-FYZ-211 Elektromagnetizmus a optika                  2FYZ**
  Stv 13 10 2h p F2   1-FYZ-211 Elektromagnetizmus a optika                  2FYZ**

Kúš Peter
  Stv 9 50 2h p F2-223 2-FTL-109 Vybrané technológie vo fyzike tuhých látok          1mFTL
  Stv 11 30 1h c F2-223 2-FTL-109 Vybrané technológie vo fyzike tuhých látok          1mFTL

Maheľ Michal
  Pon 14 50 3h p B1-320 N-bCXX-018 Základy fyziky                        1pCH*
             N-bBXX-081 Fyzika                            2pMB
  Uto 12 20 2h p F2-272 2-FTL-203 Magnetické vlastnosti tuhých látok a supravodivosť      2mFTL 2mFTF
  Str 8 10 2h p F2-272 2-FTL-203 Magnetické vlastnosti tuhých látok a supravodivosť      2mFTF 2mFTL
  Stv 8 10 2h c F2-272 2-FTL-203 Magnetické vlastnosti tuhých látok a supravodivosť      2mFTL 2mFTF

Markoš Peter
  Pon 10 40 2h p F2   1-FYZ-211 Elektromagnetizmus a optika                  2FYZ**
  Uto 14 00 3h p F2-167 1-FYZ-804 Úvod do optiky a laserov                   3FYZ*
  Str 8 10 3h p F2-223 1-FYZ-667 Počítačové simulácie vo fyzike                3FYZ*
             2-FTL-110 Využitie počítačových simulácií vo fyzike kondenzovaných láto 1mFTL
  Str 14 00 2h p F2   1-FYZ-211 Elektromagnetizmus a optika                  2FYZ**
  Stv 13 10 2h p F2   1-FYZ-211 Elektromagnetizmus a optika                  2FYZ**
  Stv 14 50 3h c F2-T3 2-FTL-110 Využitie počítačových simulácií vo fyzike kondenzovaných láto 1mFTL 3FYZ*

Martoňák Roman
  Pon 12 20 2h p F2-223 2-FTL-107 Štruktúra a mechanické vlastnosti tuhých látok        1mEOMo 1mFTF 1mFTL
  Uto 13 10 2h p F2-223 2-FTL-107 Štruktúra a mechanické vlastnosti tuhých látok        1mFTL 1mFTF 1mEOMo
  Str 8 10 3h p F2-223 1-FYZ-667 Počítačové simulácie vo fyzike                3FYZ*
             2-FTL-110 Využitie počítačových simulácií vo fyzike kondenzovaných láto 1mFTL
  Stv 14 50 3h c F2-T3 2-FTL-110 Využitie počítačových simulácií vo fyzike kondenzovaných láto 1mFTL 3FYZ*

Matejčík Štefan
  Uto 9 50 2h p F2-051 2-FFP-109 Vákuová fyzika a technika                   1mFFP 1mFTL
  Uto 11 30 1h c F2-051 2-FFP-109 Vákuová fyzika a technika                   1mFFP 1mFTL
  Str 10 40 2h p F2-051 2-FFP-104 Elementárne procesy v plazme                 2mFFP
  Str 15 40 2h s F2-051 2-FFP-231 Diplomový seminár (1)                     2mFFP
  Stv 14 50 2h p F2-051 2-FFP-213 Analytické metódy vo fyzike plazmy              2mFFP
  Stv 16 30 1h c F2-051 2-FFP-213 Analytické metódy vo fyzike plazmy              2mFFP

Medvecká Veronika
  Stv 17 20 3h l F1-222 1-OZE-211 Praktikum I                          2FYZ1

Mesároš Vladimír
  Uto 8 10 6h l F2-KEF 2-FOL-211 Špeciálne praktikum z fyziky laserov             2mFOS
  Uto 14 00 3h p F2-167 1-FYZ-804 Úvod do optiky a laserov                   3FYZ*
  Str 10 40 3h p F2-167 2-FOL-101 Fyzika laserov                        1mFOS
  Stv 14 00 3h p F2-167 2-FOL-115 Optika a lasery                        1mFOS 1mFFP

Miškovičová Júlia D
  Uto 14 50 3h l F1-223 1-OZE-211 Praktikum I                          2FYZ*

Moravský Ladislav D
  Uto 13 10 4h l F2-288 1-AIN-140 Princípy počítačov - hardvér                 1AIN3 1AIN4
  Str 9 00 3h l F1-222 1-OZE-211 Praktikum I                          2OZE
  Str 9 00 3h l F1-223 1-OZE-211 Praktikum I                          2OZE

Moško Martin
  Str 12 20 2h p F2-272 2-FTL-224 Mezoskopická fyzika a kvantová elektronika          2mFTF 2mFTL
  Stv 13 10 2h p F2-272 2-FTL-224 Mezoskopická fyzika a kvantová elektronika          2mFTF 2mFTL

Országh Juraj
  Str 11 30 3h l F1-222 1-OZE-211 Praktikum I                          2FYZ*
  Stv 10 40 3h l F1-222 1-OZE-211 Praktikum I                          2FYZ2
  Pia 12 20 3h l F2-295 2-FOL-116 Základy elektroniky                      3FYZ1 3OZE 1mFOS

Papp Peter
  Stv 9 00 2h p F2-051 2-FFP-204 Modelovanie vo fyzike plazmy                 1mFFP
  Stv 10 40 1h c F2-051 2-FFP-204 Modelovanie vo fyzike plazmy                 1mFFP
  Pia 8 10 2h c F2-T3 1-FYZ-212 Základy programovania                     2FYZ1
  Pia 11 30 2h c F2-T3 1-FYZ-212 Základy programovania                     2FYZ2

Pisarčík Matej D
  Uto 16 30 3h c F2-167 1-FYZ-804 Úvod do optiky a laserov                   3FYZ*

Plašienka Dušan
  Pon 9 00 2h c F2-T3 1-FYZ-212 Základy programovania                     2OZE 2BMF
  Pon 12 20 2h c F2-T3 1-FYZ-212 Základy programovania                     2FYZ2
  Str 8 10 3h p F2-223 1-FYZ-667 Počítačové simulácie vo fyzike                3FYZ*
             2-FTL-110 Využitie počítačových simulácií vo fyzike kondenzovaných láto 1mFTL
  Stv 8 10 2h c F2-223 2-FTL-107 Štruktúra a mechanické vlastnosti tuhých látok        1mFTL 1mFTF 1mEOMo
  Stv 14 50 3h c F2-T3 2-FTL-110 Využitie počítačových simulácií vo fyzike kondenzovaných láto 1mFTL 3FYZ*

Plecenik Andrej
  Pon 9 50 2h p F2-223 2-FTL-204 Diagnostické metódy vo fyzike tuhých látok          2mFTL 2mFFP 2mEOMo
  Uto 8 10 2h p F2-223 2-FTL-114 Meracie metódy vo fyzike tuhých látok             1mFTL 2mEOMo
  Uto 9 50 2h p F2-223 2-FTL-204 Diagnostické metódy vo fyzike tuhých látok          2mFTL 2mFFP 2mEOMo

Plecenik Tomáš
  Pon 9 50 2h p F2-223 2-FTL-204 Diagnostické metódy vo fyzike tuhých látok          2mFTL 2mFFP 2mEOMo
  Uto 8 10 2h p F2-223 2-FTL-114 Meracie metódy vo fyzike tuhých látok             1mFTL 2mEOMo
  Uto 9 50 2h p F2-223 2-FTL-204 Diagnostické metódy vo fyzike tuhých látok          2mFTL 2mFFP 2mEOMo
  Str 14 00 4h l F2-288 1-AIN-140 Princípy počítačov - hardvér                 1AIN1 1AIN2

Plesch Martin
  Pon 16 30 2h p M-I  2-INF-173 Kvantové spracovanie informácie                3INF* 1mINF* 2mINF*

Roch Tomáš
  Pon 9 50 2h p F2-223 2-FTL-204 Diagnostické metódy vo fyzike tuhých látok          2mFTL 2mFFP 2mEOMo
  Pon 14 00 2h p SAV  2-FOL-217 Analýza povrchov a tenkých vrstiev pomocou elektromagnetickéh 2mFOS
  Uto 9 50 2h p F2-223 2-FTL-204 Diagnostické metódy vo fyzike tuhých látok          2mFTL 2mFFP 2mEOMo

Sabo Martin
  Stv 14 50 2h p F2-051 2-FFP-213 Analytické metódy vo fyzike plazmy              2mFFP
  Stv 16 30 1h c F2-051 2-FFP-213 Analytické metódy vo fyzike plazmy              2mFFP

Satrapinskyy Leonid
  Pon 9 50 2h p F2-223 2-FTL-204 Diagnostické metódy vo fyzike tuhých látok          2mFTL 2mFFP 2mEOMo
  Uto 9 50 2h p F2-223 2-FTL-204 Diagnostické metódy vo fyzike tuhých látok          2mFTL 2mFFP 2mEOMo

Senderáková Dagmar
  Pon 9 00 1h s F2-167 2-FOL-921 Diplomový seminár (1)                     2mFOS
  Pon 9 00 3h l F1-224 2-FOL-107 Praktikum z optiky                      1mFOS
  Pon 9 00 3h l F1-225 2-FOL-107 Praktikum z optiky                      1mFOS
  Uto 8 10 6h l F2-KEF 2-FOL-211 Špeciálne praktikum z fyziky laserov             2mFOS
  Str 9 50 1h c F2-167 2-FOL-208 Fotonika                           2mFOS
  Str 10 40 2h p F2-KEF 2-FOL-208 Fotonika (F2-149)                       2mFOS
  Stv 14 00 3h p F2-167 2-FOL-115 Optika a lasery                        1mFOS 1mFFP

Šiffalovič Peter
  Pon 14 00 2h p SAV  2-FOL-217 Analýza povrchov a tenkých vrstiev pomocou elektromagnetickéh 2mFOS
  Stv 11 30 2h p F2-167 3-FOS-008 Fyzika ultrarýchlych dejov                  fDRS

Stano Michal
  Uto 14 00 2h p F2-051 2-FFP-101 Fyzika plazmy (1)                       1mFFP 1mFOS
  Uto 15 40 1h c F2-051 2-FFP-101 Fyzika plazmy (1)                       1mFFP 1mFOS

Štrba Anton
  Str 8 10 2h p F2-KEF 2-FOL-234 Optika tenkých vrstiev (F2-148)                2mFOS
  Str 10 40 3h p F2-167 2-FOL-101 Fyzika laserov                        1mFOS

Tomeková Juliána D
  Uto 16 30 3h c F2-167 1-FYZ-804 Úvod do optiky a laserov                   3FYZ*

Veis Pavel
  Pon 9 00 1h s F2-167 2-FOL-921 Diplomový seminár (1)                     2mFOS
  Pon 12 20 2h p F2-167 1-UFY-210 Vlnenie a optika                       2upMAFY
  Uto 8 10 2h p F2-167 1-OZE-274 Stavba atómov a molekúl                    3OZE
             2-FOL-113 Stavba atómov a molekúl                    1mFOS
  Uto 12 20 2h p F2-167 3-FOS-021 Laserová spektroskopia                    1DRSFYZ
  Uto 14 00 3h p F2-167 1-FYZ-804 Úvod do optiky a laserov                   3FYZ*
  Str 9 00 2h p F2-051 2-FFP-111 Diagnostika plazmy                      1mFFP
  Str 10 40 4h l F2-KEF 2-FOL-915 Diplomová práca (2)                      2mFOS
  Stv 9 50 3h p F2-s168 2-FOL-225 Experimentálne metódy v optike a spektroskopii        1mFOS
  Stv 13 10 1h s F2-167 3-FOS-102 Seminár pracoviska (1)                    1DRSFYZ
  Pia 11 30 1h p F2-167 1-UFY-210 Vlnenie a optika                       2upMAFY
  Pia 12 20 1h c F2-167 1-UFY-210 Vlnenie a optika                       2upMAFY

Vidiš Marek D
  Str 14 00 4h l F2-288 1-AIN-140 Princípy počítačov - hardvér                 1AIN1 1AIN2

Vojtek Pavel
  Pon 9 00 3h l F1-224 2-FOL-107 Praktikum z optiky                      1mFOS
  Pon 9 00 3h l F1-225 2-FOL-107 Praktikum z optiky                      1mFOS
  Uto 8 10 6h l F2-KEF 2-FOL-211 Špeciálne praktikum z fyziky laserov             2mFOS
  Stv 9 50 2h p F2-167 2-FOL-233 Laserová technika                       2mFOS

Zábudlá Zuzana
  Pon 9 00 3h l F1-224 2-FOL-107 Praktikum z optiky                      1mFOS
  Pon 9 00 3h l F1-225 2-FOL-107 Praktikum z optiky                      1mFOS
  Uto 8 10 6h l F2-KEF 2-FOL-211 Špeciálne praktikum z fyziky laserov             2mFOS

Zahoran Miroslav
  Pon 9 50 2h p F2-223 2-FTL-204 Diagnostické metódy vo fyzike tuhých látok          2mFTL 2mFFP 2mEOMo
  Pon 12 20 2h p F2-051 3-FFP-011 Moderné plazmové technológie                 2DRSFYZ
  Uto 9 50 2h p F2-223 2-FTL-204 Diagnostické metódy vo fyzike tuhých látok          2mFTL 2mFFP 2mEOMo
  Uto 14 00 6h l F2-KEF 2-FFP-211 Špeciálne praktikum z fyziky plazmy              2mFFP
  Str 13 10 2h p F2-051 2-FFP-205 Využitie plazmy                        2mFFP
  Str 14 50 1h c F2-051 2-FFP-205 Využitie plazmy                        2mFFP
  Stv 9 50 2h l F2-KEF 3-FFP-009 Modifikácia povrchov nízkoteplotnou plazmou          2DRSFYZ
  Stv 12 20 2h p F2-051 3-FFP-009 Modifikácia povrchov nízkoteplotnou plazmou          2DRSFYZ
  Stv 14 50 2h p F2-051 2-FFP-213 Analytické metódy vo fyzike plazmy              2mFFP
  Stv 16 30 1h c F2-051 2-FFP-213 Analytické metódy vo fyzike plazmy              2mFFP

Zahoranová Anna
  Pon 12 20 2h p F2-051 3-FFP-011 Moderné plazmové technológie                 2DRSFYZ
  Uto 12 20 2h v F2-051 2-FFP-234 Plazmochemické metódy povrchových úprav            2mFFP
  Uto 14 50 3h l F1-223 1-OZE-211 Praktikum I                          2FYZ*
  Str 13 10 2h p F2-051 2-FFP-205 Využitie plazmy                        2mFFP
  Str 14 50 1h c F2-051 2-FFP-205 Využitie plazmy                        2mFFP
  Str 15 40 2h s F2-051 2-FFP-231 Diplomový seminár (1)                     2mFFP
  Stv 10 40 3h l F1-223 1-OZE-211 Praktikum I                          2FYZ2
  Stv 14 50 2h p F2-051 2-FFP-213 Analytické metódy vo fyzike plazmy              2mFFP
  Stv 16 30 1h c F2-051 2-FFP-213 Analytické metódy vo fyzike plazmy              2mFFP


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |PvFUK |VC

Katedra informatiky
(KI)

Anderle Michal
  Uto 14 50 2h c I-H6  1-INF-127 Programovanie (1) v C/C++                   1INF**
  Uto 17 20 2h c M-VII 2-INF-174 Teória grafov                         1mINFb 1mINFt 3INF*

Bhatia Sapan
  Pon 10 40 2h k M-VI  2-INF-270 Vývoj a hodnotenie používateľských rozhraní          3INF* 1mINF* 2mINF*

Brejová Bronislava
  Uto 11 30 2h p F1-328 1-INF-127 Programovanie (1) v C/C++                   1INF**
  Uto 17 20 2h s M-VIII N-mBXX-001 Seminár z bioinformatiky 1                  1pmB-GE 1pmC-BX 2pmB-GE 2pmC-BX
             2-AIN-251 Seminár z bioinformatiky (3)                 1mINF* 2mINF*
             2-AIN-505 Seminár z bioinformatiky (1)                 1mINF*
  Str 9 50 2h p F1-328 1-INF-127 Programovanie (1) v C/C++                   1INF**
  Str 11 30 2h s M-II  1-INF-911 Bakalársky seminár (1)                    3INF*
  Stv 14 00 2h c F1-328 1-BIN-301 Metódy v bioinformatike                    1mAINu 1mINFb 3INF*
  Stv 15 40 2h p F1-328 2-AIN-501 Metódy v bioinformatike                    2pmC-BX 2pmB-GE 1pmB-GE 1pmC-BX
             1-BIN-301 Metódy v bioinformatike                    1mINFb 1mAINu 3INF*
  Stv 17 20 2h p M-217 2-AIN-501 Metódy v bioinformatike                    2pmC-BX 2pmB-GE 1pmB-GE 1pmC-BX
  Stv 17 20 2h p F1-328 2-AIN-501 Metódy v bioinformatike                    2pmC-BX 2pmB-GE 1pmB-GE 1pmC-BX

Budiš Jaroslav D
  Str 8 10 2h c I-H3  1-INF-225 Programovanie (3)                       2INF* 2BIN*
  Stv 8 10 2h c M-217 2-INF-176 UNIX pre administrátorov                   1mINFb 2mINFp 2mINFs 3INF*

Dokulil Jiří
  Pon 12 20 2h c M-217 2-INF-176 UNIX pre administrátorov                   1mINFs 1mINFp 3AIN*
  Stv 11 30 2h p M-VI  2-INF-179 Konkurentné a distribuované programovanie a systémy (1)    3INF* 1mINF* 2mINF*
  Stv 14 00 2h p M-IX  2-INF-179 Konkurentné a distribuované programovanie a systémy (1)    3INF* 1mINF* 2mINF*
  Pia 10 40 2h c F1-248 1-INF-127 Programovanie (1) v C/C++                   1INF**

Dresslerová Anna D
  Uto 16 30 2h c F1-109 1-INF-210 Úvod do matematickej logiky                  2INF*
  Str 11 30 2h c F1-108 1-INF-210 Úvod do matematickej logiky                  2INF*

Forišek Michal
  Pon 11 30 2h p M-II  1-INF-220 Algoritmy a dátové štruktúry                 2INF* 2BIN*
  Uto 14 50 2h p M-II  1-INF-220 Algoritmy a dátové štruktúry                 2INF* 2BIN*
  Stv 9 50 3h p M-VII 2-INF-267 Pokročilé efektívne algoritmy                 1mINF* 2mINF*
  Pia 13 10 4h c I-H3  1-INF-810 Rýchlostné programovanie (1)                 1INF***
             1-INF-830 Rýchlostné programovanie (5)                 3INF*
             1-INF-820 Rýchlostné programovanie (3)                 2INF*

Gavuliak Roman
  Pia 9 00 3h k M-217 2-INF-272 Praktikum zo strojového učenia                1mINF* 2mINF*

Hudec Roman
  Str 8 10 2h c I-H3  1-INF-225 Programovanie (3)                       2INF* 2BIN*
  Stv 12 20 2h c M-217 2-INF-176 UNIX pre administrátorov                   3AIN*

Ďuriš Pavol
  Uto 10 40 2h p M-VII 3-INF-001 Teoretické základy informatiky                iDRS
  Uto 15 40 2h c M-VII 1-INF-167 Výpočtová zložitosť a vypočítateľnosť             3INF*
  Str 9 00 3h p M-II  1-INF-167 Výpočtová zložitosť a vypočítateľnosť             3INF*
  Str 14 50 2h s M-III 2-INF-921 Diplomový seminár (2)                     2mINF*

Janáček Jaroslav
  Pon 9 50 2h p M-XI  1-MAT-230 Operačné systémy a počítačové siete              2MAT* 2MMN*
  Uto 13 10 2h p B   2-INF-183 Počítačové siete (2)                     1mINFp 2mINFp 3INF* 3AIN* 1mINFs* 2mINFs*
  Stv 9 50 2h p B   2-INF-176 UNIX pre administrátorov                   1mINFs 1mINFb 1mINFp 3INF* 3AIN* 2mINFp*
  Stv 14 50 2h c I-H6  2-INF-183 Počítačové siete (2)                     1mINFp 1mINFs 2mINFp 2mINFs 3INF* 3AIN*

Katreniaková Jana
  Uto 11 30 2h p F1-328 1-INF-127 Programovanie (1) v C/C++                   1INF**
  Uto 12 20 3h k M-IX  2-MPG-106 Algoritmy a dátové štruktúry                 1mMPG
  Str 9 50 2h p F1-328 1-INF-127 Programovanie (1) v C/C++                   1INF**
  Str 11 30 2h s M-II  1-INF-911 Bakalársky seminár (1)                    3INF*
  Pia 10 40 2h c F1-248 1-INF-127 Programovanie (1) v C/C++                   1INF**

Klembarová Barbora
  Uto 14 50 2h c I-H6  1-INF-127 Programovanie (1) v C/C++                   1INF**

Kostolányi Peter D
  Str 11 30 2h c M-X  1-INF-215 Formálne jazyky a automaty (1)                2INF* 2BIN*
  Stv 10 40 2h c M-XI  1-INF-215 Formálne jazyky a automaty (1)                2INF*

Královič Rastislav
  Pon 9 00 2h p M-III 2-INF-132 Úvod do distribuovaných algoritmov              1mINF* 2mINF*
  Pon 12 20 2h s M-XII 2-INF-169 Proseminár z informatiky (1)                 1mINF* 2mINF*
  Uto 8 10 2h p M-IV  2-INF-221 Aproximácia optimalizačných problémov             1mINFt 2mINFt 2mINFb 1mINFb*
  Str 8 10 2h p M-VII 2-INF-132 Úvod do distribuovaných algoritmov              1mINF* 2mINF*
  Str 11 30 2h p M-VII 2-INF-221 Aproximácia optimalizačných problémov             1mINFt 2mINFb 2mINFt 1mINFb*

Lukoťka Robert
  Pon 16 30 3h c F1-108 2-INF-222 Objektová analýza a modelovanie                2mINFp 1mINFp
  Uto 8 10 2h c M-VII 1-INF-120 Úvod do diskrétnych štruktúr                 1INF2 1BIN*
  Uto 16 30 2h c M-XII 1-INF-120 Úvod do diskrétnych štruktúr                 1INF1
  Str 16 30 3h p F1-108 2-INF-222 Objektová analýza a modelovanie                2mINFp 1mINFp

Mazák Ján
  Str 9 50 2h p F1-247 1-INF-230 Úvod do databázových systémov                 2INF*
  Str 14 00 2h c M-217 1-INF-230 Úvod do databázových systémov                 2INF*
  Str 14 00 2h c M-X  1-INF-230 Úvod do databázových systémov                 2INF*
  Str 15 40 2h c M-217 1-INF-270 Databázové praktikum                     2INF*
  Stv 11 30 2h k A   1-INF-615 Matematická propedeutika (1)                 1INF**

Olejár Daniel
  Uto 9 50 2h p F1-328 1-INF-130 Princípy počítačov                      1INF*
  Uto 14 50 2h p M-V  2-INF-224 Teória informácie a teória kódovania (1)           1mINFt 2mINFt 1mINFb 2mINFb
  Str 8 10 2h p F1-328 1-INF-130 Princípy počítačov                      1INF*
  Str 10 40 2h p M-IV  2-INF-223 Riadenie IT bezpečnosti                    1mINFs 2mINFs
  Stv 16 30 2h p M-V  2-INF-223 Riadenie IT bezpečnosti                    1mINFs 2mINFs

Ostertág Richard
  Uto 9 50 2h p F1-328 1-INF-130 Princípy počítačov                      1INF*
  Uto 13 10 2h p M-II  1-INF-225 Programovanie (3)                       2INF* 2BIN*
  Str 8 10 2h p F1-328 1-INF-130 Princípy počítačov                      1INF*

Pardubská Dana
  Pon 12 20 2h s M-XII 2-INF-169 Proseminár z informatiky (1)                 1mINF* 2mINF*
  Str 11 30 2h s M-II  1-INF-911 Bakalársky seminár (1)                    3INF*
  Stv 14 00 3h p M-II  2-INF-163 Kolmogorovská zložitosť                    1mINF* 2mINF*

Plachetka Tomáš
  Pon 16 30 1h l M-217 1-INF-235 Ročníkový projekt (1)                     2INF*
  Str 9 50 2h p F1-247 1-INF-230 Úvod do databázových systémov                 2INF*
  Stv 11 30 2h p M-VI  2-INF-179 Konkurentné a distribuované programovanie a systémy (1)    3INF* 1mINF* 2mINF*
  Stv 14 00 2h p M-IX  2-INF-179 Konkurentné a distribuované programovanie a systémy (1)    3INF* 1mINF* 2mINF*

Prívara Igor
  Uto 14 50 3h p M-VIII 2-INF-123 Formálna sémantika a teória správnosti            1mINFp 2mINFp

Rjaško Michal
  Pon 8 10 2h c M-217 1-INF-270 Databázové praktikum                     2INF*
  Pon 9 50 2h c M-217 1-INF-230 Úvod do databázových systémov                 2INF*
  Pon 9 50 2h c M-X  1-INF-230 Úvod do databázových systémov                 2INF*

Rovan Branislav
  Uto 9 50 2h s M-II  2-INF-920 Diplomový seminár (1)                     1mINF*
  Uto 13 10 2h p M-V  2-INF-122 Teória paralelných výpočtov                  1mINFt 2mINFt
  Stv 8 10 2h p M-V  2-INF-122 Teória paralelných výpočtov                  1mINFt 2mINFt
  Stv 13 10 3h p M-III 1-INF-215 Formálne jazyky a automaty (1)                2INF* 2BIN*

Škoviera Martin
  Pon 10 40 3h p M-III 2-INF-174 Teória grafov                         1mINFt 1mINFb 2mINFb 2mINFt 3INF*
  Uto 16 30 2h p M-V  2-INF-155 Kombinatorické štruktúry                   2mINFt 1mINFt
  Str 9 50 2h p M-III 2-INF-155 Kombinatorické štruktúry                   2mINFt 1mINFt
  Stv 9 50 2h s M-213 2-MAT-602 Seminár z teórie grafov (1)                  1mMATs* 2mMATs* mDRS

Stanek Martin
  Str 16 30 2h p M-III 2-INF-178 Kryptológia (1)                        1mINFs 1mINFt 2mINFs 3INF*
             1-INF-640 Kryptológia (1)                        2mMATs*
  Stv 12 20 2h p M-VII 2-INF-178 Kryptológia (1)                        1mINFs 2mINFs 1mINFt 3INF* 2mMATs*

Toman Eduard
  Pon 9 50 2h p F1-328 1-INF-120 Úvod do diskrétnych štruktúr                 1INF**
  Stv 8 10 2h p F1-109 1-INF-210 Úvod do matematickej logiky                  2INF*

Varga András D
  Stv 16 30 2h p M-II  2-INF-271 Vybrané technológie analýzy dát                1mINF* 2mINF*

Withalm Josef
  Uto 10 40 3h p M-III 2-INF-130 Architektúry orientované na služby - princípy a technológie  2mINFp 3INF* 1mINF*
  Uto 13 10 3h p M-III 2-INF-261 IT Based Supply Networks                   2mINFp


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |PvFUK |VC

Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
(KJFB)

Antalic Stanislav
  Pon 9 00 2h p F1-327 2-FJF-115 Fyzika atómového jadra                    1mFJF
  Pon 10 40 1h c F1-327 2-FJF-115 Fyzika atómového jadra                    1mFJF
  Uto 13 10 2h v F1-327 1-FYZ-601 Jadrová fyzika                        3FYZ*
  Pia 11 30 2h v F1-327 1-FYZ-601 Jadrová fyzika                        3FYZ*

Astaloš Róbert
  Stv 8 10 3h c M-XI  1-FYZ-211 Elektromagnetizmus a optika                  2FYZ2
  Stv 14 50 3h c M-VII 1-FYZ-211 Elektromagnetizmus a optika                  2FYZ1

Babincová Melánia
  Stv 8 10 3h l F1-223 1-BMF-211 Praktikum I                          2BMF
  Stv 12 20 2h p F1-326 2-FBF-140 Úvod do biomechaniky                     1mFBM
  Pia 9 00 3h l F1-223 1-BMF-211 Praktikum I                          2BMF

Babinec Peter
  Pon 16 30 4h p F1-326 1-BMF-310 Kvantová mechanika                      3BMF
  Uto 8 10 2h c F1-326 1-BMF-310 Kvantová mechanika                      3BMF
  Uto 16 30 4h p F1-326 2-FBF-108 Kvantová teória molekúl                    1mFB*
  Str 10 40 2h c F1-326 2-FBF-108 Kvantová teória molekúl                    1mFB*

Bartoš Pavol
  Uto 9 50 1h c F1-327 2-FJF-222 Fyzika vysokých energií                    2mFJF

Böhm Radoslav
  Pon 9 50 2h c F1   1-FYZ-116 Matematické metódy fyziky (1)                 1FYZ*
  Pon 17 20 1h c F1-327 2-FJF-204 Aplikovaná jadrová fyzika                   2mFJF
  Uto 10 40 1h p F1-114 2-FOZ-101 Environmentálna fyzika                    1mEOM*
  Str 9 50 2h p F1   1-FYZ-116 Matematické metódy fyziky (1)                 1FYZ**
  Str 13 10 2h p F1-108 1-BMF-113 Mechanika                           1OZE 1BMF*
  Str 14 50 2h c F1-108 1-BMF-113 Mechanika                           1OZE 1BMF*
  Stv 11 30 2h p F1   1-FYZ-116 Matematické metódy fyziky (1)                 1FYZ**
  Stv 14 50 3h c M-I  1-FYZ-211 Elektromagnetizmus a optika                  2OZE 2BMF
  Pia 9 00 2h p F1-108 1-BMF-113 Mechanika                           1OZE 1BMF*
  Pia 10 40 2h c F1-108 1-BMF-110 Základy matematiky (1)                    1OZE 1BMF*

Breier Robert
  Stv 14 50 1h p F1-308 2-FOZ-141 Počítačové modelovanie environmentálnych procesov       2mEOMo
  Stv 15 40 2h c F1-308 2-FOZ-141 Počítačové modelovanie environmentálnych procesov       2mEOMo

Cagalinec Michal
  Stv 8 10 2h p F1-327 1-BMF-335 Základy biomedicínskej fyziky                 3BMF
  Pia 8 10 2h c F1-327 1-BMF-335 Základy biomedicínskej fyziky                 3BMF

Chorvát Dušan
  Str 16 30 2h p F1-oJF 2-FBM-135 Metódy spracovania biosignálov a počítačová grafika (1)    1mFB*
  Pia 9 00 3h p F1-326 2-FBM-235 Lasery a vláknová optika v medicíne              2mFB*

Florek Matej
  Stv 11 30 2h p F1-327 2-FJF-221 Neutrónová fyzika a reaktorové systémy            2mFJF

Garaiová Zuzana
  Str 14 50 4h v F1-326 1-BMF-311 Úvod do biofyziky                       3BMF 3FYZ*
  Str 18 10 2h c F1-326 1-BMF-311 Úvod do biofyziky                       3BMF 3FYZ*

Haverlík Ivan
  Pon 8 10 2h p F1-114 2-FBM-107 Matematické modelovanie biosystémov              2mFB*
  Str 9 00 2h c F1-326 2-FBM-107 Matematické modelovanie biosystémov              2mFB*
  Stv 14 00 2h p F1-326 2-FBM-111 Zdravotnícka a medicínska informatika             1mFBM

Hianik Tibor
  Uto 14 50 2h s F1-326 XXXPRED019 Biofyzikálny seminár                     1mFB* 2mFB* fDRS
  Str 14 50 4h v F1-326 1-BMF-311 Úvod do biofyziky                       3BMF 3FYZ*
  Str 18 10 2h c F1-326 1-BMF-311 Úvod do biofyziky                       3BMF 3FYZ*

Holý Karol
  Pon 9 50 2h p F1-114 2-FBM-215 Aplikácie ionizujúceho žiarenia a rádionuklidov v medicíne  2mFBM
  Pon 16 30 1h p F1-327 2-FJF-204 Aplikovaná jadrová fyzika                   2mFJF
  Uto 10 40 2h p F1-327 2-FJF-204 Aplikovaná jadrová fyzika                   2mFJF

Ješkovský Miroslav
  Str 13 10 1h v F1-327 2-FOZ-201 Ekológia a rádioekológia                   1mEOMo
  Stv 12 20 3h l F1-262 1-FYZ-360 Praktikum IV (atómová a jadrová fyzika)            3FYZ*
  Stv 14 50 1h p F1-327 2-FJF-221 Neutrónová fyzika a reaktorové systémy            2mFJF

Kvasnička Peter
  Pia 14 00 2h p F1-326 2-FBM-112 Matematicko-fyzikálne rozbory meraní v medicíne        1mFBM

Mach Pavel
  Uto 16 30 4h p F1-326 2-FBF-108 Kvantová teória molekúl                    1mFB*
  Str 10 40 2h c F1-326 2-FBF-108 Kvantová teória molekúl                    1mFB*
  Str 12 20 2h k F1-114 1-OZE-241 Všeobecná chémia                       2OZE
  Stv 8 10 2h p F1-247 2-FBF-102 Fyzikálna chémia a elektrochémia               2mFFP 1mFB*

Masarik Jozef
  Stv 9 50 2h s F1-327 2-FJF-921 Diplomový seminár (2)                     2mFJF

Melicherčík Milan D
  Pia 14 00 3h k F1-327 1-BMF-521 Počítačové modelovanie                    2BMF

Mereš Michal
  Str 10 40 2h v F1-327 2-FJF-236 Detekčné metódy fyziky vysokých energií            2mFJF

Mlynárik Vladimír
  Pia 15 40 2h p F1-326 2-FBM-121 Základy magneticko-rezonančnej spektrometrie a tomografie   1mFBM

Morvová Marcela D
  Pon 12 20 2h p F1-327 2-FBM-103 Experimentálne metódy lekárskej fyziky (1)          1mFB*
  Str 14 50 2h p F1-114 2-FBM-103 Experimentálne metódy lekárskej fyziky (1)          1mFBM
  Pia 11 30 3h l F1-114 2-FBM-105 Špeciálne praktikum z biomedicínskej fyziky (1)        1mFBM
             2-FBF-111 Špeciálne praktikum (1)                    2mFBF

Müllerová Monika
  Uto 15 40 1h p F1-327 2-FOZ-202 Jadrová energetika a environment               2mEOMo

Ostatná Veronika
  Pon 8 10 4h p F1-326 2-FBM-101 Medicínska biofyzika (1)                   1mFBM

Pikna Miroslav
  Pon 10 40 3h l F1-261 1-FYZ-360 Praktikum IV (atómová a jadrová fyzika)            3BMF

Povinec Pavel
  Pon 11 30 1h s F1-327 2-FOZ-920 Diplomový seminár (1)                     2mEOM*
  Uto 10 40 1h p F2-s168 3-FEN-010 Ochrana totálneho environmentu                2DRSFYZ
  Uto 11 30 2h s F2-s168 3-FEN-010 Ochrana totálneho environmentu                2DRSFYZ

Rybár Peter
  Stv 16 30 2h p F1-247 2-FBF-223 Aplikačné programy v biofyzike                1mFBM
  Stv 18 10 1h c F1-247 2-FBF-223 Aplikačné programy v biofyzike                1mFBM

Ševčík Jozef
  Str 14 50 5h c F1-218 2-FOZ-171 Semestrálny projekt (1)                    1mEOMo

Šikurová Libuša
  Pon 8 10 4h p F1-326 2-FBM-101 Medicínska biofyzika (1)                   1mFBM
  Str 12 20 3h p F1-326 2-FBM-213 Fotobiofyzika a fototerapia                  2mFB*
  Stv 8 10 5h s F1-326 2-FBM-920 Diplomový seminár (1)                     2mFBM
  Pia 10 40 2h p F1-328 2-FBM-124 Základy a aplikácie optickej spektroskopie          1mFB*
  Pia 12 20 1h c F1-328 2-FBM-124 Základy a aplikácie optickej spektroskopie          1mFB*

Šimkovic Fedor
  Pon 12 20 2h p F1-308 2-FJF-128 Kvantová teória pre jadrových fyzikov             1mFJF
  Pon 16 30 1h p F1-114 2-FJF-128 Kvantová teória pre jadrových fyzikov             1mFJF

Sitár Branislav
  Stv 12 20 2h v F1-114 2-FJF-132 Urýchľovače častíc                      1mFJF

Šivo Alexander
  Pon 10 40 3h l F1-262 1-FYZ-360 Praktikum IV (atómová a jadrová fyzika)            3BMF
  Stv 12 20 3h l F1-261 1-FYZ-360 Praktikum IV (atómová a jadrová fyzika)            3FYZ*
  Stv 15 40 3h l F1-261 1-FYZ-360 Praktikum IV (atómová a jadrová fyzika)            3OZE

Staníček Jaroslav
  Pon 8 10 5h l F1-oJF 2-FJF-209 Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (2)           2mFJF
  Uto 10 40 1h p F2-s168 3-FEN-010 Ochrana totálneho environmentu                2DRSFYZ
  Uto 11 30 2h s F2-s168 3-FEN-010 Ochrana totálneho environmentu                2DRSFYZ
  Uto 14 50 1h p F1-327 2-FOZ-202 Jadrová energetika a environment               2mEOMo
  Str 14 00 1h v F1-327 2-FOZ-201 Ekológia a rádioekológia                   1mEOMo

Štefánik Dušan
  Pon 17 20 1h c F1-114 2-FJF-128 Kvantová teória pre jadrových fyzikov             1mFJF
  Stv 14 50 2h v M-IV  1-FYZ-601 Jadrová fyzika                        3FYZ*
  Pia 9 50 2h c F2-125 1-FYZ-310 Kvantová teória (1)                      3FYZ1

Strmeň Peter
  Uto 8 10 4h l F1-262 2-FJF-106 Praktikum z jadrovej fyziky a elektroniky           1mFJF
  Str 9 00 2h p F1-327 2-FJF-122 Jadrová elektronika                      1mFJF

Sýkora Ivan
  Pon 8 10 5h l F1-oJF 2-FJF-209 Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (2)           2mFJF
  Uto 9 50 1h p F1-114 2-FOZ-101 Environmentálna fyzika                    1mEOM*
  Uto 11 30 2h p F1-114 2-FJF-114 Experimentálne metódy jadrovej fyziky (1)           1mFJF
  Uto 15 40 2h v F1-114 2-FJF-232 Vybrané kapitoly spektrometrie gama žiarenia         2mFJF
  Str 9 00 2h p F1-114 2-FOZ-242 Metódy monitorovania rádionuklidov              2mEOMo
  Str 10 40 2h p F1-114 2-FJF-114 Experimentálne metódy jadrovej fyziky (1)           1mFJF
  Stv 9 50 3h k F1-114 2-FOZ-108 Metódy analýzy údajových súborov               1mEOM*
  Stv 14 00 2h p F1-114 2-FJF-121 Spracovanie jadrovo-fyzikálnych údajov            1mFJF

Szarka Imrich
  Pia 16 30 2h v F1-327 1-INF-311 Nové trendy personálnych počítačov              3INF*

Szarka Ján
  Uto 8 10 4h l F1-261 2-FJF-106 Praktikum z jadrovej fyziky a elektroniky           1mFJF
  Uto 14 50 2h p F2-T3 1-OZE-141 Princípy počítačov a aplikačný softvér            1OZE
  Uto 14 50 2h p F1-308 1-OZE-141 Princípy počítačov a aplikačný softvér            1OZE

Tokár Stanislav
  Uto 8 10 2h p F1-327 2-FJF-222 Fyzika vysokých energií                    2mFJF

Urban Ján
  Uto 16 30 4h p F1-326 2-FBF-108 Kvantová teória molekúl                    1mFB*
  Str 10 40 2h c F1-326 2-FBF-108 Kvantová teória molekúl                    1mFB*

Vitovič Pavol
  Pon 12 20 2h p F1-327 2-FBM-103 Experimentálne metódy lekárskej fyziky (1)          1mFB*
  Str 14 50 2h p F1-114 2-FBM-103 Experimentálne metódy lekárskej fyziky (1)          1mFBM
  Stv 8 10 2h p F1-327 1-BMF-335 Základy biomedicínskej fyziky                 3BMF
  Pia 8 10 2h c F1-327 1-BMF-335 Základy biomedicínskej fyziky                 3BMF

Waczulíková Iveta
  Uto 8 10 2h k F1-308 2-FBM-206 Navrhovanie a vyhodnocovanie experimentov s aplikáciami v bio 2mFBM
  Stv 8 10 2h p F1-327 1-BMF-335 Základy biomedicínskej fyziky                 3BMF
  Stv 16 30 3h p F1-326 2-FBM-236 Špecifiká práce interdisciplinárnych tímov          2mFBM
  Pia 8 10 2h c F1-327 1-BMF-335 Základy biomedicínskej fyziky                 3BMF
  Pia 11 30 3h p F1-326 2-FBF-202 Bioenergetika                         1mEOMo 2mFB*

Zeman Jakub D
  Str 16 30 2h p M-II  1-FYZ-116 Matematické metódy fyziky (1)                 1OZE 1BMF*

Ženiš Tibor
  Uto 16 30 1h p F2-T3 1-OZE-141 Princípy počítačov a aplikačný softvér            1OZE
  Uto 16 30 1h p F1-308 1-OZE-141 Princípy počítačov a aplikačný softvér            1OZE
  Uto 17 20 3h c F2-T3 1-FYZ-355 Počítačové praktikum (2)                   3OZE
  Stv 8 10 2h p F1-308 2-FJF-230 Počítačové siete                       2OZE 2mFJF

Ziman Mário
  Str 8 10 2h v F2-125 2-FTF-227 Kvantová teória merania                    1mFTF
  Str 9 50 1h c F2-125 2-FTF-227 Kvantová teória merania                    1mFTF

Zvarík Milan
  Pon 12 20 2h p F1-327 2-FBM-103 Experimentálne metódy lekárskej fyziky (1)          1mFB*
  Str 14 50 2h p F1-114 2-FBM-103 Experimentálne metódy lekárskej fyziky (1)          1mFBM
  Str 18 10 2h v F1-328 1-UFY-181 Doplnkové cvičenia z mechaniky                1BMF*
  Stv 8 10 3h l F1-222 1-BMF-211 Praktikum I                          2BMF
  Pia 9 00 3h l F1-222 1-BMF-211 Praktikum I                          2BMF
  Pia 11 30 3h l F1-114 2-FBM-105 Špeciálne praktikum z biomedicínskej fyziky (1)        1mFBM
             2-FBF-111 Špeciálne praktikum (1)                    2mFBF


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |PvFUK |VC

Katedra jazykovej prípravy
(KJP)

Čárska Renáta
  Pon 16 30 2h c M-V  1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1****
  Pon 18 10 2h c M-V  1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1****
  Str 8 10 2h c M-V  1-MXX-231 Anglický jazyk (3)                      2AIN2
  Stv 11 30 2h c F2-283 1-MXX-231 Anglický jazyk (3)                      2PMA*
  Pia 8 10 2h c M-V  1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1INF2 1AIN2 1BIN*
  Pia 9 50 2h c M-V  1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1AIN2 1BIN*

Erdélyi Ladislav
  Pon 16 30 2h c F1-246 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1****
  Pon 18 10 2h c F1-246 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1****
  Str 8 10 2h c F1-246 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1EFM1
  Str 9 50 2h c F1-246 1-MXX-231 Anglický jazyk (3)                      2upMADG 2upMATV 2MAT**
  Pia 8 10 2h c F1-246 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1AIN3 1INF2 1BIN*
  Pia 9 50 2h c F1-246 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1MMN1

Klátiková Elena
  Pon 8 10 2h c F1-246 1-MXX-161 Ruský jazyk (1)                        FMFI
  Uto 11 30 2h c F1-246 1-MXX-233 Konverzačný kurz anglického jazyka (1)            FMFI
  Str 11 30 2h c F1-246 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1INF1
  Str 13 10 2h c F2-283 1-MXX-161 Ruský jazyk (1)                        FMFI
  Stv 8 10 2h c F1-246 1-MXX-261 Ruský jazyk (3)                        FMFI
  Stv 11 30 2h c F1-246 1-MXX-233 Konverzačný kurz anglického jazyka (1)            FMFI
  Pia 9 50 2h c M-IX  1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1AIN2 1BIN*

Kočvarová Jana
  Pon 16 30 2h c F2-283 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1FYZ2 1OZE 1upMAFY 1BMF*
  Pon 18 10 2h c F2-283 1-MXX-231 Anglický jazyk (3)                      2FYZ2 2BMF 2upMAFY
  Uto 14 00 2h c F1-246 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1FYZ1
  Str 11 30 2h c M-V  1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1INF*
  Stv 9 50 2h c F2-283 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1FYZ2
  Pia 9 50 2h c M-VI  1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1AIN1 1upMAIN

Maďarová Alexandra
  Pon 16 30 2h c M-IV  1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1****
  Pon 18 10 2h c M-IV  1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1****
  Str 8 10 2h c F2-283 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1EFM2
  Str 9 50 2h c F2-283 1-MXX-231 Anglický jazyk (3)                      2MMN2 2EFM2
  Pia 8 10 2h c M-IV  1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1upMADG 1upMATV 1MAT**
  Pia 9 50 2h c M-IV  1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1AIN3 1INF2 1BIN*

Vartíková Eva
  Pon 16 30 2h c M-III 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1****
  Pon 18 10 2h c M-III 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1****
  Str 8 10 2h c M-IV  1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1EFM*
  Str 11 30 2h c F2-283 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1INF2
             1-MXX-231 Anglický jazyk (3)                      2upMAIN
  Pia 8 10 2h c M-III 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1MAT**
  Pia 9 50 2h c M-III 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1MMN*

Vilášek Pavel
  Pon 9 50 2h c F1-246 1-MXX-151 Nemecký jazyk (1)                       FMFI
  Pon 16 30 2h c F1-247 1-MXX-251 Nemecký jazyk (3)                       FMFI
             1-MXX-151 Nemecký jazyk (1)                       FMFI
  Str 11 30 2h c M-VIII 1-MXX-151 Nemecký jazyk (1)                       FMFI
  Str 13 10 2h c F1-246 1-MXX-251 Nemecký jazyk (3)                       FMFI
             1-MXX-151 Nemecký jazyk (1)                       FMFI
  Str 15 40 2h c F1-246 1-MXX-241 Francúzsky jazyk (3)                     FMFI
             1-MXX-141 Francúzsky jazyk (1)                     FMFI
  Stv 16 30 2h c F1-246 1-MXX-141 Francúzsky jazyk (1)                     FMFI
  Stv 18 10 2h c F1-246 1-MXX-241 Francúzsky jazyk (3)                     FMFI
             1-MXX-141 Francúzsky jazyk (1)                     FMFI

Zemanová Alena
  Pon 16 30 2h c M-VI  1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1OZE 1upMAFY 1BMF*
  Uto 14 00 2h c F2-283 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1FYZ1
  Stv 14 50 2h c F2-283 3-MXX-101 Anglický jazyk pre doktorandov (1)              fDRS mDRS iDRS
  Pia 9 50 2h c F2-283 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1AIN1 1BIN*
  Pia 11 30 2h c F2-283 3-MXX-101 Anglický jazyk pre doktorandov (1)              fDRS mDRS iDRS


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |PvFUK |VC

Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky
(KMANM)

Babušíková Jela
  Pon 8 10 2h k M-VII 2-AIN-114 Viacrozmerná analýza a numerická matematika          1mAIN**
  Pon 9 50 1h p M-223 1-MAT-780 Numerická matematika (2)                   3MATn
  Pon 10 40 1h c M-223 1-MAT-780 Numerická matematika (2)                   3MATn
  Pon 12 20 2h p M-VIII 2-MMN-101 Numerické metódy (1)                     1mMMN*
  Str 8 10 2h k M-224 2-MAT-314 Práca s moderným softvérom v numerickej matematike      1mMATn*
  Str 12 20 1h p M-IX  2-MMN-101 Numerické metódy (1)                     1mMMN*
  Str 13 10 1h c M-IX  2-MMN-101 Numerické metódy (1)                     1mMMN*
  Stv 8 10 2h k M-VII 2-AIN-114 Viacrozmerná analýza a numerická matematika          1mAIN**

Bušinská Tatiana
  Uto 8 10 2h p M-223 1-MAT-530 Numerické metódy lineárnej algebry              3MATn
  Uto 14 50 2h p M-223 1-MAT-270 Maticový počet                        2MAT*
  Uto 16 30 1h c M-223 1-MAT-270 Maticový počet                        2MAT*
  Str 8 10 1h p F1-108 1-MAT-780 Numerická matematika (2)                   3MATn
  Str 9 00 1h c F1-108 1-MAT-780 Numerická matematika (2)                   3MATn
  Str 11 30 2h p M-109 3-MNA-001 Numerické metódy lineárnej algebry              mDRS
  Stv 9 50 2h v M-223 2-MAT-313 Vybrané kapitoly z numerickej algebry             1mMATn*

Demetrian Michal
  Pon 8 10 3h p F2   1-FYZ-215 Matematika (3)                        2FYZ*
  Uto 14 50 2h p M-IX  1-BMF-226 Základy matematiky (3)                    2OZE 2BMF
  Str 8 10 2h p F1   1-FYZ-215 Matematika (3)                        2FYZ*
  Str 11 30 1h p M-102 N-mCFZ-123 Vybrané kapitoly z matematiky (2) (M-105)          1pmC-FZ 1pmC-TP
  Str 12 20 1h c M-102 N-mCFZ-123 Vybrané kapitoly z matematiky (2) (M-105)          1pmC-TP 1pmC-FZ
  Str 13 10 2h v M-109 2-MAT-616 Matematické základy kvantovej teórie             2mMATa*
  Str 15 40 2h c M-IX  1-BMF-226 Základy matematiky (3)                    2BMF 2OZE
  Stv 9 50 2h c M-III 1-BMF-110 Základy matematiky (1)                    1OZE 1BMF*

Fečkan Michal
  Stv 10 40 2h p M-109 1-MAT-410 Funkcionálna analýza (1)                   3MATa 3MATn 3MATs
  Stv 13 10 2h p M-102 3-MMA-023 Nelineárna funkcionálna analýza                mDRS
  Stv 14 50 2h p M-102 3-MNA-003 Variačné metódy riešenia parciálnych diferenciálnych rovníc  mDRS

Filo Ján
  Uto 13 10 2h p F1-108 1-MAT-210 Matematická analýza (3)                    2MAT*
  Str 13 10 2h p M-II  1-MAT-210 Matematická analýza (3)                    2MAT*
  Str 14 50 2h p M-109 2-MAT-142 Transport, zákony zachovania a pohybové rovnice        2mMATa*

Jaroš František
  Uto 10 40 2h c M-109 2-MAT-111 Dynamické systémy                       1mMATa*
  Uto 13 10 2h c M-VIII 1-MMN-210 Matematická analýza (3)                    2MMN1
  Str 11 30 2h c M-223 1-MAT-310 Obyčajné diferenciálne rovnice (1)              3MAT*
  Str 14 50 2h v M-VIII 1-MMN-565 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (3)         2MMN1
  Stv 9 50 2h p M-VIII 1-MMN-261 Obyčajné diferenciálne rovnice                3MMN*
  Stv 14 50 2h c M-VIII 1-MMN-261 Obyčajné diferenciálne rovnice                3MMN1
  Stv 16 30 2h c M-VIII 1-MMN-261 Obyčajné diferenciálne rovnice                3MMN2

Jaroš Jaroslav
  Str 14 00 2h p M-IX  2-MMN-103 Obyčajné diferenciálne rovnice                1mMMN*
  Str 16 30 2h p M-109 3-MMA-021 Funkcionálne diferenciálne rovnice              mDRS
  Stv 10 40 1h p M-IX  2-MMN-103 Obyčajné diferenciálne rovnice                1mMMN*
  Stv 11 30 1h c M-IX  2-MMN-103 Obyčajné diferenciálne rovnice                1mMMN*
  Stv 13 10 2h p M-IV  1-MAT-510 Biomatematika (1)                       3MATa 3BMF

Kačur Jozef
  Str 8 10 2h p M-223 2-MAT-334 Metóda konečných prvkov (2)                  2mMATn*
  Str 9 50 2h k M-223 2-MAT-327 Praktikum z riešenia optimalizačných úloh           2mMATn*
  Str 9 50 2h k M-224 2-MAT-327 Praktikum z riešenia optimalizačných úloh           2mMATn*
  Str 13 10 2h v M-223 2-MAT-332 Riešenie konvekčno-difúznych úloh               2mMATn*
  Str 14 50 2h p M-223 2-MAT-325 Variačné metódy diferenciálnych úloh             1mMATn*
  Str 16 30 2h p M-223 3-MNA-005 Metóda konečných prvkov                    mDRS

Kazdová Milada D
  Str 8 10 2h c B1-305 N-bZXX-001 Matematika (1)                        1pZEkP 1pZD

Kubáček Zbyněk
  Pon 9 50 2h c M-I  1-UMA-131 Repetitórium školskej matematiky (1)             1upM* 1pupM*
  Uto 13 10 3h s M-I  2-UMA-211 Seminár z dejín matematiky (1)                2muM* 3kM* 2pmupM*
  Uto 15 40 2h p M-102 3-MVM-045 Školská matematika vo svetle vyššej matematiky        mDRS
  Str 11 30 2h p F2   1-MAT-110 Matematická analýza (1)                    1MAT**
             1-MMN-111 Matematická analýza (1)                    1MMN*
  Str 14 00 2h p F1   1-INF-110 Matematická analýza (1)                    1INF**
  Stv 9 50 2h p F2   1-MAT-110 Matematická analýza (1)                    1MAT**
             1-MMN-111 Matematická analýza (1)                    1MMN*
  Stv 13 10 3h p F1-247 1-MMN-210 Matematická analýza (3)                    2MMN*
  Pia 14 00 2h s M-126 3-MVM-038 Odborný seminár z didaktiky matematiky (1)          mDRS
             3-MVM-049 Odborný seminár z didaktiky matematiky (2)          mDRS
             3-MVM-050 Odborný seminár z didaktiky matematiky (3)          mDRS
             3-MVM-051 Odborný seminár z didaktiky matematiky (4)          mDRS

Kupka Ivan
  Pon 9 50 2h v M-109 1-MAT-810 Seminár z reálnej analýzy                   3MAT*
  Pon 13 10 3h k Ch2-130 2-UMA-112 Vybrané partie z matematickej analýzy (2)          2muM* 2pmupM*
  Stv 8 10 2h p M-VIII 1-MMN-316 Nelineárna a stochastická optimalizácia (1)          3MMN*
  Stv 11 30 2h p B2-404 1-UMA-211 Matematická analýza (3)                    3upM* 3pupM*
  Pia 9 00 1h c M-I  1-MMN-316 Nelineárna a stochastická optimalizácia (1)          3MMN2
  Pia 9 50 1h c M-I  1-MMN-316 Nelineárna a stochastická optimalizácia (1)          3MMN1

Medveď Milan
  Uto 9 50 2h p M-IV  1-MAT-310 Obyčajné diferenciálne rovnice (1)              3MAT*
  Str 8 10 2h p M-109 2-MAT-111 Dynamické systémy                       1mMATa*

Mózer Ján
  Str 13 10 2h p A   1-FYZ-350 Matematika (5)                        3FYZ*
  Stv 8 10 2h p M-I  1-FYZ-350 Matematika (5)                        3FYZ*

Novotný Peter
  Pon 8 10 2h p F1-109 1-MMN-230 Numerické metódy (1)                     2MMN*
  Uto 11 30 2h c M-208 1-MAT-530 Numerické metódy lineárnej algebry              3MATn
  Uto 14 50 2h v F1-108 1-MAT-185 Metódy riešenia matematických úloh (1)            1MAT*
  Str 8 10 2h c M-208 1-MMN-230 Numerické metódy (1)                     2MMN1
  Stv 8 10 2h c M-208 1-MMN-230 Numerické metódy (1)                     2MMN2
  Stv 14 50 2h p M-224 2-MAT-315 Diferenčné metódy riešenia diferenciálnych rovníc       1mMATn*
  Stv 14 50 2h p M-109 2-MAT-315 Diferenčné metódy riešenia diferenciálnych rovníc       1mMATn*

Pačuta Július
  Uto 16 30 2h c M-IX  1-MAT-110 Matematická analýza (1)                    1MAT*
  Str 9 50 2h c M-109 1-MAT-410 Funkcionálna analýza (1)                   3MATa 3MATn 3MATs
  Str 14 50 2h v M-VI  1-MMN-210 Matematická analýza (3)                    2MMN2
  Str 16 30 2h c F1-247 1-MMN-565 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (3)         2MMN2
  Stv 8 10 2h v M-XII 1-MAT-710 Cvičenie z matematickej analýzy (1)              1MAT*

Plesník Ján
  Stv 8 10 2h p F1   1-EFM-220 Lineárne programovanie                    2EFM*
             1-MAT-466 Lineárne programovanie                    3MATs 3MATn
  Stv 11 30 2h c M-223 1-EFM-220 Lineárne programovanie                    2EFM1
             1-MAT-466 Lineárne programovanie                    3MATs 3MATn
  Stv 13 10 2h c M-XI  1-EFM-220 Lineárne programovanie                    2EFM2

Polesňák Lukáš D
  Pon 18 10 2h v M-I  2-MMN-237 Zručnosti manažérskeho matematika               2mMMN*

Pospíšil Michal
  Str 16 30 2h c I-H6  1-MAT-770 Proseminár z TEX-u                      2MAT*
  Stv 9 50 3h c M-X  1-FYZ-215 Matematika (3)                        2FYZ1
  Stv 14 50 3h c M-X  1-FYZ-215 Matematika (3)                        2FYZ2

Rostás Kristína
  Uto 14 50 2h p B1-320 N-bZXX-001 Matematika (1)                        1pZ*
  Str 14 50 2h c M-II  1-MAT-210 Matematická analýza (3)                    2MAT*
  Stv 9 50 2h p M-oG  1-UDG-212 Zobrazovacie metódy (3)                    2upMADG
  Stv 11 30 2h v F1-247 1-MAT-750 Cvičenie z matematickej analýzy (3)              2MAT*
  Pia 9 00 3h p M-109 2-INF-177 Matematická analýza (3)                    3INF* 1mINF*
  Pia 11 30 1h c M-109 2-INF-177 Matematická analýza (3)                    3INF* 1mINF*

Šipőcz Tibor
  Pon 16 30 2h v M-223 2-MMN-134 Zručnosti manažovania ľudí                  1mMMN* 2mMMN*

Švaňa Peter
  Pon 9 50 2h c Ch1-3 N-bCXX-015 Matematika pre chémiu (sk. A)                1pC
  Pon 12 20 3h p Ch1-2 N-bCXX-015 Matematika pre chémiu                    1pCH*
  Uto 9 00-10 20 v FM-L3 1-MMN-285 Obchodná grafika (1)                     3MMN2
  Uto 10 30-11 50 v FM-L3 1-MMN-285 Obchodná grafika (1)                     3MMN1
  Str 8 10 2h p B1-301 N-bCXX-015 Matematika pre chémiu                    1pCH*
  Str 12 20 2h c Ch2-201 N-bCXX-015 Matematika pre chémiu (sk. A)                1pC
  Stv 14 50 2h s Ch1-1 N-bCXX-017 Výberový seminár z matematiky                1pCH*

Toma Vladimír
  Stv 8 10 2h p M-IX  2-MMN-104 Aplikovaná funkcionálna analýza (1)              1mMMN*
  Stv 9 50 1h c M-IX  2-MMN-104 Aplikovaná funkcionálna analýza (1)              1mMMN*
  Pia 8 10 2h s B   2-MMN-921 Diplomový seminár (2)                     2mMMN*
  Pia 9 50 2h p B   2-MMN-203 Rozhodovacie techniky v manažmente              2mMMN*

Valášek Ján
  Pon 11 30 3h c M-IV  1-FYZ-120 Matematika (1)                        1FYZ1
  Uto 8 10 3h p F1   1-FYZ-120 Matematika (1)                        1FYZ*
  Str 14 00 3h c M-IV  1-FYZ-120 Matematika (1)                        1FYZ2
  Stv 8 10 2h p F2   1-FYZ-120 Matematika (1)                        1FYZ*
  Stv 12 20 2h p M-X  2-MAT-113 Vybrané partie z reálnej analýzy               1mMATa*
  Stv 14 00 1h c M-X  2-MAT-113 Vybrané partie z reálnej analýzy               1mMATa*

Viszus Eugen
  Pon 8 10 2h p M-223 1-MAT-785 Teória miery a integrálu                   3MAT*
  Pon 11 30 2h c M-223 1-MAT-785 Teória miery a integrálu                   3MAT*
  Uto 12 20 2h p M-109 2-MAT-112 Parciálne diferenciálne rovnice (1)              1mMATa*
  Uto 14 50 2h c M-109 2-MAT-112 Parciálne diferenciálne rovnice (1)              1mMATa*
  Str 8 10 2h p M-III 1-BMF-110 Základy matematiky (1)                    1OZE 1BMF*
  Stv 8 10 2h p M-III 1-BMF-110 Základy matematiky (1)                    1OZE 1BMF*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |PvFUK |VC

Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky
(KTFDF)

Balek Vladimír
  Str 16 30 2h p F2-130 2-FTF-213 Kozmológia                          2mFTF 2mFAA
  Stv 11 30 2h c F2-130 2-UFY-101 Teoretická fyzika (1)                     1muMAFY
  Stv 16 30 2h s F2-130 2-FTF-921 Diplomový seminár (1)                     2mFTF

Bičian Ľuboš D
  Pia 8 10 2h c M-IX  1-FYZ-111 Mechanika (1)                         1FYZ1

Blažek Tomáš
  Uto 9 50 2h p F1-109 1-FYZ-310 Kvantová teória (1)                      3OZE 3FYZ*
  Stv 9 50 2h p F1-108 1-FYZ-310 Kvantová teória (1)                      3OZE 3FYZ*
  Pia 8 10 2h c F2-125 1-FYZ-310 Kvantová teória (1)                      3FYZ2 3OZE
  Pia 13 10 3h v F2-125 2-FTF-224 Fyzika za štandardným modelom                 2mFTF

Chalupková Soňa
  Uto 17 20 2h p F2-126 1-UFY-330 Aplikácie didaktickej techniky                3upMAFY
  Str 15 40 2h k F2-126 2-UFY-104 Didaktika fyziky (1)                     1muMAFY
  Str 17 20 2h s F2-126 2-UFY-211 Praktikum školských pokusov z fyziky (2)           2muMAFY

Demkanin Peter
  Str 11 30 1h s F2-126 2-UXX-934 Seminár k diplomovej práci z fyziky (2)            2muMAFY
  Str 15 40 2h k F2-126 2-UFY-104 Didaktika fyziky (1)                     1muMAFY
  Stv 9 50 2h k F1-149 2-UXX-105 Počítačom podporované prírodovedné laboratórium        2muMAIN_k 1mu**

Dubničková Anna Zuzana
  Uto 15 40 3h v F2-125 2-FTF-135 Úvod do fyziky elementárnych častíc              1mFTF
  Str 12 20 2h p F2-130 2-UFY-101 Teoretická fyzika (1)                     1muMAFY

Černý Vladimír
  Pon 12 20 2h p F2   1-FYZ-315 Štatistická fyzika a termodynamika              3FYZ*
  Uto 8 10 2h p F1-109 1-FYZ-315 Štatistická fyzika a termodynamika              3FYZ*
  Str 12 20 2h p F1   1-FYZ-111 Mechanika (1)                         1FYZ*
  Pia 9 50 2h p F1   1-FYZ-111 Mechanika (1)                         1FYZ*

Fecko Marián
  Pon 8 10 2h p F2-130 2-FTF-112 Matematická fyzika (2)                    1mFTF
  Pon 9 50 2h c F2-130 2-FTF-112 Matematická fyzika (2)                    1mFTF
  Pon 16 30 2h p F2-130 1-FYZ-677 Matematická fyzika                      3FYZ* 1mMATa*
  Pon 18 10 2h c F2-130 1-FYZ-677 Matematická fyzika                      3FYZ* 1mMATa*
  Uto 8 10 2h p F2-130 2-FTF-112 Matematická fyzika (2)                    1mFTF
  Uto 16 30 2h p F2-130 1-FYZ-677 Matematická fyzika                      3FYZ* 1mMATa*
  Str 9 50 2h p F2   1-FYZ-251 Teoretická mechanika                     2FYZ*
  Pia 9 50 2h p F2   1-FYZ-251 Teoretická mechanika                     2FYZ*

Gergeľová Bianka D
  Pon 9 50 2h c Ch2-201 N-bCXX-015 Matematika pre chémiu (sk. B)                1pBX
  Uto 10 40 2h c Ch2-201 N-bCXX-015 Matematika pre chémiu (sk. B)                1pBX

Horváth Peter
  Str 13 10 2h c F2-126 1-UFY-111 Mechanika                           1pupCHFY 1upF*
  Str 14 50 2h v F1-151 1-UFY-181 Doplnkové cvičenia z mechaniky                1pupCHFY 1upF*
  Stv 8 10 2h s F1-147 2-UFY-111 Praktikum školských pokusov z fyziky (1)           1muMAFY
  Stv 10 40 3h p F2-126 1-UFY-111 Mechanika                           1pupCHFY 1upF*

Kopnický Lukáš D
  Pon 9 50 2h c Ch2-301 N-bCXX-015 Matematika pre chémiu (C-sk.B, BX-sk.C)           1pCH*
  Str 12 20 2h c Ch2-301 N-bCXX-015 Matematika pre chémiu (C-sk.B, BX-sk.C)           1pCH*

Kučerová Zuzana D
  Pon 16 30 2h c M-VIII 1-FYZ-251 Teoretická mechanika                     2FYZ2
  Pia 8 10 2h c M-X  1-FYZ-111 Mechanika (1)                         1FYZ2

Lapitková Viera
  Pon 9 50 2h p F1-145 1-UFY-360 Fyzika ako súčasť prírodovedného vzdelávania         2upMAFY 3upMAFY
  Pon 11 30 2h c F1-145 2-UFY-205 Didaktika fyziky (3)                     2muMAFY
  Uto 10 40 2h p F2-126 1-UFY-310 Úvod do didaktiky fyziky                   3upMAFY
  Str 9 50 2h p F2-126 2-UFY-205 Didaktika fyziky (3)                     2muMAFY
  Str 11 30 2h c F1-145 1-UFY-310 Úvod do didaktiky fyziky                   3upMAFY
  Stv 13 10 3h s F2-126 DRS001 Seminár                             

Masár Eduard
  Uto 9 50 3h p F2-130 2-FTF-132 Metódy počítačovej fyziky                   1mFTF 1mFAA
  Uto 12 20 2h p F2-130 2-FTF-125 Klasická teória žiarenia                   1mFTF
             2-FOL-235 Teória žiarenia                        1mFOS

Maták Peter
  Pon 16 30 2h c M-VII 1-FYZ-251 Teoretická mechanika                     2FYZ1
  Str 16 30 2h c F1-328 1-FYZ-118 Cvičenie z mechaniky (1)                   1FYZ*
  Pia 8 10 2h c M-XII 1-FYZ-111 Mechanika (1)                         2FYZ2

Mészáros Peter D
  Str 8 10 2h c F2-130 2-FTF-213 Kozmológia                          2mFTF 2mFAA
  Str 15 40 2h c M-XI  1-INF-110 Matematická analýza (1)                    1BIN*

Mojžiš Martin
  Uto 9 00 3h p F2-125 2-FTF-212 Štandardný model                       2mFTF
  Str 13 10 2h p F2-125 2-FTF-113 Kvantová teória poľa                     1mFTF 1mFTL
  Str 14 50 2h c F2-130 2-FTF-113 Kvantová teória poľa                     1mFTF 1mFTL
  Stv 13 10 2h p F2-130 2-FTF-113 Kvantová teória poľa                     1mFTL 1mFTF
  Stv 14 50 2h p F2-130 2-FTF-212 Štandardný model                       2mFTF

Pišút Ján
  Pon 9 50 2h p F1-145 1-UFY-360 Fyzika ako súčasť prírodovedného vzdelávania         2upMAFY 3upMAFY

Prešnajder Peter
  Pon 11 30 2h p F2-125 3-FVM-004 Relativistická kvantová teória poľa              fDRS

Sárený Matej D
  Pon 16 30 2h c M-IX  1-FYZ-251 Teoretická mechanika                     3FYZ2
  Str 8 10 2h c Ch1-2 N-bZXX-001 Matematika (1)                        1pZIK

Šedivý Miroslav
  Uto 17 20 2h p F2-126 1-UFY-330 Aplikácie didaktickej techniky                3upMAFY

Šinská Zuzana D
  Uto 11 30 2h c M-IV  1-FYZ-315 Štatistická fyzika a termodynamika              3FYZ2
  Str 15 40 2h c M-X  1-INF-110 Matematická analýza (1)                    1INF2

Širaň Michal D
  Str 15 40 2h c F1   1-INF-110 Matematická analýza (1)                    1INF1
  Stv 9 50 2h c F2-130 2-FTF-115 Diferenciálne rovnice                     1mFTF

Tekel Juraj
  Pon 16 30 2h p F2-125 2-FTF-115 Diferenciálne rovnice                     1mFTF
  Uto 11 30 2h c M-II  1-FYZ-315 Štatistická fyzika a termodynamika              3FYZ1
  Uto 14 50 2h c M-X  1-MAT-815 Základy fyziky (1)                      3MAT*
  Uto 16 30 2h p M-IV  1-MAT-815 Základy fyziky (1)                      3MAT*
  Stv 14 50 2h v F2-125 1-FYZ-414 Metódy riešenia fyzikálnych úloh (2)             3FYZ*
  Stv 16 30 2h p F2-125 2-FTF-115 Diferenciálne rovnice                     1mFTF

Velmovská Klára
  Pon 8 10 2h p F2-126 1-UFY-232 Školská fyzika (2)                      2upMAFY
  Pon 9 50 2h c B1-305 N-bCXX-015 Matematika pre chémiu (sk. A)                1pBX
  Uto 9 00 2h s F2-126 1-UXX-932 Seminár k bakalárskej práci z fyziky             3upMAFY
  Uto 10 40 2h c B2-446 N-bCXX-015 Matematika pre chémiu (sk. A)                1pBX
  Uto 14 50 2h c F2-126 1-UFY-232 Školská fyzika (2)                      2upMAFY
  Str 8 10 2h v F2-126 1-UFY-160 Kalkulus pre učiteľov fyziky                 1pupCHFY 1upF*
  Str 9 50 2h p F1-151 1-UFY-320 Praktikum školských pokusov (1)                3upMAFY
  Stv 8 10 2h p M-II  1-UFY-120 Matematické metódy vo fyzike (1)               1pupCHFY 1upF* 1kF*
  Stv 9 50 1h c M-II  1-UFY-120 Matematické metódy vo fyzike (1)               1pupCHFY 1upF* 1kF*
  Pia 9 00 2h v B2-446 N-bZXX-302 Vybrané kapitoly z matematiky                1pZ*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |PvFUK |VC

Katedra základov a vyučovania informatiky
(KZVI)

.KZVIUcitel1 
  Pia 9 50 2h s I-32  DRS001 Seminár                             iDRS

Bezáková Daniela
  Pon 9 50 2h p M-IV  1-UIN-201 Matematika pre učiteľov informatiky (3)            2upI* 2pupI*
  Uto 8 10 2h c I-H6  1-AIN-130 Programovanie (1)                       1AIN3 1AIN4
  Uto 16 30 2h c M-I  1-UIN-161 Cvičenie z matematiky pre učiteľov              1upI* 1pupI*
             1-AIN-121 Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia        1AIN3
  Str 8 10 2h c M-I  1-UIN-101 Matematika pre učiteľov informatiky (1)            1upI* 1pupI*
             1-AIN-121 Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia        1AIN3
  Stv 8 10 2h c I-H3  1-AIN-130 Programovanie (1)                       1AIN4
  Stv 9 50 2h c F1-248 2-AIN-117 Interaktívne programovanie                  1mAINv

Hrušecká Andrea
  Uto 11 30 2h c I-H6  1-AIN-130 Programovanie (1)                       1AIN2
  Stv 11 30 2h c I-H3  1-AIN-130 Programovanie (1)                       1AIN2

Hrušecký Roman
  Pon 11 30 2h p A   1-AIN-112 Úvod do webových technológií                 1INF***
  Uto 8 10 2h p M-VI  2-AIN-224 Webové programovanie                     2mAINv
  Stv 8 10 2h c I-H6  1-AIN-112 Úvod do webových technológií                 1AIN1 1INF*
  Stv 9 50 2h c I-H6  1-AIN-112 Úvod do webových technológií                 1AIN2 1AIN3 1AIN4
  Stv 13 10 2h c I-H3  2-AIN-224 Webové programovanie                     2mAINv

Jašková Ľudmila
  Str 9 50 2h p I-H4  2-UIN-108 Didaktika programovania (1)                  2muMAIN_k 2pUIN 1muI*
  Str 14 50 2h c I-H6  1-MAT-130 Programovanie (1)                       1MMN*
  Stv 8 10 2h c I-H6  1-AIN-112 Úvod do webových technológií                 1AIN1 1INF*
  Stv 9 50 2h c I-H6  1-AIN-112 Úvod do webových technológií                 1AIN2 1AIN3 1AIN4
  Stv 11 30 2h c I-H6  2-AIN-115 Softvér pre vzdelávanie                    1mAINv
  Pia 13 10 3h p I-KZVI 3-IVI-017 Vybrané kapitoly z teórie vyučovania informatiky (1)     iDRS

Kalaš Ivan
  Pon 9 00 3h p I-KZVI 3-IVI-507 Návrh a realizácia dizertačného projektu (1)         iDRS
  Uto 9 50 2h p M-VI  2-AIN-117 Interaktívne programovanie                  1mAINv
  Str 9 50 2h p I-32  2-UIN-219 Didaktika informatiky (2)                   2pUIN 3muMAIN_k 2muI*

Kováčová Natália D
  Str 9 50 2h p I-H3  1-UXX-137 Digitálne technológie (1)                   1up** 1kM* 1pupI*
  Str 11 30 2h s F1-248 1-UIN-140 Programovanie (1)                       1upI* 1pupI*
  Stv 18 10 2h v F1-248 1-UIN-355 Úvod do tvorby webových dokumentov              3upI* 3pupI*

Kubincová Zuzana
  Pon 9 50 2h p I-H4  2-UIN-117 Princípy databáz                       2muMAIN
  Pon 11 30 2h c I-H4  2-UIN-117 Princípy databáz (Každý druhý týždeň)             2muMAIN
  Uto 8 10 2h p M-I  1-UIN-140 Programovanie (1)                       1upI* 1pupI*
  Uto 9 50 2h s I-KZVI 2-UXX-934 Seminár k diplomovej práci z informatiky (2) (I-43)      2muI*
  Uto 13 10 2h s I-32  2-UIN-271 Seminár z webových technológií vo vyučovaní (1)        2muI*
  Str 15 40 2h s I-32  2-UIN-247 Webové technológie vo vyučovaní                2mu*

Mayerová Karolína
  Uto 9 50 2h c I-H6  1-MAT-130 Programovanie (1)                       1MAT**
             1-UIN-350 Programovanie v C#                      3upI* 3pupI*
  Uto 16 30 2h p I-32  1-UIN-250 Propedeutika vyučovania informatiky (1)            1pUIN 2upI* 1kI* 2pupI*
  Str 9 50 2h c I-H6  1-MAT-130 Programovanie (1)                       1EFM*
  Str 11 30 2h v I-H4  2-UXX-202 Robotické stavebnice vo vzdelávaní (2)            1muI* 2kM*
  Str 14 00 2h p M-I  2-UXX-123 Metodológia pedagogického výskumu (1)             1pUIN 2muMAIN_k 1mu**

Mészárosová Eva D
  Uto 13 10 2h s F1-248 1-UIN-325 Programátorské etudy (2)                   3muMAIN_k 3upI* 3pupI*
  Uto 14 50 2h c I-H4  1-UIN-241 Programovanie (3)                       2upI* 2pupI*

Salanci Ľubomír
  Uto 8 10 2h p A   1-MAT-130 Programovanie (1)                       1MAT***
  Uto 13 10 2h p M-XI  2-AIN-225 Tvorba multimédiálnych aplikácií a počítačových hier     2mAINv
  Str 8 10 2h c I-H6  2-AIN-225 Tvorba multimédiálnych aplikácií a počítačových hier     2mAINv
  Str 11 30 2h c I-H6  1-AIN-302 Programovanie (5)                       3AIN*
  Stv 9 50 2h p M-IV  1-AIN-302 Programovanie (5)                       3AIN*

Tomcsányi Peter
  Pon 16 30 2h v I-H4  2-UIN-238 Programovanie pre mobilné platformy pre SŠ          3muMAIN_k 2muI*
  Uto 16 30 2h p A   1-AIN-180 Princípy počítačov - operačné systémy             2AIN*
  Str 14 50 2h c I-H3  1-AIN-180 Princípy počítačov - operačné systémy (parny tyzden)     2AIN1
             1-AIN-180 Princípy počítačov - operačné systémy (neparny tyzden)    2AIN2

Tomcsányiová Monika
  Uto 8 10 2h p M-II  1-UIN-341 Tvorba pedagogického softvéru (1)               2muMAIN_k 1pUIN 3upI* 3pupI*
             2-AIN-115 Softvér pre vzdelávanie                    1mAINv
  Uto 11 30 2h p I-32  1-UIN-241 Programovanie (3)                       2upI* 2pupI*
             1-UIN-327 Programátorské etudy (1)                   3muMAIN_k 3upI* 3pupI*
  Str 9 00 3h p I-KZVI 3-IVI-808 Tvorba metodických materiálov                 iDRS
  Str 15 40 2h v I-H4  2-pUIN-002 Programovacie jazyky vo vyučovaní              1muMAIN 1pUIN 2muMAIN_k
  Stv 14 50 2h s F1-248 1-UXX-237 Digitálne technológie (4)                   3up** 3pupI*
  Stv 16 30 2h s I-32  1-UXX-936 Seminár k bakalárskej práci z informatiky (1)         3upI* 3pupI*
             2-pUIN-901 Projekt záverečnej práce                   2pUIN
  Pia 8 10 2h p I-KZVI DRS028 Tvorba pedagogického softvéru                  mDRS

Veselovská Michaela
  Uto 9 50 2h c I-H6  1-MAT-130 Programovanie (1)                       1MAT**
             1-UIN-350 Programovanie v C#                      3upI* 3pupI*
  Str 9 50 2h c I-H6  1-MAT-130 Programovanie (1)                       1EFM*
  Str 14 50 2h c I-H6  1-MAT-130 Programovanie (1)                       1MMN*
  Stv 8 10 2h c I-H6  1-AIN-112 Úvod do webových technológií                 1AIN1 1INF*
  Stv 9 50 2h c I-H6  1-AIN-112 Úvod do webových technológií                 1AIN2 1AIN3 1AIN4

Wagner Miroslav
  Uto 9 00 2h p I-H4  2-UIN-107 Počítačové systémy                      1muI*

Winczer Michal
  Uto 13 10 2h p I-H4  2-UIN-101 Teoretická informatika (1)                  2muMAIN_k 1muI*
  Str 8 10 2h v M-VI  1-UXX-332 Sociálne aspekty informatizácie                3muMAIN_k 2up** 3upM* 2pupI*
  Stv 9 50 2h p M-VI  1-UIN-230 Seminár z matematických štruktúr               2upI* 2pupI*
  Pia 13 10 4h c I-H3  1-INF-810 Rýchlostné programovanie (1)                 1INF***
             1-INF-830 Rýchlostné programovanie (5)                 3INF*
             1-INF-820 Rýchlostné programovanie (3)                 2INF*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |PvFUK |VC


(PvFUK)

Haláková Zuzana
  Stv 14 00 1h p G-203 1-UXX-231 Pedagogická komunikácia                    2up** 1k* 2pupM* 2pupI*
  Stv 18 10 1h s G-139 1-UXX-231 Pedagogická komunikácia                    2pUIN 2up** 1k*

Hrubišková Helena
  Stv 11 30 2h p B1-305 N-bXDI-012 Teoretické základy výchovy (nepárny týždeň)         2up** 1k* 2pupM* 2pupI*
             1-UXX-132 Teoretické základy výchovy (nepárny týždeň)          2up** 1k* 2pupM* 2pupI*
             N-bXDI-012 Teoretické základy výchovy (párny týždeň)          2up** 1k*
             1-UXX-132 Teoretické základy výchovy (párny týždeň)           2up** 1k*

Veselský Milan
  Pon 8 10 2h s G-139 1-UXX-141 Psychológia pre učiteľov (1)                 1pUIN 1up** 1k*
  Uto 13 10 2h p B1-301 1-UXX-141 Psychológia pre učiteľov (1)                 1pUIN 1up** 1k* 1pup*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |PvFUK |VC

Výpočtové centrum
(VC)KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |PvFUK |VC

Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu: 2/14/2017.