Knižničné služby

Fakultná knižnica FMFI UK je akademická knižnica so zameraním na matematiku, fyziku, informatiku a pedagogiku týchto predmetov, pričom jej činnosť je zameraná najmä na podporu vyučovania a vedeckej práce na FMFI UK. Knižnica poskytuje:

  • absenčné výpožičky odbornej literatúry,
  • prezenčné štúdium odbornej literatúry v priestoroch študovne,
  • prezenčný prístup k časopisom
  • prístup k elektronickým informačným zdrojom aj z domu prostredníctvom proxy,
  • kopírovacie služby a tlačenie priamo v priestoroch študovne.

Otváracie hodiny knižnice

Knižničné a edičné centrum FMFI UK sa nachádza na -1. poschodí pavilónu informatiky FMFI UK. Vchod je cez pavilón matematiky.

18.9. - 6.10.2023
9.10.2023 - 9.2.2024
Pondelok8:30 - 17:00Pondelok8:00 - 16:00
Utorok8:00 - 16:00Utorok8:00 - 15:00
Streda8:30 - 17:00Streda8:00 - 16:00
Štvrtok8:00 - 16:00Štvrtok8:00 - 15:00
Piatok8:00 - 13:00Piatok8:00 - 13:00