Knižničné služby

Fakultná knižnica FMFI UK je akademická knižnica so zameraním na matematiku, fyziku, informatiku a pedagogiku týchto predmetov, pričom jej činnosť je zameraná najmä na podporu vyučovania a vedeckej práce na FMFI UK. Knižnica poskytuje:

  • absenčné výpožičky odbornej literatúry,
  • prezenčné štúdium odbornej literatúry v priestoroch študovne,
  • prezenčný prístup k časopisom
  • prístup k elektronickým informačným zdrojom aj z domu prostredníctvom proxy,
  • kopírovacie služby a tlačenie priamo v priestoroch študovne.

Otváracie hodiny knižnice

Knižničné a edičné centrum FMFI UK sa nachádza na -1. poschodí pavilónu informatiky FMFI UK. Vchod je cez pavilón matematiky.

Pondelok8:30 - 15:00
Utorok8:30 - 15:00
Streda8:30 - 15:00
Štvrtok8:30 - 15:00
Piatok8:30 - 13:00

Každý posledný piatok v mesiaci je sanitárny deň, knižnica je zatvorená.

Upozornenie: 

V zmysle aktuálnych opatrení RUK v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou nebude možná osobná návšteva knižnice a študovne až do odvolania.

Od 22. 2. 2021 knižnica funguje ako výdajné miesto (objednaj / vyzdvihni) cez vchod z parkoviska na konci pavilónu Informatiky v dňoch pondelok, streda, piatok v čase od 9,00 - 12,00 hod. Študovňa je naďalej zatvorená.

Akékoľvek otázky a požiadavky nám neváhajte písať na kniznicafmph.uniba.sk alebo nás kontaktujte cez Facebook.