Knižničné služby

Fakultná knižnica FMFI UK je akademická knižnica so zameraním na matematiku, fyziku, informatiku a pedagogiku týchto predmetov, pričom jej činnosť je zameraná najmä na podporu vyučovania a vedeckej práce na FMFI UK. Knižnica poskytuje:

  • absenčné výpožičky odbornej literatúry,
  • prezenčné štúdium odbornej literatúry v priestoroch študovne,
  • prezenčný prístup k časopisom
  • prístup k elektronickým informačným zdrojom aj z domu prostredníctvom proxy,
  • kopírovacie služby a tlačenie priamo v priestoroch študovne.

Otváracie hodiny knižnice

Knižničné a edičné centrum FMFI UK sa nachádza na -1. poschodí pavilónu informatiky FMFI UK. Vchod je cez pavilón matematiky.

Pondelok8:30 - 15:00
Utorok8:30 - 15:00
Streda8:30 - 15:00
Štvrtok8:30 - 15:00
Piatok8:30 - 13:00

Každý posledný piatok v mesiaci je sanitárny deň, knižnica je zatvorená.

Zmena otváracích hodín počas letných prázdnin

1.7. - 27.8.2021  8:30 - 12:30 hod. 
30.8. - 3.9.2021  zatvorené
od 6.9.2021  štandarné otváracie hodiny

Upozornenie:  

V zmysle aktuálnych opatrení sme obnovili prevádzku počas otváracích hodín.

Výdaj/vrátenie kníh ako doteraz (zvonku). Študovňa je aj naďalej zatvorená (nebola obnovená prezenčná výučba).  

Individuálne požiadavky na kniznicafmph.uniba.sk. Aktuálne informácie aj na Facebooku.