Rozvrhy ucitelov podla katedier
zimný semester 2021/22

Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie
(KAFZM)

Bartok Juraj
  Pon 14 00 3h l F1-358 2-FMK-142/00 Praktikum z meracích a pozorovacích metód v meteorológii  1mEOMm 2mEOMm

Brestenský Jozef
  Pia 9 00 2h s F1-KAFZM N-bGAF-007/10 Numerické metódy (F1-164)                3pGL

Damborská Ingrid
  Uto 9 00 3h p F1-111 2-FOZ-108/15 Metódy analýzy údajových súborov              1mEOM*
  Uto 13 10 2h s F1-360 2-FOZ-206/15 Seminár z aplikovanej meteorológie (1)           2mEOMm
  Stv 9 00 2h p F1-357 2-FMK-113/00 Fyzika oblakov a zrážok                  2mEOMm
  Pia 10 40 1h p F1-357 1-OZE-341/10 Úvod do fyziky atmosféry                  3OZE

Gajdoš Štefan
  Stv 12 20 3h p F1-112 2-FAA-116/15 Medziplanetárna hmota (1)                 1mFAA

Gera Martin
  Pon 9 00 2h p F1-360 2-FOZ-107/15 Fyzika nižších vrstiev atmosféry              1mEOM*
  Pon 13 10 3h p F1-357 3-FMK-008/00 Predpoveď počasia pomocou numerických meteorologických mod fDRS
  Uto 14 00 2h p F1-357 1-FYZ-581/15 Synoptická a dynamická meteorológia            3FYZ*
  Uto 15 40 1h c F1-357 1-FYZ-581/15 Synoptická a dynamická meteorológia            3FYZ*
  Str 11 30 1h p F1-360 2-FOZ-107/15 Fyzika nižších vrstiev atmosféry              1mEOM*
  Str 12 20 1h c F1-360 2-FOZ-107/15 Fyzika nižších vrstiev atmosféry              1mEOM*
  Stv 10 40 2h p F1-357 2-FOZ-205/15 Riešenie rovníc atmosférickej dynamiky           2mEOMm
  Stv 12 20 1h c F1-357 2-FOZ-205/15 Riešenie rovníc atmosférickej dynamiky           2mEOMm
  Stv 14 00 2h c F1-358 2-FOZ-276/15 Seminár z meteorologických numerických modelov       2mEOMm
  Pia 9 50 1h p F1-357 1-OZE-341/10 Úvod do fyziky atmosféry                  3OZE
  Pia 12 20 3h p F1-357 3-FMK-003/00 Objekty synoptickej analýzy a predpoveď vybraných charakte fDRS

Gömory Peter
  Pia 8 10 3h p F1-112 2-FAA-201/15 Fyzika Slnka                        2mFAA

Gregor Dávid D
  Pon 11 30 1h c F1-218 2-FFZa-108/15 Numerical Methods                     1mFPE

Hensel Karol
  Uto 14 00 2h p F2-s168 2-FOZ-254/15 Technológie na ochranu ovzdušia              2mEOMo
  Str 9 00 2h p F2-051 2-FFP-213/15 Analytické metódy vo fyzike plazmy             2mFFP
  Str 10 40 1h c F2-051 2-FFP-213/15 Analytické metódy vo fyzike plazmy             2mFFP
  Str 12 20 2h p F2-051 2-FFP-205/15 Využitie plazmy                      2mFFP
  Str 14 00 1h c F2-051 2-FFP-205/15 Využitie plazmy                      2mFFP
  Stv 9 00 4h p F2-s168 3-FFP-001/00 Experimentálne vademecum                 1DRSFYZ
  Stv 14 00 1h p F2-s168 3-FEN-010/10 Ochrana totálneho environmentu              2DRSFYZ
  Stv 14 50 2h s F2-s168 3-FEN-010/10 Ochrana totálneho environmentu              2DRSFYZ

Janda Mário
  Pon 11 30 2h p F2-167 2-FFP-204/15 Modelovanie vo fyzike plazmy                1mFFP
  Pon 13 10 1h c F2-167 2-FFP-204/15 Modelovanie vo fyzike plazmy                1mFFP
  Str 10 40 2h v F2-167 3-FOS-021/10 Laserová spektroskopia                   1DRSFYZ
  Stv 9 00 4h p F2-s168 3-FFP-001/00 Experimentálne vademecum                 1DRSFYZ
  Pia 9 50 2h k F2-s168 1-OZE-273/10 Dynamika prúdiacich plynov                2OZE

Jevčák Peter D
  Str 11 30 1h c F1-112 3-FAA-009/00 Planetárna kozmogónia                   1mFAA 2mFAA

Jurašek Marián
  Stv 8 10 2h p F1-360 2-FMK-202/00 Družicové a radarové pozorovania meteorologických javov  1mEOM*

Klačka Jozef
  Uto 9 00 3h k F1-112 2-FAA-225/00 Galaktická a mimogalaktická astronómia (2)         2mFAA
  Str 13 10 2h s F1-112 3-FAA-007/00 Seminár z astronómie a astrofyziky (1)           1DRSFYZ
             3-FAA-011/00 Seminár z astronómie a astrofyziky (3)           2DRSFYZ
             3-FAA-013/00 Seminár z astronómie a astrofyziky (5)           2DRSFYZ
  Stv 10 40 2h k F1-112 2-FAA-225/00 Galaktická a mimogalaktická astronómia (2)         2mFAA
  Pia 10 40 2h p F1-112 3-FAA-005/00 Analytické a numerické metódy v nebeskej mechanike     1DRSFYZ

Kornoš Leonard
  Pon 9 00 3h p F1-112 2-FAA-105/00 Nebeská mechanika (1)                   1mFAA
  Uto 14 00 2h p F1-112 1-FYZ-421/15 Astronómia a astrofyzika                  3FYZ*
  Str 13 10 2h s F1-112 2-FAA-120/00 Seminár z astronómie a astrofyziky (1)           1mFAA
             2-FAA-220/00 Seminár z astronómie a astrofyziky (3)           2mFAA
  Stv 9 00 2h p F1-112 2-FAA-144/00 Populácia meteoroidov                   2mFAA
  Pia 13 10 2h p F1-112 1-FYZ-421/15 Astronómia a astrofyzika                  3FYZ*
  Pia 15 40 2h s F1-112 2-FAA-910/00 Diplomová práca (1)                    2mFAA

Kremler Martin
  Pon 15 40 2h p B1-305 N-bZXX-077/15 Klimatológia a meteorológia                2pE

Kristek Jozef
  Pon 10 40 1h p F1-218 2-FFZa-108/15 Numerical Methods                     1mFPE
  Uto 14 00 3h p F2-272 2-FTL-110/15 Využitie počítačových simulácií vo fyzike kondenzovaných l 1mFTL 1mFTF
             1-FYZ-667/15 Počítačové simulácie vo fyzike               3FYZ*
  Uto 14 00 3h p F2-T3 2-FTL-110/15 Využitie počítačových simulácií vo fyzike kondenzovaných l 1mFTL 1mFTF
             1-FYZ-667/15 Počítačové simulácie vo fyzike               3FYZ*
  Str 13 10 2h p F1-218 1-FYZ-477/19 Fyzika planéty Zem                     3FYZ*
  Pia 9 50 3h p F2-T3 2-FTL-110/15 Využitie počítačových simulácií vo fyzike kondenzovaných l 1mFTL 1mFTF
             1-FYZ-667/15 Počítačové simulácie vo fyzike               3FYZ*
  Pia 9 50 3h p F2-272 2-FTL-110/15 Využitie počítačových simulácií vo fyzike kondenzovaných l 1mFTL 1mFTF
             1-FYZ-667/15 Počítačové simulácie vo fyzike               3FYZ*
  Pia 9 50 2h p F1-218 1-FYZ-477/19 Fyzika planéty Zem                     3FYZ*

Kristeková Miriam
  Pon 13 10 2h p F1-218 2-FFZa-131/15 Signal Analysis                      1mFPE
  Pon 14 50 1h c F1-218 2-FFZa-131/15 Signal Analysis                      1mFPE

Kysel Róbert
  Pon 9 00 1h p F1-218 2-FFZa-105/15 Statistical Methods of Data Analysis           1mFPE
  Pon 9 50 1h c F1-218 2-FFZa-105/15 Statistical Methods of Data Analysis           1mFPE
  Pon 12 20 2h p M-VIII 2-FOZ-102/10 Environmentálna geofyzika                 1mEOMo

Lapin Milan
  Pon 9 00 4h p F1-357 3-FMK-002/00 Fyzika klimatického systému Zeme              fDRS
  Pon 15 40 3h p F1-357 3-FMK-004/00 Klimatické zmeny, ich príčiny a dôsledky          fDRS
  Uto 8 10 2h p F1-360 2-FMK-238/00 Zmeny a premenlivosť klímy                 2mEOMm
  Uto 9 50 1h p F1-360 2-FOZ-152/10 Klimatológia a hydrológia                 2mEOMm
  Str 8 10 3h p F1-357 2-FMK-109/00 Všeobecná a regionálna klimatológia            1mEOMm
  Str 13 10 2h p F1-357 1-OZE-303/10 Základy meteorológie, klimatológie a hydrológie      3OZE

Machala Zdenko
  Uto 9 50 2h k F2-s168 1-OZE-302/10 Základy fyziky vody (online2)               3OZE
  Str 9 00 2h p F2-167 2-FFP-111/00 Diagnostika plazmy                     1mFFP
  Str 12 20 2h p F2-051 2-FFP-205/15 Využitie plazmy                      2mFFP
  Str 14 00 1h c F2-051 2-FFP-205/15 Využitie plazmy                      2mFFP
  Stv 9 00 4h p F2-s168 3-FFP-001/00 Experimentálne vademecum                 1DRSFYZ

Matlovič Pavol
  Str 9 50 2h p F1-112 3-FAA-009/00 Planetárna kozmogónia                   1mFAA 2mFAA
  Stv 9 00 2h p F1-112 2-FAA-144/00 Populácia meteoroidov                   2mFAA

Melo Marián
  Pon 9 50 2h p Ch1-2 N-bZXX-015/15 Fyzická geografia (1)                   1pZRR
  Pon 11 30 2h c B2-446 N-bZXX-015/15 Fyzická geografia (1) (každý druhý týždeň, 1/2 semestra) 1pZRR
  Uto 10 40 1h p F1-360 2-FOZ-152/10 Klimatológia a hydrológia                 2mEOMm
  Uto 13 10 2h p B2-302 N-bZXX-079/15 Meteorológia a klimatológia                2pZEkP 2pZIK
  Uto 14 50 2h c B2-302 N-bZXX-079/15 Meteorológia a klimatológia (každý druhý týždeň)     2pZEkP 2pZIK
  Str 11 30 2h s F1-357 N-bENS-014/15 Climatology                        1pE
  Stv 10 40 1h p G-111 N-mZFG-100/15 Metódy hydrologického a klimatologického výskumu     2pmZ-FI
  Stv 11 30 1h p G-111 N-mZFG-100/15 Metódy hydrologického a klimatologického výskumu     2pmZ-FI
  Stv 13 10 2h p B1-480 N-mZFG-122/15 Vybrané problémy z klimatológie              2pmZ-FI
  Stv 14 50 1h c B1-480 N-mZFG-122/15 Vybrané problémy z klimatológie              2pmZ-FI
  Stv 15 40 2h p F1-357 2-FMK-256/00 Výskum globálnej klímy                   2mEOMm
  Stv 17 20 1h c F1-357 2-FMK-256/00 Výskum globálnej klímy                   2mEOMm

Moczo Peter
  Uto 9 00 2h p F1-218 2-FFZa-123/15 Continuum Mechanics and Rheology             1mFPE
  Uto 12 20 3h p F1-218 2-FFZa-110/15 Seismic Waves and Physics of Earthquakes (1)       1mFPE
  Str 9 50 2h p M-VIII 1-OZE-301/10 Základy fyziky Zeme                    3OZE
  Str 13 10 2h p F1-218 1-FYZ-477/19 Fyzika planéty Zem                     3FYZ*
  Pia 9 50 2h p F1-218 1-FYZ-477/19 Fyzika planéty Zem                     3FYZ*

Morva Imrich
  Pon 10 40 2h p F2-s168 3-FFP-005/00 Automatizácia experimentov                1DRSFYZ
  Str 10 40 2h p F2-s168 1-OZE-272/15 Výboje v plynoch a ich aplikácie             2OZE

Morvová Marcela
  Str 13 10 2h p F2-s168 2-FOZ-155/15 Vodíková energetika a metódy uskladnenia energie     2mEOMo

Nagy Roman
  Pon 11 30 2h p F1-112 2-FAA-101/00 Teoretická astrofyzika (1)                 1mFAA
  Pon 14 00 1h p F1-112 2-FAA-101/00 Teoretická astrofyzika (1)                 1mFAA
  Pon 14 50 2h c F1-112 2-FAA-101/00 Teoretická astrofyzika (1)                 1mFAA
  Uto 11 30 3h k F1-112 2-FAA-111/15 Kozmická elektrodynamika (1)                1mFAA
  Uto 14 00 2h p F1-112 1-FYZ-421/15 Astronómia a astrofyzika                  3FYZ*
  Str 13 10 2h s F1-112 2-FAA-120/00 Seminár z astronómie a astrofyziky (1)           1mFAA
             2-FAA-220/00 Seminár z astronómie a astrofyziky (3)           2mFAA
  Pia 13 10 2h p F1-112 1-FYZ-421/15 Astronómia a astrofyzika                  3FYZ*

Ondrášková Adriena
  Str 9 50 2h p M-VIII 1-OZE-301/10 Základy fyziky Zeme                    3OZE
  Str 13 10 2h p F1-218 1-FYZ-477/19 Fyzika planéty Zem                     3FYZ*
  Pia 9 50 2h p F1-218 1-FYZ-477/19 Fyzika planéty Zem                     3FYZ*

Pisarčíková Adriana D
  Uto 15 40 2h c F1-112 1-FYZ-421/15 Astronómia a astrofyzika                  3FYZ*

Puha Emil D
  Pon 14 50 2h c F1-112 2-FAA-101/00 Teoretická astrofyzika (1)                 1mFAA

Ševčík Sebastián
  Pon 12 20 2h p M-VIII 2-FOZ-102/10 Environmentálna geofyzika                 1mEOMo
  Uto 12 20 2h p F1-KAFZM N-bGAF-008/10 Fyzika pre geofyzikov (F1-160)             3pGL
  Uto 14 00 1h s F1-KAFZM N-bGAF-008/10 Fyzika pre geofyzikov (F1-160)             3pGL
  Str 9 50 2h p M-VIII 1-OZE-301/10 Základy fyziky Zeme                    3OZE
  Str 13 10 2h p F1-218 1-FYZ-477/19 Fyzika planéty Zem                     3FYZ*
  Pia 9 00 2h p M-X  1-TEF-201/20 Mechanika (3)                       3TEF
  Pia 9 50 2h p F1-218 1-FYZ-477/19 Fyzika planéty Zem                     3FYZ*
  Pia 10 40 2h c M-X  1-TEF-201/20 Mechanika (3)                       3TEF

Šinger Miroslav D
  Uto 16 30 2h p F1-360 1-FYZ-581/15 Synoptická a dynamická meteorológia            3FYZ*
  Uto 18 10 1h c F1-360 1-FYZ-581/15 Synoptická a dynamická meteorológia            3FYZ*
  Stv 9 50 2h p F1-360 2-FMK-102/00 Synoptická meteorológia (2)                1mEOMm
  Stv 11 30 1h c F1-360 2-FMK-102/00 Synoptická meteorológia (2)                1mEOMm
  Stv 13 10 4h l F1-360 2-FMK-103/00 Praktikum zo synoptickej meteorológie (2)         1mEOMm

Šturc Michal D
  Uto 11 30 3h k F1-112 2-FAA-111/15 Kozmická elektrodynamika (1)                1mFAA

Tóth Juraj
  Uto 14 00 2h p F1-112 1-FYZ-421/15 Astronómia a astrofyzika                  3FYZ*
  Str 9 50 2h p F1-112 3-FAA-009/00 Planetárna kozmogónia                   1mFAA 2mFAA
  Stv 9 00 2h p F1-112 2-FAA-144/00 Populácia meteoroidov                   2mFAA
  Pia 13 10 2h p F1-112 1-FYZ-421/15 Astronómia a astrofyzika                  3FYZ*

Valovčan Jaroslav D
  Uto 10 40 1h c F1-218 2-FFZa-123/15 Continuum Mechanics and Rheology             1mFPE
  Uto 12 20 3h p F1-218 2-FFZa-110/15 Seismic Waves and Physics of Earthquakes (1)       1mFPE
  Stv 12 20 2h c F1-218 1-FYZ-477/19 Fyzika planéty Zem                     3FYZ*

Világi Jozef
  Pon 13 10 3h k F2-T3 2-FAA-249/19 Výpočtová technika v astronómii (2)            2mFAA
  Pia 17 20 2h l F1-112 2-FAA-230/00 Laboratórne práce (2) (AGO)                2mFAA

Zigo Pavol
  Str 14 50 2h p F1-112 2-FAA-205/00 Astronomické prístroje                   2mFAA
  Pia 17 20 2h l F1-112 2-FAA-230/00 Laboratórne práce (2) (AGO)                2mFAA

Žilková Danica D
  Stv 14 50 2h c F1-112 2-FAA-105/00 Nebeská mechanika (1)                   1mFAA


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra algebry a geometrie
(KAG)

Balko Ľudovít
  Pon 9 50 2h s M-116 2-MPG-163/19 Seminár z pseudo-euklidovskej geometrie (1)        1DRSMAT
  Uto 8 10 2h p M-X  1-MAT-551/10 Geometria pre grafikov (1) (online2)            3MATg 3INF* 3AIN* 1mINF*
  Uto 14 00 2h p M-XII 2-MPG-125/15 Počítačové videnie                     1mMPG 1mMPGk
  Uto 15 40 2h c M-217 2-MPG-125/15 Počítačové videnie                     1mMPG 1mMPGk
  Stv 13 10 2h p M-X  1-MAT-551/10 Geometria pre grafikov (1)                 3MATg 3INF* 3AIN* 1mINF*

Bátorová Martina
  Pon 11 30 2h c M-120 1-UXX-237/15 Digitálne technológie (4)                 3upMADG
  Uto 8 10 2h c M-XII 2-MPG-115/10 Modelovanie kriviek a plôch (1)              1mMPG 1mMPGk
  Uto 10 40 3h k M-V  2-UMA-207/15 Elementárna teória kvadratických útvarov          1muM* 2kM* 1pmupM*
  Str 11 30 2h p C   1-KXX-007/20 Základy matematiky (1) (max 20)              1k*
             N-bCXX-002/20 Základy matematiky (1) (max 20)              
  Stv 8 10 2h c B   N-bCXX-002/20 Základy matematiky (1) (online2)             
             1-KXX-007/20 Základy matematiky (1) (online2)              1k*

Bohdal Róbert
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS004 Seminár z numerickej geometrie                  1DRSMAT
  Pon 11 30 2h p M-XII 2-MPG-101/00 Počítačová grafika (1)                   1mMPG 1mMPGk
  Str 11 30 2h p M-217 1-UDG-129/15 Úvod do tvorby grafických aplikácií            1upMADG
  Str 13 10 1h c M-217 1-UDG-129/15 Úvod do tvorby grafických aplikácií            1upMADG
  Stv 11 30 2h v M-120 2-MPG-145/15 Architektúra grafických zariadení pre PC          1mMPG 1mMPGk
  Stv 14 50 2h p M-116 2-MPG-211/15 Procedurálne modelovanie                  2mMPG
  Pia 8 10 2h p F1-248 1-MAT-760/15 Profesionálny grafický softvér (1)             3MAT*
  Pia 9 50 2h c F1-248 1-MAT-760/15 Profesionálny grafický softvér (1)             3MAT*

Bosáková Adriana D
  Pon 13 10 2h c F1-248 2-MMN-132/00 Počítačová grafika (1)                   1mMMN*
  Str 13 10 1h c M-120 2-MPG-201/15 Počítačová grafika (3)                   2mMPG

Čavarga Martin D
  Uto 14 50 2h c G-203 1-KXX-002/20 Doplnkové cvičenia z matematiky (1)            1k*
             N-bCXX-005/20 Doplnkové cvičenia z matematiky (1)            
  Str 15 40 2h c B1-320 N-bCXX-005/20 Doplnkové cvičenia z matematiky (1)            
             1-KXX-002/20 Doplnkové cvičenia z matematiky (1)            1k*

Dylda Serhii D
  Uto 14 00 2h c M-VII 1-MAT-120/15 Lineárna algebra a geometria (1)              1MAT1
  Str 16 30 2h c F1-328 1-DAV-102/20 Matematická analýza (1) (online2)             1DAV1 2DAVk

Eze Leonard Chidiebere D
  Str 16 30 2h c C   1-DAV-102/20 Matematická analýza (1) (anglicky)             2DAVk 1DAV*
             1-TEF-101/19 Matematika (1) - Diferenciálny a integrálny počet (anglick 1TEF
  Stv 8 10 2h c B   N-bCXX-002/20 Základy matematiky (1) (online2)             
             1-KXX-007/20 Základy matematiky (1) (online2)              1k*

Ferko Andrej
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS004 Seminár z numerickej geometrie                  1DRSMAT
  Pon 11 30 2h p M-X  2-MMN-132/00 Počítačová grafika (1)                   1mMMN*
  Stv 13 10 2h s M-116 2-MPG-921/00 Diplomový seminár (2)                   2mMPG
  Stv 14 50 2h p B   1-MAT-560/00 Webovská grafika                      3MATg 3INF* 3AIN*
  Stv 16 30 2h p M-120 2-MPG-201/15 Počítačová grafika (3)                   2mMPG

Guričan Jaroslav
  Pon 10 40 2h p M-126 2-MAT-232/09 Počítačová algebra (1)                   2mMATs*
  Pon 14 50 2h c M-IX  1-INF-115/00 Algebra (1)                        1INF3 2BIN*
  Pon 16 30 2h n M-IX  REZER rezervácia                            1INF3 2BIN*
  Str 15 40 2h c    1-INF-115/00 Algebra (1) (online2)                   1INF1
  Stv 11 30 2h c M-VI  1-INF-115/00 Algebra (1) (online2)                   1INF2
  Pia 9 50 2h p M-126 2-MAT-213/09 Vybrané kapitoly z algebry (1)               3MATs 1mMATs*

Hollý Dominik D
  Pon 12 20 1h c M-VI  1-MMN-120/00 Lineárna algebra a geometria (1) (slovensky)        1MMN*
  Stv 8 10 2h v M-VII 1-MMN-515/00 Doplnkové cvičenie z algebry a geometrie (1) (online2)   1MMN*

Hronkovičová Nina D
  Pon 13 10 1h c F1-108 1-FYZ-115/13 Algebra a geometria (1)                  1FYZ2 2FYZk
  Pon 14 00 1h c F1-108 1-FYZ-411/13 Cvičenie z algebry (1)                   1FYZ2 2FYZk
  Pon 14 50 1h c F1-108 1-FYZ-115/13 Algebra a geometria (1)                  1FYZ1 2TEF 1OZE 2OZEk
  Pon 15 40 1h c F1-108 1-FYZ-411/13 Cvičenie z algebry (1)                   2TEF 1FYZ1 1OZE 2OZEk

Chalmovianska Jana
  Uto 8 10 2h p M-116 1-UDG-344/15 Úvod do algebraickej geometrie               3upMADG
  Uto 9 50 2h p M-116 1-UDG-344/15 Úvod do algebraickej geometrie               3upMADG
  Uto 13 10 2h p C   1-UMA-220/15 Geometria (2)                       2pUMA 2upM* 2pupM*
  Str 9 00 2h p M-VI  1-MMN-560/00 Lineárna algebra a geometria (3)              2MMN*
  Str 10 40 1h c M-VI  1-MMN-560/00 Lineárna algebra a geometria (3)              2MMN*
  Stv 9 00 1h c M-XI  1-MAT-140/00 Diskrétna matematika (1) (online2)             1MAT2 1PMA*
  Stv 11 30 1h c M-V  1-MAT-140/00 Diskrétna matematika (1) (online2)             1MAT1

Chalmovianský Pavel
  Uto 9 50 2h p M-XII 2-MPG-115/10 Modelovanie kriviek a plôch (1)              1mMPG 1mMPGk
  Uto 11 30 2h p M-116 2-MPG-203/00 Výpočtová geometria                    2mMPG 1DRSMAT
  Uto 14 00 2h p M-116 2-MPG-216/10 Modelovanie kriviek a plôch (3)              2mMPG
  Str 9 00 3h p M-X  2-MPG-108/15 Diferenciálna geometria                  1mMPG 1mMPGk
             2-UDG-115/00 Diferenciálna geometria                  1muMADG
  Str 11 30 2h p M-116 2-MPG-203/00 Výpočtová geometria                    2mMPG 1DRSMAT
  Stv 9 00 4h s M-oG  3-MGT-024/10 Súčasné geometrické modelovanie (M-158)          1DRSMAT
  Stv 13 10 3h v M-120 2-UMA-162/15 Neeuklidovské geometrie                  2muM* 2pmupM*
  Pia 9 50 2h s M-116 2-MPG-165/12 Seminár z algebraickej geometrie (1)            1DRSMAT

Jajcay Róbert
  Str 13 10 2h p M-126 3-MDM-029/10 Algebraická teória grafov                 mDRS
  Pia 8 10 2h p B   1-MMN-120/00 Lineárna algebra a geometria (1) (online2 - hybridne)   1MMN*
             1-AIN-152/15 Lineárna algebra (online2 - hybridne)           3AIN*
  Pia 12 20 4h s M-X  DRS032 Seminár z algebraickej teórie grafov               mDRS

Jakubčinová Klaudia D
  Uto 16 30 2h c M-V  1-UMA-220/15 Geometria (2)                       2pupM*
  Str 15 40 2h c M-V  1-UMA-220/15 Geometria (2)                       2pUMA 2upM*

Korbaš Július
  Stv 13 10 2h p M-126 2-MAT-214/09 Diferenciálna topológia                  1mMATs*
  Pia 13 10 2h s M-VII 2-MAT-620/09 Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológie (1)   2mMATs* mDRS

Kudličková Soňa
  Uto 8 10 3h p M-120 1-UDG-112/15 Zobrazovacie metódy (1)                  1upMADG
  Uto 11 30 2h s M-oG  1-UXX-939/17 Seminár k bakalárskej práci z deskriptívnej geometrie (1) 3upMADG
  Str 11 30 2h p M-120 2-UDG-111/15 Didaktika deskriptívnej geometrie (1)           1muMADG

Lekár Milan D
  Pon 12 20 1h c M-VI  1-MMN-120/00 Lineárna algebra a geometria (1) (slovensky)        1MMN*

Macko Tibor
  Pon 11 30 2h p F1-328 1-MAT-120/15 Lineárna algebra a geometria (1) (online2 - asynchrónne)  1MAT**
  Uto 11 30 2h p F1-328 1-MAT-120/15 Lineárna algebra a geometria (1) (online2 asynchrónne)   1MAT**
  Uto 14 00 2h c M-VII 1-MAT-120/15 Lineárna algebra a geometria (1)              1MAT1
  Stv 13 10 2h p M-126 2-MAT-214/09 Diferenciálna topológia                  1mMATs*
  Pia 13 10 2h s M-VII 2-MAT-620/09 Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológie (1)   2mMATs* mDRS
             2-MAT-626/19 Vybrané kapitoly z algebraickej topológie         2mMATs*

Mackovová Alžbeta D
  Uto 10 40 2h c M-120 1-UDG-112/15 Zobrazovacie metódy (1)                  1upMADG
  Str 8 10 2h c M-120 1-UDG-212/15 Zobrazovacie metódy (3)                  2upMADG

Mačaj Martin
  Pon 16 30 2h c M-oATC 2-MAT-215/12 Teória polí (1)                      1mMATs*
  Uto 14 00 2h p F1-109 1-MAT-220/00 Algebra (1)                        2MAT*
  Str 9 50 1h c M-XI  1-MAT-220/00 Algebra (1)                        2MAT*
  Str 10 40 1h v M-XI  1-MAT-735/11 Cvičenie z algebry (1)                   2MAT*
  Str 14 50 1h c M-VII 1-MAT-755/15 Teória grafov                       2MAT*
  Stv 16 30 2h v M-V  1-MAT-755/15 Teória grafov                       2MAT*
  Pia 12 20 4h s M-X  DRS032 Seminár z algebraickej teórie grafov               mDRS

Makovník Marcel D
  Pon 13 10 2h c M-XII 2-MPG-101/00 Počítačová grafika (1)                   1mMPG 1mMPGk
  Pon 15 40 2h c I-H3  1-MAT-560/00 Webovská grafika                      3MATg 3INF* 3AIN*

Niepel Martin
  Pon 9 50 2h p    1-EFM-121/15 Lineárna algebra a geometria (1) (online2)         1EFM*
  Uto 11 30 2h p F2   1-EFM-121/15 Lineárna algebra a geometria (1) (online2)         1EFM*
  Uto 15 40 2h p F1-109 1-MAT-270/00 Maticový počet                       2MAT*
             1-MMN-321/10 Maticový počet                       2MMN*
  Uto 17 20 1h c F1-109 1-MMN-321/10 Maticový počet                       2MMN*
             1-MAT-270/00 Maticový počet                       2MAT*
  Str 8 10 2h p B   1-MAT-140/00 Diskrétna matematika (1) (online2)             1MAT**
  Str 11 30 2h p M-126 2-MAT-619/09 Vybrané kapitoly z teórie funkcií komplexnej premennej   2mMATa*

Raj Ajay D
  Pon 13 10 1h c M-VI  1-MMN-120/00 Lineárna algebra a geometria (1) (anglicky)        1MMN*
  Stv 8 10 2h c B   N-bCXX-002/20 Základy matematiky (1) (online2)             
             1-KXX-007/20 Základy matematiky (1) (online2)              1k*

Rusin Tomáš
  Pon 8 10 2h p C   1-UMA-112/15 Lineárna algebra (online2)                 1upM* 1pupM*
  Pon 9 50 2h s M-116 2-MPG-163/19 Seminár z pseudo-euklidovskej geometrie (1)        1DRSMAT
  Uto 14 00 2h c F1-247 1-UMA-112/15 Lineárna algebra (online2 - miestnost pre 1upMADG)     1upM*
  Uto 16 30 2h c M-120 1-UDG-239/15 Projektívna geometria (2)                 2upMADG
  Str 11 30 2h c B1-320 1-UMA-112/15 Lineárna algebra (online2)                 1pupM*
  Stv 9 50 2h p M-116 1-UDG-239/15 Projektívna geometria (2)                 2upMADG

Sleziak Martin
  Pon 8 10 2h p F1   1-INF-115/00 Algebra (1) (online2)                   1INF* 2BIN*
  Pon 8 10 2h p M-VI  1-INF-115/00 Algebra (1) (online2 - miestnosť pre 2BIN)         1INF* 2BIN*
  Pon 12 20 2h p M-126 2-MAT-211/15 Všeobecná topológia                    1mMATs*
  Stv 8 10 2h p M-126 2-MAT-211/15 Všeobecná topológia                    1mMATs*
  Stv 11 30 2h p M-X  1-MAT-470/00 Teória čísel                        3MATs
  Pia 9 50 2h v F1-328 1-MAT-191/00 Cvičenie z lineárnej algebry a geometrie (1)        1MAT**

Solčan Štefan
  Pon 8 10 2h c M-120 1-UDG-322/15 Aplikácie deskriptívnej geometrie             3upMADG
  Pon 9 50 2h p M-120 1-UDG-322/15 Aplikácie deskriptívnej geometrie             3upMADG
  Pon 11 30 2h p M-116 3-MGT-021/10 Základy geometrie                     1DRSMAT
  Stv 9 00 3h p M-120 2-UDG-104/15 Plochy technickej praxe (1)                1muMADG

Tomanová Jana
  Pon 11 30 2h p C   1-UMA-124/15 Kombinatorika (online2)                  2pUMA 1upM* 1pupM*
  Uto 15 40 2h c F1-247 1-UMA-124/15 Kombinatorika (online2 - miestnost pre 1upMADG)      1pUMA 2pUMA 1upM*
  Str 9 50 2h c B1-320 1-UMA-124/15 Kombinatorika (online2 - hybridne)             1pupM*
  Str 14 00 2h p M-VI  1-MMN-220/15 Diskrétna matematika                    2MMN*
  Str 15 40 1h c M-VI  1-MMN-220/15 Diskrétna matematika                    2MMN*
  Pia 8 10 2h p M-IX  1-MAT-460/00 Teória grafov                       3MATs 2DAV

Wilsch Dávid D
  Uto 14 00 2h c M-IX  1-MAT-120/15 Lineárna algebra a geometria (1)              1MAT2 1PMA*
  Uto 17 20 1h c F1-109 1-MMN-321/10 Maticový počet                       2MMN*
             1-MAT-270/00 Maticový počet                       2MAT*

Zlatoš Pavol
  Pon 9 00 2h p M-VIII 1-MAT-455/00 Teória množín a matematická logika (1)           3MATs
  Uto 13 10 3h p F2   1-FYZ-115/13 Algebra a geometria (1) (max 20)              1OZE 2TEF 2FYZk 2OZEk 1FYZ*
  Str 15 40 2h p M-VII 1-FYZ-216/15 Algebra a geometria (3)                  2FYZ* 3FYZ*
  Str 17 20 1h c M-VII 1-FYZ-216/15 Algebra a geometria (3)                  2FYZ* 3FYZ*


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra aplikovanej informatiky
(KAI)

Baláž Andrej D
  Str 16 30 2h c M-XII 1-DAV-102/20 Matematická analýza (1) (online2)             1DAV2
             1-TEF-101/19 Matematika (1) - Diferenciálny a integrálny počet (online2 1TEF
  Stv 9 50 2h c M-IX  1-AIN-105/15 Efektívne algoritmy a zložitosť              3AIN*

Barla Michal
  Str 9 50 2h p    1-AIN-221/15 Databázy (1) (online)                   2AIN*

Bečková Iveta D
  Pon 10 40 2h c I-H3  1-AIN-304/15 Úvod do umelej inteligencie                3AIN*
  Str 12 20 2h s I-8  DRS040 Seminár CNC                           iDRS

Beňušková Ľubica
  Uto 14 00 2h p F1-108 1-AIN-304/15 Úvod do umelej inteligencie                3AIN*
  Str 12 20 2h s I-8  DRS040 Seminár CNC                           iDRS

Berger Haladová Zuzana
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Uto 11 30 2h p M-IV  2-AIN-223/15 Virtuálna a rozšírená realita               2mAINg 1mMPG 1mMPGk
  Str 9 50 2h p M-IX  1-AIN-301/15 Základy počítačovej grafiky a spracovania obrazu      3AIN*

Blaho Andrej
  Pon 10 40 2h p    1-AIN-130/16 Programovanie (1) (online)                 1TEF 2DAVk 1BMF* 1AIN* 1DAV*
  Pon 15 40 2h p    1-AIN-210/15 Algoritmy a dátové štruktúry (online)           2AIN*
  Uto 8 10 2h c I-H3  1-AIN-130/16 Programovanie (1) (online2)                1AIN5
  Uto 13 10 2h c I-H6  1-AIN-130/16 Programovanie (1) (online2)                1AIN1 1AIN2 1AIN3
  Uto 13 10 2h c I-H3  1-AIN-130/16 Programovanie (1) (online2)                1AIN4
  Str 9 00 2h p    1-AIN-130/16 Programovanie (1) (online)                 1TEF 2DAVk 1BMF* 1AIN* 1DAV*
  Stv 8 10 2h c I-H6  1-AIN-130/16 Programovanie (1) (online2)                2DAVk 1TEF 1DAV*
  Stv 8 10 2h c I-H3  1-AIN-130/16 Programovanie (1) (online2)                1AIN3
  Stv 13 10 2h c I-H3  1-AIN-210/15 Algoritmy a dátové štruktúry (online2)           2AIN*
  Stv 13 10 2h c I-H6  1-AIN-210/15 Algoritmy a dátové štruktúry (online2)           2AIN*
  Pia 8 10 2h c I-H3  1-AIN-130/16 Programovanie (1) (online2)                1AIN5
  Pia 8 10 2h c I-H6  1-AIN-130/16 Programovanie (1) (online2)                1AIN1 1AIN2 1AIN4

Borovanský Peter
  Pon 12 20 2h p M-IX  1-AIN-430/15 Programovacie paradigmy                  3AIN*
  Uto 8 10 2h c M-III 1-AIN-430/15 Programovacie paradigmy                  3AIN*
  Stv 12 20 1h n B   XXXPRED033 Rezervácia - trvalá                     
  Stv 13 10 2h s B   1-AIN-472/20 Vývoj mobilných aplikácií (online2)            3AIN*
  Pia 9 50 2h c    1-AIN-472/20 Vývoj mobilných aplikácií (online)             3AIN*

Boža Vladimír D
  Pon 12 20 2h p M-I  1-AIN-105/15 Efektívne algoritmy a zložitosť              3AIN*
  Pia 13 10 4h c I-H3  1-INF-830/00 Rýchlostné programovanie (5) (online2)           3INF*
             1-INF-820/15 Rýchlostné programovanie (3) (online2)           2INF*
             1-INF-810/15 Rýchlostné programovanie (1) (online2)           1INF* 1AIN*

Cimrová Barbora
  Str 12 20 2h s I-8  DRS040 Seminár CNC                           iDRS
  Stv 14 50 2h k    1-AIN-407/15 Kognitívne vedy: mozog a myseľ (online)          FMFI 1AIN* 2AIN* 3AIN*

Černeková Zuzana
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Uto 15 40 2h p M-XII 2-AIN-112/15 Pokročilé spracovanie obrazu                1mAINg 1mINF* 2mINF*
  Str 11 30 2h p M-XII 2-AIN-268/19 Neurónové siete pre počítačové videnie           2mAINg 12mMPG
  Stv 11 30 2h s C   2-AIN-233/00 Aplikácie počítačového videnia (online2 - miestnost pre st 2mAIN**

Ďurikovič Roman
  Pon 9 00 2h v M-V  2-AIN-222/00 Aplikácie počítačovej grafiky               1mMPG 2mAIN**
  Pon 12 20 2h p M-V  1-MAT-570/15 Modelovacie a renderovacie techniky            3MATg 3INF* 3AIN*
  Pon 16 30 2h p B   2-AIN-206/15 Matematické modelovanie a počítačová animácia fyzikálnych 1mINF* 1mAIN** 2mINF*
  Uto 13 10 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Pia 8 10 2h s A   2-AIN-924/15 Projektový seminár (2) (online2)              2mAIN**

Fandl Matej D
  Uto 9 50 3h k I-9  2-IKVa-121/18 Introduction to Cognitive Science             1mIKV
  Str 12 20 2h s I-8  DRS040 Seminár CNC                           iDRS
  Str 15 40 2h c I-9  2-IKVa-105/20 Fundamentals of Programming                1mIKV

Farkaš Igor
  Pon 9 50 4h k I-9  2-IKVa-236/19 Grounded Cognition                    2mIKV
  Uto 8 10 2h k I-9  2-IKVa-115/18 Introduction to Computational Intelligence        1mIKV
  Uto 16 30 2h k I-9  2-IKVa-187/18 Cognitive Science Seminar                 1mIKV
  Str 12 20 2h s I-8  DRS040 Seminár CNC                           iDRS
  Stv 13 10 2h c I-9  2-IKVa-115/18 Introduction to Computational Intelligence        1mIKV

Gajdošech Lukáš D
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Stv 13 10 2h c F1-248 2-AIN-223/15 Virtuálna a rozšírená realita               1mMPG 1mMPGk 2mAINg*
  Pia 9 50 2h c    1-AIN-472/20 Vývoj mobilných aplikácií (online)             3AIN*

Gruska Damas
  Uto 11 30 4h k I-KAI 2-AIN-283/00 Tvorba kritických aplikácií                2mAINp

Guller Dušan
  Str 14 00 1h c F1-247 XXXPRED033 Rezervácia - trvalá                     
  Str 14 50 2h c F1-247 1-AIN-160/15 Matematika (3) - Diskrétna matematika           2AIN3
  Str 16 30 4h k F1-247 2-AIN-254/15 Fuzzy inferencia a expertné systémy            2mAINu 1mINFb 2mINFb

Gyárfáš František
  Pon 14 00 2h p    1-AIN-171/10 Programovanie (3) (online)                 2DAV 2AIN*
  Str 14 50 2h c M-III 1-AIN-171/10 Programovanie (3) (online2 - miestnost pre 2AIN2)     2AIN1 2AIN2
  Str 14 50 2h c I-H6  1-AIN-171/10 Programovanie (3) (online2)                2AIN1 2AIN2
  Str 16 30 2h c F1   1-AIN-171/10 Programovanie (3) (online2 - miestnost pre 2AIN3)     2AIN3
  Str 16 30 2h c I-H6  1-AIN-171/10 Programovanie (3) (online2)                2AIN3 2DAV

Hamerlik Endre D
  Stv 18 10 2h c I-H6  1-AIN-168/15 Webové aplikácie v praxi (online2)             3AIN* 1mINF* 2mINF*

Holasová Martina
  Uto 8 10 2h c M-III 1-AIN-430/15 Programovacie paradigmy                  3AIN*
  Uto 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Pia 8 10 2h c M-I  1-DAV-101/20 Diskrétna matematika                    1DAV2

Homola Martin
  Pon 9 50 3h k I-32  2-MXX-131/21 Medzinárodný tímový výskumný projekt            1mINF* 1mAIN*** 2mINF*
  Pon 11 30 2h p A   2-AINa-111/20 Web Technologies and Methodology (online2)        1mIKV
             2-AIN-111/15 Webové technológie a metodológie (online2)         1mAINp 3INF*
  Uto 18 10 2h c I-H6  2-AINa-111/20 Web Technologies and Methodology             1mIKV
             2-AIN-111/15 Webové technológie a metodológie              3INF* 1mAINp*
  Str 11 30 2h p M-X  1-AIN-305/15 Deduktívne databázy                    3AIN*
  Str 16 30 2h p F1-109 2-AIN-108/15 Výpočtová logika                      2mINFb 1mINFb 1mAIN**
  Stv 9 00 2h c F1-109 2-AIN-108/15 Výpočtová logika                      1mINFb 2mINFb 1mAIN**
  Stv 16 30 2h c M-VII 1-AIN-305/15 Deduktívne databázy                    3AIN*

Jajcayová Tatiana
  Pon 14 00 2h n I-23  PRED024 Akademické podporné centrum (aj online)             1AIN* 2AIN*
  Uto 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Uto 15 40 2h c M-VIII 1-AIN-152/15 Lineárna algebra                      3AIN*
  Str 11 30 2h p    1-AIN-160/15 Matematika (3) - Diskrétna matematika (online)       2AIN*
  Str 11 30 2h p I-23  1-AIN-160/15 Matematika (3) - Diskrétna matematika           2AIN*
  Pia 9 00 2h c I-9  1-AIN-160/15 Matematika (3) - Diskrétna matematika (anglicky)      2AIN*

Kľuka Ján
  Uto 17 20 1h c I-H6  1-AIN-510/15 Linux - princípy a prostriedky (online2 - miestnost pre ma 2AIN*
  Uto 18 10 2h c I-H6  2-AINa-111/20 Web Technologies and Methodology             1mIKV
             2-AIN-111/15 Webové technológie a metodológie              3INF* 1mAINp*
  Str 11 30 2h p M-X  1-AIN-305/15 Deduktívne databázy                    3AIN*
  Stv 15 40 1h c F1-248 1-AIN-510/15 Linux - princípy a prostriedky (online2)          2INF* 2BIN*
  Stv 16 30 2h c M-VII 1-AIN-305/15 Deduktívne databázy                    3AIN*

Kocur Viktor D
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Str 11 30 2h p M-XII 2-AIN-268/19 Neurónové siete pre počítačové videnie           2mAINg 12mMPG
  Str 14 50 2h c I-H3  2-AIN-269/19 Praktikum z neurónových sietí pre počítačové videnie    1mMPGk 2mAINg 12mMPG

Komara Ján
  Pon 9 00 2h p    1-AIN-121/15 Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia (online)  1AIN*
  Uto 14 50 2h c M-IV  1-AIN-121/15 Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia (online2) 1AIN1
  Stv 8 10 2h k M-II  1-AIN-121/15 Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia (online2) 1AIN1
  Stv 9 50 2h c M-II  1-AIN-160/15 Matematika (3) - Diskrétna matematika (online2)      2AIN1

Kráčalík Michal D
  Uto 13 10 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS

Krajčovič Stanislav D
  Uto 13 10 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Stv 14 50 2h c I-H3  1-AIN-221/15 Databázy (1) (online2)                   2AIN*
  Pia 8 10 2h s A   2-AIN-924/15 Projektový seminár (2) (online2)              2mAIN**

Krupa Martin
  Stv 16 30 2h p A   1-AIN-168/15 Webové aplikácie v praxi (online2)             3AIN* 1mINF* 2mINF*
  Stv 18 10 2h c I-H6  1-AIN-168/15 Webové aplikácie v praxi (online2)             3AIN* 1mINF* 2mINF*

Kubík Jozef D
  Str 12 20 2h s I-8  DRS040 Seminár CNC                           iDRS
  Stv 14 50 2h c I-H6  1-AIN-221/15 Databázy (1) (online2)                   2AIN*
  Pia 9 50 2h c    1-AIN-472/20 Vývoj mobilných aplikácií (online)             3AIN*

Kyselica Daniel D
  Uto 13 10 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Str 8 10 2h c I-H6  2-INF-150/15 Strojové učenie (online2 - hybridne)            1mAINu 1mINFb
  Stv 10 40 2h c F1-248 1-MAT-570/15 Modelovacie a renderovacie techniky            3MATg 3INF* 3AIN*
  Pia 8 10 2h s A   2-AIN-924/15 Projektový seminár (2) (online2)              2mAIN**

Lucká Mária
  Uto 14 50 2h c M-X  1-AIN-121/15 Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia (online2 - 1AIN2
  Str 16 30 2h k M-IX  1-AIN-121/15 Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia (online2 - 1AIN2

Lúčan Ľubomír
  Uto 16 30 4h p    1-AIN-530/00 Multimédiá (ukončené)                   3AIN*
  Pia 11 30 4h k M-208 1-MMN-215/00 Používateľský matematický a ekonomický softvér (online2)  2MMN*

Lúčny Andrej
  Stv 9 00 2h v F1-248 1-AIN-303/15 Game Engines                        3AIN*
  Stv 16 30 2h v I-H3  2-AIN-264/19 OpenCV                           2mAINg*

Madaras Martin
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Uto 11 30 2h p M-IV  2-AIN-223/15 Virtuálna a rozšírená realita               2mAINg 1mMPG 1mMPGk
  Str 9 50 2h p M-IX  1-AIN-301/15 Základy počítačovej grafiky a spracovania obrazu      3AIN*

Malinovská Kristína
  Str 12 20 2h s I-8  DRS040 Seminár CNC                           iDRS
  Str 14 00 2h p I-9  2-IKVa-105/20 Fundamentals of Programming                1mIKV
  Str 15 40 2h c I-9  2-IKVa-105/20 Fundamentals of Programming                1mIKV
  Stv 13 10 2h c I-9  2-IKVa-115/18 Introduction to Computational Intelligence        1mIKV

Marko Martin
  Str 9 50 3h p I-9  2-IKVa-111/18 Introduction to Psychology                1mIKV

Markošová Mária
  Uto 9 50 2h c M-VIII 1-AIN-121/15 Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia (online2) 1AIN4
  Uto 14 00 2h p F1-108 1-AIN-304/15 Úvod do umelej inteligencie                3AIN*
  Str 9 50 2h k M-XII 2-AIN-181/00 Evolučné algoritmy                     2mAINu
  Stv 9 50 2h k M-XI  1-AIN-121/15 Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia (online2) 1AIN4

Mériová Mária D
  Pon 14 00 2h n I-23  PRED024 Akademické podporné centrum (aj online)             1AIN* 2AIN*
  Uto 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS

Mihálik Andrej
  Uto 11 30 2h c M-VIII 1-AIN-121/15 Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia (online2) 1AIN5
  Uto 13 10 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Str 13 10 2h c C   2-AIN-206/15 Matematické modelovanie a počítačová animácia fyzikálnych 1mINF* 1mAIN** 2mINF*
  Stv 9 50 2h k M-XII 1-AIN-121/15 Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia (online2) 1AIN5

Mihálová Dominika D
  Uto 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Pia 9 50 2h c    1-AIN-472/20 Vývoj mobilných aplikácií (online)             3AIN*

Mráz Robert
  Stv 16 30 2h p A   1-AIN-168/15 Webové aplikácie v praxi (online2)             3AIN* 1mINF* 2mINF*
  Stv 18 10 2h c I-H6  1-AIN-168/15 Webové aplikácie v praxi (online2)             3AIN* 1mINF* 2mINF*

Nagy Marek
  Uto 8 10 2h v M-VIII 2-AIN-272/15 Spracovanie digitálneho signálu (online)          1mAINu
  Uto 14 00 1h p B   1-AIN-510/15 Linux - princípy a prostriedky (online2 - miestnost pre ma 2INF*** 2BIN*
  Uto 14 00 1h p M-V  1-AIN-510/15 Linux - princípy a prostriedky (online2 - miestnost pre ma 2INF*** 2BIN*
  Uto 17 20 1h c I-H6  1-AIN-510/15 Linux - princípy a prostriedky (online2 - miestnost pre ma 2AIN*
  Stv 10 40 2h p M-I  2-AIN-272/15 Spracovanie digitálneho signálu              1mAINu
  Stv 15 40 1h c F1-248 1-AIN-510/15 Linux - princípy a prostriedky (online2)          2INF* 2BIN*
  Stv 18 10 2h v F1-248 1-UIN-345/00 Linux                           3upI*

Náther Peter
  Uto 14 50 2h c F1-328 1-AIN-121/15 Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia (online2 - 1AIN3
  Stv 9 50 2h c M-VIII 1-AIN-160/15 Matematika (3) - Diskrétna matematika (online2)      2AIN2
  Stv 11 30 2h k F1-328 1-AIN-121/15 Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia (online2 - 1AIN3

Ostatníková Daniela
  Pon 16 00-18 45 p   2-IKVa-123/18 Introduction to Neuroscience (online)           1mIKV

Petrovič Pavel
  Uto 9 50 2h p A   1-AIN-131/10 Tvorba informačných systémov (online2)           3AIN*
  Uto 11 30 1h s C   1-AIN-132/12 Úvod do bakalárskej práce (online2)            3AIN1
  Uto 12 20 1h s C   1-AIN-132/12 Úvod do bakalárskej práce (online2)            3AIN2
  Uto 14 50 3h k I-H6  1-AIN-180/20 Princípy počítačov - operačné systémy (max 20)       2AIN1 2AIN3
  Uto 14 50 3h k I-H3  1-AIN-180/20 Princípy počítačov - operačné systémy (max 20)       2AIN1 2AIN3
  Str 16 30 3h k I-H3  1-AIN-180/20 Princípy počítačov - operačné systémy (max 20)       2AIN2
  Str 19 00 1h k FT-LAB 1-AIN-426/11 Aplikovaný robotický seminár                2AIN*
  Pia 10 40 2h s FT-LAB 1-AIN-167/15 Praktický seminár robotiky                 2AIN*
  Pia 16 30 2h c A   1-AIN-131/10 Tvorba informačných systémov                3AIN1
  Pia 18 10 2h c A   1-AIN-131/10 Tvorba informačných systémov                3AIN2

Pócoš Štefan D
  Pon 10 40 2h c I-H3  1-AIN-304/15 Úvod do umelej inteligencie                3AIN*
  Str 12 20 2h s I-8  DRS040 Seminár CNC                           iDRS

Pukancová Júlia
  Str 16 30 2h p F1-109 2-AIN-108/15 Výpočtová logika                      2mINFb 1mINFb 1mAIN**
  Stv 9 00 2h c F1-109 2-AIN-108/15 Výpočtová logika                      1mINFb 2mINFb 1mAIN**

Rybár Ján
  Stv 9 00 2h k    1-AIN-408/15 Kognitívne laboratórium (online)              FMFI 1AIN* 2AIN* 3AIN*
  Stv 14 50 2h k    1-AIN-407/15 Kognitívne vedy: mozog a myseľ (online)          FMFI 1AIN* 2AIN* 3AIN*

Šešera Ľubor
  Stv 15 40 4h k F2   2-AIN-275/21 Aplikačné architektúry                   1mAINp

Šiška Jozef
  Uto 11 30 2h p M-II  2-AIN-118/14 Programovanie v operačných systémoch (online2)       1mAINp
  Uto 14 50 3h k I-H6  1-AIN-180/20 Princípy počítačov - operačné systémy (max 20)       2AIN1 2AIN3
  Uto 14 50 3h k I-H3  1-AIN-180/20 Princípy počítačov - operačné systémy (max 20)       2AIN1 2AIN3
  Str 9 50 2h v I-H3  2-AIN-118/14 Programovanie v operačných systémoch            1mAINp
  Str 11 30 2h p M-X  1-AIN-305/15 Deduktívne databázy                    3AIN*
  Str 16 30 3h k I-H3  1-AIN-180/20 Princípy počítačov - operačné systémy (max 20)       2AIN2
  Stv 10 40 4h k I-8  1-AIN-311/15 Embedded Linux (každý druhý týždeň)            3AIN*
  Stv 16 30 2h c M-VII 1-AIN-305/15 Deduktívne databázy                    3AIN*

Škorvánková Dana D
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Pon 17 20 2h c I-H3  1-AIN-301/15 Základy počítačovej grafiky a spracovania obrazu      3AIN*
  Str 16 30 2h c F1-248 2-AIN-112/15 Pokročilé spracovanie obrazu                1mINF* 1mAINg* 2mINF*

Šrol Jakub
  Uto 14 00 3h k I-9  2-IKVa-116/18 Empirical Research Methodology              1mIKV

Štefancová Elena D
  Uto 18 10 2h c I-H6  2-AINa-111/20 Web Technologies and Methodology             1mIKV
             2-AIN-111/15 Webové technológie a metodológie              3INF* 1mAINp*

Šuppa Marek D
  Pon 18 10 2h c I-H6  1-DAV-103/20 Operačné systémy a počítačové siete (online2)       2DAVk 1DAV*
  Str 8 10 2h c I-H6  2-INF-150/15 Strojové učenie (online2 - hybridne)            1mAINu 1mINFb

Takáč Martin
  Uto 9 50 3h k I-9  2-IKVa-121/18 Introduction to Cognitive Science             1mIKV
  Str 12 20 2h s I-8  DRS040 Seminár CNC                           iDRS
  Stv 9 50 4h k I-9  2-IKVa-232/19 Cognitive Semantics and Cognitive Theory of Representatio 2mIKV

Tomko Matúš D
  Stv 14 50 2h c I-H6  1-AIN-221/15 Databázy (1) (online2)                   2AIN*
  Stv 16 30 2h c I-H6  1-AIN-221/15 Databázy (1) (online2)                   2AIN*

Uhliarik Ivor D
  Str 14 50 2h c M-III 1-AIN-171/10 Programovanie (3) (online2 - miestnost pre 2AIN2)     2AIN1 2AIN2
  Str 14 50 2h c I-H6  1-AIN-171/10 Programovanie (3) (online2)                2AIN1 2AIN2
  Str 16 30 2h c F1   1-AIN-171/10 Programovanie (3) (online2 - miestnost pre 2AIN3)     2AIN3
  Str 16 30 2h c I-H6  1-AIN-171/10 Programovanie (3) (online2)                2AIN3 2DAV

Vinař Tomáš
  Uto 11 30 2h p A   2-INF-150/15 Strojové učenie (online2 - hybridne)            1mAINu 1mINFb
  Uto 17 20 2h v I-23  N-mBXX-001/15 Seminár z bioinformatiky 1                1pmB-GE 2pmB-GE 1pmC-BX
             2-AIN-505/10 Seminár z bioinformatiky (1)                1mINFb 2mINFb
             2-AIN-251/10 Seminár z bioinformatiky (3)                1mINFb 2mINFb
  Str 8 10 2h p A   2-INF-150/15 Strojové učenie (online2 - hybridne)            1mAINu 1mINFb
  Stv 14 00 2h c C   1-BIN-301/15 Metódy v bioinformatike                  1mAINu 1mINFb 3INF* 3BIN*
  Stv 15 40 2h p C   1-BIN-301/15 Metódy v bioinformatike                  1mAINu 1mINFb 3INF* 3BIN*
             2-AIN-501/00 Metódy v bioinformatike                  1pmB-GE 2pmB-GE 1pmC-BX 2mFBF 1mFBM 3BMF
  Stv 17 20 2h c M-217 2-AIN-501/00 Metódy v bioinformatike                  1mFBM 2mFBF 3BMF 1pmB-GE 2pmB-GE 1pmC-BX
  Stv 17 20 2h c C   2-AIN-501/00 Metódy v bioinformatike                  1pmB-GE 2pmB-GE 1pmC-BX 1mFBM 2mFBF 3BMF


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
(KAMS)

Babiš Alex D
  Str 15 40 2h c M-208 2-EFM-102/15 Časové rady (1. skupina (každý druhý týždeň))       1mEMM*
  Str 15 40 2h c M-X  2-EFM-102/15 Časové rady (1. skupina (každý druhý týždeň))       1mEMM*
  Stv 16 30 2h c M-IV  2-EFM-102/15 Časové rady (2. skupina (každý druhý týdeň))        1mEMM*
  Stv 16 30 2h c M-208 2-EFM-102/15 Časové rady (2. skupina (každý druhý týždeň))       1mEMM*

Boďa Ján
  Uto 9 50 2h p M-III 2-EFM-238/17 Politická ekonómia                     2mEMM*
  Str 8 10 2h p M-XI  2-FOZ-106/10 Nové obnoviteľné zdroje energie (1)            1mEOMo
  Str 11 30 2h s M-I  2-EFM-115/15 Seminár z ekonómie                     1mEMM*
  Pia 14 50 3h p    1-EFM-120/17 Ekonómia (1) (online - asychrónne)             1EFM* 1MMN* 1PMA*

Bokes Pavol
  Pon 8 10 2h p M-III 1-BMF-227/15 Pravdepodobnosť a štatistika                2BMF 2OZE
  Pia 8 10 2h p F1-108 2-EFM-236/15 Modelovanie biologických procesov             2mFBM 2mEMM*

Camara Assa D
  Stv 11 30 1h c M-VII 1-MAT-281/00 Pravdepodobnosť a štatistika (1)              2MMN*
  Stv 12 20 1h c M-VII 1-PMA-754/16 Cvičenie z pravdepodobnosti a štatistiky (1)        2MMN*

Çelik Candan D
  Str 14 00 2h c M-X  2-PMS-118/10 Markovovské procesy (1)                  1mPMS 1mMAT* 1mEMM*

Fila Marek
  Stv 8 10 2h p M-KAMS 2-MAT-114/15 Integrálne transformácie a špeciálne funkcie        2mPMS 1mMATa* 2mMATn* 2mEMM*

Filová Lenka
  Pon 14 00 2h c F1-328 2-INF-175/18 Pravdepodobnosť a štatistika (online2 - miestnosť pre štud 3INF* 3AIN* 3BIN* 1mINF*
  Uto 15 40 2h p M-XI  2-PMS-221/14 Štatistické metódy v klinických skúškach          12mPMS
  Stv 8 10 2h p    2-EFM-151/15 Viacrozmerné štatistické analýzy (online)         1mEMM*
             2-PMS-115/10 Viacrozmerné štatistické analýzy (online)         1mPMS
  Stv 9 50 2h c    2-PMS-115/10 Viacrozmerné štatistické analýzy (online)         1mPMS
             2-EFM-151/15 Viacrozmerné štatistické analýzy (online)         1mEMM*

Fulová Terézia D
  Str 13 10 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Pia 8 10 2h c M-II  1-EFM-220/00 Lineárne programovanie                   2EFM1
  Pia 11 30 2h c M-V  1-EFM-220/00 Lineárne programovanie                   2EFM2

Gašper Ján D
  Str 8 10 2h c F1-109 1-EFM-220/00 Lineárne programovanie (max 20)              2DAV

Guba Peter
  Uto 8 10 2h p M-125 2-EFM-152/15 Princípy matematického modelovania v prírodných a technick 1mPMS 2mMATn 1mEMM* 2mMATa*
  Uto 14 00 2h p M-125 3-MAM-009/15 Modely prúdenia tekutín                  mDRS
  Pia 9 00 2h p M-X  1-TEF-201/20 Mechanika (3)                       3TEF
  Pia 10 40 2h c M-X  1-TEF-201/20 Mechanika (3)                       3TEF

Halická Margaréta
  Pon 12 20 2h p M-VII 2-EFM-118/15 Optimálne riadenie (1)                   1mEMM*
  Uto 11 30 2h c M-I  2-EFM-118/15 Optimálne riadenie (1)                   1mEMM*
  Uto 16 30 2h s F1   1-EFM-911/15 Seminár k bakalárskej práci (online2)           3EFM*
  Str 13 10 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS

Harman Radoslav
  Pon 8 10 2h p A   1-TEF-203/20 Matematika (4) - Pravdepodobnosť a štatistika (online2)  3TEF
             2-INF-175/18 Pravdepodobnosť a štatistika (online2)           3INF* 3AIN* 3BIN* 1mINF*
             1-DAV-201/20 Základy pravdepodobnosti a štatistiky (online2)      2DAV
  Pon 8 10 2h p M-II  2-INF-175/18 Pravdepodobnosť a štatistika (online2 - miestnosť pre štud 3INF* 3AIN* 3BIN* 1mINF*
  Uto 15 40 1h p A   1-TEF-203/20 Matematika (4) - Pravdepodobnosť a štatistika (online2)  3TEF
             1-DAV-201/20 Základy pravdepodobnosti a štatistiky (online2)      2DAV
  Str 8 10 2h p    2-PMS-129/10 Stochastické optimalizačné metódy (online)         2mPMS 2mEMM*
  Stv 11 30 2h p    2-PMS-123/10 Stochastické simulačné metódy (online)           1mEMM* 2mMAT* 12mPMS

Hrdina Jakub D
  Pon 14 50 2h c M-XII 1-EFM-515/00 Cvičenie z algebry a geometrie (1)             1EFM1
  Str 8 10 2h c F1-108 1-EFM-121/15 Lineárna algebra a geometria (1)              1EFM1
  Str 13 10 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS

Hurtiš Radoslav D
  Pia 10 40 2h c M-X  1-TEF-201/20 Mechanika (3)                       3TEF

Chladná Zuzana
  Pon 9 50 2h p A   1-EFM-350/00 Mikroekonómia (online2)                  3EFM*
  Uto 11 30 2h c M-I  2-EFM-118/15 Optimálne riadenie (1)                   1mEMM*
  Str 8 10 2h c M-XII 1-EFM-350/00 Mikroekonómia                       3EFM1
  Str 11 30 2h c M-VIII 1-EFM-350/00 Mikroekonómia                       3EFM2
  Str 13 10 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS

Janková Katarína
  Pon 12 20 2h p M-IV  2-PMS-118/10 Markovovské procesy (1)                  1mPMS 1mMAT* 1mEMM*
  Uto 14 00 2h s M-XI  2-PMS-125/00 Seminár z matematickej štatistiky (1)           2mPMS
  Stv 8 10 2h p    1-MAT-281/00 Pravdepodobnosť a štatistika (1) (online)         2MAT***
  Stv 11 30 2h p M-XI  1-PMA-760/00 Teória náhodného výberu                  3PMA**
  Pia 9 50 3h k M-125 3-IVI-004/15 Matematická štatistika pre edukačný výskum (1)       1DRSINF
  Pia 13 10 2h p M-125 3-MVM-031/10 Pravdepodobnosť a štatistika                mDRS

Jašurková Tatiana D
  Pon 14 00 2h c I-H6  1-EFM-370/00 Finančná matematika (online2 - hybridne)          3EFM*
  Pon 14 00 2h c B   1-EFM-370/00 Finančná matematika (online2 - hybridne)          3EFM*
  Pon 16 30 2h c A   1-MMN-331/10 Finančná matematika (online2 - hybridne)          3MMN*
             1-PMA-220/00 Finančná matematika (2) (online2 - hybridne)        3PMA*
             1-EFM-370/00 Finančná matematika (online2 - hybridne)          1mMATn*
  Pon 16 30 2h c I-H6  1-MMN-331/10 Finančná matematika (online2 - hybridne)          3MMN*
             1-PMA-220/00 Finančná matematika (2) (online2 - hybridne)        3PMA*
             1-EFM-370/00 Finančná matematika (online2 - hybridne)          1mMATn*

Jurča Pavol
  Pon 16 30 2h p F2   1-EFM-280/00 Peniaze a bankovníctvo (online2)              2EFM*

Kilianová Soňa
  Uto 14 50 2h c M-208 1-EFM-565/15 Matematický software                    2EFM1
  Str 8 10 2h c M-208 1-EFM-565/15 Matematický software                    2EFM1
  Str 11 30 2h c M-208 1-EFM-565/15 Matematický software                    2EFM2
  Stv 11 30 2h c M-208 1-EFM-565/15 Matematický software                    2EFM2

Kollár Martin
  Pon 14 50 2h p F1   1-EFM-110/00 Matematická analýza (1) (online2 - asynchrónne)      1EFM*
  Pon 16 30 2h c M-II  1-EFM-110/00 Matematická analýza (1)                  1EFM1
  Str 14 50 2h p F1-328 1-EFM-110/00 Matematická analýza (1) (online2 - asynchrónne)      1EFM*
             1-EFM-510/00 Cvičenie z matematickej analýzy (1)            1EFM1
  Str 16 30 2h c M-VIII 1-EFM-210/00 Matematická analýza (3)                  2EFM1
  Pia 9 50 2h c M-I  1-EFM-530/00 Cvičenie z matematickej analýzy (3)            2EFM1

Kollár Richard
  Uto 14 00 2h p A   1-DAV-102/20 Matematická analýza (1) (online2 - hybridne)        2DAVk 1DAV*
             1-TEF-101/19 Matematika (1) - Diferenciálny a integrálny počet (online2 1TEF
  Str 14 50 2h p B   1-TEF-101/19 Matematika (1) - Diferenciálny a integrálny počet (online2 1TEF
             1-DAV-102/20 Matematická analýza (1) (online2 - hybridne)        2DAVk 1DAV*
  Stv 16 30 2h p M-XI  3-MAM-005/00 Biomatematika                       2DRSMAT

Kossaczká Ľubica
  Pon 14 50 2h c M-I  1-EFM-510/00 Cvičenie z matematickej analýzy (1)            1EFM2
  Uto 14 50 2h c M-II  1-EFM-210/00 Matematická analýza (3)                  2EFM2 2PMA*
  Stv 8 10 2h c M-IX  1-EFM-110/00 Matematická analýza (1)                  1EFM2
  Stv 9 50 1h n B   XXXPRED033 Rezervácia - trvalá (konzultácie)              1EFM2
  Pia 9 50 2h c B   1-EFM-530/00 Cvičenie z matematickej analýzy (3)            2EFM2 2PMA*

Kováč Jozef
  Pon 8 10 2h k I-H6  2-PMS-222/15 Programovanie v softvéri SAS                1mEMM* 2mEMM* 12mPMS
  Uto 11 30 2h p M-XI  2-PMS-213/00 Bayesovská štatistika                   2mPMS
  Str 11 30 2h p M-VI  2-PMS-101/00 Náhodné procesy (1)                    1mPMS
  Stv 14 00 2h k F1-109 2-MMN-106/15 Počítačová štatistika                   1mMMN*

Macková Petra D
  Uto 14 00 2h c M-VIII 1-EFM-515/00 Cvičenie z algebry a geometrie (1)             1EFM2
  Str 13 10 2h c M-XII 1-EFM-121/15 Lineárna algebra a geometria (1)              1EFM2

Melicherčík Igor
  Pon 14 50 2h p A   1-MMN-331/10 Finančná matematika (online2 - hybridne)          3MMN*
             1-PMA-220/00 Finančná matematika (2) (online2 - hybridne)        3PMA*
             1-EFM-370/00 Finančná matematika (online2 - hybridne)          1mMATn*
  Uto 11 30 2h p F1   1-EFM-370/00 Finančná matematika (online2 - hybridne)          3EFM*
  Str 9 50 2h p M-III 2-EFM-104/17 Stochastický kalkulus a aplikácie             1mEMM*
  Stv 9 50 2h s M-X  2-EFM-920/00 Diplomový seminár                     2mEMM*
  Stv 14 50 1h p M-I  2-EFM-104/17 Stochastický kalkulus a aplikácie             1mEMM*
  Stv 15 40 1h c M-I  2-EFM-104/17 Stochastický kalkulus a aplikácie             1mEMM*

Meravý Pavol
  Uto 16 30 2h k M-II  2-EFM-221/21 Praktické dátové modelovanie                2mEMM*

Náther Andrej
  Uto 15 40 2h p M-VI  1-PMA-510/00 Základy matematickej štatistiky              3PMA**
  Str 8 10 2h p M-IV  1-PMA-510/00 Základy matematickej štatistiky              3PMA**

Padyšák Matúš D
  Str 9 50 2h c M-208 1-PMA-310/00 Poistná matematika (1)                   3PMA*
  Str 16 30 1h c M-217 1-PMA-741/00 Demografická štatistika                  2PMA* 1mEMM*

Pekár Ján
  Str 13 10 2h p M-V  2-EFM-105/00 Teória nekooperatívnych hier                2mEMM*

Quittner Pavol
  Stv 8 10 2h p M-201 2-MAT-115/12 Funkcionálna analýza                    1mMATa*
  Stv 9 50 2h c M-201 2-MAT-115/12 Funkcionálna analýza                    1mMATa*
  Stv 14 00 2h s M-223 DRS020 Seminár o diferenciálnych rovniciach a dynamických systémoch   mDRS

Rosa Samuel
  Pon 14 00 2h p M-II  2-PMS-107/15 Regresné modely                      1mPMS
  Uto 14 00 2h c M-III 2-PMS-107/15 Regresné modely                      1mPMS
  Str 9 50 2h p C   1-PMA-215/15 Maticová algebra pre štatistikov (max 20)         2DAV 2PMA*
  Stv 14 50 2h c F1-328 1-PMA-215/15 Maticová algebra pre štatistikov (max 20)         2DAV 2PMA*

Rosová Lívia
  Str 11 30 1h c M-XI  1-MAT-281/00 Pravdepodobnosť a štatistika (1)              2MAT**
  Str 12 20 1h c M-XI  1-PMA-754/16 Cvičenie z pravdepodobnosti a štatistiky (1)        2MAT**
  Stv 8 10 2h c C   1-UMA-302/15 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (1) (online2)   3upM* 3pupM*
  Stv 11 30 2h c M-II  1-PMA-530/00 Všeobecná teória poistenia                 3PMA*
             2-EFM-217/11 Cvičenia z poisťovníctva                  2mEMM*
  Pia 9 50 2h p C   1-UMA-302/15 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (1) (online)   3upM* 3pupM*

Rychtárik Štefan
  Pon 16 30 2h s F1-328 1-EFM-552/17 Finančný systém a finančná stabilita            3EFM*

Somogyi Pál D
  Stv 9 50 2h c F1-328 1-TEF-203/20 Matematika (4) - Pravdepodobnosť a štatistika (max 20)   3TEF
             1-DAV-201/20 Základy pravdepodobnosti a štatistiky (max 20)       2DAV
  Stv 12 20 2h c F1-109 1-DAV-201/20 Základy pravdepodobnosti a štatistiky (max 20)       2DAV

Somorčík Ján
  Pon 12 20 2h p B   1-EFM-330/00 Štatistické metódy (online2 - asynchrónne)         3EFM*
  Uto 9 50 2h p F2   1-EFM-340/13 Počítačová štatistika (online2 - asynchrónne)       3EFM* 2mINF*
             1-PMA-730/00 Počítačová štatistika (online2)              3PMA**
  Uto 12 20 2h p F1-247 2-PMS-141/15 Teória pravdepodobnosti                  1mPMS
  Str 9 50 2h c F1-108 2-PMS-141/15 Teória pravdepodobnosti                  1mPMS
  Pia 9 50 3h k M-125 3-IVI-004/15 Matematická štatistika pre edukačný výskum (1)       1DRSINF

Stehlíková Beáta
  Pon 9 50 2h p M-IV  2-EFM-102/15 Časové rady                        1mEMM*
  Pon 14 00 2h c M-208 2-EFM-107/15 Parciálne diferenciálne rovnice              1mEMM*
  Pon 14 00 2h c M-IV  2-EFM-107/15 Parciálne diferenciálne rovnice              1mEMM*

Szolgayová Jana
  Pon 13 10 2h c M-III 1-EFM-511/15 Úvod do vysokoškolskej matematiky (1)           1EFM2 1PMA*
  Str 11 30 2h c M-IX  1-EFM-511/15 Úvod do vysokoškolskej matematiky (1)           1EFM1
  Str 13 10 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Stv 11 30 2h p A   1-EFM-511/15 Úvod do vysokoškolskej matematiky (1) (online2)      1EFM* 1PMA*

Szűcs Gábor
  Pon 11 30 2h p M-III 2-EFM-201/15 Poisťovníctvo (neživotné poistenie)            2mEMM*
             1-PMA-530/00 Všeobecná teória poistenia                 3PMA*
  Uto 11 30 2h p M-III 2-EFM-201/15 Poisťovníctvo (životné poistenie)             2mEMM*
             1-PMA-310/00 Poistná matematika (1)                   3PMA*
  Str 8 10 2h p M-III 1-PMA-741/00 Demografická štatistika                  2PMA* 1mEMM*

Ševčovič Daniel
  Pon 16 30 2h p F1-109 2-EFM-107/15 Parciálne diferenciálne rovnice              1mEMM*
  Str 13 10 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Str 14 00 1h p F1   1-EFM-210/00 Matematická analýza (3) (max 20)              2EFM1 2PMA*
  Str 14 50 2h p F1   1-EFM-210/00 Matematická analýza (3) (max 20)              2PMA* 2EFM*
  Stv 14 50 2h p M-V  1-EFM-210/00 Matematická analýza (3) (max 20)              2EFM2
  Stv 16 30 2h p F1   1-EFM-210/00 Matematická analýza (3) (max 20)              2PMA* 2EFM*

Šipicki Marek
  Uto 9 50 2h s I-H3  2-EFM-143/17 Vybrané techniky v aktuárstve               1mEMM* 2mEMM* 12mPMS

Tóth Ján
  Uto 13 10 4h p NBS  2-EFM-218/16 Makroekonomický vývoj a hospodárske politiky na Slovensku 1mEMM* 2mEMM*

Trnovská Mária
  Uto 13 10 2h k F1-328 1-EFM-230/15 Maticový počet (online2 - asynchrónne)           2EFM*
  Str 13 10 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Stv 8 10 2h c F1   2-MAT-311/15 Nelineárne programovanie (max 20)             1mMATn*
             1-EFM-321/00 Cvičenia z nelineárneho programovania (max 20)       3EFM*
  Stv 14 50 2h p F1   1-EFM-320/15 Nelineárne programovanie (online2 - asynchrónne)      3EFM*
             2-MAT-311/15 Nelineárne programovanie (online2 - asynchrónne)      1mMATn*
  Pia 14 50 2h p    1-MMN-255/00 Lineárne programovanie (online - asynchrónne)       2MMN* 3INF* 1mINF* 2mINF*
             1-EFM-220/00 Lineárne programovanie (online - asynchrónne)       2DAV 2EFM* 1mINF* 2mINF*
             1-MAT-466/10 Lineárne programovanie (online - asynchrónne)       3MATn 3MATs

Udeani Cyril Izuchukwu D
  Pon 14 00 2h c M-208 2-EFM-107/15 Parciálne diferenciálne rovnice              1mEMM*
  Pon 14 00 2h c M-V  2-EFM-107/15 Parciálne diferenciálne rovnice              1mEMM*

Veselý Ján D
  Str 13 10 1h c M-VII 1-MAT-281/00 Pravdepodobnosť a štatistika (1)              2EFM2
  Str 14 00 1h c M-VII 1-PMA-754/16 Cvičenie z pravdepodobnosti a štatistiky (1)        2EFM2
  Stv 14 50 1h c M-II  1-MAT-281/00 Pravdepodobnosť a štatistika (1)              2EFM1
  Stv 15 40 1h c M-II  1-PMA-754/16 Cvičenie z pravdepodobnosti a štatistiky (1)        2EFM1

Zabaikina Iryna D
  Str 15 40 2h c M-XI  1-BMF-227/15 Pravdepodobnosť a štatistika                2BMF 2OZE


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra experimentálnej fyziky
(KEF)

Atikukke Sahithya D
  Stv 10 40 3h p F2-167 2-FOL-101/15 Fyzika laserov                       1mFOS fDRS

Baránek Martin D
  Uto 9 00 4h l F2-292 1-AIN-140/16 Princípy počítačov - hardvér (online2 - 1. skupina NT, 2. 1AIN1 1AIN2 3TEF
  Str 14 50 4h l F2-292 1-AIN-140/16 Princípy počítačov - hardvér (online2 - 1. skupina NT, 2. 1AIN3 1AIN4 1AIN5

Berta Miklós
  Pon 14 00 4h p F2-051 3-FFP-002/15 Vysokoteplotná plazma                   1DRSFYZ

Čermák Peter
  Pon 9 50 2h p F2-167 1-TEF-322/19 Aplikovaná optika                     3TEF
  Uto 13 10 2h c F2-167 1-TEF-322/19 Aplikovaná optika                     3TEF
  Stv 9 00 4h p F2-s168 3-FFP-001/00 Experimentálne vademecum                 1DRSFYZ

Ďurian Ján D
  Pon 8 10 2h c F2-T3 1-FYZ-212/15 Základy programovania (1. skupina - online2)        2FYZ*

Grančič Branislav
  Pon 8 10 2h p F2-KEF 2-FTL-109/15 Vybrané technológie vo fyzike tuhých látok         1mFTL
  Pon 9 50 1h c F2-KEF 2-FTL-109/15 Vybrané technológie vo fyzike tuhých látok         1mFTL
  Uto 9 00 2h p F2-223 2-FTL-204/15 Diagnostické metódy vo fyzike tuhých látok         2mEOMo 2mFFP 2mFTL
  Pia 10 40 2h p F2-223 2-FTL-204/15 Diagnostické metódy vo fyzike tuhých látok         2mEOMo 2mFFP 2mFTL

Gregor Maroš
  Uto 9 00 2h p F2-223 2-FTL-204/15 Diagnostické metódy vo fyzike tuhých látok         2mEOMo 2mFFP 2mFTL
  Str 14 50 4h l F2-288 1-AIN-140/16 Princípy počítačov - hardvér (online2 - 1. skupina NT, 2. 1AIN3 1AIN4 1AIN5
  Pia 10 40 2h p F2-223 2-FTL-204/15 Diagnostické metódy vo fyzike tuhých látok         2mEOMo 2mFFP 2mFTL
  Pia 12 20 4h l F2-292 1-AIN-140/16 Princípy počítačov - hardvér (online2 - párny týždeň)   1AIN5 2DAVk 1DAV*

Greguš Ján
  Pon 14 00 3h l F1-261 1-OZE-311/15 Praktikum III (ukončené)                  3TEF 3OZE 3FYZ*
  Pon 14 00 3h l F1-224 1-OZE-311/15 Praktikum III (ukončené)                  3TEF 3OZE 3FYZ*
  Uto 9 00 4h l F2-292 1-AIN-140/16 Princípy počítačov - hardvér (online2 - 1. skupina NT, 2. 1AIN1 1AIN2 3TEF
  Str 10 40 2h p    1-AIN-140/16 Princípy počítačov - hardvér (online)           3TEF 2DAVk 1AIN* 1DAV*
  Str 14 50 4h l F2-292 1-AIN-140/16 Princípy počítačov - hardvér (online2 - 1. skupina NT, 2. 1AIN3 1AIN4 1AIN5
  Pia 14 00 3h l F1-224 1-OZE-311/15 Praktikum III (ukončené)                  3TEF 3FYZ**
  Pia 14 00 3h l F1-261 1-OZE-311/15 Praktikum III (ukončené)                  3TEF 3FYZ**

Herman František
  Pon 14 00 3h p F2-272 1-TEF-301/19 Štatistická fyzika a termodynamika             3TEF
  Stv 14 00 3h p F2-272 1-TEF-301/19 Štatistická fyzika a termodynamika             3TEF
  Pia 14 00 3h p F2-272 1-TEF-301/19 Štatistická fyzika a termodynamika             3TEF

Hlubina Richard
  Uto 13 10 2h p F2-223 2-FTL-205/15 Fyzika mnohých častíc                   2mFTF 2mFTL
  Str 9 50 2h p F2-223 3-FKL-006/15 Teória kondenzovaných látok                fDRS
  Stv 9 00 2h p F2-223 3-FKL-006/15 Teória kondenzovaných látok                fDRS
  Pia 13 10 2h p F2-223 2-FTL-205/15 Fyzika mnohých častíc                   2mFTF 2mFTL

Horňáčková Michaela
  Pon 14 00 1h c F2-167 1-UFY-210/00 Vlnenie a optika                      2upF*

Kavický Dušan D
  Uto 12 20 2h c M-VI  1-FYZ-315/15 Štatistická fyzika a termodynamika             3FYZ*

Klas Matej
  Uto 15 40 3h l F2-288 2-FOL-116/15 Základy elektroniky                    3BMF 3OZE

Kováčik Dušan
  Uto 14 50 3h l F1-222 1-OZE-211/15 Praktikum I (ukončené)                   2FYZ*
  Stv 10 40 2h v F2-051 2-FFP-234/15 Plazmochemické metódy povrchových úprav          2mFFP

Kundracik František
  Pon 8 10 2h k F2-223 2-UFY-212/15 Elektronika a komunikácia pre učiteľov           2muMAFY_k 2muF*
  Pon 9 50 2h p F1-328 1-FYZ-211/17 Elektromagnetizmus a optika (online2 - miestnosť pre 2BMF 2FYZ**
  Uto 13 10 2h p F1   1-FYZ-212/15 Základy programovania (online2)              2FYZ**
  Stv 8 10 3h p F1-108 2-FOL-116/15 Základy elektroniky                    1mFOS 2TEF 3FYZ**
  Stv 11 30 2h p F2   1-FYZ-211/17 Elektromagnetizmus a optika (online2)           2FYZ**
  Pia 8 10 2h p F2   1-FYZ-211/17 Elektromagnetizmus a optika (online2 - miestnosť pre max. 2FYZ**
  Pia 8 10 2h p M-XII 1-FYZ-211/17 Elektromagnetizmus a optika (online2 - miestnosť pre 2FYZ 2FYZ**

Kúš Peter
  Pon 8 10 2h p F2-KEF 2-FTL-109/15 Vybrané technológie vo fyzike tuhých látok         1mFTL
  Pon 9 50 1h c F2-KEF 2-FTL-109/15 Vybrané technológie vo fyzike tuhých látok         1mFTL

Maheľ Michal
  Pon 9 00 2h p F2-272 2-FTL-203/15 Magnetické vlastnosti tuhých látok a supravodivosť     2mFTL 2mFTF
  Uto 10 40 2h p F2-272 2-FTL-203/15 Magnetické vlastnosti tuhých látok a supravodivosť     2mFTL 2mFTF
  Stv 12 20 2h c F2-272 2-FTL-203/15 Magnetické vlastnosti tuhých látok a supravodivosť     2mFTL 2mFTF

Markoš Peter
  Pon 9 50 2h p F1-328 1-FYZ-211/17 Elektromagnetizmus a optika (online2 - miestnosť pre 2BMF 2FYZ**
  Uto 14 00 3h p F2-272 2-FTL-110/15 Využitie počítačových simulácií vo fyzike kondenzovaných l 1mFTL 1mFTF
             1-FYZ-667/15 Počítačové simulácie vo fyzike               3FYZ*
  Uto 14 00 3h p F2-T3 2-FTL-110/15 Využitie počítačových simulácií vo fyzike kondenzovaných l 1mFTL 1mFTF
             1-FYZ-667/15 Počítačové simulácie vo fyzike               3FYZ*
  Stv 11 30 2h p F2   1-FYZ-211/17 Elektromagnetizmus a optika (online2)           2FYZ**
  Pia 8 10 2h p F2   1-FYZ-211/17 Elektromagnetizmus a optika (online2 - miestnosť pre max. 2FYZ**
  Pia 8 10 2h p M-XII 1-FYZ-211/17 Elektromagnetizmus a optika (online2 - miestnosť pre 2FYZ 2FYZ**
  Pia 9 50 3h p F2-T3 2-FTL-110/15 Využitie počítačových simulácií vo fyzike kondenzovaných l 1mFTL 1mFTF
             1-FYZ-667/15 Počítačové simulácie vo fyzike               3FYZ*
  Pia 9 50 3h p F2-272 2-FTL-110/15 Využitie počítačových simulácií vo fyzike kondenzovaných l 1mFTL 1mFTF
             1-FYZ-667/15 Počítačové simulácie vo fyzike               3FYZ*

Martoňák Roman
  Pon 10 40 2h p F2-272 2-FTL-107/15 Štruktúra a mechanické vlastnosti tuhých látok       1mFTF 1mEOMo 1mFTL
  Uto 14 00 3h p F2-272 2-FTL-110/15 Využitie počítačových simulácií vo fyzike kondenzovaných l 1mFTL 1mFTF
             1-FYZ-667/15 Počítačové simulácie vo fyzike               3FYZ*
  Uto 14 00 3h p F2-T3 2-FTL-110/15 Využitie počítačových simulácií vo fyzike kondenzovaných l 1mFTL 1mFTF
             1-FYZ-667/15 Počítačové simulácie vo fyzike               3FYZ*
  Str 9 50 2h p F2-272 2-FTL-107/15 Štruktúra a mechanické vlastnosti tuhých látok       1mFTF 1mEOMo 1mFTL
  Pia 9 50 3h p F2-T3 2-FTL-110/15 Využitie počítačových simulácií vo fyzike kondenzovaných l 1mFTL 1mFTF
             1-FYZ-667/15 Počítačové simulácie vo fyzike               3FYZ*
  Pia 9 50 3h p F2-272 2-FTL-110/15 Využitie počítačových simulácií vo fyzike kondenzovaných l 1mFTL 1mFTF
             1-FYZ-667/15 Počítačové simulácie vo fyzike               3FYZ*

Matejčík Štefan
  Uto 9 00 2h p F2-051 2-FFP-109/15 Vákuová fyzika a technika                 1mFFP 1mFTL
  Uto 10 40 1h c F2-051 2-FFP-109/15 Vákuová fyzika a technika                 1mFFP 1mFTL
  Str 9 00 2h p F2-051 2-FFP-213/15 Analytické metódy vo fyzike plazmy             2mFFP
  Str 10 40 1h c F2-051 2-FFP-213/15 Analytické metódy vo fyzike plazmy             2mFFP
  Str 14 50 2h s F2-051 2-FFP-231/10 Diplomový seminár (1)                   2mFFP
  Stv 9 00 2h p F2-051 2-FFP-104/00 Elementárne procesy v plazme                2mFFP
  Stv 14 00 1h s F2-051 3-FFP-012/15 Seminár pracoviska (1)                   1DRSFYZ
             3-FFP-014/15 Seminár pracoviska (3)                   2DRSFYZ
             3-FOS-106/15 Seminár pracoviska (5)                   fDRS
             3-FFP-018/15 Seminár pracoviska (7)                   fDRS
  Pia 14 00 4h n F2-KEF 2-FFP-123/15 Semestrálny projekt                    1mFFP

Medvecká Veronika
  Stv 10 40 2h v F2-051 2-FFP-234/15 Plazmochemické metódy povrchových úprav          2mFFP
  Pia 12 20 3h l F1-223 1-OZE-211/15 Praktikum I (ukončené)                   2OZE
  Pia 14 00 4h n F2-KEF 2-FFP-915/15 Diplomová práca (2)                    2mFFP

Mesároš Vladimír
  Str 10 40 3h p F2-KEF 2-FOL-115/15 Optika a lasery (F2-68)                  1mFFP 1mFOS
  Stv 14 50 3h c F2-167 1-FYZ-804/15 Úvod do optiky a laserov                  3FYZ*

Mészáros Dušan D
  Pon 15 40 3h l F1-223 1-OZE-211/15 Praktikum I                        2FYZ*

Mikula Marián
  Pon 8 10 2h p F2-KEF 2-FTL-109/15 Vybrané technológie vo fyzike tuhých látok         1mFTL
  Pon 9 50 1h c F2-KEF 2-FTL-109/15 Vybrané technológie vo fyzike tuhých látok         1mFTL
  Uto 9 00 2h p F2-223 2-FTL-204/15 Diagnostické metódy vo fyzike tuhých látok         2mEOMo 2mFFP 2mFTL
  Stv 11 30 2h p F2-223 1-TEF-311/19 Náuka o materiáloch                    3TEF
  Pia 10 40 2h p F2-223 2-FTL-204/15 Diagnostické metódy vo fyzike tuhých látok         2mEOMo 2mFFP 2mFTL

Moravský Ladislav
  Uto 9 00 2h p F2-223 2-FTL-204/15 Diagnostické metódy vo fyzike tuhých látok         2mEOMo 2mFFP 2mFTL
  Uto 14 50 3h l F1-223 1-OZE-211/15 Praktikum I (ukončené)                   2FYZ*
  Str 9 00 2h p F2-051 2-FFP-213/15 Analytické metódy vo fyzike plazmy             2mFFP
  Str 10 40 1h c F2-051 2-FFP-213/15 Analytické metódy vo fyzike plazmy             2mFFP
  Pia 10 40 2h p F2-223 2-FTL-204/15 Diagnostické metódy vo fyzike tuhých látok         2mEOMo 2mFFP 2mFTL
  Pia 12 20 4h l F2-292 1-AIN-140/16 Princípy počítačov - hardvér (online2 - nepárny týždeň)  1AIN5 2DAVk 1DAV*

Moško Martin
  Pon 14 00 3h p F2-272 1-TEF-301/19 Štatistická fyzika a termodynamika             3TEF
  Str 14 00 2h p SAV  2-FTL-224/15 Mezoskopická fyzika a kvantová elektronika         2mFTF 2mFTL
  Stv 14 00 3h p F2-272 1-TEF-301/19 Štatistická fyzika a termodynamika             3TEF
  Pia 9 00 2h p SAV  2-FTL-224/15 Mezoskopická fyzika a kvantová elektronika         2mFTF 2mFTL

Országh Juraj
  Pon 15 40 3h l F1-222 1-OZE-211/15 Praktikum I (ukončené)                   2FYZ*
  Pia 9 50 3h l F2-288 2-FOL-116/15 Základy elektroniky                    3FYZ*

Papp Peter
  Pon 11 30 2h p F2-167 2-FFP-204/15 Modelovanie vo fyzike plazmy                1mFFP
  Pon 13 10 1h c F2-167 2-FFP-204/15 Modelovanie vo fyzike plazmy                1mFFP
  Stv 14 00 2h c F2-T3 1-FYZ-212/15 Základy programovania                   2BMF 2OZE

Patrnčiak Michal D
  Uto 9 00 4h l F2-288 1-AIN-140/16 Princípy počítačov - hardvér (online2 - 1. skupina NT, 2. 1AIN1 1AIN2 3TEF

Peralta Ayala Jairo Christopher D
  Pon 14 00 1h c F2-167 1-UFY-210/00 Vlnenie a optika                      2upF*

Plecenik Andrej
  Uto 9 00 2h p F2-223 2-FTL-204/15 Diagnostické metódy vo fyzike tuhých látok         2mEOMo 2mFFP 2mFTL
  Pia 10 40 2h p F2-223 2-FTL-204/15 Diagnostické metódy vo fyzike tuhých látok         2mEOMo 2mFFP 2mFTL

Plecenik Tomáš
  Uto 9 00 2h p F2-223 2-FTL-204/15 Diagnostické metódy vo fyzike tuhých látok         2mEOMo 2mFFP 2mFTL
  Uto 9 00 4h l F2-288 1-AIN-140/16 Princípy počítačov - hardvér (online2 - 1. skupina NT, 2. 1AIN1 1AIN2 3TEF
  Str 8 10 2h p F2-272 2-FTL-114/00 Meracie metódy vo fyzike tuhých látok           1mFTL 2mEOMo
  Pia 10 40 2h p F2-223 2-FTL-204/15 Diagnostické metódy vo fyzike tuhých látok         2mEOMo 2mFFP 2mFTL

Poláčková Magdaléna D
  Pia 12 20 4h l F2-292 1-AIN-140/16 Princípy počítačov - hardvér (online2 - párny týždeň)   1AIN5 2DAVk 1DAV*

Roch Tomáš
  Pon 14 50 2h p    N-bCXX-018/15 Základy fyziky (online)                  2pCk 2pBXk 1pCH*
  Pon 14 50 3h p    N-bBXX-081/15 Fyzika (online)                      2pMB
  Pon 16 30 1h c    N-bCXX-018/15 Základy fyziky (online)                  2pCk 2pBXk 1pCH*
  Uto 9 00 2h p F2-223 2-FTL-204/15 Diagnostické metódy vo fyzike tuhých látok         2mEOMo 2mFFP 2mFTL
  Str 8 10 2h p M-XI  2-FOZ-106/10 Nové obnoviteľné zdroje energie (1)            1mEOMo
  Pia 10 40 2h p F2-223 2-FTL-204/15 Diagnostické metódy vo fyzike tuhých látok         2mEOMo 2mFFP 2mFTL

Roldán Alicia Marín
  Uto 9 00 2h k F2-167 3-FOS-022/15 Laserové procesy a chemické reakcie            2DRSFYZ
  Str 10 40 3h p F2-KEF 2-FOL-115/15 Optika a lasery (F2-68)                  1mFFP 1mFOS
  Stv 14 50 3h c F2-167 1-FYZ-804/15 Úvod do optiky a laserov                  3FYZ*

Rynik Marián D
  Pon 11 30 2h c F2-T3 1-FYZ-212/15 Základy programovania (2. skupina - online2)        2FYZ*
  Stv 9 50 2h c F2-272 2-FTL-107/15 Štruktúra a mechanické vlastnosti tuhých látok       1mFTF 1mEOMo 1mFTL

Satrapinskyy Leonid
  Pon 8 10 2h p F2-KEF 2-FTL-109/15 Vybrané technológie vo fyzike tuhých látok         1mFTL
  Pon 9 50 1h c F2-KEF 2-FTL-109/15 Vybrané technológie vo fyzike tuhých látok         1mFTL
  Uto 9 00 2h p F2-223 2-FTL-204/15 Diagnostické metódy vo fyzike tuhých látok         2mEOMo 2mFFP 2mFTL
  Pia 10 40 2h p F2-223 2-FTL-204/15 Diagnostické metódy vo fyzike tuhých látok         2mEOMo 2mFFP 2mFTL

Stano Michal
  Pon 9 00 2h p F2-051 2-FFP-101/15 Fyzika plazmy (1)                     1mFFP 1mFOS
  Pon 10 40 1h c F2-051 2-FFP-101/15 Fyzika plazmy (1)                     1mFFP 1mFOS
  Pia 14 00 4h n F2-KEF 2-FFP-915/15 Diplomová práca (2)                    2mFFP

Šiffalovič Peter
  Pon 14 00 2h p F2-167 3-FOS-008/15 Fyzika ultrarýchlych dejov                 2DRSFYZ

Turiničová Veronika D
  Str 14 50 4h l F2-288 1-AIN-140/16 Princípy počítačov - hardvér (online2 - 1. skupina NT, 2. 1AIN3 1AIN4 1AIN5

Veis Pavel
  Uto 9 00 2h k F2-167 3-FOS-022/15 Laserové procesy a chemické reakcie            2DRSFYZ
  Uto 16 30 3h p F2-167 1-FYZ-804/15 Úvod do optiky a laserov                  3FYZ*
  Str 9 00 2h p F2-167 2-FFP-111/00 Diagnostika plazmy                     1mFFP
  Str 10 40 2h v F2-167 3-FOS-021/10 Laserová spektroskopia                   1DRSFYZ
  Str 10 40 3h p F2-KEF 2-FOL-115/15 Optika a lasery (F2-68)                  1mFFP 1mFOS
  Stv 8 10 3h p    1-UFY-210/00 Vlnenie a optika (online)                 2upF*
  Stv 10 40 3h p F2-167 2-FOL-101/15 Fyzika laserov                       1mFOS fDRS
  Stv 13 10 2h s F2-167 3-FOS-104/15 Seminár pracoviska (3)                   2DRSFYZ
             3-FOS-102/15 Seminár pracoviska (1)                   1DRSFYZ
             3-FOS-106/15 Seminár pracoviska (5)                   fDRS
             3-FOS-108/15 Seminár pracoviska (7)                   fDRS
  Stv 14 50 3h c F2-167 1-FYZ-804/15 Úvod do optiky a laserov                  3FYZ*

Vojtek Pavel
  Pon 14 00 3h l F1-261 1-OZE-311/15 Praktikum III (ukončené)                  3TEF 3OZE 3FYZ*
  Pon 14 00 3h l F1-224 1-OZE-311/15 Praktikum III (ukončené)                  3TEF 3OZE 3FYZ*
  Uto 8 10 3h l F1-261 1-OZE-311/15 Praktikum III (ukončené)                  3BMF
  Pia 14 00 3h l F1-224 1-OZE-311/15 Praktikum III (ukončené)                  3TEF 3FYZ**
  Pia 14 00 3h l F1-261 1-OZE-311/15 Praktikum III (ukončené)                  3TEF 3FYZ**

Zábudlá Zuzana
  Pon 14 00 3h l F1-261 1-OZE-311/15 Praktikum III (ukončené)                  3TEF 3OZE 3FYZ*
  Pon 14 00 3h l F1-224 1-OZE-311/15 Praktikum III (ukončené)                  3TEF 3OZE 3FYZ*
  Pia 14 00 3h l F1-224 1-OZE-311/15 Praktikum III (ukončené)                  3TEF 3FYZ**
  Pia 14 00 3h l F1-261 1-OZE-311/15 Praktikum III (ukončené)                  3TEF 3FYZ**

Zahoran Miroslav
  Pon 12 20 2h p F2-051 3-FFP-011/15 Moderné plazmové technológie                2DRSFYZ
  Pon 14 00 6h l F2-KEF 2-FFP-211/00 Špeciálne praktikum z fyziky plazmy            2mFFP
  Uto 9 00 2h p F2-223 2-FTL-204/15 Diagnostické metódy vo fyzike tuhých látok         2mEOMo 2mFFP 2mFTL
  Uto 12 20 2h p F2-051 3-FFP-009/15 Modifikácia povrchov nízkoteplotnou plazmou        2DRSFYZ
  Uto 14 00 2h l F2-051 3-FFP-009/15 Modifikácia povrchov nízkoteplotnou plazmou        2DRSFYZ
  Str 9 00 2h p F2-051 2-FFP-213/15 Analytické metódy vo fyzike plazmy             2mFFP
  Str 10 40 1h c F2-051 2-FFP-213/15 Analytické metódy vo fyzike plazmy             2mFFP
  Str 12 20 2h p F2-051 2-FFP-205/15 Využitie plazmy                      2mFFP
  Str 14 00 1h c F2-051 2-FFP-205/15 Využitie plazmy                      2mFFP
  Pia 10 40 2h p F2-223 2-FTL-204/15 Diagnostické metódy vo fyzike tuhých látok         2mEOMo 2mFFP 2mFTL

Zahoranová Anna
  Pon 12 20 2h p F2-051 3-FFP-011/15 Moderné plazmové technológie                2DRSFYZ
  Str 9 00 2h p F2-051 2-FFP-213/15 Analytické metódy vo fyzike plazmy             2mFFP
  Str 10 40 1h c F2-051 2-FFP-213/15 Analytické metódy vo fyzike plazmy             2mFFP
  Str 12 20 2h p F2-051 2-FFP-205/15 Využitie plazmy                      2mFFP
  Str 14 00 1h c F2-051 2-FFP-205/15 Využitie plazmy                      2mFFP
  Str 14 50 2h s F2-051 2-FFP-231/10 Diplomový seminár (1)                   2mFFP
  Stv 10 40 2h v F2-051 2-FFP-234/15 Plazmochemické metódy povrchových úprav          2mFFP
  Stv 14 00 1h s F2-051 3-FFP-012/15 Seminár pracoviska (1)                   1DRSFYZ
             3-FFP-014/15 Seminár pracoviska (3)                   2DRSFYZ
             3-FOS-106/15 Seminár pracoviska (5)                   fDRS
             3-FFP-018/15 Seminár pracoviska (7)                   fDRS
  Pia 12 20 3h l F1-222 1-OZE-211/15 Praktikum I (ukončené)                   2FYZ*
  Pia 14 00 4h n F2-KEF 2-FFP-915/15 Diplomová práca (2)                    2mFFP


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra informatiky
(KI)

.KIUcitel1 
  Str 13 10 2h c I-H6  1-INF-225/15 Programovanie (3) (online2 - hybridne)           2INF* 2BIN*

Bernát Dušan
  Pon 9 50 2h p F1   1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++ (online2)            2BINk 1INF**
  Uto 11 30 2h c I-H6  1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++ (online2 - hybridne)       2BINk 1INF**
  Uto 11 30 2h c I-H3  1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++ (online2 - hybridne)       2BINk 1INF**
  Uto 14 00 2h c M-217 2-INF-176/15 UNIX pre administrátorov                  2mINFb 2mINFp 1mINFb 1mINFp 2DAV 3INF* 3AIN* 3BIN* 1mINFs* 2mINFs*
  Str 9 50 2h p F1   1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++ (online2)            2BINk 1INF**
  Pia 11 30 2h c I-H6  1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++ (online2 - hybridne)       2BINk 1INF**
  Pia 11 30 2h c I-H3  1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++ (online2 - hybridne)       2BINk 1INF**

Brečka Radovan D
  Str 14 50 2h p F1-109 2-INF-279/21 Hyperprogramovanie                     3INF* 1mINF* 2mINF*

Brejová Bronislava
  Pon 9 50 2h p F1   1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++ (online2)            2BINk 1INF**
  Uto 11 30 2h c I-H6  1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++ (online2 - hybridne)       2BINk 1INF**
  Uto 11 30 2h c I-H3  1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++ (online2 - hybridne)       2BINk 1INF**
  Uto 17 20 2h v I-23  N-mBXX-001/15 Seminár z bioinformatiky 1                1pmB-GE 2pmB-GE 1pmC-BX
             2-AIN-505/10 Seminár z bioinformatiky (1)                1mINFb 2mINFb
             2-AIN-251/10 Seminár z bioinformatiky (3)                1mINFb 2mINFb
  Str 9 50 2h p F1   1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++ (online2)            2BINk 1INF**
  Str 11 30 2h s F1-328 1-BIN-921/15 Bakalársky seminár (1) (online2 - hybridne)        3BIN*
             1-INF-911/15 Bakalársky seminár (1) (online2 - hybridne)        3INF*
  Stv 14 00 2h c C   1-BIN-301/15 Metódy v bioinformatike                  1mAINu 1mINFb 3INF* 3BIN*
  Stv 15 40 2h p C   1-BIN-301/15 Metódy v bioinformatike                  1mAINu 1mINFb 3INF* 3BIN*
             2-AIN-501/00 Metódy v bioinformatike                  1pmB-GE 2pmB-GE 1pmC-BX 2mFBF 1mFBM 3BMF
  Stv 17 20 2h c M-217 2-AIN-501/00 Metódy v bioinformatike                  1mFBM 2mFBF 3BMF 1pmB-GE 2pmB-GE 1pmC-BX
  Stv 17 20 2h c C   2-AIN-501/00 Metódy v bioinformatike                  1pmB-GE 2pmB-GE 1pmC-BX 1mFBM 2mFBF 3BMF
  Pia 11 30 2h c I-H6  1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++ (online2 - hybridne)       2BINk 1INF**
  Pia 11 30 2h c I-H3  1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++ (online2 - hybridne)       2BINk 1INF**

Ferko Michal
  Stv 14 00 2h k FIT  2-INF-263/15 Tvorba a dizajn počítačových hier             1mINF* 2mINF*
  Stv 15 40 3h k FIT  2-INF-263/15 Tvorba a dizajn počítačových hier             1mINF* 2mINF*

Goga Adrián D
  Uto 11 30 2h c I-H6  1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++ (online2 - hybridne)       2BINk 1INF**
  Uto 11 30 2h c I-H3  1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++ (online2 - hybridne)       2BINk 1INF**
  Str 15 40 2h c F1-108 1-INF-120/00 Úvod do diskrétnych štruktúr (online2)           1INF2

Janáček Jaroslav
  Uto 11 30 2h p B   1-MAT-230/15 Operačné systémy a počítačové siete (online2)       2MAT* 2MMN*
             1-DAV-103/20 Operačné systémy a počítačové siete (online2)       2DAVk 1DAV*
  Pia 9 50 2h p A   2-INF-176/15 UNIX pre administrátorov (online)             1mINFb 1mINFp 2mINFp 2mINFb 2DAV 3INF* 3AIN* 1mINFs* 2mINFs*
  Pia 12 20 2h p    2-INF-183/15 Počítačové siete (2) (online)               1mINFp 2mINFp 3INF* 3AIN* 1mINFs* 2mINFs*
  Pia 14 00 2h c    2-INF-183/15 Počítačové siete (2) (online, každý druhý týždeň)     1mINFp 1mINFs 2mINFp 2mINFs 3INF* 3AIN*

Kardoš František
  Pon 16 30 2h p F1   1-INF-220/00 Algoritmy a dátové štruktúry (max 20)           2INF* 2BIN*
  Str 11 30 2h p B   1-INF-220/00 Algoritmy a dátové štruktúry (max 20)           2DAV
  Str 16 30 2h p B   1-INF-220/00 Algoritmy a dátové štruktúry (max 20)           2INF* 2BIN*
  Stv 8 10 2h p F1-328 1-INF-220/00 Algoritmy a dátové štruktúry (max 20)           2DAV
  Pia 9 50 2h c F1-108 1-DAV-101/20 Diskrétna matematika                    1DAV2

Kiss Lukáš D
  Stv 11 30 2h c M-XII 1-INF-120/00 Úvod do diskrétnych štruktúr (online2)           1INF1
  Stv 14 50 2h c M-XII 2-INF-144/15 Kompilátory                        1mINFp 1mINFt 2mINFp 2mINFt

Koscelanský Peter
  Pon 15 00-17 00 p FIT 1-INF-316/20 Aplikačné programovanie v C++               3INF*
  Uto 18 00-19 55 c FIT 1-INF-316/20 Aplikačné programovanie v C++               3INF*

Kostolányi Peter
  Uto 15 40 3h p M-213 2-INF-277/18 Komplexná analýza pre informatikov             2mINFt 1mINFt 3INF*
  Str 14 50 2h c M-213 2-INF-277/18 Komplexná analýza pre informatikov             2mINFt 1mINFt 3INF*

Kováč Jakub
  Uto 8 10 2h p M-IV  2-INF-237/00 Vybrané partie z dátových štruktúr             1mINFt 1mINFb 2mINFt
  Stv 8 10 2h p M-IV  2-INF-237/00 Vybrané partie z dátových štruktúr             1mINFb 1mINFt 2mINFt

Královič Rastislav
  Pon 11 30 2h p M-213 3-INF-001/15 Teoretické základy informatiky               iDRS
  Pon 13 10 2h p M-213 3-MDM-028/10 Algoritmické riešenie ťažkých problémov          mDRS
  Uto 13 10 2h k M-IV  2-INF-221/15 Aproximácia optimalizačných problémov           1mINFb 1mINFt 2mINF*
  Str 9 50 2h k M-IV  2-INF-221/15 Aproximácia optimalizačných problémov           1mINFb 1mINFt 2mINF*
  Stv 9 50 2h p M-VII 2-INF-132/15 Úvod do distribuovaných algoritmov             1mINF* 2mINF*
  Stv 13 10 2h p M-XII 2-INF-132/15 Úvod do distribuovaných algoritmov             1mINF* 2mINF*
  Pia 10 40 2h s M-213 3-INF-601/15 Seminár pracoviska                     iDRS

Lukoťka Robert
  Uto 11 30 3h p F1-108 2-INF-222/00 Objektová analýza a modelovanie              1mINFp* 2mINFp*
  Uto 16 30 3h k F1-328 1-INF-516/15 Princípy tvorby softvéru (online2)             2DAV 2INF* 2BIN*
  Stv 12 20 2h p M-I  2-INF-222/00 Objektová analýza a modelovanie              1mINFp* 2mINFp*
  Stv 16 30 2h k F1-328 1-INF-516/15 Princípy tvorby softvéru (online2)             2DAV 2INF* 2BIN*

Mačajová Edita
  Pon 9 50 5h k M-II  2-INF-174/15 Teória grafov                       1mINFt 2mINFt 3INF* 1mINFb* 2mINFb*
  Uto 9 50 2h p C   1-DAV-101/20 Diskrétna matematika (online2 - hybridne)         2DAVk 1DAV*
  Pia 9 50 2h c F1-109 1-DAV-101/20 Diskrétna matematika                    1DAV1 2DAVk

Mazák Ján
  Uto 12 20 2h c M-217 1-INF-270/15 Databázové praktikum (online2)               2INF*
  Uto 14 50 2h c B   1-INF-615/10 Matematická propedeutika (1)                2BINk 1INF**
  Stv 12 20 2h c F1-108 1-INF-230/00 Úvod do databázových systémov               2INF2 3BIN*
  Stv 14 00 2h c F1-108 1-INF-230/00 Úvod do databázových systémov (online2)          2INF1

Olejár Daniel
  Uto 9 50 2h p F1   1-INF-130/00 Princípy počítačov (online2)                1INF* 3BIN*
  Uto 15 40 2h p M-III 2-INF-224/15 Teória informácie a teória kódovania (1)          1mINFt 2mINFt 1mINFb 2mINFb 1mINFs* 2mINFs*
  Str 11 30 2h p F2   1-INF-130/00 Princípy počítačov (online2)                1INF* 3BIN*

Ostertág Richard
  Uto 9 50 2h p F1   1-INF-130/00 Princípy počítačov (online2)                1INF* 3BIN*
  Uto 14 50 2h p F1   1-INF-225/15 Programovanie (3) (online2)                2INF* 2BIN*
  Str 11 30 2h p F2   1-INF-130/00 Princípy počítačov (online2)                1INF* 3BIN*
  Str 16 30 3h p M-IV  2-INF-144/15 Kompilátory                        1mINFp* 2mINF*

Pardubská Dana
  Uto 9 50 3h p F1-109 1-INF-167/15 Výpočtová zložitosť a vypočítateľnosť (online2)      3INF* 3BIN*
  Uto 13 10 2h p M-213 2-INF-163/00 Kolmogorovská zložitosť                  1mINFt 2mINFt
  Uto 15 40 2h c M-I  1-INF-167/15 Výpočtová zložitosť a vypočítateľnosť (Každý druhý týždeň) 3INF* 3BIN*
  Str 11 30 2h s F1-328 1-BIN-921/15 Bakalársky seminár (1) (online2 - hybridne)        3BIN*
             1-INF-911/15 Bakalársky seminár (1) (online2 - hybridne)        3INF*
  Stv 14 50 3h p M-VI  2-MPG-106/00 Algoritmy a dátové štruktúry                1mMPG 1mMPGk

Plachetka Tomáš
  Pon 14 00 4h k M-X  2-INF-179/15 Konkurentné a distribuované programovanie a systémy (1)  1mINFp 2mINFp 3INF*
  Pon 18 10 2h s M-217 1-INF-235/00 Ročníkový projekt (1)                   2INF*
  Str 9 50 2h p B   1-INF-230/00 Úvod do databázových systémov (online2 - miestnost pre 3BI 2INF* 3BIN*
  Str 11 30 2h s F1-328 1-BIN-921/15 Bakalársky seminár (1) (online2 - hybridne)        3BIN*
             1-INF-911/15 Bakalársky seminár (1) (online2 - hybridne)        3INF*

Plesch Martin
  Str 13 10 2h p M-IV  2-INF-173/13 Kvantové spracovanie informácie              1mINFt 3INF* 2mINF*

Prívara Igor
  Pon 9 50 3h p M-IX  2-INF-123/15 Formálna sémantika a teória správnosti           1mINFp 2mINFp

Rajník Jozef D
  Stv 8 10 2h c M-XII 1-INF-120/00 Úvod do diskrétnych štruktúr (online2)           1INF3 1BIN*
  Pia 8 10 2h c F1-109 1-DAV-101/20 Diskrétna matematika                    1DAV1 2DAVk

Rjaško Michal
  Str 18 10 2h c M-217 1-INF-270/15 Databázové praktikum                    2INF* 3BIN*

Rovan Branislav
  Pon 9 50 3h p F2   1-INF-215/14 Formálne jazyky a automaty (1) (online2 - hybridne)    2DAV 2INF*** 2BIN*
  Uto 9 50 2h p M-IV  2-INF-122/00 Teória paralelných výpočtov                1mINFt 2mINFt 1mINFp 2mINFp
  Str 11 30 2h s M-II  2-INF-920/00 Diplomový seminár (1)                   1mINF*
  Stv 9 50 2h p M-IV  2-INF-122/00 Teória paralelných výpočtov                1mINFt 2mINFt 2mINFp 1mINFp

Sádovský Šimon
  Str 8 10 2h c M-VIII 1-INF-215/14 Formálne jazyky a automaty (1) (online2)          2INF1
  Str 14 50 2h c M-XII 1-INF-215/14 Formálne jazyky a automaty (1)               2INF2 2BIN*
  Str 18 10 2h c M-XII 1-INF-215/14 Formálne jazyky a automaty (1) (online2)          2DAV 2AIN*

Stanek Martin
  Str 11 30 2h s M-III 2-INF-921/00 Diplomový seminár (2)                   2mINF*
  Str 14 50 2h p M-IV  2-INF-178/15 Kryptológia (1)                      1mINFt 2DAV 3INF* 1mINFs* 2mMATs* 2mINFs*
  Stv 12 20 2h p M-IV  2-INF-178/15 Kryptológia (1)                      1mINFt 2DAV 3INF* 1mINFs* 2mMATs* 2mINFs*

Škoviera Martin
  Str 8 10 2h p C   1-INF-120/00 Úvod do diskrétnych štruktúr (online2 - hybridne)     2BINk 1INF**
  Stv 9 50 2h s M-213 2-MAT-602/09 Seminár z teórie grafov (1)                1mMATs* mDRS


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
(KJFB)

Andel Boris
  Stv 14 00 2h v F1-111 1-FYZ-601/15 Jadrová fyzika                       3OZE 3FYZ*

Antalic Stanislav
  Uto 8 10 2h p F1-327 2-FJF-115/15 Fyzika atómového jadra                   1mFJF
  Uto 9 50 1h c F1-327 2-FJF-115/15 Fyzika atómového jadra                   1mFJF
  Str 8 10 2h v F1-327 1-FYZ-601/15 Jadrová fyzika                       3OZE 3FYZ*
  Stv 12 20 2h v F1-111 1-FYZ-601/15 Jadrová fyzika                       3OZE 3FYZ*

Astaloš Róbert
  Pon 14 00 2h c F1-109 1-FYZ-211/17 Elektromagnetizmus a optika (online2)           2FYZ*
  Stv 15 40 2h c F1-109 1-FYZ-211/17 Elektromagnetizmus a optika (online2)           2FYZ*

Babincová Melánia
  Pon 8 10 2h p F1-247 2-FBF-142/00 Fyzikálne mechanizmy procesov v ľudskom organizme     1mFBF
  Pon 9 50 2h c F1-247 2-FBF-150/15 Základy všeobecnej biológie                1mFBF
  Pon 14 00 2h p F1-247 2-FBF-140/00 Úvod do biomechaniky                    1mFB*
  Str 8 10 2h p F1-247 3-FBF-005/00 Vybrané kapitoly z biomechaniky človeka          1DRSFYZ
  Str 14 00 4h p F1-111 2-FBF-150/15 Základy všeobecnej biológie                1mFBF

Babinec Peter
  Pon 14 00 2h p F1-326 2-FBF-222/00 Fyzika komplexných systémov                2mFBF
  Uto 12 20 4h p F1-326 2-FBF-108/15 Kvantová teória molekúl                  1mFB*
  Pia 8 10 4h p F1-326 1-BMF-310/00 Kvantová mechanika                     3BMF
  Pia 11 30 2h c F1-326 1-BMF-310/00 Kvantová mechanika                     3BMF

Böhm Radoslav
  Pon 8 10 2h p M-I  1-BMF-113/16 Mechanika                         1OZE 1BMF*
  Pon 11 30 1h c M-I  1-FYZ-211/17 Elektromagnetizmus a optika                2OZE 2BMF
  Uto 11 30 1h c F1-327 2-FJF-204/15 Aplikovaná jadrová fyzika                 2mFJF
  Uto 13 10 1h p F1-111 2-FOZ-101/10 Environmentálna fyzika                   1mEOM*
  Uto 15 40 2h p F2   1-FYZ-116/17 Matematické metódy fyziky (1) (online2 - miestnost pre 1FY 1TEF 2FYZk 1FYZ**
  Uto 15 40 2h p F1-108 1-FYZ-116/17 Matematické metódy fyziky (1) (online2 - miestnosť pre 1TE 1TEF 2FYZk 1FYZ**
  Str 9 00 2h p F1-oJF 3-FJF-025/15 Vybrané partie z radiačnej fyziky             1DRSFYZ
  Str 13 10 2h p M-I  1-BMF-113/16 Mechanika                         1OZE 1BMF*
  Str 14 50 2h p M-I  1-BMF-113/16 Mechanika                         1OZE 1BMF*
  Str 16 30 2h c M-I  1-BMF-110/15 Základy matematiky (1)                   1OZE 1BMF*
  Stv 9 00 3h c M-VI  1-FYZ-211/17 Elektromagnetizmus a optika (online2)           2OZE 2BMF
  Stv 11 30 2h p F1   1-FYZ-116/17 Matematické metódy fyziky (1) (online2)          1TEF 2FYZk 1FYZ**
  Pia 9 00 2h p F1   1-FYZ-116/17 Matematické metódy fyziky (1) (online2)          1TEF 2FYZk 1FYZ**
  Pia 10 40 2h c M-VIII 1-BMF-110/15 Základy matematiky (1) (online2)              1OZE 1BMF*

Breier Robert
  Uto 13 10 4h l F1-261 2-FJF-106/00 Praktikum z jadrovej fyziky a elektroniky         1mFJF
  Stv 13 10 1h p F1-308 2-FOZ-141/15 Počítačové modelovanie environmentálnych procesov     2mEOMo
  Stv 14 00 2h c F1-308 2-FOZ-141/15 Počítačové modelovanie environmentálnych procesov     2mEOMo

Eckerová Barbora D
  Uto 9 50 1h c M-II  2-FJF-222/15 Fyzika vysokých energií                  2mFJF

Eckertová Terézia D
  Pon 17 20 1h p F1-327 2-FBM-215/15 Aplikácie ionizujúceho žiarenia a rádionuklidov v medicíne 2mFBM

Garaiová Zuzana
  Pon 8 10 2h p F1-326 1-BMF-311/15 Úvod do biofyziky                     3BMF 3FYZ*
  Str 8 10 2h p M-IX  2-FBM-101/00 Medicínska biofyzika (1)                  1mFBM
  Stv 12 20 2h p F1-326 1-BMF-311/15 Úvod do biofyziky                     3BMF 3FYZ*

Hianik Tibor
  Pon 8 10 4h s F1-oBMF 2-FBF-911/15 Diplomová práca                      2mFBF
  Uto 9 50 4h s F1-oBMF 2-FBF-911/15 Diplomová práca                      2mFBF
  Uto 13 10 4h s F1-oBMF 2-FBF-911/15 Diplomová práca                      2mFBF
  Str 17 20 1h s F1-111 2-FBF-115/00 Odborný seminár (1)                    1mFBF
  Stv 12 20 4h s F1-oBMF 2-FBF-911/15 Diplomová práca                      2mFBF

Holý Karol
  Pon 16 30 1h p F1-327 2-FBM-215/15 Aplikácie ionizujúceho žiarenia a rádionuklidov v medicíne 2mFBM
  Uto 10 40 1h p F1-327 2-FJF-204/15 Aplikovaná jadrová fyzika                 2mFJF
  Uto 16 30 2h p F1-327 2-FBM-214/15 Základy dozimetrie                     2mFBM
  Str 9 00 2h p F1-oJF 3-FJF-025/15 Vybrané partie z radiačnej fyziky             1DRSFYZ
  Str 10 40 2h p F1-327 2-FJF-204/15 Aplikovaná jadrová fyzika                 2mFJF

Chorvát Dušan
  Uto 8 10 4h p F1-308 2-FBM-135/00 Metódy spracovania biosignálov a počítačová grafika (1)  1mFB*

Ješkovský Miroslav
  Pon 14 00 3h l F1-261 1-OZE-311/15 Praktikum III (ukončené)                  3TEF 3OZE 3FYZ*
  Pon 14 00 3h l F1-224 1-OZE-311/15 Praktikum III (ukončené)                  3TEF 3OZE 3FYZ*
  Pon 14 50 2h v F1-111 2-FOZ-201/15 Ekológia a rádioekológia                  1mEOMo
  Uto 8 10 3h l F1-261 1-OZE-311/15 Praktikum III (ukončené)                  3BMF
  Stv 11 30 3h p F1-327 2-FJF-221/15 Neutrónová fyzika a reaktorové systémy           2mFJF
  Stv 14 00 2h p F1-oJF 3-FJF-034/15 Urýchľovačové iónové technológie              1DRSFYZ
  Stv 15 40 3h l F1-oJF 3-FJF-034/15 Urýchľovačové iónové technológie              1DRSFYZ
  Pia 14 00 3h l F1-224 1-OZE-311/15 Praktikum III (ukončené)                  3TEF 3FYZ**
  Pia 14 00 3h l F1-261 1-OZE-311/15 Praktikum III (ukončené)                  3TEF 3FYZ**

Kaizer Jakub
  Pon 14 50 2h v F1-111 2-FOZ-201/15 Ekológia a rádioekológia                  1mEOMo
  Stv 14 00 1h p F2-s168 3-FEN-010/10 Ochrana totálneho environmentu              2DRSFYZ
  Stv 14 50 2h s F2-s168 3-FEN-010/10 Ochrana totálneho environmentu              2DRSFYZ

Kontuľ Ivan
  Uto 8 10 3h l F1-261 1-OZE-311/15 Praktikum III (ukončené)                  3BMF
  Uto 13 10 4h l F1-261 2-FJF-106/00 Praktikum z jadrovej fyziky a elektroniky         1mFJF

Kvasnička Peter
  Pon 9 00 4h p F1-108 2-FBM-112/15 Matematicko-fyzikálne rozbory meraní v medicíne (PT)    1mFBM

Mach Pavel
  Pon 12 20 2h p F1-247 2-FBF-102/00 Fyzikálna chémia a elektrochémia              2mFFP 3TEF 1mEOM* 1mFB*
  Str 8 10 2h k F1-326 1-OZE-241/10 Všeobecná chémia                      2OZE

Masarik Jozef
  Uto 14 00 2h p F1-111 3-FJF-033/15 Anglický seminár z jadrovej a subjadrovej fyziky      1DRSFYZ
  Uto 15 40 2h s F1-111 3-FJF-033/15 Anglický seminár z jadrovej a subjadrovej fyziky      1DRSFYZ
  Stv 14 00 2h s F1-327 2-FJF-921/00 Diplomový seminár (2)                   2mFJF
  Pia 10 40 2h p F1-327 3-FJF-026/15 Modelovanie v radiačnej fyzike               1DRSFYZ

Melicherčík Milan
  Str 8 10 2h p F1-308 2-FBF-226/15 Molekulárno dynamické simulácie              2mFB*
  Str 9 50 2h c F1-308 2-FBF-226/15 Molekulárno dynamické simulácie              2mFB*
  Pia 9 50 3h k F1-308 1-BMF-521/15 Počítačové modelovanie                   2BMF

Mereš Michal
  Uto 11 30 2h v F1-308 2-FJF-132/00 Urýchľovače častíc                     1mFJF
  Uto 13 10 2h v F1-327 2-FJF-236/00 Detekčné metódy fyziky vysokých energií          2mFJF

Mlynárik Vladimír
  Pon 9 00 4h p F1-108 2-FBM-121/00 Základy magneticko-rezonančnej spektrometrie a tomografie 1mFB*

Morvová Marcela
  Pon 14 50 2h p    1-BMF-335/15 Základy biomedicínskej fyziky (online)           3BMF
  Pon 16 30 2h c    1-BMF-335/15 Základy biomedicínskej fyziky (online)           3BMF
  Str 9 50 2h p F1-326 2-FBM-124/00 Základy a aplikácie optickej spektroskopie         1mFB*
  Str 11 30 1h c F1-326 2-FBM-124/00 Základy a aplikácie optickej spektroskopie         1mFB*
  Str 13 10 2h p F1-326 2-FBM-127/19 Experimentálne metódy v praxi               1mFBM
  Stv 8 10 2h p    2-FBM-111/15 Zdravotnícka a medicínska informatika (online)       1mFBM
  Stv 9 50 2h p    2-FBM-103/00 Experimentálne metódy lekárskej fyziky (1) (online)    1mFBM
             2-FBF-953/15 Experimentálne metódy biofyziky a chemickej fyziky (online 1mFBF
  Pia 16 30 3h l F2-s109 2-FBM-105/00 Špeciálne praktikum z biomedicínskej fyziky (1)      1mFBM
              2-FBF-111/00 Špeciálne praktikum (1)                  1mFBF

Motyčka Jozef D
  Pia 11 30 2h c F1-326 1-BMF-310/00 Kvantová mechanika                     3BMF

Müllerová Monika
  Pon 10 40 2h p F1-111 2-FOZ-202/10 Jadrová energetika a environment              2mEOMo
  Pon 14 00 3h l F1-224 1-OZE-311/15 Praktikum III (ukončené)                  3TEF 3OZE 3FYZ*
  Pia 14 00 3h l F1-261 1-OZE-311/15 Praktikum III (ukončené)                  3TEF 3FYZ**

Ostatná Veronika
  Stv 11 30 2h p    2-FBM-128/19 Bioelektrochémia (online)                 1mFBM

Pikna Miroslav
  Pon 14 00 3h l F1-261 1-OZE-311/15 Praktikum III (ukončené)                  3TEF 3OZE 3FYZ*
  Pia 14 00 3h l F1-224 1-OZE-311/15 Praktikum III (ukončené)                  3TEF 3FYZ**

Povinec Pavel
  Uto 11 30 1h s F1-111 2-FOZ-920/10 Diplomový seminár (1)                   2mEOM*
  Uto 14 00 2h p F1-111 3-FJF-033/15 Anglický seminár z jadrovej a subjadrovej fyziky      1DRSFYZ
  Uto 15 40 2h s F1-111 3-FJF-033/15 Anglický seminár z jadrovej a subjadrovej fyziky      1DRSFYZ
  Stv 14 00 2h p F1-oJF 3-FJF-034/15 Urýchľovačové iónové technológie              1DRSFYZ
  Stv 15 40 3h l F1-oJF 3-FJF-034/15 Urýchľovačové iónové technológie              1DRSFYZ

Rybár Peter
  Str 16 30 2h p F1-326 2-FBF-223/00 Aplikačné programy v biofyzike               1mFBM 2mFBF
  Str 18 10 1h c F1-326 2-FBF-223/00 Aplikačné programy v biofyzike               1mFBM 2mFBF
  Pia 14 50 2h p F1-247 2-FBF-145/00 Základy akustiky                      1mFBF

Staníček Jaroslav
  Pia 9 00 2h p F1-111 3-FJF-023/15 Detekčné techniky a monitorovacie systémy         1DRSFYZ

Sukuba Ivan
  Pon 12 20 2h k F1-326 2-FBF-221/00 Mnohočasticové techniky v chemickej fyzike         2mFBF
  Uto 15 40 2h c F1-326 2-FBF-108/15 Kvantová teória molekúl                  1mFB*

Sýkora Ivan
  Pon 8 10 5h l F1-oJF 2-FJF-209/00 Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (2)         2mFJF
  Pon 13 10 2h p F1-111 2-FJF-114/15 Experimentálne metódy jadrovej fyziky (1)         1mFJF
  Uto 9 00 3h p F1-111 2-FOZ-108/15 Metódy analýzy údajových súborov              1mEOM*
  Uto 12 20 1h p F1-111 2-FOZ-101/10 Environmentálna fyzika                   1mEOM*
  Str 9 50 2h p F1-111 2-FJF-114/15 Experimentálne metódy jadrovej fyziky (1)         1mFJF
  Stv 9 00 2h p F1-111 2-FOZ-242/15 Metódy monitorovania rádionuklidov             2mEOMo
  Stv 10 40 2h p F1-111 2-FJF-121/00 Spracovanie jadrovo-fyzikálnych údajov           1mFJF
  Stv 15 40 2h p F1-111 2-FJF-232/00 Vybrané kapitoly spektrometrie gama žiarenia        2mFJF
  Pia 9 00 2h p F1-111 3-FJF-023/15 Detekčné techniky a monitorovacie systémy         1DRSFYZ

Šikurová Libuša
  Pon 12 20 4h s F1-oBMF 2-FBM-910/00 Diplomová práca (1)                    2mFBM
  Uto 8 10 5h s F1-326 2-FBM-920/00 Diplomový seminár (1)                   2mFBM
  Uto 8 10 2h s F1-326 2-FBF-920/00 Diplomový seminár (1)                   2mFBF
  Str 9 50 2h p F1-326 2-FBM-124/00 Základy a aplikácie optickej spektroskopie         1mFB*
  Str 11 30 1h c F1-326 2-FBM-124/00 Základy a aplikácie optickej spektroskopie         1mFB*
  Str 13 10 2h p F1-328 3-FBF-004/00 Pôsobenie svetelného žiarenia na živý organizmus      1DRSFYZ
  Stv 9 50 3h p F1-326 2-FBM-213/00 Fotobiofyzika a fototerapia                2mFB*

Šimkovic Fedor
  Pon 10 40 1h p F1-327 2-FJF-128/16 Kvantová teória pre jadrových fyzikov           1mFJF
  Pon 14 50 2h p F1-327 2-FJF-128/16 Kvantová teória pre jadrových fyzikov           1mFJF
  Pia 9 00 2h p F1-327 3-FJF-021/15 Pokročilá teória jadra                   1DRSFYZ

Šubjaková Veronika D
  Pon 9 50 2h c F1-326 1-BMF-311/15 Úvod do biofyziky                     3BMF 3FYZ*

Tokár Stanislav
  Stv 8 10 2h p F1-327 2-FJF-222/15 Fyzika vysokých energií                  2mFJF

Urban Ján
  Pon 15 40 2h c F1-326 2-FBF-107/15 Organická chémia a biochémia                1mFBF
  Uto 8 10 4h p M-XI  2-FBF-107/15 Organická chémia a biochémia                1BIN*
  Stv 14 00 4h p F1-326 2-FBF-107/15 Organická chémia a biochémia                1mFBF
  Pia 13 10 2h c F1-247 2-FBF-107/15 Organická chémia a biochémia                1BIN*

Vitovič Pavol
  Pon 15 40 2h p F1-247 2-FBF-224/00 Koloidy a surfaktanty                   2mFBF

Waczulíková Iveta
  Str 11 30 2h p F1-308 2-FBM-236/15 Špecifiká práce interdisciplinárnych tímov         2mFBM
  Str 13 10 3h p F1-327 2-FBF-202/00 Bioenergetika                       2mFBF 1mEOM*
  Stv 8 10 2h k F1-308 2-FBM-206/15 Navrhovanie a vyhodnocovanie experimentov s aplikáciami v 2mFB*
  Pia 16 30 3h s F1-oBMF 1-BMF-910/15 Projekt bakalárskej práce                 3BMF

Zeman Jakub D
  Pon 8 10 5h l F1-oJF 2-FJF-209/00 Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (2)         2mFJF

Zvarík Milan
  Uto 8 10 4h p F1-308 2-FBM-135/00 Metódy spracovania biosignálov a počítačová grafika (1)  1mFB*
  Str 13 10 2h p F1-326 2-FBM-127/19 Experimentálne metódy v praxi               1mFBM
  Stv 8 10 2h c F1-326 1-BMF-181/15 Doplnkové cvičenia z mechaniky (online2)          1BMF*
  Stv 9 50 2h p    2-FBM-103/00 Experimentálne metódy lekárskej fyziky (1) (online)    1mFBM
             2-FBF-953/15 Experimentálne metódy biofyziky a chemickej fyziky (online 1mFBF
  Pia 16 30 3h l F2-s109 2-FBM-105/00 Špeciálne praktikum z biomedicínskej fyziky (1)      1mFBM
              2-FBF-111/00 Špeciálne praktikum (1)                  1mFBF

Ženiš Tibor
  Pon 13 10 2h p F1-308 2-FJF-230/15 Počítačové siete                      2OZE 2mFJF
  Uto 9 00 3h p F2-T3 1-OZE-141/10 Princípy počítačov a aplikačný softvér           1OZE
  Str 12 20 2h p F1-111 2-FJF-122/00 Jadrová elektronika                    1mFJF


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra jazykovej prípravy
(KJP)

Barnes Aneta
  Pon 16 30 2h c F1-246 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1) (online2)                1AIN5 1upMAIN 1upMAFY 1FYZ2 1INF3 1FYZk
  Pon 18 10 2h c F1-246 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1) (online2)                1MAT2 1upMAFY 1TEF 1EFM2 1upMAIN 1MMN*
  Uto 9 50 2h c F1-246 1-MXX-233/13 Konverzačný kurz anglického jazyka (1) (online2)      FMFI
  Uto 11 30 2h c F1-246 1-MXX-171/20 Slovenský jazyk pre zahraničných študentov (1) (online2)  FMFI
  Str 11 30 2h c F2-283 1-MXX-171/20 Slovenský jazyk pre zahraničných študentov (1) (online2)  FMFI
  Str 13 10 2h c F1-246 1-MXX-233/13 Konverzačný kurz anglického jazyka (1) (online2)      FMFI

Foltánová Eva
  Pon 16 30 2h c M-V  1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1) (online2)                1DAV2 1INF3 1FYZ2 1DAVk 1BINk
  Pon 18 10 2h c M-V  1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1) (online2)                1upMAIN 1MAT1 1upMATV 1PMA*
  Stv 8 10 2h c M-VIII 1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3) (online2)                2AIN3
  Stv 11 30 2h c M-VIII 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1) (online2)                1DAV1
  Pia 8 10 2h c M-III 1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3) (online2)                2upMAFY 2MAT**
  Pia 9 50 2h c M-III 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1) (online2)                1AIN5

Kočvarová Jana
  Pon 16 30 2h c M-VII 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1) (online2)                1AIN4
  Pon 18 10 2h c M-VII 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1) (online2)                1FYZ1 1OZE 1upMAFY 1BMF*
  Str 16 30 2h c F1-246 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1) (online2)                1FYZ2
  Stv 13 10 2h c F2-283 1-MXX-133/18 Doplňujúci kurz anglického jazyka (1) (online2)      1TEF 2FYZk 2BINk 1FYZ** 1MAT*** 1INF*** 2FYZ** 2MAT*** 2INF*** 2BIN*
  Pia 8 10 2h c M-V  1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1) (online2)                1INF2 1upINAN 1BIN*
  Pia 9 50 2h c M-V  1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1) (online2)                1AIN1 1AIN2

Kožehubová Ľubomíra
  Pon 16 30 2h c M-IV  1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1) (online2)                1AIN3
  Pon 18 10 2h c M-IV  1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1) (online2)                1OZE 1MAT2 1FYZ2 1upMAIN 1upMAFY
  Str 9 50 2h c F1-246 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1) (online2)                1EFM1
  Str 11 30 2h c F1-246 1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3) (online2)                2MMN*
  Stv 9 50 2h c F1-246 1-MXX-141/00 Francúzsky jazyk (1) (online2)               FMFI
  Stv 11 30 2h c F2-283 1-MXX-141/00 Francúzsky jazyk (1) (online2)               FMFI
  Pia 9 50 2h c M-VII 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1) (online2)                1AIN5
  Pia 11 30 2h c M-VII 1-MXX-141/00 Francúzsky jazyk (1) (online2)               FMFI

Maďarová Alexandra
  Pon 16 30 2h c F2-283 1-MXX-151/00 Nemecký jazyk (1) (online2)                FMFI
  Pon 18 10 2h c F2-283 1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3) (online2)                2EFM2
  Uto 9 50 2h c F2-283 1-MXX-251/00 Nemecký jazyk (3) (online2)                FMFI
  Str 8 10 2h c F2-283 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1) (online2)                1EFM2
  Str 9 50 2h c F2-283 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1) (online2)                1EFM*
  Pia 8 10 2h c M-IV  1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1) (online2)                1MAT2 1upMAIN 1upMADG 1PMA*
  Pia 9 50 2h c M-IV  1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1) (online2)                1MMN*

Mirsalova Viktoria
  Pon 16 30 2h c M-VIII 1-MXX-161/00 Ruský jazyk (1) (online2)                 FMFI
  Stv 13 10 2h c M-VII 1-MXX-161/00 Ruský jazyk (1) (online2)                 FMFI

Tomášková Simona
  Pon 14 50 2h c F2-283 1-MXX-141/00 Francúzsky jazyk (1) (online2)               FMFI
  Pon 16 30 2h c M-VI  1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1) (online2)                1AIN3 1AIN4
  Pon 18 10 2h c M-VI  1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1) (online2)                1TEF 1OZE 1upMAFY 1BMF*
  Stv 8 10 2h c F2-283 1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3) (online2)                2INF2 2AIN3
  Stv 11 30 2h c M-IX  1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1) (online2)                1DAV2 1DAVk
  Pia 8 10 2h c F1-246 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1) (online2)                1INF2 1INF3 1BIN*
  Pia 9 50 2h c F1-246 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1) (online2)                1AIN2

Zemanová Alena
  Pon 14 50 2h c M-III 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1) (online2)                1INF1
  Pon 16 30 2h c M-III 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1) (online2)                1FYZ1 1FYZk 1OZE 1upFYIN 1BMF*
  Pon 18 10 2h c M-III 1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3) (online2)                2FYZ**
  Stv 12 20 2h c F1-246 3-MXX-101/15 Anglický jazyk pre doktorandov (1) (online2)        fDRS mDRS iDRS
  Stv 14 00 2h c F1-246 3-MXX-101/15 Anglický jazyk pre doktorandov (1) (online2)        fDRS mDRS iDRS
  Pia 9 50 2h c M-VI  1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1) (online2)                1AIN1
  Pia 11 30 2h c F2-283 3-MXX-101/15 Anglický jazyk pre doktorandov (1) (online2)        fDRS mDRS iDRS


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky
(KMANM)

Babušíková Jela
  Pon 10 40 2h p B   1-MMN-265/00 Numerické metódy (2) (online2)               3MMN*
             1-MAT-780/00 Numerická matematika (2) (online2)             3MATn
  Pon 10 40 2h p M-V  1-MAT-780/00 Numerická matematika (2) (online2 - miestnost pre 3MATn)  3MATn
  Pon 13 10 2h p M-224 2-MAT-314/15 Práca s moderným softvérom v numerickej matematike     1mMATn*
  Uto 9 50 2h k B   2-AIN-114/14 Viacrozmerná analýza a numerická matematika (online2)   1mAIN**
  Uto 13 10 2h v M-223 2-MPG-113/15 Teória aproximácie a interpolácie             2mMPG
  Str 14 50 2h k C   2-AIN-114/14 Viacrozmerná analýza a numerická matematika (online2 - mie 1mAIN**
  Stv 10 40 2h p M-III 2-MMN-101/18 Numerické metódy (1)                    1mMMN*
  Stv 12 20 1h c M-III 2-MMN-101/18 Numerické metódy (1)                    1mMMN*

Badík Andrej D
  Stv 16 30 2h c B   1-MAT-466/10 Lineárne programovanie (online2)              3MATn 3MATs
             1-MMN-255/00 Lineárne programovanie (online2)              1mINFt 2mINFt 2MMN*

Boďová Katarína
  Uto 11 30 2h p B1-501 N-mBGE-113/15 Špeciálna genetika (3) – Kvantitatívna, populačná a behav 2pmB-GE
  Uto 13 10 2h c B1-501 N-mBGE-113/15 Špeciálna genetika (3) – Kvantitatívna, populačná a behav 2pmB-GE

Demetrian Michal
  Uto 14 50 2h p M-V  1-BMF-226/15 Základy matematiky (3) (online2)              2BMF 2OZE
  Uto 17 20 2h v F1-247 1-FYZ-407/13 Matematická analýza (3)                  2FYZ*
  Str 8 10 2h p F1   1-FYZ-215/17 Matematika (3) (online2)                  2FYZ*
  Str 14 00 2h c F2   1-BMF-226/15 Základy matematiky (3)                   2BMF 2OZE
  Stv 9 00 3h p A   1-FYZ-215/17 Matematika (3) (online2)                  2FYZ*

Eliašová Ivana D
  Uto 15 40 2h c B1-307 N-bZXX-001/15 Matematika (1) (online2)                 1pZEkP 1pZIK
  Pia 9 50 2h c F1-247 1-INF-110/00 Matematická analýza (1)                  1INF1

Fečkan Michal
  Pon 9 00 2h p M-109 3-MMA-023/15 Nelineárna funkcionálna analýza              mDRS
  Str 9 50 2h p M-109 3-MNA-003/00 Variačné metódy riešenia parciálnych diferenciálnych rovní mDRS
  Stv 9 50 2h p M-223 1-MAT-410/00 Funkcionálna analýza (1)                  3MATa 3MATn 3MATs

Filo Ján
  Pon 11 30 2h p M-223 2-MAT-142/14 Transport, zákony zachovania a pohybové rovnice      2mMATa*
  Str 9 00 3h p F2   1-FYZ-120/17 Matematika (1) (online2)                  2FYZk 1FYZ*
  Stv 8 10 2h p F2   1-FYZ-120/17 Matematika (1) (online2)                  2FYZk 1FYZ*

Jakubička Adam D
  Pon 14 50 2h c M-VIII 1-INF-110/00 Matematická analýza (1)                  1INF2
  Uto 16 30 2h c M-IV  1-INF-110/00 Matematická analýza (1)                  1INF3 2BINk 1BIN*

Jaroš František
  Uto 14 00 2h c M-VI  1-MMN-210/15 Matematická analýza (3)                  2MMN*
  Uto 17 20 2h v M-III 1-FYZ-405/13 Matematická analýza (1)                  1FYZ1
  Str 11 30 2h c M-V  1-FYZ-350/15 Matematika (5)                       3FYZ*
             1-MAT-310/00 Obyčajné diferenciálne rovnice (1)             3MAT*
  Str 16 30 2h v M-VI  1-MMN-565/21 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (3)       2MMN*

Jaroš Jaroslav
  Str 9 50 3h p M-VII 2-MMN-103/00 Obyčajné diferenciálne rovnice               1mMMN*
  Str 14 50 2h p M-109 3-MMA-021/15 Funkcionálne diferenciálne rovnice             mDRS
  Stv 13 10 2h p M-109 1-MAT-510/00 Biomatematika (1)                     3BMF 3MATa 3MMN*

Kačur Jozef
  Str 9 50 2h p M-223 2-MAT-307/11 Riešenie úloh optimálneho riadenia a inverzných úloh    1mMATn* 2mMATa*
  Str 11 30 2h p M-223 3-MNA-005/15 Metóda konečných prvkov                  mDRS
  Str 13 10 2h p M-223 2-MAT-325/12 Variačné metódy diferenciálnych úloh            1mMATn* 2mMATa*
  Stv 8 10 2h p M-223 2-MAT-327/12 Praktikum z riešenia optimalizačných úloh         2mMATn*
  Stv 8 10 2h p M-224 2-MAT-327/12 Praktikum z riešenia optimalizačných úloh         2mMATn*
  Stv 11 30 2h p M-223 2-MAT-334/10 Metóda konečných prvkov (2)                2mMATn*

Kubáček Zbyněk
  Pon 9 50 2h p C   1-UMA-131/15 Repetitórium školskej matematiky (1) (online2)       1upM* 1pupM*
  Uto 13 10 3h s M-I  2-UMA-211/15 Seminár z dejín matematiky (1)               2pUMA 2muM* 2pmupM*
  Str 9 50 2h p A   1-MAT-110/00 Matematická analýza (1) (online2)             1MAT**
             1-MMN-111/15 Matematická analýza (1) (online2)             1MMN*
  Str 14 00 2h p A   1-INF-110/00 Matematická analýza (1) (online2)             2BINk 1INF**
  Stv 9 50 2h p F2   1-MMN-111/15 Matematická analýza (1) (online2)             1MMN*
             1-MAT-110/00 Matematická analýza (1) (online2)             1MAT**
  Stv 13 10 2h p F1   1-MMN-210/15 Matematická analýza (3) (online2 - miestnosť pre 2MMN)   2MMN* 3INF* 1mINF*
             1-MAT-210/00 Matematická analýza (3) (online2)             2MAT*
  Stv 13 10 2h p M-VI  1-MAT-210/00 Matematická analýza (3) (online2 - miestnost pre 2MAT)   2MAT*
  Stv 15 40 2h p M-109 3-MVM-045/15 Školská matematika vo svetle vyššej matematiky       mDRS
  Pia 9 50 2h p M-IX  1-MAT-210/00 Matematická analýza (3) (online2 - miestnost pre 2MAT)   2MAT*
  Pia 9 50 2h p F2   1-MMN-210/15 Matematická analýza (3) (online2)             2MMN* 3INF* 1mINF*
             1-MAT-210/00 Matematická analýza (3) (online2)             2MAT*
  Pia 14 00 2h s M-126 PRED035 Seminár ODM                           mDRS

Kupka Ivan
  Pon 13 10 3h k B2-404 2-UMA-112/15 Vybrané partie z matematickej analýzy (2) (online2)    2muM* 2pmupM*
  Str 9 50 2h p F1-247 1-MMN-316/15 Nelineárna a stochastická optimalizácia (1) (online2)   3MMN*
  Str 11 30 2h c F1-247 1-MMN-316/15 Nelineárna a stochastická optimalizácia (1) (online2)   3MMN*

Majerčáková Daniela
  Str 14 50 2h p M-II  2-MMN-107/00 Finančný manažment                     1mMMN*
  Str 16 30 2h c M-II  2-MMN-107/00 Finančný manažment                     1mMMN*
  Stv 9 50 2h p F1-247 1-MMN-345/00 Peniaze a bankovníctvo (online2 - miestnost pre max. 20 st 3MMN*
  Stv 11 30 2h c F1-247 1-MMN-345/00 Peniaze a bankovníctvo (online2 - miestnost pre max. 20 st 3MMN*
  Stv 14 50 2h p M-III 2-MMN-222/00 Investičné analýzy                     2mMMN*
  Stv 16 30 2h c M-III 2-MMN-222/00 Investičné analýzy                     2mMMN*

Medveď Milan
  Str 9 50 2h p M-I  1-FYZ-350/15 Matematika (5)                       3FYZ*
             1-MAT-310/00 Obyčajné diferenciálne rovnice (1)             3MAT*

Mihala Patrik
  Pon 12 20 2h c M-XI  1-MMN-265/00 Numerické metódy (2) (online2)               3MMN*
  Pon 18 10 2h c    1-MAT-733/19 Software MATLAB (online)                  1mFBM 1k* 2MAT* 2MMN*
  Str 14 00 3h c M-VIII 1-FYZ-120/17 Matematika (1) (online2)                  1FYZ1
  Stv 8 10 2h c M-V  1-MMN-265/00 Numerické metódy (2)                    3MMN*
             1-MAT-780/00 Numerická matematika (2)                  3MATn

Pačuta Július
  Uto 8 10 2h c M-VII 1-MAT-110/00 Matematická analýza (1)                  1MAT1
  Uto 9 50 2h c M-VII 1-MAT-110/00 Matematická analýza (1)                  1MAT2 1PMA*
  Str 8 10 2h c M-223 1-MAT-410/00 Funkcionálna analýza (1)                  3MATa 3MATn 3MATs
  Stv 8 10 2h c M-X  1-MAT-710/00 Cvičenie z matematickej analýzy (1) (online2)       1MAT1
  Stv 9 50 1h c M-III 2-MMN-103/00 Obyčajné diferenciálne rovnice               1mMMN*

Polesňák Lukáš
  Pon 17 20 2h v M-I  2-MMN-237/15 Zručnosti manažérskeho matematika             2mMMN*

Pospíšil Michal
  Pon 9 50 3h p    N-bCXX-015/15 Matematika pre chémiu (online)              2pCk 2pBXk 1pCH*
  Uto 10 40 2h p    N-bCXX-015/15 Matematika pre chémiu (online)              2pCk 2pBXk 1pCH*
  Str 12 20 3h c F1-109 1-FYZ-215/17 Matematika (3) (online2)                  2FYZ*

Rostás Kristína
  Uto 14 00 2h p B1-307 N-bZXX-001/15 Matematika (1) (online2)                 1pZEkP 1pZIK
  Str 8 10 2h c M-I  1-MAT-210/00 Matematická analýza (3)                  2MAT*
             1-MMN-210/15 Matematická analýza (3)                  3INF* 1mINF*
  Str 9 50 2h p M-120 1-UDG-212/15 Zobrazovacie metódy (3)                  2upMADG
  Stv 14 50 2h v M-VII 1-MAT-750/00 Cvičenie z matematickej analýzy (3)            2MAT*

Šinská Zuzana
  Str 14 00 3h c M-IX  1-FYZ-120/17 Matematika (1) (online2)                  1FYZ2 2FYZk

Toma Vladimír
  Str 13 10 2h p M-II  2-MMN-104/18 Aplikovaná funkcionálna analýza (1)            1mMMN*
  Stv 8 10 2h c M-III 2-MMN-104/18 Aplikovaná funkcionálna analýza (1)            1mMMN*
  Stv 10 40 2h s F1-109 2-MMN-921/00 Diplomový seminár (2)                   2mMMN*
  Stv 13 10 2h p M-III 2-MMN-203/00 Rozhodovacie techniky v manažmente             2mMMN*

Viszus Eugen
  Pon 9 50 2h p M-I  1-BMF-110/15 Základy matematiky (1)                   1OZE 1BMF*
  Uto 8 10 2h p M-223 1-MAT-785/15 Teória miery a integrálu                  3MATa
  Uto 11 30 2h c M-223 1-MAT-785/15 Teória miery a integrálu                  3MATa
  Str 8 10 2h p M-109 2-MAT-112/15 Parciálne diferenciálne rovnice (1)            1mMATa*
  Str 11 30 2h c M-109 2-MAT-112/15 Parciálne diferenciálne rovnice (1)            1mMATa*
  Stv 9 50 2h p M-V  1-BMF-110/15 Základy matematiky (1) (online2)              1OZE 1BMF*

Zelina Miron
  Stv 18 10 2h v B   2-MMN-139/19 Základy investovania na finančných trhoch v praxi     3MMN* 1mMMN* 2mMMN*


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra teoretickej fyziky
(KTF)

Balek Vladimír
  Pon 12 20 2h p F1-109 1-FYZ-315/15 Štatistická fyzika a termodynamika             3FYZ*
  Pon 14 50 2h s F2-130 2-FTF-921/10 Diplomový seminár (1)                   2mFTF
  Uto 9 50 2h p F1-108 1-FYZ-315/15 Štatistická fyzika a termodynamika             3FYZ*
  Stv 9 50 2h p F2-oTF 3-FVM-209/15 Kvantová teória gravitácie (F2-131)            fDRS

Blažek Tomáš
  Pon 9 50 4h p F2-125 3-FVM-004/15 Relativistická kvantová teória poľa            fDRS
  Pon 11 30 2h v F2-130 2-FTF-212/16 Štandardný model                      2mFTF
  Pon 13 10 1h c F2-130 2-FTF-212/16 Štandardný model                      2mFTF
  Uto 8 10 2h p F1-109 1-FYZ-310/15 Kvantová teória (1) (online2 - miestnost pre 3FYZ)     3OZE 3FYZ*
  Uto 8 10 2h p F1-108 1-FYZ-310/15 Kvantová teória (1) (online2 - miestnost pre 3OZE)     3OZE 3FYZ*
  Uto 15 40 3h p F2-125 2-FTF-224/10 Fyzika za štandardným modelom               2mFTF
  Stv 8 10 2h p F2-130 2-FTF-212/16 Štandardný model                      2mFTF
  Stv 10 40 2h p F1-108 1-FYZ-310/15 Kvantová teória (1) (online2 - miestnost pre 3FYZ)     3OZE 3FYZ*
  Stv 10 40 2h p F-sklenik 1-FYZ-310/15 Kvantová teória (1) (online2 - miestnost pre 3OZE)   3OZE 3FYZ*
  Stv 18 10 2h n F1   XXXPRED000 Rezervácia - jednorázová (28.10)               3OZE 3FYZ*
  Pia 12 20 3h p F2-130 2-FTF-135/10 Úvod do fyziky elementárnych častíc            1mFTF
  Pia 12 20 5h n F1   XXXPRED000 Rezervácia - jednorázová (17.12.)              3OZE 3FYZ*

Fecko Marián
  Pon 8 10 2h c F2-130 1-FYZ-677/15 Matematická fyzika                     3FYZ* 2mMATa*
  Pon 9 50 2h p F2-130 1-FYZ-677/15 Matematická fyzika                     3FYZ* 2mMATa*
  Uto 9 50 2h c F2-130 2-FTF-112/15 Matematická fyzika (2)                   1mFTF
  Uto 11 30 2h p F2-130 2-FTF-112/15 Matematická fyzika (2)                   1mFTF
  Str 9 50 2h p F1-109 1-FYZ-251/15 Teoretická mechanika (online2)               2FYZ*
  Str 14 00 2h p F2-125 1-FYZ-677/15 Matematická fyzika                     3FYZ* 2mMATa*
  Stv 9 50 2h p F2-130 2-FTF-112/15 Matematická fyzika (2)                   1mFTF
  Stv 14 00 2h p F2   1-FYZ-251/15 Teoretická mechanika (online2)               2FYZ*

Kováčik Samuel
  Str 15 40 2h p F2-125 2-UFY-101/15 Teoretická fyzika (1)                   1muMAFY_k 1muF*
  Str 17 20 2h c F2-125 2-UFY-101/15 Teoretická fyzika (1)                   1muMAFY_k 1muF*

Kučerová Zuzana
  Pia 9 50 2h c M-XII 1-FYZ-251/15 Teoretická mechanika                    2FYZ*
  Pia 12 20 3h p F2-130 2-FTF-135/10 Úvod do fyziky elementárnych častíc            1mFTF

Masár Eduard
  Stv 9 50 3h p F2-125 2-FTF-132/10 Metódy počítačovej fyziky                 1mFTF
  Pia 9 50 2h p F2-130 2-FTF-125/00 Klasická teória žiarenia                  1mFTF

Maták Peter
  Pon 11 30 1h c F1-327 2-FJF-128/16 Kvantová teória pre jadrových fyzikov           1mFJF
  Pon 16 30 2h v F2-125 2-FTF-136/17 Vybrané kapitoly z teórie relativity            1mFTF
  Uto 9 50 2h c F1-328 1-FYZ-111/15 Mechanika (1) (online2)                  2FYZk 1TEF 1FYZ*
  Pia 10 40 2h c F1   1-FYZ-118/16 Cvičenie z mechaniky (1) (online2)             2FYZk 1TEF 1FYZ*

Mészáros Peter
  Uto 12 20 2h p F2-125 2-FTF-213/00 Kozmológia                         2mFTF 2mFAA
  Str 9 50 2h p F2-130 2-FTF-121/00 Metódy funkcionálneho integrálu vo fyzike         1mFTF
  Str 12 20 2h c F2-125 2-FTF-213/00 Kozmológia                         2mFTF 2mFAA
  Pia 9 50 2h c M-XI  1-FYZ-251/15 Teoretická mechanika                    2FYZ*

Mojžiš Martin
  Str 12 20 2h p F1   1-FYZ-111/15 Mechanika (1) (online2)                  1TEF 2FYZk 1FYZ*
  Str 14 50 2h p F2-130 2-FTF-113/00 Kvantová teória poľa                    1mFTF 1mFTL
  Str 16 30 2h p F2-130 2-FTF-113/00 Kvantová teória poľa                    1mFTL 1mFTF
  Stv 9 50 2h p F1   1-FYZ-111/15 Mechanika (1) (online2)                  1TEF 2FYZk 1FYZ*
  Stv 14 00 2h c F2-130 2-FTF-113/00 Kvantová teória poľa                    1mFTL 1mFTF

Novotný Dominik D
  Uto 9 50 2h c F1-328 1-FYZ-111/15 Mechanika (1) (online2)                  2FYZk 1TEF 1FYZ*
  Pia 8 10 2h c F2-130 1-FYZ-310/15 Kvantová teória (1)                    3OZE 3FYZ*

Prešnajder Peter
  Pon 9 50 4h p F2-125 3-FVM-004/15 Relativistická kvantová teória poľa            fDRS

Širaň Michal
  Pon 16 30 3h p F2-130 2-FTF-230/16 Konformná teória poľa                   2mFTF
  Str 12 20 2h p F2-130 2-FTF-115/00 Diferenciálne rovnice                   1mFTF
  Stv 12 20 2h p F2-130 2-FTF-115/00 Diferenciálne rovnice                   1mFTF
  Stv 15 40 2h c F2-130 2-FTF-115/00 Diferenciálne rovnice                   1mFTF

Tekel Juraj
  Uto 11 30 2h p M-VII 1-MAT-815/00 Základy fyziky (1)                     2DAV 3MAT*
  Uto 16 30 2h v F2-130 1-FYZ-414/15 Metódy riešenia fyzikálnych úloh (2)            3FYZ*
  Pia 11 30 2h c M-III 1-MAT-815/00 Základy fyziky (1)                     3MATs 2DAV

Zaujec Viktor D
  Pia 8 10 2h c F2-125 1-FYZ-310/15 Kvantová teória (1)                    3OZE 3FYZ*
  Pia 10 40 2h c F1   1-FYZ-118/16 Cvičenie z mechaniky (1) (online2)             2FYZk 1TEF 1FYZ*


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky
(KDMFI)

Bartošovič Lukáš
  Pon 16 30 2h c F2-126 1-UFY-232/15 Školská fyzika (2)                     2upF*
  Uto 10 40 2h c G-203 N-bCXX-006/20 Doplnkové cvičenia z fyziky (1)             
  Str 11 30 2h k F2-126 1-UXX-237/15 Digitálne technológie (4)                 3muMAFY_k 3upF*

Bezáková Daniela
  Uto 8 10 2h c I-H6  1-AIN-130/16 Programovanie (1) (online2)                2DAVk 1TEF 1DAV*
  Uto 9 50 2h p I-32  1-UIN-101/15 Matematika pre učiteľov informatiky (1)          1upI*
  Uto 11 30 2h c I-32  1-UIN-101/15 Matematika pre učiteľov informatiky (1)          1upI*
  Str 8 10 2h c F1-248 2-AIN-117/18 Interaktívne programovanie a výpočtová zvedavosť      1mAINv
  Stv 13 10 2h c I-H3  1-AIN-210/15 Algoritmy a dátové štruktúry (online2)           2AIN*
  Stv 13 10 2h c I-H6  1-AIN-210/15 Algoritmy a dátové štruktúry (online2)           2AIN*
  Pia 8 10 2h c I-H3  1-AIN-130/16 Programovanie (1) (online2)                1AIN5
  Pia 8 10 2h c I-H6  1-AIN-130/16 Programovanie (1) (online2)                1AIN1 1AIN2 1AIN4

Budinská Lucia D
  Uto 14 00 2h k I-32  2-pUXX-135/21 Pedagogický výskum a pedagogická diagnostika       1pUFY 1pUIN 1pUMA
  Str 9 50 2h s I-32  1-UIN-230/00 Seminár z matematických štruktúr              2upI*
  Str 14 00 1h p F1-108 1-UXX-132/18 Teoretické základy výchovy                 2up** 1muk*
  Str 14 50 1h c F1-108 1-UXX-132/18 Teoretické základy výchovy                 2up** 1muk*
  Stv 14 50 2h p F1-321 2-AIN-115/15 Softvér pre vzdelávanie (hybridne)             1mAINv
  Stv 16 30 2h c F1-248 2-AIN-115/15 Softvér pre vzdelávanie (hybridne)             1mAINv

Čujdíková Mária D
  Uto 9 50 2h v F1-248 1-UIN-346/15 Multimédiá                         3upI*
  Str 9 50 2h p I-H6  1-UXX-137/15 Digitálne technológie (1) (online2 - miestnost pre 1upMADG 1up** 1muk*
  Str 9 50 2h p F2-126 1-UXX-137/15 Digitálne technológie (1) (online2 - miestnost pre 1upF*) 1up** 1muk*
  Str 11 30 2h c F1-248 1-MAT-130/14 Programovanie (1) (online2)                1MAT** 1MMN*

Demkanin Peter
  Pon 9 50 2h p F2-126 2-UFY-205/15 Didaktika fyziky (3)                    2muMAFY_k 2muF*
  Pon 11 30 1h s F2-126 2-UXX-934/15 Seminár k diplomovej práci z fyziky (2)          2muMAFY_k 2muF*
  Uto 8 10 1h p F1-149 3-FVF-017/10 Modelovanie vo vyučovaní fyziky              1DRSFYZ
  Uto 9 00 2h c F1-149 3-FVF-017/10 Modelovanie vo vyučovaní fyziky              1DRSFYZ
  Str 8 10 2h p F1-328 1-KXX-006/20 Základy fyziky (1) (max 20)                1k*
             N-bCXX-003/20 Základy fyziky (1) (max 20)                
  Str 9 50 2h c F1-328 1-KXX-006/20 Základy fyziky (1) (max 20)                1k*
             N-bCXX-003/20 Základy fyziky (1) (max 20)                
  Stv 9 50 2h c F1-149 2-UFY-205/15 Didaktika fyziky (3)                    2muF* 2kM*
  Stv 11 30 2h k F1-149 2-UXX-105/15 Počítačom podporované prírodovedné laboratórium      2pUFY 1mu** 2kM*

Dillingerová Monika
  Uto 14 00 2h s M-115 2-UMA-151/15 Didaktika vyučovania matematiky v digitálnom prostredí   1muM* 2kM* 1pmupM*
  Uto 15 40 2h c M-VII 1-MAT-185/00 Metódy riešenia matematických úloh (1)           1MAT*
  Stv 11 30 2h v M-112 1-UMA-303/19 Konštruktívne vyučovanie matematiky v praxi        3upM* 3pupM*
  Stv 15 40 3h s B2-304 2-UMA-114/15 Nové pedagogické prístupy k vyučovaniu nielen matematiky  2pUMA 2muM* 2pmupM*
  Pia 8 10 2h s M-115 1-UXX-918/17 Seminár k bakalárskej práci z matematiky (1) (Každý druhý 3upM* 3pupM*

Fraasová Jana D
  Stv 15 40 3h s M-X  2-UMA-259/15 Didaktika matematiky v praxi (1)              2muM* 2pmupM*

Gejdošová Barbora D
  Uto 16 30 2h c B1-320 N-bCXX-015/15 Matematika pre chémiu                   1pC
  Str 12 20 2h c Ch2-301 N-bCXX-015/15 Matematika pre chémiu                  1pC

Gorčáková Simona D
  Uto 11 30 2h l F1-151 1-UFY-320/15 Školské pokusy z fyziky                  2pUFY 3upF*
  Uto 14 00 2h l F1-151 1-UFY-320/15 Školské pokusy z fyziky                  2pUFY 3upF*

Haverlíková Viera
  Pon 14 50 2h p F2-126 1-UFY-232/15 Školská fyzika (2)                     2upF*
  Uto 9 50 2h k F1-145 1-UFY-360/15 Fyzika ako súčasť prírodovedného vzdelávania        3upF*
  Stv 8 10 2h l F1-145 2-UFY-211/15 Praktikum školských pokusov z fyziky (2)          2muMAFY_k 2muF*
  Stv 9 50 2h k F1-145 2-UFY-104/15 Didaktika fyziky (1)                    1muMAFY_k 2pUFY 1muF*
  Pia 8 10 3h c F1-145 1-KXX-003/20 Laboratórne cvičenia z fyziky (1)             1k*

Horváth Peter
  Uto 15 40 2h p F2-126 1-UFY-335/15 Fyzika okolo nás                      3upF*
  Str 14 00 2h c F2-126 1-UFY-111/15 Mechanika                         1upF*
  Str 15 40 2h c F2-126 1-UFY-181/15 Doplnkové cvičenia z mechaniky               1upF*
  Stv 8 10 2h s F1-147 2-UFY-111/15 Praktikum školských pokusov z fyziky (1)          1muMAFY_k 2pUFY 1muF*
  Stv 10 40 3h p F2-126 1-UFY-111/15 Mechanika                         1upF*

Hrušecká Andrea
  Pon 9 50 2h c I-H6  1-UIN-241/15 Programovanie (3)                     2muMAIN_k 2upI*
  Uto 13 10 2h c I-H6  1-AIN-130/16 Programovanie (1) (online2)                1AIN1 1AIN2 1AIN3
  Uto 13 10 2h c I-H3  1-AIN-130/16 Programovanie (1) (online2)                1AIN4
  Str 11 30 2h c I-H6  1-UIN-140/15 Programovanie (1)                     1upI*
  Stv 8 10 2h c I-H6  1-AIN-130/16 Programovanie (1) (online2)                2DAVk 1TEF 1DAV*
  Stv 8 10 2h c I-H3  1-AIN-130/16 Programovanie (1) (online2)                1AIN3
  Stv 9 50 2h c I-H6  1-AIN-112/15 Úvod do webových technológií (online2)           2DAVk 1INF** 1DAV* 1k*
  Stv 11 30 2h c I-H6  1-AIN-112/15 Úvod do webových technológií (online2)           1AIN1 1AIN2 1AIN4 1k*

Hrušecký Roman
  Pon 12 20 2h p    1-AIN-112/15 Úvod do webových technológií (online)           2DAVk 1INF*** 1DAV* 1k*
  Str 8 10 2h v M-217 2-UIN-236/15 Programovanie aplikácií pre web (2)            1muI* 2kI*
  Str 9 50 2h p M-V  2-AIN-224/15 Webové programovanie                    2mAINv
  Str 13 10 2h c I-H3  2-AIN-224/15 Webové programovanie                    2mAINv
  Stv 9 50 2h c I-H6  1-AIN-112/15 Úvod do webových technológií (online2)           2DAVk 1INF** 1DAV* 1k*
  Stv 11 30 2h c I-H6  1-AIN-112/15 Úvod do webových technológií (online2)           1AIN1 1AIN2 1AIN4 1k*

Jakubičková Jana D
  Stv 14 50 2h v Ch1-3 N-bCXX-017/15 Výberový seminár z matematiky               2pBXk 2pCk 1pCH*
  Pia 9 50 2h v B2-304 N-bZXX-302/15 Vybrané kapitoly z matematiky               1pZIK 1pZEkP

Janiga Ladislav D
  Pon 13 10 2h c Ch2-201 N-bCXX-015/15 Matematika pre chémiu                  1pBX
  Uto 14 50 2h c B2-404 N-bCXX-015/15 Matematika pre chémiu                   1pBX

Jašková Ľudmila
  Uto 9 50 2h c I-H6  1-UIN-350/15 Programovanie v C#                     1muMAIN_k 3upI* 3kI*
  Uto 14 50 2h p F1-321 3-IVI-031/19 Didaktika pre doktorandov                 1DRSFYZ 1DRSINF 1DRSMAT
  Str 11 30 2h c F1-248 1-MAT-130/14 Programovanie (1) (online2)                1MAT** 1MMN*
  Str 18 10 2h v I-H4  2-UIN-268/15 Informačné systémy                     2muI* 2pmupI*
  Stv 9 50 2h c I-H3  1-AIN-112/15 Úvod do webových technológií (online2)           1AIN3
  Stv 11 30 2h c I-H3  1-AIN-112/15 Úvod do webových technológií (online2)           1AIN5
  Stv 18 10 2h v    1-UIN-355/10 Úvod do tvorby webových dokumentov (online)        3upI*

Kalaš Ivan
  Pon 14 00 2h s I-32  3-IVI-305/10 Odborný seminár pracoviska (1)               1DRSINF
  Pon 18 10 2h s I-32  2-UIN-219/10 Didaktika informatiky (2)                 2pmupCHIT 2pUIN 3muMAIN_k 2muI*
  Uto 9 00 3h p I-oDI 3-IVI-020/15 Vybrané kapitoly z teórie vyučovania informatiky (3) (I-26 2DRSINF
  Uto 11 30 2h p M-IX  2-AIN-117/18 Interaktívne programovanie a výpočtová zvedavosť      1mAINv
  Uto 14 50 3h p I-oDI 3-IVI-507/15 Návrh a realizácia dizertačného projektu (1)        1DRSINF

Kiss Tünde
  Pon 9 50 2h p F2-126 2-UFY-205/15 Didaktika fyziky (3)                    2muMAFY_k 2muF*
  Str 9 50 2h c F1-328 1-KXX-006/20 Základy fyziky (1) (max 20)                1k*
             N-bCXX-003/20 Základy fyziky (1) (max 20)                
  Stv 11 30 2h k F1-149 2-UXX-105/15 Počítačom podporované prírodovedné laboratórium      2pUFY 1mu** 2kM*

Klinovská Lucia D
  Pon 13 10 2h c Ch1-2 N-bCXX-015/15 Matematika pre chémiu                   2pBXk 1pBX 2pCk
  Uto 14 50 2h c Ch2-201 N-bCXX-015/15 Matematika pre chémiu                  2pBXk 1pBX 2pCk

Kubincová Zuzana
  Pon 8 10 2h p I-32  1-UIN-241/15 Programovanie (3)                     2muMAIN_k 2upI*
  Pon 9 50 3h k I-32  2-MXX-131/21 Medzinárodný tímový výskumný projekt            1mINF* 1mAIN*** 2mINF*
  Uto 8 10 2h p I-32  1-UIN-140/15 Programovanie (1)                     1upI*
  Uto 15 40 2h s I-32  2-UXX-934/13 Seminár k diplomovej práci z informatiky (2)        2pmupCHIT 2muMAIN_k 2muI*
  Str 14 50 2h p I-32  2-UIN-117/10 Princípy databáz                      2pmupCHIT 2muI*
  Str 16 30 2h c I-32  2-UIN-117/10 Princípy databáz (Každý druhý týždeň)           2pmupCHIT 2muI*
  Str 18 10 2h c I-32  2-UIN-273/17 Seminár z webových technológií vo vyučovaní (3)      2pmupCHIT 2muI*
             2-UIN-271/15 Seminár z webových technológií vo vyučovaní (1)      1muI*

Mendelová Elena
  Pia 11 30 2h k C   1-MXX-491/15 Integrované vzdelávanie zdravotne postihnutých       FMFI 2up**

Miková Karolína
  Pon 9 00 3h p I-oDI 3-IVI-019/15 Moderné metódy pedagogického výskumu (2) (I-2)       2DRSINF
  Uto 14 50 2h p F1-321 3-IVI-031/19 Didaktika pre doktorandov                 1DRSFYZ 1DRSINF 1DRSMAT
  Uto 16 30 2h s F1-321 1-UIN-250/00 Propedeutika vyučovania informatiky (1)          1muMAIN_k 2pUIN 2upI*
  Str 8 10 2h v I-32  2-UXX-202/00 Robotické stavebnice vo vzdelávaní (2)           1muI* 2kI*
  Str 14 00 2h p F1-321 2-UXX-123/15 Metodológia pedagogického výskumu (1)           1mu** 2kM*
  Str 18 10 2h p    1-UXX-134/19 Všeobecná didaktika (online)                1pUMA 1pUIN 1pUFY 2up** 2kM*
  Stv 11 30 1h c F1-321 1-UXX-134/19 Všeobecná didaktika (Rozdelenie študentov určí vyučujúca) 1pUFY 1pUIN 1pUMA 2up** 2kM*
  Stv 14 00 1h c F1-321 1-UXX-134/19 Všeobecná didaktika (Rozdelenie študentov určí vyučujúca) 2upFYIN 2upINBI 1pUMA 1pUIN 1pUFY 2upM* 2kM*

Miťková Emília
  Pon 11 30 2h s F1-321 2-UMA-257/15 Metódy riešenia matematických úloh (1)           1muM* 2kM* 1pmupM*
  Pon 14 00 2h c M-VI  1-MMN-111/15 Matematická analýza (1)                  1MMN*
  Str 8 10 2h v M-II  1-MMN-510/00 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (1) (online2)  1MMN*
  Str 11 30 2h s B2-446 1-UMA-113/15 Seminár zo školskej matematiky (1)             2upM* 2pupM*

Novotná Silvia D
  Str 8 10 2h p F1-328 1-KXX-006/20 Základy fyziky (1) (max 20)                1k*
  Str 9 50 2h c F1-328 1-KXX-006/20 Základy fyziky (1) (max 20)                1k*
             N-bCXX-003/20 Základy fyziky (1) (max 20)                

Salanci Ľubomír
  Pon 8 10 2h p    1-MAT-130/14 Programovanie (1) (online)                 1MAT***
  Uto 8 10 2h p M-I  2-AIN-225/15 Tvorba multimédiálnych aplikácií a počítačových hier    2mAINv
  Uto 9 50 2h c I-H6  1-MAT-130/14 Programovanie (1) (online2)                1EFM*
  Uto 13 10 2h c F1-248 2-AIN-225/15 Tvorba multimédiálnych aplikácií a počítačových hier    2mAINv
  Str 8 10 2h p I-H3  1-AIN-302/17 Programovanie (5) (max 20)                 3AIN*
  Str 11 30 2h c I-H3  1-AIN-302/17 Programovanie (5) (max 20)                 3AIN*

Slavíčková Mária
  Pon 9 00 3h s F1-321 2-UMA-104/15 Úvod do didaktiky matematiky                2pUMA 1muM* 2kM* 1pmupM*
  Pon 13 10 2h p I-9  2-IKVa-102/20 Mathematics for Cognitive Science             1mIKV
  Uto 14 50 2h p F1-321 3-IVI-031/19 Didaktika pre doktorandov                 1DRSFYZ 1DRSINF 1DRSMAT
  Stv 14 50 2h c I-9  2-IKVa-102/20 Mathematics for Cognitive Science             1mIKV
  Stv 17 20 2h p    1-UMA-101/15 Matematická analýza (1) (online2)             2upM* 2pupM*
  Stv 18 10 2h v B2-304 2-UMA-218/11 Matematické pozadie hudby                 2muM* 2pmupM*
  Pia 14 00 2h s M-126 PRED035 Seminár ODM                           mDRS

Sukeľová Tatiana D
  Uto 11 30 2h l F1-151 1-UFY-320/15 Školské pokusy z fyziky                  2pUFY 3upF*
  Uto 14 00 2h l F1-151 1-UFY-320/15 Školské pokusy z fyziky                  2pUFY 3upF*

Šromeková Karolína D
  Uto 10 40 2h c M-VI  1-KXX-001/20 Doplnkové cvičenia z fyziky (1)              1k*
  Uto 16 30 2h c Ch2-301 N-bCXX-015/15 Matematika pre chémiu                  1pC
  Str 12 20 2h c Ch2-201 N-bCXX-015/15 Matematika pre chémiu                  1pC
  Stv 9 50 2h c F1-149 2-UFY-205/15 Didaktika fyziky (3)                    2muF* 2kM*

Tomcsányiová Monika
  Pon 9 00 3h p I-oDI 3-IVI-808/15 Tvorba metodických materiálov (i-12)            1DRSINF
  Pon 11 30 2h k F1-248 2-pUIN-002/15 Programovacie jazyky vo vyučovaní             2pUIN 2muMAIN_k
  Uto 8 10 2h s F1-248 1-UXX-237/15 Digitálne technológie (4)                 3upMATV 3upI*
  Uto 9 50 2h v M-I  2-UIN-238/15 Programovanie pre mobilné platformy pre SŠ         2pmupCHIT 2muI*
  Str 9 50 2h p F1-248 2-UIN-108/15 Didaktika programovania (1)                2muMAIN_k 2pUIN 1muI*
  Stv 14 50 2h p F1-321 1-UIN-341/15 Tvorba pedagogického softvéru (1) (hybridne)        2muMAIN_k 2pUIN 3upI*
  Stv 16 30 2h s F1-321 1-UXX-936/13 Seminár k bakalárskej práci z informatiky (1) (Každý druhý 3upI*

Trúsiková Anna D
  Str 8 10 2h k M-VII 1-UFY-160/15 Kalkulus pre učiteľov fyziky                1upF*

Vankúš Peter
  Pon 12 20 2h p B1-320 N-bXDI-011/15 Podporné prírodovedné predmety – Matematika        1pupBIGE 1pupENBI 1pupENCH 1pupCHFY 1pupI*
  Pon 14 00 1h c B1-320 N-bXDI-011/15 Podporné prírodovedné predmety – Matematika        1pupBIGE 1pupENBI 1pupENCH 1pupCHFY 1pupI*
  Pon 14 50 2h v M-VII 1-FYZ-405/13 Matematická analýza (1)                  1FYZ2 2FYZk
  Uto 17 20 2h s Ch1-3 2-UMA-231/10 Matematické súťaže a semináre               2muM* 2kM* 2pmupM*
  Str 14 00 2h p F1-321 2-UXX-123/15 Metodológia pedagogického výskumu (1)           1mu** 2kM*
  Pia 9 00 2h s M-112 2-UXX-937/10 Seminár k diplomovej práci z matematiky          2muM* 2pmupM*
  Pia 14 00 2h s M-126 PRED035 Seminár ODM                           mDRS

Vargová Michaela
  Pon 15 40 3h s M-XI  2-UMA-106/15 Didaktika matematiky (2)                  2pUMA 2muM* 2pmupM*
  Uto 14 50 2h c C   1-UMA-213/19 Doplnkové cvičenia k matematickej analýze (1)       2upM* 2pupM*
  Uto 17 20 2h v M-VII 1-MAT-710/00 Cvičenie z matematickej analýzy (1)            1MAT2 1PMA*
  Stv 9 50 2h p C   1-UMA-211/15 Matematická analýza (3) (online2)             3upM* 3pupM*
  Stv 14 00 1h c Ch1-3 1-UMA-211/15 Matematická analýza (3)                  3upM* 3pupM*

Velmovská Klára
  Uto 8 10 2h p F2-126 1-UFY-310/15 Úvod do didaktiky fyziky                  3upF*
  Uto 14 50 2h p F1-321 3-IVI-031/19 Didaktika pre doktorandov                 1DRSFYZ 1DRSINF 1DRSMAT
  Str 8 10 2h s F2-126 1-UXX-937/17 Seminár k bakalárskej práci z fyziky (1) (prvá polovica se 3upF*
  Str 9 50 2h l F1-145 1-UFY-310/15 Úvod do didaktiky fyziky                  3upF*
  Stv 8 10 2h p M-I  1-UFY-120/15 Matematické metódy vo fyzike (1)              1upF*
  Stv 9 50 1h c M-I  1-UFY-120/15 Matematické metódy vo fyzike (1)              1upF*

Wagner Miroslav
  Uto 15 40 2h p F1-248 2-UIN-107/10 Počítačové systémy                     1muMAIN_k 1muI* 3kI*

Winczer Michal
  Pon 9 00 2h k I-H3  1-KXX-008/20 Základy programovania (1)                 1k*
  Uto 11 30 2h s F1-248 1-UIN-327/15 Programátorské etudy (1)                  3upI*
  Str 8 10 2h p M-V  1-UIN-201/15 Matematika pre učiteľov informatiky (3)          2upI*
  Str 11 30 2h p M-IV  2-UIN-101/15 Teoretická informatika (1)                 2muMAIN_k 3muMAIN_k 1muI*
  Str 14 00 2h k F1-248 1-KXX-008/20 Základy programovania (1)                 1k*
  Stv 12 20 2h v F1-321 1-UXX-332/10 Sociálne aspekty informatizácie              2up** 2kM*

Zatrochová Michaela D
  Stv 15 40 2h c    1-UMA-101/15 Matematická analýza (1) (online2)             2upM* 2pupM*


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Výpočtové centrum
(VC)

Mederly Peter
  Uto 15 40 2h v M-IX  2-EFM-220/20 Matematika a hudba                     2mEMM*


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu: 18. 1. 2022.