Rozvrhy ucitelov podla katedier
letný semester 2011/12

Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie
(KAFZM)

.KAFZMUcitel1 
  Pia 8 10 6h l F2-KEF 2-FOL-913 Diplomová práca (4)                      5fol

.KAFZMUcitel2 
  Pia 8 10 4h l F2-KEF 2-FOL-911 Diplomová práca (2)                      4fol

Bašták Ďurán Ivan
  Pon 9 50 2h p F1-357 2-FMK-112 Fyzika hraničnej vrstvy atmosféry               4fmk
  Pon 11 30 1h c F1-357 2-FMK-112 Fyzika hraničnej vrstvy atmosféry               4fmk
  Str 9 00 2h p F1-232a 2-UFY-220 Astronómia a meteorológia                  5uF*
  Str 10 40 1h c F1-232a 2-UFY-220 Astronómia a meteorológia                  5uF*
  Str 14 00 2h p F1-357 2-FMK-106 Štatistické metódy v meteorológii a klimatológii (2)     4fmk
  Str 15 40 1h c F1-357 2-FMK-106 Štatistické metódy v meteorológii a klimatológii (2)     4fmk

Benko Martin
  Stv 9 00 3h l F1-360 2-FMK-104 Praktikum zo synoptickej meteorológie (3)           4fmk

Brestenský Jozef
  Stv 12 20 2h p G-337 N-bGAF-001-1 Aplikovaná fyzika                     2Pgl
  Stv 14 00 1h c G-337 N-bGAF-001-1 Aplikovaná fyzika                     2Pgl

Brimich Ladislav
  Stv 8 10 2h p SAV  2-FFZ-112 Tiažové pole a tvar Zeme                   4fg

Dudík Jaroslav
  Pon 8 10 3h p F1-112 2-FAA-102 Teoretická astrofyzika (2)                  4faa
  Pon 16 30 2h p F1-112 2-FAA-112 Kozmická elektrodynamika (2)                 4faa
  Uto 13 10 3h p F1-112 1-FYZ-430 Základy astronómie a astrofyziky (2)             3f*
  Uto 15 40 2h c F1-112 1-FYZ-430 Základy astronómie a astrofyziky (2)             3f*

Dvonč Lukáš D
  Uto 15 40 2h c M-VI  1-FYZ-130 Elektromagnetizmus                      1f3

Gajdoš Štefan
  Stv 13 10 2h p F1-112 2-FAA-150 Kométy                            4faa 5faa
  Pia 15 40 2h l F1-112 2-FAA-130 Laboratórne práce (1)                     4faa

Galád Adrián
  Str 14 50 2h p F1-112 2-FAA-145 Asteroidy                           4faa 5faa
  Pia 15 40 2h l F1-112 2-FAA-130 Laboratórne práce (1)                     4faa

Gális Martin
  Stv 13 10 1h v F2-s110 2-FFZ-133 Počítačové metódy                      4fg
  Stv 14 00 1h c F2-s110 2-FFZ-133 Počítačové metódy                      4fg

Gera Martin
  Pon 12 20 1h p F1-360 2-FMK-145 Programovanie a aplikačný software v meteorológii (2)     4fmk
  Pon 13 10 1h c F1-360 2-FMK-145 Programovanie a aplikačný software v meteorológii (2)     4fmk
  Uto 9 50 2h p F1-357 2-FMK-108 Metódy numerickej matematiky (2)               4fmk 4fg
  Uto 11 30 1h c F1-357 2-FMK-108 Metódy numerickej matematiky (2)               4fmk 4fg
  Str 10 40 3h p F1-357 2-FMK-111 Dynamické predpovedné metódy                 4fmk
  Stv 13 10 2h c F1-360 2-FMK-250 Integrácia numerického meteorologického modelu na počítači  4fmk
  Pia 9 00 4h p F1-357 1-FYZ-580 Dynamická meteorológia (1)                  3f*

Heinzel Petr
  Pia 9 00 2h p F1-112 2-FAA-245 Prenos žiarenia v hviezdnych atmosférach           4faa 5faa

Hensel Karol
  Pia 11 30 2h v F2-s168 1-OZE-342 Fyzikálne analytické metódy                 2f*

Hrvoľ Ján
  Pon 12 20 2h v F1-357 1-FYZ-515 Základy meteorológie a klimatológie              1f*
  Uto 18 10 2h v F1-358 1-FYZ-520 Meteorologické prístroje a pozorovacie metódy         1f*
  Stv 11 30 2h v F1-358 1-FYZ-520 Meteorologické prístroje a pozorovacie metódy         1f*
  Stv 13 10 2h s F1-357 2-FMK-921 Diplomový seminár (2)                     5fmk
  Pia 13 10 2h p F1-358 2-FMK-144 Žiarenie v atmosfére                     4fmk
  Pia 14 50 1h c F1-358 2-FMK-144 Žiarenie v atmosfére                     4fmk

Janda Mário
  Pon 11 30 2h p F2-051 2-FOL-215 Optická spektroskopia                     4fol 4fp
             3-FOS-024 Optická spektroskopia plynov a plazmy             1fDRS
  Stv 9 50 2h p F2-167 2-FOL-237 Laserové procesy a chemické reakcie              4fol
  Stv 14 00 2h v F2-051 2-FFP-226 Kinetika plazmových reakcií                  5fp
  Pia 13 10 1h v F2-s168 1-OZE-342 Fyzikálne analytické metódy                 2f*

Klačka Jozef
  Str 9 00 5h k F1-112 2-FAA-125 Galaktická a mimogalaktická astronómia (1)          4faa

Kornoš Leonard
  Str 13 10 2h s F1-112 2-FAA-121 Seminár z astronómie a astrofyziky (2)            4faa
             2-FAA-221 Seminár z astronómie a astrofyziky (4)            5faa
  Stv 10 40 2h p F1-112 2-FAA-106 Nebeská mechanika (2)                     4faa
  Stv 12 20 1h c F1-112 2-FAA-106 Nebeská mechanika (2)                     4faa
  Pia 15 40 2h l F1-112 2-FAA-130 Laboratórne práce (1)                     4faa

Košinár Ivan
  Str 14 50 2h v B1-305 N-bCXX-084-1 Výberový seminár z fyziky (2)               1Pch*

Kováčová 
  Pia 13 10 2h p F2-s110 2-FFZ-102 Matematické metódy v geofyzike (2)              4fg

Kremler Martin
  Uto 12 20 1h p F1-357 2-FMK-113 Fyzika oblakov a zrážok                    4fmk
  Str 15 40 1h p F2-s168 3-FEN-009 Chemické znečistenie environmentálnych kompartmentov     2fDRS
  Stv 15 40 2h p F1-360 2-FMK-114 Šírenie exhalátov v atmosfére                 4fmk
  Stv 17 20 1h c F1-360 2-FMK-114 Šírenie exhalátov v atmosfére                 4fmk

Kristek Jozef
  Uto 8 10 2h p F2-s110 2-FFZ-135 Numerické simulácie seizmických vlnových polí (1)      4fg
  Str 15 40 3h s F2-s110 3-FGF-017 Seminár zo seizmológie                    fDRS
  Stv 9 50 2h p SAV  2-FFZ-106 Meranie a spracovanie geofyzikálnych údajov (2)        4fg
  Stv 11 30 1h c SAV  2-FFZ-106 Meranie a spracovanie geofyzikálnych údajov (2)        4fg

Kristeková Miriam
  Stv 9 50 2h p SAV  2-FFZ-106 Meranie a spracovanie geofyzikálnych údajov (2)        4fg
  Stv 11 30 1h c SAV  2-FFZ-106 Meranie a spracovanie geofyzikálnych údajov (2)        4fg

Kysel Róbert D
  Pon 18 10 1h c F1-112 2-FAA-112 Kozmická elektrodynamika (2)                 4faa
  Pia 14 50 1h c F2-s110 2-FFZ-102 Matematické metódy v geofyzike (2)              4fg

Lapin Milan
  Pon 9 00 2h p F1-360 2-FMK-135 Aplikovaná klimatológia (1)                  5Pfgg
  Uto 13 10 1h p F1-357 2-FMK-113 Fyzika oblakov a zrážok                    4fmk
  Str 9 00 2h p F1-357 2-FMK-110 Klíma strednej Európy a Slovenska               4fmk
  Stv 9 00 2h s F1-357 2-FMK-207 Seminár z klimatológie                    5fmk

Mackovjak Šimon D
  Pon 10 40 2h c F1-112 2-FAA-102 Teoretická astrofyzika (2)                  4faa

Machala Zdenko
  Uto 11 30 2h p F2-051 2-FFP-212 Žiarenie plazmy                        5fp
             2-FOL-238 Optické žiarenie plynov a plazmy               4fol
  Str 14 00 2h p F2-s168 3-FEN-009 Chemické znečistenie environmentálnych kompartmentov     2fDRS

Martišovitš Viktor
  Stv 9 00 2h p F2-s168 3-FFP-003 Vysokoteplotná plazma (2)                  1fDRS

Melo Marián
  Uto 14 50 2h p F1-357 2-FMK-146 Geografia pre fyzikov                     2foz 4fmk
  Uto 16 30 1h c F1-357 2-FMK-146 Geografia pre fyzikov                     2foz 4fmk

Moczo Peter
  Uto 11 30 2h v F1-oFZ 1-FYZ-475 Mechanika kontinua a hydrodynamika (1)            2f*
  Uto 13 10 1h p F2-s110 N-mGAF-027-1/413A Seizmológia a seizmický hazard            4Paeg
  Uto 14 00 1h s F2-s110 N-mGAF-027-1/413A Seizmológia a seizmický hazard            4Paeg
  Uto 15 40 2h s F2-s110 2-FFZ-113 Seminár z fyziky Zeme a planét                4fg
  Str 13 10 2h p F2-s110 2-FFZ-110 Seizmické vlny a fyzika zemetrasení (1)           4fg
  Str 14 50 1h c F2-s110 2-FFZ-110 Seizmické vlny a fyzika zemetrasení (1)           4fg
  Str 15 40 3h s F2-s110 3-FGF-017 Seminár zo seizmológie                    fDRS
  Stv 16 30 2h s F2-s110 3-FGF-014 Fyzika procesov v seizmoaktívnej zóne            fDRS

Morva Imrich
  Pia 9 50 2h v F2-s168 1-FYZ-750 Automatizované meracie a riadiace systémy          3f*

Morvová Marcela
  Pia 14 00 2h p F2-s168 1-OZE-142 Základy fyziky životného prostredia             1foz 1f*

Ondrášková Adriena
  Uto 13 10 2h p G-130 N-bGAF-049-1 Fyzika Zeme                        1Pglvk
  Uto 14 50 1h c G-130 N-bGAF-049-1 Fyzika Zeme                        1Pglvk
  Uto 17 20 3h s F2-s110 3-FGF-012 Seminár z geomagnetizmu                   fDRS
  Str 9 00 2h p F2-s110 2-FFZ-111 Magnetické pole Zeme a planét                4fg
  Str 10 40 1h c F2-s110 2-FFZ-111 Magnetické pole Zeme a planét                4fg

Porubčan Vladimír
  Uto 11 30 2h v F1-112 2-FAA-242 Meteority                           4faa
  Stv 9 00 2h p F1-112 2-FAA-144 Populácia meteoroidov                     5faa 4faa

Sokol Alois
  Uto 14 00 4h l F1-360 1-FYZ-590 Praktikum zo synoptickej meteorológie (1)           3f*
  Stv 10 40 2h s F1-357 2-FMK-204 Seminár z meteorológie (2)                  5fmk
  Stv 16 30 2h p F1-357 2-FMK-242 Letecká meteorológia                     5fmk
  Pia 12 20 3h p F1-357 1-FYZ-585 Synoptická meteorológia (1)                  3f*

Ševčík Sebastián
  Uto 15 40 2h s F2-s110 2-FFZ-113 Seminár z fyziky Zeme a planét                4fg

Tóth Juraj
  Uto 13 10 3h p F1-112 1-FYZ-430 Základy astronómie a astrofyziky (2)             3f*
  Uto 15 40 2h c F1-112 1-FYZ-430 Základy astronómie a astrofyziky (2)             3f*
  Str 9 00 2h p F1-232a 2-UFY-220 Astronómia a meteorológia                  5uF*
  Str 10 40 1h c F1-232a 2-UFY-220 Astronómia a meteorológia                  5uF*
  Pia 10 40 2h p F1-112 2-FAA-146 Fyzika planét                         4faa 5faa
  Pia 12 20 2h p F1-112 1-FYZ-435 Kozmický výskum planét                    3f*

Világi Jozef
  Pon 12 20 2h v F2-T3 2-FAA-149 Výpočtová technika v astronómii (1)              4faa
  Pia 15 40 2h l F1-112 2-FAA-130 Laboratórne práce (1)                     4faa


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky
(KAGDM)

Bakurová Viktória D
  Stv 8 10 2h c M-XI  2-MPG-115 Modelovanie kriviek a plôch (1)                4mpg

Běhal David D
  Str 8 10 2h c I-H3  1-MAT-180 Úvod do počítačovej grafiky                  1m2

Boďa Eduard
  Str 8 10 2h p F1-108 1-MMN-160 Lineárna algebra a geometria (2)               1mng*
  Str 9 50 2h p M-VI  2-MPG-104 Geometria (2)                         4mpg
             1-UDG-343 Úvod do algebraickej geometrie                3uMD

Bohdal Róbert
  Uto 9 50 2h c M-X  1-AIN-545 Reprezentácie geometrických objektov             3iai*
  Str 8 10 2h p M-115 2-MPG-150 Automatizované interaktívne projektovanie           4mpg 4iag*
  Pia 8 10 2h p I-H3  1-MAT-830 Profesionálny grafický software (2)              3m**
  Pia 9 50 2h c I-H3  1-MAT-830 Profesionálny grafický software (2)              3m**

Božek Miloš
  Uto 9 50 2h p M-oG  2-MPG-242 Diferenciálna geometria                    5mpg
             2-UDG-265 Vybrané kapitoly z diferenciálnej geometrie          5uMD
  Uto 12 20 2h p M-XII 2-MPG-144 Rozmiestňovanie geometrických útvarov             4mpg 4iag*
  Uto 14 00 3h p M-120 2-UDG-115 Diferenciálna geometria                    4uMD
  Str 8 10 2h p B   1-MAT-552 Geometria pre grafikov (2)                  3mpg 3ipg 3iai*

Čárska Katarína D
  Str 16 30 2h c M-VI  1-UMA-105 Matematická analýza (2)                    1uM*

Činčura Juraj
  Str 8 10 1h c B2-404 1-UMA-116 Elementárna teória čísel                   1PuM*
  Str 9 00 1h p B2-404 1-UMA-116 Elementárna teória čísel                   1uM* 1PuM*
  Str 15 40 1h c M-V  1-UMA-116 Elementárna teória čísel                   1uM*
  Stv 14 50 2h p B2-304 1-UMA-207 Algebra (2)                          2u** 2PuM*
  Stv 16 30 1h c B2-304 1-UMA-207 Algebra (2)                          2u** 2PuM*

Čižmár Ján
  Uto 10 40 2h p M-VI  2-UXX-103 Dejiny matematiky                       4u**

Dadová Jana D
  Uto 13 10 1h c I-H3  1-AIN-240 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá          2ipg 2iui
  Uto 14 50 1h c I-H6  1-AIN-240 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá          2it 2ips

Daneková Dominika D
  Uto 8 10 2h v M-VIII 1-MMN-525 Doplnkové cvičenie z algebry a geometrie (2)         1mng2
  Uto 11 30 2h v M-IX  1-MMN-525 Doplnkové cvičenie z algebry a geometrie (2)         1mng1

Dillingerová Monika
  Pon 12 20 2h v M-115 2-UMA-284 Kapitoly z vyučovania matematiky (2)             5uM* 5PuM*
  Str 9 00 2h p M-oDM 3-MVM-015 Didaktický softvér vo vyučovaní matematiky          mDRS
  Str 10 40 2h s M-115 1-UXX-337 Informačné a komunikačné technológie (6) pre učiteľov matemat 3uMI
  Stv 12 20 2h v B2-304 1-UMA-324 Konštruktívne vyučovanie matematiky (2)            3uM* 3PuM*

Ferko Andrej
  Uto 13 10 2h p F1-328 1-MAT-180 Úvod do počítačovej grafiky                  1m* 2mpm*
  Uto 15 40 2h p M-VIII 2-MPG-148 Multimédiá (2)                        4mpg
  Uto 17 20 2h s M-VIII 2-MPG-920 Diplomový seminár (1)                     4mpg
  Str 8 10 2h p M-XII 1-AIN-240 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá          2i*
  Stv 11 30 2h s F1   2-MPG-205 Seminár z počítačovej grafiky a geometrie           5mpg

Guričan Jaroslav
  Pon 10 40 2h p B2-446 1-UIN-113 Matematika (2)                        1PuGeI
  Uto 9 00 2h p M-126 2-MAT-222 Vybrané kapitoly z algebry (2)                4mms*
  Uto 12 20 2h v M-VI  1-INF-610 Algebra (3)                          2it 4iA*
  Str 11 30 2h p M-126 2-MAT-222 Vybrané kapitoly z algebry (2)                4mms*
  Stv 11 30 2h p M-126 2-MAT-241 Počítačová algebra (2)                    5mms*

Haviar Miroslav
  Pon 9 50 2h p M-126 2-MAT-224 Lineárne kódovanie                      4mms*
  Pon 11 30 2h s M-126 2-MAT-221 Univerzálne algebry a zväzy (2)                4mms*
  Pon 13 10 2h v M-126 2-MAT-623 Univerzálne algebry a zväzy (4)                5mms*

Hegyi Balázs D
  Uto 12 20 1h c F2   1-FYZ-160 Algebra a geometria (2)                    1f2 1f3
  Uto 13 10 1h c F2   1-FYZ-160 Algebra a geometria (2)                    1f1 1f3

Heribanová Petra D
  Uto 9 50 2h c M-IX  1-MAT-565 Reprezentácie geometrických objektov             3mpg 3ipg

Hlavcsek Katalin D
  Str 11 30 2h c M-I  1-UIN-113 Matematika (2)                        1PuGeI

Chalmovianský Pavel
  Str 14 50 2h p M-XII 2-MPG-115 Modelovanie kriviek a plôch (1)                4mpg
  Str 16 30 2h p M-XII 2-MPG-105 Funkcionálna analýza a topológia               4mpg
  Stv 13 10 2h p M-II  2-MPG-105 Funkcionálna analýza a topológia               4mpg
  Stv 14 50 2h p M-120 2-MPG-217 Modelovanie kriviek a plôch (4)                5mpg

Kamrlová Barbora
  Uto 13 10 1h p M-126 3-MVM-037 Problémy vyučovania matematiky na 2. stupni ZŠ        mDRS
  Uto 14 00 1h p M-oATC 3-MVM-037 Problémy vyučovania matematiky na 2. stupni ZŠ        mDRS
  Str 11 30 1h c B1-307 1-UMA-219 Didaktický seminár zo školskej matematiky (4)         2PuM*
  Str 12 20 1h c G-111 1-UMA-210 Didaktický seminár zo školskej matematiky x (4)        2PuM*
  Str 15 40 1h p F1-248 2-UIN-266 Web dizajn inak                        5u*I 5PuI*
  Str 16 30 2h v M-126 2-UXX-113 Nové pedagogické prístupy k vyučovaniu nielen matematiky   4u**

Kohanová Iveta
  Pon 16 30 2h c M-112 2-UMA-106 Didaktika matematiky (2)                   4u**
  Uto 11 30 2h c M-III 1-AIN-160 Diskrétna matematika (2)                   1iai5
  Uto 17 20 1h p M-II  1-UMA-310 Didaktika matematiky                     3uM*
  Uto 18 10 1h c M-II  1-UMA-310 Didaktika matematiky                     3uM*
  Str 14 50 2h p M-112 3-MVM-013 Teória didaktických situácií (2)               mDRS
  Str 16 30 2h c F1-108 1-AIN-160 Diskrétna matematika (2)                   1iai2

Korbaš Július
  Pon 9 50 3h p F2   1-MAT-160 Lineárna algebra a geometria (2)               1m**
  Uto 12 20 2h p M-IV  2-MAT-223 Algebraická topológia                     4mms*
  Str 13 10 2h p M-I  2-MAT-223 Algebraická topológia                     4mms*
  Pia 13 10 2h s M-XI  2-MAT-625 Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológie (2)     5mms mDRS

Koreňová Lilla
  Pon 9 50 2h p M-115 1-UXX-337 Informačné a komunikačné technológie (6) pre učiteľov matemat 3uMD 3uMT
  Pon 16 30 1h c B2-304 1-UMA-109 Didaktický seminár zo školskej matematiky x (2)        1PuM*
  Uto 15 40 1h c B2-404 1-UMA-118 Didaktický seminár zo školskej matematiky (2)         1PuMB
  Uto 16 30 2h v M-115 2-UMA-152 Didaktický softvér vo vyučovaní matematiky (2)        4PuM*
  Str 12 20 1h c G-111 1-UMA-118 Didaktický seminár zo školskej matematiky (2)         1PuMCh 1PuMGe
  Stv 15 40 2h v M-115 2-UMA-152 Didaktický softvér vo vyučovaní matematiky (2)        4u**

Kostyrko Pavel
  Pon 9 50 2h p B1-307 2-UMA-112 Vybrané partie z matematickej analýzy (2)           4u** 4PuM*
  Str 9 00 3h s M-126 DRS003 Seminár z teórie reálnych funkcií                mDRS

Kováčiková Kristína D
  Str 12 20 1h c F1-326 1-INF-610 Algebra (3)                          2it 4iA*
  Stv 15 40 1h c M-IX  1-MAT-260 Algebra (2)                          2m*
  Stv 16 30 1h c M-IX  1-MAT-736 Cvičenie z algebry (2)                    2m*

Kríž Martin
  Str 11 30 2h v B1-305 2-UXX-211 Učiteľ a vzdelávacie programy                 5uMI 4uMD 4uMT 4uF* 4PuM*
  Str 13 10 2h v M-VI  2-UXX-211 Učiteľ a vzdelávacie programy                 5uMD 5uMF 5uMT 5PuM*

Kudličková Soňa
  Pon 8 10 2h p M-120 2-UDG-202 Počítačová geometria (2)                   5uMD
  Pon 9 50 2h c M-120 2-UDG-202 Počítačová geometria (2)                   5uMD
  Uto 8 10 2h p M-120 1-UDG-332 Úvod do počítačovej geometrie                 3uMD
  Str 9 50 2h p F1-109 1-AIN-545 Reprezentácie geometrických objektov             3iai*
             1-MAT-565 Reprezentácie geometrických objektov             3mpg 3ipg

Kvasz Ladislav
  Pia 9 50 2h s M-126 2-MAT-614 Seminár z filozofie matematiky (2)              4m** 5m*
  Pia 13 10 2h s M-126 3-MVM-111 Seminár pracoviska (1)                    mDRS
             3-MVM-112 Seminár pracoviska (2)                    mDRS
             3-MVM-113 Seminár pracoviska (3)                    mDRS

Lacková Veronika D
  Pon 9 00 1h c M-X  1-INF-156 Algebra (2)                          1i1
  Pon 12 20 1h c M-X  1-INF-156 Algebra (2)                          1i2
  Uto 14 00 1h c F1-247 1-INF-156 Algebra (2)                          1i3
  Uto 17 20 1h c M-XI  1-MAT-725 Diskrétna matematika (2)                   1mef*

Mačaj Martin
  Pia 14 50 2h v M-oATC 2-MAT-610 Algebraická teória čísel                   4mms*
  Pia 16 30 2h v M-oATC 2-UMA-265 Teória, algoritmy a aplikácie grafov             5uM*

Maťašovský Alexander D
  Pon 9 50 1h c M-IV  1-MMN-160 Lineárna algebra a geometria (2)               1mng2
  Str 11 30 1h p M-VI  2-MPG-104 Geometria (2)                         4mpg
  Str 12 20 1h c M-VI  1-MMN-160 Lineárna algebra a geometria (2)               1mng1

Niepel Martin
  Str 8 10 2h v M-VII 1-MAT-192 Cvičenie z lineárnej algebry a geometrie (2)         1m1 1mpm1
  Str 9 50 3h p F2   1-MAT-160 Lineárna algebra a geometria (2)               1mef*
  Stv 8 10 2h c M-X  1-MAT-160 Lineárna algebra a geometria (2)               1mpm1 1m1
  Stv 14 00 2h p M-126 1-MAT-495 Úvod do kódovania                       3mms

Pémová Marta
  Pon 16 30 1h p M-120 1-UDG-353 Úvod do didaktiky deskriptívnej geometrie           3uMD
  Pon 17 20 1h c M-120 1-UDG-353 Úvod do didaktiky deskriptívnej geometrie           3uMD
  Uto 16 30 2h p M-120 2-UDG-113 Didaktika deskriptívnej geometrie (2)             4uMD

Pokorná Barbora D
  Stv 8 10 2h c M-XI  2-MPG-115 Modelovanie kriviek a plôch (1)                4mpg

Polednová Marianna
  Uto 10 40 2h p F1-326 2-UMA-162 Neeuklidovské geometrie                    4u**
  Str 8 10 1h c B2-446 1-UMA-107 Geometria (1)                         1uM*
  Stv 8 10 2h p B1-320 1-UMA-208 Geometria (3)                         2u** 2PuM*
  Stv 9 50 1h c B1-320 1-UMA-208 Geometria (3)                         2PuM*
  Stv 14 00 1h c M-VII 1-UMA-208 Geometria (3)                         2u**

Regecová Michaela
  Uto 14 50 2h s B1-501 2-UMA-106 Didaktika matematiky (2)                   4PuM*
  Uto 16 30 2h p Ch1-3 2-UMA-258 Metódy riešenia matematických úloh (2)            5uM* 5PuM*
  Str 11 30 1h p M-120 1-UMA-310 Didaktika matematiky                     3PuM*
  Str 12 20 1h c M-120 1-UMA-310 Didaktika matematiky                     3PuM*

Rosa Vladislav
  Uto 9 50 2h v B1-501 2-UXX-201 Hodnotenie a klasifikácia ako súčasť vyučovania        5uM* 5PuM*
  Uto 11 30 2h p M-112 3-MVM-019 Experiment v didaktike matematiky               mDRS
  Uto 15 40 2h v M-126 2-UXX-205 Organizácia a riadenie školy                 5uM*

Slavíčková Mária
  Str 9 00 1h p M-II  1-UXX-233 Základy metodológie výskumu                  2u**
  Str 10 40 2h p M-112 3-MVM-039 Design didaktického výskumu (1)                mDRS
  Str 13 10 1h s M-V  1-UMA-118 Didaktický seminár zo školskej matematiky (2)         1uM*
  Stv 17 20 2h v F1-109 1-UMA-218 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (2)         2u**
  Pia 13 10 1h v M-IV  1-UMA-109 Didaktický seminár zo školskej matematiky x (2)        1uM*

Sleziak Martin
  Pon 8 10 2h p F1-247 1-MAT-260 Algebra (2)                          2m*
  Pon 10 40 2h v M-216 3-MVM-040 Vybrané kapitoly z algebry                  2mDRS
  Uto 11 30 2h p F1-328 1-INF-156 Algebra (2)                          1i*
  Uto 14 00 2h s M-126 2-MAT-612 Seminár z teórie čísel (2)                  4mms*
  Str 14 50 2h p M-126 2-MAT-624 Teória čísel (2)                       5mms*

Solčan Štefan
  Uto 11 30 2h p M-X  2-UMA-208 Vybrané partie z geometrie (2)                5uM* 5PuM*
  Uto 15 40 2h p M-XII 1-UMA-313 Projektívna geometria                     3uM*
  Str 8 10 2h p M-oG  2-UDG-106 Plochy technickej praxe (2)                  4uMD
  Str 9 50 2h p M-120 2-UDG-106 Plochy technickej praxe (2)                  4uMD
  Stv 11 30 2h p M-oG  3-MVM-042 Vybrané kapitoly z geometrie                 1mDRS

Štolcová Jana D
  Str 8 10 2h v M-X  1-MAT-192 Cvičenie z lineárnej algebry a geometrie (2)         1mpm2
  Stv 8 10 2h c M-VI  1-MAT-160 Lineárna algebra a geometria (2)               1mpm2

Tisoň Miroslav
  Pon 14 00 2h p B2-404 1-UMA-107 Geometria (1)                         1PuM*
  Pon 15 40 1h c B2-404 1-UMA-107 Geometria (1)                         1PuM*
  Uto 9 50 2h p M-120 1-UDG-323 Aplikácie deskriptívnej geometrie (2)             3uMD
  Uto 11 30 1h c M-120 1-UDG-323 Aplikácie deskriptívnej geometrie (2)             3uMD

Tomanová Jana
  Uto 9 50 2h v A   1-MAT-725 Diskrétna matematika (2)                   1m** 1mef*
  Uto 11 30 1h c A   1-MAT-725 Diskrétna matematika (2)                   1m**
  Str 9 50 2h v M-oATC 1-UMA-314 Vybrané partie z teórie čísel                 3uM*
  Str 11 30 2h p M-oATC 1-MAT-490 Kombinatorika                         3mms
  Str 14 00 1h p M-oATC 1-UMA-311 Diskrétna matematika (2)                   3uMD 3uMF 3uMT
  Str 14 50 1h c M-oATC 1-UMA-311 Diskrétna matematika (2)                   3uMD 3uMF 3uMT

Uherčíková Viera
  Uto 14 00 2h p B1-320 2-UMA-252 Netradičné metódy vo vyučovaní matematiky (2)         5uM* 5PuM*

Vankúš Peter
  Pon 9 50 2h c B1-501 1-UMA-105 Matematická analýza (2)                    1PuMB
  Pon 11 30 2h c B2-404 1-UMA-105 Matematická analýza (2)                    1PuM*
  Uto 16 30 2h v B2-404 1-UMA-218 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (2)         2PuM*
  Str 12 20 1h s M-VII 1-UMA-219 Didaktický seminár zo školskej matematiky (4)         2u**

Varhaníková Ivana D
  Uto 8 10 2h c I-H3  1-MAT-180 Úvod do počítačovej grafiky                  1m1 2mpm*

Visnyai Tomáš
  Pon 8 10 2h c M-IV  2-UMA-112 Vybrané partie z matematickej analýzy (2)           4u**
  Uto 13 10 2h c B1-501 2-UMA-112 Vybrané partie z matematickej analýzy (2)           4PuM*
  Str 9 50 2h p M-VII 1-UMA-216 Matematická analýza (4)                    2u**
  Str 11 30 1h c M-VII 1-UMA-216 Matematická analýza (4)                    2u**
  Stv 8 10 2h p M-VII 1-UMA-105 Matematická analýza (2)                    1uM*

Vojtašáková Monika D
  Uto 13 10 1h c M-120 2-UMA-208 Vybrané partie z geometrie (2)                5uM*
  Uto 15 40 1h c B2-302 2-UMA-208 Vybrané partie z geometrie (2)                5PuM*

Zaťko Valent
  Pon 11 30 2h s I-9  DRS004 Seminár z numerickej geometrie                  mDRS
  Uto 12 20 2h p M-oG  2-INF-116 Modelovanie kriviek a plôch                  4iA*
  Stv 9 50 2h p M-XI  1-UMA-107 Geometria (1)                         1uM*
  Stv 11 30 2h p M-120 2-MPG-143 Mnohopohľadová geometria                   4mpg 4iag*

Zlatoš Pavol
  Str 8 10 3h p F1   1-FYZ-160 Algebra a geometria (2)                    1f*
  Str 13 10 2h p M-126 1-MAT-480 Teória množín a matematická logika (2)            3mms
  Stv 15 40 2h p M-126 2-IKV-267 Matematická logika pre kognitívnu vedu            4ikv
  Stv 17 20 1h c M-126 2-IKV-267 Matematická logika pre kognitívnu vedu            4ikv


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra aplikovanej informatiky
(KAI)

Baláž Martin D
  Uto 9 00 2h p F1-108 2-AIN-144 Reprezentácia znalostí a inferencia              4iau
             2-IKV-131 Reprezentácia, poznatky a usudzovanie             4ikv
  Uto 16 30 2h p F1-247 1-AIN-616 Symbolické programovanie a LISP                3iai* 5iai*

Blaho Andrej
  Uto 9 50 2h c M-I  1-AIN-170 Programovanie (2)                       1iai1 1i*
  Str 9 50 2h p A   1-AIN-170 Programovanie (2)                       1i***
  Stv 8 10 1h s I-9  1-AIN-920 Bakalársky seminár                      3iai*
  Stv 9 00 1h s I-9  1-AIN-920 Bakalársky seminár                      3iai*

Borovanský Peter
  Str 18 10 2h c I-H3  1-AIN-172 Programovanie (4)                       2iai1 2iai3
  Stv 11 30 2h p B   1-AIN-172 Programovanie (4)                       2iai*
  Pia 8 10 2h p F1-108 1-AIN-430 Programovacie paradigmy                    3iai*
  Pia 9 50 2h c M-II  1-AIN-430 Programovacie paradigmy                    3iai*

Borovský Peter
  Pon 10 40 2h k I-H6  1-AIN-521 Implementácia databázových systémov              2iai*
  Pon 16 30 2h p F1-109 2-MMN-133 Počítačová grafika (2)                    4mng*
  Uto 18 10 2h c I-H6  1-AIN-521 Implementácia databázových systémov              2iai*

Čajági Martin D
  Str 11 30 2h c I-H6  2-IKV-133 Základy umelej inteligencie (2)                4ikv 4iau

Černeková Zuzana
  Uto 9 00 2h s I-9  DRS001 Seminár                             iDRS
  Uto 17 20 2h p F1-328 2-AIN-273 Spracovanie farebného obrazu                 4iag*
             2-AIN-270 Spracovanie farebného obrazu                 5mpg
  Stv 8 10 1h s M-I  1-AIN-920 Bakalársky seminár                      3iai*
  Stv 9 00 1h s M-I  1-AIN-920 Bakalársky seminár                      3iai*

Čertický Michal D
  Str 8 10 2h c I-H6  1-AIN-411 Úvod do výpočtovej logiky                   2iai*
  Str 11 30 2h c I-H6  2-IKV-133 Základy umelej inteligencie (2)                4ikv 4iau
  Stv 11 30 2h v M-218 1-AIN-646 Deskripčné logiky, ontológie a sémantický web         4iau

Dillinger Viliam D
  Str 16 30 2h c I-H3  1-AIN-172 Programovanie (4)                       2iai1 2iai2
  Stv 18 10 2h c I-H6  1-AIN-480 Neurónové siete                        3iui 4iau 4ikv 3iai* 4i*

Ďurikovič Roman
  Pon 8 10 2h p B   2-MPG-102 Počítačová grafika (2)                    4mpg 4i* 4iag*
  Uto 13 10 3h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Str 16 30 2h s A   2-AIN-921 Projektový seminár (1)                    4iai*

Fabo Pavol D
  Pon 9 50 1h c I-H6  1-AIN-550 Základy spracovania obrazu                  3iai*
  Uto 18 10 2h s B   1-AIN-261 Ročníkový projekt (2) (1. a 2. týždeň)            2iai*

Farkaš Igor
  Uto 12 20 2h p B   1-AIN-480 Neurónové siete                        3iui 4iau 4ikv 3iai* 4i*
  Str 9 50 2h p I-9  2-IKV-136 Výpočtová kognitívna neuroveda                4ikv 5iau
  Str 14 00 4h s I-8  2-IKV-921 Diplomový seminár                       5ikv

Frtús Jozef D
  Pon 8 10 2h p M-III 2-IKV-131 Reprezentácia, poznatky a usudzovanie             4ikv
             2-AIN-144 Reprezentácia znalostí a inferencia              4iau
  Pon 16 30 2h c I-H6  1-AIN-506 Úvod do deklaratívneho programovania             1iai1 1iai4 1iai5

Ftáčnik Milan
  Uto 8 10 2h v A   1-AIN-550 Základy spracovania obrazu                  3ipg 3iai*
             1-MAT-575 Rozpoznávanie obrazcov a spracovanie obrazu          3mpg

Gál Tomáš
  Str 17 20 3h k I-9  2-IKV-141 Aktuálne trendy v kognitívnej psychológii           4ikv

Golian Radoslav
  Pon 8 10 3h p F1-109 1-AIN-521 Implementácia databázových systémov              2iai*

Gruska Damas
  Pon 12 20 2h p F1   2-AIN-185 Formálne metódy tvorby softvéru                4iai*
             2-INF-126 Modely konkurentných systémov                 4iD 4iC*
  Pon 16 30 2h p A   2-AIN-185 Formálne metódy tvorby softvéru                4iai*
             2-INF-126 Modely konkurentných systémov                 4iD 4iC*
  Stv 13 10 4h p B   2-AIN-109 Programovanie paralelných a distribuovaných systémov     4iai*
             2-INF-129 Úvod do paralelného programovania               4ikv 3ips 4i

Guller Dušan
  Pia 14 00 4h k I-H6  1-AIN-670 Expertné systémy                       3iai*

Gyárfáš František
  Str 11 30 2h p F1-328 1-AIN-675 Filozofia internetu                      3iai*
  Str 16 30 2h p M-I  2-UIN-263 Softvérové inžinierstvo                    5u*I 5PuI*
  Stv 13 10 2h v I-H6  1-AIN-680 Extrémne programovanie                    2iai*
  Pia 9 50 2h v I-23  1-AIN-611 Tvorivé písanie                        3iai*

Haladová Zuzana D
  Pon 18 10 2h c I-H3  2-AIN-125 Počítačové videnie (2)                    4i* 4iag*
  Uto 13 10 2h c F1-248 2-AIN-125 Počítačové videnie (2)                    5mpg 5i

Homola Martin
  Uto 9 00 2h p F1-108 2-AIN-144 Reprezentácia znalostí a inferencia              4iau
             2-IKV-131 Reprezentácia, poznatky a usudzovanie             4ikv
  Str 12 20 2h v I-23  1-AIN-646 Deskripčné logiky, ontológie a sémantický web         4iau

Hudák Matej D
  Pon 8 10 2h c F1-248 2-MMN-133 Počítačová grafika (2)                    4mng*
  Str 18 10 2h c I-H6  2-MPG-102 Počítačová grafika (2)                    4mpg 4i* 4iag*

Chládek Michal D
  Pon 10 40 2h k I-H6  1-AIN-521 Implementácia databázových systémov              2iai*
  Str 16 30 2h s A   2-AIN-921 Projektový seminár (1)                    4iai*

Kamhal Dezider
  Pon 11 30 2h k I-8  1-MXX-428 Teória rečových aktov                     FMFI
  Pon 16 30 3h k I-8  2-IKV-143 Filozofia jazyka                       4ikv
  Uto 9 50 2h k I-8  1-MXX-422 Problémy analytickej filozofie (2)              FMFI
  Uto 11 30 2h k I-8  1-MXX-424 Filozofia L. Wittgensteina (2)                FMFI
  Uto 15 40 3h k I-8  2-IKV-181 Význam a komunikácia                     4ikv

Kľuka Ján
  Pon 12 20 2h p A   1-INF-465 Deklaratívne programovanie                  2iui 3iui
             1-AIN-506 Úvod do deklaratívneho programovania             1iai*
  Pon 16 30 2h c I-H6  1-AIN-506 Úvod do deklaratívneho programovania             1iai1 1iai4 1iai5
  Pon 18 10 2h c I-H6  1-AIN-506 Úvod do deklaratívneho programovania             1iai2 1iai3 1iai4
  Str 14 00 2h c I-H6  1-AIN-506 Úvod do deklaratívneho programovania             2iai*

Kolesár Ivan D
  Pon 11 30 2h c I-H3  2-AIN-128 Grafika v reálnom čase                    4iag*
  Uto 16 30 1h c I-H6  1-AIN-240 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá          2iai1 2iai2
  Uto 17 20 1h c I-H6  1-AIN-240 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá          2iai3 2iai4

Komara Ján
  Pon 9 50 2h p A   1-AIN-160 Diskrétna matematika (2)                   1iai*
  Pon 12 20 2h p A   1-INF-465 Deklaratívne programovanie                  2iui 3iui
  Pon 16 30 2h c I-H6  1-AIN-506 Úvod do deklaratívneho programovania             1iai1 1iai4 1iai5
             1-INF-465 Deklaratívne programovanie                  2iui 3iui
  Uto 13 10 2h p M-VII 1-AIN-470 Špecifikácia a verifikácia programov             2iai*
  Uto 14 50 2h c F1-248 1-AIN-470 Špecifikácia a verifikácia programov             2iai*
  Stv 9 50 2h c F1-247 1-AIN-160 Diskrétna matematika (2)                   1iai1 1iai4

Kováč Michal D
  Uto 11 30 2h c I-H6  1-MAT-170 Programovanie (2)                       1mpm*
  Str 9 50 2h c I-H6  1-MAT-170 Programovanie (2)                       1m*

Kravec Martin D
  Uto 8 10 2h c M-XI  1-AIN-170 Programovanie (2)                       1iai5
  Uto 11 30 2h c M-V  1-AIN-170 Programovanie (2)                       1iai3

Kučerová Júlia D
  Str 11 30 2h c I-H3  2-AIN-273 Spracovanie farebného obrazu                 4iag*
  Pia 11 30 2h c F1-328 2-AIN-204 Rozpoznávanie obrazcov (občasné cvičenie-3x za semester)   4iag*

Lúčan Ľubomír
  Uto 15 40 4h v F1-109 2-AIN-274 Multimédiá a spracovanie zvuku                5iag*
             2-MMN-207 Multimédiá pre manažment                   5mng*
  Uto 18 10 2h s B   1-AIN-261 Ročníkový projekt (2) (1. a 2. týždeň)            2iai*

Lúčny Andrej
  Pon 10 40 2h p M-IV  2-AIN-246 Multiagentové systémy                     5iau
             2-IKV-164 Multiagentové systémy                     4ikv
  Pon 12 20 2h c M-217 2-AIN-246 Multiagentové systémy                     5iau
             2-IKV-164 Multiagentové systémy                     4ikv

Madaras Martin D
  Pon 9 50 1h c I-H6  1-AIN-550 Základy spracovania obrazu                  3iai*
  Pon 11 30 2h c I-H3  2-AIN-128 Grafika v reálnom čase                    4iag*
  Str 16 30 2h s A   2-AIN-921 Projektový seminár (1)                    4iai*

Malinovský Ľudovít D
  Pon 10 40 2h k I-H6  1-AIN-521 Implementácia databázových systémov              2iai*
  Pon 18 10 2h c I-H6  1-AIN-506 Úvod do deklaratívneho programovania             1iai2 1iai3 1iai4

Markošová Mária
  Uto 10 40 2h p F1-108 2-IKV-133 Základy umelej inteligencie (2)                4ikv 4iau
  Uto 14 00 2h k M-XII 2-AIN-181 Evolučné algoritmy                      4iau 4ikv

Nagy Marek
  Uto 15 40 2h p I-9  2-IKV-265 Rozpoznávanie reči                      4iau 5ikv
  Stv 8 10 1h p I-H3  2-AIN-173 GNU Linux                           5mpg 4iau
  Stv 9 00 1h c I-H3  2-AIN-173 GNU Linux                           5mpg 4iau
  Stv 11 30 2h c I-H3  2-IKV-265 Rozpoznávanie reči                      4iau 5ikv

Náther Peter
  Uto 8 10 2h c M-XII 1-AIN-160 Diskrétna matematika (2)                   1iai3 1iai4
  Uto 18 10 2h s B   1-AIN-261 Ročníkový projekt (2) (1. a 2. týždeň)            2iai*

Novotný Matej
  Uto 16 30 1h c I-H6  1-AIN-240 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá          2iai1 2iai2
  Uto 17 20 1h c I-H6  1-AIN-240 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá          2iai3 2iai4
  Stv 14 50 2h p F1   1-AIN-240 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá          2iai*

Onderík Juraj D
  Uto 18 10 2h s B   1-AIN-261 Ročníkový projekt (2) (1. a 2. týždeň)            2iai*
  Str 18 10 2h c I-H6  2-MPG-102 Počítačová grafika (2)                    4mpg 4i* 4iag*

Pataky Mikuláš D
  Pon 10 40 2h k I-H6  1-AIN-521 Implementácia databázových systémov              2iai*
  Uto 18 10 2h s B   1-AIN-261 Ročníkový projekt (2) (1. a 2. týždeň)            2iai*

Paulis Peter D
  Str 16 30 2h c I-H3  1-AIN-172 Programovanie (4)                       2iai1 2iai2
  Str 18 10 2h c I-H3  1-AIN-172 Programovanie (4)                       2iai1 2iai3

Petrovič Pavel
  Pon 12 20 2h p M-IV  1-AIN-372 Programovanie (5)                       3iai*
  Pon 16 30 2h c F1-248 1-AIN-372 Programovanie (5)                       3iai*
  Str 16 30 2h c F1-248 1-AIN-172 Programovanie (4)                       2iai3 2iai4
  Stv 8 10 1h s I-23  1-AIN-920 Bakalársky seminár                      3iai*
  Stv 9 00 1h s I-23  1-AIN-920 Bakalársky seminár                      3iai*
  Stv 9 50 2h p I-23  1-AIN-551 Algoritmy pre AI robotiku                   3iai*

Polec Jaroslav
  Uto 10 40 2h v B   2-AIN-126 Kompresia dát                         4mpg 4iag*
  Str 13 10 2h p M-II  2-MPG-112 Kódovanie a spracovanie obrazu                4mpg

Popper Mikuláš
  Uto 17 20 2h v I-23  2-AIN-152 Terminologická prenositelnosť báz znalostí          4iau

Rebrová Kristína D
  Str 14 00 4h l I-9  2-IKV-122 Semestrálny projekt                      4ikv
  Stv 13 10 2h c I-H3  2-IKV-136 Výpočtová kognitívna neuroveda                5iau 4ikv

Retová Dana D
  Str 8 10 2h v I-8  2-AIN-186 Kognitívna veda                        4iau
  Str 9 50 2h s I-8  2-AIN-187 Seminár z kognitívnej vedy                  4iau
  Pia 9 00 3h k I-8  2-IKV-261 Logika a kognitívna veda                   4ikv

Rybár Ján
  Str 14 00 4h s I-8  2-IKV-921 Diplomový seminár                       5ikv
  Stv 9 50 4h k I-9  2-IKV-113 Kognitívna psychológia                    4ikv
  Stv 14 50 2h k F1-108 1-MXX-406 Kognitívne vedy: jazyk a kognícia               FMFI
             3-IVI-009 Epistemológia a kognitívna psychológia            1iDRS

Samuelčík Martin
  Uto 14 00 2h v I-9  2-MPG-149 Fraktálne modelovanie                     4mpg 4iag*
  Stv 13 10 2h v F1-248 1-MAT-820 Úvod do OpenGL                        3m*
  Stv 16 30 2h c M-120 2-INF-116 Modelovanie kriviek a plôch                  4iA*
  Stv 18 10 2h p I-9  2-AIN-128 Grafika v reálnom čase                    4iag*

Stanek Stanislav
  Uto 9 00 2h s I-9  DRS001 Seminár                             iDRS
  Stv 8 10 1h s M-I  1-AIN-920 Bakalársky seminár                      3iai*
  Stv 9 00 1h s M-I  1-AIN-920 Bakalársky seminár                      3iai*
  Stv 9 50 2h v F1-248 2-MPG-136 WWW - Flash                          4mpg

Šikudová Elena
  Uto 9 00 2h s I-9  DRS001 Seminár                             iDRS
  Uto 15 40 2h p F1-328 2-AIN-125 Počítačové videnie (2)                    5i 5mpg 4iag*
  Stv 9 50 2h p M-X  2-MPG-204 Rozpoznávanie obrazcov                    5mpg
             2-AIN-204 Rozpoznávanie obrazcov                    4iag*

Šimko Alexander D
  Str 8 10 2h c I-H6  1-AIN-411 Úvod do výpočtovej logiky                   2iai*
  Stv 11 30 2h c M-217 1-AIN-616 Symbolické programovanie a LISP                3iai* 5iai*

Šiška Jozef
  Pon 12 20 2h p M-V  1-AIN-411 Úvod do výpočtovej logiky                   2iai*
  Str 8 10 2h c I-H6  1-AIN-411 Úvod do výpočtovej logiky                   2iai*

Škoviera Radoslav D
  Uto 18 10 2h s B   1-AIN-261 Ročníkový projekt (2) (1. a 2. týždeň)            2iai*
  Stv 9 50 2h c F1-247 1-AIN-160 Diskrétna matematika (2)                   1iai1 1iai4

Šrámek Miloš
  Str 9 00 3h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS

Takáč Martin
  Pon 10 40 2h k I-23  2-AIN-145 Kvalitatívne modelovanie a simulácia             4iau 5ikv
  Stv 10 40 3h s I-8  2-UXX-150 Seminár z komunikácie                     5u* 5PuI*

Valentín Kristián D
  Stv 18 10 2h c I-H6  1-AIN-480 Neurónové siete                        3iui 4iau 4ikv 3iai* 4i*

Vinař Tomáš
  Uto 17 20 2h s I-9  2-AIN-506 Seminár z bioinformatiky (2)                 4iau 4Pgen 4Pbch 5Pbch 4i*
             2-AIN-252 Seminár z bioinformatiky (4)                 5iau
  Stv 18 10 2h v M-III 2-INF-238 Grafové modely v strojovom učení               4ikv 4iau 4i*
  Pia 9 50 2h v M-VIII 2-INF-238 Grafové modely v strojovom učení               4iau 4ikv 4i*

Vittek Marián
  Pon 11 30 1h p A   1-AIN-500 Linux pre používateľov                    1i***
  Uto 14 00 2h v M-II  2-AIN-174 Pokročilé C++                         4iai*
  Str 15 40 1h c I-H6  1-AIN-500 Linux pre používateľov                    1iai4 1iai2 1iai3
  Str 16 30 1h c I-H6  1-AIN-500 Linux pre používateľov                    1iai3 1iai1 1iai5
  Str 17 20 1h c I-H6  1-AIN-500 Linux pre používateľov                    1i*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
(KAMS)

Bachratá Alena D
  Stv 9 00 1h c M-IX  1-UMA-309 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (2)         3uM* 3PuM*

Boďa Ján
  Pon 8 10 2h p A   1-EFM-140 Ekonómia (2)                         1mef* 1mng* 1mpm*
  Pon 12 20 2h p F1-109 1-EFM-390 Makroekonómia                         3mef*
  Uto 8 10 2h p B   1-EFM-390 Makroekonómia                         3mef*
  Str 8 10 2h p F1-109 2-EFM-119 Dynamická makroekonómia                    4mef*

Boďová Katarína
  Str 12 20 3h k F1-108 1-EFM-240 Podnikové financie                      2mef*
  Stv 14 00 3h s F1-326 DRS020 Seminár o diferenciálnych rovniciach a dynamických systémoch   mDRS

Bokes Pavol
  Pon 10 40 2h c M-III 1-MAT-250 Matematická analýza (4)                    2mpm* 3mpm*
  Uto 14 50 1h c M-IX  2-PMS-119 Markovovské procesy (2)                    4mps
  Str 14 50 2h s C-EU  DRS019 Seminár CEF                           4mef* 5mef* mDRS
  Stv 8 10 2h v F1-328 1-MAT-775 Cvičenie z matematickej analýzy (4)              2mpm* 3mpm*

Brunovský Pavol
  Pon 10 40 2h p F1-109 1-EFM-350 Mikroekonómia                         3mef*
  Str 14 50 2h s C-EU  DRS019 Seminár CEF                           4mef* 5mef* mDRS
  Stv 14 00 3h s F1-326 DRS020 Seminár o diferenciálnych rovniciach a dynamických systémoch   mDRS

Černý Aleš
  Str 9 50 2h p M-X  3-MAM-003 Vybrané partie z finančnej matematiky             mDRS
             2-EFM-146 Lévyho procesy                        4mef*
  Str 14 50 2h s C-EU  DRS019 Seminár CEF                           4mef* 5mef* mDRS

Fidrmuc Jarko
  Pon 16 30 4h s F2   2-EFM-212 Seminár z ekonómie (4)                    5mef* mDRS

Fila Marek
  Stv 14 00 3h s F1-326 DRS020 Seminár o diferenciálnych rovniciach a dynamických systémoch   mDRS

Filová Lenka
  Uto 13 10 1h c M-III 1-MAT-282 Pravdepodobnosť a štatistika (2)               2mef1
  Uto 14 50 1h c M-VII 1-MAT-282 Pravdepodobnosť a štatistika (2)               2m*
  Uto 15 40 1h c M-VII 1-MAT-282 Pravdepodobnosť a štatistika (2)               2mef2
  Str 14 50 1h c M-IX  2-PMS-138 Cvičenie z regresných modelov                 4mps

Graczová Darina D
  Uto 18 10 2h c M-X  2-EFM-110 Algoritmy na sieťach                     4mef1

Grendár Marian
  Pon 11 30 3h p B   2-EFM-123 Špeciálna ekonometria                     4mef*

Guba Peter
  Uto 9 50 2h v M-201 2-EFM-135 Asymptotické metódy v matematickom modelovaní         4mef*
             3-MAM-014 Asymptotické metódy                      mDRS
  Uto 11 30 2h p M-201 2-MAT-141 Vybrané partie z matematickej fyziky (2)           5mma* 5mef*

Halická Margaréta
  Uto 11 30 2h p F1   2-EFM-109 Optimálne riadenie (2)                    4mps 4mef*
  Str 11 30 2h p M-X  2-EFM-222 Semidefinitné programovanie                  4mef*
             3-MAM-007 Moderné metódy konvexnej optimalizácie (2)          mDRS
  Str 14 50 2h s C-EU  DRS019 Seminár CEF                           4mef* 5mef* mDRS
  Str 14 50 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Stv 14 00 2h v A   1-EFM-556 DEA modely                          2mef* 3mng*

Hamala Milan
  Uto 13 10 2h p M-X  2-EFM-145 Algoritmy nelineárnej regresie a príbuzné metódy       4mef*
  Str 14 50 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Stv 14 00 2h p M-V  2-EFM-141 Nelineárne programovanie                   4mef*
             3-MNA-006 Nelineárne programovanie                   mDRS

Harman Radoslav
  Pon 16 30 2h p F1-108 2-PMS-116 Viacrozmerné štatistické analýzy (2)             4mps 4mef*
  Pon 18 10 2h c F1-108 2-PMS-116 Viacrozmerné štatistické analýzy (2)             4mps 4mef*
  Uto 8 10 2h p M-217 2-PMS-123 Stochastické simulačné metódy                 4mps 4mef*
  Str 9 50 2h p M-216 3-MAM-025 Simulačné metódy                       mDRS
  Stv 10 40 2h p M-208 2-PMS-129 Stochastické optimalizačné metódy               5mps

Janková Katarína
  Pon 14 50 2h p M-XII 2-PMS-119 Markovovské procesy (2)                    4mps
  Uto 10 40 2h s M-216 2-PMS-126 Seminár z matematickej štatistiky (2)             5mps
  Uto 13 10 2h p M-IX  2-PMS-121 Sekvenčné metódy                       4mps
  Stv 11 30 2h p A   1-MAT-282 Pravdepodobnosť a štatistika (2)               2m***

Jurča Pavol
  Uto 16 30 2h v M-X  2-EFM-131 Cvičenia z optimálneho riadenia                4mef1
  Stv 15 40 2h c M-V  2-EFM-131 Cvičenia z optimálneho riadenia                4mef2

Katina Stanislav
  Stv 14 50 2h p B2-333 N-mBAN-136-1 Bioštatistika pre antropológov               4Pant
  Pia 8 10 2h v M-216 2-PMS-130 Analýza kategoriálnych dát                  5mps
  Pia 11 30 2h v M-III 1-PMA-790 Vybrané kapitoly z poistenia osôb               3mpm*

Kilianová Soňa
  Str 14 50 2h s C-EU  DRS019 Seminár CEF                           4mef* 5mef* mDRS
  Stv 9 50 2h p F1-108 2-EFM-103 Stochastické metódy operačnej analýzy             4mef*

Kollár Martin
  Pon 16 30 2h c M-X  1-EFM-130 Matematická analýza (2)                    1mef1
  Uto 15 40 2h p B   1-EFM-130 Matematická analýza (2)                    1mef*
  Uto 17 20 2h v M-IV  1-EFM-540 Cvičenie z matematickej analýzy (4)              2mef1
  Str 14 50 2h p A   1-EFM-130 Matematická analýza (2)                    1mef*
  Str 16 30 2h c F1-247 1-EFM-250 Matematická analýza (4)                    2mef1
  Pia 9 00 2h v M-I  1-EFM-520 Cvičenie z matematickej analýzy (2)              1mef1

Kollár Richard
  Uto 13 10 2h p M-XI  3-MAM-005 Biomatematika                         mDRS
  Str 9 50 2h p M-201 2-MAT-121 Parciálne diferenciálne rovnice (2)              4mma*
  Stv 9 50 2h c M-201 2-MAT-121 Parciálne diferenciálne rovnice (2)              4mma*
  Stv 14 00 3h s F1-326 DRS020 Seminár o diferenciálnych rovniciach a dynamických systémoch   mDRS

Kossaczká Ľubica
  Pon 9 00 2h v F1-232a 1-EFM-540 Cvičenie z matematickej analýzy (4)             2mef2
  Uto 8 10 2h c M-III 1-EFM-130 Matematická analýza (2)                    1mef2
  Str 8 10 2h v M-VI  1-EFM-520 Cvičenie z matematickej analýzy (2)              1mef2
  Str 14 50 2h c M-VIII 1-EFM-250 Matematická analýza (4)                    2mef2

Krajčovič Dušan
  Pon 11 30 2h s F1-247 1-EFM-260 Maticový počet (2)                      2mef*
  Uto 11 30 2h v M-VII 1-EFM-525 Cvičenie z algebry a geometrie (2)              1mef2
  Uto 14 00 2h v M-VI  1-EFM-525 Cvičenie z algebry a geometrie (2)              1mef1
  Str 9 50 2h s F1-328 1-EFM-265 Seminár z maticového počtu (2)                2mef*

Kyselica Juraj D
  Uto 13 10 1h c M-201 2-MAT-141 Vybrané partie z matematickej fyziky (2)           5mma* 5mef*

Lauko Martin D
  Str 14 50 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS

Luptáčik Mikuláš
  Pia 9 50 4h s F1-109 2-EFM-116 Seminár z ekonómie (2)                    4mef*

Mačutek Ján
  Str 13 10 1h c M-XII 1-MAT-282 Pravdepodobnosť a štatistika (2)               2mng2
  Str 15 40 1h c M-II  1-MAT-282 Pravdepodobnosť a štatistika (2)               2mng1
  Stv 14 50 1h c M-VII 1-MAT-282 Pravdepodobnosť a štatistika (2)               2mpm*

Marušiak Ondrej D
  Pon 9 50 1h c M-III 1-EFM-140 Ekonómia (2)                         1mng1
  Str 11 30 1h c F1-108 1-EFM-140 Ekonómia (2)                         1mng2

Melicherčík Igor
  Str 9 50 2h p M-X  3-MAM-003 Vybrané partie z finančnej matematiky             mDRS
             2-EFM-146 Lévyho procesy                        4mef*
  Str 14 50 2h s C-EU  DRS019 Seminár CEF                           4mef* 5mef* mDRS

Miklošovič Tomáš D
  Str 9 00 1h c F1-328 1-EFM-140 Ekonómia (2)                         1mef1
  Str 10 40 1h c M-IX  1-EFM-140 Ekonómia (2)                         1mpm*
  Stv 9 50 1h c M-VI  1-EFM-140 Ekonómia (2)                         1mef2

Náther Ondrej
  Uto 14 00 1h c F1-232a 1-PMA-570 Pravdepodobnostné modely v poisťovníctve           3mpm*
  Uto 14 50 2h p M-XI  1-PMA-570 Pravdepodobnostné modely v poisťovníctve           3mpm*
  Uto 17 20 2h k M-XII 1-MMN-365 Matematická štatistika                    3mng*
  Str 9 50 2h k M-XII 1-MMN-365 Matematická štatistika                    3mng*
  Str 11 30 2h p M-XII 1-PMA-560 Teória pravdepodobnosti (2)                  3mp*

Odrobina Igor
  Uto 9 50 2h p M-208 2-EFM-140 Databázy - SQL                        4mps
  Str 14 50 2h s C-EU  DRS019 Seminár CEF                           4mef* 5mef* mDRS
  Str 16 30 2h p M-208 2-EFM-140 Databázy - SQL                        4mef1
  Stv 17 20 2h p M-208 2-EFM-140 Databázy - SQL                        4mef2

Pačuta Július D
  Uto 14 50 2h c M-V  1-MAT-150 Matematická analýza (2)                    1mpm1 1m1
  Str 16 30 2h v M-VII 1-MAT-720 Cvičenie z matematickej analýzy (2)              1m1 1mpm1

Pastor Karol
  Uto 14 50 2h c M-217 1-PMA-750 Analýza dát na počítači                    2mpm*
  Str 11 30 2h p M-IX  1-MMN-380 Analýza časových radov                    3mng*
  Stv 9 50 2h p M-IX  1-UMA-309 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (2)         3uM* 3PuM*
  Stv 15 40 2h p M-XI  1-PMA-741 Demografická štatistika                    3Pgek 2mpm*
  Stv 17 20 1h c M-XI  1-PMA-741 Demografická štatistika                    3Pgek 2mpm*

Pázman Andrej
  Pon 9 50 2h s M-XII DRS001 Seminár                             mDRS
  Uto 12 20 2h p M-216 2-PMS-213 Bayesovská štatistika                     5mps
  Stv 13 10 2h p M-XII 2-PMS-108 Regresné modely (2)                      4mps

Pekár Ján
  Uto 8 10 2h p M-IV  2-EFM-125 Ekonomika informácií                     4mef* 5mng*
  Uto 9 50 2h p M-IV  2-EFM-126 Priemyselná organizácia                    4mef* 5mng*
  Uto 15 40 2h c M-II  1-EFM-570 Experimentálna ekonómia                    3mef* 3mng*
  Uto 15 40 2h c M-208 1-EFM-570 Experimentálna ekonómia                    3mef* 3mng*
  Str 8 10 2h p A   1-EFM-270 Úvod do teórie hier                      2mef*
             1-MMN-375 Teória hier                          4mps 3mng*

Peres Sámuel D
  Uto 8 10 2h c M-IX  1-MAT-150 Matematická analýza (2)                    1mpm2
  Stv 11 30 2h v F1-247 1-MAT-720 Cvičenie z matematickej analýzy (2)              1mpm2

Potocký Rastislav
  Uto 9 50 2h p F1-328 1-PMA-550 Matematická štatistika                    3mp*
  Str 9 50 2h p M-XI  1-PMA-220 Finančná matematika (2)                    2mpm*
  Str 13 10 2h s M-216 DRS001 Seminár                             mDRS
  Stv 9 50 2h p F1-328 1-PMA-320 Poistná matematika (2)                    3mp*
  Stv 11 30 2h p M-III 1-PMA-550 Matematická štatistika                    3mp*

Quittner Pavol
  Pon 8 10 2h p M-201 2-MAT-123 Variačný počet                        4mma*
  Pon 9 50 1h c M-201 2-MAT-123 Variačný počet                        4mma*
  Uto 9 50 2h v M-VII 1-EFM-551 Vybrané partie z matematickej analýzy (2)           3mef*
  Stv 14 00 3h s F1-326 DRS020 Seminár o diferenciálnych rovniciach a dynamických systémoch   mDRS

Sedlák Milan D
  Str 14 50 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Stv 8 10 2h c F1-247 1-MAT-160 Lineárna algebra a geometria (2)               1mef2

Siebertová Zuzana
  Pon 9 00 2h c M-VI  1-EFM-380 Ekonometria                          3mef1
  Pon 9 00 2h c M-208 1-EFM-380 Ekonometria                          3mef1
  Str 11 30 2h c M-V  1-EFM-380 Ekonometria                          3mef2
  Str 11 30 2h c M-208 1-EFM-380 Ekonometria                          3mef2
  Str 14 50 2h s C-EU  DRS019 Seminár CEF                           4mef* 5mef* mDRS
  Stv 9 50 2h p F1   1-EFM-380 Ekonometria                          4mps 3mef* 4mng*

Somorčík Ján
  Uto 8 10 2h c F2   1-PMA-320 Poistná matematika (2)                    3mp*
  Uto 11 30 2h c M-208 1-PMA-730 Počítačová štatistika                     3mp*
  Str 13 10 2h p F1-109 2-PMS-109 Počítačová štatistika                     4mps 4mef*
  Stv 13 10 2h p M-XI  2-PMS-212 Neparametrické štatistické metódy               5mps 5mef*

Stehlíková Beáta
  Uto 14 00 2h c M-208 2-EFM-106 Finančné deriváty                       4mef2
  Str 14 50 2h s C-EU  DRS019 Seminár CEF                           4mef* 5mef* mDRS
  Stv 12 20 2h c M-208 2-EFM-106 Finančné deriváty                       4mef1

Szűcs Gábor D
  Pon 16 30 2h v B   1-PMA-710 Právo a účtovníctvo poisťovní                 1mef* 1mpm*
  Uto 16 30 2h c F2   1-PMA-220 Finančná matematika (2)                    2mpm*

Ševčovič Daniel
  Pon 9 50 2h p B   2-EFM-106 Finančné deriváty                       4mef*
             3-MAM-012 Finančné deriváty                       mDRS
  Uto 14 00 2h p F1   1-EFM-250 Matematická analýza (4)                    2mef*
  Str 14 50 2h s C-EU  DRS019 Seminár CEF                           4mef* 5mef* mDRS
  Stv 9 50 2h p A   1-EFM-250 Matematická analýza (4)                    2mef*
  Stv 12 20 2h p M-201 3-MAM-016 Stochastické metódy optimalizácie               mDRS
  Stv 14 00 3h s F1-326 DRS020 Seminár o diferenciálnych rovniciach a dynamických systémoch   mDRS

Štefanovičová Simona D
  Uto 15 40 2h c M-II  1-EFM-570 Experimentálna ekonómia                    3mef* 3mng*
  Uto 15 40 2h c M-208 1-EFM-570 Experimentálna ekonómia                    3mef* 3mng*

Štulajter František
  Str 11 30 2h p F1-232a 2-PMS-102 Náhodné procesy (2)                     4mps

Švarda Norbert D
  Uto 8 10 2h c M-II  1-EFM-380 Ekonometria                          4mng*
  Uto 8 10 2h c M-208 1-EFM-380 Ekonometria                          4mng*

Tóth Martin D
  Str 14 50 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Pia 9 50 4h s F1-109 2-EFM-116 Seminár z ekonómie (2)                    4mef*

Trnovská Mária
  Pon 10 40 2h c M-XI  1-MAT-160 Lineárna algebra a geometria (2)               1mef1
  Str 14 50 2h s C-EU  DRS019 Seminár CEF                           4mef* 5mef* mDRS
  Str 14 50 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Stv 11 30 2h c M-I  1-EFM-350 Mikroekonómia                         3mef1

Zeman Juraj
  Str 16 30 2h p M-V  2-EFM-225 Medzinárodná ekonómia (1)                   5mef*

Zíková Zuzana D
  Stv 8 10 2h c F1-109 1-EFM-350 Mikroekonómia                         3mef2

Žitňanská Magdaléna D
  Stv 12 20 2h c F1-109 2-EFM-110 Algoritmy na sieťach                     4mef2


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra experimentálnej fyziky
(KEF)

.KEFUcitel1 
  Uto 13 10 4h l F2-KEF 2-FFP-913 Diplomová práca (4)                      5fp
  Stv 12 20 6h l F2-KEF 2-FFP-911 Diplomová práca (2)                      4fp

Bugár Ignác
  Pon 16 30 2h p F2-167 2-FOL-104 Fotonické kryštály a ich využitie               5fol 4fol

Černák Mirko
  Uto 16 30 2h v F2-051 1-FYZ-455 Fyzika elektrických výbojov                  2f*
  Str 8 10 2h p F2-051 2-FFP-110 Výboje v plynoch                       4fp
  Str 11 30 2h p F2-051 2-FFP-207 Formovanie výbojov                      5fp

Držík Milan
  Str 9 50 2h p F2-167 2-FOL-111 Základné princípy a metódy aplikovanej optiky         4fol 5fol

Fabo Peter
  Uto 14 00 2h p B   1-FYZ-165 Základy programovania                     1f**
  Uto 15 40 2h c F2-T3 1-FYZ-165 Základy programovania                     1f1 1fmf*
  Pia 16 30 2h p F2-223 1-FYZ-375 Pokročilé programovanie                    2foz 3f*
  Pia 18 10 2h c F2-223 1-FYZ-375 Pokročilé programovanie                    2foz 3f*

Fischer Ľudovít
  Str 10 40 2h c F2-T3 1-FYZ-165 Základy programovania                     1f1
  Str 14 00 2h c F2-T3 1-FYZ-165 Základy programovania                     1f2
  Pia 11 30 2h c F2-T3 1-FYZ-165 Základy programovania                     1f2

Grajcar Miroslav
  Uto 8 10 2h p F2-272 2-FTL-223 Úvod do kvantových počítačov                 5ftl 5fol

Greguš Ján
  Uto 13 10 3h p F2-295 2-FEL-117 Praktikum z elektroniky a fyziky tuhých látok         4ftl 4fol 4fp
  Str 14 00 3h l F1-224 1-FYZ-275 Praktikum III (optika)                    2f2
  Stv 13 10 3h l F1-224 1-FYZ-275 Praktikum III (optika)                    2fmf

Hlubina Richard
  Uto 9 50 2h p F2-125 1-FYZ-385 Úvod do fyziky materiálov                   3f*
  Uto 12 20 2h c F2-223 1-FYZ-385 Úvod do fyziky materiálov                   3f*
  Str 8 10 2h p F2-223 1-FYZ-385 Úvod do fyziky materiálov                   3f*
  Stv 8 10 2h p F2-223 2-FTL-105 Elektrické a optické vlastnosti materiálov          4ftl 4fp 4fol 4ftf
  Stv 14 50 2h s F2-223 2-FTL-112 Seminár z elektrických a optických vlastností materiálov   4ftf 4ftl

Jaroševič Andrej
  Stv 14 00 3h p F2-295 1-FYZ-380 Základy elektroniky                      3f*

Kováčik Dušan
  Uto 14 50 2h v F2-051 1-FYZ-450 Úvod do fyziky plazmy                     2f*
  Str 10 40 3h l F1-113 1-FYZ-170 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)          1f1
  Str 15 40 3h l F1-113 1-FYZ-170 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)          1f3

Krumpolec Richard D
  Str 10 40 3h l F1-114 1-FYZ-170 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)          1f1

Kundracik František
  Pon 9 00 2h p F1   1-FYZ-130 Elektromagnetizmus                      1f**
  Uto 8 10 2h p F1   1-FYZ-130 Elektromagnetizmus                      1f**
  Uto 9 50 2h p F2-223 2-FEL-212 Štatistická rádiofyzika (2)                  5ftl
  Str 9 50 3h p F2-223 1-FYZ-380 Základy elektroniky                      3f*

Kúš Peter
  Str 9 00 2h p F2-272 2-FTL-113 Technológia tenkých vrstiev a povlakov            4ftl

Maheľ Michal
  Pon 9 50 2h p F2-167 2-FEL-112 Analógové elektronické obvody                 4fol 4fp 4ftl
  Uto 13 10 2h p Ch1-2 N-bCXX-058-1 Fyzika (1)                         1Pch*
  Str 8 10 2h p Ch1-2 N-bCXX-058-1 Fyzika (1)                         1Pch*
  Str 10 40 3h l F2-KEF 2-FEL-113 Praktikum z analógových elektronických obvodov        4ftl
  Stv 8 10 2h p F1   1-FYZ-125 Spracovanie experimentálnych dát (1.polovica semestra)    1foz 1f*
  Pia 9 00 2h c B2-304 N-bCXX-058-1 Fyzika (1)                         1Pch

Martoňák Roman
  Uto 9 50 2h c F2-T3 2-FTL-125 Úvod do počítačových simulácií                4ftf 4ftl
  Uto 11 30 1h p F2-272 2-FTL-125 Úvod do počítačových simulácií                4ftl 4ftf
  Str 16 30 2h v F2-272 1-FYZ-665 Nové materiály očami fyzika                  2f* 3f*

Matejčík Štefan
  Uto 13 10 2h p F2-051 3-FFP-006 Hmotnostnospektrometrická diagnostika plazmy         1fDRS
  Str 9 50 2h p F2-051 2-FFP-112 Elektrónová optika a hmotnostná spektroskopia         4fp
  Stv 9 50 2h p F2-051 2-FFP-109 Vákuová fyzika                        4ftl 5fol 4fp
  Stv 15 40 2h s F2-051 2-FFP-232 Diplomový seminár (2)                     5fp

Matejka Michal
  Uto 14 50 2h v F2-051 1-FYZ-450 Úvod do fyziky plazmy                     2f*
  Str 13 10 2h p F2-051 2-FFP-206 Kinetika a termodynamika plazmy                5fp

Mesároš Vladimír
  Uto 9 50 2h p F2-167 2-FOL-109 Nelineárna optika                       4fol
  Stv 8 10 6h l F2-KEF 2-FOL-212 Špeciálne praktikum z optiky (2)               5fol
  Stv 13 10 2h p F2-167 3-FOS-013 Nelineárna optika                       fDRS

Országh Juraj
  Pon 10 40 3h l F1-114 1-FYZ-170 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)          1foz
  Str 13 10 3h l F1-114 1-FYZ-170 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)          1f2
  Pia 9 00 3h l F1-114 1-FYZ-170 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)          1f3

Pánek Radek
  Str 15 40 2h p F2-051 2-FFP-230 Vybrané kapitoly z vysokoteplotnej plazmy           5fp

Papp Peter
  Pon 10 40 2h c F2-T3 1-FYZ-165 Základy programovania                     1f3
  Str 15 40 2h c F2-T3 1-FYZ-165 Základy programovania                     1f3

Plecenik Andrej
  Stv 13 10 2h p F2-272 2-FTL-114 Meracie metódy vo fyzike tuhých látok             4ftl

Plecenik Tomáš
  Stv 13 10 2h p F2-272 2-FTL-114 Meracie metódy vo fyzike tuhých látok             4ftl

Senderáková Dagmar
  Pon 8 10 2h p F2-167 2-FOL-108 Holografia a interferometria                 4ftl 4fp 4fol
  Str 8 10 2h p F2-167 2-FOL-214 Optické metódy spracovania informácií             4fol 5fol
  Stv 8 10 2h p F2-167 1-FYZ-800 Fotonika v meracích metódach a zariadeniach          3f*

Stano Michal
  Uto 15 40 3h l F2-082 2-FFP-115 Praktikum z vákuovej fyziky a fyziky plazmy          4fol 4ftl 4fp
  Str 13 10 3h l F2-082 2-FFP-115 Praktikum z vákuovej fyziky a fyziky plazmy          4fp

Štrba Anton
  Uto 8 10 2h p F2-167 2-FOL-102 Fyzika laserov (2)                      4fol
  Str 12 20 2h p F2-167 2-FOL-234 Optika tenkých vrstiev                    5fol 4fol

Tirpák Andrej
  Uto 13 10 3h p F2-295 2-FEL-117 Praktikum z elektroniky a fyziky tuhých látok         4ftl 4fol 4fp

Veis Pavel
  Pon 11 30 2h p F2-051 2-FOL-215 Optická spektroskopia                     4fol 4fp
             3-FOS-024 Optická spektroskopia plynov a plazmy             1fDRS
  Pon 13 10 1h p F2-051 2-FFP-111 Diagnostika plazmy                      4fp
  Pon 16 30 1h p F2-051 2-FFP-111 Diagnostika plazmy                      4fp

Vojtek Pavel
  Pon 8 10 3h l F1-224 1-FYZ-275 Praktikum III (optika)                    2foz
  Uto 13 10 2h p F2-167 1-OZE-271 Laserová technika                       2foz
  Str 8 10 3h l F1-224 1-FYZ-275 Praktikum III (optika)                    2f1
  Stv 13 10 3h l F1-224 1-FYZ-275 Praktikum III (optika)                    2fmf
  Pia 8 10 2h l F1-224 1-UFY-251 Fyzikálne praktikum (3)                    2uF*
  Pia 9 50 2h l F1-224 1-UFY-251 Fyzikálne praktikum (3)                    2uF*

Zábudlá Zuzana
  Pon 8 10 3h l F1-224 1-FYZ-275 Praktikum III (optika)                    2foz
  Pon 11 30 2h c B1-305 N-bCXX-058-1 Fyzika (1)                         1Pch
  Str 8 10 3h l F1-224 1-FYZ-275 Praktikum III (optika)                    2f1
  Str 14 00 3h l F1-224 1-FYZ-275 Praktikum III (optika)                    2f2
  Stv 13 10 2h c B2-404 N-bCXX-058-1 Fyzika (1)                         1Pch
  Pia 9 00 2h c B2-404 N-bCXX-058-1 Fyzika (1)                         1Pch

Zahoranová Anna
  Pon 10 40 3h l F1-113 1-FYZ-170 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)          1foz
  Uto 11 30 2h p F2-051 2-FFP-212 Žiarenie plazmy                        5fp
             2-FOL-238 Optické žiarenie plynov a plazmy               4fol
  Str 13 10 3h l F1-113 1-FYZ-170 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)          1f2
  Pia 9 00 3h l F1-113 1-FYZ-170 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)          1f2


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra informatiky
(KI)

.KIUcitel1 
  Uto 15 40 2h l M-T1  1-INF-251 Praktiká z počítačových sietí                 2ipg
  Str 16 30 2h l M-T1  1-INF-251 Praktiká z počítačových sietí                 2iui

Bebják Andrej
  Str 9 50 3h p B   1-INF-260 Počítačové siete                       2i***

Brejová Bronislava
  Str 9 50 2h p F1-247 1-INF-166 Programovanie (2) v Jave                   1i*
  Str 14 00 2h p M-VII 2-INF-147 Vyhľadávanie v texte                     4iD 5i 4iB*
  Stv 16 30 2h p M-III 2-INF-147 Vyhľadávanie v texte                     5i 4iD 4iB*

Budiš Jaroslav D
  Uto 9 50 2h c M-218 1-INF-166 Programovanie (2) v Jave                   1i2
  Str 8 10 2h c M-218 1-INF-166 Programovanie (2) v Jave                   1i3

Candráková Barbora D
  Stv 8 10 2h c M-V  1-INF-160 Úvod do kombinatoriky a teórie grafov             1i1

Červenka Radovan
  Pon 8 10 3h p F1-108 2-INF-236 Objektové softwareové inžinierstvo              5i 4i* 5iai*

Ďuriš František D
  Stv 16 30 2h c B   2-AIN-105 Vybrané kapitoly z teoretickej informatiky (1)        4iai*

Ďuriš Pavol
  Pon 9 50 3h p M-V  3-INF-001 Teoretické základy informatiky                iDRS
             3-MDM-028 Algoritmické riešenie ťažkých problémov            mDRS
  Uto 14 00 2h s M-IV  2-INF-920 Diplomový seminár (1)                     4iD 4iC*

Forišek Michal
  Pon 12 20 2h p M-VI  2-INF-121 Teória vypočítateľnosti                    4iB 4iC 4iA*
  Pon 16 30 2h c M-217 1-INF-265 Ročníkový projekt (2)                     2iui 2ipg
  Uto 12 20 2h p M-II  2-INF-121 Teória vypočítateľnosti                    4iB 4iC 4iA*
  Pia 14 50 2h v I-H3  1-INF-815 Rýchlostné programovanie (2)                 1i***
             1-INF-825 Rýchlostné programovanie (4)                 2i*

Gaži Peter
  Uto 14 00 3h p F2   1-INF-520 Úvod do informačnej bezpečnosti                3ips 3iai*

Haviarová Lucia D
  Uto 9 50 2h c M-XI  1-INF-160 Úvod do kombinatoriky a teórie grafov             1i3

Illek Ľubor
  Uto 9 50 2h p M-III 2-INF-106 Informatika a spoločnosť                   5i

Janáček Jaroslav
  Uto 9 50 3h p M-II  2-INF-232 Distribuované systémy                     4i*
  Str 11 30 2h p F1-109 1-INF-526 Systémové programovanie                    1i*
  Stv 9 00 2h p M-IV  2-INF-262 Bezpečnosť IT infraštruktúry                 5i

Katreniaková Jana
  Pon 13 10 1h v M-VII 1-INF-415 Úvod do teórie programovania                 2it 2iai*
  Str 9 50 2h p F1-247 1-INF-166 Programovanie (2) v Jave                   1i*
  Stv 16 30 2h c M-217 2-INF-145 Tvorba internetových aplikácií                3ips

Kováč Ivan D
  Str 16 30 1h c F1-328 1-INF-410 Formálne jazyky a automaty (2)                2it

Králik Martin D
  Uto 9 50 2h c M-217 1-INF-166 Programovanie (2) v Jave                   1i1

Královič Rastislav
  Pon 14 00 2h s M-V  2-INF-170 Proseminár z informatiky (2)                 4i*
  Uto 9 50 3h p M-II  2-INF-232 Distribuované systémy                     4i*
  Uto 14 00 2h s M-III 2-INF-920 Diplomový seminár (1)                     4iB 4iA*
  Stv 8 10 2h p M-II  2-INF-231 Efektívne paralelné algoritmy                 5i 4i*
  Stv 11 30 2h p M-II  2-INF-231 Efektívne paralelné algoritmy                 5i 4i*

Kulich Tomáš
  Pon 16 30 2h c M-218 1-INF-265 Ročníkový projekt (2)                     2it 2ips
  Stv 8 10 3h v M-XII 1-INF-516 Princípy tvorby softvéru                   3ips
  Stv 10 40 1h c M-XII 1-INF-516 Princípy tvorby softvéru                   3ips

Labath Pavel D
  Pon 16 30 2h c M-217 1-INF-265 Ročníkový projekt (2)                     2iui 2ipg
  Stv 14 50 2h l M-T1  1-INF-251 Praktiká z počítačových sietí                 2it
  Stv 16 30 2h l M-T1  1-INF-251 Praktiká z počítačových sietí                 2ips

Mitrengová Marika D
  Str 15 40 2h c M-217 2-INF-145 Tvorba internetových aplikácií                4i*

Mráz R
  Str 16 30 2h v M-XI  2-INF-168 Pokročilé webové systémy - návrh, vývoj, prevádzka      5i 4i*

Nánási Michal D
  Uto 15 40 2h c M-218 1-INF-526 Systémové programovanie                    1i2
  Stv 9 50 2h c I-H3  1-INF-526 Systémové programovanie                    1i1 1i3

Neurath Peter
  Uto 15 40 2h v M-IV  2-INF-165 Manažment softvérových projektov               5i 4i*

Olejár Daniel
  Uto 14 00 3h p F2   1-INF-520 Úvod do informačnej bezpečnosti                3ips 3iai*
  Str 8 10 2h p M-IV  2-INF-125 Teória kódovania                       5i 4i*
  Str 11 30 2h p M-IV  2-INF-125 Teória kódovania                       5i 4i*
  Stv 11 30 3h p M-VIII 1-INF-420 Kombinatorická analýza (1)                  2it 4i*

Ostertág Richard
  Pon 16 30 2h c M-218 1-INF-265 Ročníkový projekt (2)                     2it 2ips
  Uto 9 50 3h p M-II  2-INF-232 Distribuované systémy                     4i*
  Str 9 50 2h p M-VIII 2-INF-145 Tvorba internetových aplikácií                3ips 4i*
  Str 14 00 3h p M-XI  1-INF-171 Operačné systémy                       2i*
  Str 17 20 2h v M-IV  2-INF-157 Symbolické výpočty                      5i 4i*
  Stv 9 00 2h p M-IV  2-INF-262 Bezpečnosť IT infraštruktúry                 5i
  Stv 14 50 2h v M-II  2-INF-157 Symbolické výpočty                      4i 5i

Pardubská Dana
  Pon 14 00 2h s M-V  2-INF-170 Proseminár z informatiky (2)                 4i*
  Uto 14 50 2h s M-I  2-UXX-935 Seminár k diplomovej práci z informatiky (1)         4u*I 4PuI*
  Str 14 00 3h p F2   2-AIN-105 Vybrané kapitoly z teoretickej informatiky (1)        4iai*
  Stv 9 50 2h p M-II  2-INF-135 Pravdepodobnostné algoritmy                  5i 4iC 4iA*
  Stv 16 30 2h p M-VIII 2-INF-135 Pravdepodobnostné algoritmy                  5i 4iC 4iA*

Pastorová Mária
  Pon 11 30 2h v M-VII 2-INF-151 Biologicky motivovaná teória jazykov             2it 4iD 3it 3ips 5i 4iB 4iA*
  Pon 16 30 1h l M-VIII 1-INF-265 Ročníkový projekt (2)                     2ips 2ipg
  Uto 15 40 2h v M-IX  2-INF-151 Biologicky motivovaná teória jazykov             2it 3it 3ips 5i 4iD 4iA*
  Str 11 30 2h s M-VIII 1-INF-920 Bakalársky seminár                      3i**

Plachetka Tomáš
  Uto 9 50 3h p M-II  2-INF-232 Distribuované systémy                     4i*
  Uto 15 40 2h c F1-108 2-INF-500 Databázy                           2ips 5i 4i*

Plžík Milan D
  Uto 17 20 1h c M-218 1-INF-171 Operačné systémy                       2i*
  Stv 12 20 2h l M-T1  1-INF-251 Praktiká z počítačových sietí                 2ips

Prívara Igor
  Pon 9 00 3h p M-VII 1-INF-415 Úvod do teórie programovania                 2it 2iai*
  Stv 13 10 4h p F1-232a 2-INF-127 Formálne špecifikácie                    3iui 5i 4i*

Rjaško Michal D
  Stv 9 00 2h p M-IV  2-INF-262 Bezpečnosť IT infraštruktúry                 5i

Rovan Branislav
  Pon 16 30 2h v M-IX  2-INF-156 Vybrané partie z teórie jazykov                4iC 5i 4iA*
  Uto 9 50 2h p M-III 2-INF-106 Informatika a spoločnosť                   5i
  Str 9 50 2h p M-II  2-INF-156 Vybrané partie z teórie jazykov                4iC 5i 4iA*
  Stv 8 10 3h p M-III 1-INF-410 Formálne jazyky a automaty (2)                2it 2iai*

Selečéniová Ivana D
  Stv 9 50 2h c M-V  1-INF-160 Úvod do kombinatoriky a teórie grafov             1i2

Stanek Martin
  Str 9 50 2h s M-IV  2-INF-922 Diplomový seminár (3)                     5i
  Str 17 20 2h v M-IV  2-INF-157 Symbolické výpočty                      5i 4i*
  Stv 9 00 2h p M-IV  2-INF-262 Bezpečnosť IT infraštruktúry                 5i
  Stv 14 00 1h c M-VIII 1-INF-420 Kombinatorická analýza (1)                  2it
  Stv 14 50 2h v M-II  2-INF-157 Symbolické výpočty                      4i 5i

Škoviera Martin
  Uto 8 10 2h p F1-109 1-INF-160 Úvod do kombinatoriky a teórie grafov             1i*
  Str 9 50 2h s M-V  2-INF-922 Diplomový seminár (3)                     5i
  Stv 9 50 2h s M-213 2-MAT-611 Seminár z teórie grafov (2)                  4mms*
             3-MDM-033 Seminár z teórie grafov a kombinatoriky            mDRS

Šturc Ján
  Stv 14 00 3h p F1-109 2-INF-500 Databázy                           2ips 5i 4i*

Šuster Borislav
  Uto 9 50 2h p F1-232a 2-UIN-264 Teória programovania                     5u*I 5PuI*

Toman Eduard
  Pon 10 40 2h p M-VI  2-INF-114 Matematická logika                      3iui 4i* 4iai*
  Uto 8 10 2h p M-VII 2-INF-114 Matematická logika                      3iui 4i* 4iai*
  Str 8 10 2h v M-XI  2-INF-133 Pravdepodobnostné metódy                   4i*
  Str 14 00 2h v M-X  2-INF-133 Pravdepodobnostné metódy                   4iC 4iA*

Withalm Josef
  Stv 10 40 4h v M-IV  2-INF-164 IT Quality Management                     5i 4i*

Zeman Marek D
  Str 13 10 1h c M-IV  1-INF-410 Formálne jazyky a automaty (2)                2ipg 2iui 2iai*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
(KJFB)

.KJFBUcitel1 
  Uto 15 40 3h l F1-114 1-FYZ-170 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)          1fmf*
  Str 8 10 3h l F1-114 1-FYZ-170 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)          1fmf*

Antalic Stanislav
  Stv 13 10 2h v F1-327 2-FJF-139 Jadrová spektroskopia                     4fjf
  Stv 14 50 2h v F1-oJF 2-FJF-134 Aplikačný software pre fyzikálne výpočty           4fjf

Astaloš Róbert D
  Pon 10 40 2h c F1-232a 1-FYZ-130 Elektromagnetizmus                      1f2

Babincová Melánia
  Uto 15 40 3h l F1-113 1-FYZ-170 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)          1fmf*
  Str 8 10 3h l F1-113 1-FYZ-170 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)          1fmf*
  Stv 12 20 2h p F1-326 2-FBF-146 Lipozómy v biofyzike a medicíne                4fb*

Babinec Peter
  Stv 11 30 2h p F1-232a 1-FYZ-830 Fyzikálne princípy v biológii                1f*

Böhm Radoslav
  Pon 10 40 2h p F1   1-FYZ-220 Atómová a jadrová fyzika                   2f**
  Pon 12 20 2h c M-II  1-BMF-150 Matematické základy biomedicínskej fyziky (2)         1fmf*
  Pon 16 30 2h c M-I  1-FYZ-130 Elektromagnetizmus                      1f1
  Pon 18 10 2h p M-I  1-UFY-241 Atómová a jadrová fyzika                   2uF*
  Uto 9 00 2h p M-V  1-BMF-350 Termodynamika a štatistická fyzika              3fmf
  Uto 10 40 1h c M-V  1-BMF-350 Termodynamika a štatistická fyzika              3fmf
  Str 9 00 2h c M-III 1-FYZ-220 Atómová a jadrová fyzika                   2fmf 2foz
  Str 10 40 2h p F1   1-FYZ-220 Atómová a jadrová fyzika                   2f**
  Str 12 20 2h c F1-327 1-FYZ-130 Elektromagnetizmus                      1foz
  Str 16 30 2h c M-III 1-FYZ-130 Elektromagnetizmus                      1fmf*
  Stv 11 30 1h p F1-108 1-UFY-241 Atómová a jadrová fyzika                   2uF*
  Pia 10 40 1h p F1-377 1-OZE-201 Základy environmentálnej fyziky                2foz
  Pia 13 10 1h v F1-327 2-FBM-141 Radiačná biofyzika                      4fmf

Florek Matej
  Str 10 40 2h v F1-377 2-FJF-246 Reaktorová fyzika                       5fjf

Haverlík Ivan
  Uto 8 10 2h p F1-326 1-BMF-250 Matematické základy biomedicínskej fyziky (4)         2fmf
  Uto 9 50 1h c F1-326 1-BMF-250 Matematické základy biomedicínskej fyziky (4)         2fmf
  Uto 15 40 3h p F1-328a 2-FBM-212 Zdravotnícka a medicínska informatika (3)          5fmf
  Uto 18 10 1h c F1-328a 2-FBM-212 Zdravotnícka a medicínska informatika (3)          5fmf
  Str 13 10 3h p F1-247 1-BMF-150 Matematické základy biomedicínskej fyziky (2)         1fmf*
  Str 15 40 1h c F1-247 1-BMF-150 Matematické základy biomedicínskej fyziky (2)         1fmf*
  Str 16 30 2h s F1-326 2-FBF-116 Odborný seminár (2)                      4fbf
             2-FBM-115 Odborný seminár                        4fmf
  Str 18 10 2h s F1-326 2-FBM-115 Odborný seminár                        4fmf
  Stv 8 10 2h p F1-326 2-FBM-111 Zdravotnícka a medicínska informatika (1)           4fmf
  Stv 9 50 3h l F1-326 2-FBM-106 Špeciálne praktikum z biomedicínskej fyziky (2)        4fmf
  Pia 9 50 2h p F1-326 2-FBM-123 Databázy a informačné systémy v medicíne (2)         4fmf

Hianik Tibor
  Uto 14 50 2h p F1-326 2-FBF-121 Biofyzika membrán                       4fb*
  Uto 16 30 2h v F1-326 XXXPRED019 Biofyzikálny seminár                     4fb* 5fb* fDRS
  Stv 15 40 2h p F1-247 2-FBF-120 Molekulárna biofyzika                     4fb*

Hlinka Vladimír
  Pon 11 30 2h l F1-252 2-FJF-109 Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (1)           4fjf
  Uto 9 50 2h p F1-327 2-FJF-204 Aplikovaná jadrová fyzika                   5fjf

Holý Karol
  Pon 16 30 1h l F1-261 1-FYZ-605 Praktikum z rádiometrie                    3f**
  Uto 14 00 2h v F1-377 1-FYZ-610 Základy radiačnej fyziky a ochrany pred žiarením       2fmf 2f*
  Uto 15 40 2h p F1-377 2-FJF-126 Radiačná environmentálna fyzika                4fjf
  Stv 10 40 2h v F1-377 2-FJF-240 Experimentálne metódy fyziky ťažkých iónov          5fjf
  Stv 15 40 1h p F1-377 1-OZE-242 Základy radiačnej fyziky                   2foz

Chorvát Dušan
  Uto 18 10 2h p F1-326 2-FBM-136 Metódy spracovania biosignálov a počítačová grafika (2)    4fmf

Chudý Martin
  Pon 16 30 2h l F1-oJF 1-FYZ-605 Praktikum z rádiometrie                    3f*
  Uto 9 50 1h p F1-377 2-FJF-105 Experimentálne metódy jadrovej fyziky (2)           4fjf

Krššák Martin
  Pon 17 20 2h p F1-328 2-FBM-131 Biomedicínske aplikácie magnetickej rezonancie        4fb*

Mach Pavel
  Stv 10 40 2h p F1-328a 1-BMF-560 Fyzikálna chémia                       3fmf
  Stv 12 20 1h c F1-328a 1-BMF-560 Fyzikálna chémia                       3fmf

Masarik Jozef
  Pon 12 20 2h v F1-108 1-FYZ-401 Smery fyzikálneho výskumu                   2f*
  Str 9 50 2h p F1-327 2-FJF-103 Jadrová a subjadrová fyzika (2)                4fjf
  Str 11 30 1h c F1-327 2-FJF-103 Jadrová a subjadrová fyzika (2)                4fjf
  Stv 9 50 2h p F1-327 2-FJF-124 Numerické metódy v jadrovej fyzike              4fjf
  Stv 13 10 1h s F1-377 2-FJF-922 Diplomový seminár (3)                     5fjf
  Pia 10 40 1h s F1-327 2-FJF-203 Seminár z jadrovej a subjadrovej fyziky            5fjf
  Pia 13 10 2h v F1-377 2-FJF-136 Feynmanove diagramy                      4fjf

Müllerová Monika
  Stv 14 50 1h p F1-377 1-OZE-242 Základy radiačnej fyziky                   2foz

Ostatná Veronika
  Pon 8 10 2h p F1-326 2-FBM-109 Medicínska biofyzika (2)                   4fmf
  Pon 9 50 2h p F1-326 2-FBM-109 Medicínska biofyzika (2)                   4fmf

Polášková Anna
  Pon 18 10 1h l F1-261 1-FYZ-605 Praktikum z rádiometrie                    3f**

Rybár Peter
  Pia 11 30 2h p F1-326 2-FBF-145 Základy akustiky                       4fmf

Sitár Branislav
  Uto 12 20 2h p F1-377 2-FJF-120 Interakcia žiarenia s látkou                 4fjf

Staníček Jaroslav
  Pon 16 30 2h v F1-377 2-FJF-135 Spektrometria vzbudených stavov                4fjf
  Str 9 00 2h c M-IX  1-FYZ-220 Atómová a jadrová fyzika                   2f2
  Stv 12 20 1h c F1-108 1-UFY-241 Atómová a jadrová fyzika                   2uF*
  Stv 14 50 2h c M-I  1-FYZ-220 Atómová a jadrová fyzika                   2f1

Sýkora Ivan
  Pon 17 20 1h l F1-261 1-FYZ-605 Praktikum z rádiometrie                    3f**
  Pon 18 10 1h l F1-oJF 1-FYZ-605 Praktikum z rádiometrie                    3f*
  Uto 10 40 1h p F1-377 2-FJF-105 Experimentálne metódy jadrovej fyziky (2)           4fjf
  Pia 9 50 1h p F1-377 1-OZE-201 Základy environmentálnej fyziky                2foz

Szarka Imrich
  Pon 9 50 2h l F1-252 2-FJF-109 Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (1)           4fjf

Šáro Štefan
  Stv 11 30 1h s F1-327 2-FJF-920 Diplomový seminár (1)                     4fjf
  Stv 14 00 1h s F1-377 2-FJF-922 Diplomový seminár (3)                     5fjf
  Pia 9 50 1h s F1-327 2-FJF-203 Seminár z jadrovej a subjadrovej fyziky            5fjf

Šikurová Libuša
  Pon 16 30 2h p F1-247 2-UFY-155 Vybrané kapitoly z biofyziky                 4uF*
  Uto 12 20 2h p F1-326 1-BMF-335 Základy biomedicínskej fyziky                 3fmf
  Uto 14 00 1h s F1-326 1-BMF-335 Základy biomedicínskej fyziky                 3fmf
  Str 8 10 2h s F1-326 2-FBM-921 Diplomový seminár (2)                     5fmf
             2-FBF-921 Diplomový seminár (2)                     5fbf
  Str 9 50 3h s F1-326 2-FBM-921 Diplomový seminár (2)                     5fmf
  Str 13 10 2h s F1-326 1-BMF-930 Seminár k bakalárskej práci                  3fmf

Šimkovic Fedor
  Uto 14 00 2h p F1-327 2-FJF-107 Teória jadra                         4fjf
  Stv 9 00 2h v F1-377 2-FJF-239 Slabé interakcie v jadrách a nová fyzika za štandardným model 5fjf

Tokár Stanislav
  Str 8 10 2h p F1-377 2-FJF-125 Modelovanie experimentu                    4fjf

Urban Ján
  Str 14 00 3h p F1-232a 1-OZE-243 Organická chémia                       2foz

Vanko Július
  Stv 8 10 2h p F1-327 1-BMF-350 Termodynamika a štatistická fyzika              3fmf
  Stv 15 40 1h c M-VI  1-BMF-350 Termodynamika a štatistická fyzika              3fmf

Waczulíková Iveta
  Uto 11 30 2h k F1-328a 1-BMF-165 Spracovanie experimentálnych údajov             1fmf*
  Str 14 50 2h p F1-326 2-FBM-104 Experimentálne metódy lekárskej fyziky (2)          4fb*

Ziman Mário
  Uto 14 00 2h p F2-223 1-FYZ-402 Úvod do kvantovej teórie informácie              3f*

Ženiš Tibor
  Stv 9 50 3h p F1-109 1-FYZ-230 Algoritmy vedeckotechnických výpočtov             2foz 2f*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra jazykovej prípravy
(KJP)

Čárska Renáta
  Pon 16 30 2h c M-IV  1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1iai2
  Pon 18 10 2h c M-IV  1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                      1mpm2 1m2
  Str 13 10 2h c F2-283 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      2uMT 2m**
  Str 15 40 2h c F1-246 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1i1 1i2
  Stv 11 30 2h c F1-246 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1mpm1
  Pia 8 10 2h c M-III 1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                      1iai4 1iai5
  Pia 9 50 2h c M-III 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      2iai4 2i*

Demovičová Ružena
  Pon 16 30 2h c M-VII 1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                      1mng2
  Pon 18 10 2h c M-VII 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1foz 1uF* 1fmf*
  Str 10 40 2h c F2-283 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1f2 1fmf*
  Str 16 30 2h c F2-283 1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                      1m2 1mpm2
  Str 18 10 2h c F2-283 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      2f2 2fmf 2foz 2uF*
  Stv 13 10 2h c F2-283 1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                      1iai5 1i3
  Stv 14 50 2h c F2-283 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1iai3

Erdélyi Ladislav
  Pon 16 30 2h c F1-246 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1mng1
  Pon 18 10 2h c F1-246 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1m2 1uMT
  Uto 12 20 2h c F1-246 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1mef1
  Uto 14 00 2h c F1-246 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1mef2
  Str 11 30 2h c F1-246 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      2mng2
  Stv 13 10 2h c F1-246 1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                      1iai4 1uMI
  Pia 8 10 2h c M-V  1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1mng2

Gombárik Pavel
  Pon 16 30 2h c M-VI  1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1mng1
  Pon 18 10 2h c M-VI  1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1m1
  Uto 12 20 2h c F2-283 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1mef1
  Uto 14 00 2h c F2-283 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1mef2
  Str 8 10 2h c F2-283 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1iai1
  Stv 8 10 2h c F2-283 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      2mef2
  Stv 9 50 2h c F2-283 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      2iai3 2i*

Klátiková Elena
  Pon 16 30 2h c M-V  1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1iai3 1iai4
  Uto 8 10 2h c F1-246 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      2iai4 2u*I
  Uto 9 50 2h c F2-283 1-MXX-162 Ruský jazyk (2)                        FMFI
  Uto 15 40 2h c F2-283 1-MXX-262 Ruský jazyk (4)                        FMFI
  Str 8 10 2h c F1-246 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1i1
  Str 14 00 2h c F1-246 1-MXX-162 Ruský jazyk (2)                        FMFI
  Stv 9 50 2h c F1-246 1-MXX-162 Ruský jazyk (2)                        FMFI

Kočvarová Jana
  Pon 16 30 2h c M-III 1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                      1f3 1uMF
  Pon 18 10 2h c M-III 1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                      1iai5 1uMI 1mpm2 1uMF 1m2 1mng2
  Uto 9 50 2h c F1-246 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1iai2
  Uto 13 10 2h c M-VIII 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      2iai3
  Str 15 40 2h c M-X  1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1f2
  Pia 8 10 2h c M-IV  1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                      1iai4 1i3
  Pia 9 50 2h c M-IV  1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1i2 1i3

Vilášek Pavel
  Pon 12 20 2h c F2-283 1-MXX-242 Francúzsky jazyk (4)                     FMFI
  Uto 11 30 2h c M-XI  1-MXX-152 Nemecký jazyk (2)                       FMFI
  Uto 15 40 2h c F1-246 1-MXX-142 Francúzsky jazyk (2)                     FMFI
  Uto 18 10 2h c F1-246 1-MXX-142 Francúzsky jazyk (2)                     FMFI
  Str 14 50 2h c F2-283 1-MXX-152 Nemecký jazyk (2)                       FMFI
  Stv 11 30 2h c F2-283 1-MXX-252 Nemecký jazyk (4)                       FMFI
  Stv 14 50 2h c F1-246 1-MXX-152 Nemecký jazyk (2)                       FMFI

Zemanová Alena
  Pon 16 30 2h c F2-283 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1f3 1foz 1fmf*
  Pon 18 10 2h c F2-283 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1iai5 1f3 1mng2 1mpm2 1m2 1uMF
  Str 16 30 2h c M-IX  1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1f1 1f2
  Str 18 10 2h c F1-246 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      2f2 2fmf 2foz
  Stv 16 30 2h c F2-283 3-FBF-202 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)          fDRS mDRS iDRS
             3-FCH-202 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)          fDRS mDRS iDRS
             3-FEN-202 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)          fDRS mDRS iDRS
             3-FJF-202 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)          fDRS mDRS iDRS
             3-FVF-202 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)          fDRS mDRS iDRS
             3-INF-202 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)          fDRS mDRS iDRS
             3-MGT-202 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)          fDRS mDRS iDRS
             3-MVM-202 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)          fDRS mDRS iDRS
             3-FVM-202 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)          fDRS mDRS iDRS
  Pia 9 50 2h c F2-283 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1iai1
  Pia 11 30 2h c F2-283 3-FBF-202 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)          fDRS mDRS iDRS
             3-FCH-202 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)          fDRS mDRS iDRS
             3-FEN-202 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)          fDRS mDRS iDRS
             3-FJF-202 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)          fDRS mDRS iDRS
             3-FVF-202 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)          fDRS mDRS iDRS
             3-INF-202 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)          fDRS mDRS iDRS
             3-MGT-202 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)          fDRS mDRS iDRS
             3-MVM-202 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)          fDRS mDRS iDRS
             3-FVM-202 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)          fDRS mDRS iDRS


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky
(KMANM)

Babinská Martina D
  Pon 12 20 2h c M-III 1-MMN-150 Matematická analýza (2)                    1mng1
  Uto 8 10 2h v F1-247 1-MMN-520 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (2)         1mng1

Babušíková Jela
  Pon 11 30 2h p M-224 2-MAT-341 Riešenie inžinierskych úloh pomocou numerického softvéru   4mna*
  Uto 8 10 3h k M-VI  2-MPG-113 Teória aproximácie a interpolácie               4mpg 4mna* 5mna*
  Uto 13 10 2h p F1-109 1-MAT-240 Numerická matematika (1)                   2m** 3mpm*
  Str 13 10 2h p M-224 2-MAT-341 Riešenie inžinierskych úloh pomocou numerického softvéru   5mna*
  Stv 8 10 2h p F1-108 1-MMN-265 Numerické metódy (2)                     2mng*

Bušinská Tatiana
  Uto 8 10 2h v M-X  1-MAT-192 Cvičenie z lineárnej algebry a geometrie (2)         1m2
  Uto 9 50 2h v M-102 2-UMA-282 Problémy pri praktických výpočtoch              5uM* 5PuM*
  Uto 15 40 2h p M-223 2-MAT-322 Metódy riešenia sústav s riedkymi maticami          4mna*
  Str 14 50 2h p F1-109 1-MAT-270 Maticový počet                        2m**
  Str 16 30 1h c F1-109 1-MAT-270 Maticový počet                        2m**
  Stv 11 30 2h c F1-328 1-MAT-160 Lineárna algebra a geometria (2)               1m2
  Stv 14 50 2h v M-223 2-MAT-608 Špeciálne matice a algoritmy                 4mna*
  Stv 16 30 2h n M-223 XXXPRED000 blokovany cas                        4mna*

Demetrian Michal
  Pon 8 10 3h p M-223 1-BMF-250 Matematické základy biomedicínskej fyziky (4)         2fmf
  Pon 11 30 2h p M-102 N-bCFZ-001-1 Vybrané kapitoly z matematiky (1)             3Pfch
  Pon 13 10 1h c M-102 N-bCFZ-001-1 Vybrané kapitoly z matematiky (1)             3Pfch
  Uto 10 40 2h c M-223 1-BMF-250 Matematické základy biomedicínskej fyziky (4)         2fmf
  Str 8 10 2h p F1-247 1-MMN-250 Matematická analýza (4)                    2mng*
  Stv 13 10 2h c F2   1-FYZ-225 Matematika (4)                        2foz 2f*

Fečkan Michal
  Str 9 50 2h s M-223 2-MAT-920 Diplomový seminár                       5mma 5mna 5mms*
  Stv 13 10 2h p M-IX  2-MAT-122 Nelineárna funkcionálna analýza                2mDRS 4mma*

Filo Ján
  Uto 14 50 2h p M-109 3-MAM-010 Modely prúdenia tekutín (2)                  mDRS
  Str 8 10 2h p F2   1-MAT-250 Matematická analýza (4)                    2m**
  Str 12 20 1h p F2   1-MAT-250 Matematická analýza (4)                    2m**
  Stv 8 10 2h p M-223 1-MAT-430 Klasické metódy riešenia parciálnych diferenciálnych rovníc  3mna 3mma 4mms*

Fúsek Peter
  Pon 11 30 2h p M-IX  1-MMN-360 Nelineárna a stochastická optimalizácia (2)          3mng*
  Uto 14 50 2h c M-X  1-MAT-150 Matematická analýza (2)                    1m2
  Str 10 40 2h p B1-301 N-bZXX-009-1 Matematika (2)                       1Pgek
  Str 14 50 2h v M-VI  1-MAT-720 Cvičenie z matematickej analýzy (2)              1m2
  Stv 14 50 2h c Ch1-3 N-bZXX-009-1 Matematika (2)                       1Pgek

Chocholatý Pavol
  Pon 11 30 2h p M-VIII 2-MMN-102 Numerické metódy (2)                     4mng*
  Uto 11 30 1h p M-VIII 2-MMN-102 Numerické metódy (2)                     4mng*
  Uto 12 20 1h c M-VIII 2-MMN-102 Numerické metódy (2)                     4mng*
  Uto 14 00 2h p M-223 2-MAT-324 Riešenie stiff úloh                      4mna*
  Str 13 10 2h p M-223 3-MNA-002 Numerické metódy riešenia obyčajných diferenciálnych rovníc  1mDRS

Jaroš František
  Str 11 30 1h c M-XI  1-MMN-250 Matematická analýza (4)                    2mng1
  Str 12 20 2h v M-XI  1-MMN-570 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (4)         2mng1
  Stv 11 30 2h c M-V  1-MAT-425 Obyčajné diferenciálne rovnice (2)              3mma
  Stv 14 00 1h c M-X  1-MMN-250 Matematická analýza (4)                    2mng2
  Stv 14 50 2h v M-X  1-MMN-570 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (4)         2mng2

Jaroš Jaroslav
  Uto 10 40 1h p F1-247 2-MMN-109 Parciálne diferenciálne rovnice                4mng*
  Str 11 30 2h p F1-247 1-MAT-425 Obyčajné diferenciálne rovnice (2)              3mma
  Str 14 50 2h s M-I  2-MAT-621 Netradičné aplikácie matematickej analýzy           5mma*
  Stv 11 30 2h p F2   2-MMN-109 Parciálne diferenciálne rovnice                4mng*
  Stv 15 40 2h p M-IV  1-MAT-515 Biomatematika (2)                       3mma

Jursová Petra D
  Uto 15 40 2h c M-III 1-INF-150 Matematická analýza (2)                    1i1
  Uto 17 20 2h c M-III 1-INF-150 Matematická analýza (2)                    1i2

Kačur Jozef
  Uto 12 20 2h p M-223 2-MAT-307 Riešenie úloh optimálneho riadenia a inverzných úloh     4mna*
  Str 8 10 2h p M-223 2-MAT-321 Aplikovaná funkcionálna analýza                1mDRS 4mna* 5mna*
  Str 11 30 2h p M-223 2-MAT-323 Metóda konečných prvkov (1)                  4mna*
  Str 14 50 2h p M-223 3-MNA-004 Numerické metódy zachovania                  2mDRS

Kelemen Sándor D
  Stv 14 50 1h c M-IX  2-MAT-122 Nelineárna funkcionálna analýza                2mDRS 4mma*

Kubáček Zbyněk
  Pon 9 50 2h p F1-328 1-INF-150 Matematická analýza (2)                    1i*
  Pon 12 20 2h p F2   1-MAT-150 Matematická analýza (2)                    1m**
  Uto 13 10 2h s M-109 3-MVM-041 Vybrané kapitoly z analýzy                  1mDRS
  Stv 9 50 2h p B   1-MAT-150 Matematická analýza (2)                    1m**
  Stv 13 10 2h s M-109 3-MVM-046 Školská matematika vo svetle vyššej matematiky (2)      mDRS

Kupka Ivan
  Uto 9 50 2h p M-XII 2-UMA-262 Vybrané partie z matematickej analýzy (4)           5uM* 5PuM*
  Str 9 50 2h p B2-404 1-UMA-105 Matematická analýza (2)                    1PuM*
  Stv 10 40 2h p B1-320 1-UMA-216 Matematická analýza (4)                    2PuM*
  Stv 12 20 1h c B1-320 1-UMA-216 Matematická analýza (4)                    2PuM*

Marková Ľudmila
  Stv 16 30 2h v F1-326 2-MMN-135 Rozvoj kľúčových kompetencií                 4mng*

Medveď Milan
  Uto 9 50 2h p M-109 3-MAM-022 Dynamické systémy a teória bifurkácií             1mDRS
  Str 9 50 2h v M-109 1-MAT-801 Topológia                           2m*

Minár Jozef D
  Str 9 50 2h c M-208 1-MMN-265 Numerické metódy (2)                     2mng2
  Stv 14 00 2h c M-208 1-MMN-265 Numerické metódy (2)                     2mng1

Mózer Ján
  Uto 13 10 2h v M-V  DRS027 Špeciálne funkcie v kvantovej mechanike             2f*
  Str 12 20 2h p F1   1-FYZ-225 Matematika (4)                        2foz 2f*
  Stv 8 10 2h p F2   1-FYZ-225 Matematika (4)                        2foz 2f*

Novotný Peter
  Pon 12 20 2h c M-208 1-MAT-240 Numerická matematika (1)                   2m** 3mpm*
  Pon 16 30 2h v M-208 1-MAT-731 Software MATLAB (1)                      1m*
  Uto 16 30 2h v M-V  1-MAT-186 Metódy riešenia matematických úloh (2)            1m*
  Str 8 10 2h c M-208 1-EFM-360 Numerické metódy (Každý druhý týždeň)             3mef2
  Str 14 50 2h v M-208 1-MAT-731 Software MATLAB (1)                      1mpm*
  Stv 8 10 2h c M-208 1-EFM-360 Numerické metódy (Každý druhý týždeň)             3mef1

Otčenáš Peter D
  Uto 15 40 2h c F1   1-INF-150 Matematická analýza (2)                    1i3

Plesník Ján
  Stv 8 10 2h p B   2-EFM-110 Algoritmy na sieťach                     4mef* 4mng*
  Stv 13 10 2h p M-223 3-MDM-026 Vybrané diskrétne algoritmy                  2mDRS

Polesňák Lukáš D
  Pon 9 50 2h c M-VIII 2-EFM-110 Algoritmy na sieťach                     4mng*

Rostás Kristína
  Pon 9 50 2h c F1-247 1-MAT-250 Matematická analýza (4)                    2m* 3m*
  Pon 12 20 2h c F1-328 1-MMN-150 Matematická analýza (2)                    1mng2
  Uto 9 50 1h c F1-247 2-MMN-109 Parciálne diferenciálne rovnice                4mng*
  Uto 11 30 2h v F1-247 1-MMN-520 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (2)         1mng2
  Stv 9 50 2h c M-223 1-MAT-430 Klasické metódy riešenia parciálnych diferenciálnych rovníc  3mna 3mma 4mms*
  Stv 14 00 2h v F1-247 1-MAT-775 Cvičenie z matematickej analýzy (4)              2m* 3m*

Švaňa Peter
  Pon 9 50 2h p M-IX  1-MMN-370 Poistná matematika                      3mng*
  Pon 16 30 3h c M-XI  1-FYZ-135 Matematika (2)                        1f2
  Uto 7 30- 8 50 s FM-L6 1-MMN-300 Obchodná grafika (2)                     3mng*
  Str 11 30 2h c B1-320 N-bCXX-057-1 Matematika pre chémiu (2)                 1Pch

Toma Vladimír
  Str 14 00 2h p M-IV  1-MMN-255 Lineárne programovanie                    2mng* 4i*
  Stv 9 50 2h c M-I  1-MMN-255 Lineárne programovanie                    2mng* 4i*
  Stv 14 00 2h p M-III 2-MMN-105 Aplikovaná funkcionálna analýza (2)              4mng*
  Stv 15 40 1h s M-III 2-MMN-920 Diplomový seminár (1)                     4mng*
  Pia 8 10 2h s B   2-MMN-922 Diplomový seminár (3)                     5mng*

Valášek Ján
  Uto 9 50 3h p F2   1-FYZ-135 Matematika (2)                        1foz 1f*
  Str 10 40 3h c M-III 1-FYZ-135 Matematika (2)                        1f3
  Str 14 00 3h c M-III 1-FYZ-135 Matematika (2)                        1f1 1foz
  Stv 9 50 2h p F2   1-FYZ-135 Matematika (2)                        1foz 1f*

Valková Anna
  Uto 13 10 3h p F1-108 1-EFM-360 Numerické metódy                       3mef*
  Stv 9 50 3h p M-VII 1-INF-440 Numerická matematika                     3it

Vencko Jozef
  Pon 10 40 2h p F1-108 1-MMN-150 Matematická analýza (2)                    1mng*
  Str 9 50 2h p F1-108 1-MMN-150 Matematická analýza (2)                    1mng*

Viszus Eugen
  Pon 9 50 3h p M-X  1-FYZ-370 Matematika (6)                        3f*
  Uto 9 50 2h p M-VIII 1-BMF-150 Matematické základy biomedicínskej fyziky (2)         1fmf*
  Stv 11 30 2h c M-X  1-FYZ-370 Matematika (6)                        3f*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky
(KTFDF)

Balek Vladimír
  Str 13 10 2h s F2-130 2-FTF-922 Diplomový seminár (2)                     5ftf

Blažek Tomáš
  Uto 8 10 2h p F2-223 1-FYZ-365 Kvantová teória (2)                      3f*
  Uto 15 40 3h v F2-130 1-FYZ-671 Kozmológia                          3f*
  Str 16 30 4h s F2-125 2-FTF-216 Špeciálny seminár (2)                     5ftf
  Stv 9 50 2h p F2-125 1-FYZ-365 Kvantová teória (2)                      3f*
  Pia 13 10 3h v F2-130 2-FTF-224 Fyzika za štandardným modelom                 5ftf
  Pia 15 40 2h v F2-130 2-FTF-225 Vybrané kapitoly z kvantovej fyziky              5ftf

Bóna Pavel
  Str 12 20 3h v F2-125 2-FTF-131 Metódy matematickej fyziky                  4ftf

Černý Vladimír
  Uto 8 10 2h p F2-130 2-FTF-114 Vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky            4ftl 4ftf 4faa
             3-FVM-003 Štatistická fyzika                      fDRS
  Str 8 10 2h p F2-125 1-UFY-335 Fyzika okolo nás                       3uF*
  Str 14 50 2h p F2-130 2-FTF-114 Vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky            4ftf 4ftl 4faa
  Pia 9 50 2h v F2-125 1-FYZ-672 Teoretická fyzika okolo nás                  3f*

Demkanin Peter
  Pon 9 50 2h l F1-151 1-UFY-260 Školské fyzikálne laboratórium                2uF*
  Pon 12 20 2h l F1-149 1-UFY-321 Praktikum školských pokusov (2)                3uF*
  Uto 9 50 2h p F2-126 3-FVF-014 Technika školského experimentu (2)              fDRS
  Uto 11 30 1h c F2-126 3-FVF-014 Technika školského experimentu (2)              fDRS
  Uto 12 20 1h c F2-126 2-UFY-106 Didaktika fyziky (2)                     4uF*
  Str 9 50 2h p F2-126 2-UFY-106 Didaktika fyziky (2)                     4uF*
  Stv 13 10 2h s F2-126 DRS001 Seminár                             fDRS
  Pia 8 10 2h s F2-126 1-UFY-365 Žiacka záujmová činnosť                    3uF*

Dubničková Anna Zuzana
  Pon 12 20 2h v F2-130 1-FYZ-645 Úvod do fyziky mikrosveta                   3f*
  Uto 13 10 2h p F2-130 2-UFY-102 Teoretická fyzika (2)                     4uF*
  Str 13 10 2h p F1-oDF 3-FVF-019 Vybrané kapitoly z modernej fyziky              fDRS

Fecko Marián
  Str 8 10 2h v F2-130 2-FTF-130 Geometrické metódy klasickej mechaniky            4ftf
  Str 9 50 2h v F2-130 2-FTF-129 Konexie a kalibračné polia                  4ftf
  Stv 13 10 2h v F2-125 3-FVM-007 Matematické metódy teoretickej fyziky             fDRS

Figurová Mária D
  Str 8 10 2h c M-VIII 1-AIN-150 Matematika (2)                        1iai3
  Stv 11 30 2h v M-XI  1-AIN-151 Doplnkové cvičenie k matematike (2)              1iai*

Gáliková Veronika D
  Str 8 10 2h c M-120 2-UFY-102 Teoretická fyzika (2)                     4uF*
  Stv 11 30 2h v M-IX  1-AIN-151 Doplnkové cvičenie k matematike (2)              1iai*

Haverlíková Viera
  Stv 9 50 2h p F1-232a 1-UXX-243 Etika a profesijná etika                   2u**
  Pia 8 10 1h p F2-s110 1-MXX-481 Vzdelávacie hry vo fyzike                  FMFI
  Pia 9 00 1h c F2-s110 1-MXX-481 Vzdelávacie hry vo fyzike                  FMFI
  Pia 9 50 1h p F2-s110 1-MXX-462 Vedecká show (2)                       FMFI
  Pia 10 40 1h c F2-s110 1-MXX-462 Vedecká show (2)                       FMFI

Horňanský Ľudovít
  Pon 11 30 2h p F2-126 1-UFY-141 Elektromagnetizmus                      1uF*
  Str 11 30 2h p F2-126 2-UFY-255 Základy fyziky tuhých látok                  5uF*
  Str 14 00 2h c M-V  1-UFY-141 Elektromagnetizmus                      1uF*
  Stv 10 40 2h s F2-126 2-UFY-115 Metódy riešenia fyzikálnych úloh (1)             4uF*
  Pia 9 50 2h p F2-126 1-UFY-141 Elektromagnetizmus                      1uF*

Horváth Peter
  Pon 8 10 2h l F1-113 1-UFY-151 Fyzikálne praktikum (1)                    1uF*
  Pon 16 30 2h l F1-113 1-UFY-151 Fyzikálne praktikum (1)                    1uF*
  Str 14 00 2h s F2-126 1-UFY-231 Seminár zo školskej fyziky (4)                2uF*
  Str 15 40 2h v F1-151 2-UFY-166 Jednoduché experimenty (2)                  4uF*

Košinárová Anna
  Pon 9 00 2h p M-II  1-UFY-350 Teoretická fyzika                       3uF*
  Pon 10 40 2h c M-II  1-UFY-350 Teoretická fyzika                       3uF*
  Pon 14 00 2h v Ch1-3 N-bCXX-083-1 Výberový seminár z matematiky (2)             1Pch*
  Str 9 50 2h p Ch1-2 N-bCXX-057-1 Matematika pre chémiu (2)                 1Pch*
  Str 11 30 2h c Ch1-2 N-bCXX-057-1 Matematika pre chémiu (2)                 1Pbch
  Stv 11 30 2h p M-VI  1-UFY-121 Matematické metódy vo fyzike (2)               1uF*
  Pia 11 30 2h v F1-108 1-UFY-161 Kalkulus pre nematematikov (2)                1uF*

Lapitková Viera
  Str 9 00 3h p F1-151 3-FVF-018 Pedagogický experiment a jeho vyhodnotenie          2fDRS
  Stv 10 40 2h p F1-151 2-UFY-162 Netradičné vyučovacie postupy (2)               5uF*
  Pia 9 50 2h p F1-151 1-UFY-360 Fyzika ako základ prírodovedného vzdelávania         3uF*

Masár Eduard
  Pon 11 30 3h v F2-125 2-FTF-133 Vybrané metódy z počítačovej fyziky              4ftf

Maták Peter D
  Str 11 30 2h c F2-130 2-FTF-116 Kvantová elektrodynamika                   4ftf

Mojžiš Martin
  Pon 8 10 3h p F2-125 1-FYZ-265 Teória elektromagnetického poľa                2f*
  Pon 16 30 3h v F2-130 2-FTF-127 Renormalizácia                        4ftf

Noga Milan
  Pia 9 00 3h p F2-130 1-FYZ-270 Teória relativity                       2f*

Pišút Ján
  Uto 13 10 3h p F2-126 3-IVI-016 Kurz tvorby učebného textu a pedagogických dokumentov (2)   iDRS
             3-FVF-006 Kurz tvorby učebného textu a pedagogických dokumentov (2)   fDRS

Polák Vratko
  Uto 12 20 2h p F2-125 2-FTF-115 Diferenciálne rovnice                     4ftf
  Str 16 30 2h c F2-130 2-FTF-114 Vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky            4ftf
  Stv 9 50 2h p F2-130 2-FTF-115 Diferenciálne rovnice                     4ftf
  Stv 13 10 2h c F2-130 2-FTF-115 Diferenciálne rovnice                     4ftf

Prešnajder Peter
  Pon 8 10 2h p F2-130 2-FTF-116 Kvantová elektrodynamika                   4ftf
  Pon 9 50 2h p F2-130 2-FTF-116 Kvantová elektrodynamika                   4ftf
  Str 9 50 1h p F2-oTF 3-FVM-004 Kvantová teória poľa                     fDRS
  Str 11 30 2h p A   1-AIN-150 Matematika (2)                        1iai*
  Stv 9 50 1h p F2-oTF 3-FVM-004 Kvantová teória poľa                     fDRS

Šedivý Miroslav
  Str 9 50 2h s F1-321 1-UXX-337 Informačné a komunikačné technológie (6) pre učiteľov fyziky 3uF*

Širaň Michal D
  Stv 8 10 2h c M-VIII 1-AIN-150 Matematika (2)                        1iai5
  Stv 9 50 2h c M-VIII 1-AIN-150 Matematika (2)                        1iai2

Štefánik Dušan D
  Stv 11 30 2h v M-XII 1-AIN-151 Doplnkové cvičenie k matematike (2)              1iai*
  Pia 8 10 2h c F2-125 1-FYZ-365 Kvantová teória (2)                      3f*

Tomek Lukáš D
  Pon 16 30 2h c M-II  1-FYZ-265 Teória elektromagnetického poľa                2f*

Velanová Michaela D
  Uto 8 10 2h c F2-125 1-AIN-150 Matematika (2)                        1iai1
  Str 16 30 2h c M-VIII 1-AIN-150 Matematika (2)                        1iai4

Velmovská Klára
  Pon 9 50 2h s F2-126 1-UFY-131 Seminár zo školskej fyziky (2)                1uF*
  Pon 12 20 2h s F1-151 1-UFY-270 Fyzika netradične (2)                     2uF*
  Uto 9 50 2h v F1-151 1-UFY-370 Organizácia vyučovania fyziky                 3uF*
  Str 9 00 2h c B1-301 N-bZXX-009-1 Matematika (2)                       1Pgek
  Str 11 30 2h c B2-304 N-bCXX-057-1 Matematika pre chémiu (2)                 1Pch
  Str 14 00 2h c B2-404 N-bZXX-009-1 Matematika (2)                       1Pgek
  Stv 9 00 2h s F2-126 2-UFY-215 Moderné trendy vo vyučovaní fyziky              5uF*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra základov a vyučovania informatiky
(KZVI)

Bezáková Daniela
  Uto 9 50 2h s F1-248 1-UIN-331 Programátorské etudy (Imagine) (2)              3u*I 3PuI*
  Uto 11 30 2h p I-32  1-UIN-123 Diskrétna matematika (2)                   1uMI 1uFI
  Str 8 10 2h c M-V  1-AIN-170 Programovanie (2)                       1iai2
  Str 11 30 2h c M-II  1-UIN-123 Diskrétna matematika (2)                   1uFI 1uMI
  Stv 11 30 2h c I-H6  1-AIN-615 Úvod do webových aplikácií                  1i*

Gujberová Monika D
  Pon 12 20 2h c I-H6  1-MAT-170 Programovanie (2)                       1mef*
  Uto 11 30 1h c I-H3  1-UIN-236 Algoritmy a údajové štruktúry                 2u*I 2PuI*

Hrušecká Andrea
  Uto 9 50 2h c I-H3  1-UIN-141 Programovanie (2)                       1u*I 1PuI*
  Uto 13 10 2h s I-H6  1-UXX-235 Informačné a komunikačné technológie (4)           2u** 2PuI*
  Str 9 50 2h s I-H3  1-UIN-141 Programovanie (2)                       1u*I 1PuI*
  Stv 8 10 2h c I-H6  1-AIN-615 Úvod do webových aplikácií                  1iai1 1iai2 1iai3
  Stv 9 50 2h c I-H6  1-AIN-615 Úvod do webových aplikácií                  1iai5 1iai4 1iai3

Hrušecký Roman
  Uto 8 10 2h p I-H6  1-UIN-349 Programovanie aplikácií pre web                3u*I 3PuI*
  Uto 13 10 2h s I-H6  1-UXX-235 Informačné a komunikačné technológie (4)           2u** 2PuI*
  Uto 14 50 1h p A   1-AIN-615 Úvod do webových aplikácií                  1i***
  Stv 8 10 2h c I-H6  1-AIN-615 Úvod do webových aplikácií                  1iai1 1iai2 1iai3
  Stv 9 50 2h c I-H6  1-AIN-615 Úvod do webových aplikácií                  1iai5 1iai4 1iai3
  Stv 11 30 2h c I-H6  1-AIN-615 Úvod do webových aplikácií                  1i*

Jašková Ľudmila
  Pon 9 50 2h p F1-248 2-UIN-268 Informačné systémy                      5u*I 5PuI*
  Pon 12 20 2h c I-H6  1-MAT-170 Programovanie (2)                       1mef*
  Uto 9 50 2h c I-H6  1-MAT-170 Programovanie (2)                       1mng*
  Uto 11 30 2h c I-H6  1-MAT-170 Programovanie (2)                       1mpm*
  Uto 18 10 2h p F1-248 2-UXX-106 IKT vo vzdelávaní zdravotne postihnutých           4u** 4PuI*

Kabátová Martina
  Uto 9 50 2h c I-H6  1-MAT-170 Programovanie (2)                       1mng*
  Uto 11 30 2h c I-H6  1-MAT-170 Programovanie (2)                       1mpm*
  Uto 14 00 1h v I-H3  1-UIN-354 Robotické stavebnice vo vzdelávaní (1)            3u** 3PuI*
  Str 8 10 1h p M-II  1-UXX-233 Základy metodológie výskumu                  2u**
  Str 9 50 2h c I-H6  1-MAT-170 Programovanie (2)                       1m*

Kalaš Ivan
  Pon 9 50 2h p M-I  1-UIN-246 Interaktívne programovanie a vizuálne modelovanie       2u*I 2PuI*
  Pon 11 30 1h s I-32  2-UIN-225 Projekt diplomovej práce                   5u*I 5PuI*
  Uto 13 10 2h p M-I  2-UIN-120 Didaktika informatiky (1)                   4u*I 4PuI*
  Uto 17 20 2h s M-VII 1-UIN-251 Propedeutika vyučovania informatiky (2)            2u*I 2PuI*
  Pia 9 00 2h s I-32  3-IVI-006 Aktuálne problémy didaktiky informatiky (2)          iDRS

Košťálová Martina
  Stv 15 40 2h s I-H6  1-UIN-332 Programátorské etudy (Pascal) (2)               3u*I 3PuI*

Kubincová Zuzana
  Pon 8 10 2h p M-I  1-UIN-236 Algoritmy a údajové štruktúry                 2u*I 2PuI*
  Uto 8 10 2h p M-I  1-UIN-141 Programovanie (2)                       1u*I 1PuI*
  Uto 9 50 2h c I-H3  1-UIN-141 Programovanie (2)                       1u*I 1PuI*
  Uto 11 30 2h c I-H3  1-UIN-236 Algoritmy a údajové štruktúry                 2u*I 2PuI*
  Str 8 10 2h p M-I  2-UIN-117 Princípy databáz                       4u*I 4PuI*
  Str 11 30 2h c F1-248 2-UIN-117 Princípy databáz                       4u*I 4PuI*

Mayerová Karolína D
  Uto 14 50 1h v I-H3  1-UIN-354 Robotické stavebnice vo vzdelávaní (1)            3u** 3PuI*
  Uto 15 40 2h s I-H3  1-UXX-136 Informačné a komunikačné technológie (2)           1u** 1PuI*

Mikolajová Katarína
  Pon 12 20 2h c I-H6  1-MAT-170 Programovanie (2)                       1mef*
  Uto 9 50 2h c I-H6  1-MAT-170 Programovanie (2)                       1mng*

Moravčík Milan D
  Stv 14 50 2h c I-H3  1-AIN-540 Pokročilé programátorské techniky               3iai*
             1-UIN-348 Pokročilé programátorské techniky               3u*I 3PuI*

Onačilová Daniela D
  Uto 16 30 2h p I-32  2-UIN-141 Aplikácie počítačovej grafiky                 4u*I 4PuI*
  Str 14 50 1h p F1-248 2-UIN-266 Web dizajn inak                        5u*I 5PuI*

Salanci Ľubomír
  Uto 8 10 2h p F1-248 1-UIN-350 Programovanie v C++                      3u*I 3PuI*
  Str 13 10 2h p A   1-MAT-170 Programovanie (2)                       1m***
  Stv 13 10 2h p M-I  1-AIN-540 Pokročilé programátorské techniky               3iai*
             1-UIN-348 Pokročilé programátorské techniky               3u*I 3PuI*

Šišková Juliana
  Stv 11 30 2h c I-H6  1-AIN-615 Úvod do webových aplikácií                  1i*

Škodáčková Anita D
  Stv 8 10 2h c I-H6  1-AIN-615 Úvod do webových aplikácií                  1iai1 1iai2 1iai3
  Stv 9 50 2h c I-H6  1-AIN-615 Úvod do webových aplikácií                  1iai5 1iai4 1iai3

Tomcsányi Peter D
  Pon 18 10 2h p F1-248 2-UIN-111 Operačné systémy (1)                     4u*I 4PuI*
  Uto 13 10 2h p A   1-AIN-180 Princípy počítačov - operačné systémy             1iai*
  Uto 15 40 2h p A   1-AIN-180 Princípy počítačov - operačné systémy             1iai*

Tomcsányiová Monika
  Uto 9 50 2h p I-32  1-UIN-343 Tvorba pedagogického softvéru (2)               3u*I 3PuI*
  Uto 11 30 2h c M-I  1-AIN-170 Programovanie (2)                       1iai4
  Str 9 50 2h p I-H4  2-UIN-133 Programovanie v Jave (2)                   4u*I 4PuI*
  Stv 11 30 2h c F1-248 1-UIN-246 Interaktívne programovanie a vizuálne modelovanie       2u*I 2PuI*

Wagner Miroslav
  Uto 15 40 2h s I-H3  1-UXX-136 Informačné a komunikačné technológie (2)           1u** 1PuI*
  Str 9 50 2h p F1-248 2-UIN-143 Správa školskej siete                     4u*I 4PuI*

Winczer Michal
  Pon 9 50 2h p I-H3  2-UIN-262 Programátorské súťaže                     5u*I 5PuI*
  Uto 9 50 2h p F1-109 2-AIN-203 Spoločenské a právne aspekty informačných systémov      5iai*
  Uto 16 30 2h p F1-248 2-UIN-142 Funkcionálne programovanie                  4u*I 4PuI*
  Uto 18 10 2h p M-I  2-UXX-108 Dejiny informatiky                      4u** 4PuI*
  Str 9 50 2h p M-I  2-UIN-102 Teoretická informatika (2)                  4u*I 4PuI*
  Str 14 00 2h p B   1-INF-175 Spoločenské aspekty informatiky                1i***
  Pia 13 10 2h v I-H3  1-INF-825 Rýchlostné programovanie (4)                 2i*
             1-INF-815 Rýchlostné programovanie (2)                 1i***


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Výpočtové centrum
(VC)

Mederly Peter
  Stv 15 40 2h p A   1-EFM-535 Princípy účtovníctva                     2mef*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu: 21. 6. 2012.