Rozvrhy učiteľov podľa katedier
Zimný semester 1995/96

Katedra počítačovej grafiky a spracovania obrazu
(KPGSO)

Kys
  Uto 10 40 2hod  IX Zaklady informatiky           p 3MD  3MF* 3~
  Uto 15 40 2hod CH1 Fyzika                  p 1PCF
  Pia 8 10 1hod b101 Vypoctova technika            c PCF
  Pia 9 00 1hod b101 Vypoctova technika            c PCF
  Pia 11 30 2hod CH3 Vypoctova technika            p PCF

Niepel
  Pon 9 00 2hod  I Diskretizacia geometrickych struktur   p 4mpg
  Uto 14 00 2hod  I Diskretne geometricke struktury     p 4mpg
  Uto 15 40 2hod M109 Seminar z pocitacovej grafiky      s PGSm
  Str 7 20 2hod  II Diskretna matematika           p 2mng
  Str 15 40 2hod  I Vyberovy seminar z teorie grafov     v 3m*  2m1  2~

Ferko
  Uto 17 20 2hod  C Pocitacova grafika 1           p 3bi  4it*
  Str 9 00 2hod  I Graficke normy a systemy         p 4mpg
  Str 16 30 2hod  II Pocitacova grafika            p 5MI
  Pia 9 00 2hod  II Pocitacova grafika I           p 3mpg

Hamala T.
  Pon 15 40 2hod  I Architektura a prog. graf. zariadeni   p 4mpg
  Pon 17 20 2hod T67 Pocitacova animacia           c 4mpg
  Uto 14 00 3hod F108 Operacny vyskum 2            p 5iti1 5iti2

Plachetka
  Pon 17 20 2hod VIII Paralelne programovanie         v 4i*  5i*
  Str 9 00 2hod T65 Teoria databaz              c 3iti1
  Str 10 40 2hod T65 Teoria databaz              c 3iti2
  Stv 9 00 2hod T65 Teoria databaz              c 3iti3

Bartanus
  Str 9 00 2hod T67 Pocitacova grafika            c 5MI
  Str 10 40 2hod T67 Pocitacova grafika            c 5MI

Bohdalova
  Pon 10 40 2hod T67 Pocitacova grafika            c 3bi  4iti1
  Pon 14 00 2hod T67 Pocitacova grafika            c 4iti2
  Str 17 20 2hod T64 Pocitacova grafika            c 4iti1

Foris
  Uto 9 00 2hod M217 Operacne systemy a pocitacove siete   c 2mef
  Uto 10 40 2hod M217 Operacne systemy a pocitacove siete   c 2m1

Ftacnik M.
  Uto 7 20 2hod III Pocitacove videnie            p 5iui
  Pia 7 20 2hod VIII Heuristicke metody            v 4i*  5i*

Jankovic
  Pon 14 00 2hod T65 Strojovy cas               c 3mpg
  Stv 7 20 1hod T67 Graficke systemy             c 4mpg

Knor
  Stv 7 20 1hod F109 Algebra 3                c 2i1
  Stv 8 10 1hod F109 Algebra 3                c 2i2
  Stv 13 10 1hod  V Uvod do diskretnej matematiky 1     c 1m2
  Stv 14 00 1hod  XI Algebra                 c 2i3
  Stv 14 50 1hod  XI Algebra                 c 2i4
  Stv 17 20 1hod  I Uvod do diskretnej matematiky 1     c 1m1

Komornik
  Uto 7 20 2hod  I Matematicke zaklady spojitych ekon. mod. p 3mer
  Uto 9 00 2hod  VI Kvantitativne metody pre management   p 4mer 5mer

Mag
  Uto 9 00 2hod M208 Operacne systemy a pocitacove siete   c 2mng
  Uto 10 40 2hod M208 Operacne systemy a pocitacove siete   c 2m2

Martinka
  Str 15 40 2hod  U4 Fotorealizmus              v 4mpg 5mpg

Ruzicky
  Uto 17 20 2hod III Spracovanie a rozpoznavanie obrazcov   p PGSi
  Str 17 20 2hod  I Aplikacie poc. graf. v medicine     p 4mpg 5mpg


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VCUK | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra algebry a teórie čísiel
(KATC)

Cincura
  Pon 9 00 2hod b303 Matematika 3               p 2PCF
  Pon 10 40 2hod XII Algebra 1                c 2m2
  Pon 14 00 2hod G203 Matematika 3               c PCF
  Uto 9 00 2hod  V Algebra 1                c 2m1
  Stv 7 20 2hod  IV Vseobecna topologia           p 3mms
  Pia 9 50 2hod b301 Matematika 3               p 2PCF

Draskovicova
  Pon 14 00 2hod XII Algebra 2                c 4MT
  Pon 15 40 2hod F109 Algebra 2                c 4MD
  Str 10 40 2hod  VI Algebra 2                c 4MI
  Str 14 00 2hod F108 Algebra 2                p 4MD  4MI  4~

Katrinak
  Pon 10 40 2hod  V Univerzalne algebry a zvazy       s 4mms
  Uto 10 40 2hod  II Kodovanie                c 3PCF 3MD  3~
  Str 9 00 2hod  V Booleove algebry             p 4mms
  Stv 9 00 2hod F108 Algebra 1                p 2m1  2m2
  Stv 14 00 4hod M126 Seminar z teorie zv. a un. algebier   s

Salat
  Pon 10 40 2hod M126 Seminar z realnych funkcii        s PGSm
  Pon 14 00 2hod VIII Zovseobecneny Riemannov integral     p PGSm
  Uto 10 40 2hod  C Vybrane partie z teoretickej aritmetiky1 p 5MF*
  Uto 14 00 2hod  II Teoria cisel               p 5mms
  Str 10 40 2hod M126 Teoria cisel               s PGSm

Zlatos
  Str 9 00 2hod  F1 Algebra a geometria 1          p 1f1  1f2  1~
  Pia 7 20 1hod  V Linearna algebra a geometria 1      c 1f1
  Pia 8 10 1hod  V Linearna algebra a geometria 1      c 1f2
  Pia 10 40 2hod  I Teoria mnozin a matematicka logika 1   p 3iui 3mms
  Pia 12 20 1hod  IV Linearna algebra a geometria 1      c 1f3
  Pia 14 00 2hod  IV Filozoficke probl. zakl. matematiky   v 3i*  3m*

Benesova
  Pon 14 00 2hod  C Algebra 2                p 4MF*
  Pon 15 40 2hod  C Algebra 2                c 4MF2
  Uto 10 40 2hod  A Vybrane partie z teoretickej aritmetiky1 p 5MD  5MI  5~
  Str 10 40 2hod  II Algebra 2                c 4MF1
  Stv 7 20 2hod  VI Algebra 2                c 4MF3

Gurican
  Pon 14 00 2hod  B Algebra 1                p 1i*
  Stv 7 20 2hod  B Uvod do diskretnej matematiky 1     p 1m1  1m2  1~
  Stv 10 40 2hod III Matice 1                 p 5mms
  Stv 13 10 1hod  VI Uvod do diskretnej matematiky      c 1m3
  Pia 9 00 2hod  V Algebra 1                p 3mms
  Pia 12 20 1hod  V Uvod do diskretnej matematiky      c 1m4

Korbas
  Str 7 20 2hod  V Diferencialna topologia         p 4mms
  Str 14 00 2hod  F2 Linearna algebra a geometria 1      p 1m1  1m2  1~
  Stv 9 00 2hod III Vybrane kapitoly z teorie mnozin 1    p 5mms
  Stv 10 40 2hod M126 Algebraicka topologia          p PGSm
  Pia 9 00 2hod  F1 Linearna algebra a geometria 1      p 1m1  1m2  1~

Legen
  Pon 7 20 2hod  V Algebra 3                p 4mms
  Uto 10 40 1hod  V Linearna algebra a geometria 3      p 2mng
  Uto 11 30 1hod  V Linearna algebra a geometria 3      c 2mng
  Uto 14 00 2hod  V Algebra 3                p 4mms
  Stv 10 40 2hod  F2 Algebra 3                p 2i*
  Pia 8 10 1hod  B Linearna algebra a geometria 1      c 1mng 1mng2
  Pia 9 00 2hod  B Linearna algebra a geometria 1      p 1mng 1mng2

Marcisova
  Uto 9 00 2hod b303 Algebra 2                c 4PCF
  Uto 10 40 2hod CH1 Vybrane partie z teoretickej aritmetiky p 5PCF
  Uto 12 20 2hod CH1 Algebra 2                c 4PCF
  Str 10 40 2hod CH1 Algebra 2                c 4PCF
  Str 14 50 2hod CH1 Algebra 2                p 4PCF

Tomanova
  Uto 10 40 2hod III Kombinatorika              v 3PCF 3MD  3~
  Stv 9 00 2hod  IV Teoria grafov              p 3mms
  Stv 14 00 2hod  IX Algebra 1                c 1i1
  Stv 15 40 2hod  X Algebra 1                c 1i4

Strauch
  Stv 14 00 2hod  X Algebra 1                c 1i2
  Stv 15 40 2hod  IX Algebra 1                c 1i3


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VCUK | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra geometrie
(KG)

Boda E.
  Pon 8 10 3hod  C Matematika 1               p 1MD  1MI* 1~
  Str 14 00 2hod  B Matematika 1               p 1MD  1MI* 1~
  Str 15 40 2hod M120 Matematika 1               c 1MD
  Stv 9 00 2hod F109 Geometria 1               p 3MF*
  Stv 10 40 2hod  X Vybrane kapitoly z geometrie       p 5MD

Bozek
  Pon 10 40 3hod  XI Diferencialna geometria         p 4mpg
  Stv 7 20 2hod F247 Diplomovy seminar z deskr. geom.     s 5MD
  Stv 9 00 2hod  XI Geometria 1               p 3mpg

Cizmar
  Uto 9 00 2hod  A Dejiny matematiky            p 5M*  5PCF
  Stv 7 20 2hod  V Algebraicka geometria 2         p 4MD
  Stv 10 40 2hod M120 Geometria 3               c 4MD
  Stv 14 00 2hod  II Matematika v historii vedy a kultury   p
  Pia 8 10 2hod  VI Geometria 3               p 4MD
  Pia 11 30 2hod  VI Algebraicka geometria 2         c 4MD

Solcan
  Uto 9 50 3hod M120 Projektivna geometria 2         p 2MD
  Uto 15 40 2hod M120 Projektivna geometria          c 2MD
  Stv 9 00 2hod  V Aplikacie deskriptivnej geometrie    p 4MD
  Pia 8 10 2hod  C Geometria 3               p 4MI  4MT
  Pia 9 50 2hod  VI Aplikacie deskriptivnej geometrie    c 4MD

Zatko
  Pon 9 00 2hod M120 Numericka geometria           s PGSm
  Pon 10 40 2hod VII Geometria                p PGSm
  Uto 9 00 3hod b301 Matematika 1               p 1PCF
  Str 9 00 2hod b301 Matematika 1               p 1PCF
  Stv 7 20 2hod M126 Geometricke modelovanie         p 5mpg

Bohdal
  Pon 9 00 2hod M217 Pocitacova geometria 2          c 5MD
  Pon 10 40 3hod M217 Uvod do grafiky na PC          c 1MD
  Pon 14 00 2hod M120 Geometria 1               c 3MF1
  Uto 14 00 2hod M120 Geometria 1               c 3MF3
  Stv 9 00 2hod T67 Programovanie graf. per. poc.      p 5mpg
  Stv 10 40 2hod  U4 Geometria 1               c 3MF2

Kudlickova
  Str 9 00 2hod M120 Pocitacova geometria 2          p 5MD
  Stv 7 20 2hod M120 Zobrazovacie metody           p 3mpg
  Stv 9 00 2hod M120 Pocitacova geometria 2          p 5MD
  Pia 8 10 2hod M120 Technicke kreslenie 2          p 3MD
  Pia 9 50 1hod M120 Technicke kreslenie 2          c 3MD
  Pia 10 40 2hod M120 Zobrazovacie metody           p 3mpg

Polednova
  Pon 10 40 2hod b301 Geometria 3               c 4PCF
  Str 9 00 2hod CH1 Geometria 1               p 3PCF
  Str 13 10 2hod CH1 Geometria 3               p 4PCF
  Pia 7 20 2hod b303 Geometria 3               c 4PCF
  Pia 9 00 2hod b303 Geometria 3               c 4PCF
  Pia 10 40 2hod b303 Geometria 3               c 4PCF

Sklenarikova
  Pon 10 40 3hod M120 Zobrazovacie metody 3          p 2MD
  Uto 8 10 2hod M120 Zobrazovacie metody 3          c 2MD
  Uto 10 40 2hod F109 Geometria 3               p 4MF*
  Str 8 10 3hod XII Zobrazovacie metody 1          p 1MD
  Stv 7 20 2hod XII Zobrazovacie metody 1          c 1MD

Hlusek
  Uto 8 10 2hod  IX Geometria 3               c 4MI
  Str 7 20 2hod  VI Geometria 1               c 3MT2
  Str 14 00 2hod M120 Geometria 3               c 4MF2
  Stv 7 20 2hod  U1 Geometria 3               c 4MF1
  Stv 9 00 2hod  U1 Geometria 3               c 4MF3
  Stv 10 40 2hod  U1 Geometria 1               c 3MD
  Pia 9 50 2hod  IV Geometria 3               c 4MT

Misik
  Str 14 50 3hod  C Pocitacove siete             p 3bi  4it* 5~

Slivka
  Str 10 40 2hod b446 Matematika 1               c PCF
  Str 15 40 2hod VIII Matematika 1               c 1MI2


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VCUK | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra informatiky
(KI)

Olejar
  Uto 9 00 2hod  C Principy pocitacov 2           p 2i*
  Stv 9 00 2hod  C Principy pocitacov 1           p 1i*  4MI
  Stv 14 00 2hod F108 Kombinatoricka analyza          p 3it*
  Stv 15 40 2hod  II Diskretna matematika pre CS       v 4i*  5i*

Prochazka
  Pon 10 40 2hod  B Programovanie              p 1m1  1m2  1~
  Uto 14 00 2hod  A Algoritmy a datove struktury       p 2i*
  Str 10 40 2hod  F1 Algoritmy a datove struktury       p 2i*  2bi
  Stv 10 40 2hod  IV Algoritmy a datove struktury       p 3mim 4mim
  Stv 15 40 2hod VIII Pocitacova algebra            v 4iui 5iui

Skoviera
  Pon 9 00 2hod  V Diplomovy seminar            s 4iti1
  Pon 10 40 2hod  C Teoria grafov              p 3it*
  Str 16 30 2hod  XI Topologicka teoria grafov        p PGSm

Toman
  Pon 9 00 2hod  XI Vybrane partie z logiky         c 2i4  3iti2
  Pon 10 40 2hod  I Vybrane partie z teorie grafov      v 4i*  5i*
  Uto 14 00 2hod  F1 Vybrane partie z logiky         p 3it*
  Str 9 00 1hod  VI Diskretna matematika           c 1i1
  Str 10 40 2hod  A Diskretna matematika           p 1i*

Bebjak
  Str 9 00 2hod M208 Teoria databaz              c 3iti1
  Str 10 40 2hod  C Formalne jazyky a automaty        p 4mim 5mim
  Str 12 20 1hod  F1 Formalne jazyky a automaty        c 4mim 5mim

Duris
  Pon 9 00 2hod  VI Diplomovy seminar            s 4iti2
  Uto 12 20 2hod  V Diplomovy seminar            s 5iti1
  Pia 9 00 2hod  A Teoria zlozitosti            p 3it*

Hambalkova
  Uto 15 40 2hod  V Operacne systemy             p 4mim 5mim
  Uto 17 20 1hod  V Operacne systemy             c 4mim 5mim
  Str 10 40 2hod  B Operacne systemy a pocitacove siete   p 2m*

Pastorova
  Pon 14 00 2hod  I Vypoctova technika            s 2MF2
  Str 7 20 2hod F328 Vypoctova technika            s 2MT2
  Str 9 00 2hod  IX Vypoctova technika            s 2MF1
  Str 10 40 2hod  IX Vypoctova technika            s 2MD  2MF3
  Stv 14 00 2hod M208 Vypoctova technika            c 1MF1
  Stv 15 40 2hod M208 Vypoctova technika            c 1MF2

Sturc
  Uto 10 40 2hod  B Uvod do databazovych systemov      p 2i*  3bi  3~
  Uto 14 00 2hod F109 Kompilatory               p 4iti1 4iti2
  Stv 14 00 2hod  IV Diplomovy seminar            s 5iti2

Suster
  Str 9 00 2hod VIII Teoria programovania           p 4MI
  Stv 9 00 2hod  VI Diskretna matematika           c 1MI2
  Stv 14 00 2hod F109 Diskretna matematika           p 1MI1 1MI2
  Stv 15 40 2hod F109 Diskretna matematika           c 1MI1

Ambersky
  Uto 8 10 1hod  V Formalne jazyky a automaty        c 2i3
  Stv 12 20 1hod  IV Algoritmy a datove struktury       c 3mim 4mim
  Stv 14 00 1hod XII Formalne jazyky a automaty        c 2i4

Banik
  Str 10 40 2hod  XI Vybrane partie z logiky         c 3iti1
  Stv 9 00 2hod M208 Teoria databaz              c 3iti3

Demacek
  Uto 16 30 1hod GJH Didaktika informatiky          p 4MI  4iui 4~
  Uto 17 20 2hod GJH Didaktika informatiky          c 4iti1 4iui

Fric
  Str 9 00 3hod EFT Principy tvorby softwaru 2        p 4iti1 4iti2

Hegedus
  Uto 9 00 2hod  X Ucenie a inferencia           p 4i*  5it*
  Str 15 40 2hod  B Formalne jazyky a automaty        p 2i*
  Stv 14 50 1hod XII Formalne jazyky a automaty        c 2i1
  Pia 10 40 1hod  IX Teoria zlozitosti            c 3iti2
  Pia 11 30 1hod  IX Teoria zlozitosti            c 3iti1
  Pia 12 20 1hod  IX Teoria zlozitosti            c 3iti3

Chladny
  Pon 15 40 2hod  II Kombinatoricka analyza          c 3iti1
  Uto 15 40 2hod  IV Kombinatoricka analyza          c 3iti2
  Pia 7 20 2hod  X Kombinatoricka analyza          c 3iti3

Kall
  Pon 9 00 2hod T67 OOP                   c 3iti1
  Str 9 00 1hod T64 Objektovo orientovane programovanie   c 3iui

Korec
  Uto 8 10 3hod  XI Vypocitatelnost             p PGSi
  Pia 10 40 2hod  A Zovseobecnene Pascalove trojuholniky   v 4i*  5i*

Lukac M.
  Str 16 30 2hod f56 Vlny v plazme              v 4fp

Masik Jan
  Str 9 50 1hod  VI Diskretna matematika           c 1i2
  Str 14 50 1hod  VI Diskretna matematika           c 1i3
  Stv 12 20 1hod  V Diskretna matematika           c 1i4

Nehez
  Pon 9 00 2hod T65 Uvod do databazovych systemov      c 2i1
  Pon 10 40 2hod T65 Uvod do databazovych systemov      c 2i3

Privara
  Stv 10 40 2hod  C Teoria programovania 2          p 3it* 4iui

Repaska
  Str 10 40 2hod M208 Teoria databaz              c 3iti2

Rusnak M.
  Pon 14 00 2hod F328 Principy tvorby software         c 4iti1
  Pon 15 40 2hod F328 Principy tvorby software         c 4iti2

Senderak
  Pon 15 40 2hod T65 Uvod do databazovych systemov      c 2i2
  Str 7 20 2hod M208 Uvod do databazovych systemov      c 2i4

Sesera
  Uto 8 10 1hod  A Objektovo orientovane programovanie   p 3i*  3bi

Sykora
  Str 7 20 2hod  IV Teoria databazovych a poznatkovych syst. c 4iui
  Stv 14 00 3hod F328 Graf. teor. zakl. paral. pocitacov    p PGSi

Vyskoc
  Stv 7 20 2hod F328 Informacna bezpecnost          v 4i*  5i*


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VCUK | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra matematickej analýzy
(KMA)

Gera
  Pon 8 10 3hod M109 Vybrane kapitoly z funkc. analyzy    v 3PCF
  Pon 10 40 2hod F108 Matematicka analyza           p 3MF*
  Str 9 00 2hod  IV Seminar z nelinearnej funkcionalnej anal p 4mma
  Str 13 10 3hod  A Matematicka analyza 3          p 2i*

Barnovska
  Pon 9 00 2hod  X Matematicka analyza           p 2mng
  Pon 15 40 2hod III Matematicka analyza 3          c 2m1
  Stv 10 40 2hod  IX Matematicka analyza 3          c 2m1
  Pia 8 10 1hod CH1 Matematika                p 1PCF
  Pia 9 00 2hod CH1 Matematika pre chemikov         p 1PCF

Durikovic
  Pon 10 40 2hod  IV Funkcionalna analyza 3          p 4mma
  Uto 9 00 2hod VIII Funkcionalna analyza 1          p 3m*
  Uto 14 00 2hod VIII Funkcionalna analyza 1          p 3m*
  Str 7 20 2hod  IX Modely prudenia tekutin 1        p 4mmm
  Str 9 00 2hod III Metody variacnych nerovnic v aplikaciach p 5m*

Jaros
  Uto 7 20 2hod  C Matematicka analyza 3          p 2bm  2m1  2~
  Uto 17 20 2hod  IV Matematika 1               c 2FE  2f1
  Str 7 20 2hod B307 Matematika                p 1PCF
  Str 9 00 1hod B307 Matematika                c 1PCF
  Str 16 30 2hod  V Matematika 1               c 2FE  2f1
  Stv 7 20 2hod  C Matematicka analyza 3          p 2m1  2m2  2~

Medved
  Stv 7 20 1hod VIII Topologia a geometria          p 3mma
  Stv 8 10 1hod VIII Topologia a geometria          c 3mma
  Stv 10 40 2hod  V Dynamicke systemy            p 5mma 5mna
  Pia 9 00 2hod VIII Topologia a geometria          p 3mma

Mozer
  Pon 8 10 3hod F108 Matematika 1               p 2f*  2FE
  Uto 7 20 3hod F108 Matematika 1               p 2f*  2FE

Seda
  Pon 9 00 2hod F109 Matematika 3               p 2MF*
  Uto 9 50 2hod F108 Matematika 3               p 2MF*
  Str 9 00 2hod M109 Aplikacie FA v DR            p PGSm
  Pia 9 00 2hod M109 Seminar z ODR              s PGSm

Vencko
  Pon 7 20 2hod  A Matematicka analyza 1          p 1m1  1m2  1~
  Str 8 10 3hod F109 Matematicka analyza 1          p 1mng 1mng2
  Stv 9 00 2hod  A Matematicka analyza 1          p 1m1  1m2  1~

Feckan
  Pon 14 00 2hod  U1 Matematicka analyza 3          c 2i2
  Uto 10 40 1hod VIII Funkcionalna analyza 1          c 3m*
  Uto 17 20 2hod VII Matematicka analyza 3          c 2i1

Horna
  Pon 7 20 3hod b301 Matematika                c PCF
  Uto 9 00 2hod  U1 Matematicka analyza 2          c 3MT
  Stv 7 20 2hod F108 Matematicka analyza 2          c 3MF3
  Stv 14 50 3hod b301 Matematika                c PCF

Kubacek
  Pon 9 00 2hod  U4 Matematicka analyza 1          c 1m1
  Pon 15 40 2hod XII Matematika 1               c 2f2
  Pon 17 20 2hod III Matematicka analyza 1          c 1i3
  Stv 14 00 2hod VII Matematika 1               c 2f2
  Stv 15 40 2hod  F1 Matematicka analyza 1          c 1m1
  Pia 10 40 3hod  B Matematicka analyza 1          p 1i*

Kupka
  Str 9 50 2hod b303 Matematika                c PCF
  Str 14 00 2hod VII Prakticke aplikacie neurolingv. pr.   v 5f*
  Str 15 40 2hod  IV Matematicka analyza 1          c 1m2
  Stv 7 20 2hod b301 Aplikovana matematika          p 2PCF
  Stv 9 00 1hod b301 Aplikovana matematika          c 2PCF
  Stv 14 00 2hod  I Komunikovat a zit efektivnejsie     p PCF
  Stv 15 40 2hod  F2 Matematicka analyza 1          c 1m2

Sisolakova
  Pon 7 20 2hod  VI Matematicka analyza 2          c 3MF2
  Pon 9 00 2hod b446 Matematika pre ucitelov prir. pred.   p 1PCF
  Pon 10 40 1hod b446 Matematika pre ucitelov prir. pred.   p 1PCF
  Str 7 20 2hod b446 Matematika pre ucitelov prir. pred.   p 1PCF
  Stv 15 40 2hod  I Matematicka analyza 2          c 3MF1
  Pia 7 20 2hod b304 Matematika                c PCF
  Pia 9 50 2hod B307 Matematika                c PCF

Terescak
  Pon 14 00 2hod  U4 Matematicka analyza 3          c 2i4
  Pon 15 40 2hod  U4 Matematicka analyza 1          c 1i4
  Uto 9 00 2hod M109 Funkcionalna analyza 3          c 4mma
  Uto 14 00 2hod  IV Parcialne diferencialne rovnice 1    c 4mma
  Uto 15 40 2hod  C Matematicka analyza 1          c 1i2
  Uto 17 20 2hod  VI Matematicka analyza 3          c 2i3

Toma
  Pon 14 00 2hod b301 Matematicka analyza           c PCF
  Uto 7 20 2hod b303 Matematicka analyza           c PCF
  Uto 9 00 2hod CH3 Matematicka analyza           p 3PCF
  Stv 7 20 2hod b302 Matematicka analyza           c PCF
  Stv 9 00 2hod VIII Realna analyza              p 3mma
  Pia 10 40 2hod VIII Seminar z realnej analyzy        s 3mma

Valasek
  Pon 16 30 3hod  A Matematicka analyza 1          c 1f2
  Uto 14 00 3hod  F2 Matematicka analyza 1          p 1f1  1f2  1~
  Uto 16 30 3hod  U1 Matematika 1               c 1f1  1fzp
  Pia 9 50 3hod  C Matematika 1               p 1f1  1f2  1~

Venckova
  Pon 7 20 3hod b304 Matematika                c PCF
  Pon 9 50 2hod b304 Vyberovy seminar z matematiky      s 1PCF
  Uto 10 40 2hod b303 Matematika                c PCF
  Str 8 10 2hod B305 Matematika pre geologiu a kartogr.    p 1PCF
  Str 10 40 2hod b445 Matematika                c PCF

Viszus
  Pon 15 40 3hod  F2 Matematika 3               p 3f*
  Uto 16 30 2hod  F2 Matematika 3               c 3f*
  Str 9 00 2hod  X Matematika 1               p 1fmf
  Str 14 50 3hod f196 Matematika 1               c 1fmf
  Stv 9 00 2hod  X Matematika 1               p 1fmf

Buchta
  Uto 17 20 2hod  U4 Matematicka analyza 1          c 1i1

Cervenansky
  Pon 12 20 2hod  X Matematika 1               c 1MT2
  Pon 14 00 2hod  X Matematika 1               c 1MI1 1MI2
  Pon 15 40 2hod  X Matematika 1               c 1MD  1MI*

Dindos
  Pon 15 40 2hod  F1 Matematicka analyza 1          c 1mng 1mng2
  Uto 17 20 2hod  A Matematicka analyza           c 1m4
  Stv 15 40 2hod  C Matematicka analyza           c 1m4

Gregus
  Pon 9 00 2hod  IV Parcialne diferencialne rovnice 1    p 4mma
  Uto 10 40 2hod M109 Zaklady teorie DR            v 3PCF 3MF*
  Stv 14 00 2hod III Zaklady teorie obyc. a parc. dif. rov  p

Jaros F.
  Pon 7 20 3hod c201 Matematika                c PCF

Jaros ml.
  Pon 9 00 2hod XII Matematicka analyza 1          c 1m3
  Str 15 40 2hod  F2 Matematicka analyza 1          c 1m3

Pavlenda
  Str 15 40 2hod  U1 Matematika 1               c 1MF1
  Stv 14 00 2hod  U4 Matematika 1               c 1MT1

Polakovic
  Stv 14 00 3hod  U1 Matematicka analyza 1          c 1f3


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VCUK | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra numerických a optimalizačných metód
(KNOM)

Kacur
  Str 9 00 2hod  II Variacne metody riesenia DR II      p 4mna
  Str 10 40 2hod M223 Seminar z num. metod           s PGSm
  Str 14 00 2hod  I Numericke metody riesenia DR       p 5mma
  Str 15 40 2hod M223 Seminar z nelinearnej difuzie      s PGSm

Plesnik
  Stv 7 20 2hod III Linearne prog. a grafove algoritmy 2   p 3mna 4mms
  Stv 9 00 2hod XII Linearne programovanie          p 2bm
  Stv 10 40 2hod   Seminar z teorie grafov         s PGSm
  Stv 14 00 2hod F232 Linearne programovanie          p 2bm

Gliviak
  Uto 10 40 2hod  IV Rozvrhovanie - metody a apl.       p 3MD  3MF* 3~
  Uto 14 00 2hod  XI Programovanie 1             c 1m2
  Uto 15 40 2hod  XI Programovanie 1             c 1m3
  Str 10 40 2hod  I Petriho siete v modelovani a rieseni   p 4mer
  Str 13 10 1hod b101 Vypoctova technika            c PCF
  Str 14 00 1hod b101 Vypoctova technika            c PCF
  Str 16 30 2hod XII Programovanie 1             c 1m4

Hamala M.
  Pon 7 20 2hod M223 Nelinearne programovanie         p 4mna
  Str 7 20 1hod M223 Nelinearne programovanie         p 4mna
  Str 8 10 1hod M223 Nelinearne programovanie         c 4mna

Babusikova
  Str 9 00 2hod M223 Numericke metody 1           p 2mng
  Str 14 00 2hod  IX Uvod do softwareho prostr. v num. mat.  p 5mna
  Stv 10 40 2hod M223 Numericke metody             c 2mng

Businska
  Pon 15 40 2hod M223 Linearna algebra a geometria 1      c 1m2
  Uto 10 40 2hod XII Problemy pri praktickych vypoctoch    p 3MD  3MF* 3~
  Stv 9 00 2hod M223 Numericke metody linearnej algebry    p 3mna
  Pia 7 20 2hod  XI Linearna algebra a geometria 1      c 1m3
  Pia 9 00 2hod  I Numericke metody linearnej algebry    p 3mna
  Pia 10 40 2hod  XI Linearna algebra a geometria 1      c 1m1

Chocholaty
  Pon 12 20 2hod b301 Matematika 3               c PCF
  Pon 15 40 2hod b301 Matematika 3               c PCF
  Uto 9 00 2hod M223 Riesenie stiff uloh           p 5mna
  Uto 10 40 2hod  I Zakladne numericke metody ries. rovnic  p 3MD  3MF* 3~
  Uto 14 00 2hod III Diferencne metody riesenia DR 2     p 4mna

Huta
  Pon 10 40 2hod  VI Matematicka analyza 3          c 2bm
  Uto 10 40 2hod M223 Diferencny pocet a diferencne rovnice  p 3MI
  Uto 14 00 2hod M223 Zaklady financnej a poistnej matematiky p 3bm  5mer 5~
  Uto 15 40 2hod M112 Financna matematika 1          c 3bm
  Str 14 50 2hod CH3 Zaklady financnej a poistnej matematiky p 5PCF
  Str 16 30 2hod b302 Numericke metody             p 3PCF
  Str 18 10 1hod b302 Numericke metody             c 3PCF
  Stv 14 00 2hod  A Zaklady financnej a poistnej matematiky p 5M*

Pekar
  Pon 9 00 2hod M223 Programovanie 1             c 1mef
  Pon 10 40 2hod VIII Struktury dat a DS v mod.soft.      p 4mna
  Uto 10 40 2hod T64 Pouzitie soft. datab. prod.       c 5mna
  Uto 14 00 2hod M224 Programovanie 3             p 2bm
  Uto 15 40 2hod M223 Numericke metody a algoritmy       p 5MI
  Uto 17 20 1hod  XI Numericke metody a algoritmy       c 5MI
  Stv 9 00 2hod  I Programovanie              c 1mng
  Stv 10 40 2hod XII Programovanie              c 1m1

Valkova
  Pon 7 20 2hod III Numericka matematika           c 2bm  2m2
  Pon 9 00 2hod III Numericka matematika           c 2m1
  Uto 15 40 1hod b101 Vypoctova technika            c PCF
  Uto 16 30 1hod b101 Vypoctova technika            c PCF
  Str 9 00 2hod  A Numericka matematika           p 2bm  2m1  2~
  Str 14 50 2hod b101 Vypoctova technika            c PCF
  Str 16 30 2hod b101 Vypoctova technika            c PCF

Weisz
  Pon 9 00 2hod VIII Metoda konecnych prvkov         p 4mna
  Pon 10 40 2hod M223 Metoda konecnych prvkov         c PGSm


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VCUK | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra teórie pravdepodobnosti a matematickej štatistiky
(KTPMS)

Pazman
  Pon 10 40 2hod  IX Seminar                 s
  Uto 10 40 2hod VII Regresne modely             p 4mps
  Str 7 20 2hod  C Pravdepodobnost a statistika 3      p 2bm  2m1  2~

Kalas J.
  Str 9 00 2hod VII Markovovske retazce a ich aplikacie   p 4mps
  Str 14 00 2hod  F1 Pravdepodobnost a statistika 1      p 1mng 1mng2
  Stv 9 00 2hod VII Teoria nahodneho vyberu         p 3mps
  Stv 14 00 2hod  F1 Pravdepodobnost a matematicka statistika p 1m1  1m2  1~

Lamos
  Uto 7 20 2hod VII Poistna matematika 1           p 3mpm
  Uto 9 00 2hod  F2 Pravdepodobnost a matematicka statistika p 3i*  3bi
  Str 10 40 2hod CH3 Pravdepodobnost a matematicka statistika p 5PCF

Potocky
  Pon 10 40 2hod M201 Matematika                p 4mps
  Str 13 10 2hod  XI Seminar                 s
  Stv 10 40 2hod VII Financna matematika 1          p 3mpm 5mps
  Pia 9 00 2hod VII Teoria pravdepodobnosti 1        p 3mps

Stulajter
  Pon 9 00 2hod  IX Seminar                 s
  Str 10 40 2hod VII Nahodne procesy 1            p 4mps
  Stv 7 20 2hod VII Zaklady matematickej statistiky     p 3mps
  Pia 10 40 2hod VII Zaklady matematickej statistiky     p 3mps

Mizera
  Pon 15 40 2hod VII Vybrane partie z matematickej statistiky p 5mps
  Uto 14 00 2hod  IX Analyza dat               p 4mps
  Stv 10 40 2hod  VI Ekonometria 1              p 3mer 4mpm
  Stv 14 00 2hod  C Pravdepodobnost a statistika 3      c 2mef
  Stv 15 40 2hod VII Pravdepodobnost a statistika 3      c 2bm  2m1
  Stv 17 20 2hod VII Pravdepodobnost a statistika 3      c 2m2

Nather
  Pon 10 40 2hod  U4 Pravdepodobnost a matematicka statist. 2 c 5MF2
  Pon 15 40 2hod  B Pravdepodobnost a statistika 2      p 5M*
  Pon 17 20 2hod VII Pravdepodobnost a matematicka statist. 2 c 5MF1
  Uto 15 40 2hod  IX Vseobecna teoria poistenia        p 4mpm
  Uto 17 20 2hod  X Pravdepodobnost a statistika 2      c 5MF4

Pastor
  Pon 14 00 2hod b446 Statistiske metody            p 1PCF
  Pon 15 40 1hod b446 Proseminar                s 1PCF
  Uto 17 20 2hod b446 Statisticke metody            c PCF
  Str 15 40 1hod XII Pravdepodobnost a statistika 1      c 1m4
  Str 16 30 1hod  A Pravdepodobnost a statistika 1      c 1mef
  Str 17 20 2hod b446 Statisticke metody            c PCF

Jankova
  Str 8 10 1hod  U4 Pravdepodobnost a statistika 1      c 1m1
  Str 9 00 1hod  U4 Pravdepodobnost a statistika 1      c 1m2
  Str 9 50 1hod  U4 Pravdepodobnost a statistika 1      c 1m3
  Str 10 40 2hod VIII Pravdepodobnost a matematicka statistika c 5MD  5MT
  Stv 10 40 2hod M216 Diskretne dynamicke systemy       p PGSm
  Stv 14 00 2hod CH3 Zaklady pravdepodobnosti a statistiky  p 1PCF
  Stv 15 40 2hod  XI Pravdepodobnost a statistika 2      c 5MI
  Pia 10 40 3hod XII Seminar                 s

Dvurecenskij
  Uto 10 40 2hod f295 Vybrane kapitoly z pravdepodobnosti   p PGSm

Hornisova
  Stv 14 00 2hod b302 Pravdepodobnost a statistika       c PCF
  Stv 15 40 2hod b302 Pravdepodobnost a statistika       c PCF
  Stv 17 20 2hod b302 Pravdepodobnost a statistika       c PCF

Mikulecky
  Pon 14 00 2hod VII Aplikacie matematickej stat. v medicine p 5mps

Natherova
  Uto 17 20 2hod  IX Financie a uctovnictvo          p 4mpm

Rublik
  Str 9 00 2hod M216 Neparametricke metody          p PGSm
  Str 10 40 2hod M216 Seminar z matematickej statistiky    s 5mps

Stano
  Pon 12 20 1hod  C Pravdepodobnost a statistika       c 3bi  3iti3
  Uto 15 40 2hod  A Pravdepodobnost a statistika       c 5MF3
  Uto 17 20 1hod F109 Pravdepodobnost a statistika       c 3iti1 3iui
  Uto 18 10 1hod F109 Pravdepodobnost a statistika       c 3iti2

Wimmer
  Uto 9 00 2hod VII Statisticke metody v aplikaciach     p PGSm

Witkovsky
  Str 7 20 2hod VII Biostatistika              p 4mps


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VCUK | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra vyučovania informatiky
(KVI)

Kalas I.
  Pon 14 00 2hod F109 Vypocty so symbolmi a logo        p 2FI  2MI*
  Pon 15 40 2hod  U1 Dynamika robotickych systemov      v 4i*  5i*
  Str 14 00 2hod  U4 Vypocty so symbolmi a logo        c 2MI2

Blaho
  Pon 10 40 2hod  A Programovanie              p 1i*
  Pon 12 20 1hod  I Diplomovy seminar            s 5MI
  Uto 11 30 1hod VIII Diplomovy seminar z informatiky     s 4MI
  Str 14 00 2hod  U1 Vypocty so symbolmi a logo        c 2MI1
  Stv 10 40 2hod  A Programovanie              p 1i*

Chlebikova
  Pon 9 00 2hod  U1 Programovanie              c 1i1
  Pon 11 30 1hod  X Rocnikovy projekt            c 2i4
  Pon 12 20 1hod XII Rocnikovy projekt            c 2i3
  Uto 9 50 1hod  IX Diskretna matematika 3          c 2MI2
  Uto 12 20 1hod  I Diskretna matematika 3          s 2MI1
  Str 9 00 2hod  U1 Programovanie              c 1i4

Kubincova
  Str 15 40 2hod VII Programovanie              c 1i3
  Str 17 20 2hod VII Programovanie              c 1i2

Moravcikova
  Str 10 40 2hod III Tvorba pedagogickeho softwaru 1     c 3MI* 4iui 4~
  Stv 9 00 2hod M217 Vypoctova technika            c 1MF3
  Stv 15 40 2hod T67 OOP a Windows 2             p 3MI  3MI2

Pardubska
  Pon 16 30 2hod  V Zaklady teoretickej informatiky 1    c 3MI  3MI2
  Uto 8 10 1hod  IV Formalne jazyky a automaty        c 2i2
  Uto 9 50 1hod  IV Uvod do teoretickej informatiky     c 2MI1
  Uto 12 20 1hod  II Uvod do teoretickej informatiky     c 2MI2
  Str 8 10 1hod F108 Uvod do teoretickej informatiky     p 2FI  2MI*
  Str 13 10 1hod  I Uvod do teoretickej informatiky     c 2FI
  Stv 7 20 2hod  I Zaklady teoretickej informatiky 1    p 3MI  3MI2

Tomcsanyiova
  Pon 10 40 2hod F109 Programovanie              p 1MI1 1MI2
  Str 7 20 2hod III Programovanie              c 1MI1
  Stv 7 20 2hod  IX Programovanie              c 1MI2
  Stv 10 40 2hod F109 Programovanie              p 1MI1 1MI2

Winczer
  Pon 7 20 2hod VII Softwarovy design            p 3bi
  Uto 7 20 3hod F109 Datove struktury             p 2FI  2MI*
  Uto 14 00 2hod  U1 Vybrane kapitoly z informatiky      p 5MI
  Uto 15 40 2hod   Didaktika informatiky          c 4MI

Jaska
  Uto 7 20 1hod  II Rocnikovy projekt             2i2
  Uto 8 10 1hod VIII Rocnikovy projekt            s 2bi  2i1
  Str 7 20 1hod  I Informacne technologie          p 1i3
  Str 8 10 1hod  I Informacne technologie          c 1i3
  Stv 15 40 1hod  IV Informacne technologie          p 1i1

Koska
  Str 17 20 2hod F108 Umele neuronove siete 1         p 4i*  5it*

Krupa
  Stv 15 40 1hod  V Informacne technologie          p 1i2
  Stv 16 30 1hod  V Informacne technologie          c 1i2

Marmanova
  Str 10 40 2hod  U1 Vypocty so symbolmi a logo        c 2FI
  Str 16 30 1hod  IX Informacne technologie          c 1i4
  Str 17 20 1hod  IX Informacne technologie          p 1i4
  Stv 14 00 2hod M217 Vypoctova technika            c 1MF1
  Stv 15 40 2hod M217 Vypoctova technika            c 1MF2

Popper
  Uto 17 20 2hod VIII Poznatkove inzinierstvo         p 5iui

Ruisel
  Uto 15 40 2hod  X Zaklady psychologickeho poznavania    p 3iui

Tomcsanyi
  Pon 14 00 2hod  V Systemove programovanie         p 3MI  3MI2
  Pon 15 40 1hod  V Systemove programovanie         c 3MI  3MI2

Vicenik
  Pia 9 00 2hod  U4 Spolocnost mysle 1            v 4i*  5i*
  Pia 10 40 2hod  U4 Biotechnicke systemy 1          v 4i*  5i*


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VCUK | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra základov matematiky a didaktiky matematiky
(KZDM)

Hecht
  Pon 9 00 2hod  B Matematika 3               p 2FI  2MD  2~
  Str 9 00 2hod  B Matematika 3               p 2FI  2MD  2~
  Str 14 00 2hod XII Matematika 3               c 2MT2
  Pia 9 00 2hod  IX Diplomovy seminar            s 5M*  5PCF

Rosa
  Uto 10 40 2hod  F2 Hodnotenie a klasif. ako sucast vyuc.mat v 3PCF 3MD  3~
  Uto 14 00 2hod  C Matematika 1               p 1MF*
  Str 13 10 2hod  VI Matematika 1               c 1MF2
  Stv 10 40 3hod  B Matematika 1               p 1MF*

Berekova
  Pon 16 30 2hod b446 Didaktika matematiky           c PCF
  Uto 15 40 2hod b302 Didaktika matematiky           c PCF
  Uto 17 20 2hod b302 Didaktika matematiky           c PCF
  Str 16 30 1hod CH1 Didaktika matematiky           p 4PCF
  Str 17 20 2hod b201 Didaktika matematiky           c PCF

Bero
  Uto 7 20 1hod  F1 Didaktika matematiky           p 4M*
  Uto 8 10 2hod  II Didaktika matematiky           c 4MD

Cernek
  Uto 14 00 2hod XII Matematika 3               c 2FI  2MD
  Uto 15 40 1hod VII DSZSM                  c 1MD
  Uto 16 30 1hod VII DSZSM                  c 1MI1
  Str 13 10 2hod  V Matematika 1               c 1MF3
  Str 14 50 1hod  V Didakticky sem. zo sk. mat.       c 1MF3
  Str 15 40 1hod  V Didakticky sem. zo sk. mat.       c 1MT1

Grajcar
  Str 7 20 2hod  XI Geometria 1               c 3MT
  Str 10 40 2hod M120 Diferencialna geometria 1        p 3MD
  Stv 7 20 2hod  XI Diferencialna geometria         c 3MD
  Stv 9 00 2hod  B Geometria 1               p 3MD  3MI* 3~
  Stv 14 00 2hod VIII Geometria 1               c 3MI  3MI2

Kostyrko
  Uto 13 10 2hod b404 Matematika 3               p 2PCF
  Stv 9 50 2hod b446 Matematika                p 2PCF
  Pia 10 40 2hod  V Vybrane partie z matematickej analyzy  v 3PCF 3MD  3~
  Pia 13 10 2hod b301 Matematika 3               c 2PCF

Kupkova
  Pon 15 40 1hod  VI Didakticky sem. zo sk. mat.       c 2MI2
  Pon 16 30 1hod  VI Didakticky sem. zo sk. mat.       c 2MI1
  Pon 17 20 2hod  VI Didaktika matematiky           c 4MT
  Uto 9 50 2hod F247 Didaktika matematiky           c 4MI
  Stv 13 10 2hod F247 Komunikacie               c 2MI1 2MI2
  Pia 9 00 2hod  X Diplomovy seminar            s 5M*  5PCF

Neubrunnova
  Uto 9 00 2hod III Matematicka analyza 3          c 3MI
  Uto 14 00 2hod  VI Matematicka analyza           c 3MD
  Str 9 00 2hod  C Matematicka analyza 2          p 3MD  3MI  3~

Trencansky
  Uto 15 40 1hod XII Didaktika deskriptivnej geometrie    p 4MD
  Uto 16 30 2hod XII Didaktika deskriptivnej geometrie    c 4MD
  Stv 15 40 1hod M120 Aplikacie deskriptivnej geometrie    p 3MD
  Stv 16 30 2hod M120 Aplikacie deskriptivnej geometrie    p 3MD
  Stv 18 10 1hod f196 Didakticky sem. zo sk. mat. 5      c 3MT
  Pia 9 00 2hod  XI Diplomovy seminar            s 5M*  5PCF

Uhercikova
  Uto 9 00 2hod  U4 Didaktika matematiky           c 4MF2
  Uto 10 40 2hod  XI Tvorba a vyuzitie did. tech.      v 3PCF 3MD  3~
  Uto 17 20 1hod F247 Didakticky sem. zo sk. mat.       c 1MF1
  Uto 18 10 1hod F247 Didakticky sem. zo sk. mat.       c 1MI2
  Str 16 30 1hod F109 Didakticky sem. zo sk. mat.       c 1MF2
  Str 17 20 2hod  IV Didaktika matematiky           c 4MF1

Bednarova
  Str 9 00 1hod b302 Didakticky sem. zo sk. mat.       c PCF
  Str 9 50 1hod b302 Didakticky sem. zo sk. mat.       c PCF
  Str 15 40 1hod  II Didakticky sem. zo sk. mat.       c 1MT2
  Str 17 20 1hod F109 Didakticky sem. zo sk. mat.       c 2MT1
  Str 18 10 1hod F109 Didakticky sem. zo sk. mat.       c 2MT2
  Pia 9 50 1hod b302 Didakticky sem. zo sk. mat.       c PCF
  Pia 10 40 1hod b302 Didakticky sem. zo sk. mat.       c PCF
  Pia 11 30 1hod b302 Didakticky sem. zo sk. mat.       c PCF

Jodas
  Uto 16 30 1hod F108 DSZSM                  c 3MF1
  Uto 17 20 1hod F108 DSZSM                  c 3MF3
  Uto 18 10 1hod F108 DSZSM                  c 3MD
  Str 16 30 1hod b446 Didakticky sem. zo sk. mat.       c PCF
  Str 17 20 2hod III Didaktika matematiky           c 4MF3

Krallova
  Pon 8 10 1hod  I Didakticky sem. zo sk. mat.       c 2MF1
  Pon 12 20 1hod  II Didakticky sem. zo sk. mat.       c 3MI  3MI2
  Pon 13 10 1hod b446 Didakticky sem. zo sk. mat.       c PCF
  Uto 8 10 1hod  VI Didakticky sem. zo sk. mat.       c 2MF3
  Str 8 10 1hod b304 Didakticky sem. zo sk. mat.       c PCF
  Str 12 20 1hod  I Didakticky sem. zo sk. mat.       c 2MD
  Str 14 00 1hod M112 Didakticky sem. zo sk. mat.       c PCF
  Pia 8 10 1hod VII Didakticky sem. zo sk. mat.       c 3MF2
  Pia 10 40 1hod b304 Didakticky sem. zo sk. mat.       c PCF

Riecan
  Uto 10 40 2hod  X Vybrane kapitoly z teorie miery     p 3PCF 3MD  3~

Frkova
  Str 14 50 1hod b301 Didakticky sem. zo sk. mat.       c PCF
  Str 15 40 1hod b301 Didakticky sem. zo sk. mat.       c PCF


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VCUK | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Ústav aplikovanej matematiky
(UAM)

Brunovsky
  Stv 7 20 2hod  II Nelinearna analyza a diferencialna topol p 4mma
  Stv 10 40 2hod  II Biomatematika 1             p 3mmm

Fila
  Uto 10 40 2hod M201 Funkcionalna analyza           p PGSm

Filo
  Pia 10 40 1hod III Klasicke metody riesenia DR 1      p 3mna
  Pia 11 30 1hod III Klasicke metody riesenia DR 1      c 3mna

Halicka
  Uto 15 40 2hod III Riadenie so spatnou vazbou        p 4mer

Chlebik
  Stv 15 40 4hod  U4 Diferencialny pocet           c 1mef 1mef2

Krajcovic
  Uto 15 40 2hod  VI Linearna algebra a geometria 1      c 1mef

Sevcovic
  Pon 14 00 2hod III Linearna algebra a geometria 1      c 1m4
  Pon 15 40 2hod  IV Matematicka analyza 3          c 2m2
  Str 15 40 2hod III Diferencialny pocet           c 2mef
  Stv 10 40 2hod VIII Matematicka analyza 3          c 2m2
  Stv 15 40 2hod III Diferencialny pocet           c 2mef

Luptacik
  Pon 12 20 2hod III Ekonomicka teoria            p 2mef
  Pon 14 00 2hod  II Ekonomicka teoria            p 2mef

Kodnar
  Pon 9 00 2hod  II Matematicke modely mechaniky 1      p 5mma 5mmm
  Pia 7 20 2hod III Mechanika kontinua 1           p 4mmm


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VCUK | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Ústav informatiky
(UI)

Sefranek
  Uto 9 00 2hod XII Diplomovy seminar            s 5iui
  Uto 14 00 2hod  X Seminar z umelej inteligencie      s 3iui 4iui 5~

Borovansky
  Pon 17 20 2hod  IX Formalne zaklady funkcionalneho program. v 4i*  5i*
  Uto 8 10 1hod XII Vypocitatelnost             c 5iti2

Gruska D.
  Pon 15 40 2hod  IX Modely subeznych syst. a procesov    v 4i*  5i*

Habdak
  Stv 9 00 2hod  II Metody prehladavania           p 3iui
  Stv 10 40 2hod F108 Uvod do umelej inteligencie       p 3MI* 3bi  3~
  Pia 9 00 2hod XII Implementacny seminar          c 3iui

Komara
  Uto 8 10 1hod  X Vypocitatelnost             c 5iti1

Kravcik
  Pia 10 40 2hod F232 Hypertext                v 4i*  5i*

Ruzicka P.
  Stv 9 00 2hod  IX Paralelne a dist. algoritmy       p 4iti1 4iti2

Voda
  Uto 9 00 2hod  F1 Vypocitatelnost             p 5i*

Cierny
  Pon 9 00 2hod VII Vybrane partie z logiky         c 3iti3
  Pia 9 50 2hod T65 Principy databaz             p 4MI
  Pia 11 30 1hod T65 Principy databaz             c 4MI
  Pia 12 20 1hod T65 Principy databaz             c 4MI

Guller
  Stv 9 00 2hod T64 Implementacny seminar          s 4iui

Mraz
  Uto 10 40 2hod  VI Metody prehladavania           c 3iui
  Uto 15 40 2hod VIII Seminar z poznatkoveho inzinierstva   s 5iui


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VCUK | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Výpočtové centrum UK
(VCUK)

Badurikova
  Uto 15 40 2hod  I Pedagogika                c 3MF3
  Uto 17 20 2hod  I Pedagogika                c 3MF1

Luptakova
  Pon 14 00 2hod  A Uvod do financneho uctovnictva      p 1mef 1mef2
  Pon 15 40 1hod  A Uvod do financneho uctovnictva      c 1mef 1mef2

Matulcikova
  Stv 14 00 2hod  VI Pedagogika                c
  Stv 15 40 2hod  VI Pedagogika                c 3MT


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VCUK | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra astronómie a astrofyziky
(KAA)

Palus
  Pon 8 10 3hod F232 Kozmicka elektrodynamika 1        p 4faa
  Uto 8 10 2hod F112 Struktura hmoty vo vesmire        v 4faa 5faa

Hajdukova
  Uto 11 30 2hod F328 Seminar katedry             s 4faa 5faa
  Str 9 00 2hod F112 Nebeska mechanika            p 4faa
  Stv 10 40 3hod F112 Zaklady astronomie a astrofyziky     p 3faa
  Pia 9 50 3hod F112 Laboratorne prace 1           l 4faa

Gajdos
  Pon 11 30 2hod F112 Zaklady astronomie a astrofyziky     c 3faa
  Uto 14 00 2hod F232 Programovanie astron. probl.       c 4faa 5faa
  Str 10 40 2hod F247 Medziplanetarna hmota          p 4faa

Klacka
  Pon 14 00 3hod F232 Galakticka a mimogalakticka astronomia  p 5faa
  Pon 16 30 2hod F232 Galakticka a mimogalakticka astronomia  c 5faa

Dzifcakova
  Pon 10 40 3hod F232 Teoreticka astrofyzika          p 4faa
  Pon 14 00 2hod F247 Teoreticka astrofyzika 1         c 4faa
  Uto 9 50 2hod F112 Slnecna korona              v 4faa 5faa

Sersen
  Str 14 00 2hod F232 Kozmicka elektrodynamika         c 4faa

Kornos
  Str 8 10 1hod F112 Nebeska mechanika            c 4faa

Zverko
  Pia 8 10 2hod F112 Vybrane kapitoly z astrofyziky      p 5faa


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VCUK | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra biofyziky a chemickej fyziky
(KBCHF)

Hianik
  Uto 9 00 2hod F350 Molekulova biofyzika           v 4fbf
  Uto 14 00 3hod KBF Bioenergetika              v 5fbf
  Str 9 00 2hod F350 Fyzika biomembran            p PGS2f
  Str 14 00 2hod KBF Seminar z biofyziky membran       s PGS2f

Hubac
  Pon 14 00 2hod KBF Kvantova teoria mnohych castic      p PGS2f
  Uto 9 00 2hod F232 Zaklady kvantovej molekularnej fyziky  p PGS1f
  Uto 10 40 2hod F232 Kvantova teoria 2            p 4fbf

Chorvat
  Uto 7 20 2hod F232 Zaklady biofyziky            p PGS1f
  Uto 9 00 2hod KBF Seminar z dynamiky biologickeho pohybu  s PGS2f
  Uto 10 40 2hod F350 Diskretne modelovanie dyn. membran    s PGS2f
  Str 10 40 2hod F232 Molekulova dynamika v mol. systemoch  p 4fbf
  Str 15 40 3hod KBF Prakticka analyza spektier        v 5fbf

Haverlik
  Str 9 00 1hod F232 Zaklady modelovania           p 4fbf
  Str 9 50 1hod F232 Zaklady modelovania           c 4fbf
  Str 10 40 1hod KBF Numericke metody             v 3fbf
  Str 11 30 1hod KBF Numericke metody             c 3fbf
  Stv 10 40 2hod F350 Seminar z pocitacoveho modelovania    v 4fbf
  Stv 14 00 3hod KBF Kvantitativne a pravd. metody v biofyz. v 5fbf

Babinec
  Str 16 30 2hod F350 Voda a medzimolekulove komplexy     v 4fbf
  Stv 7 20 2hod F232 Kvantova mechanika 1           c 3fbf

Kvasnicka
  Stv 9 00 2hod F232 Konformacna statistika          p 4fbf

Mach
  Pon 8 10 3hod F350 Specialne praktikum z experim. metod   l 4fbf
  Str 7 20 2hod F232 Chemia 1                 p 3fbf
  Stv 7 20 2hod F350 Teoreticke zaklady spektralnych metod  v 4fbf

Masik
  Uto 7 20 2hod KBF Kvantova teoria 2            c 4fbf
  Str 10 40 3hod F350 Mnohocasticove opristupy v KMF      v 5fbf
  Pia 10 40 2hod  T3 Biofyz. a chem. fyz.           c 5fbf

Richterova
  Pon 8 10 3hod F134 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2FA
  Uto 7 20 3hod F134 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2MF1

Sikurova
  Uto 10 40 3hod KBF Fotobiofyzika              v 5fbf
  Uto 14 00 2hod VII UV VIS spektroskopia biomembran     s PGS2f
  Str 9 00 2hod KBF Uvod do teoretickych a exp. met. zamer. c 3fbf
  Stv 8 10 5hod KBF Diplomovy seminar            s 5fbf

Ziegler
  Pon 10 40 3hod F350 Praktikum zo zakladov elektroniky    l 4fbf
  Pon 14 00 2hod F350 Bioelektronika              v 4fbf

Benko
  Str 10 40 2hod  X Vypoctova technika            s 2MT1
  Str 14 00 2hod III Vypoctova lingvistika          p 4iui

Ferianc
  Pia 9 00 2hod F350 Hydrodynamika krv. obehu         v 4fbf

Ruttkay
  Pia 8 10 3hod KBF Biofyzika virusov            v 5fbf


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VCUK | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra fyziky plazmy
(KFP)

Lukac P.
  Pon 11 30 2hod CH1 Fyzika 1                 p 1PCF
  Stv 14 00 2hod f56 Seminar z fyziky plazmy         s PGS1f PGS2f
  Pia 10 40 2hod  F1 Fyzika 1                 p 1PCF

Brezna
  Pon 7 20 2hod f56 Fyzika povrchov a metody ich analyzy   v 4fe  4fp
  Pon 13 10 3hod F113 Praktikum z mech. a mol. fyziky     l 1f2
  Stv 8 10 2hod f56 Seminar z plazmy             s 4fp
  Stv 10 40 2hod f56 Diagnostika plazmy            p PGS1f PGS2f

Cervenan
  Uto 13 10 5hod f86a Cvicenie z fyziky            l 2PCF
  Str 14 00 5hod f86a Cvicenie z fyziky            l 2PCF
  Stv 9 50 3hod f82 Praktikum z vak. fyziky a fyz. plazmy  l 4fe
  Pia 9 00 2hod f56 Diagnostika plazmy            p 4fp

Chorvatova
  Pon 10 40 2hod  F2 Vlny a optika              p 2F*  2f*  2~
  Pon 15 40 2hod  XI Vlny a optika              c 2MF2
  Uto 7 20 3hod f56 Fyzikalne zaklady optoelektroniky    p 4foo
  Str 8 10 2hod f56 Zaklady laserovej spektroskopie     v 4foo 4fp  5~
  Str 9 50 1hod f56 Zaklady laserovej spektroskopie     v 5fbf
  Stv 9 00 2hod  F2 Vlny a optika              p 2F*  2f*  2~

Hajossy
  Pon 9 00 2hod  F1 Mechanika a molekulova fyzika      p 1F*  1MF* 1~
  Str 7 20 2hod  F1 Mechanika a molekulova fyzika      p 1fmf 1fzp
  Stv 7 20 2hod  F1 Mechanika a molekulova fyzika      p 1F*  1MF* 1~
  Pia 7 20 2hod  F1 Mechanika a molekulova fyzika      p 1fmf 1fzp
  Pia 9 50 2hod CH3 Fyzika 3                 p 2PCF

Kosinar
  Pon 15 40 2hod F108 Mechanika a molekulova fyzika      c 1f3
  Str 13 10 2hod  C Mechanika a molekulova fyzika      c 1fmf 1fzp
  Str 14 50 2hod  XI Mechanika a molekulova fyzika      c 1f2
  Stv 17 20 2hod b446 Matematika pre fyzikov          v PCF
  Pia 8 10 2hod  IV Mechanika a molekulova fyzika      c 1f1
  Pia 13 10 2hod b446 Seminar z fyziky             c PCF

Luknarova
  Pon 14 00 2hod f56 Elementarne procesy v plazme       p 4fp
  Pon 16 30 1hod b404 Fyzika                  v 2PCF
  Pon 17 20 1hod b404 Fyzika                  v 2PCF
  Pon 18 10 1hod b404 Fyzika                  v 2PCF
  Str 10 40 2hod f56 Elementarne procesy v plazme       p PGS1f PGS2f
  Str 14 00 5hod f86 Cvicenie z fyziky            l 2PCF

Pavlik
  Str 9 50 3hod F134 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f2
  Str 13 10 3hod F134 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2MF2
  Stv 10 40 3hod F134 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2FI

Skalny
  Pon 8 10 5hod f86a Cvicenie z fyziky            l 2PCF
  Pon 13 10 5hod f86a Cvicenie z fyziky            l 2PCF
  Uto 9 50 3hod f56 Vyboje v plynoch             p 4fp
  Stv 10 40 3hod F135 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2FI

Trnovec
  Pon 10 40 2hod III Numericke metody             p 3fe  3foo 3~
  Str 13 10 3hod F135 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2MF2
  Str 15 40 3hod F135 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2MF3
  Stv 9 50 3hod f85 Praktikum z vak. fyziky a fyz. plazmy  l 4fp

Kudela
  Pon 13 10 5hod f86 Cvicenie z fyziky            l 2PCF

Kurdelova
  Str 7 20 2hod b201 Fyzika 1                 c PCF
  Str 9 00 2hod b201 Fyzika 1                 c PCF

Pavlik M.
  Str 10 40 2hod b201 Fyzika 1                 c PCF
  Str 12 20 2hod b404 Fyzika 1                 c PCF

Surda
  Str 7 20 3hod F134 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f1
  Str 9 50 3hod F135 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f2
  Stv 13 10 3hod F135 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2FE

Zahoran
  Uto 9 50 3hod F135 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f1
  Uto 13 10 3hod F135 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f2
  Str 7 20 3hod F135 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f1
  Str 15 40 3hod F134 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2MF3

Zatkalikova
  Pon 15 40 2hod VIII Vlny a optika              c 2MF3
  Pon 17 20 2hod  II Vlny a optika              c 2F*
  Str 7 20 2hod  X Vlny a optika              c 2MF1


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VCUK | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra fyziky tuhých látok
(KFTL)

Bezak
  Pon 11 30 2hod KBF Kvantova teoria mnohych castic      p PGS2f
  Str 9 00 2hod f272 Fyzika kondenzovanych latok       p PGS1f
  Str 10 40 2hod f272 Seminar z TTL              s PGS1f PGS2f
  Stv 8 10 2hod f272 Teoria linearnej odozvy         v 5ftl
  Stv 9 50 3hod f291 Specialny seminar z FTL 1        s 5ftl

Cicmanec
  Uto 9 00 3hod f272 Polovodicove suciastky          p 5ftl
  Stv 9 50 3hod f272 Experimentalne metody FTL 2       p 4ftl
  Pia 9 50 2hod f291 Implantacia ionov            v 5ftl

Foltin
  Pon 9 00 4hod f272 Kvantova teoria tuhych latok       p 4ftl
  Uto 10 40 2hod f291 Kvantova teoria tuhych latok       c 4ftl

Gasparik
  Stv 10 40 2hod F247 Zaklady FTL 1              p 3fe  3foo 3~

Gregus J.
  Pia 9 00 4hod f295 Praktikum z FTL             l 4ftl

Kalavsky
  Stv 15 40 2hod f272 Struktura a vlastnosti TL        c 3ftl
  Pia 9 00 4hod f272 Struktura a vlastnosti TL        p 3ftl

Mahel
  Stv 14 00 2hod f272 Vybrane probl. vysokoteplotnej supravod. v 5ftl

Pisonova
  Pia 7 20 3hod F114 Praktikum z mech. a mol. fyziky     l 1f***
  Pia 9 50 3hod F114 Praktikum z mech. a mol. fyziky     l 1f***
  Pia 13 10 3hod F114 Praktikum z mech. a mol. fyziky     l 1f***

Urban V.
  Pon 7 20 2hod f272                     v 4ftl
  Uto 7 20 3hod F135 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2MF1
  Uto 15 40 3hod F134 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2MF1
  Stv 13 10 3hod F134 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2MF3

Grajcar ml.
  Uto 15 40 2hod f272 Programovanie              v 4ftl

Kus
  Uto 11 30 1hod f272 Diplomovy seminar z fyz. nizkych teplot1 s 5ftl
  Uto 14 00 2hod f272 Experimentalne metody vo VTS       v 5ftl
  Str 14 00 2hod f272 Fyzika                  v 4ftl

Vachula
  Uto 17 20 2hod f272 Fyzika tenkych vrstiev          p 4ftl
  Str 16 30 2hod b304 Zaklady geofyziky            p PCF
  Str 18 10 1hod b304 Zaklady geofyziky            c PCF

Ozvold
  Str 15 40 2hod F232 Metody char. zlozenia a struk. TL    p PGS2f


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VCUK | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra geofyziky
(KGF)

Siran G.
  Uto 9 00 3hod F142 Geomagnetizmus              p 4fg
  Uto 14 00 2hod F142 Seminar z planet. geofyz. problemov   s 4fg
  Str 9 50 2hod F142 Seminar z geofyzikalnych syntez     s 5fg

Brestensky
  Pon 10 40 2hod F328 Zaklady geofyziky            p 3fg
  Uto 11 30 2hod F247 Stavba Zeme               p 5fg
  Stv 9 00 4hod F328 Teoreticke metody geofyziky 2      p 4fg

Boda J.
  Pon 9 00 2hod F142 Geodynamika               p 4fg
  Pon 10 40 1hod F142 Geodynamika               c 4fg
  Pon 14 00 1hod CH1 Fyzika Zeme               p 1PCF
  Pon 14 50 1hod CH1 Fyzika Zeme               c 1PCF

Ondraskova
  Uto 11 30 1hod F112 Geomagnetizmus              c 4fg

Rosenberg
  Pon 15 40 2hod G203 Fyzika                  c PCF

Sevcik
  Uto 13 10 2hod G337 Fyzika                  p PCF
  Uto 14 50 1hod G337 Fyzika                  c PCF
  Str 10 40 2hod G337 Fyzika pre geofyzikov          p PCF
  Str 14 50 2hod G337 Fyzika pre geofyzikov          c PCF

Turna
  Uto 8 10 2hod F328 Teoreticke metody geofyziky 4      p 5fg
  Uto 14 00 2hod CH1 Fyzika                  p 1PCF

Hvozdara
  Uto 14 00 3hod F328 Teoria potencialovych poli        p 3fg

Kacmarikova
  Uto 9 50 1hod F328 Teoreticke metody geofyziky 4      c 5fg
  Stv 9 50 1hod F247 Teoria potencialovych poli        c 3fg
  Pia 9 00 2hod F232 Teoreticke metody geofyziky 2      c 4fg

Moczo
  Str 9 00 3hod F328 Seizmologia               p 4fg
  Str 11 30 1hod F328 Seizmologia               c 4fg

Simkanin
  Pon 15 40 2hod b303 Fyzika                  c PCF


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VCUK | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra humanistiky
(KH)

Gal
  Pon 14 00 2hod  IX Kognitivne vedy             p 3iui 4iui
  Pia 14 00 2hod  VI Interdisciplinarny seminar 1       v 4f*  4m*  4~
  Pia 15 40 2hod  VI Filozofia mysle 1            v 3i*  3m*

Kamhal
  Str 14 00 2hod  X Filozofia a logika 1           v 5M*
  Str 15 40 2hod  X Problemy analytickej filozofie 1     v 4M*  4FE
  Pia 14 00 2hod  X Uvod do semantiky 1           v 4f*  4m*  4~
  Pia 15 40 2hod  X Problemy analytickej filozofie 1     v 3i*  3m*

Nemeth
  Str 14 00 2hod F328 Kapitoly z etiky 1            v 5M*
  Str 15 40 2hod F328 Dejiny filozofie 1            v 4M*  4FE
  Pia 14 00 2hod  V Socialna filozofia            v 4f*  4m*  4~
  Pia 15 40 2hod  V Dejiny filozofie 2            v 4f*  4m*  4~

Rybar
  Str 14 00 2hod F247 Geneticka epistemologia 3        v 5M*
  Str 15 40 2hod F247 Geneticka epistemologia 1        v 4M*  4FE
  Pia 14 00 2hod VII Uvod do dejin fil. myslenia       v 3i*  3m*

Bianchi
  Str 14 00 2hod VIII Kultura - komunikacia - konflikt     v 5f*

Konopka
  Uto 7 20 2hod  B Pedagogika                p 1F*  3MD  3~
  Uto 9 00 2hod  I Pedagogika                c 1FA  3MD


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VCUK | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra jazykov
(KJ)

Gombarik
  Uto 10 40 2hod M121 Anglicky jazyk P             c 2mef
  Str 12 20 2hod VIII Anglicky jazyk P             c 1mef 1mef2
  Str 14 00 2hod M121 Anglicky jazyk MP2            c 2MD
  Str 15 40 2hod M121 Anglicky jazyk MP            c 1mef 1mef2
  Stv 14 00 2hod M121 Anglicky jazyk MP2            c 1MI1 1MI2
  Stv 15 40 2hod F246 Anglicky jazyk MP1            c 2MF*
  Stv 17 20 2hod M125 Anglicky jazyk MP2            c 2MF*
  Pia 10 40 2hod  X Anglicky jazyk P             c 1MD  1MI* 1~

Fajcikova
  Pon 10 40 2hod F246 Anglicky jazyk Z             c 2MI* 2MT*
  Pon 12 20 2hod VII Anglicky jazyk Z             c 1i*  1m1  1~
  Uto 9 00 2hod F246 Anglicky jazyk MP2            c 2i*
  Uto 15 40 2hod M125 Anglicky jazyk MP2            c 1m1  1m2  1~
  Uto 17 20 2hod M125 Anglicky jazyk Z             c 1fmf 1MF2 1~
  Stv 14 00 2hod M125 Anglicky jazyk Z             c 2MD  2i2  2~
  Stv 15 40 2hod M125 Anglicky jazyk MP3            c 2i*  2FI

Klatikova
  Uto 14 00 2hod M125 Anglicky jazyk MP1            c 1i1  1i2  1~
  Str 9 00 2hod M125 Anglicky jazyk MP1            c 2i*
  Str 12 20 2hod VII Anglicky jazyk P2            c 1m*
  Stv 14 00 2hod F246 Anglicky jazyk MP2            c 1i3  1i4
  Pia 9 00 2hod M125 Anglicky jazyk P1            c 1i*  1MT*
  Pia 10 40 2hod M125 Anglicky jazyk MP1            c 1MD  1MI*
  Pia 13 10 2hod M125 Anglicky jazyk Z             c 2f*  2FI  2~

Klima
  Pon 9 00 2hod M125 Anglicky jazyk P2            c 1i*
  Uto 10 40 2hod M125 Anglicky jazyk              c PGSi
  Str 10 40 2hod M121 Anglicky jazyk P1            c 1m1  1m2  1~
  Str 14 00 2hod M125 Anglicky jazyk              c PGSm

Minarikova
  Pon 10 40 2hod M121 Anglicky jazyk MP            c 2MT1 2MT2
  Pon 14 00 2hod M125 Anglicky jazyk MP2            c 1MF*
  Uto 14 50 2hod M121 Anglicky jazyk P1            c 2mng
  Uto 16 30 2hod M121                     c 1MF* 1MI*
  Str 10 40 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 2MI1 2MI2
  Stv 9 00 2hod M125 Anglicky jazyk P2            c 2mng
  Stv 10 40 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 1mng 1mng2

Zabudla K.
  Pon 10 40 2hod M125 Anglicky jazyk MP2            c 1f*
  Pon 12 20 2hod VIII Anglicky jazyk MP1            c 1MF*
  Pon 14 00 2hod M121 Anglicky jazyk MP1            c 2f*  2FE
  Uto 14 00 2hod F246 Anglicky jazyk MP2            c 2m1  2m2
  Stv 9 00 2hod F246 Anglicky jazyk P             c 1f*  1MF1 1~
  Stv 10 40 2hod M125 Anglicky jazyk MP1            c 1f*
  Stv 12 20 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 1fmf

Zemanova
  Pon 12 20 2hod M125 Anglicky jazyk Z             c 1f*
  Pon 14 00 2hod F246 Anglicky jazyk MP2            c 2f*
  Str 7 20 2hod M125 Anglicky jazyk              c PGS1f PGS2f
  Str 10 40 2hod F246 Anglicky jazyk MP1            c 1m1  1m2  1~
  Pia 7 20 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 1MT1 1MT2
  Pia 9 00 2hod F246 Anglicky jazyk MP2            c 1MT1 1MT2
  Pia 10 40 2hod F246 Anglicky jazyk Z             c 1MD  1MI* 1~

Vilasek
  Pon 10 40 2hod  II Nemcina Z2                c 2f*  2i1  2~
  Pon 12 20 2hod  IX Francuzstina Z              c 2M*  2i*  2~
  Str 17 20 2hod M125 Nemcina Z2                c 2f*  2i1  2~
  Stv 7 20 2hod M125 Nemcina Z1                c 2MI* 2f2  2~
  Stv 15 40 2hod M121 Nemcina P                c 2*
  Pia 13 10 2hod F246 Francuzstina Z              c 2f*
  Pia 16 30 2hod M125 Nemcina MP                c 2*


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VCUK | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra jadrovej fyziky
(KJF)

Chudy
  Uto 14 00 2hod F327 Zaklady dozimetrie            p 4fjf
  Uto 15 40 1hod F327 Zaklady dozimetrie            c 4fjf
  Stv 9 00 2hod F327 Seminar z jadrovej fyziky        s PGS1f PGS2f
  Pia 9 00 2hod F377 Diplomovy seminar            s 5fjf

Florek
  Pon 8 10 5hod F252 Specialne praktikum z jadrovej fyziky  l 4fjf
  Pon 14 00 2hod F327 Jadrova a subjadrova fyzika       p 4fjf
  Pon 15 40 1hod F327 Jadrova a subjadrova fyzika       c 4fjf

Chochula
  Uto 10 40 2hod  T3 Moderne trendy v pocitacovej fyzike   v 5ftf 5ftl
  Uto 14 00 2hod KJF Pocitacove siete             p 5fjf
  Str 9 50 1hod F327 Stand. uz. prog.             v 3fjf
  Stv 11 30 2hod  F1 Spracovanie experimentalnych dat     p 2PCF
  Pia 9 00 2hod  T3 Aplikacny software            c 4fjf

Durana
  Pon 14 00 3hod F224 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3MF3
  Uto 8 10 3hod F224 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3faa 3fbf 3~
  Str 9 50 3hod F223 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3MF1
  Stv 8 10 3hod F223 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3fmk 3fp  3~
  Stv 15 40 3hod F262 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3FA  3fg

Kollar D.
  Pia 9 00 2hod F328 Elektronicke obvody           p PGS1f

Petruf
  Stv 8 10 3hod F262 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3fmk 3fp  3~

Pisutova
  Pon 9 00 1hod F377 Subatomova fyzika            p PGS1f
  Stv 10 40 1hod F327 Numericke metody v jadrovej fyzife    c 4fjf
  Stv 11 30 1hod F327 Numericke metody v jadrovej fyzife    p 4fjf

Tokar
  Stv 10 40 2hod  T3 Programovanie              c 1f2
  Stv 14 00 2hod  T3 Programovanie              c 1f2

Futas
  Uto 14 00 3hod F223 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3MF2 3fe

Hlinka
  Pon 14 00 3hod F262 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3MF3
  Uto 9 50 2hod F327 Aplikovana jadrova fyzika        p 4fjf
  Uto 11 30 1hod F327 Aplikovana jadrova fyzika        c 4fjf
  Uto 14 00 3hod F262 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3MF2 3fe
  Stv 8 10 3hod F261 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3fmk 3fp  3~
  Pia 9 50 3hod F261 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3foo 3ftf

Holy
  Uto 16 30 2hod F327 Metody jadrovych technologii       v 4fjf
  Str 15 40 2hod F327 Radon-meranie a riziko          v 4fjf
  Pia 9 50 3hod F262 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3foo 3ftf

Kubinec
  Uto 8 10 2hod F327 Modely atomoveho jadra          v 4fjf

Pavlovic
  Pon 10 40 2hod F327 Experimentalne metody jadrovej fyziky  p 3fjf
  Uto 8 10 3hod F261 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3faa 3fbf 3~
  Uto 14 00 3hod F224 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3MF2 3fe
  Str 9 50 3hod F261 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3MF1

Sivo
  Uto 8 10 3hod F223 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3faa 3fbf 3~
  Str 9 50 3hod F224 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3MF1
  Stv 8 10 3hod F224 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3fmk 3fp  3~
  Pia 8 10 2hod F327 Radioaktivita v ziv. prostredi      p 3fjf
  Pia 9 50 3hod F224 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3foo 3ftf

Stanicek
  Pon 14 00 3hod F223 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3MF3
  Pia 9 50 3hod F223 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3foo 3ftf

Sykora I.
  Pon 8 10 5hod KJF Vyberove praktikum            l 5fjf
  Pon 14 00 1hod KJF Metody spracovania exp. dat       p 3PCF
  Uto 14 00 3hod F261 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3MF2 3fe

Szarka
  Str 8 10 5hod F252 Specialne praktikum z jadrovej fyziky  l 4fjf

Vanko
  Pon 9 50 1hod F377 Subatomova fyzika            p PGS1f
  Pon 14 00 3hod F261 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3MF3
  Uto 9 00 2hod F377 Teoreticka jadrova a subjadrova fyzika  c 5fjf
  Str 9 00 2hod F377 Fyzika                  v 5fjf
  Str 10 40 3hod F327 Teoreticka jadrova a subjadrova fyzika  p 5fjf
  Stv 14 00 2hod F327 Seminar z modernych trendov vo fyzike  s 5fjf

Vojtyla
  Uto 15 40 3hod f125 Matematika pre fyzikov 1         c 1MF2
  Str 7 20 2hod f125 Matematicke metody fyziky        c 1f1
  Str 10 40 1hod  T3 Stand. uz. prog.             c 3fjf
  Str 11 30 1hod  T3 Stand. uz. prog.             c 3fjf
  Pia 10 40 2hod F327 Izotopove metody v enviromentalnej fyz. v 5fjf

Bohm
  Pon 14 00 2hod  IV Matematicke metody fyziky        c 1f3
  Str 7 20 2hod VIII Termodynamika a statisticka fyzika    c 3MF2
  Stv 7 20 2hod  A Termodynamika a statisticka fyzika    c 3FA  3MF1
  Stv 15 40 2hod F108 Termodynamika a statisticka fyzika    c 2MF3

Bracinik
  Str 10 40 2hod  V Matematicke metody fyziky        c 1f2
  Pia 7 20 3hod F247 Matematika pre fyzikov 1         c 1MF3

Moravek
  Pon 16 30 2hod F377 Bezpecnost jadrovych elektrarni     v 4fjf

Pagerka
  Str 15 40 2hod  T3 Programovanie              c 1f3

Stavina
  Pon 10 40 2hod  T3 Programovanie              c 1f1
  Pon 15 40 2hod  T3 Programovanie              c 1f1

Veselsky
  Str 14 00 2hod  T3 Programovanie              c 1f3

Vizina
  Uto 8 10 3hod F262 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3faa 3fbf 3~
  Str 9 50 3hod F262 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3MF1


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VCUK | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra meteorológie a klimatológie
(KMK)

Peterka
  Uto 8 10 3hod b404 Meteorologia a klimatologia       p 1PCF
  Stv 10 40 3hod F357 Vseobecna a regionalna klimatologia   p 4fmk

Tomlain
  Uto 7 20 2hod F357 Dynamicka meteorologia 2         p 4fmk
  Uto 9 00 1hod F357 Dynamicka meteorologia 2         c 4fmk
  Uto 10 40 2hod F357 Meteorologia               p PGS1f
  Str 7 20 2hod F357 Dynamicka meteorologia 2         p 4fmk
  Str 9 00 2hod F357 Seminar z meteorologie          s 5fmk
  Stv 7 20 2hod F357 Meteorologia               s PGS1f PGS2f
  Pia 7 20 2hod F357 Meteorologia               p PGS1f PGS2f

Hrouzkova
  Uto 9 50 3hod F360 Synopticka meteorologia         p 4fmk
  Str 9 00 4hod F360 Praktikum zo synoptickej meteorologie  c 4fmk
  Stv 9 00 2hod F360 Synopticka meteorologia         p PGS1f

Hrvol
  Pon 10 40 2hod F358 Meteorologicke pristroje a pozor. metody p 3fmk
  Pon 16 30 2hod F357 Diplomovy seminar 1           s 5fmk
  Uto 14 50 2hod F357 Zaklady meteorologie a klimatologie   p 3fmk
  Str 15 40 2hod B307 Meteorologia,hydrologia a klimatologia  p 2PCF
  Stv 9 00 1hod F358 Metody pozorovania a merania v meteor.  p 4PCF
  Stv 9 50 2hod F358 Metody pozorovania a merania v meteor.  c 4PCF

Melo
  Pon 13 10 1hod b445 Fyzicka geografia            c 2PCF
  Pon 14 50 1hod b445 Fyzicka geografia            c 2PCF
  Uto 8 10 2hod CH2 Fyzicka geografia            p 1PCF 2PCF
  Uto 10 40 1hod b445 Metody hydrolog. a klimatol. vyskumu   p 4PCF
  Uto 11 30 1hod b445 Metody hydrolog. a klimatol. vyskumu   c 4PCF
  Uto 13 10 1hod b445 Fyzicka geografia            c 2PCF
  Uto 14 50 1hod b445 Fyzicka geografia            c 2PCF
  Str 16 30 1hod F357 Regionalna hydrol. a klimatol. sveta   p 4PCF
  Str 17 20 1hod F357 Regionalna hydrol. a klimatol. sveta   c 4PCF
  Stv 9 50 1hod b445 Fyzicka geografia            c 2PCF
  Stv 12 20 1hod b445 Fyzicka geografia            c 2PCF
  Stv 14 00 1hod b445 Fyzicka geografia            c 1PCF
  Stv 15 40 1hod b446 Meteorologia a klimatologia       c 1PCF
  Stv 16 30 1hod b446 Meteorologia a klimatologia       c 1PCF

Slaby
  Pon 13 10 2hod F357 Seminar z meteorolog. numerickych model. s 5fmk
  Str 10 40 2hod F357 Numericke riesenie rovnic atm. dynamiky p 5fmk
  Stv 8 10 1hod T67 Metody numerickej matematiky v meteorolo c 4fmk
  Stv 9 00 2hod F357 Metody numerickej matematiky v meteorolo p 4fmk
  Stv 10 40 2hod T67 Programovanie a apl. soft.        c 3fmk

Zavodsky
  Str 14 50 2hod F357 Chemizmus atmosfery           v 5fmk
  Str 16 30 2hod CH3 Meteorologia               p 2PCF
  Stv 16 30 2hod F357 Meteorologia               p PGS1f

Hesek
  Pon 9 00 2hod F360 Statisticke metody v meteorologii a kl. p 4fmk
  Pon 10 40 2hod F360 Statisticke metody v meteorologii a kl. c 4fmk
  Pon 14 50 2hod F357 Matematicke modelovanie znecistenia ovz. v 5fmk

Matejka
  Pon 9 00 2hod F357 Meteorologia               p PGS1f
  Str 16 30 2hod F360 Meteorologia               v 5fmk

Ondko
  Uto 17 20 2hod T65 Databazove systemy            c 4fmk

Ostrozlik
  Uto 16 30 2hod F357 Meteorologia               p PGS1f

Zak
  Stv 14 00 2hod F357 Mikroklimatologia a agrometeorologia   p 5fmk
  Stv 15 40 1hod F357 Mikroklimatologia a agrometeorologia   c 5fmk

Zavodska
  Pon 10 40 2hod F357 Meteorologia               p PGS1f

Wolek
  Pia 9 00 2hod F357 Druzicove a rad. pozor. meteor. javov  c 5fmk
  Pia 10 40 2hod F357 Druzicove a rad. pozor. meteor. javov  p 5fmk


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VCUK | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra optiky
(KO)

Strba
  Pon 10 40 2hod  F1 Vlny a optika              p 2F*  2f*  2~
  Uto 11 30 2hod f167 Zaklady kvantovej elektroniky 2     p 4foo
  Str 10 40 2hod f167 Seminar zo specializacie 1        c 5foo
  Stv 9 00 2hod  F1 Vlny a optika              p 2F*  2f*  2~

Mesaros
  Str 8 10 2hod f167 Seminar k diplomovej praci 1       c 5foo
  Stv 7 20 2hod f167                     v 4foo

Kaluzay
  Stv 9 00 4hod f144 Praktikum z vlnovej optiky        l 4foo

Senderakova
  Stv 7 20 2hod  X Vlny a optika              c 2f1
  Stv 10 40 2hod F232 Vlny a optika              c 2f2
  Pia 7 20 4hod f144 Diplomova praca 1            l 4foo

Vojtek
  Uto 9 50 2hod f167 Laserova technika 1           p 4foo
  Pia 7 20 5hod f167 Diplomova praca 3            l 5foo

Uherek
  Pon 9 50 4hod EFT Optoelektronicke prenosove systemy    p 5foo


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VCUK | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra rádiofyziky
(KRF)

Fischer
  Pon 8 10 2hod F328 Softwarove inzinierstvo         p PGS2f
  Pon 9 50 2hod b101 Seminar z objektovo orient. programov.  s PGS2f
  Str 14 00 2hod KRF Radiofyzika               p PGS1f
  Stv 9 50 2hod f196 Mikroprocesorove systemy         p 5fe
  Pia 13 10 2hod KRF Cislicova techmnika 1          p 4FE

Sura
  Pon 9 00 2hod f196 Prevodniky a riadenie experimentu    p 4FE  4foo 4~
  Pon 10 40 2hod F321 Seminar z aplikovanej elektroniky    s 4FE
  Str 8 10 2hod f196 Prvky elektronickych obvodo       p 4FE  4fe

Tirpak
  Pon 10 40 2hod KRF Elektronika velmi vysokych frekvencii  p 4fe  4fp
  Uto 8 10 2hod f196 Elektronika velmi vysokych frekvencii  p 4fe  4fp
  Uto 14 00 1hod KRF Elektronika velmi vysokych frekvencii  c 4fe  4fp
  Stv 14 00 2hod f196 Seminar k diplomovej praci        s 5fe

Jarosevic
  Pon 9 00 2hod f56 Statisticka radiofyzika         v 4fe
  Str 10 40 2hod f196 Regulacia a regulacne systemy      p 5fe
  Pia 10 40 2hod F328 Elektronicke obvody           p PGS1f

Kohaut
  Pon 9 00 2hod F321 Elektronika okolo nas          v 5PCF 5MF*
  Uto 9 00 2hod  B Elektronika 1              p 3FA  3MF*
  Str 10 40 3hod F321 Praktikum zo zakladov elektroniky    l 4fe  4foo 4~
  Stv 8 10 2hod f196 Elektricke merania a mer. tech.     p 4fe  4foo
  Pia 8 10 2hod KRF Analyza elektrickych sieti        c 4fe
  Pia 9 50 1hod KRF Analyza elektrickych sieti        p 4fe

Kundracik
  Uto 10 40 2hod f196 Prenos a spracovanie signalov      p 5fe
  Uto 15 40 3hod KRF Principy pocitacov 1           c 1i3  1i4
  Str 9 00 2hod KRF Spracovanie experimentalnych dat     c 1fzp
  Str 10 40 3hod F326 Praktikum z elektroniky         l 4FE

Kvasnica
  Pon 15 40 3hod F326 Principy pocitacov 1           c 1i1  1i2
  Uto 15 40 3hod F326 Principy pocitacov            c 1i3  1i4

Rusnak L.
  Pon 14 00 2hod  T3 Programovaci jazyk C           c 4fe
  Pon 15 40 3hod F321 Principy pocitacov 1           c 1i1  1i2
  Uto 15 40 2hod F109 Programovaci jazyk C           p 2i*
  Uto 17 20 2hod  T3 Programovaci jazyk C           c 2i2
  Str 17 20 2hod  T3 Programovaci jazyk C           c 2i3
  Stv 10 40 1hod KJF Moderne trendy v pocitacovej fyzike   c 5fjf
  Stv 15 40 1hod  T3 Programovaci jazyk C           c 2i1
  Stv 17 20 2hod  T3 Programovaci jazyk C           c 2i4

Fabo
  Pon 13 10 3hod F326 Principy pocitacov 1           c 4MI
  Uto 9 50 2hod F324 Automatizacia inzinierskych prac     p 4fe
  Uto 13 10 4hod F324 Praktikum z cislicovych obvodov     l 5fe

Risak
  Pon 13 10 2hod f196 Hypertext a new paradigma of text proc. p 5fe
  Pon 14 50 2hod f196 Hypertext a new paradigma of text proc. p PGS2f

Zoffaj
  Pon 15 40 3hod F324 Principy pocitacov 1           c 1i1  1i2
  Uto 15 40 3hod F321 Principy pocitacov 1           c 1i3  1i4

Withalm
  Uto 13 10 2hod f196 Object oriented soft. development    p PGS2f
  Uto 14 50 2hod f196 Object oriented soft. development    p 4fjf


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VCUK | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra teoretickej fyziky
(KTF)

Lichard
  Pon 14 00 2hod  F1 Kvantova mechanika 1           p 3f*
  Uto 10 40 2hod  F1 Kvantova mechanika 1           p 3f*

Noga
  Stv 9 00 2hod f125 Teoria kondenzovanych latok       p 4ftf
  Stv 10 40 2hod f125 Metody funkcionalneho integralu vo fyz. v 4ftf
  Pia 9 00 2hod f125 Teoria kondenzovanych latok       p 4ftf

Petras
  Uto 9 00 2hod f132 Teoria elektroslabych interakcii     v 5ftf

Bona P.
  Pon 14 00 4hod f132 Matematicka fyzika            p 5ftf
  Uto 11 30 2hod f132 Problemy matematickej fyziky       v 3mmm 5mps

Dubnickova
  Pia 9 50 2hod  F2 Kvantova teoria             p 4F*  4PCF 4~
  Pia 11 30 1hod  F2 Matematika pre fyzikov 5         c 4PCF 4FA  4~

Presnajder
  Pon 9 00 2hod f125 Kvantova teoria pola 1          c 4ftf
  Pon 10 40 2hod f125 Kvantova teoria pola 1          p 4ftf
  Str 9 00 2hod f125 Kvantova teoria pola 1          p 4ftf

Sebesta
  Str 15 40 2hod  VI Dejiny a metodologia fyzik. pozn. 1   v 4M*  4FE
  Stv 9 00 2hod f132 Metodologia fyzikalneho poznania     v PGS2f
  Pia 8 10 2hod  F2 Teoria relativity            p 4F*  4PCF 4~
  Pia 10 40 2hod f125 Dejiny a filozofia fyziky 2       v 4f*  4m*  4~

Balek
  Pon 10 40 2hod f132 Specialny seminar 2           s 5ftf
  Pon 14 00 2hod f126 Kozmologia                v 4faa 5faa 5~
  Str 7 20 2hod f126 Termodynamika a statisticka fyzika    c 3fe  3foo 3~
  Str 14 00 2hod f132 Teoria kondenzovanych latok       c 4ftf

Fecko
  Uto 9 00 2hod f126 Matematicka fyzika            c 4ftf
  Uto 10 40 2hod f126 Matematicka fyzika            p 4ftf
  Uto 15 40 2hod f126 Reprezentacia Lieovych grup vo fyzike  v 4ftf
  Str 10 40 2hod f126 Matematicka fyzika            p 4ftf
  Str 14 00 3hod F109 Teoreticka mechanika           p 2f*  2FE

Ftacnik J.
  Pon 7 20 2hod  F1 Matematicke metody fyziky        p 1f*
  Uto 14 00 2hod f132 Programovanie              c 2FA
  Uto 15 40 2hod  F1 Fyzika pre matematikov 1         p 3m*
  Pia 7 20 2hod  I Fyzika pre matematikov 1         c 3m*

Lietava
  Uto 9 00 2hod f125 Kvantova mechanika 1           c 3fg  3fmk 3~
  Uto 10 40 2hod f125 Teoreticka mechanika           c 2f2
  Str 10 40 2hod f125 Teoreticka mechanika           c 2FE  2f1
  Stv 7 20 2hod f125 Kvantova mechanika 1           c 3faa 3fjf

Masar
  Pon 9 00 2hod  T3 Seminar z pocitacovej fyziky       s 5ftf
  Pon 10 40 2hod f126 Uvod do pocitacovej fyziky        p 3ftf
  Uto 15 40 2hod  T3 Uvod do pocitacovej fyziky        c 3ftf

Mojzis
  Pon 9 00 2hod  A Mechanika a molekulova fyzika      p 1F*  1MF* 1~
  Pon 15 40 2hod f125 Mechanika a molekulova fyzika      c 1FA  1MF3
  Stv 7 20 2hod  F2 Mechanika a molekulova fyzika      p 1F*  1MF* 1~
  Pia 8 10 2hod f126 Mechanika a molekulova fyzika      c 1MF1

Grendar
  Str 14 50 2hod f126 Mechanika a molekulova fyzika      c 1MF2
  Stv 10 40 2hod f126 Kvantova teoria             c 4FE  4MF2

Szabo
  Str 7 20 2hod  B Kvantova teoria             c 4PCF 4FA  4~
  Stv 9 00 2hod f126 Kvantova teoria             c 4MF1


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VCUK | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra základov fyziky a didaktiky fyziky
(KZDF)

Janovic
  Pon 10 40 2hod F136 Didaktika fyziky 2            l 4MF1
  Pon 14 00 2hod F147 Zaklady metodologie vyucovania fyziky  p PGS1f
  Pon 15 40 2hod F136 Didaktika fyziky 2            l 3f*  4f*
  Stv 7 20 2hod F136 Didaktika fyziky 4            l 5MF1

Koubek
  Pon 10 40 2hod F151 Didaktika fyziky 2            l 4MF1
  Stv 9 50 1hod F147 Seminar z vyucovania fyziky       s PGS2f
  Stv 10 40 2hod F151 Didaktika fyziky 4            l 5MF2

Pecho
  Pon 9 00 2hod F136 Didaktika fyziky 2            l 4MF3
  Uto 9 00 2hod F136 Didaktika fyziky 2            l 4MF3
  Uto 10 40 2hod F147 Interaktivne systemy           p PGS1f

Bellus
  Pon 14 00 2hod F108 Experimentalne metody skolskej fyziky 1 v 5PCF 5MF*
  Str 9 00 2hod F108 Fyzika 1                 p 1MI1 1MI2
  Str 10 40 1hod F108 Fyzika 1                 c 1MI1
  Str 11 30 1hod F108 Fyzika 1                 c 1MI2

Bukoven
  Stv 8 10 2hod F248 Vypoctova technika vo vyucovani fyziky 1 p PGS1f
  Stv 17 20 2hod F248 Didakticka vypoctova technika vo fyzike l 2f*

Chalupkova
  Uto 14 00 3hod F151 SPSP 1                  l 4FE  4MF*
  Uto 16 30 2hod F136 Didaktika fyziky 2            l 4FE  4MF*
  Str 14 00 2hod F136 Didaktika fyziky 4            l 5MF3
  Str 15 40 2hod F136 Didaktika fyziky 2            l 4FA  4PCF
  Stv 10 40 2hod F136 Didaktika fyziky 4            l 5MF4

Gocalova
  Uto 8 10 3hod F151 SPSP 1                  l 4MF1
  Str 9 50 3hod F151 SPSP 1                  l 4MF3
  Stv 8 10 3hod F151 SPSP 1                  l 4MF2

Grnova
  Stv 10 40 2hod F218 Didakticka technika vo fyzike ob tyzden l 3FA

Hornansky
  Pon 10 40 2hod F247 Riesenie fyzikalnych uloh 1       s 5MF4 5PCF
  Uto 7 20 2hod F247 Riesenie fyzikalnych uloh 1       s 5MF1
  Uto 14 00 2hod F247 Riesenie fyzikalnych uloh 1       s 5MF3
  Uto 15 40 2hod F247 Riesenie fyzikalnych uloh 1       s 4f*
  Str 7 20 2hod  F2 FTL                   p 5PCF 5MF*
  Str 9 00 2hod F247 Riesenie fyzikalnych uloh 1       s 5MF2

Hympanova
  Uto 8 10 3hod F149 SPSP 1                  l 4MF1
  Uto 14 00 3hod F149 SPSP 1                  l 4FA  4PCF
  Stv 8 10 3hod F149 SPSP 1                  l 4MF2

Korcsokova
  Str 10 40 2hod F136 Didaktika fyziky 2            l 4MF2
  Str 14 00 3hod F151 SPSP 1                  l 4f*
  Stv 9 00 2hod F136 Didaktika fyziky 4            l 5MF1
  Pia 9 50 3hod F151 SPSP 1                  l 3faa 3fbf 3~

Kosinarova
  Pon 14 00 2hod  XI Matematika pre fyzikov 3         c 2FA  2MF3
  Uto 11 30 2hod  U1 Matematika pre fyzikov 3         c 2MF1
  Uto 14 00 2hod f126 Matematika pre fyzikov 3         c 2MF2
  Str 9 00 3hod  F2 Matematika pre fyzikov 1         p 1F*  1MF*
  Str 13 10 3hod f125 Matematika pre fyzikov 1         c 1FA  1MF1
  Stv 10 40 1hod  F1 Matematika pre fyzikov 3         p 2FA  2MF*

Zrubakova
  Pia 7 20 3hod F113 Praktikum z mech. a mol. fyziky     l 1f***
  Pia 9 50 3hod F113 Praktikum z mech. a mol. fyziky     l 1f***
  Pia 13 10 3hod F113 Praktikum z mech. a mol. fyziky     l 1f***

Vlk
  Stv 15 40 2hod F136 Didaktika fyziky 4            l 5MF4
  Stv 17 20 2hod F136 Didaktika fyziky 4            l 5MF2


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VCUK | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Ústav fyziky
(UF)

Cerny V.
  Pon 9 00 2hod  F2 Termodynamika a statisticka fyzika    p 3FA  3f*  3~
  Str 10 40 2hod F109 Kmity a vlny v systemoch         p 4mmm
  Stv 14 00 2hod  F2 Termodynamika a statisticka fyzika    p 3FA  3f*  3~

Martisovits
  Pon 10 40 2hod f196 Zaklady fyziky plazmy          p PGS1f
  Pia 8 10 2hod f196 Experimentalne vademecum         p PGS2f
  Pia 9 50 2hod f196 Experimentalne vademecum         p PGS2f

Cernak
  Uto 17 20 2hod f56 Formovanie vybojov            v 4fp

Dindosova
  Pon 8 10 5hod f86 Cvicenie z fyziky            l 2PCF
  Uto 13 10 5hod f86 Cvicenie z fyziky            l 2PCF

Kolibiar
  Uto 9 00 2hod  T3 Numericke metody             c 3fe
  Str 9 00 2hod  T3 Numericke metody             c 3fp
  Stv 9 00 2hod  T3 Numericke metody             c 3foo

Lucan
  Stv 10 40 2hod  I Multimedia I               c 4mpg 5mpg

Morva
  Uto 9 50 3hod F134 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f1
  Uto 13 10 3hod F134 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f2
  Uto 15 40 3hod F135 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2MF2
  Pia 13 10 3hod  T3 Zaklady prace s PC            c 1fzp

Morvova
  Pon 9 00 2hod KFP Fyzika a chemia atmosfery        v 4fp
  Stv 10 40 2hod  XI Zivotne prostredie 1           p 1fzp

Pazma
  Str 9 00 2hod f126 Kvantova mechanika 1           c 3fe  3foo 3~
  Pia 7 20 2hod  II Fyzika pre matematikov 1         c 3m*

Sitar
  Str 8 10 2hod F327 Interakcia ziarenia s latkou       v 3fjf
  Stv 9 00 2hod F377 Detekcne metody fyziky vysokych energii v 4fjf

Teplanova
  Pia 14 00 2hod f56 Fyzika netradicne 1           v 5PCF 4MF* 5~

Ivanov
  Uto 7 20 2hod  F2 Termodynamika a statisticka fyzika    c 3fg  3fmk 3~
  Stv 9 00 2hod  U4 Termodynamika a statisticka fyzika    c 3faa 3fbf 3~


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VCUK | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Nezaradení ku žiadnej katedre
(NEZARADENI)

Antalik
  Pon 16 30 2hod F327 Teoria jadra               v PGS2f

Bartalosova
  Uto 15 40 2hod  II Pedagogika                c 3MI  3MI2
  Uto 17 20 2hod  II Pedagogika                c 3MF2

Dardos
  Uto 16 30 3hod KBF Biofyzikalne vlastnosti krvi a ich vyzn. v 5fbf
  Str 10 40 2hod XII Biofyzikalne syst, v roznych zataz. sit. p PGS2f

Hagara
  Str 9 00 2hod  XI Matematika 3               c 2MF2 2MF3
  Str 10 40 2hod  IV Matematika 3               c 2MF1

Hagarova
  Str 15 40 2hod  F1 Matematika 3               c 2MT1
  Stv 14 50 2hod F247 Matematika 3               c 2MI2
  Stv 16 30 2hod F247 Matematika 3               c 2MI1

Hlavac
  Uto 14 50 2hod F377 Moderna jadrova gamaspektroskopia    p PGS2f

Kralik
  Pon 7 20 2hod T67 OOP                   c 3iti2
  Pia 10 40 2hod T67 OOP                   c 3bi  3iti3

Kramarova
  Uto 9 00 1hod  IV Didakticky sem. zo sk. mat.       c 2MF2

Pecen
  Pon 9 00 2hod F247 Zaklady sk. managementu         v 5PCF 5MF*
  Pon 14 00 2hod F136 Didaktika fyziky 4            l 5MF3
  Uto 14 00 2hod F136 Didaktika fyziky 2            l 4MF2
  Str 9 50 3hod F149 SPSP 1                  l 4MF3

Petrasova
  Str 14 50 1hod b302 Didakticky sem. zo sk. mat.       c PCF
  Str 15 40 1hod b302 Didakticky sem. zo sk. mat.       c PCF

Pinak
  Str 7 20 2hod F247 Atomove a molekulove zrazky       c 4fbf


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VCUK | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu: 14.11.1995.