Študijné programy

pre akademický rok 2020/2021

Študent si zostavuje svoj študijný plán (t.j. predmety, ktoré chce študovať v tomto akademickom roku) na základe nasledujúcich študijných programov tak, aby počas svojho štúdia splnil všetky podmienky úspešného ukončenia štúdia v študijnom programe, na ktorý bol prijatý. 

Bakalárske študijné programy

Celofakultné predmety

Matematika

Fyzika

Informatika

 • Informatika
  (tútor: RNDr. Ján Mazák, PhD. - 1. ročník, RNDr. Richard Ostertág, PhD. - 2. ročník, doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD. - 3. ročník)
 • Aplikovaná informatika
  (tútor: Mgr. Tomáš Vinař, PhD; RNDr. Martin Homola, PhD.; RNDr. Andrej Blaho, PhD.)
 • Bioinformatika
  (tútor: Mgr. Tomáš Vinař, PhD.)
 • Dátová veda 
  (tútor: doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.)

Učiteľstvo a pedagogické vedy

Tútori: RNDr. Soňa Kudličková (deskriptívna geometria); PaedDr. Klára Velmovská, PhD. (fyzika); RNDr. Ľudmila Jašková, PhD. (informatika), PaedDr. Peter Vankúš, PhD. (matematika)

Magisterské študijné programy

Celofakultné predmety

Matematika

Fyzika

Informatika

Učiteľstvo a pedagogické vedy

Tútori: RNDr. Soňa Kudličková (deskriptívna geometria); PaedDr. Klára Velmovská, PhD. (fyzika); RNDr. Ľudmila Jašková, PhD. (informatika), PaedDr. Peter Vankúš, PhD. (matematika)

Doplňujúce pedagogické štúdium