Študijné programy

pre akademický rok 2019/2020

Študent si zostavuje svoj študijný plán (t.j. predmety, ktoré chce študovať v tomto akademickom roku) na základe nasledujúcich študijných programov tak, aby počas svojho štúdia splnil všetky podmienky úspešného ukončenia štúdia v študijnom programe, na ktorý bol prijatý. 

Bakalárske študijné programy

Celofakultné predmety

Matematika

Fyzika

Informatika

  • Informatika
    (tútor: RNDr. Ján Mazák, PhD. - 1. ročník, RNDr. Richard Ostertág, PhD. - 2. ročník, doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD. - 3. ročník)
  • Aplikovaná informatika
    (tútor: Mgr. Tomáš Vinař, PhD; RNDr. Martin Homola, PhD.; RNDr. Andrej Blaho, PhD.)
  • Bioinformatika
    (tútor: Mgr. Tomáš Vinař, PhD.)

Učiteľstvo akademických predmetov

Tútori: RNDr. Soňa Kudličková (deskriptívna geometria); PaedDr. Klára Velmovská, PhD. (fyzika); RNDr. Ľudmila Jašková, PhD. (informatika), PaedDr. Peter Vankúš, PhD. (matematika)

Magisterské študijné programy

Celofakultné predmety

Matematika

Fyzika

Informatika

Učiteľstvo akademických predmetov

Tútori: RNDr. Soňa Kudličková (deskriptívna geometria); PaedDr. Klára Velmovská, PhD. (fyzika); RNDr. Ľudmila Jašková, PhD. (informatika), PaedDr. Peter Vankúš, PhD. (matematika)

Doplňujúce pedagogické štúdium