Rozvrhy ucitelov podla katedier
letný semester 2017/18

Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie
(KAFZM)

Bartok Juraj
  Pia 9 00 2h c F1-358 1-FYZ-520/00 Meteorologické prístroje a pozorovacie metódy       3OZE

Benko Martin
  Pia 9 50 3h l F1-360 2-FMK-104/00 Praktikum zo synoptickej meteorológie (3)         1mEOMm

Brestenský Jozef
  Stv 14 50 2h v G-337 N-bGAF-004/15 Aplikovaná fyzika                     2pGL
  Stv 16 30 1h c G-337 N-bGAF-004/15 Aplikovaná fyzika                     2pGL

Buchholcerová Anna D
  Pia 14 00 1h l F1-oJF 2-FOZ-118/15 Terénny výskum                       1mEOM*

Damborská Ingrid
  Uto 9 00 2h p F1-357 2-FMK-113/00 Fyzika oblakov a zrážok                  1mEOMm
  Uto 13 10 2h s F1-357 2-FOZ-207/15 Seminár z aplikovanej meteorológie (2)           2mEOMm
  Stv 9 00 2h p F1-357 2-FMK-106/15 Metódy analýzy v meteorológii a klimatológii        1mEOMm
  Stv 10 40 1h c F1-357 2-FMK-106/15 Metódy analýzy v meteorológii a klimatológii        1mEOMm
  Stv 13 10 1h c F1-357 2-FMK-231/00 Mikroklimatológia a agrometeorológia            2mEOMm

Dudík Jaroslav
  Pia 9 00 2h p F1-112 2-FAA-243/00 Slnečná koróna                       2mFAA 1mFAA

Gajdoš Štefan
  Pia 16 30 2h l F1-112 2-FAA-130/00 Laboratórne práce (1)                   1mFAA

Galád Adrián
  Stv 13 10 2h p F1-112 2-FAA-145/00 Asteroidy                         1mFAA 2mFAA
  Pia 16 30 2h l F1-112 2-FAA-130/00 Laboratórne práce (1)                   1mFAA

Gális Martin
  Pon 15 40 2h p F1-218 2-FFZa-424/15 Numerical Modeling of Seismic Wavefields         1mFPE
  Uto 14 50 2h p F1-218 2-FFZa-102/15 Digital Filtering in Geophysics              1mFPE
  Uto 16 30 1h c F1-218 2-FFZa-102/15 Digital Filtering in Geophysics              1mFPE

Gera Martin
  Pon 9 00 3h p F1-357 2-FMK-111/00 Dynamické predpovedné metódy                1mEOMm
  Uto 10 40 2h p F1-357 2-FOZ-156/15 Výpočtové metódy v dynamike tekutín            1mEOMm
  Uto 12 20 1h c F1-357 2-FOZ-156/15 Výpočtové metódy v dynamike tekutín            1mEOMm
  Stv 9 50 4h p F1-360 3-FMK-001/00 Vybrané kapitoly z dynamickej meteorológie         fDRS
  Stv 14 50 2h p F1-360 2-FOZ-212/15 Aplikačný softvér v meteorológii              2mEOMm
  Stv 16 30 1h c F1-360 2-FOZ-212/15 Aplikačný softvér v meteorológii              2mEOMm

Hajduková Mária
  Uto 14 00 2h p F1-112 2-FAA-151/17 Exoplanéty                         1mFAA 2mFAA

Hensel Karol
  Uto 13 10 3h k F2-s168 1-OZE-342/15 Fyzikálne analytické metódy                3OZE

Janda Mário
  Pon 9 00 2h p F2-s168 1-OZE-343/15 Automatizované fyzikálne merania             3OZE
  Pon 12 20 2h p F2-167 3-FOS-024/10 Optická spektroskopia plynov a plazmy           fDRS
             3-FFP-004/00 Optická diagnostika plazmy                 fDRS
  Uto 9 00 2h p F2-051 2-FFP-102/15 Fyzika plazmy (2)                     1mFFP
  Uto 10 40 1h c F2-051 2-FFP-102/15 Fyzika plazmy (2)                     1mFFP
  Uto 13 10 3h k F2-s168 1-OZE-342/15 Fyzikálne analytické metódy                3OZE
  Uto 15 40 2h p F2-051 1-FYZ-451/15 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov        3FYZ*
  Str 11 30 2h c F2-051 1-FYZ-451/15 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov        3FYZ*
  Str 14 00 2h p F2-051 2-FOL-112/15 Žiarenie plazmy                      1mFFP 1mFOS
  Stv 9 00 2h p F2-167 2-FOL-215/15 Optická spektroskopia                   1mFFP 1mFOS
  Stv 10 40 1h c F2-167 2-FOL-215/15 Optická spektroskopia                   1mFFP 1mFOS
  Pia 9 50 2h p F2-051 1-FYZ-451/15 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov        3FYZ*

Jurašek Marián
  Str 14 50 2h p F1-357 2-FMK-246/00 Metódy diaľkovej detekcie v meteorológii          2mEOMm

Kačala Ivan D
  Pon 16 30 2h c F1-112 2-FAA-102/00 Teoretická astrofyzika (2)                 1mFAA

Klačka Jozef
  Uto 9 00 5h k F1-112 2-FAA-125/00 Galaktická a mimogalaktická astronómia (1)         1mFAA
  Str 13 10 2h s F1-112 3-FAAau-110/13 Seminár z astronómie a astrofyziky (6)          1DRSFYZ
             3-FAAau-110/13 Seminár z astronómie a astrofyziky (6)          2DRSFYZ

Kornoš Leonard
  Str 8 10 3h k F1-112 2-FAA-106/00 Nebeská mechanika (2)                   1mFAA
  Str 13 10 2h s F1-112 3-FAAau-106/13 Seminár z astronómie a astrofyziky (2)          1mFAA
             2-FAA-221/00 Seminár z astronómie a astrofyziky (4)           2mFAA
  Pia 14 50 2h s F1-112 2-FAA-911/00 Diplomová práca (2)                    2mFAA
  Pia 16 30 2h l F1-112 2-FAA-130/00 Laboratórne práce (1)                   1mFAA

Kremler Martin
  Pon 16 30 2h p F1-357 2-FOZ-110/13 Šírenie znečisťujúcich látok v atmosfére          1mEOM*
  Pon 18 10 1h c F1-357 2-FOZ-110/13 Šírenie znečisťujúcich látok v atmosfére          1mEOM*
  Pia 13 10 3h p F2-s168 3-FEN-009/15 Chemické znečistenie ovzdušia, vody a pôdy        1DRSFYZ

Kristek Jozef
  Pon 10 40 1h p F1-218 2-FFZa-419/15 Advanced Numerical Methods                1mFPE
  Pon 11 30 1h c F1-218 2-FFZa-419/15 Advanced Numerical Methods                1mFPE

Kristeková Miriam
  Pon 9 00 2h p F1-218 2-FFZa-231/15 Special Topics in Signal Analysis             1mFPE

Krollová Sandra
  Str 13 10 2h p F1-357 2-FMK-242/00 Letecká meteorológia                    2mEOMm

Kysel Róbert
  Uto 13 10 2h p F1-218 2-FFZa-241/15 Seismic Hazard                      1mFPE 2mFPE

Lapin Milan
  Pon 12 20 1h s F1-327 2-FOZ-213/15 Seminár z environmentálnej fyziky, obnoviteľných zdrojov e 2mEOM*
  Str 11 30 2h p F1-357 2-FMK-110/00 Klíma strednej Európy a Slovenska             1mEOMm
  Stv 11 30 2h p F1-357 2-FMK-231/00 Mikroklimatológia a agrometeorológia            2mEOMm

Machala Zdenko
  Stv 14 00 3h p F2-s168 2-FOZ-275/15 Komplexné riešenia reálnych environmentálnych problémov  1mEOMo 2mEOMo
  Pia 9 00 2h p F2-s168 3-FFP-203/15 Biomedicínske aplikácie plazmy a žiarenia         fDRS
  Pia 13 10 3h p F2-s168 3-FEN-009/15 Chemické znečistenie ovzdušia, vody a pôdy        1DRSFYZ

Melo Marián
  Uto 15 40 2h p F1-357 1-OZE-275/15 Fyzikálne aspekty geografického systému          2OZE
  Uto 17 20 1h c F1-357 1-OZE-275/15 Fyzikálne aspekty geografického systému          2OZE
  Stv 10 40 2h p F1-112 2-UFY-220/00 Astronómia a meteorológia                 2muMAFY
  Stv 12 20 1h c F1-112 2-UFY-220/00 Astronómia a meteorológia                 2muMAFY 2muMAFY_k

Moczo Peter
  Uto 9 00 3h k F1-218 2-FFZa-210/15 Seismic Waves and Physics of Earthquakes (2)       1mFPE
  Uto 12 20 1h s F1-218 2-FFZa-439/15 Physics of the Earth Seminar (1)             1mFPE

Morva Imrich
  Pon 9 00 2h p F2-s168 1-OZE-343/15 Automatizované fyzikálne merania             3OZE

Morvová Marcela
  Str 9 00 2h k F2-s168 1-OZE-304/10 Základy alternatívnych zdrojov energie          3OZE
  Str 11 30 2h p F2-s168 2-FOZ-105/15 Fyzika pôdy a vody                    1mEOMo
  Stv 9 00 2h p F2-s168 1-OZE-142/10 Základy fyziky životného prostredia            1OZE
  Stv 10 40 2h p F2-s168 2-FOZ-186/15 Možnosti regulácie obsahu skleníkových plynov v atmosfére 1mEOMo
  Stv 14 00 3h p F2-s168 2-FOZ-275/15 Komplexné riešenia reálnych environmentálnych problémov  1mEOMo 2mEOMo
  Pia 13 10 1h l F1-oJF 2-FOZ-118/15 Terénny výskum                       1mEOM*

Nagy Roman
  Pon 11 30 3h p F1-112 2-FAA-102/00 Teoretická astrofyzika (2)                 1mFAA
  Str 14 50 2h p F1-112 2-FAA-112/15 Kozmická elektrodynamika (2)                2mFAA 1mFAA

Ondrášková Adriena
  Pon 13 10 3h k F1-218 2-FFZa-111/15 Magnetic Field of the Earth                1mFPE
  Uto 13 10 2h p F1-145 N-bGXX-029/16 Fyzika Zeme                        3pGL
  Uto 14 50 1h c F1-145 N-bGXX-029/16 Fyzika Zeme                        3pGL

Porubčan Vladimír
  Str 10 40 2h p F1-112 2-FAA-117/15 Medziplanetárna hmota (2) (miestnost F2-205)        1mFAA
  Pia 14 50 2h s F1-112 2-FAA-911/00 Diplomová práca (2)                    2mFAA

Rusnáková Zuzana D
  Str 13 10 2h p F1-357 2-FMK-242/00 Letecká meteorológia                    2mEOMm

Ševčík Sebastián
  Uto 14 50 2h p F1-219 2-FFZa-244/15 Electromagnetic Sounding                 2mFPE

Tóth Juraj
  Str 10 40 2h p F1-112 2-FAA-117/15 Medziplanetárna hmota (2) (miestnost F2-205)        1mFAA
  Stv 10 40 2h p F1-112 2-UFY-220/00 Astronómia a meteorológia                 2muMAFY
  Stv 12 20 1h c F1-112 2-UFY-220/00 Astronómia a meteorológia                 2muMAFY 2muMAFY_k
  Pia 12 20 2h p F1-112 2-FAA-141/00 Vybrané kapitoly z dejín astronómie            1mFAA 2mFAA

Világi Jozef
  Pon 9 00 3h k F2-T3 2-FAA-149/15 Výpočtová technika v astronómii (1)            1mFAA


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky
(KAGDM)

Babinská Martina
  Uto 9 00 2h c M-VI  1-MMN-150/15 Matematická analýza (2)                  1MMN*
  Uto 10 40 2h c M-VI  1-MMN-160/00 Lineárna algebra a geometria (2)              1MMN*
  Uto 13 10 2h v M-II  1-MMN-520/00 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (2)       1MMN*
  Str 9 50 2h c M-VII 1-INF-150/00 Matematická analýza (2)                  1INF**

Balko Ľudovít
  Str 8 10 2h p F1-109 1-MAT-552/10 Geometria pre grafikov (2)                 3MATg 3INF* 3AIN*
  Str 9 50 2h c B2-404 1-UMA-107/15 Geometria (1)                       1pupM*
  Str 14 50 2h c M-VIII 1-UMA-107/15 Geometria (1)                       1upM*

Bátorová Martina
  Stv 9 50 2h c M-III 1-MAT-565/15 Reprezentácie geometrických objektov            3MATg
             1-AIN-545/00 Reprezentácie geometrických objektov            3AIN*
  Stv 14 50 2h c M-oG  2-MPG-215/10 Modelovanie kriviek a plôch (2)              1mMPG
  Pia 8 10 2h p M-115 1-UDG-333/15 Úvod do počítačovej geometrie               3upMADG
  Pia 9 50 2h c M-115 1-UDG-333/15 Úvod do počítačovej geometrie               3upMADG

Bohdal Róbert
  Pon 9 50 2h p M-IX  2-MPG-102/00 Počítačová grafika (2)                   1mMPG
  Str 11 30 2h c M-217 1-UDG-221/15 Technické kreslenie s podporou CAD systémov        2upMADG 2muMADG_k
             2-MPG-150/15 CAD systémy                        1mMPG
  Pia 8 10 2h p I-H3  1-MAT-830/15 Profesionálny grafický softvér (2)             3MAT*
  Pia 9 50 2h c I-H3  1-MAT-830/15 Profesionálny grafický softvér (2)             3MAT*

Bosáková Adriana D
  Pon 12 20 2h c F1-248 2-MMN-133/00 Počítačová grafika (2)                   1mMMN*
  Str 14 50 2h c F1-248 1-MAT-180/00 Úvod do počítačovej grafiky                1MAT*

Božek Miloš
  Pon 16 30 3h p M-120 2-UDG-115/00 Diferenciálna geometria                  1muMADG

Činčura Juraj
  Pon 12 20 2h p M-V  1-UMA-116/15 Elementárna teória čísel                  1upM* 1pupM*
  Str 9 00 1h c B2-404 1-UMA-116/15 Elementárna teória čísel                  1pupM*
  Str 16 30 1h c M-VIII 1-UMA-116/15 Elementárna teória čísel                  1upM*
  Stv 13 10 2h p M-VIII 1-UMA-207/15 Algebra                          3upM* 3pupM*
  Stv 14 50 2h c M-VIII 1-UMA-207/15 Algebra                          3upM* 3pupM*

Dillingerová Monika
  Uto 11 30 3h k M-112 2-UMA-283/15 Kapitoly z vyučovania matematiky (1)            1muM* 2kM* 1pmupM*
  Str 12 20 2h s M-115 1-UXX-341/15 Digitálne technológie (5)                 3muMAIN_k 3upM* 3pupM*
  Stv 11 30 1h s M-115 1-UXX-919/17 Seminár k bakalárskej práci z matematiky (2)        3upM* 3pupM*
  Pia 9 00 3h k M-112 2-UMA-258/15 Metódy riešenia matematických úloh (2)           1muM* 2kM* 1pmupM*

Ferko Andrej
  Pon 9 50 2h s M-120 2-MPG-205/00 Seminár z počítačovej grafiky a geometrie         2mMPG
  Pon 11 30 2h s M-IX  2-MPG-920/00 Diplomový seminár (1)                   1mMPG
  Uto 10 40 2h s M-XI  2-MPG-162/12 Seminár z numerickej geometrie (2)             1mMPG
             DRS004 Seminár z numerickej geometrie                  1DRSMAT
  Uto 13 10 2h p M-VIII 1-MAT-180/00 Úvod do počítačovej grafiky                1MAT*
  Stv 8 10 2h p M-IX  1-INF-240/15 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá         3BMF 3INF*
  Stv 11 30 2h p M-V  2-MMN-133/00 Počítačová grafika (2)                   1mMMN*

Fraasová Jana D
  Stv 15 40 2h s M-I  2-UMA-260/15 Didaktika matematiky v praxi (2)              2muM* 2pmupM*

Guričan Jaroslav
  Pon 11 30 2h p M-126 2-MAT-241/09 Počítačová algebra (2)                   2mMATs*
  Uto 9 50 2h p F1-109 1-MAT-160/15 Lineárna algebra a geometria (2)              1MAT**
  Uto 11 30 2h p M-126 2-MAT-222/15 Vybrané kapitoly z algebry (2)               1mMATs*
  Stv 8 10 2h p F1-328 1-MAT-160/15 Lineárna algebra a geometria (2)              1MAT**
  Stv 11 30 2h p M-X  2-INF-182/15 Algebra (3)                        3INF* 1mINFt*
  Stv 13 10 1h c M-X  2-INF-182/15 Algebra (3)                        3INF* 1mINFt*

Chalmovianska Jana
  Uto 8 10 4h k M-112 1-UDG-344/15 Úvod do algebraickej geometrie               3upMADG
  Str 9 00 3h p M-oG  2-MPG-104/15 Algebraická geometria (1)                 1mMPG

Chalmovianský Pavel
  Pon 9 50 2h s M-oG  DRS001 Seminár                             1DRSMAT
  Str 14 00 2h p M-VII 2-MPG-105/15 Topológia a funkcionálna analýza              1mMPG
  Str 15 40 2h p M-oG  2-MPG-217/10 Modelovanie kriviek a plôch (4)              2mMPG
  Stv 9 50 3h p M-oG  2-MPG-105/15 Topológia a funkcionálna analýza              1mMPG
  Stv 13 10 2h p M-120 2-MPG-215/10 Modelovanie kriviek a plôch (2)              1mMPG
  Pia 9 50 2h s M-oG  2-MPG-166/12 Seminár z algebraickej geometrie (2)            1DRSMAT

Jajcay Róbert
  Str 8 10 2h p M-126 2-MAT-225/15 Aplikácie teórie grúp v diskrétnej matematike       1mMATs*
  Str 11 30 2h p M-126 2-MAT-225/15 Aplikácie teórie grúp v diskrétnej matematike       1mMATs*
  Stv 13 10 2h p M-VII 1-MAT-495/00 Úvod do kódovania                     3MATs
  Pia 8 10 2h p F1-109 1-MMN-160/00 Lineárna algebra a geometria (2)              1MMN*
  Pia 12 20 4h s M-213 DRS032 Seminár z algebraickej teórie grafov               mDRS

Katriňák Tibor
  Uto 14 50 2h s M-126 2-MAT-221/09 Univerzálne algebry a zväzy (2)              1mMATs*
  Str 13 10 2h v M-126 2-MAT-623/09 Univerzálne algebry a zväzy (4)              2mMATs*

Korbaš Július
  Str 14 50 2h p M-126 2-MAT-223/09 Algebraická topológia                   1mMATs*
  Stv 13 10 2h p M-126 2-MAT-223/09 Algebraická topológia                   1mMATs*
  Pia 13 10 2h s M-126 2-MAT-625/09 Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológie (2)   2mMATs* mDRS

Kudličková Soňa
  Uto 8 10 2h p M-120 2-UDG-146/12 Počítačová geometria (2)                  2muMADG
  Uto 9 50 2h c M-120 2-UDG-146/12 Počítačová geometria (2)                  2muMADG
  Str 8 10 2h p M-120 1-UDG-221/15 Technické kreslenie s podporou CAD systémov        2upMADG 2muMADG_k
  Str 9 50 2h p F1-109 1-AIN-545/00 Reprezentácie geometrických objektov            3AIN*
             1-MAT-565/15 Reprezentácie geometrických objektov            3MATg
  Stv 8 10 2h p M-120 2-UDG-113/15 Didaktika deskriptívnej geometrie (2)           1muMADG 2muMADG_k
  Pia 8 10 2h p M-120 1-UDG-113/15 Zobrazovacie metódy (2)                  2upMADG 1upMADG
  Pia 9 50 2h c M-120 1-UDG-113/15 Zobrazovacie metódy (2)                  2upMADG 1upMADG

Macko Tibor
  Str 14 50 2h p M-126 2-MAT-223/09 Algebraická topológia                   1mMATs*
  Stv 13 10 2h p M-126 2-MAT-223/09 Algebraická topológia                   1mMATs*

Mačaj Martin
  Pon 8 10 2h p F1-328 1-MAT-260/00 Algebra (2)                        2MAT*
  Uto 9 50 2h p M-126 2-MAT-610/09 Algebraická teória čísel                  2mMATs*
  Uto 14 00 2h k M-oATC 2-UMA-265/15 Teória, algoritmy a aplikácie grafov            2muM* 2pmupM*
  Str 11 30 1h c F1-108 1-MAT-260/00 Algebra (2)                        2MAT*
  Str 12 20 1h v F1-108 1-MAT-736/11 Cvičenie z algebry (2)                   2MAT*
  Str 13 10 2h p M-oATC 2-MAT-216/12 Teória polí (2)                      1mMATs*
  Pia 12 20 4h s M-213 DRS032 Seminár z algebraickej teórie grafov               mDRS

Makovník Marcel D
  Stv 8 10 2h c M-217 2-MPG-102/00 Počítačová grafika (2)                   1mMPG
  Stv 8 10 2h c M-112 2-MPG-102/00 Počítačová grafika (2)                   1mMPG
  Stv 9 50 2h c I-H3  1-INF-240/15 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá (každý druhý tý 3BMF 3INF*

Matušková Barbora D
  Stv 14 50 2h c B2-302 1-UMA-105/15 Matematická analýza (2)                  2upM* 2pupM*

Niepel Martin
  Pon 14 00 2h k B2-304 2-UMA-263/15 Vybrané partie z algebry                  2muM* 3kM* 2pmupM*
  Stv 9 00 3h p F1   1-EFM-160/12 Lineárna algebra a geometria (2)              1EFM*
  Pia 13 10 2h s M-126 2-MAT-625/09 Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológie (2)   2mMATs* mDRS

Ochodničanová Ivana D
  Stv 14 50 2h c B2-201 1-UMA-105/15 Matematická analýza (2)                  2upM* 2pupM*

Polednová Marianna
  Pon 10 40 2h p F1-108 1-UMA-107/15 Geometria (1)                       1upM* 1pupM*
  Stv 8 10 2h p B1-307 1-UMA-301/15 Geometria (3)                       2upM* 2pupM*
  Stv 9 50 1h c B1-307 1-UMA-301/15 Geometria (3)                       2upM* 2pupM*

Rusin Tomáš
  Uto 8 10 2h c M-oG  1-UDG-141/15 Projektívna geometria (1)                 1upMADG
  Uto 13 10 2h v M-I  1-MMN-525/00 Doplnkové cvičenie z algebry a geometrie (2)        1MMN*
  Uto 16 30 2h v M-VIII 1-MMN-525/00 Doplnkové cvičenie z algebry a geometrie (2)        1MMN*
  Stv 9 50 2h c F2   1-FYZ-160/13 Algebra a geometria (2)                  1FYZ*

Slavíčková Mária
  Str 11 30 2h v I-32  2-UXX-124/15 Metodológia pedagogického výskumu (2)           1pmupGEIT 2muMAIN_k 1mu**
  Str 14 50 2h s M-112 3-MVM-039/15 Design didaktického výskumu                1DRSMAT
  Stv 16 30 2h p B2-404 1-UMA-105/15 Matematická analýza (2)                  2upM* 2pupM*

Sleziak Martin
  Pon 15 40 3h k B2-304 2-UMA-115/15 Teória množín                       2muM* 3kM* 2pmupM*
  Uto 16 30 2h v M-V  1-MAT-192/00 Cvičenie z lineárnej algebry a geometrie (2)        1MAT**
  Str 14 50 2h c M-IV  1-INF-156/10 Algebra (2)                        1INF*
  Stv 8 10 2h p F1-108 1-INF-156/10 Algebra (2)                        1INF*
  Stv 11 30 2h c M-IX  1-MAT-160/15 Lineárna algebra a geometria (2)              1MAT**

Solčan Štefan
  Uto 9 50 2h p M-oG  1-UDG-141/15 Projektívna geometria (1)                 1upMADG
  Uto 14 00 1h s M-120 1-UXX-940/17 Seminár k bakalárskej práci z deskriptívnej geometrie (2) 3upMADG
  Str 14 00 2h c M-120 1-UDG-213/15 Zobrazovacie metódy (4)                  2upMADG 2muMADG_k
  Stv 9 50 4h p M-120 2-UDG-106/15 Plochy technickej praxe (2)                1muMADG

Tomanová Jana
  Pon 10 40 3h k M-VII 2-UMA-164/15 Úvod do teórie grafov                   1muM* 2kM* 1pmupM*
  Str 8 10 2h v M-oATC 1-MAT-725/00 Diskrétna matematika (2)                  1MAT**
  Str 9 50 1h c M-oATC 1-MAT-725/00 Diskrétna matematika (2)                  1MAT**
  Stv 14 50 2h p M-126 1-MAT-490/00 Kombinatorika                       3MATs

Uher Matej D
  Stv 10 40 2h s B1-567 1-UMA-118/15 Seminár zo školskej matematiky (2)             2upM* 2pupM*

Uherčíková Viera
  Uto 12 20 2h p B1-567 2-UMA-252/00 Netradičné metódy vo vyučovaní matematiky (2)       2muM* 2pmupM*

Vankúš Peter
  Pon 9 00 2h c M-I  1-AIN-188/17 Matematika (2) - Matematická analýza            1AIN3
  Pon 13 10 2h c M-III 1-MMN-150/15 Matematická analýza (2)                  1MMN*
  Str 8 10 2h c F1-108 1-AIN-188/17 Matematika (2) - Matematická analýza            1AIN1
  Str 9 50 2h v F1-328 1-MMN-520/00 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (2)       1MMN*

Vargová Michaela
  Uto 14 50 4h k M-VII 2-UMA-105/15 Didaktika matematiky (1)                  1muM* 2kM* 1pmupM*
  Str 9 50 2h c M-VIII 1-INF-150/00 Matematická analýza (2)                  1INF**

Zlatoš Pavol
  Uto 14 00 2h p M-VI  2-IKV-267/00 Matematická logika pre kognitívnu vedu           1mIKV
             3-MVM-044/10 Vybrané kapitoly z logiky                 mDRS
  Uto 15 40 1h c M-VI  2-IKV-267/00 Matematická logika pre kognitívnu vedu           1mIKV
  Str 9 00 3h p F1   1-FYZ-160/13 Algebra a geometria (2)                  1FYZ*
  Stv 9 50 2h p M-oATC 1-MAT-480/00 Teória množín a matematická logika (2)           3MATs
             3-MVM-033/15 Filozofické otázky základov matematiky           mDRS


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra aplikovanej informatiky
(KAI)

Bašnáková Jana
  Uto 9 00 3h k I-8  2-IKV-183/00 Psycholingvistika                     1mIKV

Berger Haladová Zuzana
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Uto 13 10 2h c I-H6  2-AIN-204/10 Rozpoznávanie obrazcov                   1mAINg 1mMPG

Blaho Andrej
  Pon 10 40 2h p A   1-AIN-170/13 Programovanie (2)                     1AIN*
  Uto 9 00 1h s M-I  1-AIN-920/00 Bakalársky seminár                     3AIN*
  Stv 8 10 2h c I-H3  1-AIN-170/13 Programovanie (2)                     1AIN3

Borovanský Peter
  Pon 9 50 2h p F1-328 2-AIN-116/14 Funkcionálne programovanie                 1mAINp 1mINFb
  Str 9 50 2h p F2   1-AIN-172/00 Programovanie (4)                     2AIN*
  Str 14 50 2h c M-II  2-AIN-116/14 Funkcionálne programovanie                 1mAINp 1mINFb
  Stv 13 10 2h c I-H3  1-AIN-172/00 Programovanie (4)                     2AIN*
  Stv 13 10 2h c I-H6  1-AIN-172/00 Programovanie (4)                     2AIN*

Boža Vladimír D
  Uto 9 50 2h k I-23  2-INF-188/17 Moderné techniky strojového učenia             2mAINu 1mINFb 2mINFb 1mIKV 2mIKV
  Str 13 10 2h k M-V  2-INF-188/17 Moderné techniky strojového učenia             2mAINu 1mINFb 2mINFb 1mIKV 2mIKV
  Stv 14 50 3h k F1-248 2-INF-185/15 Integrácia dátových zdrojov                1mINFb 2mINFb 1mINFs 2BIN*

Budzáková Paula D
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Pon 14 00 2h s I-23  PRED024 Akademické podporné centrum                   1AIN* 2AIN*
  Str 13 10 2h c I-H3  2-MPG-246/15 Spracovanie farebného obrazu                2mAINg 2mMPG

Cimrová Barbora
  Str 14 00 4h p I-23  2-IKV-122/15 Semestrálny projekt                    1mIKV
  Stv 10 40 3h k I-8  2-IKV-137/15 Moderné metódy skúmania mozgu               1mIKV

Černeková Zuzana
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Uto 14 50 2h p M-III 2-MPG-246/15 Spracovanie farebného obrazu                2mAINg 2mMPG
  Str 11 30 1h s M-II  1-AIN-920/00 Bakalársky seminár                     3AIN*

Ďurikovič Roman
  Pon 9 00 2h p M-II  2-AIN-134/14 Geometrické modelovanie v grafike             1mAINg
  Pon 18 10 2h p M-X  2-AIN-127/15 Pokročilá počítačová grafika                1mAINg
  Uto 13 10 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Pia 8 10 2h s A   2-AIN-923/15 Projektový seminár (1)                   1mAIN**

Farkaš Igor
  Uto 11 30 2h p F1-108 2-AIN-132/15 Neurónové siete                      1mIKV 1mAINu 2mINFb
  Uto 16 30 2h s I-9  2-IKV-190/16 Seminár z kognitívnej vedy a umelej inteligencie      1mAINu 1mIKV 2mAINu 2mIKV iDRS
  Str 13 10 1h s I-8  DRS001 Seminár                             
  Str 14 00 3h k I-9  2-IKV-921/15 Diplomový seminár                     2mIKV

Filo Peter
  Uto 15 15-16 45 k EUBA 1-AIN-251/11 Základy podnikania a manažmentu (Obchodna fakulta EUBA, Do 3AIN*

Ftáčnik Milan
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Pon 16 30 2h p M-X  2-AIN-204/10 Rozpoznávanie obrazcov                   1mAINg 1mMPG
  Uto 9 50 2h k M-X  1-MAT-575/00 Rozpoznávanie obrazcov a spracovanie obrazu        3MATg
  Str 12 20 1h s M-II  1-AIN-920/00 Bakalársky seminár                     3AIN*

Gál Tomáš
  Pon 16 30 3h p I-8  2-IKV-141/00 Aktuálne trendy v kognitívnej psychológii         1mIKV

Gergeľ Peter D
  Uto 16 30 2h c I-H6  1-AIN-412/15 Matematika (4) - Logika pre informatikov          2AIN2 2AIN3
  Stv 13 10 2h c I-H3  1-AIN-172/00 Programovanie (4)                     2AIN*
  Stv 13 10 2h c I-H6  1-AIN-172/00 Programovanie (4)                     2AIN*

Gruska Damas
  Uto 8 10 4h p A   2-AIN-109/15 Programovanie paralelných a distribuovaných systémov    2mINFp 1mINFp 1mAIN**
  Stv 13 10 4h k B   2-INF-126/00 Modely konkurentných systémov               2mINFp
             2-AIN-185/00 Formálne metódy tvorby softvéru              1mAIN**

Guller Dušan
  Pon 9 00 4h k I-9  1-AIN-670/00 Expertné systémy                      3AIN*

Gyárfáš František
  Uto 9 50 2h p M-II  2-UIN-263/15 Softvérové inžinierstvo                  2pmupGEIT 3muMAIN_k 2muI*
  Uto 12 20 2h p F2   2-AIN-133/15 Extrémne programovanie                   1mAINp 3AIN*
  Str 16 30 2h c I-H6  2-AIN-133/15 Extrémne programovanie                   1mAINp 3AIN*
  Stv 14 00 2h p M-III 1-AIN-675/00 Filozofia internetu                    3AIN*
  Pia 9 50 2h s I-23  1-AIN-611/00 Tvorivé písanie                      3AIN*

Holas Juraj D
  Uto 18 10 2h c I-H6  2-AIN-132/15 Neurónové siete                      1mAINu 2mINFb 1mIKV
  Stv 13 10 2h c I-H3  1-AIN-172/00 Programovanie (4)                     2AIN*
  Stv 13 10 2h c I-H6  1-AIN-172/00 Programovanie (4)                     2AIN*

Homola Martin
  Pon 16 30 2h v I-H4  2-UIN-272/15 Seminár z webových technológií vo vyučovaní (2)      2mu*
             2-UIN-274/17 Seminár z webových technológií vo vyučovaní (4)      2mu*
  Uto 14 50 2h c I-9  1-AIN-412/15 Matematika (4) - Logika pre informatikov          2AIN2
  Str 9 50 2h p F1-108 2-AIN-144/15 Reprezentácia znalostí a inferencia            1mAINu

Jajcayová Tatiana
  Pon 12 20 2h p I-9  1-AIN-413/15 Grafy, grafové algoritmy a optimalizácia          3AIN*
  Pon 14 00 2h s I-23  PRED024 Akademické podporné centrum                   1AIN* 2AIN*
  Uto 9 50 2h c I-9  1-AIN-413/15 Grafy, grafové algoritmy a optimalizácia (prvá polovica se 3AIN*
  Uto 9 50 2h c M-201 1-AIN-413/15 Grafy, grafové algoritmy a optimalizácia (druhá polovica s 3AIN*
  Uto 14 50 2h p I-23  2-AIN-138/16 Diskrétne štruktúry v informatike a počítačovej grafike  1mAIN**
  Stv 11 30 2h c I-9  2-AIN-138/16 Diskrétne štruktúry v informatike a počítačovej grafike  1mAIN**

Jursa Andrej D
  Pia 11 30 2h c I-H6  2-AIN-137/15 Umelá inteligencia                     1mAINu 1mIKV 1mINFb 2mINFb

Kľuka Ján
  Pon 11 30 2h p F2   1-AIN-412/15 Matematika (4) - Logika pre informatikov          2AIN*
  Uto 13 10 2h c F1-328 1-AIN-412/15 Matematika (4) - Logika pre informatikov          2AIN1
  Str 14 50 2h c I-H6  1-AIN-412/15 Matematika (4) - Logika pre informatikov          2AIN1

Kocur Viktor D
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Str 14 50 2h c I-H6  1-AIN-412/15 Matematika (4) - Logika pre informatikov          2AIN1

Komara Ján
  Pon 9 50 3h k I-H6  2-AIN-285/17 Symbolické programovanie a LISP              2mAINp 1mINFb 2mINFb
  Pon 16 30 2h c I-9  1-AIN-188/17 Matematika (2) - Matematická analýza (druhá polovica semes 1AIN2
  Uto 9 50 2h c I-9  1-AIN-188/17 Matematika (2) - Matematická analýza (druhá polovica semes 1AIN3
  Str 16 30 2h c I-9  1-AIN-188/17 Matematika (2) - Matematická analýza (druhá polovica semes 1AIN1

Kuzma Tomáš D
  Pon 16 30 4h c I-H3  1-AIN-186/16 Princípy počítačov – systémové programovanie (prvá polovic 1AIN2
  Uto 18 10 2h c I-H6  2-AIN-132/15 Neurónové siete                      1mAINu 2mINFb 1mIKV

Lipovský Mário
  Stv 10 40 2h c I-23  2-AIN-205/15 Algoritmické riešenie ťažkých problémov          1mAIN**

Lúčan Ľubomír
  Str 18 10 1h p A   1-AIN-232/17 Ročníkový projekt (1)                   1AIN*
             1-AIN-262/17 Ročníkový projekt (2)                   2AIN*
  Stv 16 30 4h k M-II  2-MMN-207/00 Multimédiá pre manažment                  2mMMN*
             2-MPG-168/14 Multimédiá a spracovanie zvuku               1mMPG

Lúčny Andrej
  Pon 8 10 2h p M-IV  2-IKV-164/15 Multiagentové systémy                   2mIKV
             2-AIN-246/15 Multiagentové systémy                   1mAINu
  Pon 9 50 2h p I-H3  2-IKV-164/15 Multiagentové systémy                   2mIKV
             2-AIN-246/15 Multiagentové systémy                   1mAINu

Malinovská Kristína
  Str 13 10 1h s I-8  DRS001 Seminár                             
  Str 14 00 4h p I-23  2-IKV-122/15 Semestrálny projekt                    1mIKV
  Stv 14 00 2h p I-8  2-IKV-136/15 Výpočtová kognitívna neuroveda               1mIKV

Marko Martin
  Str 9 00 4h k I-9  2-IKV-113/00 Kognitívna psychológia                   1mIKV

Markošová Mária
  Pon 12 20 2h p F1-109 2-AIN-137/15 Umelá inteligencia                     1mAINu 1mIKV 1mINFb 2mINFb

Mihálik Andrej
  Pon 11 30 2h p M-X  2-AIN-128/15 Grafika v reálnom čase a výpočty na GPU          1mAINg
  Uto 13 10 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Str 11 30 2h c I-H3  2-AIN-134/14 Geometrické modelovanie v grafike             1mAINg
  Str 14 50 2h c I-H3  2-AIN-128/15 Grafika v reálnom čase a výpočty na GPU          1mAINg

Nagy Marek
  Uto 16 30 2h k F1-248 1-AIN-500/00 Linux pre používateľov                   1AIN2 1AIN3
  Uto 18 10 2h k I-H3  1-AIN-500/00 Linux pre používateľov                   1AIN1 1INF**
  Stv 9 50 2h p F1-109 1-AIN-244/15 Webové aplikácie (2)                    2AIN*
  Stv 16 30 2h c I-H6  1-AIN-244/15 Webové aplikácie (2)                    2AIN*

Náther Peter
  Uto 9 50 4h c I-H3  1-AIN-186/16 Princípy počítačov – systémové programovanie (prvá polovic 1AIN3
  Uto 9 50 2h c I-9  1-AIN-188/17 Matematika (2) - Matematická analýza (druhá polovica semes 1AIN3
  Stv 11 30 2h c I-9  2-AIN-138/16 Diskrétne štruktúry v informatike a počítačovej grafike  1mAIN**

Petrovič Pavel
  Pon 12 20 2h p I-23  2-AIN-235/15 Algoritmy umelej inteligencie v robotike          2mAIN**
  Pon 16 30 4h c I-H3  1-AIN-186/16 Princípy počítačov – systémové programovanie (prvá polovic 1AIN2
  Uto 8 10 1h s M-I  1-AIN-920/00 Bakalársky seminár                     3AIN*
  Uto 9 50 4h c I-H3  1-AIN-186/16 Princípy počítačov – systémové programovanie (prvá polovic 1AIN3
  Str 8 10 2h k F1-248 2-AIN-131/14 Pokročilé programovanie v JAVE (JavaEE)          1mAINp
  Str 11 30 2h c FT-LAB 2-AIN-235/15 Algoritmy umelej inteligencie v robotike          2mAIN**
  Str 17 20 2h s FT-LAB 2-IKV-167/00 Praktický seminár robotiky                 1mIKV
  Str 19 00 1h k FT-LAB 1-AIN-426/11 Aplikovaný robotický seminár                2AIN*
  Stv 9 50 2h k F1-248 2-AIN-131/14 Pokročilé programovanie v JAVE (JavaEE)          1mAINp
  Pia 12 20 4h c I-9  1-AIN-186/16 Princípy počítačov – systémové programovanie (prvá polovic 1AIN1

Pukancová Júlia D
  Uto 14 50 2h c F1-328 1-AIN-412/15 Matematika (4) - Logika pre informatikov          2AIN3
  Str 9 50 2h p F1-108 2-AIN-144/15 Reprezentácia znalostí a inferencia            1mAINu
  Str 14 50 2h c M-XI  2-AIN-144/15 Reprezentácia znalostí a inferencia            1mAINu

Riečický Adam D
  Pon 16 30 2h c F1-248 2-AIN-127/15 Pokročilá počítačová grafika                1mAINg
  Uto 13 10 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Pia 8 10 2h s A   2-AIN-923/15 Projektový seminár (1)                   1mAIN**
  Pia 12 20 4h c I-9  1-AIN-186/16 Princípy počítačov – systémové programovanie (prvá polovic 1AIN1

Rybár Ján
  Uto 14 00 3h k I-8  3-IVI-011/15 Moderné metódy pedagogického výskumu (1)          iDRS
  Str 14 00 3h k I-9  2-IKV-921/15 Diplomový seminár                     2mIKV
  Stv 14 50 2h p F1-108 1-AIN-406/15 Kognitívne vedy: jazyk a kognícia             FMFI

Sarto-Jackson Isabella
  Str 16 30 1h k I-8  2-IKV-191/17 Kognitívna biológia                    2mIKV
  Str 17 20 3h k I-8  2-IKV-191/17 Kognitívna biológia                    1mIKV 2mIKV

Šimko Alexander
  Str 11 30 2h p F2   1-AIN-222/15 Databázy (2)                        2AIN*
  Stv 14 50 2h c I-H3  1-AIN-222/15 Databázy (2)                        2AIN*
  Stv 14 50 2h c I-H6  1-AIN-222/15 Databázy (2)                        2AIN*

Šiška Jozef
  Uto 16 30 2h c I-H6  1-AIN-412/15 Matematika (4) - Logika pre informatikov          2AIN2 2AIN3

Takáč Martin
  Str 9 50 2h k I-8  2-AIN-145/10 Kvalitatívne modelovanie a simulácia            2mAINu 2mIKV
  Pia 8 10 3h s I-9  2-UXX-150/00 Seminár z komunikácie                   2mIKV 2pUIN 3muMAIN_k 2mu*

Tomko Matúš D
  Stv 14 50 2h c I-H3  1-AIN-222/15 Databázy (2)                        2AIN*
  Stv 14 50 2h c I-H6  1-AIN-222/15 Databázy (2)                        2AIN*

Tuna Matúš D
  Stv 15 40 2h c I-8  2-IKV-136/15 Výpočtová kognitívna neuroveda               1mIKV

Uhliarik Ivor D
  Stv 14 50 2h c I-H3  1-AIN-222/15 Databázy (2)                        2AIN*
  Stv 14 50 2h c I-H6  1-AIN-222/15 Databázy (2)                        2AIN*
  Pia 8 10 2h p M-II  2-IKV-189/16 Spracovanie prirodzeného jazyka              1mIKV 2mIKV 1mINFb 2mINFb
  Pia 9 50 2h c F1-248 2-IKV-189/16 Spracovanie prirodzeného jazyka              1mIKV 2mIKV 1mINFb 2mINFb

Vaško Jozef
  Pia 9 50 3h k FABLAB 1-AIN-316/16 Digitálne technológie výroby                2AIN* 3AIN*

Vinař Tomáš
  Uto 17 20 2h s M-X  N-mBXX-002/15 Seminár z bioinformatiky 2                1pmC-BX 2pmC-BX 1pmB-GE 2pmB-GE
             2-AIN-506/10 Seminár z bioinformatiky (2)                1mINFb 2mINFb
             2-AIN-252/10 Seminár z bioinformatiky (4)                2mINFb 1mINFb
  Str 11 30 2h p M-VII 2-AIN-205/15 Algoritmické riešenie ťažkých problémov          1mAIN**
  Stv 12 20 2h c M-217 2-INF-269/15 Genomika                          1mINFb 2mINFb
  Stv 14 50 3h k F1-248 2-INF-185/15 Integrácia dátových zdrojov                1mINFb 2mINFb 1mINFs 2BIN*
  Pia 14 00 2h s M-217 1-BIN-105/15 Výzvy súčasnej bioinformatiky               1BIN*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
(KAMS)

Barančok Peter D
  Pia 10 40 2h s B2-404 N-bBXX-082/15 Matematika pre biológov                  2pMB
  Pia 12 20 2h s B2-404 N-bBXX-082/15 Matematika pre biológov (sk. A)              2pB

Boďa Ján
  Pon 8 10 3h p A   1-EFM-140/17 Ekonómia (2)                        1EFM* 1MMN* 1PMA*
  Uto 8 10 2h s F1-108 2-EFM-119/15 Dynamická makroekonómia                  1mEMM*
  Uto 13 10 2h p F1   1-EFM-390/00 Makroekonómia                       3EFM*
  Stv 11 30 2h p F1-108 1-EFM-390/00 Makroekonómia                       3EFM*

Bokes Pavol
  Pon 11 30 2h c M-III 1-EFM-310/00 Diferenčné a diferenciálne rovnice             3EFM1
  Uto 14 50 2h c M-II  1-EFM-310/00 Diferenčné a diferenciálne rovnice             3EFM2
  Stv 12 20 1h c M-VI  2-PMS-119/15 Markovovské procesy (2)                  1mPMS 1mMAT*

Brunovský Pavol
  Str 14 00 3h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS

Filová Lenka
  Uto 9 00 2h v F1-247 2-PMS-221/14 Štatistické metódy v klinických skúškach          2mPMS
  Uto 14 00 2h p M-IV  2-PMS-131/17 Analýza prežívania                     1mPMS
  Str 9 50 2h c F1-248 2-PMS-108/15 Regresné modely (2)                    1mPMS
  Str 14 50 2h c M-217 1-PMA-751/13 Programovanie v jazyku R                  2PMA*

Gašpar Pavel
  Pon 11 30 2h s I-H3  2-EFM-143/17 Vybrané techniky v aktuárstve               1mEMM* 2mEMM* 12mPMS

Guba Peter
  Uto 9 50 2h p F1-328 1-EFM-310/00 Diferenčné a diferenciálne rovnice             3EFM*
  Str 8 10 2h p M-125 3-MAM-014/00 Asymptotické metódy                    mDRS
  Stv 9 50 2h p F1-328 1-EFM-360/14 Numerické metódy                      3EFM*

Halická Margaréta
  Uto 14 00 2h p F1-109 2-EFM-109/00 Optimálne riadenie (2)                   1mEMM*
  Str 14 00 3h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Stv 14 00 2h p F1-109 1-EFM-556/15 DEA modely                         2EFM* 3MMN*

Hamala Milan
  Str 14 00 3h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS

Harman Radoslav
  Uto 15 40 2h p B   2-PMS-116/10 Viacrozmerné štatistické analýzy (2)            1mPMS 1mEMM* 2mMAT*
  Str 14 50 2h p F1-247 2-PMS-108/15 Regresné modely (2)                    1mPMS
  Stv 9 50 2h p M-216 3-MAM-025/10 Simulačné metódy                      mDRS
  Stv 13 10 2h c F1   2-PMS-116/10 Viacrozmerné štatistické analýzy (2)            1mPMS 1mEMM* 2mMAT*

Hojčka Michal D
  Str 16 30 2h c M-III 1-EFM-250/00 Matematická analýza (4)                  2PMA*
  Stv 8 10 2h c M-III 1-EFM-250/00 Matematická analýza (4)                  2PMA*

Hurban Martin D
  Pon 9 50 2h c M-IV  1-EFM-360/14 Numerické metódy                      3EFM1
  Pon 9 50 2h c M-208 1-EFM-360/14 Numerické metódy                      3EFM1
  Pon 11 30 2h c M-IV  1-EFM-360/14 Numerické metódy                      3EFM2
  Pon 11 30 2h c M-208 1-EFM-360/14 Numerické metódy                      3EFM2

Chudjak Martin D
  Pia 10 40 2h s B2-446 N-bBXX-082/15 Matematika pre biológov (sk. B)              2pB
             1-BIN-210/15 Matematika pre biológov (sk. B)              2BIN*
  Pia 12 20 2h s B2-446 N-bBXX-082/15 Matematika pre biológov (sk. C)              2pB

Janková Katarína
  Uto 9 50 2h p M-III 2-PMS-119/15 Markovovské procesy (2)                  1mPMS 1mMAT*
  Str 11 30 2h p M-XI  2-PMS-121/00 Sekvenčné metódy                      2mPMS
  Str 13 10 2h s M-XI  2-PMS-126/00 Seminár z matematickej štatistiky (2)           2mPMS
  Stv 11 30 2h p B   1-MAT-282/00 Pravdepodobnosť a štatistika (2)              2MAT***

Jurča Pavol
  Pon 16 30 3h p F1-108 2-EFM-215/17 Kvantitatívne metódy v riadení rizík            1mEMM*

Kilianová Soňa
  Uto 9 50 2h p F1-108 2-EFM-103/00 Stochastické metódy operačnej analýzy           1mEMM*
  Str 9 50 2h p M-208 2-EFM-237/15 Spracovanie digitálnych signálov              2mPMS 2mEMM*
  Str 9 50 2h p M-XII 2-EFM-237/15 Spracovanie digitálnych signálov              2mPMS 2mEMM*
  Stv 11 30 2h c F1-109 2-EFM-147/15 Cvičenia z optimálneho riadenia              1mEMM*
  Stv 11 30 2h c M-208 2-EFM-147/15 Cvičenia z optimálneho riadenia              1mEMM*

Kollár Martin
  Uto 14 50 2h p F1-108 1-EFM-130/00 Matematická analýza (2)                  1EFM*
  Uto 16 30 2h c M-I  1-EFM-130/00 Matematická analýza (2)                  1EFM1
  Str 14 50 2h p A   1-EFM-130/00 Matematická analýza (2)                  1EFM*
  Str 16 30 2h c M-I  1-EFM-250/00 Matematická analýza (4)                  2EFM1
  Pia 9 00 2h c M-VIII 1-EFM-540/00 Cvičenie z matematickej analýzy (4)            2EFM1
  Pia 10 40 2h c M-VIII 1-EFM-520/00 Cvičenie z matematickej analýzy (2)            1EFM1

Kollár Richard
  Uto 13 10 2h p M-201 2-MAT-121/09 Parciálne diferenciálne rovnice (2)            1mMATa*
  Uto 14 50 2h c M-201 2-MAT-121/09 Parciálne diferenciálne rovnice (2)            1mMATa*
  Str 11 30 2h s M-I  DRS037 Seminár z kvantitatívnej biológie                mDRS
  Pia 9 00 2h p B1-320 N-bBXX-082/15 Matematika pre biológov                  2pB 2pMB
             1-BIN-210/15 Matematika pre biológov                  2BIN*

Komadel Ján D
  Stv 18 10 2h c M-208 1-EFM-561/14 Metódy voľnej optimalizácie                2EFM*

Kossaczká Ľubica
  Str 8 10 2h c M-VIII 1-EFM-130/00 Matematická analýza (2)                  1EFM2
  Str 11 30 2h c M-VI  1-EFM-540/00 Cvičenie z matematickej analýzy (4)            2EFM2
  Stv 8 10 2h c M-IV  1-EFM-250/00 Matematická analýza (4)                  2EFM2
  Pia 9 00 2h c M-IX  1-EFM-520/00 Cvičenie z matematickej analýzy (2)            1EFM2

Kováč Jozef D
  Uto 15 40 1h c M-XII 1-MAT-282/00 Pravdepodobnosť a štatistika (2)              2EFM2
  Uto 16 30 1h c M-XII 1-MAT-282/00 Pravdepodobnosť a štatistika (2)              2EFM1
  Uto 17 20 1h v M-XII 1-PMA-753/15 Cvičenie z pravdepodobnosti a štatistiky (2)        2EFM*

Krajčovič Dušan
  Str 8 10 2h c M-IV  1-EFM-512/15 Úvod do vysokoškolskej matematiky (2)           1EFM1
  Str 9 50 2h p F1-247 1-EFM-512/15 Úvod do vysokoškolskej matematiky (2)           1EFM*
  Stv 11 30 2h c M-I  1-EFM-512/15 Úvod do vysokoškolskej matematiky (2)           1EFM2

Leššová Lívia D
  Pon 11 30 1h c M-XI  1-MAT-282/00 Pravdepodobnosť a štatistika (2)              2MMN2
  Pon 12 20 1h v M-XI  1-PMA-753/15 Cvičenie z pravdepodobnosti a štatistiky (2)        2MMN*
  Pon 13 10 1h c M-XI  1-MAT-282/00 Pravdepodobnosť a štatistika (2)              2MMN1

Mačutek Ján
  Pon 9 50 2h p M-XI  2-PMS-102/00 Náhodné procesy (2)                    1mPMS
  Str 9 50 2h p M-216 3-MAM-032/16 Vybrané partie z rozdelení pravdepodobnosti        mDRS
  Stv 9 50 2h p M-II  1-UMA-309/15 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (2)        3upM* 3pupM*
  Stv 11 30 2h p M-XI  1-PMA-551/14 Rozdelenia pravdepodobnosti                3PMA**
  Stv 18 10 2h c I-H3  1-MXX-501/15 Štatistika pre neštatistikov                FMFI 3AIN*

Melicherčík Igor
  Pon 9 00 2h p F1-109 1-EFM-240/15 Podnikové financie                     2EFM*
  Str 13 10 2h c F1-247 1-EFM-240/15 Podnikové financie                     2EFM*

Náther Andrej
  Uto 13 10 1h c M-X  1-PMA-570/00 Pravdepodobnostné modely v poisťovníctve          3PMA*
  Uto 14 00 4h k F1-247 1-MMN-365/00 Matematická štatistika                   3MMN*
  Str 8 10 2h p M-XI  1-PMA-570/00 Pravdepodobnostné modely v poisťovníctve          3PMA*

Pastor Karol
  Pon 18 10 2h c M-217 1-PMA-750/00 Analýza dát na počítači                  2PMA*
  Stv 9 50 2h p M-VIII 1-MMN-380/00 Analýza časových radov                   3MMN*
  Stv 15 40 2h p M-XI  1-PMA-741/00 Demografická štatistika                  2PMA*
  Stv 17 20 1h c M-XI  1-PMA-741/00 Demografická štatistika                  2PMA*

Pázman Andrej
  Pon 9 50 2h s M-XII DRS031 Seminár z pravdepodobnosti a štatistiky             mDRS

Pekár Ján
  Str 9 50 2h p B   1-EFM-270/15 Úvod do teórie hier                    2EFM*
             1-MMN-375/00 Teória hier                        3MMN*
  Stv 9 50 2h p M-I  2-EFM-125/00 Ekonomika informácií                    1mEMM* 2mMMN*
  Stv 14 50 2h p M-VII 2-EFM-126/00 Priemyselná organizácia                  1mEMM* 2mMMN*
  Pia 9 50 2h c M-II  1-EFM-570/00 Experimentálna ekonómia                  3EFM* 3MMN*

Potocký Rastislav
  Uto 11 30 2h p M-X  1-PMA-320/00 Poistná matematika (2)                   3PMA*
  Str 9 50 2h p M-XI  1-PMA-550/00 Matematická štatistika                   3PMA**
  Stv 9 50 2h p M-XI  1-PMA-550/00 Matematická štatistika                   3PMA**

Priesol Richard D
  Uto 16 30 2h c M-III 1-EFM-160/12 Lineárna algebra a geometria (2)              1EFM2
  Uto 18 10 2h c M-III 1-EFM-160/12 Lineárna algebra a geometria (2)              1EFM1

Quittner Pavol
  Stv 8 10 2h p M-201 2-MAT-123/15 Variačný počet                       1mMATa*
  Stv 9 50 2h c M-201 2-MAT-123/15 Variačný počet                       1mMATa*
  Stv 14 00 3h s M-223 DRS020 Seminár o diferenciálnych rovniciach a dynamických systémoch   mDRS

Rosa Samuel D
  Stv 14 00 1h c M-XI  1-MAT-282/00 Pravdepodobnosť a štatistika (2)              2MAT**
  Stv 14 50 1h v M-XI  1-PMA-753/15 Cvičenie z pravdepodobnosti a štatistiky (2)        2MAT**

Rošťáková Zuzana D
  Stv 8 10 2h c M-II  1-UMA-309/15 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (2)        3upM* 3pupM*

Somorčík Ján
  Pon 8 10 2h p B   1-EFM-380/00 Ekonometria                        1mPMS 3EFM* 1mMMN*
  Str 8 10 2h p M-XII 2-PMS-212/15 Neparametrická štatistika                 2mPMS 2mEMM*
  Str 13 10 2h p F1   2-PMS-109/15 Počítačová štatistika                   1mPMS 1mEMM*
  Stv 8 10 2h p M-208 1-PMA-730/00 Počítačová štatistika                   3PMA**

Stehlíková Beáta
  Pon 9 50 2h p B   2-EFM-106/15 Finančné deriváty                     1mEMM*
  Stv 9 50 2h p M-VII 1-PMA-752/14 Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky    2PMA* 2EFM*
  Stv 14 50 2h c M-208 2-EFM-106/15 Finančné deriváty                     1mEMM1
  Stv 16 30 2h c M-208 2-EFM-106/15 Finančné deriváty                     1mEMM2

Sternműllerová Katarína D
  Pon 16 30 2h c I-H6  1-EFM-380/00 Ekonometria                        1mMMN*
  Pon 16 30 2h c M-XI  1-EFM-380/00 Ekonometria                        1mMMN*
  Uto 8 10 2h c I-H6  1-EFM-380/00 Ekonometria                        3EFM*
  Uto 8 10 2h c F1-328 1-EFM-380/00 Ekonometria                        3EFM*
  Str 16 30 2h c I-H3  1-EFM-380/00 Ekonometria                        1mPMS
  Str 16 30 2h c M-II  1-EFM-380/00 Ekonometria                        1mPMS

Szűcs Gábor
  Uto 8 10 2h s B   1-PMA-912/15 Bakalársky seminár                     3PMA*
  Uto 9 50 2h c B   1-PMA-320/00 Poistná matematika (2)                   3PMA*
  Uto 12 20 2h p B   2-EFM-154/17 Finančníctvo a poisťovníctvo v praxi (2)          1mEMM* 2mEMM* 12mPMS
  Str 10 40 2h p M-125 1-PMA-220/00 Finančná matematika (2)                  2PMA*
             2-MAT-326/12 Vybrané kapitoly z finančnej matematiky          2mMAT 1mMATn*
  Str 13 10 2h c M-125 2-MAT-326/12 Vybrané kapitoly z finančnej matematiky          2mMAT 1mMATn*
             1-PMA-220/00 Finančná matematika (2)                  2PMA*

Ševčovič Daniel
  Uto 14 00 2h p B   1-EFM-250/00 Matematická analýza (4)                  2PMA* 2EFM*
  Str 8 10 2h p B   1-EFM-250/00 Matematická analýza (4)                  2PMA* 2EFM*
  Str 14 00 3h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS

Trnovská Mária
  Pon 10 40 2h p F1-109 1-EFM-561/14 Metódy voľnej optimalizácie                2EFM*
  Uto 11 30 2h c M-I  1-EFM-525/00 Cvičenie z algebry a geometrie (2)             1EFM*
  Str 11 30 2h p M-VIII 2-EFM-117/12 Konvexná optimalizácia                   1mMAT* 1mEMM*
             3-MAM-007/15 Moderné metódy konvexnej optimalizácie           mDRS
  Str 14 00 3h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra experimentálnej fyziky
(KEF)

.KEFUcitel1 
  Stv 14 00 4h l F2-KEF 2-FFP-914/15 Diplomová práca (1)                    1mFFP
  Pia 9 00 6h l F2-KEF 2-FOL-916/15 Diplomová práca (3)                    2mFOS

.KEFUcitel2 
  Pon 9 00 4h l F2-KEF 2-FFP-916/15 Diplomová práca (3)                    2mFFP

Anguš Michal
  Str 9 00 6h l F2-KEF 2-FOL-210/00 Špeciálne praktikum z optickej spektroskopie        1mFOS 2mFFP
  Stv 10 40 1h c F2-167 2-FOL-215/15 Optická spektroskopia                   1mFFP 1mFOS

Černák Mirko
  Str 9 00 3h p F2-051 2-FFP-110/15 Výboje v plynoch                      1mFFP

Danko Marián
  Uto 13 10 2h c B1-320 N-bCXX-016/15 Fyzika pre chémiu (Bx - skupina A)            1pBX

Držík Milan
  Uto 10 40 2h p F2-167 2-FOL-111/15 Princípy a metódy aplikovanej optiky            2mFOS

Ďurina Pavol
  Str 9 50 3h l F2-086 1-OZE-212/15 Praktikum II                        2FYZ2

Grajcar Miroslav
  Str 14 50 2h p F1   1-FYZ-231/15 Úvod do kvantovej fyziky                  2OZE 2FYZ*
  Stv 9 50 2h p B   1-FYZ-231/15 Úvod do kvantovej fyziky                  2OZE 2FYZ*

Grančič Branislav
  Uto 14 00 3h l F2-086 1-OZE-212/15 Praktikum II                        2BMF

Greguš Ján
  Pon 9 00-10 20 p FM-c.2 2-MMN-129/00 Manažment informačných systémov             2mMMN*
  Pon 11 30 3h l F2-272 2-FTL-117/15 Praktikum z elektroniky a fyziky tuhých látok       1mFTL 1mFFP
  Stv 14 00 3h l F2-086 1-OZE-212/15 Praktikum II                        2OZE
  Pia 9 00 3h l F2-086 1-OZE-212/15 Praktikum II                        2FYZ1

Hlubina Richard
  Uto 9 50 2h c F2-223 2-FOL-117/15 Úvod do fyziky tuhých látok                1mFOS 3FYZ*
             2-FOZ-109/15 Elektrické a optické vlastnosti tuhých látok        1mEOMo
  Uto 14 00 2h p F2-223 2-FOL-117/15 Úvod do fyziky tuhých látok                1mFOS 3FYZ*
             2-FOZ-109/15 Elektrické a optické vlastnosti tuhých látok        1mEOMo
  Str 9 50 2h p F2-223 2-FOL-117/15 Úvod do fyziky tuhých látok                1mFOS 3FYZ*
             2-FOZ-109/15 Elektrické a optické vlastnosti tuhých látok        1mEOMo
  Str 14 00 2h p F2-223 2-FTL-108/15 Elektrické a optické vlastnosti tuhých látok        1mFTF 1mFTL
  Stv 9 50 2h p F2-223 2-FTL-108/15 Elektrické a optické vlastnosti tuhých látok        1mFTL 1mFTF
  Stv 15 40 2h c F2-223 2-FTL-108/15 Elektrické a optické vlastnosti tuhých látok        1mFTF 1mFTL

Horňáčková Michaela
  Str 9 00 6h l F2-KEF 2-FOL-210/00 Špeciálne praktikum z optickej spektroskopie        1mFOS 2mFFP

Kohulák Oto D
  Pon 16 30 2h s F2-272 3-FKL-007/15 Kvantové simulácie v kondenzovaných látkach        fDRS

Kováčik Dušan
  Uto 15 40 2h p F2-051 1-FYZ-451/15 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov        3FYZ*
  Str 11 30 2h c F2-051 1-FYZ-451/15 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov        3FYZ*
  Pia 9 50 2h p F2-051 1-FYZ-451/15 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov        3FYZ*

Kundracik František
  Pon 9 50 2h p F2-223 2-FTL-115/15 Elektronické súčiastky a obvody              1mFTL 1mFFP 1mFOS
  Uto 8 10 3h p F2-272 3-FVF-020/15 Experimentálna fyzika                   1DRSFYZ
  Uto 11 30 2h p F2-223 2-FTL-115/15 Elektronické súčiastky a obvody              1mFTL 1mFFP 1mFOS
  Str 11 30 2h c F2-223 2-FTL-115/15 Elektronické súčiastky a obvody              1mFTL 1mFFP 1mFOS

Kúš Peter
  Uto 14 00 2h s F2-272 2-FTL-920/15 Diplomový seminár                     2mFTL

Maheľ Michal
  Pon 9 50 2h p F2-223 2-FTL-115/15 Elektronické súčiastky a obvody              1mFTL 1mFFP 1mFOS
  Pon 11 30 3h l F2-272 2-FTL-117/15 Praktikum z elektroniky a fyziky tuhých látok       1mFTL 1mFFP
  Uto 11 30 2h p F2-223 2-FTL-115/15 Elektronické súčiastky a obvody              1mFTL 1mFFP 1mFOS
  Uto 14 00 3h l F2-086 1-OZE-212/15 Praktikum II                        2BMF
  Str 11 30 2h c F2-223 2-FTL-115/15 Elektronické súčiastky a obvody              1mFTL 1mFFP 1mFOS

Markoš Peter
  Pon 9 50 3h p Ch1-1 N-bCXX-016/15 Fyzika pre chémiu                     1pCH*
  Uto 13 10 1h p F2-T3 1-FYZ-232/15 Pokročilé programovanie                  2FYZ1 2OZE
  Uto 14 00 2h c F2-T3 1-FYZ-232/15 Pokročilé programovanie                  2FYZ1 2OZE
  Str 8 10 2h p Ch1-1 N-bCXX-016/15 Fyzika pre chémiu                     1pCH*
  Str 14 50 2h p F1   1-FYZ-231/15 Úvod do kvantovej fyziky                  2OZE 2FYZ*
  Stv 9 50 2h p B   1-FYZ-231/15 Úvod do kvantovej fyziky                  2OZE 2FYZ*
  Stv 12 20 1h p F2-T3 1-FYZ-232/15 Pokročilé programovanie                  2FYZ2
  Stv 13 10 2h c F2-T3 1-FYZ-232/15 Pokročilé programovanie                  2FYZ2

Martoňák Roman
  Pon 14 50 2h p F2-272 3-FKL-007/15 Kvantové simulácie v kondenzovaných látkach        fDRS

Matejčík Štefan
  Uto 12 20 2h p F2-051 3-FFP-006/15 Hmotnostná a iónová pohyblivostná spektrometria      1DRSFYZ
  Stv 9 50 2h v F2-051 2-FFP-112/00 Elektrónová optika a hmotnostná spektroskopia       2mFFP
  Stv 12 20 2h s F2-051 2-FFP-232/10 Diplomový seminár (2)                   2mFFP
  Stv 14 00 1h s F2-051 3-FFP-013/15 Seminár pracoviska (2)                   1DRSFYZ
             3-FFP-015/15 Seminár pracoviska (4)                   2DRSFYZ

Mesároš Vladimír
  Uto 9 00 2h p F2-167 2-FOL-108/00 Holografia a interferometria                2mFOS

Mikula Marián
  Pia 9 00 3h l F2-086 1-OZE-212/15 Praktikum II                        2FYZ1

Moravský Ladislav
  Uto 13 10 2h c Ch2-201 N-bCXX-016/15 Fyzika pre chémiu (Bx-skB,C-sk.B)            1pBX

Neilinger Pavol
  Pon 10 40 2h c M-V  1-FYZ-231/15 Úvod do kvantovej fyziky                  2OZE 2FYZ*

Országh Juraj
  Uto 11 30 3h l F2-086 1-OZE-212/15 Praktikum II                        2FYZ*

Pánek Radomír
  Str 15 40 2h v F2-051 2-FFP-230/10 Vybrané kapitoly z vysokoteplotnej plazmy         2mFFP

Papp Peter
  Uto 9 00 3h s F1-326 2-FBF-132/15 Aplikácie metód kvantovej chémie a molekulovej dynamiky na 1mFBF 2mFFP
  Stv 11 30 2h c F1-247 1-FYZ-871/15 Chemická fyzika                      3FYZ*
  Stv 14 00 4h p F1-247 1-FYZ-871/15 Chemická fyzika                      3FYZ*

Plecenik Andrej
  Pon 9 50 2h p F2-223 2-FTL-115/15 Elektronické súčiastky a obvody              1mFTL 1mFFP 1mFOS
  Uto 11 30 2h p F2-223 2-FTL-115/15 Elektronické súčiastky a obvody              1mFTL 1mFFP 1mFOS
  Str 11 30 2h c F2-223 2-FTL-115/15 Elektronické súčiastky a obvody              1mFTL 1mFFP 1mFOS

Roch Tomáš
  Pon 12 20 2h p F2-223 2-FOZ-115/10 Nové obnoviteľné zdroje energie (2)            1mEOMo
  Pia 9 00 3h l F2-086 1-OZE-212/15 Praktikum II                        2FYZ1

Satrapinskyy Leonid
  Str 9 50 3h l F2-086 1-OZE-212/15 Praktikum II                        2FYZ2

Senderáková Dagmar
  Pon 10 40 1h s F2-167 2-FOL-922/15 Diplomový seminár (2)                   2mFOS
  Uto 9 00 2h p F2-167 2-FOL-108/00 Holografia a interferometria                2mFOS

Staňo Ľubomír D
  Uto 13 10 2h c Ch2-301 N-bCXX-016/15 Fyzika pre chémiu (C - skupina A)            1pBX
  Stv 14 00 3h l F2-086 1-OZE-212/15 Praktikum II                        2OZE

Stano Michal
  Uto 14 00 3h l F2-082 2-FFP-115/15 Praktikum z vákuovej fyziky a fyziky plazmy        1mFFP
  Str 11 30 2h c F2-051 1-FYZ-451/15 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov        3FYZ*
  Stv 11 30 3h l F2-082 2-FFP-115/15 Praktikum z vákuovej fyziky a fyziky plazmy        1mFFP
  Stv 14 00 3h l F2-086 1-OZE-212/15 Praktikum II                        2OZE
  Pia 9 50 2h p F2-051 1-FYZ-451/15 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov        3FYZ*

Veis Pavel
  Pon 12 20 2h p F2-167 3-FOS-024/10 Optická spektroskopia plynov a plazmy           fDRS
             3-FFP-004/00 Optická diagnostika plazmy                 fDRS
  Uto 13 10 1h s F2-167 3-FOS-103/15 Seminár pracoviska (2)                   1DRSFYZ
  Str 9 00 6h l F2-KEF 2-FOL-210/00 Špeciálne praktikum z optickej spektroskopie        1mFOS 2mFFP
  Stv 9 00 2h p F2-167 2-FOL-215/15 Optická spektroskopia                   1mFFP 1mFOS

Vojtek Pavel
  Pon 9 00 2h k F2-167 1-OZE-271/10 Laserová technika                     3BMF 2OZE
  Uto 14 00 3h l F2-086 1-OZE-212/15 Praktikum II                        2BMF
  Str 9 50 3h l F2-086 1-OZE-212/15 Praktikum II                        2FYZ2
  Stv 14 00 3h l F2-086 1-OZE-212/15 Praktikum II                        2OZE

Zábudlá Zuzana
  Uto 14 00 3h l F2-086 1-OZE-212/15 Praktikum II                        2BMF
  Str 9 50 3h l F2-086 1-OZE-212/15 Praktikum II                        2FYZ2
  Pia 9 00 3h l F2-086 1-OZE-212/15 Praktikum II                        2FYZ1
  Pia 9 50 4h n F2-167 XXXPRED000 Rezervácia                          

Zahoranová Anna
  Uto 14 00 2h p F2-051 3-FOS-023/15 Nové trendy využitia laserov pri modifikácii povrchov   2DRSFYZ
  Str 14 00 2h p F2-051 2-FOL-112/15 Žiarenie plazmy                      1mFFP 1mFOS
  Stv 12 20 2h s F2-051 2-FFP-232/10 Diplomový seminár (2)                   2mFFP
  Stv 14 00 1h s F2-051 3-FFP-013/15 Seminár pracoviska (2)                   1DRSFYZ
             3-FFP-015/15 Seminár pracoviska (4)                   2DRSFYZ


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra informatiky
(KI)

Anderle Michal
  Uto 12 20 2h c F1-247 1-INF-310/00 Tvorba efektívnych algoritmov               2INF* 2BIN*
  Str 8 10 2h c M-213 2-INF-187/15 Úvod do teórie programovania (každý druhý týždeň)     1mINFp 2mINFp 3INF*

Brejová Bronislava
  Pon 9 00 2h p F1-247 1-INF-166/11 Programovanie (2) v Jave                  1INF**
  Uto 9 50 2h p M-V  2-INF-237/00 Vybrané partie z dátových štruktúr             1mINFb 1mINFt 2mINFt 2mINFb
  Uto 17 20 2h s M-X  N-mBXX-002/15 Seminár z bioinformatiky 2                1pmC-BX 2pmC-BX 1pmB-GE 2pmB-GE
             2-AIN-506/10 Seminár z bioinformatiky (2)                1mINFb 2mINFb
             2-AIN-252/10 Seminár z bioinformatiky (4)                2mINFb 1mINFb
  Str 11 30 2h s F1-328 1-INF-920/15 Bakalársky seminár (2)                   3INF*
             1-BIN-922/15 Bakalársky seminár (2)                   3BIN*
  Stv 9 00 2h p M-VI  2-INF-237/00 Vybrané partie z dátových štruktúr             2mINFt 1mINFb 1mINFt 2mINFb
  Stv 12 20 2h c M-217 2-INF-269/15 Genomika                          1mINFb 2mINFb
  Stv 14 50 3h k F1-248 2-INF-185/15 Integrácia dátových zdrojov                1mINFb 2mINFb 1mINFs 2BIN*
  Pia 14 00 2h s M-217 1-BIN-105/15 Výzvy súčasnej bioinformatiky               1BIN*

Ďuriš Pavol
  Pon 11 30 3h p F1-328 1-INF-310/00 Tvorba efektívnych algoritmov               2INF* 2BIN*

Forišek Michal
  Pon 11 30 2h p M-213 2-INF-121/15 Teória vypočítateľnosti                  1mINF* 2mINF*
  Uto 13 10 2h p M-213 2-INF-121/15 Teória vypočítateľnosti                  1mINF* 2mINF*
  Pia 13 10 4h c I-H3  1-INF-815/15 Rýchlostné programovanie (2)                1INF* 1AIN*
             1-INF-825/15 Rýchlostné programovanie (4)                2INF*

Hudec Roman
  Stv 9 50 2h c I-H6  1-INF-283/15 Počítačové siete (1) (každý druhý týždeň)         1AIN* 2INF* 2BIN*

Illek Ľubor
  Str 9 00 2h p M-V  2-INF-106/00 Informatika a spoločnosť                  2mINF*

Janáček Jaroslav
  Uto 12 20 2h p F1-109 1-INF-526/15 Systémové programovanie                  1INF**
  Uto 14 50 3h k M-217 2-INF-266/15 Pokročilá administrácia Linuxu               1mINFs 1mINFp 1mINFt 2mINFs 2mINFp 2mINFt
  Str 9 50 2h p A   1-INF-283/15 Počítačové siete (1)                    1AIN* 2INF* 2BIN*
  Stv 9 00 2h p M-V  2-INF-262/15 Bezpečnosť IT infraštruktúry                2mINFs 1mINFs*
  Stv 9 50 2h c I-H6  1-INF-283/15 Počítačové siete (1) (každý druhý týždeň)         1AIN* 2INF* 2BIN*

Katreniaková Jana
  Pon 9 00 2h p F1-247 1-INF-166/11 Programovanie (2) v Jave                  1INF**
  Str 8 10 2h c I-H6  1-INF-166/11 Programovanie (2) v Jave                  1INF**
  Str 11 30 2h s F1-328 1-INF-920/15 Bakalársky seminár (2)                   3INF*
             1-BIN-922/15 Bakalársky seminár (2)                   3BIN*
  Stv 16 30 2h c I-H3  2-INF-145/15 Tvorba internetových aplikácií               1mINFb 1mINFp 1mAINp 3INF*

Kompišová Anna D
  Uto 16 30 2h c M-XI  1-INF-160/00 Úvod do kombinatoriky a teórie grafov           1INF**

Kostolányi Peter
  Uto 11 30 2h p M-V  2-INF-156/00 Vybrané partie z teórie jazykov              2mINF*
  Str 8 10 2h c I-H6  1-INF-166/11 Programovanie (2) v Jave                  1INF**
  Str 10 40 2h p M-V  2-INF-156/00 Vybrané partie z teórie jazykov              2mINF*

Košinár Peter
  Stv 13 10 2h p FIT  1-INF-315/14 Základy reverzného inžinierstva              3INF* 1mINF* 2mINF*
  Stv 14 50 2h c FIT  1-INF-315/14 Základy reverzného inžinierstva              3INF* 1mINF* 2mINF*

Kováč Jakub
  Uto 9 50 2h p M-V  2-INF-237/00 Vybrané partie z dátových štruktúr             1mINFb 1mINFt 2mINFt 2mINFb
  Stv 9 00 2h p M-VI  2-INF-237/00 Vybrané partie z dátových štruktúr             2mINFt 1mINFb 1mINFt 2mINFb

Královič Rastislav
  Pon 8 10 2h p M-XI  2-INF-231/00 Efektívne paralelné algoritmy               1mINF* 2mINF*
  Str 11 30 2h s F1-247 2-INF-166/15 Magisterský projekt                    1mINF*
  Stv 10 40 2h p M-VI  2-INF-231/00 Efektívne paralelné algoritmy               1mINF* 2mINF*

Lipovský Robert
  Stv 13 10 2h p FIT  1-INF-315/14 Základy reverzného inžinierstva              3INF* 1mINF* 2mINF*
  Stv 14 50 2h c FIT  1-INF-315/14 Základy reverzného inžinierstva              3INF* 1mINF* 2mINF*

Lukoťka Robert
  Uto 9 00 2h c M-217 1-INF-526/15 Systémové programovanie                  1INF*
  Uto 10 40 2h c M-217 1-INF-526/15 Systémové programovanie                  1INF**
  Str 15 40 2h c F1-108 1-INF-516/15 Princípy tvorby softvéru                  2INF* 2BIN*
  Stv 13 10 3h p M-V  1-INF-516/15 Princípy tvorby softvéru                  2INF* 2BIN*

Mačajová Edita
  Pon 10 40 2h p F1-247 1-INF-160/00 Úvod do kombinatoriky a teórie grafov           1INF**
  Uto 10 40 2h c F1-247 1-INF-160/00 Úvod do kombinatoriky a teórie grafov           1INF*

Mazák Ján
  Uto 9 50 3h p M-IV  2-INF-500/11 Databázy                          1mINFp 1mINFs 2mINFp 2mINFs 3INF*
  Uto 13 10 1h c M-217 2-INF-500/11 Databázy                          1mINFs 1mINFp 2mINFp 2mINFs 3INF*
  Uto 13 10 1h c M-IV  2-INF-500/11 Databázy                          1mINFs 1mINFp 2mINFp 2mINFs 3INF*
  Uto 14 50 2h k M-V  1-INF-616/14 Matematická propedeutika (2)                1INF**
  Uto 18 10 1h c M-217 1-INF-171/15 Operačné systémy                      2INF* 2BIN*
  Stv 14 00 4h k M-VI  1-INF-420/15 Kombinatorická analýza (1)                 3INF*

Neurath Peter
  Uto 15 40 2h v M-IV  2-INF-165/00 Manažment softvérových projektov              1mINF* 2mINF*

Olejár Daniel
  Uto 8 10 2h p M-IV  2-INF-225/15 Teória informácie a teória kódovania (2)          1mINFs 2mINFs
  Uto 14 00 3h p F2   1-INF-520/00 Úvod do informačnej bezpečnosti              3INF* 3AIN*

Ostertág Richard
  Str 9 50 2h p M-IX  2-INF-145/15 Tvorba internetových aplikácií               1mAINp 1mINFp 3INF* 1mINFb*
  Str 13 10 3h p F1-108 1-INF-171/15 Operačné systémy                      2INF* 2BIN*
  Stv 9 00 2h p M-V  2-INF-262/15 Bezpečnosť IT infraštruktúry                2mINFs 1mINFs*
  Stv 12 20 2h p M-II  2-INF-184/15 Programovacie jazyky                    1mINFp 1mINFb 2mINFb 2mINFp 3INF*

Pardubská Dana
  Pon 9 50 2h p M-213 2-INF-135/15 Pravdepodobnostné algoritmy                2mINFb 2mINFt 1mINFt
  Pon 13 10 2h n M-IV  XXXPRED000 Rezervácia                          
  Str 11 30 2h s F1-328 1-INF-920/15 Bakalársky seminár (2)                   3INF*
             1-BIN-922/15 Bakalársky seminár (2)                   3BIN*
  Stv 8 10 2h c M-VII 1-AIN-211/10 Úvod do teoretickej informatiky              2AIN1
  Stv 15 40 2h p M-213 2-INF-135/15 Pravdepodobnostné algoritmy                1mINFt 2mINFt 2mINFb

Plachetka Tomáš
  Uto 9 50 3h p M-IV  2-INF-500/11 Databázy                          1mINFp 1mINFs 2mINFp 2mINFs 3INF*
  Uto 13 10 1h c M-217 2-INF-500/11 Databázy                          1mINFs 1mINFp 2mINFp 2mINFs 3INF*
  Uto 13 10 1h c M-IV  2-INF-500/11 Databázy                          1mINFs 1mINFp 2mINFp 2mINFs 3INF*
  Str 9 00 1h l M-217 1-INF-265/00 Ročníkový projekt (2)                   2INF*
  Str 11 30 4h k M-IV  2-INF-180/15 Konkurentné a distribuované programovanie a systémy (2)  1mINF* 2mINF*

Prívara Igor
  Pon 11 30 3h p M-VIII 2-INF-187/15 Úvod do teórie programovania                1mINFp 2mINFp 3INF*

Rjaško Michal
  Uto 14 00 3h p F2   1-INF-520/00 Úvod do informačnej bezpečnosti              3INF* 3AIN*
  Stv 9 00 2h p M-V  2-INF-262/15 Bezpečnosť IT infraštruktúry                2mINFs 1mINFs*

Rovan Branislav
  Pon 9 00 3h p M-III 2-INF-186/15 Formálne jazyky a automaty (2)               1mINFt 2INF* 3INF*
  Uto 11 30 2h p M-V  2-INF-156/00 Vybrané partie z teórie jazykov              2mINF*
  Str 9 00 2h p M-V  2-INF-106/00 Informatika a spoločnosť                  2mINF*
  Str 10 40 2h p M-V  2-INF-156/00 Vybrané partie z teórie jazykov              2mINF*

Sádovský Šimon D
  Pon 16 30 2h c M-217 2-INF-184/15 Programovacie jazyky                    1mINFb 1mINFp 2mINFb 2mINFp 3INF*
  Uto 16 30 2h c F1-109 2-INF-186/15 Formálne jazyky a automaty (2)               1mINFt 2INF* 3INF*

Skok Andrej
  Stv 16 30 2h c I-H3  2-INF-145/15 Tvorba internetových aplikácií               1mINFb 1mINFp 1mAINp 3INF*

Stanek Martin
  Stv 9 00 2h p M-V  2-INF-262/15 Bezpečnosť IT infraštruktúry                2mINFs 1mINFs*
  Stv 14 00 4h k M-VI  1-INF-420/15 Kombinatorická analýza (1)                 3INF*

Škoviera Martin
  Pon 10 40 2h p F1-247 1-INF-160/00 Úvod do kombinatoriky a teórie grafov           1INF**
  Str 11 30 2h s M-XII 2-INF-922/00 Diplomový seminár (3)                   2mINF*
  Stv 9 50 2h s M-213 2-MAT-611/09 Seminár z teórie grafov (2)                1mMATs* iDRS

Toman Eduard
  Uto 8 10 2h p F1-109 2-INF-133/00 Pravdepodobnostné metódy                  1mINFt 2mINFt
  Str 8 10 2h p M-VII 2-INF-114/00 Matematická logika                     1mINFt 1mINFp
  Str 14 50 2h p M-XII 2-INF-114/00 Matematická logika                     1mINFp 1mINFt
  Str 16 30 2h p M-XII 2-INF-133/00 Pravdepodobnostné metódy                  1mINFt 2mINFt


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
(KJFB)

Andel Boris
  Pon 8 10 4h l F1-262 2-FJF-109/00 Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (1)         1mFJF

Antalic Stanislav
  Stv 8 10 2h p F1-327 2-FJF-202/00 Jadrové reakcie                      1mFJF
  Stv 9 50 2h p F1-327 2-FJF-142/15 Metódy štúdia jadrovej štruktúry              1mFJF

Babincová Melánia
  Stv 11 30 2h p F1-326 2-FBF-146/00 Lipozómy v biofyzike a medicíne              1mFB*

Babinec Peter
  Pon 11 30 2h p F1-326 2-FBF-130/15 Teória medzimolekulových systémov             1mFBF
  Stv 9 50 2h c F1-326 2-FBF-130/15 Teória medzimolekulových systémov             1mFBF

Bartoš Pavol
  Uto 11 30 2h p M-VII 1-BMF-351/15 Termodynamika a štatistická fyzika             3BMF 3OZE
  Str 9 50 1h c F1-111 2-FJF-103/15 Fyzika elementárnych častíc                1mFJF
  Stv 14 00 1h p F1-327 2-FJF-143/16 Štandardný model z pohľadu experimentátora         1mFJF

Böhm Radoslav
  Pon 9 00 2h c F1   1-FYZ-117/17 Matematické metódy fyziky (2)               1FYZ**
  Pon 10 40 2h c M-I  1-BMF-150/15 Základy matematiky (2)                   1OZE 1BMF*
  Uto 9 00 2h p M-VII 1-BMF-351/15 Termodynamika a štatistická fyzika             3BMF 3OZE
  Uto 10 40 1h c M-VII 1-BMF-351/15 Termodynamika a štatistická fyzika             3BMF 3OZE
  Uto 14 50 2h p F1   1-FYZ-117/17 Matematické metódy fyziky (2)               1FYZ**
  Str 13 10 2h p F2   1-FYZ-117/17 Matematické metódy fyziky (2)               1FYZ**
  Str 14 50 2h c M-V  1-BMF-150/15 Základy matematiky (2)                   1OZE 1BMF*
  Str 16 30 2h p M-V  1-UFY-241/10 Atómová a jadrová fyzika                  2BMF 2upMAFY 2pupCHFY
  Stv 12 20 1h p F1-111 1-OZE-201/10 Základy environmentálnej fyziky              2OZE
  Pia 9 00 1h p M-I  1-UFY-241/10 Atómová a jadrová fyzika                  2BMF 2upMAFY 2pupCHFY
  Pia 13 10 1h p F1-327 2-FBM-141/00 Radiačná biofyzika                     1mFB*

Breier Robert
  Str 8 10 2h p F1-327 2-FJF-249/16 Modelovanie interakcie žiarenia s látkou          2mFJF

Bulko Martin
  Uto 15 40 1h p F1-327 2-FOZ-203/10 Izotopové metódy v environmentálnej fyzike         2mEOMo

Garaiová Zuzana
  Str 13 10 2h p F1-308 2-FBF-106/00 Experimentálne metódy biofyziky a chemickej fyziky (2)   1mFBF
  Str 14 50 3h l F2-s109 2-FBM-106/00 Špeciálne praktikum z biomedicínskej fyziky (2)      1mFBM
              2-FBF-112/00 Špeciálne praktikum (2)                  1mFBF
  Stv 16 30 2h p F1-326 2-FBF-121/00 Biofyzika membrán                     1mFBF

Hianik Tibor
  Pon 16 30 1h s F1-326 2-FBF-225/15 Odborný seminár (2)                    1mFBF
  Uto 14 00 2h p F1-326 2-FBF-143/15 Biosenzory a nanotechnológie                1mFB*
  Uto 15 40 4h n F1-111 2-FBF-125/15 Semestrálny projekt                    1mFBF
  Str 17 20 2h n F1-111 2-FBF-125/15 Semestrálny projekt                    1mFBF
  Stv 14 50 2h p F1-326 2-FBF-120/00 Molekulárna biofyzika                   1mFB*
  Stv 16 30 2h p F1-326 2-FBF-121/00 Biofyzika membrán                     1mFBF

Holý Karol
  Pon 10 40 2h s F1-111 1-OZE-920/10 Seminár k bakalárskej práci                3OZE
  Pon 13 10 1h s F1-327 2-FOZ-213/15 Seminár z environmentálnej fyziky, obnoviteľných zdrojov e 2mEOM*
  Uto 12 20 2h p F1-327 2-FJF-126/00 Radiačná environmentálna fyzika              1mEOMo 1mFJF
  Uto 14 50 1h p F1-327 2-FOZ-203/10 Izotopové metódy v environmentálnej fyzike         2mEOMo
  Str 9 50 2h p F1-327 1-OZE-610/15 Základy radiačnej fyziky a ochrany pred žiarením      2BMF 2OZE

Chmelík Marek D
  Pon 17 20 2h p F1-326 2-FBM-131/00 Biomedicínske aplikácie magnetickej rezonancie       1mFB*

Chorvát Dušan
  Stv 8 10 2h p F1-oBMF 2-FBM-136/00 Metódy spracovania biosignálov a počítačová grafika (2)  1mFB*

Kaizer Jakub
  Uto 12 20 2h p F1-111 2-FJF-133/15 Jadrová energetika                     2mFJF

Kontuľ Ivan D
  Pia 14 50 1h l F1-252 2-FOZ-204/10 Praktikum z radiačného monitoringu             2mEOMo

Kopáni Martin
  Pia 8 10 2h p F1-326 1-BMF-531/15 Medicínske prístroje                    3BMF

Mach Pavel
  Uto 9 00 3h s F1-326 2-FBF-132/15 Aplikácie metód kvantovej chémie a molekulovej dynamiky na 1mFBF 2mFFP
  Uto 12 20 2h p F1-326 2-FBF-141/11 Teoretické základy molekulovej spektroskopie        1mFBF 2mFFP 2mFAA
  Stv 8 10 2h p F1-326 1-OZE-243/10 Organická chémia                      2OZE
  Stv 11 30 2h c F1-247 1-FYZ-871/15 Chemická fyzika                      3FYZ*
  Stv 14 00 4h p F1-247 1-FYZ-871/15 Chemická fyzika                      3FYZ*

Masarik Jozef
  Pon 12 20 2h v F1-108 1-FYZ-401/15 Smery fyzikálneho výskumu                 2FYZ*
  Str 8 10 2h p F1-111 2-FJF-103/15 Fyzika elementárnych častíc                1mFJF
  Str 12 20 2h s F1-111 2-FJF-203/00 Seminár z jadrovej a subjadrovej fyziky          2mFJF
  Stv 9 50 2h s F1-111 2-FJF-922/00 Diplomový seminár (3)                   2mFJF
  Stv 11 30 1h s F1-327 2-FJF-920/00 Diplomový seminár (1)                   1mFJF
  Pia 9 50 2h p F1-327 2-FJF-136/00 Feynmanove diagramy                    1mFJF
  Pia 11 30 2h p F1-327 2-FJF-138/00 Nukleárna geofyzika a astrofyzika             1mFJF 2mEOMo

Melicherčík Milan
  Uto 9 50 2h p F1-308 2-FJF-124/00 Numerické metódy v jadrovej fyzike             1mFJF
  Str 16 30 2h c B1-225 N-bBXX-083/15 Úvod do bioštatistiky a pravdepodobnosti         2pMB
  Stv 9 00 2h c B1-225 N-bBXX-083/15 Úvod do bioštatistiky a pravdepodobnosti         2pMB

Morvová Marcela
  Str 13 10 2h p F1-308 2-FBM-104/00 Experimentálne metódy lekárskej fyziky (2)         1mFBM
  Str 14 50 3h l F2-s109 2-FBM-106/00 Špeciálne praktikum z biomedicínskej fyziky (2)      1mFBM
  Stv 14 00 3h p F2-s168 2-FOZ-275/15 Komplexné riešenia reálnych environmentálnych problémov  1mEOMo 2mEOMo

Müllerová Monika
  Stv 14 50 2h p F1-111 1-OZE-305/15 Jadrová energia a jej environmentálne aspekty       3OZE
  Pia 13 10 1h l F1-252 2-FOZ-204/10 Praktikum z radiačného monitoringu             2mEOMo
  Pia 15 40 1h l F1-oJF 2-FOZ-118/15 Terénny výskum                       1mEOM*

Ostatná Veronika
  Pia 9 00 4h p F1-308 2-FBM-109/00 Medicínska biofyzika (2) (každý druhý týždeň)       1mFBM

Pikna Miroslav
  Str 10 40 2h p F1-111 2-FJF-105/00 Experimentálne metódy jadrovej fyziky (2)         1mFJF

Poturnayová Alexandra
  Uto 14 00 2h p F1-326 2-FBF-143/15 Biosenzory a nanotechnológie                1mFB*

Povinec Pavel
  Pon 9 50 2h s F1-327 2-FOZ-921/10 Diplomový seminár (2)                   2mEOM*

Rybár Peter
  Str 14 50 3h l F2-s109 2-FBF-112/00 Špeciálne praktikum (2)                  1mFBF

Staníček Jaroslav
  Uto 14 00 2h v F1-111 2-FJF-141/15 Zriedkavé jadrové procesy                 1mFJF
  Pia 9 50 1h c M-I  1-UFY-241/10 Atómová a jadrová fyzika                  2BMF 2upMAFY 2pupCHFY

Sýkora Ivan
  Uto 9 50 2h p F1-111 1-OZE-151/15 Spracovanie experimentálnych dát              1OZE
  Stv 13 10 1h p F1-111 1-OZE-201/10 Základy environmentálnej fyziky              2OZE
  Pia 10 40 2h p F1-111 1-OZE-244/15 Rádiometrické merania                   2OZE 2BMF
  Pia 14 00 1h l F1-252 2-FOZ-204/10 Praktikum z radiačného monitoringu             2mEOMo

Szarka Imrich
  Pon 8 10 4h l F1-262 2-FJF-109/00 Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (1)         1mFJF

Šikurová Libuša
  Str 9 00 5h s F1-326 2-FBM-921/00 Diplomový seminár (2)                   2mFBM
  Str 9 00 2h s F1-326 2-FBF-921/00 Diplomový seminár (2)                   2mFBF
  Str 14 00 3h s F1-326 2-FBM-240/15 Seminár k ročníkovému projektu               2mFBM
  Pia 9 00 4h p F1-308 2-FBM-109/00 Medicínska biofyzika (2) (každý druhý týždeň)       1mFBM
  Pia 11 30 6h n F1-326 2-FBM-912/15 Diplomová práca (2)                    2mFBM

Šimkovic Fedor
  Stv 14 50 2h p F1-327 2-FJF-107/00 Teória jadra                        1mFJF

Šivo Alexander
  Pia 14 50 1h l F1-oJF 2-FOZ-118/15 Terénny výskum                       1mEOM*

Tokár Stanislav
  Uto 8 10 2h p F1-327 2-FJF-125/00 Modelovanie experimentu                  1mFJF
  Stv 13 10 1h p F1-327 2-FJF-143/16 Štandardný model z pohľadu experimentátora         1mFJF

Urban Ján
  Uto 9 00 3h s F1-326 2-FBF-132/15 Aplikácie metód kvantovej chémie a molekulovej dynamiky na 1mFBF 2mFFP
  Uto 12 20 2h p F1-326 2-FBF-141/11 Teoretické základy molekulovej spektroskopie        1mFBF 2mFFP 2mFAA
  Stv 8 10 2h p F1-326 1-OZE-243/10 Organická chémia                      2OZE
  Stv 11 30 2h c F1-247 1-FYZ-871/15 Chemická fyzika                      3FYZ*
  Stv 14 00 4h p F1-247 1-FYZ-871/15 Chemická fyzika                      3FYZ*
  Pia 8 10 2h p F1-111 2-FBF-122/00 Atómové a molekulové zrážky                1mFBF

Vitovič Pavol
  Str 13 10 2h p F1-308 2-FBF-106/00 Experimentálne metódy biofyziky a chemickej fyziky (2)   1mFBF
  Pia 8 10 2h p F1-326 1-BMF-531/15 Medicínske prístroje                    3BMF

Waczulíková Iveta
  Uto 12 20 3h k F1-308 1-BMF-167/15 Spracovanie textových a dátových súborov          1BMF*
  Uto 13 10 2h s M-III 1-BMF-930/00 Seminár k bakalárskej práci                3BMF
  Str 13 10 2h p F1-308 2-FBM-104/00 Experimentálne metódy lekárskej fyziky (2)         1mFBM
             2-FBF-106/00 Experimentálne metódy biofyziky a chemickej fyziky (2)   1mFBF
  Str 14 50 2h p F1-328 N-bBXX-083/15 Úvod do bioštatistiky a pravdepodobnosti         2pMB
             1-BMF-331/15 Princípy a etapy biomedicínskeho výskumu          2BMF
  Stv 12 20 1h c F1-308 1-BMF-331/15 Princípy a etapy biomedicínskeho výskumu          2BMF
  Pia 8 10 2h p F1-326 1-BMF-531/15 Medicínske prístroje                    3BMF

Zvarík Milan
  Uto 12 20 3h k F1-308 1-BMF-167/15 Spracovanie textových a dátových súborov          1BMF*
  Str 9 50 3h l F1-222 1-BMF-211/16 Praktikum I                        1BMF*
  Str 13 10 2h p F1-308 2-FBM-104/00 Experimentálne metódy lekárskej fyziky (2)         1mFBM
  Str 14 50 3h l F2-s109 2-FBM-106/00 Špeciálne praktikum z biomedicínskej fyziky (2)      1mFBM

Ženiš Tibor
  Str 8 10 2h p F1-327 2-FJF-249/16 Modelovanie interakcie žiarenia s látkou          2mFJF


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra jazykovej prípravy
(KJP)

Klátiková Elena
  Pon 9 50 2h c F2-283 1-MXX-262/00 Ruský jazyk (4)                      FMFI
  Uto 8 10 2h c F1-246 1-MXX-234/13 Konverzačný kurz anglického jazyka (2)           FMFI
  Uto 13 10 2h c F1-246 1-MXX-162/00 Ruský jazyk (2)                      FMFI
  Str 9 50 2h c F1-246 1-MXX-162/00 Ruský jazyk (2)                      FMFI
  Str 13 10 2h c F1-246 1-MXX-262/00 Ruský jazyk (4)                      FMFI
  Pia 8 10 2h c F1-246 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1AIN2 1upMAIN 2upINBI 1INF**
  Pia 9 50 2h c F1-246 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1AIN1 1INF*

Kočvarová Jana
  Pon 16 30 2h c F2-283 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1upMAFY 1FYZ**
  Pon 18 10 2h c F2-283 1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                     1EFM2 1upMAFY 1FYZ* 1BMF* 1MAT* 1INF*
  Uto 13 10 2h c F2-283 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1OZE 1FYZ*
  Str 8 10 2h c F2-283 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     2AIN3 2BIN*
  Stv 8 10 2h c F2-283 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     2AIN3 2INF*
  Pia 8 10 2h c F2-283 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1AIN2 1INF**
  Pia 9 50 2h c M-VI  1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1AIN1 1INF**

Kožehubová Ľubomíra
  Pon 12 20 2h c F2-283 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1EFM1
  Pon 16 30 2h c M-III 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     2MMN2
  Pon 18 10 2h c M-III 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     2EFM2
  Uto 9 50 2h c F2-283 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1EFM2
  Stv 9 50 2h c F1-246 1-MXX-142/00 Francúzsky jazyk (2)                    FMFI
  Stv 11 30 2h c F1-246 1-MXX-242/00 Francúzsky jazyk (4)                    FMFI
  Pia 9 50 2h c M-V  1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1MMN*

Maďarová Alexandra
  Pon 12 20 2h c F1-246 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1EFM1
  Pon 16 30 2h c F1-246 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1upMADG 1MAT* 2upM* 2MAT**
  Pon 18 10 2h c F1-246 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     2upMAFY 2upMADG 2upMAIN 2MAT**
  Pia 8 10 2h c M-IV  1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                     1upMAIN 1MAT**
  Pia 9 50 2h c M-IV  1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                     1MMN*

Vartíková Eva
  Pon 16 30 2h c M-IV  1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                     1EFM2 1upMAFY 1OZE 1BMF*
  Pon 18 10 2h c M-IV  1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                     1upMAIN 1AIN3 1EFM2 1upMAFY 1MMN* 1INF*
  Uto 8 10 2h c F2-283 1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                     1EFM2 1AIN3 1upMATV 1FYZ* 1BMF*
  Pia 8 10 2h c M-III 1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                     1upMATV 1upMAIN 1AIN3 1upINBI 1PMA* 1INF**
  Pia 9 50 2h c M-III 1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                     1AIN3 1MMN*
  Pia 11 30 2h c M-III 1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                     1AIN3 1FYZ* 1BMF* 1MMN* 1INF*

Vilášek Pavel
  Uto 9 50 2h c F1-246 1-MXX-152/00 Nemecký jazyk (2)                     FMFI
  Str 8 10 2h c F1-246 1-MXX-252/00 Nemecký jazyk (4)                     FMFI

Zemanová Alena
  Pon 16 30 2h c M-V  1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1FYZ**
  Pon 18 10 2h c M-V  1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     2FYZ2 2BMF 2OZE
  Stv 14 50 2h c F2-283 3-MXX-102/15 Anglický jazyk pre doktorandov (2)             fDRS mDRS iDRS
  Pia 9 50 2h c F2-283 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1AIN1
  Pia 11 30 2h c F2-283 3-MXX-102/15 Anglický jazyk pre doktorandov (2)             fDRS mDRS iDRS


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky
(KMANM)

Babušíková Jela
  Pon 8 10 2h p M-VIII 2-EFM-101/15 Numerické modelovanie                   1mEMM*
             2-MPG-243/15 Numerická matematika pre grafikov             1mMPG
  Pon 9 50 2h p M-VIII 2-MMN-102/00 Numerické metódy (2)                    1mMMN*
  Uto 8 10 1h p M-VIII 2-MMN-102/00 Numerické metódy (2)                    1mMMN*
  Uto 9 00 1h c M-VIII 2-MMN-102/00 Numerické metódy (2)                    1mMMN*
  Uto 9 50 2h p M-224 2-MAT-341/15 Riešenie inžinierskych úloh pomocou numerického softvéru  1mMATa 2mMATn*
  Str 12 20 2h p M-III 1-MMN-265/00 Numerické metódy (2)                    2MMN*
  Stv 8 10 2h p F1-109 1-MAT-240/00 Numerická matematika (1)                  1mINFb 1mINFt 2MAT** 3PMA*

Boďová Katarína
  Uto 13 10 2h v M-VII 1-MMN-570/00 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (4)       2MMN2
  Str 9 50 2h c M-III 1-MMN-250/17 Matematická analýza (4)                  2MMN2
  Stv 16 30 2h c M-X  2-MMN-111/15 Algoritmy na sieťach                    1mEMM* 1mMMN*

Bušinská Tatiana
  Str 11 30 1h c M-III 1-MMN-321/10 Maticový počet                       2MMN*
  Str 15 40 2h p M-223 2-MAT-322/09 Metódy riešenia sústav s riedkymi maticami         1mMATn*
  Stv 15 40 2h p M-IV  1-MMN-321/10 Maticový počet                       2MMN*

Demetrian Michal
  Pon 9 00 2h c F1-108 1-FYZ-225/15 Matematika (4)                       2FYZ2
  Pon 12 20 2h c M-II  1-BMF-261/15 Základy matematiky (4)                   2BMF 2OZE
  Uto 9 50 2h p M-109 2-MAT-132/15 Vybrané partie z matematickej fyziky            2mMATa*
  Uto 11 30 2h c M-109 2-MAT-132/15 Vybrané partie z matematickej fyziky            2mMATa*
  Str 8 10 2h p F1-328 1-MMN-250/17 Matematická analýza (4)                  2MMN*
  Str 12 20 3h p F1-109 1-BMF-261/15 Základy matematiky (4)                   2BMF 2OZE
  Str 18 10 2h n A   XXXPRED014 písomky (len 21.3. a 16.5.)                 2FYZ** 2MMN*

Fečkan Michal
  Str 11 30 2h p M-109 2-MAT-122/15 Nelineárna funkcionálna analýza              1mMATa*
  Stv 9 50 2h p M-109 1-MAT-411/15 Funkcionálna analýza (2)                  3MATa
  Stv 13 10 2h c M-109 2-MAT-122/15 Nelineárna funkcionálna analýza              2DRSMAT 1mMATa*

Filo Ján
  Uto 9 50 3h p F2   1-FYZ-135/17 Matematika (2)                       1FYZ*
  Str 11 30 2h p M-223 1-MAT-430/00 Klasické metódy riešenia parciálnych diferenciálnych rovní 3MATa 3MATn
  Str 14 50 2h p F2   1-FYZ-135/17 Matematika (2)                       1FYZ*

Janíková Miriam D
  Pon 11 30 2h c Ch1-2 N-bZXX-009/15 Matematika (2)                      1pZ*

Jaroš František
  Str 9 50 2h c M-IV  1-MMN-250/17 Matematická analýza (4)                  2MMN1
  Str 16 30 2h c M-IV  1-AIN-188/17 Matematika (2) - Matematická analýza            1AIN2
  Stv 10 40 1h c M-IV  2-MMN-109/00 Parciálne diferenciálne rovnice              1mMMN*
  Stv 11 30 2h c M-IV  1-MAT-425/00 Obyčajné diferenciálne rovnice (2)             3MATa
  Stv 14 00 2h v M-IV  1-MMN-570/00 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (4)       2MMN1

Jaroš Jaroslav
  Pon 12 20 2h p M-109 2-MMN-140/15 Netradičné aplikácie matematickej analýzy         1mMATa* 1mMMN* 2mMAT*
  Uto 11 30 2h p M-VIII 2-MMN-109/00 Parciálne diferenciálne rovnice              1mMMN*
  Str 9 50 2h p M-I  1-MAT-425/00 Obyčajné diferenciálne rovnice (2)             3MATa
  Stv 9 50 1h p M-IV  2-MMN-109/00 Parciálne diferenciálne rovnice              1mMMN*
  Stv 15 40 2h p M-V  1-MAT-515/00 Biomatematika (2)                     3BMF 3MAT* 3MMN*

Kačur Jozef
  Str 8 10 2h p M-223 3-MNA-004/00 Numerické metódy zachovania                2DRSMAT
  Str 9 50 2h p M-223 2-MAT-307/11 Riešenie úloh optimálneho riadenia a inverzných úloh    1mMATn*
  Str 14 00 2h p M-223 2-MAT-323/09 Metóda konečných prvkov (1)                1mMATn*

Kubáček Zbyněk
  Pon 9 00 2h p M-VI  1-UMA-132/15 Repetitórium školskej matematiky (2)            1upM* 1pupM*
  Pon 11 30 2h p B   1-MAT-150/00 Matematická analýza (2)                  1MAT**
             1-MMN-150/15 Matematická analýza (2)                  1MMN*
  Str 11 30 2h p B   1-MAT-150/00 Matematická analýza (2)                  1MAT**
             1-MMN-150/15 Matematická analýza (2)                  1MMN*
  Str 14 50 2h p B   1-AIN-188/17 Matematika (2) - Matematická analýza            1AIN*
  Stv 9 50 2h p A   1-INF-150/00 Matematická analýza (2)                  1INF**
  Stv 14 00 2h p M-I  2-UMA-212/15 Seminár z dejín matematiky (2)               2muM* 3kM* 2pmupM*
  Pia 14 00 2h s M-109 3-MVM-038/10 Odborný seminár z didaktiky matematiky (1)         mDRS
             3-MVM-049/10 Odborný seminár z didaktiky matematiky (2)         mDRS
             3-MVM-050/10 Odborný seminár z didaktiky matematiky (3)         mDRS
             3-MVM-051/12 Odborný seminár z didaktiky matematiky (4)         mDRS

Kupka Ivan
  Pon 9 00 2h p M-VII 2-UMA-111/15 Vybrané partie z matematickej analýzy (1)         1muM* 2kM* 1pmupM*
  Uto 9 50 2h c M-I  2-UMA-111/15 Vybrané partie z matematickej analýzy (1)         1muM* 2kM* 1pmupM*
  Str 8 10 2h p F1-247 1-MMN-361/15 Nelineárna a stochastická optimalizácia (2)        3MMN*
  Stv 8 10 2h c M-VIII 1-MMN-361/15 Nelineárna a stochastická optimalizácia (2)        3MMN1
  Stv 11 30 2h c M-VIII 1-MMN-361/15 Nelineárna a stochastická optimalizácia (2)        3MMN2

Medveď Milan
  Str 9 50 2h v M-109 1-MAT-801/15 Topológia                         2MAT*
  Stv 11 30 2h p M-109 3-MMA-022/15 Dynamické systémy a teória bifurkácií           1DRSMAT

Mihala Patrik D
  Uto 16 30 3h c M-IX  1-FYZ-135/17 Matematika (2)                       1FYZ*

Mózer Ján
  Str 8 10 2h p F2   1-FYZ-225/15 Matematika (4)                       2FYZ*
  Stv 8 10 2h p F2   1-FYZ-225/15 Matematika (4)                       2FYZ*

Novotný Peter
  Pon 8 10 2h v I-H3  1-MAT-731/00 Software MATLAB (1)                    1MAT*
  Pon 13 10 1h c M-208 1-MMN-265/00 Numerické metódy (2)                    2MMN2
  Uto 13 10 2h c M-208 1-MMN-265/00 Numerické metódy (2)                    2MMN1
  Uto 15 40 2h c M-208 1-MAT-240/00 Numerická matematika (1)                  1mINFb 1mINFt 2MAT** 3PMA*
  Str 8 10 2h c M-208 2-EFM-101/15 Numerické modelovanie (každý druhý týždeň)         1mEMM2
  Str 15 40 2h c M-208 2-MPG-243/15 Numerická matematika pre grafikov (každý druhý týždeň)   1mMPG
             2-EFM-101/15 Numerické modelovanie (každý druhý týždeň)         1mEMM1
  Stv 14 00 1h c M-208 1-MMN-265/00 Numerické metódy (2)                    2MMN2
  Pia 9 50 2h v M-223 1-MAT-186/00 Metódy riešenia matematických úloh (2)           1MAT*

Pačuta Július
  Uto 8 10 2h v M-V  1-MAT-720/00 Cvičenie z matematickej analýzy (2)            1MAT**
  Uto 10 40 2h c M-223 1-MAT-411/15 Funkcionálna analýza (2)                  3MATa
  Str 8 10 2h p M-III 1-MAT-416/15 Teória funkcií komplexnej premennej            2MAT*
  Str 15 40 2h c M-VI  1-MAT-416/15 Teória funkcií komplexnej premennej            2MAT*
  Stv 9 50 2h c M-223 1-MAT-150/00 Matematická analýza (2)                  1MAT**

Plesník Ján
  Uto 9 00 2h p M-223 2-MAT-401/12 Grafové algoritmy                     1mMAT*
  Stv 8 10 2h p B   2-MMN-111/15 Algoritmy na sieťach                    1mEMM* 1mMMN*

Pospíšil Michal
  Pon 9 00 2h c M-V  1-FYZ-225/15 Matematika (4)                       2FYZ1
  Pon 12 20 2h c F1-247 1-MAT-250/14 Matematická analýza (4)                  2MAT*
  Uto 13 10 2h p F1-108 1-MAT-250/14 Matematická analýza (4)                  2MAT*
  Stv 9 50 2h p F1-108 1-MAT-250/14 Matematická analýza (4)                  2MAT*

Rostás Kristína
  Pon 9 50 2h p Ch1-2 N-bZXX-009/15 Matematika (2)                      1pZ*
  Uto 12 20 2h c M-223 1-MAT-430/00 Klasické metódy riešenia parciálnych diferenciálnych rovní 3MATa 3MATn
  Str 9 50 2h p M-120 1-UDG-213/15 Zobrazovacie metódy (4)                  2muMADG_k 2upMADG
  Str 14 00 2h v M-VI  1-MAT-775/00 Cvičenie z matematickej analýzy (4)            2MAT*

Rychtárik Štefan
  Uto 17 00-18 20 p FM-U1 2-MMN-128/00 Menová teória a politika                 1mMMN*
  Uto 18 30-19 50 c FM-U1 2-MMN-128/00 Menová teória a politika                 1mMMN*

Straková Andrea
  Stv 17 20 2h v M-223 1-MMN-216/14 Finančné plánovanie - osobné a rodinné financie      2MMN* 3MMN*
  Stv 19 00 2h n M-223 XXXPRED000 Rezervácia                          2MMN* 3MMN*

Švaňa Peter
  Uto 9 00-10 20 v FM-L3 1-MMN-300/00 Obchodná grafika (2) (+FMFI2)               3MMN*
  Uto 10 30-11 50 v FM-L3 1-MMN-300/00 Obchodná grafika (2) (+FMFI1)               3MMN*
  Str 8 10 2h v I-H3  1-MAT-715/15 Proseminár z MS-Office                   1MAT* 1MMN*
  Str 11 30 2h p F1   1-MMN-370/00 Poistná matematika                     3MMN*
  Stv 13 10 3h p B1-301 N-bBXX-080/15 Matematika (medicinska)                  1pMB
  Stv 18 10 2h v F1-248 2-MMN-130/15 Finančná a poistná matematika v MS-Exceli         1mMMN*

Toma Vladimír
  Uto 9 50 2h p M-VIII 2-MMN-110/17 Aplikovaná funkcionálna analýza (2)            1mMMN*
  Stv 8 10 2h p F1-247 1-MMN-255/00 Lineárne programovanie                   2mINFt 2MMN* 1mINF*
  Stv 9 50 2h c F1-247 1-MMN-255/00 Lineárne programovanie                   2mINFt 2MMN* 1mINF*
  Stv 14 00 1h s M-X  2-MMN-920/15 Diplomový seminár (1)                   1mMMN*
  Stv 14 50 2h c M-X  2-MMN-110/17 Aplikovaná funkcionálna analýza (2)            1mMMN*
  Pia 9 50 2h s B   2-MMN-922/00 Diplomový seminár (3)                   2mMMN*

Viszus Eugen
  Pon 9 00 3h p M-109 1-FYZ-370/15 Matematika (6)                       3FYZ*
  Pon 12 20 2h p M-I  1-BMF-150/15 Základy matematiky (2)                   1OZE 1BMF*
  Uto 8 10 2h s M-109 2-MAT-920/15 Diplomový seminár                     2mMAT*
  Uto 11 30 2h c M-II  1-FYZ-370/15 Matematika (6)                       3FYZ*
  Str 8 10 2h p M-I  1-BMF-150/15 Základy matematiky (2)                   1OZE 1BMF*
  Stv 8 10 2h p M-109 3-MMA-028/15 Parciálne diferenciálne rovnice              1DRSMAT


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky
(KTFDF)

Balek Vladimír
  Uto 17 20 2h p F2-130 2-FTF-128/00 Úvod do teórie strún                    1mFTF
  Str 9 50 2h s F2-125 2-FTF-922/10 Diplomový seminár (2)                   2mFTF
  Str 15 40 3h p F2-125 2-FTF-117/00 Všeobecná teória relativity                1mFTF
  Pia 11 30 4h v F2-130 3-FVM-002/00 Teória gravitácie a kozmológia               fDRS

Beznák Samuel D
  Pon 13 10 1h c F2-130 2-FTF-111/16 Reprezentácie grúp                     1mFTF 2mMATs*
  Str 15 40 2h c F2-130 2-UFY-102/15 Teoretická fyzika (2) (každý druhý týždeň)         1muMAFY 1muMAFY_k

Blažek Tomáš
  Uto 8 10 2h p F2-125 1-FYZ-365/15 Kvantová teória (2)                    3FYZ*
  Stv 9 50 2h p F2-125 1-FYZ-365/15 Kvantová teória (2)                    3FYZ*
  Pia 12 20 3h p F2-125 2-FTF-225/10 Vybrané kapitoly z kvantovej fyziky            2mFTF

Bóna Pavel
  Stv 17 20 3h v F2-130 2-FTF-131/00 Metódy matematickej fyziky                 1mFTF

Černý Vladimír
  Pon 11 30 2h p F1   1-FYZ-112/15 Mechanika (2)                       1FYZ*
  Uto 9 50 2h p F2-130 2-FTF-114/00 Vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky          1mFTF 1mFTL
  Stv 11 30 2h p F2   1-FYZ-112/15 Mechanika (2)                       1FYZ*
  Stv 14 00 2h p F2-130 2-FTF-114/00 Vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky          1mFTL 1mFTF

Čevajka Jakub D
  Stv 8 10 3h s F2-126 2-UFY-115/15 Metódy riešenia fyzikálnych úloh              1muMAFY 1muMAFY_k

Demkanin Peter
  Uto 8 10 2h p F2-126 1-UFY-342/15 Molekulová fyzika a termodynamika             3upF*
  Uto 11 30 1h s F2-126 1-UXX-938/17 Seminár k bakalárskej práci z fyziky (2)          3upMAFY
  Str 8 10 2h p F1-149 1-UFY-220/15 Úvod do školských pokusov                 2pupCHFY 2upF* 3upF*
  Str 8 10 2h p F2-126 1-UFY-220/15 Úvod do školských pokusov                 2pupCHFY 2upF* 3upF*
  Str 9 50 2h c F1-149 1-UFY-220/15 Úvod do školských pokusov                 2upMAFY 2pupCHFY 3upF*
  Str 9 50 2h c F2-126 1-UFY-220/15 Úvod do školských pokusov                 2upMAFY 2pupCHFY 3upF*
  Str 16 30 2h p Ch1-3 N-bXDI-015/15 Podporné prírodovedné predmety - Fyzika          1pupBIGE 1pupENBI 1pupENCH 1pupM* 1pupI*
  Stv 10 40 1h p F2-126 2-UFY-106/15 Didaktika fyziky (2)                    1muMAFY 1muMAFY_k
  Stv 11 30 1h c F2-126 2-UFY-106/15 Didaktika fyziky (2)                    1muMAFY 1muMAFY_k

Dubničková Anna Zuzana
  Str 14 00 2h p F2-130 2-UFY-102/15 Teoretická fyzika (2)                   1muMAFY 1muMAFY_k

Fecko Marián
  Str 9 50 2h p F2-130 3-FVM-007/10 Matematické metódy teoretickej fyziky           fDRS
  Str 12 20 2h p F2-130 3-FVM-007/10 Matematické metódy teoretickej fyziky           fDRS
  Str 14 00 2h v F2-oTF 2-FTF-129/00 Konexie a kalibračné polia                 1mFTF
  Stv 9 50 2h v F2-oTF 2-FTF-130/00 Geometrické metódy klasickej mechaniky           1mFTF

Horváth Peter
  Uto 9 50 2h l F1-151 1-UFY-351/15 Experimentálne metódy fyziky                3upMAFY
  Stv 8 10 1h p F1-151 1-UFY-132/15 Školská fyzika (1)                     1upF*
  Stv 9 00 2h k F1-151 1-UFY-132/15 Školská fyzika (1)                     1upF*

Chalupková Soňa
  Uto 16 30 1h p F2-126 1-UFY-342/15 Molekulová fyzika a termodynamika             3upMAFY
  Uto 17 20 1h s F2-126 1-UFY-343/15 Matematické metódy teoretickej fyziky           3upMAFY
  Str 16 30 2h p Ch1-3 N-bXDI-015/15 Podporné prírodovedné predmety - Fyzika          1pupBIGE 1pupENBI 1pupENCH 1pupM* 1pupI*
  Str 18 10 2h c Ch1-3 N-bXDI-015/15 Podporné prírodovedné predmety - Fyzika (každý druhý týžd 1pupBIGE 1pupENBI 1pupENCH 1pupM* 1pupI*

Kiss Tünde D
  Str 14 00 2h v F1-151 1-UFY-265/15 Fyzika netradične                     3upMAFY 2upMAFY 2pupCHFY

Kopnický Lukáš D
  Pon 10 40 2h c M-II  1-FYZ-231/15 Úvod do kvantovej fyziky                  2OZE 2FYZ*
  Str 13 10 2h c M-II  1-FYZ-408/13 Matematická analýza (4)                  2FYZ*

Kováč Milan D
  Stv 10 40 1h p F2-126 2-UFY-106/15 Didaktika fyziky (2)                    1muMAFY 1muMAFY_k
  Stv 11 30 1h c F2-126 2-UFY-106/15 Didaktika fyziky (2)                    1muMAFY 1muMAFY_k

Lapitková Viera
  Uto 10 40 1h p F1-145 3-FVF-013/10 Technika školského experimentu (1)             1DRSFYZ
  Uto 11 30 2h c F1-145 3-FVF-013/10 Technika školského experimentu (1)             1DRSFYZ
  Stv 12 20 1h s F2-126 2-UXX-933/15 Seminár k diplomovej práci z fyziky (1)          1muMAFY 1muMAFY_k
  Stv 13 10 2h s F2-126 3-FVF-203/10 Seminár pracoviska                     fDRS

Masár Eduard
  Pon 11 30 2h p F2-125 2-UFY-253/15 Teoretická fyzika (3)                   2muMAFY 2muMAFY_k
  Pon 13 10 1h c F2-125 2-UFY-253/15 Teoretická fyzika (3)                   2muMAFY 2muMAFY_k
  Uto 9 50 2h c F2-125 1-UFY-141/15 Elektromagnetizmus                     1upF*
  Str 13 10 1h c M-I  XXXPRED000 Rezervácia (doplňujúce cvičenie)               1upF*
  Stv 10 40 3h p F2-130 1-UFY-141/15 Elektromagnetizmus                     1upF*

Maták Peter
  Stv 8 10 2h c F2-130 1-FYZ-119/16 Cvičenie z mechaniky (2)                  1FYZ*
  Pia 8 10 2h c F2-130 1-FYZ-365/15 Kvantová teória (2)                    3FYZ*
  Pia 9 50 2h c F2-130 1-FYZ-112/15 Mechanika (2)                       1FYZ*

Mészáros Peter D
  Stv 8 10 2h c F2-125 2-FTF-117/00 Všeobecná teória relativity                1mFTF

Mojžiš Martin
  Str 11 30 3h p F2-125 2-FTF-127/00 Renormalizácia                       1mFTF
  Str 16 30 2h p F1-328 1-FYZ-265/15 Teória elektromagnetického poľa              2FYZ*
  Stv 12 20 2h c F2-125 2-FTF-116/00 Kvantová elektrodynamika                  1mFTF
  Stv 14 50 2h p F1-328 1-FYZ-265/15 Teória elektromagnetického poľa              2FYZ*

Prešnajder Peter
  Pon 8 10 2h p F2-130 2-FTF-116/00 Kvantová elektrodynamika                  1mFTF
  Pon 11 30 2h p F2-130 2-FTF-116/00 Kvantová elektrodynamika                  1mFTF

Sárený Matej D
  Pon 16 30 2h c M-VII 1-FYZ-265/15 Teória elektromagnetického poľa              2FYZ1

Šinská Zuzana D
  Uto 16 30 3h c M-II  1-FYZ-135/17 Matematika (2)                       1FYZ*

Širaň Michal
  Pon 9 50 2h p F2-130 2-FTF-111/16 Reprezentácie grúp                     1mFTF 2mMATs*
  Uto 11 30 2h p F2-130 2-FTF-111/16 Reprezentácie grúp                     1mFTF 2mMATs*
  Str 8 10 2h p F2-130 2-FTF-231/17 Topologické metódy v teoretickej fyzike          1mFTF

Šubjaková Mária D
  Pon 16 30 2h c M-VIII 1-FYZ-265/15 Teória elektromagnetického poľa              2FYZ2
  Pia 8 10 2h c M-V  1-FYZ-406/13 Matematická analýza (2)                  1FYZ*

Tekel Juraj
  Pon 16 30 2h p F2-130 1-MAT-825/00 Základy fyziky (2)                     3MAT*
  Pon 18 10 1h c F2-130 1-MAT-825/00 Základy fyziky (2)                     3MAT*
  Uto 15 40 2h c F2-130 2-FTF-114/00 Vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky          1mFTF 1mFTL
  Stv 16 30 2h c F2-125 1-FYZ-413/15 Metódy riešenia fyzikálnych úloh (1)            2FYZ*

Velmovská Klára
  Uto 8 10 2h k M-III 1-UFY-121/15 Matematické metódy vo fyzike (2)              1upMAFY
  Uto 10 40 1h p F1-145 3-FVF-013/10 Technika školského experimentu (1)             1DRSFYZ
  Uto 11 30 2h c F1-145 3-FVF-013/10 Technika školského experimentu (1)             1DRSFYZ
  Str 14 00 2h v F1-151 1-UFY-265/15 Fyzika netradične                     3upMAFY 2upMAFY 2pupCHFY
  Stv 8 10 3h s F2-126 2-UFY-115/15 Metódy riešenia fyzikálnych úloh              1muMAFY 1muMAFY_k

Wannous Jarier D
  Stv 9 00 2h k F1-151 1-UFY-132/15 Školská fyzika (1)                     1upF*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra základov a vyučovania informatiky
(KZVI)

Bezáková Daniela
  Str 8 10 2h p M-II  1-UIN-102/15 Matematika pre učiteľov informatiky (2)          1upI* 1pupI*
  Str 9 50 2h c M-II  1-UIN-102/15 Matematika pre učiteľov informatiky (2)          1upI* 1pupI*
  Str 14 50 2h c M-III 1-AIN-211/10 Úvod do teoretickej informatiky              2AIN3
  Stv 8 10 2h c I-H6  1-AIN-170/13 Programovanie (2)                     1AIN1 1AIN2
  Stv 11 30 2h c I-H6  1-AIN-189/15 Webové aplikácie (1)                    1AIN*

Budinská Lucia D
  Str 14 50 2h c M-IX  1-AIN-211/10 Úvod do teoretickej informatiky              2AIN2

Hrušecká Andrea
  Uto 13 10 2h c F1-248 1-UIN-246/10 Interaktívne programovanie a vizuálne modelovanie     1muMAIN_k 2upI* 2pupI*
  Uto 14 50 2h c F1-248 1-UIN-141/15 Programovanie (2)                     1upI* 1pupI*
  Stv 8 10 2h c I-H6  1-AIN-170/13 Programovanie (2)                     1AIN1 1AIN2
  Stv 11 30 2h c I-H6  1-AIN-189/15 Webové aplikácie (1)                    1AIN*
  Stv 13 10 2h s F1-248 1-UXX-236/15 Digitálne technológie (3)                 2up** 2kM* 2pupI*

Hrušecký Roman
  Pon 12 20 2h p A   1-AIN-189/15 Webové aplikácie (1)                    1INF* 1AIN*
  Uto 8 10 2h v I-H4  1-UIN-349/15 Programovanie aplikácií pre web              3muMAIN_k 3upI* 3pupI*
  Uto 9 50 2h p F1-248 2-AIN-234/15 E-learningové prostredia vo vzdelávaní           2mAINv
  Uto 11 30 2h c F1-248 2-AIN-234/15 E-learningové prostredia vo vzdelávaní           2mAINv
  Stv 11 30 2h c I-H6  1-AIN-189/15 Webové aplikácie (1)                    1AIN*
  Stv 13 10 2h s F1-248 1-UXX-236/15 Digitálne technológie (3)                 2up** 2kM* 2pupI*

Jašková Ľudmila
  Pon 10 40 1h v I-H4  2-UIN-268/15 Informačné systémy                     2pmupGEIT 3muMAIN_k 2muI*
  Pon 13 10 1h v I-H4  2-UIN-268/15 Informačné systémy                     2pmupGEIT 3muMAIN_k 2muI*
  Pon 14 00 2h n I-32  XXXPRED000 Rezervácia                          
  Uto 9 50 2h p F1-248 2-AIN-234/15 E-learningové prostredia vo vzdelávaní           2mAINv
  Uto 11 30 2h c F1-248 2-AIN-234/15 E-learningové prostredia vo vzdelávaní           2mAINv
  Uto 13 10 2h c I-H3  1-MAT-170/00 Programovanie (2)                     1EFM*
  Uto 14 50 2h c I-H6  1-MAT-170/00 Programovanie (2)                     1MAT** 1MMN*
  Uto 18 10 2h v I-32  1-UXX-342/15 Digitálne technológie pre žiakov so špeciálnymi vzdelávací 2up** 2pupI*
  Stv 11 30 2h c I-H3  1-AIN-189/15 Webové aplikácie (1)                    1INF* 1AIN*
  Pia 15 40 3h s I-32  3-IVI-018/15 Vybrané kapitoly z teórie vyučovania informatiky (2)    1DRSINF

Kalaš Ivan
  Pon 11 30 2h p I-32  1-UIN-246/10 Interaktívne programovanie a vizuálne modelovanie     1muMAIN_k 2upI* 2pupI*
  Pon 14 00 2h n I-32  XXXPRED000 Rezervácia                          
  Pon 16 30 2h p I-32  2-UIN-120/00 Didaktika informatiky (1)                 1pUIN 1muMAIN 2muMAIN_k 1pmupGEIT
  Pia 13 10 3h s I-32  3-IVI-508/15 Návrh a realizácia dizertačného projektu (2)        1DRSINF

Kubincová Zuzana
  Pon 8 10 2h p F1-248 1-UIN-236/15 Algoritmy a údajové štruktúry               2muMAIN_k 2upI* 2pupI*
  Pon 8 10 2h p I-32  1-UIN-236/15 Algoritmy a údajové štruktúry               2muMAIN_k 2upI* 2pupI*
  Pon 9 50 2h c F1-248 1-UIN-236/15 Algoritmy a údajové štruktúry               2muMAIN_k 2upI* 2pupI*
  Pon 9 50 2h c I-32  1-UIN-236/15 Algoritmy a údajové štruktúry               2muMAIN_k 2upI* 2pupI*
  Pon 14 00 2h n I-32  XXXPRED000 Rezervácia                          
  Pon 16 30 2h v I-H4  2-UIN-272/15 Seminár z webových technológií vo vyučovaní (2)      2mu*
             2-UIN-274/17 Seminár z webových technológií vo vyučovaní (4)      2mu*
  Pon 18 10 2h s I-32  2-UXX-936/15 Seminár k diplomovej práci z informatiky (3) (každý druhý 2pmupGEIT 3muMAIN_k 2muI*
             2-UXX-932/13 Seminár k diplomovej práci z informatiky (1) (každý druhý 1pmupGEIT 1muMAIN_k 1muI*
  Uto 8 10 2h p I-32  1-UIN-141/15 Programovanie (2)                     1upI* 1pupI*
  Uto 9 50 2h p F1-248 2-AIN-234/15 E-learningové prostredia vo vzdelávaní           2mAINv
  Uto 11 30 2h c F1-248 2-AIN-234/15 E-learningové prostredia vo vzdelávaní           2mAINv

Mayerová Karolína
  Pon 14 00 2h n I-32  XXXPRED000 Rezervácia                          
  Uto 14 50 2h v I-H3  1-UIN-354/00 Robotické stavebnice vo vzdelávaní (1)           3up** 3pupI*
  Uto 16 30 2h s I-32  1-UIN-251/00 Propedeutika vyučovania informatiky (2)          1pUIN 1muMAIN_k 2upI* 2pupI*
  Uto 18 10 2h c F1-248 2-AIN-136/15 Tvorba edukačného softvéru                 1mAINv
  Str 11 30 2h v I-32  2-UXX-124/15 Metodológia pedagogického výskumu (2)           1pmupGEIT 2muMAIN_k 1mu**

Salanci Ľubomír
  Pon 12 20 2h c I-H6  2-AIN-139/14 Kompilátory a interpretre                 1mAINv 1mAINp
  Str 13 10 2h p A   1-MAT-170/00 Programovanie (2)                     1MAT***
  Stv 8 10 2h p M-I  2-AIN-139/14 Kompilátory a interpretre                 1mAINv 1mAINp

Tomcsányi Peter
  Pon 18 10 2h c I-H3  1-AIN-186/16 Princípy počítačov – systémové programovanie (druhá polovi 1AIN2
  Uto 11 30 2h c I-H3  1-AIN-186/16 Princípy počítačov – systémové programovanie (druhá polovi 1AIN3
  Uto 16 30 2h c I-H3  1-AIN-186/16 Princípy počítačov – systémové programovanie (druhá polovi 1AIN1
  Uto 18 10 2h p I-H4  2-UIN-111/15 Operačné systémy                      1pmupGEIT 2muMAIN_k 1muI*
  Str 11 30 2h p A   1-AIN-186/16 Princípy počítačov – systémové programovanie        1AIN*

Tomcsányiová Monika
  Uto 8 10 2h v I-H4  1-UIN-351/17 Programovanie v JavaScripte                2muMAIN_k 3upI* 3pupI*
  Uto 9 50 2h v I-H4  1-UIN-325/15 Programátorské etudy (2)                  3muMAIN_k 3upI* 3pupI*
  Uto 11 30 2h v M-III 1-UIN-343/15 Tvorba pedagogického softvéru (2)             2muMAIN_k 3upI* 3pupI*
             2-AIN-136/15 Tvorba edukačného softvéru                 1mAINv*
  Stv 9 50 2h p I-H4  2-UIN-109/15 Didaktika programovania (2)                1pmupGEIT 2pUIN 2muMAIN_k 1muI*
  Stv 11 30 2h s I-32  1-UXX-935/13 Seminár k bakalárskej práci z informatiky (2) (každý druhý 3upI* 3pupI*

Veselovská Michaela
  Uto 13 10 2h c I-H3  1-MAT-170/00 Programovanie (2)                     1EFM*
  Uto 14 50 2h c I-H6  1-MAT-170/00 Programovanie (2)                     1MAT** 1MMN*
  Str 11 30 2h s I-H6  1-UXX-138/15 Digitálne technológie (2)                 1up** 1k* 1pupI*
  Stv 11 30 2h c I-H3  1-AIN-189/15 Webové aplikácie (1)                    1INF* 1AIN*

Wagner Miroslav
  Str 14 50 2h v I-H4  2-UIN-143/15 Správa školskej siete                   2muMAIN 2muMAIN_k 3muMAIN_k

Winczer Michal
  Pon 9 50 2h p F2   1-AIN-211/10 Úvod do teoretickej informatiky              2AIN*
  Pon 11 30 2h v I-H4  2-UIN-262/15 Programátorské súťaže                   2pmupGEIT 3muMAIN_k 2muI*
  Uto 14 50 2h p A   1-INF-175/00 Spoločenské aspekty informatiky              1AIN* 2INF* 2BIN*
  Str 8 10 2h p I-32  2-UIN-144/15 Návrh a analýza algoritmov                 1muMAIN 2muMAIN_k 1pmupGEIT
  Str 9 50 2h v I-32  2-UXX-108/00 Dejiny informatiky                     1pmupGEIT 1mu** 2kM*
  Stv 11 30 2h v I-H4  2-UIN-102/15 Teoretická informatika (2)                 2muMAIN 2muMAIN_k
  Stv 18 10 2h n A   XXXPRED014 písomky (iba 5.4.)                      2AIN*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Výpočtové centrum
(VC)

Mederly Peter
  Stv 15 40 2h k F1-109 1-EFM-535/00 Princípy účtovníctva                    2EFM*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu: 28.8.2018.