Rozvrhy ucitelov podla katedier
zimný semester 2022/23

Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie
(KAFZM)

Bartková Daniela D
  Str 9 50 3h k F1-112 2-FAA-225/22 Galaktická a mimogalaktická astronómia (2)         2mFAA

Bartok Juraj
  Str 13 10 2h p F1-357 2-FMK-144/00 Žiarenie v atmosfére                    1mEOM* 2mEOM*
  Str 14 50 1h c F1-357 2-FMK-144/00 Žiarenie v atmosfére                    1mEOM* 2mEOM*

Bielik Miroslav
  Uto 9 00 1h p PriF  2-FFZa-431/15 Regional Structure (1) (G-333)              2mFPE

Brestenský Jozef
  Pon 13 10 2h p G-337 N-bGIH-056/22 Numerické metódy                     3pGL
  Pon 14 50 1h c G-337 N-bGIH-056/22 Numerické metódy                     3pGL
  Str 9 00 2h p F1-218 N-bGAF-004/22 Aplikovaná fyzika                     3pGL
  Str 10 40 1h c F1-218 N-bGAF-004/22 Aplikovaná fyzika                     3pGL

Cimerman Richard
  Uto 8 10 2h s F2-s168 2-FOZ-278/22 Vybrané kapitoly z obnoviteľných zdrojov energie     2mEOMo
  Uto 14 50 3h p F2-s168 3-FEM-001/22 Spaľovacie procesy v energetike a doprave         1DRSFYZ
  Str 11 30 2h p F2-s168 1-OZE-142/22 Základy životného prostredia               1OZE 2OZEk
  Stv 9 00 3h p F1-327 1-OZE-305/22 Jadrová a fosílna energia a ich environmentálne aspekty  3OZE
  Stv 10 40 2h p F2-s168 2-FOZ-119/22 Spaľovacie a termochemické procesy            1mEOMo

Damborská Ingrid
  Pon 14 00 2h p F1-360 1-FYZ-324/22 Základy meteorológie                    3FYZ*
  Uto 9 50 3h p F1-111 2-FOZ-108/22 Metódy analýzy údajových súborov              1mEOM*
  Uto 13 10 2h p F1-357 1-OZE-341/10 Úvod do fyziky atmosféry                  3OZE
  Stv 9 00 2h p F1-357 2-FMK-113/00 Fyzika oblakov a zrážok                  2mEOMm
  Stv 14 00 2h s F1-357 2-FOZ-206/15 Seminár z aplikovanej meteorológie (1)           2mEOMm
  Pia 9 00 3h p F1-360 3-FEM-016/22 Fyzika hraničnej vrstvy atmosféry             2DRSFYZ

Gajdoš Štefan
  Stv 12 20 3h p F1-112 2-FAA-116/15 Medziplanetárna hmota (1)                 1mFAA

Gera Martin
  Pon 9 00 2h p F1-360 1-FYZ-324/22 Základy meteorológie                    3FYZ*
  Pon 10 40 1h c F1-360 1-FYZ-324/22 Základy meteorológie                    3FYZ*
  Uto 10 40 2h s F1-360 2-FOZ-920/22 Diplomový seminár (1)                   2mEOM*
  Uto 13 10 2h p F1-357 1-OZE-341/10 Úvod do fyziky atmosféry                  3OZE
  Str 9 00 3h p F1-357 2-FOZ-107/15 Fyzika nižších vrstiev atmosféry              1mEOMm
  Str 11 30 1h c F1-357 2-FOZ-107/15 Fyzika nižších vrstiev atmosféry              1mEOMm
  Stv 10 40 2h p F1-357 2-FOZ-205/15 Riešenie rovníc atmosférickej dynamiky           2mEOMm
  Stv 12 20 1h c F1-357 2-FOZ-205/15 Riešenie rovníc atmosférickej dynamiky           2mEOMm
  Pia 11 30 3h p F1-360 3-FEM-005/22 Objekty synoptickej analýzy a predpoveď vybraných charakte 1DRSFYZ

Gömory Peter
  Pia 8 10 3h p F1-112 2-FAA-201/15 Fyzika Slnka                        2mFAA

Hensel Karol
  Uto 9 50 2h k F2-s168 1-OZE-344/22 Analytické metódy environmentálnej fyziky (1)       3OZE 3BMF
  Uto 13 10 2h p F2-s168 2-FOZ-215/22 Výboje v plynoch a ich aplikácie             2mEOMo 2mFOS
  Str 9 00 3h p F2-s168 3-FEM-014/22 Ochrana a čistenie ovzdušia, vôd a likvidácia odpadu   2DRSFYZ
  Stv 10 40 2h p F2-051 2-FFP-205/15 Využitie plazmy                      2mFFP
  Stv 12 20 1h c F2-051 2-FFP-205/15 Využitie plazmy                      2mFFP
  Stv 13 10 2h p F2-s168 2-FOZ-214/22 Čistenie a úprava vôd                   2mEOMo
  Stv 14 50 2h p F2-051 2-FFP-213/15 Analytické metódy vo fyzike plazmy             2mFFP
  Stv 16 30 1h c F2-051 2-FFP-213/15 Analytické metódy vo fyzike plazmy             2mFFP
  Pia 13 10 3h k F2-s168 2-FOZ-121/22 Praktikum z analytických metód v environmentálnej fyzike 1mEOMo

Hlobik Filip D
  Uto 15 40 2h c F1-112 1-FYZ-421/15 Astronómia a astrofyzika                  3FYZ*

Hrobár Tomáš D
  Uto 15 40 2h c F1-112 1-FYZ-421/15 Astronómia a astrofyzika                  3FYZ*

Janda Mário
  Pon 14 00 2h p F2-167 2-FFP-204/15 Modelovanie vo fyzike plazmy                1mFFP
  Pon 15 40 1h c F2-167 2-FFP-204/15 Modelovanie vo fyzike plazmy                1mFFP
  Uto 9 00 2h p F2-167 3-FOS-021/22 Laserová spektroskopia                   1DRSFYZ
  Uto 13 10 2h p F2-s168 2-FOZ-215/22 Výboje v plynoch a ich aplikácie             2mEOMo 2mFOS
  Str 13 10 2h k F2-s168 1-OZE-273/10 Dynamika prúdiacich plynov                2OZE
  Pia 9 00 2h p F2-s168 1-OZE-377/22 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov       3OZE 1mFOS
  Pia 13 10 3h k F2-s168 2-FOZ-121/22 Praktikum z analytických metód v environmentálnej fyzike 1mEOMo

Jurašek Marián
  Pia 9 00 2h p F1-357 2-FMK-202/00 Družicové a radarové pozorovania meteorologických javov  1mEOM*

Klačka Jozef
  Uto 11 30 3h k F1-112 2-FAA-111/15 Kozmická elektrodynamika (1)                1mFAA
  Str 13 10 2h s F1-112 3-FAA-007/00 Seminár z astronómie a astrofyziky (1)           1DRSFYZ
             3-FAA-011/00 Seminár z astronómie a astrofyziky (3)           2DRSFYZ
  Pia 14 00 2h p F1-112 3-FAA-005/00 Analytické a numerické metódy v nebeskej mechanike     1DRSFYZ
  Pia 15 40 2h s F1-112 2-FAA-910/22 Diplomový seminár                     2mFAA

Kornoš Leonard
  Pon 9 00 3h p F1-112 2-FAA-105/22 Nebeská mechanika (1)                   1mFAA
  Uto 14 00 2h p F1-112 1-FYZ-421/15 Astronómia a astrofyzika                  3FYZ*
  Str 13 10 2h s F1-112 2-FAA-120/00 Seminár z astronómie a astrofyziky (1)           1mFAA
             2-FAA-220/22 Seminár z astronómie a astrofyziky (3)           2mFAA
  Stv 10 40 2h p F1-112 2-FAA-144/00 Populácia meteoroidov                   2mFAA
  Pia 11 30 2h p F1-112 1-FYZ-421/15 Astronómia a astrofyzika                  3FYZ*
  Pia 15 40 2h s F1-112 2-FAA-910/22 Diplomový seminár                     2mFAA
             3-FAA-001/00 Populácia malých telies slnečnej sústavy (1)        1DRSFYZ

Kremler Martin
  Str 15 40 2h p F1-357 2-FMK-239/22 Ekologické problémy znečistenia ovzdušia          2mEOM*

Kristek Jozef
  Pon 10 40 1h p F1-218 2-FFZa-108/15 Numerical Methods                     1mFPE
  Pon 11 30 1h c F1-218 2-FFZa-108/15 Numerical Methods                     1mFPE
  Pon 14 00 2h p F1-219 N-mGAF-113/22 Seizmológia a seizmický hazard (po dohode s vyučujúcim)  
  Pon 15 40 1h c F1-219 N-mGAF-113/22 Seizmológia a seizmický hazard (po dohode s vyučujúcim)  
  Str 12 20 3h k M-IX  1-FYZ-453/22 Vysokovýkonné počítanie pre fyzikov            3FYZ*
  Str 15 40 2h p F1-218 1-FYZ-477/19 Fyzika planéty Zem                     3FYZ*
  Pia 12 20 2h s M-I  1-FYZ-121/22 Seminár z fyziky (1)                    3FYZk 2FYZ*
  Pia 14 00 2h p F1-218 1-FYZ-477/19 Fyzika planéty Zem                     3FYZ*

Kristeková Miriam
  Pon 8 10 1h c F1-218 2-FFZa-131/15 Signal Analysis                      1mFPE
  Pon 13 10 2h p F1-218 2-FFZa-131/15 Signal Analysis                      1mFPE

Kristeková Nikola D
  Pon 15 40 1h c F1-360 1-FYZ-324/22 Základy meteorológie                    3FYZ*

Kysel Róbert
  Pon 9 00 1h p F1-218 2-FFZa-105/15 Statistical Methods of Data Analysis           1mFPE
  Pon 9 50 1h c F1-218 2-FFZa-105/15 Statistical Methods of Data Analysis           1mFPE
  Uto 16 30 2h p F1-218 2-FFZa-442/17 Special Functions in Geophysics              2mFPE
  Stv 14 00 2h p F1-218 2-FOZ-102/10 Environmentálna geofyzika                 1mEOMo

Lapin Milan
  Pon 9 00 3h p F1-357 2-FMK-109/22 Všeobecná klimatológia                   1mEOMm
  Pon 12 20 3h p F1-357 3-FMK-002/00 Fyzika klimatického systému Zeme              1DRSFYZ

Machala Zdenko
  Pon 14 00 2h p F2-s168 1-OZE-302/22 Základy fyziky vody                    2OZE 3OZEk 3OZE
  Pon 15 40 1h c F2-s168 1-OZE-302/22 Základy fyziky vody                    2OZE 3OZEk 3OZE
  Uto 10 40 2h s F1-360 2-FOZ-920/22 Diplomový seminár (1)                   2mEOM*
  Uto 13 10 2h p F2-s168 2-FOZ-215/22 Výboje v plynoch a ich aplikácie             2mEOMo 2mFOS
  Uto 14 50 3h p F2-s168 3-FEM-001/22 Spaľovacie procesy v energetike a doprave         1DRSFYZ
  Str 14 50 2h s F2-051 3-FEM-111/22 Professional Oral Communication in English         2DRSFYZ
  Stv 10 40 2h p F2-051 2-FFP-205/15 Využitie plazmy                      2mFFP
  Stv 10 40 2h p F2-s168 2-FOZ-119/22 Spaľovacie a termochemické procesy            1mEOMo
  Stv 12 20 1h c F2-051 2-FFP-205/15 Využitie plazmy                      2mFFP
  Stv 13 10 2h p F2-s168 2-FOZ-214/22 Čistenie a úprava vôd                   2mEOMo

Matlovič Pavol
  Stv 10 40 2h p F1-112 2-FAA-144/00 Populácia meteoroidov                   2mFAA
  Pia 17 20 2h l F1-112 2-FAA-230/00 Laboratórne práce (2) (AGO)                2mFAA

Melo Marián
  Pon 16 30 2h s F1-357 N-bENS-014/22 Climatology                        1pE 2pE
  Uto 13 10 2h p G-111 2-FOZ-955/22 Meteorológia a klimatológia                2pZIK
  Str 9 50 1h p F1-360 N-mZFG-100/22 Metódy hydrologického a klimatologického výskumu     2pZIK
  Str 10 40 1h c F1-360 N-mZFG-100/22 Metódy hydrologického a klimatologického výskumu     2pZIK
  Str 12 20 2h p F1-360 N-mZFG-122/22 Vybrané problémy z klimatológie              2pZIK
  Str 14 00 1h c F1-360 N-mZFG-122/22 Vybrané problémy z klimatológie              2pZIK
  Stv 15 40 2h p F1-357 2-FMK-238/22 Zmeny a premenlivosť klímy                 2mEOMm

Moczo Peter
  Uto 9 00 2h p F1-219 2-FFZa-123/15 Continuum Mechanics and Rheology             1mFPE
  Uto 12 20 3h p F1-219 2-FFZa-110/15 Seismic Waves and Physics of Earthquakes (1)       1mFPE
  Str 15 40 2h p F1-218 1-FYZ-477/19 Fyzika planéty Zem                     3FYZ*
  Pia 14 00 2h p F1-218 1-FYZ-477/19 Fyzika planéty Zem                     3FYZ*

Morvová Marcela
  Uto 14 50 3h p F2-s168 3-FEM-001/22 Spaľovacie procesy v energetike a doprave         1DRSFYZ
  Str 11 30 2h p F2-s168 1-OZE-142/22 Základy životného prostredia               1OZE 2OZEk
  Stv 9 00 2h p F2-s168 2-FOZ-155/22 Vodíková energetika a termojadrová fúzia         2mEOMo
  Stv 10 40 2h p F2-s168 2-FOZ-119/22 Spaľovacie a termochemické procesy            1mEOMo
  Stv 14 50 3h p F2-s168 3-FEM-002/22 Obnoviteľné zdroje energie                1DRSFYZ

Nagy Roman
  Pon 11 30 2h p F1-112 2-FAA-101/22 Teoretická astrofyzika (1)                 1mFAA
  Pon 14 00 1h p F1-112 2-FAA-101/22 Teoretická astrofyzika (1)                 1mFAA
  Uto 14 00 2h p F1-112 1-FYZ-421/15 Astronómia a astrofyzika                  3FYZ*
  Str 9 50 3h k F1-112 2-FAA-225/22 Galaktická a mimogalaktická astronómia (2)         2mFAA
  Str 13 10 2h s F1-112 2-FAA-120/00 Seminár z astronómie a astrofyziky (1)           1mFAA
             2-FAA-220/22 Seminár z astronómie a astrofyziky (3)           2mFAA
  Pia 11 30 2h p F1-112 1-FYZ-421/15 Astronómia a astrofyzika                  3FYZ*

Ondrášková Adriena
  Uto 10 40 2h p F1-218 2-FFZa-202/15 Physics of Ionosphere and Magnetosphere          2mFPE
  Uto 13 10 2h p F1-218 2-FFZa-202/15 Physics of Ionosphere and Magnetosphere          2mFPE
  Str 15 40 2h p F1-218 1-FYZ-477/19 Fyzika planéty Zem                     3FYZ*
  Pia 14 00 2h p F1-218 1-FYZ-477/19 Fyzika planéty Zem                     3FYZ*

Pazderová Veronika D
  Pon 14 50 2h c F1-112 2-FAA-101/22 Teoretická astrofyzika (1)                 1mFAA

Šadláková Dominika D
  Uto 14 50 2h c G-111 N-bZFG-058/22 Cvičenia z meteorológie a klimatológie          2pZIK

Ševčík Sebastián
  Pon 8 10 2h p G-139 N-bGAF-008/22 Fyzika pre geofyzikov                   3pGL
  Uto 9 50 1h s G-139 N-bGAF-008/22 Fyzika pre geofyzikov                   3pGL
  Str 14 00 2h p F1-KAFZM N-mGAF-159/22 Základy teórie elektromagnetických polí (po dohode s vy 
  Str 15 40 1h c F1-KAFZM N-mGAF-159/22 Základy teórie elektromagnetických polí (po dohode s vy 
  Str 15 40 2h p F1-218 1-FYZ-477/19 Fyzika planéty Zem                     3FYZ*
  Pia 14 00 2h p F1-218 1-FYZ-477/19 Fyzika planéty Zem                     3FYZ*

Šinger Miroslav
  Uto 14 50 3h p F1-360 2-FMK-107/22 Synoptická meteorológia (1)                 1mEOMm
  Stv 14 00 3h l F1-360 2-FMK-117/22 Praktikum zo synoptickej meteorológie (1)         1mEOMm

Šturc Michal D
  Pon 14 50 2h c F1-112 2-FAA-101/22 Teoretická astrofyzika (1)                 1mFAA
  Uto 11 30 3h k F1-112 2-FAA-111/15 Kozmická elektrodynamika (1)                1mFAA

Tóth Juraj
  Uto 14 00 2h p F1-112 1-FYZ-421/15 Astronómia a astrofyzika                  3FYZ*
  Str 13 10 2h s F1-112 3-FAA-007/00 Seminár z astronómie a astrofyziky (1)           1DRSFYZ
             3-FAA-011/00 Seminár z astronómie a astrofyziky (3)           2DRSFYZ
  Stv 10 40 2h p F1-112 2-FAA-144/00 Populácia meteoroidov                   2mFAA
  Pia 11 30 2h p F1-112 1-FYZ-421/15 Astronómia a astrofyzika                  3FYZ*
  Pia 15 40 2h s F1-112 2-FAA-910/22 Diplomový seminár                     2mFAA
             3-FAA-001/00 Populácia malých telies slnečnej sústavy (1)        1DRSFYZ

Valovčan Jaroslav D
  Pon 14 50 2h c F1-218 1-FYZ-477/19 Fyzika planéty Zem                     3FYZ*
  Uto 10 40 1h c F1-219 2-FFZa-123/15 Continuum Mechanics and Rheology             1mFPE

Világi Jozef
  Pon 13 10 3h k F2-T3 2-FAA-249/19 Výpočtová technika v astronómii (2)            2mFAA
  Pia 17 20 2h l F1-112 2-FAA-230/00 Laboratórne práce (2) (AGO)                2mFAA

Zigo Pavol
  Str 14 50 2h p F1-112 2-FAA-205/00 Astronomické prístroje                   2mFAA
  Pia 17 20 2h l F1-112 2-FAA-230/00 Laboratórne práce (2) (AGO)                2mFAA

Žilková Danica D
  Uto 9 50 2h c F1-112 2-FAA-105/22 Nebeská mechanika (1)                   1mFAA


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra algebry a geometrie
(KAG)

Balko Ľudovít
  Pon 9 50 2h s M-116 2-MPG-163/19 Seminár z pseudo-euklidovskej geometrie (1)        1DRSMAT
  Uto 8 10 2h p M-116 1-MAT-551/22 Geometria pre grafikov (1)                 3MATg 3INF*
  Uto 13 10 4h p M-116 1-TEF-202/19 Matematika (3) - Diferenciálne rovnice, špeciálne funkcie 2TEF
  Stv 12 20 2h p M-116 1-MAT-551/22 Geometria pre grafikov (1)                 3MATg 3INF*

Bátorová Martina
  Uto 9 50 2h p M-I  2-UMA-207/22 Vybrané partie z geometrie                 1muM* 2kM* 1pmupM*
  Str 11 30 2h p F1-247 1-KXX-007/20 Základy matematiky (1)                   1k*
             N-bCXX-002/20 Základy matematiky (1)                  
  Stv 8 10 2h c F1-247 1-KXX-007/20 Základy matematiky (1)                   1k*
             N-bCXX-002/20 Základy matematiky (1)                  
  Stv 9 50 2h s M-oG  1-UXX-931/22 Seminár k bakalárskej práci (1) (M-118)          3upMADG
  Pia 8 10 2h k M-I  2-MPG-247/22 Efektívne písanie odborných prác              2mMPG 3muMAIN_k 3upM*

Bohdal Róbert
  Pon 9 50 2h s I-23  2-MPG-161/12 Seminár z numerickej geometrie (1)             1DRSMAT
  Pon 13 10 2h v M-115 2-MPG-211/15 Procedurálne modelovanie                  2mMPG
  Uto 10 40 3h p M-217 1-UDG-129/22 Úvod do tvorby grafických aplikácií            1upMADG
  Str 11 30 2h v M-115 2-MPG-145/15 Architektúra grafických zariadení pre PC          1mMPG
  Str 14 00 2h p M-116 2-MPG-101/00 Počítačová grafika (1)                   1mMPG
  Pia 8 10 2h p F1-248 1-MAT-760/15 Profesionálny grafický softvér (1)             3MAT*
             2-UDG-266/22 Počítačová grafika pre učiteľov              2muMADG
  Pia 9 50 2h c F1-248 1-MAT-760/15 Profesionálny grafický softvér (1)             3MAT*
             2-UDG-266/22 Počítačová grafika pre učiteľov              2muMADG

Bosáková Adriana
  Pon 8 10 4h p M-120 1-UDG-344/22 Úvod do algebraickej geometrie               3upMADG
  Pon 14 50 2h c F1-248 2-MPG-201/15 Počítačová grafika (3) (Každý druhý týždeň)        2mMPG
  Stv 13 10 2h c M-120 2-MPG-115/10 Modelovanie kriviek a plôch (1)              1mMPG

Čavarga Martin D
  Pon 13 10 2h c F1-248 2-MMN-132/00 Počítačová grafika (1)                   1mMMN*
  Stv 16 30 2h s F1-248 1-UXX-237/22 Digitálne edukačné technológie pre deskriptívnu geometriu 3upINBI 3upINAN 3upMADG 3upMAIN 3upMATV 3muFYIN_k 3upF* 3kM*
             1-MAT-560/00 Webovská grafika                      3MATg 3INF*

Dylda Serhii D
  Pon 14 00 2h p M-VII 1-AIN-121/22 Diskrétna matematika (1) (konzultácia v ukrajinskom jazyku 1AIN*
  Str 8 10 2h c M-XI  1-DAV-102/20 Matematická analýza (1) (slovensky)            1TEF 2TEFk 1DAV1 2DAVk

Eze Leonard Chidiebere D
  Str 16 30 2h c F1-328 1-DAV-102/20 Matematická analýza (1) (anglicky)             1TEF 2TEFk 2DAVk 2BINk 1BIN* 1DAV*

Ferko Andrej
  Pon 9 50 2h s I-23  2-MPG-161/12 Seminár z numerickej geometrie (1)             1DRSMAT
  Pon 11 30 2h p M-IV  2-MMN-132/00 Počítačová grafika (1)                   1mMMN*
  Uto 9 50 2h s M-oG  2-MPG-921/00 Diplomový seminár (2) (M-151)               2mMPG
  Str 8 10 2h p M-120 1-MAT-560/00 Webovská grafika                      3MATg 2upMADG 3INF*
  Str 9 50 2h p M-120 2-MPG-201/15 Počítačová grafika (3)                   2mMPG

Guričan Jaroslav
  Pon 11 30 2h p M-126 2-MAT-217/22 Seminár z algebry                     1mMATs*
  Uto 14 50 2h p C   1-INF-115/00 Algebra (1)                        1INF*
  Stv 11 30 2h p M-126 2-MAT-232/09 Počítačová algebra (1)                   2mMATs*

Hamajová Klaudia D
  Uto 14 50 2h c G-203 1-KXX-002/20 Doplnkové cvičenia z matematiky (1)            1k*
             N-bCXX-005/20 Doplnkové cvičenia z matematiky (1)            
  Pia 8 10 2h c M-III 1-UMA-301/22 Geometria (3)                       2upM* 2pupM*

Hollý Dominik D
  Uto 14 50 2h c F1-247 1-MMN-120/22 Lineárna algebra a geometria (1) (slovensky)        1MMN2
  Uto 16 30 2h c F1-247 1-MMN-120/22 Lineárna algebra a geometria (1) (slovensky)        1MMN1

Hronkovičová Nina D
  Str 9 50 1h c M-VI  1-FYZ-115/13 Algebra a geometria (1)                  1FYZ2 1OZE 2OZEk
  Str 10 40 1h c M-VI  1-FYZ-411/22 Cvičenie z algebry (1)                   1FYZ2 1OZE 2OZEk
  Str 14 50 1h c C   1-FYZ-115/13 Algebra a geometria (1)                  1FYZ1 2FYZk
  Str 14 50 2h c C   1-TEF-115/22 Algebra a geometria (1)                  1TEF 2TEF 2TEFk 3TEFk
  Str 15 40 1h c C   1-FYZ-411/22 Cvičenie z algebry (1)                   1FYZ1 2FYZk

Chalmovianska Jana
  Uto 13 10 2h p M-I  1-UMA-301/22 Geometria (3)                       2upM* 2pupM*
  Str 8 10 3h p M-II  1-MMN-560/22 Lineárna algebra a geometria (3)              2MMN*
  Stv 9 00 1h c M-IV  1-MAT-140/00 Diskrétna matematika (1)                  1MAT*
  Pia 8 10 2h p M-116 3-MGT-021/10 Základy geometrie                     1DRSMAT
  Pia 11 30 2h p M-120 1-UDG-152/22 Konštrukčné úlohy v planimetrii              2upM*

Chalmovianský Pavel
  Pon 13 10 2h v M-116 2-MPG-216/10 Modelovanie kriviek a plôch (3)              2mMPG
  Uto 9 50 2h p M-116 2-MPG-115/10 Modelovanie kriviek a plôch (1)              1mMPG
  Uto 11 30 2h p M-116 2-MPG-203/00 Výpočtová geometria                    2mMPG
  Str 9 00 3h p M-116 2-MPG-108/22 Diferenciálna geometria                  1mMPG 1mMAT*
             2-UDG-115/22 Diferenciálna geometria                  1muMADG
  Str 11 30 2h p M-116 2-MPG-203/00 Výpočtová geometria                    2mMPG
  Stv 14 00 3h p M-116 2-UDG-162/22 Neeuklidovské geometrie                  1muMADG
  Pia 9 50 2h s M-116 2-MPG-165/12 Seminár z algebraickej geometrie (1)            1DRSMAT

Jajcay Róbert
  Pon 8 10 2h p C   1-MMN-120/22 Lineárna algebra a geometria (1)              1MMN*
             1-AIN-152/22 Lineárna algebra                      3AIN*
  Stv 8 10 2h p M-126 2-MAT-224/09 Lineárne kódovanie                     1mMATs*
  Stv 14 00 2h p M-oATC 2-MAT-231/09 Vybrané kapitoly z kryptológie               2mMAT*
  Pia 12 20 4h s M-V  DRS032 Seminár z algebraickej teórie grafov               mDRS

Kalužný Samuel D
  Uto 13 10 2h s M-126 DRS001 Seminár                             mDRS
  Str 16 30 2h c M-XII 1-MAT-120/15 Lineárna algebra a geometria (1)              1MAT**

Kudličková Soňa
  Pon 15 40 3h s M-116 2-UXX-939/22 Seminár k diplomovej práci                 2muMADG
  Uto 8 10 3h p M-120 1-UDG-112/22 Zobrazovacie metódy (1)                  1upMADG
  Str 11 30 2h p M-120 2-UDG-111/22 Didaktika deskriptívnej geometrie (1)           1muMADG

Macko Tibor
  Pon 11 30 2h p M-VII 1-MAT-120/15 Lineárna algebra a geometria (1)              1MAT**
  Uto 9 50 2h p M-XI  1-MAT-120/15 Lineárna algebra a geometria (1)              1MAT**
  Str 14 50 2h p M-126 2-MAT-617/09 Teória kategórií (1)                    2mMATs*
  Str 16 30 2h v M-oATC 2-MAT-626/19 Vybrané kapitoly z algebraickej topológie         2mMATs*
  Stv 14 50 2h p M-126 2-MAT-214/09 Diferenciálna topológia                  1mMATs*
  Pia 13 10 2h s M-VI  2-MAT-620/09 Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológie (1)   2mMATs* mDRS
             3-MGT-012/00 Algebraická topológia (1)                 mDRS

Mackovová Alžbeta D
  Uto 16 30 2h c M-120 1-UDG-212/22 Zobrazovacie metódy (3)                  2upMADG
  Str 16 30 2h c M-120 1-UDG-112/22 Zobrazovacie metódy (1)                  1upMADG

Mačaj Martin
  Pon 11 30 2h p M-I  1-MAT-220/00 Algebra (1)                        2MAT*
  Uto 9 50 2h p M-126 2-MAT-215/12 Teória polí (1)                      1mMATs*
  Str 9 50 1h c M-VII 1-MAT-220/00 Algebra (1)                        2MAT*
  Str 10 40 1h c M-VII 1-MAT-735/11 Cvičenie z algebry (1)                   2MAT*
  Str 16 30 2h p M-II  1-MAT-755/15 Teória grafov                       2MAT*
  Stv 13 10 1h c M-VI  1-MAT-755/15 Teória grafov                       2MAT*
  Pia 12 20 4h s M-V  DRS032 Seminár z algebraickej teórie grafov               mDRS

Makovník Marcel
  Stv 8 10 4h p M-116 2-UDG-145/22 Počítačová geometria (1)                  2muMADG
  Stv 14 50 2h c M-120 2-MPG-101/00 Počítačová grafika (1)                   1mMPG

Niepel Martin
  Pon 9 50 2h p M-I  1-EFM-121/15 Lineárna algebra a geometria (1)              1EFM*
  Uto 9 50 2h p M-XII 1-EFM-121/15 Lineárna algebra a geometria (1)              1EFM*
  Uto 13 10 2h p M-XI  1-MAT-270/00 Maticový počet                       2MAT*
             1-MMN-321/10 Maticový počet                       2MMN*
  Uto 14 50 1h c M-XI  1-MAT-270/00 Maticový počet                       2MAT*
             1-MMN-321/10 Maticový počet                       2MMN*
  Str 13 10 2h p M-XII 1-MAT-140/00 Diskrétna matematika (1)                  1MAT*
  Stv 9 50 2h p M-126 2-MAT-619/09 Vybrané kapitoly z teórie funkcií komplexnej premennej   2mMATs

Raj Ajay D
  Uto 13 10 2h s M-126 DRS001 Seminár                             mDRS
  Str 16 30 2h c M-XI  1-MMN-120/22 Lineárna algebra a geometria (1) (anglicky)        1MMN*

Rusin Tomáš
  Pon 9 50 2h s M-116 2-MPG-163/19 Seminár z pseudo-euklidovskej geometrie (1)        1DRSMAT
  Uto 14 50 2h p M-120 1-UDG-239/22 Projektívna geometria (2)                 2upMADG
  Str 14 50 2h c M-120 1-UDG-239/22 Projektívna geometria (2)                 2upMADG
  Str 16 30 2h c M-116 1-TEF-202/19 Matematika (3) - Diferenciálne rovnice, špeciálne funkcie 2TEF

Sleziak Martin
  Pon 13 10 3h s M-IX  2-UMA-115/22 Vybrané partie z algebry a teoretickej aritmetiky     2muM* 3kM* 2pmupM*
  Uto 8 10 2h p M-126 2-MAT-211/15 Všeobecná topológia                    1mMATs*
             2-MPG-116/22 Všeobecná topológia (pol semestra)             1mMPG
  Uto 14 50 2h v F1-328 1-MAT-191/00 Cvičenie z lineárnej algebry a geometrie (1)        1MAT**
  Stv 16 30 2h p M-126 2-MPG-116/22 Všeobecná topológia (pol semestra)             1mMPG
             2-MAT-211/15 Všeobecná topológia                    1mMATs*
  Pia 13 10 2h p M-IV  1-MAT-470/00 Teória čísel                        3MATs

Solčan Štefan
  Pon 12 20 4h p M-120 1-UDG-322/22 Aplikácie deskriptívnej geometrie             3upMADG
  Stv 9 00 3h p M-120 2-UDG-104/22 Plochy technickej praxe (1)                1muMADG
  Pia 8 10 2h p M-116 3-MGT-021/10 Základy geometrie                     1DRSMAT

Tomanová Jana
  Pon 11 30 2h p F1-247 1-UMA-124/22 Kombinatorika                       pUMA 1upM* 1pupM*
  Str 9 50 2h c B1-320 1-UMA-124/22 Kombinatorika                       1upFIMA 1pupM*
  Str 13 10 2h c M-XI  1-UMA-124/22 Kombinatorika                       1upMAIN 1upMADG 1upMAFY 1upMATV pUMA
  Stv 8 10 2h v M-III 1-MAT-460/00 Teória grafov                       2DAV 3DAVk 3MATs
  Pia 11 30 2h c M-II  1-INF-115/00 Algebra (1)                        1INF3
  Pia 14 50 2h c M-II  1-INF-115/00 Algebra (1)                        1INF1

Wilsch Dávid D
  Uto 14 50 1h c M-XI  1-MAT-270/00 Maticový počet                       2MAT*
             1-MMN-321/10 Maticový počet                       2MMN*
  Str 16 30 2h c M-I  1-INF-115/00 Algebra (1)                        1INF2

Zlatoš Pavol
  Pon 9 50 2h p M-oATC 1-MAT-455/22 Matematická logika (1) (M-128)               3MATs
  Uto 9 50 3h p F2   1-FYZ-115/13 Algebra a geometria (1)                  1OZE 2FYZk 2OZEk 1FYZ*
             1-TEF-115/22 Algebra a geometria (1)                  1TEF 2TEFk 2TEF 3TEFk


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra aplikovanej informatiky
(KAI)

Baláž Andrej D
  Stv 8 10 2h c F1-328 1-DAV-102/20 Matematická analýza (1) (slovensky)            1DAV2 2BINk 1BIN*
  Stv 14 50 2h c M-VIII 1-AIN-105/22 Efektívne algoritmy a dátové štruktúry           2AIN3

Bečková Iveta D
  Str 9 50 2h c I-H6  1-AIN-304/22 Úvod do umelej inteligencie                3DAV 3AIN*
  Str 12 20 2h s I-8  DRS040 Seminár CNC                           iDRS

Beňušková Ľubica
  Pon 14 50 2h p M-III 1-AIN-304/22 Úvod do umelej inteligencie                3DAV 3AIN*
  Str 12 20 2h s I-8  DRS040 Seminár CNC                           iDRS

Berger Haladová Zuzana
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Pon 11 30 2h p    2-AIN-223/15 Virtuálna a rozšírená realita (online)           2mAINg 1mMPG 1mMPGk
  Str 11 30 2h p I-23  1-AIN-301/22 Základy počítačovej grafiky a spracovania obrazu      3DAV 3AIN*
  Stv 13 10 2h c F1-248 1-AIN-301/22 Základy počítačovej grafiky a spracovania obrazu      3DAV 3AIN*

Blaho Andrej
  Pon 9 50 2h p F1   1-AIN-130/22 Programovanie (1)                     1TEF 2DAVk 2BINk 2TEFk 1BMF* 1AIN* 1BIN* 1DAV*
  Uto 8 10 2h c I-H3  1-AIN-130/22 Programovanie (1)                     1AIN3
  Uto 13 10 2h c I-H3  1-AIN-130/22 Programovanie (1)                     1AIN4
  Str 9 50 2h p F1   1-AIN-130/22 Programovanie (1)                     1TEF 2DAVk 2BINk 2TEFk 1BMF* 1AIN* 1BIN* 1DAV*
  Stv 11 30 2h c I-H3  1-AIN-130/22 Programovanie (1)                     1AIN5
  Stv 11 30 2h c I-H6  1-AIN-130/22 Programovanie (1)                     1AIN1 1AIN2 1AIN4 2BINk 1BMF* 1BIN*
  Pia 8 10 2h c I-H3  1-AIN-130/22 Programovanie (1)                     1AIN3
  Pia 8 10 2h c I-H6  1-AIN-130/22 Programovanie (1)                     2DAVk 1TEF 2TEFk 1DAV*

Borovanský Peter
  Pon 14 50 2h p I-9  1-AIN-430/22 Programovacie paradigmy                  3DAV 3AIN*
  Uto 9 50 1h n C   XXXPRED033 Rezervácia - trvalá                     
  Uto 10 40 2h p C   1-AIN-472/22 Vývoj mobilných aplikácií                 3DAV 3AIN*
  Str 8 10 2h c I-H6  1-AIN-472/22 Vývoj mobilných aplikácií                 3DAV 3AIN*
  Stv 14 50 2h c I-9  1-AIN-430/22 Programovacie paradigmy                  3DAV 3AIN*

Boža Vladimír
  Pon 9 00 2h p M-XI  1-DAV-302/20 Princípy dátovej vedy                   3DAV
  Str 13 10 2h c I-H6  2-INF-150/15 Strojové učenie                      1mAINu 1mINFb
  Str 13 10 2h p M-III 2-INF-150/15 Strojové učenie                      1mAINu 1mINFb
  Stv 9 50 2h k M-III 2-INF-150/15 Strojové učenie                      1mAINu 1mINFb
  Pia 11 30 2h p M-XII 1-DAV-302/20 Princípy dátovej vedy                   3DAV
  Pia 13 10 4h c I-H3  1-INF-810/15 Rýchlostné programovanie (1)                1INF*
             1-INF-830/00 Rýchlostné programovanie (5)                3INF*
             1-INF-820/15 Rýchlostné programovanie (3)                2INF*

Cimrová Barbora
  Str 12 20 2h s I-8  DRS040 Seminár CNC                           iDRS
  Stv 16 30 2h k    1-AIN-407/22 Kognitívne vedy: mozog a myseľ (online)          FMFI

Černeková Zuzana
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Uto 14 50 2h p    2-AIN-226/22 Hlboké učenie pre počítačové videnie (online)       2mAINg 1mINFb 2mINFb 12mMPG
  Str 9 50 2h p    2-AIN-112/15 Pokročilé spracovanie obrazu (online)           1mAINg 1mINFb 2mINFb
  Str 11 30 2h s M-VI  2-AIN-233/00 Aplikácie počítačového videnia               2mAIN**

Dráček František D
  Uto 13 10 2h s    DRS001 Seminár (online)                         iDRS
  Pia 8 10 2h s    2-AIN-924/22 Projektový seminár (2) (online)              2mAIN**

Ďurikovič Roman
  Pon 9 50 2h v    2-AIN-222/00 Aplikácie počítačovej grafiky (online)           1mMPG 2mAIN**
  Pon 16 30 2h p    2-AIN-206/15 Matematické modelovanie a počítačová animácia fyzikálnych 1mINFb 1mINFp 1mINFt 2mINFb 2mINFp 2mINFt 1mINFs* 1mAIN** 2mINFs*
  Uto 13 10 2h s    DRS001 Seminár (online)                         iDRS
  Uto 16 30 2h p    1-MAT-570/15 Modelovacie a renderovacie techniky (online)        3MATg 3INF* 3AIN*
  Pia 8 10 2h s    2-AIN-924/22 Projektový seminár (2) (online)              2mAIN**

Fandl Matej D
  Uto 9 50 3h k I-9  2-IKVa-121/18 Introduction to Cognitive Science             1mIKV
  Str 12 20 2h s I-8  DRS040 Seminár CNC                           iDRS
  Stv 14 50 2h c I-23  2-IKVa-105/20 Fundamentals of Programming                1mIKV

Farkaš Igor
  Pon 10 40 2h k I-9  2-IKVa-115/18 Introduction to Computational Intelligence        1mIKV
  Uto 9 50 4h k I-23  2-IKVa-236/19 Grounded Cognition                    2mIKV
  Uto 16 30 2h k I-9  2-IKVa-187/18 Cognitive Science Seminar                 1mIKV
  Str 12 20 2h s I-8  DRS040 Seminár CNC                           iDRS
  Stv 13 10 2h c I-23  2-IKVa-115/18 Introduction to Computational Intelligence        1mIKV

Gajdošech Lukáš D
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Uto 16 30 2h c    2-AIN-223/15 Virtuálna a rozšírená realita (online)           1mMPG 2mAINg
  Str 8 10 2h c I-H6  1-AIN-472/22 Vývoj mobilných aplikácií                 3DAV 3AIN*

Gruska Damas
  Stv 9 50 4h k    2-AIN-283/22 Tvorba kritických aplikácií (online)            2mAINp 2mAINs

Guller Dušan
  Pia 9 50 4h v I-H3  2-AIN-113/22 Výpočtová fuzzy logika, modelovanie a systémy       1mAIN**
             2-AIN-254/15 Fuzzy inferencia a expertné systémy            1mINFb 2mINFb

Gyárfáš František
  Uto 13 10 2h p    1-AIN-171/22 Programovanie (3) (online)                 2DAV 3DAVk 3BINk 2AIN* 2BIN*
  Str 14 50 2h c I-H6  1-AIN-171/22 Programovanie (3)                     2AIN1 2AIN2 3BINk 2BIN*
  Str 16 30 2h c I-H6  1-AIN-171/22 Programovanie (3)                     2AIN3 2DAV 3DAVk

Hamerlik Endre D
  Stv 18 10 2h c I-H6  1-AIN-168/22 Webové aplikácie v praxi                  1mINFb 1mINFp 1mINFt 2mINFb 2mINFp 2mINFt 3AIN* 1mINFs* 2mINFs*

Homola Martin
  Pon 12 20 2h p M-II  2-AINa-111/20 Web Technologies and Methodology             1mIKV
             2-AIN-111/15 Webové technológie a metodológie              1mAINp 3INF*
  Uto 11 30 2h p F1-328 2-AIN-108/15 Výpočtová logika                      1mINFb 2mINFb 1mAIN**
  Uto 14 50 2h c M-IX  2-AIN-108/15 Výpočtová logika                      1mINFb 2mINFb 1mAIN**
  Str 15 40 3h k I-32  2-MXX-131/21 Medzinárodný tímový výskumný projekt            1mIKV 1mu**

Jajcayová Tatiana
  Pon 11 30 2h c M-III 1-AIN-152/22 Lineárna algebra                      3AIN*
  Pon 14 00 2h n I-23  PRED024 Akademické podporné centrum                   1AIN* 2AIN*
  Uto 13 10 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Str 8 10 2h p I-23  1-AIN-413/22 Grafy, grafové algoritmy a optimalizácia          2AIN*
  Stv 13 10 2h c M-I  1-AIN-413/22 Grafy, grafové algoritmy a optimalizácia          2AIN*

Kľuka Ján
  Uto 18 10 1h c    1-AIN-510/22 Linux - princípy a prostriedky (online)          2INF*
  Str 18 10 2h c I-H6  2-AINa-111/20 Web Technologies and Methodology             1mIKV
             2-AIN-111/15 Webové technológie a metodológie              1mAINp 3INF*
  Stv 8 10 3h c    1-AIN-510/22 Linux - princípy a prostriedky (online)          2AIN*

Kocur Viktor
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Uto 14 50 2h p    2-AIN-226/22 Hlboké učenie pre počítačové videnie (online)       2mAINg 1mINFb 2mINFb 12mMPG
  Uto 18 10 2h c    2-AIN-226/22 Hlboké učenie pre počítačové videnie (online)       2mAINg 1mINFb 2mINFb 12mMPG

Komara Ján
  Pon 8 10 2h p F1   1-AIN-121/22 Diskrétna matematika (1)                  1AIN*
  Uto 11 30 2h c M-V  1-AIN-121/22 Diskrétna matematika (1)                  1AIN1
  Str 8 10 2h k M-V  1-AIN-121/22 Diskrétna matematika (1)                  1AIN1

Krupa Martin
  Stv 16 30 2h p C   1-AIN-168/22 Webové aplikácie v praxi                  1mINFb 1mINFp 1mINFt 2mINFb 2mINFp 2mINFt 3AIN* 1mINFs* 2mINFs*
  Stv 18 10 2h c I-H6  1-AIN-168/22 Webové aplikácie v praxi                  1mINFb 1mINFp 1mINFt 2mINFb 2mINFp 2mINFt 3AIN* 1mINFs* 2mINFs*

Kubík Jozef D
  Str 8 10 2h c I-H6  1-AIN-472/22 Vývoj mobilných aplikácií                 3DAV 3AIN*
  Str 12 20 2h s I-8  DRS040 Seminár CNC                           iDRS

Kyselica Daniel D
  Uto 13 10 2h s    DRS001 Seminár (online)                         iDRS
  Stv 8 10 2h c I-KAI 1-MAT-570/15 Modelovacie a renderovacie techniky (Colab)        3MATg 3INF* 3AIN*
  Pia 8 10 2h s    2-AIN-924/22 Projektový seminár (2) (online)              2mAIN**

Lucká Mária
  Uto 11 30 2h c M-VII 1-AIN-121/22 Diskrétna matematika (1)                  1AIN3
  Stv 11 30 2h k M-II  1-AIN-121/22 Diskrétna matematika (1)                  1AIN3

Lúčny Andrej
  Stv 9 50 4h c M-217 1-AIN-306/22 Praktikum zo strojového učenia a umelej inteligencie na vi 3AIN*
  Pia 11 30 2h v F1-248 1-AIN-303/22 Game Engines                        3AIN*

Madaras Martin
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Pon 11 30 2h p    2-AIN-223/15 Virtuálna a rozšírená realita (online)           2mAINg 1mMPG 1mMPGk
  Str 11 30 2h p I-23  1-AIN-301/22 Základy počítačovej grafiky a spracovania obrazu      3DAV 3AIN*
  Stv 9 50 4h c M-217 1-AIN-306/22 Praktikum zo strojového učenia a umelej inteligencie na vi 3AIN*

Malinovská Kristína
  Pon 9 00 2h p I-9  2-IKVa-105/20 Fundamentals of Programming                1mIKV
  Str 12 20 2h s I-8  DRS040 Seminár CNC                           iDRS
  Stv 13 10 2h c I-23  2-IKVa-115/18 Introduction to Computational Intelligence        1mIKV
  Stv 14 50 2h c I-23  2-IKVa-105/20 Fundamentals of Programming                1mIKV

Marko Martin
  Str 9 50 3h p I-9  2-IKVa-111/18 Introduction to Psychology                1mIKV

Markošová Mária
  Pon 14 50 2h p M-III 1-AIN-304/22 Úvod do umelej inteligencie                3DAV 3AIN*
  Uto 14 50 2h c M-V  1-AIN-121/22 Diskrétna matematika (1)                  1AIN4
  Stv 9 50 2h k M-IV  1-AIN-121/22 Diskrétna matematika (1)                  1AIN4
  Stv 13 10 2h k I-9  2-AIN-181/00 Evolučné algoritmy                     2mAINu

Mériová Mária D
  Uto 13 10 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS

Mihálik Andrej
  Uto 11 30 2h c M-IV  1-AIN-121/22 Diskrétna matematika (1)                  1AIN2
  Uto 13 10 2h s    DRS001 Seminár (online)                         iDRS
  Str 8 10 2h k M-VI  1-AIN-121/22 Diskrétna matematika (1)                  1AIN2
  Str 8 10 2h k I-9  REZERAIS rezervácia AIS (Diskretna matematika 1 AIN - rezerva M-VI)   1AIN2
  Stv 11 30 2h c C   2-AIN-206/15 Matematické modelovanie a počítačová animácia fyzikálnych 1mINFb 1mINFp 1mINFt 2mINFb 2mINFp 2mINFt 1mINFs* 1mAIN** 2mINFs*

Mihálová Dominika D
  Pon 11 30 2h c M-III 1-AIN-152/22 Lineárna algebra                      3AIN*
  Uto 13 10 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Str 8 10 2h c I-H6  1-AIN-472/22 Vývoj mobilných aplikácií                 3DAV 3AIN*

Mráz Robert
  Stv 16 30 2h p C   1-AIN-168/22 Webové aplikácie v praxi                  1mINFb 1mINFp 1mINFt 2mINFb 2mINFp 2mINFt 3AIN* 1mINFs* 2mINFs*
  Stv 18 10 2h c I-H6  1-AIN-168/22 Webové aplikácie v praxi                  1mINFb 1mINFp 1mINFt 2mINFb 2mINFp 2mINFt 3AIN* 1mINFs* 2mINFs*

Nagy Marek
  Uto 17 20 1h p    1-AIN-510/22 Linux - princípy a prostriedky (online)          2INF***
  Uto 18 10 1h c    1-AIN-510/22 Linux - princípy a prostriedky (online)          2INF*
  Str 8 10 2h p    2-AIN-272/15 Spracovanie digitálneho signálu (online)          1mAINu
  Str 9 50 2h c    2-AIN-272/15 Spracovanie digitálneho signálu (online)          1mAINu
  Stv 8 10 3h c    1-AIN-510/22 Linux - princípy a prostriedky (online)          2AIN*
  Stv 18 10 2h k F1-248 1-UIN-345/22 Linux                           3upI*

Náther Peter
  Uto 14 50 2h c M-VII 1-AIN-121/22 Diskrétna matematika (1)                  1AIN5
  Stv 9 50 2h k M-I  1-AIN-121/22 Diskrétna matematika (1)                  1AIN5
  Stv 13 10 2h c M-I  1-AIN-413/22 Grafy, grafové algoritmy a optimalizácia          2AIN*

Ostatníková Daniela
  Pon 16 00-18 45 p LF-FU 2-IKVa-123/18 Introduction to Neuroscience (Lekárska fakulta UK, Sasin 1mIKV

Palaj Marcel
  Stv 16 30 2h c M-III 1-AIN-105/22 Efektívne algoritmy a dátové štruktúry           2AIN1

Petrovič Pavel
  Pon 9 50 2h p C   1-AIN-131/22 Tvorba informačných systémov                3AIN*
  Uto 8 10 2h p C   1-AIN-131/22 Tvorba informačných systémov                3AIN*
  Uto 16 30 4h l I-H3  1-AIN-140/22 Princípy počítačov - hardvér (Raz za mesiac)        1AIN1 1AIN2 1AIN4 1DAV*
  Str 14 50 4h l I-H3  1-AIN-140/22 Princípy počítačov - hardvér (Raz za mesiac)        1AIN3 1AIN4 1AIN5 1DAV*
  Stv 19 00 1h k FT-LAB 1-AIN-426/22 Aplikovaný robotický seminár (1)              2AIN*
  Pia 8 10 2h s FT-LAB 1-AIN-167/22 Praktický seminár robotiky                 2AIN*

Pócoš Štefan D
  Str 9 50 2h c I-H6  1-AIN-304/22 Úvod do umelej inteligencie                3DAV 3AIN*
  Str 12 20 2h s I-8  DRS040 Seminár CNC                           iDRS

Polášek Ivan
  Uto 8 10 4h k M-III 2-AIN-156/22 Agilný vývoj softvéru v tíme                1mAINp 2mAINp 1mAINs 2mAINs

Poslon Xenia-Daniela
  Stv 9 00 3h k I-23  2-IKVa-116/18 Empirical Research Methodology              1mIKV

Pukancová Júlia
  Pon 14 00 2h n I-23  PRED024 Akademické podporné centrum                   1AIN* 2AIN*
  Uto 11 30 2h p F1-328 2-AIN-108/15 Výpočtová logika                      1mINFb 2mINFb 1mAIN**
  Uto 14 50 2h c M-IX  2-AIN-108/15 Výpočtová logika                      1mINFb 2mINFb 1mAIN**

Rybár Ján
  Stv 9 00 2h k    1-AIN-408/22 Kognitívne laboratórium (online)              FMFI
  Stv 16 30 2h k    1-AIN-407/22 Kognitívne vedy: mozog a myseľ (online)          FMFI

Samporová Sabína
  Stv 16 30 2h c M-IV  1-AIN-105/22 Efektívne algoritmy a dátové štruktúry           2AIN2

Šešera Ľubor
  Str 15 40 4h k I-9  2-AIN-275/22 Vývoj veľkých softvérových aplikácií            1mAINs 2mAINs

Šimko Alexander
  Str 9 50 2h p C   1-AIN-221/22 Databázy (1)                        2AIN*
  Str 14 50 2h c I-H6  1-AIN-171/22 Programovanie (3)                     2AIN1 2AIN2 3BINk 2BIN*
  Str 16 30 2h c I-H6  1-AIN-171/22 Programovanie (3)                     2AIN3 2DAV 3DAVk
  Stv 14 50 2h c I-H6  1-AIN-221/22 Databázy (1)                        2AIN1 2AIN2
  Stv 16 30 2h c I-H6  1-AIN-221/22 Databázy (1)                        2AIN3

Šiška Jozef
  Str 13 10 2h c F1-248 2-AIN-118/14 Programovanie v operačných systémoch            1mAINp
  Stv 11 30 2h k I-23  1-AIN-311/22 Embedded Linux                       3AIN*
  Stv 13 10 2h p M-II  2-AIN-118/14 Programovanie v operačných systémoch            1mAINp

Škorvánková Dana D
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS

Štancelová Paula D
  Str 16 30 2h c F1-248 2-AIN-112/15 Pokročilé spracovanie obrazu                1mINFb 2mINFb 1mAINg*

Štefancová Elena D
  Str 18 10 2h c I-H6  2-AINa-111/20 Web Technologies and Methodology             1mIKV
             2-AIN-111/15 Webové technológie a metodológie              1mAINp 3INF*

Šuppa Marek D
  Uto 18 10 2h c I-H6  1-DAV-103/20 Operačné systémy a počítačové siete            2DAVk 3BINk 1DAV* 2BIN*
  Str 13 10 2h c I-H6  2-INF-150/15 Strojové učenie                      1mAINu 1mINFb
  Str 13 10 2h p M-III 2-INF-150/15 Strojové učenie                      1mAINu 1mINFb
  Stv 9 50 2h k M-III 2-INF-150/15 Strojové učenie                      1mAINu 1mINFb

Takáč Martin
  Uto 9 50 3h k I-9  2-IKVa-121/18 Introduction to Cognitive Science             1mIKV
  Str 12 20 2h s I-8  DRS040 Seminár CNC                           iDRS
  Stv 9 50 4h k I-9  2-IKVa-232/19 Cognitive Semantics and Cognitive Theory of Representatio 2mIKV

Uhliarik Ivor D
  Uto 13 10 2h p    1-AIN-171/22 Programovanie (3) (online)                 2DAV 3DAVk 3BINk 2AIN* 2BIN*
  Str 14 50 2h c I-H6  1-AIN-171/22 Programovanie (3)                     2AIN1 2AIN2 3BINk 2BIN*
  Str 16 30 2h c I-H6  1-AIN-171/22 Programovanie (3)                     2AIN3 2DAV 3DAVk

Vinař Tomáš
  Pon 9 00 2h p M-XI  1-DAV-302/20 Princípy dátovej vedy                   3DAV
  Pon 11 30 2h p C   1-AIN-105/22 Efektívne algoritmy a dátové štruktúry           2AIN*
  Str 11 30 2h p C   1-AIN-105/22 Efektívne algoritmy a dátové štruktúry           2AIN*
  Str 17 20 2h s I-23  2-AIN-505/10 Seminár z bioinformatiky (1)                1mINFb 2mINFb
             2-AIN-251/10 Seminár z bioinformatiky (3)                1mINFb 2mINFb
  Stv 14 00 2h c M-XII 1-BIN-301/15 Metódy v bioinformatike                  3DAV 1mINFb 1mAINu 3INF* 3BIN*
  Stv 15 40 2h p M-XII 1-BIN-301/15 Metódy v bioinformatike                  3DAV 1mINFb 1mAINu 3INF* 3BIN*
             2-AIN-501/00 Metódy v bioinformatike                  3BMF 1mFBM 1pmB-GE 2pmB-GE 1pmC-BX
  Stv 17 20 2h c M-217 2-AIN-501/00 Metódy v bioinformatike                  3BMF 1mFBM 1pmB-GE 2pmB-GE 1pmC-BX
  Pia 11 30 2h p M-XII 1-DAV-302/20 Princípy dátovej vedy                   3DAV


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
(KAMS)

Babiš Alex D
  Pon 13 10 2h c M-VI  1-EFM-370/00 Finančná matematika                    1mMATn 3PMA*
             1-MMN-331/10 Finančná matematika                    3MMN*
  Pon 13 10 2h c I-H3  1-EFM-370/00 Finančná matematika                    1mMATn 3PMA*
             1-MMN-331/10 Finančná matematika                    3MMN*
  Uto 14 00 2h c M-208 2-EFM-102/15 Časové rady (2.skupina)                  1mEMM*
  Uto 14 00 2h c M-VIII 2-EFM-102/15 Časové rady (2.skupina)                  1mEMM*
  Str 11 30 2h c M-208 2-EFM-102/15 Časové rady (1.skupina)                  1mEMM*
  Str 11 30 2h c M-I  2-EFM-102/15 Časové rady (1.skupina)                  1mEMM*

Boďa Ján
  Pon 8 10 2h s M-V  2-EFM-115/15 Seminár z ekonómie                     1mEMM*
  Pon 8 10 2h s M-201 REZERAIS rezervácia AIS (Seminar z ekonomie - M-V)           1mEMM*
  Str 8 10 2h p M-VII 2-EFM-238/17 Politická ekonómia                     2mEMM*
  Str 11 30 3h p F2   1-EFM-120/17 Ekonómia (1)                        1EFM* 1MMN* 1PMA*

Bokes Pavol
  Pon 8 10 2h p M-IV  2-EFM-236/15 Modelovanie biologických procesov             2mPMS 2mFBM 2mEMM*
  Uto 11 30 2h p M-II  2-PMS-123/10 Stochastické simulačné metódy               2mPMS 1mEMM* 2mINF*

Camara Assa D
  Str 14 50 1h c M-125 1-MAT-281/00 Pravdepodobnosť a štatistika (1)              2MAT**
  Str 15 40 1h c M-125 1-PMA-754/16 Cvičenie z pravdepodobnosti a štatistiky (1)        2MAT**
  Str 16 30 1h c M-125 1-MAT-281/00 Pravdepodobnosť a štatistika (1)              2MMN*
  Str 17 20 1h c M-125 1-PMA-754/16 Cvičenie z pravdepodobnosti a štatistiky (1)        2MMN*

Fila Marek
  Uto 9 50 2h c M-IV  2-MAT-114/15 Integrálne transformácie a špeciálne funkcie        2mMATn 1mMATa 2mEMM*
  Uto 15 40 2h n M-201 REZER rezervácia (4.10.,11.10.,18.10.,25.10.,8.11)           

Filová Lenka
  Pon 9 50 2h p M-125 2-PMS-131/22 Analýza prežívania                     12mPMS
  Pon 13 10 2h p M-125 2-PMS-221/22 Štatistické metódy v klinických skúškach          2mPMS
  Str 8 10 2h p F1-247 2-PMS-115/10 Viacrozmerné štatistické analýzy              1mPMS 1mINFd*
             2-EFM-151/15 Viacrozmerné štatistické analýzy              1mEMM*
  Str 9 50 2h c F1-247 2-PMS-115/10 Viacrozmerné štatistické analýzy              1mPMS 1mINFd*
             2-EFM-151/15 Viacrozmerné štatistické analýzy              1mEMM*

Fulová Terézia D
  Uto 16 30 2h c C   1-EFM-220/00 Lineárne programovanie                   2EFM*
  Str 13 10 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     

Gašper Ján D
  Str 14 50 2h c M-VII 1-EFM-220/00 Lineárne programovanie (od rekonštrukcie M-VII)      2DAV 3DAVk
  Pia 9 50 2h c M-II  1-EFM-220/00 Lineárne programovanie (do rekonštrukcie M-VII)      2DAV 3DAVk

Guba Peter
  Uto 8 10 2h p M-125 2-EFM-152/15 Princípy matematického modelovania v prírodných a technick 2mFAA 1mFAA 1mEMM* 2mMATa*
  Str 12 20 2h p M-II  3-MAM-009/15 Modely prúdenia tekutín                  mDRS

Halická Margaréta
  Pon 14 50 2h s M-IV  1-EFM-911/22 Seminár k bakalárskej práci                3EFM*
  Str 13 10 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     
  Stv 11 30 2h c M-I  2-EFM-118/15 Optimálne riadenie (1)                   1mEMM*
  Stv 16 30 2h p M-II  2-EFM-118/15 Optimálne riadenie (1)                   1mEMM*

Harman Radoslav
  Pon 9 00 2h p M-XI  1-DAV-302/20 Princípy dátovej vedy                   3DAV
  Uto 14 50 3h p    1-DAV-201/20 Základy pravdepodobnosti a štatistiky (online)       2BMF 2OZE 2DAV 3DAVk 1mINF 2AIN* 3INF* 3BIN*
             1-TEF-203/20 Matematika (4) - Pravdepodobnosť a štatistika (online)   3TEF
  Str 11 30 2h s M-125 2-PMS-223/22 Pravdepodobnostné a štatistické metódy umelej inteligencie 2mPMS
  Pia 9 50 2h p F2   2-PMS-129/22 Stochastické optimalizačné metódy             3DAV 1mMMN* 2mEMM* 2mMMN* 12mPMS
  Pia 11 30 2h p M-XII 1-DAV-302/20 Princípy dátovej vedy                   3DAV

Hrdina Jakub D
  Pon 14 50 2h c M-VIII 1-EFM-121/15 Lineárna algebra a geometria (1)              1EFM*
  Uto 8 10 2h v M-XI  1-EFM-515/00 Cvičenie z algebry a geometrie (1)             1EFM*
  Str 13 10 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     

Chladná Zuzana
  Uto 9 50 2h p M-VII 1-EFM-350/00 Mikroekonómia                       3EFM*
  Str 13 10 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     
  Stv 9 50 2h c M-VII 1-EFM-350/00 Mikroekonómia                       3EFM*
  Stv 11 30 2h c M-I  2-EFM-118/15 Optimálne riadenie (1)                   1mEMM*

Janková Katarína
  Uto 9 50 2h s M-216 2-PMS-922/22 Diplomový seminár (1)                   2mPMS
  Uto 13 10 2h p M-IV  1-PMA-760/00 Teória náhodného výberu                  3DAV 3PMA**
  Str 13 10 2h p M-I  2-PMS-118/22 Markovovské modely (1)                   1mPMS 1mMAT* 1mEMM*
  Stv 9 50 2h p F1   1-MAT-281/00 Pravdepodobnosť a štatistika (1)              2MAT***

Jašurková Tatiana D
  Pon 13 10 2h c M-III 1-EFM-370/00 Finančná matematika (1. skupina)              3EFM*
  Uto 14 50 2h c I-H3  1-EFM-370/00 Finančná matematika (1. skupina)              3DAV 3EFM*
  Uto 16 30 2h c F1-248 1-EFM-370/00 Finančná matematika (2. skupina)              3DAV 3EFM*
  Uto 16 30 2h c M-XII 1-EFM-370/00 Finančná matematika (2. skupina)              3DAV 3EFM*

Jurča Pavol
  Pon 16 30 2h p M-XI  1-EFM-280/00 Peniaze a bankovníctvo                   2EFM*

Kollár Martin
  Uto 14 50 2h p M-IV  1-EFM-110/00 Matematická analýza (1)                  1EFM*
  Uto 16 30 2h c M-IV  1-EFM-110/00 Matematická analýza (1)                  1EFM*
  Str 14 50 2h p M-I  1-EFM-110/00 Matematická analýza (1)                  1EFM*
  Str 16 30 2h c F2   1-EFM-510/00 Cvičenie z matematickej analýzy (1)            1EFM*

Kollár Richard
  Pon 8 10 2h p F1-328 1-DAV-102/20 Matematická analýza (1)                  2DAVk 2BINk 1TEF 2TEFk 1BIN* 1DAV*
  Uto 8 10 2h p F1-328 1-DAV-102/20 Matematická analýza (1)                  2DAVk 2BINk 1TEF 2TEFk 1BIN* 1DAV*
  Uto 12 20 2h p C   3-MAM-005/00 Biomatematika                       fDRS mDRS

Kossaczká Ľubica
  Pon 14 50 2h c M-V  1-EFM-210/00 Matematická analýza (3) (2. skupina)            2EFM*
  Uto 13 10 2h c F1-328 1-EFM-210/00 Matematická analýza (3) (1. skupina)            2PMA* 2EFM*
  Str 11 30 2h c M-V  1-EFM-530/00 Cvičenie z matematickej analýzy (3) (2. skupina)      2EFM*
  Stv 8 10 2h c M-XI  1-EFM-530/00 Cvičenie z matematickej analýzy (3) (1. skupina)      2PMA* 2EFM*

Kováč Jozef
  Pon 11 30 2h p M-125 2-PMS-101/22 Náhodné procesy                      1mPMS
  Pon 14 50 2h k I-H6  2-PMS-222/22 Programovanie v softvéri SAS                1mEMM* 1mMMN* 2mEMM* 2mMMN* 12mPMS
  Uto 8 10 2h p F1-247 2-PMS-213/22 Bayesovské metódy (1)                   2mPMS
  Stv 11 30 2h k M-III 2-MMN-106/15 Počítačová štatistika                   1mMMN*

Lettrichová Erika D
  Pon 15 40 2h c M-I  1-DAV-201/20 Základy pravdepodobnosti a štatistiky           2AIN3
  Str 16 30 2h c F1-247 1-DAV-201/20 Základy pravdepodobnosti a štatistiky           2AIN2

Macková Petra D
  Pon 11 30 2h c M-201 1-EFM-121/15 Lineárna algebra a geometria (1) (1. skupina)       1EFM*
  Stv 9 50 2h c M-201 1-EFM-515/00 Cvičenie z algebry a geometrie (1) (1. skupina)      1EFM*

Melicherčík Igor
  Pon 9 50 2h p M-V  2-EFM-104/22 Miera a integrál, stochastický kalkulus - teória a aplikác 1mEMM*
  Pon 11 30 1h c M-V  2-EFM-104/22 Miera a integrál, stochastický kalkulus - teória a aplikác 1mEMM*
  Str 9 50 2h s M-V  2-EFM-920/00 Diplomový seminár                     2mEMM*
  Stv 11 30 2h p F2   1-EFM-370/00 Finančná matematika                    3DAV 1mMATn 3EFM* 3PMA*
             1-MMN-331/10 Finančná matematika                    3MMN*
  Stv 14 50 2h p M-IV  2-EFM-104/22 Miera a integrál, stochastický kalkulus - teória a aplikác 1mEMM*

Meravý Pavol
  Str 14 50 2h p M-V  2-EFM-221/21 Praktické dátové modelovanie                2mEMM*

Padyšák Matúš D
  Str 16 30 1h c M-208 1-PMA-741/00 Demografická štatistika                  2PMA* 1mEMM*
  Stv 9 50 2h c M-208 1-PMA-310/00 Poistná matematika (1)                   3PMA*

Pekár Ján
  Stv 9 50 2h p M-125 2-EFM-105/00 Teória nekooperatívnych hier                2mEMM*

Quittner Pavol
  Stv 14 00 2h s M-223 DRS020 Seminár o diferenciálnych rovniciach a dynamických systémoch   mDRS
  Pia 8 10 2h p M-201 2-MAT-115/12 Funkcionálna analýza                    1mMATa*
  Pia 9 50 2h c M-201 2-MAT-115/12 Funkcionálna analýza                    1mMATa*

Rosa Samuel
  Pon 8 10 2h p F1-247 1-PMA-215/15 Maticová algebra pre štatistikov              2DAV 3DAVk 2PMA*
  Uto 13 10 2h p M-125 2-PMS-107/15 Regresné modely                      1mPMS
  Str 13 10 2h c M-IV  1-PMA-215/15 Maticová algebra pre štatistikov              2DAV 3DAVk 2PMA*
  Stv 8 10 2h c M-125 2-PMS-107/15 Regresné modely                      1mPMS

Rosová Lívia
  Uto 14 50 2h p M-125 1-PMA-551/22 Rozdelenia pravdepodobnosti                3PMA*
  Str 10 40 1h c M-125 1-PMA-530/00 Všeobecná teória poistenia                 3PMA*
  Stv 8 10 2h p M-I  1-UMA-302/22 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (1)        3upM* 3pupM*
  Stv 14 50 2h c M-125 2-EFM-217/11 Cvičenia z poisťovníctva                  2mEMM* 2mMMN*
  Pia 9 50 2h c M-V  1-UMA-302/22 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (1)        3upM* 3pupM*

Rychtárik Štefan
  Pon 16 30 2h s M-XII 1-EFM-552/17 Finančný systém a finančná stabilita            3EFM*

Somogyi Pál D
  Pon 14 50 2h c F1   1-DAV-201/20 Základy pravdepodobnosti a štatistiky           2DAV 3DAVk 3BIN*

Somorčík Ján
  Uto 8 10 2h p F2   1-EFM-330/00 Štatistické metódy                     3EFM* 3PMA**
             1-DAV-303/20 Štatistické metódy                     3DAV
  Uto 11 30 2h p F1-247 2-PMS-141/15 Teória pravdepodobnosti                  1mPMS
  Stv 8 10 2h p C   1-EFM-340/13 Počítačová štatistika                   1mINFb 1mINFp 1mINFt 2mINFb 2mINFp 2mINFt 3EFM* 1mINFs* 2mINFs*
             1-DAV-303/20 Štatistické metódy                     3DAV
             1-PMA-730/00 Počítačová štatistika                   3PMA**
  Stv 11 30 2h c F1-247 2-PMS-141/15 Teória pravdepodobnosti                  1mPMS
  Pia 8 10 2h p M-XI  2-PMS-130/10 Analýza kategoriálnych dát                 2mPMS

Stehlíková Beáta
  Pon 13 10 2h k M-208 2-PMS-102/22 Časové rady                        1mPMS
  Pon 13 10 2h k M-IV  2-PMS-102/22 Časové rady                        1mPMS
  Pon 16 30 2h c M-III 2-EFM-107/15 Parciálne diferenciálne rovnice (Slovensky)        1mEMM*
  Pon 16 30 2h c M-208 2-EFM-107/15 Parciálne diferenciálne rovnice              1mEMM*
  Uto 9 50 2h p M-II  2-EFM-102/15 Časové rady                        1mEMM*
             2-INF-191/22 Časové rady                        1mINFd*
  Stv 14 00 2h k M-V  2-PMS-102/22 Časové rady                        1mPMS
  Stv 14 00 2h k M-208 2-PMS-102/22 Časové rady                        1mPMS

Szolgayová Jana
  Pon 11 30 2h k M-208 1-EFM-565/15 Matematický software (1. skupina)             2EFM*
  Uto 13 10 2h p M-II  1-EFM-511/22 Úvod do vysokoškolskej matematiky (1)           1EFM* 1PMA*
  Str 9 50 2h k M-208 1-EFM-565/15 Matematický software (2. skupina)             2EFM*
  Str 13 10 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     
  Stv 8 10 2h p M-II  1-EFM-511/22 Úvod do vysokoškolskej matematiky (1)           1EFM* 1PMA*

Szűcs Gábor
  Pon 13 10 2h p M-VIII 1-PMA-741/00 Demografická štatistika                  2PMA* 1mEMM*
  Uto 9 50 2h p M-125 1-PMA-310/00 Poistná matematika (1)                   3PMA*
  Str 9 00 2h p M-125 1-PMA-530/00 Všeobecná teória poistenia                 3PMA*
  Str 11 30 2h p M-III 2-EFM-201/22 Poisťovníctvo                       2mEMM* 2mMMN*
  Stv 9 50 2h s F1-248 2-EFM-143/17 Vybrané techniky v aktuárstve               1mEMM* 2mEMM* 12mPMS

Ševčovič Daniel
  Uto 14 50 2h p M-XII 1-EFM-210/00 Matematická analýza (3)                  2PMA* 2EFM*
  Str 13 10 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     
  Stv 8 10 2h p M-XII 2-EFM-107/15 Parciálne diferenciálne rovnice              1mEMM*
  Stv 12 20 2h p M-XII 1-EFM-210/00 Matematická analýza (3)                  2PMA* 2EFM*

Šipicki Marek
  Stv 9 50 2h s F1-248 2-EFM-143/17 Vybrané techniky v aktuárstve               1mEMM* 2mEMM* 12mPMS

Tóth Ján
  Uto 14 00 2h p NBS  2-EFM-218/16 Makroekonomický vývoj a hospodárske politiky na Slovensku 1mEMM* 2mEMM*

Trnovská Mária
  Pon 13 10 2h p F1   1-EFM-220/00 Lineárne programovanie                   2DAV 3DAVk 2EFM*
             1-MAT-466/10 Lineárne programovanie                   3MATn
             1-MMN-255/00 Lineárne programovanie                   1mINF 2mINF 2MMN*
  Uto 13 10 2h p M-V  1-EFM-320/15 Nelineárne programovanie                  3EFM*
             2-MAT-311/15 Nelineárne programovanie                  1mMATn*
             2-INF-189/22 Nelineárne programovanie                  1mINF
  Str 9 50 2h c F-sklenik REZERAIS rezervácia AIS (Nenearne programova 3EFM - rezerva M-V)   1mINF 3MATn 3EFM*
  Str 9 50 2h c M-III 1-EFM-321/00 Cvičenia z nelineárneho programovania           1mINF 3EFM*
             2-MAT-311/15 Nelineárne programovanie                  1mMATn*
  Str 13 10 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     
  Str 14 50 2h p F1-328 1-EFM-230/15 Maticový počet                       2EFM*

Udeani Cyril Izuchukwu D
  Pon 16 30 2h c M-208 2-EFM-107/15 Parciálne diferenciálne rovnice              1mEMM*
  Pon 16 30 2h c M-VI  2-EFM-107/15 Parciálne diferenciálne rovnice (Anglicky)         1mEMM*
  Pon 16 30 2h c M-201 REZERAIS rezervácia AIS (rezervania Parciane Diferencialne rovnice M-VI 1mEMM*

Veselý Ján D
  Str 8 10 1h c M-VIII 1-MAT-281/00 Pravdepodobnosť a štatistika (1) (2. skupina)       2EFM*
  Str 9 00 1h c M-VIII 1-PMA-754/16 Cvičenie z pravdepodobnosti a štatistiky (1) (2. skupina) 2EFM*
  Str 13 10 1h c M-125 1-MAT-281/00 Pravdepodobnosť a štatistika (1) (1. skupina)       2EFM*
  Str 14 00 1h c M-125 1-PMA-754/16 Cvičenie z pravdepodobnosti a štatistiky (1) (1. skupina) 2EFM*
  Str 14 50 2h c F1-247 2-PMS-118/22 Markovovské modely (1)                   1mPMS 1mMAT* 1mEMM*

Zabaikina Iryna D
  Str 16 30 2h c C   1-DAV-201/20 Základy pravdepodobnosti a štatistiky           2AIN1
  Str 18 10 2h c M-201 1-DAV-201/20 Základy pravdepodobnosti a štatistiky           2BMF 2OZE


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra experimentálnej fyziky
(KEF)

.KEFUcitel1 
  Pia 14 00 4h s F2-KEF 2-FFP-915/15 Diplomová práca (2)                    2mFFP

Badin Matej D
  Pon 13 10 2h c F2-272 2-FTL-110/22 Počítačové simulácie kondenzovaných látok         1mFTL

Baránek Martin D
  Uto 14 00 4h l F2-292 1-AIN-140/22 Princípy počítačov - hardvér (Raz za dva týždne)      1AIN3 1DAV*
  Str 14 50 4h l F2-292 1-AIN-140/22 Princípy počítačov - hardvér (Raz za dva týždne)      1AIN1 1AIN2

Berta Miklós
  Pon 9 00 4h p    3-FFP-002/15 Vysokoteplotná plazma (online)               1DRSFYZ

Čermák Peter
  Pon 9 00 2h p F2-167 3-FOS-028/22 Získavanie experimentálnych dát              2DRSFYZ
             3-FFP-005/22 Automatizácia experimentov                 2DRSFYZ

Ďurčányová Sandra D
  Stv 16 30 3h l F1-222 1-FYZ-221/22 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyziky         2TEF 2OZE

Grajcar Miroslav
  Uto 8 10 2h p F2-272 2-FTL-206/22 Fyzika nízkych teplôt                   2mFTL
  Pia 10 40 2h c F2-272 2-FTL-206/22 Fyzika nízkych teplôt                   2mFTL

Grambličková Barbora
  Uto 11 30 2h p F2-051 3-FFP-021/22 Základy právnych vzťahov a ochrany duševného vlastníctva v 1DRSFYZ

Grančič Branislav
  Pon 9 50 2h p F2-223 2-FTL-204/22 Diagnostické metódy vo fyzike tuhých látok         2mFTL 2mEOMo 2mFFP
  Uto 14 50 2h p F2-223 2-FTL-204/22 Diagnostické metódy vo fyzike tuhých látok         2mFTL 2mEOMo 2mFFP
  Str 8 10 2h p F2-223 2-FTL-109/22 Fyzikálne metódy prípravy tenkých vrstiev         1mFTL
  Stv 10 40 2h c F2-223 2-FTL-109/22 Fyzikálne metódy prípravy tenkých vrstiev         1mFTL
  Pia 9 50 2h c F2-051 1-TEF-204/22 Elektrina a magnetizmus                  2TEF

Gregor Maroš
  Pon 9 50 2h p F2-223 2-FTL-204/22 Diagnostické metódy vo fyzike tuhých látok         2mFTL 2mEOMo 2mFFP
  Uto 14 00 4h l F2-292 1-AIN-140/22 Princípy počítačov - hardvér (Raz za dva týždne)      1AIN3 1DAV*
  Uto 14 50 2h p F2-223 2-FTL-204/22 Diagnostické metódy vo fyzike tuhých látok         2mFTL 2mEOMo 2mFFP
  Str 14 50 4h l F2-292 1-AIN-140/22 Princípy počítačov - hardvér (Raz za dva týždne)      1AIN1 1AIN2

Greguš Ján
  Uto 14 00 4h l F2-292 1-AIN-140/22 Princípy počítačov - hardvér (Raz za dva týždne)      1AIN3 1DAV*
  Str 11 30 2h p F1   1-AIN-140/22 Princípy počítačov - hardvér                2DAVk 1AIN* 1DAV*
  Str 14 50 4h l F2-292 1-AIN-140/22 Princípy počítačov - hardvér (Raz za dva týždne)      1AIN1 1AIN2

Herman František
  Uto 8 10 3h p F2-223 2-FTL-118/22 Kvantová mechanika - atómy, molekuly a symetrie      1mFTL
  Str 12 20 2h c F2-223 2-FTL-118/22 Kvantová mechanika - atómy, molekuly a symetrie      1mFTL

Hlubina Richard
  Pon 12 20 2h p M-XII 1-FYZ-315/15 Štatistická fyzika a termodynamika             3FYZ*
  Uto 11 30 2h p M-XII 1-FYZ-315/15 Štatistická fyzika a termodynamika             3FYZ*
  Stv 14 50 2h p F2-223 3-FKL-006/22 Teória kondenzovaných látok                1DRSFYZ
  Stv 16 30 2h s F2-223 3-FKL-006/22 Teória kondenzovaných látok                1DRSFYZ
  Pia 9 00 2h p F2-272 2-FTL-205/22 Fyzika mnohých častíc                   2mFTL
  Pia 14 50 2h c F2-223 2-FTL-205/22 Fyzika mnohých častíc                   2mFTL

Kern Samuel D
  Pia 9 50 2h c M-XII 1-FYZ-315/15 Štatistická fyzika a termodynamika (2.skupina)       3FYZ*

Klas Matej
  Pon 9 00 2h p F2-167 3-FFP-005/22 Automatizácia experimentov                 2DRSFYZ
  Pon 10 40 2h p F2-167 2-FFP-111/00 Diagnostika plazmy                     1mFFP
  Str 10 40 2h p F2-051 3-FFP-011/22 Moderné plazmové technológie                2DRSFYZ
  Pia 11 30 3h l F2-292 2-FOL-116/15 Základy elektroniky                    2TEF 3FYZ*

Kováčik Dušan
  Str 10 40 2h p F2-051 2-FFP-234/22 Plazmochemické metódy povrchových úprav          2mFFP
  Stv 16 30 3h l F1-222 1-FYZ-221/22 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyziky         2TEF 2OZE

Kundracik František
  Pon 9 50 2h p M-XII 1-FYZ-217/22 Elektromagnetizmus                     3FYZk 2FYZ**
  Str 9 50 2h s F2-223 2-UFY-212/22 Elektronika a komunikácia pre učiteľov           2muF*
  Stv 8 10 2h p F1   1-FYZ-217/22 Elektromagnetizmus                     3FYZk 2FYZ**
  Stv 12 20 3h p F2-223 2-FOL-116/15 Základy elektroniky                    1mFOS 2TEF 3FYZ**
  Pia 18 10 2h p    1-FYZ-212/15 Základy programovania (online)               2FYZk 3OZEk 1FYZ* 2FYZ**

Kuťka Martin D
  Stv 9 50 2h c F2-T3 1-FYZ-212/15 Základy programovania                   2BMF 3FYZk 2FYZ*
  Stv 16 30 3h l F1-223 1-FYZ-221/22 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyziky         2FYZ*

Maheľ Michal
  Pon 8 10 2h p F2-272 2-FTL-203/22 Magnetické vlastnosti tuhých látok a supravodivosť     2mFTL 2mFTF
  Str 8 10 2h p F2-272 2-FTL-203/22 Magnetické vlastnosti tuhých látok a supravodivosť     2mFTL 2mFTF
  Stv 9 00 2h c F2-272 2-FTL-203/22 Magnetické vlastnosti tuhých látok a supravodivosť     2mFTL 2mFTF

Markoš Peter
  Pon 11 30 2h p F2-272 2-FTL-126/22 Fotonické kryštály a metamateriály             2mFTL
  Str 14 00 2h p F2-223 2-FTL-126/22 Fotonické kryštály a metamateriály             2mFTL

Martoňák Roman
  Pon 9 50 2h p F2-272 2-FTL-107/22 Štruktúra a mechanické vlastnosti tuhých látok       1mFTF 1mFTL
  Uto 10 40 2h p F2-272 2-FTL-110/22 Počítačové simulácie kondenzovaných látok         1mFTL 1mFTF
  Str 9 50 2h p F2-272 2-FTL-107/22 Štruktúra a mechanické vlastnosti tuhých látok       1mFTF 1mFTL

Maťaš Emanuel D
  Uto 8 10 2h c F2-T3 1-FYZ-212/15 Základy programovania                   1FYZ1
  Str 14 50 2h c F2-T3 1-FYZ-212/15 Základy programovania                   1FYZ2

Matejčík Štefan
  Pon 8 10 2h s F2-051 2-FFP-231/22 Diplomový seminár (1)                   2mFFP
  Uto 13 10 2h p F2-051 2-FFP-109/15 Vákuová fyzika a technika                 1mFFP 1mFTL
  Uto 13 10 4h p F2-167 3-FFP-001/00 Experimentálne vademecum                  1DRSFYZ
  Uto 14 50 1h c F2-051 2-FFP-109/15 Vákuová fyzika a technika                 1mFFP 1mFTL
  Str 9 00 2h p F2-051 2-FFP-112/00 Elektrónová optika a hmotnostná spektroskopia       1mFFP
  Stv 9 00 2h p F2-051 2-FFP-104/00 Elementárne procesy v plazme                1mFFP
  Stv 10 40 4h n F2-KEF 2-FFP-123/15 Semestrálny projekt                    1mFFP
  Stv 14 00 1h s F2-051 3-FFP-012/15 Seminár pracoviska (1)                   1DRSFYZ
             3-FFP-016/15 Seminár pracoviska (5)                   
             3-FFP-018/15 Seminár pracoviska (7)                   
             3-FFP-014/15 Seminár pracoviska (3)                   2DRSFYZ
  Stv 14 50 2h p F2-051 2-FFP-213/15 Analytické metódy vo fyzike plazmy             2mFFP
  Stv 16 30 1h c F2-051 2-FFP-213/15 Analytické metódy vo fyzike plazmy             2mFFP
  Pia 9 00 1h p F2-051 3-FFP-020/22 Príprava a manažment projektov               1DRSFYZ

Medvecká Veronika
  Pon 13 10 2h p F2-051 3-FFP-009/22 Modifikácia povrchov nízkoteplotnou plazmou        2DRSFYZ
  Pon 14 50 1h l F2-051 3-FFP-009/22 Modifikácia povrchov nízkoteplotnou plazmou        2DRSFYZ
  Str 10 40 2h p F2-051 2-FFP-234/22 Plazmochemické metódy povrchových úprav          2mFFP
  Stv 14 50 2h p F2-051 2-FFP-213/15 Analytické metódy vo fyzike plazmy             2mFFP
  Stv 16 30 1h c F2-051 2-FFP-213/15 Analytické metódy vo fyzike plazmy             2mFFP

Mikula Marián
  Pon 13 10 2h p F2-223 1-TEF-311/22 Náuka o materiáloch                    2TEF
  Str 8 10 2h p F2-223 2-FTL-109/22 Fyzikálne metódy prípravy tenkých vrstiev         1mFTL
  Stv 10 40 2h c F2-223 2-FTL-109/22 Fyzikálne metódy prípravy tenkých vrstiev         1mFTL

Moravský Ladislav
  Uto 8 10 4h l F2-292 1-AIN-140/22 Princípy počítačov - hardvér                1AIN4 1AIN5
  Str 9 00 2h p F2-051 2-FFP-112/00 Elektrónová optika a hmotnostná spektroskopia       1mFFP
  Stv 14 50 2h p F2-051 2-FFP-213/15 Analytické metódy vo fyzike plazmy             2mFFP
  Stv 16 30 1h c F2-051 2-FFP-213/15 Analytické metódy vo fyzike plazmy             2mFFP
  Stv 16 30 3h l F1-223 1-FYZ-221/22 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyziky         2FYZ*

Moško Martin
  Uto 10 40 2h p F2-223 2-FTL-224/22 Mezoskopická fyzika a kvantová elektronika         2mFTL 2mFTF
  Str 12 20 2h p F2-272 2-FTL-224/22 Mezoskopická fyzika a kvantová elektronika         2mFTL 2mFTF
  Str 14 00 1h c F2-272 2-FTL-224/22 Mezoskopická fyzika a kvantová elektronika         2mFTL 2mFTF

Neilinger Pavol
  Pon 11 30 2h c F2-223 2-FTL-206/22 Fyzika nízkych teplôt                   2mFTL

Országh Juraj
  Pon 12 20 3h l F1-223 1-FYZ-221/22 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyziky         3FYZk 2FYZ*
  Pon 14 50 6h l F2-KEF 2-FFP-211/00 Špeciálne praktikum z fyziky plazmy            2mFFP
  Uto 13 10 4h p F2-167 3-FFP-001/00 Experimentálne vademecum                  1DRSFYZ
  Str 9 00 2h p F2-051 2-FFP-112/00 Elektrónová optika a hmotnostná spektroskopia       1mFFP
  Stv 10 40 2h p F2-051 2-FFP-205/15 Využitie plazmy                      2mFFP
  Stv 12 20 1h c F2-051 2-FFP-205/15 Využitie plazmy                      2mFFP
  Pia 9 00 1h p F2-051 3-FFP-020/22 Príprava a manažment projektov               1DRSFYZ
  Pia 11 30 3h l F2-292 2-FOL-116/15 Základy elektroniky                    2TEF 3FYZ*

Papp Peter
  Pon 14 00 2h p F2-167 2-FFP-204/15 Modelovanie vo fyzike plazmy                1mFFP
  Pon 15 40 1h c F2-167 2-FFP-204/15 Modelovanie vo fyzike plazmy                1mFFP
  Str 8 10 2h p F1-326 2-FFP-215/22 Fyzikálna chémia a elektrochémia              2mFFP
             2-FBF-102/00 Fyzikálna chémia a elektrochémia              1mFBM 3TEF 2mFOS 1mEOM*
  Str 14 50 2h c F2-T3 1-FYZ-212/15 Základy programovania                   1FYZ2
  Pia 9 00 1h p F2-051 3-FFP-020/22 Príprava a manažment projektov               1DRSFYZ

Patrnčiak Michal D
  Uto 8 10 4h l F2-292 1-AIN-140/22 Princípy počítačov - hardvér                1AIN4 1AIN5

Plecenik Tomáš
  Pon 9 50 2h p F2-223 2-FTL-204/22 Diagnostické metódy vo fyzike tuhých látok         2mFTL 2mEOMo 2mFFP
  Uto 8 10 4h l F2-292 1-AIN-140/22 Princípy počítačov - hardvér                1AIN4 1AIN5
  Uto 14 50 2h p F2-223 2-FTL-204/22 Diagnostické metódy vo fyzike tuhých látok         2mFTL 2mEOMo 2mFFP
  Stv 8 10 3h p F2-223 2-FTL-114/22 Meracie metódy vo fyzike tuhých látok           1mFTL 1mEOMo

Poláčková Magdaléna D
  Uto 14 00 4h l F2-292 1-AIN-140/22 Princípy počítačov - hardvér (Raz za dva týždne)      1AIN3 1DAV*

Roch Tomáš
  Pon 9 50 2h p F2-223 2-FTL-204/22 Diagnostické metódy vo fyzike tuhých látok         2mFTL 2mEOMo 2mFFP
  Pon 14 50 1h p B1-320 N-bCXX-019/22 Základy fyziky pre chémiu                 2pMB
  Pon 14 50 3h p B1-320 N-bBXX-081/15 Fyzika                          2pBXk 2pCk 1pCH*
  Pon 15 40 2h c B1-320 N-bCXX-019/22 Základy fyziky pre chémiu                 2pMB
  Uto 14 50 2h p F2-223 2-FTL-204/22 Diagnostické metódy vo fyzike tuhých látok         2mFTL 2mEOMo 2mFFP
  Str 14 50 2h p F2-167 1-FYZ-806/22 Úvod do optiky, laserov, spektroskopických, interferenčnýc 3FYZ*
  Stv 14 50 3h p F2-s168 3-FEM-002/22 Obnoviteľné zdroje energie                1DRSFYZ

Roldán Alicia Marín
  Pon 12 20 2h p F2-167 2-FOL-115/22 Optika a lasery                      2mFFP 1mFOS 2mEOM*
  Str 9 00 2h p F2-167 3-FOS-025/22 Optická diagnostika laserom generovanej plazmy – aplikácie 1DRSFYZ
  Str 10 40 2h n F2-167 3-FOS-025/22 Optická diagnostika laserom generovanej plazmy – aplikácie 1DRSFYZ
  Str 13 10 2h k F2-167 3-FOS-022/15 Laserové procesy a chemické reakcie            2DRSFYZ
  Str 14 50 2h p F2-167 1-FYZ-806/22 Úvod do optiky, laserov, spektroskopických, interferenčnýc 3FYZ*

Satrapinskyy Leonid
  Pon 9 50 2h p F2-223 2-FTL-204/22 Diagnostické metódy vo fyzike tuhých látok         2mFTL 2mEOMo 2mFFP
  Uto 14 50 2h p F2-223 2-FTL-204/22 Diagnostické metódy vo fyzike tuhých látok         2mFTL 2mEOMo 2mFFP
  Str 8 10 2h p F2-223 2-FTL-109/22 Fyzikálne metódy prípravy tenkých vrstiev         1mFTL
  Stv 10 40 2h c F2-223 2-FTL-109/22 Fyzikálne metódy prípravy tenkých vrstiev         1mFTL

Stano Michal
  Pon 10 40 2h p F2-051 1-TEF-204/22 Elektrina a magnetizmus                  2TEF
  Uto 9 00 2h p F2-051 2-FFP-101/15 Fyzika plazmy (1)                     1mFFP 1mFOS
  Uto 10 40 1h c F2-051 2-FFP-101/15 Fyzika plazmy (1)                     1mFFP 1mFOS
  Str 12 20 2h p F2-051 1-TEF-204/22 Elektrina a magnetizmus                  2TEF
  Stv 9 00 2h p F2-s168 2-FOZ-155/22 Vodíková energetika a termojadrová fúzia         2mEOMo
  Stv 14 50 3h p F2-s168 3-FEM-002/22 Obnoviteľné zdroje energie                1DRSFYZ
  Pia 9 50 2h c F2-051 1-TEF-204/22 Elektrina a magnetizmus                  2TEF

Šiffalovič Peter
  Uto 10 40 2h p F2-167 3-FOS-008/15 Fyzika ultrarýchlych dejov                 2DRSFYZ

Škrlec Adam D
  Pia 9 50 2h c M-IV  1-FYZ-315/15 Štatistická fyzika a termodynamika (1.skupina)       3FYZ*

Šroba Viktor D
  Stv 9 50 2h c F2-T3 1-FYZ-212/15 Základy programovania                   2BMF 3FYZk 2FYZ*

Turiničová Veronika D
  Str 14 50 4h l F2-292 1-AIN-140/22 Princípy počítačov - hardvér (Raz za dva týždne)      1AIN1 1AIN2

Veis Pavel
  Pon 10 40 2h p F2-167 2-FFP-111/00 Diagnostika plazmy                     1mFFP
  Pon 12 20 2h p F2-167 2-FOL-115/22 Optika a lasery                      2mFFP 1mFOS 2mEOM*
  Uto 9 00 2h p F2-167 3-FOS-021/22 Laserová spektroskopia                   1DRSFYZ
  Str 9 00 2h p F2-167 3-FOS-025/22 Optická diagnostika laserom generovanej plazmy – aplikácie 1DRSFYZ
  Str 10 40 2h n F2-167 3-FOS-025/22 Optická diagnostika laserom generovanej plazmy – aplikácie 1DRSFYZ
  Str 13 10 2h k F2-167 3-FOS-022/15 Laserové procesy a chemické reakcie            2DRSFYZ
  Str 14 50 2h p F2-167 1-FYZ-806/22 Úvod do optiky, laserov, spektroskopických, interferenčnýc 3FYZ*
  Stv 13 10 1h s F2-167 3-FOS-102/15 Seminár pracoviska (1)                   1DRSFYZ
             3-FOS-104/15 Seminár pracoviska (3)                   2DRSFYZ

Viskupová Katarína D
  Pon 8 10 2h c F2-T3 1-FYZ-212/15 Základy programovania                   1FYZ1 2OZE 3OZEk
  Stv 12 20 2h c F2-272 2-FTL-107/22 Štruktúra a mechanické vlastnosti tuhých látok       1mFTF 1mFTL

Vojtek Pavel
  Str 8 10 3h l F1-224 1-FYZ-321/22 Praktikum z optiky                     3OZE 3FYZ*
  Str 8 10 3h l F1-225 1-FYZ-321/22 Praktikum z optiky                     3OZE 3FYZ*

Zábudlá Zuzana
  Str 8 10 3h l F1-224 1-FYZ-321/22 Praktikum z optiky                     3OZE 3FYZ*
  Str 8 10 3h l F1-225 1-FYZ-321/22 Praktikum z optiky                     3OZE 3FYZ*

Zahoran Miroslav
  Pon 13 10 2h p F2-051 3-FFP-009/22 Modifikácia povrchov nízkoteplotnou plazmou        2DRSFYZ
  Pon 14 50 1h l F2-051 3-FFP-009/22 Modifikácia povrchov nízkoteplotnou plazmou        2DRSFYZ
  Pon 14 50 6h l F2-KEF 2-FFP-211/00 Špeciálne praktikum z fyziky plazmy            2mFFP
  Str 10 40 2h p F2-051 3-FFP-011/22 Moderné plazmové technológie                2DRSFYZ
  Stv 10 40 2h p F2-051 2-FFP-205/15 Využitie plazmy                      2mFFP
  Stv 12 20 1h c F2-051 2-FFP-205/15 Využitie plazmy                      2mFFP
  Stv 14 50 2h p F2-051 2-FFP-213/15 Analytické metódy vo fyzike plazmy             2mFFP
  Stv 16 30 1h c F2-051 2-FFP-213/15 Analytické metódy vo fyzike plazmy             2mFFP

Zahoranová Anna
  Pon 8 10 2h s F2-051 2-FFP-231/22 Diplomový seminár (1)                   2mFFP
  Pon 12 20 3h l F1-222 1-FYZ-221/22 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyziky         2FYZ*
  Pon 13 10 2h p F2-051 3-FFP-009/22 Modifikácia povrchov nízkoteplotnou plazmou        2DRSFYZ
  Pon 14 50 1h l F2-051 3-FFP-009/22 Modifikácia povrchov nízkoteplotnou plazmou        2DRSFYZ
  Str 10 40 2h p F2-051 2-FFP-234/22 Plazmochemické metódy povrchových úprav          2mFFP
             3-FFP-011/22 Moderné plazmové technológie                2DRSFYZ
  Stv 10 40 2h p F2-051 2-FFP-205/15 Využitie plazmy                      2mFFP
  Stv 12 20 1h c F2-051 2-FFP-205/15 Využitie plazmy                      2mFFP
  Stv 14 00 1h s F2-051 3-FFP-012/15 Seminár pracoviska (1)                   1DRSFYZ
             3-FFP-016/15 Seminár pracoviska (5)                   
             3-FFP-018/15 Seminár pracoviska (7)                   
             3-FFP-014/15 Seminár pracoviska (3)                   2DRSFYZ
  Stv 14 50 2h p F2-051 2-FFP-213/15 Analytické metódy vo fyzike plazmy             2mFFP
  Stv 16 30 1h c F2-051 2-FFP-213/15 Analytické metódy vo fyzike plazmy             2mFFP


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra informatiky
(KI)

.KIUcitel1 
  Pon 8 10 2h p    1-INF-315/14 Základy reverzného inžinierstva (online)          1mINFs 2mINFs 3INF*
  Pon 13 10 2h c FIT  1-INF-315/14 Základy reverzného inžinierstva (ESET lab)         1mINFs 2mINFs 3INF*

.KIUcitel2 
  Str 8 10 2h c M-I  1-DAV-101/20 Diskrétna matematika                    1DAV2 2BINk
  Str 13 10 2h c F1-247 1-DAV-101/20 Diskrétna matematika                    1DAV1 1BIN*

Bernát Dušan
  Pon 9 50 2h p F1-328 1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++                 1INF*
  Uto 11 30 2h c I-H3  1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++                 1INF*
  Uto 11 30 2h c I-H6  1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++                 1INF*
  Str 9 50 2h p F1-328 1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++                 1INF*
  Str 14 50 2h c F1-248 2-INF-176/15 UNIX pre administrátorov                  2DAV 1mINFb 1mINFp 1mINFs 2mINFb 2mINFp 2mINFs 3DAVk 3INF* 3AIN* 3BIN*
  Pia 13 10 2h c I-H6  1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++                 1INF*

Brejová Bronislava
  Pon 9 50 2h p F1-328 1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++                 1INF*
  Uto 11 30 2h c I-H3  1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++                 1INF*
  Uto 11 30 2h c I-H6  1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++                 1INF*
  Str 9 50 2h p F1-328 1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++                 1INF*
  Str 11 30 2h s M-VIII 1-INF-911/15 Bakalársky seminár (1)                   3INF*
  Str 17 20 2h s I-23  2-AIN-505/10 Seminár z bioinformatiky (1)                1mINFb 2mINFb
             2-AIN-251/10 Seminár z bioinformatiky (3)                1mINFb 2mINFb
  Stv 9 50 2h s F1-247 1-BIN-921/22 Bakalársky seminár (1)                   3BIN*
             1-DAV-921/20 Bakalársky seminár (1)                   3DAV
  Stv 14 00 2h c M-XII 1-BIN-301/15 Metódy v bioinformatike                  3DAV 1mINFb 1mAINu 3INF* 3BIN*
  Stv 15 40 2h p M-XII 1-BIN-301/15 Metódy v bioinformatike                  3DAV 1mINFb 1mAINu 3INF* 3BIN*
             2-AIN-501/00 Metódy v bioinformatike                  3BMF 1mFBM 1pmB-GE 2pmB-GE 1pmC-BX
  Stv 17 20 2h c M-217 2-AIN-501/00 Metódy v bioinformatike                  3BMF 1mFBM 1pmB-GE 2pmB-GE 1pmC-BX
  Pia 13 10 2h c I-H6  1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++                 1INF*

Ferko Michal
  Stv 15 40 3h p FIT  2-INF-263/15 Tvorba a dizajn počítačových hier (FIIT, 16:00)      1mINF* 2mINF*

Gafurov Askar D
  Pon 10 40 2h c M-XI  1-DAV-201/20 Základy pravdepodobnosti a štatistiky           1mINFb 1mINFt 2mINFb 2mINFt 3INF*
  Stv 9 50 2h s F1-247 1-BIN-921/22 Bakalársky seminár (1)                   3BIN*
             1-DAV-921/20 Bakalársky seminár (1)                   3DAV
  Stv 11 30 2h c F-sklenik 1-INF-120/00 Úvod do diskrétnych štruktúr              1INF3
  Stv 14 00 2h c M-XII 1-BIN-301/15 Metódy v bioinformatike                  3DAV 1mINFb 1mAINu 3INF* 3BIN*
  Stv 15 40 2h p M-XII 1-BIN-301/15 Metódy v bioinformatike                  3DAV 1mINFb 1mAINu 3INF* 3BIN*
  Stv 17 20 2h c M-217 2-AIN-501/00 Metódy v bioinformatike                  3BMF 1mFBM 1pmB-GE 2pmB-GE 1pmC-BX

Goga Adrián D
  Uto 11 30 2h c I-H3  1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++                 1INF*
  Uto 11 30 2h c I-H6  1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++                 1INF*
  Uto 14 50 2h c I-H6  1-INF-225/15 Programovanie (3)                     2INF*

Janáček Jaroslav
  Uto 13 10 2h p    2-INF-183/15 Počítačové siete (2) (online)               1mINFp 1mINFs 2mINFp 2mINFs 3INF* 3AIN*
  Uto 18 10 2h p    2-INF-176/15 UNIX pre administrátorov (online)             2DAV 1mINFb 1mINFp 1mINFs 2mINFb 2mINFp 2mINFs 3DAVk 3INF* 3AIN* 3BIN*
  Pia 9 50 2h p F1-247 1-MAT-230/15 Operačné systémy a počítačové siete            2MAT*
             1-DAV-103/20 Operačné systémy a počítačové siete            1DAV* 2BIN*
  Pia 14 00 2h c M-T1  2-INF-183/15 Počítačové siete (2) (každý druhý týždeň)         1mINFp 1mINFs 2mINFp 2mINFs 3INF* 3AIN*

Koscelanský Peter
  Pon 14 50 3h p FIT  1-INF-316/20 Aplikačné programovanie v C++ (FIIT, 15:00)        3INF*

Kostolányi Peter
  Uto 14 00 2h p M-213 2-INF-275/18 Neštruktúrované rozpravy o štruktúrach: kapitoly z matemat 1mINFt 2mINFt
  Str 9 50 2h c M-I  1-INF-215/14 Formálne jazyky a automaty (1)               2INF*
  Str 11 30 2h c M-XII 1-INF-215/14 Formálne jazyky a automaty (1)               2DAV 3DAVk 2INF* 2BIN*
  Str 14 50 2h p M-213 2-INF-275/18 Neštruktúrované rozpravy o štruktúrach: kapitoly z matemat 1mINFt 2mINFt
  Stv 9 50 2h c M-VI  1-INF-120/00 Úvod do diskrétnych štruktúr                1INF2

Kováč Jakub
  Uto 8 10 2h p M-II  2-INF-237/00 Vybrané partie z dátových štruktúr             1mINFt 1mINFb 2mINFt
  Stv 8 10 2h p M-VII 2-INF-237/00 Vybrané partie z dátových štruktúr             1mINFb 1mINFt 2mINFt

Královič Rastislav
  Pon 10 40 2h p M-KI  3-INF-001/15 Teoretické základy informatiky (M-261)           iDRS
  Uto 11 30 2h k M-213 2-INF-221/15 Aproximácia optimalizačných problémov           1mINFb 1mINFt 2mINFb 2mINFp 2mINFt 2mINFs*
  Str 9 50 2h k M-213 2-INF-221/15 Aproximácia optimalizačných problémov           1mINFb 1mINFt 2mINFb 2mINFp 2mINFt 2mINFs*
  Stv 9 50 2h p F1-328 1-INF-220/00 Algoritmy a dátové štruktúry                2DAV 3DAVk 2INF* 2BIN*
  Stv 13 10 2h p F1-328 1-INF-220/00 Algoritmy a dátové štruktúry                2DAV 3DAVk 2INF* 2BIN*
  Pia 10 40 2h s M-213 3-INF-601/15 Seminár pracoviska                     iDRS

Lukoťka Robert
  Str 11 30 2h s M-VIII 1-INF-911/15 Bakalársky seminár (1)                   3INF*
  Str 13 10 2h p M-213 2-INF-226/22 Princípy tvorby softvéru (3)                1mINFp 2mINFp
  Str 16 30 2h p M-213 2-INF-226/22 Princípy tvorby softvéru (3)                1mINFp 2mINFp
  Stv 14 50 2h k F1-328 1-INF-517/22 Princípy tvorby softvéru (1)                2DAV 3BINk 3DAVk 2INF* 2BIN*

Mačajová Edita
  Pon 14 00 2h p F1-247 1-DAV-101/20 Diskrétna matematika                    2BINk 1BIN* 1DAV*
  Uto 9 50 2h c F1-247 1-DAV-101/20 Diskrétna matematika                    1DAV2
  Pia 9 50 3h p M-XI  2-INF-174/15 Teória grafov                       1mINFt 1mINFb 2mINFt 2mINFb 3INF* 3AIN*
  Pia 12 20 2h c M-XI  2-INF-174/15 Teória grafov                       1mINFt 1mINFb 2mINFt 2mINFb 3INF* 3AIN*

Mazák Ján
  Pon 13 10 2h p F-sklenik 1-DAV-301/20 Databázové systémy                   3DAV 3BIN*
  Pon 16 30 2h c I-H3  1-DAV-301/20 Databázové systémy                     3DAV 3BIN*
  Uto 13 10 2h c F1-247 1-INF-230/00 Úvod do databázových systémov               2INF*
  Uto 16 30 2h c F1-328 1-INF-615/10 Matematická propedeutika (1)                1INF*

Olejár Daniel
  Uto 9 50 2h p F1-328 1-INF-130/00 Princípy počítačov                     1INF* 3BIN*
  Str 11 30 2h p F1-328 1-INF-130/00 Princípy počítačov                     1INF* 3BIN*
  Str 16 30 2h p M-KI  2-INF-224/15 Teória informácie a teória kódovania (1) (M-214)      1mINFt 2mINFt 1mINFb 2mINFb 1mINFs* 2mINFs*
  Stv 11 30 2h p M-213 2-INF-223/15 Riadenie IT bezpečnosti                  1mINFs
  Stv 14 50 2h p M-213 2-INF-223/15 Riadenie IT bezpečnosti                  1mINFs

Ostertág Richard
  Uto 9 50 2h p F1-328 1-INF-130/00 Princípy počítačov                     1INF* 3BIN*
  Str 11 30 2h p F1-328 1-INF-130/00 Princípy počítačov                     1INF* 3BIN*
  Str 14 50 2h p F-sklenik 1-INF-225/15 Programovanie (3)                    2INF*

Pardubská Dana
  Pon 9 50 3h p M-213 2-INF-163/00 Kolmogorovská zložitosť                  1mINFt 2mINFt
  Uto 9 50 3h p F1   1-INF-167/15 Výpočtová zložitosť a vypočítateľnosť           3DAV 3INF* 3BIN*
  Str 11 30 2h s M-VIII 1-INF-911/15 Bakalársky seminár (1)                   3INF*
  Stv 9 00 3h p M-V  2-MPG-106/22 Algoritmy a dátové štruktúry                1mMPG 1mMPGk
  Pia 8 10 2h c M-II  1-INF-167/15 Výpočtová zložitosť a vypočítateľnosť (každý druhý týždeň) 3DAV 3INF* 3BIN*

Plachetka Tomáš
  Pon 12 20 2h p M-XI  1-INF-230/00 Úvod do databázových systémov               2INF*
  Pon 15 40 2h s M-217 1-INF-235/22 Ročníkový projekt (1)                   2INF*
  Pon 15 40 4h k M-KI  2-INF-179/15 Konkurentné a distribuované programovanie a systémy (1) (M 1mINFp 2mINFp 3INF*
  Str 11 30 2h s M-VIII 1-INF-911/15 Bakalársky seminár (1)                   3INF*

Plesch Martin
  Stv 9 50 2h p F-sklenik 2-INF-173/13 Kvantové spracovanie informácie             1mINFt 2mINFp 2mINFt 1mINFs 1mINFp 3INF* 2mINFs*

Rajník Jozef D
  Pon 15 40 2h c F1-328 1-DAV-101/20 Diskrétna matematika                    1DAV1 2BINk 1BIN*
  Stv 8 10 2h c M-VI  1-INF-120/00 Úvod do diskrétnych štruktúr                1INF1

Rjaško Michal
  Str 8 10 2h c I-H3  1-INF-270/15 Databázové praktikum                    2INF*

Rovan Branislav
  Pon 9 50 3h p F2   1-INF-215/14 Formálne jazyky a automaty (1)               2DAV 3DAVk 2INF* 2BIN*
  Str 8 10 2h p M-213 2-INF-122/00 Teória paralelných výpočtov                
  Str 11 30 2h s M-213 2-INF-920/00 Diplomový seminár (1)                   1mINFb 1mINFp 1mINFt 1mINFs*
  Stv 13 10 2h p M-213 2-INF-122/00 Teória paralelných výpočtov                3INF*

Sádovský Šimon
  Stv 9 50 2h p F1-328 1-INF-220/00 Algoritmy a dátové štruktúry                2DAV 3DAVk 2INF* 2BIN*
  Stv 13 10 2h p F1-328 1-INF-220/00 Algoritmy a dátové štruktúry                2DAV 3DAVk 2INF* 2BIN*

Stanek Martin
  Str 9 50 2h p M-XI  2-INF-178/15 Kryptológia (1)                      2DAV 3DAVk 1mINFb 1mINFp 1mINFt 2mINFb 2mINFp 2mINFt 3INF* 1mINFs* 2mINFs*
  Str 11 30 2h s M-VII 2-INF-921/22 Diplomový seminár (3)                   2mINFb 2mINFp 2mINFt 2mINFs*
  Stv 17 20 2h p M-XI  2-INF-178/15 Kryptológia (1)                      2DAV 3DAVk 1mINFb 1mINFp 1mINFt 2mINFb 2mINFp 2mINFt 3INF* 1mINFs* 2mINFs*

Škoviera Martin
  Pon 12 20 2h p M-V  2-INF-155/00 Kombinatorické štruktúry                  1mINFt 2mINFt
  Str 8 10 2h p F1-328 1-INF-120/00 Úvod do diskrétnych štruktúr                1INF*
  Stv 9 50 2h s M-213 2-MAT-602/09 Seminár z teórie grafov (1)                1mMATs* mDRS
  Stv 15 40 2h p M-VI  2-INF-155/00 Kombinatorické štruktúry                  1mINFt 2mINFt

Varga András D
  Stv 14 50 2h k M-II  2-INF-271/18 Vybrané technológie analýzy dát              1mINF 2mINF


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
(KJFB)

Andel Boris
  Uto 8 10 2h c F1-111 1-FYZ-601/15 Jadrová fyzika                       3FYZ*
  Str 8 10 2h c F1-111 2-FJF-115/22 Fyzika atómového jadra                   1mFJF

Antalic Stanislav
  Pon 8 10 2h p F1-327 2-FJF-115/22 Fyzika atómového jadra                   1mFJF
  Str 10 40 2h p M-II  1-FYZ-601/15 Jadrová fyzika                       3FYZ*
  Str 12 20 2h s F1-327 3-FJF-038/22 Manažment vedeckej práce                  1DRSFYZ
  Stv 14 50 2h p F1-111 1-FYZ-601/15 Jadrová fyzika                       3FYZ*

Astaloš Róbert
  Str 15 40 2h c M-VI  1-FYZ-217/22 Elektromagnetizmus                     3FYZk 2FYZ*

Babincová Melánia
  Pon 8 10 2h p F1-111 2-FBM-150/22 Základy všeobecnej biológie                1mFBM
  Uto 8 10 2h p F1-326 2-FBM-140/22 Základy biomechaniky                    1mFBM
  Str 9 50 3h p F1-327 3-FBF-005/22 Vybrané kapitoly z biomechaniky človeka          1DRSFYZ
  Pia 8 10 2h p F1-326 1-BMF-168/22 Fyzikálne mechanizmy procesov v ľudskom organizme     2BMF
  Pia 11 30 2h p F1-326 2-FBM-150/22 Základy všeobecnej biológie                1mFBM

Babinec Peter
  Pon 8 10 4h p F1-326 1-BMF-310/00 Kvantová mechanika                     3OZE
  Pon 8 10 3h p F1-326 1-BMF-310/22 Kvantová mechanika                     3BMF
  Uto 13 10 2h p F1-326 2-FBF-108/22 Kvantová teória molekúl                  1mFBM
  Stv 8 10 4h p    2-FBM-135/00 Metódy spracovania biosignálov a počítačová grafika (1) (o 1mFBM

Böhm Radoslav
  Pon 8 10 2h p M-III 1-BMF-113/16 Mechanika                         1OZE 2OZEk 1BMF*
  Pon 12 20 2h p F1-308 2-FBM-214/15 Základy dozimetrie                     2mFBM
  Uto 13 10 2h p F1-111 2-FOZ-101/10 Environmentálna fyzika                   1mEOM*
  Uto 15 40 2h p F1   1-FYZ-116/22 Matematické metódy fyziky (1)               1TEF 2TEFk 2OZEk 2FYZk 1OZE 1FYZ*
             1-BMF-116/22 Matematické metódy fyziky (1)               1BMF*
  Uto 17 20 2h c M-II  1-BMF-113/16 Mechanika                         1OZE 2OZEk 1BMF*
  Str 13 10 2h p M-VI  1-BMF-113/16 Mechanika                         1OZE 2OZEk 1BMF*
  Str 14 50 2h c M-IV  1-FYZ-217/22 Elektromagnetizmus                     2BMF 2OZE
  Str 16 30 2h c M-III 1-BMF-110/15 Základy matematiky (1)                   1OZE 1BMF*
  Stv 11 30 2h p F1   1-BMF-116/22 Matematické metódy fyziky (1)               1BMF*
             1-FYZ-116/22 Matematické metódy fyziky (1)               1TEF 2TEFk 2OZEk 2FYZk 1OZE 1FYZ*
  Stv 14 00 1h c F1-111 2-FJF-204/22 Aplikovaná jadrová fyzika a dozimetria           2mFJF
  Pia 8 10 2h p F1   1-FYZ-116/22 Matematické metódy fyziky (1)               1TEF 2TEFk 2OZEk 2FYZk 1OZE 1FYZ*
             1-BMF-116/22 Matematické metódy fyziky (1)               1BMF*
  Pia 9 50 2h c M-I  1-BMF-110/15 Základy matematiky (1)                   1OZE 1BMF*

Breier Robert
  Uto 8 10 2h p F1-308 3-FJF-026/15 Modelovanie v radiačnej fyzike               1DRSFYZ
  Uto 13 10 4h l F1-oJF 2-FJF-106/22 Praktikum z jadrovej fyziky a elektroniky         1mFJF
  Str 16 30 2h p F1-327 1-INF-311/00 Nové trendy personálnych počítačov             3INF*
  Pia 12 20 2h p M-208 2-EFM-140/22 Databázy - SQL                       2mPMS 3BMF 2mEMM*

Čechová Katarína D
  Str 13 10 2h p F1-308 2-FBM-111/15 Zdravotnícka a medicínska informatika           1mFBM
  Stv 14 50 2h k F1-326 2-FBM-117/22 Účinky ionizujúceho žiarenia na živý organizmus a ochrana 1mFBM

Dvornický Rastislav
  Pon 9 50 2h c F1-327 2-FJF-128/22 Kvantová teória pre jadrových fyzikov           1mFJF

Eckerová Barbora D
  Str 9 50 2h c M-X  2-FJF-222/22 Fyzika vysokých energií                  2mFJF

Eckertová Terézia
  Pon 14 00 2h p F1-308 2-FBM-215/15 Aplikácie ionizujúceho žiarenia a rádionuklidov v medicíne 2mFBM
  Stv 9 00 3h p F1-327 1-OZE-305/22 Jadrová a fosílna energia a ich environmentálne aspekty  3OZE

Garaiová Zuzana
  Pon 14 50 2h p F1-326 1-BMF-311/15 Úvod do biofyziky                     3BMF 3FYZ*
  Pon 16 30 2h c F1-326 1-BMF-311/15 Úvod do biofyziky                     3BMF 3FYZ*
  Uto 14 50 2h p F1-326 2-FBM-113/22 Medicínska biofyzika                    1mFBM
  Uto 16 30 2h p F1-326 1-BMF-311/15 Úvod do biofyziky                     3BMF 3FYZ*
  Stv 8 10 2h p F1-326 1-BMF-335/15 Základy biomedicínskej fyziky               3BMF
  Pia 9 50 2h s F1-326 1-BMF-335/15 Základy biomedicínskej fyziky               3BMF

Hianik Tibor
  Pon 14 50 2h p F1-326 1-BMF-311/15 Úvod do biofyziky                     3BMF 3FYZ*
  Pon 16 30 2h c F1-326 1-BMF-311/15 Úvod do biofyziky                     3BMF 3FYZ*
  Uto 16 30 2h p F1-326 1-BMF-311/15 Úvod do biofyziky                     3BMF 3FYZ*

Holý Karol
  Pon 14 50 2h p F1-327 2-FJF-204/22 Aplikovaná jadrová fyzika a dozimetria           2mFJF
  Stv 13 10 1h p F1-111 2-FJF-204/22 Aplikovaná jadrová fyzika a dozimetria           2mFJF
  Stv 14 50 2h p F1-oJF 3-FEM-003/22 Experimentálne metódy radiačnej environmentálnej fyziky  1DRSFYZ
  Stv 16 30 2h s F1-oJF 3-FEM-003/22 Experimentálne metódy radiačnej environmentálnej fyziky  1DRSFYZ

Jacko Juraj D
  Str 11 30 1h s F1-326 2-FBM-124/00 Základy a aplikácie optickej spektroskopie         1mFBM

Ješkovský Miroslav
  Uto 14 50 2h p F1-327 2-FOZ-202/10 Jadrová energetika a environment              2mEOMo

Kaizer Jakub
  Pon 12 20 2h p F1-327 1-OZE-153/22 Anorganická chémia                     1OZE 2OZEk
  Uto 14 50 2h p F1-327 2-FOZ-202/10 Jadrová energetika a environment              2mEOMo

Kontuľ Ivan
  Uto 8 10 2h p F1-oJF 3-FJF-023/15 Detekčné techniky a monitorovacie systémy         1DRSFYZ
  Uto 13 10 4h l F1-oJF 2-FJF-106/22 Praktikum z jadrovej fyziky a elektroniky         1mFJF

Kvasnička Peter
  Pia 14 50 2h p F1-308 2-FBM-112/15 Matematicko-fyzikálne rozbory meraní v medicíne      1mFBM

Mach Pavel
  Uto 12 20 3h p F1-327 3-FBF-002/22 Teoretické metódy štúdia molekulových systémov       1DRSFYZ
  Str 8 10 2h p F1-326 2-FFP-215/22 Fyzikálna chémia a elektrochémia              2mFFP
             2-FBF-102/00 Fyzikálna chémia a elektrochémia              1mFBM 3TEF 2mFOS 1mEOM*
  Pia 8 10 2h p M-V  1-OZE-241/22 Všeobecná chémia                      2OZE 3OZEk

Masarik Jozef
  Uto 8 10 2h p F1-308 3-FJF-026/15 Modelovanie v radiačnej fyzike               1DRSFYZ
  Uto 10 40 2h s F1-327 2-FJF-921/00 Diplomový seminár (2)                   2mFJF
  Uto 14 50 2h p F1-218 2-FFZa-440/15 Nuclear Geophysics                    2mFPE
  Str 12 20 2h s F1-327 3-FJF-038/22 Manažment vedeckej práce                  1DRSFYZ

Melicherčík Milan
  Str 8 10 2h p F1-308 2-FBF-226/15 Molekulárno dynamické simulácie              2mFBM
  Str 9 50 2h c F1-308 2-FBF-226/15 Molekulárno dynamické simulácie              2mFBM
  Stv 9 00 3h p F1-111 2-FJF-121/22 Spracovanie jadrovo-fyzikálnych údajov           1mFJF
  Pia 9 50 3h k F1-308 1-BMF-521/15 Počítačové modelovanie                   2BMF

Mereš Michal
  Pon 12 20 2h p F1-111 2-FJF-132/00 Urýchľovače častíc                     1mFJF

Mlynárik Vladimír
  Str 14 50 2h p F1-308 2-FBM-121/00 Základy magneticko-rezonančnej spektrometrie a tomografie 1mFBM

Morvová Marcela
  Uto 11 30 2h p F1-326 2-FBM-127/19 Experimentálne metódy v praxi               1mFBM
  Str 9 50 2h p F1-326 2-FBM-124/00 Základy a aplikácie optickej spektroskopie         1mFBM
  Str 13 10 2h p F1-308 2-FBM-111/15 Zdravotnícka a medicínska informatika           1mFBM
  Stv 12 20 3h p F1-326 2-FBM-103/22 Experimentálne metódy lekárskej fyziky (1)         1mFBM
  Pia 16 30 3h l F2-s109 2-FBM-105/00 Špeciálne praktikum z biomedicínskej fyziky (1)      1mFBM

Motyčka Jozef D
  Pon 11 30 2h c F1-326 1-BMF-310/22 Kvantová mechanika                     3BMF
             1-BMF-310/00 Kvantová mechanika                     3OZE

Ostatná Veronika
  Pon 16 30 2h p    2-FBM-128/19 Bioelektrochémia (online)                 1mFBM

Rybár Peter
  Str 15 40 2h p F1-326 2-FBF-223/00 Aplikačné programy v biofyzike               1mFBM
  Str 17 20 1h c F1-326 2-FBF-223/00 Aplikačné programy v biofyzike               1mFBM

Sukuba Ivan
  Pon 11 30 2h c F1-248 2-FBF-108/22 Kvantová teória molekúl                  1mFBM

Sýkora Ivan
  Pon 8 10 5h l F1-oJF 2-FJF-209/00 Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (2)         2mFJF
  Pon 16 30 2h p F1-111 2-FJF-114/15 Experimentálne metódy jadrovej fyziky (1)         1mFJF
  Uto 8 10 2h p F1-oJF 3-FJF-023/15 Detekčné techniky a monitorovacie systémy         1DRSFYZ
  Uto 9 50 3h p F1-111 2-FOZ-108/22 Metódy analýzy údajových súborov              1mEOM*
  Uto 13 10 2h p F1-111 2-FOZ-101/10 Environmentálna fyzika                   1mEOM*
  Str 9 50 2h p F1-111 2-FJF-114/15 Experimentálne metódy jadrovej fyziky (1)         1mFJF
  Str 13 10 2h p F1-111 2-FJF-232/00 Vybrané kapitoly spektrometrie gama žiarenia        2mFJF
  Stv 9 00 3h p F1-111 2-FJF-121/22 Spracovanie jadrovo-fyzikálnych údajov           1mFJF
  Stv 12 20 2h p F1-327 2-FOZ-242/15 Metódy monitorovania rádionuklidov             1mEOMo
  Stv 14 50 2h p F1-oJF 3-FEM-003/22 Experimentálne metódy radiačnej environmentálnej fyziky  1DRSFYZ
  Stv 16 30 2h s F1-oJF 3-FEM-003/22 Experimentálne metódy radiačnej environmentálnej fyziky  1DRSFYZ

Šikurová Libuša
  Pon 15 40 3h p F1-308 2-FBM-213/00 Fotobiofyzika a fototerapia                2mFBM
  Uto 9 50 2h s F1-326 2-FBM-920/22 Diplomový seminár (1)                   2mFBM
  Str 9 50 2h p F1-326 2-FBM-124/00 Základy a aplikácie optickej spektroskopie         1mFBM

Šimkovic Fedor
  Uto 8 10 3h p F1-327 2-FJF-128/22 Kvantová teória pre jadrových fyzikov           1mFJF
  Stv 10 40 2h p F1-oJF 2-FJF-153/22 Neutrínová fyzika                     2mFTF 2mFJF

Šubjaková Veronika
  Pon 14 50 2h p F1-326 1-BMF-311/15 Úvod do biofyziky                     3BMF 3FYZ*
  Pon 16 30 2h c F1-326 1-BMF-311/15 Úvod do biofyziky                     3BMF 3FYZ*
  Uto 16 30 2h p F1-326 1-BMF-311/15 Úvod do biofyziky                     3BMF 3FYZ*
  Str 9 50 3h p F1-321 2-FBF-202/00 Bioenergetika                       2mEOM*
  Stv 8 10 2h p F1-326 1-BMF-335/15 Základy biomedicínskej fyziky               3BMF
  Pia 9 50 2h s F1-326 1-BMF-335/15 Základy biomedicínskej fyziky               3BMF

Tatarko Marek
  Uto 9 50 2h p F1-308 2-FBM-114/22 Biomedicínske aplikácie ultrazvuku             1mFBM
  Pia 9 50 2h s F1-326 1-BMF-335/15 Základy biomedicínskej fyziky               3BMF

Tokár Stanislav
  Str 8 10 2h p F1-327 2-FJF-222/22 Fyzika vysokých energií                  2mFJF

Waczulíková Iveta
  Pon 9 00 2h p F1-308 2-FBM-206/22 Návrhy experimentov a štúdií v biomedicínskom výskume   2mFBM
  Pon 10 40 1h c F1-308 2-FBM-206/22 Návrhy experimentov a štúdií v biomedicínskom výskume   2mFBM
  Str 9 50 3h p F1-321 2-FBF-202/00 Bioenergetika                       2mEOM*
  Str 12 20 2h p F1-326 2-FBM-236/15 Špecifiká práce interdisciplinárnych tímov         2mFBM
  Str 13 10 2h p F1-308 2-FBM-111/15 Zdravotnícka a medicínska informatika           1mFBM
  Stv 8 10 2h p F1-326 1-BMF-335/15 Základy biomedicínskej fyziky               3BMF
  Stv 9 50 1h s F1-308 1-BMF-910/22 Projekt bakalárskej práce                 3BMF
  Stv 12 20 3h p F1-326 2-FBM-103/22 Experimentálne metódy lekárskej fyziky (1)         1mFBM
  Pia 16 30 3h l F2-s109 2-FBM-105/00 Špeciálne praktikum z biomedicínskej fyziky (1)      1mFBM

Zeman Jakub
  Pon 8 10 5h l F1-oJF 2-FJF-209/00 Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (2)         2mFJF

Ziman Mário
  Stv 8 10 2h p F2-oTF 2-FTF-228/15 Kvantová teória informácie                 2mFTF
  Stv 9 50 1h c F2-oTF 2-FTF-228/15 Kvantová teória informácie                 2mFTF
  Stv 10 40 2h p F2-oTF 3-FVM-204/15 Úvod do kvantového spracovania informácie         fDRS
  Pia 9 50 2h p F2-130 2-FTF-227/15 Kvantová teória merania                  1mFTF
  Pia 11 30 1h c F2-130 2-FTF-227/15 Kvantová teória merania                  1mFTF

Zvarík Milan
  Pon 9 50 2h c F1-111 1-BMF-181/15 Doplnkové cvičenia z mechaniky               1OZE 2OZEk 1BMF*
  Uto 11 30 2h p F1-326 2-FBM-127/19 Experimentálne metódy v praxi               1mFBM
  Stv 8 10 4h p    2-FBM-135/00 Metódy spracovania biosignálov a počítačová grafika (1) (o 1mFBM
  Stv 12 20 3h p F1-326 2-FBM-103/22 Experimentálne metódy lekárskej fyziky (1)         1mFBM
  Pia 12 20 3h k F1-308 1-BMF-167/15 Spracovanie textových a dátových súborov          1BMF*
  Pia 16 30 3h l F2-s109 2-FBM-105/00 Špeciálne praktikum z biomedicínskej fyziky (1)      1mFBM

Ženiš Tibor
  Str 11 30 2h p F1-111 2-FJF-122/22 Jadrová elektronika                    1mFJF
  Stv 11 30 1h p F1-111 2-FJF-122/22 Jadrová elektronika                    1mFJF
  Stv 12 20 1h c F1-111 2-FJF-122/22 Jadrová elektronika                    1mFJF
  Pia 14 00 2h c M-208 2-EFM-140/22 Databázy - SQL                       2mPMS 3BMF 2mEMM*


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra jazykovej prípravy
(KJP)

Barnes Aneta
  Pon 16 30 2h c F1-246 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1AIN5 1BINk 1DAV2 1INF3 1TEF 1upMAFY
  Pon 18 10 2h c F1-246 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1OZE 1MMN2 1BMF* 1MAT** 1EFM*
  Uto 9 50 2h c F1-246 1-MXX-233/13 Konverzačný kurz anglického jazyka (1)           FMFI
  Uto 11 30 2h c F1-246 1-MXX-171/20 Slovenský jazyk pre zahraničných študentov (1)       FMFI
  Str 11 30 2h c F1-246 1-MXX-171/20 Slovenský jazyk pre zahraničných študentov (1)       FMFI
             1-MXX-271/20 Slovenský jazyk pre zahraničných študentov (3)       FMFI
  Str 13 10 2h c F1-246 1-MXX-233/13 Konverzačný kurz anglického jazyka (1)           FMFI

Foltánová Eva
  Pon 16 30 2h c F1-247 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1AIN3
  Pon 18 10 2h c F1-247 1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3)                     2AIN3 2upMAIN
  Stv 8 10 2h c F1-246 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1DAV1
  Stv 11 30 2h c F1-246 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1DAV2
  Pia 8 10 2h c M-VI  1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1MAT*
  Pia 9 50 2h c M-VI  1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1AIN4 1AIN5

Kočvarová Jana
  Pon 16 30 2h c M-V  1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1AIN4
  Pon 18 10 2h c M-V  1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1FYZ2 1OZE 1upMAFY 1BMF*
             1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3)                     2FYZk
  Str 16 30 2h c F2-283 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1FYZ2
  Stv 13 10 2h c F1-247 1-MXX-133/18 Doplňujúci kurz anglického jazyka (1)           FMFI
  Pia 8 10 2h c M-VII 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1INF1 1INF2 1BIN*
  Pia 9 50 2h c    1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1) (online)                1AIN2

Kožehubová Ľubomíra
  Pon 16 30 2h c M-II  1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1AIN4 1DAV2 1DAVk 1FYZ2 1OZE 1upMAIN 1upMATV 1INF3 1BMF*
  Pon 18 10 2h c M-II  1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1DAVk 1DAV*
  Stv 9 50 2h c F2-283 1-MXX-141/00 Francúzsky jazyk (1)                    FMFI
             1-MXX-241/00 Francúzsky jazyk (3)                    FMFI
  Stv 11 30 2h c F2-283 1-MXX-141/00 Francúzsky jazyk (1)                    FMFI
             1-MXX-241/00 Francúzsky jazyk (3)                    FMFI
  Pia 8 10 2h c F1-246 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1INF2 1INF3 1upINAN 1BIN*
  Pia 9 50 2h c F1-246 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1MMN*

Maďarová Alexandra
  Pon 8 10 2h c F2-283 1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3)                     2EFM* 2MMN*
             1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1EFM*
  Uto 8 10 2h c F2-283 1-MXX-151/00 Nemecký jazyk (1)                     FMFI
  Uto 9 50 2h c F2-283 1-MXX-151/00 Nemecký jazyk (1)                     FMFI
  Str 9 50 2h c F2-283 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1EFM*
  Pia 8 10 2h c F2-283 1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3)                     2MAT*
             1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1upMAIN 1upMATV 1MAT**
  Pia 9 50 2h c F2-283 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1MMN1

Mirsalova Viktoria
  Pon 11 30 2h c F2-283 1-MXX-161/00 Ruský jazyk (1)                      FMFI
  Str 14 50 2h c F1-246 1-MXX-161/00 Ruský jazyk (1)                      FMFI
             1-MXX-261/00 Ruský jazyk (3)                      FMFI

Tomášková Simona
  Pon 16 30 2h c    1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1) (online)                1AIN3 1AIN4 1upINGE 1BINk
  Pon 18 10 2h c    1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3) (online)                2upMAFY 2TEF 2FYZ*
  Stv 9 50 2h c F1-246 1-MXX-251/00 Nemecký jazyk (3)                     FMFI
             1-MXX-151/00 Nemecký jazyk (1)                     FMFI
  Stv 13 10 2h c F1-246 3-MXX-101/15 Anglický jazyk pre doktorandov (1)             fDRS mDRS iDRS
  Pia 8 10 2h c F1-328 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1INF2
  Pia 9 50 2h c F1-328 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1AIN1 1AIN2

Zemanová Alena
  Pon 16 30 2h c F2-283 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1FYZ1 1FYZk
  Pon 18 10 2h c F2-283 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1TEF 1OZE 1FYZ1 1TEFk 1upMAFY 1BMF*
  Stv 13 10 2h c F2-283 3-MXX-101/15 Anglický jazyk pre doktorandov (1)             fDRS mDRS iDRS
  Stv 14 50 2h c F2-283 3-MXX-101/15 Anglický jazyk pre doktorandov (1)             fDRS mDRS iDRS
  Pia 8 10 2h c M-VIII 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1INF1
  Pia 9 50 2h c M-VIII 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1AIN1


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky
(KMANM)

Babušíková Jela
  Pon 9 50 2h p M-IV  1-MAT-780/00 Numerická matematika (2)                  3MATn 3MMN*
  Pon 14 00 2h k M-XII 2-AIN-114/14 Viacrozmerná analýza a numerická matematika        1mAIN**
  Uto 8 10 2h v M-223 2-MPG-113/15 Teória aproximácie a interpolácie             2mMPG
  Uto 13 10 2h k M-IX  2-AIN-114/14 Viacrozmerná analýza a numerická matematika        1mAIN**
  Stv 8 10 2h c F1-248 1-MMN-346/22 Diferenciálne rovnice v matlabe              3MMN*
  Stv 14 50 2h p M-224 2-MAT-314/15 Práca s moderným softvérom v numerickej matematike     1mMATn*

Demetrian Michal
  Pon 16 30 2h p    1-FYZ-215/17 Matematika (3) (online)                  3FYZk 2FYZ*
  Uto 10 40 1h p M-KMANM N-mCFZ-123/22 Vybrané kapitoly z matematiky (2) (onine)        1pmC-TP 2pmC-TP
  Uto 11 30 1h s M-KMANM N-mCFZ-123/22 Vybrané kapitoly z matematiky (2) (online)        1pmC-TP 2pmC-TP
  Uto 17 20 3h p    1-FYZ-215/17 Matematika (3) (online)                  3FYZk 2FYZ*
  Str 11 30 2h s M-IV  1-MAT-911/22 Seminár k bakalárskej práci                3MAT*
             1-MMN-911/22 Seminár k bakalárskej práci                3MMN*
  Str 14 00 2h v M-II  1-FYZ-407/22 Cvičenia z matematiky (3)                 3FYZk 2FYZ*
  Str 16 30 2h p M-IV  1-BMF-226/15 Základy matematiky (3)                   2BMF 2OZE
  Stv 11 30 2h c M-XI  1-BMF-226/15 Základy matematiky (3)                   2BMF 2OZE

Eliašová Ivana D
  Uto 8 10 2h c M-XII 1-INF-110/22 Matematická analýza (1)                  1INF2
  Uto 15 40 2h c B1-435 N-bZXX-001/22 Matematika 1                       1pZIK

Fečkan Michal
  Str 9 50 2h p M-109 3-MMA-023/15 Nelineárna funkcionálna analýza              mDRS
  Str 13 10 2h p M-102 3-MNA-003/00 Variačné metódy riešenia parciálnych diferenciálnych rovní mDRS
  Stv 9 50 2h p M-223 1-MAT-410/00 Funkcionálna analýza (1) (od októbra)           3MAT* 1mMMN* 2mMMN* 2mINF*

Filo Ján
  Uto 13 10 3h p F2   1-FYZ-120/17 Matematika (1)                       2FYZk 1FYZ*
  Str 11 30 2h s M-IV  1-MAT-911/22 Seminár k bakalárskej práci                3MAT*
             1-MMN-911/22 Seminár k bakalárskej práci                3MMN*
  Stv 8 10 2h p F2   1-FYZ-120/17 Matematika (1)                       2FYZk 1FYZ*

Jaroš František
  Uto 15 40 2h c M-II  1-MAT-210/22 Matematická analýza (3)                  2MMN*
  Str 11 30 2h c M-102 2-MAT-111/15 Dynamické systémy                     1mMATa*
  Str 16 30 2h v M-V  1-FYZ-405/22 Cvičenia z matematiky (1)                 1FYZ1
  Stv 9 50 2h v M-XII 1-FYZ-405/22 Cvičenia z matematiky (1)                 1FYZ2 2FYZk
  Stv 15 40 2h v M-V  1-MMN-565/22 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (3)       2MMN*

Jaroš Jaroslav
  Pon 14 50 2h p M-109 1-MAT-510/00 Biomatematika (1)                     3MATa 3BMF 3MMN*
  Str 9 50 3h p M-IX  2-MMN-103/22 Obyčajné diferenciálne rovnice               1mMMN*
  Stv 11 30 2h p M-109 3-MMA-021/15 Funkcionálne diferenciálne rovnice             mDRS

Kačur Jozef
  Uto 9 50 2h p M-223 2-MAT-307/11 Riešenie úloh optimálneho riadenia a inverzných úloh    1mMATn*
  Uto 13 10 2h p M-223 2-MAT-327/12 Praktikum z riešenia optimalizačných úloh         2mMATn*
  Str 11 30 2h p M-223 2-MAT-334/10 Metóda konečných prvkov (2)                2mMATn*

Kubáček Zbyněk
  Pon 9 50 2h p F1-247 1-UMA-131/22 Repetitórium školskej matematiky              1upM* 1pupM*
  Uto 13 10 3h s M-III 2-UMA-211/22 Seminár z dejín matematiky (1)               2muM* 3kM* 2pmupM*
  Str 9 50 2h p F2   1-MAT-110/00 Matematická analýza (1)                  1MAT** 1MMN*
  Str 14 00 3h p F2   1-INF-110/22 Matematická analýza (1)                  1INF*
  Stv 9 50 2h p F2   1-MAT-110/00 Matematická analýza (1)                  1MAT** 1MMN*
  Stv 14 00 2h p F2   1-MAT-210/22 Matematická analýza (3)                  1mINFt 2MAT* 2MMN* 3INF*
  Pia 11 30 2h p F2   1-MAT-210/22 Matematická analýza (3)                  1mINFt 2MAT* 2MMN* 3INF*
  Pia 13 10 2h s M-126 PRED035 Seminár ODM                           mDRS

Majerčáková Daniela
  Uto 8 10 2h p M-IV  1-MMN-345/00 Peniaze a bankovníctvo                   3MMN*
  Uto 11 30 2h c M-III 1-MMN-345/00 Peniaze a bankovníctvo                   3MMN*
  Uto 14 50 2h p M-VI  2-MMN-222/22 Investičné analýzy                     2mMMN*
  Str 9 00 1h s M-III 2-MMN-920/22 Diplomový seminár (1)                   2mMMN*
  Str 11 30 2h s M-IV  1-MAT-911/22 Seminár k bakalárskej práci                3MAT*
             1-MMN-911/22 Seminár k bakalárskej práci                3MMN*
  Stv 8 10 2h p M-VIII 2-MMN-107/22 Finančný manažment (od októbra)              1mMMN*
  Stv 9 50 2h c M-VIII 2-MMN-107/22 Finančný manažment                     1mMMN*
  Stv 13 10 2h p M-VII 2-MMN-222/22 Investičné analýzy                     2mMMN*
  Stv 14 50 2h c M-VII 2-MMN-222/22 Investičné analýzy                     2mMMN*
  Pia 9 50 4h n M-KMANM 2-MMN-240/22 Prax (Unispace - výuka prebieha iba v mesiaci november!) 2mMMN*
  Pia 9 50 3h n M-KMANM 1-MMN-347/22 Prax (Unispace - výuka prebieha iba v mesiaci november!) 3MMN*

Medveď Milan
  Uto 9 50 2h p M-109 1-MAT-310/00 Obyčajné diferenciálne rovnice (1)             3MATa 3MATp
  Stv 14 00 2h c M-109 1-MAT-310/00 Obyčajné diferenciálne rovnice (1)             3MATa 3MATp

Mihala Patrik
  Pon 9 50 2h c I-H3  1-MAT-733/19 Software MATLAB                      1mFBM 1FYZk 1OZEk 1TEFk 2MAT** 2MMN*
  Pon 13 10 3h c F1-328 1-FYZ-120/17 Matematika (1)                       1FYZ1
  Uto 9 50 2h p M-223 2-MAT-307/11 Riešenie úloh optimálneho riadenia a inverzných úloh    1mMATn*
  Uto 13 10 2h p M-223 2-MAT-327/12 Praktikum z riešenia optimalizačných úloh         2mMATn*
  Stv 11 30 2h c M-IV  1-MMN-255/00 Lineárne programovanie                   1mINF 2mINF 2MMN*
             1-MAT-466/10 Lineárne programovanie                   3MATn

Pačuta Július
  Str 8 10 2h c M-IV  2-MMN-103/22 Obyčajné diferenciálne rovnice               1mMMN*
  Str 9 50 2h c M-102 1-MAT-410/00 Funkcionálna analýza (1) (od októbra)           3MAT* 1mMMN* 2mMMN*
  Str 14 50 2h v M-XII 1-MAT-710/00 Cvičenie z matematickej analýzy (1)            1MAT**
             1-MMN-510/00 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (1)       1MMN2
  Stv 11 30 2h c M-V  1-MAT-110/00 Matematická analýza (1)                  1MMN2 1MAT**
  Stv 13 10 1h v M-V  1-MAT-738/22 Cvičenie z funkcionálnej analýzy              3MAT*

Polesňák Lukáš
  Stv 16 30 2h s M-VII 2-MMN-237/15 Zručnosti manažérskeho matematika             2mMMN*

Pospíšil Michal
  Uto 13 10 3h c F1   1-FYZ-215/17 Matematika (3)                       3FYZk 2FYZ*
  Str 11 30 2h s I-H3  1-MAT-770/15 Proseminár z TEX-u                     1FYZk 1TEFk 1OZEk 2MAT*
  Str 14 50 2h p M-102 2-MAT-111/15 Dynamické systémy                     1mMATa*

Rostás Kristína
  Uto 14 00 2h p B1-435 N-bZXX-001/22 Matematika 1                       1pZIK
  Uto 15 40 2h c M-223 1-MAT-210/22 Matematická analýza (3)                  2MAT* 3INF* 1mINFt*
  Str 11 30 2h s M-IV  1-MAT-911/22 Seminár k bakalárskej práci                3MAT*
             1-MMN-911/22 Seminár k bakalárskej práci                3MMN*
  Stv 8 10 2h v M-223 1-MAT-750/00 Cvičenie z matematickej analýzy (3)            1mINFt 2MAT* 3INF*
  Pia 9 50 2h p    1-UDG-212/22 Zobrazovacie metódy (3)                  2upMADG 2muMADG_k

Šinská Zuzana
  Pon 9 50 2h p B1-320 N-bCXX-150/22 Matematika pre chémiu                   2pCk 2pBXk 1pCH*
  Pon 13 10 3h c M-I  1-FYZ-120/17 Matematika (1)                       1FYZ2 2FYZk
  Uto 14 50 3h s B1-307 N-bCXX-150/22 Matematika pre chémiu                   1pC 2pCk 2pBXk
  Str 12 20 2h p B1-320 N-bCXX-150/22 Matematika pre chémiu                   2pCk 2pBXk 1pCH*

Šmitala Mizerová Hana
  Uto 9 50 2h c M-V  1-MAT-780/00 Numerická matematika (2)                  3MATn 3MMN*
  Stv 9 50 2h c M-XI  1-INF-110/22 Matematická analýza (1)                  1INF3
  Stv 13 10 2h p M-IV  2-MAT-325/12 Variačné metódy diferenciálnych úloh            1mMATn*

Toma Vladimír
  Str 16 30 2h p M-109 2-EFM-156/22 Teória ekonomického rastu a rovnováhy (1)         1mEMM* 2mEMM*
  Stv 9 50 2h c M-109 2-EFM-156/22 Teória ekonomického rastu a rovnováhy (1)         1mEMM* 2mEMM*

Viszus Eugen
  Pon 11 30 2h p M-223 2-MAT-112/15 Parciálne diferenciálne rovnice (1)            1mMATn 1mMATa*
  Uto 11 30 2h p M-102 1-MAT-785/15 Teória miery a integrálu                  3MATa
  Uto 14 00 2h c M-102 1-MAT-785/15 Teória miery a integrálu                  3MATa
  Str 8 10 2h c M-223 2-MAT-112/15 Parciálne diferenciálne rovnice (1)            1mMATn 1mMATa*
  Str 14 50 2h p M-III 1-BMF-110/15 Základy matematiky (1)                   1OZE 2OZEk 1BMF*
  Stv 9 50 2h p M-II  1-BMF-110/15 Základy matematiky (1)                   1OZE 1BMF*

Zelina Miron
  Pon 11 30 2h p M-VIII 2-MMN-139/19 Základy investovania na finančných trhoch v praxi     3MMN* 1mMMN* 2mMMN*


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra teoretickej fyziky
(KTF)

Balek Vladimír
  Uto 12 20 2h s M-X  2-FTF-921/10 Diplomový seminár (1)                   2mFTF

Blažek Tomáš
  Pon 12 20 2h p M-X  2-FTF-212/16 Štandardný model                      2mFTF
  Pon 14 00 1h c M-X  2-FTF-212/16 Štandardný model                      2mFTF
  Uto 9 50 2h p M-X  1-FYZ-310/15 Kvantová teória (1)                    3TEF 3FYZ*
  Stv 9 50 2h p M-X  1-FYZ-310/15 Kvantová teória (1)                    3TEF 3FYZ*
  Stv 14 50 2h p M-X  2-FTF-212/16 Štandardný model                      2mFTF
  Pia 8 10 2h c F2-130 1-FYZ-310/15 Kvantová teória (1)                    3TEF 3FYZ*
  Pia 11 30 2h p M-X  3-FTM-001/22 Relativistická kvantová teória poľa (1)          fDRS
  Pia 13 10 1h c M-X  3-FTM-001/22 Relativistická kvantová teória poľa (1)          fDRS
  Pia 15 40 3h p F2-130 2-FTF-135/10 Úvod do fyziky elementárnych častíc            1mFTF

Fecko Marián
  Pon 8 10 2h c M-X  1-FYZ-677/15 Matematická fyzika                     1mMAT 3FYZ*
  Pon 9 50 2h p M-X  1-FYZ-677/15 Matematická fyzika                     1mMAT 3FYZ*
  Uto 9 50 2h c F2-130 2-FTF-112/15 Matematická fyzika (2)                   1mFTF
  Uto 11 30 2h p F2-130 2-FTF-112/15 Matematická fyzika (2)                   1mFTF
  Str 11 30 2h p M-XI  1-FYZ-251/15 Teoretická mechanika                    3FYZk 2OZE 3OZEk 2FYZ*
  Str 14 50 2h p F2-oTF 3-FTM-006/22 Matematické metódy teoretickej fyziky (1)         fDRS
  Str 16 30 2h p M-X  1-FYZ-677/15 Matematická fyzika                     1mMAT 3FYZ*
  Stv 9 50 2h p F2-130 2-FTF-112/15 Matematická fyzika (2)                   1mFTF
  Stv 14 00 2h p M-XI  1-FYZ-251/15 Teoretická mechanika                    3FYZk 2OZE 3OZEk 2FYZ*

Kováčik Samuel
  Str 15 40 2h p F2-130 2-UFY-101/22 Teoretická fyzika                     1muF* 2muF* 2kF*
  Str 17 20 2h c F2-130 2-UFY-101/22 Teoretická fyzika                     1muF* 2muF* 2kF*

Kráľovič Vladimír D
  Str 13 10 2h c F1-328 1-FYZ-111/15 Mechanika (1)                       2FYZk 1TEF 2TEFk 1FYZ*
  Pia 8 10 2h c F2-130 1-FYZ-310/15 Kvantová teória (1)                    3TEF 3FYZ*

Kučerová Zuzana
  Pia 9 50 2h c M-III 1-FYZ-251/15 Teoretická mechanika                    3FYZk 2OZE 3OZEk 2FYZ*
  Pia 15 40 3h p F2-130 2-FTF-135/10 Úvod do fyziky elementárnych častíc            1mFTF

Masár Eduard
  Pon 9 50 3h p M-II  2-FTF-132/10 Metódy počítačovej fyziky                 1mFTF
  Stv 11 30 2h p M-X  1-FYZ-226/22 Numerická matematika pre fyzikov              3FYZk 2FYZ*

Maták Peter
  Str 8 10 2h c M-X  1-FYZ-118/16 Cvičenie z mechaniky (1)                  2FYZk 2TEF 1FYZ*
  Str 13 10 2h c F1-328 1-FYZ-111/15 Mechanika (1)                       2FYZk 1TEF 2TEFk 1FYZ*
  Stv 8 10 2h p M-X  2-FTF-136/17 Vybrané kapitoly z teórie relativity            1mFTF 3FYZ*

Mészáros Peter
  Pon 9 50 2h p F2-130 2-FTF-213/00 Kozmológia                         2mFTF 2mFAA
  Uto 8 10 2h p M-X  2-FTF-121/00 Metódy funkcionálneho integrálu vo fyzike         1mFTF
  Str 9 50 2h c F2-130 2-FTF-213/00 Kozmológia                         2mFTF 2mFAA
  Pia 9 50 2h c M-X  1-FYZ-251/15 Teoretická mechanika                    3FYZk 2OZE 3OZEk 2FYZ*

Mojžiš Martin
  Pon 11 30 2h p F1-328 1-FYZ-111/15 Mechanika (1)                       2FYZk 1TEF 2TEFk 1FYZ*
  Pon 14 00 2h p F2-130 2-FTF-113/00 Kvantová teória poľa                    1mFTF
  Stv 14 00 2h p F2-130 2-FTF-113/00 Kvantová teória poľa                    1mFTF
  Pia 9 50 2h p F1   1-FYZ-111/15 Mechanika (1)                       2FYZk 1TEF 2TEFk 1FYZ*
  Pia 12 20 2h c F2-130 2-FTF-113/00 Kvantová teória poľa                    1mFTF

Širaň Michal
  Uto 15 40 2h p F2-130 2-FTF-115/00 Diferenciálne rovnice                   1mFTF
  Str 8 10 2h p F2-130 2-FTF-115/00 Diferenciálne rovnice                   1mFTF
  Str 12 20 3h p F2-130 2-FTF-230/16 Konformná teória poľa                   2mFTF
  Stv 12 20 2h c F2-130 2-FTF-115/00 Diferenciálne rovnice                   1mFTF

Tekel Juraj
  Uto 9 00 2h p M-VI  1-MAT-815/00 Základy fyziky (1)                     2DAV 3DAVk 3MAT*
  Uto 17 20 2h c M-V  1-MAT-815/00 Základy fyziky (1)                     2DAV 3DAVk 3MAT*
  Stv 13 10 2h c M-X  1-FYZ-414/15 Metódy riešenia fyzikálnych úloh (2)            3FYZ*

Zaujec Viktor D
  Str 8 10 2h c M-X  1-FYZ-118/16 Cvičenie z mechaniky (1)                  2FYZk 2TEF 1FYZ*
  Pia 8 10 2h c M-X  1-FYZ-310/15 Kvantová teória (1)                    3TEF 3FYZ*


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky
(KDMFI)

Anderle Michal
  Uto 16 30 2h p I-H4  2-UIN-151/22 Tvorba, analýza a využitie algoritmických úloh       1muI*

Bartošovič Lukáš
  Pon 14 00 2h s F1-149 1-UXX-239/22 Digitálne edukačné technológie pre fyziku         3up** 3kF*
  Uto 11 30 2h c M-VI  1-KXX-001/20 Doplnkové cvičenia z fyziky (1)              1k*
             N-bCXX-006/20 Doplnkové cvičenia z fyziky (1)             
  Str 8 10 2h c F1-321 1-UFY-232/22 Školská fyzika (1)                     2upMAFY 2upFIFY
  Str 9 50 2h s F2-223 2-UFY-212/22 Elektronika a komunikácia pre učiteľov           2muF*

Bezáková Daniela
  Uto 8 10 2h c I-H6  1-AIN-130/22 Programovanie (1)                     1AIN1 1AIN2
  Uto 9 50 2h p I-32  1-UIN-121/22 Informatika (1)                      1muMAIN_k 1upI*
  Uto 11 30 2h p F1-248 1-UIN-121/22 Informatika (1)                      1muMAIN_k 1upI*
  Uto 14 50 2h p M-217 1-UIN-121/22 Informatika (1)                      2upI*
  Uto 14 50 2h p I-32  1-UIN-121/22 Informatika (1)                      2upI*
  Str 9 50 2h c F2-T3 2-AIN-117/22 Výpočtová zvedavosť                    1mAINv
  Pia 8 10 2h c I-H6  1-AIN-130/22 Programovanie (1)                     2DAVk 1TEF 2TEFk 1DAV*

Budinská Lucia D
  Uto 14 50 2h p M-217 1-UIN-121/22 Informatika (1)                      2upI*
  Uto 14 50 2h p I-32  1-UIN-121/22 Informatika (1)                      2upI*

Čujdíková Mária D
  Pon 9 50 2h c I-H6  1-MAT-130/22 Programovanie (1)                     1MAT** 1MMN*
  Uto 9 50 2h s F1-248 1-UIN-346/15 Multimédiá                         3upI*
  Str 9 50 2h p I-H3  1-UXX-137/22 Digitálna gramotnosť                    1upMADG 1upMAFY 1upMATV 1upI* 1muk*
  Stv 11 30 2h c F1-248 1-MAT-130/22 Programovanie (1)                     1EFM*
  Stv 13 10 2h c I-H3  2-AIN-115/15 Softvér pre vzdelávanie                  1mAINv
  Pia 11 30 2h c I-H6  1-AIN-112/22 Úvod do webových technológií                1INF1 1DAV*

Demkanin Peter
  Pon 9 50 2h s F1-149 2-UFY-237/22 Dizajn materiálov pre fyzikálne vzdelávanie        2muF* 3kF*
  Pon 11 30 2h p F1-149 1-UFY-220/15 Úvod do školských pokusov                 pUXX 2upF*
  Uto 10 40 1h p F1-149 3-FVF-022/22 Dizajn fyzikálnej časti prírodovedného kurikula      fDRS
  Uto 11 30 2h c F1-149 3-FVF-022/22 Dizajn fyzikálnej časti prírodovedného kurikula      fDRS
  Str 8 10 2h p F1   1-KXX-006/20 Základy fyziky (1)                     1k*
             N-bCXX-003/20 Základy fyziky (1)                    
  Stv 8 10 2h c F1-149 1-UFY-220/15 Úvod do školských pokusov                 pUXX 2upF*
  Stv 11 30 2h s F1-149 2-UXX-105/22 Počítačové modelovanie a meranie z pohľadu edukačnej psych 2muFYIN_k 1mu** 1muk* 2kM*
  Stv 13 10 3h s F1-151 DRS017 Seminár fDRS                           fDRS

Dillingerová Monika
  Pon 14 00 2h s F1-321 2-UXX-131/22 Finančná gramotnosť pre každého              1muMAIN 1muMADG 1muMATV 1muINBI 1muINAN 1muF* 1muk*
  Uto 11 30 2h v M-112 1-MAT-185/00 Metódy riešenia matematických úloh (1)           1MAT*
  Uto 15 40 2h v M-112 1-UMA-142/22 Geometria (0)                       1upM* 1pupM*
  Uto 17 20 2h v M-112 1-UMA-142/22 Geometria (0)                       1upM*
  Stv 9 50 2h s M-112 1-UXX-931/22 Seminár k bakalárskej práci (1)              3upM* 3pupM*
  Stv 11 30 2h s M-115 1-UXX-341/22 Digitálne edukačné technológie pre matematiku       3upM* 3kM* 3pupM*
  Stv 16 30 2h v M-I  1-UMA-142/22 Geometria (0)                       2upM* 2pupM*

Gejdošová Barbora D
  Pon 12 20 3h s B1-320 N-bCXX-150/22 Matematika pre chémiu                   1pBX
  Stv 14 50 2h v Ch1-3 N-bCXX-017/15 Výberový seminár z matematiky               2pBXk 2pCk 1pCH*

Gorčáková Simona D
  Pon 8 10 2h l F1-151 1-UFY-320/15 Školské pokusy z fyziky                  pUFY 3upF*
  Uto 15 40 2h l F1-151 1-UFY-320/15 Školské pokusy z fyziky                  pUFY 3upF*

Haverlíková Viera
  Pon 14 00 2h k F1-151 1-UFY-360/15 Fyzika ako súčasť prírodovedného vzdelávania        3upF*
  Pon 15 40 2h p F1-321 1-UFY-232/22 Školská fyzika (1)                     2upF*
  Uto 8 10 1h p F1-151 3-FVF-023/22 Štatistické metódy v pedagogickom výskume         fDRS
  Uto 9 00 2h c F1-151 3-FVF-023/22 Štatistické metódy v pedagogickom výskume         fDRS
  Stv 8 10 2h p F1-145 2-UFY-104/22 Didaktika fyziky (1)                    pUFY 1muF* 2kF*
  Stv 9 50 2h k F1-145 2-UFY-238/22 Fyzikálne aspekty živých systémov             1muF*
  Stv 16 30 2h k F1-145 1-UXX-343/22 Záujmová mimoškolská činnosť                2muFYIN_k 3muFYIN_k 3up** 2kM* 3kM*
             1-UFY-311/22 Vzdelávacie hry                      3upF*
  Pia 8 10 3h c F1-145 1-KXX-003/20 Laboratórne cvičenia z fyziky (1)             1k*
  Pia 10 40 2h k F1-145 2-UFY-241/22 Základy biológie pre učiteľov fyziky            2muF*

Hlinová Ľudmila
  Stv 12 20 2h s I-32  1-MXX-491/22 Inkluzívne prístupy pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP     2upMATV 2upMAFY 2upMADG 2upI*

Horváth Peter
  Pon 15 40 2h c F1-147 2-UFY-104/22 Didaktika fyziky (1)                    pUFY 1muF* 2kF*
  Str 14 50 2h c M-IX  1-UFY-111/15 Mechanika                         1upF*
  Str 16 30 2h c M-IX  1-UFY-181/15 Doplnkové cvičenia z mechaniky               1upF*
  Stv 8 10 2h k F1-151 2-UFY-242/22 Environmentálna fyzika pre učiteľov            2muF* 3kF*
  Stv 10 40 3h p M-IX  1-UFY-111/15 Mechanika                         1upF*

Hrušecká Andrea
  Pon 9 50 2h p F1-248 1-UIN-241/15 Programovanie (3)                     2muMAIN_k 2upI*
  Uto 13 10 2h c I-H6  1-AIN-130/22 Programovanie (1)                     1AIN5 2DAVk 1TEF 2TEFk 2BINk 1BMF* 1BIN* 1DAV*
  Str 8 10 2h c F1-248 1-UIN-140/22 Programovanie (1)                     1muMAIN_k 1upI*
  Str 9 50 1h p F1-248 1-UXX-238/22 Digitálne technológie vo vzdelávaní            2up** 1muk*
  Str 10 40 2h s F1-248 1-UXX-238/22 Digitálne technológie vo vzdelávaní            2up** 1muk*
  Stv 8 10 2h c I-H6  1-AIN-112/22 Úvod do webových technológií                1AIN4 1AIN5 1INF2 1INF3
  Stv 9 50 2h c I-H6  1-AIN-112/22 Úvod do webových technológií                1AIN3 2DAVk 1BIN* 1k*
  Stv 11 30 2h c I-H6  1-AIN-130/22 Programovanie (1)                     1AIN1 1AIN2 1AIN4 2BINk 1BMF* 1BIN*

Hrušecký Roman
  Pon 11 30 2h p F1   1-AIN-112/22 Úvod do webových technológií                2DAVk 1INF*** 1DAV* 1k*
  Uto 8 10 2h p I-H4  2-AIN-224/15 Webové programovanie                    2mAINv
  Uto 9 50 2h c I-H3  2-AIN-224/15 Webové programovanie                    2mAINv
  Str 8 10 2h p I-H4  2-UIN-236/15 Programovanie aplikácií pre web (2)            2muMAIN_k 1muI*
  Str 9 50 1h p F1-248 1-UXX-238/22 Digitálne technológie vo vzdelávaní            2up** 1muk*
  Str 10 40 2h s F1-248 1-UXX-238/22 Digitálne technológie vo vzdelávaní            2up** 1muk*
  Stv 8 10 2h c I-H6  1-AIN-112/22 Úvod do webových technológií                1AIN4 1AIN5 1INF2 1INF3
  Stv 9 50 2h c I-H6  1-AIN-112/22 Úvod do webových technológií                1AIN3 2DAVk 1BIN* 1k*

Janiga Ladislav D
  Uto 14 50 3h s Ch1-2 N-bCXX-150/22 Matematika pre chémiu                   1pC
  Stv 14 50 2h v Ch1-3 N-bCXX-017/15 Výberový seminár z matematiky               2pBXk 2pCk 1pCH*

Jánošková Katarína D
  Uto 14 50 2h c F1-321 1-UMA-101/22 Matematická analýza (1)                  2upMATV 2pupM*
  Str 13 10 2h c M-V  1-UMA-101/22 Matematická analýza (1)                  2upM*

Jašková Ľudmila
  Pon 8 10 2h v I-H4  2-UIN-268/22 Informačné systémy                     3muMAIN_k 2muI*
  Pon 9 50 2h c I-H6  1-MAT-130/22 Programovanie (1)                     1MAT** 1MMN*
  Stv 8 10 2h c I-H3  1-AIN-112/22 Úvod do webových technológií                1AIN1
  Stv 9 50 2h c I-H3  1-AIN-112/22 Úvod do webových technológií                1AIN2
  Stv 18 10 2h k I-32  1-UIN-355/22 Úvod do tvorby webových dokumentov             3upI*
  Pia 11 30 2h c I-H6  1-AIN-112/22 Úvod do webových technológií                1INF1 1DAV*

Kalaš Ivan
  Pon 9 50 2h p    2-AIN-117/22 Výpočtová zvedavosť (online)                1mAINv
  Pon 11 30 3h p I-oDI 3-IVI-507/15 Návrh a realizácia dizertačného projektu (1) (I-26)    1DRSINF
  Pon 14 00 2h s I-32  3-IVI-305/10 Odborný seminár pracoviska (1)               1DRSINF
  Pon 18 10 2h s I-32  2-UIN-219/22 Didaktika informatiky (2)                 pUIN 3muMAIN_k 2muI*
  Uto 8 10 2h p I-32  1-UIN-140/22 Programovanie (1)                     1muMAIN_k 1upI*

Kiss Tünde
  Pon 8 10 2h p F1-321 2-UFY-205/22 Súčasné trendy v didaktike fyziky             2muF* 2kF*
  Str 8 10 2h c F1-151 2-UFY-205/22 Súčasné trendy v didaktike fyziky             2muF* 2kF*
  Str 9 50 2h c M-XII 1-KXX-006/20 Základy fyziky (1)                     1k*
             N-bCXX-003/20 Základy fyziky (1)                    

Krcho Jakub D
  Uto 9 50 2h v I-oDI 2-UIN-237/22 Robotické stavebnice vo vzdelávaní (I-2)          2muMAIN_k 2muI*
  Uto 16 30 2h p I-32  1-UIN-250/00 Propedeutika vyučovania informatiky (1)          pUIN 1muMAIN_k 2upI*

Kubincová Zuzana
  Pon 8 10 2h p I-32  1-UIN-241/15 Programovanie (3)                     2muMAIN_k 2upI*
  Pon 9 50 2h p I-H4  2-UIN-117/10 Princípy databáz                      3muMAIN_k 2muI*
  Pon 11 30 2h c I-H4  2-UIN-117/10 Princípy databáz (Každý druhý týždeň)           3muMAIN_k 2muI*
  Pon 15 40 2h s I-H4  2-UXX-939/22 Seminár k diplomovej práci (I-43)             3muMAIN_k 2muI*
  Str 14 00 2h v I-32  2-UIN-247/15 Webové technológie vo vyučovaní              3muMAIN_k 2muI*
  Str 15 40 3h k I-32  2-MXX-131/21 Medzinárodný tímový výskumný projekt            1mIKV 1mu**

Kubla Tomáš
  Stv 14 50 2h k I-32  1-UIN-524/22 Úvod do informačnej bezpečnosti              2muMAIN_k 3upI*

Miková Karolína
  Pon 15 40 2h v I-32  2-UXX-203/22 Komunikačné zručnosti učiteľa               2muMAIN_k 2mu*
  Uto 9 50 2h v I-oDI 2-UIN-237/22 Robotické stavebnice vo vzdelávaní (I-2)          2muMAIN_k 2muI*
  Uto 11 30 2h p F1-321 2-UXX-125/22 Metodológia pedagogického výskumu             1muMAIN 1muMADG 1muMATV 1muINBI 1muINAN 2muFYIN_k 1muF* 2kM*
  Uto 16 30 2h p I-32  1-UIN-250/00 Propedeutika vyučovania informatiky (1)          pUIN 1muMAIN_k 2upI*
  Str 11 30 3h p I-oDI 3-IVI-017/15 Vybrané kapitoly z teórie vyučovania informatiky (1) (I-2) 1DRSINF
  Str 14 00 2h c F1-321 2-UXX-125/22 Metodológia pedagogického výskumu             1muMAIN 1muMADG 1muMATV 1muINBI 1muINAN 2muFYIN_k 1muF* 2kM*
  Stv 9 50 2h p F1-321 1-UXX-134/22 Všeobecná didaktika                    2upMATV 2upMAFY 2upMADG 2muFYIN_k pUXX 2upI* 2kM*
  Stv 11 30 1h c F1-321 1-UXX-134/22 Všeobecná didaktika                    2upMATV 2upMAFY 2upMADG pUXX 2muFYIN_k 2upI* 2kM*
  Stv 14 00 1h c F1-321 1-UXX-134/22 Všeobecná didaktika                    2upMATV 2upMAFY 2upMADG 2upMAIN 2upFYIN 2upINBI pUXX 2muFYIN_k 2kM*
  Stv 18 10 2h v F1-321 2-UXX-124/22 Konzultácie metodológie k záverečnej práci         2mu*

Miťková Emília
  Pon 9 00 2h s M-VI  2-UMA-257/15 Metódy riešenia matematických úloh (1)           1muM* 2kM* 1pmupM*
  Pon 14 00 2h v M-II  1-UMA-221/22 Matematické súťaže a semináre (1)             2upM* 2pupM*
  Uto 11 30 2h p F1-321 2-UXX-125/22 Metodológia pedagogického výskumu             1muMAIN 1muMADG 1muMATV 1muINBI 1muINAN 2muFYIN_k 1muF* 2kM*
  Uto 15 40 2h v M-I  1-UMA-141/22 Algebra a teoreticka aritmetika (0)            1upM*
  Uto 17 20 2h v M-I  1-UMA-141/22 Algebra a teoreticka aritmetika (0)            1upM* 1pupM*
  Str 14 00 2h c F1-321 2-UXX-125/22 Metodológia pedagogického výskumu             1muMAIN 1muMADG 1muMATV 1muINBI 1muINAN 2muFYIN_k 1muF* 2kM*
  Stv 18 10 2h v M-I  1-UMA-141/22 Algebra a teoreticka aritmetika (0)            2upM* 2pupM*

Novotná Silvia D
  Pon 11 30 2h p F1-149 1-UFY-220/15 Úvod do školských pokusov                 pUXX 2upF*

Salanci Ľubomír
  Str 8 10 2h p F2   1-MAT-130/22 Programovanie (1)                     1MAT***
  Str 11 30 2h k I-H6  1-AIN-302/22 Programovanie (5)                     3DAV 3AIN*
  Str 13 10 2h c I-H3  2-AIN-225/15 Tvorba multimédiálnych aplikácií a počítačových hier    2mAINv
  Stv 8 10 2h p I-32  2-AIN-225/15 Tvorba multimédiálnych aplikácií a počítačových hier    2mAINv
  Stv 11 30 2h c F1-248 1-MAT-130/22 Programovanie (1)                     1EFM*
  Stv 13 10 2h k I-H6  1-AIN-302/22 Programovanie (5)                     3DAV 3AIN*

Slavíčková Mária
  Pon 10 40 3h s F1-321 2-UMA-104/22 Didaktika matematiky (1)                  2muMAIN_k 1muM* 1pmupM*
  Uto 13 10 2h p M-112 2-IKVa-102/20 Mathematics for Cognitive Science             1mIKV
  Stv 16 30 2h c M-112 2-IKVa-102/20 Mathematics for Cognitive Science             1mIKV
  Pia 13 10 2h s M-126 PRED035 Seminár ODM                           mDRS

Sukeľová Tatiana D
  Str 8 10 2h c M-IX  1-UFY-160/15 Kalkulus pre učiteľov fyziky                1upF*

Šromeková Karolína D
  Pon 12 20 3h s Ch1-3 N-bCXX-150/22 Matematika pre chémiu                   1pBX
  Stv 14 50 2h v Ch1-3 N-bCXX-017/15 Výberový seminár z matematiky               2pBXk 2pCk 1pCH*

Tomcsányiová Monika
  Uto 8 10 2h s F1-248 1-UXX-240/22 Digitálne edukačné technológie pre informatiku       3upI* 3kI*
  Uto 9 50 2h v I-H4  2-UIN-238/15 Programovanie pre mobilné platformy pre SŠ         3muMAIN_k 2muI*
  Uto 11 30 2h k F2-T3 1-UIN-327/22 Programátorské etudy (1)                  3muMAIN_k 3upI*
  Str 9 50 2h p M-217 2-UIN-108/15 Didaktika programovania (1)                pUIN 2muMAIN_k 1muI*
  Str 11 30 2h k I-H4  2-pUIN-002/15 Programovacie jazyky vo vyučovaní             pUIN 2muMAIN_k
  Stv 14 50 2h p I-H3  2-AIN-115/15 Softvér pre vzdelávanie                  1mAINv
  Stv 16 30 2h k I-32  1-UXX-931/22 Seminár k bakalárskej práci (1)              3upI*

Vankúš Peter
  Pon 10 40 2h p B1-301 N-bUXX-001/22 Matematika                        1pupBIGE 1pupENBI 1upINBI
  Pon 12 20 1h c B1-301 N-bUXX-001/22 Matematika                        1pupBIGE 1pupENBI 1upINBI
  Pon 14 00 2h v M-XI  1-UXX-121/22 Učiteľské sústredenie - teoretická príprava        1upM* 1pupM*
  Pon 15 40 3h s M-112 2-UXX-939/22 Seminár k diplomovej práci                 2muM* 3kM*
  Stv 14 00 3h s M-III 2-UMA-253/22 Problémy matematiky ZŠ                   2muM* 3kM* 2pmupM*
  Stv 18 10 2h v M-II  1-UXX-121/22 Učiteľské sústredenie - teoretická príprava        2upM* 2pupM*
  Stv 18 10 2h v F1-321 2-UXX-124/22 Konzultácie metodológie k záverečnej práci         2mu*
  Pia 13 10 2h s M-126 PRED035 Seminár ODM                           mDRS

Vargová Michaela
  Uto 15 40 4h s M-III 2-UMA-106/22 Didaktika matematiky (3)                  2muM* 3kM* 2pmupM*
  Str 14 50 2h v M-XI  1-MMN-510/00 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (1)       1MMN*
  Str 16 30 2h c F1-321 1-INF-110/22 Matematická analýza (1)                  1INF1
  Stv 11 30 2h c M-VI  1-MAT-110/00 Matematická analýza (1)                  1MMN*
  Stv 14 50 2h p M-I  1-UMA-101/22 Matematická analýza (1)                  2upM* 2pupM*

Velmovská Klára
  Pon 9 50 2h p F1-145 1-UFY-310/15 Úvod do didaktiky fyziky                  pUFY 3upF*
  Pon 11 30 2h s F1-145 1-UXX-931/22 Seminár k bakalárskej práci (1)              3upF*
  Pon 15 40 2h v I-32  2-UXX-203/22 Komunikačné zručnosti učiteľa               2muMAIN_k 2mu*
  Uto 14 00 2h c F1-145 1-UFY-310/15 Úvod do didaktiky fyziky                  pUFY 3upF*
  Str 9 50 2h p F1-151 N-bCXX-152/22 Repetitórium stredoškolskej matematiky          1pCH*
  Str 11 30 3h s F1-151 2-UXX-939/22 Seminár k diplomovej práci                 2muF* 3kF*
  Stv 8 10 2h p M-IX  1-UFY-120/15 Matematické metódy vo fyzike (1)              1upF*
  Stv 9 50 1h c M-IX  1-UFY-120/15 Matematické metódy vo fyzike (1)              1upF*
  Pia 9 00 2h v B2-404 N-bUXX-003/22 Kalkulus pre učiteľov chémie               1pupENCH 1pupCHFY 1pupMACH

Wagner Miroslav
  Uto 14 00 3h p F1-248 2-UIN-112/22 Počítačové a operačné systémy               1muMAIN_k 1muI*

Winczer Michal
  Uto 13 10 2h k M-217 1-KXX-008/20 Základy programovania (1)                 1k*
  Str 8 10 2h p I-32  1-UIN-322/22 Informatika (2)                      2muMAIN_k 2upI*
  Str 11 30 2h p I-32  2-UIN-101/22 Teoretická informatika (1)                 2muMAIN_k 3muMAIN_k 1muI*
  Str 13 10 2h k M-217 1-KXX-008/20 Základy programovania (1)                 1k*
  Stv 12 20 2h s F1-321 1-UXX-332/22 Aktuálne problémy digitálnej doby             2upMATV 2upMAFY 2upMADG 2upI*


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Výpočtové centrum
(VC)

Mederly Peter
  Pon 16 30 2h p M-IV  2-EFM-220/20 Matematika a hudba                     2mEMM*


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu: 19. 1. 2023.