Rozvrhy ucitelov podla katedier
letný semester 2015/16


()|KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie
(KAFZM)

.KAFZMUcitel1 
  Stv 9 00 1h s    2-FFZa-434 Physics of the Earth Seminar (2) (výuka vo Viedni)      1mFPE
  Stv 9 50 3h p    2-FFZa-437 Structure of the Earth (výuka vo Viedni)           1mFPE

Benko Martin
  Str 14 00 3h l F1-360 2-FMK-104 Praktikum zo synoptickej meteorológie (3)           1mEOMm

Brestenský Jozef
  Stv 14 50 2h p G-337 N-bGAF-001-1 Aplikovaná fyzika                     2pGL
  Stv 16 30 1h c G-337 N-bGAF-001-1 Aplikovaná fyzika                     2pGL

Damborská Ingrid
  Pon 10 40 1h c F1-357 2-FMK-231 Mikroklimatológia a agrometeorológia             2mEOMm
  Uto 10 40 2h p F1-357 2-FMK-106 Metódy analýzy v meteorológii a klimatológii         1mEOMm
  Uto 12 20 1h c F1-357 2-FMK-106 Metódy analýzy v meteorológii a klimatológii         1mEOMm
  Stv 10 40 2h p F1-357 2-FMK-113 Fyzika oblakov a zrážok                    1mEOMm

Dudík Jaroslav
  Pia 9 00 2h p F1-112 2-FAA-243 Slnečná koróna                        1mFAA 2mFAA

Gajdoš Štefan
  Pia 16 30 2h l F1-112 2-FAA-130 Laboratórne práce (1)                     1mFAA

Galád Adrián
  Pon 9 50 2h p F1-112 2-FAA-145 Asteroidy                           1mFAA
  Pia 16 30 2h l F1-112 2-FAA-130 Laboratórne práce (1)                     1mFAA

Gera Martin
  Pon 9 50 2h p F1-360 2-FOZ-156 Výpočtové metódy v dynamike tekutín              1mEOM*
  Pon 11 30 1h c F1-360 2-FOZ-156 Výpočtové metódy v dynamike tekutín              1mEOM*
  Pon 12 20 2h p F1-357 1-OZE-373 Základy dynamickej meteorológie                3OZE
  Uto 14 00 2h p F1-357 2-FOZ-156 Výpočtové metódy v dynamike tekutín              1mEOMm
  Uto 15 40 1h c F1-357 2-FOZ-156 Výpočtové metódy v dynamike tekutín              1mEOMm
  Str 9 00 3h p F1-357 2-FMK-111 Dynamické predpovedné metódy                 1mEOMm

Heinzel Petr
  Pia 10 40 2h p F1-112 2-FAA-245 Prenos žiarenia v hviezdnych atmosférach           2mFAA 1mFAA

Hensel Karol
  Str 9 00 3h p F2-051 2-FFP-110 Výboje v plynoch                       1mFFP
  Str 14 50 2h v F2-s168 2-FFP-233 Biomedicínske a environmentálne aplikácie plazmy       2mFFP
  Stv 14 00 2h p F2-s168 2-FOZ-254 Technológie na ochranu ovzdušia               2mEOMo
  Pia 9 50 3h k F2-s168 1-OZE-342 Fyzikálne analytické metódy                 3OZE

Hrvoľ Ján
  Str 10 40 2h c F1-358 1-FYZ-520 Meteorologické prístroje a pozorovacie metódy         3OZE
  Pia 14 00 1h l F1-oJF 2-FOZ-118 Terénny výskum                        1mEOM*

Janda Mário
  Pon 9 00 2h p F2-051 2-FFP-102 Fyzika plazmy (2)                       1mFFP
  Pon 10 40 1h c F2-051 2-FFP-102 Fyzika plazmy (2)                       1mFFP
  Pon 11 30 2h p F2-051 2-FOL-112 Žiarenie plazmy                        1mFOS 1mFFP
  Uto 8 10 1h s F2-167 2-FOL-922 Diplomový seminár (2)                     2mFOS
  Uto 9 50 2h p F2-167 2-FOL-215 Optická spektroskopia                     1mFOS 1mFFP
  Uto 11 30 1h c F2-oFZP 2-FOL-215 Optická spektroskopia (F2-70)                1mFFP 1mFOS
  Uto 15 40 2h c F2-051 1-FYZ-451 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov         3FYZ*
  Stv 9 50 2h p F2-051 2-FFP-206 Kinetika a termodynamika plazmy                2mFFP
  Stv 12 20 2h v F2-051 1-FYZ-451 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov         3FYZ*

Klačka Jozef
  Uto 9 00 5h k F1-112 2-FAA-125 Galaktická a mimogalaktická astronómia (1)          1mFAA
  Str 13 10 2h s F1-112 3-FAAau-106 Seminár z astronómie a astrofyziky (2)           1mFAA
             3-FAAau-110 Seminár z astronómie a astrofyziky (6)           fDRS
             3-FAAau-112 Seminár z astronómie a astrofyziky (8)           fDRS
  Stv 11 30 2h p F1-112 2-FAA-112 Kozmická elektrodynamika (2)                 1mFAA

Kornoš Leonard
  Str 9 00 3h k F1-112 2-FAA-106 Nebeská mechanika (2)                     1mFAA
  Str 13 10 2h s F1-112 3-FAAau-108 Seminár z astronómie a astrofyziky (4)           2mFAA
             2-FAA-221 Seminár z astronómie a astrofyziky (4)            2mFAA
             2-FAA-121 Seminár z astronómie a astrofyziky (2)            1mFAA
  Pia 14 50 2h s F1-112 2-FAA-911 Diplomová práca (2)                      2mFAA
  Pia 16 30 2h l F1-112 2-FAA-130 Laboratórne práce (1)                     1mFAA

Kremler Martin
  Stv 15 40 2h p F1-357 2-FOZ-110 Šírenie znečisťujúcich látok v atmosfére           1mEOM*
  Stv 17 20 1h c F1-357 2-FOZ-110 Šírenie znečisťujúcich látok v atmosfére           1mEOM*
  Pia 13 10 3h p F2-s168 3-FEN-009 Chemické znečistenie ovzdušia, vody a pôdy          1DRSFYZ

Kristek Jozef
  Uto 14 50 2h s F1-218 3-FGF-017 Seminár zo seizmológie                    2DRSFYZ
  Str 13 10 1h p F1-209 3-FGF-103 Vybrané experimentálne a observatórne metódy geofyziky    1DRSFYZ
  Str 14 00 2h l F1-209 3-FGF-103 Vybrané experimentálne a observatórne metódy geofyziky    1DRSFYZ

Lapin Milan
  Pon 9 00 2h p F1-357 2-FMK-231 Mikroklimatológia a agrometeorológia             2mEOMm
  Uto 9 00 2h p F1-357 2-FMK-110 Klíma strednej Európy a Slovenska               1mEOMm
  Stv 9 50 1h s F1-327 2-FOZ-213 Seminár z environmentálnej fyziky, obnoviteľných zdrojov ener 2mEOM*
  Stv 12 20 2h p F1-357 2-FMK-135 Aplikovaná klimatológia                    1mEOMm

Machala Zdenko
  Str 13 10 2h p F2-s168 3-FFP-203 Biomedicínske aplikácie plazmy a žiarenia          1DRSFYZ
  Str 14 50 2h v F2-s168 2-FFP-233 Biomedicínske a environmentálne aplikácie plazmy       2mFFP
  Pia 13 10 3h p F2-s168 3-FEN-009 Chemické znečistenie ovzdušia, vody a pôdy          1DRSFYZ

Melo Marián
  Str 14 00 2h p F1-357 2-FMK-146 Geografia pre fyzikov                     2mEOMm
  Str 15 40 1h c F1-357 2-FMK-146 Geografia pre fyzikov                     2mEOMm
  Stv 9 00 2h p F1-112 2-UFY-220 Astronómia a meteorológia                   2muF*
  Stv 10 40 1h c F1-112 2-UFY-220 Astronómia a meteorológia                   2muF*
  Pia 11 30 2h p F1-357 1-OZE-275 Fyzikálne aspekty geografického systému            2OZE
  Pia 13 10 1h c F1-357 1-OZE-275 Fyzikálne aspekty geografického systému            2OZE

Moczo Peter
  Uto 13 10 1h s F1-218 2-FFZa-439 Physics of the Earth Seminar (1)               1mFPE
  Uto 14 00 1h s F1-218 3-FGF-017 Seminár zo seizmológie                    2DRSFYZ
  Uto 14 50 3h s F1-219 3-FGF-014 Fyzika procesov v seizmoaktívnej zóne             1DRSFYZ

Morva Imrich
  Stv 9 00 2h p F2-s168 1-FYZ-750 Automatizované meracie a riadiace systémy          3OZE

Morvová Marcela
  Pon 10 40 2h k F2-s168 1-OZE-304 Základy alternatívnych zdrojov energie            3OZE
  Uto 10 40 2h p F2-s168 2-FOZ-105 Fyzika pôdy a vody                      1mEOMo
  Uto 13 10 2h p F2-s168 1-OZE-142 Základy fyziky životného prostredia             1OZE
  Uto 15 40 2h p F2-s168 2-FOZ-186 Možnosti regulácie obsahu skleníkových plynov v atmosfére  1mEOMo
  Pia 13 10 1h l F1-oJF 2-FOZ-118 Terénny výskum                        1mEOM*

Nagy Roman
  Pon 11 30 3h p F1-112 2-FAA-102 Teoretická astrofyzika (2)                  1mFAA

Paučo Radoslav D
  Pon 16 30 2h c F1-112 2-FAA-102 Teoretická astrofyzika (2)                  1mFAA

Porubčan Vladimír
  Str 11 30 2h p F1-112 2-FAA-117 Medziplanetárna hmota (2)                   1mFAA
  Pia 14 50 2h s F1-112 2-FAA-911 Diplomová práca (2)                      2mFAA

Sokol Alois
  Pon 14 00 2h s F1-357 2-FOZ-207 Seminár z aplikovanej meteorológie (2)            2mEOMm
  Pon 15 40 2h p F1-357 2-FMK-249 Fyzika konvektívnych javov v atmosfére            2mEOMm
  Uto 14 50 4h l F1-360 1-OZE-376 Praktikum zo synoptickej meteorológie (1)           3OZE

Tóth Juraj
  Str 11 30 2h p F1-112 2-FAA-117 Medziplanetárna hmota (2)                   1mFAA
  Stv 9 00 2h p F1-112 2-UFY-220 Astronómia a meteorológia                   2muF*
  Stv 10 40 1h c F1-112 2-UFY-220 Astronómia a meteorológia                   2muF*

Világi Jozef
  Stv 13 10 3h k F2-T3 2-FAA-149 Výpočtová technika v astronómii (1)              1mFAA 2mFAA


|KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky
(KAGDM)

Bátorová Martina
  Uto 8 10 2h c M-XII 1-MAT-565 Reprezentácie geometrických objektov             3MATg 3INF*
             1-AIN-545 Reprezentácie geometrických objektov             3AIN*
  Uto 9 50 2h p M-120 1-UDG-113 Zobrazovacie metódy (2)                    1upMADG
  Uto 11 30 2h c M-120 1-UDG-113 Zobrazovacie metódy (2)                    1upMADG
  Str 9 00 2h c M-oG  1-UDG-333 Úvod do počítačovej geometrie                 3upMADG
  Str 14 00 1h c M-120 2-MPG-104 Algebraická geometria (1)                   1mMPG

Belan Anton D
  Pia 8 10 2h c F1-108 1-FYZ-160 Algebra a geometria (2)                    1FYZ1 1FYZ2
  Pia 9 50 2h c F1-108 1-FYZ-160 Algebra a geometria (2)                    1FYZ2 1FYZ3

Boďa Eduard
  Uto 8 10 2h p M-II  2-MPG-104 Algebraická geometria (1)                   1mMPG
             1-UDG-344 Úvod do algebraickej geometrie                3upMADG
  Uto 9 50 2h p M-oG  1-UDG-344 Úvod do algebraickej geometrie                3upMADG
             2-MPG-241 Algebraická geometria (2)                   2mMPG
  Pia 9 50 2h v M-oG  2-MPG-166 Seminár z algebraickej geometrie (2)             1mMPG mDRS

Bohdal Róbert
  Pon 8 10 2h c M-XII 2-MPG-102 Počítačová grafika (2)                    1mMPG
  Pon 8 10 2h c M-217 2-MPG-102 Počítačová grafika (2)                    1mMPG
  Pon 9 50 2h c M-217 2-MPG-150 CAD systémy                          1mMPG
             1-UDG-221 Technické kreslenie s podporou CAD systémov          2upMADG
  Stv 8 10 2h p F1-247 2-MPG-102 Počítačová grafika (2)                    1mMPG
  Pia 8 10 2h p I-H3  1-MAT-830 Profesionálny grafický softvér (2)              3MAT*
  Pia 9 50 2h c I-H3  1-MAT-830 Profesionálny grafický softvér (2)              3MAT*

Božek Miloš
  Pon 9 50 2h s M-oG  DRS001 Seminár                             mDRS
  Str 9 50 2h p F1-109 1-MAT-552 Geometria pre grafikov (2)                  3MATg 3INF* 3AIN*

Činčura Juraj
  Pon 12 20 2h p M-V  1-UMA-116 Elementárna teória čísel                   1upM* 1pupM*
  Str 9 00 1h c B2-404 1-UMA-116 Elementárna teória čísel                   1pupM*
  Str 15 40 1h c M-X  1-UMA-116 Elementárna teória čísel                   1upM*
  Stv 11 30 2h v M-126 2-MAT-622 Teória kategórií (2)                     2mMATs*

Dillingerová Monika
  Pon 10 40 3h k M-112 2-UMA-283 Kapitoly z vyučovania matematiky (1)             1muM* 1pmupM*
  Pon 18 10 2h p M-112 2-UMA-284 Kapitoly z vyučovania matematiky (2)             3muMAIN_k 2muM* 2pmupM*
  Uto 16 30 2h v M-115 1-UXX-336 Informačné a komunikačné technológie (6) pre učiteľov deskrip 3upMAIN 3upMADG 3upMATV 3muMAIN_k
             1-UXX-337 Informačné a komunikačné technológie (6) pre učiteľov matemat 3upMAIN 3upMADG 3upMATV
  Stv 10 40 2h p M-115 1-UMA-324 Konštruktívne vyučovanie matematiky (2)            3upM* 3pupM*

Ferko Andrej
  Pon 12 20 2h s I-9  2-MPG-205 Seminár z počítačovej grafiky a geometrie           2mMPG
  Uto 9 50 2h p M-XI  2-MMN-133 Počítačová grafika (2)                    1mMMN*
  Uto 13 10 2h p M-VIII 1-MAT-180 Úvod do počítačovej grafiky                  1MAT*
  Uto 16 30 2h p M-VIII 1-INF-240 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá          3BMF 3INF*
  Str 15 40 2h s F1-109 2-MPG-920 Diplomový seminár (1)                     1mMPG

Guričan Jaroslav
  Pon 8 10 2h p M-oATC 2-MAT-222 Vybrané kapitoly z algebry (2)                1mMATs*
  Pon 9 50 2h v M-X  1-MMN-525 Doplnkové cvičenie z algebry a geometrie (2)         1MMN2
  Uto 9 50 2h p M-126 2-MAT-241 Počítačová algebra (2)                    2mMATs*
  Stv 10 40 2h p M-VII 2-INF-182 Algebra (3)                          1mINFt 3INF* 1mINFs*
  Stv 12 20 1h c M-VII 2-INF-182 Algebra (3)                          1mINFt 3INF* 1mINFs*

Chalmovianský Pavel
  Str 9 50 2h p M-XII 2-MPG-105 Topológia a funkcionálna analýza               1mMPG
  Str 12 20 2h p M-XII 2-MPG-215 Modelovanie kriviek a plôch (2)                12mMPG
  Str 14 50 2h p M-XI  2-MPG-217 Modelovanie kriviek a plôch (4)                2mMPG
  Stv 9 50 3h p M-XII 2-MPG-105 Topológia a funkcionálna analýza               1mMPG
  Pia 9 50 2h v M-oG  2-MPG-166 Seminár z algebraickej geometrie (2)             1mMPG mDRS

Jajcay Róbert
  Uto 8 10 2h p M-126 2-MAT-225 Aplikácie teórie grúp v diskrétnej matematike         1mMATs* 2mMATs*
  Uto 11 30 1h c M-II  1-MMN-160 Lineárna algebra a geometria (2)               1MMN2
  Uto 14 00 1h c M-VI  1-MMN-160 Lineárna algebra a geometria (2)               1MMN1
  Pia 8 10 2h p F1-328 1-MMN-160 Lineárna algebra a geometria (2)               1MMN*
  Pia 11 30 2h p M-XI  2-MAT-225 Aplikácie teórie grúp v diskrétnej matematike         1mMATs* 2mMATs*

Kamrlová Barbora
  Str 9 50 2h v F1-248 2-UIN-266 Web dizajn                          1pmupGEIT 1muI*
             2-UIN-266 Web dizajn inak                        2pmupGEIT 2muI*
  Str 16 30 2h p M-IX  3-MVM-027 Problémy vyučovania matematiky na 2. stupni ZŠ (2)      2DRSMAT
  Pia 14 00 2h s M-126 3-MVM-038 Odborný seminár z didaktiky matematiky (1)          mDRS
             3-MVM-049 Odborný seminár z didaktiky matematiky (2)          mDRS
             3-MVM-050 Odborný seminár z didaktiky matematiky (3)          mDRS
             3-MVM-051 Odborný seminár z didaktiky matematiky (4)          mDRS

Katriňák Tibor
  Pon 10 40 2h p M-126 1-MAT-495 Úvod do kódovania                       3MATs
  Pon 12 20 2h s M-oATC 2-MAT-221 Univerzálne algebry a zväzy (2)                1mMATs*
  Uto 11 30 2h v M-oATC 2-MAT-623 Univerzálne algebry a zväzy (4)                2mMATs*

Kohanová Iveta
  Pon 14 00 4h k M-112 2-UMA-105 Didaktika matematiky (1)                   1muM*
  Uto 14 00 4h k B2-302 2-UMA-105 Didaktika matematiky (1)                   2muMADG_k 1pmupM*
  Str 12 20 1h p B1-307 1-UMA-310 Didaktika matematiky                     3upM* 3pupM*
  Stv 13 10 2h p M-II  1-UMA-132 Repetitórium školskej matematiky (2)             2upM* 2pupM*

Korbaš Július
  Pon 10 40 2h p F1-328 1-MAT-160 Lineárna algebra a geometria (2)               1MAT**
  Uto 9 50 2h p F1-109 1-MAT-160 Lineárna algebra a geometria (2)               1MAT**
  Pia 13 10 2h s M-XI  2-MAT-625 Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológie (2)     2mMATs* mDRS

Kudličková Soňa
  Str 8 10 2h p M-IX  1-AIN-545 Reprezentácie geometrických objektov             3AIN*
             1-MAT-565 Reprezentácie geometrických objektov             3MATg 3INF*
  Str 10 40 2h p M-120 1-UDG-333 Úvod do počítačovej geometrie                 3upMADG
  Stv 8 10 2h p M-IX  1-UMA-301 Geometria (3)                         1muMAIN_k 2upM*
  Stv 9 50 1h c M-IX  1-UMA-301 Geometria (3)                         1muMAIN_k 2upM*
  Stv 10 40 2h p M-120 1-UDG-221 Technické kreslenie s podporou CAD systémov          2upMADG

Mačaj Martin
  Pon 12 20 2h p M-VIII 1-MAT-260 Algebra (2)                          2MAT*
  Pon 16 30 2h v M-oATC 2-UMA-265 Teória, algoritmy a aplikácie grafov             2muM* 2pmupM*
  Uto 11 30 1h c M-V  1-MAT-260 Algebra (2)                          2MAT*
  Uto 12 20 1h v M-V  1-MAT-736 Cvičenie z algebry (2)                    2MAT*
  Stv 8 10 2h p M-oATC 2-MAT-216 Teória polí (2)                        1mMATs*
  Pia 9 50 2h p M-XI  2-MAT-610 Algebraická teória čísel                   2mMATs*
  Pia 12 20 4h s M-IX  DRS032 Seminár z algebraickej teórie grafov               mDRS

Niepel Martin
  Uto 9 50 3h p F1   1-EFM-160 Lineárna algebra a geometria (2)               1EFM*
  Uto 16 30 2h v M-XI  1-MAT-192 Cvičenie z lineárnej algebry a geometrie (2)         1MAT*
  Str 9 00 2h v M-VII 1-MMN-525 Doplnkové cvičenie z algebry a geometrie (2)         1MMN1
  Str 14 00 2h n M-126 DRS001 Seminár                             
  Stv 11 30 2h c F1-109 1-MAT-160 Lineárna algebra a geometria (2)               1MAT*
  Stv 15 40 2h n M-126 DRS001 Seminár                             
  Pia 13 10 2h s M-XI  2-MAT-625 Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológie (2)     2mMATs* mDRS

Pokorná Barbora
  Pon 8 10 2h c M-XII 2-MPG-102 Počítačová grafika (2)                    1mMPG
  Pon 8 10 2h c M-217 2-MPG-102 Počítačová grafika (2)                    1mMPG
  Str 8 10 2h c M-III 2-MPG-215 Modelovanie kriviek a plôch (2)                12mMPG
  Stv 16 30 2h c M-217 2-MMN-133 Počítačová grafika (2)                    1mMMN*

Polednová Marianna
  Str 9 50 2h c B2-302 1-UMA-107 Geometria (1)                         1pupM*
  Str 14 00 2h c M-X  1-UMA-107 Geometria (1)                         1upM*
  Stv 9 50 2h p B2-446 1-UMA-301 Geometria (3)                         2pupM*
  Stv 11 30 1h c B2-446 1-UMA-301 Geometria (3)                         2pupM*

Slavíčková Mária
  Uto 14 50 2h c M-V  1-MMN-150 Matematická analýza (2)                    1MMN2
  Uto 16 30 2h p B2-404 2-UMA-258 Metódy riešenia matematických úloh (2)            2muM* 2pmupM*
  Str 9 00 2h v M-VIII 1-MMN-520 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (2)         1MMN2
  Str 10 40 2h p M-112 3-MVM-039 Design didaktického výskumu                  1DRSMAT
  Pia 9 00 3h k B2-446 2-UMA-258 Metódy riešenia matematických úloh (2)            1muM* 1pmupM*
  Pia 11 30 2h v M-X  2-UXX-124 Metodológia pedagogického výskumu (2)             1pmupGEIT 1mu**

Sleziak Martin
  Uto 9 50 2h p M-X  1-INF-156 Algebra (2)                          1INF*
  Uto 14 50 2h v M-IX  1-MAT-192 Cvičenie z lineárnej algebry a geometrie (2)         1PMA*
  Str 14 50 1h c B   1-INF-156 Algebra (2)                          1INF*
  Str 15 40 1h c B   1-INF-156 Algebra (2)                          1INF*
  Stv 11 30 2h c M-II  1-MAT-160 Lineárna algebra a geometria (2)               1PMA*
  Stv 13 10 2h p M-126 2-MAT-624 Teória čísel (2)                       1mMATs*
  Stv 14 50 2h s M-oATC 2-MAT-612 Seminár z teórie čísel (2)                  1mMATs*

Solčan Štefan
  Pon 12 20 2h p M-120 1-UMA-313 Projektívna geometria                     3upM*
  Uto 12 20 2h p M-XII 2-UMA-208 Vybrané partie z geometrie (2)                3muMAIN_k 2muM* 2pmupM*
  Uto 14 00 1h c M-XII 2-UMA-208 Vybrané partie z geometrie (2)                3muMAIN_k 2muM* 2pmupM*
  Stv 9 50 2h p M-oG  1-UDG-141 Projektívna geometria (1)                   1upMADG
  Stv 11 30 2h c M-oG  1-UDG-141 Projektívna geometria (1)                   1upMADG

Tomanová Jana
  Pon 8 10 3h k M-V  2-UMA-164 Úvod do teórie grafov                     1muM* 1pmupM*
  Pon 12 20 2h p M-126 1-MAT-490 Kombinatorika                         3MATs
  Uto 14 50 1h p M-126 1-UMA-311 Diskrétna matematika (2)                   3upMADG 3upMAFY
  Uto 15 40 1h c M-126 1-UMA-311 Diskrétna matematika (2)                   3upMADG 3upMAFY
  Str 9 50 1h c M-XI  1-MAT-725 Diskrétna matematika (2)                   1MAT**
  Str 14 50 2h v M-IX  1-MAT-725 Diskrétna matematika (2)                   1MAT**
  Stv 13 10 2h v M-oATC 1-UMA-314 Vybrané partie z teórie čísel                 3upM* 3pupM*

Uherčíková Viera
  Uto 14 50 2h p M-112 2-UMA-252 Netradičné metódy vo vyučovaní matematiky (2)         2muM* 2pmupM*

Valíková Miroslava
  Str 16 30 2h c I-H3  1-MAT-180 Úvod do počítačovej grafiky                  1MAT*
  Stv 16 30 2h c M-217 2-MMN-133 Počítačová grafika (2)                    1mMMN*

Vankúš Peter
  Pon 9 00 2h c M-VIII 1-AIN-188 Matematika (2) - Matematická analýza             1AIN4
  Uto 11 30 2h c M-XI  1-MMN-150 Matematická analýza (2)                    1MMN1
  Uto 14 00 1h c M-IX  1-UMA-310 Didaktika matematiky                     3upM*
  Uto 14 50 2h v M-VI  1-MMN-520 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (2)         1MMN1
  Str 8 10 2h c M-XII 1-AIN-188 Matematika (2) - Matematická analýza             1AIN3
  Str 14 50 1h c B1-320 1-UMA-310 Didaktika matematiky                     3pupM*
  Stv 16 30 2h s B2-404 1-UMA-118 Seminár zo školskej matematiky (2)              2upM* 2pupM*

Vesel Martin D
  Str 16 30 2h c I-H3  1-MAT-180 Úvod do počítačovej grafiky                  1MAT*
  Stv 14 50 2h c M-217 1-INF-240 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá          3BMF 3INF*

Zaťko Valent
  Pon 10 40 2h p F1-108 1-UMA-107 Geometria (1)                         1upM* 1pupM*
  Pon 12 20 2h s I-9  DRS004 Seminár z numerickej geometrie                  mDRS
  Pon 16 30 2h p M-120 2-MPG-143 Mnohopohľadová geometria                   1mMPG

Zlatoš Pavol
  Uto 16 30 2h p M-126 1-MAT-480 Teória množín a matematická logika (2)            3MATs
  Str 8 10 3h p F1   1-FYZ-160 Algebra a geometria (2)                    1FYZ*
  Stv 14 50 2h p M-XII 2-IKV-267 Matematická logika pre kognitívnu vedu            1mIKV
  Stv 16 30 1h c M-XII 2-IKV-267 Matematická logika pre kognitívnu vedu            1mIKV
  Pia 11 30 2h p M-126 3-MVM-033 Filozofické otázky základov matematiky            mDRS


|KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra aplikovanej informatiky
(KAI)

Bašnáková Jana
  Uto 14 00 3h k I-8  2-IKV-183 Psycholingvistika                       1mIKV

Beňušková Ľubica
  Pon 9 00 2h p I-9  2-IKV-136 Výpočtová kognitívna neuroveda                1mIKV

Berger Haladová Zuzana D
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS

Blaho Andrej
  Pon 9 50 2h p A   1-AIN-210 Algoritmy a dátové štruktúry                 2AIN* 3AIN*
  Uto 9 50 2h p A   1-AIN-170 Programovanie (2)                       1AIN*
  Uto 16 30 2h c I-H6  1-AIN-210 Algoritmy a dátové štruktúry                 3AIN*
  Str 8 10 2h c I-H6  1-AIN-170 Programovanie (2)                       1AIN4 1AIN1
  Stv 9 50 1h s M-I  1-AIN-920 Bakalársky seminár                      3AIN*
  Stv 10 40 1h s M-I  1-AIN-920 Bakalársky seminár                      3AIN*

Borovanský Peter
  Uto 11 30 2h p I-9  1-AIN-512 Funkcionálne programovanie                  3AIN*
             2-INF-117 Funkcionálne programovanie                  2mINF 1mINF*
             2-AIN-116 Funkcionálne programovanie                  1mAINp
  Stv 11 30 2h p F1   1-AIN-172 Programovanie (4)                       2AIN*
  Stv 16 30 2h c I-H6  1-AIN-172 Programovanie (4)                       2AIN1 2AIN2

Boža Vladimír D
  Str 14 50 3h k M-217 2-INF-185 Integrácia dátových zdrojov                  1mINFb
  Stv 9 00 2h c F1-108 2-AIN-205 Algoritmické riešenie ťažkých problémov            1mAIN**

Cimrová Barbora
  Uto 9 00 3h k I-9  2-IKV-137 Moderné metódy skúmania mozgu                 1mIKV
  Str 14 00 2h p I-8  2-IKV-122 Semestrálny projekt                      1mIKV

Černeková Zuzana
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Uto 13 10 2h p M-I  2-MPG-246 Spracovanie farebného obrazu                 2mMPG 2mAINg*
  Stv 13 10 2h c I-H3  2-MPG-246 Spracovanie farebného obrazu                 2mMPG 2mAINg*

Ďurikovič Roman
  Pon 8 10 2h p M-I  2-AIN-127 Pokročilá počítačová grafika                 1mAINg
  Uto 13 10 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Pia 8 10 2h s A   2-AIN-923 Projektový seminár (1)                    1mAIN**

Farkaš Igor
  Uto 11 30 2h p F1-108 2-AIN-132 Neurónové siete                        1mIKV 2mINF 1mAINu 1mINFb
  Uto 16 30 2h s I-9  DRS033 Seminár z umelej inteligencie a kognitívnych vied        1mAINu 1mIKV 2mAINu 2mIKV iDRS
  Str 14 00 3h k I-9  2-IKV-921 Diplomový seminár                       2mIKV

Ftáčnik Milan
  Pon 8 10 2h k M-VII 1-MAT-575 Rozpoznávanie obrazcov a spracovanie obrazu          3MATg
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Uto 11 30 2h c I-H3  2-AIN-204 Rozpoznávanie obrazcov                    1mAINg 1mMPG
  Stv 9 50 1h s M-II  1-AIN-920 Bakalársky seminár                      3AIN*
  Stv 10 40 1h s M-II  1-AIN-920 Bakalársky seminár                      3AIN*

Gál Tomáš
  Pon 16 30 3h p I-8  2-IKV-141 Aktuálne trendy v kognitívnej psychológii           1mIKV
  Str 17 20 3h v I-8  2-IKV-168 Kognitívna veda, kultúra a technika              1mIKV

Gergeľ Peter D
  Str 18 10 2h c I-H3  2-AIN-132 Neurónové siete                        1mAINu 1mIKV 2mINF 1mINFb
  Stv 16 30 2h c I-H6  1-AIN-172 Programovanie (4)                       2AIN1 2AIN2

Gruska Damas
  Pon 16 30 2h v B   2-INF-126 Modely konkurentných systémov                 2mINF
             2-AIN-185 Formálne metódy tvorby softvéru                1mAIN**
  Pon 18 10 2h k B   2-AIN-185 Formálne metódy tvorby softvéru                1mAIN**
             2-INF-126 Modely konkurentných systémov                 2mINF
  Stv 13 10 4h p B   2-AIN-109 Programovanie paralelných a distribuovaných systémov     2mINF 1mINFp* 1mAIN**

Guller Dušan
  Pon 13 10 1h c I-H3  1-AIN-670 Expertné systémy                       3AIN*
  Pia 13 10 4h c I-H6  1-AIN-670 Expertné systémy                       3AIN*
  Pia 16 30 1h c I-H6  1-AIN-670 Expertné systémy                       3AIN*

Gyárfáš František
  Uto 13 10 2h p F1-108 2-AIN-133 Extrémne programovanie                    1mAINp 2AIN*
  Str 11 30 2h p F1-109 1-AIN-675 Filozofia internetu                      3AIN*
  Str 16 30 2h v I-H6  2-AIN-133 Extrémne programovanie                    1mAINp 2AIN*
  Pia 9 50 2h s I-23  1-AIN-611 Tvorivé písanie                        3AIN*

Homola Martin
  Uto 14 00 2h p M-X  2-AIN-144 Reprezentácia znalostí a inferencia              1mAINu
  Uto 16 30 2h c M-VII 1-AIN-412 Matematika (4) - Logika pre informatikov           2AIN3
  Str 14 50 2h v I-32  2-UIN-272 Seminár z webových technológií vo vyučovaní (2)        2pmupGEIT 2muI*

Jajcayová Tatiana
  Pon 14 00 2h s I-23  PRED024 Akademické podporné centrum                   1AIN*
  Str 11 30 2h v I-9  2-AIN-138 Diskrétne a algebraické štruktúry v informatike a počítačovej 1mAIN**
  Str 14 50 2h c I-23  2-AIN-138 Diskrétne a algebraické štruktúry v informatike a počítačovej 1mAIN**

Jursa Andrej D
  Pon 11 30 2h c F1-248 1-AIN-512 Funkcionálne programovanie                  3AIN*
             2-INF-117 Funkcionálne programovanie                  2mINF 1mINF*
  Stv 11 30 2h c F1-248 2-AIN-137 Umelá inteligencia                      1mAINu 1mIKV 1mINFb*

Kamhal Dezider
  Pon 9 00 2h s I-8  1-MXX-428 Teória rečových aktov                     FMFI
  Pon 10 40 2h s I-8  1-MXX-422 Problémy analytickej filozofie (2)              FMFI
  Pon 12 20 2h s I-8  1-MXX-424 Filozofia L. Wittgensteina (2)                FMFI
  Stv 9 00 3h k I-8  2-IKV-143 Filozofia jazyka                       1mIKV
  Stv 16 30 2h p F1-108 1-AIN-313 Pragmatika jazyka (2)                     3AIN*
  Pia 9 00 2h p I-8  1-AIN-242 Filozofická sémantika II.                   2AIN*
  Pia 10 40 3h k I-8  2-IKV-181 Význam a komunikácia                     1mIKV

Kaščák Tomáš
  Uto 9 50 2h p B   1-AIN-251 Základy podnikania a manažmentu                3AIN*

Kľuka Ján
  Pon 11 30 2h p B   1-AIN-412 Matematika (4) - Logika pre informatikov           2AIN*
  Uto 14 50 2h c M-VII 1-AIN-412 Matematika (4) - Logika pre informatikov           2AIN1
  Str 14 50 2h c I-H6  1-AIN-412 Matematika (4) - Logika pre informatikov           2AIN1 2AIN3

Komara Ján
  Uto 9 50 2h p M-VII 1-AIN-616 Symbolické programovanie a LISP                3AIN*
             2-AIN-285 Symbolické programovanie a LISP                2mAINp*
  Uto 11 30 2h v I-H6  1-AIN-616 Symbolické programovanie a LISP                3AIN*
             2-AIN-285 Symbolické programovanie a LISP                2mAINp*
  Uto 16 30 2h c I-H6  1-AIN-210 Algoritmy a dátové štruktúry                 3AIN*
  Stv 14 50 2h c I-H3  1-AIN-210 Algoritmy a dátové štruktúry                 2AIN3
  Stv 14 50 2h c I-H6  1-AIN-210 Algoritmy a dátové štruktúry                 2AIN1 2AIN2

Kučerová Júlia D
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS

Kuzma Tomáš D
  Str 18 10 2h c I-H3  2-AIN-132 Neurónové siete                        1mAINu 1mIKV 2mINF 1mINFb
  Stv 18 10 2h c I-H3  1-AIN-172 Programovanie (4)                       2AIN3

Lúčan Ľubomír
  Uto 16 30 4h p M-I  2-MMN-207 Multimédiá pre manažment                   2mMMN*
             2-MPG-168 Multimédiá a spracovanie zvuku                1mMPG
  Uto 18 10 2h s B   1-AIN-232 Ročníkový projekt (1)                     1AIN*
             1-AIN-262 Ročníkový projekt (2)                     2AIN*

Lúčny Andrej
  Uto 8 10 2h p M-VII 2-AIN-246 Multiagentové systémy                     1mAINu
             2-IKV-164 Multiagentové systémy                     2mIKV
  Uto 9 50 2h c I-H3  2-AIN-246 Multiagentové systémy                     1mAINu
             2-IKV-164 Multiagentové systémy                     2mIKV

Malinovská Kristína
  Pon 10 40 2h c I-9  2-IKV-136 Výpočtová kognitívna neuroveda                1mIKV
  Str 15 40 2h p I-8  2-IKV-122 Semestrálny projekt                      1mIKV

Markošová Mária
  Pon 12 20 2h p M-II  2-AIN-137 Umelá inteligencia                      1mIKV 1mINFb 1mAINu

Mihálik Andrej
  Pon 11 30 2h c I-H3  2-AIN-127 Pokročilá počítačová grafika                 1mAINg
  Uto 13 10 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Stv 10 40 2h p M-X  2-AIN-128 Grafika v reálnom čase a výpočty na GPU            1mAINg
  Stv 16 30 2h c I-H3  2-AIN-128 Grafika v reálnom čase a výpočty na GPU            1mAINg

Nagy Marek
  Uto 8 10 1h c I-H3  1-AIN-500 Linux pre používateľov                    1AIN3 1AIN4
  Uto 9 00 1h c I-H3  1-AIN-500 Linux pre používateľov                    1AIN1 1AIN2
  Uto 13 10 1h c I-H3  1-AIN-500 Linux pre používateľov                    
  Uto 15 40 1h p A   1-AIN-500 Linux pre používateľov                    1AIN*
  Stv 9 50 2h p F1-328 1-AIN-244 Webové aplikácie (2)                     2AIN*
  Stv 11 30 2h c M-217 1-AIN-244 Webové aplikácie (2)                     
  Stv 18 10 2h c I-H6  1-AIN-244 Webové aplikácie (2)                     2AIN*

Náther Peter
  Str 14 50 2h c I-23  2-AIN-138 Diskrétne a algebraické štruktúry v informatike a počítačovej 1mAIN**
  Stv 11 30 2h c F1-248 2-AIN-137 Umelá inteligencia                      1mAINu 1mIKV 1mINFb*

Petrovič Pavel
  Pon 16 30 2h l I-oUI 2-AIN-235 Algoritmy umelej inteligencie v robotike (FT-LAB)       1mIKV 2mAIN**
  Pon 16 30 1h l I-oUI 1-AIN-551 Algoritmy pre AI robotiku                   3AIN*
  Uto 9 50 2h k F1-248 2-AIN-131 Pokročilé programovanie v JAVE (JavaEE)            1mAINp
  Str 18 10 2h k F1-248 2-AIN-131 Pokročilé programovanie v JAVE (JavaEE)            1mAINp
  Stv 8 10 1h s I-23  1-AIN-920 Bakalársky seminár                      3AIN*
  Stv 9 00 1h s I-23  1-AIN-920 Bakalársky seminár                      3AIN*
  Stv 11 30 2h p M-I  1-AIN-551 Algoritmy pre AI robotiku                   3AIN*
             2-AIN-235 Algoritmy umelej inteligencie v robotike           2mAINu 1mIKV

Pukancová Júlia D
  Pon 14 00 2h s I-23  PRED024 Akademické podporné centrum                   1AIN*
  Str 11 30 2h c F1-328 2-AIN-144 Reprezentácia znalostí a inferencia              1mAINu
  Str 14 00 2h c M-XII 1-AIN-412 Matematika (4) - Logika pre informatikov           2AIN2

Rybár Ján
  Str 9 00 4h k I-23  2-IKV-113 Kognitívna psychológia                    1mIKV
  Str 14 00 3h k I-9  2-IKV-921 Diplomový seminár                       2mIKV
  Stv 14 50 2h v F1-108 1-AIN-406 Kognitívne vedy: jazyk a kognícia               FMFI 3AIN*

Samuelčík Martin
  Uto 14 50 2h v I-9  2-AIN-134 Geometrické modelovanie v grafike               1mAINg
  Uto 16 30 2h c I-H3  2-AIN-134 Geometrické modelovanie v grafike               1mAINg

Šikudová Elena
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Uto 9 50 2h p M-I  2-AIN-204 Rozpoznávanie obrazcov                    1mAINg 1mMPG
  Stv 9 50 2h c I-H3  1-AIN-170 Programovanie (2)                       1AIN3

Šimko Alexander
  Uto 14 50 2h c I-H6  1-AIN-222 Databázy (2)                         2AIN2 2AIN3
  Str 11 30 2h p F2   1-AIN-222 Databázy (2)                         2AIN*

Šiška Jozef
  Pon 16 30 2h c I-H3  1-AIN-186 Princípy počítačov – systémové programovanie (parny tyzden)  1AIN4
  Uto 9 50 2h p M-XII 2-AIN-253 Logické programovanie ASP                   2mAINu*
  Str 13 10 2h v I-H3  2-AIN-253 Logické programovanie ASP                   2mAINu*
  Str 14 50 2h c I-H6  1-AIN-412 Matematika (4) - Logika pre informatikov           2AIN1 2AIN3
  Stv 8 10 2h c I-H3  1-AIN-412 Matematika (4) - Logika pre informatikov           2AIN2

Uhliarik Ivor D
  Pon 18 10 2h c I-H3  1-AIN-222 Databázy (2)                         2AIN1
  Uto 14 50 2h c I-H6  1-AIN-222 Databázy (2)                         2AIN2 2AIN3

Vinař Tomáš
  Uto 17 20 2h s M-X  2-AIN-506 Seminár z bioinformatiky (2)                 1pmC-BX 2pmC-BX 1pmB-GE 2pmB-GE 1mINFb 2mINF
             2-AIN-252 Seminár z bioinformatiky (4)                 1mINFb 2mINF
  Str 9 50 2h p F1-328 2-AIN-205 Algoritmické riešenie ťažkých problémov            1mAIN**
  Str 14 50 3h k M-217 2-INF-185 Integrácia dátových zdrojov                  1mINFb

Vojtechovský Roman
  Pon 16 30 2h k I-9  PRED029 Kurz slovenského posunkového jazyka               FMFI
  Str 16 30 2h k I-9  PRED029 Kurz slovenského posunkového jazyka               FMFI


|KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
(KAMS)

Boďa Ján
  Pon 8 10 2h p A   1-EFM-140 Ekonómia (2)                         1EFM* 1MMN* 1PMA*
  Uto 13 10 2h p F1   1-EFM-390 Makroekonómia                         3EFM*
  Str 8 10 2h p F1-109 2-EFM-119 Dynamická makroekonómia                    1mEMM*
  Str 12 20 2h p M-XI  2-EFM-238 Politická ekonómia                      2mEMM*
  Stv 9 50 2h p F1   1-EFM-390 Makroekonómia                         3EFM*

Bokes Pavol
  Str 13 10 1h c M-III 2-PMS-119 Markovovské procesy (2)                    1mPMS 1mMAT*
  Stv 13 10 2h c M-VI  1-EFM-310 Diferenčné a diferenciálne rovnice              3EFM2
  Stv 14 50 2h c M-VI  1-EFM-310 Diferenčné a diferenciálne rovnice              3EFM1

Burclová Katarína D
  Pon 8 10 2h c M-208 1-EFM-380 Ekonometria                          3EFM1
  Pon 8 10 2h c M-IV  1-EFM-380 Ekonometria                          3EFM1
  Uto 14 50 2h c M-208 1-EFM-380 Ekonometria                          3EFM2
  Uto 14 50 2h c F1-247 1-EFM-380 Ekonometria                          3EFM2
  Stv 8 10 2h c M-208 1-EFM-380 Ekonometria                          12mPMS
  Stv 8 10 2h c M-I  1-EFM-380 Ekonometria                          12mPMS

Filová Lenka
  Stv 8 10 2h c F1-248 1-PMA-751 Programovanie v jazyku R                   2PMA*
  Stv 9 50 2h c F1-248 2-PMS-108 Regresné modely (2)                      1mPMS
  Stv 13 10 2h v M-IX  2-PMS-131 Analýza prežívania                      12mPMS
  Stv 14 50 2h v M-IX  2-PMS-221 Štatistické metódy v klinických skúškach           12mPMS

Guba Peter
  Uto 9 50 2h p F1-328 1-EFM-310 Diferenčné a diferenciálne rovnice              3EFM*
  Stv 8 10 2h p M-201 3-MAM-014 Asymptotické metódy                      mDRS
  Stv 11 30 2h p F1-328 1-EFM-360 Numerické metódy                       3EFM*

Halická Margaréta
  Uto 11 30 2h p M-III 3-MAM-007 Moderné metódy konvexnej optimalizácie            mDRS
  Uto 14 00 2h p F1-109 2-EFM-109 Optimálne riadenie (2)                    1mEMM*
  Str 13 10 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Stv 14 00 2h p F1-109 1-EFM-556 DEA modely                          2EFM* 3MMN*

Hamala Milan
  Str 13 10 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS

Harman Radoslav
  Uto 15 40 2h p F1-108 2-PMS-116 Viacrozmerné štatistické analýzy (2)             1mPMS 1mEMM*
  Str 10 40 2h p M-VIII 2-PMS-108 Regresné modely (2)                      1mPMS
  Stv 8 10 2h p M-216 3-MAM-025 Simulačné metódy                       mDRS
  Stv 11 30 2h c B   2-PMS-116 Viacrozmerné štatistické analýzy (2)             1mPMS 1mEMM*

Hojčka Michal D
  Pon 9 50 2h c M-I  1-EFM-250 Matematická analýza (4)                    2PMA*
  Str 14 50 2h c M-VII 1-EFM-540 Cvičenie z matematickej analýzy (4)              2PMA*

Holecyová Mária D
  Uto 16 30 2h c F1-328 1-MAT-150 Matematická analýza (2)                    1PMA*
  Str 16 30 2h c M-X  1-MAT-720 Cvičenie z matematickej analýzy (2)              1PMA*

Hurban Martin D
  Pon 9 50 2h c M-208 1-EFM-360 Numerické metódy                       3EFM1
  Uto 16 30 2h c M-208 1-EFM-360 Numerické metódy                       3EFM2

Chladná Zuzana
  Pon 9 00 2h k F1-109 1-EFM-240 Podnikové financie                      2EFM*
  Str 13 10 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Stv 8 10 2h c M-VIII 1-EFM-240 Podnikové financie                      2EFM1
  Stv 9 50 2h c M-VIII 1-EFM-240 Podnikové financie                      2EFM2

Janková Katarína
  Uto 11 30 2h s M-VII 2-PMS-126 Seminár z matematickej štatistiky (2)             2mPMS
  Uto 14 00 2h p F1-328 2-PMS-119 Markovovské procesy (2)                    1mPMS 1mMAT*
  Stv 11 30 2h p A   1-MAT-282 Pravdepodobnosť a štatistika (2)               2MAT***
  Stv 14 00 2h p M-216 3-MAM-030 Náhodné dynamické systémy                   1DRSMAT

Jurča Pavol
  Pon 16 30 3h p F1-108 2-EFM-215 Kvantitatívne metódy v riadení rizík             1mEMM* 2mEMM*

Kilianová Soňa
  Uto 9 50 2h p F1-108 2-EFM-103 Stochastické metódy operačnej analýzy             1mEMM*
  Str 9 50 2h p F1-108 2-EFM-237 Spracovanie digitálnych signálov               2mPMS 2mEMM*
  Str 9 50 2h p M-208 2-EFM-237 Spracovanie digitálnych signálov               2mPMS 2mEMM*
  Stv 9 50 2h s M-208 2-EFM-147 Cvičenia z optimálneho riadenia                1mEMM*
  Stv 9 50 2h s F1-109 2-EFM-147 Cvičenia z optimálneho riadenia                1mEMM*

Kollár Martin
  Uto 15 40 2h p B   1-EFM-130 Matematická analýza (2)                    1EFM*
  Str 14 50 2h p A   1-EFM-130 Matematická analýza (2)                    1EFM*
  Str 16 30 2h c M-VII 1-EFM-130 Matematická analýza (2)                    1EFM1
  Stv 15 40 2h c M-IV  1-EFM-250 Matematická analýza (4)                    2EFM1
  Pia 9 00 2h v M-VII 1-EFM-540 Cvičenie z matematickej analýzy (4)              2EFM1
  Pia 10 40 2h v M-VIII 1-EFM-520 Cvičenie z matematickej analýzy (2)              1EFM1

Kollár Richard
  Pon 16 30 2h p F1-109 3-MAM-005 Biomatematika                         mDRS
  Str 14 50 3h c M-VIII 1-FYZ-135 Matematika (2)                        1FYZ3

Komadel Ján D
  Pon 12 20 2h c M-208 1-EFM-561 Metódy voľnej optimalizácie                  2EFM*

Kossaczká Ľubica
  Str 8 10 2h c M-X  1-EFM-130 Matematická analýza (2)                    1EFM2
  Str 14 50 2h c M-VI  1-EFM-250 Matematická analýza (4)                    2EFM2
  Stv 8 10 2h v F1-328 1-EFM-540 Cvičenie z matematickej analýzy (4)              2EFM2
  Pia 9 00 2h v M-VIII 1-EFM-520 Cvičenie z matematickej analýzy (2)              1EFM2

Koščová Michaela D
  Str 17 20 2h c M-VIII 1-PMA-220 Finančná matematika (2)                    2PMA*
             2-MAT-326 Vybrané kapitoly z finančnej matematiky            1mMATn*
  Pia 8 10 2h c I-H6  1-EFM-380 Ekonometria                          1mMMN*
  Pia 8 10 2h c M-I  1-EFM-380 Ekonometria                          1mMMN*

Kováč Jozef D
  Str 14 00 1h c M-XI  1-MAT-282 Pravdepodobnosť a štatistika (2)               2MMN2
  Stv 15 40 1h c F1-109 1-MAT-282 Pravdepodobnosť a štatistika (2)               2MMN1
  Stv 16 30 1h c M-I  1-MAT-282 Pravdepodobnosť a štatistika (2)               2MAT*

Krajčovič Dušan
  Pon 9 50 2h p M-XI  1-EFM-512 Úvod do vysokoškolskej matematiky (2)             1EFM*
  Str 8 10 2h c M-VI  1-EFM-512 Úvod do vysokoškolskej matematiky (2)             1EFM1
  Stv 11 30 2h c M-VI  1-EFM-512 Úvod do vysokoškolskej matematiky (2)             1EFM2

Kukumberg Roman D
  Uto 17 20 2h c M-III 1-EFM-160 Lineárna algebra a geometria (2)               1EFM2
  Str 13 10 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Stv 9 50 2h c M-XI  1-EFM-160 Lineárna algebra a geometria (2)               1EFM1

Mačutek Ján
  Uto 9 00 2h p M-IX  1-PMA-551 Rozdelenia pravdepodobnosti                  3PMA**
  Uto 13 10 2h k I-H6  1-MXX-501 Štatistika pre neštatistikov                 FMFI
  Str 9 50 2h p M-216 3-MAM-031 Základy matematického modelovania v empirických vedách    mDRS
  Stv 9 00 2h p M-X  1-UMA-309 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (2)         3upM* 3pupM*

Majdiš Mojmír
  Str 16 30 1h v M-VI  1-PMA-753 Cvičenie z pravdepodobnosti a štatistiky           2PMA*

Melicherčík Igor
  Stv 12 20 2h p M-XII 3-MAM-003 Vybrané partie z finančnej matematiky             mDRS

Mikulová Miroslava
  Pon 15 40 2h p M-X  2-PMS-132 Posudzovanie rizika poisťovne                 12mPMS

Náther Ondrej
  Uto 14 50 2h k M-XI  1-MMN-365 Matematická štatistika                    3MMN*
  Uto 16 30 2h p A   1-PMA-570 Pravdepodobnostné modely v poisťovníctve           3PMA*
  Uto 18 10 1h c M-VII 1-PMA-570 Pravdepodobnostné modely v poisťovníctve           3PMA*
  Str 9 50 2h p M-X  1-MMN-365 Matematická štatistika                    3MMN*

Odrobina Igor
  Uto 8 10 2h p M-208 2-EFM-232 Analýza dát v jazyku VBA a v MS SQL serveri          1mEMM* 2mEMM*
  Uto 9 50 2h p M-208 2-EFM-232 Analýza dát v jazyku VBA a v MS SQL serveri          1mEMM* 2mEMM*
  Str 14 00 2h p M-208 2-EFM-113 Databázy                           1mEMM2 2mPMS
  Str 15 40 2h p M-208 2-EFM-113 Databázy                           1mEMM1 2mPMS

Pastor Karol
  Uto 15 40 2h p M-XII 1-PMA-741 Demografická štatistika                    2PMA*
             N-bZDG-015 Demografická štatistika                   3pZD
  Uto 17 20 1h c M-XII 1-PMA-741 Demografická štatistika                    2PMA*
             N-bZDG-015 Demografická štatistika                   3pZD
  Str 13 10 2h p M-217 1-PMA-750 Analýza dát na počítači                    2PMA*
  Stv 12 20 2h p M-X  1-MMN-380 Analýza časových radov                    3MMN*

Pázman Andrej
  Pon 9 50 2h s M-XII DRS031 Seminár z pravdepodobnosti a štatistiky             mDRS
  Uto 11 30 2h p M-216 3-MAM-024 Nelineárne štatistické modely                 mDRS
  Str 13 10 2h p M-IX  2-PMS-213 Bayesovská štatistika                     2mPMS

Pekár Ján
  Pon 10 40 2h p M-VIII 1-EFM-570 Experimentálna ekonómia                    3EFM2
  Uto 8 10 2h p M-IV  2-EFM-125 Ekonomika informácií                     1mEMM* 2mMMN*
  Uto 11 30 2h p M-I  2-EFM-126 Priemyselná organizácia                    1mEMM* 2mMMN*
  Str 8 10 2h p A   1-EFM-270 Úvod do teórie hier                      2EFM*
             1-MMN-375 Teória hier                          3MMN*

Pokrivčák Ján
  Str 9 50 4h p M-III 2-EFM-142 Public choice - verejná voľba                 1mEMM*

Potocký Rastislav
  Uto 10 40 2h p M-IX  1-PMA-550 Matematická štatistika                    3PMA**
  Str 9 50 2h p M-IX  1-PMA-550 Matematická štatistika                    3PMA**
  Str 13 10 2h s M-216 DRS001 Seminár                             mDRS
  Stv 11 30 2h p M-VIII 1-PMA-320 Poistná matematika (2)                    3PMA*

Quittner Pavol
  Str 9 50 2h p M-201 1-EFM-551 Vybrané partie z matematickej analýzy (2)           3EFM*
  Stv 14 00 3h s M-223 DRS020 Seminár o diferenciálnych rovniciach a dynamických systémoch   mDRS

Rosa Samuel D
  Str 11 30 1h c M-V  1-MAT-282 Pravdepodobnosť a štatistika (2)               2EFM1
  Str 13 10 1h c M-X  1-MAT-282 Pravdepodobnosť a štatistika (2)               2EFM2
  Stv 9 50 1h c M-VII 1-MAT-282 Pravdepodobnosť a štatistika (2)               2PMA*

Rošťáková Zuzana D
  Stv 8 10 1h c M-X  1-UMA-309 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (2)         3upM* 3pupM*

Somorčík Ján
  Uto 8 10 2h p B   1-EFM-380 Ekonometria                          3EFM* 1mMMN* 12mPMS
  Str 8 10 2h p M-XI  2-PMS-212 Neparametrická štatistika                   2mPMS 2mEMM*
  Str 11 30 2h p M-208 1-PMA-730 Počítačová štatistika                     3PMA**
  Str 14 00 2h p F1-109 2-PMS-109 Počítačová štatistika                     1mPMS 1mEMM*

Stehlíková Beáta
  Pon 9 50 2h p B   2-EFM-106 Finančné deriváty                       1mEMM*
  Uto 13 10 2h p M-208 2-EFM-102 Časové rady (anglicka verzia)                 1mEMM* 2mEMM*
  Uto 14 50 1h p M-III 2-EFM-102 Časové rady (anglicka verzia)                 1mEMM* 2mEMM*
  Uto 15 40 2h p F1-109 1-PMA-752 Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky     2PMA* 2EFM*
  Stv 14 50 2h c M-208 2-EFM-106 Finančné deriváty                       1mEMM1
  Stv 16 30 2h c M-208 2-EFM-106 Finančné deriváty                       1mEMM2

Szűcs Gábor
  Pon 11 30 2h p M-XII 1-PMA-220 Finančná matematika (2)                    2PMA*
             2-MAT-326 Vybrané kapitoly z finančnej matematiky            1mMATn*
  Uto 12 20 2h p B   1-PMA-710 Právo a účtovníctvo poisťovní                 1EFM* 1PMA* 2PMA* 2EFM* 3PMA*
  Str 15 40 2h p F1-328 2-PMS-135 Dôchodkové poistenie a penzijné fondy             12mPMS
  Stv 8 10 1h s M-V  1-PMA-912 Bakalársky seminár                      3PMA*
  Stv 9 50 2h c M-VI  1-PMA-320 Poistná matematika (2)                    3PMA*

Ševčovič Daniel
  Uto 14 00 2h p B   1-EFM-250 Matematická analýza (4)                    2PMA* 2EFM*
  Str 9 50 2h p B   1-EFM-250 Matematická analýza (4)                    2PMA* 2EFM*
  Str 13 10 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS

Štulajter František
  Uto 9 50 2h p F1-326 2-PMS-215 Štatistika časových radov                   2mPMS
  Uto 12 20 2h p M-X  2-PMS-102 Náhodné procesy (2)                      1mPMS

Trnovská Mária
  Pon 10 40 2h p F2   1-EFM-561 Metódy voľnej optimalizácie                  2EFM*
  Uto 11 30 2h p M-III 2-EFM-117 Konvexná optimalizácia                    1mMAT* 1mEMM* 2mEMM*
  Str 13 10 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Pia 9 00 2h c M-IX  1-EFM-525 Cvičenie z algebry a geometrie (2)              1EFM1
  Pia 10 40 2h c M-IX  1-EFM-525 Cvičenie z algebry a geometrie (2)              1EFM2

Witkovský Viktor
  Stv 16 30 2h p M-IX  2-PMS-220 Regresné modely s náhodnými efektami             12mPMS

Žitňanská Magdaléna D
  Uto 8 10 2h c F2   1-EFM-140 Ekonómia (2)                         1EFM* 1PMA*
  Uto 8 10 2h c F1-108 1-EFM-140 Ekonómia (2)                         1MMN*


|KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra experimentálnej fyziky
(KEF)

.KEFUcitel1 
  Str 13 10 2h l F2-KEF 2-FFP-913 Diplomová práca (4)                      2mFFP
  Stv 9 50 2h l F2-KEF 2-FFP-914 Diplomová práca (1)                      1mFFP
  Stv 12 20 6h l F2-KEF 2-FOL-913 Diplomová práca (4)                      2mFOS
  Stv 12 20 2h l F2-KEF 2-FFP-913 Diplomová práca (4)                      2mFFP
  Stv 14 00 2h l F2-KEF 2-FFP-914 Diplomová práca (1)                      1mFFP

Annušová Adriana
  Str 14 00 6h l F2-KEF 2-FOL-210 Špeciálne praktikum z optickej spektroskopie         1mFOS

Bugár Ignác
  Pon 16 30 2h p F2-167 2-FOL-104 Fotonické kryštály a ich využitie               2mFOS

Čermák Peter
  Stv 14 50 2h v F2-167 2-FOL-231 Návrh optických sústav                    1mFOS

Černák Mirko
  Str 9 00 3h p F2-051 2-FFP-110 Výboje v plynoch                       1mFFP
  Str 11 30 2h p F2-051 2-FFP-207 Formovanie výbojov                      2mFFP

Držík Milan
  Pon 8 10 2h p F2-167 2-FOL-111 Princípy a metódy aplikovanej optiky             2mFOS

Grajcar Miroslav
  Str 9 50 2h p F2-272 2-FTL-223 Úvod do kvantových počítačov                 2mFTL
  Str 12 20 2h p F2-223 2-FTL-115 Elektronické súčiastky a obvody                1mFTL 1mFFP 1mFOS
  Stv 8 10 2h p F2-223 2-FTL-115 Elektronické súčiastky a obvody                1mFTL 1mFFP 1mFOS
  Stv 12 20 2h c F2-223 2-FTL-115 Elektronické súčiastky a obvody                1mFTL 1mFFP 1mFOS

Greguš Ján
  Uto 9 50 3h l F1-224 1-FYZ-275 Praktikum III (optika)                    2BMF
  Uto 12 20 3h l F2-KEF 2-FTL-117 Praktikum z elektroniky a fyziky tuhých látok         1mFTL 1mFFP
  Uto 14 50 3h l F1-224 1-FYZ-275 Praktikum III (optika)                    2FYZ2
  Str 14 00 3h l F1-224 1-FYZ-275 Praktikum III (optika)                    2FYZ1
  Stv 8 10 3h l F1-224 1-FYZ-275 Praktikum III (optika)                    2OZE

Hlubina Richard
  Pon 12 20 2h p F2-223 2-FTL-108 Elektrické a optické vlastnosti tuhých látok         1mFTF 1mFTL
  Uto 10 40 2h p F2-223 2-FTL-108 Elektrické a optické vlastnosti tuhých látok         1mFTF 1mFTL
  Uto 14 00 2h p F2-223 2-FOL-117 Úvod do fyziky tuhých látok                  3FYZ*
             2-FOZ-109 Elektrické a optické vlastnosti tuhých látok         1mEOMo
  Str 9 50 2h p F2-223 2-FOL-117 Úvod do fyziky tuhých látok                  3FYZ*
             2-FOZ-109 Elektrické a optické vlastnosti tuhých látok         1mEOMo
  Stv 9 50 2h c F2-223 2-FOL-117 Úvod do fyziky tuhých látok                  3FYZ*
             2-FOZ-109 Elektrické a optické vlastnosti tuhých látok         1mEOMo
  Stv 14 00 2h c F2-223 2-FTL-108 Elektrické a optické vlastnosti tuhých látok         1mFTF 1mFTL

Kováčik Dušan
  Uto 12 20 2h v F2-051 1-FYZ-451 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov         3FYZ*
  Uto 15 40 2h c F2-051 1-FYZ-451 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov         3FYZ*

Kundracik František
  Str 12 20 2h p F2-223 2-FTL-115 Elektronické súčiastky a obvody                1mFTL 1mFFP 1mFOS
  Str 14 00 2h p F2-223 3-FVF-020 Experimentálna fyzika                     1DRSFYZ
  Stv 8 10 2h p F2-223 2-FTL-115 Elektronické súčiastky a obvody                1mFTL 1mFFP 1mFOS
  Stv 12 20 2h c F2-223 2-FTL-115 Elektronické súčiastky a obvody                1mFTL 1mFFP 1mFOS

Kúš Peter
  Str 8 10 2h s F2-272 2-FTL-920 Diplomový seminár                       2mFTL

Maheľ Michal
  Pon 9 50 3h p Ch1-1 N-bCXX-016 Fyzika pre chémiu                      1pCH*
  Uto 12 20 3h l F2-KEF 2-FTL-117 Praktikum z elektroniky a fyziky tuhých látok         1mFTL 1mFFP
  Str 8 10 2h p Ch1-2 N-bCXX-016 Fyzika pre chémiu                      1pCH*
  Str 12 20 2h p F2-223 2-FTL-115 Elektronické súčiastky a obvody                1mFTL 1mFFP 1mFOS
  Str 14 50 2h c Ch2-201 N-bCXX-016 Fyzika pre chémiu (1.skupina)                1pBX
  Stv 8 10 2h p F2-223 2-FTL-115 Elektronické súčiastky a obvody                1mFTL 1mFFP 1mFOS
  Stv 12 20 2h c F2-223 2-FTL-115 Elektronické súčiastky a obvody                1mFTL 1mFFP 1mFOS

Markoš Peter
  Uto 13 10 1h p F2-T3 1-FYZ-232 Pokročilé programovanie                    2FYZ1 2OZE
  Uto 14 00 2h c F2-T3 1-FYZ-232 Pokročilé programovanie                    2FYZ1 2OZE
  Str 13 10 1h p F2-T3 1-FYZ-232 Pokročilé programovanie                    2FYZ2
  Str 14 00 2h c F2-T3 1-FYZ-232 Pokročilé programovanie                    2FYZ2

Matejčík Štefan
  Uto 10 40 2h v F2-051 2-FFP-112 Elektrónová optika a hmotnostná spektroskopia         2mFFP
  Uto 14 00 2h s F2-051 2-FFP-232 Diplomový seminár (2)                     2mFFP
  Str 13 10 2h p F2-051 3-FFP-006 Hmotnostná a iónová pohyblivostná spektrometria        1DRSFYZ
  Stv 14 00 2h s F2-051 3-FFP-013 Seminár pracoviska (2)                    fDRS
             3-FFP-015 Seminár pracoviska (4)                    fDRS
             3-FFP-017 Seminár pracoviska (6)                    fDRS

Mesároš Vladimír
  Pon 9 50 2h p F2-167 2-FOL-109 Nelineárna optika                       1mFOS
  Uto 9 00 6h l F2-KEF 2-FOL-212 Špeciálne praktikum z optiky (2)               2mFOS

Pánek Radek
  Uto 9 00 2h v F2-051 2-FFP-230 Vybrané kapitoly z vysokoteplotnej plazmy           2mFFP

Papp Peter
  Pon 9 50 2h c F1-328a 1-FYZ-871 Chemická fyzika                       3FYZ*
  Stv 14 00 4h v F1-328a 1-FYZ-871 Chemická fyzika                       3FYZ*

Plecenik Andrej
  Str 12 20 2h p F2-223 2-FTL-115 Elektronické súčiastky a obvody                1mFTL 1mFFP 1mFOS
  Stv 8 10 2h p F2-223 2-FTL-115 Elektronické súčiastky a obvody                1mFTL 1mFFP 1mFOS
  Stv 12 20 2h c F2-223 2-FTL-115 Elektronické súčiastky a obvody                1mFTL 1mFFP 1mFOS

Roch Tomáš
  Stv 11 30 2h p F2-272 2-FOZ-115 Nové obnoviteľné zdroje energie (2)              1mEOMo

Sabo Martin
  Uto 10 40 2h v F2-051 2-FFP-112 Elektrónová optika a hmotnostná spektroskopia         2mFFP
  Str 13 10 2h p F2-051 3-FFP-006 Hmotnostná a iónová pohyblivostná spektrometria        1DRSFYZ

Senderáková Dagmar
  Uto 8 10 1h s F2-167 2-FOL-922 Diplomový seminár (2)                     2mFOS
  Str 9 50 2h p F2-167 2-FOL-108 Holografia a interferometria                 2mFOS
  Stv 8 10 2h p F2-167 2-FOL-214 Optické metódy spracovania informácií             2mFOS

Stano Michal
  Uto 15 40 2h c F2-051 1-FYZ-451 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov         3FYZ*
  Str 14 00 3h l F2-082 2-FFP-115 Praktikum z vákuovej fyziky a fyziky plazmy          1mFFP
  Stv 12 20 2h v F2-051 1-FYZ-451 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov         3FYZ*

Veis Pavel
  Pon 8 10 2h s F2-KEF 2-FOL-914 Diplomová práca (1)                      1mFOS
  Uto 9 50 2h p F2-167 2-FOL-215 Optická spektroskopia                     1mFOS 1mFFP
  Uto 11 30 1h c F2-oFZP 2-FOL-215 Optická spektroskopia (F2-70)                1mFFP 1mFOS
  Uto 11 30 2h p F2-167 3-FFP-004 Optická diagnostika plazmy                  2DRSFYZ
             3-FOS-024 Optická spektroskopia plynov a plazmy             1DRSFYZ
  Uto 13 10 2h p F2-167 2-FOL-239 Plazma generovaná laserom                   1mFOS
  Str 14 00 6h l F2-KEF 2-FOL-210 Špeciálne praktikum z optickej spektroskopie         1mFOS
  Stv 9 50 3h p F2-167 2-FOL-237 Aplikácie laserov, laserové procesy a diagnostika       1mFOS
  Pia 9 50 3h k F2-s168 1-OZE-342 Fyzikálne analytické metódy                 3OZE
  Pia 13 10 6h n F2-KEF 2-FOL-154 Semestrálny projekt                      1mFOS

Vojtek Pavel
  Pon 9 00 2h l F1-224 1-UFY-251 Fyzikálne praktikum (3)                    2upMAFY
  Uto 9 50 3h l F1-224 1-FYZ-275 Praktikum III (optika)                    2BMF
  Uto 14 50 3h l F1-224 1-FYZ-275 Praktikum III (optika)                    2FYZ2
  Str 8 10 2h k F2-167 1-OZE-271 Laserová technika                       2OZE 3BMF
  Str 14 00 3h l F1-224 1-FYZ-275 Praktikum III (optika)                    2FYZ1
  Stv 8 10 3h l F1-224 1-FYZ-275 Praktikum III (optika)                    2OZE
  Stv 9 50 3h p F2-167 2-FOL-237 Aplikácie laserov, laserové procesy a diagnostika       1mFOS

Zábudlá Zuzana
  Pon 9 00 2h l F1-224 1-UFY-251 Fyzikálne praktikum (3)                    2upMAFY
  Pon 10 40 2h l F1-224 1-UFY-251 Fyzikálne praktikum (3)                    2upMAFY
  Pon 13 10 2h c Ch2-301 N-bCXX-016 Fyzika pre chémiu (1.skupina)                1pC
  Uto 8 10 2h c Ch2-201 N-bCXX-016 Fyzika pre chémiu (2.skupina)                1pC
  Uto 9 50 3h l F1-224 1-FYZ-275 Praktikum III (optika)                    2BMF
  Uto 14 50 3h l F1-224 1-FYZ-275 Praktikum III (optika)                    2FYZ2
  Str 14 00 3h l F1-224 1-FYZ-275 Praktikum III (optika)                    2FYZ1
  Str 14 50 2h c Ch2-301 N-bCXX-016 Fyzika pre chémiu (2.skupina)                1pBX
  Stv 8 10 3h l F1-224 1-FYZ-275 Praktikum III (optika)                    2OZE

Zahoranová Anna
  Pon 11 30 2h p F2-051 2-FOL-112 Žiarenie plazmy                        1mFOS 1mFFP
  Uto 14 00 2h s F2-051 2-FFP-232 Diplomový seminár (2)                     2mFFP
  Str 14 50 2h p F2-051 3-FOS-023 Nové trendy využitia laserov pri modifikácii povrchov     2DRSFYZ
  Stv 14 00 2h s F2-051 3-FFP-013 Seminár pracoviska (2)                    fDRS
             3-FFP-015 Seminár pracoviska (4)                    fDRS
             3-FFP-017 Seminár pracoviska (6)                    fDRS


|KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra informatiky
(KI)

Anderle Michal
  Str 16 30 2h c F1-108 1-INF-310 Tvorba efektívnych algoritmov                 2INF*

Brejová Bronislava
  Pon 9 50 2h p F1-247 1-INF-166 Programovanie (2) v Jave                   1INF**
  Uto 9 50 2h p M-II  2-INF-237 Vybrané partie z dátových štruktúr              1mINFt 1mINFb 2mINF
  Uto 17 20 2h s M-X  2-AIN-506 Seminár z bioinformatiky (2)                 1pmC-BX 2pmC-BX 1pmB-GE 2pmB-GE 1mINFb 2mINF
             2-AIN-252 Seminár z bioinformatiky (4)                 1mINFb 2mINF
  Str 14 50 3h k M-217 2-INF-185 Integrácia dátových zdrojov                  1mINFb
  Stv 9 00 2h s M-IV  1-INF-920 Bakalársky seminár (2)                    3INF*
  Stv 13 10 2h p M-VII 2-INF-237 Vybrané partie z dátových štruktúr              1mINFt 1mINFb 2mINF
  Pia 14 00 2h s M-II  1-BIN-105 Výzvy súčasnej bioinformatiky                 1BIN*

Budiš Jaroslav D
  Pon 8 10 2h c I-H6  1-INF-166 Programovanie (2) v Jave                   1INF**
  Pon 9 50 2h p F1-247 1-INF-166 Programovanie (2) v Jave                   1INF**

Ďuriš Pavol
  Pon 10 40 3h p F1   1-INF-310 Tvorba efektívnych algoritmov                 2INF* 3INF*
  Stv 13 10 2h p M-I  3-MAMmu-017 Teoretické základy informatiky               iDRS

Ferko Michal D
  Str 15 40 2h k M-III 2-INF-263 Tvorba a dizajn počítačových hier               2mINF 1mINF*
  Stv 16 30 2h v F1-109 2-INF-263 Tvorba a dizajn počítačových hier               2mINF

Forišek Michal
  Pon 12 20 2h p M-III 2-INF-121 Teória vypočítateľnosti                    1mINFt 2mINF
  Uto 12 20 2h p M-II  2-INF-121 Teória vypočítateľnosti                    2mINF 1mINFt
  Pia 13 10 4h c I-H3  1-INF-825 Rýchlostné programovanie (4)                 2INF*
             1-INF-815 Rýchlostné programovanie (2)                 1INF***

Hozza Ján
  Pon 16 30 2h c M-XII 1-INF-310 Tvorba efektívnych algoritmov                 3INF*

Hozza Michal D
  Pon 12 20 2h c I-H6  2-INF-145 Tvorba internetových aplikácií                1mINFp 1mAINp
  Str 8 10 2h c M-217 2-INF-145 Tvorba internetových aplikácií                1mAINp 1mINFb 3INF*
  Stv 9 50 2h c M-217 1-INF-171 Operačné systémy                       2INF*

Hudec Roman
  Pon 16 30 2h c I-H6  1-INF-283 Počítačové siete (1)                     2INF***
  Stv 8 10 2h c I-H6  1-INF-283 Počítačové siete (1)                     1AIN*

Illek Ľubor
  Str 9 50 2h p M-IV  2-INF-106 Informatika a spoločnosť                   2mINF 1mINF*

Janáček Jaroslav
  Uto 11 30 2h p F1-109 1-INF-526 Systémové programovanie                    1INF**
  Str 9 50 2h p A   1-INF-283 Počítačové siete (1)                     1AIN* 2INF***
  Stv 13 10 2h p M-III 2-INF-262 Bezpečnosť IT infraštruktúry                 2mINF 1mINFs*

Kostičová Jana
  Pon 18 10 2h p F1-247 1-INF-516 Princípy tvorby softvéru                   2INF* 3INF*

Kostolányi Peter D
  Uto 13 10 2h c M-120 2-INF-186 Formálne jazyky a automaty (2)                3INF* 1mINFt*
  Str 13 10 2h c M-VIII 1-INF-160 Úvod do kombinatoriky a teórie grafov             1INF2 1BIN*

Košinár Peter
  Pon 14 00 2h c FIT  1-INF-315 Základy reverzného inžinierstva (v ESET lab na FIIT STU)   2mINF 2INF* 3INF* 1mINF*
  Stv 16 30 2h p B   1-INF-315 Základy reverzného inžinierstva                2mINF 2INF* 3INF* 1mINF*

Královič Rastislav
  Pon 10 40 2h p M-III 2-INF-231 Efektívne paralelné algoritmy                 2mINF 1mINF*
  Uto 15 40 2h s M-II  2-INF-170 Proseminár z informatiky (2)                 2mINF 1mINF*
  Str 11 30 2h p M-IV  2-INF-231 Efektívne paralelné algoritmy                 2mINF 1mINF*
  Stv 8 10 2h s M-XI  2-INF-166 Magisterský projekt                      1mINF*

Lipovský Robert
  Pon 14 00 2h c FIT  1-INF-315 Základy reverzného inžinierstva (v ESET lab na FIIT STU)   2mINF 2INF* 3INF* 1mINF*
  Stv 16 30 2h p B   1-INF-315 Základy reverzného inžinierstva                2mINF 2INF* 3INF* 1mINF*

Lukoťka Robert
  Pon 18 10 2h p F1-247 1-INF-516 Princípy tvorby softvéru                   2INF* 3INF*
  Str 9 50 2h c M-217 1-INF-526 Systémové programovanie                    1INF1
  Stv 8 10 2h c M-217 1-INF-526 Systémové programovanie                    1INF2 1BIN*
  Stv 13 10 3h p F1-247 1-INF-516 Princípy tvorby softvéru                   2INF* 3INF*

Mazák Ján
  Pon 9 50 3h p M-VII 2-INF-500 Databázy                           1mINFp 1mINFs 2mINF 3INF*
  Uto 9 50 3h p M-201 2-INF-500 Databázy                           2mINF 1mINFp 1mINFs 3INF*
  Uto 14 00 2h c M-IV  1-INF-616 Matematická propedeutika (2)                 1INF**
  Str 11 30 2h k M-I  1-INF-420 Kombinatorická analýza (1)                  3INF*
  Stv 15 40 2h k M-VIII 1-INF-420 Kombinatorická analýza (1)                  3INF*

Neurath Peter
  Uto 15 40 2h v M-IV  2-INF-165 Manažment softvérových projektov               2mINF 1mINF*

Olejár Daniel
  Uto 14 00 3h p F2   1-INF-520 Úvod do informačnej bezpečnosti                3INF* 3AIN*
  Stv 14 50 2h p M-III 2-INF-225 Teória informácie a teória kódovania (2)           1mINFs 2mINF

Ostertág Richard
  Str 14 00 3h p F1-108 1-INF-171 Operačné systémy                       2INF*
  Stv 10 40 2h p F1-108 2-INF-145 Tvorba internetových aplikácií                1mAINp 1mINFp 3INF* 1mINFb*
  Stv 13 10 2h p M-III 2-INF-262 Bezpečnosť IT infraštruktúry                 2mINF 1mINFs*

Pardubská Dana
  Pon 17 20 2h s M-X  2-UXX-934 Seminár k diplomovej práci z informatiky (2)         1pmupGEIT 1muMAIN_k 1muI*
             2-UXX-932 Seminár k diplomovej práci z informatiky (1)         1pmupGEIT 1muMAIN_k 1muI*
  Uto 14 00 2h p M-II  2-INF-135 Pravdepodobnostné algoritmy                  1mINFt 2mINF
  Uto 15 40 2h s M-II  2-INF-170 Proseminár z informatiky (2)                 2mINF 1mINF*
  Str 15 40 2h p M-IV  2-INF-135 Pravdepodobnostné algoritmy                  2mINF 1mINFt
  Stv 9 00 2h s M-IV  1-INF-920 Bakalársky seminár (2)                    3INF*
  Stv 14 00 3h v M-120 2-MPG-218 Teória zložitosti                       2mMPG

Plachetka Tomáš
  Pon 9 50 3h p M-VII 2-INF-500 Databázy                           1mINFp 1mINFs 2mINF 3INF*
  Pon 13 10 1h s M-217 1-INF-265 Ročníkový projekt (2)                     2INF*
  Uto 9 50 3h p M-201 2-INF-500 Databázy                           2mINF 1mINFp 1mINFs 3INF*
  Stv 9 00 4h k M-V  2-INF-180 Konkurentné a distribuované programovanie a systémy (2)    2mINF

Prívara Igor
  Str 14 00 4h p M-II  2-INF-127 Formálne špecifikácie                     1mINFp

Rjaško Michal
  Uto 14 00 3h p F2   1-INF-520 Úvod do informačnej bezpečnosti                3INF* 3AIN*
  Stv 13 10 2h p M-III 2-INF-262 Bezpečnosť IT infraštruktúry                 2mINF 1mINFs*

Rovan Branislav
  Pon 8 10 3h p M-III 2-INF-186 Formálne jazyky a automaty (2)                1mINFt 3INF*
  Uto 8 10 2h p M-III 2-INF-156 Vybrané partie z teórie jazykov                2mINF 1mINF*
  Str 9 50 2h p M-IV  2-INF-106 Informatika a spoločnosť                   2mINF 1mINF*
  Stv 14 50 2h p M-V  2-INF-156 Vybrané partie z teórie jazykov                2mINF 1mINF*

Součková Kamila
  Pon 16 30 2h c I-H6  1-INF-283 Počítačové siete (1)                     2INF***
  Stv 8 10 2h c I-H6  1-INF-283 Počítačové siete (1)                     1AIN*

Stanek Martin
  Str 11 30 2h k M-I  1-INF-420 Kombinatorická analýza (1)                  3INF*
  Str 14 00 2h s M-IV  2-INF-922 Diplomový seminár (3)                     2mINF
  Stv 13 10 2h p M-III 2-INF-262 Bezpečnosť IT infraštruktúry                 2mINF 1mINFs*
  Stv 15 40 2h k M-VIII 1-INF-420 Kombinatorická analýza (1)                  3INF*

Škoviera Martin
  Uto 8 10 2h c F1-109 1-INF-160 Úvod do kombinatoriky a teórie grafov             1INF1
  Str 8 10 2h p F1-328 1-INF-160 Úvod do kombinatoriky a teórie grafov             1INF**
  Str 14 00 2h s M-I  2-INF-922 Diplomový seminár (3)                     2mINF
  Stv 9 50 2h s M-213 2-MAT-611 Seminár z teórie grafov (2)                  1mMATs* iDRS

Toman Eduard
  Pon 16 30 2h p M-XI  2-INF-133 Pravdepodobnostné metódy                   1mINFt 2mINF
  Uto 8 10 2h p M-I  2-INF-114 Matematická logika                      1mINFp 2mINF 3INF*
  Str 8 10 2h p M-I  2-INF-114 Matematická logika                      2mINF 3INF* 1mINFp*
  Stv 11 30 2h p M-XI  2-INF-133 Pravdepodobnostné metódy                   2mINF 1mINFt

Vajdová Mária
  Pon 8 10 2h c I-H6  1-INF-166 Programovanie (2) v Jave                   1INF**

Withalm Josef
  Stv 10 40 4h p M-IV  2-INF-164 IT Quality Management                     2mINF 1mINF*


|KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
(KJFB)

Antalic Stanislav
  Uto 9 00 2h p F1-327 2-FJF-202 Jadrové reakcie                        1mFJF
  Uto 14 00 2h v F1-327 2-FJF-142 Metódy štúdia jadrovej štruktúry               1mFJF

Babincová Melánia
  Stv 12 20 2h v F1-326 2-FBF-146 Lipozómy v biofyzike a medicíne                1mFB*

Bartoš Pavol
  Str 8 10 1h c F1-327 2-FJF-103 Fyzika elementárnych častíc                  1mFJF
  Stv 12 20 2h p F1-108 1-BMF-350 Termodynamika a štatistická fyzika              3BMF 3OZE
  Stv 14 00 1h c F1-108 1-BMF-350 Termodynamika a štatistická fyzika              3OZE 3BMF

Böhm Radoslav
  Pon 9 00 2h p M-II  1-BMF-112 Mechanika (2)                         1BMF*
  Pon 10 40 2h c M-II  1-BMF-150 Základy matematiky (2)                    1OZE 1BMF*
  Uto 9 00 2h p M-V  1-BMF-350 Termodynamika a štatistická fyzika              3BMF 3OZE
  Uto 10 40 1h c M-V  1-BMF-350 Termodynamika a štatistická fyzika              3OZE 3BMF
  Uto 14 50 2h p F1   1-FYZ-117 Matematické metódy fyziky (2)                 1FYZ*
  Str 9 50 2h p F2   1-UFY-241 Atómová a jadrová fyzika                   2FYZ**
  Str 9 50 2h p M-V  1-UFY-241 Atómová a jadrová fyzika                   2upF*
  Str 13 10 2h p M-VII 1-BMF-112 Mechanika (2)                         1BMF*
  Str 14 50 2h c M-V  1-BMF-150 Základy matematiky (2)                    1OZE 1BMF*
  Stv 11 30 2h p F2   1-FYZ-117 Matematické metódy fyziky (2)                 1FYZ*
  Stv 13 10 1h p F1-114 1-OZE-952 Základy environmentálnej fyziky                2OZE
  Pia 9 50 2h p F1   1-UFY-241 Atómová a jadrová fyzika                   2FYZ**
  Pia 9 50 1h p M-I  1-UFY-241 Atómová a jadrová fyzika                   2upF*
  Pia 13 10 2h c M-X  1-BMF-112 Mechanika (2)                         1BMF*
  Pia 14 50 2h p M-X  2-FJF-238 Biologické účinky ionizujúceho žiarenia            2mEOMo 2mFJF 2mFBM
  Pia 16 30 1h p M-X  2-FBM-141 Radiačná biofyzika                      1mFB*

Bulko Martin
  Uto 10 40 1h p F1-114 2-FOZ-203 Izotopové metódy v environmentálnej fyzike          2mEOMo
  Uto 13 10 2h c M-XI  1-FYZ-117 Matematické metódy fyziky (2)                 1FYZ2 1FYZ3
  Str 10 40 2h c F1-247 1-FYZ-117 Matematické metódy fyziky (2)                 1FYZ1 1FYZ3

Haverlík Ivan
  Str 14 00 3h v F1-247 2-FBM-212 Zdravotnícka a medicínska informatika (3)           2mFBM
  Str 16 30 1h c F1-247 2-FBM-212 Zdravotnícka a medicínska informatika (3)           2mFBM
  Str 17 20 3h l F1-247 2-FBM-106 Špeciálne praktikum z biomedicínskej fyziky (2)        1mFBM

Hianik Tibor
  Uto 14 50 2h p F1-326 2-FBF-120 Molekulárna biofyzika                     1mFB*
  Uto 16 30 2h s F1-326 XXXPRED019 Biofyzikálny seminár                     1mFB* 2mFB* fDRS
  Stv 14 50 2h p F1-328 2-FBF-143 Biosenzory a nanotechnológie                 1mFBM

Holý Karol
  Uto 9 50 1h p F1-114 2-FOZ-203 Izotopové metódy v environmentálnej fyzike          2mEOMo
  Uto 12 20 2h s F1-114 1-OZE-920 Seminár k bakalárskej práci                  3OZE
  Str 11 30 2h p F1-114 2-FJF-126 Radiačná environmentálna fyzika                1mFJF 1mEOMo
  Stv 10 40 1h s F1-327 2-FOZ-213 Seminár z environmentálnej fyziky, obnoviteľných zdrojov ener 2mEOM*
  Stv 11 30 2h p F1-114 1-OZE-242 Základy radiačnej fyziky                   2OZE

Chmelík Marek D
  Pon 17 20 2h v F1-326 2-FBM-131 Biomedicínske aplikácie magnetickej rezonancie        1mFB*

Chorvát Dušan
  Uto 18 10 2h p F1-326 2-FBM-136 Metódy spracovania biosignálov a počítačová grafika (2)    1mFB*

Mach Pavel
  Pon 9 50 2h c F1-328a 1-FYZ-871 Chemická fyzika                       3FYZ*
  Uto 13 10 2h p F1-112 2-FBF-141 Teoretické základy molekulovej spektroskopie         1mFAA 2mFAA
  Uto 14 50 2h p F1-112 1-BMF-560 Fyzikálna chémia                       3BMF
  Uto 16 30 1h c F1-112 1-BMF-560 Fyzikálna chémia                       3BMF
  Stv 14 00 4h v F1-328a 1-FYZ-871 Chemická fyzika                       3FYZ*

Masarik Jozef
  Pon 12 20 2h v F1-108 1-FYZ-401 Smery fyzikálneho výskumu                   2FYZ*
  Str 9 00 2h p F1-327 2-FJF-103 Fyzika elementárnych častíc                  1mFJF
  Str 10 40 1h s F1-327 2-FJF-920 Diplomový seminár (1)                     1mFJF
  Stv 12 20 2h p F1-327 2-FJF-138 Nukleárna geofyzika a astrofyzika               1mFJF 2mEOMo
  Stv 14 00 2h v F1-327 2-FJF-136 Feynmanove diagramy                      1mFJF
  Pia 9 00 2h s F1-327 2-FJF-203 Seminár z jadrovej a subjadrovej fyziky            2mFJF
  Pia 10 40 2h s F1-327 2-FJF-922 Diplomový seminár (3)                     2mFJF

Melicherčík Milan D
  Str 15 40 3h k F1-326 1-BMF-521 Počítačové modelovanie                    2BMF
  Stv 15 40 2h p F1-308 2-FJF-124 Numerické metódy v jadrovej fyzike              1mFJF

Morvová Marcela D
  Str 14 00 2h p F1-308 2-FBM-104 Experimentálne metódy lekárskej fyziky (2)          1mFBM

Müllerová Monika
  Pon 9 00 1h p F1-327 1-OZE-305 Jadrová energia a jej environmentálne aspekty         3OZE
  Uto 16 30 1h l F1-oJF 2-FOZ-204 Praktikum z radiačného monitoringu              2mEOMo
  Str 17 20 1h l F1-oJF 1-OZE-372 Praktikum z rádiometrie a spektrometrie            3OZE
  Pia 15 40 1h l F1-oJF 2-FOZ-118 Terénny výskum                        1mEOM*

Ostatná Veronika
  Pon 8 10 4h p F1-326 2-FBM-109 Medicínska biofyzika (2)                   1mFBM

Pikna Miroslav
  Stv 9 50 1h p F1-114 2-FJF-105 Experimentálne metódy jadrovej fyziky (2)           1mFJF

Povinec Pavel
  Pia 10 40 2h s F1-114 2-FOZ-921 Diplomový seminár (2)                     2mEOM*

Staníček Jaroslav
  Pon 10 40 2h c M-V  1-FYZ-220 Atómová a jadrová fyzika                   2FYZ2
  Str 12 20 2h c F1-327 1-FYZ-220 Atómová a jadrová fyzika                   2FYZ1
  Str 15 40 1h l F1-oJF 1-OZE-372 Praktikum z rádiometrie a spektrometrie            3OZE
  Stv 9 00 2h v F1-oJF 2-FJF-141 Zriedkavé jadrové procesy                   1mFJF
  Stv 14 00 2h c M-XI  1-FYZ-220 Atómová a jadrová fyzika                   2BMF 2OZE
  Pia 10 40 1h c M-I  1-UFY-241 Atómová a jadrová fyzika                   2upF*

Sýkora Ivan
  Uto 15 40 1h l F1-oJF 2-FOZ-204 Praktikum z radiačného monitoringu              2mEOMo
  Str 9 50 2h p F1-114 1-OZE-151 Spracovanie experimentálnych dát               1OZE
  Str 16 30 1h l F1-oJF 1-OZE-372 Praktikum z rádiometrie a spektrometrie            3OZE
  Stv 10 40 1h p F1-114 2-FJF-105 Experimentálne metódy jadrovej fyziky (2)           1mFJF
  Stv 14 00 1h p F1-114 1-OZE-952 Základy environmentálnej fyziky                2OZE

Szarka Imrich
  Pon 16 30 2h l F1-262 2-FJF-109 Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (1)           1mFJF

Szarka Ján
  Pon 18 10 2h l F1-262 2-FJF-109 Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (1)           1mFJF

Šikurová Libuša
  Uto 12 20 2h p F1-326 1-BMF-335 Základy biomedicínskej fyziky                 3BMF
  Uto 14 00 1h c F1-326 1-BMF-335 Základy biomedicínskej fyziky                 3BMF
  Str 8 10 3h s F1-326 2-FBM-921 Diplomový seminár (2)                     2mFBM
  Str 10 40 2h s F1-326 2-FBM-921 Diplomový seminár (2)                     2mFBM
             2-FBF-921 Diplomový seminár (2)                     2mFBF
  Str 14 00 2h s F1-326 1-BMF-930 Seminár k bakalárskej práci                  3BMF

Šimkovic Fedor
  Uto 10 40 1h p F1-327 2-FJF-107 Teória jadra                         1mFJF
  Stv 9 50 1h v F1-oJF 2-FJF-239 Slabé interakcie v jadrách a nová fyzika za štandardným model 1mFJF

Šivo Alexander
  Pon 9 50 1h p F1-327 1-OZE-305 Jadrová energia a jej environmentálne aspekty         3OZE
  Uto 14 50 1h l F1-oJF 2-FOZ-204 Praktikum z radiačného monitoringu              2mEOMo
  Pia 13 10 2h v F1-327 2-FJF-133 Jadrová energetika                      2mFJF
  Pia 14 50 1h l F1-oJF 2-FOZ-118 Terénny výskum                        1mEOM*

Štefánik Dušan D
  Uto 11 30 1h p F1-327 2-FJF-107 Teória jadra                         1mFJF
  Stv 10 40 1h v F1-oJF 2-FJF-239 Slabé interakcie v jadrách a nová fyzika za štandardným model 1mFJF

Tokár Stanislav
  Stv 8 10 2h v F1-114 2-FJF-125 Modelovanie experimentu                    1mFJF

Urban Ján
  Pon 9 50 2h c F1-328a 1-FYZ-871 Chemická fyzika                       3FYZ*
  Pon 11 30 2h k F1-326 1-OZE-243 Organická chémia                       2OZE
  Uto 13 10 2h p F1-112 2-FBF-141 Teoretické základy molekulovej spektroskopie         1mFAA 2mFAA
  Str 15 40 3h k F1-326 1-BMF-521 Počítačové modelovanie                    2BMF
  Stv 14 00 4h v F1-328a 1-FYZ-871 Chemická fyzika                       3FYZ*

Vitovič Pavol D
  Str 14 00 2h p F1-308 2-FBM-104 Experimentálne metódy lekárskej fyziky (2)          1mFBM

Waczulíková Iveta
  Str 14 00 2h p F1-308 2-FBM-104 Experimentálne metódy lekárskej fyziky (2)          1mFBM

Zvarík Milan
  Uto 12 20 3h k F1-247 1-BMF-167 Spracovanie textových a dátových súborov           1BMF*

Ženiš Tibor
  Str 15 40 3h p M-I  1-FYZ-230 Algoritmy vedeckotechnických výpočtov             2OZE


|KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra jazykovej prípravy
(KJP)

Čárska Renáta
  Pon 16 30 2h c M-III 1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                      1MMN2 1FYZ3 1OZE 1upMAIN 1BMF* 1PMA*
  Pon 18 10 2h c M-III 1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                      1MMN2 1EFM2 1AIN4 1FYZ3 1upMAFY 1upMATV 1PMA*
  Str 8 10 2h c F2-283 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      2AIN3
  Str 9 50 2h c F2-283 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1INF2 1BIN*
  Stv 9 00 2h c M-120 1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                      1MAT**
  Pia 8 10 2h c F2-283 1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                      1AIN4 1INF2
  Pia 9 50 2h c M-IV  1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1AIN2

Erdélyi Ladislav
  Pon 16 30 2h c F1-246 1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                      1EFM2 1MMN2 1FYZ3 1upMATV 1BMF*
  Pon 18 10 2h c F1-246 1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                      1FYZ3 1OZE 1MAT**
  Stv 11 30 2h c F1-246 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1EFM1
  Stv 14 00 2h c M-VIII 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      2MAT**
  Pia 8 10 2h c F1-246 1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                      1AIN3 1AIN4
  Pia 9 50 2h c F1-246 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1MMN1

Klátiková Elena
  Uto 8 10 2h c F1-246 1-MXX-262 Ruský jazyk (4)                        FMFI
  Uto 9 50 2h c F1-246 1-MXX-162 Ruský jazyk (2)                        FMFI
  Uto 11 30 2h c F1-246 1-MXX-162 Ruský jazyk (2)                        FMFI
  Str 8 10 2h c F1-246 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      2AIN3 2INF2 2upMAIN
  Str 11 30 2h c F1-246 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1INF1 1BIN*
  Stv 8 10 2h c F1-246 1-MXX-234 Konverzačný kurz anglického jazyka (2)            FMFI
  Stv 11 30 3h c F2-283 1-MXX-234 Konverzačný kurz anglického jazyka (2)            FMFI

Kočvarová Jana
  Pon 16 30 2h c F2-283 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1FYZ2 1OZE 1upMAFY 1BMF*
  Pon 18 10 2h c F2-283 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      2FYZ2
  Uto 13 10 2h c M-VII 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1FYZ1
  Str 11 30 2h c F2-283 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1INF1
  Stv 8 10 2h c M-XII 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1FYZ2
  Pia 9 50 2h c M-III 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1AIN1

Maďarová Alexandra
  Pon 16 30 2h c M-V  1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                      1FYZ3 1OZE 1MMN2 1EFM2 1upMADG 1BMF*
  Pon 18 10 2h c M-V  1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                      1AIN4 1INF2 1FYZ3 1upMATV 1BMF*
  Uto 13 10 2h c F1-246 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1MMN2
  Str 11 30 2h c M-X  1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      2EFM2
  Stv 9 50 2h c F2-283 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1MAT**
  Pia 8 10 2h c M-V  1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                      1AIN3
  Pia 9 50 2h c M-V  1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      2upMADG 2PMA*

Vartíková Eva
  Pon 16 30 2h c M-IV  1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1MMN1
  Pon 18 10 2h c M-IV  1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1EFM2
  Str 8 10 2h c M-V  1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      2AIN3 2INF2
  Stv 8 10 2h c F2-283 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1EFM*
  Stv 9 50 2h c F1-246 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1MAT**
  Pia 8 10 2h c M-VI  1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      2MMN2
  Pia 9 50 2h c M-VI  1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1AIN2 1AIN3

Vilášek Pavel
  Pon 12 20 2h c F1-246 1-MXX-142 Francúzsky jazyk (2)                     FMFI
  Pon 16 30 2h c M-II  1-MXX-152 Nemecký jazyk (2)                       FMFI
             1-MXX-252 Nemecký jazyk (4)                       FMFI
  Pon 18 10 2h c M-II  1-MXX-152 Nemecký jazyk (2)                       FMFI
  Uto 17 20 2h c F1-246 1-MXX-152 Nemecký jazyk (2)                       FMFI
  Str 16 30 2h c F1-246 1-MXX-152 Nemecký jazyk (2)                       FMFI
             1-MXX-252 Nemecký jazyk (4)                       FMFI
  Stv 13 10 2h c F1-246 1-MXX-142 Francúzsky jazyk (2)                     FMFI
             1-MXX-242 Francúzsky jazyk (4)                     FMFI
  Pia 11 30 2h c F1-246 1-MXX-242 Francúzsky jazyk (4)                     FMFI
             1-MXX-142 Francúzsky jazyk (2)                     FMFI

Zemanová Alena
  Pon 16 30 2h c M-VI  1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1OZE 1upMAFY 1BMF*
  Pon 18 10 2h c M-VI  1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      2BMF 2upMAFY
  Uto 13 10 2h c F2-283 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1FYZ1
  Stv 14 50 2h c F2-283 3-MXX-102 Anglický jazyk pre doktorandov (2)              fDRS mDRS iDRS
  Pia 9 50 2h c F2-283 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1AIN1 1upMAIN
  Pia 11 30 2h c F2-283 3-MXX-102 Anglický jazyk pre doktorandov (2)              fDRS mDRS iDRS


|KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky
(KMANM)

Babušíková Jela
  Pon 11 30 2h p F1-109 2-EFM-101 Numerické modelovanie                     1mEMM*
  Pon 11 30 3h p F1-109 2-MPG-243 Numerická matematika pre grafikov               1mMPG
  Str 8 10 2h p F1-108 1-MAT-240 Numerická matematika (1)                   2MAT** 3PMA*
  Str 11 30 2h p M-224 2-MAT-341 Riešenie inžinierskych úloh pomocou numerického softvéru   2mMATn*
  Stv 8 10 2h p F1-109 1-MMN-265 Numerické metódy (2)                     2MMN*

Bušinská Tatiana
  Uto 16 30 2h v M-223 2-MAT-608 Špeciálne matice a algoritmy                 1mMAT*
  Str 8 10 2h p F1-247 1-MMN-321 Maticový počet                        2MMN*
  Str 11 30 1h c M-VI  1-MMN-321 Maticový počet                        2MMN2
  Str 14 00 1h c M-VI  1-MMN-321 Maticový počet                        2MMN1
  Stv 11 30 2h p M-223 2-MAT-322 Metódy riešenia sústav s riedkymi maticami          1mMATn*

Demetrian Michal
  Pon 10 40 2h c M-II  1-BMF-150 Základy matematiky (2)                    1OZE 1BMF*
  Pon 12 20 2h p M-102 2-MAT-132 Vybrané partie z matematickej fyziky             2mMATa*
  Uto 9 50 2h c M-102 2-MAT-132 Vybrané partie z matematickej fyziky             2mMATa*
  Uto 13 10 2h c M-V  1-FYZ-225 Matematika (4)                        2FYZ2
  Uto 15 40 2h c M-III 1-BMF-261 Základy matematiky (4)                    2OZE 2BMF
  Str 12 20 3h p M-V  1-BMF-261 Základy matematiky (4)                    2BMF 2OZE
  Str 14 50 2h p M-102 N-bCFZ-001-1 Vybrané kapitoly z matematiky (1)             3Pfch
  Str 16 30 2h p B   1-MMN-250 Matematická analýza (4)                    2MMN*
  Str 18 10 1h c M-102 N-bCFZ-001-1 Vybrané kapitoly z matematiky (1)             3Pfch

Fečkan Michal
  Pon 9 50 2h p M-102 2-MAT-122 Nelineárna funkcionálna analýza                2DRSMAT 1mMATa*
  Uto 9 50 2h c M-109 2-MAT-122 Nelineárna funkcionálna analýza                2DRSMAT 1mMATa*
  Str 11 30 2h p M-109 1-MAT-411 Funkcionálna analýza (2)                   3MATa

Filo Ján
  Pon 9 50 2h s M-109 2-MAT-920 Diplomový seminár                       2mMAT*
  Uto 13 10 2h p M-223 1-MAT-430 Klasické metódy riešenia parciálnych diferenciálnych rovníc  3MATa 3MATn
  Str 11 30 2h p M-II  1-MAT-250 Matematická analýza (4)                    2MAT*
  Stv 8 10 2h p M-II  1-MAT-250 Matematická analýza (4)                    2MAT*

Chocholatý Pavol
  Pon 12 20 2h p M-IX  2-MMN-102 Numerické metódy (2)                     1mMMN*
  Uto 11 30 1h p M-IV  2-MMN-102 Numerické metódy (2)                     1mMMN*
  Uto 12 20 1h c M-IV  2-MMN-102 Numerické metódy (2)                     1mMMN*
  Uto 14 50 2h v M-223 2-MAT-324 Riešenie stiff úloh                      1mMAT*
  Str 10 40 3h k M-VII 2-INF-181 Numerická matematika                     3INF* 1mINF*
  Str 14 50 2h p M-223 3-MNA-002 Numerické metódy riešenia obyčajných diferenciálnych rovníc  mDRS

Jaroš František
  Uto 10 40 2h c M-VIII 1-MAT-425 Obyčajné diferenciálne rovnice (2)              3MATa
  Uto 16 30 2h c M-V  1-AIN-188 Matematika (2) - Matematická analýza             1AIN1
  Str 9 50 1h c F1-247 1-MMN-250 Matematická analýza (4)                    2MMN2
  Str 11 30 1h c F1-108 1-MMN-250 Matematická analýza (4)                    2MMN1
             XXXPRED000 blokovaný čas                        3MMN*
  Str 12 20 2h v F1-108 1-MMN-570 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (4)         2MMN1
  Str 16 30 2h c M-V  1-AIN-188 Matematika (2) - Matematická analýza             1AIN2

Jaroš Jaroslav
  Pon 16 30 2h v M-109 2-MMN-140 Netradičné aplikácie matematickej analýzy           1mMMN* 2mMAT*
  Uto 14 50 2h v M-I  1-MAT-515 Biomatematika (2)                       3BMF 3MAT*
  Str 9 50 2h p M-VI  1-MAT-425 Obyčajné diferenciálne rovnice (2)              3MATa
  Stv 9 50 3h p M-III 2-MMN-109 Parciálne diferenciálne rovnice                1mMMN*

Kačur Jozef
  Str 9 50 2h p M-223 2-MAT-307 Riešenie úloh optimálneho riadenia a inverzných úloh     1mMATn*
  Str 13 10 2h p M-223 3-MNA-004 Numerické metódy zachovania                  mDRS
  Stv 9 50 2h p M-223 2-MAT-323 Metóda konečných prvkov (1)                  1mMATn*

Kazdová Milada D
  Uto 13 10 2h c B2-304 N-bZXX-009 Matematika (2)                        1pZIK
  Stv 15 40 2h c B1-305 N-bZXX-009 Matematika (2)                        1pZEkP 1pZD

Kubáček Zbyněk
  Pon 9 00 2h p M-VI  1-UMA-132 Repetitórium školskej matematiky (2)             1upM* 1pupM*
  Pon 12 20 2h p F2   1-MAT-150 Matematická analýza (2)                    1MAT**
             1-MMN-150 Matematická analýza (2)                    1MMN*
  Uto 14 00 2h p A   1-AIN-188 Matematika (2) - Matematická analýza             1AIN*
  Str 10 40 2h p F1   1-MAT-150 Matematická analýza (2)                    1MAT**
             1-MMN-150 Matematická analýza (2)                    1MMN*
  Stv 9 50 2h p A   1-INF-150 Matematická analýza (2)                    1INF**
  Pia 14 00 2h s M-126 3-MVM-038 Odborný seminár z didaktiky matematiky (1)          mDRS
             3-MVM-049 Odborný seminár z didaktiky matematiky (2)          mDRS
             3-MVM-050 Odborný seminár z didaktiky matematiky (3)          mDRS
             3-MVM-051 Odborný seminár z didaktiky matematiky (4)          mDRS

Kupka Ivan
  Pon 13 10 2h p B2-404 2-UMA-262 Vybrané partie z matematickej analýzy (4)           2muM* 2pmupM*
  Uto 9 50 2h p Ch1-2 2-UMA-111 Vybrané partie z matematickej analýzy (1)           1muM* 1pmupM*
  Uto 11 30 2h c Ch1-2 2-UMA-111 Vybrané partie z matematickej analýzy (1)           1muM* 1pmupM*
  Stv 9 50 2h p F1-247 1-MMN-361 Nelineárna a stochastická optimalizácia (2)          3MMN*
  Stv 11 30 1h c F1-247 1-MMN-361 Nelineárna a stochastická optimalizácia (2)          3MMN*

Medveď Milan
  Str 9 50 2h v M-109 1-MAT-801 Topológia                           2MAT*
  Stv 9 50 2h p M-109 3-MMA-022 Dynamické systémy a teória bifurkácií             mDRS

Mózer Ján
  Str 8 10 2h p F2   1-FYZ-225 Matematika (4)                        2FYZ*
  Stv 8 10 2h p F1   1-FYZ-225 Matematika (4)                        2FYZ*

Novotný Peter
  Uto 18 10 2h c I-H6  1-MAT-731 Software MATLAB (1)                      1MAT**
  Str 8 10 2h v M-223 1-MAT-186 Metódy riešenia matematických úloh (2)            1MAT*
  Str 17 20 2h c M-208 2-EFM-101 Numerické modelovanie                     1mEMM1
  Stv 13 10 2h c M-208 1-MAT-240 Numerická matematika (1)                   2MAT** 3PMA*
  Stv 18 10 2h c M-208 2-EFM-101 Numerické modelovanie                     1mEMM2
  Pia 8 10 2h c M-208 1-MMN-265 Numerické metódy (2)                     2MMN1
  Pia 9 50 2h c M-208 1-MMN-265 Numerické metódy (2)                     2MMN2

Pačuta Július
  Pon 16 30 2h v F1-247 1-MAT-720 Cvičenie z matematickej analýzy (2)              1MAT*
  Uto 8 10 2h c M-XI  1-MAT-150 Matematická analýza (2)                    1MAT*
  Str 8 10 2h c M-109 1-MAT-411 Funkcionálna analýza (2)                   3MATa
  Str 12 20 2h v M-VI  1-MMN-570 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (4)         2MMN2

Plesník Ján
  Stv 8 10 2h p B   2-MMN-111 Algoritmy na sieťach                     1mEMM* 1mMMN*
             2-MAT-401 Grafové algoritmy                       1mMAT*
  Stv 14 00 2h c M-IV  2-MMN-111 Algoritmy na sieťach                     1mEMM* 1mMMN*

Pospíšil Michal
  Pon 10 40 2h c M-IV  1-FYZ-225 Matematika (4)                        2FYZ1
  Uto 15 40 2h c M-X  1-INF-150 Matematická analýza (2)                    1INF2 1BIN*
  Uto 18 10 2h v M-V  1-FYZ-406 Matematická analýza (2)                    1FYZ*
  Stv 8 10 2h c M-VII 1-INF-150 Matematická analýza (2)                    1INF1
  Stv 14 50 2h v M-II  1-FYZ-408 Matematická analýza (4)                    2FYZ*

Rostás Kristína
  Pon 8 10 2h p M-120 1-UDG-213 Zobrazovacie metódy (4)                    2upMADG
  Pon 12 20 2h p Ch1-1 N-bZXX-009 Matematika (2)                        1pZ*
  Uto 9 00 2h c M-VIII 1-MAT-430 Klasické metódy riešenia parciálnych diferenciálnych rovníc  3MATa 3MATn
  Uto 14 50 2h c M-VIII 1-MAT-250 Matematická analýza (4)                    2MAT*
  Str 9 00 2h c M-120 1-UDG-213 Zobrazovacie metódy (4)                    2upMADG
  Str 14 00 2h v M-III 1-MAT-775 Cvičenie z matematickej analýzy (4)              2MAT*
  Stv 12 20 1h c M-III 2-MMN-109 Parciálne diferenciálne rovnice                1mMMN*

Straková Andrea
  Pia 11 30 2h v F1-326 1-MMN-216 Finančné plánovanie - osobné a rodinné financie        2MMN* 3MMN*

Švaňa Peter
  Uto 10 30-11 50 v FM-L3 1-MMN-300 Obchodná grafika (2)                     3MMN*
  Stv 8 10 2h p M-III 1-MMN-370 Poistná matematika                      3MMN*
  Stv 13 10 3h p B1-320 N-bBXX-080 Matematika (medicinska)                   1pB
  Pia 9 50 2h v F1-248 2-MMN-130 Finančná a poistná matematika v MS-Exceli           1mMMN*
  Pia 11 30 2h v I-H3  1-MAT-715 Proseminár z MS-Office                    1MAT* 1MMN*

Toma Vladimír
  Pon 9 00 1h s M-IX  2-MMN-920 Diplomový seminár (1)                     1mMMN*
  Pon 9 50 2h p M-IX  2-MMN-110 Aplikovaná funkcionálna analýza (2)              1mMMN*
  Pon 11 30 1h c M-IX  2-MMN-110 Aplikovaná funkcionálna analýza (2)              1mMMN*
  Stv 8 10 2h s A   2-MMN-922 Diplomový seminár (3)                     2mMMN*
  Stv 9 50 2h p B   1-MMN-255 Lineárne programovanie                    2mINF 1mINFp 1mINFt 2MMN* 1mINFb*
  Stv 14 00 2h c A   1-MMN-255 Lineárne programovanie                    2mINF 1mINFp 1mINFt 2MMN* 1mINFb*

Valášek Ján
  Pon 10 40 2h p M-VI  1-MAT-416 Teória funkcií komplexnej premennej              2MAT*
  Pon 16 30 3h c F2   1-FYZ-135 Matematika (2)                        1FYZ1
  Uto 9 50 3h p F2   1-FYZ-135 Matematika (2)                        1FYZ*
  Uto 13 10 2h c M-III 1-MAT-416 Teória funkcií komplexnej premennej              2MAT*
  Str 13 10 2h p F2   1-FYZ-135 Matematika (2)                        1FYZ*
  Str 14 50 3h c F2   1-FYZ-135 Matematika (2)                        1FYZ2

Viszus Eugen
  Pon 9 50 3h k M-223 1-FYZ-370 Matematika (6)                        3FYZ*
  Uto 9 50 2h p M-IV  1-BMF-150 Základy matematiky (2)                    1OZE 1BMF*
  Uto 13 10 2h p M-109 3-MMA-028 Parciálne diferenciálne rovnice                mDRS
  Str 8 10 2h p M-IV  1-BMF-150 Základy matematiky (2)                    1OZE 1BMF*
  Str 11 30 2h k M-IX  1-FYZ-370 Matematika (6)                        3FYZ*


|KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky
(KTFDF)

Balek Vladimír
  Str 17 20 2h p F2-130 2-FTF-128 Úvod do teórie strún                     1mFTF
  Stv 12 20 2h s F2-130 2-FTF-922 Diplomový seminár (2)                     2mFTF
  Stv 15 40 3h p F2-130 2-FTF-117 Všeobecná teória relativity                  1mFTF

Bičian Ľuboš D
  Pon 16 30 2h c M-VIII 1-FYZ-265 Teória elektromagnetického poľa                2FYZ1

Blažek Tomáš
  Uto 12 20 2h p F2-125 1-FYZ-365 Kvantová teória (2)                      3FYZ*
  Stv 8 10 2h p F2-125 1-FYZ-365 Kvantová teória (2)                      3FYZ*
  Pia 8 10 2h c F2-125 1-FYZ-365 Kvantová teória (2)                      3FYZ*
  Pia 13 10 3h p F2-125 2-FTF-225 Vybrané kapitoly z kvantovej fyziky              2mFTF

Černý Vladimír
  Pon 9 00 2h p F1   1-FYZ-112 Mechanika (2)                         1OZE 1FYZ*
  Uto 9 00 2h p F2-130 2-FTF-114 Vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky            1mFTF 1mFTL
  Str 9 00 2h p F2-130 2-FTF-114 Vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky            1mFTL 1mFTF
  Stv 9 50 2h p F2   1-FYZ-112 Mechanika (2)                         1OZE 1FYZ*

Demkanin Peter
  Pon 10 40 1h p F2-126 2-UFY-106 Didaktika fyziky (2)                     1muMAFY
  Pon 11 30 1h c F2-126 2-UFY-106 Didaktika fyziky (2)                     1muMAFY
  Uto 16 30 2h l F1-149 1-UFY-321 Praktikum školských pokusov (2)                3upF*
             1-UFY-220 Úvod do školských pokusov                   1upMAFY
  Str 8 10 2h s F1-248 1-UXX-338 Informačné a komunikačné technológie (6) pre učiteľov fyziky 3upF*
             1-UFY-220 Úvod do školských pokusov                   1upMAFY
  Pia 8 10 2h p F2-126 1-UFY-335 Fyzika okolo nás                       3upF*
  Pia 9 50 2h k F2-126 1-UFY-336 Tvorba textov a úloh pre fyzikálne vzdelávanie        3upF*

Dubničková Anna Zuzana
  Str 12 20 2h p F2-125 2-UFY-102 Teoretická fyzika (2)                     1muMAFY

Fecko Marián
  Pon 9 00 2h p F2-130 2-FTF-129 Konexie a kalibračné polia                  1mFTF
  Pon 12 20 2h v F2-130 3-FVM-007 Matematické metódy teoretickej fyziky             fDRS
  Stv 8 10 2h p F2-130 2-FTF-130 Geometrické metódy klasickej mechaniky            1mFTF

Gergeľová Bianka D
  Pia 8 10 2h c B2-304 N-bUXX-005 Podporné prírodovedné predmety – Fyzika (každý druhý týždeň) 1pup*

Horváth Peter
  Uto 8 10 2h c F1-151 1-UFY-132 Školská fyzika (1)                      1upMAFY
  Uto 13 10 2h s F2-126 1-UFY-231 Seminár zo školskej fyziky (4)                2upMAFY
  Str 13 10 2h s F2-126 2-UFY-165 Praktikum školských pokusov z fyziky (3)           2muMAFY
  Stv 9 50 1h p F1-151 1-UFY-132 Školská fyzika (1)                      1upMAFY

Chalupková Soňa
  Str 16 30 2h k F2-126 2-UFY-256 Hodnotenie výsledkov prírodovedného vzdelávania        1muMAFY
             2-UFY-256 Hodnotenie výsledkov prírodovedného vzdelávania        2muMAFY
  Stv 14 50 2h p F2-126 1-UFY-337 Vybrané kapitoly z didaktiky stredoškolskej fyziky pre matura 3upF*
  Stv 16 30 2h c F2-126 1-UFY-337 Vybrané kapitoly z didaktiky stredoškolskej fyziky pre matura 3upF*

Kováčik Samuel D
  Pon 12 20 2h c M-VI  1-FYZ-112 Mechanika (2)                         1FYZ1 1OZE

Kučerová Zuzana D
  Pon 16 30 2h c M-IX  1-FYZ-265 Teória elektromagnetického poľa                2FYZ2
  Str 14 00 1h c F2-125 2-UFY-102 Teoretická fyzika (2)                     1muMAFY

Lapitková Viera
  Uto 9 00 3h s F1-145 3-FVF-018 Pedagogický experiment a jeho vyhodnotenie          fDRS
  Stv 8 10 3h s F1-145 3-FVF-013 Technika školského experimentu (1)              fDRS
  Stv 10 40 1h s F2-126 2-UXX-933 Seminár k diplomovej práci z fyziky (1)            1muMAFY
  Stv 13 10 2h s F2-126 3-FVF-203 Seminár pracoviska                      

Masár Eduard
  Str 9 50 2h c F2-125 1-UFY-141 Elektromagnetizmus                      1upF*
  Stv 10 40 3h p M-IX  1-UFY-141 Elektromagnetizmus                      1upF*

Maták Peter
  Pon 12 20 2h c F2-125 1-FYZ-112 Mechanika (2)                         1FYZ2 1FYZ3

Mészáros Peter D
  Pon 16 30 2h c F2-125 2-FTF-117 Všeobecná teória relativity                  1mFTF

Mojžiš Martin
  Pon 9 00 2h p F2   1-FYZ-265 Teória elektromagnetického poľa                2FYZ*
  Str 10 40 3h p F2-130 2-FTF-127 Renormalizácia                        1mFTF
  Str 14 00 2h c F2-130 2-FTF-116 Kvantová elektrodynamika                   1mFTF
  Stv 13 10 2h p F1-328 1-FYZ-265 Teória elektromagnetického poľa                2FYZ*

Noga Milan
  Stv 9 50 3h k F2-130 1-FYZ-270 Teória relativity                       2FYZ*

Prešnajder Peter
  Pon 10 40 2h p F2-130 2-FTF-116 Kvantová elektrodynamika                   1mFTF
  Stv 11 30 2h p F2-125 2-FTF-116 Kvantová elektrodynamika                   1mFTF

Širaň Michal D
  Uto 12 20 2h p F2-130 2-FTF-111 Reprezentácie grúp                      1mFTF 2mMAT
  Str 15 40 2h p F2-130 2-FTF-111 Reprezentácie grúp                      1mFTF 2mMAT

Tekel Juraj
  Pon 16 30 2h p M-I  1-MAT-825 Základy fyziky (2)                      3MAT*
  Pon 18 10 1h c M-I  1-MAT-825 Základy fyziky (2)                      3MAT*
  Uto 16 30 2h c F1   1-FYZ-413 Metódy riešenia fyzikálnych úloh (1)             2FYZ*
  Str 14 50 4h s F2-125 2-FTF-216 Špeciálny seminár (2)                     2mFTF
  Stv 9 50 2h c F2-125 2-FTF-114 Vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky            1mFTF 1mFTL

Trenčan Jozef D
  Uto 16 30 2h l F1-149 1-UFY-321 Praktikum školských pokusov (2)                3upF*
             1-UFY-220 Úvod do školských pokusov                   1upMAFY

Velanová Michaela
  Uto 16 30 3h s F2-126 2-UFY-115 Metódy riešenia fyzikálnych úloh               1muMAFY
  Str 16 30 2h p Ch1-3 N-bUXX-005 Podporné prírodovedné predmety – Fyzika           1pup*
  Str 18 10 2h c Ch1-3 N-bUXX-005 Podporné prírodovedné predmety – Fyzika (každý druhý týždeň) 1pup*

Velmovská Klára
  Uto 9 50 2h k M-III 1-UFY-121 Matematické metódy vo fyzike (2)               1upMAFY
  Str 11 30 2h s F2-126 2-UFY-215 Moderné trendy vo vyučovaní fyziky              2muMAFY
  Str 13 10 2h s F1-151 1-UFY-265 Fyzika netradične (1)                     2upMAFY


|KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra základov a vyučovania informatiky
(KZVI)

Bezáková Daniela
  Uto 15 40 2h p I-32  1-UIN-102 Matematika pre učiteľov informatiky (2)            1upI* 1pupI*
  Uto 17 20 2h c M-II  1-UIN-102 Matematika pre učiteľov informatiky (2)            1upI* 1pupI*

Dropčová Veronika D
  Stv 9 50 2h c I-H6  1-AIN-189 Webové aplikácie (1)                     1AIN1 1AIN2 1AIN4
  Stv 11 30 2h c I-H6  1-AIN-189 Webové aplikácie (1)                     1AIN3 1INF*

Hrušecký Roman
  Pon 11 30 2h p A   1-AIN-189 Webové aplikácie (1)                     1INF***
  Uto 9 50 2h v I-H4  1-UIN-349 Programovanie aplikácií pre web                3upI* 3pupI*
  Str 8 10 2h p I-32  2-AIN-234 E-learningové prostredia vo vzdelávaní            2mAINv
  Str 9 50 2h v F1-248 2-UIN-266 Web dizajn                          1pmupGEIT 1muI*
             2-UIN-266 Web dizajn inak                        2pmupGEIT 2muI*
  Str 11 30 2h c F1-248 2-AIN-234 E-learningové prostredia vo vzdelávaní            2mAINv
  Stv 9 50 2h c I-H6  1-AIN-189 Webové aplikácie (1)                     1AIN1 1AIN2 1AIN4
  Stv 11 30 2h c I-H6  1-AIN-189 Webové aplikácie (1)                     1AIN3 1INF*
  Stv 14 50 2h s F1-248 1-UXX-236 Digitálne technológie (3)                   2up** 2kM* 2pupI*

Jašková Ľudmila
  Uto 9 50 2h c I-H6  1-MAT-170 Programovanie (2)                       1MMN*
  Uto 11 30 2h s F1-248 1-UIN-325 Programátorské etudy (2)                   3upI* 3kM* 3pupI*
  Str 8 10 2h c I-H3  1-MAT-170 Programovanie (2)                       1PMA*
  Str 9 50 2h c I-H6  1-MAT-170 Programovanie (2)                       1EFM*
  Str 16 30 2h v I-H4  2-UIN-268 Informačné systémy                      2pmupGEIT 2muI* 3kM*
  Stv 14 50 2h v I-H4  1-UXX-342 Digitálne technológie pre žiakov so špeciálnymi vzdelávacími 3up** 3pupI*

Kalaš Ivan
  Pia 13 10 2h p I-32  2-UIN-120 Didaktika informatiky (1)                   1pmupGEIT 1pUIN 1muI*
  Pia 14 50 3h s I-32  3-IVI-508 Návrh a realizácia dizertačného projektu (2)         1DRSINF

Kováčová Natália D
  Str 9 50 2h c I-H3  1-UIN-141 Programovanie (2)                       1upI* 1pupI*
  Str 11 30 2h s I-H3  1-UXX-138 Digitálne technológie (2)                   1up** 1k* 1pupI*
  Stv 14 50 2h s F1-248 1-UXX-236 Digitálne technológie (3)                   2up** 2kM* 2pupI*

Kubincová Zuzana
  Pon 8 10 2h p I-H3  1-UIN-236 Algoritmy a údajové štruktúry                 2upI* 2pupI*
  Pon 9 50 2h c I-H3  1-UIN-236 Algoritmy a údajové štruktúry                 2upI* 2pupI*
  Uto 8 10 2h p M-X  1-UIN-141 Programovanie (2)                       1upI* 1pupI*
  Uto 9 50 2h s I-32  2-UIN-225 Projekt diplomovej práce                   2pmupGEIT 2muI*
             2-UXX-936 Seminár k diplomovej práci z informatiky (3)         2pmupGEIT 3muMAIN_k 2muI*
  Str 8 10 2h p I-32  2-AIN-234 E-learningové prostredia vo vzdelávaní            2mAINv
  Str 11 30 2h c F1-248 2-AIN-234 E-learningové prostredia vo vzdelávaní            2mAINv
  Str 14 50 2h v I-32  2-UIN-272 Seminár z webových technológií vo vyučovaní (2)        2pmupGEIT 2muI*

Mayerová Karolína D
  Pon 12 20 2h s I-32  1-UIN-251 Propedeutika vyučovania informatiky (2)            1pUIN 2upI* 1k* 2pupI*
  Uto 13 10 2h p I-32  1-UIN-246 Interaktívne programovanie a vizuálne modelovanie       2upI* 1k* 2pupI*
  Uto 16 30 2h c F1-248 1-UIN-246 Interaktívne programovanie a vizuálne modelovanie       2upI* 1k* 2pupI*
  Stv 14 50 2h v I-H4  1-UIN-354 Robotické stavebnice vo vzdelávaní (1)            3up** 3pupI*
  Pia 11 30 2h v M-X  2-UXX-124 Metodológia pedagogického výskumu (2)             1pmupGEIT 1mu**

Mészárosová Eva D
  Stv 9 50 2h c I-H3  1-AIN-170 Programovanie (2)                       1AIN3
  Stv 11 30 2h c I-H3  1-AIN-170 Programovanie (2)                       1AIN2

Salanci Ľubomír
  Uto 8 10 2h c I-H6  2-AIN-139 Kompilátory a interpretre                   1mAINv 1mAINp*
  Str 8 10 2h p B   2-AIN-139 Kompilátory a interpretre                   1mAINv 1mAINp*
  Str 13 10 2h p A   1-MAT-170 Programovanie (2)                       1MAT***
  Stv 14 50 2h c I-H3  1-AIN-210 Algoritmy a dátové štruktúry                 2AIN3
  Stv 14 50 2h c I-H6  1-AIN-210 Algoritmy a dátové štruktúry                 2AIN1 2AIN2

Šuníková Dana D
  Stv 9 50 2h c I-H6  1-AIN-189 Webové aplikácie (1)                     1AIN1 1AIN2 1AIN4
  Stv 11 30 2h c I-H6  1-AIN-189 Webové aplikácie (1)                     1AIN3 1INF*

Tomcsányi Peter
  Pon 16 30 2h c I-H3  1-AIN-186 Princípy počítačov – systémové programovanie (neparny tyzden) 1AIN3
  Uto 11 30 2h p A   1-AIN-186 Princípy počítačov – systémové programovanie         1AIN*
  Uto 14 00 2h p I-H4  2-UIN-111 Operačné systémy                       1pmupGEIT 1muI*
  Str 14 50 2h c I-H3  1-AIN-186 Princípy počítačov – systémové programovanie (neparny tyzden) 1AIN1
             1-AIN-186 Princípy počítačov – systémové programovanie (parny tyzden)  1AIN2

Tomcsányiová Monika
  Uto 8 10 2h v F1-248 1-UIN-351 Programovanie v Jave                     3upI* 3pupI*
  Uto 9 50 4h p M-VI  2-AIN-136 Tvorba edukačného softvéru                  1mAINv
  Uto 9 50 2h v M-VI  1-UIN-343 Tvorba pedagogického softvéru (2)               3upI* 3pupI*
  Str 8 10 2h c I-H6  1-AIN-170 Programovanie (2)                       1AIN4 1AIN1
  Str 11 30 2h p I-32  2-UIN-109 Didaktika programovania (2)                  1pmupGEIT 2pUIN 1muI*
  Stv 16 30 2h s I-32  1-UXX-935 Seminár k bakalárskej práci z informatiky (2)         3upI* 3pupI*
             2-pUIN-902 Záverečná práca                       2pUIN

Veselovská Michaela D
  Uto 9 50 2h c I-H6  1-MAT-170 Programovanie (2)                       1MMN*
  Uto 14 50 2h c I-H3  1-MAT-170 Programovanie (2)                       1MAT*
  Str 9 50 2h c I-H6  1-MAT-170 Programovanie (2)                       1EFM*

Wagner Miroslav
  Str 11 30 2h s I-H3  1-UXX-138 Digitálne technológie (2)                   1up** 1k* 1pupI*
  Str 16 30 2h v I-H4  2-UIN-143 Správa školskej siete                     2pmupGEIT 2muI*

Winczer Michal
  Pon 9 50 2h c F1-248 2-AIN-116 Funkcionálne programovanie                  1mAINp
  Pon 11 30 2h c F1-248 1-AIN-512 Funkcionálne programovanie                  3AIN*
             2-INF-117 Funkcionálne programovanie                  2mINF 1mINF*
  Uto 8 10 2h v I-H4  2-UIN-262 Programátorské súťaže                     2pmupGEIT 2muI* 3kM*
  Str 8 10 2h v M-II  2-UXX-108 Dejiny informatiky                      1pmupGEIT 1mu** 2kM*
  Str 9 50 2h v M-II  2-UIN-144 Návrh a analýza algoritmov                  1pmupGEIT 1muI*
  Str 11 30 2h p A   1-INF-175 Spoločenské aspekty informatiky                1AIN* 2INF*
  Pia 13 10 4h c I-H3  1-INF-825 Rýchlostné programovanie (4)                 2INF*
             1-INF-815 Rýchlostné programovanie (2)                 1INF***


|KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Výpočtové centrum
(VC)

Mederly Peter
  Pon 16 30 2h p F1-328 1-EFM-535 Princípy účtovníctva                     2EFM*


|KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu: 5.9.2016.