Rozvrhy celofakultných výberových humanitných predmetov

Letný semester 2020/2021

doc. RNDr. Martin Takáč, PhD., Ing. PhDr. Tomáš Gál, PhD.
Str 15:40 – 17:55 Science, Technology and Humanity: Opportunities and Risks
 
doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.
Stv 14:50 – 16:20 Kognitívne vedy: jazyk a kognícia