Rozvrhy celofakultných výberových humanitných predmetov

Zimný semester 2018/2019

PaedDr. Elena Mendelová, CSc.
Pia 11:00 – 13:00 Integrované vzdelávanie zdravotne postihnutýchM I
 
doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.
Str 9:50 - 11:20 Kognitívne laboratórium I 8
Stv 14:50 – 16:20 Kognitívne vedy: mozog a myseľ F1 108