Rozvrhy celofakultných výberových humanitných predmetov

Letný semester 2018/2019

doc. RNDr. Ján Mačutek, PhD.
Pon 11:30 – 13:00 Štatistika pre neštatistikov M 208
 
doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.
Stv 14:50 – 16:20 Kognitívne vedy: jazyk a kognícia F1 108