Rozvrhy celofakultných výberových humanitných predmetov

Zimný semester 2023/2024

Mgr. Ľudmila Hlinová
Uto 14:50 – 16:20 Inkluzívne prístupy pri vzdelávaní žiakov so ŠVVPI 32
 
doc. PhDr. Ján Rybár, PhD., RNDr. Barbora Cimrová, PhD.
Stv 16:30 - 18:00 Kognitívne vedy: mozog a myseľ  F1 108
 
doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.
Stv 18:10 - 19:40 Kognitívne laboratórium F1 108