Rozvrhy celofakultných výberových humanitných predmetov

Zimný semester 2019/2020

doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.
Stv 11:30 - 13:00 Kognitívne laboratórium F1 109
 
RNDr. Barbora Cimrová, PhD.
Stv 14:50 – 16:20 Kognitívne vedy: mozog a myseľF1 108
 
PaedDr. Elena Mendelová, CSc.
Pia 11:30 – 13:00 Integrované vzdelávanie zdravotne postihnutýchM II