Rozvrhy celofakultných výberových humanitných predmetov

Letný semester 2023/2024

doc. RNDr. Martin Takáč, PhD., Ing. PhDr. Tomáš Gál, PhD.
Stv 16:30 – 18:45 Science, Technology and Humanity: Opportunities and Risks C
 
doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.
Stv 16:30 – 18:00 Kognitívne vedy: jazyk a kognícia F 109