Rozvrhy učiteľov podľa katedier
Letný semester 2004/2005

Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky
(KAGDM)

Cincura J.
  Uto 8 10 2hod M126 Vseobecna topologia           p 3mms
  Uto 9 50 2hod F232 Teoria kategorii             p 5mms
  Str 14 00 2hod  C Matematicka analyza           p 1M*
  Str 16 30 1hod VII Elementarna teoria cisel         c 1MD  1MT
  Stv 12 20 2hod  C Elementarna teoria cisel         p 1M*

Draskovicova H.
  Pon 16 30 1hod VII Algebra                 c 2MF 2MT 2MD
  Pon 17 20 1hod VII Algebra                 c 2MI
  Stv 13 10 2hod VII Algebra                 p 2MF 2MT 2MD 2M
  Stv 15 40 1hod  C3 Diskretna matematika           p 3PCF

Gurican J.
  Pon 8 10 2hod  A Algebra                 p 1i*
  Str 8 10 2hod III Pocitacova algebra            p 5mms
  Str 9 50 2hod F232 Vybrane kapitoly z algebry        p 4mms
  Stv 14 00 2hod  F1 Algebra                 c 1i4
  Stv 15 40 2hod  F1 Algebra                 c 1i5

Katrinak T.
  Pon 11 30 2hod M126 Univerzalne algebry a zvazy       p 4mms
  Uto 11 30 2hod M126 Univerzalne algebry a zvazy       v 5mms
  Str 11 30 2hod M126 Linearne kodovanie            p 4mms
  Stv 13 10 2hod F108 Algebra                 p 2m*

Korbas J.
  Pon 9 50 2hod M126 Algebraicka topologia          p 4mms
  Uto 10 40 3hod  B Linearna algebra a geometria       p 1m*  1mpm
  Stv 9 50 2hod M126 Algebraicka topologia          p 4mms
  Pia 14 00 2hod M126 Seminar z diferencialnej a alg.topologie s DRS

Kvasz L.
  Uto 12 20 3hod  A Linearna algebra a geometria       p 1me*
  Str 14 00 2hod M126 Dejiny logiky              v 5it* 5iui
  Str 15 40 2hod M126 Dejiny matematickej analyzy       v 5ip* 5it* 5m
								 5mp* 5mem 5mma
								 5mmm 5mms 5mna
  Pia 9 50 2hod M126 Seminar z filozofie matematiky      s DRS  FMFI 5m

Macaj M.
  Uto 9 50 2hod M126 Teoria poli               p 3mms
  Uto 11 30 2hod F232 Teoria,algoritmy a aplikacie grafov   v 5M*
  Stv 14 50 2hod  VI Algebra                 c 1i6
  Stv 16 30 2hod III Algebra                 c 1i2

Marcisova T.
  Uto 14 50 1hod B320 Elementarna teoria cisel         p 1PCF
  Uto 15 40 1hod B320 Elementarna teoria cisel         c 1PCF
  Str 13 10 1hod b404 Elementarna teoria cisel         c 1PCF
  Str 14 00 1hod b404 Elementarna teoria cisel         c 1PCF
  Stv 9 50 2hod b305 Algebra                 p 2PCF
  Stv 16 30 1hod  C3 Algebra                 c 2PCF
  Stv 17 20 1hod  C3 Algebra                 c 2PCF

Salat T.
  Str 9 00 3hod M126 Seminar z realnych funkcii        s DRS

Tomanova J.
  Pon 11 30 1hod F108 Diskretna matematika           p 3MD  3MF
  Pon 12 20 1hod F108 Diskretna matematika           c 3MD  3MF
  Uto 13 10 2hod M126 Kombinatorika              p 3mms
  Stv 13 10 2hod  A Diskretna matematika           p 1m*  1mef* 1m
  Pia 11 30 2hod  C Vybrane partie z teoretickej aritmetiky p 3PCF 3MD  3M

Ziman M.
  Uto 8 10 2hod F232 Teoria cisel               v 5mms
  Uto 14 50 1hod  IV Algebra                 c 2m2
  Uto 15 40 1hod  VI Algebra                 c 2m1
  Stv 8 10 2hod  A Linearna algebra a geometria       c 1m3
  Stv 14 50 1hod  A Diskretna matematika           c 1m2  1m3
  Stv 16 30 1hod  II Diskretna matematika           c 1m1  1m4  1m

Zlatos P.
  Uto 9 50 3hod  F2 Algebra a geometria           p 1f*
  Stv 9 50 2hod F232 Teoria mnozin a matematicka logika    p 3mms

Boda E.
  Pon 9 50 2hod F108 Geometria                p 3M*
  Uto 13 10 2hod  X Algebricka geometria           p 3MD
  Uto 14 50 2hod VIII Algebraicke variety           v 4PCF 4MD  4M
								 5MI
  Str 9 50 2hod F108 Linearna algebra a geometria       p 1mng*

Bohdal R.
  Pon 9 50 3hod M217 Uvod do grafiky na PC          c 1MD
  Pon 12 20 1hod M217 Pocitacova geometria           c 4MD
  Uto 8 10 2hod M115 Krivky v CAGD              p 3mpg
  Str 8 10 2hod M120 Geometria                c 1MI1
  Str 9 50 2hod M120 Geometria                c 1MI2

Bozek M.
  Pon 9 50 2hod  C2 Geometria                p 1PCF
  Pon 14 50 2hod  XI Rozmiestnovanie geometrickych utvarov  p 5ipg 3-5mpg
  Uto 8 10 2hod VIII Geometricke zaklady pocitacovej grafiky p 3ipg 3mmpg
  Uto 11 30 2hod M120 Vybrane kapitoly z diferencialnej geomet v 5MD
  Uto 14 50 2hod M120 Diferencialna geometria         p 3MD
  Uto 16 30 1hod M120 Diferencialna geometria         c 3MD
  Str 9 50 2hod  IX Geometricke zaklady pocitacovej grafiky p 3ipg

Cizmar
  Pon 8 10 2hod XII Nelinearne zobrazovacie metody      p 3MD
  Pon 11 30 2hod  C2 Geometria                p 3PCF
  Pon 13 10 1hod M120 Seminar z deskriptivnej geometrie    s 4MD

Ferko A.
  Pon 8 10 2hod  F2 Pocitacova grafika            p 2m*
  Pon 13 10 2hod  C Uvod do pocitacovej grafiky       p 1m*  1mpm
  Str 8 10 2hod XII Zlozitost geometrickych algoritmov    p 4ipg 5ipg 4,
  Stv 9 50 2hod  VI Multimedia                p 4ipg 4mpg

Chalmoviansky P.
  Pia 8 10 2hod  X Geometricke modelovanie         p 4ipg 4mpg
  Pia 9 50 2hod  X Geometricke modelovanie         p 4ipg 4mpg

Kudlickova S.
  Pon 8 10 2hod M120 Technicke kreslenie           p 2MD
  Pon 9 50 2hod M120 Technicke kreslenie           c 2MD
  Uto 8 10 1hod M120 Pocitacova geometria           p 5MD
  Uto 9 00 1hod M120 Pocitacova geometria           c 5MD
  Uto 9 50 2hod M120 Pocitacova geometria           p 4MD
  Uto 13 10 2hod M120 Technicke kreslenie           p 2MD

Polednova M.
  Stv 14 50 2hod b304 Geometria                c 2PCF
  Pia 8 10 2hod  C2 Geometria                p 2PCF
  Pia 9 50 2hod b304 Geometria                c 2PCF
  Pia 11 30 2hod b304 Geometria                c 2PCF

Sklenarikova Z.
  Uto 9 50 2hod XII Zobrazovacie metody           p 1MD
  Uto 14 50 2hod  XI Zobrazovacie metody           c 2MD
  Str 9 50 2hod VIII Geometria                p 2MF 2MT 2MD 2M
  Stv 8 10 3hod M120 Zobrazovacie metody           p 2MD

Solcan S.
  Pon 9 50 2hod  IX Aplikacie deskriptivnej geometrie    c 4MD
  Pon 14 00 2hod M120 Projektivna geometria          v 3PCF 3MD 3MF 3
  Pon 15 40 2hod M120 Projektivna geometria          c 1MD
  Uto 8 10 2hod  IX Projektivna geometria          p 1MD
  Uto 11 30 2hod  XI Aplikacie deskriptivnej geometrie    p 4MD

Zatko V.
  Pon 11 30 2hod M120 Seminar z numerickej geometrie      s DRS  FMFI 5m
  Uto 9 50 2hod VIII Krivky v CAGD              p 3mpg
  Uto 13 10 2hod  C Geometria                p 1M*

Ungvarska Z.

Berekova H.
  Uto 13 10 2hod b301 Didaktika matematiky           s 4PCF
  Uto 14 50 2hod b301 Didaktika matematiky           s 4PCF
  Stv 13 10 1hod  C3 Didaktika matematiky           p 3PCF
  Stv 14 00 1hod  C3 Didaktika matematiky           c 3PCF
  Stv 14 50 1hod b301 Didaktika matematiky           c 3PCF

Dillingerova M.
  Pon 14 50 1hod F108 Didakticky seminar zo skol.mat.     c 1MF
  Stv 8 10 1hod  VI Didakticky seminar zo skol.mat.X     s 1M*
  Stv 9 00 1hod  VI Didakticky seminar zo skol.mat.     c 1MD  1MT
  Stv 9 50 1hod  IV Didakticky seminar zo skol.mat.     s 2MI
  Stv 10 40 1hod  IV Didakticky seminar zo skol.mat.X     v 2MI  2MD
  Stv 11 30 1hod  V Didakticky seminar zo skol.mat.     s 1MI1
  Stv 14 00 1hod  V Didakticky seminar zo skol.mat.     c 1MI2
  Pia 8 10 2hod F109 Didakticky seminar zo skol.mat.     s cvDPS

Jodas V.
  Pia 8 10 2hod b404 Vybrane partie z metodiky matematiky   v 3PCF 5PCF 3M
  Pia 11 30 2hod  H3 Informacne technologie          s 3MI

Korenova L.
  Str 8 10 2hod  H3 Informacne technologie          s 3MD
  Pia 13 10 2hod  H3 Didakticky softver vo vyucovani matemati s 4PCF 4MD 4MF 4
  Pia 14 50 2hod  H3 Didakticky softver vo vyucovani matemati s 4PCF 4MD 4MF 4

Kostyrko P.
  Uto 16 30 2hod  C3 Seminar z matematiky           s 4MD 4MF 4MI 4P
  Str 13 10 2hod F108 Matematicka analyza           p 2MF 2MT 2MD 2M
  Stv 11 30 2hod  C2 Vybrane partie z matematickej analyzy  p 4MD 4MF 4MI 4M
								 4PCF

Kupkova E.
  Pon 8 10 1hod b304 Didakticky seminar zo skol.mat.X     s 1PCF
  Pon 9 00 1hod b304 Didakticky seminar zo skol.mat.     s 1PCF
  Pon 11 30 1hod G111 Didakticky seminar zo skol.mat.     s 1PCF
  Pon 13 10 1hod G111 Didakticky seminar zo skol.mat.X     s 1PCF
  Pon 14 00 1hod G111 Didakticky seminar zo skol.mat.     s 1PCF
  Str 14 50 2hod XII Didaktika matematiky           c 4MI
  Stv 10 40 1hod  II Didaktika matematiky           c 3MI

Regecova M.
  Pon 15 40 2hod F247 Matematicka analyza           c 1MI1
  Uto 14 50 2hod  IX Matematicka analyza           c 1MD  1MT
  Uto 16 30 2hod  IX Matematicka analyza           c 1MF
  Str 15 40 2hod  C Matematicka analyza           c 1MI2

Rosa V.
  Pon 17 20 2hod  C3 Hodnotenie a klasifikacia ako sucast... v 5PCF 5MF 5MI 5

Rumanova L.
  Pon 12 20 1hod b301 Didakticky seminar zo skol.mat.     s 2PCF
  Pon 14 00 2hod F328 Zobrazovacie metody           c 1MD
  Pon 15 40 1hod F328 Aplikacie deskriptivnej geometrie    c 3MD
  Uto 15 40 1hod b446 Didakticky seminar zo skol.mat.X     s 2PCF
  Uto 16 30 1hod b301 Didakticky seminar zo skol.mat.     s 2PCF
  Uto 17 20 1hod b301 Didakticky seminar zo skol.mat.X     s 2PCF
  Str 9 00 1hod  IV Didakticky seminar zo skol.mat.     s 2MF  2MT  2M

Trencansky I.
  Uto 8 10 1hod  V Didaktika deskriptivnej geometrie    p 3MD
  Uto 9 00 1hod  V Didaktika deskriptivnej geometrie    c 3MD
  Uto 9 50 2hod  V Aplikacie deskriptivnej geometrie    p 3MD
  Stv 8 10 2hod VII Didaktika deskriptivnej geometrie    c 4MD

Uhercikova V.
  Str 14 50 2hod VII Didaktika matematiky           c 4MD 4MF 4MT
  Stv 9 00 1hod F328 Didaktika matematiky           p 3MD 3MF 3MI
  Stv 10 40 2hod  C1 Netradicne metody vo vyuc.matematiky   v 5MD 5MF 5MI 5P
  Stv 16 30 1hod VII Didaktika matematiky           c 3MD 3MF

Visnyai T.
  Pon 13 10 2hod  VI Vybrane partie z matematickej analyzy  c 4MI
  Pon 14 50 2hod  VI Matematicka analyza           c 2MF  2MT  2M
  Uto 8 10 2hod VII Vybrane partie z matematickej analyzy  c 4MD  4MF  4M
  Uto 9 50 2hod b301 Vybrane partie z matematickej analyzy  c 4PCF
  Uto 14 50 2hod b304 Vybrane partie z matematickej analyzy  c 4PCF

Bosnyak
  Pon 14 00 2hod b446 Matematicka analyza           c 1PCF

Darilkova K.
  Pon 8 10 1hod  X Linearna algebra a geometria       c 1mng2
  Pon 10 40 1hod F328 Linearna algebra a geometria       c 1mng1
  Str 11 30 2hod  XI Doplnkove cvicenie z algebry       v 1mng*

Duris J.
  Str 8 10 2hod  C Diskretna matematika           c 1iai3
  Stv 13 10 2hod  VI Matematika                c 1BI  1PCF

Brisudova Z.
  Pon 11 30 2hod VII Geometria                c 2MF  2MT  2M
  Stv 8 10 2hod  X Geometria                c 2MI

Hostovecky A.
  Pon 15 40 2hod  C2 Geometria                c 1PCF
  Str 9 00 2hod B307 Geometria                c 1PCF

Kohanova
  Uto 13 10 2hod F246 Diskretna matematika           c 1iai2

Kraslanova
  Pon 13 10 2hod b301 Matematicka analyza           c 1PCF

Masaryk I.
  Str 14 50 2hod  B Algebra                 c 1i3
  Str 16 30 2hod  B Algebra                 c 1i1

Novotny Peter
  Uto 14 50 2hod  C Linearna algebra a geometria       c 1m4
  Uto 13 10 2hod M201 Linearna algebra a geometria       c 1mpm

Palaj V.
  Uto 14 50 2hod  X Geometria                c 1MF
  Uto 16 30 2hod  X Geometria                c 1MD  1MT
  Stv 8 10 1hod  I Geometria                c 3MD  3MF
  Stv 9 50 1hod  II Geometria                c 3MI

Pemova M.
  Pon 11 30 2hod b303 Geometria                c 1PCF
  Pon 15 40 1hod b301 Geometria                c 3PCF
  Pon 16 30 1hod b301 Geometria                c 3PCF

Porubcan P.
  Stv 14 00 1hod b301 Diskretna matematika           c 3PCF
  Stv 14 50 1hod  C3 Diskretna matematika           c 3PCF

Sandanusova
  Uto 15 40 2hod B305 Matematicka analyza           c 1PCF

Slavickova M.
  Pon 15 40 3hod  II Informatika               c UJOP
  Uto 13 10 3hod F248 Informatika               c UJOP
  Str 14 50 2hod F109 Matematicka analyza           c 2MI

Sleziak
  Stv 9 00 1hod  XI Elementarna teoria cisel         c 1MI1
  Stv 9 50 1hod VII Elementarna teoria cisel         c 1MI2

Toth Zs.
  Uto 14 00 2hod  V Zlozitost geometrickych algoritmov    p 4ipg 5ipg
  Str 9 50 2hod XII Zlozitost geometrickych algoritmov    p 4mpg 5mpg

Hrubiskova
  Str 11 30 2hod F108 Psychologia               s 3MI

Vankus P.
  Uto 10 40 2hod c130 Matematicka analyza           c 2PCF

Veselsky
  Stv 13 10 2hod F109 Psychologia               s 3MD  3MF
  Stv 14 50 2hod F109 Psychologia               p 3MD  3MF  3M


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP

Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
(KAMS)

Fila M.
  Uto 9 00 2hod M201 Variacne metody             p 4mma
  Uto 10 40 1hod M201 Variacne metody             c 4mma

Guba P.
  Uto 8 10 2hod G111 Fraktaly a chaos v geologii a geofyzike p 3PCF
  Str 15 00 2hod F326 Doktorandsky seminar KAFZM        s fDRS

Halicka M.
  Pon 9 50 2hod F109 Optimalne riadenie            p 4mma 3mef*
  Str 11 30 2hod VIII Linearne programovanie          p 4mef

Chlebik M.

Kollar M.
  Pon 14 50 2hod VIII Matematicka analyza           c 1mef1
  Pon 16 30 2hod  VI Matematicka analyza           c 1mef2
  Str 14 50 2hod  XI Matematicka analyza           c 1mef2
  Stv 8 10 2hod III Matematicka analyza           c 1mef1
  Stv 13 10 2hod M223 Matematicka analyza           c 2bm  2mef1
  Stv 14 50 2hod  IX Matematicka analyza           c 2bm  2mef1

Kossaczka L.

Krajcovic D.
  Str 9 50 2hod  V Linearne programovanie          p 2mng
  Str 13 10 2hod VII Linearna algebra a geometria       c 1mef2
  Str 14 50 2hod  IX Linearna algebra a geometria       c 1mef1
  Stv 8 10 2hod F108 Maticovy pocet              p 2bm  2mef1 2m
  Stv 15 40 2hod  XI Linearna algebra a geometria       v 1mef*

Quittner P.
  Str 9 00 2hod M201 Nelinearne evolucne ulohy        v 5mma
  Stv 8 10 2hod M201 Realna analyza              p 3mma
  Stv 9 50 1hod M201 Realna analyza              c 3mma
  Stv 11 30 2hod M201 Seminar z nelinearnej funkcionalnej anal s 4mma

Revallo M.
  Pon 9 00 2hod VII Matematicka analyza           c 2mef2
  Pon 15 40 2hod  IV Matematicka analyza           c 2mef2
  Uto 11 30 2hod M201 Klasicke riesenia diferencialnych rovnic p 3mna

Sevcovic D.
  Pon 10 40 2hod  B Matematicka analyza           p 2bm 2mef1 2me
  Uto 11 30 2hod  V Financne derivaty            p 4mef 4mma 5mm
  Uto 14 00 2hod  F2 Matematicka analyza           p 2bm 2mef1 2me

Boda J.
  Str 8 10 2hod  B Zaklady ekonomie             p 1me* 1mng1 1m
  Str 10 40 2hod F109 Makroekonomia              p 3me* 3mme
  Stv 8 10 2hod F109 Makroekonomia              p 3me* 3mme

Brunovsky P.
  Str 8 10 2hod F108 Diferencne a diferencialne rovnice    p 2bm  2mef1 2m
  Stv 9 50 2hod F108 Diferencne a diferencialne rovnice    p 2bm  2mef1 2m

Fidrmuc J.
  Uto 15 40 2hod  F2 Seminar z ekonomie            s 5mef1 5mef2
  Uto 17 20 2hod  F2 Seminar z ekonomie            s 5mef1 5mef2

Hamala M.
  Pon 9 50 2hod VIII Algoritmy nelinearnej regresie      p 3mme
  Uto 9 50 2hod  IX Optimalizacne metody           p 3itm
  Uto 11 30 2hod  IX Optimalizacne metody           c 3itm
  Stv 9 50 4hod VIII Nelinearne programovanie         p 4mef

Chladna Z.
  Pon 14 00 2hod M208 Matematicky software           c 3mef1
  Pon 15 40 2hod M208 Matematicky software           c 3mef2 3mme

Jandacka M.

Luptacik M.
  Pia 9 50 2hod  II Seminar z ekonomie            s 4mef

Melichercik I.
  Str 9 00 2hod F109 Financna matematika           p 3mef1 3mef2

Nemethova A.
  Pia 8 10 2hod M208 Databazy                 c 3mef1
  Pia 9 50 2hod M208 Databazy                 c 3mef2

Palenik V.
  Pia 8 10 2hod  II Hospodarska politika EU         p 4mef 5mef*
  Pia 11 30 2hod  II Seminar z ekonomie            s 4mef

Pekar J.
  Str 9 50 2hod III Priemyselna organizacia         p 4mef
  Stv 8 10 2hod  IX Teoria hier               p 3mng
  Stv 11 30 2hod F108 Uvod do teorie hier           p 2bm  2mef*

Siebertova Z.
  Pon 11 30 2hod  C Ekonometria               p 3mef* 3mme
  Pon 14 00 1hod VII Zaklady ekonomie             c 1mef2
  Pon 15 40 1hod F108 Zaklady ekonomie             c 1mef3
  Pon 16 30 1hod F108 Zaklady ekonomie             c 1mef1

Harman R.
  Pon 13 10 2hod F248 Simulacne metody             p 4mps
  Uto 14 50 1hod  VI Pravdepodobnost a statistika       c 2m1
  Uto 15 40 1hod  V Pravdepodobnost a statistika       c 2m2
  Str 14 00 1hod XII Vyberove cvicenie z pravdepod.a statist. v 2bm  2m*  2m
  Str 13 10 1hod XII Pravdepodobnost a statistika       c 2bm  2mef1
  Str 15 40 1hod F328 Pravdepodobnost a statistika       c 2mef2

Jankova K.
  Pon 9 50 2hod  X Markovove procesy            p 4mps
  Stv 11 30 2hod  X Sekvencne metody             p 4mps
  Pia 9 50 2hod b404 Pravdepodobnost a statistika       p 3PCF

Katina S.
  Pon 13 10 2hod  XI Aplikacie matematickej statistiky v medi p 5mps
  Pon 14 50 2hod XII Pravo a uctovnictvo poistovni      p 1mpm
		    (Financie a uctovnictvo			p 4mpm)
  Str 14 50 2hod c301 Biostatistika pre antropologov      p 4PCF

Macutek J.
  Pon 11 30 2hod F109 Ekonometria               p 4mng
  Str 16 30 2hod XII Ekonometria               c 4mng
  Stv 13 10 2hod  X Diskretne rozdelenia pravdepodobnosti  p 5mpm 5mps

Nather O.
  Uto 8 10 2hod  XI Matematicka statistika          p 3mng
  Uto 9 50 2hod  XI Pravdepodobnostne modely v poistovnictve p 4mpm
  Str 8 10 2hod  XI Matematicka statistika          p 3mng
  Str 9 50 2hod F328 Pravdepodobnost a statistika       p 3MD  3MF  3M

Pastor K.
  Uto 9 00 2hod B540 Demograficka statistika         p 3PCF
  Uto 13 10 2hod M216 Vybrane kapitoly z poistenia osob    p 5mpm
  Str 9 50 1hod b302 Demograficka statistika         c 3PCF
  Str 13 10 2hod  X Mikroekonomicke modely          p 4mpm
  Stv 9 50 2hod  IX Analyza casovych radov          p 3mng

Pazman A.
  Pon 9 50 2hod XII Seminar z matematickej statistiky    s DRS  FMFI
  Str 9 50 2hod  C Pravdepodobnost a statistika       p 2bm  2m*  2m
  Stv 9 50 2hod  XI Regresne modely             p 4mps

Potocky R.
  Pon 11 30 2hod XII Poistna matematika            p 3mpm
  Uto 8 10 2hod XII Matematicka statistika          p 3mps
  Uto 11 30 2hod XII Viacrozmerne statisticke analyzy     p 4mps
  Str 11 30 2hod VII Financna matematika           p 3mpm
  Stv 10 40 2hod XII Matematicka statistika          p 3mps

Rublik F.
  Stv 12 20 2hod XII Teoria pravdepodobnosti         p 3mps
  Stv 14 50 2hod M216 Seminar z matematickej statistiky    s 5mps

Stehlik M.
  Pia 9 50 2hod XII Dochodkove poistenie a penzijne fondy  v 5mpm
  Pia 11 30 2hod M208 Pocitacova statistika          c 3mps

Stulajter F.
  Pon 11 30 2hod  X Nahodne procesy             p 4mps
  Uto 10 40 2hod  X Statistika nahodnych procesov      p 5mps
  Str 11 30 2hod XII Pravdepodobnost a statistika       p 2fmf

Zauskova A.
  Stv 9 50 2hod  X Parcialne diferencialne rovnice     c 4mma

Borgula R.

Busova
  Stv 16 30 1hod XII Pravdepodobnost a statistika       c 3MI
  Stv 17 20 1hod XII Pravdepodobnost a statistika       c 3MD  3MF

Csajkova A.
  Uto 15 40 2hod M208 Financne derivaty            c 4mef
  Str 16 30 2hod M208 Financne derivaty            c 4mef

Grendar M.
  Pon 11 30 2hod VIII Specialna ekonometria          p 4mef
  Pon 13 10 2hod VIII Specialna ekonometria          p 4mef

Holescakova Z.
  Pon 8 10 1hod VII Zaklady ekonomie             c 1mng1
  Pon 10 40 1hod VII Zaklady ekonomie             c 1mng2
  Str 8 10 2hod  X Cvicenie z matematickej analyzy     v 1m4  1mpm

Hrinak M.
  Str 8 10 2hod F328 Cvicenie z matematickej analyzy     v 1m1

Jurca
  Pon 16 30 2hod VIII Matematicka analyza           c 1mef3
  Uto 18 10 2hod VII Matematicka analyza           c 1mef3

Kilianova S.
  Stv 14 00 2hod VIII Financna matematika           c 3mef2
  Stv 15 40 2hod VIII Financna matematika           c 3mef1

Kodnar
  Pon 9 50 2hod M201 Matematicke modely mechaniky       v 5mma 5mmm

Kossaczky
  Str 17 20 2hod VIII Tvorba informacnych systemov,jazyk UML  v 4mef

Odrobina

Ondrus
  Pon 17 20 2hod M208 Databazy SQL               v 4mef

Rostekova M.
  Pon 17 20 2hod F108 Peniaze a bankovnictvo          p 2bm  2mef*

Somorcik J.
  Str 11 30 1hod b446 Pravdepodobnost a statistika       c 3PCF
  Stv 8 10 1hod B307 Pravdepodobnost a statistika       c 3PCF

Stehlikova
  Pon 14 00 2hod III Ekonometria               c 3mef2 3mme
  Pon 15 40 2hod III Ekonometria               c 3mef1

Trnovska M.
  Pon 10 40 1hod F247 Diskretna matematika           c 1mef2 1mef3
  Pon 14 00 1hod  X Diskretna matematika           c 1mef1
  Stv 8 10 2hod  II Linearna algebra a geometria       c 1mef3

Zeman J.
  Str 16 30 2hod  II Medzinarodna makroekonomia        p 5mef1 5mef2

Gunis
  Pon 8 10 2hod III Financne modelovanie           v 4mef


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP

Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky
(KMANM)

Feckan M.
  Pon 14 00 2hod  II Funkcionalna analyza           p 3mma
  Uto 14 50 2hod  II Funkcionalna analyza           c 3mma
  Str 14 00 2hod F232 Nelinearna analyza a diferencialna top. p 4mma
  Str 15 40 1hod F232 Nelinearna analyza a diferencialna top. c 4mma

Jaros F.
  Pon 13 10 2hod  A Matematicka analyza           c 2m1
  Uto 13 10 2hod F108 Matematicka analyza           c 2m1
  Uto 16 30 2hod F109 Matematicka analyza           c 2m2
  Str 9 00 2hod B320 Matematika                p 1PCF
  Str 14 50 2hod F108 Matematicka analyza           c 2m2

Jaros J.
  Pon 14 50 2hod  A Matematicka analyza           p 2m1  2m2
  Uto 9 00 3hod III Parcialne diferencialne rovnice     p 4mng
  Stv 9 50 2hod F328 Matematicka analyza           p 2m1  2m2
  Stv 13 10 2hod  II Biomatematika              p 3mmm

Kubacek Z.
  Pon 9 50 2hod  A Matematicka analyza           p 1i*
  Uto 12 20 2hod F109 Matematicka analyza           c 1mng1
  Str 13 10 2hod VIII Aplikovana funkcionalna analyza     p 4mng
  Stv 9 50 2hod III Matematicka analyza           p 2mng
  Stv 11 30 1hod III Matematicka analyza           c 2mng

Medved M.
  Str 11 30 2hod F328 Obycajne diferencialne rovnice      p 2m*
  Stv 12 20 2hod III Diferencialne rovnice          p 2mng
  Pia 9 00 2hod M109 Seminar z obycajnych diferencialnych rov s DRS  FMFI

Rostas K.
  Pon 11 30 2hod  IX Matematicka analyza           c 1m4  1mpm
  Pon 14 50 2hod  C Matematicka analyza           c 1m3
  Uto 8 10 1hod III Parcialne diferencialne rovnice     c 4mng
  Uto 13 10 2hod  II Obycajne diferencialne rovnice      c 2m2
  Str 8 10 2hod  A Cvicenie z matematickej analyzy     v 1m3
  Str 14 50 2hod  X Obycajne diferencialne rovnice      c 2m1

Viszus E.
  Pon 8 10 2hod  V Matematicke zaklady biomedicinskej fyz. p 1fmf
  Uto 8 10 3hod  X Matematicke zaklady biomedicinskej fyz. p 1fmf
  Str 9 50 2hod  X Parcialne diferencialne rovnice     p 4mma

Fekete M.

Gliviak F.
  Str 11 30 2hod M223 Teoria grafov v skolskej praxi      v 5MF
  Str 13 10 2hod M223 Niektore aplikacie diskretnej matematiky p 5mna

Kupka I.
  Uto 9 00 2hod  C3 Matematicka analyza           p 1PCF
  Uto 11 30 2hod III Nelinearna a stochasticka optimalizacia p 3mng
  Str 15 40 2hod  VI Seminar z komunikacie          s 1MI1
  Stv 10 40 2hod F247 Seminar z realnej analyzy        s 3mma

Matlakova S.

Nizka H.

Svana P.
  Pon 15 40 3hod b304 Matematika pre nematematicke odbory   v 1PCF
  Uto 13 10 2hod III Poistna matematika            p 3mng
  Uto 15 40 3hod VII Matematika                c 1f3
  Str 9 00 2hod B301 Matematika                p 1PCF

Toma V.

Mozer J.
  Pon 11 30 2hod  F2 Matematika                p 2f*
  Uto 16 30 2hod  F1 Vyberova prednaska z matematiky     v 2f*
  Str 11 30 3hod  F1 Matematika                p 2f*

Sisolakova D.
  Pon 9 00 2hod b301 Matematicka analyza           p 2PCF
  Pon 10 40 2hod b301 Matematicka analyza           c 2PCF
  Uto 9 50 2hod VII Vybrane partie z matematickej analyzy  v 4PCF 5M*  5P
  Uto 13 10 2hod b304 Matematika                c 1PCF
  Str 8 10 2hod  II Matematika                c 2fmf 2fzp

Valasek J.
  Pon 12 20 2hod  IV Komplexna analyza            c 3mim 3mpm 3mma
								 3mmm 3mms 3mna 3mpg
  Str 9 50 2hod VII Komplexna analyza            c 3mim 3mpm 3mma
							     3mmm 3mpg 3mms 3mna
  Str 13 10 3hod  F2 Matematika                p 1f*
  Stv 11 30 2hod  F2 Matematika                p 1f*
  Stv 14 50 3hod  C Komplexna analyza            p 3mim 3mpm 3mma
							  	 3mmm 3mpg 3mms 3mna

Venckova M.
  Uto 14 00 2hod XII Matematicka analyza           c 1m1
  Uto 15 40 2hod XII Matematicka analyza           c 1m2
  Str 13 10 2hod  I Cvicenie z matematickej analyzy     v 1m2

Babusikova J.
  Pon 9 50 2hod M224 Praca s modernym softwarom v num.matem. p 4mna
  Str 8 10 2hod  V Numericke metody             p 2mng
  Stv 12 20 1hod M208 Numericke metody             c 3mef1
  Stv 13 10 1hod M208 Numericke metody             c 3mef2

Businska T.
  Uto 8 10 2hod b302 Problemy pri praktickych vypoctoch    v 5PCF
  Uto 11 30 2hod M223 Numericka matematika           p 3mme
  Uto 14 00 2hod F328 Linearna algebra a geometria       c 1m2
  Str 9 00 2hod M223 Numericka matematika           p 3mme
  Str 13 10 2hod  II Linearna algebra a geometria       c 1m1
  Stv 9 50 2hod M223 Metody riesenia sustav s riedkymi matica p 4mna
  Stv 14 50 2hod F328 Teoria matic               p 2m*

Filo J.
  Uto 13 10 2hod M109 Modely prudenia tekutin         p 4mmm
  Uto 14 50 2hod  A Matematicka analyza           p 1me*
  Stv 11 30 2hod  F1 Matematicka analyza           p 1me*

Chocholaty P.
  Pon 9 00 2hod M223 Diferencne metody riesenia DR      p 3mna
  Str 11 30 2hod  IX Numericke metody riesenia DR       v 4mps 5mmm 3-5m
  Str 14 50 2hod M223 Zaklady numerickych metod rieseni rovnic v 5MF
  Pia 9 00 3hod  IX Numericke metody             p 4mng
  Pia 11 30 1hod  IX Numericke metody             c 4mng

Kacur J.
  Pon 10 40 2hod M223 Variacne metody riesenia DR       p 3mna
  Stv 11 30 2hod M223 Variacne metody riesenia DR       p 4mna
  Pia 9 00 2hod  XI Metoda konecnych prvkov         p 4mna
  Pia 10 40 2hod  XI Metoda konecnych prvkov         p 4mna

Plesnik J.
  Uto 8 10 2hod F108 Algoritmy na sietach           p 3mme 4mef
  Uto 9 50 2hod F108 Algoritmy na sietach           c 3mme 4mef
  Str 8 10 2hod VII Grafove algoritmy            p 3mms 3mna

Remesikova M.
  Stv 9 00 1hod M224 Jazyk C a zaklady paralelneho programova p 4mna

Valkova A.
  Pon 8 10 3hod  C Numericka matematika           p 3ita 3itm 3itp
  Pon 10 40 1hod  C Numericka matematika           c 3it*
  Pon 11 30 1hod III Numericka matematika           c 3ita
  Pon 12 20 1hod III Numericka matematika           c 3ita
  Str 11 30 2hod M236 Aproximacia funkcii a ortogonalne polyno v 3mna
  Stv 9 50 3hod F109 Numericke metody             p 3mef*
  Pia 9 50 2hod VIII Numericke metody             p 2mng

Gera Milan
  Pon 8 10 2hod F247 Matematika                p 2fmf 2fzp
  Pon 11 30 2hod F247 Matematika                p 2fmf 2fzp

Vencko J.
  Pon 9 00 2hod F328 Matematicka analyza           p 1mng*
  Pon 11 30 2hod F328 Matematicka analyza           p 1mng*
  Uto 9 00 2hod  B Matematicka analyza           p 1m*  1mpm
  Uto 11 30 2hod VII Diplomovy seminar            s 5mng
  Str 8 10 2hod VIII Diplomovy seminar            s 4mng
  Str 9 50 2hod  A Matematicka analyza           p 1m*  1mpm

Demetrian M.
  Pon 13 10 3hod b404 Vybrane kapitoly z matematiky      v 3PCF
  Uto 13 10 3hod VII Matematika                c 2f1
  Str 14 50 3hod VIII Matematika                c 2f2

Andrejkova P.
  Pon 13 10 2hod  F2 Matematicka analyza           c 1i1
  Stv 12 20 2hod  V Matematicka analyza           c 1i5

Jamrichova E.
  Str 11 30 2hod M208 Software Mathematica           v 1m3  1mpm
  Str 14 50 2hod M208 Software Mathematica           v 1m1  1m2  1m

Klestincova L.
  Uto 9 50 2hod  A Matematicka analyza           c 1i6
  Stv 13 10 2hod  XI Matematicka analyza           c 1i2

Vancova A.
  Uto 13 10 2hod VIII Matematicka analyza           c 1mng2
  Stv 11 30 2hod  VI Doplnkove cvicenie z matematickej analyz v 1mng*


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP

Katedra informatiky
(KI)

Bebjak A.
  Uto 11 30 2hod M212 Pocitacove siete             p 5mim
  Str 14 50 3hod  V Databazove systemy            p 4mim
  Str 17 20 1hod  V Projekt                 s 4mim

Cervenka R.
  Pon 8 10 2hod  IV Objektove softwareove inzinierstvo    v 4ips 5ips
  Pon 9 50 1hod  IV Objektove softwareove inzinierstvo    c 4ips 5ips

Duris P.
  Str 14 50 2hod  II Diplomovy seminar            s 4ita 4itm
  Stv 9 50 3hod  C Vypoctova zlozitost           p 3ips 3ita 3itm

Hegedus T.
  Str 16 30 3hod F232 Vyhladavanie v texte           v 4ita 5ita
  Uto 16 30 2hod  VI Uvod do kombinatoriky a teorie grafov  c 1i5
  Stv 14 50 2hod  X Uvod do kombinatoriky a teorie grafov  c 1i2

Kralovic Ra

Kralovic Ri

Pardubska D.
  Uto 9 00 3hod  II Teoria zlozitosti            p 4mim
  Uto 13 10 2hod  XI Uvod do paralelnych a distribuovanych al p 4FI  4MI  5M
  Str 11 30 2hod  II Diplomovy seminar            s 4FI  4MI
  Str 16 30 3hod  I Teoria algoritmov            c 4ita 5ita
  Stv 8 10 2hod  V Teoreticka informatika          p 4FI  4MI
  Stv 9 50 2hod  V Teoreticka informatika          c 4FI  4MI

Pastorova M.
  Uto 14 50 2hod M217 Tvorba interaktivnych internetovych apli c 4ips
  Uto 16 30 2hod M217 Tvorba interaktivnych internetovych apli c 5ips
  Stv 13 10 1hod  IX Pocitacove spracovanie textov      p 3mim
  Stv 14 00 1hod  IX Pocitacove spracovanie textov      c 3mim
  Stv 14 50 1hod  XI Projekt                 s 4mim

Prochazka J.
  Uto 11 30 2hod F247 Symbolicke vypocty            p 4ips 4itm 5ips
  Str 9 50 1hod  VI Symbolicke vypocty            p 4ips 4itm 5ips
  Str 10 40 1hod  VI Symbolicke vypocty            c 4ips 4itm 5ips

Rovan B.
  Pon 8 10 3hod  B Formalne jazyky a automaty        p 2bi  2i*
  Stv 9 50 2hod  I Vybrane partie z teorie jazykov     v 4itm 5itm
  Stv 11 30 2hod  I Vybrane partie z teorie jazykov     v 4itm 5itm

Macajova E.
  Pon 14 50 2hod M218 Relacne a logicke databazove systemy   c 3ips
  Pon 16 30 2hod M218 Relacne a logicke databazove systemy   c 3ips 4ips
  Stv 14 50 2hod VII Uvod do kombinatoriky a teorie grafov  c 1i3
  Stv 16 30 2hod  VI Uvod do kombinatoriky a teorie grafov  c 1i6

Skoviera M.
  Pon 11 30 2hod  VI Kombinatoricke struktury         v 4itm 5itm
  Uto 13 10 2hod  F1 Uvod do kombinatoriky a teorie grafov  p 1i*
  Str 11 30 2hod  V Kombinatoricke struktury         p 4itm 5itm
  Str 14 50 2hod III Diplomovy seminar            s 4ips

Suster B.
  Uto 9 50 2hod  VI Grafove struktury a algoritmy      p 5mng
  Stv 14 00 2hod  IV Uvod do kombinatoriky a teorie grafov  c 1i1
  Stv 15 40 2hod  IV Uvod do kombinatoriky a teorie grafov  c 1i4

Toman E.
  Pon 11 30 2hod  II Vybrane partie z logiky         p 3itm 4itm
  Stv 12 20 2hod F247 Vybrane partie z logiky         p 3itm 4itm

Demeter M.
  Str 18 10 2hod M217 Principy tvorby softveru         c 3ips 3itm
  Stv 8 10 2hod M217 Principy tvorby softveru         c 3ita
  Stv 17 20 2hod M217 Principy tvorby softveru         c 3ita

Mederly Pavol
  Uto 9 00 3hod  C Distribuovane systemy          p 3ita 4ita

Privara I.
  Uto 15 40 3hod  B Zaklady teorie programovania       p 2bi  2i*

Slastan M.
  Uto 16 30 3hod  A Principy tvorby softveru         p 3bi 3ips 3ipg
								 3mim 3ita 3itm 3itp

Sturc J.
  Pon 14 00 3hod  V Kompilatory               p 4mim 4ips 5i
  Uto 14 00 3hod F109 Relacne a logicke databazove systemy   p 3ips

Janacek J.
  Pon 9 50 2hod  VI Systemove programovanie         p 3mim
  Uto 9 50 2hod M218 UNIX pre administratorov         c 3ips 4ips
  Uto 11 30 2hod  C UNIX pre administratorov         v 4mim 5mim 3-
  Str 9 50 2hod M218 UNIX pre administratorov         c 4mim 5mim
  Str 14 50 2hod M218 UNIX pre administratorov         c 3ips 5ips

Olejar D.
  Str 11 30 2hod  C Teoria kodovania a kryptologia      p 3ita 3itm 4i
  Stv 8 10 2hod  C Teoria kodovania a kryptologia      p 3ita 3itm 4i

Ostertag R.
  Str 11 30 2hod  B Operacne systemy             p 1i*  2bi  2i
  Stv 9 00 2hod  B Operacne systemy             p 1i*  2bi  2i
  Stv 11 30 2hod  IX Tvorba interaktivnych internetovych apli v 4ips 5ips

Stanek M.
  Stv 10 40 3hod  B Kombinatoricka analyza          p 2bi  2i*

Bistak
  Pon 13 10 2hod M218 Programovaci jazyk Java         c 3ips 4ips

Dvorakova J.
  Str 16 30 2hod M218 Kompilatory               c 4ips
  Stv 9 50 2hod M218 Kompilatory               c 5ips

Forisek
  Pon 16 30 1hod  IX Formalne jazyky a automaty        c 2i*
  Stv 8 10 1hod  XI Formalne jazyky a automaty        c 2i1

Gajdosikova
  Pon 10 40 1hod  IV Formalne jazyky a automaty        c 2i2
  Pon 11 30 1hod  IV Formalne jazyky a automaty        c 2i3

Plachetka
  Stv 10 40 3hod VII Paralelne architektury a programovanie  v 4ita 5ita

Neurath
  Uto 16 30 2hod III Technologie a architektury distrib.syst. v 4ips 5ips
  Uto 18 10 1hod  V Technologie a architektury distrib.syst. c 4ips 5ips

Vanicek
  Stv 16 30 2hod F109 Programovaci jazyk Java         p 2i*  3-5ips


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP

Katedra aplikovanej informatiky
(KAI)

Borovsky P.
  Uto 9 50 2hod  IV Pocitacova grafika            v 3mng
  Str 9 50 2hod  IV Pocitacova grafika            v 4mng
  Str 11 30 2hod M115 Pocitacova grafika            c 4mng
  Str 14 50 2hod M115 Pocitacova grafika            c 4mng
  Stv 11 30 2hod  IV Proceduralne modelovanie         v 4ipg 5ipg 3-

Ftacnik M.
  Pon 9 50 2hod  XI Seminar k diplomovej praci        s 4mpg
  Uto 13 10 2hod  IV Rozpoznavanie obrazcov          v 4ipg 5ipg 3-
  Str 14 50 2hod  IV Diplomovy seminar            s 4ipg
  Pia 13 10 2hod  IV Pocitacove videnie            p 4ipg 5ipg 3-
Samuelcik M.
  Uto 15 40 2hod  IV Geometria fraktalov           v 3,4mpg 4,5ipg
  Str 11 30 2hod  IV OpenGL                  v 3-5mpg 4,5ipg
  Str 16 30 2hod  H6 Uvod do pocitacovej grafiky       c 1m4
  Stv 16 30 2hod  H3 Uvod do pocitacovej grafiky       c 1m2

Stanek S.
  Pon 8 10 2hod  H6 WWW-nove trendy             v 3-5mpg 4,5ipg

Sikudova E.
  Pia 11 30 2hod  IV Kodovanie a spracovanie obrazu      p 3,4ipg 3,4mpg

Sramek M.

Zimanyi M.
  Pon 9 50 2hod  V Pocitacova grafika            p 4ipg
  Uto 11 30 2hod VIII Pocitacova grafika            p 3mpg
  Str 14 50 2hod  H6 Uvod do pocitacovej grafiky       c 1m3
  Stv 14 50 2hod  H3 Uvod do pocitacovej grafiky       c 1m1  1mpm

Benuskova L.

Farkas I.
  Pon 14 00 2hod F109 Neuronove siete             p 3iui 4iui
  Str 8 10 2hod  H6 Neuronove siete             c 3iui
  Stv 9 00 2hod F248 Neuropocitanie              p 4iui
  Stv 10 40 2hod F248 Neuropocitanie              c 4iui
  Stv 12 20 2hod F248 Neuropocitanie              c 4iui

Habdak J.

Lucan
  Uto 8 10 2hod  IV Multimedia pre manazment         p 5mng
  Stv 8 10 2hod  IV Pouzivatelsky matematicky a ekon.softver p 2mng

Martinka

Nagy M.
  Stv 8 10 2hod  H3 Linux,C,X                p 4ita 4itp 4i
								 4ipg 4ips 4iui
  Stv 11 30 1hod  H6 Uvod do webovskych aplikacii       c 1i4  1i5  1i

Rybar J.
  Stv 14 50 2hod F108 Kognitivne vedy:jazyk a kognicia     p 3iui 4iui 5i

Jarosova A.

Kamhal D.
  Uto 14 00 2hod  UI Teoria recovych aktov          p 3iui 4iui 5i

Sefranek J.
  Uto 11 30 2hod  I Vypoctova lingvistika          p 4iui
  Uto 14 00 2hod  I Seminar z umelej inteligencie      s 3iui 4iui 5i
  Str 14 50 2hod  I Diplomovy seminar            s 4iui

Takac M.
  Pon 15 40 2hod F232 Seminar z komunikacie          s 1BI  1PCF 1M
  Pon 17 20 2hod F232 Seminar z komunikacie          s 1BI  1PCF 1M
  Uto 8 10 2hod  I Kognitivna veda             p 3iui 4iui 5i
  Uto 9 50 2hod  I Kognitivna veda             s 3iui 4iui 5i

Borovansky P.
  Pon 11 30 2hod  H3 Programovaci jazyk Java         p 3MI
  Pon 14 00 2hod  UI Programovanie v Prologu         p 5iui
  Pon 15 40 2hod  UI Programovanie v Prologu         c 5iui
  Pon 17 20 2hod  UI Techniky a implementacie funkc.program. p 4itp 5itp
  Pon 19 00 1hod  UI Techniky a implementacie funkc.program. c 4itp 5itp
  Stv 14 00 2hod F367 Databazove systemy            p 3fmk

Gruska D.
  Uto 14 00 3hod  UI Modely konkurentnych systemov      p 3itp
  Uto 16 30 1hod  UI Modely konkurentnych systemov      c 3itp
  Stv 14 00 3hod  B Uvod do paralelneho programovania    p 3ita 3itp  4
  Stv 16 30 1hod  I Uvod do paralelneho programovania    c 3ita 3itp  4
  Stv 17 20 1hod  I Uvod do paralelneho programovania    c 3ita 3itp  4
  Stv 18 10 1hod  I Uvod do paralelneho programovania    c 3itp 3-5ita

Gruska J.

Guller D.
  Str 13 10 4hod  A Zaklady teorie programovania       c 2i*

Jajcayova T.
  Pon 9 50 2hod  I Matematika                p 1BI  1PCF
  Uto 13 10 2hod  VI Diskretna matematika           c 1iai1
  Stv 11 30 2hod  A Diskretna matematika           p 1iai*

Komara J.
  Str 9 50 2hod  B Specifikacia a verifikacia programov   p 2bi  2i*
  Stv 14 50 2hod  H6 Specifikacia a verifikacia programov   c 2i1
  Stv 16 30 2hod  H6 Specifikacia a verifikacia programov   c 2i2
  Stv 18 10 2hod  H6 Specifikacia a verifikacia programov   c 2bi  2i3

Vittek M.
  Pon 17 20 1hod  B Linux pre pouzivatelov          p 1i* 1iai*
  Uto 16 30 2hod  H6 Linux pre pouzivatelov          c 1i1 1i2 1i3 1
  Uto 18 10 2hod  H6 Linux pre pouzivatelov          c 1i4 1i5 1i6 1
  Str 14 00 3hod  UI Programovanie s obmedzeniami       s 5iui
  Pia 9 50 1hod  H6 Rocnikovy projekt            c 2i3

Voda P.
  Uto 11 30 2hod F108 Uvod do deklarativneho programovania   p 1iai*
  Pia 14 50 2hod  I Logika pre informatikov         p 2bi  2i*
  Pia 16 30 2hod  I Logika pre informatikov         p 1i*
  Pia 18 10 2hod  I Logika pre informatikov         p 1i*

Kvasnicka V.

Popper M.
  Pon 12 20 2hod  UI Vybrane kapitoly z medicinskej informat. p 4iui
  Uto 11 30 2hod  II Expertne systemy             p 3iui
  Str 9 50 2hod  H6 Expertne systemy             c 3iui

Balaz M.
  Pia 9 50 2hod  I Symbolicke programovanie a LISP     p 4iui 5iui
  Pia 11 30 2hod F248 Symbolicke programovanie a LISP     c 4iui

Beno P.

Blazsovits
  Pon 9 50 1hod  H6 Programovanie v C            c 1mef1

Bujnak T.
  Pon 16 30 2hod  H6 Pocitacova grafika            c 2m1
  Pon 18 10 2hod  H6 Pocitacova grafika            c 2m2

Cunderlik
  Uto 18 10 2hod  II Zakladne pojmy z bank.a poist.pre neprof v 4ipg 5ipg 5m

Gejgus P.
  Pon 16 30 4hod M115 Automaticke a interaktivne projektovanie p 3mpg 4mpg 5m

Homola M.
  Pon 15 40 2hod F109 Zaklady umelej inteligencie       p 3iui
  Pon 17 20 2hod F248 Zaklady umelej inteligencie       c 3iui

Parulek J.
  Pon 13 10 1hod  H6 Programovanie v C            c 1mng1
  Pon 14 50 1hod  H6 Programovanie v C            c 1mef2

Polec
  Str 13 10 2hod  IV Kompresia dat              v 4ipg 5ipg 5m

Ruisel I.

Kluka
  Stv 12 20 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 1i6
  Stv 13 10 2hod  H6 Uvod do deklarativneho programovania   c 1iai*

Kubini P.
  Uto 9 50 1hod  H6 Programovanie v C            c 1mef3
  Uto 15 40 1hod  H6 Programovanie v C            c 1mpm

Lucny A.
  Str 9 50 2hod  I Multiagentove systemy          p 4iui 5iui
  Str 11 30 2hod M217 Multiagentove systemy          c 4iui 5iui

Novotny M.
  Uto 10 40 1hod  H6 Programovanie v C            c 1mef3
  Uto 14 50 1hod  H6 Programovanie v C            c 1mpm

Novotny Pavol
  Uto 9 50 4hod M115 Automaticke a interaktivne projektovanie p 4ipg 5ipg
  Stv 9 00 1hod  H6 Programovanie v C            c 1mng2

Siska J.
  Pon 14 00 1hod  H6 Programovanie v C            c 1mng1
  Stv 8 10 1hod  H6 Programovanie v C            c 1mng2

Tuzinsky
  Uto 14 00 1hod  H6 Programovanie              c 1m3
  Str 14 00 1hod  H6 Programovanie              c 1m4

Valient M.
  Str 9 50 2hod M115 Pocitacova grafika            c 4ipg 5ipg
  Stv 8 10 2hod M115 Pocitacova grafika            c 3mpg
  Stv 9 50 2hod M115 Pocitacova grafika            c 3mpg

Vnucko
  Pon 14 50 1hod M115 Pocitacova grafika            c 3mng
  Pon 15 40 1hod M115 Pocitacova grafika            c 3mng
  Pia 8 10 2hod  H3 Pouzivatelsky matematicky a ekon.softver c 2mng


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP

Katedra základov a vyučovania informatiky
(KZVI)

Blaho A.
  Uto 14 50 2hod  F1 Programovanie              p 1i*  1iai*
  Pia 13 10 2hod XII Programovanie              c 1i*  1iai*

Chlebikova J.

Hrusecka A.
  Pon 11 30 2hod  V Programovanie              c 1MI1
  Pon 14 50 1hod  H3 Informacne technologie          s 2FI  2MI
  Uto 8 10 2hod  H6 Praktikum z programovania        c 1MI2
  Uto 11 30 2hod  IV Programovanie              c 1MI2
  Str 16 30 2hod  H3 Informacne technologie          s 2MF  2MT  2M
  Stv 9 50 1hod  H6 Uvod do webovskych aplikacii       c 1iai*
  Stv 10 40 1hod  H6 Uvod do webovskych aplikacii       c 1i1
  Stv 11 30 1hod  H6 Uvod do webovskych aplikacii       c 1i4

Hrusecky R.
  Pon 11 30 1hod  A Uvod do webovskych aplikacii       p 1i*  1iai*
  Pon 15 40 1hod  H3 Informacne technologie          s 2FI  2MI
  Pon 16 30 2hod  H3 Principy internetu            p 3MI
  Stv 9 50 1hod  H6 Uvod do webovskych aplikacii       c 1iai*
  Stv 10 40 1hod  H6 Uvod do webovskych aplikacii       c 1i2
  Stv 11 30 1hod  H6 Uvod do webovskych aplikacii       c 1i5
  Pia 10 40 2hod  H6 Rocnikovy projekt            c 2i4

Galik Z.
  Pon 13 10 2hod XII Programovanie              c 1i5
  Pon 14 50 2hod  IX Programovanie              c 1i2
  Stv 8 10 2hod  F1 Programovanie              c 1iai1

Haskova A.

Hennelova K.

Jaskova L.
  Pon 9 50 2hod  H6 Programovanie v C            c 1mef1
  Uto 11 30 2hod  H3 IKT vo vzdelavani hendikepovanych    c 3MI
  Uto 13 10 2hod  H6 Programovanie              c 1m4
  Uto 17 20 2hod  H6 Propedeutika vyucovania informatiky   s 2FI  2MI
  Str 11 30 2hod  H6 Programovanie v C            c 1m1
  Str 13 10 2hod  H6 Programovanie v C            c 1m3

Kalas I.
  Pon 9 50 2hod  II Interaktivne programovanie a vizualne mo p 2FI  2MI
  Uto 9 50 2hod  H3 Tvorba pedagogickeho softveru      c 3MI
  Stv 8 10 2hod KVI Didaktika informatiky          p 5MI  iDPS
  Stv 9 50 1hod KVI Didaktika informatiky          c 5MI  iDPS

Kubincova Z.
  Pon 8 10 2hod F108 Programovanie              p 1BI  1PCF 1M
  Pon 11 30 2hod  I Programovanie              c 1BI  1PCF
  Uto 8 10 2hod  H6 Praktikum z programovania        c 1MI1
  Uto 13 10 2hod  H3 Udajove struktury            c 2FI  2MI
  Str 8 10 2hod  I Udajove struktury            p 2FI  2MI
  Str 18 10 2hod  H3 Praktikum z programovania        c 1BI  1PCF

Lehotska D.
  Pon 8 10 2hod  H3 Etudy                  c 3MI  iDPS
  Pon 9 50 2hod III Diskretna matematika           p 1MI*
  Pon 11 30 2hod KVI Diskretna matematika           c 1MI2
  Uto 9 00 1hod  H3 Pokrocile programatorske techniky    p 3MI
  Uto 11 30 2hod  VI Diskretna matematika           c 1MI1
  Uto 14 50 2hod  H3 Interaktivne programovanie a vizualne mo c 2FI  2MI
  Str 16 30 2hod  IV Programovanie              c 1iai3

Salanci L.
  Uto 8 10 1hod  H3 Pokrocile programatorske techniky    p 3MI
  Uto 14 50 2hod III Pokrocile programatorske techniky    p 3MI
  Stv 9 50 2hod  A Programovanie              p 1m* 1mef* 1mpm
  Stv 12 20 2hod  H3 Programovanie v C            s 3MI
  Pia 9 00 2hod  H6 Rocnikovy projekt            c 2i2

Tomcsanyi P.
  Pon 14 00 4hod  B Principy pocitacov            p 1iai*

Tomcsanyiova M.
  Str 9 50 2hod  H3 Informacne technologie          s 1MI1
  Str 11 30 2hod  H3 Informacne technologie          s 1BI  1PCF 1M

Wagner M.
  Pon 16 30 3hod  C Pocitacove siete             p 4FI  4MI

Winczer M.
  Pon 13 10 2hod  IX Programovanie              c 1i4
  Str 9 50 2hod  II Socialne aspekty informacnych technologi p iDPS 5FI  5M
  Str 13 10 2hod  B Spolocenske aspekty informatiky     p 1i*  1iai*
  Pia 9 50 2hod  H3 Funkcionalne programovanie        c 4FI  4MI  5M
  Pia 11 30 4hod  H6 Rychlostne programovanie         v 1-5i*

Galik Z.
  Pon 13 10 2hod XII Programovanie              c 1i5
  Pon 14 50 2hod  IX Programovanie              c 1i2

Chrobak J.

Kulich
  Uto 16 30 2hod  H3 Programatorske etudy           s 3MI
  Uto 18 10 2hod  H3 Seminar z didaktiky informatiky     s 4FI  4MI iDP

Petras A.
  Str 13 10 2hod  H6 Programovanie v C++           c 1m3
  Str 14 50 2hod F247 Programovanie              c 1i1
  Str 16 30 2hod III Programovanie              c 1iai2

Zeman M.
  Pon 13 10 2hod  H3 Informacne technologie          s 1MF
  Pon 14 50 2hod  X Programovanie              c 1i3
  Stv 10 40 2hod  H3 Informacne technologie          s 1MD  1MT


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP

Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie
(KAFZM)

Dzifcakova E.
  Pon 11 30 2hod F112 Zaklady astronomie a astrofyziky     p 3faa
  Str 9 00 5hod F112 Teoreticka astrofyzika          p 3faa

Gajdos S.

Galad A.

Kalmancok D.

Klacka J.
  Uto 9 00 3hod F112 Galakticka a mimogalakticka astronomia  p 4faa
  Uto 11 30 2hod F112 Galakticka a mimogalakticka astronomia  c 4faa
  Pia 10 40 2hod F112 Numericke metody v astronomii      p 4faa

Koleny P.

Kornos L.
  Stv 11 30 2hod F112 Nebeska mechanika            c 3faa
  Stv 14 00 3hod F112 Nebeska mechanika            p 3faa

Kulinova A.
  Pon 9 00 2hod F112 Kozmicka elektrodynamika         p 4faa
  Pon 10 40 1hod F112 Kozmicka elektrodynamika         c 4faa
  Uto 14 00 1hod F112 Zaklady astronomie a astrofyziky     p 3faa
  Uto 14 50 1hod F112 Zaklady astronomie a astrofyziky     c 3faa
  Stv 9 50 2hod F112 Slnecny magnetizmus a cyklus aktivity  p 4faa
  Pia 14 00 1hod F112 Laboratorne prace            l 4faa

Porubcan V.
  Pia 9 00 2hod F112 Populacia meteoroidov          p 4faa 5faa

Seben M.

Toth J.
  Pon 15 40 2hod F112 Fyzika planet              v 4faa 5faa
  Stv 8 10 2hod F112 Astrometria               p 3faa 4faa 5f
  Pia 12 20 1hod F112 Numericke metody v astronomii      c 4faa

Vilagi J.
  Pon 9 00 3hod F248 Vypoctova technika v astronomii     c 3faa
  Pia 15 40 1hod F112 Laboratorne prace            l 4faa

Zigo P.
  Pon 11 30 2hod F232 Astronomicke pristroje          p 4faa
  Pia 14 50 1hod F112 Laboratorne prace            l 4faa

Brestensky J.
  Pon 16 30 2hod B307 Aplikovana fyzika            p 2PCF 3PCF
  Pon 18 10 1hod B307 Aplikovana fyzika            c 2PCF 3PCF
  Uto 12 20 2hod KGF Geofyzikalne syntezy           p 5fg
  Stv 8 10 2hod KGF Asymptoticke metody           p 4fg
  Stv 9 50 1hod KGF Asymptoticke metody           c 4fg

Kostecky P.
  Uto 8 10 3hod KGF Numericke metody             p 3fg
  Str 9 00 1hod F377 Fyzikalne analyticke metody       p 3fzp
  Str 10 40 2hod F209 Numericke metody v mechanike kontinua  p 4fg

Kristek J.
  Uto 14 00 2hod F209 Spracovanie casovych radov a num.filtre p 4fg
  Pia 13 10 2hod F209 Numericke simulacie seizmickych vln.poli p 4fg
  Pia 15 40 1hod F209 Ziskavanie a analyza seizmologickych dat p 4fg

Labak P.
  Pia 14 50 1hod F209 Ziskavanie a analyza seizmologickych dat p 4fg

Moczo P.
  Uto 10 40 2hod KGF Fyzika seizmickeho zdroja        p 3fg
  Uto 14 00 2hod KGF Teoria elastickych vln a seizmologia   p 3fg
  Uto 15 40 1hod KGF Teoria elastickych vln a seizmologia   c 3fg

Ondraskova A.
  Pon 9 50 2hod KGF Aeronomia                p 3fg
  Uto 14 50 2hod G111 Fyzika Zeme               p 3PCF
  Str 9 00 2hod KGF Fyzika ionosfery a magnetosfery     p 4fg

Rosenberg
  Str 8 10 2hod F209 Pocitacove metody            p 3fg
  Str 9 50 1hod F209 Pocitacove metody            c 3fg
  Stv 8 10 2hod F209 Programovacie jazyky           p 3fg

Sevcik S.
  Pon 8 10 2hod KGF Vlastnosti latok v podmienkach zem.vnutr p 3fg
  Pon 11 30 2hod F209 Diplomovy seminar            s 4fg
  Uto 10 40 2hod KGF Diplomovy seminar            s 5fg
  Str 10 40 2hod KGF Sirenie elektromagnetickych vln     p 3fg
  Stv 10 40 2hod KGF Reologia Zeme              p 3fg

Hajossy R.
  Uto 7 20 2hod  C1 Fyzika                  p 1PCF
  Str 12 20 3hod f51 Kinetika a termodynamika plazmy     p 4fp

Hensel K.
  Str 13 10 2hod f-167 Technologie na cistenie ovzdusia    p 4fzp
  Stv 14 50 2hod f-167 Heterogenna katalyza, katalyzatory   p 4fzp

Kosinar I.
  Pon 16 30 2hod B305 Fyzika                  c 1PCF
  Uto 8 10 2hod f51 Seminar z odboru a diplomovy seminar   s 5fzp
  Uto 14 50 2hod  C3 Fyzika                  c 1PCF
  Str 10 40 2hod  C2 Fyzika                  c 1PCF
  Stv 15 40 2hod b301 Vyberovy seminar z fyziky        v 1PCF
  Pia 15 40 2hod b301 Zaklady fyziky              p 1PCF
  Pia 17 20 1hod b301 Zaklady fyziky              c 1PCF

Machala Z.
  Uto 10 40 1hod f-167 Enviromentalny management a audit    p 3fzp 4fzp 5fzp
  Uto 14 50 2hod F108 Zivotne prostredie           p 4fzp 1fmf 1f1

Martisovits V.
  Pon 9 50 3hod f51 Zaklady fyziky plazmy          p 3fp  3fzp
  Pon 12 20 1hod f51 Zaklady fyziky plazmy          c 3fp  3fzp

Morva I.
  Uto 11 30 2hod f-167 Elektricke merania v plazme       p 4fp
  Uto 14 50 2hod f-167 Automatizovane meracie a riadiace sys. p 3fzp

Morvova M.
  Uto 9 50 1hod f-167 Enviromentalny management a audit    p 3fzp 4fzp 5f
  Uto 13 10 2hod f-167 Spalovacie procesy a ich vyuzitie v en. p 4fzp

Damborska I.
  Pon 10 40 2hod F357 Zaklady meteorologie           p 5MF
  Uto 9 50 2hod F357 Statisticke metody v meteor.,klimat.   p 4fmk
  Uto 11 30 1hod F357 Statisticke metody v meteor.,klimat.   c 4fmk
  Str 9 50 2hod F357 Fyzika hranicnej vrstvy atmosfery    p 4fmk
  Str 13 10 2hod F357 Zaklady meteorologie           c 5MF
  Stv 10 40 2hod F357 Fyzika oblakov a zrazok         p 4fmk

Durdik K.

Gera Martin
  Pon 8 10 3hod F357 Dynamicke predpovedne metody       p 4fmk
  Pon 13 10 2hod F367 Program a aplik.softver v meteorologii vc 1f*
  Uto 9 50 1hod  T3 Programovanie a aplikacny SW pre DP   p 3fmk
  Uto 10 40 1hod  T3 Programovanie a aplikacny SW pre DP   c 3fmk
  Uto 11 30 2hod  T3 Operacny system UNIX v meteorologii a DP c 3fmk
  Uto 14 00 2hod F367 Strojovy cas               c 3fmk
  Stv 8 10 2hod F357 Metody numerickej mat.v meteorologii   p 4fmk
  Stv 9 50 1hod F357 Metody numerickej mat.v meteorologii   c 4fmk

Hrouzkova E.
  Pon 9 00 4hod F360 Praktikum zo synoptickej meteorologie  l 3fmk
  Uto 8 10 2hod F360 Dynamicka meteorologia          p 3fmk
  Uto 14 00 2hod F360 Letecka meteorologia           p 5fmk
  Str 9 00 2hod F360 Dynamicka meteorologia          p 3fmk
  Stv 8 10 3hod F360 Synopticka meteorologia         p 3fmk

Hrvol J.
  Pon 11 30 2hod F358 Meteorol. pristroje a pozor. metody   vc 1f*
  Pon 14 00 1hod F358 Zivotne prostredie            p 2fzp 4fzp
  Uto 9 50 2hod F358 Diplomovy seminar            s 5fmk
  Str 10 40 3hod F358 Praktikum z meracich a pozor.metod v met l 3fmk
  Stv 10 40 2hod F358 Ziarenie v atmosfere           p 3fmk
  Stv 12 20 1hod F358 Ziarenie v atmosfere           c 3fmk
  Pia 9 50 2hod F358 Zvlastnosti mestskej klimy        p 5fmk
  Pia 13 10 2hod F358 Zaklady meteorologie a klimatologie   v 1f*

Jankovic J.

Kremler M.
  Pon 12 20 2hod F367 Sirenie exhalatov v atmosfere      p 4fmk 4fzp
  Pon 16 30 1hod F367 Sirenie exhalatov v atmosfere      c 4fmk 4fzp
  Str 13 10 2hod F367 Atmosfericky ozon a rizika jeho zmien  p 4fmk
  Pia 14 00 2hod F367 Strojovy cas               c 5fmk

Lapin M.
  Uto 12 20 2hod F357 Seminar z klimatologie          s 5fmk
  Uto 14 00 2hod F357 Aplikovana klimatologia         p 4fmk
  Str 8 10 2hod F357 Klima strednej Europy a Slovenska    p 4fmk
  Pia 12 20 2hod F357 Medzinarodne aspekty klimatologie    p 5fmk

Melo M.
  Pon 14 50 2hod F357 Vyskum globalnej klimy          p 3fmk
  Pon 16 30 1hod F357 Vyskum globalnej klimy          c 3fmk
  Stv 13 10 2hod F357 Vybrane problemy z klimageografie    p 4PCF
  Stv 14 50 1hod F357 Vybrane problemy z klimageografie    c 4PCF

Vida J.

Zuzak K.

Zavodsky D.
  Pon 14 50 1hod F358 Zivotne prostredie            p 2fzp 4fzp
  Pia 8 10 2hod F360 Ekologicke problemy znecistenia atmosf  p 4fzp 5fzp

Benko
  Pon 14 00 3hod F360 Praktikum zo synoptickej meteorologie  l 4fmk

Hajdukova
  Str 13 10 2hod F112 Seminar                 s 4faa 5faa

Hvozdara

Jurasek M.
  Pia 8 10 2hod F357 Metody dialkovej detekcie v meteorologii p 4fmk 5fmk

Palus
  Pon 14 00 2hod F112 Fyzika Slnka               p 4faa

Tomlain
  Uto 8 10 2hod F357 Seminar z meteorologie          s 5fmk
  Str 11 30 1hod F357 Fyzika hranicnej vrstvy atmosfery    c 4fmk

Turna

Vojtek M.
  Pon 17 20 2hod F367 Strojovy cas               c 4fmk
  Stv 15 40 1hod F367 Databazove systemy            c 3fmk

Zverko

Brimich L.
  Pon 14 00 2hod KGF Tiazove pole a tvar Zeme         p 3fg
  Pon 15 40 1hod KGF Tiazove pole a tvar Zeme         c 3fg

Janda M.

Fogelova B.

Marsenic
  Stv 10 40 2hod F209 Spracovanie casovych radov a num.filtre c 4fg

Matejka F.
  Uto 15 40 2hod F357 Teoria nahodnych fun.a jej vyuz.v met.  p 4fmk

Simon A.
  Str 14 50 2hod F357 Fyzika konvektivnych javov        p 4fmk

Soltis T.
  Pon 11 30 2hod F209 Numericke metody             c 3fg


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP

Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
(KJFB)

Bohm R.
  Pon 11 30 2hod  F1 Elektromagnetizmus            c 1fmf
  Pon 14 00 3hod  I Matematicke zaklady biomedicinskej fyz. c 1fmf
  Pon 17 20 2hod F327 Atomova a jadrova fyzika         c 2fzp 4fzp 2f
  Str 11 30 1hod  VI Vypoctove cvicenia            v 1MF
  Stv 17 20 1hod KJF Vypoctove cvicenia            v 2MF
  Pia 9 00 2hod F232 Molekulove a bunkove mechanizmy vplyvu  v 4fbf 4fzp

Duka-Zolyomi A.

Durana L.
  Pon 9 50 2hod b304 Matematika                c 1PCF
  Pon 14 50 2hod  F2 Matematicka analyza           c 1i4
  Stv 13 10 1hod F261 Praktikum z monitorovania radioaktivity l 4fzp
  Stv 14 50 1hod F261 Radiometricke merania          l 3fzp

Florek M.
  Pon 12 20 2hod F327 Reaktorova fyzika            v 4fjf
  Str 9 50 2hod F327 Jadrova a subjadrova fyzika       p 4fjf
  Str 11 30 1hod F327 Jadrova a subjadrova fyzika       c 4fjf

Hasko J.

Hlinka V.
  Str 10 40 2hod F252 Praktikum z jadrovej fyziky a elektronik l 3fjf
  Stv 8 10 2hod F327 Aplikovana jadrova fyzika        p 4fjf
  Stv 9 50 1hod F327 Aplikovana jadrova fyzika        c 4fjf

Holy K.
  Pon 14 00 1hod F261 Radiometricke merania          l 3fzp
  Str 8 10 1hod F377 Fyzikalne analyticke metody       p 3fzp
  Str 9 50 1hod F377 Fyzikalne analyticke metody       c 3fzp
  Stv 9 50 1hod F261 Praktikum z monitorovania radioaktivity l 4fzp
  Pia 9 50 2hod F327 Experimentalne metody fyziky tazkych ion v 4fjf

Chochula P.

Chudy M.
  Pon 8 10 5hod F261 Specialne praktikum z jadrovej fyziky  l 4fjf
  Pon 15 40 1hod F261 Radiometricke merania          l 3fzp
  Uto 8 10 2hod F377 Jadrova energia a zivotne prostredie   v 3fjf
  Stv 10 40 1hod F261 Praktikum z monitorovania radioaktivity l 4fzp
  Stv 13 10 2hod F377 Experimentalne metody jadrovej fyziky  p 3fjf

Kollar Dusan
  Pon 8 10 2hod F327 Jadrova elekronika            p 3fjf
  Pon 15 40 2hod KJF Zaklady cislicovej a impulznej elektron. v 3fjf
  Uto 13 10 2hod F327 Zaklady technickeho a programoveho vybav p 3fjf
  Str 8 10 3hod F252 Praktikum z jadrovej fyziky a elektronik l 3fjf

Masarik J.
  Pon 9 50 2hod  F1 Atomova a jadrova fyzika         p 2f*  2fzp 2f
  Pon 17 20 2hod KJF Uvod do nuklearnej geofyziky       v 4fg
  Str 9 50 2hod  F1 Atomova a jadrova fyzika         p 2f*  2fzp 2f
  Stv 10 40 2hod F327 Numericke metody v jadrovej fyzike    v 4fjf
  Stv 14 50 2hod F377 Smery fyzikalneho vyskumu        v 2f*
  Pia 16 30 1hod KJF Algoritmy vedeckotechnickych vypoctov  p 1f*

Pinak M.

Pisutova N.
  Str 8 10 2hod  IX Atomova a jadrova fyzika         c 2f1
  Stv 13 10 2hod F327 Atomova a jadrova fyzika         c 2f2

Povinec P.

Richtarikova M.

Ruzicka J.
  Pia 11 30 2hod F327 Elektromagneticke ziarenie elementarnych v 4fjf

Socha M.

Stanicek J.
  Pon 9 50 2hod F327 Jadrova a subjadrova fyzika       p 3fjf
  Pon 11 30 1hod F327 Jadrova a subjadrova fyzika       c 3fjf

Sykora I.
  Pon 14 50 1hod F261 Radiometricke merania          l 3fzp
  Uto 14 00 5hod F261 Specialne praktikum z jadrovej fyziky  l 4fjf
  Stv 11 30 1hod F261 Praktikum z monitorovania radioaktivity l 4fzp

Saro S.
  Pon 14 00 3hod F327 Diplomovy seminar            s 5fjf
  Uto 9 50 2hod F327 Seminar z jadrovej fyziky        s 4fjf
  Uto 11 30 1hod F327 Diplomovy seminar            s 4fjf

Simkovic F.

Sivo A.
  Stv 12 20 1hod F261 Praktikum z monitorovania radioaktivity l 4fzp
  Stv 14 00 1hod F261 Radiometricke merania          l 3fzp

Stavina P.
  Pon 15 40 2hod  T3 Pocitacove siete             v 4fjf 4fzp
  Pia 17 20 1hod KJF Algoritmy vedeckotechnickych vypoctov  p 1f*

Sulc M.

Tokar S.
  Uto 8 10 2hod F327 Interakcie v jadrach           v 4fjf
  Str 8 10 2hod F327 Modelovanie experimentu         v 4fjf 4fmg

Vanko J.
  Uto 8 10 2hod KJF Kinematika elementarnych castic     v 5fjf
  Pia 8 10 2hod F327 Symetrie vo fyzike elementarnych castic v 4fjf

Babincova M.
  Uto 8 10 2hod F328 Uvod do biologie             p 3fbf
  Uto 9 50 2hod FMFI Uvod do biologie             c 3fbf
  Str 11 30 3hod F113 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyzi l 1fmf


Babinec P.
  Pon 8 10 2hod KBF Fyzikalne principy v biologii      v 1f*
  Pon 10 40 2hod KBF Kvantova teoria             p 3fbf 4fbf 5f
  Pon 12 20 2hod KBF Kvantova teoria             c 3fbf 4fbf 5f

Haverlik I.
  Pon 14 00 2hod   Expertne systemy             v 4fmf
  Pon 15 40 2hod   Expertne systemy             c 4fmf
  Uto 12 20 4hod KBF Odborny seminar             s 4fbf 4fmf
  Uto 15 40 2hod KBF Programovanie              p 3fmf
  Uto 18 10 2hod   Matematicke modelovanie organizovanych s v 4fbf
  Str 13 10 2hod   Databazy                 v 4fmf
  Stv 14 50 2hod  T3 Zaklady prace s PC            c 3fmf
  Pia 9 50 2hod  T3 Zaklady prace s PC            p 3fmf
            Diplomova praca 2             5fbf 5fmf
            Odborna prax                5fbf 5fmf

Hianik T.
  Uto 14 00 2hod F247 Molekulova biofyzika           p 3fbf 3fmf
  Stv 14 00 2hod F247 Biofyzika membran            v 4fbf 4fmf

Hubac I.
  Str 9 00 2hod KBF Kvantova teoria             p 4fbf 5fbf
  Stv 8 10 2hod F232 Kvantova teoria             c 4fbf 5fbf

Chorvat D.
  Uto 15 40 2hod   Fyzikalne polia biologickych organizmov v 4fmf
  Str 8 10 2hod F232 Medicinska biofyzika           p 4fmf
  Str 10 40 2hod KBF Ligandove metody vo fyziologii      p 4fmf
  Str 12 20 1hod KBF Ligandove metody vo fyziologii      c 4fmf
  Str 14 50 2hod KBF Zaklady radiodiagnostiky a radioterapie v 4fmf
  Str 16 30 1hod KBF Zaklady radiodiagnostiky a radioterapie c 4fmf
  Stv 14 00 4hod KBF Kvantitativne metody v medicine     c 5fmf

Krivanek R.

Kvasnicka P.
  Uto 8 10 4hod KBF Termodynamika a statisticka fyzika    p 3fmf
  Uto 12 20 2hod F328 Termodynamika a statisticka fyzika    c 3fmf
  Str 13 10 2hod KBF Statisticke spracovanie experim.udajov  p 4fbf
  Stv 9 50 5hod KBF Spracovanie dat             c 5fbf 5fmf
  Pia 10 40 2hod F232 Nerovnovazna termodynamika        v 4fbf

Mach P.
  Uto 8 10 2hod F350 Fyzikalna chemia             v 4fmf 5fmf
  Uto 13 10 1hod F247 Elektrochemia              p 3fbf

Rybar P.
  Str 8 10 2hod  T3 Navrh aplikacnych programov       c 3fbf

Sikurova L.
  Uto 9 50 2hod F328 Zaklady a aplikacie optickej spektroskop p 4fbf 4fmf
  Uto 11 30 1hod F328 Zaklady a aplikacie optickej spektroskop c 4fbf 4fmf
  Str 13 10 2hod F247 Diplomovy seminar            s 5fbf 5fmf

Urban J.
  Pon 9 00 2hod F232 Pocitacova simulacia molekulovych system p 3fbf
  Pon 14 00 2hod KBF Odborny seminar             s 3fbf
  Pon 15 40 2hod KBF Pocitacova simulacia molekulovych system c 3fbf
  Stv 9 50 2hod F350 Atomove a molekulove zrazky       p 4fbf
  Stv 11 30 3hod F232 Zaklady organickej chemie a biochemie  p 3fbf

Waczulikova I.
  Pon 9 50 3hod   Specialne praktikum z exp.metod lek.fyz. l 4fmf
  Stv 8 10 2hod KBF Experimentalne metody lekarskej fyziky  p 4fmf
  Pia 10 40 2hod KBF Aplikacie matematickej statistiky v medi v 4fmf

Hanuska E.

Janik R.

Pikna M.
  Stv 15 40 1hod F261 Radiometricke merania          l 3fzp

Polaskova A.

Sitar B.
  Uto 14 50 2hod F327 Urychlovace castic            v 3fjf

Strmen P.

Szarka I.

Antalic S.

Papp

Bacharova L.

Bednar P.

Betak
  Str 15 40 2hod F327 Statisticke aspekty a modely jadr.reakci v 4fjf

Fedorko I.

Habodaszova D.
  Uto 10 40 3hod F114 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyzi l 1fmf
  Str 11 30 3hod F114 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyzi l 1fmf

Kinclova I.

Melichercik M.

Mlynarik

Kozlikova

Kovacova

Redhammer

Ruttkay-Nedecky
       2hod KBF Zaklady biologie mikroorganizmov     v 3fzp

Krssak M.
  Pia 9 00 2hod KBF Biomedicinske aplikacie v MR       v 4fbf 4fmf

Lehocka V.
  Str 14 50 2hod KBF Zaklady radiodiagnostiky a radioterapie v 4fmf

Simon J.
  Stv 13 10 2hod F328 Matematicka analyza           c 1i3


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP

Katedra experimentálnej fyziky
(KEF)

Dobrocka E.
  Pia 14 50 3hod f295 Praktikum z FTL             l 3fe 3foo 3fp 3

Grajcar M.
  Uto 11 30 2hod f272 Numericke metody a pocitacove simulacie p 4fmg

Gregus J.
  Pia 14 50 3hod f295 Praktikum z FTL             l 3fe 3foo 3fp 3

Hlubina R.

Kus P.

Mahel M.

Matasovska S.
  Str 9 00 2hod f272 Zaklady FTL               p 3fe  3foo 3f

Plecenik A.
  Str 10 40 1hod f272 Moderne metody povrchovej analyzy    v 3fp  3fzp 3f
  Str 14 00 2hod f272 Diplomovy seminar            s 5ftl
  Stv 14 00 2hod f272 Diplomovy seminar            s 5faf

Brezna E.
  Pon 11 30 3hod F113 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyzi l 1f1
  Uto 9 50 2hod f51 Ziarenie plazmy             p 4fp
  Stv 9 00 3hod F113 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyzi l 1f2

Cernak M.

Foltin V.
  Pon 11 30 3hod F114 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyzi l 1f1
  Uto 13 10 3hod F114 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyzi l 1f3
  Stv 14 00 3hod F114 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyzi l 1f3

Macko P.
  Pia 11 30 1hod KEF Praktikum z fyziky plazmy        l 4fp

Matejcik S.
  Uto 11 30 2hod f51 Elektronova optika a hmotnostna spektros v 3fe 3foo 3fp
								 3fzp 3ftl
  Str 9 00 1hod  F2 Spracovanie experimentalnych dat     p 1f* 1fmf
  Str 9 50 2hod f51 Fyzikalne vlastnosti molekul       v 4foo 4fzp 4fp
  Pia 10 40 1hod KEF Praktikum z fyziky plazmy        l 4fp

Pavlik J.
  Pon 9 50 2hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 1MF
  Str 8 10 2hod f51 Seminar k diplomovej praci        s 5fmg
  Str 10 40 2hod f85 Fyzikalne praktikum           l 3PCF
  Stv 10 40 2hod f51 Termicka a neidealna plazma       p 4fp

Skalny J.
  Pon 9 50 2hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 1MF
  Pon 13 10 2hod f51 Diplomovy seminar            s 5fp
  Pia 9 50 1hod KEF Praktikum z fyziky plazmy        l 4fp

Veis P.
  Pon 8 10 2hod f51 Stavba atomov a molekul         p 3fzp
  Pon 11 30 2hod f82 Molekulova spektroskopia         v 4fp

Zahoran M.
  Uto 13 10 2hod  IX Elektromagnetizmus            c 1f2
  Str 11 30 1hod f272 Moderne metody povrchovej analyzy    v 3fp  3fzp 3f
  Pia 9 00 1hod KEF Praktikum z fyziky plazmy        l 4fp

Zahoranova A.
  Pon 14 00 3hod F114 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyzi l 1f2
  Uto 13 10 3hod F113 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyzi l 1f3
  Stv 9 00 3hod F114 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyzi l 1f2

Glesk I.

Mesaros V.
  Pon 11 30 2hod f167 Diplomovy seminar            s 5foo
  Uto 9 50 2hod f167 Optoelektronika             p 4foo
  Uto 12 20 8hod f152 Diplomova praca             l 5fmg
  Stv 9 50 2hod f167 Nelinearna optika            p 4foo

Senderakova D.
  Uto 13 10 2hod f167 Vlnova optika              p 3foo
  Str 14 00 6hod f144 Diplomova praca             l 4foo

Strba
  Pon 9 50 2hod f167 Optika tenkych vrstiev          v 4foo 4fp
  Uto 11 30 2hod f167 Seminar zo specializacie         s 5foo
  Uto 14 50 2hod f167 Kvantova elektronika           p 3foo

Vojtek P.
  Uto 14 00 3hod F224 Praktikum z optiky            l 2f2
  Str 8 10 6hod f152 Diplomova praca             l 5foo
  Str 14 00 6hod f152 Diplomova praca             l 5foo
  Stv 8 10 6hod f152 Diplomova praca             l 5foo
  Stv 14 00 2hod f152 Diplomova praca             l 5foo
  Pia 8 10 4hod f152 Praktikum z kvantovej elektroniky    l 4foo

Zabudla Z.
  Pon 14 00 3hod F224 Praktikum z optiky            l 2f1
  Str 14 00 3hod F224 Praktikum z optiky            l 2fmf

Fabo P.
  Pon 14 00 2hod  T3 Zaklady programovania          c 1f3
  Uto 8 10 2hod  F2 Zaklady programovania          p 1f*
  Uto 13 10 3hod  B Programovaci jazyk C           v 2bi  2i*

Fischer L.
  Str 8 10 2hod KRF Automatiziacia inzinierskych prac    v 4foo 5fe  5f
  Stv 9 50 2hod f196 Cislicove elektronicke obvody      p 2fzp

Jarosevic A.
  Stv 8 10 2hod f196 Zaklady elektroniky           p 2fzp 3fbf 3fe
								 3fmf 3faf 3fp 3ftl
  Pia 8 10 2hod f196 Zaklady elektroniky           p 2fzp 3fbf 3fe
								 3fmf 3faf 3fp 3ftl
  Pia 11 30 2hod f196 Zaklady elektroniky           c 2fzp 3fbf 3fe
								 3fmf 3faf 3fp 3ftl

Kundracik F.
  Pon 9 50 2hod  F2 Elektromagnetizmus            p 1f*  1fmf
  Uto 13 10 2hod f196 Elektromagnetizmus            c 1f1
  Str 9 50 2hod  F2 Elektromagnetizmus            p 1f*  1fmf
  Str 15 40 2hod  T3 Zaklady programovania          c 1f2

Bezak V.

Gasparik V.

Lukac P.
  Uto 14 00 3hod f51 Vakuova fyzika              p 3fp
  Stv 8 10 3hod f51 Dynamika prudiacich plynov        p 3fzp
  Stv 13 10 2hod f51 Seminar                 s DRS

Sura P.

Bucek A.

Jasik

Kohaut
  Uto 9 00 3hod f186 Praktikum z elektroniky         l 4fmg
  Stv 13 10 2hod KRF Seminar k diplomovej praci        s 5fe

Kovacik
  Pon 14 00 3hod F113 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyzi l 1f1

Mark
  Pon 14 50 2hod f51 Fyzika klastrov             v 4fp

Pastor P.

Prascak M.
  Pon 11 30 2hod f196 Elektromagnetizmus            c 1f3
  Stv 9 50 2hod  T3 Zaklady programovania          c 1f1

Stano M.

Tirpak
  Uto 13 10 3hod F321 Praktikum z mikrovln           l 4fp

Varga
  Stv 13 10 3hod F113 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyzi l 1f3


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP

Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyzika
(KTFDF)

Balek V.
  Uto 15 40 2hod f125 Vseobecna teoria relativity       c 4ftf
  Pia 11 30 2hod f130 Uvod do teorie strun           v 4ftf

Blazek T.
  Pon 14 00 2hod f130 Specialny seminar            s 4ftf
  Pia 11 30 2hod f125 Molekulova fyzika a termodynamika    c 2FI  2MF

Bona P.
  Uto 16 30 2hod  II Vybrane matematicke ulohy vo fyzike   p 3mmm
  Str 14 50 2hod f125 Matematicka fyzika            p 4ftf
  Stv 11 30 2hod f130 Matematicka fyzika            p 4ftf

Cerny V.
  Str 14 50 2hod f130 Molekulova fyzika a termodynamika    p 2FI  2MF
  Stv 14 50 2hod f130 Vybrane kapitoly zo statistickej fyziky p 3ftf
  Pia 9 50 2hod f130 Molekulova fyzika a termodynamika    p 2FI  2MF

Dubnickova A.Z.
  Pia 9 00 2hod F328 Zaklady fyziky              p 3mim 3mps 3m
								 3mpm 3mma 3mmm
								 3mna 3mms 3mmpg
  Pia 10 40 1hod F328 Zaklady fyziky              c 3mim 3mps 3m
								 3mpm 3mma 3mmm
								 3mna 3mms 3mmpg

Fecko M.
  Pon 9 50 2hod f125 Matematicka fyzika            p 3ftf 3mmm
  Str 9 00 3hod f130 Reprezentacie Lieovych grup pre fyzikov v 3ftf
  Stv 13 10 2hod f130 Matematicka fyzika            p 3ftf 3mma

Kochan D.
  Pon 9 50 2hod f130 Matematika                c 1iai2 1iai3

Lietava R.

Masar E.
  Pon 11 30 2hod f130 Pocitacova fyzika            p 3ftf
  Str 9 50 2hod  T3 Seminar z pocitacovej fyziky       s 5ftf
  Str 11 30 2hod f130 Teoria ziarenia             v 3foo 3ftf
  Stv 11 30 2hod  II Teoria relativity            p 2f*

Mojzis M.
  Str 8 10 2hod f125 Renormalizacia              v 4ftf
  Str 9 50 2hod f125 Kvantova teoria pola           c 4ftf

Noga M.
  Str 13 10 2hod f130 Specialny seminar            s 5ftf
  Stv 9 00 3hod  F2 Teoria elektromagnetickeho pola     p 2f*

Presnajder P.
  Pon 8 10 2hod f130 Vyberovy seminar             s 5mma
  Pon 11 30 2hod f125 Kvantova teoria pola           p 4ftf
  Str 11 30 2hod f125 Kvantova teoria pola           p 4ftf

Severa P.
  Uto 9 00 3hod f125 Vseobecna teoria relativity       p 4ftf
  Str 11 30 2hod  A Matematika                p 1iai*
  Stv 14 00 3hod XII Matematika                c 1f1

Danisovic M.
  Uto 14 50 2hod f126 Informacne technologie          s 3MF
  Uto 16 30 2hod f126 Informacne technologie          s 3MF
  Stv 15 40 2hod f126 Didakticka technika pre fyzikov     s 2FI  2MF

Demkanin P.
  Pon 8 10 2hod f126 Ziacka zaujmova cinnost         p 5MF
  Pon 9 50 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4FI
  Uto 9 50 2hod F151 Praktikum skolskych pokusov       l 3MF
  Str 8 10 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4MF

Dohnanska J.

Hornansky L.
  Pon 8 10 2hod  I Elektrina a magnetizmus         p 1FI  1MF
  Pon 11 30 2hod f126 Riesenie fyzikalnych uloh        s 4FI
  Uto 8 10 2hod F247 Elektrina a magnetizmus         c 1FI  1MF
  Uto 9 50 2hod F247 Elektrina a magnetizmus         p 1FI  1MF
  Str 9 50 2hod f126 Riesenie fyzikalnych uloh        s 4MF

Horvath P.
  Uto 8 10 2hod F151 Praktikum skolskych pokusov       l 3MF
  Uto 10 40 3hod F113 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyzi l 1fmf
  Uto 13 10 2hod F151 Praktikum skolskych pokusov       l 3MF
  Stv 12 20 1hod f126 Seminar skolskej fyziky         s 2FI  2MF

Kosinarova A.
  Pon 8 10 2hod b446 Vyberovy seminar z matematiky      v 1PCF
  Pon 9 50 2hod b446 Matematika                c 1PCF
  Uto 13 10 2hod B307 Matematika                c 1PCF
  Str 9 00 2hod F247 Matematika pre fyzikov          p 1FI  1MF
  Str 10 40 1hod F247 Matematika pre fyzikov          c 1FI  1MF
  Str 11 30 1hod F247 Teoreticka fyzika            c 3FI  3MF
  Stv 9 00 2hod F247 Kalkulus pre nematematikov        p 1FI  1MF

Lapitkova V.
  Pon 13 10 2hod F151 Netradicne vyucovacie postupy      v 5MF
  Uto 9 50 2hod f126 Diplomovy seminar z fyziky        s 4MF

Pazma V.
  Uto 14 50 2hod B307 Matematika                c 1PCF
  Str 14 50 2hod b446 Matematika                c 1PCF
  Str 16 30 2hod b446 Matematika                c 1PCF
  Stv 14 00 3hod III Matematika                c 1f2

Pisut J.
  Pon 14 00 2hod F247 Teoreticka fyzika            p 4FI 4MF
  Uto 9 50 2hod  F1 Kvantova mechanika            p 3faa 3fjf 3foo
								 3fp 3ftl 3ftf 3fe
  Stv 9 50 2hod  F1 Kvantova mechanika            p 3faa 3fjf 3foo
								 3fp 3ftl 3ftl 3fe

Sebesta J.
  Pon 13 10 2hod f126 Zaklady metodologie fyziky        p 2FI  2MF
  Pon 16 30 2hod f126 Epistemologia fyzikalnych teorii     p 4ftf
  Uto 11 30 2hod f130 Teoreticka fyzika            p 3FI  3MF
       2hod   Dejiny a metodologia fyz. poznania    v

Velmovska K.

Bartos E.
  Pon 8 10 2hod f125 Teoria elektromagnetickeho pola     c 2f1
  Uto 8 10 2hod  VI Kvantova mechanika            c 3fe  3foo 3f
								 3faa 3ftl

Bellus
  Str 13 10 2hod f126 Jednoduche a domace experimenty     s 4MF

Dzurakova
  Pon 9 50 2hod f196 Matematika                c 1iai1 1iai3
  Uto 11 30 2hod f125 Matematicka fyzika            c 3ftf 3mma

Koubek
  Stv 9 50 3hod f126 Didaktika fyziky             p 3MF

Medo M.
  Pon 13 10 2hod f125 Vybrane kapitoly zo statistickej fyziky c 3ftf
  Stv 8 10 2hod f125 Kvantova mechanika            c 3fjf 3ftf

Kovarik K.
  Pon 14 50 2hod f125 Teoria elektromagnetickeho pola     c 2f2

Klein M.
  Uto 8 10 2hod  T3 Pocitacova fyzika            c 3ftf 4fp

Polak V.
  Pon 15 40 1hod f130 Teoreticka fyzika            c 4FI  4MF
  Stv 9 50 2hod f130 Matematicka fyzika            c 4ftf

Biznarova V.
  Stv 16 30 2hod f51 Vzdelavacie hry vo fyzike        v 3f*

Teplanova
  Uto 9 00 2hod F109 Vedecka show a vedecke divadlo      v 4ita 4itm 4itp
							 	 4iui 4ips 4ipg
  Str 13 10 2hod F109 Fyzika autenticky            v 3f* 4f* 5f*


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP

Katedra jazykovej prípravy
(KJP)

Erdelyi L.
  Pon 8 10 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1m*  1mpm
  Pon 9 50 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1m*  1mpm
  Pon 11 30 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1mef*
  Uto 14 50 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1mng*
  Str 11 30 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1mef*
  Str 14 50 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1mng*
  Stv 11 30 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1m*  1mpm
  Stv 14 50 2hod  II Anglicky jazyk              c 1iai*
  Pia 11 30 2hod VIII Anglicky jazyk              c 2mng

Gombarik P.
  Pon 8 10 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1mef*
  Pon 9 50 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1m*  1mpm
  Pon 11 30 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1mef*
  Uto 11 30 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1i*
  Str 11 30 2hod III Anglicky jazyk              c 2mef*
  Uto 14 50 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1mng*
  Str 14 50 2hod f283 Anglicky jazyk              c 2mef*
  Str 16 30 2hod f283 Anglicky jazyk              c 2mef*
  Stv 11 30 2hod f196 Anglicky jazyk              c 2m*

Ilcikova A.
  Pon 16 30 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1f*
  Pon 18 10 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1f*  1m*  1m
  Uto 9 50 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1BI  1MI*
  Uto 11 30 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1MD  1MF
  Str 8 10 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1i*
  Str 9 50 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1i*
  Str 11 30 2hod  I Anglicky jazyk              c 1f*
  Stv 14 50 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1iai*
  Stv 18 10 2hod f283 Anglicky jazyk              c 2i*  2m*  2M

Klatikova E.
  Pon 13 10 2hod F246 Anglicky jazyk              c 2bi 2i*
  Pon 16 30 2hod  I Anglicky jazyk              c 1f* 1fmf
  Uto 9 50 2hod F246 Rusky jazyk               c 1***
  Str 8 10 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1i*
  Str 9 50 2hod  XI Anglicky jazyk              c 1i*
  Str 11 30 2hod f196 Anglicky jazyk              c 2MI 2MD
  Stv 14 00 2hod  I Anglicky jazyk              c 1iai*
  Stv 15 40 2hod F247 Anglicky jazyk              c 1BI 1MF 1MD
								 1MI*
  Pia 11 30 2hod F246 Rusky jazyk               c 1-5***

Vilasek P.
  Pon 11 30 2hod  XI Nemecky jazyk              c 2i*  2m*
  Pon 18 10 2hod  I Nemecky jazyk              c 1f*  1mpm 2i
  Uto 16 30 2hod F246 Francuzsky jazyk             c 1mef* 2fzp 2m
								 1mng* 2mef*
  Uto 18 10 2hod F246 Francuzsky jazyk             c 1m*  1mpm
								 2f*  2i*
  Str 11 30 2hod F232 Nemecky jazyk              c 1mef* 1mng*
  Str 16 30 2hod F246 Nemecky jazyk              c 1mef* 2f*  2f
								 2i*  2m*  2mng
  Str 18 10 2hod F246 Nemecky jazyk              c 2fmf 1f*  1i
								 1mef* 1mpm 3mef*
  Stv 18 10 2hod F247 Francuzsky jazyk             c 1f*  1m*  1m
								 1mpm
  Pia 11 30 2hod f283 Francuzsky jazyk             c 2f*  2i*  1m

Zemanova A.
  Pon 14 00 2hod F232 Anglicky jazyk              c 1BI  1MI*
  Pon 16 30 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1f*  1fmf
  Str 9 50 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1i*
  Str 11 30 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1f*
  Stv 11 30 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1m*  1mpm
  Stv 14 00 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1MD  1MF  1M
  Stv 16 30 2hod f283 Anglicky jazyk              c 2f*  2fzp 2f
  Pia 13 10 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1BI  1MI* 1f
								 1i*  1m*  1fmf
								 1iai*


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP

Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu: 8.3.2005.