Rozvrhy ucitelov podla katedier
letný semester 2016/17

Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie
(KAFZM)

Benko Martin
  Pon 16 30 4h l F1-360 1-OZE-376 Praktikum zo synoptickej meteorológie (1)           3OZE
  Stv 14 50 3h l F1-360 2-FMK-104 Praktikum zo synoptickej meteorológie (3)           1mEOMm

Brestenský Jozef
  Stv 14 00 2h p F1-218 N-mGAF-146 Geodynamika                         2pmGL-GF
  Stv 15 40 2h v G-337 N-bGAF-004 Aplikovaná fyzika                      2pGL
  Stv 17 20 1h c G-337 N-bGAF-004 Aplikovaná fyzika                      2pGL

Damborská Ingrid
  Uto 10 40 2h p F1-357 2-FMK-106 Metódy analýzy v meteorológii a klimatológii         1mEOMm
  Uto 12 20 1h c F1-357 2-FMK-106 Metódy analýzy v meteorológii a klimatológii         1mEOMm
  Str 13 10 1h c F1-357 2-FMK-231 Mikroklimatológia a agrometeorológia             2mEOMm
  Stv 9 00 2h p F1-357 2-FMK-113 Fyzika oblakov a zrážok                    1mEOMm
  Stv 13 10 2h s F1-357 2-FOZ-207 Seminár z aplikovanej meteorológie (2)            2mEOMm

Dudík Jaroslav
  Pia 9 00 2h p F1-112 2-FAA-243 Slnečná koróna                        1mFAA 2mFAA

Gajdoš Štefan
  Stv 13 10 2h p F1-112 2-FAA-150 Kométy                            2mFAA 1mFAA
  Pia 16 30 2h l F1-112 2-FAA-130 Laboratórne práce (1)                     1mFAA

Galád Adrián
  Pia 16 30 2h l F1-112 2-FAA-130 Laboratórne práce (1)                     1mFAA

Gera Martin
  Uto 10 40 2h p F1-360 2-FMK-249 Fyzika konvektívnych javov v atmosfére            2mEOMm
  Uto 14 00 2h p F1-357 1-OZE-373 Základy dynamickej meteorológie                3OZE
  Str 9 00 2h p F1-360 2-FOZ-212 Aplikačný softvér v meteorológii               2mEOMm
  Str 10 40 1h c F1-360 2-FOZ-212 Aplikačný softvér v meteorológii               2mEOMm
  Stv 10 40 3h p F1-357 2-FMK-111 Dynamické predpovedné metódy                 1mEOMm

Heinzel Petr
  Pia 10 40 2h p F1-112 2-FAA-245 Prenos žiarenia v hviezdnych atmosférach           2mFAA 1mFAA

Hensel Karol
  Str 9 50 3h p F2-051 2-FFP-110 Výboje v plynoch                       1mFFP
  Pia 13 10 3h k F2-s168 1-OZE-342 Fyzikálne analytické metódy                 3OZE

Hrvoľ Ján
  Uto 12 20 2h c F1-358 1-FYZ-520 Meteorologické prístroje a pozorovacie metódy         3OZE
  Pia 14 00 1h l F1-oJF 2-FOZ-118 Terénny výskum                        1mEOM*

Janda Mário
  Pon 9 00 2h p F2-051 2-FFP-102 Fyzika plazmy (2)                       1mFFP
  Pon 10 40 1h c F2-051 2-FFP-102 Fyzika plazmy (2)                       1mFFP
  Pon 12 20 2h p F2-051 2-FOL-112 Žiarenie plazmy                        1mFFP 1mFOS
  Stv 9 00 2h p F2-167 3-FOS-024 Optická spektroskopia plynov a plazmy             fDRS
             3-FFP-004 Optická diagnostika plazmy                  fDRS
             2-FOL-215 Optická spektroskopia                     1mFFP 1mFOS
  Stv 10 40 1h c F2-167 2-FOL-215 Optická spektroskopia                     1mFFP 1mFOS
  Stv 11 30 2h p F2-051 1-FYZ-451 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov         3FYZ*
  Pia 9 50 2h c F2-051 1-FYZ-451 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov         3FYZ*

Klačka Jozef
  Uto 9 00 5h k F1-112 2-FAA-125 Galaktická a mimogalaktická astronómia (1)          1mFAA
  Str 13 10 2h s F1-112 3-FAA-008 Seminár z astronómie a astrofyziky (2)            1DRSFYZ
             3-FAA-012 Seminár z astronómie a astrofyziky (4)            2DRSFYZ
             3-FAA-014 Seminár z astronómie a astrofyziky (6)            2DRSFYZ

Kornoš Leonard
  Str 8 10 3h k F1-112 2-FAA-106 Nebeská mechanika (2)                     1mFAA
  Str 13 10 2h s F1-112 2-FAA-121 Seminár z astronómie a astrofyziky (2)            1mFAA
             2-FAA-221 Seminár z astronómie a astrofyziky (4)            2mFAA
  Pia 14 50 2h s F1-112 2-FAA-911 Diplomová práca (2)                      2mFAA
  Pia 16 30 2h l F1-112 2-FAA-130 Laboratórne práce (1)                     1mFAA

Kremler Martin
  Uto 14 00 3h p F2-s168 3-FEN-009 Chemické znečistenie ovzdušia, vody a pôdy          1DRSFYZ
  Uto 16 30 2h k F1-357 1-OZE-374 Geografické informačné systémy                3OZE
  Str 15 40 2h p F1-357 2-FOZ-110 Šírenie znečisťujúcich látok v atmosfére           1mEOM*
  Str 17 20 1h c F1-357 2-FOZ-110 Šírenie znečisťujúcich látok v atmosfére           1mEOM*

Kristek Jozef
  Pon 12 20 1h p F1-218 2-FFZa-419 Advanced Numerical Methods (anglicky)            1mFPE
  Pon 13 10 1h c F1-218 2-FFZa-419 Advanced Numerical Methods (anglicky)            1mFPE
  Uto 9 00 1h p F1-219 3-FGF-103 Vybrané experimentálne a observatórne metódy geofyziky    1DRSFYZ
  Uto 9 50 2h l F1-219 3-FGF-103 Vybrané experimentálne a observatórne metódy geofyziky    1DRSFYZ
  Uto 14 50 2h s F1-219 3-FGF-017 Seminár zo seizmológie                    1DRSFYZ

Kristeková Miriam
  Pon 14 00 2h p F1-218 2-FFZa-231 Special Topics in Signal Analysis (anglicky)         1mFPE

Kysel Róbert
  Uto 13 10 2h p F1-218 2-FFZa-102 Digital Filtering in Geophysics (anglicky)          1mFPE
  Uto 14 50 1h c F1-218 2-FFZa-102 Digital Filtering in Geophysics (anglicky)          1mFPE

Lapin Milan
  Pon 9 00 2h p F1-357 2-FMK-135 Aplikovaná klimatológia                    1mEOMm
  Pon 12 20 1h s F1-327 2-FOZ-213 Seminár z environmentálnej fyziky, obnoviteľných zdrojov ener 2mEOM*
  Uto 9 00 2h p F1-357 2-FMK-110 Klíma strednej Európy a Slovenska               1mEOMm
  Str 11 30 2h p F1-357 2-FMK-231 Mikroklimatológia a agrometeorológia             2mEOMm

Machala Zdenko
  Uto 9 50 2h p F2-s168 3-FFP-203 Biomedicínske aplikácie plazmy a žiarenia          1DRSFYZ
  Uto 14 00 3h p F2-s168 3-FEN-009 Chemické znečistenie ovzdušia, vody a pôdy          1DRSFYZ
  Str 14 00 3h p F2-s168 2-FOZ-275 Komplexné riešenia reálnych environmentálnych problémov   2mEOMo

Matlovič Pavol D
  Pon 16 30 2h c F1-112 2-FAA-102 Teoretická astrofyzika (2)                  1mFAA

Melo Marián
  Pon 10 40 2h p F1-357 1-OZE-275 Fyzikálne aspekty geografického systému            1OZE
  Pon 12 20 1h c F1-357 1-OZE-275 Fyzikálne aspekty geografického systému            1OZE
  Stv 9 00 2h p F1-112 2-UFY-220 Astronómia a meteorológia                   2muMAFY
  Stv 10 40 1h c F1-112 2-UFY-220 Astronómia a meteorológia                   2muMAFY

Moczo Peter
  Uto 9 00 3h k F1-218 2-FFZa-210 Seismic Waves and Physics of Earthquakes (2) (anglicky)   1mFPE
  Uto 12 20 1h s F1-218 2-FFZa-439 Physics of the Earth Seminar (1) (anglicky)         1mFPE
  Uto 14 00 1h s F1-219 3-FGF-017 Seminár zo seizmológie                    1DRSFYZ
  Str 9 00 2h p F1-219 3-FGF-013 Analýza seizmického signálu a obrazu             1DRSFYZ

Morva Imrich
  Pia 9 50 2h p F2-s168 1-OZE-343 Automatizované fyzikálne merania               3OZE

Morvová Marcela
  Str 9 50 2h k F2-s168 1-OZE-304 Základy alternatívnych zdrojov energie            3OZE
  Str 11 30 2h p F2-s168 2-FOZ-186 Možnosti regulácie obsahu skleníkových plynov v atmosfére  1mEOMo
  Str 14 00 3h p F2-s168 2-FOZ-275 Komplexné riešenia reálnych environmentálnych problémov   2mEOMo
  Stv 9 50 2h p F2-s168 1-OZE-142 Základy fyziky životného prostredia             1OZE
  Stv 12 20 2h p F2-s168 2-FOZ-105 Fyzika pôdy a vody                      1mEOMo
  Pia 13 10 1h l F1-oJF 2-FOZ-118 Terénny výskum                        1mEOM*

Nagy Roman
  Pon 11 30 3h p F1-112 2-FAA-102 Teoretická astrofyzika (2)                  1mFAA
  Stv 11 30 2h p F1-112 2-FAA-112 Kozmická elektrodynamika (2)                 1mFAA 2mFAA

Ondrášková Adriena
  Pon 9 00 3h k F1-218 2-FFZa-111 Magnetic Field of the Earth (anglicky)            1mFPE
  Uto 13 10 2h v F1-145 N-bGAF-049 Fyzika Zeme                         3pGL

Porubčan Vladimír
  Str 10 40 2h p F1-112 2-FAA-117 Medziplanetárna hmota (2)                   1mFAA
  Pia 14 50 2h s F1-112 2-FAA-911 Diplomová práca (2)                      2mFAA

Tóth Juraj
  Str 10 40 2h p F1-112 2-FAA-117 Medziplanetárna hmota (2)                   1mFAA
  Stv 9 00 2h p F1-112 2-UFY-220 Astronómia a meteorológia                   2muMAFY
  Stv 10 40 1h c F1-112 2-UFY-220 Astronómia a meteorológia                   2muMAFY
  Pia 12 20 2h p F1-112 2-FAA-141 Vybrané kapitoly z dejín astronómie              1mFAA 2mFAA

Világi Jozef
  Pon 9 00 3h k F2-T3 2-FAA-149 Výpočtová technika v astronómii (1)              1mFAA


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky
(KAGDM)

Balko Ľudovít
  Uto 14 50 2h v M-X  1-MAT-192 Cvičenie z lineárnej algebry a geometrie (2)         1PMA*
  Str 9 50 2h p F1-109 1-MAT-552 Geometria pre grafikov (2)                  3MATg 3INF* 3AIN*
  Stv 11 30 2h c M-V  1-MAT-160 Lineárna algebra a geometria (2)               1PMA*

Bátorová Martina
  Str 8 10 2h c M-XII 2-MPG-215 Modelovanie kriviek a plôch (2)                1mMPG
  Str 9 50 2h c M-115 1-UDG-333 Úvod do počítačovej geometrie                 3upMADG
  Stv 8 10 2h c M-XII 1-AIN-545 Reprezentácie geometrických objektov             3AIN*
             1-MAT-565 Reprezentácie geometrických objektov             3MATg
  Stv 14 50 1h p M-120 2-MPG-104 Algebraická geometria (1)                   1mMPG

Belan Anton D
  Pia 8 10 2h c F1-108 1-FYZ-160 Algebra a geometria (2)                    1FYZ1
  Pia 9 50 2h c F1-108 1-FYZ-160 Algebra a geometria (2)                    1FYZ2

Boďa Eduard
  Uto 9 50 2h p M-X  1-UDG-344 Úvod do algebraickej geometrie                3upMADG
  Uto 11 30 2h p M-X  2-MPG-104 Algebraická geometria (1)                   1mMPG
             1-UDG-344 Úvod do algebraickej geometrie                3upMADG

Bohdal Róbert
  Pon 10 40 2h p M-120 2-MPG-102 Počítačová grafika (2)                    1mMPG
  Pon 12 20 2h p M-217 2-MPG-150 CAD systémy                          1mMPG 1muMADG
             1-UDG-221 Technické kreslenie s podporou CAD systémov          2upMADG
  Pia 8 10 2h p I-H6  1-MAT-830 Profesionálny grafický softvér (2)              3MAT*
  Pia 9 50 2h c I-H6  1-MAT-830 Profesionálny grafický softvér (2)              3MAT*

Božek Miloš
  Pon 9 50 2h s M-oG  DRS001 Seminár                             mDRS
  Pon 16 30 3h p M-120 2-UDG-115 Diferenciálna geometria                    1muMADG 1muMADG_k

Činčura Juraj
  Pon 12 20 2h p M-V  1-UMA-116 Elementárna teória čísel                   1upM* 1pupM*
  Str 9 00 1h c B2-404 1-UMA-116 Elementárna teória čísel                   1pupM*
  Stv 9 00 1h c M-I  1-UMA-116 Elementárna teória čísel                   1upM*
  Stv 14 00 2h p M-X  1-UMA-207 Algebra                            3upM* 3pupM*
  Stv 15 40 2h c M-X  1-UMA-207 Algebra                            3upM* 3pupM*

Dillingerová Monika
  Uto 11 30 3h k M-115 2-UMA-283 Kapitoly z vyučovania matematiky (1)             1muM* 2kM* 1pmupM*
  Uto 14 50 2h s M-115 1-UXX-341 Digitálne technológie (5)                   3upM*
  Str 13 10 2h s M-115 1-UXX-341 Digitálne technológie (5)                   3pupM*
  Stv 13 10 2h c M-VII 1-UMA-105 Matematická analýza (2)                    2upM* 2pupM*

Ferko Andrej
  Pon 12 20 2h s M-oG  2-MPG-162 Seminár z numerickej geometrie (2)              1mMPG 1DRSMAT
  Uto 9 50 2h p M-XI  2-MMN-133 Počítačová grafika (2)                    1mMMN*
  Uto 13 10 2h p M-VIII 1-MAT-180 Úvod do počítačovej grafiky                  1MAT*
  Uto 16 30 2h p M-VII 1-INF-240 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá          3BMF 3INF*
  Stv 8 10 2h s M-XI  2-MPG-920 Diplomový seminár (1)                     1mMPG
  Stv 11 30 2h s F1-247 2-MPG-205 Seminár z počítačovej grafiky a geometrie           2mMPG

Fraasová Jana D
  Stv 15 40 2h s M-I  2-UMA-260 Didaktika matematiky v praxi (2)               2muM* 2pmupM*

Guričan Jaroslav
  Pon 9 50 2h p F1-328 1-MAT-160 Lineárna algebra a geometria (2)               1MAT**
  Uto 9 50 2h p F1-109 1-MAT-160 Lineárna algebra a geometria (2)               1MAT**
  Str 9 50 2h p M-126 2-MAT-222 Vybrané kapitoly z algebry (2)                1mMATs*
  Stv 8 10 2h p F1-108 1-INF-156 Algebra (2)                          1INF* 2BIN*
  Stv 11 30 2h p M-126 2-MAT-241 Počítačová algebra (2)                    2mMATs*

Chalmovianský Pavel
  Str 13 10 2h p M-XII 2-MPG-105 Topológia a funkcionálna analýza               1mMPG
  Stv 9 50 3h p M-XII 2-MPG-105 Topológia a funkcionálna analýza               1mMPG
  Stv 13 10 2h p M-XI  2-MPG-215 Modelovanie kriviek a plôch (2)                1mMPG
  Stv 14 50 2h p M-XI  2-MPG-217 Modelovanie kriviek a plôch (4)                2mMPG
  Pia 9 50 2h s M-oG  2-MPG-166 Seminár z algebraickej geometrie (2)             1DRSMAT 1mMPG

Jajcay Róbert
  Uto 11 30 1h c F1-328 1-MMN-160 Lineárna algebra a geometria (2)               1MMN2
  Uto 12 20 1h c F1-328 1-MMN-160 Lineárna algebra a geometria (2)               1MMN1
  Uto 13 10 2h p F1-328 1-MMN-160 Lineárna algebra a geometria (2)               1MMN*
  Str 8 10 2h p M-126 2-MAT-225 Aplikácie teórie grúp v diskrétnej matematike         1mMATs*
  Str 14 50 2h p M-126 2-MAT-225 Aplikácie teórie grúp v diskrétnej matematike         1mMATs*
  Stv 13 10 2h p M-126 1-MAT-495 Úvod do kódovania                       3MATs
  Pia 12 20 4h s M-IX  DRS032 Seminár z algebraickej teórie grafov               mDRS

Kamrlová Barbora
  Str 9 50 2h p F1-248 2-UIN-266 Web dizajn                          1muMAIN 2muMAIN_k
  Pia 11 30 2h s M-X  2-UXX-212 Didaktika aj pre nedidaktikov                 1muM* 2kM* 1pmupM*
  Pia 14 00 2h s M-126 3-MVM-038 Odborný seminár z didaktiky matematiky (1)          mDRS
             3-MVM-049 Odborný seminár z didaktiky matematiky (2)          mDRS
             3-MVM-050 Odborný seminár z didaktiky matematiky (3)          mDRS
             3-MVM-051 Odborný seminár z didaktiky matematiky (4)          mDRS

Katriňák Tibor
  Uto 12 20 2h s M-126 2-MAT-221 Univerzálne algebry a zväzy (2)                1mMATs*
  Str 13 10 2h v M-oATC 2-MAT-623 Univerzálne algebry a zväzy (4)                2mMATs*

Kohanová Iveta
  Uto 14 50 4h k M-112 2-UMA-105 Didaktika matematiky (1)                   2kM* 1pmupM*
  Stv 14 00 4h k M-112 2-UMA-105 Didaktika matematiky (1)                   1muM*

Korbaš Július
  Pon 9 50 2h p F1-328 1-MAT-160 Lineárna algebra a geometria (2)               1MAT**
  Uto 9 50 2h p F1-109 1-MAT-160 Lineárna algebra a geometria (2)               1MAT**
  Str 11 30 2h p M-126 2-MAT-223 Algebraická topológia                     1mMATs*
  Stv 14 50 2h p M-126 2-MAT-223 Algebraická topológia                     1mMATs*
  Pia 13 10 2h s M-XI  2-MAT-625 Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológie (2)     2mMATs* mDRS

Kudličková Soňa
  Pon 8 10 2h p M-120 1-UDG-221 Technické kreslenie s podporou CAD systémov          2upMADG
  Uto 9 00 2h p M-120 1-UDG-113 Zobrazovacie metódy (2)                    1upMADG 1muMADG_k
  Uto 10 40 2h c M-120 1-UDG-113 Zobrazovacie metódy (2)                    1upMADG 1muMADG_k
  Str 8 10 2h p M-IX  1-AIN-545 Reprezentácie geometrických objektov             3AIN*
             1-MAT-565 Reprezentácie geometrických objektov             3MATg
  Str 9 50 2h p M-120 2-UDG-113 Didaktika deskriptívnej geometrie (2)             1muMADG
  Str 11 30 2h p M-120 1-UDG-333 Úvod do počítačovej geometrie                 3upMADG

Macko Tibor
  Str 11 30 2h p M-126 2-MAT-223 Algebraická topológia                     1mMATs*
  Stv 14 50 2h p M-126 2-MAT-223 Algebraická topológia                     1mMATs*

Mačaj Martin
  Pon 10 40 2h k M-IV  2-UMA-265 Teória, algoritmy a aplikácie grafov             2muM* 2pmupM*
  Str 12 20 2h p M-IV  1-MAT-260 Algebra (2)                          2MAT*
  Str 16 30 2h p M-126 2-MAT-216 Teória polí (2)                        1mMATs*
  Stv 14 00 1h c F1-247 1-MAT-260 Algebra (2)                          2MAT*
  Stv 14 50 1h v F1-247 1-MAT-736 Cvičenie z algebry (2)                    2MAT*
  Stv 16 30 2h p M-oATC 2-MAT-610 Algebraická teória čísel                   2mMATs*
  Pia 12 20 4h s M-IX  DRS032 Seminár z algebraickej teórie grafov               mDRS

Niepel Martin
  Uto 9 50 3h p B   1-EFM-160 Lineárna algebra a geometria (2)               1EFM*
  Uto 15 40 2h k M-oATC 2-UMA-263 Vybrané partie z algebry                   2muM* 2pmupM*
  Pia 13 10 2h s M-XI  2-MAT-625 Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológie (2)     2mMATs* mDRS

Polec Jaroslav
  Str 14 50 2h p M-VIII 2-MPG-112 Kódovanie a spracovanie obrazu                12mMPG
  Str 16 30 2h v M-VIII 2-MPG-167 Kompresia dát                         12mMPG

Polednová Marianna
  Pon 10 40 2h p F1-108 1-UMA-107 Geometria (1)                         1upM* 1pupM*
  Str 9 50 2h c B2-404 1-UMA-107 Geometria (1)                         1pupM*
  Str 14 50 2h c M-X  1-UMA-107 Geometria (1)                         1upM*
  Stv 8 10 2h p Ch1-2 1-UMA-301 Geometria (3)                         2upM* 2pupM*
  Stv 9 50 1h c Ch1-2 1-UMA-301 Geometria (3)                         2upM* 2pupM*

Rusin Tomáš
  Uto 8 10 2h v F1-109 1-MMN-525 Doplnkové cvičenie z algebry a geometrie (2)         1MMN2
  Uto 9 50 2h v M-VI  1-MMN-525 Doplnkové cvičenie z algebry a geometrie (2)         1MMN1
  Str 12 20 1h c M-VI  1-INF-156 Algebra (2)                          1INF1
  Str 13 10 1h c M-VI  1-INF-156 Algebra (2)                          1INF2 2BIN*
  Stv 9 50 2h c M-120 1-UDG-141 Projektívna geometria (1)                   1upMADG

Slavíčková Mária
  Pon 9 50 2h c M-X  1-MMN-150 Matematická analýza (2)                    1MMN2
  Str 11 30 2h v I-32  2-UXX-124 Metodológia pedagogického výskumu (2)             1pmupGEIT 2muMAIN_k 1mu**
  Pia 9 00 3h k M-112 2-UMA-258 Metódy riešenia matematických úloh (2)            1muM* 2kM* 1pmupM*
  Pia 11 30 2h c M-VIII 1-MMN-520 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (2)         1MMN2

Sleziak Martin
  Pon 8 10 2h v M-IX  1-MAT-192 Cvičenie z lineárnej algebry a geometrie (2)         1MAT*
  Pon 11 30 2h v M-126 2-MAT-226 Aplikácie teórie množín                    1mMATs* 2mMATs*
  Pon 15 40 3h k B2-304 2-UMA-115 Teória množín                         2muM* 2pmupM*
  Str 17 20 2h p M-XI  2-INF-182 Algebra (3)                          3INF* 1mINFt* 2mINFt*
  Str 19 00 1h c M-XI  2-INF-182 Algebra (3)                          3INF* 1mINFt* 2mINFt*
  Stv 8 10 2h p M-126 2-MAT-624 Teória čísel (2)                       1mMATs*
  Stv 11 30 2h c M-VI  1-MAT-160 Lineárna algebra a geometria (2)               1MAT*

Solčan Štefan
  Str 9 50 2h p M-oG  1-UDG-141 Projektívna geometria (1)                   1upMADG
  Str 14 50 2h c M-120 1-UDG-213 Zobrazovacie metódy (4)                    2upMADG
  Stv 9 50 2h p M-oG  2-UDG-106 Plochy technickej praxe (2)                  1muMADG
  Stv 11 30 2h p M-oG  2-UDG-106 Plochy technickej praxe (2)                  1muMADG

Struss Samuel D
  Uto 8 10 2h c M-217 2-MPG-102 Počítačová grafika (2)                    1mMPG
  Uto 16 30 2h c F1-248 1-MAT-180 Úvod do počítačovej grafiky                  1MAT*

Tomanová Jana
  Pon 9 50 3h k M-V  2-UMA-164 Úvod do teórie grafov                     1muM* 2kM* 1pmupM*
  Uto 9 00 2h p M-112 1-MAT-490 Kombinatorika                         3MATs
  Uto 11 30 1h c M-I  1-MAT-725 Diskrétna matematika (2)                   1MAT**
  Stv 8 10 2h v M-VI  1-MAT-725 Diskrétna matematika (2)                   1MAT*

Uherčíková Viera
  Uto 12 20 2h p M-I  2-UMA-252 Netradičné metódy vo vyučovaní matematiky (2)         2muM* 2pmupM*

Valíková Miroslava
  Pon 16 30 2h c F1-248 1-INF-240 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá (kazdy druhy tyzde 3BMF 3INF*
  Uto 16 30 2h c F1-248 1-MAT-180 Úvod do počítačovej grafiky                  1MAT*
  Stv 18 10 2h c I-H3  2-MMN-133 Počítačová grafika (2)                    1mMMN*

Vankúš Peter
  Pon 9 50 2h c M-IX  1-MMN-150 Matematická analýza (2)                    1MMN1
  Str 8 10 2h c M-VIII 1-AIN-188 Matematika (2) - Matematická analýza             1AIN3 1AIN4
  Str 14 50 2h c M-XII 1-MMN-520 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (2)         1MMN1
  Stv 16 30 2h s B2-302 1-UMA-118 Seminár zo školskej matematiky (2)              2upM* 2pupM*

Zlatoš Pavol
  Uto 9 00 2h p M-126 2-IKV-267 Matematická logika pre kognitívnu vedu            1mIKV
             3-MVM-044 Vybrané kapitoly z logiky                   mDRS
  Uto 10 40 1h c M-126 2-IKV-267 Matematická logika pre kognitívnu vedu            1mIKV
  Str 8 10 3h p F1   1-FYZ-160 Algebra a geometria (2)                    1FYZ*
  Stv 16 30 2h p M-126 1-MAT-480 Teória množín a matematická logika (2)            3MATs


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra aplikovanej informatiky
(KAI)

Bašnáková Jana
  Uto 14 00 3h k I-8  2-IKV-183 Psycholingvistika                       1mIKV

Beňušková Ľubica
  Pon 12 20 2h p I-8  2-IKV-136 Výpočtová kognitívna neuroveda                1mIKV
  Stv 14 50 3h k I-23  2-IKV-188 Výpočtová neuroveda                      1mIKV 2mIKV

Berger Haladová Zuzana
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS

Blaho Andrej
  Str 9 50 2h p A   1-AIN-170 Programovanie (2)                       1AIN*
  Stv 8 10 2h c I-H6  1-AIN-170 Programovanie (2)                       1AIN2
  Stv 9 50 1h s M-I  1-AIN-920 Bakalársky seminár                      3AIN*
  Stv 11 30 2h c I-H3  1-AIN-170 Programovanie (2)                       1AIN4

Borovanský Peter
  Pon 10 40 2h p I-9  2-AIN-116 Funkcionálne programovanie                  1mAINp 1mINFb 2mINFb
  Uto 11 30 2h c I-H3  2-AIN-116 Funkcionálne programovanie                  1mAINp 1mINF 2mINF
  Str 9 50 2h p F2   1-AIN-172 Programovanie (4)                       2AIN*
  Stv 14 50 2h c I-H3  1-AIN-172 Programovanie (4)                       2AIN*
  Stv 14 50 2h c I-H6  1-AIN-172 Programovanie (4)                       2AIN*

Boža Vladimír D
  Uto 14 00 3h k F1-248 2-INF-185 Integrácia dátových zdrojov                  1mINFb 2mINFb 2BIN*
  Str 8 10 2h c M-VII 2-AIN-205 Algoritmické riešenie ťažkých problémov            1mAIN**

Budzáková Paula D
  Uto 9 50 2h c I-H3  2-AIN-204 Rozpoznávanie obrazcov                    1mAINg 1mMPG
  Uto 14 50 2h c M-XII 1-AIN-211 Úvod do teoretickej informatiky                2AIN1
  Str 14 50 2h c M-VII 1-AIN-211 Úvod do teoretickej informatiky                2AIN2

Cimrová Barbora
  Str 14 00 4h p I-8  2-IKV-122 Semestrálny projekt                      1mIKV
  Stv 10 40 3h k I-8  2-IKV-137 Moderné metódy skúmania mozgu                 1mIKV

Černeková Zuzana
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Uto 15 40 2h p I-23  2-AIN-255 Spracovanie videa                       2mAINg 2mMPG
  Stv 9 50 2h s I-9  1-AIN-920 Bakalársky seminár (každý druhý týždeň)            3AIN*

Ďurikovič Roman
  Pon 8 10 2h p M-I  2-AIN-127 Pokročilá počítačová grafika                 1mAINg*
  Pon 9 50 2h v M-I  2-AIN-134 Geometrické modelovanie v grafike               1mAINg*
  Uto 13 10 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Pia 8 10 2h s A   2-AIN-923 Projektový seminár (1)                    1mAIN**

Farkaš Igor
  Uto 11 30 2h p F1-108 2-AIN-132 Neurónové siete                        1mIKV 1mAINu 1mINFb 2mINFb
  Uto 16 30 2h s I-9  DRS033 Seminár z umelej inteligencie a kognitívnych vied        1mAINu 1mIKV 2mAINu 2mIKV iDRS
  Str 14 00 3h k I-9  2-IKV-921 Diplomový seminár                       2mIKV

Ferko Michal
  Str 16 30 4h k M-X  2-INF-263 Tvorba a dizajn počítačových hier               1mINF* 2mINF*

Ftáčnik Milan
  Pon 8 10 2h p M-X  1-MAT-575 Rozpoznávanie obrazcov a spracovanie obrazu          3MATg
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Uto 9 50 2h c I-H3  2-AIN-204 Rozpoznávanie obrazcov                    1mAINg 1mMPG
  Stv 9 50 1h s M-II  1-AIN-920 Bakalársky seminár                      3AIN*

Gál Tomáš
  Pon 16 30 3h p I-8  2-IKV-141 Aktuálne trendy v kognitívnej psychológii           1mIKV
  Str 17 20 3h v I-8  2-IKV-168 Kognitívna veda, kultúra a technika              1mIKV

Gergeľ Peter D
  Stv 14 50 2h c I-H6  1-AIN-172 Programovanie (4)                       2AIN*

Gruska Damas
  Str 11 30 2h k F1-109 2-AIN-185 Formálne metódy tvorby softvéru                1mAIN**
             2-INF-126 Modely konkurentných systémov                 2mINFp
  Str 15 40 2h k F1-109 2-AIN-185 Formálne metódy tvorby softvéru                1mAIN**
             2-INF-126 Modely konkurentných systémov                 2mINFp
  Stv 13 10 4h p B   2-AIN-109 Programovanie paralelných a distribuovaných systémov     2mINFp 1mINFp* 1mAIN**

Guller Dušan
  Uto 13 10 4h k M-IX  2-AIN-287 Znalostné systémy                       2mAINu
  Stv 14 50 4h k M-VIII 1-AIN-670 Expertné systémy                       3AIN*

Gyárfáš František
  Uto 13 10 2h p F1-108 2-AIN-133 Extrémne programovanie                    1mAINp 2AIN*
  Stv 11 30 2h p F1-328 1-AIN-675 Filozofia internetu                      3AIN*
  Stv 16 30 2h v I-H6  2-AIN-133 Extrémne programovanie                    1mAINp 2AIN*
  Pia 9 50 2h s I-23  1-AIN-611 Tvorivé písanie                        3AIN*

Holas Juraj D
  Str 14 50 2h c I-H6  1-AIN-412 Matematika (4) - Logika pre informatikov (tretiaci len opakuj 2AIN1 3AIN*
  Stv 14 50 2h c I-H3  1-AIN-172 Programovanie (4)                       2AIN*

Homola Martin
  Pon 12 20 2h p M-XI  2-AIN-144 Reprezentácia znalostí a inferencia              1mAINu
  Pon 16 30 2h c M-X  1-AIN-412 Matematika (4) - Logika pre informatikov           3AIN*
  Stv 15 40 2h v I-32  2-UIN-272 Seminár z webových technológií vo vyučovaní (2)        2muMAIN

Jajcayová Tatiana
  Pon 12 20 2h c I-9  1-AIN-413 Grafy, grafové algoritmy a optimalizácia           3AIN*
  Pon 14 00 2h s I-23  PRED024 Akademické podporné centrum                   1AIN* 2AIN*
  Str 9 50 2h p I-9  2-AIN-138 Diskrétne štruktúry v informatike a počítačovej grafike    1mAIN**
  Str 14 00 2h c M-II  2-AIN-138 Diskrétne štruktúry v informatike a počítačovej grafike    1mAIN**
  Stv 13 10 2h p M-VIII 1-AIN-413 Grafy, grafové algoritmy a optimalizácia           3AIN*

Jursa Andrej D
  Stv 14 50 2h c I-H6  1-AIN-172 Programovanie (4)                       2AIN*
  Stv 18 10 2h c I-H6  1-AIN-244 Webové aplikácie (2)                     2AIN*

Kamhal Dezider
  Pon 9 50 3h k I-8  2-IKV-143 Filozofia jazyka                       1mIKV
  Pon 16 30 2h p I-23  1-AIN-242 Filozofická sémantika II.                   2AIN*
  Uto 9 00 2h s I-8  1-MXX-428 Teória rečových aktov                     FMFI
  Uto 10 40 2h s I-8  1-MXX-422 Problémy analytickej filozofie (2)              FMFI
  Uto 12 20 2h s I-8  1-MXX-424 Filozofia L. Wittgensteina (2)                FMFI
  Str 11 30 2h p I-9  1-AIN-313 Pragmatika jazyka (2)                     3AIN*
  Stv 14 50 3h k I-8  2-IKV-181 Význam a komunikácia                     1mIKV

Kľuka Ján
  Pon 11 30 2h p A   1-AIN-412 Matematika (4) - Logika pre informatikov           2AIN*
  Uto 14 50 2h c M-VIII 1-AIN-412 Matematika (4) - Logika pre informatikov           2AIN2
  Str 16 30 2h c I-H3  1-AIN-412 Matematika (4) - Logika pre informatikov           2AIN2

Komara Ján
  Uto 11 30 2h p M-VII 2-AIN-292 Techniky a implementácie deklaratívnych programovacích jazyko 2mAINp
  Uto 13 10 2h v I-H3  2-AIN-292 Techniky a implementácie deklaratívnych programovacích jazyko 2mAINp
  Uto 16 30 2h p M-VI  1-AIN-470 Špecifikácia a verifikácia programov             1mINFb 2mINFb 3AIN*
  Str 9 50 2h p I-H3  2-INF-264 Teória deklaratívneho programovania              2mAINp
  Str 11 30 2h v F1-248 1-AIN-470 Špecifikácia a verifikácia programov             1mINFb 2mINFb 3AIN*
             2-INF-264 Teória deklaratívneho programovania              2mAINp

Kučerová Júlia
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS

Kuzma Tomáš D
  Str 18 10 2h c I-H3  2-AIN-132 Neurónové siete                        1mAINu 1mIKV 2mINFb 1mINFb
  Pia 8 10 4h c I-9  1-AIN-186 Princípy počítačov – systémové programovanie (prva polovica s 1AIN4

Lúčan Ľubomír
  Stv 16 30 4h p M-II  2-MMN-207 Multimédiá pre manažment                   2mMMN*
             2-MPG-168 Multimédiá a spracovanie zvuku                1mMPG

Lúčny Andrej
  Uto 8 10 2h p M-IX  2-AIN-246 Multiagentové systémy                     1mAINu
             2-IKV-164 Multiagentové systémy                     2mIKV
  Uto 9 50 2h v M-217 2-AIN-246 Multiagentové systémy                     1mAINu
             2-IKV-164 Multiagentové systémy                     2mIKV

Marcin Peter
  Uto 9 50 4h p F1   1-AIN-251 Základy podnikania a manažmentu (kazde 2 tyzdne)       3AIN*

Mihálik Andrej
  Pon 11 30 2h p M-I  2-AIN-128 Grafika v reálnom čase a výpočty na GPU            1mAINg*
  Uto 11 30 2h c F1-248 2-AIN-127 Pokročilá počítačová grafika                 1mAINg
  Uto 13 10 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Str 14 00 2h c F1-248 2-AIN-134 Geometrické modelovanie v grafike               1mAINg
  Stv 11 30 2h c F1-248 2-AIN-128 Grafika v reálnom čase a výpočty na GPU            1mAINg

Nagy Marek
  Uto 9 00 1h p A   1-AIN-500 Linux pre používateľov                    1INF***
  Uto 16 30 1h c I-H6  1-AIN-500 Linux pre používateľov                    1AIN3 1AIN4 1INF*
  Uto 17 20 1h c I-H6  1-AIN-500 Linux pre používateľov                    1AIN1 1AIN2
  Uto 18 10 1h c I-H6  1-AIN-500 Linux pre používateľov                    2AIN* 3AIN*
  Stv 8 10 2h p I-23  2-AIN-288 Rozpoznávanie reči                      2mAINu
  Stv 9 50 2h p F1-328 1-AIN-244 Webové aplikácie (2)                     2AIN*
  Stv 14 50 2h v F2-T3 2-AIN-288 Rozpoznávanie reči                      2mAINu
  Stv 18 10 2h c I-H6  1-AIN-244 Webové aplikácie (2)                     2AIN*

Náther Peter
  Pon 16 30 4h c I-H3  1-AIN-186 Princípy počítačov – systémové programovanie (prva polovica s 1AIN1
  Str 14 00 2h c M-II  2-AIN-138 Diskrétne štruktúry v informatike a počítačovej grafike    1mAIN**

Petrovič Pavel
  Pon 8 10 2h c F1-248 2-AIN-131 Pokročilé programovanie v JAVE (JavaEE)            1mAINp
  Pon 10 40 4h c I-H3  1-AIN-186 Princípy počítačov – systémové programovanie (prva polovica s 1AIN3
  Pon 16 30 4h c I-H3  1-AIN-186 Princípy počítačov – systémové programovanie (prva polovica s 1AIN1
  Uto 9 50 2h c F1-248 2-AIN-131 Pokročilé programovanie v JAVE (JavaEE)            1mAINp
  Uto 11 30 2h s FT-LAB 2-IKV-167 Praktický seminár robotiky                  1mIKV
  Str 14 50 2h p I-23  2-AIN-235 Algoritmy umelej inteligencie v robotike           2mAIN**
  Str 16 30 2h c FT-LAB 2-AIN-235 Algoritmy umelej inteligencie v robotike           2mAIN**
  Str 19 00 1h k FT-LAB 1-AIN-426 Aplikovaný robotický seminár                 2AIN*
  Stv 10 40 1h s M-I  1-AIN-920 Bakalársky seminár                      3AIN*
  Stv 11 30 2h s I-23  2-AIN-188 Životný cyklus informačných systémov             2mAINp
  Pia 8 10 4h c I-9  1-AIN-186 Princípy počítačov – systémové programovanie (prva polovica s 1AIN4
  Pia 13 10 4h c I-9  1-AIN-186 Princípy počítačov – systémové programovanie (prva polovica s 1AIN2

Pukancová Júlia D
  Pon 12 20 2h p M-XI  2-AIN-144 Reprezentácia znalostí a inferencia              1mAINu
  Pon 14 00 2h s I-23  PRED024 Akademické podporné centrum                   1AIN* 2AIN*
  Uto 16 30 2h c M-XII 1-AIN-412 Matematika (4) - Logika pre informatikov           2AIN1
  Stv 8 10 2h c M-VIII 2-AIN-144 Reprezentácia znalostí a inferencia              1mAINu

Riečický Adam D
  Str 14 00 2h c F1-248 2-AIN-134 Geometrické modelovanie v grafike               1mAINg
  Pia 13 10 4h c I-9  1-AIN-186 Princípy počítačov – systémové programovanie (prva polovica s 1AIN2

Rybár Ján
  Str 9 00 4h k I-8  2-IKV-113 Kognitívna psychológia                    1mIKV
  Str 14 00 3h k I-9  2-IKV-921 Diplomový seminár                       2mIKV
  Stv 14 50 2h p F1-108 1-AIN-406 Kognitívne vedy: jazyk a kognícia               FMFI
  Stv 17 20 3h k I-8  3-IVI-011 Moderné metódy pedagogického výskumu (1)           iDRS

Šikudová Elena
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Uto 14 00 2h p I-9  2-AIN-204 Rozpoznávanie obrazcov                    1mMPG 1mAINg*

Šimko Alexander
  Str 11 30 2h p F2   1-AIN-222 Databázy (2)                         2AIN*
  Stv 13 10 2h c I-H6  1-AIN-222 Databázy (2)                         2AIN*
  Stv 13 10 2h c I-H3  1-AIN-222 Databázy (2)                         2AIN*

Šiška Jozef
  Pon 10 40 4h c I-H3  1-AIN-186 Princípy počítačov – systémové programovanie (prva polovica s 1AIN3
  Uto 14 00 3h k F1-248 2-INF-185 Integrácia dátových zdrojov                  1mINFb 2mINFb 2BIN*
  Str 14 50 2h c I-H6  1-AIN-412 Matematika (4) - Logika pre informatikov (tretiaci len opakuj 2AIN1 3AIN*
  Str 16 30 2h c I-H3  1-AIN-412 Matematika (4) - Logika pre informatikov           2AIN2

Takáč Martin
  Pia 9 00 3h s I-8  2-UXX-150 Seminár z komunikácie                     2mIKV 2pUIN 2mu*

Tuna Matúš D
  Stv 9 00 2h c I-8  2-IKV-136 Výpočtová kognitívna neuroveda                1mIKV

Uhliarik Ivor D
  Stv 13 10 2h c I-H6  1-AIN-222 Databázy (2)                         2AIN*
  Stv 13 10 2h c I-H3  1-AIN-222 Databázy (2)                         2AIN*
  Stv 16 30 2h c F2-T3 2-IKV-189 Spracovanie prirodzeného jazyka                1mIKV 2mIKV
  Stv 18 10 2h p M-I  2-IKV-189 Spracovanie prirodzeného jazyka                1mIKV 2mIKV

Vaško Jozef
  Pia 9 50 3h k FABLAB 1-AIN-316 Digitálne technológie výroby                 2AIN* 3AIN*

Vinař Tomáš
  Pon 9 00 2h p F1-108 2-AIN-238 Grafové modely v strojovom učení               2mAINu 1mINFb
  Pon 16 30 2h p M-XI  2-AIN-205 Algoritmické riešenie ťažkých problémov            1mAIN**
  Uto 14 00 3h k F1-248 2-INF-185 Integrácia dátových zdrojov                  1mINFb 2mINFb 2BIN*
  Uto 17 20 2h s M-X  2-AIN-506 Seminár z bioinformatiky (2)                 1pmC-BX 2pmC-BX 1pmB-GE 2pmB-GE 1mINFb 2mINFb
             2-AIN-252 Seminár z bioinformatiky (4)                 1mINFb 2mINFb
  Str 13 10 2h p M-III 2-AIN-238 Grafové modely v strojovom učení               2mAINu 1mINFb
  Stv 13 10 2h c F1-248 2-INF-269 Genomika                           1mINFb 2mINFb
  Pia 13 10 2h s M-III 1-BIN-105 Výzvy súčasnej bioinformatiky                 1BIN*

Vojtechovský Roman
  Pon 15 40 3h k I-9  PRED029 Kurz slovenského posunkového jazyka               FMFI
  Stv 15 40 3h k I-9  PRED029 Kurz slovenského posunkového jazyka               FMFI


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
(KAMS)

Boďa Ján
  Pon 8 10 2h p A   1-EFM-140 Ekonómia (2)                         1EFM* 1MMN* 1PMA*
  Uto 8 10 2h p M-VI  2-EFM-119 Dynamická makroekonómia                    1mEMM*
  Uto 13 10 2h p F1   1-EFM-390 Makroekonómia                         3EFM*
  Stv 9 50 2h p F1   1-EFM-390 Makroekonómia                         3EFM*
  Stv 13 10 2h p F1-108 2-EFM-238 Politická ekonómia                      2mEMM*

Bokes Pavol
  Stv 8 10 2h c M-IX  1-EFM-310 Diferenčné a diferenciálne rovnice              3EFM2
  Stv 12 20 1h c F1-108 2-PMS-119 Markovovské procesy (2)                    1mPMS 1mMAT*
  Stv 15 40 2h v M-VI  1-EFM-310 Diferenčné a diferenciálne rovnice              3EFM1

Filová Lenka
  Uto 12 20 2h p M-II  2-PMS-131 Analýza prežívania                      1mPMS
  Str 9 50 2h v M-125 2-PMS-221 Štatistické metódy v klinických skúškach           2mPMS
  Str 14 00 2h c M-217 1-PMA-751 Programovanie v jazyku R                   2PMA*
  Str 15 40 2h c F1-248 2-PMS-108 Regresné modely (2)                      1mPMS

Guba Peter
  Uto 9 50 2h p F1-328 1-EFM-310 Diferenčné a diferenciálne rovnice              3EFM*
  Str 13 10 2h p M-125 3-MAM-014 Asymptotické metódy                      mDRS
  Stv 13 10 2h p F1-328 1-EFM-360 Numerické metódy                       3EFM*

Halická Margaréta
  Uto 11 30 2h p M-III 3-MAM-007 Moderné metódy konvexnej optimalizácie            mDRS
  Uto 14 00 2h p F1-109 2-EFM-109 Optimálne riadenie (2)                    1mEMM*
  Str 14 00 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Stv 14 00 2h p F1-109 1-EFM-556 DEA modely                          2EFM* 3MMN*

Hamala Milan
  Str 14 00 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS

Harman Radoslav
  Uto 13 10 2h p M-216 3-MAM-025 Simulačné metódy                       mDRS
  Uto 15 40 2h p F1-109 2-PMS-116 Viacrozmerné štatistické analýzy (2)             1mPMS 1mEMM*
  Stv 13 10 2h c F1   2-PMS-116 Viacrozmerné štatistické analýzy (2)             1mPMS 1mEMM*
  Stv 16 30 2h p F1-109 2-PMS-108 Regresné modely (2)                      1mPMS

Hojčka Michal D
  Uto 15 40 2h c M-XI  1-EFM-250 Matematická analýza (4)                    2PMA*
  Stv 15 40 2h c M-V  1-EFM-540 Cvičenie z matematickej analýzy (4)              2PMA*

Hurban Martin D
  Uto 16 30 2h c M-208 1-EFM-360 Numerické metódy                       3EFM1
  Uto 16 30 2h c M-IX  1-EFM-360 Numerické metódy                       3EFM1
  Str 9 50 2h c I-H6  1-EFM-360 Numerické metódy                       3EFM2

Chladná Zuzana
  Str 14 00 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS

Chudjak Martin D
  Str 14 50 2h c M-XI  1-MAT-150 Matematická analýza (2)                    1PMA*
  Stv 8 10 2h c M-IV  1-MAT-720 Cvičenie z matematickej analýzy (2)              1PMA*

Janková Katarína
  Uto 9 50 2h p M-II  2-PMS-119 Markovovské procesy (2)                    1mPMS 1mMAT*
  Str 11 30 2h p M-X  2-PMS-121 Sekvenčné metódy                       2mPMS
  Str 14 00 2h s M-IV  2-PMS-126 Seminár z matematickej štatistiky (2)             2mPMS
  Str 15 40 2h p M-216 3-MAM-030 Náhodné dynamické systémy                   mDRS
  Stv 11 30 2h p A   1-MAT-282 Pravdepodobnosť a štatistika (2)               2MAT***

Jurča Pavol
  Pon 16 30 3h p F1-108 2-EFM-215 Kvantitatívne metódy v riadení rizík             1mEMM*

Kilianová Soňa
  Uto 9 50 2h p F1-108 2-EFM-103 Stochastické metódy operačnej analýzy             1mEMM*
  Str 9 50 2h p F1-108 2-EFM-237 Spracovanie digitálnych signálov               2mPMS 2mEMM*
  Str 9 50 2h p M-208 2-EFM-237 Spracovanie digitálnych signálov               2mPMS 2mEMM*
  Stv 9 50 2h s M-208 2-EFM-147 Cvičenia z optimálneho riadenia                1mEMM*
  Stv 9 50 2h s F1-109 2-EFM-147 Cvičenia z optimálneho riadenia                1mEMM*

Kollár Martin
  Uto 14 50 2h p F1-108 1-EFM-130 Matematická analýza (2)                    1EFM*
  Uto 16 30 2h c M-III 1-EFM-250 Matematická analýza (4)                    2EFM1
  Str 14 50 2h p A   1-EFM-130 Matematická analýza (2)                    1EFM*
  Str 16 30 2h c M-III 1-EFM-540 Cvičenie z matematickej analýzy (4)              2EFM1
  Pia 9 00 2h c M-X  1-EFM-130 Matematická analýza (2)                    1EFM1
  Pia 12 20 2h c M-VI  1-EFM-520 Cvičenie z matematickej analýzy (2)              1EFM1

Kollár Richard
  Pon 10 40 2h p M-201 2-MAT-121 Parciálne diferenciálne rovnice (2)              1mMATa*
  Pon 12 20 2h c M-201 2-MAT-121 Parciálne diferenciálne rovnice (2)              1mMATa*
  Pon 16 30 2h s B1-301 N-bBXX-082 Matematika pre biológov                   2pB 2pMB
             1-BIN-210 Matematika pre biológov                    2BIN*
  Str 11 30 2h p M-XII 3-MAM-005 Biomatematika                         1DRSMAT
  Str 16 30 2h p B1-301 N-bBXX-082 Matematika pre biológov                   2pB 2pMB
             1-BIN-210 Matematika pre biológov                    2BIN*

Komadel Ján D
  Pia 9 00 2h c M-208 1-EFM-561 Metódy voľnej optimalizácie (skupiny sa striedaju)      2EFM*

Kossaczká Ľubica
  Uto 8 10 2h c M-I  1-EFM-520 Cvičenie z matematickej analýzy (2)              1EFM2
  Str 14 50 2h c M-III 1-EFM-540 Cvičenie z matematickej analýzy (4)              2EFM2
  Stv 8 10 2h c M-V  1-EFM-250 Matematická analýza (4)                    2EFM2
  Pia 10 40 2h c M-XI  1-EFM-130 Matematická analýza (2)                    1EFM2

Koščová Michaela D
  Str 11 30 2h c M-II  1-PMA-220 Finančná matematika (2)                    2PMA*
             2-MAT-326 Vybrané kapitoly z finančnej matematiky            1mMATn*
  Stv 16 30 2h c I-H3  1-EFM-380 Ekonometria                          1mMMN*
  Stv 16 30 2h c F2   1-EFM-380 Ekonometria                          1mMMN*

Kováč Jozef D
  Pon 8 10 1h c M-XI  1-PMA-753 Cvičenie z pravdepodobnosti a štatistiky (2)         2MMN*
  Pon 9 00 1h c M-XI  1-MAT-282 Pravdepodobnosť a štatistika (2)               2MMN2
  Stv 13 10 1h c M-X  1-MAT-282 Pravdepodobnosť a štatistika (2)               2MMN1

Krajčovič Dušan
  Pon 9 50 2h p M-XI  1-EFM-512 Úvod do vysokoškolskej matematiky (2)             1EFM*
  Stv 8 10 2h c M-III 1-EFM-512 Úvod do vysokoškolskej matematiky (2)             1EFM1
  Stv 11 30 2h c M-I  1-EFM-512 Úvod do vysokoškolskej matematiky (2)             1EFM2

Kukumberg Roman D
  Str 14 00 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Pia 9 00 2h c M-XI  1-EFM-160 Lineárna algebra a geometria (2)               1EFM2
  Pia 10 40 2h c M-IX  1-EFM-160 Lineárna algebra a geometria (2)               1EFM1

Leššová Lívia D
  Pon 11 30 1h c M-XII 1-PMA-753 Cvičenie z pravdepodobnosti a štatistiky (2)         2MAT**
  Stv 15 40 1h c F1-109 1-MAT-282 Pravdepodobnosť a štatistika (2)               2MAT*
  Stv 17 20 1h c F1-328 1-MAT-282 Pravdepodobnosť a štatistika (2)               2PMA*

Mačutek Ján
  Uto 9 00 2h p M-XII 1-PMA-551 Rozdelenia pravdepodobnosti                  3PMA**
  Uto 10 40 2h p M-125 3-MAM-032 Vybrané partie z rozdelení pravdepodobnosti          mDRS
  Stv 9 50 2h p M-X  1-UMA-309 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (2)         3upM* 3pupM*
  Stv 14 50 2h p A   2-PMS-102 Náhodné procesy (2)                      1mPMS
  Stv 16 30 2h v F1-248 1-MXX-501 Štatistika pre neštatistikov                 FMFI 3AIN*

Melicherčík Igor
  Pon 9 00 2h p F1-109 1-EFM-240 Podnikové financie                      2EFM*
  Str 13 10 2h c F1-108 1-EFM-240 Podnikové financie                      2EFM*

Náther Andrej
  Pon 16 30 2h p F1-247 1-MMN-365 Matematická štatistika                    3MMN*
  Pon 18 10 2h p M-IX  1-PMA-570 Pravdepodobnostné modely v poisťovníctve           3PMA*
  Uto 16 30 2h p A   1-MMN-365 Matematická štatistika                    3MMN*

Odrobina Igor
  Uto 12 20 2h p M-208 2-EFM-113 Databázy                           1mEMM2
  Stv 8 10 2h p M-208 2-EFM-113 Databázy                           1mEMM1 1mPMS

Pastor Karol
  Str 15 40 2h v M-217 1-PMA-750 Analýza dát na počítači                    2PMA*
  Stv 15 40 2h p F1-247 1-MMN-380 Analýza časových radov                    3MMN*
  Pia 9 50 2h p M-XII 1-PMA-741 Demografická štatistika                    2PMA*
  Pia 11 30 1h c M-XII 1-PMA-741 Demografická štatistika                    2PMA*

Pázman Andrej
  Pon 9 50 2h s M-XII DRS031 Seminár z pravdepodobnosti a štatistiky             mDRS
  Str 9 50 2h p M-216 3-MAM-024 Nelineárne štatistické modely                 mDRS

Pekár Ján
  Uto 12 20 2h p M-XI  2-EFM-126 Priemyselná organizácia                    1mEMM* 2mMMN*
  Uto 14 50 2h p M-II  1-EFM-570 Experimentálna ekonómia                    3EFM* 3MMN*
  Str 10 40 2h p B   1-EFM-270 Úvod do teórie hier                      2EFM*
             1-MMN-375 Teória hier                          3MMN*
  Stv 11 30 2h p M-VIII 2-EFM-125 Ekonomika informácií                     1mEMM* 2mMMN*

Potocký Rastislav
  Uto 13 10 2h p M-X  1-PMA-550 Matematická štatistika                    3PMA**
  Str 9 50 2h p M-IX  1-PMA-550 Matematická štatistika                    3PMA**
  Str 13 10 2h s M-216 DRS001 Seminár                             mDRS
  Stv 9 50 2h p M-IX  1-PMA-320 Poistná matematika (2)                    3PMA*

Quittner Pavol
  Pon 9 00 2h p M-VIII 1-EFM-551 Vybrané partie z matematickej analýzy (2)           3EFM*
  Str 8 10 2h p M-201 2-MAT-123 Variačný počet                        1mMATa*
  Str 9 50 2h c M-201 2-MAT-123 Variačný počet                        1mMATa*
  Stv 14 00 3h s M-223 DRS020 Seminár o diferenciálnych rovniciach a dynamických systémoch   mDRS

Rosa Samuel D
  Str 8 10 1h c M-IV  1-MAT-282 Pravdepodobnosť a štatistika (2)               2EFM2
  Str 15 40 1h c M-IV  1-MAT-282 Pravdepodobnosť a štatistika (2)               2EFM1
  Stv 17 20 1h c M-X  1-PMA-753 Cvičenie z pravdepodobnosti a štatistiky (2)         2EFM*

Rošťáková Zuzana D
  Stv 8 10 2h c M-X  1-UMA-309 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (2)         3upM* 3pupM*

Somorčík Ján
  Uto 8 10 2h p B   1-EFM-380 Ekonometria                          1mPMS 3EFM* 1mMMN*
  Uto 10 40 2h p M-208 1-PMA-730 Počítačová štatistika                     3PMA**
  Str 8 10 2h p M-XI  2-PMS-212 Neparametrická štatistika                   2mPMS 2mEMM*
  Str 13 10 2h p F1-109 2-PMS-109 Počítačová štatistika                     1mPMS 1mEMM*

Stehlíková Beáta
  Pon 9 00 2h p B   2-EFM-106 Finančné deriváty                       1mEMM*
  Stv 9 50 2h p M-VIII 1-PMA-752 Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky     2PMA* 2EFM*
  Stv 11 30 2h c M-208 2-EFM-106 Finančné deriváty                       1mEMM2
  Stv 14 50 2h c M-208 2-EFM-106 Finančné deriváty                       1mEMM1

Sternműllerová Katarína D
  Uto 14 00 2h c M-208 1-EFM-380 Ekonometria                          1mPMS
  Uto 14 00 2h c M-IV  1-EFM-380 Ekonometria                          1mPMS
  Str 8 10 2h c M-217 1-EFM-380 Ekonometria                          3EFM2
  Str 8 10 2h c F1-109 1-EFM-380 Ekonometria                          3EFM2
  Str 11 30 2h c M-208 1-EFM-380 Ekonometria                          3EFM1
  Str 11 30 2h c M-IX  1-EFM-380 Ekonometria                          3EFM1

Szűcs Gábor
  Uto 12 20 2h p B   1-PMA-710 Právo a účtovníctvo poisťovní                 1EFM* 1PMA*
  Str 8 10 2h s M-X  1-PMA-912 Bakalársky seminár (kazdy druhy tyzden)            3PMA*
  Str 17 20 2h p M-XII 1-PMA-220 Finančná matematika (2)                    2PMA*
             2-MAT-326 Vybrané kapitoly z finančnej matematiky            1mMATn*
  Stv 11 30 2h c M-X  1-PMA-320 Poistná matematika (2)                    3PMA*

Ševčovič Daniel
  Uto 14 00 2h p B   1-EFM-250 Matematická analýza (4)                    2PMA* 2EFM*
  Str 9 00 2h p B   1-EFM-250 Matematická analýza (4)                    2PMA* 2EFM*
  Str 14 00 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS

Trnovská Mária
  Pon 10 40 2h p F1-109 1-EFM-561 Metódy voľnej optimalizácie                  2EFM*
  Uto 11 30 2h p M-III 2-EFM-117 Konvexná optimalizácia                    1mMAT* 1mEMM*
  Str 14 00 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Stv 9 50 2h c M-XI  1-EFM-525 Cvičenie z algebry a geometrie (2)              1EFM2
  Stv 11 30 2h c M-XI  1-EFM-525 Cvičenie z algebry a geometrie (2)              1EFM1

Žitňanská Magdaléna D
  Str 9 50 1h c M-X  1-EFM-140 Ekonómia (2)                         1MMN* 1PMA*
  Str 10 40 1h c M-X  1-EFM-140 Ekonómia (2)                         1EFM*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra experimentálnej fyziky
(KEF)

.KEFUcitel1 
  Uto 14 00 4h l F2-KEF 2-FFP-916 Diplomová práca (3)                      2mFFP
  Str 14 50 2h l F2-KEF 2-FFP-914 Diplomová práca (1)                      1mFFP
  Stv 8 10 6h s F2-KEF 2-FOL-916 Diplomová práca (3)                      2mFOS
  Stv 14 00 2h l F2-KEF 2-FFP-914 Diplomová práca (1)                      1mFFP

Anguš Michal
  Uto 14 00 6h l F2-KEF 2-FOL-154 Semestrálny projekt                      1mFOS
  Stv 10 40 1h c F2-167 2-FOL-215 Optická spektroskopia                     1mFFP 1mFOS
  Pia 8 10 6h l F2-KEF 2-FOL-210 Špeciálne praktikum z optickej spektroskopie         1mFOS 2mFFP

Annušová Adriana
  Pia 8 10 6h l F2-KEF 2-FOL-210 Špeciálne praktikum z optickej spektroskopie         1mFOS 2mFFP

Čermák Peter
  Pon 9 50 2h p F2-167 2-FOL-231 Návrh optických sústav                    1mFOS

Černák Mirko
  Str 9 50 3h p F2-051 2-FFP-110 Výboje v plynoch                       1mFFP

Danko Marián
  Uto 13 10 2h c Ch2-301 N-bCXX-016 Fyzika pre chémiu (CH - skupina B)             1pC

Držík Milan
  Uto 14 00 2h p F2-167 2-FOL-111 Princípy a metódy aplikovanej optiky             2mFOS

Ďurian Michal D
  Uto 13 10 2h c B1-320 N-bCXX-016 Fyzika pre chémiu (Bx - skupina B)              1pBX
  Stv 13 10 2h c F2-T3 1-FYZ-232 Pokročilé programovanie                    2FYZ2

Ďurina Pavol
  Pia 9 50 3h l F2-086 1-OZE-212 Praktikum II                         2FYZ2

Grajcar Miroslav
  Str 14 50 2h p F2   1-FYZ-231 Úvod do kvantovej fyziky                   2OZE 2FYZ*
  Stv 9 50 2h p B   1-FYZ-231 Úvod do kvantovej fyziky                   2OZE 2FYZ*

Grančič Branislav
  Str 9 50 3h l F2-086 1-OZE-212 Praktikum II                         2FYZ1

Greguš Ján
  Uto 9 00 3h l F2-KEF 2-FTL-117 Praktikum z elektroniky a fyziky tuhých látok         1mFTL 1mFFP
  Uto 13 10 3h l F2-086 1-OZE-212 Praktikum II                         2BMF
  Pia 9 50 3h l F2-086 1-OZE-212 Praktikum II                         2FYZ2

Hlubina Richard
  Pon 9 50 2h p F2-223 2-FOZ-109 Elektrické a optické vlastnosti tuhých látok         1mFTL 1mFTF 1mEOMo
  Uto 9 50 2h p F2-223 2-FOL-117 Úvod do fyziky tuhých látok                  1mFOS 3FYZ*
  Uto 14 00 2h c F2-223 2-FOL-117 Úvod do fyziky tuhých látok                  1mFOS 3FYZ*
  Str 9 50 2h p F2-223 2-FOL-117 Úvod do fyziky tuhých látok                  1mFOS 3FYZ*
  Stv 9 50 2h p F2-223 2-FOZ-109 Elektrické a optické vlastnosti tuhých látok         1mEOMo 1mFTL 1mFTF
  Stv 14 00 2h c F2-223 2-FOZ-109 Elektrické a optické vlastnosti tuhých látok         1mFTF 1mFTL 1mEOMo

Kocifaj Miroslav
  Pia 12 20 2h p F2-272 2-FOL-202 Rozptyl svetla malými časticami                5ErSo

Kováčik Dušan
  Uto 15 40 2h p F2-051 1-FYZ-451 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov         3FYZ*
  Pia 9 50 2h c F2-051 1-FYZ-451 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov         3FYZ*

Kundracik František
  Uto 12 20 2h p F2-223 2-FTL-115 Elektronické súčiastky a obvody                1mFTL 1mFFP 1mFOS
  Str 13 10 2h p F2-223 2-FTL-115 Elektronické súčiastky a obvody                1mFOS 1mFFP 1mFTL
  Stv 12 20 2h c F2-223 2-FTL-115 Elektronické súčiastky a obvody                1mFOS 1mFFP 1mFTL

Kúš Peter
  Uto 14 00 2h s F2-272 2-FTL-920 Diplomový seminár                       2mFTL

Maheľ Michal
  Uto 9 00 3h l F2-KEF 2-FTL-117 Praktikum z elektroniky a fyziky tuhých látok         1mFTL 1mFFP
  Uto 12 20 2h p F2-223 2-FTL-115 Elektronické súčiastky a obvody                1mFTL 1mFFP 1mFOS
  Str 9 50 3h l F2-086 1-OZE-212 Praktikum II                         2FYZ1
  Str 13 10 2h p F2-223 2-FTL-115 Elektronické súčiastky a obvody                1mFOS 1mFFP 1mFTL
  Stv 12 20 2h c F2-223 2-FTL-115 Elektronické súčiastky a obvody                1mFOS 1mFFP 1mFTL

Markoš Peter
  Pon 9 50 3h p Ch1-1 N-bCXX-016 Fyzika pre chémiu                      1pCH*
  Uto 13 10 1h p F2-T3 1-FYZ-232 Pokročilé programovanie                    2FYZ1 2OZE
  Str 8 10 2h p Ch1-1 N-bCXX-016 Fyzika pre chémiu                      1pCH*
  Str 14 50 2h p F2   1-FYZ-231 Úvod do kvantovej fyziky                   2OZE 2FYZ*
  Stv 9 50 2h p B   1-FYZ-231 Úvod do kvantovej fyziky                   2OZE 2FYZ*
  Stv 12 20 1h p F2-T3 1-FYZ-232 Pokročilé programovanie                    2FYZ2

Martoňák Roman
  Str 13 10 2h p F2-272 3-FKL-007 Kvantové simulácie v kondenzovaných látkach          1DRSFYZ
  Str 14 50 2h s F2-272 3-FKL-007 Kvantové simulácie v kondenzovaných látkach          1DRSFYZ

Matejčík Štefan
  Uto 14 00 2h p F2-051 3-FFP-006 Hmotnostná a iónová pohyblivostná spektrometria        1DRSFYZ
  Str 13 10 2h v F2-051 2-FFP-112 Elektrónová optika a hmotnostná spektroskopia         2mFFP
  Str 14 50 2h s F2-051 2-FFP-232 Diplomový seminár (2)                     2mFFP
  Stv 14 00 1h s F2-051 3-FFP-013 Seminár pracoviska (2)                    fDRS
             3-FFP-015 Seminár pracoviska (4)                    fDRS
             3-FFP-017 Seminár pracoviska (6)                    fDRS

Mesároš Vladimír
  Uto 9 00 2h p F2-KEF 2-FOL-108 Holografia a interferometria                 2mFOS
  Uto 12 20 2h p F2-167 2-FOL-109 Nelineárna optika                       1mFOS

Mikula Marián
  Uto 13 10 3h l F2-086 1-OZE-212 Praktikum II                         2BMF

Miškovičová Júlia D
  Pia 8 10 6h l F2-KEF 2-FOL-210 Špeciálne praktikum z optickej spektroskopie         1mFOS 2mFFP

Moravský Ladislav
  Uto 13 10 2h c Ch2-201 N-bCXX-016 Fyzika pre chémiu (CH - skupina A, Bx - skupina A)     1pCH*

Neilinger Pavol
  Str 9 50 2h c M-XII 1-FYZ-231 Úvod do kvantovej fyziky                   2FYZ2

Pánek Radomír
  Str 16 30 2h v F2-051 2-FFP-230 Vybrané kapitoly z vysokoteplotnej plazmy           2mFFP

Papp Peter
  Str 8 10 2h c F2-051 1-FYZ-871 Chemická fyzika                        3FYZ*
  Stv 14 00 4h p M-IX  1-FYZ-871 Chemická fyzika                        3FYZ*

Pisarčík Matej D
  Stv 13 10 2h c F2-T3 1-FYZ-232 Pokročilé programovanie                    2FYZ2

Plecenik Andrej
  Uto 12 20 2h p F2-223 2-FTL-115 Elektronické súčiastky a obvody                1mFTL 1mFFP 1mFOS
  Str 13 10 2h p F2-223 2-FTL-115 Elektronické súčiastky a obvody                1mFOS 1mFFP 1mFTL
  Stv 12 20 2h c F2-223 2-FTL-115 Elektronické súčiastky a obvody                1mFOS 1mFFP 1mFTL

Pleva Marek D
  Stv 12 20 3h l F2-086 1-OZE-212 Praktikum II                         2OZE

Roch Tomáš
  Pon 12 20 2h p F2-223 2-FOZ-115 Nové obnoviteľné zdroje energie (2)              1mEOMo
  Uto 13 10 3h l F2-086 1-OZE-212 Praktikum II                         2BMF

Sabo Martin
  Uto 14 00 2h p F2-051 3-FFP-006 Hmotnostná a iónová pohyblivostná spektrometria        1DRSFYZ
  Str 13 10 2h v F2-051 2-FFP-112 Elektrónová optika a hmotnostná spektroskopia         2mFFP

Sámel Matúš D
  Uto 13 10 2h c G-139 N-bCXX-016 Fyzika pre chémiu (Bx - skupina C)              1pBX

Satrapinskyy Leonid
  Pia 9 50 3h l F2-086 1-OZE-212 Praktikum II                         2FYZ2

Senderáková Dagmar
  Uto 9 00 2h p F2-KEF 2-FOL-108 Holografia a interferometria                 2mFOS
  Stv 11 30 1h s F2-167 2-FOL-922 Diplomový seminár (2)                     2mFOS

Stano Michal
  Uto 14 00 3h l F2-082 2-FFP-115 Praktikum z vákuovej fyziky a fyziky plazmy          1mFFP
  Stv 11 30 2h p F2-051 1-FYZ-451 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov         3FYZ*
  Stv 12 20 3h l F2-086 1-OZE-212 Praktikum II                         2OZE
  Pia 9 50 2h c F2-051 1-FYZ-451 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov         3FYZ*

Štefík Ondrej D
  Uto 14 00 2h c F2-T3 1-FYZ-232 Pokročilé programovanie                    2FYZ1 2OZE

Veis Pavel
  Pon 16 30 2h s F2-KEF 2-FOL-914 Diplomová práca (1)                      1mFOS
  Uto 9 00 3h p F2-167 2-FOL-237 Aplikácie laserov, laserové procesy a diagnostika       1mFOS
  Uto 14 00 6h l F2-KEF 2-FOL-154 Semestrálny projekt                      1mFOS
  Stv 9 00 2h p F2-167 3-FOS-024 Optická spektroskopia plynov a plazmy             fDRS
             3-FFP-004 Optická diagnostika plazmy                  fDRS
             2-FOL-215 Optická spektroskopia                     1mFFP 1mFOS
  Stv 12 20 1h s F2-167 3-FOS-103 Seminár pracoviska (2)                    1DRSFYZ
  Stv 14 00 2h p F2-167 2-FOL-239 Plazma generovaná laserom                   1mFOS
  Pia 8 10 6h l F2-KEF 2-FOL-210 Špeciálne praktikum z optickej spektroskopie         1mFOS 2mFFP
  Pia 13 10 3h k F2-s168 1-OZE-342 Fyzikálne analytické metódy                 3OZE

Vojtek Pavel
  Uto 9 00 3h p F2-167 2-FOL-237 Aplikácie laserov, laserové procesy a diagnostika       1mFOS
  Str 8 10 2h v F2-167 1-OZE-271 Laserová technika                       3BMF 2OZE
  Str 9 50 3h l F2-086 1-OZE-212 Praktikum II                         2FYZ1
  Stv 12 20 3h l F2-086 1-OZE-212 Praktikum II                         2OZE
  Pia 9 50 3h l F2-086 1-OZE-212 Praktikum II                         2FYZ2

Zábudlá Zuzana
  Uto 13 10 3h l F2-086 1-OZE-212 Praktikum II                         2BMF
  Str 9 50 3h l F2-086 1-OZE-212 Praktikum II                         2FYZ1
  Stv 12 20 3h l F2-086 1-OZE-212 Praktikum II                         2OZE

Zahoranová Anna
  Pon 12 20 2h p F2-051 2-FOL-112 Žiarenie plazmy                        1mFFP 1mFOS
  Uto 12 20 2h p F2-051 3-FOS-023 Nové trendy využitia laserov pri modifikácii povrchov     2DRSFYZ
  Str 14 50 2h s F2-051 2-FFP-232 Diplomový seminár (2)                     2mFFP
  Stv 14 00 1h s F2-051 3-FFP-013 Seminár pracoviska (2)                    fDRS
             3-FFP-015 Seminár pracoviska (4)                    fDRS
             3-FFP-017 Seminár pracoviska (6)                    fDRS


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra informatiky
(KI)

Anderle Michal
  Pon 13 10 1h c M-III 2-INF-187 Úvod do teórie programovania                 1mINFp 2mINFp 3INF*
  Uto 16 30 2h c F1-328 1-INF-310 Tvorba efektívnych algoritmov                 2INF* 2BIN*

Brejová Bronislava
  Pon 9 50 2h p F1-247 1-INF-166 Programovanie (2) v Jave                   1INF**
  Uto 9 50 2h p M-VIII 2-INF-237 Vybrané partie z dátových štruktúr              1mINFb 2mINFb 1mINFt 2mINFt
  Uto 14 00 3h k F1-248 2-INF-185 Integrácia dátových zdrojov                  1mINFb 2mINFb 2BIN*
  Uto 17 20 2h s M-X  2-AIN-506 Seminár z bioinformatiky (2)                 1pmC-BX 2pmC-BX 1pmB-GE 2pmB-GE 1mINFb 2mINFb
             2-AIN-252 Seminár z bioinformatiky (4)                 1mINFb 2mINFb
  Str 15 40 2h p M-II  2-INF-237 Vybrané partie z dátových štruktúr              2mINFt 1mINFt 1mINFb 2mINFb
  Stv 9 00 2h s M-VII 1-INF-920 Bakalársky seminár (2)                    3INF*
  Stv 13 10 2h c F1-248 2-INF-269 Genomika                           1mINFb 2mINFb
  Pia 13 10 2h s M-III 1-BIN-105 Výzvy súčasnej bioinformatiky                 1BIN*

Budiš Jaroslav D
  Str 8 10 2h c I-H3  1-INF-166 Programovanie (2) v Jave                   1INF**

Dresslerová Anna D
  Pon 8 10 2h c F1-247 1-INF-160 Úvod do kombinatoriky a teórie grafov             1INF2 1BIN*

Ďuriš Pavol
  Pon 11 30 3h p F1-247 1-INF-310 Tvorba efektívnych algoritmov                 2INF1 2INF2 2INF* 2BIN*
  Str 14 00 2h s M-I  2-INF-922 Diplomový seminár (3)                     2mINF*

Forišek Michal
  Pon 12 20 2h p M-VIII 2-INF-121 Teória vypočítateľnosti                    1mINFt 2mINFt 2mINFs 1mINFs
  Uto 14 50 2h p M-VI  2-INF-121 Teória vypočítateľnosti                    1mINFt 2mINFt 1mINFs 2mINFs
  Pia 13 10 4h c I-H3  1-INF-825 Rýchlostné programovanie (4)                 2INF*
             1-INF-815 Rýchlostné programovanie (2)                 1INF*

Hlavička Lukáš
  Str 15 40 3h k F1-108 2-INF-273 Vybrané kapitoly z informačnej bezpečnosti          1mINF* 2mINF*

Hudec Roman
  Pon 9 00 2h c I-H6  1-INF-283 Počítačové siete (1)                     1AIN*
  Stv 9 50 2h c I-H3  1-INF-283 Počítačové siete (1) (kazdy druhy tyzden)           2INF* 2BIN*

Illek Ľubor
  Str 9 00 2h p M-III 2-INF-106 Informatika a spoločnosť                   2mINF*

Janáček Jaroslav
  Pon 8 10 2h c M-217 1-INF-526 Systémové programovanie                    1INF1
  Pon 10 40 2h c I-H6  1-INF-283 Počítačové siete (1) (7.-14. týždeň)             1AIN*
  Uto 11 30 2h p F1-109 1-INF-526 Systémové programovanie                    1INF**
  Str 9 50 2h c M-217 1-INF-526 Systémové programovanie                    1INF2 1BIN*
  Str 11 30 2h p A   1-INF-283 Počítačové siete (1)                     2INF1 2INF2 1AIN* 2INF* 2BIN*
  Stv 9 50 2h c I-H3  1-INF-283 Počítačové siete (1) (kazdy druhy tyzden)           2INF* 2BIN*
  Stv 13 10 2h p M-III 2-INF-262 Bezpečnosť IT infraštruktúry                 2mINFs 1mINFs*
  Stv 16 30 3h k M-217 2-INF-266 Pokročilá administrácia Linuxu                1mINF* 2mINF*

Katreniaková Jana
  Pon 9 50 2h p F1-247 1-INF-166 Programovanie (2) v Jave                   1INF**
  Stv 9 00 2h s M-VII 1-INF-920 Bakalársky seminár (2)                    3INF*
  Stv 14 50 2h c M-217 2-INF-184 Programovacie jazyky                     1mINFp 1mINFb 1mINFt 2mINFp 2mINFb 3INF*

Kostolányi Peter D
  Uto 14 50 2h c F1-328 2-INF-186 Formálne jazyky a automaty (2)                1mINFt 2INF* 3INF*
  Str 13 10 2h c M-X  1-INF-160 Úvod do kombinatoriky a teórie grafov             1INF1

Košinár Peter
  Pon 14 00 2h p FIT  1-INF-315 Základy reverzného inžinierstva                3INF* 1mINF* 2mINF*
  Stv 17 20 2h c FIT  1-INF-315 Základy reverzného inžinierstva                3INF* 1mINF* 2mINF*

Královič Rastislav
  Pon 10 40 2h p M-VIII 2-INF-231 Efektívne paralelné algoritmy                 1mINF* 2mINF*
  Pon 16 30 2h s M-II  2-INF-170 Proseminár z informatiky (2)                 1mINF* 2mINF*
  Str 9 00 2h s M-IV  2-INF-166 Magisterský projekt                      1mINF*
  Str 10 40 2h p M-IV  2-INF-231 Efektívne paralelné algoritmy                 2mINFb 2mINFt 1mINF* 2mINFs*

Kulich Tomáš
  Pon 18 10 2h c M-I  1-INF-516 Princípy tvorby softvéru                   2INF* 2BIN*

Lipovský Robert
  Pon 14 00 2h p FIT  1-INF-315 Základy reverzného inžinierstva                3INF* 1mINF* 2mINF*
  Stv 17 20 2h c FIT  1-INF-315 Základy reverzného inžinierstva                3INF* 1mINF* 2mINF*

Lukoťka Robert
  Pon 8 10 2h c M-217 1-INF-526 Systémové programovanie                    1INF1
  Pon 18 10 2h c M-I  1-INF-516 Princípy tvorby softvéru                   2INF* 2BIN*
  Str 9 50 2h c M-217 1-INF-526 Systémové programovanie                    1INF2 1BIN*
  Stv 13 10 3h p M-V  1-INF-516 Princípy tvorby softvéru                   2INF1 2INF2 2INF* 2BIN*

Mazák Ján
  Uto 9 50 3h p M-IV  2-INF-500 Databázy                           1mINFp 1mINFs 2mINFp 2mINFs 3INF*
  Uto 13 10 1h l M-V  2-INF-500 Databázy                           3INF* 1mINFs* 2mINFs*
  Str 9 50 4h k M-XI  1-INF-420 Kombinatorická analýza (1)                  3INF*
  Str 14 50 2h c M-IX  1-INF-616 Matematická propedeutika (2)                 1INF**
  Str 17 20 2h c M-217 1-INF-171 Operačné systémy                       2INF* 2BIN*

Neurath Peter
  Uto 15 40 2h v M-IV  2-INF-165 Manažment softvérových projektov               1mINF* 2mINF*

Olejár Daniel
  Uto 8 10 2h p M-IV  2-INF-225 Teória informácie a teória kódovania (2)           1mINFs 2mINFs
  Uto 14 00 3h p F2   1-INF-520 Úvod do informačnej bezpečnosti                3INF* 3AIN*

Ostertág Richard
  Pon 11 30 2h p M-III 2-INF-184 Programovacie jazyky                     1mINFp 1mINFb 2mINFb 2mINFp 3INF*
  Str 9 00 3h p M-I  1-INF-171 Operačné systémy                       2INF1 2INF2 2INF* 2BIN*
  Stv 10 40 2h p F1-108 2-INF-145 Tvorba internetových aplikácií                1mAINp 1mINFp 3INF* 1mINFb*
  Stv 13 10 2h p M-III 2-INF-262 Bezpečnosť IT infraštruktúry                 2mINFs 1mINFs*

Pardubská Dana
  Pon 16 30 2h s M-II  2-INF-170 Proseminár z informatiky (2)                 1mINF* 2mINF*
  Pon 18 10 2h s I-H4  2-UXX-932 Seminár k diplomovej práci z informatiky (1)         1pmupGEIT 1muMAIN_k 1muI*
  Uto 8 10 2h p M-XI  2-MPG-218 Teória zložitosti                       2mMPG
  Uto 13 10 2h p M-VI  2-INF-135 Pravdepodobnostné algoritmy                  1mINFt 2mINFt
  Str 14 50 2h c M-VII 1-AIN-211 Úvod do teoretickej informatiky                2AIN2
  Stv 9 00 2h s M-VII 1-INF-920 Bakalársky seminár (2)                    3INF*
  Stv 14 50 2h p M-VII 2-INF-135 Pravdepodobnostné algoritmy                  2mINFt 1mINFt

Plachetka Tomáš
  Uto 9 50 3h p M-IV  2-INF-500 Databázy                           1mINFp 1mINFs 2mINFp 2mINFs 3INF*
  Uto 13 10 1h l M-V  2-INF-500 Databázy                           3INF* 1mINFs* 2mINFs*
  Uto 13 10 1h c M-217 2-INF-500 Databázy                           1mINFp 1mINFs 2mINFp 2mINFs 3INF*
  Stv 11 30 1h s M-217 1-INF-265 Ročníkový projekt (2)                     2INF*
  Stv 14 00 4h p M-XII 2-INF-180 Konkurentné a distribuované programovanie a systémy (2)    1mINF* 2mINF*

Prívara Igor
  Uto 14 00 4h p M-V  2-INF-127 Formálne špecifikácie                     1mINFp 2mINFp
  Stv 14 50 3h p M-III 2-INF-187 Úvod do teórie programovania                 1mINFp 2mINFp 3INF*

Rjaško Michal
  Uto 14 00 3h p F2   1-INF-520 Úvod do informačnej bezpečnosti                3INF* 3AIN*
  Stv 13 10 2h p M-III 2-INF-262 Bezpečnosť IT infraštruktúry                 2mINFs 1mINFs*

Rovan Branislav
  Pon 9 00 3h p M-III 2-INF-186 Formálne jazyky a automaty (2)                1mINFt 2INF* 3INF*
  Str 9 00 2h p M-III 2-INF-106 Informatika a spoločnosť                   2mINF*
  Str 11 30 2h p M-I  2-INF-156 Vybrané partie z teórie jazykov                1mINFt 2mINFt
  Stv 12 20 2h p M-XII 2-INF-156 Vybrané partie z teórie jazykov                2mINFt 1mINFt

Skok Andrej
  Uto 16 30 2h c M-217 2-INF-145 Tvorba internetových aplikácií                1mAINp 1mINFp 1mINFb 3INF*

Stanek Martin
  Str 9 50 4h k M-XI  1-INF-420 Kombinatorická analýza (1)                  3INF*
  Stv 10 40 2h p M-VII 2-INF-235 Kryptológia (2)                        1mINFs 2mINFs
  Stv 13 10 2h p M-III 2-INF-262 Bezpečnosť IT infraštruktúry                 2mINFs 1mINFs*

Škoviera Martin
  Uto 14 50 2h p F1-247 1-INF-160 Úvod do kombinatoriky a teórie grafov             1INF**
  Stv 9 50 2h s M-213 2-MAT-611 Seminár z teórie grafov (2)                  1mMATs* iDRS

Toman Eduard
  Pon 12 20 2h p M-XII 2-INF-154 Enumerácia diskrétnych štruktúr                1mINF*
  Pon 16 30 2h p M-XII 2-INF-114 Matematická logika                      1mINFt 1mINFp 2mINFp 2mINFt
  Str 14 00 2h p F1-328 2-INF-154 Enumerácia diskrétnych štruktúr                1mINF*
  Stv 12 20 2h p M-IX  2-INF-114 Matematická logika                      1mINFp 1mINFt 2mINFp 2mINFt

Withalm Josef
  Stv 10 40 4h p M-IV  2-INF-164 IT Quality Management                     1mINFb 1mINFp 1mINFs 2mINF*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
(KJFB)

Antalic Stanislav
  Uto 11 30 2h v F1-327 2-FJF-142 Metódy štúdia jadrovej štruktúry               1mFJF
  Stv 13 10 2h p F1-111 2-FJF-202 Jadrové reakcie                        1mFJF

Babincová Melánia
  Stv 11 30 2h v F1-326 2-FBF-146 Lipozómy v biofyzike a medicíne                1mFB*

Bartoš Pavol
  Uto 13 10 2h p F1-111 1-BMF-350 Termodynamika a štatistická fyzika              3BMF 3OZE
  Uto 14 50 1h c F1-111 1-BMF-350 Termodynamika a štatistická fyzika              3OZE
  Str 9 50 1h c F1-111 2-FJF-103 Fyzika elementárnych častíc                  1mFJF
  Stv 10 40 1h v F1-327 2-FJF-143 Štandardný model z pohľadu experimentátora          1mFJF

Böhm Radoslav
  Pon 9 00 2h c M-IV  1-BMF-150 Základy matematiky (2)                    1OZE 1BMF*
  Pon 10 40 1h p F1-111 1-OZE-201 Základy environmentálnej fyziky (8. - 14. tyzden )      2OZE
  Uto 9 00 2h p M-VII 1-BMF-350 Termodynamika a štatistická fyzika              3BMF 3OZE
  Uto 10 40 1h c M-VII 1-BMF-350 Termodynamika a štatistická fyzika              3BMF 3OZE
  Uto 14 50 2h p F1   1-FYZ-117 Matematické metódy fyziky (2)                 1FYZ**
  Str 13 10 2h p F2   1-FYZ-117 Matematické metódy fyziky (2)                 1FYZ**
  Str 14 50 2h c M-V  1-BMF-150 Základy matematiky (2)                    1OZE 1BMF*
  Str 16 30 2h p M-V  1-UFY-241 Atómová a jadrová fyzika                   2BMF 2upMAFY
  Stv 11 30 2h c F2   1-FYZ-117 Matematické metódy fyziky (2)                 1OZE 1FYZ*
  Stv 14 50 1h p F1-111 1-OZE-201 Základy environmentálnej fyziky (1. - 7. tyzden)       2OZE
  Pia 9 00 1h p M-I  1-UFY-241 Atómová a jadrová fyzika                   2upMAFY 2BMF
  Pia 10 40 1h p M-I  2-FBM-141 Radiačná biofyzika                      1mFBM
  Pia 14 00 2h p F1-327 2-FJF-238 Biologické účinky ionizujúceho žiarenia            2mFJF 2mEOM*

Bulko Martin
  Uto 15 40 1h p F1-327 2-FOZ-203 Izotopové metódy v environmentálnej fyzike          2mEOMo

Garaiová Zuzana
  Stv 17 20 3h l F1-326 2-FBM-106 Špeciálne praktikum z biomedicínskej fyziky (2)        1mFBM

Hianik Tibor
  Uto 14 00 2h p F1-326 2-FBF-143 Biosenzory a nanotechnológie                 1mFBM
  Uto 15 40 2h s F1-326 XXXPRED019 Biofyzikálny seminár                     1mFB* 2mFB* fDRS
  Stv 14 50 2h p F1-326 2-FBF-120 Molekulárna biofyzika                     1mFB*

Holý Karol
  Pon 13 10 1h s F1-327 2-FOZ-213 Seminár z environmentálnej fyziky, obnoviteľných zdrojov ener 2mEOM*
  Uto 13 10 2h p F1-327 2-FJF-126 Radiačná environmentálna fyzika                1mFJF 1mEOMo
  Uto 14 50 1h p F1-327 2-FOZ-203 Izotopové metódy v environmentálnej fyzike          2mEOMo
  Str 9 50 2h p F1-327 1-OZE-610 Základy radiačnej fyziky a ochrany pred žiarením       2BMF 2OZE
  Stv 9 50 2h s F1-111 1-OZE-920 Seminár k bakalárskej práci                  3OZE

Chmelík Marek D
  Pon 17 20 2h v F1-326 2-FBM-131 Biomedicínske aplikácie magnetickej rezonancie        1mFB*

Chorvát Dušan
  Uto 18 10 2h p F1-326 2-FBM-136 Metódy spracovania biosignálov a počítačová grafika (2)    1mFB*

Kopáni Martin
  Str 17 20 2h p F1-247 1-BMF-531 Medicínske prístroje                     3BMF

Mach Pavel
  Uto 13 10 2h p F1-112 2-FBF-141 Teoretické základy molekulovej spektroskopie         2mFAA
  Stv 14 00 4h p M-IX  1-FYZ-871 Chemická fyzika                        3FYZ*

Masarik Jozef
  Pon 12 20 2h v F1-108 1-FYZ-401 Smery fyzikálneho výskumu                   2FYZ*
  Str 8 10 2h p F1-111 2-FJF-103 Fyzika elementárnych častíc                  1mFJF
  Str 12 20 2h s F1-327 2-FJF-203 Seminár z jadrovej a subjadrovej fyziky            2mFJF
  Stv 9 50 2h p B   1-FYZ-231 Úvod do kvantovej fyziky                   2OZE 2FYZ*
  Stv 11 30 1h s F1-327 2-FJF-920 Diplomový seminár (1)                     1mFJF
  Stv 13 10 2h s F1-327 2-FJF-922 Diplomový seminár (3)                     2mFJF
  Stv 14 50 2h p F1-327 2-FJF-138 Nukleárna geofyzika a astrofyzika               1mFJF 2mEOMo

Melicherčík Milan D
  Uto 9 50 2h p F1-327 2-FJF-124 Numerické metódy v jadrovej fyzike              1mFJF
  Stv 14 50 2h c B1-225 N-bBXX-083 Úvod do bioštatistiky a pravdepodobnosti           2pMB
  Stv 16 30 2h c B1-225 N-bBXX-083 Úvod do bioštatistiky a pravdepodobnosti           2pMB

Morvová Marcela
  Str 14 00 3h p F2-s168 2-FOZ-275 Komplexné riešenia reálnych environmentálnych problémov   2mEOMo
  Stv 9 50 2h p F1-326 2-FBM-104 Experimentálne metódy lekárskej fyziky (2)          1mFBM
  Stv 17 20 3h l F1-326 2-FBM-106 Špeciálne praktikum z biomedicínskej fyziky (2)        1mFBM

Müllerová Monika
  Uto 11 30 1h l F1-oJF 2-FOZ-204 Praktikum z radiačného monitoringu              2mEOMo
  Str 14 00 5h l F1-oJF 2-FJF-245 Praktikum z monitorovania rádioaktivity v životnom prostredí 1mFJF
  Pia 12 20 1h l F1-oJF 1-OZE-372 Praktikum z rádiometrie a spektrometrie            3OZE
  Pia 15 40 1h l F1-oJF 2-FOZ-118 Terénny výskum                        1mEOM*

Ostatná Veronika
  Pon 8 10 4h p F1-326 2-FBM-109 Medicínska biofyzika (2) (kazdy druhy tyzden)         1mFBM

Pikna Miroslav
  Str 10 40 2h p F1-111 2-FJF-105 Experimentálne metódy jadrovej fyziky (2)           1mFJF

Poturnayová Alexandra
  Uto 14 00 2h p F1-326 2-FBF-143 Biosenzory a nanotechnológie                 1mFBM

Povinec Pavel
  Pon 9 50 2h s F1-327 2-FOZ-921 Diplomový seminár (2)                     2mEOM*

Staníček Jaroslav
  Str 15 40 2h v F1-327 2-FJF-141 Zriedkavé jadrové procesy                   1mFJF
  Pia 9 50 1h c M-I  1-UFY-241 Atómová a jadrová fyzika                   2upMAFY 2BMF
  Pia 13 10 1h l F1-oJF 1-OZE-372 Praktikum z rádiometrie a spektrometrie            3OZE

Sýkora Ivan
  Pon 11 30 1h p F1-111 1-OZE-201 Základy environmentálnej fyziky (8. - 14. tyzden)       2OZE
  Uto 10 40 1h l F1-oJF 2-FOZ-204 Praktikum z radiačného monitoringu              2mEOMo
  Uto 11 30 2h k F1-111 1-OZE-151 Spracovanie experimentálnych dát               1OZE
  Str 14 00 5h l F1-oJF 2-FJF-245 Praktikum z monitorovania rádioaktivity v životnom prostredí 1mFJF
  Stv 15 40 1h p F1-111 1-OZE-201 Základy environmentálnej fyziky (1. - 7. tyzden)       2OZE
  Stv 16 30 2h p F1-111 1-OZE-244 Rádiometrické merania                     2OZE
  Pia 11 30 1h l F1-oJF 1-OZE-372 Praktikum z rádiometrie a spektrometrie            3OZE

Szarka Imrich
  Pon 8 10 4h l F1-262 2-FJF-109 Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (1)           1mFJF

Szarka Ján
  Pon 8 10 4h l F1-262 2-FJF-109 Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (1)           1mFJF

Šikurová Libuša
  Uto 9 00 5h s F1-326 2-FBM-921 Diplomový seminár (2)                     2mFB*
  Str 14 00 3h s F1-326 2-FBM-240 Seminár k ročníkovému projektu                2mFB*

Šimkovic Fedor
  Stv 8 10 2h p F1-327 2-FJF-107 Teória jadra                         1mFJF

Šivo Alexander
  Uto 9 50 1h l F1-oJF 2-FOZ-204 Praktikum z radiačného monitoringu              2mEOMo
  Str 14 00 5h l F1-oJF 2-FJF-245 Praktikum z monitorovania rádioaktivity v životnom prostredí 1mFJF
  Pia 9 50 2h v F1-327 2-FJF-133 Jadrová energetika                      2mFJF
  Pia 14 50 1h l F1-oJF 2-FOZ-118 Terénny výskum                        1mEOM*

Štefánik Dušan
  Uto 14 00 2h c F2-T3 1-FYZ-232 Pokročilé programovanie                    2FYZ1 2OZE

Tokár Stanislav
  Uto 8 10 2h p F1-327 2-FJF-125 Modelovanie experimentu                    1mFJF 1mFTF
  Stv 9 50 1h v F1-327 2-FJF-143 Štandardný model z pohľadu experimentátora          1mFJF
  Pia 8 10 2h v F1-327 2-FJF-249 Modelovanie interakcie žiarenia s látkou           2mFJF

Urban Ján
  Stv 8 10 2h p F1-326 1-OZE-243 Organická chémia                       2OZE
  Stv 14 00 4h p M-IX  1-FYZ-871 Chemická fyzika                        3FYZ*

Vitovič Pavol
  Str 17 20 2h p F1-247 1-BMF-531 Medicínske prístroje                     3BMF

Waczulíková Iveta
  Str 14 00 2h s F1-247 1-BMF-930 Seminár k bakalárskej práci                  3BMF
  Str 17 20 2h p F1-247 1-BMF-531 Medicínske prístroje                     3BMF
  Stv 9 50 2h p F1-326 2-FBM-104 Experimentálne metódy lekárskej fyziky (2)          1mFBM
  Stv 13 10 2h p F2   N-bBXX-083 Úvod do bioštatistiky a pravdepodobnosti           2pMB
             1-BMF-331 Princípy a etapy biomedicínskeho výskumu           2BMF
  Stv 14 50 1h c F1-308 1-BMF-331 Princípy a etapy biomedicínskeho výskumu           2BMF

Zeman Jakub D
  Str 16 30 2h c M-I  1-FYZ-117 Matematické metódy fyziky (2)                 1BMF*

Zvarík Milan
  Uto 12 20 3h k F1-308 1-BMF-167 Spracovanie textových a dátových súborov           1BMF*
  Str 9 50 3h l F1-222 1-BMF-211 Praktikum I                          1BMF*
  Stv 9 50 2h p F1-326 2-FBM-104 Experimentálne metódy lekárskej fyziky (2)          1mFBM
  Stv 17 20 3h l F1-326 2-FBM-106 Špeciálne praktikum z biomedicínskej fyziky (2)        1mFBM


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra jazykovej prípravy
(KJP)

Čárska Renáta
  Pon 16 30 2h c M-V  1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                      1****
  Pon 18 10 2h c M-V  1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                      1****
  Str 8 10 2h c M-VI  1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      2AIN2
  Stv 14 00 2h c F1-246 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      2PMA*
  Pia 8 10 2h c M-V  1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1AIN2 1INF2 1BIN*
  Pia 9 50 2h c M-V  1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1AIN2

Erdélyi Ladislav
  Pon 9 50 2h c F1-246 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      2upMADG 2upMATV 2MAT**
  Pon 11 30 2h c F1-246 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1EFM1
  Pon 16 30 2h c F1-246 1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                      1****
  Pon 18 10 2h c F1-246 1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                      1****
  Uto 9 50 2h c F1-246 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1MMN1
  Pia 8 10 2h c F1-246 1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                      1AIN3 1INF2 1BIN*

Klátiková Elena
  Pon 10 40 2h c F2-283 1-MXX-162 Ruský jazyk (2)                        FMFI
  Uto 8 10 2h c F1-246 1-MXX-262 Ruský jazyk (4)                        FMFI
  Str 9 50 2h c F1-246 1-MXX-162 Ruský jazyk (2)                        FMFI
  Stv 8 10 2h c F1-246 1-MXX-162 Ruský jazyk (2)                        FMFI
  Stv 11 30 2h c F1-246 1-MXX-234 Konverzačný kurz anglického jazyka (2)            FMFI
  Pia 8 10 2h c F2-283 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1INF1
  Pia 9 50 2h c F1-246 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1AIN2 1BIN*

Kočvarová Jana
  Pon 16 30 2h c F2-283 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1FYZ2 1OZE 1upMAFY 1BMF*
  Pon 18 10 2h c F2-283 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      2BMF 2upMAFY 2FYZ2
  Uto 13 10 2h c F1-246 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1FYZ1
  Stv 8 10 2h c F2-283 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1FYZ2
  Pia 8 10 2h c M-VI  1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1INF1
  Pia 9 50 2h c M-VI  1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1AIN1

Maďarová Alexandra
  Pon 12 20 2h c M-IV  1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      2EFM2 2MMN2
  Pon 16 30 2h c M-IV  1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                      1****
  Pon 18 10 2h c M-IV  1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                      1****
  Str 8 10 2h c F2-283 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1EFM2
  Stv 8 10 1h k M-I  DRS036 Kurz nemčiny                           
  Pia 8 10 2h c M-IV  1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1upMADG 1upMATV 1MAT**
  Pia 9 50 2h c M-IV  1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1AIN3 1INF2

Vartíková Eva
  Pon 12 20 2h c F2-283 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1INF*
  Pon 16 30 2h c M-III 1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                      1****
  Pon 18 10 2h c M-III 1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                      1****
  Uto 9 50 2h c F2-283 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1MMN*
  Str 8 10 2h c F1-246 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1EFM1
  Pia 8 10 2h c M-III 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1upMAIN 1MAT**

Vilášek Pavel
  Pon 13 10 2h c M-VI  1-MXX-152 Nemecký jazyk (2)                       FMFI
             1-MXX-252 Nemecký jazyk (4)                       FMFI
  Uto 16 30 2h c F1-246 1-MXX-152 Nemecký jazyk (2)                       FMFI
             1-MXX-252 Nemecký jazyk (4)                       FMFI
  Str 11 30 2h c F1-246 1-MXX-152 Nemecký jazyk (2)                       FMFI
  Str 16 30 2h c F1-246 1-MXX-142 Francúzsky jazyk (2)                     FMFI
             1-MXX-242 Francúzsky jazyk (4)                     FMFI
  Stv 13 10 2h c F2-283 1-MXX-142 Francúzsky jazyk (2)                     FMFI
             1-MXX-242 Francúzsky jazyk (4)                     FMFI
  Stv 16 30 2h c F1-246 1-MXX-142 Francúzsky jazyk (2)                     FMFI

Zemanová Alena
  Pon 16 30 2h c M-VI  1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1OZE 1upMAFY 1BMF*
  Uto 13 10 2h c F2-283 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1FYZ1
  Stv 14 50 2h c F2-283 3-MXX-102 Anglický jazyk pre doktorandov (2)              fDRS mDRS iDRS
  Pia 9 50 2h c F2-283 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                      1AIN1 1BIN*
  Pia 11 30 2h c F2-283 3-MXX-102 Anglický jazyk pre doktorandov (2)              fDRS mDRS iDRS


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky
(KMANM)

Babušíková Jela
  Pon 9 00 2h p M-VII 2-MMN-102 Numerické metódy (2)                     1mMMN*
  Pon 12 20 1h p M-VII 2-MMN-102 Numerické metódy (2)                     1mMMN*
  Pon 13 10 1h c M-VII 2-MMN-102 Numerické metódy (2)                     1mMMN*
  Str 9 50 3h p F1-328 2-MPG-243 Numerická matematika pre grafikov               1mMPG
  Str 9 50 2h p F1-328 2-EFM-101 Numerické modelovanie                     1mEMM*
  Str 13 10 2h p B   1-MMN-265 Numerické metódy (2)                     2MMN*
  Stv 8 10 2h p M-223 1-MAT-240 Numerická matematika (1)                   2MAT** 3PMA*
  Stv 11 30 2h p M-224 2-MAT-341 Riešenie inžinierskych úloh pomocou numerického softvéru   2mMATn*

Bušinská Tatiana
  Str 8 10 2h p M-223 2-MAT-322 Metódy riešenia sústav s riedkymi maticami          1mMATn*
  Stv 10 40 2h v M-223 2-MAT-608 Špeciálne matice a algoritmy                 1mMAT*
  Stv 14 50 2h p F1   1-MMN-321 Maticový počet                        2MMN*
  Stv 16 30 1h c F1   1-MMN-321 Maticový počet                        2MMN*

Demetrian Michal
  Pon 9 50 2h c F2   1-FYZ-225 Matematika (4)                        2FYZ2
  Pon 12 20 2h c F1-109 1-BMF-261 Základy matematiky (4)                    2BMF 2OZE
  Uto 8 10 2h p M-109 2-MAT-132 Vybrané partie z matematickej fyziky             2mMATa*
  Uto 11 30 2h c M-102 2-MAT-132 Vybrané partie z matematickej fyziky             2mMATa*
  Str 8 10 2h p F1-328 1-MMN-250 Matematická analýza (4)                    2MMN*
  Str 12 20 3h p M-V  1-BMF-261 Základy matematiky (4)                    2BMF 2OZE

Fečkan Michal
  Pon 9 50 2h p M-223 1-MAT-411 Funkcionálna analýza (2)                   3MATa
  Uto 14 00 2h p M-109 2-MAT-122 Nelineárna funkcionálna analýza                2DRSMAT 1mMATa*

Filo Ján
  Pon 8 10 2h p M-223 1-MAT-430 Klasické metódy riešenia parciálnych diferenciálnych rovníc  3MATa 3MATn
  Pon 11 30 2h c M-223 1-MAT-430 Klasické metódy riešenia parciálnych diferenciálnych rovníc  3MATa 3MATn
  Uto 9 50 2h s M-109 2-MAT-920 Diplomový seminár                       2mMAT*
  Uto 13 10 2h p M-III 1-MAT-250 Matematická analýza (4)                    2MAT*
  Stv 9 50 2h p M-V  1-MAT-250 Matematická analýza (4)                    2MAT*

Jaroš František
  Uto 12 20 2h c M-IV  1-MAT-425 Obyčajné diferenciálne rovnice (2)              3MATa
  Uto 15 40 2h c M-I  1-AIN-188 Matematika (2) - Matematická analýza             1AIN2
  Str 9 50 1h c M-VI  1-MMN-250 Matematická analýza (4)                    2MMN1
  Str 10 40 2h v M-VI  1-MMN-570 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (4)         2MMN1
  Str 16 30 2h c M-VI  1-AIN-188 Matematika (2) - Matematická analýza             1AIN1
  Stv 12 20 1h c M-III 2-MMN-109 Parciálne diferenciálne rovnice                1mMMN*

Jaroš Jaroslav
  Pon 16 30 2h s M-109 2-MMN-140 Netradičné aplikácie matematickej analýzy           1mMMN* 2mMAT*
  Uto 9 00 2h p M-V  1-MAT-425 Obyčajné diferenciálne rovnice (2)              3MATa
  Uto 14 50 2h v M-III 1-MAT-515 Biomatematika (2)                       3BMF 3MAT*
  Stv 9 50 3h p M-III 2-MMN-109 Parciálne diferenciálne rovnice                1mMMN*

Kačur Jozef
  Str 9 50 2h p M-223 2-MAT-323 Metóda konečných prvkov (1)                  1mMATn*
  Str 13 10 2h p M-223 3-MNA-004 Numerické metódy zachovania                  mDRS
  Str 14 50 2h p M-223 2-MAT-307 Riešenie úloh optimálneho riadenia a inverzných úloh     1mMATn*

Kubáček Zbyněk
  Pon 9 00 2h p M-VI  1-UMA-132 Repetitórium školskej matematiky (2)             1upM* 1pupM*
  Pon 11 30 2h p F2   1-MAT-150 Matematická analýza (2)                    1MAT**
             1-MMN-150 Matematická analýza (2)                    1MMN*
  Uto 14 00 2h p A   1-AIN-188 Matematika (2) - Matematická analýza             1AIN*
  Str 10 40 2h p F1   1-MAT-150 Matematická analýza (2)                    1MAT**
             1-MMN-150 Matematická analýza (2)                    1MMN*
  Stv 9 50 2h p A   1-INF-150 Matematická analýza (2)                    1INF**
  Stv 14 00 2h p M-I  2-UMA-212 Seminár z dejín matematiky (2)                2muM* 2pmupM*
  Pia 14 00 2h s M-126 3-MVM-038 Odborný seminár z didaktiky matematiky (1)          mDRS
             3-MVM-049 Odborný seminár z didaktiky matematiky (2)          mDRS
             3-MVM-050 Odborný seminár z didaktiky matematiky (3)          mDRS
             3-MVM-051 Odborný seminár z didaktiky matematiky (4)          mDRS

Kupka Ivan
  Pon 8 10 2h p M-V  2-UMA-111 Vybrané partie z matematickej analýzy (1)           1muM* 2kM* 1pmupM*
  Uto 9 50 2h c M-I  2-UMA-111 Vybrané partie z matematickej analýzy (1)           1muM* 2kM* 1pmupM*
  Str 8 10 2h p F1-247 1-MMN-361 Nelineárna a stochastická optimalizácia (2)          3MMN*
  Str 9 50 1h c F1-247 1-MMN-361 Nelineárna a stochastická optimalizácia (2)          3MMN1
  Stv 9 50 1h c M-IV  1-MMN-361 Nelineárna a stochastická optimalizácia (2)          3MMN2
  Stv 10 40 2h p Ch1-2 1-UMA-105 Matematická analýza (2)                    2upM* 2pupM*

Medveď Milan
  Uto 11 30 2h p M-109 3-MMA-022 Dynamické systémy a teória bifurkácií             mDRS
  Str 9 50 2h v M-109 1-MAT-801 Topológia                           2MAT*

Mózer Ján
  Str 8 10 2h p F2   1-FYZ-225 Matematika (4)                        2FYZ*
  Stv 8 10 2h p F1   1-FYZ-225 Matematika (4)                        2FYZ*

Novotný Peter
  Pon 9 00 2h c M-208 1-MMN-265 Numerické metódy (2)                     2MMN1
  Pon 10 40 2h c M-208 1-MMN-265 Numerické metódy (2)                     2MMN2
  Pon 12 20 2h c M-208 1-MAT-240 Numerická matematika (1)                   2MAT** 3PMA*
  Uto 14 50 2h c I-H3  1-MAT-731 Software MATLAB (1)                      1MAT*
  Str 8 10 2h c M-208 2-EFM-101 Numerické modelovanie (kazdy druhy tyzden)          1mEMM2
  Str 14 50 2h c M-208 2-EFM-101 Numerické modelovanie (kazdy druhy tyzden)          1mEMM1
  Stv 9 50 2h v M-VI  1-MAT-186 Metódy riešenia matematických úloh (2)            1MAT*

Pačuta Július
  Uto 8 10 2h v M-VIII 1-MAT-720 Cvičenie z matematickej analýzy (2)              1MAT*
  Uto 15 40 2h c M-109 2-MAT-122 Nelineárna funkcionálna analýza                2DRSMAT 1mMATa*
  Str 9 50 1h c M-VII 1-MMN-250 Matematická analýza (4)                    2MMN2
  Str 10 40 2h v M-VII 1-MMN-570 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (4)         2MMN2
  Stv 8 10 2h c M-109 1-MAT-411 Funkcionálna analýza (2)                   3MATa

Plesník Ján
  Uto 8 10 2h p M-223 2-MAT-401 Grafové algoritmy                       1mMAT*
  Stv 8 10 2h p B   2-MMN-111 Algoritmy na sieťach                     1mEMM* 1mMMN*
  Stv 14 50 2h c F2   2-MMN-111 Algoritmy na sieťach                     1mEMM* 1mMMN*

Pospíšil Michal
  Pon 9 50 2h c M-II  1-FYZ-225 Matematika (4)                        2FYZ1
  Str 9 50 2h c M-VIII 1-INF-150 Matematická analýza (2)                    1INF1
  Str 11 30 2h c M-VIII 1-INF-150 Matematická analýza (2)                    1INF2 1BIN*
  Str 16 30 2h c M-VII 1-MAT-150 Matematická analýza (2)                    1MAT*

Rostás Kristína
  Uto 14 50 2h c M-VII 1-MAT-250 Matematická analýza (4)                    2MAT*
  Str 10 40 2h p M-102 1-UDG-213 Zobrazovacie metódy (4)                    2upMADG 2muMADG_k
  Str 14 00 2h v M-VI  1-MAT-775 Cvičenie z matematickej analýzy (4)              2MAT*
  Stv 14 00 2h p B1-301 N-bZXX-009 Matematika (2)                        1pZ*

Straková Andrea
  Stv 17 20 2h v M-223 1-MMN-216 Finančné plánovanie - osobné a rodinné financie        2MMN* 3MMN*
  Stv 19 00 2h n M-223 XXXPRED000 blokovaný čas                        2MMN* 3MMN*

Šipőcz Tibor
  Uto 14 50 4h v M-223 2-MMN-137 Zručnosti manažovania ľudí (2)                2mMMN*

Švaňa Peter
  Pon 18 10 2h c F1-248 2-MMN-130 Finančná a poistná matematika v MS-Exceli           1mMMN*
  Uto 9 00-10 20 v FM-L3 1-MMN-300 Obchodná grafika (2) (+FMFI2)                3MMN*
  Uto 10 30-11 50 v FM-L3 1-MMN-300 Obchodná grafika (2) (+FMFI1)                3MMN*
  Uto 12 30-13 50 v FM-L3 1-MMN-300 Obchodná grafika (2) (+FMFI)                 3MMN*
  Str 8 10 2h c I-H6  1-MAT-715 Proseminár z MS-Office                    1MAT* 1MMN*
  Stv 8 10 2h p F1-247 1-MMN-370 Poistná matematika                      3MMN*
  Stv 13 10 3h p B1-320 N-bBXX-080 Matematika (medicinska)                   1pMB

Toma Vladimír
  Pon 10 40 2h p M-VII 2-MMN-110 Aplikovaná funkcionálna analýza (2)              1mMMN*
  Pon 16 30 2h s B   2-MMN-922 Diplomový seminár (3)                     2mMMN*
  Uto 11 30 1h c M-VI  2-MMN-110 Aplikovaná funkcionálna analýza (2)              1mMMN*
  Uto 12 20 1h s M-VI  2-MMN-920 Diplomový seminár (1)                     1mMMN*
  Stv 8 10 2h p F2   1-MMN-255 Lineárne programovanie                    1mINFp 1mINFt 2mINFt 2mINFp 2MMN* 1mINFb*
  Stv 9 50 2h c F1-247 1-MMN-255 Lineárne programovanie                    1mINFp 1mINFt 2mINFp 2mINFt 2MMN* 1mINFb*

Valášek Ján
  Pon 10 40 3h c M-VI  1-FYZ-135 Matematika (2)                        1FYZ1
  Uto 9 50 3h p F2   1-FYZ-135 Matematika (2)                        1FYZ*
  Uto 16 30 2h c M-VIII 1-MAT-416 Teória funkcií komplexnej premennej              2MAT*
  Str 8 10 2h p M-II  1-MAT-416 Teória funkcií komplexnej premennej              2MAT*
  Str 14 50 2h p F1   1-FYZ-135 Matematika (2)                        1FYZ*

Viszus Eugen
  Pon 11 30 3h k M-IX  1-FYZ-370 Matematika (6)                        3FYZ*
  Uto 9 50 2h p F1-247 1-BMF-150 Základy matematiky (2)                    1OZE 1BMF*
  Uto 14 00 2h p M-102 3-MMA-028 Parciálne diferenciálne rovnice                mDRS
  Str 8 10 2h p M-V  1-BMF-150 Základy matematiky (2)                    1OZE 1BMF*
  Str 11 30 2h k M-109 1-FYZ-370 Matematika (6)                        3FYZ*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky
(KTFDF)

Balek Vladimír
  Pon 9 50 2h s F2-125 2-FTF-922 Diplomový seminár (2)                     2mFTF
  Stv 9 50 3h p F2-oTF 2-FTF-117 Všeobecná teória relativity                  1mFTF 1mFAA 2mFAA
  Stv 14 00 2h p F2-130 2-FTF-128 Úvod do teórie strún                     1mFTF

Bičian Ľuboš D
  Str 13 10 2h c M-IX  1-FYZ-265 Teória elektromagnetického poľa                2FYZ2

Blažek Tomáš
  Uto 12 20 2h p F2-125 1-FYZ-365 Kvantová teória (2)                      3FYZ*
  Stv 9 50 2h p F2-125 1-FYZ-365 Kvantová teória (2)                      3FYZ*
  Pia 13 10 3h p F2-130 2-FTF-225 Vybrané kapitoly z kvantovej fyziky              2mFTF

Bóna Pavel
  Str 17 20 3h p F2-125 2-FTF-131 Metódy matematickej fyziky                  1mFTF

Černý Vladimír
  Pon 9 00 2h p F1   1-FYZ-112 Mechanika (2)                         1FYZ*
  Uto 15 40 2h p F2-130 2-FTF-114 Vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky            1mFTF 1mFTL
  Str 11 30 2h p F2-130 2-FTF-114 Vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky            1mFTL 1mFTF
  Stv 9 50 2h p F2   1-FYZ-112 Mechanika (2)                         1FYZ*

Demkanin Peter
  Str 8 10 2h s F1-149 1-UXX-338 Informačné a komunikačné technológie (6) pre učiteľov fyziky 3upF*
             1-UFY-220 Úvod do školských pokusov                   2pupCHFY 2upF*
  Str 9 50 2h l F1-149 1-UFY-321 Praktikum školských pokusov (2)                3upF*
             1-UFY-220 Úvod do školských pokusov                   2upMAFY 2pupCHFY
  Str 16 30 2h p Ch1-3 N-bXDI-015 Podporné prírodovedné predmety - Fyzika           1pupBIGE 1pupENBI 1pupENCH 1pupM* 1pupI*
  Stv 8 10 1h p F2-126 2-UFY-106 Didaktika fyziky (2)                     1muMAFY 1muMAFY_k
  Stv 9 00 1h c F2-126 2-UFY-106 Didaktika fyziky (2)                     1muMAFY 1muMAFY_k
  Pia 8 10 2h p F2-126 1-UFY-336 Tvorba textov a úloh pre fyzikálne vzdelávanie        3upF*
  Pia 11 30 2h k F2-126 2-UFY-256 Hodnotenie výsledkov prírodovedného vzdelávania        2muMAFY

Dubničková Anna Zuzana
  Str 14 00 2h p F2-130 2-UFY-102 Teoretická fyzika (2)                     1muMAFY 1muMAFY_k
  Str 15 40 1h c F2-130 2-UFY-102 Teoretická fyzika (2)                     1muMAFY 1muMAFY_k

Fecko Marián
  Uto 8 10 2h p F2-130 2-FTF-129 Konexie a kalibračné polia                  1mFTF
  Str 8 10 2h p F2-130 2-FTF-130 Geometrické metódy klasickej mechaniky            1mFTF
  Str 12 20 2h p F2-125 3-FVM-007 Matematické metódy teoretickej fyziky             fDRS

Herman František D
  Pon 8 10 2h c M-II  1-FYZ-231 Úvod do kvantovej fyziky                   2FYZ1
             1-FYZ-231 Úvod do kvantovej fyziky                   2OZE

Horváth Peter
  Uto 8 10 1h p F1-151 1-UFY-132 Školská fyzika (1)                      1upMAFY 1pupCHFY
  Uto 9 00 2h k F1-151 1-UFY-132 Školská fyzika (1)                      1upMAFY 1pupCHFY
  Uto 14 50 2h k F1-151 1-UFY-132 Školská fyzika (1)                      1upMAFY
  Str 17 20 2h l F1-151 2-UFY-165 Praktikum školských pokusov z fyziky (3)           1muMAFY
  Stv 11 30 2h l F1-151 2-UFY-165 Praktikum školských pokusov z fyziky (3)           2muMAFY

Chalupková Soňa
  Uto 16 30 2h c F2-126 1-UFY-337 Vybrané kapitoly z didaktiky stredoškolskej fyziky pre matura 3upF*
  Uto 18 10 2h p F2-126 1-UFY-337 Vybrané kapitoly z didaktiky stredoškolskej fyziky pre matura 3upF*
  Str 18 10 2h c Ch1-3 N-bXDI-015 Podporné prírodovedné predmety - Fyzika (kazdy druhy tyzden) 1pupBIGE 1pupENBI 1pupENCH 1pupM* 1pupI*

Kopnický Lukáš D
  Str 16 30 2h c M-IV  1-FYZ-406 Matematická analýza (2)                    1FYZ*

Kučerová Zuzana D
  Str 10 40 2h c F2-125 1-FYZ-112 Mechanika (2)                         1FYZ1
  Str 13 10 2h c M-VIII 1-FYZ-265 Teória elektromagnetického poľa                2FYZ1

Lapitková Viera
  Uto 9 50 2h k F2-126 1-UFY-335 Fyzika okolo nás                       3upF*
  Str 10 40 1h s F2-126 2-UXX-933 Seminár k diplomovej práci z fyziky (1)            1muMAFY 1muMAFY_k
  Stv 13 10 2h s F2-126 3-FVF-203 Seminár pracoviska                      

Masár Eduard
  Pon 9 50 2h p F2-130 2-UFY-253 Teoretická fyzika (3)                     2muMAFY
  Pon 11 30 1h c F2-130 2-UFY-253 Teoretická fyzika (3)                     2muMAFY
  Uto 11 30 3h p M-XII 2-FTF-133 Vybrané metódy z počítačovej fyziky              1mFTF
  Str 9 50 2h c F2-130 1-UFY-141 Elektromagnetizmus                      1pupCHFY 1upMAFY
  Stv 9 50 3h p F2-130 1-UFY-141 Elektromagnetizmus                      1upMAFY 1pupCHFY

Maták Peter
  Uto 8 10 2h c F1-328 1-FYZ-119 Cvičenie z mechaniky (2)                   1FYZ*
  Str 10 40 2h c M-V  1-FYZ-112 Mechanika (2)                         1FYZ2
  Pia 8 10 2h c F2-125 1-FYZ-365 Kvantová teória (2)                      3FYZ*

Mészáros Peter D
  Stv 8 10 2h c F2-130 2-FTF-117 Všeobecná teória relativity                  1mFTF 1mFAA 2mFAA

Mojžiš Martin
  Uto 11 30 3h p F2-130 2-FTF-127 Renormalizácia                        1mFTF
  Str 16 30 2h p F1-328 1-FYZ-265 Teória elektromagnetického poľa                2FYZ*
  Stv 12 20 2h c F2-130 2-FTF-116 Kvantová elektrodynamika                   1mFTF
  Stv 14 50 2h p F1-328 1-FYZ-265 Teória elektromagnetického poľa                2FYZ*

Noga Milan
  Pon 9 50 2h s F2-125 2-FTF-922 Diplomový seminár (2)                     2mFTF

Pišút Ján
  Uto 9 50 2h k F2-126 1-UFY-335 Fyzika okolo nás                       3upF*

Prešnajder Peter
  Pon 11 30 2h p F2-125 2-FTF-116 Kvantová elektrodynamika                   1mFTF
  Uto 9 50 2h p F2-130 2-FTF-116 Kvantová elektrodynamika                   1mFTF

Sárený Matej D
  Uto 11 30 2h c B1-301 N-bZXX-009 Matematika (2)                        1pZIK
  Stv 15 40 2h c B1-307 N-bZXX-009 Matematika (2)                        1pZEkP 1pZD

Šinská Zuzana D
  Pon 10 40 3h c F1   1-FYZ-135 Matematika (2)                        1FYZ2

Širaň Michal D
  Pon 16 30 2h p F2-130 2-FTF-111 Reprezentácie grúp                      1mFTF 2mMAT*
  Pon 18 10 1h c F2-130 2-FTF-111 Reprezentácie grúp                      1mFTF 2mMAT*
  Uto 15 40 2h c F2-125 1-FYZ-408 Matematická analýza (4)                    2FYZ*
  Str 13 10 2h p M-VII 2-FTF-111 Reprezentácie grúp                      1mFTF 2mMAT*

Tekel Juraj
  Pon 16 30 2h p F2-125 1-MAT-825 Základy fyziky (2)                      3MAT*
  Pon 18 10 1h c F2-125 1-MAT-825 Základy fyziky (2)                      3MAT*
  Uto 17 20 2h c F2-130 2-FTF-114 Vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky            1mFTF 1mFTL
  Pia 11 30 2h c F2-130 1-FYZ-413 Metódy riešenia fyzikálnych úloh (1)             3FYZ*

Velmovská Klára
  Uto 10 40 2h v M-V  1-UFY-121 Matematické metódy vo fyzike (2)               1upMAFY 1pupCHFY
  Stv 9 50 3h s F2-126 2-UFY-115 Metódy riešenia fyzikálnych úloh               1muMAFY 1muMAFY_k


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra základov a vyučovania informatiky
(KZVI)

Bezáková Daniela
  Str 8 10 2h p I-32  1-UIN-102 Matematika pre učiteľov informatiky (2)            1upI* 1pupI*
  Str 9 50 2h c M-II  1-UIN-102 Matematika pre učiteľov informatiky (2)            1upI* 1pupI*
  Stv 8 10 2h c I-H6  1-AIN-170 Programovanie (2)                       1AIN3
  Stv 9 50 2h c I-H6  1-AIN-189 Webové aplikácie (1)                     1AIN2 1AIN3 1AIN4
  Stv 11 30 2h c I-H6  1-AIN-189 Webové aplikácie (1)                     1AIN1 1INF*

Budinská Lucia D
  Uto 14 50 2h c M-XII 1-AIN-211 Úvod do teoretickej informatiky                2AIN1

Hrušecká Andrea
  Pia 8 10 2h c I-H3  1-AIN-170 Programovanie (2)                       1AIN1

Hrušecký Roman
  Pon 10 40 2h p F1-248 2-AIN-234 E-learningové prostredia vo vzdelávaní            2mAINv
  Pon 12 20 2h c F1-248 2-AIN-234 E-learningové prostredia vo vzdelávaní            2mAINv
  Uto 9 50 2h p A   1-AIN-189 Webové aplikácie (1)                     1INF***
  Str 9 50 2h p F1-248 2-UIN-266 Web dizajn                          1muMAIN 2muMAIN_k
  Stv 11 30 2h v I-H4  1-UIN-349 Programovanie aplikácií pre web                3upI* 3pupI*
  Stv 14 50 2h s F1-248 1-UXX-236 Digitálne technológie (3)                   2up** 2kM* 2pupI*

Jašková Ľudmila
  Pon 10 40 2h p F1-248 2-AIN-234 E-learningové prostredia vo vzdelávaní            2mAINv
  Pon 12 20 2h c F1-248 2-AIN-234 E-learningové prostredia vo vzdelávaní            2mAINv
  Str 11 30 2h c I-H6  1-MAT-170 Programovanie (2)                       1EFM*
  Stv 8 10 2h v I-H4  1-UXX-342 Digitálne technológie pre žiakov so špeciálnymi vzdelávacími 3up** 3pupI*
  Stv 9 50 2h c F1-248 1-MAT-170 Programovanie (2)                       1PMA*
  Stv 11 30 2h v I-32  2-UIN-268 Informačné systémy                      2pmupGEIT 2muI* 3kM*

Kalaš Ivan
  Pon 11 30 2h p I-32  1-UIN-246 Interaktívne programovanie a vizuálne modelovanie       2upI* 1k* 2pupI*
  Pon 16 30 2h p I-32  2-UIN-120 Didaktika informatiky (1)                   1pUIN 1muMAIN 2muMAIN_k
  Pia 9 50 2h s I-32  3-IVI-306 Odborný seminár pracoviska (2)                1DRSINF
             3-IVI-310 Odborný seminár pracoviska (6)                1DRSINF
             3-IVI-308 Odborný seminár pracoviska (4)                1DRSINF
  Pia 13 10 3h k I-32  3-IVI-508 Návrh a realizácia dizertačného projektu (2)         1DRSINF

Kováčová Natália D
  Stv 9 50 2h c I-H4  1-UIN-141 Programovanie (2)                       1upI* 1pupI*
  Stv 14 50 2h s F1-248 1-UXX-236 Digitálne technológie (3)                   2up** 2kM* 2pupI*

Kubincová Zuzana
  Pon 7 20 2h p I-H4  1-UIN-236 Algoritmy a údajové štruktúry                 2muMAIN_k 2upI* 2pupI*
  Pon 9 00 2h c I-H4  1-UIN-236 Algoritmy a údajové štruktúry                 2muMAIN_k 2upI* 2pupI*
  Pon 9 00 2h c I-32  1-UIN-236 Algoritmy a údajové štruktúry                 2muMAIN_k 2upI* 2pupI*
  Pon 10 40 2h p F1-248 2-AIN-234 E-learningové prostredia vo vzdelávaní            2mAINv
  Pon 12 20 2h c F1-248 2-AIN-234 E-learningové prostredia vo vzdelávaní            2mAINv
  Pon 18 10 2h s I-32  2-UXX-936 Seminár k diplomovej práci z informatiky (3)         2pmupGEIT 3muMAIN_k 2muI*
  Uto 8 10 2h p M-II  1-UIN-141 Programovanie (2)                       1upI* 1pupI*
  Stv 15 40 2h v I-32  2-UIN-272 Seminár z webových technológií vo vyučovaní (2)        2muMAIN

Mayerová Karolína
  Uto 8 10 2h v I-H3  1-UIN-354 Robotické stavebnice vo vzdelávaní (1)            3up** 3pupI*
  Uto 9 50 2h p M-III 2-AIN-136 Tvorba edukačného softvéru                  1mAINv
  Uto 13 10 2h c I-H4  1-UIN-246 Interaktívne programovanie a vizuálne modelovanie       2upI* 1k* 2pupI*
  Uto 16 30 2h s I-32  1-UIN-251 Propedeutika vyučovania informatiky (2)            1pUIN 2upI* 1k* 2pupI*
  Str 11 30 2h v I-32  2-UXX-124 Metodológia pedagogického výskumu (2)             1pmupGEIT 2muMAIN_k 1mu**

Mészárosová Eva D
  Pon 9 00 2h c I-H4  1-UIN-236 Algoritmy a údajové štruktúry                 2muMAIN_k 2upI* 2pupI*
  Pon 9 00 2h c I-32  1-UIN-236 Algoritmy a údajové štruktúry                 2muMAIN_k 2upI* 2pupI*
  Str 11 30 2h s I-H3  1-UXX-138 Digitálne technológie (2)                   1up** 1k* 1pupI*

Salanci Ľubomír
  Pon 12 20 2h c I-H6  2-AIN-139 Kompilátory a interpretre                   1mAINv 1mAINp
  Str 13 10 2h p A   1-MAT-170 Programovanie (2)                       1MAT***
  Stv 8 10 2h p M-II  2-AIN-139 Kompilátory a interpretre                   1mAINp 1mAINv

Šuníková Dana D
  Stv 9 50 2h c I-H6  1-AIN-189 Webové aplikácie (1)                     1AIN2 1AIN3 1AIN4
  Stv 11 30 2h c I-H6  1-AIN-189 Webové aplikácie (1)                     1AIN1 1INF*

Tomcsányi Peter
  Pon 10 40 2h c I-H3  1-AIN-186 Princípy počítačov – systémové programovanie (druha polovica 1AIN3
  Pon 12 20 2h c I-H3  1-AIN-186 Princípy počítačov – systémové programovanie (druha polovica 1AIN4
  Pon 16 30 2h c I-H3  1-AIN-186 Princípy počítačov – systémové programovanie (druha polovica 1AIN1
  Pon 18 10 2h c I-H3  1-AIN-186 Princípy počítačov – systémové programovanie (druha polovica 1AIN2
  Uto 11 30 2h p A   1-AIN-186 Princípy počítačov – systémové programovanie         1AIN*
  Uto 18 10 2h p I-H4  2-UIN-111 Operačné systémy                       1pmupGEIT 2muMAIN_k 1muI*

Tomcsányiová Monika
  Uto 8 10 2h p M-III 2-AIN-136 Tvorba edukačného softvéru                  1mAINv
  Uto 9 50 2h p M-III 2-AIN-136 Tvorba edukačného softvéru                  1mAINv
             1-UIN-343 Tvorba pedagogického softvéru (2)               2muMAIN_k 3upI* 3pupI*
  Uto 11 30 2h v I-H4  1-UIN-351 Programovanie v Jave                     2muMAIN_k 3upI* 3pupI*
  Str 8 10 2h p I-H4  2-UIN-109 Didaktika programovania (2)                  1pmupGEIT 2pUIN 2muMAIN_k 1muI*
  Stv 17 20 2h s I-32  1-UXX-935 Seminár k bakalárskej práci z informatiky (2)         3upI* 3pupI*

Veselovská Michaela
  Uto 14 50 2h c I-H6  1-MAT-170 Programovanie (2)                       1MMN*
  Str 11 30 2h c I-H6  1-MAT-170 Programovanie (2)                       1EFM*
  Str 14 50 2h c I-H3  1-MAT-170 Programovanie (2)                       1MAT*
  Stv 9 50 2h c I-H6  1-AIN-189 Webové aplikácie (1)                     1AIN2 1AIN3 1AIN4
  Stv 11 30 2h c I-H6  1-AIN-189 Webové aplikácie (1)                     1AIN1 1INF*

Wagner Miroslav
  Str 11 30 2h s I-H3  1-UXX-138 Digitálne technológie (2)                   1up** 1k* 1pupI*
  Str 13 10 2h v I-H4  2-UIN-143 Správa školskej siete                     2muMAIN 2muMAIN_k

Winczer Michal
  Pon 9 50 2h p A   1-AIN-211 Úvod do teoretickej informatiky                2AIN*
  Pon 11 30 2h v M-II  2-UIN-102 Teoretická informatika (2)                  2muMAIN 2muMAIN_k
  Uto 14 50 2h v I-H4  2-UXX-108 Dejiny informatiky                      1pmupGEIT 1mu** 2kM*
  Uto 16 30 2h p I-H4  2-UIN-144 Návrh a analýza algoritmov                  1muMAIN 2muMAIN_k
  Str 9 50 2h v I-H4  2-UIN-262 Programátorské súťaže                     2pmupGEIT 2muI* 3kM*
  Str 14 50 2h p B   1-INF-175 Spoločenské aspekty informatiky                2INF1 2INF2 1AIN* 2INF* 2BIN*
  Pia 13 10 4h c I-H3  1-INF-825 Rýchlostné programovanie (4)                 2INF*
             1-INF-815 Rýchlostné programovanie (2)                 1INF*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Výpočtové centrum
(VC)

Mederly Peter
  Stv 15 40 2h p M-IV  1-EFM-535 Princípy účtovníctva                     2EFM*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu: 1.11.2017.