Rozvrhy učiteľov podľa katedier
Zimný semester 1999/2000

Katedra algebry a teórie čísiel
(KATC)

Balint
  Uto 13 10 2hod b101 Vypoctova technika            c 2PCF
  Uto 16 30 2hod b101 Vypoctova technika            c 2PCF
  Uto 17 20 2hod  F1 Matematika                c 2MI1

Benesova
  Pon 13 10 2hod  B Vybrane partie z teoretickej aritmetiky p 5PCF 5MD  5M
  Uto 8 10 2hod  I Algebra                 c 4MF2
  Str 11 30 2hod  IX Algebra                 p 4FI  4MF*
  Str 13 10 2hod XII Algebra                 c 4MF1

Cincura
  Pon 9 00 2hod M126 Teoria kategorii             p 5mms
  Pon 11 30 2hod  V Vseobecna topologia           p 3mms
  Pon 14 50 2hod  A Matematika                p 2MD  2MI* 2M
  Uto 8 10 2hod  V Matematika                c 2MT1
  Str 13 10 2hod  C Matematika                p 2MD  2MI* 2M
  Str 14 50 2hod VIII Matematika                c 2MD  2MT2
  Str 17 20 2hod  F1 Matematika                c 2MI2

Draskovicova
  Pon 13 10 2hod  A Algebra                 p 4MD  4MI  4M
  Str 9 50 2hod  XI Algebra                 c 4MD  4MT

Gurican
  Pon 13 10 2hod  IX Algebra                 c 1i2
  Uto 8 10 2hod M126 Vybrane kapitoly z algebry        p 4mms
  Str 11 30 2hod  A Algebra                 p 1i*  1bi
  Stv 9 50 2hod  V Vybrane kapitoly z algebry        p 4mms
  Stv 13 10 2hod  V Algebra                 c 1i4

Katrinak
  Str 14 50 2hod M126 Univerzalne algebry a zvazy       s 4mms
  Stv 8 10 2hod  V Uvod do teorie kodovania         p 3PCF 3MD  3M
  Stv 11 30 2hod  C Algebra                 p 2m1  2m2
  Stv 14 50 2hod  V Univerzalne algebry a zvazy       p 5mms

Korbas
  Uto 9 50 2hod  B Linearna algebra a geometria       p 1bm  1m1  1m
  Str 13 10 2hod  V Diferencialna topologia         p 4mms
  Stv 9 50 2hod  B Linearna algebra a geometria       p 1bm  1m1  1m

Legen
  Uto 9 50 2hod  V Teoria poli               p 3mms
  Stv 8 10 2hod  C Algebra                 p 2i*  2bi
  Stv 10 40 2hod  IV Nelinearna a stoch. optimalizacia    p 3mng
  Stv 13 10 1hod  B Algebra                 c 2bi  2i1

Macaj
  Stv 8 10 1hod VII Algebra a geometria           c 1FE  1f1
  Stv 9 00 1hod VII Algebra a geometria           c 1f2
  Stv 13 10 1hod F109 Algebra a geometria           c 1f4
  Stv 14 50 1hod  I Algebra a geometria           c 1f3
  Pia 10 40 2hod  II Algebra                 c 4MI

Marcisova
  Uto 12 20 2hod b404 Algebra                 c 4PCF
  Str 11 30 2hod  C1 Algebra                 p 4PCF
  Stv 9 00 2hod  C1 Algebra                 c 4PCF
  Stv 10 40 2hod  C1 Algebra                 c 4PCF

Salat
  Pon 13 10 2hod M126 Teoria cisel               p 5mms
  Uto 9 50 2hod M126 Seminar z realnych funkcii        s
  Str 9 50 2hod M126 Seminar z teorie cisel          s
  Str 13 10 2hod F108 Vybrane partie z teoretickej aritmetiky p 5MF1 5MF2

Tomanova
  Str 9 50 2hod  V Teoria grafov              p 3mms
  Stv 8 10 2hod M126 Kombinatorika              v 3PCF 3MD  3M
  Stv 13 10 1hod f196 Algebra                 c 2i3
  Stv 14 00 1hod f196 Algebra                 c 2i4
  Pia 9 00 1hod  VI Algebra                 c 2i2

Zabka M.
  Str 17 20 2hod F108 Algebra                 c 2m2
  Pia 8 10 2hod VII Algebra                 c 2m1

Zlatos P.
  Uto 9 50 2hod  F2 Algebra a geometria           p 1FE* 1f1  1f
  Str 11 30 2hod  V Teoria mnozin a mat. logika       p 3mms


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | KTVS | NEZARADENI

Katedra geometrie
(KG)

Boda E.
  Pon 9 00 2hod F247 Linearna algebra a geometria       p 2mng1
  Uto 13 10 3hod  A Matematika                p 1FI  1MD  1M
  Uto 15 40 2hod  KG Diplomovy seminar            s 5MD
  Str 8 10 2hod  XI Geometria                p 3MD  3Mf
  Str 9 50 2hod XII Vybrane kapitoly z geometrie       p 5MD
  Str 13 10 2hod  B Matematika                p 1FI  1MD  1M

Bohdal
  Pon 10 40 2hod M217 Pocitacova geometria           c 5MD
  Pon 15 40 2hod M120 Geometria                c 3MD
  Stv 9 50 3hod M217 Uvod do grafiky na PC          c 1MD
  Pia 8 10 2hod  XI Architektura a progr. graf. periferii  p 4ipg 4mmpg 4m
  Pia 10 40 2hod  IV Geometria                c 3Mf

Bozek
  Str 8 10 2hod XII Geometria                p 3mpg
  Str 9 50 2hod  KG Diferencialna geometria         c 3MD
  Str 13 10 2hod M120 Geometria                p 4mpg
  Stv 9 50 2hod XII Geometria                p 4mpg
  Stv 11 30 2hod M120 Diferencialna geometria         p 3MD

Chalmoviansky
  Uto 8 10 2hod  II Geometria                c 3MI1
  Uto 13 10 2hod  H6 Krivky a plochy v PG           c 4ipg 4mmpg
  Str 8 10 2hod F108 Geometria                p 3MI1 3MT*
  Str 14 50 2hod M120 Geometria                c 3MT1
  Str 16 30 2hod  B Geometria                c 3MT2

Cizmar
  Pon 8 10 2hod G203 Vybrane partie z elementarnej geometrie v 3PCF
  Pon 9 50 2hod  KG Algebraicka geometria          p 4MD
  Pon 14 50 2hod  B Dejiny matematiky            p 5M*  5PCF
  Uto 14 00 2hod  KG Geometria                p 4MD
  Uto 17 20 2hod  V Algebraicka geometria          c 4MD
  Str 8 10 2hod  KG Geometria                c 4MD

Hlusek
  Uto 12 20 2hod  VI Geometria                c 4MF2
  Uto 17 20 2hod M120 Geometria                c 4MF1
  Str 12 20 2hod  F1 Geometria                c 4MI
  Str 14 50 2hod  A Geometria                c 4MT

Imamovic
  Pon 13 10 3hod  C3 Matematika                c 1PCF

Kudlickova
  Pon 9 00 2hod M120 Pocitacova geometria           p 5MD
  Pon 13 10 2hod M120 Technicke kreslenie           p 3MD
  Pon 14 50 1hod M120 Technicke kreslenie           c 3MD
  Str 8 10 2hod M120 Pocitacova geometria           p 5MD
  Str 9 50 3hod M120 Zobrazovacie metody           p 3mpg

Machalova
  Stv 8 10 2hod M120 Zobrazovacie metody           c 1MD
  Stv 16 30 2hod M120 Matematika                c 2FI

Mederlyova
  Pon 13 10 2hod c201 Geometria                c 3PCF
  Pon 14 50 2hod B307 Geometria                c 3PCF
  Uto 14 50 2hod b446 Matematika                c 1PCF
  Str 9 50 2hod b304 Matematika                c 1PCF
  Stv 10 40 2hod b301 Geometria                c 3PCF

Mikita
  Pon 8 10 2hod XII 2D-grafika                p 3ipg 3mmpg 4i
  Uto 16 30 2hod  IX Pocitacova grafika            p 4mng
  Uto 18 10 2hod  H6 Pocitacova grafika            c 4mng

Orszagova
  Uto 13 10 3hod  C3 Matematika                c 1PCF

Pilnikova
  Stv 13 10 2hod M120 Matematika                c 2Mf1
  Pon 14 50 2hod T65 Matematika                c 2Mf2

Polednova
  Uto 9 00 2hod B540 Geometria                c 4PCF
  Uto 14 00 2hod c201 Geometria                c 4PCF
  Str 8 10 2hod  C3 Geometria                c 4PCF
  Str 9 50 2hod  C3 Geometria                p 4PCF
  Pia 8 10 2hod b404 Geometria                p 3PCF
  Pia 10 40 2hod b446 Geometria                c 3PCF

Sklenarikova
  Pon 8 10 3hod  XI Zobrazovacie metody           p 2MD
  Uto 8 10 3hod VIII Zobrazovacie metody           p 1MD
  Uto 13 10 2hod M120 Zobrazovacie metody           c 2MD
  Stv 8 10 2hod  IX Geometria                p 4MF1 4MF2

Solcan
  Pon 8 10 2hod  KG Aplikacie deskriptivnej geometrie    c 4MD
  Pon 13 10 2hod XII Projektivna geometria          c 2MD
  Uto 10 40 2hod M120 Aplikacie deskriptivnej geometrie    p 4MD
  Uto 14 50 3hod M120 Projektivna geometria          p 2MD
  Str 8 10 2hod F328 Geometria                p 4MI  4MT

Sunal
  Pon 8 10 1hod  VI Linearna algebra a geometria       c 2mng1
  Pon 9 00 1hod  V Linearna algebra a geometria       c 1mng1
  Pon 9 50 2hod  II Matematika                c 1MI1
  Pon 13 10 3hod B305 Matematika                c 1PCF
  Uto 14 50 1hod  IV Linearna algebra a geometria       c 1mng2
  Uto 17 20 2hod  VI Matematika                c 1MI2
  Stv 14 50 2hod M120 Matematika                c 1MD

Szaras
  Pon 13 10 3hod G203 Matematika                c 1PCF

Zatko V.
  Pon 9 50 2hod b446 Matematika                p 1PCF
  Pon 11 30 2hod M120 Numericka geometria           s 5mpg
  Pon 14 00 2hod  XI Geometricke modelovanie         p 5mpg
  Uto 9 50 3hod XII Krivky a plochy v PG           p 4ipg 4mmpg 5i
  Uto 13 10 2hod  X Linearna algebra a geometria       p 1mng1 1mng2
  Str 8 10 2hod b446 Matematika                p 1PCF


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | KTVS | NEZARADENI

Katedra matematickej analýzy
(KMA)

Barnovska
  Pon 10 40 3hod  IX Matematicka analyza           p 2mng1
  Uto 8 10 3hod  C1 Matematika                p 1PCF
  Str 10 40 2hod  VI Matematicka analyza           c 2mng1
  Stv 14 00 2hod  C1 Vyberovy seminar z matematiky      c 1PCF

Buchta
  Stv 12 20 2hod  F1 Matematika                c 2f2
  Stv 14 00 2hod  F1 Matematika                c 2f2

Cervenansky
  Str 13 10 2hod  I Matematicka analyza           c 2bi  2i4
  Str 15 40 3hod  II Matematicka analyza           c 1FE  1f3

Durikovic
  Pon 8 10 2hod  B Matematicka analyza           p 2m1  2m2
  Pon 11 30 2hod F232 Metody variacnych nerovnic v aplikaciach p 5mma
  Stv 9 50 2hod  C Matematicka analyza           p 2m1  2m2
  Stv 11 30 2hod  II Parcialne diferencialne rovnice     p 4mma

Feckan M.
  Str 16 30 2hod  I Parcialne diferencialne rovnice     c 4mma
  Stv 9 50 2hod  II Nelinearna analyza a diferencialna topol p 4mma

Futas
  Pon 12 20 2hod III Algebra                 c 1i6
  Pon 14 00 2hod F109 Algebra                 c 1i1

Gera M.
  Pon 9 00 2hod F328 Matematika                p 2fm* 2fzp
  Pon 14 00 2hod F328 Matematika                p 2fm* 2fzp
  Uto 10 40 2hod F328 Matematicka analyza           p 3MD  3Mf
  Uto 14 00 2hod F328 Aplikovana funkcionalna analyza     p 4mng

Gregus M.
  Pon 9 50 2hod M109 Vybrane kapitoly z matematiky      p 3PCF
  Pon 11 30 1hod M109 Vybrane kapitoly z matematiky      c 3PCF
  Str 9 50 2hod  IX Diplomovy seminar            s 5mng

Horna
  Pon 12 20 2hod F328 Matematicka analyza           c 1i5
  Pon 17 20 2hod  XI Matematicka analyza           c 1i4
  Uto 13 10 3hod  F2 Matematicka analyza           c 1f4
  Uto 17 20 2hod  B Matematicka analyza           c 1i3
  Str 18 10 2hod  I Matematicka analyza           c 1i2

Jaros J.
  Pon 11 30 2hod  I Obycajne diferencialne rovnice      c 3mma
  Pon 14 00 2hod  I Biomatematika              p 3mmm
  Uto 13 10 2hod  C Matematicka analyza           p 2me*
  Str 11 30 2hod  I Obycajne diferencialne rovnice      p 3mma
  Str 14 50 2hod  C Matematicka analyza           p 2me*

Jaros F.
  Uto 15 40 2hod B305 Matematika                p 1PCF
  Uto 17 20 1hod B305 Matematika                c 1PCF
  Str 13 10 2hod  X Matematicka analyza           c 2m2
  Str 16 30 2hod  F2 Matematicka analyza           c 1m2
  Stv 14 50 2hod  X Matematicka analyza           c 2m2
  Stv 17 20 2hod  F2 Matematicka analyza           c 1m2

Kubacek
  Pon 9 50 3hod  A Matematicka analyza           p 1i*  1bi
  Pon 14 00 2hod III Cvicenie z matematickej analyzy     c 1bm  1m1
  Pon 16 30 2hod  A Matematicka analyza           c 1i1  1i6
  Str 13 10 2hod  A Cvicenie z matematickej analyzy     c 1bm  1m1
  Uto 11 30 2hod  I Matematicka analyza           c 1mng1

Kupka
  Pon 9 50 2hod G203 Aplikovana matematika          p 2PCF
  Pon 11 30 1hod G203 Aplikovana matematika          c 2PCF
  Pon 15 40 2hod B301 Matematicka analyza           c 3PCF
  Uto 8 10 1hod B540 Matematicka analyza           c 3PCF
  Uto 10 40 2hod  C3 Matematicka analyza           p 3PCF
  Uto 15 40 2hod  V Zit efektivnejsie - pr. apl. neur. prog. v 5f*

Medved
  Pon 9 50 3hod  C Matematicka analyza           p 2i*  2bi
  Uto 9 50 2hod III Topologia a geometria          p 3mma
  Str 9 50 1hod  I Topologia a geometria          p 3mma
  Str 10 40 1hod  I Topologia a geometria          c 3mma
  Str 14 50 2hod  I Dynamicke systemy            p 4mma
  Stv 8 10 1hod  II Dynamicke systemy            p 4mma
  Stv 9 00 1hod  II Dynamicke systemy            c 4mma

Mozer
  Pon 12 20 3hod  F2 Matematika                p 2FE  2f1  2f
  Pon 15 40 2hod  V Matematika                c 2f4
  Str 11 30 2hod VIII Matematika                c 2f4
  Str 14 00 3hod  F1 Matematika                p 2FE  2f1  2f
  Pia 8 10 2hod  B Vyberova prednaska z matematiky     v 2FE  2f1  2f
  Pia 12 20 2hod  B Vyberova prednaska z matematiky     v 3fa* 3fbf 3f

Petrovicova E.
  Str 16 30 2hod  A Matematicka analyza           c 2i1
  Stv 9 50 2hod  XI Matematicka analyza           c 2i3
  Stv 12 20 2hod F247 Matematicka analyza           c 1mng2
  Stv 16 30 2hod  VI Matematicka analyza           c 2i2

Polacik
  Stv 8 10 2hod M201 Funkcionalna analyza           p 5mma

Seda
  Uto 12 20 2hod  II Obycajne diferencialne rovnice      p 4mng
  Stv 9 00 1hod  IV Obycajne diferencialne rovnice      p 4mng
  Stv 9 50 1hod  IV Obycajne diferencialne rovnice      c 4mng
  Pia 9 00 2hod M109 Obycajne diferencialne rovnice      s MFFUK

Sisolakova
  Pon 9 50 3hod b404 Matematika                p 1PCF
  Uto 10 40 2hod b404 Matematika                p 1PCF
  Uto 13 10 2hod  B Matematika                c 2f3
  Uto 17 20 2hod F328 Matematika                c 2f3
  Str 9 00 2hod b301 Matematika                c 1PCF

Svana
  Pon 17 20 3hod F108 Matematicka analyza           c 1f1
  Uto 15 40 3hod  F2 Matematicka analyza           c 1f2

Terescak
  Uto 8 10 2hod F109 Funkcionalna analyza           p 3mim 3mp* 3m
  Uto 9 50 2hod  I Seminar z nelin. FA           s 4mma
  Uto 14 50 2hod III Matematicka analyza           c 2m1
  Str 13 10 2hod  IV Matematicka analyza           c 2m1
  Stv 9 50 2hod F328 Funkcionalna analyza           p 3mim 3mp* 3m
  Stv 11 30 2hod F328 Funkcionalna analyza           c 3mim 3mp* 3m

Toma
  Pon 9 50 2hod VIII Medzinarodny obchod a financie      p 5mef
  Pon 15 40 2hod F328 Matematika                c 2f1
  Uto 8 10 2hod  A Rozhodovacie tech.v oper.man.      p 4mef 5mef 5m
  Stv 14 00 2hod VIII Matematika                c 2f1

Valasek
  Pon 14 50 3hod  F2 Matematicka analyza           p 1FE* 1f1  1f
  Uto 8 10 3hod  VI Komplexna analyza            p 3mng
  Uto 10 40 1hod  VI Komplexna analyza            c 3mng
  Str 13 10 3hod  F2 Matematicka analyza           p 1FE* 1f1  1f

Vencko
  Pon 9 50 3hod III Matematicka analyza           p 1mn*
  Uto 11 30 2hod  B Matematicka analyza           p 1bm  1m1  1m
  Stv 11 30 2hod  B Matematicka analyza           p 1bm  1m1  1m

Venckova
  Pon 8 10 2hod VIII Cvicenie z matematickej analyzy     c 1m4
  Pon 12 20 2hod  VI Cvicenie z matematickej analyzy     c 1m3
  Uto 9 50 2hod B435 Matematika                p 1PCF
  Str 13 10 2hod F328 Cvicenie z matematickej analyzy     c 1m3
  Str 17 20 2hod  XI Cvicenie z matematickej analyzy     c 1m4

Visnovska
  Uto 11 30 1hod III Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2MT2
  Uto 14 50 2hod  X Matematicka analyza           c 3MD  3Mf
  Str 8 10 1hod  IV Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2MI1

Viszus
  Pon 10 40 3hod  F1 Matematika                p 3fbf 3fe  3f
  Pon 17 20 2hod  F2 Matematika                c 3fbf 3fe  3f
  Str 8 10 2hod F109 Matematika                p 1fm* 1fzp
  Str 11 30 2hod F109 Matematika                p 1fm* 1fzp


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | KTVS | NEZARADENI

Katedra numerických a optimalizačných metód
(KNOM)

Babusikova
  Uto 14 50 1hod  H3 Metody num. mat. v meteorologii     c 4fmk
  Stv 8 10 2hod F109 Numericke metody             c 2mng1 4fmk
  Stv 9 50 2hod  H6 Numericke metody             c 2mng1
  Stv 11 30 2hod M223 Uvod do softwarovych prostriedkov v NM  p 5mna

Balint
  Uto 13 10 2hod b101 Vypoctova technika            c 2PCF
  Uto 16 30 2hod b101 Vypoctova technika            c 2PCF
  Uto 17 20 2hod  F1 Matematika                c 2MI1

Businska
  Pon 11 30 2hod M223 Linearna algebra a geometria       c 1bm  1m1
  Pon 13 10 2hod VIII Linearna algebra a geometria       c 1m2
  Pon 16 30 2hod VII Maticovy pocet              p 3mng
  Uto 9 50 3hod M223 Numericke metody linearnej algebry    p 3mna
  Uto 12 20 1hod M223 Numericke metody linearnej algebry    c 3mna
  Uto 14 00 2hod M231 Problemy pri prakt. vyp.         v 3MD  3MI1 3M
  Stv 13 10 2hod M223 Linearna algebra a geometria       c 1m4
  Stv 15 40 2hod XII Linearna algebra a geometria       c 1m3

Gliviak
  Pon 9 00 1hod b101 Vypoctova technika            c 1PCF
  Pon 10 40 1hod  XI Teoria grafov              c 2m1
  Pon 13 10 2hod VII Sietova analyza             p 4mng
  Pon 17 20 2hod PF  Rozvrhovanie               v 3PCF
  Pon 14 50 2hod M223 Teoria grafov a jej pouz. v skol. praxi v 3PCF 3MD  3M
  Stv 13 10 1hod XII Teoria grafov              c 2m2
  Stv 14 00 1hod b101 Vypoctova technika            c 1PCF
  Stv 14 50 1hod b101 Vypoctova technika            c 1PCF
  Stv 16 30 2hod M223 Petriho siete v modelovani a riadeni   p 5mna

Hamala M.
  Pon 9 50 2hod M223 Optimalizacne metody           p 4itm 5itm
  Uto 14 00 2hod M223 Optimalizacne metody           c 4itm 5itm
  Uto 15 40 2hod M223 Algoritmy nelinearnej regresie      p 3mme
  Uto 17 20 2hod F108 Nelinearne programovanie         p 3mef* 3mme 4m
  Stv 9 50 2hod III Nelinearne programovanie         p 3mef* 3mme 4m
  Stv 12 20 2hod  F2 Nelinearne programovanie         c 3mef* 3mme

Huta A.
  Pon 11 30 2hod  XI Poistna a financna matematika      p 3mme 3mng
  Pon 13 10 2hod M223 Financna matematika           c 3mme
  Stv 8 10 2hod  B Financie a zakl. uctovnictva       v 3PCF 3MD  3M
  Stv 9 50 2hod M225 Numericke metody             p 3PCF
  Stv 11 30 1hod M225 Numericke metody             c 3PCF
  Stv 13 10 2hod  A Zaklady financnej a poistnej matematiky p 5M*  5PCF

Chocholaty
  Stv 8 10 2hod  XI Zaklady numer. ries. rovnic       v 3MD  3MI1 3M
  Stv 11 30 2hod III Diferencne metody riesenia DR      p 4mna
  Stv 14 50 2hod M223 Riesenie stiff uloh           p 5mna
  Pia 9 50 2hod XII Numericke metody             p 4mng
  Pia 11 30 2hod XII Numericke metody             c 4mng

Kacur
  Uto 12 20 2hod   Numericke metody riesenia DR       p 5mma
  Str 14 50 2hod M223 Variacne metody riesenia DR       p 4mna

Ondrejovic
  Stv 14 50 2hod  VI Algebra                 c 1i3
  Stv 16 30 2hod  I Algebra                 c 1i5

Plesnik
  Pon 8 10 2hod M223 Celociselne programovanie        p 3mme
  Str 8 10 2hod  B Linearne programovanie          p 2me* 3mem 3m
  Str 14 00 2hod  XI Algoritmy na sietach           p 4mef 4mem
  Str 15 40 2hod  XI Algoritmy na sietach           c 4mef 4mem
  Stv 13 10 2hod F108 Linearne programovanie          c 2mef2 3mem
  Stv 15 40 2hod F232 Celociselne programovanie        c 3mme
  Stv 17 20 2hod  IV Linearne programovanie          c 2mef1

Spal
  Uto 11 30 2hod b301 Matematika                c 1PCF
  Uto 16 30 2hod  X Matematika                c 2fm* 2fzp

Valkova
  Pon 11 30 2hod F108 Numericka matematika           p 2m1  2m2
  Pon 14 50 2hod F247 Numericka matematika           c 2m1
  Str 9 00 2hod  H6 Numericka matematika           c 2m1  2m2
  Str 11 30 2hod III Numericka matematika           c 2m2
  Str 11 30 2hod  H6 Numericka matematika           c 2m2
  Str 14 00 1hod b101 Vypoctova technika            c 1PCF
  Str 14 50 1hod b101 Vypoctova technika            c 1PCF


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | KTVS | NEZARADENI

Katedra teórie pravdepodobnosti a matematickej štatistiky
(KTPMS)

Harman
  Uto 10 40 1hod  IX Pravdepodobnost a statistika       c 3ita 3itp
  Uto 11 30 1hod VIII Pravdepodobnost a statistika       c 3itm
  Uto 12 20 1hod VII Pravdepodobnost a statistika       c 3ita
  Str 16 30 2hod  C2 Matematika                c 1PCF
  Str 18 10 1hod  C2 Matematika                c 1PCF
  Pia 10 40 2hod b301 Matematika                c 1PCF

Jankova
  Pon 9 00 2hod  C3 Pravdepodobnost a statistika       p 5PCF
  Str 14 00 2hod  C1 Matematika                p 1PCF
  Str 15 40 2hod B307 Matematika                c 1PCF
  Pia 10 40 2hod b303 Matematika                c 1PCF

Kalas J.
  Uto 11 30 2hod  XI Stoch. metody oper. vyskumu       p 4mef
  Str 11 30 2hod  X Teoria nahodneho vyberu         p 3mps
  Str 14 50 2hod  X Markovovske retazce a ich apl.      p 4mps

Lamos
  Pon 9 50 2hod  X Poistna matematika            p 3mpm
  Uto 8 10 3hod  C Pravdepodobnost a statistika       p 3i*

Macutek
  Stv 14 00 2hod  C3 Statisticke metody            c 1PCF
  Stv 15 40 2hod  C3 Statisticke metody            c 1PCF

Mizera
  Pon 14 50 2hod M217 Vybrane partie z pocitacovej statistiky  5mps
  Str 16 30 2hod  X Analyza dat               p 4mps

Nather
  Pon 14 50 2hod XII Vseobecna teoria poistenia        p 4mpm 5mef
  Pon 16 30 2hod  B Pravdepodobnost a statistika       p 5M*
  Uto 15 40 2hod F328 Pravdepodobnost a statistika       c 5MF2
  Uto 17 20 2hod VII Pravdepodobnost a statistika       c 5MF1

Pastor
  Uto 14 00 2hod XII Matematicke modely v demografii     p 4mpm 5mef 5m
  Uto 16 30 2hod  C2 Statisticke metody            p 1PCF
  Str 9 50 2hod M208 Analyza udajov pomocou PC        c 4mef
  Str 11 30 2hod M208 Analyza udajov pomocou PC        c 4mef 5mpm

Pazman
  Pon 9 50 2hod XII Seminar z mat.statistiky         s
  Stv 9 50 2hod  X Regresne modely             p 4mps
  Uto 14 00 2hod M216 Bayesovska statistika          p 4mps 5mps

Potocky
  Pon 8 10 2hod  X Financna matematika           p 3mpm
  Pon 10 40 2hod M216 Viacrozmerne stat. analyzy        p 4mps
  Uto 9 50 2hod M216 Teoria pravdepodobnosti         p 3mps
  Uto 12 20 2hod XII Teoria investicii            p 4mpm

Rublik
  Str 13 10 2hod  VI Neparametricke metody statistiky     p 5mps
  Str 14 50 2hod  VI Seminar z mat.statistiky         s 5mps

Stano
  Uto 8 10 2hod XII Statisticke metody            c 3mef2
  Uto 12 20 2hod F328 Statisticke metody            c 3mef1
  Stv 15 40 2hod  C2 Pravdepodobnost a statistika       c 5PCF
  Stv 17 20 2hod  C2 Pravdepodobnost a statistika       c 5PCF

Stehlik
  Uto 16 30 2hod b446 Pravdepodobnost a statistika       c 5PCF
  Stv 11 30 2hod  X Pravdepodobnost a statistika       c 5MT
  Stv 14 50 2hod  A Pravdepodobnost a statistika       c 5MI
  Stv 16 30 2hod  XI Pravdepodobnost a statistika       c 5MD

Stulajter
  Pon 11 30 2hod XII Zaklady matematickej statistiky     p 3mps
  Uto 8 10 2hod  XI Nahodne procesy             p 4mps
  Str 9 50 2hod M216 Zaklady matematickej statistiky     p 3mps
  Str 11 30 2hod  XI Mnohorozmerne statisticke metody     p 3mef1 3mef2

Wimmer
  Stv 8 10 2hod M216 Biostatistika              p 4mps


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | KTVS | NEZARADENI

Katedra základov matematiky a didaktiky matematiky
(KZDM)

Bahno
  Uto 13 10 1hod VIII Didakticky sem. zo skol. mat.      c 3Mf
  Uto 16 30 2hod b303 Matematika                c 1PCF
  Str 7 20 1hod b201 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 3PCF

Balintova
  Uto 8 10 2hod b301 Matematika                c 1PCF
  Stv 15 40 1hod G203 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1PCF

Bednarova
  Uto 11 30 2hod  X Matematika                c 1FI
  Str 16 30 2hod  C Matematika                c 1MT1
  Stv 11 30 1hod  IX Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1FM  1MT1
  Stv 12 20 1hod f196 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1MF1
  Stv 13 10 1hod III Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1MF2
  Stv 14 00 1hod b446 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1PCF

Berekova
  Uto 10 40 1hod B307 Didaktika matematiky           p 4PCF
  Uto 12 20 2hod G203 Didaktika matematiky           c 4PCF
  Str 14 50 2hod b301 Didaktika matematiky           c 4PCF
  Str 16 30 2hod  VI Seminar z matematiky           s 5M*  5PCF

Cernek
  Pon 10 40 2hod F328 Matematika                p 2FI  2Mf*
  Str 8 10 2hod  A Matematika                p 2FI  2Mf*

Danisovska
  Str 13 10 1hod G203 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2PCF
  Stv 12 20 1hod b201 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2PCF
  Pia 8 10 2hod  V Matematicka analyza           c 3MI1

Frkova
  Stv 14 50 1hod f196 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2Mf1
  Stv 15 40 1hod f196 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2Mf1 2Mf2

Gregorickova
  Pia 9 00 3hod  C2 Matematika                c 1PCF

Hecht
  Str 15 40 2hod  C3 Matematika                p 2PCF
  Pia 7 20 2hod b303 Matematika                p 2PCF

Hejny
  Pon 8 10 2hod  I Diagnostika mat.ved.ziaka        v 3MD  3MI1 3M
  Pon 9 50 2hod  I Diagnostika mat.ved.ziaka        v 3MD  3MI1 3M

Jodas
  Uto 14 00 1hod F108 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 3MI1
  Uto 14 50 1hod F108 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 3MI1
  Uto 16 30 2hod  XI Vybrane partie z metodiky matematiky   v 3MD 3MI1 3MT
  Uto 18 10 1hod  X Didakticky sem. zo skol. mat.      c 3MD

Kostyrko
  Pon 8 10 2hod III Vybrane partie z matematickej analyzy  v 3PCF 3MD  3M
  Pon 10 40 2hod  C3 Matematika                p 2PCF
  Stv 9 00 2hod b446 Matematika                p 2PCF

Krallova
  Pon 9 50 2hod B445 Didaktika matematiky           c 4PCF
  Pon 11 30 1hod B445 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 3PCF
  Str 9 50 1hod b446 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 3PCF
  Str 13 10 1hod III Didakticky sem. zo skol. mat.      c 3MT2
  Str 14 00 1hod III Didakticky sem. zo skol. mat.      c 3MT1
  Str 14 50 2hod G203 Didaktika matematiky           c 4PCF

Kupkova
  Pon 12 20 1hod  C Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2MI2
  Pon 14 50 1hod F108 Didaktika matematiky           p 4MI  4MT
  Uto 11 30 2hod F247 Didaktika matematiky           c 4MT
  Str 13 10 2hod VIII Didaktika matematiky           c 4MT
  Pia 9 00 2hod  IV Didaktika matematiky           c 4MI

Neubrunnova
  Str 9 50 2hod F328 Matematicka analyza           p 3MI1 3MT*
  Str 14 00 2hod  II Matematicka analyza           c 3MT2

Petrasova
  Stv 14 50 1hod  XI Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2Mf2
  Stv 15 40 1hod  XI Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2MD

Riecan
  Pon 8 10 2hod  II Vybrane kapitoly z teorie miery     v 3MD  3MI1 3M

Rosa
  Pon 17 20 2hod  C Hodnotenie a klasifikacia ako sucast ... v 3PCF 3MD  3M
  Uto 8 10 3hod F328 Matematika                p 1FM  1MF*
  Str 9 00 1hod  I Zaklady skolskeho managementu      v 5FE  5MF*
  Stv 14 00 2hod  B Matematika                p 1FM  1MF*

Sevcova
  Pon 9 00 2hod b303 Matematika                c 2PCF
  Pon 15 40 2hod G203 Matematika                c 2PCF
  Uto 8 10 2hod b304 Matematika                c 2PCF
  Uto 12 20 1hod III Aplikacie deskriptivnej geometrie    c 3MD

Trencansky
  Uto 8 10 1hod M120 Didaktika deskriptivnej geometrie    p 4MD
  Uto 9 00 2hod M120 Didaktika deskriptivnej geometrie    c 4MD
  Str 16 30 2hod  V Seminar z matematiky           s 5M*  5PCF
  Stv 15 40 2hod  IX Aplikacie deskriptivnej geometrie    p 3MD

Uhercikova
  Pon 14 00 2hod  VI Didaktika matematiky           c 4MF1
  Pon 17 20 2hod b446 Tvorba a vyuzitie did.techn.vo vyuc.mat. v 3PCF
  Str 13 10 2hod F109 Didaktika matematiky           c 4MD  4MF2
  Str 15 40 1hod  F2 Didaktika matematiky           p 4MD  4MF*

Zabka J.
  Uto 12 20 1hod  IX Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1MD
  Uto 14 00 2hod  F1 Matematicka analyza           c 3MT1
  Stv 15 40 1hod b302 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1PCF

Zatko J.
  Pon 9 50 2hod  C2 Matematicka analyza           c 3PCF
  Uto 11 30 1hod  II Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2MT1
  Str 13 10 1hod b446 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2PCF

Zavadova
  Pon 8 10 1hod b302 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1PCF
  Pon 15 40 2hod F108 Matematika                c 1FM  1MF2
  Uto 12 20 1hod  F1 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1MI2
  Stv 11 30 1hod VIII Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1FM  1MT1
  Stv 13 10 1hod  II Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1MI1
  Stv 15 40 2hod  IV Matematika                c 1MF1


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | KTVS | NEZARADENI

Katedra informatiky
(KI)

Bebjak
  Pon 13 10 2hod  IV Formalne jazyky a automaty        p 4mim 5mim
  Pon 14 50 1hod  IV Formalne jazyky a automaty        c 4mim 5mim
  Pon 16 30 2hod  IV Pocitacove siete             p 5mim
  Uto 9 50 1hod VII Pocitacove siete             c 5mng
  Uto 10 40 3hod  C Pocitacove siete             p 4ips 5ips 5m
  Uto 13 10 1hod  I Pocitacove siete             c 5ips
  Uto 17 20 1hod  II Pocitacove siete             c 4ips

Bezakova
  Stv 15 40 1hod  I Formalne jazyky a automaty        c 2bi  2i1
  Stv 16 30 1hod F109 Formalne jazyky a automaty        c 2i4

Cervenka
  Pon 8 10 2hod  IV Objektova analyza a modelovanie     v 4ips 5ips
  Pon 9 50 1hod  IV Objektova analyza a modelovanie     c 4ips 5ips

Danihel
  Pia 8 10 2hod  T2 Uvod do databazovych systemov      c 2i3
  Pia 9 50 2hod  T2 Uvod do databazovych systemov      c 2i4

Hambalkova
  Pon 9 00 3hod VII Operacne systemy             p 4mim 5mim
  Uto 15 40 2hod M217 Vypoctova technika            s 1MT

Chladny
  Pon 14 50 1hod  II Diskretna matematika           c 1i2
  Pon 15 40 1hod  IV Diskretna matematika           c 1i6
  Pon 16 30 1hod XII Diskretna matematika           c 1i4
  Stv 8 10 2hod  VI Teoria vycislitelnosti          p 3itm 4itm 4i
  Stv 11 30 2hod  VI Teoria vycislitelnosti          c 3itm 4itm 4i

Kopacik
  Str 16 30 2hod  IV Seminar z bezpecnosti OS         s 4ips 5ips

Kralovic
  Uto 14 50 1hod  H6 Paralelne architektury          c 4ips 4ita
  Uto 15 40 1hod  H6 Paralelne architektury          c 5ips
  Stv 11 30 2hod  V Paralelne architektury          p 4ips 4ita 5i

Mederly Pavol
  Uto 8 10 3hod  IX Softwarove inzinierstvo         p 4ips 5ips
  Str 11 30 1hod  II Softwarove inzinierstvo         c 4ips
  Str 12 20 1hod  II Softwarove inzinierstvo         c 5ips

Mrazik
  Pon 8 10 2hod  C Informacie, internet a intranet     p 1i*  1bi
  Pon 10 40 3hod  IV Objektove databazy            p 4ips 5ips
  Uto 8 10 3hod F108 Uvod do OOP               p 2i*  3ips 4i

Neurath
  Uto 16 30 1hod  H6 Objektove databazy            c 5ips
  Uto 17 20 1hod  H6 Objektove databazy            c 4ips

Nyiri
  Pon 15 40 2hod  II Seminar systemoveho administratora    s 4ips 5ips

Olejar
  Uto 11 30 2hod  A Principy pocitacov            p 1i*
  Str 9 00 2hod  IV Kombinatoricka analyza          p 3itm 4itm
  Stv 9 50 2hod  VI Kombinatoricka analyza          p 3itm 4itm

Ostertag
  Uto 10 40 1hod VIII Tvorba efektivnych algoritmov      c 3itm
  Uto 11 30 1hod VII Tvorba efektivnych algoritmov      c 3ita
  Str 9 50 2hod F108 Programovanie              p 1m*  1bm  4m
  Str 11 30 2hod F108 Programovanie              c 1m*  1bm  4m

Paal
  Str 13 10 1hod  II Formalne jazyky a automaty        c 2i2

Pastorova
  Uto 12 20 2hod M216 Biologicky motivovana teoria jazykov   v 4itm 5itm
  Uto 14 50 2hod VIII Vypoctova technika            s 2Mf2
  Str 14 50 2hod F248 Vypoctova technika            s 2Mf1
  Str 16 30 2hod F248 Vypoctova technika            s 2MD
  Str 11 30 2hod M217 Vypoctova technika            c 1MD
  Stv 13 10 2hod VII Vypoctova technika            s 2MT

Prochazka
  Uto 13 10 2hod VII Algoritmy a datove struktury       p 3mim
  Uto 14 50 1hod VII Algoritmy a datove struktury       c 3mim
  Str 11 30 2hod  B Algoritmy a datove struktury       p 2i*  2bi
  Stv 11 30 2hod  A Algoritmy a datove struktury       p 2i*  2bi
  Stv 13 10 2hod T65 Pocitacova algebra            v 5mms

Ricanyova
  Pon 15 40 1hod F109 Diskretna matematika           c 1i1
  Uto 11 30 1hod  IX Teoria grafov              c 3ita 3itp
  Uto 12 20 1hod VIII Teoria grafov              c 3itm
  Str 13 10 1hod  XI Diskretna matematika           c 1i5

Rovan
  Pon 8 10 2hod  A Formalne jazyky a automaty        p 2i*  2bi
  Str 8 10 1hod  II Formalne jazyky a automaty        c 2i3
  Stv 14 00 3hod  F2 Teoria paralelnych vypoctov       p 3ita 4ita
  Pia 8 10 1hod  C Teoria paralelnych vypoctov       c 3ita
  Pia 9 00 1hod  C Teoria paralelnych vypoctov       c 3ita
  Pia 9 50 1hod  C Teoria paralelnych vypoctov       c 4ita

Sesera
  Uto 14 50 3hod  C Principy tvorby softwaru         p 3i*
  Uto 17 20 1hod  C Principy tvorby softwaru         c 3itm
  Str 8 10 1hod  VI Principy tvorby softwaru         c 3ita
  Str 9 00 1hod  VI Principy tvorby softwaru         c 3ita 3itp

Skoviera
  Uto 10 40 1hod VII Teoria grafov              c 3ita
  Str 10 40 3hod  C Teoria grafov              p 3i*
  Str 14 50 2hod T65 Diplomovy seminar            s 5ips 5itm

Stanek
  Pon 9 50 3hod  B Tvorba efektivnych algoritmov      p 3i*
  Pon 15 40 2hod VIII Kryptologia               v 4itm 5itm
  Uto 11 30 2hod  H6 Pocitacova grafika            c 5MI
  Str 9 50 1hod  VI Tvorba efektivnych algoritmov      c 3ita 3itp
  Str 14 50 2hod  H3 Pocitacova grafika            c 5MI
  Str 16 30 2hod III Kryptologia               p 4itm 5itm

Sturc
  Uto 14 50 3hod  B Uvod do databazovych systemov      p 2i*  2bi
  Str 14 50 2hod  IV Diplomovy seminar            s 4ips

Suster
  Uto 8 10 2hod  B Diskretna matematika           p 1FI  1MI*
  Uto 11 30 2hod  V Teoria programovania           p 4FI  4MI
  Uto 15 40 2hod  IV Diskretna matematika           c 1FI  1MI2
  Str 14 50 2hod  IX Diskretna matematika           c 1MI1

Toman
  Str 9 50 2hod  A Diskretna matematika           p 1i*  1bi
  Str 14 50 2hod III Diplomovy seminar            s 4it*
  Stv 14 00 1hod  I Diskretna matematika           c 1i3
  Stv 15 40 4hod III Enumeracia diskretnych struktur     v 4itm 5itm

Vajtersic
  Pia 9 00 3hod VIII Paralelne vedecke vypocty        v 4ita 5ita


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | KTVS | NEZARADENI

Katedra počítačovej grafiky a spracovania obrazu
(KPGSO)

Cibulka P.
  Uto 9 50 2hod b102 Vypoctova technika            c 2PCF
  Uto 13 10 2hod b102 Vypoctova technika            c 2PCF
  Str 14 00 2hod b102 Vypoctova technika            c 2PCF
  Pia 10 40 2hod b101 Vypoctova technika            c 2PCF

Czanner
  Pon 8 10 2hod  H3 Databazove systemy            c 3mng
  Pon 9 50 2hod  H3 Databazove systemy            c 3mng
  Str 8 10 2hod  H3 2D-grafika                c 3mmpg
  Str 9 50 2hod  H3 2D-grafika                c 4ipg

Ferko A.
  Stv 9 50 2hod M120 Diplomovy seminar            s 4ipg
  Stv 11 30 2hod XII Seminar z pocitacovej grafiky      s 4mpg
  Stv 14 00 2hod XII Diplomovy seminar            s 5ipg
  Pia 9 50 2hod  XI Graficke normy a systemy         p 4ipg 5ipg
  Pia 11 30 2hod  XI Graficke normy a systemy         p 4mmpg 4mpg

Ftacnik M.
  Str 18 10 2hod XII Heuristicke metody            p 4ipg 4mpg 5i

Hamala T.
  Pon 17 20 2hod VIII Pocitacova animacia           p 4ipg 5ipg 5m

Jankovic
  Pon 14 50 2hod VII Databazove systemy            p 3mng
  Pon 16 30 2hod  X Numericke metody v PG          p 4ipg 5ipg 5m

Komornik
  Pon 8 10 2hod F108 Teoria financnych trhov         p 4mef
  Pon 9 50 2hod F108 Podnikove financie            p 1bm  1me*
  Pon 12 20 1hod  B Podnikove financie            c 1me*

Kotrec
  Pon 11 30 2hod  X Open GL                 p 4ipg 5ipg 5m

Knor
  Str 8 10 2hod  IX Diskretna matematika           p 2mng1
  Stv 8 10 2hod  I Diskretne geometricke struktury     p 4mpg

Kuklisova
  Str 11 30 2hod  H3 2D-grafika                c 4ipg
  Str 13 10 2hod  H3 2D-grafika                c 4ipg
  Str 15 40 3hod M217 Uvod do grafiky na PC          c 1MD

Kys
  Uto 7 20 1hod G203 Vypoctova technika            p 1PCF
  Uto 9 00 1hod b101 Vypoctova technika            c 1PCF
  Uto 9 50 1hod b101 Vypoctova technika            c 1PCF
  Pia 9 50 2hod  C Teoria grafov              p 2m1  2m2

Martinka
  Pon 18 10 2hod  X Fotorealisticke zobrazovanie       p 4ipg 5ipg 5m

Polec
  Str 14 50 2hod XII Kodovanie a spracovanie obrazu      p 4ipg 4mpg 5i

Ruzicky
  Uto 17 20 2hod  IV Aplikacie pocitacovej grafiky      p 4ipg 5ipg 5m

Sikudova
  Pon 9 50 2hod  V Priemyselna organizacia         p 4mef
  Uto 9 50 2hod  II Pocitacova grafika            p 3mpg
  Uto 15 40 2hod f196 Ekonomia                 c 1mng2
  Str 10 40 2hod  IV Pocitacova grafika            p 5MI
  Stv 11 30 2hod  XI Ekonomia                 c 1fmg

Sramek
  Str 16 30 2hod XII Vizualizacia viacrozmernych dat     p 4ipg 4mpg 5i

Zimanyi
  Uto 11 30 1hod  H3 Pocitacova grafika            c 3mpg


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | KTVS | NEZARADENI

Katedra vyučovania informatiky
(KVI)

Baranovic
  Str 8 10 2hod T65 Programovanie              c 1m4
  Stv 8 10 2hod  H3 Internet ako pom. uc.          v 3FI  3MI1

Bellusova
  Str 8 10 2hod VIII Programovanie              c 1MI2
  Stv 8 10 2hod T65 Programovanie              c 1FI  1MI*

Blaho
  Uto 9 50 2hod  A Programovanie              p 1i*
  Uto 13 10 1hod  V Diplomovy seminar z informatiky     s 5MI
  Str 8 10 2hod f196 Programovanie              c 1m3
  Stv 9 50 2hod  A Programovanie              p 1i*
  Stv 12 20 2hod  I Programovanie              c 1i2

Demacek
  Uto 14 00 5hod   Programatorske etudy           p 4FI  4MI

Hrusecky
  Str 8 10 2hod  X Programovanie              c 1i4

Chlebikova
  Pon 13 10 2hod  V Diskretna matematika           p 2MI1 2MI2
  Pon 14 50 1hod  V Pocitacove spracovanie textu       p 3mim
  Str 8 10 1hod  H6 Rocnikovy projekt            s 2bi  2i1
  Str 9 50 2hod  X Diskretna matematika           c 2MI1
  Str 11 30 2hod VII Diskretna matematika           c 2MI2
  Stv 11 30 2hod F108 Programovanie              c 1i1
  Stv 13 10 1hod  H6 Rocnikovy projekt            s 2i2

Jaska
  Uto 15 40 2hod XII Pocitacove siete             p 5MI
  Uto 17 20 1hod XII Pocitacove siete             p 5MI
  Uto 18 10 2hod  XI Programovaci jazyk C           v 3FI  3MI1
  Str 18 10 1hod  H6 Rocnikovy projekt            s 2i3
  Str 19 00 1hod  H6 Rocnikovy projekt            s 2i4

Jaskova
  Uto 15 40 2hod  H3 Vypoctova technika            c 1MT
  Uto 18 10 2hod  H3 OP a Windows               v 3FI  3MI1
  Stv 9 50 2hod T66 Tvorba pedagogickeho software      p iDPS 3FI  3M
  Stv 12 20 2hod VIII Programovanie              c 1i6

Kalas I.
  Pon 9 00 2hod  IX Vypocty so symbolmi a LOGO        p iDPS 2FI  2M
  Uto 9 00 1hod T66 Diplomovy seminar z informatiky     s 4FI  4MI
  Uto 13 10 2hod  IX Vypocty so symbolmi a LOGO        c 2FI  2MI*
  Uto 14 50 2hod  IX Vypocty so symbolmi a LOGO        p iDPS 2FI  2M

Kleskenova
  Str 8 10 2hod T66 Programovanie              c 1i5

Kubincova
  Uto 9 50 2hod F109 Programovanie              p 1FI  1MI*
  Str 9 50 2hod VII Programovanie              c 1FI  1MI1
  Str 14 50 3hod F108 Datove struktury             p 2FI  2MI*
  Stv 9 50 2hod F109 Programovanie              p 1FI  1MI*

Ludrovska
  Stv 13 10 4hod T66 Seminar z komunikacie          s 2FI  2MI*

Pardubska
  Uto 9 00 3hod T65 Vypoctova teoria ucenia a neur. siete  v 4ita 5ita
  Uto 13 10 2hod T66 Zaklady teoretickej informatiky     c 3FI  3MI1
  Uto 14 50 2hod T66 Zaklady teoretickej informatiky     c 3FI  3MI1
  Stv 8 10 2hod III Uvod do paralel. a distr. algoritmov   p 3FI  3MI1
  Stv 11 30 2hod VII Zaklady teoretickej informatiky     p 3FI  3MI1

Salanci
  Uto 11 30 1hod T66 Principy pocitacov            c 3FI  3MI1
  Uto 16 30 2hod T66 Principy pocitacov            p 3FI  3MI1
  Str 9 50 2hod  B Programovanie              p 1bm  1m1  1m

Tomcsanyi
  Pon 9 00 3hod T66 Systemove programovanie         p 4FI  4MI

Tomcsanyiova
  Uto 13 10 2hod T65 Vypocty so symbolmi a LOGO        c iDPS 2FI  2M
  Str 8 10 2hod VII Programovanie              c 1MI2
  Str 9 50 2hod VIII Programovanie              c 1MI1
  Stv 8 10 2hod M217 Vypoctova technika            c 1MF1 1MF2

Winczer
  Pon 8 10 2hod  H6 Funkcionalne programovanie        c 3itp 4itp
  Pon 9 50 2hod F232 Dejiny informatiky            p 5MI
  Uto 13 10 2hod  IV Funkcionalne programovanie        p 3itp 4itp
  Stv 12 20 2hod  IV Programovanie              c 1i3

Zimanova
  Uto 13 10 2hod  XI Vypocty so symbolmi a LOGO        c 2FI  2MI*
  Uto 14 50 2hod T65 Programovanie              c 1bm
  Str 11 30 2hod T65 Programovanie              c 1m1
  Str 14 50 2hod VII Programovanie              c 1m2


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | KTVS | NEZARADENI

Ústav aplikovanej matematiky
(UAM)

Antonicova
  Stv 15 40 2hod F247 Ekonomicka teoria            c 2mef1
  Stv 17 20 2hod F247 Ekonomicka teoria            c 2mef2

Brunovsky
  Pon 11 30 2hod VII Diplomovy seminar            s 5mef
  Str 8 10 2hod III Obycajne diferencialne rovnice      p 3mef1 3mef2
  Stv 8 10 2hod VIII Obycajne diferencialne rovnice      p 3mef1 3mef2

Filo
  Pon 11 30 1hod M201 Klasicke metody riesenia DR       p 3mna
  Pon 12 20 1hod M201 Klasicke metody riesenia DR       c 3mna
  Uto 12 20 2hod M201 Modely prudenia tekutin         p 4mmm

Halicka
  Pon 12 20 2hod f196 Optimalne riadenie            p 4mef 5mem
  Uto 14 00 2hod M201 Zaklady matematickej teorie riadenia   p 3mme

Chlebik
  Stv 13 10 2hod  C Matematicka analyza           p 1me*
  Stv 14 50 2hod  C Matematicka analyza           p 1me*

Kodnar
  Pon 9 50 2hod M201 Mechanika kontinua            p 4mmm
  Pia 9 00 2hod  II Matematicke modely mechaniky       p 4mmm

Kollar M.
  Pon 17 20 2hod  II Diferencialny pocet           c 1mef2
  Stv 17 20 2hod III Diferencialny pocet           c 1mef2

Kordos
  Pon 14 50 2hod  IX Diferencialny pocet           c 1mef1
  Stv 17 20 2hod  II Diferencialny pocet           c 1mef1

Krajcovic
  Uto 8 10 2hod III Linearna algebra a geometria       c 1mef1
  Uto 13 10 2hod III Linearna algebra a geometria       c 1mef3
  Uto 15 40 2hod  F1 Linearna algebra a geometria       c 1mef2

Luptacik
  Pia 11 30 2hod  C Ekonomicka teoria            p 2me* 3mem
  Pia 14 00 2hod  C Ekonomicka teoria            p 2me*

Melichercik
  Str 11 30 2hod XII Diferencialny a integralny pocet     c 2mef2
  Stv 15 40 2hod  B Diferencialny a integralny pocet     c 2mef2
  Pia 8 10 2hod  X Teoria financnych trhov         p 4mef

Moravcikova
  Uto 9 50 2hod  XI Ekonomia                 c 1mng1
  Uto 18 10 2hod  IX Diferencialny pocet           c 1mef3
  Stv 17 20 2hod  IX Diferencialny pocet           c 1mef3
  Pia 11 30 2hod  IX Ekonomia                 c 2fmg

Sevcovic
  Pon 16 30 2hod  IX Diferencialny a integralny pocet     c 2mef1
  Str 13 10 2hod  IX Diferencialny a integralny pocet     c 2mef1

Slodicka
  Stv 13 10 2hod F232 Metoda konecnych prvkov         p 4mna
  Pia 8 10 2hod  IX Numericke metody             p 3mef1 3mef2
  Pia 9 50 2hod  IX Numericke metody             c 3mef1 3mef2
  Pia 11 30 2hod M208 Numericke metody             c 3mef2


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | KTVS | NEZARADENI

Ústav informatiky
(UI)

Borovansky
  Pia 10 40 2hod  I Systemy na prepisovanie termov      p 4itp 5itp

Jajcayova
  Stv 8 10 2hod  F2 Uvod do diskretnej matematiky      p 1bm  1m1  1m
  Stv 14 50 1hod F232 Uvod do diskretnej matematiky      c 1bm  1m1
  Stv 15 40 1hod  II Uvod do diskretnej matematiky      c 1m2
  Stv 16 30 1hod  II Uvod do diskretnej matematiky      c 1m4
  Stv 17 20 1hod F109 Uvod do diskretnej matematiky      c 1m3

Jarosova
  Pon 18 10 2hod T65 Uvod do vseobecnej jazykovedy      v 4iui 5iui

Komara
  Stv 11 30 3hod T65 Vypoctove modely progr. jazykov     p 3itp 4itp
  Stv 14 00 1hod  H6 Vypoctove modely progr. jazykov     v 3itp
  Stv 14 50 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 2bi  2i1
  Stv 15 40 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 2i2
  Stv 16 30 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 2i3
  Stv 17 20 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 2i4

Kravcik
  Str 9 00 3hod  II Hypermedialne systemy          p 4ips 5ips
  Str 8 10 1hod M217 Hypermedialne systemy          c 4ips 5ips
  Str 16 30 1hod  H3 Hypermedialne systemy          v 3ips 4ips 5i

Nagy J.
  Stv 8 10 2hod  H6 Interaktivne programovanie        v 3iui 4iui 5i
  Stv 9 50 2hod  I Interaktivne programovanie        p 3iui 4iui 5i

Nagy M.
  Str 9 50 2hod T65 Rozpoznavanie reci            v 3iui 4iui 5i

Petrovic
  Pon 12 20 2hod  H3 Symbolicke programovanie a LISP     v 3iui 4iui 5i
  Pon 16 30 2hod T66 Symbolicke programovanie a LISP     v 3iui 4iui 5i

Popper
  Uto 15 40 2hod  I Expertne systemy             p 4iui 5iui

Rohalova
  Stv 11 30 2hod  H3 Interaktivne programovanie        c 3iui 4iui

Ruisel
  Pon 16 30 2hod T65 Zaklady kognitivnej psychologie     v 4iui 5iui

Ruzicka P.
  Stv 8 10 3hod F108 Uvod do distribuovanych algoritmov    p 3ita 4ita
  Stv 10 40 1hod F108 Uvod do distribuovanych algoritmov    c 4ita
  Stv 11 30 1hod  I Uvod do distribuovanych algoritmov    c 3ita
  Stv 14 00 2hod  II Diplomovy seminar            s 5ita 5itp

Sefranek
  Pon 9 00 3hod  VI Reprezentacia znalosti a inferencia   p 4iui 5iui
  Pon 11 30 1hod  VI Reprezentacia znalosti a inferencia   c 4iui 5iui
  Uto 14 00 2hod  I Seminar z UI               s 3iui 4iui 5i
  Stv 14 00 2hod  IV Diplomovy seminar            s 5iui

Takac
  Uto 8 10 2hod  IV Kvalitativne usudzovanie ...       p 3iui 4iui 5i
  Uto 9 50 2hod  IV Kvalitativne usudzovanie ...       c 3iui 4iui 5i
  Str 17 20 2hod  H3 Expertne systemy             v 3iui 4iui 5i

Vittek
  Pon 13 10 2hod  II UNIX pre pouzivatelov          v 3FI  3MI1 4i
  Uto 17 20 2hod  I Programovanie s obmedzeniami       s 3iui 4iui 5i
  Pia 12 20 1hod  I Systemy na prepisovanie termov      c 4itp 5itp

Voda
  Str 9 00 2hod  C Logika pre informatikov         p 2i*  2bi
  Stv 8 10 2hod T65 Teoria vycislitelnosti          p 3itm 4itp
  Stv 11 30 2hod  H6 Teoria vycislitelnosti          c 3itm 4itp


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | KTVS | NEZARADENI

Výpočtové centrum
(VC)

Birova
  Pon 13 10 2hod M208 Databazy                 c 3mef1
  Pon 14 50 2hod M208 Databazy                 c 3mef2
  Pia 8 10 2hod  T1 Uvod do databazovych systemov      c 2bi  2i1
  Pia 9 50 2hod  T1 Uvod do databazovych systemov      c 2i2

Mederly Peter
  Uto 16 30 2hod  A Operacne systemy a pocitacove siete   p 2m1  2m2  2m
  Uto 18 10 2hod  A Operacne systemy a pocitacove siete   c 2m1  2m2  2m


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | KTVS | NEZARADENI

Astronomický ústav
(AU)

Dzifcakova
  Pon 14 50 2hod F112 Slnecna korona              v 4faa 5faa
  Uto 10 40 2hod  UF Slnecne ziarenie ...           p 4fzp
  Str 9 50 3hod F112 Teoreticka astrofyzika          p 4faa
  Str 13 10 2hod F112 Teoreticka astrofyzika          c 4faa

Gajdos S.
  Pon 9 00 2hod F112 Zaklady astronomie a astrofyziky     c 3faa
  Str 8 10 2hod F112 Medziplanetarna hmota          p 4faa

Hajdukova
  Pon 10 40 2hod F112 Seminar                 s 4faa 5faa
  Stv 10 40 2hod F112 Nebeska mechanika            p 4faa
  Stv 14 00 3hod F112 Zaklady astronomie a astrofyziky     p 3faa
  Pia 8 10 3hod F112 Laboratorne prace            l 4faa

Klacka
  Uto 10 40 3hod F112 Galakticka a mimogal. astron.      p 5faa
  Uto 14 00 2hod F112 Galakticka a mimogal. astron.      c 5faa
  Str 14 50 2hod F112 Numericke metody v astronomii      v 4faa
  Str 16 30 1hod F112 Numericke metody v astronomii      c 4faa

Kornos
  Stv 9 50 1hod F112 Nebeska mechanika            c 4faa

Palus
  Pon 13 10 2hod F112 Struktura hmoty vo vesmire        v 4faa 5faa
  Uto 8 10 3hod F112 Kozmicka elektrodynamika         p 4faa

Sersen
  Pia 10 40 2hod F112 Kozmicka elektrodynamika         c 4faa

Zverko
  Pon 16 30 2hod F112 Vybrane problemy z astrofyziky      v 4faa 5faa


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | KTVS | NEZARADENI

Katedra biofyziky a chemickej fyziky
(KBCHF)

Babincova
  Pon 12 20 2hod KBF Uvod do biomechaniky           v 4fmf
  Str 16 30 2hod KBF Lipozomy v medicine           v 4fbf

Babinec
  Pon 10 40 2hod KBF Kvantova mechanika            c 3fmf
  Pon 14 00 2hod F232 Kvantova teoria             c 4fbf
  Pon 15 40 2hod KBF Voda a medzimolekulove komplexy     v 4fbf
  Uto 8 10 4hod F232 Kvantova mechanika            p 3fmf
  Str 11 30 2hod KBF Kvantova mechanika            c 3fbf

Bacharova
  Uto 9 50 3hod F351 Elektrokardiografia           v 5fmf
  Str 13 10 3hod MLC Specifika prace             v 5fmf

Belan
  Pia 10 40 3hod F232 Diagnosticke zobrazovacie metody     v 5fmf

Haverlik
  Uto 14 50 2hod F109 Diskretna matematika           p 2fmf
  Uto 17 20 3hod KBF Kvantitativne metody           v 5fbf
  Str 8 10 2hod KBF Seminar z pocitacoveho modelovania    v 4fbf
  Str 9 50 1hod F232 Zaklady modelovania           p 4fbf
  Str 10 40 1hod F232 Zaklady modelovania           c 4fbf
  Str 11 30 2hod F247 Programovanie              p 3fmf
  Str 16 30 2hod F109 Databazy                 v 4fmf
  Stv 8 10 2hod  T3 Matematicke modelovanie         c 4fmf
  Stv 9 50 2hod VIII Matematicke modely biosystemov      p 4fmf
  Stv 11 30 1hod F232 Numericke metody             p 3fbf
  Stv 12 20 1hod F232 Numericke metody             c 3fbf

Hianik
  Uto 13 10 3hod KBF Bioenergetika              v 5fbf 5fmf
  Str 14 50 2hod KBF Biosenzory                v 4fbf 4fmf

Hubac
  Pon 16 30 3hod F351 Vybrane kapitoly             v 5fbf
  Uto 10 40 3hod F350 Mnohocasticove pristupy v KMF      v 5fbf
  Str 13 10 2hod F232 Kvantova teoria             p 4fbf

Chorvat
  Uto 8 10 3hod MLC Prakticka analyza spektier        v 5fbf
  Uto 11 30 2hod F232 Molekulova dynamika a relaxacia ...   p 4fbf
  Uto 14 00 3hod MLC Spec. prakt. z exp. metod        l 4fmf
  Str 8 10 3hod MLC Biofyzikalne vlastnosti krvi       v 5fbf
  Str 10 40 2hod MLC Medicinska biofyzika           p 4fmf
  Str 13 10 2hod F247 Experimentalne metody lek.fyz.      p 4fmf
  Str 15 40 3hod MLC Lasery v medicine            v 5fmf
  Stv 11 30 2hod MLC Radiacna biofyzika            v 4fmf
  Stv 14 00 2hod MLC Kvantitativne metody           p 5fmf
  Stv 15 40 3hod MLC Aplikacie ultrazvuku           v 5fmf

Chorvat ml.
  Uto 10 40 2hod MLC Metody spracovania biosignalov      p 4fmf

Kovacova
  Pia 9 50 2hod F328 Zaklady nukl.-medicinskych metod     v 4fmf

Kozlikova
  Pia 8 10 3hod F232 Elektromagneticke diagnosticke metody  v 5fmf

Kvasnicka
  Uto 8 10 2hod F247 Struktura biomakromolekul        p 4fbf
  Uto 9 50 2hod KBF Struktura biomakromolekul        p 4fbf
  Uto 11 30 2hod  IV Evolucne algoritmy            v 4iui 5iui 4m

Mach
  Pon 8 10 3hod  T3 Specialne praktikum           c 4fbf
  Pon 17 20 2hod KBF Teoreticke zaklady spektr. metod     v 4fbf
  Stv 9 50 2hod F232 Fyzikalna chemia             p 3fbf

Mateasik
  Pon 15 40 3hod MLC Zaklady prace s PC            c 3fmf
  Uto 16 30 3hod MLC Zaklady prace s PC            c 3fmf

Mazur
  Pia 8 10 2hod F328 Zaklady magnetickej rezonancnej spektr. v 4fmf

Redhammer
  Pon 13 10 3hod MLC Klinicka fyziologia           v 5fmf

Richterova
  Pon 15 40 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f2
  Str 14 00 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2Mf2
  Str 16 30 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2Mf1
  Stv 14 00 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2fmf

Ruttkay
  Str 10 40 3hod F350 Biofyzika virusov            v 5fbf

Rybar P.
  Pon 10 40 2hod  T3 Spracovanie dat             c 5fbf

Sikurova
  Pon 8 10 2hod MLC Fotobiofyzika ...            v 5fbf
  Pon 9 50 1hod MLC Fotobiofyzika ...            v 5fbf 5fmf
  Pon 10 40 2hod MLC Fotobiofyzika ...            v 5fmf
  Stv 8 10 5hod F247 Diplomovy seminar            s 5fbf 5fmf
  Stv 14 00 2hod F328 Uvod do teor. a exp. met. zamer.     c 3fbf

Urban J.
  Pon 14 00 2hod KBF Fyzika biopolymerov           v 4fmf

Ziegler
  Pon 10 40 3hod F350 Praktikum zo zakl. elektroniky      l 4fbf
  Pon 14 00 3hod F350 Praktikum zo zakl. elektroniky      l 4fmf
  Pon 16 30 3hod F350 Praktikum zo zakl. elektroniky      l 4fmf
  Uto 14 00 2hod F350 Bioelektronika              v 4fbf


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | KTVS | NEZARADENI

Katedra fyziky plazmy
(KFP)

Brezna
  Pon 11 30 2hod f51 Fyzika povrchov a met. ich analyzy    v 3fzp 4fe  4f
  Str 8 10 1hod F113 Fyzikalne praktikum           l 2fmg
  Pia 13 10 3hod F114 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l
  Pia 15 40 3hod F114 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l

Cervenan
  Uto 13 10 5hod f73 Laboratorne cvicenie z fyziky      l 2PCF
  Str 8 10 3hod f56 Prakt. z vak. fyz. a fyz. plazmy     l 4fe  4fp
  Str 10 40 3hod f82 Prakt. z vak. fyz. a fyz. plazmy     l 4fp
  Pia 8 10 2hod f51 Diagnostika plazmy            p 4fp

Chorvatova
  Pon 10 40 2hod  F2 Vlny a optika              p 2fmf
  Uto 18 10 2hod  F2 Vlny a optika              p 2fmf
  Pon 14 00 2hod f51 Zaklady laserovej spektroskopie     p 4fp  5fbf 5f
  Pon 15 40 1hod f51 Zaklady laserovej spektroskopie     p 5fbf
  Str 9 50 2hod  F2 Vlny a optika              p 2F*  2Mf* 2f
  Stv 10 40 2hod  F2 Vlny a optika              p 2F*  2Mf* 2f

Foltin V.
  Str 13 10 5hod f73 Laboratorne cvicenie z fyziky      l 2PCF
  Pon 11 30 2hod b446 Fyzika                  c 1PCF
  Pia 7 20 2hod b201 Fyzika                  c 1PCF

Hajossy
  Pon 9 00 2hod  F2 Mechanika a molekulova fyzika      p 1FE* 1FI  1M
  Pon 11 30 1hod VIII Molekulova fyzika            p 1fzp
  Pon 12 20 1hod VIII Molekulova fyzika            c 1fzp
  Uto 7 20 2hod  C2 Fyzika                  p 2PCF
  Str 8 10 2hod  F2 Mechanika a molekulova fyzika      p 1FE* 1FI  1M
  Str 9 50 2hod F109 Mechanika a molekulova fyzika      p 1fm* 1fzp
  Stv 8 10 2hod  F1 Mechanika a molekulova fyzika      p 1fm* 1fzp

Holubcik
  Pon 16 30 2hod F109 Vlny a optika              c 2FI  2Mf1
  Uto 13 10 2hod F109 Vlny a optika              c 2Mf2 2fmg

Kosinar
  Pon 10 40 2hod F247 Mechanika a molekulova fyzika      c 1f1
  Uto 11 30 2hod  F2 Mechanika a molekulova fyzika      c 1f2
  Uto 14 50 2hod  XI Mechanika a molekulova fyzika      c 1f3
  Str 15 40 1hod  C1 Matematika pre fyzikov          p 1PCF
  Str 16 30 2hod  C1 Matematika pre fyzikov          c 1PCF
  Stv 9 50 2hod  IX Mechanika a molekulova fyzika      c 1fmf1
  Pia 11 30 1hod B301 Vyberovy seminar             v 1PCF
  Pia 12 20 1hod B301 Vyberovy seminar             c 1PCF

Lukac P.
  Pon 9 50 2hod  C1 Fyzika                  p 1PCF
  Uto 12 20 2hod KFP Diplomova praca             l 5fp
  Str 8 10 2hod  C1 Fyzika                  p 1PCF
  Str 10 40 2hod f51 Seminar z fyziky plazmy         s 5fp
  Stv 8 10 1hod F232 Vakuova fyzika              p 3fmg
  Stv 14 00 2hod f51 Seminar                 s fDRS
  Pia 11 30 2hod f51 Vlny v plazme              v 4fp  5fp

Luknarova
  Str 8 10 5hod f73 Laboratorne cvicenie z fyziky      l 2PCF
  Pia 8 10 2hod b446 Zaklady fyziky pre ucitelov prir. vied  p 1PCF
  Pia 9 50 1hod b446 Zaklady fyziky pre ucitelov prir. vied  c 1PCF

Matejcik
  Uto 14 00 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f4
  Uto 16 30 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f1
  Str 14 00 2hod f51 Elementarne procesy v plazme       p 4fp

Pavlik
  Pon 8 10 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f2
  Pon 13 10 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2Mf1
  Uto 14 00 2hod KFP Horenie a detonacia           v 4fzp 5fp
  Str 9 00 2hod f85 Fyzikalne praktikum           l 2fmg
  Stv 16 30 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2fmf

Skalny
  Pon 10 40 2hod  F2 Vlny a optika              p 2fmf
  Pon 9 50 2hod f51 Seminar z plazmy             s 4fp
  Pon 13 10 5hod f73 Laboratorne cvicenie z fyziky      l 2PCF
  Uto 8 10 4hod KFP Diplomova praca             l 5fp
  Uto 10 40 2hod f51 Aplikacia fyziky plazmy         p 5fp
  Stv 8 10 3hod f51 Vyboje v plynoch             p 4fp
  Stv 10 40 2hod f51 Diplomovy seminar            s 5fp

Veis
  Pon 9 00 4hod KFP Diplomova praca             l 4fzp
  Uto 11 30 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f4
  Uto 14 00 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f4
  Str 15 40 1hod f51 Fyzika a chemia atmosfery        v 4fp  5fp
  Stv 9 00 1hod F232 Vakuova fyzika              p 3fmg
  Pia 9 50 2hod f51 Experimentalne metody v opt. spektrosk. v 4fp  4fzp 5f

Zahoran
  Pon 8 10 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f2
  Pon 13 10 2hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2FI  2Mf1
  Pon 14 50 1hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2Mf1
  Str 11 30 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f3
  Stv 8 10 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f1


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | KTVS | NEZARADENI

Katedra fyziky tuhých látok
(KFTL)

Cicmanec
  Uto 10 40 3hod f272 Experimentalne metody FTL        p 4ftl
  Stv 10 40 2hod f272 Polovodicove suciastky          p 4ftl

Foltin J.
  Pon 14 00 4hod f272 Fyzika tuhych latok           p 4ftl

Gregus J.
  Pon 9 00 3hod f295 Praktikum z FTL             l 4ftl
  Stv 16 30 2hod f125 Statisticka fyzika a termodynamika    c 3fbf 3fzp 3f

Gasparik
  Pon 9 00 2hod f272 Fyzika tuhych latok           p 3fmg
  Stv 9 00 2hod f272 Zaklady FTL               p 3fe  3foo 3f

Grajcar
  Uto 9 00 2hod f272 Programovanie pre fyzikov        p 4ftl

Hlubina
  Uto 14 00 2hod f272 Fyzika mnohych castic          v 4ftl

Kalavsky
  Pia 14 00 3hod f272 Fyzika tuhych latok           p 3ftl 4fzp
  Pia 16 30 2hod f272 Fyzika tuhych latok           c 3ftl 4fzp

Karlovsky
  Uto 8 10 1hod f272 Programovanie pre fyzikov        c 4ftl

Kus
  Str 14 00 2hod f272 Vakuova a kryogenna technika       v 4ftl

Pisonova
  Pon 17 20 3hod F114 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l

Urban V.
  Pon 17 20 2hod f272 Fyzika tuhych latok           c 4ftl
  Str 14 00 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2Mf2
  Str 16 30 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2Mf2
  Stv 14 00 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2fmf
  Stv 16 30 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f3

Vachula
  Uto 16 30 2hod b304 Zaklady fyziky              p 2PCF
  Uto 18 10 1hod b304 Zaklady fyziky              c 2PCF
  Stv 17 20 1hod f272 Uvod do fyziky kovov           p 3ftl


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | KTVS | NEZARADENI

Katedra geofyziky
(KGF)

Boda J.
  Pon 9 00 2hod KGF Geodynamika               p 4fg
  Uto 14 50 2hod  C1 Fyzika Zeme               p 1PCF
  Str 8 10 4hod F247 Dynamicka makroekonomia         p 5mef

Brestensky
  Uto 14 50 2hod G203 Aplikovana fyzika            p 2PCF
  Uto 16 30 1hod G203 Aplikovana fyzika            c 2PCF
  Str 8 10 2hod F232 Zaklady geofyziky            p 3fg

Guba P.
  Pon 10 40 2hod KGF Statisticke metody v geofyzike      c 4fg
  Stv 14 00 2hod  C2 Fyzika                  c 1PCF

Hvozdara
  Stv 8 10 3hod f196 Teoria potencialovych poli        p 3fg

Kacmarikova
  Uto 9 00 2hod KGF Integralne transf.            p 4fg
  Uto 10 40 1hod KGF Integralne transf.            c 4fg
  Stv 10 40 1hod KGF Teoria potencialovych poli        c 3fg

Kartik B.
  Stv 14 00 2hod b301 Fyzika                  c 1PCF

Kostecky
  Stv 10 40 2hod F209 Numericke metody             p 4fg

Moczo
  Pon 14 00 2hod KGF Sirenie seizmickych vln         p 4fg
  Pon 15 40 1hod KGF Sirenie seizmickych vln         c 4fg

Ondraskova
  Str 10 40 1hod KGF Magneticke pole Zeme           c 4fg

Revallo M.
  Uto 8 10 1hod b201 Fyzika                  c 1PCF
  Stv 14 00 2hod b304 Fyzika                  c 1PCF

Siran
  Str 9 00 2hod KGF Magneticke pole Zeme           p 4fg
  Stv 9 00 2hod KGF Seminar z planetarnych geofyz. probl.  s 4fg

Rosenberg
  Pon 16 30 2hod KGF Pravdepodobnostne vypocty seizm.ohr. ... p 4fg
  Str 14 00 2hod F209 Pocitacove metody            p 4fg

Sevcik
  Uto 9 00 2hod G337 Fyzika                  p 3PCF
  Uto 10 40 1hod G337 Fyzika                  c 3PCF
  Pia 9 00 2hod KGF Magnetohydrodynamika           p 4fg

Simkanin J.
  Uto 8 10 1hod b303 Fyzika                  c 1PCF
  Stv 14 00 2hod b303 Fyzika                  c 1PCF

Turna
  Pon 14 50 2hod  C1 Fyzika                  p 1PCF
  Uto 13 10 3hod KGF Statisticke metody v geofyzike      p 4fg

Valkovic L.
  Uto 8 10 1hod b404 Fyzika                  c 1PCF
  Stv 14 00 2hod G203 Fyzika                  c 1PCF


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | KTVS | NEZARADENI

Katedra jadrovej fyziky
(KJF)

Betak
  Stv 9 00 2hod KJF Nerovnovazne jadrove reakcie       v 5fjf

Bosa
  Stv 10 40 3hod F222 Praktikum z atom. a jadr. fyz.      l 3faa

Bracinik
  Pon 13 10 2hod F108 Matematicke metody fyziky        c 1f4
  Stv 13 10 2hod  VI Matematicke metody fyziky        c 1f3

Ciljak
  Pon 16 30 2hod b301 Fyzika                  c 1PCF
  Pia 7 20 2hod B301 Fyzika                  c 1PCF

Durana
  Pon 14 00 3hod F223 Praktikum z atom. a jadr. fyz.      l 3fmk
  Uto 14 00 3hod F222 Praktikum z atom. a jadr. fyz.      l 3ftf
  Str 9 00 3hod F222 Praktikum z atom. a jadr. fyz.      l 3fmf
  Stv 10 40 3hod F262 Praktikum z atom. a jadr. fyz.      l 3fp

Florek
  Pon 8 10 5hod KJF Spec. prakt. z jadr. fyz.        l 4fjf
  Uto 10 40 2hod F327 Jadrova a subjadr.fyz.          p 4fjf
  Uto 12 20 1hod F327 Jadrova a subjadr.fyz.          c 4fjf

Garabik
  Pon 13 10 2hod  T3 Programovanie              c 1FE  3fmg

Hlinka
  Pon 14 00 3hod F262 Praktikum z atom. a jadr. fyz.      l 3fjf
  Uto 8 10 2hod F327 Aplikovana jadrova fyzika        p 4fjf
  Uto 9 50 1hod F327 Aplikovana jadrova fyzika        c 4fjf
  Uto 14 00 3hod F262 Praktikum z atom. a jadr. fyz.      l 3fe  3ftl
  Str 9 50 2hod F327 Experimentalne metody jadr. fyziky    p 3fjf
  Stv 14 00 3hod F262 Praktikum z atom. a jadr. fyz.      l 3Mf

Holik
  Uto 14 00 2hod  T3 Programovanie              c 1f2
  Stv 12 20 2hod  T3 Programovanie              c 1f2

Holly
  Str 8 10 1hod  UF Fyzikalno-analyt. metody         p 3fzp
  Stv 8 10 1hod F377 Zivotne prostredie            p 3fzp
  Stv 11 30 2hod F377 Radon - meranie a riziko         v 4fjf 4fzp
  Stv 14 50 2hod KJF Aplikacie radioizotopov a zvazkov v prax v 5fjf
  Pia 11 30 2hod KJF Radiacna enviromentalna fyzika      v 4fjf

Hrmo
  Uto 16 30 3hod F109 Matematika                c 1fm* 1fzp

Chudy
  Pon 9 00 2hod F377 Radiometricke merania          p 3fzp
  Str 9 50 2hod F377 Zaklady dozimetrie            p 4fjf 4fzp
  Str 11 30 1hod F377 Zaklady dozimetrie            c 4fjf 4fzp
  Stv 9 00 1hod F377 Zivotne prostredie            p 3fzp
  Pia 8 10 2hod KJF Monitorovanie radioaktivity v z.prostr. p 4fzp 5fzp

Kollar Dus.
  Str 12 20 1hod KJF Styk mikropocitaca s prostredim     v 4fjf
  Str 13 10 1hod KJF Styk mikropocitaca s prostredim     c 4fjf

Kollar Dan.
  Pia 9 00 3hod  C3 Matematika                c 1PCF

Kubinec
  Stv 8 10 2hod F327 Modely atomoveho jadra          v 4fjf

Leja
  Uto 15 40 2hod  T3 Programovanie              c 1f1
  Str 15 40 2hod  T3 Programovanie              c 1f1

Matos
  Uto 11 30 2hod  T3 Programovanie              c 1f3
  Str 9 50 2hod  T3 Programovanie              c 1f3

Pavlovic
  Pon 14 00 3hod F261 Praktikum z atom. a jadr. fyz.      l 3fjf
  Uto 14 00 3hod F261 Praktikum z atom. a jadr. fyz.      l 3fg
  Stv 10 40 3hod F261 Praktikum z atom. a jadr. fyz.      l 3fp
  Stv 14 00 3hod F261 Praktikum z atom. a jadr. fyz.      l 3Mf

Pisutova
  Stv 9 50 1hod F327 Numericke metody v jadrovej fyzike    p 4fjf
  Stv 10 40 1hod F327 Numericke metody v jadrovej fyzike    c 4fjf

Rosinsky
  Pon 16 30 1hod   Moderne trendy v pocitacovej fyzike   c 5fjf
  Stv 9 50 2hod  T3 Programovanie              c 1f4
  Stv 14 00 2hod  T3 Programovanie              c 1f4

Ruzicka J.
  Str 8 10 2hod F327 Seminar z modernych trendov fyziky    s 5fjf

Saro
  Pon 9 50 2hod F327 Diplomovy seminar            s 5fjf
  Stv 13 10 2hod KJF Jadrova a subjadr.fyz.          v 5fjf

Simkovic
  Uto 12 20 2hod F108 Matematicke metody fyziky        c 1f1
  Stv 14 50 2hod F108 Matematicke metody fyziky        c 1FE  1f2

Sivo
  Pon 14 00 3hod F222 Praktikum z atom. a jadr. fyz.      l 3fjf
  Str 9 00 3hod F261 Praktikum z atom. a jadr. fyz.      l 3FI  3fbf
  Str 11 30 2hod F327 Radioaktivita v zivotnom prostredi    v 3fjf
  Stv 10 40 3hod F223 Fyzikalne praktikum           l 3fmg
  Stv 14 00 3hod F222 Praktikum z atom. a jadr. fyz.      l 3Mf

Stanicek
  Uto 14 00 3hod F223 Praktikum z atom. a jadr. fyz.      l 3foo
  Str 9 00 3hod F223 Praktikum z atom. a jadr. fyz.      l 3fmf
  Stv 14 00 3hod F223 Praktikum z atom. a jadr. fyz.      l 3FA  3fzp
  Stv 11 30 2hod F327 Spektrometria vzbudenych jadier     v 4fjf

Stavina
  Pon 15 40 1hod   Moderne trendy v pocitacovej fyzike   v 5fjf
  Str 14 00 2hod c401 Spracovanie dat             v 2PCF
  Stv 15 40 2hod  T3 Aplikacny software            v 3fjf

Sykora I.
  Uto 8 10 5hod KJF Vyberove praktikum            l 5fjf
  Uto 14 00 2hod F377 Vybrane kapitoly spektrometrie gama-ziar v 4fjf

Vanko
  Pon 11 30 2hod F327 Teoreticka jadrova a subjadr. fyzika   c 5fjf
  Pon 14 00 2hod F327 Neutrinova fyzika            v 5fjf
  Uto 9 50 2hod  X Teoria hier               p 5mef
  Uto 13 10 3hod F327 Teoreticka jadrova a subjadr. fyzika   p 5fjf
  Stv 14 50 1hod F327 Polovacka na elem. castice        v UK

Vanya
  Pon 13 10 3hod b446 Matematika                c 1PCF

Tokar S.
  Pon 8 10 2hod F327 Simulacie v jadrovej fyzike       p 5fjf
  Str 9 50 2hod KJF Vybrane kapitoly z fyziky vys.energii  v 5fjf
  Stv 14 00 1hod F327 Polovacka na elem. castice        v UK


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | KTVS | NEZARADENI

Katedra meteorológie a klimatológie
(KMK)

Benko
  Uto 9 50 4hod F360 Praktikum zo synopt. meteorologie    c 4fmk
  Stv 14 50 2hod F360 Synopticka meteorologia         c 3PCF

Damborska
  Pon 8 10 1hod B445 Fyzicka geografia            c 2PCF
  Pon 9 00 1hod B445 Fyzicka geografia            c 2PCF
  Uto 9 00 1hod F357 Dynamicka meteorologia          c 4fmk
  Uto 10 40 1hod B540 Fyzicka geografia            c 2PCF
  Str 7 20 1hod F357 Mikroklimatologia a agrometeorologia   p 5PCF 5fzp 5f
  Str 9 50 1hod F357 Mikroklimatologia a agrometeorologia   c 5PCF 5fzp 5f
  Str 14 00 2hod F357 Stat. met. v meteorologii a klimatologii p 4fmk
  Str 15 40 2hod F357 Stat. met. v meteorologii a klimatologii c 4fmk

Gera ml.
  Str 11 30 1hod  T3 Programovanie a apl. soft. vmet . a kl. p 4PCF
  Str 16 30 2hod B305 Meteorologia a klimatologia       p 2PCF
  Stv 8 10 2hod F357 Num. riesenie rovnic atmosf. dynamiky  p 5fmk
  Stv 11 30 2hod F357 Seminar z meteorologickych numer. mod.  s 5fmk
  Pia 14 00 2hod  T3 Programovanie a apl. soft.        c 3fmk

Hrouzkova
  Str 8 10 3hod F360 Synopticka meteorologia         p 4fmk
  Stv 9 50 3hod F360 Dynamicka meteorologia          p 4fmk
  Uto 9 00 3hod F358 Synopticka meteorologia         p 3PCF

Hrvol
  Pon 9 00 2hod F358 Meteorologicke pristroje a pozor. met.  p 3fmk
  Uto 13 10 2hod F358 Metody pozorovania a merania v meteor.  p 4PCF
  Uto 14 50 2hod F358 Metody pozorovania a merania v meteor.  c 4PCF
  Str 10 40 2hod F358 Opticke a elektricke javy v atmosf.   v 4fmk
  Stv 9 50 2hod F357 Diplomovy seminar            s 5fmk
  Stv 14 50 2hod F357 Zaklady meteorologie a klimatologie   p 3fmk

Kremler
  Pon 14 50 1hod B445 Fyzicka geografia            c 2PCF
  Uto 16 30 1hod B445 Fyzicka geografia            c 2PCF

Lapin
  Pon 9 00 3hod F357 Vseobecna a regionalna klimatologia   p 4fmk
  Str 8 10 2hod F357 Mikroklimatologia a agrometeorologia   p 5PCF 5fzp 5f
  Stv 13 10 2hod F357 Regionalna klima strednej Europy a Slov. p 5PCF

Melo
  Uto 12 20 1hod F357 Metody klimatologickeho vyskumu     p 3PCF
  Uto 13 10 1hod F357 Metody klimatologickeho vyskumu     c 3PCF
  Pon 16 30 1hod B445 Fyzicka geografia            c 2PCF
  Pon 17 20 1hod B445 Fyzicka geografia            c 2PCF
  Uto 16 30 1hod F357 Regionalna klimatologia sveta      p 4PCF
  Uto 17 20 1hod F357 Regionalna klimatologia sveta      c 4PCF
  Str 14 50 2hod  C2 Fyzicka geografia            p 2PCF
  Stv 16 30 1hod F357 Metody klimatologickeho vyskumu     p 3PCF
  Stv 17 20 1hod F357 Metody klimatologickeho vyskumu     c 3PCF

Tomlain
  Uto 8 10 1hod F357 Dynamicka meteorologia          p 4fmk
  Uto 9 50 3hod F357 Specialny seminar            s 5PCF
  Str 10 40 2hod F357 Fyzika prizemnej vrstvy atmosfery    p 5PCF
  Str 12 20 1hod F357 Fyzika prizemnej vrstvy atmosfery    c 5PCF
  Pia 8 10 2hod F357 Seminar z meteorologie          s 5fmk

Wolek
  Pia 9 50 2hod F357 Druzicove a radar. pozorovania met. jav. p 5fmk
  Pia 11 30 2hod F357 Druzicove a radar. pozorovania met. jav. c 5fmk

Zavodsky
  Uto 14 00 1hod F357 Ochrana ovzdusia             p 5PCF
  Uto 14 50 1hod F357 Ochrana ovzdusia             c 5PCF
  Uto 15 40 2hod B307 Meteorologia               p 2PCF


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | KTVS | NEZARADENI

Katedra optiky
(KO)

Mesaros
  Uto 9 50 4hod f143 Praktikum z nelinearnej optiky      l 5foo
  Pia 9 00 2hod f167 Seminar k diplomovej praci        s 5foo

Senderakova
  Uto 9 50 4hod f144 Praktikum z vlnovej optiky        l 4foo
  Str 11 30 2hod F328 Vlny a optika              c 2f1
  Stv 8 10 2hod F328 Vlny a optika              c 2f2
  Stv 13 10 2hod  XI Vlny a optika              c 2f3

Strba
  Pon 9 50 2hod f167 Kvantova elektronika           p 4foo
  Str 9 50 2hod  F1 Vlny a optika              p 2F*  2Mf* 2f
  Str 11 30 2hod  F2 Pedagogika                p 3FI  3MD  3M
  Stv 10 40 2hod  F1 Vlny a optika              p 2F*  2Mf* 2f
  Pia 10 40 2hod f167 Seminar zo specializacie         s 5foo

Uherek
  Str 14 00 3hod FEI Optoelektronicke prenosove systemy    p 5foo

Vojtek
  Pon 11 30 5hod   Diplomova praca             l 4foo 5foo
  Stv 10 40 2hod f167 Laserova technika            p 4foo

Zabudla
  Stv 8 10 5hod   Diplomova praca             l 5foo
  Stv 13 10 2hod  X Vlny a optika              c 2f4


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | KTVS | NEZARADENI

Katedra rádiofyziky
(KRF)

Fabo
  Pon 10 40 4hod F321 Praktikum z cislicovych obvodov     l 5FE  5fe
  Pon 14 00 2hod KRF2 Automatizacia inz. prac         c 5FE
  Pon 15 40 2hod KRF2 Automatizacia inz. prac         p 4fe  5FE
  Pon 17 20 2hod KRF Mikroprocesorove systemy         c 5FE
  Uto 9 00 2hod KRF Prevodniky a riadenie experimentu    p 5fe
  Uto 16 30 4hod F326 Principy pocitacov            l 1i2
  Str 14 00 4hod F326 Principy pocitacov            l 1i4

Fischer
  Uto 10 40 2hod KRF Problemy sucasnej fyziky         p 5fe
  Str 9 50 2hod KRF Mikroprocesorove systemy         p 5FE  5fe

Jarosevic
  Str 11 30 2hod KRF Regulacia a reg. systemy         p 5fe
  Pia 9 50 2hod f196 Statisticka radiofyzika         p 4fe

Kohaut
  Pon 8 10 2hod KRF Analyza elektrickych sieti        p 4fe
  Pon 9 50 1hod KRF Analyza elektrickych sieti        c 4fe
  Pon 14 00 2hod KRF El. merania a meracia technika      p 3fzp 4fe
  Uto 8 10 3hod F321 Praktikum zo zakl. elektroniky      l 4fp
  Uto 10 40 2hod KRF2 Zaznam a spracovanie obrazu a zvuku   p 5FE
  Str 8 10 2hod KRF Elektronika okolo nas          v 5MF1 5MF2
  Str 9 50 2hod f196 Elektronika               p 4FI  3FA  3M
  Stv 8 10 3hod F321 Praktikum zo zakl. elektroniky      l 4fe  4foo 4f

Kundracik
  Uto 13 10 4hod F326 Principy pocitacov            l 1i1
  Stv 12 20 4hod F326 Principy pocitacov            l 1i5
  Pia 8 10 2hod f196 Prenos a spracovanie signalov      p 5fe
  Pia 11 30 2hod F108 Programovaci jazyk C           v 2i*  2bi  4f

Kvasnica
  Pon 13 10 4hod F326 Principy pocitacov            l 1i3
  Stv 15 40 4hod F326 Principy pocitacov            l 1i6

Risak
  Pon 13 10 4hod T66 Rozhranie clovek - pocitac        v 4ips 5ips

Sura
  Uto 14 00 2hod KRF Prvky el. obvodov            p 4fe

Tirpak
  Uto 10 40 2hod f196 Elektronika VVF             p 4fe  4fp
  Uto 12 20 1hod f196 Elektronika VVF             c 4fe  4fp
  Str 13 10 2hod KRF Seminar k diplomovej praci        s 5FE  5fe
  Stv 10 40 2hod f196 Elektronika VVF             p 4fe  4fp


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | KTVS | NEZARADENI

Katedra teoretickej fyziky
(KTF)

Balek
  Pon 9 50 2hod f132 Kvantova teoria pola           p 4ftf
  Pon 18 10 2hod f125 Kozmologia                v 4faa 5faa 4f
  Str 8 10 2hod f125 Specialny seminar            s 5ftf
  Str 14 50 2hod f132 Kvantova teoria pola           p 4ftf

Bartos
  Pon 9 50 2hod f125 Teoreticka mechanika           c 2f4
  Pon 17 20 2hod  V Kvantova teoria             c 4MF1

Bona P.
  Pon 8 10 2hod f132 Problemy matematickej fyziky       p 3mmm
  Pon 14 50 2hod f132 Matematicka fyzika            v 5ftf
  Pia 11 30 2hod f125 Matematicka fyzika            v 5ftf

Dubay
  Uto 17 20 2hod f125 Termodynamika a statisticka fyzika    c 3faa 3fjf
  Str 18 10 2hod f125 Kvantova teoria             c 4FI  4MF2

Dubnickova
  Stv 9 50 2hod f125 Kvantova teoria             p 4FI  4MF*
  Stv 11 30 1hod f125 Matematika pre fyzikov          c 4FI  4MF*
  Pia 9 50 2hod f125 Uvod do fyziky elem. castic       v 4ftf

Fecko
  Uto 9 50 2hod f132 Matematicka fyzika            p 4ftf
  Stv 9 50 2hod f132 Matematicka fyzika            p 4ftf
  Stv 11 30 2hod f132 Reprezentacia Lieovych grup       v 4ftf 5ftf
  Pia 8 10 2hod f132 Matematicka fyzika            c 4ftf
  Pia 9 50 3hod  F2 Teoreticka mechanika           p 2FE  2f1  2f

Ftacnik J.
  Uto 8 10 2hod  T3 Seminar z pocitacovej fyziky       s 5ftf

Gregus J.
  Pon 11 30 2hod f125 Teoria kondenzovanych latok       c 4ftf

Kincel
  Uto 16 30 2hod f132 Termodynamika a statisticka fyzika    c 3fg  3ftl
  Stv 15 40 2hod f132 Termodynamika a statisticka fyzika    c 3fe  3foo 3f

Krasnansky
  Uto 15 40 2hod f125 Kvantova mechanika            c 3fjf 3fmk
  Stv 16 30 2hod VII Teoreticka mechanika           c 2f2

Lietava
  Pon 14 00 2hod f125 Kvantova mechanika            c 3fe  3foo 3f
  Pon 15 40 2hod f125 Zaklady fyziky              c 1bm  1m1  1m
  Stv 14 00 2hod  F2 Zaklady fyziky              c 3mim 3mp* 3m

Markos
  Str 15 40 2hod f272 Lokalizacia               v 5ftf

Masar
  Str 8 10 2hod  T3 Uvod do pocitacovej fyziky        c 3ftf
  Str 9 50 2hod f125 Uvod do pocitacovej fyziky        p 3ftf

Mojzis
  Pon 9 00 2hod  F1 Mechanika a molekulova fyzika      p 1FE* 1FI  1M
  Pon 11 30 2hod f132 Uvod do standartneho modelu       v 5ftf
  Str 8 10 2hod  F1 Mechanika a molekulova fyzika      p 1FE* 1FI  1M
  Str 11 30 2hod f132 Kvantova teoria pola           c 4ftf
  Pia 9 50 2hod f132 Uvod do standartneho modelu       v 5ftf

Noga
  Uto 11 30 2hod f132 Metody funkc. integralu vo fyzike    v 4ftf
  Str 9 50 2hod f132 Teoria kondenzovanych latok       p 4ftf
  Pia 11 30 2hod f132 Teoria kondenzovanych latok       p 4ftf

Petras

Presnajder

Sebesta
  Uto 9 50 2hod f125 Teoria el.mag. pola a relativita     p 4FI  4MF*
  Uto 14 00 2hod f132 Z dejin fyziky na Slovensku       v 5FE  5M*
  Uto 15 40 2hod F108 Dejiny a metodologia fyzik. pozn.    v 4FI  4M*  4f
  Str 8 10 2hod f132 Seminar z historie fyzily        v 4ftf

Stelmachovic
  Pon 8 10 2hod f125 Teoreticka mechanika           c 2f1
  Str 11 30 2hod f125 Kvantova mechanika            c 3fg  3fp  3f


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | KTVS | NEZARADENI

Katedra základov fyziky a didaktiky fyziky
(KZDF)

Barica
  Uto 11 30 3hod F151 Spec. prakt. skol. pokusov        l 4MF1

Bellus
  Uto 11 30 1hod  VI Fyzika                  c 1MI1
  Str 12 20 1hod  VI Fyzika                  c 1MI2
  Str 14 50 2hod F109 Experimentalne metody skol. fyziky    p 5FE  5MF*
  Stv 11 30 2hod F109 Fyzika                  p 1MI1 1MI2

Bohm
  Uto 8 10 2hod  F2 Matematicke metody fyziky        p 1FE* 1f1  1f
  Str 8 10 2hod  V Zakladne pojmy a zakony fyziky      v 5FE  5MF*
  Stv 8 10 3hod F147 Spec. prakt. skol. pokusov        l 5MF1 5MF2
  Stv 16 30 2hod  X Termodynamika a statisticka fyzika    c 3F*  3Mf
  Uto 16 30 2hod III Optika                  c 2fmf

Danisovic
  Pon 8 10 3hod F147 Spec. prakt. skol. pokusov        l 5MF1

Dohnanska
  Uto 14 00 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4MF2
  Str 9 00 3hod F151 Spec. prakt. skol. pokusov        l 4MF2
  Stv 10 40 2hod f126 Didaktika fyziky             s 5MF2 5FE
  Stv 10 40 1hod f126 Didaktika fyziky             s 5MF1
  Pia 9 00 2hod  I Rozvijanie schopnosti ziakov na hod.fyz. v 5FE  5MF*

Grnova
  Str 11 30 2hod F218 Didakticka technika vo fyz.       l 3FA
  Pia 13 10 3hod F151 Spec. prakt. skol. pokusov        l 3f*  4fmf

Hedera
  Pia 8 10 3hod F151 Spec. prakt. skol. pokusov        l 4FI  4MF*

Hornansky
  Pon 9 00 2hod f126 Riesenie fyzikalnych uloh        s 5FE  5MF2
  Pon 10 40 2hod f126 Riesenie fyzikalnych uloh        s 5MF1
  Uto 10 40 2hod F108 Vybrane kapitoly z fyziky        p 5MF1 5MF2
  Str 16 30 2hod f126 Riesenie fyzikalnych uloh        c 4fbf 4fg  5f

Horvath
  Uto 11 30 3hod F151 Spec. prakt. skol. pokusov        l 4MF1

Hympanova
  Pon 8 10 3hod F145 Spec. prakt. skol. pokusov        l 5MF1
  Pon 10 40 3hod F145 Spec. prakt. skol. pokusov        l 5MF2

Chalupkova
  Pon 10 40 3hod F147 Spec. prakt. skol. pokusov        l 5MF2
  Uto 11 30 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4MF1
  Pia 13 10 3hod F145 Spec. prakt. skol. pokusov        l 4fbf 4fg  5f

Janovic
  Pon 17 20 2hod f126 Didaktika fyziky             s 3f*  4fmf
  Pia 9 00 2hod F247 Didaktika fyziky ZS           v 5FE  5MF*
  Pia 10 40 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4FI  4MF*
  Pia 12 20 1hod f126 Didaktika fyziky             s 4fbf 4fg  5f

Klimo
  Pon 10 40 2hod f196 Mechanika a molekulova fyzika      c 1FE  1FI
  Pon 14 50 1hod VIII Stredoskolske priklady          c 1MF2
  Uto 14 50 1hod f196 Stredoskolske priklady          c 1MF1
  Str 11 30 2hod F232 Mechanika a molekulova fyzika      c 1MF1
  Str 16 30 2hod f196 Mechanika a molekulova fyzika      c 1MF2
  Stv 8 10 2hod f125 Teoreticka mechanika           c 2f3

Kosinarova
  Pon 10 40 3hod F109 Matematika pre fyzikov          p 1MF1 1MF2
  Uto 11 30 2hod F109 Matematika pre fyzikov          c 1MF2
  Uto 13 10 2hod f196 Matematika pre fyzikov          c 1MF1
  Str 11 30 2hod f196 Matematika pre fyzikov          c 2Mf2
  Str 13 10 2hod f196 Matematika pre fyzikov          c 2Mf1
  Stv 9 50 1hod  F2 Matematika pre fyzikov          p 2Mf1 2Mf2

Koubek
  Uto 8 10 2hod f126 Didaktika fyziky             s 5FE  5MF2
  Uto 9 00 1hod f126 Didaktika fyziky             s 5FE  5MF*
  Uto 9 50 1hod f126 Didaktika fyziky             p 5FE  5MF*
  Str 8 10 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4MF1
  Str 14 50 2hod f126 Vybrane kapitoly skolskej fyziky     v 5FE  5MF*

Lapitkova
  Str 16 30 2hod F232 Fyzika ako zaklad prir. vzdelania    v 5FE  5MF*

Mezey
  Stv 8 10 3hod F145 Spec. prakt. skol. pokusov        l 5FE  5MF*

Pecen
  Pon 13 10 1hod f126 Didaktika fyziky             s 5MF1
  Pon 14 00 1hod f126 Didaktika fyziky             s 5MF1
  Str 8 10 1hod  I Zaklady skolskeho managementu      v 5FE  5MF*
  Str 9 50 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4MF2

Pecho
  Str 14 50 2hod F232 Alternativne skolske systemy       v 5FE  5MF*

Pisut
  Uto 10 40 2hod  F1 Kvantova mechanika            p 3fa* 3fbf 3f
  Pia 9 00 2hod F108 Rozvijanie tvorivosti ziakov vo fyzike  v 5FE  5MF*
  Pia 10 40 2hod  F1 Kvantova mechanika            p 3fa* 3fbf 3f

Tancer
  Pon 11 30 2hod b303 Fyzika                  c 1PCF
  Pia 7 20 2hod b304 Fyzika                  c 1PCF

Velmovska
  Uto 14 00 3hod F151 Spec. prakt. skol. pokusov        l 4MF2

Zrubakova
  Pia 13 10 3hod F113 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l
  Pia 15 40 3hod F113 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | KTVS | NEZARADENI

Ústav fyziky
(UF)

Cerny V.
  Uto 9 00 2hod  F1 Termodynamika a statisticka fyzika    p 3F*  3Mf  3f
  Uto 18 10 2hod f132 Kmity a vlny v systemoch         v 4mmm
  Str 13 10 2hod f125 Pocitace v realnom svete         v 4i*  5i*
  Stv 8 10 2hod  A Zaklady fyziky              v 1bm  1m1  1m
  Pia 9 00 2hod  F1 Termodynamika a statisticka fyzika    p 3F*  3Mf  3f

Dindosova
  Stv 10 40 2hod  F1 Demonstracie k predn. Vlny a optika   l 2f*  2MF*

Lucan
  Pon 13 10 2hod  X Multimedia                p 4ipg 5ipg 5m
  Pon 14 50 2hod  T3 Operacne systemy a pocitacove siete   p 3fmg
  Pon 16 30 1hod  T3 Operacne systemy a pocitacove siete   c 3fmg
  Str 14 00 1hod  T3 Zaklady prace s PC            p 1fzp

Martisovits V.
  Pon 8 10 2hod f196 Experimentalne vademecum         v 4fp
  Uto 14 00 2hod f51 Experimentalne vademecum         v 4fp

Morva
  Uto 8 10 3hod f51 Vyboje v plynoch a ich aplikacie     p 4fzp
  Str 8 10 3hod KFP Diplomova praca             l 5fp
  Str 11 30 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f3
  Str 14 50 1hod  T3 Zaklady prace s PC            p 1fzp
  Stv 8 10 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f1
  Stv 11 30 1hod  T3 Zaklady prace s PC            c 1fzp

Morvova
  Pon 8 10 5hod  UF Diplomova praca             l 5fzp
  Uto 9 00 2hod f196 Zivotne prostredie            p 1fzp
  Str 9 00 1hod  UF Fyzikalno-analyt. metody         p 3fzp
  Str 9 50 1hod  UF Fyzikalno-analyt. metody         l 3fzp
  Str 16 30 1hod f51 Fyzika a chemia atmosfery        v 4fp  5fp
  Stv 8 10 5hod  UF Diplomova praca             l 5fzp

Odrobina
  Uto 17 20 2hod  T3 Numericke metody             p 3fe  3foo 3f
  Stv 17 20 2hod  T3 Numericke metody             c 3fe  3foo 3f

Pikna
  Str 9 00 3hod F262 Praktikum z atom. a jadr. fyz.      l 3fmf

Rahel
  Pon 15 40 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f2
  Uto 16 30 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f1

Simor
  Pon 16 30 2hod b304 Fyzika                  c 1PCF
  Pia 7 20 1hod  C3 Fyzika                  c 1PCF

Sitar
  Str 8 10 2hod F377 Detekcne metody fyziky vysokych energii v 4fjf
  Stv 9 50 2hod F377 Interakcia ziarenia s latkou       v 3fjf

Stefecka
  Stv 8 10 2hod  X Mechanika a molekulova fyzika      c 1f4
  Stv 9 50 2hod VII Mechanika a molekulova fyzika      c 1fmg 1fzp

Szarka
  Pon 13 10 5hod KJF Spec. prakt. z jadr. fyz.        l 4fjf

Zahoranova
  Stv 14 00 5hod f73 Laboratorne cvicenie z fyziky      l 2PCF


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | KTVS | NEZARADENI

Katedra humanistiky
(KH)

Bianchi
  Uto 15 40 2hod VII Mediacia - altern. ries. konfliktov   v 5f*

Hennelova
  Pon 17 20 2hod F247 Ucitelska psychologia          v 3i*  3me* 3m
  Uto 14 00 2hod  II Psychologia v skolskej praxi       v 5FE  5M*

Kamhal
  Pon 15 40 2hod III Uvod do filozofie jazyka         v 4FI  4M*
  Pon 17 20 2hod III Uvod do filozofie jazyka         v 3i*  3me* 3m
  Uto 14 00 2hod  V Teoria recovych aktov          v 5FE  5M*
  Uto 15 40 2hod F247 Ludwig Wittgenstein           v 4f*  4i*  4m

Konopka
  Pon 13 10 2hod F247 Pedagogika                s 3Mf
  Str 11 30 2hod  F2 Pedagogika                p 4foo
  Stv 14 00 2hod F247 Pedagogika                s 3FI  3MD  3M
  Stv 15 40 2hod F328 Pedagogika                s 3MI1 3MT2

Kvasz
  Pon 15 40 2hod  I Dejiny a filozofia geometrie       v 4FI  4M*
  Pon 17 20 2hod  I Dejiny a filozofia geometrie       v 3i*  3me* 3m
  Uto 14 00 2hod  VI Dejiny a filozofia geometrie       v 5FE  5M*
  Uto 15 40 2hod  VI Dejiny a filozofia geometrie       v 4f*  4i*  4m

Krnac

Martincova
  Pon 17 20 2hod F328 Uvod do ekonomie             v 3i*  3me* 3m

Morovics
  Pon 17 20 2hod XII Z dejin matematiky na Slovensku     v 3MD  3MI1 3M

Nemeth
  Pon 15 40 2hod  VI Filozoficka propedeutika         v 4FI  4M*
  Uto 14 00 2hod F232 Kapitoly z etiky             v 5FE  5M*
  Uto 15 40 2hod F232 Teoria racionalneho konania       v 4f*  4i*  4m
  Uto 17 20 2hod F232 Filozoficka propedeutika         v 4f*

Rybar J.
  Pon 15 40 2hod F232 Uvod do Piagetovej epistemologie     v 4FI  4M*
  Pon 17 20 2hod F232 Uvod do dejin ved. a fil. myslenia    v 3i*  3me* 3m
  Uto 14 00 2hod F247 Piagetova epistemologia         v 5FE  5M*

Sykora P.
  Stv 12 20 2hod Prav Evolucia socialneho spravania      v 3i*  3m*  4f

Teplanova
  Pon 15 40 2hod  XI Fyzika zazitkom             v 4FI  4M*

Thomasova
  Uto 15 40 2hod  II Manazment                v 4f*  4i*  4m


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | KTVS | NEZARADENI

Katedra jazykov
(KJ)

Erdelyi
  Pon 18 10 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 1bm  1m1  1m
  Uto 14 50 2hod F246 Anglicky jazyk P             c 2fmg 2mng1
  Uto 16 30 2hod M125 Anglicky jazyk P             c 1mng1
  Str 14 50 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 2m1  2m2
  Str 16 30 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 2f1  2f2  2f
  Str 18 10 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 1f1  1f2  1f
  Stv 9 50 2hod F246 Anglicky jazyk P             c 1mng2

Gombarik
  Pon 8 10 2hod F246 Anglicky jazyk P             c 1me*
  Pon 9 50 2hod F246 Anglicky jazyk P             c 2me*
  Pon 11 30 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 2me*
  Uto 11 30 2hod M125 Anglicky jazyk P             c 1me*
  Str 14 50 2hod F328 Anglicky jazyk MP            c 1me*
  Str 16 30 2hod F328 Anglicky jazyk MP            c 2me*

Ilcikova
  Pon 14 50 2hod  X Anglicky jazyk MP            c 2i*  2bi
  Uto 8 10 2hod M125 Anglicky jazyk P             c 1bm  1m1  1m
  Uto 9 50 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 2MT1 2MT2
  Str 14 50 2hod F247 Anglicky jazyk Z             c 1FI  1MF* 1b
  Str 16 30 2hod M125 Anglicky jazyk P             c 1i*
  Str 18 10 2hod  IX Anglicky jazyk MP            c 1f1  1f2  1f
  Stv 16 30 2hod M125 Anglicky jazyk Z             c 1FE* 1MD  1M

Klatikova
  Uto 8 10 2hod VII Anglicky jazyk P             c 1i*
  Str 16 30 2hod  IX Anglicky jazyk P             c 1i*
  Stv 8 10 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 2FI  2MI* 2M
  Stv 16 30 2hod VIII Anglicky jazyk P             c 1MI1 1MI2
  Uto 15 40 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 1FE* 1MD  1M
  Pia 12 20 2hod M125 Rusky jazyk               c 2F*  2i*  2M
  Pia 9 50 2hod M125 Anglicky jazyk P             c 4*  5*  3F

Minarikova
  Pon 13 10 2hod F246 Anglicky jazyk P             c 1fmg
  Pon 14 50 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 2i*  2bi
  Uto 13 10 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 2fmf
  Uto 14 50 2hod M125 Anglicky jazyk P             c 2fmg 2mng1
  Str 14 50 2hod   Slovencina pre cudzincov         c MFFUK 1i1  1m
  Str 16 30 2hod F247 Anglicky jazyk MP            c 1i*
  Str 18 10 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 1f1  1f2  1f

Pazitkova
  Pon 14 50 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 2i*  2bi
  Uto 14 00 2hod M126 Anglicky jazyk MP            c 1bm  1m1  1m
  Uto 18 10 2hod M125 Anglicky jazyk Z             c 2i*  2Mf* 2f
  Uto 8 10 2hod F246 Anglicky jazyk P             c 1i*
  Str 9 50 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 1FI  1MD  1f
  Stv 16 30 2hod VII Anglicky jazyk Z             c 2MD  2MT* 2f
  Uto 12 20 2hod M125 Taliancina                c 2i*  2bi  2f

Slobodnikova
  Pon 16 30 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 2m1  2m2
  Pon 18 10 2hod  IX Anglicky jazyk MP            c 1bm  1m1  1m
  Uto 8 10 2hod  X Anglicky jazyk MP            c 1i*
  Str 8 10 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 2f1  2f2  2f
  Stv 9 50 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 1MT1
  Stv 16 30 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 1MI1 1MI2

Vilasek
  Pon 16 30 2hod F246 Nemecky jazyk MP             c 2i*  2bi
  Pon 18 10 2hod VII Nemecky jazyk Z             c 2i*  2MI* 2M
  Str 18 10 2hod  VI Nemecky jazyk P             c 2i*  2bi  2f
  Stv 16 30 2hod VII Francuzsky jazyk MP           c 2MI* 2Mf* 2f
  Pia 11 30 2hod VII Nemecky jazyk MP             c 2Mf* 2f1  2f
  Pia 13 10 2hod VII Francuzsky jazyk Z            c 2i*  2bi  2f

Zemanova
  Stv 13 10 2hod M125 Anglicky jazyk P             c 1bm  1m1  1m
  Str 14 50 2hod M125 Anglicky jazyk P             c 1fmf1
  Str 16 30 2hod VII Anglicky jazyk P             c 1i*
  Str 18 10 2hod VII Anglicky jazyk P             c 1f1  1f2  1f
  Stv 8 10 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 2FI  2MD  2M
  Stv 14 50 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 1fmf1


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | KTVS | NEZARADENI

Katedra telesnej výchovy a športu
(KTVS)

Potocny
  Pon 17 20 2hod  VI Sportovo-rekr. aktivity v den.rez.VS-kov v 3i*  3me* 3m


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | KTVS | NEZARADENI

Nezaradení ku žiadnej katedre
(NEZARADENI)

Morovics
  Pon 17 20 2hod XII Z dejin matematiky na Slovensku     v 3MD  3MI1 3M

Chmielewska
  Str 10 40 1hod b446 Odpady                  p 5fzp
  Str 11 30 1hod b446 Odpady                  s 5fzp
  Str 14 50 2hod b420 Biodegradacia              p 4fzp 5fzp
  Str 16 30 2hod b420 Cistenie a uprava vod          p 4fzp

Dubay
  Uto 17 20 2hod f125 Termodynamika a statisticka fyzika    c 3faa 3fjf
  Str 18 10 2hod f125 Kvantova teoria             c 4FI  4MF2

Heinzl
  Pia 14 50 2hod F112 Prenos ziarenia v hviezdych atmosferach v 4faa 5faa

Hutta
  Pia 8 10 1hod  C2 Analyticka chemia            p 3fzp

Kminiak
  Uto 13 10 2hod B307 Zaklady krajinnej ekol.         p 5fzp

Pavelcik
  Pon 8 10 2hod  C2 Vseob. anorg. chemia           p 1fzp
  Pon 9 50 1hod b302 Seminar zo vseobec. a anorg. chem.    s 1fzp

Smotlak
  Pia 9 00 3hod B301 Matematika                c 1PCF

Gregus J.
  Stv 16 30 2hod f125 Statisticka fyzika a termodynamika    c 3fbf 3fzp 3f


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | KTVS | NEZARADENI

Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu: 9.11.1999.