Rozvrhy učiteľov podľa katedier
Letný semester 1998/99

Katedra algebry a teórie čísiel
(KATC)

Balint
  Stv 14 50 2hod  VI Matematika                c 1MD

Bednar
  Pon 8 10 1hod  V Algebra                 c 1i4
  Uto 18 10 1hod  V Algebra                 c 1i1
  Str 13 10 1hod  X Algebra                 c 1i3
  Str 15 40 1hod  B Algebra                 c 1i5

Benesova
  Uto 8 10 2hod  B Algebra                 p 3PCF 3MF*
  Stv 8 10 2hod  F1 Algebra                 c 3MF1
  Stv 13 10 2hod  IV Algebra                 c 3MF2

Cincura
  Uto 8 10 2hod  V Vseobecna topologia           p 3mms
  Uto 14 00 2hod  B Matematika                p 1MD  1MI* 1M
  Uto 16 30 2hod M126 Teoria kategorii             p 5mms
  Str 13 10 2hod  IV Matematika                c 1MT2
  Stv 9 50 2hod  C Matematika                p 1MD  1MI* 1M

Draskovicova
  Pon 13 10 1hod XII Algebra                 c 4MT
  Uto 11 30 1hod F328 Algebra                 c 4MI
  Uto 12 20 1hod F328 Algebra                 c 4MD
  Uto 14 00 2hod  C Algebra                 p 3MD  3MT  3M
  Uto 17 20 2hod  XI Algebra                 c 3MI
  Str 14 00 2hod  B Algebra                 p 4MD  4MI  4M

Gurican
  Str 8 10 2hod  VI Pocitacova algebra            p 4mms 5mms
  Stv 9 00 2hod  C2 Algebra                 c 3PCF
  Stv 10 40 2hod  C2 Algebra                 c 3PCF

Katrinak
  Pon 8 10 2hod  VI Kodovanie                p 3mms 4mms 5m
  Pon 11 30 2hod M126 Univerzalne algebry a zvazy       s 4mms
  Str 9 50 2hod F108 Algebra                 p 2m1  2m2

Korbas
  Pon 9 50 2hod  VI Algebraicka topologia          p 4mms
  Uto 9 50 2hod  B Linearna algebra a geometria       p 1m1  1m2  1m
  Str 9 50 2hod  VI Algebraicka topologia          p 4mms
  Stv 9 50 2hod  B Linearna algebra a geometria       p 1m1  1m2  1m

Legen
  Str 8 10 2hod VII Nelinearna stochasticka optimalizacia  p 3mng
  Str 11 30 2hod  A Algebra                 p 1bi  1i1  1i
  Stv 9 50 2hod  V Teoria poli               p 3mms 4mms
  Stv 13 10 1hod  II Algebra                 c 1i2

Macaj
  Uto 13 10 1hod  IV Algebra a geometria           c 1f5
  Uto 15 40 2hod F328 Algebra                 c 3FI  3MD
  Uto 18 10 1hod  IV Algebra a geometria           c 1f2
  Str 18 10 1hod VII Algebra a geometria           c 1f1
  Stv 11 30 1hod F328 Algebra a geometria           c 1FE  1f3
  Stv 13 10 1hod  V Algebra a geometria           c 1f4

Pasteka
  Pia 8 10 2hod  C2 Algebra                 p 4PCF
  Pia 10 40 1hod c301 Algebra                 c 4PCF
  Pia 11 30 1hod c301 Algebra                 c 4PCF
  Pia 12 20 1hod c301 Algebra                 c 4PCF

Salat
  Pon 9 50 2hod M126 Seminar z realnych funkcii        s DRS
  Pon 13 10 2hod  VI Vybrane partie z teoretickej aritmetiky v 5MF* 5MT
  Pon 16 30 2hod M126 Teoria cisel               p 5mms
  Str 9 50 2hod M126 Seminar z teorie cisel          s DRS

Tomanova
  Pon 9 50 2hod F109 Algebra                 p 4MF1 4MF2
  Pon 11 30 2hod  VI Algebra                 c 3MT
  Uto 11 30 2hod  V Kombinatorika              p 3mms
  Stv 12 20 1hod  IV Algebra                 c 4MF2
  Pia 13 10 1hod  IV Algebra                 c 4MF1

Zabka M.
  Uto 13 10 1hod  IX Algebra                 c 2m1
  Stv 10 40 2hod b301 Algebra                 c 3PCF
  Stv 14 50 1hod  B Algebra                 c 2m2

Zlatos P.
  Uto 9 50 2hod  V Teoria mnozin a mat. logika       p 3mms
  Str 8 10 2hod  F1 Algebra a geometria           p 1FE* 1f1  1f


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra geometrie
(KG)

Boda E.
  Uto 9 50 2hod  C Vybrane kapitoly z geometrie       p 5MD
  Uto 11 30 2hod M120 Diplomovy seminar z deskr. geometrie   s 5MD
  Str 8 10 2hod F108 Matematika                p 2MD  2MI* 2M
  Str 9 50 2hod  X Linearna algebra a geometria       p 1mng1

Bohdal
  Pon 8 10 2hod  H6 Plochy v autom. int. projekt.       4mpg
  Pon 11 30 2hod M217 Pocitacova geometria           c 4MD
  Pon 13 10 3hod M217 Uvod do grafiky na PC           1MD
  Uto 9 50 2hod  H6 Krivky v automat. pro.           3mpg

Bozek
  Pon 14 50 2hod M120 Rozmiestnovanie geometrickych utvarov  p 4mpg 5mpg
  Str 9 50 2hod  XI Geometricke zaklady PG          p 3ipg 4ipg 5i
  Stv 8 10 2hod  XI Geometricke zaklady PG          p 3ipg 4ipg 5i
  Stv 9 50 2hod  XI Geometria                p 3mpg
  Stv 13 10 2hod M120 Diferencialna geometria         p 3MD
  Stv 14 50 1hod M120 Diferencialna geometria         c 3MD

Chalmoviansky
  Str 13 10 2hod M120 Geometricke modelovanie         p 4mpg 5mpg
  Uto 15 40 2hod F108 Zlozitost geom. algoritmov        p 3ipg 4ipg 4m
  Uto 17 20 2hod  H6 Krivky a plochy v PG           c 3ipg 4ipg 5i
  Str 8 10 2hod F328 Zlozitost geom. algoritmov        p 3ipg 4ipg 4m

Cizmar
  Str 8 10 2hod  KG Algebricka geometria           p 3MD
  Str 9 50 1hod  KG Algebricka geometria           c 3MD
  Pon 14 00 2hod  V Vybrane partie z element. geometrie   v 5MF* 5MI  5M
  Pon 16 30 2hod  IX Seminar z DG               s 4MD
  Uto 14 00 2hod  KG Dejiny matematiky            v 3mna 3mps

Filip
  Uto 17 20 2hod III Specialne a aplik. modelovanie      p 4mpg 5mpg

Hlusek
  Pon 9 50 4hod  H6 Automat. interakt. programovanie      4mpg
  Uto 12 20 2hod F109 Geometria                c 3MF1
  Uto 17 20 2hod  X Geometria                c 3MF2
  Stv 9 50 4hod  H3 Automat. interakt. programovanie      3ipg 4ipg

Kudlickova
  Pon 8 10 2hod M120 Technicke kreslenie           c 2MD
  Pon 9 50 2hod M120 Technicke kreslenie           p 2MD
  Uto 8 10 2hod M120 Pocitacova geometria           p 5MD
  Uto 9 50 2hod M120 Pocitacova geometria           p 4MD
  Uto 13 10 2hod M120 Technicke kreslenie           p 2MD

Machalova
  Uto 17 20 2hod  KG Geometria                c 3MD

Mikita
  Str 16 30 2hod VIII Matematika                c 2MI1
  Stv 7 20 2hod b301 Matematika                c 2PCF
  Stv 9 50 2hod M120 Matematika                c 2MD

Polednova
  Pon 9 00 2hod b201 Geometria                c 3PCF
  Uto 9 50 2hod B307 Geometria                p 3PCF
  Stv 9 00 2hod b304 Geometria                c 3PCF
  Stv 10 40 2hod b304 Geometria                c 3PCF

Sklenarikova
  Pon 15 40 2hod  XI Zobrazovacie metody           c 1MD
  Uto 9 50 2hod F108 Geometria                p 3MD  3MF*
  Uto 14 50 2hod M120 Zobrazovacie metody           c 2MD
  Stv 8 10 2hod  IX Zobrazovacie metody           p 2MD
  Stv 11 30 2hod  IX Zobrazovacie metody           p 1MD

Solcan
  Uto 8 10 2hod  VI Aplikacie deskriptivnej geometrie    p 4MD
  Uto 9 50 2hod F328 Projektivna geometria          c 1MD
  Uto 13 10 2hod  F2 Aplikacie DG               c 4MD
  Str 8 10 2hod  XI Geometria                p 3MI  3MT
  Str 13 10 2hod XII Projektivna geometria          p 1MD

Sunal
  Str 9 00 1hod M120 Linearna algebra a geometria       c 1mng1 1mng2
  Stv 16 30 2hod  IX Matematika                c 2MT2

Zatko V.
  Uto 8 10 3hod  X Krivky a plochy v PG           p 3ipg 4ipg 5i
  Uto 11 30 2hod  XI Splajny v PG               p 3mpg
  Str 9 50 2hod M120 Plochy v autom. int. projekt.      p 4mpg
  Str 14 50 2hod b303 Matematika                p 2PCF


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra matematickej analýzy
(KMA)

Barnovska
  Pon 9 50 2hod  C1 Matematika                p 1PCF
  Uto 13 10 2hod  C3 Vyberovy seminar z matematiky      c 1PCF
  Stv 9 50 2hod XII Matematicka analyza           p 2mng1 2mng2
  Stv 11 30 1hod XII Matematicka analyza           c 2mng1 2mng2

Celestiakova M.
  Pon 11 30 2hod XII Obycajne diferencialne rovnice      c 2m2
  Str 16 30 2hod F247 Obycajne diferencialne rovnice      c 2m1

Cervenansky
  Pon 11 30 3hod VIII Matematicka analyza           c 1FE  1f3
  Pon 14 50 2hod  VI Matematicka analyza           c 1i4

Durikovic
  Pon 8 10 2hod F109 Matematicka analyza           p 2bm  2m*
  Pon 9 50 2hod  XI Parcialne diferencialne rovnice     p 4mma
  Str 11 30 2hod F108 Matematicka analyza           p 2bm  2m*
  Str 14 50 2hod  IX Modely prudenia tekutin         p 4mmm
  Stv 8 10 2hod VIII Funkcionalna analyza           p 3mma
  Stv 9 50 2hod M109 Metody variacnych nerovnic v aplikaciach v 4mma

Feckan M.
  Pon 9 50 2hod VIII Funkcionalna analyza           c 3mma
  Str 11 30 2hod F232 Nelinearna analyza a diferencialna topol p 4mma

Gera M.
  Pon 8 10 2hod VII Matematika                p 2fm* 2fzp
  Pon 11 30 2hod VII Matematicka analyza           p 2MD  2Mf*
  Str 9 50 2hod F247 Matematika                p 2fm* 2fzp
  Stv 11 30 2hod VIII Aplikovana funkcionalna analyza     p 4mng

Gregus M. /akademik/
  Uto 11 30 2hod VIII Diplomovy seminar            s 5mng
  Uto 9 50 1hod M109 Vybrane kapitoly z matematiky      p 3PCF
  Uto 10 40 1hod M109 Vybrane kapitoly z matematiky      c 3PCF
  Str 10 40 2hod VIII Diferencialne rovnice          p 2mng1 2mng2

Horna
  Pon 13 10 2hod F108 Matematika                c 1MI1
  Pon 14 50 3hod B307 Matematika                c 1PCF
  Pon 17 20 2hod  XI Matematika                c 1MI2
  Uto 15 40 2hod b301 Matematicka analyza           c 2PCF
  Str 8 10 1hod b446 Matematika                c 1PCF
  Str 15 40 3hod  C2 Matematika                c 1PCF

Jaros J.
  Str 10 40 2hod F328 Matematicka analyza           p 2mef1 2mef2
  Stv 9 50 2hod F328 Matematicka analyza           p 2mef1 2mef2
  Stv 13 10 2hod  IX Biomatematika              p 3mmm

Jaros F.
  Str 14 00 2hod  F2 Matematicka analyza           c 1i2
  Str 15 40 2hod  F2 Matematicka analyza           c 1i1

Krenicky
  Str 16 30 3hod F109 Matematika                c 2f3  2f4

Kubacek
  Pon 10 40 3hod  B Matematicka analyza           p 1i*  1bi
  Pon 14 50 3hod III Matematika                c 2f1
  Uto 11 30 2hod  C Cvicenie z matematickej analyzy     c 1bm  1m2
  Str 11 30 2hod  II Matematicka analyza           c 1mng1
  Stv 14 50 2hod  C Cvicenie z matematickej analyzy     c 1bm  1m2

Kupka
  Pon 9 50 2hod b404 Matematicka analyza           p 2PCF
  Pon 14 00 1hod   Matematika pre nemat. uc. odbory     p 1PCF
  Pon 14 50 2hod   Matematika pre nemat. uc. odbory     c 1PCF
  Uto 15 40 2hod c301 Matematicka analyza           c 2PCF
  Pon 11 30 2hod  F2 Seminar z realnej analyzy        s 3mma
  Stv 14 00 2hod  I Tvoriva komunikacia, efektivne ...    v CUP  MFFUK

Medved
  Pon 8 10 2hod  A Vyberovy seminar             s 3mma
  Stv 9 50 2hod F108 Obycajne diferencialne rovnice      p 2m*

Miazdra
  Str 15 40 2hod B307 Matematika                c 1PCF
  Pia 9 50 3hod B307 Matematika                c 1PCF

Mozer
  Str 8 10 2hod  F2 Matematika                p 2FE  2bf  2f
  Str 14 50 3hod  A Matematika                c 2FE  2f2
  Pia 8 10 3hod  F1 Matematika                p 2FE  2f1  2f
  Pia 13 10 2hod  F1 Variacny pocet a teoria relativity    v 2bf  2f1  2f

Petrovicova E.
  Pon 9 00 2hod  X Matematicka analyza           p 1i3
  Uto 10 40 2hod  C1 Matematika                p 1PCF
  Uto 13 10 2hod b404 Matematika                c 1PCF

Seda
  Pon 9 00 2hod  I Parcialne diferencialne rovnice     p 4mng
  Uto 9 50 1hod VIII Parcialne diferencialne rovnice     p 4mng
  Uto 10 40 1hod VIII Parcialne diferencialne rovnice     c 4mng
  Pia 9 00 2hod M109 Obyc. difer. a funkc.-difer. rovnice   s DRS  KMA

Sisolakova
  Pon 8 10 2hod b304 Matematika                p 2PCF
  Pon 14 00 2hod XII Matematicka analyza           c 2MD  2Mf*
  Uto 13 10 2hod B307 Matematika                c 2PCF
  Stv 9 00 2hod b301 Matematicka analyza           c 2PCF
  Stv 10 40 2hod B305 Matematika                c 2PCF
  Stv 14 50 2hod F328 Matematicka analyza           c 2MT1 2MT2

Svana
  Uto 15 40 3hod  F1 Matematicka analyza           c 1f2
  Str 15 40 3hod  F1 Matematicka analyza           c 1f1

Terescak
  Pon 11 30 2hod III Cvicenie z matematickej analyzy     c 2m1
  Pon 13 10 2hod  IV Dif-int.pocet / Cv. z MA         c 2bm  2m2
  Pon 14 50 2hod M109 Seminar z nelin. FA           s 4mma
  Str 10 40 1hod M109 Nelinearna analyza a diferencialna topol c 4mma
  Str 14 50 2hod F108 Cvicenie z matematickej analyzy     c 2m1
  Str 16 30 2hod F108 Dif-int.pocet / Cv. z MA         c 2bm  2m2

Valasek
  Pon 8 10 2hod  F2 Matematicka analyza           p 1FE* 1f1  1f
  Pon 12 20 2hod  X Komplexna analyza            p 3mim 3mp* 3m
  Pon 14 00 2hod  X Komplexna analyza            p 3mp* 3mem 3m
  Str 9 50 3hod F109 Komplexna analyza            p 3mim 3mp* 3m
  Str 13 10 3hod  F1 Matematicka analyza           p 1FE* 1f1  1f

Vencko
  Pon 11 30 2hod  F1 Matematicka analyza           p 1bm  1m*
  Uto 9 50 3hod VII Matematicka analyza           p 1mng1 1mng2
  Stv 8 10 2hod M109 Diplomovy seminar            s 4mng
  Stv 11 30 2hod  B Matematicka analyza           p 1bm  1m*

Venckova
  Pon 8 10 2hod  II Cvicenie z matematickej analyzy     c 1m1
  Pon 14 50 2hod VII Cvicenie z matematickej analyzy     c 1m3
  Uto 14 50 2hod VIII Cvicenie z matematickej analyzy     c 1m1
  Uto 16 30 2hod VIII Cvicenie z matematickej analyzy     c 1m3
  Str 9 00 2hod b301 Matematika                c 1PCF
  Str 10 40 2hod B307 Matematika                p 1PCF

Visnovska
  Stv 14 00 3hod F108 Matematicka analyza           c 1f4  1f5

Viszus
  Pon 8 10 3hod F328 Matematika                p 1fm* 1fzp
  Pon 14 00 3hod F109 Matematika                c 1fm* 1fzp
  Uto 9 50 2hod  IX Parcialne diferencialne rovnice     c 4mma
  Str 8 10 2hod F109 Matematika                p 1fm* 1fzp


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra numerických a optimalizačných metód
(KNOM)

Babusikova
  Pon 12 20 1hod F357 Metody num. mat. v meteorologii     c 4fmk
  Uto 9 50 2hod M218 Desktop publishing            c 3mef
  Str 8 10 2hod XII Praca s modernym softw. v NM       p 4mna
  Str 13 10 2hod F357 Metody num. mat. v meteorologii     p 4fmk
  Stv 8 10 2hod M218 Desktop publishing            c 3mef
  Stv 9 50 2hod M218 Matematicky softver           c 3mef
  Stv 16 30 2hod M218 Matematicky softver           c 3mef

Businska
  Uto 16 30 2hod  A Linearna algebra a geometria       c 1m1
  Str 9 50 2hod XII Metody ries. sustav           p 4mna
  Str 14 50 2hod F232 Numericke metody             p 2bm
  Stv 8 10 2hod F108 Teoria matic               p 2m*
  Stv 9 50 2hod  IX Problemy pri prakt. vyp.         v 5M*
  Stv 14 50 2hod M223 Linearna algebra a geometria       c 1m3
  Uto 14 50 2hod F109 Linearna algebra a geometria       c 1m2

Gliviak
  Pon 14 50 2hod M223 Niektore aplikacie diskretnej matematiky p 5mna

Hamala M.
  Pon 13 10 2hod M223 Optimalizacne metody           v 3itm 4itm
  Stv 16 30 2hod  V Optimalizacne metody           c 3itm 4itm

Huta A.
  Pon 12 20 2hod  V Teoria hier               p 3mng
  Pon 14 00 2hod VIII Poistna a financna matematika      p 3mng
  Pon 15 40 2hod  A Zaklady financnej a poistnej matematiky p 5M*  5PCF
  Uto 14 00 2hod M223 Financie a uctovnictvo          p 4mpm
  Str 11 30 2hod XII Integralne transf.            p 4mna
  Str 13 10 2hod M223 Numericke metody             p 2mng1 2mng2
  Str 14 50 2hod M223 Numericke metody             c 2mng1 2mng2

Chocholaty
  Pon 8 10 2hod  C3 Vybrane partie z numerickej matematiky  v 5PCF
  Pon 10 40 2hod M223 Numericke metody             p 4mng
  Uto 9 50 2hod XII Diferencne metody riesenia DR      p 3mna
  Str 9 50 1hod  IX Numericke metody             p 4mng
  Str 10 40 1hod  IX Numericke metody             c 4mng
  Stv 9 50 2hod  X Zakl. num. met. riesenia rovnic     v 5M*
  Uto 11 30 2hod M223 Numericke metody             c 2bm

Kacur
  Uto 8 10 2hod M223 Numericke metody riesenia DR       p 5mma
  Uto 11 30 2hod XII Variacne metody riesenia DR       p 3mna
  Str 9 50 2hod M223 Seminar z numerickej matematiky     s MFFUK

Plesnik
  Stv 8 10 2hod XII Linearne programovanie a graf.algoritmy p 3mna 4mms 4m

Valkova
  Pon 8 10 3hod  B Numericka matematika           p 3ip* 3it* 3i
  Pon 10 40 1hod  I Numericka matematika           c 3ita
  Pon 11 30 1hod  II Numericka matematika           c 3ita 3itp
  Pon 12 20 1hod  IV Numericka matematika           c 3itm
  Uto 13 10 1hod M217 Numericke metody a algor.        c 4MI
  Uto 14 50 2hod b102 Vypoctova technika            c 1PCF
  Str 14 50 2hod b102 Vypoctova technika            c 1PCF
  Str 16 30 2hod b101 Vypoctova technika            c 1PCF
  Stv 11 30 2hod M223 Numericke metody a algoritmy       p 4MI


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra teórie pravdepodobnosti a matematickej štatistiky
(KTPMS)

Dvurecenskij
  Uto 8 10 2hod  XI Teoria pravdepodobnosti         p 3mps

Harman
  Str 16 30 1hod XII Pravdepodobnost a statistika       c 1m2
  Str 17 20 1hod XII Pravdepodobnost a statistika       c 1m3
  Str 18 10 1hod XII Pravdepodobnost a statistika       c 1m1
  Stv 16 30 1hod  X Pravdepodobnost a statistika       c 2m1
  Stv 17 20 1hod  X Pravdepodobnost a statistika       c 2m2
  Stv 18 10 1hod  X Pravdepodobnost a statistika       c 2mef1
  Stv 19 00 1hod  X Pravdepodobnost a statistika       c 2mef2

Janiga
  Uto 13 10 2hod M216 Statisticka kontrola akosti       p 5mps

Jankova
  Pon 11 30 2hod  C2 Pravdepodobnost a statistika       p 4PCF
  Str 9 50 2hod VII Sekvencne metody             p 4mps
  Uto 9 50 2hod f196 Matematicka statistika         p 3mng
  Uto 11 30 2hod f196 Matematicka statistika          p 3mng

Kalas J.
  Uto 11 30 2hod  VI Ekonomicke simulacie           p 4mef
  Uto 14 00 2hod F108 Markovovske retazce a ich apl.      p 4mps
  Str 11 30 2hod  B Pravdepodobnost a statistika       p 1m*  1me*
  Str 14 00 3hod F109 Pravdepodobnost a statistika       p 1mng1 1mng2
  Stv 8 10 2hod  X Simulacne metody             p 3mps 4mef

Lamos
  Uto 11 30 2hod  IX Pravdepodobnostne modely         p 5mpm
  Stv 13 10 2hod  XI Poistna matematika            p 3mpm

Mikulecky
  Uto 14 50 2hod  F2 Aplikacie matem. stat. v medicine    p 5mps

Mizera
  Pon 14 50 2hod M216 Statistika nahodnych procesov      p 5mps
  Uto 13 10 2hod XII Pravdepodobnost a statistika       p 2fmf
  Str 8 10 2hod  X Pocitacova statistika          p 4mmm 4mps
  Str 16 30 2hod  B Ekonometria               p 3mef 3mer 4m

Nather
  Pon 14 50 2hod  F2 Pravdepodobnost a statistika       p 4M*
  Pon 16 30 2hod F109 Pravdepodobnost a statistika       c 4MT
  Pon 18 10 2hod F109 Pravdepodobnost a statistika       c 4MF1
  Uto 9 00 2hod F232 Pravdepodobnost a statistika       c 4MF2

Pastor
  Pon 8 10 2hod VIII Analyza casovych radov          p 3mng 4mer
  Pon 14 00 2hod c130 Demograficka statistika         p 3PCF
  Pon 15 40 1hod c130 Demograficka statistika         c 3PCF
  Str 14 50 2hod XII Mikroekonomicke modely          p 4mpm 5mer

Pazman
  Str 11 30 2hod VII Regresne modely             p 4mps
  Stv 11 30 2hod  C Pravdepodobnost a statistika       p 2m* 2me*

Potocky
  Pon 11 30 2hod  XI Viacrozmerne stat. analyzy        p 4mps
  Uto 9 50 2hod  XI Matematicka statistika          p 3mps
  Stv 9 50 2hod III Poistovnictvo              p 4mef
  Stv 11 30 2hod  V Matematicka statistika          p 3mps
  Stv 14 50 2hod  XI Financna matematika           p 3mpm

Rublik
  Uto 16 30 2hod  V Seminar z mat.statistiky         s 5mps

Stano
  Uto 14 00 2hod b446 Pravdepodobnost a statistika       c 4PCF
  Uto 15 40 2hod b446 Pravdepodobnost a statistika       c 4PCF
  Stv 18 10 2hod  XI Ekonometria               c 3mef
  Pia 9 50 2hod c201 Pravdepodobnost a statistika       c 4PCF

Stehlik
  Pia 8 10 2hod  XI Pravdepodobnost a statistika       c 4MD
  Pia 9 50 2hod  XI Pravdepodobnost a statistika       c 4MI

Volauf
  Str 14 00 1hod F108 Pravdepodobnost a statistika       c 1mef2
  Str 17 20 1hod  I Pravdepodobnost a statistika       c 1mef1
  Str 18 10 1hod  I Pravdepodobnost a statistika       c 1mef3
  Str 19 00 1hod XII Pravdepodobnost a statistika       c 1mng1

Wimmer
  Pon 8 10 2hod XII Nahodne procesy             p 4mps


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra základov matematiky a didaktiky matematiky
(KZDM)

Bednarova
  Str 13 10 2hod  XI Matematika                c 1MF1
  Stv 11 30 2hod M120 Matematika                c 1MF2
  Stv 13 10 1hod III Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1mDPS
  Stv 16 30 2hod VII Matematika                c 1FI

Berekova
  Uto 11 30 1hod B307 Didaktika matematiky           p 3PCF
  Uto 12 20 1hod b304 Didaktika matematiky           c 3PCF
  Uto 15 40 2hod G203 Didaktika matematiky           c 4PCF
  Stv 11 30 2hod G203 Didaktika matematiky           c 4PCF
  Stv 13 10 1hod b304 Didaktika matematiky           c 3PCF

Cernek
  Pon 8 10 2hod F108 Matematika                p 1FI  1MF*
  Pon 11 30 2hod F108 Matematika                p 1FI  1MF*

Danisovska
  Str 13 10 2hod F232 Matematika                c 1MT1
  Stv 15 40 2hod XII Matematika                c 2FI  2Mf1

Frkova
  Uto 16 30 1hod b302 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1PCF
  Uto 17 20 1hod M120 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1MT1

Gregorickova
  Pon 11 30 1hod b304 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2PCF
  Pon 14 50 1hod  XI Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2MI2
  Stv 10 40 1hod G203 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2PCF
  Stv 12 20 1hod b304 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2PCF

Hecht
  Uto 15 40 2hod b303 Matematika                p 1PCF
  Pia 8 10 1hod b301 Matematika                p 1PCF

Hejny
  Pon 14 00 2hod  I Diagnostika mat.ved.ziaka        v 5M*
  Pon 15 40 2hod  I Diagnostika mat.ved.ziaka        v 5M*

Jodas
  Str 15 40 2hod III Seminar z matematiky           s 4M*  4PCF
  Str 17 20 2hod III Didaktika matematiky           c 4MF1
  Stv 8 10 2hod III Vybrane partie z metodiky matematiky   v 5M*  5PCF

Kostyrko
  Str 9 00 2hod G203 Matematika                p 1PCF
  Str 15 40 2hod  I Seminar z matematiky           s 4M*  4PCF
  Pia 8 10 2hod  C3 Matematika                p 1PCF

Krallova
  Pon 13 10 1hod  I Didaktika matematiky           c 3MI*
  Pon 14 00 2hod  C1 Didaktika matematiky           c 4PCF
  Uto 12 20 1hod b303 Didaktika matematiky           c 3PCF
  Uto 13 10 1hod  I Didaktika matematiky           c 3MD
  Str 12 20 1hod VIII Didaktika matematiky           c 3MI
  Str 13 10 1hod  IX Didaktika matematiky           c 3MT

Kupkova
  Pon 12 20 2hod F232 Didaktika matematiky           c 4MI
  Str 9 50 1hod F328 Didaktika matematiky           p 3MI  3MT
  Stv 8 10 2hod F247 Didaktika matematiky           c 4MT
  Stv 9 50 2hod F247 Didaktika matematiky           c 4MT

Langova
  Uto 14 00 1hod F109 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2Mf1
  Str 15 40 1hod M120 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2MI1
  Stv 14 00 1hod III Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2MD

Neubrunnova
  Str 9 50 2hod  B Matematicka analyza           p 2MI* 2MT*
  Stv 14 00 2hod XII Matematicka analyza           c 2MI1 2MI2

Petrasova
  Uto 16 30 1hod b304 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1PCF
  Uto 17 20 1hod  C Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1MI1

Riecan
  Pon 17 20 2hod  V Vybrane kapitoly z teorie integralu   v 5M*

Rosa
  Pon 17 20 2hod  A Hodnotenie a klasifikacia ako sucast ... v 5M*  5PCF
  Str 8 10 2hod  V Matematika                p 2FI  2Mf*
  Pia 9 50 2hod  II Pedag. dokument. v praxi uc. mat.    v 5M*
  Pia 11 30 2hod  II Zaklady skol. manazmentu         v 5M*

Satankova
  Uto 11 30 1hod F109 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2MT2
  Str 13 10 1hod  V Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2mDPS
  Str 14 50 1hod M120 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2MT1

Sevcova
  Uto 8 10 2hod XII Aplikacie deskriptivnej geometrie    c 3MD
  Str 13 10 2hod F247 Matematika                c 2MT1
  Str 16 30 2hod F232 Matematika                c 2MI2

Terenova
  Uto 13 10 1hod  V Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1MF1
  Uto 15 40 1hod VII Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1MI2
  Uto 16 30 1hod VII Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1MT2
  Stv 16 30 1hod  VI Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1MD

Trencansky
  Uto 17 20 2hod  VI Didaktika deskriptivnej geometrie    c 4MD
  Stv 15 40 2hod VIII Aplikacie DG               p 3MD
  Stv 17 20 1hod VIII Didaktika deskriptivnej geometrie    p 3MD
  Stv 18 10 1hod VIII Didaktika deskriptivnej geometrie    c 3MD

Uhercikova
  Uto 11 30 1hod  B Didaktika matematiky           p 3MD  3MF*
  Uto 16 30 1hod M120 Didaktika matematiky           c 3MF2
  Uto 17 20 2hod F108 Didaktika matematiky           c 4MF2
  Str 12 20 1hod F328 Didaktika matematiky           c 3MF1
  Str 17 20 2hod  II Didaktika matematiky           c 4MD

Zabka J.
  Pon 12 20 1hod b301 Didaktika matematiky           c 3PCF
  Str 12 20 1hod  A Matematika                c 1PCF

Zatko J.
  Pon 16 30 2hod b446 Matematika                c 1PCF
  Uto 8 10 1hod b303 Matematika                c 1PCF

Zavadova
  Uto 12 20 2hod VII Geometria                c 3MI*
  Uto 14 50 1hod b303 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1PCF
  Stv 14 00 1hod  V Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1MF2
  Stv 15 40 2hod  II Geometria                c 3MT


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra informatiky
(KI)

Agh
  Stv 8 10 2hod  I Programovanie              c 1m* 1me* 1mn

Bebjak
  Uto 14 00 3hod  I Databazove systemy            p 4mim 5mim
  Uto 16 30 1hod  I Projekt                 s 4mim

Beno
  Pia 11 30 2hod  V UNIX                   v 3mim 4ip* 4m

Bezakova
  Uto 16 30 1hod F109 Formalne jazyky a automaty        c 2i3
  Uto 15 40 1hod  B Formalne jazyky a automaty        c 2i2

Brejova
  Uto 14 50 1hod F247 Zaklady teorie prog.           c 2i1
  Uto 15 40 1hod T65 Zaklady teorie prog.           c 2i4

Cervenka
  Pon 16 30 1hod M217 Databazy                 c 3ips
  Pon 17 20 1hod M217 Databazy                 c 4ips

Hambalkova
  Str 8 10 2hod  B Operacne systemy             p 2bi  2i1  2i
  Stv 10 40 2hod  A Operacne systemy             p 2i1  2i2  2i
  Stv 13 10 2hod VIII Systemove programovanie         p 3mim
  Stv 14 50 1hod VIII Projekt                 s 4mim 5mim

Mederly Pavol
  Uto 9 50 1hod III Kompilatory               c 3ips
  Uto 10 40 1hod III Kompilatory               c 4ips

Mrazik
  Pon 9 00 2hod  IV Smalltalk                v 2i1  2i2  2i
  Pon 10 40 2hod  IV Programovanie v SMALLTALKu        c 4iui 5iui

Olejar
  Pon 14 50 2hod  IX Teoria kodovania             p 3itm 4itm
  Str 9 50 2hod III Teoria kodovania             p 3itm 4itm
  Stv 8 10 3hod  A Kombinatoricka analyza          p 2i*

Ostertag
  Str 9 50 2hod  A Principy pocitacov            p 1bi  1i*
  Str 14 50 2hod  IV Programovanie              p 1m* 1me* 1mn*

Paal
  Stv 12 20 1hod XII Formalne jazyky a automaty        c 2i1


Pastorova
  Uto 13 10 1hod III Vypoctova technika            c 1MD
  Uto 15 40 1hod XII Vypoctova technika            c 1MT2
  Uto 16 30 1hod XII Vypoctova technika			c 1MT1
  Str 11 30 1hod  XI Vypoctova technika            c 1MF1
  Str 12 20 1hod  XI Vypoctova technika            c 1MF2
  Stv 8 10 2hod  C Vypoctova technika            p 1MD 1MF* 1MT*

Privara
  Str 14 50 3hod  C Zaklady teorie prog.           p 2bi  2i1  2i
  Stv 14 50 3hod  IV Formalne specifikacie          p 3itp
  Stv 17 20 1hod  IV Formalne specifikacie          c 3itp

Prochazka
  Str 15 40 1hod  II Symbolicke vypocty            p 4ips 4itm 5i
  Str 16 30 1hod  II Symbolicke vypocty            c 4ips 4itm 5i
  Stv 12 20 2hod F109 Symbolicke vypocty            v 4ips 4itm 5i

Ricanyova
  Pon 13 10 1hod  IX Diskretna matematika           c 1i3
  Pon 14 00 1hod  IX Diskretna matematika           c 1i4
  Str 14 00 1hod  II Diskretna matematika           c 1bi  1i1
  Str 14 50 1hod  II Diskretna matematika           c 1i5

Rovan
  Pon 10 40 3hod  A Formalne jazyky a automaty        p 2i1  2i2  2i
  Pon 14 00 1hod VII Formalne jazyky a automaty        c 2i4
  Str 15 40 2hod  V Vybrane partie z teorie form. jazykov  v 4itm
  Str 17 20 2hod  V Vybrane partie z teorie jazykov     v 4itm

Sesera
  Pon 14 50 2hod  IV OOP                   p 3itp 4itp 5i

Skoviera
  Pon 14 50 2hod  B Prehlad informatiky           p 2i*
  Str 14 00 2hod  X Diplomovy seminar            s 4ips 4itm 4itp

Stanek
  Uto 15 40 2hod  VI Kryptologia               v 3itm 4itm
  Stv 9 50 3hod  IV Vypoctova zlozitost           p 3itm 4itm

Sturc
  Uto 14 00 3hod  V Databazy                 p 3ips 4ips 5m
  Str 9 00 3hod  II Kompilatory               p 3ips 4ips

Suster
  Uto 9 50 2hod  IV Teoria programovania           p 4MI
  Uto 12 20 2hod  X Diskretna matematika           c 1MI2
  Stv 8 10 2hod F109 Diskretna matematika           p 1FI  1MI*
  Stv 13 10 2hod VII Diskretna matematika           c 1FI  1MI1

Toman
  Uto 11 30 2hod  I Vybrane partie z logiky         p 3itm 4itm
  Uto 14 50 1hod XII Diskretna matematika           c 1i2
  Str 8 10 2hod  A Diskretna matematika           p 1bi  1i1  1i
  Str 11 30 2hod III Vybrane partie z logiky         p 3itm 4itm
  Stv 14 50 2hod  V Vybrane partie z logiky         c 3itm

Vinar
  Uto 17 20 1hod  I Zaklady teorie prog.           c 2i3
  Uto 16 30 1hod T65 Zaklady teorie prog.           c 2i2

Vrto
  Uto 14 00 3hod  IV VLSI-vypocty               v 3ips 3ita 4i


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra počítačovej grafiky a spracovania obrazu
(KPGSO)

Cibulka P.
  Stv 15 40 2hod  H6 Pocitacova grafika-uvod         c 2m2
  Stv 17 20 2hod  H6 Pocitacova grafika-uvod         c 2m1

Czanner
  Pon 9 50 2hod VII Uzivatelsky a mat. soft.         p 3mng
  Uto 8 10 2hod  I Pocitacova grafika            p 4mng
  Str 8 10 2hod  H3 Pocitacova grafika            c 4mng

Ferko A.
  Uto 14 00 2hod VII Pocitacova grafika 3D          p 3ipg 3mpg 4i
  Str 8 10 2hod  C Pocitacova grafika            p 2m1  2m2
  Str 11 30 2hod  VI Multimedia                p 3ipg 4ipg 4m
  Stv 9 50 2hod VII Diplomovy seminar PG           s 4ipg 4mpg
  Stv 11 30 2hod  XI Seminar z pocitacovej grafiky      s 3mpg 4ipg 4m

Gele
  Pon 11 30 2hod F109 OOP                   p 2bm  2mn* 4m

Gregus M.
  Uto 10 40 2hod  X Geometria fraktalov           p 4ipg 4mpg 5i

Hamala T.
  Pon 16 30 2hod  IV Programovanie CAD systemov        p 3ipg 4mpg

Hladuvka
  Pon 18 10 2hod  IV Spracovanie obrazu            p 4ipg 4mpg 5i

Jankovic
  Uto 9 50 2hod  I Formalne zaklady informatiky       p 5mng
  Str 11 30 2hod  I Formalne zaklady informatiky       p 5mng

Komornik
  Stv 16 30 2hod  C Podnikove financie            p 1me* 2bm
  Stv 18 10 1hod  C Podnikove financie            c 2bm  1mef1 1m
  Stv 19 00 1hod  C Podnikove financie            c 1mef2

Kotrec
  Pia 11 30 2hod  IX Open GL                 p 3mpg 4ipg 4m

Knor
  Stv 14 00 1hod  VI Uvod do diskretnej matematiky      c 1m2
  Pia 16 30 2hod  B Uvod do diskretnej matematiky      p 1m*
  Stv 15 40 1hod  I Uvod do diskretnej matematiky      c 1m1
  Stv 18 10 1hod  B Uvod do diskretnej matematiky      c 1m3

Kys
  Pon 15 40 2hod  V Grafy a ich aplikacie          v 5MF* 5MT
  Uto 8 10 1hod b102 Vypoctova technika            c 1PCF
  Uto 9 00 2hod b102 Vypoctova technika            c 1PCF
  Uto 10 40 2hod b102 Vypoctova technika            c 1PCF

Polec
  Str 14 50 2hod VII Kompresia dat              p 4ipg 4mpg 5i

Rohac
  Str 9 50 2hod  H6 Uzivatelsky a mat. soft.         c 3mng

Ruzicky
  Str 16 30 2hod M120 Rozpoznavanie obrazcov          p 4ipg 4mpg 5m
  Str 18 10 2hod VIII Aplikacie poc. graf.v medicine      p 4ipg 4mpg

Zimanyi
  Pon 8 10 2hod  H3 OOP                   c 4mef
  Pon 9 50 2hod  H3 OOP                   c 2bm  2mn*
  Pia 8 10 2hod  H3 Pocitacova grafika 3D          c 4ipg
  Pia 9 50 2hod  H3 Pocitacova grafika 3D          c 3mpg


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra vyučovania informatiky
(KVI)

Baranovic
  Pon 8 10 2hod T66 Programovanie              c 1m2  1m3
  Uto 8 10 2hod T66 Programovanie              c 1mng1 1mng2
  Str 8 10 2hod T66 Programovanie              c 1mef2 1mef3
  Str 11 30 2hod  H6 Internet ako pom. uc.          v 4FI  4MI

Blaho
  Uto 9 50 2hod  A Programovanie              p 1i*  1bi
  Stv 9 50 2hod  II Didaktika programovania         p iDPS 2iDPS 3F
  Stv 11 30 2hod  X Didaktika informatiky na ZS       c iDPS 2FI  2i

Chlebikova
  Pon 9 00 2hod  V Programovanie              c 1i4
  Pon 13 10 1hod  H6 Rocnikovy projekt            s 2i1
  Str 8 10 2hod  H6 Seminar zo zaklad. soft.         s 1FI  1MI2
  Stv 14 50 1hod  H6 Rocnikovy projekt            c 2i2

Jaska
  Pon 16 30 2hod  H3 JAVA                   v 4FI  4MI
  Str 17 20 1hod  H6 Rocnikovy projekt            c 2i3
  Str 18 10 1hod  H6 Rocnikovy projekt            c 2i4

Kalas I.
  Str 9 50 2hod  V Didaktika informatiky          p iDPS 2iDPS 5F
  Str 11 30 2hod  V Didaktika informatiky          c iDPS 2iDPS 5F
  Stv 9 00 1hod T65 Diplomovy seminar z informatiky     s 4FI  4MI
  Stv 11 30 2hod  VI Didaktika informatiky na ZS       c 2MI1

Kosut
  Str 15 40 2hod  X Sprava vypoctoveho laboratoria      p 5FI  5MI
  Str 15 40 2hod  H6 Sprava vypoctoveho laboratoria      p 5FI  5MI

Kubincova
  Uto 9 50 2hod F109 Programovanie              p 1FI  1MI*
  Uto 14 00 2hod  X Algoritmy pre molekularnu biologiu    v 4FI  4MI
  Str 9 50 2hod  I Principy databaz             p 4FI  4MI
  Str 13 10 2hod VII Programovanie              c 1MI2

Moravcikova
  Pon 15 40 2hod T66 OP a Windows               p 2FI  2MI*
  Pon 17 20 2hod T66 Vyuzitie internetu vo vzdelavani     v 4FI  4MI
  Str 14 00 2hod  H6 OP a Windows               c 2FI  2MI*
  Stv 8 10 2hod  H6 Tvorba pedagogickeho software      c 3FI  3MI*
  Stv 11 30 2hod  H6 Seminar zo zaklad. soft.         s 1MI1

Nemethova
  Uto 11 30 2hod  IV Programovanie              c 1MI1
  Str 13 10 2hod  VI Programovanie              c 1FI  1MI2

Pardubska
  Uto 8 10 2hod VIII Zaklady teoretickej informatiky     p 3FI  3MI*
  Uto 9 50 2hod T66 Zaklady teoretickej informatiky     c 3FI  3MI*
  Uto 14 00 2hod  XI Navrh a analyza algoritmov        p 2FI  2MI*
  Str 14 50 4hod  VI Teoria zlozitosti            p 4mim
  Stv 9 50 2hod T66 Navrh a analyza algoritmov        p 2FI  2MI*
  Stv 14 50 2hod III Zaklady teoretickej informatiky     p 3FI  3MI*

Salanci
  Stv 8 10 2hod  B Programovanie              p 1m1  1m2  1m
  Stv 9 50 2hod  VI Principy databaz             c 4FI  4MI

Tomcsanyi
  Pon 14 50 2hod F108 Systemove programovanie         p 3FI  3MI*
  Pon 16 30 1hod F108 Systemove programovanie         c 3FI  3MI*

Vinar
  Uto 17 20 1hod F328 Zaklady teorie prog.           c 2i3
  Stv 12 20 1hod  II Zaklady teorie prog.           c 2i2

Winczer
  Pon 8 10 2hod III Programovanie              c 1i1
  Pon 9 50 2hod T65 Navrh a analyza algoritmov        c 2MI2
  Pon 11 30 2hod  I Navrh a analyza algoritmov        c 2FI  2MI1
  Uto 9 50 2hod T65 Navrh a analyza algoritmov        c 2iDPS iDPS
  Uto 14 00 2hod  VI Socialne aspekty IT           p 5FI  5MI
  Stv 11 30 2hod F108 Programovanie              c 1i3

Zimanova
  Uto 11 30 2hod III Programovanie              c 1MI1
  Str 9 50 2hod T65 Programovanie              c 1m1  1m3
  Stv 9 50 2hod T65 Programovanie              c 1i5
  Stv 11 30 2hod VII Didaktika informatiky na ZS       c 2MI2
  Stv 14 50 2hod T66 Programovanie              c 1mef1 1mef3


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Ústav aplikovanej matematiky
(UAM)

Antonicova
  Pon 11 30 2hod  C Ekonomicka teoria            c 2mef2
  Pon 16 30 2hod  VI Maticovy pocet              c 2mef1

Brunovsky
  Str 12 20 2hod  C Diplomovy seminar            s 5mef
  Stv 14 50 2hod  IX Mikroekonomia              p 3mef 3mem
  Pia 9 00 2hod III Mikroekonomia              p 3mef 3mem

Filo
  Uto 8 10 1hod  IV Klasicke metody riesenia DR       p 3mna
  Uto 9 00 1hod  IV Klasicke metody riesenia DR       c 3mna

Halicka
  Uto 9 50 2hod  VI Optimalne riadenie            p 4mef
  Pia 8 10 2hod VII Dynamicke programovanie         v 4fmf

Chlebik
  Pon 13 10 2hod III Vybrane partie z matematickej analyzy  p 3mef
  Uto 8 10 2hod III Realna analyza              p 3mma
  Uto 13 10 2hod  A Matematicka analyza           p 1me*
  Uto 14 50 2hod  A Matematicka analyza           p 1me*

Kodnar
  Pon 9 50 2hod M201 Mechanika kontinua            p 4mmm
  Pia 9 50 2hod M201 Matematicke modely mechaniky       p 5mma

Kollar M.
  Pon 17 20 2hod III Diferencialny pocet           c 1mef3
  Str 16 30 2hod VII Diferencialny pocet			c 1mef2
  Stv 13 10 2hod  X Diferencialny pocet           c 1mef3
  Stv 14 50 2hod  X Diferencialny pocet           c 1mef2

Kordos
  Pon 8 10 2hod  F1 Diferencialny pocet           c 1mef1
  Pon 17 20 2hod  I Diferencialny pocet           c 1mef1

Krajcovic
  Pon 8 10 2hod  C Teoria matic               p 2mef1 2mef2
  Pon 14 00 2hod  A Maticovy pocet              c 2mef1
  Pon 16 30 2hod VII Maticovy pocet              c 2mef2
  Uto 8 10 2hod F108 Linearna algebra a geometria       c 1mef1
  Str 8 10 2hod  IX Linearne programovanie          p 2mng1
  Str 16 30 2hod  IV Linearna algebra a geometria       c 1mef3
  Str 18 10 2hod  IV Linearna algebra a geometria       c 1mef2

Luptacik
  Pon 9 50 2hod  C Ekonomicka teoria            p 2me* 3mem

Melichercik
  Uto 11 30 2hod  II Uvod do financii             p 3mef
  Pia 8 10 2hod  VI Diferencialny a integralny pocet     c 2mef1
  Pia 9 50 2hod  VI Diferencialny a integralny pocet     c 2mef1

Quittner
  Pon 8 10 2hod  XI Matematicka fyzika            p 3ftf
  Pon 11 30 2hod f132 Matematicka fyzika            p 3ftf
  Str 8 10 2hod VIII Variacne metody             p 4mma
  Str 9 50 1hod VIII Variacne metody             c 4mma

Sevcovic
  Pon 14 00 2hod M201 Riesenie nelinearnych systemov      p 4mna
  Uto 8 10 2hod VII Parcialne diferencialne rovnice     p 3mef
  Uto 15 40 2hod  C Parcialne diferencialne rovnice     c 3mef
  Pia 8 10 2hod  IV Diferencialny a integralny pocet     c 2mef2
  Pia 9 50 2hod  IV Diferencialny a integralny pocet     c 2mef2

Slodicka
  Pon 11 30 2hod  IX Metoda konecnych prvkov         p 4mna


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Ústav informatiky
(UI)

Borovansky
  Pia 9 50 2hod  I Programovanie v PROLOGu         p 3iui 4iui 5i
  Pia 11 30 2hod  H3 Programovanie v PROLOGu         c 3iui 4iui 5i

Gruska D.
  Uto 14 00 3hod III Modely konkurent. systemov        p 3itp 4itp
  Uto 16 30 1hod III Modely konkurent. systemov        c 3itp
  Stv 14 00 3hod F109 Uvod do paralelneho programovania    p 3ita 4ita 5i
  Stv 16 30 1hod F109 Uvod do paralelneho programovania    c 3ita
  Stv 17 20 1hod F109 Uvod do paralelneho programovania    c 4ita 5itp

Gruska J.
  Pon 16 30 2hod  II Kvantove algoritmy a automaty      p 3iui 4iui 5i

Guller
  Pon 14 00 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 1i2
  Pon 14 50 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 1i3
  Pon 15 40 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 1i5
  Pon 16 30 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 1i4
  Pon 17 20 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 1i1
  Uto 11 30 2hod  A Logika pre informatikov         p 1i*  1bi

Habdak J.
  Str 8 10 4hod  IV Uvod do UI                p 3iui 4iui

Kravcik
  Pon 12 20 2hod  II Vyhladavanie informacii         v 3iui 4iui 5i

Lucny
  Stv 11 30 2hod  I Multiagentove systemy          p 4iui

Mraz
  Uto 8 10 3hod  II Metody riesenia problemov v UI      p 3iui 4iui 5i
  Uto 10 40 1hod  II Metody riesenia problemov v UI      p 3iui 4iui 5i

Popper
  Uto 14 50 2hod  II Expertne systemy             p 3iui 4iui
  Uto 16 30 2hod  II Vybrane partie z medicinskej informatiky v 3iui 4iui 5i
  Uto 18 10 1hod  H3 Expertne systemy             c 3iui 4iui 5i
  Stv 9 50 2hod F350 Databazy v medicine           v 4fmf

Rohalova
  Pon 14 00 3hod  II Neuronove siete				p 3iui 4iui 5iui
  Uto 19 00 1hod  H3 Neuronove siete             c 3iui 4iui
  Stv 9 00 1hod  H3 Neuronove siete				c 4iui

Ruzicka P.
  Str 14 00 2hod  V Diplomovy seminar            s 4ita
  Stv 9 50 3hod F109 Efektivne paralelne algoritmy      p 3ita 4ita

Sefranek
  Uto 13 10 2hod  II Seminar z UI               s 3iui 4iui 5i
  Str 11 30 2hod  IV Vypoctova lingvistika          p 4iui
  Str 14 00 2hod  I Diplomovy seminar            s 4iui
  Stv 14 00 2hod  II Kognitivne vedy             p 3iui 4iui 5i

Vicenik
  Stv 9 50 2hod  I Modelovanie mysle            v 3iui 4iui 5i

Voda
  Uto 14 00 1hod  H6 Zakladne programovacie paradigmy     c 2i1
  Uto 14 50 1hod  H6 Zakladne programovacie paradigmy     c 2i2
  Uto 15 40 1hod  H6 Zakladne programovacie paradigmy     c 2i3
  Uto 16 30 1hod  H6 Zakladne programovacie paradigmy     c 2i4
  Str 9 50 3hod  C Zakladne programovacie paradigmy     p 2bi  2i*


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Výpočtové centrum
(VC)

Mederly Peter
  Uto 17 20 3hod F109 Distribuovane systemy          p 3ita 4ita


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Astronomický ústav
(AU)

Dzifcakova
  Uto 14 00 2hod F112 Teoreticka astrofyzika          c 4faa
  Str 14 00 3hod F112 Teoreticka astrofyzika          p 4faa
  Stv 8 10 3hod F112 Zaklady astronomie a astrofyziky     p 3faa
  Stv 10 40 1hod F112 Zaklady astronomie a astrofyziky     c 3faa

Hajdukova
  Uto 10 40 1hod F112 Astrometria               v 4faa 5faa
  Uto 14 00 1hod  F1 Astronomia a meteorologia        p 4FE  4MF*
  Uto 14 50 1hod  F1 Astronomia a meteorologia        c 4FE  4MF*
  Str 11 30 2hod F112 Seminar katedry             s DRS  4faa 5f
  Stv 14 00 2hod F112 Nebeska mechanika            p 3faa

Klacka
  Pon 8 10 3hod F112 Galakticka a mimogal. astron.      p 4faa
  Pon 10 40 2hod F112 Galakticka a mimogal. astron.      c 4faa
  Uto 13 10 1hod F112 Numericke met. v astronomii       c 3faa
  Stv 11 30 2hod F112 Numericke met. v astronomii       p 3faa

Kornos
  Uto 11 30 1hod F112 Astrometria               c 4faa 5faa
  Stv 15 40 1hod F112 Nebeska mechanika            p 3faa
  Pia 11 30 2hod F112 Nebeska mechanika            c 3faa

Palus
  Uto 8 10 2hod F112 Fyzika Slnka               p 4faa
  Str 8 10 2hod F112 Kozmicka elektrodynamika         p 4faa
  Pia 8 10 3hod F112 Laboratorne prace            l 4faa

Sersen
  Uto 9 50 1hod F112 Vypoctova technika v astronomii     p 3faa
  Uto 12 20 1hod F112 Kozmicka elektrodynamika         c 4faa
  Str 11 30 2hod  T3 Vypoctova technika v astronomii     c 3faa
  Pia 14 50 2hod F112 Astrofyzika vysokych energii       v 4faa


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra biofyziky a chemickej fyziky
(KBCHF)

Babincova
  Uto 10 40 3hod F114 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l 1fmf
  Str 13 10 3hod F114 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l 1fmf
  Str 15 40 3hod F114 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l 1fmf

Babinec
  Pon 9 50 4hod F350 Specialne praktikum           l 4fbf

Haverlik
  Str 8 10 1hod  II Programovanie              p 3fmf
  Str 9 50 2hod F232 Odborny seminar             s 4fbf
  Str 12 20 1hod  X Odborny seminar             s 4fmf
  Str 18 10 2hod KBF Matematicke modelovanie         v 4fbf

Hianik
  Uto 14 00 2hod F328 Biofyzika membran            p 4fbf
  Str 14 00 2hod F328 Biosenzory                v 4fmf

Hubac
  Pon 14 00 2hod F232 Kvantova teoria             p 4fbf
  Uto 14 00 2hod KBF Kvantova teoria molekul         v 4fp

Chorvat
  Pon 17 20 2hod KBF Zaklady biologie mikroorganizmov     v 3fzp
  Uto 9 00 3hod MLC Spec. prakt. z exp. metod        c 4fmf
  Uto 14 00 2hod MLC Medicinska biofyzika           p 4fmf
  Uto 15 40 2hod KBF Molekulove a bunkove mechanizmy     v 3fbf 4fbf
  Uto 17 20 2hod KBF Zaklady biologie pre biofyzikov     v 3fzp
  Str 8 10 2hod MLC Fyzikalne polia v biolog. org      v 4fmf
  Str 9 50 2hod MLC Experimentalne metody lek.fyz.      p 4fmf
  Str 15 40 2hod MLC Ligandove metody vo fyziologii      p 4fmf
  Str 17 20 1hod MLC Ligandove metody vo fyziologii      c 4fmf
  Stv 9 50 2hod F232 Uvod do biologie             v 3fbf
  Stv 11 30 2hod F232 Uvod do biologie             c 3fbf
  Stv 14 00 2hod  F2 Vybrane kapitoly z fyziky        p 5FA  5MF*
  Stv 15 40 1hod F232 Zivotne prostredie            p 2fzp
  Stv 17 20 2hod KBF Zaklady biologie pre biofyzikov     c 3fzp

Chorvat ml.
  Pon 13 10 2hod MLC Metody spracovania biosignalov      p 4fmf
  Uto 11 30 2hod MLC Metody spracovania biosignalov      p 4fmf
  Stv 11 30 2hod MLC Metody spracovania biosignalov      c 4fmf

Kvasnicka
  Pon 15 40 2hod XII Termodynamika              p 3fmf
  Uto 9 50 2hod KBF Spracovanie dat             c 5fbf
  Uto 11 30 3hod  T3 Spracovanie dat             c 5fbf
  Str 9 50 2hod KBF Struktura biomakromolekul        p 3fbf
  Str 14 00 1hod KBF Metody spracovania exp. vysl.      c 4fbf
  Str 14 50 1hod KBF Spracovanie exper. dat          v 4fbf
  Str 15 40 1hod KBF Spracovanie exper. dat          c 4fbf
  Stv 8 10 1hod F232 Nerovnovazna termodynamika        v 3fbf 4fbf
  Stv 9 00 1hod F232 Nerovnovazna termodynamika        c 3fbf 4fbf
  Stv 11 30 2hod F247 Termodynamika              p 3fmf
  Stv 17 20 2hod F247 Termodynamika              c 3fmf

Mach
  Stv 14 00 2hod F232 Elektrochemia              p 3fbf

Masik J.
  Uto 9 50 2hod  T3 Navrh aplikacnych programov       c 3fbf
  Str 11 30 2hod KBF Kvantova teoria             c 4fbf

Mateasik
  Uto 16 30 3hod MLC Zaklady prace s PC            c 3fmf
  Stv 9 00 3hod MLC Zaklady prace s PC            c 3fmf

Richterova
  Uto 8 10 2hod F247 Kvantova teoria             p 3fbf
  Uto 10 40 3hod F113 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l 1fmf
  Str 8 10 2hod F232 Kvantova teoria             c 3fbf
  Str 13 10 3hod F113 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l 1fmf

Sikurova
  Uto 10 40 2hod F232 Elektronova spektroskopia molekul    p 3fzp 4fbf
  Uto 12 20 1hod F232 Elektronova spektroskopia molekul    c 3fzp 4fbf
  Uto 13 10 1hod  UF Fyzikalno-analyt. metody         p 3fzp
  Str 11 30 1hod  X Odborny seminar             s 4fmf
  Stv 8 10 5hod KBF Diplomovy seminar            s 5fbf

Tino
  Pon 8 10 2hod F247 Atomove a molekulove zrazky       p 4fbf

Urban J.
  Pon 11 30 3hod KBF Zaklady organickej chemie        p 3fbf
  Pon 14 00 2hod KBF Pocitacova simulacia           v 3fbf
  Uto 11 30 2hod KBF Odborny seminar             s 3fbf
  Uto 14 00 2hod F350 Pocitacova simulacia           c 3fbf

Ziegler
  Pon 8 10 4hod  IX Zaklady elektroniky           p 3fbf 3fmf
  Pon 17 20 2hod F350 Zaklady elektroniky           c 3fbf
  Uto 8 10 2hod F350 Zaklady elektroniky           c 3fmf
  Uto 16 30 2hod F350 Zaklady elektroniky           c 3fmf


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra fyziky plazmy
(KFP)

Biznarova
  Uto 14 50 2hod  C3 Fyzika                  c 1PCF
  Uto 16 30 2hod  C3 Fyzika                  c 1PCF

Brezna
  Pon 9 50 3hod F113 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l 1f1
  Uto 9 50 2hod f51 Ziarenie plazmy             p 4fp
  Str 9 50 3hod F114 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l 1f3

Cervenan
  Str 7 20 2hod  C3 Fyzika a zivotne prostredie       p 1PCF
  Str 13 10 2hod f51 Elektronova optika a hmotn. spektrosk.  v 4fe
  Stv 9 00 3hod f82 Specialne praktikum z vybojov a prudenia l 4fzp

Chorvatova
  Pon 15 40 2hod f51 Spektroskopia zlozitych molekul     v 4fbf 4fp
  Stv 14 00 3hod F114 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l 1f1
  Stv 16 30 3hod F114 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l 1f4

Hajossy
  Uto 7 20 2hod  C1 Fyzika                  p 1PCF
  Str 8 10 3hod f51 Kinetika a termodynamika         p 4fe  4fp
  Stv 9 50 1hod KFP Praktikum z fyziky plazmy        l 4fp

Holubcik
  Str 9 50 3hod F113 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l 1f3
  Pia 14 00 3hod F114 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l 1f5

Kosinar
  Uto 14 50 1hod  C2 Vyberovy seminar z fyziky        v 1PCF
  Uto 15 40 1hod  C2 Vyberovy seminar z fyziky        c 1PCF

Lukac P.
  Pon 8 10 3hod f196 Vakuova fyzika              p 3fe  3fp
  Stv 8 10 3hod f51 Dynamika prudiacich plynov        p 3fzp
  Stv 13 10 2hod f51 Seminar DRS               s DRS
  Stv 15 40 1hod  F1 Smery fyzikalneho vyskumu        p 2f1  2f2  2f

Luknarova
  Pia 9 50 1hod b304 Zakl. fyziky pre uc. prirod. predmetov  p 1PCF
  Pia 10 40 2hod b304 Zakl. fyziky pre uc. prirod. predmetov  c 1PCF

Mark
  Pon 10 40 2hod f51 Fyzika klastrov             v 4fp

Matejcik
  Pon 9 00 2hod f51 Fyzikalne vlastnosti molekul       v 4fp
  Uto 16 30 3hod F113 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l 1f5
  Str 15 40 3hod F113 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l 1f2  1fzp

Pavlik
  Str 10 40 2hod f51 Termicka a neidealna plazma       p 4fp
  Str 13 10 2hod f86 Fyzikalne praktikum           l 3PCF
  Stv 9 00 1hod KFP Praktikum z fyziky plazmy        l 4fp
  Pia 9 00 2hod f51 Registracia a sprac. exp. dat      p 2fmg
  Pia 10 40 1hod f86 Registracia a sprac. exp. dat      c 2fmg

Skalny
  Pon 14 00 2hod KFP Diplomova praca             l 4fp
  Stv 10 40 1hod KFP Praktikum z fyziky plazmy        l 4fp

Veis
  Pon 9 50 3hod F114 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l 1f1
  Uto 16 30 3hod F114 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l 1f5
  Stv 10 40 2hod f51 Stavba atomov a molekul         p 3fzp

Zahoran
  Pon 10 40 2hod  V Elektrina a magnetizmus         c 1fmf
  Pon 13 10 2hod  F2 Elektrina a magnetizmus         c 1f4
  Stv 8 10 1hod KFP Praktikum z fyziky plazmy        l 4fp


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra fyziky tuhých látok
(KFTL)

Cicmanec
  Pon 11 30 2hod f272 Zaklady technologie TL          p 3ftl
  Uto 11 30 2hod  F1 Elektrina a magnetizmus         p 1F*  1f1  1f
  Stv 9 50 2hod  F1 Elektrina a magnetizmus         p 1F*  1MF* 1f

Foltin
  Pon 8 10 4hod f272 Fyzika tuhych latok           p 3ftl
  Uto 9 50 2hod f272 Zaklady FTL               p 3fe  3foo 3f
  Uto 14 00 2hod f272 Seminar z FTL              s 5ftl

Hlubina
  Uto 15 40 1hod f272 Fyzika tuhych latok           c 3ftl

Pisonova
  Pon 13 10 3hod F113 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l 1f2
  Pon 15 40 3hod F113 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l 1f4

Urban V.
  Uto 16 30 2hod  F2 Elektrina a magnetizmus         c 1FE  1MF2
  Str 16 30 2hod  XI Elektrina a magnetizmus         c 1FI  1MF1


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra geofyziky
(KGF)

Brestensky
  Pia 8 10 3hod G245 Fyzika pre geofyzikov           2PCF

Dobrocka
  Pon 14 50 1hod f272 Experimentalne metody FTL        p 3ftl
  Uto 9 50 2hod f295 Praktikum z FTL             l 3ftl
  Uto 14 50 3hod f295 Praktikum z FTL             l 3fe  3foo 3f

Guba P.
  Uto 10 40 2hod G245 Geodynamika               p 5PCF

Kacmarikova
  Uto 8 10 1hod G245 Fraktaly a chaos v geol. a geof.     p 3PCF 4PCF
  Uto 9 00 1hod G245 Fraktaly a chaos v geol. a geof.     c 3PCF 4PCF
  Str 9 00 2hod KGF Numericke metody             c 3fg
  Pia 9 00 2hod KGF Reologia Zeme              v 3fg

Ondraskova
  Pon 9 00 2hod G245 Fyzika Zeme               p 5PCF
  Pia 10 40 2hod KGF Aeronomia                p 3fg

Sevcik
  Pon 10 40 2hod F232 Uvod do fyziky vnutra Zeme        p 3fg
  Uto 9 50 3hod KGF Sirenie elmag. vln            v 3fg
  Uto 14 00 2hod G245 Fyzika pre geofyzikov          p 2PCF
  Uto 15 40 1hod G245 Fyzika pre geofyzikov          c 2PCF


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra jadrovej fyziky
(KJF)

Bracinik
  Str 15 40 2hod F328 Atomova a jadrova fyzika         c 2f1
  Stv 9 50 2hod F327 Atomova a jadrova fyzika         c 2f2

Domin
  Pon 14 50 2hod  T3 Programovanie              c 1f3
  Uto 15 40 2hod  T3 Programovanie              c 1f3

Florek
  Pon 15 40 2hod KJF Reaktorova fyzika            v 4fjf

Garabik
  Pon 13 10 2hod  T3 Programovanie              c 1f1
  Stv 11 30 2hod  T3 Programovanie              c 1f1

Hlinka
  Stv 9 50 2hod KGF Radiogeochronologia           v 3fg

Holy
  Stv 14 00 2hod F327 Radioaktivita v zivotnom prostredi    p CUP
  Pia 13 10 2hod F327 Exp. metody fyziky tazkych ionov     v 4fjf
  Pia 15 40 2hod KJF Radiometricke merania          c 3fzp

Hrmo
  Pon 11 30 1hod F247 Atomova a jadrova fyzika         c 2fm* 2fzp
  Pon 13 10 2hod  XI Atomova a jadrova fyzika         c 2f3
  Pia 8 10 2hod  V Atomova a jadrova fyzika         c 2FA  2FI  2M

Chudy
  Str 9 00 2hod F327 Jadrova energia a zivotne prostredie   v 3fjf 4fzp
  Str 10 40 2hod F377 Experimentalne metody jadr. fyziky    p 3fjf
  Stv 8 10 5hod KJF Spec. prakt. z jadr. spektrom.      l 4fjf

Kollar Dusan
  Pon 8 10 5hod F261 Praktikum z jadrovaej fyz. a elektron.  l 3fjf
  Stv 14 00 2hod F377 Elektronika a automatizacia       p 3fjf
  Stv 15 40 1hod F327 Zaklady tech. a prog. vybavenia     p 3fjf

Kollar Dan.
  Pon 9 50 2hod  T3 Programovanie              c 1f2
  Stv 16 30 2hod  T3 Programovanie              c 1f2

Kubinec
  Pon 9 50 2hod  F2 Atomova a jadrova fyzika         p 2FA  2FI  2M
  Pon 13 10 2hod F327 Jadrova a subjadr.fyz.          p 3fjf
  Pon 14 50 1hod F327 Jadrova a subjadr.fyz.          c 3fjf
  Str 9 50 2hod  F2 Atomova a jadrova fyzika         p 2FA  2FI  2M
  Str 14 00 2hod F327 Interakcie v jadrach           v 4fjf

Leja
  Stv 8 10 2hod  T3 Programovanie              c 1FE

Matos
  Pon 16 30 2hod  T3 Programovanie              c 1f5
  Uto 8 10 2hod  T3 Programovanie              c 1f5

Pavlovic
  Uto 14 00 5hod F261 Praktikum z jadrovaej fyz. a elektron.  l 3fjf

Petruf

Pisutova
  Pon 9 50 2hod  F1 Atomova a jadrova fyzika         p 2FA  2FI  2M
  Str 9 50 2hod  F1 Atomova a jadrova fyzika         p 2FA  2FI  2M
  Stv 14 50 1hod  F1 Smery fyzikalneho vyskumu        p 2f1  2f2  2f

Rosinsky
  Pon 8 10 2hod F327 Pocitacove siete             p 4fjf
  Stv 16 30 1hod F327 Zaklady tech. a prog. vybavenia     p 3fjf

Ruzicka J.
  Pon 9 50 2hod F247 Atomova a jadrova fyzika         p 2fm* 2fzp
  Pon 14 00 2hod KJF Elmag. ziarenie elem. castic       v 4fjf
  Str 8 10 2hod F247 Atomova a jadrova fyzika         p 2fm* 2fzp

Saro
  Uto 11 30 1hod F327 Diplomovy seminar            s 4fjf
  Uto 13 10 2hod F327 Jadrove reakcie             p 4fjf
  Uto 14 50 1hod F327 Jadrove reakcie             c 4fjf
  Str 9 00 2hod F377 Seminar z jadrovej fyziky        s 4fjf
  Stv 9 50 2hod F377 Diplomovy seminar            s 5fjf
  Pia 15 40 3hod F327 Diplomovy seminar            s 5fjf

Simkovic
  Str 15 40 2hod F327 Teoria mnohonuklearnych systemov     v 4fjf

Stanicek
  Stv 14 00 3hod F113 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l 1f2
  Stv 16 30 3hod F113 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l 1f3

Stavina
  Uto 14 00 2hod  T3 Programovanie              c 1f4
  Str 15 40 2hod  T3 Programovanie              c 1f4

Sykora
  Pia 8 10 5hod KJF Spec. prakt. z jadr. spektrom.      l 4fjf
  Pia 17 20 1hod KJF Radiometricke merania          c 3fzp

Vanko
  Uto 8 10 2hod  C Teoria hier               p 4mef
  Str 10 40 2hod F327 Jadrova a subjadr.fyz.          p 4fjf
  Str 12 20 1hod F327 Jadrova a subjadr.fyz.          c 4fjf
  Stv 11 30 2hod III Teoria hier               p 5mef
  Pia 11 30 2hod F327 Kinematika elementarnych castic     v 3fjf

Vanya
  Pon 16 30 2hod  X Matematicka analyza           c 1bi  1i5
  Pon 12 20 2hod F247 Matematika                c 2fm* 2fzp

Tokar S.
  Uto 8 10 2hod F327 Modelovanie experimentov         v 4fjf


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra meteorológie a klimatológie
(KMK)

Gera ml.
  Uto 8 10 2hod F360 Operacny system UNIX v meteorologii   c 3fmk
  Uto 10 40 3hod F357 Dynamicke predpovedne met.        p 4fmk
  Str 8 10 1hod  T3 Programovanie a apl. soft.        p 3fmk
  Str 9 00 1hod  T3 Programovanie a apl. soft.        c 3fmk
  Stv 11 30 1hod F360 Praktikum zo synopt. meteorologie    c 4fmk

Hesek
  Pon 9 50 2hod F357 Statisticke metody v meteor. a klimat.  p 4fmk
  Pon 11 30 1hod F357 Statisticke metody v meteor. a klimat.  c 4fmk

Hrouzkova
  Uto 9 50 2hod F360 Dynamicka meteorologia          p 3fmk
  Uto 13 10 4hod F360 Praktikum zo synopt. meteorologie    c 3PCF
  Str 9 50 3hod F360 Synopticka meteorologia         p 3fmk
  Stv 8 10 2hod F360 Dynamicka meteorologia          p 3fmk
  Stv 9 50 2hod F360 Praktikum zo synopt. meteorologie    c 4fmk

Hrvol
  Uto 13 10 1hod  F1 Astronomia a meteorologia        p 4FE  4MF*
  Stv 9 50 3hod F358 Praktikum z meracich a pozor. met. v met c 3fmk
  Stv 16 30 1hod F232 Zivotne prostredie            p 2fzp
  Pia 9 50 2hod F357 Ziarenie v atmosfere           p 3fmk
  Pia 11 30 1hod F357 Ziarenie v atmosfere           c 3fmk

Lapin
  Pon 8 10 2hod F357 Klima str. Europy a Slovenska      p 4fmk
  Pon 15 40 2hod F357 Aplikovana klimatologia         v 4fmk
  Stv 8 10 1hod F357 Fyzika oblakov a zrazok         p 4fmk
  Stv 10 40 2hod F357 Seminar z klimatologie          c 4PCF

Melo
  Uto 14 00 2hod F357 Vybrane probl. z klimageografie     p 4PCF
  Uto 15 40 1hod F357 Vybrane probl. z klimageografie     c 4PCF

Tomlain
  Uto 8 10 1hod F357 Fyzika hranicnej vrstvy atm.       p 4fmk
  Uto 9 50 1hod F357 Fyzika hranicnej vrstvy atm.       c 4fmk

Zavodsky
  Str 13 10 2hod F360 Atmosfericky ozon a rizika jeho zmien  p 2fzp 4fzp
  Str 14 50 2hod F357 Sirenie exhalatov v atm.         p 4fmk 4fzp
  Str 16 30 1hod F357 Sirenie exhalatov v atm.         c 4fmk 4fzp


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra optiky
(KO)

Buzek
  Pon 14 00 2hod f167 Nelinearna optika            p 4foo

Kaluzay
  Pon 11 30 3hod F224 Praktikum z optiky            l 2f1
  Pon 14 00 3hod F224 Praktikum z optiky            l 2f2

Mesaros
  Pon 14 00 3hod F225 Praktikum z optiky            l 2f2
  Uto 11 30 2hod f167 Optoelektronika             p 4foo
  Stv 11 30 1hod f167 Seminar k diplomovej praci        s 5foo
  Stv 13 10 3hod F225 Praktikum z optiky            l 2FI 2fmf

Senderakova
  Uto 13 10 3hod F225 Praktikum z optiky            l 2f3
  Stv 8 10 3hod F224 Praktikum z optiky            l 2FA  2Mf1
  Pia 8 10 2hod f167 Vlnova optika              p 3foo

Strba
  Pon 9 50 2hod f167 Seminar zo specializacie         s 5foo
  Stv 9 50 2hod f167 Kvantova elektronika           p 3foo

Vojtek
  Pon 11 30 3hod F225 Praktikum z optiky            l 2f1
  Uto 9 50 2hod f167 Laserova technika            p 4foo
  Str 9 50 4hod f167 Praktikum z kv. elektroniky       l 4foo
  Stv 13 10 3hod F224 Praktikum z optiky            l 2FI  2fzp 2f

Zabudla
  Uto 13 10 3hod F224 Praktikum z optiky            l 2f3
  Stv 8 10 3hod F225 Praktikum z optiky            l 2FA 2MF


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra rádiofyziky
(KRF)

Fabo
  Pon 11 30 3hod KRF Cislicove el. obvody           c 4FE
  Pon 14 00 2hod KRF Automatizacia inz. prac         p 4fe
  Pon 16 30 2hod  B Programovaci jazyk C**          p 2i1  2i2  2i
  Pon 18 10 1hod  B Programovaci jazyk C**          c 2i1  2i2  2i
  Uto 8 10 2hod KRF Navrh aplikacnych programov       p 4FE
  Uto 10 40 2hod KRF Impulzova elektronika          p 4FE  4fe

Fischer
  Stv 9 50 2hod f196 Cislicove el. obvody           p 2fzp 4FE  4f

Jarosevic
  Uto 8 10 2hod f196 Zaklady elektroniky           p 3fe  3foo 3f
  Stv 8 10 2hod f196 Zaklady elektroniky           p 3fe  3foo 3f
  Stv 11 30 2hod f196 Zaklady elektroniky           c 3fe  3foo 3f

Kohaut
  Pon 9 00 3hod F321 Praktikum z elektroniky         l 4FE  4fe
  Pon 11 30 1hod F328 Elektronika               p 3MF1 3MF2
  Pon 14 00 3hod F326 Elektronika               l 3MF2
  Uto 14 00 3hod F326 Elektronika               l 3MF2
  Pia 8 10 3hod F326 Elektronika               l 3MF1
  Pia 10 40 3hod F326 Elektronika               l 3MF1
  Pia 13 10 2hod f196 Pocitace pre vsetkych          v 5MF*

Kundracik
  Pon 11 30 2hod f196 VF spektroskopia             p 4fe  4foo
  Uto 8 10 2hod F328 Elektrina a magnetizmus         c 1f1
  Uto 9 50 2hod  F2 Spracovanie exper. dat          p 1FE* 1f1  1f

Sura
  Str 14 50 3hod f196 Analogove el. obvody           p 4FE  4fe
  Str 17 20 1hod f196 Seminar z aplikovanej elektroniky    s 4FE  4fe

Tirpak
  Uto 8 10 3hod F323 Praktikum z mikrovln           l 4fe
  Str 13 10 2hod KRF Seminar k diplomovej praci        s 5fe
  Pia 8 10 3hod F323 Praktikum z mikrovln           l 4fp


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra teoretickej fyziky
(KTF)

Balek
  Str 16 30 2hod f132 Vseobecna teoria relativity       c 4faa 4ftf
  Stv 11 30 2hod  F2 Teoria relativity            p 2f1  2f2  2f
  Pia 11 30 2hod f125 Vseobecna teoria relativity       p 4faa 4ftf

Bona P.
  Uto 8 10 2hod f132 Matematicka fyzika            p 4ftf
  Stv 9 50 2hod f132 Matematicka fyzika            p 4ftf

Dubnickova
  Pon 9 00 1hod f125 Matematika pre fyzikov          p 3MF1 3MF2
  Stv 11 30 2hod f132 Uvod do fyziky elem. castic       v 3fjf 3ftf
  Stv 14 50 2hod f132 Problemy matematickej fyziky       p 3mmm

Fecko
  Str 9 50 2hod f125 Reprezentacie Lieovych grup vo fyzike  v 3ftf 4ftf
  Str 11 30 2hod f132 Konexie a kalibracne polia        v 4ftf

Ftacnik J.
  Stv 8 10 2hod f132 Pocitacova fyzika            p 3ftf 4fe
  Pia 9 50 2hod  T3 Pocitacove praktikum           v 4ftf
  Pia 11 30 2hod  T3 Pocitacova fyzika            c 3ftf 4fe

Gregus J.
  Str 14 50 2hod f132 Matematicka fyzika            c 4ftf

Krasnansky
  Stv 9 50 2hod f125 Teoria elektromagnetickeho pola     c 2f3

Majernik
  Str 8 10 2hod f125 Teor. mechanika a teoria elmag. pola   c 3MF1
  Stv 16 30 2hod  F1 Teoria elektromagnetickeho pola     c 2f2

Masar
  Pon 9 50 2hod f132 Teoria ziarenia             v 3ftf
  Stv 11 30 2hod  F1 Teoria relativity            p 2f1  2f2  2f

Miazdra
  Str 15 40 2hod B307 Matematika                c 1PCF
  Pia 9 50 3hod B307 Matematika                c 1PCF

Mojzis
  Pon 11 30 2hod f125 Kvantova teoria pola           c 4fjf 4ftf
  Pia 10 40 3hod  F1 Teoria elektromagnetickeho pola     p 2f1  2f2  2f

Noga
  Str 9 50 2hod f132 Specialny seminar            s 5ftf
  Pia 10 40 3hod  F2 Teoria elektromagnetickeho pola     p 2f1  2f2  2f

Presnajder
  Pon 9 50 2hod f125 Kvantova teoria pola           p 4fjf 4ftf
  Uto 9 50 2hod f125 Kvantova teoria pola           p 4fjf 4ftf
  Stv 8 10 2hod f125 Specialny seminar            s 4ftf

Saller E.
  Pon 8 10 2hod b404 Matematika                c 1PCF
  Pia 9 50 3hod b446 Matematika                c 1PCF

Sebesta
  Pon 15 40 2hod f125 Dejiny a filoz. fyziky ...        v 4MI  4fe  5M
  Uto 15 40 2hod f125 Dejiny a metodologia fyzik. pozn.    v 4FE  4MF* 4M
  Stv 11 30 2hod f125 Teor. mechanika a teoria elmag. pola   p 3FI  3MF*

Siket
  Str 17 20 2hod f125 Teoria elektromagnetickeho pola     c 2f1
  Pia 8 10 2hod f132 Kvantova mechanika            c 3fjf

Tokar K.
  Pon 11 30 2hod  T3 Seminar z pocitacovej fyziky       s 5ftf
  Pia 9 50 2hod f125 Teor. mechanika a teoria elmag. pola   c 3MF2

Turansky
  Pon 14 50 3hod B301 Matematika                c 1PCF
  Str 15 40 2hod  C3 Matematika                c 1PCF

Vavro
  Str 8 10 2hod f132 Vybrane kapitoly zo stat. fyziky     c 3ftf
  Str 14 00 1hod  IX Zaklady fyziky              c 1m* 3m*

Zetocha
  Pon 14 00 2hod f132 Matematicka fyzika            c 3ftf
  Pia 8 10 2hod f125 Kvantova mechanika            c 3ft* 3faa

Weisenpacher P.
  Pia 9 50 3hod  C3 Matematika                c 1PCF


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra základov fyziky a didaktiky fyziky
(KZDF)

Bellus
  Uto 8 10 2hod F109 Fyzika                  p 1MI1 1MI2
  Str 12 20 1hod F109 Fyzika                  c 1MI2
  Str 14 00 1hod  C Fyzika                  c 1MI1

Bohm
  Uto 8 10 2hod  IX Elektrina a magnetizmus         c 1f2
  Str 8 10 2hod III Prehlad zakladnych pojmov        p 5F*  4FA  5M
  Str 11 30 2hod  IX Elektrina a magnetizmus         c 1f5
  Pia 9 00 2hod F248 Didakticka vyp. techn.          l 3MF1
  Pia 10 40 2hod F248 Didakticka vyp. techn.          l 3MF1
  Pia 13 10 2hod F248 Didakticka vyp. techn.          l 2f1  2f2  2f

Danisovic
  Pon 14 00 2hod F248 Didakticka vyp. techn.          l 3MF2
  Uto 14 00 2hod F248 Didakticka vyp. techn.          l 3MF2

Demkanin
  Pon 13 10 2hod f126 Didaktika fyziky             l 4MF2
  Str 9 00 2hod f126 Didaktika fyziky             l 4MF2
  Str 10 40 2hod f126 Didaktika fyziky             l 4MF2

Dohnanska
  Uto 8 10 3hod F147 Spec. prakt. skol. pokusov        l 5MF1
  Uto 10 40 3hod F147 Spec. prakt. skol. pokusov        l 5MF2
  Str 9 50 3hod F147 Spec. prakt. skol. pokusov        l 5MF1 5MF2

Formanek
  Uto 8 10 3hod F145 Spec. prakt. skol. pokusov        l 5MF1

Fulajtarova L.
  Str 13 10 3hod F151 Spec. prakt. skol. pokusov        l 4MF2

Grnova
  Str 10 40 3hod F151 Spec. prakt. skol. pokusov        l 4MF2
  Stv 10 40 1hod F218 Didakticka technika vo fyz.       l 2Mf1
  Stv 11 30 1hod F218 Didakticka technika vo fyz.       l 2Mf1
  Stv 15 40 1hod F218 Didakticka technika vo fyz.       l 4fbf 4fjf 4f
  Stv 16 30 1hod F218 Didakticka technika vo fyz.       l 3fbf 3fg  3f

Hedera
  Uto 8 10 3hod F113 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l 1MF2

Hornansky
  Pon 15 40 2hod f126 Riesenie fyzikalnych uloh        l 5fbf 5fjf 5f
  Uto 9 00 2hod f126 Riesenie fyzikalnych uloh        l 5MF2
  Uto 10 40 2hod f126 Riesenie fyzikalnych uloh        l 5MF1
  Stv 9 50 2hod f126 Riesenie fyzikalnych uloh        l 5FA  5FI

Horvath
  Uto 14 00 3hod F113 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l 1FE

Hympanova
  Pon 12 20 3hod F151 Spec. prakt. skol. pokusov        l 4MF1
  Str 9 50 3hod F145 Spec. prakt. skol. pokusov        l 5FA  5MF1 5M
  Pia 10 40 3hod F151 Spec. prakt. skol. pokusov        l 4FE  4MF1

Chalupkova
  Uto 10 40 3hod F145 Spec. prakt. skol. pokusov        l 5MF2
  Pia 9 00 2hod f126 Didaktika fyziky             l 4FE  4MF1
  Pia 13 10 3hod F145 Spec. prakt. skol. pokusov        l 4fbf 5fbf 5f

Janovic
  Pia 10 40 2hod f126 Didaktika fyziky             l 4MF1

Kosinarova
  Pon 9 50 2hod F108 Matematika pre fyzikov          c 1MF2
  Uto 9 00 2hod  F1 Matematika pre fyzikov          c 1MF1
  Uto 10 40 1hod  F1 Matematika pre fyzikov          p 1MF*
  Str 11 30 2hod F247 Doplnujuca matematika          p 2FA
  Pia 9 50 3hod F328 Doplnkova matematika           c 2FA

Koubek
  Pon 9 50 2hod f126 Didaktika fyziky             p 3FI  3MF*
  Uto 14 00 2hod f126 Vybrane kapitoly skolskej fyziky     v 5MF*
  Pia 12 20 2hod f126 Didaktika fyziky             l 3fbf 3fg  4f

Lapitkova
  Uto 17 20 2hod f126 Fyzika ako zakl. prir. vzd.       v 5MF*

Mezey
  Pia 8 10 3hod F151 Spec. prakt. skol. pokusov        l 3FI  4MF1

Pecen
  Str 14 00 2hod f126 Didaktika fyziky             l 4MF1
  Pia 14 00 3hod F151 Spec. prakt. skol. pokusov        l 4fbf 4fjf 4f
  Pia 16 30 3hod F151 Spec. prakt. skol. pokusov        l 3fbf 3fg  3f

Pecho
  Uto 14 00 2hod F232 Alternativne skolske systemy       v 4MF* 5MF*

Pisut
  Uto 11 30 2hod F108 Kvantova mechanika            p 3fe  3fjf 3f
  Pia 9 50 2hod F108 Kvantova mechanika            p 3fe  3fjf 3f

Tancer
  Stv 14 00 2hod B305 Fyzika                  c 1PCF
  Stv 15 40 2hod B305 Fyzika                  c 1PCF

Velmovska
  Str 8 10 3hod F151 Spec. prakt. skol. pokusov        l 4MF2

Zrubakova
  Uto 8 10 3hod F114 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l 1MF2
  Uto 14 00 3hod F114 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l 1MF2
  Stv 11 30 3hod F113 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l 1MF1


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Ústav fyziky
(UF)

Cernak
  Uto 8 10 2hod  F2 Elektrina a magnetizmus         p 1fmf 1fmg
  Uto 11 30 2hod  F2 Elektrina a magnetizmus         p 1F*  1f1  1f
  Str 11 30 2hod  F2 Elektrina a magnetizmus         p 1fmf 1fmg
  Str 14 00 2hod  UF Modelovanie vo fyzike plazmy       v 4fp
  Str 15 40 2hod KFP Diplomova praca             l 4fp
  Stv 9 50 2hod  F2 Elektrina a magnetizmus         p 1F*  1MF* 1f

Cerny V.
  Uto 9 50 2hod f132 Vybrane kapitoly zo stat. fyziky     p 3ftf
  Str 8 10 2hod  I Zaklady fyziky              p 1bm  1m1  1m
  Str 14 00 2hod f125 Fyzika okolo nas             v 5F*  5MF*
  Str 16 30 2hod  UF Kmity a vlny v systemoch         p 4mmm

Dindosova
  Stv 11 30 3hod F114 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l 1FI  1MF1

Jurani
  Uto 14 50 1hod  UF Fyzikalno-analyt. metody         c 3fzp

Lucan
  Str 9 50 2hod  T3 Zaklady prace s PC            c 1fmg
  Stv 14 00 2hod  T3 Zaklady prace s PC            p 1fzp

Martisovits V.
  Str 8 10 3hod f196 Zaklady fyziky plazmy          p 3fe  3fg  3f
  Str 10 40 1hod f196 Zaklady fyziky plazmy          c 3fe  3fp

Morva
  Uto 8 10 2hod  UF Automatizovane meracie a riad. systemy  p 3fzp
  Uto 11 30 2hod f51 Elektricke merania v plazme       p 4fp
  Stv 15 40 1hod  T3 Zaklady prace s PC            c 1fzp

Morvova
  Pon 15 40 5hod  UF Diplomova praca             s 4fzp
  Uto 8 10 2hod f51 Spalovacie procesy a ich diagnostika   v 4fp
  Uto 9 50 2hod  UF Technologie na cist. ovzdusia      p 4fzp
  Uto 15 40 5hod  UF Diplomova praca             s 4fzp

Rahel
  Pon 18 10 2hod  II Elektrina a magnetizmus         c 1f3

Sitar
  Uto 9 50 2hod F327 Urychlovanie castic           v 3fjf

Stefecka
  Pon 10 40 2hod  X Elektrina a magnetizmus         c 1fmg 1fzp

Zahoranova
  Pon 13 10 3hod F114 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l 1f2
  Pon 15 40 3hod F114 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l 1f4


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra humanistiky
(KH)

Hennelova
  Pon 15 40 2hod VIII Ucitelska psychologia          v 3fg  3ip* 3i
  Pon 17 20 2hod F328 Psychologia               s 2MD  2MI*
  Uto 9 50 2hod F247 Psychologia               s 2MT2
  Uto 11 30 2hod F247 Psychologia               s 2MT1 3FI
  Str 11 30 2hod  F1 Psychologia               p 2MD  2MI* 2M
  Stv 12 20 2hod F328 Psychologia               s 2Mf1

Kamhal
  Pon 15 40 2hod F232 Teoria recovych aktov          v 5FA  5MD  5M
  Pon 17 20 2hod VIII Uvod do filozofie jazyka         v 3ip* 3it* 3i

Krnac
  Uto 17 20 2hod VII Filozoficke probl. informatiky      v 4fp  4ip* 4i

Martincova
  Pon 17 20 2hod F108 Uvod do ekonomie             v 3fe  3fg  3f

Morovics
  Uto 15 40 2hod  IX Z dejin matematiky na Slovensku     v 4ip* 4it* 4i

Nemeth
  Pon 14 00 2hod F247 Kapitoly z etiky             v 4MT  5MD  5M
  Pon 15 40 2hod F247 Filozoficka propedeutika         v 3i*  3fbf 3f
  Uto 15 40 2hod F247 Filozoficka propedeutika         v 3i*  3fjf 3f
  Uto 17 20 2hod F247 Etika                  v 3fbf 4fbf 4f

Pavlis
  Uto 17.20 2hod  IX Vzdelavanie ziakov so spec.
            pedagog. potrebami            v 4MI

Rybar J.
  Pon 14 00 2hod F328 Piagetova epistemologia         v 5F*  4MI  5M
  Pon 15 40 2hod F328 Uvod do dejin ved. a fil. myslenia    v 3fg  3fjf 3f
  Uto 15 40 2hod F232 Uvod do Piagetovej epistemologie     v 4M*  2MI* 3M
  Uto 17 20 2hod F232 Psychogeneza a dejiny vedy        v 4me* 4mim 4m

Sykora P.
  Stv 12 20 2hod FFUK Evolucia social. spravania        v 3MT  3fzp 3i

Teplanova
  Pon 17 20 2hod F232 Budovanie pojmov a poj. map       v 5MF* 5MT
  Uto 15 40 2hod  XI Fyzika zazitkom             v 3MF* 4MF* 4M

Thomasova
  Uto 15 40 2hod  X Manazment                v 4MT  4faa 4f


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra jazykov
(KJ)

Erdelyi
  Pon 9 50 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 1bm  1m1  1m
  Uto 16 30 2hod  IV Anglicky jazyk MP            c 2bm  2m1  2m
  Uto 18 10 2hod M125 Anglicky jazyk Z             c 2MD  2MI* 2f
  Stv 8 10 2hod VII Anglicky jazyk MP            c 1f1  1f2  1f
  Stv 9 50 2hod M121 Anglicky jazyk P             c 1fmg 1mng1
  Stv 13 10 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 2MT1 2MT2
  Pia 11 30 2hod M125 Anglicky jazyk P             c 2fmg 2mng1

Gombarik
  Pon 13 10 2hod F246 Anglicky jazyk P             c 1me*
  Pon 14 50 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 1me*
  Uto 16 30 2hod XII Anglicky jazyk MP            c 1me*
  Stv 14 50 2hod M125 Anglicky jazyk P             c 2mef1 2mef2
  Stv 16 30 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 2mef1 2mef2

Ilcikova
  Pon 9 50 2hod III Anglicky jazyk MP            c 1bm  1m1  1m
  Uto 13 10 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 1i*  1bi
  Uto 14 50 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 2bm  2m1  2m
  Uto 16 30 2hod M121 Anglicky jazyk MP            c 2Mf1
  Str 14 50 2hod M121 Anglicky jazyk MP            c 2Mf1 2fmf
  Str 16 30 2hod M125 Anglicky jazyk Z             c 2FI  2MT* 2M
  Stv 8 10 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 1FE* 1f1  1f

Klatikova
  Uto 13 10 2hod VIII Anglicky jazyk P             c 1i*  1bi
  Str 13 10 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 2i1  2i2  2i
  Str 14 50 2hod F247 Anglicky jazyk MP            c 1FI  1MD  1M
  Stv 8 10 2hod F246 Anglicky jazyk P             c 1i*  1bi
  Pia 9 50 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 2FI  2i1  2i

Klima
  Pon 13 10 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 2MI1 2MI2
  Str 14 50 2hod  XI Anglicky jazyk P             c 1MD  1MF* 1M

Minarikova
  Pon 16 30 2hod M121 Anglicky jazyk P             c 1fmf
  Uto 13 10 2hod F247 Anglicky jazyk MP            c 1i*  1bi
  Str 9 50 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 1fmf
  Str 11 30 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 2f1  2f2  2f
  Stv 8 10 2hod  VI Anglicky jazyk P             c 1f1  1f2  1f
  Stv 9 50 2hod M125 Anglicky jazyk P             c 1fmg 1mng1
  Pia 11 30 2hod M121 Anglicky jazyk P             c 2fmg 2mng1

Pazitkova
  Pon 16 30 2hod M125 Anglicky jazyk Z             c 1FE* 1MF* 1f
  Uto 13 10 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 1i*  1bi
  Uto 16 30 2hod F246 Anglicky jazyk Z             c 1i*  1MD  1b
  Str 14 50 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 1MT1 1MT2
  Str 16 30 2hod F246 Anglicky jazyk Z             c 1MT* 1f5
  Pia 11 30 2hod F247 Taliancina                c 5i*  2f1  2f

Vilasek
  Pon 14 50 2hod M125 Nemecky jazyk MP1            c
  Pon 17 20 2hod M125 Francuzsky jazyk Z1           c
  Uto 12 20 2hod  B Nemecky jazyk MP2            c
  Uto 16 30 2hod M125 Nemecky jazyk Z1             c
  Str 11 30 2hod M121 Nemecky jazyk P             c
  Str 14 00 2hod M125 Francuzsky jazyk Z2           c
  Str 17 20 2hod M121 Nemecky jazyk Z2             c
  Stv 18 10 2hod M125 Francuzsky jazyk MP           c


Zemanova
  Pon 9 50 2hod M125 Anglicky jazyk P             c 1m1  1m2  1m
  Uto 13 10 2hod M121 Anglicky jazyk P             c 1i*
  Uto 14 50 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 2f1  2f2  2f
  Uto 16 30 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 2f1  2f2  2f
  Str 14 50 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 1MD  1MF* 1M
  Stv 8 10 2hod  V Anglicky jazyk P             c 1f1  1f2  1f


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Nezaradení ku žiadnej katedre
(NEZARADENI)

Brimich
  Stv 14 00 3hod KGF Tiazove pole a tvar Zeme         v 3fg

Chalanyova
  Pon 10 40 3hod c307 Analyticka chemia            l 3fzp

Damborska
  Pon 12 20 4hod F360 Praktikum zo synopt. meteorologie    c 3fmk
  Uto 9 00 1hod F357 Fyzika hranicnej vrstvy atm.       p 4fmk
  Stv 9 00 1hod F357 Fyzika oblakov a zrazok         p 4fmk

Grajcar
  Stv 9 50 2hod f272 Programovanie pre fyzikov        p 3ftl

Hubka
  Pia 9 50 2hod F247 Reologia biolog. tekutin         v 4fmf

Kincel
  Pon 8 10 2hod  T3 Programovanie              c 2FA
  Stv 16 30 2hod f132 Kvantova mechanika            c 3fe  3foo 3f

Kostecky
  Pon 8 10 3hod F232 Numericke metody             p 3fg
  Uto 14 00 1hod  UF Fyzikalno-analyt. metody         p 3fzp

Krajcik
  Stv 14 00 2hod F357 Databazove systemy v meteorologii    p 3fmk
  Stv 15 40 1hod F357 Databazove systemy v meteorologii    c 3fmk

Laginova
  Stv 8 10 2hod F328 Zaklady radiodiagnostiky         v 4fmf

Mikula
  Str 13 10 2hod VIII Financne derivaty            c 4mef
  Str 14 50 2hod VIII Financne derivaty            p 4mef

Moczo
  Uto 13 10 3hod KGF Seizmologia               p 3fg

Petrovic
  Stv 11 30 2hod T65 Programovanie              c 1i2

Rosenberg
  Str 10 40 3hod KGF Pocitacove metody            p 3fg
  Stv 8 10 2hod KGF Programovacie jazyky           v 3fg

Salisova
  Pon 15 40 2hod c401 Organicka chemia             s 2fzp

Zahradnik
  Stv 8 10 1hod b446 Organicka chemia             p 2fzp

Zigo
  Str 9 50 2hod F112 Astronomicke pristroje          p 4faa 5faa 3f

Ziznovsky
  Pia 13 10 2hod F112 Premenne hviezdy             v 5faaKATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu: 4.3.1999.