Promócie

Promócie absolventov magisterského štúdia v akademickom roku 2023/2024

Promócie absolventov magisterského štúdia sa uskutočnia 15.7.2024. Bližšie informácie o priebehu ako aj časový harmonogram budú zverejnené pre konaním. 

Dress code na promócie

Slávnostná promócia je akademickým obradom a má svoje pravidlá. 

Akademickí funkcionári majú na promócii oblečené taláre. Absolventi musia mať slávnostné formálne oblečenie, ktoré zodpovedá významnosti a výnimočnosti promócie

Slávnostné formálne oblečenie je podmienkou účasti na promócii. 

  • Pre absolventov je povinný oblek/nohavice a sako a košeľa s viazankou, zapnuté sako, a zavreté formálne topánky.
  • Pre absolventky sú to šaty (zahalené ramená), alebo kostým (vhodnejšia je tmavá farba) a formálne topánky. 

Vylúčené a nevhodné je oblečenie s odhalenými ramenami, sukne kratšie ako 10 cm nad kolená, hlboké výstrihy, lesklé, alebo priehľadné materiály. Slnečné okuliare ani na hlave, ani na očiach.


The dress code for the graduation ceremony is business formal. 

  • For men: a suit, shirt, tie and formal shoes are compulsory.
  • For ladies: a dress or suit (dark colors are preferred) and formal shoes. 

Inappropriate attire: bare shoulders, skirts shorter than 10 cm above knees, low necklines, shiny or transparent materials

Prevzatie dokladov

Absolventi, ktorí sa nezúčastnia slávnostnej promócie v stanovenom termíne a budú mať záujem si prevziať doklady o ukončení štúdia osobne na OV RUK v inom čase, si prevzatie musia vopred dohodnúť mailom s príslušným referentom fakulty na OV RUK.

V prípade, že absolvent bude mať záujem prevziať doklady o ukončení štúdia pre svojho kolegu (iného absolventa), môže tak učiniť na základe úradne overeného splnomocnenia.

Neprevzaté doklady

Originály neprevzatých dokladov o ukončenom vysokoškolskom štúdiu (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) na Oddelení vzdelávania UK po 20. decembri kalendárneho roku prechádzajú do trvalej úschovy Archívu UK a ich vydanie (na žiadosť absolventa) je spoplatnené (Smernica rektora UK 4/2010).