Rozvrhy ucitelov podla katedier
letný semester 2018/19

Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie
(KAFZM)

Baláž Martin D
  Pon 17 20 2h c F1-112 2-FAA-102/00 Teoretická astrofyzika (2)                 1mFAA

Bartok Juraj
  Stv 9 50 2h c F1-358 1-FYZ-520/00 Meteorologické prístroje a pozorovacie metódy       1OZE
  Pia 14 50 1h v F1-oJF 2-FOZ-118/15 Terénny výskum                       1mEOMo

Brestenský Jozef
  Stv 14 50 2h v G-337 N-bGAF-004/15 Aplikovaná fyzika                     2pGL
  Stv 16 30 1h v G-337 N-bGAF-004/15 Aplikovaná fyzika                     2pGL

Čechvala Patrik D
  Stv 12 20 1h c F1-112 2-UFY-220/00 Astronómia a meteorológia                 2muMAFY 2muMAFY_k

Damborská Ingrid
  Uto 9 00 2h p F1-357 2-FMK-113/00 Fyzika oblakov a zrážok                  1mEOMm
  Uto 13 10 2h s F1-357 2-FOZ-207/15 Seminár z aplikovanej meteorológie (2)           2mEOMm
  Uto 14 50 1h c F1-358 2-FMK-231/00 Mikroklimatológia a agrometeorológia            2mEOMo
  Stv 9 00 2h p F1-357 2-FMK-106/15 Metódy analýzy v meteorológii a klimatológii        1mEOMm
  Stv 10 40 1h c F1-357 2-FMK-106/15 Metódy analýzy v meteorológii a klimatológii        1mEOMm

Gajdoš Štefan
  Pia 16 30 2h l F1-112 2-FAA-130/00 Laboratórne práce (1)                   1mFAA

Galád Adrián
  Stv 13 10 2h p F1-112 2-FAA-145/00 Asteroidy                         1mFAA 2mFAA
  Pia 16 30 2h l F1-112 2-FAA-130/00 Laboratórne práce (1)                   1mFAA

Gális Martin
  Pon 14 00 1h c F1-218 2-FFZa-102/15 Digital Filtering in Geophysics              1mFPE
  Pon 14 50 2h p F1-218 2-FFZa-102/15 Digital Filtering in Geophysics              1mFPE

Gera Martin
  Pon 11 30 2h p F1-357 2-FOZ-156/15 Výpočtové metódy v dynamike tekutín            1mEOM*
  Pon 13 10 1h c F1-357 2-FOZ-156/15 Výpočtové metódy v dynamike tekutín            1mEOM*
  Uto 10 40 3h p F1-357 2-FMK-111/00 Dynamické predpovedné metódy                1mEOMm
  Str 10 40 2h p F1-360 2-FOZ-212/15 Aplikačný softvér v meteorológii              2mEOMm
  Pia 13 10 4h p F1-357 3-FMK-001/00 Vybrané kapitoly z dynamickej meteorológie         fDRS

Havrila Karol D
  Stv 12 20 1h c F1-112 2-UFY-220/00 Astronómia a meteorológia                 2muMAFY 2muMAFY_k

Hensel Karol
  Stv 9 50 3h k F2-s168 1-OZE-342/15 Fyzikálne analytické metódy                3OZE

Janda Mário
  Uto 9 50 2h p F2-167 2-FOL-215/15 Optická spektroskopia                   1mFFP 1mFOS
  Uto 11 30 1h c F2-167 2-FOL-215/15 Optická spektroskopia                   1mFFP 1mFOS
  Uto 12 20 2h p F2-167 3-FOS-024/10 Optická spektroskopia plynov a plazmy           fDRS
             3-FFP-004/00 Optická diagnostika plazmy                 fDRS
  Str 8 10 2h p F2-051 1-FYZ-451/15 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov        3FYZ*
  Str 10 40 2h p F2-051 2-FOL-112/15 Žiarenie plazmy                      1mFFP 1mFOS
  Str 13 10 2h p F2-051 2-FFP-102/15 Fyzika plazmy (2)                     1mFFP
  Str 14 50 1h c F2-051 2-FFP-102/15 Fyzika plazmy (2)                     1mFFP
  Stv 9 50 3h k F2-s168 1-OZE-342/15 Fyzikálne analytické metódy                3OZE
  Stv 14 50 2h p F2-051 1-FYZ-451/15 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov        3FYZ*
  Pia 9 00 2h c F2-051 1-FYZ-451/15 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov        3FYZ*

Jurašek Marián
  Pia 9 00 2h p F1-357 2-FMK-246/00 Metódy diaľkovej detekcie v meteorológii          1mEOMm

Klačka Jozef
  Uto 10 40 3h k F1-112 2-FAA-125/00 Galaktická a mimogalaktická astronómia (1)         1mFAA
  Str 13 10 2h s F1-112 3-FAAau-106/13 Seminár z astronómie a astrofyziky (2)          1DRSFYZ
  Stv 9 00 2h k F1-112 2-FAA-125/00 Galaktická a mimogalaktická astronómia (1)         1mFAA
  Pia 14 50 2h n F1-112 2-FAA-911/00 Diplomová práca (2)                    2mFAA

Kornoš Leonard
  Str 8 10 3h k F1-112 2-FAA-106/00 Nebeská mechanika (2)                   1mFAA
  Str 13 10 2h s F1-112 2-FAA-221/00 Seminár z astronómie a astrofyziky (4)           2mFAA
             2-FAA-121/00 Seminár z astronómie a astrofyziky (2)           1mFAA
  Pia 14 50 2h n F1-112 2-FAA-911/00 Diplomová práca (2)                    2mFAA
  Pia 16 30 2h l F1-112 2-FAA-130/00 Laboratórne práce (1)                   1mFAA

Kremler Martin
  Uto 9 50 3h p F2-s168 3-FEN-009/15 Chemické znečistenie ovzdušia, vody a pôdy        1DRSFYZ
  Str 15 40 2h p F1-357 2-FOZ-110/13 Šírenie znečisťujúcich látok v atmosfére          1mEOM*
  Str 17 20 1h c F1-357 2-FOZ-110/13 Šírenie znečisťujúcich látok v atmosfére          1mEOM*

Kristeková Miriam
  Uto 13 10 2h p F1-218 2-FFZa-231/15 Special Topics in Signal Analysis             1mFPE

Lapin Milan
  Uto 9 50 1h s F1-327 2-FOZ-213/15 Seminár z environmentálnej fyziky, obnoviteľných zdrojov e 2mEOM*
  Uto 13 10 2h p F1-358 2-FMK-231/00 Mikroklimatológia a agrometeorológia            2mEOMo
  Str 9 00 2h p F1-357 2-FMK-110/00 Klíma strednej Európy a Slovenska             1mEOMm

Machala Zdenko
  Uto 9 50 3h p F2-s168 3-FEN-009/15 Chemické znečistenie ovzdušia, vody a pôdy        1DRSFYZ
  Str 9 50 3h p F2-s168 2-FOZ-275/15 Komplexné riešenia reálnych environmentálnych problémov  2mEOMo
  Str 13 10 2h p F2-s168 3-FFP-203/15 Biomedicínske aplikácie plazmy a žiarenia         1DRSFYZ

Melo Marián
  Stv 10 40 2h p F1-112 2-UFY-220/00 Astronómia a meteorológia                 2muMAFY 2muMAFY_k
  Stv 12 20 1h c F1-112 2-UFY-220/00 Astronómia a meteorológia                 2muMAFY 2muMAFY_k
  Pia 10 40 2h p F1-357 1-OZE-275/15 Fyzikálne aspekty geografického systému          2OZE
  Pia 12 20 1h c F1-357 1-OZE-275/15 Fyzikálne aspekty geografického systému          2OZE

Moczo Peter
  Uto 9 00 3h p F1-218 2-FFZa-210/15 Seismic Waves and Physics of Earthquakes (2)       1mFPE 2mFPE
  Uto 11 30 1h s F1-218 2-FFZa-439/15 Physics of the Earth Seminar (1)             1mFPE

Morva Imrich
  Pia 9 00 2h p F2-s168 1-OZE-343/15 Automatizované fyzikálne merania             3OZE

Morvová Marcela
  Uto 13 10 2h k F2-s168 1-OZE-304/10 Základy alternatívnych zdrojov energie          3OZE
  Str 9 50 3h p F2-s168 2-FOZ-275/15 Komplexné riešenia reálnych environmentálnych problémov  2mEOMo
  Stv 14 50 2h p F2-s168 2-FOZ-105/15 Fyzika pôdy a vody                    1mEOMo
  Pia 10 40 2h p F2-s168 2-FOZ-186/15 Možnosti regulácie obsahu skleníkových plynov v atmosfére 1mEOMo
  Pia 13 10 2h p F2-s168 1-OZE-142/10 Základy fyziky životného prostredia            1OZE
  Pia 15 40 1h v F1-oJF 2-FOZ-118/15 Terénny výskum                       1mEOMo

Nagy Roman
  Pon 12 20 2h p F1-112 2-FAA-102/00 Teoretická astrofyzika (2)                 1mFAA
  Pon 16 30 1h p F1-112 2-FAA-102/00 Teoretická astrofyzika (2)                 1mFAA
  Str 14 50 2h p F1-112 2-FAA-112/15 Kozmická elektrodynamika (2)                1mFAA 2mFAA

Onderka Milan
  Stv 14 50 2h p F2-s168 2-FOZ-105/15 Fyzika pôdy a vody                    1mEOMo

Ondrášková Adriena
  Pon 10 40 3h k F1-218 2-FFZa-111/15 Magnetic Field of the Earth                1mFPE
  Uto 13 10 2h p F1-KAFZM N-bGXX-029/16 Fyzika Zeme (F1-160)                  3pGL
  Uto 14 50 1h c F1-KAFZM N-bGXX-029/16 Fyzika Zeme (F1-160)                  3pGL

Porubčan Vladimír
  Str 10 40 2h p F1-112 2-FAA-117/15 Medziplanetárna hmota (2)                 1mFAA

Surová Zuzana D
  Pon 10 40 4h l F1-360 1-OZE-376/15 Praktikum zo synoptickej meteorológie (1)         3OZE

Ševčík Sebastián
  Uto 14 50 2h p F1-218 2-FFZa-244/15 Electromagnetic Sounding                 2mFPE

Šinger Miroslav D
  Uto 14 50 3h l F1-360 2-FMK-104/00 Praktikum zo synoptickej meteorológie (3)         1mEOMm

Tóth Juraj
  Pon 8 10 2h p F1-112 2-FAA-141/00 Vybrané kapitoly z dejín astronómie            2mFAA 1mFAA
  Str 10 40 2h p F1-112 2-FAA-117/15 Medziplanetárna hmota (2)                 1mFAA
  Stv 10 40 2h p F1-112 2-UFY-220/00 Astronómia a meteorológia                 2muMAFY 2muMAFY_k

Világi Jozef
  Pon 9 00 3h k F2-T3 2-FAA-149/15 Výpočtová technika v astronómii (1)            1mFAA

Vorobeva Olga D
  Str 12 20 1h c F1-360 2-FOZ-212/15 Aplikačný softvér v meteorológii              2mEOMm


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra algebry a geometrie
(KAG)

Balko Ľudovít
  Str 8 10 2h p F1-109 1-MAT-552/10 Geometria pre grafikov (2)                 3MATg 3INF* 3AIN*
  Str 9 50 2h c F1-328 1-INF-156/10 Algebra (2)                        1INF2
  Str 14 00 2h c M-XI  1-INF-156/10 Algebra (2)                        1INF1
  Stv 9 50 3h k M-120 2-UDG-115/00 Diferenciálna geometria                  1muMADG

Bátorová Martina
  Str 8 10 2h p M-120 1-UDG-333/15 Úvod do počítačovej geometrie               3upMADG
  Str 9 50 2h c M-120 1-UDG-333/15 Úvod do počítačovej geometrie               3upMADG
  Stv 8 10 2h c M-X  2-MPG-215/10 Modelovanie kriviek a plôch (2)              1mMPG
  Stv 9 50 2h c M-VII 1-MAT-565/15 Reprezentácie geometrických objektov            3MATg
             1-AIN-545/00 Reprezentácie geometrických objektov            3AIN*

Bohdal Róbert
  Pon 9 00 2h p M-X  2-MPG-102/00 Počítačová grafika (2)                   1mMPG
  Pon 10 40 2h v M-217 2-MPG-150/15 CAD systémy                        1mMPG
  Str 14 50 2h c F1-248 2-MMN-133/00 Počítačová grafika (2)                   1mMMN*
  Stv 8 10 2h c I-H3  1-MAT-180/00 Úvod do počítačovej grafiky                1MAT*

Činčura Juraj
  Pon 12 20 2h p M-VI  1-UMA-116/15 Elementárna teória čísel                  1pUMA 1upM* 1pupM*
  Str 9 00 1h c B1-305 1-UMA-116/15 Elementárna teória čísel                  1pupM*
  Str 16 30 1h c M-VIII 1-UMA-116/15 Elementárna teória čísel                  1pUMA 1upM*
  Stv 13 10 2h c M-VIII 1-UMA-207/15 Algebra                          3upMADG 3pupM*
  Stv 14 50 2h p M-VIII 1-UMA-207/15 Algebra                          3upM* 3pupM*
  Stv 16 30 2h c M-VIII 1-UMA-207/15 Algebra                          3upMAIN 3upMAFY 3upMATV

Ferko Andrej
  Str 11 30 2h s M-120 2-MPG-205/00 Seminár z počítačovej grafiky a geometrie         2mMPG
  Str 13 10 2h p M-I  1-MAT-180/00 Úvod do počítačovej grafiky                1MAT*
  Str 16 30 2h v M-120 2-MPG-162/12 Seminár z numerickej geometrie (2)             12mMPG
  Stv 8 10 2h p M-IX  1-INF-240/15 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá         3BMF 3INF*
  Stv 11 30 2h p M-V  2-MMN-133/00 Počítačová grafika (2)                   1mMMN*
  Stv 14 50 2h s M-120 2-MPG-920/00 Diplomový seminár (1)                   1mMPG

Guričan Jaroslav
  Str 9 50 2h p M-126 2-MAT-222/15 Vybrané kapitoly z algebry (2)               1mMATs*
  Stv 8 10 2h p F1-108 1-INF-156/10 Algebra (2)                        1INF*
  Stv 12 20 2h v M-126 2-MAT-623/09 Univerzálne algebry a zväzy (4)              2mMATs*

Chalmovianska Jana
  Uto 8 10 2h k M-X  1-UDG-344/15 Úvod do algebraickej geometrie               3upMADG
  Uto 11 30 2h k M-120 1-UDG-344/15 Úvod do algebraickej geometrie               3upMADG
  Str 9 50 3h p M-X  2-MPG-104/15 Algebraická geometria (1)                 1mMPG

Chalmovianský Pavel
  Pon 9 50 2h s M-116 DRS001 Seminár                             1DRSMAT
  Str 13 10 2h p M-X  2-MPG-105/15 Topológia a funkcionálna analýza              1mMPG
  Stv 9 50 3h p M-X  2-MPG-105/15 Topológia a funkcionálna analýza              1mMPG
  Stv 13 10 2h p M-XII 2-MPG-215/10 Modelovanie kriviek a plôch (2)              1mMPG
  Pia 9 50 2h s M-116 2-MPG-166/12 Seminár z algebraickej geometrie (2)            1DRSMAT 1mMPG

Jajcay Róbert
  Pon 8 10 1h c M-VIII 1-MMN-160/00 Lineárna algebra a geometria (2)              1MMN*
  Pon 9 00 1h c M-VIII 1-MMN-160/00 Lineárna algebra a geometria (2) (anglicky)        1MMN*
  Uto 13 10 2h p M-126 2-MAT-225/15 Aplikácie teórie grúp v diskrétnej matematike       1mMATs*
  Str 11 30 2h p M-126 1-MAT-495/00 Úvod do kódovania                     3MATs
  Str 14 50 2h p M-126 2-MAT-225/15 Aplikácie teórie grúp v diskrétnej matematike       1mMATs*
  Pia 8 10 2h p F1-109 1-MMN-160/00 Lineárna algebra a geometria (2)              1MMN*
  Pia 12 20 4h s M-IX  DRS032 Seminár z algebraickej teórie grafov               mDRS

Katriňák Tibor
  Stv 12 20 2h v M-126 2-MAT-623/09 Univerzálne algebry a zväzy (4)              2mMATs*

Korbaš Július
  Str 13 10 2h p M-126 2-MAT-223/09 Algebraická topológia                   1mMATs*
  Stv 15 40 2h p M-126 2-MAT-223/09 Algebraická topológia                   1mMATs*
  Pia 13 10 2h s M-XI  2-MAT-625/09 Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológie (2)   2mMATs* mDRS

Kudličková Soňa
  Pon 9 00 2h p M-120 2-UDG-146/12 Počítačová geometria (2)                  2muMADG
  Pon 10 40 2h c M-120 2-UDG-146/12 Počítačová geometria (2)                  2muMADG
  Uto 8 10 2h p M-120 1-UDG-113/15 Zobrazovacie metódy (2)                  1upMADG
  Str 9 50 2h p F1-109 1-AIN-545/00 Reprezentácie geometrických objektov            3AIN*
             1-MAT-565/15 Reprezentácie geometrických objektov            3MATg
  Stv 8 10 2h p M-120 2-UDG-113/15 Didaktika deskriptívnej geometrie (2)           1muMADG
  Stv 9 50 1h s M-116 1-UXX-940/17 Seminár k bakalárskej práci z deskriptívnej geometrie (2) 3upMADG

Lekár Milan D
  Pon 8 10 1h c M-VIII 1-MMN-160/00 Lineárna algebra a geometria (2)              1MMN*
  Pon 9 00 1h c M-VIII 1-MMN-160/00 Lineárna algebra a geometria (2) (anglicky)        1MMN*

Macko Tibor
  Uto 13 10 2h p M-II  1-MAT-160/15 Lineárna algebra a geometria (2)              1MAT**
  Str 13 10 2h p M-126 2-MAT-223/09 Algebraická topológia                   1mMATs*
  Stv 9 50 2h p F1-108 1-MAT-160/15 Lineárna algebra a geometria (2)              1MAT**
  Stv 15 40 2h p M-126 2-MAT-223/09 Algebraická topológia                   1mMATs*
  Pia 13 10 2h s M-XI  2-MAT-625/09 Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológie (2)   2mMATs* mDRS

Mackovová Alžbeta D
  Uto 9 50 2h c M-120 1-UDG-113/15 Zobrazovacie metódy (2)                  1upMADG

Mačaj Martin
  Pon 10 40 2h p M-126 1-MAT-260/00 Algebra (2)                        2MAT*
  Uto 9 50 2h p M-126 2-MAT-216/12 Teória polí (2)                      1mMATs*
  Uto 14 00 2h k M-VIII 2-UMA-265/15 Teória, algoritmy a aplikácie grafov            2muM* 3kM* 2pmupM*
  Str 11 30 1h c M-VII 1-MAT-260/00 Algebra (2)                        2MAT*
  Str 12 20 1h v M-VII 1-MAT-736/11 Cvičenie z algebry (2)                   2MAT*
  Stv 13 10 2h p F1-108 2-MAT-610/09 Algebraická teória čísel                  2mMATs*
  Pia 12 20 4h s M-IX  DRS032 Seminár z algebraickej teórie grafov               mDRS

Makovník Marcel D
  Pon 12 20 2h c M-217 2-MPG-102/00 Počítačová grafika (2)                   1mMPG
  Pon 12 20 2h c M-120 2-MPG-102/00 Počítačová grafika (2)                   1mMPG
  Pon 18 10 2h c I-H6  1-INF-240/15 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá         3BMF 3INF*

Matušková Barbora D
  Str 14 50 2h c M-VIII 1-UMA-107/15 Geometria (1)                       1pUMA 1upM*

Niepel Martin
  Pon 8 10 3h p F1-108 1-EFM-160/12 Lineárna algebra a geometria (2)              1EFM*
  Pon 14 00 2h k B1-307 2-UMA-263/15 Vybrané partie z algebry                  3muMADG_k 3muMAFY_k 2muM* 2pmupM*
  Pia 13 10 2h s M-XI  2-MAT-625/09 Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológie (2)   2mMATs* mDRS

Polec Jaroslav
  Str 14 50 2h p M-X  2-MPG-112/00 Kódovanie a spracovanie obrazu               12mMPG
  Str 16 30 2h v M-X  2-MPG-167/15 Kompresia dát                       12mMPG

Polednová Marianna
  Pon 10 40 2h p M-VI  1-UMA-107/15 Geometria (1)                       1pUMA 1upM* 1pupM*
  Stv 8 10 2h p Ch1-2 1-UMA-301/15 Geometria (3)                       2pUMA 2upM* 2pupM*
  Stv 9 50 1h c Ch1-2 1-UMA-301/15 Geometria (3)                       2pUMA 2upM* 2pupM*

Rusin Tomáš
  Uto 12 20 2h c M-III 1-MMN-525/00 Doplnkové cvičenie z algebry a geometrie (2) (prvá skupina 1MMN*
  Uto 14 50 2h c M-V  1-MMN-525/00 Doplnkové cvičenie z algebry a geometrie (2) (druhá skupin 1MMN*
  Str 13 10 2h c M-116 1-UDG-141/15 Projektívna geometria (1)                 1upMADG
  Stv 9 50 1h v M-VIII 1-FYZ-412/13 Cvičenie z algebry (2)                   1FYZ*
  Stv 10 40 1h c M-VIII 1-FYZ-160/13 Algebra a geometria (2)                  1FYZ*

Sleziak Martin
  Pon 8 10 2h c M-II  1-MAT-160/15 Lineárna algebra a geometria (2)              1MAT**
  Pon 9 50 2h v M-II  1-MAT-192/00 Cvičenie z lineárnej algebry a geometrie (2)        1MAT**
  Pon 15 40 3h k B1-307 2-UMA-115/15 Teória množín                       3muMAFY_k 3muMADG_k 2muM* 2pmupM*
  Uto 17 20 1h c M-I  2-INF-182/15 Algebra (3)                        3INF* 1mINFt*
  Uto 18 10 2h p M-I  2-INF-182/15 Algebra (3)                        3INF* 1mINFt*
  Stv 11 30 2h p F1-247 2-MAT-624/09 Teória čísel (2)                      1mMATs*
  Stv 15 40 1h c M-IX  2-INF-182/15 Algebra (3)                        2INF*
  Stv 17 20 2h v M-oATC 2-MAT-226/14 Aplikácie teórie množín                  1mMATs*

Solčan Štefan
  Uto 11 30 2h p M-116 1-UDG-141/15 Projektívna geometria (1)                 1upMADG
  Str 13 10 4h k M-120 2-UDG-106/15 Plochy technickej praxe (2)                1muMADG

Tomanová Jana
  Pon 10 40 3h k M-VII 2-UMA-164/15 Úvod do teórie grafov                   2muMAFY_k 1muM* 1pmupM*
  Uto 11 30 2h p M-X  1-MAT-490/00 Kombinatorika                       3MATs
  Str 8 10 2h v M-V  1-MAT-725/00 Diskrétna matematika (2)                  1MAT**
  Str 9 50 1h c M-V  1-MAT-725/00 Diskrétna matematika (2)                  1MAT**

Uher Matej D
  Str 9 50 2h c B1-305 1-UMA-107/15 Geometria (1)                       1pupM*

Zlatoš Pavol
  Uto 9 50 3h p F2   1-FYZ-160/13 Algebra a geometria (2)                  1FYZ*
  Uto 14 50 2h p M-126 1-MAT-480/00 Teória množín a matematická logika (2)           3MATs
  Str 14 00 2h p M-V  2-IKV-267/00 Matematická logika pre kognitívnu vedu           1mIKV
             2-IKVa-267/18 Mathematical Logic for Cognitive Science         1mIKV
  Str 15 40 1h c M-V  2-IKV-267/00 Matematická logika pre kognitívnu vedu           1mIKV
             2-IKVa-267/18 Mathematical Logic for Cognitive Science         1mIKV


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra aplikovanej informatiky
(KAI)

Beňušková Ľubica
  Str 12 20 2h s I-8  DRS040 Seminár CNC                           
  Stv 14 00 2h p I-8  2-IKVa-136/18 Computational Cognitive Neuroscience           1mIKV

Blaho Andrej
  Pon 10 40 2h p A   1-AIN-170/13 Programovanie (2)                     1AIN*
  Uto 8 10 2h c I-H6  1-AIN-170/13 Programovanie (2)                     1AIN*
  Uto 8 10 2h c I-H3  1-AIN-170/13 Programovanie (2)                     1AIN*
  Stv 9 00 1h s M-VI  1-AIN-920/00 Bakalársky seminár                     3AIN*

Bodišová Martina
  Uto 16 30 2h k I-H6  1-AIN-500/00 Linux pre používateľov                   1AIN*
  Uto 18 10 2h c I-H3  1-AIN-500/00 Linux pre používateľov                   1INF**

Borovanský Peter
  Uto 9 50 2h p M-XI  2-AIN-116/14 Funkcionálne programovanie                 1mAINp 1mINFb 2mINFb
  Str 9 50 2h p F2   1-AIN-172/00 Programovanie (4)                     2AIN*
  Str 13 10 2h c M-VI  2-AIN-116/14 Funkcionálne programovanie                 1mAINp 1mINFb 2mINFb
  Stv 13 10 2h c I-H3  1-AIN-172/00 Programovanie (4)                     2AIN*
  Stv 13 10 2h c I-H6  1-AIN-172/00 Programovanie (4)                     2AIN*

Boža Vladimír D
  Stv 15 40 3h p M-217 2-INF-185/15 Integrácia dátových zdrojov                1mINFb 2BIN*

Budzáková Paula D
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS038 Seminár počítačového videnia                   iDRS
  Pon 14 00 2h s I-23  PRED024 Akademické podporné centrum                   1AIN* 2AIN*

Cimrová Barbora
  Uto 9 00 3h k I-9  2-IKVa-137/18 Modern Methods in Brain Research             1mIKV
  Uto 13 10 4h l M-XII 2-IKVa-122/18 Semester Project                     1mIKV
  Str 12 20 2h s I-8  DRS040 Seminár CNC                           

Černeková Zuzana
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS038 Seminár počítačového videnia                   iDRS
  Uto 11 30 2h p M-XI  2-AIN-255/15 Spracovanie videa                     2mAINg 1mAINg
  Str 11 30 1h s M-VI  1-AIN-920/00 Bakalársky seminár                     3AIN*

Ďurikovič Roman
  Pon 9 00 2h p M-V  2-AIN-134/14 Geometrické modelovanie v grafike             1mAINg
  Pon 12 20 2h p I-9  2-AIN-127/15 Pokročilá počítačová grafika                1mAINg
  Uto 13 10 2h s I-23  DRS039 Seminár YACGS                          iDRS
  Pia 8 10 2h s A   2-AIN-923/15 Projektový seminár (1)                   1mAIN**

Farkaš Igor
  Uto 11 30 2h p F1-108 2-AIN-132/15 Neurónové siete                      1mAINu 2mINFb
  Uto 16 30 2h s I-23  2-IKV-190/16 Seminár z kognitívnej vedy a umelej inteligencie      1mAINu 1mIKV 2mAINu 2mIKV iDRS
  Str 12 20 2h s I-8  DRS040 Seminár CNC                           
  Str 14 00 3h k I-9  2-IKV-921/15 Diplomový seminár                     2mIKV

Filo Peter
  Uto 11 00-12 30 k EUBA 1-AIN-251/11 Základy podnikania a manažmentu (Obchodna fakulta EUBA, Do 3AIN*
  Str 9 15-11 00 k EUBA 1-AIN-251/11 Základy podnikania a manažmentu (Obchodna fakulta EUBA, Do 3AIN*

Ftáčnik Milan
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS038 Seminár počítačového videnia                   iDRS
  Pon 16 30 2h p M-VII 2-AIN-204/10 Rozpoznávanie obrazcov                   1mAINg 1mMPG
  Str 12 20 1h s M-VI  1-AIN-920/00 Bakalársky seminár                     3AIN*
  Stv 11 30 2h k M-VII 1-MAT-575/00 Rozpoznávanie obrazcov a spracovanie obrazu        3MATg

Gál Tomáš
  Pon 16 30 3h s I-8  2-IKV-168/15 Kognitívna veda, kultúra a technika            1mIKV

Gáliková Silvia
  Pon 9 50 3h k M-I  2-IKVa-114/18 Introduction to Philosophy of Mind            1mIKV

Gergeľ Peter D
  Str 12 20 2h s I-8  DRS040 Seminár CNC                           
  Str 18 10 2h c I-H6  2-AIN-132/15 Neurónové siete                      1mAINu 2mINFb
  Stv 13 10 2h c I-H3  1-AIN-172/00 Programovanie (4)                     2AIN*
  Stv 13 10 2h c I-H6  1-AIN-172/00 Programovanie (4)                     2AIN*

Gruska Damas
  Str 14 50 4h k B   2-INF-126/00 Modely konkurentných systémov               2mINFp
             2-AIN-185/00 Formálne metódy tvorby softvéru              1mAIN**
  Stv 13 10 4h p B   2-AIN-109/15 Programovanie paralelných a distribuovaných systémov    2mINFp 1mINFp 1mAIN**

Guller Dušan
  Stv 13 10 2h n I-23  XXXPRED000 Rezervácia                          

Gyárfáš František
  Pon 9 50 2h p F1-328 2-AIN-133/15 Extrémne programovanie                   1mAINp 3AIN*
  Stv 11 30 2h p M-VIII 1-AIN-675/00 Filozofia internetu                    3AIN*
  Stv 16 30 2h c I-H3  2-AIN-133/15 Extrémne programovanie                   1mAINp 3AIN*
  Pia 9 50 2h s I-23  1-AIN-611/00 Tvorivé písanie                      3AIN*

Holas Juraj D
  Str 12 20 2h s I-8  DRS040 Seminár CNC                           
  Str 18 10 2h c I-H6  2-AIN-132/15 Neurónové siete                      1mAINu 2mINFb
  Stv 13 10 2h c I-H3  1-AIN-172/00 Programovanie (4)                     2AIN*
  Stv 13 10 2h c I-H6  1-AIN-172/00 Programovanie (4)                     2AIN*

Homola Martin
  Pon 10 40 2h p M-X  2-AIN-144/15 Reprezentácia znalostí a inferencia            1mAINu
  Uto 14 50 2h c I-9  1-AIN-412/15 Matematika (4) - Logika pre informatikov          2AIN2
  Str 13 10 2h c M-VII 2-AIN-144/15 Reprezentácia znalostí a inferencia            1mAINu
  Stv 9 50 2h v I-32  2-UIN-272/15 Seminár z webových technológií vo vyučovaní (2)      1muMAIN 1pmupCHIT
             2-UIN-274/17 Seminár z webových technológií vo vyučovaní (4)      2muMAIN 2pmupGEIT

Jajcayová Tatiana
  Pon 14 00 2h s I-23  PRED024 Akademické podporné centrum                   1AIN* 2AIN*
  Pon 16 30 2h p I-9  1-AIN-413/18 Grafy, grafové algoritmy a optimalizácia          2AIN*
  Str 11 30 2h c F1-326 2-AIN-138/16 Diskrétne štruktúry v informatike a počítačovej grafike  1mAIN**
  Stv 8 10 2h c I-9  1-AIN-413/18 Grafy, grafové algoritmy a optimalizácia          2AIN*
  Stv 11 30 2h p I-23  2-AIN-138/16 Diskrétne štruktúry v informatike a počítačovej grafike  1mAIN**

Jursa Andrej D
  Stv 8 10 2h c F1-248 2-AIN-137/15 Umelá inteligencia                     1mAINu 1mIKV 1mINFb

Kľuka Ján
  Pon 11 30 2h p F2   1-AIN-412/15 Matematika (4) - Logika pre informatikov          2AIN*
  Uto 13 10 2h c I-9  1-AIN-412/15 Matematika (4) - Logika pre informatikov          2AIN1
  Uto 16 30 2h c I-9  1-AIN-412/15 Matematika (4) - Logika pre informatikov          2AIN* 3AIN*
  Str 14 50 2h c I-H6  1-AIN-412/15 Matematika (4) - Logika pre informatikov          2AIN1 3AIN*
  Str 16 30 2h c I-H6  1-AIN-412/15 Matematika (4) - Logika pre informatikov          2AIN2

Kocur Viktor D
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS038 Seminár počítačového videnia                   iDRS
  Uto 16 30 2h c F1-248 2-AIN-204/10 Rozpoznávanie obrazcov                   1mAINg 1mMPG
  Str 14 50 2h c I-H6  1-AIN-412/15 Matematika (4) - Logika pre informatikov          2AIN1 3AIN*

Komara Ján
  Str 9 00 1h l I-9  1-AIN-188/17 Matematika (2) - Matematická analýza            1AIN2
  Str 11 30 1h l I-9  1-AIN-188/17 Matematika (2) - Matematická analýza            1AIN1
  Stv 11 30 1h l I-9  1-AIN-188/17 Matematika (2) - Matematická analýza            1AIN3

Krajčovič Stanislav D
  Uto 13 10 2h s I-23  DRS039 Seminár YACGS                          iDRS
  Stv 16 30 2h c I-H6  1-AIN-244/15 Webové aplikácie (2)                    2AIN*
  Pia 8 10 2h s A   2-AIN-923/15 Projektový seminár (1)                   1mAIN**

Lúčan Ľubomír
  Uto 16 30 4h k M-VI  2-MMN-207/00 Multimédiá pre manažment                  2mMMN*
  Str 18 10 1h p A   1-AIN-232/17 Ročníkový projekt (1) (prvy tyzden)            1AIN*
             1-AIN-262/17 Ročníkový projekt (2) (prvy tyzden)            2AIN*

Lúčny Andrej
  Pon 16 30 3h k F1-248 2-IKVa-138/18 Introduction to Robotics                 1mIKV
  Uto 13 10 4h k I-H3  2-AIN-246/15 Multiagentové systémy                   1mAINu

Madaras Martin
  Uto 13 10 2h s I-23  DRS039 Seminár YACGS                          iDRS

Marko Martin
  Str 9 00 4h k I-23  2-IKVa-113/18 Cognitive Psychology                   1mIKV

Markošová Mária
  Pon 12 20 2h p M-X  2-AIN-137/15 Umelá inteligencia                     1mAINu 1mIKV 1mINFb

Mihálik Andrej
  Pon 10 40 2h p M-V  2-AIN-128/15 Grafika v reálnom čase a výpočty na GPU          1mAINg
  Uto 13 10 2h s I-23  DRS039 Seminár YACGS                          iDRS
  Uto 14 50 2h c F1-248 2-AIN-134/14 Geometrické modelovanie v grafike             1mAINg
  Str 13 10 2h c F1-248 2-AIN-128/15 Grafika v reálnom čase a výpočty na GPU          1mAINg

Nagy Marek
  Uto 16 30 2h k I-H6  1-AIN-500/00 Linux pre používateľov                   1AIN*
  Uto 18 10 2h c I-H3  1-AIN-500/00 Linux pre používateľov                   1INF**
  Stv 9 50 2h p F2   1-AIN-244/15 Webové aplikácie (2)                    2AIN*
  Stv 16 30 2h c I-H6  1-AIN-244/15 Webové aplikácie (2)                    2AIN*

Náther Peter
  Pon 16 30 4h c I-H3  1-AIN-186/16 Princípy počítačov – systémové programovanie (prvá polovic 1AIN2
  Str 11 30 2h c F1-326 2-AIN-138/16 Diskrétne štruktúry v informatike a počítačovej grafike  1mAIN**
  Str 13 10 4h c I-H3  1-AIN-186/16 Princípy počítačov – systémové programovanie (prvá polovic 1AIN1

Petrovič Pavel
  Pon 8 10 2h s FT-LAB 2-IKV-167/00 Praktický seminár robotiky                 1mIKV
  Pon 13 10 1h k FT-LAB 1-AIN-426/11 Aplikovaný robotický seminár                2AIN*
  Pon 16 30 4h c I-H3  1-AIN-186/16 Princípy počítačov – systémové programovanie (prvá polovic 1AIN2
  Uto 8 10 2h k F1-248 2-AIN-131/14 Pokročilé programovanie v JAVE (JavaEE)          1mAINp
  Str 8 10 2h k F1-248 2-AIN-131/14 Pokročilé programovanie v JAVE (JavaEE)          1mAINp
  Str 13 10 4h c I-H3  1-AIN-186/16 Princípy počítačov – systémové programovanie (prvá polovic 1AIN1
  Str 18 10 2h c FT-LAB 2-AIN-235/15 Algoritmy umelej inteligencie v robotike          2mAIN**
  Stv 8 10 1h s I-23  1-AIN-920/00 Bakalársky seminár                     3AIN*
  Stv 11 30 2h p I-8  2-AIN-235/15 Algoritmy umelej inteligencie v robotike          2mAIN**
  Pia 12 20 4h c I-9  1-AIN-186/16 Princípy počítačov – systémové programovanie (prvá polovic 1AIN3

Poslon Xenia-Daniela
  Uto 13 10 4h l M-XII 2-IKVa-122/18 Semester Project                     1mIKV
  Str 14 00 3h k I-9  2-IKV-921/15 Diplomový seminár                     2mIKV

Pukancová Júlia
  Pon 10 40 2h p M-X  2-AIN-144/15 Reprezentácia znalostí a inferencia            1mAINu
  Uto 13 10 2h c I-9  1-AIN-412/15 Matematika (4) - Logika pre informatikov          2AIN1
  Str 13 10 2h c M-VII 2-AIN-144/15 Reprezentácia znalostí a inferencia            1mAINu

Riečický Adam D
  Uto 13 10 2h s I-23  DRS039 Seminár YACGS                          iDRS
  Str 9 50 2h c I-H3  2-AIN-127/15 Pokročilá počítačová grafika                1mAINg
  Pia 8 10 2h s A   2-AIN-923/15 Projektový seminár (1)                   1mAIN**
  Pia 12 20 4h c I-9  1-AIN-186/16 Princípy počítačov – systémové programovanie (prvá polovic 1AIN3

Rybár Ján
  Stv 14 50 2h p F1-108 1-AIN-406/15 Kognitívne vedy: jazyk a kognícia             FMFI 3AIN*

Sarto-Jackson Isabella
  Str 16 30 3h k I-9  2-IKV-191/17 Kognitívna biológia                    1mIKV 2mIKV

Šimko Alexander
  Str 11 30 2h p F2   1-AIN-222/15 Databázy (2)                        2AIN*
  Stv 14 50 2h c I-H6  1-AIN-222/15 Databázy (2)                        2AIN*
  Stv 14 50 2h c I-H3  1-AIN-222/15 Databázy (2)                        2AIN*

Šiška Jozef
  Str 14 50 2h c I-H6  1-AIN-412/15 Matematika (4) - Logika pre informatikov          2AIN1 3AIN*
  Str 16 30 2h c I-H6  1-AIN-412/15 Matematika (4) - Logika pre informatikov          2AIN2

Šuppa Marek D
  Uto 16 30 2h k I-H6  1-AIN-500/00 Linux pre používateľov                   1AIN*
  Uto 18 10 2h c I-H3  1-AIN-500/00 Linux pre používateľov                   1INF**
  Pia 8 10 2h p M-II  2-IKV-189/16 Spracovanie prirodzeného jazyka              1mIKV 2mIKV 1mINFb 2mINFb
  Pia 9 50 2h c I-H3  2-IKV-189/16 Spracovanie prirodzeného jazyka              1mIKV 2mIKV 1mINFb 2mINFb

Takáč Martin
  Str 12 20 2h s I-8  DRS040 Seminár CNC                           
  Pia 9 00 2h p I-9  1-UXX-231/18 Pedagogická komunikácia                  2upMATV 2upMAIN 2upMADG 2upINAN 2muMAFY_k
  Pia 10 40 2h p I-9  1-UXX-231/18 Pedagogická komunikácia                  2upINBI 2muMAFY_k 2pUIN 2upF*

Tomko Matúš D
  Str 12 20 2h s I-8  DRS040 Seminár CNC                           
  Stv 14 50 2h c I-H6  1-AIN-222/15 Databázy (2)                        2AIN*
  Stv 14 50 2h c I-H3  1-AIN-222/15 Databázy (2)                        2AIN*

Tuna Matúš D
  Str 12 20 2h s I-8  DRS040 Seminár CNC                           
  Stv 15 40 2h c I-8  2-IKVa-136/18 Computational Cognitive Neuroscience           1mIKV

Uhliarik Ivor D
  Stv 14 50 2h c I-H6  1-AIN-222/15 Databázy (2)                        2AIN*
  Stv 14 50 2h c I-H3  1-AIN-222/15 Databázy (2)                        2AIN*

Vaško Jozef
  Pia 9 50 3h k FABLAB 1-AIN-316/16 Digitálne technológie výroby                2AIN* 3AIN*

Vinař Tomáš
  Uto 9 50 2h p F1-109 2-AIN-238/15 Grafové modely v strojovom učení              2mAINu 1mINFb 2mINFb 1mAINu
  Uto 17 20 2h s M-VIII N-mBXX-002/15 Seminár z bioinformatiky 2                1pmC-BX 1pmB-GE
             2-AIN-506/10 Seminár z bioinformatiky (2)                1mINFb 2mINFb
             2-AIN-252/10 Seminár z bioinformatiky (4)                2mINFb 1mINFb
  Str 9 50 2h p M-VIII 2-AIN-238/15 Grafové modely v strojovom učení              2mAINu 1mINFb 2mINFb 1mAINu
  Stv 14 00 2h c M-217 2-INF-269/15 Genomika                          2mINFb
  Stv 15 40 3h p M-217 2-INF-185/15 Integrácia dátových zdrojov                1mINFb 2BIN*
  Pia 13 10 2h s M-VIII 1-BIN-105/15 Výzvy súčasnej bioinformatiky               1BIN*


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
(KAMS)

Barančok Peter D
  Pon 8 10 2h s B2-404 N-bBXX-082/15 Matematika pre biológov (2pMB (A))            2pMB
             1-BIN-210/15 Matematika pre biológov (2pMB (A))             2BIN*
  Pon 16 30 2h s B2-304 N-bBXX-082/15 Matematika pre biológov (2pMB (B), 2pB (C))        2pMB 2pB

Boďa Ján
  Uto 9 50 3h p B   1-EFM-140/17 Ekonómia (2)                        1EFM* 1MMN* 1PMA*
  Uto 14 00 2h s M-III 2-EFM-119/15 Dynamická makroekonómia                  1mEMM*
  Str 11 30 2h p F1-108 1-EFM-390/00 Makroekonómia                       3EFM*
  Stv 11 30 2h p F1-108 1-EFM-390/00 Makroekonómia                       3EFM*

Bokes Pavol
  Uto 14 50 2h c F1-328 1-EFM-310/00 Diferenčné a diferenciálne rovnice             3EFM*
  Str 9 00 1h c M-I  2-PMS-119/15 Markovovské procesy (2)                  1mPMS 1mMAT*

Çelik Candan D
  Str 9 00 1h c M-I  2-PMS-119/15 Markovovské procesy (2)                  1mPMS 1mMAT*

Filová Lenka
  Uto 9 50 2h p M-KAMS 2-PMS-221/14 Štatistické metódy v klinických skúškach          2mPMS
  Stv 9 50 2h p M-216 1-PMA-751/13 Programovanie v jazyku R                  2PMA*
  Stv 11 30 2h c F1-248 2-PMS-108/15 Regresné modely (2)                    1mPMS
  Stv 14 50 2h p M-XII 2-PMS-131/17 Analýza prežívania                     1mPMS

Gašpar Pavel
  Uto 11 30 2h s I-H3  2-EFM-143/17 Vybrané techniky v aktuárstve               1mEMM* 2mEMM* 12mPMS

Guba Peter
  Uto 9 50 2h p F1-328 1-EFM-310/00 Diferenčné a diferenciálne rovnice             3EFM*
  Str 9 50 2h p M-201 DRS021 Asymptotické metódy                       mDRS
  Stv 9 50 2h p F1-328 1-EFM-360/14 Numerické metódy                      3EFM*

Halická Margaréta
  Str 13 10 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Str 14 50 2h p F1-109 2-EFM-109/00 Optimálne riadenie (2)                   1mEMM*
  Stv 14 00 2h p F1-109 1-EFM-556/15 DEA modely                         2EFM* 3MMN*

Hamala Milan
  Str 13 10 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS

Harman Radoslav
  Uto 9 50 2h p M-216 3-MAM-025/10 Simulačné metódy                      1DRSMAT
  Uto 15 40 2h p B   2-PMS-116/10 Viacrozmerné štatistické analýzy (2)            1mPMS 1mEMM* 2mMAT*
  Stv 9 00 2h p M-XI  2-PMS-108/15 Regresné modely (2)                    1mPMS
  Stv 13 10 2h c F2   2-PMS-116/10 Viacrozmerné štatistické analýzy (2)            1mPMS 1mEMM* 2mMAT*

Hurban Martin D
  Pon 16 30 2h c M-208 1-EFM-561/14 Metódy voľnej optimalizácie                2EFM*

Chladná Zuzana
  Pon 9 00 2h p F1-109 1-EFM-240/15 Podnikové financie                     2EFM*
  Stv 9 50 2h c M-VI  1-EFM-240/15 Podnikové financie                     2EFM*

Chudjak Martin D
  Uto 11 30 2h c M-VII 1-EFM-360/14 Numerické metódy                      3EFM1
  Uto 11 30 2h c M-208 1-EFM-360/14 Numerické metódy                      3EFM1
  Uto 13 10 2h c F1-248 1-EFM-360/14 Numerické metódy                      3EFM2

Janková Katarína
  Uto 9 50 2h p M-III 2-PMS-119/15 Markovovské procesy (2)                  1mPMS 1mMAT*
  Str 9 50 2h p M-III 2-PMS-121/00 Sekvenčné metódy                      2mPMS
  Str 12 20 2h s M-V  2-PMS-126/00 Seminár z matematickej štatistiky (2)           2mPMS
  Stv 11 30 2h p B   1-MAT-282/00 Pravdepodobnosť a štatistika (2)              2MAT***

Jurča Pavol
  Pon 16 30 3h p F1-108 2-EFM-215/17 Kvantitatívne metódy v riadení rizík            1mEMM*

Kilianová Soňa
  Uto 9 50 2h p F1-108 2-EFM-103/00 Stochastické metódy operačnej analýzy           1mEMM*
  Uto 14 00 2h p M-208 2-EFM-237/15 Spracovanie digitálnych signálov              2mPMS 2mEMM*
  Uto 14 00 2h p M-I  2-EFM-237/15 Spracovanie digitálnych signálov              2mPMS 2mEMM*
  Stv 11 30 2h c F1-109 2-EFM-147/15 Cvičenia z optimálneho riadenia              1mEMM*
  Stv 11 30 2h c M-208 2-EFM-147/15 Cvičenia z optimálneho riadenia              1mEMM*

Kollár Martin
  Uto 14 50 2h p F1-108 1-EFM-130/00 Matematická analýza (2)                  1EFM*
  Uto 16 30 2h c M-V  1-EFM-130/00 Matematická analýza (2)                  1EFM1
  Str 14 50 2h p A   1-EFM-130/00 Matematická analýza (2)                  1EFM*
  Str 16 30 2h c M-I  1-EFM-520/00 Cvičenie z matematickej analýzy (2)            1EFM1

Kollár Richard
  Uto 11 30 2h p M-223 2-MAT-121/09 Parciálne diferenciálne rovnice (2)            1mMATa*
  Str 16 30 2h p Ch1-1 N-bBXX-082/15 Matematika pre biológov                  2pB 2pMB
             1-BIN-210/15 Matematika pre biológov                  2BIN*
  Stv 12 20 2h c M-223 2-MAT-121/09 Parciálne diferenciálne rovnice (2)            1mMATa*

Kossaczká Ľubica
  Pon 12 20 2h c M-I  1-EFM-130/00 Matematická analýza (2)                  1EFM2
  Uto 12 20 2h c B   1-EFM-250/00 Matematická analýza (4)                  2PMA* 2EFM*
  Str 8 10 2h c M-III 1-EFM-520/00 Cvičenie z matematickej analýzy (2)            1EFM2
  Stv 8 10 2h c M-I  1-EFM-540/00 Cvičenie z matematickej analýzy (4)            2PMA* 2EFM*

Kováč Jozef D
  Stv 14 00 1h c M-IX  1-MAT-282/00 Pravdepodobnosť a štatistika (2)              2MMN*
  Stv 14 50 1h c M-IX  1-PMA-753/15 Cvičenie z pravdepodobnosti a štatistiky (2)        2MMN*

Krajčovič Dušan
  Pon 10 40 2h p F1-108 1-EFM-512/15 Úvod do vysokoškolskej matematiky (2)           1EFM*
  Stv 9 50 2h c M-XII 1-EFM-512/15 Úvod do vysokoškolskej matematiky (2)           1EFM2
  Stv 11 30 2h c M-XII 1-EFM-512/15 Úvod do vysokoškolskej matematiky (2)           1EFM1

Leššová Lívia D
  Stv 10 40 2h c M-II  1-UMA-309/15 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (2)        3upM* 3pupM*

Mačutek Ján
  Pon 9 50 2h p M-VIII 2-PMS-102/00 Náhodné procesy (2)                    1mPMS
  Pon 11 30 2h k M-208 1-MXX-501/15 Štatistika pre neštatistikov                FMFI CUP 3AIN*
  Uto 8 10 2h p M-216 3-MAM-032/16 Vybrané partie z rozdelení pravdepodobnosti        1DRSMAT
  Uto 14 50 2h p M-X  1-PMA-551/14 Rozdelenia pravdepodobnosti                3PMA**
  Stv 8 10 2h p M-II  1-UMA-309/15 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (2)        3upM* 3pupM*

Melicherčík Igor
  Pon 16 30 2h p M-201 3-MAM-003/00 Vybrané partie z finančnej matematiky           mDRS

Náther Andrej
  Uto 15 40 2h k M-III 1-MMN-365/00 Matematická štatistika                   3MMN*
  Str 8 10 2h k F1-247 1-MMN-365/00 Matematická štatistika                   3MMN*

Pastor Karol
  Pon 8 10 2h c M-217 1-PMA-750/00 Analýza dát na počítači                  2PMA*
  Str 9 50 2h p M-216 1-PMA-741/00 Demografická štatistika                  2PMA*
  Str 11 30 1h c M-216 1-PMA-741/00 Demografická štatistika                  2PMA*
  Stv 9 50 2h k M-IX  1-MMN-380/00 Analýza časových radov                   3MMN*

Pázman Andrej
  Pon 9 50 2h s M-XII DRS031 Seminár z pravdepodobnosti a štatistiky             mDRS

Pekár Ján
  Uto 13 10 2h c F1-108 1-EFM-570/00 Experimentálna ekonómia                  3EFM* 3MMN*
  Str 9 50 2h p B   1-EFM-270/15 Úvod do teórie hier                    2EFM*
             1-MMN-375/00 Teória hier                        3MMN*
  Stv 9 50 2h p M-I  2-EFM-125/00 Ekonomika informácií                    1mEMM* 2mMMN*

Potocký Rastislav
  Uto 9 00 2h p M-IX  1-PMA-320/00 Poistná matematika (2)                   3PMA*
  Uto 13 10 2h p M-X  1-PMA-550/00 Matematická štatistika                   3PMA**
  Str 9 50 2h p M-XII 1-PMA-550/00 Matematická štatistika                   3PMA**

Priesol Richard D
  Uto 16 30 2h c F1-108 1-EFM-160/12 Lineárna algebra a geometria (2)              1EFM2
  Uto 18 10 2h c F1-108 1-EFM-160/12 Lineárna algebra a geometria (2)              1EFM1

Quittner Pavol
  Stv 8 10 2h p M-201 2-MAT-123/15 Variačný počet                       1mMATa*
  Stv 9 50 2h c M-201 2-MAT-123/15 Variačný počet                       1mMATa*
  Stv 14 00 3h s M-223 DRS020 Seminár o diferenciálnych rovniciach a dynamických systémoch   mDRS

Rosa Samuel
  Pon 8 10 2h c M-IX  1-EFM-380/00 Ekonometria                        1mMMN*
  Uto 14 00 2h c M-IV  1-EFM-380/00 Ekonometria                        1mPMS
  Str 9 50 2h c M-II  1-EFM-380/00 Ekonometria                        3EFM*
  Str 14 50 1h c M-I  1-MAT-282/00 Pravdepodobnosť a štatistika (2)              2MAT** 2EFM*
  Str 15 40 1h c M-I  1-PMA-753/15 Cvičenie z pravdepodobnosti a štatistiky (2)        2MAT** 2EFM*

Sekereš Stanislav
  Str 9 50 2h c I-H6  2-EFM-113/18 Databázy a analýza dát                   1mPMS 1mEMM* 2mEMM*

Somorčík Ján
  Pon 11 30 2h p F1   2-PMS-109/15 Počítačová štatistika                   1mPMS 1mEMM*
  Uto 8 10 2h p B   1-EFM-380/00 Ekonometria                        1mPMS 3EFM* 1mMMN*
  Uto 10 40 2h p M-IX  1-PMA-730/00 Počítačová štatistika                   3MAT**
  Str 8 10 2h p F2   2-PMS-212/15 Neparametrická štatistika                 2mPMS 2mEMM*

Stehlíková Beáta
  Pon 9 50 2h p B   2-EFM-106/15 Finančné deriváty                     1mEMM*
  Pon 12 20 2h p M-V  1-PMA-752/14 Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky    2PMA* 2EFM*
  Str 11 30 2h c M-208 2-EFM-106/15 Finančné deriváty                     1mEMM1
  Str 13 10 2h c M-208 2-EFM-106/15 Finančné deriváty                     1mEMM2
  Stv 14 50 2h p M-VII 2-EFM-155/18 Analýza sociálnych sietí                  1mEMM*
  Stv 14 50 2h p M-208 2-EFM-155/18 Analýza sociálnych sietí                  1mEMM*

Szűcs Gábor
  Pon 11 30 2h p M-III 1-PMA-570/00 Pravdepodobnostné modely v poisťovníctve          3PMA*
  Pon 13 10 1h c M-III 1-PMA-570/00 Pravdepodobnostné modely v poisťovníctve          3PMA*
  Uto 15 40 2h p M-I  1-PMA-220/00 Finančná matematika (2)                  2PMA*
             2-MAT-326/12 Vybrané kapitoly z finančnej matematiky          1mMATn*
  Str 8 10 2h s M-XII 1-PMA-912/15 Bakalársky seminár                     3PMA*
  Str 11 30 2h c M-XII 1-PMA-320/00 Poistná matematika (2)                   3PMA*
  Str 13 10 2h p F1   1-PMA-710/15 Právo a účtovníctvo poisťovní               1EFM* 1PMA* 2PMA* 2EFM*
  Stv 14 00 2h c M-XI  1-PMA-220/00 Finančná matematika (2)                  2PMA*
             2-MAT-326/12 Vybrané kapitoly z finančnej matematiky          1mMATn*

Ševčovič Daniel
  Uto 14 00 2h p B   1-EFM-250/00 Matematická analýza (4)                  2PMA* 2EFM*
  Str 8 10 2h p B   1-EFM-250/00 Matematická analýza (4)                  2PMA* 2EFM*
  Str 13 10 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS

Trnovská Mária
  Pon 10 40 2h p F1-109 1-EFM-561/14 Metódy voľnej optimalizácie                2EFM*
  Str 11 30 2h p M-III 2-EFM-117/12 Konvexná optimalizácia                   1mMAT* 1mEMM*
             3-MAM-007/15 Moderné metódy konvexnej optimalizácie           mDRS
  Str 13 10 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Stv 9 50 2h c M-IV  1-EFM-525/00 Cvičenie z algebry a geometrie (2)             1EFM1
  Stv 11 30 2h c M-IV  1-EFM-525/00 Cvičenie z algebry a geometrie (2)             1EFM2


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra experimentálnej fyziky
(KEF)

.KEFUcitel1 
  Stv 9 00 4h l F2-KEF 2-FFP-914/15 Diplomová práca (1)                    1mFFP
             2-FFP-916/15 Diplomová práca (3)                    2mFFP

Anguš Michal
  Pon 9 00 6h l F2-167 2-FOL-210/00 Špeciálne praktikum z optickej spektroskopie        2mFFP 1mFOS
  Uto 11 30 1h c F2-167 2-FOL-215/15 Optická spektroskopia                   1mFFP 1mFOS

Černák Mirko
  Pon 11 30 3h p F2-051 2-FFP-110/15 Výboje v plynoch                      1mFFP

Grajcar Miroslav
  Str 14 50 2h p F1   1-FYZ-231/15 Úvod do kvantovej fyziky                  2OZE 2FYZ*
  Stv 9 50 2h p B   1-FYZ-231/15 Úvod do kvantovej fyziky                  2OZE 2FYZ*

Greguš Ján
  Stv 12 20 3h l F2-272 2-FTL-117/15 Praktikum z elektroniky a fyziky tuhých látok       1mFTL 1mFFP

Hlubina Richard
  Pon 9 50 2h p F2-223 2-FTL-108/15 Elektrické a optické vlastnosti tuhých látok        1mFTL 1mFTF
  Uto 12 20 2h p F2-223 2-FTL-108/15 Elektrické a optické vlastnosti tuhých látok        1mFTF 1mFTL
  Uto 14 50 2h p F2-223 2-FOZ-109/15 Elektrické a optické vlastnosti tuhých látok        1mEOMo
             1-FYZ-452/18 Úvod do fyziky tuhých látok                1mFOS 3FYZ*
  Stv 13 10 2h p F2-223 1-FYZ-452/18 Úvod do fyziky tuhých látok                1mFOS 3FYZ*
             2-FOZ-109/15 Elektrické a optické vlastnosti tuhých látok        1mEOMo

Horňáčková Michaela
  Pon 9 00 6h l F2-167 2-FOL-210/00 Špeciálne praktikum z optickej spektroskopie        2mFFP 1mFOS

Kavický Dušan D
  Str 13 10 2h c F2-223 1-FYZ-452/18 Úvod do fyziky tuhých látok                1mFOS 3FYZ*
             2-FOZ-109/15 Elektrické a optické vlastnosti tuhých látok        1mEOMo

Kováčik Dušan
  Str 8 10 2h p F2-051 1-FYZ-451/15 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov        3FYZ*
  Stv 14 50 2h p F2-051 1-FYZ-451/15 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov        3FYZ*
  Pia 9 00 2h c F2-051 1-FYZ-451/15 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov        3FYZ*

Kundracik František
  Pon 8 10 2h p F2-223 2-FTL-115/15 Elektronické súčiastky a obvody              1mFTL 1mFFP
  Uto 8 10 2h p F2-223 2-FTL-115/15 Elektronické súčiastky a obvody              1mFTL 1mFFP
  Str 8 10 2h c F2-223 2-FTL-115/15 Elektronické súčiastky a obvody              1mFTL 1mFFP

Kúš Peter
  Uto 13 10 2h s F2-272 2-FTL-920/15 Diplomový seminár                     2mFTL

Maheľ Michal
  Pon 8 10 2h p F2-223 2-FTL-115/15 Elektronické súčiastky a obvody              1mFTL 1mFFP
  Uto 8 10 2h p F2-223 2-FTL-115/15 Elektronické súčiastky a obvody              1mFTL 1mFFP
  Str 8 10 2h c F2-223 2-FTL-115/15 Elektronické súčiastky a obvody              1mFTL 1mFFP
  Stv 12 20 3h l F2-272 2-FTL-117/15 Praktikum z elektroniky a fyziky tuhých látok       1mFTL 1mFFP

Markoš Peter
  Pon 9 50 3h p Ch1-2 N-bCXX-016/15 Fyzika pre chémiu                     1pCH*
  Uto 13 10 1h p F2-T3 1-FYZ-232/15 Pokročilé programovanie                  2OZE 2FYZ*
  Uto 14 00 2h c F2-T3 1-FYZ-232/15 Pokročilé programovanie                  2OZE 2FYZ*
  Str 8 10 2h p Ch1-2 N-bCXX-016/15 Fyzika pre chémiu                     1pCH*
  Str 14 50 2h p F1   1-FYZ-231/15 Úvod do kvantovej fyziky                  2OZE 2FYZ*
  Stv 9 50 2h p B   1-FYZ-231/15 Úvod do kvantovej fyziky                  2OZE 2FYZ*

Matejčík Štefan
  Uto 9 50 2h v F2-051 2-FFP-112/00 Elektrónová optika a hmotnostná spektroskopia       2mFFP
  Stv 9 50 2h p F2-051 3-FFP-006/15 Hmotnostná a iónová pohyblivostná spektrometria      1DRSFYZ
  Stv 12 20 2h s F2-051 2-FFP-232/10 Diplomový seminár (2)                   2mFFP
  Stv 14 00 1h s F2-051 3-FFP-013/15 Seminár pracoviska (2)                   1DRSFYZ
             3-FFP-015/15 Seminár pracoviska (4)                   2DRSFYZ

Mesároš Vladimír
  Str 9 00 2h p F2-167 2-FOL-109/00 Nelineárna optika                     1mFOS

Miškovičová Júlia D
  Uto 13 10 2h c B1-320 N-bCXX-016/15 Fyzika pre chémiu (Bx - skupina A)            1pBX
  Uto 13 10 2h c Ch2-301 N-bCXX-016/15 Fyzika pre chémiu                    1pC
  Uto 13 10 2h c Ch2-201 N-bCXX-016/15 Fyzika pre chémiu (Bx - skupina B)            1pBX

Moravský Ladislav
  Uto 9 50 2h v F2-051 2-FFP-112/00 Elektrónová optika a hmotnostná spektroskopia       2mFFP
  Uto 13 10 2h c B1-320 N-bCXX-016/15 Fyzika pre chémiu (Bx - skupina A)            1pBX
  Uto 13 10 2h c Ch2-301 N-bCXX-016/15 Fyzika pre chémiu                    1pC
  Uto 13 10 2h c Ch2-201 N-bCXX-016/15 Fyzika pre chémiu (Bx - skupina B)            1pBX
  Stv 9 50 2h p F2-051 3-FFP-006/15 Hmotnostná a iónová pohyblivostná spektrometria      1DRSFYZ

Neilinger Pavol
  Str 9 50 2h c F1-108 1-FYZ-231/15 Úvod do kvantovej fyziky                  2OZE 2FYZ*

Omasta Samuel D
  Uto 13 10 2h c B1-320 N-bCXX-016/15 Fyzika pre chémiu (Bx - skupina A)            1pBX
  Uto 13 10 2h c Ch2-301 N-bCXX-016/15 Fyzika pre chémiu                    1pC
  Uto 13 10 2h c Ch2-201 N-bCXX-016/15 Fyzika pre chémiu (Bx - skupina B)            1pBX

Országh Juraj
  Uto 9 50 2h v F2-051 2-FFP-112/00 Elektrónová optika a hmotnostná spektroskopia       2mFFP

Pánek Radomír
  Pon 16 30 2h v F2-051 2-FFP-230/10 Vybrané kapitoly z vysokoteplotnej plazmy         2mFFP

Papp Peter
  Pon 8 10 2h c M-XI  1-FYZ-871/15 Chemická fyzika                      3FYZ*
  Pon 9 50 4h p M-XI  1-FYZ-871/15 Chemická fyzika                      3FYZ*
  Str 8 10 3h s F1-326 2-FBF-132/15 Aplikácie metód kvantovej chémie a molekulovej dynamiky na 1mFBF 2mFFP

Plecenik Andrej
  Pon 8 10 2h p F2-223 2-FTL-115/15 Elektronické súčiastky a obvody              1mFTL 1mFFP
  Uto 8 10 2h p F2-223 2-FTL-115/15 Elektronické súčiastky a obvody              1mFTL 1mFFP
  Str 8 10 2h c F2-223 2-FTL-115/15 Elektronické súčiastky a obvody              1mFTL 1mFFP

Roch Tomáš
  Pon 8 10 3h l F2-086 1-OZE-212/15 Praktikum II                        2OZE 2FYZ*
  Uto 9 50 2h p F2-272 2-FOZ-115/10 Nové obnoviteľné zdroje energie (2)            1mEOMo
  Str 8 10 3h l F2-086 1-OZE-212/15 Praktikum II                        2BMF
  Pia 8 10 3h l F2-086 1-OZE-212/15 Praktikum II                        2OZE 2FYZ*

Stano Michal
  Uto 14 00 3h l F2-082 2-FFP-115/15 Praktikum z vákuovej fyziky a fyziky plazmy        1mFFP
  Stv 14 50 2h p F2-051 1-FYZ-451/15 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov        3FYZ*
  Pia 9 00 2h c F2-051 1-FYZ-451/15 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov        3FYZ*

Surovčík Juraj D
  Uto 13 10 2h c B1-320 N-bCXX-016/15 Fyzika pre chémiu (Bx - skupina A)            1pBX
  Uto 13 10 2h c Ch2-301 N-bCXX-016/15 Fyzika pre chémiu                    1pC
  Uto 13 10 2h c Ch2-201 N-bCXX-016/15 Fyzika pre chémiu (Bx - skupina B)            1pBX

Veis Pavel
  Pon 9 00 6h l F2-167 2-FOL-210/00 Špeciálne praktikum z optickej spektroskopie        2mFFP 1mFOS
  Uto 9 50 2h p F2-167 2-FOL-215/15 Optická spektroskopia                   1mFFP 1mFOS
  Uto 12 20 2h p F2-167 3-FOS-024/10 Optická spektroskopia plynov a plazmy           fDRS
             3-FFP-004/00 Optická diagnostika plazmy                 fDRS
  Stv 13 10 1h s F2-167 3-FOS-103/15 Seminár pracoviska (2)                   1DRSFYZ

Vojtek Pavel
  Pon 9 00 6h l F2-167 2-FOL-210/00 Špeciálne praktikum z optickej spektroskopie        2mFFP 1mFOS
  Stv 11 30 2h v F2-167 1-OZE-271/10 Laserová technika                     3BMF 2OZE
  Pia 10 40 4h n F2-167 XXXPRED000 Rezervácia                          

Zahoranová Anna
  Uto 14 00 2h p F2-051 3-FOS-023/15 Nové trendy využitia laserov pri modifikácii povrchov   2DRSFYZ
  Str 10 40 2h p F2-051 2-FOL-112/15 Žiarenie plazmy                      1mFFP 1mFOS
  Stv 12 20 2h s F2-051 2-FFP-232/10 Diplomový seminár (2)                   2mFFP
  Stv 14 00 1h s F2-051 3-FFP-013/15 Seminár pracoviska (2)                   1DRSFYZ
             3-FFP-015/15 Seminár pracoviska (4)                   2DRSFYZ


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra informatiky
(KI)

Anderle Michal
  Uto 16 30 2h c F1-328 1-INF-310/00 Tvorba efektívnych algoritmov               2INF* 2BIN*
  Stv 17 20 2h c M-VI  2-INF-187/15 Úvod do teórie programovania                1mINFp 3INF*

Brejová Bronislava
  Pon 9 00 2h p F1-247 1-INF-166/11 Programovanie (2) v Jave                  1INF**
  Uto 17 20 2h s M-VIII N-mBXX-002/15 Seminár z bioinformatiky 2                1pmC-BX 1pmB-GE
             2-AIN-506/10 Seminár z bioinformatiky (2)                1mINFb 2mINFb
             2-AIN-252/10 Seminár z bioinformatiky (4)                2mINFb 1mINFb
  Str 8 10 2h c I-H6  1-INF-166/11 Programovanie (2) v Jave                  1INF**
  Str 11 30 2h s F1-328 1-INF-920/15 Bakalársky seminár (2)                   3INF*
             1-BIN-922/15 Bakalársky seminár (2)                   3BIN*
  Stv 14 00 2h c M-217 2-INF-269/15 Genomika                          2mINFb
  Stv 15 40 3h p M-217 2-INF-185/15 Integrácia dátových zdrojov                1mINFb 2BIN*
  Pia 13 10 2h s M-VIII 1-BIN-105/15 Výzvy súčasnej bioinformatiky               1BIN*

Ďuriš Pavol
  Stv 13 10 3h p M-V  1-INF-310/00 Tvorba efektívnych algoritmov               2INF* 2BIN*

Forišek Michal
  Pon 11 30 2h p M-XII 2-INF-121/15 Teória vypočítateľnosti                  1mINF* 2mINF*
  Uto 13 10 2h p M-V  2-INF-121/15 Teória vypočítateľnosti                  1mINF* 2mINF*
  Pia 13 10 4h c I-H3  1-INF-815/15 Rýchlostné programovanie (2)                1INF* 1AIN*
             1-INF-825/15 Rýchlostné programovanie (4)                2INF*

Illek Ľubor
  Str 8 10 2h p M-VIII 2-INF-106/00 Informatika a spoločnosť                  2mINF*

Janáček Jaroslav
  Uto 12 20 2h p F1-109 1-INF-526/15 Systémové programovanie                  1INF**
  Uto 14 50 3h k M-217 2-INF-266/15 Pokročilá administrácia Linuxu               1mINFs 1mINFp 2mINFp 2mINFs
  Str 9 50 2h p A   1-INF-283/15 Počítačové siete (1)                    1AIN* 2INF* 2BIN*
  Stv 8 10 2h p M-V  2-INF-262/15 Bezpečnosť IT infraštruktúry                2mINFs 1mINFs*
  Stv 9 50 2h c I-H6  1-INF-283/15 Počítačové siete (1)                    1AIN* 2INF* 2BIN*

Kompišová Anna D
  Uto 16 30 2h c M-II  1-INF-160/00 Úvod do kombinatoriky a teórie grafov           1INF2 1BIN*

Kostolányi Peter
  Pon 9 00 2h p F1-247 1-INF-166/11 Programovanie (2) v Jave                  1INF**
  Pon 16 30 4h v M-IX  2-INF-276/18 Neštruktúrované rozpravy o štruktúrach: kapitoly z matemat 1mINFt 2mINFt 3INF*
  Str 8 10 2h c I-H6  1-INF-166/11 Programovanie (2) v Jave                  1INF**

Kováč Jakub
  Uto 8 10 2h v M-VII 2-INF-274/18 Pokročilá teória zložitosti                1mINF* 2mINF*
  Stv 8 10 2h v M-IV  2-INF-274/18 Pokročilá teória zložitosti                1mINF* 2mINF*

Královič Rastislav
  Str 9 50 2h p F1-247 2-INF-231/00 Efektívne paralelné algoritmy               1mINF* 2mINF*
  Str 11 30 2h s M-IV  2-INF-166/15 Magisterský projekt                    1mINF*
  Stv 9 50 2h p M-V  2-INF-231/00 Efektívne paralelné algoritmy               1mINF* 2mINF*
  Pia 10 40 2h s M-213 3-INF-601/15 Seminár pracoviska                     iDRS

Lipovský Robert
  Stv 13 10 2h p FIT  1-INF-315/14 Základy reverzného inžinierstva              3INF*
  Stv 14 50 2h c FIT  1-INF-315/14 Základy reverzného inžinierstva              3INF*

Lukoťka Robert
  Pon 11 30 3h p F1-328 1-INF-516/15 Princípy tvorby softvéru                  2INF* 2BIN*
  Uto 14 50 2h c I-H6  1-INF-526/15 Systémové programovanie                  1INF**
  Str 15 40 2h c F1-108 1-INF-516/15 Princípy tvorby softvéru                  2INF* 2BIN*

Mačajová Edita
  Pon 10 40 2h p F1-247 1-INF-160/00 Úvod do kombinatoriky a teórie grafov           1INF**
  Uto 9 00 2h c M-II  1-INF-160/00 Úvod do kombinatoriky a teórie grafov           1INF1

Mazák Ján
  Str 15 40 2h k M-VI  1-INF-616/14 Matematická propedeutika (2)                1INF**
  Str 17 20 1h c M-217 1-INF-171/15 Operačné systémy                      2INF* 2BIN*
  Stv 14 00 4h k M-VI  2-INF-420/18 Kombinatorická analýza (1)                 3INF* 1mINF*

Neurath Peter
  Uto 15 40 2h v M-IV  2-INF-165/00 Manažment softvérových projektov              1mINF* 2mINF*

Olejár Daniel
  Uto 8 10 2h p M-IV  2-INF-225/15 Teória informácie a teória kódovania (2)          1mINFs 2mINFs
  Uto 14 00 3h p F2   1-INF-520/00 Úvod do informačnej bezpečnosti              3INF* 3AIN*

Ostertág Richard
  Str 9 50 2h p M-IX  2-INF-145/15 Tvorba internetových aplikácií               1mAINp 1mINFp 3INF* 1mINFb*
  Str 13 10 3h p F1-108 1-INF-171/15 Operačné systémy                      2INF* 2BIN*
  Stv 8 10 2h p M-V  2-INF-262/15 Bezpečnosť IT infraštruktúry                2mINFs 1mINFs*
  Stv 11 30 2h p M-I  2-INF-184/15 Programovacie jazyky                    1mINFp 1mINFb 2mINFb 2mINFp 3INF*

Pardubská Dana
  Uto 9 50 2h p M-V  2-INF-135/15 Pravdepodobnostné algoritmy                2mINFb 2mINFt 1mINFt
  Uto 13 10 2h c M-XI  1-AIN-211/10 Úvod do teoretickej informatiky              2AIN2
  Str 11 30 2h s F1-328 1-INF-920/15 Bakalársky seminár (2)                   3INF*
             1-BIN-922/15 Bakalársky seminár (2)                   3BIN*
  Stv 16 30 2h p M-VII 2-INF-135/15 Pravdepodobnostné algoritmy                1mINFt 2mINFt 2mINFb

Plachetka Tomáš
  Uto 9 50 3h p M-IV  2-INF-500/11 Databázy                          1mINFp 1mINFs 2mINFp 2mINFs 3INF*
  Uto 13 10 1h c M-IV  2-INF-500/11 Databázy                          1mINFs 1mINFp 2mINFp 2mINFs 3INF*
  Str 11 30 2h s F1-328 1-INF-920/15 Bakalársky seminár (2)                   3INF*
             1-BIN-922/15 Bakalársky seminár (2)                   3BIN*
  Stv 8 10 2h c M-217 1-INF-265/00 Ročníkový projekt (2)                   2INF*
  Pia 13 10 4h k M-I  2-INF-180/15 Konkurentné a distribuované programovanie a systémy (2)  1mINF* 2mINF*

Prívara Igor
  Pon 11 30 3h p M-VIII 2-INF-187/15 Úvod do teórie programovania                1mINFp 2mINFp 3INF*
  Uto 9 00 4h p M-VIII 2-INF-127/00 Formálne špecifikácie                   1mINFp 2mINFp

Rjaško Michal
  Uto 14 00 3h p F2   1-INF-520/00 Úvod do informačnej bezpečnosti              3INF* 3AIN*
  Stv 8 10 2h p M-V  2-INF-262/15 Bezpečnosť IT infraštruktúry                2mINFs 1mINFs*

Rovan Branislav
  Pon 9 00 3h p M-III 2-INF-186/15 Formálne jazyky a automaty (2)               1mINFt 2INF* 3INF*
  Uto 11 30 2h p M-V  2-INF-156/00 Vybrané partie z teórie jazykov              2mINFt 1mINFt
  Str 8 10 2h p M-VIII 2-INF-106/00 Informatika a spoločnosť                  2mINF*
  Stv 11 30 2h p M-III 2-INF-156/00 Vybrané partie z teórie jazykov              2mINFt 1mINFt

Sádovský Šimon D
  Uto 8 10 2h c F1-108 2-INF-186/15 Formálne jazyky a automaty (2)               1mINFt 2INF* 3INF*
  Stv 9 50 2h c M-217 2-INF-184/15 Programovacie jazyky                    1mINFp 1mINFt 2mINFp 2mINFt 3INF*

Skok Andrej
  Pon 16 30 2h c I-H6  2-INF-145/15 Tvorba internetových aplikácií               1mINFb 1mINFp 2mINFb 2mINFp 1mAINp 3INF*

Stanek Martin
  Str 14 50 2h k M-XII 2-INF-235/15 Kryptológia (2)                      1mINFs* 2mINFs*
  Stv 8 10 2h p M-V  2-INF-262/15 Bezpečnosť IT infraštruktúry                2mINFs 1mINFs*
  Stv 14 00 4h k M-VI  2-INF-420/18 Kombinatorická analýza (1)                 3INF* 1mINF*

Škoviera Martin
  Pon 10 40 2h p F1-247 1-INF-160/00 Úvod do kombinatoriky a teórie grafov           1INF**
  Str 12 20 2h s F1-109 2-INF-922/00 Diplomový seminár (3)                   2mINF*
  Stv 9 50 2h s M-213 2-MAT-611/09 Seminár z teórie grafov (2)                1mMATs* iDRS

Toman Eduard
  Uto 8 10 2h p M-KI  2-INF-154/00 Enumerácia diskrétnych štruktúr              1mINFt 2mINFt
  Str 8 10 2h p M-II  2-INF-114/00 Matematická logika                     1mINFp 1mINFt 2mINFp 2mINFt
  Str 14 50 2h p M-IV  2-INF-114/00 Matematická logika                     1mINFp 1mINFt 2mINFp 2mINFt
  Str 16 30 2h p M-KI  2-INF-154/00 Enumerácia diskrétnych štruktúr              1mINFt 2mINFt

Withalm Josef
  Stv 10 40 4h p M-KI  2-INF-164/00 IT Quality Management                   1mINF* 2mINF*


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
(KJFB)

Antalic Stanislav
  Uto 14 50 2h v F1-111 2-FJF-142/15 Metódy štúdia jadrovej štruktúry              1mFJF
  Stv 9 50 2h p F1-327 2-FJF-202/00 Jadrové reakcie                      1mFJF

Babincová Melánia
  Pon 8 10 2h p F1-326 2-FBF-146/00 Lipozómy v biofyzike a medicíne              1mFB*
  Uto 9 00 3h l F1-222 1-BMF-211/16 Praktikum I                        1BMF*
  Uto 9 00 3h l F1-223 1-BMF-211/16 Praktikum I                        1BMF*
  Str 8 10 3h l F1-223 1-BMF-211/16 Praktikum I                        1BMF*
  Str 8 10 3h l F1-222 1-BMF-211/16 Praktikum I                        1BMF*

Babinec Peter
  Uto 9 50 2h p F1-326 2-FBF-130/15 Teória medzimolekulových systémov             1mFBF
  Uto 11 30 2h c F1-326 2-FBF-130/15 Teória medzimolekulových systémov             1mFBF

Bartoš Pavol
  Uto 11 30 2h p M-I  1-BMF-351/15 Termodynamika a štatistická fyzika             3BMF 3OZE
  Str 9 50 1h c F1-327 2-FJF-103/15 Fyzika elementárnych častíc                1mFJF
  Stv 14 00 1h v F1-327 2-FJF-143/16 Štandardný model z pohľadu experimentátora         1mFJF

Böhm Radoslav
  Pon 9 00 2h c F1   1-FYZ-117/17 Matematické metódy fyziky (2)               1FYZ**
  Pon 10 40 2h c M-IV  1-BMF-150/15 Základy matematiky (2)                   1OZE 1BMF*
  Pon 16 30 1h p F1-111 1-OZE-201/10 Základy environmentálnej fyziky              2OZE
  Uto 9 00 2h p M-I  1-BMF-351/15 Termodynamika a štatistická fyzika             3BMF 3OZE
  Uto 10 40 1h c M-I  1-BMF-351/15 Termodynamika a štatistická fyzika             3BMF 3OZE
  Uto 14 50 2h p F1   1-FYZ-117/17 Matematické metódy fyziky (2)               1FYZ**
  Str 13 10 2h p F2   1-FYZ-117/17 Matematické metódy fyziky (2)               1FYZ**
  Str 14 50 2h c M-II  1-BMF-150/15 Základy matematiky (2)                   1OZE 1BMF*
  Str 16 30 2h p M-II  1-UFY-241/10 Atómová a jadrová fyzika                  2BMF 2upF*
  Pia 9 00 1h p M-I  1-UFY-241/10 Atómová a jadrová fyzika                  2BMF 2upF*
  Pia 13 10 1h p F1-327 2-FBM-141/00 Radiačná biofyzika                     1mFBM

Bulko Martin
  Uto 11 30 1h p F1-327 2-FOZ-203/10 Izotopové metódy v environmentálnej fyzike         2mEOMo

Garaiová Zuzana
  Pon 9 50 2h p F1-326 2-FBM-109/00 Medicínska biofyzika (2)                  1mFBM
  Str 14 00 3h l F2-s109 2-FBF-112/00 Špeciálne praktikum (2)                  1mFBF
              2-FBM-106/00 Špeciálne praktikum z biomedicínskej fyziky (2)      1mFBM
  Stv 13 10 2h p F1-308 2-FBF-106/00 Experimentálne metódy biofyziky a chemickej fyziky (2)   1mFBF
  Stv 16 30 2h p F1-326 2-FBF-121/00 Biofyzika membrán                     1mFBF

Hianik Tibor
  Pon 8 10 6h n F1-oBMF 2-FBF-125/15 Semestrálny projekt                    1mFBF
  Uto 15 40 2h p F1-326 2-FBF-143/15 Biosenzory a nanotechnológie                1mFB*
  Uto 17 20 1h s F1-326 2-FBF-225/15 Odborný seminár (2)                    1mFBF
  Stv 14 50 2h p F1-326 2-FBF-120/00 Molekulárna biofyzika                   1mFB*
  Stv 16 30 2h p F1-326 2-FBF-121/00 Biofyzika membrán                     1mFBF

Holý Karol
  Pon 12 20 2h p F1-111 1-OZE-610/15 Základy radiačnej fyziky a ochrany pred žiarením      2BMF 2OZE
  Uto 9 00 1h s F1-327 2-FOZ-213/15 Seminár z environmentálnej fyziky, obnoviteľných zdrojov e 2mEOM*
  Uto 10 40 1h p F1-327 2-FOZ-203/10 Izotopové metódy v environmentálnej fyzike         2mEOMo
  Uto 13 10 2h p F1-327 2-FJF-126/00 Radiačná environmentálna fyzika              1mEOMo 1mFJF
  Uto 14 50 2h s F1-327 1-OZE-920/10 Seminár k bakalárskej práci                3OZE

Chmelík Marek D
  Str 16 30 2h p F1-247 2-FBM-131/00 Biomedicínske aplikácie magnetickej rezonancie       1mFB*

Chorvát Dušan
  Uto 14 00 2h p F1-326 2-FBM-136/00 Metódy spracovania biosignálov a počítačová grafika (2)  1mFB*

Kaizer Jakub
  Stv 9 50 2h v F1-111 2-FJF-133/15 Jadrová energetika                     2mFJF

Kontuľ Ivan D
  Pia 13 10 3h l F1-252 2-FOZ-204/10 Praktikum z radiačného monitoringu             2mEOMo
  Pia 14 00 1h v F1-oJF 2-FOZ-118/15 Terénny výskum                       1mEOMo

Kopáni Martin
  Pia 9 00 2h p F1-326 1-BMF-531/15 Medicínske prístroje                    3BMF

Mach Pavel
  Pon 8 10 2h c M-XI  1-FYZ-871/15 Chemická fyzika                      3FYZ*
  Pon 9 50 4h p M-XI  1-FYZ-871/15 Chemická fyzika                      3FYZ*
  Uto 8 10 2h p F1-326 2-FBF-141/11 Teoretické základy molekulovej spektroskopie        1mFBF 2mFFP 2mFAA
  Str 8 10 3h s F1-326 2-FBF-132/15 Aplikácie metód kvantovej chémie a molekulovej dynamiky na 1mFBF 2mFFP

Masarik Jozef
  Pon 12 20 2h v F1-108 1-FYZ-401/15 Smery fyzikálneho výskumu                 3BMF 2FYZ*
  Str 8 10 2h p F1-327 2-FJF-103/15 Fyzika elementárnych častíc                1mFJF
  Stv 8 10 2h s F1-111 2-FJF-922/00 Diplomový seminár (3)                   2mFJF
  Stv 11 30 1h s F1-327 2-FJF-920/00 Diplomový seminár (1)                   1mFJF
  Stv 14 50 2h p F1-327 2-FJF-138/00 Nukleárna geofyzika a astrofyzika             2mEOMo 1mFJF
  Pia 9 50 2h s F1-327 2-FJF-203/00 Seminár z jadrovej a subjadrovej fyziky          2mFJF

Melicherčík Milan
  Pon 11 30 2h c B1-225 N-bBXX-083/15 Úvod do bioštatistiky a pravdepodobnosti         2pMB
  Uto 9 50 2h p F1-111 2-FJF-124/00 Numerické metódy v jadrovej fyzike             1mFJF
  Uto 11 30 2h c B1-225 N-bBXX-083/15 Úvod do bioštatistiky a pravdepodobnosti         2pMB
  Uto 13 10 2h c B1-225 N-bBXX-083/15 Úvod do bioštatistiky a pravdepodobnosti         2pMB
  Stv 9 00 2h c B1-225 N-bBXX-083/15 Úvod do bioštatistiky a pravdepodobnosti         2pMB

Morvová Marcela
  Str 9 50 3h p F2-s168 2-FOZ-275/15 Komplexné riešenia reálnych environmentálnych problémov  2mEOMo
  Str 14 00 3h l F2-s109 2-FBF-112/00 Špeciálne praktikum (2)                  1mFBF
              2-FBM-106/00 Špeciálne praktikum z biomedicínskej fyziky (2)      1mFBM
  Stv 13 10 2h p F1-308 2-FBF-106/00 Experimentálne metódy biofyziky a chemickej fyziky (2)   1mFBF

Müllerová Monika
  Stv 13 10 2h p M-VII 1-OZE-305/15 Jadrová energia a jej environmentálne aspekty       3OZE
  Pia 13 10 3h l F1-252 2-FOZ-204/10 Praktikum z radiačného monitoringu             2mEOMo
  Pia 13 10 1h v F1-oJF 2-FOZ-118/15 Terénny výskum                       1mEOMo

Pikna Miroslav
  Str 10 40 2h p F1-327 2-FJF-105/00 Experimentálne metódy jadrovej fyziky (2)         1mFJF

Povinec Pavel
  Pon 9 50 2h s F1-327 2-FOZ-921/10 Diplomový seminár (2)                   2mEOM*

Rybár Peter
  Str 14 00 3h l F2-s109 2-FBF-112/00 Špeciálne praktikum (2)                  1mFBF
              2-FBM-106/00 Špeciálne praktikum z biomedicínskej fyziky (2)      1mFBM

Staníček Jaroslav
  Pia 9 50 1h c M-I  1-UFY-241/10 Atómová a jadrová fyzika                  2BMF 2upF*

Sýkora Ivan
  Pon 17 20 1h p F1-111 1-OZE-201/10 Základy environmentálnej fyziky              2OZE
  Uto 13 10 2h p F1-111 1-OZE-151/15 Spracovanie experimentálnych dát              1OZE
  Stv 12 20 2h v F1-111 1-OZE-244/15 Rádiometrické merania                   2BMF
  Pia 13 10 3h l F1-252 2-FOZ-204/10 Praktikum z radiačného monitoringu             2mEOMo

Szarka Imrich
  Pon 8 10 4h l F1-262 2-FJF-109/00 Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (1)         1mFJF

Szomolányi Pavol
  Str 16 30 2h p F1-247 2-FBM-131/00 Biomedicínske aplikácie magnetickej rezonancie       1mFB*

Šikurová Libuša
  Uto 8 10 5h s F1-247 2-FBM-921/00 Diplomový seminár (2)                   2mFBM
  Uto 8 10 2h s F1-247 2-FBM-921/00 Diplomový seminár (2)                   2mFBF
  Uto 13 10 3h s F1-247 2-FBM-240/15 Seminár k ročníkovému projektu               2mFBM
  Str 8 10 6h n F1-oBMF 2-FBM-912/15 Diplomová práca (2)                    2mFBF

Šimkovic Fedor
  Pon 16 30 1h p F1-327 2-FJF-107/00 Teória jadra                        1mFJF

Štefánik Dušan
  Pon 17 20 1h p F1-327 2-FJF-107/00 Teória jadra                        1mFJF

Šubjaková Veronika D
  Uto 15 40 2h p F1-326 2-FBF-143/15 Biosenzory a nanotechnológie                1mFB*

Tokár Stanislav
  Uto 8 10 2h p F1-111 2-FJF-125/00 Modelovanie experimentu                  1mFJF
  Stv 13 10 1h v F1-327 2-FJF-143/16 Štandardný model z pohľadu experimentátora         1mFJF

Urban Ján
  Pon 8 10 2h c M-XI  1-FYZ-871/15 Chemická fyzika                      3FYZ*
  Pon 9 50 4h p M-XI  1-FYZ-871/15 Chemická fyzika                      3FYZ*
  Uto 8 10 2h p F1-326 2-FBF-141/11 Teoretické základy molekulovej spektroskopie        1mFBF 2mFFP 2mFAA
  Str 8 10 3h s F1-326 2-FBF-132/15 Aplikácie metód kvantovej chémie a molekulovej dynamiky na 1mFBF 2mFFP
  Stv 8 10 2h k M-XII 1-OZE-243/10 Organická chémia                      2OZE
  Stv 9 50 2h p F1-326 2-FBF-122/00 Atómové a molekulové zrážky                1mFBF

Vitovič Pavol
  Stv 13 10 2h p F1-308 2-FBF-106/00 Experimentálne metódy biofyziky a chemickej fyziky (2)   1mFBF
             2-FBM-104/00 Experimentálne metódy lekárskej fyziky (2)         1mFBM
  Pia 9 00 2h p F1-326 1-BMF-531/15 Medicínske prístroje                    3BMF

Waczulíková Iveta
  Pon 11 30 2h s F1-326 1-BMF-930/00 Seminár k bakalárskej práci                3BMF
  Uto 12 20 3h k F1-308 1-BMF-167/15 Spracovanie textových a dátových súborov          1BMF*
  Str 14 50 2h p Ch1-2 N-bBXX-083/15 Úvod do bioštatistiky a pravdepodobnosti         2pMB 2BMF
  Stv 13 10 2h p F1-308 2-FBF-106/00 Experimentálne metódy biofyziky a chemickej fyziky (2)   1mFBF
             2-FBM-104/00 Experimentálne metódy lekárskej fyziky (2)         1mFBM
  Pia 8 10 1h c F1-308 1-BMF-331/18 Úvod do bioštatistiky                   2BMF
  Pia 9 00 2h p F1-326 1-BMF-531/15 Medicínske prístroje                    3BMF

Zeman Jakub D
  Pon 8 10 4h l F1-262 2-FJF-109/00 Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (1)         1mFJF

Zvarík Milan
  Uto 9 00 3h l F1-222 1-BMF-211/16 Praktikum I                        1BMF*
  Uto 9 00 3h l F1-223 1-BMF-211/16 Praktikum I                        1BMF*
  Uto 12 20 3h k F1-308 1-BMF-167/15 Spracovanie textových a dátových súborov          1BMF*
  Str 8 10 3h l F1-223 1-BMF-211/16 Praktikum I                        1BMF*
  Str 8 10 3h l F1-222 1-BMF-211/16 Praktikum I                        1BMF*
  Str 14 00 3h l F2-s109 2-FBF-112/00 Špeciálne praktikum (2)                  1mFBF
              2-FBM-106/00 Špeciálne praktikum z biomedicínskej fyziky (2)      1mFBM


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra jazykovej prípravy
(KJP)

Foltánová Eva
  Pon 16 30 2h c F1-246 1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                     1INF2 1AIN3 1upMAFY 1BMF* 1MMN* 1PMA*
  Pon 18 10 2h c F1-246 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1upMADG 1MAT**
  Str 8 10 2h c M-VI  1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     2AIN2 2BIN*
  Str 11 30 2h c M-XI  1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1AIN2
  Pia 8 10 2h c M-VI  1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1upMAIN 1MAT**
  Pia 9 50 2h c M-VI  1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1AIN2 1INF1

Klátiková Elena
  Uto 8 10 2h c F1-246 1-MXX-162/00 Ruský jazyk (2)                      FMFI
             1-MXX-262/00 Ruský jazyk (4)                      FMFI
  Uto 11 30 2h c F1-246 1-MXX-162/00 Ruský jazyk (2)                      FMFI
  Uto 15 40 2h c F1-246 1-MXX-234/13 Konverzačný kurz anglického jazyka (2)           FMFI
  Str 8 10 2h c F1-246 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     2AIN2 2INF2 2upINBI
  Stv 11 30 2h c F1-246 1-MXX-234/13 Konverzačný kurz anglického jazyka (2)           FMFI
  Pia 8 10 2h c F1-246 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1AIN2 1INF2 1BIN*
  Pia 9 50 2h c F1-246 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1AIN1 1INF1 1BIN*

Kočvarová Jana
  Pon 16 30 2h c F2-283 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1OZE 1upMAFY 1BMF*
  Pon 18 10 2h c F2-283 1-MXX-134/18 Doplňujúci kurz anglického jazyka (2)           1*
  Str 8 10 2h c M-IX  1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1FYZ1 1OZE
  Stv 13 10 2h c F1-246 1-MXX-134/18 Doplňujúci kurz anglického jazyka (2)           1*
  Pia 8 10 2h c M-III 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1AIN1 1BIN*
  Pia 9 50 2h c M-III 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1AIN1 1INF1

Kožehubová Ľubomíra
  Pon 18 10 2h c M-III 1-MXX-242/00 Francúzsky jazyk (4)                    FMFI
  Str 10 40 2h c F1-246 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1EFM1
  Stv 9 50 2h c F2-283 1-MXX-142/00 Francúzsky jazyk (2)                    FMFI
             1-MXX-242/00 Francúzsky jazyk (4)                    FMFI
  Stv 11 30 2h c F2-283 1-MXX-242/00 Francúzsky jazyk (4)                    FMFI
  Pia 8 10 2h c M-VII 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     2EFM* 2MMN*
  Pia 9 50 2h c M-VII 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1MMN*

Maďarová Alexandra
  Pon 16 30 2h c M-IV  1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     2upMATV 2upMAIN 2MAT**
  Pon 18 10 2h c M-IV  1-MXX-152/00 Nemecký jazyk (2)                     FMFI
  Str 10 40 2h c F2-283 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1EFM*
  Pia 9 50 2h c M-IV  1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1MMN*
  Pia 11 30 2h c F1-246 1-MXX-152/00 Nemecký jazyk (2)                     FMFI
             1-MXX-252/00 Nemecký jazyk (4)                     FMFI

Mancovič Marián
  Pon 16 30 2h c M-V  1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                     1upMAIN 1INF2 1EFM2 1BMF* 1MAT** 1MMN*
  Pon 18 10 2h c M-V  1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                     1FYZ2 1OZE 1INF2 1upMADG 1AIN3 1BMF* 1MAT* 1MMN*
  Str 8 10 2h c M-VII 1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                     1AIN3
  Str 13 10 2h c F1-246 1-MXX-252/00 Nemecký jazyk (4)                     FMFI
  Stv 8 10 2h c F2-283 1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                     1EFM2
  Pia 8 10 2h c M-V  1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                     1AIN3 1INF2 1upMADG 1MAT**
  Pia 9 50 2h c M-V  1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                     1INF2 1AIN3 1MMN*

Zemanová Alena
  Pon 16 30 2h c M-VI  1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1OZE 1FYZ1 1upMAFY 1BMF*
  Pon 18 10 2h c M-VI  1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     2BMF 2upMAFY 1FYZ2 1upMAFY 1BMF*
  Str 8 10 2h c F2-283 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1OZE 1FYZ2
  Stv 14 50 2h c F2-283 3-MXX-102/15 Anglický jazyk pre doktorandov (2)             fDRS mDRS iDRS
  Pia 9 50 2h c F2-283 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1AIN2 1INF2
  Pia 11 30 2h c F2-283 3-MXX-102/15 Anglický jazyk pre doktorandov (2)             fDRS mDRS iDRS
  Pia 11 30 2h c I-8  3-MXX-102/15 Anglický jazyk pre doktorandov (2)             fDRS mDRS iDRS


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky
(KMANM)

Babušíková Jela
  Pon 9 50 2h p M-IX  2-MMN-102/18 Numerické metódy (2)                    1mMMN*
  Pon 11 30 1h c M-IX  2-MMN-102/18 Numerické metódy (2)                    1mMMN*
  Str 8 10 2h p F1-108 2-MPG-243/15 Numerická matematika pre grafikov             1mMPG
             2-EFM-101/15 Numerické modelovanie                   1mEMM*
  Str 11 30 2h p M-224 2-MAT-341/15 Riešenie inžinierskych úloh pomocou numerického softvéru  2mMATn 2mMATa*
  Stv 8 10 2h p F1-109 1-MAT-240/00 Numerická matematika (1)                  1mINFb 1mINFt 2MAT** 3PMA*

Boďová Katarína
  Uto 13 10 2h v M-VII 1-MMN-570/00 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (4) (prvá skupin 2MMN*
  Stv 8 10 2h p B   2-MMN-111/15 Algoritmy na sieťach                    1mEMM* 1mMMN*
  Stv 15 40 2h c M-IV  1-MMN-250/17 Matematická analýza (4) (prvá skupina)           2MMN*
  Stv 18 10 2h c M-208 2-MMN-111/15 Algoritmy na sieťach                    1mEMM* 1mMMN*
  Stv 18 10 2h c M-IV  2-MMN-111/15 Algoritmy na sieťach                    1mEMM* 1mMMN*

Bušinská Tatiana
  Uto 14 00 2h p M-223 2-MAT-322/09 Metódy riešenia sústav s riedkymi maticami         1mMATn*

Demetrian Michal
  Uto 9 50 2h p M-102 2-MAT-132/15 Vybrané partie z matematickej fyziky            2mMATa*
  Uto 11 30 2h c M-102 2-MAT-132/15 Vybrané partie z matematickej fyziky            2mMATa*
  Uto 15 40 2h c F1-109 1-BMF-261/15 Základy matematiky (4)                   2BMF 2OZE
  Str 9 50 2h p F1   1-MMN-250/17 Matematická analýza (4)                  2MMN*
  Str 12 20 3h p B   1-BMF-261/15 Základy matematiky (4)                   2BMF 2OZE
  Stv 13 10 2h c M-IV  1-FYZ-408/13 Matematická analýza (4)                  2FYZ*

Fečkan Michal
  Pon 9 00 2h p M-109 2-MAT-122/15 Nelineárna funkcionálna analýza              1mMATa* mDRS
  Pon 10 40 2h c M-109 2-MAT-122/15 Nelineárna funkcionálna analýza              1mMATa* mDRS
  Stv 9 50 2h p M-109 1-MAT-411/15 Funkcionálna analýza (2)                  3MATa

Filo Ján
  Pon 9 50 2h s M-223 2-MAT-920/15 Diplomový seminár                     2mMAT*
  Uto 13 10 2h p F1   1-FYZ-135/17 Matematika (2)                       1FYZ*
  Str 9 50 2h p M-223 1-MAT-430/00 Klasické metódy riešenia parciálnych diferenciálnych rovní 3MATa 3MATn
  Str 14 50 3h p F2   1-FYZ-135/17 Matematika (2)                       1FYZ*

Janíková Miriam D
  Uto 16 30 2h c M-IX  1-INF-150/00 Matematická analýza (2)                  1INF1
  Stv 14 00 2h c B1-320 N-bZXX-009/15 Matematika (2)                      1pZ*

Jaroš František
  Str 11 30 2h c F1-247 1-AIN-188/17 Matematika (2) - Matematická analýza            1AIN3
  Str 14 50 2h v M-III 1-MMN-570/00 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (4) (druhá skupi 2MMN*
  Stv 10 40 1h c M-III 2-MMN-109/00 Parciálne diferenciálne rovnice              1mMMN*
  Stv 14 00 2h c M-102 1-MAT-425/00 Obyčajné diferenciálne rovnice (2)             3MATa
  Stv 15 40 2h c M-III 1-MMN-250/17 Matematická analýza (4) (druhá skupina)          2MMN*

Jaroš Jaroslav
  Pon 12 20 2h s M-IX  2-MMN-140/15 Netradičné aplikácie matematickej analýzy         1mMMN* 2mMAT*
  Uto 9 50 2h p M-VI  2-MMN-109/00 Parciálne diferenciálne rovnice              1mMMN*
  Uto 16 30 2h p M-109 1-MAT-425/00 Obyčajné diferenciálne rovnice (2)             3MATa
  Stv 9 50 1h p M-III 2-MMN-109/00 Parciálne diferenciálne rovnice              1mMMN*
  Stv 15 40 2h p M-V  1-MAT-515/00 Biomatematika (2)                     3BMF 3MAT* 3MMN*

Kačur Jozef
  Str 8 10 2h p M-223 2-MAT-323/09 Metóda konečných prvkov (1)                1mMATn*
  Str 11 30 2h p M-223 3-MNA-004/00 Numerické metódy zachovania                mDRS
  Str 13 10 2h p M-223 2-MAT-307/11 Riešenie úloh optimálneho riadenia a inverzných úloh    1mMATn*

Kubáček Zbyněk
  Pon 9 00 2h c M-VI  1-UMA-132/15 Repetitórium školskej matematiky (2)            1upM* 1pupM*
  Pon 11 30 2h p B   1-MAT-150/00 Matematická analýza (2)                  1MAT**
             1-MMN-150/15 Matematická analýza (2)                  1MMN*
  Uto 13 10 2h p A   1-AIN-188/17 Matematika (2) - Matematická analýza            1AIN*
  Str 11 30 2h p A   1-MAT-150/00 Matematická analýza (2)                  1MAT**
             1-MMN-150/15 Matematická analýza (2)                  1MMN*
  Stv 9 50 2h p A   1-INF-150/00 Matematická analýza (2)                  1INF**
  Stv 14 00 2h p M-III 2-UMA-212/15 Seminár z dejín matematiky (2)               3muMADG_k 3muMAFY_k 2pUMA 2muM* 2pmupM*
  Pia 14 00 2h s M-126 3-MVM-038/10 Odborný seminár z didaktiky matematiky (1)         mDRS
             3-MVM-049/10 Odborný seminár z didaktiky matematiky (2)         mDRS
             3-MVM-050/10 Odborný seminár z didaktiky matematiky (3)         mDRS
             3-MVM-051/12 Odborný seminár z didaktiky matematiky (4)         mDRS

Kupka Ivan
  Pon 9 00 2h k M-VII 2-UMA-111/15 Vybrané partie z matematickej analýzy (1)         2muMAFY_k 1muM* 1pmupM*
  Uto 9 50 2h k M-VII 2-UMA-111/15 Vybrané partie z matematickej analýzy (1)         2muMAFY_k 1muM* 1pmupM*
  Str 11 30 2h c M-VIII 1-MMN-361/15 Nelineárna a stochastická optimalizácia (2)        3MMN1
  Stv 8 10 2h c M-VIII 1-MMN-361/15 Nelineárna a stochastická optimalizácia (2)        3MMN2
  Stv 11 30 2h p A   1-MMN-361/15 Nelineárna a stochastická optimalizácia (2)        3MMN*

Medveď Milan
  Uto 9 50 2h p M-109 3-MMA-022/15 Dynamické systémy a teória bifurkácií           1DRSMAT
  Str 9 50 2h v M-109 1-MAT-801/15 Topológia                         2MAT*

Mihala Patrik D
  Uto 16 30 3h c M-XI  1-FYZ-135/17 Matematika (2)                       1FYZ1

Mizerová Hana
  Uto 12 20 2h p M-109 3-MNA-002/00 Numerické metódy riešenia obyčajných diferenciálnych rovní 1DRSMAT
  Uto 14 50 2h c M-102 1-MAT-240/00 Numerická matematika (1)                  1mINFb 1mINFt 2MAT** 3PMA*
  Uto 15 40 2h c M-208 1-MAT-240/00 Numerická matematika (1)                  1mINFb 1mINFt 2MAT** 3PMA*
  Str 11 30 2h p M-IX  1-MMN-265/00 Numerické metódy (2)                    2MMN*
  Str 16 30 2h c I-H3  1-MMN-265/00 Numerické metódy (2)                    2MMN*
  Str 16 30 2h c M-III 1-MMN-265/00 Numerické metódy (2)                    2MMN*

Mózer Ján
  Str 11 30 2h p F1   1-FYZ-225/15 Matematika (4)                       2FYZ*
  Stv 8 10 2h p F2   1-FYZ-225/15 Matematika (4)                       2FYZ*

Novotný Peter
  Uto 8 10 2h c M-208 2-EFM-101/15 Numerické modelovanie (každý druhý týždeň)         1mEMM1
             2-MPG-243/15 Numerická matematika pre grafikov (každý druhý týždeň)   1mMPG
  Uto 16 30 2h v I-H3  1-MAT-731/00 Software MATLAB (1)                    1mFBM 1MAT* 1MMN*
  Uto 18 10 2h c M-208 2-MPG-243/15 Numerická matematika pre grafikov (každý druhý týždeň)   1mMPG
             2-EFM-101/15 Numerické modelovanie (každý druhý týždeň)         1mEMM2

Pačuta Július
  Uto 14 50 2h c M-IX  1-MAT-150/00 Matematická analýza (2)                  1MAT**
  Str 8 10 2h p M-X  1-MAT-416/15 Teória funkcií komplexnej premennej            2MAT*
  Str 14 50 2h c F1-247 1-MAT-720/00 Cvičenie z matematickej analýzy (2)            1MAT**
  Stv 8 10 2h c M-102 1-MAT-411/15 Funkcionálna analýza (2)                  3MATa
  Stv 14 00 2h c M-X  1-MAT-416/15 Teória funkcií komplexnej premennej            2MAT*

Pospíšil Michal
  Uto 13 10 2h p M-IX  1-MAT-250/14 Matematická analýza (4)                  2MAT*
  Uto 15 40 2h c F1-247 1-FYZ-225/15 Matematika (4)                       2FYZ*
  Stv 9 50 2h p F1-109 1-MAT-250/14 Matematická analýza (4)                  2MAT*
  Stv 15 40 2h c M-X  1-MAT-250/14 Matematická analýza (4)                  2MAT*

Rostás Kristína
  Pon 9 00 2h v M-IV  1-MAT-775/00 Cvičenie z matematickej analýzy (4)            2MAT*
  Pon 11 30 2h p B1-305 N-bZXX-009/15 Matematika (2)                      1pZ*
  Uto 13 10 2h c M-102 1-MAT-430/00 Klasické metódy riešenia parciálnych diferenciálnych rovní 3MATa 3MATn
  Pia 9 00 2h p M-102 1-UDG-213/15 Zobrazovacie metódy (4)                  2upMADG 2muMADG_k

Rychtárik Štefan
  Pon 16 30 2h p M-I  2-MMN-128/00 Menová teória a politika                  1mMMN*
  Pon 18 10 2h c M-I  2-MMN-128/00 Menová teória a politika                  1mMMN*

Straková Andrea
  Stv 17 20 2h v M-223 1-MMN-216/14 Finančné plánovanie - osobné a rodinné financie      2MMN* 3MMN*

Švaňa Peter
  Pon 9 50 2h s I-H3  1-MAT-715/15 Proseminár z MS-Office                   1MAT* 1MMN*
  Pon 16 30 2h p B   1-MMN-370/00 Poistná matematika                     3MMN*
  Uto 9 00-10 20 v FM-L3 1-MMN-300/00 Obchodná grafika (2)                   2MMN* 3MMN*
  Uto 10 30-11 50 v FM-L3 1-MMN-300/00 Obchodná grafika (2)                   2MMN* 3MMN*
  Uto 12 30-13 50 v FM-L3 1-MMN-300/00 Obchodná grafika (2)                   2MMN* 3MMN*
  Stv 13 10 3h p B1-301 N-bBXX-080/15 Matematika (medicinska)                  1pMB
  Stv 16 30 2h s F1-248 2-MMN-130/15 Finančná a poistná matematika v MS-Exceli         1mMMN*

Toma Vladimír
  Uto 11 30 2h p M-VI  2-MMN-110/18 Aplikovaná funkcionálna analýza (2)            1mMMN*
  Uto 14 50 2h s M-VI  2-MMN-922/00 Diplomový seminár (3)                   2mMMN*
  Stv 8 10 2h p F1-247 1-MMN-255/00 Lineárne programovanie                   2mINFt 2MMN* 1mINF*
  Stv 9 50 2h c F1-247 1-MMN-255/00 Lineárne programovanie                   2mINFt 2MMN* 1mINF*
  Stv 14 00 2h c M-II  2-MMN-110/18 Aplikovaná funkcionálna analýza (2)            1mMMN*
  Stv 15 40 1h s M-II  2-MMN-920/15 Diplomový seminár (1)                   1mMMN*

Viszus Eugen
  Pon 9 50 2h s M-223 2-MAT-920/15 Diplomový seminár                     2mMAT*
  Pon 12 20 2h p F1-247 1-BMF-150/15 Základy matematiky (2)                   1OZE 1BMF*
  Uto 9 00 3h p M-XII 1-FYZ-370/15 Matematika (6)                       3FYZ*
  Uto 14 50 2h p M-109 3-MMA-028/15 Parciálne diferenciálne rovnice              mDRS
  Str 10 40 2h p M-V  1-BMF-150/15 Základy matematiky (2)                   1OZE 1BMF*
  Stv 11 30 2h c M-102 1-FYZ-370/15 Matematika (6)                       3FYZ*


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra teoretickej fyziky
(KTF)

Balek Vladimír
  Pon 9 50 2h p F2-125 2-FTF-117/00 Všeobecná teória relativity                1mFTF
  Pon 11 30 1h p F1-111 2-FTF-117/00 Všeobecná teória relativity                1mFTF
  Uto 12 20 2h p F2-oTF 2-FTF-128/00 Úvod do teórie strún (F2-131)               1mFTF
  Str 15 40 1h c F2-125 2-UFY-102/15 Teoretická fyzika (2)                   1muMAFY_k 1muF*
  Stv 15 40 2h s F2-130 2-FTF-922/10 Diplomový seminár (2)                   2mFTF
  Pia 9 50 3h p F2-130 3-FVM-002/00 Teória gravitácie a kozmológia               fDRS

Beznák Samuel D
  Pon 16 30 2h s B2-404 N-bBXX-082/15 Matematika pre biológov (2pB (B))             2pB
  Uto 11 30 1h c M-III 2-FTF-111/16 Reprezentácie grúp                     1mFTF 2mMATs*

Blažek Tomáš
  Uto 11 30 2h p F2-125 1-FYZ-365/15 Kvantová teória (2)                    3FYZ*
  Stv 9 00 2h p F2-125 1-FYZ-365/15 Kvantová teória (2)                    3FYZ*
  Pia 14 00 3h v F2-125 2-FTF-225/10 Vybrané kapitoly z kvantovej fyziky            2mFTF

Bóna Pavel
  Str 17 20 3h p F2-130 2-FTF-131/00 Metódy matematickej fyziky                 1mFTF

Černý Vladimír
  Pon 12 20 2h p F1-109 1-FYZ-112/15 Mechanika (2)                       1FYZ*
  Uto 9 50 2h p F2-130 2-FTF-114/00 Vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky          1mFTF 1mFTL
  Stv 11 30 2h p F2   1-FYZ-112/15 Mechanika (2)                       1FYZ*
  Stv 14 00 2h p F2-130 2-FTF-114/00 Vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky          1mFTL 1mFTF

Dubničková Anna Zuzana
  Str 14 00 2h p F2-125 2-UFY-102/15 Teoretická fyzika (2)                   1muMAFY_k 1muF*

Fecko Marián
  Str 11 30 2h p F2-125 2-FTF-129/00 Konexie a kalibračné polia                 1mFTF
  Stv 8 10 2h p F2-130 2-FTF-130/00 Geometrické metódy klasickej mechaniky           1mFTF

Kopnický Lukáš D
  Str 9 50 2h c F2-223 2-FTL-108/15 Elektrické a optické vlastnosti tuhých látok        1mFTL 1mFTF

Masár Eduard
  Pon 11 30 2h p F2-125 2-UFY-253/15 Teoretická fyzika (3)                   2muMAFY_k 2muF*
  Pon 13 10 1h c F2-125 2-UFY-253/15 Teoretická fyzika (3)                   2muMAFY_k 2muF*
  Uto 11 30 2h c F2-130 1-UFY-141/15 Elektromagnetizmus                     1upF*
  Str 11 30 3h v F2-130 2-FTF-133/10 Vybrané metódy z počítačovej fyziky            1mFTF
  Stv 10 40 3h p F2-125 1-UFY-141/15 Elektromagnetizmus                     1upF*

Maták Peter
  Uto 8 10 2h c F2-125 1-FYZ-112/15 Mechanika (2)                       1FYZ1
  Str 9 50 2h c F2-125 1-FYZ-119/16 Cvičenie z mechaniky (2)                  1FYZ*
  Pia 11 30 2h c F2-125 1-FYZ-365/15 Kvantová teória (2)                    3FYZ*

Mészáros Peter D
  Str 8 10 2h c F2-125 2-FTF-117/00 Všeobecná teória relativity                1mFTF

Mojžiš Martin
  Str 14 00 3h v F2-oTF 2-FTF-127/00 Renormalizácia                       1mFTF
  Str 16 30 2h p F1-328 1-FYZ-265/15 Teória elektromagnetického poľa              2FYZ*
  Stv 11 30 2h c F2-130 2-FTF-116/00 Kvantová elektrodynamika                  1mFTF
  Stv 14 50 2h p F1-328 1-FYZ-265/15 Teória elektromagnetického poľa              2FYZ*

Prešnajder Peter
  Pon 8 10 2h p F2-125 2-FTF-116/00 Kvantová elektrodynamika                  1mFTF
  Str 9 50 2h p F2-130 2-FTF-116/00 Kvantová elektrodynamika                  1mFTF

Sárený Matej D
  Pon 8 10 2h s B2-304 N-bBXX-082/15 Matematika pre biológov (2pB (A))             2pB
  Uto 8 10 2h c F1-109 1-FYZ-112/15 Mechanika (2)                       1FYZ2

Šinská Zuzana D
  Uto 16 30 3h c M-XII 1-FYZ-135/17 Matematika (2)                       1FYZ2

Širaň Michal
  Pon 10 40 3h p F2-130 2-FTF-232/18 Topologická kvantová teória poľa              1mFTF
  Uto 8 10 2h p F2-130 2-FTF-111/16 Reprezentácie grúp                     1mFTF 2mMATs*
  Stv 9 50 2h p F2-130 2-FTF-111/16 Reprezentácie grúp                     1mFTF 2mMATs*

Šubjaková Mária D
  Stv 16 30 2h c M-IX  1-FYZ-265/15 Teória elektromagnetického poľa              2FYZ*
  Pia 9 50 2h v M-IX  1-FYZ-406/13 Matematická analýza (2)                  1FYZ*

Tekel Juraj
  Pon 16 30 2h v F2-130 1-MAT-825/00 Základy fyziky (2)                     3MAT*
  Pon 18 10 1h c F2-130 1-MAT-825/00 Základy fyziky (2)                     3MAT*
  Uto 16 30 2h v F2-130 2-FTF-233/18 Maticové modely v teoretickej fyzike            2mFTF
  Str 14 50 2h c F2-130 2-FTF-114/00 Vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky          1mFTF 1mFTL
  Stv 16 30 2h c F2-125 1-FYZ-415/18 Metódy riešenia fyzikálnych úloh (3)            3FYZ*
  Stv 18 10 2h c F2-125 1-FYZ-413/15 Metódy riešenia fyzikálnych úloh (1)            2FYZ*


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky
(KDMFI)

Babinská Martina
  Uto 12 20 2h s Ch1-3 2-UMA-252/00 Netradičné metódy vo vyučovaní matematiky (2)       2muMAFY_k 2muM* 2pmupM*
  Str 13 10 2h c M-IV  1-INF-150/00 Matematická analýza (2)                  1INF2 1BIN*
  Stv 10 40 2h s B1-307 1-UMA-118/15 Seminár zo školskej matematiky (2)             2upM* 2pupM*
  Pia 9 50 3h k B2-304 2-UMA-258/15 Metódy riešenia matematických úloh (2)           2muMAFY_k 1muM* 1pmupM*

Bartošovič Lukáš
  Uto 15 40 2h p F2-126 1-UFY-342/15 Molekulová fyzika a termodynamika             3pupCHFY 3upF*
  Uto 18 10 2h k F2-126 2-UFY-256/15 Hodnotenie výsledkov prírodovedného vzdelávania      2muMAFY_k 2pUFY 2muF*
  Str 18 10 2h c Ch1-3 N-bXDI-015/15 Podporné prírodovedné predmety - Fyzika (každý druhý týžd 1pupBIGE 1pupENBI 1pupENCH 1pupM* 1pupI*

Bezáková Daniela
  Uto 8 10 2h c I-H6  1-AIN-170/13 Programovanie (2)                     1AIN*
  Uto 8 10 2h c I-H3  1-AIN-170/13 Programovanie (2)                     1AIN*
  Uto 14 50 2h c M-XI  1-AIN-211/10 Úvod do teoretickej informatiky              2AIN1
  Str 8 10 2h p M-IV  1-UIN-102/15 Matematika pre učiteľov informatiky (2)          1upFYIN 1upMAIN 1upINBI 1pupI*
  Str 9 50 2h c M-IV  1-UIN-102/15 Matematika pre učiteľov informatiky (2)          1upFYIN 1upMAIN 1upINBI 1pupI*
  Stv 11 30 2h c I-H6  1-AIN-189/15 Webové aplikácie (1)                    1AIN1 1INF*

Budinská Lucia D
  Str 16 30 2h c M-IV  1-AIN-211/10 Úvod do teoretickej informatiky (3AIN - opakujúci)     2AIN1 3AIN*

Čevajka Jakub D
  Stv 8 10 3h s F2-126 2-UFY-115/15 Metódy riešenia fyzikálnych úloh              1muMAFY_k 1pUFY 1muF*

Čujdíková Mária D
  Uto 13 10 2h c I-H6  1-MAT-170/00 Programovanie (2)                     1EFM*
  Stv 11 30 2h c I-H3  1-MAT-170/00 Programovanie (2)                     1MAT**

Demkanin Peter
  Pon 10 40 1h s F2-126 1-UXX-938/17 Seminár k bakalárskej práci z fyziky (2)          3pupCHFY 3upF*
  Pon 11 30 2h k F2-126 1-UFY-336/15 Tvorba textov a úloh pre fyzikálne vzdelávanie       3pupCHFY 3upF*
  Uto 9 50 1h p F2-126 3-FVF-018/10 Pedagogický experiment a jeho vyhodnotenie         2DRSFYZ
  Uto 10 40 2h c F2-126 3-FVF-018/10 Pedagogický experiment a jeho vyhodnotenie         2DRSFYZ
  Str 8 10 2h p F2-126 1-UFY-220/15 Úvod do školských pokusov                 1pUFY 2upF*
  Str 8 10 2h p F1-149 1-UFY-220/15 Úvod do školských pokusov                 1pUFY 2upF*
  Str 9 50 2h c F1-149 1-UFY-220/15 Úvod do školských pokusov                 1pUFY 2upF*
  Str 9 50 2h c F2-126 1-UFY-220/15 Úvod do školských pokusov                 1pUFY 2upF*
  Str 16 30 2h p Ch1-3 N-bXDI-015/15 Podporné prírodovedné predmety - Fyzika          1pupBIGE 1pupENBI 1pupENCH 1pupM* 1pupI*
  Str 18 10 2h c Ch1-3 N-bXDI-015/15 Podporné prírodovedné predmety - Fyzika (každý druhý týžd 1pupBIGE 1pupENBI 1pupENCH 1pupM* 1pupI*
  Stv 10 40 1h p F2-126 2-UFY-106/15 Didaktika fyziky (2)                    1muMAFY_k 2pUFY 1muF*
  Stv 11 30 1h c F2-126 2-UFY-106/15 Didaktika fyziky (2)                    1muMAFY_k 2pUFY 1muF*
  Stv 13 10 3h s F2-126 DRS001 Seminár                             fDRS

Demkaninová Diana
  Pia 9 50 2h p F2-126 1-UXX-142/15 Psychológia pre učiteľov (2)                1muMAIN_k 1muMAFY_k 1pUFY 1pUMA 1pUIN 1up**
  Pia 11 30 2h c F2-126 1-UXX-142/15 Psychológia pre učiteľov (2)                1muMAIN_k 1muMAFY_k 1pUFY 1pUMA 1pUIN 1up**

Dillingerová Monika
  Uto 9 50 2h c M-112 1-MAT-186/00 Metódy riešenia matematických úloh (2)           1MAT*
  Uto 11 30 3h k M-112 2-UMA-283/15 Kapitoly z vyučovania matematiky (1)            2muMAFY_k 1muM* 1pmupM*
  Str 13 10 2h s M-115 1-UXX-341/15 Digitálne technológie (5)                 3muMAFY_k 3muMADG_k 3upM* 3pupM*
  Stv 9 50 1h s M-112 1-UXX-919/17 Seminár k bakalárskej práci z matematiky (2)        3upM* 3pupM*

Fraasová Jana D
  Stv 15 40 2h s M-I  2-UMA-260/15 Didaktika matematiky v praxi (2)              3muMAFY_k 3muMADG_k 2muM* 2pmupM*

Horváth Peter
  Uto 9 50 2h l F1-147 2-UFY-165/15 Praktikum školských pokusov z fyziky (3)          2muMAFY_k 2muF*
  Uto 14 00 2h l F1-151 1-UFY-351/15 Experimentálne metódy fyziky                3pupCHFY 3upF*
  Stv 8 10 1h p F1-151 1-UFY-132/15 Školská fyzika (1)                     1upF*
  Stv 9 00 2h k F1-151 1-UFY-132/15 Školská fyzika (1)                     1upF*

Hrušecká Andrea
  Uto 8 10 2h c I-H6  1-AIN-170/13 Programovanie (2)                     1AIN*
  Uto 8 10 2h c I-H3  1-AIN-170/13 Programovanie (2)                     1AIN*
  Uto 9 50 2h c I-H4  1-UIN-141/15 Programovanie (2)                     1upFYIN 1upMAIN 1upINBI 1pupI*
  Str 11 30 2h c I-H3  1-UIN-246/10 Interaktívne programovanie a vizuálne modelovanie     2upMAIN 2upFYIN 2upINBI 1muMAIN_k 2pupI*
  Stv 8 10 2h c I-H6  1-AIN-189/15 Webové aplikácie (1)                    1AIN2 1AIN3
  Stv 11 30 2h c I-H6  1-AIN-189/15 Webové aplikácie (1)                    1AIN1 1INF*
  Stv 13 10 2h s F1-248 1-UXX-236/15 Digitálne technológie (3)                 2upFYIN 2upINBI 2upM* 2kM* 2pupI*

Hrušecký Roman
  Uto 8 10 2h v I-H4  1-UIN-349/15 Programovanie aplikácií pre web              3muMAIN_k 3upI* 3pupI*
  Uto 10 40 2h p A   1-AIN-189/15 Webové aplikácie (1)                    1INF* 1AIN*
  Str 9 50 2h p F1-248 2-AIN-234/15 E-learningové prostredia vo vzdelávaní           2mAINv
  Str 11 30 2h c F1-248 2-AIN-234/15 E-learningové prostredia vo vzdelávaní           2mAINv
  Stv 8 10 2h c I-H6  1-AIN-189/15 Webové aplikácie (1)                    1AIN2 1AIN3
  Stv 11 30 2h c I-H6  1-AIN-189/15 Webové aplikácie (1)                    1AIN1 1INF*
  Stv 13 10 2h s F1-248 1-UXX-236/15 Digitálne technológie (3)                 2upFYIN 2upINBI 2upM* 2kM* 2pupI*

Jašková Ľudmila
  Pon 9 50 2h v I-H4  2-UIN-268/15 Informačné systémy                     2pmupGEIT 3muMAIN_k 2muI*
  Str 8 10 2h c I-H3  1-MAT-170/00 Programovanie (2)                     1MMN*
  Str 9 50 2h p F1-248 2-AIN-234/15 E-learningové prostredia vo vzdelávaní           2mAINv
  Str 11 30 2h c F1-248 2-AIN-234/15 E-learningové prostredia vo vzdelávaní           2mAINv
  Stv 8 10 2h c I-H6  1-AIN-189/15 Webové aplikácie (1)                    1AIN2 1AIN3
  Stv 14 50 2h v I-H4  1-UXX-342/15 Digitálne technológie pre žiakov so špeciálnymi vzdelávací 2upFYIN 2upINBI 2upM* 2pupI*

Kalaš Ivan
  Pon 11 30 2h p I-32  1-UIN-246/10 Interaktívne programovanie a vizuálne modelovanie     2upMAIN 2upFYIN 2upINBI 1muMAIN_k 2pupI*
  Pon 16 30 2h p I-32  2-UIN-120/00 Didaktika informatiky (1)                 1pUIN 1muMAIN 2muMAIN_k 1pmupCHIT

Kiss Tünde D
  Str 14 00 2h v F1-151 1-UFY-265/15 Fyzika netradične                     2upF*

Kubincová Zuzana
  Pon 8 10 2h p I-32  1-UIN-236/15 Algoritmy a údajové štruktúry               2muMAIN_k 2upMAIN 2upFYIN 2upINBI 2pupI*
  Pon 8 10 2h p I-H6  1-UIN-236/15 Algoritmy a údajové štruktúry               2muMAIN_k 2upMAIN 2upFYIN 2upINBI 2pupI*
  Pon 9 50 2h c I-32  1-UIN-236/15 Algoritmy a údajové štruktúry               2muMAIN_k 2upMAIN 2upFYIN 2upINBI 2pupI*
  Pon 9 50 2h c I-H6  1-UIN-236/15 Algoritmy a údajové štruktúry               2muMAIN_k 2upMAIN 2upFYIN 2upINBI 2pupI*
  Pon 16 30 2h s I-32  2-UXX-936/15 Seminár k diplomovej práci z informatiky (3) (každý druhý 2pmupGEIT 3muMAIN_k 2muI*
             2-UXX-932/13 Seminár k diplomovej práci z informatiky (1) (každý druhý 1pmupCHIT 1muMAIN_k 1muI*
  Uto 8 10 2h p I-32  1-UIN-141/15 Programovanie (2)                     1upFYIN 1upMAIN 1upINBI 1pupI*
  Str 9 50 2h p F1-248 2-AIN-234/15 E-learningové prostredia vo vzdelávaní           2mAINv
  Str 11 30 2h c F1-248 2-AIN-234/15 E-learningové prostredia vo vzdelávaní           2mAINv
  Stv 9 50 2h v I-32  2-UIN-272/15 Seminár z webových technológií vo vyučovaní (2)      1muMAIN 1pmupCHIT
             2-UIN-274/17 Seminár z webových technológií vo vyučovaní (4)      2muMAIN 2pmupGEIT

Mayerová Karolína
  Pon 9 50 1h p I-9  1-UXX-331/18 Školský manažment                     2muMAFY_k 2pUFY 2pUMA 2pUIN 3up**
  Pon 10 40 2h c I-9  1-UXX-331/18 Školský manažment                     3upMADG 3upMATV 2pUFY 2pUMA 2pUIN 3upI*
  Uto 9 50 2h v I-H3  1-UIN-354/00 Robotické stavebnice vo vzdelávaní (1)           3up** 3pupI*
  Uto 11 30 2h c M-II  1-UXX-331/18 Školský manažment                     3upMAFY 2muMAFY_k 2pUFY 2pUIN
  Uto 14 50 2h s I-32  1-UIN-251/00 Propedeutika vyučovania informatiky (2)          2upMAIN 2upFYIN 2upINBI 1muMAIN_k 2pupI*
  Pia 13 10 2h s I-32  1-UIN-251/00 Propedeutika vyučovania informatiky (2)          1pUIN

Salanci Ľubomír
  Pon 12 20 2h p M-IV  2-AIN-139/14 Kompilátory a interpretre                 1mAINv 1mAINp
  Pon 14 00 2h n I-H6  XXXPRED000 Rezervácia                          
  Uto 8 10 2h p A   1-MAT-170/00 Programovanie (2)                     1MAT***
  Uto 11 30 2h c I-H6  2-AIN-139/14 Kompilátory a interpretre                 1mAINv 1mAINp

Slavíčková Mária
  Uto 13 10 2h p M-VI  1-UMA-105/15 Matematická analýza (2)                  2upM* 2pupM*
  Uto 16 30 2h c Ch1-3 1-UMA-105/15 Matematická analýza (2)                  2upM* 2pupM*
  Str 14 50 2h p M-112 3-MVM-039/15 Design didaktického výskumu                1DRSMAT

Tomcsányi Peter
  Pon 12 20 2h p A   1-AIN-186/16 Princípy počítačov – systémové programovanie        1AIN*
  Pon 16 30 2h c I-H3  1-AIN-186/16 Princípy počítačov – systémové programovanie (druhá polovi 1AIN2
  Pon 18 10 2h p I-H4  2-UIN-111/15 Operačné systémy                      1pmupCHIT 2muMAIN_k 1muI*
  Uto 18 10 2h c I-H6  1-AIN-186/16 Princípy počítačov – systémové programovanie (druhá polovi 1AIN*
  Str 13 10 2h c I-H3  1-AIN-186/16 Princípy počítačov – systémové programovanie (druhá polovi 1AIN1
  Str 14 50 2h c I-H3  1-AIN-186/16 Princípy počítačov – systémové programovanie (druhá polovi 1AIN3

Tomcsányiová Monika
  Uto 8 10 2h v M-VI  1-UIN-343/10 Tvorba pedagogického softvéru (2)             2muMAIN_k 3upI* 3pupI*
             2-AIN-136/15 Tvorba edukačného softvéru                 1mAINv*
  Uto 11 30 2h v I-H4  1-UIN-325/15 Programátorské etudy (2)                  3muMAIN_k 3upI* 3pupI*
  Str 8 10 2h p I-H4  2-UIN-109/15 Didaktika programovania (2)                1pmupCHIT 2pUIN 2muMAIN_k 1muI*
  Stv 9 50 1h s I-H4  1-UXX-935/13 Seminár k bakalárskej práci z informatiky (2)       3upI* 3pupI*
  Stv 13 10 2h v I-H4  1-UIN-351/17 Programovanie v JavaScripte                2muMAIN_k 3upI* 3pupI*
  Stv 16 30 2h k I-32  2-AIN-136/15 Tvorba edukačného softvéru                 1mAINv

Vankúš Peter
  Uto 14 50 2h c M-II  1-MMN-150/15 Matematická analýza (2) (prvá skupina)           1MMN*
  Str 9 50 2h c M-VI  1-MMN-520/00 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (2) (prvá skupin 1MMN*
  Stv 8 10 2h c M-VII 1-AIN-188/17 Matematika (2) - Matematická analýza            1AIN1
  Stv 11 30 2h c M-VI  1-AIN-188/17 Matematika (2) - Matematická analýza            1AIN2

Vargová Michaela
  Uto 12 20 2h c M-VIII 1-MMN-150/15 Matematická analýza (2) (druhá skupina)          1MMN*
  Uto 14 50 4h k M-VII 2-UMA-105/15 Didaktika matematiky (1)                  2muMAFY_k 1pUMA 1muM* 1pmupM*
  Str 9 50 2h c M-VII 1-MMN-520/00 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (2) (druhá skupi 1MMN*

Velmovská Klára
  Uto 14 00 2h k F1-109 1-UFY-121/15 Matematické metódy vo fyzike (2)              1upF*
  Str 14 00 2h v F1-151 1-UFY-265/15 Fyzika netradične                     2upF*
  Stv 8 10 3h s F2-126 2-UFY-115/15 Metódy riešenia fyzikálnych úloh              1muMAFY_k 1pUFY 1muF*
  Stv 12 20 1h s F2-126 2-UXX-933/15 Seminár k diplomovej práci z fyziky (1)          1muMAFY_k 1muF*

Veselovská Michaela
  Uto 13 10 2h c I-H6  1-MAT-170/00 Programovanie (2)                     1EFM*
  Str 11 30 2h s I-H6  1-UXX-138/15 Digitálne technológie (2)                 1upINBI 1upFYIN 1upM* 1k* 1pupI*
  Stv 11 30 2h c I-H3  1-MAT-170/00 Programovanie (2)                     1MAT**
  Stv 14 00 2h p M-I  2-UXX-121/18 Pedagogická diagnostika                  2muMAFY_k 1mu**

Wagner Miroslav
  Str 9 50 2h p I-H4  1-INF-283/15 Počítačové siete (1)                    1muMAIN 2muMAIN_k 1pmupCHIT

Wannous Jarier D
  Uto 8 10 1h c F2-126 1-UFY-342/15 Molekulová fyzika a termodynamika             3pupCHFY 3upF*
  Uto 9 00 1h s F2-126 3-FVM-007/10 Matematické metódy teoretickej fyziky           3pupCHFY 3upF*

Winczer Michal
  Pon 8 10 2h v I-H4  2-UIN-262/15 Programátorské súťaže                   2pmupGEIT 3muMAIN_k 2muI*
  Pon 9 50 2h p F2   1-AIN-211/10 Úvod do teoretickej informatiky              2AIN*
  Pon 11 30 2h v I-H4  2-UIN-102/15 Teoretická informatika (2)                 2muMAIN 2muMAIN_k 2pmupGEIT
  Uto 14 50 2h p A   1-INF-175/00 Spoločenské aspekty informatiky              1BMF* 1AIN* 2INF* 2BIN*
  Str 9 50 2h p M-I  2-UIN-144/15 Návrh a analýza algoritmov                 1muMAIN 2muMAIN_k 1pmupCHIT
  Str 11 30 2h v M-I  2-UXX-108/00 Dejiny informatiky                     1pmupCHIT 1mu** 2kM*


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Výpočtové centrum
(VC)

Mederly Peter
  Stv 15 40 2h k F1-109 1-EFM-535/00 Princípy účtovníctva                    2EFM*


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu: 11.6.2019.