Rozvrhy ucitelov podla katedier
letný semester 2020/21

Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie
(KAFZM)

Bartok Juraj
  Pia 14 00 1h n    2-FOZ-118/15 Terénny výskum                       1mEOM*

Benko Martin
  Uto 14 50 3h l F1-360 2-FMK-104/00 Praktikum zo synoptickej meteorológie (3)         2mEOMm

Brestenský Jozef
  Uto 10 40 2h s    N-mGAF-146/15 Geodynamika                        2pmB-GE 1pmB-GE
  Stv 14 50 2h p    N-bGAF-004/15 Aplikovaná fyzika (F1-162)                2pGL
  Stv 16 30 1h c    N-bGAF-004/15 Aplikovaná fyzika (F1-162)                2pGL

Damborská Ingrid
  Uto 9 00 2h p    2-FMK-106/15 Metódy analýzy v meteorológii a klimatológii        1mEOMm
  Uto 10 40 1h c    2-FMK-106/15 Metódy analýzy v meteorológii a klimatológii        1mEOMm
  Uto 12 20 1h c    2-FMK-231/00 Mikroklimatológia a agrometeorológia            2mEOMm
  Stv 9 00 2h p    2-FMK-112/00 Fyzika hraničnej vrstvy atmosféry             1mEOMm
  Stv 10 40 1h c    2-FMK-112/00 Fyzika hraničnej vrstvy atmosféry             1mEOMm
  Stv 13 10 2h s    2-FOZ-207/15 Seminár z aplikovanej meteorológie (2)           2mEOMm

Gajdoš Štefan
  Pia 16 30 2h l    2-FAA-130/00 Laboratórne práce (1)                   1mFAA

Galád Adrián
  Str 14 50 2h p    2-FAA-145/00 Asteroidy                         1mFAA
  Pia 16 30 2h l    2-FAA-130/00 Laboratórne práce (1)                   1mFAA

Gális Martin
  Pon 9 00 2h p    2-FFZa-102/15 Digital Filtering in Geophysics              1mFPE
  Uto 9 50 2h p    2-FFZa-424/15 Numerical Modeling of Seismic Wavefields         2mFPE

Gera Martin
  Pon 9 00 2h p    2-FOZ-156/15 Výpočtové metódy v dynamike tekutín            1mEOMm 2mFAA
  Pon 10 40 1h c    2-FOZ-156/15 Výpočtové metódy v dynamike tekutín            1mEOMm 2mFAA
  Str 9 00 3h p    2-FMK-111/00 Dynamické predpovedné metódy                1mEOMm
  Pia 9 00 4h p    3-FMK-001/00 Vybrané kapitoly z dynamickej meteorológie         1DRSFYZ

Hensel Karol
  Stv 9 50 3h k    1-OZE-342/15 Fyzikálne analytické metódy                3OZE 3BMF

Janda Mário
  Pon 9 50 2h p    1-OZE-343/15 Automatizované fyzikálne merania              3OZE
  Uto 9 00 2h p    2-FFP-102/15 Fyzika plazmy (2)                     1mFFP
  Uto 10 40 1h c    2-FFP-102/15 Fyzika plazmy (2)                     1mFFP
  Uto 14 00 2h p    2-FOL-112/15 Žiarenie plazmy                      1mFFP 1mFOS
  Uto 15 40 2h p    1-FYZ-451/15 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov        3FYZ*
  Str 9 00 2h p    2-FOL-215/15 Optická spektroskopia                   1mFFP 1mFOS
  Str 10 40 1h c    2-FOL-215/15 Optická spektroskopia                   1mFFP 1mFOS
  Stv 9 00 2h p    3-FOS-024/10 Optická spektroskopia plynov a plazmy           1DRSFYZ
  Stv 9 50 3h k    1-OZE-342/15 Fyzikálne analytické metódy                3OZE 3BMF
  Stv 15 40 2h p    1-FYZ-451/15 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov        3FYZ*
  Pia 14 50 2h c    1-FYZ-451/15 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov        3FYZ*

Klačka Jozef
  Uto 12 20 2h k    2-FAA-125/00 Galaktická a mimogalaktická astronómia (1)         1mFAA
  Str 13 10 2h s    3-FAAau-106/13 Seminár z astronómie a astrofyziky (2)          1DRSFYZ
             3-FAAau-108/13 Seminár z astronómie a astrofyziky (4)          2DRSFYZ
  Stv 9 00 3h k    2-FAA-125/00 Galaktická a mimogalaktická astronómia (1)         1mFAA
  Pia 14 50 2h s    2-FAA-991/15 Diplomová práca                      2mFAA

Kornoš Leonard
  Uto 9 00 3h k    2-FAA-106/00 Nebeská mechanika (2)                   1mFAA
  Str 13 10 2h s    2-FAA-221/00 Seminár z astronómie a astrofyziky (4)           2mFAA
             2-FAA-121/00 Seminár z astronómie a astrofyziky (2)           1mFAA
  Pia 14 50 2h s    2-FAA-991/15 Diplomová práca                      2mFAA
  Pia 16 30 2h l    2-FAA-130/00 Laboratórne práce (1)                   1mFAA

Kremler Martin
  Uto 9 50 3h p    3-FEN-009/15 Chemické znečistenie ovzdušia, vody a pôdy         1DRSFYZ
  Str 15 40 2h p    2-FOZ-110/13 Šírenie znečisťujúcich látok v atmosfére          1mEOM*
  Str 17 20 1h c    2-FOZ-110/13 Šírenie znečisťujúcich látok v atmosfére          1mEOM*
  Pia 14 00 3h p    3-FMK-009/00 Chemizmus atmosféry                    1DRSFYZ

Krollová Sandra
  Str 14 00 2h p    2-FMK-242/00 Letecká meteorológia                    2mEOMm

Lapin Milan
  Pon 9 50 1h s    2-FOZ-213/15 Seminár z environmentálnej fyziky, obnoviteľných zdrojov e 2mEOM*
  Uto 9 50 2h p    2-FMK-231/00 Mikroklimatológia a agrometeorológia            2mEOMm
  Str 14 00 2h p    2-FMK-110/00 Klíma strednej Európy a Slovenska             1mEOMm

Machala Zdenko
  Uto 9 50 3h p    3-FEN-009/15 Chemické znečistenie ovzdušia, vody a pôdy         1DRSFYZ
  Str 9 50 3h p    2-FOZ-275/15 Komplexné riešenia reálnych environmentálnych problémov  2mEOMo
  Stv 13 10 2h p    3-FFP-203/15 Biomedicínske aplikácie plazmy a žiarenia         1DRSFYZ

Matlovič Pavol
  Str 10 40 2h p    2-FAA-117/15 Medziplanetárna hmota (2)                 1mFAA

Melo Marián
  Str 9 00 2h p    1-OZE-275/15 Fyzikálne aspekty geografického systému          2OZE
  Str 10 40 1h c    1-OZE-275/15 Fyzikálne aspekty geografického systému          2OZE
  Stv 10 40 2h p    2-UFY-220/00 Astronómia a meteorológia                 2muMAFY_k 2pmupCHFY 2muF*
  Stv 12 20 1h c    2-UFY-220/00 Astronómia a meteorológia                 2muMAFY_k 2pmupCHFY 2muF*

Moczo Peter
  Pon 13 10 1h s    2-FFZa-953/15 Physics of the Earth                   2mFPE
  Uto 9 00 3h k    2-FFZa-210/15 Seismic Waves and Physics of Earthquakes (2)       1mFPE
  Stv 13 10 2h p    3-FGF-014/00 Fyzika procesov v seizmoaktívnej zóne           fDRS

Morva Imrich
  Pon 9 50 2h p    1-OZE-343/15 Automatizované fyzikálne merania              3OZE

Morvová Marcela
  Pon 12 20 2h p    2-FOZ-105/15 Fyzika pôdy a vody                     1mEOMo
  Uto 14 50 2h k    1-OZE-304/10 Základy alternatívnych zdrojov energie           3OZE
  Str 9 50 3h p    2-FOZ-275/15 Komplexné riešenia reálnych environmentálnych problémov  2mEOMo
  Stv 9 50 2h p    2-FOZ-186/15 Možnosti regulácie obsahu skleníkových plynov v atmosfére 1mEOMo
  Pia 10 40 2h p    1-OZE-142/10 Základy fyziky životného prostredia            1OZE
  Pia 13 10 1h n    2-FOZ-118/15 Terénny výskum                       1mEOM*

Nagy Roman
  Pon 11 30 2h p    2-FAA-102/00 Teoretická astrofyzika (2)                 1mFAA
  Pon 14 00 1h p    2-FAA-102/00 Teoretická astrofyzika (2)                 1mFAA
  Pon 14 50 2h c    2-FAA-102/00 Teoretická astrofyzika (2)                 1mFAA
  Str 13 10 2h s    2-FAA-221/00 Seminár z astronómie a astrofyziky (4)           2mFAA
             2-FAA-121/00 Seminár z astronómie a astrofyziky (2)           1mFAA
  Stv 12 20 2h p    2-FAA-112/15 Kozmická elektrodynamika (2)                1mFAA

Ondrášková Adriena
  Pon 12 20 3h k    2-FFZa-111/15 Magnetic Field of the Earth                1mFPE
  Uto 13 10 2h p    N-bGXX-029/16 Fyzika Zeme (F1-160)                   3pGL
  Uto 14 50 1h c    N-bGXX-029/16 Fyzika Zeme (F1-160)                   3pGL

Pisarčíková Adriana D
  Stv 12 20 1h c    2-UFY-220/00 Astronómia a meteorológia                 2muMAFY_k 2pmupCHFY 2muF*

Puha Emil D
  Pon 14 50 2h c    2-FAA-102/00 Teoretická astrofyzika (2)                 1mFAA

Ševčík Sebastián
  Uto 13 10 2h p    2-FFZa-428/15 Physics of the Earth's Material              2mFPE
  Uto 14 50 2h p    2-FFZa-244/15 Electromagnetic Sounding                 2mFPE

Šilha Jiří
  Pon 9 00 3h k    2-FAA-149/15 Výpočtová technika v astronómii (1)            1mFAA

Tóth Juraj
  Str 10 40 2h p    2-FAA-117/15 Medziplanetárna hmota (2)                 1mFAA
  Stv 10 40 2h p    2-UFY-220/00 Astronómia a meteorológia                 2muMAFY_k 2pmupCHFY 2muF*
  Stv 12 20 1h c    2-UFY-220/00 Astronómia a meteorológia                 2muMAFY_k 2pmupCHFY 2muF*
  Stv 14 00 2h p    2-FAA-141/00 Vybrané kapitoly z dejín astronómie            1mFAA 2mFAA

Zigo Matej D
  Pon 9 00 3h k    2-FAA-149/15 Výpočtová technika v astronómii (1)            1mFAA


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra algebry a geometrie
(KAG)

Balko Ľudovít
  Pon 9 50 2h v    2-MPG-164/19 Seminár z pseudo-euklidovskej geometrie (2)        12mMPG
  Pon 13 10 1h c    1-INF-156/10 Algebra (2)                        1INF1
  Pon 14 00 1h c    1-INF-617/19 Doplnkové cvičenie z algebry                1INF1
  Pon 14 50 1h c    1-INF-156/10 Algebra (2)                        1INF2 2BIN*
  Pon 15 40 1h c    1-INF-617/19 Doplnkové cvičenie z algebry                1INF2 2BIN*
  Uto 10 40 2h p    1-MAT-552/10 Geometria pre grafikov (2)                 3MATg 3INF* 3AIN*
             1-UDG-341/15 Úvod do diferenciálnej geometrie              3upMADG
  Str 9 50 2h k    1-UDG-341/15 Úvod do diferenciálnej geometrie              3upMADG
  Pia 9 00 2h p    1-MAT-530/15 Numerické metódy lineárnej algebry             3MATn 1mMPG
  Pia 10 40 2h c    1-MAT-530/15 Numerické metódy lineárnej algebry             3MATn 1mMPG

Bátorová Martina
  Uto 11 30 2h p    1-DAV-105/20 Vizualizácia dát                      1DAV*
  Uto 14 50 2h c    1-UDG-333/15 Úvod do počítačovej geometrie               3upMADG
  Str 9 00 2h c    1-DAV-105/20 Vizualizácia dát                      1DAV*
  Str 11 30 2h p    1-KXX-017/20 Základy matematiky (2)                   1k*
             C-bCXX-010/20 Základy matematiky (2)                  
  Stv 9 00 2h c    1-AIN-545/00 Reprezentácie geometrických objektov            3AIN*
             1-MAT-565/15 Reprezentácie geometrických objektov            3MATg
  Stv 11 30 2h c    1-KXX-017/20 Základy matematiky (2)                   1k*
             C-bCXX-010/20 Základy matematiky (2)                  
  Stv 14 50 2h c    2-MPG-215/10 Modelovanie kriviek a plôch (2)              1mMPG

Bohdal Róbert
  Pon 10 40 2h p    1-UDG-221/15 Technické kreslenie s podporou CAD systémov        2upMADG
             2-MPG-150/15 CAD systémy                        1mMPG
  Pon 16 30 2h c    N-bBXX-082/15 Matematika pre biológov                  2pB
  Uto 11 30 2h c    1-BIN-210/15 Matematika pre biológov                  2BIN*
             N-bBXX-082/15 Matematika pre biológov                  2pB
  Stv 8 10 2h p    2-MPG-102/00 Počítačová grafika (2)                   1mMPG
  Pia 8 10 2h p    1-MAT-830/15 Profesionálny grafický softvér (2)             3MAT*
  Pia 9 50 2h c    1-MAT-830/15 Profesionálny grafický softvér (2)             3MAT*

Bosáková Adriana D
  Pon 8 10 2h c    2-MMN-133/00 Počítačová grafika (2)                   1mMMN*
  Str 8 10 2h c    1-MAT-180/00 Úvod do počítačovej grafiky                1MAT*

Dylda Serhii D
  Str 14 00 2h c    1-DAV-104/20 Lineárna algebra                      1DAV*
  Stv 11 30 2h c    1-DAV-112/20 Matematická analýza (2)                  1DAV*

Ferko Andrej
  Str 9 50 2h p    1-MAT-180/00 Úvod do počítačovej grafiky                1MAT*
  Str 14 50 2h s    2-MPG-920/00 Diplomový seminár (1)                   1mMPG
  Stv 8 10 2h p    1-INF-240/15 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá         3BMF 3INF*
  Stv 11 30 2h p    2-MMN-133/00 Počítačová grafika (2)                   1mMMN*
  Stv 13 10 2h s    2-MPG-205/00 Seminár z počítačovej grafiky a geometrie         2mMPG

Guričan Jaroslav
  Stv 8 10 2h p    1-INF-156/10 Algebra (2)                        1INF* 2BIN*
  Stv 11 30 2h p    2-MAT-241/09 Počítačová algebra (2)                   2mMATs*

Hollý Dominik D
  Uto 9 50 1h c    1-MMN-160/00 Lineárna algebra a geometria (2) (slovensky)        1MMN*
  Pia 8 10 2h v    1-MMN-525/00 Doplnkové cvičenie z algebry a geometrie (2)        1MMN*

Chalmovianska Jana
  Pon 8 10 2h p    1-UMA-107/15 Geometria (1)                       2pUMA 1upM* 1pupM*
  Pon 11 30 2h p    1-UMA-116/15 Elementárna teória čísel                  2pUMA 1upM* 1pupM*
  Pon 14 00 3h p    2-MPG-104/20 Algebraická geometria (1)                 1mMPG
  Str 9 00 1h c    1-UMA-116/15 Elementárna teória čísel                  1pupM*
  Str 9 50 2h c    1-UMA-107/15 Geometria (1)                       1pupM*
  Str 14 50 1h c    1-UMA-116/15 Elementárna teória čísel                  2pUMA 1upM*
  Stv 9 00 2h p    1-UMA-301/15 Geometria (3)                       2pUMA 2upM* 2pupM*

Chalmovianský Pavel
  Str 9 50 3h p    2-MPG-105/15 Topológia a funkcionálna analýza              1mMPG
  Str 13 10 2h p    2-MPG-215/10 Modelovanie kriviek a plôch (2)              1mMPG
  Stv 13 10 2h p    2-MPG-105/15 Topológia a funkcionálna analýza              1mMPG
  Stv 14 50 2h p    2-MPG-217/10 Modelovanie kriviek a plôch (4)              2mMPG
  Pia 9 50 2h s    2-MPG-166/12 Seminár z algebraickej geometrie (2)            12mMPG

Jajcay Róbert
  Pon 9 00 2h p    1-DAV-104/20 Lineárna algebra                      1DAV*
  Pon 12 20 2h p    2-MAT-225/15 Aplikácie teórie grúp v diskrétnej matematike       1mMATs*
  Uto 15 40 2h p    1-DAV-104/20 Lineárna algebra                      1DAV*
  Str 9 50 2h p    1-MMN-160/00 Lineárna algebra a geometria (2)              1MMN*
  Stv 8 10 2h p    2-MAT-225/15 Aplikácie teórie grúp v diskrétnej matematike       1mMATs*
  Stv 13 10 2h p    1-MAT-495/00 Úvod do kódovania                     3MATs
  Pia 12 20 4h s    DRS032 Seminár z algebraickej teórie grafov               mDRS

Korbaš Július
  Str 9 50 2h p    2-MAT-223/09 Algebraická topológia                   1mMATs*
             3-MGT-013/00 Algebraická topológia (2)                 mDRS
  Stv 14 50 2h p    2-MAT-223/09 Algebraická topológia                   1mMATs*
             3-MGT-013/00 Algebraická topológia (2)                 mDRS
  Pia 13 10 2h s    2-MAT-625/09 Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológie (2)   2mMATs* mDRS

Kudličková Soňa
  Pon 9 00 2h p    1-UDG-221/15 Technické kreslenie s podporou CAD systémov        2upMADG
  Pon 11 30 2h p    2-UDG-146/12 Počítačová geometria (2)                  2muMADG
  Uto 8 10 2h p    1-UDG-113/15 Zobrazovacie metódy (2)                  1upMADG
  Uto 9 50 2h c    1-UDG-113/15 Zobrazovacie metódy (2)                  1upMADG
  Uto 12 20 2h c    2-UDG-146/12 Počítačová geometria (2)                  2muMADG
  Str 8 10 2h p    1-UDG-333/15 Úvod do počítačovej geometrie               3upMADG
  Str 9 50 2h p    1-MAT-565/15 Reprezentácie geometrických objektov            3MATg
             1-AIN-545/00 Reprezentácie geometrických objektov            3AIN*

Lekár Milan D
  Uto 9 50 1h c    1-MMN-160/00 Lineárna algebra a geometria (2) (slovensky)        1MMN*
  Str 14 00 2h c    1-DAV-104/20 Lineárna algebra                      1DAV*

Macko Tibor
  Pon 14 00 2h c    1-MAT-160/15 Lineárna algebra a geometria (2)              1MAT**
  Uto 9 50 2h p    1-MAT-160/15 Lineárna algebra a geometria (2)              1MAT**
  Str 9 50 2h p    2-MAT-223/09 Algebraická topológia                   1mMATs*
             3-MGT-013/00 Algebraická topológia (2)                 mDRS
  Str 14 50 2h v    2-MAT-622/09 Teória kategórií (2)                    2mMATs*
  Stv 9 50 2h p    1-MAT-160/15 Lineárna algebra a geometria (2)              1MAT**
  Stv 14 50 2h p    2-MAT-223/09 Algebraická topológia                   1mMATs*
             3-MGT-013/00 Algebraická topológia (2)                 mDRS
  Pia 13 10 2h s    2-MAT-625/09 Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológie (2)   2mMATs* mDRS

Mackovová Alžbeta D
  Uto 14 50 2h c    1-KXX-012/20 Doplnkové cvičenia z matematiky (2)            1k*
             N-bCXX-012/20 Doplnkové cvičenia z matematiky (2)            
  Stv 8 10 1h c    1-UMA-301/15 Geometria (3)                       2pUMA 2upM* 2pupM*

Mačaj Martin
  Pon 10 40 2h p    1-MAT-260/00 Algebra (2)                        2MAT*
  Uto 14 00 2h v    2-UMA-265/15 Teória, algoritmy a aplikácie grafov            2muM* 3kM* 2pmupM*
  Str 11 30 2h p    2-MAT-610/09 Algebraická teória čísel                  2mMATs*
  Stv 14 50 1h c    1-MAT-260/00 Algebra (2)                        2MAT*
  Stv 15 40 1h c    1-MAT-736/11 Cvičenie z algebry (2)                   2MAT*
  Stv 16 30 2h p    2-MAT-216/12 Teória polí (2)                      1mMATs*
  Pia 12 20 4h s    DRS032 Seminár z algebraickej teórie grafov               mDRS

Makovník Marcel D
  Str 8 10 2h c    1-INF-240/15 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá (každý druhý tý 3BMF 3INF*
  Str 16 30 2h c    2-MPG-102/00 Počítačová grafika (2)                   1mMPG

Niepel Martin
  Pon 10 40 3h p    1-EFM-160/12 Lineárna algebra a geometria (2)              1EFM*
  Pon 14 00 2h v    2-UMA-263/15 Vybrané partie z algebry                  2muM* 3kM* 2pmupM*
  Uto 9 50 3h k    2-MAT-313/19 Vybrané kapitoly z numerickej algebry           2mMPG 1mMATn*
  Pia 13 10 2h s    2-MAT-625/09 Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológie (2)   2mMATs* mDRS

Polec Jaroslav
  Stv 11 30 2h p    2-MPG-112/00 Kódovanie a spracovanie obrazu               12mMPG

Raj Ajay D
  Uto 14 50 1h c    1-MMN-160/00 Lineárna algebra a geometria (2) (anglicky)        1MMN*
  Stv 11 30 2h c    1-KXX-017/20 Základy matematiky (2)                   1k*
             C-bCXX-010/20 Základy matematiky (2)                  

Rusin Tomáš
  Pon 9 50 2h v    2-MPG-164/19 Seminár z pseudo-euklidovskej geometrie (2)        12mMPG
  Pon 14 50 1h c    1-FYZ-160/13 Algebra a geometria (2)                  1FYZ1
  Pon 15 40 1h c    1-FYZ-412/13 Cvičenie z algebry (2)                   1FYZ1
  Pon 16 30 1h c    1-FYZ-160/13 Algebra a geometria (2)                  1FYZ2
  Pon 17 20 1h c    1-FYZ-412/13 Cvičenie z algebry (2)                   1FYZ2
  Uto 11 30 2h c    1-UDG-141/15 Projektívna geometria (1)                 1upMADG
  Str 13 10 2h p    1-UDG-141/15 Projektívna geometria (1)                 1upMADG

Sleziak Martin
  Pon 9 00 2h p    2-INF-182/15 Algebra (3)                        1mINFt 3INF*
  Pon 10 40 1h c    2-INF-182/15 Algebra (3)                        1mINFt 3INF*
  Pon 15 40 3h k    2-UMA-115/15 Teória množín                       2muM* 3kM* 2pmupM*
  Str 9 50 2h v    2-MAT-226/14 Aplikácie teórie množín                  2mMATs*
  Pia 9 50 2h c    1-MAT-192/00 Cvičenie z lineárnej algebry a geometrie (2)        1MAT**

Solčan Štefan
  Stv 11 30 1h s    1-UXX-940/17 Seminár k bakalárskej práci z deskriptívnej geometrie (2) 3upMADG
  Stv 14 50 2h c    1-UDG-213/15 Zobrazovacie metódy (4)                  2upMADG

Tomanová Jana
  Pon 9 00 3h k    2-UMA-164/15 Úvod do teórie grafov                   1muM* 2kM* 1pmupM*
  Str 14 00 2h v    1-MAT-725/00 Diskrétna matematika (2)                  1MAT**
  Str 15 40 1h c    1-MAT-725/00 Diskrétna matematika (2)                  1MAT**
  Pia 8 10 2h p    1-UMA-207/15 Algebra                          3upM* 3pupM*
  Pia 9 50 2h c    1-UMA-207/15 Algebra                          3upM* 3pupM*

Uher Matej D
  Str 15 40 2h c    1-UMA-107/15 Geometria (1)                       2pUMA 1upM*

Zlatoš Pavol
  Pon 9 00 2h p    1-MAT-480/00 Teória množín a matematická logika (2)           3MATs
  Uto 9 50 3h p    1-FYZ-160/13 Algebra a geometria (2)                  1FYZ*
  Stv 15 40 2h p    2-IKVa-267/18 Mathematical Logic for Cognitive Science         1mIKV
             3-MVM-044/10 Vybrané kapitoly z logiky                 mDRS
  Stv 17 20 1h c    2-IKVa-267/18 Mathematical Logic for Cognitive Science         1mIKV


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra aplikovanej informatiky
(KAI)

Baláž Andrej D
  Str 8 10 2h c    2-AIN-205/15 Algoritmické riešenie ťažkých problémov          1mAIN**

Bečková Iveta D
  Str 12 20 2h s    DRS040 Seminár CNC                           

Beňušková Ľubica
  Str 12 20 2h s    DRS040 Seminár CNC                           
  Str 14 00 2h p    2-IKVa-136/18 Computational Cognitive Neuroscience           1mIKV

Berger Haladová Zuzana
  Uto 9 50 2h p    2-AIN-147/19 Počítačové videnie                     1mAINg

Blaho Andrej
  Pon 10 40 2h p    1-AIN-170/13 Programovanie (2)                     1TEF 1AIN* 1DAV*
  Uto 8 10 2h c    1-AIN-170/13 Programovanie (2)                     1AIN2 1AIN3
  Uto 9 50 1h s    1-AIN-920/00 Bakalársky seminár                     3AIN*
  Stv 9 50 2h c    1-AIN-170/13 Programovanie (2)                     1AIN1 1DAV*

Bodišová Martina
  Uto 16 30 1h c    1-AIN-500/00 Linux pre používateľov                   1AIN1
  Uto 17 20 1h c    1-AIN-500/00 Linux pre používateľov                   1AIN2 1AIN3
  Stv 8 10 2h c    2-AIN-116/14 Funkcionálne programovanie                 1mAINp 1mINFb 2mINFb

Borovanský Peter
  Pon 12 20 2h p    2-AIN-116/14 Funkcionálne programovanie                 1mAINp 1mINFb 2mINFb
  Pon 14 50 2h c    2-AIN-116/14 Funkcionálne programovanie                 1mAINp 1mINFb 2mINFb
  Str 9 50 2h p    1-AIN-172/00 Programovanie (4)                     2AIN*
  Stv 9 50 2h c    1-AIN-172/00 Programovanie (4)                     2AIN*

Boža Vladimír D
  Stv 15 40 1h p    1-DAV-202/20 Manažment dát                       1mINFb 2BIN*
  Stv 16 30 2h c    1-DAV-202/20 Manažment dát                       1mINFb 2BIN*
  Pia 13 10 4h c    1-INF-815/15 Rýchlostné programovanie (2)                1INF* 1AIN*
             1-INF-825/15 Rýchlostné programovanie (4)                2INF*

Cimrová Barbora
  Uto 9 50 3h k    2-IKVa-137/18 Modern Methods in Brain Research             1mIKV
  Str 12 20 2h s    DRS040 Seminár CNC                           
  Str 14 00 3h k    2-IKVa-921/18 Diploma Thesis Seminar                  2mIKV

Černeková Zuzana
  Pon 9 50 2h s    DRS038 Seminár počítačového videnia                   iDRS
  Uto 9 50 1h s    1-AIN-920/00 Bakalársky seminár                     3AIN*
  Uto 12 20 2h k    2-AIN-255/15 Spracovanie videa                     2mAINg

Ďurikovič Roman
  Pon 9 00 2h p    2-AIN-134/14 Geometrické modelovanie v grafike             1mAINg
  Pon 12 20 2h p    2-AIN-127/15 Pokročilá počítačová grafika                1mAINg
  Uto 13 10 2h s    DRS039 Seminár YACGS                          iDRS
  Pia 8 10 2h s    2-AIN-923/15 Projektový seminár (1)                   1mAIN**
  Pia 9 50 2h k    3-INF-402/15 Vedecká činnosť II                     iDRS
             3-INF-403/15 Vedecká činnosť III                    iDRS
             3-INF-401/15 Vedecká činnosť I                     iDRS

Fandl Matej D
  Pon 14 50 2h c    2-AIN-116/14 Funkcionálne programovanie                 1mAINp 1mINFb 2mINFb
  Str 12 20 2h s    DRS040 Seminár CNC                           
  Stv 9 50 2h c    1-AIN-172/00 Programovanie (4)                     2AIN*

Farkaš Igor
  Uto 9 50 2h p    2-AIN-132/15 Neurónové siete                      1mAINu 2mINFb
  Uto 16 30 2h p    2-IKV-190/16 Seminár z kognitívnej vedy a umelej inteligencie      1mIKV 2mIKV iDRS
  Str 12 20 2h s    DRS040 Seminár CNC                           
  Str 14 00 3h k    2-IKVa-921/18 Diploma Thesis Seminar                  2mIKV

Filo Peter
  Pon 13 30-16 45 k   1-AIN-251/11 Základy podnikania a manažmentu              3AIN*

Ftáčnik Milan
  Pon 9 50 2h s    DRS038 Seminár počítačového videnia                   iDRS
  Pon 16 30 2h p    2-AIN-204/10 Rozpoznávanie obrazcov                   1mMPG 1mAINg
  Uto 10 40 1h s    1-AIN-920/00 Bakalársky seminár                     3AIN*
  Stv 10 40 2h k    1-MAT-575/00 Rozpoznávanie obrazcov a spracovanie obrazu        3MATg

Gál Tomáš
  Uto 16 30 3h k    2-IKVa-141/18 Current Trends in Cognitive Psychology          1mIKV
  Str 15 40 3h s    2-IKVa-192/19 Science, Technology and Humanity: Opportunities and Risks 1mIKV FMFI

Gáliková Silvia
  Pon 9 50 3h k    2-IKVa-114/18 Introduction to Philosophy of Mind            1mIKV

Gruska Damas
  Str 13 10 4h k    2-INF-126/00 Modely konkurentných systémov               2mINFp
             2-AIN-185/00 Formálne metódy tvorby softvéru              1mAIN**
  Stv 13 10 4h p    2-AIN-109/15 Programovanie paralelných a distribuovaných systémov    2mINFp 1mINFp 1mAIN**

Guller Dušan
  Stv 11 30 4h k    1-AIN-670/00 Expertné systémy                      3AIN*
             2-AIN-287/15 Znalostné systémy                     2mAINu

Gyárfáš František
  Pon 10 40 2h p    2-AIN-133/15 Extrémne programovanie                   1mAINp 3AIN*
  Str 11 30 2h p    1-AIN-675/00 Filozofia internetu                    3AIN*
  Stv 16 30 2h c    2-AIN-133/15 Extrémne programovanie                   1mAINp 3AIN*
  Pia 9 50 2h s    1-AIN-611/00 Tvorivé písanie                      3AIN*

Hamerlik Endre D
  Str 12 20 2h s    DRS040 Seminár CNC                           
  Stv 16 30 2h c    2-AIN-132/15 Neurónové siete                      1mAINu 2mINFb
  Pia 8 10 2h s    2-AIN-923/15 Projektový seminár (1)                   1mAIN**

Holas Juraj D
  Str 12 20 2h s    DRS040 Seminár CNC                           

Homola Martin
  Uto 13 10 2h c    1-AIN-412/15 Matematika (4) - Logika pre informatikov         2AIN1
  Str 9 50 2h p    2-AIN-144/15 Reprezentácia znalostí a inferencia            1mAINu
             2-AIN-286/15 Ontológie a znalostné inžinierstvo             2mAINu 1mINFb 2mINFb
  Str 16 30 2h c    2-AIN-144/15 Reprezentácia znalostí a inferencia            1mAINu
             2-AIN-286/15 Ontológie a znalostné inžinierstvo             2mAINu 1mINFb 2mINFb
  Stv 9 50 2h v    2-UIN-272/15 Seminár z webových technológií vo vyučovaní (2)      1pmupCHIT 1muI*
             2-UIN-274/17 Seminár z webových technológií vo vyučovaní (4)      2muI* 2pmupI*

Jajcayová Tatiana
  Pon 14 00 2h s    PRED024 Akademické podporné centrum                   1AIN* 2AIN*
  Uto 11 30 4h k    2-AIN-138/16 Diskrétne štruktúry v informatike a počítačovej grafike  1mAIN**
  Str 13 10 2h p    1-AIN-413/18 Grafy, grafové algoritmy a optimalizácia          2AIN*

Kľuka Ján
  Pon 11 30 2h p    1-AIN-412/15 Matematika (4) - Logika pre informatikov         2AIN* 3AIN*
  Uto 14 50 2h c    1-AIN-412/15 Matematika (4) - Logika pre informatikov         2AIN2
  Str 14 50 2h c    1-AIN-412/15 Matematika (4) - Logika pre informatikov         2AIN1 3AIN*
  Str 16 30 2h c    1-AIN-412/15 Matematika (4) - Logika pre informatikov         2AIN2 3AIN*

Kocur Viktor D
  Pon 9 50 2h s    DRS038 Seminár počítačového videnia                   iDRS
  Stv 16 30 2h c    2-AIN-147/19 Počítačové videnie                     1mAINg

Komara Ján
  Pon 9 00 4h k    2-AIN-266/17 Deklaratívne programovanie                 2mAINp 1mINFb 2mINFb
  Str 9 00 1h l    1-AIN-188/17 Matematika (2) - Matematická analýza            1AIN2
  Str 11 30 1h l    1-AIN-188/17 Matematika (2) - Matematická analýza            1AIN1
  Str 14 00 1h l    1-AIN-188/17 Matematika (2) - Matematická analýza            1AIN3
  Stv 8 10 2h p    1-AIN-470/15 Špecifikácia a verifikácia programov            3AIN* 1mINF* 2mINF*
  Stv 9 50 2h c    1-AIN-470/15 Špecifikácia a verifikácia programov            3AIN* 1mINF* 2mINFt*

Krajčovič Stanislav D
  Pon 9 00 3h k    2-FAA-149/15 Výpočtová technika v astronómii (1)            1mFAA
  Uto 13 10 2h s    DRS039 Seminár YACGS                          iDRS
  Pia 8 10 2h s    2-AIN-923/15 Projektový seminár (1)                   1mAIN**

Lúčan Ľubomír
  Uto 16 30 4h k    2-MMN-207/00 Multimédiá pre manažment                  2mMMN*
  Str 18 10 1h p    1-AIN-232/17 Ročníkový projekt (1) (prvy tyzden)            1AIN*
             1-AIN-262/17 Ročníkový projekt (2) (prvý týždeň)            2AIN*

Lúčny Andrej
  Uto 16 30 4h k    2-AIN-246/15 Multiagentové systémy                   1mAINu
  Stv 9 50 3h k    2-IKVa-138/18 Introduction to Robotics                 1mIKV

Malinovská Kristína
  Uto 13 10 4h l    2-IKVa-122/18 Semester Project                     1mIKV
  Str 12 20 2h s    DRS040 Seminár CNC                           
  Stv 9 50 2h c    1-AIN-172/00 Programovanie (4)                     2AIN*
  Stv 14 00 2h s    2-IKVa-136/18 Computational Cognitive Neuroscience           1mIKV

Marko Martin
  Str 9 00 4h k    2-IKVa-113/18 Cognitive Psychology                   1mIKV

Markošová Mária
  Pon 12 20 2h p    2-AIN-137/15 Umelá inteligencia                     1mAINu 1mINFb
             2-AINa-137/20 Artificial Intelligence                  1mIKV

Mériová Mária D
  Pon 14 00 2h s    PRED024 Akademické podporné centrum                   1AIN* 2AIN*

Mihálik Andrej
  Pon 10 40 2h p    2-AIN-128/15 Grafika v reálnom čase a výpočty na GPU          1mAINg
  Uto 13 10 2h s    DRS039 Seminár YACGS                          iDRS
  Uto 16 30 2h c    2-AIN-134/14 Geometrické modelovanie v grafike             1mAINg
  Str 11 30 2h c    2-AIN-128/15 Grafika v reálnom čase a výpočty na GPU          1mAINg

Nagy Marek
  Uto 12 20 1h p    1-AIN-500/00 Linux pre používateľov                   1INF*** 1k*
  Uto 16 30 1h c    1-AIN-500/00 Linux pre používateľov                   1AIN1
  Uto 17 20 1h c    1-AIN-500/00 Linux pre používateľov                   1AIN2 1AIN3
  Uto 18 10 1h c    1-AIN-500/00 Linux pre používateľov                   1DAVk 1INF**
  Uto 19 00 1h c    1-AIN-500/00 Linux pre používateľov                   1FYZk 1OZEk
  Str 8 10 2h p    1-AIN-244/15 Webové aplikácie (2)                    2AIN*
  Stv 16 30 2h c    1-AIN-244/15 Webové aplikácie (2)                    2AIN*

Náther Peter
  Stv 8 10 2h c    2-AINa-137/20 Artificial Intelligence                  1mIKV
             2-AIN-137/15 Umelá inteligencia                     1mAINu 1mINFb
  Stv 14 50 2h c    1-AIN-413/18 Grafy, grafové algoritmy a optimalizácia          2AIN*

Petrovič Pavel
  Pon 9 00 2h p    2-AIN-131/14 Pokročilé programovanie v JAVE (JavaEE)          1mAINp
  Pon 12 20 2h p    1-AIN-186/20 Princípy počítačov – systémové programovanie        1AIN*
  Uto 8 10 2h s    2-IKV-167/00 Praktický seminár robotiky                 1mIKV
  Uto 10 40 1h s    1-AIN-920/00 Bakalársky seminár                     3AIN*
  Str 8 10 2h p    2-AIN-235/15 Algoritmy umelej inteligencie v robotike          2mAIN**
  Str 11 30 2h c    2-AIN-235/15 Algoritmy umelej inteligencie v robotike          2mAIN**
  Str 13 10 4h c    1-AIN-186/20 Princípy počítačov – systémové programovanie (prvá polovic 1AIN1
  Str 13 10 2h c    1-AIN-186/20 Princípy počítačov – systémové programovanie (druhá polovi 1AIN1
  Str 16 30 2h c    2-AIN-131/14 Pokročilé programovanie v JAVE (JavaEE)          1mAINp
  Stv 8 10 4h c    1-AIN-186/20 Princípy počítačov – systémové programovanie (prvá polovic 1AIN2
  Stv 8 10 2h c    1-AIN-186/20 Princípy počítačov – systémové programovanie (druhá polovi 1AIN2
  Pia 9 00 1h k    1-AIN-426/11 Aplikovaný robotický seminár                2AIN*
  Pia 12 20 4h c    1-AIN-186/20 Princípy počítačov – systémové programovanie (prvá polovic 1AIN3
  Pia 12 20 2h c    1-AIN-186/20 Princípy počítačov – systémové programovanie (druhá polovi 1AIN3

Pócoš Štefan D
  Str 12 20 2h s    DRS040 Seminár CNC                           
  Stv 8 10 2h c    2-AINa-137/20 Artificial Intelligence                  1mIKV
             2-AIN-137/15 Umelá inteligencia                     1mAINu 1mINFb
  Stv 16 30 2h c    2-AIN-132/15 Neurónové siete                      1mAINu 2mINFb

Polášek Ivan
  Uto 16 30 2h p    2-AIN-140/20 Architektúry softvérových systémov             1mAINp 2mAINp
  Str 11 30 2h c    2-AIN-140/20 Architektúry softvérových systémov             2mAINp 1mAINp

Poslon Xenia-Daniela
  Uto 13 10 4h l    2-IKVa-122/18 Semester Project                     1mIKV

Pukancová Júlia
  Uto 16 30 2h c    1-AIN-412/15 Matematika (4) - Logika pre informatikov         3AIN*
  Str 9 50 2h p    2-AIN-144/15 Reprezentácia znalostí a inferencia            1mAINu
             2-AIN-286/15 Ontológie a znalostné inžinierstvo             2mAINu 1mINFb 2mINFb
  Str 16 30 2h c    2-AIN-144/15 Reprezentácia znalostí a inferencia            1mAINu
             2-AIN-286/15 Ontológie a znalostné inžinierstvo             2mAINu 1mINFb 2mINFb

Riečický Adam D
  Uto 13 10 2h s    DRS039 Seminár YACGS                          iDRS
  Str 9 50 2h c    2-AIN-127/15 Pokročilá počítačová grafika                1mAINg

Rybár Ján
  Stv 14 50 2h p    1-AIN-406/15 Kognitívne vedy: jazyk a kognícia             FMFI 1AIN* 2AIN* 3AIN*

Sarto-Jackson Isabella
  Pon 14 50 3h k    2-IKVa-191/19 Cognitive Biology                     1mIKV 2mIKV

Šimko Alexander
  Str 11 30 2h p    1-AIN-222/15 Databázy (2)                        2AIN*
  Stv 11 30 2h c    1-AIN-222/15 Databázy (2)                        2AIN*

Škorvánková Dana D
  Pon 9 50 2h s    DRS038 Seminár počítačového videnia                   iDRS
  Stv 9 50 2h c    2-AIN-204/10 Rozpoznávanie obrazcov                   1mAINg 1mMPG
  Stv 11 30 2h c    1-AIN-222/15 Databázy (2)                        2AIN*

Šuppa Marek D
  Pia 8 10 4h k    2-IKV-189/16 Spracovanie prirodzeného jazyka              1mIKV 2mIKV 2mINFb 1mINFb

Takáč Martin
  Str 12 20 2h s    DRS040 Seminár CNC                           
  Str 15 40 3h s    2-IKVa-192/19 Science, Technology and Humanity: Opportunities and Risks 1mIKV FMFI
  Pia 9 00 2h p    1-UXX-231/18 Pedagogická komunikácia                  2upMAIN 2upMADG 2upMATV 2upINAN 2kM*
  Pia 10 40 2h p    1-UXX-231/18 Pedagogická komunikácia                  2pUIN 2upF*
             3-IVI-032/19 Pedagogická komunikácia                  fDRS mDRS iDRS

Tomko Matúš D
  Str 12 20 2h s    DRS040 Seminár CNC                           

Tuna Matúš D
  Str 12 20 2h s    DRS040 Seminár CNC                           

Vaško Jozef
  Pia 9 50 3h k    1-AIN-316/16 Digitálne technológie výroby                2AIN* 3AIN*

Vinař Tomáš
  Pon 16 30 2h p    2-INF-269/15 Genomika                          1mINFb 2mINFb
             N-mCBI-119/15 Genomika                         1pmC-BX 1pMB 1pmB-GE
  Uto 14 50 2h p    2-AIN-205/15 Algoritmické riešenie ťažkých problémov          1mAIN**
  Uto 17 20 2h s    N-mBXX-002/15 Seminár z bioinformatiky 2                1pmC-BX 1pmB-GE
             2-AIN-252/10 Seminár z bioinformatiky (4)                1mINFb 2mINFb
             2-AIN-506/10 Seminár z bioinformatiky (2)                1mINFb 2mINFb
  Str 14 50 2h c    2-INF-269/15 Genomika                          2mINFb
  Stv 15 40 1h p    1-DAV-202/20 Manažment dát                       1mINFb 2BIN*
  Stv 16 30 2h c    1-DAV-202/20 Manažment dát                       1mINFb 2BIN*
  Pia 13 10 2h s    1-BIN-105/15 Výzvy súčasnej bioinformatiky               1BIN*


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
(KAMS)

Boďa Ján
  Pon 8 10 3h p    1-EFM-140/17 Ekonómia (2)                        1EFM* 1MMN* 1PMA*
  Uto 8 10 2h p    1-EFM-390/00 Makroekonómia                       3EFM*
  Str 8 10 2h s    2-EFM-119/15 Dynamická makroekonómia                  1mEMM*
  Stv 8 10 2h p    1-EFM-390/00 Makroekonómia                       3EFM*

Bokes Pavol
  Uto 11 30 1h c    2-PMS-119/15 Markovovské procesy (2)                  1mPMS 1mMAT*
  Str 8 10 2h c    1-EFM-310/00 Diferenčné a diferenciálne rovnice             3EFM*

Camara Assa D
  Uto 16 30 1h c    1-MAT-282/00 Pravdepodobnosť a štatistika (2)              2MAT**
  Str 14 50 1h c    1-MAT-282/00 Pravdepodobnosť a štatistika (2)              2MMN*
  Stv 9 50 2h c    1-UMA-309/15 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (2)        3upM* 3pupM*

Çelik Candan D
  Uto 11 30 1h c    2-PMS-119/15 Markovovské procesy (2)                  1mPMS 1mMAT*

Filová Lenka
  Pon 11 30 2h p    2-PMS-131/17 Analýza prežívania                     12mPMS
  Pon 13 10 2h p    2-PMS-136/20 Bioštatistika                       1mPMS
  Stv 8 10 2h k    1-PMA-751/13 Programovanie v jazyku R                  2PMA*
  Stv 9 50 2h c    2-PMS-108/19 Navrhovanie experimentov                  1mPMS

Fulová Terézia D
  Pon 13 10 2h c    1-EFM-561/14 Metódy voľnej optimalizácie (každý druhý týždeň)      2EFM2
  Str 11 30 2h c    1-EFM-561/14 Metódy voľnej optimalizácie (každý druhý týždeň)      2EFM1
  Str 13 10 3h s    DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS

Gašper Ján D
  Stv 13 10 2h c    2-EFM-106/15 Finančné deriváty                     1mEMM*

Guba Peter
  Pon 14 50 2h p    2-FFZa-152/15 Hydrodynamics                       2mFPE
  Uto 9 50 2h p    1-EFM-310/00 Diferenčné a diferenciálne rovnice             3EFM*
  Str 9 50 2h p    1-EFM-360/14 Numerické metódy                      3EFM*
  Stv 9 50 2h p    3-MAM-014/00 Asymptotické metódy                    2DRSMAT

Halická Margaréta
  Uto 16 30 2h p    1-EFM-556/15 DEA modely                         2EFM* 3MMN*
  Str 13 10 3h s    DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Stv 14 50 2h p    2-EFM-109/00 Optimálne riadenie (2)                   1mEMM*

Hamala Milan
  Str 13 10 3h s    DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS

Harman Radoslav
  Uto 15 40 2h p    2-PMS-116/19 Analýza zhlukov a klasifikácia dát             1mEMM* 2mMAT*
             2-PMS-116/19 Analýza zhlukov a klasifikácia dát             1mPMS
  Uto 17 20 2h p    3-MAM-025/10 Simulačné metódy                      mDRS
  Str 8 10 2h s    2-PMS-126/00 Seminár z matematickej štatistiky (2)           2mPMS
  Str 14 00 2h p    2-PMS-108/19 Navrhovanie experimentov                  1mPMS
  Str 17 20 2h c    2-PMS-116/19 Analýza zhlukov a klasifikácia dát             1mEMM* 2mMAT*
             2-PMS-116/19 Analýza zhlukov a klasifikácia dát             1mPMS

Hledík Juraj
  Str 13 10 2h p    2-EFM-239/18 Teória evolučných hier                   2mEMM*

Hrdina Jakub D
  Uto 16 30 2h c    1-EFM-160/12 Lineárna algebra a geometria (2)              1EFM2
  Str 11 30 2h c    1-EFM-525/00 Cvičenie z algebry a geometrie (2)             1EFM2

Hurtiš Radoslav D
  Stv 9 50 2h c    1-EFM-360/14 Numerické metódy                      3EFM*

Chladná Zuzana
  Pon 9 00 2h p    1-EFM-240/15 Podnikové financie                     2EFM*
             1-PMA-210/00 Finančná matematika (1)                  2PMA*
  Pon 13 10 2h c    1-EFM-240/15 Podnikové financie                     2EFM1
             1-PMA-210/00 Finančná matematika (1)                  2PMA*
  Str 11 30 2h c    1-EFM-240/15 Podnikové financie                     2EFM2
  Str 13 10 3h s    DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS

Janková Katarína
  Uto 9 50 2h p    2-PMS-119/15 Markovovské procesy (2)                  1mPMS 1mMAT*
  Str 11 30 2h p    2-PMS-121/00 Sekvenčné metódy                      2mPMS
  Stv 11 30 2h p    1-MAT-282/00 Pravdepodobnosť a štatistika (2)              2MAT***
  Stv 14 00 2h p    1-PMA-540/00 Modely v zdravotnom poistení                2PMA* 3PMA*
  Stv 15 40 1h c    1-PMA-540/00 Modely v zdravotnom poistení                2PMA* 3PMA*

Jašurková Tatiana D
  Pon 14 50 2h c    N-bBXX-082/15 Matematika pre biológov                  2pMB
  Pon 16 30 2h c    N-bBXX-082/15 Matematika pre biológov                  2pB

Jurča Pavol
  Pon 16 30 2h s    2-EFM-215/17 Kvantitatívne metódy v riadení rizík            1mEMM*
  Pon 18 10 1h c    2-EFM-215/17 Kvantitatívne metódy v riadení rizík            1mEMM*

Kilianová Soňa
  Pon 8 10 2h p    2-EFM-103/00 Stochastické metódy operačnej analýzy           1mEMM*
  Pon 11 30 2h c    2-EFM-147/15 Cvičenia z optimálneho riadenia              1mEMM*
  Uto 8 10 2h p    2-EFM-237/15 Spracovanie digitálnych signálov              2mPMS 2mEMM*

Kollár Martin
  Pon 14 50 2h c    1-EFM-250/00 Matematická analýza (4)                  2EFM1
  Uto 14 50 2h p    1-EFM-130/00 Matematická analýza (2)                  1EFM*
  Uto 16 30 2h c    1-EFM-130/00 Matematická analýza (2)                  1EFM1
  Str 14 50 2h p    1-EFM-130/00 Matematická analýza (2)                  1EFM*
  Str 16 30 2h c    1-EFM-520/00 Cvičenie z matematickej analýzy (2)            1EFM1
  Pia 9 00 2h c    1-EFM-540/00 Cvičenie z matematickej analýzy (4)            2EFM1

Kollár Richard
  Pon 11 30 2h p    N-bBXX-082/15 Matematika pre biológov                  2pMB 2pB
             1-BIN-210/15 Matematika pre biológov                  2BIN*
  Uto 9 50 2h p    1-TEF-102/19 Matematika (2) - Diferenciálny a integrálny počet     1TEF
  Uto 11 30 1h n    PRED032 Dištančný blok                         1TEF
  Uto 14 00 2h p    1-DAV-112/20 Matematická analýza (2)                  1DAV*
  Str 10 40 2h p    1-DAV-112/20 Matematická analýza (2)                  1DAV*
  Str 11 30 2h p    1-TEF-102/19 Matematika (2) - Diferenciálny a integrálny počet     1TEF
  Stv 9 00 2h p    2-MAT-121/09 Parciálne diferenciálne rovnice (2)            1mMATa*
  Stv 10 40 2h p    2-MAT-121/09 Parciálne diferenciálne rovnice (2)            1mMATa*

Kossaczká Ľubica
  Uto 11 30 2h c    1-EFM-130/00 Matematická analýza (2)                  1EFM2
  Str 14 00 2h c    1-EFM-540/00 Cvičenie z matematickej analýzy (4)            2EFM2 2PMA*
  Stv 9 50 2h c    1-EFM-520/00 Cvičenie z matematickej analýzy (2)            1EFM2
  Pia 10 40 2h c    1-EFM-250/00 Matematická analýza (4)                  2EFM2 2PMA*

Kováč Jozef
  Uto 14 50 2h p    1-MMN-365/00 Matematická štatistika                   3MMN*
  Str 11 30 2h k    1-MMN-380/00 Analýza časových radov                   3MMN*
  Stv 11 30 2h p    2-PMS-102/00 Náhodné procesy (2)                    1mPMS
  Pia 9 50 2h p    1-MMN-365/00 Matematická štatistika                   3MMN*

Krajčovič Dušan
  Uto 9 50 2h p    1-EFM-512/15 Úvod do vysokoškolskej matematiky (2)           1EFM*
  Stv 9 50 2h c    1-EFM-512/15 Úvod do vysokoškolskej matematiky (2)           1EFM1
  Stv 11 30 2h c    1-EFM-512/15 Úvod do vysokoškolskej matematiky (2)           1EFM2

Macková Petra D
  Uto 11 30 2h c    1-EFM-160/12 Lineárna algebra a geometria (2)              1EFM1
  Str 11 30 2h c    1-EFM-525/00 Cvičenie z algebry a geometrie (2)             1EFM1

Mačutek Ján
  Stv 8 10 2h p    1-UMA-309/15 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (2)        3upM* 3pupM*
  Stv 11 30 2h p    1-PMA-551/14 Rozdelenia pravdepodobnosti                3PMA**

Melicherčík Igor
  Uto 17 20 2h p    2-PMS-135/00 Dôchodkové poistenie a penzijné fondy           1mEMM* 12mPMS

Meravý Pavol
  Str 14 50 2h k    2-EFM-221/20 Praktické dátové modelovanie a architektúra        2mEMM*

Náther Andrej
  Uto 16 30 2h p    1-PMA-520/00 Teória pravdepodobnosti (1)                3PMA**
  Str 16 30 3h k    3-IVI-021/15 Matematická štatistika pre edukačný výskum (2)       1DRSINF

Padyšák Matúš D
  Uto 9 50 2h c    1-PMA-320/00 Poistná matematika (2)                   3PMA*
  Uto 15 40 1h c    1-PMA-570/00 Pravdepodobnostné modely v poisťovníctve          3PMA*

Pázman Andrej
  Pon 9 50 2h s    DRS031 Seminár z pravdepodobnosti a štatistiky             mDRS

Pekár Ján
  Uto 13 10 2h p    2-EFM-125/00 Ekonomika informácií                    1mEMM* 2mMMN*
  Str 9 50 2h p    1-EFM-270/15 Úvod do teórie hier                    2EFM*
             1-MMN-375/00 Teória hier                        3MMN*
  Stv 9 50 2h p    2-EFM-126/00 Priemyselná organizácia                  1mEMM* 2mMMN*
  Stv 14 50 2h c    1-EFM-570/00 Experimentálna ekonómia                  3EFM* 3MMN*

Quittner Pavol
  Pon 8 10 2h p    2-MAT-123/15 Variačný počet                       1mMATa*
  Pon 9 50 2h c    2-MAT-123/15 Variačný počet                       1mMATa*
  Stv 14 00 3h s    DRS020 Seminár o diferenciálnych rovniciach a dynamických systémoch   mDRS

Rosa Samuel
  Pon 14 50 2h p    2-PMS-142/19 Redukcia dimenzie dát                   1mPMS 1mEMM*
  Str 11 30 2h c    1-EFM-380/00 Ekonometria                        3EFM*
  Stv 16 30 2h c    1-EFM-380/00 Ekonometria                        3PMA** 1mMMN*

Rosová Lívia
  Pon 14 50 2h k    1-PMA-750/00 Analýza dát na počítači                  2PMA*
  Uto 17 20 1h c    1-PMA-753/15 Cvičenie z pravdepodobnosti a štatistiky (2)        2MAT**
  Str 15 40 1h c    1-PMA-753/15 Cvičenie z pravdepodobnosti a štatistiky (2)        2MMN*
  Stv 15 40 1h c    1-MAT-282/00 Pravdepodobnosť a štatistika (2)              2EFM*
  Stv 16 30 1h c    1-PMA-753/15 Cvičenie z pravdepodobnosti a štatistiky (2)        2EFM*

Sekereš Stanislav
  Str 9 50 2h v    2-EFM-113/18 Databázy a analýza dát                   1mPMS 1mEMM*

Somorčík Ján
  Uto 11 30 2h p    1-EFM-380/00 Ekonometria                        3EFM* 3PMA** 1mMMN*
  Str 9 50 2h p    2-PMS-212/15 Neparametrická štatistika                 2mPMS 2mEMM*
  Str 12 20 2h p    2-PMS-109/15 Počítačová štatistika                   1mPMS 1mEMM*
  Stv 9 50 2h p    2-PMS-130/10 Analýza kategoriálnych dát                 2mPMS

Stehlíková Beáta
  Pon 9 50 2h p    2-EFM-106/15 Finančné deriváty                     1mEMM*
  Str 14 00 2h s    2-EFM-155/18 Analýza sociálnych sietí                  1mEMM*
  Str 15 40 2h c    1-PMA-752/14 Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky    2PMA* 2EFM*

Szolgayová Jana
  Pon 11 30 2h c    2-EFM-147/15 Cvičenia z optimálneho riadenia              1mEMM*
  Str 13 10 3h s    DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS

Szűcs Gábor
  Uto 14 00 2h p    1-PMA-570/00 Pravdepodobnostné modely v poisťovníctve          3PMA*
  Uto 17 20 2h p    2-PMS-135/00 Dôchodkové poistenie a penzijné fondy           1mEMM* 12mPMS
  Str 9 50 2h p    1-PMA-320/00 Poistná matematika (2)                   3PMA*
  Str 11 30 2h s    1-PMA-912/15 Bakalársky seminár                     3PMA*
  Stv 8 10 2h p    1-PMA-710/15 Právo a účtovníctvo poisťovní               1EFM* 1PMA*
  Stv 9 50 2h p    1-MMN-370/00 Poistná matematika                     3MMN*

Ševčovič Daniel
  Uto 14 00 2h p    1-EFM-250/00 Matematická analýza (4)                  2PMA* 2EFM*
  Str 8 10 2h p    1-EFM-250/00 Matematická analýza (4)                  2PMA* 2EFM*
  Str 13 10 3h s    DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS

Trnovská Mária
  Pon 10 40 2h p    1-EFM-561/14 Metódy voľnej optimalizácie                2EFM*
  Str 13 10 3h s    DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Str 15 40 2h p    2-EFM-117/12 Konvexná optimalizácia                   1mMAT* 1mEMM*
             3-MAM-007/15 Moderné metódy konvexnej optimalizácie           mDRS


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra experimentálnej fyziky
(KEF)

Atikukke Sahithya D
  Pia 13 10 6h l F2-KEF 2-FOL-210/00 Špeciálne praktikum z optickej spektroskopie        2mFFP 1mFOS

Blaško Ján D
  Uto 13 10 2h c    N-bCXX-016/15 Fyzika pre chémiu                     1pBX

Čermák Peter
  Str 9 00 2h p    1-TEF-205/19 Optika                           2TEF
  Stv 10 40 2h p    2-FOL-231/00 Návrh optických sústav                   1mFOS
  Stv 13 10 2h p    1-TEF-205/19 Optika                           2TEF
  Pia 9 00 2h c    1-TEF-205/19 Optika                           2TEF

Černák Mirko
  Pon 9 00 3h p    2-FFP-110/15 Výboje v plynoch                      1mFFP

Dwivedi Vishal D
  Pia 13 10 6h l F2-KEF 2-FOL-210/00 Špeciálne praktikum z optickej spektroskopie        2mFFP 1mFOS

Grajcar Miroslav
  Pon 12 20 2h p    1-FYZ-805/15 Kvantová optika, nanoelektronika a informatika       3FYZ*
  Uto 10 40 2h p    1-FYZ-805/15 Kvantová optika, nanoelektronika a informatika       3FYZ*
  Str 14 50 2h p    1-FYZ-231/15 Úvod do kvantovej fyziky                  2OZE 2FYZ*
  Stv 9 50 2h p    1-FYZ-231/15 Úvod do kvantovej fyziky                  2OZE 2FYZ*
  Pia 9 50 2h c    1-FYZ-805/15 Kvantová optika, nanoelektronika a informatika       3FYZ*

Grančič Branislav
  Pon 14 00 3h l F2-086 1-OZE-212/15 Praktikum II                        2TEF 2FYZ**

Greguš Ján
  Pon 11 30 3h l F2-272 2-FTL-117/15 Praktikum z elektroniky a fyziky tuhých látok       1mFTL 1mFFP
  Pon 14 00 3h l F2-086 1-OZE-212/15 Praktikum II                        2TEF 2FYZ**

Herman František
  Pia 8 10 2h c    1-FYZ-452/18 Úvod do fyziky tuhých látok                1mFOS 3FYZ*
             2-FOZ-109/15 Elektrické a optické vlastnosti tuhých látok        1mEOMo

Hlubina Richard
  Pon 9 00 2h p    2-FTL-108/15 Elektrické a optické vlastnosti tuhých látok        1mFTF 1mFTL
  Uto 9 00 2h p    1-FYZ-452/18 Úvod do fyziky tuhých látok                1mFOS 3FYZ*
             2-FOZ-109/15 Elektrické a optické vlastnosti tuhých látok        1mEOMo
  Str 9 50 2h p    2-FTL-108/15 Elektrické a optické vlastnosti tuhých látok        1mFTF 1mFTL
  Str 14 00 2h p    1-FYZ-452/18 Úvod do fyziky tuhých látok                1mFOS 3FYZ*
             2-FOZ-109/15 Elektrické a optické vlastnosti tuhých látok        1mEOMo

Janošovský Ján
  Stv 9 00 2h p    1-TEF-211/19 Termofyzika                        2TEF
  Stv 10 40 2h c    1-TEF-211/19 Termofyzika                        2TEF

Kavický Dušan D
  Stv 9 50 2h c    2-FTL-108/15 Elektrické a optické vlastnosti tuhých látok        1mFTF 1mFTL

Kern Samuel D
  Stv 11 30 2h c    1-FYZ-231/15 Úvod do kvantovej fyziky                  2OZE 2FYZ*

Klas Matej
  Pon 9 00 3h p    2-FFP-110/15 Výboje v plynoch                      1mFFP

Kováčik Dušan
  Pon 9 00 3h p    2-FFP-110/15 Výboje v plynoch                      1mFFP
  Uto 15 40 2h p    1-FYZ-451/15 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov        3FYZ*
  Stv 15 40 2h p    1-FYZ-451/15 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov        3FYZ*
  Pia 14 50 2h c    1-FYZ-451/15 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov        3FYZ*

Kundracik František
  Uto 12 20 2h p    2-FTL-115/15 Elektronické súčiastky a obvody              1mFTL 1mFFP 1mFOS
  Str 12 20 2h p    2-FTL-115/15 Elektronické súčiastky a obvody              1mFTL 1mFFP 1mFOS
  Stv 9 00 2h c    2-FTL-115/15 Elektronické súčiastky a obvody              1mFTL 1mFFP 1mFOS
  Pia 14 00 2h p F2-272 1-TEF-302/19 Elektronika                        2TEF

Kúš Peter
  Uto 13 10 2h s    2-FTL-920/15 Diplomový seminár                     2mFTL

Maheľ Michal
  Pon 11 30 3h l F2-272 2-FTL-117/15 Praktikum z elektroniky a fyziky tuhých látok       1mFTL 1mFFP
  Uto 12 20 2h p    2-FTL-115/15 Elektronické súčiastky a obvody              1mFTL 1mFFP 1mFOS
  Str 12 20 2h p    2-FTL-115/15 Elektronické súčiastky a obvody              1mFTL 1mFFP 1mFOS
  Stv 9 00 2h c    2-FTL-115/15 Elektronické súčiastky a obvody              1mFTL 1mFFP 1mFOS
  Stv 11 30 2h c    1-FYZ-231/15 Úvod do kvantovej fyziky                  2OZE 2FYZ*
  Pia 14 00 2h p F2-272 1-TEF-302/19 Elektronika                        2TEF

Markoš Peter
  Pon 9 50 3h p    N-bCXX-016/15 Fyzika pre chémiu                     1pCH*
  Uto 13 10 1h p    1-FYZ-232/15 Pokročilé programovanie                  2OZE 2TEF 2FYZ*
  Uto 14 00 2h c    1-FYZ-232/15 Pokročilé programovanie                  2OZE 2TEF 2FYZ*
  Str 8 10 2h p    N-bCXX-016/15 Fyzika pre chémiu                     1pCH*
  Stv 14 50 3h p    N-bCXX-016/15 Fyzika pre chémiu                     1pCH*

Matejčík Štefan
  Uto 9 00 2h p    2-FFP-112/00 Elektrónová optika a hmotnostná spektroskopia       2mFFP
  Str 9 00 2h p    3-FFP-006/15 Hmotnostná a iónová pohyblivostná spektrometria      1DRSFYZ
  Str 14 00 2h s    2-FFP-232/10 Diplomový seminár (2)                   2mFFP
  Stv 14 00 2h s    3-FFP-013/15 Seminár pracoviska (2)                   1DRSFYZ
             3-FFP-015/15 Seminár pracoviska (4)                   2DRSFYZ

Medvecká Veronika
  Uto 14 00 2h p    2-FOL-112/15 Žiarenie plazmy                      1mFFP 1mFOS
  Uto 15 40 4h n    2-FFP-914/15 Diplomová práca (1)                    1mFFP

Mészáros Dušan D
  Uto 13 10 2h c    N-bCXX-016/15 Fyzika pre chémiu                     1pC

Moravský Ladislav
  Uto 9 00 2h p    2-FFP-112/00 Elektrónová optika a hmotnostná spektroskopia       2mFFP
  Str 9 00 2h p    3-FFP-006/15 Hmotnostná a iónová pohyblivostná spektrometria      1DRSFYZ

Neilinger Pavol
  Pon 11 30 2h p    1-TEF-206/19 Moderná fyzika                       2TEF
  Str 13 10 2h p    1-TEF-206/19 Moderná fyzika                       2TEF
  Pia 12 20 2h c    1-TEF-206/19 Moderná fyzika                       2TEF

Omasta Samuel D
  Uto 13 10 2h c    N-bCXX-016/15 Fyzika pre chémiu                     1pBX

Országh Juraj
  Uto 15 40 4h n    2-FFP-916/15 Diplomová práca (3)                    2mFFP

Pánek Radomír
  Pon 13 10 2h p    2-FFP-230/10 Vybrané kapitoly z vysokoteplotnej plazmy         2mFFP

Papp Peter
  Pon 9 00 3h p    1-FYZ-871/20 Chemická fyzika                      3FYZ*
  Uto 13 10 3h c    1-FYZ-871/20 Chemická fyzika                      3FYZ*
  Str 8 10 3h p    2-FBF-132/15 Aplikácie metód kvantovej chémie a molekulovej dynamiky na 1mFBF 2mFFP

Plecenik Andrej
  Uto 12 20 2h p    2-FTL-115/15 Elektronické súčiastky a obvody              1mFTL 1mFFP 1mFOS
  Str 12 20 2h p    2-FTL-115/15 Elektronické súčiastky a obvody              1mFTL 1mFFP 1mFOS
  Stv 9 00 2h c    2-FTL-115/15 Elektronické súčiastky a obvody              1mFTL 1mFFP 1mFOS

Roch Tomáš
  Pon 14 00 3h l F2-086 1-OZE-212/15 Praktikum II                        2TEF 2FYZ**
  Uto 10 40 2h p    2-FOZ-115/10 Nové obnoviteľné zdroje energie (2)            1mEOMo

Roldán Alicia Marín
  Pon 9 00 2h p    2-FOL-239/15 Plazma generovaná laserom                 1mFOS
  Pon 14 00 3h p    2-FOL-237/15 Aplikácie laserov, laserové procesy a diagnostika     1mFOS
  Stv 9 00 2h p    3-FFP-004/00 Optická diagnostika plazmy                 2DRSFYZ
  Stv 13 10 1h s    3-FOS-103/15 Seminár pracoviska (2)                   1DRSFYZ
  Pia 13 10 6h l F2-KEF 2-FOL-210/00 Špeciálne praktikum z optickej spektroskopie        2mFFP 1mFOS

Stano Michal
  Uto 15 40 2h p    1-FYZ-451/15 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov        3FYZ*
  Uto 15 40 4h n    2-FFP-914/15 Diplomová práca (1)                    1mFFP
  Str 15 40 3h l F2-082 2-FFP-115/15 Praktikum z vákuovej fyziky a fyziky plazmy        1mFFP
  Stv 15 40 2h p    1-FYZ-451/15 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov        3FYZ*
  Pia 14 50 2h c    1-FYZ-451/15 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov        3FYZ*

Surovčík Juraj D
  Uto 13 10 2h c    N-bCXX-016/15 Fyzika pre chémiu                     1pBX

Veis Pavel
  Pon 9 00 2h p    2-FOL-239/15 Plazma generovaná laserom                 1mFOS
  Uto 15 40 2h n    2-FOL-914/15 Diplomová práca (1)                    1mFOS
  Str 9 00 2h p    2-FOL-215/15 Optická spektroskopia                   1mFFP 1mFOS
  Str 10 40 1h c    2-FOL-215/15 Optická spektroskopia                   1mFFP 1mFOS
  Stv 9 00 2h p    3-FFP-004/00 Optická diagnostika plazmy                 2DRSFYZ
             3-FOS-024/10 Optická spektroskopia plynov a plazmy           1DRSFYZ
  Stv 13 10 1h s    3-FOS-103/15 Seminár pracoviska (2)                   1DRSFYZ
  Stv 14 00 6h n    2-FOL-154/15 Semestrálny projekt                    1mFOS
  Pia 13 10 6h l F2-KEF 2-FOL-210/00 Špeciálne praktikum z optickej spektroskopie        2mFFP 1mFOS

Vojtek Pavel
  Pon 14 00 3h l F2-086 1-OZE-212/15 Praktikum II                        2TEF 2FYZ**
  Stv 13 10 2h k    1-OZE-271/10 Laserová technika                     3BMF 2OZE
  Pia 10 40 3h n    PRED032 Dištančný blok                         

Zábudlá Zuzana
  Pon 14 00 3h l F2-086 1-OZE-212/15 Praktikum II                        2TEF 2FYZ**

Zahoranová Anna
  Uto 9 00 2h p    3-FOS-023/15 Nové trendy využitia laserov pri modifikácii povrchov   2DRSFYZ
  Uto 14 00 2h p    2-FOL-112/15 Žiarenie plazmy                      1mFFP 1mFOS
  Uto 15 40 4h n    2-FFP-914/15 Diplomová práca (1)                    1mFFP
  Str 14 00 2h s    2-FFP-232/10 Diplomový seminár (2)                   2mFFP
  Stv 14 00 2h s    3-FFP-013/15 Seminár pracoviska (2)                   1DRSFYZ
             3-FFP-015/15 Seminár pracoviska (4)                   2DRSFYZ


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra informatiky
(KI)

Anderle Michal
  Str 15 40 3h p    1-INF-310/00 Tvorba efektívnych algoritmov               2INF* 2BIN*

Bernát Dušan
  Uto 11 30 2h c    1-INF-526/15 Systémové programovanie                  1INF**
  Uto 13 10 2h c    1-INF-526/15 Systémové programovanie                  1INF**
  Str 13 10 3h p    1-INF-171/15 Operačné systémy                      2INF* 2BIN*
  Stv 11 30 2h c    1-INF-283/15 Počítačové siete (1) (každý druhý týždeň)         1AIN* 2INF* 2BIN*

Brejová Bronislava
  Uto 11 30 2h p    1-DAV-105/20 Vizualizácia dát                      1DAV*
  Uto 17 20 2h s    N-mBXX-002/15 Seminár z bioinformatiky 2                1pmC-BX 1pmB-GE
             2-AIN-252/10 Seminár z bioinformatiky (4)                1mINFb 2mINFb
             2-AIN-506/10 Seminár z bioinformatiky (2)                1mINFb 2mINFb
  Str 9 00 2h c    1-DAV-105/20 Vizualizácia dát                      1DAV*
  Str 11 30 2h s    1-INF-920/15 Bakalársky seminár (2)                   3INF*
             1-BIN-922/15 Bakalársky seminár (2)                   3BIN*
  Str 14 50 2h c    2-INF-269/15 Genomika                          2mINFb
  Stv 15 40 1h p    1-DAV-202/20 Manažment dát                       1mINFb 2BIN*
  Stv 16 30 2h c    1-DAV-202/20 Manažment dát                       1mINFb 2BIN*
  Pia 13 10 2h s    1-BIN-105/15 Výzvy súčasnej bioinformatiky               1BIN*

Gafurov Askar D
  Pon 17 20 2h c    2-INF-145/15 Tvorba internetových aplikácií               1mINFp 1mINFb 1mAINp 3INF*
  Stv 9 50 2h c    1-INF-310/00 Tvorba efektívnych algoritmov (každý druhý týždeň)     2INF* 2BIN*

Goga Adrián D
  Str 13 10 2h c    2-INF-184/15 Programovacie jazyky                    1mINFp 1mINFb 1mINFt 3INF*
  Stv 9 50 2h c    1-INF-310/00 Tvorba efektívnych algoritmov (každý druhý týždeň)     2INF* 2BIN*

Illek Ľubor
  Stv 11 30 2h p    2-INF-106/00 Informatika a spoločnosť                  1mINF* 2mINF*

Janáček Jaroslav
  Uto 9 50 3h k    2-INF-266/15 Pokročilá administrácia Linuxu               1mINFs 1mINFp 2mINFp 2mINFs
  Uto 16 30 2h p    1-INF-526/15 Systémové programovanie                  1INF**
  Str 9 50 2h p    1-INF-283/15 Počítačové siete (1)                    1AIN* 2INF* 2BIN*
  Stv 8 10 2h p    2-INF-262/15 Bezpečnosť IT infraštruktúry                2mINFs 1mINFs
  Stv 11 30 2h c    1-INF-283/15 Počítačové siete (1) (každý druhý týždeň)         1AIN* 2INF* 2BIN*

Kiss Lukáš D
  Uto 10 40 2h c    2-INF-186/15 Formálne jazyky a automaty (2)               1mINFt 3INF*
  Str 11 30 2h c    1-INF-166/11 Programovanie (2) v Jave                  1INF**

Kostolányi Peter
  Pon 9 00 2h p    1-INF-166/11 Programovanie (2) v Jave                  1INF**
  Pon 14 50 2h p    2-INF-276/18 Neštruktúrované rozpravy o štruktúrach: kapitoly z matemat 3INF* 1mINF* 2mINF*
  Uto 17 20 2h p    2-INF-276/18 Neštruktúrované rozpravy o štruktúrach: kapitoly z matemat 3INF* 1mINF* 2mINF*
  Str 11 30 2h c    1-INF-166/11 Programovanie (2) v Jave                  1INF**

Kováč Jakub
  Str 8 10 2h p    2-INF-274/18 Pokročilá teória zložitosti                1mINFt* 2mINFt*
  Stv 8 10 2h p    2-INF-274/18 Pokročilá teória zložitosti                1mINFt* 2mINFt*

Královič Rastislav
  Uto 12 20 2h p    2-INF-231/00 Efektívne paralelné algoritmy               1mINF* 2mINF*
  Str 11 30 2h s    2-INF-166/15 Magisterský projekt                    1mINF*
  Stv 9 50 2h p    2-INF-231/00 Efektívne paralelné algoritmy               1mINF* 2mINF*
  Pia 10 40 2h s    3-INF-601/15 Seminár pracoviska                     iDRS

Lukoťka Robert
  Pon 11 30 3h p    1-INF-516/15 Princípy tvorby softvéru                  2INF* 2BIN* 3INF*
  Stv 13 10 2h p    1-INF-516/15 Princípy tvorby softvéru (každý druhý týždeň)       2INF* 2BIN* 3INF*

Mačajová Edita
  Pon 10 40 2h p    1-INF-160/00 Úvod do kombinatoriky a teórie grafov           1INF**
  Str 9 50 2h c    1-INF-160/00 Úvod do kombinatoriky a teórie grafov           1INF1

Mazák Ján
  Str 13 10 4h k    2-INF-420/18 Kombinatorická analýza (1)                 1mINFp 1mINFt 3INF* 1mINFs*
  Str 16 30 2h c    1-INF-616/14 Matematická propedeutika (2)                1INF**
  Stv 14 50 1h c    1-INF-171/15 Operačné systémy                      2INF* 2BIN*

Neurath Peter
  Uto 15 40 2h v    2-INF-165/00 Manažment softvérových projektov              1mINF* 2mINF*

Olejár Daniel
  Uto 14 00 3h p    1-INF-520/00 Úvod do informačnej bezpečnosti              3INF* 3AIN*
  Str 13 10 2h p    2-INF-225/15 Teória informácie a teória kódovania (2)          1mINFs 2mINFs 2mINFt 2mINFb

Ostertág Richard
  Str 9 50 2h p    2-INF-145/15 Tvorba internetových aplikácií               1mAINp 1mINFp 3INF* 1mINFb*
  Stv 8 10 2h p    2-INF-262/15 Bezpečnosť IT infraštruktúry                2mINFs 1mINFs
  Stv 13 10 2h p    2-INF-184/15 Programovacie jazyky                    1mINFp 1mINFb 2mINFb 2mINFp 1mINFt 3INF*

Pardubská Dana
  Uto 8 10 2h p    2-INF-135/15 Pravdepodobnostné algoritmy                2mINFb 2mINFt 1mINFt
  Uto 15 40 2h p    2-INF-121/15 Teória vypočítateľnosti                  1mINFt* 2mINFt*
  Str 11 30 2h s    1-INF-920/15 Bakalársky seminár (2)                   3INF*
             1-BIN-922/15 Bakalársky seminár (2)                   3BIN*
  Str 17 20 2h p    2-INF-135/15 Pravdepodobnostné algoritmy                1mINFt 2mINFt 2mINFb
  Stv 15 40 2h p    2-INF-121/15 Teória vypočítateľnosti                  1mINFt 2mINFt

Plachetka Tomáš
  Uto 9 00 3h p    2-INF-500/11 Databázy                          1mINFp 1mINFs 2mINFp 2mINFs 3INF*
  Uto 11 30 1h c    2-INF-500/11 Databázy                          1mINFp 1mINFs 2mINFp 2mINFs 3INF*
  Str 11 30 2h s    1-INF-920/15 Bakalársky seminár (2)                   3INF*
             1-BIN-922/15 Bakalársky seminár (2)                   3BIN*
  Str 18 10 3h s    1-INF-265/00 Ročníkový projekt (2)                   2INF*
  Pia 13 10 4h k    2-INF-180/15 Konkurentné a distribuované programovanie a systémy (2)  1mINFp* 2mINFp*

Prívara Igor
  Pon 9 50 3h p    2-INF-187/15 Úvod do teórie programovania                1mINFp 3INF*
  Pon 12 20 1h c    2-INF-187/15 Úvod do teórie programovania                1mINFp 3INF*

Rajník Jozef D
  Str 9 50 2h c    1-INF-160/00 Úvod do kombinatoriky a teórie grafov           1INF1
  Str 13 10 2h c    1-INF-160/00 Úvod do kombinatoriky a teórie grafov           1INF2 1BIN*

Rjaško Michal
  Uto 14 00 3h p    1-INF-520/00 Úvod do informačnej bezpečnosti              3INF* 3AIN*
  Stv 8 10 2h p    2-INF-262/15 Bezpečnosť IT infraštruktúry                2mINFs 1mINFs

Rovan Branislav
  Pon 9 00 3h p    2-INF-186/15 Formálne jazyky a automaty (2)               1mINFt 2INF* 3INF*
  Uto 10 40 2h p    2-INF-156/00 Vybrané partie z teórie jazykov              1mINFt 2mINFt
  Str 9 50 2h v    2-INF-156/00 Vybrané partie z teórie jazykov              1mINFt* 2mINFt*
  Stv 11 30 2h p    2-INF-106/00 Informatika a spoločnosť                  1mINF* 2mINF*

Sádovský Šimon D
  Uto 10 40 2h c    2-INF-186/15 Formálne jazyky a automaty (2)               1mINFt 3INF*

Stanek Martin
  Str 11 30 2h s    2-INF-922/00 Diplomový seminár (3)                   2mINF*
  Str 13 10 4h k    2-INF-420/18 Kombinatorická analýza (1)                 1mINFp 1mINFt 3INF* 1mINFs*
  Stv 8 10 2h p    2-INF-262/15 Bezpečnosť IT infraštruktúry                2mINFs 1mINFs
  Stv 14 00 2h k    2-INF-235/15 Kryptológia (2)                      1mINFs 1mINFt 2mINFs 2mINFt

Škoviera Martin
  Uto 14 00 2h s    2-INF-923/20 Diplomový seminár (1) B                  1mINF*
  Stv 9 50 2h s    2-MAT-611/09 Seminár z teórie grafov (2)                1mMATs* iDRS

Toman Eduard
  Str 9 50 2h p    2-INF-154/00 Enumerácia diskrétnych štruktúr              1mINFt* 2mINFt*
  Stv 9 50 2h p    2-INF-154/00 Enumerácia diskrétnych štruktúr              1mINFt* 2mINFt*


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
(KJFB)

Antalic Stanislav
  Uto 9 00 2h p    3-FJF-037/15 Pokročilá jadrová fyzika                  1DRSFYZ
  Stv 8 10 2h p    2-FJF-202/00 Jadrové reakcie                      1mFJF
  Stv 9 50 2h v    2-FJF-142/15 Metódy štúdia jadrovej štruktúry              1mFJF

Babincová Melánia
  Pon 8 10 2h p    2-FBF-146/00 Lipozómy v biofyzike a medicíne              1mFB*
  Str 8 10 3h l F1-222 1-BMF-211/16 Praktikum I                        1BMF*

Babinec Peter
  Pon 12 20 2h p    2-FBF-130/15 Teória medzimolekulových systémov             1mFBF
  Pon 14 00 2h c    2-FBF-130/15 Teória medzimolekulových systémov             1mFBF

Bartoš Pavol
  Uto 11 30 2h p    1-BMF-351/15 Termodynamika a štatistická fyzika             3BMF 3OZE
  Str 9 50 1h c    2-FJF-103/15 Fyzika elementárnych častíc                1mFJF
  Stv 9 50 3h p    3-FJF-035/15 Pokročilá fyzika vysokých energií             1DRSFYZ

Böhm Radoslav
  Pon 9 00 2h c    1-FYZ-117/17 Matematické metódy fyziky (2)               1TEF 1FYZ**
  Pon 10 40 2h c    1-BMF-150/15 Základy matematiky (2)                   1OZE 1BMF*
  Pon 16 30 1h p    1-OZE-954/15 Základy environmentálnej fyziky              2OZE
  Uto 9 00 2h p    1-BMF-351/15 Termodynamika a štatistická fyzika             3BMF 3OZE
  Uto 10 40 1h c    1-BMF-351/15 Termodynamika a štatistická fyzika             3BMF 3OZE
  Uto 14 50 2h p    1-FYZ-117/17 Matematické metódy fyziky (2)               1TEF 1FYZ**
  Str 13 10 2h p    1-FYZ-117/17 Matematické metódy fyziky (2)               1TEF 1FYZ**
  Str 14 50 2h c    1-BMF-150/15 Základy matematiky (2)                   1OZE 1BMF*
  Str 16 30 2h p    1-UFY-241/10 Atómová a jadrová fyzika                  2BMF 2upF*
  Pia 9 00 1h p    1-UFY-241/10 Atómová a jadrová fyzika                  2BMF 2upF*
  Pia 13 10 1h p    2-FBM-141/00 Radiačná biofyzika                     1mFB*

Bulko Martin
  Str 9 00 1h p    3-FEN-006/10 Izotopové technológie a tracery v environmentálnych štúdiá 1DRSFYZ
  Str 9 50 3h s    3-FEN-006/10 Izotopové technológie a tracery v environmentálnych štúdiá 1DRSFYZ
  Stv 11 30 1h p    2-FOZ-203/10 Izotopové metódy v environmentálnej fyzike         2mEOMo

Čechová Katarína D
  Stv 12 20 2h p    2-FBM-104/00 Experimentálne metódy lekárskej fyziky (2)         1mFBM

Garaiová Zuzana
  Pon 15 40 2h p    2-FBF-121/00 Biofyzika membrán                     1mFBF
  Str 14 00 2h p    2-FBM-109/00 Medicínska biofyzika (2)                  1mFBM
  Stv 9 00 3h l F2-s109 2-FBM-106/00 Špeciálne praktikum z biomedicínskej fyziky (2)      1mFBM
  Stv 12 20 2h p    2-FBF-106/00 Experimentálne metódy biofyziky a chemickej fyziky (2)   1mFBF

Hianik Tibor
  Uto 14 00 1h s    2-FBF-225/15 Odborný seminár (2)                    1mFBF
  Uto 14 50 2h p    2-FBF-143/15 Biosenzory a nanotechnológie                1mFB*
  Str 15 40 2h p    2-FBF-120/00 Molekulárna biofyzika                   
             2-FBF-120/00 Molekulárna biofyzika                   1mFB*
  Stv 14 00 6h n    2-FBF-125/15 Semestrálny projekt                    1mFBF

Holý Karol
  Pon 10 40 1h s    2-FOZ-213/15 Seminár z environmentálnej fyziky, obnoviteľných zdrojov e 2mEOM*
  Pon 12 20 2h v    1-OZE-610/15 Základy radiačnej fyziky a ochrany pred žiarením      2BMF 2OZE
  Uto 12 20 2h p    2-FJF-126/00 Radiačná environmentálna fyzika              1mEOMo 1mFJF
  Str 9 00 1h p    3-FEN-006/10 Izotopové technológie a tracery v environmentálnych štúdiá 1DRSFYZ
  Str 9 50 3h s    3-FEN-006/10 Izotopové technológie a tracery v environmentálnych štúdiá 1DRSFYZ
  Stv 10 40 1h p    2-FOZ-203/10 Izotopové metódy v environmentálnej fyzike         2mEOMo
  Stv 13 10 2h s    1-OZE-920/10 Seminár k bakalárskej práci                3OZE

Ješkovský Miroslav
  Pon 14 00 3h l F1-224 1-OZE-311/15 Praktikum III                       3OZE 3FYZ*
  Uto 9 00 2h p    3-FEN-012/15 Využitie urýchľovačov v environmentálnom výskume      1DRSFYZ
  Uto 10 40 3h l    3-FEN-012/15 Využitie urýchľovačov v environmentálnom výskume      1DRSFYZ
  Pia 12 20 3h l F1-224 1-OZE-311/15 Praktikum III                       3OZE 3FYZ*

Kaizer Jakub
  Pon 9 00 2h v    2-FJF-133/15 Jadrová energetika                     2mFJF
  Pia 9 50 1h c    1-UFY-241/10 Atómová a jadrová fyzika                  2BMF 2upF*

Kontuľ Ivan
  Stv 14 50 1h l F1-262 1-OZE-372/10 Praktikum z rádiometrie a spektrometrie          3OZE 3BMF
  Pia 14 00 1h l F1-oJF 2-FOZ-204/10 Praktikum z radiačného monitoringu             2mEOMo
  Pia 14 50 1h n    2-FOZ-118/15 Terénny výskum                       1mEOM*

Kopáni Martin
  Pia 9 00 3h p F1-326 1-BMF-531/15 Medicínske prístroje                    3BMF

Mach Pavel
  Pon 9 00 3h p    1-FYZ-871/20 Chemická fyzika                      3FYZ*
  Uto 8 10 2h p    2-FBF-141/11 Teoretické základy molekulovej spektroskopie        1mFBF 2mFAA
  Uto 13 10 3h c    1-FYZ-871/20 Chemická fyzika                      3FYZ*
  Str 8 10 3h p    2-FBF-132/15 Aplikácie metód kvantovej chémie a molekulovej dynamiky na 1mFBF 2mFFP

Masarik Jozef
  Pon 12 20 2h v    1-FYZ-401/15 Smery fyzikálneho výskumu                 3BMF 2FYZ*
  Uto 9 00 2h s    2-FJF-922/00 Diplomový seminár (3)                   2mFJF
  Uto 10 40 2h s    2-FJF-203/00 Seminár z jadrovej a subjadrovej fyziky          2mFJF
  Uto 14 00 2h v    2-FJF-138/00 Nukleárna geofyzika a astrofyzika             1mFJF 2mEOMo
  Str 8 10 2h p    2-FJF-103/15 Fyzika elementárnych častíc                1mFJF
  Str 13 10 1h s    2-FJF-920/00 Diplomový seminár (1)                   1mFJF

Melicherčík Milan
  Uto 8 10 2h c    N-bBXX-083/15 Úvod do bioštatistiky a pravdepodobnosti         2pMB
  Uto 9 50 2h v    2-FJF-124/00 Numerické metódy v jadrovej fyzike             1mFJF
  Uto 13 10 2h c    N-bBXX-083/15 Úvod do bioštatistiky a pravdepodobnosti         2pMB
  Stv 9 00 2h c    N-bBXX-083/15 Úvod do bioštatistiky a pravdepodobnosti         2pMB

Morvová Marcela
  Str 9 50 3h p    2-FOZ-275/15 Komplexné riešenia reálnych environmentálnych problémov  2mEOMo
  Stv 9 00 3h l F2-s109 2-FBM-106/00 Špeciálne praktikum z biomedicínskej fyziky (2)      1mFBM
              2-FBF-112/00 Špeciálne praktikum (2)                  1mFBF
  Stv 12 20 2h p    2-FBF-106/00 Experimentálne metódy biofyziky a chemickej fyziky (2)   1mFBF

Müllerová Monika
  Str 10 40 2h p    1-OZE-305/15 Jadrová energia a jej environmentálne aspekty       3OZE
  Stv 15 40 1h l F1-262 1-OZE-372/10 Praktikum z rádiometrie a spektrometrie          3OZE 3BMF
  Pia 13 10 1h l F1-oJF 2-FOZ-204/10 Praktikum z radiačného monitoringu             2mEOMo
  Pia 15 40 1h n    2-FOZ-118/15 Terénny výskum                       1mEOM*

Pikna Miroslav
  Str 10 40 2h p    2-FJF-105/00 Experimentálne metódy jadrovej fyziky (2)         1mFJF

Povinec Pavel
  Pon 12 20 2h s    2-FOZ-921/10 Diplomový seminár (2)                   2mEOM*
  Uto 9 00 2h p    3-FEN-012/15 Využitie urýchľovačov v environmentálnom výskume      1DRSFYZ
  Uto 10 40 3h l    3-FEN-012/15 Využitie urýchľovačov v environmentálnom výskume      1DRSFYZ

Rybár Peter
  Stv 9 00 3h l F2-s109 2-FBM-106/00 Špeciálne praktikum z biomedicínskej fyziky (2)      1mFBM

Sýkora Ivan
  Pon 17 20 1h p    1-OZE-954/15 Základy environmentálnej fyziky              2OZE
  Uto 12 20 2h p    1-OZE-151/15 Spracovanie experimentálnych dát              1OZE
  Stv 16 30 1h l F1-262 1-OZE-372/10 Praktikum z rádiometrie a spektrometrie          3OZE 3BMF
  Pia 14 50 1h l F1-oJF 2-FOZ-204/10 Praktikum z radiačného monitoringu             2mEOMo

Szarka Imrich
  Pon 8 10 4h l F1-262 2-FJF-109/00 Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (1)         1mFJF

Šikurová Libuša
  Uto 9 00 5h s    2-FBM-921/00 Diplomový seminár (2)                   2mFBM
  Uto 9 00 2h s    2-FBM-921/00 Diplomový seminár (2)                   2mFBF
  Str 8 10 6h n    2-FBM-912/15 Diplomová práca (2)                    2mFBM
  Str 14 00 3h s    2-FBM-240/15 Seminár k ročníkovému projektu               2mFBM

Šimkovic Fedor
  Stv 15 40 1h p    2-FJF-107/00 Teória jadra                        1mFJF

Štefánik Dušan
  Stv 16 30 1h p    2-FJF-107/00 Teória jadra                        1mFJF

Šubjaková Veronika D
  Uto 14 50 2h p    2-FBF-143/15 Biosenzory a nanotechnológie                1mFB*

Tokár Stanislav
  Uto 8 10 2h p    2-FJF-125/00 Modelovanie experimentu                  1mFJF
  Str 8 10 2h p    3-FJF-036/15 Modelovanie experimentu a analýza dát v subjadrovej fyzike 1DRSFYZ
  Stv 8 10 2h v    2-FJF-249/16 Modelovanie interakcie žiarenia s látkou          2mFJF
  Stv 9 50 3h p    3-FJF-035/15 Pokročilá fyzika vysokých energií             1DRSFYZ

Urban Ján
  Pon 9 00 3h p    1-FYZ-871/20 Chemická fyzika                      3FYZ*
  Uto 8 10 2h p    2-FBF-141/11 Teoretické základy molekulovej spektroskopie        1mFBF 2mFAA
  Uto 9 50 2h p    2-FBF-122/00 Atómové a molekulové zrážky                1mFBF
  Uto 13 10 3h c    1-FYZ-871/20 Chemická fyzika                      3FYZ*
  Str 8 10 3h p    2-FBF-132/15 Aplikácie metód kvantovej chémie a molekulovej dynamiky na 1mFBF 2mFFP
  Stv 8 10 2h p    1-OZE-243/10 Organická chémia                      2OZE

Vitovič Pavol
  Stv 12 20 2h p    2-FBM-104/00 Experimentálne metódy lekárskej fyziky (2)         1mFBM
             2-FBF-106/00 Experimentálne metódy biofyziky a chemickej fyziky (2)   1mFBF
  Pia 9 00 3h p F1-326 1-BMF-531/15 Medicínske prístroje                    3BMF

Waczulíková Iveta
  Pon 9 50 2h s    1-BMF-930/00 Seminár k bakalárskej práci                3BMF
  Uto 12 20 3h k    1-BMF-167/15 Spracovanie textových a dátových súborov          1BMF*
  Str 14 50 2h p    N-bBXX-083/15 Úvod do bioštatistiky a pravdepodobnosti         2pMB
             1-BMF-331/18 Úvod do bioštatistiky                   2BMF
  Stv 11 30 1h c    1-BMF-331/18 Úvod do bioštatistiky                   2BMF
  Stv 12 20 2h p    2-FBM-104/00 Experimentálne metódy lekárskej fyziky (2)         1mFBM
             2-FBF-106/00 Experimentálne metódy biofyziky a chemickej fyziky (2)   1mFBF
  Pia 9 00 3h p F1-326 1-BMF-531/15 Medicínske prístroje                    3BMF

Zeman Jakub D
  Pon 8 10 4h l F1-262 2-FJF-109/00 Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (1)         1mFJF

Zvarík Milan
  Pon 9 50 2h p    2-FBM-136/00 Metódy spracovania biosignálov a počítačová grafika (2)  1mFB*
  Uto 12 20 3h k    1-BMF-167/15 Spracovanie textových a dátových súborov          1BMF*
  Str 8 10 3h l F1-223 1-BMF-211/16 Praktikum I                        1BMF*
  Stv 9 00 3h l F2-s109 2-FBM-106/00 Špeciálne praktikum z biomedicínskej fyziky (2)      1mFBM
              2-FBF-112/00 Špeciálne praktikum (2)                  1mFBF


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra jazykovej prípravy
(KJP)

Barnes Aneta
  Pon 16 30 2h c    1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                     1AIN3 1upMAFY 1EFM2 1BMF* 1MAT* 1MMN*
  Pon 18 10 2h c    1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                     1OZE 1FYZ2 1INF2 1upMAFY 1FYZk 1BMF* 1MMN* 1PMA*
  Uto 9 50 2h c    1-MXX-234/13 Konverzačný kurz anglického jazyka (2)           FMFI
  Uto 11 30 2h c    1-MXX-172/20 Slovenský jazyk pre zahraničných študentov (2)       FMFI
  Str 11 30 2h c    1-MXX-272/20 Slovenský jazyk pre zahraničných študentov (4)       FMFI
  Str 13 10 2h c    1-MXX-234/13 Konverzačný kurz anglického jazyka (2)           FMFI
  Pia 8 10 2h c    1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                     1INF2 1AIN3 1upMAFY 1MAT*
  Pia 9 50 2h c    1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                     1AIN3 1DAVk 1MMN*

Foltánová Eva
  Pon 16 30 2h c    1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1AIN1
  Pon 18 10 2h c    1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     2upMADG 2upMAIN 2upMATV 2MAT*
  Uto 8 10 2h c    1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1DAV*
  Str 11 30 2h c    1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                     1AIN3
  Stv 8 10 2h c    1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     2AIN2 2INF*
  Pia 8 10 2h c    1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1upMADG 1upMAIN 1upMAFY 1MAT**
  Pia 9 50 2h c    1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1AIN2 1AIN3

Kočvarová Jana
  Pon 16 30 2h c    1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1FYZ1 1BMF*
  Pon 18 10 2h c    1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                     1OZE 1OZEk 1upMAFY 1EFM2 1INF2 1AIN3 1FYZ2 1MAT* 1MMN*
  Uto 8 10 2h c    1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1DAV*
  Str 8 10 2h c    1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                     1EFM2
  Str 9 50 2h c    1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1FYZk 1FYZ2
  Stv 13 10 2h c    1-MXX-134/18 Doplňujúci kurz anglického jazyka (2)           1* 2*
  Pia 8 10 2h c    1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1INF1 1upINAN 1BIN*
  Pia 9 50 2h c    1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1INF**

Kožehubová Ľubomíra
  Pon 16 30 2h c    1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1AIN1 1AIN2
  Pon 18 10 2h c    1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1AIN2
  Str 8 10 2h c    1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1EFM*
  Stv 9 50 2h c    1-MXX-142/00 Francúzsky jazyk (2)                    FMFI
  Stv 11 30 2h c    1-MXX-242/00 Francúzsky jazyk (4)                    FMFI
  Pia 8 10 2h c    1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1INF2 1BIN*
  Pia 9 50 2h c    1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1MMN*

Maďarová Alexandra
  Pon 16 30 2h c    1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     2EFM2
  Uto 9 50 2h c    1-MXX-152/00 Nemecký jazyk (2)                     FMFI
  Uto 11 30 2h c    1-MXX-252/00 Nemecký jazyk (4)                     FMFI
  Str 8 10 2h c    1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1EFM1
  Str 11 30 2h c    1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     2MMN*
  Pia 8 10 2h c    1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1upMAIN 1upMAFY 1upMATV 1MAT**

Mirsalova Viktoria
  Pon 16 30 2h c    1-MXX-162/00 Ruský jazyk (2)                      FMFI
  Stv 9 50 2h c    1-MXX-262/00 Ruský jazyk (4)                      FMFI

Zemanová Alena
  Pon 16 30 2h c    1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1OZE 1FYZ1 1BMF*
  Pon 18 10 2h c    1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     2TEF 2upMAFY 2BMF 1BMF* 2FYZ*
  Str 9 50 2h c    1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1FYZ2 1FYZk
  Stv 13 10 2h c    3-MXX-102/15 Anglický jazyk pre doktorandov (2)             fDRS mDRS iDRS
  Stv 14 50 2h c    3-MXX-102/15 Anglický jazyk pre doktorandov (2)             fDRS mDRS iDRS
  Pia 8 10 2h c    1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1INF1 1upFYIN 1BIN*
  Pia 9 50 2h c    1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1AIN1
  Pia 11 30 2h c    3-MXX-102/15 Anglický jazyk pre doktorandov (2)             fDRS mDRS iDRS


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky
(KMANM)

Babušíková Jela
  Pon 9 50 2h p    2-MMN-102/18 Numerické metódy (2)                    1mMMN*
  Pon 11 30 1h c    2-MMN-102/18 Numerické metódy (2)                    1mMMN*
  Uto 9 50 2h p    2-MPG-243/15 Numerická matematika pre grafikov             1mMPG
             2-EFM-101/15 Numerické modelovanie                   1mEMM*
             2-MAT-315/19 Diferenčné metódy riešenia diferenciálnych rovníc     1mMATn*
  Str 8 10 2h p    2-MAT-341/15 Riešenie inžinierskych úloh pomocou numerického softvéru  2mMATn*
  Stv 9 50 2h p    1-MAT-240/00 Numerická matematika (1)                  1mINFb 1mINFt 2MAT** 3PMA*
             1-MMN-230/00 Numerické metódy (1)                    2MMN*

Baričák Jaroslav D
  Str 8 10 2h c    1-INF-150/00 Matematická analýza (2)                  1INF1
  Str 9 50 2h c    1-INF-150/00 Matematická analýza (2)                  1INF2 1BIN*

Boďová Katarína
  Uto 8 10 2h c    2-MMN-111/15 Algoritmy na sieťach                    1mEMM* 1mMMN*
             2-MMN-111/15 Algoritmy na sieťach                    1mEMM* 1mMMN*
  Uto 11 30 2h c    2-MPG-243/15 Numerická matematika pre grafikov (každý druhý týždeň)   1mMPG
             2-MAT-315/19 Diferenčné metódy riešenia diferenciálnych rovníc (každý d 1mMATn*
             2-EFM-101/15 Numerické modelovanie (každý druhý týždeň)         1mEMM*
  Stv 8 10 2h p    2-MMN-111/15 Algoritmy na sieťach                    1mEMM* 1mMMN*

Demetrian Michal
  Uto 9 50 2h p    2-MAT-132/15 Vybrané partie z matematickej fyziky            2mMATa*
  Uto 11 30 2h c    2-MAT-132/15 Vybrané partie z matematickej fyziky            2mMATa*
  Uto 15 40 2h c    1-BMF-261/15 Základy matematiky (4)                   2BMF 2OZE
  Str 8 10 2h p    1-MMN-250/17 Matematická analýza (4)                  2MMN*
  Str 12 20 3h p    1-BMF-261/15 Základy matematiky (4)                   2BMF 2OZE

Eliašová Ivana D
  Pon 16 30 2h c    1-MAT-240/00 Numerická matematika (1)                  1mINFb 1mINFt 2MAT** 3PMA*
  Stv 15 40 2h c    1-MMN-230/00 Numerické metódy (1)                    2MMN*

Fečkan Michal
  Pon 9 00 2h p    1-MAT-411/15 Funkcionálna analýza (2)                  3MATa
  Str 11 30 2h p    2-MAT-122/15 Nelineárna funkcionálna analýza              1mMATa* mDRS
  Stv 12 20 2h c    2-MAT-122/15 Nelineárna funkcionálna analýza              1mMATa* mDRS

Filo Ján
  Uto 13 10 2h p    1-FYZ-135/17 Matematika (2)                       1FYZ*
  Str 9 50 2h p    1-FYZ-370/20 Matematika (6)                       3FYZ*
             1-MAT-430/00 Klasické metódy riešenia parciálnych diferenciálnych rovní 3MATa 3MATn
  Str 14 50 3h p    1-FYZ-135/17 Matematika (2)                       1FYZ*
  Stv 9 50 2h s    2-MAT-920/15 Diplomový seminár                     2mMAT*

Jakubička Adam D
  Uto 14 50 2h c    1-MAT-150/00 Matematická analýza (2)                  1MAT**
  Stv 11 30 2h v    1-MAT-720/00 Cvičenie z matematickej analýzy (2)            1MAT**

Jaroš František
  Uto 9 50 2h c    1-MAT-425/00 Obyčajné diferenciálne rovnice (2)             3MATa
  Uto 13 10 2h p    1-MMN-261/10 Obyčajné diferenciálne rovnice               2MMN* 3MMN*
  Str 9 50 2h c    1-MMN-250/17 Matematická analýza (4)                  2MMN*
  Str 16 30 2h c    1-MMN-570/00 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (4)       2MMN*
  Stv 10 40 1h c    2-MMN-109/00 Parciálne diferenciálne rovnice              1mMMN*
  Stv 13 10 2h c    1-MMN-261/10 Obyčajné diferenciálne rovnice               2MMN* 3MMN*

Jaroš Jaroslav
  Pon 12 20 2h s    2-MMN-140/15 Netradičné aplikácie matematickej analýzy         1mMMN* 2mMAT*
  Uto 9 50 2h p    2-MMN-109/00 Parciálne diferenciálne rovnice              1mMMN*
  Stv 9 50 1h p    2-MMN-109/00 Parciálne diferenciálne rovnice              1mMMN*
  Stv 13 10 2h p    1-MAT-425/00 Obyčajné diferenciálne rovnice (2)             3MATa
  Stv 15 40 2h p    1-MAT-515/00 Biomatematika (2)                     3BMF 3MAT* 3MMN*

Kačur Jozef
  Str 9 50 2h p    2-MAT-323/09 Metóda konečných prvkov (1)                1mMATn*
  Str 13 10 2h p    3-MNA-004/00 Numerické metódy zachovania                mDRS

Kubáček Zbyněk
  Pon 9 50 2h c    1-UMA-132/15 Repetitórium školskej matematiky (2)            1upM* 1pupM*
  Pon 12 20 2h p    1-MAT-150/00 Matematická analýza (2)                  1MAT**
             1-MMN-150/15 Matematická analýza (2)                  1MMN*
  Uto 13 10 2h p    1-AIN-188/17 Matematika (2) - Matematická analýza            1AIN*
  Str 11 30 2h p    1-MAT-150/00 Matematická analýza (2)                  1MAT**
             1-MMN-150/15 Matematická analýza (2)                  1MMN*
  Stv 9 50 2h p    1-INF-150/00 Matematická analýza (2)                  1INF**
  Stv 14 00 2h s    2-UMA-212/15 Seminár z dejín matematiky (2)               2pUMA 2muM* 3kM* 2pmupM*
  Pia 14 00 2h s    3-MVM-038/10 Odborný seminár z didaktiky matematiky (1)         mDRS
             3-MVM-049/10 Odborný seminár z didaktiky matematiky (2)         mDRS
             3-MVM-050/10 Odborný seminár z didaktiky matematiky (3)         mDRS
             3-MVM-051/12 Odborný seminár z didaktiky matematiky (4)         mDRS

Kupka Ivan
  Pon 11 30 2h k    2-UMA-111/15 Vybrané partie z matematickej analýzy (1)         1muM* 2kM* 1pmupM*
  Uto 9 50 2h k    2-UMA-111/15 Vybrané partie z matematickej analýzy (1)         1muM* 2kM* 1pmupM*
  Str 8 10 2h p    1-MMN-361/15 Nelineárna a stochastická optimalizácia (2)        3MMN*
  Stv 8 10 2h c    1-MMN-361/15 Nelineárna a stochastická optimalizácia (2)        3MMN*

Laurenčík Ján
  Stv 13 10 2h s    2-MMN-238/19 Výkonnostný marketing                   2mEMM* 2mMMN*

Medveď Milan
  Uto 9 50 2h p    3-MMA-022/15 Dynamické systémy a teória bifurkácií           1DRSMAT
  Str 9 50 2h v    1-MAT-801/15 Topológia                         2MAT*

Mihala Patrik D
  Stv 9 00 3h c    1-FYZ-135/17 Matematika (2)                       1FYZ1

Pačuta Július
  Uto 8 10 2h c    1-MAT-411/15 Funkcionálna analýza (2)                  3MATa
  Str 8 10 2h k    1-MAT-416/19 Teória funkcií komplexnej premennej            2MAT*
             1-FYZ-225/15 Matematika (4)                       2FYZ*
  Str 11 30 2h v    1-MAT-737/19 Cvičenie z komplexnej analýzy               2MAT*
             1-FYZ-408/13 Matematická analýza (4)                  2FYZ*
  Str 15 40 2h v    1-MAT-775/00 Cvičenie z matematickej analýzy (4)            2MAT*
  Stv 8 10 2h k    1-MAT-416/19 Teória funkcií komplexnej premennej            2MAT*
             1-FYZ-225/15 Matematika (4)                       2FYZ*

Pospíšil Michal
  Uto 13 10 2h p    1-MAT-250/14 Matematická analýza (4)                  2MAT*
  Uto 14 50 2h c    1-MAT-250/14 Matematická analýza (4)                  2MAT*
  Str 9 50 2h c    1-FYZ-225/15 Matematika (4)                       2FYZ*
  Str 14 00 2h p    1-MAT-250/14 Matematická analýza (4)                  2MAT*

Rostás Kristína
  Pon 11 30 2h p    N-bZXX-009/15 Matematika (2)                      1pZ*
  Uto 14 50 2h p    1-UDG-213/15 Zobrazovacie metódy (4)                  2upMADG 2muMADG_k
  Stv 9 50 2h v    1-FYZ-370/20 Matematika (6)                       3FYZ*
             1-MAT-430/00 Klasické metódy riešenia parciálnych diferenciálnych rovní 3MATa 3MATn
  Stv 13 10 3h p    N-bBXX-080/15 Matematika (medicinska)                  1pMB

Rychtárik Štefan
  Pon 16 30 2h p    2-MMN-128/00 Menová teória a politika                  1mMMN*
  Pon 18 10 2h c    2-MMN-128/00 Menová teória a politika                  1mMMN*

Straková Andrea
  Stv 17 20 2h v    1-MMN-216/14 Finančné plánovanie - osobné a rodinné financie      2MMN* 3MMN*

Toma Vladimír
  Uto 14 50 2h s    2-MMN-922/00 Diplomový seminár (3)                   2mMMN*
  Str 14 50 2h p    2-MMN-110/18 Aplikovaná funkcionálna analýza (2)            1mMMN*
  Stv 13 10 2h c    2-MMN-110/18 Aplikovaná funkcionálna analýza (2)            1mMMN*
  Stv 14 50 1h s    2-MMN-920/15 Diplomový seminár (1)                   1mMMN*

Viszus Eugen
  Pon 12 20 2h p    1-BMF-150/15 Základy matematiky (2)                   1OZE 1BMF*
  Uto 11 30 2h p    3-MMA-028/15 Parciálne diferenciálne rovnice              mDRS
  Str 10 40 2h p    1-BMF-150/15 Základy matematiky (2)                   1OZE 1BMF*
  Stv 9 50 2h s    2-MAT-920/15 Diplomový seminár                     2mMAT*


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra teoretickej fyziky
(KTF)

Balek Vladimír
  Pon 10 40 2h p    2-FTF-128/00 Úvod do teórie strún                    1mFTF
  Pon 13 10 4h p    3-FVM-002/00 Teória gravitácie a kozmológia               fDRS
  Stv 12 20 2h s    2-FTF-922/10 Diplomový seminár (2)                   2mFTF

Beznák Samuel D
  Stv 14 00 1h c    2-FTF-111/16 Reprezentácie grúp                     1mFTF 2mMATs*

Blažek Tomáš
  Pon 16 30 2h p    1-FYZ-365/15 Kvantová teória (2)                    3FYZ*
  Str 11 30 2h p    1-FYZ-365/15 Kvantová teória (2)                    3FYZ*
  Stv 14 50 3h p    2-FTF-225/10 Vybrané kapitoly z kvantovej fyziky            2mFTF

Bóna Pavel
  Pia 12 20 3h p    2-FTF-131/00 Metódy matematickej fyziky                 1mFTF

Fecko Marián
  Pon 8 10 4h p    3-FVM-007/10 Matematické metódy teoretickej fyziky           fDRS
  Str 8 10 2h p    2-FTF-129/00 Konexie a kalibračné polia                 1mFTF
  Str 11 30 2h p    2-FTF-130/00 Geometrické metódy klasickej mechaniky           1mFTF

Kováčik Samuel
  Uto 9 50 2h p    2-FTF-114/00 Vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky          1mFTF 1mFTL
  Str 14 00 2h p    2-UFY-102/15 Teoretická fyzika (2)                   1muMAFY_k 1muF*
  Str 15 40 1h c    2-UFY-102/15 Teoretická fyzika (2)                   1muMAFY_k 1muF*
  Str 16 30 2h p    2-FTF-114/00 Vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky          1mFTF 1mFTL

Kučerová Zuzana
  Pon 9 50 2h c    1-FYZ-265/15 Teória elektromagnetického poľa              2FYZ*
  Stv 10 40 2h c    1-FYZ-365/15 Kvantová teória (2)                    3FYZ*

Masár Eduard
  Pon 10 40 2h p    2-UFY-253/15 Teoretická fyzika (3)                   2muMAFY_k 2pmupCHFY 2muF*
  Pon 12 20 1h c    2-UFY-253/15 Teoretická fyzika (3)                   2muMAFY_k 2pmupCHFY 2muF*
  Uto 14 00 2h c    1-UFY-141/15 Elektromagnetizmus                     1upF*
  Stv 9 50 3h p    1-UFY-141/15 Elektromagnetizmus                     1upF*
  Pia 9 50 3h p    2-FTF-133/10 Vybrané metódy z počítačovej fyziky            1mFTF

Maták Peter
  Pon 12 20 2h p    1-FYZ-112/15 Mechanika (2)                       1TEF 1FYZ*
  Uto 16 30 2h c    1-FYZ-112/15 Mechanika (2)                       1FYZ*
  Str 9 50 2h n    REZER rezervácia                            
  Stv 11 30 2h p    1-FYZ-112/15 Mechanika (2)                       1TEF 1FYZ*
  Pia 9 50 2h c    1-FYZ-119/16 Cvičenie z mechaniky (2)                  1FYZ*

Mészáros Peter D
  Stv 8 10 2h c    2-FTF-117/00 Všeobecná teória relativity                1mFTF 2mFAA
  Stv 14 50 3h p    2-FTF-117/00 Všeobecná teória relativity                1mFTF 2mFAA

Mojžiš Martin
  Pon 14 00 2h p    2-FTF-116/00 Kvantová elektrodynamika                  1mFTF
  Pon 16 30 2h p    2-FTF-116/00 Kvantová elektrodynamika                  1mFTF
  Str 13 10 3h p    2-FTF-127/00 Renormalizácia                       1mFTF
  Str 16 30 2h p    1-FYZ-265/15 Teória elektromagnetického poľa              2FYZ*
  Stv 12 20 2h c    2-FTF-116/00 Kvantová elektrodynamika                  1mFTF
  Stv 14 50 2h p    1-FYZ-265/15 Teória elektromagnetického poľa              2FYZ*

Šinská Zuzana D
  Stv 9 00 3h c    1-FYZ-135/17 Matematika (2)                       1FYZ2

Širaň Michal
  Uto 8 10 2h p    2-FTF-111/16 Reprezentácie grúp                     1mFTF 2mMATs*
  Uto 12 20 2h p    2-FTF-111/16 Reprezentácie grúp                     1mFTF 2mMATs*
  Stv 9 50 3h p    2-FTF-232/18 Topologická kvantová teória poľa              2mFTF

Šubjaková Mária D
  Pia 8 10 2h c    1-FYZ-406/13 Matematická analýza (2)                  1FYZ*

Tekel Juraj
  Uto 15 40 2h c    2-FTF-114/00 Vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky          1mFTF 1mFTL
  Str 13 10 2h p    2-FTF-233/18 Maticové modely v teoretickej fyzike            2mFTF
  Str 15 40 2h p    1-MAT-825/00 Základy fyziky (2)                     3MAT*
  Str 17 20 1h c    1-MAT-825/00 Základy fyziky (2)                     3MAT*
  Stv 14 00 2h c    1-FYZ-415/18 Metódy riešenia fyzikálnych úloh (3)            3FYZ*
  Stv 16 30 2h c    1-FYZ-413/15 Metódy riešenia fyzikálnych úloh (1)            2FYZ*


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky
(KDMFI)

Bartošovič Lukáš
  Pon 9 00 2h k    2-UFY-256/15 Hodnotenie výsledkov prírodovedného vzdelávania      2pUFY 2muMAFY_k 2pmupCHFY 2muF*
  Uto 10 40 2h c    1-KXX-011/20 Doplnkové cvičenia z fyziky (2)              1k*
             N-bCXX-013/20 Doplnkové cvičenia z fyziky (2)             
  Str 8 10 1h s    1-UFY-343/15 Matematické metódy teoretickej fyziky           3upF*
  Str 9 00 3h p    1-UFY-342/15 Molekulová fyzika a termodynamika             3upF*
  Str 18 10 2h c    N-bXDI-015/15 Podporné prírodovedné predmety - Fyzika          1pupBIGE 1pupENBI 1pupENCH 1pupM* 1pupI*

Bezáková Daniela
  Uto 14 50 2h c    1-AIN-211/10 Úvod do teoretickej informatiky (3AIN - pre opakujúcich)  2AIN1 3AIN*
  Str 8 10 2h p    1-UIN-102/15 Matematika pre učiteľov informatiky (2)          1upI*
  Str 9 50 2h c    1-UIN-102/15 Matematika pre učiteľov informatiky (2)          1upI*
  Stv 9 50 2h c    1-AIN-170/13 Programovanie (2)                     1AIN1 1DAV*
  Stv 11 30 2h c    1-AIN-189/15 Webové aplikácie (1)                    1INF**

Budinská Lucia D
  Uto 8 10 2h p    2-UXX-121/18 Pedagogická diagnostika                  1mu** 2kM*
  Uto 13 10 2h c    1-AIN-211/10 Úvod do teoretickej informatiky (3AIN - pre opakujucich)  2AIN2 3AIN*
  Str 9 50 2h k    2-UXX-124/15 Metodológia pedagogického výskumu (2)           1mu** 2kM*
  Str 14 50 2h c    1-AIN-211/10 Úvod do teoretickej informatiky (3AIN - pre opakujúcich)  2AIN* 3AIN*
  Str 16 30 2h k    2-AIN-136/15 Tvorba edukačného softvéru                 1mAINv
  Stv 15 40 2h c    1-UXX-331/18 Školský manažment                     1pUIN 1pUMA 1pUFY 3up** 2kM*

Čujdíková Mária D
  Uto 13 10 2h c    1-MAT-170/00 Programovanie (2)                     1MAT** 1MMN*
  Str 9 50 2h c    1-MAT-170/00 Programovanie (2)                     1EFM*

Demkanin Peter
  Str 8 10 2h p    1-KXX-016/20 Základy fyziky (2)                     1k*
             N-bCXX-011/20 Základy fyziky (2)                    
  Str 14 50 2h p    1-UFY-220/15 Úvod do školských pokusov                 1pUFY 2upF*
  Stv 11 30 1h s    1-UXX-938/17 Seminár k bakalárskej práci z fyziky (2)          3upF*
  Pia 11 30 2h k    1-UFY-336/15 Tvorba textov a úloh pre fyzikálne vzdelávanie       3upF*

Dillingerová Monika
  Pon 14 50 2h v    1-UMA-126/19 Proseminár z matematickej analýzy             1upM* 1pupM*
  Uto 11 30 3h k    2-UMA-283/15 Kapitoly z vyučovania matematiky (1)            1muM* 2kM* 1pmupM*
  Uto 16 30 2h c    1-MAT-186/00 Metódy riešenia matematických úloh (2)           1MAT*
  Str 11 30 2h s    1-UXX-341/15 Digitálne technológie (5)                 3upINBI 3upFYIN 3upM* 3kM* 3pupM*
  Stv 11 30 1h s    1-UXX-919/17 Seminár k bakalárskej práci z matematiky (2)        3upM* 3pupM*

Fraasová Jana D
  Stv 15 40 2h s    2-UMA-260/15 Didaktika matematiky v praxi (2)              2muM* 3kM* 2pmupM*

Haverlíková Viera
  Pon 8 10 2h c    1-KXX-016/20 Základy fyziky (2)                     1k*
             N-bCXX-011/20 Základy fyziky (2)                    
  Str 13 10 2h c    1-UFY-220/15 Úvod do školských pokusov                 1pUFY 2upF*
  Str 16 30 2h p    N-bXDI-015/15 Podporné prírodovedné predmety - Fyzika          1pupBIGE 1pupENBI 1pupENCH 1pupM* 1pupI*
  Stv 8 10 1h p    2-UFY-106/15 Didaktika fyziky (2)                    1muMAFY_k 2pUFY 1muF*
  Stv 9 00 1h c    2-UFY-106/15 Didaktika fyziky (2)                    1muMAFY_k 2pUFY 1muF*

Horváth Peter
  Uto 8 10 3h l    1-KXX-013/20 Laboratórne cvičenia z fyziky (2)             1k*
  Uto 15 40 2h k    1-UFY-132/15 Školská fyzika (1)                     1upF*
  Uto 17 20 1h p    1-UFY-132/15 Školská fyzika (1)                     1upF*
  Stv 9 00 2h s    2-UFY-165/15 Praktikum školských pokusov z fyziky (3)          2muMAFY_k 2pmupCHFY 2muF*
  Stv 17 20 2h l    1-UFY-351/15 Experimentálne metódy fyziky                3upF*

Horváthová Klára D
  Stv 8 10 2h c    1-AIN-189/15 Webové aplikácie (1)                    1AIN1 1AIN3 1DAV*
  Stv 11 30 2h c    1-AIN-189/15 Webové aplikácie (1)                    1INF**

Hrušecká Andrea
  Uto 8 10 2h c    1-AIN-170/13 Programovanie (2)                     1AIN2 1AIN3
  Uto 9 50 2h c    1-UIN-141/15 Programovanie (2)                     1upI* 1kI*
  Stv 8 10 2h c    1-AIN-189/15 Webové aplikácie (1)                    1AIN1 1AIN3 1DAV*
  Stv 13 10 2h s    1-UXX-236/15 Digitálne technológie (3)                 2upMATV 2upMAIN 2upMADG 2upINBI 2upINAN 2upF* 2kM*
  Stv 14 50 2h c    1-UIN-246/10 Interaktívne programovanie a vizuálne modelovanie     2upI* 1kI*
  Pia 8 10 2h c    1-AIN-189/15 Webové aplikácie (1)                    1AIN2

Hrušecký Roman
  Pon 9 50 2h p    2-AIN-234/15 E-learningové prostredia vo vzdelávaní           2mAINv
  Uto 8 10 2h v    1-UIN-349/15 Programovanie aplikácií pre web              3upI*
  Uto 9 50 2h p    1-AIN-189/15 Webové aplikácie (1)                    1INF*** 1DAV*
  Stv 8 10 2h c    1-AIN-189/15 Webové aplikácie (1)                    1AIN1 1AIN3 1DAV*
  Stv 11 30 2h c    1-AIN-189/15 Webové aplikácie (1)                    1INF**
  Stv 13 10 2h s    1-UXX-236/15 Digitálne technológie (3)                 2upMATV 2upMAIN 2upMADG 2upINBI 2upINAN 2upF* 2kM*

Jašková Ľudmila
  Pon 9 50 2h v    2-UIN-268/15 Informačné systémy                     2muI* 2pmupI*
  Pon 11 30 2h c    2-AIN-234/15 E-learningové prostredia vo vzdelávaní           2mAINv
  Uto 9 00 3h p    3-IVI-018/15 Vybrané kapitoly z teórie vyučovania informatiky (2)    1DRSINF
  Str 8 10 2h v    2-UIN-280/19 Didaktický seminár z informatiky (1)            1pmupCHIT 1muI* 2kI*
             2-UIN-281/19 Didaktický seminár z informatiky (2)            2muI* 3kI* 2pmupI*
  Str 9 50 2h c    1-MAT-170/00 Programovanie (2)                     1EFM*
  Stv 8 10 2h c    1-AIN-189/15 Webové aplikácie (1)                    1AIN1 1AIN3 1DAV*
  Stv 16 30 2h s    1-UXX-342/15 Digitálne technológie pre žiakov so špeciálnymi vzdelávací 2upMATV 2upMAIN 2upMADG 2upINBI 2upINAN 2upF*

Kalaš Ivan
  Pon 9 00 3h p    3-IVI-508/15 Návrh a realizácia dizertačného projektu (2)        1DRSINF
  Pon 11 30 2h p    1-UIN-246/10 Interaktívne programovanie a vizuálne modelovanie     2upI* 1kI*
  Pon 14 00 2h s    DRS001 Seminár (ODI, KDMFI)                       iDRS
  Pon 16 30 2h p    2-UIN-120/00 Didaktika informatiky (1)                 1pUIN 1pmupCHIT 1muI* 2kI*
  Pon 18 10 1h s    2-pUXX-901/20 Projekt záverečnej práce                 1pUIN

Karpielová Mária D
  Uto 13 10 2h c    1-MAT-170/00 Programovanie (2)                     1MAT** 1MMN*
  Str 9 50 2h c    1-MAT-170/00 Programovanie (2)                     1EFM*

Kubincová Zuzana
  Pon 8 10 2h p    1-UIN-236/15 Algoritmy a údajové štruktúry               2upI* 2kI*
             1-UIN-236/15 Algoritmy a údajové štruktúry               2upI* 2kI*
  Pon 9 50 2h p    1-UIN-236/15 Algoritmy a údajové štruktúry               2upI* 2kI*
  Pon 11 30 2h c    2-AIN-234/15 E-learningové prostredia vo vzdelávaní           2mAINv
  Pon 18 10 2h v    2-UXX-936/15 Seminár k diplomovej práci z informatiky (3)        2muI* 2kI* 2pmupI*
             2-UXX-932/13 Seminár k diplomovej práci z informatiky (1)        1pmupCHIT 1muI* 1kI*
  Uto 8 10 2h p    1-UIN-141/15 Programovanie (2)                     1upI* 1kI*
  Stv 9 50 2h v    2-UIN-272/15 Seminár z webových technológií vo vyučovaní (2)      1pmupCHIT 1muI*
             2-UIN-274/17 Seminár z webových technológií vo vyučovaní (4)      2muI* 2pmupI*

Miková Karolína
  Pon 11 30 3h p    3-IVI-011/15 Moderné metódy pedagogického výskumu (1)          1DRSINF
  Uto 13 10 2h v    1-UIN-354/00 Robotické stavebnice vo vzdelávaní (1)           3up**
  Uto 14 50 2h s    1-UIN-251/00 Propedeutika vyučovania informatiky (2)          2pUIN 2upI* 1kI*
  Str 9 50 2h k    2-UXX-124/15 Metodológia pedagogického výskumu (2)           1mu** 2kM*
  Str 11 30 2h s    1-UXX-138/15 Digitálne technológie (2)                 1up** 1kM*
  Stv 14 50 1h p    1-UXX-331/18 Školský manažment                     1pUIN 1pUMA 1pUFY 3up** 2kM*
  Stv 15 40 2h c    1-UXX-331/18 Školský manažment                     1pUIN 1pUMA 1pUFY 3up** 2kM*

Miťková Emília
  Uto 18 10 2h p    1-UMA-118/15 Seminár zo školskej matematiky (2)             2upM* 2pupM*
  Stv 14 00 3h k    2-UMA-258/15 Metódy riešenia matematických úloh (2)           1muM* 2kM* 1pmupM*

Salanci Ľubomír
  Uto 8 10 2h p    1-MAT-170/00 Programovanie (2)                     1MAT***
  Uto 13 10 2h c    1-MAT-170/00 Programovanie (2)                     1MAT** 1MMN*
  Str 13 10 3h p    3-IVI-002/00 Vybrané kapitoly z informatiky (1)             1DRSINF
  Stv 9 50 2h p    2-AIN-139/14 Kompilátory a interpretre                 1mAINp 1mAINv
  Stv 11 30 2h c    2-AIN-139/14 Kompilátory a interpretre                 1mAINp 1mAINv

Slavíčková Mária
  Uto 13 10 2h p    1-UMA-105/15 Matematická analýza (2)                  2upM* 2pupM*
  Uto 16 30 2h c    1-UMA-105/15 Matematická analýza (2)                  2upM* 2pupM*
  Pia 9 50 2h v    2-UMA-253/19 Problematické časti základoškolskej matematiky       1muM* 2kM* 1pmupM*
  Pia 11 30 2h s    3-MVM-039/15 Design didaktického výskumu                1DRSMAT

Tomcsányi Peter
  Pon 12 20 2h p    1-AIN-186/20 Princípy počítačov – systémové programovanie        1AIN*
  Pon 16 30 2h c    1-AIN-186/20 Princípy počítačov – systémové programovanie (druhá polovi 1AIN2 1AIN3
  Pon 18 10 2h c    1-AIN-186/20 Princípy počítačov – systémové programovanie (druhá polovi 1AIN2 1AIN3
  Uto 16 30 2h c    1-AIN-186/20 Princípy počítačov – systémové programovanie (pre opakujúc 2AIN* 3AIN*
  Str 13 10 2h c    1-AIN-186/20 Princípy počítačov – systémové programovanie (druhá polovi 1AIN1
  Str 14 50 2h c    1-AIN-186/20 Princípy počítačov – systémové programovanie (druhá polovi 1AIN1
  Str 16 30 2h c    1-AIN-186/20 Princípy počítačov – systémové programovanie (druhá polovi 1AIN2 1AIN3

Tomcsányiová Monika
  Uto 9 50 2h k    1-UIN-343/15 Tvorba pedagogického softvéru (2)             3upI* 2kI*
             2-AIN-136/15 Tvorba edukačného softvéru                 1mAINv
  Uto 11 30 2h v    1-UIN-325/15 Programátorské etudy (2)                  3upI*
  Str 11 30 2h k    2-pUINx-203/19 Didaktika programovania (2)               2pUIN 1pmupCHIT 1muI* 2kI*
  Str 16 30 2h k    2-AIN-136/15 Tvorba edukačného softvéru                 1mAINv
  Stv 11 30 1h s    1-UXX-935/13 Seminár k bakalárskej práci z informatiky (2)       3upI* 3pupI*
  Stv 11 30 2h s    2-pUIN-901/19 Projekt záverečnej práce                 2pUIN
  Stv 13 10 2h v    1-UIN-351/17 Programovanie v JavaScripte                3upI* 2kI*

Vankúš Peter
  Pon 9 00 2h c    1-AIN-188/17 Matematika (2) - Matematická analýza            1AIN1
  Str 9 50 2h k    2-UXX-124/15 Metodológia pedagogického výskumu (2)           1mu** 2kM*
  Str 13 10 2h c    1-AIN-188/17 Matematika (2) - Matematická analýza            1AIN2
  Str 14 50 2h c    1-AIN-188/17 Matematika (2) - Matematická analýza            1AIN3
  Stv 14 00 2h c    N-bZXX-009/15 Matematika (2)                      1pZ*
  Pia 15 40 2h v    1-UMA-125/19 Postoje ako hybná sila matematickej edukácie        1upM* 1pupM*

Vargová Michaela
  Pon 14 50 2h c    1-MMN-520/00 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (2)       1MMN*
  Uto 11 30 2h c    1-MMN-150/15 Matematická analýza (2)                  1MMN*
  Uto 14 50 4h k    2-UMA-105/15 Didaktika matematiky (1)                  1pUMA 1muM* 2kM* 1pmupM*
  Stv 10 40 2h v    1-UMA-214/19 Doplnkové cvičenia k matematickej analýze (2)       2upM* 2pupM*

Velmovská Klára
  Str 9 50 2h s    1-UFY-265/15 Fyzika netradične                     2upF*
  Str 16 30 1h s    2-UXX-933/15 Seminár k diplomovej práci z fyziky (1)          1muMAFY_k 1muF*
  Stv 8 10 2h k    1-UFY-121/15 Matematické metódy vo fyzike (2)              1upF*
  Stv 9 50 3h s    2-UFY-115/15 Metódy riešenia fyzikálnych úloh              1muMAFY_k 2pUFY 1muF*

Winczer Michal
  Pon 8 10 2h v    2-UIN-262/15 Programátorské súťaže                   2muI* 2pmupI*
  Pon 9 50 2h p    1-AIN-211/10 Úvod do teoretickej informatiky              2AIN*
  Pon 11 30 2h v    2-UIN-102/15 Teoretická informatika (2)                 2muI* 2kI* 2pmupI*
  Uto 13 10 2h k    1-KXX-018/20 Základy programovania (2)                 1k*
  Uto 14 50 2h p    1-INF-175/00 Spoločenské aspekty informatiky              1BMF* 1AIN* 2INF* 2BIN*
  Str 8 10 2h v    2-UIN-144/15 Návrh a analýza algoritmov                 1pmupCHIT 1muI* 2kI*
  Str 9 50 2h v    2-UXX-108/00 Dejiny informatiky                     1pmupCHIT 1mu** 2kM*
  Stv 13 10 2h k    1-KXX-018/20 Základy programovania (2)                 1k*


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Výpočtové centrum
(VC)

Mederly Peter
  Stv 9 00 2h k    1-EFM-535/00 Princípy účtovníctva                    2EFM*


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu: 1. 6. 2021.