Rozvrhy ucitelov podla katedier
letný semester 2022/23

Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie
(KAFZM)

Bartková Daniela D
  Pon 14 50 2h c F1-112 2-FAA-102/22 Teoretická astrofyzika (2)                 1mFAA

Bartok Juraj
  Pon 14 50 2h p F1-oJF 1-OZE-345/22 Analytické metódy environmentálnej fyziky (2)       3OZE

Cimerman Richard
  Uto 9 50 2h p F2-s168 3-FEM-007/22 Znečistenie ovzdušia, vody a pôdy a šírenie polutantov v 1DRSFYZ
  Uto 11 30 1h s F2-s168 3-FEM-007/22 Znečistenie ovzdušia, vody a pôdy a šírenie polutantov v 1DRSFYZ
  Stv 10 40 2h k F2-s168 1-OZE-304/22 Obnoviteľné zdroje energie                3OZE

Damborská Ingrid
  Uto 9 00 2h p F1-357 2-FMK-106/15 Metódy analýzy v meteorológii a klimatológii        1mEOMm
  Uto 10 40 1h c F1-357 2-FMK-106/15 Metódy analýzy v meteorológii a klimatológii        1mEOMm
  Str 8 10 2h p F1-358 2-FMK-240/22 Agrometeorológia a bioklimatológia             2mEOMm
  Str 9 50 1h c F1-358 2-FMK-240/22 Agrometeorológia a bioklimatológia             2mEOMm
  Str 12 20 2h s F1-357 2-FOZ-207/15 Seminár z aplikovanej meteorológie (2)           2mEOMm
  Stv 9 00 2h p F1-357 2-FMK-112/00 Fyzika hraničnej vrstvy atmosféry             1mEOMm
  Stv 10 40 1h c F1-357 2-FMK-112/00 Fyzika hraničnej vrstvy atmosféry             1mEOMm

Gajdoš Štefan
  Pia 16 30 2h l F1-112 2-FAA-130/00 Laboratórne práce (1)                   1mFAA

Galád Adrián
  Pia 10 40 2h p F1-112 2-FAA-145/00 Asteroidy                         1mFAA 2mFAA
  Pia 16 30 2h l F1-112 2-FAA-130/00 Laboratórne práce (1)                   1mFAA

Gera Martin
  Pon 10 40 3h p F1-357 2-FMK-111/00 Dynamické predpovedné metódy                1mEOMm
  Uto 13 10 3h s F2-s168 2-FOL-922/22 Diplomový seminár (2)                   2mEOM*
  Str 9 00 2h k F1-357 1-OZE-373/10 Základy dynamickej meteorológie              3OZE
  Str 12 20 2h p F1-360 2-FOZ-156/15 Výpočtové metódy v dynamike tekutín            1mEOMm 2mFAA
  Str 14 00 1h c F1-360 2-FOZ-156/15 Výpočtové metódy v dynamike tekutín            1mEOMm 2mFAA
  Stv 8 10 2h k M-VI  1-OZE-303/22 Základy meteorológie a klimatológie            1OZE 2OZE 3OZE 3DAV 2OZEk 3OZEk 2DAV 3DAVk
  Stv 14 00 3h p F1-357 3-FEM-013/22 Vybrané kapitoly z dynamickej a numerickej meteorológie  2DRSFYZ

Hensel Karol
  Uto 14 00 2h s F1-111 1-OZE-920/10 Seminár k bakalárskej práci                3OZE
  Str 9 50 2h p F2-s168 2-FOZ-254/15 Technológie na ochranu ovzdušia              1mEOMo
  Str 13 10 2h p F2-s168 2-FOZ-243/22 Spracovanie odpadu                    2mEOMo
  Pia 13 10 2h p F2-s168 2-FOZ-157/22 Katalýza a zelené aplikácie                1mEOMo

Hlobik Filip D
  Stv 13 10 1h c F1-360 2-UFY-220/00 Astronómia a meteorológia                 2muMAFY_k 2muF*

Hrobár Tomáš D
  Pon 9 00 3h k F1-112 2-FAA-149/15 Výpočtová technika v astronómii (1)            1mFAA

Janda Mário
  Pon 9 00 2h p F2-051 2-FOL-112/15 Žiarenie plazmy                      1mFFP
  Pon 14 50 2h p F2-s168 2-FOZ-122/22 Optická a laserová spektroskopia             1mEOMo
  Pon 14 50 2h p F2-167 1-FYZ-807/22 Úvod do optickej a laserovej spektroskopie         3FYZ*
  Pon 16 30 1h c F2-s168 2-FOZ-122/22 Optická a laserová spektroskopia             1mEOMo
  Pon 16 30 1h c F2-167 1-FYZ-807/22 Úvod do optickej a laserovej spektroskopie         3FYZ*
  Uto 9 00 2h p F2-167 3-FOS-024/22 Optická spektroskopia plynov a plazmy           1DRSFYZ
  Uto 14 50 2h v F2-051 1-FYZ-451/15 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov        3TEF 3FYZ*
  Str 9 00 2h p F2-051 2-FFP-102/15 Fyzika plazmy (2)                     1mFFP
  Str 13 10 1h c F2-051 2-FFP-102/15 Fyzika plazmy (2)                     1mFFP
  Stv 10 40 2h p F2-167 2-FOL-215/22 Optická spektroskopia                   1mFFP
  Stv 15 40 2h v F2-051 1-FYZ-451/15 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov        3TEF 3FYZ*
  Pia 11 30 2h c F2-051 1-FYZ-451/15 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov        3TEF 3FYZ*

Jurašek Marián
  Str 14 00 2h p F1-357 2-FMK-246/00 Metódy diaľkovej detekcie v meteorológii          1mEOMm

Klačka Jozef
  Uto 12 20 2h k F1-112 2-FAA-125/00 Galaktická a mimogalaktická astronómia (1)         1mFAA
  Str 13 10 2h s F1-112 3-FAA-008/00 Seminár z astronómie a astrofyziky (2)           fDRS
             3-FAA-012/00 Seminár z astronómie a astrofyziky (4)           fDRS
             3-FAA-014/00 Seminár z astronómie a astrofyziky (6)           fDRS
             3-FAA-019/22 Seminár z astronómie a astrofyziky (8)           fDRS
  Stv 9 00 3h k F1-112 2-FAA-125/00 Galaktická a mimogalaktická astronómia (1)         1mFAA
  Pia 14 50 2h s F1-112 2-FAA-911/22 Diplomová práca                      2mFAA

Kornoš Leonard
  Uto 9 00 3h k F1-112 2-FAA-106/00 Nebeská mechanika (2)                   1mFAA
  Str 13 10 2h s F1-112 2-FAA-121/00 Seminár z astronómie a astrofyziky (2)           1mFAA
             2-FAA-221/00 Seminár z astronómie a astrofyziky (4)           2mFAA
  Pia 9 00 2h p F1-112 3-FAA-002/00 Populácia malých telies slnečnej sústavy (2)        1DRSFYZ
  Pia 14 50 2h s F1-112 2-FAA-911/22 Diplomová práca                      2mFAA
  Pia 16 30 2h l F1-112 2-FAA-130/00 Laboratórne práce (1)                   1mFAA

Kremler Martin
  Pon 15 40 2h p FIT  N-bEXX-151/22 Klimatológia a meteorológia                2pE
  Uto 15 40 3h k F1-357 2-FOZ-110/22 Šírenie znečisťujúcich látok v životnom prostredí     1mEOM*
  Pia 10 40 2h p F1-360 1-OZE-374/15 Geografické informačné systémy               3DAV 3OZE 3DAVk 2DAV 3INF*
  Pia 14 00 3h p F1-357 3-FMK-009/00 Chemizmus atmosféry                    fDRS

Kristek Jozef
  Uto 14 50 1h p F2-T3 1-FYZ-232/22 Počítačová fyzika                     2OZE 2TEF 3FYZk 2FYZ*
  Uto 15 40 2h c F2-T3 1-FYZ-232/22 Počítačová fyzika                     2OZE 2TEF 3FYZk 2FYZ*
  Str 9 50 1h c M-VII 1-FYZ-122/22 Analýza chýb meraní - štatistika pre fyzikov        1FYZ1 2FYZk
  Str 10 40 2h p A   1-FYZ-122/22 Analýza chýb meraní - štatistika pre fyzikov        2FYZk 3FYZk 1FYZ* 2FYZ* 3FYZ*
  Str 14 00 1h c F1-108 1-FYZ-122/22 Analýza chýb meraní - štatistika pre fyzikov        3FYZk 2FYZ*
  Stv 9 50 2h s F1-108 1-FYZ-323/22 Seminár k bakalárskej práci                3FYZ*
  Stv 17 20 1h n F2-oFZP 1-FYZ-323/22 Seminár k bakalárskej práci                3FYZ*
  Pia 11 30 1h c M-II  1-FYZ-122/22 Analýza chýb meraní - štatistika pre fyzikov        1FYZ2
  Pia 14 00 2h s M-II  1-FYZ-220/22 Seminár z fyziky (2)                    3FYZk 2FYZ*

Kristeková Miriam
  Stv 12 20 2h s M-IV  2-EFM-237/15 Spracovanie digitálnych signálov              2mPMS 2mEMM*

Kristeková Nikola D
  Uto 9 00 2h p F1-360 2-FOZ-212/15 Aplikačný softvér v meteorológii              2mEOMm
  Uto 10 40 1h c F1-360 2-FOZ-212/15 Aplikačný softvér v meteorológii              2mEOMm

Lapin Milan
  Pon 9 00 2h p F1-357 2-FMK-116/22 Regionálna klimatológia                   1mEOMm
  Str 12 20 1h s F1-358 3-FEN-003/10 Klimatické zmeny, ich príčiny a dôsledky          1DRSFYZ
  Str 13 10 2h p F1-358 3-FEN-003/10 Klimatické zmeny, ich príčiny a dôsledky          1DRSFYZ

Machala Zdenko
  Pon 10 40 2h p F2-s168 2-FBM-151/22 Využitie plazmy a elektrických polí v biomedicíne     2mFBM
              3-FBF-015/22 Biomedicínske aplikácie plazmy a elektrických polí    1DRSFYZ
              3-FFP-203/22 Bioaplikácie plazmy                    1DRSFYZ
              3-FOS-027/22 Biomedicínske aplikácie plazmy, elektrických polí, žiaren 2DRSFYZ
  Uto 9 50 2h p F2-s168 3-FEM-007/22 Znečistenie ovzdušia, vody a pôdy a šírenie polutantov v 1DRSFYZ
  Uto 11 30 1h s F2-s168 3-FEM-007/22 Znečistenie ovzdušia, vody a pôdy a šírenie polutantov v 1DRSFYZ
  Uto 13 10 3h s F2-s168 2-FOL-922/22 Diplomový seminár (2)                   2mEOM*
  Stv 13 10 3h p F2-s168 2-FOZ-275/22 Komplexné riešenia environmentálnych problémov      2mEOMo

Matlovič Pavol
  Str 10 40 2h p F1-112 2-FAA-117/15 Medziplanetárna hmota (2)                 1mFAA
  Pia 9 00 2h p F1-112 3-FAA-002/00 Populácia malých telies slnečnej sústavy (2)        1DRSFYZ

Melo Marián
  Uto 11 30 2h p F1-357 1-OZE-275/15 Fyzikálne aspekty geografického systému          1OZE
  Uto 13 10 1h c F1-357 1-OZE-275/15 Fyzikálne aspekty geografického systému          1OZE
  Stv 11 30 2h p F1-360 2-UFY-220/00 Astronómia a meteorológia                 2muMAFY_k 2muF*
  Stv 13 10 1h c F1-360 2-UFY-220/00 Astronómia a meteorológia                 2muMAFY_k 2muF*

Morvová Marcela
  Stv 10 40 2h k F2-s168 1-OZE-304/22 Obnoviteľné zdroje energie                3OZE
  Stv 13 10 3h p F2-s168 2-FOZ-275/22 Komplexné riešenia environmentálnych problémov      2mEOMo

Nagy Roman
  Pon 12 20 3h p F1-112 2-FAA-102/22 Teoretická astrofyzika (2)                 1mFAA
  Str 13 10 2h s F1-112 2-FAA-121/00 Seminár z astronómie a astrofyziky (2)           1mFAA
             2-FAA-221/00 Seminár z astronómie a astrofyziky (4)           2mFAA
  Stv 12 20 2h p F1-112 2-FAA-112/15 Kozmická elektrodynamika (2)                1mFAA

Paulech Tomáš
  Str 14 50 2h p F1-112 2-FAA-152/14 Astrobiológia                       2mFAA 1mFAA

Pribulla Teodor
  Stv 14 00 2h p F1-112 2-FAA-241/00 Premenné hviezdy                      1mFAA 2mFAA

Šilha Jiří
  Pon 9 00 3h k F1-112 2-FAA-149/15 Výpočtová technika v astronómii (1)            1mFAA

Šinger Miroslav
  Pon 14 00 4h l F1-360 2-FMK-103/00 Praktikum zo synoptickej meteorológie (2)         1mEOMm
  Str 9 00 3h p F1-360 2-FMK-102/22 Synoptická meteorológia (2)                1mEOMm

Šturc Michal D
  Str 9 50 1h c M-VII 1-FYZ-122/22 Analýza chýb meraní - štatistika pre fyzikov        1FYZ1 2FYZk
  Pia 11 30 1h c M-II  1-FYZ-122/22 Analýza chýb meraní - štatistika pre fyzikov        1FYZ2

Tóth Juraj
  Uto 14 00 2h p F1-112 2-FAA-146/00 Fyzika planét                       1mFAA 2mFAA
  Str 10 40 2h p F1-112 2-FAA-117/15 Medziplanetárna hmota (2)                 1mFAA
  Str 13 10 2h s F1-112 3-FAA-008/00 Seminár z astronómie a astrofyziky (2)           fDRS
             3-FAA-012/00 Seminár z astronómie a astrofyziky (4)           fDRS
             3-FAA-014/00 Seminár z astronómie a astrofyziky (6)           fDRS
             3-FAA-019/22 Seminár z astronómie a astrofyziky (8)           fDRS
  Stv 11 30 2h p F1-360 2-UFY-220/00 Astronómia a meteorológia                 2muMAFY_k 2muF*
  Pia 14 50 2h s F1-112 2-FAA-911/22 Diplomová práca                      2mFAA


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra algebry a geometrie
(KAG)

Balko Ľudovít
  Pon 9 50 2h s M-116 2-MPG-164/19 Seminár z pseudo-euklidovskej geometrie (2)        mDRS 12mMPG
  Pon 11 30 2h c M-217 2-MPG-125/22 Počítačové videnie                     12mMPG
  Pon 14 50 2h p M-120 2-MPG-125/22 Počítačové videnie                     12mMPG
  Uto 11 30 2h p M-116 1-MAT-530/15 Numerické metódy lineárnej algebry             3MATn
  Str 8 10 2h k M-120 1-MAT-552/22 Geometria pre grafikov (2)                 3MATg 3INF*
             1-UDG-341/22 Úvod do diferenciálnej geometrie              3upMADG
  Str 9 50 2h k M-120 1-UDG-341/22 Úvod do diferenciálnej geometrie              3upMADG

Bátorová Martina
  Uto 8 10 2h s M-oG  1-UXX-932/22 Seminár k bakalárskej práci (2) (M-118)          3upMADG
  Uto 11 30 2h c M-120 1-UDG-333/22 Úvod do počítačovej geometrie               3upMADG
  Str 11 30 2h p F1-109 1-KXX-017/20 Základy matematiky (2)                   1k*
             C-bCXX-010/20 Základy matematiky (2)                  
  Str 14 50 2h c I-H6  1-DAV-105/20 Vizualizácia dát                      2DAVk 2BINk 3BINk 1BIN* 1DAV* 2BIN* 3BIN*
  Stv 11 30 2h c F1-109 C-bCXX-010/20 Základy matematiky (2)                  
             1-KXX-017/20 Základy matematiky (2)                   1k*

Bohdal Róbert
  Pon 9 50 2h s I-23  2-MPG-162/12 Seminár z numerickej geometrie (2)             1mMPG mDRS
  Str 9 00 2h p M-217 1-UDG-221/22 Technické kreslenie s podporou CAD systémov        2upMADG
  Stv 8 10 2h p M-116 2-MPG-102/00 Počítačová grafika (2)                   1mMPG
  Stv 12 20 2h c M-120 1-UDG-221/22 Technické kreslenie s podporou CAD systémov        2upMADG
  Pia 8 10 4h k M-217 1-MAT-830/15 Profesionálny grafický softvér (2)             3MAT*

Bosáková Adriana
  Uto 13 10 2h c M-II  1-KXX-012/20 Doplnkové cvičenia z matematiky (2)            1k*
             N-bCXX-012/20 Doplnkové cvičenia z matematiky (2)            
  Uto 14 50 2h c M-120 2-MPG-215/10 Modelovanie kriviek a plôch (2)              1mMPG
  Str 10 40 2h c M-I  1-UMA-112/22 Algebra a teoretická aritmetika (1)            1upFIMA 1pupM*
  Str 14 00 2h c M-I  1-UMA-112/22 Algebra a teoretická aritmetika (1)            1upM*

Čavarga Martin D
  Stv 8 10 2h c F1-248 1-MAT-180/00 Úvod do počítačovej grafiky                1MAT*
  Stv 14 00 2h c M-217 2-MMN-133/00 Počítačová grafika (2)                   1mMMN*

Dylda Serhii D
  Pon 14 50 2h c M-V  1-AIN-160/22 Diskrétna matematika (2) (konzultácie v ukrajinskom jazyku 1AIN*
  Str 16 30 2h c M-XI  1-DAV-112/20 Matematická analýza (2) (slovensky)            1DAV1 1TEF 2TEFk

Eze Leonard Chidiebere D
  Pon 16 30 2h c M-VII 1-MMN-160/22 Lineárna algebra a geometria (2) (anglicky)        1MMN*
  Str 16 30 2h c F1-109 1-DAV-112/20 Matematická analýza (2) (anglicky)             1TEF 2DAVk 2TEFk 2BINk 1BIN* 1DAV*

Ferko Andrej
  Pon 8 10 2h p M-120 2-MMN-133/00 Počítačová grafika (2)                   1mMMN*
  Pon 9 50 2h s I-23  2-MPG-162/12 Seminár z numerickej geometrie (2)             1mMPG mDRS
  Pon 13 10 4h p M-116 3-MGT-025/10 Trendy a aplikácie počítačovej grafiky           2DRSMAT
  Uto 8 10 2h s M-116 2-MPG-205/00 Seminár z počítačovej grafiky a geometrie         2mMPG
  Uto 9 50 2h s M-116 2-MPG-920/00 Diplomový seminár (1)                   1mMPG
  Str 9 50 2h p M-II  1-MAT-180/00 Úvod do počítačovej grafiky                1MAT*
  Str 14 00 2h p M-VII 1-DAV-211/20 Vizuálne dáta kultúrneho dedičstva             2DAV 3DAVk
  Stv 8 10 2h p M-IX  1-INF-240/15 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá         3BMF 3INF*

Guričan Jaroslav
  Pon 11 30 2h p F1-328 1-INF-156/22 Algebra (2)                        1INF*
  Uto 9 50 2h s M-126 2-MAT-212/22 Univerzálne algebry a zväzy (1)              1mMATs*
  Str 9 50 2h p M-126 2-MAT-241/09 Počítačová algebra (2)                   2mMATs*
  Stv 8 10 2h c F1-328 1-INF-156/22 Algebra (2)                        1INF2

Hamajová Klaudia D
  Str 11 30 2h c M-VIII 1-UMA-220/15 Geometria (2)                       2upM*
  Stv 9 00 2h c M-II  1-UMA-220/15 Geometria (2)                       2pupM*

Hronkovičová Nina D
  Pia 8 10 1h c F1-328 1-FYZ-160/22 Algebra a geometria (2)                  1FYZ2
  Pia 9 00 1h c F1-328 1-FYZ-412/22 Cvičenie z algebry (2)                   1FYZ2
  Pia 12 20 1h c F1-328 1-FYZ-160/22 Algebra a geometria (2)                  1FYZ1 2FYZk
  Pia 12 20 2h c F1-328 1-TEF-160/22 Algebra a geometria (2)                  1TEF 2TEFk
  Pia 13 10 1h c F1-328 1-FYZ-412/22 Cvičenie z algebry (2)                   1FYZ1 2FYZk

Chalmovianska Jana
  Uto 13 10 2h p M-I  1-UMA-220/15 Geometria (2)                       2upMADG 2upMAFY 2upMAIN 2upMATV 2pupM*
  Str 9 00 3h s M-oG  2-UXX-940/22 Seminár k diplomovej práci (1) (M-142)           1muMADG 2muMADG
  Stv 10 40 3h k M-VII 2-MPG-104/20 Algebraická geometria (1)                 1mMPG 1mMAT*
             2-UDG-101/22 Algebraická geometria                   1muMADG

Chalmovianský Pavel
  Uto 13 10 2h p M-120 2-MPG-215/10 Modelovanie kriviek a plôch (2)              1mMPG
  Str 9 00 3h p M-116 2-MPG-117/22 Diferenciálna geometria a jej aplikácie          1mMPG
  Stv 9 50 2h p M-116 3-MGT-023/10 Klasická diferenciálna geometria              1DRSMAT
  Stv 14 50 2h p M-116 3-MGT-016/00 Globálna diferenciálna geometria              1DRSMAT
  Pia 9 50 2h s M-116 2-MPG-166/12 Seminár z algebraickej geometrie (2)            1mMPG mDRS

Jajcay Róbert
  Pon 9 50 2h p M-IX  1-MAT-495/00 Úvod do kódovania                     2DAV 3DAVk 3MATs
  Str 13 10 2h p M-126 2-MAT-225/15 Aplikácie teórie grúp v diskrétnej matematike       1mMATs*
  Stv 14 00 2h p M-126 2-MAT-225/15 Aplikácie teórie grúp v diskrétnej matematike       1mMATs*
  Pia 8 10 2h p M-XI  1-MMN-160/22 Lineárna algebra a geometria (2)              1MMN*
  Pia 12 20 4h s M-XI  DRS032 Seminár z algebraickej teórie grafov               mDRS

Kalužný Samuel D
  Str 16 30 2h c M-X  1-DAV-112/20 Matematická analýza (2) (slovensky)            1DAV2 2DAVk 2BINk 1BIN*
  Stv 11 30 2h c M-VI  1-MAT-160/15 Lineárna algebra a geometria (2)              1MAT**

Kudličková Soňa
  Uto 8 10 2h k M-120 2-UDG-113/22 Didaktika deskriptívnej geometrie (2)           1muMADG
  Str 11 30 2h p M-120 1-UDG-333/22 Úvod do počítačovej geometrie               3upMADG

Macko Tibor
  Pon 13 10 2h p M-126 3-MGT-013/00 Algebraická topológia (2)                 mDRS
             2-MAT-223/09 Algebraická topológia                   1mMATs*
  Pon 15 40 2h v M-126 2-MAT-622/09 Teória kategórií (2)                    2mMATs*
  Uto 9 50 2h p M-VI  1-MAT-160/15 Lineárna algebra a geometria (2)              1MAT**
  Uto 14 50 2h p M-126 2-MAT-223/09 Algebraická topológia                   1mMATs*
             3-MGT-013/00 Algebraická topológia (2)                 mDRS
  Stv 9 50 2h p M-VI  1-MAT-160/15 Lineárna algebra a geometria (2)              1MAT**
  Pia 13 10 2h s M-VII 2-MAT-625/09 Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológie (2)   2mMATs* mDRS

Mackovová Alžbeta D
  Uto 18 10 2h v M-I  1-UDG-151/22 Geogebra pre učiteľov                   1upMADG 2upMADG 3upMADG
  Stv 16 30 2h c M-120 1-UDG-213/22 Zobrazovacie metódy (4)                  2upMADG

Mačaj Martin
  Pon 9 50 2h p M-X  1-MAT-260/00 Algebra (2)                        2MAT*
  Pon 11 30 1h c M-X  1-MAT-260/00 Algebra (2)                        2MAT*
  Pon 12 20 1h v M-X  1-MAT-736/11 Cvičenie z algebry (2)                   2MAT*
  Uto 11 30 2h p M-126 2-MAT-610/09 Algebraická teória čísel                  2mMATs*
  Str 8 10 2h p M-126 2-MAT-216/12 Teória polí (2)                      1mMATs*
  Stv 16 30 2h v M-X  2-UMA-164/22 Úvod do teórie grafov                   1muM* 2kM* 1pmupM*
  Pia 12 20 4h s M-XI  DRS032 Seminár z algebraickej teórie grafov               mDRS

Makovník Marcel
  Pon 13 10 2h c M-120 2-MPG-102/00 Počítačová grafika (2)                   1mMPG
  Pon 15 40 2h c F1-248 1-INF-240/15 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá (každý druhý tý 3BMF 3INF*
  Str 11 30 2h k M-116 1-AIN-545/22 Úvod do geometrického modelovania             3MATg 3AIN*
  Stv 8 10 2h p M-120 2-UDG-146/22 Počítačová geometria (2)                  2muMADG
  Stv 9 50 2h c M-120 2-UDG-146/22 Počítačová geometria (2)                  2muMADG
  Stv 11 30 2h k M-116 1-AIN-545/22 Úvod do geometrického modelovania             3MATg 3AIN*

Niepel Martin
  Pon 11 30 2h p F1-109 1-DAV-104/20 Lineárna algebra                      2DAVk 2BINk 3BINk 1BIN* 1DAV* 2BIN*
  Uto 9 50 3h p M-II  1-EFM-160/12 Lineárna algebra a geometria (2)              1EFM*
  Str 14 50 3h k M-XII 2-MAT-313/19 Vybrané kapitoly z numerickej algebry           1mMATn*
  Stv 9 50 2h p F1-109 1-DAV-104/20 Lineárna algebra                      2DAVk 2BINk 3BINk 1BIN* 1DAV* 2BIN*
  Pia 13 10 2h s M-VII 2-MAT-625/09 Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológie (2)   2mMATs* mDRS

Rusin Tomáš
  Pon 9 50 2h s M-116 2-MPG-164/19 Seminár z pseudo-euklidovskej geometrie (2)        mDRS 12mMPG
  Pon 12 20 2h p F1-108 1-UMA-112/22 Algebra a teoretická aritmetika (1)            1upM* 1pupM*
  Uto 9 50 2h c M-120 1-MAT-530/15 Numerické metódy lineárnej algebry             3MATn
  Uto 11 30 2h c M-I  1-MMN-160/22 Lineárna algebra a geometria (2) (slovensky)        1MMN*
  Str 14 50 2h c M-VIII 1-INF-156/22 Algebra (2)                        1INF3

Sleziak Martin
  Pon 8 10 2h p F1-247 2-INF-182/22 Algebra (3)                        2INF* 3INF* 1mINFt*
  Uto 8 10 2h p M-VI  2-MAT-624/09 Teória čísel (2)                      1mMATs*
  Uto 11 30 2h c M-VI  2-INF-182/22 Algebra (3)                        3INF* 1mINFt*
  Uto 16 30 2h c M-IX  2-INF-182/22 Algebra (3)                        2INF*
  Str 16 30 2h v M-VI  1-MAT-192/00 Cvičenie z lineárnej algebry a geometrie (2)        1MAT**
  Stv 8 10 2h v M-126 2-MAT-226/14 Aplikácie teórie množín                  1mMATs*

Solčan Štefan
  Str 8 10 4h s M-oG  2-UXX-941/22 Seminár k diplomovej práci (2) (M-157)           2muMADG
  Str 13 10 4h k M-120 2-UDG-106/22 Plochy technickej praxe (2)                1muMADG

Tomanová Jana
  Uto 8 10 2h c M-III 1-INF-156/22 Algebra (2)                        1INF1
  Uto 13 10 2h v M-XII 1-MAT-725/00 Diskrétna matematika (2)                  1MAT*
  Str 14 00 1h c M-VI  1-MAT-725/00 Diskrétna matematika (2)                  1MAT*
  Stv 8 10 2h p M-I  1-UMA-207/22 Algebra a teoretická aritmetika (3)            3upM* 3pupM*
  Pia 12 20 2h c M-IX  1-UMA-207/22 Algebra a teoretická aritmetika (3)            3upM* 3pupM*

Wilsch Dávid D
  Uto 14 00 2h c C   1-DAV-104/20 Lineárna algebra                      1DAV1 2BINk 1BIN*
  Uto 16 30 2h c M-XII 1-DAV-104/20 Lineárna algebra                      1DAV2 2DAVk 2BIN*

Zlatoš Pavol
  Pon 10 40 2h p M-126 1-MAT-480/22 Matematická logika (2)                   3MATs
  Uto 9 00 3h p F1-109 1-FYZ-160/22 Algebra a geometria (2)                  2FYZk 1FYZ*
             1-TEF-160/22 Algebra a geometria (2)                  1TEF 2TEFk 2TEF 3TEFk
  Stv 15 40 3h k M-VII 2-IKVa-267/18 Mathematical Logic for Cognitive Science         1mIKV


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra aplikovanej informatiky
(KAI)

.KAIUcitel1 
  Pon 13 10 2h s I-9  DRS001 Seminár                             

Anthony Peter D
  Stv 11 30 2h c M-X  1-AIN-160/22 Diskrétna matematika (2) (anglická verzia)         1AIN* 2AIN*
  Stv 14 00 2h c M-VII 2-AIN-144/15 Reprezentácia znalostí a inferencia            1mAINu

Baláž Andrej D
  Uto 8 10 2h c M-V  2-AIN-205/15 Algoritmické riešenie ťažkých problémov          1mAIN**
  Str 14 50 2h c I-H6  1-DAV-105/20 Vizualizácia dát                      2DAVk 2BINk 3BINk 1BIN* 1DAV* 2BIN* 3BIN*

Barla Michal
  Pon 9 50 2h p M-I  2-AIN-155/22 Databázy (2)                        1mAINp 1mAINs
  Pon 11 30 2h c I-H6  2-AIN-155/22 Databázy (2) (od 2. týždňa)                1mAINp 1mAINs
  Pon 13 10 2h c I-H3  2-AIN-155/22 Databázy (2) (len 1. týždeň)                1mAINp 1mAINs

Bečková Iveta D
  Str 9 50 2h c I-H6  1-AIN-412/22 Logika pre informatikov                  2AIN1 2AIN2
  Str 11 30 2h c I-H3  1-AIN-412/22 Logika pre informatikov                  2AIN3
  Str 13 10 2h s I-8  DRS040 Seminár CNC                           iDRS
  Stv 16 30 2h c I-H3  2-AIN-132/15 Neurónové siete                      1mAINu 2mINFb 1mINFb

Beňušková Ľubica
  Str 13 10 2h s I-8  DRS040 Seminár CNC                           iDRS
  Str 14 50 2h p I-23  2-IKVa-136/18 Computational Cognitive Neuroscience           1mIKV

Berger Haladová Zuzana
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS038 Seminár počítačového videnia                   iDRS
  Pon 11 30 2h p F1-247 2-AIN-147/19 Počítačové videnie                     1mAINg
  Stv 11 30 2h c F1-248 2-AIN-147/19 Počítačové videnie                     1mAINg

Blaho Andrej
  Pon 9 50 2h p A   1-AIN-170/22 Programovanie (2)                     1TEF 2TEFk 2DAVk 2BINk 1AIN* 1BIN* 1DAV*
  Uto 8 10 2h c I-H6  1-AIN-170/22 Programovanie (2)                     1AIN4 2DAVk 1DAV*
  Uto 8 10 2h c I-H3  1-AIN-170/22 Programovanie (2)                     1AIN4 2DAVk 1DAV*
  Uto 10 40 1h s M-III 1-AIN-920/22 Bakalársky seminár                     3AIN*
  Stv 8 10 2h c I-H3  1-AIN-170/22 Programovanie (2)                     1AIN1 1AIN2 1AIN3 1TEF 1BIN*
  Stv 8 10 2h c I-H6  1-AIN-170/22 Programovanie (2)                     1AIN1 1TEF 1AIN2 1AIN3
  Pia 15 40 2h p A   XXXPRED000 Rezervácia - jednorázová (Programovanie (2) 1-AIN-170 Náhrad 1TEF 2DAVk 2BINk 2TEFk 1AIN* 1BIN* 1DAV*

Borovanský Peter
  Pon 8 10 2h p B   1-AIN-172/22 Programovanie (4)                     2DAV 3DAVk 2AIN*
  Uto 16 30 2h c I-H3  1-AIN-172/22 Programovanie (4)                     2DAV 3DAVk
  Str 14 00 2h p M-II  2-AIN-116/14 Funkcionálne programovanie                 1mAINp 1mINFb 2mINFb
  Str 16 30 2h c I-H3  1-AIN-172/22 Programovanie (4)                     2AIN*
  Str 16 30 2h c I-H6  1-AIN-172/22 Programovanie (4)                     2AIN*
  Stv 11 30 2h c F1-247 2-AIN-116/14 Funkcionálne programovanie                 1mAINp 1mINFb 2mINFb
  Stv 17 20 2h p A   XXXPRED000 Rezervácia - jednorázová (Programovanie (4) 1-AIN-172 Náhrad 2DAV 3DAVk 2AIN*

Boža Vladimír
  Pon 16 30 3h k I-H6  1-DAV-202/20 Manažment dát                       2DAV 3DAVk 3BINk 1mINFb 2mINFb 2BIN*
  Pia 13 10 4h c I-H3  1-INF-815/15 Rýchlostné programovanie (2)                1INF*
             1-INF-825/15 Rýchlostné programovanie (4)                2INF*

Cimrová Barbora
  Uto 14 00 3h k I-9  2-IKVa-137/18 Modern Methods in Brain Research             1mIKV
  Str 13 10 2h s I-8  DRS040 Seminár CNC                           iDRS
  Str 14 50 4h k I-9  2-IKVa-921/22 Master's Thesis Seminar                  2mIKV

Černeková Zuzana
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS038 Seminár počítačového videnia                   iDRS
  Uto 9 50 1h s M-III 1-AIN-920/22 Bakalársky seminár                     3AIN*
  Str 9 00 2h p I-8  1-MAT-575/00 Rozpoznávanie obrazcov a spracovanie obrazu        3MATg

Dráček František D
  Uto 13 10 2h s I-23  DRS039 Seminár YACGS                          iDRS
  Stv 13 10 2h c F1-248 2-AIN-127/15 Pokročilá počítačová grafika                1mAINg
  Pia 8 10 2h s C   2-AIN-923/22 Projektový seminár (1)                   1mAIN**

Ďurikovič Roman
  Uto 13 10 2h s I-23  DRS039 Seminár YACGS                          iDRS
  Pia 8 10 2h s C   2-AIN-923/22 Projektový seminár (1)                   1mAIN**

Fandl Matej D
  Uto 16 30 2h c I-H3  1-AIN-172/22 Programovanie (4)                     2DAV 3DAVk
  Str 13 10 2h s I-8  DRS040 Seminár CNC                           iDRS
  Str 16 30 2h c I-H3  1-AIN-172/22 Programovanie (4)                     2AIN*
  Str 16 30 2h c I-H6  1-AIN-172/22 Programovanie (4)                     2AIN*
  Stv 11 30 2h c F1-247 2-AIN-116/14 Funkcionálne programovanie                 1mAINp 1mINFb 2mINFb

Farkaš Igor
  Str 9 50 2h p C   2-AIN-132/15 Neurónové siete                      1mAINu 2mINFb 1mINFb
  Str 13 10 2h s I-8  DRS040 Seminár CNC                           iDRS
  Str 14 50 4h k I-9  2-IKVa-921/22 Master's Thesis Seminar                  2mIKV

Gajdošech Lukáš D
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS038 Seminár počítačového videnia                   iDRS
  Uto 16 30 2h c I-H3  1-AIN-172/22 Programovanie (4)                     2DAV 3DAVk
  Str 16 30 2h c I-H3  1-AIN-172/22 Programovanie (4)                     2AIN*
  Str 16 30 2h c I-H6  1-AIN-172/22 Programovanie (4)                     2AIN*
  Stv 13 10 2h c F1-248 2-AIN-127/15 Pokročilá počítačová grafika                1mAINg

Gál Tomáš
  Uto 16 30 3h k I-23  2-IKVa-141/18 Current Trends in Cognitive Psychology          1mIKV
  Str 16 30 3h s F1-108 2-IKVa-192/19 Science, Technology and Humanity: Opportunities and Risks 1mIKV FMFI

Gruska Damas
  Pon 14 50 4h p A   2-AIN-109/22 Programovanie paralelných a distribuovaných systémov    2mINFp 1mINFp 1mAIN**
  Stv 13 10 4h k M-III 2-AIN-185/22 Formálne metódy tvorby softvéru              2mAIN**
             2-INF-126/00 Modely konkurentných systémov               2mINFp
  Stv 16 30 1h s B   1-AIN-232/22 Ročníkový projekt a úvod do bakalárskej práce       2AIN*

Guller Dušan
  Pon 14 50 4h k M-XI  1-AIN-670/22 Expertné systémy                      3AIN*
  Uto 14 50 2h c F1-247 1-AIN-160/22 Diskrétna matematika (2)                  2AIN1
  Uto 16 30 2h c F1-247 1-AIN-160/22 Diskrétna matematika (2)                  2AIN2

Gyárfáš František
  Uto 11 30 2h p C   2-AIN-133/15 Extrémne programovanie                   1mAINp 1mAINs 3AIN*
  Stv 9 50 2h p C   1-AIN-675/22 Filozofia internetu                    3AIN*
  Stv 13 10 2h c I-H6  2-AIN-133/15 Extrémne programovanie                   1mAINp 1mAINs 3AIN*
  Pia 9 50 2h s I-23  1-AIN-611/22 Tvorivé písanie                      3AIN*

Hamerlik Endre D
  Str 13 10 2h s I-8  DRS040 Seminár CNC                           iDRS

Homola Martin
  Pon 9 50 2h p M-VI  2-AIN-144/15 Reprezentácia znalostí a inferencia            1mAINu
  Str 9 50 2h c I-H6  1-AIN-412/22 Logika pre informatikov                  2AIN1 2AIN2
  Str 11 30 2h c I-H3  1-AIN-412/22 Logika pre informatikov                  2AIN3
  Stv 14 00 2h c M-VII 2-AIN-144/15 Reprezentácia znalostí a inferencia            1mAINu

Jajcayová Tatiana
  Pon 11 30 2h p A   1-AIN-160/22 Diskrétna matematika (2)                  1AIN* 2AIN*
  Pon 14 50 2h s I-23  PRED024 Akademické podporné centrum                   1AIN* 2AIN*
  Uto 16 30 2h p M-X  2-AIN-138/16 Diskrétne štruktúry v informatike a počítačovej grafike  1mAIN**
  Str 8 10 2h c M-VI  2-AIN-138/16 Diskrétne štruktúry v informatike a počítačovej grafike  1mAIN**
  Str 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Str 18 10 2h n FMFI  1-AIN-160/22 Diskrétna matematika (2) (písomka)             2AIN*
  Stv 11 30 2h c M-X  1-AIN-160/22 Diskrétna matematika (2) (anglická verzia)         1AIN* 2AIN*
  Pia 14 00 2h p A   XXXPRED000 Rezervácia - jednorázová (Diskrétna matematika (2) 1-AIN-160 1AIN* 2AIN*

Kľuka Ján
  Str 8 10 2h p A   XXXPRED000 Rezervácia - jednorázová (Úvod do matematickej logiky 1-INF- 3BINk 2INF* 2BIN*
             1-AIN-412/22 Logika pre informatikov (Náhradný termín pre prednášku)  2AIN*
  Str 9 50 2h c I-H6  1-AIN-412/22 Logika pre informatikov                  2AIN1 2AIN2
  Str 11 30 2h c I-H3  1-AIN-412/22 Logika pre informatikov                  2AIN3
  Stv 9 50 2h l F1-248 1-AIN-412/22 Logika pre informatikov                  2AIN3
  Stv 13 10 2h l I-H3  1-AIN-412/22 Logika pre informatikov                  2AIN1
  Stv 14 50 2h l I-H3  1-AIN-412/22 Logika pre informatikov                  2AIN2

Kocur Viktor
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS038 Seminár počítačového videnia                   iDRS
  Uto 14 50 2h p I-23  2-AIN-148/22 3D videnie                         1mAINg
  Str 16 30 2h c F1-248 2-AIN-148/22 3D videnie                         1mAINg

Komara Ján
  Pon 8 10 2h p M-XI  1-AIN-470/22 Špecifikácia a verifikácia programov            1mINFb 2mINFb 3AIN*
  Pon 11 30 2h c F2-T3 1-AIN-470/22 Špecifikácia a verifikácia programov            1mINFb 2mINFb 3AIN*
  Uto 13 10 1h l M-X  1-AIN-188/22 Matematická analýza                    1AIN1
  Uto 14 00 1h l M-X  1-AIN-188/22 Matematická analýza                    1AIN3
  Uto 14 50 1h l M-X  1-AIN-188/22 Matematická analýza                    1AIN2
  Uto 15 40 1h l M-X  1-AIN-188/22 Matematická analýza                    1AIN4
  Stv 8 10 2h c M-XII 1-AIN-160/22 Diskrétna matematika (2)                  2AIN3
  Stv 11 30 2h c M-VIII 1-AIN-160/22 Diskrétna matematika (2)                  1AIN1

Kramár Tomáš
  Pon 9 50 2h p M-I  2-AIN-155/22 Databázy (2)                        1mAINp 1mAINs
  Pon 11 30 2h c I-H6  2-AIN-155/22 Databázy (2) (od 2. týždňa)                1mAINp 1mAINs
  Pon 13 10 2h c I-H3  2-AIN-155/22 Databázy (2) (len 1. týždeň)                1mAINp 1mAINs

Kubík Jozef D
  Uto 16 30 2h c I-H3  1-AIN-172/22 Programovanie (4)                     2DAV 3DAVk
  Str 16 30 2h c I-H3  1-AIN-172/22 Programovanie (4)                     2AIN*
  Str 16 30 2h c I-H6  1-AIN-172/22 Programovanie (4)                     2AIN*

Kyselica Daniel D
  Pon 9 00 3h k F1-112 2-FAA-149/15 Výpočtová technika v astronómii (1)            1mFAA
  Uto 13 10 2h s I-23  DRS039 Seminár YACGS                          iDRS
  Uto 16 30 2h c I-H3  1-AIN-172/22 Programovanie (4)                     2DAV 3DAVk
  Str 16 30 2h c I-H3  1-AIN-172/22 Programovanie (4)                     2AIN*
  Str 16 30 2h c I-H6  1-AIN-172/22 Programovanie (4)                     2AIN*
  Pia 8 10 2h s C   2-AIN-923/22 Projektový seminár (1)                   1mAIN**

Lacko Peter
  Pia 8 10 2h p I-KAI 2-IKVa-194/21 Reinforcement Learning (M-159)              1mIKV 2mIKV
  Pia 9 50 2h c I-KAI 2-IKVa-194/21 Reinforcement Learning (M-159)              1mIKV 2mIKV

Lúčny Andrej
  Uto 13 10 2h k F1-248 1-AIN-307/22 Game Engines (2)                      3AIN*
  Str 13 10 4h k I-H3  2-AIN-246/15 Multiagentové systémy                   1mAINu
  Pia 11 30 3h k I-H6  2-IKVa-138/18 Introduction to Robotics                 1mIKV

Madaras Martin
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS038 Seminár počítačového videnia                   iDRS

Malinovská Kristína
  Str 13 10 2h s I-8  DRS040 Seminár CNC                           iDRS
  Stv 9 00 4h l I-9  2-IKVa-122/18 Semester Project                     1mIKV
  Stv 14 00 2h c I-9  2-IKVa-136/18 Computational Cognitive Neuroscience           1mIKV

Marko Martin
  Str 9 50 4h k I-9  2-IKVa-113/18 Cognitive Psychology                   1mIKV

Markošová Mária
  Pon 11 30 2h p M-VI  2-AIN-137/15 Umelá inteligencia                     1mAINu 1mINFb 2mINFb
             2-AINa-137/20 Artificial Intelligence                  1mIKV

Mihálik Andrej
  Uto 9 50 2h p I-23  2-AIN-128/15 Grafika v reálnom čase a výpočty na GPU          1mAINg
  Uto 13 10 2h s I-23  DRS039 Seminár YACGS                          iDRS
  Uto 15 40 2h c C   1-AIN-160/22 Diskrétna matematika (2)                  1AIN2
  Str 13 10 2h c F1-248 2-AIN-128/15 Grafika v reálnom čase a výpočty na GPU          1mAINg
  Str 14 50 2h p M-IX  2-AIN-127/15 Pokročilá počítačová grafika                1mAINg

Mihálová Dominika D
  Str 8 10 2h c M-VI  2-AIN-138/16 Diskrétne štruktúry v informatike a počítačovej grafike  1mAIN**
  Str 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS

Nagy Marek
  Pon 16 30 2h p    1-AIN-244/22 Webové aplikácie (2) (online)               2AIN*
  Pon 18 10 2h c    1-AIN-244/22 Webové aplikácie (2) (online)               2AIN2
  Uto 9 50 2h c    1-AIN-244/22 Webové aplikácie (2) (online)               2AIN3
  Uto 16 30 1h c    1-AIN-500/22 Linux pre používateľov (online)              1AIN1
  Uto 17 20 1h c    1-AIN-500/22 Linux pre používateľov (online)              1AIN3 1AIN4
  Uto 18 10 1h c    1-AIN-500/22 Linux pre používateľov (online)              1AIN2
  Uto 19 00 1h c    1-AIN-500/22 Linux pre používateľov (online)              1AIN*
  Str 8 10 1h p    1-AIN-500/22 Linux pre používateľov (online)              1AIN*
  Str 9 00 1h c    1-AIN-500/22 Linux pre používateľov (online)              1AIN*
  Str 15 40 1h p    1-AIN-500/22 Linux pre používateľov (online)              1INF* 1k*
  Str 16 30 1h c    1-AIN-500/22 Linux pre používateľov (online)              1INF* 1k*
  Stv 8 10 2h c    1-AIN-244/22 Webové aplikácie (2) (online)               2AIN1

Náther Peter
  Uto 9 50 2h c F1-328 1-AIN-160/22 Diskrétna matematika (2)                  1AIN4
  Uto 11 30 2h c I-H3  2-AIN-137/15 Umelá inteligencia                     1mAINu 1mINFb 2mINFb
             2-AINa-137/20 Artificial Intelligence                  1mIKV
  Uto 14 50 2h c M-IX  1-AIN-160/22 Diskrétna matematika (2)                  1AIN3

Petrovič Pavel
  Pon 17 20 2h s FT-LAB 2-IKV-167/00 Praktický seminár robotiky                 1mIKV
  Uto 9 50 2h k I-8  2-AIN-235/22 Algoritmy umelej inteligencie v robotike          2mAIN**
  Uto 13 10 2h k FT-LAB 2-AIN-235/22 Algoritmy umelej inteligencie v robotike          2mAIN**
  Uto 14 50 2h k I-H3  2-AIN-131/14 Pokročilé programovanie v JAVE (JavaEE)          1mAINp 1mAINs
  Str 8 10 1h s M-III 1-AIN-920/22 Bakalársky seminár                     3AIN*
  Str 9 50 2h k I-H3  2-AIN-131/14 Pokročilé programovanie v JAVE (JavaEE)          1mAINp 1mAINs
  Pia 8 10 3h k I-H6  1-AIN-180/22 Princípy počítačov - operačné systémy           2AIN1 2AIN2
  Pia 10 40 3h k I-H3  1-AIN-180/22 Princípy počítačov - operačné systémy           2AIN3

Pócoš Štefan D
  Uto 11 30 2h c I-H3  2-AIN-137/15 Umelá inteligencia                     1mAINu 1mINFb 2mINFb
             2-AINa-137/20 Artificial Intelligence                  1mIKV
  Str 13 10 2h s I-8  DRS040 Seminár CNC                           iDRS
  Stv 16 30 2h c I-H3  2-AIN-132/15 Neurónové siete                      1mAINu 2mINFb 1mINFb

Polášek Ivan
  Uto 9 50 2h p C   2-AIN-140/20 Architektúry softvérových systémov             1mAINs
  Stv 9 50 2h c I-23  2-AIN-140/20 Architektúry softvérových systémov             1mAINs

Poslon Xenia-Daniela
  Uto 9 00 3h k I-9  2-IKVa-184/19 Social Cognition                     1mIKV
  Stv 9 00 4h l I-9  2-IKVa-122/18 Semester Project                     1mIKV

Pukancová Júlia
  Pon 9 50 2h p M-VI  2-AIN-144/15 Reprezentácia znalostí a inferencia            1mAINu
  Str 9 50 2h c I-H6  1-AIN-412/22 Logika pre informatikov                  2AIN1 2AIN2
  Str 11 30 2h c I-H3  1-AIN-412/22 Logika pre informatikov                  2AIN3
  Stv 14 00 2h c M-VII 2-AIN-144/15 Reprezentácia znalostí a inferencia            1mAINu
  Stv 16 30 1h s B   1-AIN-232/22 Ročníkový projekt a úvod do bakalárskej práce       2AIN*

Rybár Ján
  Stv 16 30 2h p M-IX  1-AIN-406/22 Kognitívne vedy: jazyk a kognícia             FMFI

Sarto-Jackson Isabella
  Pon 14 50 3h k I-8  2-IKVa-191/19 Cognitive Biology                     1mIKV 2mIKV

Smyshliaiev Eduard D
  Uto 8 10 2h c I-H6  1-AIN-170/22 Programovanie (2)                     1AIN4 2DAVk 1DAV*
  Uto 8 10 2h c I-H3  1-AIN-170/22 Programovanie (2)                     1AIN4 2DAVk 1DAV*
  Stv 8 10 2h c I-H3  1-AIN-170/22 Programovanie (2)                     1AIN1 1AIN2 1AIN3 1TEF 1BIN*
  Stv 8 10 2h c I-H6  1-AIN-170/22 Programovanie (2)                     1AIN1 1TEF 1AIN2 1AIN3

Šešera Ľubor
  Str 13 10 4h k F1-247 2-AIN-149/22 Techniky softvérovej analýzy                1mAINs 2mAINs
  Stv 14 50 4h k C   2-AIN-150/22 Vývoj natívnych aplikácií pre Cloud            1mAINs

Šimko Alexander
  Uto 16 30 2h c I-H3  1-AIN-172/22 Programovanie (4)                     2DAV 3DAVk
  Str 9 50 2h c I-H6  1-AIN-412/22 Logika pre informatikov                  2AIN1 2AIN2
  Str 11 30 2h c I-H3  1-AIN-412/22 Logika pre informatikov                  2AIN3
  Str 16 30 2h c I-H3  1-AIN-172/22 Programovanie (4)                     2AIN*
  Str 16 30 2h c I-H6  1-AIN-172/22 Programovanie (4)                     2AIN*
  Stv 9 50 2h l F1-248 1-AIN-412/22 Logika pre informatikov                  2AIN3
  Stv 13 10 2h l I-H3  1-AIN-412/22 Logika pre informatikov                  2AIN1
  Stv 14 50 2h l I-H3  1-AIN-412/22 Logika pre informatikov                  2AIN2

Šiška Jozef
  Stv 9 50 2h l F1-248 1-AIN-412/22 Logika pre informatikov                  2AIN3
  Stv 13 10 2h l I-H3  1-AIN-412/22 Logika pre informatikov                  2AIN1
  Stv 14 50 2h l I-H3  1-AIN-412/22 Logika pre informatikov                  2AIN2
  Pia 8 10 3h k I-H6  1-AIN-180/22 Princípy počítačov - operačné systémy           2AIN1 2AIN2
  Pia 10 40 3h k I-H3  1-AIN-180/22 Princípy počítačov - operačné systémy           2AIN3

Škorvánková Dana D
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS038 Seminár počítačového videnia                   iDRS

Štancelová Paula D
  Pon 14 50 2h s I-23  PRED024 Akademické podporné centrum                   1AIN* 2AIN*
  Stv 16 30 1h s B   1-AIN-232/22 Ročníkový projekt a úvod do bakalárskej práce       2AIN*

Šuppa Marek D
  Pia 8 10 2h p F2-T3 2-IKV-189/16 Spracovanie prirodzeného jazyka              1mIKV 2mIKV 1mINFb 2mINFb
  Pia 9 50 2h c F2-T3 2-IKV-189/16 Spracovanie prirodzeného jazyka              1mIKV 2mIKV 1mINFb 2mINFb

Takáč Martin
  Uto 16 30 2h p I-9  1-UXX-231/22 Pedagogická komunikácia                  2upMATV 2upMAFY 2upMADG 2muFYIN_k 2upI* 2kM*
             3-IVI-032/19 Pedagogická komunikácia                  1DRSINF
  Str 13 10 2h s I-8  DRS040 Seminár CNC                           iDRS
  Str 16 30 3h s F1-108 2-IKVa-192/19 Science, Technology and Humanity: Opportunities and Risks 1mIKV FMFI

Tomašková Silvia
  Pon 9 00 3h k I-9  2-IKVa-114/18 Introduction to Philosophy of Mind            1mIKV

Vaško Jozef
  Str 13 10 3h k FABLAB 1-AIN-316/22 Digitálne technológie výroby                2AIN* 3AIN*

Vinař Tomáš
  Pon 8 10 2h p M-VI  2-AIN-205/15 Algoritmické riešenie ťažkých problémov          1mAIN**
  Pon 16 30 3h k I-H6  1-DAV-202/20 Manažment dát                       2DAV 3DAVk 3BINk 1mINFb 2mINFb 2BIN*
  Uto 14 50 2h p Ch1-222 N-mCBI-119/22 Genomika                         1mINFb 2mINFb
  Str 17 20 2h s I-23  2-AIN-506/10 Seminár z bioinformatiky (2)                1mINFb 2mINFb
             2-AIN-252/10 Seminár z bioinformatiky (4)                1mINFb 2mINFb
  Stv 9 50 2h c M-217 2-INF-269/15 Genomika                          2mINFb 1mINFb
  Stv 13 10 2h s M-VI  1-DAV-922/20 Bakalársky seminár (2)                   3DAV
  Pia 13 10 2h p M-X  1-BIN-105/15 Výzvy súčasnej bioinformatiky               2BINk 1BIN*


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
(KAMS)

Babiš Alex D
  Stv 9 50 2h c M-XI  1-EFM-360/14 Numerické metódy (1.skupina)                3EFM*

Boďa Ján
  Pon 8 10 3h p C   1-EFM-140/17 Ekonómia (2)                        1EFM* 1PMA*
  Uto 8 10 2h s M-II  2-EFM-119/21 Dynamická makroekonómia                  1mEMM*
  Uto 12 20 2h p M-III 1-EFM-390/00 Makroekonómia                       3EFM*
  Stv 8 10 2h p M-V  1-EFM-390/00 Makroekonómia                       3EFM*

Bokes Pavol
  Pon 8 10 2h p M-I  1-PMA-520/22 Teória pravdepodobnosti                  3PMA**
  Str 9 50 2h p M-VI  1-EFM-310/00 Diferenčné a diferenciálne rovnice             3EFM* 3PMA*
  Stv 9 50 2h p F1-247 2-EFM-103/00 Stochastické metódy operačnej analýzy           1mEMM* 2mEMM*

Camara Assa D
  Uto 16 30 1h c M-IV  1-MAT-282/00 Pravdepodobnosť a štatistika (2)              2MAT**
  Uto 17 20 1h c M-IV  1-PMA-753/15 Cvičenie z pravdepodobnosti a štatistiky (2)        2MAT**
  Stv 15 40 1h c M-XI  1-MAT-282/00 Pravdepodobnosť a štatistika (2)              2MMN*
  Stv 16 30 1h c M-XI  1-PMA-753/15 Cvičenie z pravdepodobnosti a štatistiky (2)        2MMN*

Filová Lenka
  Pon 11 30 2h k I-H3  1-PMA-751/13 Programovanie v jazyku R                  1MMN* 1PMA* 2PMA*
  Str 8 10 2h k I-H3  1-PMA-751/13 Programovanie v jazyku R                  2DAVk 3BMF 1DAV* 2MMN* 3MMN*
  Str 11 30 2h p M-XI  2-PMS-136/22 Bioštatistika                       1mPMS
  Str 14 00 2h c M-208 2-PMS-108/19 Navrhovanie experimentov                  1mPMS

Fulová Terézia D
  Pon 9 50 2h c M-208 1-EFM-561/14 Metódy voľnej optimalizácie (1. skupina každý druhý týždeň 2EFM*
  Pon 15 40 2h c M-208 1-EFM-561/14 Metódy voľnej optimalizácie (2. skupina každý druhý týždeň 2EFM*
  Str 13 10 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS

Gašper Ján D
  Pon 8 10 2h c I-H3  2-EFM-106/15 Finančné deriváty                     1mEMM*
  Str 8 10 2h c C   1-EFM-561/14 Metódy voľnej optimalizácie (každý druhý týždeň)      2DAV 3DAVk

Guba Peter
  Uto 9 50 2h p M-I  1-EFM-360/14 Numerické metódy                      3EFM*
  Uto 13 10 2h p M-125 DRS021 Asymptotické metódy                       mDRS

Halická Margaréta
  Uto 14 00 2h p M-III 2-EFM-109/00 Optimálne riadenie (2)                   1mEMM*
  Str 13 10 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Str 14 50 2h p M-XI  1-EFM-556/15 DEA modely                         2EFM* 3MMN*

Harman Radoslav
  Uto 9 50 2h p A   2-PMS-116/19 Analýza zhlukov a klasifikácia dát             1mPMS 2mMAT 1mINF* 1mEMM*
  Str 8 10 2h c B   2-PMS-116/19 Analýza zhlukov a klasifikácia dát             1mPMS 2mMAT 1mINF* 1mEMM*
  Str 9 50 2h p M-VIII 3-MAM-025/10 Simulačné metódy                      mDRS
  Str 11 30 3h s M-IX  2-PMS-921/22 Diplomový seminár (2)                   2mPMS
  Stv 9 50 2h p M-XII 2-PMS-108/19 Navrhovanie experimentov                  1mPMS
  Pia 8 10 2h p M-VI  3-MAM-024/10 Nelineárne štatistické modely               mDRS

Hrdina Jakub D
  Str 13 10 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Stv 9 50 2h c M-I  1-EFM-160/12 Lineárna algebra a geometria (2)              1EFM*

Hurtiš Radoslav D
  Str 11 30 2h c M-217 1-EFM-360/14 Numerické metódy (2.skupina)                3EFM*
  Stv 9 50 2h c M-208 1-EFM-360/14 Numerické metódy (1.skupina)                3EFM*

Chladná Zuzana
  Pon 11 30 2h c M-XI  1-EFM-240/15 Podnikové financie (1. skupina)              2EFM*
  Pon 13 10 2h c M-XI  1-EFM-240/15 Podnikové financie (2. skupina)              2PMA* 2EFM*
  Str 13 10 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Stv 8 10 2h p C   1-EFM-240/15 Podnikové financie                     2PMA* 2EFM*

Janková Katarína
  Pon 11 30 2h p M-I  2-PMS-119/22 Markovovské modely (2)                   1mPMS 1mMAT*
  Uto 9 50 2h p F1-108 2-PMS-121/22 Sekvenčné štatistické metódy                2mPMS
  Str 9 50 2h p F1-108 1-PMA-540/00 Modely v zdravotnom poistení                2PMA*
  Stv 11 30 2h p B   1-MAT-282/00 Pravdepodobnosť a štatistika (2)              2MAT***
  Stv 14 00 1h c M-XII 1-PMA-540/00 Modely v zdravotnom poistení                2PMA*

Jašurková Tatiana D
  Uto 8 10 2h c FEI  1-BIN-210/22 Matematika pre biológov (FEI - DE300)           2pMB 3BINk 2BIN*
  Stv 11 30 2h c FIT  N-bBXX-082/22 Matematika pre biológov (FIIT 120)            2pB 2pMB 2BIN*

Jurča Pavol
  Pon 15 40 2h s M-VIII 2-EFM-215/17 Kvantitatívne metódy v riadení rizík            1mEMM* 12mPMS
  Pon 17 20 1h c M-VIII 2-EFM-215/17 Kvantitatívne metódy v riadení rizík            1mEMM* 12mPMS

Kollár Martin
  Pon 14 50 2h p M-I  1-EFM-130/00 Matematická analýza (2)                  1EFM*
  Uto 14 50 2h c M-V  1-EFM-130/00 Matematická analýza (2)                  1EFM*
  Str 14 50 2h p M-V  1-EFM-130/00 Matematická analýza (2)                  1EFM*
  Str 16 30 2h c M-V  1-EFM-520/00 Cvičenie z matematickej analýzy (2)            1EFM*

Kollár Richard
  Pon 8 10 2h p F1-328 1-DAV-112/20 Matematická analýza (2)                  1TEF 2TEFk 2DAVk 2BINk 1BIN* 1DAV*
  Pon 16 30 2h p FEI  N-bBXX-082/22 Matematika pre biológov (FEI - DE300)           2pMB 2pB
             1-BIN-210/22 Matematika pre biológov                  3BINk 2BIN*
  Uto 8 10 2h p M-201 2-MAT-121/09 Parciálne diferenciálne rovnice (2)            1mMATa*
  Str 11 30 2h p F1-328 1-DAV-112/20 Matematická analýza (2)                  1TEF 2TEFk 2DAVk 2BINk 1BIN* 1DAV*
  Str 13 10 2h c M-223 2-MAT-121/09 Parciálne diferenciálne rovnice (2)            1mMATa*

Kossaczká Ľubica
  Pon 11 30 2h c M-VIII 1-EFM-250/00 Matematická analýza (4) (2. skupina)            2EFM*
  Uto 11 30 2h c M-X  1-EFM-250/00 Matematická analýza (4) (EFM 1. skupina)          2PMA* 2EFM*
  Str 9 50 2h c F1-326 1-EFM-540/00 Cvičenie z matematickej analýzy (4) (2. skupina)      2EFM*
  Str 13 10 2h c M-VIII 1-EFM-540/00 Cvičenie z matematickej analýzy (4) (EFM 1. skupina)    2PMA* 2EFM*

Kováč Jozef
  Uto 8 10 2h p M-X  2-PMS-214/22 Bayesovské metódy (2)                   2mPMS
  Uto 9 50 2h k M-XI  2-MMN-106/15 Počítačová štatistika                   3MMN*
  Uto 11 30 2h p M-XI  1-MMN-365/00 Matematická štatistika                   3MMN*
  Str 9 50 2h p M-XI  1-MMN-365/00 Matematická štatistika                   3MMN*

Lettrichová Erika D
  Str 8 10 1h c M-XI  1-MAT-282/00 Pravdepodobnosť a štatistika (2) (1. skupina)       2EFM*
  Str 9 00 1h c M-XI  1-PMA-753/15 Cvičenie z pravdepodobnosti a štatistiky (2) (1. skupina) 2EFM*
  Str 11 30 1h c M-XII 1-MAT-282/00 Pravdepodobnosť a štatistika (2) (2. skupina)       2EFM*
  Str 12 20 1h c M-XII 1-PMA-753/15 Cvičenie z pravdepodobnosti a štatistiky (2) (2. skupina) 2EFM*

Macková Petra D
  Uto 16 30 2h c F1-109 1-EFM-525/00 Cvičenie z algebry a geometrie (2)             1EFM*

Melicherčík Igor
  Str 15 40 2h p M-III 2-PMS-135/00 Dôchodkové poistenie a penzijné fondy           1mEMM* 1mMMN* 2mMMN* 12mPMS

Padyšák Matúš D
  Stv 14 50 2h c M-208 1-PMA-320/00 Poistná matematika (2)                   3PMA*
  Stv 16 30 1h c M-208 1-PMA-570/00 Pravdepodobnostné modely v poisťovníctve          3PMA*

Pázman Andrej
  Pon 9 50 2h s M-XII DRS031 Seminár z pravdepodobnosti a štatistiky             mDRS

Pekár Ján
  Pon 11 30 2h p M-XII 2-EFM-126/00 Priemyselná organizácia                  1mEMM*
  Uto 14 00 2h c F1-109 1-EFM-570/00 Experimentálna ekonómia                  3EFM* 3MMN*
  Stv 9 50 2h p A   1-EFM-270/15 Úvod do teórie hier                    2EFM*
             1-MMN-375/00 Teória hier                        3MMN*
  Pia 11 30 2h p M-I  2-EFM-125/00 Ekonomika informácií                    1mEMM* 1mMMN* 2mMMN*

Quittner Pavol
  Str 8 10 2h p M-201 2-MAT-123/15 Variačný počet                       1mMATa*
  Str 9 50 2h c M-201 2-MAT-123/15 Variačný počet                       1mMATa*
  Stv 14 00 3h s M-223 DRS020 Seminár o diferenciálnych rovniciach a dynamických systémoch   mDRS

Rosa Samuel
  Uto 11 30 2h p F1-109 2-PMS-142/22 Redukcia dimenzie dát                   1mPMS 1mINF* 1mEMM*
  Uto 15 40 2h c M-VIII 1-EFM-380/00 Ekonometria                        3EFM*
  Str 11 30 2h p M-VI  1-PMA-571/22 Optimalizačné a výpočtové metódy              3PMA**
  Stv 14 00 1h c F1-108 2-PMS-142/22 Redukcia dimenzie dát                   1mPMS 1mINF* 1mEMM*

Rosová Lívia
  Uto 13 10 2h k M-208 1-PMA-110/22 Základy spracovania a vizualizácie dát           1PMA*
  Str 8 10 2h c M-208 1-PMA-750/22 Analýza a vizualizácia dát                 3MATp 2PMA*
  Str 13 10 2h p M-125 1-UMA-309/22 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (2)        3upM* 3pupM*
  Str 14 50 2h c M-125 1-UMA-309/22 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (2)        3upM* 3pupM*
             1-UMA-309/22 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (2)        3upM* 3pupM*

Sekereš Stanislav
  Pon 9 50 2h c I-H6  2-EFM-113/18 Databázy a analýza dát                   1mEMM*

Somogyi Pál D
  Pon 14 50 2h c M-II  1-EFM-380/00 Ekonometria                        3PMA** 1mMMN*
  Uto 13 10 2h c M-IX  1-EFM-380/00 Ekonometria                        3DAV

Somorčík Ján
  Uto 8 10 2h p C   1-EFM-380/00 Ekonometria                        3DAV 3EFM* 3PMA** 1mMMN*
  Uto 11 30 2h p M-IV  2-PMS-212/15 Neparametrická štatistika                 2mPMS 2mEMM*
  Stv 8 10 2h p B   2-PMS-109/15 Počítačová štatistika                   1mPMS 1mEMM*

Stehlíková Beáta
  Uto 15 40 2h k M-208 2-EFM-155/22 Analýza sociálnych sietí                  1mPMS 1mEMM*
  Uto 15 40 2h k M-III 2-EFM-155/22 Analýza sociálnych sietí                  1mPMS 1mEMM*
  Str 9 50 2h c M-208 1-PMA-752/14 Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky    2EFM*
  Str 9 50 2h c F1-247 1-PMA-752/14 Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky    2EFM*
  Str 11 30 2h c F1-247 1-PMA-752/14 Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky    2DAV 3DAVk 2PMA*
  Str 11 30 2h c M-208 1-PMA-752/14 Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky    2DAV 3DAVk 2PMA*
  Str 14 00 2h p M-III 2-EFM-106/15 Finančné deriváty                     1mEMM*

Szolgayová Jana
  Pon 12 20 2h c F1-326 1-EFM-512/22 Úvod do vysokoškolskej matematiky (2)           1EFM*
  Pon 14 00 2h c M-VIII 2-EFM-147/15 Cvičenia z optimálneho riadenia              1mEMM*
  Pon 14 00 2h c M-208 2-EFM-147/15 Cvičenia z optimálneho riadenia              1mEMM*
  Str 13 10 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Stv 8 10 2h p M-X  1-EFM-512/22 Úvod do vysokoškolskej matematiky (2)           1EFM* 1PMA*

Szűcs Gábor
  Pon 13 10 2h p M-125 1-PMA-570/00 Pravdepodobnostné modely v poisťovníctve          3PMA*
  Uto 9 50 2h p M-125 1-PMA-320/00 Poistná matematika (2)                   3PMA*
  Str 9 50 2h p M-X  1-PMA-710/15 Právo a účtovníctvo poisťovní               1EFM* 1PMA*
  Str 15 40 2h p M-III 2-PMS-135/00 Dôchodkové poistenie a penzijné fondy           1mEMM* 1mMMN* 2mMMN* 12mPMS
  Stv 9 00 2h s M-125 1-PMA-912/22 Bakalársky seminár                     3PMA*
  Stv 11 30 2h p F1-328 1-MMN-370/00 Poistná matematika                     3EFM* 3MMN*

Ševčovič Daniel
  Uto 13 10 2h p M-IV  1-EFM-250/00 Matematická analýza (4)                  2PMA* 2EFM*
  Str 13 10 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Stv 14 50 2h p B   1-EFM-250/00 Matematická analýza (4)                  2PMA* 2EFM*

Trnovská Mária
  Uto 14 50 2h p F1-328 1-EFM-561/14 Metódy voľnej optimalizácie                2DAV 3DAVk 2EFM*
  Str 9 50 2h p M-III 2-EFM-117/12 Konvexná optimalizácia                   1mMAT* 1mINF* 1mEMM* 2mEMM* 12mPMS
  Str 13 10 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS

Veselý Ján D
  Stv 12 20 2h c M-XII 2-PMS-119/22 Markovovské modely (2)                   1mPMS 1mMAT*

Zabaikina Iryna D
  Uto 17 20 2h c M-III 1-EFM-310/00 Diferenčné a diferenciálne rovnice (EFM 2. skupina)    3EFM* 3PMA*
  Str 11 30 2h c M-X  1-EFM-310/00 Diferenčné a diferenciálne rovnice (1. skupina)      3EFM*


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra experimentálnej fyziky
(KEF)

.KEFUcitel1 
  Str 9 50 4h l F2-KEF 2-FFP-916/15 Diplomová práca (3)                    2mFFP
  Stv 13 10 4h l F2-KEF 2-FFP-914/15 Diplomová práca (1)                    1mFFP

Čermák Peter
  Pon 10 40 2h p F2-167 1-TEF-205/22 Optika                           2TEF
  Pon 14 00 2h p F2-051 2-FFP-214/22 Teória molekulových spektier                2mFFP
  Uto 13 10 2h p F2-167 1-TEF-112/22 Spracovanie experimentálnych dát              1TEF 1mFFP
  Str 9 00 2h p F2-051 2-FFP-102/15 Fyzika plazmy (2)                     1mFFP
  Str 10 40 2h c F2-167 1-TEF-205/22 Optika                           2TEF
  Str 13 10 1h c F2-051 2-FFP-102/15 Fyzika plazmy (2)                     1mFFP
  Stv 8 10 2h p F2-167 1-TEF-205/22 Optika                           2TEF
  Stv 9 50 1h c F2-167 1-TEF-112/22 Spracovanie experimentálnych dát              1TEF 1mFFP

Ďurian Ján D
  Uto 14 50 1h p F2-T3 1-FYZ-232/22 Počítačová fyzika                     2OZE 2TEF 3FYZk 2FYZ*
  Uto 15 40 2h c F2-T3 1-FYZ-232/22 Počítačová fyzika                     2OZE 2TEF 3FYZk 2FYZ*

Gregor Maroš
  Str 13 10 2h k I-H6  1-TEF-111/19 Technické kreslenie CAD                  1TEF 2TEFk

Greguš Ján
  Str 14 00 4h l F2-KEF 2-FTL-117/22 Praktikum z fyziky tuhých látok              1mFTL 1mFFP

Herman František
  Pia 9 50 2h c F2-223 1-FYZ-452/22 Úvod do fyziky tuhých látok                3TEF 3FYZ*

Hlubina Richard
  Pon 9 50 2h p F2-223 1-FYZ-452/22 Úvod do fyziky tuhých látok                3TEF 3FYZ*
  Uto 9 50 2h p F2-223 2-FTL-108/22 Elektrické a optické vlastnosti tuhých látok        1mFTL
  Str 9 50 2h p F2-223 1-FYZ-452/22 Úvod do fyziky tuhých látok                3TEF 3FYZ*
  Stv 9 50 2h p F2-223 2-FTL-108/22 Elektrické a optické vlastnosti tuhých látok        1mFTL

Horňáčková Michaela
  Uto 9 00 6h l F2-KEF 2-FOL-210/00 Špeciálne praktikum z optickej spektroskopie        2mFFP
  Str 14 00 1h c M-IX  1-UFY-210/22 Vlnenie a optika                      2OZE 3OZEk 2BMF 1BMF* 2upF*
  Stv 15 40 1h c M-I  1-FYZ-218/22 Optika                           3FYZk 2FYZ*

Janošovský Ján
  Pia 10 40 2h c F2-272 1-TEF-211/19 Termofyzika                        2TEF 2OZE
  Pia 13 10 2h p F2-272 1-TEF-211/19 Termofyzika                        2TEF 2OZE

Kern Samuel D
  Pon 8 10 2h c M-II  1-FYZ-231/22 Úvod do modernej fyziky                  3FYZk 2FYZ*

Klas Matej
  Pon 10 40 2h p F2-s168 3-FFP-203/22 Bioaplikácie plazmy                    1DRSFYZ
  Uto 9 50 3h p F2-051 2-FFP-110/15 Výboje v plynoch                      1mFFP

Kováčik Dušan
  Uto 9 50 3h p F2-051 2-FFP-110/15 Výboje v plynoch                      1mFFP
  Uto 14 50 2h v F2-051 1-FYZ-451/15 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov        3TEF 3FYZ*
  Stv 15 40 2h v F2-051 1-FYZ-451/15 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov        3TEF 3FYZ*
  Pia 11 30 2h c F2-051 1-FYZ-451/15 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov        3TEF 3FYZ*

Kundracik František
  Pon 10 40 2h p F2-272 2-FTL-115/22 Elektronické obvody                    1mFTL 1mFFP
  Uto 8 10 2h c F2-272 2-FTL-115/22 Elektronické obvody                    1mFTL 1mFFP
  Stv 8 10 2h p F2-272 2-FTL-115/22 Elektronické obvody                    1mFTL 1mFFP

Kúš Peter
  Stv 14 00 2h s F2-KEF 2-FTL-920/22 Diplomový seminár                     2mFTL

Maheľ Michal
  Pon 10 40 2h p F2-272 2-FTL-115/22 Elektronické obvody                    1mFTL 1mFFP
  Uto 8 10 2h c F2-272 2-FTL-115/22 Elektronické obvody                    1mFTL 1mFFP
  Str 13 10 2h p F2-272 1-TEF-302/19 Elektronika                        2TEF
  Str 14 50 2h p F2-272 1-TEF-302/19 Elektronika                        2TEF
  Stv 8 10 2h p F2-272 2-FTL-115/22 Elektronické obvody                    1mFTL 1mFFP

Markoš Peter
  Pon 9 50 3h p FEI  N-bCXX-016/15 Fyzika pre chémiu (FEI - DE150)              2pCk 2pBXk 1pCH*
  Str 8 10 2h p FEI  N-bCXX-016/15 Fyzika pre chémiu (FEI - DE150)              2pCk 2pBXk 1pCH*
  Str 14 50 2h p F1-108 1-FYZ-231/22 Úvod do modernej fyziky                  3FYZk 2FYZ*
  Stv 9 50 2h p M-III 1-FYZ-231/22 Úvod do modernej fyziky                  3FYZk 2FYZ*

Martoňák Roman
  Pon 13 10 2h p F2-272 2-FTL-123/22 Ab initio modelovanie materiálov              1mFTL
  Str 8 10 2h p F2-223 2-FTL-123/22 Ab initio modelovanie materiálov              1mFTL

Maťaš Emanuel D
  Str 11 30 2h c Ch2-301 N-bCXX-016/15 Fyzika pre chémiu                    1pBX

Maťašová Mária D
  Str 14 00 2h c Ch2-301 N-bCXX-016/15 Fyzika pre chémiu                    1pBX 2pBXk

Matejčík Štefan
  Pon 12 20 2h p F2-051 3-FFP-006/22 Hmotnostná a iónová pohyblivostná spektrometria      1DRSFYZ
  Str 10 40 2h v F2-051 2-FFP-116/22 Elektrónová a iónová optika                1mFFP
  Str 14 00 2h s F2-051 2-FFP-232/10 Diplomový seminár (2)                   2mFFP
  Stv 14 00 2h s F2-051 3-FFP-013/15 Seminár pracoviska (2)                   fDRS

Medvecká Veronika
  Pon 10 40 2h p F2-s168 3-FFP-203/22 Bioaplikácie plazmy                    1DRSFYZ

Mikula Marián
  Pon 9 00 2h p F2-272 2-FTL-119/22 Fyzikálna metalurgia                    1mFTL

Moravský Ladislav
  Pon 12 20 2h p F2-051 3-FFP-006/22 Hmotnostná a iónová pohyblivostná spektrometria      1DRSFYZ
  Uto 13 10 2h c Ch2-201 N-bCXX-016/15 Fyzika pre chémiu                    1pC 2pCk
  Str 10 40 2h v F2-051 2-FFP-116/22 Elektrónová a iónová optika                1mFFP

Moško Martin
  Uto 14 00 3h p F2-272 2-FTL-124/22 Fyzika polovodičov a polovodičových súčiastok       1mFTL

Neilinger Pavol
  Pon 13 10 2h p F2-223 1-TEF-206/22 Moderná fyzika                       2TEF
  Str 9 00 2h p F2-272 1-TEF-206/22 Moderná fyzika                       2TEF
  Stv 9 50 2h c F2-272 1-TEF-206/22 Moderná fyzika                       2TEF

Országh Juraj
  Stv 12 20 1h v F2-051 2-FFP-235/22 Spektroskopia elektrón-molekulových procesov        2mFFP
  Stv 13 10 1h l F2-051 2-FFP-235/22 Spektroskopia elektrón-molekulových procesov        2mFFP

Pánek Radomír
  Pon 15 40 2h v F2-051 2-FFP-230/10 Vybrané kapitoly z vysokoteplotnej plazmy         2mFFP

Papp Peter
  Pon 14 00 2h p F2-051 2-FFP-214/22 Teória molekulových spektier                2mFFP
  Uto 14 50 1h p F2-T3 1-FYZ-232/22 Počítačová fyzika                     2OZE 2TEF 3FYZk 2FYZ*
  Uto 15 40 2h c F2-T3 1-FYZ-232/22 Počítačová fyzika                     2OZE 2TEF 3FYZk 2FYZ*
  Str 12 20 3h p F1-326 1-FYZ-871/20 Chemická fyzika                      3TEF 3FYZ*
  Str 15 40 3h s F2-051 3-FFP-022/22 Pokročilé modelovanie molekulových systémov        2DRSFYZ
  Stv 12 20 1h v F2-051 2-FFP-235/22 Spektroskopia elektrón-molekulových procesov        2mFFP
  Stv 13 10 1h l F2-051 2-FFP-235/22 Spektroskopia elektrón-molekulových procesov        2mFFP
  Pia 9 50 3h c F1-326 1-FYZ-871/20 Chemická fyzika                      3TEF 3FYZ*

Roch Tomáš
  Uto 11 30 2h p F2-223 2-FOZ-120/22 Slnečná energia a fotovoltika               1mEOMo
  Str 10 40 3h l F2-KEF 1-FYZ-222/22 Praktikum z elektriny a magnetizmu             2BMF 2OZE 2TEF 3OZEk 3TEFk
  Pia 8 10 3h l F2-KEF 1-FYZ-222/22 Praktikum z elektriny a magnetizmu             2TEF 2FYZ*
  Pia 10 40 3h l F2-KEF 1-FYZ-222/22 Praktikum z elektriny a magnetizmu             3FYZk 2FYZ*

Roldán Alicia Marín
  Pon 10 40 2h p F2-s168 3-FOS-027/22 Biomedicínske aplikácie plazmy, elektrických polí, žiaren 2DRSFYZ
  Uto 9 00 6h l F2-KEF 2-FOL-210/00 Špeciálne praktikum z optickej spektroskopie        2mFFP

Stachová Barbora D
  Uto 13 10 2h c Ch2-201 N-bCXX-016/15 Fyzika pre chémiu                    1pC 2pCk
  Str 11 30 2h c Ch2-301 N-bCXX-016/15 Fyzika pre chémiu                    1pBX
  Str 14 00 2h c Ch2-301 N-bCXX-016/15 Fyzika pre chémiu                    1pBX 2pBXk

Stano Michal
  Pon 13 10 3h l F2-073 2-FFP-115/15 Praktikum z vákuovej fyziky a fyziky plazmy        1mFFP
  Pia 11 30 2h c F2-051 1-FYZ-451/15 Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov        3TEF 3FYZ*

Škrlec Adam D
  Pon 14 50 2h c F2-223 2-FTL-108/22 Elektrické a optické vlastnosti tuhých látok        1mFTL

Veis Pavel
  Uto 9 00 6h l F2-KEF 2-FOL-210/00 Špeciálne praktikum z optickej spektroskopie        2mFFP
  Uto 9 00 2h p F2-167 3-FOS-024/22 Optická spektroskopia plynov a plazmy           1DRSFYZ
  Uto 14 50 2h p F2-167 3-FFP-004/22 Optická diagnostika plazmy                 2DRSFYZ
  Str 8 10 3h p M-I  1-UFY-210/22 Vlnenie a optika                      2OZE 3OZEk 2BMF 1BMF* 2upF*
             1-FYZ-218/22 Optika                           3FYZk 2FYZ*
  Str 14 00 1h c M-IX  1-UFY-210/22 Vlnenie a optika                      2OZE 3OZEk 2BMF 1BMF* 2upF*
  Stv 10 40 2h p F2-167 2-FOL-215/22 Optická spektroskopia                   1mFFP
  Stv 13 10 1h s F2-167 3-FOS-103/15 Seminár pracoviska (2)                   fDRS

Zahoranová Anna
  Pon 9 00 2h p F2-051 2-FOL-112/15 Žiarenie plazmy                      1mFFP
  Str 14 00 2h s F2-051 2-FFP-232/10 Diplomový seminár (2)                   2mFFP
  Stv 14 00 2h s F2-051 3-FFP-013/15 Seminár pracoviska (2)                   fDRS


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra informatiky
(KI)

Anderle Michal
  Uto 12 20 3h p F1-328 1-INF-310/00 Tvorba efektívnych algoritmov               2DAV 3BINk 3DAVk 2INF* 2BIN*

Bernát Dušan
  Uto 9 50 2h s M-IV  2-INF-166/15 Magisterský projekt                    1mINF*
  Uto 16 30 2h c I-H6  1-INF-526/15 Systémové programovanie                  1INF1 1INF3
  Uto 18 10 2h c I-H6  1-INF-526/15 Systémové programovanie                  1INF2 1INF3 2BIN*
  Stv 9 50 3h p M-V  1-INF-171/15 Operačné systémy                      2INF*

Brejová Bronislava
  Pon 16 30 3h k I-H6  1-DAV-202/20 Manažment dát                       2DAV 3DAVk 3BINk 1mINFb 2mINFb 2BIN*
  Uto 14 50 2h p Ch1-222 N-mCBI-119/22 Genomika                         1mINFb 2mINFb
  Str 9 50 2h p F1-328 1-DAV-105/20 Vizualizácia dát                      2DAVk 2BINk 1BIN* 1DAV* 2BIN* 3BIN*
  Str 11 30 2h s M-II  1-INF-920/15 Bakalársky seminár (2)                   3INF*
  Str 17 20 2h s I-23  2-AIN-506/10 Seminár z bioinformatiky (2)                1mINFb 2mINFb
             2-AIN-252/10 Seminár z bioinformatiky (4)                1mINFb 2mINFb
  Stv 9 50 2h c M-217 2-INF-269/15 Genomika                          2mINFb 1mINFb
  Stv 13 10 2h s M-VI  1-DAV-922/20 Bakalársky seminár (2)                   3DAV
             1-BIN-922/22 Bakalársky seminár (2)                   3BIN*
  Pia 13 10 2h p M-X  1-BIN-105/15 Výzvy súčasnej bioinformatiky               2BINk 1BIN*

Gafurov Askar D
  Stv 13 10 2h s M-VI  1-DAV-922/20 Bakalársky seminár (2)                   3DAV
             1-BIN-922/22 Bakalársky seminár (2)                   3BIN*
  Stv 14 50 2h c M-VI  1-INF-310/00 Tvorba efektívnych algoritmov (každý druhý týždeň)     2DAV 3BINk 3DAVk 2INF* 2BIN*

Goga Adrián D
  Pon 14 50 2h c I-H6  1-INF-166/11 Programovanie (2) v Jave                  1INF*
  Pon 14 50 2h c M-217 1-INF-166/11 Programovanie (2) v Jave                  1INF*
  Stv 15 40 2h c M-217 2-INF-184/15 Programovacie jazyky                    2mINFp 2mINFt 1mINFt 1mINFp 3INF*

Janáček Jaroslav
  Uto 9 50 2h p B   1-INF-526/15 Systémové programovanie                  1INF* 2BIN*
  Uto 14 50 3h k M-217 2-INF-266/15 Pokročilá administrácia Linuxu               1mINFs 1mINFp 2mINFp 2mINFs
  Str 9 50 2h p    1-INF-283/15 Počítačové siete (1) (online)               1AIN* 2INF*
  Str 11 30 2h c    1-INF-283/15 Počítačové siete (1) (online, každý druhý týždeň)     1AIN* 2INF*
  Stv 8 10 2h p M-IV  2-INF-262/15 Bezpečnosť IT infraštruktúry                1mINFs 2mINFs

Kostičová Jana
  Str 9 50 2h c M-IV  2-INF-145/15 Tvorba internetových aplikácií               1mINFp 1mINFs 2mINFp 2mINFs 3INF*

Kostolányi Peter
  Pon 9 50 2h p F1-328 1-INF-166/11 Programovanie (2) v Jave                  1INF*
  Pon 14 50 2h c I-H6  1-INF-166/11 Programovanie (2) v Jave                  1INF*
  Pon 14 50 2h c M-217 1-INF-166/11 Programovanie (2) v Jave                  1INF*
  Pon 17 20 2h p M-213 2-INF-276/18 Neštruktúrované rozpravy o štruktúrach: kapitoly z matemat 3INF* 1mINF* 2mINF*
  Uto 17 20 2h p M-213 2-INF-276/18 Neštruktúrované rozpravy o štruktúrach: kapitoly z matemat 3INF* 1mINF* 2mINF*

Kováč Jakub
  Str 8 10 2h p M-VIII 2-INF-274/18 Pokročilá teória zložitosti                1mINFt* 2mINFt*
  Stv 8 10 2h p M-XI  2-INF-274/18 Pokročilá teória zložitosti                1mINFt* 2mINFt*

Královič Rastislav
  Pon 9 50 2h p M-VIII 2-INF-231/00 Efektívne paralelné algoritmy               1mINFb 1mINFp 1mINFt 2mINFb 2mINFp 2mINFt 1mINFs* 2mINFs*
  Uto 9 50 2h s M-IV  2-INF-166/15 Magisterský projekt                    1mINF*
  Str 13 10 2h p M-V  2-INF-231/00 Efektívne paralelné algoritmy               1mINFb 1mINFp 1mINFt 2mINFb 2mINFp 2mINFt 1mINFs* 2mINFs*
  Pia 9 50 1h n M-213 XXXPRED033 Rezervácia - trvalá                     3INF*
  Pia 10 40 2h s M-213 3-INF-601/15 Seminár pracoviska                     iDRS

Lukoťka Robert
  Str 11 30 2h s M-II  1-INF-920/15 Bakalársky seminár (2)                   3INF*
  Stv 13 10 2h c M-X  1-INF-210/22 Úvod do matematickej logiky                2INF* 2BIN*
  Stv 16 30 2h c I-H6  1-INF-210/22 Úvod do matematickej logiky                2INF* 2BIN*

Mačajová Edita
  Str 9 50 2h p B   1-INF-160/00 Úvod do kombinatoriky a teórie grafov           1INF*
  Str 13 10 2h c M-XI  1-INF-160/00 Úvod do kombinatoriky a teórie grafov           1INF2
  Pia 9 50 2h c M-XII 1-INF-160/00 Úvod do kombinatoriky a teórie grafov           1INF3

Mazák Ján
  Pon 9 50 2h p B   1-INF-210/22 Úvod do matematickej logiky                2INF* 2BIN*
             1-AIN-412/22 Logika pre informatikov                  2AIN*
  Str 8 10 2h p A   XXXPRED000 Rezervácia - jednorázová (Úvod do matematickej logiky 1-INF- 3BINk 2INF* 2BIN*
             1-AIN-412/22 Logika pre informatikov (Náhradný termín pre prednášku)  2AIN*
  Str 13 10 4h p M-IV  2-INF-420/18 Kombinatorická analýza (1)                 1mINFt 2mINFt 3INF*
  Str 16 30 2h v M-VIII 1-INF-616/14 Matematická propedeutika (2)                1INF*

Neurath Peter
  Pon 15 40 2h p M-IX  2-INF-165/00 Manažment softvérových projektov              1mINF* 2mINF*

Olejár Daniel
  Uto 14 50 3h p F1-108 1-INF-520/00 Úvod do informačnej bezpečnosti              3DAV 3INF* 3AIN*
  Str 16 30 2h p M-213 2-INF-225/15 Teória informácie a teória kódovania (2)          1mINFt 1mINFs 2mINFt 2mINFs 3INF*

Ostertág Richard
  Uto 11 30 2h p M-VII 2-INF-145/15 Tvorba internetových aplikácií               1mINFp 1mINFs 2mINFp 2mINFs 3INF*
  Str 8 10 2h p M-IV  2-INF-184/15 Programovacie jazyky                    2mINFp 2mINFt 1mINFt 1mINFp 3INF*
  Stv 8 10 2h p M-IV  2-INF-262/15 Bezpečnosť IT infraštruktúry                1mINFs 2mINFs

Pardubská Dana
  Uto 14 00 4h p M-XI  2-INF-121/15 Teória vypočítateľnosti                  1mINFt* 2mINFt*
  Str 11 30 2h s M-II  1-INF-920/15 Bakalársky seminár (2)                   3INF*
  Stv 9 50 4h p M-IX  2-INF-135/15 Pravdepodobnostné algoritmy                2mINFb 2mINFt 1mINFt
  Stv 14 50 2h c M-X  1-AIN-211/22 Úvod do teoretickej informatiky              2AIN1
  Pia 9 50 1h n M-213 XXXPRED033 Rezervácia - trvalá                     3INF*

Plachetka Tomáš
  Pon 12 20 4h k M-IX  2-INF-500/11 Databázy                          1mINFp 1mINFs 2mINFp 2mINFs 3INF*
  Pon 18 10 2h c M-217 1-INF-265/22 Ročníkový projekt (2)                   2INF*
  Uto 8 10 4h k M-213 2-INF-180/15 Konkurentné a distribuované programovanie a systémy (2)  1mINFp 2mINFp 2mINFs 1mINFs
  Str 11 30 2h s M-II  1-INF-920/15 Bakalársky seminár (2)                   3INF*

Prívara Igor
  Pon 9 50 4h k M-V  2-INF-187/15 Úvod do teórie programovania                1mINFp 3INF*

Rajník Jozef D
  Stv 8 10 2h c F1-247 1-INF-160/00 Úvod do kombinatoriky a teórie grafov           1INF1

Rjaško Michal
  Uto 14 50 3h p F1-108 1-INF-520/00 Úvod do informačnej bezpečnosti              3DAV 3INF* 3AIN*
  Stv 8 10 2h p M-IV  2-INF-262/15 Bezpečnosť IT infraštruktúry                1mINFs 2mINFs

Rovan Branislav
  Pon 11 30 3h p M-IV  2-INF-186/15 Formálne jazyky a automaty (2)               1mINFt 2DAV 3DAV 2INF* 3INF*
  Uto 8 10 2h p M-IV  2-INF-106/22 Informatika a spoločnosť                  1mINF* 2mINF*
  Uto 9 50 2h v M-XII 2-INF-156/00 Vybrané partie z teórie jazykov              2INF* 1mINFt*
  Str 9 50 2h v M-213 2-INF-156/00 Vybrané partie z teórie jazykov              2INF* 1mINFt*
  Pia 9 50 1h n M-213 XXXPRED033 Rezervácia - trvalá                     3INF*

Sádovský Šimon
  Pon 14 50 2h c M-IV  2-INF-186/15 Formálne jazyky a automaty (2)               1mINFt 2DAV 3DAV 2INF* 3INF*

Stanek Martin
  Str 11 30 2h s M-IV  2-INF-922/22 Diplomový seminár (4)                   2mINF*
  Str 13 10 4h p M-IV  2-INF-420/18 Kombinatorická analýza (1)                 1mINFt 2mINFt 3INF*
  Stv 8 10 2h p M-IV  2-INF-262/15 Bezpečnosť IT infraštruktúry                1mINFs 2mINFs
  Stv 9 50 3h k M-IV  1-INF-317/22 Testovanie bezpečnosti                   2mINFs 1mINFs 3INF*
  Stv 14 00 2h p M-IV  2-INF-235/15 Kryptológia (2)                      1mINFs 2mINFs 3INF*

Škoviera Martin
  Str 11 30 2h s M-III 2-INF-923/22 Diplomový seminár (2)                   1mINF*
  Stv 9 50 2h s M-213 2-MAT-611/09 Seminár z teórie grafov (2)                1mMATs* iDRS


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
(KJFB)

Andel Boris
  Pon 14 00 2h c F1-327 2-FJF-202/22 Jadrové reakcie                      1mFJF

Antalic Stanislav
  Str 8 10 2h p F1-327 2-FJF-202/22 Jadrové reakcie                      1mFJF
  Stv 8 10 2h v F1-327 2-FJF-142/15 Metódy štúdia jadrovej štruktúry              1mFJF
  Stv 14 00 2h p F1-oJF 3-FJF-037/15 Pokročilá jadrová fyzika                  1DRSFYZ

Babincová Melánia
  Uto 12 20 3h l F1-222 1-BMF-211/22 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyziky         1BMF*
  Uto 12 20 3h l F1-223 1-BMF-211/22 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyziky         1BMF*
  Stv 8 10 2h p F1-326 2-FBM-116/22 Nanoštruktúry v biofyzike a medicíne            1mFBM
  Stv 9 50 2h p F1-326 3-FEM-018/22 Environmentálna biofyzika                 fDRS
  Stv 11 30 2h s F1-326 3-FEM-018/22 Environmentálna biofyzika                 fDRS
  Stv 15 40 3h l F2-s109 2-FBM-106/00 Špeciálne praktikum z biomedicínskej fyziky (2)      1mFBM

Babinec Peter
  Str 8 10 3h p F1-111 3-FBF-007/22 Molekulová dynamika biofyzikálnych systémov        1DRSFYZ
  Stv 11 30 2h p F1-308 2-FBM-136/00 Metódy spracovania biosignálov a počítačová grafika (2)  1mFBM

Bartoš Pavol
  Uto 11 30 2h p M-IX  1-BMF-351/15 Termodynamika a štatistická fyzika             3BMF 3OZE
  Str 9 50 2h c F1-327 2-FJF-103/22 Fyzika elementárnych častíc                1mFJF

Böhm Radoslav
  Pon 9 50 2h p M-II  1-OZE-152/22 Molekulová fyzika                     1OZE 2OZE 3OZE
  Pon 11 30 2h k B   1-BMF-117/22 Matematické metódy fyziky (2)               1BMF*
             1-FYZ-117/22 Matematické metódy fyziky (2)               1OZE 1TEF 2FYZk 2TEFk 2OZEk 1FYZ*
  Pon 15 40 2h p F1-111 1-OZE-201/22 Základy environmentálnej fyziky              2OZE
  Uto 9 00 2h p M-IX  1-BMF-351/15 Termodynamika a štatistická fyzika             3BMF 3OZE
  Uto 10 40 1h c M-IX  1-BMF-351/15 Termodynamika a štatistická fyzika             3BMF 3OZE
  Uto 14 50 2h k B   1-BMF-117/22 Matematické metódy fyziky (2)               1BMF*
             1-FYZ-117/22 Matematické metódy fyziky (2)               1OZE 1TEF 2FYZk 2TEFk 2OZEk 1FYZ*
  Uto 16 30 2h c M-II  1-BMF-150/15 Základy matematiky (2)                   1OZE 2OZEk 1BMF*
  Str 10 40 2h c M-VII 1-BMF-150/15 Základy matematiky (2)                   1OZE 2OZEk 1BMF*
  Str 14 50 2h k B   1-BMF-117/22 Matematické metódy fyziky (2)               1BMF*
             1-FYZ-117/22 Matematické metódy fyziky (2)               1OZE 1TEF 2FYZk 2TEFk 2OZEk 1FYZ*
  Str 16 30 2h p M-VII 1-UFY-241/10 Atómová a jadrová fyzika                  2BMF 2OZE 3OZEk 2upF*
  Stv 9 50 2h p M-X  2-FBM-141/00 Radiačná biofyzika (kazdy druhy tyzden)          1mFBM
  Pia 9 00 1h p M-VII 1-UFY-241/10 Atómová a jadrová fyzika                  2OZE 3OZEk 2BMF 2upF*

Breier Robert
  Pon 9 50 2h p F1-327 2-FJF-249/16 Modelovanie interakcie žiarenia s látkou          2mFJF
  Uto 9 50 2h v F1-111 2-FJF-141/15 Zriedkavé jadrové procesy                 1mFJF

Bulko Martin
  Uto 15 40 2h p F1-111 2-FOZ-203/10 Izotopové metódy v environmentálnej fyzike         2mEOMo 2mFJF

Čechová Katarína
  Pon 9 50 2h p F1-326 2-FBM-104/00 Experimentálne metódy lekárskej fyziky (2)         1mFBM

Dubovský Michal
  Str 12 20 2h v F1-327 2-FJF-125/00 Modelovanie experimentu                  1mFJF

Dvornický Rastislav
  Stv 9 50 2h p F1-327 2-FJF-107/00 Teória jadra                        1mFJF

Eckertová Terézia
  Pon 14 00 2h p F1-111 1-OZE-610/15 Základy radiačnej fyziky a ochrany pred žiarením      2BMF 2OZE
  Str 15 40 3h l F1-oJF 2-FOZ-204/22 Praktikum z radiačného monitoringu             1mEOMo
  Stv 12 20 3h l F1-262 1-OZE-372/10 Praktikum z rádiometrie a spektrometrie          3BMF

Garaiová Zuzana
  Pon 9 50 2h p    N-bBMB-002/22 Biofyzika (online)                    3pMB
  Pon 14 00 2h p    N-bBMB-002/22 Biofyzika (online)                    3pMB

Hianik Tibor
  Uto 14 00 1h s    3-FBF-111/22 Odborný seminár (1) (online)                fDRS
             3-FBF-112/22 Odborný seminár (2) (online)                fDRS
             3-FBF-113/22 Odborný seminár (3) (online)                fDRS
             3-FBF-114/22 Odborný seminár (4) (online)                fDRS
  Uto 15 40 3h p    3-FBF-001/22 Molekulárna biofyzika (online)               1DRSFYZ
  Str 15 40 2h p F1-328 2-FBM-120/22 Molekulárna biofyzika                   1mFBM
  Stv 14 00 2h p F1-326 2-FBF-143/15 Biosenzory a nanotechnológie                1mFBM

Holý Karol
  Uto 9 50 2h p F1-327 2-FJF-126/00 Radiačná environmentálna fyzika              1mEOMo 1mFJF
  Uto 14 00 2h s F1-111 1-OZE-920/10 Seminár k bakalárskej práci                3OZE

Ješkovský Miroslav
  Pon 12 20 3h l F1-262 1-FYZ-322/22 Praktikum z atómovej a jadrovej fyziky           3TEF 3FYZ**
  Pon 14 50 2h p F1-oJF 1-OZE-345/22 Analytické metódy environmentálnej fyziky (2)       3OZE
  Uto 15 40 2h p F1-oJF 3-FEM-008/22 Jadrovoenergetické zdroje, environmentálny impakt a ochran 1DRSFYZ
  Uto 17 20 1h s F1-oJF 3-FEM-008/22 Jadrovoenergetické zdroje, environmentálny impakt a ochran 1DRSFYZ
  Str 12 20 1h p F1-oJF 3-FEM-010/22 Využitie urýchľovačov v environmentálnom výskume      1DRSFYZ
  Str 13 10 3h l F1-oJF 3-FEM-010/22 Využitie urýchľovačov v environmentálnom výskume      1DRSFYZ

Kaizer Jakub
  Pon 13 10 2h v F1-oJF 2-FJF-133/15 Jadrová energetika                     2mFJF
  Pia 9 50 1h c M-VII 1-UFY-241/10 Atómová a jadrová fyzika                  2OZE 3OZEk 2BMF 2upF*

Kontuľ Ivan
  Pon 13 10 2h v F1-oJF 2-FJF-133/15 Jadrová energetika                     2mFJF
  Str 15 40 3h l F1-oJF 2-FOZ-204/22 Praktikum z radiačného monitoringu             1mEOMo
  Stv 12 20 3h l F1-262 1-OZE-372/10 Praktikum z rádiometrie a spektrometrie          3BMF
  Pia 13 10 4h l F1-oJF 2-FBM-126/15 Špeciálne praktikum z rádiologickej fyziky         1mFBM

Kopáni Martin
  Pia 8 10 2h p F1-326 1-BMF-531/22 Medicínske prístroje                    3BMF

Mach Pavel
  Str 12 20 3h p F1-326 1-FYZ-871/20 Chemická fyzika                      3TEF 3FYZ*
  Pia 9 50 3h c F1-326 1-FYZ-871/20 Chemická fyzika                      3TEF 3FYZ*

Masarik Jozef
  Pon 9 50 2h v F1-109 1-FYZ-401/22 Smery fyzikálneho výskumu                 3BMF 2FYZk 2OZE 3OZEk 1FYZ*
  Pon 13 10 1h s F1-327 2-FJF-920/00 Diplomový seminár (1)                   1mFJF
  Uto 8 10 2h p F1-327 2-FJF-103/22 Fyzika elementárnych častíc                1mFJF
  Uto 12 20 2h s F1-327 2-FJF-922/00 Diplomový seminár (3)                   2mFJF
  Uto 14 00 2h p F1-327 2-FJF-138/00 Nukleárna geofyzika a astrofyzika             1mFJF 1mEOMo

Melicherčík Milan
  Uto 13 10 2h c B2-301 N-bBXX-083/15 Úvod do bioštatistiky a pravdepodobnosti         2pMB
  Stv 9 50 2h c B2-301 N-bBXX-083/15 Úvod do bioštatistiky a pravdepodobnosti         2pMB
  Stv 11 30 2h c B2-301 N-bBXX-083/15 Úvod do bioštatistiky a pravdepodobnosti         2pMB
  Pia 9 00 2h c    N-bBXX-083/15 Úvod do bioštatistiky a pravdepodobnosti (online)     2pMB

Morvová Marcela
  Stv 13 10 3h p F2-s168 2-FOZ-275/22 Komplexné riešenia environmentálnych problémov      2mEOMo

Pikna Miroslav
  Pon 12 20 3h l F1-262 1-FYZ-322/22 Praktikum z atómovej a jadrovej fyziky           3TEF 3FYZ**
  Stv 12 20 2h p F1-327 2-FJF-105/00 Experimentálne metódy jadrovej fyziky (2)         1mFJF

Sýkora Ivan
  Pon 15 40 2h p F1-111 1-OZE-201/22 Základy environmentálnej fyziky              2OZE
  Str 15 40 3h l F1-oJF 2-FOZ-204/22 Praktikum z radiačného monitoringu             1mEOMo
  Stv 12 20 3h l F1-262 1-OZE-372/10 Praktikum z rádiometrie a spektrometrie          3BMF
  Pia 13 10 4h l F1-oJF 2-FBM-126/15 Špeciálne praktikum z rádiologickej fyziky         1mFBM

Szarka Imrich
  Pon 8 10 4h l F1-262 2-FJF-109/22 Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (1)         1mFJF
  Pia 13 10 4h l F1-oJF 2-FBM-126/15 Špeciálne praktikum z rádiologickej fyziky         1mFBM

Šikurová Libuša
  Uto 9 00 3h s F1-326 2-FBM-921/22 Diplomový seminár (2)                   2mFBM
  Uto 13 10 3h s F1-326 2-FBM-240/15 Seminár k ročníkovému projektu               2mFBM
  Pia 13 10 6h n    2-FBM-912/15 Diplomová práca (2)                    2mFBM

Šimkovic Fedor
  Stv 9 50 2h p F1-327 2-FJF-107/00 Teória jadra                        1mFJF

Šubjaková Veronika
  Stv 14 00 2h p F1-326 2-FBF-143/15 Biosenzory a nanotechnológie                1mFBM

Urban Ján
  Str 8 10 3h p F1-111 3-FBF-007/22 Molekulová dynamika biofyzikálnych systémov        1DRSFYZ
  Str 12 20 3h p F1-326 1-FYZ-871/20 Chemická fyzika                      3TEF 3FYZ*
  Pia 9 50 3h c F1-326 1-FYZ-871/20 Chemická fyzika                      3TEF 3FYZ*

Vitovič Pavol
  Pon 9 50 2h p F1-326 2-FBM-104/00 Experimentálne metódy lekárskej fyziky (2)         1mFBM
  Pia 8 10 2h p F1-326 1-BMF-531/22 Medicínske prístroje                    3BMF

Waczulíková Iveta
  Pon 13 10 1h c F1-308 1-BMF-331/18 Úvod do bioštatistiky                   2BMF 3DAV
  Uto 13 30-15 00 s F1-308 1-BMF-930/00 Seminár k bakalárskej práci               3BMF
  Str 10 40 3h p F1-111 3-FBF-012/22 Metodika prípravy a realizácie výskumných projektov    fDRS
  Str 14 50 2h p C   1-BMF-331/18 Úvod do bioštatistiky                   2BMF 3DAV
             N-bBXX-083/15 Úvod do bioštatistiky a pravdepodobnosti         2pMB
  Pia 8 10 2h p F1-326 1-BMF-531/22 Medicínske prístroje                    3BMF

Zeman Jakub
  Pon 8 10 4h l F1-262 2-FJF-109/22 Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (1)         1mFJF

Zvarík Milan
  Pon 9 50 2h p    N-bBMB-002/22 Biofyzika (online)                    3pMB
  Pon 14 00 2h p    N-bBMB-002/22 Biofyzika (online)                    3pMB
  Uto 12 20 3h l F1-222 1-BMF-211/22 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyziky         1BMF*
  Uto 12 20 3h l F1-223 1-BMF-211/22 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyziky         1BMF*
  Stv 11 30 2h p F1-308 2-FBM-136/00 Metódy spracovania biosignálov a počítačová grafika (2)  1mFBM
  Stv 15 40 3h l F2-s109 2-FBM-106/00 Špeciálne praktikum z biomedicínskej fyziky (2)      1mFBM


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra jazykovej prípravy
(KJP)

Barnes Aneta
  Pon 14 50 2h c F1-246 1-MXX-234/13 Konverzačný kurz anglického jazyka (2)           FMFI
  Pon 16 30 2h c F1-246 1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                     1AIN4 1BINk 1DAV2 1INF3 1TEF 1upMAFY
  Pon 18 10 2h c F1-246 1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                     1OZE 1BMF* 1MAT***
  Uto 11 30 2h c F1-246 1-MXX-172/20 Slovenský jazyk pre zahraničných študentov (2)       FMFI
             1-MXX-272/20 Slovenský jazyk pre zahraničných študentov (4)       FMFI
  Str 11 30 2h c F1-246 1-MXX-172/20 Slovenský jazyk pre zahraničných študentov (2)       FMFI
             1-MXX-272/20 Slovenský jazyk pre zahraničných študentov (4)       FMFI
  Str 13 10 2h c F1-246 1-MXX-234/13 Konverzačný kurz anglického jazyka (2)           FMFI

Foltánová Eva
  Pon 16 30 2h c M-IV  1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1AIN2 1AIN3
  Pon 18 10 2h c M-IV  1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     2AIN3 2upMAIN
  Uto 9 50 2h c F1-246 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1DAV1
  Uto 13 10 2h c F1-246 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1DAV2
  Pia 8 10 2h c M-IV  1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                     1AIN3 1AIN4
  Pia 9 50 2h c M-IV  1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1MAT*

Kočvarová Jana
  Pon 16 30 2h c M-I  1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1AIN3 1AIN4
  Pon 18 10 2h c M-I  1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1FYZ2 1OZE 2FYZk 1upMAFY 1BMF*
  Stv 9 50 2h c F2-283 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1FYZ2
  Stv 13 10 2h c F2-283 1-MXX-134/18 Doplňujúci kurz anglického jazyka (2)           FMFI
  Pia 8 10 2h c M-II  1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1AIN1 1AIN2
  Pia 9 50 2h c M-II  1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1INF1 1INF2 1BIN*

Kožehubová Ľubomíra
  Pon 16 30 2h c M-II  1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                     1AIN3 1DAV2 1DAVk 1FYZ2 1INF3 1OZE 1upMAIN 1upMATV 1BMF*
  Pon 18 10 2h c M-II  1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1DAVk 1DAV*
  Stv 9 50 2h c F1-246 1-MXX-142/00 Francúzsky jazyk (2)                    FMFI
             1-MXX-242/00 Francúzsky jazyk (4)                    FMFI
  Stv 11 30 2h c F1-246 1-MXX-142/00 Francúzsky jazyk (2)                    FMFI
             1-MXX-242/00 Francúzsky jazyk (4)                    FMFI
  Pia 8 10 2h c M-III 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1INF2 1INF3 1upINAN 1BIN*
  Pia 9 50 2h c M-III 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1MMN*

Maďarová Alexandra
  Pon 16 30 2h c M-III 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1EFM*
  Pon 18 10 2h c M-III 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1EFM* 2EFM* 2MMN*
  Uto 8 10 2h c F2-283 1-MXX-152/00 Nemecký jazyk (2)                     FMFI
             1-MXX-252/00 Nemecký jazyk (4)                     FMFI
  Uto 9 50 2h c F2-283 1-MXX-152/00 Nemecký jazyk (2)                     FMFI
             1-MXX-252/00 Nemecký jazyk (4)                     FMFI
  Pia 8 10 2h c F2-283 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1upMAIN 1upMATV 1MAT** 2MAT*
  Pia 9 50 2h c F2-283 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1MMN*

Mirsalova Viktoria
  Pon 11 30 2h c F2-283 1-MXX-162/00 Ruský jazyk (2)                      FMFI
             1-MXX-262/00 Ruský jazyk (4)                      FMFI
  Str 14 50 2h c F1-246 1-MXX-162/00 Ruský jazyk (2)                      FMFI
             1-MXX-262/00 Ruský jazyk (4)                      FMFI

Tomášková Simona
  Pon 16 30 2h c M-V  1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1AIN2 1AIN3 1AIN4 1upINGE 1BINk
  Pon 18 10 2h c M-V  1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     2upMAFY 2TEF 2FYZ*
  Stv 11 30 2h c M-I  1-MXX-152/00 Nemecký jazyk (2)                     FMFI
             1-MXX-252/00 Nemecký jazyk (4)                     FMFI
  Stv 13 10 2h c M-I  3-MXX-102/15 Anglický jazyk pre doktorandov (2)             fDRS mDRS iDRS
  Pia 8 10 2h c M-V  1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1AIN1 1AIN2
  Pia 9 50 2h c M-V  1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1INF2

Zemanová Alena
  Pon 16 30 2h c F2-283 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1FYZ1 1FYZk
  Pon 18 10 2h c F2-283 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1TEF 1OZE 1FYZ1 1TEFk 1upMAFY 1BMF*
  Stv 13 10 2h c M-II  3-MXX-102/15 Anglický jazyk pre doktorandov (2)             fDRS mDRS iDRS
  Stv 14 50 2h c M-II  3-MXX-102/15 Anglický jazyk pre doktorandov (2)             fDRS mDRS iDRS
  Pia 8 10 2h c M-I  1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1AIN1
  Pia 9 50 2h c M-I  1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                     1INF1


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky
(KMANM)

Babušíková Jela
  Pon 9 50 2h k M-IV  2-MMN-101/22 Numerické metódy                      1mMMN*
  Pon 12 20 2h p M-224 2-MAT-341/15 Riešenie inžinierskych úloh pomocou numerického softvéru  2mMATn*
  Str 8 10 2h k F1-248 2-MMN-101/22 Numerické metódy                      1mMMN*
  Str 11 30 2h p C   2-EFM-101/15 Numerické modelovanie                   1mEMM*
             2-MPG-243/22 Numerická matematika pre grafikov             1mMPG
             2-MAT-315/19 Diferenčné metódy riešenia diferenciálnych rovníc     1mMATn*
  Stv 9 50 2h p B   1-MAT-240/00 Numerická matematika (1)                  2DAV 3DAVk 1mINFb 1mINFt 2mINFb 2mINFt 2MAT* 2MMN*

Boďová Katarína
  Pon 11 30 2h p C   1-DAV-304/20 Veda o sieťach                       3DAV 3PMA* 1mMMN*
             2-MMN-111/15 Algoritmy na sieťach                    1mEMM*
  Stv 11 30 2h c C   1-DAV-304/20 Veda o sieťach                       3DAV 3PMA* 1mMMN*
             2-MMN-111/15 Algoritmy na sieťach                    1mEMM*

Demetrian Michal
  Pon 14 50 2h k F2-T3 1-MMN-172/22 Matematika v jazyku Python                 1MMN*
  Uto 8 10 2h p M-XI  1-MMN-316/22 Nelineárna optimalizácia                  3MMN*
  Uto 13 10 2h c M-VI  1-BMF-261/22 Základy matematiky (4)                   2BMF 2OZE 3OZEk
  Str 11 30 2h c F1-108 1-MMN-316/22 Nelineárna optimalizácia                  3MMN*
  Str 14 50 2h p F1-109 1-MMN-250/22 Matematická analýza (4)                  2MMN*
  Stv 9 50 2h k M-KMANM N-mCFZ-123/22 Vybrané kapitoly z matematiky 2 (online)         1pmC-TP 2pmC-TP
  Stv 13 10 3h p F1-109 1-BMF-261/22 Základy matematiky (4)                   2BMF 2OZE 3OZEk

Eliašová Ivana D
  Uto 14 50 2h c M-XII 1-MAT-150/00 Matematická analýza (2)                  1MAT**
  Str 14 50 2h v M-VI  1-MAT-720/00 Cvičenie z matematickej analýzy (2)            1MAT**

Fečkan Michal
  Pon 9 50 2h p M-223 2-MAT-122/15 Nelineárna funkcionálna analýza              1mMATa* mDRS
  Stv 8 10 2h c M-109 2-MAT-122/15 Nelineárna funkcionálna analýza              1mMATa* mDRS
  Stv 9 50 2h p M-223 1-MAT-411/15 Funkcionálna analýza (2)                  3MATa

Filo Ján
  Pon 9 50 3h s M-109 2-MAT-920/22 Diplomový seminár                     2mMAT*
  Uto 12 20 3h p F1-108 1-FYZ-135/17 Matematika (2)                       2FYZk 1FYZ*
  Str 13 10 2h p B   1-FYZ-135/17 Matematika (2)                       2FYZk 1FYZ*
  Stv 11 30 2h v M-223 1-FYZ-370/22 Matematika (6)                       3FYZ*
             1-MAT-430/00 Klasické metódy riešenia parciálnych diferenciálnych rovní 3MATa 3MATn

Jaroš František
  Uto 9 50 2h c M-102 1-MAT-425/00 Obyčajné diferenciálne rovnice (2)             3MATa
  Uto 13 10 2h p F1-247 1-MAT-310/00 Obyčajné diferenciálne rovnice (1)             2MAT* 3MAT*
             1-MMN-261/10 Obyčajné diferenciálne rovnice               1mINFt 2mINFt 2MMN*
             1-FYZ-350/22 Matematika (5)                       3FYZ*
  Str 9 50 2h c M-IX  2-MMN-109/22 Parciálne diferenciálne rovnice              1mMMN*
  Str 14 50 2h c M-X  1-MAT-250/22 Matematická analýza (4)                  2MAT*
  Stv 14 00 2h c F1-247 1-MAT-310/00 Obyčajné diferenciálne rovnice (1)             2MAT* 3MAT*
             1-MMN-261/10 Obyčajné diferenciálne rovnice               1mINFt 2mINFt 2MMN*
             1-FYZ-350/22 Matematika (5)                       3FYZ*

Jaroš Jaroslav
  Uto 9 50 3h p M-VIII 2-MMN-109/22 Parciálne diferenciálne rovnice              1mMMN*
  Str 9 50 2h p M-109 1-MAT-425/00 Obyčajné diferenciálne rovnice (2)             3MATa
  Stv 14 00 2h p M-109 1-MAT-515/00 Biomatematika (2)                     3BMF 3MAT* 3MMN*

Kasanická Straková Andrea
  Stv 8 10 2h v M-223 1-MMN-216/14 Finančné plánovanie - osobné a rodinné financie      2MMN* 3MMN*

Kubáček Zbyněk
  Uto 14 00 3h p A   1-INF-150/22 Matematická analýza (2)                  1INF*
  Str 11 30 2h p B   1-MAT-150/00 Matematická analýza (2)                  1MAT** 1MMN*
  Str 14 50 2h p A   1-AIN-188/22 Matematická analýza                    1AIN*
  Stv 14 00 3h s M-V  2-UMA-212/15 Seminár z dejín matematiky (2)               3muMAFY_k 3muMAIN_k 2muM* 2pmupM*
  Pia 11 30 2h p B   1-MAT-150/00 Matematická analýza (2)                  1MAT** 1MMN*

Laurenčík Ján
  Str 8 10 2h s M-II  2-MMN-238/19 Výkonnostný marketing                   2mEMM* 2mMMN*

Majerčáková Daniela
  Pon 14 50 2h k M-XII 1-MMN-171/22 Inovácie vo financiách                   2MMN*
  Str 9 50 2h p M-V  1-MMN-270/22 Základy finančného manažmentu               2DAV 3DAVk 2MMN*
  Str 11 30 2h c M-V  1-MMN-270/22 Základy finančného manažmentu               2DAV 3DAVk 2MMN*
  Str 15 40 2h s M-I  2-MMN-921/00 Diplomový seminár (2)                   2mMMN*
  Stv 8 10 4h k M-VIII 2-MMN-141/22 Medzinárodné financie                   1mMMN* 2mMMN*

Mihala Patrik
  Uto 16 30 3h c M-VII 1-FYZ-135/17 Matematika (2)                       1FYZ1
  Str 16 30 2h c M-IV  1-MAT-240/00 Numerická matematika (1)                  2MAT* 2MMN*
  Stv 11 30 2h c M-III 1-MAT-240/00 Numerická matematika (1)                  2DAV 3DAVk 1mINFb 1mINFt 2mINFb 2mINFt
  Stv 14 50 2h c I-H6  2-EFM-101/15 Numerické modelovanie (každý druhý týždeň)         1mEMM*
             2-MAT-315/19 Diferenčné metódy riešenia diferenciálnych rovníc (každý d 1mMATn
             2-MPG-243/22 Numerická matematika pre grafikov (každý druhý týždeň)   1mMPG

Pačuta Július
  Pon 9 50 2h k M-III 1-MAT-416/19 Teória funkcií komplexnej premennej            3MAT*
             1-FYZ-225/15 Matematika (4)                       3FYZk 2FYZ*
  Pon 11 30 2h c M-III 1-MAT-737/19 Cvičenie z komplexnej analýzy               3MAT*
             1-FYZ-408/22 Cvičenia z matematiky (4)                 3FYZk 2FYZ*
  Uto 8 10 2h c M-102 1-MAT-411/15 Funkcionálna analýza (2)                  3MATa
  Str 8 10 2h v M-XII 1-MAT-775/00 Cvičenie z matematickej analýzy (4)            2MAT*
  Stv 8 10 2h k M-VII 1-MAT-416/19 Teória funkcií komplexnej premennej            3MAT*
             1-FYZ-225/15 Matematika (4)                       3FYZk 2FYZ*

Polesňák Lukáš
  Pon 16 30 2h c M-XII 1-MMN-571/22 Dátové analýzy pre manažment (prezenčne+online)      2MMN*

Pospíšil Michal
  Uto 11 30 2h p M-102 3-MMA-022/15 Dynamické systémy a teória bifurkácií           mDRS
  Uto 14 50 2h p M-VI  1-MAT-250/22 Matematická analýza (4)                  2MAT*
  Str 9 50 2h p M-XII 1-MAT-250/22 Matematická analýza (4)                  2MAT*
  Str 13 10 2h v M-X  1-MAT-801/15 Topológia                         2MAT*
  Stv 11 30 2h c M-XI  1-FYZ-225/15 Matematika (4)                       3FYZk 2FYZ*

Rostás Kristína
  Str 8 10 2h p M-223 N-bZXX-009/22 Matematika 2                       1pZIK
  Str 11 30 2h c M-223 1-MAT-430/00 Klasické metódy riešenia parciálnych diferenciálnych rovní 3MATa 3MATn
             1-FYZ-370/22 Matematika (6)                       3FYZ*
  Pia 9 50 3h p    N-bBXX-080/15 Matematika (online)                    1pMB
  Pia 13 10 2h p M-KMANM 1-UDG-213/22 Zobrazovacie metódy (4) (po dohode s vyučujúcim)     2upMADG 2muMADG_k

Šinská Zuzana
  Uto 16 30 3h c M-VI  1-FYZ-135/17 Matematika (2)                       1FYZ2 2FYZk
  Str 16 30 2h v B   1-FYZ-406/22 Cvičenia z matematiky (2)                 2FYZk 1FYZ*
  Stv 9 50 2h c F1-328 1-INF-150/22 Matematická analýza (2)                  1INF2 1INF3

Šmitala Mizerová Hana
  Uto 9 50 2h p M-223 2-MAT-323/09 Metóda konečných prvkov (1)                1mMATn*
  Str 9 50 2h p M-223 3-MNA-002/00 Numerické metódy riešenia obyčajných diferenciálnych rovní mDRS
  Str 13 10 2h c M-XII 1-INF-150/22 Matematická analýza (2)                  1INF1 1INF3

Trogová Jana
  Stv 8 10 2h v M-223 1-MMN-216/14 Finančné plánovanie - osobné a rodinné financie      2MMN* 3MMN*

Viszus Eugen
  Pon 9 50 3h s M-109 2-MAT-920/22 Diplomový seminár                     2mMAT*
  Pon 14 00 2h p M-VI  1-BMF-150/15 Základy matematiky (2)                   1OZE 2OZEk 1BMF*
  Uto 9 50 2h p M-V  1-BMF-150/15 Základy matematiky (2)                   1OZE 2OZEk 1BMF*
  Uto 13 10 2h p M-102 3-MMA-028/15 Parciálne diferenciálne rovnice              mDRS


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra teoretickej fyziky
(KTF)

Balek Vladimír
  Pon 14 00 2h s F2-125 2-FTF-922/22 Diplomový seminár (2)                   2mFTF
  Pia 9 50 3h p F2-125 2-FTF-117/00 Všeobecná teória relativity                1mFTF 2mFAA

Blažek Tomáš
  Pon 11 30 2h p F2-125 2-FTF-116/00 Kvantová elektrodynamika                  1mFTF
  Pon 11 30 2h p F2-223 2-FTF-116/00 Kvantová elektrodynamika (prvé 2 týždne semestra)     1mFTF
  Pon 17 20 2h n F2-oTF 2-FTF-914/15 Diplomová práca (1)                    1mFTF
  Pon 19 00 2h n F2-oTF 2-FTF-916/22 Diplomová práca (3)                    2mFTF
  Uto 9 50 2h p F2-130 1-FYZ-365/15 Kvantová teória (2)                    3FYZ*
  Uto 14 00 1h s F2-125 3-FTM-201/22 Seminár pracoviska (1)                   fDRS
             3-FTM-202/22 Seminár pracoviska (2)                   fDRS
  Uto 14 50 1h s F2-125 3-FTM-203/22 Seminár pracoviska (3)                   fDRS
             3-FTM-204/22 Seminár pracoviska (4)                   fDRS
  Uto 17 20 3h n F2-oTF 2-FTF-916/22 Diplomová práca (3)                    2mFTF
  Str 13 10 2h p F2-125 2-FTF-116/00 Kvantová elektrodynamika                  1mFTF
  Str 13 10 2h p F2-223 2-FTF-116/00 Kvantová elektrodynamika (prvé 2 týždne semestra)     1mFTF
  Str 17 20 3h n F2-oTF 2-FTF-916/22 Diplomová práca (3)                    2mFTF
  Stv 8 10 2h p F2-130 1-FYZ-365/15 Kvantová teória (2)                    3FYZ*
  Stv 17 20 3h n F2-oTF 2-FTF-916/22 Diplomová práca (3)                    2mFTF
  Pia 9 50 2h p F2-oTF 3-FTM-002/22 Relativistická kvantová teória poľa (2)          fDRS
  Pia 11 30 1h c F2-oTF 3-FTM-002/22 Relativistická kvantová teória poľa (2)          fDRS
  Pia 17 20 3h n F2-oTF 2-FTF-916/22 Diplomová práca (3)                    2mFTF

Fecko Marián
  Stv 9 50 2h p F2-125 2-FTF-130/00 Geometrické metódy klasickej mechaniky           1mFTF
  Stv 12 20 2h p F2-130 2-FTF-129/00 Konexie a kalibračné polia                 1mFTF
  Stv 17 20 2h p F2-oTF 3-FTM-007/22 Matematické metódy teoretickej fyziky (2)         fDRS

Kováčik Samuel
  Uto 12 20 2h p F2-130 2-FTF-114/00 Vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky          1mFTF 1mFTL
  Str 10 40 2h p F2-130 2-FTF-114/00 Vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky          1mFTF 1mFTL
  Str 14 00 2h p F2-130 2-UFY-102/22 Vybrané kapitoly modernej fyziky              1muF* 2kF*
  Str 15 40 1h c F2-130 2-UFY-102/22 Vybrané kapitoly modernej fyziky              1muF* 2kF*

Kráľovič Vladimír D
  Pia 9 50 2h c F1-328 1-FYZ-112/15 Mechanika (2)                       2FYZk 1TEF 2TEFk 1FYZ*

Krššák Martin
  Pon 13 10 2h p F2-130 2-FTF-111/16 Reprezentácie grúp                     1mFTF 2mMAT*
  Stv 15 40 2h p F2-130 2-FTF-111/16 Reprezentácie grúp                     1mFTF 2mMAT*
  Stv 17 20 1h c F2-130 2-FTF-111/16 Reprezentácie grúp                     1mFTF 2mMAT*

Kučerová Zuzana
  Uto 12 20 2h c M-VIII 1-FYZ-265/22 Teória elektromagnetického poľa              3FYZk 2FYZ*

Masár Eduard
  Pon 11 30 2h p F2-oTF 2-UFY-236/22 Teória relativity                     2muF* 3kF*
  Uto 11 30 2h c F2-125 1-UFY-141/15 Elektromagnetizmus                     1upF*
  Str 14 50 3h s F2-125 2-FTF-133/10 Vybrané metódy z počítačovej fyziky            1mFTF
  Stv 9 50 3h p F2-130 1-UFY-141/15 Elektromagnetizmus                     1upF*

Maták Peter
  Stv 8 10 2h c F1-108 1-FYZ-119/16 Cvičenie z mechaniky (2)                  2FYZk 2TEF 3TEFk 1FYZ*
  Pia 9 50 2h c F1-328 1-FYZ-112/15 Mechanika (2)                       2FYZk 1TEF 2TEFk 1FYZ*
  Pia 12 20 2h c F2-130 2-FTF-116/00 Kvantová elektrodynamika                  1mFTF
  Pia 12 20 2h c F2-223 2-FTF-116/00 Kvantová elektrodynamika (prvé 2 týždne semestra)     1mFTF

Mészáros Peter
  Str 9 00 2h c F2-125 2-FTF-117/00 Všeobecná teória relativity                1mFTF 2mFAA
  Pia 8 10 2h c F2-130 1-FYZ-365/15 Kvantová teória (2)                    3FYZ*
  Pia 9 50 3h p F2-125 2-FTF-117/00 Všeobecná teória relativity                1mFTF 2mFAA

Mojžiš Martin
  Pon 14 00 2h p B   1-FYZ-112/15 Mechanika (2)                       2FYZk 1TEF 2TEFk 1FYZ*
  Pon 16 30 2h p F2-130 1-FYZ-265/22 Teória elektromagnetického poľa              3FYZk 2FYZ*
  Uto 12 20 2h c M-VIII 1-FYZ-265/22 Teória elektromagnetického poľa              3FYZk 2FYZ*
  Uto 15 40 3h p F2-130 2-FTF-127/00 Renormalizácia                       1mFTF
  Stv 11 30 2h p A   1-FYZ-112/15 Mechanika (2)                       2FYZk 1TEF 2TEFk 1FYZ*
  Stv 11 30 2h k F1-108 XXXPRED000 Rezervácia - jednorázová (IO - 23.3.2023)          
  Stv 14 00 2h p F2-125 1-FYZ-265/22 Teória elektromagnetického poľa              3FYZk 2FYZ*

Tekel Juraj
  Pon 14 50 2h c M-III 1-FYZ-413/15 Metódy riešenia fyzikálnych úloh (1)            3FYZk 2FYZ*
  Pon 16 30 2h p F2-125 2-FTF-233/18 Maticové modely v teoretickej fyzike            2mFTF
  Str 15 40 2h p M-II  1-MAT-825/00 Základy fyziky (2)                     2DAV 3DAVk 3MAT*
  Str 17 20 1h c M-II  1-MAT-825/00 Základy fyziky (2)                     2DAV 3DAVk 3MAT*
  Stv 14 00 2h c F2-130 2-FTF-114/00 Vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky          1mFTF 1mFTL

Zaujec Viktor D
  Stv 8 10 2h c F1-108 1-FYZ-119/16 Cvičenie z mechaniky (2)                  2FYZk 2TEF 3TEFk 1FYZ*


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky
(KDMFI)

Bartošovič Lukáš
  Pon 8 10 2h k F2-126 2-UFY-256/15 Hodnotenie výsledkov prírodovedného vzdelávania      pUFY 2muF* 3kF*
  Pon 14 00 3h p F1-108 1-UFY-342/15 Molekulová fyzika a termodynamika             2upF* 3upF*
  Uto 10 40 2h c FEI  1-KXX-011/20 Doplnkové cvičenia z fyziky (2) (FEI - DE150)       1k*
  Uto 15 40 3h p F2-126 1-UFY-342/15 Molekulová fyzika a termodynamika             1upF*
  Str 18 10 2h c FEI  N-bUXX-002/22 Fyzika (FEI - DE150)                   1pup*

Bezáková Daniela
  Pon 8 10 2h k I-H4  1-UIN-423/22 Úvod do riešenia informatických úloh            2muMAIN_k 2upI*
  Str 8 10 2h p I-32  1-UIN-101/22 Matematika pre učiteľov informatiky (1)          1upI*
  Str 9 50 2h c I-32  1-UIN-101/22 Matematika pre učiteľov informatiky (1)          1upI*
  Stv 8 10 2h c I-H3  1-AIN-170/22 Programovanie (2)                     1AIN1 1AIN2 1AIN3 1TEF 1BIN*
  Stv 8 10 2h c I-H6  1-AIN-170/22 Programovanie (2)                     1AIN1 1TEF 1AIN2 1AIN3
  Stv 13 10 2h k I-H4  1-UIN-423/22 Úvod do riešenia informatických úloh            2muMAIN_k 2upI*
  Stv 14 50 2h c M-IX  1-AIN-211/22 Úvod do teoretickej informatiky              2AIN3

Budinská Lucia D
  Uto 14 50 1h p M-I  1-UXX-132/22 Teoretické základy výchovy                 2upMATV 2upMAFY 2upMADG 2upI* 1muk*
  Uto 15 40 1h s M-I  1-UXX-132/22 Teoretické základy výchovy                 2upMATV 2upMAFY 2upMADG 2upI* 1muk*
  Stv 13 10 2h p I-32  2-UXX-121/22 Pedagogická diagnostika                  1muMAIN 1muMADG 1muMATV 1muINBI 1muINAN 2muFYIN_k 1muF* 2kM*

Čujdíková Mária D
  Str 8 10 2h c I-H6  1-MAT-170/22 Programovanie (2)                     1MAT***
  Str 11 30 2h s I-H6  1-UXX-138/22 Softvér pre moderného učiteľa               1upMADG 1upMAFY 1upMATV 1upI*
  Stv 9 50 2h c I-H6  1-AIN-189/22 Webové aplikácie (1)                    1AIN*
  Stv 11 30 2h c I-H3  1-AIN-189/22 Webové aplikácie (1)                    2DAVk 2BINk 1INF** 1DAV*
  Stv 11 30 2h c I-H6  1-AIN-189/22 Webové aplikácie (1)                    2DAVk 2BINk 1INF** 1DAV*

Demkanin Peter
  Pon 9 50 2h k F2-126 1-UFY-336/22 Tvorba textov a úloh pre prírodovedné vzdelávanie     3upF*
  Str 8 10 4h s F1-149 2-UXX-941/22 Seminár k diplomovej práci (2)               3muMAFY_k 2muF*
  Stv 13 10 3h s F2-126 DRS001 Seminár                             fDRS
  Pia 8 10 2h k F2-126 2-UFY-245/22 Symboly a štruktúry vo fyzikálnom vzdelávaní        2muF* 3kF*

Dillingerová Monika
  Pon 10 40 2h p F1-321 1-UMA-143/22 Matematická analýza (0)                  1upM* 1pupM*
  Pon 14 00 3h s M-VII 2-UMA-283/22 Kapitoly z vyučovania matematiky              2muMAIN_k 1muM* 1pmupM*
  Uto 9 50 2h v M-VII 2-UMA-114/22 Netradičné formy vyučovania                1muFYIN 1muM* 2kM* 1pmupM*
  Uto 13 10 2h k M-VII 2-UMA-111/22 Vybrané partie z matematickej analýzy           2muMAIN_k 1muM* 1pmupM*
  Uto 16 30 2h v M-V  1-MAT-186/00 Metódy riešenia matematických úloh (2)           1MAT*
  Stv 11 30 2h s M-112 1-UXX-932/22 Seminár k bakalárskej práci (2)              3upM* 3pupM*

Haverlíková Viera
  Pon 8 10 2h p F1-109 1-KXX-016/20 Základy fyziky (2)                     1k*
  Uto 10 40 3h k F2-126 3-FVF-027/22 Dizajn neformálneho a informálneho fyzikálneho vzdelávania 2DRSFYZ
  Str 16 30 2h p FEI  N-bUXX-002/22 Fyzika (FEI - DE150)                   1pup*
  Stv 8 10 1h p F1-321 2-UFY-106/15 Didaktika fyziky (2)                    pUFY 1muF* 2kF*
  Stv 9 00 1h c F1-321 2-UFY-106/15 Didaktika fyziky (2)                    pUFY 1muF* 2kF*

Horváth Peter
  Uto 8 10 3h c F1-151 1-KXX-013/20 Laboratórne cvičenia z fyziky (2)             1k*
  Stv 8 10 2h s F1-151 2-UFY-165/22 Pokročilé praktikum školských pokusov z fyziky       2muF* 3kF*

Hrušecká Andrea
  Uto 8 10 2h c I-H6  1-AIN-170/22 Programovanie (2)                     1AIN4 2DAVk 1DAV*
  Uto 8 10 2h c I-H3  1-AIN-170/22 Programovanie (2)                     1AIN4 2DAVk 1DAV*
  Uto 9 50 2h c F1-248 1-UIN-141/22 Programovanie (2)                     1muMAIN_k 1upI*
  Uto 11 30 2h k F1-248 1-UIN-325/22 Programátorské etudy (2)                  3muMAIN_k 3upI*
  Stv 9 50 2h c I-H3  1-AIN-189/22 Webové aplikácie (1)                    1AIN*
  Stv 9 50 2h c I-H6  1-AIN-189/22 Webové aplikácie (1)                    1AIN*
  Stv 11 30 2h c I-H3  1-AIN-189/22 Webové aplikácie (1)                    2DAVk 2BINk 1INF** 1DAV*
  Stv 11 30 2h c I-H6  1-AIN-189/22 Webové aplikácie (1)                    2DAVk 2BINk 1INF** 1DAV*

Hrušecký Roman
  Uto 8 10 2h k I-H4  1-UIN-349/22 Programovanie aplikácií pre web              3muMAIN_k 3upI*
  Uto 11 30 2h p A   1-AIN-189/22 Webové aplikácie (1)                    2BINk 2DAVk 1INF*** 1DAV*
  Str 9 50 2h p F1-321 2-AIN-234/15 E-learningové prostredia vo vzdelávaní           2mAINv
  Str 11 30 2h c F1-321 2-AIN-234/15 E-learningové prostredia vo vzdelávaní           2mAINv
  Stv 9 50 2h c I-H3  1-AIN-189/22 Webové aplikácie (1)                    1AIN*
  Stv 9 50 2h c I-H6  1-AIN-189/22 Webové aplikácie (1)                    1AIN*
  Stv 11 30 2h c I-H3  1-AIN-189/22 Webové aplikácie (1)                    2DAVk 2BINk 1INF** 1DAV*
  Stv 11 30 2h c I-H6  1-AIN-189/22 Webové aplikácie (1)                    2DAVk 2BINk 1INF** 1DAV*

Jánošková Katarína D
  Uto 16 30 2h c M-I  1-UMA-105/22 Matematická analýza (2)                  2pupM*
  Pia 10 40 2h c M-VII 1-UMA-105/22 Matematická analýza (2)                  2upM*

Jašková Ľudmila
  Pon 18 10 2h s I-32  2-UIN-280/19 Didaktický seminár z informatiky (1)            2muMAIN_k 1muI*
             2-UIN-281/22 Didaktický seminár z informatiky (2)            3muMAIN_k 2muI*
  Uto 8 10 2h k M-I  2-UIN-109/22 Didaktika programovania (2)                2muMAIN_k pUIN 1muI*
  Str 8 10 2h c I-H6  1-MAT-170/22 Programovanie (2)                     1MAT***
  Str 9 50 2h p F1-321 2-AIN-234/15 E-learningové prostredia vo vzdelávaní           2mAINv
  Str 11 30 2h c F1-321 2-AIN-234/15 E-learningové prostredia vo vzdelávaní           2mAINv
  Str 14 00 3h p I-oDI 3-IVI-018/15 Vybrané kapitoly z teórie vyučovania informatiky (2)    1DRSINF
  Stv 9 50 2h c I-H3  1-AIN-189/22 Webové aplikácie (1)                    1AIN*
  Stv 9 50 2h c I-H6  1-AIN-189/22 Webové aplikácie (1)                    1AIN*
  Stv 11 30 2h c I-H6  1-AIN-189/22 Webové aplikácie (1)                    2DAVk 2BINk 1INF** 1DAV*
  Stv 18 10 2h s I-H4  1-UXX-342/22 Digitálne technológie pre žiakov so ŠVVP          2upMATV 2upMAFY 2upMADG 2upI*

Kalaš Ivan
  Pon 10 40 3h p I-oDI 3-IVI-508/15 Návrh a realizácia dizertačného projektu (2) (I-26)    1DRSINF
  Pon 14 00 2h s I-32  3-IVI-306/10 Odborný seminár pracoviska (2)               1DRSINF
  Pon 16 30 2h k I-32  2-UIN-120/22 Didaktika informatiky (1)                 pUXX 2muMAIN_k 1muI*

Kiss Tünde
  Pon 8 10 2h p F1-109 1-KXX-016/20 Základy fyziky (2)                     1k*
  Pon 12 20 2h s F2-126 1-UXX-932/22 Seminár k bakalárskej práci (2)              3upF*
  Uto 14 50 1h p F1-321 1-UXX-331/22 Školský manažment                     pUFY pUXX 2muFYIN_k 3up** 2kM*
  Uto 15 40 2h s I-32  1-UXX-331/22 Školský manažment                     3up**
  Str 8 10 2h c F1-108 1-KXX-016/20 Základy fyziky (2)                     1k*
  Stv 14 50 2h c F1-321 N-bZXX-009/22 Matematika 2                       1pZIK

Krcho Jakub D
  Uto 9 50 2h s I-H3  1-UIN-354/22 Roboti ako didaktické pomôcky               3up**
  Str 14 50 2h k I-32  2-UXX-204/22 Začínajúci učiteľ v škole                 2muFYIN_k 2mu* 2kM*

Kubincová Zuzana
  Pon 9 50 4h k I-32  1-UIN-236/22 Algoritmy a údajové štruktúry               2muMAIN_k 2upI*
  Pon 9 50 4h k I-H4  1-UIN-236/22 Algoritmy a údajové štruktúry               2muMAIN_k 2upI*
  Uto 8 10 2h p I-32  1-UIN-141/22 Programovanie (2)                     1muMAIN_k 1upI*
  Uto 11 30 3h p I-oDI 3-IVI-002/00 Vybrané kapitoly z informatiky (1)             1DRSINF
  Uto 18 10 2h s F1-321 2-UXX-941/22 Seminár k diplomovej práci (2)               3muMAIN_k 2muI*
             2-UXX-940/22 Seminár k diplomovej práci (1)               1muI*
  Str 9 50 2h p F1-321 2-AIN-234/15 E-learningové prostredia vo vzdelávaní           2mAINv
  Str 11 30 2h c F1-321 2-AIN-234/15 E-learningové prostredia vo vzdelávaní           2mAINv

Miková Karolína
  Uto 11 30 2h s I-32  2-UXX-124/22 Konzultácie metodológie k záverečnej práci         1muMAIN 1muMADG 1muMATV 1muINBI 1muINAN 1muMAIN_k 2kM*
  Uto 14 50 1h p F1-321 1-UXX-331/22 Školský manažment                     pUFY pUXX 2muFYIN_k 3up** 2kM*
  Uto 15 40 2h s F1-321 1-UXX-331/22 Školský manažment                     pUFY 2muMAIN_k pUXX 3up** 2kF*
  Uto 18 10 2h v I-32  1-UIN-681/22 Príprava a publikovanie pedagogického výskumu       2upI* 3upI*
  Str 9 00 3h p I-oDI 3-IVI-011/15 Moderné metódy pedagogického výskumu (1) (I-2)       1DRSINF
  Str 14 50 2h k I-32  2-UXX-204/22 Začínajúci učiteľ v škole                 2muFYIN_k 2mu* 2kM*
  Stv 13 10 2h p I-32  2-UXX-121/22 Pedagogická diagnostika                  1muMAIN 1muMADG 1muMATV 1muINBI 1muINAN 2muFYIN_k 1muF* 2kM*
  Stv 14 50 2h s I-32  1-UIN-251/00 Propedeutika vyučovania informatiky (2)          pUIN 1muMAIN_k 2upI*

Miťková Emília
  Pon 10 40 3h s M-VII 2-UMA-258/15 Metódy riešenia matematických úloh (2)           2muMAIN_k 1muM* 1pmupM*
  Pon 16 30 2h c M-X  1-UMA-211/22 Matematická analýza (3)                  3upM* 3pupM*
  Stv 14 00 2h v M-XI  1-UMA-222/22 Matematické súťaže a semináre (2)             2upM* 2pupM*
  Pia 9 50 2h c M-X  1-AIN-188/22 Matematická analýza                    1AIN1
  Pia 11 30 2h c M-X  1-AIN-188/22 Matematická analýza                    1AIN3

Salanci Ľubomír
  Uto 8 10 2h p F1-247 1-MAT-170/22 Programovanie (2)                     1MAT***
  Uto 9 50 2h p F1-321 2-AIN-139/14 Kompilátory a interpretre                 1mAINv
  Str 8 10 2h c I-H6  1-MAT-170/22 Programovanie (2)                     1MAT***
  Str 11 30 2h c F1-248 2-AIN-139/14 Kompilátory a interpretre                 1mAINv

Slavíčková Mária
  Pon 9 00 2h s M-VII 2-UMA-105/22 Didaktika matematiky (2)                  3muMAFY_k 2muMAIN_k 1muM* 1pmupM*
  Uto 14 50 2h s M-VII 2-UMA-105/22 Didaktika matematiky (2)                  2muMAIN_k 1muM* 1pmupM*
  Stv 14 50 2h v M-121 2-UMA-218/11 Matematické pozadie hudby                 2muMAIN_k 1muM* 1pmupM*
  Pia 13 10 2h s    PRED035 Seminár ODM (M-121)                       mDRS

Tomcsányiová Monika
  Pon 8 10 2h k I-H4  1-UIN-423/22 Úvod do riešenia informatických úloh            2muMAIN_k 2upI*
  Pon 9 50 2h k F1-248 2-AIN-136/15 Tvorba edukačného softvéru                 1mAINv*
  Uto 18 10 2h v I-H4  1-UIN-682/22 Príprava úloh pre informatické súťaže           2upI* 3upI*
  Stv 11 30 2h s I-32  1-UXX-932/22 Seminár k bakalárskej práci (2)              3upI*
             2-pUXX-901/20 Projekt záverečnej práce (učiteľstvo informatiky)     pUXX
             2-pUIN-901/19 Projekt záverečnej práce                 pUIN
  Stv 13 10 2h k I-H4  1-UIN-423/22 Úvod do riešenia informatických úloh            2muMAIN_k 2upI*
  Stv 14 50 2h k F1-248 1-UIN-351/17 Programovanie v JavaScripte                2muMAIN_k 3upI*
  Stv 18 10 2h k F1-248 2-AIN-136/15 Tvorba edukačného softvéru                 1mAINv*
             1-UIN-683/22 Tvorba pedagogického softvéru               3upI*

Trúsiková Jana
  Stv 16 30 2h s M-V  2-UMA-260/15 Didaktika matematiky v praxi (2)              2muM* 3kM* 2pmupM*

Vankúš Peter
  Pon 9 00 2h p F1-108 1-UMA-144/22 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (0)        1upM* 1pupM*
  Uto 11 30 2h s I-32  2-UXX-124/22 Konzultácie metodológie k záverečnej práci         1muMAIN 1muMADG 1muMATV 1muINBI 1muINAN 1muMAIN_k 2kM*
  Uto 14 00 2h c M-VIII 1-AIN-188/22 Matematická analýza                    1AIN4
  Uto 16 30 2h s M-112 2-UXX-940/22 Seminár k diplomovej práci (1)               2muMAIN_k 1muM* 1pmupM*
  Pia 9 50 2h c M-XI  1-AIN-188/22 Matematická analýza                    1AIN2
  Pia 9 50 4h s M-oDM 2-UXX-941/22 Seminár k diplomovej práci (2)               2muM* 3kM* 2pmupM*
  Pia 13 10 2h s    PRED035 Seminár ODM (M-121)                       mDRS

Vargová Michaela
  Uto 9 50 2h c M-X  1-MAT-150/00 Matematická analýza (2)                  1MMN*
  Uto 12 20 3h s M-V  2-UMA-107/22 Didaktika matematiky (4)                  3muMAIN_k 3muMAFY_k 2muM* 2pmupM*
  Str 9 50 2h v F1-109 1-MMN-520/00 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (2)       1MMN*
  Str 14 00 2h p F1-321 1-UMA-211/22 Matematická analýza (3)                  3upM* 3pupM*
  Stv 10 40 2h p M-II  1-UMA-105/22 Matematická analýza (2)                  2upM* 2pupM*

Velmovská Klára
  Pon 12 20 2h s F1-145 1-UFY-265/15 Fyzika netradične                     2upF*
  Uto 8 10 3h k F2-126 3-FVF-021/22 Dizajn materiálov pre prírodovedné vzdelávanie       1DRSFYZ
  Str 16 30 3h s F2-126 2-UXX-940/22 Seminár k diplomovej práci (1)               1muF*
  Stv 8 10 2h k F2-126 1-UFY-121/15 Matematické metódy vo fyzike (2)              1upF*
  Stv 9 50 3h s F2-126 2-UFY-115/15 Metódy riešenia fyzikálnych úloh              pUFY 1muF* 2kF*

Wagner Miroslav
  Str 9 50 3h k I-H4  2-UIN-113/22 Počítačové siete v školskom prostredí           2muMAIN_k 1muI*

Winczer Michal
  Pon 9 00 2h v F1-321 2-UIN-102/22 Teoretická informatika (2)                 2muI* 2kI*
  Pon 11 30 2h k F1-248 1-KXX-018/20 Základy programovania (2)                 1k*
  Uto 13 10 2h p B   1-AIN-211/22 Úvod do teoretickej informatiky              2AIN*
  Uto 14 50 2h p M-II  1-INF-175/00 Spoločenské aspekty informatiky              1BMF* 2INF* 2BIN*
  Str 8 10 2h k M-IX  2-UIN-144/22 Metódy tvorby efektívnych algoritmov            2muMAIN_k 1muI*
  Str 9 50 2h k F1-248 1-KXX-018/20 Základy programovania (2)                 1k*
  Str 13 10 2h v I-H4  2-UIN-262/22 Programátorské súťaže                   3muMAIN_k 2muI*
  Stv 13 10 2h c M-VIII 1-AIN-211/22 Úvod do teoretickej informatiky              2AIN2


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Výpočtové centrum
(VC)

Mederly Peter
  Stv 16 30 2h k M-I  1-EFM-535/00 Princípy účtovníctva                    2PMA* 2EFM*


KAFZM |KAG |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTF |KDMFI |VC

Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu: 24. 8. 2023.