Rozvrhy ucitelov podla katedier
zimný semester 2011/12

Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie
(KAFZM)

Bašták Ďurán Ivan
  Pon 9 50 2h p F1-360 2-FMK-105 Štatistické metódy v meteorológii a klimatológii (1)     4fmk
  Pon 11 30 1h c F1-360 2-FMK-105 Štatistické metódy v meteorológii a klimatológii (1)     4fmk
  Str 13 10 1h c F1-357 2-FMK-231 Mikroklimatológia a agrometeorológia             5fmk 5Pfgg
  Str 16 30 1h c B1-501 N-bUGE-007 Meteorológia a klimatológia                 2PuBGe 2PuEB
  Str 17 20 1h c B1-501 N-bUGE-007 Meteorológia a klimatológia                 2PuChGe 2PuEGe 2PuMGe 2PuGeI 2PuECh

Benko Martin
  Pon 16 30 4h l F1-360 2-FMK-103 Praktikum zo synoptickej meteorológie (2)           4fmk

Brestenský Jozef
  Uto 11 30 1h p G-337 N-bGAF-007 Numerické metódy                       3Pgl
  Uto 12 20 1h c G-337 N-bGAF-007 Numerické metódy                       3Pgl
  Str 10 40 2h p F1-209 2-FFZ-132 Asymptotické metódy (1)                    4fg

Dudík Jaroslav
  Pon 16 30 2h v F1-112 2-FAA-147 Spektroskopia v astronómii                  4faa
  Uto 9 50 3h p F1-112 2-FAA-101 Teoretická astrofyzika (1)                  4faa
  Str 16 30 2h p F1-112 2-FAA-201 Fyzika Slnka                         5faa
  Pia 16 30 2h v F1-112 2-FAA-244 Slnečný magnetizmus a cyklus aktivity             4faa
  Pia 18 10 2h c F1-112 2-FAA-230 Laboratórne práce (2)                     5faa

Duržo Juraj D
  Uto 8 10 2h c M-VIII 1-FYZ-110 Mechanika                           1f3

Dvonč Lukáš D
  Uto 8 10 2h c M-IX  1-FYZ-110 Mechanika                           1f1 1foz

Gajdoš Štefan
  Stv 10 40 3h p F1-112 2-FAA-116 Medziplanetárna hmota                     4faa

Gális Martin
  Str 9 00 1h v F2-s110 2-FFZ-153 Programovacie jazyky                     4fg
  Str 9 50 1h c F2-s110 2-FFZ-153 Programovacie jazyky                     4fg
  Pia 11 30 2h p F2-s110 2-FFZ-131 Analýza signálu (1)                     4fg
  Pia 14 50 2h p F2-s110 2-FFZ-101 Matematické metódy v geofyzike (1)              4fg

Gera Martin
  Str 9 00 2h p F1-357 2-FMK-201 Numerické riešenie rovníc atmosférickej dynamiky       5fmk
  Str 10 40 1h c F1-357 2-FMK-201 Numerické riešenie rovníc atmosférickej dynamiky       5fmk
  Str 12 20 2h c F1-360 2-FMK-143 Programovanie a aplikačný software v meteorológii (1)     4fmk
  Str 14 50 2h p B1-320 N-bUGE-007 Meteorológia a klimatológia                 2PuBGe 2PuChGe 2PuEGe 2PuMGe 2PuGeI 2PuECh 2PuEB
  Stv 9 00 4h p F1-357 2-FMK-101 Dynamická meteorológia (2)                  4fmk
  Stv 12 20 1h c F1-357 2-FMK-101 Dynamická meteorológia (2)                  4fmk

Hensel Karol
  Pia 9 50 1h p F2-s168 3-FEN-010 Ochrana totálneho environmentu                2fDRS

Hrvoľ Ján
  Uto 9 50 2h s F1-358 2-FMK-920 Diplomový seminár (1)                     5fmk
  Str 9 50 3h l F1-358 2-FMK-142 Praktikum z meracích a pozorovacích metód v meteorológii   4fmk
  Str 14 00 2h p F1-358 2-FMK-131 Optické a elektrické javy v atmosfére             4fmk

Jakšová Ivana D
  Uto 15 40 2h v F1-112 1-FYZ-420 Základy astronómie a astrofyziky (1)             3f*

Janda Mário
  Pon 9 00 6h l F2-KEF 2-FOL-210 Špeciálne praktikum z optickej spektroskopie         5fol
  Uto 14 00 2h p F2-167 3-FOS-021 Laserová spektroskopia                    1fDRS
  Str 9 50 2h p F2-167 2-FOL-110 Základy laserovej spektroskopie                4fol
  Stv 9 50 2h k F2-s168 1-OZE-273 Dynamika prúdiacich plynov                  2foz

Jurašek Marián
  Pon 10 40 2h p F1-357 2-FMK-202 Družicové a radarové pozorovania meteorologických javov    5fmk

Klačka Jozef
  Pon 9 50 3h p F1-112 2-FAA-111 Kozmická elektrodynamika (1)                 4faa
  Pon 12 20 2h c F1-112 2-FAA-111 Kozmická elektrodynamika (1)                 4faa
  Uto 17 20 2h p F1-112 3-FAA-005 Analytické a numerické metódy v nebeskej mechanike      fDRS
  Str 8 10 5h k F1-112 2-FAA-225 Galaktická a mimogalaktická astronómia (2)          5faa

Kornoš Leonard
  Str 13 10 2h p F1-112 2-FAA-120 Seminár z astronómie a astrofyziky (1)            4faa
             2-FAA-220 Seminár z astronómie a astrofyziky (3)            5faa
  Stv 8 10 3h p F1-112 2-FAA-105 Nebeská mechanika (1)                     4faa
  Pia 11 30 2h v F1-112 2-FAA-140 Astrometria                          4faa

Košinár Ivan
  Pon 8 10 3h p B1-305 N-bCXX-303 Fyzika (2)                          2Pch*
  Pon 16 30 2h p Ch1-2 N-bCXX-078-1 Úvod do fyziky                       1Pch*
  Uto 16 30 3h p B1-305 N-bCXX-076-1 Matematika pre fyziku                   1Pch*
  Str 12 20 2h p F1-108 1-UFY-111 Mechanika a molekulová fyzika                 1uF* 1PuF*
             1-BMF-115 Mechanika a molekulová fyzika                 1fmf*
  Str 15 40 2h v B2-404 N-bCXX-030 Výberový seminár z fyziky (3)                2Pch*
  Stv 9 00 1h c M-II  1-BMF-180 Doplnkové cvičenia z mechaniky a molekulovej fyziky      1fmf*
  Stv 9 50 2h c F1-108 1-UFY-111 Mechanika a molekulová fyzika                 1uF* 1PuF*
             1-BMF-115 Mechanika a molekulová fyzika                 1fmf*
  Stv 16 30 2h s Ch1-2 N-bCXX-079-1 Výberový seminár z fyziky (1)               1Pch*

Kremler Martin
  Pon 15 40 2h p B1-305 N-bEXX-008-1 Meteorológia                        2Penv
  Uto 11 30 2h p F1-357 2-FMK-234 Chemizmus atmosféry                      5fmk
  Pia 12 20 2h p F1-357 2-FMK-233 Matematické modelovanie znečistenia ovzdušia         fDRS

Kristek Jozef
  Uto 13 10 2h p F2-s110 2-FFZ-108 Metódy numerickej matematiky (1)               4fg 4faa 4fmk
  Uto 14 50 1h c F2-s110 2-FFZ-108 Metódy numerickej matematiky (1)               4fg 4faa 4fmk
  Stv 9 00 2h p F1-209 2-FFZ-105 Meranie a spracovanie geofyzikálnych údajov (1)        4fg
  Stv 10 40 1h c F1-209 2-FFZ-105 Meranie a spracovanie geofyzikálnych údajov (1)        4fg

Kristeková Miriam
  Stv 9 00 2h p F1-209 2-FFZ-105 Meranie a spracovanie geofyzikálnych údajov (1)        4fg
  Stv 10 40 1h c F1-209 2-FFZ-105 Meranie a spracovanie geofyzikálnych údajov (1)        4fg

Kysel Róbert D
  Uto 8 10 2h c M-III 1-FYZ-110 Mechanika                           1f2
  Pia 13 10 1h c F2-s110 2-FFZ-131 Analýza signálu (1)                     4fg
  Pia 14 00 1h c F2-s110 2-FFZ-101 Matematické metódy v geofyzike (1)              4fg

Lapin Milan
  Uto 9 00 3h p F1-357 2-FMK-109 Všeobecná a regionálna klimatológia              4fmk
  Uto 14 00 2h p F1-357 2-FMK-235 Aplikovaná klimatológia (2)                  5fmk 5Pfgg
  Uto 15 40 2h p F1-358 2-FMK-238 Zmeny a premenlivosť klímy                  5Pfgg
  Str 11 30 2h p F1-357 2-FMK-231 Mikroklimatológia a agrometeorológia             5fmk 5Pfgg
  Pia 9 50 3h p F1-357 3-FEN-003 Klimatické zmeny, ich príčiny a dôsledky           fDRS

Mackovjak Šimon D
  Uto 8 10 2h p F1-112 2-FAA-101 Teoretická astrofyzika (1)                  4faa

Martišovitš Viktor
  Uto 13 10 4h p F2-s168 3-FFP-001 Experimentálne vademecum                   1fDRS
  Stv 13 10 2h p F2-s168 3-FFP-002 Vysokoteplotná plazma (1)                  1fDRS
  Pia 8 10 2h k F1   1-FYZ-155 Molekulová fyzika                       1foz 2fmf 1f*

Melo Marián
  Pon 9 50 2h p Ch1-2 N-bZXX-056 Fyzická geografia I.                     1Pgrr
  Pon 14 00 1h p F1-357 N-bZFG-002-1 Metódy klimatologického výskumu              4Pfgg
  Pon 14 50 1h c F1-357 N-bZFG-002-1 Metódy klimatologického výskumu              4Pfgg
  Uto 11 30 2h p B1-320 N-bZXX-017 Meteorológia a klimatológia                 2Pgek
  Uto 14 00 1h c B1-435 N-bZXX-017 Meteorológia a klimatológia                 2Pgek
  Uto 14 50 1h c B1-435 N-bZXX-017 Meteorológia a klimatológia                 2Pgek
  Str 14 00 2h p F1-357 N-mZFG-011 Vybrané problémy z klimageografie              5Pfgg
  Str 15 40 1h c F1-357 N-mZFG-011 Vybrané problémy z klimageografie              5Pfgg

Moczo Peter
  Pon 10 40 2h p F1-209 2-FFZ-210 Seizmické vlny a fyzika zemetrasení (2)            5fg
  Pon 12 20 1h s F1-209 2-FFZ-920 Diplomový seminár (1)                     5fg
  Uto 9 00 3h p F2-s110 2-FFZ-109 Reológia                           4fg
  Uto 16 30 2h v F2-s110 1-FYZ-470 Úvod do fyziky Zeme                     2f*

Morva Imrich
  Str 9 50 2h p F2-s168 3-FFP-005 Automatizácia experimentov                  1fDRS
  Str 13 10 2h k F2-s168 1-OZE-272 Výboje v plynoch a ich aplikácie               2foz

Nagy Roman D
  Stv 11 30 2h c F2-s110 1-FYZ-110 Mechanika                          2foz 2f* 3f*
  Stv 14 00 2h c F1-112 2-FAA-105 Nebeská mechanika (1)                     4faa

Ondrášková Adriena
  Pon 9 00 2h p F2-s110 2-FFZ-202 Fyzika ionosféry a magnetosféry               5fg
  Uto 16 30 2h v F2-s110 1-FYZ-470 Úvod do fyziky Zeme                     2f*
  Str 13 10 3h p F1-209 2-FFZ-104 Fyzikálne polia a procesy v blízkom okolí Zeme        4fg

Porubčan Vladimír
  Uto 13 10 3h v F1-112 1-FYZ-420 Základy astronómie a astrofyziky (1)             3f*

Skopal Augustín
  Stv 15 40 2h v F1-112 2-FAA-241 Premenné hviezdy                       4faa 5faa

Sokol Alois
  Pon 15 40 2h s F1-357 2-FMK-203 Seminár z meteorológie (1)                  5fmk
  Uto 15 40 3h p F1-357 2-FMK-102 Synoptická meteorológia (2)                  4fmk

Ševčík Sebastián
  Uto 9 50 2h p F1   1-FYZ-110 Mechanika                           1foz 1f*
  Uto 11 30 2h p F2-s110 2-FFZ-103 Fyzika vnútra terestriálnej planéty             4fg
  Uto 16 30 2h v F2-s110 1-FYZ-470 Úvod do fyziky Zeme                     2f*
  Str 13 10 3h p F1-209 2-FFZ-104 Fyzikálne polia a procesy v blízkom okolí Zeme        4fg
  Stv 11 30 2h v F1-209 2-FFZ-154 Numerické metódy v dynamike kvapalín             4fg
  Stv 13 10 2h p F1-209 N-bGAF-008-1 Fyzika pre geofyzikov (2)                 3Pgl
  Stv 14 50 1h s F1-209 N-bGAF-008-1 Fyzika pre geofyzikov (2)                 3Pgl
  Pia 9 50 2h p F1   1-FYZ-110 Mechanika                           1foz 1f*

Tóth Juraj
  Pia 9 00 2h v F1-112 2-FAA-248 Planetárna kozmogónia                     5faa
  Pia 10 40 1h c F1-112 2-FAA-248 Planetárna kozmogónia                     5faa
  Pia 13 10 2h v F1-112 1-FYZ-410 Úvod do astronómie                      3f*
  Pia 14 50 2h v F1-112 2-FAA-141 Vybrané kapitoly z dejín astronómie              4faa

Zigo Pavol
  Str 14 50 2h p F1-112 2-FAA-205 Astronomické prístroje                    5faa
  Pia 18 10 2h c F1-112 2-FAA-230 Laboratórne práce (2)                     5faa


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky
(KAGDM)

Bachratá Katarína
  Stv 18 10 2h v M-126 2-UMA-163 Formalizmus vo vyučovaní logiky na ZŠ a SŠ          4u** 5uM*
  Pia 8 10 2h v M-126 1-UMA-316 Formalizmus vo vyučovaní pravdepodobnosti a štatistiky na ZŠ 1uM* 2u** 3uM*

Bakurová Viktória D
  Uto 8 10 2h c M-XI  2-MPG-101 Počítačová grafika (1)                    4iag1
  Str 8 10 2h c M-IV  2-MPG-215 Modelovanie kriviek a plôch (2)                5mpg 5iag1

Balko Ľudovít D
  Uto 16 30 2h v M-XII 1-MAT-191 Cvičenie z lineárnej algebry a geometrie (1)         1mpm1 1m1
  Stv 9 50 2h c M-VI  1-MAT-120 Lineárna algebra a geometria (1)               1mpm1 1m1

Banas Vladislav D
  Pia 11 30 2h c M-VIII 1-AIN-120 Diskrétna matematika (1)                   1iai1

Bátorová Martina D
  Str 16 30 2h c M-X  2-MPG-101 Počítačová grafika (1)                    4mpg 4iB*
  Stv 9 50 2h c M-oG  2-MPG-101 Počítačová grafika (1)                    1ErSo

Běhal David D
  Pon 18 10 2h c F1-248 1-MAT-560 Webovská grafika                       3mpg

Boďa Eduard
  Str 9 50 2h p F1-109 1-MMN-120 Lineárna algebra a geometria (1)               1mng*
  Str 11 30 2h p M-X  1-MMN-560 Lineárna algebra a geometria (3)               2mng*
  Str 16 30 2h p M-XI  2-UDG-101 Algebraická geometria                     4uMD
             2-INF-115 Vybrané kapitoly z geometrie pre grafikov           4iag*
  Pia 8 10 4h p M-120 3-MGT-008 Komutatívna algebra                      1mDRS
  Pia 11 30 2h p M-120 3-MGT-009 Aplikovaná algebraická geometria               2mDRS

Bohdal Róbert
  Stv 13 10 2h v M-VI  2-MPG-145 Architektúra grafických zariadení pre PC           4mpg 5iag*
  Pia 8 10 2h p I-H6  1-MAT-760 Profesionálny grafický software (1)              2m**
  Pia 9 50 2h c I-H6  1-MAT-760 Profesionálny grafický software (1)              2m**

Božek Miloš
  Pon 8 10 2h p M-X  1-UMA-306 Diferenciálna geometria                    3uMI 3uMF 3uMT 3PuM*
  Uto 8 10 2h p B   1-MAT-551 Geometria pre grafikov (1)                  3mpg 3ipg 3iai*
  Str 10 40 3h p M-120 1-UDG-341 Úvod do diferenciálnej geometrie               3uMD
  Str 14 50 2h p M-XI  2-UMA-155 Topológia                           4u**
  Stv 9 50 3h p M-X  2-MPG-103 Geometria (1)                         4mpg
  Stv 13 10 2h p F2   1-MAT-551 Geometria pre grafikov (1)                  3mpg 3ipg 3iai*

Čárska Katarína D
  Pia 8 10 2h v M-126 1-UMA-316 Formalizmus vo vyučovaní pravdepodobnosti a štatistiky na ZŠ 1uM* 2u** 3uM*

Činčura Juraj
  Pon 10 40 4h p M-oATC 3-MGT-030 Všeobecná topológia                      mDRS
  Pon 16 30 2h p M-XI  2-MAT-211 Všeobecná topológia                      4mms*
  Uto 12 20 2h p B2-404 2-UMA-204 Teoretická aritmetika                     5uM* 5PuM*
  Uto 14 00 1h c B2-404 2-UMA-204 Teoretická aritmetika                     5uM* 5PuM*
  Stv 8 10 2h p M-VI  2-MAT-211 Všeobecná topológia                      4mms*

Čižmár Ján
  Uto 14 50 2h p B2-446 2-UMA-207 Vybrané partie z geometrie (1)                5uM* 5PuM*
  Uto 16 30 1h c B2-446 2-UMA-207 Vybrané partie z geometrie (1)                5uM* 5PuM*

Dadová Jana D
  Uto 14 50 2h c F1-248 1-MAT-560 Webovská grafika                       3ipg

Daneková Dominika D
  Stv 11 30 2h v F1-247 1-MMN-515 Doplnkové cvičenie z algebry a geometrie (1)         1mng*

Dillingerová Monika
  Str 11 30 1h c B2-404 1-UMA-214 Didaktický seminár zo školskej matematiky (3)         2PuM*
  Pia 8 10 2h s M-115 1-UXX-934 Seminár k bakalárskej práci z matematiky           3uM* 3PuM*
  Pia 9 50 2h p M-115 1-UMA-323 Konštruktívne vyučovanie matematiky (1)            3uM* 3PuM*
  Pia 11 30 2h p M-115 2-UMA-283 Kapitoly z vyučovania matematiky (1)             5uM* 5PuM*
  Pia 14 50 1h s B2-446 1-UMA-205 Didaktický seminár zo školskej matematiky x (3)        2PuM*

Ferko Andrej
  Uto 9 50 2h v M-XI  2-MPG-111 Počítačová grafika na internete                4mpg
  Uto 14 50 2h p F1-247 2-MPG-152 Virtuálna realita                       5mpg 5iag*
  Str 9 50 2h p M-XI  2-AIN-221 Grafické systémy a normy                   4mpg 4iag*
  Stv 11 30 2h p M-VIII 2-MPG-201 Počítačová grafika (3)                    5mpg
  Stv 14 50 2h p A   1-MAT-560 Webovská grafika                       3mpg 3ipg
  Stv 16 30 2h s M-XII 2-MPG-921 Diplomový seminár (2)                     5mpg

Fraasová Jana D
  Stv 18 10 2h v M-126 2-UMA-163 Formalizmus vo vyučovaní logiky na ZŠ a SŠ          4u** 5uM*

Guričan Jaroslav
  Pon 9 50 2h p B2-404 1-UIN-211 Matematika (3)                        2PuI*
  Uto 14 50 2h p B2-304 1-UIN-112 Matematika (1)                        1uBI 1PuI*
  Str 10 40 2h p M-III 2-MAT-213 Vybrané kapitoly z algebry (1)                4mms*
  Stv 9 50 2h p M-126 2-MAT-232 Počítačová algebra (1)                    5mms*

Haviar Miroslav
  Stv 9 50 2h s M-V  2-MAT-212 Univerzálne algebry a zväzy (1)                4mms*
  Stv 13 10 2h v M-126 2-MAT-617 Teória kategórií (1)                     5mms*

Hegyi Balázs D
  Str 12 20 1h c F1   1-FYZ-115 Algebra a geometria (1)                    1f3
  Str 13 10 1h c F1-328 1-FYZ-115 Algebra a geometria (1)                    1f2
  Str 14 00 1h c F1-328 1-FYZ-115 Algebra a geometria (1)                    1f1 1foz

Heribanová Petra D
  Uto 13 10 2h c M-X  2-MPG-101 Počítačová grafika (1)                    4iag2

Hlavcsek Katalin D
  Uto 16 30 2h c B2-304 1-UIN-112 Matematika (1)                        1uBI 1PuI*

Chalmovianský Pavel
  Uto 9 50 2h p M-XII 2-MPG-203 Výpočtová geometria                      5mpg 5iag*
  Uto 13 10 2h p M-VII 2-MPG-215 Modelovanie kriviek a plôch (2)                5mpg 5iag*
  Str 9 50 2h p M-XII 2-MPG-203 Výpočtová geometria                      5mpg
  Str 13 10 2h p M-XI  1-UMA-203 Geometria (2)                         2u**
  Str 16 30 2h v M-120 2-MPG-216 Modelovanie kriviek a plôch (3)                5mpg

Junková Jana D
  Str 13 10 2h c M-I  1-AIN-410 Matematika (3)                        3iai*

Kapustová Lenka D
  Str 18 10 2h c M-V  1-UMA-112 Lineárna algebra                       1uM*

Katriňák Tibor
  Str 14 50 2h p M-126 2-MAT-231 Vybrané kapitoly z kryptológie                5mms*
  Stv 11 30 2h v M-126 2-MAT-618 Univerzálne algebry a zväzy (3)                5mms*

Kimličková Zuzana D
  Str 8 10 2h c B2-304 1-UMA-112 Lineárna algebra                       1PuM*

Kohanová Iveta
  Pon 16 30 2h c M-IX  2-UMA-105 Didaktika matematiky (1)                   4u**
  Uto 14 00 2h p M-112 3-MVM-010 Teória didaktických situácií (1)               1mDRS
  Uto 16 30 2h c F1-247 1-AIN-120 Diskrétna matematika (1)                   1iai5
  Str 14 00 1h p M-VI  2-UMA-105 Didaktika matematiky (1)                   4u**
  Str 16 30 2h c M-XII 1-AIN-120 Diskrétna matematika (1)                   1iai2
  Stv 14 00 2h s B2-201 2-UXX-937 Seminár k diplomovej práci z matematiky            5uM* 5PuM*
  Stv 15 40 2h p B2-201 2-UMA-217 Globálne vzdelávanie v školskej matematike          5uM* 5PuM*

Korbaš Július
  Uto 13 10 2h p F2   1-MAT-120 Lineárna algebra a geometria (1)               1m**
  Str 13 10 2h p F2   1-MAT-120 Lineárna algebra a geometria (1)               1m**
  Stv 16 30 2h p M-126 2-MAT-214 Diferenciálna topológia                    4mms*
  Pia 13 10 2h s M-X  2-MAT-620 Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológie (1)     5mms* mDRS

Koreňová Lilla
  Uto 8 10 2h p M-115 1-UXX-334 Informačné a komunikačné technológie (5) pre učiteľov matemat 3PuM*
  Uto 13 10 2h p M-115 1-UXX-334 Informačné a komunikačné technológie (5) pre učiteľov matemat 3uMD 3uMF 3uMT
  Str 10 40 2h p M-115 2-UMA-151 Didaktický softvér vo vyučovaní matematiky (1)        4PuM*
  Str 16 30 1h s M-115 1-UMA-113 Didaktický seminár zo školskej matematiky (1)         1uM*
  Str 17 20 1h v M-115 1-UMA-104 Didaktický seminár zo školskej matematiky x (1)        1uM*
  Stv 14 00 2h p M-115 2-UMA-151 Didaktický softvér vo vyučovaní matematiky (1)        4u**

Kostyrko Pavel
  Pon 9 50 2h p B1-320 2-UMA-111 Vybrané partie z matematickej analýzy (1)           4u** 4PuM*
  Str 9 00 3h s M-126 DRS003 Seminár z teórie reálnych funkcií                mDRS
  Str 11 30 2h v M-112 3-MVM-021 Reálna analýza                        2mDRS

Kováčiková Kristína D
  Uto 16 30 1h c F2   1-MAT-220 Algebra (1)                          2m*
  Uto 17 20 1h v F2   1-MAT-735 Cvičenie z algebry (1)                    2m*

Kudličková Soňa
  Pon 9 50 2h p M-X  1-UMA-301 Geometria (4)                         3uM*
  Uto 8 10 2h p M-120 2-UDG-201 Počítačová geometria (1)                   5uMD
  Stv 8 10 2h v M-120 2-MPG-142 Počítačová konštrukčná geometria               4mpg
  Stv 9 50 2h p M-120 2-UDG-201 Počítačová geometria (1)                   5uMD
  Stv 11 30 2h s M-120 2-UDG-263 Seminár z geometrie                      5uMD

Kvasz Ladislav
  Pia 9 50 2h s M-126 2-MAT-605 Seminár z filozofie matematiky (1)              4m** 5m* mDRS
  Pia 14 00 2h s M-126 3-MVM-038 Odborný seminár z didaktiky matematiky (1)          mDRS
             3-MVM-049 Odborný seminár z didaktiky matematiky (2)          mDRS
             3-MVM-050 Odborný seminár z didaktiky matematiky (3)          mDRS

Lacková Veronika D
  Uto 11 30 2h c F1-108 1-INF-115 Algebra (1)                          1i3
  Pia 8 10 2h c F1-108 1-INF-115 Algebra (1)                          1i1

Mačaj Martin
  Pon 12 20 2h p F1-247 1-MAT-220 Algebra (1)                          2m*
  Pon 16 30 2h s M-126 3-MDM-032 Seminár z teórie čísel                    mDRS
  Str 14 50 2h v M-I  1-MAT-755 Teória grafov                         2m*
  Stv 15 40 1h c M-XII 1-MAT-755 Teória grafov                         2m*

Maťašovský Alexander D
  Str 9 00 1h c M-I  1-MMN-120 Lineárna algebra a geometria (1)               1mng2
  Str 11 30 1h c F1-108 1-MMN-120 Lineárna algebra a geometria (1)               1mng1
  Str 18 10 2h p M-120 2-UDG-101 Algebraická geometria                     4uMD

Niepel Martin
  Uto 11 30 2h p F2   1-MAT-120 Lineárna algebra a geometria (1)               1mef*
  Str 8 10 2h p B   1-MAT-140 Diskrétna matematika (1)                   1m** 1mef*
  Str 11 30 1h c M-VII 1-MAT-140 Diskrétna matematika (1)                   1mef1
  Stv 11 30 2h p F2   1-MAT-120 Lineárna algebra a geometria (1)               1mef*
  Stv 14 50 2h v M-126 2-MAT-619 Vybrané kapitoly z teórie funkcií komplexnej premennej    5mma*

Pémová Marta
  Stv 15 40 3h p M-120 2-UDG-111 Didaktika deskriptívnej geometrie (1)             4uMD

Pokorná Barbora D
  Str 8 10 2h c M-XI  2-MPG-215 Modelovanie kriviek a plôch (2)                5mpg 5iag2
  Stv 8 10 2h c F1-247 2-MPG-101 Počítačová grafika (1)                    4iau

Polednová Marianna
  Uto 9 50 2h c B1-501 1-UMA-301 Geometria (4)                         3PuM*
  Uto 11 30 2h p B2-446 1-UMA-301 Geometria (4)                         3PuM*
  Uto 14 50 1h c B1-320 1-UMA-203 Geometria (2)                         2PuM*
  Str 14 50 1h c M-120 1-UMA-203 Geometria (2)                         2u**
  Stv 12 20 2h p B2-446 1-UMA-203 Geometria (2)                         2PuM*

Pračková Katarína D
  Stv 13 10 2h c M-VII 1-AIN-410 Matematika (3)                        2iai2 2iai4 3iai*

Prusák Michal D
  Str 16 30 2h v F1-328 1-MAT-191 Cvičenie z lineárnej algebry a geometrie (1)         1mpm2
  Stv 9 50 2h c M-IV  1-MAT-120 Lineárna algebra a geometria (1)               1mpm2

Regecová Michaela
  Pon 9 50 2h p B1-501 2-UMA-257 Metódy riešenia matematických úloh (1)            5uM* 5PuM*
  Pon 11 30 2h s M-112 2-UMA-117 Prezentačné techniky pre matematikov             4u** 4PuM*
  Pon 13 10 1h s M-VII 1-UMA-307 Didaktický seminár zo školskej matematiky (5)         3uM*
  Str 8 10 1h p M-112 2-UMA-105 Didaktika matematiky (1)                   4PuM*
  Str 9 00 2h c M-112 2-UMA-105 Didaktika matematiky (1)                   4PuM*
  Stv 14 50 1h v M-oDM 1-UMA-315 Didaktický seminár zo školskej matematiky x (5)        3uM*

Slavíčková Mária
  Pon 16 30 2h p B2-304 2-UMA-218 Matematické pozadie hudby                   5uM* 5PuM*
  Uto 8 10 2h p M-I  2-UXX-123 Metódy pedagogického výskumu                 4u**
  Uto 13 10 1h c M-120 1-UMA-307 Didaktický seminár zo školskej matematiky (5)         3PuM*
  Str 10 40 1h s M-VI  1-UMA-214 Didaktický seminár zo školskej matematiky (3)         2u**
  Str 11 30 1h s M-VI  1-UMA-205 Didaktický seminár zo školskej matematiky x (3)        2u**
  Str 13 10 2h p M-112 3-MVM-047 Design didaktického výskumu (2)                2mDRS
  Str 16 30 1h s B2-304 1-UMA-315 Didaktický seminár zo školskej matematiky x (5)        3PuM*
  Stv 11 30 2h v M-V  1-UMA-217 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (1)         2u**

Sleziak Martin
  Pon 8 10 3h p Ch1-3 1-UMA-112 Lineárna algebra                       1uM* 1PuM*
  Pon 18 10 2h v M-VII 2-MAT-603 Seminár z teórie čísel (1)                  4mms*
  Uto 9 50 2h p M-V  2-UMA-115 Teória množín                         4u** 4PuM*
  Uto 11 30 1h c M-V  2-UMA-115 Teória množín                         4u** 4PuM*
  Stv 11 30 2h p F1-328 1-INF-115 Algebra (1)                          1i*
  Stv 14 00 2h p F1-232a 1-MAT-470 Teória čísel                         3mms

Solčan Štefan
  Uto 9 50 2h s M-oG  2-UXX-931 Seminár k diplomovej práci z deskriptívnej geometrie     5uMD
  Str 8 10 3h p M-120 2-UDG-104 Plochy technickej praxe (1)                  4uMD
  Stv 13 10 2h v M-120 2-MPG-141 Projektívna geometria                     4mpg 4iag*

Štolcová Jana D
  Uto 11 30 1h c F1-109 1-MAT-140 Diskrétna matematika (1)                   1mpm2
  Uto 13 10 1h c M-IX  1-MAT-140 Diskrétna matematika (1)                   1mef2
  Uto 15 40 1h c F1-109 1-MAT-140 Diskrétna matematika (1)                   1m1 1mpm1
  Uto 18 10 1h c M-X  1-MAT-140 Diskrétna matematika (1)                   1m2

Tisoň Miroslav
  Pon 11 30 2h s M-120 1-UXX-931 Seminár k bakalárskej práci z deskriptívnej geometrie     3uMD
  Uto 9 50 2h p M-120 1-UDG-322 Aplikácie deskriptívnej geometrie (1)             3uMD
  Uto 11 30 2h c M-120 1-UDG-322 Aplikácie deskriptívnej geometrie (1)             3uMD
  Uto 14 50 2h c M-120 1-UMA-301 Geometria (4)                         3uM*
  Stv 9 50 3h p M-115 1-UDG-325 Technické kreslenie a CAD (2)                 3uMD

Tomanová Jana
  Uto 14 50 2h p M-126 1-MAT-460 Teória grafov                         3mms
  Str 9 50 2h p M-X  1-MMN-220 Diskrétna matematika                     2mng*
  Stv 8 10 1h p M-V  1-UMA-304 Diskrétna matematika (1)                   3uMD 3uMF 3uMT 3PuM*
  Stv 9 00 1h c M-V  1-UMA-304 Diskrétna matematika (1)                   3uMD 3uMF 3uMT 3PuM*
  Stv 14 50 2h p B2-404 1-UMA-202 Algebra (1)                          2u** 2PuM*
  Stv 16 30 1h c B2-404 1-UMA-202 Algebra (1)                          2u** 2PuM*

Uherčíková Viera
  Stv 11 30 2h p M-112 3-MVM-017 Multidimenzionálne vzťahy didaktiky matematiky a pedagogicko- 1mDRS
  Pia 9 50 2h p B2-404 2-UMA-251 Netradičné metódy vo vyučovaní matematiky (1)         5uM* 5PuM*

Vankúš Peter
  Uto 14 50 1h s B1-501 1-UMA-113 Didaktický seminár zo školskej matematiky (1)         1PuM*
  Uto 15 40 1h s B1-501 1-UMA-104 Didaktický seminár zo školskej matematiky x (1)        1PuM*
  Uto 16 30 2h c B1-501 1-UMA-101 Matematická analýza (1)                    1PuM*
  Uto 18 10 2h c M-III 1-UMA-101 Matematická analýza (1)                    1uM*
  Pia 8 10 2h p B2-404 2-UMA-231 Matematické súťaže a semináre                 5uM* 5PuM*
  Pia 11 30 2h v B2-304 1-UMA-217 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (1)         2PuM*

Varhaníková Ivana D
  Stv 14 50 2h c I-H3  2-MPG-201 Počítačová grafika (3)                    5mpg

Visnyai Tomáš
  Pon 8 10 2h c M-120 2-UMA-111 Vybrané partie z matematickej analýzy (1)           4u**
  Pon 12 20 2h c M-VI  1-MMN-111 Matematická analýza (1)                    1mng2
  Uto 12 20 2h c G-111 2-UMA-111 Vybrané partie z matematickej analýzy (1)           4PuM*
  Uto 14 50 3h p M-III 1-UMA-101 Matematická analýza (1)                    1uM*
  Str 8 10 2h p M-VI  1-UMA-211 Matematická analýza (3)                    2u**
  Str 9 50 1h c M-VI  1-UMA-211 Matematická analýza (3)                    2u**
  Str 11 30 2h v M-V  1-MMN-510 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (1)         1mng2

Vojtašáková Monika D
  Uto 15 40 1h c M-IV  1-MMN-560 Lineárna algebra a geometria (3)               2mng1
  Uto 17 20 1h c M-III 1-MMN-560 Lineárna algebra a geometria (3)               2mng2

Zábojníková Eva D
  Pia 9 50 2h c M-VIII 1-AIN-120 Diskrétna matematika (1)                   1iai3

Zaťko Valent
  Pon 11 30 2h s I-9  DRS004 Seminár z numerickej geometrie                  1mDRS
  Pon 16 30 4h p M-120 3-MGT-024 Súčasné geometrické modelovanie                1mDRS
  Uto 11 30 2h p F1   2-MPG-101 Počítačová grafika (1)                    4mpg 4iB 4iD 4iai*
  Uto 16 30 2h p M-oG  3-MGT-021 Základy geometrie                       1mDRS

Zlatoš Pavol
  Uto 8 10 2h p M-126 1-MAT-455 Teória množín a matematická logika (1)            3mms
  Str 9 50 3h p F1   1-FYZ-115 Algebra a geometria (1)                    1foz 1f*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra aplikovanej informatiky
(KAI)

Baláž Martin D
  Uto 14 00 2h p F1-109 2-AIN-108 Výpočtová logika                       4iau
  Str 9 50 2h c M-II  2-AIN-108 Výpočtová logika                       4iau

Blaho Andrej
  Uto 9 50 2h p A   1-AIN-130 Programovanie (1)                       1iai*
             1-INF-126 Programovanie (1)                       1i*
  Uto 14 50 2h c I-H6  1-AIN-130 Programovanie (1)                       1iai1 1iai5
  Str 14 50 2h p A   1-AIN-130 Programovanie (1)                       1iai*
             1-INF-126 Programovanie (1)                       1i*

Borovanský Peter
  Pon 12 20 2h p F1   1-AIN-172 Programovanie (4)                       3iai*
  Pon 18 10 2h c I-H6  1-AIN-172 Programovanie (4)                       3iai1 3iai2
  Uto 11 30 2h v M-217 1-AIN-511 Funkcionálne programovanie                  3iai*
  Str 13 10 2h c I-H3  1-AIN-172 Programovanie (4)                       3iai*
  Pia 9 50 3h v M-XII 2-INF-159 Techniky a implementácie funkcionálneho programovania     5i

Borovský Peter
  Pon 13 10 1h p M-VIII 2-MMN-132 Počítačová grafika (1)                    4mng*
  Pon 16 30 2h v F2   2-MPG-245 Digitálna a výpočtová fotografia               5mpg
  Pon 18 10 1h p M-VIII 2-MMN-132 Počítačová grafika (1)                    4mng*
  Uto 11 30 2h p M-VIII 2-MPG-211 Procedurálne modelovanie                   5mpg

Čajági Martin D
  Uto 14 50 2h c I-H3  1-AIN-360 Základy umelej inteligencie (1)                3iai3 3iai4
  Stv 11 30 2h c I-H3  1-AIN-360 Základy umelej inteligencie (1)                3iui 3iai1 3iai2

Černeková Zuzana
  Pon 11 30 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Pon 16 30 2h p B   2-AIN-121 Počítačové videnie (1)                    4mpg 5i 4iag*
  Uto 13 10 2h p F1-247 2-AIN-233 Aplikácie počítačového videnia                5iag*

Čertický Michal D
  Uto 14 50 2h c I-H3  1-AIN-360 Základy umelej inteligencie (1)                3iai3 3iai4
  Uto 17 20 2h c I-H6  1-AIN-360 Základy umelej inteligencie (1)                4iau 4i*

Dillinger Viliam D
  Uto 17 20 2h c I-H6  1-AIN-360 Základy umelej inteligencie (1)                4iau 4i*
  Stv 14 50 2h c I-H6  1-AIN-360 Základy umelej inteligencie (1)                4iag*

Ďurikovič Roman
  Pon 10 40 2h p F1-328 2-AIN-201 Matematické modelovanie a počítačová animácia fyzikálnych pro 5iai*
  Pon 12 20 2h p M-I  2-AIN-222 Aplikácie počítačovej grafiky                 4mpg 5iag*
  Pon 16 30 2h p M-II  1-MAT-570 Modelovacie a renderovacie techniky              3mpg 3ipg 3iai*
  Pon 18 10 2h p M-II  2-AIN-263 Fotorealistické zobrazovanie                 4iag*
  Uto 13 10 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Pia 8 10 2h s A   2-AIN-922 Projektový seminár (2)                    5iai*

Fabo Pavol D
  Pon 18 10 1h s F2   1-AIN-231 Ročníkový projekt (1)                     2iai*
  Str 18 10 2h v M-VIII 2-AIN-151 Interakcia človek - počítač                  4iag*

Farkaš Igor
  Pon 9 00 3h k I-9  2-IKV-115 Úvod do výpočtovej inteligencie                4ikv
  Stv 13 10 2h p I-8  2-IKV-236 Ukotvená kognícia                       5ikv

Frtús Jozef D
  Stv 11 30 2h c I-H3  1-AIN-360 Základy umelej inteligencie (1)                3iui 3iai1 3iai2
  Stv 14 50 2h c I-H6  1-AIN-360 Základy umelej inteligencie (1)                4iag*

Ftáčnik Milan
  Str 8 10 2h v A   1-AIN-655 Heuristické metódy                      4mpg 3iai* 4iai*

Gruska Damas
  Pon 16 30 4h v F1-247 2-AIN-283 Tvorba kritických aplikácií                  5iai*

Guller Dušan
  Pia 14 50 4h v I-H6  2-AIN-245 Usudzovanie za prítomnosti neurčitosti            5iau 5ikv

Gyárfáš František
  Pon 12 20 2h p B   1-AIN-171 Programovanie (3)                       2iai*
             2-IKV-105 Základy programovania                     4ikv
  Str 13 10 2h c M-217 2-IKV-105 Základy programovania                     4ikv

Haladová Zuzana D
  Stv 13 10 2h c F1-248 2-AIN-121 Počítačové videnie (1)                    4iag1
  Stv 18 10 2h c F1-248 2-AIN-121 Počítačové videnie (1)                    4iag2

Hennelová Katarína
  Uto 17 20 3h k F1-328 2-IKV-111 Základy psychológie                      4ikv

Homola Martin
  Pon 9 00 2h p B   1-AIN-636 Moderný prístup k web - dizajnu                3ips 2iai*
             2-AIN-107 Moderné webovské technológie                 4iai*
  Uto 14 00 2h p F1-109 2-AIN-108 Výpočtová logika                       4iau
  Str 9 50 2h c M-II  2-AIN-108 Výpočtová logika                       4iau
  Str 16 30 2h v I-32  2-UIN-247 Webové technológie vo vyučovaní                5u*I 5PuI*
  Stv 11 30 2h p B   2-AIN-107 Moderné webovské technológie                 4iai*
             1-AIN-636 Moderný prístup k web - dizajnu                3ips 2iai*

Hučko Michal D
  Str 8 10 2h c M-IV  2-MPG-215 Modelovanie kriviek a plôch (2)                5mpg 5iag1
  Stv 16 30 2h c I-H6  1-AIN-171 Programovanie (3)                       2iai1 2iai2
  Stv 18 10 2h c I-H6  1-AIN-171 Programovanie (3)                       2iai3 2iai4

Hudák Matej D
  Uto 18 10 2h c I-H3  2-MPG-101 Počítačová grafika (1)                    4iag1
  Str 18 10 2h c F1-248 2-MPG-101 Počítačová grafika (1)                    4iau

Chládek Michal D
  Stv 9 50 2h p F1   1-AIN-211 Úvod do teoretickej informatiky                2iai*
  Stv 18 10 2h c F1-328 1-MAT-570 Modelovacie a renderovacie techniky              3ipg 3mpg

Jajcayová Tatiana
  Str 9 50 2h p F1-328 1-AIN-410 Matematika (3)                        2iai* 3iai*
  Str 13 10 2h c M-I  1-AIN-410 Matematika (3)                        3iai*
  Stv 13 10 2h c M-VII 1-AIN-410 Matematika (3)                        2iai2 2iai4 3iai*

Kamhal Dezider
  Pon 9 00 2h v I-8  1-MXX-423 Filozofia L. Wittgensteina (1)                FMFI
  Pon 10 40 2h v I-8  1-MXX-421 Problémy analytickej filozofie (1)              FMFI
  Pon 12 20 2h v I-8  1-MXX-427 Úvod do filozofie jazyka                   FMFI
  Stv 9 50 4h k I-9  2-IKV-114 Úvod do filozofie mysle                    4ikv

Kľuka Ján
  Uto 13 10 2h c F1-248 2-AIN-107 Moderné webovské technológie                 4iag1
  Str 14 50 2h c I-H6  1-AIN-636 Moderný prístup k web - dizajnu                2iai1 2iai4 3ips
             2-AIN-107 Moderné webovské technológie                 4iai*
  Pia 9 00 1h p M-XII 1-AIN-425 Deklaratívne programovanie webovských aplikácií        2iai*
  Pia 9 50 2h v F1-248 1-AIN-425 Deklaratívne programovanie webovských aplikácií        2iai*

Kolesár Ivan D
  Pon 18 10 2h c I-H3  1-MAT-560 Webovská grafika                       3iai3 3iai4
  Pia 11 30 2h c I-H3  1-MAT-560 Webovská grafika                       3iai1 3iai2

Komara Ján
  Uto 14 50 2h p F1-108 1-INF-450 Logika pre informatikov                    3iui
             1-AIN-625 Úvod do matematickej logiky pre programátorov         2iai*
  Uto 16 30 2h c I-H3  1-INF-450 Logika pre informatikov                    3iui
             1-AIN-625 Úvod do matematickej logiky pre programátorov         2iai*
  Str 11 30 2h p A   1-AIN-120 Diskrétna matematika (1)                   1iai*
  Pia 9 50 2h c M-VIII 1-AIN-120 Diskrétna matematika (1)                   1iai3
  Pia 11 30 2h c M-VIII 1-AIN-120 Diskrétna matematika (1)                   1iai1

Kováč Michal D
  Stv 16 30 2h c M-VII 1-INF-310 Tvorba efektívnych algoritmov                 3i** 3iai*
  Stv 18 10 2h c M-III 1-AIN-211 Úvod do teoretickej informatiky                2iai2 3iai2

Kravec Martin D
  Stv 18 10 2h c M-II  1-AIN-211 Úvod do teoretickej informatiky                2iai1 3iai1

Kučerová Júlia D
  Pon 9 50 2h c F1-248 2-MMN-132 Počítačová grafika (1)                    4mng*
  Str 11 30 2h c F1-248 2-AIN-121 Počítačové videnie (1)                    4mpg 5i

Lecký Peter
  Str 8 10 2h k M-XII 1-AIN-612 Tvorba prístupných e dokumentov a programov pre nevidiacich  2iai*

Lúčan Ľubomír
  Pon 18 10 1h s F2   1-AIN-231 Ročníkový projekt (1)                     2iai*
  Uto 16 30 4h p F1-108 2-MPG-147 Multimédiá (1)                        45mpg
             1-AIN-530 Multimédiá                          3ipg 3iai*
  Pia 9 50 2h v M-217 1-MMN-215 Používateľský matematický a ekonomický softvér        2mng*

Macko Martin D
  Uto 9 50 2h c I-H6  1-MAT-130 Programovanie (1)                       1mef*
  Stv 9 50 2h c M-I  1-AIN-130 Programovanie (1)                       1iai4

Madaras Martin D
  Pon 8 10 2h c I-H6  1-MAT-130 Programovanie (1)                       1mng*
  Stv 8 10 2h c M-XI  1-MAT-570 Modelovacie a renderovacie techniky              3iai*

Malinovský Branislav D
  Pon 18 10 2h c I-H6  1-AIN-172 Programovanie (4)                       3iai1 3iai2
  Str 16 30 2h v I-H6  2-INF-150 Strojové učenie                        4ikv 4iau 5i

Malinovský Ľudovít D
  Uto 14 50 2h c I-H6  1-AIN-130 Programovanie (1)                       1iai1 1iai5
  Stv 9 50 2h c I-H3  1-AIN-130 Programovanie (1)                       1iai3

Markošová Mária
  Pon 10 40 2h p A   1-AIN-360 Základy umelej inteligencie (1)                3iui 3iai* 4i* 4iai*
  Str 14 50 2h v M-V  2-UIN-267 Úvod do umelej inteligencie                  5u*I 5PuI*
             2-IKV-103 Základy umelej inteligencie pre kognitívnu vedu        4ikv

Nagy Marek
  Uto 9 00 2h p M-VI  2-AIN-272 Spracovanie digitálneho signálu                5iau
  Uto 11 30 2h c M-218 2-AIN-272 Spracovanie digitálneho signálu                5iau
  Str 16 30 1h p F1   1-AIN-510 Linux - princípy a prostriedky                2iai*
  Str 18 10 1h c I-H6  1-AIN-510 Linux - princípy a prostriedky                2iai2 2iai3
  Str 19 00 1h c I-H6  1-AIN-510 Linux - princípy a prostriedky                2iai*
  Stv 18 10 2h v I-H3  1-UIN-345 Linux                             3u*I 3PuI*

Náther Peter
  Pon 8 10 2h c M-III 1-AIN-120 Diskrétna matematika (1)                   1iai4
  Str 9 00 2h p I-8  2-IKV-102 Matematika                          4ikv
  Str 10 40 2h c I-8  2-IKV-102 Matematika                          4ikv
  Str 17 20 2h c F1-109 1-AIN-410 Matematika (3)                        2iai1 2iai2 2iai3
  Stv 14 50 2h c M-VII 1-AIN-410 Matematika (3)                        2iai3 2iai4 3iai*

Novotný Matej
  Uto 9 50 2h p M-VIII 2-AIN-262 Vizualizácia informácií                    4iag*
  Stv 14 50 2h p F2   1-MAT-560 Webovská grafika                       3iai*

Onderík Juraj D
  Pon 10 40 2h p F1-328 2-AIN-201 Matematické modelovanie a počítačová animácia fyzikálnych pro 5iai*
  Pon 18 10 1h s F2   1-AIN-231 Ročníkový projekt (1)                     2iai*
  Uto 8 10 2h c I-H6  2-MPG-101 Počítačová grafika (1)                    4iag2

Ostatníková Daniela
  Pon 15 40 3h p LF-FU 2-IKV-123 Úvod do neurovedy                       4ikv

Pataky Mikuláš D
  Stv 16 30 2h c I-H6  1-AIN-171 Programovanie (3)                       2iai1 2iai2
  Stv 18 10 2h c I-H6  1-AIN-171 Programovanie (3)                       2iai3 2iai4

Paulis Peter D
  Str 18 10 2h c M-XI  2-INF-222 Objektová analýza a modelovanie                5iai*
  Pia 11 30 2h c I-H6  1-AIN-131 Tvorba informačných systémov                 3iai3 3iai4

Petrovič Pavel
  Pon 9 00 2h p F2   1-AIN-131 Tvorba informačných systémov                 3iai*
  Pon 12 20 2h p F1-108 2-INF-150 Strojové učenie                        4iau 4ikv 5i
  Str 14 00 1h s I-23  1-AIN-426 Aplikovaný robotický seminár                 2iai*
  Str 16 30 2h v I-H6  2-INF-150 Strojové učenie                        4ikv 4iau 5i
  Pia 8 10 2h c F1-248 1-AIN-172 Programovanie (4)                       3iai3 3iai4
  Pia 11 30 2h c I-H6  1-AIN-131 Tvorba informačných systémov                 3iai3 3iai4
  Pia 13 10 2h c I-H6  1-AIN-131 Tvorba informačných systémov                 3iai1 3iai2

Popper Mikuláš
  Uto 9 50 2h p I-9  2-AIN-153 Sémantická interoperabilita výrazov prirodzeného jazyka    4iau
  Stv 17 20 2h p A   2-AIN-135 Úvod do znalostných systémov                 4iau

Rebrová Kristína D
  Uto 12 20 3h k I-9  2-IKV-121 Úvod do kognitívnej vedy                   4ikv
  Stv 14 50 2h c I-8  2-IKV-236 Ukotvená kognícia                       5ikv
  Pia 9 50 2h c M-VIII 1-AIN-120 Diskrétna matematika (1)                   1iai3

Rybár Ján
  Uto 18 10 2h s I-8  2-UXX-102 Kognitívna psychológia                    4u**
  Str 9 00 2h k I-9  1-MXX-408 Kognitívne laboratórium                    FMFI
  Stv 14 50 2h k F1-108 1-MXX-407 Kognitívne vedy: mozog a myseľ                FMFI

Samuelčík Martin
  Uto 15 40 2h p F1-328 2-AIN-102 Diskrétne geometrické štruktúry                4iai*
  Str 9 50 2h p I-H6  1-INF-695 OpenGL                            3ipg 3iai*

Skočik Karol D
  Pon 18 10 2h c I-H6  1-AIN-172 Programovanie (4)                       3iai1 3iai2
  Str 13 10 2h c I-H3  1-AIN-172 Programovanie (4)                       3iai*

Stanek Stanislav
  Pon 9 50 2h c I-H6  1-MAT-130 Programovanie (1)                       1m*
  Stv 8 10 2h v I-9  2-AIN-264 OpenCV                            4iag*

Šefránek Ján
  Pia 8 10 2h s A   2-AIN-922 Projektový seminár (2)                    5iai*

Šikudová Elena
  Pon 11 30 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Pon 18 10 1h s F2   1-AIN-231 Ročníkový projekt (1)                     2iai*

Šimko Alexander D
  Str 8 10 2h c I-H6  2-AIN-108 Výpočtová logika                       4iau
  Str 18 10 1h c I-H3  1-AIN-510 Linux - princípy a prostriedky                2iai2 2iai3
  Str 19 00 1h c I-H3  1-AIN-510 Linux - princípy a prostriedky                2iai*

Šiška Jozef
  Uto 9 50 2h p M-VII 1-AIN-617 Logické programovanie ASP                   4iau 5i 3iai*
  Uto 17 20 2h c F1-248 2-AIN-107 Moderné webovské technológie                 4iag2
  Stv 11 30 2h k I-23  1-INF-471 Plánovanie (úvod do reprezentácie znalostí)          3iui 3iai*
  Stv 13 10 2h c I-H3  1-AIN-617 Logické programovanie ASP                   5i 4iau 3iai*
  Stv 18 10 2h k M-VI  1-INF-471 Plánovanie (úvod do reprezentácie znalostí)          3iui 3iai*

Škoviera Radoslav D
  Pon 18 10 1h s F2   1-AIN-231 Ročníkový projekt (1)                     2iai*
  Pia 11 30 2h c I-H6  1-AIN-131 Tvorba informačných systémov                 3iai3 3iai4

Šrámek Miloš
  Str 9 00 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Str 14 50 2h v F1-108 2-AIN-265 Vizualizácia viacrozmerných dát                4iag* 5iag* 45mpg

Takáč Martin
  Uto 12 20 3h k I-9  2-IKV-121 Úvod do kognitívnej vedy                   4ikv
  Stv 9 00 4h k I-8  2-IKV-232 Kognitívna sémantika a kognitívna teória reprezentácie    5ikv

Valentín Kristián D
  Pon 16 30 2h c I-H6  1-AIN-636 Moderný prístup k web - dizajnu                2iai2 2iai3 3ips
             2-AIN-107 Moderné webovské technológie                 4iau

Vinař Tomáš
  Uto 17 20 2h s I-9  2-AIN-505 Seminár z bioinformatiky (1)                 4iau 4ikv 4Pgen 4Pbch 5Pbch 4i*
             2-AIN-251 Seminár z bioinformatiky (3)                 5iau
  Stv 14 00 2h c F1-328 2-AIN-501 Metódy v bioinformatike                    4iau 5iau 4iB*
  Stv 15 40 2h p F1-328 2-AIN-501 Metódy v bioinformatike                    4iau 5iau 4i*
             2-AIN-501 Metódy v bioinformatike                    4Pbch 4Pgen
  Stv 17 20 2h c M-218 2-AIN-501 Metódy v bioinformatike                    4Pgen 4Pbch

Vittek Marián
  Str 11 30 2h s F1-328 2-AIN-110 Proseminár                          4iai*
  Str 18 10 2h c M-XII 2-INF-222 Objektová analýza a modelovanie                5iai*
  Pia 13 10 2h c I-H6  1-AIN-131 Tvorba informačných systémov                 3iai1 3iai2


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
(KAMS)

Bachratá Alena D
  Stv 13 10 1h c M-IX  1-MAT-281 Pravdepodobnosť a štatistika (1)               2m*
  Stv 14 00 1h c M-IX  1-UMA-302 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (1)         3uM* 3PuM*
  Stv 15 40 1h c F1   1-MAT-281 Pravdepodobnosť a štatistika (1)               2mpm*

Boďa Ján
  Str 10 40 2h p F2-s110 2-FFZ-203 Geodynamika                         5fg
  Str 12 20 2h p F2-s110 2-FFZ-233 Geofyzikálna hydrodynamika a konvekcia v plášti       5fg
  Stv 8 10 2h p A   1-EFM-120 Ekonómia (1)                         1mef* 1mng* 1mpm*
  Stv 15 40 2h p F1-247 2-EFM-228 Ekonofyzika                          5mef*

Boďová Katarína
  Uto 10 40 1h p M-VI  1-BMF-210 Matematické základy biomedicínskej fyziky (3)         2fmf
  Uto 11 30 1h c M-VI  1-BMF-210 Matematické základy biomedicínskej fyziky (3)         2fmf

Bokes Pavol
  Pon 9 00 2h c M-IV  1-EFM-310 Diferenčné a diferenciálne rovnice              3mef1
  Uto 17 20 2h c F1-232a 2-PMS-118 Markovovské procesy (1)                   4mps 4mef*
  Str 11 30 2h c F1-232a 1-EFM-310 Diferenčné a diferenciálne rovnice              3mef2

Brunovský Pavol
  Uto 9 50 2h p F1-108 1-EFM-310 Diferenčné a diferenciálne rovnice              3mef*
  Stv 11 30 2h s F1-108 2-EFM-920 Diplomový seminár                       5mef*
  Stv 17 20 2h p M-IV  3-MAM-004 Vybrané partie z mikroekonómie                mDRS
             2-EFM-142 Public choice - verejná voľba                 4mef*

Černý Aleš
  Uto 11 30 2h p F1-328 2-EFM-204 Finančná matematika (3)                    4mef* 5mef*
             3-MAM-029 Matematické metódy vo financiách               mDRS

Fidrmuc Jarko
  Pon 16 30 4h s A   2-EFM-211 Seminár z ekonómie (3)                    5mef*
             3-MAM-017 Empirická ekonómia                      mDRS

Fila Marek
  Uto 8 10 2h v M-IV  2-MAT-114 Integrálne transformácie a špeciálne funkcie         4mma* 4mef* 5mna*

Filová Lenka
  Str 9 50 1h c M-IV  1-MAT-281 Pravdepodobnosť a štatistika (1)               2mef1
  Str 11 30 2h c M-XII 1-INF-435 Pravdepodobnosť a štatistika                 3it 3iai*
  Str 13 10 1h c M-V  1-MAT-281 Pravdepodobnosť a štatistika (1)               2mng1
  Str 14 00 1h c M-V  1-MAT-281 Pravdepodobnosť a štatistika (1)               2mng2
  Str 18 10 1h c M-IV  1-MAT-281 Pravdepodobnosť a štatistika (1)               2mef2

Graczová Darina D
  Uto 13 10 2h c M-208 1-EFM-565 Matematický software                     2mef1
  Uto 14 50 2h c M-208 1-EFM-565 Matematický software                     2mef*
  Str 9 50 2h c M-208 1-EFM-565 Matematický software                     2mef2

Guba Peter
  Uto 8 10 2h p M-X  2-EFM-134 Dynamické systémy, fraktály a chaos              5mef*
  Stv 11 30 2h p M-201 1-FYZ-480 Mechanika kontinua a hydrodynamika (2)            3f*
             3-MAM-009 Modely prúdenia tekutín (1)                  mDRS

Halická Margaréta
  Uto 15 40 2h p F1   2-EFM-139 Metódy vnútorného bodu v lineárnom programovaní        4mef*
             3-MAM-001 Moderné metódy konvexnej optimalizácie (1)          1mDRS
  Str 11 30 2h p F2   2-EFM-118 Optimálne riadenie (1)                    4mef* 45mps
  Str 14 00-16 00 s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Stv 10 40 2h s F1-109 1-EFM-911 Seminár k bakalárskej práci                  3mef*

Hamala Milan
  Uto 12 20 2h p B   2-MAT-311 Nelinárne programovanie                    4mna*
             1-EFM-320 Nelineárne programovanie                   3mef*
  Stv 13 10 2h p A   2-MAT-311 Nelinárne programovanie                    4mna*
             1-EFM-320 Nelineárne programovanie                   3mef*
  Stv 16 30 3h p M-VIII 1-EFM-290 Algoritmizácia a programovanie                2mef*

Harcek Martin D
  Pon 9 50 2h c M-208 1-EFM-370 Finančná matematika                      3mef2
  Pon 9 50 2h c M-III 1-EFM-370 Finančná matematika                      3mef2
  Str 11 30 2h c M-208 1-EFM-370 Finančná matematika                      3mef1
  Str 11 30 2h c M-VIII 1-EFM-370 Finančná matematika                      3mef1

Janková Katarína
  Pon 9 00 1h c M-XII 1-PMA-540 Modely v zdravotnom poistení                 3mef* 3mpm*
  Pon 12 20 2h p M-XII 1-PMA-760 Teória náhodného výberu                    3mp*
  Uto 8 10 2h v F1-108 1-PMA-540 Modely v zdravotnom poistení                 3mef* 3mpm*
  Uto 10 40 2h s M-216 2-PMS-125 Seminár z matematickej štatistiky (1)             5mps
  Stv 9 50 2h p A   1-MAT-281 Pravdepodobnosť a štatistika (1)               2m***
             1-INF-435 Pravdepodobnosť a štatistika                 3it 3iai*
  Stv 14 00 2h p F1-247 2-PMS-118 Markovovské procesy (1)                    4mps
             2-PMS-113 Markovovské procesy                      4mef*
  Pia 11 30 2h p M-KAMS 3-MVM-031 Pravdepodobnosť a štatistika                 mDRS

Jurča Pavol
  Str 16 30 2h s B   2-EFM-215 Kvantitatívne metódy v riadení rizík             4mef* 5mef*

Katina Stanislav
  Uto 9 00 2h p M-216 2-PMS-131 Analýza prežívania                      5mps
  Str 13 10 2h p M-IX  2-PMS-214 Bioštatistika                         5mps

Kilianová Soňa
  Uto 13 10 2h c M-208 1-EFM-565 Matematický software                     2mef1
  Uto 14 50 2h c M-208 1-EFM-565 Matematický software                     2mef*
  Str 9 50 2h c M-208 1-EFM-565 Matematický software                     2mef2
  Str 13 10 2h p M-IV  3-MAM-015 Stochastické programovanie                  mDRS

Kollár Martin
  Pon 16 30 2h c M-VII 1-EFM-210 Matematická analýza (3)                    2mef1
  Uto 14 50 2h p A   1-EFM-110 Matematická analýza (1)                    1mef*
  Uto 16 30 2h v A   1-EFM-510 Cvičenie z matematickej analýzy (1)              1mef1
  Str 14 50 2h p B   1-EFM-110 Matematická analýza (1)                    1mef*
  Str 16 30 2h c M-IX  1-EFM-110 Matematická analýza (1)                    1mef1
  Stv 14 50 2h v M-IV  1-EFM-530 Cvičenie z matematickej analýzy (3)              2mef1

Kollár Richard
  Stv 14 00 3h s F1-326 DRS020 Seminár o diferenciálnych rovniciach a dynamických systémoch   mDRS

Kossaczká Ľubica
  Pon 8 10 2h c M-VI  1-EFM-110 Matematická analýza (1)                    1mef2
  Pon 10 40 2h v M-XI  1-EFM-530 Cvičenie z matematickej analýzy (3)              2mef2
  Str 9 50 2h v F1-232a 1-EFM-510 Cvičenie z matematickej analýzy (1)             1mef2
  Str 14 50 2h c F1-328 1-EFM-210 Matematická analýza (3)                    2mef2

Krajčovič Dušan
  Pon 9 00 2h p F1-108 1-EFM-230 Maticový počet (1)                      2mef*
  Pon 11 30 2h v M-X  1-EFM-515 Cvičenie z algebry a geometrie (1)              1mef2
  Str 9 50 2h v M-IX  1-EFM-515 Cvičenie z algebry a geometrie (1)              1mef1
  Str 13 10 2h s F1-247 1-EFM-235 Seminár z maticového počtu (1)                2mef*

Krommerová Csilla D
  Stv 9 50 2h c M-II  1-MMN-331 Finančná matematika                      3mng1
  Stv 9 50 2h c M-208 1-MMN-331 Finančná matematika                      3mng1
  Pia 8 10 2h c M-208 1-MMN-331 Finančná matematika                      3mng2
  Pia 8 10 2h c M-II  1-MMN-331 Finančná matematika                      3mng2

Kyselica Juraj D
  Uto 9 50 1h c M-X  2-EFM-134 Dynamické systémy, fraktály a chaos              5mef*

Lacko Vladimír D
  Pon 18 10 2h c M-X  2-PMS-115 Viacrozmerné štatistické analýzy (1)             4mef2
  Str 18 10 2h c M-X  2-PMS-115 Viacrozmerné štatistické analýzy (1)             4mef1
  Stv 17 20 2h c M-X  2-PMS-115 Viacrozmerné štatistické analýzy (1)             4mps

Lauko Martin D
  Pon 16 30 2h c F1-108 2-EFM-118 Optimálne riadenie (1)                    4mef2
  Pon 18 10 2h c M-I  2-EFM-118 Optimálne riadenie (1)                    4mef1 45mps

Luptáčik Mikuláš
  Pia 9 50 4h s F1-109 2-EFM-115 Seminár z ekonómie (1)                    4mef*

Mačutek Ján
  Str 14 50 2h c B2-302 N-bEXX-001 Štatistické metódy                      1Penv
  Str 16 30 2h c G-203 N-bEXX-001 Štatistické metódy                      1Penv
  Stv 14 50 2h c G-203 N-bEXX-001 Štatistické metódy                      1Penv
  Stv 16 30 2h c G-203 N-bEXX-001 Štatistické metódy                      1Penv

Marušiak Ondrej D
  Str 8 10 1h c M-I  1-EFM-120 Ekonómia (1)                         1mng2
  Str 12 20 1h c M-VI  1-EFM-120 Ekonómia (1)                         1mng1

Melicherčík Igor
  Pon 12 20 2h p F2   1-MMN-331 Finančná matematika                      3mng*
             1-EFM-370 Finančná matematika                      3mef*
  Str 13 10 2h p F1   2-EFM-104 Finančná matematika (2)                    4mef* 5mna*
             3-MAM-011 Finančná matematika (2)                    mDRS
  Stv 11 30 2h p F1   2-EFM-104 Finančná matematika (2)                    4mef* 5mna*
             3-MAM-011 Finančná matematika (2)                    mDRS

Michaliková Jana D
  Pon 8 10 2h p I-H3  2-MMN-106 Počítačová štatistika                     4mng*
  Uto 13 10 2h c M-VI  1-PMA-210 Finančná matematika (1)                    2mpm*

Náther Ondrej
  Str 11 30 2h p M-XI  1-PMA-510 Základy matematickej štatistiky                3mp*
  Stv 9 00 1h c M-X  1-PMA-530 Všeobecná teória poistenia                  3mpm*
  Stv 9 50 2h p F2   1-PMA-530 Všeobecná teória poistenia                  3mpm*
             2-EFM-201 Poisťovníctvo                         5mef*
  Stv 11 30 2h p M-XII 1-PMA-510 Základy matematickej štatistiky                3mp*
  Stv 14 00 2h p M-X  1-PMA-520 Teória pravdepodobnosti (1)                  3mp*

Odrobina Igor
  Uto 17 20 2h c M-208 2-EFM-113 Databázy                           4mef2
  Stv 14 00 2h p M-III 1-MMN-310 Databázové systémy                      3mng*
  Stv 14 00 4h p M-208 1-MMN-310 Databázové systémy                      3mng*
  Stv 17 20 2h c M-208 2-EFM-113 Databázy                           4mef1 5mps
  Pia 9 50 2h c M-208 1-MMN-310 Databázové systémy                      3mng2
  Pia 11 30 2h c M-208 1-MMN-310 Databázové systémy                      3mng1

Pačuta Július D
  Pia 8 10 2h v M-XI  1-MAT-710 Cvičenie z matematickej analýzy (1)              1mpm1 1m1
  Pia 9 50 2h c M-XI  1-MAT-110 Matematická analýza (1)                    1m1 1mpm1

Pastor Karol
  Uto 8 10 2h p B1-320 N-bEXX-001 Štatistické metódy                      1Penv
  Str 11 30 2h p F1-247 1-PMA-720 Mikroekonomické modely                    2mpm*
  Stv 12 20 2h p M-X  1-UMA-302 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (1)         3uM* 3PuM*
  Stv 15 40 2h p M-X  2-EFM-127 Matematické modely v demografii                4mps 4mef*

Pázman Andrej
  Pon 9 50 2h s M-XII DRS001 Seminár                             mDRS
  Str 13 10 2h p M-XII 2-PMS-107 Regresné modely (1)                      4mps

Pekár Ján
  Str 8 10 2h p F2   2-EFM-105 Teória nekooperatívnych hier                 4mef*

Peres Sámuel D
  Pia 8 10 2h v M-X  1-MAT-710 Cvičenie z matematickej analýzy (1)              1mpm2
  Pia 9 50 2h c M-X  1-MAT-110 Matematická analýza (1)                    1mpm2

Potocký Rastislav
  Pon 10 40 2h p F2   1-PMA-310 Poistná matematika (1)                    3mpm*
             2-EFM-201 Poisťovníctvo                         5mef*
  Uto 13 10 2h p M-XII 1-PMA-770 Teória investícií a manažmentu                3mpm*
  Uto 14 50 2h p M-VI  1-PMA-210 Finančná matematika (1)                    2mpm*
  Str 13 10 2h s M-216 DRS001 Seminár                             mDRS
             3-MAM-019 Pravdepodobnostné modelovanie v poisťovníctve         mDRS
  Stv 8 10 2h p F1-328 2-PMS-115 Viacrozmerné štatistické analýzy (1)             4mps 4mef*

Quittner Pavol
  Str 8 10 2h p F1-108 1-EFM-550 Vybrané partie z matematickej analýzy             3mef*

Radvanský Marek
  Pia 8 10 2h s M-IV  2-EFM-224 Ekonometrické modely Slovenska                5mef*

Sedlák Milan D
  Str 16 30 2h c F1-108 1-MAT-120 Lineárna algebra a geometria (1)               1mef2

Somorčík Ján
  Pon 8 10 2h p M-208 1-EFM-340 Počítačová štatistika                     3mef2
  Uto 11 30 2h c M-IV  1-PMA-310 Poistná matematika (1)                    3mpm*
  Str 9 50 2h p F1-247 1-EFM-330 Štatistické metódy                      3mef*
  Stv 8 10 2h p M-208 1-EFM-340 Počítačová štatistika                     3mef1

Stehlíková Beáta
  Uto 8 10 2h c M-208 2-EFM-102 Časové rady                          4mef*
  Uto 11 30 2h p M-XII 2-EFM-102 Časové rady                          4mef*
  Uto 11 30 2h c M-208 2-EFM-102 Časové rady                          4mef*
  Stv 15 40 2h c M-XI  2-EFM-107 Parciálne diferenciálne rovnice                4mef2

Szűcs Gábor D
  Pon 12 20 2h c A   2-EFM-217 Cvičenia z poisťovníctva                   5mef*

Ševčovič Daniel
  Uto 14 00 2h p B   2-EFM-107 Parciálne diferenciálne rovnice                4mef*
  Str 8 10 2h p F1-109 1-EFM-210 Matematická analýza (3)                    2mef*
  Stv 9 00 2h p M-201 3-MAM-002 Matematické problémy oceňovania finančných derivátov     mDRS
  Stv 11 30 2h p A   1-EFM-210 Matematická analýza (3)                    2mef*

Štefanovičová Simona D
  Uto 16 30 2h v B   1-MAT-750 Cvičenie z matematickej analýzy (3)              2mpm*
  Stv 13 10 2h c M-IV  1-MAT-210 Matematická analýza (3)                    2mpm*

Štulajter František
  Uto 12 20 2h p M-216 2-PMS-215 Štatistika časových radov                   5mps
  Stv 11 30 2h p M-VI  2-PMS-101 Náhodné procesy (1)                      4mps

Švarda Norbert D
  Pon 13 10 1h c M-II  1-EFM-120 Ekonómia (1)                         1mef2
  Uto 14 00 1h c A   1-EFM-120 Ekonómia (1)                         1mef1
  Pia 11 30 1h c F1-247 1-EFM-120 Ekonómia (1)                         1mpm*

Trnovská Mária
  Pon 10 40 2h v F1-232a 1-EFM-321 Cvičenia z nelineárneho programovania            3mef1
  Stv 9 50 2h c M-VIII 1-MAT-120 Lineárna algebra a geometria (1)               1mef1
  Pia 11 30 2h v M-I  1-EFM-321 Cvičenia z nelineárneho programovania             3mef2

Zeman Juraj
  Str 16 30 2h p A   1-EFM-280 Peniaze a bankovníctvo                    2mef*

Zíková Zuzana D
  Stv 14 00 2h c M-XII 2-EFM-107 Parciálne diferenciálne rovnice                4mef1

Žitňanská Magdaléna D
  Pia 8 10 2h c M-217 1-MMN-215 Používateľský matematický a ekonomický softvér        2mng*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra experimentálnej fyziky
(KEF)

.KEFUcitel1 
  Uto 12 20 2h l F2-KEF 2-FFP-910 Diplomová práca (1)                      4fp
  Stv 13 10 3h l F2-KEF 2-FFP-912 Diplomová práca (3)                      5fp
  Pia 9 00 5h l F2-KEF 2-FFP-912 Diplomová práca (3)                      5fp

Anguš Michal D
  Pon 9 00 4h l F2-288 1-AIN-140 Princípy počítačov - hardvér                 1iai2

Bugár Ignác
  Pon 16 30 2h p F2-167 2-FOL-105 Femtosekundová spektroskopia                 5fol

Čermák Peter
  Str 9 50 2h p F2-167 2-FOL-110 Základy laserovej spektroskopie                4fol
  Str 14 50 2h p F2-167 2-FOL-239 Spektroskopia laserom indukovanej iskry            5fol

Černák Mirko
  Str 8 10 2h v F2-051 2-FFP-221 Plazmochémia                         5fp

Danko Marián D
  Uto 14 50 4h l F2-288 1-AIN-140 Princípy počítačov - hardvér                 1iai4

Fabo Peter
  Pon 13 10 3h k M-IV  2-INF-261 IT Based Supply Networks                   5i 4i*
  Uto 11 30 2h p F2-295 2-FEL-203 Mikroprocesorové systémy                   5ftl 5fp
  Uto 14 00 3h l F2-295 2-FEL-204 Praktikum z mikroprocesorových systémov            5ftl

Fischer Ľudovít
  Str 9 50 2h p A   1-AIN-140 Princípy počítačov - hardvér                 1iai*

Grajcar Miroslav
  Uto 14 50 2h p F2   1-FYZ-210 Vlny a optika                         2f*
  Stv 8 10 2h p F1   1-FYZ-210 Vlny a optika                         2f*

Grančič Branislav
  Pia 8 10 3h l F2-086 1-FYZ-260 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)            2f2 2foz

Gregor Maroš
  Pon 9 00 4h l F2-292 1-AIN-140 Princípy počítačov - hardvér                 1iai1
  Pon 16 30 4h l F2-292 1-FYZ-680 Princípy číslicovej techniky                 3f*

Greguš Ján
  Pon 9 00 4h l F2-292 1-AIN-140 Princípy počítačov - hardvér                 1iai1
  Pon 16 30 4h l F2-292 1-FYZ-680 Princípy číslicovej techniky                 3f*
  Uto 14 50 3h l F1-224 N-bCXX-303 Fyzika (2)                          2Pch

Haizer Ľudovít D
  Stv 9 00 3h l F1-224 N-bCXX-303 Fyzika (2)                          2Pch*

Halanda Juraj D
  Pia 9 50 4h l F2-292 1-AIN-140 Princípy počítačov - hardvér                 1iai5

Hergelová Beáta D
  Uto 14 50 3h l F2-073 N-bCXX-303 Fyzika (2)                          2Pch

Hrebíková Ivana D
  Pia 10 40 2h c F2-223 1-FYZ-210 Vlny a optika                         2f2

Jaroševič Andrej
  Pon 9 00 4h l F2-288 1-AIN-140 Princípy počítačov - hardvér                 1iai2
  Uto 14 50 4h l F2-288 1-AIN-140 Princípy počítačov - hardvér                 1iai4

Kováčik Dušan
  Uto 14 50 3h l F2-073 N-bCXX-303 Fyzika (2)                          2Pch

Krištof Jaroslav
  Pon 9 00 6h l F2-KEF 2-FOL-210 Špeciálne praktikum z optickej spektroskopie         5fol
  Uto 12 20 2h p F2-051 2-FOL-113 Stavba atómov a molekúl                    4fol
  Str 14 50 2h p F2-051 2-FOL-224 Experimentálne metódy v optickej spektroskopii        4fol
             2-FFP-223 Experimentálne metódy v optickej a IČ spektroskopii      5fp
  Pia 8 10 3h l F2-086 1-FYZ-260 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)            2f2 2foz

Kučera Marek D
  Uto 14 50 4h l F2-292 1-AIN-140 Princípy počítačov - hardvér                 1iai3

Kundracik František
  Pon 8 10 2h s F2-223 2-FEL-104 Seminár z vysokofrekvenčnej elektroniky            4ftl 4fp 4fol
  Uto 9 50 2h p F2-223 2-FEL-103 Vysokofrekvenčná elektronika                 4ftl 4fp 4fol
  Uto 13 10 3h v F2-223 1-FYZ-685 Meranie fyzikálnych veličín                  3f*
  Str 8 10 2h v F2-KEF 2-UFY-251 Elektromagnetizmus a elektronika pre učiteľov         5uF*

Macko Peter
  Uto 14 00 2h p F2-167 3-FOS-021 Laserová spektroskopia                    1fDRS

Maheľ Michal
  Uto 8 10 2h p F2-223 2-FTL-201 Kooperatívne javy                       5ftl 5fp
  Str 9 50 2h p F2-223 2-FEL-211 Štatistická rádiofyzika (1)                  5ftl
  Stv 11 30 2h s F2-223 2-FTL-202 Seminár z kooperatívnych javov                5ftl

Martoňák Roman
  Str 8 10 2h p F2-223 2-FTL-101 Štruktúra a mechanické vlastnosti materiálov         5fol 4fp 4ftl 4ftf
  Stv 13 10 2h s F2-223 2-FTL-102 Seminár zo štruktúry a mechanických vlastností materiálov   4ftl 4ftf

Matejčík Štefan
  Str 11 30 2h p F2-051 2-FFP-104 Elementárne procesy v plazme                 4fp 5fol
  Stv 10 40 2h s F2-051 2-FFP-231 Diplomový seminár (1)                     5fp
  Stv 14 50 2h p F2-051 3-FFP-007 Kinetika plazmochemických reakcií               2fDRS

Matejka Michal
  Str 9 50 2h p F2-051 2-FFP-204 Modelovanie vo fyzike plazmy                 5fp

Märk Tilmann
  Uto 15 40 2h v F2-051 2-FFP-121 Fyzika klastrov                        4fp

Medvecká Veronika D
  Uto 9 00 3h l F2-073 N-bCXX-303 Fyzika (2)                          2Pbch

Mesároš Vladimír
  Pon 9 50 3h l F2-KEF 2-FOL-107 Praktikum z optiky                      4fol 4fp 4ftl
  Uto 9 50 2h p F2-167 2-FOL-201 Optoelektronika                        5fol 5fp 5ftl
  Str 11 30 2h p F2-167 3-FOS-016 Optická diagnostika                      2fDRS
  Stv 8 10 2h p F2-167 3-FOS-011 Fyzika laserov                        1fDRS
  Stv 15 40 2h p F2-167 1-FYZ-803 Lúče, vlnenie a lasery                    2f*

Mikula Marián
  Stv 8 10 3h l F2-086 1-FYZ-260 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)            2fmf

Moško Martin
  Str 14 50 2h p F2-272 2-FTL-222 Mezoskopická fyzika                      5ftl

Neilinger Pavol D
  Pon 9 50 2h c F2-223 1-FYZ-210 Vlny a optika                         2f1

Nemeček Peter
  Str 16 30 2h p F2-167 3-FOS-005 Fotometria a rádiometria                   2fDRS

Országh Juraj
  Str 9 00 3h l F2-086 1-FYZ-260 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)            2f1

Plecenik Andrej
  Uto 9 50 2h p F2-167 2-FOL-201 Optoelektronika                        5fol 5fp 5ftl
  Str 9 50 2h p F2-272 2-FTL-111 Fyzika tenkých vrstiev                    4ftl
  Pia 13 10 2h v F2-272 1-FYZ-666 Nanotechnológie - ich rozvoj a využitie            2f* 3f*

Plecenik Tomáš
  Uto 14 50 4h l F2-292 1-AIN-140 Princípy počítačov - hardvér                 1iai3
  Pia 9 50 4h l F2-292 1-AIN-140 Princípy počítačov - hardvér                 1iai5

Roch Tomáš
  Pon 9 00 3h l F2-086 1-FYZ-260 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)            2f2
  Pia 10 40 3h l F2-086 1-FYZ-260 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)            2f1

Sabo Martin D
  Str 9 00 3h l F2-086 1-FYZ-260 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)            2f1

Satrapinskyy Leonid
  Pia 10 40 3h l F2-086 1-FYZ-260 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)            2f1

Senderáková Dagmar
  Pon 8 10 2h p F2-167 1-FYZ-802 Optika a videnie                       3f*
  Pon 9 50 3h l F2-KEF 2-FOL-107 Praktikum z optiky                      4fol 4fp 4ftl
  Uto 8 10 2h s F2-167 2-FOL-207 Seminár zo špecializácie (1)                 5fol
  Uto 11 30 2h p F2-167 1-FYZ-801 Lasery, holografia a optické spracovanie informácií      3f*
  Str 8 10 2h p F2-167 2-FOL-103 Vlnová optika                         4fol
  Stv 8 10 6h l F2-KEF 2-FOL-211 Špeciálne praktikum z optiky (1)               5fol
  Pia 8 10 2h p F2-167 3-FOS-012 Koherentná optika                       2fDRS

Stano Michal
  Uto 14 00 2h p F2-051 2-FFP-101 Základy fyziky plazmy                     4fp 4ftl
             2-FOL-151 Základy fyziky plazmy a výbojov                4fol
  Stv 8 10 3h l F2-086 1-FYZ-260 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)            2fmf

Szalay Zsolt D
  Stv 9 00 3h l F2-073 N-bCXX-303 Fyzika (2)                          2Pch*

Šiffalovič Peter
  Uto 15 40 2h p F2-KEF 3-FOS-008 Fyzika ultrarýchlych dejov                  2fDRS

Štrba Anton
  Pon 12 20 2h p F2-167 2-FOL-101 Fyzika laserov (1)                      4ftl 4fp 4fol

Uherek František
  Pon 14 00 3h p FEI  2-FOL-213 Optoelektronické prenosové systémy              5fol

Veis Pavel
  Pon 9 00 3h p F1-109 1-UFY-210 Vlnenie a optika                       2uF*
             1-BMF-215 Vlny a optika                         2foz 2fmf
  Uto 12 20 2h p F2-051 2-FOL-113 Stavba atómov a molekúl                    4fol
  Stv 9 00 2h p F2-051 3-FFP-004 Optická diagnostika plazmy                  1fDRS
  Stv 10 40 2h v F2-167 3-FOS-022 Laserové procesy a chemické reakcie              2fDRS

Vojtek Pavel
  Pon 9 50 3h l F2-KEF 2-FOL-107 Praktikum z optiky                      4fol 4fp 4ftl
  Uto 9 00 3h l F1-224 N-bCXX-303 Fyzika (2)                          2Pbch
  Uto 15 40 2h p F2-167 2-FOL-232 Zdroje a detektory optického žiarenia             4fol
  Str 13 10 2h p F2-167 2-FOL-152 Aplikácie laserov a plazmy                  5fol
  Stv 9 00 3h l F1-224 N-bCXX-303 Fyzika (2)                          2Pch*
  Stv 14 00 2h p F2-167 2-FOL-233 Laserová technika                       5fol

Zábudlá Zuzana
  Pon 9 50 3h l F2-KEF 2-FOL-107 Praktikum z optiky                      4fol 4fp 4ftl
  Uto 9 00 3h l F1-224 N-bCXX-303 Fyzika (2)                          2Pbch
  Uto 14 50 3h l F1-224 N-bCXX-303 Fyzika (2)                          2Pch
  Str 14 50 2h p F2-167 2-FOL-239 Spektroskopia laserom indukovanej iskry            5fol
  Stv 9 00 3h l F1-224 N-bCXX-303 Fyzika (2)                          2Pch*

Zahoran Miroslav
  Pon 9 00 6h l F2-KEF 2-FFP-211 Špeciálne praktikum z fyziky plazmy              5fp
  Uto 9 00 2h p F2-051 3-FFP-009 Modifikácia povrchov nízkoteplotnou plazmou          2fDRS
  Uto 10 40 2h p F2-051 3-FFP-010 Výboje v plynoch pri nízkych tlakoch a ich aplikácie     2fDRS
  Str 13 10 2h p F2-051 2-FFP-205 Využitie plazmy                        5fp 5ftl
             2-FOL-152 Aplikácie laserov a plazmy                  5fol

Zahoranová Anna
  Pon 9 00 2h p F2-051 3-FFP-011 Výboje v plynoch pri atmosférickom tlaku a ich aplikácie   2fDRS
  Pon 10 40 2h v F2-051 3-FOS-023 Nové trendy využitia laserov pri modifikácii povrchov     2fDRS
  Uto 9 00 3h l F2-073 N-bCXX-303 Fyzika (2)                          2Pbch
  Stv 9 00 3h l F2-073 N-bCXX-303 Fyzika (2)                          2Pch*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra informatiky
(KI)

.KIUcitel1 
  Uto 13 10 2h c M-218 1-INF-511 UNIX pre administrátorov                   3iai3 3iai2 3iai1
  Str 9 50 2h c M-218 1-INF-511 UNIX pre administrátorov                   3ips
  Str 11 30 2h c M-218 1-INF-511 UNIX pre administrátorov                   5i 4iC*
  Str 14 50 2h c M-218 1-INF-230 Úvod do databázových systémov                 2iai2 2iai3
  Str 17 20 2h c M-218 1-INF-230 Úvod do databázových systémov                 2iai4

Bebják Andrej
  Stv 13 10 3h p M-I  2-MMN-201 Počítačové siete                       5mng*
  Stv 15 40 1h c M-I  2-MMN-201 Počítačové siete                       5mng*

Brejová Bronislava
  Pon 10 40 2h p M-218 2-AIN-502 Základy programovania pre biológov              4Pbch 4Pgen 5Pbch 5Pgen
  Uto 9 50 2h p F1-109 1-INF-127 Programovanie (1) v C/C++                   1i*
  Uto 17 20 2h s I-9  2-AIN-505 Seminár z bioinformatiky (1)                 4iau 4ikv 4Pgen 4Pbch 5Pbch 4i*
             2-AIN-251 Seminár z bioinformatiky (3)                 5iau
  Str 14 50 2h p F1-109 1-INF-127 Programovanie (1) v C/C++                   1i*
  Stv 14 00 2h c F1-328 2-AIN-501 Metódy v bioinformatike                    4iau 5iau 4iB*
  Stv 15 40 2h p F1-328 2-AIN-501 Metódy v bioinformatike                    4iau 5iau 4i*
             2-AIN-501 Metódy v bioinformatike                    4Pbch 4Pgen
  Stv 17 20 2h c M-218 2-AIN-501 Metódy v bioinformatike                    4Pgen 4Pbch

Budiš Jaroslav D
  Uto 16 30 2h c M-218 1-INF-225 Programovanie (3)                       2i2

Candráková Barbora D
  Stv 16 30 2h c M-I  1-AIN-211 Úvod do teoretickej informatiky                2iai3 3iai3

Červenka Radovan
  Pon 8 10 3h p A   2-INF-222 Objektová analýza a modelovanie                5i 4iB 4iD 4iA* 5iai*

Ďuriš František D
  Uto 16 30 2h c M-IV  1-INF-115 Algebra (1)                          1i2
  Stv 17 20 2h c M-XI  2-INF-167 Výpočtová zložitosť a vypočítateľnosť             4i*

Ďuriš Pavol
  Uto 9 50 3h p B   1-INF-310 Tvorba efektívnych algoritmov                 3i** 3iai*
  Str 9 00 3h p M-VIII 2-INF-167 Výpočtová zložitosť a vypočítateľnosť             4i*

Dvořáková Jana
  Str 18 10 2h s F1-108 2-INF-222 Objektová analýza a modelovanie                5i 4iB 4iD 4iA*

Forišek Michal
  Pon 10 40 2h p M-VII 1-INF-220 Algoritmy a dátové štruktúry                 2i*
  Pon 17 20 1h c M-218 1-INF-235 Ročníkový projekt (1)                     2i2
  Uto 13 10 2h p M-VIII 1-INF-220 Algoritmy a dátové štruktúry                 2i*
  Pia 13 10 4h v I-H3  1-INF-810 Rýchlostné programovanie (1)                 1i*** 2i* 3i**
             1-INF-820 Rýchlostné programovanie (3)                 1i*** 2i* 3i**
             1-INF-830 Rýchlostné programovanie (5)                 1i*** 2i* 3i**

Gaži Peter
  Stv 16 30 3h p F1-108 1-MAT-230 Operačné systémy a počítačové siete              2m***

Haviarová Lucia D
  Pon 10 40 2h c M-V  1-INF-120 Úvod do diskrétnych štruktúr                 1i2
  Str 9 50 2h c M-VII 1-INF-120 Úvod do diskrétnych štruktúr                 1i3

Janáček Jaroslav
  Stv 9 50 2h p B   1-INF-511 UNIX pre administrátorov                   3ips 5i 3iai* 4iC*

Katreniaková Jana
  Pon 9 50 2h p M-II  2-MPG-106 Algoritmy a dátové štruktúry                 4mpg
  Pon 11 30 1h c M-I  2-MPG-106 Algoritmy a dátové štruktúry                 4mpg
  Uto 9 50 2h p F1-109 1-INF-127 Programovanie (1) v C/C++                   1i*
  Uto 14 50 2h c M-217 1-INF-127 Programovanie (1) v C/C++                   1i*
  Str 14 50 2h p F1-109 1-INF-127 Programovanie (1) v C/C++                   1i*

Kotrbčík Michal D
  Uto 16 30 2h c M-VIII 1-INF-430 Teória grafov                         3it 5mps 3iai*
  Str 11 30 2h c M-IX  1-INF-120 Úvod do diskrétnych štruktúr                 1i1

Kováč Ivan D
  Stv 9 50 2h p F1   1-AIN-211 Úvod do teoretickej informatiky                2iai*
  Stv 13 10 1h c M-VIII 1-INF-215 Formálne jazyky a automaty (1)                2iai2 2iai3 2iai4
  Stv 15 40 1h c M-III 1-INF-215 Formálne jazyky a automaty (1)                2i2 2iai1

Králik Martin
  Str 18 10 2h s F1-108 2-INF-222 Objektová analýza a modelovanie                5i 4iB 4iD 4iA*

Králik Martin D
  Pon 13 10 2h c I-H3  1-INF-127 Programovanie (1) v C/C++                   1i2
  Uto 14 50 2h c M-218 1-INF-127 Programovanie (1) v C/C++                   1i*

Královič Rastislav
  Pon 9 00 2h p M-VIII 2-INF-132 Úvod do distribuovaných algoritmov              3it 4iC*
  Pon 10 40 2h s M-VI  2-INF-169 Proseminár z informatiky (1)                 5i 4i*
  Uto 9 50 2h p M-IX  2-INF-221 Aproximačné algoritmy                     5i 4iC*
  Uto 12 20 2h p F1-109 2-INF-132 Úvod do distribuovaných algoritmov              3it 4iC*
  Stv 12 20 2h p M-XI  2-INF-221 Aproximačné algoritmy                     5i 4iC*

Kulich Tomáš
  Pon 9 00 2h s M-VII 1-INF-615 Matematická propedeutika (1)                 1i*
  Pon 16 30 1h c M-218 1-INF-235 Ročníkový projekt (1)                     2i2

Labath Pavel D
  Uto 13 10 2h c M-217 1-INF-511 UNIX pre administrátorov                   3iai1 3iai2 3iai3
  Stv 18 10 2h c M-217 1-INF-511 UNIX pre administrátorov                   3iai4

Mederly Pavol
  Pon 10 40 3h v M-IV  2-INF-130 Architektúry orientované na služby - princípy a technológie  3ips 5i 4iB 4iC 4iA*

Mitrengová Marika D
  Uto 14 50 2h c M-XI  1-INF-126 Programovanie (1)                       1i*
  Uto 14 50 2h c I-H6  1-INF-126 Programovanie (1)                       1i*

Nánási Michal D
  Stv 14 50 2h c M-217 2-INF-144 Kompilátory                          5i 4iD 4iB*
  Stv 16 30 2h c M-III 1-AIN-211 Úvod do teoretickej informatiky                2iai4 3iai4

Olejár Daniel
  Uto 8 10 2h p F2   1-INF-130 Princípy počítačov                      1i*
  Uto 14 00 2h p M-V  2-INF-113 Kombinatorická analýza (2)                  4iA*
  Str 8 10 2h p F1-328 1-INF-130 Princípy počítačov                      1i*
  Str 11 30 2h p M-II  2-INF-113 Kombinatorická analýza (2)                  4iA*

Ostertág Richard
  Uto 8 10 2h p F2   1-INF-130 Princípy počítačov                      1i*
  Uto 14 50 2h p M-VIII 1-INF-225 Programovanie (3)                       2i*
  Str 8 10 2h p F1-328 1-INF-130 Princípy počítačov                      1i*
  Str 14 00 3h p M-X  2-INF-144 Kompilátory                          5i 4iD 4iB*

Pardubská Dana
  Pon 10 40 2h s M-VI  2-INF-169 Proseminár z informatiky (1)                 5i 4i*
  Uto 14 00 3h v M-213 2-INF-163 Kolmogorovská zložitosť                    5i
  Str 14 50 2h p F1   2-AIN-205 Vybrané kapitoly z teoretickej informatiky (2)        5iai*
  Stv 17 20 2h p B   2-AIN-205 Vybrané kapitoly z teoretickej informatiky (2)        5iai*

Pastorová Mária
  Pon 16 30 1h c M-217 1-INF-235 Ročníkový projekt (1)                     2i1
  Str 8 10 2h s M-VII 1-INF-911 Úvod do bakalárskej práce                   3i**
  Stv 8 10 2h c M-VII 1-INF-230 Úvod do databázových systémov                 2iai1 2i1
  Stv 8 10 2h c M-217 1-INF-230 Úvod do databázových systémov                 2i1 2iai1
  Stv 9 50 2h c M-217 1-INF-230 Úvod do databázových systémov                 2i2
  Stv 9 50 2h c M-VII 1-INF-230 Úvod do databázových systémov                 2i2

Plachetka Tomáš
  Pon 17 20 1h c M-217 1-INF-235 Ročníkový projekt (1)                     2i1
  Uto 8 10 2h c M-218 2-INF-233 Paralelné architektúry a programovanie            5i 4iC 4iA*
  Str 11 30 2h p B   1-INF-230 Úvod do databázových systémov                 2i***
  Str 14 50 2h c M-VI  1-INF-230 Úvod do databázových systémov                 2iai2 2iai3
  Str 14 50 2h c M-217 1-INF-230 Úvod do databázových systémov                 2iai3 2iai2
  Stv 9 00 3h p M-IX  2-INF-233 Paralelné architektúry a programovanie            5i 4iC 4iA*

Plžík Milan D
  Str 9 50 2h c M-217 1-INF-511 UNIX pre administrátorov                   3ips
  Str 11 30 2h c M-217 1-INF-511 UNIX pre administrátorov                   5i 4iC*

Rjaško Michal D
  Uto 16 30 2h c M-217 1-INF-225 Programovanie (3)                       2i1

Rollová Edita D
  Stv 13 10 2h c M-V  1-INF-210 Úvod do matematickej logiky                  2i1 2iai3
  Stv 14 50 2h c M-V  1-INF-210 Úvod do matematickej logiky                  2iai2 2iai4

Rovan Branislav
  Pon 8 10 3h p F1   1-INF-215 Formálne jazyky a automaty (1)                2i***
  Pon 16 30 2h s M-VIII 2-INF-166 Preddiplomový projekt                     4i*
  Uto 8 10 2h p F1-109 2-INF-122 Teória paralelných výpočtov                  4iD 3it 4iB*
  Stv 8 10 2h p F1-109 2-INF-122 Teória paralelných výpočtov                  3it 4iD 4iB*
  Stv 9 50 1h p F1-109 2-INF-122 Teória paralelných výpočtov                  3it 4iD 4iB*

Selečéniová Ivana D
  Stv 9 50 2h p F1   1-AIN-211 Úvod do teoretickej informatiky                2iai*
  Stv 13 10 2h c F1-108 1-INF-210 Úvod do matematickej logiky                  2iai1 2i2

Sládek Marián D
  Str 17 20 2h c M-217 1-INF-230 Úvod do databázových systémov                 2iai4
  Str 17 20 2h c M-VI  1-INF-230 Úvod do databázových systémov                 2iai4
  Stv 8 10 2h c M-218 1-INF-230 Úvod do databázových systémov                 2iai1 2i1
  Stv 9 50 2h c M-218 1-INF-230 Úvod do databázových systémov                 2i2

Stanek Martin
  Str 16 30 2h s M-V  2-INF-921 Diplomový seminár (2)                     5i
  Stv 11 30 2h p M-VII 1-INF-640 Kryptológia (1)                        3it 4iA*
  Stv 14 00 2h p M-XI  1-INF-640 Kryptológia (1)                        3it 4iA*

Škoviera Martin
  Pon 10 40 3h p M-VIII 1-INF-430 Teória grafov                         3it 3iai*
  Str 16 30 2h s M-IV  2-INF-921 Diplomový seminár (2)                     5i
  Stv 9 50 2h s M-213 2-MAT-602 Seminár z teórie grafov (1)                  4mms*
             3-MDM-033 Seminár z teórie grafov a kombinatoriky            mDRS iDRS

Šuster Borislav
  Uto 16 30 4h v F1-109 1-INF-312 Moderné informačné technológie                3ips 4i*

Toman Eduard
  Str 9 50 2h p B   1-INF-210 Úvod do matematickej logiky                  2i***
  Stv 8 10 2h p B   1-INF-120 Úvod do diskrétnych štruktúr                 1i*

Withalm Josef
  Pon 10 40 3h v M-IV  2-INF-130 Architektúry orientované na služby - princípy a technológie  3ips 5i 4iB 4iC 4iA*
  Pon 10 40 3h l M-217 2-INF-130 Architektúry orientované na služby - princípy a technológie  3ips 5i
  Pon 13 10 3h l M-217 2-INF-261 IT Based Supply Networks                   5i
  Pon 13 10 3h k M-IV  2-INF-261 IT Based Supply Networks                   5i 4i*

Zeman Marek D
  Pon 12 20 1h c M-VII 1-INF-215 Formálne jazyky a automaty (1)                2i1
  Stv 9 50 2h p F1   1-AIN-211 Úvod do teoretickej informatiky                2iai*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
(KJFB)

Antalic Stanislav
  Pon 11 30 1h p F1-327 2-FJF-202 Jadrové reakcie                        5fjf
  Stv 13 10 3h p B   1-AIN-515 Vedecko-technické výpočty                   2iai*

Astaloš Róbert D
  Pon 12 20 2h c F1-232a 1-FYZ-150 Základné matematické metódy                 1foz

Babincová Melánia
  Str 8 10 4h p F1-328a 2-FBF-150 Základy všeobecnej biológie                 4fbf
  Stv 11 30 2h p F1-232a 2-FBF-140 Úvod do biomechaniky                     4fmf
              2-FBF-142 Fyzikálne mechanizmy procesov v ľudskom organizme      4fbf

Babinec Peter
  Pon 8 10 2h p F1-232a 2-FBF-130 Teória medzimolekulových systémov              4fbf
  Uto 9 50 2h p F1-232a 2-FBF-103 Kvantovomechanické modelovanie chemických a biologických sys 4fbf
  Uto 11 30 2h c F1-232a 2-FBF-103 Kvantovomechanické modelovanie chemických a biologických sys 4fbf
  Str 15 40 2h p F1-327 2-FBF-222 Fyzika komplexných systémov                  5fbf
  Str 17 20 2h v F1-327 2-FBF-221 Mnohočasticové techniky v chemickej fyzike          5fbf
  Stv 8 10 4h p F1-232a 1-BMF-310 Kvantová mechanika                      3fmf

Böhm Radoslav
  Pon 9 00 2h c M-XI  1-FYZ-150 Základné matematické metódy                  1f3
  Pon 10 40 2h p F1   1-FYZ-150 Základné matematické metódy                  1foz 1f*
  Pon 12 20 2h c M-V  1-FYZ-150 Základné matematické metódy                  1f1
  Pon 16 30 2h c M-XII 1-FYZ-150 Základné matematické metódy                  1f2
  Uto 8 10 1h c M-V  1-UFY-210 Vlnenie a optika                       2uF*
             1-BMF-215 Vlny a optika                         2fmf 2foz
  Uto 9 00 1h v M-V  1-BMF-280 Doplnkové cvičenia z vĺn a optiky               2fmf
  Str 11 30 1h c F1-377 2-FJF-108 Základy dozimetrie                      5fjf
  Str 14 00 3h c M-VII 1-BMF-110 Matematické základy biomedicínskej fyziky (1)         1fmf*
  Str 16 30 2h v M-VII 1-BMF-170 Matematické metódy fyziky                   1fmf*
  Stv 9 00 1h c M-II  1-BMF-180 Doplnkové cvičenia z mechaniky a molekulovej fyziky      1fmf*
  Pia 9 50 2h p F1-108 1-UFY-111 Mechanika a molekulová fyzika                 1uF* 1PuF*
             1-BMF-115 Mechanika a molekulová fyzika                 1fmf*

Florek Matej
  Uto 11 30 2h p F1-377 2-FJF-221 Neutrónová fyzika a reaktorové systémy            5fjf

Haverlík Ivan
  Pon 9 50 2h p F1-326 2-FBM-122 Databázy a informačné systémy v medicíne (1)         4fmf
  Pon 11 30 3h l F1-328a 2-FBM-105 Špeciálne praktikum z biomedicínskej fyziky (1)       4fb*
  Uto 10 40 3h p F1-328a 2-FBM-211 Zdravotnícka a medicínska informatika (2)          5fmf
  Uto 13 10 1h c F1-328a 2-FBM-211 Zdravotnícka a medicínska informatika (2)          5fmf
  Str 8 10 2h p F1-326 2-FBM-107 Matematické modelovanie biosystémov              4fmf
             2-FBF-203 Matematické modely v biofyzike a biomatematike        5fbf
  Str 9 50 2h c F1-326 2-FBM-107 Matematické modelovanie biosystémov              4fmf
             2-FBF-203 Matematické modely v biofyzike a biomatematike        5fbf
  Str 15 40 2h p F1-326 1-BMF-510 Základy teórie algoritmov a programovania           2fmf
  Str 17 20 2h c F1-326 1-BMF-510 Základy teórie algoritmov a programovania           2fmf

Hianik Tibor
  Uto 14 00 2h v F1-326 2-FBF-143 Biosenzory                          4fb*
  Uto 15 40 2h s F1-326 XXXPRED019 Biofyzikálny seminár                     4fb* 5fb*
  Uto 17 20 1h s F1-328a 2-FBF-115 Odborný seminár (1)                     4fbf
  Stv 8 10 2h p F1-328a 2-FBM-103 Experimentálne metódy lekárskej fyziky (1)          4fmf
              2-FBF-105 Experimentálne metódy biofyziky a chemickej fyziky (1)    4fbf
  Stv 14 00 3h v F1-109 2-FBF-202 Bioenergetika                         5fb*
  Stv 16 30 2h p F1-109 1-FYZ-835 Fyzika živých organizmov                   2f*
  Stv 18 10 1h s F1-326 2-FBF-225 Odborný seminár (3)                      5fbf

Hlinka Vladimír
  Pon 18 10 2h l F1-252 2-FJF-106 Praktikum z jadrovej fyziky a elektroniky           4fjf
  Uto 9 50 1h p F1-377 2-FJF-104 Experimentálne metódy jadrovej fyziky (1)           4fjf

Hodák Rastislav D
  Str 12 20 2h c F1-327 2-FJF-101 Kvantová teória (2)                      4fjf

Holý Karol
  Uto 13 10 1h v F1-377 1-FYZ-600 Rádionuklidy v životnom prostredí               3f*
  Stv 14 00 2h p F1-377 2-FJF-205 Aplikácie rádioizotopov a zväzkov častíc v praxi       5fjf

Chorvát Dušan
  Uto 17 20 3h l F1-326 2-FBM-235 Lasery a vláknová optika v medicíne              5fb*
  Str 13 10 4h p F1-328a 2-FBM-135 Metódy spracovania biosignálov a počítačová grafika (1)   4fb*

Chudý Martin
  Uto 14 00 1h v F1-377 1-FYZ-600 Rádionuklidy v životnom prostredí               3f*
  Str 9 50 2h p F1-377 2-FJF-108 Základy dozimetrie                      5fjf

Krafčík Andrej D
  Stv 11 30 2h c F1-328a 1-BMF-310 Kvantová mechanika                      3fmf

Kvasnička Peter
  Pia 14 00 2h p F1-326 2-FBM-102 Fyzikálne princípy diagnostiky a terapie           4fmf

Mach Pavel
  Uto 14 00 2h p F1-328a 2-FOZ-172 Fyzikálna chémia                       5fp
  Stv 8 10 2h p F1-327 1-OZE-241 Všeobecná chémia                       1foz 1f*
  Stv 9 50 2h p F1-328a 2-FBF-102 Fyzikálna chémia a elektrochémia               4fb*
  Stv 14 50 3h s F1-328a 2-FBF-132 Aplikácie metód kvantovej chémie a molekulovej dynamiky na m 4fbf
  Pia 8 10 2h p F1-326 1-FYZ-855 Chemické základy živých systémov (2)             3f*

Masarik Jozef
  Stv 13 10 1h s F1-377 2-FJF-921 Diplomový seminár (2)                     5fjf
  Pia 10 40 2h v F1-377 2-FJF-237 Fyzika tienenia ionizujúceho žiarenia             5fjf

Mlynárik Vladimír
  Pia 15 40 2h p F1-326 2-FBM-121 Základy magneticko-rezonančnej spektrometrie a tomografie   4fb*

Ostatná Veronika
  Pon 8 10 2h p F1-326 2-FBM-101 Medicínska biofyzika (1)                   4fmf

Pikna Miroslav
  Pon 9 50 3h l F1-262 1-FYZ-360 Praktikum IV (atómová a jadrová fyzika)            3f2
  Stv 14 50 3h l F1-222 1-FYZ-360 Praktikum IV (atómová a jadrová fyzika)            3f*

Polášková Anna
  Pon 13 10 1h l F1-oJF 2-FJF-209 Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (2)           5fjf

Povinec Pavel
  Pia 11 30 1h s F2-s168 3-FEN-010 Ochrana totálneho environmentu                2fDRS

Ruttkay-Nedecký Gabriel
  Str 13 10 2h p F1-232a 1-FYZ-870 Základy molekulárnej biológie                3f*

Rybár Peter
  Pon 11 30 3h l F1-328a 2-FBM-105 Špeciálne praktikum z biomedicínskej fyziky (1)       4fb*
  Pon 16 30 2h v F1-328a 2-FBF-223 Aplikačné programy v biofyzike                4fmf 5fbf
  Pon 18 10 1h c F1-328a 2-FBF-223 Aplikačné programy v biofyzike                4fmf 5fbf

Sitár Branislav
  Pon 9 00 2h v F1-327 2-FJF-236 Detekčné metódy fyziky vysokých energií            5fjf
  Stv 9 50 2h v F1-377 2-FJF-132 Urýchľovače častíc                      4fjf

Staníček Jaroslav
  Pon 16 30 2h l F1-oJF 2-FJF-209 Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (2)           5fjf
  Str 9 50 2h p F1-327 2-FJF-102 Jadrová a subjadrová fyzika (1)                4fjf
  Str 11 30 1h c F1-327 2-FJF-102 Jadrová a subjadrová fyzika (1)                4fjf
  Pia 10 40 1h s F2-s168 3-FEN-010 Ochrana totálneho environmentu                2fDRS

Strmeň Peter
  Pon 16 30 2h l F1-252 2-FJF-106 Praktikum z jadrovej fyziky a elektroniky           4fjf
  Uto 13 10 2h p F1-327 2-FJF-122 Jadrová elektronika                      4fjf

Sýkora Ivan
  Pon 9 50 2h v F1-377 1-FYZ-615 Rádiometrické merania                     3f*
  Pon 18 10 2h l F1-oJF 2-FJF-209 Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (2)           5fjf
  Uto 10 40 1h p F1-377 2-FJF-104 Experimentálne metódy jadrovej fyziky (1)           4fjf
  Uto 14 50 2h p F1-377 2-FJF-121 Spracovanie jadrovo-fyzikálnych údajov            4fjf
  Pia 9 00 2h v F1-377 2-FJF-232 Vybrané kapitoly spektrometrie gama žiarenia         5fjf

Szarka Ján
  Uto 16 30 2h p F2-T3 1-OZE-141 Princípy počítačov a aplikačný softvér            1foz
  Stv 14 50 2h v F1-327 1-INF-311 Nové trendy personálnych počítačov              3ips

Šáro Štefan
  Pon 10 40 1h p F1-327 2-FJF-202 Jadrové reakcie                        5fjf
  Stv 12 20 1h s F1-377 2-FJF-921 Diplomový seminár (2)                     5fjf

Šikurová Libuša
  Pon 8 10 2h p F1-326 2-FBM-101 Medicínska biofyzika (1)                   4fmf
  Uto 9 00 2h p F1-326 2-FBM-124 Základy a aplikácie optickej spektroskopie          4fmf
  Uto 10 40 1h c F1-326 2-FBM-124 Základy a aplikácie optickej spektroskopie          4fmf
  Str 13 10 3h l F1-326 2-FBM-213 Fotobiofyzika a fototerapia                  5fb*
  Stv 9 00 5h s F1-326 2-FBM-920 Diplomový seminár (1)                     5fmf
  Stv 9 00 2h s F1-326 2-FBF-920 Diplomový seminár (1)                     5fbf
  Pia 14 00 2h p F1-326 2-FBM-102 Fyzikálne princípy diagnostiky a terapie           4fmf

Šimkovic Fedor
  Uto 11 30 2h p F1-327 2-FJF-101 Kvantová teória (2)                      4fjf
  Str 8 10 2h p F1-327 2-FJF-101 Kvantová teória (2)                      4fjf

Šivo Alexander
  Pon 9 50 3h l F1-261 1-FYZ-360 Praktikum IV (atómová a jadrová fyzika)            3fmf
  Stv 13 10 2h v F1-327 2-FJF-133 Jadrová energetika a životné prostredie            4fjf 4fmf
  Stv 14 50 3h l F1-261 1-FYZ-360 Praktikum IV (atómová a jadrová fyzika)            3f1

Tokár Stanislav
  Str 8 10 2h v F1-377 2-FJF-234 Vybrané kapitoly z fyziky vysokých energií          5fjf
  Stv 8 10 2h v F1-308 2-FJF-235 Modelovanie časticových interakcií              5fjf

Urban Ján
  Str 11 30 2h p F1-326 2-FBF-101 Biochémia                           4fbf
  Stv 13 10 2h p F1-328a 2-FBF-104 Fyzika polymérov a biopolymérov               4fbf
  Stv 14 50 3h s F1-328a 2-FBF-132 Aplikácie metód kvantovej chémie a molekulovej dynamiky na m 4fbf

Vanko Július
  Uto 9 00 2h p F1-327 2-FJF-206 Jadrová a subjadrová fyzika (3)                5fjf
  Uto 10 40 1h c F1-327 2-FJF-206 Jadrová a subjadrová fyzika (3)                5fjf
  Stv 8 10 2h v M-XII 2-EFM-221 Teória kooperatívnych hier                  5mef*
  Stv 11 30 2h v F1-327 2-FJF-131 Kinematika elementárnych častíc                4fjf

Vitovič Pavol D
  Stv 16 30 2h p F1-326 2-FBF-224 Koloidy a surfaktanty                     5fbf

Waczulíková Iveta
  Uto 9 00 2h k F1-328a 2-FBM-206 Aplikácie matematickej štatistiky v medicíne         5fmf
  Uto 10 40 1h c F1-326 2-FBM-124 Základy a aplikácie optickej spektroskopie          4fmf
  Uto 11 30 3h v F1-326 2-FBM-236 Špecifiká práce interdisciplinárnych tímov          5fmf
  Str 11 30 2h p F1-326 2-FBF-101 Biochémia                           4fbf
  Str 13 10 2h p F1-232a 1-FYZ-870 Základy molekulárnej biológie                3f*
  Stv 8 10 2h p F1-328a 2-FBM-103 Experimentálne metódy lekárskej fyziky (1)          4fmf
              2-FBF-105 Experimentálne metódy biofyziky a chemickej fyziky (1)    4fbf

Ženiš Tibor
  Uto 14 50 2h p F1-308 2-FJF-230 Počítačové siete                       2foz 5fjf
  Uto 18 10 1h p F2-T3 1-OZE-141 Princípy počítačov a aplikačný softvér            1foz
  Stv 11 30 3h l F2-T3 1-FYZ-355 Počítačové praktikum (2)                   3f*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra jazykovej prípravy
(KJP)

Čárska Renáta
  Pon 16 30 2h c M-IV  1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1iai2
  Pon 18 10 2h c M-IV  1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1m2 1mpm2
  Str 14 50 2h c F2-283 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1mpm1
  Str 16 30 2h c F1-246 1-MXX-231 Anglický jazyk (3)                      2uMT 2m**
  Stv 8 10 2h c F2-283 1-MXX-231 Anglický jazyk (3)                      2iai4 2i2
  Pia 8 10 2h c M-V  1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1iai4 1iai5
  Pia 9 50 2h c F1-246 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1i1 1i2

Demovičová Ružena
  Pon 16 30 2h c F1-232a 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1mng2
  Pon 18 10 2h c F1-232a 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1foz 1uF* 1fmf*
  Uto 15 40 2h c F2-283 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1f2 1fmf*
  Str 14 50 2h c F1-232a 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1m2 1mpm2
  Str 16 30 2h c F2-283 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1iai5 1i3
  Str 18 10 2h c F2-283 1-MXX-231 Anglický jazyk (3)                      2f2 2fmf 2foz 2uF*
  Pia 8 10 2h c F2-283 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1iai3

Erdélyi Ladislav
  Pon 16 30 2h c F1-246 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1mng1
  Pon 18 10 2h c F1-246 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1m2 1uMT
  Uto 15 40 2h c M-V  1-MXX-231 Anglický jazyk (3)                      2mng2
  Str 13 10 2h c F1-246 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1mef1
  Str 14 50 2h c F1-247 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1mng2
  Pia 8 10 2h c F1-246 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1mef2
  Pia 9 50 2h c M-V  1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1iai4 1uMI

Gombárik Pavel
  Pon 16 30 2h c M-VI  1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1mng1
  Pon 18 10 2h c M-VI  1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1m1
  Uto 13 10 2h c F2-283 1-MXX-231 Anglický jazyk (3)                      2mef2
  Str 13 10 2h c F2-283 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1mef1
  Stv 8 10 2h c F1-246 1-MXX-231 Anglický jazyk (3)                      2iai3 2i2
  Stv 9 50 2h c F2-283 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1mef2
  Pia 9 50 2h c M-VI  1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1iai1

Klátiková Elena
  Pon 11 30 2h c F1-246 1-MXX-161 Ruský jazyk (1)                        FMFI
  Pon 16 30 2h c M-V  1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1iai3 1iai4
  Uto 8 10 2h c F1-246 1-MXX-231 Anglický jazyk (3)                      2iai4 2u*I
  Uto 11 30 2h c F1-246 1-MXX-161 Ruský jazyk (1)                        FMFI
  Str 9 50 2h c F1-246 1-MXX-261 Ruský jazyk (3)                        FMFI
  Str 11 30 2h c F2-283 1-MXX-161 Ruský jazyk (1)                        FMFI
  Pia 9 50 2h c M-III 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1i1

Kočvarová Jana
  Pon 16 30 2h c M-III 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1f3 1uMF
  Pon 18 10 2h c M-III 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1iai5 1uMI 1mpm2 1uMF 1m2 1mng2
  Str 14 50 2h c F1-246 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1f2
  Str 16 30 2h c M-II  1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1iai4 1iai5 1i3
  Stv 8 10 2h c M-IV  1-MXX-231 Anglický jazyk (3)                      2iai3
  Pia 8 10 2h c M-VI  1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1iai2
  Pia 9 50 2h c M-IV  1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1i2 1i3

Vilášek Pavel
  Pon 12 20 2h c F2-283 1-MXX-241 Francúzsky jazyk (3)                     FMFI
  Uto 14 50 2h c F1-246 1-MXX-151 Nemecký jazyk (1)                       FMFI
  Uto 16 30 2h c F1-246 1-MXX-241 Francúzsky jazyk (3)                     FMFI
  Str 11 30 2h c F1-246 1-MXX-251 Nemecký jazyk (3)                       FMFI
  Str 16 30 2h c M-I  1-MXX-141 Francúzsky jazyk (1)                     FMFI
  Str 18 10 2h c F1-246 1-MXX-251 Nemecký jazyk (3)                       FMFI
  Stv 11 30 2h c F2-283 1-MXX-251 Nemecký jazyk (3)                       FMFI

Zemanová Alena
  Pon 16 30 2h c F2-283 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1f3 1foz 1fmf*
  Pon 18 10 2h c F2-283 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1iai5 1f3 1mng2 1mpm2 1m2 1uMF
  Str 14 50 2h c M-XII 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1f1 1f2
  Str 17 20 2h c M-III 1-MXX-231 Anglický jazyk (3)                      2f2 2fmf 2foz
  Stv 16 30 2h c F2-283 3-FBF-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)          fDRS mDRS iDRS
             3-FEN-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)          fDRS mDRS iDRS
             3-FCH-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)          fDRS mDRS iDRS
             3-FJF-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)          fDRS mDRS iDRS
             3-FVM-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)          fDRS mDRS iDRS
             3-INF-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)          fDRS mDRS iDRS
             3-MGT-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)          fDRS mDRS iDRS
             3-MNA-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)          fDRS mDRS iDRS
             3-MVM-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)          fDRS mDRS iDRS
             3-FVF-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)          fDRS mDRS iDRS
             3-MNA-202 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)          fDRS mDRS iDRS
  Pia 9 50 2h c F2-283 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                      1iai1
  Pia 11 30 2h c F2-283 3-FBF-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)          1fDRS 1mDRS 1iDRS
             3-FEN-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)          1fDRS 1mDRS 1iDRS
             3-FCH-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)          1fDRS 1mDRS 1iDRS
             3-FJF-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)          1fDRS 1mDRS 1iDRS
             3-FVM-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)          1fDRS 1mDRS 1iDRS
             3-INF-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)          1fDRS 1mDRS 1iDRS
             3-MGT-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)          1fDRS 1mDRS 1iDRS
             3-MNA-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)          1fDRS 1mDRS 1iDRS
             3-MVM-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)          1fDRS 1mDRS 1iDRS
             3-FVF-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)          1fDRS 1mDRS 1iDRS
             3-MNA-202 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)          1fDRS 1mDRS 1iDRS


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky
(KMANM)

Babinská Martina D
  Pon 12 20 2h v M-IX  1-MMN-510 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (1)         1mng1
  Str 8 10 2h c M-X  1-MMN-111 Matematická analýza (1)                    1mng1

Babušíková Jela
  Pon 10 40 2h p M-224 2-MAT-314 Práca s moderným softvérom v numerickej matematike      4mna*
  Pon 12 20 2h p M-224 2-MAT-314 Práca s moderným softvérom v numerickej matematike      4mna*
  Uto 9 50 2h p F1-328 2-EFM-101 Numerické metódy                       4mef*
  Str 13 10 2h p M-VIII 2-AIN-161 Aplikovaná numerická matematika                4iai*
             2-MPG-243 Numerická matematika pre grafikov               5mpg
  Stv 8 10 2h p M-VIII 1-MMN-230 Numerické metódy (1)                     2mng*
  Stv 9 50 1h p M-223 1-MAT-780 Numerická matematika (2)                   3mna 4mps
  Stv 10 40 1h c M-223 1-MAT-780 Numerická matematika (2)                   4mps 3mna

Bušinská Tatiana
  Uto 14 50 2h c M-X  1-MAT-120 Lineárna algebra a geometria (1)               1m2
  Uto 16 30 2h v M-X  1-MAT-191 Cvičenie z lineárnej algebry a geometrie (1)         1m2
  Str 11 30 2h p M-223 3-MNA-001 Numerické metódy lineárnej algebry              1mDRS
  Str 14 50 2h p M-223 2-MAT-313 Vybrané kapitoly z numerickej algebry             4mna*
  Stv 9 00 1h c M-223 1-MMN-321 Maticový počet                        3mng1
  Stv 9 50 1h c F1-247 1-MMN-321 Maticový počet                        3mng2
  Stv 12 20 2h p F1-109 1-MMN-321 Maticový počet                        3mng*
  Stv 15 40 2h p M-223 1-MAT-530 Numerické metódy lineárnej algebry              3mna
  Stv 17 20 1h c M-223 1-MAT-530 Numerické metódy lineárnej algebry              3mna

Demetrian Michal
  Pon 16 30 2h p M-223 2-MAT-132 Vybrané partie z matematickej fyziky (1)           5mma*
  Pon 18 10 1h c M-223 2-MAT-132 Vybrané partie z matematickej fyziky (1)           5mma*
  Uto 13 10 3h p M-223 1-BMF-210 Matematické základy biomedicínskej fyziky (3)         2fmf
  Uto 16 30 2h v M-102 2-MAT-616 Lineárne operátory a normované algebry v matematickej fyzike 5mma 5mna 5mms*
  Str 14 50 3h c F2   1-FYZ-215 Matematika (3)                        2foz 2f*
  Stv 13 10 3h c M-223 1-BMF-210 Matematické základy biomedicínskej fyziky (3)         2fmf
  Stv 17 20 1h v M-102 N-mCFZ-003-1 Vybrané kapitoly z matematiky (2)             4Pfch
  Stv 18 10 1h c M-102 N-mCFZ-003-1 Vybrané kapitoly z matematiky (2)             4Pfch

Fečkan Michal
  Uto 12 20 2h p M-109 3-MAM-023 Nelineárna funkcionálna analýza                1mDRS
  Str 10 40 2h p M-IV  2-MAT-131 Analýza na varietach                     1mDRS 5mma*
  Str 12 20 1h c M-IV  2-MAT-131 Analýza na varietach                     1mDRS 5mma*
  Stv 9 00 2h p M-109 3-MNA-003 Variačné metódy riešenia parciálnych diferenciálnych rovníc  2mDRS
             3-MAM-020 Variačné metódy riešenia parciálnych diferenciálnych rovníc  1mDRS
  Stv 11 30 2h p M-223 1-MAT-410 Funkcionálna analýza (1)                   3mna 3mma 3mms 4mms*

Filo Ján
  Str 13 10 2h p A   1-MAT-210 Matematická analýza (3)                    2m**
  Stv 8 10 2h p F2   1-MAT-210 Matematická analýza (3)                    2m**

Fúsek Peter
  Pon 12 20 2h c F1-328 1-EFM-220 Lineárne programovanie                    2mef1
  Pon 16 30 2h p F1-109 1-MMN-315 Nelineárna a stochastická optimalizácia (1)          3mng*
  Uto 11 30 2h v M-III 2-INF-153 Optimalizačné metódy (2)                   5i
  Uto 16 30 2h c M-XI  1-EFM-220 Lineárne programovanie                    2mef2
  Stv 12 20 2h p B2-404 N-bGAF-002-1 Aplikovaná matematika                   2Pgl
  Stv 14 00 1h c B2-404 N-bGAF-002-1 Aplikovaná matematika                   2Pgl
  Stv 18 10 1h v M-V  2-INF-153 Optimalizačné metódy (2)                   5i
  Stv 19 00 1h c M-V  2-INF-153 Optimalizačné metódy (2)                   5i

Chocholatý Pavol
  Pon 11 30 2h p B2-404 2-UMA-281 Základné numerické metódy riešenia rovníc           5uM* 5PuM*
  Uto 14 50 1h p M-II  1-MAT-780 Numerická matematika (2)                   3mna 4mps
  Uto 15 40 1h c M-II  1-MAT-780 Numerická matematika (2)                   3mna 4mps
  Uto 16 30 2h p M-II  2-MAT-312 Diferenčné metódy riešenia parciálnych diferenciálnych rovníc 4mna*
  Stv 13 10 3h p M-II  2-MMN-101 Numerické metódy (1)                     4mng*
  Stv 15 40 1h c M-II  2-MMN-101 Numerické metódy (1)                     4mng*

Jaroš František
  Uto 11 30 2h c F1-247 1-MAT-310 Obyčajné diferenciálne rovnice (1)              4mps 3m*
  Uto 14 00 2h c M-IX  1-MMN-210 Matematická analýza (3)                    2mng2
  Str 8 10 2h p M-IX  1-MMN-261 Obyčajné diferenciálne rovnice                2mng*
  Str 14 50 2h c M-IX  1-MMN-261 Obyčajné diferenciálne rovnice                2mng2
  Stv 11 30 2h c M-IX  1-MMN-261 Obyčajné diferenciálne rovnice                2mng1
  Stv 14 50 2h v M-IX  1-MMN-565 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (3)         2mng2

Jaroš Jaroslav
  Pon 11 30 2h p M-II  2-MMN-103 Obyčajné diferenciálne rovnice                4mng*
  Str 11 30 2h p M-I  1-MAT-510 Biomatematika (1)                       3m*
  Str 14 50 2h p M-109 3-MAM-021 Funkcionálne diferenciálne rovnice              2mDRS
  Stv 10 40 1h p M-III 2-MMN-103 Obyčajné diferenciálne rovnice                4mng*
  Stv 11 30 1h c M-III 2-MMN-103 Obyčajné diferenciálne rovnice                4mng*

Jursová Petra D
  Uto 16 30 2h c M-VI  1-INF-110 Matematická analýza (1)                    1i1 1i3
  Uto 18 10 2h c M-VI  1-INF-110 Matematická analýza (1)                    1i2 1i3

Kačur Jozef
  Uto 9 50 2h p M-223 2-MAT-334 Metóda konečných prvkov (2)                  5mna*
  Str 13 10 2h p M-223 3-MNA-005 Metóda konečných prvkov                    2mDRS
  Str 16 30 2h p M-223 2-MAT-332 Riešenie konvekčno-difúznych úloh               5m*

Kubáček Zbyněk
  Pon 9 00 3h p F1-247 1-MMN-210 Matematická analýza (3)                    2mng*
  Uto 9 50 2h p F2   1-MAT-110 Matematická analýza (1)                    1m**
  Uto 14 00 2h c M-109 3-MVM-045 Školská matematika vo svetle vyššej matematiky (1)      2mDRS
  Str 9 50 2h p F2   1-MAT-110 Matematická analýza (1)                    1m**
  Str 13 10 2h p B   1-INF-110 Matematická analýza (1)                    1i*

Kupka Ivan
  Pon 13 10 2h p B2-404 2-UMA-261 Vybrané partie z matematickej analýzy (3)           5uM* 5PuM*
  Uto 15 40 2h p Ch1-2 1-UMA-211 Matematická analýza (3)                    2PuM*
  Uto 17 20 1h c Ch1-2 1-UMA-211 Matematická analýza (3)                    2PuM*
  Str 9 50 3h p B2-304 1-UMA-101 Matematická analýza (1)                    1PuM*
  Str 14 50 2h v M-102 1-MAT-810 Seminár z reálnej analýzy                   3m*

Medveď Milan
  Uto 9 50 2h p F1-247 1-MAT-310 Obyčajné diferenciálne rovnice (1)              4mps 3m*
  Str 8 10 2h p M-III 2-MAT-111 Dynamické systémy                       4mma* mDRS

Minár Jozef D
  Pon 8 10 2h v M-II  1-MAT-710 Cvičenie z matematickej analýzy (1)              1m2
  Str 16 30 2h c F1-247 1-MAT-110 Matematická analýza (1)                    1m2

Mózer Ján
  Uto 8 10 2h p F1   1-FYZ-350 Matematika (5)                        3f*
  Uto 13 10 2h p F1-108 1-FYZ-215 Matematika (3)                        2foz 2f*
  Str 9 50 2h p F1-108 1-FYZ-350 Matematika (5)                        3f*
  Stv 8 10 2h v M-I  1-FYZ-674 Variačné úlohy vo fyzike                   3f*
  Stv 13 10 3h p F1   1-FYZ-215 Matematika (3)                        2foz 2f*

Novotný Peter
  Pon 8 10 3h c M-V  1-FYZ-120 Matematika (1)                        1f1 1foz
  Pon 16 30 2h v F1-328 1-MAT-185 Metódy riešenia matematických úloh (1)            1m*
  Uto 15 40 3h c M-IX  1-FYZ-120 Matematika (1)                        1f3
  Uto 18 10 2h v M-IX  1-MAT-185 Metódy riešenia matematických úloh (1)            FMFI
  Str 8 10 2h c M-208 1-MAT-732 Software MATLAB (2)                      2m**

Otčenáš Peter D
  Stv 15 40 2h c B1-320 N-bZXX-001-1 Matematika (1)                       1Pgek

Plesník Ján
  Str 8 10 2h p M-223 1-MAT-466 Lineárne programovanie                    3mms 3mna 3mpm*
  Str 9 50 2h c M-223 1-MAT-466 Lineárne programovanie                    3mms 3mna 3mpm*
  Stv 8 10 2h p F1-108 1-EFM-220 Lineárne programovanie                    2mef*

Polesňák Lukáš D
  Pon 16 30 2h c M-208 1-MAT-770 Proseminár z TEX-u                      2m*
  Str 18 10 2h c M-208 1-MAT-770 Proseminár z TEX-u                      2m*

Pospíšil Michal D
  Pon 12 20 2h c M-223 1-MAT-410 Funkcionálna analýza (1)                   3mna 3mma 3mms 4mms*
  Str 9 50 1h c M-III 2-MAT-111 Dynamické systémy                       4mma* mDRS

Rostás Kristína
  Uto 13 10 2h c M-III 1-MAT-210 Matematická analýza (3)                    2m*
  Str 9 50 2h v M-V  1-MAT-750 Cvičenie z matematickej analýzy (3)              2m*
  Stv 9 50 3h c M-XI  1-FYZ-120 Matematika (1)                        1f2
  Stv 14 00 2h p Ch1-1 N-bZXX-001-1 Matematika (1)                       1Pgek
  Pia 9 00 3h p M-223 1-INF-605 Matematická analýza (3)                    2i* 4i*
  Pia 11 30 1h c M-223 1-INF-605 Matematická analýza (3)                    2i* 4i*

Škripková Lucia D
  Uto 14 00 2h c F1-328 1-MMN-210 Matematická analýza (3)                    2mng1
  Stv 14 50 2h v M-VIII 1-MMN-565 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (3)         2mng1

Švaňa Peter
  Pon 8 10 3h c B2-304 N-bCXX-053 Matematika pre chémiu (1)                  1Pch
  Pon 11 30 2h s F1-248 1-MAT-715 Proseminár z MS-Office                    1m*
  Uto 9 00-10 20 v FM-L6 1-MMN-285 Obchodná grafika (1)                     3mng1
  Uto 12 30-13 50 v FM-L6 1-MMN-285 Obchodná grafika (1)                     3mng2
  Stv 8 10 2h v B2-304 2-UMA-256 Základy finančnej a poistnej matematiky            5uM* 5PuM*
  Stv 9 50 2h v B2-304 1-UMA-305 Úvod do financií a základy účtovníctva            3uM* 3PuM*
  Stv 11 30 2h s F1-248 1-MAT-715 Proseminár z MS-Office                    1mpm*
  Stv 16 30 2h v F1-232a 2-MMN-130 Finančná a poistná matematika v MS-Exceli          4mng*

Toma Vladimír
  Str 13 10 2h v F1-109 2-EFM-233 Modely medzinárodného obchodu                 5mef*
  Stv 8 10 2h p M-III 2-MMN-104 Aplikovaná funkcionálna analýza (1)              4mng*
  Stv 9 50 1h c M-III 2-MMN-104 Aplikovaná funkcionálna analýza (1)              4mng*
  Pia 8 10 2h s B   2-MMN-921 Diplomový seminár (2)                     5mng*
  Pia 9 50 2h p B   1-EFM-560 Rozhodovacie techniky v manažmente              3mef*
             2-MMN-203 Rozhodovacie techniky v manažmente              5mng*

Valášek Ján
  Pon 9 00 2h p M-IX  1-MAT-416 Teória funkcií komplexnej premennej              2m* 3m*
  Pon 10 40 2h c M-IX  1-MAT-416 Teória funkcií komplexnej premennej              2m* 3m*
  Uto 13 10 3h p F1   1-FYZ-120 Matematika (1)                        1foz 1f*
  Str 8 10 2h p F1   1-FYZ-120 Matematika (1)                        1foz 1f*
  Str 12 20 2h p M-III 2-MAT-113 Vybrané partie z reálnej analýzy               4mma*
  Str 14 00 1h c M-III 2-MAT-113 Vybrané partie z reálnej analýzy               4mma*

Valková Anna
  Str 14 50 2h c M-VIII 1-MMN-230 Numerické metódy (1)                     2mng1
  Str 16 30 2h c M-VIII 1-MMN-230 Numerické metódy (1)                     2mng2

Vencko Jozef
  Pon 10 40 2h p F1-108 1-MMN-111 Matematická analýza (1)                    1mng*
  Stv 9 50 2h p F1-328 1-MMN-111 Matematická analýza (1)                    1mng*

Viszus Eugen
  Uto 9 50 2h p M-III 2-MAT-112 Parciálne diferenciálne rovnice (1)              4mma*
  Uto 14 00 2h c M-IV  2-MAT-112 Parciálne diferenciálne rovnice (1)              4mma*
  Str 9 50 2h p M-I  1-BMF-110 Matematické základy biomedicínskej fyziky (1)         1fmf*
  Stv 11 30 2h p M-I  1-BMF-110 Matematické základy biomedicínskej fyziky (1)         1fmf*
  Pia 9 00 2h p M-IX  1-MAT-785 Teória miery a integrálu                   3mma
  Pia 10 40 1h c M-IX  1-MAT-785 Teória miery a integrálu                   3mma


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky
(KTFDF)

Balek Vladimír
  Pon 9 50 2h v F2-126 2-FTF-111 Reprezentácie grúp                      4ftf 4m**
  Pon 11 30 2h v F2-130 2-FTF-213 Kozmológia                          5ftf
  Str 9 50 2h v F2-125 2-FTF-111 Reprezentácie grúp                      4ftf 4m**
  Stv 9 00 2h v F2-oTF 2-UFY-253 Teoretická fyzika (3)                     5uF*
  Stv 10 40 1h c F2-oTF 2-UFY-253 Teoretická fyzika (3)                     5uF*
  Stv 13 10 2h v F2-130 2-FTF-222 Kvantová teória gravitácie                  5ftf

Blažek Tomáš
  Uto 9 50 2h p F2-125 1-FYZ-310 Kvantová teória (1)                      3f*
  Str 14 50 4h s F2-130 2-FTF-215 Špeciálny seminár (1)                     5ftf
  Stv 9 50 2h p F2-125 1-FYZ-310 Kvantová teória (1)                      3f*

Černý Vladimír
  Pon 11 30 2h p F1-109 1-FYZ-315 Štatistická fyzika a termodynamika              3f*
             1-UFY-340 Termodynamika a štatistická fyzika              3uF*
  Uto 9 50 2h c F2-oTF 1-UFY-355 Cvičenie z termodynamiky a štatistickej fyziky        3uMF
  Str 8 10 3h v F2-T3 1-FYZ-255 Počítačové praktikum (1)                   2f2
  Str 11 30 2h p F1-109 1-FYZ-315 Štatistická fyzika a termodynamika              3f*
             1-UFY-340 Termodynamika a štatistická fyzika              3uF*

Danišovič Marián
  Str 9 50 2h s F1-321 2-UFY-151 Multimediálne prostriedky vo vyučovaní            4uF*
  Pia 9 00 3h k F1-321 3-FVF-011 Internet ako vzdelávacie prostredie              1fDRS
  Pia 11 30 2h s F1-321 1-UFY-330 Aplikácie didaktickej techniky                3uF*

Demkanin Peter
  Uto 9 50 2h c F1-151 3-FVF-017 Modelovanie vo vyučovaní fyziky                fDRS
  Uto 11 30 1h p F1-151 3-FVF-017 Modelovanie vo vyučovaní fyziky                fDRS
  Stv 9 50 2h p F2-126 2-UFY-104 Didaktika fyziky (1)                     4uF*
  Stv 11 30 1h c F2-126 2-UFY-104 Didaktika fyziky (1)                     4uF*
  Stv 13 10 2h s F2-126 DRS017 Seminár fDRS                           fDRS
  Pia 13 10 2h s F1-151 2-UXX-105 Počítačom podporované prírodovedné laboratórium        4u**

Dian Martin D
  Str 18 10 2h c F2-130 2-FTF-211 Teória kondenzovaných látok                  5ftf 5ftl

Dubničková Anna Zuzana
  Uto 13 10 2h p F2-130 2-UFY-101 Teoretická fyzika (1)                     4uF*

Fecko Marián
  Pon 8 10 2h c F2-130 2-FTF-112 Diferenciálna geometria                    4ftf
  Pon 11 30 2h p F2-125 1-FYZ-251 Teoretická mechanika                     2f*
  Uto 15 40 3h v F2-130 1-FYZ-675 Lieove grupy pre fyzikov                   3f*
  Str 11 30 2h p F2-125 1-FYZ-251 Teoretická mechanika                     2f*
  Stv 9 50 2h p F2-130 2-FTF-112 Diferenciálna geometria                    4ftf
  Stv 14 50 2h p F2-130 2-FTF-112 Diferenciálna geometria                    4ftf

Figurová Mária D
  Uto 8 10 2h v M-XII 1-AIN-111 Doplnkové cvičenie k matematike (1)              1iai*
  Pia 11 30 2h c M-III 1-AIN-110 Matematika (1)                        1iai3

Gáliková Veronika D
  Str 8 10 2h c M-V  2-UFY-101 Teoretická fyzika (1)                     4uF*

Haverlíková Viera
  Pon 8 10 2h c F1-328 1-AIN-110 Matematika (1)                        1iai5
  Pon 9 50 2h c F2-125 1-AIN-110 Matematika (1)                        1iai4
  Uto 8 10 2h v F1-328 1-AIN-111 Doplnkové cvičenie k matematike (1)              1iai*
  Stv 9 50 2h c F2-s110 1-AIN-110 Matematika (1)                        1iai2
  Pia 8 10 1h p F2-s110 1-MXX-482 Význam alternatívnych koncepcií v procese poznávania     FMFI
  Pia 9 00 1h c F2-s110 1-MXX-482 Význam alternatívnych koncepcií v procese poznávania     FMFI
  Pia 9 50 1h p F2-s110 1-MXX-461 Vedecká show (1)                       FMFI
  Pia 10 40 1h s F2-s110 1-MXX-461 Vedecká show (1)                       FMFI

Horňanský Ľudovít
  Str 9 50 2h s F2-126 2-UFY-265 Metódy riešenia fyzikálnych úloh (2)             5uF*

Horváth Peter
  Pon 11 30 2h s F2-126 1-UFY-230 Seminár zo školskej fyziky (3)                2uF*
  Stv 8 10 2h l F1-151 2-UFY-111 Školské pokusy z fyziky (1)                  4uF*
  Stv 9 50 2h l F1-151 1-UFY-250 Fyzikálne praktikum (2)                    2uF*
  Stv 11 30 2h l F1-151 2-UFY-211 Školské pokusy z fyziky (2)                  5uF*
  Stv 15 40 2h s F1-151 2-UFY-165 Jednoduché experimenty (1)                  4uF*

Košinárová Anna
  Pon 13 10 2h p Ch1-2 N-bCXX-053 Matematika pre chémiu (1)                  1Pch*
  Uto 11 30 3h c Ch2-201 N-bCXX-053 Matematika pre chémiu (1)                  1Pbch
  Str 9 00 2h p Ch1-2 N-bCXX-053 Matematika pre chémiu (1)                  1Pch*
  Str 14 00 2h p M-II  1-UFY-120 Matematické metódy vo fyzike (1)               1uF* 1PuF*
  Str 15 40 1h c M-II  1-UFY-120 Matematické metódy vo fyzike (1)               1uF* 1PuF*
  Stv 11 30 2h p M-II  1-UFY-160 Kalkulus pre nematematikov (1)                1uF* 1PuF*
  Stv 14 50 2h p Ch1-2 N-bCXX-077-1 Výberový seminár z matematiky (1)             1Pch*

Lapitková Viera
  Uto 8 10 2h s F2-126 2-UXX-933 Seminár k diplomovej práci z fyziky              5uF*
  Uto 11 30 2h p F2-126 1-UFY-310 Úvod do didaktiky fyziky                   3uF*
  Uto 13 10 1h p F1-oDF 3-FVF-013 Technika školského experimentu (1)              1fDRS
  Uto 14 00 2h c F1-oDF 3-FVF-013 Technika školského experimentu (1)              1fDRS
  Str 9 50 2h c F1-151 1-UFY-310 Úvod do didaktiky fyziky                   3uF*
  Str 12 20 2h p F2-126 2-UFY-205 Didaktika fyziky (3)                     5uF*
  Str 14 00 1h c F2-126 2-UFY-205 Didaktika fyziky (3)                     5uF*
  Stv 15 40 2h v F2-126 2-UFY-161 Netradičné vyučovacie postupy (1)               5uF*
  Pia 8 10 2h s F2-126 1-UXX-932 Seminár k bakalárskej práci z fyziky             3uF*

Masár Eduard
  Pon 16 30 3h v F2-T3 1-FYZ-255 Počítačové praktikum (1)                   2f1
  Str 11 30 2h v F2-130 2-FTF-125 Klasická teória žiarenia                   4ftf
  Str 14 00 3h v F2-125 2-FTF-132 Metódy počítačovej fyziky                   4ftf

Mojžiš Martin
  Uto 8 10 2h p F2-130 2-FTF-113 Kvantová teória poľa                     4ftf 4ftl
  Uto 11 30 2h c F2-130 2-FTF-113 Kvantová teória poľa                     4ftf 4ftl
  Str 8 10 2h v F2-130 2-FTF-212 Štandardný model                       5ftf
  Stv 8 10 2h p F2-130 2-FTF-113 Kvantová teória poľa                     4ftl 4ftf
  Stv 11 30 2h v F2-130 2-FTF-212 Štandardný model                       5ftf

Noga Milan
  Pon 9 50 2h p F2-130 2-FTF-211 Teória kondenzovaných látok                  5ftf 5ftl
  Uto 9 50 2h v F2-130 2-FTF-121 Metódy funkcionálneho integrálu vo fyzike           4ftf
  Pia 9 50 2h p F2-130 2-FTF-211 Teória kondenzovaných látok                  5ftl 5ftf

Pišút Ján
  Uto 13 10 3h k F2-126 3-IVI-015 Kurz tvorby učebného textu a pedagogických dokumentov (1)   1iDRS
             3-FVF-005 Kurz tvorby učebného textu a pedagogických dokumentov (1)   2fDRS

Polák Vratko
  Str 8 10 2h c F2-125 1-FYZ-315 Štatistická fyzika a termodynamika              3f*
  Str 9 50 2h s F2-130 2-FTF-921 Diplomový seminár (1)                     5ftf

Prešnajder Peter
  Uto 11 30 2h p A   1-AIN-110 Matematika (1)                        1iai*

Širaň Michal D
  Pia 9 50 2h c F2-125 1-FYZ-310 Kvantová teória (1)                      3f*

Škovran Matej D
  Str 13 10 2h c F2-130 2-FTF-213 Kozmológia                          5ftf

Štefánik Dušan D
  Pia 9 50 2h c F2-125 1-FYZ-310 Kvantová teória (1)                      3f*

Tomek Lukáš D
  Stv 9 50 2h c M-XII 1-FYZ-251 Teoretická mechanika                     2f*

Velanová Michaela D
  Uto 8 10 2h v M-VII 1-AIN-111 Doplnkové cvičenie k matematike (1)              1iai*
  Stv 11 30 2h c M-IV  1-AIN-110 Matematika (1)                        1iai1

Velmovská Klára
  Pon 8 10 3h c Ch2-201 N-bCXX-053 Matematika pre chémiu (1)                  1Pch*
  Uto 13 10 2h p F1-151 1-UFY-265 Fyzika netradične (1)                     2uF*
  Str 8 10 2h l F1-151 1-UFY-320 Praktikum školských pokusov (1)                3uF*
  Stv 8 10 2h s F2-126 1-UFY-129 Seminár zo školskej fyziky (1)                1uF* 1PuF*
  Pia 9 00 2h c B2-446 N-bZXX-001-1 Matematika (1)                       1Pgek
  Pia 10 40 2h c B2-446 N-bZXX-001-1 Matematika (1)                       1Pgek


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra základov a vyučovania informatiky
(KZVI)

Bezáková Daniela
  Pon 16 30 2h p M-I  1-UIN-122 Diskrétna matematika (1)                   1uMI 1uFI
  Uto 11 30 2h c M-II  1-UMA-304 Diskrétna matematika (1)                   1uMI 1uFI
  Uto 14 50 2h c M-XII 1-AIN-130 Programovanie (1)                       1iai2
  Stv 8 10 2h c I-H6  1-AIN-610 Tvorba webových dokumentov                  1iai1 1iai2 1iai3
  Stv 9 50 2h c I-H6  1-AIN-610 Tvorba webových dokumentov                  1i*
  Stv 16 30 2h v I-H3  1-UIN-327 Programátorské etudy (Imagine) (1)              3u*I 3PuI*

Gujberová Monika D
  Uto 11 30 2h c I-H3  1-AIN-210 Algoritmy a dátové štruktúry                 2iai*
  Uto 13 10 2h c I-H3  1-AIN-210 Algoritmy a dátové štruktúry                 2iai*

Hrušecká Andrea
  Uto 9 50 2h c I-H3  1-UIN-140 Programovanie (1)                       1u*I 1PuI*
  Str 9 50 2h s I-H3  1-UIN-140 Programovanie (1)                       1u*I 1PuI*
  Stv 8 10 2h s I-H3  1-UXX-234 Informačné a komunikačné technológie (3)           2uMT 2uF*
  Stv 9 50 2h c I-H6  1-AIN-610 Tvorba webových dokumentov                  1i*
  Stv 11 30 2h c I-H6  1-AIN-610 Tvorba webových dokumentov                  1iai3 1iai4 1iai5

Hrušecký Roman
  Pon 9 50 2h v I-H3  2-UIN-236 Programovanie aplikácií pre web (2)              5u*I 5PuI*
  Uto 13 10 1h p A   1-AIN-610 Tvorba webových dokumentov                  1i***
  Stv 8 10 2h c I-H6  1-AIN-610 Tvorba webových dokumentov                  1iai1 1iai2 1iai3
  Stv 9 50 2h c I-H6  1-AIN-610 Tvorba webových dokumentov                  1i*
  Stv 11 30 2h c I-H6  1-AIN-610 Tvorba webových dokumentov                  1iai3 1iai4 1iai5
  Stv 18 10 2h v I-H3  1-UIN-355 Úvod do tvorby webových dokumentov              3u*I 3PuI*

Jašková Ľudmila
  Pon 8 10 2h c I-H6  1-MAT-130 Programovanie (1)                       1mng*
  Pon 9 50 2h c I-H6  1-MAT-130 Programovanie (1)                       1m*
  Pon 11 30 2h c I-H6  1-MAT-130 Programovanie (1)                       1mpm*
  Str 8 10 2h s I-H3  1-UXX-133 Informačné a komunikačné technológie (1)           1u** 1PuI*
  Str 11 30 2h v I-H3  2-UIN-206 Prístupnosť elektronických dokumentov             4u*I 4PuI*

Kabátová Martina
  Pon 8 10 2h c I-H6  1-MAT-130 Programovanie (1)                       1mng*
  Pon 9 50 2h c I-H6  1-MAT-130 Programovanie (1)                       1m*
  Pon 11 30 2h c I-H6  1-MAT-130 Programovanie (1)                       1mpm*
  Uto 8 10 2h p M-I  2-UXX-123 Metódy pedagogického výskumu                 4u**
  Uto 9 50 2h c I-H6  1-MAT-130 Programovanie (1)                       1mef*
  Str 11 30 2h v I-32  2-UXX-202 Robotické stavebnice vo vzdelávaní (2)            4u*I 5u* 4PuI* 5PuI*

Kalaš Ivan
  Uto 8 10 2h s F1-232a 2-UXX-936 Seminár k diplomovej práci z informatiky (2)         5u*I 5PuI*
  Uto 9 50 2h p M-II  2-UIN-219 Didaktika informatiky (2)                   5u*I 5PuI*
  Uto 11 30 2h s I-32  1-UXX-933 Seminár k bakalárskej práci z informatiky           3u*I 3PuI*
  Uto 17 20 2h s M-VII 1-UIN-250 Propedeutika vyučovania informatiky (1)            2u*I 2PuI*
  Pia 9 00 2h s I-32  3-IVI-001 Aktuálne problémy didaktiky informatiky (1)          iDRS

Košťálová Martina
  Stv 16 30 2h v F1-248 1-UIN-325 Programátorské etudy (Pascal) (1)               3u*I 3PuI*

Kubincová Zuzana
  Pon 8 10 2h p M-I  1-UIN-241 Programovanie (3)                       2u*I 2PuI*
  Pon 10 40 2h p B   1-AIN-210 Algoritmy a dátové štruktúry                 2iai*
  Uto 8 10 2h p F1-247 1-UIN-140 Programovanie (1)                       1u*I 1PuI*
  Uto 11 30 2h c M-I  1-AIN-210 Algoritmy a dátové štruktúry                 2iai*
  Uto 11 30 2h c I-H3  1-AIN-210 Algoritmy a dátové štruktúry                 2iai*
  Uto 13 10 2h c M-II  1-AIN-210 Algoritmy a dátové štruktúry                 2iai*
  Uto 13 10 2h c I-H3  1-AIN-210 Algoritmy a dátové štruktúry                 2iai*
  Str 9 50 2h s I-H3  1-UIN-140 Programovanie (1)                       1u*I 1PuI*
  Str 9 50 2h c I-KZVI 1-UIN-140 Programovanie (1)                       1uFI 1uMI 1PuI*
  Str 16 30 2h v I-32  2-UIN-247 Webové technológie vo vyučovaní                5u*I 5PuI*

Mayerová Karolína D
  Uto 11 30 2h c I-H6  1-AIN-210 Algoritmy a dátové štruktúry                 2iai*
  Uto 13 10 2h c I-H6  1-AIN-210 Algoritmy a dátové štruktúry                 2iai*

Mikolajová Katarína
  Pon 11 30 2h c I-H6  1-MAT-130 Programovanie (1)                       1mpm*
  Uto 9 50 2h v F1-248 1-UIN-346 Multimédiá                          3u*I 3PuI*

Moravčík Milan D
  Uto 11 30 2h c I-H6  1-AIN-210 Algoritmy a dátové štruktúry                 2iai*
  Uto 13 10 2h c I-H6  1-AIN-210 Algoritmy a dátové štruktúry                 2iai*

Onačilová Daniela D
  Str 14 50 2h v M-III 2-UIN-265 Počítačová grafika                      5u*I 5PuI*

Salanci Ľubomír
  Uto 8 10 2h p A   1-MAT-130 Programovanie (1)                       1m***
  Uto 9 50 2h c I-H6  1-MAT-130 Programovanie (1)                       1mef*
  Uto 15 40 3h k M-I  2-UIN-106 Didaktika programovania                    4u*I 4PuI*
  Str 8 10 2h p F1-248 2-UIN-107 Počítačové systémy                      4u*I 4PuI*

Šišková Juliana
  Uto 12 20 2h p M-V  1-UIN-222 Diskrétna matematika (3)                   2u*I
  Uto 14 00 2h c F1-232a 1-UIN-221 Nepovinné cvičenia z diskrétnej matematiky          2u*I
  Uto 15 40 2h s F1-232a 1-UIN-230 Seminár z matematických štruktúr               2u*I 2PuI*
  Uto 17 20 2h c F1-248 2-AIN-107 Moderné webovské technológie                 4iag2
  Stv 18 10 2h c M-I  1-UIN-330 Návrh a analýza algoritmov                  3u*I 3PuI*

Škodáčková Anita D
  Stv 8 10 2h c I-H6  1-AIN-610 Tvorba webových dokumentov                  1iai1 1iai2 1iai3
  Stv 11 30 2h c I-H6  1-AIN-610 Tvorba webových dokumentov                  1iai3 1iai4 1iai5

Tomcsányi Peter D
  Str 11 30 2h v I-32  2-UXX-202 Robotické stavebnice vo vzdelávaní (2)            4u*I 5u* 4PuI* 5PuI*
  Str 14 50 2h v F1-248 2-UIN-212 Operačné systémy (2)                     5u*I 5PuI*
  Str 16 30 2h v F1-248 2-UIN-238 Multiplatformové programovanie                5u*I 5PuI*

Tomcsányiová Monika
  Uto 8 10 2h p M-II  1-UIN-341 Tvorba pedagogického softvéru (1)               3u*I 3PuI*
  Uto 9 50 2h v I-32  DRS028 Tvorba pedagogického softvéru                  mDRS
  Str 9 50 2h v F1-248 2-UIN-132 Programovanie v Jave (1)                   4u*I 4PuI*
  Stv 8 10 2h s F1-248 1-UXX-234 Informačné a komunikačné technológie (3)           2u*I 2PuI*
  Stv 9 50 2h c F1-248 1-UIN-241 Programovanie (3)                       2u*I 2PuI*

Wagner Miroslav
  Str 14 50 2h v I-H3  2-UIN-242 Počítačové siete                       5u*I 5PuI*
  Str 16 30 2h v I-H3  2-UXX-203 Bezpečnosť v počítačovej učebni                5u* 5PuI*

Winczer Michal
  Uto 9 50 2h p M-I  1-UIN-330 Návrh a analýza algoritmov                  3u*I 3PuI*
  Uto 13 10 3h k M-I  2-UIN-101 Teoretická informatika (1)                  4u*I 4PuI*
  Stv 9 50 2h p F1   1-AIN-211 Úvod do teoretickej informatiky                2iai*
  Stv 14 50 2h s M-VI  1-UXX-333 Informačné a komunikačné technológie (5) pre učiteľov informa 3u*I 3PuI*
             1-UXX-332 Sociálne aspekty informatizácie                3uMD 3uMF 3uMT
  Pia 13 10 4h v I-H3  1-INF-810 Rýchlostné programovanie (1)                 1i*** 2i* 3i**
             1-INF-820 Rýchlostné programovanie (3)                 1i*** 2i* 3i**
             1-INF-830 Rýchlostné programovanie (5)                 1i*** 2i* 3i**


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Výpočtové centrum
(VC)KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu: 28. 10. 2011.