Štátne skúšky a obhajoby

Štátne skúšky jún 2019 - bakalárske a magisterské štúdium

Na štátne skúšky v tomto akademickom roku je nutné prihlásiť sa elektronicky cez systém AIS.

Prihlasovanie v systéme AIS je možné do 28.4.2019 do 23:59 hod.

Odhlasovanie zo štátnych skúšok na základe písomnej žiadosti študenta

Sylaby predmetov štátnej skúšky

Sylaby jednotlivých predmetov získate kliknutím na predmet štátnej skúšky v študijnom pláne alebo v AISe (Študijné programy - Výstupné zostavy zo študijných programov). 

Dokumenty o štátnej skúške v inom jazyku

V akademickom roku 2018/2019 sa dokumenty o absolvovaní štúdia (diplom, vysvedčenie, dodatok k diplomu) vydávajú automaticky dvojjazyčne (Sj/Aj) – netreba o ne žiadať.

Doklady sa spätne nevydávajú!

Termíny štátnych skúšok a promócií

Termíny sú uvedené v harmonograme. Presné termíny aj s rozdelením budú zverejnené pred konaním.  

Poradie kandidátov na štátne skúšky - bakalárske štúdium

Poradie kandidátov na štátne skúšky - magisterské štúdium

Poradie kandidátov na štátne skúšky - doplnkové pedagogické štúdium

Promócie - termíny a pokyny


  Bakalárske štúdium
do 28. 4. 2019Podanie prihlášok na štátne skúšky (júnový termín)
do 17. 5. 2019Odovzdanie bakalárskych prác
18. 6. – 28. 6. 2019Štátne skúšky bakalárskych študijných programov
19. 8. – 30. 8. 2019Opravný termín štátnych skúšok
Skúškové obdobie
13 5. - 17. 5. 2019Predtermíny pre študentov končiacich bakalárske študijné programy

20. 5. - 14. 6. 2019

Skúškové obdobie pre študentov končiacich bakalárske študijné programy
    
Magisterské štúdium
do 28. 4. 2019 Podanie prihlášok na štátne skúšky (júnový termín)
do 26. 4. 2019 Odovzdanie diplomových prác študentov programu Manažérska matematika
do 3. 5. 2019 Odovzdanie diplomových prác študentov (okrem programov Manažérska matematika, Kognitívna veda)
do 24 5. 2019 Odovzdanie diplomových prác študentov programu Kognitívna veda
4. 6. – 14. 6. 2019 Štátne skúšky magisterských študijných programov
20. 6. - 21. 6. 2019 Štátne skúšky študijného programu Kognitívna veda
19. 8. – 30. 8. 2019 Opravný termín štátnych skúšok
Skúškové obdobie
13.5. - 17. 5. 2019 Predtermíny pre študentov končiacich magisterské študijné programy
20. 5. - 31. 5. 2019 Skúškové obdobie pre študentov končiacich magisterské študijné programy