Štátne skúšky a obhajoby

Sylaby predmetov štátnej skúšky

Sylaby jednotlivých predmetov získate kliknutím na predmet štátnej skúšky v študijnom pláne alebo v AISe (Študijné programy - Výstupné zostavy zo študijných programov). 

Dokumenty o štátnej skúške v inom jazyku

V akademickom roku 2016/2017 sa dokumenty o absolvovaní štúdia (diplom, vysvedčenie, dodatok k diplomu) vydávajú automaticky dvojjazyčne (Sj/Aj) – netreba o ne žiadať.

Doklady sa spätne nevydávajú!

Termíny štátnych skúšok a promócií

Termíny sú uvedené v harmonograme. Presné termíny aj s rozdelením budú zverejnené pred konaním.  

Poradie kandidátov na štátne skúšky - bakalárske štúdium

Poradie kandidátov na štátne skúšky - magisterské štúdium

Poradie kandidátov na štátne skúšky - doplnkové pedagogické štúdium

Promócie - termíny a pokyny


  Bakalárske štúdium
do 28. 4. 2017Podanie prihlášok na štátne skúšky (júnový termín)
do 16. 5. 2017Odovzdanie bakalárskych prác
19. 6. – 30. 6. 2017Štátne skúšky bakalárskych študijných programov
21. 8. – 31. 8. 2017Opravný termín štátnych skúšok
Skúškové obdobie
15. 5. - 19. 5. 2017Predtermíny pre študentov končiacich bakalárske študijné programy
22. 5. - 16. 6. 2017Skúškové obdobie pre študentov končiacich bakalárske študijné programy
    
Magisterské štúdium
do 28. 4. 2017 Podanie prihlášok na štátne skúšky (júnový termín)
do 20. 4. 2017 Odovzdanie diplomových prác študentov programov Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie, Manažérska matematika
do 4. 5. 2017 Odovzdanie diplomových prác študentov (okrem programov Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie, Manažérska matematika, Kognitívna veda)
do 25. 5. 2017 Odovzdanie diplomových prác študentov programu Kognitívna veda
5. 6. – 23. 6. 2017 Štátne skúšky magisterských študijných programov
29. 6. - 30. 6. 2017 Štátne skúšky študijného programu Kognitívna veda
21. 8. – 31. 8.  2017 Opravný termín štátnych skúšok
Skúškové obdobie
15.5. - 19. 5. 2017 Predtermíny pre študentov končiacich magisterské študijné programy
22. 5. - 2. 6. 2017 Skúškové obdobie pre študentov končiacich magisterské študijné programy