Štátne skúšky a obhajoby

Štátne skúšky jún 2022

Na štátne skúšky je nutné prihlásiť sa elektronicky cez systém AIS.

Prihlasovanie v systéme AIS je možné 

  • pre bakalárske štúdium do 20.5.2022 do 23:59 
  • pre magisterské štúdium do 6.5.2022 do 23:59 

Odhlasovanie zo štátnych skúšok bude možné len na základe žiadosti študenta (zaslanej e-mailom zo študentskej e-mailovej adresy svojej študijnej referentke)  

  • pre bakalárske štúdium najneskôr do 13.6.2022 
  • pre magisterské štúdium najneskôr do 30.5.2022  

Sylaby predmetov štátnej skúšky

Sylaby jednotlivých predmetov získate kliknutím na predmet štátnej skúšky v študijnom pláne alebo v AISe (Študijné programy - Výstupné zostavy zo študijných programov). 

Dokumenty o štátnej skúške v inom jazyku

V akademickom roku 2021/2022 sa dokumenty o absolvovaní štúdia (diplom, vysvedčenie, dodatok k diplomu) vydávajú automaticky dvojjazyčne (Sj/Aj) – netreba o ne žiadať.

Doklady sa spätne nevydávajú!

Termíny štátnych skúšok a promócií

Termíny sú uvedené v harmonograme. Presné termíny aj s rozdelením budú zverejnené pred konaním.  

Poradie kandidátov na štátne skúšky - bakalárske štúdium

Poradie kandidátov na štátne skúšky - magisterské štúdium

Poradie kandidátov na štátne skúšky - doplnkové pedagogické štúdium

Promócie - termíny a pokyny 

 

ŠTÁTNE SKÚŠKY
Bakalárske štúdium
do 20. 5. 2022 Prihlasovanie na štátne skúšky (júnový termín)
do 20. 5. 2022 Odovzdanie bakalárskych prác (pokiaľ garant programu neurčí inak)
14. 6. – 24. 6. 2022 Štátne skúšky bakalárskych študijných programov (júnový termín)
15. 8. – 31. 8. 2022 Opravný termín štátnych skúšok
Magisterské štúdium
do 6. 5. 2022 Prihlasovanie na štátne skúšky (júnový termín)
do 29. 4. 2022 Odovzdanie diplomových prác študentov programov Manažérska matematika
do 6. 5. 2022 Odovzdanie diplomových prác študentov (okrem programov Manažérska matematika, Kognitívna veda, pokiaľ garant programu neurčí inak)
do 20. 5. 2022 Odovzdanie diplomových prác študentov programu Kognitívna veda
31. 5. – 10. 6. 2022 Štátne skúšky magisterských študijných programov
28. 6. 2022 Štátne skúšky študijného programu Kognitívna veda
15. 8. – 31.  8. 2022 Opravné termíny štátnych skúšok
SKÚŚKOVÉ OBDOBIE
Bakalárske štúdium
16. 5. - 10. 6. 2022 Skúškové obdobie pre študentov končiacich bakalárske študijné programy
Magisterské štúdium
16. 5. - 27. 5. 2022 Skúškové obdobie pre študentov končiacich magisterské študijné programy