Štátne skúšky a obhajoby

Štátne skúšky jún 2018 - bakalárske a magisterské štúdium

Na štátne skúšky v tomto akademickom roku je nutné prihlásiť sa elektronicky cez systém AIS.

Prihlasovanie v systéme AIS je možné do 29.4.2018 do 23:59 hod.

Odhlasovanie v systéme AIS je možné do 30.4.2018 do 23:59 hod.

Sylaby predmetov štátnej skúšky

Sylaby jednotlivých predmetov získate kliknutím na predmet štátnej skúšky v študijnom pláne alebo v AISe (Študijné programy - Výstupné zostavy zo študijných programov). 

Dokumenty o štátnej skúške v inom jazyku

V akademickom roku 2017/2018 sa dokumenty o absolvovaní štúdia (diplom, vysvedčenie, dodatok k diplomu) vydávajú automaticky dvojjazyčne (Sj/Aj) – netreba o ne žiadať.

Doklady sa spätne nevydávajú!

Termíny štátnych skúšok a promócií

Termíny sú uvedené v harmonograme. Presné termíny aj s rozdelením budú zverejnené pred konaním.  

Poradie kandidátov na štátne skúšky - bakalárske štúdium

Poradie kandidátov na štátne skúšky - magisterské štúdium

Poradie kandidátov na štátne skúšky - doplnkové pedagogické štúdium

Promócie - termíny a pokyny


  Bakalárske štúdium
do 29. 4. 2018Podanie prihlášok na štátne skúšky (júnový termín)
do 16. 5. 2018Odovzdanie bakalárskych prác
19. 6. – 29. 6. 2018Štátne skúšky bakalárskych študijných programov
20. 8. – 31. 8. 2018Opravný termín štátnych skúšok
Skúškové obdobie
14. 5. - 18. 5. 2018Predtermíny pre študentov končiacich bakalárske študijné programy
21. 5. - 15. 6. 2018Skúškové obdobie pre študentov končiacich bakalárske študijné programy
    
Magisterské štúdium
do 29. 4. 2018 Podanie prihlášok na štátne skúšky (júnový termín)
do 27. 4. 2018 Odovzdanie diplomových prác študentov programu Manažérska matematika
do 4. 5. 2018 Odovzdanie diplomových prác študentov (okrem programov Manažérska matematika, Kognitívna veda)
do 25. 5. 2018 Odovzdanie diplomových prác študentov programu Kognitívna veda
5. 6. – 15. 6. 2018 Štátne skúšky magisterských študijných programov
21. 6. - 22. 6. 2018 Štátne skúšky študijného programu Kognitívna veda
20. 8. – 31. 8.  2018 Opravný termín štátnych skúšok
Skúškové obdobie
14.5. - 18. 5. 2018 Predtermíny pre študentov končiacich magisterské študijné programy
21. 5. - 1. 6. 2018 Skúškové obdobie pre študentov končiacich magisterské študijné programy