Štátne skúšky a obhajoby

Štátne skúšky jún 2024

Na štátne skúšky je nutné prihlásiť sa elektronicky cez systém AIS.
Podmienkou je nahratie predmetov ŠS v zápisnom liste.

Prihlasovanie v systéme AIS je možné 

  • pre bakalárske štúdium do 24.5.2024 do 23:59 
  • pre magisterské štúdium do 10.5.2024 do 23:59 

Odhlasovanie zo štátnych skúšok bude možné len na základe žiadosti študenta (zaslanej e-mailom zo študentskej e-mailovej adresy svojej študijnej referentke)  

  • pre bakalárske štúdium najneskôr do 12.6.2024 
  • pre magisterské štúdium najneskôr do 29.5.2024  

Sylaby predmetov štátnej skúšky

Sylaby jednotlivých predmetov získate kliknutím na predmet štátnej skúšky v študijnom pláne alebo v AISe (Študijné programy - Výstupné zostavy zo študijných programov). 

Dokumenty o štátnej skúške v inom jazyku

V akademickom roku 2023/2024 sa dokumenty o absolvovaní štúdia (diplom, vysvedčenie, dodatok k diplomu) vydávajú automaticky dvojjazyčne (Sj/Aj) – netreba o ne žiadať.

Doklady sa spätne nevydávajú!

Termíny štátnych skúšok a promócií

Termíny sú uvedené v harmonograme. Presné termíny aj s rozdelením budú zverejnené pred konaním.  

Poradie kandidátov na štátne skúšky - bakalárske štúdium

Poradie kandidátov na štátne skúšky - magisterské štúdium

Poradie kandidátov na štátne skúšky - doplnkové pedagogické štúdium

Promócie - termíny a pokyny 

 

ŠTÁTNE SKÚŠKY
Bakalárske štúdium
do 24. 5. 2024 Prihlasovanie na štátne skúšky (júnový termín)
do 24. 5. 2024 Odovzdanie bakalárskych prác (pokiaľ garant programu neurčí inak)
18. 6. – 28. 6. 2024 Štátne skúšky bakalárskych študijných programov (júnový termín)
19. 8. – 30. 8. 2024 Opravný termín štátnych skúšok
Magisterské štúdium
do 10. 5. 2024 Prihlasovanie na štátne skúšky (júnový termín)
do 10. 5. 2024 Odovzdanie diplomových prác študentov (okrem programu Kognitívna veda, pokiaľ garant programu neurčí inak)
do 24. 5. 2024 Odovzdanie diplomových prác študentov programu Kognitívna veda
4. 6. – 14. 6. 2024 Štátne skúšky magisterských študijných programov
20. 6. - 21. 6. 2024 Štátne skúšky študijného programu Kognitívna veda
19. 8. – 30.  8. 2024 Opravné termíny štátnych skúšok
SKÚŚKOVÉ OBDOBIE
Bakalárske štúdium
20. 5. - 14. 6. 2024 Skúškové obdobie pre študentov končiacich bakalárske študijné programy
Magisterské štúdium
20. 5. - 31. 5. 2024 Skúškové obdobie pre študentov končiacich magisterské študijné programy