Štátne skúšky a obhajoby

Štátne skúšky jún 2020 - bakalárske a magisterské štúdium

Na štátne skúšky v tomto akademickom roku je nutné prihlásiť sa elektronicky cez systém AIS.

Prihlasovanie v systéme AIS - termín bude zverejnený neskôr

Odhlasovanie zo štátnych skúšok na základe písomnej žiadosti študenta

Sylaby predmetov štátnej skúšky

Sylaby jednotlivých predmetov získate kliknutím na predmet štátnej skúšky v študijnom pláne alebo v AISe (Študijné programy - Výstupné zostavy zo študijných programov). 

Dokumenty o štátnej skúške v inom jazyku

V akademickom roku 2019/2020 sa dokumenty o absolvovaní štúdia (diplom, vysvedčenie, dodatok k diplomu) vydávajú automaticky dvojjazyčne (Sj/Aj) – netreba o ne žiadať.

Doklady sa spätne nevydávajú!

Termíny štátnych skúšok a promócií

Termíny sú uvedené v harmonograme. Presné termíny aj s rozdelením budú zverejnené pred konaním.  

Poradie kandidátov na štátne skúšky - bakalárske štúdium

Poradie kandidátov na štátne skúšky - magisterské štúdium

Poradie kandidátov na štátne skúšky - doplnkové pedagogické štúdium

Promócie - termíny a pokyny


  Bakalárske štúdium
do 15. 5. 2020Podanie prihlášok na štátne skúšky (júnový termín)
do 15. 5. 2020Odovzdanie bakalárskych prác (pokiaľ garant programu neurčí inak)
16. 6. – 23. 6. 2020Štátne skúšky bakalárskych študijných programov (júnový termín)
17. 8. – 31. 8. 2020Opravný termín štátnych skúšok
Skúškové obdobie
11. 5. - 15. 5. 2020Predtermíny pre študentov končiacich bakalárske študijné programy

18. 5. - 12. 6. 2020

Skúškové obdobie pre študentov končiacich bakalárske študijné programy
    
Magisterské štúdium
do 4. 5. 2020 Podanie prihlášok na štátne skúšky (júnový termín)
do 24. 4. 2020 Odovzdanie diplomových prác študentov programu Manažérska matematika
do 4. 5. 2020 Odovzdanie diplomových prác študentov (okrem programov Manažérska matematika, Kognitívna veda)
do 22 5. 2020 Odovzdanie diplomových prác študentov programu Kognitívna veda
2. 6. – 12. 6. 2020 Štátne skúšky magisterských študijných programov
24. 6. - 25. 6. 2020 Štátne skúšky študijného programu Kognitívna veda
17. 8. – 31. 8. 2020 Opravný termín štátnych skúšok
Skúškové obdobie
11.5. - 15. 5. 2020 Predtermíny pre študentov končiacich magisterské študijné programy
18. 5. - 29. 5. 2020 Skúškové obdobie pre študentov končiacich magisterské študijné programy