Rozvrhy ucitelov podla katedier
letný semester 2013/14

Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie
(KAFZM)

Bartok Juraj
  Stv 14 00 1h p F1-358 FMFI.KAFZM/2-FMK-138/13 Moderné merania v leteckej a synoptickej meteor 4fmk
  Stv 14 50 1h c F1-358 FMFI.KAFZM/2-FMK-138/13 Moderné merania v leteckej a synoptickej meteor 4fmk

Benko Martin
  Str 14 50 3h l F1-360 FMFI.KAFZM/2-FMK-104/00 Praktikum zo synoptickej meteorológie (3)    4fmk

Bielik Miroslav
  Str 8 10 1h p G-333 FMFI.KAFZM/2-FFZ-209/09 Regionálny geofyzikálny model          5fg

Brestenský Jozef
  Stv 14 00 2h v G-337 PriF/N-bGAF-001-1/237D/00 Aplikovaná fyzika               2Pgl
  Stv 15 40 1h c G-337 PriF/N-bGAF-001-1/237D/00 Aplikovaná fyzika               2Pgl

Brimich Ladislav
  Stv 8 10 2h p F2-s110 FMFI.KAFZM/2-FFZ-112/09 Tiažové pole a tvar Zeme            4fg

Damborská Ingrid
  Pon 9 00 2h p F1-357 FMFI.KAFZM/2-FMK-106/00 Štatistické metódy v meteorológii a klimatológi 4fmk
  Pon 10 40 1h c F1-357 FMFI.KAFZM/2-FMK-106/00 Štatistické metódy v meteorológii a klimatológi 4fmk
  Pon 12 20 2h p F1-357 FMFI.KAFZM/2-FMK-112/00 Fyzika hraničnej vrstvy atmosféry        4fmk
  Pon 14 00 1h c F1-357 FMFI.KAFZM/2-FMK-112/00 Fyzika hraničnej vrstvy atmosféry        4fmk
  Stv 9 00 1h p F1-357 FMFI.KAFZM/2-FMK-113/00 Fyzika oblakov a zrážok             4fmk

Dvonč Lukáš D
  Str 17 20 2h c M-III FMFI.KEF/1-FYZ-130/00 Elektromagnetizmus                1f1

Dzifčáková Elena
  Pon 11 30 3h p F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-102/00 Teoretická astrofyzika (2)           4faa

Gajdoš Štefan
  Stv 13 10 2h p F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-150/11 Kométy                     4faa
  Pia 16 30 2h l F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-130/00 Laboratórne práce (1)              4faa

Galád Adrián
  Pon 8 10 2h p F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-145/00 Asteroidy                    4faa
  Pia 16 30 2h l F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-130/00 Laboratórne práce (1)              4faa

Gera Martin
  Uto 12 20 2h p F1-357 FMFI.KAFZM/2-FMK-108/00 Metódy numerickej matematiky (2)        4fmk 4fg 4faa
  Uto 14 00 1h c F1-357 FMFI.KAFZM/2-FMK-108/00 Metódy numerickej matematiky (2)        4fmk 4fg 4faa
  Str 9 00 3h p F1-357 FMFI.KAFZM/2-FMK-111/00 Dynamické predpovedné metódy          4fmk
  Stv 10 40 1h p F1-360 FMFI.KAFZM/2-FMK-145/00 Programovanie a aplikačný software v meteorológ 4fmk
  Stv 11 30 1h c F1-360 FMFI.KAFZM/2-FMK-145/00 Programovanie a aplikačný software v meteorológ 4fmk
  Stv 13 10 1h p F1-357 FMFI.KAFZM/2-FOZ-114/10 Modelovanie procesov v atmosfére a hydrosfére  4foz
  Pia 12 20 4h p F1-357 FMFI.KAFZM/1-FYZ-580/00 Dynamická meteorológia (1)           3f*

Hensel Karol
  Uto 9 50 2h p F2-s168 FMFI.KAFZM/2-FFP-233/12 Biomedicínske a environmentálne aplikácie plaz 5fp
  Stv 16 30 3h p F2-s168 FMFI.KEF+KAFZM/1-OZE-342/10 Fyzikálne analytické metódy        3foz 2f*

Hrvoľ Ján
  Str 9 50 2h s F1-358 FMFI.KAFZM/2-FMK-921/00 Diplomový seminár (2)              5fmk
  Pia 12 20 2h p F1-358 FMFI.KAFZM/1-FYZ-515/00 Základy meteorológie a klimatológie       1f1 1f3 1foz
  Pia 14 00 2h c F1-358 FMFI.KAFZM/1-FYZ-520/00 Meteorologické prístroje a pozorovacie metódy  1f1 1f3 1foz

Janda Mário
  Uto 16 30 2h p F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-237/09 Laserové procesy a chemické reakcie        4fol
  Uto 18 10 2h p F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-110/09 Základy laserovej spektroskopie          4fol
  Str 18 10 2h p F2-051 FMFI.KEF/2-FFP-206/00 Kinetika a termodynamika plazmy          5fp
  Stv 12 20 2h p F2-167 FMFI.KEF/3-FOS-024/10 Optická spektroskopia plynov a plazmy       1fDRS
  Stv 16 30 3h p F2-s168 FMFI.KEF+KAFZM/1-OZE-342/10 Fyzikálne analytické metódy        3foz 2f*

Klačka Jozef
  Uto 9 00 2h p F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-112/00 Kozmická elektrodynamika (2)          4faa
  Uto 10 40 1h c F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-112/00 Kozmická elektrodynamika (2)          4faa
  Str 13 10 2h s F1-112 FMFI.KAFZM/3-FAAau-106/13 Seminár z astronómie a astrofyziky (2)    fDRS
  Stv 9 00 5h k F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-125/00 Galaktická a mimogalaktická astronómia (1)   4faa

Kornoš Leonard
  Str 9 00 3h k F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-106/00 Nebeská mechanika (2)              4faa
  Str 13 10 2h s F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-121/00 Seminár z astronómie a astrofyziky (2)     4faa 5faa
  Pia 16 30 2h l F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-130/00 Laboratórne práce (1)              4faa

Košinár Ivan
  Uto 15 40 2h v Ch1-2 PriF/N-bCXX-084-1/6126/00 Výberový seminár z fyziky (2)         1Pch*

Kováčová Monika
  Pia 13 10 2h p F2-s110 FMFI.KAFZM/2-FFZ-102/09 Matematické metódy v geofyzike (2)       4fg

Kremler Martin
  Stv 15 40 2h p F1-357 FMFI.KJFB/2-FOZ-110/13 Šírenie znečisťujúcich látok v atmosfére     4foz
             FMFI.KAFZM/2-FMK-114/00 Šírenie exhalátov v atmosfére          4fmk
  Stv 17 20 1h c F1-357 FMFI.KJFB/2-FOZ-110/13 Šírenie znečisťujúcich látok v atmosfére     4foz
             FMFI.KAFZM/2-FMK-114/00 Šírenie exhalátov v atmosfére          4fmk

Kristek Jozef
  Uto 9 00 1h v F2-s110 FMFI.KAFZM/2-FFZ-141/12 Počítačové metódy               4fg
  Uto 9 50 1h v F2-s110 FMFI.KAFZM/2-FFZ-141/12 Počítačové metódy               4fg
  Str 8 10 2h p F2-s110 FMFI.KAFZM/2-FFZ-138/12 Numerické simulácie seizmických vlnových polí 4fg
  Str 14 00 3h s F1-218 FMFI.KAFZM/3-FGF-103/00 Vybrané experimentálne a observatórne metódy ge fDRS
  Stv 9 50 2h p F2-s110 FMFI.KAFZM/2-FFZ-106/09 Meranie a spracovanie geofyzikálnych údajov (2 4fg
  Stv 11 30 1h c F2-s110 FMFI.KAFZM/2-FFZ-106/09 Meranie a spracovanie geofyzikálnych údajov (2 4fg

Kristeková Miriam
  Stv 9 50 2h p F2-s110 FMFI.KAFZM/2-FFZ-106/09 Meranie a spracovanie geofyzikálnych údajov (2 4fg
  Stv 11 30 1h c F2-s110 FMFI.KAFZM/2-FFZ-106/09 Meranie a spracovanie geofyzikálnych údajov (2 4fg

Kysel Róbert D
  Str 14 50 1h c F2-s110 FMFI.KAFZM/2-FFZ-110/09 Seizmické vlny a fyzika zemetrasení (1)    4fg
  Pia 14 50 1h c F2-s110 FMFI.KAFZM/2-FFZ-102/09 Matematické metódy v geofyzike (2)       4fg

Lapin Milan
  Uto 9 50 2h p F1-357 FMFI.KAFZM/2-FMK-110/00 Klíma strednej Európy a Slovenska        4fmk
  Str 11 30 2h s F1-357 FMFI.KAFZM/2-FMK-207/00 Seminár z klimatológie             5fmk
  Stv 9 50 1h p F1-357 FMFI.KAFZM/2-FMK-113/00 Fyzika oblakov a zrážok             4fmk
  Stv 14 00 1h p F1-357 FMFI.KAFZM/2-FOZ-114/10 Modelovanie procesov v atmosfére a hydrosfére  4foz

Mackovjak Šimon D
  Pon 16 30 2h c F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-102/00 Teoretická astrofyzika (2)           4faa

Machala Zdenko
  Uto 9 50 2h p F2-s168 FMFI.KAFZM/2-FFP-233/12 Biomedicínske a environmentálne aplikácie plaz 5fp
  Uto 11 30 2h p F2-167 FMFI.KEF+KAFZM/2-FOL-238/09 Optické žiarenie plynov a plazmy      4fol
  Str 13 10 2h p F2-s168 FMFI.KAFZM/3-FFP-202/12 Biomedicínske aplikácie žiarenia a plazmy   2fDRS

Martišovitš Viktor
  Str 9 00 2h p F2-s168 FMFI.KEF/3-FFP-003/00 Vysokoteplotná plazma (2)            1fDRS

Melo Marián
  Pon 16 30 2h p F1-357 FMFI.KAFZM/2-FMK-146/00 Geografia pre fyzikov              4fmk 2foz
  Pon 18 10 1h c F1-357 FMFI.KAFZM/2-FMK-146/00 Geografia pre fyzikov              4fmk 2foz
  Stv 8 10 2h p F1-232a FMFI.KAFZM/2-UFY-220/00 Astronómia a meteorológia           5uF*
  Stv 9 50 1h c F1-232a FMFI.KAFZM/2-UFY-220/00 Astronómia a meteorológia           5uF*

Moczo Peter
  Uto 13 10 2h s F1-218 FMFI.KAFZM/2-FFZ-923/12 Diplomový seminár (2)              5fg
  Uto 16 30 2h v F2-s110 FMFI.KAFZM/1-FYZ-475/00 Mechanika kontinua a hydrodynamika (1)     2f*
  Str 13 10 2h p F2-s110 FMFI.KAFZM/2-FFZ-110/09 Seizmické vlny a fyzika zemetrasení (1)    4fg
  Stv 9 00 3h s F1-218 FMFI.KAFZM/3-FGF-014/00 Fyzika procesov v seizmoaktívnej zóne      fDRS
  Stv 13 10 2h v F2-s110 FMFI.KAFZM/2-FFZ-147/12 Seizmológia silných pohybov a lokálne efekty z 4fg

Morva Imrich
  Uto 13 10 2h p F2-s168 FMFI.KAFZM/1-FYZ-750/00 Automatizované meracie a riadiace systémy   3foz 3f*

Morvová Marcela
  Pon 10 40 2h p F2-s168 FMFI.KAFZM/1-OZE-142/10 Základy fyziky životného prostredia      1foz 1f*
  Str 10 40 2h p F2-s168 FMFI.KAFZM/1-OZE-304/10 Základy alternatívnych zdrojov energie     3foz
  Stv 9 50 3h p F2-s168 FMFI.KAFZM/2-FOZ-155/10 Vodíková energetika a metódy uskladnenia energ 4foz

Ondrášková Adriena
  Uto 13 10 2h p F2-s110 PriF.KIG/N-bGXX-012/11 Fyzika Zeme                   1Pglvk
              PriF.KAEG/N-bGAF-049/10 Fyzika Zeme                  3Pgl
  Uto 14 50 1h c F2-s110 PriF.KIG/N-bGXX-012/11 Fyzika Zeme                   1Pglvk
  Str 9 50 2h p F2-s110 FMFI.KAFZM/2-FFZ-111/09 Magnetické pole Zeme a planét         4fg
  Str 11 30 1h c F2-s110 FMFI.KAFZM/2-FFZ-111/09 Magnetické pole Zeme a planét         4fg

Porubčan Vladimír
  Pon 9 50 2h p F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-144/00 Populácia meteoroidov              4faa
  Pia 11 30 2h p F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-242/00 Meteority                    4faa
  Pia 14 50 2h s F1-112 FMFI.KAFZM/2-FFZ-910/09 Diplomová práca (1)               5faa

Sokol Alois
  Uto 13 10 4h l F1-360 FMFI.KAFZM/1-FYZ-590/00 Praktikum zo synoptickej meteorológie (1)    3f*
  Uto 16 30 3h p F1-357 FMFI.KAFZM/1-FYZ-585/00 Synoptická meteorológia (1)           3f*
  Str 13 10 2h s F1-360 FMFI.KAFZM/2-FMK-204/00 Seminár z meteorológie (2)           5fmk

Ševčík Sebastián
  Uto 13 10 2h s F1-218 FMFI.KAFZM/2-FFZ-923/12 Diplomový seminár (2)              5fg
  Str 9 50 3h p F1-218 FMFI.KAFZM/2-FFZ-207/09 Štruktúra Zeme                 5fg
  Str 13 10 1h p F1-218 FMFI.KAFZM/2-FFZ-208/09 Fyzika planetárnych telies           5fg

Tóth Juraj
  Uto 13 10 3h p F1-112 FMFI.KAFZM/1-FYZ-430/00 Základy astronómie a astrofyziky (2)      3f*
  Uto 15 40 2h c F1-112 FMFI.KAFZM/1-FYZ-430/00 Základy astronómie a astrofyziky (2)      3f*
  Stv 8 10 2h p F1-232a FMFI.KAFZM/2-UFY-220/00 Astronómia a meteorológia           5uF*
  Stv 9 50 1h c F1-232a FMFI.KAFZM/2-UFY-220/00 Astronómia a meteorológia           5uF*
  Pia 9 00 2h p F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-146/00 Fyzika planét                  4faa
  Pia 13 10 2h p F1-112 FMFI.KAFZM/1-FYZ-435/00 Kozmický výskum planét             3f*

Világi Jozef
  Str 11 30 2h k F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-149/11 Výpočtová technika v astronómii (1)       4faa


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky
(KAGDM)

Bátorová Martina
  Pon 13 10 1h p M-120 FMFI.KAGDM/2-MPG-104/00 Geometria (2)                  4mpg 4m
  Uto 11 30 2h c M-III FMFI.KAGDM/1-AIN-545/00 Reprezentácie geometrických objektov      3iai*

Belan Anton D
  Uto 16 30 1h c M-III FMFI.KAGDM/1-UMA-310/00 Didaktika matematiky              3uM*
  Uto 19 00 1h c M-I  FMFI.KAGDM/1-FYZ-160/13 Algebra a geometria (2)             1f3
  Pia 8 10 1h c M-I  FMFI.KAGDM/1-FYZ-160/13 Algebra a geometria (2)             1f1
  Pia 9 00 1h c M-I  FMFI.KAGDM/1-FYZ-160/13 Algebra a geometria (2)             1f2

Boďa Eduard
  Uto 9 00 2h p M-XII FMFI.KAGDM/2-MPG-104/00 Geometria (2)                  4mpg 4m
  Pia 9 50 2h v M-oG  FMFI.KAGDM/2-MPG-166/12 Seminár z algebraickej geometrie (2)      4mpg mDRS

Bohdal Róbert
  Stv 8 10 2h c M-VIII FMFI.KAGDM/1-MAT-565/00 Reprezentácie geometrických objektov      3mpg 3ipg
  Stv 14 00 2h p M-217 FMFI.KAGDM/2-MPG-150/00 Automatizované interaktívne projektovanie    4mpg
  Pia 8 10 2h p I-H3  FMFI.KAGDM/1-MAT-830/00 Profesionálny grafický software (2)       3m** 3iai*
  Pia 9 50 2h c I-H3  FMFI.KAGDM/1-MAT-830/00 Profesionálny grafický software (2)       3m** 3iai*

Božek Miloš
  Pon 9 50 2h s M-oG  FMFI.KAGDM/2-MPG-164/12 Seminár z geometrie pseudoeuklidovských priesto 4mpg mDRS
  Uto 12 20 2h p M-120 FMFI.KAGDM/2-MPG-144/00 Rozmiestňovanie geometrických útvarov      4mpg 4iag*
  Uto 14 00 2h p M-oG  FMFI.KAGDM/3-MGT-023/10 Klasická diferenciálna geometria        mDRS
  Uto 15 40 2h p M-oG  FMFI.KAGDM/3-MGT-016/00 Globálna diferenciálna geometria        mDRS
  Str 8 10 2h p B   FMFI.KAGDM/1-MAT-552/10 Geometria pre grafikov (2)           3mpg 3ipg 3iai*
  Stv 12 20 2h p M-120 FMFI.KAGDM/2-MPG-242/00 Diferenciálna geometria             5mpg

Činčura Juraj
  Pon 13 10 1h p B2-404 FMFI.KAGDM/1-UMA-116/10 Elementárna teória čísel            1uM* 1PuM*
  Pon 14 00 1h c B2-404 FMFI.KAGDM/1-UMA-116/10 Elementárna teória čísel            1PuM*
  Uto 15 40 1h c M-III FMFI.KAGDM/1-UMA-116/10 Elementárna teória čísel            1uM*
  Str 14 50 1h c M-I  FMFI.KAGDM/1-UMA-207/00 Algebra (2)                   2uM*
  Stv 14 50 2h p B2-404 FMFI.KAGDM/1-UMA-207/00 Algebra (2)                   2uM* 2PuM*
  Stv 16 30 1h c B2-404 FMFI.KAGDM/1-UMA-207/00 Algebra (2)                   2PuM*
  Stv 17 20 2h p M-oATC FMFI.KAGDM/2-MAT-622/09 Teória kategórií (2)              5mms*

Dillingerová Monika
  Pon 13 10 1h s M-VIII FMFI.KAGDM/1-UMA-219/10 Didaktický seminár zo školskej matematiky (4)  2uM*
  Pon 14 50 2h p M-115 FMFI.KAGDM/2-UMA-284/10 Kapitoly z vyučovania matematiky (2)      5uM* 5PuM*
  Uto 13 10 1h c B2-302 FMFI.KAGDM/1-UMA-219/10 Didaktický seminár zo školskej matematiky (4)  2PuM*
  Stv 10 40 2h p M-115 FMFI.KAGDM/1-UMA-324/00 Konštruktívne vyučovanie matematiky (2)     3uM* 3PuM*
  Stv 14 00 2h p M-115 FMFI.KAGDM/3-MVM-015/00 Didaktický softvér vo vyučovaní matematiky   1mDRS

Ferko Andrej
  Uto 10 40 2h p M-oG  FMFI.KAGDM/2-MPG-148/00 Multimédiá (2)                 4mpg
  Uto 14 00 2h p F1-328 FMFI.KAGDM/1-MAT-180/00 Úvod do počítačovej grafiky           1m* 2mpm*
  Uto 15 40 2h p A   FMFI.KAI+KAGDM/1-AIN-240/00 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá 2i***
  Stv 8 10 2h s M-XII FMFI.KAGDM/2-MPG-920/00 Diplomový seminár (1)              4mpg
  Stv 11 30 2h p M-oG  FMFI.KAGDM/3-MGT-025/10 Trendy a aplikácie počítačovej grafiky     2mDRS
  Stv 14 00 2h s M-V  FMFI.KAGDM/2-MPG-205/00 Seminár z počítačovej grafiky a geometrie    5mpg

Gemeranová Mária D
  Str 8 10 2h c M-IX  FMFI.KAGDM/2-MPG-115/10 Modelovanie kriviek a plôch (1)         4mpg 4iag*

Guričan Jaroslav
  Pon 9 50 2h p M-126 FMFI.KAGDM/1-UIN-113/10 Matematika (2)                 1uBI 1PuI*
  Pon 12 20 2h p M-126 FMFI.KAGDM/2-MAT-222/09 Vybrané kapitoly z algebry (2)         4mms*
  Uto 10 40 2h p M-126 FMFI.KAGDM/2-MAT-222/09 Vybrané kapitoly z algebry (2)         4mms*
  Str 11 30 2h v M-XII FMFI.KAGDM/1-INF-610/00 Algebra (3)                   2it 4iA*
  Str 13 10 1h c M-XII FMFI.KAGDM/1-INF-610/00 Algebra (3)                   2it 4iA*
  Stv 11 30 2h p M-126 FMFI.KAGDM/2-MAT-241/09 Počítačová algebra (2)             5mms*

Havlíčková Jana D
  Pon 16 30 2h v M-XII FMFI.KMANM+KAGDM/1-MAT-192/00 Cvičenie z lineárnej algebry a geometrie 1mpm*
  Str 14 50 2h c M-VII FMFI.KAGDM/1-MAT-160/00 Lineárna algebra a geometria (2)        1mpm*

Chalmovianský Pavel
  Str 9 50 2h p M-XII FMFI.KAGDM/2-MPG-105/00 Funkcionálna analýza a topológia        4mpg
  Str 12 20 2h p M-112 FMFI.KAGDM/2-MPG-115/10 Modelovanie kriviek a plôch (1)         4mpg 4iag*
  Stv 9 50 2h p M-XII FMFI.KAGDM/2-MPG-105/00 Funkcionálna analýza a topológia        4mpg
  Stv 15 40 2h p M-120 FMFI.KAGDM/2-MPG-217/10 Modelovanie kriviek a plôch (4)         5mpg
  Pia 9 50 2h v M-oG  FMFI.KAGDM/2-MPG-166/12 Seminár z algebraickej geometrie (2)      4mpg mDRS

Jajcay Róbert
  Pon 9 50 1h c M-IX  FMFI.KAGDM/1-MMN-160/00 Lineárna algebra a geometria (2)        1mng2
  Pon 10 40 1h c M-VIII FMFI.KAGDM/1-MMN-160/00 Lineárna algebra a geometria (2)        1mng1
  Uto 8 10 2h p F1-108 FMFI.KAGDM/1-MMN-160/00 Lineárna algebra a geometria (2)        1mng*
  Uto 12 20 2h p M-126 FMFI.KAGDM/1-MAT-495/00 Úvod do kódovania                3mms
  Str 13 10 2h p M-126 FMFI.KAGDM/2-MAT-224/09 Lineárne kódovanie               4mms*

Kamrlová Barbora
  Pon 8 10 2h p B2-404 FMFI.KAGDM/2-UXX-113/10 Nové pedagogické prístupy k vyučovaniu nielen m 4uM* 4PuM*
  Uto 8 10 2h p M-VIII FMFI.KAGDM/3-MVM-027/12 Problémy vyučovania matematiky na 2. stupni ZŠ mDRS
  Str 10 40 1h c B2-302 FMFI.KAGDM/1-UMA-118/10 Didaktický seminár zo školskej matematiky (2)  1PuM*
  Str 14 50 2h v F1-248 FMFI.KZVI/2-UIN-266/10 Web dizajn inak                 5u*I 5PuI*
  Str 17 20 1h s M-II  FMFI.KAGDM/1-UMA-118/10 Didaktický seminár zo školskej matematiky (2)  1uM*

Katriňák Tibor
  Uto 14 00 2h s M-126 FMFI.KAGDM/2-MAT-221/09 Univerzálne algebry a zväzy (2)         4mms*
  Uto 15 40 2h s M-oATC FMFI.KAGDM/2-MAT-623/09 Univerzálne algebry a zväzy (4)         5mms*

Kohanová Iveta
  Uto 14 00 2h s M-112 FMFI.KAGDM/2-UMA-106/00 Didaktika matematiky (2)            4PuM*
  Uto 15 40 2h c M-V  FMFI.KAI/1-AIN-160/00 Diskrétna matematika (2)             1iai3
  Str 12 20 1h p M-XI  FMFI.KAGDM/1-UMA-310/00 Didaktika matematiky              1kMI 3uM* 3PuM*
  Str 13 10 1h c M-XI  FMFI.KAGDM/1-UMA-310/00 Didaktika matematiky              1kMI 3PuM*
  Str 14 50 2h c I-8  FMFI.KAGDM/2-UMA-106/00 Didaktika matematiky (2)            4uM*

Korbaš Július
  Pon 9 50 3h p F1-328 FMFI.KAGDM/1-MAT-160/00 Lineárna algebra a geometria (2)        1m**
  Uto 15 40 2h p M-126 FMFI.KAGDM/2-MAT-223/09 Algebraická topológia              4mms*
  Stv 15 40 2h p M-126 FMFI.KAGDM/2-MAT-223/09 Algebraická topológia              4mms*
  Pia 13 10 2h s M-XI  FMFI.KAGDM/2-MAT-625/09 Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológ 5mms* mDRS

Koreňová Lilla
  Uto 8 10 2h s M-112 FMFI.KAGDM+KMANM/2-UMA-118/12 Didaktický seminár zo školskej matematiky 1kM*
  Uto 11 30 2h p M-112 FMFI.KAGDM/2-UMA-152/00 Didaktický softvér vo vyučovaní matematiky (2) 4uM*
  Uto 14 50 2h s M-115 FMFI.KAGDM/1-UXX-337/10 Informačné a komunikačné technológie (6) pre uč 3uMI 3uMT 3PuM*
  Str 11 30 2h p M-115 FMFI.KAGDM/2-UMA-152/00 Didaktický softvér vo vyučovaní matematiky (2) 4PuM*

Kostyrko Pavel
  Str 9 00 3h s M-126 DRS003 Seminár z teórie reálnych funkcií                mDRS

Koštová Dominika D
  Pia 9 00 1h s M-120 FMFI.KAGDM/1-UDG-151/00 Didaktický seminár z deskriptívnej geometrie (2 1uMD

Kováčiková Kristína D
  Str 16 30 1h c M-X  FMFI.KAGDM/1-MAT-260/00 Algebra (2)                   2m*
  Str 17 20 1h v M-X  FMFI.KAGDM/1-MAT-736/11 Cvičenie z algebry (2)             2m*

Kovačovský Tomáš D
  Pon 18 10 1h c I-H3  FMFI.KAI+KAGDM/1-AIN-240/00 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá 2iai2
  Pon 19 00 1h c I-H6  FMFI.KAI+KAGDM/1-AIN-240/00 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá 2iai1

Kudličková Soňa
  Pon 8 10 2h p M-120 FMFI.KAGDM/2-UDG-202/00 Počítačová geometria (2)            5uMD
  Pon 9 50 2h c M-120 FMFI.KAGDM/2-UDG-202/00 Počítačová geometria (2)            5uMD
  Uto 9 50 2h c M-120 FMFI.KMANM/1-UDG-113/10 Zobrazovacie metódy (2)             1uMD
  Str 9 50 2h p F1-109 FMFI.KAGDM/1-MAT-565/00 Reprezentácie geometrických objektov      3mpg 3ipg
             FMFI.KAGDM/1-AIN-545/00 Reprezentácie geometrických objektov      3iai*

Kvasz Ladislav
  Pia 9 50 4h s M-126 FMFI.KAGDM/2-UXX-103/00 Dejiny matematiky (každý druhý týždeň)     4uM*
  Pia 14 00 2h s M-126 FMFI.KAGDM+KMANM/3-MVM-038/10 Odborný seminár z didaktiky matematiky (1 mDRS
             FMFI.KAGDM+KMANM/3-MVM-049/10 Odborný seminár z didaktiky matematiky (2 mDRS
             FMFI.KAGDM+KMANM/3-MVM-050/10 Odborný seminár z didaktiky matematiky (3 mDRS

Laššáková Vladimíra D
  Stv 11 30 1h c M-112 FMFI.KAGDM/1-UMA-210/00 Didaktický seminár zo školskej matematiky x (4) 2uM* 2PuM*
  Pia 13 10 1h c B2-302 FMFI.KAGDM/1-UMA-109/00 Didaktický seminár zo školskej matematiky x (2) 1uM* 1PuM*

Mačaj Martin
  Pon 12 20 2h p F1-328 FMFI.KAGDM/1-MAT-260/00 Algebra (2)                   2m*
  Uto 17 20 2h p M-126 FMFI.KAGDM/2-MAT-610/09 Algebraická teória čísel            5mms*
  Str 14 50 2h p M-126 FMFI.KAGDM/2-MAT-216/12 Teória polí (2)                 4mms*
  Stv 8 10 2h v M-oATC FMFI.KAGDM/2-UMA-265/00 Teória, algoritmy a aplikácie grafov      5uM* 5PuM*

Niepel Martin
  Uto 9 50 3h p F1   FMFI.KAGDM/1-EFM-160/12 Lineárna algebra a geometria (2)        1mef*
  Uto 15 40 2h c F1-328 FMFI.KMANM+KAGDM/1-MAT-192/00 Cvičenie z lineárnej algebry a geometrie 1m*
  Str 8 10 2h c F1-328 FMFI.KAGDM/1-MAT-160/00 Lineárna algebra a geometria (2)        1m*
  Pia 13 10 2h s M-XI  FMFI.KAGDM/2-MAT-625/09 Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológ 5mms* mDRS

Pémová Marta
  Uto 8 10 2h p M-120 FMFI.KMANM/1-UDG-113/10 Zobrazovacie metódy (2)             1uMD

Pokorná Barbora D
  Str 8 10 2h c M-IX  FMFI.KAGDM/2-MPG-115/10 Modelovanie kriviek a plôch (1)         4mpg 4iag*

Polednová Marianna
  Pon 16 30 2h p M-oG  FMFI.KAGDM/2-UMA-162/00 Neeuklidovské geometrie             4uM*
  Uto 14 50 1h c M-120 FMFI.KAGDM/1-UMA-107/00 Geometria (1)                  1uM*
  Str 9 50 1h c B2-302 FMFI.KAGDM/1-UMA-107/00 Geometria (1)                  1PuM*
  Str 11 30 1h c M-XI  FMFI.KAGDM/1-UMA-208/00 Geometria (3)                  2uM* 1kM*
  Stv 12 20 1h c B2-404 FMFI.KAGDM/1-UMA-208/00 Geometria (3)                  2PuM*
  Stv 13 10 2h p B2-404 FMFI.KAGDM/1-UMA-208/00 Geometria (3)                  1kMI 2uM* 2PuM*

Regecová Michaela
  Uto 17 20 2h p M-112 FMFI.KAGDM/2-UMA-258/00 Metódy riešenia matematických úloh (2)     5uM* 5PuM*

Rusin Tomáš D
  Str 9 50 2h c M-I  FMFI.KAGDM/1-UIN-113/10 Matematika (2)                 1uBI 1PuI*

Slavíčková Mária
  Pon 10 40 2h p M-V  FMFI.KMANM/1-UMA-105/00 Matematická analýza (2)             1uM*
  Str 9 50 2h v M-112 FMFI.KAGDM/3-MVM-039/10 Design didaktického výskumu (1)         1mDRS 4PuM*
  Str 13 10 2h p M-I  FMFI.KAGDM+KZVI/1-UXX-233/10 Základy metodológie výskumu        2uBI 2uM*
  Pia 9 50 2h c M-VII FMFI.KMANM/1-UMA-105/00 Matematická analýza (2)             1uM*

Sleziak Martin
  Uto 11 30 2h p F1-328 FMFI.KAGDM/1-INF-156/10 Algebra (2)                   1i*
  Uto 17 20 1h c F1-328 FMFI.KAGDM/1-INF-156/10 Algebra (2)                   1i2
  Uto 18 10 1h c F1-328 FMFI.KAGDM/1-INF-156/10 Algebra (2)                   1i1
  Str 16 30 2h s M-126 FMFI.KAGDM/2-MAT-612/09 Seminár z teórie čísel (2)           4mms*
  Str 18 10 2h p M-oATC FMFI.KAGDM/3-MVM-040/10 Vybrané kapitoly z algebry           mDRS
  Stv 17 20 2h p M-126 FMFI.KAGDM/2-MAT-624/09 Teória čísel (2)                4mms*

Solčan Štefan
  Pon 12 20 2h p M-oG  FMFI.KAGDM/1-UMA-313/00 Projektívna geometria              1kMI 3uM*
  Uto 12 20 2h p M-XII FMFI.KAGDM/2-UMA-208/10 Vybrané partie z geometrie (2)         5uM* 5PuM*
  Str 9 00 2h p M-120 FMFI.KAGDM/1-UDG-141/10 Projektívna geometria (1)            1uMD
  Str 10 40 1h c M-120 FMFI.KAGDM/1-UDG-141/10 Projektívna geometria (1)            1uMD
  Str 12 20 2h p M-oG  FMFI.KAGDM/3-MVM-042/10 Vybrané kapitoly z geometrie          mDRS

Tomanová Jana
  Uto 8 10 2h v F1-328 FMFI.KAGDM/1-MAT-725/00 Diskrétna matematika (2)            1m** 1mef*
  Uto 13 10 2h v M-oATC FMFI.KAGDM/1-UMA-314/00 Vybrané partie z teórie čísel          3uM* 3PuM*
  Str 11 30 2h p M-126 FMFI.KAGDM/1-MAT-490/00 Kombinatorika                  3mms
  Str 16 30 1h c M-VIII FMFI.KAGDM/1-MAT-725/00 Diskrétna matematika (2)            1m**
  Str 17 20 1h c M-VIII FMFI.KAGDM/1-MAT-725/00 Diskrétna matematika (2)            1mef*

Tureková Katarína D
  Uto 14 00 2h v M-IX  FMFI.KAGDM/1-MMN-525/00 Doplnkové cvičenie z algebry a geometrie (2)  1mng2
  Uto 15 40 2h v M-IX  FMFI.KAGDM/1-MMN-525/00 Doplnkové cvičenie z algebry a geometrie (2)  1mng1

Uherčíková Viera
  Uto 12 20 2h p M-115 FMFI.KAGDM/2-UXX-107/00 E-learning ako špeciálna forma dištančného vzde 4uM* 4PuM*
  Uto 15 40 2h p M-112 FMFI.KAGDM/2-UMA-252/00 Netradičné metódy vo vyučovaní matematiky (2)  5uM* 5PuM*

Uhlíková Ivana D
  Str 9 50 2h c F1-248 FMFI.KAGDM/1-MAT-180/00 Úvod do počítačovej grafiky           2mpm*

Vankúš Peter
  Uto 14 50 2h c B2-302 FMFI.KMANM/1-UMA-105/00 Matematická analýza (2)             1PuM*
  Uto 16 30 2h c B2-201 FMFI.KAGDM/1-UMA-218/10 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (2)  2PuM*
  Str 9 50 2h v M-V  FMFI.KAGDM/1-UMA-218/10 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (2)  2uM*
  Stv 16 30 1h c M-VI  FMFI.KMANM/1-UMA-216/10 Matematická analýza (4)             2uM*
             FMFI.KMANM/2-UMA-102/12 Matematická analýza (2)             1kMI
  Stv 17 20 1h c B2-404 FMFI.KMANM/1-UMA-216/10 Matematická analýza (4)             2PuM*

Varhaníková Ivana
  Uto 14 50 1h c F1-248 FMFI.KAI+KAGDM/1-AIN-240/00 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá 2ips 2iui
  Stv 14 50 1h c I-H3  FMFI.KAI+KAGDM/1-AIN-240/00 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá 2it 2ipg
  Pia 10 40 2h v M-I  FMFI.KZVI/2-UIN-141/00 Aplikácie počítačovej grafiky (každý druhý týžde 4u*I 4PuI*

Vesel Martin D
  Pon 16 30 2h c I-H6  FMFI.KAGDM/1-MAT-180/00 Úvod do počítačovej grafiky           1m*
  Pon 18 10 1h c I-H6  FMFI.KAI+KAGDM/1-AIN-240/00 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá 2iai3
  Pon 19 00 1h c I-H3  FMFI.KAI+KAGDM/1-AIN-240/00 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá 2iai4

Vojtašáková Monika D
  Uto 14 00 1h c M-XII FMFI.KAGDM/2-UMA-208/10 Vybrané partie z geometrie (2)         5PuM*
  Uto 14 50 1h c M-XII FMFI.KAGDM/2-UMA-208/10 Vybrané partie z geometrie (2)         5uM*

Zaťko Valent
  Pon 9 00 2h p F1-108 FMFI.KAGDM/1-UMA-107/00 Geometria (1)                  1uM* 1PuM*
  Pon 11 30 2h s I-9  FMFI.KAGDM/2-MPG-162/12 Seminár z numerickej geometrie (2)       4mpg
             DRS004 Seminár z numerickej geometrie                  mDRS
  Pon 16 30 2h p M-120 FMFI.KAGDM/2-MPG-143/00 Mnohopohľadová geometria            4mpg 4iag*
             FMFI.KAGDM/3-MGT-002/00 Konštrukčná aplikovaná geometria        2mDRS
  Str 14 00 2h v M-120 FMFI.KAGDM/2-INF-116/00 Modelovanie kriviek a plôch           4iB*

Zlatoš Pavol
  Uto 15 40 2h p M-XII FMFI.KAGDM/1-MAT-480/00 Teória množín a matematická logika (2)     3mms
  Str 8 10 3h p F1   FMFI.KAGDM/1-FYZ-160/13 Algebra a geometria (2)             1f*
  Stv 13 10 2h p M-XI  FMFI.KAGDM/2-IKV-267/00 Matematická logika pre kognitívnu vedu     4ikv
  Stv 14 50 1h c M-XI  FMFI.KAGDM/2-IKV-267/00 Matematická logika pre kognitívnu vedu     4ikv


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra aplikovanej informatiky
(KAI)

Baláž Martin D
  Pon 9 00 2h p F1-232a FMFI.KAI/1-AIN-616/00 Symbolické programovanie a LISP         3iai* 5iai*
  Uto 11 30 2h p F1-108 FMFI.KAI/2-IKV-131/00 Reprezentácia, poznatky a usudzovanie       4ikv
             FMFI.KAI/2-AIN-144/00 Reprezentácia znalostí a inferencia        4iau
  Stv 14 00 2h c M-218 FMFI.KAI/1-AIN-616/00 Symbolické programovanie a LISP          3iai* 5iai*
  Stv 16 30 2h c F1-108 FMFI.KAI/2-IKV-131/00 Reprezentácia, poznatky a usudzovanie       4ikv
             FMFI.KAI/2-AIN-144/00 Reprezentácia znalostí a inferencia        4iau

Bašnáková Jana
  Stv 9 00 3h k I-8  FMFI.KAI/2-IKV-183/00 Psycholingvistika                 4ikv

Blaho Andrej
  Uto 9 50 2h p A   FMFI.KAI/1-AIN-170/13 Programovanie (2)                 1iai*
  Str 15 40 2h c I-H3  FMFI.KAI/1-AIN-170/13 Programovanie (2)                 1iai3
  Stv 8 10 1h s I-9  FMFI.KAI/1-AIN-920/00 Bakalársky seminár                3iai*
  Stv 9 00 1h s I-9  FMFI.KAI/1-AIN-920/00 Bakalársky seminár                3iai*

Borovanský Peter
  Pon 8 10 2h p I-9  FMFI.KAI/1-AIN-512/12 Funkcionálne programovanie            3iai*
  Pon 16 30 2h c I-H3  FMFI.KAI/1-AIN-172/00 Programovanie (4)                 2iai3 2iai4
  Stv 11 30 2h p F1   FMFI.KAI/1-AIN-172/00 Programovanie (4)                 2iai*
  Stv 15 40 2h c M-217 FMFI.KAI/1-AIN-512/12 Funkcionálne programovanie            3iai*

Boža Vladimír D
  Str 11 30 2h c M-I  FMFI.KI/2-AIN-205/10 Vybrané kapitoly z teoretickej informatiky (2)   4iau

Cimrová Barbora
  Str 8 10 2h p I-23  FMFI.KAI/2-AIN-186/00 Kognitívna veda                  4iau
  Str 9 50 2h s I-23  FMFI.KAI/2-AIN-187/10 Seminár z kognitívnej vedy            4iau
  Str 14 00 4h l I-23  FMFI.KAI/2-IKV-122/00 Semestrálny projekt                4ikv

Černeková Zuzana
  Pon 9 50 2h s I-9  DRS001 Seminár                             iDRS
  Uto 18 10 2h p B   FMFI.KAI/1-AIN-261/11 Ročníkový projekt (2)               2iai*
  Stv 8 10 1h s M-VI  FMFI.KAI/1-AIN-920/00 Bakalársky seminár                3iai*
  Stv 9 00 1h s M-VI  FMFI.KAI/1-AIN-920/00 Bakalársky seminár                3iai*
  Stv 11 30 2h p M-V  FMFI.KAI/2-AIN-270/00 Spracovanie farebného obrazu           5mpg
             FMFI.KAI/2-AIN-273/11 Spracovanie farebného obrazu           4iag*

Dillinger Viliam D
  Uto 16 30 2h c I-H3  FMFI.KAI/2-IKV-133/00 Základy umelej inteligencie (2)          4ikv 4iau
  Str 18 10 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-480/00 Neurónové siete                  4iau 4ikv 4i 3iai*

Ďurikovič Roman
  Pon 8 10 2h p B   FMFI.KAI/2-MPG-102/00 Počítačová grafika (2)              4mpg 4i* 4iag*
  Uto 13 10 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Pia 8 10 2h s A   FMFI.KAI/2-AIN-921/00 Projektový seminár (1)              4iai*

Farkaš Igor
  Pon 9 00 2h p I-23  FMFI.KAI/2-IKV-136/10 Výpočtová kognitívna neuroveda          4ikv
  Pon 14 50 2h s I-9  DRS034 Seminár z umelej inteligencie                  
  Uto 9 50 2h p F1-108 FMFI.KAI/1-AIN-480/00 Neurónové siete                  3iui 4iau 4ikv 3iai* 4i*
  Uto 14 50 2h c I-H3  FMFI.KAI/2-IKV-136/10 Výpočtová kognitívna neuroveda          4ikv
  Str 14 00 4h k I-9  FMFI.KAI/2-IKV-921/00 Diplomový seminár                 5ikv

Frtús Jozef D
  Str 15 40 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-506/11 Úvod do deklaratívneho programovania       1iai1 1iai2 1iai4

Ftáčnik Milan
  Uto 8 10 2h p A   FMFI.KAI/1-AIN-550/00 Základy spracovania obrazu            3ipg 3iai*
             FMFI.KAI/1-MAT-575/00 Rozpoznávanie obrazcov a spracovanie obrazu    3mpg

Gál Tomáš
  Pon 16 30 3h k I-8  FMFI-FiF.KPs/2-IKV-141/00 Aktuálne trendy v kognitívnej psychológii   4ikv

Golian Radoslav
  Pon 9 00 2h p F1-109 FMFI.KAI/1-AIN-521/00 Implementácia databázových systémov        2iai*
  Pon 10 40 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-521/00 Implementácia databázových systémov        2iai*

Gruska Damas
  Pon 12 20 2h k B   FMFI.KAI/2-AIN-185/00 Formálne metódy tvorby softvéru          4iai*
             FMFI.KAI/2-INF-126/00 Modely konkurentných systémov           4i*
  Pon 16 30 2h k A   FMFI.KAI/2-AIN-185/00 Formálne metódy tvorby softvéru          4iai*
             FMFI.KAI/2-INF-126/00 Modely konkurentných systémov           4i*
  Stv 13 10 4h v B   FMFI.KAI/2-INF-129/00 Úvod do paralelného programovania         3ips 4iB 4iA*
             FMFI.KAI/2-AIN-109/00 Programovanie paralelných a distribuovaných systé 4ia**

Guller Dušan
  Pia 13 10 4h v I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-670/00 Expertné systémy                 3iai*

Gyárfáš František
  Pon 14 50 2h s I-9  DRS034 Seminár z umelej inteligencie                  
  Uto 9 50 2h v M-III FMFI.KAI/2-UIN-263/10 Softvérové inžinierstvo              5u*I 5PuI*
  Str 11 30 2h k F1-328 FMFI.KAI/1-AIN-675/00 Filozofia internetu                3iai*
  Stv 14 50 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-680/00 Extrémne programovanie              2iai*
  Pia 9 50 2h s I-23  FMFI.KAI/1-AIN-611/00 Tvorivé písanie                  3iai*

Haladová Zuzana D
  Uto 11 30 2h v I-H6  FMFI.KAI/2-AIN-125/10 Počítačové videnie (2)              5mpg 4i 5i 4iag*

Homola Martin
  Pon 10 40 2h p F1-247 FMFI.KAI/1-AIN-646/00 Deskripčné logiky, ontológie a sémantický web   4iau
  Pon 14 50 2h s I-9  DRS034 Seminár z umelej inteligencie                  
  Uto 11 30 2h p F1-108 FMFI.KAI/2-IKV-131/00 Reprezentácia, poznatky a usudzovanie       4ikv
             FMFI.KAI/2-AIN-144/00 Reprezentácia znalostí a inferencia        4iau
  Uto 14 50 2h c M-217 FMFI.KAI/1-AIN-646/00 Deskripčné logiky, ontológie a sémantický web   4iau

Hudák Matej D
  Pon 16 30 2h c F1-248 FMFI.KAI/1-AIN-172/00 Programovanie (4)                 2iai2 2iai4
  Str 17 20 2h c I-H3  FMFI.KAI/2-MPG-102/00 Počítačová grafika (2)              4mpg 4i 4iag*

Jajcayová Tatiana
  Pon 14 00 2h n I-23  PRED024 Akademické podporné centrum                   1iai*
  Str 11 30 2h k I-23  FMFI.KAI/2-AIN-146/00 Univerzálna algebra pre informatikov       4iai*
  Stv 9 50 2h s M-213 FMFI.KI/2-MAT-611/09 Seminár z teórie grafov (2)            4mms*
  Pia 11 30 2h c M-VI  FMFI.KAI/1-AIN-160/00 Diskrétna matematika (2) (anglická verzia)    1iai*

Kamhal Dezider
  Uto 9 00 3h k I-8  FMFI.KAI/2-IKV-143/00 Filozofia jazyka                 4ikv
  Str 9 00 2h s I-8  FMFI.KAI/1-MXX-424/00 Filozofia L. Wittgensteina (2)          FMFI
  Str 10 40 2h s I-8  FMFI.KAI/1-MXX-422/00 Problémy analytickej filozofie (2)        FMFI
  Str 12 20 2h s I-8  FMFI.KAI/1-MXX-428/00 Teória rečových aktov               FMFI
  Stv 15 40 3h k I-8  FMFI.KAI/2-IKV-181/00 Význam a komunikácia               4ikv

Kľuka Ján
  Pon 9 50 2h p A   FMFI.KAI/1-AIN-506/11 Úvod do deklaratívneho programovania       1iai*
             FMFI.KAI/1-INF-465/00 Deklaratívne programovanie            2iui
  Pon 12 20 2h p I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-411/00 Úvod do výpočtovej logiky             2iai*
  Uto 18 10 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-506/11 Úvod do deklaratívneho programovania       1iai3 2iai*
  Str 15 40 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-506/11 Úvod do deklaratívneho programovania       1iai1 1iai2 1iai4

Komara Ján
  Pon 9 50 2h p A   FMFI.KAI/1-INF-465/00 Deklaratívne programovanie            2iui
  Pon 11 30 1h p M-X  FMFI.KAI/1-INF-465/00 Deklaratívne programovanie            2iui
  Uto 11 30 2h p A   FMFI.KAI/1-AIN-160/00 Diskrétna matematika (2)             1iai*
  Uto 15 40 2h c F1-247 FMFI.KAI/1-AIN-160/00 Diskrétna matematika (2) (slovenská verzia)    1iai1
  Uto 18 10 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-INF-465/00 Deklaratívne programovanie            2iui
             FMFI.KAI/1-AIN-506/11 Úvod do deklaratívneho programovania       1iai3 2iai*
  Str 14 00 2h p M-IX  FMFI.KAI/1-AIN-470/00 Špecifikácia a verifikácia programov       2iai*
  Str 15 40 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-506/11 Úvod do deklaratívneho programovania       1iai1 1iai2 1iai4
  Str 17 20 2h c F1-248 FMFI.KAI/1-AIN-470/00 Špecifikácia a verifikácia programov       2iai*

Kováč Michal D
  Uto 17 20 2h c M-IV  FMFI.KI/2-AIN-205/10 Vybrané kapitoly z teoretickej informatiky (2)   4iag*

Kučerová Júlia D
  Pon 18 10 2h c F1-248 FMFI.KAI/2-AIN-204/10 Rozpoznávanie obrazcov              4iag*
  Uto 8 10 2h c I-H6  FMFI.KAI/2-AIN-270/00 Spracovanie farebného obrazu           4iag*

Lúčan Ľubomír
  Uto 16 30 4h p F1-109 FMFI.KAI/2-AIN-274/00 Multimédiá a spracovanie zvuku          5iag*
             FMFI.KAI/2-MMN-207/00 Multimédiá pre manažment             5mng*
  Uto 18 10 2h p B   FMFI.KAI/1-AIN-261/11 Ročníkový projekt (2)               2iai*

Lúčny Andrej
  Pon 9 00 2h p M-V  FMFI.KAI/2-AIN-246/00 Multiagentové systémy               5iau
  Pon 10 40 2h c M-217 FMFI.KAI/2-AIN-246/00 Multiagentové systémy               5iau
  Pon 14 50 2h s I-9  DRS034 Seminár z umelej inteligencie                  

Macko Martin
  Uto 8 10 2h p M-X  FMFI.KAI/2-AIN-145/10 Kvalitatívne modelovanie a simulácia       4iau 5ikv

Madaras Martin D
  Pon 16 30 2h c F1-248 FMFI.KAI/1-AIN-172/00 Programovanie (4)                 2iai2 2iai4

Markošová Mária
  Pon 10 40 2h p F1-108 FMFI.KAI/2-IKV-133/00 Základy umelej inteligencie (2)          4iau 4ikv
  Pon 14 50 2h s I-9  DRS034 Seminár z umelej inteligencie                  
  Str 15 40 2h k M-III FMFI.KAI/2-AIN-181/00 Evolučné algoritmy                4iau

Mihálik Andrej
  Pon 11 30 2h p M-VI  FMFI.KAI/2-MMN-133/00 Počítačová grafika (2)              4mng*
  Pon 16 30 2h c F1-248 FMFI.KAI/1-AIN-172/00 Programovanie (4)                 2iai2 2iai4
  Uto 11 30 2h c I-H3  FMFI.KAI/2-MMN-133/00 Počítačová grafika (2)              4mng*
  Uto 13 10 1h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-550/00 Základy spracovania obrazu            3ipg 3iai*

Mikuláš Ján D
  Pon 10 40 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-521/00 Implementácia databázových systémov        2iai*

Nagy Marek
  Pon 14 50 2h s I-9  DRS034 Seminár z umelej inteligencie                  
  Uto 13 10 2h v F1-248 FMFI.KAI/2-AIN-173/00 GNU Linux                     5mpg 4iai*
  Stv 8 10 2h p F1-109 FMFI.KAI/2-IKV-265/00 Rozpoznávanie reči                4iau 5iau 5ikv
  Stv 9 50 2h c M-218 FMFI.KAI/2-IKV-265/00 Rozpoznávanie reči                4iau 5iau 5ikv

Náther Peter
  Pon 14 50 2h s I-9  DRS034 Seminár z umelej inteligencie                  
  Uto 18 10 2h p B   FMFI.KAI/1-AIN-261/11 Ročníkový projekt (2)               2iai*
  Stv 8 10 2h c M-II  FMFI.KAI/1-AIN-160/00 Diskrétna matematika (2)             1iai4
  Stv 11 30 2h c F1-328 FMFI.KAI/1-AIN-160/00 Diskrétna matematika (2) (slovenská verzia)    1iai2

Petrovič Pavel
  Pon 14 50 2h s I-9  DRS034 Seminár z umelej inteligencie                  
  Str 13 10 2h c F1-248 FMFI.KAI/1-AIN-172/00 Programovanie (4)                 2iai1
  Str 19 00 2h s I-23  FMFI.KAI/1-AIN-426/11 Aplikovaný robotický seminár           2iai*
  Stv 8 10 1h s I-23  FMFI.KAI/1-AIN-920/00 Bakalársky seminár                3iai*
  Stv 9 00 1h s I-23  FMFI.KAI/1-AIN-920/00 Bakalársky seminár                3iai*
  Stv 9 50 2h p I-23  FMFI.KAI/1-AIN-551/00 Algoritmy pre AI robotiku             3iai*
  Stv 18 10 2h s I-23  FMFI.KAI/2-AIN-188/13 Životný cyklus informačných systémov       4iai*

Polec Jaroslav
  Uto 15 40 2h v M-X  FMFI.KAI/2-AIN-126/00 Kompresia dát                   4mpg 4iag*
  Str 14 00 2h p M-III FMFI.KAGDM/2-MPG-112/00 Kódovanie a spracovanie obrazu         4mpg

Rybár Ján
  Str 9 00 4h k I-9  FMFI.KAI/2-IKV-113/00 Kognitívna psychológia              4ikv
  Str 14 00 4h k I-9  FMFI.KAI/2-IKV-921/00 Diplomový seminár                 5ikv
  Stv 14 50 2h k F1-108 FMFI.KAI/1-MXX-406/00 Kognitívne vedy: jazyk a kognícia         FMFI
             FMFI.KAI/3-IVI-009/00 Epistemológia a kognitívna psychológia      1iDRS

Samuelčík Martin
  Uto 14 00 2h p I-9  FMFI.KAI/2-MPG-149/00 Fraktálne modelovanie               4mpg 4iag*
  Str 15 40 2h p M-II  FMFI.KAI/2-AIN-128/10 Grafika v reálnom čase              4iag*
  Stv 16 30 2h c I-H3  FMFI.KAI/2-AIN-128/10 Grafika v reálnom čase              4iag*

Stanek Stanislav
  Pon 9 50 2h s I-9  DRS001 Seminár                             iDRS
  Str 8 10 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-MAT-170/00 Programovanie (2)                1mng*
  Str 9 50 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-MAT-170/00 Programovanie (2)                1mef2
  Stv 11 30 2h v F1-248 FMFI.KAGDM/2-MPG-136/10 WWW - Flash                   4mpg

Šefránek Ján
  Pon 14 50 2h s I-9  DRS034 Seminár z umelej inteligencie                  

Šikudová Elena
  Pon 9 50 2h s I-9  DRS001 Seminár                             iDRS
  Uto 18 10 2h p B   FMFI.KAI/1-AIN-261/11 Ročníkový projekt (2)               2iai*
  Str 9 50 2h p M-III FMFI.KAI/2-AIN-125/10 Počítačové videnie (2)              5mpg 5i 4i* 4iag*
  Stv 9 50 2h p M-V  FMFI.KAI/2-MPG-204/00 Rozpoznávanie obrazcov              5mpg
             FMFI.KAI/2-AIN-204/10 Rozpoznávanie obrazcov              4iag*
  Stv 13 10 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-170/13 Programovanie (2) (opakujúci študenti)      2iai*

Šimko Alexander D
  Stv 16 30 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-411/00 Úvod do výpočtovej logiky             2iai*

Šiška Jozef
  Pon 12 20 2h p I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-411/00 Úvod do výpočtovej logiky             2iai*
  Pon 14 50 2h s I-9  DRS034 Seminár z umelej inteligencie                  
  Uto 10 40 2h c M-XII FMFI.KI/2-AIN-205/10 Vybrané kapitoly z teoretickej informatiky (2)   5iag2
  Uto 14 00 2h c M-II  FMFI.KI/2-AIN-205/10 Vybrané kapitoly z teoretickej informatiky (2)   5iag1
  Str 17 20 2h l M-T1  FMFI.KI/1-INF-251/10 Praktiká z počítačových sietí           2iai*
  Stv 9 50 2h p F1-328 FMFI.KAI/1-AIN-411/00 Úvod do výpočtovej logiky             2iai*
  Stv 16 30 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-411/00 Úvod do výpočtovej logiky             2iai*

Valentín Kristián D
  Pon 14 00 2h n I-23  PRED024 Akademické podporné centrum                   1iai*

Vinař Tomáš
  Pon 9 00 2h p M-II  FMFI.KAI/2-INF-238/00 Grafové modely v strojovom učení         4iau 4ikv 4i*
  Pon 14 50 2h s I-9  DRS034 Seminár z umelej inteligencie                  
  Uto 17 20 2h s I-9  FMFI.KAI/2-AIN-506/10 Seminár z bioinformatiky (2)           4Pbch 5Pbch 4Pgen 4iau 4i*
             FMFI.KI/2-AIN-252/10 Seminár z bioinformatiky (4)            5iau
  Str 9 50 2h p F1-232a FMFI.KAI/2-INF-238/00 Grafové modely v strojovom učení         4ikv 4iau 4i*
  Str 14 00 2h p F1   FMFI.KI/2-AIN-205/10 Vybrané kapitoly z teoretickej informatiky (2)   4iai* 5iai*

Vittek Marián
  Pon 11 30 1h p A   FMFI.KAI/1-AIN-500/00 Linux pre používateľov              1i***
  Uto 9 50 2h p I-9  FMFI.KAI/2-AIN-174/00 Pokročilé C++                   4iai*
  Uto 15 40 1h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-500/00 Linux pre používateľov              1i*
  Uto 16 30 1h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-500/00 Linux pre používateľov              1iai2 1iai4
  Uto 17 20 1h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-500/00 Linux pre používateľov              1iai3 1iai1


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
(KAMS)

Bachratá Alena D
  Str 11 30 1h c M-VIII FMFI.KAMŠ/1-MAT-282/00 Pravdepodobnosť a štatistika (2)         2mef1
  Str 14 00 1h c M-XII FMFI.KAMŠ/1-MAT-282/00 Pravdepodobnosť a štatistika (2)         2mef2
  Stv 9 50 1h c B   FMFI.KAMŠ/1-UMA-309/00 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (2)   3uM* 3PuM*
  Stv 10 40 1h c F2   FMFI.KAMŠ/1-MAT-282/00 Pravdepodobnosť a štatistika (2)         2mpm*

Bednáriková Eva D
  Stv 9 50 1h c M-XI  FMFI.KAMŠ/1-MAT-282/00 Pravdepodobnosť a štatistika (2)         2mng1
  Stv 10 40 1h c M-XI  FMFI.KAMŠ/1-MAT-282/00 Pravdepodobnosť a štatistika (2)         2mng2
  Stv 15 40 1h c M-XI  FMFI.KAMŠ/1-MAT-282/00 Pravdepodobnosť a štatistika (2)         2m*

Boďa Ján
  Pon 8 10 2h p A   FMFI.KAMŠ/1-EFM-140/00 Ekonómia (2)                   1mef* 1mng* 1mpm*
  Uto 8 10 2h p B   FMFI.KAMŠ/1-EFM-390/00 Makroekonómia                  3mef*
  Str 8 10 2h p F1-109 FMFI.KAMŠ/2-EFM-119/00 Dynamická makroekonómia             4mef*
  Stv 9 50 2h p F1   FMFI.KAMŠ/1-EFM-390/00 Makroekonómia                  3mef*

Bokes Pavol
  Pon 10 40 2h c M-I  FMFI.KAMŠ/1-EFM-310/00 Diferenčné a diferenciálne rovnice        3mef1
  Stv 8 10 2h c M-I  FMFI.KAMŠ/1-EFM-310/00 Diferenčné a diferenciálne rovnice        3mef2
  Stv 11 30 1h c F2   FMFI.KAMŠ/2-PMS-119/10 Markovovské procesy (2)             4mps 4m
  Stv 14 00 3h s M-223 DRS020 Seminár o diferenciálnych rovniciach a dynamických systémoch   mDRS

Brunovský Pavol
  Str 14 50 2h s C-EU  DRS019 Seminár CEF                           4mef* 5mef*
  Stv 14 00 3h s M-223 DRS020 Seminár o diferenciálnych rovniciach a dynamických systémoch   mDRS

Fila Marek
  Stv 14 00 3h s M-223 DRS020 Seminár o diferenciálnych rovniciach a dynamických systémoch   mDRS

Filová Lenka
  Pon 12 20 2h s M-217 FMFI.KAMŠ/1-PMA-751/13 Programovanie v jazyku R             2mpm*
  Uto 9 50 2h c M-217 FMFI.KAMŠ/2-PMS-139/12 Cvičenie z regresných modelov (2)        4mps

Graczová Darina D
  Stv 17 20 2h c M-I  FMFI.KMANM/2-EFM-110/00 Algoritmy na sieťach              4mef*

Grendár Marian
  Pon 11 30 4h p F1-109 FMFI.KAMŠ/2-EFM-123/00 Špeciálna ekonometria              4mef*

Guba Peter
  Uto 9 50 2h p F1-328 FMFI.KAMŠ/1-EFM-310/00 Diferenčné a diferenciálne rovnice        3mef*
  Uto 11 30 2h p M-201 FMFI.KAMŠ/2-MAT-141/09 Vybrané partie z matematickej fyziky (2)     5mma*
  Stv 12 20 2h p F2   FMFI.KMANM/1-EFM-360/00 Numerické metódy                3mef*
  Stv 14 00 3h s M-223 DRS020 Seminár o diferenciálnych rovniciach a dynamických systémoch   mDRS

Halická Margaréta
  Uto 11 30 2h p F1-109 FMFI.KAMŠ/2-EFM-109/00 Optimálne riadenie (2)              4mps 4mef*
  Str 11 30 2h p M-201 FMFI.KAMŠ/2-EFM-222/00 Semidefinitné programovanie           4mef*
             FMFI.KAMŠ/3-MAM-007/00 Moderné metódy konvexnej optimalizácie (2)    mDRS
  Str 14 50 2h s C-EU  DRS019 Seminár CEF                           4mef* 5mef*
  Stv 14 50 2h k F1   FMFI.KAMŠ/1-EFM-556/11 DEA modely                    2mef* 3mng*

Hamala Milan
  Stv 11 30 2h p M-VI  FMFI.KAMŠ/2-EFM-145/11 Algoritmy nelineárnej regresie a príbuzné metódy 4mef*
  Stv 14 00 2h p M-VI  FMFI.KAMŠ/2-EFM-141/11 Nelineárne programovanie             4mef*
             FMFI.KMANM/3-MNA-006/00 Nelineárne programovanie            mDRS

Harcek Martin D
  Pon 17 20 2h c M-208 FMFI.KAMŠ/1-EFM-380/00 Ekonometria                   3mef1
  Pon 17 20 2h c M-XI  FMFI.KAMŠ/1-EFM-380/00 Ekonometria                   3mef1
  Uto 17 20 2h c M-208 FMFI.KAMŠ/1-EFM-380/00 Ekonometria                   3mef2
  Uto 17 20 2h c M-IX  FMFI.KAMŠ/1-EFM-380/00 Ekonometria                   3mef2

Harman Radoslav
  Uto 10 40 2h p M-216 FMFI.KAMŠ/3-MAM-025/10 Simulačné metódy                 mDRS
  Uto 15 40 2h p F1-108 FMFI.KAMŠ/2-PMS-116/10 Viacrozmerné štatistické analýzy (2)       4mps 4mef*
  Stv 9 50 2h c F1-108 FMFI.KAMŠ/2-PMS-116/10 Viacrozmerné štatistické analýzy (2)       4mps 4mef*
  Stv 15 40 2h p M-208 FMFI.KAMŠ/2-PMS-123/10 Stochastické simulačné metódy          4mps 4mef*

Holecyová Mária D
  Uto 14 50 2h v M-VIII FMFI.KMANM/1-MAT-720/00 Cvičenie z matematickej analýzy (2)       1mpm*
  Str 8 10 2h c F1-247 FMFI.KMANM/1-MAT-150/00 Matematická analýza (2)             1mpm*

Chladná Zuzana
  Pon 9 50 3h k F2   FMFI.KAMŠ/1-EFM-240/13 Podnikové financie                2mef*
  Str 14 50 2h s C-EU  DRS019 Seminár CEF                           4mef* 5mef*

Janková Katarína
  Pon 12 20 2h p M-V  FMFI.KAMŠ/2-PMS-121/00 Sekvenčné metódy                 4mps
  Str 8 10 2h p M-XII FMFI.KAMŠ/2-PMS-119/10 Markovovské procesy (2)             4mps 4m
  Str 13 10 2h s M-X  FMFI.KAMŠ/2-PMS-126/00 Seminár z matematickej štatistiky (2)      5mps
  Stv 11 30 2h p A   FMFI.KAMŠ/1-MAT-282/00 Pravdepodobnosť a štatistika (2)         2m***

Jurča Pavol
  Pon 16 30 2h p F1-108 FMFI.KAMŠ/2-EFM-215/13 Kvantitatívne metódy v riadení rizík       4mef* 5mef*
  Pon 18 10 1h c F1-108 FMFI.KAMŠ/2-EFM-124/13 Cvičenia z kvantitatívnych metód v riadení rizik 4mef* 5mef*
  Uto 17 20 2h s F1-108 FMFI.KAMŠ/2-EFM-147/12 Seminár z optimálneho riadenia          4mef*

Kilianová Soňa
  Uto 14 00 2h p F1-108 FMFI.KAMŠ/2-EFM-103/00 Stochastické metódy operačnej analýzy      4mef*
  Str 14 50 2h s C-EU  DRS019 Seminár CEF                           4mef* 5mef*

Kollár Martin
  Pon 16 30 2h c M-V  FMFI.KAMŠ/1-EFM-130/00 Matematická analýza (2)             1mef1
  Uto 15 40 2h p B   FMFI.KAMŠ/1-EFM-130/00 Matematická analýza (2)             1mef*
  Uto 17 20 2h v M-II  FMFI.KAMŠ/1-EFM-520/00 Cvičenie z matematickej analýzy (2)       1mef1
  Str 14 50 2h p A   FMFI.KAMŠ/1-EFM-130/00 Matematická analýza (2)             1mef*
  Pia 8 10 2h c M-II  FMFI.KAMŠ/1-EFM-250/00 Matematická analýza (4)             2mef1
  Pia 10 40 2h v M-II  FMFI.KAMŠ/1-EFM-540/00 Cvičenie z matematickej analýzy (4)       2mef1

Kollár Richard
  Pon 9 50 2h p M-201 FMFI.KAMŠ/2-MAT-121/09 Parciálne diferenciálne rovnice (2)       4mma*
  Str 14 50 2h s C-EU  DRS019 Seminár CEF                           4mef* 5mef*
  Stv 9 50 2h c M-201 FMFI.KAMŠ/2-MAT-121/09 Parciálne diferenciálne rovnice (2)       4mma*
  Stv 14 00 3h s M-223 DRS020 Seminár o diferenciálnych rovniciach a dynamických systémoch   mDRS

Kossaczká Ľubica
  Pon 9 50 2h c M-X  FMFI.KAMŠ/1-EFM-130/00 Matematická analýza (2)             1mef2
  Str 8 10 2h v M-I  FMFI.KAMŠ/1-EFM-520/00 Cvičenie z matematickej analýzy (2)       1mef2
  Str 14 50 2h v M-IV  FMFI.KAMŠ/1-EFM-540/00 Cvičenie z matematickej analýzy (4)       2mef2
  Stv 13 10 2h c F1-247 FMFI.KAMŠ/1-EFM-250/00 Matematická analýza (4)             2mef2

Krajčovič Dušan
  Pon 9 50 2h v M-XI  FMFI.KAMŠ/1-EFM-525/00 Cvičenie z algebry a geometrie (2)        1mef1
  Pon 12 20 2h p F1-247 FMFI.KAMŠ/1-EFM-260/00 Maticový počet (2)                2mef*
  Pon 16 30 2h v B   FMFI.KAMŠ/1-EFM-525/00 Cvičenie z algebry a geometrie (2)        1mef2
  Str 9 50 2h s F1-328 FMFI.KAMŠ/1-EFM-265/00 Seminár z maticového počtu (2)          2mef*

Kukumberg Roman D
  Str 8 10 2h c M-XI  FMFI.KAGDM/1-EFM-160/12 Lineárna algebra a geometria (2)        1mef1
  Stv 14 50 2h k F1   FMFI.KAMŠ/1-EFM-556/11 DEA modely                    2mef* 3mng*

Kyselica Juraj D
  Pon 9 00 2h c M-IV  FMFI.KMANM/1-MAT-250/00 Matematická analýza (4)             2mpm*
  Uto 10 40 1h c M-201 FMFI.KAMŠ/2-MAT-141/09 Vybrané partie z matematickej fyziky (2)     5mma*
  Stv 14 00 3h s M-223 DRS020 Seminár o diferenciálnych rovniciach a dynamických systémoch   mDRS
  Stv 15 40 2h v M-XII FMFI.KMANM/1-MAT-775/00 Cvičenie z matematickej analýzy (4)       2mpm*

Lacko Vladimír D
  Pon 16 30 2h c F2   FMFI.KAMŠ/1-EFM-380/00 Ekonometria                   5mps
  Pon 18 10 2h c F1-109 FMFI.KAMŠ/1-EFM-380/00 Ekonometria                   4mng*

Luptáčik Mikuláš
  Pia 9 50 4h s F1-109 FMFI.KAMŠ/2-EFM-116/10 Seminár z ekonómie (2)              4mef*

Mačutek Ján
  Pon 11 30 2h c F1-248 FMFI.KAMŠ/1-AIN-473/12 Aplikovaná štatistika              3iai*
  Uto 9 50 2h p B   FMFI.KAMŠ/2-PMS-218/13 Teória spoľahlivosti               5mps
  Str 14 50 2h p M-XII FMFI.KAMŠ/2-PMS-130/10 Analýza kategoriálnych dát            5mps
  Str 16 30 2h p M-XII FMFI.KAMŠ/2-PMS-216/00 Diskrétne rozdelenia pravdepodobnosti      5mps

Melicherčík Igor
  Str 14 50 2h s C-EU  DRS019 Seminár CEF                           4mef* 5mef*

Miklošovič Tomáš D
  Uto 12 20 1h c M-XI  FMFI.KAMŠ/1-EFM-140/00 Ekonómia (2)                   1mef1
  Uto 13 10 1h c M-XI  FMFI.KAMŠ/1-EFM-140/00 Ekonómia (2)                   1mef2
  Uto 14 00 1h c M-XI  FMFI.KAMŠ/1-EFM-140/00 Ekonómia (2)                   1mpm*

Miklošovičová Simona D
  Pon 9 50 1h c M-VIII FMFI.KAMŠ/1-EFM-140/00 Ekonómia (2)                   1mng1
  Pon 10 40 1h c M-IX  FMFI.KAMŠ/1-EFM-140/00 Ekonómia (2)                   1mng2

Mikulová Miroslava
  Pon 15 40 2h v M-216 FMFI.KAMŠ/2-PMS-161/12 Vybrané aspekty z legislatívy poisťovníctva   45mps

Náther Ondrej
  Uto 16 30 2h k M-XI  FMFI.KAMŠ/1-MMN-365/00 Matematická štatistika              3mng*
  Stv 8 10 2h p M-VII FMFI.KAMŠ/1-MMN-365/00 Matematická štatistika              3mng*
  Stv 9 50 2h p M-X  FMFI.KAMŠ/1-PMA-560/00 Teória pravdepodobnosti (2)           3mp*
  Stv 14 00 2h p M-X  FMFI.KAMŠ/1-PMA-570/00 Pravdepodobnostné modely v poisťovníctve     3mp*
  Stv 15 40 1h c M-X  FMFI.KAMŠ/1-PMA-570/00 Pravdepodobnostné modely v poisťovníctve     3mp*

Odrobina Igor
  Str 16 30 2h p M-208 FMFI.KAMŠ/2-EFM-140/10 Databázy - SQL                  4mps 4mef*
  Stv 9 50 2h p M-208 FMFI.KAMŠ/2-EFM-231/10 Informačné a procesné modelovanie firmy     5mef*
  Stv 12 20 2h v M-208 FMFI.KAMŠ/2-EFM-140/10 Databázy - SQL                  4mef*

Pačuta Július D
  Uto 9 50 1h c M-223 FMFI.KMANM/2-MAT-122/09 Nelineárna funkcionálna analýza         2mDRS 4mma*
  Stv 14 00 3h s M-223 DRS020 Seminár o diferenciálnych rovniciach a dynamických systémoch   mDRS

Pastor Karol
  Pon 14 50 3h k M-I  FMFI.KAMŠ/1-PMA-741/00 Demografická štatistika             2mpm*
             PriF.KHGD/N-bZDG-015/11 Demografická štatistika             3Pgek
  Uto 14 50 2h p M-XI  FMFI.KAMŠ/1-MMN-380/00 Analýza časových radov              3mng*
  Str 14 50 2h v M-217 FMFI.KAMŠ/1-PMA-750/00 Analýza dát na počítači             2mpm*
  Stv 8 10 2h p M-X  FMFI.KAMŠ/1-UMA-309/00 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (2)   3uM* 3PuM*

Patejdl Róbert D
  Pia 9 50 4h s F1-109 FMFI.KAMŠ/2-EFM-116/10 Seminár z ekonómie (2)              4mef*

Pázman Andrej
  Pon 9 50 2h s M-XII DRS031 Seminár z pravdepodobnosti a štatistiky             mDRS
  Stv 13 10 2h p F1-108 FMFI.KAMŠ/2-PMS-108/00 Regresné modely (2)               4mps

Pekár Ján
  Uto 8 10 2h p M-V  FMFI.KAMŠ/2-EFM-125/00 Ekonomika informácií               4mef* 5mng*
  Uto 9 50 2h p M-V  FMFI.KAMŠ/2-EFM-126/00 Priemyselná organizácia             4mef* 5mng*
  Str 8 10 2h p A   FMFI.KAMŠ/1-EFM-270/00 Úvod do teórie hier               2mef*
             FMFI.KAMŠ/1-MMN-375/00 Teória hier                   3mng*

Pokrivčák Ján
  Str 11 30 2h p M-X  FMFI.KAMŠ/2-EFM-142/10 Public choice - verejná voľba          4mef*

Potocký Rastislav
  Pon 12 20 2h p M-I  FMFI.KAMŠ/1-PMA-320/00 Poistná matematika (2)              3mp*
  Uto 11 30 2h p M-VII FMFI.KAMŠ/1-PMA-550/00 Matematická štatistika              3mp*
  Str 13 10 2h s M-216 DRS001 Seminár                             mDRS
  Stv 11 30 2h p M-X  FMFI.KAMŠ/1-PMA-550/00 Matematická štatistika              3mp*
  Stv 14 00 2h p M-XII FMFI.KAMŠ/1-PMA-220/00 Finančná matematika (2)             2mpm*
             FMFI.KAMŠ/2-MAT-326/12 Vybrané kapitoly z finančnej matematiky     4mna*

Quittner Pavol
  Uto 13 10 2h v M-VIII FMFI.KAMŠ/1-EFM-551/00 Vybrané partie z matematickej analýzy (2)    3mef*
  Str 9 00 2h p M-201 FMFI.KAMŠ/2-MAT-123/09 Variačný počet                  4mma*
  Str 10 40 1h c M-201 FMFI.KAMŠ/2-MAT-123/09 Variačný počet                  4mma*
  Stv 14 00 3h s M-223 DRS020 Seminár o diferenciálnych rovniciach a dynamických systémoch   mDRS

Somorčík Ján
  Pon 8 10 2h p F2   FMFI.KAMŠ/1-EFM-380/00 Ekonometria                   5mps 3mef* 4mng*
  Uto 8 10 2h p F1   FMFI.KAMŠ/2-PMS-212/00 Neparametrické štatistické metódy        5mps 5mef*
  Str 8 10 2h p M-208 FMFI.KAMŠ/1-PMA-730/00 Počítačová štatistika              3mp*
  Str 13 10 2h p F1-109 FMFI.KAMŠ/2-PMS-109/00 Počítačová štatistika              4mps 4mef*

Stehlíková Beáta
  Pon 9 50 2h p B   FMFI.KAMŠ/2-EFM-106/00 Finančné deriváty                4mef*
             FMFI.KAMŠ/3-MAM-012/00 Finančné deriváty                mDRS
  Uto 9 50 2h c M-208 FMFI.KAMŠ/2-EFM-106/00 Finančné deriváty                4mef*
  Str 9 50 2h c M-208 FMFI.KAMŠ/2-EFM-106/00 Finančné deriváty                4mef*
  Str 14 50 2h s C-EU  DRS019 Seminár CEF                           4mef* 5mef*

Szűcs Gábor D
  Uto 8 10 2h c M-XI  FMFI.KAMŠ/1-PMA-320/00 Poistná matematika (2)              3mpm*
  Str 16 30 2h c F1-108 FMFI.KAMŠ/1-PMA-220/00 Finančná matematika (2)             2mpm*
             FMFI.KAMŠ/2-MAT-326/12 Vybrané kapitoly z finančnej matematiky     4mna*
  Stv 8 10 2h v A   FMFI.KAMŠ/1-PMA-710/00 Právo a účtovníctvo poisťovní          1mef* 1mpm*

Ševčovič Daniel
  Uto 14 00 2h p B   FMFI.KAMŠ/1-EFM-250/00 Matematická analýza (4)             2mef*
  Str 12 20 2h p B   FMFI.KAMŠ/1-EFM-250/00 Matematická analýza (4)             2mef*
  Str 14 50 2h s C-EU  DRS019 Seminár CEF                           4mef* 5mef*

Štulajter František
  Uto 11 30 2h p M-X  FMFI.KAMŠ/2-PMS-215/00 Štatistika časových radov            5mps
  Str 11 30 2h p M-II  FMFI.KAMŠ/2-PMS-102/00 Náhodné procesy (2)               4mps

Trnovská Mária
  Uto 14 00 2h c M-X  FMFI.KAGDM/1-EFM-160/12 Lineárna algebra a geometria (2)        1mef2
  Str 14 50 2h s C-EU  DRS019 Seminár CEF                           4mef* 5mef*
  Stv 12 20 2h p F1-109 FMFI.KAMŠ/2-EFM-117/12 Konvexná optimalizácia              4mef*

Witkovský Viktor
  Pon 14 00 2h v M-216 FMFI.KAMŠ/2-PMS-220/13 Regresné modely s náhodnými efektami       45mps

Žitňanská Magdaléna D
  Stv 17 20 2h c M-II  FMFI.KMANM/2-EFM-110/00 Algoritmy na sieťach              4mef*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra experimentálnej fyziky
(KEF)

.KEFUcitel1 
  Uto 13 10 4h l F2-KEF FMFI.KEF/2-FFP-913/00 Diplomová práca (4)                5fp
  Str 12 20 6h l F2-KEF FMFI.KEF/2-FFP-911/00 Diplomová práca (2)                4fp
  Pia 13 10 6h l F2-KEF FMFI.KEF/2-FOL-913/00 Diplomová práca (4)                5fol

Bogár Ondrej D
  Uto 14 00 3h l F2-082 FMFI.KEF/2-FFP-115/00 Praktikum z vákuovej fyziky a fyziky plazmy    4fol 4fp 4ftl

Bugár Ignác
  Str 16 30 2h p F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-104/00 Fotonické kryštály a ich využitie         4fol 5fol

Čermák Peter
  Pon 16 30 2h v F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-231/00 Návrh optických sústav              4fol

Černák Mirko
  Uto 16 30 2h v F2-051 FMFI.KEF/1-FYZ-455/00 Fyzika elektrických výbojov            2f*
  Uto 18 10 2h p F2-051 FMFI.KEF/2-FFP-207/00 Formovanie výbojov                5fp
  Str 8 10 2h p F2-051 FMFI.KEF/2-FFP-110/00 Výboje v plynoch                 4fp

Dian Martin D
  Str 10 40 2h c F2-T3 FMFI.KEF/1-FYZ-165/00 Základy programovania               1f2

Držík Milan
  Str 14 50 2h p F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-111/00 Základné princípy a metódy aplikovanej optiky   5fol 4fol

Fabo Peter
  Pia 15 40 4h p F2-KEF FMFI.KEF/1-FYZ-375/00 Pokročilé programovanie              2foz 3f*

Fischer Ľudovít
  Pia 8 10 2h c F2-T3 FMFI.KEF/1-FYZ-165/00 Základy programovania               1f3

Grajcar Miroslav
  Uto 9 00 2h p F2-272 FMFI.KEF/2-FTL-223/00 Úvod do kvantových počítačov           5ftl 5fol
  Stv 10 40 2h c F2-T3 FMFI.KEF/1-FYZ-165/00 Základy programovania               1f1

Greguš Ján
  Uto 14 00 3h l F2-KEF FMFI.KEF/2-FOZ-117/10 Praktikum z analytických a meracích metód vo fyzi 4foz
  Str 14 00 3h l F1-224 FMFI.KEF/1-FYZ-275/00 Praktikum III (optika)              2f1
  Stv 13 10 3h l F2-292 FMFI.KEF/2-FEL-117/00 Praktikum z elektroniky a fyziky tuhých látok   4ftl 4fp 4fol
  Pia 14 00 3h l F1-224 FMFI.KEF/1-FYZ-275/00 Praktikum III (optika)              2f2

Hlubina Richard
  Pon 9 50 2h p F2-223 FMFI.KEF/1-FYZ-385/00 Úvod do fyziky materiálov             3f*
  Uto 9 50 2h p F2-223 FMFI.KEF/2-FTL-105/00 Elektrické a optické vlastnosti materiálov    4ftl 4fol 4fp 4ftf
  Str 9 50 2h p F2-223 FMFI.KEF/1-FYZ-385/00 Úvod do fyziky materiálov             3f*
  Stv 9 50 2h s F2-223 FMFI.KEF/2-FTL-112/00 Seminár z elektrických a optických vlastností mat 4ftf 4ftl
  Stv 14 00 2h c F2-223 FMFI.KEF/1-FYZ-385/00 Úvod do fyziky materiálov             3f*

Hreha Ján D
  Pia 8 10 2h c F2-T3 FMFI.KEF/1-FYZ-165/00 Základy programovania               1f3

Hulík Jakub D
  Pia 9 50 3h l F1-223 FMFI.KEF/1-FYZ-170/00 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)    1f1 1f3

Jančár Peter D
  Uto 14 50 2h c F2-T3 FMFI.KEF/1-FYZ-165/00 Základy programovania               1f3

Jaroševič Andrej
  Stv 10 40 3h l F2-295 FMFI.KEF/1-FYZ-380/00 Základy elektroniky                3f*
  Stv 14 00 3h l F2-295 FMFI.KEF/1-FYZ-380/00 Základy elektroniky                3fmf 3foz
  Stv 16 30 3h l F2-295 FMFI.KEF/1-FYZ-380/00 Základy elektroniky                3f*

Kováčik Dušan
  Uto 15 40 3h l F1-222 FMFI.KEF/1-FYZ-170/00 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)    1f2
  Str 14 00 3h l F1-223 FMFI.KEF/1-FYZ-170/00 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)    1f3
  Str 16 30 2h v F2-051 FMFI.KEF+KJFB/1-FYZ-450/00 Úvod do fyziky plazmy            2f*

Kundracik František
  Pon 9 00 2h p F1   FMFI.KEF/1-FYZ-130/00 Elektromagnetizmus                1f**
  Pon 12 20 2h p F2   FMFI.KEF/1-FYZ-165/00 Základy programovania               1f*
  Uto 8 10 2h p F2   FMFI.KEF/1-FYZ-130/00 Elektromagnetizmus                1f**
  Uto 13 10 2h c F2-T3 FMFI.KEF/1-FYZ-165/00 Základy programovania               1f2
  Pia 9 50 3h p F2-223 FMFI.KEF/1-FYZ-380/00 Základy elektroniky                3f**

Kúš Peter
  Pon 10 40 2h p F2-272 FMFI.KEF/2-FTL-113/00 Technológia tenkých vrstiev a povlakov      4ftl

Lacko Michal D
  Uto 13 10 3h l F1-223 FMFI.KEF/1-FYZ-170/00 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)    1f1

Lichvanová Zuzana D
  Uto 15 40 3h l F1-223 FMFI.KEF/1-FYZ-170/00 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)    1f2

Maheľ Michal
  Pon 8 10 3h l F2-272 FMFI.KEF/2-FEL-113/00 Praktikum z analógových elektronických obvodov  4ftl 4fp
  Str 8 10 2h p B1-301 PriF/N-bCXX-058-1/5E42/00 Fyzika (1)                  1Pch*
  Str 11 30 2h c Ch1-2 PriF/N-bCXX-058-1/5E42/00 Fyzika (1)                  1Pbch
  Stv 8 10 2h p F2-223 FMFI.KEF/2-FEL-112/00 Analógové elektronické obvody           4ftl 4fp 4fol
  Stv 13 10 3h l F2-292 FMFI.KEF/2-FEL-117/00 Praktikum z elektroniky a fyziky tuhých látok   4ftl 4fp 4fol
  Pia 8 10 2h p Ch1-1 PriF/N-bCXX-058-1/5E42/00 Fyzika (1)                  1Pch*

Martoňák Roman
  Uto 14 00 2h v F2-272 FMFI.KEF/1-FYZ-665/09 Nové materiály očami fyzika            2f* 3f*
  Str 14 00 1h p F2-272 FMFI.KEF/2-FTL-125/11 Úvod do počítačových simulácií          4ftf 4ftl
  Str 14 50 2h s F2-T3 FMFI.KEF/2-FTL-125/11 Úvod do počítačových simulácií          4ftl 4ftf

Matejčík Štefan
  Uto 12 20 2h p F2-051 FMFI.KEF/2-FFP-112/00 Elektrónová optika a hmotnostná spektroskopia   4fp
  Str 9 50 2h p F2-051 FMFI.KEF/2-FFP-109/00 Vákuová fyzika                  4fp 4ftl 4fol
  Str 12 20 2h p F2-051 FMFI.KEF/3-FFP-006/00 Hmotnostnospektrometrická diagnostika plazmy   1fDRS
  Str 14 00 2h s F2-051 FMFI.KEF/2-FFP-232/10 Diplomový seminár (2)               5fp

Mesároš Vladimír
  Str 8 10 2h p F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-109/00 Nelineárna optika                 5fol 4fol
  Pia 8 10 6h l F2-KEF FMFI.KEF/2-FOL-212/00 Špeciálne praktikum z optiky (2)         5fol
  Pia 13 10 4h l F2-KEF FMFI.KEF/2-FOL-911/00 Diplomová práca (2)                4fol
  Pia 14 00 2h p F2-167 FMFI.KEF/3-FOS-013/10 Nelineárna optika                 fDRS

Moravský Ladislav D
  Stv 10 40 3h l F1-223 FMFI.KEF/1-FYZ-170/00 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)    1foz

Pánek Radek
  Stv 15 40 2h v F2-051 FMFI.KEF/2-FFP-230/10 Vybrané kapitoly z vysokoteplotnej plazmy     5fp

Papp Peter
  Pon 10 40 2h c F2-T3 FMFI.KEF/1-FYZ-165/00 Základy programovania               1f1

Plašienka Dušan D
  Uto 14 50 2h c F2-T3 FMFI.KEF/1-FYZ-165/00 Základy programovania               1f3

Plecenik Andrej
  Uto 9 50 2h p F2-KEF FMFI.KJFB/2-FOZ-116/10 Analytické a meracie metódy vo fyzike      4foz
  Str 8 10 2h p F2-223 FMFI.KEF/2-FTL-114/00 Meracie metódy vo fyzike tuhých látok       4ftl

Plecenik Tomáš
  Str 8 10 2h p F2-223 FMFI.KEF/2-FTL-114/00 Meracie metódy vo fyzike tuhých látok       4ftl

Plesch Martin
  Uto 8 10 2h p F2-223 FMFI.KJFB/1-FYZ-402/00 Úvod do kvantovej teórie informácie       3f*

Rehák Matúš D
  Str 10 40 2h c F2-T3 FMFI.KEF/1-FYZ-165/00 Základy programovania               1f2

Ribar Anita D
  Uto 15 40 3h l F1-223 FMFI.KEF/1-FYZ-170/00 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)    1f2

Roch Tomáš
  Str 14 00 2h p F2-223 FMFI.KEF/2-FOZ-115/10 Nové obnoviteľné zdroje energie (2)        4foz

Senderáková Dagmar
  Pon 8 10 2h p F2-167 FMFI.KEF/1-FYZ-800/00 Fotonika v meracích metódach a zariadeniach    3f*
  Uto 8 10 2h p F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-108/00 Holografia a interferometria           4fp 4fol 4ftl
  Str 13 10 2h p F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-214/00 Optické metódy spracovania informácií       5fol 4fol

Stano Michal
  Uto 14 00 3h l F2-082 FMFI.KEF/2-FFP-115/00 Praktikum z vákuovej fyziky a fyziky plazmy    4fol 4fp 4ftl

Štrba Anton
  Pon 9 50 2h p F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-234/00 Optika tenkých vrstiev              4fol 5fol
  Str 11 30 2h p F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-102/00 Fyzika laserov (2)                4fol 5fol

Urbašíková Miroslava D
  Uto 13 10 2h c F2-T3 FMFI.KEF/1-FYZ-165/00 Základy programovania               1f2

Veis Pavel
  Stv 9 50 2h p F2-051 FMFI.KEF/2-FFP-111/00 Diagnostika plazmy                4fp
  Stv 12 20 2h p F2-167 FMFI.KEF/3-FOS-024/10 Optická spektroskopia plynov a plazmy       1fDRS

Vojtek Pavel
  Pon 8 10 3h l F1-224 FMFI.KEF/1-FYZ-275/00 Praktikum III (optika)              2foz
  Uto 10 40 3h l F1-224 FMFI.KEF/1-FYZ-275/00 Praktikum III (optika)              2fmf
  Str 14 00 3h l F1-224 FMFI.KEF/1-FYZ-275/00 Praktikum III (optika)              2f1
  Stv 14 50 2h p F2-167 FMFI.KEF/1-OZE-271/10 Laserová technika                 2foz
  Pia 8 10 2h l F1-224 FMFI.KEF/1-UFY-251/00 Fyzikálne praktikum (3)              2uMF
  Pia 9 50 2h l F1-224 FMFI.KEF/1-UFY-251/00 Fyzikálne praktikum (3)              2uMF

Zábudlá Zuzana
  Pon 8 10 3h l F1-224 FMFI.KEF/1-FYZ-275/00 Praktikum III (optika)              2foz
  Pon 13 10 2h c Ch2-201 PriF/N-bCXX-058-1/5E42/00 Fyzika (1)                  1Pbch
  Pon 14 50 2h c Ch2-301 PriF/N-bCXX-058-1/5E42/00 Fyzika (1)                  1Pch
  Uto 8 10 2h c Ch2-201 PriF/N-bCXX-058-1/5E42/00 Fyzika (1)                  1Pch
  Uto 10 40 3h l F1-224 FMFI.KEF/1-FYZ-275/00 Praktikum III (optika)              2fmf
  Str 11 30 2h c Ch2-301 PriF/N-bCXX-058-1/5E42/00 Fyzika (1)                  1Pbch
  Pia 14 00 3h l F1-224 FMFI.KEF/1-FYZ-275/00 Praktikum III (optika)              2f2

Zahoranová Anna
  Uto 11 30 2h p F2-167 FMFI.KEF/2-FFP-212/00 Žiarenie plazmy                  5fp
             FMFI.KEF+KAFZM/2-FOL-238/09 Optické žiarenie plynov a plazmy      4fol
  Uto 13 10 3h l F1-222 FMFI.KEF/1-FYZ-170/00 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)    1f1
  Str 14 00 3h l F1-222 FMFI.KEF/1-FYZ-170/00 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)    1f3
  Pia 9 50 3h l F1-222 FMFI.KEF/1-FYZ-170/00 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)    1f3 1f1

Žemlička Martin D
  Stv 10 40 2h c F2-T3 FMFI.KEF/1-FYZ-165/00 Základy programovania               1f1


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra informatiky
(KI)

Bebják Andrej
  Str 9 50 3h p B   FMFI.KI/1-INF-260/00 Počítačové siete                  2i***

Brejová Bronislava
  Uto 9 50 2h p F1-109 FMFI.KI/1-INF-166/11 Programovanie (2) v Jave              1i*
  Uto 14 50 2h p F1-109 FMFI.KI/2-INF-237/00 Vybrané partie z dátových štruktúr         4iD 5i 4iB* 4iai*
  Uto 17 20 2h s I-9  FMFI.KAI/2-AIN-506/10 Seminár z bioinformatiky (2)           4Pbch 5Pbch 4Pgen 4iau 4i*
             FMFI.KI/2-AIN-252/10 Seminár z bioinformatiky (4)            5iau
  Str 15 40 2h p M-I  FMFI.KI/2-INF-237/00 Vybrané partie z dátových štruktúr         4iD 5i 4iB* 4iai*

Budiš Jaroslav D
  Str 8 10 2h c M-217 FMFI.KI/1-INF-166/11 Programovanie (2) v Jave              1i1
  Str 9 50 2h c M-217 FMFI.KI/1-INF-166/11 Programovanie (2) v Jave              1i2

Červenka Radovan
  Pon 16 30 3h p F1-328 FMFI.KI/2-INF-236/00 Objektové softwareové inžinierstvo         5i 4iD* 5iai*

Ďuriš František D
  Pon 12 20 2h c M-XII FMFI.KI/2-AIN-205/10 Vybrané kapitoly z teoretickej informatiky (2)   5iau

Ďuriš Pavol
  Pon 11 30 2h p M-IX  FMFI.KI/3-INF-001/00 Teoretické základy informatiky           iDRS
  Str 11 30 2h s M-VI  FMFI.KI/2-INF-920/00 Diplomový seminár (1)               4i*

Ferko Michal D
  Stv 8 10 2h c M-217 FMFI.KI/2-INF-145/00 Tvorba internetových aplikácií           4iD 4iB*
  Stv 10 40 2h c M-217 FMFI.KI/2-INF-145/00 Tvorba internetových aplikácií           3ips

Forišek Michal
  Pon 12 20 2h p M-III FMFI.KI/2-INF-121/00 Teória vypočítateľnosti              4i*
  Uto 12 20 2h p M-II  FMFI.KI/2-INF-121/00 Teória vypočítateľnosti              4i*
  Pia 13 10 4h c I-H3  FMFI.KI+KZVI/1-INF-815/00 Rýchlostné programovanie (2)         1i*** 2i*

Haviarová Lucia D
  Uto 16 30 2h c M-VIII FMFI.KI/1-INF-160/00 Úvod do kombinatoriky a teórie grafov       1i1

Illek Ľubor
  Uto 9 50 2h p M-I  FMFI.KI/2-INF-106/00 Informatika a spoločnosť              5i

Janáček Jaroslav
  Uto 9 50 3h p M-II  FMFI.KI/2-INF-232/00 Distribuované systémy               4i*
  Uto 14 00 3h p F2   FMFI.KI/1-INF-520/00 Úvod do informačnej bezpečnosti          3ips 3iai*
  Str 9 50 3h p B   FMFI.KI/1-INF-260/00 Počítačové siete                  2i***
  Stv 9 00 2h p M-IV  FMFI.KI/2-INF-262/11 Bezpečnosť IT infraštruktúry            5i
  Stv 11 30 2h p F1-108 FMFI.KI/1-INF-526/10 Systémové programovanie              1i*

Katreniaková Jana
  Pon 11 30 1h c M-VII FMFI.KI/1-INF-415/00 Úvod do teórie programovania            2it 2iai*
  Uto 9 50 2h p F1-109 FMFI.KI/1-INF-166/11 Programovanie (2) v Jave              1i*

Kostolányi Peter D
  Uto 13 10 1h c M-VII FMFI.KI/1-INF-410/00 Formálne jazyky a automaty (2)           2i*

Královič Rastislav
  Pon 10 40 2h p M-IV  FMFI.KI/2-INF-231/00 Efektívne paralelné algoritmy           5i 4iC*
  Uto 8 10 2h p M-IV  FMFI.KI/2-INF-231/00 Efektívne paralelné algoritmy           5i 4iC*
  Str 11 30 2h s M-V  FMFI.KI/2-INF-920/00 Diplomový seminár (1)               4i*
  Stv 11 30 2h s M-VIII FMFI.KI/2-INF-170/00 Proseminár z informatiky (2)            4i*

Kulich Tomáš
  Pon 16 30 2h l M-217 FMFI.KI/1-INF-265/00 Ročníkový projekt (2)               2i*
  Uto 9 50 4h k M-VIII FMFI.KI/1-INF-516/10 Princípy tvorby softvéru              3ips
  Uto 14 00 2h c M-VII FMFI.KI/1-INF-160/00 Úvod do kombinatoriky a teórie grafov       1i2 4mps

Labath Pavel D
  Stv 10 40 2h l M-T1  FMFI.KI/1-INF-251/10 Praktiká z počítačových sietí           2ips

Mráz Robert
  Str 16 30 2h v M-XI  FMFI.KI/2-INF-168/00 Pokročilé webové systémy - návrh, vývoj, prevádzka 5i 4i* 5iai*

Nánási Michal D
  Str 9 50 2h c M-218 FMFI.KI/1-INF-526/10 Systémové programovanie              1i1

Neurath Peter
  Uto 15 40 2h v M-IV  FMFI.KI/2-INF-165/00 Manažment softvérových projektov          5i 4i*

Olejár Daniel
  Uto 14 00 3h p F2   FMFI.KI/1-INF-520/00 Úvod do informačnej bezpečnosti          3ips 3iai*
  Str 8 10 2h p M-VIII FMFI.KI/2-INF-125/00 Teória kódovania                  5i 4iA*
  Str 14 50 2h p M-XI  FMFI.KI/2-INF-125/00 Teória kódovania                  5i 4iA*
  Stv 10 40 3h p M-III FMFI.KI/1-INF-420/00 Kombinatorická analýza (1)             2it 4iA*

Ostertág Richard
  Uto 9 50 3h p M-II  FMFI.KI/2-INF-232/00 Distribuované systémy               4i*
  Str 9 50 2h p M-VI  FMFI.KI/2-INF-145/00 Tvorba internetových aplikácií           3ips 4iD 4iB*
  Str 14 00 3h p F1-108 FMFI.KI/1-INF-171/10 Operačné systémy                  2i*
  Stv 9 00 2h p M-IV  FMFI.KI/2-INF-262/11 Bezpečnosť IT infraštruktúry            5i
  Stv 14 50 2h p M-IX  FMFI.KI/2-INF-172/12 Použitie systémov počítačovej algebry       4i*

Pardubská Dana
  Pon 17 20 2h s M-I  FMFI.KI/2-UXX-934/13 Seminár k diplomovej práci z informatiky (2) (kazd 4u*I 4PuI*
  Uto 15 40 2h p M-VI  FMFI.KI/2-INF-135/11 Pravdepodobnostné algoritmy            5i 4iC*
  Stv 9 50 2h p M-VIII FMFI.KI/2-INF-135/11 Pravdepodobnostné algoritmy            5i 4iC*
  Stv 11 30 2h s M-VIII FMFI.KI/2-INF-170/00 Proseminár z informatiky (2)            4i*

Pastorová Mária
  Pon 12 20 2h v M-VII FMFI.KI/2-INF-151/00 Biologicky motivovaná teória jazykov        2it 3it 5i
  Pon 16 30 2h l M-217 FMFI.KI/1-INF-265/00 Ročníkový projekt (2)               2i*
  Str 8 10 2h v M-VI  FMFI.KI/2-INF-151/00 Biologicky motivovaná teória jazykov        2it 3it 5i
  Str 11 30 2h s M-VII FMFI.KI/1-INF-920/00 Bakalársky seminár                 3i**

Plachetka Tomáš
  Pon 16 30 2h l M-217 FMFI.KI/1-INF-265/00 Ročníkový projekt (2)               2i*
  Uto 9 50 3h p M-II  FMFI.KI/2-INF-232/00 Distribuované systémy               4i*
  Stv 14 00 3h p F1-109 FMFI.KI/2-INF-500/11 Databázy                      2ips 5i 4i*
  Stv 16 30 2h c F1-109 FMFI.KI/2-INF-500/11 Databázy                      5i 2ips 4i*

Plžík Milan D
  Str 16 30 2h c M-218 FMFI.KI/1-INF-171/10 Operačné systémy                  2i*

Prívara Igor
  Pon 9 00 3h p M-VII FMFI.KI/1-INF-415/00 Úvod do teórie programovania            2it 2iai*
  Stv 9 50 4h p F1-247 FMFI.KI/2-INF-127/00 Formálne špecifikácie               3iui 4iD*

Rjaško Michal
  Uto 14 00 3h p F2   FMFI.KI/1-INF-520/00 Úvod do informačnej bezpečnosti          3ips 3iai*
  Stv 9 00 2h p M-IV  FMFI.KI/2-INF-262/11 Bezpečnosť IT infraštruktúry            5i

Rovan Branislav
  Pon 16 30 2h p M-X  FMFI.KI/2-INF-156/00 Vybrané partie z teórie jazykov          5i 4i*
  Uto 9 50 2h p M-I  FMFI.KI/2-INF-106/00 Informatika a spoločnosť              5i
  Str 8 10 2h p M-X  FMFI.KI/2-INF-156/00 Vybrané partie z teórie jazykov          5i 4i*
  Stv 8 10 3h p M-III FMFI.KI/1-INF-410/00 Formálne jazyky a automaty (2)           2i*

Stanek Martin
  Str 9 50 2h s M-IX  FMFI.KI/2-INF-922/00 Diplomový seminár (3)               5i
  Stv 9 00 2h p M-IV  FMFI.KI/2-INF-262/11 Bezpečnosť IT infraštruktúry            5i
  Stv 10 40 3h p M-III FMFI.KI/1-INF-420/00 Kombinatorická analýza (1)             2it 4iA*
  Stv 13 10 1h c M-III FMFI.KI/1-INF-420/00 Kombinatorická analýza (1)             2it 4iA*
  Stv 14 50 2h p M-IX  FMFI.KI/2-INF-172/12 Použitie systémov počítačovej algebry       4i*

Škoviera Martin
  Uto 8 10 2h p F1-109 FMFI.KI/1-INF-160/00 Úvod do kombinatoriky a teórie grafov       4mps 1i*
  Str 9 50 2h s M-VIII FMFI.KI/2-INF-922/00 Diplomový seminár (3)               5i
  Stv 9 50 2h s M-213 FMFI.KI/2-MAT-611/09 Seminár z teórie grafov (2)            4mms*
             FMFI.KI/3-MDM-033/10 Seminár z teórie grafov a kombinatoriky      mDRS

Toman Eduard
  Pon 10 40 2h p M-III FMFI.KI/2-INF-114/00 Matematická logika                 3iui 4iB 4iD 4iA* 4iai*
  Uto 8 10 2h p M-II  FMFI.KI/2-INF-114/00 Matematická logika                 3iui 4iB 4iD 4iA* 4iai*
  Uto 14 00 2h p M-VI  FMFI.KI/2-INF-133/00 Pravdepodobnostné metódy              4i*
  Str 9 50 2h p M-X  FMFI.KI/2-INF-133/00 Pravdepodobnostné metódy              4i*

Withalm Josef
  Stv 10 40 4h p M-IV  FMFI.KI/2-INF-164/00 IT Quality Management               4iC 4iD 5i 4iB*

Zeman Marek D
  Str 8 10 2h c M-218 FMFI.KI/1-INF-526/10 Systémové programovanie              1i2


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
(KJFB)

Andel Boris D
  Str 17 20 2h c F1-328 FMFI.KEF/1-FYZ-130/00 Elektromagnetizmus                1f2

Antalic Stanislav
  Uto 14 50 2h v F1-377 FMFI.KJFB/2-FJF-139/00 Jadrová spektroskopia              4fjf
  Stv 13 10 2h v F1-308 FMFI.KJFB/2-FJF-134/00 Aplikačný software pre fyzikálne výpočty     4fjf

Babincová Melánia
  Uto 13 10 2h v F1-328a FMFI.KJFB/2-FBF-146/00 Lipozómy v biofyzike a medicíne         4fb*
  Str 8 10 3h l F1-222 FMFI.KEF/1-FYZ-170/00 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)    1fmf2
  Str 16 30 3h l F1-222 FMFI.KEF/1-FYZ-170/00 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)    1fmf1
  Stv 16 30 3h l F1-222 FMFI.KEF/1-FYZ-170/00 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)    1fmf*

Babinec Peter
  Pia 9 50 2h v F1-247 FMFI.KJFB/1-FYZ-830/00 Fyzikálne princípy v biológii          1f*

Bartoš Pavol
  Stv 9 50 1h c F1-327 FMFI.KJFB/1-BMF-350/00 Termodynamika a štatistická fyzika        3fmf 3foz

Böhm Radoslav
  Pon 9 00 1h p M-III FMFI.KJFB/1-UFY-241/10 Atómová a jadrová fyzika             2uMF
  Pon 10 40 2h p F1   FMFI.KJFB/1-FYZ-220/00 Atómová a jadrová fyzika             2f**
  Pon 12 20 2h c M-IV  FMFI.KJFB+KMANM/1-BMF-150/00 Matematické základy biomedicínskej fyziky 1fmf*
             FMFI.KJFB/1-OZE-150/13 Základy matematiky (2)              1foz
  Pon 16 30 2h p M-II  FMFI.KJFB/1-UFY-241/10 Atómová a jadrová fyzika             2uF*
  Uto 9 00 2h p M-IX  FMFI.KJFB/1-BMF-350/00 Termodynamika a štatistická fyzika        3fmf 3foz
  Uto 10 40 1h c M-IX  FMFI.KJFB/1-BMF-350/00 Termodynamika a štatistická fyzika        3foz 3fmf
  Uto 14 00 1h p F1-377 FMFI.KJFB/1-OZE-201/10 Základy environmentálnej fyziky         2foz
  Str 9 50 2h p F2   FMFI.KJFB/1-FYZ-220/00 Atómová a jadrová fyzika             2f**
  Str 11 30 2h c M-III FMFI.KJFB/1-FYZ-220/00 Atómová a jadrová fyzika             2fmf 2foz
  Str 14 50 2h c F1-109 FMFI.KEF/1-FYZ-130/00 Elektromagnetizmus                1foz 1fmf*
  Str 16 30 2h c F1-109 FMFI.KEF/1-FYZ-130/00 Elektromagnetizmus                1f3

Florek Matej
  Pon 8 10 2h v F1-327 FMFI.KJFB/2-FJF-246/00 Reaktorová fyzika                5fjf

Haverlík Ivan
  Uto 8 10 2h p F1-326 FMFI.KJFB+KMANM/1-BMF-250/00 Matematické základy biomedicínskej fyziky 2fmf
  Uto 9 50 1h c F1-326 FMFI.KJFB+KMANM/1-BMF-250/00 Matematické základy biomedicínskej fyziky 2fmf
  Uto 15 40 3h v F1-328a FMFI.KJFB/2-FBM-212/00 Zdravotnícka a medicínska informatika (3)    5fmf
  Uto 18 10 1h c F1-328a FMFI.KJFB/2-FBM-212/00 Zdravotnícka a medicínska informatika (3)    5fmf
  Str 9 50 1h c F1-108 FMFI.KJFB+KMANM/1-BMF-150/00 Matematické základy biomedicínskej fyziky 1fmf1
             FMFI.KJFB/1-OZE-150/13 Základy matematiky (2)              1foz
  Str 10 40 1h c F1-108 FMFI.KJFB+KMANM/1-BMF-150/00 Matematické základy biomedicínskej fyziky 1fmf2
  Str 12 20 3h p F1-247 FMFI.KJFB+KMANM/1-BMF-150/00 Matematické základy biomedicínskej fyziky 1fmf*
             FMFI.KJFB/1-OZE-150/13 Základy matematiky (2)              1foz
  Str 14 50 2h s F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-111/00 Zdravotnícka a medicínska informatika (1)    4fmf
  Str 16 30 3h l F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-106/00 Špeciálne praktikum z biomedicínskej fyziky (2) 4fmf
             FMFI.KJFB/2-FBF-112/00 Špeciálne praktikum (2)             4fbf
  Stv 8 10 4h s F1-326 FMFI.KJFB/2-FBF-116/00 Odborný seminár (2)               4fbf
             FMFI.KJFB/2-FBM-115/00 Odborný seminár                 4fmf
  Pia 10 40 2h v F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-123/00 Databázy a informačné systémy v medicíne (2)   4fmf

Hianik Tibor
  Uto 14 50 2h v F1-326 FMFI.KJFB/2-FBF-143/00 Biosenzory                    4fb*
  Uto 16 30 2h s F1-326 XXXPRED019 Biofyzikálny seminár                     4fb* 5fb* fDRS
  Stv 14 50 2h p F1-232a FMFI.KJFB/2-FBF-121/00 Biofyzika membrán                4fb*
  Stv 16 30 1h s F1-232a FMFI.KJFB/2-FBF-116/00 Odborný seminár (2)               4fbf

Holý Karol
  Pon 9 00 2h s F1-377 FMFI.KJFB+KEF/1-OZE-920/10 Seminár k bakalárskej práci         3foz
  Pon 10 40 2h p F1-377 FMFI.KJFB/2-FJF-204/00 Aplikovaná jadrová fyzika            5fjf
  Uto 11 30 1h p F1-377 FMFI.KJFB/2-FOZ-112/10 Environmentálna rádioaktivita          4foz
  Uto 13 10 2h v F1-327 FMFI.KJFB/1-FYZ-610/00 Základy radiačnej fyziky a ochrany pred žiarením 2fmf 2f*
  Uto 17 20 1h p F1-377 FMFI.KJFB/1-OZE-242/10 Základy radiačnej fyziky             2foz
  Stv 14 00 2h v F1-327 FMFI.KJFB/2-FJF-126/00 Radiačná environmentálna fyzika         4fjf

Chorvát Dušan
  Uto 18 10 2h p F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-136/00 Metódy spracovania biosignálov a počítačová graf 4fb*

Ješkovský Miroslav
  Str 11 30 2h p F1-377 FMFI.KJFB/2-FOZ-154/10 Termojadrové reaktory              4foz

Mach Pavel
  Pon 10 40 2h v F1-232a FMFI.KJFB/2-FOZ-182/10 Elektrochémia                  4foz
  Uto 10 40 2h p F1-232a FMFI.KJFB/2-FBF-141/11 Teoretické základy molekulovej spektroskopie  4fbf
  Str 9 00 2h v F1-328a FMFI.KJFB/1-OZE-375/10 Environmentálna chémia             3foz
  Stv 10 40 2h p F1-232a FMFI.KJFB/1-BMF-560/00 Fyzikálna chémia                3fmf
  Stv 12 20 1h c F1-232a FMFI.KJFB/1-BMF-560/00 Fyzikálna chémia                3fmf

Masarik Jozef
  Pon 12 20 2h v F1-108 FMFI.KJFB/1-FYZ-401/00 Smery fyzikálneho výskumu            2f*
  Str 9 50 2h p F1-327 FMFI.KJFB/2-FJF-103/00 Jadrová a subjadrová fyzika (2)         4fjf
  Str 11 30 1h c F1-327 FMFI.KJFB/2-FJF-103/00 Jadrová a subjadrová fyzika (2)         4fjf
  Stv 8 10 2h p F1-377 FMFI.KJFB/2-FJF-124/00 Numerické metódy v jadrovej fyzike        4fjf
  Stv 9 50 1h s F1-377 FMFI.KJFB/2-FJF-920/00 Diplomový seminár (1)              4fjf
  Stv 10 40 2h s F1-327 FMFI.KJFB/2-FJF-922/00 Diplomový seminár (3)              5fjf
  Stv 13 10 2h s F1-377 FMFI.KJFB/2-FJF-203/00 Seminár z jadrovej a subjadrovej fyziky     5fjf
  Stv 16 30 2h v F1-oJF FMFI.KJFB/2-FJF-138/00 Nukleárna geofyzika a astrofyzika        4fjf
  Pia 10 40 2h v F1-377 FMFI.KJFB/2-FJF-136/00 Feynmanove diagramy               4fjf

Müllerová Monika
  Pon 12 20 1h p F1-377 FMFI.KJFB/1-OZE-305/10 Jadrová energia a jej environmentálne aspekty  3foz
  Pon 17 20 1h l F1-oJF FMFI.KJFB/1-FYZ-605/00 Praktikum z rádiometrie             3f**
  Uto 12 20 1h p F1-377 FMFI.KJFB/2-FOZ-112/10 Environmentálna rádioaktivita          4foz
  Uto 16 30 1h p F1-377 FMFI.KJFB/1-OZE-242/10 Základy radiačnej fyziky             2foz

Ostatná Veronika
  Pon 8 10 4h p F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-109/00 Medicínska biofyzika (2)             4fmf

Pikna Miroslav
  Stv 10 40 1h p F1-377 FMFI.KJFB/2-FJF-105/00 Experimentálne metódy jadrovej fyziky (2)    4fjf

Rybár Peter
  Pia 12 20 2h v F1-328a FMFI.KJFB/2-FBF-145/00 Základy akustiky                4fb*

Sitár Branislav
  Uto 9 50 2h p F1-377 FMFI.KJFB/2-FJF-120/00 Interakcia žiarenia s látkou           4fjf

Staníček Jaroslav
  Pon 9 50 1h c M-III FMFI.KJFB/1-UFY-241/10 Atómová a jadrová fyzika             2uMF
  Pon 18 10 1h l F1-oJF FMFI.KJFB/1-FYZ-605/00 Praktikum z rádiometrie             3f**
  Uto 8 10 2h v F1-377 FMFI.KJFB/2-FJF-135/00 Spektrometria vzbudených stavov         4fjf
  Pia 9 50 2h c M-VIII FMFI.KJFB/1-FYZ-220/00 Atómová a jadrová fyzika             2f1
  Pia 11 30 2h c M-VIII FMFI.KJFB/1-FYZ-220/00 Atómová a jadrová fyzika             2f2

Sýkora Ivan
  Pon 12 20 2h p F1-327 FMFI.KJFB/2-FOZ-113/10 Metódy monitorovania rádioaktivity        4foz
  Pon 16 30 1h l F1-oJF FMFI.KJFB/1-FYZ-605/00 Praktikum z rádiometrie             3f**
  Uto 13 10 1h p F1-377 FMFI.KJFB/1-OZE-201/10 Základy environmentálnej fyziky         2foz
  Str 9 50 2h p F1-377 FMFI.KJFB/2-FOZ-151/10 Štatistické spracovanie environmentálnych údajov 4foz
  Stv 9 00 2h p F2   FMFI.KJFB/1-FYZ-125/00 Spracovanie experimentálnych dát         1foz 1f*
  Stv 11 30 1h p F1-377 FMFI.KJFB/2-FJF-105/00 Experimentálne metódy jadrovej fyziky (2)    4fjf

Szarka Imrich
  Pon 8 10 5h l F1-252 FMFI.KJFB/2-FJF-109/00 Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (1)    4fjf

Szarka Ján
  Pon 8 10 5h l F1-252 FMFI.KJFB/2-FJF-109/00 Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (1)    4fjf

Szomolányi Pavol
  Pon 17 20 2h v F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-131/00 Biomedicínske aplikácie magnetickej rezonancie  4fb*

Šikurová Libuša
  Pon 8 10 4h p F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-109/00 Medicínska biofyzika (2)             4fmf
  Uto 12 20 2h p F1-326 FMFI.KJFB/1-BMF-335/00 Základy biomedicínskej fyziky          3fmf
  Uto 14 00 1h c F1-326 FMFI.KJFB/1-BMF-335/00 Základy biomedicínskej fyziky          3fmf
  Str 8 10 3h s F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-921/00 Diplomový seminár (2)              5fmf
  Str 10 40 2h s F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-921/00 Diplomový seminár (2)              5fmf
             FMFI.KJFB/2-FBF-921/00 Diplomový seminár (2)              5fbf
  Str 13 10 2h s F1-326 FMFI.KJFB/1-BMF-930/00 Seminár k bakalárskej práci           3fmf
  Str 15 40 2h p F1-232a FMFI.KJFB/2-UFY-155/00 Vybrané kapitoly z biofyziky          4uMF

Šimkovic Fedor
  Uto 11 30 2h p F1-327 FMFI.KJFB/2-FJF-107/00 Teória jadra                   4fjf

Šivo Alexander
  Pon 13 10 1h p F1-377 FMFI.KJFB/1-OZE-305/10 Jadrová energia a jej environmentálne aspekty  3foz

Tokár Stanislav
  Str 8 10 2h p F1-327 FMFI.KJFB/2-FJF-125/00 Modelovanie experimentu             4fjf
  Stv 8 10 2h p F1-327 FMFI.KJFB/1-BMF-350/00 Termodynamika a štatistická fyzika        3fmf 3foz

Urban Ján
  Pon 12 20 2h k F1-232a FMFI.KJFB/1-OZE-243/10 Organická chémia                2foz
  Uto 9 00 2h p F1-232a FMFI.KJFB/2-FBF-122/00 Atómové a molekulové zrážky           4fbf
  Uto 15 40 2h p F1-232a FMFI.KJFB/1-FYZ-850/00 Chemické základy živých systémov (1)      2f*

Vitovič Pavol D
  Pia 9 50 2h p F1-232a FMFI.KJFB/2-FBF-106/00 Experimentálne metódy biofyziky a chemickej fyz 4fbf

Waczulíková Iveta
  Pon 10 40 2h l F1-303 FMFI.KJFB/1-BMF-165/00 Spracovanie experimentálnych údajov       1fmf*
  Uto 11 30 2h k F1-247 FMFI.KJFB/1-BMF-165/00 Spracovanie experimentálnych údajov       1fmf*
  Pia 8 10 2h p F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-104/00 Experimentálne metódy lekárskej fyziky (2)    4fmf
  Pia 9 50 2h p F1-232a FMFI.KJFB/2-FBF-106/00 Experimentálne metódy biofyziky a chemickej fyz 4fbf

Ziman Mário
  Pia 14 00 3h v F2-125 FMFI.KTFDF/2-FTF-228/12 Vybrané kapitoly z kvantovej teórie informácie 4ftf 5ftf

Zvarík Milan
  Str 8 10 3h l F1-223 FMFI.KEF/1-FYZ-170/00 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)    1fmf2
  Str 16 30 3h l F1-223 FMFI.KEF/1-FYZ-170/00 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)    1fmf1
  Stv 16 30 3h l F1-223 FMFI.KEF/1-FYZ-170/00 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)    1fmf*

Ženiš Tibor
  Stv 9 50 3h p F1-109 FMFI.KJFB/1-FYZ-230/00 Algoritmy vedeckotechnických výpočtov      2foz 2f*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra jazykovej prípravy
(KJP)

Čárska Renáta
  Pon 10 40 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                2m**
  Pon 16 30 2h c M-VI  FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                1iai2 1uMI
  Pon 18 10 2h c M-VI  FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                1uMD 1m**
  Str 8 10 2h c M-VII FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                2iai4 2i*
  Str 11 30 2h c M-IX  FMFI.KJP/1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                1mef2
  Pia 8 10 2h c M-VI  FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                1i2
  Pia 9 50 2h c M-VI  FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                1iai1 1iai2

Erdélyi Ladislav
  Pon 16 30 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                1iai3
  Pon 18 10 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                1uMT 1uMD 1m**
  Uto 14 00 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                1mng1
  Uto 15 40 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                1mng2
  Str 9 50 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                1mef1
  Str 11 30 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                1mef2
  Stv 16 30 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                2mng2

Gombárik Pavel
  Pon 18 10 2h c M-V  FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                1m**
  Uto 15 40 2h c M-II  FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                2mef2
  Uto 17 20 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                1mng*
  Str 9 50 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                1mef1
  Str 11 30 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                1mef*
  Pia 8 10 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                1i1
  Pia 9 50 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                1iai1

Jedináková Júlia
  Pon 16 30 2h c M-IV  FMFI.KJP/1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                1f3 1fmf2 1foz 1uMF
  Pon 18 10 2h c M-IV  FMFI.KJP/1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                1f3 1fmf2 1foz 1uMF
  Uto 12 20 2h c M-IV  FMFI.KJP/1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                1f3
  Uto 14 00 2h c M-IV  FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                2iai4
  Str 8 10 2h c M-II  FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                2iai3 2i*
  Pia 8 10 2h c M-IV  FMFI.KJP/1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                1iai4 1i2
  Pia 9 50 2h c M-IV  FMFI.KJP/1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                1i2 1iai3

Klátiková Elena
  Pon 10 40 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-162/00 Ruský jazyk (2)                  FMFI
  Uto 11 30 3h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-234/13 Konverzačný kurz anglického jazyka (2)      FMFI
  Str 8 10 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                2iai3 2uMI 2uBI
  Str 11 30 2h c F1-108 FMFI.KJP/2-MXX-234/13 Konverzačný kurz anglického jazyka (2)      FMFI
  Str 14 50 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-162/00 Ruský jazyk (2)                  FMFI
  Stv 9 50 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-262/00 Ruský jazyk (4)                  FMFI
  Pia 9 50 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                1iai1 1i1

Kočvarová Jana
  Pon 16 30 2h c M-III FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                1f2 1foz 1uMF
  Pon 18 10 2h c M-III FMFI.KJP/1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                1iai4 1uMI 1uBI 1m*
  Uto 14 00 2h c M-I  FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                1fmf2
  Uto 15 40 2h c M-I  FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                1f1
  Str 14 00 2h c M-V  FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                2f2
  Pia 8 10 2h c M-III FMFI.KJP/1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                1iai3 1iai2
  Pia 9 50 2h c M-III FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                1iai2

Vilášek Pavel
  Pon 10 40 2h c M-II  FMFI.KJP/1-MXX-152/00 Nemecký jazyk (2)                 FMFI
  Pon 12 20 2h c M-II  FMFI.KJP/1-MXX-152/00 Nemecký jazyk (2)                 FMFI
  Pon 16 30 2h c M-VII FMFI.KJP/1-MXX-242/00 Francúzsky jazyk (4)               FMFI
  Uto 17 20 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-152/00 Nemecký jazyk (2)                 FMFI
  Str 9 50 2h c M-VII FMFI.KJP/1-MXX-252/00 Nemecký jazyk (4)                 FMFI
  Str 16 30 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-142/00 Francúzsky jazyk (2)               FMFI
  Stv 9 50 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-142/00 Francúzsky jazyk (2)               FMFI

Zemanová Alena
  Pon 16 30 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                1f2
  Pon 18 10 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)                1f3 1iai4 1uFI
  Uto 14 00 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                1fmf1
  Uto 15 40 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                1f1
  Str 17 20 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)                2foz 2uMF
  Stv 16 30 2h c F2-283 FMFI.KJP/3-INF-202/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-MGT-202/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJFB/3-FBF-202/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-FEN-202/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-FCH-202/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-MVM-202/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-FJF-202/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-FVM-202/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-FVF-202/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)    fDRS mDRS iDRS
  Pia 11 30 2h c F2-283 FMFI.KJP/3-INF-202/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-MGT-202/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJFB/3-FBF-202/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-FEN-202/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-FCH-202/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-MVM-202/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-FJF-202/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-FVM-202/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-FVF-202/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2)    fDRS mDRS iDRS


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky
(KMANM)

Babinská Martina D
  Pon 11 30 2h v M-VIII FMFI.KMANM/1-MMN-520/00 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (2)  1mng1
  Pon 16 30 2h v M-VIII FMFI.KMANM/1-MMN-520/00 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (2)  1mng2
  Uto 9 50 2h c M-X  FMFI.KMANM/1-MMN-150/00 Matematická analýza (2)             1mng2

Babušíková Jela
  Str 8 10 2h p F1-108 FMFI.KMANM/1-MMN-265/00 Numerické metódy (2)              2mng*
  Str 11 30 2h p M-224 FMFI.KMANM/2-MAT-341/09 Riešenie inžinierskych úloh pomocou numerického 5mna*
  Stv 8 10 2h p F1-108 FMFI.KMANM/1-MAT-240/00 Numerická matematika (1)            2m** 3mpm*
  Stv 11 30 3h p M-XII FMFI.KMANM/2-MPG-113/00 Teória aproximácie a interpolácie        4mpg

Bušinská Tatiana
  Uto 10 40 2h p M-223 FMFI.KMANM/2-MAT-322/09 Metódy riešenia sústav s riedkymi maticami   4mna*
  Uto 13 10 2h p F1   FMFI.KMANM/1-MMN-321/10 Maticový počet                 2mng* 3mng*
  Str 9 50 1h c F1-247 FMFI.KMANM/1-MMN-321/10 Maticový počet                 2mng2
  Str 10 40 1h c F1-247 FMFI.KMANM/1-MMN-321/10 Maticový počet                 3mng1
  Str 11 30 1h c F1-247 FMFI.KMANM/1-MMN-321/10 Maticový počet                 3mng2
  Str 14 00 1h c M-XI  FMFI.KMANM/1-MMN-321/10 Maticový počet                 2mng1
  Stv 8 10 2h v M-223 FMFI.KMANM/2-MAT-608/09 Špeciálne matice a algoritmy          4mna*

Demetrian Michal
  Pon 8 10 3h p F1-247 FMFI.KJFB+KMANM/1-BMF-250/00 Matematické základy biomedicínskej fyziky 2fmf
  Pon 10 40 3h k M-102 PriF/N-bCFZ-001-1/4754/00 Vybrané kapitoly z matematiky (1)       3Pfch
  Str 8 10 2h c M-223 FMFI.KJFB+KMANM/1-BMF-250/00 Matematické základy biomedicínskej fyziky 2fmf
  Str 11 30 2h p F1-109 FMFI.KMANM/1-MMN-250/00 Matematická analýza (4)             2mng*
  Pia 8 10 2h c F1   FMFI.KMANM/1-FYZ-225/00 Matematika (4)                 2foz 2f*

Fečkan Michal
  Uto 8 10 2h p M-223 FMFI.KMANM/2-MAT-122/09 Nelineárna funkcionálna analýza         2mDRS 4mma*
  Str 9 50 2h p M-102 FMFI.KMANM/1-MAT-411/12 Funkcionálna analýza (2)            3mma

Filo Ján
  Pon 9 50 2h p M-223 FMFI.KMANM/1-MAT-430/00 Klasické metódy riešenia parciálnych diferenciá 3mna 3mma
  Pon 11 30 2h p M-109 FMFI.KMANM/3-MAM-010/00 Modely prúdenia tekutín (2)           mDRS
  Str 12 20 3h p F2   FMFI.KMANM/1-MAT-250/00 Matematická analýza (4)             2m**
  Stv 9 50 2h s M-223 FMFI.KMANM/2-MAT-920/11 Diplomový seminár                5m*

Chocholatý Pavol
  Pon 9 50 2h p M-VI  FMFI.KMANM/2-MMN-102/00 Numerické metódy (2)              4mng*
  Str 9 50 2h p M-223 FMFI.KMANM/2-MAT-324/09 Riešenie stiff úloh               4mna*
  Str 13 10 2h p M-223 FMFI.KMANM/3-MNA-002/00 Numerické metódy riešenia obyčajných diferenciá 1mDRS
  Stv 9 50 3h k M-IX  FMFI.KMANM/1-INF-440/00 Numerická matematika              3it
  Stv 14 00 1h c M-I  FMFI.KMANM/2-MMN-102/00 Numerické metódy (2)              4mng*
  Stv 14 50 1h p M-I  FMFI.KMANM/2-MMN-102/00 Numerické metódy (2)              4mng*

Jaroš František
  Uto 14 00 2h c M-V  FMFI.KMANM/1-MAT-425/00 Obyčajné diferenciálne rovnice (2)       3mma
  Uto 17 20 2h v M-I  FMFI.KMANM/1-FYZ-406/13 Matematická analýza (2)             1f*
  Str 9 50 2h v M-XI  FMFI.KMANM/1-MMN-570/00 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (4)  2mng1
  Str 13 10 2h v M-IV  FMFI.KMANM/1-MMN-570/00 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (4)  2mng2
  Stv 13 10 1h c M-II  FMFI.KMANM/1-MMN-250/00 Matematická analýza (4)             2mng1
  Stv 14 00 1h c M-II  FMFI.KMANM/1-MMN-250/00 Matematická analýza (4)             2mng2

Jaroš Jaroslav
  Uto 9 50 2h p M-VII FMFI.KMANM/1-MAT-425/00 Obyčajné diferenciálne rovnice (2)       3mma
  Str 11 30 2h v M-102 FMFI.KMANM/1-MAT-515/00 Biomatematika (2)                3m*
  Stv 9 50 3h p M-I  FMFI.KMANM/2-MMN-109/00 Parciálne diferenciálne rovnice         4mng*
  Stv 14 00 2h p M-IV  FMFI.KMANM/2-MAT-621/09 Netradičné aplikácie matematickej analýzy    5mma*

Kačur Jozef
  Uto 14 00 2h p M-223 FMFI.KMANM/3-MNA-004/00 Numerické metódy zachovania           2mDRS
  Str 11 30 2h p M-223 FMFI.KMANM/2-MAT-307/11 Riešenie úloh optimálneho riadenia a inverzných 4mna*
  Str 14 50 2h p M-223 FMFI.KMANM/2-MAT-323/09 Metóda konečných prvkov (1)           4mna*

Kazdová Milada D
  Uto 11 30 2h c B2-404 PriF/N-bZXX-009-1/3662/00 Matematika (2)                1Pgek
  Str 15 40 2h c B2-404 PriF/N-bZXX-009-1/3662/00 Matematika (2)                1Pgek

Kubáček Zbyněk
  Pon 9 50 2h p B1-567 FMFI.KAGDM/2-UMA-112/00 Vybrané partie z matematickej analýzy (2)    4uM* 4PuM*
  Pon 11 30 2h c B1-567 FMFI.KAGDM/2-UMA-112/00 Vybrané partie z matematickej analýzy (2)    4uM* 4PuM*
  Uto 12 20 2h p F2   FMFI.KMANM/1-MAT-150/00 Matematická analýza (2)             1m**
             FMFI.KMANM/1-MMN-150/00 Matematická analýza (2)             1mng*
  Uto 14 50 2h p M-109 FMFI.KAGDM/3-MVM-041/10 Vybrané kapitoly z analýzy           mDRS
  Str 10 40 2h p F1   FMFI.KMANM/1-MAT-150/00 Matematická analýza (2)             1m**
             FMFI.KMANM/1-MMN-150/00 Matematická analýza (2)             1mng*
  Str 14 00 2h p M-109 FMFI.KAGDM/3-MVM-046/10 Školská matematika vo svetle vyššej matematiky mDRS
  Stv 9 50 2h p A   FMFI.KMANM/1-INF-150/00 Matematická analýza (2)             1i*

Kupka Ivan
  Pon 10 40 2h p B2-446 FMFI.KMANM/1-UMA-105/00 Matematická analýza (2)             1PuM*
  Pon 13 10 2h p M-VI  FMFI.KMANM/2-UMA-262/00 Vybrané partie z matematickej analýzy (4)    5uM* 5PuM*
  Stv 9 50 2h p B2-446 FMFI.KMANM/1-UMA-216/10 Matematická analýza (4)             2uM* 2PuM*
             FMFI.KMANM/2-UMA-102/12 Matematická analýza (2)             1kMI
  Stv 12 20 2h p M-IX  FMFI.KMANM/1-MMN-361/12 Nelineárna a stochastická optimalizácia (2)   3mng*
  Stv 14 00 1h c M-IX  FMFI.KMANM/1-MMN-361/12 Nelineárna a stochastická optimalizácia (2)   3mng*

Marková Ľudmila
  Stv 15 40 2h v F1-326 FMFI.KMANM/2-MMN-135/10 Rozvoj kľúčových kompetencií          4mng*

Medveď Milan
  Str 9 50 2h v M-109 FMFI.KMANM/1-MAT-801/10 Topológia                    2m*
  Stv 9 50 2h p M-109 FMFI.KAMŠ/3-MAM-022/10 Dynamické systémy a teória bifurkácií      mDRS

Minár Jozef D
  Pon 10 40 2h c M-208 FMFI.KMANM/1-MMN-265/00 Numerické metódy (2)              2mng2
  Pon 12 20 2h c M-208 FMFI.KMANM/1-MMN-265/00 Numerické metódy (2)              2mng1

Mózer Ján
  Str 8 10 2h p F2   FMFI.KMANM/1-FYZ-225/00 Matematika (4)                 2foz 2f*
  Str 11 30 2h v M-IV  DRS027 Špeciálne funkcie v kvantovej mechanike             2f*
  Stv 8 10 2h p F1   FMFI.KMANM/1-FYZ-225/00 Matematika (4)                 2foz 2f*

Novotný Peter
  Pon 8 10 2h c M-208 FMFI.KMANM/1-MAT-731/00 Software MATLAB (1)               1m*
  Pon 12 20 2h v F1-326 FMFI.KMANM/1-MAT-186/00 Metódy riešenia matematických úloh (2)     1m*
  Uto 15 40 2h c M-208 FMFI.KMANM/1-MAT-240/00 Numerická matematika (1)            2m** 3mpm*
  Str 11 30 2h c M-208 FMFI.KMANM/1-EFM-360/00 Numerické metódy                3mef2
  Stv 8 10 2h v M-208 FMFI.KMANM/1-MAT-731/00 Software MATLAB (1)               1m**
  Stv 14 00 2h c M-208 FMFI.KMANM/1-EFM-360/00 Numerické metódy                3mef1

Otčenáš Peter D
  Uto 14 00 2h c M-III FMFI.KMANM/1-INF-150/00 Matematická analýza (2)             1i1
  Str 14 00 2h c M-II  FMFI.KMANM/1-INF-150/00 Matematická analýza (2)             1i2

Peres Sámuel
  Pon 9 00 2h c M-I  FMFI.KMANM/1-MMN-255/00 Lineárne programovanie             2mng1
  Uto 10 40 2h v F1-326 FMFI.KMANM/1-FYZ-408/13 Matematická analýza (4)             3f*
  Uto 14 50 2h v F1   FMFI.KMANM/1-FYZ-408/13 Matematická analýza (4)             2f* 3f*
  Str 14 50 2h c M-VIII FMFI.KMANM/1-MAT-150/00 Matematická analýza (2)             1m*
  Stv 11 30 2h v M-VII FMFI.KMANM/1-MAT-720/00 Cvičenie z matematickej analýzy (2)       1m*
  Stv 14 00 3h s M-223 DRS020 Seminár o diferenciálnych rovniciach a dynamických systémoch   mDRS

Plesník Ján
  Uto 15 40 2h p M-223 FMFI.KMANM/3-MDM-026/10 Vybrané diskrétne algoritmy           2mDRS
  Stv 8 10 2h p B   FMFI.KMANM/2-EFM-110/00 Algoritmy na sieťach              4mef* 4mng*
  Stv 12 20 2h p M-223 FMFI.KMANM/2-MAT-401/12 Grafové algoritmy                4m*

Polesňák Lukáš D
  Pon 16 30 2h c M-IX  FMFI.KMANM/2-EFM-110/00 Algoritmy na sieťach              4mng*

Rostás Kristína
  Pon 8 10 2h c M-223 FMFI.KMANM/1-MAT-430/00 Klasické metódy riešenia parciálnych diferenciá 3mma 3mna
  Pon 12 20 2h p B1-301 PriF/N-bZXX-009-1/3662/00 Matematika (2)                1Pgek
  Uto 9 50 2h c M-XI  FMFI.KMANM/1-MMN-150/00 Matematická analýza (2)             1mng1
  Uto 13 10 2h c F1-247 FMFI.KMANM/1-MAT-775/00 Cvičenie z matematickej analýzy (4)       2m*
  Stv 9 50 2h c M-VI  FMFI.KMANM/1-MAT-250/00 Matematická analýza (4)             2m*
  Stv 12 20 1h c M-I  FMFI.KMANM/2-MMN-109/00 Parciálne diferenciálne rovnice         4mng*

Švaňa Peter
  Uto 7 30- 8 50 v FM-L6 FMFI.KMANM/1-MMN-300/00 Obchodná grafika (2)              3mng*
  Str 9 50 2h p Ch1-2 PriF/N-bCXX-057-1/5E41/00 Matematika pre chémiu (2)           1Pch*
  Str 11 30 2h c Ch2-201 PriF/N-bCXX-057-1/5E41/00 Matematika pre chémiu (2)          1Pch
  Str 14 50 3h c F1-328 FMFI.KMANM/1-FYZ-135/00 Matematika (2)                 1f1 1f2
  Stv 9 50 2h p M-VII FMFI.KMANM/1-MMN-370/00 Poistná matematika               3mng*

Toma Vladimír
  Uto 9 00 1h c M-VI  FMFI.KMANM/2-MMN-110/12 Aplikovaná funkcionálna analýza (2)       4mng*
  Uto 9 50 2h p M-VI  FMFI.KMANM/2-MMN-110/12 Aplikovaná funkcionálna analýza (2)       4mng*
  Uto 13 10 2h s F1-109 FMFI.KMANM/2-MMN-922/00 Diplomový seminár (3)              5mng*
  Stv 8 10 2h n F1-247 FMFI.KMANM/1-MMN-255/00 Lineárne programovanie             3it 2mng* 4iC*
  Stv 14 50 2h c M-II  FMFI.KMANM/1-MMN-255/00 Lineárne programovanie             3it 2mng2 4iC*

Valášek Ján
  Uto 9 50 3h p F2   FMFI.KMANM/1-FYZ-135/00 Matematika (2)                 1f*
  Str 12 20 2h p F1   FMFI.KMANM/1-FYZ-135/00 Matematika (2)                 1f*
  Str 14 50 2h p M-X  FMFI.KMANM/1-MAT-416/11 Teória funkcií komplexnej premennej       2m*
  Stv 10 40 3h c B   FMFI.KMANM/1-FYZ-135/00 Matematika (2)                 1f2 1f3
  Stv 14 00 2h c M-VIII FMFI.KMANM/1-MAT-416/11 Teória funkcií komplexnej premennej       2m*

Viszus Eugen
  Pon 11 30 3h k M-223 FMFI.KMANM/1-FYZ-370/00 Matematika (6)                 3f*
  Uto 9 50 2h p F1-247 FMFI.KJFB/1-OZE-150/13 Základy matematiky (2)              1foz
             FMFI.KJFB+KMANM/1-BMF-150/00 Matematické základy biomedicínskej fyziky 1fmf*
  Stv 11 30 2h k M-XI  FMFI.KMANM/1-FYZ-370/00 Matematika (6)                 3f*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky
(KTFDF)

Balek Vladimír
  Pon 9 50 2h p F2-125 FMFI.KTFDF/2-FTF-115/00 Diferenciálne rovnice              4ftf
  Uto 9 50 2h v F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-128/00 Úvod do teórie strún              4ftf
  Str 14 00 2h s F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-922/10 Diplomový seminár (2)              5ftf
  Stv 14 50 2h p F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-115/00 Diferenciálne rovnice              4ftf
  Stv 16 30 3h p F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-117/00 Všeobecná teória relativity           4ftf
  Pia 8 10 4h p F2-oTF FMFI.KTFDF/3-FVM-002/00 Teória gravitácie a kozmológia         fDRS

Bartošovič Lukáš D
  Pon 13 10 1h c F2-126 FMFI.KTFDF/2-UFY-106/00 Didaktika fyziky (2)              4uMF

Blažek Tomáš
  Uto 9 50 2h p F2-125 FMFI.KTFDF/1-FYZ-365/00 Kvantová teória (2)               3f*
  Uto 11 30 3h v F2-125 FMFI.KTFDF/1-FYZ-671/00 Kozmológia                   3f*
  Stv 9 50 2h p F2-125 FMFI.KTFDF/1-FYZ-365/00 Kvantová teória (2)               3f*
  Pia 9 50 4h s F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-216/10 Špeciálny seminár (2)              5ftf

Bóna Pavel
  Str 13 10 3h v F2-125 FMFI.KTFDF/2-FTF-131/00 Metódy matematickej fyziky           4ftf

Černý Vladimír
  Uto 8 10 2h p F2-130 FMFI.KTFDF/1-UFY-335/00 Fyzika okolo nás                3uF*
  Uto 11 30 2h p F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-114/00 Vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky     4ftf 4ftl
  Str 9 50 2h p F2-125 FMFI.KTFDF/3-FVM-003/00 Štatistická fyzika               fDRS
  Str 11 30 2h p F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-114/00 Vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky     4ftl 4ftf
  Stv 8 10 2h v F2-125 FMFI.KTFDF/1-FYZ-672/00 Teoretická fyzika okolo nás           3f*

Demkanin Peter
  Pon 9 00 2h s F2-126 FMFI.KTFDF/1-UFY-365/00 Žiacka záujmová činnosť             3uMF
  Uto 9 50 3h p F1-149 FMFI.KTFDF/3-FVF-014/10 Technika školského experimentu (2)       1fDRS
  Str 8 10 2h l F1-149 FMFI.KTFDF/1-UFY-321/00 Praktikum školských pokusov (2)         3uMF
  Str 11 30 2h p F2-126 FMFI.KTFDF/2-UFY-255/00 Základy fyziky tuhých látok           5uF*
  Stv 8 10 2h p F2-126 FMFI.KTFDF/2-UFY-106/00 Didaktika fyziky (2)              4uF*

Dubničková Anna Zuzana
  Uto 9 50 2h p F1-oJF FMFI.KTFDF/3-FVF-019/10 Vybrané kapitoly z modernej fyziky (F1-250)   fDRS
  Str 8 10 2h v F2-oTF FMFI.KTFDF/1-FYZ-645/00 Úvod do fyziky mikrosveta (F2-104)       3f*
  Str 11 30 2h p F2-125 FMFI.KTFDF/2-UFY-102/00 Teoretická fyzika (2)              4uMF

Fecko Marián
  Pon 16 30 2h v F2-125 FMFI.KTFDF/2-FTF-129/00 Konexie a kalibračné polia           4ftf
  Uto 8 10 2h v F2-125 FMFI.KTFDF/2-FTF-130/00 Geometrické metódy klasickej mechaniky     4ftf
  Str 8 10 2h p F2-125 FMFI.KTFDF/3-FVM-007/10 Matematické metódy teoretickej fyziky      fDRS

Figurová Mária D
  Str 8 10 2h v M-III FMFI.KTFDF/1-AIN-151/00 Doplnkové cvičenie k matematike (2)       1iai*

Fízeľ Ján D
  Stv 9 50 2h c M-II  FMFI.KTFDF/1-AIN-150/00 Matematika (2)                 1iai3

Gáliková Veronika D
  Str 8 10 2h v M-IV  FMFI.KTFDF/1-AIN-151/00 Doplnkové cvičenie k matematike (2)       1iai*
  Str 9 50 2h c F2-KEF FMFI.KTFDF/2-UFY-102/00 Teoretická fyzika (2) (F2-131)         4uMF

Gergeľová Bianka D
  Stv 8 10 2h c F1-328 FMFI.KTFDF/1-AIN-150/00 Matematika (2)                 1iai1

Herman František D
  Pon 16 30 2h c F2-130 FMFI.KTFDF/1-FYZ-265/00 Teória elektromagnetického poľa         2f2
  Uto 8 10 2h c M-VII FMFI.KTFDF/1-AIN-150/00 Matematika (2)                 1iai4

Horváth Peter
  Pon 10 40 2h s F2-126 FMFI.KTFDF/1-UFY-231/00 Seminár zo školskej fyziky (4)         2uMF
  Stv 8 10 2h l F1-222 FMFI.KTFDF/1-UFY-151/10 Fyzikálne praktikum (1)             1PuChF 1uF*
  Pia 8 10 2h l F1-222 FMFI.KTFDF/1-UFY-151/10 Fyzikálne praktikum (1)             1uMF
  Pia 8 10 2h l F1-223 FMFI.KTFDF/1-UFY-151/10 Fyzikálne praktikum (1)             1uMF

Horváthová Martina D
  Stv 8 10 2h l F1-223 FMFI.KTFDF/1-UFY-151/10 Fyzikálne praktikum (1)             1uF*

Košinárová Anna
  Pon 9 50 2h c Ch2-201 PriF/N-bCXX-057-1/5E41/00 Matematika pre chémiu (2)          1Pbch
  Uto 9 50 2h p M-IV  FMFI.KTFDF/1-UFY-350/00 Teoretická fyzika                3uF*
  Uto 14 00 2h v Ch1-2 PriF/N-bCXX-083-1/6125/00 Výberový seminár z matematiky (2)       1Pch*
  Str 9 50 2h c M-II  FMFI.KTFDF/1-UFY-350/00 Teoretická fyzika                3uF*
  Stv 11 30 1h p M-II  FMFI.KTFDF/1-UFY-121/00 Matematické metódy vo fyzike (2)        1PuChF 1uF*
  Stv 12 20 1h c M-II  FMFI.KTFDF/1-UFY-121/00 Matematické metódy vo fyzike (2)        1PuChF 1uF*

Kováčik Samuel D
  Pon 16 30 2h c F1-247 FMFI.KTFDF/1-FYZ-265/00 Teória elektromagnetického poľa         2fmf 2f1
  Str 8 10 2h v M-V  FMFI.KTFDF/1-AIN-151/00 Doplnkové cvičenie k matematike (2)       1iai*

Kovaľ Michal D
  Pon 8 10 2h c F2-125 FMFI.KTFDF/1-FYZ-365/00 Kvantová teória (2)               3f*
  Str 16 30 2h c F2-125 FMFI.KTFDF/2-FTF-114/00 Vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky     4ftf 4ftl

Lapitková Viera
  Uto 9 50 3h p F2-126 FMFI.KTFDF/3-FVF-018/10 Pedagogický experiment a jeho vyhodnotenie   2fDRS
  Str 8 10 2h p F2-126 FMFI.KTFDF/2-UFY-162/00 Netradičné vyučovacie postupy (2)        5uF*
  Stv 13 10 2h s F2-126 FMFI.KTFDF/3-FVF-203/10 Seminár pracoviska               fDRS

Masár Eduard
  Pon 14 50 2h p F2-130 FMFI.KTFDF/1-UFY-141/10 Elektromagnetizmus               1PuChF 1uF*
  Str 15 40 2h c F2-130 FMFI.KTFDF/1-UFY-141/10 Elektromagnetizmus               1PuChF 1uF*
  Stv 9 50 2h p F2-130 FMFI.KTFDF/1-UFY-141/10 Elektromagnetizmus               1PuChF 1uF*

Mojžiš Martin
  Pon 11 30 2h c F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-116/00 Kvantová elektrodynamika            4ftf
  Str 9 00 3h v F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-127/00 Renormalizácia                 4ftf
  Stv 13 10 3h p F1-328 FMFI.KTFDF/1-FYZ-265/00 Teória elektromagnetického poľa         2fmf 2f*

Noga Milan
  Pon 8 10 3h p F2-130 FMFI.KTFDF/1-FYZ-270/00 Teória relativity                2f*

Pišút Ján
  Uto 13 10 3h p F2-126 FMFI.KTFDF/3-IVI-016/00 Kurz tvorby učebného textu a pedagogických doku 2fDRS
             FMFI.KTFDF/3-FVF-006/00 Kurz tvorby učebného textu a pedagogických doku 1iDRS

Prešnajder Peter
  Pon 8 10 2h p M-VIII FMFI.KTFDF/2-FTF-116/00 Kvantová elektrodynamika (F2-131)        4ftf
  Str 9 50 2h p A   FMFI.KTFDF/1-AIN-150/00 Matematika (2)                 1iai*
  Stv 11 30 2h p F2-125 FMFI.KTFDF/2-FTF-116/00 Kvantová elektrodynamika            4ftf

Šedivý Miroslav
  Uto 14 50 2h s F1-321 FMFI.KTFDF/1-UXX-338/10 Informačné a komunikačné technológie (6) pre uč 3uMF

Tekel Juraj
  Pon 11 30 2h p M-XI  FMFI.KTFDF/1-MAT-825/00 Základy fyziky (2)               3m*
  Pon 13 10 1h c M-XI  FMFI.KTFDF/1-MAT-825/00 Základy fyziky (2)               3m*
  Stv 8 10 2h c F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-115/00 Diferenciálne rovnice              4ftf

Vanyová Monika D
  Uto 11 30 2h c B1-305 PriF/N-bZXX-009-1/3662/00 Matematika (2)                1Pgek
  Uto 15 40 2h c B1-307 PriF/N-bZXX-009-1/3662/00 Matematika (2)                1Pgek

Velanová Michaela D
  Stv 9 50 2h s F2-126 FMFI.KTFDF/2-UFY-115/00 Metódy riešenia fyzikálnych úloh (1)      4uF*

Velmovská Klára
  Pon 9 50 2h c B1-307 PriF/N-bCXX-057-1/5E41/00 Matematika pre chémiu (2)           1Pbch
  Str 9 50 2h s F2-126 FMFI.KTFDF/2-UFY-215/00 Moderné trendy vo vyučovaní fyziky       5uF*
  Str 14 00 2h s F2-126 FMFI.KTFDF/1-UFY-131/00 Seminár zo školskej fyziky (2)         1PuChF 1uF*
  Stv 8 10 2h s F1-151 FMFI.KTFDF/1-UFY-270/00 Fyzika netradične (2)              2uMF

Vnuková Petra D
  Uto 8 10 2h c F1-247 FMFI.KTFDF/1-AIN-150/00 Matematika (2)                 1iai2


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra základov a vyučovania informatiky
(KZVI)

Bejdová Veronika D
  Stv 9 50 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-AIN-615/00 Úvod do webových aplikácií            1iai2 1iai4
  Stv 11 30 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-AIN-615/00 Úvod do webových aplikácií            1iai1 1iai3

Gujberová Monika D
  Str 8 10 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-MAT-170/00 Programovanie (2)                1mng*
  Str 11 30 2h s I-H3  FMFI.KZVI/1-UXX-136/10 Informačné a komunikačné technológie (2)     1u** 1PuI*

Hrušecká Andrea
  Uto 11 30 2h v F1-248 FMFI.KZVI/1-UIN-332/10 Programátorské etudy (Pascal) (2)        3u*I 3PuI*
  Uto 13 10 2h s I-H3  FMFI.KZVI/1-UXX-235/10 Informačné a komunikačné technológie (4)     2u** 2PuI*
  Str 8 10 2h p F1-248 FMFI.KZVI/2-UIN-117/10 Princípy databáz                 4u*I 4PuI*
  Str 9 50 2h p M-IV  FMFI.KZVI/1-UIN-123/10 Diskrétna matematika (2)             1uMI 1uFI
  Str 11 30 2h c F1-248 FMFI.KZVI/2-UIN-117/10 Princípy databáz                 4u*I 4PuI*
  Pia 11 30 2h c M-IV  FMFI.KZVI/1-UIN-123/10 Diskrétna matematika (2)             1uMI 1uFI

Hrušecký Roman
  Pon 12 20 1h p A   FMFI.KZVI/1-AIN-615/00 Úvod do webových aplikácií            1i***
  Uto 8 10 2h v F1-248 FMFI.KZVI/1-UIN-349/00 Programovanie aplikácií pre web         3u*I 3PuI*
  Uto 13 10 2h s I-H3  FMFI.KZVI/1-UXX-235/10 Informačné a komunikačné technológie (4)     2u** 2PuI*
  Stv 8 10 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-AIN-615/00 Úvod do webových aplikácií            1i*
  Stv 9 50 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-AIN-615/00 Úvod do webových aplikácií            1iai2 1iai4
  Stv 11 30 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-AIN-615/00 Úvod do webových aplikácií            1iai1 1iai3

Jašková Ľudmila
  Uto 9 50 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-MAT-170/00 Programovanie (2)                1m**
  Uto 18 10 2h v I-H4  FMFI.KZVI/2-UXX-106/00 IKT vo vzdelávaní zdravotne postihnutých     1kMI 4u** 4PuI*
  Str 16 30 2h v I-H4  FMFI.KZVI/2-UIN-268/10 Informačné systémy                5u*I 5PuI*
  Stv 8 10 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-AIN-615/00 Úvod do webových aplikácií            1i*
  Stv 9 50 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-AIN-615/00 Úvod do webových aplikácií            1iai2 1iai4
  Stv 11 30 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-AIN-615/00 Úvod do webových aplikácií            1iai1 1iai3

Kalaš Ivan
  Pon 11 30 2h p I-32  FMFI.KZVI/1-UIN-246/10 Interaktívne programovanie a vizuálne modelovani 1kMI 2u*I 2PuI*
  Uto 9 50 2h s I-KZVI FMFI.KZVI/1-UXX-935/13 Seminár k bakalárskej práci z informatiky (2) (k 3u*I 3PuI*
  Uto 11 30 1h s I-32  FMFI.KZVI/2-UIN-225/00 Projekt diplomovej práce             5u*I 5PuI*
  Uto 14 50 2h p I-32  FMFI.KZVI/2-UIN-120/00 Didaktika informatiky (1)            4u*I 4PuI*
  Pia 10 40 2h p I-32  FMFI.KZVI/3-IVI-006/00 Aktuálne problémy didaktiky informatiky (2)   iDRS

Kubincová Zuzana
  Pon 8 10 2h p I-H3  FMFI.KZVI/1-UIN-236/10 Algoritmy a údajové štruktúry          2u*I 2PuI*
  Pon 9 50 2h c I-H3  FMFI.KZVI/1-UIN-236/10 Algoritmy a údajové štruktúry          2u*I 2PuI*
  Uto 8 10 2h p M-I  FMFI.KZVI/1-UIN-141/00 Programovanie (2)                1u*I 1PuI*
  Uto 9 50 2h c I-H3  FMFI.KZVI/1-UIN-141/00 Programovanie (2)                1u*I 1PuI*
  Uto 18 10 2h n I-H3  XXXPRED000 blokovany cas                        
  Str 8 10 2h s I-H3  FMFI.KZVI/1-UIN-141/00 Programovanie (2)                1u*I 1PuI*
  Str 14 50 2h v F1-248 FMFI.KZVI/2-UIN-266/10 Web dizajn inak                 5u*I 5PuI*

Mayerová Karolína D
  Uto 16 30 2h s I-32  FMFI.KZVI/1-UIN-251/00 Propedeutika vyučovania informatiky (2)     1kMI 2u*I 2PuI*
  Str 13 10 2h p M-I  FMFI.KAGDM+KZVI/1-UXX-233/10 Základy metodológie výskumu        2uBI 2uM*
  Stv 13 10 2h v I-H3  FMFI.KZVI/1-UIN-354/00 Robotické stavebnice vo vzdelávaní (1)      1kMI 3u** 3PuI*

Salanci Ľubomír
  Uto 8 10 2h v M-III FMFI.KZVI/1-UIN-348/00 Pokročilé programátorské techniky        3u*I 3iai* 3PuI*
  Uto 9 50 2h c F1-248 FMFI.KZVI/1-UIN-348/00 Pokročilé programátorské techniky        3u*I 3iai* 3PuI*
  Str 13 10 2h p A   FMFI.KZVI/1-MAT-170/00 Programovanie (2)                1m***
  Stv 8 10 2h c I-H3  FMFI.KAI/1-AIN-170/13 Programovanie (2)                 1iai2

Tomcsányi Peter
  Uto 14 00 2h p A   FMFI.KZVI/1-AIN-180/00 Princípy počítačov - operačné systémy      1iai*
  Uto 16 30 2h p F1-248 FMFI.KZVI/2-UIN-111/00 Operačné systémy (1)               4u*I 4PuI*
  Str 14 00 2h p B   FMFI.KZVI/1-AIN-180/00 Princípy počítačov - operačné systémy      1iai*

Tomcsányiová Monika
  Uto 9 50 2h v I-H4  FMFI.KZVI/1-UIN-343/10 Tvorba pedagogického softvéru (2)        3u*I 3PuI*
  Str 9 50 2h v I-H4  FMFI.KZVI/2-UIN-133/00 Programovanie v Jave (2)             4u*I 4PuI*
  Stv 8 10 2h c F1-248 FMFI.KZVI/1-UIN-246/10 Interaktívne programovanie a vizuálne modelovani 1kMI 2u*I 2PuI*
  Stv 9 50 2h c I-H3  FMFI.KAI/1-AIN-170/13 Programovanie (2)                 1iai1
  Stv 11 30 2h c I-H3  FMFI.KAI/1-AIN-170/13 Programovanie (2)                 1iai4

Veselovská Michaela D
  Uto 14 00 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-MAT-170/00 Programovanie (2)                1mef1
  Uto 16 30 2h s I-32  FMFI.KZVI/1-UIN-251/00 Propedeutika vyučovania informatiky (2)     1kMI 2u*I 2PuI*
  Stv 13 10 2h v I-H3  FMFI.KZVI/1-UIN-354/00 Robotické stavebnice vo vzdelávaní (1)      1kMI 3u** 3PuI*

Wagner Miroslav
  Str 9 50 2h v I-H3  FMFI.KZVI/2-UIN-143/00 Správa školskej siete              4u*I 4PuI*
  Str 11 30 2h s I-H3  FMFI.KZVI/1-UXX-136/10 Informačné a komunikačné technológie (2)     1u** 1PuI*

Winczer Michal
  Uto 9 50 2h v I-32  FMFI.KZVI/2-UIN-262/10 Programátorské súťaže              5u*I 5PuI*
  Uto 12 20 2h p B   FMFI.KZVI/2-AIN-203/00 Spoločenské a právne aspekty informačných systém 5iai*
  Str 9 50 2h v I-KZVI FMFI.KZVI/2-UIN-102/00 Teoretická informatika (2) (v miestnosti I-21)  4u*I 4PuI*
  Str 11 30 2h p A   FMFI.KZVI/1-INF-175/00 Spoločenské aspekty informatiky         1i***
  Str 13 10 2h v I-32  FMFI.KZVI/2-UXX-108/00 Dejiny informatiky                4uMD 4uMT 4u*I 4PuI*
  Pia 10 40 2h v I-H4  FMFI.KZVI/2-UIN-142/00 Funkcionálne programovanie            4u*I 4PuI*
  Pia 13 10 4h c I-H3  FMFI.KI+KZVI/1-INF-815/00 Rýchlostné programovanie (2)         1i*** 2i*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Výpočtové centrum
(VC)

Mederly Peter
  Pon 16 30 2h p F1-109 FMFI.VC/1-EFM-535/00 Princípy účtovníctva                2mef*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu: 4. 7. 2014.