Rozvrhy ucitelov podla katedier
zimný semester 2014/15

Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie
(KAFZM)

Adameková Kamila D
  Uto 15 40 2h c F1-112 FMFI.KAFZM/1-FYZ-420/00 Základy astronómie a astrofyziky (1)      3FYZ*

Benko Martin
  Str 14 00 4h l F1-360 FMFI.KAFZM/2-FMK-103/00 Praktikum zo synoptickej meteorológie (2)    1mFMK

Brestenský Jozef
  Pon 9 00 3h p F1-218 FMFI.KAFZM/3-FGF-102/00 Matematické metódy v geofyzike         1DRSFYZ
  Str 9 00 2h s G-139 PriF-FMFI.KAFZM/N-bGAF-007/10 Numerické metódy             3pGL
  Str 14 00 2h v F1-218 FMFI.KAFZM/2-FOZ-173/10 Geomagnetizmus                 1mFOZ
  Stv 14 50 2h p F1-218 FMFI.KAFZM/2-FFZ-132/09 Asymptotické metódy (1)             1mFFZ

Damborská Ingrid
  Uto 9 00 2h p F1-357 FMFI.KAFZM/2-FMK-105/00 Štatistické metódy v meteorológii a klimatológi 1mFMK
  Uto 10 40 1h c F1-357 FMFI.KAFZM/2-FMK-105/00 Štatistické metódy v meteorológii a klimatológi 1mFMK
  Uto 11 30 1h c F1-357 FMFI.KAFZM/2-FMK-231/00 Mikroklimatológia a agrometeorológia      2mFMK
  Stv 9 00 2h p F1-357 FMFI.KAFZM/2-FOZ-104/10 Fyziky atmosféry                1mFOZ

Dzifčáková Elena
  Pon 11 30 3h p F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-101/00 Teoretická astrofyzika (1)           1mFAA
  Pon 16 30 2h c F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-101/00 Teoretická astrofyzika (1)           1mFAA
  Pon 18 10 2h p F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-201/00 Fyzika Slnka                  2mFAA

Gajdoš Štefan
  Stv 13 10 3h p F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-116/11 Medziplanetárna hmota              1mFAA

Gera Martin
  Pon 9 00 4h p F1-357 FMFI.KAFZM/2-FMK-101/00 Dynamická meteorológia (2)           1mFMK
  Pon 12 20 1h c F1-357 FMFI.KAFZM/2-FMK-101/00 Dynamická meteorológia (2)           1mFMK
  Uto 13 10 1h c F1-360 FMFI.KAFZM/2-FOZ-104/10 Fyziky atmosféry (po 1/2 hodine)        1mFOZ
  Uto 14 50 1h p F1-360 FMFI.KAFZM/1-OZE-341/10 Úvod do fyziky atmosféry            3OZE
  Str 10 40 2h c F1-360 FMFI.KAFZM/2-FMK-143/00 Programovanie a aplikačný software v meteorológ 1mFMK
  Str 14 50 2h p B1-320 PriF.KFGG-FMFI/N-bUGE-007/10 Meteorológia a klimatológia        2pupGE*
  Stv 10 40 2h p F1-357 FMFI.KAFZM/2-FMK-201/00 Numerické riešenie rovníc atmosférickej dynamik 2mFMK
  Stv 12 20 1h c F1-357 FMFI.KAFZM/2-FMK-201/00 Numerické riešenie rovníc atmosférickej dynamik 2mFMK
  Pia 9 00 3h s F1-360 FMFI.KAFZM/2-FMK-232/00 Seminár z meteorologických numerických modelov 2mFMK
  Pia 11 30 3h p F1-360 FMFI.KAFZM/3-FMK-003/00 Objekty synoptickej analýzy a predpoveď vybraný 1DRSFYZ

Hamara Michal D
  Str 11 30 2h c F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-105/00 Nebeská mechanika (1)              1mFAA

Hensel Karol
  Uto 10 40 2h p F2-s168 FMFI.KAFZM/3-FFP-201/13 Environmentálne a energetické aplikácie plazmy 2DRSFYZ
  Uto 14 50 2h p F2-051 FMFI.KEF/2-FOL-224/00 Experimentálne metódy v optickej spektroskopii  1mFOS
  Stv 13 10 2h p F2-s168 FMFI.KAFZM/2-FOZ-274/10 Environmentálne právo             2mFOZ
  Pia 10 40 3h p F2-s168 FMFI.KJFB/3-FEN-010/10 Ochrana totálneho environmentu         2DRSFYZ
  Pia 13 10 4h p F2-s168 FMFI.KAFZM/3-FFP-001/00 Experimentálne vademecum            1DRSFYZ

Hrvoľ Ján
  Uto 9 50 2h s F1-360 FMFI.KAFZM/2-FMK-920/00 Diplomový seminár (1)              2mFMK
  Uto 13 10 1h c F1-360 FMFI.KAFZM/2-FOZ-104/10 Fyziky atmosféry (po 1/2 hodine)        1mFOZ
  Uto 15 40 2h p F1-358 FMFI.KAFZM/2-FMK-131/00 Optické a elektrické javy v atmosfére      1mFMK
  Stv 9 50 3h l F1-358 FMFI.KAFZM/2-FMK-142/00 Praktikum z meracích a pozorovacích metód v met 1mFMK

Janda Mário
  Pon 9 00 6h l F2-KEF FMFI.KEF/2-FOL-210/00 Špeciálne praktikum z optickej spektroskopie   2mFOS
  Uto 13 10 2h p F2   FMFI.KAFZM/1-FYZ-155/00 Molekulová fyzika                1OZE 1FYZ*
  Str 13 10 2h p F2-s168 FMFI.KAFZM/1-OZE-273/10 Dynamika prúdiacich plynov           2OZE
  Stv 9 00 2h p F2-051 FMFI.KEF/2-FOL-215/00 Optická spektroskopia               1mFFP 1mFOS
  Stv 12 20 2h p F2-167 FMFI.KEF/3-FOS-022/10 Laserové procesy a chemické reakcie        2DRSFYZ
  Pia 9 00 2h p F2-051 FMFI.KEF/3-FOS-021/10 Laserová spektroskopia              1DRSFYZ
  Pia 13 10 4h p F2-s168 FMFI.KAFZM/3-FFP-001/00 Experimentálne vademecum            1DRSFYZ

Jurašek Marián
  Uto 14 00 2h p F1-357 FMFI.KAFZM/2-FMK-202/00 Družicové a radarové pozorovania meteorologický 1mFOZ 2mFMK

Klačka Jozef
  Uto 9 00 5h k F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-111/00 Kozmická elektrodynamika (1)          1mFAA
  Stv 9 00 5h k F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-225/00 Galaktická a mimogalaktická astronómia (2)   2mFAA

Kornoš Leonard
  Str 9 00 3h p F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-105/00 Nebeská mechanika (1)              1mFAA
  Str 13 10 2h s F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-120/00 Seminár z astronómie a astrofyziky (1)     1mFAA
             FMFI.KAFZM/2-FAA-220/00 Seminár z astronómie a astrofyziky (3)     2mFAA
  Str 16 30 2h p F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-140/00 Astrometria                   1mFAA

Košinár Ivan
  Pon 13 10 2h v B2-446 PriF/N-bCXX-030/10 Výberový seminár z fyziky (3)            2pCH*
  Str 9 50 2h v Ch1-2 PriF/N-bCXX-079-1/5E9F/00 Výberový seminár z fyziky (1)         1pCH*
  Str 12 20 2h p F1   FMFI.KAFZM+KJFB/1-BMF-115/00 Mechanika a molekulová fyzika       1BMF*
             FMFI.KAFZM+KJFB/1-UFY-111/10 Mechanika a molekulová fyzika       1pupCHFY 1upF*
  Stv 9 50 2h c F1-108 FMFI.KAFZM+KJFB/1-BMF-115/00 Mechanika a molekulová fyzika       1BMF*
             FMFI.KAFZM+KJFB/1-UFY-111/10 Mechanika a molekulová fyzika       1pupCHFY 1upF*
  Stv 16 30 3h v Ch1-1 PriF/N-bCXX-076-1/5E93/00 Matematika pre fyziku             1pCH*
  Pia 9 00 1h v F1-108 FMFI.KJFB+KAFZM/1-BMF-180/11 Doplnkové cvičenia z mechaniky a molekulov 1BMF*
  Pia 11 30 2h v B2-304 PriF/N-bCXX-078-1/5E98/00 Úvod do fyziky (1.-7. týždeň 2h)       1pCH*

Kremler Martin
  Pon 15 40 2h p B1-305 PriF/N-bEXX-008-1/3674/00 Meteorológia                 2pE
  Pia 14 00 1h p F1-357 FMFI.KAFZM/2-FMK-133/00 GIS v meteorológii a klimatológii        1mFMK 1pmZ-FI
  Pia 14 50 1h c F1-357 FMFI.KAFZM/2-FMK-133/00 GIS v meteorológii a klimatológii        1mFMK 1pmZ-FI

Kristek Jozef
  Uto 13 10 2h p F2-s110 FMFI.KAFZM/2-FFZ-108/09 Metódy numerickej matematiky (1)        1mFFZ 1mFAA 1mFMK
  Uto 14 50 1h c F2-s110 FMFI.KAFZM/2-FFZ-108/09 Metódy numerickej matematiky (1)        1mFFZ 1mFAA 1mFMK
  Str 8 10 2h p F2-s110 FMFI.KAFZM/2-FFZ-105/09 Meranie a spracovanie geofyzikálnych údajov (1 1mFFZ
  Str 9 50 1h c F2-s110 FMFI.KAFZM/2-FFZ-105/09 Meranie a spracovanie geofyzikálnych údajov (1 1mFFZ
  Str 13 10 2h v F2-s110 FMFI.KAFZM/2-FFZ-242/12 Numerické simulácie seizmických vlnových polí 2mFFZ
  Stv 9 50 1h c F2-s110 FMFI.KAFZM/2-FFZ-143/12 Programovacie jazyky              1mFFZ
  Stv 10 40 1h p F2-s110 FMFI.KAFZM/2-FFZ-143/12 Programovacie jazyky              1mFFZ
  Stv 13 10 2h p F2-s110 FMFI.KAFZM/2-FOZ-102/10 Environmentálna geofyzika           1mFOZ

Kristeková Miriam
  Uto 9 00 2h v F2-s110 FMFI.KAFZM/2-FFZ-231/09 Analýza signálu (2)              2mFFZ
  Str 8 10 2h p F2-s110 FMFI.KAFZM/2-FFZ-105/09 Meranie a spracovanie geofyzikálnych údajov (1 1mFFZ
  Str 9 50 1h c F2-s110 FMFI.KAFZM/2-FFZ-105/09 Meranie a spracovanie geofyzikálnych údajov (1 1mFFZ

Kubina Filip D
  Uto 10 40 2h p F2-s110 FMFI.KAFZM/2-FFZ-204/09 Obrátené úlohy                 2mFFZ

Kysel Róbert D
  Pon 11 30 2h p F2-s110 FMFI.KAFZM/2-FFZ-101/09 Matematické metódy v geofyzike (1)       1mFFZ
  Pon 13 10 1h c F2-s110 FMFI.KAFZM/2-FFZ-101/09 Matematické metódy v geofyzike (1)       1mFFZ

Lapin Milan
  Pon 14 50 2h p F1-360 FMFI.KAFZM/2-FMK-238/00 Zmeny a premenlivosť klímy           1pmZ-FI 2pmZ-FI 2mFMK
  Uto 12 20 2h p F1-357 FMFI.KAFZM/2-FMK-231/00 Mikroklimatológia a agrometeorológia      2mFMK
  Uto 15 40 1h p F1-360 FMFI.KAFZM/1-OZE-341/10 Úvod do fyziky atmosféry            3OZE
  Str 8 10 3h p F1-357 FMFI.KAFZM/2-FMK-109/00 Všeobecná a regionálna klimatológia       1mFMK
  Stv 9 00 1h p F1-360 FMFI.KAFZM/2-FOZ-241/10 Globálny klimatický systém           2mFOZ
  Stv 13 10 2h p F1-357 FMFI.KAFZM/1-OZE-303/10 Základy meteorológie, klimatológie a hydrológie 3OZE

Machala Zdenko
  Str 9 00 2h p F2-s168 FMFI.KAFZM/1-OZE-302/10 Základy fyziky vody              3OZE
  Stv 10 40 2h p F2-s168 FMFI.KAFZM/2-FOZ-275/10 Environmentálny manažment a audit (1)     2mFOZ
  Pia 13 10 4h p F2-s168 FMFI.KAFZM/3-FFP-001/00 Experimentálne vademecum            1DRSFYZ

Martišovitš Viktor
  Uto 9 00 2h p F2-s168 FMFI.KEF/3-FFP-002/00 Vysokoteplotná plazma (1)            1DRSFYZ

Melo Marián
  Pon 8 10 2h c B1-435 PriF.KFGG/N-bZXX-015/13 Fyzická geografia (1) (1.polovica semestra)   1pZRR
  Pon 9 50 2h p B1-301 PriF.KFGG/N-bZXX-015/13 Fyzická geografia (1)              1pZRR 1pZD 1pZS
  Pon 11 30 2h c B2-446 PriF.KFGG/N-bZXX-015/13 Fyzická geografia (1) (1.polovica semestra)   1pZS 1pZD
  Uto 11 30 2h p B1-320 PriF.KFGG-FMFI/N-bZXX-017/10 Meteorológia a klimatológia        2pZEkP 2pZIK 2pGLvk
  Uto 14 50 1h c B1-435 PriF.KFGG-FMFI/N-bZXX-017/10 Meteorológia a klimatológia        2pZEkP 2pGLvk 2pZIK
  Uto 15 40 1h c B1-435 PriF.KFGG-FMFI/N-bZXX-017/10 Meteorológia a klimatológia        2pZEkP 2pZIK 2pGLvk
  Str 10 40 1h p F1-357 PriF.KFGG/N-mZFG-008-1/6267/00 Metódy hydrologického a klimatologického 1pmZ-FI 1pmE-PM 2pmE-PM
  Str 11 30 1h c F1-357 PriF.KFGG/N-mZFG-008-1/6267/00 Metódy hydrologického a klimatologického 1pmZ-FI 2pmE-PM 1pmE-PM
  Str 13 10 2h p F1-357 PriF-FMFI.KAFZM/N-mZFG-011/10 Vybrané problémy z klimageografie     2pmZ-FI
  Str 14 50 1h c F1-357 PriF-FMFI.KAFZM/N-mZFG-011/10 Vybrané problémy z klimageografie     2pmZ-FI
  Stv 9 50 1h p F1-360 FMFI.KAFZM/2-FOZ-241/10 Globálny klimatický systém           2mFOZ
  Pia 11 30 2h p F1-357 FMFI.KAFZM/2-FMK-256/00 Výskum globálnej klímy             2mFMK 2pmZ-FI
  Pia 13 10 1h c F1-357 FMFI.KAFZM/2-FMK-256/00 Výskum globálnej klímy             2mFMK 2pmZ-FI

Moczo Peter
  Uto 9 00 2h p F1-219 FMFI.KAFZM/2-FFZ-121/12 Fyzika vnútra terestriálnej planéty       1mFFZ
  Uto 13 10 2h p F1-219 FMFI.KAFZM/2-FFZ-210/09 Seizmické vlny a fyzika zemetrasení (2)     2mFFZ
  Uto 16 30 2h p F1-109 FMFI.KAFZM/1-OZE-301/10 Základy fyziky Zeme               3OZE
             FMFI.KAFZM/1-FYZ-470/00 Úvod do fyziky Zeme               2FYZ*
  Str 9 00 2h p F1-219 FMFI.KAFZM/2-FFZ-221/12 Fyzika seizmického zdroja            2mFFZ
  Str 13 10 2h p F1-219 FMFI.KAFZM/2-FFZ-131/09 Analýza signálu (1)               1mFFZ
  Stv 9 00 2h s F1-219 FMFI.KAFZM/2-FFZ-922/12 Diplomový seminár (1)              2mFFZ
  Stv 13 10 2h p F1-219 FMFI.KAFZM/2-FFZ-123/12 Reológia                    1mFFZ
  Stv 14 50 2h s F1-219 FMFI.KAFZM/2-FFZ-911/09 Diplomová práca (2)               2mFFZ

Morva Imrich
  Uto 14 50 2h p F2-s168 FMFI.KAFZM/1-OZE-272/10 Výboje v plynoch a ich aplikácie        2OZE
  Str 14 50 2h p F2-s168 FMFI.KEF/3-FFP-005/00 Automatizácia experimentov            1DRSFYZ

Morvová Marcela
  Uto 8 10 1h p F2-s168 FMFI.KAFZM/2-FOZ-105/10 Fyzika pôdy a vody               1mFOZ
  Stv 10 40 2h p F2-s168 FMFI.KAFZM/2-FOZ-275/10 Environmentálny manažment a audit (1)     2mFOZ

Nagy Roman D
  Pia 11 30 2h c M-V  FMFI.KAFZM/1-FYZ-110/00 Mechanika                    1FYZ2

Ondrášková Adriena
  Uto 10 40 2h p F1-218 FMFI.KAFZM/2-FFZ-122/12 Fyzikálne polia a procesy v blízkom okolí Zeme 1mFFZ
  Uto 16 30 2h p F1-109 FMFI.KAFZM/1-OZE-301/10 Základy fyziky Zeme               3OZE
             FMFI.KAFZM/1-FYZ-470/00 Úvod do fyziky Zeme               2FYZ*
  Stv 9 00 2h s F1-219 FMFI.KAFZM/2-FFZ-922/12 Diplomový seminár (1)              2mFFZ
  Stv 10 40 2h p F1-218 FMFI.KAFZM/2-FFZ-202/09 Fyzika ionosféry a magnetosféry         2mFFZ

Paučo Radoslav D
  Uto 9 00 5h k F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-111/00 Kozmická elektrodynamika (1)          1mFAA
  Stv 9 00 5h k F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-225/00 Galaktická a mimogalaktická astronómia (2)   2mFAA
  Pia 11 30 2h c M-VI  FMFI.KAFZM/1-FYZ-110/00 Mechanika                    1FYZ3 1OZE

Paulech Tomáš
  Pia 9 00 2h p F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-152/14 Astrobiológia                  1mFAA 2mFAA

Porubčan Vladimír
  Uto 13 10 3h p F1-112 FMFI.KAFZM/1-FYZ-420/00 Základy astronómie a astrofyziky (1)      3FYZ*
  Pia 15 40 2h s F1-112 FMFI.KAFZM/2-FMK-910/00 Diplomová práca (1)               2mFAA

Richterová Aneta D
  Pia 11 30 2h c M-IV  FMFI.KAFZM/1-FYZ-110/00 Mechanika                    1FYZ1

Skopal Augustín
  Pon 8 10 2h p F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-241/00 Premenné hviezdy                1mFAA 2mFAA

Sokol Alois
  Pon 16 30 3h p F1-357 FMFI.KAFZM/2-FMK-102/00 Synoptická meteorológia (2)           1mFMK
  Stv 13 10 2h s F1-360 FMFI.KAFZM/2-FMK-203/00 Seminár z meteorológie (1)           2mFMK

Stripajová Svetlana D
  Str 14 50 1h c F1-219 FMFI.KAFZM/2-FFZ-131/09 Analýza signálu (1)               1mFFZ

Ševčík Sebastián
  Pon 9 50 2h p F2-s110 FMFI.KAFZM/2-FFZ-122/12 Fyzikálne polia a procesy v blízkom okolí Zeme 1mFFZ
  Uto 13 10 2h p F1-218 PriF/N-bGAF-008/10 Fyzika pre geofyzikov                3pGL
  Uto 14 50 1h c F1-218 PriF/N-bGAF-008/10 Fyzika pre geofyzikov                3pGL
  Uto 16 30 2h p F1-109 FMFI.KAFZM/1-OZE-301/10 Základy fyziky Zeme               3OZE
             FMFI.KAFZM/1-FYZ-470/00 Úvod do fyziky Zeme               2FYZ*
  Str 10 40 2h p F1-218 FMFI.KAFZM/2-FFZ-121/12 Fyzika vnútra terestriálnej planéty       1mFFZ
  Str 14 00 2h p F1   FMFI.KAFZM/1-FYZ-110/00 Mechanika                    1OZE 1FYZ*
  Stv 13 10 2h p F2-s110 FMFI.KAFZM/2-FOZ-102/10 Environmentálna geofyzika           1mFOZ
  Pia 9 50 2h p F1   FMFI.KAFZM/1-FYZ-110/00 Mechanika                    1OZE 1FYZ*
  Pia 13 10 3h p F1-218 FMFI.KAFZM/3-FGF-101/00 Fyzika vnútra Zeme               1DRSFYZ

Šinger Miroslav D
  Str 16 30 1h c B1-567 PriF.KFGG-FMFI/N-bUGE-007/10 Meteorológia a klimatológia        2pupGE*
  Str 17 20 1h c B1-567 PriF.KFGG-FMFI/N-bUGE-007/10 Meteorológia a klimatológia        2pupGE*

Tóth Juraj
  Stv 15 40 2h p F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-141/00 Vybrané kapitoly z dejín astronómie       1mFAA
  Pia 11 30 2h p F1-112 FMFI.KAFZM/1-FYZ-410/00 Úvod do astronómie               2FYZ* 3FYZ*
  Pia 13 10 2h p F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-248/00 Planetárna kozmogónia              2mFAA
  Pia 14 50 1h c F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-248/00 Planetárna kozmogónia              2mFAA

Vereš Peter
  Pon 9 50 2h p F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-151/14 Exoplanéty                   1mFAA 2mFAA

Világi Jozef
  Stv 13 10 2h k F2-T3 FMFI.KAFZM/2-FAA-249/11 Výpočtová technika v astronómii (2)       2mFAA
  Pia 17 20 2h l F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-230/00 Laboratórne práce (2)              2mFAA

Zigo Pavol
  Str 14 50 2h p F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-205/00 Astronomické prístroje             2mFAA
  Pia 17 20 2h l F1-112 FMFI.KAFZM/2-FAA-230/00 Laboratórne práce (2)              2mFAA


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |PvFUK |VC |FMFI

Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky
(KAGDM)

Bátorová Martina
  Uto 11 30 2h c M-VIII FMFI.KAGDM/2-MPG-215/10 Modelovanie kriviek a plôch (2)         2mMPG
  Uto 14 00 1h c B2-404 FMFI.KAGDM/2-UMA-207/10 Vybrané partie z geometrie (1)         2muM* 2pmupM*
  Str 13 10 2h c M-X  FMFI.KAGDM/2-MPG-101/00 Počítačová grafika (1)             1mMPG 1mINFc
  Str 14 50 2h c M-120 FMFI.KMANM/1-UDG-112/10 Zobrazovacie metódy (1)             1upMADG
             FMFI.KAGDM/2-UDG-122/12 Zobrazovacie metódy (1)             1muMADG_k

Belan Anton D
  Pia 8 10 1h c F1   FMFI.KAGDM/1-FYZ-115/13 Algebra a geometria (1)             1FYZ1
  Pia 9 00 1h c F1   FMFI.KAGDM/1-FYZ-115/13 Algebra a geometria (1)             1FYZ2
  Pia 13 10 1h c M-VI  FMFI.KAGDM/1-FYZ-115/13 Algebra a geometria (1)             1FYZ3 1OZE

Boďa Eduard
  Uto 12 20 2h p B2-404 FMFI.KAGDM/2-UMA-207/10 Vybrané partie z geometrie (1)         2muM* 2pmupM*
  Str 11 30 2h p F1-247 FMFI.KAGDM/1-MMN-560/00 Lineárna algebra a geometria (3)        2MMN*
  Str 16 30 2h p B   FMFI.KAGDM/2-INF-115/00 Vybrané kapitoly z geometrie pre grafikov    1mAINg*
  Pia 9 50 2h s M-oG  FMFI.KAGDM/2-MPG-165/12 Seminár z algebraickej geometrie (1)      1mMPG mDRS

Bohdal Róbert
  Str 9 50 2h p M-T4  FMFI.KAGDM/1-UDG-129/10 Úvod do grafiky na PC (1)            1upMADG
  Str 11 30 2h c M-T4  FMFI.KAGDM/1-UDG-129/10 Úvod do grafiky na PC (1)            1upMADG
             FMFI.KAGDM/2-UDG-135/12 Úvod do programovania grafiky na PC       1muMADG_k
  Str 14 50 2h v M-115 FMFI.KAI/2-MPG-211/00 Procedurálne modelovanie             2mMPG
  Stv 15 40 2h v M-IV  FMFI.KAGDM/2-MPG-145/00 Architektúra grafických zariadení pre PC    1mMPG
  Pia 8 10 2h p I-H3  FMFI.KAGDM/1-MAT-760/00 Profesionálny grafický software (1)       2MAT** 3MAT*
  Pia 9 50 2h c I-H3  FMFI.KAGDM/1-MAT-760/00 Profesionálny grafický software (1)       2MAT** 3MAT*

Božek Miloš
  Pon 9 50 2h s M-oG  FMFI.KAGDM/2-MPG-163/12 Seminár z geometrie pseudoeuklidovských priesto 1mMPG mDRS
  Uto 8 10 2h p B   FMFI.KAGDM/1-MAT-551/10 Geometria pre grafikov (1)           3MATg 3INFd 3AIN*
  Uto 15 40 2h v M-V  FMFI.KAGDM/1-UMA-306/00 Diferenciálna geometria             3upM*
  Str 14 00 2h p M-IX  FMFI.KAGDM/2-UMA-155/00 Topológia                    1muM* 2kM*
  Stv 9 50 3h p M-XII FMFI.KAGDM/2-MPG-103/00 Geometria (1)                  1mMPG 1mMAT
  Stv 13 10 2h p F2   FMFI.KAGDM/1-MAT-551/10 Geometria pre grafikov (1)           3MATg 3INFd 3AIN*

Činčura Juraj
  Pon 9 00 3h p B2-404 FMFI.KAGDM/1-UMA-112/10 Lineárna algebra                1upM* 1pupM*
  Uto 11 30 2h p F1-326 FMFI.KAGDM/2-MAT-211/09 Všeobecná topológia               1mMATs*
  Uto 14 50 3h k B1-307 FMFI.KAGDM/2-UMA-204/10 Teoretická aritmetika              2muM* 2pmupM*
  Str 8 10 2h c Ch2-301 FMFI.KAGDM/1-UMA-112/10 Lineárna algebra                1pupM*
  Str 16 30 2h c M-II  FMFI.KAGDM/1-UMA-112/10 Lineárna algebra                1upM*
  Stv 13 10 2h p M-126 FMFI.KAGDM/2-MAT-211/09 Všeobecná topológia               1mMATs*

Demčáková Ivona D
  Pon 8 10 2h c M-II  FMFI.KAGDM/1-UIN-112/10 Matematika (1)                 1upINBI 1pupI*

Dillingerová Monika
  Uto 17 20 2h c M-III FMFI.KAGDM/2-UMA-101/12 Matematická analýza (1)             1upM*
  Stv 8 10 2h s M-115 FMFI.KAGDM/1-UXX-934/10 Seminár k bakalárskej práci z matematiky    3upM* 3pupM*
  Stv 13 10 2h p M-112 FMFI.KAGDM/1-UMA-323/00 Konštruktívne vyučovanie matematiky (1)     3upM* 3pupM*
  Stv 14 50 2h p M-112 FMFI.KAGDM/2-UMA-283/10 Kapitoly z vyučovania matematiky (1)      2muM* 2pmupM*
  Stv 16 30 2h p M-112 FMFI.KAGDM/2-UXX-937/10 Seminár k diplomovej práci z matematiky     2muM* 2pmupM*

Ferko Andrej
  Uto 8 10 2h p M-VI  FMFI.KAGDM/2-MPG-111/00 Počítačová grafika na internete         1mMPG
  Uto 14 00 2h v M-IX  FMFI.KAGDM/2-AIN-221/00 Grafické systémy a normy            1mMPG 1mAINg*
  Uto 15 40 2h v M-IX  FMFI.KAGDM/2-MPG-152/00 Virtuálna realita                2mMPG 2mAINg*
  Stv 9 00 2h p M-VIII FMFI.KAGDM/2-MPG-201/00 Počítačová grafika (3)             2mMPG
  Stv 10 40 2h s M-oG  FMFI.KAGDM/2-MPG-921/00 Diplomový seminár (2)              2mMPG
  Stv 14 50 2h p A   FMFI.KAGDM+KAI/1-MAT-560/00 Webovská grafika              3MATg 3INFd 3AIN*

Gemeranová Mária D
  Uto 11 30 2h c M-VIII FMFI.KAGDM/2-MPG-215/10 Modelovanie kriviek a plôch (2)         2mMPG
  Str 13 10 2h c M-X  FMFI.KAGDM/2-MPG-101/00 Počítačová grafika (1)             1mMPG 1mINFc

Guričan Jaroslav
  Pon 9 50 2h p M-I  FMFI.KAGDM/1-UIN-211/10 Matematika (3)                 2upINBI 2pupI*
  Pon 11 30 2h p M-I  FMFI.KAGDM/1-UIN-112/10 Matematika (1)                 1upINBI 1pupI*
  Uto 11 30 2h p F1-328 FMFI.KAGDM/1-INF-115/00 Algebra (1)                   1INF*
  Str 13 10 2h p M-VII FMFI.KAGDM/2-MAT-213/09 Vybrané kapitoly z algebry (1)         1mMATs*
  Stv 11 30 2h p M-126 FMFI.KAGDM/2-MAT-232/09 Počítačová algebra (1)             2mMATs*

Havlíčková Jana D
  Uto 11 30 2h c M-V  FMFI.KMANM+KAGDM/1-MAT-191/00 Cvičenie z lineárnej algebry a geometrie 1PMA2
  Stv 11 30 2h v M-XI  FMFI.KAGDM/1-MAT-120/00 Lineárna algebra a geometria (1)        1PMA2

Chalmovianský Pavel
  Uto 9 50 2h p M-XII FMFI.KAGDM/2-MPG-203/00 Výpočtová geometria               2mMPG 2mINF
  Uto 14 00 2h p M-XI  FMFI.KAGDM/2-MPG-215/10 Modelovanie kriviek a plôch (2)         2mMPG
  Str 9 50 2h p M-XII FMFI.KAGDM/2-MPG-203/00 Výpočtová geometria               2mINF 2mMPG
  Str 13 10 2h p M-XI  FMFI.KAGDM/1-UMA-203/00 Geometria (2)                  2upM* 1kM*
  Str 14 50 2h v M-oG  FMFI.KAGDM/2-MPG-216/10 Modelovanie kriviek a plôch (3)         2mMPG
  Pia 9 50 2h s M-oG  FMFI.KAGDM/2-MPG-165/12 Seminár z algebraickej geometrie (1)      1mMPG mDRS

Jajcay Róbert
  Pon 10 40 2h p F1   FMFI.KAGDM/1-MMN-120/00 Lineárna algebra a geometria (1)        1MMN*
  Uto 9 50 2h p M-VIII FMFI.KAGDM/2-MAT-231/09 Vybrané kapitoly z kryptológie         2mMATs*
  Uto 13 10 2h p M-VI  FMFI.KAGDM/2-MAT-224/09 Lineárne kódovanie               2mMATs*
  Str 8 10 1h c M-VI  FMFI.KAGDM/1-MMN-120/00 Lineárna algebra a geometria (1)        1MMN2
  Str 9 00 1h c M-VI  FMFI.KAGDM/1-MMN-120/00 Lineárna algebra a geometria (1)        1MMN1

Kamrlová Barbora
  Uto 16 30 1h s B2-446 FMFI.KAGDM/1-UMA-205/00 Didaktický seminár zo školskej matematiky x (3) 2pupM*
  Uto 17 20 1h s B2-446 FMFI.KAGDM/1-UMA-214/10 Didaktický seminár zo školskej matematiky (3)  2pupM*
  Str 15 40 1h s M-IX  FMFI.KAGDM/1-UMA-205/00 Didaktický seminár zo školskej matematiky x (3) 2upM*
  Str 16 30 1h s M-IX  FMFI.KAGDM/1-UMA-214/10 Didaktický seminár zo školskej matematiky (3)  2upM*
  Str 17 20 2h p M-oATC FMFI.KAGDM/3-MVM-037/10 Problémy vyučovania matematiky na 2. stupni ZŠ 2DRSMAT
  Stv 8 10 2h v M-126 FMFI.KAGDM/2-UXX-212/10 Didaktika aj pre nedidaktikov          2muM*
  Pia 8 10 2h p M-126 FMFI.KAGDM/3-MVM-032/10 Psychológia v školskej praxi          1DRSMAT
  Pia 14 00 2h s M-126 DRS001 Seminár                             mDRS

Katriňák Tibor
  Str 13 10 2h s M-126 FMFI.KAGDM/2-MAT-618/09 Univerzálne algebry a zväzy (3)         2mMATs*
  Str 14 50 2h s M-126 FMFI.KAGDM/2-MAT-212/09 Univerzálne algebry a zväzy (1)         1mMATs*

Kohanová Iveta
  Uto 11 30 2h c M-112 FMFI.KAGDM/2-UMA-105/00 Didaktika matematiky (1)            1pmupMAGE 1muM*
  Uto 13 10 1h p M-V  FMFI.KAGDM/2-UMA-105/00 Didaktika matematiky (1)            1muM* 2kM* 1pmupM*
  Uto 14 00 2h c M-112 FMFI.KAGDM/2-UMA-105/00 Didaktika matematiky (1)            1pmupBIMA 1pmupMACH 2kM*
  Uto 16 30 2h p M-VI  FMFI.KAI/2-IKV-102/00 Matematika                    1mIKV
  Str 14 00 2h c F1-328 FMFI.KAI/1-AIN-120/00 Diskrétna matematika (1)             1AIN4
  Str 16 30 2h c F1-328 FMFI.KAI/2-IKV-102/00 Matematika                    1mIKV
  Stv 14 50 2h p M-III FMFI.KAGDM/3-MVM-010/00 Teória didaktických situácií (1)        1DRSMAT

Korbaš Július
  Uto 13 10 2h p A   FMFI.KAGDM/1-MAT-120/00 Lineárna algebra a geometria (1)        1MAT**
  Str 13 10 2h p A   FMFI.KAGDM/1-MAT-120/00 Lineárna algebra a geometria (1)        1MAT**
  Stv 14 50 2h p M-126 FMFI.KAGDM/2-MAT-214/09 Diferenciálna topológia             1mMATs*
  Pia 13 10 2h s M-VII FMFI.KAGDM/2-MAT-620/09 Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológ 2mMATs* mDRS

Koreňová Lilla
  Pon 9 00 2h p B2-302 FMFI.KAGDM/2-UMA-151/00 Didaktický softvér vo vyučovaní matematiky (1) 1muM* 1pmupM*
  Uto 9 50 2h s M-112 FMFI.KAGDM+KMANM/2-UMA-113/12 Didaktický seminár zo školskej matematiky 1muMAIN_k
  Uto 11 30 1h s M-VII FMFI.KAGDM/1-UMA-104/00 Didaktický seminár zo školskej matematiky x (1) 1upM*
  Uto 12 20 1h s M-VII FMFI.KAGDM/1-UMA-113/10 Didaktický seminár zo školskej matematiky (1)  1upM*
  Str 9 50 1h c B2-302 FMFI.KAGDM/1-UMA-113/10 Didaktický seminár zo školskej matematiky (1)  1pupM*
  Str 10 40 1h s B2-302 FMFI.KAGDM/1-UMA-104/00 Didaktický seminár zo školskej matematiky x (1) 1pupM*
  Stv 14 50 2h p M-115 FMFI.KAGDM/1-UXX-334/10 Informačné a komunikačné technológie (5) pre uč 3upMAFY 3upMATV 3pupM*

Kostyrko Pavel
  Str 9 00 3h s M-126 DRS003 Seminár z teórie reálnych funkcií                mDRS

Kováčiková Kristína D
  Stv 16 30 1h c F1-108 FMFI.KAGDM/1-MAT-220/00 Algebra (1)                   2MAT*
  Stv 17 20 1h v F1-108 FMFI.KAGDM/1-MAT-735/11 Cvičenie z algebry (1)             2MAT*

Kudličková Soňa
  Uto 8 10 3h p M-120 FMFI.KAGDM/2-UDG-122/12 Zobrazovacie metódy (1)             1muMADG_k
  Str 8 10 2h p M-X  FMFI.KAGDM/1-UMA-301/00 Geometria (4)                  2muMAFY_k 3upM*
  Str 9 50 2h c M-X  FMFI.KAGDM/1-UMA-301/00 Geometria (4)                  2muMAFY_k 3upM*
  Str 13 10 2h s M-120 FMFI.KAGDM/2-UDG-131/12 Didaktický seminár z deskriptívnej geometrie (1 1muMADG_k
  Str 14 00 1h s M-120 FMFI.KAGDM/1-UDG-150/00 Didaktický seminár z deskriptívnej geometrie (1 1upMADG
  Stv 8 10 2h v M-120 FMFI.KAGDM/2-MPG-142/00 Počítačová konštrukčná geometria        1mMPG
  Stv 10 40 1h s M-120 FMFI.KAGDM/1-UDG-250/00 Didaktický seminár z deskriptívnej geometrie (3 2upMADG

Kvasz Ladislav
  Pia 9 50 4h s M-126 FMFI.KAGDM/2-MAT-605/09 Seminár z filozofie matematiky (1) (raz za dva 1mMAT* 2mMAT* mDRS
  Pia 14 00 2h s M-126 DRS001 Seminár                             mDRS

Mačaj Martin
  Pon 12 20 2h p F1-108 FMFI.KAGDM/1-MAT-220/00 Algebra (1)                   2MAT*
  Pon 16 30 1h c M-IX  FMFI.KAGDM/1-MAT-755/00 Teória grafov                  2MAT*
  Str 14 50 2h v F2   FMFI.KAGDM/1-MAT-755/00 Teória grafov                  2MAT*
  Stv 8 10 2h p M-III FMFI.KAGDM/2-MAT-215/12 Teória polí (1)                 1mMATs*
  Pia 12 20 4h s M-IX  DRS032 Seminár z algebraickej teórie grafov               mDRS

Môťovská Dagmar D
  Pia 8 10 2h v M-VII FMFI.KAGDM/2-UMA-163/12 Formalizmus vo vyučovaní logiky na ZŠ a SŠ   1muM* 1pmupM*
  Pia 9 50 2h v M-VII FMFI.KAGDM/1-UMA-316/12 Formalizmus vo vyučovaní pravdepodobnosti a šta 3upM* 3pupM*

Niepel Martin
  Uto 11 30 2h p F2   FMFI.KAGDM/1-EFM-121/12 Lineárna algebra a geometria (1)        1EFM*
  Uto 14 50 2h p M-126 FMFI.KAGDM/2-MAT-619/09 Vybrané kapitoly z teórie funkcií komplexnej pr 2mMATa*
  Str 8 10 2h p B   FMFI.KAGDM/1-MAT-140/00 Diskrétna matematika (1)            1MAT**
  Str 14 50 1h c F1-247 FMFI.KAGDM/1-MAT-140/00 Diskrétna matematika (1)            1PMA1 1MAT*
  Str 15 40 1h c F1-247 FMFI.KAGDM/1-MAT-140/00 Diskrétna matematika (1)            1PMA2
  Stv 11 30 2h p F2   FMFI.KAGDM/1-EFM-121/12 Lineárna algebra a geometria (1)        1EFM*
  Pia 13 10 2h s M-VII FMFI.KAGDM/2-MAT-620/09 Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológ 2mMATs* mDRS

Pémová Marta
  Uto 8 10 3h p M-120 FMFI.KMANM/1-UDG-112/10 Zobrazovacie metódy (1)             1upMADG

Polednová Marianna
  Uto 13 10 1h c B2-446 FMFI.KAGDM/1-UMA-203/00 Geometria (2)                  2pupM*
  Str 9 50 1h c M-VI  FMFI.KAGDM/1-UMA-203/00 Geometria (2)                  2upM* 1kM*
  Str 13 10 2h p B2-302 FMFI.KAGDM/1-UMA-301/00 Geometria (4)                  2muMAIN_k 3pupM*
  Str 14 50 2h c B2-302 FMFI.KAGDM/1-UMA-301/00 Geometria (4)                  2muMAIN_k 3pupM*
  Stv 8 10 2h c M-XI  FMFI.KAGDM/1-MMN-560/00 Lineárna algebra a geometria (3)        2MMN2
  Stv 9 50 2h p B2-304 FMFI.KAGDM/1-UMA-203/00 Geometria (2)                  2pupM*
  Stv 13 10 1h c M-VII FMFI.KAGDM/1-MMN-560/00 Lineárna algebra a geometria (3)        2MMN1

Regecová Michaela
  Uto 17 20 2h p B1-307 FMFI.KAGDM/2-UMA-257/00 Metódy riešenia matematických úloh (1)     2muM* 2pmupM*

Rusin Tomáš D
  Str 16 30 2h c F2   FMFI.KAGDM/1-INF-115/00 Algebra (1)                   1INF2
  Pia 11 30 2h c M-XII FMFI.KAGDM/1-INF-115/00 Algebra (1)                   1INF1

Slavíčková Mária
  Pon 11 30 3h p M-V  FMFI.KMANM/1-UMA-101/00 Matematická analýza (1)             1upM*
  Uto 16 30 2h p M-IV  FMFI.KAGDM+KZVI/2-UXX-123/10 Metódy pedagogického výskumu        1pUIN 1mu** 2kM*
  Str 10 40 2h c M-VI  FMFI.KAGDM/1-UMA-217/10 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (1)  2upM*
  Str 14 50 2h v M-112 FMFI.KAGDM/3-MVM-047/10 Design didaktického výskumu (2)         2DRSMAT
  Stv 13 10 2h p B1-567 FMFI.KAGDM/2-UMA-218/11 Matematické pozadie hudby            2muM* 2pmupM*

Sleziak Martin
  Pon 8 10 2h p M-XI  FMFI.KAGDM/1-MAT-470/00 Teória čísel                  3MATs
  Pon 10 40 2h p Ch2-130 FMFI.KAGDM/2-UMA-115/00 Teória množín                 1muM* 2kM* 1pmupM*
  Pon 12 20 1h c Ch2-130 FMFI.KAGDM/2-UMA-115/00 Teória množín                 1muM* 2kM* 1pmupM*
  Uto 11 30 2h c M-X  FMFI.KMANM+KAGDM/1-MAT-191/00 Cvičenie z lineárnej algebry a geometrie 1PMA1 1MAT*
  Stv 11 30 2h v M-X  FMFI.KAGDM/1-MAT-120/00 Lineárna algebra a geometria (1)        1PMA1 1MAT*
  Stv 14 00 2h s M-oATC FMFI.KAGDM/2-MAT-603/09 Seminár z teórie čísel (1)           1mMATs*

Solčan Štefan
  Pon 10 40 2h p M-120 FMFI.KAGDM/1-UDG-239/10 Projektívna geometria (2)            2upMADG
  Uto 13 10 2h c M-120 FMFI.KAGDM/1-UDG-239/10 Projektívna geometria (2)            2upMADG
  Uto 14 50 2h c M-120 FMFI.KMANM/1-UDG-212/10 Zobrazovacie metódy (3)             2upMADG
  Str 9 50 2h v M-120 FMFI.KAGDM/2-MPG-141/00 Projektívna geometria              1mMPG
             FMFI.KAGDM/2-UDG-125/12 Projektívna geometria (1)            1muMADG_k

Tomanová Jana
  Pon 9 50 2h p M-126 FMFI.KAGDM/1-MAT-460/00 Teória grafov                  3MATn 3MATs
  Uto 13 10 2h p F1-328 FMFI.KAGDM/1-MMN-220/00 Diskrétna matematika              2MMN*
  Uto 17 20 1h p M-V  FMFI.KAGDM/1-UMA-304/00 Diskrétna matematika (1)            3upMADG 3upMAFY 3upMATV 1kM* 3pupM*
  Uto 18 10 1h c M-V  FMFI.KAGDM/1-UMA-304/00 Diskrétna matematika (1)            3upMADG 3upMAFY 3upMATV 1kM* 3pupM*
  Stv 14 50 2h p B2-404 FMFI.KAGDM/1-UMA-202/00 Algebra (1)                   2upM* 2pupM*
  Stv 16 30 1h c B2-404 FMFI.KAGDM/1-UMA-202/00 Algebra (1)                   2upM* 2pupM*

Tureková Katarína D
  Str 14 50 2h v M-XI  FMFI.KAGDM/1-MMN-515/00 Doplnkové cvičenie z algebry a geometrie (1)  1MMN1
  Str 16 30 2h v M-XI  FMFI.KAGDM/1-MMN-515/00 Doplnkové cvičenie z algebry a geometrie (1)  1MMN2

Uherčíková Viera
  Pon 13 10 2h p M-VI  FMFI.KAGDM/2-UMA-251/00 Netradičné metódy vo vyučovaní matematiky (1)  2muM* 2pmupM*
  Stv 13 10 2h p M-III FMFI.KAGDM/3-MVM-017/00 Multidimenzionálne vzťahy didaktiky matematiky 1DRSMAT
  Stv 17 20 2h p M-115 FMFI.KAGDM/2-UXX-111/00 E-learning ako špeciálna forma dištančného vzde 1muM* 1pmupM*

Uhlíková Ivana D
  Pon 9 00 2h c I-H6  FMFI.KAGDM+KAI/1-MAT-560/00 Webovská grafika              3AIN3 3AIN4
  Pon 10 40 2h c F1-248 FMFI.KAGDM+KAI/1-MAT-560/00 Webovská grafika              3MATg

Vankúš Peter
  Uto 14 00 1h c B2-446 FMFI.KMANM/1-UMA-211/10 Matematická analýza (3)             2pupM*
  Uto 14 50 2h c B2-446 FMFI.KAGDM/1-UMA-217/10 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (1)  2pupM*
  Uto 17 20 2h c B2-304 FMFI.KMANM/1-UMA-101/00 Matematická analýza (1)             1pupM*
  Str 11 30 1h s M-V  FMFI.KAGDM/1-UMA-315/00 Didaktický seminár zo školskej matematiky x (5) 3upM*
  Str 12 20 1h s M-V  FMFI.KAGDM/1-UMA-307/10 Didaktický seminár zo školskej matematiky (5)  3upM*
  Str 14 50 1h c F1-109 FMFI.KMANM/1-UMA-211/10 Matematická analýza (3)             2upM*
  Str 16 30 1h s B2-404 FMFI.KAGDM/1-UMA-315/00 Didaktický seminár zo školskej matematiky x (5) 3pupM*
  Str 17 20 1h s B2-404 FMFI.KAGDM/1-UMA-307/10 Didaktický seminár zo školskej matematiky (5)  3pupM*
  Stv 13 10 2h p M-IX  FMFI.KAGDM/2-UMA-231/10 Matematické súťaže a semináre          2muM* 2pmupM*

Varhaníková Ivana
  Str 16 30 2h v M-III FMFI.KZVI/2-UIN-265/10 Počítačová grafika                2pmupGEIT 2muI*
  Stv 13 10 2h c I-H3  FMFI.KAGDM/2-MPG-201/00 Počítačová grafika (3)             2mMPG

Vesel Martin D
  Pon 9 00 2h c I-H6  FMFI.KAGDM+KAI/1-MAT-560/00 Webovská grafika              3AIN3 3AIN4
  Pon 12 20 2h c I-H3  FMFI.KAGDM+KAI/1-MAT-560/00 Webovská grafika              3INFd

Zaťko Valent
  Pon 12 20 2h s I-9  FMFI.KAGDM/2-MPG-161/12 Seminár z numerickej geometrie (1)       1mMPG mDRS iDRS
  Uto 11 30 2h p F1-108 FMFI.KAGDM/2-MPG-101/00 Počítačová grafika (1)             1mMPG 1mINFc 1mINFb*

Zlatoš Pavol
  Str 9 50 3h p F1   FMFI.KAGDM/1-FYZ-115/13 Algebra a geometria (1)             1OZE 1FYZ*
  Str 14 00 3h k M-I  FMFI.KAGDM/1-FYZ-216/12 Algebra a geometria (3)             2FYZ* 3FYZ*
  Stv 15 40 2h p M-oATC FMFI.KAGDM/2-MAT-601/09 Úvod do neštandardnej analýzy          1mMATs*
  Stv 17 20 2h p M-IX  FMFI.KAGDM/1-MAT-455/00 Teória množín a matematická logika (1)     3MATs
  Pia 9 50 2h p M-oATC FMFI.KAGDM/2-MAT-606/09 Filozofické otázky základov matematiky     1mMATs*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |PvFUK |VC |FMFI

Katedra aplikovanej informatiky
(KAI)

Anderle Michal
  Stv 15 40 2h c M-XI  FMFI.KI/2-AIN-105/10 Vybrané kapitoly z teoretickej informatiky (1)   1mAINg1

Baláž Martin D
  Uto 14 00 2h p F1-109 FMFI.KAI/2-AIN-108/10 Výpočtová logika                 1mAINu
  Stv 12 20 2h c F1-247 FMFI.KAI/2-AIN-108/10 Výpočtová logika                 1mAINu

Blaho Andrej
  Pon 9 50 2h p A   FMFI.KAI/1-AIN-130/13 Programovanie (1)                 1AIN*
  Uto 9 50 2h p A   FMFI.KAI/1-AIN-130/13 Programovanie (1)                 1AIN*
  Uto 14 00 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-AIN-210/00 Algoritmy a dátové štruktúry           2AIN2
  Str 14 50 2h c I-H3  FMFI.KAI/1-AIN-130/13 Programovanie (1)                 1AIN3
  Stv 9 50 2h p F1   FMFI.KZVI/1-AIN-210/00 Algoritmy a dátové štruktúry           2AIN*

Borovanský Peter
  Pon 10 40 2h p F1-328 FMFI.KAI/1-AIN-430/00 Programovacie paradigmy              3AIN*
  Uto 9 50 2h c F2   FMFI.KAI/1-AIN-430/00 Programovacie paradigmy              3AIN*
  Str 8 10 2h p F1-108 FMFI.KAI/2-AIN-116/14 Funkcionálne programovanie            1mAIN*
  Str 18 10 2h c F1-248 FMFI.KAI/2-AIN-116/14 Funkcionálne programovanie            1mAIN*
  Pia 11 30 2h s F2   FMFI.KAI/1-AIN-472/12 Vývoj mobilných aplikácií             3AIN*

Boža Vladimír D
  Uto 14 00 2h c M-II  FMFI.KZVI/1-AIN-211/10 Úvod do teoretickej informatiky         2AIN4
  Uto 15 40 2h c M-II  FMFI.KZVI/1-AIN-211/10 Úvod do teoretickej informatiky         2AIN2

Cimrová Barbora
  Str 9 00 3h k I-23  FMFI.KAI/2-IKV-121/00 Úvod do kognitívnej vedy             1mIKV

Čavojová Vladimíra
  Stv 9 50 3h k I-8  FMFI-FSEV/2-IKV-111/00 Základy psychológie               1mIKV

Černeková Zuzana
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Uto 13 10 2h v M-XII FMFI.KAI/2-AIN-233/00 Aplikácie počítačového videnia          2mAINg*
  Str 14 50 2h p F1-108 FMFI.KAI/2-AIN-121/11 Počítačové videnie (1)              1mMPG 2mINF 1mAINg*
  Str 18 10 2h v A   FMFI.KAI/1-AIN-231/11 Ročníkový projekt (1) (1.-2.tyzden)        2AIN*

Darjanin Milan
  Uto 17 20 2h c I-H6  FMFI.KAI/2-AIN-107/10 Moderné webovské technológie           1mAINg1 3INFa
  Str 13 10 2h c I-H6  FMFI.KAI/2-AIN-107/10 Moderné webovské technológie           1mAINg2 1mAINu
  Pia 11 30 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-636/00 Moderný prístup k web - dizajnu          2AIN*

Dillinger Viliam D
  Pon 16 30 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-360/00 Základy umelej inteligencie (1)          1mAINg2 1mINFd 1mAINu
  Stv 18 10 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-360/00 Základy umelej inteligencie (1)          1mAINg1 3INFb 3AIN*

Ďurikovič Roman
  Pon 8 10 2h p A   FMFI.KAI/2-AIN-201/00 Matematické modelovanie a počítačová animácia fyz 2mAIN*
  Pon 9 50 2h p M-IV  FMFI.KAI/2-AIN-222/00 Aplikácie počítačovej grafiky           1mMPG 2mAINg*
  Pon 16 30 2h p B   FMFI.KAI/1-MAT-570/00 Modelovacie a renderovacie techniky        3INFd 3MATg 3AIN*
  Pon 18 10 2h p A   FMFI.KAGDM/2-MPG-101/00 Počítačová grafika (1)             1mAIN*
  Uto 13 10 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Uto 17 20 2h v M-II  FMFI.KAI/2-AIN-263/00 Fotorealistické zobrazovanie           2mAINg*
  Pia 8 10 2h s A   FMFI.KAI/2-AIN-922/00 Projektový seminár (2)              1mAIN*

Farkaš Igor
  Pon 9 00 3h k I-9  FMFI.KAI/2-IKV-115/00 Úvod do výpočtovej inteligencie          1mIKV
  Uto 9 50 4h k I-23  FMFI.KAI/2-IKV-236/10 Ukotvená kognícia                 2mIKV
  Uto 14 50 2h p I-8  FMFI.KAI/2-IKV-105/10 Základy programovania               1mIKV

Ftáčnik Milan
  Str 8 10 2h v A   FMFI.KAI/1-AIN-655/00 Heuristické metódy                1mMPG 3AIN*

Gruska Damas
  Str 9 50 4h k M-XI  FMFI.KAI/2-AIN-283/00 Tvorba kritických aplikácií            2mAIN*

Guller Dušan
  Pia 14 00 4h v I-H6  FMFI.KAI/2-AIN-245/00 Usudzovanie za prítomnosti neurčitosti      2mAINu 2mIKV
  Pia 17 20 2h v I-H6  FMFI.KAI/2-AIN-135/10 Úvod do znalostných systémov           1mAINu

Gyárfáš František
  Pon 10 40 2h p B   FMFI.KAI/1-AIN-171/10 Programovanie (3)                 2AIN*
  Str 16 30 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-171/10 Programovanie (3)                 2AIN3 2AIN4

Haladová Zuzana D
  Str 9 50 2h s F1-328 FMFI.KAI/2-AIN-110/10 Proseminár                    1mAIN*
  Stv 8 10 2h c I-9  FMFI.KAI/1-MAT-570/00 Modelovacie a renderovacie techniky        3INFd 3MATg 3AIN*

Homola Martin
  Pon 9 00 2h p B   FMFI.KAI/1-AIN-636/00 Moderný prístup k web - dizajnu          3INFa 2AIN*
             FMFI.KAI/2-AIN-107/10 Moderné webovské technológie           1mAIN*
  Uto 14 00 2h p F1-109 FMFI.KAI/2-AIN-108/10 Výpočtová logika                 1mAINu
  Str 15 40 2h v I-32  FMFI.KZVI+KAI/2-UIN-247/10 Webové technológie vo vyučovaní       2pmupGEIT 2mu*

Horvatovič M
  Str 15 40 2h v I-23  FMFI.KAI/1-AIN-472/12 Vývoj mobilných aplikácií             3AIN*
  Str 15 40 2h v FEI  FMFI.KAI/1-AIN-472/12 Vývoj mobilných aplikácií (blok A, 1.posch., Appl 3AIN*

Jajcayová Tatiana
  Pon 12 20 2h c M-III FMFI.KAI/1-AIN-120/00 Diskrétna matematika (1)             1AIN2
  Pon 14 00 2h s I-23  PRED024 Akademické podporné centrum                   1AIN*
  Str 9 50 2h p F1-109 FMFI.KAI/1-AIN-410/00 Matematika (3)                  2AIN*
  Stv 15 40 2h c M-XII FMFI.KAI/1-AIN-410/00 Matematika (3)                  2AIN1 2AIN2

Kamhal Dezider
  Pon 9 00 2h k I-8  FMFI.KAI/1-MXX-421/00 Problémy analytickej filozofie (1)        FMFI
  Pon 10 40 2h k I-8  FMFI.KAI/1-MXX-423/00 Filozofia L. Wittgensteina (1)          FMFI
  Pon 12 20 2h k I-8  FMFI.KAI/1-MXX-427/00 Úvod do filozofie jazyka             FMFI
  Uto 9 50 4h k I-9  FMFI.KAI/2-IKV-114/00 Úvod do filozofie mysle              1mIKV

Kľuka Ján
  Uto 13 10 1h p M-IV  FMFI.KAI/1-AIN-425/13 Aplikované deklaratívne programovanie       2AIN*
  Uto 17 20 2h c I-H6  FMFI.KAI/2-AIN-107/10 Moderné webovské technológie           1mAINg1 3INFa
  Str 13 10 2h c I-H6  FMFI.KAI/2-AIN-107/10 Moderné webovské technológie           1mAINg2 1mAINu
  Pia 9 50 2h v F1-248 FMFI.KAI/1-AIN-425/13 Aplikované deklaratívne programovanie       2AIN*
  Pia 11 30 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-636/00 Moderný prístup k web - dizajnu          2AIN*

Komara Ján
  Uto 11 30 2h p A   FMFI.KAI/1-AIN-120/00 Diskrétna matematika (1)             1AIN*
  Uto 14 00 2h p I-9  FMFI.KAI/1-AIN-625/00 Úvod do matematickej logiky pre programátorov   3AIN*
             FMFI.KAI/1-INF-450/00 Logika pre informatikov              3INFb
  Str 9 50 2h c F1-248 FMFI.KAI/1-INF-450/00 Logika pre informatikov              3INFb
             FMFI.KAI/1-AIN-625/00 Úvod do matematickej logiky pre programátorov   3AIN*
  Str 16 30 2h c F1-247 FMFI.KAI/1-AIN-120/00 Diskrétna matematika (1)             1AIN3
  Pia 8 10 2h c M-X  FMFI.KAI/1-AIN-120/00 Diskrétna matematika (1)             1AIN1

Kostovičová Lenka
  Str 13 10 3h k I-9  FMFI.KAI/2-IKV-116/14 Metodológia empirického výskumu          1mIKV

Kováč Michal D
  Pon 14 00 2h s I-23  PRED024 Akademické podporné centrum                   1AIN*
  Stv 17 20 2h c M-XI  FMFI.KI/2-AIN-105/10 Vybrané kapitoly z teoretickej informatiky (1)   1mAINu

Kučerová Júlia D
  Uto 8 10 2h c I-H3  FMFI.KAI/2-AIN-121/11 Počítačové videnie (1)              1mAINg1
  Stv 15 40 2h c M-XII FMFI.KAI/1-AIN-410/00 Matematika (3)                  2AIN1 2AIN2

Kuzma Tomáš D
  Str 18 10 2h c I-H3  FMFI.KAI/2-IKV-105/10 Základy programovania               1mIKV
  Stv 16 30 2h c M-X  FMFI.KAI/1-AIN-410/00 Matematika (3)                  2AIN3 2AIN4

Lúčan Ľubomír
  Uto 16 30 4h p F1-108 FMFI.KAI/2-MPG-147/00 Multimédiá (1)                  1mMPG
             FMFI.KAI/1-AIN-530/00 Multimédiá                    3INFd 3AIN*
  Str 18 10 2h v A   FMFI.KAI/1-AIN-231/11 Ročníkový projekt (1) (1.-2.tyzden)        2AIN*
  Stv 16 30 2h v M-T4  FMFI.KAI/1-MMN-215/00 Používateľský matematický a ekonomický softvér  2MMN*

Lúčny Andrej
  Str 18 10 2h v A   FMFI.KAI/1-AIN-231/11 Ročníkový projekt (1) (1.-2.tyzden)        2AIN*

Malinovský Ľudovít D
  Stv 15 40 2h c M-XI  FMFI.KI/2-AIN-105/10 Vybrané kapitoly z teoretickej informatiky (1)   1mAINg1
  Stv 17 20 2h c M-XI  FMFI.KI/2-AIN-105/10 Vybrané kapitoly z teoretickej informatiky (1)   1mAINu

Maráz Kamil
  Str 18 10 2h v A   FMFI.KAI/1-AIN-231/11 Ročníkový projekt (1) (1.-2.tyzden)        2AIN*

Markošová Mária
  Pon 12 20 2h p A   FMFI.KAI/1-AIN-360/00 Základy umelej inteligencie (1)          3INFb 1mINFd 3AIN* 1mAIN*
             FMFI.KAI/2-IKV-103/00 Základy umelej inteligencie pre kognitívnu vedu  1mIKV
  Pon 16 30 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-360/00 Základy umelej inteligencie (1)          1mAINg2 1mINFd 1mAINu
  Stv 18 10 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-360/00 Základy umelej inteligencie (1)          1mAINg1 3INFb 3AIN*

Mendelová Elena
  Pia 9 50 2h k I-9  FMFI.KAI/1-MXX-491/00 Integrované vzdelávanie zdravotne postihnutých  2up** 1k* 2pupI*

Mihálik Andrej
  Pon 11 30 2h v M-II  FMFI.KAI/2-MMN-132/00 Počítačová grafika (1)              1mMMN*
  Uto 9 50 2h c I-H6  FMFI.KAGDM/2-MPG-101/00 Počítačová grafika (1)             1mAINg1 1mAINu
  Str 11 30 2h c I-H3  FMFI.KAI/2-MMN-132/00 Počítačová grafika (1)              1mMMN*

Nagy Marek
  Uto 8 10 2h p I-9  FMFI.KAI/2-AIN-272/10 Spracovanie digitálneho signálu          1mAINu
  Uto 13 10 1h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-510/00 Linux - princípy a prostriedky          2AIN1
  Stv 9 50 2h c M-T4  FMFI.KAI/2-AIN-272/10 Spracovanie digitálneho signálu          1mAINu
  Stv 11 30 1h p B   FMFI.KAI/1-AIN-510/00 Linux - princípy a prostriedky          2AIN*
  Stv 15 40 1h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-510/00 Linux - princípy a prostriedky          2AIN2
  Stv 16 30 1h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-510/00 Linux - princípy a prostriedky          2AIN3
  Stv 17 20 1h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-510/00 Linux - princípy a prostriedky          2AIN4
  Stv 18 10 2h v I-H3  FMFI.KZVI/1-UIN-345/00 Linux                      3upI* 3pupI*

Náther Peter
  Str 18 10 2h v A   FMFI.KAI/1-AIN-231/11 Ročníkový projekt (1) (1.-2.tyzden)        2AIN*
  Stv 16 30 2h c M-X  FMFI.KAI/1-AIN-410/00 Matematika (3)                  2AIN3 2AIN4

Ostatníková Daniela
  Pon 16 00-18 30 p LF  FMFI-LF.FyÚ/2-IKV-123/00 Úvod do neurovedy               1mIKV

Pápay Ladislav
  Uto 17 20 2h c I-H6  FMFI.KAI/2-AIN-107/10 Moderné webovské technológie           1mAINg1 3INFa
  Str 13 10 2h c I-H6  FMFI.KAI/2-AIN-107/10 Moderné webovské technológie           1mAINg2 1mAINu
  Pia 11 30 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-636/00 Moderný prístup k web - dizajnu          2AIN*

Petrovič Pavel
  Pon 12 20 2h c F1-248 FMFI.KAI/1-AIN-372/11 Programovanie (5)                 3AIN*
  Pon 18 10 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-131/10 Tvorba informačných systémov           3AIN*
  Uto 12 20 2h p B   FMFI.KAI/1-AIN-131/10 Tvorba informačných systémov           3AIN*
  Str 13 10 1h s M-V  FMFI.KAI/1-AIN-426/11 Aplikovaný robotický seminár           2AIN*
  Stv 12 20 1h s B   FMFI.KAI/1-AIN-132/12 Úvod do bakalárskej práce             3AIN*
  Pia 8 10 2h c F1-248 FMFI.KAI/1-AIN-131/10 Tvorba informačných systémov           3AIN*
  Pia 9 50 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-372/11 Programovanie (5)                 3AIN*

Piovarči Michal D
  Pon 10 40 2h c I-H3  FMFI.KAGDM/2-MPG-101/00 Počítačová grafika (1)             1mAINg2
  Str 15 40 2h v I-23  FMFI.KAI/1-AIN-472/12 Vývoj mobilných aplikácií             3AIN*
  Str 15 40 2h v FEI  FMFI.KAI/1-AIN-472/12 Vývoj mobilných aplikácií (blok A, 1.posch., Appl 3AIN*

Pukancová Júlia D
  Str 14 50 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-171/10 Programovanie (3)                 2AIN1 2AIN2
  Stv 12 20 2h c F1-247 FMFI.KAI/2-AIN-108/10 Výpočtová logika                 1mAINu

Rybár Ján
  Str 11 30 2h s I-9  FMFI.KAI/1-MXX-408/00 Kognitívne laboratórium              FMFI
  Str 14 50 3h k I-8  FMFI.KAI/3-IVI-011/00 Moderné metódy pedagogického výskumu       iDRS
  Stv 14 50 2h v F1-108 FMFI.KAI/1-MXX-407/00 Kognitívne vedy: mozog a myseľ          FMFI
  Stv 18 10 2h s I-8  FMFI.KAI/2-UXX-102/00 Kognitívna psychológia              1pmupGEIT 1mu** 1pmupM*

Samuelčík Martin
  Uto 15 40 2h p B   FMFI.KAI/2-AIN-102/00 Diskrétne geometrické štruktúry          1mAIN*
  Str 9 50 2h p I-9  FMFI.KAI/1-INF-695/13 OpenGL                      3INFd 3MAT* 3AIN*
  Stv 16 30 2h v I-H3  FMFI.KAI/1-INF-695/13 OpenGL                      3INFd 3MAT* 3AIN*

Stanek Stanislav
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Str 9 50 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-MAT-130/00 Programovanie (1)                1MMN*
  Str 11 30 2h c F1-248 FMFI.KAGDM+KAI/1-MAT-560/00 Webovská grafika              3AIN1
  Stv 8 10 2h c F1-248 FMFI.KAGDM+KAI/1-MAT-560/00 Webovská grafika              3AIN2

Šikudová Elena
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Uto 9 50 2h c F1-248 FMFI.KAI/2-AIN-121/11 Počítačové videnie (1)              1mAINg2 1mMPG 1mINFd
  Str 13 10 2h c F1-248 FMFI.KAI/1-AIN-130/13 Programovanie (1) (pre opakujúcich študentov)   2AIN*
  Str 18 10 2h v A   FMFI.KAI/1-AIN-231/11 Ročníkový projekt (1) (1.-2.tyzden)        2AIN*

Šiška Jozef
  Uto 11 30 2h p F1   FMFI.KI/2-AIN-105/10 Vybrané kapitoly z teoretickej informatiky (1)   1mAIN*
  Uto 15 40 2h p I-9  FMFI.KAI/1-INF-471/10 Plánovanie (úvod do reprezentácie znalostí)    3INFb 3AIN*
  Uto 18 10 2h c I-H3  FMFI.KAI/1-AIN-617/00 Logické programovanie ASP             2mINF 3AIN* 1mINFd*
  Str 11 30 2h p M-XII FMFI.KAI/1-AIN-617/00 Logické programovanie ASP             2mINF 3AIN* 1mINFd*
  Stv 13 10 2h v F1-248 FMFI.KAI/1-INF-471/10 Plánovanie (úvod do reprezentácie znalostí)    3INFb 3AIN*

Škoviera Radoslav D
  Pon 18 10 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-131/10 Tvorba informačných systémov           3AIN*
  Pia 8 10 2h c F1-248 FMFI.KAI/1-AIN-131/10 Tvorba informačných systémov           3AIN*

Takáč Martin
  Str 9 00 3h k I-23  FMFI.KAI/2-IKV-121/00 Úvod do kognitívnej vedy             1mIKV
  Stv 9 50 4h k I-23  FMFI.KAI/2-IKV-232/00 Kognitívna sémantika a kognitívna teória reprezen 2mIKV

Vinař Tomáš
  Uto 17 20 2h s I-9  FMFI.KI/2-AIN-505/10 Seminár z bioinformatiky (1)            1mAINu 1pmC-BX 2pmC-BX 1pmB-GE 1mINF*
             FMFI.KAI/2-AIN-251/10 Seminár z bioinformatiky (3)           2mAINu
  Str 11 30 2h k F1-108 FMFI.KAI/2-INF-150/00 Strojové učenie                  1mAINu 1mIKV 2mINF
  Stv 8 10 2h k F1-328 FMFI.KAI/2-INF-150/00 Strojové učenie                  1mAINu 1mIKV 2mINF
  Stv 14 00 2h c F1-328 FMFI.KAI/2-AIN-501/00 Metódy v bioinformatike              1mAINu 1mIKV 2mAINu 1mINF*
  Stv 15 40 2h p F1-328 PriF/2-AIN-501/00 Metódy v bioinformatike                2pmC-BX 1pmC-BX 1pmB-GE
             FMFI.KAI/2-AIN-501/00 Metódy v bioinformatike              2mAINu 1mIKV 1mAINu 1mINF*
  Stv 17 20 2h p F1-328 PriF/2-AIN-501/00 Metódy v bioinformatike                2pmC-BX 1pmC-BX 1pmB-GE
  Stv 18 10 1h p F1-248 PriF/2-AIN-501/00 Metódy v bioinformatike                2pmC-BX 1pmC-BX 1pmB-GE


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |PvFUK |VC |FMFI

Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
(KAMS)

Bachratá Alena D
  Stv 11 30 1h c B2-446 FMFI.KAMŠ/1-UMA-302/00 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (1)   3upM* 3pupM*

Boďa Ján
  Uto 8 10 2h v M-IV  FMFI.KAMŠ/2-EFM-228/00 Ekonofyzika                   2mEFM*
  Str 10 40 2h p F2-s110 FMFI.KAMŠ/2-FFZ-203/09 Geodynamika                   2mFFZ
  Str 15 40 2h p F2-s110 FMFI.KEF+KAMŠ/2-FOZ-106/10 Nové obnoviteľné zdroje energie (1)     1mFOZ
  Stv 8 10 2h p A   FMFI.KAMŠ/1-EFM-120/00 Ekonómia (1)                   1EFM* 1MMN* 1PMA*

Bokes Pavol
  Pon 16 30 2h c M-II  FMFI.KAMŠ/2-PMS-118/10 Markovovské procesy (1)             1mPMS 1mMAT 2mMAT
             FMFI.KAMŠ/2-PMS-114/10 Cvičenia z markovovských procesov        1mEFM*
  Uto 16 30 2h p M-X  FMFI.KMANM+KAMŠ/1-BMF-210/00 Matematické základy biomedicínskej fyziky 2BMF
             FMFI.KMANM+KAMŠ/1-OZE-226/14 Základy matematiky (3)           2OZE

Brunovský Pavol
  Pon 8 10 2h p F1-108 FMFI.KAMŠ/1-EFM-350/00 Mikroekonómia                  3EFM*
  Str 14 00 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Stv 11 30 2h s F1-108 FMFI.KAMŠ/2-EFM-920/00 Diplomový seminár                2mEFM*

Burclová Katarína D
  Str 8 10 2h v F1-232a FMFI.KAMŠ/2-PMS-137/12 Cvičenie z regresných modelov (1)        1mPMS

Fila Marek
  Pon 9 00 2h p M-X  FMFI.KAMŠ/2-MAT-114/09 Integrálne transformácie a špeciálne funkcie   1mMATa* 1mEFM* 2mMATn*

Filová Lenka
  Uto 8 10 2h c M-X  FMFI.KAMŠ/2-PMS-115/10 Viacrozmerné štatistické analýzy (1)       1mPMS
  Uto 15 40 2h c M-VIII FMFI.KAMŠ/1-INF-435/13 Pravdepodobnosť a štatistika           3INFc 3AIN*
  Uto 17 20 2h c M-XI  FMFI.KAMŠ/2-PMS-115/10 Viacrozmerné štatistické analýzy (1)       1mEFM2
  Stv 13 10 2h p F1-108 FMFI.KAMŠ/2-PMS-115/10 Viacrozmerné štatistické analýzy (1)       1mEFM*
  Stv 16 30 2h c F1-109 FMFI.KAMŠ/2-PMS-115/10 Viacrozmerné štatistické analýzy (1)       1mEFM1

Guba Peter
  Str 13 10 2h p M-II  FMFI.KAMŠ/1-FYZ-480/00 Mechanika kontinua a hydrodynamika (2)      3FYZ*

Halická Margaréta
  Uto 11 30 2h p F1-109 FMFI.KAMŠ/2-EFM-118/10 Optimálne riadenie (1)              1mPMS 1mEFM*
  Str 14 00 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Stv 10 40 2h s F1-109 FMFI.KAMŠ/1-EFM-911/11 Seminár k bakalárskej práci           3EFM*

Hamala Milan
  Str 11 30 2h p F2   FMFI.KAMŠ/2-MAT-311/09 Nelinárne programovanie             1mMATn*
             FMFI.KAMŠ/1-EFM-320/00 Nelineárne programovanie             3EFM*
  Str 14 00 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Stv 13 10 2h p A   FMFI.KAMŠ/2-MAT-311/09 Nelinárne programovanie             1mMATn*
             FMFI.KAMŠ/1-EFM-320/00 Nelineárne programovanie             3EFM*

Harman Radoslav
  Uto 9 50 2h p M-T4  FMFI.KAMŠ/2-PMS-129/10 Stochastické optimalizačné metódy (od 4. týždňa) 2mPMS 2mEFM*
  Uto 9 50 2h p M-IV  FMFI.KAMŠ/2-PMS-129/10 Stochastické optimalizačné metódy (1.-3. týždeň) 2mPMS 2mEFM*
  Uto 14 00 2h p M-VIII FMFI.KAMŠ/1-INF-435/13 Pravdepodobnosť a štatistika           3INFc 3AIN*
  Str 14 00 2h p M-V  FMFI.KAMŠ/1-PMA-215/13 Maticová algebra pre štatistikov         2PMA*
  Str 15 40 1h c M-V  FMFI.KAMŠ/1-PMA-215/13 Maticová algebra pre štatistikov         2PMA*
  Stv 13 10 2h s M-X  FMFI.KAMŠ/2-PMS-125/00 Seminár z matematickej štatistiky (1)      2mPMS

Hojčka Michal D
  Str 11 30 2h c F1-328 FMFI.KAMŠ/1-EFM-210/00 Matematická analýza (3)             2PMA*
  Stv 8 10 2h v M-XII FMFI.KAMŠ/1-EFM-530/00 Cvičenie z matematickej analýzy (3)       2PMA*

Holecyová Mária D
  Pon 12 20 2h c M-XII FMFI.KMANM/1-MAT-110/00 Matematická analýza (1)             1PMA*
  Str 9 50 2h v M-IV  FMFI.KMANM/1-MAT-710/00 Cvičenie z matematickej analýzy (1)       1PMA*

Chladná Zuzana
  Pon 8 10 2h p F1-108 FMFI.KAMŠ/1-EFM-350/00 Mikroekonómia                  3EFM*
  Pon 9 50 2h c M-V  FMFI.KAMŠ/1-EFM-350/00 Mikroekonómia                  3EFM1
  Uto 9 50 2h c M-X  FMFI.KAMŠ/1-EFM-350/00 Mikroekonómia                  3EFM2
  Str 8 10 2h c M-III FMFI.KAMŠ/2-EFM-118/10 Optimálne riadenie (1)              1mEFM2
  Str 9 50 2h c M-III FMFI.KAMŠ/2-EFM-118/10 Optimálne riadenie (1)              1mEFM1
  Str 14 00 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS

Janková Katarína
  Pon 9 50 2h p M-XI  FMFI.KAMŠ/1-PMA-760/00 Teória náhodného výberu             3PMA**
  Uto 9 50 2h p M-VII FMFI.KAMŠ/1-PMA-540/00 Modely v zdravotnom poistení           3EFM* 3PMA*
  Uto 15 40 2h p M-XI  FMFI.KAMŠ/2-PMS-118/10 Markovovské procesy (1)             1mPMS 1mMAT 2mMAT
             FMFI.KAMŠ/2-PMS-113/10 Markovovské procesy               1mEFM*
  Str 9 50 2h p M-V  FMFI.KAMŠ/2-PMS-219/13 Pravdepodobnosť pre náhodné procesy       1mPMS
  Stv 9 50 2h p A   FMFI.KAMŠ/1-MAT-281/00 Pravdepodobnosť a štatistika (1)         2MAT*** 1kM*
  Stv 14 50 1h c M-IX  FMFI.KAMŠ/1-PMA-540/00 Modely v zdravotnom poistení           3EFM* 3PMA*

Jurča Pavol
  Str 16 30 2h p A   FMFI.KAMŠ/1-EFM-280/00 Peniaze a bankovníctvo              2EFM*

Kilianová Soňa
  Uto 11 30 2h c M-IV  FMFI.KAMŠ/1-EFM-370/00 Finančná matematika (1.-3. týždeň)        3EFM1
  Uto 11 30 2h c M-T4  FMFI.KAMŠ/1-EFM-370/00 Finančná matematika (od 4.týždňa)        3EFM1
  Uto 13 10 2h c F2-T3 FMFI.KAMŠ/1-EFM-565/00 Matematický software               2EFM2
  Str 11 30 2h c F2-T3 FMFI.KAMŠ/1-EFM-565/00 Matematický software               2EFM1
  Str 14 50 2h c F2-T3 FMFI.KAMŠ/1-EFM-565/00 Matematický software               2EFM*

Kollár Martin
  Uto 14 50 2h p A   FMFI.KAMŠ/1-EFM-110/00 Matematická analýza (1)             1EFM*
  Uto 16 30 2h c A   FMFI.KAMŠ/1-EFM-110/00 Matematická analýza (1)             1EFM1
  Str 14 50 2h p B   FMFI.KAMŠ/1-EFM-110/00 Matematická analýza (1)             1EFM*
  Str 16 30 2h c F1-108 FMFI.KAMŠ/1-EFM-510/00 Cvičenie z matematickej analýzy (1)       1EFM1
  Stv 14 50 2h c M-I  FMFI.KAMŠ/1-EFM-210/00 Matematická analýza (3)             2EFM1
  Pia 9 50 2h c M-VIII FMFI.KAMŠ/1-EFM-530/00 Cvičenie z matematickej analýzy (3)       2EFM1

Kollár Richard
  Str 9 50 2h v M-IX  FMFI.KMANM/1-MAT-710/00 Cvičenie z matematickej analýzy (1)       1MAT*
  Str 16 30 2h v M-I  FMFI.KMANM/1-FYZ-407/13 Matematická analýza (3)             2FYZ*
  Pia 8 10 2h c M-XI  FMFI.KMANM/1-MAT-110/00 Matematická analýza (1)             1MAT*

Komadel Ján D
  Uto 18 10 2h c M-I  FMFI.KAMŠ/1-MMN-331/10 Finančná matematika (1.-3. týždeň)        3MMN2
  Uto 18 10 2h c M-T4  FMFI.KAMŠ/1-MMN-331/10 Finančná matematika (od 4. týždňa)        3MMN2
  Stv 18 10 2h c M-I  FMFI.KAMŠ/1-MMN-331/10 Finančná matematika (1.-3. týždeň)        3MMN1
  Stv 18 10 2h c M-T4  FMFI.KAMŠ/1-MMN-331/10 Finančná matematika (od 4. týždňa)        3MMN1

Kossaczká Ľubica
  Pon 8 10 2h c M-III FMFI.KAMŠ/1-EFM-510/00 Cvičenie z matematickej analýzy (1)       1EFM2
  Pon 10 40 2h c M-X  FMFI.KAMŠ/1-EFM-210/00 Matematická analýza (3)             2EFM2
  Str 8 10 2h c F1-109 FMFI.KAMŠ/1-EFM-110/00 Matematická analýza (1)             1EFM2
  Pia 8 10 2h c M-I  FMFI.KAMŠ/1-EFM-530/00 Cvičenie z matematickej analýzy (3)       2EFM2

Koščová Michaela D
  Stv 8 10 2h v M-X  FMFI.KAMŠ/2-EFM-217/11 Cvičenia z poisťovníctva             2mEFM*

Krajčovič Dušan
  Pon 9 00 1h c F1-328 FMFI.KAMŠ/1-EFM-511/14 Úvod do vysokoškolskej matematiky (1)      1EFM1
  Pon 9 50 1h c F1-328 FMFI.KAMŠ/1-EFM-511/14 Úvod do vysokoškolskej matematiky (1)      1EFM2
  Pon 12 20 2h p F1-328 FMFI.KAMŠ/1-EFM-230/00 Maticový počet (1)                2EFM*
  Uto 9 50 2h p F1-247 FMFI.KAMŠ/1-EFM-511/14 Úvod do vysokoškolskej matematiky (1)      1EFM*
  Str 13 10 2h s M-XII FMFI.KAMŠ/1-EFM-235/00 Seminár z maticového počtu (1)          2EFM*

Kukumberg Roman D
  Str 8 10 2h c M-IV  FMFI.KAGDM/1-EFM-121/12 Lineárna algebra a geometria (1)        1EFM1
  Str 9 50 2h c M-VIII FMFI.KAGDM/1-EFM-121/12 Lineárna algebra a geometria (1)        1EFM2
  Str 14 00 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS

Luptáčik Mikuláš
  Str 9 50 4h s M-125 FMFI.KAMŠ/2-EFM-115/10 Seminár z ekonómie (1)              1mEFM*

Mačutek Ján
  Uto 12 20 2h s M-XI  DRS001 Seminár                             mDRS
  Str 15 40 2h c B2-333 PriF/N-bEXX-001-1/444D/00 Štatistické metódy              1pE
  Str 17 20 2h c B2-333 PriF/N-bEXX-001-1/444D/00 Štatistické metódy              1pE
  Stv 16 30 2h p F1-248 FMFI.KAMŠ/2-MMN-106/00 Počítačová štatistika              1mMMN*

Maličková Miriam
  Str 16 30 1h c M-VII FMFI.KAMŠ/1-MAT-281/00 Pravdepodobnosť a štatistika (1)         2MMN1
  Str 17 20 1h c M-VII FMFI.KAMŠ/1-MAT-281/00 Pravdepodobnosť a štatistika (1)         2MMN2

Melicherčík Igor
  Pon 9 50 2h c M-III FMFI.KAMŠ/1-EFM-370/00 Finančná matematika (1.-3. týždeň)        3EFM2
  Pon 9 50 2h c M-T4  FMFI.KAMŠ/1-EFM-370/00 Finančná matematika (od 4. týždňa)        3EFM2
  Pon 12 20 2h p F2   FMFI.KAMŠ/1-EFM-370/00 Finančná matematika               3EFM*
             FMFI.KAMŠ/1-MMN-331/10 Finančná matematika               3MMN*
  Uto 8 10 2h c F1-247 FMFI.KAMŠ/2-EFM-104/14 Finančná matematika (2)             1mEFM*
  Stv 8 10 3h p F1-247 FMFI.KAMŠ/2-EFM-104/14 Finančná matematika (2)             1mEFM*

Náther Ondrej
  Str 9 50 2h p M-V  FMFI.KAMŠ/2-PMS-219/13 Pravdepodobnosť pre náhodné procesy       1mPMS
  Str 11 30 2h p M-IV  FMFI.KAMŠ/1-PMA-510/00 Základy matematickej štatistiky         3PMA**
  Stv 9 00 1h c M-VII FMFI.KAMŠ/1-PMA-530/00 Všeobecná teória poistenia            3PMA*
  Stv 9 50 2h p M-VII FMFI.KAMŠ/1-PMA-530/00 Všeobecná teória poistenia            3PMA*
             FMFI.KAMŠ/2-EFM-201/00 Poisťovníctvo                  2mEFM*
  Stv 13 10 2h p M-I  FMFI.KAMŠ/1-PMA-510/00 Základy matematickej štatistiky         3PMA**
  Stv 15 40 2h p M-IX  FMFI.KAMŠ/1-PMA-520/00 Teória pravdepodobnosti (1)           3PMA**

Odrobina Igor
  Pon 14 00 2h c F1-248 FMFI.KAMŠ/2-EFM-113/00 Databázy                     1mEFM2
  Pon 15 40 2h c F1-248 FMFI.KAMŠ/2-EFM-113/00 Databázy                     1mEFM1
  Uto 16 30 2h c M-T4  FMFI.KAMŠ/1-MMN-310/00 Databázové systémy                3MMN2
  Pia 9 00 2h p M-IX  FMFI.KAMŠ/1-MMN-310/00 Databázové systémy (1. pol. semestra)      3MMN*
  Pia 10 40 2h p M-T4  FMFI.KAMŠ/1-MMN-310/00 Databázové systémy                3MMN1

Pačuta Július D
  Pon 13 10 1h c F1-326 FMFI.KMANM/2-MAT-131/09 Analýza na varietach              2mMATa* mDRS
  Uto 8 10 2h p M-V  FMFI.KMANM/1-MAT-410/00 Funkcionálna analýza (1)            3MATa 3MATn 3MATs

Pastor Karol
  Pon 18 10 2h p M-XI  FMFI.KAMŠ/2-EFM-127/00 Matematické modely v demografii         1mPMS 1mEFM*
  Uto 9 50 2h p Ch1-2 PriF/N-bEXX-001-1/444D/00 Štatistické metódy              1pE
  Uto 13 10 2h p F1-247 FMFI.KAMŠ/1-PMA-720/00 Mikroekonomické modely              2PMA*
  Stv 9 50 2h p B2-446 FMFI.KAMŠ/1-UMA-302/00 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (1)   3upM* 3pupM*

Pázman Andrej
  Pon 9 50 2h s M-XII DRS031 Seminár z pravdepodobnosti a štatistiky             mDRS
  Uto 9 50 2h p M-I  FMFI.KAMŠ/2-PMS-107/00 Regresné modely (1)               1mPMS
  Str 13 10 2h p F1-247 FMFI.KAMŠ/2-PMS-213/00 Bayesovská štatistika              2mPMS

Pekár Ján
  Uto 14 00 2h p B   FMFI.KAMŠ/2-EFM-105/00 Teória nekooperatívnych hier           1mEFM*

Potocký Rastislav
  Uto 11 30 2h p M-XII FMFI.KAMŠ/1-PMA-310/00 Poistná matematika (1)              3PMA*
             FMFI.KAMŠ/2-EFM-201/00 Poisťovníctvo                  2mEFM*
  Str 9 50 2h p F1-232a FMFI.KAMŠ/1-PMA-770/00 Teória investícií a manažmentu         3PMA*
  Str 12 20 2h p M-VI  FMFI.KAMŠ/2-PMS-115/10 Viacrozmerné štatistické analýzy (1)       1mPMS
  Str 14 00 2h s M-216 DRS001 Seminár                             mDRS
  Stv 14 00 2h p M-XII FMFI.KAMŠ/1-PMA-210/00 Finančná matematika (1)             2PMA*

Quittner Pavol
  Uto 8 10 2h p M-201 FMFI.KAMŠ/2-MAT-115/12 Funkcionálna analýza               1mMATa*
  Uto 9 50 2h c M-201 FMFI.KAMŠ/2-MAT-115/12 Funkcionálna analýza               1mMATa*
  Str 9 50 2h v F1-108 FMFI.KAMŠ/1-EFM-550/00 Vybrané partie z matematickej analýzy      3EFM*
  Stv 14 00 3h s M-223 DRS020 Seminár o diferenciálnych rovniciach a dynamických systémoch   mDRS

Radvanský Marek
  Pia 8 10 2h v M-II  FMFI.KAMŠ/2-EFM-224/00 Ekonometrické modely Slovenska          2mEFM*

Rosa Samuel D
  Stv 15 40 1h c B   FMFI.KAMŠ/1-MAT-281/00 Pravdepodobnosť a štatistika (1)         2MAT**
  Stv 16 30 1h c M-I  FMFI.KAMŠ/1-MAT-281/00 Pravdepodobnosť a štatistika (1)         2EFM1
  Stv 17 20 1h c M-I  FMFI.KAMŠ/1-MAT-281/00 Pravdepodobnosť a štatistika (1)         2EFM2

Somorčík Ján
  Pon 14 00 2h p F2   FMFI.KAMŠ/1-EFM-340/13 Počítačová štatistika              3EFM*
  Pon 14 00 2h p I-H3  FMFI.KAMŠ/1-EFM-340/13 Počítačová štatistika              3EFM2
  Uto 8 10 2h p F1-328 FMFI.KAMŠ/1-EFM-330/00 Štatistické metódy                3EFM*
  Uto 14 00 2h c F1-232a FMFI.KAMŠ/1-PMA-310/00 Poistná matematika (1)             3PMA*
  Str 8 10 2h p M-T4  FMFI.KAMŠ/1-EFM-340/13 Počítačová štatistika (od 4. týždňa)       3EFM1

Stehlíková Beáta
  Str 13 10 2h c M-III FMFI.KAMŠ/2-EFM-107/00 Parciálne diferenciálne rovnice         1mEFM1
  Str 16 30 2h v F2-T3 FMFI.KAMŠ/2-EFM-120/13 Cvičenia z časových radov            1mEFM*
             FMFI.KAMŠ/2-EFM-102/00 Časové rady                   1mEFM*
  Stv 14 50 2h p F2   FMFI.KAMŠ/2-EFM-102/00 Časové rady                   1mEFM*
  Stv 16 30 2h c M-III FMFI.KAMŠ/2-EFM-107/00 Parciálne diferenciálne rovnice         1mEFM2
  Pia 12 20 2h c M-T4  FMFI.KAMŠ/2-EFM-106/00 Finančné deriváty (anglická verzia)       1mEFM* 2mEFM*
  Pia 14 00 2h p F1-108 FMFI.KAMŠ/2-EFM-106/00 Finančné deriváty (anglická verzia)       1mEFM* 2mEFM*

Szűcs Gábor D
  Str 16 30 2h c F1-326 FMFI.KAMŠ/1-PMA-210/00 Finančná matematika (1)             2PMA*

Ševčovič Daniel
  Pon 11 30 2h p F1-247 FMFI.KAMŠ/2-EFM-107/00 Parciálne diferenciálne rovnice         1mEFM*
  Str 8 10 2h p F2   FMFI.KAMŠ/1-EFM-210/00 Matematická analýza (3)             2PMA* 2EFM*
  Str 14 00 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Stv 11 30 2h p A   FMFI.KAMŠ/1-EFM-210/00 Matematická analýza (3)             2PMA* 2EFM*

Štulajter František
  Stv 13 10 2h p M-XI  FMFI.KAMŠ/2-PMS-101/00 Náhodné procesy (1)               1mPMS

Trnovská Mária
  Pon 10 40 2h c M-IX  FMFI.KAMŠ/1-EFM-515/00 Cvičenie z algebry a geometrie (1)        1EFM1
  Pon 12 20 2h c M-X  FMFI.KAMŠ/1-EFM-515/00 Cvičenie z algebry a geometrie (1)        1EFM2
  Uto 11 30 2h c M-I  FMFI.KAMŠ/1-EFM-321/00 Cvičenia z nelineárneho programovania      3EFM2
  Uto 14 00 2h c M-V  FMFI.KAMŠ/1-EFM-321/00 Cvičenia z nelineárneho programovania      3EFM1
  Str 11 30 2h p F2   FMFI.KAMŠ/2-MAT-311/09 Nelinárne programovanie             1mMATn*
             FMFI.KAMŠ/1-EFM-320/00 Nelineárne programovanie             3EFM*
  Str 14 00 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                     mDRS
  Stv 13 10 2h p A   FMFI.KAMŠ/2-MAT-311/09 Nelinárne programovanie             1mMATn*
             FMFI.KAMŠ/1-EFM-320/00 Nelineárne programovanie             3EFM*

Žitňanská Magdaléna D
  Pon 12 20 1h c M-IX  FMFI.KAMŠ/1-EFM-120/00 Ekonómia (1)                   1MMN2
  Pon 16 30 1h c M-XII FMFI.KAMŠ/1-EFM-120/00 Ekonómia (1)                   1EFM1
  Pon 18 10 1h c M-XII FMFI.KAMŠ/1-EFM-120/00 Ekonómia (1)                   1MMN1
  Uto 16 30 1h c F1-247 FMFI.KAMŠ/1-EFM-120/00 Ekonómia (1)                   1EFM2
  Str 17 20 1h c M-VIII FMFI.KAMŠ/1-EFM-120/00 Ekonómia (1)                   1PMA*
  Stv 14 50 2h c M-T4  FMFI.KAI/1-MMN-215/00 Používateľský matematický a ekonomický softvér  2MMN*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |PvFUK |VC |FMFI

Katedra experimentálnej fyziky
(KEF)

.KEFUcitel1 
  Pon 16 30 4h l F2-KEF FMFI.KEF/2-FFP-912/00 Diplomová práca (3)                2mFFP
  Str 12 20 2h l F2-KEF FMFI.KEF/2-FFP-910/00 Diplomová práca (1)                1mFFP
  Stv 14 00 6h l F2-KEF FMFI.KEF/2-FOL-912/00 Diplomová práca (3)                2mFOS
  Pia 14 00 4h l F2-KEF FMFI.KEF/2-FOL-910/00 Diplomová práca (1)                1mFOS

.KEFUcitel10 
  Stv 8 10 4h l F2-KEF FMFI.KEF/2-FFP-912/00 Diplomová práca (3)                2mFFP

Bezák Viktor
  Uto 9 50 4h p F2-272 FMFI.KEF/3-FKL-001/00 Vybrané kapitoly fyziky kondenzovaných látok   fDRS

Bogár Ondrej D
  Str 9 50 2h p F2-051 FMFI.KEF/2-FFP-101/00 Základy fyziky plazmy               1mFFP 1mFTL
             FMFI.KEF/2-FOL-151/09 Základy fyziky plazmy a výbojov          1mFOS

Bugár Ignác
  Pon 16 30 2h p F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-105/00 Femtosekundová spektroskopia           2mFOS

Čermák Peter
  Pia 13 10 4h p F2-s168 FMFI.KAFZM/3-FFP-001/00 Experimentálne vademecum            1DRSFYZ

Černák Mirko
  Str 8 10 2h v F2-051 FMFI.KEF/2-FFP-221/00 Plazmochémia                   2mFFP

Ďurina Pavol D
  Uto 9 50 3h l F2-086 FMFI.KEF/1-FYZ-260/00 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)      2BMF

Fabo Peter
  Uto 10 40 3h k M-III FMFI.KI/2-INF-261/11 IT Based Supply Networks              2mINF
  Uto 10 40 3h k F2-T3 FMFI.KI/2-INF-261/11 IT Based Supply Networks              2mINF
  Uto 13 10 3h k M-III FMFI.KI/2-INF-130/00 Architektúry orientované na služby - princípy a te 3INFa 2mINF 1mINFc 1mINFd 1mINFb*
  Uto 13 10 3h k M-T4  FMFI.KI/2-INF-130/00 Architektúry orientované na služby - princípy a te 3INFa 2mINF 1mINFc 1mINFd 1mINFb*
  Uto 16 30 2h p F2-223 FMFI.KEF/2-FEL-203/00 Mikroprocesorové systémy             2mFTL 2mFFP

Fischer Ľudovít
  Str 9 50 2h p A   FMFI.KEF/1-AIN-140/00 Princípy počítačov - hardvér           1AIN*
  Pia 13 10 4h l F2-288 FMFI.KEF/1-FYZ-680/00 Princípy číslicovej techniky           2FYZ* 3FYZ*

Grajcar Miroslav
  Uto 14 50 2h p F2   FMFI.KEF/1-FYZ-210/00 Vlny a optika                   2FYZ*
  Stv 8 10 2h p F1   FMFI.KEF/1-FYZ-210/00 Vlny a optika                   2FYZ*

Grančič Branislav
  Pia 9 50 3h l F2-086 FMFI.KEF/1-FYZ-260/00 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)      2FYZ**

Gregor Maroš
  Str 14 50 4h l F2-292 FMFI.KEF/1-AIN-140/00 Princípy počítačov - hardvér           1AIN1

Greguš Ján
  Uto 15 40 3h l F2-073 PriF/N-bCXX-303/10 Fyzika (2) (ch,bch-zvysok)              2pCH*
  Str 9 50 2h p A   FMFI.KEF/1-AIN-140/00 Princípy počítačov - hardvér           1AIN*
  Stv 14 00 3h l F2-073 PriF/N-bCXX-303/10 Fyzika (2) (ch-1)                  2pC
  Pia 9 50 4h l F2-292 FMFI.KEF/1-AIN-140/00 Princípy počítačov - hardvér           1AIN3
  Pia 13 10 4h l F2-288 FMFI.KEF/1-FYZ-680/00 Princípy číslicovej techniky           2FYZ* 3FYZ*

Hlubina Richard
  Uto 9 50 4h p F2-272 FMFI.KEF/3-FKL-001/00 Vybrané kapitoly fyziky kondenzovaných látok   fDRS
  Stv 8 10 2h p F2-272 FMFI.KEF+KTFDF/3-FKL-006/00 Kvantová teória mnohočasticových systémov  fDRS
  Stv 9 50 2h s F2-272 FMFI.KEF+KTFDF/3-FKL-006/00 Kvantová teória mnohočasticových systémov  fDRS

Horňáčková Michaela
  Uto 16 30 2h v F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-239/09 Spektroskopia laserom indukovanej iskry      1mFOS 2mFOS

Jančár Peter D
  Uto 8 10 2h c M-VIII FMFI.KTFDF/1-AIN-110/00 Matematika (1)                 1AIN2

Kohulák Oto D
  Uto 14 00 3h l F2-295 FMFI.KEF/2-FEL-204/00 Praktikum z mikroprocesorových systémov      2mFTL

Kováčik Dušan
  Uto 8 10 3h l F2-073 PriF/N-bCXX-303/10 Fyzika (2) (bch-1)                  2pBX
  Uto 15 40 3h l F2-073 PriF/N-bCXX-303/10 Fyzika (2) (ch,bch-zvysok)              2pCH*

Krištof Jaroslav
  Pon 9 00 6h l F2-KEF FMFI.KEF/2-FOL-210/00 Špeciálne praktikum z optickej spektroskopie   2mFOS
  Uto 11 30 2h p F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-113/00 Stavba atómov a molekúl              1mFOS
             FMFI.KEF/1-OZE-274/10 Stavba atómov a molekúl              3OZE
  Uto 14 50 2h p F2-051 FMFI.KEF/2-FOL-224/00 Experimentálne metódy v optickej spektroskopii  1mFOS
             FMFI.KEF/2-FFP-223/00 Experimentálne metódy v optickej a IČ spektroskop 2mFFP

Kundracik František
  Pon 9 50 3h v F2-223 FMFI.KEF/1-FYZ-685/00 Meranie fyzikálnych veličín            3FYZ*
  Uto 9 50 2h p F2-223 FMFI.KEF/2-FEL-103/00 Vysokofrekvenčná elektronika           1mFFP 1mFTL 1mFOS
  Str 8 10 2h s F2-223 FMFI.KEF/2-FEL-104/00 Seminár z vysokofrekvenčnej elektroniky      1mFTL 1mFFP 1mFOS
  Str 11 30 2h p F2-223 FMFI.KEF/2-FEL-211/00 Štatistická rádiofyzika (1)            2mFTL

Lichvanová Zuzana D
  Pon 8 10 3h l F2-086 FMFI.KEF/1-FYZ-260/00 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)      2FYZ*

Maheľ Michal
  Pon 8 10 3h p Ch1-2 PriF/N-bCXX-303/10 Fyzika (2)                      2pCH*
  Uto 8 10 2h p F2-272 FMFI.KEF/2-FTL-201/00 Kooperatívne javy                 2mFTL 2mFFP 2mFTF
  Str 11 30 2h p F2-223 FMFI.KEF/2-FEL-211/00 Štatistická rádiofyzika (1)            2mFTL
  Str 14 00 2h c F2-223 FMFI.KEF/2-FTL-202/00 Seminár z kooperatívnych javov          2mFTL
  Pia 9 50 3h l F2-086 FMFI.KEF/1-FYZ-260/00 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)      2FYZ**

Martoňák Roman
  Str 14 00 2h p F2-272 FMFI.KEF/2-FTL-101/00 Štruktúra a mechanické vlastnosti materiálov   1mFFP 1mFTL 2mFOS 1mFTF
  Stv 14 00 2h s F2-272 FMFI.KEF/2-FTL-102/00 Seminár zo štruktúry a mechanických vlastností ma 1mFTL 1mFTF

Matejčík Štefan
  Str 12 20 2h s F2-051 FMFI.KEF/2-FFP-231/10 Diplomový seminár (1)               2mFFP
  Str 14 00 2h p F2-051 FMFI.KEF/3-FFP-007/00 Kinetika plazmochemických reakcií         2DRSFYZ
  Stv 10 40 2h p F2-051 FMFI.KEF/2-FFP-104/00 Elementárne procesy v plazme           1mFFP 2mFOS

Märk Tilmann
  Uto 8 10 2h v F2-051 FMFI.KEF/2-FFP-121/00 Fyzika klastrov                  1mFFP

Mesároš Vladimír
  Pon 8 10 3h l F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-107/00 Praktikum z optiky                1mFTL 1mFOS 1mFFP
  Pon 12 20 2h p F2-167 FMFI.KEF/3-FOS-016/10 Optická diagnostika                2DRSFYZ
  Uto 9 50 2h p F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-201/00 Optoelektronika                  2mFOS 2mFTL 2mFFP
  Uto 13 10 2h p F2-167 FMFI.KEF/1-FYZ-803/00 Lúče, vlnenie a lasery              2FYZ*
  Stv 14 00 2h p F2-167 FMFI.KEF/3-FOS-011/10 Fyzika laserov                  1DRSFYZ

Mikula Marián
  Stv 8 10 3h l F2-086 FMFI.KEF/1-FYZ-260/00 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)      2BMF

Moravský Ladislav D
  Pia 9 50 4h l F2-288 FMFI.KEF/1-AIN-140/00 Princípy počítačov - hardvér           1AIN4

Moško Martin
  Uto 11 30 2h p F2-223 FMFI.KEF/2-FTL-222/00 Mezoskopická fyzika                2mFTL 2mFTF

Neilinger Pavol D
  Pia 9 50 2h c M-X  FMFI.KEF/1-FYZ-210/00 Vlny a optika                   2FYZ1

Nemeček Petr
  Pia 13 10 2h p F2-167 FMFI.KEF/3-FOS-005/10 Fotometria a rádiometria             2DRSFYZ

Papp Peter
  Uto 11 30 2h p F2-051 FMFI.KEF/2-FFP-204/00 Modelovanie vo fyzike plazmy           2mFFP

Plecenik Andrej
  Uto 9 50 2h p F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-201/00 Optoelektronika                  2mFOS 2mFTL 2mFFP
  Uto 14 00 2h p F2-223 FMFI.KEF/1-FYZ-666/00 Nanotechnológie - ich rozvoj a využitie      3FYZ*
  Str 8 10 2h p F2-272 FMFI.KEF/3-FKL-004/00 Diagnostické a meracie metódy vo fyzike kondenzov fDRS
  Str 9 50 2h s F2-272 FMFI.KEF/3-FKL-004/00 Diagnostické a meracie metódy vo fyzike kondenzov fDRS
  Stv 9 50 2h p F2-223 FMFI.KEF/2-FTL-111/00 Fyzika tenkých vrstiev              1mFTL

Plecenik Tomáš
  Str 14 50 4h l F2-288 FMFI.KEF/1-AIN-140/00 Princípy počítačov - hardvér           1AIN2

Plesch Martin
  Pon 16 30 2h v M-VIII FMFI.KI/2-INF-173/13 Kvantové spracovanie informácie          3INFa 3INFb 3INFc 1mINF*

Pleva Marek D
  Pon 10 40 3h l F2-086 FMFI.KEF/1-FYZ-260/00 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)      2FYZ*

Rehák Matúš D
  Stv 9 50 2h c M-X  FMFI.KEF/1-FYZ-210/00 Vlny a optika                   2FYZ2

Roch Tomáš
  Stv 8 10 3h l F2-086 FMFI.KEF/1-FYZ-260/00 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)      2BMF

Sabo Martin
  Pon 8 10 3h l F2-086 FMFI.KEF/1-FYZ-260/00 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)      2FYZ*

Satrapinskyy Leonid
  Uto 9 50 3h l F2-086 FMFI.KEF/1-FYZ-260/00 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)      2BMF

Senderáková Dagmar
  Pon 8 10 3h l F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-107/00 Praktikum z optiky                1mFTL 1mFOS 1mFFP
  Pon 18 10 2h s F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-207/00 Seminár zo špecializácie (1)           2mFOS
  Uto 8 10 2h p F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-103/00 Vlnová optika                   1mFOS 2mFOS
  Str 8 10 2h p F2-167 FMFI.KEF/1-FYZ-802/00 Optika a videnie                 3FYZ*
  Stv 8 10 2h p F2-167 FMFI.KEF/1-FYZ-801/00 Lasery, holografia a optické spracovanie informác 3FYZ*
  Pia 8 10 2h p F2-167 FMFI.KEF/3-FOS-012/10 Koherentná optika                 2DRSFYZ
  Pia 14 00 6h l F2-KEF FMFI.KEF/2-FOL-211/00 Špeciálne praktikum z optiky (1)         2mFOS

Stano Michal
  Pon 10 40 3h l F2-086 FMFI.KEF/1-FYZ-260/00 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)      2FYZ*
  Str 9 50 2h p F2-051 FMFI.KEF/2-FFP-101/00 Základy fyziky plazmy               1mFFP 1mFTL
             FMFI.KEF/2-FOL-151/09 Základy fyziky plazmy a výbojov          1mFOS

Šiffalovič Peter
  Pia 9 50 2h p F2-167 FMFI.KEF/3-FOS-008/10 Fyzika ultrarýchlych dejov            2DRSFYZ

Štrba Anton
  Pon 10 40 2h p F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-101/00 Fyzika laserov (1)                1mFFP 1mFTL 1mFOS
  Stv 14 00 2h p F2-167 FMFI.KEF/3-FOS-011/10 Fyzika laserov                  1DRSFYZ

Uherek František
  Pia 13 10 3h p FEI  FMFI.KEF/2-FOL-213/00 Optoelektronické prenosové systémy        2mFOS

Veis Pavel
  Pon 9 50 3h p F1-109 FMFI.KEF/1-BMF-215/00 Vlny a optika                   2BMF 2OZE
             FMFI.KEF/1-UFY-210/00 Vlnenie a optika                 2pupCHFY 2upF*
  Uto 11 30 2h p F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-113/00 Stavba atómov a molekúl              1mFOS
             FMFI.KEF/1-OZE-274/10 Stavba atómov a molekúl              3OZE
  Str 9 50 2h p F2-167 FMFI.KEF/3-FFP-004/00 Optická diagnostika plazmy            1DRSFYZ
  Stv 9 00 2h p F2-051 FMFI.KEF/2-FOL-215/00 Optická spektroskopia               1mFFP 1mFOS
  Stv 10 40 2h p F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-153/13 Úvod do laserovej fyziky a optickej spektroskopie 1mFOS
  Stv 12 20 2h p F2-167 FMFI.KEF/3-FOS-022/10 Laserové procesy a chemické reakcie        2DRSFYZ

Vojtek Pavel
  Pon 8 10 3h l F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-107/00 Praktikum z optiky                1mFTL 1mFOS 1mFFP
  Pon 12 20 2h p F2-167 FMFI.KEF/3-FOS-016/10 Optická diagnostika                2DRSFYZ
  Uto 8 10 3h l F2-073 PriF/N-bCXX-303/10 Fyzika (2) (bch-1)                  2pBX
  Uto 14 50 2h p F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-232/00 Zdroje a detektory optického žiarenia       1mFOS 2mFOS
  Str 13 10 2h p F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-233/00 Laserová technika                 2mFOS
  Stv 9 00 3h l F2-073 PriF/N-bCXX-303/10 Fyzika (2) (bch-2)                  2pBX
  Stv 12 20 2h p F2-051 FMFI.KEF/2-FOL-152/09 Aplikácie laserov a plazmy            2mFOS
  Stv 14 00 3h l F2-073 PriF/N-bCXX-303/10 Fyzika (2) (ch-1)                  2pC

Zábudlá Zuzana
  Pon 8 10 3h l F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-107/00 Praktikum z optiky                1mFTL 1mFOS 1mFFP
  Uto 8 10 3h l F2-073 PriF/N-bCXX-303/10 Fyzika (2) (bch-1)                  2pBX
  Uto 15 40 3h l F2-073 PriF/N-bCXX-303/10 Fyzika (2) (ch,bch-zvysok)              2pCH*
  Uto 16 30 2h v F2-167 FMFI.KEF/2-FOL-239/09 Spektroskopia laserom indukovanej iskry      1mFOS 2mFOS
  Stv 9 00 3h l F2-073 PriF/N-bCXX-303/10 Fyzika (2) (bch-2)                  2pBX

Zahoran Miroslav
  Pon 9 00 6h l F2-KEF FMFI.KEF/2-FFP-211/00 Špeciálne praktikum z fyziky plazmy        2mFFP
  Uto 13 10 2h p F2-051 FMFI.KEF/3-FFP-010/00 Výboje v plynoch pri nízkych tlakoch a ich apliká 2DRSFYZ
  Stv 12 20 2h p F2-051 FMFI.KEF/2-FOL-152/09 Aplikácie laserov a plazmy            2mFOS
             FMFI.KEF/2-FFP-205/00 Využitie plazmy                  2mFFP 2mFTL
  Stv 14 50 2h p F2-051 FMFI.KEF/3-FFP-009/00 Modifikácia povrchov nízkoteplotnou plazmou    2DRSFYZ

Zahoranová Anna
  Uto 9 50 2h p F2-051 FMFI.KEF/3-FFP-011/00 Výboje v plynoch pri atmosférickom tlaku a ich ap 2DRSFYZ
  Str 15 40 2h v F2-051 FMFI.KEF/3-FOS-023/10 Nové trendy využitia laserov pri modifikácii povr 2DRSFYZ
  Stv 9 00 3h l F2-073 PriF/N-bCXX-303/10 Fyzika (2) (bch-2)                  2pBX
  Stv 14 00 3h l F2-073 PriF/N-bCXX-303/10 Fyzika (2) (ch-1)                  2pC


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |PvFUK |VC |FMFI

Katedra informatiky
(KI)

Bebják Andrej
  Stv 12 20 4h p M-V  FMFI.KI/2-MMN-201/00 Počítačové siete                  2mMMN*

Brejová Bronislava
  Pon 9 50 2h p F1-247 FMFI.KI/1-INF-127/11 Programovanie (1) v C/C++             1INF*
  Pon 14 00 2h v I-H6  FMFI.KI/1-INF-127/11 Programovanie (1) v C/C++             1INF*
  Uto 9 50 2h p F1-109 FMFI.KI/1-INF-127/11 Programovanie (1) v C/C++             1INF*
  Uto 17 20 2h s I-9  FMFI.KI/2-AIN-505/10 Seminár z bioinformatiky (1)            1mAINu 1pmC-BX 2pmC-BX 1pmB-GE 1mINF*
             FMFI.KAI/2-AIN-251/10 Seminár z bioinformatiky (3)           2mAINu
  Str 11 30 2h v M-VII FMFI.KI/1-INF-911/00 Úvod do bakalárskej práce             3INF**
  Stv 14 00 2h c F1-328 FMFI.KAI/2-AIN-501/00 Metódy v bioinformatike              1mAINu 1mIKV 2mAINu 1mINF*
  Stv 15 40 2h p F1-328 PriF/2-AIN-501/00 Metódy v bioinformatike                2pmC-BX 1pmC-BX 1pmB-GE
             FMFI.KAI/2-AIN-501/00 Metódy v bioinformatike              2mAINu 1mIKV 1mAINu 1mINF*
  Stv 17 20 2h p F1-328 PriF/2-AIN-501/00 Metódy v bioinformatike                2pmC-BX 1pmC-BX 1pmB-GE
  Stv 18 10 1h p F1-248 PriF/2-AIN-501/00 Metódy v bioinformatike                2pmC-BX 1pmC-BX 1pmB-GE

Candráková Barbora D
  Stv 16 30 2h c M-VII FMFI.KI/1-INF-310/00 Tvorba efektívnych algoritmov           3INF** 3AIN*

Červenka Radovan
  Pon 16 30 3h p F2   FMFI.KI/2-INF-222/00 Objektová analýza a modelovanie          2mINF 1mINF* 2mAIN*

Ďuriš František D
  Stv 16 30 2h c M-VI  FMFI.KI/2-AIN-105/10 Vybrané kapitoly z teoretickej informatiky (1)   1mAINg2

Ďuriš Pavol
  Uto 9 50 3h p B   FMFI.KI/1-INF-310/00 Tvorba efektívnych algoritmov           3INF** 3AIN*
  Str 9 00 3h p M-VII FMFI.KI/2-INF-167/10 Výpočtová zložitosť a vypočítateľnosť       3INFc 1mINF*
  Str 16 30 2h s M-IV  FMFI.KI/2-INF-921/00 Diplomový seminár (2)               2mINF

Ferko Michal D
  Pon 9 00 2h c I-H3  FMFI.KI/1-INF-225/00 Programovanie (3)                 2INF*

Forišek Michal
  Pon 10 40 2h p M-VII FMFI.KI/1-INF-220/00 Algoritmy a dátové štruktúry            2INF*
  Pon 14 00 1h l F2-T3 FMFI.KI/1-INF-235/00 Ročníkový projekt (1)               2INF*
  Uto 15 40 2h p M-VII FMFI.KI/1-INF-220/00 Algoritmy a dátové štruktúry            2INF*
  Pia 13 10 4h v I-H3  FMFI.KI+KZVI/1-INF-810/00 Rýchlostné programovanie (1)         1INF***
             FMFI.KI+KZVI/1-INF-820/00 Rýchlostné programovanie (3)         2INF*
             FMFI.KI+KZVI/1-INF-830/00 Rýchlostné programovanie (5)         3INF**

Herencsár Albert D
  Pon 12 20 2h c I-H6  FMFI.KI/1-INF-127/11 Programovanie (1) v C/C++             1INF*

Hozza Michal D
  Uto 9 50 1h c F2-T3 FMFI.KI/2-INF-144/00 Kompilátory                    2mINF 1mINFd 1mINFb*
  Uto 15 40 2h l F1-248 FMFI.KI/1-INF-511/10 UNIX pre administrátorov              3AIN2 3AIN3 3AIN4

Janáček Jaroslav
  Pon 8 10 2h p M-V  FMFI.KI/1-MAT-230/00 Operačné systémy a počítačové siete        2MAT* 2MMN*
  Stv 9 50 2h p B   FMFI.KI/1-INF-511/10 UNIX pre administrátorov              2mINF 3INFa 3AIN*

Katreniaková Jana
  Pon 9 50 2h p F1-247 FMFI.KI/1-INF-127/11 Programovanie (1) v C/C++             1INF*
  Pon 14 00 2h v I-H6  FMFI.KI/1-INF-127/11 Programovanie (1) v C/C++             1INF*
  Uto 9 50 2h p F1-109 FMFI.KI/1-INF-127/11 Programovanie (1) v C/C++             1INF*
  Str 11 30 2h v M-VII FMFI.KI/1-INF-911/00 Úvod do bakalárskej práce             3INF**
  Stv 13 10 3h p M-II  FMFI.KI/2-MPG-106/00 Algoritmy a dátové štruktúry            1mMPG

Kostolányi Peter D
  Stv 14 00 2h c F1-247 FMFI.KI/1-INF-215/14 Formálne jazyky a automaty (1)           2INF1
  Stv 15 40 2h c F1-247 FMFI.KI/1-INF-215/14 Formálne jazyky a automaty (1)           2INF2

Kováč Ivan D
  Uto 15 40 2h c M-III FMFI.KI/2-INF-167/10 Výpočtová zložitosť a vypočítateľnosť       3INFc 1mINF*
  Str 13 10 2h c F1-109 FMFI.KI/2-INF-167/10 Výpočtová zložitosť a vypočítateľnosť       3INFc 1mINF*

Královič Rastislav
  Pon 9 00 2h p M-VIII FMFI.KI/2-INF-132/00 Úvod do distribuovaných algoritmov         3INFc 1mINFa 1mINFb 1mINFc
  Pon 11 30 2h s M-VI  FMFI.KI/2-INF-169/00 Proseminár z informatiky (1)            1mINFb 1mINFc 1mINFa*
  Uto 8 10 2h p M-II  FMFI.KI/2-INF-221/00 Aproximačné algoritmy               2mINF 1mINFc*
  Str 11 30 2h p F1-109 FMFI.KI/2-INF-221/00 Aproximačné algoritmy               2mINF 1mINFc*
  Str 16 30 2h s M-V  FMFI.KI/2-INF-921/00 Diplomový seminár (2)               2mINF
  Stv 10 40 2h p M-VIII FMFI.KI/2-INF-132/00 Úvod do distribuovaných algoritmov         3INFc 1mINFa 1mINFb 1mINFc

Kulich Tomáš
  Stv 11 30 2h k F1   FMFI.KI/1-INF-615/10 Matematická propedeutika (1)            1INF*
  Stv 15 40 2h c M-V  FMFI.KI/1-INF-210/00 Úvod do matematickej logiky            2INF1 2AIN1 2AIN4

Lukoťka Robert D
  Stv 8 10 2h c M-VI  FMFI.KI/2-INF-222/00 Objektová analýza a modelovanie          2mINF 1mINF* 2mAIN*

Mačajová Edita
  Pon 10 40 3h p M-VIII FMFI.KI/1-INF-430/00 Teória grafov                   3INFc 2mPMS 3AIN*
  Stv 14 50 1h c M-XI  FMFI.KI/1-INF-430/00 Teória grafov                   3INFc 2mPMS 3AIN*

Mazák Ján D
  Str 14 50 2h c M-VII FMFI.KI/1-INF-120/00 Úvod do diskrétnych štruktúr            1INF2
  Str 16 30 2h c M-VI  FMFI.KI/1-INF-120/00 Úvod do diskrétnych štruktúr            1INF1
  Stv 14 00 2h c M-IV  FMFI.KI/1-INF-230/00 Úvod do databázových systémov (1.-3. týždeň)    2INF2
  Stv 14 00 2h c I-H6  FMFI.KI/1-INF-230/00 Úvod do databázových systémov (od 4. týždňa)    2INF2

Olejár Daniel
  Uto 8 10 2h p F2   FMFI.KI/1-INF-130/00 Princípy počítačov                 1INF*
  Uto 11 30 2h p M-IX  FMFI.KI/2-INF-113/00 Kombinatorická analýza (2)             1mINFa*
  Str 8 10 2h p F1-328 FMFI.KI/1-INF-130/00 Princípy počítačov                 1INF*
  Stv 14 50 2h p F1-109 FMFI.KI/2-INF-113/00 Kombinatorická analýza (2)             1mINFa*

Ostertág Richard
  Uto 8 10 2h p F2   FMFI.KI/1-INF-130/00 Princípy počítačov                 1INF*
  Uto 14 00 3h p M-IV  FMFI.KI/2-INF-144/00 Kompilátory                    1mINFd 2mINF 1mINFb*
  Str 8 10 2h p F1-328 FMFI.KI/1-INF-130/00 Princípy počítačov                 1INF*
  Str 14 50 2h p A   FMFI.KI/1-INF-225/00 Programovanie (3)                 2INF*

Pardubská Dana
  Uto 14 00 2h c M-I  FMFI.KZVI/1-AIN-211/10 Úvod do teoretickej informatiky         2AIN3
  Uto 15 40 2h c M-I  FMFI.KZVI/1-AIN-211/10 Úvod do teoretickej informatiky         2AIN1

Plachetka Tomáš
  Pon 10 40 3h p M-201 FMFI.KI/2-INF-233/00 Paralelné architektúry a programovanie       2mINF 1mINFc*
  Pon 13 10 1h c F2-T3 FMFI.KI/2-INF-233/00 Paralelné architektúry a programovanie       2mINF 1mINFc*
  Pon 13 10 1h c M-201 FMFI.KI/2-INF-233/00 Paralelné architektúry a programovanie       2mINF 1mINFc*
  Pon 14 00 1h l F2-T3 FMFI.KI/1-INF-235/00 Ročníkový projekt (1)               2INF*
  Str 16 30 2h c M-XII FMFI.KI/1-INF-230/00 Úvod do databázových systémov (1.-3. týždeň)    2AIN1 2AIN2
  Str 16 30 2h c M-T4  FMFI.KI/1-INF-230/00 Úvod do databázových systémov (od 4. týždňa)    2AIN1 2AIN2
  Stv 12 20 2h c M-IV  FMFI.KI/1-INF-230/00 Úvod do databázových systémov (1.-3. týždeň)    2INF1
  Stv 12 20 2h c M-T4  FMFI.KI/1-INF-230/00 Úvod do databázových systémov (od 4. týždňa)    2INF1
  Pia 14 00 2h c M-T4  FMFI.KI/1-INF-230/00 Úvod do databázových systémov           2INF***

Plžík Milan D
  Pon 13 10 2h l M-T4  FMFI.KI/1-INF-511/10 UNIX pre administrátorov              3INFa
  Pon 14 50 2h l M-T4  FMFI.KI/1-INF-511/10 UNIX pre administrátorov              3AIN1 2mINF

Prívara Igor
  Pon 9 00 3h p M-VI  FMFI.KI/2-INF-123/00 Formálna sémantika a teória správnosti       3INFb 1mINFd*

Rjaško Michal
  Str 11 30 2h p B   FMFI.KI/1-INF-230/00 Úvod do databázových systémov           2INF***
  Str 14 50 2h c M-XII FMFI.KI/1-INF-230/00 Úvod do databázových systémov (1.-3. týždeň)    2AIN3 2AIN4
  Str 14 50 2h c M-T4  FMFI.KI/1-INF-230/00 Úvod do databázových systémov (od 4. týždňa)    2AIN3 2AIN4

Rovan Branislav
  Uto 8 10 2h p F1-109 FMFI.KI/2-INF-122/00 Teória paralelných výpočtov            3INFc 1mINFd 1mINFb*
  Uto 13 10 3h p M-VII FMFI.KI/1-INF-215/14 Formálne jazyky a automaty (1)           2INF*
  Str 14 50 2h s M-III FMFI.KI/2-INF-166/10 Preddiplomový projekt               1mINF*
  Stv 8 10 3h p F1-109 FMFI.KI/2-INF-122/00 Teória paralelných výpočtov            3INFc 1mINFd 1mINFb*

Selečéniová Ivana D
  Stv 12 20 2h c M-XII FMFI.KI/1-INF-210/00 Úvod do matematickej logiky            2INF2 2AIN2 2AIN3

Stanek Martin
  Str 16 30 2h p M-X  FMFI.KI/1-INF-640/00 Kryptológia (1)                  3INFc 2mMAT 1mINFa*
  Stv 13 10 2h p M-VI  FMFI.KI/1-INF-640/00 Kryptológia (1)                  3INFc 2mMAT 1mINFa*

Škoviera Martin
  Pon 10 40 3h p M-VIII FMFI.KI/1-INF-430/00 Teória grafov                   3INFc 2mPMS 3AIN*
  Uto 9 50 2h p M-IX  FMFI.KI/2-INF-155/00 Kombinatorické štruktúry              1mINFa*
  Str 13 10 2h p F2   FMFI.KI/2-INF-155/00 Kombinatorické štruktúry              1mINFa*
  Stv 9 50 2h s M-213 FMFI.KI/3-MDM-033/10 Seminár z teórie grafov a kombinatoriky      mDRS iDRS
             FMFI.KI/2-MAT-602/09 Seminár z teórie grafov (1)            1mMATs*

Toman Eduard
  Str 9 50 2h p B   FMFI.KI/1-INF-210/00 Úvod do matematickej logiky            2INF***
  Stv 8 10 2h p B   FMFI.KI/1-INF-120/00 Úvod do diskrétnych štruktúr            1INF*

Withalm Josef
  Uto 10 40 3h k M-III FMFI.KI/2-INF-261/11 IT Based Supply Networks              2mINF
  Uto 10 40 3h k F2-T3 FMFI.KI/2-INF-261/11 IT Based Supply Networks              2mINF
  Uto 13 10 3h k M-III FMFI.KI/2-INF-130/00 Architektúry orientované na služby - princípy a te 3INFa 2mINF 1mINFc 1mINFd 1mINFb*
  Uto 13 10 3h k M-T4  FMFI.KI/2-INF-130/00 Architektúry orientované na služby - princípy a te 3INFa 2mINF 1mINFc 1mINFd 1mINFb*

Zeman Marek D
  Pon 12 20 2h c I-H6  FMFI.KI/1-INF-127/11 Programovanie (1) v C/C++             1INF*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |PvFUK |VC |FMFI

Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
(KJFB)

Antalic Stanislav
  Str 11 30 2h p F1-377 FMFI.KJFB/2-FJF-202/00 Jadrové reakcie                 2mFJF
  Stv 13 10 3h p B   FMFI.KJFB/1-AIN-515/00 Vedecko-technické výpočty            2AIN*

Babincová Melánia
  Uto 9 50 4h p F1-232a FMFI.KJFB/2-FBF-150/10 Základy všeobecnej biológie           1mFBF
  Stv 12 20 2h p F1-326 FMFI.KJFB/2-FBF-140/00 Úvod do biomechaniky               1mFBM

Babinec Peter
  Pon 8 10 2h p F1-232a FMFI.KJFB/2-FBF-130/00 Teória medzimolekulových systémov        1mFBF
  Pon 9 50 2h p F1-232a FMFI.KJFB/2-FBF-103/00 Kvantovomechanické modelovanie chemických a bio 1mFBF
  Pon 11 30 2h c F1-328a FMFI.KJFB/2-FBF-103/00 Kvantovomechanické modelovanie chemických a bio 1mFBF
  Stv 9 50 4h p F1-232a FMFI.KJFB/1-BMF-310/00 Kvantová mechanika               3BMF
  Stv 13 10 2h c F1-232a FMFI.KJFB/1-BMF-310/00 Kvantová mechanika               3BMF
  Pia 9 00 2h v F1-232a FMFI.KJFB/2-FBF-221/00 Mnohočasticové techniky v chemickej fyzike   2mFBF

Bartoš Pavol
  Stv 9 50 1h c F1-377 FMFI.KJFB/2-FJF-206/00 Jadrová a subjadrová fyzika (3)         2mFJF

Böhm Radoslav
  Pon 9 00 2h c F2   FMFI.KJFB/1-FYZ-150/00 Základné matematické metódy           1FYZ3 1OZE
  Pon 10 40 2h p F2   FMFI.KJFB/1-FYZ-150/00 Základné matematické metódy           1OZE 1FYZ*
  Pon 12 20 2h c F1-327 FMFI.KJFB/1-FYZ-150/00 Základné matematické metódy           1FYZ1
  Pon 16 30 2h c M-I  FMFI.KJFB/1-FYZ-150/00 Základné matematické metódy           1FYZ2
  Uto 13 10 1h c F1   FMFI.KEF/1-UFY-210/00 Vlnenie a optika                 2pupCHFY 2upF*
             FMFI.KEF/1-BMF-215/00 Vlny a optika                   2OZE 2BMF
  Uto 14 00 1h v F1   FMFI.KJFB/1-BMF-280/11 Doplnkové cvičenia z vĺn a optiky        2BMF
  Str 9 50 2h v M-II  FMFI.KJFB/1-BMF-170/00 Matematické metódy fyziky            1BMF*
  Str 15 40 3h c F1   FMFI.KJFB+KMANM/1-BMF-110/00 Matematické základy biomedicínskej fyziky 1BMF*
             FMFI.KMANM/1-OZE-110/13 Základy matematiky (1)             1OZE
  Stv 10 40 1h p F1-377 FMFI.KJFB/2-FOZ-101/10 Environmentálna fyzika              1mFOZ
  Stv 14 50 1h c F1-377 FMFI.KJFB/2-FJF-108/00 Základy dozimetrie                2mFJF
  Pia 9 00 1h v F1-108 FMFI.KJFB+KAFZM/1-BMF-180/11 Doplnkové cvičenia z mechaniky a molekulov 1BMF*
  Pia 9 50 2h p F1-108 FMFI.KAFZM+KJFB/1-UFY-111/10 Mechanika a molekulová fyzika       1pupCHFY 1upF*
             FMFI.KAFZM+KJFB/1-BMF-115/00 Mechanika a molekulová fyzika       1BMF*

Florek Matej
  Str 13 10 2h v F1-327 FMFI.KJFB/2-FJF-221/00 Neutrónová fyzika a reaktorové systémy      2mFJF

Haverlík Ivan
  Pon 9 50 2h p F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-122/00 Databázy a informačné systémy v medicíne (1)   1mFBM
  Pon 16 30 3h l F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-105/00 Špeciálne praktikum z biomedicínskej fyziky (1) 1mFBM
             FMFI.KJFB/2-FBF-111/00 Špeciálne praktikum (1)             1mFBF
  Uto 10 40 3h p F1-328a FMFI.KJFB/2-FBM-211/00 Zdravotnícka a medicínska informatika (2)    2mFBM
  Uto 13 10 1h c F1-328a FMFI.KJFB/2-FBM-211/00 Zdravotnícka a medicínska informatika (2)    2mFBM
  Str 8 10 2h p F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-107/00 Matematické modelovanie biosystémov       1mFBM
             FMFI.KJFB/2-FBF-203/00 Matematické modely v biofyzike a biomatematike  2mFBF
  Str 9 50 2h c F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-107/00 Matematické modelovanie biosystémov       1mFBM
             FMFI.KJFB/2-FBF-203/00 Matematické modely v biofyzike a biomatematike  2mFBF
  Str 14 00 2h p F1-326 FMFI.KJFB/1-BMF-510/00 Základy teórie algoritmov a programovania    2BMF
  Stv 14 50 2h c F1-326 FMFI.KJFB/1-BMF-510/00 Základy teórie algoritmov a programovania    2BMF

Hianik Tibor
  Uto 14 50 2h p F1-326 FMFI.KJFB/2-FBF-120/00 Molekulárna biofyzika              1mFB*
  Uto 16 30 2h s F1-326 XXXPRED019 Biofyzikálny seminár                     1mFB* 2mFB* fDRS
  Uto 18 10 1h v F1-326 FMFI.KJFB/2-FBF-115/00 Odborný seminár (1)               1mFBF
  Uto 19 00 1h v F1-326 FMFI.KJFB/2-FBF-225/00 Odborný seminár (3)               2mFBF
  Stv 18 10 2h p F1-326 FMFI.KJFB/1-FYZ-835/00 Fyzika živých organizmov             2FYZ*

Holý Karol
  Uto 15 40 2h v F1-377 FMFI.KJFB/1-FYZ-600/00 Rádionuklidy v životnom prostredí        3BMF 3FYZ*
  Stv 13 10 2h p F1-377 FMFI.KJFB/2-FJF-108/00 Základy dozimetrie                2mFJF
  Pia 10 40 2h p F1-377 FMFI.KJFB/2-FOZ-203/10 Izotopové metódy v environmentálnej fyzike    2mFOZ
  Pia 14 00 2h v F1-261 FMFI.KJFB/2-FOZ-273/10 Praktikum z rádioizotopovej analýzy       2mFOZ

Chorvát Dušan
  Str 15 40 4h p F1-232a FMFI.KJFB/2-FBM-135/00 Metódy spracovania biosignálov a počítačová gra 1mFB*
  Pia 9 00 3h l F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-235/00 Lasery a vláknová optika v medicíne       2mFB*

Ješkovský Miroslav
  Uto 9 00 1h p F1-327 FMFI.KJFB/2-FOZ-201/10 Fyzika a ekológia                2mFOZ
  Str 10 40 3h l F1-261 FMFI.KJFB/1-FYZ-360/00 Praktikum IV (atómová a jadrová fyzika)     3OZE

Kvasnička Peter
  Pia 14 00 2h p F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-102/00 Fyzikálne princípy diagnostiky a terapie     1mFBM

Mach Pavel
  Str 8 10 2h p F2-125 FMFI.KJFB/1-OZE-241/10 Všeobecná chémia                 2OZE 1FYZ*
  Str 9 50 2h v F1-328a FMFI.KJFB/1-FYZ-855/00 Chemické základy živých systémov (2)      3FYZ*
  Stv 14 50 3h s F1-328a FMFI.KJFB/2-FBF-132/11 Aplikácie metód kvantovej chémie a molekulovej 1mFBF
  Pia 11 30 2h p F1-326 FMFI.KJFB/2-FBF-102/00 Fyzikálna chémia a elektrochémia         1mFB*
             FMFI.KJFB/2-FOZ-172/10 Fyzikálna chémia                 2mFFP 2mFTL 1mFOZ

Masarik Jozef
  Str 8 10 2h p F1-377 FMFI.KJFB/2-FOZ-103/10 Kozmická fyzika                 1mFOZ
  Str 9 50 2h s F1-377 FMFI.KJFB/2-FJF-921/00 Diplomový seminár (2)              2mFJF
  Stv 14 50 2h p F1-308 FMFI.KJFB/2-FOZ-141/10 Počítačové modelovanie environmentálnych proceso 1mFOZ
  Stv 16 30 1h c F1-308 FMFI.KJFB/2-FOZ-141/10 Počítačové modelovanie environmentálnych proceso 1mFOZ

Mlynárik Vladimír
  Pia 15 40 2h p F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-121/00 Základy magneticko-rezonančnej spektrometrie a t 1mFBM

Müllerová Monika
  Uto 14 00 1h p F2-s168 FMFI.KJFB/2-FOZ-202/10 Jadrová energetika a environment        2mFOZ
  Str 14 50 1h l F1-oJF FMFI.KJFB/2-FOZ-204/10 Praktikum z radiačného monitoringu        2mFOZ

Ostatná Veronika
  Pon 8 10 2h p F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-101/00 Medicínska biofyzika (1)             1mFBM

Pikna Miroslav
  Pon 9 50 3h l F1-261 FMFI.KJFB/1-FYZ-360/00 Praktikum IV (atómová a jadrová fyzika)     3BMF

Povinec Pavel
  Uto 12 20 1h s F1-377 FMFI.KJFB/2-FOZ-920/10 Diplomový seminár (1)              2mFOZ
  Pia 10 40 3h p F2-s168 FMFI.KJFB/3-FEN-010/10 Ochrana totálneho environmentu         2DRSFYZ

Rybár Peter
  Uto 14 50 2h c F1-328a FMFI.KJFB/1-BMF-520/00 Aplikačné programy v biofyzike         2BMF
  Stv 17 20 2h p F1-328a FMFI.KJFB/2-FBF-223/00 Aplikačné programy v biofyzike         1mFBM
  Stv 19 00 1h c F1-328a FMFI.KJFB/2-FBF-223/00 Aplikačné programy v biofyzike         1mFBM

Sitár Branislav
  Pon 10 40 2h v F1-377 FMFI.KJFB/2-FJF-236/00 Detekčné metódy fyziky vysokých energií     2mFJF
  Uto 13 10 2h v F1-327 FMFI.KJFB/2-FJF-132/00 Urýchľovače častíc                1mFJF

Staníček Jaroslav
  Pon 16 30 5h l F1-oJF FMFI.KJFB/2-FJF-209/00 Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (2)    2mFJF
  Uto 9 50 1h p F1-327 FMFI.KJFB/2-FOZ-201/10 Fyzika a ekológia                2mFOZ
  Uto 13 10 1h p F2-s168 FMFI.KJFB/2-FOZ-202/10 Jadrová energetika a environment        2mFOZ
  Str 15 40 1h l F1-oJF FMFI.KJFB/2-FOZ-204/10 Praktikum z radiačného monitoringu        2mFOZ
  Stv 8 10 2h p F1-327 FMFI.KJFB/2-FJF-102/00 Jadrová a subjadrová fyzika (1)         1mFJF
  Stv 9 50 1h c F1-327 FMFI.KJFB/2-FJF-102/00 Jadrová a subjadrová fyzika (1)         1mFJF
  Pia 10 40 3h p F2-s168 FMFI.KJFB/3-FEN-010/10 Ochrana totálneho environmentu         2DRSFYZ

Strmeň Peter
  Pon 16 30 2h l F1-261 FMFI.KJFB/2-FJF-106/00 Praktikum z jadrovej fyziky a elektroniky    1mFJF
  Uto 9 00 2h p F1-377 FMFI.KJFB/2-FJF-122/00 Jadrová elektronika               1mFJF

Sýkora Ivan
  Pon 9 00 2h v F1-377 FMFI.KJFB/2-FJF-232/00 Vybrané kapitoly spektrometrie gama žiarenia   2mFJF
  Pon 16 30 5h l F1-oJF FMFI.KJFB/2-FJF-209/00 Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (2)    2mFJF
  Uto 10 40 2h p F1-377 FMFI.KJFB/2-FJF-104/00 Experimentálne metódy jadrovej fyziky (1)    1mFJF
  Uto 14 00 2h v F1-377 FMFI.KJFB/1-FYZ-615/00 Rádiometrické merania              3FYZ**
  Str 9 50 2h p F1-327 FMFI.KJFB/2-FJF-121/00 Spracovanie jadrovo-fyzikálnych údajov      1mFJF
  Str 16 30 1h l F1-oJF FMFI.KJFB/2-FOZ-204/10 Praktikum z radiačného monitoringu        2mFOZ
  Stv 11 30 1h p F1-377 FMFI.KJFB/2-FOZ-101/10 Environmentálna fyzika              1mFOZ
  Pia 15 40 2h v F1-261 FMFI.KJFB/2-FOZ-273/10 Praktikum z rádioizotopovej analýzy       2mFOZ

Szarka Ján
  Pon 18 10 2h l F1-261 FMFI.KJFB/2-FJF-106/00 Praktikum z jadrovej fyziky a elektroniky    1mFJF
  Uto 14 50 2h p F1-327 FMFI.KJFB/1-OZE-141/10 Princípy počítačov a aplikačný softvér      1OZE
  Uto 14 50 2h p F2-T3 FMFI.KJFB/1-OZE-141/10 Princípy počítačov a aplikačný softvér      1OZE
  Stv 13 10 2h v F1-327 FMFI.KJFB/1-INF-311/00 Nové trendy personálnych počítačov        3INFa

Šikurová Libuša
  Pon 8 10 2h p F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-101/00 Medicínska biofyzika (1)             1mFBM
  Uto 9 00 2h p F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-124/00 Základy a aplikácie optickej spektroskopie    1mFBM
  Uto 10 40 1h c F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-124/00 Základy a aplikácie optickej spektroskopie    1mFBM
  Str 13 10 3h p F1-232a FMFI.KJFB/2-FBM-213/00 Fotobiofyzika a fototerapia           2mFB*
  Stv 8 10 2h s F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-920/00 Diplomový seminár (1)              2mFB*
  Stv 9 50 3h s F1-326 FMFI.KJFB/2-FBM-920/00 Diplomový seminár (1)              2mFBM

Šimkovic Fedor
  Str 8 10 2h p F1-327 FMFI.KJFB/2-FJF-101/00 Kvantová teória (2)               1mFJF
  Stv 10 40 2h p F1-327 FMFI.KJFB/2-FJF-101/00 Kvantová teória (2)               1mFJF

Šivo Alexander
  Pon 9 50 3h l F1-261 FMFI.KJFB/1-FYZ-360/00 Praktikum IV (atómová a jadrová fyzika)     3BMF
  Pon 12 20 2h v F1-377 FMFI.KJFB/2-FJF-133/00 Jadrová energetika a životné prostredie     1mFJF 1mFBM
  Str 10 40 3h l F1-261 FMFI.KJFB/1-FYZ-360/00 Praktikum IV (atómová a jadrová fyzika)     3OZE
  Pia 17 20 2h v F1-261 FMFI.KJFB/2-FOZ-273/10 Praktikum z rádioizotopovej analýzy       2mFOZ

Štefánik Dušan D
  Str 16 30 2h c F1-327 FMFI.KJFB/2-FJF-101/00 Kvantová teória (2)               1mFJF
  Pia 9 50 2h c F2-125 FMFI.KTFDF/1-FYZ-310/00 Kvantová teória (1)               3FYZ1 3OZE

Tokár Stanislav
  Stv 8 10 2h p F1-377 FMFI.KJFB/2-FJF-206/00 Jadrová a subjadrová fyzika (3)         2mFJF

Urban Ján
  Str 9 50 2h v F1-328a FMFI.KJFB/1-FYZ-855/00 Chemické základy živých systémov (2)      3FYZ*
  Str 11 30 2h p F1-327 FMFI.KJFB/2-FBF-101/00 Biochémia                    1mFBF
  Stv 11 30 2h p F1-328a FMFI.KJFB/2-FBF-104/00 Fyzika polymérov a biopolymérov         1mFBF
  Stv 14 50 3h s F1-328a FMFI.KJFB/2-FBF-132/11 Aplikácie metód kvantovej chémie a molekulovej 1mFBF

Vitovič Pavol D
  Pon 16 30 2h p F1-232a FMFI.KJFB/2-FBF-224/00 Koloidy a surfaktanty              2mFBF

Waczulíková Iveta
  Uto 8 10 2h k F1-232a FMFI.KJFB/2-FBM-206/00 Aplikácie matematickej štatistiky v medicíne  2mFBM
  Str 11 30 2h p F1-327 FMFI.KJFB/2-FBF-101/00 Biochémia                    1mFBF
  Stv 8 10 2h p F1-232a FMFI.KJFB/2-FBM-103/00 Experimentálne metódy lekárskej fyziky (1)   1mFBM
  Stv 14 50 3h p F1-232a FMFI.KJFB/2-FBF-202/00 Bioenergetika                  2mFOZ 2mFB*
  Stv 17 20 3h v F1-232a FMFI.KJFB/2-FBM-236/00 Špecifiká práce interdisciplinárnych tímov   2mFBM

Ziman Mário
  Pia 12 20 2h v F2-125 FMFI.KTFDF/2-FTF-227/12 Matematické štruktúry kvantovej teórie     1mFTF 2mFTF
  Pia 14 00 1h c F2-125 FMFI.KTFDF/2-FTF-227/12 Matematické štruktúry kvantovej teórie     2mFTF 1mFTF

Zvarík Milan
  Stv 11 30 2h k F1-328 FMFI.KJFB/1-BMF-166/13 Softvérova základňa pre biomedicínsku fyziku   1BMF*

Ženiš Tibor
  Pon 12 20 2h p F1-308 FMFI.KI/2-MMN-201/00 Počítačové siete                  2mFJF 2OZE
  Uto 16 30 1h p F2-T3 FMFI.KJFB/1-OZE-141/10 Princípy počítačov a aplikačný softvér      1OZE
  Uto 16 30 1h p F1-327 FMFI.KJFB/1-OZE-141/10 Princípy počítačov a aplikačný softvér      1OZE
  Stv 14 50 3h l F2-T3 FMFI.KJFB+KTFDF/1-FYZ-355/00 Počítačové praktikum (2)          3OZE 3FYZ*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |PvFUK |VC |FMFI

Katedra jazykovej prípravy
(KJP)

Erdélyi Ladislav
  Pon 16 30 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1MAT**
  Pon 18 10 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1AIN4 1EFM2 1MAT**
  Uto 16 30 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3)                2upMATV 2upMADG 2MAT**
  Uto 18 10 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1MMN1
  Str 11 30 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1MMN2
  Stv 9 50 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1EFM1
  Stv 11 30 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3)                2MMN2

Gombárik Pavel
  Pon 16 30 2h c M-III FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1upMADG 1MAT**
  Pon 18 10 2h c M-III FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1FYZ3 1upMAFY 1BMF*
  Uto 14 50 2h c M-X  FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1AIN4
  Str 11 30 2h c M-III FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1MMN2
  Stv 9 50 2h c M-VI  FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1EFM2
  Pia 8 10 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1AIN3

Jedináková Júlia
  Pon 16 30 2h c M-VI  FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1upMADG 1upMAIN 1MAT**
  Pon 18 10 2h c M-VI  FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1INF*
  Str 8 10 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3)                2AIN3 2INF2
  Str 9 50 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1INF2
  Stv 8 10 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3)                2AIN3
  Pia 8 10 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3)                2upINBI 2upMAIN 2AIN4
  Pia 9 50 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1AIN2

Klátiková Elena
  Uto 11 30 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-261/00 Ruský jazyk (3)                  FMFI
  Str 9 50 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1INF1
  Str 13 10 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-233/13 Konverzačný kurz anglického jazyka (1)      FMFI
  Str 14 50 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-161/00 Ruský jazyk (1)                  FMFI
  Stv 8 10 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-233/13 Konverzačný kurz anglického jazyka (1)      FMFI
  Stv 13 10 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-161/00 Ruský jazyk (1)                  FMFI
  Pia 9 50 2h c F1-328 FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1AIN1

Kočvarová Jana
  Pon 16 30 2h c M-V  FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1upMAFY 1BMF*
  Pon 18 10 2h c M-V  FMFI.KJP/1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3)                2BMF 2upMAFY 2OZE
  Uto 14 50 2h c F1-247 FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1FYZ1
  Str 8 10 2h c M-IX  FMFI.KJP/1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3)                2AIN3
  Stv 9 50 2h c M-III FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1FYZ2
  Pia 8 10 2h c M-IV  FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1AIN2
  Pia 9 50 2h c M-IV  FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1AIN1 1upMAIN

Vartíková 
  Pon 16 30 2h c M-IV  FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1upMADG 1upMATV 1MAT**
  Pon 18 10 2h c M-IV  FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1FYZ3 1upMAFY 1BMF*
  Uto 14 50 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1AIN4 1INF2
  Str 11 30 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3)                2EFM2
  Stv 9 50 2h c M-XI  FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1EFM*
  Stv 11 30 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1MMN1
  Pia 8 10 2h c M-V  FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1AIN3 1INF2

Vilášek Pavel
  Pon 16 30 2h c M-VII FMFI.KJP/1-MXX-151/00 Nemecký jazyk (1)                 FMFI
  Pon 18 10 2h c M-VII FMFI.KJP/1-MXX-141/00 Francúzsky jazyk (1)               FMFI
  Uto 11 30 2h c F1-246 FMFI.KJP/1-MXX-141/00 Francúzsky jazyk (1)               FMFI
  Uto 16 30 2h c F1-328 FMFI.KJP/1-MXX-141/00 Francúzsky jazyk (1)               FMFI
  Str 11 30 2h c F1-232a FMFI.KJP/1-MXX-151/00 Nemecký jazyk (1)                FMFI
  Str 15 40 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-241/00 Francúzsky jazyk (3)               FMFI
  Stv 13 10 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-251/00 Nemecký jazyk (3)                 FMFI

Zemanová Alena
  Pon 16 30 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1OZE 1BMF*
  Pon 18 10 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1AIN4 1INF2 1FYZ3 1upMAFY 1PMA*
  Uto 14 50 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1FYZ1
  Stv 9 50 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                1FYZ2
  Stv 16 30 2h c F2-283 FMFI.KJP/3-FBF-201/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-FCH-201/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-FEN-201/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-FVF-201/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-FVM-201/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-INF-201/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-MGT-201/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-MNA-201/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-MVM-201/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-FJF-201/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)    fDRS mDRS iDRS
  Pia 9 50 2h c F2-283 FMFI.KJP/1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3)                2FYZ2
  Pia 11 30 2h c F2-283 FMFI.KJP/3-FBF-201/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-FCH-201/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-FEN-201/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-FVF-201/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-FVM-201/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-INF-201/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-MGT-201/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-MNA-201/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-MVM-201/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)    fDRS mDRS iDRS
             FMFI.KJP/3-FJF-201/10 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1)    fDRS mDRS iDRS


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |PvFUK |VC |FMFI

Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky
(KMANM)

Babušíková Jela
  Pon 9 50 2h p F1-108 FMFI.KMANM/1-MMN-230/00 Numerické metódy (1)              2MMN*
  Uto 9 50 2h p F1-108 FMFI.KMANM/2-EFM-101/00 Numerické metódy                1mEFM*
  Uto 14 00 2h p M-224 FMFI.KMANM/2-MAT-314/09 Práca s moderným softvérom v numerickej matemat 1mMATn*
  Str 8 10 2h v M-XII FMFI.KMANM/2-AIN-114/14 Viacrozmerná analýza a numerická matematika   1mAIN*
  Stv 8 10 1h p M-V  FMFI.KMANM/1-MAT-780/00 Numerická matematika (2)            3MATn 1mPMS
  Stv 9 00 1h c M-V  FMFI.KMANM/1-MAT-780/00 Numerická matematika (2)            3MATn 1mPMS
  Stv 11 30 2h v M-III FMFI.KMANM/2-AIN-114/14 Viacrozmerná analýza a numerická matematika   1mAIN*

Brezaniová Zuzana D
  Pon 12 20 2h c M-IV  FMFI.KMANM/1-MMN-111/10 Matematická analýza (1)             1MMN1
  Stv 11 30 2h c M-VI  FMFI.KMANM/1-MMN-111/10 Matematická analýza (1)             1MMN2

Bušinská Tatiana
  Pon 9 50 1h c M-223 FMFI.KMANM/1-MAT-270/00 Maticový počet                 2MAT*
  Uto 14 50 2h p F1-108 FMFI.KMANM/1-MAT-270/00 Maticový počet                 2MAT*
  Stv 9 50 2h p M-223 FMFI.KMANM/2-MAT-313/09 Vybrané kapitoly z numerickej algebry      1mMATn*
  Stv 12 20 2h p M-223 FMFI.KMANM/1-MAT-530/00 Numerické metódy lineárnej algebry       3MATn
  Stv 16 30 2h p M-223 FMFI.KMANM/3-MNA-001/00 Numerické metódy lineárnej algebry       mDRS

Demetrian Michal
  Uto 9 50 2h p M-VI  FMFI.KAMŠ+KMANM/2-MAT-132/09 Vybrané partie z matematickej fyziky (1)  2mMATa*
  Uto 11 30 1h c M-VI  FMFI.KAMŠ+KMANM/2-MAT-132/09 Vybrané partie z matematickej fyziky (1)  2mMATa*
  Str 15 40 3h p F1-109 FMFI.KMANM+KAMŠ/1-OZE-226/14 Základy matematiky (3)           2OZE
             FMFI.KMANM+KAMŠ/1-BMF-210/00 Matematické základy biomedicínskej fyziky 2BMF
  Stv 12 20 3h c F1-109 FMFI.KMANM+KAMŠ/1-BMF-210/00 Matematické základy biomedicínskej fyziky 2BMF
             FMFI.KMANM+KAMŠ/1-OZE-226/14 Základy matematiky (3)           2OZE
  Stv 15 40 3h c M-II  FMFI.KMANM/1-FYZ-215/00 Matematika (3)                 2FYZ2

Fečkan Michal
  Pon 11 30 2h p F1-326 FMFI.KMANM/2-MAT-131/09 Analýza na varietach              2mMATa* mDRS
  Uto 14 00 2h p M-223 FMFI.KMANM/1-MAT-410/00 Funkcionálna analýza (1)            3MATa 3MATn 3MATs

Filo Ján
  Uto 13 10 2h p F1-108 FMFI.KMANM/1-MAT-210/00 Matematická analýza (3)             2MAT*
  Str 13 10 2h p F1-108 FMFI.KMANM/1-MAT-210/00 Matematická analýza (3)             2MAT*
  Stv 8 10 2h p M-223 FMFI.KMANM/2-MAT-142/14 Transport, zákony zachovania a pohybové rovnice 2mMATa*

Chocholatý Pavol
  Pon 9 50 2h p M-II  FMFI.KMANM/2-MMN-101/00 Numerické metódy (1)              1mMMN*
  Pon 12 20 1h p M-223 FMFI.KMANM/1-MAT-780/00 Numerická matematika (2)            1mPMS 3MATn
  Pon 13 10 1h p M-223 FMFI.KMANM/1-MAT-780/00 Numerická matematika (2)            1mPMS 3MATn
  Str 15 40 1h p M-VIII FMFI.KMANM/2-MMN-101/00 Numerické metódy (1)              1mMMN*
  Str 16 30 1h c M-VIII FMFI.KMANM/2-MMN-101/00 Numerické metódy (1)              1mMMN*
  Stv 11 30 2h p B1-567 FMFI.KMANM/2-UMA-281/00 Základné numerické metódy riešenia rovníc    2muM* 2pmupM*
  Stv 14 50 2h p M-X  FMFI.KMANM/2-MAT-315/12 Diferenčné metódy riešenia diferenciálnych rovn 1mMATn*

Jaroš František
  Uto 11 30 2h c F1-247 FMFI.KMANM/1-MAT-310/00 Obyčajné diferenciálne rovnice (1)       1mPMS 3MAT*
  Uto 14 50 2h c M-VI  FMFI.KMANM/1-MMN-210/00 Matematická analýza (3)             2MMN2
  Str 10 40 1h c M-109 FMFI.KMANM/2-MAT-111/09 Dynamické systémy                1mMATa* mDRS
  Str 14 50 2h v M-II  FMFI.KMANM/1-MMN-565/00 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (3)  2MMN2
  Stv 10 40 2h p F1-247 FMFI.KMANM/1-MMN-261/10 Obyčajné diferenciálne rovnice         3MMN*
  Stv 14 00 2h c M-VIII FMFI.KMANM/1-MMN-261/10 Obyčajné diferenciálne rovnice         3MMN1
  Stv 15 40 2h c M-VIII FMFI.KMANM/1-MMN-261/10 Obyčajné diferenciálne rovnice         3MMN2

Jaroš Jaroslav
  Uto 9 50 2h p M-V  FMFI.KMANM/1-MAT-510/00 Biomatematika (1)                3MATa
  Str 14 00 2h p M-VIII FMFI.KMANM/2-MMN-103/00 Obyčajné diferenciálne rovnice         1mMMN*
  Stv 10 40 1h p M-IV  FMFI.KMANM/2-MMN-103/00 Obyčajné diferenciálne rovnice         1mMMN*
  Stv 11 30 1h c M-IV  FMFI.KMANM/2-MMN-103/00 Obyčajné diferenciálne rovnice         1mMMN*

Kačur Jozef
  Uto 8 10 2h v M-223 FMFI.KMANM/2-MAT-332/09 Riešenie konvekčno-difúznych úloh        2mMATn*
  Uto 9 50 2h p M-223 FMFI.KMANM/2-MAT-325/12 Variačné metódy diferenciálnych úloh      1mMATn*
  Str 15 40 2h p M-223 FMFI.KMANM/3-MNA-005/00 Metóda konečných prvkov             mDRS
             FMFI.KMANM/2-MAT-334/10 Metóda konečných prvkov (2)           2mMATn*
  Stv 9 50 2h p M-224 FMFI.KMANM/2-MAT-327/12 Praktikum z riešenia optimalizačných úloh    2mMATn*

Kazdová Milada D
  Pon 14 50 2h c B1-320 PriF/N-bZXX-001-1/365B/00 Matematika (1) (ZIK)             1pZIK

Koronci Babinská Martina D
  Str 11 30 2h v M-X  FMFI.KMANM/1-MMN-510/00 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (1)  1MMN1
  Str 14 50 2h v M-X  FMFI.KMANM/1-MMN-510/00 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (1)  1MMN2

Kubáček Zbyněk
  Pon 9 00 2h p F1   FMFI.KMANM/1-MAT-110/00 Matematická analýza (1)             1MAT**
             FMFI.KMANM/1-MMN-111/10 Matematická analýza (1)             1MMN*
  Pon 13 10 2h p M-II  FMFI.KAGDM/2-UMA-111/00 Vybrané partie z matematickej analýzy (1)    1muM* 2kM* 1pmupM*
  Uto 9 50 2h p Ch1-3 FMFI.KAGDM/2-UMA-111/00 Vybrané partie z matematickej analýzy (1)    1muM* 2kM* 1pmupM*
  Uto 13 10 2h s M-109 FMFI.KAGDM/3-MVM-045/10 Školská matematika vo svetle vyššej matematiky mDRS
  Uto 14 50 2h s M-109 DRS001 Seminár                             mDRS
  Str 9 00 3h p F1-247 FMFI.KMANM/1-MMN-210/00 Matematická analýza (3)             2MMN*
  Str 13 10 2h p B   FMFI.KMANM/1-INF-110/00 Matematická analýza (1)             1INF*
  Stv 9 50 2h p F2   FMFI.KMANM/1-MAT-110/00 Matematická analýza (1)             1MAT**
             FMFI.KMANM/1-MMN-111/10 Matematická analýza (1)             1MMN*
  Stv 15 40 2h c Ch1-3 FMFI.KAGDM/2-UMA-111/00 Vybrané partie z matematickej analýzy (1)    1muM* 2kM* 1pmupM*
  Pia 14 00 2h s M-126 DRS001 Seminár                             mDRS

Kupka Ivan
  Pon 11 30 3h p B2-404 FMFI.KMANM/1-UMA-101/00 Matematická analýza (1)             1pupM*
  Pon 14 50 2h p B1-307 FMFI.KMANM/2-UMA-261/00 Vybrané partie z matematickej analýzy (3)    2muM* 2pmupM*
  Str 11 30 2h s M-223 FMFI.KMANM/1-MAT-810/00 Seminár z reálnej analýzy            3MAT*
  Stv 9 00 2h p M-I  FMFI.KMANM/1-MMN-316/12 Nelineárna a stochastická optimalizácia (1)   3MMN*
  Stv 11 30 2h p B2-304 FMFI.KMANM/1-UMA-211/10 Matematická analýza (3)             2upM* 2pupM*
  Stv 14 50 1h c M-VII FMFI.KMANM/1-MMN-316/12 Nelineárna a stochastická optimalizácia (1)   3MMN2
  Stv 15 40 1h c M-VII FMFI.KMANM/1-MMN-316/12 Nelineárna a stochastická optimalizácia (1)   3MMN1

Medveď Milan
  Str 9 00 2h p M-109 FMFI.KMANM/2-MAT-111/09 Dynamické systémy                1mMATa* mDRS
  Stv 9 50 2h p M-II  FMFI.KMANM/1-MAT-310/00 Obyčajné diferenciálne rovnice (1)       1mPMS 3MAT*

Mózer Ján
  Uto 11 30 2h p M-II  FMFI.KMANM/1-FYZ-350/00 Matematika (5)                 3FYZ*
  Uto 13 10 2h v M-X  FMFI.KMANM/1-FYZ-674/00 Variačné úlohy vo fyzike            3FYZ*
  Str 8 10 2h p F1   FMFI.KMANM/1-FYZ-215/00 Matematika (3)                 2FYZ*
  Str 11 30 2h p M-II  FMFI.KMANM/1-FYZ-350/00 Matematika (5)                 3FYZ*
  Stv 13 10 3h p F1   FMFI.KMANM/1-FYZ-215/00 Matematika (3)                 2FYZ*

Novotný Peter
  Str 9 50 2h v F2-T3 FMFI.KMANM/1-MAT-732/00 Software MATLAB (2)               2MAT**
  Str 11 30 2h v F1-326 FMFI.KMANM/1-MAT-185/00 Metódy riešenia matematických úloh (1)     1MAT*
  Str 18 10 2h c M-T4  FMFI.KMANM/1-MMN-230/00 Numerické metódy (1)              2MMN2
  Stv 8 10 2h c M-T4  FMFI.KMANM/1-MMN-230/00 Numerické metódy (1)              2MMN1
  Stv 10 40 3h c M-I  FMFI.KMANM/1-FYZ-120/00 Matematika (1)                 1FYZ3
  Pia 8 10 2h c M-223 FMFI.KMANM/1-MAT-530/00 Numerické metódy lineárnej algebry (každý druhý 3MATn
  Pia 9 50 2h v M-XI  FMFI.KMANM/1-MAT-185/00 Metódy riešenia matematických úloh (1)     1MAT*

Otčenáš Peter D
  Uto 16 30 2h c F2   FMFI.KMANM/1-INF-110/00 Matematická analýza (1)             1INF2
  Pia 9 50 2h c M-XII FMFI.KMANM/1-INF-110/00 Matematická analýza (1)             1INF1

Peres Sámuel
  Pon 9 00 2h v M-IX  FMFI.KMANM/1-FYZ-405/13 Matematická analýza (1)             1FYZ1 1FYZ2
  Uto 10 40 2h v M-XI  FMFI.KMANM/1-FYZ-405/13 Matematická analýza (1)             1FYZ*
  Stv 9 50 3h c M-V  FMFI.KMANM/1-FYZ-215/00 Matematika (3)                 2FYZ1
  Pia 8 10 2h c M-VIII FMFI.KMANM/1-EFM-220/00 Lineárne programovanie             2EFM1
  Pia 9 50 2h c M-I  FMFI.KMANM/1-EFM-220/00 Lineárne programovanie             2EFM2

Plesník Ján
  Str 8 10 2h p M-223 FMFI.KMANM/1-MAT-466/10 Lineárne programovanie             3MATs 3MATn
  Str 9 50 2h c M-223 FMFI.KMANM/1-MAT-466/10 Lineárne programovanie             3MATs 3MATn
  Stv 8 10 2h p F1-108 FMFI.KMANM/1-EFM-220/00 Lineárne programovanie             2EFM*

Polesňák Lukáš D
  Uto 14 50 2h c F1   FMFI.KMANM/1-MMN-210/00 Matematická analýza (3)             2MMN1
  Str 14 50 2h v M-IV  FMFI.KMANM/1-MMN-565/00 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (3)  2MMN1
  Str 18 10 2h v I-H6  FMFI.KMANM/1-MAT-770/00 Proseminár z TEX-u               2MAT*

Rostás Kristína
  Pon 8 10 3h p M-120 FMFI.KMANM/1-UDG-212/10 Zobrazovacie metódy (3)             2upMADG 1muMADG_k
  Pon 10 40 2h c M-223 FMFI.KMANM/1-MAT-210/00 Matematická analýza (3)             2MAT*
  Str 14 50 2h p B1-301 PriF/N-bZXX-001-1/365B/00 Matematika (1)                1pZ*
  Stv 12 20 2h v M-VIII FMFI.KMANM/1-MAT-750/00 Cvičenie z matematickej analýzy (3)       2MAT*
  Pia 9 50 3h p M-223 FMFI.KMANM/1-INF-605/00 Matematická analýza (3)             2INF* 1mINFa*
  Pia 12 20 1h c M-223 FMFI.KMANM/1-INF-605/00 Matematická analýza (3)             2INF* 1mINFa*

Švaňa Peter
  Pon 9 50 3h c Ch1-3 PriF/N-bCXX-053-1/5E39/00 Matematika pre chémiu (1) (ch-B)       1pC
  Pon 13 10 2h p Ch1-2 PriF/N-bCXX-053-1/5E39/00 Matematika pre chémiu (1)           1pCH*
  Uto 9 00-10 20 v FM-L4 FMFI.KMANM/1-MMN-285/00 Obchodná grafika (1)              3MMN*
  Str 8 10 2h p Ch1-2 PriF/N-bCXX-053-1/5E39/00 Matematika pre chémiu (1)           1pCH*
  Stv 11 30 2h p B2-302 FMFI.KMANM/2-UMA-256/10 Základy finančnej a poistnej matematiky     2muM* 2pmupM*
  Stv 14 50 2h v F1-248 FMFI.KMANM/2-MMN-130/00 Finančná a poistná matematika v MS-Exceli    1mMMN*
  Pia 9 50 2h p B2-304 FMFI.KMANM/1-UMA-305/00 Úvod do financií a základy účtovníctva     3upM* 3pupM*
  Pia 11 30 2h v F1-248 FMFI.KMANM/1-MAT-715/00 Proseminár z MS-Office             1MAT*

Toma Vladimír
  Str 13 10 2h v M-IV  FMFI.KAMŠ/2-EFM-233/10 Modely medzinárodného obchodu          2mEFM*
  Stv 8 10 2h p M-IV  FMFI.KMANM/2-MMN-104/00 Aplikovaná funkcionálna analýza (1)       1mMMN*
  Stv 9 50 1h c M-IV  FMFI.KMANM/2-MMN-104/00 Aplikovaná funkcionálna analýza (1)       1mMMN*
  Pia 8 10 2h s B   FMFI.KMANM/2-MMN-921/00 Diplomový seminár (2)              2mMMN*
  Pia 9 50 2h p B   FMFI.KMANM/2-MMN-203/00 Rozhodovacie techniky v manažmente       3EFM* 2mMMN*

Valášek Ján
  Uto 8 10 3h p F1   FMFI.KMANM/1-FYZ-120/00 Matematika (1)                 1FYZ*
  Uto 14 50 3h c M-XII FMFI.KMANM/1-FYZ-120/00 Matematika (1)                 1FYZ2
  Str 13 10 2h p M-223 FMFI.KMANM/2-MAT-113/09 Vybrané partie z reálnej analýzy        1mMATa*
  Str 14 50 1h c M-223 FMFI.KMANM/2-MAT-113/09 Vybrané partie z reálnej analýzy        1mMATa*
  Stv 8 10 2h p F2   FMFI.KMANM/1-FYZ-120/00 Matematika (1)                 1FYZ*
  Stv 10 40 3h c M-IX  FMFI.KMANM/1-FYZ-120/00 Matematika (1)                 1FYZ1

Viszus Eugen
  Pon 11 30 2h p M-109 FMFI.KMANM/2-MAT-112/09 Parciálne diferenciálne rovnice (1)       1mMATa*
  Uto 11 30 2h c M-223 FMFI.KMANM/2-MAT-112/09 Parciálne diferenciálne rovnice (1)       1mMATa*
  Uto 15 40 2h p M-223 FMFI.KMANM/1-MAT-785/00 Teória miery a integrálu            3MATa
  Uto 17 20 1h c M-223 FMFI.KMANM/1-MAT-785/00 Teória miery a integrálu            3MATa
  Str 8 10 2h p M-II  FMFI.KJFB+KMANM/1-BMF-110/00 Matematické základy biomedicínskej fyziky 1BMF*
             FMFI.KMANM/1-OZE-110/13 Základy matematiky (1)             1OZE
  Stv 8 10 2h p M-II  FMFI.KJFB+KMANM/1-BMF-110/00 Matematické základy biomedicínskej fyziky 1BMF*
             FMFI.KMANM/1-OZE-110/13 Základy matematiky (1)             1OZE


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |PvFUK |VC |FMFI

Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky
(KTFDF)

Balek Vladimír
  Pon 10 40 2h v F2-125 FMFI.KTFDF/2-UFY-253/00 Teoretická fyzika (3)              2muF*
  Pon 12 20 1h c F2-125 FMFI.KTFDF/2-UFY-253/00 Teoretická fyzika (3)              2muF*
  Stv 13 10 2h v F2-125 FMFI.KTFDF/2-UFY-163/10 Matematické metódy teoretickej fyziky      1muMAFY
  Stv 14 50 2h s F2-125 FMFI.KTFDF/2-FTF-921/10 Diplomový seminár (1)              2mFTF
  Stv 16 30 2h v F2-125 FMFI.KTFDF/2-FTF-213/00 Kozmológia                   2mFTF

Bartošovič Lukáš D
  Uto 15 40 1h c F2-126 FMFI.KTFDF/2-UFY-104/10 Didaktika fyziky (1)              2muMAFY_k 1muMAFY

Bičian Ľuboš D
  Pon 16 30 2h c M-XI  FMFI.KTFDF/1-FYZ-315/00 Štatistická fyzika a termodynamika       3FYZ2
  Str 8 10 2h v M-V  FMFI.KTFDF/1-AIN-111/00 Doplnkové cvičenie k matematike (1)       1AIN*

Blažek Tomáš
  Uto 9 50 2h p F1-328 FMFI.KTFDF/1-FYZ-310/00 Kvantová teória (1)               3OZE 3FYZ*
  Stv 9 50 2h p F1-328 FMFI.KTFDF/1-FYZ-310/00 Kvantová teória (1)               3OZE 3FYZ*
  Pia 14 00 3h v F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-224/10 Fyzika za štandardným modelom          2mFTF
  Pia 16 30 4h s F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-215/10 Špeciálny seminár (1)              2mFTF

Bóna Pavel
  Str 14 00 3h p F2-125 FMFI.KTFDF/2-FTF-221/00 Vybrané kapitoly z matematickej fyziky     2mFTF

Černý Vladimír
  Pon 8 10 3h v F2-T3 FMFI.KTFDF/1-FYZ-255/00 Počítačové praktikum (1)            2OZE 2FYZ*
  Pon 12 20 2h p F1-109 FMFI.KTFDF/1-FYZ-315/00 Štatistická fyzika a termodynamika       3FYZ*
             FMFI.KTFDF/1-UFY-340/00 Termodynamika a štatistická fyzika       3upF*
  Uto 8 10 2h p F1-108 FMFI.KTFDF/1-UFY-340/00 Termodynamika a štatistická fyzika       3upF*
             FMFI.KTFDF/1-FYZ-315/00 Štatistická fyzika a termodynamika       3FYZ*

Dado Tomáš D
  Uto 8 10 2h c M-VII FMFI.KTFDF/1-AIN-110/00 Matematika (1)                 1AIN1
  Pia 9 50 2h c F2-130 FMFI.KTFDF/1-FYZ-310/00 Kvantová teória (1)               3FYZ2

Demkanin Peter
  Uto 9 00 1h p F1-oDF FMFI.KTFDF/3-FVF-017/10 Modelovanie vo vyučovaní fyziky         fDRS
  Uto 9 50 2h c F1-oDF FMFI.KTFDF/3-FVF-017/10 Modelovanie vo vyučovaní fyziky         fDRS
  Str 11 30 2h p F2-126 FMFI.KTFDF/2-UFY-104/10 Didaktika fyziky (1)              1muMAFY 2muMAFY_k
  Stv 9 50 2h s F1-149 FMFI.KTFDF/2-UXX-105/00 Počítačom podporované prírodovedné laboratórium 1mu**
  Pia 9 00 1h p F1-149 FMFI.KTFDF/3-FVF-011/10 Internet ako vzdelávacie prostredie       fDRS

Dubničková Anna Zuzana
  Pon 9 50 3h v F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-135/10 Úvod do fyziky elementárnych častíc       1mFTF
  Str 9 50 2h p F2-130 FMFI.KTFDF/2-UFY-101/00 Teoretická fyzika (1)              1muMAFY

Fecko Marián
  Pon 8 10 2h c F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-112/00 Diferenciálna geometria             1mFTF 1mMAT
  Uto 15 40 3h v F2-130 FMFI.KTFDF/1-FYZ-675/11 Lieove grupy pre fyzikov            3FYZ*
  Str 9 50 2h p F2   FMFI.KTFDF/1-FYZ-251/11 Teoretická mechanika              2FYZ*
  Stv 8 10 2h p F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-112/00 Diferenciálna geometria             1mFTF 1mMAT
  Stv 11 30 2h p F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-112/00 Diferenciálna geometria             1mFTF 1mMAT
  Pia 8 10 2h p F1-109 FMFI.KTFDF/1-FYZ-251/11 Teoretická mechanika              2FYZ*

Gáliková Veronika D
  Str 8 10 2h c F2-130 FMFI.KTFDF/2-UFY-101/00 Teoretická fyzika (1)              1muMAFY

Gergeľová Bianka D
  Stv 11 30 2h c F2-125 FMFI.KTFDF/1-AIN-110/00 Matematika (1)                 1AIN3

Herman František D
  Uto 8 10 2h c M-IX  FMFI.KTFDF/1-AIN-110/00 Matematika (1)                 1AIN4
  Pia 11 30 2h c F2-oTF FMFI.KTFDF/2-FTF-213/00 Kozmológia (F2-131)               2mFTF

Hodosyová Martina D
  Pon 10 40 2h l F1-151 FMFI.KTFDF/1-UFY-320/00 Praktikum školských pokusov (1)         3upMAFY

Horváth Peter
  Pon 9 00 2h s F1-149 FMFI.KTFDF/2-UFY-211/00 Školské pokusy z fyziky (2)           2muF*
  Pon 12 20 2h s F2-126 FMFI.KTFDF/1-UFY-230/00 Seminár zo školskej fyziky (3)         2pupCHFY 2upF*
  Pon 16 30 2h p F2-126 FMFI.KTFDF/2-UFY-165/00 Jednoduché experimenty (1)           1muMAFY 2muMAFY_k
  Stv 8 10 2h l F1-151 FMFI.KTFDF/1-UFY-250/00 Fyzikálne praktikum (2)             2pupCHFY 2upF*
  Stv 11 30 2h s F1-147 FMFI.KTFDF/2-UFY-111/00 Školské pokusy z fyziky (1)           1muMAFY 2muMAFY_k

Horváthová Martina D
  Stv 8 10 2h l F1-149 FMFI.KTFDF/1-UFY-250/00 Fyzikálne praktikum (2)             2pupCHFY 2upF*

Košinárová Anna
  Uto 10 40 3h c Ch2-201 PriF/N-bCXX-053-1/5E39/00 Matematika pre chémiu (1) (bch-A)      1pBX
  Str 14 00 2h p M-VI  FMFI.KTFDF/1-UFY-120/00 Matematické metódy vo fyzike (1)        1pupCHFY 1upF* 1kF*
  Str 15 40 1h c M-VI  FMFI.KTFDF/1-UFY-120/00 Matematické metódy vo fyzike (1)        1pupCHFY 1upF* 1kF*
  Stv 11 30 2h v M-II  FMFI.KTFDF/1-UFY-160/00 Kalkulus pre nematematikov (1)         1pupCHFY 1upF*
  Stv 14 50 2h s Ch1-1 PriF/N-bCXX-077-1/5E94/00 Výberový seminár z matematiky (1)       1pCH*

Kováčik Samuel D
  Pon 16 30 2h c M-X  FMFI.KTFDF/1-FYZ-315/00 Štatistická fyzika a termodynamika       3FYZ1
  Str 8 10 2h v M-XI  FMFI.KTFDF/1-AIN-111/00 Doplnkové cvičenie k matematike (1)       1AIN*

Lapitková Viera
  Pon 9 00 2h p F2-126 FMFI.KTFDF/1-UFY-310/00 Úvod do didaktiky fyziky            3upMAFY
  Uto 9 50 2h c F2-126 FMFI.KTFDF/1-UFY-310/00 Úvod do didaktiky fyziky            3upMAFY
  Uto 13 10 1h p F1-145 FMFI.KTFDF/3-FVF-013/10 Technika školského experimentu (1)       1DRSFYZ
  Uto 14 00 2h c F1-145 FMFI.KTFDF/3-FVF-013/10 Technika školského experimentu (1)       1DRSFYZ
  Str 9 00 2h p F2-126 FMFI.KTFDF/2-UFY-205/00 Didaktika fyziky (3)              2muF*
  Str 10 40 1h c F2-126 FMFI.KTFDF/2-UFY-205/00 Didaktika fyziky (3)              2muF*
  Str 13 10 2h s F2-126 FMFI.KTFDF/2-UXX-933/10 Seminár k diplomovej práci z fyziky       2muF*
  Stv 13 10 2h s F2-126 DRS001 Seminár                             fDRS

Masár Eduard
  Pon 10 40 3h v F2-T3 FMFI.KTFDF/1-FYZ-255/00 Počítačové praktikum (1)            2FYZ*
  Uto 11 30 3h v F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-132/10 Metódy počítačovej fyziky            1mFTF
  Uto 11 30 2h v F2-130 FMFI.KTFDF/2-FOL-106/00 Niektoré metódy počítačovej fyziky       1mFOS
  Str 11 30 2h v F2-167 FMFI.KTFDF/2-FTF-125/00 Klasická teória žiarenia            1mFTF
             FMFI.KTFDF/2-FOL-235/00 Teória žiarenia                 1mFOS

Mészáros Peter D
  Str 8 10 2h v M-VIII FMFI.KTFDF/1-AIN-111/00 Doplnkové cvičenie k matematike (1)       1AIN*
  Str 11 30 2h c M-VIII FMFI.KTFDF/1-FYZ-251/11 Teoretická mechanika              2FYZ1

Mojžiš Martin
  Pon 12 20 2h p F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-113/00 Kvantová teória poľa              1mFTF 1mFTL
  Str 11 30 2h v F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-212/00 Štandardný model                2mFTF
  Str 15 40 2h p F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-113/00 Kvantová teória poľa              1mFTL 1mFTF
  Stv 13 10 2h v F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-212/00 Štandardný model                2mFTF
  Stv 15 40 2h c F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-113/00 Kvantová teória poľa              1mFTF 1mFTL

Noga Milan
  Uto 9 50 2h v F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-121/00 Metódy funkcionálneho integrálu vo fyzike    1mFTF
  Str 9 50 2h p F2-125 FMFI.KTFDF/2-FTF-211/00 Teória kondenzovaných látok           2mFTF 2mFTL
  Stv 9 50 2h p F2-130 FMFI.KTFDF/2-FTF-211/00 Teória kondenzovaných látok           2mFTL 2mFTF

Pišút Ján
  Uto 13 10 3h p F2-126 FMFI.KTFDF/3-FVF-005/00 Kurz tvorby učebného textu a pedagogických doku 2DRSFYZ 1DRSINF
             FMFI.KTFDF/3-IVI-015/00 Kurz tvorby učebného textu a pedagogických doku 2DRSFYZ 1DRSINF

Prešnajder Peter
  Pon 16 30 2h p F2-125 FMFI.KTFDF/2-FTF-111/00 Reprezentácie grúp               1mFTF 2mMATs*
  Str 11 30 2h p A   FMFI.KTFDF/1-AIN-110/00 Matematika (1)                 1AIN*
  Stv 9 50 2h p F2-125 FMFI.KTFDF/2-FTF-111/00 Reprezentácie grúp               1mFTF 2mMATs*

Šedivý Miroslav
  Uto 11 30 2h s F1-321 FMFI.KTFDF/1-UFY-330/00 Aplikácie didaktickej techniky         3upMAFY
  Str 15 40 2h s F1-321 FMFI.KTFDF/2-UFY-151/00 Multimediálne prostriedky vo vyučovaní     2muMAFY_k 1muMAFY
  Pia 9 50 2h c F1-149 FMFI.KTFDF/3-FVF-011/10 Internet ako vzdelávacie prostredie       fDRS

Tekel Juraj
  Uto 9 50 2h c F2-125 FMFI.KTFDF/2-FTF-211/00 Teória kondenzovaných látok           2mFTF 2mFTL
  Str 11 30 2h c M-IX  FMFI.KTFDF/1-FYZ-251/11 Teoretická mechanika              2FYZ2
  Pia 9 50 2h v M-II  FMFI.KTFDF/1-MAT-815/00 Základy fyziky (1)               3MAT*
  Pia 11 30 2h c M-II  FMFI.KTFDF/1-MAT-815/00 Základy fyziky (1)               3MAT*

Vanyová Monika D
  Pia 9 50 2h c B2-446 PriF/N-bZXX-001-1/365B/00 Matematika (1) (ZEP)             1pZEkP
  Pia 11 30 2h c B2-446 PriF/N-bZXX-001-1/365B/00 Matematika (1) (ZD)              1pZD

Velanová Michaela D
  Uto 10 40 2h s F1-149 FMFI.KTFDF/2-UFY-265/00 Metódy riešenia fyzikálnych úloh (2)      2muF*

Velmovská Klára
  Pon 10 40 2h l F1-151 FMFI.KTFDF/1-UFY-320/00 Praktikum školských pokusov (1)         3upMAFY
  Uto 10 40 3h c B2-446 PriF/N-bCXX-053-1/5E39/00 Matematika pre chémiu (1) (bch-B)       1pBX
  Uto 14 00 2h s F1-151 FMFI.KTFDF/1-UXX-932/10 Seminár k bakalárskej práci z fyziky      3upMAFY
  Stv 8 10 2h s F2-126 FMFI.KTFDF/1-UFY-129/10 Seminár zo školskej fyziky (1) (Každý druhý týž 1pupCHFY 1upF*
  Pia 8 10 2h v B2-446 PriF-FMFI.KTFDF/N-bZXX-302/12 Vybrané kapitoly z matematiky       1pZ*
  Pia 11 30 2h s F1-151 FMFI.KTFDF/1-UFY-265/00 Fyzika netradične (1)              2upF*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |PvFUK |VC |FMFI

Katedra základov a vyučovania informatiky
(KZVI)

Dropčová Veronika D
  Uto 9 50 2h v I-H4  FMFI.KZVI/1-UIN-346/00 Multimédiá                    3upI* 3pupI*
  Stv 11 30 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-AIN-610/00 Tvorba webových dokumentov            1AIN1 1AIN2

Hrušecká Andrea
  Uto 8 10 2h v I-H4  FMFI.KZVI/1-UIN-325/00 Programátorské etudy (Pascal) (1)        3upI* 3pupI*
  Str 8 10 2h s F1-248 FMFI.KZVI/1-UXX-234/10 Informačné a komunikačné technológie (3)     2upMATV 2upMAFY
  Str 11 30 2h p I-H4  FMFI.KAGDM/1-UMA-304/00 Diskrétna matematika (1)            1upMAIN
  Stv 9 50 2h c F1-248 FMFI.KZVI/1-UIN-241/10 Programovanie (3)                2upI* 2pupI*
  Stv 11 30 2h c M-VII FMFI.KAGDM/1-UMA-304/00 Diskrétna matematika (1)            1upMAIN
  Pia 11 30 2h p I-H4  FMFI.KZVI/1-UIN-222/10 Diskrétna matematika (3)             2upMAIN 2upFYIN

Hrušecký Roman
  Pon 11 30 1h p A   FMFI.KZVI/1-AIN-610/00 Tvorba webových dokumentov            1INF***
  Str 14 50 2h v F1-248 FMFI.KZVI/2-UIN-236/10 Programovanie aplikácií pre web (2)       2pmupGEIT 2muI*
  Stv 8 10 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-AIN-610/00 Tvorba webových dokumentov            1AIN3 1AIN4
  Stv 9 50 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-AIN-610/00 Tvorba webových dokumentov            1INF*
  Stv 11 30 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-AIN-610/00 Tvorba webových dokumentov            1AIN1 1AIN2
  Stv 18 10 2h v I-H3  FMFI.KZVI/1-UIN-355/10 Úvod do tvorby webových dokumentov        3upI* 3pupI*

Jašková Ľudmila
  Pon 10 40 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-MAT-130/00 Programovanie (1)                1MAT**
  Uto 18 10 2h v I-32  FMFI.KZVI+KAGDM/2-UIN-206/11 Prístupnosť elektronických dokumentov   1pmupGEIT 1muI*
  Str 11 30 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-MAT-130/00 Programovanie (1)                1EFM*
  Stv 8 10 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-AIN-610/00 Tvorba webových dokumentov            1AIN3 1AIN4
  Stv 9 50 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-AIN-610/00 Tvorba webových dokumentov            1INF*
  Stv 11 30 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-AIN-610/00 Tvorba webových dokumentov            1AIN1 1AIN2

Kalaš Ivan
  Pia 10 40 2h p I-32  FMFI.KZVI/3-IVI-001/00 Aktuálne problémy didaktiky informatiky (1)   1DRSINF
  Pia 13 10 2h p I-32  FMFI.KZVI/2-UIN-219/10 Didaktika informatiky (2)            2pmupGEIT 2pUIN 2muI*

Kováčová Natália D
  Uto 9 50 2h c I-H3  FMFI.KZVI/1-UIN-140/00 Programovanie (1)                1upI* 1pupI*
  Str 8 10 2h p I-H6  FMFI.KZVI/1-UXX-133/10 Informačné a komunikačné technológie (1)     1up** 1pupI*

Kubincová Zuzana
  Pon 8 10 2h p M-I  FMFI.KZVI/1-UIN-241/10 Programovanie (3)                2upI* 2pupI*
  Uto 8 10 2h p M-I  FMFI.KZVI/1-UIN-140/00 Programovanie (1)                1upI* 1pupI*
  Uto 9 50 2h s I-32  FMFI.KZVI/1-UXX-936/13 Seminár k bakalárskej práci z informatiky (1)  3upI* 3pupI*
  Str 9 50 2h s I-H3  FMFI.KZVI/1-UIN-140/00 Programovanie (1)                1upI* 1pupI*
  Str 15 40 2h v I-32  FMFI.KZVI+KAI/2-UIN-247/10 Webové technológie vo vyučovaní       2pmupGEIT 2mu*
  Pia 10 40 2h s I-32  FMFI.KZVI/2-UXX-932/13 Seminár k diplomovej práci z informatiky (1)   1pmupGEIT 1muMAIN_k 1muI*

Mayerová Karolína D
  Uto 8 10 2h v I-KZVI FMFI.KZVI/2-UXX-202/00 Robotické stavebnice vo vzdelávaní (2)      1pmupGEIT 1muI* 2kM*
  Uto 14 50 2h p I-32  FMFI.KZVI/1-UIN-250/00 Propedeutika vyučovania informatiky (1)     1pUIN 2upI* 1kI* 2pupI*
  Uto 16 30 2h p M-IV  FMFI.KAGDM+KZVI/2-UXX-123/10 Metódy pedagogického výskumu        1pUIN 1mu** 2kM*

Mészárosová Eva D
  Stv 9 50 2h c I-H3  FMFI.KAI/1-AIN-130/13 Programovanie (1)                 1AIN2
  Stv 11 30 2h c I-H3  FMFI.KAI/1-AIN-130/13 Programovanie (1)                 1AIN4

Salanci Ľubomír
  Uto 8 10 2h p A   FMFI.KZVI/1-MAT-130/00 Programovanie (1)                1MAT***
  Uto 14 00 2h p F1-248 FMFI.KZVI/2-UIN-107/10 Počítačové systémy                1pmupGEIT 1muI* 1kI*
  Uto 14 00 2h p F2-292 FMFI.KZVI/2-UIN-107/10 Počítačové systémy                1pmupGEIT 1muI* 1kI*
  Uto 15 40 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-AIN-210/00 Algoritmy a dátové štruktúry           2AIN4
  Str 8 10 3h k M-I  FMFI.KZVI/2-UIN-106/00 Didaktika programovania             1pmupGEIT 2muMAIN_k 2pUIN 1muI*

Šuníková Dana D
  Str 14 50 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-171/10 Programovanie (3)                 2AIN1 2AIN2
  Str 16 30 2h c I-H6  FMFI.KAI/1-AIN-171/10 Programovanie (3)                 2AIN3 2AIN4

Tomcsányi Peter
  Uto 14 00 2h c I-H3  FMFI.KZVI/1-AIN-210/00 Algoritmy a dátové štruktúry           2AIN1
  Uto 15 40 2h c I-H3  FMFI.KZVI/1-AIN-210/00 Algoritmy a dátové štruktúry           2AIN3

Tomcsányiová Monika
  Pon 17 20 2h v I-H4  FMFI.KZVI/2-UIN-132/00 Programovanie v Jave (1)             1pmupGEIT 1muI*
  Uto 8 10 2h p I-32  FMFI.KZVI/3-MVM-052/12 Tvorba pedagogického softvéru pre matematiku   1DRSMAT
  Uto 9 50 2h s M-II  FMFI.KZVI/2-pUIN-901/13 Projekt záverečnej práce            2pUIN
             FMFI.KZVI/2-UXX-936/13 Seminár k diplomovej práci z informatiky (3)   2pmupGEIT 2muI*
  Uto 11 30 2h p I-H4  FMFI.KZVI/1-UIN-341/10 Tvorba pedagogického softvéru (1)        2muMAIN_k 1pUIN 3upI* 3pupI*
  Str 8 10 2h p I-H3  FMFI.KZVI/1-UXX-234/10 Informačné a komunikačné technológie (3)     2upI* 1kI* 2pupI*
  Stv 8 10 2h c I-H3  FMFI.KAI/1-AIN-130/13 Programovanie (1)                 1AIN1

Veselovská Michaela D
  Str 9 50 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-MAT-130/00 Programovanie (1)                1MMN*
  Str 11 30 2h c I-H6  FMFI.KZVI/1-MAT-130/00 Programovanie (1)                1EFM*

Wagner Miroslav
  Str 14 50 2h v I-H4  FMFI.KZVI+KEF/2-UXX-203/00 Bezpečnosť v počítačovej učebni       2pmupGEIT 2mu*
  Str 17 20 2h v I-H4  FMFI.KZVI/2-UIN-242/10 Počítačové siete                 2pmupGEIT 2muI*

Winczer Michal
  Pon 12 20 2h p B   FMFI.KZVI/1-AIN-211/10 Úvod do teoretickej informatiky         2AIN*
  Uto 14 00 2h c M-II  FMFI.KZVI/1-AIN-211/10 Úvod do teoretickej informatiky         2AIN4
  Uto 16 30 2h p I-32  FMFI.KZVI/1-UIN-230/00 Seminár z matematických štruktúr         2upI* 2pupI*
  Str 10 40 3h k M-I  FMFI.KZVI/2-UIN-101/00 Teoretická informatika (1)            1pmupGEIT 2muMAIN_k 1muI*
  Stv 14 50 2h s M-VI  FMFI.KZVI/1-UXX-333/10 Informačné a komunikačné technológie (5) pre uči 3upI* 3pupI*
  Pia 13 10 4h v I-H3  FMFI.KI+KZVI/1-INF-810/00 Rýchlostné programovanie (1)         1INF***
             FMFI.KI+KZVI/1-INF-820/00 Rýchlostné programovanie (3)         2INF*
             FMFI.KI+KZVI/1-INF-830/00 Rýchlostné programovanie (5)         3INF**


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |PvFUK |VC |FMFI


(PvFUK)

Haláková Zuzana
  Stv 14 00 1h p B1-301 FMFI-PriF.KDPP/1-UXX-231/10 Pedagogická komunikácia           2up** 1k* 2pupM* 2pupI*
  Stv 17 20 1h c B2-404 FMFI-PriF.KDPP/1-UXX-231/10 Pedagogická komunikácia           2up** 1k*

Hrubišková Helena
  Uto 14 50 2h p B1-320 FMFI-PriF.KDPP/1-UXX-132/10 Teoretické základy výchovy (nepárny týždeň) 1up** 1k* 1pup*
             FMFI-PriF.KDPP/1-UXX-132/10 Teoretické základy výchovy (párny týždeň)  1up** 1k*

Veselský Milan
  Uto 13 10 2h p B1-301 FMFI-PriF.KDPP/1-UXX-131/10 Biodromálna psychológia           1up** 1k* 1pup*
  Uto 16 30 1h c Ch2-130 FMFI-PriF.KDPP/1-UXX-131/10 Biodromálna psychológia          1upFYIN 1upM* 1k*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |PvFUK |VC |FMFI

Výpočtové centrum
(VC)KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |PvFUK |VC |FMFI

všetky katedry
(FMFI)

  
  Pon 8 10 2h p B1-305 PriF.KFR/N-bUBI-014-1/3175/00 Fyziológia rastlín            3upINBI
  Pon 9 50 2h p B1-307 PriF.KZ/N-bUBI-025-1/4959/00 Zoológia chordátov             3upINBI
  Pon 11 30 1h n    XXXPRED013 presun                            1BMF*
             XXXPRED013 presun                            2MMN*
  Pon 11 30 2h p B1-307 PriF.KMB/N-bUBI-024-1/383C/00 Molekulová a bunková biológia       3upINBI
  Pon 12 20 1h n    XXXPRED013 presun                            2BMF
  Pon 13 10 1h n F1   XXXPRED000 blokovany cas                        
  Pon 14 00 1h n A   XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n B   XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1   XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-108 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-109 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-232a XXXPRED010 FMFI                            
  Pon 14 00 1h n F1-247 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-326 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-328 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-I  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-II  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-III XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-IV  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-V  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-VI  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-VII XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-VIII XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-IX  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-X  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-XI  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-XII XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-113 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-114 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-145 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-147 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-149 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-151 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-222 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-223 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-224 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-225 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-252 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-261 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-262 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-308 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-321 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-350 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-MLC XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-oDF XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-oJF XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F2-082 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F2-085 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F2-086 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F2-155 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F2-272 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F2-288 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F2-292 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F2-295 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F2-oRF XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F2-T3 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n I-H4  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n I-H6  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-115 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-217 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-218 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-224 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-T1  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-112 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-209 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-218 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-219 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-246 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-327 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-328a XXXPRED010 FMFI                            
  Pon 14 00 1h n F1-357 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-358 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-360 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-367 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-377 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-oBMF XXXPRED010 FMFI                            
  Pon 14 00 1h n F1-oFZ XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F1-KAFZM XXXPRED010 FMFI                            
  Pon 14 00 1h n F2-oFZP XXXPRED010 FMFI                            
  Pon 14 00 1h n F2-oTF XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F2-051 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F2-072 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F2-073 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F2-125 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F2-126 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F2-130 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F2-167 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F2-223 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F2-226 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F2-283 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F2-KEF XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F2-oFP XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F2-s110 XXXPRED010 FMFI                            
  Pon 14 00 1h n F2-s168 XXXPRED010 FMFI                            
  Pon 14 00 1h n I-8  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n I-9  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n I-23  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n I-32  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n I-36  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n I-37  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n I-39  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n I-KZVI XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n I-oUI XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-102 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-109 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-112 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-oG  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-120 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-125 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-126 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-201 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-213 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-216 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-223 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-oDM XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-oATC XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-KAMS XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-KMANM XXXPRED010 FMFI                            
  Pon 14 00 1h n M-KI  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n    XXXPRED010 FMFI                             1****
             XXXPRED010 FMFI                             2****
             XXXPRED010 FMFI                             3****
             XXXPRED010 FMFI                             1m****
             XXXPRED010 FMFI                             2m****
  Pon 14 00 2h c B2-402 PriF.KZ/N-bUBI-012-1/4950/00 Zoológia bezchordátov (1)         2upINBI
  Pon 14 00 1h n F1-248 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n M-208 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n F2   XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 00 1h n I-H3  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n A   XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n B   XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1   XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F2   XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-108 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-109 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-232a XXXPRED010 FMFI                            
  Pon 14 50 1h n F1-247 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-326 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-328 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-I  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-II  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-III XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-IV  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-V  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-VI  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-VII XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-VIII XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-IX  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-X  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-XI  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-XII XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-113 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-114 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-145 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-147 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-149 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-151 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-222 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-223 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-224 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-225 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-248 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-252 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-261 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-262 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-308 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-321 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-350 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-MLC XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-oDF XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-oJF XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F2-082 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F2-085 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F2-086 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F2-155 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F2-272 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F2-288 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F2-292 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F2-295 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F2-oRF XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F2-T3 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n I-H3  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n I-H4  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n I-H6  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-115 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-208 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-217 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-218 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-224 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-T1  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-112 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-209 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-218 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-219 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-246 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-327 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-328a XXXPRED010 FMFI                            
  Pon 14 50 1h n F1-357 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-358 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-360 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-367 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-377 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-oBMF XXXPRED010 FMFI                            
  Pon 14 50 1h n F1-oFZ XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F1-KAFZM XXXPRED010 FMFI                            
  Pon 14 50 1h n F2-oFZP XXXPRED010 FMFI                            
  Pon 14 50 1h n F2-oTF XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F2-051 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F2-072 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F2-073 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F2-125 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F2-126 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F2-130 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F2-167 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F2-223 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F2-226 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F2-283 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F2-KEF XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F2-oFP XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n F2-s110 XXXPRED010 FMFI                            
  Pon 14 50 1h n F2-s168 XXXPRED010 FMFI                            
  Pon 14 50 1h n I-8  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n I-9  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n I-23  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n I-32  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n I-36  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n I-37  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n I-39  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n I-KZVI XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n I-oUI XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-102 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-109 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-112 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-oG  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-120 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-125 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-126 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-201 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-213 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-216 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-223 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-oDM XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-oATC XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-KAMS XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n M-KMANM XXXPRED010 FMFI                            
  Pon 14 50 1h n M-KI  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 14 50 1h n    XXXPRED010 FMFI                             1m****
             XXXPRED010 FMFI                             2m****
             XXXPRED010 FMFI                             1****
             XXXPRED010 FMFI                             2****
             XXXPRED013 presun                            1BMF*
             XXXPRED010 FMFI                             3****
  Pon 14 50 2h p Ch1-3 PriF.KDPP/N-bUXX-033/10 Základy metodológie výskumu           3upINBI
  Pon 15 40 1h n A   XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n B   XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1   XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F2   XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-108 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-109 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-232a XXXPRED010 FMFI                            
  Pon 15 40 1h n F1-247 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-326 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-328 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-I  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-II  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-III XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-IV  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-V  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-VI  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-VII XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-VIII XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-IX  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-X  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-XI  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-XII XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-113 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-114 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-145 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-147 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-149 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-151 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-222 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-223 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-224 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-225 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-248 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-252 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-261 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-262 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-308 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-321 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-350 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-MLC XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-oDF XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-oJF XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F2-082 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F2-085 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F2-086 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F2-155 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F2-272 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F2-288 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F2-292 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F2-295 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F2-oRF XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F2-T3 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n I-H3  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n I-H4  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n I-H6  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-115 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-208 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-217 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-218 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-224 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-T1  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-112 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-209 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-218 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-219 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-246 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-327 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-328a XXXPRED010 FMFI                            
  Pon 15 40 1h n F1-357 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-358 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-360 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-367 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-377 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-oBMF XXXPRED010 FMFI                            
  Pon 15 40 1h n F1-oFZ XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F1-KAFZM XXXPRED010 FMFI                            
  Pon 15 40 1h n F2-oFZP XXXPRED010 FMFI                            
  Pon 15 40 1h n F2-oTF XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F2-051 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F2-072 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F2-073 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F2-125 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F2-126 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F2-130 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F2-167 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F2-223 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F2-226 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F2-283 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F2-KEF XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F2-oFP XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n F2-s110 XXXPRED010 FMFI                            
  Pon 15 40 1h n F2-s168 XXXPRED010 FMFI                            
  Pon 15 40 1h n I-8  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n I-9  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n I-23  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n I-32  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n I-36  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n I-37  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n I-39  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n I-KZVI XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n I-oUI XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-102 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-109 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-112 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-oG  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-120 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-125 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-126 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-201 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-213 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-216 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-223 XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-oDM XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-oATC XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-KAMS XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n M-KMANM XXXPRED010 FMFI                            
  Pon 15 40 1h n M-KI  XXXPRED010 FMFI                             
  Pon 15 40 1h n    XXXPRED010 FMFI                             1****
             XXXPRED010 FMFI                             2****
             XXXPRED010 FMFI                             3****
             XXXPRED010 FMFI                             1m****
             XXXPRED010 FMFI                             2m****
  Pon 15 40 4h c B2-241 PriF.KMV/N-bUBI-011/00 Mikrobiológia a virológia            2upINBI
  Pon 16 30 1h n    XXXPRED013 presun                            2BMF
  Pon 16 30 2h c B2-107 PriF.KFR/N-bUBI-014-1/3175/00 Fyziológia rastlín            3upINBI
  Pon 17 20 1h n    XXXPRED013 presun                            1mMMN*
  Uto 7 20 2h p B1-320 PriF.KMV/N-bUBI-055/00 Patogenéza vírusových nákaz           2upINBI
  Uto 9 00 2h p B1-320 PriF.KMV/N-bUBI-011/00 Mikrobiológia a virológia            2upINBI
  Uto 9 50 1h n    XXXPRED013 presun                            1MMN*
  Uto 10 40 1h n    XXXPRED013 presun                            3BMF
  Uto 10 40 2h p B1-305 PriF.KBo/N-bUBI-009-1/3131/00 Fylogenéza a systém vyšších rastlín (1)  2upINBI
             PriF.KZ/N-bUBI-012-1/4950/00 Zoológia bezchordátov (1) (parny tyzden) 2upINBI
  Uto 11 30 1h n    XXXPRED013 presun                            1BMF*
  Uto 12 30-13 50 p FM-c.19 FMFI-FM.KEF/1-MMN-140/00 Účtovníctvo (1)               1MMN*
  Uto 13 10 2h p Ch2-130 PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 Úvod do filozofie (1)             3upINBI
  Uto 14 00-15 20 c FM-U3 FMFI-FM.KEF/1-MMN-140/00 Účtovníctvo (1)                1MMN1
  Uto 14 00 2h s F2-125 DRS001 Seminár                             
  Uto 14 50 1h n    XXXPRED013 presun                            1BMF*
             XXXPRED013 presun                            3BMF
  Uto 14 50 2h s Ch2-130 PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 Úvod do filozofie (1)             3upINBI
  Uto 15 30-16 50 c FM-U3 FMFI-FM.KEF/1-MMN-140/00 Účtovníctvo (1)                1MMN2
  Uto 15 40 1h n    XXXPRED013 presun                            3MMN*
  Uto 17 20 1h n    XXXPRED013 presun                            1MMN*
  Uto 18 10 2h n B   XXXPRED014 písomky                           2MAT*** 2AIN*
  Uto 18 10 2h n F1   XXXPRED014 písomky                           2MAT*** 2AIN*
  Uto 18 10 2h n F2   XXXPRED014 písomky                           2MAT*** 2AIN*
  Uto 18 10 2h n A   XXXPRED014 písomky                           2FYZ* 2MAT*** 2AIN*
  Str 7 20 2h c B1-433 PriF.KZ/N-bUBI-025-1/4959/00 Zoológia chordátov             3upINBI
  Str 9 00 1h n    XXXPRED013 presun                            2BMF
  Str 10 40 1h n    XXXPRED013 presun                            1mMMN*
  Str 11 30 1h n    XXXPRED013 presun                            3BMF
  Str 11 30 2h v B2-302 PriF.KDPP/N-bXDI-010/10 Retorika                    2upINBI
  Str 12 20 1h n    XXXPRED013 presun                            3MMN*
  Str 13 10 1h n    XXXPRED013 presun                            2BMF
  Str 14 00 2h c R-23  PriF.KBo/N-bUBI-009-1/3131/00 Fylogenéza a systém vyšších rastlín (1)  2upINBI
  Str 18 10 2h n F1   XXXPRED014 písomky                           1OZE 1FYZ* 1MAT*** 1INF***
  Str 18 10 2h n F2   XXXPRED014 písomky                           1OZE 1FYZ* 1MAT*** 1INF***
  Str 18 10 2h n A   XXXPRED014 písomky                           1OZE 1FYZ* 1MAT*** 1INF***
  Str 18 10 2h n B   XXXPRED014 písomky                           1OZE 1FYZ* 1MAT*** 1INF***
  Pia 8 10 2h c M-III XXXPRED000 blokovany cas                        
  Pia 9 50 2h c M-III XXXPRED000 blokovany cas                        


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |PvFUK |VC |FMFI

Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu: 16.1.2015.