Referát doktorandského štúdia, postdoktorandských pobytov a riadenia kvality

Poslaním referátu doktorandského štúdia, postdoktoranských pobytov a riadenia kvality je 

  • administratívna a informačná podpora interných a externých študentov doktorandského štúdia
  • komplexné spracovanie študijnej agendy doktorandov počnúc od zápisu študentov až po archivovanie spisov študentov
  • starostlivosť o zosúladenie doktorandského štúdia s vysokoškolským zákonom, predpismi UK a vnútorným poriadkom FMFI UK
  • koordinácia s garantmi a odborovými radami doktorandských programov a externými vzdelávacími inštitúciami.

Referát úzko spolupracuje s prodekanom pre doktorandské štúdium a postdoktorandské pobyty.

Personálne obsadenie a kontaktné informácie

miestnosťklapka
Ing. Katarína MatejčíkováF2 92194agenda postdoktorandského štúdia
Helena PatríkováF2 92194
Janette Mlynárová RotbauerováF2 92194


Priame volanie na klapku: +421 (0)2 602 95 + klapka

E-mail: rdrsfmph.uniba.sk

Úradné hodiny referátu doktorandského štúdia, postdoktoranských pobytov a riadenia kvality

Pondelok - Piatok  9:00 - 11:00

Úradné hodiny prodekana pre doktorandské štúdium a postdoktorandské pobyty prof. RNDr. Roberta Jajcaya, DrSc. na Referáte DRŠK (F2 92): 

Pondelok13:00 - 13:30
Utorok  11:00 - 11:30
Štvrtok11:30 - 12:00