Rozvrhy učiteľov podľa katedier
Zimný semester 2003/2004

Katedra algebry a teórie čísiel
(KATC)

Cincura
  Pon 8 10 2hod M126 Teoria kategorii             p 5mms
  Pon 11 30 2hod M126 Vseobecna topologia           p 3mms
  Uto 9 50 2hod b446 Vybrane partie z teoretickej aritmetiky v 5PCF
  Uto 13 10 2hod  X Linearna algebra a geometria       c 1MD  1MT
  Str 13 10 2hod  B Linearna algebra             p 1M*

Draskovicova
  Uto 12 20 1hod b307 Diskretna matematika           p 3PCF
  Uto 14 00 2hod F109 Algebra                 p 2MD  2MF  2M
  Uto 16 30 1hod  B Teoria mnozin              c 4Md
  Uto 17 20 1hod F108 Teoria mnozin              c 4MI
  Str 14 00 2hod  A Teoria mnozin a mat. logika       p 4M*
  Str 16 30 1hod VII Teoria mnozin              c 4MF  4MT

Gurican
  Uto 9 50 2hod  VI Vybrane kapitoly z algebry        p 4mms
  Stv 8 10 2hod  A Algebra                 p 1i*
  Stv 9 50 2hod  VI Vybrane kapitoly z algebry        p 4mms
  Stv 13 10 2hod  IV Algebra                 c 1i1

Chuda
  Str 13 10 2hod III Algebra                 c 2m1
  Stv 14 50 2hod  A Algebra                 c 2m2

Katrinak
  Pon 9 50 2hod VIII Univerzalne algebry a zvazy       p 4mms
  Uto 11 30 2hod  VI Uvod do teorie kodovania         p 3M*  3PCF 4m
  Uto 14 00 2hod M126 Univerzalne algebry a zvazy       s 5mms
  Str 11 30 2hod  C Algebra                 p 2m1  2m2  2m

Korbas
  Pon 11 30 2hod F247 Diferencialna topologia         p 4mms
  Uto 11 30 2hod  A Linearna algebra             p 1m*  1mef*
  Str 11 30 2hod  A Linearna algebra             p 1m*  1mef*

Legen
  Pon 9 00 2hod  X Diplomovy seminar            s 5mng
  Pon 11 30 2hod  V Nelinearna a stoch. optimalizacia    p 3mng
  Uto 11 30 2hod M126 Teoria poli               p 3mms
  Uto 15 40 1hod  IX Algebra                 c 2i2
  Str 11 30 2hod  B Algebra                 p 2i*
  Str 14 00 1hod  IX Algebra                 c 2i1
  Str 14 50 1hod XII Algebra                 c 2i3
  Str 15 40 1hod  A Algebra                 c 2i4

Macaj
  Uto 15 40 2hod  F1 Algebra                 c 1i3
  Uto 17 20 2hod M126 Teoria cisel               p 5mms
  Stv 14 50 2hod  B Algebra                 c 1i2
  Stv 16 30 2hod  B Algebra                 c 1i4

Marcisova
  Uto 10 40 2hod  C2 Algebra                 p 4PCF
  Uto 14 50 2hod  C3 Algebra                 p 2PCF
  Uto 16 30 1hod B307 Algebra                 c 2PCF
  Str 11 30 2hod  C2 Algebra                 c 4PCF
  Str 14 50 1hod  C3 Algebra                 c 2PCF
  Str 15 40 1hod  C3 Algebra                 c 2PCF
  Str 16 30 2hod b301 Algebra                 c 4PCF
  Stv 16 30 2hod  C2 Algebra                 c 4PCF

Porubcan
  Pon 15 40 1hod  C3 Diskretna matematika           c 3PCF
  Pon 16 30 1hod b301 Diskretna matematika           c 3PCF
  Pon 17 20 1hod b301 Diskretna matematika           c 3PCF
  Uto 17 20 1hod  II Algebra                 c 2MD  2MF
  Stv 9 50 1hod III Algebra                 c 2MI1

Salat
  Uto 9 50 2hod M126 Teoria cisel               s FMFI
  Str 9 00 2hod M126 Realne funkcie              s FMFI

Sleziak
  Pon 8 10 2hod F232 Linearna algebra             c 1MI2
  Pon 11 30 2hod  II Linearna algebra             c 1MF
  Stv 11 30 2hod  X Linearna algebra             c 1MI1

Tomanova
  Pon 10 40 1hod  IV Diskretna matematika           p 3MD  3MF  3M
  Pon 11 30 1hod  IV Diskretna matematika           c 3MD  3MF  3M
  Str 9 50 2hod F232 Teoria grafov              p 3mms
  Stv 8 10 2hod VIII Diskretna matematika           p 2mng
  Stv 13 10 2hod  B Uvod do diskretnej mat.         p 1m*

Zlatos P.
  Pon 9 50 2hod M126 Teoria mnozin a mat. logika       p 3mms
  Uto 11 30 2hod  B Algebra a geometria           p 1f*
  Uto 14 50 2hod  B Vybrane partie z teoretickej aritmetiky p 5M*

Ziman
  Pon 11 30 2hod VII Linearna algebra a geometria       c 1m1
  Pon 16 30 1hod  A Algebra a geometria           c 1f2
  Uto 9 00 1hod  VI Uvod do diskretnej mat.         c 1m1
  Uto 13 10 1hod III Uvod do diskretnej mat.         c 1m3
  Str 13 10 1hod  F2 Algebra a geometria           c 1f1
  Str 14 00 1hod  II Uvod do diskretnej mat.         c 1m2


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra ekonomickej a finančnej matematiky
(KEFM)

Boda J.
  Pon 8 10 2hod III Geodynamika               p 4fg
  Str 8 10 2hod  F1 Zaklady ekonomie             p 1me* 1mn*
  Str 16 30 2hod III Ekonofyzika               p 5fmg
  Stv 8 10 2hod III Fraktaly a chaos             p 4fzp 5fg  5f

Borgula
  Pon 11 30 2hod  B Principy uctovnictva           p 2bm  2me*

Fidrmuc
  Uto 15 40 2hod F109 Seminar z ekonomie            s 5mef
  Uto 17 20 2hod F109 Seminar z ekonomie            s 5mef

Grendar
  Pon 13 10 2hod  IX Specialna ekonometria          p 4mef
  Pon 14 50 2hod  IX Specialna ekonometria          p 4mef

Chladna
  Pon 14 00 1hod F108 Podnikove financie            c 2mef1
  Pon 14 50 2hod F108 Podnikove financie            p 2bm  2me*
  Pon 16 30 1hod VIII Podnikove financie            c 2mef2

Luptacik
  Pia 9 50 2hod F328 Seminar z ekonomie            s 4mef

Kollar R.
  Pon 16 30 2hod F108 Matematicka analyza           c 1mef2
  Str 14 50 2hod  X Matematicka analyza           c 1mef2

Melichercik
  Uto 9 50 2hod F108 Financna matematika           p 4mef
  Str 9 50 2hod F109 Financna matematika           p 4mef
  Stv 11 30 2hod  IV Vybrane partie z matematickej analyzy  p 3mef

Nemethova
  Uto 11 30 2hod M208 Programovaci jazyk C           c 4mna
  Str 9 50 2hod M208 Databazy                 c 3mng

Palenik
  Pia 8 10 2hod  IX Ekonometricke modely Slovenska      p 5mef
  Pia 11 30 2hod F328 Seminar z ekonomie            s 4mef

Pekar
  Uto 8 10 2hod F108 Teoria nekooperativnych hier       p 4mef
  Uto 11 30 2hod M223 Jazyk C                 p 4mna
  Str 8 10 2hod  XI Databazy                 p 3mng
  Str 16 30 2hod F109 Numericke metody             p 4mef
  Stv 11 30 2hod  VI Experimentalna ekonomia         p 4mef

Toma
  Pon 8 10 2hod  II Mikroekonomia              p 3mef 3mme
  Uto 13 10 2hod  A Rozhodovacie techniky          p 4mef 5mng
  Stv 8 10 2hod  IV Mikroekonomia              p 3mef 3mme
  Str 11 30 2hod M201 Teoria medzinarodneho obchodu      p 5mef

Ungvarsky
  Pon 8 10 1hod XII Zaklady ekonomie             c 1mng1
  Pon 11 30 1hod  IX Zaklady ekonomie             c 1mef3
  Pon 13 10 1hod F109 Zaklady ekonomie             c 1mef1
  Pon 14 00 1hod F109 Zaklady ekonomie             c 1mef2
  Stv 8 10 1hod  VI Zaklady ekonomie             c 1mng2

Zeman J.
  Str 16 30 2hod  I Medzinarodna makroekonomia        p 5mef


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra geometrie
(KG)

Boda E.
  Pon 10 40 2hod  X Algebricka geometria           p 4MD
  Uto 12 20 2hod M120 Diplomovy seminar            s 5MD
  Stv 8 10 2hod M120 Algebricka geometria           c 4Md
  Stv 9 50 2hod VII Linearna algebra a geometria       p 2mng
  Stv 11 30 1hod VII Linearna algebra a geometria       c 2mng

Bohdal
  Uto 9 00 2hod M217 Uvod do grafiky na PC          c 1MD
  Uto 10 40 2hod M217 Pocitacova geometria           c 5MD
  Uto 13 10 2hod M115 Plochy v CAGD              p 4mpg
  Str 9 00 2hod VII Uvod do grafiky na PC          p 1MD
  Pia 8 10 2hod VII Architektura a prog. graf. zar.     p 3ipg 4ipg 4m

Bozek
  Pon 8 10 2hod VII Geometria                p 3mpg
  Pon 9 50 2hod VII Geometria                p 4mpg
  Uto 14 00 2hod M120 Diferencialna geometria         v 3PCF 3MF  3M
  Stv 8 10 2hod VII Geometria                p 4mpg
  Stv 9 50 2hod VIII Diferencialna geometria         p 3MD
  Stv 11 30 1hod VIII Diferencialna geometria         c 3MD

Darilkova

Chalmoviansky
  Pia 8 10 2hod VIII Geometricke modelovanie         p 4ipg 5mpg
  Pia 9 50 2hod VIII Geometricke modelovanie         p 4ipg 5mpg

Cizmar
  Pon 8 10 2hod  XI Vybrane kapitoly z geometrie       p 5MD
  Pon 13 10 2hod  A Dejiny matematiky            p 5M*  5PCF

Imamovic
  Uto 16 30 2hod III Geometria                c 3MF  3MT
  Uto 18 10 2hod M120 Geometria                c 3MD
  Stv 16 30 2hod  X Geometria                c 3MI

Kudlickova
  Pon 9 00 2hod  C Geometria                p 3M*
  Pon 13 10 2hod M120 Technicke kreslenie           p 3MD
  Uto 9 00 2hod M120 Pocitacova geometria           p 5MD
  Str 8 10 3hod M120 Zobrazovacie metody           p 3mpg
  Str 11 30 2hod M120 Pocitacova geometria           p 5MD

Ungvarska
  Pon 9 00 1hod XII Linearna algebra a geometria       c 1mng1
  Pon 13 10 2hod VII Diskret. geom. struktury         p 3mpg 4mpg
  Pon 14 50 1hod VII Linearna algebra a geometria       c 1mng2
  Str 9 50 2hod  C2 Geometria                c 4PCF
  Stv 13 10 1hod M120 Geometria                c 2MF
  Stv 14 00 1hod XII Geometria                c 2MI1 2MI2
  Stv 16 30 1hod M120 Geometria                c 2MD

Polednova
  Uto 9 00 2hod  C1 Geometria                p 4PCF
  Uto 14 50 2hod b404 Geometria                c 4PCF
  Str 9 50 2hod B307 Geometria                c 4PCF
  Str 14 50 2hod c201 Geometria                c 3PCF
  Stv 8 10 2hod  C3 Geometria                p 2PCF
  Stv 11 30 2hod  C3 Geometria                c 4PCF
  Stv 13 10 2hod  C3 Geometria                p 3PCF

Sklenarikova
  Pon 8 10 2hod  IX Zobrazovacie metody           p 2MD
  Uto 8 10 2hod  KG Dejiny geometrie             v 3MD
  Uto 10 40 2hod M120 Zobrazovacie metody           p 1MD
  Str 14 50 2hod M120 Zobrazovacie metody           c 2MD
  Stv 8 10 2hod  XI Zobrazovacie metody           p 2MD
  Stv 11 30 2hod  XI Zobrazovacie metody           p 1MD

Solcan
  Pon 8 10 2hod M120 Aplikacie DG               p 4Md
  Pon 9 50 1hod M120 Aplikacie DG               c 4Md
  Pon 13 10 2hod F328 Projektivna geometria          c 2MD
  Pon 15 40 2hod M120 Vybrane kapitoly z projektivnej geom.  p 4Md
  Stv 9 50 3hod M120 Projektivna geometria          p 2MD

Zatko V.
  Pon 8 10 2hod  VI Plochy v CAGD              p 4mpg
  Pon 11 30 2hod M120 Numericka geometria           s 5ipg 5mpg
  Pon 13 10 2hod  VI Linearna algebra a geometria       p 1mn*
  Pon 17 20 2hod M120 Konecne geometricke struktury      p 4M*
  Str 9 50 3hod  IV Krivky a plochy v poc. graf.       p 4ipg 4mmpg
  Str 13 10 2hod  C Geometria                p 2M*


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra matematickej analýzy
(KMA)

Durikovic
  Pon 11 30 2hod F232 Metody variacnych nerovnic v aplikaciach p 4mma 5mma
  Pon 17 20 3hod  IV Aplikovana funkcionalna analyza     p 4mma
  Stv 8 10 2hod F247 Parcialne diferencialne rovnice     p 4mma

Feckan M.
  Str 8 10 2hod F247 Nelinearna analyza a diferencialna topol p 4mma
  Str 11 30 2hod F108 Funkcionalna analyza           p 3m***
  Str 14 00 2hod  IV Aplikovana funkcionalna analyza     p 4mng
  Stv 9 50 2hod F109 Funkcionalna analyza           p 3m***

Foldes
  Uto 11 30 2hod  F1 Matematika                c 3f**
  Str 11 30 2hod F247 Parc. DR                 c 4mma

Gera M.
  Pon 8 10 2hod F247 Matematika                p 2fmf 2fzp
  Pon 9 50 2hod  IX Seminar z nelin. FA           p 4mma
  Uto 10 40 2hod  X Kurzweilov integral           p 3mma
  Uto 14 00 2hod F247 Matematika                p 2fmf 2fzp
  Str 10 40 3hod c201 Vybrane kapitoly z matematiky      p 3PCF

Gogola
  Uto 15 40 2hod F247 Matematika                c 2fmf 2fzp
  Str 14 00 3hod VII Matematika                c 1fmf 1fzp

Jaros J.
  Pon 13 10 2hod  B Matematicka analyza           p 2m*
  Uto 9 50 2hod III Obycajne diferencialne rovnice      p 4mng
  Uto 11 30 1hod III Obycajne diferencialne rovnice      p 4mng
  Uto 14 00 2hod F232 Biomatematika              p 3mmm
  Stv 8 10 2hod  C Matematicka analyza           p 2m*
  Stv 14 00 2hod F232 Obycajne diferencialne rovnice      p 3mma

Jaros F.
  Uto 13 10 2hod  XI Matematicka analyza           c 2m2
  Uto 16 30 2hod  XI Matematicka analyza           c 2m1
  Str 16 30 2hod  C Matematicka analyza           c 2m2
  Stv 9 50 2hod  XI Matematicka analyza           c 2m1
  Stv 16 30 2hod  C1 Matematika                p 1PCF
  Stv 18 10 1hod  C1 Matematika                c 1PCF

Kramar
  Uto 9 50 1hod F232 Topologia a geom.            c 3mma
  Stv 12 20 1hod  IX Dynamicke systemy            c 4mma
  Stv 15 40 2hod F232 Obycajne diferencialne rovnice      c 3mma

Kubacek
  Pon 9 50 3hod  A Matematicka analyza           p 1i*
  Uto 9 50 2hod  II Matematicka analyza           c 1mng1
  Uto 14 50 2hod  IV Matematicka analyza           c 1i2
  Str 9 50 3hod VIII Matematicka analyza           p 2mng

Kupka
  Pon 8 10 3hod b301 Aplikovana matematika          p 2PCF
  Uto 18 10 2hod  II Vybrane partie z matematickej analyzy  v 4M*
  Stv 11 30 2hod F109 Funkcionalna analyza           c 3m***

Lauko
  Pon 13 10 1hod  C Mat. analyza               c 213
  Pon 14 00 1hod  C Mat. analyza               c 214
  Uto 13 10 1hod  B Mat. analyza               c 211
  Uto 14 00 1hod  B Mat. analyza               c 212

Medved
  Uto 8 10 2hod F232 Topologia a geom.            p 3mma
  Str 9 50 2hod  I Dynamicke systemy            p 4mma
  Stv 8 10 3hod  B Matematicka analyza           p 2i*
  Stv 11 30 1hod  IX Dynamicke systemy            p 4mma
  Pia 9 00 2hod M109 Seminar                 s FMFI

Mozer
  Uto 13 10 3hod  F1 Matematika                p 2f*
  Str 13 10 3hod  F1 Matematika                p 2f*
  Pia 12 20 2hod  C Vyberova prednaska z matematiky     v 2f*
  Pia 14 00 2hod  C Vyberova prednaska z matematiky     v 3f**

Pastor ml.
  Uto 10 40 2hod B301 Matematika                p 1PCF
  Uto 16 30 2hod XII Matematicka analyza           c 1i4
  Str 13 10 2hod  X Matematicka analyza           c 1i1
  Str 17 20 2hod b404 Matematika                c 1PCF
  Stv 14 00 2hod VII Matematicka analyza           c 1i3

Rostas
  Pon 8 10 2hod F109 Matematicka analyza           c 1m3
  Pon 11 30 2hod III Matematicka analyza           c 1m2
  Uto 8 10 2hod  V Matematicka analyza           c 1m2
  Uto 12 20 1hod III Obycajne diferencialne rovnice      c 4mng
  Str 8 10 2hod  VI Matematicka analyza           c 2mng
  Stv 9 50 2hod  X Matematicka analyza           c 1m3

Sisolakova
  Pon 8 10 2hod  C3 Matematicka analyza           c 2PCF
  Pon 10 40 2hod b404 Matematicka analyza           p 2PCF
  Uto 8 10 1hod b303 Matematicka analyza           c 1PCF
  Stv 14 50 3hod F109 Matematicka analyza           c 1f1
  Stv 17 20 2hod b301 Matematicka analyza           c 2PCF

Svana
  Pon 8 10 2hod F328 Matematika                c 2f*
  Pon 14 50 2hod  C1 Matematika                p 1PCF
  Pon 18 10 2hod F328 Matematika                c 2f*
  Uto 12 20 2hod B301 Matematika                p 1PCF
  Uto 14 50 3hod  F2 Matematicka analyza           c 1f2

Valasek
  Uto 9 00 3hod  F2 Matematicka analyza           p 1f*
  Str 9 50 3hod  F1 Matematicka analyza           p 1f*
  Stv 9 00 3hod  V Komplexna analyza            p 3mng
  Stv 11 30 1hod  V Komplexna analyza            c 3mng

Vancova
  Pon 8 10 2hod  V Matematicka analyza           c 1mng2
  Pon 16 30 2hod  C3 Vyberova prednaska z matematiky     s 1PCF

Vencko
  Pon 9 50 3hod F328 Matematicka analyza           p 1mn*
  Uto 9 50 2hod  B Matematicka analyza           p 1m*
  Stv 11 30 2hod  A Matematicka analyza           p 1m*

Venckova
  Pon 12 20 2hod b404 Matematicka analyza           c 1PCF
  Pon 16 30 2hod  C Matematicka analyza           c 1m1
  Uto 9 00 2hod b404 Matematicka analyza           p 1PCF
  Uto 14 00 2hod  IX Matematicka analyza           c 1m1
  Str 10 40 2hod b404 Matematicka analyza           p 1PCF

Viszus
  Pon 9 00 3hod  F1 Matematika                p 3f***
  Pon 16 30 2hod F247 Matematika                p 1fmf 1fzp
  Pon 18 10 2hod F247 Matematika                p 1fmf 1fzp
  Str 8 10 2hod III Matematicka fyzika            p 4ftf
  Stv 9 50 2hod  IX Matematicka fyzika            p 4ftf


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra numerických a optimalizačných metód
(KNOM)

Babusikova
  Stv 13 10 2hod  II Numericke metody             p 2mng

Balint

Businska
  Pon 12 20 3hod M223 Numericke metody LA           p 3mna
  Pon 14 50 1hod M223 Numericke metody LA           c 3mna
  Str 11 30 2hod  VI Maticovy pocet              p 3mng
  Stv 14 50 2hod VIII Linearna algebra a geometria       c 1m2
  Stv 16 30 2hod VIII Linearna algebra a geometria       c 1m3

Gliviak
  Pon 8 10 2hod M223 Petriho siete              v 3m 4m
  Pon 14 00 2hod  II Sietova analyza             p 4mng
  Str 14 50 2hod F232 Rozvrhovanie               v 4mef
  Stv 15 40 3hod b404 Matematika                c 1PCF

Hamala M.
  Pon 11 30 2hod F108 Nelinearne programovanie         p 3mef 3mme 4i
  Uto 14 00 2hod F108 Nelinearne programovanie         p 3mef 3mme 4i

Huta A.
  Pon 13 10 2hod  XI Financna matematika           p 3mme 3mng
  Pon 14 50 2hod B301 Financna a poistna matematika      p 5M*  5PCF
  Uto 14 00 2hod M223 Uvod do financii a zaklady uctovnictva  v 3M*  3PCF
  Str 9 50 2hod b301 Numericke metody             p 3PCF
  Str 11 30 2hod  XI Integralne transformacie         p 4mna

Chocholaty
  Pon 9 50 1hod M223 Diferencne metody riesenia DR      p 4mna
  Pon 10 40 1hod M223 Diferencne metody riesenia DR      c 4mna
  Str 9 50 3hod  X Numericke metody             p 4mng
  Str 12 20 1hod  X Numericke metody             c 4mng
  Pia 11 30 2hod VIII Zakladne numericke metody ries. rovnic  v 3M*  3PCF

Kacur
  Uto 8 10 2hod M223 Metoda konecnych prvkov         p 4mna
  Uto 9 50 2hod M223 Variacne met. dif. rov.         p 4mna

Plesnik
  Str 8 10 2hod F108 Linearne programovanie          p 2me*
  Stv 13 10 2hod M223 Linearne programovanie          c 2me*
  Stv 14 50 2hod M223 Linearne programovanie          c 2me*
  Pia 9 50 2hod  IX Linearne programovanie          p 3mms 3mna

Spal

Valkova
  Str 8 10 2hod F328 Numericka matematika           p 2m*  3mme
  Str 9 50 2hod F328 Numericka matematika           c 2m*  3mme
  Str 14 50 2hod M223 Numericka matematika           c 2m2
  Str 17 20 2hod M223 Numericke algoritmy           v 4MI
  Stv 14 50 2hod  II Numericke metody             c 2mng


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra teórie pravdepodobnosti a matematickej štatistiky
(KTPMS)

Harman
  Str 14 00 2hod M217 Vybrane partie z pocitacovej statistiky p 5mps
  Stv 14 50 1hod  V Pravdepodobnost a statistika       c 3bi  3ita 3i
  Stv 15 40 1hod III Pravdepodobnost a statistika       c 3itm
  Stv 16 30 1hod  IV Pravdepodobnost a statistika       c 3ita

Jankova
  Pon 9 50 2hod  XI Markovovske retazce           p 4mps
  Uto 8 10 2hod b446 Pravdepodobnost a statistika       p 5PCF
  Uto 10 40 2hod B307 Pravdepodobnost a statistika       p 3PCF
  Stv 8 10 2hod XII Teoria nahod. vyberu           p 3mps

Katina
  Pon 16 30 2hod B435 Pravdepodobnost a statistika       c 5PCF
  Uto 8 10 2hod M208 Pocitacova statistika          c 3mef 3mme
  Uto 9 50 2hod M208 Pocitacova statistika          c 3mef
  Uto 11 30 2hod c201 Pravdepodobnost a statistika       c 5PCF

Lamos
  Pon 10 40 3hod  C Pravdepodobnost a statistika       p 3bi  3i*

Macutek
  Str 15 40 2hod  C1 Statisticke metody            c 1PCF
  Str 17 20 2hod  C1 Statisticke metody            c 1PCF
  Stv 16 30 2hod B301 Statisticke metody            c 1PCF

Mikulecky

Nather
  Str 9 50 2hod F108 Pravdepodobnost a statistika       p 5M*
  Str 14 50 2hod F109 Vseobecna teoria poistenia        p 4mpm 5mef
  Stv 13 10 2hod  C Pravdepodobnost a statistika       p 3M*
  Stv 14 50 2hod XII Teoria pravdepodobnosti         p 3mps

Pastor
  Pon 13 10 2hod M217 Analyza udajov pomocou pocitaca     p 4mpm 5mpm
  Uto 11 30 2hod F108 Casove rady               p 4mef
  Uto 16 30 2hod  C1 Statisticke metody            p 1PCF
  Str 13 10 2hod F108 Matematicke modely v demo.        p 4mpm 5mef 5m

Pazman
  Uto 14 00 2hod M216 Bayesovska statistika          p 5mps
  Stv 11 30 2hod XII Regresne modely             p 4mps

Pietrzakova
  Str 16 30 2hod VIII Pravdepodobnost a statistika       c 5MD  5MI
  Stv 13 10 2hod VIII Pravdepodobnost a statistika       c 5MT

Potocky
  Pon 9 50 2hod F108 Poistna matematika            p 3mpm 5mef
  Uto 9 50 2hod XII Viacrozmerne stat. analyzy        p 4mps
  Uto 14 00 2hod XII Financna matematika           p 3mpm
  Str 9 50 2hod XII Teoria investicii            p 4mpm

Rublik
  Str 15 40 2hod M216 Seminar                 s 5mps
  Stv 15 40 2hod VII Neparametricke statisticke metody    p 5mps

Somorcik:
  Pon 9 00 1hod B307 Pravdepodobnost a statistika 1      c 3PF
  Str 11 30 1hod B307 Pravdepodobnost a statistika 1      c 3PF
  Str 12 20 1hod b404 Pravdepodobnost a statistika 1      c 3PF

Stehlik
  Pon 13 10 1hod  II Pravdepodobnost a statistika       c 3MI
  Uto 13 10 2hod M208 Pocitacova statistika          p 4mps
  Uto 15 40 1hod  VI Pravdepodobnost a statistika       c 3MF  3MT
  Uto 16 30 1hod F232 Pravdepodobnost a statistika       c 3MD
  Stv 14 00 2hod  I Pravdepodobnost a statistika       c 5MF

Stulajter
  Pon 11 30 2hod XII Zaklady mat. statistiky         p 3mps
  Uto 11 30 2hod  XI Statisticke metody            p 3mef 3mme
  Str 9 50 2hod  XI Zaklady mat. statistiky         p 3mps
  Stv 9 50 2hod XII Nahodne procesy             p 4mps

Wimmer
  Str 16 30 2hod XII Biostatistika              p 4mps


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra základov matematiky a didaktiky matematiky
(KZDM)

Berekova
  Pon 13 10 2hod  C1 Didaktika matematiky           c 4PCF
  Uto 12 20 1hod  C3 Didaktika matematiky           p 4PCF
  Uto 16 30 2hod  V Diplomovy seminar            s 5M*  5PCF
  Stv 9 00 2hod b303 Didaktika matematiky           c 4PCF

Brisudova
  Pon 9 50 2hod b304 Geometria                c 3PCF
  Stv 9 00 2hod b301 Geometria                c 3PCF

Dillingerova
  Uto 9 50 1hod b302 Didakticky sem. zo skol. mat. X     c 3PCF
  Uto 10 40 2hod VII Didaktika matematiky           c 4Md
  Uto 13 10 1hod  II Didakticky sem. zo skol. mat. X     c 3M*
  Str 14 50 1hod b302 Didakticky sem. zo skol. mat. X     c 3PCF
  Stv 8 10 1hod b303 Didaktika matematiky           c 4PCF

Feketeova
  Stv 8 10 2hod  IX Matematicka analyza           c 2MF
  Pon 9 50 2hod T65 Matematicka analyza           c 2MI

Foldesiova
  Pon 14 50 3hod  XI Zobrazovacie metody           c 1MD
  Uto 8 10 1hod  C2 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2PCF
  Uto 9 50 2hod VIII Aplikacie DG               c 3MD
  Uto 12 20 1hod b304 Didakticky sem. zo skol. mat. X     c 2PCF
  Str 15 40 1hod F247 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2MI1 2MI2

Frkova
  Uto 16 30 1hod VII Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1MI2
  Uto 17 20 1hod VII Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1MI1

Hecht
  Pon 15 40 2hod  C2 Linearna algebra             c 1PCF
  Pon 17 20 2hod  C2 Linearna algebra             p 1PCF

Jodas
  Stv 10 40 1hod b303 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 3PCF
  Stv 14 50 1hod  C3 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 3PCF
  Stv 15 40 1hod  C3 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 3PCF
  Stv 16 30 1hod  C3 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 3PCF
  Stv 17 20 2hod  C3 Vybrane partie z metodiky matematiky   v 3M*

Korenova
  Pon 14 50 2hod  H3 IKT                   s 3MF
  Str 12 20 2hod  H3 Didakticky softver            s 4M*
  Stv 14 50 2hod  H3 IKT                   s 3MD  3MT

Kostyrko
  Str 14 50 2hod  B Matematicka analyza           p 1M*
  Stv 8 10 2hod  F1 Matematicka analyza           p 1M*
  Stv 9 50 2hod F108 Vybrane partie z matematickej analyzy  p 4M*

Kremzarova
  Pon 14 50 1hod b446 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1PCF
  Pon 15 40 1hod b301 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1PCF
  Uto 15 40 1hod b446 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1PCF

Kupkova
  Uto 13 10 2hod  F2 Didaktika matematiky           c 4MI
  Str 9 00 2hod  IX Didaktika matematiky           c 4MT
  Stv 9 00 1hod  VI Didaktika matematiky           p 4MI  4MT
  Stv 14 00 1hod  XI Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2MF
  Stv 14 50 1hod  XI Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2MD  2MF
  Stv 15 40 1hod  XI Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2MD

Matlakova
  Pon 12 20 1hod b301 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2PCF
  Pon 14 00 1hod F247 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2MI1 2MI2
  Uto 10 40 1hod b302 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2PCF
  Stv 15 40 1hod b302 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2PCF

Petrasova
  Uto 16 30 1hod  VI Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1MF
  Uto 17 20 1hod  VI Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1MD  1MT

Rosa
  Uto 15 40 2hod F108 Matematicka analyza           p 2M*
  Stv 17 20 2hod F109 Hodnotenie a klasifikacia ako sucast ... v 3M*  3PCF

Slavickova
  Pon 14 50 2hod  B Matematicka analyza           c 1MI1
  Pon 11 30 2hod  XI Matematicka analyza           c 1MI2

Trencansky
  Uto 14 00 1hod III Didaktika deskriptivnej geometrie    p 4Md
  Uto 14 50 2hod III Didaktika deskriptivnej geometrie    c 4Md
  Uto 16 30 2hod  IV Diplomovy seminar            s 5M*  5PCF
  Str 8 10 2hod  IV Aplikacie DG               p 3MD
  Stv 17 20 2hod  V Aplikacie zobrazovacich metod      v 3M*  3PCF

Uhercikova
  Uto 9 50 1hod VII Didaktika matematiky           p 4MF  4Md
  Uto 16 30 2hod  X Didaktika matematiky           c 4MF

Vankus
  Uto 9 50 1hod  IX Didakticky sem. zo skol. mat.      c 3MI
  Stv 13 10 2hod  V Matematicka analyza           c 2MD
  Stv 16 30 1hod  VI Didakticky sem. zo skol. mat.      c 3MD  3MF  3M

Visnyai
  Pon 14 00 2hod  F2 Matematicka analyza           c 1MF
  Uto 9 00 1hod VII Vybrane partie z matematickej analyzy  c 4MF
  Uto 10 40 1hod  IX Vybrane partie z matematickej analyzy  c 4MI
  Uto 11 30 1hod  IX Vybrane partie z matematickej analyzy  c 4MT
  Uto 12 20 1hod  IX Vybrane partie z matematickej analyzy  c 4Md
  Str 16 30 2hod  V Matematicka analyza           c 1MD  1MT

Zavadova
  Pon 13 10 1hod b304 Geometria                c 2PCF
  Pon 15 40 1hod b304 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1PCF
  Uto 14 50 1hod  X Didakticky sem. zo skol. mat. X     c 1MD  1MF  1M
  Str 12 20 1hod  C3 Didakticky sem. zo skol. mat. X     c 1PCF
  Stv 13 10 1hod  I Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1MI*
  Stv 14 00 1hod  C2 Geometria                c 2PCF
  Stv 14 50 1hod  C2 Geometria                c 2PCF
  Stv 16 30 1hod b301 Didakticky sem. zo skol. mat. X     c 1PCF


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra informatiky
(KI)

Bebjak
  Uto 9 50 1hod  IV Pocitacove siete             c 4ips 5mng
  Uto 12 20 1hod  X Pocitacove siete             c 4ips 5mng
  Uto 14 00 1hod  IV Pocitacove siete             c 5ips
  Uto 14 50 3hod  C Pocitacove siete             p 4ips 5ips 5m
  Str 14 50 3hod  VI Formalne jazyky a automaty        p 4mim

Cervenka
  Pon 8 10 2hod  IV Objektova anal. a model.         p 4ips 5ips
  Pon 9 50 1hod  IV Objektova anal. a model.         c 4ips 5ips

Demeter
  Pon 9 50 2hod  H6 Programovaci jazyk C           c 1m1
  Pon 14 50 2hod  H6 Programovaci jazyk C           c 1m2
  Uto 9 50 2hod  H6 Programovaci jazyk C           c 1mef1

Duris
  Pon 15 40 2hod III Diplomovy seminar            s 5ita
  Uto 10 40 3hod  C Tvorba efekt. alg.            p 3bi  3i*

Dvorakova
  Str 17 20 1hod  IV Formalne jazyky a automaty        c 2i3

Forisek
  Pon 13 10 1hod VIII Formalne jazyky a automaty        c 2i*

Gajdosikova
  Stv 12 20 1hod  V Formalne jazyky a automaty        c 2i4

Hambalkova
  Str 17 20 3hod  VI Operacne systemy             p 4mim
  Stv 16 30 3hod  A Operacne systemy a siete         p 2m*

Hegedus
  Pon 17 20 1hod  I Strojove ucenie             v 4iui 5iui 4i
  Pon 18 10 1hod  I Strojove ucenie             c 4iui 5iui 4i
  Uto 11 30 2hod  II Strojove ucenie             p 4iui 5iui 4i

Chladny
  Uto 14 00 1hod VII Diskretna matematika           c 1i2
  Uto 14 50 1hod VII Diskretna matematika           c 1i3
  Uto 15 40 1hod XII Diskretna matematika           c 1i4
  Stv 8 10 2hod  II Teoria vypoc.              p 4itm 4itp
  Stv 11 30 2hod  II Teoria vypoc.              c 4itm 4itp

Kopacik
  Str 16 30 2hod  II Seminar z bezpecnosti OS         s 4ips 5ips

Kralovic
  Uto 8 10 3hod  C Uvod do distrib. alg.          p 3ita 4ita
  Stv 8 10 2hod M217 Paralelne architektury a programovanie  c 4ita 5ips
  Stv 10 40 2hod M217 Paralelne architektury a programovanie  c 4ips 5ips
  Stv 12 20 1hod  C Uvod do distrib. alg.          p 3ita
  Stv 14 00 1hod III Paralelne architektury a programovanie  v 4ips 4ita 5i

Kralovic ml.
  Str 14 50 1hod  XI Formalne jazyky a automaty        c 2i2

Mederly Pavol
  Uto 17 20 3hod  C Softwarove inzinierstvo         p 4ips 5ips

Minkwitz
  Uto 8 10 2hod  IV IT-systems                p 4ips 5ips

Mrazik
  Pon 8 10 2hod  A Uvod do internetu            p 1i*
  Uto 17 20 2hod  B Uvod do OOP               v 2i*  3ips 4i

Nyiri
  Pon 17 20 2hod  II Seminar system. admin.          s 4ips 5ips

Odrobina
  Pon 11 30 2hod  T3 Numericke metody             c 3fe  3foo 3f
  Stv 11 30 2hod f51 Numericke metody             p 3fe  3foo 3f

Olejar
  Pon 13 10 2hod  IV Kombinatoricka analyza          p 3itm 4itm
  Uto 8 10 2hod  A Principy pocitacov            p 1i*
  Stv 9 50 2hod  II Kombinatoricka analyza          p 3itm 4itm

Ostertag
  Pon 14 50 2hod  VI Programovanie              c 1m*
  Str 9 50 2hod III Programovanie              p 1m*

Pastorova
  Pon 11 30 2hod VIII Biologicky motivovana teoria jazykov   p 4itm 5itm
  Pon 14 10 2hod  I Biologicky motivovana teoria jazykov   p 4itm 5itm
  Pia 9 50 2hod VII Dynamicke internetove aplikacie     p 5mim
  Pia 11 30 2hod M217 Dynamicke internetove aplikacie     c 5mim

Privara

Prochazka
  Uto 13 10 2hod  VI Algoritmy a dat. struktury        p 3mim
  Uto 14 50 1hod  VI Algoritmy a dat. struktury        c 3mim
  Str 8 10 2hod  B Algoritmy a dat. struktury        p 2i*
  Stv 10 40 2hod  B Algoritmy a dat. struktury        p 2i*
  Stv 13 10 2hod  X Pocitacova algebra            p 5mms

Ricanyova
  Uto 13 10 2hod  V Uvod do databaz. sys.          c 2i3  2i4
  Uto 14 50 2hod M217 Uvod do databaz. sys.          c 2i3  2i4
  Uto 16 30 2hod M217 Uvod do databaz. sys.          c 2i3  2i4
  Stv 14 50 1hod  IV Teoria grafov              c 3ita
  Stv 15 40 1hod  V Teoria grafov              c 3bi  3ita 3i
  Stv 16 30 1hod III Teoria grafov              c 3itm

Risak
  Str 12 20 3hod F109 Hypermedialne sys.            p 4ips 5ips
  Stv 13 10 2hod F109 Hypermedialne sys.            s 4ips

Rovan
  Pon 8 10 2hod  B Formalne jazyky a automaty        p 2i*
  Str 15 40 1hod XII Formalne jazyky a automaty        c 2i1
  Stv 9 50 3hod  C Teoria paralel. vypoctov         p 3ita 4ita
  Pia 8 10 1hod  C Teoria paralel. vypoctov         c 3ita
  Pia 9 00 1hod  C Teoria paralel. vypoctov         c 3ita
  Pia 9 50 1hod  C Teoria paralel. vypoctov         c 4ita

Slastan
  Str 18 10 2hod  II Softwarove inzinierstvo         c 4ips

Skoviera
  Pon 15 40 2hod  II Diplomovy seminar            s 5itm
  Str 8 10 3hod  C Teoria grafov              p 3bi  3i*

Stanek M.
  Uto 14 00 2hod  II Kryptologia               v 4itm
  Stv 9 50 2hod  I Kryptologia               v 4itm
  Stv 14 50 1hod III Tvorba efekt. alg.            c 3itm
  Stv 15 40 1hod  IV Tvorba efekt. alg.            c 3ita
  Stv 16 30 1hod  V Tvorba efekt. alg.            c 3bi  3ita 3i

Sturc
  Pon 14 50 2hod  C Uvod do databaz. sys.          p 2i*
  Str 14 50 2hod III Diplomovy seminar            s 4ips
  Stv 14 50 2hod  VI Uvod do databaz. sys.          c 2i1  2i2

Suster
  Uto 9 50 2hod  V Diskretna matematika           c 1MI2
  Uto 11 30 2hod F109 Diskretna matematika           p 1FI  1MI*
  Uto 15 40 2hod  II Diskretna matematika           c 1FI  1MI1

Toman
  Uto 9 00 2hod  X Pravdepodobnostne metody         v 4itm
  Uto 11 30 1hod XII Diskretna matematika           c 1i1
  Str 8 10 2hod  A Diskretna matematika           p 1i*
  Str 13 10 2hod  XI Pravdepodobnostne metody         v 4itm
  Str 14 50 2hod  II Diplomovy seminar            s 4ita 4itm

Zervan
  Stv 16 30 2hod M217 Uvod do databaz. sys.          c 2i1  2i2
  Stv 18 10 2hod M217 Uvod do databaz. sys.          c 2i1  2i2


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra počítačovej grafiky a spracovania obrazu
(KPGSO)

Borovsky
  Uto 17 20 2hod M115 Pocitacova grafika            c 3FI  3MI
  Str 11 30 2hod M115 Pocitacova grafika            c 5MI
  Stv 11 30 2hod F328 Pocitacova grafika            p 3FI  3MI  5M
  Stv 14 50 2hod M115 Pocitacova grafika            c 3MI
  Pia 9 50 2hod  II Proceduralne textury           v 3ipg 3mpg 4i

Cunderlik
  Pia 9 50 2hod  XI Zakladne pojmy z bankovnictva      v 3ipg 3mpg 4i

Fano

Ferko A.
  Str 8 10 2hod VIII Graf. normy a systemy          p 4ipg 4mmpg 4m
  Str 14 50 2hod F328 Diplomovy seminar            s 4ipg 4mmpg 4m

Ftacnik M.
  Str 13 10 2hod  I Diplomovy seminar            s 5mpg
  Str 14 50 2hod  C Diplomovy seminar            s 5ipg
  Stv 13 10 2hod  VI Heuristicke metody            v 3mpg 4ipg 4m

Kotrec
  Pon 14 50 2hod F109 Open GL                 v 3ipg 3mpg 4i

Kys
  Uto 9 50 2hod T65 Teoria algoritmov a apl.grafov      v 3mpg 4mmpg 4m
  Pia 8 10 2hod F108 Teoria grafov              p 2m1  2m2  2m
  Pia 9 50 2hod XII Teoria grafov              c 2m1  2m2

Martinka
  Pon 9 50 2hod  II Fotorealisticke zobrazovanie       v 3ipg 3mpg 4i

Polec
  Uto 16 30 2hod  IX Kodovanie a spracovanie obrazu      v 3ipg 3mpg 4i

Ponik T.

Placek
  Pon 14 50 1hod M120 Technicke kreslenie           c 3MD

Regec

Samuelcik
  Str 8 10 2hod M217 Krivky a plochy v poc. graf.       c 4ipg

Slavkovsky

Sramek
  Str 11 30 2hod  V Vizualizacia viacrozmernych dat     v 4ipg 4mmpg 4m
  Str 13 10 2hod  V GNU/Linux, principy a prostriedky    v 3ipg 3mmpg 3m

Stanek S.
  Pon 9 50 2hod M115 Pocitacova grafika            c 4mng
  Uto 8 10 2hod  IX Pocitacova animacia           v 3ipg 3mpg 4i
  Str 8 10 2hod  X Pocitacova grafika            p 4mng
  Str 15 40 2hod M115 Pocitacova grafika            c 4mng
  Str 17 20 2hod M115 Pocitacova grafika            c 4mng

Zimanyi
  Pon 16 30 2hod VII Principy trojrozmer.analyzy obr.     v 3ipg 3mpg 4i
  Uto 9 50 2hod M115 Pocitacova grafika            c 3mpg 4mpg
  Uto 11 30 2hod M115 Pocitacova grafika            c 3mpg 4mpg
  Uto 14 50 2hod  V Pocitacova grafika            p 3ipg 4ipg
  Stv 8 10 2hod M115 Pocitacova grafika            c 3ipg 4ipg
  Stv 9 50 2hod M115 Pocitacova grafika            c 3ipg 4ipg
  Stv 14 50 2hod  X Pocitacova grafika            p 3mpg 4mpg


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra vyučovania informatiky
(KVI)

Baranovic

Blaho
  Pon 11 30 2hod  H3 IKT                   c 3FI  3MI
  Pon 15 40 2hod  IV Diplomovy seminar            s 5ips
  Uto 9 50 2hod  A Programovanie              p 1i*
  Uto 14 50 1hod  XI Diplomovy seminar            s 4FI  4MI
  Stv 9 50 2hod  A Programovanie              p 1i*
       4hod  ii Bakalar. projekt             s 4inv
  Pia 16 30 2hod  H6 Rocnikovy projekt            c 2i5

Cizmazia

Fraasova

Galik
  Stv 8 10 2hod  H6 Programovaci jazyk C           c 1mef2
  Stv 9 50 2hod  H3 IKT                   s 1MD  1MT
  Stv 12 20 2hod  H3 IKT                   s 1MF

Hanzel

Haskova
  Pon 9 50 2hod  H6 Programovaci jazyk C           c 1m1
  Pon 13 10 2hod  V Programovanie              p 1B*  1PCF 1M
  Uto 8 10 2hod  H3 Praktikum z programovania        c 1BI  1MI1
  Uto 11 30 2hod  V Programovanie              c 1i3
  Uto 15 40 2hod  H6 Programovaci jazyk C           c 1m3
  Stv 9 50 2hod  H6 Programovaci jazyk C           c 1mef2

Hrusecka
  Pon 9 50 2hod  H3 IKT                   s 2MD
  Pon 13 10 2hod III Programovanie              c 1FI  1MI2
  Pon 16 30 2hod  H3 IKT                   s 2MF
  Uto 8 10 2hod  H6 Praktikum z programovania        s 1FI  1MI2
  Uto 15 40 2hod  H3 Multimedia                p 4FI  3FI  3M

Hrusecky
  Pon 18 10 2hod  H3 Seminar z didaktiky informatiky     s 3FI  3MI
  Uto 11 30 2hod VIII Programovanie              c 1i4
  Pia 14 50 2hod  H6 Rocnikovy projekt            c 2i4
       4hod  ii Principy internetu            p 4inv

Chrobak
  Str 11 30 2hod  H6 Programovaci jazyk C           c 1mng1

Jaska
  Uto 8 10 3hod  I Pocitacove siete             p 4FI  4MI  5M
  Str 18 10 2hod  H3 Java                   p 4FI  4MI
  Stv 18 10 2hod  H3 Programovaci jazyk C           p 3FI  3MI

Kalas I.
  Pia 8 10 2hod  X Tvorba pedagogickeho software      p iDPS 3FI  3M

Koutny
  Pon 8 10 2hod  H6 Programovaci jazyk C           c 1mng2

Kubincova
  Pon 9 50 2hod F109 Programovanie              p 1PCF 1FI  1M
  Pon 11 30 2hod  H6 Programovanie              c 2MI
  Str 13 10 2hod  H6 Rocnikovy projekt            c 2i3
       4hod  ii Principy databaz             k 4inv
  Stv 8 10 2hod  X Programovanie              p 2MI

KVI
  Uto 17 20 2hod  I Propedeutika programovania        p 2MI

Lehotska
  Pon 8 10 2hod  H3 IKT                   s 1PCF 1FI  1M
  Pon 14 00 2hod T66 Programovanie              c 1i2
  Uto 9 50 2hod  H3 IKT                   s 1MI1
  Uto 14 00 2hod  H3 IKT                   s 1MI2
  Stv 13 10 2hod  H6 Rocnikovy projekt            c 2i1

Ludrovska

Nemethova
  Uto 11 30 2hod M208 Programovaci jazyk C           c 4mna
  Str 9 50 2hod M208 Databazy                 c 3mng

Pardubska
  Pon 10 40 2hod  I Teoreticka informatika          c 4FI  4MI
  Str 10 40 2hod  IX Teoreticka informatika          p 4FI  4MI
  Str 15 40 1hod VIII Diplomovy seminar            s 5MI
       4hod  ii Vybrane partie z informatiky       k 4inv

Petras
  Pon 8 10 2hod  H6 Programovaci jazyk C           c 1mng2
  Uto 9 50 2hod  H6 Programovaci jazyk C           c 1mef1
  Uto 15 40 2hod  H6 Programovaci jazyk C           c 1m3

Salanci
  Pon 14 50 2hod  H6 Programovaci jazyk C           c 1m2
  Pon 14 50 1hod III Principy pocitacov            c 3FI  3MI
  Uto 8 10 2hod III Principy pocitacov            p 3FI  3MI
  Str 9 50 2hod  A Programovanie              p 1m*
  Stv 9 50 2hod  H6 Programovaci jazyk C           c 1mef3
  Pia 8 10 2hod  H6 Rocnikovy projekt            c 2i2

Siska

Tomcsanyi
  Pon 14 50 2hod  X Systemove programovanie         p 4FI  4MI
  Pon 16 30 1hod  X Systemove programovanie         c 4FI  4MI

Tomcsanyiova

Varga
  Uto 17 20 2hod  H3 Propedeutika programovania        p 2MI1 2MI2

Wagner
  Str 8 10 2hod  H3 IKT                   c 2MI1
  Str 9 50 2hod  H3 IKT                   c 2MI1 2MI2

Winczer
  Str 11 30 2hod  I Diskretna matematika           p 2MI1 2MI2
  Str 14 00 2hod VIII Dejiny informatiky            p 5MI
  Stv 9 50 2hod T65 Funkcionalne programovanie        p 3bi  3itp 4i
  Stv 12 20 2hod III Diskretna matematika           c 2MI1
  Pia 11 30 4hod  H6 Rychlostne programovanie         s 3i*  4i*
       4hod  ii Funkcionalne programovanie        k 4inv

Zeman M.
  Pon 14 00 2hod VIII Programovanie              c 1i1


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Ústav aplikovanej matematiky
(UAM)

Brunovsky
  Pon 11 30 2hod F109 Diplomovy seminar            s 5mef
  Str 8 10 2hod F109 Stochasticke metody operacnej analyzy  s 4mef

Filo
  Pon 9 50 2hod M201 Klasicke metody riesenia DR       p 3mna
  Uto 14 50 2hod  A Matematicka analyza           p 1bm  1me*
  Str 13 10 2hod M201 Modely prudenia tekutin         p 4mmm
  Stv 11 30 2hod  F1 Matematicka analyza           p 1bm  1me*

Halicka
  Pon 9 50 2hod  V Optimalne riadenie            p 3mef 3mme
  Stv 9 50 2hod M201 DEA modely                p 4mef
  Pia 9 50 2hod M201 Semidefinitne programovanie       p 5mef

Kodnar
  Pon 8 10 2hod M201 Mechanika kontinua            p 4mmm
  Pon 11 30 2hod M201 Matematicke modely mechaniky       p 5mmm

Kollar R.
  Pon 16 30 2hod F108 Matematicka analyza           c 1mef2
  Str 14 50 2hod  X Matematicka analyza           c 1mef2

Kollar M.
  Pon 16 30 2hod F109 Matematicka analyza           c 1mef1
  Uto 15 40 2hod VIII Matematicka analyza           c 2mef1
  Uto 17 20 2hod VIII Matematicka analyza           c 2mef1
  Str 14 50 2hod  IX Matematicka analyza           c 1mef1

Kordos

Kossaczka
  Pon 8 10 2hod F108 Matematicka analyza           c 2mef2
  Pon 9 50 2hod III Matematicka analyza           c 1mef3
  Str 13 10 2hod XII Matematicka analyza           c 2mef2
  Str 14 50 2hod  V Matematicka analyza           c 1mef3

Krajcovic
  Str 14 50 2hod F108 Maticovy pocet              p 2bm  2me*
  Str 16 30 2hod F108 Doplnujuca matematika          c 1bm  1me*
  Stv 9 50 2hod F328 Linearna algebra a geometria       c 1mef2
  Stv 14 00 2hod  IX Linearna algebra a geometria       c 1mef1
  Stv 15 40 2hod  IX Linearna algebra a geometria       c 1mef3

Luptacik
  Pia 9 50 2hod F328 Seminar z ekonomie            s 4mef

Quittner

Revallo M.

Sevcovic
  Pon 9 50 2hod  B Matematicka analyza           p 2bm  2me*
  Pon 14 00 2hod XII Parcialne diferencialne rovnice     c 3mef
  Pon 15 40 2hod XII Parcialne diferencialne rovnice     c 3mef
  Str 9 50 2hod  F2 Matematicka analyza           p 2bm  2me*
  Stv 9 50 2hod  IV Parcialne diferencialne rovnice     p 3mef


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Ústav informatiky
(UI)

Beno
  Stv 8 10 2hod  H6 Programovaci jazyk C           c 1mef3

Borovansky
  Uto 11 30 2hod  H3 Funkcionalne programovanie        c 3itp 4itp
  Str 14 50 2hod  UI Systemy na prepisovanie termov      p 4itp

Gruska D.

Gruska J.
  Pon 15 40 2hod  UI Kvantove algoritmy a automaty      v 3iui 4iui 5i

Guller
  Str 14 50 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 2i1
  Str 15 40 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 2i2
  Str 16 30 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 2i3
  Str 17 20 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 2i4

Habdak
  Str 10 40 3hod VII Zaklady UI                p 3iui 4iui
  Pia 10 40 1hod  I Zaklady UI                c 3iui 4iui

Jajcayova
  Pon 14 50 2hod  V Matematika                c 1BI  1PCF
  Str 10 40 2hod  II Matematika                p 1BI  1PCF

Komara
  Str 14 50 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 2i1
  Str 15 40 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 2i2
  Str 16 30 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 2i3
  Str 17 20 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 2i4
  Stv 8 10 2hod  I Teoria vypocitatelnosti pre prog.    p 4itm 4itp
  Stv 11 30 2hod  H6 Teoria vypocitatelnosti pre prog.    c 4itm 4itp

Kovarova
  Uto 11 30 2hod  I Expertne systemy             p 4iui 5iui
  Uto 17 20 2hod F247 Expertne systemy             c 4iui 5iui

Lucny

Nagy J.
  Uto 17 20 2hod  H6 Interaktivne programovanie        c 4itp
  Str 8 10 2hod  I Interaktivne programovanie        p 4itp

Nagy M.
  Str 11 30 2hod III Rozpoznavanie reci            p 4iui 5iui
  Str 16 30 2hod  H3 Rozpoznavanie reci            c 4iui 5iui

Pospichal
  Uto 15 40 2hod  I Evolucne algoritmy            p 4iui 5iui

Ruisel
  Pon 17 20 2hod III Zaklady kognitivnej psychologie     p 3PCF 3iui 4i

Sefranek
  Pon 9 00 2hod  I Reprezentacia znalosti a inferencia   p 4iui
  Pon 10 40 2hod  I Reprezentacia znalosti a inferencia   p 4iui
  Pon 15 40 2hod  I Diplomovy seminar            s 5iui
  Uto 14 00 2hod  I Seminar z UI               s 3iui 4iui 5i
  Str 14 50 2hod  I Diplomovy seminar            s 4iui

Takac A.
  Stv 9 50 2hod  H6 Programovaci jazyk C           c 1mef3

Takac
  Uto 8 10 2hod F109 Kvalitativne modelovanie         p 4iui 5iui
  Uto 9 50 2hod F109 Kvalitativne modelovanie         c 4iui 5iui

Vittek
  Str 16 30 1hod  UI Systemy na prepisovanie termov      c 4itp
  Stv 14 50 2hod  H6 UNIX pre pouzivatelov          c 4mim 5mim 3i

Voda
  Str 9 50 2hod  B Logika pre informatikov         p 2i*


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Astronomický ústav
(AU)

Dzifcakova
  Pon 9 00 5hod F112 Teoreticka astrofyzika          p 4faa
  Uto 9 00 2hod F112 Slnecne ziarenie             v 4fzp
  Str 14 00 2hod F112 Slnecna korona              p 4faa 5faa

Gajdos S.
  Stv 11 30 1hod F112 Medziplanetarna hmota          p 4faa

Hajdukova
  Uto 13 10 2hod F112 Seminar                 s 4faa 5faa
  Stv 9 00 2hod F112 Nebeska mechanika            p 4faa
  Pia 13 10 3hod F112 Laboratorne prace            l 4faa

Heinzel
  Pia 9 00 2hod F112 Prenos ziarenia             p 4faa 5faa

Klacka
  Pon 14 00 2hod F112 Numericke metody v astronomii      p 4faa
  Pon 15 40 1hod F112 Numericke metody v astronomii      c 4faa
  Uto 8 10 5hod F112 Galakticka a mimogalakticka astronomia  p 5faa

Kornos
  Stv 10 40 1hod F112 Nebeska mechanika            c 4faa

Kulinova
  Uto 14 50 2hod F112 Kozmicka elektrodynamika         c 4faa

Palus
  Str 10 40 3hod F112 Kozmicka elektrodynamika         p 4faa

Porubcan V.
  Str 8 10 3hod F112 Zaklady astronomie a astrofyziky     p 3faa
  Stv 12 20 1hod F112 Medziplanetarna hmota          p 4faa
  Stv 13 10 2hod F112 Zaklady astronomie a astrofyziky     c 3faa


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra biofyziky a chemickej fyziky
(KBCHF)

Babincova
  Pon 9 50 2hod KBF Uvod do biomechaniky           v 4fmf
  Uto 8 10 2hod KBF Lipozomy v medicine           v 4fbf

Babinec
  Uto 8 10 4hod F328 Kvantova mechanika            p 3fmf

Bacharova
  Str 9 00 3hod MLC Elektrokardiografia           v 5fmf

Haverlik
  Uto 14 00 2hod KBF Programovanie              p 3fmf
  Str 15 40 2hod KBF Matematicke modelovanie biosystemov   c 4fmf
  Str 17 20 2hod KBF Databazy a IS v medicine         v 4fmf
  Stv 8 10 1hod KBF Numericke metody             p 3fbf
  Stv 9 00 1hod KBF Numericke metody             c 3fbf
  Stv 9 50 2hod KBF Matematicke modelovanie biosystemov   p 4fmf
  Stv 12 20 1hod F232 Zaklady modelovania           p 4fbf
  Stv 13 10 1hod F232 Zaklady modelovania           c 4fbf
  Stv 14 00 2hod KBF Diskretna matematika           p 2fmf

Hianik
  Uto 14 00 2hod F328 Biosenzory                v 4fbf 4fmf
  Str 14 00 2hod F247 Molekulova biofyzika           p 4fmf
  Stv 14 00 3hod F247 Bioenergetika              p 5fbf 5fzp 5f

Hubac
  Pon 13 10 2hod F232 Kvantova teoria             p 4fbf
  Pon 14 50 2hod KBF Kvantova mechanika            c 3fmf
  Pia 13 10 3hod KBF Mnohocasticove pristupy v KMF      v 5fbf

Chorvat
  Uto 8 10 2hod F247 Kvantitativne metody v medicine     p 5fmf
  Uto 12 20 2hod F232 Medicinska biofyzika           p 4fmf
  Uto 17 20 2hod KBF Radiacna biofyzika            v 4fmf
  Str 11 30 3hod KBF Aplikacia ultrazvuku v medicine     v 5fmf
  Str 14 00 3hod MLC Prakticka analyza spektier        v 5fbf 5fmf
  Stv 8 10 2hod F328 Experimentalne metody lek.fyz.      p 4fmf
  Stv 9 50 2hod F247 Molekulova dynamika           p 4fbf

Chorvat ml.
  Uto 12 20 3hod MLC Lasery v medicine            v 5fmf
  Str 11 30 3hod F328 Zaklady laserovej spektroskopie     v 5fbf 5fzp
  Stv 11 30 2hod  T3 Metody spracovania biosignalov      p 3ipg 3mpg 4f

Kovacova
  Str 11 30 2hod F107 Zaklady nukl. med. metod         v 4fmf

Kozlikova
  Pia 10 40 3hod KBF Elektromagneticke diagnostic. met.    v 5fmf

Krivanek
  Pon 12 20 3hod F350 Praktikum z elektroniky         l 4fmf
  Uto 9 50 3hod F350 Praktikum zo zakladov elektroniky    l 4fbf
  Stv 13 10 3hod F350 Praktikum zo zakladov elektroniky    l 4fmf
  Stv 16 30 2hod  T3 Spracovanie dat             c 5fbf

Kvasnicka
  Str 11 30 4hod F232 Struktura biomakromolekul        p 4fbf

Mach
  Pon 9 50 2hod F232 Teoreticke zaklady spektroskop. met.   v 4fbf
  Str 8 10 2hod F232 Fyzikalna chemia             p 3fbf 3fzp

Mateasik

Mazur

Melichercik M.
  Pon 13 10 2hod KBF Kvantova mechanika            c 3fbf

Redhammer

Richterova
  Pon 11 30 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2fmf 2fzp

Ruttkay
  Pia 8 10 3hod KBF Biofyzika virusov            v 5fbf 5fmf

Sikurova
  Uto 9 50 3hod KBF Fotobiologia               v 5fmf
  Str 9 50 2hod KBF Uvod do zamerania            s 3fbf
  Str 14 00 2hod f51 Fyzikalne analyticke metody       p 2fzp
  Stv 8 10 5hod F232 Diplomovy seminar            s 5fbf 5fmf
  Pia 10 40 3hod F232 Fotobiofyzika              v 5fbf

Urban J.
  Pon 8 10 2hod KBF Fyzika polymerov             v 4fmf
  Pon 14 50 3hod F350 Spec. prakt. z exp. metod        l 4fbf

Waczulikova
  Pon 14 50 3hod F107 Spec. prakt. z exp. metod        l 4fmf


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra fyziky plazmy
(KFP)

Brezna
  Pon 9 50 3hod F114 Praktikum z mechaniky a nukl. fyz.    l FMFI
  Pon 12 20 3hod F114 Praktikum z mechaniky a nukl. fyz.    l FMFI
  Str 12 20 2hod KFP Fyzika povrchov a met. ich analyzy    p 4fe  4fp

Foltin V.

Hajossy
  Uto 8 10 2hod f51 Mechanika a molekulova fyzika      p 1fzp
  Str 8 10 2hod  F2 Mechanika a molekulova fyzika      p 1FI  1MF  1f
  Str 10 40 2hod f51 Mechanika a molekulova fyzika      p 1fzp
  Stv 8 10 2hod B301 Fyzika                  p 2PCF
  Stv 10 40 2hod  F2 Mechanika a molekulova fyzika      p 1FI  1MF  1f

Hensel
  Str 15 40 1hod f51 Fyzikalne analyticke metody       l 2fzp

Ipolyi
  Pon 13 10 2hod b446 Fyzika                  c 1PCF
  Str 13 10 2hod b404 Fyzika                  c 1PCF

Jasik
  Pon 13 10 2hod b303 Fyzika                  c 1PCF
  Str 13 10 2hod c201 Fyzika                  c 1PCF

Kosinar
  Uto 13 10 2hod b303 Vybrane kapitoly z matematiky      p 1PCF
  Uto 17 20 2hod  A Pisomky                  1FI  1MF 1f*
  Str 9 50 2hod  V Mechanika a molekulova fyzika      c 1fmf
  Str 16 30 2hod  C3 Matematika pre fyzikov          p 1PCF
  Str 18 10 1hod  C3 Matematika pre fyzikov          c 1PCF
  Stv 14 50 2hod f51 Vybrane kapitoly z matematiky      c 1BI
  Pia 10 40 2hod B301 Vyberovy sem. z fyziky          s 1PCF

Lukac P.
  Uto 9 50 2hod f51 Seminar z fyziky plazmy         s 5fp
  Str 8 10 2hod f82 Vlny v plazme              p 4fp  5fp
  Str 10 40 2hod B301 Fyzika                  p 1PCF
  Stv 8 10 2hod f51 Seminar z plazmy             s 4fp
  Stv 13 10 2hod f51 Seminar z DRS              s FMFI
  Pia 9 00 2hod B301 Fyzika                  p 1PCF
  Pia 11 30 2hod f51 Vakuova technika             p 3faf 3fmg

Luknarova
  Uto 14 00 2hod f51 Diplomovy seminar            s 5fp
  Uto 16 30 2hod b404 Zaklady fyziky              p 1PCF

Macko
  Uto 13 10 2hod  C Mechanika a molekulova fyzika      c 1f1  1fzp
  Str 9 50 3hod f82 Praktikum z vakuovej fyz. a fyz. plazmy l 4fe  4fzp
  Str 15 40 2hod  XI Mechanika a molekulova fyzika      c 1f*

Mark
  Pon 16 30 2hod f51 Fyzika klastrov             p 4fp

Matejcik
  Str 9 50 3hod f56 Praktikum z vakuovej fyz. a fyz. plazmy l 4fp
  Str 13 10 2hod f196 Elementarne procesy v plazme       p 4fp

Pavlik
  Uto 15 40 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f1
  Str 16 30 2hod f51 Diplomovy seminar            s 5fmg
  Stv 14 50 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f2

Skalny
  Pia 9 00 3hod f51 Vyboje v plynoch a ich aplikacie     p 4fp
  Pia 12 20 2hod f196 Aplikacie fyziky plazmy         p 5fp

Veis
  Pon 9 50 2hod  VI Vlny a optika              p 2MF
  Pon 12 20 2hod f51 Diagnostika plazmy            p 4fp
  Pon 14 50 2hod f51 Experimentalne metody ...        p 4fp  4fzp
  Str 8 10 2hod f51 Vlny a optika              p 2MF
  Str 9 50 2hod  VI Vlny a optika              p 2fzp
  Str 11 30 2hod  UF Vlny a optika              p 2fzp

Zahoran
  Str 9 00 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f1
  Str 15 40 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f2
  Stv 8 10 6hod KFP Dipl. prace               l 5fp
  Stv 14 50 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f2


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra fyziky tuhých látok
(KFTL)

Bezak

Cicmanec

Dobrocka
  Uto 10 40 2hod f272 Dislokacie v polovodicoch        v 4ftl

Foltin J.
  Str 9 00 2hod f272 Magn. vlastnosti TL           p 4faf
  Pia 9 00 4hod f272 Fyzika tuhych latok           p 4ftl

Gasparik
  Pon 9 50 2hod f272 Fyzika tuhych latok           p 3fmg
  Stv 8 10 2hod F108 Zaklady FTL               p 3fe  3foo 3f
  Pia 14 00 2hod f272 Aplikacie FTL              v 5MF

Grajcar
  Uto 9 00 1hod f296 SVC                   l 4faf
  Str 14 00 2hod f272 Programovanie              p 4faf 4ftl
  Str 15 40 1hod f272 Programovanie              c 4faf 4ftl

Gregus J.
  Pon 9 50 3hod f295 Praktikum z FTL             l 4faf 4ftl
  Uto 9 50 2hod f296 Laboratorne prace            v 4faf

Hlubina
  Stv 10 40 2hod f272 Fyzika mnohych castic          v 4ftl

Jablocka

Kalavsky
  Uto 15 40 2hod f272 Fyzika tuhych latok           c 3faf 3ftl
  Str 16 30 3hod f272 Struktura a vlastnosti TL        p 5fzp
  Stv 16 30 2hod f272 Struktura a vlastnosti TL        c 5fzp
  Pia 15 40 3hod f272 Fyzika tuhych latok           p 3faf 3ftl

Kus
  Pon 8 10 2hod f272 Vakuova a kryogenna technika       v 4ftl
  Stv 8 10 3hod f272 Zaklady technologie pv materialov    p 4faf

Mahel

Markos

Mosko

Ozvold

Pisonova

Plecenik
  Pon 15 40 2hod f272 Experimentalne metody FTL        p 4ftl
  Uto 8 10 3hod f272 Polovodicove suciastky          p 4ftl
  Uto 13 10 3hod f272 Meracie metody pre AF          p 4faf
  Str 10 40 1hod f272 Diplomovy seminar            s 4faf

Urban V.
  Pon 14 00 2hod f272 Fyzika tuhych latok           c 4ftl
  Stv 9 00 2hod f295 Teoria grup vo FTL            v 4ftl

Vachula
  Pon 16 30 1hod f295 Uvod do fyziky kovov           p 3ftl
  Pon 17 20 2hod f272 Fyzika tenkych vrstiev          v 4ftl
  Uto 17 20 1hod f272 Elektronova mikroskopia         p 4faf
  Uto 18 10 1hod f272 Elektronova mikroskopia         c 4faf


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra geofyziky
(KGF)

Boda J.
  Pon 8 10 2hod III Geodynamika               p 4fg
  Str 8 10 2hod  F1 Zaklady ekonomie             p 1me* 1mn*
  Str 16 30 2hod III Ekonofyzika               p 5fmg
  Stv 8 10 2hod III Fraktaly a chaos             p 4fzp 5fg  5f

Brestensky
  Uto 9 50 2hod KGF vyuka                  p 5fg
  Uto 11 30 1hod KGF vyuka                  c 5fg
  Stv 9 50 2hod KGF Stavba Zeme               p 5fg

Gajdos V.

Hvozdara
  Uto 8 10 2hod KGF Elektromagneticke sondovanie Zeme    p 5fg
  Stv 13 10 2hod KGF vyuka                  p 3fg
  Stv 14 50 1hod KGF vyuka                  c 3fg

Janotka V. /KGF/

Kacmarikova
  Pon 9 50 2hod KGF Integralne transformacie         p 4fg
  Pon 11 30 1hod KGF Integralne transformacie         c 4fg
  Str 8 10 3hod KGF Statisticke metody            p 4fg
  Str 10 40 2hod KGF Statisticke metody            c 4fg

Kostecky

Kovac

Moczo
  Uto 13 10 3hod KGF Uvod do fyziky Zeme           p 3fg
  Str 14 50 2hod KGF Teoria elastickych vln a seizmologia   p 4fg
  Str 16 30 1hod KGF Teoria elastickych vln a seizmologia   c 4fg

Ondraskova
  Uto 9 00 1hod F209 Magneticke pole Zeme           c 4fg
  Stv 8 10 2hod KGF Magneticke pole Zeme           p 4fg

Rosenberg

Sefara

Sevcik
  Uto 9 50 2hod F209 Seminar                 s 4fg
  Uto 14 00 2hod F209 Seminar                 s 5fg

Turna


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra jadrovej fyziky
(KJF)

Antalic

Bednar

Betak
Str 14 00 2hod KJF Nerovnovazne jadr. reakcie  v 5fjf

Ciljak
  Pon 8 10 2hod  T3 Programovanie              c 1f2
  Pon 14 50 2hod  T3 Programovanie              c 1f2

Domin

Durana
  Pon 13 10 3hod F223 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3fg  3ftl
  Uto 14 00 3hod F223 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3ftf
  Str 9 00 3hod F223 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3fp
  Str 17 20 2hod B307 Matematika                c 1PCF
  Stv 12 20 3hod F223 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3fzp

Florek
  Pon 13 10 5hod F252 Specialne praktikum z jadrovej fyziky  l 4fjf
  Uto 11 30 2hod F327 Reaktorova fyzika            v 5fjf

Hlinka
  Uto 14 00 3hod F261 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3fjf
  Stv 8 10 2hod F327 Experimentalne metody jadr. fyziky    p 3fjf 3fmg
  Stv 12 20 3hod F262 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3fmk

Holy
  Pon 14 50 2hod F377 Radon - meranie a riziko         v 4fjf 4fzp
  Pon 13 10 1hod F377 Monitorovanie radioaktivity v ziv. prostr.p 4fzp 5fzp
  Uto 8 10 2hod F327 Radiacna enviromentalna fyzika      v 4fjf
  Str 10 40 1hod F377 Zivotne prostredie            p 3fzp
  Stv 10 40 2hod F377 Aplikacia radionucl. v praxi       v 5fjf

Chovan

Chudy
  Pon 9 00 2hod F377 Radiometricke merania            p 3fzp
  Pon 14 00 1hod F377 Monitorovanie radioaktivity v ziv. prostr. p 4fzp,5fzp
  Str 9 50 1hod F377 Zivotne prostredie            p 3fzp
  Stv 8 10 2hod F377 Zaklady dozimetrie            p 4fjf
  Stv 9 50 1hod F377 Zaklady dozimetrie            c 4fjf

Kollar Dus.
  Stv 13 10 2hod F361 Styk mikropoc. s prostredim       v 4 fjf

Masarik
  Pon 9 50 2hod F327 Jadrova a subjadr.fyz.          p 4fjf
  Pon 11 30 1hod F327 Jadrova a subjadr.fyz.          c 4fjf
  Stv 13 10 1hod F327 Seminar                 s 5fjf

Pisutova
  Uto 9 50 2hod F327 Atomova a jadrova fyzika         p 3FI  3MF
  Str 8 10 2hod F327 Atomova a jadrova fyzika         c 3FI  3MF
  Stv 10 40 1hod F327 Numericke metody v jadrovej fyzike 1   v 4fjf
  Stv 11 30 1hod F327 Numericke metody v jadrovej fyzike 1   c 4fjf
  Pia 9 50 2hod F327 Atomova a jadrova fyzika         p 3FI  3MF

Ruzicka J.

Saro
  Pon 10 40 2hod F377 Diplomovy seminar            s 5fjf
  Uto 13 10 2hod F327 Jadrove reakcie             p 4fjf
  Uto 14 50 1hod F327 Jadrove reakcie             c 4fjf
  Stv 14 00 1hod F327 Seminar                 s 5fjf

Simkovic
  Str 12 20 2hod F327 Modely atomoveho jadra          v 4fjf
  Stv 8 10 2hod F109 Matematicke metody fyziky        c 1f2

Sivo
  Pon 9 00 3hod F261 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3fmf
  Uto 9 50 3hod F261 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 5fzp
  Uto 14 00 3hod F222 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3foo
  Str 10 40 2hod F261 Fyzikalne praktikum           l 3fmg
  Stv 12 20 3hod F222 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3fbf
  Stv 14 50 2hod F327 Radioaktivita v zivotnom prostredi    v 3fjf

Smotlak

Stanicek
  Pon 13 10 3hod F261 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3faa 3fe
  Uto 14 00 3hod F262 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3fjf
  Stv 12 20 3hod F261 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3fmk
  Pia 8 10 2hod F377 Spektrometria vzbudenych stavov     v 4fjf

Stavina
  Pon 9 50 2hod  T3 Programovanie              c 1f1
  Pon 13 10 2hod  T3 Aplikacny software            v 3fjf
  Uto 8 10 2hod  T3 Programovanie              c 3fmg
  Uto 14 00 2hod  T3 Programovanie              c 1f3
  Uto 15 40 2hod  T3 Programovanie              c 1f1
  Str 9 50 2hod KJF Moderne trendy v pocitac. fyzike     v 5fjf

Sutiak

Sykora I.
  Pon 13 10 5hod KJF Specialne praktikum z jadrovej fyziky  l 5fjf
  Uto 10 40 2hod F377 Vybrane kapitoly spektrometrie gama ziar v 4fjf

Vanko
  Pon 8 10 2hod VIII Teoria kooperativnych hier        v 5mef
  Uto 8 10 3hod F377 Teoreticka jadrova a subjadrova fyzika  p 5fjf
  Str 8 10 2hod F377 Teoreticka jadrova a subjadrova fyzika  c 5fjf
  Pia 8 10 2hod F327 Neutrinova fyzika            v 5fjf

Tokar S.
  Str 9 50 2hod F327 Simulacie v jadrovej fyzike       p 5fjf

-----
  Uto 13 10 5hod KJF Specialne praktikum z jadrovej fyziky  l 5fjf


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra meteorológie a klimatológie
(KMK)

Benko
  Pon 14 00 4hod F360 Praktikum zo synoptickej meteorologie  l 4fmk

Damborska
  Uto 9 00 1hod F357 Dynamicka meteorologia          c 4fmk
  Uto 9 50 2hod F357 Statisticke metody v meteor. a klimat.  p 4fmk
  Uto 13 10 2hod F357 Statisticke metody v meteor. a klimat.  c 4fmk
  Stv 8 10 2hod F357 Zivotne prostredie            p 2fzp
  Stv 9 50 1hod B445 Meteorologia a klimatologia       c 2PCF

Gera ml.
  Str 8 10 2hod  T3 Programovanie a apl. soft.        c 3fmk
  Str 9 50 2hod F357 Metody num. mat. v meteorologii     p 4fmk
  Str 11 30 1hod F357 Metody num. mat. v meteorologii     c 4fmk

Hesek

Hrouzkova
  Str 13 10 3hod F360 Synopticka meteorologia         p 4fmk
  Stv 9 00 3hod F360 Dynamicka meteorologia          p 4fmk

Hrvol
  Uto 14 00 2hod F358 Meteor. pristroje a poz. met.      p 3fmk
  Stv 11 30 2hod F358 Opt. a el. javy v atmosfere       v 4fmk
  Pia 11 30 2hod F358 Zaklady meteor. a klim.         p 3fmk

Kremler
  Uto 10 40 1hod B445 Meteorologia a klimatologia       c 2PCF
  Uto 14 50 1hod B445 Meteorologia a klimatologia       c 2PCF
  Uto 15 40 1hod B445 Meteorologia a klimatologia       c 2PCF
  Uto 17 20 2hod  T3 Strojovy cas               c 3fmk 4fmk
  Str 8 10 2hod F357 GISS v met. a klim.           v 4fmk
  Stv 15 40 1hod B445 Meteorologia a klimatologia       c 2PCF
  Stv 16 30 1hod b304 Meteorologia a klimatologia       c 2PCF

Krajcik

Lapin
  Pon 9 50 3hod F357 Vseobecna a regionalna klimatologia   p 4fmk
  Stv 9 50 2hod F357 Aplik. klimatologia           v 5fzp

Matejka

Melo
  Pon 9 50 1hod b303 Meteorologia a klimatologia       c 2PCF
  Pon 10 40 1hod b303 Meteorologia a klimatologia       c 2PCF
  Pon 14 00 1hod F357 Metody klimatologickeho vyskumu     p 3PCF
  Pon 14 50 1hod F357 Metody klimatologickeho vyskumu     c 3PCF
  Str 15 40 2hod  C2 Meteorologia a klimatologia       p 2PCF
  Stv 9 50 2hod B301 Meteorologia a klimatologia       p 2PCF
  Stv 11 30 2hod F357 Metody klimat. vyskumu          v 3PCF

Petrovic P.
  Pon 12 20 2hod F357 Exper. a model. hydromet. bil.      v 4fmk

Tomlain
  Uto 8 10 1hod F357 Dynamicka meteorologia          p 4fmk

Zavodsky
  Uto 14 50 2hod F357 Chemizmus atmosfery           v 4fzp
  Uto 16 30 2hod B305 Meteorologia               p 2PCF


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra optiky
(KO)

Kaluzay
  Pon 8 10 5hod F225 Fyzika                  l 2PCF
  Pon 12 20 2hod f167 Technologie pre optiku          v 4foo
  Uto 12 20 2hod f167 Fyziologicka optika           v 5foo
  Pia 8 10 5hod F225 Fyzika                  l 2PCF

Konopka
  Uto 15 40 2hod f167 Kvantova optika             p 4foo

Mesaros
  Pon 13 10 5hod F225 Fyzika                  l 2PCF
  Uto 9 00 4hod f152 Praktikum z nelinearnej optiky      l 5foo
  Str 11 30 2hod f167 Diplomovy seminar            s 5foo
  Str 13 10 2hod f167 Meranie parametrov laseroveho ziarenia  v 4foo
  Stv 9 00 4hod f152 Diplomova praca             l 4foo
  Pia 8 10 2hod f167 Zvuk ako ekologicka zataz        v 4fzp 5fzp

Senderakova
  Pon 11 30 2hod  VI Vlny a optika              c 2f2
  Pon 14 00 2hod f167 Holografia a interferometria       p 4foo 4faf 4f
  Uto 9 00 4hod f144 Praktikum z vlnenia a optiky       l 4foo
  Stv 12 20 2hod f167 Opticke metody spracovania informacii  v 5foo
  Pia 8 10 2hod  XI Vlny a optika              c 2f1

Strba
  Pon 9 50 2hod  F2 Vlny a optika              p 2f*  2fmf
  Str 8 10 2hod f167 Kvantova elektronika           v 3fe  4foo 3f
  Str 9 50 2hod f167 Seminar z dip. prace           s 5foo
  Pia 9 50 2hod  F2 Vlny a optika              p 2f*  2fmf
  Pia 13 10 2hod f167 Kvantova elektronika           p 3fmg

Uherek
  Str 14 00 3hod FEI Optoelektronicke prenosove systemy    p 5foo

Vojtek
  Pon 9 00 2hod f167 Aplikovana nelinearna optika       v 4foo
  Uto 14 00 2hod f167 Prakticke vyuzitie laserov        v 5foo
  Str 12 20 1hod F261 Fyzikalne praktikum           l 3fmg
  Stv 9 50 2hod F224 Praktikum z vlnenia a optiky       l 2MF
  Stv 14 00 5hod F225 Fyzika                  l 2PCF
  Pia 9 50 2hod f167 Laserova technika            p 4faf 4foo

Zabudla
  Uto 8 10 5hod F225 Fyzika                  l 2PCF
  Pia 8 10 2hod XII Vlny a optika              c 2fmf


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra rádiofyziky
(KRF)

Fabo
  Uto 8 10 4hod KRF Praktikum z cislicovych obvodov     l 5fe
  Uto 13 10 2hod KRF Prevodniky a riadenie experimentu    p 5fe
  Uto 14 50 2hod KRF Automatizacia inzinierskych prac     p 4fe
  Str 13 10 4hod F321 Principy pocitacov            l 1i3
  Str 16 30 4hod F321 Principy pocitacov            l 1i4

Fischer
  Str 9 00 2hod KRF Mikroprocesorove systemy         p 5fe

Jarosevic
  Str 8 10 2hod f196 Statisticka radiofyzika         p 4fe
  Stv 9 00 2hod KRF Regulacia a regulacne systemy      p 5fe
  Stv 13 10 4hod F321 Principy pocitacov            l 1i5
  Stv 16 30 4hod F321 Principy pocitacov            l 1i6

Kohaut
  Pon 10 40 2hod f196 Elektricke merania a meracia technika  p 3fzp 4fe  4f
  Uto 8 10 3hod f186 Praktikum zo zakladov elektroniky    l 4fe  4fp
  Str 9 50 3hod f186 Praktikum zo zakladov elektroniky    l 4foo 4ftl
  Pia 8 10 2hod f196 Analyza el.sieti             c 4fe
  Pia 9 50 1hod f196 Analyza el.sieti             p 4fe

Kundracik
  Stv 10 40 2hod KRF Prenos a spracovanie signalov      p 5fe
  Stv 12 20 1hod KRF Problemy sucasnej fyziky         p 5fe
  Pia 10 40 2hod  C Programovaci jazyk C           p 2i*  4fe

Sura
  Str 15 40 2hod f196 Prvky elektronickych obvodov       p 4fe

Tirpak
  Uto 10 40 2hod f196 Elektronika velmi vysokych frekvencii  p 4fe  4fp  4f
  Str 10 40 2hod KRF Diplomovy seminar            s 5fe
  Stv 9 50 2hod f196 Elektronika velmi vysokych frekvencii  p 4fe  4fp  4f
  Stv 11 30 1hod f196 Elektronika velmi vysokych frekvencii  c 4fe  4fp  4f

Withalm


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra teoretickej fyziky
(KTF)

Balek
  Str 9 50 2hod f196 Kvantova teoria gravitacie        v 5ftf
  Str 13 10 2hod f132 Kvantova teoria pola           c 4ftf
  Str 14 50 2hod f125 Specialny seminar            s 5ftf
  Pia 11 30 2hod f132 Kozmologia                v 5faa 4faa 5f

Bona P.
  Uto 15 40 2hod f132 Vybrane matemat. ulohy vo fyz.      p 3mmm

Demetrian
  Pon 17 20 1hod f125 Teoreticka fyzika            c 4MF
  Stv 18.10 2hod B442 Matematika                c 1PCF

Dubnickova
  Pon 11 30 2hod F104 Uvod do fyziky elem. castic 1      v 3ftf
  Uto 8 10 2hod f132 Zaklady fyziky              v 3m**
  Str 8 10 2hod f132 Zaklady fyziky 1             c 3m**

Fecko
  Stv 8 10 3hod  F2 Teoreticka mechanika           p 2f*
  Stv 11 30 2hod f125 Konexie a kalibracne polia        v 4ftf
  Pia 9 50 2hod f125 Geometr.metody v klas.mechanike     v 4ftf

Kincel

Klein
  Pon 11 30 2hod f125 Kvantova mechanika            c 3fjf 3fmg 3f
  Stv 14 50 2hod  F1 Termodynamika a statisticka fyzika    c 3fbf 3fp  3f

Kochan

Kovarik
  Pon 13 10 2hod f125 Teoreticka mechanika           c 2f1

Masar
  Str 9 50 2hod  T3 Uvod do pocitacovej fyziky        c 3ftf
  Str 11 30 2hod  T3 Seminar z pocitacovej fyziky       s 5ftf
  Stv 11 30 2hod f132 Uvod do pocitacovej fyziky        p 3ftf

Matejka /KBFCHF
  Stv 8 10 2hod f125 Teoria kondenzovanych latok       c 4ftf

Medo
  Pia 8 10 2hod f125 Kvantova mechanika            c 3fbf 3fe  3f
  Pia 9 50 2hod  X Kvantova mechanika            c 3fg  3foo 3f

Mojzis
  Uto 9 50 2hod f132 Uvod do standardneho modelu       v 5ftf
  Uto 11 30 2hod f125 Kvantova teoria pola           p 4ftf
  Pia 9 50 2hod f132 Uvod do standardneho modelu       v 5ftf
  Pia 11 30 2hod f125 Kvantova teoria pola           p 4ftf

Noga
  Pon 9 50 2hod f132 Teoria kondenzovanych latok       p 4ftf
  Uto 9 50 2hod f125 Metody funkc. integralu vo fyzike    v 4ftf
  Str 9 50 2hod f132 Teoria kondenzovanych latok       p 4ftf

Polak
  Uto 8 10 2hod f125 Matematicka fyzika            c 4ftf
  Str 9 50 2hod f125 Teoreticka mechanika           c 2f2

Sebesta
  Pon 13 10 2hod f126 Dejiny fyziky              p 2MF
  Pon 15 40 2hod f126 Z dejin fyziky na Slovensku       v 5M*
  Uto 14 50 2hod f125 Teoreticka fyzika            p 4MF
  Uto 16 30 2hod f126 Historia fyzikalnych teorii       v 4ftf

Severa
  Pon 11 30 2hod f132 Uvod do klasickej matematiky       v 4ftf
  Pon 14 50 3hod f132 Reprezentacie konecnych a komp. grup   v 4ftf

Stano P.

Tokar
  Str 8 10 2hod f125 Termodynamika a statisticka fyzika    c 3fg  3fjf 3f

Turansky
  Uto 16 30 3hod b446 Matematika                c 1PCF
  Stv 16 30 2hod  F1 Termodynamika a statisticka fyzika    c 3fe  3fzp 3f


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra základov fyziky a didaktiky fyziky
(KZDF)

Bellus
  Pon 10 40 2hod f126 Jednoduche experimenty          p 4MF
  Str 14 00 2hod f126 Experimentalne metody skolskej fyziky  p 5MF
  Str 16 30 2hod F232 Fyzika                  v 1MI*
  Str 18 10 1hod F232 Fyzika                  c 1MI*

Bohm
  Str 14 00 2hod  F2 Matematicke metody fyziky        p 1f*
  Str 16 30 2hod F328 Mechanika a molekulova fyzika      c 1FI  1MF
  Stv 15 40 2hod  I Vlny a optika              c 2MF
  Stv 17 20 2hod  I Matematicke metody fyziky        c 1f1
  Stv 19 00 1hod  I Vypoctove cvicenie            c 2MF

Danisovic

Demkanin
  Pon 9 00 2hod f126 Ziacka zaujmova cinnost         p 4FI  4MF
  Uto 13 10 2hod F145 Specialne praktikum skolskych pokusov  l 4MF

Grnova
  Str 9 50 2hod F218 Aplikacie didaktickej techniky      l 3FI  3MF
  Pia 9 50 2hod F218 Aplikacie didaktickej techniky      l 4MF

Hornansky
  Str 9 00 2hod f126 Riesenie fyzikalnych uloh        s 4FI  4MF
  Str 11 30 2hod f126 Riesenie fyzikalnych uloh        s 5MF
  Stv 9 50 2hod f126 Riesenie fyzikalnych uloh        s 5fmg 5ftf
  Stv 11 30 2hod f126 Vybrane kapitoly z fyziky        p 5MF

Horvath
  Uto 8 10 2hod F114 Praktikum z mechaniky          l 1MF
  Uto 13 10 2hod F151 Specialne praktikum skolskych pokusov  l 4FI  4MF
  Stv 11 30 1hod  I Seminar zo skolskej fyziky        s 3fmg 3fzp
  Stv 12 20 1hod  I Seminar zo skolskej fyziky        s 2MF
  Stv 15 40 1hod F328 Seminar zo skolskej fyziky        s 3FI  3MF

Hympanova
  Pon 9 00 3hod F145 Specialne praktikum skolskych pokusov  l 5MF

Chalupkova
  Uto 10 40 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4FI  4MF
  Stv 9 00 3hod F145 Specialne praktikum skolskych pokusov  l 5MF

Kosinarova
  Pon 9 50 2hod F247 Kalkulus pre nematematikov        p 1MF
  Uto 9 50 2hod F247 Matematika pre fyzikov          p 1FI  1MF
  Uto 11 30 1hod F247 Vypoctove cvicenie            c 1FI  1MF
  Uto 13 10 1hod F247 Matematika pre fyzikov          c 1FI  1MF
  Str 9 50 2hod F247 Matematika pre fyzikov          p 2MF

Koubek
  Uto 8 10 2hod f126 Didaktika fyziky             s 5MF
  Uto 9 50 1hod f126 Didaktika fyziky             p 5MF

Lapitkova
  Uto 13 10 2hod f126 Diplomovy seminar            s 5MF
  Pia 9 50 2hod f126 Fyzika ako zaklad prir. vzdelania    p 5MF
  Pia 11 30 2hod f126 Netradicne vyucovacie postupy      p 4FI  4MF

Pisut
  Uto 9 50 2hod  F1 Kvantova mechanika            p 3f***
  Stv 9 50 2hod  F1 Kvantova mechanika            p 3f***
  Pia 9 50 2hod F247 Zaklady skolskeho managementu      v 5MF
  Pia 11 30 2hod F247 Vybrane kapitoly z fyziky        v 4fjf

Plesch

Sedivy
  Uto 16 30 2hod b304 Fyzika                  c 1PCF
  Stv 15 40 2hod b303 Fyzika                  c 1PCF

Zrubakova
  Uto 8 10 2hod F113 Praktikum z mechaniky          l 1MF
  Str 9 50 2hod F114 Praktikum z mechaniky          l 1FI  1MF
  Stv 8 10 2hod F114 Praktikum z molekulovej a atomovej fyz. l 3FI  3MF


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Ústav fyziky
(UF)

Benovic
  Pia 10 40 2hod f196 Bezpecnost prace             p 4fzp 5fzp

Bosko
  Uto 8 10 5hod f73 Lab. cvicenie z fyziky          l PCF

Cernak
  Uto 12 20 2hod f51 Formovanie vybojov            p 4fp  5fp

Cerny V.
  Uto 8 10 2hod  F1 Termodynamika a statisticka fyzika    p 3f***
  Str 11 30 2hod  F2 Termodynamika a statisticka fyzika    p 3f*** 4fmg
  Str 14 50 2hod f132 Kmity a vlny v systemoch         p 4mmm
  Str 16 30 2hod f132 Pocitace v realnom svete         v 3bi  3i*  4i
  Pia 8 10 2hod f152 Fyzika okolo nas             v 4MF

Choma

Kovacik
  Uto 8 10 5hod f73 Laboratorne prace            l 2PCF

Lucan
  Stv 14 00 3hod  T3 Zaklady prace s PC            c 1fzp
  Pia 8 10 2hod  T3 Operacne systemy a siete         p 3fmg 3mng
  Pia 9 50 2hod  T3 Operacne systemy a siete         p 3fmg 3mng
  Pia 14 50 3hod F327 Multimedia                c 5i*  4ipg 4m

Martisovits V.
  Pon 9 00 4hod f51 Experimentalne vademecum         p 4fzp 5fzp

Morva
  Uto 8 10 3hod f196 Vyboje v plynoch a ich aplikacie     p 4fzp
  Str 9 00 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f1
  Str 15 40 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f2

Morvova
  Uto 9 00 4hod  UF Diplomova praca             c 5fzp
  Uto 14 00 4hod  UF Diplomova praca             c 4fzp
  Str 9 00 2hod  UF Zivotne prostredie            p 1fzp
  Str 14 50 2hod  UF Fyzika a chemia atmosfery        p 4fp  5fp
  Pia 11 30 8hod  UF Diplomova praca             c 5fzp

Pikna
  Pon 9 00 3hod F262 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3fmf

Sitar
  Stv 13 10 2hod F377 Interakcia ziarenia s latkou       v 3fjf
  Uto 15 40 2hod F377 Detekcne metody fyz.vys.energii     v 4fjf

Szarka
  Str 8 10 5hod F252 Specialne praktikum z jadrovej fyziky  l 4fjf

Varga
  Pia 8 10 5hod f73 Lab. cvicenie z fyziky          l PCF

Zahoranova
  Pon 8 10 5hod f73 Matematika                 2PCF
  Pon 13 10 5hod f73 Laboratorne prace            l 2PCF
  Stv 14 00 5hod f73 Laboratorne prace            l 2PCF


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra humanistiky
(KH)

Hennelova
  Pon 15 40 2hod F232 Psychologia v skolskej praxi       v 5M*
  Str 9 00 2hod  II Psychologia               s 1BI  1MI2
  Str 12 20 2hod  II Psychologia               s 1PCF 1FI  1M

KH
  Pon 13 10 2hod  X Pedagogika                s 4MT 4MD 4MF
  Str 15 40 2hod  IV Pedagogika                s 4MI
  Stv 11 30 2hod F108 Pedagogika                p 4MF  4MI  4M

Kamhal
  Pon 14 00 2hod  KH Filozoficke koncepcie vyznamu      v 4FI  4f*  4i
  Pon 16 30 2hod  VI Filozofia jazyka-teor. rec. aktov    v 5M*  5f**
  Pon 18 10 2hod  VI Uvod do filozofie jazyka         v 3iui 4iui 5i
  Pia 9 00 2hod  VI Problemy analyt. filozofie        v FMFI
  Pia 10 40 2hod  VI Ludwig Wittgenstein           v FMFI

Kvasz
  Pon 16 30 2hod  V Dejiny matematickej analyzy       v 5M*
  Pon 18 10 2hod  V Dejiny geometrie             v FMFI 3ipg 4i
  Pia 9 00 2hod  IV Dejiny algebry              v FMFI
  Pia 10 40 2hod  IV Seminar z filozofie matematiky      s FMFI

Nemeth
  Pon 15 40 2hod  KH Etika a profesna etika          v 2*  3*  4M
  Pon 17 20 2hod F232 Kapitoly z etiky             v 5M*
  Pia 9 00 2hod III Filozoficka propedeutika         v FMFI
  Pia 10 40 2hod III Teoria racionalneho konania       v FMFI

Rybar J.
  Pon 16 30 2hod F328 Piagetova epistemologia         v 5M*  5f**
  Stv 14 00 2hod F108 Vybrane problemy z kognitivnych vied   v FMFI 3iui 4i
  Pia 9 00 2hod  V Dejiny vedeckeho a filozof. myslenia   v FMFI
  Pia 10 40 2hod  V Uvod do Piagetovej epistemologie a psych v FMFI

Teplanova
  Pia 9 50 2hod F108 Vedecka show ...             v FMFI
  Pia 11 30 2hod F108 Fyzika zazitkom             v FMFI


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra jazykov
(KJ)

Erdelyi
  Pon 14 50 2hod F246 Anglicky jazyk              c 2mng
  Str 14 50 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1m*
  Str 16 30 2hod F247 Anglicky jazyk              c 1m*
  Str 18 10 2hod F246 Anglicky jazyk              c 2*
  Stv 8 10 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1m*
  Stv 10 40 2hod III Anglicky jazyk              c 1mn*

Gombarik
  Pon 8 10 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1me*
  Pon 11 30 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1me*
  Uto 8 10 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1me*
  Stv 8 10 2hod f283 Anglicky jazyk              c 2me*
  Stv 9 50 2hod F246 Anglicky jazyk              c 2me*
  Stv 11 30 2hod F247 Anglicky jazyk              c 2me*

Ilcikova
  Pon 14 50 2hod F247 Anglicky jazyk              c 2MD  2MF  2M
  Pon 16 30 2hod F246 Anglicky jazyk              c 2m*
  Uto 14 50 2hod f283 Anglicky jazyk              c 2m*
  Str 16 30 2hod F246 Anglicky jazyk              c 2i*
  Str 18 10 2hod f283 Anglicky jazyk              c 2*
  Stv 11 30 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1i*

Klatikova
  Str 9 50 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1i*
  Str 11 30 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1i*
  Stv 14 50 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1MI*
  Stv 16 30 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1M* 1FI 1fzp
  Pia 9 .50 2hod F328 Rusky jazyk			   c 2 vsetky skupiny
  Pia 11.30 2hod F328 Ruskz jazyk			   c 2 vsetky skupiny

Minarikova
  Pon 9 50 2hod f283 Anglicky jazyk              c 2i*
  Pon 14 50 2hod f283 Anglicky jazyk              c 2mng
  Pon 16 30 2hod f283 Anglicky jazyk              c 2f*
  Uto 18 10 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1***
  Stv 9 50 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1mn*
  Stv 13 10 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1f**
  Stv 11.30 2hod.f287 Slov. jaz.			    c 1zahranicni stud.

Pazitkova
  Pon 9 50 2hod F246 Anglicky jazyk              c 2i*
  Pon 14 50 2hod F328 Anglicky jazyk              c 2MD  2MF  2m
  Uto 15 40 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1MT  1m*
  Str 14 50 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1i*
  Str 16 30 2hod f283 Anglicky jazyk              c 2MD  2MF  2M
  Stv 11 30 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1i*
  Stv 13 10 2hod F328 Anglicky jazyk              c 1f**

Vilasek
  Pon 14.50 2hod  IV francuzsky jaz. MP		    c 2***
  Pon 16 30 2hod  IX Nemecky jazyk              c 2i*
  Pon 18.10 2hod F246 nemecky jaz.Z		        c 2 vsetky sk.
  Uto 18.10 2hod F246 nemecky jaz MP		        c 2 vsetky sk.
  Pia 9.00 2hod F246 francuzsky jaz.Z   	        c 2 vsetky sk.
  Pia 10.40 2hod F246 francuzsky jaz. MP		    c 2 vsetky sk.
  Pia 12.20 2hod F246 nemecky jaz. P		        c 2 vsetky sk.

Zemanova
  Pon 18 10 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1***
  Str 9 50 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1i*
  Str 11 30 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1i*
  Stv 13 10 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1f**
  Stv 14 50 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1MD  1MF  1M
  Pia    2hod    Anglicky jaz.		        c PGS


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu: 30.10.2003.