Rozvrhy ucitelov podla katedier
Letný semester 2008/2009

Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie
(KAFZM)

Bašták Ďurán Ivan
  Stv 10 40 2h v F1-360 M-FYMK-009 Praktikum zo synoptickej meteorológie (1)     3f*
  Pia 12 20 2h v F1-360 M-FYMK-009 Praktikum zo synoptickej meteorológie (1)     3f*

Benko Martin
  Pon 12 20 2h p F1-360 2-FMK-242 Letecká meteorológia                5fmk
  Stv 14 50 3h l F1-360 2-FMK-104 Praktikum zo synoptickej meteorológie (3)      4fmk

Bielik Miroslav
  Uto 9 00 1h p F1-209 2-FGF-209 Regionálny geofyzikálny model            5fg

Brestenský Jozef
  Pon 9 00 3h p F1-209 2-FGF-207 Štruktúra Zeme                   5fg
  Pon 11 30 1h p F1-209 2-FGF-208 Fyzika planetárnych telies             5fg
  Stv 9 50 3h p G-213 N-bGAF-001 Aplikovaná fyzika                 3Pgl
  Stv 13 10 2h s F2-s110 2-FGF-137 Seminár z geomagnetizmu              4fg

Brimich Ladislav
  Pon 12 20 2h p F2-s110 2-FGF-112 Tiažové pole a tvar Zeme              4fg

Damborská Ingrid
  Pon 11 30 2h p F1-357 2-FMK-113 Fyzika oblakov a zrážok               4fmk
  Uto 10 40 2h p F1-357 2-FMK-112 Fyzika hraničnej vrstvy atmosféry          4fmk
  Uto 12 20 1h c F1-357 2-FMK-112 Fyzika hraničnej vrstvy atmosféry          4fmk
  Uto 13 10 2h p F1-358 M-UVFY-040 Základy meteorológie                5uMF
  Str 9 00 1h c F1-357 2-FMK-106 Štatistické metódy v meteorológii a klimatológii (2 4fmk
  Str 9 50 2h p F1-357 2-FMK-106 Štatistické metódy v meteorológii a klimatológii (2 4fmk
  Str 13 10 2h c F1-367 M-UVFY-040 Základy meteorológie                5uMF

Dudík Jaroslav
  Pon 11 30 2h c F1-112 2-FAA-102 Teoretická astrofyzika (2)             4faa
  Uto 15 40 2h c F1-112 1-FYZ-430 Základy astronómie a astrofyziky (2)        3f*

Dzifčáková Elena
  Pon 9 00 3h p F1-112 2-FAA-102 Teoretická astrofyzika (2)             4faa

Galád Adrián
  Uto 11 30 2h p F1-112 2-FAA-145 Asteroidy                      4faa 5faa
             M-FYAA-089 Asteroidy                     4faa 5faa

Gális Martin
  Pon 16 30 2h p F1-209 2-FGF-238 Teplota a tepelný tok v Zemi            5fg

Gera Martin
  Pon 9 00 2h p F1-357 2-FMK-108 Metódy numerickej matematiky (2)          4fg 4fmk 5fmk
  Pon 10 40 1h c F1-357 2-FMK-108 Metódy numerickej matematiky (2)          4fg 4fmk 5fmk
  Stv 9 50 3h p F1-357 2-FMK-111 Dynamické predpovedné metódy            4fmk
  Pia 9 00 4h v F1-360 1-FYZ-580 Dynamická meteorológia (1)             3f*

Hajduková Mária
  Str 13 10 2h s F1-112 2-FAA-121 Seminár z astronómie a astrofyziky (2)       4faa
             2-FAA-221 Seminár z astronómie a astrofyziky (4)       5faa

Hensel Karol
  Str 12 20 2h v B2-446 1-UBZ-007 Vývinová biológia                  3uBI

Hrvoľ Ján
  Uto 17 20 2h v F1-357 1-FYZ-515 Základy meteorológie a klimatológie         1f*
  Str 14 00 2h v F1-358 1-FYZ-520 Meteorologické prístroje a pozorovacie metódy    1f*
  Stv 10 40 2h s F1-358 2-FMK-921 Diplomový seminár (2)                5fmk
             M-FYMK-051 Diplomový seminár (2)               5fmk
  Stv 12 20 2h p F1-358 2-FMK-245 Zvláštnosti mestskej klímy             5fmk

Jurašek Marián
  Str 8 10 2h p F1-367 2-FMK-246 Metódy diaľkovej detekcie v meteorológii      5fmk

Klačka Jozef
  Str 8 10 5h k F1-112 2-FAA-125 Galaktická a mimogalaktická astronómia (1)     4faa
             M-FYAA-043 Galaktická a mimogalaktická astronómia (1)     4faa

Kocifaj Miroslav
  Pia 9 00 2h p F1-112 2-FAA-202 Rozptyl svetla malými časticami           5faa 4faa

Kornoš Leonard
  Stv 11 30 1h c F1-112 2-FAA-106 Nebeská mechanika (2)                4faa
  Stv 13 10 2h p F1-112 2-FAA-106 Nebeská mechanika (2)                4faa
  Pia 16 30 2h l F1-112 2-FAA-130 Laboratórne práce (1)                4faa

Kostecký Pavel
  Uto 9 00 3h l F2-s110 2-FGF-106 Meranie a spracovanie geofyzikálnych údajov (2)  4fg
  Str 16 30 2h p F2-s110 2-FGF-159 Elektromagnetické vlny v dutinovom rezonátore   4fg

Košinár Ivan
  Pon 9 50 2h p Ch1-2 N-bCXX-005 Fyzika (2)                     1Pch*
  Str 9 50 3h p F2-167 N-bUXX-013 Základy fyziky (2)                 1Pu*
  Str 15 40 2h c Ch1-2 N-bCXX-005 Fyzika (2)                     1Pbch
  Stv 13 10 2h s Ch1-3 N-bCXX-030 Výberový seminár z fyziky (2)           1Pch*

Kováčová 
  Pia 13 10 2h p F1-209 2-FGF-102 Matematické metódy v geofyzike (2)         4fg
  Pia 14 50 1h c F1-209 2-FGF-102 Matematické metódy v geofyzike (2)         4fg

Kremler Martin
  Uto 14 00 2h p F1-367 2-FMK-114 Šírenie exhalátov v atmosfére            4fmk
  Uto 15 40 1h c F1-367 2-FMK-114 Šírenie exhalátov v atmosfére            4fmk
  Str 14 50 2h v F1-367 M-FYMK-054 Ekologické problémy znečistenia ovzdušia      5fmk
  Stv 9 00 2h s F1-360 2-FMK-204 Seminár z meteorológie (2)             5fmk
             M-FYMK-049 Seminár z meteorológie (2)             5fmk

Kristek Jozef
  Uto 13 10 2h p F2-s110 2-FGF-110 Seizmické vlny a fyzika zemetrasení (1)      4fg
  Uto 14 50 1h c F2-s110 2-FGF-110 Seizmické vlny a fyzika zemetrasení (1)      4fg
  Str 13 10 2h p F2-s110 2-FGF-156 Seizmológia silných pohybov a lokálne efekty zemet 4fg
  Str 14 50 2h p F2-s110 2-FGF-135 Numerické simulácie seizmických vlnových polí (1) 4fg
  Stv 9 00 2h s F2-s110 2-FGF-138 Seminár zo seizmológie               4fg

Kulinová Alena
  Uto 9 00 2h p F1-112 2-FAA-112 Kozmická elektrodynamika (2)            4faa
  Uto 10 40 1h c F1-112 2-FAA-112 Kozmická elektrodynamika (2)            4faa

Lapin Milan
  Uto 9 00 2h p F1-357 2-FMK-110 Klíma strednej Európy a Slovenska          4fmk
  Stv 9 00 2h p F1-367 2-FMK-248 Medzinárodné aspekty klimatológie          5fmk
             M-FYMK-060 Medzinárodné aspekty klimatológie         5fmk
  Stv 13 10 2h s F1-357 2-FMK-207 Seminár z klimatológie               5fmk
             M-FYMK-050 Seminár z klimatológie               5fmk

Leštinská Lenka
  Uto 9 50 2h c B1-501 N-bCXX-005 Fyzika (2)                     1Pch

Leštinský Michal
  Uto 12 20 2h c B2-304 N-bCXX-005 Fyzika (2)                     1Pch

Matejka František
  Stv 15 40 2h p F1-357 2-FMK-247 Mikroklíma rastlinných porastov           5fmk
             M-FYMK-059 Mikroklíma rastlinných porastov          5fmk

Melo Marián
  Uto 13 10 2h p F1-357 N-mZFG-011 Vybrané problémy z klimageografie         4Pfgg
  Uto 14 50 1h c F1-357 N-mZFG-011 Vybrané problémy z klimageografie         4Pfgg
  Str 11 30 2h p F1-360 2-FMK-146 Geografia pre fyzikov                4fmk
  Str 13 10 1h p F1-360 2-FMK-146 Geografia pre fyzikov                4fmk
  Pia 9 00 2h p F1-357 2-FMK-251 Vybrané problémy z meteorológie a klimatológie   5fmk

Moczo Peter
  Uto 9 50 2h s F1-209 2-FGF-206 Geofyzikálny diplomový seminár (2)         5fg
  Uto 13 10 2h p F2-s110 2-FGF-110 Seizmické vlny a fyzika zemetrasení (1)      4fg
  Uto 14 50 1h c F2-s110 2-FGF-110 Seizmické vlny a fyzika zemetrasení (1)      4fg
  Str 13 10 2h p F2-s110 2-FGF-156 Seizmológia silných pohybov a lokálne efekty zemet 4fg
  Stv 9 00 2h s F2-s110 2-FGF-138 Seminár zo seizmológie               4fg
  Stv 17 20 2h p F2-s110 1-FYZ-475 Mechanika kontinua a hydrodynamika (1)       2f*

Morva Imrich
  Pia 13 10 3h p F2-oFZP 1-FYZ-750 Automatizované meracie a riadiace systémy     1f*

Ondrášková Adriena
  Str 9 00 2h p F2-s110 2-FGF-111 Magnetické pole Zeme                4fg
  Str 16 30 2h p F2-s110 2-FGF-159 Elektromagnetické vlny v dutinovom rezonátore   4fg
  Stv 13 10 2h s F2-s110 2-FGF-137 Seminár z geomagnetizmu              4fg

Pažák Peter
  Stv 8 10 2h c F2-T3 1-FYZ-165 Základy programovania                1f1

Pongrác Branislav
  Uto 12 20 2h c B2-304 N-bCXX-005 Fyzika (2)                     1Pch

Porubčan Vladimír
  Stv 9 50 2h p F1-112 M-FYAA-097 Populácia meteoroidov               4faa
  Pia 10 40 2h p F1-112 M-FYAA-098 Meteority                     5faa 4faa

Sokol Alois
  Uto 14 50 3h v F1-360 1-FYZ-585 Synoptická meteorológia (1)             3f*
  Str 14 00 2h p F1-360 2-FMK-249 Fyzika konvektívnych javov v atmosfére       4fmk 5fmk

Ševčík Sebastián
  Uto 9 50 2h s F1-209 2-FGF-206 Geofyzikálny diplomový seminár (2)         5fg
  Str 10 40 1h c F2-s110 2-FGF-111 Magnetické pole Zeme                4fg
  Stv 10 40 2h p F2-s110 2-FGF-237 Elektromagnetické sondovanie Zeme         5fg
  Stv 13 10 2h s F2-s110 2-FGF-137 Seminár z geomagnetizmu              4fg

Tóth Juraj
  Uto 13 10 3h v F1-112 1-FYZ-430 Základy astronómie a astrofyziky (2)        3f*
  Stv 8 10 2h p F1-112 2-FAA-146 Fyzika planét                    4faa
             M-FYAA-099 Fyzika planét                   5faa
  Pia 13 10 2h v F1-112 1-FYZ-410 Úvod do astronómie                 2f*
  Pia 14 50 2h v F1-112 1-FYZ-435 Kozmický výskum planét               3f*

Világi Jozef
  Pia 13 10 3h c F1-248 2-FAA-148 Výpočtová technika v astronómii           4faa


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |SL |FMFI

Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky
(KAGDM)

Balko Ľudovít
  Str 8 10 2h c M-VII 1-MAT-160 Lineárna algebra a geometria (2)          1mpm*

Běhal David
  Str 18 10 1h c F1-248 1-AIN-240 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá     2iai1
  Str 19 00 1h c F1-248 1-AIN-240 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá     2iai2
  Stv 8 10 2h c F1-248 2-MMN-133 Počítačová grafika (2)               4mng*

Bereková Helena
  Str 17 20 1h s M-XII 1-UXX-920 Bakalársky seminár                 3uM* 3PuM*

Boďa Eduard
  Uto 9 00 2h p M-IV  1-UMA-308 Geometria (5)                    3uM*
             M-UVMA-020 Geometria (5)                   3uM*
  Uto 10 40 2h v M-XII 2-UMA-161 Algebraické variety                 4uM*
  Stv 9 50 2h p M-oG  1-UDG-343 Úvod do algebraickej geometrie           3uMD
  Stv 11 30 2h p B   1-MMN-160 Lineárna algebra a geometria (2)          1mng*

Bohdal Róbert
  Pon 9 50 2h p M-217 1-UDG-131 Úvod do grafiky na PC (2)              1uMD
  Pon 11 30 2h v M-152 2-MPG-150 Automatizované interaktívne projektovanie      5iai 4iag* 45mpg
  Str 11 30 2h c M-XII 1-AIN-545 Reprezentácie geometrických objektov        3mpg 3ipg
  Pia 9 50 2h v I-H3  1-MAT-830 Profesionálny grafický software (2)         3m* 3iai*

Božek Miloš
  Str 8 10 2h p B   1-INF-545 Geometrické transformácie              3ipg 3iai*
             1-MAT-555 Geometrické transformácie              3mpg
  Str 13 10 2h v M-XI  2-MPG-144 Rozmiestňovanie geometrických útvarov        4mpg
  Str 14 50 2h v M-XI  2-MPG-242 Diferenciálna geometria               5mpg
  Stv 9 00 3h p M-120 2-UDG-115 Diferenciálna geometria               4uMD

Čerňanová Viera
  Pon 11 30 2h c M-VI  1-MMN-150 Matematická analýza (2)               1mng1
  Str 14 50 2h v M-VI  1-MMN-520 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (2)    1mng1

Činčura Juraj
  Uto 14 50 1h p B2-404 1-UMA-106 Elementárna teória čísel              1uM* 1PuM*
             M-UVMA-006 Elementárna teória čísel              1uM*
  Uto 15 40 1h c B2-404 1-UMA-106 Elementárna teória čísel              1PuM*
  Uto 16 30 1h c B2-404 1-UMA-207 Algebra (2)                     2PuM*
  Str 14 50 2h p M-126 2-MMS-228 Teória kategórií (2)                45mms
  Str 17 20 1h c M-IX  1-UMA-106 Elementárna teória čísel              1uM*
  Stv 11 30 1h c F1   1-UMA-207 Algebra (2)                     2uM*
  Stv 14 50 2h p F2   1-UMA-207 Algebra (2)                     2uM* 2PuM*

Čižmár Ján
  Uto 8 10 2h p B1-501 1-UMA-308 Geometria (5)                    3PuMB 3PuMGe 3PuMCh

Dillingerová Monika
  Pon 8 10 2h p M-115 2-UMA-182 Kapitoly z vyučovania matematiky          4uM* 4PuM*
  Pon 11 30 2h v M-115 2-UMA-152 Didaktický softvér vo vyučovaní matematiky (2)   4uM*
             M-UVMA-094 Didaktický softvér vo vyučovaní matematiky (2)   4uM*
  Uto 10 40 2h s M-115 3-MVM-015 Didaktický softvér vo vyučovaní matematiky     1mDRS
  Uto 14 50 2h p M-115 2-UMA-152 Didaktický softvér vo vyučovaní matematiky (2)   4PuM*

Draškovičová Hilda
  Uto 10 40 1h p B2-304 1-UMA-311 Diskrétna matematika 2               3PuM*
  Uto 11 30 1h c B2-304 1-UMA-311 Diskrétna matematika 2               3PuM*

Ferenc Lukáš
  Uto 11 30 1h c M-V  1-MAT-725 Diskrétna matematika (2)              1m**
  Uto 14 50 1h c M-IV  1-MAT-725 Diskrétna matematika (2)              1mef*
  Uto 18 10 2h c B2-304 1-UIN-111 Matematika (2)                   1PuGeI 1uBI

Ferko Andrej
  Pon 9 50 2h v M-VIII 2-MPG-148 Multimédiá (2)                   4mpg
  Uto 8 10 2h s M-XI  2-MPG-920 Diplomový seminár (1)                4mpg
  Uto 9 50 2h v M-V  M-UVIN-152 Počítačová grafika (2)               5uMI 5PuChI
  Uto 13 10 2h p A   1-MAT-180 Úvod do počítačovej grafiky             1m**
  Str 13 10 2h p B   1-AIN-240 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá     2i***
  Str 16 30 2h s M-XI  2-MPG-205 Seminár z počítačovej grafiky a geometrie      5mpg
  Stv 8 10 2h v M-XI  2-UIN-141 Aplikácie počítačovej grafiky            4uMI

Gazdová Zuzana
  Pon 13 10 1h c M-II  1-UMA-308 Geometria (5)                    3uM*

Guričan Jaroslav
  Uto 9 50 2h p M-126 2-MMS-105 Vybrané kapitoly z algebry (2)           4mms
  Uto 11 30 2h p F1-328 1-INF-155 Algebra (2)                     1i*
  Str 13 10 2h p M-II  1-UIN-111 Matematika (2)                   1uBI 1PuGeI 1PuChI
  Stv 8 10 2h v M-126 2-MMS-223 Počítačová algebra (2)               45mms
  Stv 9 50 2h v M-126 2-MMS-105 Vybrané kapitoly z algebry (2)           4mms

Chalmovianský Pavel
  Str 8 10 2h p M-XI  2-MPG-105 Funkcionálna analýza a topológia          4mpg
  Str 9 50 2h v M-I  2-MPG-213 Pokročilé geometrické modelovanie (2)        5mpg 4iag*
  Stv 9 50 2h p M-VIII 2-MPG-105 Funkcionálna analýza a topológia          4mpg
  Stv 14 50 2h p M-XI  2-MPG-107 Modelovanie kriviek pre CAGD            4mpg

Jodas Vladimír
  Stv 8 10 2h p B2-446 1-UMA-324 Konštruktívne vyučovanie matematiky (2)       3uM* 3PuM*

Katriňák Tibor
  Str 11 30 2h p M-126 1-MAT-495 Úvod do kódovania                  3mms
  Str 13 10 2h s M-126 2-MMS-230 Univerzálne algebry a zväzy (4)           5mms
  Stv 11 30 2h p M-126 2-MMS-108 Lineárne kódovanie                 4mms
  Stv 14 50 2h s M-126 2-MMS-103 Univerzálne algebry a zväzy (2)           4mms

Kohanová Iveta
  Pon 16 30 2h c M-VIII 2-UMA-106 Didaktika matematiky (2)              4uM*
  Uto 16 30 2h c B   1-AIN-160 Diskrétna matematika (2)              1iai7
  Str 12 20 2h s B1-501 M-YYMA-028 Didaktika matematiky (3)              4PuM*
  Str 14 50 2h c M-X  1-AIN-160 Diskrétna matematika (2)              1iai2

Korbaš Július
  Pon 9 50 3h p B   1-MAT-160 Lineárna algebra a geometria (2)          1m*
             1-MAT-160 Lineárna algebra a geometria (2)          1mpm*
  Uto 13 10 2h p M-126 2-MMS-107 Algebraická topológia                4mms
  Str 13 10 2h p M-V  2-MMS-107 Algebraická topológia                4mms
  Pia 11 30 2h s M-126 DRS002 Seminár z algebraickej topológie            mDRS

Koreňová Lilla
  Pon 16 30 2h p M-115 1-UXX-322 Príprava, realizácia a ekonomické dopady projektov 3uM* 3PuM*
             1-UXX-322 Príprava, realizácia a ekonomické dopady projektov 3uM* 3PuM*
  Str 8 10 2h c M-115 1-UXX-321 Informačné a komunikačné technológie (6)      3uMI 3uMD 3uMT
  Pia 9 00 1h s M-115 1-UMA-210 Didaktický seminár zo školskej matematiky 4x    2PuM*
  Pia 9 50 1h s M-115 1-UMA-209 Didaktický seminár zo školskej matematiky (4)    2PuM*

Kostyrko Pavel
  Uto 9 00 2h p B2-404 2-UMA-112 Vybrané partie z matematickej analýzy (2)      4uM* 4PuM*
             M-UVMA-025 Vybrané partie z matematickej analýzy (2)     4uM* 4PuM*
  Str 9 00 3h s M-126 DRS003 Seminár z teórie reálnych funkcií           mDRS
  Str 13 10 2h s M-III 3-MVM-022 Reálna analýza (2)                 2mDRS
  Stv 9 50 2h p M-VI  1-UMA-206 Matematická analýza (4)               2uM*
  Stv 14 00 2h s B2-446 2-UXX-922 Diplomový seminár (2)                4uM* 4PuM*

Kudličková Soňa
  Pon 8 10 3h p M-120 1-UDG-220 Technické kreslenie                 2uMD
  Pon 10 40 1h c M-120 1-UDG-220 Technické kreslenie                 2uMD
  Uto 8 10 1h p M-120 M-UVDG-027 Počítačová geometria (3)              5uMD
  Uto 9 00 1h c M-120 M-UVDG-027 Počítačová geometria (3)              5uMD
  Uto 11 30 3h p M-120 1-UDG-331 Úvod do počítačovej geometrie            3uMD
  Str 9 50 2h s M-oG  2-UXX-922 Diplomový seminár (2)                4uMD

Kvasz Ladislav
  Pia 9 50 2h s M-126 2-MMS-135 Seminár z filozofie matematiky (2)         4m* 5m* mDRS

Mačaj Martin
  Pon 10 40 2h p F1-109 1-MAT-260 Algebra (2)                     1ErSo 2m**
  Pon 16 30 2h v M-126 M-UVMA-101 Teória, algoritmy a aplikácie grafov        5PuMCh 5uM*
             M-YYMA-101 Teória, algoritmy a aplikácie grafov        5PuMCh 5uM*
  Uto 14 50 2h p M-126 1-MAT-475 Teória polí (2)                   3mms
  Str 11 30 1h c M-IV  1-MAT-260 Algebra (2)                     1ErSo 2mpm*
  Str 14 00 1h c F1-108 1-MAT-260 Algebra (2)                     2m1
  Str 15 40 1h c F1-328 1-MAT-260 Algebra (2)                     2m2

Mikóczyová Daniela
  Stv 15 40 1h c B2-446 1-UMA-308 Geometria (5)                    3PuM*

Neuhold Erik
  Str 16 30 2h v M-VII 1-MMN-525 Doplnkové cvičenie z algebry a geometrie (2)    1mng*

Niepel Martin
  Uto 11 30 3h p F1-109 1-MAT-160 Lineárna algebra a geometria (2)          1mef*
  Str 14 50 2h v F1   1-MAT-192 Cvičenie z lineárnej algebry a geometrie (2)    1m2 1mpm*
  Stv 11 30 2h c M-VIII 1-MAT-160 Lineárna algebra a geometria (2)          1m2

Pémová Marta
  Uto 10 40 1h s M-120 1-UDG-151 Didaktický seminár z deskriptívnej geometrie (2)  1uMD
  Uto 15 40 1h s M-120 1-UDG-251 Didaktický seminár z deskriptívnej geometrie (4)  2uMD
  Str 9 00 2h c M-120 1-UDG-111 Zobrazovacie metódy (2)               1uMD
  Str 13 10 2h p M-X  2-UDG-112 Didaktika deskriptívnej geometrie (2)        4uMD
  Stv 11 30 1h p M-120 1-UDG-352 Úvod do didaktiky deskriptívnej geometrie      3uMD
  Stv 12 20 1h c M-120 1-UDG-352 Úvod do didaktiky deskriptívnej geometrie      3uMD

Pílniková Jana
  Pon 13 10 2h p B2-304 1-UMA-107 Geometria (1)                    1PuMB 1PuMGe
  Pon 14 50 1h c B2-304 1-UMA-107 Geometria (1)                    1PuMB 1PuMGe
  Str 9 50 3h p M-VI  2-MPG-104 Geometria (2)                    4mpg
  Str 13 10 2h v M-VII 2-MPG-241 Algebraická geometria                5mpg

Polan M
  Uto 8 10 2h c M-X  1-AIN-545 Reprezentácie geometrických objektov        3iai1 3iai2
  Uto 15 40 2h c M-XI  1-AIN-545 Reprezentácie geometrických objektov        3iai3 3iai4

Polednová Marianna
  Uto 14 50 2h v M-XII 2-UMA-162 Neeuklidovské geometrie               4uMI 4uMD 4uMF 4PuMGe
  Str 9 00 1h c M-XII 1-UMA-107 Geometria (1)                    1uMI
  Str 10 40 1h c M-120 1-UMA-107 Geometria (1)                    1uMD 1uMF 1uMT
  Str 11 30 1h c M-120 1-UMA-208 Geometria (3)                    2uMI 2uMT
  Str 14 50 1h c M-IX  1-UMA-208 Geometria (3)                    2uMD 2uMF
  Stv 9 50 2h p B2-446 1-UMA-208 Geometria (3)                    3PuMB 3PuMGe 3PuMCh
  Stv 11 30 2h p B2-446 1-UMA-208 Geometria (3)                    3PuMB 3PuMGe 3PuMCh

Regecová Michaela
  Uto 8 10 1h c M-IV  1-UMA-310 Didaktika matematiky                3uMD 3uMF 3uMT
  Uto 10 40 1h p M-IV  1-UMA-310 Didaktika matematiky                3uM*
  Uto 11 30 1h c M-VIII 1-UMA-310 Didaktika matematiky                3uMI
  Uto 16 30 1h v M-II  1-UMA-109 Didaktický seminár zo školskej matematiky x (2)   1uM*
  Uto 17 20 1h s M-II  1-UMA-108 Didaktický seminár zo školskej matematiky (2)    1uMD 1uMF 1uMT
  Str 8 10 1h s M-XII 1-UMA-108 Didaktický seminár zo školskej matematiky (2)    1uMI

Rosa Vladislav
  Str 13 10 2h s M-oDM 3-MVM-019 Experiment v didaktike matematiky          1mDRS
             3-IVI-008 Pedagogický experiment a jeho vyhodnotenie     1iDRS
  Str 14 50 2h p B2-446 M-UVMA-078 Hodnotenie a klasifikácia ako súčasť vyučovania ma 5uM*
             M-YYMA-078 Hodnotenie a klasifikácia ako súčasť vyučovania ma 5PuM*

Sklenáriková Zita
  Pon 11 30 2h p M-120 1-UDG-111 Zobrazovacie metódy (2)               1uMD
  Str 11 30 3h p M-IX  1-UDG-211 Zobrazovacie metódy (4)               2uMD

Slavíčková Mária
  Uto 7 20 1h s G-111 1-UMA-109 Didaktický seminár zo školskej matematiky 2x    1PuM*
  Uto 8 10 1h s G-111 1-UMA-108 Didaktický seminár zo školskej matematiky (2)    1PuM*
  Uto 9 00 2h c G-111 1-UMA-105 Matematická analýza (2)               1PuM*

Sleziak Martin
  Pon 16 30 2h c M-XI  1-INF-155 Algebra (2)                     1i2
  Uto 15 40 2h c M-X  1-INF-155 Algebra (2)                     1i1
  Uto 18 10 2h p M-VI  1-INF-610 Algebra (3)                     2i** 4i*
             1-INF-610 Algebra (3)                     2i** 4i*
  Str 16 30 2h v M-126 2-MMS-226 Teória čísel (2)                  45mms
             M-MAMS-022 Teória čísel (2)                  45mms
  Str 18 10 1h c M-III 1-INF-610 Algebra (3)                     2i** 4iC*

Solčan Štefan
  Uto 8 10 2h p M-XII 1-UDG-140 Projektívna geometria (1)              1uMD
  Uto 9 50 1h c M-XII 1-UDG-140 Projektívna geometria (1)              1uMD
  Uto 13 10 2h p M-XII 2-UDG-106 Plochy technickej praxe (2)             4uMD
  Str 9 50 2h p M-XI  1-UMA-208 Geometria (3)                    2uM*
  Str 11 30 2h v M-XI  1-UMA-313 Projektívna geometria                3uM*
  Str 14 50 2h p M-oG  2-UDG-106 Plochy technickej praxe (2)             4uMD

Tisoň Miroslav
  Stv 13 10 1h c M-VIII 1-UDG-321 Aplikácie deskriptívnej geometrie (2)        3uMD

Tomanová Jana
  Uto 9 50 2h v F1   1-MAT-725 Diskrétna matematika (2)              1m** 1mef*
  Uto 14 50 2h v M-VIII 1-UMA-314 Vybrané partie z teórie čísel            3uM* 3PuM*
  Str 9 50 1h p F1-326 1-UMA-311 Diskrétna matematika (2)              3uMD 3uMF 3uMT
  Str 10 40 1h c F1-326 1-UMA-311 Diskrétna matematika (2)              3uMD 3uMF 3uMT
  Stv 13 10 2h p M-126 1-MAT-490 Kombinatorika                    3mms

Trenčanský Ivan
  Pon 8 10 2h p M-oDM 1-UDG-321 Aplikácie deskriptívnej geometrie (2)        3uMD
  Stv 16 30 2h s M-oDM 3-MVM-013 Teória didaktických situácií (2)          1mDRS

Uherčíková Viera
  Uto 9 50 1h p B2-302 M-YYMA-028 Didaktika matematiky (3)              3PuM*
  Uto 14 50 2h p B1-320 2-UMA-252 Netradičné metódy vo vyučovaní matematiky (2)    5uM* 5PuM*
             M-UVMA-106 Netradičné metódy vo vyučovaní matematiky (2)   5uM* 5PuM*
  Uto 16 30 2h p M-115 2-UXX-107 E-learning ako špeciálna forma dištančného vzdeláva 4uM* 4PuM*
  Stv 14 50 1h c G-111 1-UMA-312 Didaktika matematiky                3PuM*

Vankúš Peter
  Pon 9 00 2h c B1-501 1-UMA-206 Matematická analýza (4)               2PuM*
  Pon 16 30 2h c M-120 1-UMA-206 Matematická analýza (4)               2uM*
  Stv 17 20 1h v M-III 1-UMA-210 Didaktický seminár zo školskej matematiky x (4)   2uM*
  Stv 18 10 1h s M-III 1-UMA-209 Didaktický seminár zo školskej matematiky (4)    2uM*

Visnyai Tomáš
  Str 8 10 2h c M-V  2-UMA-112 Vybrané partie z matematickej analýzy (2)      4uM*
  Stv 8 10 2h p F1-108 1-UMA-105 Matematická analýza (2)               1uM*
  Pia 8 10 2h c B2-304 2-UMA-112 Vybrané partie z matematickej analýzy (2)      4PuM*
  Pia 9 50 2h c M-V  1-UMA-105 Matematická analýza (2)               1uM*

Zahradník Peter
  Pon 9 00 1h c M-VI  1-MMN-160 Lineárna algebra a geometria (2)          1mng1
  Uto 11 30 1h c M-VI  1-MMN-160 Lineárna algebra a geometria (2)          1mng2

Zaťko Valent
  Pon 11 30 2h s I-9  DRS004 Seminár z numerickej geometrie             mDRS
  Str 9 50 2h p F1-109 1-AIN-545 Reprezentácie geometrických objektov        3ipg 3iai*
             1-MAT-565 Reprezentácie geometrických objektov        3mpg
  Str 13 10 2h p M-120 2-INF-116 Modelovanie kriviek a plôch             4iA* 4iag*
  Stv 9 50 2h p M-IX  1-UMA-107 Geometria (1)                    1uM*
  Stv 13 10 2h v M-120 2-MPG-143 Mnohopohľadová geometria              5iai 4iag* 45mpg

Zlatoš Pavol
  Pon 11 30 2h p M-126 2-IKV-267 Matematická logika pre kognitívnu vedu       4ikv
  Pon 13 10 1h c M-126 2-IKV-267 Matematická logika pre kognitívnu vedu       4ikv
  Uto 11 30 2h p M-126 1-MAT-480 Teória množín a matematická logika (2)       3mms
  Str 11 30 3h k F1-108 1-FYZ-160 Algebra a geometria (2)               1f*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |SL |FMFI

Katedra aplikovanej informatiky
(KAI)

.KAIUcitel1 
  Str 14 50 2h p B   1-AIN-250 Základy podnikania a manažmentu           2iai*

Ágošton Tomáš
  Str 16 30 1h c F1-248 1-AIN-240 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá     2iai4
  Stv 19 00 1h c I-H6  1-AIN-240 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá     2i**

Bašnáková Jana
  Pia 12 20 3h k I-9  2-IKV-183 Psycholingvistika                  4ikv

Blaho Andrej
  Uto 9 00 1h s F1-232a 1-AIN-920 Bakalársky seminár                 3iai*
  Uto 14 00 2h c M-VI  1-INF-165 Programovanie (2)                  1i1
  Str 11 30 2h p A   1-AIN-170 Programovanie (2)                  1iai*
             1-INF-165 Programovanie (2)                  1i*
  Str 14 50 2h c M-I  1-AIN-170 Programovanie (2)                  1iai1

Borovanský Peter
  Uto 13 10 2h c I-H3  1-AIN-430 Programovacie paradigmy               2iai4
  Uto 14 50 2h c I-H6  1-AIN-430 Programovacie paradigmy               2iai2 2iai3
  Stv 11 30 2h c M-XII 1-AIN-430 Programovacie paradigmy               2iai*
  Pia 9 50 2h v B   1-AIN-430 Programovacie paradigmy               2iai*
  Pia 13 10 3h k I-8  2-INF-159 Techniky a implementácie funkcionálneho programovan 5i

Borovský Peter
  Stv 14 50 1h s M-VII 1-AIN-920 Bakalársky seminár                 3iai*

Černeková Zuzana
  Stv 14 50 2h v M-I  2-AIN-270 Spracovanie farebného obrazu            5mpg 5iai 4iag*

Červeňanský Michal
  Stv 13 10 2h v M-VII 2-AIN-122 Grafika v reálnom čase               4iag*

Ďurikovič Roman
  Pon 8 10 2h p B   2-MPG-102 Počítačová grafika (2)               4mpg 4iC* 4iag*
  Uto 8 10 5h s I-23  DRS001 Seminár                        iDRS

Farkaš Igor
  Pon 8 10 2h p I-9  2-IKV-135 Neuropočítanie                   4ikv 5iai
  Uto 12 20 2h v B   1-AIN-480 Neurónové siete                   3iui 4iau 4ikv 4iC 4iD 3iai* 4iA*
  Uto 14 50 4h k I-9  2-IKV-921 Diplomový seminár                  5ikv

Florek Martin
  Uto 18 10 2h v F1-108 2-MMN-133 Počítačová grafika (2)               4mng*

Ftáčnik Milan
  Str 8 10 2h v F1-108 2-MPG-204 Rozpoznávanie obrazcov               5mpg 5iai
  Pia 8 10 2h v B   1-MAT-575 Rozpoznávanie obrazcov a spracovanie obrazu     3mpg
             1-AIN-550 Základy spracovania obrazu             3i** 3iai*

Golian Radoslav
  Pon 8 10 2h p M-XII 1-AIN-521 Implementácia databázových systémov         2iai*
  Pon 9 50 2h v I-H3  1-AIN-521 Implementácia databázových systémov         2iai*

Gruska Damas
  Uto 16 30 4h k I-8  2-AIN-185 Formálne metódy tvorby softvéru           4iai*
             2-INF-126 Modely konkurentných systémov            4i*
  Stv 16 30 4h k A   2-AIN-109 Programovanie paralelných a distribuovaných systémo 4ia**
             2-INF-129 Úvod do paralelného programovania          3ips 3iai* 4i*

Guller Dušan
  Pia 13 10 4h v I-H3  1-AIN-670 Expertné systémy                  3iui 3iai*
  Pia 14 50 2h v I-H3  2-AIN-241 Expertné systémy (2)                4iau

Gyárfáš František
  Pon 16 30 2h v B   1-AIN-525 Programovacie techniky v C++            2iai*
  Uto 14 00 2h v B   1-AIN-675 Filozofia internetu                 3iai*
  Pia 10 40 2h v I-23  1-AIN-611 Tvorivé písanie                   3iai*

Hučko Michal
  Stv 8 10 2h c M-I  2-MPG-107 Modelovanie kriviek pre CAGD            4mpg
  Pia 18 10 1h p I-H6  1-AIN-260 Ročníkový projekt (2)                2iai*

Chudý Vladimír
  Pia 9 00 3h k I-9  2-IKV-141 Aktuálne trendy v kognitívnej psychológii      4ikv

Kamhal Dezider
  Uto 14 00 3h k I-8  2-IKV-143 Filozofia jazyka                  4ikv
  Str 9 00 2h k I-8  1-MXX-428 Teória rečových aktov                FMFI
  Str 10 40 2h k I-8  1-MXX-422 Problémy analytickej filozofie (2)         FMFI
  Str 12 20 2h k I-8  1-MXX-424 Filozofia L. Wittgensteina (2)           FMFI
  Stv 16 30 3h k I-8  2-IKV-181 Význam a komunikácia                4ikv

Kanovský Martin
  Str 17 20 3h p FSEV  2-IKV-184 Kognitívna antropológia               5ikv

Klimo Peter
  Str 8 10 2h v F1-248 1-AIN-525 Programovacie techniky v C++            2iai5
  Str 16 30 2h v I-H6  1-AIN-525 Programovacie techniky v C++            2iai1 2iai2
  Str 18 10 2h v I-H6  1-AIN-525 Programovacie techniky v C++            2iai3 2iai4

Kľuka Ján
  Pon 16 30 2h c F1-248 1-AIN-505 Úvod do deklaratívneho programovania        1iai2 1iai8
  Pon 18 10 2h c F1-248 1-AIN-505 Úvod do deklaratívneho programovania        1iai1 1iai5

Komara Ján
  Pon 12 20 2h p F1-328 1-INF-465 Deklaratívne programovanie             2iui
  Pon 18 10 2h c I-H3  1-INF-465 Deklaratívne programovanie             2iui
  Stv 16 30 2h p M-I  1-AIN-470 Špecifikácia a verifikácia programov        3iui 4iC 2iai* 4iB*
  Stv 18 10 2h c I-H3  1-AIN-470 Špecifikácia a verifikácia programov        3iui 2iai* 4i*

Kvasnička Vladimír
  Pia 9 50 2h p FIT-DE-150 XXXPRED023 Výpočtové modelovanie kognitívnych procesov  5iai 4iai*

Lacko Ján
  Str 13 10 2h c I-H6  1-MAT-180 Úvod do počítačovej grafiky             1m2
  Str 14 50 2h c I-H6  1-MAT-180 Úvod do počítačovej grafiky             1m1

Lúčan Ľubomír
  Pon 16 30 2h v F1-108 2-AIN-274 Multimédiá a spracovanie zvuku           5iai
  Pon 18 10 2h v F1-108 2-MMN-207 Multimédiá pre manažment              5mng*
             M-MAMM-060 Multimédiá pre management             5mng*

Lúčny Andrej
  Stv 9 50 2h p I-8  2-AIN-246 Multiagentové systémy                5iai
             2-IKV-164 Multiagentové systémy                4ikv
  Stv 11 30 2h c M-217 2-AIN-246 Multiagentové systémy                5iai
             2-IKV-164 Multiagentové systémy                4ikv

Macko Martin
  Pon 9 50 4h k I-8  2-AIN-143 Kvalitatívne modelovanie a simulácia        4iau 5ikv

Malý Michal
  Pon 16 30 2h l M-218 1-INF-170 Operačné systémy                  2i**
  Uto 10 40 2h c I-H6  2-IKV-133 Základy umelej inteligencie (2)           4iau 4ikv

Markošová Mária
  Uto 9 00 2h p I-9  2-AIN-181 Evolučné algoritmy                 4iau 4ikv
  Stv 11 30 2h p I-9  2-IKV-133 Základy umelej inteligencie (2)           4iau 4ikv

Mihálik A
  Pon 16 30 2h c I-H3  2-MPG-102 Počítačová grafika (2)               4mpg 4iC*

Nagy Marek
  Uto 17 20 2h s I-23  2-AIN-921 Projektový seminár (1)               4iai*
  Stv 9 50 1h s I-23  1-AIN-920 Bakalársky seminár                 3iai*

Németh Štefan
  Str 18 10 4h k I-9  2-IKV-112 Moderné sociálne teórie               4ikv

Nociar Michal
  Pia 11 30 2h v I-H3  1-MAT-830 Profesionálny grafický software (2)         3m* 3iai*

Novotný Matej
  Pia 18 10 1h p I-H6  1-AIN-260 Ročníkový projekt (2)                2iai*

Ňuňuková Pavla
  Str 16 30 1h c I-H3  1-AIN-240 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá     2iai3
  Str 17 20 1h c I-H3  1-AIN-240 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá     2iai5

Onderík Juraj
  Uto 8 10 2h c I-H3  2-MPG-102 Počítačová grafika (2)               4iag*

Ostatníková Daniela
  Pon 15 40 3h k LF-FU-B 2-IKV-123 Úvod do neurovedy                 4ikv

Petrovič Pavel
  Pon 13 10 1h l M-VI  1-AIN-551 Algoritmy pre AI robotiku              3iai*
  Uto 13 10 2h c I-H3  1-AIN-430 Programovacie paradigmy               2iai4
  Uto 17 20 1h s M-VI  1-AIN-920 Bakalársky seminár                 3iai*
  Str 8 10 2h c M-II  1-AIN-430 Programovacie paradigmy               2iai*
  Str 11 30 2h p M-II  1-AIN-551 Algoritmy pre AI robotiku              3iai*
  Str 14 00 2h s I-9  XXXPRED022 Seminár z aplikovanej informatiky         4iai*
  Stv 8 10 2h c M-IX  1-AIN-430 Programovacie paradigmy               2iai*
  Stv 9 50 2h c I-9  2-INF-150 Strojové učenie                   4iau 4ikv 5i
  Stv 12 20 2h v I-8  2-IKV-167 Praktický seminár robotiky             4ikv

Polec Jaroslav
  Uto 10 40 2h v M-III 2-AIN-126 Kompresia dát                    4mpg 4iag*
  Str 14 50 2h v M-II  2-MPG-112 Kódovanie a spracovanie obrazu           4mpg

Poník Marián
  Pia 18 10 1h p I-H6  1-AIN-260 Ročníkový projekt (2)                2iai*

Remiš Michal
  Uto 18 10 2h c I-H6  1-MAT-180 Úvod do počítačovej grafiky             1mpm*

Retová Dana
  Uto 14 50 4h k I-9  2-IKV-921 Diplomový seminár                  5ikv

Rybár Ján
  Stv 14 50 2h p F1-108 1-MXX-406 Kognitívne vedy: jazyk a kognícia          FMFI 4iau

Samuelčík Martin
  Uto 11 30 2h v M-VII 1-MAT-820 Úvod do OpenGL                   3mpg
  Uto 15 40 2h v M-I  2-MPG-149 Fraktálne modelovanie                5iai 4iag* 45mpg
  Str 14 50 2h c M-120 2-INF-116 Modelovanie kriviek a plôch             4iA* 4iag*

Stanek Stanislav
  Uto 13 10 2h v M-152 2-MPG-146 WWW - nové trendy (FLASH)              45mpg
  Uto 13 10 2h v F1-248 2-MPG-146 WWW - nové trendy (FLASH)              45mpg

Starinský Juraj
  Stv 9 50 1h s M-V  1-AIN-920 Bakalársky seminár                 3iai*

Šefránek Ján
  Pon 9 50 4h k M-XII 1-INF-470 Sémantické základy znalostných systémov       3iui 3iai*
  Str 14 00 4h k M-XII 2-IKV-131 Reprezentácia, poznatky a usudzovanie        4ikv
  Stv 14 00 3h k I-8  2-IKV-261 Logika a kognitívna veda              4ikv

Šikudová Elena
  Stv 11 30 2h p I-23  2-AIN-124 Počítačové videnie (2)               5mpg 5iai 4iD*

Švantner Ján
  Pon 9 50 2h c I-9  2-IKV-135 Neuropočítanie                   4ikv 5iai
  Str 17 20 1h c I-9  2-AIN-181 Evolučné algoritmy                 4iau 4ikv

Tomacha Marek
  Uto 10 40 2h c I-H6  2-IKV-133 Základy umelej inteligencie (2)           4iau 4ikv

Vančo Pavol
  Stv 13 10 2h c I-H6  1-AIN-480 Neurónové siete                   3iui 4iau 4ikv 4iC 4iD 3iai* 4iA*

Vinař Tomáš
  Uto 15 40 2h p M-VI  2-INF-150 Strojové učenie                   4iau 4ikv 5i
  Uto 18 10 2h s I-9  2-AIN-504 Seminár z bioinformatiky (2)            5iai 5i 4iai*
  Stv 9 50 2h c I-9  2-INF-150 Strojové učenie                   4iau 4ikv 5i

Višnovská Martina
  Pon 8 10 2h c I-H3  1-AIN-430 Programovacie paradigmy               2iai1 2iai5
  Uto 14 50 2h c I-H6  1-AIN-430 Programovacie paradigmy               2iai2 2iai3
  Pia 18 10 1h p I-H6  1-AIN-260 Ročníkový projekt (2)                2iai*

Vittek Marián
  Pon 10 40 1h v A   1-AIN-500 Linux pre používateľov               1i***
  Pon 12 20 1h v I-H6  1-AIN-500 Linux pre používateľov               1iai1 1iai2
  Pon 13 10 1h v I-H6  1-AIN-500 Linux pre používateľov               1iai3 1iai4
  Pon 16 30 1h v I-H6  1-AIN-500 Linux pre používateľov               1iai5 1iai6
  Pon 17 20 1h v I-H6  1-AIN-500 Linux pre používateľov               1iai7 1iai2
  Pon 18 10 1h v I-H6  1-AIN-500 Linux pre používateľov               1iai4 1iai8
  Pon 19 00 1h v I-H6  1-AIN-500 Linux pre používateľov               1iai6 1i*
  Str 16 30 2h p F1-232a 2-AIN-174 Pokročilé C++                   5iai

Voda Pavol
  Pon 9 50 1h p A   1-AIN-505 Úvod do deklaratívneho programovania        1iai*
  Pon 12 20 2h c F1-248 1-AIN-505 Úvod do deklaratívneho programovania        1iai3 1iai4
  Pon 18 10 2h s B   2-AIN-921 Projektový seminár (1)               4iai*
  Str 18 10 2h c I-H3  1-AIN-505 Úvod do deklaratívneho programovania        1iai7 1iai6

Žižka Ján
  Pon 9 50 1h v I-H6  1-AIN-550 Základy spracovania obrazu             3iai1 3iai2 3iai3
  Pon 10 40 1h v I-H6  1-AIN-550 Základy spracovania obrazu             3iai4 3i**
  Uto 11 30 2h c I-H3  2-AIN-124 Počítačové videnie (2)               5mpg 5iai


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |SL |FMFI

Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
(KAMS)

Arendacká Barbora
  Pon 8 10 2h c M-X  1-EFM-380 Ekonometria                     4mps

Bartošová Dáša
  Uto 11 30 1h c M-IV  1-EFM-140 Ekonómia (2)                    1mng1
  Uto 12 20 1h c M-IV  1-EFM-140 Ekonómia (2)                    1mng2
  Str 13 10 1h c M-VI  1-EFM-140 Ekonómia (2)                    1mef2
  Str 14 00 1h c M-VI  1-EFM-140 Ekonómia (2)                    1mef1

Bátorová Ivana
  Uto 15 40 1h c F1-232a 1-EFM-140 Ekonómia (2)                    1mpm*

Boďa Ján
  Str 8 10 2h p F1-109 1-EFM-390 Makroekonómia                    3mef*
  Str 9 50 2h p F1-108 2-EFM-119 Dynamická makroekonómia               4mef*
  Stv 8 10 2h p F1   1-EFM-140 Ekonómia (2)                    1mef* 1mng* 1mpm*
  Stv 11 30 2h p F2   1-EFM-390 Makroekonómia                    3mef*

Bokes Tomáš
  Pon 9 00 2h c F2   1-MAT-250 Matematická analýza (4)               2mpm1
  Uto 13 10 2h v M-VIII 1-MAT-775 Cvičenie z matematickej analýzy (4)         2mpm1

Bruncková Monika
  Pon 16 30 2h c M-IX  1-MAT-150 Matematická analýza (2)               1mpm*
  Uto 16 30 2h v M-IX  1-MAT-720 Cvičenie z matematickej analýzy (2)         1mpm*

Brunovský Pavol
  Uto 10 40 2h p F1-108 1-EFM-310 Diferenčné a diferenciálne rovnice         3mef*
  Stv 9 50 2h p F1   2-EFM-103 Stochastické metódy operačnej analýzy        4mef*

Danišková Katarína
  Uto 9 50 2h c M-208 1-EFM-380 Ekonometria                     4mng2
  Uto 9 50 2h c M-II  1-EFM-380 Ekonometria                     4mng2
  Stv 9 50 2h c M-IV  1-EFM-380 Ekonometria                     4mng1
  Stv 9 50 2h c M-208 1-EFM-380 Ekonometria                     4mng1

Fidrmuc Jarko
  Pon 16 30 2h s F2   2-EFM-212 Seminár z ekonómie (4)               5mef*
  Pon 18 10 2h s F2   2-EFM-212 Seminár z ekonómie (4)               5mef*

Fila Marek
  Pia 8 10 2h p M-201 2-MMA-103 Parciálne diferenciálne rovnice (2)         4mma 5mma
  Pia 9 50 2h c M-201 2-MMA-103 Parciálne diferenciálne rovnice (2)         4mma 5mma

Filová Lenka
  Pon 8 10 2h c M-XI  1-MAT-280 Pravdepodobnosť a štatistika            2mng2
  Stv 9 50 2h c F1-247 1-MAT-280 Pravdepodobnosť a štatistika            2m2

Guba Peter
  Uto 14 50 2h v G-337 N-mGAF-075 Geodynamika                    5Pigh
  Pia 11 30 2h p M-201 2-MMO-101 Hydrodynamika                    4mmm
  Pia 13 10 1h c M-201 2-MMO-101 Hydrodynamika                    4mmm

Halická Margaréta
  Pon 11 30 2h p F1-108 2-EFM-121 Lineárne programovanie               4mef*
  Uto 11 30 2h p F1   2-EFM-109 Optimálne riadenie (2)               4mpm 4mma 5mna 4mef*

Hamala Milan
  Str 9 50 2h p M-VII 1-INF-630 Optimalizačné metódy (1)              3it 3iai* 4iC*
  Str 11 30 2h p M-VII 1-INF-630 Optimalizačné metódy (1)              3it 3iai* 4iC*
  Stv 13 10 2h p A   2-EFM-122 Nelineárne programovanie              4mef*
  Stv 14 50 2h p A   2-EFM-122 Nelineárne programovanie              4mef*

Harman Radoslav
  Uto 8 10 2h p M-217 2-PMS-122 Simulačné metódy                  4mps
  Uto 11 30 2h p M-IX  2-PMS-106 Viacrozmerné štatistické analýzy (2)        4mps
  Str 11 30 2h p M-217 1-PMA-730 Počítačová štatistika                3mp*
  Str 14 00 2h c M-217 2-PMS-117 Cvičenia k viacrozmerným štatistickým analýzam (2) 4mps
  Stv 9 50 2h c M-XII 1-MAT-280 Pravdepodobnosť a štatistika            2mpm*

Hönschová Erika
  Str 13 10 1h c M-XII 2-PMS-112 Cvičenia z Markovovských procesov (2)        4mps
  Str 16 30 2h c B   1-MAT-280 Pravdepodobnosť a štatistika            2m1
  Stv 15 40 2h c M-III 1-MAT-280 Pravdepodobnosť a štatistika            2mng1

Chladná Zuzana
  Str 12 20 3h k F2   1-EFM-240 Podnikové financie                 2mef*

Janková Katarína
  Pon 9 50 2h p M-IX  2-PMS-104 Markovovské procesy (2)               4mps
  Pon 12 20 2h p A   1-MAT-280 Pravdepodobnosť a štatistika            2m***
             1-AIN-520 Štatistické výpočty                 2iai*
  Uto 14 50 2h v M-II  2-PMS-126 Seminár z matematickej štatistiky (2)        5mps
  Str 9 50 2h p M-IX  2-PMS-121 Sekvenčné metódy                  4mps
  Stv 11 30 2h p A   1-AIN-520 Štatistické výpočty                 2iai*

Jurča Pavol
  Stv 16 30 2h c F1-108 2-EFM-129 Cvičenia z optimálneho riadenia (2)         4mef*

Katina Stanislav
  Pon 8 10 2h p M-IX  1-PMA-710 Právo a účtovníctvo poisťovní            1mpm*
  Pon 9 50 2h v M-III 2-PMS-128 Aplikácie matematickej štatistiky v medicíne    5mps
  Pon 11 30 1h c M-III 1-UMA-309 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (2)    3PuME 3PuMGe 3PuMGl 3PuMCh 3uM*
  Stv 7 20 1h c M-216 1-UMA-309 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (2)    3PuMB
  Stv 8 10 2h p B1-529 XXXPRED015 Bioštatistika pre antropológov           4Pant

Klacso Ján
  Str 15 40 3h c M-VIII 1-FYZ-135 Matematika (2)                   1f1

Kollár Martin
  Uto 15 40 2h c F1-328 1-EFM-130 Matematická analýza (2)               1mef1
  Uto 17 20 2h c M-IV  1-EFM-130 Matematická analýza (2)               1mef2
  Str 14 50 2h v A   1-EFM-520 Cvičenie z matematickej analýzy (2)         1mef2
  Pia 8 10 2h c M-III 1-EFM-130 Matematická analýza (2)               2mef1
  Pia 9 50 2h v M-III 1-EFM-520 Cvičenie z matematickej analýzy (2)         1mef1
  Pia 11 30 2h c M-III 1-EFM-540 Cvičenie z matematickej analýzy (4)         2mef1

Kosírová Ivana
  Pon 16 30 2h c M-X  1-MAT-150 Matematická analýza (2)               1mpm*
  Uto 16 30 2h v M-VII 1-MAT-720 Cvičenie z matematickej analýzy (2)         1mpm*

Kossaczká Ľubica
  Pon 8 10 2h c F1-232a 1-MAT-250 Matematická analýza (4)              2mpm2
  Stv 13 10 2h c M-201 1-MAT-775 Cvičenie z matematickej analýzy (4)         2mpm2
  Pia 8 10 2h c M-IV  1-EFM-250 Matematická analýza (4)               2mef2
  Pia 11 30 2h c M-IV  1-EFM-540 Cvičenie z matematickej analýzy (4)         2mef2

Krajčovič Dušan
  Pon 8 10 2h c M-III 1-EFM-525 Cvičenie z algebry a geometrie (2)         1mef1
  Pon 9 50 2h s F1-328 1-EFM-260 Maticový počet (2)                 2mef*
  Str 9 50 2h s F1-328 1-EFM-265 Seminár z maticového počtu (2)           2mef*
  Str 11 30 2h v M-X  1-EFM-525 Cvičenie z algebry a geometrie (2)         1mef2

Luptáčik Mikuláš
  Pia 9 50 2h s F1-109 2-EFM-112 Seminár z ekonómie (2)               4mef2

Macová Zuzana
  Uto 15 40 2h c F1-247 1-MAT-160 Lineárna algebra a geometria (2)          1mef2
  Uto 17 20 2h c F1-247 1-MAT-160 Lineárna algebra a geometria (2)          1mef1

Melicherčík Igor
  Pon 11 30 2h p F1   1-EFM-551 Vybrané partie z matematickej analýzy (2)      3mef*

Náther Ondrej
  Str 9 00 1h c F1-232a 1-PMA-570 Pravdepodobnostné modely v poisťovníctve      3mpm
  Str 9 50 2h p F1-232a 1-PMA-570 Pravdepodobnostné modely v poisťovníctve      3mpm
  Str 11 30 2h p F1-109 1-MMN-365 Matematická štatistika               3mng*
  Stv 9 50 2h p M-X  1-PMA-560 Teória pravdepodobnosti (2)             3mp*
  Stv 11 30 2h p F1-108 1-MMN-365 Matematická štatistika               3mng*

Odór Ľudovít
  Pon 16 30 2h s F2   2-EFM-137 Moderná hospodárska politika            4mef*
  Pon 18 10 2h s F2   2-EFM-137 Moderná hospodárska politika            4mef*

Odrobina Igor
  Uto 14 00 2h v M-208 2-EFM-130 Databázy - SQL                   4mef1
  Str 15 40 2h v M-208 2-EFM-130 Databázy - SQL                   4mps
  Stv 8 10 2h v M-208 2-EFM-130 Databázy - SQL                   4mef2

Páleník Viliam
  Pia 9 50 2h s F1-108 2-EFM-112 Seminár z ekonómie (2)               4mef1

Pastor Karol
  Uto 14 50 2h p M-217 1-PMA-750 Analýza dát na počítači               2mpm*
  Str 14 00 2h p B2-302 N-bZDG-010 Demografická štatistika              3Pgek
             1-PMA-741 Demografická štatistika               2mpm*
  Str 15 40 1h c B2-302 N-bZDG-010 Demografická štatistika              3Pgek
             1-PMA-741 Demografická štatistika               2mpm*
  Stv 9 50 2h p F1-328 1-MMN-380 Analýza časových radov               4mps 3mng*
  Stv 17 20 2h p B1-501 1-UMA-309 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (2)    3uM* 3PuM*

Pázman Andrej
  Pon 9 50 2h s M-X  DRS001 Seminár                        mDRS
  Pon 12 20 2h p A   1-MAT-280 Pravdepodobnosť a štatistika            2m***
             1-AIN-520 Štatistické výpočty                 2iai*
  Uto 9 50 2h p M-X  2-PMS-108 Regresné modely (2)                 4mps
  Stv 11 30 2h p A   1-MAT-280 Pravdepodobnosť a štatistika            2m***

Pekár Ján
  Pon 8 10 2h p M-IV  M-MAEF-049 Ekonomika informácií                4mef* 5mng*
  Pon 9 50 2h p M-IV  2-EFM-126 Priemyselná organizácia               4mef* 5mng*
  Str 8 10 2h p A   1-EFM-270 Úvod do teórie hier                 2mef*
             1-MMN-375 Teória hier                     4mps 3mng*
  Str 9 50 2h p M-IV  1-EFM-570 Experimentálna ekonómia               3mef* 3mng*
  Str 9 50 2h v M-208 1-EFM-570 Experimentálna ekonómia               3mef* 3mng*

Potocký Rastislav
  Pon 11 30 2h p M-IX  1-PMA-550 Matematická štatistika               3mp*
  Uto 9 50 2h p M-IX  1-PMA-320 Poistná matematika (2)               3mpm
  Uto 13 10 2h s M-216 DRS001 Seminár                        mDRS
  Str 9 50 2h p M-XII 1-PMA-220 Finančná matematika (2)               2mpm*
  Str 14 00 2h s M-216 DRS001 Seminár                        mDRS
  Stv 11 30 2h p M-X  1-PMA-550 Matematická štatistika               3mp*

Quittner Pavol
  Str 8 10 2h p M-201 1-MAT-420 Funkcionálna analýza (2)              3mma 3mmm
  Str 9 50 2h c M-201 1-MAT-420 Funkcionálna analýza (2)              3mma 3mmm
  Stv 9 50 2h p M-201 2-MMA-106 Variačný počet                   4mma
  Stv 11 30 1h c M-201 2-MMA-106 Variačný počet                   4mma

Somorčík Ján
  Uto 11 30 2h c M-X  1-PMA-320 Poistná matematika (2)               3mpm
  Stv 8 10 2h c M-VIII 1-MAT-280 Pravdepodobnosť a štatistika            2mef1
  Stv 14 00 2h c M-VIII 1-MAT-280 Pravdepodobnosť a štatistika            2mef2

Stehlíková Beáta
  Pon 9 50 2h c M-208 1-EFM-380 Ekonometria                     3mef2
  Pon 9 50 2h c M-VII 1-EFM-380 Ekonometria                     3mef2
  Uto 15 40 2h c M-208 2-EFM-106 Finančné deriváty                  4mef1
  Str 11 30 2h c M-208 2-EFM-106 Finančné deriváty                  4mef2 4mma
  Stv 15 40 2h c M-208 1-EFM-380 Ekonometria                     3mef1
  Stv 15 40 2h c M-II  1-EFM-380 Ekonometria                     3mef1

Szolgayová Jana
  Stv 14 00 2h c M-IV  1-EFM-310 Diferenčné a diferenciálne rovnice         3mef1
  Stv 15 40 2h c M-IV  1-EFM-310 Diferenčné a diferenciálne rovnice         3mef2

Ševčovič Daniel
  Str 8 10 2h p F1   2-EFM-106 Finančné deriváty                  4mma 4mef*
  Stv 9 50 2h p B   1-EFM-250 Matematická analýza (4)               2mef*
  Pia 9 50 2h p A   1-EFM-250 Matematická analýza (4)               2mef*

Šmátralová Lívia
  Str 11 30 2h c F1-232a 2-EFM-110 Algoritmy na sieťach                4mef1
  Str 13 10 2h c M-I  2-EFM-110 Algoritmy na sieťach                4mef2

Štulajter František
  Pon 11 30 2h p M-X  2-PMS-102 Náhodné procesy (2)                 4mps 4mpm
  Uto 13 10 2h p M-II  2-PMS-215 Štatistika časových radov              5mps

Varínsky Daniel
  Str 16 30 2h c F1-328 1-PMA-220 Finančná matematika (2)               2mpm1
  Str 18 10 2h c F1-328 1-PMA-220 Finančná matematika (2)               2mpm2

Witkovský Viktor
  Stv 17 20 2h p B   1-EFM-380 Ekonometria                     4mps 3mef* 4mng*

Zeman Juraj
  Str 16 30 2h p M-201 M-MAEF-061 Medzinárodná makroekonómia (1)           5mef*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |SL |FMFI

Katedra experimentálnej fyziky
(KEF)

.KEFUcitel1 
  Uto 9 50 4h l F2-KEF 2-FFP-913 Diplomová práca (4)                 5fp
  Stv 8 10 6h l F2-KEF 2-FFP-911 Diplomová práca (2)                 4fp

Burdík Karel
  Stv 15 40 2h v F2-167 2-FOL-231 Návrh optických sústav               5fol 4fol

Černák Mirko
  Uto 18 10 2h v F2-051 1-FYZ-455 Fyzika elektrických výbojov             2f*
  Str 8 10 2h p F2-051 2-FFP-110 Výboje v plynoch                  4fp
  Str 10 40 2h p F2-051 2-FFP-207 Formovanie výbojov                 5fp

Držík Milan
  Uto 14 00 2h p F2-167 2-FOL-111 Základné princípy a metódy aplikovanej optiky    4fol 5fol

Erdelyi Michael
  Pon 8 10 2h c F2-T3 1-FYZ-165 Základy programovania                1fmf

Fabo Peter
  Uto 14 00 2h c F2-T3 1-FYZ-165 Základy programovania                1f2
  Uto 15 40 2h p F2   1-FYZ-165 Základy programovania                1f**
  Uto 17 20 2h c F2-T3 1-FYZ-375 Pokročilé programovanie               3f**

Fischer Ľudovít
  Stv 11 30 2h c F2-T3 1-FYZ-165 Základy programovania                1f3
  Pia 9 00 2h c F2-T3 1-FYZ-165 Základy programovania                1f1
  Pia 10 40 2h c F2-T3 1-FYZ-165 Základy programovania                1f2

Grajcar Miroslav
  Pon 8 10 2h v F2-272 2-FTL-223 Úvod do kvantových počítačov            5ftl

Greguš Ján
  Stv 9 00 3h l F2-295 2-FEL-117 Praktikum z elektroniky a fyziky tuhých látok    4ftl
  Stv 13 10 3h l F2-295 2-FEL-117 Praktikum z elektroniky a fyziky tuhých látok    4fp 4fol
  Stv 15 40 3h l F1-225 1-FYZ-275 Praktikum III (optika)               2fmf

Hlubina Richard
  Pon 9 50 2h p F2-226 2-FTL-105 Elektrické a optické vlastnosti materiálov     4ftl 4fp 4fol
  Uto 8 10 2h s F2-223 2-FTL-112 Seminár z elektrických a optických vlastností mater 4ftl
  Str 8 10 2h p F2-223 1-FYZ-385 Úvod do fyziky materiálov              3f*
  Stv 9 00 2h p F2-223 1-FYZ-385 Úvod do fyziky materiálov              3f*
  Stv 14 00 2h p F2-223 1-FYZ-385 Úvod do fyziky materiálov              3f*

Homola Tomáš
  Str 9 00 3h l F1-114 1-FYZ-170 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)     1f1
  Pia 8 10 3h l F1-114 1-FYZ-170 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)     1f2

Jaroševič Andrej
  Str 9 50 2h p F2-223 2-FEL-112 Analógové elektronické obvody            4fp 4fol 4ftl
  Str 13 10 3h l F2-295 2-FEL-113 Praktikum z analógových elektronických obvodov   4ftl
  Stv 9 00 3h l F2-295 2-FEL-117 Praktikum z elektroniky a fyziky tuhých látok    4ftl
  Stv 15 40 3h l F2-295 1-FYZ-380 Základy elektroniky                 3f**

Kováčik Dušan
  Uto 14 00 2h v F1-108 1-FYZ-450 Úvod do fyziky plazmy                2f*
  Str 9 00 3h l F1-113 1-FYZ-170 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)     1f1
  Str 14 50 3h l F1-114 1-FYZ-170 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)     1f2
  Pia 8 10 3h l F1-113 1-FYZ-170 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)     1f2

Kundracik František
  Pon 9 50 2h p F1   1-FYZ-130 Elektromagnetizmus                 1f**
  Uto 8 10 2h p F1   1-FYZ-130 Elektromagnetizmus                 1f**
  Uto 9 50 3h p F2-223 1-FYZ-380 Základy elektroniky                 3f*
  Uto 14 50 2h p F2-226 2-FEL-212 Štatistická rádiofyzika (2)             5fp 5ftl

Kúš Peter
  Uto 13 10 2h v F2-272 2-FTL-113 Technológia tenkých vrstiev a povlakov       4ftl

Maheľ Michal
  Pon 9 00 1h c F1   1-FYZ-125 Spracovanie experimentálnych dát          1f*

Martoňák Roman
  Uto 14 50 3h v F2-272 1-FYZ-665 Nové materiály očami fyziky             3f*

Matejčík Štefan
  Uto 9 50 2h p F2-051 2-FFP-109 Vákuová fyzika                   4fp 4ftl 5fol
  Str 12 20 2h v F2-051 2-FFP-112 Elektrónová optika a hmotnostná spektroskopia    4fp

Mesároš Vladimír
  Pon 9 00 6h l F2-KEF 2-FOL-212 Špeciálne praktikum z optiky (2)          5fol
  Str 12 20 2h p F2-167 2-FOL-109 Nelineárna optika                  4fol
  Stv 9 00 4h l F2-KEF 2-FOL-911 Diplomová práca (2)                 4fol

Országh Juraj
  Pon 11 30 3h l F1-114 1-FYZ-170 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)     1f1
  Uto 13 10 3h l F1-114 1-FYZ-170 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)     1f3

Papp Peter
  Str 9 50 2h c F2-T3 1-FYZ-165 Základy programovania                1f2
  Str 14 50 2h c F2-T3 1-FYZ-165 Základy programovania                1f3

Plecenik Andrej
  Str 8 10 2h p F2-272 2-FTL-114 Meracie metódy vo fyzike tuhých látok        4ftl

Senderáková Dagmar
  Pon 8 10 2h p F2-167 2-FOL-108 Holografia a interferometria            4fp 4ftl 4fol
  Str 9 00 6h l F2-KEF 2-FOL-913 Diplomová práca (4)                 5fol
  Str 14 00 2h p F2-167 2-FOL-214 Optické metódy spracovania informácií        5fol
  Stv 10 40 2h v F2-167 1-FYZ-800 Fotonika v meracích metódach a zariadeniach     3f*

Stano Michal
  Uto 8 10 2h v F2-051 2-FFP-226 Kinetika plazmových reakcií             5fp
  Uto 13 10 2h p F2-051 2-FFP-206 Kinetika a termodynamika plazmy           5fp
  Uto 14 50 3h l F2-082 2-FFP-115 Praktikum z vákuovej fyziky a fyziky plazmy     4fol 4ftl
  Str 14 00 3h l F2-082 2-FFP-115 Praktikum z vákuovej fyziky a fyziky plazmy     4fp

Štrba Anton
  Uto 12 20 2h p F2-167 2-FOL-102 Fyzika laserov (2)                 4fol
  Str 14 00 2h v F2-223 2-FOL-234 Optika tenkých vrstiev               5fol 4fol

Tirpák Andrej
  Stv 13 10 3h l F2-295 2-FEL-117 Praktikum z elektroniky a fyziky tuhých látok    4fp 4fol

Veis Pavel
  Pon 11 30 2h v F2-051 2-FOL-215 Optická spektroskopia                4fol 4fp
  Uto 11 30 2h v F2-051 2-FFP-111 Diagnostika plazmy                 4fp

Vojtek Pavel
  Pon 8 10 3h l F1-224 1-FYZ-275 Praktikum III (optika)               2f1
  Str 9 00 6h l F2-KEF 2-FOL-913 Diplomová práca (4)                 5fol
  Str 11 30 3h l F1-225 1-FYZ-275 Praktikum III (optika)               2fmf
  Str 14 00 3h l F1-225 1-FYZ-275 Praktikum III (optika)               2f2
  Stv 9 00 4h l F2-KEF 2-FOL-911 Diplomová práca (2)                 4fol
  Stv 15 40 3h l F1-224 1-FYZ-275 Praktikum III (optika)               2fmf
  Pia 8 10 2h l F1-225 1-UFY-251 Fyzikálne praktikum (3)               2uF*
  Pia 9 50 2h l F1-224 1-UFY-251 Fyzikálne praktikum (3)               2uF*

Zábudlá Zuzana
  Pon 8 10 3h l F1-225 1-FYZ-275 Praktikum III (optika)               2f1
  Str 11 30 3h l F1-224 1-FYZ-275 Praktikum III (optika)               2fmf
  Str 14 00 3h l F1-224 1-FYZ-275 Praktikum III (optika)               2f2

Zahoran Miroslav
  Pon 16 30 2h c M-VI  1-FYZ-130 Elektromagnetizmus                 1f3
  Stv 11 30 2h c M-VI  1-FYZ-130 Elektromagnetizmus                 1f2

Zahoranová Anna
  Pon 11 30 3h l F1-113 1-FYZ-170 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)     1f1
  Uto 13 10 3h l F1-113 1-FYZ-170 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)     1f3
  Str 14 50 3h l F1-113 1-FYZ-170 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)     1f2


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |SL |FMFI

Katedra informatiky
(KI)

Bebják Andrej
  Uto 9 50 3h p F1-232a 2-MPG-154 Databázové systémy                 4mpg
  Str 9 50 3h p B   1-INF-260 Počítačové siete                  2i***

Brejová Bronislava
  Uto 12 20 2h p M-III 2-INF-147 Vyhľadávanie v texte                5i 4iB*
  Str 13 10 2h p F1-232a 2-INF-147 Vyhľadávanie v texte                5i 4iB*

Červenka Radovan
  Pon 8 10 3h p M-V  2-INF-236 Objektové softwareové inžinierstvo         5iai 5i 4iD*

Ďuriš Pavol
  Pon 12 20 2h s M-III 2-INF-922 Diplomový seminár (3)                5i
  Stv 9 50 3h p M-XI  2-INF-124 Výpočtová zložitosť                 3it 4i*

Forišek Michal
  Pon 18 10 1h s M-218 1-INF-265 Ročníkový projekt (2)                2it

Gaži Peter
  Stv 12 20 1h c M-XI  2-INF-124 Výpočtová zložitosť                 3it 4i*
  Stv 13 10 1h c M-XI  2-INF-124 Výpočtová zložitosť                 3it 4i*

Janáček Jaroslav
  Uto 9 50 2h p F1-109 1-INF-525 Systémové programovanie               1i*
  Uto 11 30 1h p M-XI  2-INF-232 Distribuované systémy                4iD 5i 4iB 4iA*

Kemeňová Miroslava
  Pon 16 30 2h c M-XII 1-AIN-160 Diskrétna matematika (2)              1iai4

Košinár Peter
  Str 14 50 2h l M-218 1-INF-525 Systémové programovanie               1i*

Královič Rastislav
  Pon 12 20 2h s M-V  2-INF-922 Diplomový seminár (3)                5i
  Uto 8 10 2h p M-VIII 2-INF-231 Efektívne paralelné algoritmy            4iC*
  Uto 9 50 2h p M-VIII 2-INF-231 Efektívne paralelné algoritmy            4iC*

Kulich Tomáš
  Stv 11 30 2h c M-III 1-INF-160 Úvod do kombinatoriky a teórie grafov        1i1

Lukoťka Robert
  Uto 14 00 2h c M-X  1-INF-160 Úvod do kombinatoriky a teórie grafov        1i2

Macko Martin
  Pon 16 30 2h c M-VII 1-AIN-160 Diskrétna matematika (2)              1iai6 1iai3

Mačajová Edita
  Str 9 50 2h p A   1-AIN-160 Diskrétna matematika (2)              1iai*

Mazák Ján
  Uto 16 30 2h c M-VIII 1-AIN-160 Diskrétna matematika (2)              1iai8 1iai5

Miklík Stanislav
  Str 11 30 2h l M-218 2-INF-145 Tvorba internetových aplikácií           3ips 4iD*
  Stv 18 10 1h s M-218 1-INF-265 Ročníkový projekt (2)                2iui

Mráz R
  Stv 8 10 2h v M-II  2-INF-168 Pokročilé webové systémy - návrh, vývoj, prevádzka 4iC 4iD 5i 4iB*

Mrázik Augustín
  Pon 16 30 3h p F1-109 1-INF-515 Princípy tvorby softvéru              3ips 3iai*

Neurath Peter
  Uto 15 40 2h v M-IV  2-INF-165 Manažment softvérových projektov          5i 4i*

Olejár Daniel
  Uto 9 50 3h p B   1-INF-520 Úvod do informačnej bezpečnosti           3ips 3iai*
  Uto 16 30 4h v M-V  1-INF-312 Moderné informačné technológie           3ips
  Str 8 10 2h p M-III 2-INF-125 Teória kódovania                  5i 4iA*
  Str 11 30 2h p M-III 2-INF-125 Teória kódovania                  5i 4iA*
  Stv 9 50 3h p M-VII 1-INF-420 Kombinatorická analýza (1)             2it

Ostertág Richard
  Uto 10 40 1h p M-XI  2-INF-232 Distribuované systémy                4iD 5i 4iB 4iA*
  Str 9 50 2h p M-III 2-INF-145 Tvorba internetových aplikácií           3ips 4iD*
  Str 14 50 3h p F1-109 1-INF-170 Operačné systémy                  2i**

Pardubská Dana
  Uto 14 00 3h p M-V  2-INF-134 Pravdepodobnostné algoritmy             5i 4iC*
  Str 9 50 3h p F2   2-AIN-106 Teória zložitosti                  4iai*
  Stv 14 00 2h s F1-232a M-UVIN-920 Diplomový seminár z informatiky (2)        4uMI

Pastorová Mária
  Pon 18 10 1h s M-217 1-INF-265 Ročníkový projekt (2)                2ipg
  Uto 8 10 2h v M-VII 2-INF-151 Biologicky motivovaná teória jazykov        4iD 4iB 4iA*
  Stv 16 30 2h v M-VI  2-INF-151 Biologicky motivovaná teória jazykov        4iD 4iB 4iA*

Plachetka Tomáš
  Uto 9 50 1h p M-XI  2-INF-232 Distribuované systémy                4iD 5i 4iB 4iA*
  Uto 15 40 2h c F1-109 1-INF-500 Databázy                      2ips 4i*
  Stv 16 30 2h v M-XI  2-INF-149 Paralelné vedecké výpočty              4i*
  Stv 18 10 1h s M-217 1-INF-265 Ročníkový projekt (2)                2ips

Prívara Igor
  Pon 16 30 4h p M-II  2-INF-127 Formálne špecifikácie                3iui 4iD*
  Uto 15 40 3h p M-III 1-INF-415 Úvod do teórie programovania            2it 2iai*

Procházka Juraj
  Uto 14 00 2h v M-III 2-INF-157 Symbolické výpočty                 4iD 4iB*
  Str 8 10 2h v M-I  2-INF-157 Symbolické výpočty                 4iD 4iB*

Rjaško Michal
  Uto 14 50 2h l M-218 1-INF-515 Princípy tvorby softvéru              3ips
  Uto 16 30 2h l M-218 1-INF-515 Princípy tvorby softvéru              3iai1 3iai2
  Uto 18 10 2h l M-218 1-INF-515 Princípy tvorby softvéru              3iai3 3iai4

Rovan Branislav
  Pon 9 00 3h p M-II  1-INF-410 Formálne jazyky a automaty (2)           2it 2iai1
  Uto 8 10 2h p M-VI  2-INF-106 Informatika a spoločnosť              5i

Stanek Martin
  Str 9 50 2h p M-V  2-INF-235 Kryptológia (2)                   5i 4iA*
  Str 16 30 2h s M-III 2-INF-920 Diplomový seminár (1)                4iB 4iA*
  Stv 12 20 1h c M-VII 1-INF-420 Kombinatorická analýza (1)             2it
  Stv 14 50 2h p M-IX  2-INF-235 Kryptológia (2)                   5i 4iA*

Steskal Ľuboš
  Stv 9 50 2h c M-I  1-AIN-160 Diskrétna matematika (2)              1iai1

Škoviera Martin
  Pon 10 40 2h p M-V  2-INF-155 Kombinatorické štruktúry              5i 4iA*
  Uto 8 10 2h p F1-109 1-INF-160 Úvod do kombinatoriky a teórie grafov        1i*
  Str 14 50 2h p M-III 2-INF-155 Kombinatorické štruktúry              5i 4iA*
  Str 16 30 2h s M-II  2-INF-920 Diplomový seminár (1)                4iD 4iC*
  Stv 9 50 2h s M-213 DRS016 Seminár z teórie grafov                3mms mDRS iDRS

Šturc Ján
  Stv 14 00 3h p B   1-INF-500 Databázy                      2ips 2iai* 4i*
             1-INF-500 Databázy                      2ips 2iai* 4i*

Šuster Borislav
  Pon 11 30 2h v M-213 M-UVIN-540 Teória programovania                5PuChI 5uMI
  Uto 8 10 2h s M-II  1-INF-920 Bakalársky seminár                 3i**

Toman Eduard
  Uto 14 00 2h p F2   2-INF-114 Matematická logika                 3iui 4iA* 4iai*
  Str 9 50 2h p M-II  2-INF-154 Enumerácia diskrétnych štruktúr           5i 4iB 4iA*
  Stv 8 10 2h p B   2-INF-114 Matematická logika                 3iui 4iA* 4iai*
  Stv 13 10 2h p M-XII 2-INF-154 Enumerácia diskrétnych štruktúr           5i 4iB 4iA*

Withalm Josef
  Stv 10 40 2h v M-V  2-INF-164 IT Quality Management                5i 4iD*
  Stv 12 20 2h v M-V  2-INF-164 IT Quality Management                5i 4iD*

Záthurecký Tomáš
  Stv 14 00 1h c M-IX  1-INF-410 Formálne jazyky a automaty (2)           2it 2iai1


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |SL |FMFI

Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
(KJFB)

Antalic Stanislav
  Str 8 10 2h v F1-377 2-FJF-139 Jadrová spektroskopia                4fjf

Babincová Melánia
  Uto 9 50 3h l F1-113 1-FYZ-170 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)     1fmf
  Uto 12 20 2h p F1-328a 2-FBF-146 Lipozómy v biofyzike a medicíne          4fb*
  Str 11 30 3h l F1-113 1-FYZ-170 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)     1fmf

Babinec Peter
  Stv 8 10 2h v F1-328a 1-FYZ-830 Fyzikálne princípy v biológii           1f*

Böhm Radoslav
  Pon 10 40 2h p F2   1-FYZ-220 Atómová a jadrová fyzika              2f**
  Pon 12 20 2h p F1-327 1-BMF-350 Termodynamika a štatistická fyzika         3fmf
  Pon 16 30 2h c M-IV  1-FYZ-130 Elektromagnetizmus                 1fmf
  Pon 18 10 2h c M-IV  1-BMF-150 Matematické základy biomedicínskej fyziky (2)    1fmf
  Uto 10 40 1h c F1-328 1-BMF-350 Termodynamika a štatistická fyzika         3fmf
  Uto 13 10 1h p M-VII 1-UFY-240 Atómová a jadrová fyzika              2uF*
  Str 9 50 2h p F1   1-FYZ-220 Atómová a jadrová fyzika              2f**
  Str 11 30 2h p M-I  1-UFY-240 Atómová a jadrová fyzika              2uF*
  Str 16 30 2h c M-IV  1-FYZ-220 Atómová a jadrová fyzika              2f2 2fmf
  Stv 11 30 2h c M-IV  1-FYZ-130 Elektromagnetizmus                 1f1
  Pia 9 50 1h v F1-oJF 2-FBM-141 Radiačná biofyzika                 5fmf
  Pia 9 50 2h v F1-247 2-FJF-238 Biologické účinky ionizujúceho žiarenia       5fjf

Ďurana Ladislav
  Stv 15 40 2h c F1-327 1-FYZ-220 Atómová a jadrová fyzika              2f1
  Pia 8 10 3h c M-II  1-FYZ-135 Matematika (2)                   1f3

Dvornický Rastislav
  Str 11 30 2h c F1-247 1-FYZ-365 Kvantová teória (2)                 3f*

Grman Igor
  Uto 9 50 3h l F1-114 1-FYZ-170 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)     1fmf

Haverlík Ivan
  Pon 11 30 1h c F1-328 1-BMF-150 Matematické základy biomedicínskej fyziky (2)    1fmf
  Pon 16 30 1h c F1-328 1-BMF-250 Matematické základy biomedicínskej fyziky (4)    2fmf
  Uto 13 10 3h p F1-328 1-BMF-150 Matematické základy biomedicínskej fyziky (2)    1fmf
  Str 8 10 2h p F1-247 1-BMF-250 Matematické základy biomedicínskej fyziky (4)    2fmf
  Str 14 50 2h s F1-328a 2-FBM-115 Odborný seminár                  4fmf
              2-FBF-116 Odborný seminár (2)                4fbf
  Str 16 30 2h s F1-328a 2-FBM-115 Odborný seminár                  4fmf
              2-FBF-116 Odborný seminár (2)                4fbf
  Stv 12 20 2h p F1-328a 2-FBM-111 Zdravotnícka a medicínska informatika (1)     4fmf
  Stv 15 40 3h l F1-328a 2-FBM-106 Špeciálne praktikum z biomedicínskej fyziky (2)  4fmf

Hianik Tibor
  Uto 14 00 2h p F1-247 2-FBF-121 Biofyzika membrán                  4fb*
  Uto 15 40 2h s F1-326 XXXPRED019 Biofyzikálny seminár                4fb* 5fb*
  Stv 9 00 2h p F1-377 2-FBF-106 Experimentálne metódy biofyziky a chemickej fyziky 4fbf
  Stv 14 00 2h p F1-247 2-FBF-120 Molekulárna biofyzika                4fb*

Hlinka Vladimír
  Pon 11 30 1h p F1-377 2-FJF-204 Aplikovaná jadrová fyzika              5fjf
  Pon 16 30 4h l F1-252 2-FJF-109 Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (1)      4fjf

Holý Karol
  Pon 16 30 1h l F1-oJF 1-FYZ-605 Praktikum z rádiometrie               3f*
  Uto 14 00 2h v F1-377 2-FJF-126 Radiačná environmentálna fyzika           4fjf
  Stv 10 40 2h v F1-377 2-FJF-240 Experimentálne metódy fyziky ťažkých iónov     5fjf
  Stv 13 10 1h s F1-377 2-FJF-922 Diplomový seminár (3)                5fjf
  Stv 14 00 2h v F1-327 1-FYZ-610 Základy radiačnej fyziky a ochrany pred žiarením  2f**
  Pia 13 10 2h l F1-oJF 2-FJF-245 Praktikum z monitorovania rádioaktivity v životnom 5fjf

Chorvát Dušan
  Str 11 30 2h p F1-328 2-FBM-136 Metódy spracovania biosignálov a počítačová grafika 4fb*

Chudý Martin
  Pon 18 10 1h l F1-oJF 1-FYZ-605 Praktikum z rádiometrie               3f*
  Uto 10 40 1h p F1-377 2-FJF-105 Experimentálne metódy jadrovej fyziky (2)      4fjf

Kirchnerová Jana
  Str 11 30 3h l F1-114 1-FYZ-170 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)     1fmf

Krššák Martin
  Pia 14 00 2h p F1-328 2-FBM-131 Biomedicínske aplikácie magnetickej rezonancie   4fb*

Mach Pavel
  Str 8 10 2h v F1-328a 1-FYZ-850 Chemické základy živých systémov (1)        1f*
  Str 9 50 1h c F1-328a 1-FYZ-850 Chemické základy živých systémov (1)        1f*
  Stv 9 50 2h p F1-328a 1-BMF-560 Fyzikálna chémia                  3fmf
  Stv 11 30 1h p F1-328a 1-BMF-560 Fyzikálna chémia                  3fmf

Masarik Jozef
  Pon 9 50 1h s F1-377 2-FJF-203 Seminár z jadrovej a subjadrovej fyziky       5fjf
  Pon 12 20 2h v F1-377 1-FYZ-401 Smery fyzikálneho výskumu              2f*
  Str 11 30 2h v F1-oJF 2-FJF-124 Numerické metódy v jadrovej fyzike         4fjf
  Stv 9 50 2h p F1-327 2-FJF-103 Jadrová a subjadrová fyzika (2)           4fjf
  Stv 11 30 1h c F1-327 2-FJF-103 Jadrová a subjadrová fyzika (2)           4fjf
  Stv 14 00 2h v F1-377 2-FJF-138 Nukleárna geofyzika a astrofyzika          4fjf
  Stv 15 40 2h v F1-377 2-FJF-136 Feynmanove diagramy                 4fjf
  Pia 11 30 2h v F1-oJF 2-FGF-240 Úvod do nukleárnej geofyziky            4fg

Ostatná Veronika
  Pon 8 10 4h p F1-328a 2-FBM-109 Medicínska biofyzika (2)              4fmf

Plesch Martin
  Uto 13 10 2h v F2-223 1-FYZ-402 Úvod do kvantovej teórie informácie         3f*

Povinec Pavel
  Pon 10 40 1h p F1-377 2-FJF-204 Aplikovaná jadrová fyzika              5fjf

Rybár Peter
  Uto 17 20 2h p F1-328 2-FBF-145 Základy akustiky                  4fb*

Sitár Branislav
  Uto 9 00 2h p F1-377 2-FJF-120 Interakcia žiarenia s látkou            4fjf

Staníček Jaroslav
  Uto 14 00 1h c M-VII 1-UFY-240 Atómová a jadrová fyzika              2uF*
  Str 9 50 2h v F1-377 2-FJF-135 Spektrometria vzbudených stavov           4fjf

Sýkora Ivan
  Pon 17 20 1h l F1-oJF 1-FYZ-605 Praktikum z rádiometrie               3f*
  Uto 11 30 1h p F1-377 2-FJF-105 Experimentálne metódy jadrovej fyziky (2)      4fjf
  Pia 16 30 1h l F1-oJF 2-FJF-245 Praktikum z monitorovania rádioaktivity v životnom 5fjf

Szarka Imrich
  Pon 8 10 4h l F1-252 2-FJF-109 Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (1)      4fjf

Šáro Štefan
  Pon 9 00 1h s F1-377 2-FJF-203 Seminár z jadrovej a subjadrovej fyziky       5fjf
  Uto 8 10 1h s F1-377 2-FJF-920 Diplomový seminár (1)                4fjf
  Stv 12 20 1h s F1-377 2-FJF-922 Diplomový seminár (3)                5fjf

Šikurová Libuša
  Uto 9 00 2h p F1-326 2-FBM-124 Základy a aplikácie optickej spektroskopie     4fb*
  Uto 10 40 2h s F1-326 2-FBM-921 Diplomový seminár (2)                5fmf
             2-FBF-921 Diplomový seminár (2)                5fbf
  Uto 12 20 3h s F1-326 2-FBM-921 Diplomový seminár (2)                5fmf
  Str 14 50 2h p F1-247 2-UFY-155 Vybrané kapitoly z biofyziky            4uMF
  Stv 13 10 2h s F1-328 1-BMF-930 Seminár k bakalárskej práci             3fmf
  Pia 9 00 2h p F1-328 1-BMF-335 Základy biomedicínskej fyziky            3fmf
  Pia 10 40 1h c F1-328 1-BMF-335 Základy biomedicínskej fyziky            3fmf

Šimkovic Fedor
  Pon 10 40 2h p F1-327 1-FYZ-365 Kvantová teória (2)                 3f*
  Uto 12 20 2h p F1-327 2-FJF-107 Teória jadra                    4fjf
  Str 9 50 2h p F1-247 1-FYZ-365 Kvantová teória (2)                 3f*
  Pia 11 30 2h v F1-oJF 2-FJF-239 Slabé interakcie v jadrách a nová fyzika za štandar 5fjf

Šivo Alexander
  Pia 14 50 2h l F1-oJF 2-FJF-245 Praktikum z monitorovania rádioaktivity v životnom 5fjf

Šťavina Pavel
  Stv 9 50 3h p F1-109 1-FYZ-230 Algoritmy vedeckotechnických výpočtov        2f*
  Stv 12 20 2h v F1-308 2-FJF-134 Aplikačný software pre fyzikálne výpočty      4fjf

Tokár Stanislav
  Stv 8 10 2h v F1-308 2-FJF-125 Modelovanie experimentu               4fjf

Topor Peter
  Pon 11 30 2h c F2-T3 1-FYZ-165 Základy programovania                1f3
  Pon 16 30 2h c F2-T3 1-FYZ-165 Základy programovania                1f1

Urban Ján
  Pon 8 10 2h p F1-328 2-FBF-122 Atómové a molekulové zrážky             4fbf
  Str 8 10 2h v F1-328a 1-FYZ-850 Chemické základy živých systémov (1)        1f*
  Str 9 50 1h c F1-328a 1-FYZ-850 Chemické základy živých systémov (1)        1f*

Vanko Július
  Uto 8 10 2h p F1-328 1-BMF-350 Termodynamika a štatistická fyzika         3fmf
  Uto 9 50 1h c F1-328 1-BMF-350 Termodynamika a štatistická fyzika         3fmf
  Pia 8 10 2h v F1-oJF 2-FJF-242 Neutrínová fyzika                  5fjf
  Pia 11 30 2h v F1-oJF 2-FJF-241 Symetrie vo fyzike elementárnych častíc       5fjf

Waczulíková Iveta
  Str 14 00 1h c F1-328a 2-FBM-124 Základy a aplikácie optickej spektroskopie     4fb*
  Str 14 50 2h k F1-248 1-BMF-165 Spracovanie experimentálnych údajov         1fmf
  Stv 9 00 2h p F1-377 2-FBF-106 Experimentálne metódy biofyziky a chemickej fyziky 4fbf
             2-FBM-104 Experimentálne metódy lekárskej fyziky (2)     4fmf


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |SL |FMFI

Katedra jazykovej prípravy
(KJP)

Čárska Renáta
  Pon 16 30 2h c M-I  1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                 1f2
  Pon 18 10 2h c M-I  1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                 1u**
  Str 16 30 2h c M-V  1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                 1m1 1mpm*
  Str 18 10 2h c M-V  1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                 1iai2 1iai3 1uBI 1uMI 1f2 1f3
  Stv 8 10 2h c F1-247 1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                 1m1
  Stv 9 50 2h c F2-283 1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                 1iai7
  Pia 12 20 2h c F2-283 1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                 1f2 1fmf

Demovičová Ružena
  Pon 10 40 2h c F2-283 1-MXX-152 Nemecký jazyk (2)                  
  Pon 12 20 2h c F2-283 1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                 1i*
  Str 16 30 2h c M-I  1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                 1m** 1mef* 1i***
  Str 18 10 2h c M-I  1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                 1f1 1fmf
  Stv 8 10 2h c F1-246 1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                 1iai8
  Stv 9 50 2h c F1-232a 1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                 1iai6 1iai8
  Pia 9 50 2h c F2-283 1-MXX-152 Nemecký jazyk (2)                  

Erdélyi Ladislav
  Pon 8 10 2h c F1-246 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                 2mef1 2mng1 3mef2
  Pon 9 50 2h c F1-246 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                 1mef1
  Uto 9 50 2h c F1-246 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                 1mng2
  Uto 13 10 2h c M-IV  1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                 2mpm2
  Str 16 30 2h c F1-246 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                 1m2
  Str 18 10 2h c F1-246 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                 2mpm1 2m2 2uM*
  Stv 9 50 2h c F1-246 1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                 1iai6
  Stv 11 30 2h c F1-246 1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                 1iai4 1iai7

Gombárik Pavel
  Pon 16 30 2h c F2-283 1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                 1mef* 1mng*
  Pon 18 10 2h c F1-246 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                 1mef2
  Uto 9 50 2h c F2-283 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                 1mng1
  Uto 13 10 2h c F1-246 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                 2iai5 2iai1
  Str 16 30 2h c M-X  1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                 1m2 1mpm*
  Str 18 10 2h c M-X  1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                 1m1 1uMD 1uMF 1uMT 1mpm*
  Stv 11 30 2h c F1-232a 1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                 1iai4
  Stv 13 10 2h c F2-283 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                 2m1

Klátiková Elena
  Pon 8 10 2h c F2-283 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                 1iai5 1u*I
  Pon 12 20 2h c F1-246 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                 1i2
  Uto 11 30 2h c F1-246 1-MXX-162 Ruský jazyk (2)                   
  Str 9 50 2h c F1-246 1-MXX-162 Ruský jazyk (2)                   
  Stv 11 30 2h c M-IX  1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                 1iai2
  Stv 13 10 2h c F1-246 1-MXX-262 Ruský jazyk (4)                   
  Stv 14 50 2h c F1-246 1-MXX-162 Ruský jazyk (2)                   

Marshall Ray
  Str 16 30 2h c F2-283 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                 1iai1
  Str 18 10 2h c F2-283 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                 1f3 1fmf
  Stv 8 10 2h c F2-283 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                 1iai3
  Stv 11 30 2h c F2-283 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                 1i1

Vilášek Pavel
  Uto 14 50 2h c F1-246 1-MXX-142 Francúzsky jazyk (2)                
  Uto 16 30 2h c F1-246 1-MXX-142 Francúzsky jazyk (2)                
  Str 13 10 2h c F2-283 1-MXX-252 Nemecký jazyk (4)                  
  Str 18 10 2h c M-IV  1-MXX-252 Nemecký jazyk (4)                  
  Stv 11 30 2h c F1-328 1-MXX-252 Nemecký jazyk (4)                  
  Stv 14 50 2h c I-9  1-MXX-242 Francúzsky jazyk (4)                3iai1
  Stv 16 30 2h c F1-246 1-MXX-142 Francúzsky jazyk (2)                

Zemanová Alena
  Pon 18 10 2h c F2-283 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                 2uMF 2f**
  Uto 13 10 2h c F2-283 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                 2iai2 2iai3
  Str 16 30 2h c F1-247 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                 1f3 1fmf
  Str 18 10 2h c M-II  1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                 1f1
  Stv 16 30 2h c F2-283 DRS018 Anglický jazyk (DRŠ)                  fDRS mDRS iDRS
  Pia 8 10 2h c F2-283 1-MXX-232 Anglický jazyk (4)                 2iai4


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |SL |FMFI

Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky
(KMANM)

Babušíková Jela
  Pon 9 50 2h v M-224 2-MNA-212 Riešenie inžinierskych úloh pomocou numerického sof 5mna 5mma
  Pon 12 20 2h p M-224 2-MNA-104 Práca s moderným softwarom v numerickej matematike 4mna
  Uto 13 10 1h p M-IX  1-MAT-780 Numerická matematika (2)              2m*
  Uto 14 00 1h c M-IX  1-MAT-780 Numerická matematika (2)              2m*
  Stv 9 50 2h p M-II  1-MMN-265 Numerické metódy (2)                2mng*
  Stv 12 20 3h v M-223 2-MPG-113 Teória aproximácie a interpolácie          5mna 45mpg

Bödök Štefan
  Uto 16 30 2h c B2-304 N-bCXX-004 Matematika (2)                   1Pch
  Str 14 50 2h v M-VII 1-MMN-520 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (2)    1mng2

Bušinská Taťjana
  Uto 14 50 2h p M-223 2-MNA-105 Metódy riešenia sústav s riedkymi maticami     4mna
  Uto 16 30 2h v M-XII 1-MAT-192 Cvičenie z lineárnej algebry a geometrie (2)    1m*
  Str 9 50 2h c M-X  1-MAT-160 Lineárna algebra a geometria (2)          1m1
  Str 11 30 1h c M-223 1-MAT-270 Maticový počet                   2m1
  Str 13 10 1h c F1-328 1-MAT-270 Maticový počet                   2m2
  Str 16 30 2h v B2-302 M-YYMA-060 Problémy pri praktických výpočtoch         5uM* 5PuM*
  Stv 8 10 2h p F2   1-MAT-270 Maticový počet                   2m**
  Stv 14 00 1h c M-X  1-MAT-270 Maticový počet                   2mpm1
  Stv 14 50 1h c M-X  1-MAT-270 Maticový počet                   2mpm2

Demetrian Michal
  Pon 12 20 2h c M-IV  1-BMF-250 Matematické základy biomedicínskej fyziky (4)    2fmf
  Pon 16 30 3h p B2-302 N-bCFZ-001 Vybrané kapitoly z matematiky (1)         3Pfch
  Str 8 10 2h c F1-328 1-FYZ-225 Matematika (4)                   2f*
  Str 14 00 3h p M-IV  1-BMF-250 Matematické základy biomedicínskej fyziky (4)    2fmf

Fečkan Michal
  Uto 8 10 3h p M-III 2-MMA-105 Nelineárna funkcionálna analýza           4mma
             2-MNA-103 Riešenie nelineárnych systémov           4mna
  Uto 14 50 2h p M-201 2-MMA-204 Topologické metódy v nelineárnej analýze      5mma
  Uto 16 30 1h c M-201 2-MMA-204 Topologické metódy v nelineárnej analýze      5mma

Filo Ján
  Pon 8 10 2h p F1-108 2-MMO-202 Modely prúdenia tekutín (2)             5mma mDRS
  Uto 14 00 2h p F1-109 1-MAT-430 Klasické metódy riešenia parciálnych diferenciálnyc 3mma 3mmm 3mna
  Str 8 10 2h p F2   1-MAT-250 Matematická analýza (4)               2m**
  Str 12 20 1h p B   1-MAT-250 Matematická analýza (4)               2m**

Hriňák Martin
  Str 18 10 2h v M-XI  1-MAT-186 Metódy riešenia matematických úloh (2)       1m*

Chocholatý Pavol
  Uto 14 50 3h p F1   2-MMN-102 Numerické metódy (2)                4mng*
  Uto 17 20 1h c F1   2-MMN-102 Numerické metódy (2)                4mng*
  Str 9 50 1h p M-223 1-MAT-780 Numerická matematika (2)              2m*
  Str 10 40 1h c M-223 1-MAT-780 Numerická matematika (2)              2m*
  Str 16 30 2h v B2-404 M-YYMA-055 Základné numerické metódy riešenia rovníc     5uM* 5PuM*
  Stv 11 30 2h v F1-247 1-MAT-540 Diferenčné metódy riešenia diferenciálnych rovníc  3mna
  Stv 14 50 2h v M-223 2-MNA-125 Numerické metódy riešenia diferenciálnych rovníc (1 4mna 4mma

Jaroš František
  Uto 10 40 2h p Ch1-3 N-bZXX-009 Matematika (2)                   1Pgek
  Uto 14 50 2h c B2-304 N-bZXX-009 Matematika (2)                   1Pgek
  Str 14 50 2h c F1-108 1-MAT-250 Matematická analýza (4)               2m1
  Stv 9 50 2h v M-223 1-MAT-775 Cvičenie z matematickej analýzy (4)         2m1
  Stv 13 10 2h c M-I  1-MAT-425 Obyčajné diferenciálne rovnice (2)         3mma 3mmm 3mna 4mna 3mp*

Jaroš Jaroslav
  Pon 9 50 2h p M-VI  1-MAT-515 Biomatematika (2)                  4mna 3m*
  Uto 11 30 2h p M-II  1-MAT-425 Obyčajné diferenciálne rovnice (2)         4mna 3mma 3mmm 3mna 3mp*
  Uto 14 00 1h p F1   2-MMN-109 Parciálne diferenciálne rovnice           4mng*
  Stv 14 50 2h p F1   2-MMN-109 Parciálne diferenciálne rovnice           4mng*

Kačur Jozef
  Uto 8 10 2h v M-223 1-MAT-535 Variačné metódy riešenia diferenciálnych rovníc   3mna
  Uto 13 10 2h v M-223 2-MNA-213 Riešenie konvekčno-difúznych úloh          5mna
  Uto 16 30 2h p M-223 2-MNA-204 Variačné metódy riešenia nestacionárnych úloh    5mna
  Str 14 00 2h p M-223 2-MNA-107 Metóda konečných prvkov (1)             4mna
  Str 15 40 2h v M-223 2-MNA-124 Riešenie niektorých inverzných úloh praxe      4mna

Kiseľák Jozef
  Pon 16 30 2h c F1-247 1-INF-150 Matematická analýza (2)               1i1
  Uto 16 30 2h c M-VII 1-INF-150 Matematická analýza (2)               1i2

Kišon Pavol
  Uto 9 50 2h c M-I  2-EFM-110 Algoritmy na sieťach                4mng1
  Stv 9 50 2h c M-III 2-EFM-110 Algoritmy na sieťach                4mng2

Kubáček Zbyněk
  Pon 9 00 2h p F1-109 1-INF-150 Matematická analýza (2)               1i*
  Pon 12 20 2h p B   1-EFM-130 Matematická analýza (2)               1mef*
             1-MAT-150 Matematická analýza (2)               1m**
  Str 9 50 2h p M-VIII 1-MMN-250 Matematická analýza (4)               2mng*
  Str 11 30 1h c M-VIII 1-MMN-250 Matematická analýza (4)               2mng*
  Stv 9 50 2h p A   1-EFM-130 Matematická analýza (2)               1mef*
             1-MAT-150 Matematická analýza (2)               1m**

Kučerová Ivana
  Str 11 30 2h c M-V  1-MAT-150 Matematická analýza (2)               1m2
  Stv 8 10 2h v M-VI  1-MAT-720 Cvičenie z matematickej analýzy (2)         1m2

Kupka Ivan
  Pon 11 30 2h p M-II  2-MMA-213 Teória reálnych funkcií               5mma
  Uto 10 40 2h p Ch2-130 1-UMA-105 Matematická analýza (2)              1PuM*
  Uto 14 50 2h p B2-446 1-UMA-206 Matematická analýza (4)               2PuM*
  Stv 13 10 2h p F1-108 1-MMN-360 Nelineárna a stochastická optimalizácia (2)     3mng*

Medveď Milan
  Uto 9 50 2h v M-201 1-MAT-800 Topológia                      3mma 3mmm 3mms 3mpg
  Str 8 10 2h p M-223 3-MMA-004 Dynamické systémy a teória bifurkácií        mDRS
  Str 12 20 2h p M-VIII 1-MMN-260 Diferenciálne rovnice                2mng*
  Pia 9 50 2h s M-109 DRS020 Seminár o diferenciálnych rovniciach a dynamických sys 3mma 4mma 5mma FMFI mDRS

Mózer Ján
  Str 11 30 2h p F1   1-FYZ-225 Matematika (4)                   2f*
  Stv 12 20 2h p F1-109 1-FYZ-225 Matematika (4)                   2f*
  Pia 8 10 2h v F1-109 XXXPRED020 Špeciálne funkcie v kvantovej mechanike      2f*

Novotny Branislav
  Str 8 10 2h v M-VIII 1-MMN-570 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (4)    2mng*

Novotný Peter
  Pon 16 30 2h c M-208 1-EFM-360 Numerické metódy                  3mef*
  Pon 18 10 2h v M-208 1-MAT-731 Software MATLAB (1)                 FMFI 1mef*
  Uto 18 10 2h v M-208 1-MAT-731 Software MATLAB (1)                 1m*
  Str 17 20 2h c M-208 1-MMN-265 Numerické metódy (2)                2mng2
  Stv 11 30 2h v M-208 1-MAT-731 Software MATLAB (1)                 1mpm*
  Stv 14 00 2h c M-208 1-MMN-265 Numerické metódy (2)                2mng1

Plesník Ján
  Uto 8 10 2h p B   2-EFM-110 Algoritmy na sieťach                4mef* 4mng*
  Stv 8 10 2h v M-223 1-MAT-485 Grafové algoritmy                  3mms 3mna

Pospíšil Michal
  Pon 8 10 2h c M-VII 1-MAT-430 Klasické metódy riešenia parciálnych diferenciálnyc 3mma 3mmm 3mna

Rostás Kristína
  Pon 11 30 2h c M-VII 1-MMN-150 Matematická analýza (2)               1mng2
  Uto 11 30 1h c M-I  2-MMN-109 Parciálne diferenciálne rovnice           4mng1
  Uto 13 10 1h c F1   2-MMN-109 Parciálne diferenciálne rovnice           4mng2
  Uto 14 00 2h c M-120 1-UDG-211 Zobrazovacie metódy (4)               2uMD
  Str 14 00 2h c F1-328 1-MAT-250 Matematická analýza (4)               2m2
  Stv 14 00 2h v F1-109 1-MAT-775 Cvičenie z matematickej analýzy (4)         2m2

Šipöcz Tibor
  Pon 16 30 2h p F1-232a XXXPRED021 Zručnosti manažovania ľudí            4mng*

Škripková Lucia
  Pon 8 10 2h c M-VIII 1-MAT-150 Matematická analýza (2)               1m1
  Uto 14 50 2h v M-IX  1-MAT-720 Cvičenie z matematickej analýzy (2)         1m1

Švaňa Peter
  Pon 16 30 3h v B2-404 N-bUXX-026 Matematika pre nematematické učiteľské odbory   1uBI 1PunM* 1PuI* 1PuF*
  Uto 7 20 2h v FM-L1 1-MMN-300 Obchodná grafika (2)                2iai*
  Uto 12 20 2h v FM-L1 1-MMN-300 Obchodná grafika (2)                3mng*
  Uto 17 20 1h v FM-L1 1-MMN-300 Obchodná grafika (2)                3mng*
  Str 11 30 2h p B1-320 N-bCXX-004 Matematika (2)                   1Pch
  Str 14 00 2h c B1-301 N-bCXX-004 Matematika (2)                   1Pch
  Stv 8 10 2h p M-XII 1-MMN-370 Poistná matematika                 3mng*

Toma Vladimír
  Pon 10 40 2h c M-XI  1-MMN-255 Lineárne programovanie               2mng*
  Uto 8 10 2h s M-V  2-MMN-922 Diplomový seminár (3)                5mng*
  Stv 8 10 2h p F1-328 1-MMN-255 Lineárne programovanie               2mng*
  Stv 12 20 1h s F1   2-MMN-920 Diplomový seminár (1)                4mng*
  Stv 13 10 2h p F1   2-MMN-105 Aplikovaná funkcionálna analýza (2)         4mng*

Trojáková Erika
  Pia 9 50 2h v M-224 2-MMN-112 Modelovanie ekonomických procesov          4mng2 5mng*
  Pia 11 30 2h v M-224 2-MMN-112 Modelovanie ekonomických procesov          4mng2

Turanský Róbert
  Uto 16 30 2h c B1-305 N-bCXX-004 Matematika (2)                   1Pch

Valášek Ján
  Pon 11 30 3h c M-I  1-FYZ-135 Matematika (2)                   1f2
  Uto 9 50 3h p F2   1-FYZ-135 Matematika (2)                   1f*
  Uto 16 30 2h p B2-446 M-UVMA-054 Vybrané partie z matematickej analýzy (4)     5uM* 5PuM*
  Stv 9 50 2h p F2   1-FYZ-135 Matematika (2)                   1f*

Valková Anna
  Uto 8 10 3h p F1-108 1-EFM-360 Numerické metódy                  3mef*
  Pia 9 50 3h v M-VII 1-INF-440 Numerická matematika                3it 3iai*

Vencko Jozef
  Pon 9 50 2h p F1-108 1-MMN-150 Matematická analýza (2)               1mng*
  Stv 9 50 2h p F1-108 1-MMN-150 Matematická analýza (2)               1mng*

Viszus Eugen
  Pon 8 10 3h p M-223 1-FYZ-370 Matematika (6)                   3f*
  Pon 12 20 2h p M-VIII 1-FYZ-370 Matematika (6)                   3f*
  Str 8 10 2h p M-IV  1-BMF-150 Matematické základy biomedicínskej fyziky (2)    1fmf
  Stv 15 40 2h v M-V  1-MAT-785 Teória miery a integrálu              2m**
  Stv 17 20 1h c M-V  1-MAT-785 Teória miery a integrálu              2m**


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |SL |FMFI

Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky
(KTFDF)

Balek Vladimír
  Pon 9 50 2h c F2-125 2-FTF-117 Všeobecná teória relativity             4ftf
  Uto 15 40 3h p F2-125 2-FTF-117 Všeobecná teória relativity             4ftf
  Str 16 30 2h v F2-130 2-FTF-128 Úvod do teórie strún                4ftf

Belička Michal
  Pon 12 20 2h c F2   1-AIN-150 Matematika (2)                   1iai6
  Stv 8 10 2h c M-IV  2-UFY-102 Teoretická fyzika (2)                4uMF

Blažek Tomáš
  Uto 15 40 3h v F2-130 1-FYZ-671 Kozmológia                     3f*
  Str 13 10 2h v F2-130 2-FTF-223 Fyzika za štandardným modelom            5ftf
  Pia 9 00 4h v F2-130 XXXPRED026 Vybrané kapitoly z kvantovej mechaniky       4ftf

Bóna Pavel
  Stv 16 30 3h v F2-130 2-FTF-131 Metódy matematickej fyziky             4ftf

Černý Vladimír
  Pon 11 30 2h p F2-125 2-FTF-114 Vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky       4ftf 4ftl
  Str 8 10 2h p F2-130 1-UFY-335 Fyzika okolo nás                  3uMF
  Stv 11 30 2h p F2-130 2-FTF-114 Vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky       4ftl 4ftf
  Pia 12 20 2h v F2-130 1-FYZ-672 Teoretická fyzika okolo nás             3f*

Danišovič Marián
  Uto 16 30 2h s F2-126 1-UXX-321 Informačné a komunikačné technológie (6)      3uMF

Demkanin Peter
  Pon 9 50 2h l F1-151 1-UFY-321 Praktikum školských pokusov (2)           3uF*
  Str 8 10 2h l F1-151 1-UFY-260 Školské fyzikálne laboratórium           2uF*
  Str 11 30 2h p F2-126 2-UFY-106 Didaktika fyziky (2)                4uMF
  Str 13 10 1h c F2-126 2-UFY-106 Didaktika fyziky (2)                4uMF
  Pia 8 10 2h p F2-126 1-UFY-365 Žiacka záujmová činnosť               3uMF 5uMF
             M-UVFY-057 Žiacka záujmová činnosť (2)            3uMF 5uMF

Dubničková Anna Zuzana
  Pon 9 50 2h p F2-130 2-UFY-102 Teoretická fyzika (2)                4uMF
  Str 8 10 2h v M-VI  1-FYZ-645 Úvod do fyziky mikrosveta              3f*
  Pia 9 50 2h v F2-oTF 2-FJF-127 Vybrané kapitoly z fyziky elementárnych častíc   4fjf
  Pia 14 00 2h v F2-125 3-FVF-009 Vybrané kapitoly z modernej fyziky         fDRS

Fecko Marián
  Pon 11 30 2h p F2-oTF 1-MAT-825 Základy fyziky (2)                 3mpg 3mma 3mmm
  Pon 13 10 1h c F2-oTF 1-MAT-825 Základy fyziky (2)                 3mpg 3mma 3mmm
  Str 11 30 2h v F2-130 2-FTF-129 Konexie a kalibračné polia             4ftf
  Stv 8 10 2h v F2-130 2-FTF-130 Geometrické metódy klasickej mechaniky       4ftf

Horňanský Ľudovít
  Pon 9 00 2h c F2-126 1-UFY-140 Elektromagnetizmus                 1PuChF 1uF*
  Pon 10 40 2h p F1-247 1-UFY-140 Elektromagnetizmus                 1PuChF 1uF*
  Uto 9 00 2h p F2-126 M-UVFY-041 Základy fyziky tuhých látok            5uMF
  Uto 10 40 2h c F2-126 M-UVFY-041 Základy fyziky tuhých látok            5uMF
  Str 9 50 2h s F2-126 2-UFY-115 Metódy riešenia fyzikálnych úloh (1)        4uMF
  Str 14 00 2h p F2-126 1-UFY-140 Elektromagnetizmus                 1PuChF 1uF*

Horváth Peter
  Uto 8 10 2h l F1-113 1-UFY-150 Fyzikálne praktikum (1)               1uMF
  Uto 13 10 2h s F2-126 2-UFY-166 Jednoduché experimenty (2)             4uMF
  Stv 8 10 2h s F2-126 1-UFY-231 Seminár zo školskej fyziky (4)           2uF*

Košinárová Anna
  Pon 11 30 2h s Ch1-2 N-bCXX-028 Výberový seminár z matematiky (2)         1Pch*
  Pon 15 40 2h c Ch1-3 N-bCXX-004 Matematika (2)                   1Pbch
  Uto 9 50 1h p F1-247 1-UFY-121 Matematické metódy vo fyzike (2)          1uMF 1PuChF
  Uto 10 40 1h c F1-247 1-UFY-121 Matematické metódy vo fyzike (2)          1uMF 1PuChF
  Uto 11 30 2h c F1-247 1-UFY-350 Teoretická fyzika                  3PuChF 3uF*
  Str 11 30 2h p Ch1-2 N-bCXX-004 Matematika (2)                   1Pbch
  Stv 9 50 2h p F1-326 1-UFY-350 Teoretická fyzika                  3uMF 3PuChF
  Stv 11 30 2h p F1-326 1-UFY-161 Kalkulus pre nematematikov (2)           1PuChF 1uF*

Koubek Václav
  Stv 13 10 2h s F2-126 DRS001 Seminár                        fDRS

Lapitková Viera
  Pon 10 40 2h p F2-126 M-UVFY-061 Netradičné vyučovacie postupy (2)         5uMF
  Pon 12 20 1h s F2-126 1-UXX-920 Bakalársky seminár                 3uMF
  Uto 13 10 3h p F1-151 3-FVF-004 Technika školského experimentu (2)         1fDRS
  Stv 9 50 2h s F2-126 2-UXX-922 Diplomový seminár (2)                4uMF
  Stv 14 50 3h p F1-151 3-FVF-008 Pedagogický experiment a jeho vyhodnotenie     2fDRS
  Pia 9 50 2h p F2-126 1-UFY-360 Fyzika ako základ prírodovedného vzdelávania    3uMF

Masár Eduard
  Str 11 30 1h c F1-328a M-UVFY-034 Teoretická fyzika (3)               5uMF
  Str 13 10 2h p F1-247 M-UVFY-034 Teoretická fyzika (3)               5uMF

Mojžiš Martin
  Uto 9 50 3h v F2-130 2-FTF-127 Renormalizácia                   4ftf
  Uto 15 40 3h p F1-108 1-FYZ-265 Teória elektromagnetického poľa           2f**
  Str 8 10 2h c F2-125 2-FTF-116 Kvantová elektrodynamika              4ftf

Noga Milan
  Stv 9 50 2h s F2-130 2-FTF-920 Diplomový seminár                  5ftf
  Pia 9 50 3h p F2-125 1-FYZ-270 Teória relativity                  2f**

Pažma Viliam
  Pon 8 10 2h c F2-125 1-AIN-150 Matematika (2)                   1iai2
  Pon 12 20 2h c F1-109 1-AIN-150 Matematika (2)                   1iai5
  Uto 8 10 2h v F2-125 1-AIN-151 Doplnkové cvičenie k matematike (2)         1iai*
  Str 8 10 2h v M-X  1-AIN-151 Doplnkové cvičenie k matematike (2)         1iai*
  Str 14 50 2h c F2-125 1-AIN-150 Matematika (2)                   1iai3
  Stv 8 10 2h c F2-125 1-AIN-150 Matematika (2)                   1iai4
  Stv 11 30 2h c M-I  1-AIN-150 Matematika (2)                   1iai1

Pišút Ján
  Str 13 10 3h p F1-151 3-FVF-006 Kurz tvorby učebného textu a pedagogických dokument 2fDRS 1iDRS
             3-IVI-016 Kurz tvorby učebného textu a pedagogických dokument 2fDRS 1iDRS

Plašienka Dušan
  Pon 12 20 2h c M-XI  1-AIN-150 Matematika (2)                   1iai7
  Str 14 50 2h c F2   1-AIN-150 Matematika (2)                   1iai8

Polák Vratko
  Pon 16 30 2h p F2-130 2-FTF-115 Diferenciálne rovnice                4ftf
  Str 14 50 2h p F2-130 2-FTF-115 Diferenciálne rovnice                4ftf
  Stv 9 50 2h c F2-125 2-FTF-115 Diferenciálne rovnice                4ftf
  Stv 14 00 2h c F2-130 2-FTF-114 Vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky       4ftf 4ftl

Prešnajder Peter
  Pon 8 10 2h p F2-130 2-FTF-116 Kvantová elektrodynamika              4ftf
  Uto 11 30 2h p A   1-AIN-150 Matematika (2)                   1iai*
  Str 9 50 2h p F2-130 2-FTF-116 Kvantová elektrodynamika              4ftf

Rybár Tomáš
  Stv 8 10 2h c F1-109 1-FYZ-265 Teória elektromagnetického poľa           2f*

Sakáloš Štefan
  Uto 8 10 2h v M-IX  1-AIN-151 Doplnkové cvičenie k matematike (2)         1iai*
  Str 8 10 2h v M-IX  1-AIN-151 Doplnkové cvičenie k matematike (2)         1iai*

Šebesta Juraj
  Uto 14 50 2h p F2-126 1-UFY-345 Dejiny fyziky                    3uF*
  Stv 11 30 2h p F2-126 1-UFY-345 Dejiny fyziky                    3uF*

Velmovská Klára
  Pon 8 10 2h c Ch2-130 N-bZXX-009 Matematika (2)                  1Pgek
  Pon 9 50 2h c Ch2-130 N-bZXX-009 Matematika (2)                  1Pgek
  Str 8 10 2h s F2-126 1-UFY-131 Seminár zo školskej fyziky (2)           1PuChF 1uF*
  Pia 11 30 2h p F2-126 1-UFY-370 Organizácia vyučovania fyziky            3uMF


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |SL |FMFI

Katedra základov a vyučovania informatiky
(KZVI)

Bezáková Daniela
  Pon 11 30 2h p F1-232a 1-UIN-121 Diskrétna matematika (2)              1uMI
  Pon 16 30 2h c M-V  1-UIN-121 Diskrétna matematika (2)              1uMI
  Pon 18 10 2h c M-V  1-AIN-170 Programovanie (2)                  1iai2
  Str 18 10 2h c M-VIII 1-AIN-170 Programovanie (2)                  1iai8
  Stv 8 10 2h c M-VII 1-INF-165 Programovanie (2)                  1i2
  Stv 9 50 2h v F1-248 1-UIN-329 Programátorské etudy (Imagine) (2)         3u*I 3PuI*
  Stv 11 30 2h c I-H6  1-AIN-615 Úvod do webových aplikácií             1iai8 1i2

Hrušecký Roman
  Pon 11 30 1h p A   1-AIN-615 Úvod do webových aplikácií             1i***
  Uto 16 30 2h c I-H6  1-UXX-221 Informačné a komunikačné technológie (4)      2u** 2PuI*
  Uto 18 10 2h v I-H3  1-UIN-349 Programovanie aplikácií pre web           3u*I 3PuI*
  Stv 8 10 2h c I-H3  1-AIN-615 Úvod do webových aplikácií             1iai1 1iai2
  Stv 9 50 2h c I-H3  1-AIN-615 Úvod do webových aplikácií             1iai4 1iai5
  Stv 11 30 2h c I-H3  1-AIN-615 Úvod do webových aplikácií             1iai6 1iai3

Jašková Ľudmila
  Uto 13 10 2h c I-H6  1-MAT-170 Programovanie (2)                  1mng*
  Str 8 10 2h c I-H6  1-MAT-170 Programovanie (2)                  1m2
  Str 9 50 2h c I-H6  1-MAT-170 Programovanie (2)                  1mef2
  Str 11 30 2h c I-H6  1-MAT-170 Programovanie (2)                  1mpm*
  Stv 11 30 2h v F1-248 1-UIN-353 IKT vo vzdelávaní zdravotne postihnutých      3u*I 4u** 3PuI* 4PuI*

Kabátová Martina
  Uto 13 10 2h c I-H6  1-MAT-170 Programovanie (2)                  1mng*
  Str 13 10 2h c I-H3  1-MAT-170 Programovanie (2)                  1m1
  Str 14 50 2h c I-H3  1-MAT-170 Programovanie (2)                  1mef1
  Stv 16 30 1h v I-H3  1-UIN-354 Robotické stavebnice vo vzdelávaní (1)       3u*I 4u** 3PuI* 4PuI*
             1-UIN-354 Robotické stavebnice vo vzdelávaní (1)       3u*I 4u** 3PuI* 4PuI*

Kalaš Ivan
  Pon 8 10 2h s F1-247 1-UXX-920 Bakalársky seminár                 3uMI 3uBI 3PuGeI
  Pon 9 50 2h p M-I  1-UIN-245 Interaktívne programovanie a vizuálne modelovanie  2uMI 2uFI 2PuI*
  Uto 18 10 2h c M-VII 1-UIN-251 Propedeutika vyučovania informatiky (2)       2u*I 2PuI*
  Str 9 50 2h p I-32  2-UIN-120 Didaktika informatiky (1)              4uMI
  Pia 9 00 2h v I-32  3-IVI-006 Aktuálne problémy didaktiky informatiky (2)     1iDRS

Košťálová Martina
  Uto 16 30 2h v F1-248 1-UIN-326 Programátorské etudy (Pascal) (2)          3u*I 3PuI*

Kubincová Zuzana
  Pon 8 10 2h p M-I  1-UIN-235 Algoritmy a údajové štruktúry            2uMI 2uFI 2PuGeI
  Pon 9 50 2h p F1-232a 2-UIN-115 Princípy databáz                  4uMI
  Uto 8 10 2h p M-I  1-UIN-141 Programovanie (2)                  1PuGeI 1u*I
  Uto 9 50 2h c M-VII 1-UIN-141 Programovanie (2)                  1uMI 1uFI
  Str 9 50 2h c I-H3  1-UIN-141 Programovanie (2)                  1u*I 1PuI*
  Str 11 30 1h c F1-248 M-UVIN-525 Princípy databáz                  4uMI
             2-UIN-115 Princípy databáz                  4uMI

Lipková Juliana
  Stv 9 50 2h c I-H6  1-AIN-615 Úvod do webových aplikácií             1i*
  Stv 11 30 2h c I-H6  1-AIN-615 Úvod do webových aplikácií             1iai8 1i2

Mikolajová Katarína
  Uto 9 50 2h c M-VI  1-UIN-141 Programovanie (2)                  1uBI 1PuGeI
  Uto 13 10 2h c I-H6  1-MAT-170 Programovanie (2)                  1mng*
  Uto 16 30 2h c I-H6  1-UXX-221 Informačné a komunikačné technológie (4)      2u** 2PuI*
  Str 8 10 2h c I-H6  1-MAT-170 Programovanie (2)                  1m2
  Str 9 50 2h c I-H3  1-UIN-141 Programovanie (2)                  1u*I 1PuI*
  Str 11 30 2h c I-H6  1-MAT-170 Programovanie (2)                  1mpm*

Moravčík Milan
  Str 9 50 2h c I-H6  1-MAT-170 Programovanie (2)                  1mef2
  Stv 15 40 2h v F1-248 1-UIN-348 Pokročilé programátorské techniky          3u*I 3iai* 3PuI*

Onačilová Daniela
  Uto 14 50 2h c I-H3  1-UIN-235 Algoritmy a údajové štruktúry            2u*I 2PuI*
  Stv 8 10 2h c I-H6  1-AIN-615 Úvod do webových aplikácií             1i1 1iai7

Pekárová Janka
  Uto 16 30 2h s I-H3  1-UXX-121 Informačné a komunikačné technológie (2)      1uBI 1PuI*
  Stv 8 10 2h c I-H6  1-AIN-615 Úvod do webových aplikácií             1i1 1iai7
  Stv 9 50 2h c I-H6  1-AIN-615 Úvod do webových aplikácií             1i*
  Stv 15 40 1h v I-H3  1-UIN-354 Robotické stavebnice vo vzdelávaní (1)       3u*I 4u** 3PuI* 4PuI*
             1-UIN-354 Robotické stavebnice vo vzdelávaní (1)       3u*I 4u** 3PuI* 4PuI*

Salanci Ľubomír
  Uto 8 10 2h p A   1-MAT-170 Programovanie (2)                  1m***
  Uto 13 10 2h v F1-232a 2-MNA-201 Jazyk C a základy paralelného programovania (1)  4mna 4mma
  Uto 14 50 2h v I-KZVI M-UVIN-340 Didaktika programovania              4u*I 4PuI*
  Stv 11 30 2h v M-II  1-AIN-540 Pokročilé programátorské techniky          3u*I 3iai* 3PuI*
             1-UIN-348 Pokročilé programátorské techniky          3uMI 3uBI 3PuGeI
  Stv 15 40 2h v F1-248 1-UIN-348 Pokročilé programátorské techniky          3u*I 3iai* 3PuI*

Tomcsányi Peter
  Uto 9 50 2h p A   1-AIN-180 Princípy počítačov - operačné systémy        1iai*
  Uto 13 10 2h p M-I  2-UIN-111 Operačné systémy (1)                4uMI
  Uto 14 50 2h p A   1-AIN-180 Princípy počítačov - operačné systémy        1iai*

Tomcsányiová Monika
  Pon 8 10 2h c I-H6  1-AIN-170 Programovanie (2)                  1iai7
  Pon 11 30 2h c I-H3  1-UIN-245 Interaktívne programovanie a vizuálne modelovanie  2u*I 2PuI*
  Pon 18 10 2h c M-VI  1-AIN-170 Programovanie (2)                  1iai3
  Uto 11 30 2h v F1-248 1-UIN-351 Programovanie v Jave                4uMI
  Str 18 10 2h c M-VII 1-AIN-170 Programovanie (2)                  1iai4
  Stv 8 10 2h c M-V  1-AIN-170 Programovanie (2)                  1iai6 1iai5
  Stv 14 00 2h p M-II  1-UIN-342 Tvorba pedagogického softvéru (2)          3u*I 3PuI*
             M-UVIN-335 Tvorba pedagogického softvéru (2)         3u*I 3PuI*

Wagner Miroslav
  Str 11 30 2h s I-H3  1-UXX-121 Informačné a komunikačné technológie (2)      1uFI 1uM*
  Stv 11 30 2h v F1-248 2-UIN-143 Správa školskej siete                4uMI

Winczer Michal
  Str 13 10 2h p A   1-INF-175 Spoločenské aspekty informatiky           1i***
  Str 14 50 2h v F1-232a 2-UIN-102 Teoretická informatika (2)             4uMI
  Stv 15 40 2h v I-H6  2-UIN-142 Funkcionálne programovanie             5uMI 4u*I 5PuI*
  Stv 17 20 2h v M-II  2-UXX-108 Dejiny informatiky                 4uM*
  Pia 8 10 2h v M-V  2-AIN-203 Spoločenské a právne aspekty informačných systémov 5iai 4iai*
  Pia 11 30 2h v I-H6  1-INF-825 Rýchlostné programovanie (4)            1i* 2i** 3i** 4i*
             1-INF-815 Rýchlostné programovanie (2)            1i*** 2i** 3i** 4i*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |SL |FMFI

Schola Ludus
(SL)

Haverlíková Viera
  Pia 9 00 2h p F2-s110 1-MXX-481 Vzdelávacie hry vo fyzike             FMFI
              2-UXX-109 Vzdelávacie hry vo fyzike             FMFI 4u**

Matejka Michal
  Pia 10 40 2h p F2-s110 1-MXX-462 Vedecká show (2)                  FMFI

Teplanová Katarína
  Pia 14 00 2h p F2-s110 2-MXX-240 Komplexné tvorivé myslenie (2)           FMFI


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |SL |FMFI

všetky katedry
(FMFI)

  

.Ucitel1 
  Str 10 40 2h p FM-U1 1-MMN-131 Základy manažmentu (2)               1mng2
  Str 12 20 2h p FM-U1 1-MMN-131 Základy manažmentu (2)               1mng1
  Stv 12 20 2h c FM-c.18 G-MBSO-J20 Japonský jazyk (2)                3iai*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |SL |FMFI

Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu: 3.4.2009.