Rozvrhy učiteľov podľa katedier
Letný semester 2000/2001

Katedra algebry a teórie čísiel
(KATC)

Balint
  Stv 8 10 1hod VIII Elementarna teoria cisel         c 1MI1
  Stv 11 30 1hod  I Elementarna teoria cisel         c 1MT1

Benesova
  Uto 8 10 2hod  VI Algebra                 p 3FI  3Mf  3M
  Uto 14 50 2hod VII Algebra                 c 3FI  3Mf  3M

Cincura
  Pon 8 10 2hod M126 Teoria kategorii             p 5mms
  Uto 9 50 2hod  V Vseobecna topologia           p 3mms
  Uto 14 00 1hod  A Elementarna teoria cisel         p 1M*
  Uto 14 50 1hod f196 Elementarna teoria cisel         c 1MD
  Uto 15 40 1hod f196 Elementarna teoria cisel         c 1MI2
  Uto 17 20 1hod f196 Elementarna teoria cisel         c 1MF1

Draskovicova
  Str 12 20 1hod  V Algebra                 c 4MI
  Uto 14 50 2hod  C Algebra                 p 3MD  3MI1 3M
  Str 14 00 2hod  F1 Algebra                 p 4MI  4MT
  Str 15 40 1hod F108 Algebra                 c 4MT

Futas
  Pon 15 40 1hod F328 Algebra                 c 1i2
  Pon 16 30 1hod F328 Algebra                 c 1i1
  Pia 9 00 2hod b301 Matematika                c 1PCF

Gurican
  Pon 9 50 2hod M126 Pocitacova algebra            p 4i*  4mms
  Str 9 50 2hod  V Vybrane kapitoly z algebry        p 4mms

Katrinak
  Uto 11 30 2hod M126 Univerzalne algebry a zvazy       v 5mms
  Str 11 30 2hod  V Linearne kodovanie            p 4mms
  Stv 9 50 2hod  VI Univerzalne algebry a zvazy       s 4mms
  Stv 11 30 2hod F108 Algebra                 p 2m*

Korbas
  Uto 9 50 2hod  B Linearna algebra             p 1m*  1me*
  Str 11 30 2hod  A Linearna algebra             p 1m*  1me*
  Stv 8 10 2hod  VI Algebraicka topologia          p 4mms
  Stv 11 30 2hod  VI Algebraicka topologia          p 4mms

Legen
  Pon 9 00 2hod  A Algebra                 p 1i*
  Stv 8 10 2hod  F1 Nelinearna a stoch. optimalizacia    p 3mng
  Stv 9 50 2hod VII Teoria poli               p 3mms

Macaj
  Uto 14 50 1hod  V Algebra a geometria           c 1f2
  Uto 15 40 1hod  V Algebra a geometria           c 1f3
  Uto 16 30 2hod  A Algebra                 c 3MD  3MI1
  Uto 18 10 1hod  V Algebra a geometria           c 1f4
  Str 11 30 2hod  F2 Algebra                 c 3MT1 3MT2
  Stv 8 10 1hod  V Algebra a geometria           c 1f1
  Stv 9 00 1hod  V Algebra a geometria           c 1f5

Marcisova
  Uto 11 30 2hod B307 Algebra                 p 3PCF
  Uto 15 40 2hod B301 Algebra                 p 4PCF
  Str 17 20 2hod  C1 Algebra                 p 3PCF
  Stv 17 20 2hod  C1 Algebra                 p 3PCF

Ondrejovic
  Pon 14 50 1hod  V Algebra                 c 1i5
  Pon 15 40 1hod  V Algebra                 c 1i3
  Pon 17 20 1hod  V Algebra                 c 1i6
  Pon 18 10 1hod  V Algebra                 c 1i4

Salat
  Pon 13 10 2hod  V Vybrane partie z teoretickej aritmetiky v 5MF* 5MT
  Pon 14 50 2hod M126 Teoria cisel               p 5mms

Tomanova
  Pon 11 30 2hod  VI Kombinatorika              p 3mms
  Str 8 10 1hod VIII Algebra                 c 4MD  4MF*
  Str 9 00 2hod VIII Algebra                 p 4MD  4MF1

Zabka M.
  Pon 11 30 1hod VII Algebra                 c 2m2
  Pon 12 20 1hod VII Algebra                 c 2m1
  Pia 9 00 2hod b303 Matematika                c 1PCF

Zlatos P.
  Uto 9 50 2hod  F2 Algebra a geometria           p 1FE  1f*
  Uto 8 10 2hod M126 Teoria mnozin a mat. logika       p 3mms

Ziman
  Stv 8 10 1hod b446 Algebra                 c 3PCF
  Stv 9 00 1hod b446 Algebra                 c 3PCF
  Stv 9 50 1hod b446 Algebra                 c 3PCF


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra ekonomickej a finančnej matematiky
(KEFM)

Boda J.
  Str 8 10 2hod  C Zaklady ekonomie             p 1me* 3mem

Luptacik
  Pia 9 50 2hod  VI Seminar z ekonomie            s 4mef
  Pia 11 30 2hod  VI Seminar z ekonomie            s 4mef

Melichercik
  Uto 8 10 2hod F108 Uvod do financii             p 3mef*
  Uto 9 50 2hod  XI Uvod do financii             c 3mef2
  Str 8 10 2hod XII Uvod do financii             c 3mef1

Mikula

Moravcikova

Palenik

Pekar
  Pon 8 10 2hod F109 Uvod do teorie hier           p 2me*
  Pon 13 10 2hod F246 Uvod do teorie hier           c 2mef1
  Pon 14 50 2hod F246 Uvod do teorie hier           c 2mef2
  Pon 16 30 2hod M208 Uvod do teorie hier           c 2me*
  Stv 8 10 1hod M223 Programovaci jazyk C           p 4mna

Rostekova

Sikudova
  Uto 9 50 2hod  IV Teoria hier               p 3mng
  Uto 13 10 2hod VIII Ekonomika informacii           p 4mef

Sutovsky
  Uto 8 10 2hod VII Ekonomia                 c 1mng1
  Uto 9 50 2hod VII Ekonomia                 c 1mng2
  Uto 13 10 1hod  I Zaklady ekonomie             c 1mef1
  Str 13 10 1hod  II Zaklady ekonomie             c 1mef2
  Stv 8 10 2hod  XI Ekonomia                 c 1fmg

Toma
  Pon 8 10 2hod  IX Medzinarodny obchod a financie      p 5mef 5mem
  Pon 11 30 2hod  C Linearne programovanie          p 2mng1
  Str 16 30 2hod F109 Financne modelovanie           v 4mef
  Stv 13 10 2hod  B Mikroekonomia              p 3mef* 3mem
  Stv 14 50 2hod  B Mikroekonomia              p 3mef* 3mem

Zeman
  Pon 16 30 2hod  F2 Teoria hospodarskych cyklov       c 5mef
  Pon 11 30 2hod F328 Diferencialny a integralny pocet     c 2mef2
  Stv 12 20 2hod  V Teoria hospodarskych cyklov       v 5mef
  Stv 14 00 2hod  IX Diferencialny a integralny pocet     c 2mef2


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra geometrie
(KG)

Boda E.
  Pon 9 50 2hod F108 Linearna algebra a geometria       p 1mn*
  Pon 11 30 2hod  KG Vybrane kapitoly z geometrie       p 5MD
  Str 9 50 2hod F109 Matematika                p 2MD  2MI* 2M
  Str 14 50 2hod  KG Diplomovy seminar z desk. geometrie   s 5MD

Bohdal
  Uto 13 10 2hod  H6 Krivky v automat. inter. projekt.    c 3mpg
  Uto 14 50 2hod M217 Pocitacova geometria           c 4MD
  Stv 8 10 2hod  H6 Plochy v automat. inter. projekt.    c 4mpg
  Stv 13 10 3hod M217 Uvod do grafiky na PC          c 1MD

Bozek
  Uto 11 30 2hod  V Geometricke zaklady PG          p 4ipg 4mmpg 5i
  Pon 14 50 2hod VII Rozmiestnovanie geometrickych utvarov  p 5ipg 5mpg
  Stv 8 10 2hod VII Geometricke zaklady PG          p 4ipg 4mmpg 5i
  Stv 10 40 2hod M120 Diferencialna geometria         p 3MD
  Stv 12 20 1hod M120 Diferencialna geometria         c 3MD

Chalmoviansky
  Pon 9 50 2hod  XI Geometricke modelovanie         p 4ipg 5mpg
  Pon 14 00 2hod VIII Zlozitost geomet. algoritmov       p 4mpg
  Pon 17 20 2hod VIII Zlozitost geomet. algoritmov       p 4ipg 5ipg
  Uto 14 50 2hod VIII Zlozitost geomet. algoritmov       p 4mpg
  Uto 16 30 2hod VIII Zlozitost geomet. algoritmov       p 4ipg 5ipg

Cizmar
  Pon 8 10 2hod  KG Algebricka geometria           p 3MD
  Pon 9 50 1hod  KG Algebricka geometria           c 3MD
  Pon 13 10 2hod  XI Vybrane partie z elem. geometrie     v 5PCF 5MF* 5M
  Pon 14 50 2hod M120 Seminar z deskriptivnej geometrie    s 4MD
  Uto 9 50 2hod M125 Dejiny matematiky            v 5iui 5mim 5m

Hlusek
  Uto 13 10 2hod M120 Geometria                c 3MF2
  Uto 16 30 2hod M120 Geometria                c 3Mf
  Stv 8 10 2hod M120 Geometria                c 3MD
  Stv 9 50 4hod  H6 Automatizovane interaktivne projekt.   c 4ipg 4mpg

Kudlickova
  Pon 8 10 2hod M120 Technicke kreslenie           p 2MD
  Pon 9 50 2hod M120 Technicke kreslenie           p 2MD
  Uto 8 10 2hod M120 Pocitacova geometria           p 4MD
  Uto 9 50 2hod  KG Pocitacova geometria           p 5MD
  Uto 14 50 2hod M120 Technicke kreslenie           c 2MD

Mederlyova Z.
  Pon 13 10 2hod  X Matematika                c 2MT1
  Uto 13 10 2hod  IV Matematika                c 2MI1
  Uto 14 50 2hod B303 Matematika                c 2PCF
  Stv 8 10 2hod  X Geometria                c 1MT1 1MT2
  Stv 9 50 2hod  A Matematika                c 2MD

Mikita
  Pon 16 30 2hod  IX Geometria                c 1MD
  Str 8 10 2hod  F2 Geometria                c 1MF1
  Str 13 10 2hod  B Geometria                p 1M*
  Str 16 30 2hod XII Geometria                c 1MI1
  Stv 16 30 2hod M120 Geometria                c 1MI2

Polednova
  Uto 9 50 2hod B307 Geometria                p 3PCF
  Str 9 50 2hod b304 Geometria                c 3MCH
  Str 14 00 2hod C3  Geometria                c 3MBi
  Str 15 40 2hod C3  Geometria                c 3MGe

Sklenarikova
  Uto 9 50 2hod  X Zobrazovacie metody           p 1MD
  Str 8 10 2hod M120 Zobrazovacie metody           p 2MD
  Str 14 00 2hod M120 Zobrazovacie metody           c 2MD

Solcan
  Pon 13 10 2hod M120 Aplikacie deskriptivnej geometrie    c 4MD
  Pon 14 50 2hod  XI Projektivna geometria          c 1MD
  Uto 9 50 2hod M120 Aplikacie deskriptivnej geometrie    p 4MD
  Uto 11 30 2hod M120 Projektivna geometria          p 1MD
  Str 9 50 2hod  C Geometria                p 3MD  3MI1 3M

Zatko V. /KG/
  Pon 11 30 2hod M120 Seminar z numerickej geometrie      s
  Uto 8 10 2hod  V Krivky v automat. inter. projekt.    p 3mpg
  Uto 13 10 2hod  V Plochy v automat. inter. projekt.    p 4mpg
  Str 13 10 2hod b304 Matematika                p 2PCF


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra matematickej analýzy
(KMA)

Barnovska
  Stv 9 50 2hod  V Matematicka analyza           p 2mng1
  Stv 11 30 1hod  V Matematicka analyza           c 2mng1
  Stv 14 00 2hod  C1 Matematika                p 1PCF
  Pia 10 40 2hod  C2 Vyberovy seminar z matematiky      c 1PCF

Buchta
  Pon 16 30 2hod  VI Obycajne diferencialne rovnice      c 2m2
  Uto 16 30 2hod  IV Komplexna analyza            c 3mim 3mp* 3m
  Str 16 30 2hod  V Obycajne diferencialne rovnice      c 2m1

Cervenansky
  Str 10 40 3hod VIII Matematicka analyza           c 1f2
  Str 14 50 2hod VII Matematicka analyza           c 1MI1 1MI2

Durikovic
  Pon 8 10 2hod F232 Metody variacnych nerovnic v aplikaciach v 4mma 5mma
  Pon 9 50 2hod F109 Matematicka analyza           p 2m1  2m2  2m
  Str 8 10 2hod  II Funkcionalna analyza           p 3mma
  Str 9 50 2hod F108 Matematicka analyza           p 2m1  2m2  2m
  Stv 8 10 2hod F232 Parcialne diferencialne rovnice     p 4mma

Feckan M.
  Pon 14 00 2hod M216 Funkcionalna analyza           c 3mma
  Pia 9 50 2hod  I Nelinearna analyza a diferencialna topol p 4mma
  Pia 11 30 1hod  I Nelinearna analyza a diferencialna topol c 4mma

Gera M.
  Pon 8 10 2hod  I Matematika                p 2fm* 2fzp
  Pon 11 30 2hod  I Matematika                p 2fm* 2fzp
  Uto 13 10 2hod VII Matematicka analyza           p 2MD  2Mf1
  Stv 9 50 2hod F232 Seminar z nelinearnej FA         p 4mma

Gregus ml.
  Pon 14 50 2hod  VI Cvicenie z matematickej analyzy     c 2m2
  Str 16 30 2hod VII Cvicenie z matematickej analyzy     c 2m2

Gregus M. /akademik/
  Pon 9 50 2hod  V Diferencialne rovnice          p 2mng1
  Uto 9 50 2hod  IX Diplomovy seminar            s 5mng
  Str 10 40 2hod M109 Vybrane kapitoly z matematiky      p 3PCF

Horna
  Pon 16 30 2hod VII Matematicka analyza           c 1i4
  Pon 18 10 2hod VII Matematicka analyza           c 1i5
  Stv 14 00 3hod  II Matematicka analyza           c 1f3

Imamovic
  Pon 10 40 3hod b303 Matematika                c 1PCF

Jaros J.
  Uto 16 30 2hod  C1 Matematika                p 1PCF
  Str 14 00 2hod F328 Matematicka analyza           p 2me*
  Stv 12 20 2hod F109 Matematicka analyza           p 2me*

Jaros F.
  Uto 13 10 2hod F109 Cvicenie z matematickej analyzy     c 2m1
  Uto 16 30 2hod F109 Cvicenie z matematickej analyzy     c 1m1
  Str 8 10 2hod  XI Cvicenie z matematickej analyzy     c 1m1
  Stv 14 50 2hod  C Cvicenie z matematickej analyzy     c 2m1

Kubacek
  Pon 10 40 3hod  A Matematicka analyza           p 1i*
  Pon 14 00 2hod  II Matematicka analyza           c 1i1
  Uto 9 50 2hod  II Matematicka analyza           c 1mng1
  Str 11 30 2hod  F1 Matematicka analyza           c 1i6

Kupka
  Pon 10 40 2hod b301 Matematicka analyza           p 2PCF
  Uto 9 50 2hod F232 Seminar z realnej analyzy        s 3mma
  Str 16 30 3hod b201 Aplikovana matematika          p 2PCF
  Stv 14 00 2hod  I Tvoriva komunikacia a efektivne ...   v CUP

Laszloova
  Uto 16 30 2hod III Matematicka analyza           c 1m2
  Stv 13 10 2hod  VI Matematicka analyza           c 1m2

Medved
  Uto 8 10 2hod F232 Vyberovy seminar             s 3mma
  Stv 9 50 2hod F108 Obycajne diferencialne rovnice      p 2m1  2m2  2m

Mikus
  Uto 16 30 3hod b446 Matematika                c 1PCF

Mozer
  Uto 13 10 3hod  F1 Matematika                p 2FE  2f1  2f
  Str 13 10 2hod  C Matematika                p 2FE  2f1  2f
  Str 14 50 3hod  C Matematika                c 2FE  2f1  2f
  Pia 9 00 2hod  B Vyberova prednaska z matematiky     p 2f1  2f2  2f

Seda
  Pon 11 30 2hod  II Aplikovana funkcionalna analyza     p 4mng
  Str 9 50 2hod VII Parcialne diferencialne rovnice     p 4mng
  Stv 9 50 1hod  IV Parcialne diferencialne rovnice     p 4mng
  Stv 10 40 1hod  IV Parcialne diferencialne rovnice     c 4mng
  Pia 9 00 2hod M109 Obycajne diferencialne rovnice      s

Sisolakova
  Pon 9 00 2hod b301 Matematika                p 2PCF
  Uto 9 50 2hod b446 Matematika                p 1PCF
  Uto 13 10 2hod b301 Matematika                c 2PCF
  Str 9 00 2hod b446 Matematika                p 1PCF

Svana
  Uto 8 10 2hod  IV Cvicenie z matematickej analyzy     c 1m4
  Uto 15 40 3hod  F1 Matematicka analyza           c 1f4  1f5
  Uto 18 10 2hod  F1 Matematicka analyza           c 1i2  1i3
  Str 8 10 2hod  X Cvicenie z matematickej analyzy     c 1m4
  Str 10 40 3hod  IX Matematicka analyza           c 1f1

Valasek
  Pon 8 10 2hod  F2 Matematicka analyza           p 1f1  1f2  1f
  Pon 14 00 3hod  F2 Matematicka analyza           p 1f1  1f2  1f
  Uto 14 50 2hod  IV Komplexna analyza            c 3mim 3mp* 3m
  Str 9 50 3hod F328 Komplexna analyza            p 3mim 3mp* 3m

Vencko
  Pon 11 30 2hod  F2 Matematicka analyza           p 1m1  1m2  1m
  Uto 11 30 2hod  B Matematicka analyza           p 1m1  1m2  1m
  Str 9 00 2hod  IX Matematicka analyza           p 1mn*
  Str 11 30 2hod  XI Matematicka analyza           p 1mn*
  Stv 8 10 2hod  I Diplomovy seminar            s 4mng

Venckova
  Pon 9 50 2hod F328 Matematicka analyza           p 1MI1 1MI2
  Pon 14 50 2hod  B Cvicenie z matematickej analyzy     c 1m3
  Uto 8 10 2hod  XI Cvicenie z matematickej analyzy     c 1m3
  Str 9 00 2hod B305 Matematika                p 1PCF

Viszus
  Pon 8 10 3hod  II Matematika                p 1fm* 1fzp
  Pon 14 00 2hod III Matematika                p 1fm* 1fzp
  Str 14 00 3hod VIII Matematika                c 1fm* 1fzp
  Stv 11 30 2hod F232 Parcialne diferencialne rovnice     c 4mma


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra numerických a optimalizačných metód
(KNOM)

Babusikova
  Pon 9 00 2hod M208 Matematicky software           c 3mef1
  Pon 10 40 2hod M208 Matematicky software           c 3mef1 3mef2
  Pon 13 10 2hod M208 Matematicky software           c 3mef2
  Str 11 30 2hod M217 Praca s modernym softverom v NM     p 4mna
  Str 14 50 1hod KNOM Numericke metody v meteorologii     c 4fmk
  Str 15 40 2hod F328 Numericke metody v meteorologii     p 4fmk
  Str 17 20 2hod M223 Riesenie inzinierskych uloh pomocou...  v 5mna

Balint
  Stv 8 10 1hod VIII Elementarna teoria cisel         c 1MI1
  Stv 11 30 1hod  I Elementarna teoria cisel         c 1MT1

Businska
  Pon 14 50 2hod T65 Linearna algebra a geometria       c 1m4
  Str 9 50 2hod KNOM Metody riesenia sustav s ried. maticami p 4mna
  Str 13 10 2hod M223 Problemy pri praktickych vypoctoch    v 5M*
  Stv 8 10 2hod F109 Teoria matic               p 2m1  2m2  2m
  Stv 9 50 2hod M223 Linearna algebra a geometria       c 1m3
  Stv 13 10 2hod  XI Linearna algebra a geometria       c 1m1
  Stv 14 50 2hod  XI Linearna algebra a geometria       c 1m2

Gliviak
  Pon 13 10 2hod M223 Rozvrhovanie - teoria a priklady     v 5M*
  Pon 14 50 2hod M223 Niektore aplikacie diskretnej matematiky p 5mna
  Stv 14 00 2hod b101 Vypoctova technika            c 1PCF
  Stv 15 40 2hod b101 Vypoctova technika            c 1PCF

Hamala M.
  Stv 13 10 2hod M223 Optimalizacne metody           p 3itm
  Stv 14 50 2hod M223 Optimalizacne metody           c 3itm

Huta A.
  Pon 13 10 2hod VII Numericke metody             p 2mng1 5mna
  Pon 13 10 2hod M223 Integralne transformacie a spec. funkcie p 4mna
  Uto 11 30 2hod M223 Poistna matematika            p 3mme 3mng
  Uto 16 30 2hod M223 Diferencny pocet a diferenc. rovnice   v 5M*  5PCF
  Str 11 30 2hod  VI Numericke metody             c 2mng1
  Str 13 10 2hod F108 Zaklady financnej a poistnej matematiky v 5M*  5PCF
  Str 14 50 2hod M223 Financie a uctovnictvo          p 4mpm

Chocholaty
  Pon 11 30 1hod M223 Diferencne metody riesenia DR      p 3mna
  Pon 12 20 1hod M223 Diferencne metody riesenia DR      c 3mna
  Pon 13 10 2hod c201 Vybrane partie z numerickej matematiky  v 5PCF
  Str 11 30 2hod VII Numericke metody             p 4mng
  Stv 11 30 2hod  II Numericke metody             c 4mng

Kacur
  Pon 9 50 2hod M223 Variacne met. dif. rov.         p 3mna
  Str 8 10 1hod M223 Metoda konecnych prvkov         p 4mna
  Str 9 00 1hod M223 Metoda konecnych prvkov         c 4mna

Plesnik
  Pon 8 10 2hod VIII Algoritmy na sietach           p 3mme 4mef
  Pon 9 50 2hod VIII Algoritmy na sietach           c 3mme 4mef
  Str 8 10 2hod III Linearne programovanie a graf. algoritmy p 3mna 4mms
  Stv 8 10 2hod M223 Algoritmy na sietach           c 4mef

Spal
  Pon 13 10 2hod  IX Matematika                c 2fm* 2fzp
  Str 7 20 2hod b101 Vypoctova technika            c 1PCF
  Str 10 40 2hod b101 Vypoctova technika            c 1PCF

Valkova
  Pon 8 10 3hod  C Numericka matematika           p 3it* 3iui
  Pon 10 40 1hod  C Numericka matematika           c 3it*
  Pon 11 30 1hod  IX Numericka matematika           c 3itm
  Pon 12 20 1hod  IX Numericka matematika           c 3itp
  Str 16 30 2hod M217 Numericke metody a algoritmy       c 4MI
  Stv 9 00 2hod XII Numericke metody a algoritmy       p 4MI
  Stv 10 40 1hod XII Numericke metody a algoritmy       c 4MI


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra teórie pravdepodobnosti a matematickej štatistiky
(KTPMS)

Babela
  Str 10 40 2hod b307 Pravdepodobnost a mat. stat.       c 4MBi
  Stv 16 30 1hod  IV Pravdepodobnost a matematicka statistika c 1mef1
  Stv 18 10 1hod III Pravdepodobnost a matematicka statistika c 1mef2

Dvurecensky
  Uto 9 50 2hod XII Teoria pravdepodobnosti         p 3mps

Harman
  Uto 11 30 2hod M217 Simulacne metody             c 4mps
  Uto 16 30 1hod  F2 Pravdepodobnost a matematicka statistika c 2m1
  Uto 17 20 1hod  F2 Pravdepodobnost a matematicka statistika c 2m2
  Uto 18 10 2hod  X Pravdepodobnost a matematicka statistika c 2mef2
  Stv 15 40 2hod XII Pravdepodobnost a matematicka statistika c 2mef1

Jankova
  Uto 9 00 2hod C1                      p 4PCF
  Stv 8 10 2hod M216 Markovovske retazce           p 4mps
  Stv 11 30 2hod M216 Sekvencne metody             p 4mps

Katina
  Stv 8 10 2hod b301 Pravdepodobnost a mat. statistika    c 4MGe
  Stv 9 50 2hod b301 Pravdepodobnost a mat. statistika    c 4MMCH

Lamos
  Stv 14 00 2hod XII Poistna matematika            p 3mpm
  Pia 9 50 2hod XII Pravdepodobnostne modely         p 5mpm

Macutek
  Uto 16 30 1hod  XI Pravdepodobnost a matematicka statistika c 1m4
  Uto 17 20 1hod  XI Pravdepodobnost a matematicka statistika c 1m3
  Uto 18 10 1hod  XI Pravdepodobnost a matematicka statistika c 1m2
  Uto 19 00 1hod  XI Pravdepodobnost a matematicka statistika c 1m1

Mikulecky
  Str 13 10 2hod M216 Aplikacie matematickej statistiky v med. p 5mps

Nather
  Uto 8 10 2hod XII Matematicka statistika          p 3mng
  Uto 11 30 2hod  C Pravdepodobnost a statistika       p 4M*
  Str 11 30 2hod XII Matematicka statistika          p 3mng

Pastor
  Pon 11 30 2hod XII Analyza casovych radov          p 3mng
  Uto 9 00 3hod b302 Demograficka statistika         p 3PCF
  Str 13 10 2hod VII Mikroekonomicke modely          p 3mme 4mpm

Pazman
  Str 8 10 2hod  F1 Pravdepodobnost a matematicka statistika p 2m1  2m2  2m
  Stv 9 50 2hod M216 Regresne modely             p 4mps

Potocky
  Pon 8 10 2hod XII Matematicka statistika          p 3mps
  Uto 9 50 2hod M216 Viacrozmerne stat. analyzy        p 4mps
  Uto 14 50 2hod F108 Financna matematika           p 3mpm
  Stv 11 30 2hod XII Matematicka statistika          p 3mps

Rublik
  Stv 13 10 2hod  X Seminar z matematickej statistiky    s 5mps

Stano
  Uto 11 30 2hod VIII Pocitacova statistika          p 3mps
  Str 16 30 1hod  IV Pravdepodobnost a matematicka statistika c 1mng1
  Str 17 20 1hod  IV Pravdepodobnost a matematicka statistika c 1mng2

Stehlik
  Uto 16 30 2hod F232 Pravdepodobnost a matematicka statistika c 4MD  4MF1
  Uto 18 10 2hod F232 Pravdepodobnost a matematicka statistika c 4MI
  Str 16 30 2hod F108 Pravdepodobnost a matematicka statistika c 4MT

Stulajter
  Uto 8 10 2hod M216 Nahodne procesy             p 4mps
  Str 11 30 2hod  C Pravdepodobnost a statistika       p 2fmf 2fmg
  Str 14 50 2hod M216 Statistika nahodnych procesov      p 5mps

Wimmer
  Stv 11 30 2hod  A Pravdepodobnost a matematicka statistika p 1m*
  Stv 14 50 2hod M216 Diskretne jednorozmerne rozdelenia ...  p 5mps


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra základov matematiky a didaktiky matematiky
(KZDM)

Bahno
  Pon 14 00 2hod G203 Matematicka analyza           c 2PCF
  Str 14 50 2hod G203 Matematicka analyza           c 2PCF

Balintova
  Pon 12 20 1hod B307 Didakticky sem. zo skol. mat.      s 2PCF
  Pon 13 10 1hod III Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1MF* 1MI*
  Pon 14 00 1hod  C Didakticky sem. zo skol. mat.      s 2MI1
  Uto 18 10 1hod III Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1MT1 1MT2

Bednarova
  Pon 11 30 1hod VIII Didakticky sem. zo skol. mat.      s 1MD
  Pon 12 20 1hod  X Didakticky sem. zo skol. mat.      s 2MI1
  Pon 13 10 1hod  IV Didakticky sem. zo skol. mat.      s 2MD
  Pon 14 00 1hod  A Didakticky sem. zo skol. mat.      s 1MF1 1MF2
  Str 9 00 1hod M121 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1MD
  Str 9 50 1hod f196 Didakticky sem. zo skol. mat.      s 1MF1

Berekova
  Pon 11 30 1hod B307 Didaktika matematiky           c 3PCF
  Pon 13 10 1hod  C3 Didaktika matematiky           p 3PCF
  Pon 14 00 1hod  C3 Didaktika matematiky           c 3PCF
  Stv 9 00 2hod b404 Didaktika matematiky           c 4PCF
  Stv 10 40 2hod b404 Didaktika matematiky           c 4PCF

Feketeova
  Pon 11 30 2hod  XI Matematicka analyza           c 2MD
  Stv 14 00 2hod VII Matematicka analyza           c 1MF1

Foldesiova
  Uto 8 10 2hod F328 Matematicka analyza           c 1MD
  Stv 9 50 2hod  C3 Matematicka analyza           c 2PCF

Frkova
  Uto 14 50 1hod b301 Didakticky sem. zo skol. mat.      s 1PCF
  Uto 15 40 1hod b446 Didakticky sem. zo skol. mat.      s 1PCF

Gregorickova
  Pon 8 10 2hod F108 Matematicka analyza           c 2Mf1
  Pon 12 20 1hod b301 Didakticky sem. zo skol. mat.      s 2PCF
  Stv 9 00 1hod  C3 Didakticky sem. zo skol. mat.      s 2PCF

Hecht
  Uto 16 30 2hod b404 Matematika                p 1PCF
  Pia 7 20 2hod b404 Matematika                p 1PCF

Hejny
  Pon 8 10 2hod III Diagnostika mat.ved.ziaka        v 5MF1 5MF2
  Pon 9 50 2hod III Diagnostika mat.ved.ziaka        v 5MF1 5MF2

Jodas
  Str 13 10 2hod F109 Vybrane partie z metodiky matematiky   v 5M*  5PCF
  Str 15 40 2hod  II Geometria                c 3MT1

Kostyrko
  Str 12 20 2hod F328 Seminar z matematiky           s 4M*  4PCF
  Str 14 50 2hod F109 Matematicka analyza           p 1MD  1MF* 1M

Krallova
  Pon 9 50 2hod b302 Didaktika matematiky           c 4PCF
  Pon 11 30 2hod b302 Didaktika matematiky           c 4PCF
  Pon 14 00 1hod f196 Didakticky sem. zo skol. mat.      s 2Mf1
  Pon 14 50 1hod f196 Didakticky sem. zo skol. mat.      s 2MT1
  Str 9 00 1hod b302 Didaktika matematiky           c 3PCF

Kupkova
  Str 8 10 1hod F109 Didaktika matematiky           c 3MI1
  Str 9 00 1hod F109 Didaktika matematiky           p 3MI1 3MT*
  Str 13 10 1hod  V Didaktika matematiky           c 3MT1
  Stv 9 00 2hod  IX Didaktika matematiky           c 4MT
  Stv 11 30 2hod  C Didaktika matematiky           c 4MI

Neubrunnova
  Str 8 10 2hod F108 Matematicka analyza           p 2MI* 2MT*
  Str 14 00 2hod III Matematicka analyza           c 2MT1

Petrasova
  Uto 14 50 1hod b302 Didakticky sem. zo skol. mat.      s 1PCF
  Uto 15 40 1hod b303 Didakticky sem. zo skol. mat.      s 1PCF

Rosa
  Uto 14 50 2hod III Matematika                p 2FM  2Mf1
  Uto 16 30 2hod  V Hodnotenie a klasifikacia ako sucast ... v 5M*  5PCF

Sevcova
  Pon 12 20 2hod VIII Zobrazovacie metody           c 1MD
  Pon 15 40 2hod VIII Matematika                c 2Mf1
  Str 8 10 2hod  VI Aplikacie deskriptivnej geometrie    c 3MD

Trencansky
  Uto 8 10 1hod  X Didaktika deskriptivnej geometrie    p 3MD
  Uto 9 00 1hod  X Didaktika deskriptivnej geometrie    c 3MD
  Uto 11 30 2hod  X Aplikacie deskriptivnej geometrie    p 3MD
  Stv 11 30 2hod VIII Didaktika deskriptivnej geometrie    c 4MD

Uhercikova
  Pon 9 00 1hod F328 Didaktika matematiky           c 3MF2 3Mf
  Pon 10 40 1hod  II Didaktika matematiky           c 3MD
  Pon 11 30 2hod  V Didaktika matematiky           c 4MF1
  Pon 13 10 1hod F109 Didaktika matematiky           p 3MD  3Mf  3M
  Str 14 00 2hod  F2 Didaktika matematiky           c 4MD

Visnyai
  Pon 8 10 2hod b446 Matematika                c 1PCF
  Str 7 20 2hod B305 Matematika                c 1PCF

Zabka J.
  Uto 13 10 1hod  X Didakticky sem. zo skol. mat.      s 1MT1
  Str 13 10 1hod  C3 Didakticky sem. zo skol. mat.      s 1PCF
  Stv 14 50 1hod  X Didakticky sem. zo skol. mat.      s 1MI1
  Stv 15 40 1hod  X Didakticky sem. zo skol. mat.      s 1MI2

Zatko J.
  Str 16 30 2hod F232 Matematicka analyza           c 1MT1
  Stv 16 30 2hod VIII Matematicka analyza           c 2MI1

Zavadova
  Str 8 10 1hod b302 Didakticky sem. zo skol. mat.      s 1PCF
  Str 14 00 1hod G203 Didakticky sem. zo skol. mat.      s 1PCF
  Str 14 50 2hod c401 Matematika                c 1PCF
  Stv 9 00 2hod  F2 Geometria                c 3MI1


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra informatiky
(KI)

Bebjak
  Str 17 20 3hod  VI Databazove systemy            p 4mim
  Str 15 40 1hod  V Projekt                 s 5mim

Cervenka
  Pon 8 10 2hod  IV Objektove softverove inzinierstvo    p 4ips 5ips
  Pon 9 50 1hod  IV Objektove softverove inzinierstvo    c 4ips 5ips

Duris
  Str 14 00 2hod  II Diplomovy seminar            s 4ips 4ita
  Stv 9 50 3hod III Vypoctova zlozitost           p 3itm 4itm

Graus
  Str 13 10 1hod VIII Zaklady teorie programovania       c 2i2
  Str 14 00 1hod  X Zaklady teorie programovania       c 2i1
  Str 14 50 1hod  V Zaklady teorie programovania       c 2i4
  Str 18 10 1hod  V Zaklady teorie programovania       c 2i3

Hornik
  Uto 14 00 1hod  VI Formalne jazyky a automaty        c 2i*

Hambalkova
  Pon 9 00 2hod  X Systemove programovanie         p 3mim
  Pon 11 30 2hod  B Operacne systemy             p 2i*
  Str 10 40 1hod F247 Projekt                 s 4mim
  Stv 9 50 2hod  B Operacne systemy             p 2i*  2bi

Chladny
  Pon 13 10 1hod XII Diskretna matematika           c 1i2
  Pon 14 00 1hod XII Diskretna matematika           c 1i5
  Pon 14 50 1hod XII Diskretna matematika           c 1i6
  Pon 15 40 1hod  II Diskretna matematika           c 1i1
  Pon 16 30 1hod  II Diskretna matematika           c 1i3

Janacek
  Pon 16 30 2hod M217 UNIX                   p 5mim 4mim

Kosova
  Pon 14 50 1hod M217 Relacne a logicke databazy        c 3bi  5ips
  Pon 15 40 1hod M217 Relacne a logicke databazy        c 4ips

Kralovic
  Stv 14 00 2hod F232 Teoria algoritmov            v 4ita
  Stv 15 40 1hod F232 Teoria algoritmov            c 4ita
  Pia 13 10 2hod  H6 Rychlostne programovanie         s 2i*  3itm

Mederly Pavol
  Pon 17 20 1hod  C Principy tvorby softwaru         c 3it*
  Str 11 30 1hod  IV Kompilatory               c 4ips
  Str 12 20 1hod  IV Kompilatory               c 3bi

Mrazik
  Pon 16 30 3hod  A Smalltalk                p 2i*  5iui 4i
  Pon 19 00 1hod  A Smalltalk                c 2i*  5iui 4i

Neurath
  Pon 10 40 2hod  IV Navrh a architektura objekt. systemov  p 4ips 5ips
  Pon 12 20 1hod  IV Navrh a architektura objekt. systemov  c 4ips 5ips

Olejar
  Pon 9 00 3hod  B Kombinatoricka analyza          p 2i*
  Pon 14 00 2hod  IV Teoria kodovania             p 3itm 4itm
  Str 9 50 2hod III Teoria kodovania             p 3itm 4itm

Ostertag
  Str 9 50 2hod  A Principy pocitacov            p 1i*
  Str 14 50 2hod  IV Programovanie              p 1m*  4mef
  Stv 8 10 2hod  II Programovanie              c 1m*  4mef

Pastorova
  Pon 10 40 3hod b404 Matematika                c 1PCF
  Uto 16 30 3hod B307 Matematika                c 1PCF

Privara
  Str 15 40 3hod  B Zaklady teorie programovania       p 2i*
  Stv 14 00 3hod III Formalne specifikacie          p 3itp
  Stv 16 30 1hod III Formalne specifikacie          c 3itp

Prochazka
  Uto 13 10 1hod  XI Symbolicke vypocty            p 3itm 4ips 4i
  Uto 14 00 1hod  XI Symbolicke vypocty            c 3itm 4ips 4i
  Str 16 30 2hod III Symbolicke vypocty            p 3itm 4ips 4i

Ricanyova

Rovan
  Str 8 10 3hod  B Formalne jazyky a automaty        p 2i*
  Str 14 50 1hod  B Formalne jazyky a automaty        c 2i1

Slastan
  Str 12 20 1hod  B Formalne jazyky a automaty        c 2i2
  Str 14 00 1hod  V Formalne jazyky a automaty        c 2i4
  Str 14 50 1hod F108 Formalne jazyky a automaty        c 2i3

Sesera
  Uto 8 10 1hod  C Principy tvorby softwaru         c 3it*
  Uto 9 00 3hod  C Principy tvorby softwaru         p 3it*

Skoviera
  Pon 14 50 2hod  A Prehlad informatiky           p 2i*
  Pon 16 30 2hod F232 Kombinatoricke struktury         v 3itm 4itm
  Str 14 00 2hod f196 Diplomovy seminar            s 4itm 4itp
  Str 15 40 2hod f196 Kombinatoricke struktury         v 3itm 4itm

Sturc
  Uto 14 50 3hod  VI Relacne a logicke databazy        p 3bi  4ips
  Str 9 00 3hod  IV Kompilatory               p 3bi  4ips 5i

Suster
  Pon 11 30 2hod F109 Diskretna matematika           p 1FI  1MI*
  Uto 8 10 2hod  IX Teoria programovania           p 4FI  4MI
  Uto 14 50 2hod  XI Diskretna matematika           c 1FI  1MI1
  Stv 8 10 2hod  IV Diskretna matematika           c 1MI2

Toman
  Uto 11 30 2hod  II Vybrane partie z logiky         p 3itm 4itm
  Uto 13 10 1hod  II Diskretna matematika           c 1i4
  Uto 16 30 2hod  C Pravdepodobnostne metody         v 3itm 4itm
  Str 8 10 2hod  A Diskretna matematika           p 1i*
  Str 11 30 2hod  II Vybrane partie z logiky         p 3itm 4itm
  Stv 8 10 2hod III Pravdepodobnostne metody         v 3itm 4itm


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra počítačovej grafiky a spracovania obrazu
(KPGSO)

Cibulka P.
  Pon 8 10 2hod M217 Pocitacova grafika            c 2m1
  Pon 13 10 2hod M217 Pocitacova grafika            c 2m1  2m3
  Uto 13 10 2hod M217 Pocitacova grafika            c 2m2
  Pia 10 40 2hod  V Desktop publishing            v 3bi  4ipg 5i

Cernekova

Czanner
  Pon 8 10 2hod  H3 Uzivatelsky a matematicky software    s 2mng1
  Pon 9 50 2hod  H3 Uzivatelsky a matematicky software    s 3mng
  Uto 9 50 2hod III Pocitacova grafika            p 4mng
  Str 9 50 2hod  VI Uzivatelsky a matematicky software    p 2mng1 3mng

Fano
  Pon 16 30 3hod b304 Matematika                c 1PCF

Ferko A.
  Pon 15 40 2hod XII Diplomovy seminar            s 4ipg 5mpg
  Uto 9 50 2hod  VI Seminar z PG               s 3mpg 4ipg 4m
  Uto 11 30 2hod III Pocitacova grafika            p 3mpg
  Uto 13 10 2hod F108 Pocitacova grafika            p 3bi  3ipg 3m
  Str 11 30 2hod F109 Pocitacova grafika            p 2m1  2m2  2m

Filip N.
  Uto 17 20 2hod  VI Specialne a aplikovane modelovanie    v 4ipg 5mpg

Ftacnik M.
  Str 16 30 2hod VIII Rozpoznavanie obrazcov          v 4ipg 4mpg 5i
  Str 18 10 2hod VIII Pocitacove videnie            v 4iui 5iui 4i

Hamala T.
  Str 14 50 2hod  IX Programovanie CAD systemov        v 4ipg 4mpg 5i

Hladuvka
  Uto 13 10 1hod F247 Metody spracovania biosignalov a PG   c 4fmf
  Str 8 10 2hod  V Metody spracovania biosignalov      p 4fmf 5ipg
  Stv 8 10 1hod f196 Metody spracovania biosignalov a PG   p 4fmf

Jankovic
  Uto 11 30 2hod VII Formalne zaklady informatiky       p 5mng
  Str 11 30 2hod III Formalne zaklady informatiky       p 5mng

Kotrec
  Pon 11 30 2hod F108 Open GL                 v 4ipg 4mpg 5i

Kys
  Uto 8 10 2hod b101 Vypoctova technika            c 1PCF
  Str 13 10 2hod XII Grafy a ich aplikacie          v 5PCF 5MD  5M
  Pia 9 50 2hod b101 Vypoctova technika            c 1PCF

Martinka

Murgasova
  Uto 11 30 1hod XII Linearna algebra             c 1mn*
  Uto 12 20 1hod XII Linearna algebra             c 1mn*
  Str 8 10 2hod M217 Visual BASIC a databazove aplikacie   c 3mng
  Stv 9 50 2hod  II Visual BASIC a databazove aplikacie   p 3mng

Polec
  Uto 11 30 2hod  VI Vybrane metody z kompresie dat      v 4ipg 4mpg
  Str 13 10 2hod  IX Kodovanie a spracovanie obrazu      v 4ipg 4mpg 5i

Ponik
  Str 17 20 2hod b404 Matematika                c 1PCF
  Stv 14 50 2hod b404 Matematika                c 1PCF

Regec
  Str 8 10 1hod b446 Matematika                c 1PCF
  Stv 14 50 2hod b301 Matematika                c 1PCF

Sramek

Stanek
  Str 9 00 2hod b101 Vypoctova technika            c 1PCF
  Str 11 30 2hod M120 Multimedia                v 3ipg 3mpg 4i
  Stv 8 10 2hod M217 Pocitacova grafika            c 3bi  3it*
  Stv 11 30 2hod M217 Pocitacova grafika            c 4ipg

Zimanyi
  Pon 9 50 2hod M217 Pocitacova grafika            c 4mng
  Pon 11 30 2hod M217 Pocitacova grafika            c 3mpg
  Str 9 50 2hod M120 Geometria fraktalov           v 4ipg 4mpg 5i
  Stv 9 50 2hod M217 Pocitacova grafika            c 3mmpg 4ipg


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra vyučovania informatiky
(KVI)

Baranovic
  Pon 8 10 2hod T66 Programovanie              c 1mn*
  Pon 9 50 2hod T66 Programovanie              c 1mef2

Bellusova
  Pon 14 00 2hod F247 Programovanie              c 1i3
  Pon 15 40 2hod  I Programovanie              c 1i6
  Uto 8 10 2hod III Programovanie              c 1FI  1MI*

Blaho
  Uto 9 50 2hod  A Programovanie              p 1i*
  Str 9 50 2hod  X Programovaci jazyk C           c 1m4
  Str 13 10 2hod  IV Programovanie              c 1i2
  Stv 10 40 2hod  IX Didaktika programovania         p iDPS 3FI  3M

Hrusecky
  Pon 11 30 2hod  H6 Informacne a komunikacne technologie   s 1FA  1MF1
  Pon 14 50 2hod  H6 Informacne a komunikacne technologie   s 1MI1 1MI2

Chlebikova
  Pon 8 10 1hod  H6 Rocnikovy projekt            s 2i1
  Pon 9 00 1hod f196 Uvod do diskretnej matematiky      c 1m1
  Pon 10 40 1hod T65 Uvod do diskretnej matematiky      c 1m2
  Pon 13 10 2hod  B Uvod do diskretnej matematiky      p 1m1  1m2  1m
  Uto 8 10 2hod f196 Elektronicke publikovanie a www     p 3bi  4it* 4i
  Uto 13 10 1hod  VI Uvod do diskretnej matematiky      c 1m3  1m4

Jaska
  Pon 16 30 3hod  B Programovaci jazyk JAVA         p 2i*  4ips
  Uto 14 00 2hod  H3 Programovaci jazyk C plus plus      v 4FI  4MI
  Uto 16 30 2hod  H3 Programovaci jazyk JAVA         v 4FI  4MI
  Uto 18 10 2hod  H6 Rocnikovy projekt            s 2i3

Kalas I.
  Str 14 00 2hod KVI Didaktika informatiky na ZS        2MI1 2MI2
  Str 15 40 1hod KVI Diplomovy seminar            s 4FI  4MI
  Stv 9 50 2hod KVI Didaktika informatiky          p iDPS 5FI  5M
  Stv 11 30 2hod KVI Didaktika informatiky          c iDPS 5FI  5M

Kleskenova
  Pon 14 00 2hod T66 Programovanie              c 1i4
  Pon 15 40 2hod III Programovanie              c 1i5

Kubincova
  Uto 9 50 2hod F108 Programovanie              p 1FI  1MI*
  Uto 16 30 2hod  IX Algoritmy pre molekularnu biologiu    v 4FI  4MI
  Str 9 50 2hod XII Principy databaz             p 4FI  4MI
  Str 13 10 2hod  XI Programovanie              c 1FI
  Stv 12 20 2hod  I Zaklady teoretickej informatiky     c 3FI  3MI1

KVI
  Pon 16 30 2hod  H6 Informacne a komunikacne technologie   s 1MI2
  Pon 19 00 1hod  H6 Rocnikovy projekt            s 2i2
  Uto 9 50 2hod VIII Principy databaz             c 4FI  4MI
  Uto 14 50 2hod T66 Programovaci jazyk C           c 1mef1 1mef2
  Stv 8 10 2hod  A Programovanie              p 1m*

Lehotska
  Str 14 00 2hod T65 Didaktika informatiky na ZS        2MI1 2MI2

Ludrovska
  Str 9 00 4hod T66 Seminar z komunikacie          s 1FI  1MI*

Pardubska
  Uto 11 30 3hod  IX Zaklady teoretickej informatiky     p 3FI  3MI
  Str 14 50 3hod  VI Teoria zlozitosti            p 4mim
  Stv 9 00 3hod VIII Navrh a analyza algoritmov        p 2MI1 2MI2

Tomcsanyi
  Pon 13 10 2hod F108 Systemove programovanie         p 3FI  3MI1
  Pon 14 50 1hod F108 Systemove programovanie         c 3FI  3MI1

Tomcsanyiova
  Str 9 50 2hod  H6 Informacne a komunikacne technologie   s 1MD
  Str 11 30 2hod  X Programovanie              c 1i1
  Str 14 00 2hod T66 Didaktika informatiky na ZS        iDPS
  Stv 9 50 2hod  H3 Informacne a komunikacne technologie   s 1MT1
  Stv 11 30 2hod F328 Programovanie              c 1MI1

Wagner
  Str 14 50 2hod  H3 Sprava vypoctoveho laboratoria      p 5FI  5MI

Winczer
  Pon 9 00 2hod T65 Navrh a analyza algoritmov        c 2MI1 2MI2
  Pon 10 40 2hod  X Navrh a analyza algoritmov        c 2MI1 2MI2
  Str 9 50 2hod  XI Socialne aspekty IT           p 5FI  5MI
  Str 12 20 2hod T65 Seminar zo skolskej informatiky     s iDPS
  Stv 11 30 2hod  XI Programovanie              c 1MI2
  Pia 13 10 2hod  H6 Rychlostne programovanie         s 2i*  3itm

Zeman M.
  Str 16 30 2hod  H3 Informacne a komunikacne technologie   s 1MF1
  Str 18 10 2hod  H6 Informacne a komunikacne technologie   s 1FI  1MI1

Zimanova
  Uto 14 50 2hod  IX OOP a Windows              p 2MI1 2MI2
  Uto 16 30 2hod  H6 OOP a Windows              c 2MI1 2MI2
  Str 9 50 2hod T65 Programovaci jazyk C           c 1m1
  Stv 9 50 2hod T66 Programovaci jazyk C           c 1bm  1mef1
  Stv 16 30 2hod  H3 Tvorba pedagogickeho software      s 3FI  3MI1


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Ústav aplikovanej matematiky
(UAM)

Brunovsky
  Stv 9 50 2hod  C Diferencialne a diferencne rovnice    p 2me*
  Pia 9 50 2hod  C Diferencialne a diferencne rovnice    c 2me*

Filo
  Uto 11 30 1hod M201 Klasicke metody riesenia DR       p 3mna
  Uto 12 20 1hod M201 Klasicke metody riesenia DR       c 3mna
  Str 13 10 2hod M201 Modely prudenia tekutin         p 4mmm

Halicka
  Pon 11 30 2hod M201 Dynamicke programovanie         p 5mna
  Uto 11 30 2hod F109 Optimalne riadenie            p 4mef

Chlebik
  Pon 8 10 2hod M201 Realna analyza              p 3mma
  Uto 8 10 2hod F109 Matematicka analyza           p 1bm  1me*
  Uto 11 30 2hod F108 Matematicka analyza           p 1bm  1me*
  Stv 8 10 2hod  B Vybrane partie z matematickej analyzy  p 3mef1 3mef2

Kodnar
  Pon 9 50 2hod M201 Mechanika kontinua            p 4mmm
  Pon 13 10 2hod M201 Matematicke modely mechaniky       p 4mma 5mma 5m

Kollar M.
  Pon 9 50 2hod  VI Diferencialny a integralny pocet     c 1mef1
  Pon 14 50 2hod  IX Diferencialny a integralny pocet     c 1mef2
  Uto 13 10 2hod XII Diferencialny a integralny pocet     c 1mef2
  Str 13 10 2hod  A Diferencialny a integralny pocet     c 1mef1

Kordos
  Pon 11 30 2hod T66 Diferencialny a integralny pocet     c 2mef1
  Pon 18 10 2hod  X Diferencialny a integralny pocet     c 2mef1

Krajcovic
  Stv 8 10 2hod  C Maticovy pocet              p 2me*
  Stv 9 50 2hod  XI Linearna algebra a geometria       c 1mef2
  Stv 14 50 2hod  IV Linearna algebra a geometria       c 1mef1
  Stv 16 30 2hod b301 Matematika                c 1PCF

Luptacik
  Pia 9 50 2hod  VI Seminar z ekonomie            s 4mef
  Pia 11 30 2hod  VI Seminar z ekonomie            s 4mef

Quittner
  Uto 9 00 2hod M201 Variacne metody             p 4mma
  Uto 10 40 1hod M201 Variacne metody             c 4mma
  Uto 14 00 2hod M201 Matematicka fyzika            p 3ftf
  Stv 11 30 2hod M201 Matematicka fyzika            p 3ftf

Polacik
  Uto 11 30 2hod  IV Biomatematika              p 3mmm

Revallo M.
  Pon 8 10 2hod  XI Parcialne diferencialne rovnice     c 3mef2
  Pon 14 00 2hod F328 Parcialne diferencialne rovnice     c 3mef1

Sevcovic
  Uto 9 50 2hod F109 Financne derivaty            p 4mef
  Uto 13 10 2hod  C Parcialne diferencialne rovnice     p 3mef1 3mef2
  Uto 16 30 2hod M201 Riesenie nelinearnych systemov      p 4mna
  Uto 18 10 1hod M201 Riesenie nelinearnych systemov      c 4mna


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Ústav informatiky
(UI)

Benuskova
  Pon 14 00 2hod KBF Neuropocitanie              v 4fmf

Borovansky
  Stv 9 50 2hod  I Logicke programovanie          p 3itp
  Stv 11 30 2hod  H3 Logicke programovanie          c 3itp

Gruska D.
  Uto 14 00 3hod  II Modely konkurentnych systemov      p 3itp 4itp
  Uto 16 30 1hod  II Modely konkurentnych systemov      c 3itp 4itp
  Stv 14 00 3hod F109 Uvod do paralel. programovania      p 3ita 3itp
  Stv 16 30 1hod F109 Uvod do paralel. programovania      c 3ita
  Stv 17 20 1hod  I Uvod do paralel. programovania      c 3ita
  Stv 18 10 1hod  I Uvod do paralel. programovania      c 3itp

Guller
  Uto 11 30 2hod  A Logika pre informatikov         p 1i*
  Str 11 30 6hod  H6 Logika pre informatikov         c 1i,1i2,1i3,1i4

Jajcayova
  Str 9 50 3hod  I Metody riesenia problemov v UI      p 3iui 4iui 5i
  Str 12 20 1hod  I Metody riesenia problemov v UI      c 3iui 4iui 5i

Komara
  Stv 13 10 2hod  H6 Specifik. a verifik. programov      c 2i1
  Stv 14 50 2hod  H6 Specifik. a verifik. programov      c 2i2
  Stv 16 30 2hod  H6 Specifik. a verifik. programov      c 2i3
  Stv 18 10 2hod  H6 Specifik. a verifik. programov      c 2i4

Kravcik
  Pon 13 10 2hod  UI Vyhladavanie informacii         v 4iui

Lucny
  Pon 9 50 2hod  I Multiagentove systemy          p 3bi  4iui 5i

Mraz

Nagy J.
  Pon 16 30 2hod  H3 Expertne systemy             c 3iui
  Pon 18 10 2hod  H3 Expertne systemy             c 4iui

Nagy M.
  Uto 13 10 2hod  UI Linux, C, X ...             v 4iui 5iui

Petrovic
  Str 13 10 2hod  UI Lisp pre pokrocilych           v 4iui 5iui
  Str 14 50 2hod  UI Lisp pre pokrocilych           v 4iui 5iui

Popper
  Uto 15 40 2hod  I Expertne systemy             p 3iui 4iui 5i
  Uto 17 20 2hod  I Vybrane kapitoly z medicinskej informat. p 3iui 4iui 4f

Rohalova
  Pon 11 30 2hod  H3 Neuronove siete             c 3iui 4iui 5i
  Pon 14 00 2hod  I Neuronove siete             p 3iui 4iui 5i

Ruzicka P.
  Stv 9 50 3hod F109 Efektivne paralel. algoritmy       p 3ita 4ita

Sefranek
  Uto 11 30 2hod  I Vypoctova lingvistika          p 4iui 5iui
  Uto 14 00 2hod  I Seminar z UI               s 4iui 5iui
  Str 14 00 2hod  I Diplomovy seminar            s 4iui

Takac
  Uto 8 10 2hod  I Kognitivna veda             p 4iui 5iui
  Uto 9 50 2hod  I Kognitivna veda             c 4iui 5iui

Voda
  Str 10 40 2hod  B Specifikacia a verifikacia programov   p 2i*


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Výpočtové centrum
(VC)

Birova

Mederly Peter
  Uto 17 20 3hod  B Distribuovane systemy          p 3ita 4ita


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Astronomický ústav
(AU)

Dzifcakova
  Uto 13 10 3hod F112 Teoreticka astrofyzika          p 3faa
  Uto 16 30 2hod F112 Teoreticka astrofyzika          c 3faa
  Pia 8 10 3hod F112 Zaklady astronomie a astrofyziky     p 3faa
  Pia 10 40 1hod F112 Zaklady astronomie a astrofyziky     c 3faa

Gajdos S.
  Str 9 00 2hod F112 Vypoctova technika v astronomii     c 3faa

Hajdukova
  Uto 10 40 2hod F112 Nebeska mechanika            p 4faa
  Uto 14 50 1hod  F2 Astronomia a meteorologia        p 4F*  4MF*
  Uto 15 40 1hod  F2 Astronomia a meteorologia        c 4F*  4MF*
  Str 12 20 1hod F112 Astrometria               v 4faa 5faa
  Str 13 10 2hod F112 Seminar                 s 4faa 5faa

Klacka
  Pon 8 10 3hod F112 Galakticka a mimogalakticka astronomia  p 4faa
  Pon 10 40 2hod F112 Galakticka a mimogalakticka astronomia  c 4faa
  Stv 8 10 2hod F112 Numericke metody             p 3faa
  Stv 11 30 1hod F112 Numericke metody             c 3faa

Kornos
  Pon 12 20 1hod F112 Astrometria               c 4faa 5faa
  Uto 12 20 1hod F112 Nebeska mechanika            c 4faa

Palus
  Uto 8 10 2hod F112 Kozmicka elektrodynamika         p 4faa
  Stv 9 50 2hod F112 Fyzika Slnka               p 4faa
  Pia 17 20 3hod F112 Laboratorne prace            l 4faa

Sersen
  Uto 9 50 1hod F112 Kozmicka elektrodynamika         c 4faa
  Str 8 10 1hod F112 Vypoctova technika v astronomii     p 3faa
  Str 10 40 2hod F112 Astrofyzika vysokych energii       v 4faa 5faa

Zigo
  Stv 13 10 2hod F112 Astronomicke pristroje          p 3faa

Ziznovsky
  Pia 15 40 2hod F112 Premenne hviezdy             v 4faa 5faa

Zverko


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra biofyziky a chemickej fyziky
(KBCHF)

Babincova
  Uto 9 00 3hod F113 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 1fmf1
  Uto 14 00 3hod F113 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 1fmf1
  Str 8 10 2hod F232 Uvod do biologie             v 3fbf
  Stv 9 00 2hod KBF Uvod do biologie             v 3fbf

Babinec
  Str 14 50 2hod KBF Kvantova teoria             c 4fbf

Bacharova
  Uto 9 50 2hod F328 Kvantitativne metody v medicine     p 5fmf

Durisova
  Str 9 50 2hod   Ligandove metody vo fyziologii      p 4fmf
  Str 11 30 1hod   Ligandove metody vo fyziologii      c 4fmf

Haverlik
  Pon 10 40 2hod KBF Matematicke modelovanie         v 4fbf
  Stv 10 40 2hod  F2 Odborny seminar             s 3fmf 4fmf
  Stv 12 20 2hod  F2 Odborny seminar             s 4fbf 5fbf
  Stv 15 40 2hod F247 Programovanie              p 2fmf 3fmf

Hianik
  Uto 14 00 2hod KBF Biofyzika membran            p 4fbf
  Stv 14 00 2hod F247 Molekulova biofyzika           p 3fbf 2fmf 3f

Hubac
  Str 13 10 2hod F247 Kvantova teoria             p 4fbf

Chorvat
  Uto 8 10 2hod KBF Fyzikalne polia v bio. org.       v 4fmf
  Uto 11 30 2hod F328 Kvantitativne metody v medicine     p 5fmf
  Str 8 10 2hod KBF Molekulove a bunkove mechanizmy     v 4fbf 4fzp
  Str 14 50 2hod F247 Medicinska biofyzika           p 3fmf 4fmf
  Stv 12 20 2hod F247 Experimentalne metody lek.fyz.      p 3fmf 4fmf

Chorvat ml.
  Uto 14 00 1hod F247 Metody spracovania biosignalov a PG   c 4fmf
  Stv 9 00 1hod f196 Metody spracovania biosignalov a PG   p 4fmf

Kozlikova
  Pon 9 50 2hod F350 Aplikacie matematickej statistiky v med. v 4fmf

Krivanek
  Pon 17 20 2hod F350 Zaklady elektroniky           c 3fmf
  Uto 14 00 2hod  T3 Navrh aplikacnych programov       c 3fbf
  Str 8 10 2hod F350 Zaklady elektroniky           c 3fmf
  Str 11 30 2hod F232 Zaklady elektroniky           p 3fbf
  Str 13 10 2hod F232 Zaklady elektroniky           p 3fbf
  Stv 10 40 2hod F350 Zaklady elektroniky           c 3fbf
  Stv 17 20 2hod F247 Zaklady elektroniky           p 2fmf 3fmf

Kvasnicka
  Uto 13 10 4hod F328 Termodynamika              p 2fmf 3fmf
  Uto 16 30 2hod F328 Termodynamika              c 2fmf 3fmf
  Str 9 50 1hod KBF Statisticke spracovanie exp. dat     p 4fbf
  Str 10 40 1hod KBF Statisticke spracovanie exp. dat     c 4fbf
  Str 16 30 2hod KBF Nerovnovazna termodynamika        v 4fbf
  Stv 13 10 3hod  T3 Spracovanie dat             c 5fbf
  Stv 15 40 2hod KBF Spracovanie dat             p 5fbf

Laginova
  Uto 15 40 2hod LFUK Zaklady radiodiagnostiky         v 4fmf

Mach
  Uto 9 50 2hod KBF Elektrochemia              p 3fbf

Mateasik
  Str 16 30 3hod MLC Zaklady prace s PC            c 3fmf
  Stv 8 10 3hod MLC Zaklady prace s PC            c 3fmf

Richterova
  Pon 14 00 2hod F232 Kvantova teoria             p 3fbf
  Uto 9 00 3hod F114 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 1fmf1
  Uto 14 00 3hod F114 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 1fmf1
  Str 9 50 2hod F232 Kvantova teoria             c 3fbf

Ruttkay

Sikurova
  Uto 9 00 2hod F247 Elektronova spektroskopia molekul    p 4fbf
  Uto 13 10 2hod F232 Zivotne prostredie            v 2fzp
  Str 9 50 2hod  II Vybrane kapitoly z fyziky        p 5MF1 5MF2
  Stv 8 10 5hod F247 Diplomovy seminar            s 5fbf 5fmf

Urban J.
  Pon 11 30 3hod F232 Zaklady organickej chemie        p 3fbf
  Pon 15 40 2hod KBF Pocitacova simulacia mol. sys.      v 4fbf
  Uto 11 30 2hod F232 Odborny seminar             s 3fbf
  Uto 15 40 2hod KBF Pocitacova simulacia mol. sys.      v 4fbf
  Stv 10 40 2hod KBF Atomove a molekulove zrazky       p 4fbf

Waczulikova
  Uto 9 50 3hod F350 Specialne praktikum z exp. met. lek. f. l 4fmf
  Uto 10 40 1hod F247 Elektronova spektroskopia molekul    c 4fbf
  Stv 8 10 3hod F350 Specialne praktikum z exp. metod     l 4fbf


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra fyziky plazmy
(KFP)

Brezna
  Str 13 10 3hod F113 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyz. l 1f1
  Stv 10 40 2hod f51 Ziarenie plazmy             p 4fp

Cervenan
  Uto 8 10 2hod f51 Elektronova optika a hmotnostna sp.   v 4fp
  Stv 10 40 3hod f82 Spec. prakt. z prud. vyb. v plyne    l 4fzp

Chorvatova
  Uto 11 30 2hod f51 Molekulova spektroskopia         v 4fbf 4fp
  Str 10 40 3hod F113 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyz. l 1f3
  Stv 14 00 3hod F113 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyz. l 1f2

Hajossy
  Pon 8 10 1hod KFP Praktikum z fyziky plazmy        l 4fp
  Pon 14 00 1hod KFP Praktikum z fyziky plazmy        l 4fp
  Uto 8 10 1hod  F1 Molekulova fyzika            p 1fzp
  Uto 9 00 1hod  F1 Molekulova fyzika            c 1fzp
  Stv 8 10 3hod f51 Kinetika a termodynamika plazmy     p 4fg  4fp  4f
  Pia 8 10 1hod  C1 Fyzika                  p 1PCF

Holubcik

Kosinar
  Str 10 40 2hod  C1 Vyberovy seminar             s 1PCF

Lukac P.
  Str 8 10 3hod f51 Vakuova fyzika              p 3fe  3fp
  Stv 13 10 2hod f51 Seminar                 s fDRS
  Pon 8 10 1hod f51 Vakuova fyzika              p 3fmg

Luknarova
  Pon 16 30 1hod b404 Zaklady fyziky pre ucitelov       p 1PCF 2PCF
  Pon 17 20 2hod b404 Zaklady fyziky pre ucitelov       c 1PCF 2PCF
  Str 10 40 2hod f51 Diplomovy seminar            s 5fp

Mark
  Pia 11 30 2hod f51 Fyzika klastrov             v 4fp

Matejcik
  Pon 9 00 1hod KFP Praktikum z fyziky plazmy        l 4fp
  Pon 14 50 1hod KFP Praktikum z fyziky plazmy        l 4fp
  Uto 13 10 2hod f51 Fyzikalne vlastnosti molekul       v 4fp
  Str 8 10 3hod F114 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyz. l 1f1
  Str 13 10 3hod F114 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyz. l 1f1
  Stv 10 40 3hod F114 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyz. l 1f5

Ocadlik
  Pon 8 10 1hod b303 Fyzika                  c 1PCF
  Pon 9 00 2hod b303 Fyzika                  c 1PCF

Pavlik
  Pon 11 30 2hod f51 Termicka a neidealna plazma       p 4fp
  Uto 9 50 2hod f51 Fyzika plazmy a plazmove technologie   p 3fmg
  Str 8 10 1hod f86 Registracia a spracovanie exp. dat    p 2fmg
  Str 9 00 1hod f86 Registracia a spracovanie exp. dat    c 2fmg
  Str 10 40 2hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 1MF1
  Stv 9 50 2hod f85 Fyzikalne praktikum           l 3PCF

Veis
  Pon 10 40 1hod KFP Praktikum z fyziky plazmy        l 4fp
  Pon 16 30 1hod KFP Praktikum z fyziky plazmy        l 4fp
  Pia 9 50 1hod f51 Vakuova fyzika              p 3fmg

Zahoran
  Pon 9 50 1hod KFP Praktikum z fyziky plazmy        l 4fp
  Pon 15 40 1hod KFP Praktikum z fyziky plazmy        l 4fp
  Str 11 30 2hod F247 Elektrina a magnetizmus         c 1fmf1
  Str 14 00 2hod f51 Moderne metody povrchovej analyzy    v 4fp  4fzp
  Stv 12 20 2hod  IX Elektrina a magnetizmus         c 1f2


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra fyziky tuhých látok
(KFTL)

Bezak
  Str 9 00 3hod f272 Transportne a povrchove javy v TL    p 4ftl

Cicmanec
  Uto 11 30 2hod  F1 Elektrina a magnetizmus         p 1FA* 1FI  1M
  Str 11 30 2hod f272 Zakladne technologie tuhych latok    p 3ftl
  Stv 11 30 2hod  F1 Elektrina a magnetizmus         p 1FA* 1FI  1M

Dobrocka
  Pon 13 10 3hod f296 Praktikum z FTL             l 3fe  3foo 3f
  Uto 13 10 1hod f272 Experimentalne metody FTL        p 3ftl
  Uto 14 00 2hod f295 Praktikum z FTL             l 3ftl
  Uto 15 40 2hod f272 Difrakcne metody v material. vyskume   v 4fe  4ftl

Foltin J. /FTL/
  Pon 9 00 4hod f272 Fyzika tuhych latok           p 3ftl
  Pon 15 40 2hod f272 Diplomovy seminar            s 5ftl
  Uto 8 10 2hod f272 Zaklady FTL               p 3fe  3foo 3f

Gasparik
  Stv 9 00 4hod f272 Experimentalne metody FTL        p 4ftl

Grajcar
  Pon 14 00 2hod f272 Programovanie pre fyzikov        p 3ftl
  Str 14 50 2hod f272 Numericke metody a pocitacove simulacie v 4ftl

Gregus J. /KFTL/
  Pon 9 00 3hod f295 Praktikum z FTL             l 4ftl
  Pon 13 10 3hod f295 Praktikum z FTL             l 3fe  3foo 3f
  Str 16 30 2hod f272 Interakcia svetel. ziar. s hmot. prostr. v 4ftl

Hlubina
  Pon 8 10 1hod f272 Fyzika tuhych latok           c 3ftl
  Pon 12 20 2hod f272 Fyzika mnohych castic          v 4ftl

Kus
  Str 13 10 2hod f272 Vysokoteplotna supravodivost       v 4ftl

Mahel
  Uto 9 50 4hod f272 Fyzika tuhych latok           p 4ftl
  Uto 14 00 2hod f272 Fyzika tuhych latok           c 4ftl

Pisonova

Plecenik

Urban V.
  Pon 14 50 2hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 1F*
  Pon 16 30 2hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 1MF1
  Str 10 40 2hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 1MF1


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra geofyziky
(KGF)

Brestensky
  Uto 8 10 2hod KGF Asymptoticke metody           p 4fg
  Uto 9 50 1hod KGF Asymptoticke metody           c 4fg
  Stv 8 10 2hod KGF Geofyzikalne syntezy           p 5fg

Brimich
  Uto 8 10 2hod SAV Tiazove pole a tvar Zeme         p 3fg
  Uto 9 50 1hod SAV Tiazove pole a tvar Zeme         c 3fg

Gajdos V.
  Pon 10 40 3hod G337 Fyzikalne pristroje           p+c 4fg

Guba
  Str 10 40 2hod F209 Sprac. casovych radov ...        v 4fg

Hvozdara
  Stv 9 00 4hod Obratene ulohy v geofyzike          v 4fg

Kacmarikova
  Str 9 00 2hod KGF Reologia zeme              p 3fg

Kostecky
  Pon 8 10 3hod KGF Numericke metody             p 3fg
  Uto 14 50 2hod F209 Num. metody v mech. kontinua       v 4fgf

Moczo
  Str 14 00 2hod SAV Seizm. siln. poh. a LEZ         v 4fg
  Stv 14 00 2hod KGF Seizmologia               p 3fg
  Stv 15 40 1hod F209 Seizmologia               c 3fg

Ondraskova
  Pon 14 00 2hod KGF Fyzika ionosfery a magnetosfery     p 4fg
  Str 8 10 2hod G337 Fyzika zeme               v 5PCF
  Str 10 40 2hod KGF Aeronomia                p 3fg

Revallo
  Uto 7 20 2hod b301 Fraktaly a chaos v geo.         v 4PCF

Rosenberg
  Stv 8 10 2hod F209 Pocitacove metody            p 3fg
  Stv 9 50 1hod F209 Pocitacove metody            c 3fg
  Stv 10 40 2hod F209 Programovacie jazyky           v 3fg

Sevcik
  Pon 10 40 2hod KGF Uvod do fyziky vnutra Zeme        p 3fg
  Str 15 40 2hod f110 Sirenie elektromagnetickych vln     v 3fg  3fjf
  Pon 9 00 2hod KGF Seminar z planetarnych geof. problemov  s 4fg
  Uto 14 00 3hod b304 Fyzika pre geofyzikov          p+c 2PCF
  Stv 9 50 2hod KGF Seminar z geofyzikalnych syntez     s 5fg

Simkanin J.
  Uto 11 30 2hod F209 Numericke metody             c 3fg

Turna
  Uto 10 40 2hod f110 Praktikum z geof.            c 4fg
  Uto 13 10 2hod KGF Spracovanie casovych radov a num. filtre p 4fg
  Uto 14 50 2hod f110 Urcovanie skrytych per.         v 4fg


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra jadrovej fyziky
(KJF)

Bracinik
  Pon 8 10 2hod F247 Atomova a jadrova fyzika         c 2f1
  Pon 11 30 2hod F247 Atomova a jadrova fyzika         c 2f2

Cagarda

Ciljak
  Str 9 50 2hod  T3 Programovanie              c 1f5
  Stv 15 40 2hod  T3 Programovanie              c 1f5

Domin
  Str 8 10 2hod  T3 Programovanie              c 1f4
  Str 17 20 2hod B307 Fyzika                  c 1PCF

Fedorko
  Uto 13 10 2hod B307 Fyzika                  c 1PCF
  Uto 14 50 2hod B307 Fyzika                  c 1PCF

Florek
  Pon 14 00 2hod F327 Reaktorova fyzika            v 4fjf

Hlinka
  Str 10 40 2hod F327 Jadrova elektronika           p 3fjf
  Stv 8 10 2hod F327 Zaklady tech. a prog. vybav.       p 3fjf

Holik

Holy
  Uto 15 40 2hod F377 Experimentalne metody fyz. taz. ionov  v 4fjf
  Stv 14 00 2hod F327 Radioaktivita v zivotnom prostredi    p CUP

Hrmo

Chochula
  Uto 8 10 2hod F327 Pocitacove siete             p 4fjf

Chudy
  Str 8 10 5hod KJF Specialne praktikum z jadrovej spektr.  l 4fjf
  Pia 9 50 2hod F377 Experimentalne metody jadr. fyziky    p 3fjf
  Pia 13 10 2hod F377 Jadrova energia a zivot. prostredie   v 3fjf 4fzp

Kollar Dan.
  Pon 8 10 2hod  T3 Programovanie              c 3fmg
  Str 14 50 2hod  T3 Programovanie              c 1f4

Kollar Dusan
  Pon 8 10 5hod F252 Praktikum z jadrovej fyz. a elektroniky l 3fjf
  Pon 13 10 2hod KJF Zaklady cislic. a impulz. techniky    v 3fjf
  Uto 14 00 5hod F252 Praktikum z jadrovej fyz. a elektroniky l 3fjf

Kreps
  Pon 9 50 2hod T3 Programovanie               c 1f1
  Pon 16 30 2hod T3 Programovanie               c 1f1
  Uto 15 40 2hod T3 Programovanie               c 1f2
  Stv 8 10 2hod T3 Programovanie               c 1f2

Kubinec

Leja

Masarik
  Pon 9 50 2hod  F2 Atomova a jadrova fyzika         p 2FE  2f* 2MF
  Uto 9 50 2hod F327 Jadrova a subjadrova fyzika       p 4fjf
  Uto 11 30 1hod F327 Jadrova a subjadrova fyzika       c 4fjf
  Uto 14 00 2hod F327 Numericke metody v jadrovej fyzike    v 4fjf
  Str 9 50 2hod  F2 Atomova a jadrova fyzika         p 2FE  2f* 2 MF
  Pon 15 40 2hod F327 Kozmogenne nuklidy v zivotnom prostredi v 4fjf

Matos

Pavlovic

Pisutova
  Pon 9 50 2hod  F1 Atomova a jadrova fyzika         p 2FE  2f1  2f
  Str 9 50 2hod  F1 Atomova a jadrova fyzika         p 2FE  2f1  2f
  Stv 13 10 2hod  F1 Smery fyzikalneho vyskumu        p 2f1  2f2  2f

Rosinsky

Ruzicka J.
  Pon 9 50 2hod F247 Atomova a jadrova fyzika         p 2fmf 2fzp
  Str 8 10 2hod F247 Atomova a jadrova fyzika         p 2fmf 2fzp
  Str 9 50 1hod F247 Atomova a jadrova fyzika         c 2fmf 2fzp
  Stv 9 50 2hod F377 Elektromagneticke ziarenie elem. castic v 4fjf

Saro
  Pon 9 50 2hod F327 Jadrove reakcie             p 4fjf
  Pon 11 30 1hod F327 Jadrove reakcie             c 4fjf
  Pon 13 10 2hod KJF Fyzika tazkych jonov a ...        v 4fjf
  Stv 9 50 2hod F327 Diplomovy seminar            s 5fjf
  Pia 9 50 1hod F327 Diplomovy seminar            s 4fjf
  Pia 10 40 2hod F327 Seminar z jadrovej fyziky        s 4fjf
  Pia 13 10 3hod F327 Diplomovy seminar            s 5fjf

Simkovic
  Stv 14 00 2hod F377 Teoria mnohonukl. systemov        v 3fjf
  Stv 11 30 2hod  IV Atomova a jadrova fyzika         c 2Mf* 2fmg

Sivo

Smotlak
  Uto 7 20 2hod b304 Matematika                c 1PCF
  Str 7 20 2hod b404 Matematika                c 1PCF

Stanys

Stanicek
  Stv 8 10 3hod F113 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyz. l 1f4
  Stv 14 00 3hod F114 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyz. l 1f2

Stavina
  Str 16 30 2hod  T3 Programovanie              c 1f3
  Stv 9 50 2hod  T3 Programovanie              c 1f3

Sykora I.
  Uto 14 00 5hod KJF Specialne praktikum z jadrovej spektr.  l 4fjf
  Stv 8 10 5hod KJF Specialne praktikum z jadrovej spektr.  l 4fjf

Vanko
  Pon 9 50 2hod VII Teoria hier               p 5mef
  Str 8 10 2hod F327 Jadrova a subjadrova fyzika       p 3fjf
  Stv 8 10 2hod F377 Symetrie vo fyzike element. castic    v 4fjf
  Str 9 50 1hod F327 Jadrova a subjadrova fyzika       c 3fjf
  Pia 8 10 2hod F327 Kinematika elementarnych castic     v 3fjf

Tokar S.
  Pon 8 10 2hod F327 Interakcie v jadrach           v 4fjf
  Str 9 50 2hod F377 Modelovanie experimentu         v 4fjf 4fmg

Zenis
  Pon 16 30 3hod b303 Matematika                c 1PCF


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra meteorológie a klimatológie
(KMK)

Benko
  Str 10 40 3hod F360 Praktikum zo synoptickej meteorologie  l 4fmk
  Uto 8 10 4hod F360 Praktikum zo synoptickej meteorologie  l 3fmk

Damborska
  Uto 8 10 1hod F357 Fyzika hranicnej vrstvy atmosfery    p 4fmk 4fzp
  Str 13 10 2hod F357 Fyzika oblakov a zrazok         p 4fmk
  Stv 10 40 2hod F357 Statisticke metody v meteor. a klimat.  p 4fmk
  Stv 12 20 1hod F357 Statisticke metody v meteor. a klimat.  c 4fmk

Gera ml.
  Pon 12 20 1hod  T3 Programovanie a aplikacny softver    p 3fmk
  Pon 13 10 1hod  T3 Programovanie a aplikacny softver    c 3fmk
  Pon 14 00 2hod  T3 Operacny system UNIX v met.       c 3fmk
  Str 11 30 1hod  T3 Programovanie a apl. soft. v met. a kl. p 4PCF
  Str 12 20 1hod  T3 Programovanie a apl. soft. v met. a kl. c 4PCF
  Stv 8 10 3hod F357 Dynamicke predpovedne metody       p 4fmk

Hesek

Hrouzkova
  Uto 11 30 2hod F360 Dynamicka meteorologia          p 3fmk
  Str 9 00 2hod F360 Dynamicka meteorologia          p 3fmk
  Stv 9 00 3hod F360 Synopticka meteorologia         p 3fmk

Hrvol
  Pon 9 00 2hod F358 Ziarenie v atmosfere           p 3fmk
  Pon 10 40 1hod F358 Ziarenie v atmosfere           c 3fmk
  Pon 12 20 2hod F357 Diplomovy seminar            s 5fmk
  Uto 10 40 2hod F358 Zvlastnosti mestskej klimy        v 5fmk
  Uto 14 00 1hod  F2 Astronomia a meteorologia        p 4F*  4MF*
  Str 10 40 3hod F358 Praktikum z mer. a pozor. met. v meteor. l 3fmk

Kremler

Krajcik
  Stv 13 10 2hod F357 Databazove systemy            p 3fmk
  Stv 14 50 1hod F357 Databazove systemy            c 3fmk

Lapin
  Pon 8 10 2hod KMK Aplikovana klimatologia         v 4fzp
  Pon 10 40 2hod F357 Seminar z klimatologie          s 5fmk
  Uto 10 40 2hod F357 Klima strednej Europy a Slovenska    p 4fmk
  Str 14 50 2hod F357 Medzinarodne aspekty klimatologie    v 5fmk
  Stv 15 40 2hod F357 Seminar z meteorologie          s 4PCF

Matejka
  Uto 14 00 2hod F360 Teoria nahod. funkcii a ich vyuz. v met. v 4fmk

Melo
  Pon 14 00 2hod F357 Vyskum globalnej klimy          p 5fmk
  Str 9 50 1hod F357 Vybrane problemy z meteorologie a klimat p 5PCF
  Str 10 40 1hod F357 Vybrane problemy z meteorologie a klimat c 5PCF
  Str 13 10 3hod B528 Vybrane prob. z meteorologie       p+c 4PCF

Ondras
  Pon 8 10 3hod F357 Letecka meteorologia           p 5fmk

Petrovic

Tomlain
  Uto 9 00 1hod F357 Fyzika hranicnej vrstvy atmosfery    p 4fmk 4fzp
  Uto 9 50 1hod F357 Fyzika hranicnej vrstvy atmosfery    c 4fmk 4fzp
  Uto 12 20 2hod F357 Seminar z meteorologie          s 5fmk
  Str 8 10 2hod F357 Priestorova diferenciacia klimatickych.. c 5PCF
  Str 11 30 2hod F357 Energeticka bilancia systemu Zem-atmosf. v 4fmk 4fzp

Wolek

Zavodsky
  Uto 14 00 2hod F357 Ekologicke problemy znecistenia ovzdusia p 4fzp 5fzp 5f
  Uto 15 40 2hod F357 Sirenie exhalatov v atmosfere      p 4fmk 4fzp
  Uto 17 20 1hod F357 Sirenie exhalatov v atmosfere      c 4fmk 4fzp
  Str 16 30 2hod F357 Atmosfericky ozon            v 4fzp 5fmk


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra optiky
(KO)

Chlpik
  Pon 11 30 3hod F225 Praktikum z optiky            l 2MF
  Stv 8 10 3hod F225 Praktikum z optiky            l 2f1


Kaluzay
  Uto 13 10 3hod F224 Praktikum z optiky            l 1f1
  Str 13 10 3hod F224 Praktikum z optiky            l 2fmf

Konopka
  Str 14 00 2hod f167 Kvantova optika             p 4foo

Mesaros
  Pon 11 30 1hod f167 Seminar k diplomovej praci        s 5foo
  Uto 9 00 2hod f167 Nelinearna optika            p 4foo
  Uto 13 10 3hod F225 Praktikum z optiky            l 1f1
  Str 13 10 3hod F225 Praktikum z optiky            l 2fmf
  Stv 9 00 2hod f167 Optoelektronika             p 4foo

Senderakova
  Pon 8 10 2hod f167 Dynamicky holograficky zaznam      p 4foo
  Pon 11 30 3hod F224 Praktikum z optiky            l 2Mf1 2Mf2
  Uto 8 10 5hod f144 Diplomova praca             l 5foo
  Str 8 10 2hod f167 Vlnova optika              p 3fmg 3foo
  Stv 9 00 5hod f144 Diplomova praca             l 5foo
  Pia 9 50 4hod f144 Diplomova praca             l 4foo

Strba
  Pon 9 50 2hod f167 Kvantova elektronika           p 3fmg 3foo
  Pon 12 20 2hod f167 Seminar zo specializacie         s 5foo

Uherek

Vojtek
  Uto 8 10 5hod f152 Diplomova praca             l 5foo
  Uto 10 40 2hod f167 Laserova technika            p 4foo
  Uto 12 20 5hod f152 Diplomova praca             l 5foo
  Str 9 50 4hod f152 Praktikum z kvantovej elektroniky    l 4foo
  Stv 8 10 3hod F224 Praktikum z optiky            l 2f1
  Stv 10 40 3hod F224 Praktikum z optiky            l 2f2
  Stv 13 10 5hod f152 Diplomova praca             l 5foo

Zabudla
  Stv 10 40 3hod F225 Praktikum z optiky            l 1f2


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra rádiofyziky
(KRF)

Fabo
  Uto 14 50 3hod  B Programovaci jazyk C plus plus      p 2i*  4fe  4f

Fischer
  Stv 9 50 2hod f196 Cislicove elektronicke obvody      p 2fzp 4fe

Jarosevic
  Stv 8 10 2hod F108 Zaklady elektroniky           p 2fzp 3fe  3f
  Stv 11 30 2hod f196 Zaklady elektroniky           c 3fe  3fp  3f
  Pia 8 10 2hod F108 Zaklady elektroniky           p 2fzp 3fe  3f
  Pia 11 30 2hod f196 Zaklady elektroniky           c 2fzp 3foo 3f

Kohaut
  Uto 12 20 3hod F326 Elektronika               l 3Mf
  Str 9 00 1hod F328 Elektronika               p 3Mf  4FI  3M
  Stv 10 40 3hod F326 Elektronika               l 3MF2 4FI
  Stv 14 00 3hod F326 Elektronika               l 3MF2
  Pia 8 10 2hod KRF Pocitace pre vsetkych          p 5FI  5MF*

Kundracik
  Pon 14 00 2hod KRF Vysokofrekvencna spektroskopia      p 4fe  4foo
  Uto 8 10 2hod  F2 Spracovanie exp. dat           p 1f1  1f2  1f
  Uto 12 20 3hod F321 Praktikum z elektroniky         l 4fe

Kratky

Kvasnica

Risak

Sura

Tirpak
  Uto 9 50 3hod F323 Praktikum z mikrovln           l 4fp
  Str 9 50 3hod F323 Praktikum z mikrovln           l 4fe  4fp  4f


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra teoretickej fyziky
(KTF)

Balek
  Pon 11 30 2hod f132 Kvantova teoria pola           p 4ftf
  Pon 8 10 2hod f125 Kvantova teoria pola           p 4ftf
  Str 16 30 2hod f125 Zaklady vseobecnej teorie relativity   c 4faa
  Stv 11 30 2hod f125 Zaklady vseobecnej teorie relativity   p 4faa
  Pia 10 40 2hod  F1 Teoria relativity            p 2f1  2f2  2f

Bona P.
  Pon 9 50 2hod f132 Matematicka fyzika            c 4ftf
  Uto 11 30 2hod f125 Matematicka fyzika            p 4ftf
  Str 8 10 2hod f132 Matematicka fyzika            p 4ftf
  Pon 15 40 2hod f132 Konceptualne otazky fyziky        v 4ftf
  Stv 9 50 2hod f132 Vybrane matemat. ulohy vo fyz.      p 3mmm

Demetrian
  Str 8 10 2hod f125 Matematicka fyzika            c 3ftf
  Str 14 50 2hod  IV Teoria elmag. pola            c 2f2

Dubnickova
  Uto 15 40 2hod f125 Uvod do fyziky elementarnych castic   v 4fjf 4ftf
  Stv 8 10 1hod f125 Matematika pre fyzikov          p 3MF2 3Mf
  Stv 13 10 1hod f132 Zaklady fyziky              c 3m**
  Pon 10 40 2hod F232 Zaklady fyziky              p 3m**

Fecko
  Uto 9 50 2hod f132 Konexie a kalibracne polia        v 4ftf
  Uto 11 30 2hod f132 Reprezentacia Lieovych grup vo fyzike  v 3ftf
  Stv 11 30 2hod f132 Metody dif. geometrie v kla. mech.    v 4ftf

Ftacnik J.
  Pon 14 00 2hod f145 Pocitacove praktikum           v 4ftf

Kochan
  Pia 11 30 2hod f125 Mechanika                c 3MF 3FI

Lietava
  Uto 8 10 2hod  A Vybrane kapitoly zo stat. fyz.      c 3fp  3ftf
  Pia 9 50 2hod f132 Pocitacova fyzika            p 3fp  3ftf
  Pia 11 30 2hod  T3 Pocitacova fyzika            c 3fp  3ftf

Masar
  Str 13 10 2hod  T3 Seminar z pocitacovej fyziky       s 5ftf
  Stv 14 50 2hod f132 Teoria ziarenia             v 3foo 3ftf
  Pia 10 40 2hod  F2 Teoria relativity            p 2f1  2f2  2f

Mojzis
  Pon 14 00 3hod F109 Teoria elmag. pola            p 2f1  2f2  2f
  Str 9 50 2hod f125 Kvantova teoria pola           c 4ftf
  Stv 9 50 2hod f125 Renormalizacia              v 4ftf

Noga
  Pon 14 00 3hod f125 Teoria elmag. pola            p 2f1  2f2  2f
  Str 9 50 2hod f132 Specialny seminar            s 5ftf

Sebesta
  Uto 9 50 2hod f125 Mechanika                p 3FI  3Mf  3M
  Uto 14 50 2hod F109 Dejiny a filozofia fyziky vo vyuc.fyziky v 5F*  5M*
  Pia 9 50 2hod f126 Dejiny a metodologia fyz. poznania    v 4F*  4M*  4f

Severa
  Pon 11 30 2hod f125 Teoria elmag. pola            c 2f1
  Uto 8 10 2hod f125 Vseobecna teoria relativity       p 4ftf
  Stv 8 10 2hod f125 Vseobecna teoria relativity       c 4ftf

Ziman
  Pon 17 20 2hod f125 Kvantova mechanika            c 3fjf 3faa 3f


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra základov fyziky a didaktiky fyziky
(KZDF)

Bellus M.
  Pon 16 30 3hod F113 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyz. l 1f5
  Uto 12 20 2hod f196 Fyzika                  p 1MI1 1MI2
  Stv 13 10 1hod f196 Fyzika                  c 1MI1 1MI2

Bohm
  Pon 8 10 2hod  V Elektrina a magnetizmus         c 1FA* 1FI  1M
  Pon 9 50 2hod  IX Elektrina a magnetizmus         c 1f4
  Pon 18 10 2hod  IX Elektrina a magnetizmus         c 1MF1
  Str 8 10 2hod VII Elektrina a magnetizmus         c 1f5
  Stv 8 10 1hod F328 Vypoctove cvicenia            c 1FA* 1FI  1M

Danisovic
  Pon 14 00 2hod f126 Didakticka vypoctova technika      c 3MF2
  Pon 15 40 2hod f126 Didakticka vypoctova technika      c 3MF2
  Pia 14 00 2hod f126 Didakticka vypoctova technika      s 4faa 2fmg 3f

Grnova
  Stv 9 50 2hod F219 Didakticka technika vo fyz.       v 2Mf1
  Pia 10 40 2hod F219 Didakticka technika vo fyz.       s 4faa 4fbf 4f
  Pia 14 00 3hod F151 Spec. prakt. skol. pokusov        l 4faa 4fbf 4f

Hedera
  Uto 16 30 3hod F114 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyz. l 1f3

Hornansky
  Uto 8 10 2hod f126 Riesenie fyzikalnych uloh        s 5MF1
  Uto 9 50 2hod f126 Riesenie fyzikalnych uloh        s 5FI  5MF2
  Str 9 00 2hod f126 Riesenie fyzikalnych uloh        s 5fmf 5fmk

Horvath
  Pon 14 50 2hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 1FA* 1FI  1M
  Pon 16 30 2hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 1MF1

Hympanova
  Str 8 10 3hod F151 Spec. prakt. skol. pokusov        l 3FI  4FA
  Stv 8 10 3hod F151 Spec. prakt. skol. pokusov        l 4MF1

Chalupkova
  Str 14 00 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4FI  4MF1
  Stv 8 10 3hod F145 Spec. prakt. skol. pokusov        l 4FI
  Stv 10 40 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4FA  4MF1

Janovic
  Uto 13 10 2hod f126 Didaktika fyziky v zakl. skole      v 5MF1 5MF2
  Pia 12 20 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4faa 4fbf 4f

Kosinarova
  Pon 9 50 2hod f196 Kalkulus pre nematematikov        p 1FA* 1FI  1M
  Stv 9 00 3hod F328 Matematika pre fyzikov          p 1FA* 1FI  1M

Koubek
  Str 10 40 2hod f126 Diplomova praca             s 4FA  4MF1
  Stv 9 00 2hod f126 Didaktika fyziky             p 3FI  3Mf  3M

Lapitkova
  Str 15 40 2hod f126 Fyzika ako zaklad prir. vzdelania    v 5MF1 5MF2

Laukova
  Pia 13 10 3hod F113 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyz. l 1f4

Mezey
  Pon 10 40 2hod f126 Didakticka vypoctova technika      c 3Mf

Pisut
  Uto 9 50 2hod  F1 Kvantova mechanika            p 3fe  3fjf 3f
  Uto 11 30 2hod f126 Zaklady skolskeho managementu      v 5MD  5MF* 5M
  Stv 9 50 2hod  F1 Kvantova mechanika            p 3fe  3fjf 3f

Tancer
  pon 15 40 2hod B307 Fyzika                  c 1PCF
  pon 17 20 2hod B307 Fyzika                  c 1PCF

Velmovska
  Stv 10 40 3hod F151 Spec. prakt. skol. pokusov        l 4MF1
  Stv 16 30 3hod F151 Spec. prakt. skol. pokusov        l 4faa 4fbf 4f

Zrubakova
  Stv 10 40 3hod F113 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyz. l 1f5


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Ústav fyziky
(UF)

Cernak
  Pon 11 30 2hod  F1 Elektrina a magnetizmus         p 1f*
  Uto 11 30 2hod  F2 Elektrina a magnetizmus         p 1f*

Cerny V.
  Uto 15 40 2hod f132 Vybrane kapitoly zo stat. fyz.      p 3fp  3ftf
  Str 8 10 2hod  I Fyzika okolo nas             v 5FI  5MF*
  Str 11 30 2hod f132 Specialny seminar            s 4ftf
  Str 9 50 2hod M201 Kmity a vlny v systemoch         p 4mmm

Dindosova
  Str 8 10 3hod F113 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyz. l 1fzp

Jurani

Hanic
  Pon 11 30 2hod  UF Heterogenna katalyza, katalyzatory    p 5fzp

Choma
  Uto 16 30 2hod F247 Elektrina a magnetizmus         c 1f1
  Str 18 10 2hod VII Elektrina a magnetizmus         c 1fmg 1fzp

Lucan
  Uto 8 10 3hod  T3 Zaklady prace s PC            c 1fmg
  Pia 13 10 3hod  T3 Zaklady prace s PC            c 1fzp

Macko

Machala
  Uto 9 50 2hod f196 Zivotne prostredie            p 1fzp

Martisovits V.
  Uto 11 30 1hod f196 Zaklady fyziky plazmy          c 3fe  3fp
  Str 10 40 3hod f196 Zaklady fyziky plazmy          p 2fzp 3fe  3f

Morva
  Uto 10 40 2hod  UF Automatizacne meracie a riad. sys.    p 4fmg
  Str 8 10 2hod f196 Elektricke merania v plazme       p 4fp

Morvova
  Pon 9 50 2hod f51 Spalovacie procesy a ich vyuzitie    v 4fzp 5fzp

Odrobina
  Str 15 40 2hod f51 Modelovanie vo fyzike plazmy       v 4fp

Pikna

Rahel
  Uto 13 10 2hod III Elektrina a magnetizmus         c 1f3

Simor

Sitar
  Stv 11 30 2hod F377 Urychlovace castic            v 3fjf

Szarka

Zahoranova
  Str 10 40 3hod F114 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyz. l 1f3
  Stv 8 10 3hod F114 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyz. l 1f4
  Stv 16 30 3hod F113 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyz. l 1f2


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra humanistiky
(KH)

Hennelova
  Pon 15 40 2hod F108 Ucitelska psychologia          v 3bi  3f*  3i
  Str 11 30 2hod F108 Psychologia               p 2M*  3FI
  Stv 13 10 2hod  IV Psychologia               s 2MD  2MT* 2M
  Stv 14 50 2hod  V Psychologia               s 2MI1 2MI2

Kamhal
  Pon 15 40 2hod  IV Uvod do filozofie jazyka         v 3bi  3f*  3i
  Pia 8 10 2hod III Ludwig Wittgenstein           v 4f*  4i*  4m
  Pia 9 50 2hod III Uvod do filozofie jazyka         v 4F*  4M*

Nemeth
  Pon 17 20 2hod F108 Filozoficka propedeutika         v 3f*
  Uto 14 00 2hod F247 Kapitoly z etiky             v 5F*  5M*
  Pia 8 10 2hod  C Etika                  v 4f*  4i*  4m
  Pia 9 50 2hod F247 Filozoficka propedeutika         v 4F*  4M*

Rybar J.
  Pon 16 30 2hod F109 Uvod do dejin ved. a fil. myslenia    v 3bi  3f*  3i
  Str 13 10 2hod F230 Piagetova epistemologia a psychologia  v 5F*  5M*
  Stv 14 00 2hod F108 Uvod do kognitivnych vied        v CUP
  Pia 8 10 2hod F328 Epistemologia a kognitivne vedy     v 4f*  4i*  4m
  Pia 9 50 2hod F232 Uvod do Piagetovej epistemologie a psych v 4F*  4M*

Teplanova
  Pia 9 50 2hod F108 Fyzika zazitkom             v 4F*  4M*


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra jazykov
(KJ)

Erdelyi
  Uto 14 50 2hod XII Anglicky jazyk MP            c 1bm  1m*
  Str 13 10 2hod M125 Anglicky jazyk P             c 1m*
  Str 15 40 2hod  I Anglicky jazyk MP            c 2MT1 2MT2
  Str 17 20 2hod F246 Anglicky jazyk Z             c 1f* 1m* 1me*
  Stv 8 10 2hod F246 Anglicky jazyk P             c 2fmg 2mng1
  Stv 9 50 2hod  X Anglicky jazyk P             c 1mn* 1fmg

Gombarik
  Pon 8 10 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 1me*
  Pon 9 50 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 2me*
  Pon 11 30 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 1me*
  Uto 14 50 2hod F246 Anglicky jazyk P             c 1bm  1m1  1m
  Str 12 20 2hod F246 Anglicky jazyk P             c 2me*
  Str 14 50 2hod  XI Anglicky jazyk MP            c 2m1  2m2  2m
  Str 16 30 2hod  XI Anglicky jazyk P             c 1me*

Ilcikova
  Pon 16 30 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 2f1  2f2  2f
  Uto 14 50 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 1MF1 1MF2
  Uto 16 30 2hod XII Anglicky jazyk MP            c 1FI  1MI* 1M
  Uto 18 10 2hod M125 Anglicky jazyk Z             c 2i*  2MI* 2M
  Str 11 30 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 1i*
  Stv 13 10 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 2i*  2MI*

Klatikova
  Pon 8 10 2hod  VI Anglicky jazyk P             c 1MD  1MI*
  Uto 8 10 2hod M125 Anglicky jazyk P             c 1i*
  Stv 8 10 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 2MD  2Mf1
  Stv 9 50 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 1MD  1MI*
  Stv 11 30 2hod VII Anglicky jazyk P             c 1i*
  Pia 9 50 2hod M125 Rusky jazyk Z1              c 2***
  Pia 11 30 2hod M125 Rusky jazyk Z2              c 2***

Minarikova
  Pon 18 10 2hod M233 Slov. jaz. pre zahr. stud.        c
  Uto 16 30 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 2f*  2fzp
  Str 14 50 2hod XII Anglicky jazyk MP            c 1f1  1f2  1f
  Str 16 30 2hod  IX Anglicky jazyk MP            c 1f1  1f2  1f
  Stv 9 50 2hod M125 Anglicky jazyk P             c 1mn* 1fmg
  Stv 11 30 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 2i*  2MI*
  Stv 13 10 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 2i*

Pazitkova
  Uto 8 10 2hod F246 Anglicky jazyk P             c 1i*
  Uto 14 50 2hod XII Anglicky jazyk MP            c 1bm 1m*
  Str 14 50 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 2m*
  Str 16 30 2hod  X Anglicky jazyk MP            c 1f* 1fzp 1fm
  Str 13 10 2hod M126 Anglicky jazyk MP            c 1i*
  Uto 9 50 2hod M234 Taliansky jazyk Z1            c 2***
  Stv 13 10 2hod III Taliansky jazyk Z1            c 2***

Vilasek
  Uto 18 10 2hod F246 Nemecky jazyk P             c 2i* 2f* 2MI1
  Str 18 10 2hod M125 Francuzsky jazyk MP           c 2i* 2f* 2fmf
  Stv 14 50 2hod M125 Francuzsky jazyk Z            c 2i* 2m*
  Stv 16 30 2hod M125 Francuzsky jazyk Z            c 2i* 2m*
  Pon 17 20 2hod  XI Nemecky jazyk MP             c 2i*
  Uto 11 30 2hod F246 Nemecky jazyk Z             c 2i* 2MI*
  Pia 9 00 2hod VIII Nemecky jazyk MP             c 2*

Zemanova
  Uto 8 10 2hod VIII Anglicky jazyk P             c 1i*
  Str 14 50 2hod  X Anglicky jazyk P             c 1f*
  Str 16 30 2hod M125 Anglicky jazyk P             c 1f* 1fmf
  Stv 11 30 2hod F246 Anglicky jazyk P             c 1i*
  Stv 13 10 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 2MI


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Nezaradení ku žiadnej katedre
(NEZARADENI)

Pavlis
  Pia 9 50 2hod  II Vzdelavanie ziakov so spec. pedag. potr. v 4F*  4M*


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu: 4.4.2001.