Rozvrhy učiteľov podľa katedier
Zimný semester 2005/2006

Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky
(KAGDM)

Cincura J.
  Pon 13 10 2hod M126 Vseobecna topologia           p 3mms
  Pon 14 50 2hod  B Matematicka analyza           p 2MD 2MF 2MT 2M
  Str 14 50 2hod  V Matematicka analyza           c 2MD 2MF 2MT
  Stv 9 00 2hod  F2 Linearna algebra             p 1M*
  Stv 11 30 2hod M126 Teoria kategorii             p 5mms
  Pia 8 10 3hod F109 Teoreticka aritmetika          p mDPS

Draskovicova H.
  Pon 16 30 2hod  B Algebra                 p 2MD 2MF 2MT 2M
  Uto 14 50 2hod F109 Teoria mnozin              p 4M*
  Uto 16 30 1hod M120 Teoria mnozin              c 4MD 4MF 4MT
  Uto 17 20 1hod M120 Teoria mnozin              c 4MI
  Str 16 30 1hod F108 Algebra                 c 2MD 2MF 2MT
  Str 18 10 1hod  IX Algebra                 c 2MI
  Stv 14 50 1hod  C3 Diskretna matematika           p 3PCF

Gurican J.
  Uto 8 10 2hod  VI Vybrane kapitoly z algebry        p 4mms
  Uto 16 30 2hod VIII Algebra                 c 1i2
  Str 16 30 2hod VIII Algebra                 c 1i1
  Str 18 10 2hod VIII Algebra                 c 1i3
  Stv 8 10 2hod M126 Vybrane kapitoly z algebry        p 4mms

Katrinak T.
  Pon 9 50 2hod M137 Univerzalne algebry a zvazy       p 5mms
  Pon 11 30 2hod M126 Univerzalne algebry a zvazy       p 4mms
  Uto 13 10 2hod  B Algebra                 p 2mpm 2m*
  Stv 11 30 2hod  V Uvod do kodovania            p 4mms 3M*

Korbas J.
  Pon 14 00 2hod VII Diferencialna topologia         p 4mms
  Uto 11 30 2hod  B Linearna algebra a geometria       p 1m* 1mpm*
  Str 11 30 2hod  F1 Linearna algebra a geometria       p 1m* 1mpm*
  Pia 14 00 2hod M126 Seminar z diferen. a algeb. topologie  s 5mms

Kvasz L.
  Uto 9 50 2hod  F2 Linearna algebra a geometria       p 1mef*
  Str 9 50 2hod  C Linearna algebra a geometria       p 1mef*
  Str 14 00 2hod M126 Dejiny algebry              p 5mms
  Pia 9 50 2hod M126 Seminar filozofie matematiky       s FMFI

Macaj M.
  Pon 9 50 2hod M126 Teoria poli               p 3mms
  Pon 13 10 2hod  C Algebra                 p 1i*
  Uto 17 20 1hod  C Teoria grafov              c 2mef*
  Str 13 10 1hod  B Teoria grafov              c 2m2  2mpm
  Stv 8 10 2hod  C Teoria grafov              v 2mef* 2mpm 2m*
  Pia 12 20 1hod  F1 Teoria grafov              c 2m1

Marcisova T.
  Uto 16 30 2hod  C1 Algebra                 p 2PCF
  Str 16 30 1hod B305 Algebra                 c 2MBi 2MGe
  Str 18 10 1hod B305 Algebra                 c 2MGl 2MCh
  Stv 13 10 2hod B305 Teoria mnozin              p 4PCF
  Stv 16 30 1hod B301 Teoria mnozin              c 4MBi 4MGl
  Str 17 20 1hod B301 Teoria mnozin              c 4MGe 4MCh

Tomanova J.
  Pon 9 50 2hod  F1 Diskretna matematika           p 1mef* 1mpm* 1m
  Uto 11 30 2hod M126 Teoria grafov              p 3mms
  Stv 14 50 2hod F328 Diskretna matematika           p 2mng*
  Pia 11 30 1hod III Uvod do diskretnej matematiky      c 1m2
  Pia 13 10 1hod  I Diskretna matematika           p 3MD  3MF
  Pia 14 00 1hod  I Diskretna matematika           c 3MD  3MF

Ziman M.
  Pon 13 10 2hod  C3 Linearna algebra             p 1PCF
  Uto 9 00 1hod III Algebra                 c 2m2  2mpm
  Uto 14 50 2hod B307 Linearna algebra             c 1MBi 1MGl
  Str 11 30 2hod M126 Teoria cisel               p 5mms
  Str 16 30 2hod B501 Linearna algebra             c 1MGe 1MCh
  Stv 14 50 1hod  A Algebra                 c 2m1

Zlatos P.
  Pon 11 30 2hod  X Teoria mnozin              p 3mms
  Uto 9 50 3hod  A Algebra a geometria           p 1f*

Darilkova K.
  Pon 12 20 1hod  I Linearna algebra a geometria       c 1mng1
  Stv 10 40 1hod VIII Linearna algebra a geometria       c 1mng2
  Pia 13 10 2hod  A Doplnkove cvic. z algebry a geometrie  c 1mng*

Hostovecky A.
  Pon 10 40 1hod F246 Geometria                c 2MF
  Pon 13 10 1hod  IV Linearna algebra a geometria       c 1mng3
  Uto 14 50 1hod  F2 Geometria                c 2MI
  Str 8 10 1hod  VI Geometria                c 2MD 2MT
  Stv 8 10 1hod  II Linearna algebra a geometria       c 1mng4

Masaryk I.
  Str 15 40 1hod F108 Diskretna matematika           c 1mpm1
  Str 18 10 1hod  XI Diskretna matematika           c 1mpm2 1m4
  Pia 9 50 1hod  IX Diskretna matematika           c 1m1
  Pia 10 40 1hod  IX Diskretna matematika           c 1m3

Novotny Peter
  Str 14 00 2hod  IV Linearna algebra a geometria       c 1mpm1
  Pia 11 30 2hod  F2 Linearna algebra a geometria       c 1mpm2 1m4

Vyslocka E.
  Pon 11 30 1hod b304 Diskretna matematika           c 3MCh 3MGe 3MGl
  Pon 14 50 1hod  C3 Diskretna matematika           c 3MBi
  Str 14 50 2hod  F1 Linearna algebra a geometria       c 1m3

Boda E.
  Uto 14 50 2hod M120 Vybrane kapitoly z algebraickej geom.  v 5MD
  Str 9 50 2hod  F2 Linearna algebra a geometria       p 1mng*
  Str 12 20 2hod M120 Diplomovy seminar z DG          s 5MD
  Str 14 00 2hod M120 Algebricka geometria           p 4MD
  Stv 9 50 2hod III Linearna algebra a geometria       p 2mng*
  Stv 13 10 2hod M120 Algebricka geometria           c 4MD

Bohdal R.
  Uto 8 10 2hod M217 Pocitacova geometria           p 5MD
  Uto 9 50 2hod M217 Uvod do grafiky na PC          c 1MD
  Str 13 10 2hod  VI Uvod do grafiky na PC          p 1MD
  Stv 9 50 2hod M126 Architektura a programovanie graf.zariad p 4ipg 4mpg 4mmp
  Stv 11 30 2hod M115 Plochy v CAGD              p 4mpg
  Pia 8 10 2hod  H3 Profesionalny graficky SW        v 2mpm 2m*

Bozek M.
  Pon 9 50 2hod VII Geometria                p 3mpg
  Uto 13 10 2hod  VI Geometria                p 4mpg
  Str 8 10 2hod VIII Topologia                p 4PCF 4M*
  Stv 8 10 2hod  VI Geometria                p 4mpg
  Stv 13 10 2hod  IV Diferencialna geometria         v 3PCF 3MF 3MI
  Stv 14 50 2hod M120 Diferencialna geometria         p 3MD
  Stv 16 30 1hod M120 Diferencialna geometria         c 3MD

Cizmar J.
  Pon 9 50 2hod  KG Dejiny deskriptivnej geometrie      p 3MD
  Pon 13 10 2hod  B Dejiny matematiky            p 5PCF 5M*
  Pon 14 50 2hod  KG Algebricke krivky a plochy        p 4PCF 4M*

Ferko A.
  Uto 8 10 2hod  IV Seminar k DP               s 4mpg
  Str 8 10 2hod  IV Graficke systemy a normy         p 4ipg 4mpg 4mmp

Chalmoviansky P.
  Pia 13 10 2hod XII Geometricke modelovanie         p 4mpg
  Pia 14 50 2hod XII Geometricke modelovanie         p 4mpg

Kudlickova S.
  Pon 8 10 2hod III Geometria                p 3M*
  Uto 13 10 2hod M120 Pocitacova geometria           p 5MD
  Str 9 00 3hod M120 Zobrazovacie metody           p 3mpg
  Stv 10 40 2hod M120 Pocitacova geometria           p 5MD

Palaj V.
  Uto 14 00 2hod M115 Projektovanie podporovane pocitacom   p 3MD
  Uto 15 40 1hod M115 Projektovanie podporovane pocitacom   c 3MD
  Stv 11 30 1hod III Linearna algebra a geometria       c 2mng*

Polednova M.
  Pon 9 50 2hod b404 Geometria                p 2PCF
  Uto 8 10 2hod B307 Geometria                c 3PCF
  Uto 9 50 2hod b304 Geometria                p 3PCF
  Str 14 00 1hod b304 Geometria                c 2PCF
  Str 14 50 2hod c201 Geometria                c 3PCF
  Stv 10 40 1hod B307 Geometria                c 2PCF

Sklenarikova Z.
  Pon 9 00 3hod M120 Zobrazovacie metody           p 1MD
  Pon 13 10 2hod M120 Zobrazovacie metody           p 2MD
  Stv 8 10 2hod XII Zobrazovacie metody           c 2MD
  Stv 12 20 2hod III Zobrazovacie metody           p 2MD

Solcan S.
  Uto 10 40 2hod M120 Aplikacie DG               p 4MD
  Uto 12 20 1hod M120 Aplikacie DG               c 4MD
  Uto 14 00 3hod VII Projektivna geometria          p 2MD
  Str 12 20 2hod  KG Vybrane kapitoly z projektivnej geom.  p 4MD
  Str 17 20 2hod M120 Projektivna geometria          c 2MD
  Stv 15 40 2hod F108 Geometria                p 2MD 2MF 2MI 2M

Zatko V.
  Pon 9 50 2hod  V Plochy v CAGD              p 4mpg
  Pon 11 30 2hod M120 Numericka geometria           s 5mpg DRS
  Str 9 50 3hod  IV Krivky a plochy v PG           p 4ipg 4mmpg

Berekova H.
  Pon 11 30 2hod b404 Didaktika matematiky           s 4MCh 4MGl 4MGe
  Uto 14 00 1hod  C3 Didaktika matematiky           p 4PCF
  Stv 14 50 2hod b446 Didaktika matematiky           s 4MBi
  Stv 16 30 2hod F109 Diplomovy seminar            s 5M* 5PCF

Dillingerova M.
  Uto 9 00 2hod c319 Informacne a komunikacne technologie   s 5MBi1
  Uto 10 40 2hod c319 Informacne a komunikacne technologie   s 5MBi2
  Str 8 10 2hod c319 Informacne a komunikacne technologie   s 5MCh
  Str 9 50 2hod c319 Informacne a komunikacne technologie   s 4MBi2
  Str 17 20 2hod c319 Informacne a komunikacne technologie   s 4MGe1

Huta A.
  Pon 12 20 2hod B225 Numericke metody             s 3AfGl
  Pon 16 30 2hod F232 Zaklady financnej a poistnej matematiky v 5M*
  Uto 18 10 2hod  VI Uvod do financii a zaklady uctovnictva  v 3M*

Jodas V.
  Uto 11 30 2hod  IV Konstruktivna didaktika matematiky    v 3M* 3PCF
  Uto 16 30 2hod c319 Informacne a komunikacne technologie   s 4MBi1

Korenova L.
  Str 15 40 2hod c319 Informacne a komunikacne technologie   s 5MGe
  Pia 13 10 2hod  H3 Didakticky software ...         v 4PCF 4M*
  Pia 14 50 2hod  H3 Informacne a komunikacne technologie   s 3MD 3MF

Kostyrko P.
  Uto 9 00 2hod F109 Vybrane partie z matematickej analyzy  p 4M* 4PCF
  Uto 15 40 3hod  F1 Matematicka analyza           p 1M*
  Str 9 00 2hod M126 Seminar - realne funkcie         s doktorandi

Kupkova E.
  Pon 8 10 2hod c319 Informacne a komunikacne technologie   s 4MGl 4MCh 4MGe
  Uto 13 10 2hod c319 Informacne a komunikacne technologie   s 5MGl
  Str 9 00 1hod b102 Didakticky seminar zo skolskej mat. X  c 1PCF
  Str 9 50 1hod b102 Didakticky seminar zo skolskej mat.   c 1PCF
  Stv 8 10 2hod III Didaktika matematiky           s 4MI

Regecova M.
  Str 12 20 1hod F108 Didakticky seminar zo skolskej mat.   c 2MD 2MF 2MT
  Str 14 50 2hod F232 Linearna algebra             c 1MF
  Pia 8 10 1hod b102 Didakticky seminar zo skolskej mat. X  s 2PCF
  Pia 9 50 2hod  XI Linearna algebra             c 1MI1
  Pia 11 30 2hod  IV Linearna algebra             c 1MI2
  Pia 13 10 2hod  IV Linearna algebra             c 1MD 1MT

Rosa V.
  Pon 16 30 2hod  C Hodnotenie a klasifikacia ako sucast... p 4M* 4PCF

Trencansky I.
  Uto 8 10 2hod M120 Aplikacie DG               p 3MD
  Stv 8 10 1hod M120 Didaktika deskriptivnej geometrie    p 4MD
  Stv 9 00 2hod M120 Didaktika deskriptivnej geometrie    c 4MD
  Stv 16 30 2hod  IV Diplomovy seminar            s 5M* 5PCF

Uhercikova V.
  Pon 12 20 1hod F328 Didaktika matematiky           p 4MD 4MF 4MI
  Pon 15 40 2hod F109 Netradicne metody vo vyuc. matematiky  v 5M* 5PCF
  Str 16 30 2hod F328 Didaktika matematiky           s 4MD 4MF
  Pia 9 00 2hod F109 Didaktika matematiky           p DPS

Visnyai T.
  Uto 8 10 1hod  II Vybrane partie z matematickej analyzy  c 4MD 4MF
  Uto 11 30 2hod VII Matematicka analyza           c 1MF
  Uto 13 10 1hod VII Vybrane partie z matematickej analyzy  c 4MI
  Uto 14 50 1hod  C3 Vybrane partie z matematickej analyzy  c 4MBi
  Str 13 10 2hod  V Matematicka analyza           c 2MI
  Str 18 10 2hod  II Vybrane partie z matematickej analyzy  c 4MD 4PCF
  Stv 10 40 1hod B320 Vybrane partie z matematickej analyzy  c 4MCh 4MGl 4MGe

Bosnyak S.
  Stv 15 40 2hod B307 Matematicka analyza           c 1PCF
  Pia 14 50 2hod  IV Matematicka analyza           c 1MD 1MT

Duris J.
  Pon 12 20 1hod B501 Didakticky seminar zo skolskej mat.   c 3MCh 3MGe
  Pon 17 20 2hod VII Diskretna matematika           c 1iai4
  Str 14 50 1hod c301 Didakticky seminar zo skolskej mat.   c 2MBi 2MCh

Brisudova Z.
  Uto 8 10 2hod VII Geometria                c 3MI
  Str 8 10 2hod F232 Geometria                c 3MD 3MF

Kminiakova B.
  Uto 14 50 1hod F232 Didakticky seminar zo skolskej mat.   c 1MF
  Str 7 20 1hod b446 Didakticky seminar zo skolskej mat. X  s 3PCF
  Str 9 50 1hod b201 Didakticky seminar zo skolskej mat.   c 3MBi 3MGl

Kohanova I.
  Pon 14 00 2hod  I Diskretna matematika           c 1iai1
  Pon 15 40 2hod VII Diskretna matematika           c 1iai5

Kraslanova I.
  Pon 11 30 1hod VIII Didakticky seminar zo skolskej mat.   c 1MI1
  Pon 16 30 1hod F247 Didakticky seminar zo skolskej mat.   c 3MD 3MF 3MI
  Pon 17 20 1hod F247 Didakticky seminar zo skolskej mat. X  s 3MD 3MF 3MI

Pemova M.
  Pon 14 50 2hod M120 Zobrazovacie metody           c 1MD
  Pon 16 30 1hod M120 Didakticky seminar z DG         c 1MD
  Stv 17 20 2hod M120 Aplikacie DG               c 3MD

Sandanusova M.
  Pon 16 30 1hod b446 Didakticky seminar zo skolskej mat.   c 2MGe 2MGl
  Pon 18 10 1hod  II Didakticky seminar zo skolskej mat. X  s 2M**
  Uto 14 50 1hod  C Didakticky seminar zo skolskej mat.   c 1MD 1MT
  Stv 8 10 1hod  X Didakticky seminar zo skolskej mat.   c 2MI

Slavickova M.
  Pia 9 50 2hod  X Matematicka analyza           c 1MI2
  Pia 11 30 2hod  II Matematicka analyza           c 1MI1

Vankus P.
  Pon 12 20 1hod  B Didakticky seminar zo skolskej mat.   c 1MI2
  Pon 17 20 2hod  C3 Matematicka analyza           c 2PCF
  Stv 8 10 1hod VIII Didakticky seminar zo skolskej mat.   s 1M*


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | NEZARADENI

Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
(KAMS)

Boda J.
  Str 8 10 2hod  A Ekonomia                 p 1mef* 1mng*
  Str 10 40 2hod KGF Geodynamika               p 4fg
  Stv 8 10 2hod KGF Fraktaly a chaos v geologii a geofyzike p 4fzp 5fg
  Stv 10 40 2hod F108 Ekonofyzika               p 5fmg 5mef

Brunovsky P.
  Pon 9 00 2hod F109 Mikroekonomia              p 3mef* 3mme
  Pon 11 30 2hod  XI Diplomovy seminar            s 5mef
  Uto 9 00 2hod F108 Mikroekonomia              p 3mef* 3mme

Fidrmuc J.
  Uto 15 40 2hod  XI Seminar z ekonomie            s 5mef
  Uto 17 20 2hod  XI Seminar z ekonomie            s 5mef

Fila M.

Halicka M.
  Pon 9 50 2hod  VI DEA modely                p 4mef*
  Str 10 40 2hod M201 Semidefinitne programovanie       p 5mef
  Stv 14 00 2hod  F2 Optimalne riadenie            p 3mef* 3mme 3m
                                 4mma 5mna

Hamala M.
  Pon 12 20 2hod F109 Nelinearne programovanie         p 3mef* 3mme 4mn
                                 4itm 5itm
  Uto 14 50 2hod F108 Nelinearne programovanie         p 3mef* 3mme 4mn
                                 4itm 5itm
  Uto 16 30 2hod F108 Cvicenie z nelinearneho programovania  v 3mef*
  Pia 9 00 3hod  A Algoritmizacia a programovanie      v 2mef*

Chladna Z.
  Pon 10 40 2hod M208 Matematicky software           c 3mef*
  Pon 14 00 2hod M208 Matematicky software           c 3mef2 3mme
  Uto 10 40 2hod M208 Matematicky software           c 3mef1

Kollar M.
  Pon 14 50 2hod  IX Matematicka analyza           c 1mef2
  Pon 16 30 2hod  II Matematicka analyza           c 1mef1
  Uto 15 40 2hod  IX Matematicka analyza           c 1mef1
  Uto 17 20 2hod  IX Matematicka analyza           c 1mef2
  Stv 9 50 2hod  I Matematicka analyza           c 2mef1
  Stv 16 30 2hod  F1 Matematicka analyza           c 2mef1

Kossaczka L.

Krajcovic D.
  Pon 14 50 2hod  II Linearna algebra a geometria       c 1mef1
  Pon 16 30 2hod  IX Linearna algebra a geometria       c 1mef2
  Stv 11 30 2hod  B Maticovy pocet              p 2mef*
  Pia 9 50 2hod XII Cvicenie z algebry a geometrie      c 1mef*
  Pia 11 30 2hod XII Cvicenie z algebry a geometrie      c 1mef*

Luptacik M.
  Pia 11 30 1hod  C Seminar z ekonomie            s 4mef*

Melichercik I.
  Uto 10 40 2hod F109 Vybrane partie z matematickej analyzy  p 3mef*
  Uto 14 00 2hod F328 Financna matematika           p 4mef*
  Str 13 10 2hod  A Financna matematika           p 3mme 3mng
  Stv 12 20 2hod  F2 Financna matematika           p 4mef*

Palenik V.
  Pia 8 10 2hod  II Ekonometricke modely Slovenska      p 5mef
  Pia 9 50 1hod  C Seminar z ekonomie            s 4mef*

Pekar J.
  Str 8 10 2hod  F2 Teoria nekooperativnych hier       p 4mef*
  Str 9 50 2hod XII Experimentalna ekonomia         c 4mef*
  Str 11 30 2hod VII Databazove systemy            p 3mng

Quittner P.
  Str 14 50 2hod M201 Aplikovana funkcionalna analyza     p 5mma
  Str 16 30 1hod M201 Aplikovana funkcionalna analyza     c 5mma

Revallo M.
  Uto 17 20 2hod M201 Integralne transformacie         p 4mna
  Pia 9 50 2hod M201 Klasicke riesenia DR           p 3mna

Sevcovic D.
  Uto 13 10 2hod  F2 Parcialne diferencialne rovnice     p 3mef*
  Uto 15 40 2hod  C Matematicka analyza           p 2mef*
  Str 11 30 2hod  F2 Matematicka analyza           p 2mef*

Siebertova Z.
  Pon 8 10 1hod XII Ekonomia                 c 1mef1
  Pon 9 00 1hod XII Ekonomia                 c 1mng1
  Pon 13 10 1hod  V Ekonomia                 c 1mng4
  Pon 14 00 1hod  IV Ekonomia                 c 1mng3
  Pon 14 50 1hod  IV Ekonomia                 c 1mng2

Borgula R.
  Stv 13 10 2hod  A Principy uctovnictva           p 2mef*

Bartosova D.
  Pon 8 10 1hod  I Ekonomia                 c 1mef3
  Pon 12 20 1hod VII Ekonomia                 c 1mef2

Busova L.

Grendar M.
  Pon 11 30 2hod III Specialna ekonometria          p 4mef*
  Pon 13 10 2hod III Specialna ekonometria          p 4mef*

Holescakova Z.
  Str 18 10 1hod  IV Pravdepodobnost a statistika       c 3MBi
  Str 11 30 2hod  V Doplnkove cvicenie z mat. analyzy    v 2mng*
  Pia 9 00 1hod b404 Pravdepodobnost a statistika		c 3MCh 3MGl

Hrinak M.
  Str 8 10 2hod III Matematicka analyza           c 2mef2
  Str 18 10 2hod  C Metody riesenia matematickych uloh    v 1mef* 1m*
  Stv 8 10 2hod  XI Metody riesenia matematickych uloh    v 1mef* 1m*
  Stv 9 50 2hod XII Matematicka analyza           c 2mef2
  Stv 18 10 2hod  VI Metody riesenia matematickych uloh    v 1mef* 1m*

Jurca P.
  Pon 14 50 2hod  X Matematicka analyza           c 1mef3
  Str 16 30 2hod M223 Matematicka analyza           c 1mef3

Kilianova S.
  Stv 11 30 2hod  XI Matematicka analyza           c 1m3
  Pia 11 30 2hod  IV Cvicenie z matematickej analyzy     v 1m3

Kossaczky I.

Odrobina I.
  Str 9 50 2hod M208 Databazove systemy            p 3mng

Ondrus B.
  Uto 16 30 2hod M208 Databazy SQL               c 4mef*

Stehlikova B.
  Stv 8 10 2hod F109 Parcialne diferencialne rovnice     c 3mef2
  Stv 12 20 2hod F108 Parcialne diferencialne rovnice     c 3mef1

Trnovska M.
  Pon 9 00 1hod  VI Diskretna matematika           c 1mef*
  Pon 11 30 1hod VII Diskretna matematika           c 1mef*
  Pon 16 30 2hod  X Linearna algebra a geometria       c 1mef3

Zeman J.
  Str 16 30 2hod  C Peniaze a bankovnictvo          p 2mef*

Harman R.
  Uto 11 30 2hod M217 Vybrane partie z pocitacovej statistiky p 5mps
  Str 8 10 3hod  B Pravdepodobnost a statistika       p 3bi 3i**
  Stv 13 10 1hod  VI Pravdepodobnost a statistika       c 3itm 3itp
  Stv 14 00 1hod  VI Pravdepodobnost a statistika       c 3ita
  Stv 14 50 1hod VII Pravdepodobnost a statistika       c 3itm

Jankova K.
  Uto 9 00 2hod XII Viacstavove modely v zdravotnom poisteni p 5mpm
  Uto 11 30 2hod VIII Teoria nahodneho vyberu         p 3mps
  Str 8 10 2hod M216 Markovove procesy            p 4mps
  Pia 9 50 2hod b404 Pravdepodobnost a statistika       p 3PCF

Katina S.
  Uto 9 00 2hod M208 Pocitacova statistika          c 4mng
  Stv 9 00 2hod M208 Pocitacova statistika          c 3mef1 3mme
  Stv 10 40 2hod M208 Pocitacova statistika          c 3mef2
	   2hod   Biostatistika				p 4mps 	

Macutek J.

Nather O.
  Pon 15 40 1hod M216 Pravdepodobnost a statistika       c 3MD  3MF
  Uto 8 10 2hod VIII Teoria pravdepodobnosti         p 3mps
  Uto 9 50 2hod VII Pravdepodobnost a statistika       p 3M*
  Str 8 10 1hod  I Pravdepodobnost a statistika	    c 3MI
  Str 13 10 2hod  C Vseobecna teoria poistenia        p 4mpm 5mef

Pastor K.
  Pon 14 50 2hod  C Casove rady               p 4mef*
  Pon 16 30 2hod M217 Analyza udajov pomocou pocitaca     p 5mpm
  Uto 10 40 2hod F108 Matematicke modely v demografii     p 4mef* 4mpm
  Uto 13 10 2hod B320 Statisticke metody            p 1PCF
  Stv 11 30 2hod XII Mikroekonomicke modely          p 2mpm

Pazman A.
  Pon 9 50 2hod XII Seminar                 s DRS
  Uto 13 10 2hod M216 Nelinearne statisticke modely      p DRS
  Uto 16 30 2hod  VI Regresne modely             p 4mps
  Str 9 50 2hod  X Bayesovska statistika          p 5mps

Potocky R.
  Pon 13 10 2hod  IX Poistovnictvo              p 3mpm 5mef
  Pon 15 40 2hod VIII Financna matematika           p 2mpm 3mpm
  Uto 10 40 2hod XII Viacrozmerne statisticke analyzy     p 4mps
  Str 9 50 2hod VII Teoria investicii a manazmentu      p 4mpm
  Str 13 10 2hod M216 Seminar                 s FMFI

Rublik F.
  Str 11 30 2hod M216 Seminar zo statistiky          s 5mps
  Str 14 50 2hod  X Neparametricke statisticke metody    p 5mps

Stehlik M.
  Stv 18 10 2hod M208 Pocitacova statistika          p 4mps

Stulajter F.
  Pon 11 30 2hod  IX Zaklady matematickej statistiky     p 3mps
  Uto 9 50 2hod VIII Zaklady matematickej statistiky     p 3mps
  Uto 13 10 2hod VIII Nahodne procesy             p 4mps
  Stv 15 40 2hod  F2 Statisticke metody            p 3mef* 3mme

Laca
  Uto 15 40 2hod B307 Statisticke metody            c 1PCF
  Str 12 20 2hod b446 Statisticke metody            c 1PCF

Somorcik J.

Varinsky D.
  Uto 16 30 1hod M216 Financna matematika    		c 2mpm  	
  Stv 15 40 2hod  C2 Statisticke metody            c 1PCF


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | NEZARADENI

Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky
(KMANM)

Babusikova J.
  Pon 8 10 2hod M224 Uvod do SW prostriedkov v num.matematike p 4mna
  Uto 9 50 2hod M224 Riesenie inzinierskych uloh pom.num.soft p 5mma 5mna
  Str 11 30 2hod F109 Numericke metody             p 4mef*
  Pia 8 10 2hod F328 Numericke metody             p 2mng*

Businska T.
  Pon 13 10 2hod M223 Numericke metody linearnej algebry    p 3mna
  Pon 14 50 2hod M223 Numericke metody linearnej algebry    p 3mna
  Uto 9 00 2hod  II Maticovy pocet              p 3mng
  Uto 13 10 2hod M223 Vybrane kapitoly z numerickej algebry  p 4mna
  Uto 16 30 2hod M223 Problemy pri praktickych vypoctoch    v 3M* 3-5PCF
  Str 14 00 2hod  I Linearna algebra a geometria       c 1m1
  Str 16 30 2hod  F1 Cvicenie z algebry a geometrie      v 1m*
  Stv 8 10 2hod F328 Cvicenie z algebry a geometrie      v 1m* 1mpm*
  Stv 11 30 2hod M223 Linearna algebra a geometria       c 1m2

Demetrian M.
  Pon 16 30 3hod  VI Matematika                c 2f2
  Str 15 40 2hod b102 Aplikovana matematika          v 2PCF
  Str 17 20 1hod b102 Aplikovana matematika          v 1PCF
  Stv 11 30 2hod f125 Cvicenie z matematickej analyzy     v 2m2
  Stv 14 00 3hod  F1 Matematika                c 2f1
       1hod   Vybrane kapitoly z matematiky      v 4PCF
       1hod   Vybrane kapitoly z matematiky      v 4PCF

Feckan M.
  Str 11 30 2hod F328 Funkcionalna analyza           p 3m***
  Stv 9 50 2hod F328 Funkcionalna analyza           p 3m***
  Pia 13 10 2hod  II Nelinearna analyza a diferencialna top. p 4mma
  Pia 14 50 2hod  II Seminar z nelin. FA           s 4mma

Filo J.
  Pon 9 50 2hod  II Parcialne diferencialne rovnice     p 4mma
  Uto 11 30 2hod  F1 Matematicka analyza           p 1me*
  Str 13 10 2hod M201 Modely prudenia tekutin         p 4mmm
  Stv 8 10 2hod  A Matematicka analyza           p 1me*

Gliviak F.
  Stv 15 40 2hod F247 Sietova analyza             p 4mng

Chocholaty P.
  Pon 14 00 3hod  V Numericke metody             p 4mng
  Pon 16 30 1hod  V Numericke metody             c 4mng
  Stv 13 10 2hod M223 Diferencne metody riesenia DR      p 4mna
  Pia 9 50 2hod M223 Numericke metody riesenia DR       p 5mma 5mna
  Pia 11 30 2hod M223 Zakladne numericke metody ries.rovnic  v 3M*

Jaros F.
  Pon 15 40 2hod  A Cvicenie z matematickej analyzy     v 2m1  2m2
  Uto 14 50 2hod  B Matematicka analyza           c 2mpm 2m2
  Str 9 00 2hod  C3 Matematika                p 1GeKa
  Str 17 20 2hod b404 Matematika                p 1Biol
  Str 19 00 1hod b404 Matematika                c 1Biol
  Stv 13 10 2hod VII Matematicka analyza           c 2m1

Jaros J.
  Pon 14 00 2hod  A Matematicka analyza           p 2mpm 2m*
  Uto 14 00 2hod M201 Biomatematika              p 3mmm
  Stv 9 50 2hod  C Matematicka analyza           p 2mpm 2m*
  Stv 14 00 2hod III Obycajne diferencialne rovnice      p 3mma 4mng

Kubacek Z.
  Pon 9 00 2hod  C Matematicka analyza           p 1i*
  Uto 11 30 2hod  V Doplnkove cvicenie            c 1mng1
  Str 9 00 3hod F328 Matematicka analyza           p 2mng*
  Stv 9 00 2hod  X Matematicka analyza           c 1mng1
  Stv 13 10 2hod F328 Matematicka analyza           c 2mng*

Kupka I.
  Pon 16 30 2hod b302 Matematicka analyza           c 1PCF
  Uto 9 50 3hod b404 Matematicka analyza           p 1PCF
  Uto 14 50 2hod b404 Matematicka analyza           p 2PCF
  Str 8 10 2hod VII Nelinearna a stochasticka optimalizacia p 3mng

Medved M.
  Uto 9 00 2hod F232 Topologia a geometria          p 3mma
  Uto 10 40 1hod F232 Topologia a geometria          c 3mma
  Str 9 50 2hod M223 Dynamicke systemy            p 4mma
  Stv 9 50 1hod M223 Dynamicke systemy            p 4mma
  Stv 10 40 1hod M223 Dynamicke systemy            c 4mma
  Stv 14 00 3hod  B Matematicka analyza           v 2i*

Mozer J.
  Pon 14 00 3hod  F2 Matematika                p 2f*
  Uto 15 40 2hod  F2 Vyberova prednaska z matem.       v 2f*
  Str 15 40 2hod  F2 Matematika                p 2f*

Plesnik J.
  Uto 15 40 2hod XII Linearne programovanie          p 3mms 3mna
  Str 8 10 2hod  XI Linearne programovanie          c 2mef1
  Str 9 50 2hod  XI Linearne programovanie          c 2mef2
  Stv 14 50 2hod  C Linearne programovanie          p 2mef*

Svana P.
  Pon 10 40 3hod c201 Matematika                c 1Ch2
  Pon 15 40 2hod B301 Matematika                p 1Ch
  Uto 13 10 2hod  H6 Proseminar z MS-Office          s 1m1 1m2
  Uto 15 40 2hod B320 Matematika                p 1Ch
  Uto 18 10 2hod  H6 Proseminar z MS-Office          s 1m3 1m4 1mpm
  Str 16 30 2hod  B Zaklady financnej a poistnej matematiky p 3PCF 5PCF 5mna

Toma V.
  Pon 8 10 2hod  F1 Rozhodovacie techniky v operacnom man. p 5mng 4mef*
  Uto 11 30 2hod M223 Diplomovy seminar            s 5mng
  Str 13 10 2hod F328a Aplikovana funkcionalna analyza     p 4mng
  Stv 8 10 2hod M201 Medzinarodny obchod a financie     c 5mef

Valasek J.
  Pon 11 30 2hod  F1 Matematika                p 1f*
  Uto 13 10 3hod  F1 Matematika                p 1f*
  Uto 16 30 2hod  A Vybrane partie z matematickej analyzy  p 5M* 5PCF
  Str 13 10 3hod VII Matematika                c 1f1
  Stv 8 10 3hod VII Komplexna analyza            p 3mng
  Stv 10 40 1hod VII Komplexna analyza            c 3mng

Valkova A.
  Uto 16 30 2hod F232 Numericke algoritmy           v 4M* 5M*
  Str 8 10 2hod F109 Numericka matematika           p 2m* 2mpm 3mme
  Str 9 50 2hod F109 Numericka matematika           c 2m* 2mpm 3mme
  Str 11 30 2hod  II Numericka matematika           c 2m1
  Pia 9 50 2hod F328 Numericke metody             c 2mng*

Viszus E.
  Pon 10 40 3hod  F2 Matematika                p 3f**
  Uto 8 10 2hod F328 Matematika                c 3f**
  Str 9 00 2hod  VI Matematicke zaklady biomedicinskej fyz. p 1fmf
  Stv 9 00 2hod  II Matematicke zaklady biomedicinskej fyz. p 1fmf
  Stv 11 30 2hod F109 Matematicka analyza           c 1m1

Gyurki
  Str 8 10 2hod M223 Matematicka analyza           c 1m2
  Pia 9 50 2hod  VI Cvicenie z matematickej analyzy     v 1m2

Jamrichova E.
  Pon 9 00 2hod M208 Software Mathematica           v 2m* 2mpm
  Pon 10 40 2hod M218 Proseminar z TEX-u            v 2m*
  Pon 12 20 2hod M218 Proseminar z TEX-u            v 2m* 		

Jurik T.
  Pon 8 10 2hod  V Cvicenie z matematickej analyzy     v 1m1
  Stv 11 30 2hod F328 Funkcionalna analyza           c 3m**

Klestincova L.
  Stv 8 10 2hod M223 Matematicka analyza           c 1i2
  Stv 15 40 2hod III Obycajne diferencialne rovnice      c 3mma

Remesikova M.
  Pon 14 00 2hod M224 Jazyk C a zaklady paral.progr.      p 4mna
  Uto 8 10 3hod M223 Riesenie nelinearnych systemov      p 4mna

Sido
  Pon 13 10 2hod  II Matematicka analyza           c 1mng2
  Stv 8 10 2hod  IX Doplnkove cvicenie z mat. analyzy    c 1mng2

Zauskova A.
  Uto 10 40 2hod  XI Obycajne diferencialne rovnice      c 4mng
  Stv 8 10 2hod F232 Parcialne diferencialne rovnice     c 4mma

Gera Milan
  Pon 10 40 3hod M223 Matematicke zaklady biomedicinskej fyz. p 2fmf

Turansky R.
  Str 16 30 3hod B320 Matematika                c 1Ch

Vencko J.
  Pon 9 50 3hod  A Matematicka analyza           p 1mng*
  Uto 9 50 2hod  B Matematicka analyza           p 1mpm* 1m*
  Stv 9 50 2hod  A Matematicka analyza           p 1mpm* 1m*


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | NEZARADENI

Katedra informatiky
(KI)

Bebjak A.
  Uto 8 10 3hod  C Pocitacove siete             p 4-5ips 5mng
  Uto 10 40 1hod F328 Pocitacove siete             c 5mng
  Uto 11 30 1hod F328 Pocitacove siete             c 4-5ips
  Uto 15 40 1hod F328 Pocitacove siete             c 3-4ips
  Str 16 30 3hod F232 Formalne jazyky a automaty        p 4mim

Cervenka R.
  Pon 8 10 2hod F108 Objektova analyza a modelovanie     v 4ips
  Pon 9 50 1hod F108 Objektova analyza a modelovanie     c 4ips

Demeter M.
  Str 16 30 1hod  V Softwarove inzinierstvo         c 5ips
  Str 17 20 1hod  V Softwarove inzinierstvo         c 4ips
  Str 18 10 1hod VII Softwarove inzinierstvo         c 4ips

Duris P.
  Uto 10 40 3hod  C Tvorba efektivnych algoritmov      p 3bi  3i*
  Str 10 40 2hod M213 Teoreticke zaklady informatiky      s iDRS
  Stv 14 50 2hod  II Diplomovy seminar            s 5ips 5ita

Dvorakova J.
  Str 12 20 1hod F247 Formalne jazyky a automaty        c 2i2

Dzurenko M.
  Str 14 50 2hod M218 Uvod do databazovych systemov      c 2iai*
  Str 16 30 2hod M218 Uvod do databazovych systemov      c 2iai*

Forisek M.
  Str 12 20 1hod  B Formalne jazyky a automaty        c 2i3
  Stv 18 10 1hod M217 Rocnikovy projekt            s 2i2

Hegedus T.
  Pon 14 00 3hod F108 Strojove ucenie             p 4-5iui  4ita
  Pon 13 10 1hod M218 Rocnikovy projekt            s 2i1
  Pon 16 30 1hod F108 Strojove ucenie             c 4-5iui 4-5ita

Janacek J.
  Str 14 00 3hod M213 Operacne systemy             p 4mim

Katreniakova J.
  Pon 13 10 1hod M217 Rocnikovy projekt            s 2i2

Kopacik I.
  Str 17 20 2hod F109 Seminar z bezp. OS, databaz a sieti   s 4-5ips

Koutny V.
  Pon 14 00 2hod VIII Programovanie              c 2i3
  Uto 11 30 2hod  H3 Programovanie              c 2i1
  Stv 16 30 2hod M218 Programovanie              c 2i2

Kosinar P.
  Stv 9 50 2hod  IV Uvod do diskretnych struktur       c 1i1
  Stv 11 30 2hod VIII Uvod do diskretnych struktur       c 1i3

Kralovic Ra
  Uto 8 10 3hod  IX Uvod do distribuovanych algoritmov    p 3-4ita
  Pia 13 10 2hod  H6 Rychlostne programovanie         v 1-5i**
  Pia 9 50 1hod M213 Proseminar z informatiky         v *i**

Kralovic Ri
  Stv 16 30 1hod  VI Uvod do distribuovanych algoritmov    c 3ita
  Stv 17 20 1hod  VI Uvod do distribuovanych algoritmov    c 3ita

Macajova E.
  Uto 14 50 2hod M218 Uvod do databazovych systemov      c 2i2
  Uto 16 30 2hod M218 Uvod do databazovych systemov      c 2i1
  Str 14 50 2hod  VI Uvod do databazovych systemov      c 2i3 2iai*
  Stv 14 50 1hod  VI Teoria grafov              c 3ita 3itp
  Stv 15 40 1hod VII Teoria grafov              c 3itm

Macko M.
  Pon 12 20 1hod  A Formalne jazyky a automaty        c 2iai*

Mederly Pavol
  Uto 16 30 2hod  B Softwarove inzinierstvo         p 4-5ips

Nanasiova
  Str 9 50 2hod  IX Uvod do diskretnych struktur       c 1i2

Neurath P.

Nyiri L.
  Pon 17 20 2hod F109 Seminar systemoveho administratora    s 4-5ips

Olejar D.
  Uto 8 10 1hod  B Kombinatoricka analyza          p 3-4itm
  Uto 12 20 2hod  A Principy pocitacov            p 1i*
  Str 11 30 2hod  C Principy pocitacov            p 1i*
  Stv 9 50 2hod F109 Kombinatoricka analyza          p 3-4itm

Ostertag R.
  Str 14 00 3hod  B Operacne systemy             p 2m***
  Stv 11 30 2hod  C Programovanie              p 2i*
  Stv 16 30 2hod M217 Programovanie              c 2i1
  Stv 18 10 2hod M217 Programovanie              c 2i1

Pardubska D.
  Str 9 50 2hod VIII Formalne jazyky a automaty        p 4MI
  Str 11 30 2hod VIII Formalne jazyky a automaty        c 4MI
  Stv 8 10 2hod  V Navrh a analyza algoritmov        p 3FI 3MI
  Stv 16 30 3hod  II VLSI vypocty               p 4-5ips 4-5ita
  Pia 9 00 1hod M213 Proseminar z informatiky         v *i**

Pastorova M.
  Pon 12 20 1hod M217 Rocnikovy projekt            c 2i3
  Uto 13 10 2hod M217 Dynamicke internetove aplikacie     c 4mim
  Stv 11 30 2hod  IV Dynamicke internetove aplikacie     p 5mim
  Stv 13 10 2hod M217 Dynamicke internetove aplikacie     c 5mim

Plachetka T.
  Uto 14 50 2hod  VI Uvod do databazovych systemov      c 2i1
  Uto 16 30 2hod F328 Uvod do databazovych systemov      c 2i2
  Uto 18 10 1hod M218 Rocnikovy projekt            c 2i1
  Str 16 30 2hod  VI Uvod do databazovych systemov      c 2iai*
  Stv 10 40 3hod  II Paralelne architektury a programovanie  v 4-5ita

Privara I.
  Uto 15 40 3hod  V Formalna semantika a teor.sprav.     p 3itp

Prochazka J.
  Uto 13 10 2hod III Algoritmy a datove struktury       p 3mim
  Uto 14 50 1hod III Algoritmy a datove struktury       c 3mim
  Str 10 40 2hod  B Algoritmy a datove struktury       p 2i*
  Stv 9 50 2hod  B Algoritmy a datove struktury       p 2i*
  Stv 13 10 2hod VIII Pocitacova algebra            p 5mms

Risak V.
  Str 13 10 3hod F109 Hypermedialne systemy          p 4-5ips
  Stv 13 10 2hod F109 Hypermedialne systemy          p 4-5ips

Rovan B.
  Pon 8 10 3hod  B Formalne jazyky a automaty        p 2i*
  Stv 8 10 3hod F108 Teoria paralelnych vypoctov       p 3-4ita
  Pia 8 10 3hod  B Teoria paralelnych vypoctov       p 3-4ita
  Pia 11 30 2hod M213 Seminar z teorie informatiky		s iDRS

Skoviera M.
  Pon 10 40 3hod  C Teoria grafov              p 3bi  3i*
  Uto 15 40 2hod III Diplomovy seminar            s 5itm
  Stv	9 50 2hod M213 Seminar z grafov				s iDRS	

Slastan M.
  Uto 18 10 1hod  B Softwarove inzinierstvo         p 4-5ips

Stanek M.
  Pon 10 40 2hod F109 Kryptologia               p 4-5itm
  Uto 9 00 1hod  B Kombinatoricka analyza          p 3-4itm
  Stv 13 10 2hod  C Kryptologia               p 4-5itm
  Stv 15 40 1hod  VI Tvorba efektivnych algoritmov      c 3ita 3itp
  Stv 16 30 1hod VII Tvorba efektivnych algoritmov      c 3itm

Sturc J.
  Pon 10 40 2hod  B Uvod do databazovych systemov      p 2i*
  Str 15 40 2hod F109 Diplomovy seminar            s 4ips 4ita

Suster B.
  Uto 14 50 2hod VIII Uvod do matematickej logiky       c 2i3
  Str 14 50 2hod VIII Uvod do matematickej logiky       c 2i1
  Stv 8 10 2hod  I Teoria vypocitatelnosti         p 4itm 4itp
  Stv 11 30 2hod  I Teoria vypocitatelnosti         c 4itm 4itp

Toman E.
  Uto 13 10 2hod  C Uvod do matematickej logiky       p 2i*
  Str 8 10 2hod  C Uvod do diskretnych struktur       p 1i*
  Str 15 40 2hod  IV Diplomovy seminar            s 4ita 4itm
  Stv 14 50 2hod  V Uvod do matematickej logiky       c 2i2

Zathurecky M.
  Str 16 30 1hod III Formalne jazyky a automaty        c 2i1


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | NEZARADENI

Katedra aplikovanej informatiky
(KAI)

Borovsky P.
  Str 9 50 2hod  V Pocitacova grafika            p 4mng
  Str 11 30 2hod M115 Pocitacova grafika            c 4mng

Durikovic R.
  Pon 8 10 2hod  IV Pocitacova grafika            p 3ipg 3mmpg 3mp
  Pon 15 40 2hod  IV Pocitacova animacia           v 4ipg 4mmpg 4mp
  Uto 9 50 2hod  IV Fotorealisticke zobrazovanie       v 4ipg 4mmpg 4mp

Ftacnik M.
  Pon 9 50 2hod  IV Diplomovy seminar            s 4ipg
  Uto 8 10 2hod  V Spracovanie obrazu            p 3ipg 3mmpg 3mp
  Uto 11 30 2hod III Heuristicke metody            p 3ipg 3mmpg 3mp
                                 4ipg 4mmpg 4mp
  Pia 8 10 2hod  I Diplomovy seminar            v 5mpg
  Pia 9 50 2hod  IV Seminar k DP               s 5ipg

Lucan L.
  Pon 11 30 2hod  IV Multimedia                v 4ipg 4mmpg 4mp
                                 3ipg 3mmpg
  Pon 14 00 2hod F109 Pouzivatelsky matematicky a ekonomickySW p 2mng*

Samuelcik M.
  Pon 13 10 2hod  VI Diskretne geometricke struktury     p 4mpg
  Str 15 40 1hod VII Krivky a plochy v PG           c 4ipg 4mmpg
  Str 16 30 1hod VII Krivky a plochy v PG           c 4ipg 4mmpg
  Stv 13 10 2hod  II OpenGL                  p 3ipg 3mmpg 3mp
                                 4ipg 4mmpg 4mp

Stanek S.

Sikudova E.

Sramek M.
  Str 12 20 2hod  IV Vizualizacia viacrozmernych dat     v 4ipg 4mmpg 4mp
  Str 14 00 2hod  F2 GNU/Linux, principy a prostriedky    v 3ipg 3mmpg 3mp
                                 4ipg 4mmpg 4mp

Zimanyi M.
  Stv 14 50 2hod  IV Principy trojrozmernej analyzy obrazu  v 4ipg 4mmpg 4mp

Farkas I.

Markosova M.
  Str 10 40 3hod  VI Zaklady umelej inteligencie       p 3iui 3bi
  Stv 16 30 2hod  H6 Zaklady umelej inteligencie       c 3iui

Nagy M.
  Uto 13 10 2hod  H3 Linux                  v 3FI 3MI
  Uto 14 50 2hod  H6 Linux                  c 2iai*
  Stv 11 30 2hod  IX Rozpoznavanie reci            p 4-5iui
  Stv 14 50 2hod  H3 Linux                  v 3FI 3MI

Rybar J.
  Uto 8 10 2hod  UI Kognitivna psychologia          p FMFI
  Uto 10 40 2hod  UI Dejiny vedeckeho a filozof.myslenia   p FMFI
  Uto 12 20 2hod  UI Uvod do Piagetovej psychologie      p FMFI
  Uto 14 00 2hod  UI Kognitivne laboratorium         p FMFI
  Str 16 30 2hod  IX Seminar z pedagogiky           s 2BI 2PCF 2MI
  Stv 14 50 2hod F109 Kognitivne vedy:mozog a mysel      v 3-5iui

Jarosova A.
  Pia 14 50 2hod  UI Uvod do vseobecnej jazykovedy      p 4-5iui

Kamhal D.
  Str 8 10 2hod  UI Problemy analytickej filozofie      p FMFI
  Str 9 50 2hod  UI Filozofia L.Wittgensteina        p FMFI
  Str 11 30 2hod  UI Filozoficke koncepcie vyznamu      p FMFI
  Str 13 10 2hod  UI Uvod do filozofie jazyka         p FMFI

Sefranek J.
  Uto 14 00 2hod  V Seminar z umelej inteligencie      s 4-5iui
  Uto 15 40 2hod  I Diplomovy seminar            s 5iui
  Str 9 00 3hod  I Reprezentacia znalosti a inferencia   p 4-5iui
  Str 11 30 1hod  I Reprezentacia znalosti a inferencia   c 4-5iui
  Str 15 40 2hod  II Diplomovy seminar            s 4iui

Takac M.
  Uto 8 10 2hod  I Kvalitativne modelovanie a simulacia   p 4-5iui
  Uto 9 50 2hod  I Kvalitativne modelovanie a simulacia   c 4-5iui

Borovansky P.
  Pon 13 10 2hod  H3 JAVA                   v 4MI
  Pon 14 50 2hod  H6 JAVA                   c 2iai2
  Str 9 50 2hod  H6 JAVA                   c 2iai1
  Str 11 30 2hod  H6 Funkcionalne programovanie        c 3-4itp
  Str 13 10 2hod  F1 Programovanie              p 2iai*

Gruska D.

Gruska J.
  Pon 10 40 2hod  UI Kvantove algoritmy a automaty      p 4-5iui

Guller D.
  Str 12 20 4hod F248 Programovanie vo vyvojovom prostr. Clips p 3-5iui

Jajcayova T.
  Pon 9 50 2hod III Matematika                p 1BI  1PCF
  Str 9 50 2hod  II Matematika                p 2BI  2PCF
  Stv 9 00 2hod VIII Matematika                p 2iai*
  Stv 11 30 2hod  A Diskretna matematika           p 1ia*

Komara J.
  Stv 11 30 2hod  VI Teoria vypocitatelnosti         p 4itm 4itp
  Stv 14 50 2hod  H6 Teoria vypocitatelnosti         p 4itm 4itp

Vittek M.
  Pon 10 40 3hod F232 Systemy na prepisovanie termov      p 4-5itp
  Str 13 10 1hod  F2 UNIX pre pouzivatelov          p 3i* 4mim
  Stv 11 30 1hod  H6 UNIX                   c 3i* 4mim
  Stv 12 20 1hod  H6 UNIX                   c 3i* 4mim

Voda P.

Kvasnicka V.

Popper M.
  Uto 11 30 2hod  I Expertne systemy             p 4-5iui
  Uto 15 40 2hod F248 Expertne systemy             c 4-5iui

Balaz M.
  Pon 17 20 2hod  I Symbolicke programovanie a LISP     p 4-5iui
  Uto 18 10 2hod F248 Symbolicke programovanie a LISP     c 4-5iui

Beno P.

Bujnak T.

Cervenansky
  Pon 15 40 2hod III Diskretna matematika           c 1iai7
  Pon 17 20 2hod III Diskretna matematika           c 1iai6

Cunderlik T.
  Pon 18 10 2hod F108 Zakl. pojmy z bank. a poist. pre neprof. v 3ipg 3mpg 3mmp
                                 4ipg 4mpg 4mmp

Gejgus P.

Homola M.

Jancosek
  Pia 8 10 2hod  H6 Programovanie v C++           c 1mng3
  Pia 9 50 2hod  H6 Programovanie v C++           c 1mng4

Kluka J.

Kmet
  Str 16 30 2hod  X Programovanie              c 1iai6
  Str 18 10 2hod  X Programovanie              c 1iai7

Kubini P.
  Uto 9 50 2hod M115 Pocitacova grafika            c 3mpg

Kukelova
  Uto 9 50 2hod  H6 Programovanie v C++           c 1mng1
  Uto 16 30 2hod  H6 Programovanie v C++           c 1mpm1

Lucny A.

Mendelova E.
  Stv 14 00 2hod  UI Integrovane vzdelavanie zdravotne post. p FMFI

Nather M.
  Pon 9 00 2hod  I Diskretna matematika           c 1iai2

Nociar
  Uto 16 30 2hod  H6 Programovanie v C++           c 1mpm1
  Pia 9 50 2hod  H3 Profesionalny graficky SW        v 2mpm 2m*

Novotny Matej

Novotny Pavol
  Stv 14 50 2hod M115 Pocitacova grafika            c 3mpg
       2hod   Rocnikovy projekt            c 2iai1

Parulek J.
  Pon 17 20 2hod  IV Diskretna matematika           c 1iai3

Polec J.

Ponik
  Pia 8 10 2hod  H6 Programovanie v C++           c 1mng3
  Pia 9 50 2hod  H6 Programovanie v C++           c 1mng4

Ruisel I.
  Stv 16 30 2hod  UI Zaklady kognitivnej psychologie     p 4-5iui

Siska J.
  Uto 14 50 3hod  IV Matematicke zaklady biomedicinskej fyz. c 2fmf
  Uto 17 20 2hod  T3 Zaklady prace s PC            v 1f2

Smolenova
  Stv 13 10 3hod B320 Matematika                c 1PCF

Tuzinsky
  Uto 17 20 2hod  X Programovanie              c 1iai3
       2hod   Rocnikovy projekt            c 2iai2 3bi

Valient M.
  Pia 9 50 2hod M115 Pocitacova grafika            c 3ipg

Vanco P.
  Str 18 10 2hod  H3 Rozpoznavanie reci            p 4iui
  Pia 9 50 2hod  II Matematika                c 2iai*

Vnucko I.
  Pon 16 30 2hod  H3 Pouzivatelsky matematicky a ekonomickySW c 2mng1
  Pon 18 10 2hod  H3 Pouzivatelsky matematicky a ekonomickySW c 2mng2


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | NEZARADENI

Katedra základov a vyučovania informatiky
(KZVI)

Blaho A.
  Uto 14 50 2hod  A Programovanie              p 1i*
  Str 14 50 2hod  A Programovanie              p 1i*

Hrusecka A.
  Pon 13 10 2hod F328 Programovanie              c 1MI1
  Pon 14 50 2hod  H3 Informacne a komunikacne technologie   s 1PCF
  Uto 8 10 2hod  H6 Praktikum z programovania        c 1PCF 1MI*
  Uto 16 30 2hod  H3 Multimedia                v 3FI 3MI 4MI
  Str 8 10 2hod  H3 Informacne a komunikacne technologie   s 1BI 1PCF
  Str 13 10 2hod  H3 Informacne a komunikacne technologie   s 2MD 2MF 2MT
  Str 14 50 2hod  XI Programovanie              c 2BI 2PCF 2MI
  Pia 11 30 2hod F247 Programovanie              c 1iai1

Hrusecky R.
  Pon 11 30 2hod  H3 Principy internetu            v 3FI  3MI
  Pon 13 10 2hod  H6 Algoritmy a datove struktury       c 2iai*
  Uto 9 50 2hod  H3 Databazy pre WEB             v 5FI  5MI
  Uto 14 00 1hod  A Tvorba www dokumentov          p 1i*
  Str 13 10 2hod  H6 Programovanie v C++           c 1mef1
  Stv 8 10 1hod  H6 Tvorba www dokumentov          c 1iai7
  Stv 9 00 1hod  H6 Tvorba www dokumentov          c 1iai6 1i1
  Stv 9 50 1hod  H6 Tvorba www dokumentov          c 1iai1 1i2
  Stv 10 40 1hod  H6 Tvorba www dokumentov          c 1iai2 1i3

Galik Z.
  Uto 16 30 2hod VII Programovanie              c 1i3
  Uto 18 10 2hod  V Programovanie              c 1i2

Jaskova L.
  Pon 8 10 2hod  H6 Programovanie v C++           c 1mng2
  Pon 9 50 2hod F248 Informacne a komunikacne technologie   s 1FI 1MF
  Pon 11 30 2hod  H6 Programovanie v C++           c 1m1
  Str 8 10 2hod  H6 Informacne a komunikacne technologie   s 1MI*
  Str 14 50 2hod  H6 Programovanie v C++           c 1m4 1mpm2
  Str 18 10 2hod  H6 Programovanie v C++           c 1mef3
  Stv 11 30 2hod  H3 Informacne a komunikacne technologie   s 1MD 1MT

Kalas I.
  Uto 14 00 2hod  I Tvorba pedagogickeho softveru      p 3FI 3MI
  Uto 16 30 2hod  II Propedeutika vyucovania informatiky   s 2BI 2MI 2PCF
  Uto 18 10 2hod  II Diplomovy seminar            s 4MI
  Str 15 40 2hod  I Didaktika informatiky          p 4MI
  Str 17 20 1hod  I Didaktika informatiky          c 4MI
  Str 18 10 2hod  I Diplomovy seminar            s 5FI 5MI

Kubincova Z.
  Pon 8 10 2hod  A Programovanie              p 1BI 1FI 1PCF 1
  Pon 11 30 2hod  V Programovanie              c 1BI   1PCF
  Uto 8 10 2hod  H3 Praktikum z programovania        c 1BI   1PCF
  Uto 13 10 2hod F108 Algoritmy a datove struktury       p 2iai*
  Str 8 10 2hod  II Programovanie              p 2BI 2MI 2PCF
  Str 16 30 2hod  H6 Programovanie v C++           c 1mef2
  Stv 9 50 1hod  H3 Tvorba www dokumentov          c 1iai3
  Stv 10 40 1hod  H3 Tvorba www dokumentov          c 1iai4
  Pia 9 50 2hod  I Programovanie              c 1iai2

Lehotska D.
  Pon 11 30 2hod XII Programovanie              c 1iai5
  Pon 14 50 2hod  VI Diskretna matematika           c 1MI1 1FI
  Pon 16 30 2hod XII Diskretna matematika           c 1MI2
  Pon 18 10 2hod  H6 Programovanie v C++           c 1m3
  Uto 9 50 2hod  V Matematika                c 1PCF 1BI
  Uto 11 30 2hod  VI Diskretna matematika           p 1MI*
  Stv 8 10 1hod  H3 Tvorba www dokumentov          c 1iai7
  Stv 9 00 1hod  H3 Tvorba www dokumentov          c 1iai5

Salanci L.
  Pon 8 10 2hod  H6 Programovanie v C++           c 1mng2
  Pon 11 30 2hod  H6 Programovanie v C++           c 1m1
  Pon 16 30 2hod  H6 Programovanie v C++           c 1m2
  Uto 8 10 2hod  A Programovanie              p 1mng* 1m* 1mef
  Uto 9 50 2hod  H6 Programovanie v C++           c 1mng1
  Str 13 10 2hod  H6 Programovanie v C++           c 1mef1
  Str 14 50 2hod  H6 Programovanie v C++           c 1mpm2 1m4
  Str 16 30 2hod  H6 Programovanie v C++           c 1mef2

Tomcsanyi P.
  Pon 16 30 3hod  F2 Systemove programovanie         p 4MI

Tomcsanyiova M.
  Pon 11 30 2hod  VI Programovanie              c 1PCF
  Pon 13 10 2hod F247 Programovanie              c 1FI 1MI2

Wagner M.
  Str 9 50 2hod  H3 Sprava vypoctoveho laboratoria      v 5FI 5MI
  Str 11 30 2hod  H3 Informacne a komunikacne technologie   s 2BI 2PCF 2MI

Winczer M.
  Pon 9 50 2hod  H3 Seminar z matem. struktur        s 2BI 2PCF 2MI
  Pon 12 20 2hod F108 Diskretna matematika           p 2MI
  Pon 14 00 2hod  XI Informacne a komunikacne technologie   p 3FI 3MI
  Str 9 00 2hod F108 Navrh a analyza algoritmov        c 3FI 3MI
  Str 18 10 2hod  H6 Programovanie v C++           c 1mef3
  Stv 9 50 2hod  V Funkcionalne programovanie        p 3-4itp
  Stv 11 30 2hod VII Dejiny informatiky            p 5FI 5MI
  Pia 11 30 2hod  H6 Rychlostne programovanie         v 1i* 2i* 3i* 4i

Chrobak J.

Ondriskova J.

Petras A.
  Str 14 50 2hod  H3 Programovanie pre Linux         v 5FI 5MI
  Str 16 30 2hod  A Programovanie              c 1iai4
  Str 18 10 2hod  V Programovanie              c 1i1

Radosova M.
  Stv 16 30 2hod  H3 Programatorske etudy           s 3FI 3MI

Vasilova

Varga M.

Zeman M.


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | NEZARADENI

Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie
(KAFZM)

Dzifcakova E.
  Uto 9 00 3hod F112 Teoreticka astrofyzika          p 4faa
  Uto 11 30 2hod F112 Teoreticka astrofyzika          c 4faa
  Stv 14 00 2hod F112 Slnecna korona              p 4faa 5faa

Gajdos S.
  Stv 11 30 1hod F112 Medziplanetarna hmota          p 4faa
  Stv 15 40 1hod F112 Laboratorne prace            l 4faa

Galad A.
  Stv 16 30 1hod F112 Laboratorne prace            l 4faa

Heinzel P.
  Pia 14 00 2hod F112 Prenos ziarenia v hviezdnych atmosf.   p 4faa 5faa

Kalmancok D.

Klacka J.
  Str 8 10 3hod F112 Galakticka a mimogalakticka astronomia  p 5faa
  Str 10 40 2hod F112 Galakticka a mimogalakticka astronomia  c 5faa

Koleny P.

Kornos L.
  Stv 9 00 2hod F112 Nebeska mechanika            p 4faa
  Stv 10 40 1hod F112 Nebeska mechanika            c 4faa
  Stv 17 20 1hod F112 Laboratorne prace            l 4faa

Kulinova A.
  Pon 9 00 3hod F112 Kozmicka elektrodynamika         p 4faa
  Pon 11 30 2hod F112 Kozmicka elektrodynamika         c 4faa

Porubcan V.
  Str 8 10 2hod F247 Zaklady astronomie a astrofyziky     c 3faa
  Stv 12 20 1hod F112 Medziplanetarna hmota          p 4faa
  Pia 8 10 3hod F112 Zaklady astronomie a astrofyziky     p 3faa

Seben M.

Toth J.
  Uto 14 00 2hod F112 Planetarna kozmogonia          p 4faa 5faa
  Uto 15 40 1hod F112 Planetarna kozmogonia          c 4faa 5faa
  Pia 12 20 2hod F112 Astronomia                c 5FI  5MF
       2hod   Uvod do astronomie            p 2f*

Vilagi J.

Zigo P.

Brestensky J.
  Pon 9 50 2hod KGF Integralne transformacie         p 4fg
  Pon 11 30 1hod KGF Integralne transformacie         c 4fg
  Str 9 00 2hod F209 Stavba Zeme               p 5fg
  Stv 13 10 2hod KGF Asymptoticke metody           p 5fg
  Stv 14 50 1hod KGF Asymptoticke metody           c 5fg

Guba P.

Kostecky P.
  Pon 14 00 2hod F112 Numericke metody v astronomii      p 4faa
  Pon 15 40 1hod F112 Numericke metody v astronomii      c 4faa

Kristek J.
  Uto 15 40 1hod KGF Teoria elastickych vln a seizmologia   c 4fg

Labak P.

Moczo P.
  Uto 14 00 2hod KGF Teoria elastickych vln a seizmologia   p 4fg

Ondraskova A.
  Str 8 10 2hod KGF Magneticke pole Zeme           p 4fg
  Str 9 50 1hod KGF Magneticke pole Zeme           c 4fg

Rosenberg L.

Sevcik S.
  Pon 8 10 2hod KGF Seminar z planet. geofyz. problemov   s 4fg
  Str 10 40 2hod F209 Seminar z geofyziky syntez        s 5fg
  Stv 9 50 2hod KGF Elektromagneticke sondovanie Zeme    p 5fg

Francek V.
  Pon 11 30 2hod f-167 Odpady                 p 4fzp
  Pon 13 10 1hod f-167 Odpady                 c 4fzp

Hajossy R.
  Pon 8 10 2hod b446 Fyzika 3                 p 2Ch
  Uto 11 30 2hod F247 Mechanika kontinua            p 4mmm 5mma 5mna
  Str 8 10 2hod  F1 Mechanika                p 1f*
  Str 10 40 2hod F108 Mechanika a molekulova fyzika      p 1FI 1MF 1fmf
  Stv 8 10 2hod  F1 Mechanika                p 1f*
  Stv 10 40 2hod  F2 Mechanika a molekulova fyzika      p 1FI 1MF 1fmf

Hensel K.
  Stv 11 30 2hod f-167 Environmentalne pravo          p 4fzp
  Pia 13 10 3hod f-167 Fyzikalne analyticke metody       p 2f*

Kosinar I.
  Pon 8 10 1hod  C3 Matematika pre fyziku          p 1Ch
  Pon 9 00 2hod  C3 Matematika pre fyziku          c 1Ch
  Pon 17 20 1hod  C2 Vyberovy seminar z fyziky        p 1Ch
  Pon 18 10 1hod  C2 Vyberovy seminar z fyziky        c 1Ch
  Uto 9 00 2hod  C3 Fyzika 1                p 1BCh
  Uto 10 40 2hod b305 Fyzika 1                c 1BCh
  Uto 15 40 2hod   X Mechanika                c 1f2
  Str 9 00 2hod b404 Fyzika 1                p 1BCh
  Str 13 10 2hod VIII Mechanika                c 1f3
  Stv 10 40 2hod   X Mechanika                c 1f1
  Stv 12 20 2hod F247 Mechanika a molekulova fyzika      c 1fmf
  Stv 15 40 2hod f-167 Fyzikalne analyticke metody       p 4fzp 5fzp
  Pia 15 40 2hod f-167 Seminar z odboru a dipl. seminar    s 5fzp

Machala Z.
  Pon 14 00 2hod f-167 Cistenie a uprava vod          p 4fzp
  Pon 15 40 1hod f-167 Cistenie a uprava vod           4fzp
  Str 10 40 1hod f-167 Enviromentalny management a audit    p 3fzp 4fzp
  Str 13 10 2hod f-167 Analyza a odber vzoriek ZP       p 4fzp 5fzp
  Stv 14 50 1hod f-167 Fyzikalne analyticke metody       p 4fzp 5fzp

Martisovits V.
  Uto 10 40 1hod f-167 Vodikova energetika           p 4fzp 5fzp
  Uto 12 20 4hod f-167 Experimentalne vademecum        p 4fzp
  Pia 9 00 2hod  F1 Molekulova fyzika            p 1f* 2fmf

Morva I.
  Stv 13 10 2hod f-167 Automatizovane meracie a riadiace sys. p 3fzp
  Pia 9 00 3hod f-167 Vyboje v plynoch            p 4fzp

Morvova M.
  Uto 8 10 2hod f-167 Alternativne zdroje energie       p 4fzp 5fzp
  Uto 9 50 1hod f-167 Vodikova energetika           p 4fzp 5fzp
  Str 9 50 1hod f-167 Enviromentalny management a audit    p 3fzp 4fzp
  Str 11 30 2hod f-167 Zivotne prostredie           p 1f* 2f*

Benko M.
  Pon 14 00 4hod F360 Praktikum zo synoptickej meteorologie  l 4fmk

Cabajova Z.
  Pon 9 00 2hod F360 Humanna bioklimatologia         v 5fmk

Damborska I.
  Pon 11 30 2hod F360 Meteorologia a klimatologia       c 2PCF
  Uto 9 50 2hod F357 Statisticke metody v meteor.,klimat.   p 4fg 4fmk
  Uto 11 30 2hod F357 Statisticke metody v meteor.,klimat.   c 4fg 4fmk
  Str 10 40 1hod F357 Mikroklimatologia a agrometeorologia   c 5fmk
  Stv 9 00 1hod F357 Dynamicka meteorologia          c 4fmk
  Stv 13 10 2hod F360 Zivotne prostredie 3           p 2f*

Gera Martin
  Pon 9 00 2hod F357 Metody numerickej mat.v meteorologii   p 4fmk
  Pon 10 40 1hod F357 Metody numerickej mat.v meteorologii   c 4fmk
  Pon 11 30 2hod F357 Numericke riesenie rovnic atmosf.dynam. p 5fmk
  Str 9 00 2hod F367 Programovanie a aplikacny SW pre DP   c 3fmk
  Str 13 10 2hod  C2 Meteorologia a klimatologia       p 2PCF

Hajdukova M.
  Str 13 10 2hod F112 Seminar ustavu              s 4faa 5faa
  Pia 10 40 2hod F112 Astronomia                p 5FI 5MF

Hrouzkova E.
  Str 9 00 3hod F360 Synopticka meteorologia         p 4fmk
  Stv 9 50 3hod F360 Dynamicka meteorologia          p 4fmk

Hrvol J.
  Pon 11 30 2hod F358 Opticke a elektricke javy v atmosfere  v 4fmk
  Uto 9 50 2hod F358 Diplomovy seminar            s 5fmk
  Str 10 40 2hod F358 Zaklady meteorologie a klimatologie   p 3fmk
  Stv 14 00 2hod F358 Meteorologicke pristroje a poz.met.   p 3fmk

Hvozdara M.

Jankovic J.

Jurasek M.
  Pon 14 50 2hod F357 Druzicove a radar.pozor.meteor.javov   p 5fmk

Kremler M.
  Pon 17 20 2hod F367 Strojovy cas               c 5fmk
  Uto 16 30 2hod F367 Strojovy cas               c 3-4fmk
  Str 11 30 2hod F367 GIS v meteorologii a klimatologii    p 4fmk
  Str 13 10 2hod B305 Meteorologia               p 2PCF

Lapin M.
  Uto 13 10 2hod F357 Aplikovana klimatologia         p 5fmk
  Str 9 00 2hod F357 Mikroklimatologia a agrometeorologia   p 5fmk
  Stv 13 10 3hod F357 Vseobecna a regionalna klimatologia   p 4fmk
  Pia 9 50 hod F357 Zmeny a premenlivost klimy        v 4-5fmk

Matejka F.
  Uto 14 50 2hod F357 Teor.nah.funkcii a jej vyuz. v meteor.  v 5fmk

Melo M.
  Pon 9 50 2hod G16a Meteorologia a klimatologia       c 2PCF
  Uto 9 50 2hod B435 Fyzicka geografia            p 1PCF
  Uto 15 40 2hod  C2 Meteorologia a klimatologia       c 2PCF
  Stv 9 50 2hod B301 Meteorologia a klimatologia       p 2PCF

Palus P.
  Pia 15 40 2hod F112 Struktura hmoty vo vesmire        p 4faa 5faa

Petrovic D.
  Pon 13 10 2hod F357 Experiment. a model. hydromet.bilancia  v 5fmk

Tomlain J.
  Uto 8 10 2hod F357 Seminar z meteorologie          s 5fmk
  Stv 8 10 1hod F357 Dynamicka meteorologia          p 4fmk

Vojtek M.

Zavodsky D.
  Stv 11 30 2hod F357 Mat. modelovanie znecistenia ovzdusia  v 5fmk
  Pia 8 10 2hod F367 Chemizmus atmosfery           v 5fmk 5fzp

Zverko J.

Bastak-Duran I.
  Pia 9 00 1hod B445 Meteorologia a klimatologia       c 2PCF
  Pia 10 40 1hod B445 Meteorologia a klimatologia       c 2PCF

Brimich L.

Drinka R.
  Pon 16 30 1hod B540 Meteorologia a klimatologia       c 2PCF
  Uto 15 40 1hod c130 Meteorologia a klimatologia       c 2PCF
  Stv 8 10 1hod B435 Meteorologia a klimatologia       c 2PCF

Fogelova B.

Janda M.

Marsenic A.


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | NEZARADENI

Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
(KJFB)

Bohm R.
  Uto 8 10 2hod  F1 Zakladne matematicke metody       p 1f*
  Uto 12 20 1hod F377 Zaklady dozimetrie            p 4fjf
  Uto 14 50 2hod F327 Vlny a optika              c 2MF
  Uto 16 30 2hod F109 Matematicke metody fyziky        p 1fmf
  Uto 18 10 2hod F327 Zakladne matematicke metody       c 1f1
  Str 8 10 2hod  V Mechanika a molekulova fyzika      c 1FI 1MF
  Str 11 30 2hod F327 Atomova a jadrova fyzika         p 3FI 3MF
  Str 14 50 1hod F247 Vlny a optika              c 2fmf
  Str 15 40 3hod F247 Matematicke zaklady biomedicinskej fyz. c 1fmf
  Pia 8 10 2hod F247 Atomova a jadrova fyzika         p 3FI 3MF
  Pia 12 20 2hod F327 Zakladne matematicke metody       c 1f3

Durana L.
  Pon 13 10 2hod F327 Zakladne matematicke metody       c 1f2
  Uto 9 50 2hod  VI Matematicka analyza           c 1i1
  Uto 14 00 3hod F223 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3fmk 3ftl
  Stv 8 10 2hod  B Matematicka analyza           c 1i3
  Stv 9 50 2hod  XI Doplnkove cvicenie            c 1mng4
  Stv 14 00 3hod F223 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3fbf
  Pia 10 40 3hod B305 Matematika                c 1PCF

Florek M.
  Stv 14 00 2hod F327 Reaktorova fyzika            v 5fjf

Gajdos V.

Hasko J.

Hlinka V.
  Pon 9 00 2hod F327 Experimentalne metody jadrovej fyziky  p 3fjf
  Pon 13 10 3hod F252 Specialne praktikum z jadrovej fyziky  l 4fjf
  Uto 14 00 3hod F262 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3ftf
  Stv 14 00 3hod F262 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3fjf

Holy K.
  Pon 9 50 1hod F377 Zivotne prostredie            p 3fzp
  Uto 10 40 2hod F327 Aplikacie radioizotopov a zv.castic v pr v 5fjf
  Str 11 30 1hod F377 Monitorovanie radioaktivity v ZP     p 4fzp
  Stv 14 00 2hod F377 Radon-meranie a riziko          v 4fjf

Chudy M.
  Pon 10 40 1hod F377 Zivotne prostredie            p 3fzp
  Pon 11 30 2hod F377 Radiometricke merania          p 3fzp
  Uto 10 40 2hod F377 Zaklady dozimetrie            p 4fjf

Kollar D.
  Stv 10 40 1hod F261 Praktikum z molekulovej a atomovej fyz. l 3FI 3MF

Masarik J.
  Pon 11 30 1hod F327 Seminar z moderm. trendov vo fyzike   s 5fjf
  Str 8 10 2hod F327 Jadrova a subjadrova fyzika       p 4fjf
  Str 9 50 1hod F327 Jadrova a subjadrova fyzika       c 4fjf
  Stv 12 20 2hod F327 Kozmogenne nuklidy v ZP         v 4fjf

Pisutova N.
  Uto 13 10 1hod F377 Numericke metody v jadrovej fyzike    p 4fjf
  Uto 14 00 1hod F377 Numericke metody v jadrovej fyzike    c 4fjf

Ruzicka J.

Stanicek J.
  Uto 14 00 3hod F261 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3fp
  Stv 14 00 3hod F261 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3faa
  Pia 9 50 2hod F232 Atomova a jadrova fyzika         c 3FI 3MF

Sykora I.
  Pon 13 10 5hod KJF Vyberove praktikum            l 5fjf
  Uto 13 10 5hod KJF Vyberove praktikum            l 5fjf
  Str 8 10 2hod F377 Spracovanie exp. udajov         v 2PCF
  Str 12 20 1hod F377 Monitorovanie radioaktivity v ZP     p 4fzp
  Stv 9 50 2hod F377 Vybrane kapitoly spektrometrie gama ziar v 4fjf

Saro S.
  Pon 10 40 1hod F327 Seminar z mod. tren. vo fyzike      s 5fjf
  Uto 8 10 2hod F377 Jadrove reakcie             p 4fjf
  Uto 9 50 1hod F377 Jadrove reakcie             c 4fjf
  Stv 9 50 2hod F327 Diplomovy seminar            s 5fjf

Simkovic F.

Sivo A.
  Uto 14 00 3hod F222 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3fzp
  Stv 12 20 2hod KJF Radioaktivita v zivotnom prostredi    v 3fjf
  Stv 14 00 3hod F222 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3fmf

Stavina P.
  Pon 16 30 2hod  T3 Zaklady prace s PC            v 1f3
  Uto 15 40 2hod F308 Aplikacny software            v 3fjf
  Str 16 30 2hod  T3 Zaklady prace s PC            v 1f3
  Pia 9 50 2hod F327 Moderne trendy v pocitacovej fyzike   v 5fjf

Tokar S.
  Uto 8 10 2hod F308 Modelovanie fyz. experimentov      p fDRS(1JF)
  Str 8 10 2hod F308 Simulacie v jadrovej fyzike       v 5fjf
  Stv 12 20 2hod F377 Vybrane kapitoly z fyziky vysokych ener. v 5fjf

Vanko J.
  Uto 8 10 3hod F327 Jadrova a subjadrova fyzika       p 5fjf
  Str 8 10 2hod  X Teoria kooperativnych hier        p 5mef
  Str 9 50 2hod F377 Neutrinova fyzika            v 5fjf
  Stv 8 10 2hod F327 Jadrova a subjadrova fyzika       c 5fjf

Babincova M.
  Pon 11 30 2hod KBF Uvod do biomechaniky           p 4fmf
  Str 8 10 2hod KBF Lipozomy v biofyzike a medicine     p 4fbf
  Str 9 50 2hod KBF Fyzikalne mechanizmy procesov v lud.org. p 4fbf

Babinec P.
  Pon 8 10 4hod F247 Kvantova mechanika            p 3fmf
  Stv 11 30 2hod F232 Kvantova mechanika            c 3fmf

Haverlik I.
  Pon 14 50 2hod KBF Zaklady teorie algoritmov a programovan p 2fmf 3fmf
  Pon 16 30 2hod KBF Zaklady teorie algoritmov a programovan c 2fmf
  Uto 8 10 2hod KBF Matematicke modelovanie biosystemov   c 3fmf
  Uto 9 50 2hod KBF Matematicke modelovanie biosystemov   p 3fmf
  Uto 16 30 1hod KBF Zaklady modelovania a biomatematiky   p 4fbf 4fmf
  Uto 17 20 1hod KBF Zaklady modelovania a biomatematiky   c 4fbf 4fmf
  Str 13 10 2hod  T3 Zaklady prace s PC            c 1fmf
       3hod KBF Kvantitativne pravd.met.v biofyzike   p 5fbf
  Str 15 40 2hod XII Mat. zakl. biomedicinskej fyziky     p 2fmf
  Pia 8 10 1hod KBF Numericke metody             p 3fbf
  Pia 9 00 1hod KBF Numericke metody             c 3fbf
  Pia 9 50 2hod KBF Diskretna matematika           p 3fmf
  Pia 14 50 2hod KBF Pocitacove modelovanie a simulacia    s 4fbf
  Pia 16 30 2hod KBF Databazy a IS v medicine         p 4fmf

Hianik T.
  Pon 16 30 2hod F328 Experimentalne metody biofyziky     p fDRS
  Uto 15 40 1hod F247 Bioenergetika              p 5fbf 5fmf
  Uto 16 30 2hod F247 Odborny seminar             s 5fbf
  Stv 14 00 2hod F247 Biosenzory                p 4fbf 4fmf

Hubac I.
  Pon 9 50 2hod KBF Kvantova teoria             p 4fbf
  Pon 14 50 2hod F328 Kvantova teoria             c 4fbf
  Str 13 10 3hod KBF Mnohocasticove pristupy         p 5fbf

Chorvat D.
  Uto 11 30 2hod KBF Medicinska biofyzika           p 4fmf
  Uto 13 10 2hod KBF Fyzikalne metody diagn.a terap.v medicin p 4fmf
  Stv 13 10 3hod KBF Lasery a vlaknova optika v medicine   p 5fmf

Krivanek R.

Kvasnicka P.
  Str 11 30 4hod F232 Struktura biomakromolekul        p 4fbf
  Stv 16 30 2hod KBF Fyzika zivych organizmov         p 2f*
  Pia 13 10 2hod F232 Fyzika zivych organizmov         p 2fmf

Mach P.
  Uto 11 30 2hod KBF Teoreticke zaklady spektroskop.metod   p 4fbf
  Str 11 30 2hod KBF Fyzikalna chemia             p 3fbf
  Stv 10 40 3hod L350 Specialne praktikum z exper.metod    l 4fbf

Rybar P.
  Pon 18 10 2hod  T3 Aplikacne programy v biofyzike      c 2fmf
  Str 8 10 2hod  T3 Spracovanie dat             c 5fbf

Sikurova L.
  Uto 14 00 2hod  II Uvod do teoretickych a exper.met.zam.  s 3fbf
  Str 9 50 3hod F247 Fotobiofyzika a fototerapia       p 5fbf 5fmf
  Stv 8 10 5hod F247 Diplomovy seminar            s 5fbf 5fmf
  Pia 14 50 1hod KFZ Fyzikalne analyticke metody       p 2f*

Urban J.
  Pon 9 50 2hod KBF Fyzika polymerov a biopolymerov     p 4fmf

Waczulikova I.
  Pon 9 50 3hod F328 Specifika prace interdisc.timov v med.  p 5fmf
  Uto 14 00 2hod F247 Bioenergetika              p 5fbf 5fmf
  Stv 11 30 3hod   Specialne praktikum z exp.metod lek.fyz l 4fmf

Pikna M.

Polaskova A.

Sitar B.
  Uto 13 10 2hod F327 Interakcia ziarenia s latkou       v 3fjf
  Stv 8 10 2hod F377 Detekcne metody fyziky vysokych energii v 4fjf

Szarka I.
  Pon 15 40 2hod F252 Specialne praktikum z jadrovej fyziky  l 4fjf

Antalic S.
  Pon 13 10 2hod  T3 Zaklady prace s PC            v 1f1
  Uto 15 40 2hod  T3 Zaklady prace s PC            v 1f1
  Str 16 30 2hod  XI Matematicka analyza           c 1mpm1

Bacharova L.

Betak

Habodaszova D.

Kinclova I.

Melichercik M.

Mlynarik V.
  Pia 13 10 2hod KBF Zaklady magneticko-rezonancnej spektr.  p 4fbf 4fmf

Kozlikova
  Pia 9 50 3hod LFUK Seminar                 v 5fmf

Kovacova

Redhammer
  Pia 12 20 3hod LFUK Seminar                 v 5fmf

Ruttkay-Nedecky

Cagalinec M.
  Str 13 10 2hod F328 Experimentalne metody lekarskej fyziky  p 4fmf

Carnicky J.
  Pon 14 50 2hod F248 Zaklady prace s PC            c 1fmf
  Uto 14 00 2hod F248 Zaklady prace s PC            c 3fmf

Chorvat D.ml
  Uto 14 50 2hod KBF Metody spracovania biosignalov a PG   p 4fbf 4fmf

Jezkovsky
  Stv 9 50 2hod  IX Doplnkove cvicenie            c 1mng3

Krssak M.

Lehocka V.

Lovas
  Pon 8 10 2hod VII Matematicka analyza           c 1mng4

Mullerova
  Stv 13 10 3hod b304 Matematika                c 1PCF

Simon J.
  Str 8 10 2hod XII Matematicka analyza           c 1m4  1mpm2

Streicher
  Pia 9 50 2hod VII Cvicenie z matematickej analyzy     v 1m4

Zilka
  Pon 8 10 2hod F328 Cvicenie z matematickej analyzy     c 1mpm*


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | NEZARADENI

Katedra experimentálnej fyziky
(KEF)

Dobrocka E.
  Pon 9 00 2hod f272 Fyzika tuhych latok           c 3ftl
  Pia 9 00 3hod f272 Fyzika tuhych latok           p 3ftl

Grajcar M.
  Pon 9 00 2hod  F2 Vlny a optika              p 2f*
  Str 9 50 2hod  F1 Vlny a optika              p 2f*
  Stv 8 10 2hod f272 Programovanie pre fyzikov        p 3fp 3ftl
  Pia 14 00 1hod  T3 Numericke metody             c 3fp 3foo 4ftl
  Pia 14 50 1hod  T3 Numericke metody             c 3fp 3foo

Gregus J.
  Pon 9 50 3hod f295 Praktikum z FTL             l 4faf 4ftl
  Stv 13 10 4hod f292 Principy pocitacov            l 1i* 2f*

Hlubina R.
  Uto 11 30 2hod f272 Fyzika tuhych latok           c 4ftl
  Stv 9 50 4hod f272 Fyzika tuhych latok           p 4ftl

Kus P.
  Str 8 10 1hod f272 Uvod do fyziky kovov           p 3ftl

Mahel M.
  Uto 9 50 2hod B320 Fyzika                  p 1PCF
  Str 9 00 2hod  C1 Fyzika                  p 1PCF

Matasovska S.
  Uto 9 00 2hod  XI Vlny a optika              c 2f1
  Stv 11 30 2hod B307 Fyzika                  c 1PCF
  Pia 10 40 2hod  C3 Fyzika                  c 1PCF

Plecenik A.
  Str 10 40 2hod f272 Experimentalne metody FTL        p 4ftl
  Str 14 00 3hod f272 Polovodicove suciastky          p 4ftl

Brezna E.
  Pon 9 00 3hod F113 Praktikum I ( mechanika a molekul. fyz.) l 1f*
  Str 9 50 3hod F113 Praktikum I ( mechanika a molekul. fyz.) l 1f*

Cernak M.
  Pia 8 10 2hod f51 Formovanie vybojov            v 4fp

Foltin V.
  Uto 9 00 4hod f292 Principy pocitacov            l 1iai*
  Uto 13 10 5hod f73 Laboratorne cvicenie z fyziky      l 2PCF

Macko P.
  Pon 8 10 3hod F232 Zaklady laserovej spektroskopie     p 5fbf 5fzp
  Pon 10 40 3hod f82 Praktikum z vakuovej fyz.a fyz.plazmy  l 4fp
  Pon 14 50 2hod f51 Zaklady laserovej spektroskopie     v 4fp

Matejcik S.
  Pon 10 40 3hod f56 Praktikum z vakuovej fyz.a fyz.plazmy  l 4fp
  Str 9 50 2hod f51 Elementarne procesy v plazme       p 4fp

Pavlik J.
  Pon 8 10 3hod f85 Praktikum II ( elektrina a magnetizmus ) l 2fmf
  Pon 10 40 3hod f85 Praktikum II ( elektrina a magnetizmus ) l 2f1
  Uto 10 40 3hod f85 Praktikum II ( elektrina a magnetizmus ) l 2f*
  Uto 13 10 2hod f51 Seminar k DP               s 5fmg
  Stv 10 40 3hod f85 Praktikum II ( elektrina a magnetizmus ) l 2f2

Skalny J.
  Pon 8 10 3hod f51 Vyboje v plynoch             p 4fp
  Pon 10 40 2hod f51 Diplomovy seminar            s 5fp
  Pon 13 10 2hod f51 Aplikacie fyziky plazmy         p 5fp

Veis P.
  Uto 13 10 2hod F109 Vlny a optika              p 2MF 2fmf
  Str 8 10 2hod f51 Experimentalne metody v opt.a IC spektr. v 4foo 4fzp 4fp
  Str 11 30 2hod f51 Diagnostika plazmy            p 4fp
  Stv 14 00 2hod F108 Vlny a optika              p 2MF 2fmf

Zahoran M.
  Pon 8 10 3hod f86 Praktikum II ( elektrina a magnetizmus ) l 2fmf
  Uto 13 10 3hod f85 Praktikum II ( elektrina a magnetizmus ) l 2f1
  Stv 8 10 3hod f85 Praktikum II ( elektrina a magnetizmus ) l 2f2
  Pia 10 40 3hod f85 Praktikum II ( elektrina a magnetizmus ) l 2fmf 2f*

Zahoranova A.
  Uto 8 10 5hod f73 Laboratorne cvicenie z fyziky      l 2PCF
  Pia 10 40 2hod b446 Fyzika                  c 1PCF

Mesaros V.
  Pon 9 50 2hod f167 Zvuk ako ekologicka zataz        p 4fzp
  Str 8 10 2hod  IX Luce,videnie a lasery          p 2f*
  Stv 13 10 2hod f167 Diplomovy seminar            s 5foo
  Pia 9 50 4hod f144 Praktikum z nelinearnej optiky      l 5foo

Senderakova D.
  Pon 8 10 4hod f144 Praktikum z vlnovej optiky        l 4foo
  Pon 11 30 2hod f167 Opticke metody spracovania informacie  v 5foo 5fe 5fp
								 5ftl
  Uto 13 10 2hod f167 Holografia a interferometria       p 4foo
  Stv 8 10 2hod f167 Seminar zo specializacie         s 5foo

Strba A.
  Uto 10 40 2hod f167 Kvantova elektronika           p 4foo

Vojtek P.
  Pon 13 10 2hod f167 Zdroje,parametre a detekcia opt.ziarenia p 4foo 4fe 4fp
								 4ftl
  Uto 9 00 2hod f167 Laserova technika            p 4foo
  Uto 13 10 5hod F224 Laboratorne cvicenie z fyziky      l 2PCF
  Str 8 10 2hod F224 Praktikum z vlnenia a optiky       l 2MF
  Stv 8 10 5hod F224 Laboratorne cvicenie z fyziky      l 2PCF

Zabudla Z.
  Pon 14 00 5hod F224 Laboratorne cvicenie z fyziky      l 2PCF
  Uto 8 10 5hod F224 Laboratorne cvicenie z fyziky      l 2PCF
  Str 9 50 2hod F224 Praktikum z vlnenia a optiky       l 2MF
  Stv 11 30 2hod  C2 Fyzika                  c 1PCF
  Pia 9 00 2hod VIII Vlny a optika              c 2f2
  Pia 10 40 2hod b304 Fyzika                  c 1PCF

Fabo P.

Fischer L.
  Pon 16 30 4hod f292 Principy pocitacov            l 1iai*
  Str 9 50 2hod  A Principy pocitacov            p 1ia*
  Str 16 30 4hod f292 Principy pocitacov            l 1iai5
  Stv 13 10 4hod f292 Principy pocitacov            l 1iai*

Jarosevic A.
  Pon 9 00 4hod f292 Principy pocitacov            l 1iai1
  Pon 13 10 4hod f292 Principy pocitacov            l 1iai2

Kundracik F.
  Uto 9 00 4hod f292 Principy pocitacov            l 1iai*
  Uto 16 30 4hod f292 Principy pocitacov            l 1iai4
  Stv 16 30 4hod f292 Principy pocitacov            l 2iai*
  Pia 8 10 2hod  C Programovaci jazyk C           v 3,4i** 5ita
								 5itm
  Pia 13 10 4hod f292 Principy pocitacov            l 1iai*

Bezak V.

Gasparik V.
  Str 9 00 2hod f272 Zaklady FTL               p 3foo 3fe 3fp

Lukac P.
  Stv 9 00 2hod f51 Seminar z fyziky plazmy         s 5fp
  Stv 10 40 2hod f51 Seminar z plazmy             s 4fp
  Stv 13 10 2hod f51 Seminar DRS               s DRS

Sura P.
  Uto 9 00 3hod f295 Praktikum zo zakladov elektroniky    l 4ftl 4fp 4fbf
  Uto 13 10 2hod KEF Prevodniky a riadenie experimentu    v 4ftl 4fp

Bucek A.
  Pon 14 00 5hod f73 Laboratorne cvicenie z fyziky      l 2PCF

Ipolyi
  Uto 16 30 4hod f292 Principy pocitacov            l 1iai*

Kristof
  Pon 16 30 4hod f292 Principy pocitacov            l 1iai*

Jasik J.

Kohaut P.
  Uto 9 00 3hod f295 Praktikum zo zakladov elektroniky    l 4fbf 4ftl 4fp
  Str 16 30 4hod f292 Principy pocitacov            l 1iai*
  Stv 9 00 3hod f295 Praktikum zo zakladov elektroniky    l 4fmf 4foo
  Pia 8 10 4hod f292 Principy pocitacov            l 1iai*

Kovacik D.
  Stv 8 10 5hod f73 Laboratorne cvicenie z fyziky      l 2PCF

Mark T.

Micunek R.
  Uto 10 40 3hod f86 Praktikum II ( elektrina a magnetizmus ) l 2f*

Odraskova
  Pon 9 00 4hod f292 Principy pocitacov            l 1iai*

Plecenik T.
  Pon 10 40 3hod f86 Praktikum II ( elektrina a magnetizmus ) l 2f1

Prascak M.
  Pia 9 00 4hod f292 Principy pocitacov            l 1iai6
  Pia 13 10 4hod f292 Principy pocitacov            l 1iai7

Stano M.

Tirpak A.
  Uto 11 30 2hod f196 Elektronika velmi vysokych frekvencii  p 4fp
  Stv 8 10 2hod f196 Elektronika velmi vysokych frekvencii  p 4fp
  Stv 9 50 1hod f196 Elektronika velmi vysokych frekvencii  c 4fp

Tomasek
  Stv 8 10 3hod f86 Praktikum II ( elektrina a magnetizmus ) l 2f2

Varga J.

KEF
  Pon 8 10 6hod KEF Diplomova praca             l 5fmg
  Uto 8 10 2hod KEF Diplomova praca             l 5fmg 5fp
  Uto 9 50 3hod KEF Diplomova praca             l 5fp
  Str 8 10 5hod KEF Diplomova praca             l 5fp


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | NEZARADENI

Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyzika
(KTFDF)

Balek V.
  Uto 11 30 2hod f130 Matematicka fyzika            p 3mma 4ftf 4mma
  Stv 13 10 2hod f130 Matematicka fyzika            p 3mma 4ftf 4mma

Blazek T.
  Pon 14 50 2hod f125 Kvantova mechanika            c 3fbf 3fjf 3ftf
								 3ftl
  Str 14 50 2hod f130 Kmity a vlny v systemoch         p 4mmm
  Pia 11 30 2hod f125 Kvantova mechanika            c 3faa 3fzp 3fmk
								 3fp

Bona P.
  Pon 11 30 2hod  II Vybrane matematicke ulohy vo fyzike   p 3mmm
  Str 16 30 2hod f130 Specialny seminar II           s 5ftf

Cerny V.
  Uto 9 50 2hod f131 Fyzika okolo nas             v 4MF
  Uto 11 30 2hod  F2 Termodynamika a statisticka fyzika    p 3f**
  Stv 8 10 3hod  T3 Pocitacove praktikum           l 2f1
  Stv 11 30 2hod  F1 Termodynamika a statisticka fyzika    p 3f**
  Pia 8 10 3hod  T3 Pocitacove praktikum           l 2f1

Dubnickova A.Z.
  Stv 8 10 2hod f130 Zaklady fyziky              p 3m**
  Stv 11 30 2hod f130 Uvod do fyziky elementarnych castic 1  v 4ftf
  Pia 8 10 2hod f130 Zaklady fyziky              c 3m**

Fecko M.
  Uto 9 50 2hod f130 Konexie a kalibracne polia        v 4ftf
  Str 10 40 2hod f130 Geometricke metody v klasickej mechanike v 4ftf
  Str 13 10 3hod F108 Teoreticka mechanika           p 2f*
  Pia 9 00 4hod FSAV Matematicke metody teoretickej fyziky  p fDRS

Kochan D.
  Pon 10 40 2hod  I Matematika                c 1iai2
  Pon 14 50 2hod f130 Teoria kondenzovanych latok       c 4ftf
  Pon 16 30 2hod f125 Teoreticka mechanika           c 2f1
  Uto 17 20 2hod f125 Teoreticka mechanika           c 2f2

Masar E.
  Pon 10 40 3hod  T3 Pocitacove praktikum           l 2f2
  Str 9 50 2hod  T3 Seminar z pocitacovej fyziky       s 5ftf
  Str 11 30 2hod  T3 Uvod do pocitacovej fyziky        c 3ftf
  Stv 13 10 2hod  V Uvod do pocitacovej fyziky        p 3ftf

Mojzis M.
  Pon 8 10 2hod f130 Kvantova teoria pola           p 4ftf
  Pon 9 50 2hod f130 Kvantova teoria pola           c 4ftf
  Uto 15 40 2hod f125 Uvod do Standardneho Modelu       v 5ftf
  Stv 8 10 2hod f125 Kvantova teoria pola           p 4ftf
  Stv 9 50 2hod f125 Uvod do Standardneho Modelu       v 5ftf

Noga M.
  Pon 13 10 2hod f130 Teoria kondenzovanych latok       p 4ftf
  Str 13 10 2hod f130 Metody funkcionalneho integralu vo fyz. v 4ftf
  Stv 9 50 2hod f130 Teoria kondenzovanych latok       p 4ftf

Presnajder P.
  Uto 8 10 2hod f125 Teoria distribucii            v 4ftf
  Str 8 10 3hod f130 Reprezentacie konecnych a komp. grup   v 4ftf 5mms
  Str 11 30 2hod  A Matematika                p 1iai*

Danisovic M.
  Stv 14 50 2hod F151 Aplikacie didaktickej techniky      l 5FI 5MF
  Stv 16 30 2hod F151 Aplikacie didaktickej techniky      l 3MF

Demkanin P.
  Pon 9 50 2hod f126 Ziacka zaujmova cinnost         p 5FI 5MF
  Pon 12 20 3hod F151 Skolske pokusy z fyziky         l 5FI
  Str 9 50 3hod F151 Skolske pokusy z fyziky         l 5MF
  Stv 9 50 2hod F151 Praktikum skolskych pokusov       l 4MF
  Stv 11 30 1hod f126 Seminar zo skolskej fyziky        s 2MF
  Stv 12 20 1hod f126 Seminar zo skolskej fyziky        s 1FI 1MF

Hornansky L.
  Stv 8 10 2hod f126 Riesenie fyzikalnych uloh        s 4MF
  Stv 9 50 2hod f126 Riesenie fyzikalnych uloh        s 4MF

Horvath P.
  Uto 9 00 1hod f126 Seminar zo skolskej matematiky      s 3FI 3MF 5foo
  Uto 9 50 2hod F151 Praktikum skolskych pokusov       l 5foo 5fmf 5fmg
  Stv 8 10 2hod F151 Praktikum skolskych pokusov       l 4MF
  Stv 9 50 1hod F113 Praktikum z molekulovej a atomovej fyz. l 3FI 3MF

Kosinarova A.
  Pon 11 30 2hod F247 Kalkulus pre nematematikov       p 1FI 1MF
  Pon 14 00 2hod b304 Matematika               p 1PCF
  Uto 9 00 2hod F247 Matematicke metody vo fyzike      p 1FI 1MF 1PCF
  Uto 10 40 1hod F247 Matematicke metody vo fyzike      c 1FI 1MF 1PCF
  Str 13 10 2hod b404 Matematika               p 1PCF
  Str 14 50 3hod b404 Matematika               c 1PCF
  Stv 9 50 2hod KTFDF Matematika pre fyzikov         p 2MF
  Pia 9 00 2hod  C2 Vyberovy seminar z matematiky      v 1PCF
  Pia 13 10 2hod  C2 Seminar z matematiky          v 1PCF

Lapitkova V.
  Uto 13 10 2hod f126 Netradicne vyucovacie postupy      p 5FI 5MF
  Uto 14 50 2hod f126 Diplomovy seminar            s 5FI 5MF
  Str 13 10 2hod f126 Didaktika fyziky             s 5FI 5MF
                                 5foo 5fmf 5fmg

Pazma V.
  Pon 9 50 2hod f125 Matematika                c 1iai6
  Pon 11 30 2hod f125 Matematika                c 1iai7
  Pon 14 00 3hod XII Matematika                c 1f3
  Uto 10 40 1hod f125 Teoreticka fyzika            c 4MF
  Str 13 10 3hod  II Matematika                c 1f2

Pisut J.
  Uto 9 50 2hod  F1 Kvantova mechanika            p 3f**
  Stv 9 50 2hod  F1 Kvantova mechanika            p 3f**
  Pia 11 30 2hod F328 Zaklady skolskeho managementu      v 3-5PCF 2MD 2MF

Sebesta J.
  Pon 13 10 2hod f126 Dejiny fyziky              p 2MF
  Pon 14 50 2hod f126 Z dejin fyziky na Slovensku       p 5FI 5MF
  Pon 16 30 2hod f126 Historia fyzikalnych teorii       p 4ftf
  Uto 11 30 2hod f125 Teoreticka fyzika            p 4MF
  Uto 14 50 2hod f130 Seminar z historie fyziky        v 4ftf

Bartos E.
  Pon 8 10 2hod  II Cvicenie z matematickej analyzy     v 1mng3
  Stv 10 40 3hod  T3 Pocitacove praktikum           l 2f*

Bellus M.
  Str 14 50 2hod f126 Jednoduche a domace experimenty     p 4MF

Dzurakova Z.
  Pon 11 30 2hod f130 Matematika                c 1iai3
  Pon 15 40 2hod  I Matematika                c 1iai1

Koubek V.
  Str 9 50 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4MF 5foo 5fm
  Str 11 30 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4MF

Medo M.
  Pon 8 10 2hod f125 Termodynamika a statisticka fyzika    c 3fp 3faa 3fz
  Str 9 50 2hod f125 Termodynamika a statisticka fyzika    c 3fbf 3fjf 3ft

Kovarik K.

Klein M.
  Uto 16 30 2hod f130 Matematika                c 1iai5

Krisko M.
  Stv 16 30 2hod b446 Matematika                c 1PCF

Polak V.
  Str 8 10 2hod f125 Matematika                c 1iai4
  Stv 14 50 2hod f130 Matematicka fyzika            c 3mma 4mma 4ftf

Plasek V.
  Pon 14 50 2hod  C1 Matematika                c 1PCF

Biznarova V.
  Stv 16 30 2hod f51 Vyznam alt.koncepcii v procese poznavan. v FMFI

Teplanova K.
  Uto 10 40 2hod f51 Vedecka show               v FMFI
  Pia 9 50 2hod f51 Fyzika autenticky 1           v FMFI


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | NEZARADENI

Katedra jazykovej prípravy
(KJP)

Erdelyi L.
  Pon 13 10 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1mpm* 1m*
  Pon 14 50 2hod F247 Anglicky jazyk              c 1mpm* 1m*
  Uto 9 50 2hod III Anglicky jazyk              c 2mpm 2m*
  Uto 11 30 2hod F232 Anglicky jazyk              c 2mef*
  Uto 13 10 2hod F232 Anglicky jazyk              c 2mng*
  Stv 9 50 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1mef*
  Stv 11 30 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1mef*
  Pia 8 10 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1mng*
  Pia 9 50 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1mng*
  Pia 11 30 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1mng*

Gombarik P.
  Pon 13 10 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1mpm* 1m*
  Pon 14 50 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1mpm* 1m*
  Uto 9 50 2hod F246 Anglicky jazyk              c 2mpm 2m*
  Uto 11 30 2hod F246 Anglicky jazyk              c 2mef*
  Stv 9 50 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1mef*
  Stv 11 30 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1mef*
  Pia 8 10 2hod III Anglicky jazyk              c 1mng*
  Pia 9 50 2hod III Anglicky jazyk              c 1mng*
  Pia 12 20 2hod III Anglicky jazyk              c 1f*

Ilcikova A.
  Pon 16 30 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1f*
  Pon 18 10 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1MI* 1BI 1FI 1
  Uto 9 00 2hod  X Anglicky jazyk              c 2i*
  Uto 10 40 2hod  X Anglicky jazyk              c 2iai*
  Uto 13 10 2hod f283 Anglicky jazyk              c 2fmf 2f*
  Str 13 10 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1iai*
  Str 16 30 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1MI* 1BI 1MD 1
  Pia 9 00 2hod  V Anglicky jazyk              c 1i*
  Pia 10 40 2hod  V Anglicky jazyk              c 1f*
  Pia 12 20 2hod  V Anglicky jazyk              c 1f*

Klatikova E.
  Pon 11 30 2hod F246 Rusky jazyk               c FMFI
  Pon 13 10 2hod F232 Anglicky jazyk              c 1mpm* 1m*
  Pon 14 50 2hod F232 Anglicky jazyk              c 1i*
  Uto 10 40 2hod  IX Anglicky jazyk              c 2iai*
  Uto 13 10 2hod f130 Rusky jazyk               c FMFI
  Str 9 50 2hod F232 Rusky jazyk               c FMFI
  Str 13 10 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1iai*
  Str 16 30 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1MI* 1BI 1FI 1
  Pia 8 10 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1MI* 1BI 1FI 1
                                 1f* 1i* 1m* 1
  Pia 9 50 2hod F247 Anglicky jazyk              c 1i*
  Pia 11 30 2hod  I Anglicky jazyk              c 1iai*

Vilasek P.
  Pon 13 10 2hod  X Francuzsky jazyk             c FMFI
  Pon 18 10 2hod F246 Nemecky jazyk              c FMFI
  Uto 13 10 2hod F246 Francuzsky jazyk             c FMFI
  Uto 16 30 2hod F246 Francuzsky jazyk             c FMFI
  Uto 18 10 2hod F246 Francuzsky jazyk             c FMFI
  Str 15 40 2hod M120 Nemecky jazyk              c FMFI
  Str 18 10 2hod F246 Nemecky jazyk              c FMFI
  Stv 16 30 2hod F246 Nemecky jazyk              c FMFI
  Pia 9 50 2hod M120 Francuzsky jazyk             c FMFI
  Pia 11 30 2hod M120 Francuzsky jazyk             c FMFI

Zemanova A.
  Pon 14 50 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1m* 1mpm*
  Pon 16 30 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1f*
  Uto 8 10 2hod f283 Anglicky jazyk              c 2BI 2MD 2MF 2M
  Uto 9 50 2hod f283 Anglicky jazyk              c 2BI 2MD 2MF 2M
                                 2f* 2i* 2m* 2m
  Uto 11 30 2hod f283 Anglicky jazyk              c 2f*
  Str 13 10 2hod F247 Anglicky jazyk              c 1iai*
  Str 14 50 2hod f283 Anglicky jazyk              c DRS
  Pia 9 50 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1i*
  Pia 11 30 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1iai*
  Pia 13 10 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1i*


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | NEZARADENI

Nezaradení ku žiadnej katedre
(NEZARADENI)

Uherek
  Stv 9 50 4hod f167 Optoelektronicke prenosove systemy    p 5foo

Hrubiskova
  Str 9 50 2hod III Zaklady psychologie a pedagogiky     c 1MI2 1BI
  Str 11 30 2hod III Zaklady psychologie a pedagogiky     c 1MI1
  Stv 9 50 2hod  VI Pedagogika                s 4MI
  Stv 15 40 2hod III Pedagogika                s 4MD 4MF


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | NEZARADENI

Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu: 18.10.2005.