Rozvrhy ucitelov podla katedier
zimný semester 2017/18

Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie
(KAFZM)

Bartok Juraj
  Str 9 00 3h l F1-358 2-FMK-142/00 Praktikum z meracích a pozorovacích metód v meteorológii  1mEOM*
  Stv 9 00 1h c F1-360 2-FMK-144/00 Žiarenie v atmosfére                    2mEOMm
  Stv 9 50 2h p F1-360 2-FMK-144/00 Žiarenie v atmosfére                    2mEOMm

Benko Martin
  Uto 14 50 3h p F1-360 2-FMK-102/00 Synoptická meteorológia (2)                1mEOMm
  Stv 13 10 4h l F1-360 2-FMK-103/00 Praktikum zo synoptickej meteorológie (2)         1mEOMm

Bielik Miroslav
  Pon 14 50 1h p M-102 2-FFZa-431/15 Regional Structure (1)                  2mFPE

Brestenský Jozef
  Stv 12 20 2h s G-111 N-bGAF-007/10 Numerické metódy                     3pGL

Damborská Ingrid
  Uto 10 40 2h p F1-360 3-FMK-005/00 Fyzika hraničnej vrstvy atmosféry             2mEOM*
  Uto 13 10 2h s F1-360 2-FOZ-206/15 Seminár z aplikovanej meteorológie (1)           2mEOMm
  Stv 9 00 3h p F1-111 2-FOZ-108/15 Metódy analýzy údajových súborov              1mEOM*
  Stv 12 20 1h c F1-360 3-FMK-005/00 Fyzika hraničnej vrstvy atmosféry             2mEOM*

Dudík Jaroslav
  Pia 8 10 3h k F1-112 2-FAA-201/15 Fyzika Slnka                        2mFAA

Gajdoš Štefan
  Stv 12 20 3h p F1-112 2-FAA-116/15 Medziplanetárna hmota (1)                 1mFAA

Gera Martin
  Pon 9 00 3h p F1-357 2-FOZ-107/15 Fyzika nižších vrstiev atmosféry              1mEOM*
  Pon 11 30 1h c F1-357 2-FOZ-107/15 Fyzika nižších vrstiev atmosféry              1mEOM*
  Uto 9 50 1h k F1-357 1-OZE-341/10 Úvod do fyziky atmosféry                  3OZE
  Uto 14 00 2h p F1-357 1-FYZ-581/15 Synoptická a dynamická meteorológia            3FYZ*
  Uto 17 20 1h c F1-357 1-FYZ-581/15 Synoptická a dynamická meteorológia            3FYZ*
  Str 9 00 2h p F1-357 2-FOZ-205/15 Riešenie rovníc atmosférickej dynamiky           2mEOMm
  Str 10 40 1h c F1-357 2-FOZ-205/15 Riešenie rovníc atmosférickej dynamiky           2mEOMm
  Stv 11 30 2h s F1-357 2-FOZ-276/15 Seminár z meteorologických numerických modelov       2mEOMm
  Pia 8 10 3h p F1-358 3-FMK-003/00 Objekty synoptickej analýzy a predpoveď vybraných charakte fDRS
  Pia 10 40 3h p F1-358 3-FMK-008/00 Predpoveď počasia pomocou numerických meteorologických mod fDRS

Gregor Dávid D
  Pon 11 30 1h c F1-218 2-FFZa-108/15 Numerical Methods                     1mFPE
  Uto 10 40 1h c F1-218 2-FFZa-123/15 Continuum Mechanics and Rheology             1mFPE
  Str 10 40 2h c F1-218 1-FYZ-476/15 Fyzika kontinua                      3FYZ*

Hamara Michal D
  Uto 14 50 2h c F1-112 1-FYZ-421/15 Astronómia a astrofyzika                  3FYZ*

Hensel Karol
  Pon 13 10 4h p F2-s168 3-FFP-001/00 Experimentálne vademecum                 1DRSFYZ
  Pon 16 30 2h p F2-051 2-FFP-213/15 Analytické metódy vo fyzike plazmy             2mFFP
  Pon 18 10 1h c F2-051 2-FFP-213/15 Analytické metódy vo fyzike plazmy             2mFFP
  Str 10 40 2h p F2-s168 2-FOZ-254/15 Technológie na ochranu ovzdušia              2mEOMo
  Str 12 20 2h p F2-051 2-FFP-205/15 Využitie plazmy                      2mFFP
  Str 14 00 1h c F2-051 2-FFP-205/15 Využitie plazmy                      2mFFP
  Stv 14 00 3h p F2-s168 2-FOL-225/15 Experimentálne metódy v optike a spektroskopii      1mFOS
  Pia 13 10 1h p F2-s168 3-FEN-010/10 Ochrana totálneho environmentu              2DRSFYZ
  Pia 14 00 2h s F2-s168 3-FEN-010/10 Ochrana totálneho environmentu              2DRSFYZ

Janda Mário
  Pon 9 50 2h p F2-051 2-FFP-204/15 Modelovanie vo fyzike plazmy                1mFFP
  Pon 11 30 1h c F2-051 2-FFP-204/15 Modelovanie vo fyzike plazmy                1mFFP
  Pon 13 10 4h p F2-s168 3-FFP-001/00 Experimentálne vademecum                 1DRSFYZ
  Uto 11 30 2h p F2-167 3-FOS-021/10 Laserová spektroskopia                   1DRSFYZ
  Str 9 00 2h p F2-s168 2-FOL-110/09 Základy laserovej spektroskopie              2mFOS
  Pia 9 00 2h k F2-s168 1-OZE-273/10 Dynamika prúdiacich plynov                2OZE

Jurašek Marián
  Str 14 00 2h p F1-357 2-FMK-202/00 Družicové a radarové pozorovania meteorologických javov  1mEOM*

Kačala Ivan D
  Pon 16 30 2h c F1-112 2-FAA-101/00 Teoretická astrofyzika (1)                 1mFAA

Klačka Jozef
  Uto 16 30 2h p F1-112 3-FAA-005/00 Analytické a numerické metódy v nebeskej mechanike     1DRSFYZ
  Str 13 10 2h s F1-112 3-FAA-007/00 Seminár z astronómie a astrofyziky (1)           1DRSFYZ
             3-FAA-011/00 Seminár z astronómie a astrofyziky (3)           2DRSFYZ
  Stv 8 10 5h k F1-112 2-FAA-225/00 Galaktická a mimogalaktická astronómia (2)         2mFAA

Kornoš Leonard
  Pon 9 00 3h p F1-112 2-FAA-105/00 Nebeská mechanika (1)                   1mFAA
  Uto 13 10 2h p F1-112 1-FYZ-421/15 Astronómia a astrofyzika                  3FYZ*
  Str 13 10 2h s F1-112 2-FAA-120/00 Seminár z astronómie a astrofyziky (1)           1mFAA
             2-FAA-220/00 Seminár z astronómie a astrofyziky (3)           2mFAA
  Pia 12 20 2h p F1-112 1-FYZ-421/15 Astronómia a astrofyzika                  3FYZ*
  Pia 15 40 2h n F1-112 2-FAA-910/00 Diplomová práca (1)                    2mFAA

Kováčová Martina D
  Str 9 00 2h c F1-112 2-FAA-105/00 Nebeská mechanika (1)                   1mFAA

Kremler Martin
  Pon 15 40 2h p B1-305 N-bZXX-077/15 Klimatológia a meteorológia                2pE

Kristek Jozef
  Pon 10 40 1h p F1-218 2-FFZa-108/15 Numerical Methods                     1mFPE
  Uto 14 00 3h p F2-272 2-FTL-110/15 Využitie počítačových simulácií vo fyzike kondenzovaných l 1mFTF 1mFTL
             1-FYZ-667/15 Počítačové simulácie vo fyzike               3FYZ*

Kristeková Miriam
  Pon 14 00 2h p F1-248 2-FFZa-131/15 Signal Analysis (anglicky)                1mFPE

Kysel Róbert
  Pon 9 00 1h p F1-218 2-FFZa-105/15 Statistical Methods of Data Analysis           1mFPE
  Pon 9 50 1h c F1-218 2-FFZa-105/15 Statistical Methods of Data Analysis           1mFPE
  Pon 15 40 1h s M-102 2-FFZa-922/15 Master Seminar                      2mFPE
  Stv 17 20 2h p F1-218 2-FOZ-102/10 Environmentálna geofyzika                 1mEOMo

Lapin Milan
  Pon 14 00 3h p F1-357 2-FMK-109/00 Všeobecná a regionálna klimatológia            1mEOMm
  Uto 10 40 1h k F1-357 1-OZE-341/10 Úvod do fyziky atmosféry                  3OZE
  Str 8 10 3h p F1-360 3-FMK-004/00 Klimatické zmeny, ich príčiny a dôsledky          fDRS
  Str 12 20 1h p F1-357 2-FOZ-152/10 Klimatológia a hydrológia                 2mEOM*
  Stv 9 00 1h c F1-360 2-FMK-144/00 Žiarenie v atmosfére                    2mEOMm
  Stv 9 50 2h p F1-360 2-FMK-144/00 Žiarenie v atmosfére                    2mEOMm
  Stv 14 50 2h k F1-357 1-OZE-303/10 Základy meteorológie, klimatológie a hydrológie      3OZE
  Pia 9 00 4h p F1-360 3-FMK-002/00 Fyzika klimatického systému Zeme              fDRS

Machala Zdenko
  Pon 13 10 4h p F2-s168 3-FFP-001/00 Experimentálne vademecum                 1DRSFYZ
  Uto 13 10 2h k F2-s168 1-OZE-302/10 Základy fyziky vody                    3OZE
  Str 10 40 2h p F2-051 2-FFP-111/00 Diagnostika plazmy                     1mFFP
  Str 12 20 2h p F2-051 2-FFP-205/15 Využitie plazmy                      2mFFP
  Str 14 00 1h c F2-051 2-FFP-205/15 Využitie plazmy                      2mFFP

Martišovitš Viktor
  Uto 9 00 4h p F2-s168 3-FFP-002/15 Vysokoteplotná plazma                   1DRSFYZ

Matlovič Pavol D
  Uto 12 20 1h c F1-112 2-FAA-248/15 Planetárna kozmogónia                   2mFAA

Melo Marián
  Pon 8 10 2h c B1-435 N-bZXX-015/15 Fyzická geografia (1) (1.polovica semestra)        1pZRR
  Pon 9 50 2h p Ch1-2 N-bZXX-015/15 Fyzická geografia (1)                   1pZRR 1pZD 1pZS
  Pon 11 30 2h c B2-404 N-bZXX-015/15 Fyzická geografia (1) (1.polovica semestra)        1pZS 1pZD
  Pon 14 00 2h p B1-480 N-mZFG-122/15 Vybrané problémy z klimatológie              2pmZ-FI
  Pon 15 40 1h c B1-480 N-mZFG-122/15 Vybrané problémy z klimatológie              2pmZ-FI
  Uto 10 40 1h p B1-320 N-mZFG-100/15 Metódy hydrologického a klimatologického výskumu     2pmZ-FI
  Uto 11 30 1h c B1-320 N-mZFG-100/15 Metódy hydrologického a klimatologického výskumu     2pmZ-FI
  Uto 13 10 2h p B1-320 N-bZXX-079/15 Meteorológia a klimatológia                2pZEkP 2pZIK 2pGLvk
  Uto 16 30 2h c B1-320 N-bZXX-079/15 Meteorológia a klimatológia                2pZEkP 2pZIK 2pGLvk
  Str 13 10 1h p F1-357 2-FOZ-152/10 Klimatológia a hydrológia                 2mEOM*
  Pia 9 50 2h p F1-357 2-FMK-256/00 Výskum globálnej klímy                   1mEOMm 2mEOMm
  Pia 11 30 1h c F1-357 2-FMK-256/00 Výskum globálnej klímy                   1mEOMm 2mEOMm

Michlík Filip D
  Uto 10 40 1h c F1-218 2-FFZa-123/15 Continuum Mechanics and Rheology             1mFPE
  Uto 14 00 1h c F1-218 2-FFZa-110/15 Seismic Waves and Physics of Earthquakes (1)       1mFPE
  Str 10 40 2h c F1-218 1-FYZ-476/15 Fyzika kontinua                      3FYZ*

Moczo Peter
  Pon 15 40 1h s M-102 2-FFZa-922/15 Master Seminar                      2mFPE
  Uto 9 00 2h p F1-218 2-FFZa-123/15 Continuum Mechanics and Rheology             1mFPE
  Uto 12 20 2h p F1-218 2-FFZa-110/15 Seismic Waves and Physics of Earthquakes (1)       1mFPE
  Uto 16 30 2h p F1-218 1-FYZ-476/15 Fyzika kontinua                      3FYZ*
  Str 9 00 2h p F1-218 1-OZE-301/10 Základy fyziky Zeme                    3OZE
  Str 13 10 2h p F1-218 1-FYZ-476/15 Fyzika kontinua                      3FYZ*

Morva Imrich
  Stv 10 40 2h p F2-s168 3-FFP-005/00 Automatizácia experimentov                1DRSFYZ
  Pia 10 40 2h p F2-s168 1-OZE-272/15 Výboje v plynoch a ich aplikácie             2OZE

Morvová Marcela
  Stv 9 00 2h p F2-s168 2-FOZ-155/15 Vodíková energetika a metódy uskladnenia energie     2mEOMo

Nagy Roman
  Pon 11 30 3h p F1-112 2-FAA-101/00 Teoretická astrofyzika (1)                 1mFAA
  Uto 13 10 2h p F1-112 1-FYZ-421/15 Astronómia a astrofyzika                  3FYZ*
  Str 10 40 3h k F1-KAFZM 2-FAA-111/15 Kozmická elektrodynamika (1)               1mFAA
  Pia 12 20 2h p F1-112 1-FYZ-421/15 Astronómia a astrofyzika                  3FYZ*

Ondrášková Adriena
  Pon 10 40 2h p M-102 2-FFZa-202/15 Physics of Ionosphere and Magnetosphere          2mFPE
  Pon 13 10 2h p M-102 2-FFZa-202/15 Physics of Ionosphere and Magnetosphere          2mFPE
  Str 9 00 2h p F1-218 1-OZE-301/10 Základy fyziky Zeme                    3OZE

Porubčan Vladimír
  Str 11 30 2h p F1-112 2-FAA-144/00 Populácia meteoroidov (v miestnosti F2-205)        2mFAA
  Pia 15 40 2h n F1-112 2-FAA-910/00 Diplomová práca (1)                    2mFAA

Pribulla Teodor
  Stv 17 20 2h p F1-112 2-FAA-241/00 Premenné hviezdy                      1mFAA 2mFAA

Rusnáková Zuzana D
  Uto 15 40 2h p F1-357 1-FYZ-581/15 Synoptická a dynamická meteorológia            3FYZ*
  Uto 18 10 1h c F1-357 1-FYZ-581/15 Synoptická a dynamická meteorológia            3FYZ*

Stripajová Svetlana D
  Pon 13 10 1h c F1-218 2-FFZa-131/15 Signal Analysis                      1mFPE

Ševčík Sebastián
  Uto 13 10 2h p M-201 N-bGAF-008/10 Fyzika pre geofyzikov                   3pGL
  Uto 14 50 1h c M-201 N-bGAF-008/10 Fyzika pre geofyzikov                   3pGL
  Str 9 00 2h p F1-218 1-OZE-301/10 Základy fyziky Zeme                    3OZE
  Stv 17 20 2h p F1-218 2-FOZ-102/10 Environmentálna geofyzika                 1mEOMo

Tóth Juraj
  Uto 10 40 2h p F1-112 2-FAA-248/15 Planetárna kozmogónia                   2mFAA
  Uto 13 10 2h p F1-112 1-FYZ-421/15 Astronómia a astrofyzika                  3FYZ*
  Pia 12 20 2h p F1-112 1-FYZ-421/15 Astronómia a astrofyzika                  3FYZ*

Világi Jozef
  Pon 12 20 2h k F2-T3 2-FAA-249/11 Výpočtová technika v astronómii (2)            2mFAA
  Pia 17 20 2h l F1-112 2-FAA-230/00 Laboratórne práce (2)                   2mFAA

Zigo Pavol
  Str 14 50 2h p F1-112 2-FAA-205/00 Astronomické prístroje                   2mFAA
  Pia 17 20 2h l F1-112 2-FAA-230/00 Laboratórne práce (2)                   2mFAA


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky
(KAGDM)

Balko Ľudovít
  Uto 8 10 2h p B   1-MAT-551/10 Geometria pre grafikov (1)                 3MATg 1mINFt 1mINFp 3INF* 3AIN*
             1-UDG-341/15 Úvod do diferenciálnej geometrie              3upMADG
  Str 14 50 2h c M-217 2-MPG-125/15 Počítačové videnie                     1mMPG
  Stv 8 10 2h p M-126 2-MPG-125/15 Počítačové videnie                     1mMPG
  Stv 13 10 2h p B   1-MAT-551/10 Geometria pre grafikov (1)                 3MATg 1mINFp 1mINFt 3INF* 3AIN*
             1-UDG-341/15 Úvod do diferenciálnej geometrie              3upMADG

Bátorová Martina
  Uto 10 40 3h k M-V  2-UMA-207/15 Elementárna teória kvadratických útvarov          1muM* 2kM* 1pmupM*
  Uto 14 00 2h s M-oG  1-UXX-237/15 Digitálne technológie (4)                 3upMADG
  Str 8 10 2h p M-X  2-MPG-101/00 Počítačová grafika (1)                   1mMPG
  Stv 13 10 2h c M-XI  2-MPG-115/10 Modelovanie kriviek a plôch (1)              1mMPG

Bohdal Róbert
  Str 9 50 2h p M-120 2-MPG-211/15 Procedurálne modelovanie                  2mMPG
  Str 13 10 2h v M-X  2-MPG-145/15 Architektúra grafických zariadení pre PC          1mMPG
  Stv 9 50 3h k M-217 1-UDG-129/15 Úvod do tvorby grafických aplikácií            1upMADG
  Pia 8 10 2h p I-H3  1-MAT-760/15 Profesionálny grafický softvér (1)             3MAT*
             2-UDG-266/15 Úvod do počítačovej grafiky                2muMADG
  Pia 9 50 2h c I-H3  1-MAT-760/15 Profesionálny grafický softvér (1)             3MAT*
             2-UDG-266/15 Úvod do počítačovej grafiky                2muMADG

Bosáková Adriana D
  Str 8 10 2h c M-217 2-MPG-201/15 Počítačová grafika (3) (každý druhý týždeň)        2mMPG
  Stv 14 50 2h c I-H3  2-MMN-132/00 Počítačová grafika (1)                   1mMMN*

Božek Miloš
  Uto 9 50 3h p M-XI  2-MPG-108/15 Diferenciálna geometria                  1mMPG

Činčura Juraj
  Pon 8 10 2h p M-I  1-UMA-112/15 Lineárna algebra                      1upM* 1pupM*
  Pon 11 30 2h p M-oATC 2-MAT-211/15 Všeobecná topológia                    1mMATs*
  Uto 14 50 2h c M-IX  1-UMA-112/15 Lineárna algebra                      1upM*
  Uto 16 30 2h c M-IX  1-UMA-112/15 Lineárna algebra                      1pupM*
  Stv 9 50 2h p M-126 2-MAT-617/09 Teória kategórií (1)                    2mMATs*
  Stv 13 10 2h p M-oATC 2-MAT-211/15 Všeobecná topológia                    1mMATs*

Dillingerová Monika
  Uto 14 00 2h s M-115 2-UMA-151/15 Didaktika vyučovania matematiky v digitálnom prostredí   1pmupM*
  Uto 15 40 2h s M-112 2-UXX-937/10 Seminár k diplomovej práci z matematiky          2muM* 2pmupM*
  Stv 8 10 2h s M-112 1-UXX-918/17 Seminár k bakalárskej práci z matematiky (1) (začína od 3. 3upM* 3pupM*
  Stv 14 00 2h s M-115 2-UMA-151/15 Didaktika vyučovania matematiky v digitálnom prostredí   1muM*
  Stv 15 40 3h s B2-304 2-UMA-114/15 Nové pedagogické prístupy k vyučovaniu nielen matematiky  2muM* 2pmupM*
  Pia 8 10 2h c M-XI  1-UMA-101/15 Matematická analýza (1)                  2pupM*

Ferko Andrej
  Pon 9 00 2h p M-VI  2-AIN-223/15 Virtuálna a rozšírená realita               1mMPG 2mAINg
  Pon 10 40 2h p M-VI  2-MMN-132/00 Počítačová grafika (1)                   1mMMN*
  Uto 8 10 2h p M-XII 2-MPG-201/15 Počítačová grafika (3)                   2mMPG
  Uto 11 30 2h s M-115 2-MPG-921/00 Diplomový seminár (2)                   2mMPG
  Stv 14 50 2h p B   1-MAT-560/00 Webovská grafika                      3MATg 3INF* 3AIN*
  Pia 9 50 2h s M-120 2-MPG-161/12 Seminár z numerickej geometrie (1)             1mMPG

Fraasová Jana D
  Stv 15 40 3h s B2-446 2-UMA-259/15 Didaktika matematiky v praxi (1)              2muM* 2pmupM*

Guričan Jaroslav
  Pon 8 10 2h p M-126 2-MAT-213/09 Vybrané kapitoly z algebry (1)               1mMATs*
  Uto 8 10 2h p M-126 2-MAT-232/09 Počítačová algebra (1)                   2mMATs*
  Uto 11 30 2h p F1-109 1-MAT-120/15 Lineárna algebra a geometria (1)              1MAT**
  Str 14 50 2h p F1-109 1-MAT-120/15 Lineárna algebra a geometria (1)              1MAT**

Chalmovianska Jana
  Str 8 10 2h p M-IV  1-MMN-560/00 Lineárna algebra a geometria (3)              2MMN*
  Str 9 50 1h c M-IV  1-MMN-560/00 Lineárna algebra a geometria (3)              2MMN*
  Stv 9 00 3h p M-XII 2-UDG-101/15 Algebraická geometria                   1muMADG

Chalmovianský Pavel
  Pon 9 50 2h s M-oG  DRS001 Seminár                             mDRS
  Uto 9 50 2h p M-XII 2-MPG-203/00 Výpočtová geometria                    2mMPG
  Uto 11 30 2h p M-oG  2-MPG-216/10 Modelovanie kriviek a plôch (3)              2mMPG
  Str 9 50 2h p M-X  2-MPG-115/10 Modelovanie kriviek a plôch (1)              1mMPG
  Str 11 30 2h p M-XII 2-MPG-203/00 Výpočtová geometria                    2mMPG
  Pia 9 50 2h s M-oG  2-MPG-165/12 Seminár z algebraickej geometrie (1)            1mMPG 1DRSMAT

Jajcay Róbert
  Str 11 30 2h p M-126 2-MAT-224/09 Lineárne kódovanie                     2mMATs*
  Stv 8 10 2h p F1-108 2-MAT-231/09 Vybrané kapitoly z kryptológie               2mMATs*
  Pia 8 10 2h p F1-328 1-MMN-120/00 Lineárna algebra a geometria (1)              1MMN*
             1-AIN-152/15 Lineárna algebra                      3AIN*
  Pia 12 20 4h s M-XI  DRS032 Seminár z algebraickej teórie grafov               mDRS

Katriňák Tibor
  Uto 14 50 2h s M-126 2-MAT-212/09 Univerzálne algebry a zväzy (1)              1mMATs*
  Str 13 10 2h v M-126 2-MAT-618/09 Univerzálne algebry a zväzy (3)              2mMATs*

Korbaš Július
  Uto 11 30 2h p F1-109 1-MAT-120/15 Lineárna algebra a geometria (1)              1MAT**
  Str 14 50 2h p F1-109 1-MAT-120/15 Lineárna algebra a geometria (1)              1MAT**
  Stv 13 10 2h p M-X  2-MAT-214/09 Diferenciálna topológia                  1mMATs*
  Pia 13 10 2h s M-X  2-MAT-620/09 Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológie (1)   2mMATs* mDRS

Koronci Babinská Martina
  Str 8 10 2h c M-VIII 1-MMN-120/00 Lineárna algebra a geometria (1)              1MMN*
  Stv 9 50 2h p M-112 2-IKV-102/15 Matematika                         1mIKV
  Stv 14 50 2h c M-V  2-IKV-102/15 Matematika                         1mIKV

Kudličková Soňa
  Pon 9 00 2h p M-120 2-UDG-111/15 Didaktika deskriptívnej geometrie (1)           1muMADG 2muMADG_k
  Pon 11 30 2h p M-oG  2-UDG-145/12 Počítačová geometria (1)                  2muMADG
  Uto 8 10 3h p M-120 1-UDG-112/15 Zobrazovacie metódy (1)                  1upMADG
  Uto 11 30 2h s M-XII 2-UXX-931/10 Seminár k diplomovej práci z deskriptívnej geometrie    2muMADG
  Str 8 10 2h c M-120 1-UDG-112/15 Zobrazovacie metódy (1)                  1upMADG
  Str 11 30 2h p M-oG  2-UDG-145/12 Počítačová geometria (1)                  2muMADG

Macko Tibor
  Stv 13 10 2h p M-X  2-MAT-214/09 Diferenciálna topológia                  1mMATs*

Mačaj Martin
  Pon 12 20 2h p M-VI  1-MAT-220/00 Algebra (1)                        2MAT*
  Uto 13 10 2h p M-126 2-MAT-215/12 Teória polí (1)                      1mMATs*
  Str 9 50 2h v F1   1-MAT-755/15 Teória grafov                       2MAT*
  Stv 14 50 1h c M-IX  1-MAT-220/00 Algebra (1)                        2MAT*
  Stv 15 40 1h c M-IX  1-MAT-735/11 Cvičenie z algebry (1)                   2MAT*
  Stv 16 30 1h c M-X  1-MAT-755/15 Teória grafov                       2MAT*
  Pia 12 20 4h s M-XI  DRS032 Seminár z algebraickej teórie grafov               mDRS

Makovník Marcel D
  Pon 12 20 2h c I-H3  1-MAT-560/00 Webovská grafika                      3MATg 3INF* 3AIN*
  Uto 8 10 2h c M-X  2-MPG-101/00 Počítačová grafika (1)                   1mMPG

Niepel Martin
  Uto 11 30 2h p F1   1-EFM-121/15 Lineárna algebra a geometria (1)              1EFM*
  Uto 15 40 1h c M-XI  1-MAT-140/00 Diskrétna matematika (1)                  1MAT**
  Str 8 10 2h p F1-109 1-MAT-140/00 Diskrétna matematika (1)                  1MAT**
  Stv 11 30 2h p F2   1-EFM-121/15 Lineárna algebra a geometria (1)              1EFM*
  Stv 14 50 2h v M-oATC 2-MAT-619/09 Vybrané kapitoly z teórie funkcií komplexnej premennej   2mMAT
  Pia 13 10 2h s M-X  2-MAT-620/09 Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológie (1)   2mMATs* mDRS

Polednová Marianna
  Uto 9 50 2h c M-oG  1-UDG-322/15 Aplikácie deskriptívnej geometrie             3upMADG
  Uto 13 10 2h p Ch1-2 1-UMA-220/15 Geometria (2)                       2upM* 2pupM*
  Pia 8 10 2h c M-XII 1-UMA-220/15 Geometria (2)                       2upM*
  Pia 9 50 2h c M-XI  1-UMA-220/15 Geometria (2)                       2pupM*
  Pia 12 20 3h p M-120 2-UMA-162/15 Neeuklidovské geometrie                  2muM* 2pmupM*

Rusin Tomáš
  Pon 11 30 2h c M-XI  1-FYZ-115/13 Algebra a geometria (1)                  1OZE 1FYZ*
  Uto 14 50 2h c M-120 1-UDG-239/15 Projektívna geometria (2)                 2upMADG
  Stv 8 10 2h c F1-328 1-MMN-515/00 Doplnkové cvičenie z algebry a geometrie (1)        1MMN*
  Stv 11 30 2h c M-X  1-MMN-515/00 Doplnkové cvičenie z algebry a geometrie (1)        1MMN*

Slavíčková Mária
  Pon 10 40 2h s M-112 2-UMA-257/15 Metódy riešenia matematických úloh (1)           3muMAIN_k 1muM* 1pmupM*
  Pon 12 20 3h s B1-305 2-UMA-104/15 Úvod do didaktiky matematiky                1muM* 2kM* 1pmupM*
  Str 14 00 2h p M-II  2-UXX-123/15 Metodológia pedagogického výskumu (1)           1pUIN 2muMAIN_k 1mu**
  Str 16 30 2h c M-VIII 1-INF-110/00 Matematická analýza (1)                  1INF**
  Stv 15 40 2h p B2-404 1-UMA-101/15 Matematická analýza (1)                  2upM* 2pupM*

Sleziak Martin
  Pon 8 10 2h p F1-328 1-INF-115/00 Algebra (1)                        1INF* 2BIN*
  Pon 10 40 2h v M-VII 1-MAT-191/00 Cvičenie z lineárnej algebry a geometrie (1)        1MAT**
  Uto 14 00 2h c M-XI  1-MAT-120/15 Lineárna algebra a geometria (1)              1MAT**
  Stv 9 50 2h c M-IV  1-INF-115/00 Algebra (1)                        1INF* 2BIN*
  Pia 9 50 2h v M-126 2-MAT-603/09 Seminár z teórie čísel (1)                 1mMATs*
  Pia 11 30 2h p M-II  1-MAT-470/00 Teória čísel                        3MATs

Solčan Štefan
  Pon 16 30 3h p M-120 2-UDG-261/15 Vybrané kapitoly z projektívnej geometrie         1muMADG 2muMADG
  Uto 11 30 2h p M-120 1-UDG-322/15 Aplikácie deskriptívnej geometrie             3upMADG
  Uto 15 40 2h s M-oG  1-UXX-939/17 Seminár k bakalárskej práci z deskriptívnej geometrie (1) 3upMADG
  Str 9 00 3h p M-oG  2-UDG-104/15 Plochy technickej praxe (1)                1muMADG
  Stv 8 10 2h c M-120 1-UDG-212/15 Zobrazovacie metódy (3)                  2upMADG 2muMADG_k
  Stv 9 50 2h p M-120 1-UDG-239/15 Projektívna geometria (2)                 2upMADG

Tomanová Jana
  Pon 11 30 2h p M-I  1-UMA-124/15 Kombinatorika                       1upM* 1pupM*
  Uto 14 50 2h p M-VIII 1-MMN-220/15 Diskrétna matematika                    2MMN*
  Uto 16 30 1h c M-VIII 1-MMN-220/15 Diskrétna matematika                    2MMN*
  Str 9 00 2h c B1-307 1-UMA-124/15 Kombinatorika                       1pupM*
  Stv 14 50 2h p M-126 1-MAT-460/00 Teória grafov                       3MATs
  Pia 9 50 2h c M-VII 1-UMA-124/15 Kombinatorika                       1upM*

Uher Matej D
  Pia 9 50 2h c M-XII 1-UMA-101/15 Matematická analýza (1)                  2upM*

Uherčíková Viera
  Stv 14 00 2h p M-112 2-UMA-251/00 Netradičné metódy vo vyučovaní matematiky (1)       3muMAIN_k 2muM* 2pmupM*

Vankúš Peter
  Pon 12 20 2h p B1-320 N-bXDI-011/15 Podporné prírodovedné predmety – Matematika        1pupBIGE 1pupENBI 1pupENCH 1pupCHFY 1pupI*
  Pon 14 00 1h c B1-320 N-bXDI-011/15 Podporné prírodovedné predmety – Matematika        1pupBIGE 1pupENBI 1pupENCH 1pupCHFY 1pupI*
  Uto 17 20 2h s B2-404 2-UMA-231/10 Matematické súťaže a semináre               2muMADG_k 3muMAIN_k 1muMATV 1muMAFY 2muM* 2pmupM*
  Str 9 50 2h c M-VI  1-MMN-111/15 Matematická analýza (1)                  1MMN*
  Stv 17 20 2h s B2-404 1-UMA-113/15 Seminár zo školskej matematiky (1)             1muMADG_k 1muMAFY_k 2upM* 2pupM*
  Pia 9 50 1h c M-X  1-UMA-211/15 Matematická analýza (3)                  3upM* 3pupM*
  Pia 11 30 2h v M-X  1-MMN-510/00 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (1)       1MMN*

Vargová Michaela
  Pon 15 40 3h s B2-404 2-UMA-106/15 Didaktika matematiky (2)                  2pmupM*
  Str 13 10 3h s M-VI  2-UMA-106/15 Didaktika matematiky (2)                  2muM*

Zlatoš Pavol
  Uto 10 40 3h p F2   1-FYZ-115/13 Algebra a geometria (1)                  1OZE 1FYZ*
  Str 13 10 2h s M-oATC 3-MVM-044/10 Vybrané kapitoly z logiky                 mDRS
  Str 15 40 2h p M-II  1-FYZ-216/15 Algebra a geometria (3)                  2FYZ*
  Str 17 20 1h c M-II  1-FYZ-216/15 Algebra a geometria (3)                  2FYZ*
  Stv 14 50 2h v M-120 2-MAT-606/09 Filozofické otázky základov matematiky           1mMATs*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra aplikovanej informatiky
(KAI)

Berger Haladová Zuzana
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Pon 12 20 2h c I-H6  2-AIN-223/15 Virtuálna a rozšírená realita               1mMPG 2mAINg
  Uto 9 50 2h v M-III 2-MPG-125/15 Počítačové videnie                     1mAINg
  Uto 13 10 2h c I-H3  2-MPG-125/15 Počítačové videnie                     1mAINg

Blaho Andrej
  Pon 9 50 2h p A   1-AIN-130/16 Programovanie (1)                     1AIN*
  Uto 8 10 2h c I-H3  1-AIN-130/16 Programovanie (1)                     1AIN*
  Uto 13 10 2h p B   1-AIN-210/15 Algoritmy a dátové štruktúry                2AIN* 3AIN*
  Str 9 50 2h p A   1-AIN-130/16 Programovanie (1)                     1AIN*
  Stv 9 50 2h c I-H3  1-AIN-130/16 Programovanie (1)                     1AIN*
  Stv 13 10 2h c I-H6  1-AIN-210/15 Algoritmy a dátové štruktúry                2AIN*
  Stv 13 10 2h c I-H3  1-AIN-210/15 Algoritmy a dátové štruktúry                2AIN*

Borovanský Peter
  Pon 12 20 2h p M-XII 1-AIN-430/15 Programovacie paradigmy                  3AIN*
  Str 11 30 2h c M-V  1-AIN-430/15 Programovacie paradigmy                  3AIN*
  Pia 12 20 1h n F2   XXXPRED000 blokovaný čas                        
  Pia 13 10 2h s F2   1-AIN-472/15 Vývoj mobilných aplikácií (Android aplikácia)       3AIN*

Boža Vladimír D
  Pon 9 50 2h p F1-109 1-AIN-105/15 Efektívne algoritmy a zložitosť              3AIN*
  Stv 14 00 2h c F1-328 1-BIN-301/15 Metódy v bioinformatike                  1mAINu 1mINFb 3INF* 3BIN*

Budzáková Paula D
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Str 11 30 2h c I-H3  2-AIN-112/15 Pokročilé spracovanie obrazu                1mAINg 1mINF*
  Stv 11 30 2h c M-XII 1-AIN-160/15 Matematika (3) - Diskrétna matematika           2AIN2

Cimrová Barbora
  Str 14 00 3h k I-9  2-IKV-121/00 Úvod do kognitívnej vedy                  1mIKV

Černeková Zuzana
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Uto 11 30 2h s I-9  2-AIN-233/00 Aplikácie počítačového videnia               2mAIN**
  Str 14 00 2h v M-I  2-AIN-112/15 Pokročilé spracovanie obrazu                1mAINg 1mINF* 2mINF*

Ďurikovič Roman
  Pon 8 10 2h p M-XII 1-MAT-570/15 Modelovacie a renderovacie techniky            3MATg 3INF* 3AIN*
             2-AIN-101/15 Generický predmet informačné systémy            1mAIN
             2-AIN-129/15 Generický predmet informatika               1mAIN
             2-AIN-119/15 Generický predmet matematika                1mAIN
             2-AIN-120/15 Generický predmet spracovanie vizuálnej informácie     1mAIN
  Pon 10 40 2h p M-120 2-AIN-263/00 Fotorealistické zobrazovanie                1mAINg 2mAINg
  Pon 16 30 2h p A   2-AIN-206/15 Matematické modelovanie a počítačová animácia fyzikálnych 1mINF* 1mAIN** 2mINF*
  Pon 18 10 2h p M-XII 2-AIN-222/00 Aplikácie počítačovej grafiky               1mMPG 2mAIN**
  Uto 13 10 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Pia 8 10 2h s A   2-AIN-924/15 Projektový seminár (2)                   2mAIN**

Farkaš Igor
  Pon 9 00 2h k I-9  2-IKV-115/00 Úvod do výpočtovej inteligencie              1mIKV
  Pon 10 40 1h k I-9  2-IKV-115/00 Úvod do výpočtovej inteligencie              1mIKV
  Uto 9 50 4h k I-23  2-IKV-236/10 Ukotvená kognícia                     2mIKV
  Uto 16 30 2h p I-9  2-IKV-187/16 Seminár z kognitívnej vedy                 1mIKV
  Stv 11 30 2h p M-IV  1-AIN-304/15 Úvod do umelej inteligencie                1mIKV 3AIN*

Ftáčnik Milan
  Pon 9 50 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Str 9 50 2h p M-I  1-AIN-301/15 Základy počítačovej grafiky a spracovanie obrazu      3AIN*

Gáliková Silvia
  Uto 13 10 4h k I-9  2-IKV-114/00 Úvod do filozofie mysle                  1mIKV

Gergeľ Peter D
  Str 11 30 2h c M-V  1-AIN-430/15 Programovacie paradigmy                  3AIN*
  Stv 16 30 2h c I-23  1-AIN-304/15 Úvod do umelej inteligencie                1mIKV

Gruska Damas
  Uto 14 50 4h k I-23  2-AIN-283/00 Tvorba kritických aplikácií                2mAINp

Guller Dušan
  Str 13 10 4h k M-IX  2-AIN-254/15 Fuzzy inferencia a expertné systémy            2mAINu 1mINFb 2mINFb

Gyárfáš František
  Pon 10 40 2h p B   1-AIN-171/10 Programovanie (3)                     2AIN*
  Str 14 50 2h c I-H6  1-AIN-171/10 Programovanie (3)                     2AIN1 2AIN2
  Str 16 30 2h c I-H3  1-AIN-171/10 Programovanie (3)                     2AIN3

Holas Juraj D
  Pon 9 50 2h c I-H6  1-AIN-304/15 Úvod do umelej inteligencie                3AIN*
  Str 18 10 2h c I-H6  2-INF-150/15 Strojové učenie                      1mAINu 1mINFb 1mIKV
  Pia 13 10 2h s F2   1-AIN-472/15 Vývoj mobilných aplikácií (Android aplikácia)       3AIN*

Homola Martin
  Pon 8 10 2h c M-II  1-AIN-305/15 Deduktívne databázy                    3AIN*
  Pon 12 20 2h p A   2-AIN-111/15 Webové technológie a metodológie              1mAINp 1mIKV 3INF*
  Uto 14 50 2h p M-V  1-AIN-305/15 Deduktívne databázy                    3AIN*
  Str 9 50 2h p F1-109 2-AIN-108/15 Výpočtová logika                      1mAIN**

Ilčík Ľuboš
  Uto 12 20 2h k FEI  1-AIN-472/15 Vývoj mobilných aplikácií (Laboratórium Apple Authorized T 3AIN*

Jajcayová Tatiana
  Pon 14 00 2h n I-23  PRED024 Akademické podporné centrum                   1AIN* 2AIN*
  Uto 11 30 2h c M-III 1-AIN-152/15 Lineárna algebra                      3AIN*
  Str 11 30 2h p B   1-AIN-160/15 Matematika (3) - Diskrétna matematika           2AIN*
  Stv 11 30 2h c M-XII 1-AIN-160/15 Matematika (3) - Diskrétna matematika           2AIN2

Jariabka Ondrej
  Str 18 10 2h c I-H6  2-INF-150/15 Strojové učenie                      1mAINu 1mINFb 1mIKV

Jursa Andrej D
  Pia 9 50 2h c I-H6  1-AIN-131/10 Tvorba informačných systémov                3AIN*
  Pia 11 30 2h c I-H6  1-AIN-131/10 Tvorba informačných systémov                3AIN*

Kamhal Dezider
  Pon 9 00 2h k I-8  1-MXX-421/00 Problémy analytickej filozofie (1)             FMFI
  Pon 10 40 2h k I-8  1-MXX-423/00 Filozofia L. Wittgensteina (1)               FMFI
  Pon 12 20 2h k I-8  1-MXX-427/00 Úvod do filozofie jazyka                  FMFI
  Pon 16 30 2h p I-8  1-AIN-241/15 Filozofická sémantika I.                  2AIN*
  Uto 13 10 2h p I-8  1-AIN-312/15 Pragmatika jazyka (1)                   3AIN*

Kľuka Ján
  Pon 8 10 2h c M-II  1-AIN-305/15 Deduktívne databázy                    3AIN*
  Uto 14 50 2h p M-V  1-AIN-305/15 Deduktívne databázy                    3AIN*
  Uto 16 30 2h k F1-248 1-AIN-510/15 Linux - princípy a prostriedky               2AIN1 2AIN2
  Str 8 10 2h c I-H3  2-AIN-111/15 Webové technológie a metodológie              1mAINp 1mIKV 3INF*
  Stv 11 30 2h k F1-248 1-AIN-510/15 Linux - princípy a prostriedky               2AIN3 2INF* 2BIN*

Kocur Viktor D
  Pon 18 10 2h c F1-248 1-AIN-301/15 Základy počítačovej grafiky a spracovanie obrazu      3AIN*
  Uto 14 50 2h c M-VII 1-AIN-121/15 Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia      1AIN1

Komara Ján
  Uto 9 50 2h p A   1-UIN-101/15 Matematika pre učiteľov informatiky (1)          1upI* 1pupI*
             1-AIN-121/15 Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia      1AIN*
  Uto 14 50 2h c M-VII 1-AIN-121/15 Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia      1AIN1
  Stv 9 50 2h c M-VI  1-AIN-160/15 Matematika (3) - Diskrétna matematika           2AIN1
  Stv 13 10 2h c I-H6  1-AIN-210/15 Algoritmy a dátové štruktúry                2AIN*
  Stv 13 10 2h c I-H3  1-AIN-210/15 Algoritmy a dátové štruktúry                2AIN*
  Pia 8 10 2h k M-VII 1-AIN-121/15 Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia      1AIN1

Kovačovský Tomáš
  Stv 16 30 3h v M-IX  1-AIN-245/17 3D technológie, robotika a umelá inteligencia       3AIN*

Krupa Martin
  Stv 16 30 2h p B   1-AIN-168/15 Webové aplikácie v praxi                  3AIN* 1mINF* 2mINF*

Kuzma Tomáš D
  Pon 10 40 1h k I-9  2-IKV-115/00 Úvod do výpočtovej inteligencie              1mIKV

Lúčan Ľubomír
  Uto 16 30 4h p M-V  1-AIN-530/00 Multimédiá                         3AIN*
  Str 16 30 2h k M-217 1-MMN-215/00 Používateľský matematický a ekonomický softvér       2MMN*
  Str 18 10 2h k M-217 1-MMN-215/00 Používateľský matematický a ekonomický softvér       2MMN*

Lúčny Andrej
  Pon 16 30 2h v I-H3  1-AIN-303/15 Game Engines                        3AIN*

Malinovská Kristína
  Str 8 10 2h c I-H3  2-AIN-111/15 Webové technológie a metodológie              1mAINp 1mIKV 3INF*
  Str 14 00 3h k I-9  2-IKV-121/00 Úvod do kognitívnej vedy                  1mIKV

Malý Michal
  Stv 16 30 3h v M-IX  1-AIN-245/17 3D technológie, robotika a umelá inteligencia       3AIN*

Marko Martin
  Str 9 50 3h p I-9  2-IKV-111/15 Základy psychológie                    1mIKV

Markošová Mária
  Str 10 40 2h k M-IV  2-AIN-181/00 Evolučné algoritmy                     2mIKV 2mAINu
  Str 14 50 2h c M-VII 1-AIN-121/15 Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia      1AIN3
  Stv 11 30 2h p M-IV  1-AIN-304/15 Úvod do umelej inteligencie                1mIKV 3AIN*

Mendelová Elena
  Pia 9 50 2h k I-9  1-MXX-491/15 Integrované vzdelávanie zdravotne postihnutých       FMFI 2up** 1k* 2pupI*

Mihálik Andrej
  Uto 11 30 2h c M-II  2-AIN-206/15 Matematické modelovanie a počítačová animácia fyzikálnych 1mAINg 1mAINv 1mINF* 2mINF*
  Uto 13 10 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS
  Stv 12 20 2h c M-II  2-AIN-206/15 Matematické modelovanie a počítačová animácia fyzikálnych 1mAINu 1mAINp 1mAINv
  Stv 14 50 2h c M-XII 1-AIN-160/15 Matematika (3) - Diskrétna matematika           2AIN3

Mráz Robert
  Stv 16 30 2h p B   1-AIN-168/15 Webové aplikácie v praxi                  3AIN* 1mINF* 2mINF*

Nagy Marek
  Uto 8 10 2h p I-23  2-AIN-272/15 Spracovanie digitálneho signálu              1mAINu
  Uto 9 50 2h c F1-248 2-AIN-272/15 Spracovanie digitálneho signálu              1mAINu
  Uto 16 30 2h k F1-248 1-AIN-510/15 Linux - princípy a prostriedky               2AIN1 2AIN2
  Stv 11 30 2h k F1-248 1-AIN-510/15 Linux - princípy a prostriedky               2AIN3 2INF* 2BIN*
  Stv 16 30 2h v I-H6  1-UIN-345/00 Linux                           3upI* 3pupI*

Náther Peter
  Str 14 50 2h c M-VII 1-AIN-121/15 Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia      1AIN3
  Stv 8 10 2h k M-IV  1-AIN-121/15 Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia      1AIN3
  Stv 14 50 2h c M-XII 1-AIN-160/15 Matematika (3) - Diskrétna matematika           2AIN3

Ostatníková Daniela
  Pon 15 40-18 00 p LF  2-IKV-123/00 Úvod do neurovedy (Fyziologicky ustav, Sasinkova 2)    1mIKV

Petrovič Pavel
  Pon 11 30 1h s A   1-AIN-132/12 Úvod do bakalárskej práce                 3AIN*
  Uto 9 50 2h p B   1-AIN-131/10 Tvorba informačných systémov                3AIN*
  Str 14 00 1h k FT-LAB 1-AIN-426/11 Aplikovaný robotický seminár                2AIN*
  Str 18 10 2h s FT-LAB 1-AIN-167/15 Praktický seminár robotiky                 2AIN*
  Pia 9 50 2h c I-H6  1-AIN-131/10 Tvorba informačných systémov                3AIN*
  Pia 11 30 2h c I-H6  1-AIN-131/10 Tvorba informačných systémov                3AIN*

Petrucha Jaroslav
  Uto 8 10 2h c M-V  1-AIN-105/15 Efektívne algoritmy a zložitosť              3AIN*

Pukancová Júlia D
  Pon 14 00 2h n I-23  PRED024 Akademické podporné centrum                   1AIN* 2AIN*
  Str 9 50 2h p F1-109 2-AIN-108/15 Výpočtová logika                      1mAIN**
  Str 15 40 2h c M-I  2-AIN-108/15 Výpočtová logika                      1mAIN**

Riečický Adam D
  Pon 18 10 2h c F1-248 1-AIN-301/15 Základy počítačovej grafiky a spracovanie obrazu      3AIN*
  Uto 11 30 2h c F1-248 1-MAT-570/15 Modelovacie a renderovacie techniky            3MATg 3INF* 3AIN*
  Uto 13 10 2h s I-23  DRS001 Seminár                             iDRS

Rybár Ján
  Uto 17 20 3h k I-8  3-IVI-019/15 Moderné metódy pedagogického výskumu (2)          iDRS
  Str 9 50 2h k I-8  1-AIN-408/15 Kognitívne laboratórium                  FMFI
  Stv 14 50 2h k F1-108 1-AIN-407/15 Kognitívne vedy: mozog a myseľ               FMFI
  Stv 18 10 2h s I-8  2-UXX-102/15 Kognitívna psychológia                   2muMAIN_k 1mu** 1pmupI* 1pmupM*

Šimko Alexander
  Pon 8 10 2h c M-II  1-AIN-305/15 Deduktívne databázy                    3AIN*
  Uto 14 50 2h p M-V  1-AIN-305/15 Deduktívne databázy                    3AIN*
  Str 9 50 2h p B   1-AIN-221/15 Databázy (1)                        2AIN*
             2-EFM-140/15 Databázy - SQL                       2mEMM*
  Str 14 50 2h c F1-248 1-AIN-221/15 Databázy (1)                        2AIN3 2mEMM*
  Str 16 30 2h c I-H6  1-AIN-221/15 Databázy (1)                        2AIN1 2AIN2 2mEMM*

Šiška Jozef
  Pon 8 10 2h c M-II  1-AIN-305/15 Deduktívne databázy                    3AIN*
  Uto 9 50 2h c I-H6  2-AIN-118/14 Programovanie v operačných systémoch            1mAINp
  Uto 14 50 2h p M-V  1-AIN-305/15 Deduktívne databázy                    3AIN*
  Str 11 30 2h k I-23  1-AIN-311/15 Embedded Linux                       3AIN*
  Stv 9 50 2h p F1   2-AIN-118/14 Programovanie v operačných systémoch            1mAINp

Šrol Jakub
  Uto 9 00 3h k I-9  2-IKV-116/15 Metodológia empirického výskumu              1mIKV

Takáč Martin
  Stv 9 50 4h k I-23  2-IKV-232/00 Kognitívna sémantika a kognitívna teória reprezentácie   2mIKV

Tomko Matúš D
  Str 14 50 2h c F1-248 1-AIN-221/15 Databázy (1)                        2AIN3 2mEMM*
  Str 16 30 2h c I-H6  1-AIN-221/15 Databázy (1)                        2AIN1 2AIN2 2mEMM*

Tuna Matúš D
  Pon 11 30 1h p I-9  2-IKV-105/15 Základy programovania                   1mIKV
  Str 16 30 2h c I-8  2-IKV-105/15 Základy programovania                   1mIKV
  Stv 18 10 2h c I-H6  1-AIN-168/15 Webové aplikácie v praxi                  3AIN* 1mINF* 2mINF*

Uhliarik Ivor D
  Str 14 50 2h c I-H6  1-AIN-171/10 Programovanie (3)                     2AIN1 2AIN2
  Str 16 30 2h c I-H3  1-AIN-171/10 Programovanie (3)                     2AIN3

Vinař Tomáš
  Uto 11 30 2h k B   2-INF-150/15 Strojové učenie                      1mAINu 1mINFb 1mIKV
  Uto 17 20 2h s M-VIII 2-AIN-251/10 Seminár z bioinformatiky (3)                1mINF* 2mINF*
             N-mBXX-001/15 Seminár z bioinformatiky 1                1pmB-GE 1pmC-BX 2pmB-GE 2pmC-BX
             2-AIN-505/10 Seminár z bioinformatiky (1)                1mINFb 2mINFb
  Str 18 10 2h p F1-328 2-INF-150/15 Strojové učenie                      1mAINu 1mINFb 1mIKV
  Stv 14 00 2h c F1-328 1-BIN-301/15 Metódy v bioinformatike                  1mAINu 1mINFb 3INF* 3BIN*
  Stv 15 40 2h p F1-328 2-AIN-501/00 Metódy v bioinformatike                  2pmC-BX 2pmB-GE 1pmB-GE 1pmC-BX 1mINFb 1mAINu 3INF* 3BIN*
             1-BIN-301/15 Metódy v bioinformatike                  2pmC-BX 2pmB-GE 1pmB-GE 1pmC-BX 1mINFb 1mAINu 3INF* 3BIN*
  Stv 17 20 2h c M-217 2-AIN-501/00 Metódy v bioinformatike                  2pmC-BX 2pmB-GE 1pmB-GE 1pmC-BX
  Stv 17 20 2h c F1-328 2-AIN-501/00 Metódy v bioinformatike                  2pmC-BX 2pmB-GE 1pmB-GE 1pmC-BX

Žižka Ján
  Stv 16 30 3h v M-IX  1-AIN-245/17 3D technológie, robotika a umelá inteligencia       3AIN*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
(KAMS)

Barančok Peter D
  Pon 9 50 2h c M-208 1-EFM-370/00 Finančná matematika                    3EFM1
  Pon 9 50 2h c M-XI  1-EFM-370/00 Finančná matematika                    3EFM1
  Stv 10 40 2h c M-208 1-EFM-370/00 Finančná matematika                    3EFM2
  Stv 10 40 2h c M-II  1-EFM-370/00 Finančná matematika                    3EFM2

Boďa Ján
  Pon 8 10 3h p B   1-EFM-120/17 Ekonómia (1)                        1EFM* 1MMN* 1PMA*
  Uto 15 40 3h k M-201 2-FFZa-203/15 Geodynamics                        1mFPE
  Stv 8 10 2h p F1-247 2-EFM-238/17 Politická ekonómia                     2mEMM*
  Stv 13 10 2h p M-201 2-FOZ-106/10 Nové obnoviteľné zdroje energie (1)            1mEOMo

Bokes Pavol
  Uto 8 10 2h c M-III 2-PMS-118/10 Markovovské procesy (1)                  1mPMS 1mMAT* 1mEMM*
  Str 8 10 2h p F1   2-EFM-236/15 Modelovanie biologických procesov             2mFBM 1mEMM*
  Stv 9 00 2h p M-IX  1-BMF-227/15 Pravdepodobnosť a štatistika                2BMF 2OZE
  Stv 10 40 2h c M-IX  1-BMF-227/15 Pravdepodobnosť a štatistika                2BMF 2OZE

Brunovský Pavol
  Pon 12 20 2h p F1-108 1-EFM-350/00 Mikroekonómia                       3EFM*

Fila Marek
  Pon 9 50 2h p M-VIII 2-MAT-114/15 Integrálne transformácie a špeciálne funkcie        2mPMS 1mMATa* 2mMATn* 2mEMM*

Filová Lenka
  Stv 8 10 2h p F1   2-EFM-151/15 Viacrozmerné štatistické analýzy (1)            1mEMM*
  Stv 14 00 2h c M-217 2-EFM-151/15 Viacrozmerné štatistické analýzy (1)            1mEMM2
  Stv 15 40 2h c M-217 2-EFM-151/15 Viacrozmerné štatistické analýzy (1)            1mEMM1
  Pia 13 10 3h p M-IX  2-INF-175/15 Pravdepodobnosť a štatistika                1mINFb 1mINFt 1mIKV 3INF* 3AIN* 3BIN*

Guba Peter
  Uto 16 30 2h p F1-218 1-FYZ-476/15 Fyzika kontinua                      3FYZ*
  Str 9 50 2h p M-II  2-EFM-152/15 Princípy matematického modelovania v prírodných a technick 2mMATa 1mPMS 1mEMM*
  Str 13 10 2h p F1-218 1-FYZ-476/15 Fyzika kontinua                      3FYZ*

Halická Margaréta
  Pon 12 20 2h p F1-247 2-EFM-118/15 Optimálne riadenie (1)                   1mEMM*
  Uto 14 00 2h s F1-109 1-EFM-911/15 Seminár k bakalárskej práci                3EFM*
  Stv 12 20 2h c F1-328 2-EFM-118/15 Optimálne riadenie (1)                   1mEMM*

Hojčka Michal D
  Pon 11 30 2h c M-IV  1-EFM-210/00 Matematická analýza (3)                  2PMA*
  Str 9 50 2h c M-201 1-EFM-530/00 Cvičenie z matematickej analýzy (3)            2PMA*

Hurban Martin D
  Uto 15 40 2h c M-III 1-EFM-321/00 Cvičenia z nelineárneho programovania           3EFM1
             2-MAT-311/15 Nelineárne programovanie                  1mMATn*
  Uto 17 20 2h c M-III 1-EFM-321/00 Cvičenia z nelineárneho programovania           3EFM2

Janková Katarína
  Uto 9 50 2h p M-X  2-PMS-118/10 Markovovské procesy (1)                  1mPMS 1mMAT* 1mEMM*
  Uto 14 50 2h p M-X  1-PMA-760/00 Teória náhodného výberu                  3PMA**
  Str 9 50 2h s M-IX  2-PMS-125/00 Seminár z matematickej štatistiky (1)           2mPMS
  Stv 9 50 2h p A   1-MAT-281/00 Pravdepodobnosť a štatistika (1)              2MAT***
  Stv 14 50 2h p M-XI  1-PMA-540/00 Modely v zdravotnom poistení                3EFM* 3PMA*
  Stv 16 30 1h c M-XI  1-PMA-540/00 Modely v zdravotnom poistení                3EFM* 3PMA*

Jurča Pavol
  Pon 16 30 2h p F2   1-EFM-280/00 Peniaze a bankovníctvo                   2EFM*

Kilianová Soňa
  Str 13 10 2h p M-208 1-EFM-565/15 Matematický software                    2EFM1
  Str 14 50 2h p M-208 1-EFM-565/15 Matematický software                    2EFM2
  Stv 12 20 2h c M-208 2-EFM-118/15 Optimálne riadenie (1)                   1mEMM*

Kollár Martin
  Uto 14 50 2h p A   1-EFM-110/00 Matematická analýza (1)                  1EFM*
  Uto 16 30 2h c F1-109 1-EFM-530/00 Cvičenie z matematickej analýzy (3)            2EFM1
  Str 14 50 2h p B   1-EFM-110/00 Matematická analýza (1)                  1EFM*
  Str 16 30 2h c M-IV  1-EFM-510/00 Cvičenie z matematickej analýzy (1)            1EFM1
  Pia 9 50 2h c M-I  1-EFM-110/00 Matematická analýza (1)                  1EFM1
  Pia 11 30 2h c M-I  1-EFM-210/00 Matematická analýza (3)                  2EFM1

Kollár Richard
  Uto 11 30 2h c M-IV  1-MMN-261/10 Obyčajné diferenciálne rovnice               3MMN2

Komadel Ján D
  Pon 8 10 2h c M-IV  1-MMN-331/10 Finančná matematika                    3MMN1
  Pon 8 10 2h c M-208 1-MMN-331/10 Finančná matematika                    3MMN1
  Stv 16 30 2h c M-I  1-MMN-331/10 Finančná matematika                    3MMN2
  Stv 16 30 2h c I-H3  1-MMN-331/10 Finančná matematika                    3MMN2

Kossaczká Ľubica
  Str 8 10 2h c M-IX  1-EFM-110/00 Matematická analýza (1)                  1EFM2
  Str 9 50 2h c M-III 1-EFM-530/00 Cvičenie z matematickej analýzy (3)            2EFM2
  Pia 8 10 2h c M-II  1-EFM-510/00 Cvičenie z matematickej analýzy (1)            1EFM2
  Pia 10 40 2h c M-IX  1-EFM-210/00 Matematická analýza (3)                  2EFM2

Kováč Jozef D
  Stv 8 10 2h v I-H3  2-PMS-222/15 Programovanie v softvéri SAS                2mEMM* 12mPMS
  Stv 12 20 1h c M-XI  1-MAT-281/00 Pravdepodobnosť a štatistika (1)              2EFM1
  Stv 13 10 1h c M-IV  1-MAT-281/00 Pravdepodobnosť a štatistika (1)              2EFM2

Krajčovič Dušan
  Pon 10 40 2h k F1-108 1-EFM-230/15 Maticový počet                       2EFM*
  Pon 12 20 2h c M-III 1-EFM-511/15 Úvod do vysokoškolskej matematiky (1)           1EFM2
  Pon 16 30 2h c F1-328 1-EFM-511/15 Úvod do vysokoškolskej matematiky (1)           1EFM1
  Uto 9 50 2h p F1-247 1-EFM-511/15 Úvod do vysokoškolskej matematiky (1)           1EFM*
  Str 11 30 2h s F1-247 1-EFM-235/15 Seminár z maticového počtu                 2EFM*

Leššová Lívia D
  Stv 11 30 1h c F1-328 1-MAT-281/00 Pravdepodobnosť a štatistika (1)              2MMN1
  Stv 12 20 1h c M-IX  1-MAT-281/00 Pravdepodobnosť a štatistika (1)              2MMN2
  Stv 13 10 1h c M-IX  1-MAT-281/00 Pravdepodobnosť a štatistika (1)              2MAT**
  Stv 18 10 1h c M-XII 2-INF-175/15 Pravdepodobnosť a štatistika                1mINFb 1mINFt 1mIKV 3INF* 3AIN* 3BIN*

Mačutek Ján
  Pon 9 00 2h c I-H3  2-MMN-106/15 Počítačová štatistika                   1mMMN*
  Pon 10 40 2h p M-IX  2-PMS-101/00 Náhodné procesy (1)                    1mPMS
  Pon 12 20 2h p M-IX  2-PMS-218/13 Teória spoľahlivosti                    1mPMS
  Str 8 10 2h p M-216 2-PMS-130/10 Analýza kategoriálnych dát                 2mPMS
  Stv 9 50 2h p B2-304 1-UMA-302/15 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (1)        3upM* 3pupM*

Melicherčík Igor
  Pon 9 50 2h p F1-247 2-EFM-104/17 Stochastický kalkulus a aplikácie             1mEMM*
  Uto 9 50 2h s F1-108 2-EFM-920/00 Diplomový seminár                     2mEMM*
  Str 16 30 1h p F1-109 2-EFM-104/17 Stochastický kalkulus a aplikácie             1mEMM*
  Str 17 20 1h c F1-109 2-EFM-104/17 Stochastický kalkulus a aplikácie             1mEMM*
  Stv 13 10 2h p F1   1-EFM-370/00 Finančná matematika                    3EFM*
             1-MMN-331/10 Finančná matematika                    3MMN*

Mikulová Miroslava
  Pon 16 30 2h p M-XI  2-PMS-161/12 Vybrané aspekty z legislatívy poisťovníctva        12mPMS

Náther Andrej
  Uto 8 10 2h p M-XI  1-PMA-510/00 Základy matematickej štatistiky              3PMA**
  Uto 13 10 2h p M-X  1-PMA-520/00 Teória pravdepodobnosti (1)                3PMA**
  Str 8 10 2h p M-XI  1-PMA-510/00 Základy matematickej štatistiky              3PMA**
  Str 9 50 2h p M-XI  1-PMA-530/00 Všeobecná teória poistenia                 3PMA*
             2-EFM-201/15 Poisťovníctvo                       2mEMM*
  Str 11 30 2h p M-X  2-PMS-141/15 Teória pravdepodobnosti                  1mPMS

Noška Rastislav
  Pon 16 30 2h p M-XI  2-PMS-161/12 Vybrané aspekty z legislatívy poisťovníctva        12mPMS

Pastor Karol
  Uto 15 40 2h p M-XII 2-EFM-127/00 Matematické modely v demografii              1mPMS 1mEMM*

Pázman Andrej
  Pon 9 50 2h s M-XII DRS031 Seminár z pravdepodobnosti a štatistiky             mDRS
  Uto 11 30 2h p M-VII 2-PMS-107/15 Regresné modely (1)                    1mPMS
  Str 11 30 2h p M-VIII 2-PMS-213/00 Bayesovská štatistika                   2mPMS

Pekár Ján
  Stv 14 00 2h p F1-109 2-EFM-105/00 Teória nekooperatívnych hier                1mEMM* 2mEMM*

Potocký Rastislav
  Str 13 10 2h s M-216 DRS001 Seminár                             mDRS
  Str 14 50 2h p M-X  2-PMS-115/10 Viacrozmerné štatistické analýzy (1)            1mPMS
  Stv 9 50 2h p M-X  2-EFM-201/15 Poisťovníctvo                       2mEMM*
             1-PMA-310/00 Poistná matematika (1)                   3PMA*

Priesol Richard D
  Uto 16 30 2h c M-X  1-EFM-121/15 Lineárna algebra a geometria (1)              1EFM1
  Uto 18 10 2h c M-X  1-EFM-121/15 Lineárna algebra a geometria (1)              1EFM2

Quittner Pavol
  Stv 8 10 2h p M-201 2-MAT-115/12 Funkcionálna analýza                    1mMATa*
  Stv 9 50 2h c M-201 2-MAT-115/12 Funkcionálna analýza                    1mMATa*
  Stv 14 00 3h s M-223 DRS020 Seminár o diferenciálnych rovniciach a dynamických systémoch   mDRS

Rosa Samuel D
  Uto 8 10 2h c M-IX  1-EFM-350/00 Mikroekonómia                       3EFM2
  Uto 9 50 2h c M-IX  1-EFM-350/00 Mikroekonómia                       3EFM1
  Str 14 50 2h p M-XII 1-PMA-215/15 Maticová algebra pre štatistikov              2PMA*
  Str 16 30 2h c M-XII 1-PMA-215/15 Maticová algebra pre štatistikov              2PMA*

Rošťáková Zuzana D
  Pia 8 10 2h c M-X  1-UMA-302/15 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (1)        3upM* 3pupM*

Somorčík Ján
  Pon 8 10 2h c M-IX  2-PMS-141/15 Teória pravdepodobnosti                  1mPMS
  Uto 8 10 2h p M-208 1-EFM-340/13 Počítačová štatistika                   3EFM1
  Uto 9 50 2h p M-208 1-EFM-340/13 Počítačová štatistika                   3EFM2 2mINFb
  Str 8 10 2h p F1-247 1-EFM-330/00 Štatistické metódy                     3EFM*

Stehlíková Beáta
  Pon 16 30 2h c M-208 2-EFM-102/15 Časové rady                        1mEMM2
  Uto 12 20 2h c M-208 2-EFM-107/15 Parciálne diferenciálne rovnice              1mEMM1
  Uto 12 20 2h c M-XI  2-EFM-107/15 Parciálne diferenciálne rovnice              1mEMM1
  Uto 14 00 2h c M-208 2-EFM-102/15 Časové rady                        1mEMM1
  Stv 9 50 2h p F1-109 2-EFM-102/15 Časové rady                        1mEMM*
  Stv 15 40 2h c M-208 2-EFM-107/15 Parciálne diferenciálne rovnice              1mEMM2
  Stv 15 40 2h c M-VII 2-EFM-107/15 Parciálne diferenciálne rovnice              1mEMM2

Sternműllerová Katarína D
  Uto 14 00 2h c M-III 2-PMS-107/15 Regresné modely (1)                    1mPMS

Szűcs Gábor
  Uto 13 10 2h p F1-247 1-PMA-210/00 Finančná matematika (1)                  2PMA*
  Uto 14 50 2h c F1-247 1-PMA-210/00 Finančná matematika (1)                  2PMA*
  Uto 16 30 2h c F2   2-PMS-115/10 Viacrozmerné štatistické analýzy (1)            1mPMS
  Str 11 30 2h c M-XI  1-PMA-530/00 Všeobecná teória poistenia                 3PMA*
             2-EFM-217/11 Cvičenia z poisťovníctva                  2mEMM*
  Str 13 10 2h s B   2-EFM-153/17 Finančníctvo a poisťovníctvo v praxi (1)          1mEMM* 2mEMM* 12mPMS
  Stv 11 30 2h c F1-109 1-PMA-310/00 Poistná matematika (1)                   3PMA*

Ševčovič Daniel
  Pon 8 10 2h p A   1-EFM-210/00 Matematická analýza (3)                  2PMA* 2EFM*
  Uto 9 50 2h s F1-108 2-EFM-920/00 Diplomový seminár                     2mEMM*
  Str 8 10 2h p B   1-EFM-210/00 Matematická analýza (3)                  2PMA* 2EFM*
  Str 11 30 2h p F1-109 2-EFM-107/15 Parciálne diferenciálne rovnice              1mEMM*

Tóth Ján
  Uto 12 20 4h s NBS  2-EFM-218/16 Makroekonomický vývoj a hospodárske politiky na Slovensku 1mEMM* 2mEMM*

Trnovská Mária
  Uto 11 30 2h p F1-108 1-EFM-320/15 Nelineárne programovanie                  3EFM*
             2-MAT-311/15 Nelineárne programovanie                  1mMATn*
  Pia 8 10 2h c M-I  1-EFM-515/00 Cvičenie z algebry a geometrie (1)             1EFM1
  Pia 9 50 2h c M-II  1-EFM-515/00 Cvičenie z algebry a geometrie (1)             1EFM2


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra experimentálnej fyziky
(KEF)

.KEFUcitel1 
  Uto 9 00 6h l F2-KEF 2-FOL-211/15 Špeciálne praktikum z fyziky laserov            2mFOS
  Stv 9 00 4h l F2-KEF 2-FFP-123/15 Semestrálny projekt                    1mFFP

.KEFUcitel2 
  Uto 12 20 4h l F2-KEF 2-FFP-915/15 Diplomová práca (2)                    2mFFP

Anguš Michal
  Uto 9 50 2h k F2-167 2-FOL-113/15 Stavba atómov a molekúl                  1mFOS
  Str 8 10 3h c F2-167 2-FOL-225/15 Experimentálne metódy v optike a spektroskopii       1mFOS
  Stv 9 00 1h c F2-167 2-FOL-113/15 Stavba atómov a molekúl                  1mFOS
  Stv 14 00 3h p F2-s168 2-FOL-225/15 Experimentálne metódy v optike a spektroskopii      1mFOS

Čermák Peter
  Pon 10 40 3h l F2-167 2-FOL-107/00 Praktikum z optiky                     1mFOS
  Pon 11 30 2h p F2-167 1-UFY-210/00 Vlnenie a optika                      2upMAFY 2pupCHFY
  Pon 13 10 4h p F2-s168 3-FFP-001/00 Experimentálne vademecum                 1DRSFYZ
  Pia 11 30 1h p F2-126 1-UFY-210/00 Vlnenie a optika                      2upMAFY 2pupCHFY
  Pia 12 20 1h c F2-126 1-UFY-210/00 Vlnenie a optika                      2upMAFY 2pupCHFY

Danko Marián
  Pon 16 30 3h l F1-222 1-OZE-211/15 Praktikum I                        2FYZ1

Dvoranová Mária D
  Str 14 00 4h l F2-288 1-AIN-140/16 Princípy počítačov - hardvér (skupiny sa striedajú)    1AIN2

Gregor Maroš
  Str 14 00 4h l F2-292 1-AIN-140/16 Princípy počítačov - hardvér (skupiny sa striedajú)    1AIN1

Greguš Ján
  Pon 10 40 3h l F2-167 2-FOL-107/00 Praktikum z optiky                     1mFOS
  Uto 14 00 4h l F2-292 1-AIN-140/16 Princípy počítačov - hardvér (rozdelené na 2 skupiny, stri 1AIN3
  Str 8 10 3h l F1-225 1-OZE-311/15 Praktikum III (optika v F1-225 a atomova a jadrova v F1-26 3FYZ*
  Str 11 30 2h p A   1-AIN-140/16 Princípy počítačov - hardvér                1AIN*
  Stv 12 20 3h l F1-225 1-OZE-311/15 Praktikum III (optika v F1-225 a atomova a jadrova fv F1-2 3FYZ**

Hlubina Richard
  Str 9 00 2h p F2-272 2-FTL-205/15 Fyzika mnohých častíc                   2mFTL 2mFTF
  Stv 13 10 2h p F2-223 2-FTL-205/15 Fyzika mnohých častíc                   2mFTL 2mFTF

Horňáčková Michaela
  Uto 9 50 2h k F2-167 2-FOL-113/15 Stavba atómov a molekúl                  1mFOS
  Stv 9 00 1h c F2-167 2-FOL-113/15 Stavba atómov a molekúl                  1mFOS
  Stv 9 50 3h p F2-167 2-FOL-101/15 Fyzika laserov                       1mFOS

Klas Matej
  Pia 9 50 3h l F2-295 2-FOL-116/15 Základy elektroniky                    3FYZ1 3BMF

Kocifaj Miroslav
  Uto 14 50 2h p F2-167 2-FOL-202/13 Rozptyl svetla malými časticami              2mFOS

Kohulák Oto D
  Pon 8 10 3h l F2-T3 1-FYZ-667/15 Počítačové simulácie vo fyzike               3FYZ*
             2-FTL-110/15 Využitie počítačových simulácií vo fyzike kondenzovaných l 1mFTL 1mFTF
  Pon 18 10 2h p F2-KEF 2-FEL-203/00 Mikroprocesorové systémy                  2mFTL
  Str 12 20 2h c F2-T3 1-FYZ-212/15 Základy programovania                   2FYZ1
  Str 15 40 2h c F2-T3 1-FYZ-212/15 Základy programovania                   2FYZ1

Kováčik Dušan
  Stv 14 50 2h v F2-051 2-FFP-234/15 Plazmochemické metódy povrchových úprav          2mFFP
  Stv 17 20 3h l F1-222 1-OZE-211/15 Praktikum I                        2FYZ1
  Pia 9 00 3h l F1-223 1-OZE-211/15 Praktikum I                        2FYZ2

Kundracik František
  Pon 9 50 2h p F2   1-FYZ-211/17 Elektromagnetizmus a optika                2FYZ**
  Uto 9 50 2h k F2-272 2-UFY-212/15 Elektronika a komunikácia pre učiteľov           2muMAFY
  Uto 13 10 2h p F2   1-FYZ-212/15 Základy programovania                   2FYZ**
  Str 10 40 3h p F2-223 2-FOL-116/15 Základy elektroniky                    1mFOS 3FYZ**
  Str 14 00 2h p F2   1-FYZ-211/17 Elektromagnetizmus a optika                2FYZ**
  Stv 13 10 2h p F2   1-FYZ-211/17 Elektromagnetizmus a optika                2FYZ**

Kúš Peter
  Uto 11 30 2h p F2-272 2-FTL-109/15 Vybrané technológie vo fyzike tuhých látok         1mFTL
  Uto 13 10 1h c F2-272 2-FTL-109/15 Vybrané technológie vo fyzike tuhých látok         1mFTL

Maheľ Michal
  Pon 9 50 2h p F2-223 2-FTL-203/15 Magnetické vlastnosti tuhých látok a supravodivosť     2mFTF 2mFTL
  Uto 10 40 2h p F2-223 2-FTL-203/15 Magnetické vlastnosti tuhých látok a supravodivosť     2mFTF 2mFTL
  Str 13 10 2h c F2-223 2-FTL-203/15 Magnetické vlastnosti tuhých látok a supravodivosť     2mFTF 2mFTL

Markoš Peter
  Pon 9 50 2h p F2   1-FYZ-211/17 Elektromagnetizmus a optika                2FYZ**
  Uto 14 00 3h p F2-272 2-FTL-110/15 Využitie počítačových simulácií vo fyzike kondenzovaných l 1mFTF 1mFTL
             1-FYZ-667/15 Počítačové simulácie vo fyzike               3FYZ*
  Str 14 00 2h p F2   1-FYZ-211/17 Elektromagnetizmus a optika                2FYZ**
  Stv 13 10 2h p F2   1-FYZ-211/17 Elektromagnetizmus a optika                2FYZ**

Martoňák Roman
  Pon 12 20 2h p F2-272 2-FTL-107/15 Štruktúra a mechanické vlastnosti tuhých látok       1mEOMo 1mFTF 1mFTL
  Uto 14 00 3h p F2-272 2-FTL-110/15 Využitie počítačových simulácií vo fyzike kondenzovaných l 1mFTF 1mFTL
             1-FYZ-667/15 Počítačové simulácie vo fyzike               3FYZ*
  Str 11 30 2h p F2-272 2-FTL-107/15 Štruktúra a mechanické vlastnosti tuhých látok       1mEOMo 1mFTF 1mFTL

Matejčík Štefan
  Pon 16 30 2h p F2-051 2-FFP-213/15 Analytické metódy vo fyzike plazmy             2mFFP
  Pon 18 10 1h c F2-051 2-FFP-213/15 Analytické metódy vo fyzike plazmy             2mFFP
  Uto 9 00 2h p F2-051 2-FFP-109/15 Vákuová fyzika a technika                 1mFFP 1mFTL
  Str 9 00 2h p F2-051 2-FFP-104/00 Elementárne procesy v plazme                2mFFP
  Stv 12 20 2h s F2-051 2-FFP-231/10 Diplomový seminár (1)                   2mFFP
  Stv 14 00 1h s F2-051 3-FFP-012/15 Seminár pracoviska (1)                   fDRS

Medvecká Veronika
  Pon 11 30 3h l F1-223 1-OZE-211/15 Praktikum I                        2OZE

Melicherová Dominika D
  Str 12 20 2h c F2-T3 1-FYZ-212/15 Základy programovania                   2FYZ1
  Str 15 40 2h c F2-T3 1-FYZ-212/15 Základy programovania                   2FYZ1

Mesároš Vladimír
  Str 14 00 3h p F2-167 2-FOL-115/15 Optika a lasery                      1mFFP 1mFOS
  Stv 9 50 3h p F2-167 2-FOL-101/15 Fyzika laserov                       1mFOS

Moravský Ladislav
  Pon 11 30 3h l F1-222 1-OZE-211/15 Praktikum I                        2OZE
  Uto 14 00 4h l F2-292 1-AIN-140/16 Princípy počítačov - hardvér (rozdelené na 2 skupiny, stri 1AIN3

Moško Martin
  Pon 8 10 2h p F2-223 2-FTL-224/15 Mezoskopická fyzika a kvantová elektronika         2mFTF 2mFTL
  Stv 9 00 2h p F2-223 2-FTL-224/15 Mezoskopická fyzika a kvantová elektronika         2mFTL 2mFTF

Omasta Samuel D
  Uto 10 40 1h c F2-051 2-FFP-109/15 Vákuová fyzika a technika                 1mFFP 1mFTL
  Stv 9 00 3h l F1-222 1-OZE-211/15 Praktikum I                        2FYZ2

Országh Juraj
  Pon 8 10 3h l F2-295 2-FOL-116/15 Základy elektroniky                    3FYZ2 3OZE 1mFOS
  Pon 16 30 3h l F1-223 1-OZE-211/15 Praktikum I                        2FYZ1
  Stv 9 00 3h l F1-223 1-OZE-211/15 Praktikum I                        2FYZ2

Papp Peter
  Pon 9 50 2h p F2-051 2-FFP-204/15 Modelovanie vo fyzike plazmy                1mFFP
  Pon 11 30 1h c F2-051 2-FFP-204/15 Modelovanie vo fyzike plazmy                1mFFP
  Str 9 50 2h c F2-T3 1-FYZ-212/15 Základy programovania                   2OZE
  Stv 9 50 2h c F2-T3 1-FYZ-212/15 Základy programovania                   2FYZ2

Plecenik Andrej
  Uto 9 00 2h p F2-223 2-FTL-204/15 Diagnostické metódy vo fyzike tuhých látok         2mFTL 2mFFP 2mEOMo
  Stv 10 40 2h p F2-223 2-FTL-204/15 Diagnostické metódy vo fyzike tuhých látok         2mFTL 2mFFP 2mEOMo

Plecenik Tomáš
  Str 8 10 2h p F2-223 2-FTL-114/00 Meracie metódy vo fyzike tuhých látok           1mFTL 2mEOMo
  Str 14 00 4h l F2-288 1-AIN-140/16 Princípy počítačov - hardvér (skupiny sa striedajú)    1AIN2

Plesch Martin
  Pon 16 30 2h p M-II  2-INF-173/13 Kvantové spracovanie informácie              3INF* 1mINF* 2mINF*

Roch Tomáš
  Pon 14 50 3h p Ch1-2 N-bCXX-018/15 Základy fyziky                      1pCH*
             N-bBXX-081/15 Fyzika                          2pMB
  Stv 13 10 2h p M-201 2-FOZ-106/10 Nové obnoviteľné zdroje energie (1)            1mEOMo

Sabo Martin
  Pon 16 30 2h p F2-051 2-FFP-213/15 Analytické metódy vo fyzike plazmy             2mFFP
  Pon 18 10 1h c F2-051 2-FFP-213/15 Analytické metódy vo fyzike plazmy             2mFFP

Senderáková Dagmar
  Pon 13 10 1h s F2-167 2-FOL-921/15 Diplomový seminár (1)                   2mFOS
  Str 10 40 2h p F2-167 2-FOL-208/15 Fotonika                          2mFOS
  Str 12 20 1h c F2-167 2-FOL-208/15 Fotonika                          2mFOS
  Str 14 00 3h p F2-167 2-FOL-115/15 Optika a lasery                      1mFFP 1mFOS

Staňo Ľubomír D
  Uto 10 40 1h c F2-051 2-FFP-109/15 Vákuová fyzika a technika                 1mFFP 1mFTL

Stano Michal
  Uto 14 00 2h p F2-051 2-FFP-101/15 Fyzika plazmy (1)                     1mFFP 1mFOS
  Uto 15 40 1h c F2-051 2-FFP-101/15 Fyzika plazmy (1)                     1mFFP 1mFOS

Šiffalovič Peter
  Stv 15 40 2h p F2-167 2-FOL-217/15 Analýza povrchov a tenkých vrstiev pomocou elektromagnetic 2mFOS
  Pia 8 10 2h p F2-167 3-FOS-008/15 Fyzika ultrarýchlych dejov                 2DRSFYZ

Štefík Ondrej D
  Str 17 20 2h c F2-T3 1-FYZ-212/15 Základy programovania                   2BMF
  Pia 10 40 2h c F2-T3 1-FYZ-212/15 Základy programovania                   2FYZ2

Tóth Ondrej D
  Pon 16 30 2h c F2-223 2-FTL-107/15 Štruktúra a mechanické vlastnosti tuhých látok       1mFTL 1mFTF 1mEOMo
  Pon 18 10 2h p F2-KEF 2-FEL-203/00 Mikroprocesorové systémy                  2mFTL

Veis Pavel
  Pon 11 30 2h p F2-167 1-UFY-210/00 Vlnenie a optika                      2upMAFY 2pupCHFY
  Pon 13 10 1h s F2-167 2-FOL-921/15 Diplomový seminár (1)                   2mFOS
  Uto 11 30 2h p F2-167 3-FOS-021/10 Laserová spektroskopia                   1DRSFYZ
  Uto 13 10 2h s F2-167 3-FOS-102/15 Seminár pracoviska (1)                   2DRSFYZ
  Str 10 40 2h p F2-051 2-FFP-111/00 Diagnostika plazmy                     1mFFP
  Str 14 00 3h p F2-167 2-FOL-115/15 Optika a lasery                      1mFFP 1mFOS
  Stv 9 00 4h n F2-KEF 2-FFP-915/15 Diplomová práca (2)                    2mFOS
  Stv 9 50 3h p F2-167 2-FOL-101/15 Fyzika laserov                       1mFOS
  Stv 13 10 3h p F2-167 1-FYZ-804/15 Úvod do optiky a laserov                  3FYZ*
  Pia 11 30 1h p F2-126 1-UFY-210/00 Vlnenie a optika                      2upMAFY 2pupCHFY
  Pia 12 20 1h c F2-126 1-UFY-210/00 Vlnenie a optika                      2upMAFY 2pupCHFY
  Pia 13 10 3h c F2-167 1-FYZ-804/15 Úvod do optiky a laserov                  3FYZ*

Vojtek Pavel
  Pon 9 00 2h p F2-167 2-FOL-233/00 Laserová technika                     2mFOS
  Pon 10 40 3h l F2-167 2-FOL-107/00 Praktikum z optiky                     1mFOS
  Str 8 10 3h l F1-225 1-OZE-311/15 Praktikum III (optika v F1-225 a atomova a jadrova v F1-26 3FYZ*
  Stv 12 20 3h l F1-225 1-OZE-311/15 Praktikum III (optika v F1-225 a atomova a jadrova fv F1-2 3FYZ**
  Pia 9 50 4h s F2-167 XXXPRED002 XRezerva2                          

Volkov Serhii D
  Str 14 00 4h l F2-292 1-AIN-140/16 Princípy počítačov - hardvér (skupiny sa striedajú)    1AIN1

Zábudlá Zuzana
  Pon 10 40 3h l F2-167 2-FOL-107/00 Praktikum z optiky                     1mFOS
  Str 8 10 3h l F1-225 1-OZE-311/15 Praktikum III (optika v F1-225 a atomova a jadrova v F1-26 3FYZ*
  Stv 12 20 3h l F1-225 1-OZE-311/15 Praktikum III (optika v F1-225 a atomova a jadrova fv F1-2 3FYZ**

Zahoran Miroslav
  Pon 9 00 6h l F2-KEF 2-FFP-211/00 Špeciálne praktikum z fyziky plazmy            2mFFP
  Pon 16 30 2h p F2-051 2-FFP-213/15 Analytické metódy vo fyzike plazmy             2mFFP
  Pon 18 10 1h c F2-051 2-FFP-213/15 Analytické metódy vo fyzike plazmy             2mFFP
  Uto 9 00 2h p F2-223 2-FTL-204/15 Diagnostické metódy vo fyzike tuhých látok         2mFTL 2mFFP 2mEOMo
  Uto 12 20 2h p F2-051 3-FFP-011/15 Moderné plazmové technológie                2DRSFYZ
  Str 12 20 2h p F2-051 2-FFP-205/15 Využitie plazmy                      2mFFP
  Str 14 00 1h c F2-051 2-FFP-205/15 Využitie plazmy                      2mFFP
  Stv 9 50 2h p F2-051 3-FFP-009/15 Modifikácia povrchov nízkoteplotnou plazmou        2DRSFYZ
  Stv 10 40 2h p F2-223 2-FTL-204/15 Diagnostické metódy vo fyzike tuhých látok         2mFTL 2mFFP 2mEOMo
  Stv 12 20 2h l F2-KEF 3-FFP-009/15 Modifikácia povrchov nízkoteplotnou plazmou        2DRSFYZ

Zahoranová Anna
  Pon 16 30 2h p F2-051 2-FFP-213/15 Analytické metódy vo fyzike plazmy             2mFFP
  Pon 18 10 1h c F2-051 2-FFP-213/15 Analytické metódy vo fyzike plazmy             2mFFP
  Uto 12 20 2h p F2-051 3-FFP-011/15 Moderné plazmové technológie                2DRSFYZ
  Str 12 20 2h p F2-051 2-FFP-205/15 Využitie plazmy                      2mFFP
  Str 14 00 1h c F2-051 2-FFP-205/15 Využitie plazmy                      2mFFP
  Stv 9 00 3h l F1-222 1-OZE-211/15 Praktikum I                        2FYZ2
  Stv 12 20 2h s F2-051 2-FFP-231/10 Diplomový seminár (1)                   2mFFP
  Stv 14 00 1h s F2-051 3-FFP-012/15 Seminár pracoviska (1)                   fDRS
  Stv 14 50 2h v F2-051 2-FFP-234/15 Plazmochemické metódy povrchových úprav          2mFFP


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra informatiky
(KI)

Anderle Michal
  Uto 14 50 2h c I-H6  1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++                 1INF**

Brejová Bronislava
  Pon 9 50 2h p F1-328 1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++                 1INF**
  Uto 17 20 2h s M-VIII 2-AIN-251/10 Seminár z bioinformatiky (3)                1mINF* 2mINF*
             N-mBXX-001/15 Seminár z bioinformatiky 1                1pmB-GE 1pmC-BX 2pmB-GE 2pmC-BX
             2-AIN-505/10 Seminár z bioinformatiky (1)                1mINFb 2mINFb
  Str 9 50 2h p F1-328 1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++                 1INF**
  Str 11 30 2h s M-II  1-BIN-921/15 Bakalársky seminár (1)                   3BIN*
             1-INF-911/15 Bakalársky seminár (1)                   3INF*
  Stv 14 00 2h c F1-328 1-BIN-301/15 Metódy v bioinformatike                  1mAINu 1mINFb 3INF* 3BIN*
  Stv 15 40 2h p F1-328 2-AIN-501/00 Metódy v bioinformatike                  2pmC-BX 2pmB-GE 1pmB-GE 1pmC-BX 1mINFb 1mAINu 3INF* 3BIN*
             1-BIN-301/15 Metódy v bioinformatike                  2pmC-BX 2pmB-GE 1pmB-GE 1pmC-BX 1mINFb 1mAINu 3INF* 3BIN*
  Stv 17 20 2h c M-217 2-AIN-501/00 Metódy v bioinformatike                  2pmC-BX 2pmB-GE 1pmB-GE 1pmC-BX
  Stv 17 20 2h c F1-328 2-AIN-501/00 Metódy v bioinformatike                  2pmC-BX 2pmB-GE 1pmB-GE 1pmC-BX

Ďuriš Pavol
  Uto 9 50 3h p M-I  1-INF-167/15 Výpočtová zložitosť a vypočítateľnosť           3INF* 3BIN*
  Uto 13 10 2h c M-VI  1-INF-167/15 Výpočtová zložitosť a vypočítateľnosť           3INF* 3BIN*
  Str 11 30 2h p M-I  3-INF-001/15 Teoretické základy informatiky               1DRSINF

Forišek Michal
  Uto 14 50 2h p M-II  1-INF-220/00 Algoritmy a dátové štruktúry                2INF* 2BIN*
  Stv 9 50 3h p M-VII 2-INF-267/15 Pokročilé efektívne algoritmy               1mINF* 2mINF*
  Stv 14 00 2h p M-VII 1-INF-220/00 Algoritmy a dátové štruktúry                2INF* 2BIN*
  Pia 13 10 4h c I-H3  1-INF-810/15 Rýchlostné programovanie (1)                1INF* 1AIN*
             1-INF-820/15 Rýchlostné programovanie (3)                2INF*
             1-INF-830/00 Rýchlostné programovanie (5)                3INF*

Hudec Roman
  Str 9 50 2h c M-217 2-INF-176/15 UNIX pre administrátorov                  2mINFb 2mINFp 2mINFs 3INF*
  Str 11 30 2h c M-217 2-INF-176/15 UNIX pre administrátorov                  1mINFb 1mINFp 1mINFs 3AIN*

Janáček Jaroslav
  Str 14 50 2h v F1-328 1-MAT-230/15 Operačné systémy a počítačové siete            2MAT* 2MMN*
  Stv 9 50 2h p B   2-INF-176/15 UNIX pre administrátorov                  1mINFs 1mINFb 1mINFp 2mINFp 2mINFb 3INF* 3AIN* 2mINFs*
  Stv 14 00 2h p A   2-INF-183/15 Počítačové siete (2)                    1mINFp 2mINFp 3INF* 3AIN* 1mINFs* 2mINFs*
  Stv 15 40 2h c M-T1  2-INF-183/15 Počítačové siete (2)                    1mINFp 2mINFp 3INF* 3AIN* 1mINFs* 2mINFs*

Katreniaková Jana
  Pon 9 50 2h p F1-328 1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++                 1INF**
  Pon 12 20 2h c F1-248 1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++                 1INF**
  Str 9 50 2h p F1-328 1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++                 1INF**
  Str 11 30 2h s M-II  1-BIN-921/15 Bakalársky seminár (1)                   3BIN*
             1-INF-911/15 Bakalársky seminár (1)                   3INF*
  Str 13 10 2h c I-H6  1-INF-225/15 Programovanie (3)                     2INF* 2BIN*

Kompišová Anna D
  Pon 12 20 2h c F1-328 1-INF-210/00 Úvod do matematickej logiky                2INF2
  Uto 16 30 2h c F1-108 1-INF-210/00 Úvod do matematickej logiky                2INF1 3BIN*

Kostolányi Peter
  Pon 9 50 3h p M-II  1-INF-215/14 Formálne jazyky a automaty (1)               2INF* 2BIN*
  Uto 11 30 2h c M-VI  2-INF-144/15 Kompilátory                        1mINFp 2mINFp
  Uto 11 30 2h c M-217 2-INF-144/15 Kompilátory                        2mINFp 1mINFp
  Uto 13 10 2h p M-V  2-INF-122/00 Teória paralelných výpočtov                1mINFt 2mINFt
  Str 9 50 2h p M-VII 2-INF-122/00 Teória paralelných výpočtov                1mINFt 2mINFt
  Str 14 50 2h c M-VIII 1-INF-215/14 Formálne jazyky a automaty (1)               2INF1
  Stv 9 50 3h p M-VIII 2-MPG-106/00 Algoritmy a dátové štruktúry                1mMPG

Kováč Jakub
  Uto 11 30 2h s F1-247 2-INF-169/00 Proseminár z informatiky (1)                1mINF* 2mINF*

Královič Rastislav
  Uto 8 10 2h p M-IV  2-INF-221/15 Aproximácia optimalizačných problémov           1mINFt 2mINFt 2mINFb 1mINFb*
  Uto 9 50 2h p M-VII 2-INF-132/15 Úvod do distribuovaných algoritmov             2mINFt*
  Str 9 50 2h p M-KI  2-INF-132/15 Úvod do distribuovaných algoritmov             2mINFt*
  Stv 8 10 2h p M-VIII 2-INF-221/15 Aproximácia optimalizačných problémov           1mINFt 2mINFt 2mINFb 1mINFb*

Lukoťka Robert
  Uto 8 10 2h c M-VI  1-INF-120/00 Úvod do diskrétnych štruktúr                1INF*
  Uto 13 10 2h c F1-328 1-INF-120/00 Úvod do diskrétnych štruktúr (pre 1BIN, studenti 1INF pres 1INF**
  Uto 15 40 2h c F1-328 2-INF-222/00 Objektová analýza a modelovanie              1mINFp 2mINFp
  Str 16 30 3h p F1-108 2-INF-222/00 Objektová analýza a modelovanie              2mINFp 1mINFp

Mačajová Edita
  Pon 9 50 3h p M-III 2-INF-174/15 Teória grafov                       1mINFt 1mINFb 2mINFb 2mINFt 3INF*
  Pon 13 10 1h c M-IV  2-INF-174/15 Teória grafov                       1mINFt 1mINFb 2mINFb 2mINFt 3INF*

Mazák Ján
  Pon 12 20 2h c M-217 1-INF-230/00 Úvod do databázových systémov               2INF1
  Pon 12 20 2h c M-II  1-INF-230/00 Úvod do databázových systémov               2INF1
  Pon 16 30 2h c M-VII 1-INF-230/00 Úvod do databázových systémov               2INF2
  Pon 16 30 2h c M-217 1-INF-230/00 Úvod do databázových systémov               2INF2 3BIN*
  Str 8 10 2h k M-II  1-INF-615/10 Matematická propedeutika (1)                1INF**
  Str 9 50 2h p F1-247 1-INF-230/00 Úvod do databázových systémov               2INF* 3BIN*
  Stv 8 10 2h c M-217 1-INF-270/15 Databázové praktikum                    2INF1

Olejár Daniel
  Pon 16 30 2h p M-I  2-INF-224/15 Teória informácie a teória kódovania (1)          1mINFt 2mINFt 1mINFb 2mINFb 1mINFs 2mINFs
  Uto 9 50 2h p F1-328 1-INF-130/00 Princípy počítačov                     1INF*
  Uto 13 10 2h p M-VII 2-INF-223/15 Riadenie IT bezpečnosti                  1mINFs 2mINFs
  Uto 15 40 2h p M-IV  2-INF-113/00 Kombinatorická analýza (2)                 1mINFt 2mINF*
  Str 8 10 2h p M-VII 2-INF-113/00 Kombinatorická analýza (2)                 1mINFt 2mINF*
  Str 11 30 2h p F1-108 1-INF-130/00 Princípy počítačov                     1INF*
  Str 14 50 2h p M-III 2-INF-223/15 Riadenie IT bezpečnosti                  1mINFs 2mINFs

Ostertág Richard
  Uto 9 50 2h p F1-328 1-INF-130/00 Princípy počítačov                     1INF*
  Uto 13 10 2h p M-II  1-INF-225/15 Programovanie (3)                     2INF* 2BIN*
  Str 11 30 2h p F1-108 1-INF-130/00 Princípy počítačov                     1INF*
  Str 14 00 3h p M-IV  2-INF-144/15 Kompilátory                        1mINFp 2mINFp

Pardubská Dana
  Uto 13 10 2h c M-VI  1-INF-167/15 Výpočtová zložitosť a vypočítateľnosť           3INF* 3BIN*
  Str 11 30 2h s M-II  1-BIN-921/15 Bakalársky seminár (1)                   3BIN*
             1-INF-911/15 Bakalársky seminár (1)                   3INF*
  Stv 9 50 3h p M-VIII 2-MPG-106/00 Algoritmy a dátové štruktúry                1mMPG
  Stv 14 00 3h p M-IV  2-INF-163/00 Kolmogorovská zložitosť                  1mINF* 2mINF*
             2-INF-151/17 Biologicky motivovaná teória jazykov            3INF*

Plachetka Tomáš
  Uto 18 10 1h s M-217 1-INF-235/00 Ročníkový projekt (1)                   2INF*
  Str 9 50 2h p F1-247 1-INF-230/00 Úvod do databázových systémov               2INF* 3BIN*
  Stv 11 30 2h p M-III 2-INF-179/15 Konkurentné a distribuované programovanie a systémy (1)  3INF* 1mINF* 2mINF*
  Stv 14 50 2h p M-III 2-INF-179/15 Konkurentné a distribuované programovanie a systémy (1)  3INF* 1mINF* 2mINF*

Prívara Igor
  Pon 9 50 3h p M-216 2-INF-123/15 Formálna sémantika a teória správnosti           1mINFp* 2mINFp*

Rjaško Michal
  Pon 8 10 2h c M-217 1-INF-270/15 Databázové praktikum                    2INF2 3BIN*

Rovan Branislav
  Pon 9 50 3h p M-II  1-INF-215/14 Formálne jazyky a automaty (1)               2INF* 2BIN*
  Uto 9 50 2h s M-II  2-INF-920/00 Diplomový seminár (1)                   1mINF*
  Uto 13 10 2h p M-V  2-INF-122/00 Teória paralelných výpočtov                1mINFt 2mINFt
  Str 9 50 2h p M-VII 2-INF-122/00 Teória paralelných výpočtov                1mINFt 2mINFt

Sádovský Šimon D
  Uto 16 30 2h c F1-247 1-INF-215/14 Formálne jazyky a automaty (1)               2INF2 2BIN*
  Str 13 10 2h c I-H6  1-INF-225/15 Programovanie (3)                     2INF* 2BIN*

Stanek Martin
  Str 16 30 2h p M-III 2-INF-178/15 Kryptológia (1)                      1mINFs 1mINFt 2mINFs 3INF*
             1-INF-640/00 Kryptológia (1)                      2mMATs*
  Stv 12 20 2h p M-VII 2-INF-178/15 Kryptológia (1)                      1mINFs 2mINFs 1mINFt 3INF*
             1-INF-640/00 Kryptológia (1)                      2mMATs*

Škoviera Martin
  Str 11 30 2h s M-VII 2-INF-921/00 Diplomový seminár (2)                   2mINF*
  Stv 9 50 2h s M-213 2-MAT-602/09 Seminár z teórie grafov (1)                1mMATs* mDRS

Toman Eduard
  Str 8 10 2h p F1-328 1-INF-210/00 Úvod do matematickej logiky                2INF* 3BIN*
  Stv 8 10 2h p F1-109 1-INF-120/00 Úvod do diskrétnych štruktúr                1INF**

Withalm Josef
  Uto 13 10 3h p M-IV  2-INF-261/11 IT Based Supply Networks                  1mINF* 2mINF*
             2-INF-130/00 Architektúry orientované na služby - princípy a technológi 1mINF* 2mINF*
  Uto 13 10 3h p M-217 2-INF-261/11 IT Based Supply Networks                  1mINF* 2mINF*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
(KJFB)

Antalic Stanislav
  Uto 8 10 2h p F1-327 2-FJF-115/15 Fyzika atómového jadra                   1mFJF
  Uto 9 50 1h c F1-327 2-FJF-115/15 Fyzika atómového jadra                   1mFJF
  Uto 11 30 2h p M-X  1-FYZ-601/15 Jadrová fyzika                       3FYZ*
  Str 9 00 2h p M-XII 1-FYZ-601/15 Jadrová fyzika                       3FYZ*

Astaloš Róbert
  Pon 8 10 2h c M-XI  1-FYZ-211/17 Elektromagnetizmus a optika                2FYZ1
  Pon 16 30 3h c F1-308 2-FJF-250/17 Praktikum z analýzy dát v časticovej fyzike        2mFJF
  Str 11 30 2h c M-VI  1-FYZ-211/17 Elektromagnetizmus a optika                2FYZ2
  Stv 9 00 2h c M-XI  1-FYZ-211/17 Elektromagnetizmus a optika                2FYZ1
  Stv 17 20 2h c M-III 1-FYZ-211/17 Elektromagnetizmus a optika                2FYZ2

Babincová Melánia
  Pon 9 00 2h c M-VII 2-FBF-150/15 Základy všeobecnej biológie                1mFBF
  Pon 16 30 4h p F1-108 2-FBF-150/15 Základy všeobecnej biológie                1mFBF
  Uto 9 50 2h p F1-326 2-FBF-140/00 Úvod do biomechaniky                    1mFB*
  Uto 11 30 2h p F1-326 2-FBF-142/00 Fyzikálne mechanizmy procesov v ľudskom organizme     1mFBF
  Str 17 20 3h l F1-222 1-BMF-211/16 Praktikum I                        2BMF

Babinec Peter
  Pon 8 10 4h p F1-326 1-BMF-310/00 Kvantová mechanika                     3BMF
  Uto 8 10 2h c F1-326 1-BMF-310/00 Kvantová mechanika                     3BMF
  Stv 9 50 4h p M-I  2-FBF-108/15 Kvantová teória molekúl                  1mFB*
  Stv 13 10 2h c F1-326 2-FBF-108/15 Kvantová teória molekúl                  1mFB*

Bartoš Pavol
  Pon 16 30 3h c F1-308 2-FJF-250/17 Praktikum z analýzy dát v časticovej fyzike        2mFJF
  Stv 9 50 1h c F1-327 2-FJF-222/15 Fyzika vysokých energií                  2mFJF

Böhm Radoslav
  Pon 8 10 2h c F1   1-FYZ-211/17 Elektromagnetizmus a optika                2OZE 2BMF
  Pon 9 50 2h p F1   1-FYZ-116/17 Matematické metódy fyziky (1)               1FYZ**
  Pon 11 30 1h c F1-327 2-FJF-204/15 Aplikovaná jadrová fyzika                 2mFJF
  Uto 9 50 1h p F1-111 2-FOZ-101/10 Environmentálna fyzika                   1mEOM*
  Str 13 10 2h p F1-108 1-BMF-113/16 Mechanika                         1OZE 1BMF*
  Str 14 50 2h c F1-108 1-BMF-113/16 Mechanika                         1OZE 1BMF*
  Str 16 30 2h c B   1-FYZ-116/17 Matematické metódy fyziky (1)               1FYZ**
  Stv 11 30 2h p F1   1-FYZ-116/17 Matematické metódy fyziky (1)               1FYZ**
  Stv 14 50 2h c M-I  1-FYZ-211/17 Elektromagnetizmus a optika                2OZE 2BMF
  Pia 9 00 2h p F1-108 1-BMF-113/16 Mechanika                         1OZE 1BMF*
  Pia 10 40 2h c F1-108 1-BMF-110/15 Základy matematiky (1)                   1OZE 1BMF*

Breier Robert
  Uto 14 50 2h v F1-327 1-INF-311/00 Nové trendy personálnych počítačov             3INF*
  Stv 14 50 1h p F1-308 2-FOZ-141/15 Počítačové modelovanie environmentálnych procesov     2mEOMo
  Stv 15 40 2h c F1-308 2-FOZ-141/15 Počítačové modelovanie environmentálnych procesov     2mEOMo

Cagalinec Michal
  Stv 9 50 2h p F1-308 1-BMF-335/15 Základy biomedicínskej fyziky               3BMF
  Pia 13 10 2h s F1-326 1-BMF-335/15 Základy biomedicínskej fyziky               3BMF

Garaiová Zuzana
  Pon 11 30 3h l F1-326 2-FBF-111/00 Špeciálne praktikum (1)                  1mFBF
             2-FBM-105/00 Špeciálne praktikum z biomedicínskej fyziky (1)      1mFBM
  Uto 8 10 2h p F1-247 2-FBF-105/00 Experimentálne metódy biofyziky a chemickej fyziky (1)   1mFBF
  Str 14 50 4h p F1-247 1-BMF-311/15 Úvod do biofyziky                     3BMF 3FYZ*
  Str 18 10 2h c F1-247 1-BMF-311/15 Úvod do biofyziky                     3BMF 3FYZ*

Haverlík Ivan
  Pon 11 30 3h l F1-326 2-FBF-111/00 Špeciálne praktikum (1)                  1mFBF
             2-FBM-105/00 Špeciálne praktikum z biomedicínskej fyziky (1)      1mFBM
  Uto 13 10 2h p F1-326 2-FBM-111/15 Zdravotnícka a medicínska informatika           1mFBM
  Str 10 40 2h p F1-326 2-FBM-107/00 Matematické modelovanie biosystémov            2mFBM 1mFBF
  Str 12 20 2h c F1-326 2-FBM-107/00 Matematické modelovanie biosystémov            2mFBM 1mFBF

Hianik Tibor
  Uto 14 50 2h s F1-326 XXXPRED019 Biofyzikálny seminár                     1mFBF 2mFBF fDRS
  Str 14 50 4h p F1-247 1-BMF-311/15 Úvod do biofyziky                     3BMF 3FYZ*
  Str 18 10 2h c F1-247 1-BMF-311/15 Úvod do biofyziky                     3BMF 3FYZ*
  Stv 16 30 1h s F1-326 2-FBF-115/00 Odborný seminár (1)                    1mFBF

Holý Karol
  Pon 10 40 1h p F1-327 2-FJF-204/15 Aplikovaná jadrová fyzika                 2mFJF
  Pon 16 30 2h p F1-111 2-FBM-215/15 Aplikácie ionizujúceho žiarenia a rádionuklidov v medicíne 2mFBM
  Uto 10 40 2h p F1-327 2-FJF-204/15 Aplikovaná jadrová fyzika                 2mFJF
  Uto 16 30 2h p F1-327 2-FBM-214/15 Základy dozimetrie                     2mFBM

Chorvát Dušan
  Uto 16 30 4h p F1-326 2-FBM-135/00 Metódy spracovania biosignálov a počítačová grafika (1)  1mFB*

Ješkovský Miroslav
  Uto 12 20 3h p F1-308 2-FJF-221/15 Neutrónová fyzika a reaktorové systémy           2mFJF
  Uto 14 50 1h v F1-111 2-FOZ-201/15 Ekológia a rádioekológia                  1mEOM*
  Str 8 10 3h l F1-225 1-OZE-311/15 Praktikum III (optika v F1-225 a atomova a jadrova v F1-26 3FYZ*
  Stv 12 20 3h l F1-225 1-OZE-311/15 Praktikum III (optika v F1-225 a atomova a jadrova fv F1-2 3FYZ**

Kontuľ Ivan D
  Uto 13 10 4h l F1-262 2-FJF-106/00 Praktikum z jadrovej fyziky a elektroniky         1mFJF

Kvasnička Peter
  Pia 14 50 2h p F1-326 2-FBM-112/15 Matematicko-fyzikálne rozbory meraní v medicíne      1mFBM

Mach Pavel
  Str 11 30 2h p F1-328 1-OZE-241/10 Všeobecná chémia                      2OZE
  Stv 9 50 4h p M-I  2-FBF-108/15 Kvantová teória molekúl                  1mFB*
  Stv 13 10 2h c F1-326 2-FBF-108/15 Kvantová teória molekúl                  1mFB*
  Pia 11 30 2h p F1-247 2-FBF-102/00 Fyzikálna chémia a elektrochémia              2mFFP 1mFB*

Masarik Jozef
  Pon 16 30 2h p F1-218 2-FFZa-440/15 Nuclear Geophysics                    2mFPE
  Str 9 50 2h s F1-327 2-FJF-921/00 Diplomový seminár (2)                   2mFJF

Melicherčík Milan D
  Stv 16 30 3h k M-VIII 1-BMF-521/15 Počítačové modelovanie                   2BMF

Mereš Michal
  Str 11 30 2h v F1-327 2-FJF-236/00 Detekčné metódy fyziky vysokých energií          2mFJF

Mlynárik Vladimír
  Pia 16 30 2h p F1-326 2-FBM-121/00 Základy magneticko-rezonančnej spektrometrie a tomografie 1mFB*

Morvová Marcela
  Pon 11 30 3h l F1-326 2-FBF-111/00 Špeciálne praktikum (1)                  1mFBF
             2-FBM-105/00 Špeciálne praktikum z biomedicínskej fyziky (1)      1mFBM
  Pon 16 30 2h p F1-326 2-FBM-103/00 Experimentálne metódy lekárskej fyziky (1)         1mFBM
  Uto 13 10 2h p F1-326 2-FBM-111/15 Zdravotnícka a medicínska informatika           1mFBM
  Str 8 10 1h c F1-108 2-FBM-124/00 Základy a aplikácie optickej spektroskopie         1mFB*
  Str 9 00 2h p F1-108 2-FBM-124/00 Základy a aplikácie optickej spektroskopie         1mFB*

Müllerová Monika
  Pon 9 50 1h p F1-327 2-FOZ-202/10 Jadrová energetika a environment              2mEOMo
  Str 8 10 3h l F1-225 1-OZE-311/15 Praktikum III (optika v F1-225 a atomova a jadrova v F1-26 3FYZ*

Ostatná Veronika
  Pia 8 10 4h p F1-326 2-FBM-101/00 Medicínska biofyzika (1) (každý druhý týždeň)       1mFBM

Pikna Miroslav
  Stv 12 20 3h l F1-225 1-OZE-311/15 Praktikum III (optika v F1-225 a atomova a jadrova fv F1-2 3FYZ**

Povinec Pavel
  Pon 13 10 1h s F1-327 2-FOZ-920/10 Diplomový seminár (1)                   2mEOM*
  Pia 13 10 1h p F2-s168 3-FEN-010/10 Ochrana totálneho environmentu              2DRSFYZ
  Pia 14 00 2h s F2-s168 3-FEN-010/10 Ochrana totálneho environmentu              2DRSFYZ

Rybár Peter
  Stv 14 50 2h p F1-326 2-FBF-145/00 Základy akustiky                      1mFBF
  Stv 17 20 2h p F1-326 2-FBF-223/00 Aplikačné programy v biofyzike               1mFBM
  Stv 19 00 1h c F1-326 2-FBF-223/00 Aplikačné programy v biofyzike               1mFBM

Sitár Branislav
  Stv 11 30 2h v F1-111 2-FJF-132/00 Urýchľovače častíc                     1mFJF

Staníček Jaroslav
  Pon 9 00 1h p F1-327 2-FOZ-202/10 Jadrová energetika a environment              2mEOMo
  Uto 14 00 1h v F1-111 2-FOZ-201/15 Ekológia a rádioekológia                  1mEOM*
  Stv 13 10 5h l F1-oJF 2-FJF-209/00 Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (2)         2mFJF
  Pia 13 10 1h p F2-s168 3-FEN-010/10 Ochrana totálneho environmentu              2DRSFYZ
  Pia 14 00 2h s F2-s168 3-FEN-010/10 Ochrana totálneho environmentu              2DRSFYZ

Strmeň Peter
  Uto 13 10 4h l F1-262 2-FJF-106/00 Praktikum z jadrovej fyziky a elektroniky         1mFJF
  Str 9 00 2h p F1-111 2-FJF-122/00 Jadrová elektronika                    1mFJF

Sýkora Ivan
  Pon 9 50 2h p F1-111 2-FJF-114/15 Experimentálne metódy jadrovej fyziky (1)         1mFJF
  Pon 12 20 2h p F1-111 2-FJF-121/00 Spracovanie jadrovo-fyzikálnych údajov           1mFJF
  Uto 10 40 1h p F1-111 2-FOZ-101/10 Environmentálna fyzika                   1mEOM*
  Uto 12 20 2h p F1-111 2-FOZ-242/15 Metódy monitorovania rádionuklidov             2mEOMo
  Str 10 40 2h p F1-111 2-FJF-114/15 Experimentálne metódy jadrovej fyziky (1)         1mFJF
  Stv 9 00 3h p F1-111 2-FOZ-108/15 Metódy analýzy údajových súborov              1mEOM*
  Stv 13 10 5h l F1-oJF 2-FJF-209/00 Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (2)         2mFJF
  Pia 9 50 2h v F1-111 2-FJF-232/00 Vybrané kapitoly spektrometrie gama žiarenia        2mFJF

Šikurová Libuša
  Str 8 10 1h c F1-108 2-FBM-124/00 Základy a aplikácie optickej spektroskopie         1mFB*
  Str 9 00 2h p F1-108 2-FBM-124/00 Základy a aplikácie optickej spektroskopie         1mFB*
  Str 14 50 3h p F1-326 2-FBM-213/00 Fotobiofyzika a fototerapia                2mFBM
  Stv 9 00 5h s F1-326 2-FBM-920/00 Diplomový seminár (1)                   2mFBM
  Pia 8 10 4h p F1-326 2-FBM-101/00 Medicínska biofyzika (1) (každý druhý týždeň)       1mFBM

Šimkovic Fedor
  Pon 16 30 1h p F1-327 2-FJF-128/16 Kvantová teória pre jadrových fyzikov           1mFJF
  Uto 15 40 2h p F1-308 2-FJF-231/00 Teória mnohonukleónových systémov             2mFJF
  Stv 14 50 2h p F1-327 2-FJF-128/16 Kvantová teória pre jadrových fyzikov           1mFJF

Štefánik Dušan
  Pon 17 20 1h p F1-327 2-FJF-128/16 Kvantová teória pre jadrových fyzikov           1mFJF
  Uto 16 30 2h c F1-111 1-FYZ-601/15 Jadrová fyzika                       3FYZ*

Tokár Stanislav
  Stv 8 10 2h p F1-327 2-FJF-222/15 Fyzika vysokých energií                  2mFJF

Urban Ján
  Stv 9 50 4h p M-I  2-FBF-108/15 Kvantová teória molekúl                  1mFB*
  Stv 13 10 2h c F1-326 2-FBF-108/15 Kvantová teória molekúl                  1mFB*
  Stv 16 30 3h k M-VIII 1-BMF-521/15 Počítačové modelovanie                   2BMF
  Stv 17 20 2h c F1-247 2-FBF-107/15 Organická chémia a biochémia                1mFBF
  Pia 8 10 4h p F1-247 2-FBF-107/15 Organická chémia a biochémia                1mFBF

Vitovič Pavol
  Pon 16 30 2h p F1-326 2-FBM-103/00 Experimentálne metódy lekárskej fyziky (1)         1mFBM
  Uto 8 10 2h p F1-247 2-FBF-105/00 Experimentálne metódy biofyziky a chemickej fyziky (1)   1mFBF
  Stv 9 50 2h p F1-308 1-BMF-335/15 Základy biomedicínskej fyziky               3BMF
  Pia 13 10 2h s F1-326 1-BMF-335/15 Základy biomedicínskej fyziky               3BMF

Waczulíková Iveta
  Uto 8 10 2h p F1-247 2-FBF-105/00 Experimentálne metódy biofyziky a chemickej fyziky (1)   1mFBF
  Str 12 20 2h p F1-308 2-FBM-236/15 Špecifiká práce interdisciplinárnych tímov         2mFBM
  Str 17 20 2h k F1-308 2-FBM-206/15 Navrhovanie a vyhodnocovanie experimentov s aplikáciami v 2mFBM
  Stv 7 20 3h l F1-308 1-BMF-910/15 Projekt bakalárskej práce                 3BMF
  Stv 9 50 2h p F1-308 1-BMF-335/15 Základy biomedicínskej fyziky               3BMF
  Stv 14 50 3h p M-VI  2-FBF-202/00 Bioenergetika                       1mEOMo
  Stv 17 20 2h c F1-247 2-FBF-107/15 Organická chémia a biochémia                1mFBF
  Pia 8 10 4h p F1-247 2-FBF-107/15 Organická chémia a biochémia                1mFBF
  Pia 13 10 2h s F1-326 1-BMF-335/15 Základy biomedicínskej fyziky               3BMF

Zeman Jakub D
  Uto 13 10 4h l F1-262 2-FJF-106/00 Praktikum z jadrovej fyziky a elektroniky         1mFJF

Ziman Mário
  Stv 9 00 2h p FU SAV 2-FTF-227/15 Kvantová teória merania                  1mFTF
  Stv 10 40 1h c FU SAV 2-FTF-227/15 Kvantová teória merania                  1mFTF

Zvarík Milan
  Pon 11 30 3h l F1-326 2-FBF-111/00 Špeciálne praktikum (1)                  1mFBF
             2-FBM-105/00 Špeciálne praktikum z biomedicínskej fyziky (1)      1mFBM
  Pon 16 30 2h p F1-326 2-FBM-103/00 Experimentálne metódy lekárskej fyziky (1)         1mFBM
  Str 17 20 3h l F1-223 1-BMF-211/16 Praktikum I                        2BMF
  Pia 8 10 3h l F1-222 1-BMF-211/16 Praktikum I                        2BMF
  Pia 13 10 2h c F1-327 1-BMF-181/15 Doplnkové cvičenia z mechaniky               1BMF*

Ženiš Tibor
  Uto 8 10 3h k F2-T3 1-OZE-141/10 Princípy počítačov a aplikačný softvér           1OZE
  Str 8 10 2h p F1-308 2-FJF-230/15 Počítačové siete                      2mFJF 2OZE
             2-FJF-230/00 Počítačové siete                      2mFJF 2OZE


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra jazykovej prípravy
(KJP)

Klátiková Elena
  Pon 8 10 2h c F1-246 1-MXX-261/00 Ruský jazyk (3)                      FMFI
  Pon 10 40 2h c F2-283 1-MXX-161/00 Ruský jazyk (1)                      FMFI
  Pon 12 20 2h c F1-246 1-MXX-233/13 Konverzačný kurz anglického jazyka (1)           FMFI
  Uto 8 10 2h c F1-246 1-MXX-233/13 Konverzačný kurz anglického jazyka (1)           FMFI
  Stv 11 30 2h c F1-246 1-MXX-161/00 Ruský jazyk (1)                      FMFI
  Pia 8 10 2h c F1-246 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1AIN2 1upMAIN 1INF**
             1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3)                     2upINBI
  Pia 9 50 2h c F1-246 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1AIN1 1INF*

Kočvarová Jana
  Pon 16 30 2h c F1-246 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1upMAFY 1FYZ**
  Pon 18 10 2h c F1-246 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1EFM2 1upMAFY 1FYZ* 1BMF* 1MAT* 1INF*
  Uto 14 00 2h c F2-283 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1OZE 1FYZ*
  Str 8 10 2h c M-V  1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3)                     2AIN3 2BIN*
  Stv 8 10 2h c F2-283 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1AIN2
  Pia 8 10 2h c M-IV  1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1AIN2 1INF**
  Pia 9 50 2h c M-IV  1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1AIN1 1INF**

Kožehubová Ľubomíra
  Pon 16 30 2h c M-IV  1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1EFM2 1upMAFY 1OZE 1BMF*
  Pon 18 10 2h c M-IV  1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1upMAIN 1AIN3 1EFM2 1upMAFY 1MMN* 1INF*
  Str 9 50 2h c F1-246 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1EFM2
  Pia 8 10 2h c M-III 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1upMATV 1AIN3 1upMAIN 1upINBI 1PMA* 1INF**
  Pia 9 50 2h c M-III 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1AIN3 1MMN*

Maďarová Alexandra
  Pon 12 20 2h c F2-283 1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3)                     2EFM2
  Pon 16 30 2h c F2-283 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1EFM2 1AIN3 1FYZ* 1BMF* 1MMN* 1INF*
  Str 9 50 2h c F2-283 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1EFM1
  Str 13 10 2h c F2-283 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1upMADG 1MAT*
             1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3)                     2upM* 2MAT**
  Pia 9 50 2h c M-VI  1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1MMN*

Vartíková Eva
  Pon 16 30 2h c M-V  1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1EFM2 1upMATV 1AIN3 1FYZ* 1BMF* 1MAT* 1MMN*
  Pon 18 10 2h c M-V  1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3)                     2upMAFY 2upMADG 2upMAIN 2MAT**
  Str 9 50 2h c M-V  1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1EFM1
  Str 13 10 2h c M-III 1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3)                     2MMN2
  Stv 8 10 2h c F1-246 1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3)                     2AIN3 2INF2
  Pia 8 10 2h c M-V  1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1upMAIN 1MAT**
  Pia 9 50 2h c M-V  1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1MMN*

Vilášek Pavel
  Pon 10 40 2h c F1-246 1-MXX-151/00 Nemecký jazyk (1)                     FMFI
             1-MXX-251/00 Nemecký jazyk (3)                     FMFI
  Pon 16 30 2h c M-VI  1-MXX-141/00 Francúzsky jazyk (1)                    FMFI
             1-MXX-241/00 Francúzsky jazyk (3)                    FMFI
  Uto 13 10 2h c F1-246 1-MXX-251/00 Nemecký jazyk (3)                     FMFI
             1-MXX-151/00 Nemecký jazyk (1)                     FMFI
  Uto 16 30 2h c F1-246 1-MXX-241/00 Francúzsky jazyk (3)                    FMFI
             1-MXX-141/00 Francúzsky jazyk (1)                    FMFI
  Stv 9 50 2h c F1-246 1-MXX-151/00 Nemecký jazyk (1)                     FMFI
  Stv 11 30 2h c F2-283 1-MXX-141/00 Francúzsky jazyk (1)                    FMFI

Zemanová Alena
  Pon 16 30 2h c M-III 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1FYZ**
  Pon 18 10 2h c M-III 1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3)                     2FYZ2 2OZE 2BMF
  Stv 14 50 2h c F2-283 3-MXX-101/15 Anglický jazyk pre doktorandov (1)             fDRS mDRS iDRS
  Pia 9 50 2h c F2-283 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)                     1AIN1
  Pia 11 30 2h c F2-283 3-MXX-101/15 Anglický jazyk pre doktorandov (1)             fDRS mDRS iDRS


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky
(KMANM)

Babušíková Jela
  Pon 9 00 2h k M-V  2-AIN-114/14 Viacrozmerná analýza a numerická matematika        1mAIN**
  Pon 12 20 2h p M-V  2-MMN-101/00 Numerické metódy (1)                    1mMMN*
  Uto 11 30 2h p M-224 2-MAT-314/15 Práca s moderným softvérom v numerickej matematike     1mMATn*
  Stv 8 10 2h k M-VII 2-AIN-114/14 Viacrozmerná analýza a numerická matematika        1mAIN**
  Stv 11 30 1h p M-223 1-MAT-780/00 Numerická matematika (2)                  3MATn
  Stv 12 20 1h c M-223 1-MAT-780/00 Numerická matematika (2)                  3MATn
  Stv 13 10 1h p M-V  2-MMN-101/00 Numerické metódy (1)                    1mMMN*
  Stv 14 00 1h c M-V  2-MMN-101/00 Numerické metódy (1)                    1mMMN*

Bušinská Tatiana
  Uto 14 50 2h p M-223 1-MAT-270/00 Maticový počet                       2MAT*
  Uto 16 30 1h c M-223 1-MAT-270/00 Maticový počet                       2MAT*
  Stv 11 30 2h p M-109 3-MNA-001/00 Numerické metódy lineárnej algebry             mDRS

Demetrian Michal
  Pon 11 30 3h p F2   1-FYZ-215/17 Matematika (3)                       2FYZ*
  Uto 14 50 2h p F2   1-BMF-226/15 Základy matematiky (3)                   2OZE 2BMF
  Str 8 10 2h p F2   1-FYZ-215/17 Matematika (3)                       2FYZ*
  Str 15 40 2h c F2   1-BMF-226/15 Základy matematiky (3)                   2BMF 2OZE
  Stv 9 50 2h c M-III 1-BMF-110/15 Základy matematiky (1)                   1OZE 1BMF*
  Stv 14 50 3h c F2   1-FYZ-215/17 Matematika (3)                       2FYZ2

Fečkan Michal
  Uto 11 30 2h p M-109 1-MAT-410/00 Funkcionálna analýza (1)                  3MATa 3MATn 3MATs
  Stv 9 50 2h p M-109 3-MMA-023/15 Nelineárna funkcionálna analýza              mDRS

Filo Ján
  Uto 8 10 3h p F2   1-FYZ-120/17 Matematika (1)                       1FYZ*
  Str 13 10 2h p M-223 2-MAT-142/14 Transport, zákony zachovania a pohybové rovnice      2mMATa*
  Stv 8 10 2h p F2   1-FYZ-120/17 Matematika (1)                       1FYZ*

Janíková Miriam D
  Uto 16 30 2h c Ch1-2 N-bZXX-001/15 Matematika (1)                      1pZEkP 1pZD

Jaroš František
  Uto 9 50 2h c M-109 2-MAT-111/15 Dynamické systémy                     1mMATa* mDRS
  Uto 13 10 2h c M-VIII 1-MMN-210/15 Matematická analýza (3)                  2MMN1
  Str 9 50 2h c M-VIII 1-MAT-310/00 Obyčajné diferenciálne rovnice (1)             3MAT*
  Str 13 10 2h v M-VIII 1-MMN-565/00 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (3)       2MMN1
  Stv 9 50 2h p F1-328 1-MMN-261/10 Obyčajné diferenciálne rovnice               3MMN*
  Stv 14 50 2h c M-VIII 1-MMN-261/10 Obyčajné diferenciálne rovnice               3MMN1

Jaroš Jaroslav
  Uto 16 30 2h p M-109 3-MMA-021/15 Funkcionálne diferenciálne rovnice             mDRS
  Str 14 50 2h p M-V  2-MMN-103/00 Obyčajné diferenciálne rovnice               1mMMN*
  Stv 9 50 1h p M-V  2-MMN-103/00 Obyčajné diferenciálne rovnice               1mMMN*
  Stv 10 40 1h c M-V  2-MMN-103/00 Obyčajné diferenciálne rovnice               1mMMN*
  Stv 16 30 2h p M-V  1-MAT-510/00 Biomatematika (1)                     3BMF 3MAT* 3MMN*

Kačur Jozef
  Str 8 10 2h p M-223 2-MAT-325/12 Variačné metódy diferenciálnych úloh            1mMATn*
  Str 9 50 2h p M-223 3-MNA-005/15 Metóda konečných prvkov                  mDRS
  Str 11 30 2h p M-223 2-MAT-334/10 Metóda konečných prvkov (2)                2mMATn*
  Str 14 50 2h p M-223 2-MAT-327/12 Praktikum z riešenia optimalizačných úloh         2mMATn*
  Str 14 50 2h p M-224 2-MAT-327/12 Praktikum z riešenia optimalizačných úloh         2mMATn*

Kubáček Zbyněk
  Pon 9 50 2h c M-I  1-UMA-131/15 Repetitórium školskej matematiky (1)            1upM* 1pupM*
  Uto 13 10 3h s M-I  2-UMA-211/15 Seminár z dejín matematiky (1)               2muM* 3kM* 2pmupM*
  Str 9 50 2h s M-102 3-MVM-045/15 Školská matematika vo svetle vyššej matematiky       mDRS
  Str 11 30 2h p F2   1-MAT-110/00 Matematická analýza (1)                  1MAT**
             1-MMN-111/15 Matematická analýza (1)                  1MMN*
  Str 14 00 2h p F1   1-INF-110/00 Matematická analýza (1)                  1INF**
  Stv 9 50 2h p F2   1-MAT-110/00 Matematická analýza (1)                  1MAT**
             1-MMN-111/15 Matematická analýza (1)                  1MMN*
  Stv 13 10 3h p F1-247 1-MMN-210/15 Matematická analýza (3)                  2MMN*
  Pia 14 00 2h s M-126 3-MVM-038/10 Odborný seminár z didaktiky matematiky (1)         mDRS
             3-MVM-049/10 Odborný seminár z didaktiky matematiky (2)         mDRS
             3-MVM-050/10 Odborný seminár z didaktiky matematiky (3)         mDRS
             3-MVM-051/12 Odborný seminár z didaktiky matematiky (4)         mDRS

Kupka Ivan
  Pon 9 50 2h c M-X  1-MMN-316/15 Nelineárna a stochastická optimalizácia (1)        3MMN1
  Pon 13 10 3h k Ch2-301 2-UMA-112/15 Vybrané partie z matematickej analýzy (2)         2muM* 3kM* 2pmupM*
  Uto 14 50 2h v M-109 1-MAT-810/00 Seminár z reálnej analýzy                 3MAT*
  Stv 8 10 2h p A   1-MMN-316/15 Nelineárna a stochastická optimalizácia (1)        3MMN*
  Stv 11 30 2h p B2-304 1-UMA-211/15 Matematická analýza (3)                  3upM* 3pupM*
  Stv 14 50 2h c M-X  1-MMN-316/15 Nelineárna a stochastická optimalizácia (1)        3MMN2

Medveď Milan
  Uto 9 50 2h p M-VI  1-MAT-310/00 Obyčajné diferenciálne rovnice (1)             3MAT*
  Str 9 50 2h p M-109 2-MAT-111/15 Dynamické systémy                     1mMATa* mDRS

Mihala Patrik D
  Uto 15 40 3h c B   1-FYZ-120/17 Matematika (1)                       1FYZ*
  Stv 9 50 1h p M-223 1-MAT-780/00 Numerická matematika (2)                  3MATn
  Stv 10 40 1h c M-223 1-MAT-780/00 Numerická matematika (2)                  3MATn

Mózer Ján
  Pon 10 40 2h p M-V  1-FYZ-350/15 Matematika (5)                       3FYZ*
  Stv 8 10 2h c M-I  1-FYZ-350/15 Matematika (5)                       3FYZ*

Novotný Peter
  Pon 9 00 2h p F1-108 1-MMN-230/00 Numerické metódy (1)                    2MMN*
  Pon 12 20 2h v M-VII 1-MAT-185/00 Metódy riešenia matematických úloh (1)           1MAT*
  Uto 14 00 2h p M-224 2-MAT-315/12 Diferenčné metódy riešenia diferenciálnych rovníc     1mMATn 1mMATa*
  Str 10 40 2h c M-208 1-MMN-230/00 Numerické metódy (1)                    2MMN2
  Stv 8 10 2h c M-208 1-MMN-230/00 Numerické metódy (1)                    2MMN1
  Pia 11 30 2h p M-223 1-MAT-530/15 Numerické metódy lineárnej algebry             3MATn
  Pia 13 10 2h c M-223 1-MAT-530/15 Numerické metódy lineárnej algebry             3MATn

Pačuta Július
  Uto 13 10 2h c M-IX  1-MMN-210/15 Matematická analýza (3)                  2MMN2
  Uto 16 30 2h v M-XI  1-MAT-710/00 Cvičenie z matematickej analýzy (1)            1MAT**
  Str 11 30 2h c M-III 1-MAT-410/00 Funkcionálna analýza (1)                  3MATa 3MATn 3MATs
  Str 16 30 2h c M-VII 1-INF-110/00 Matematická analýza (1)                  1INF**
  Stv 8 10 2h v M-X  1-MMN-565/00 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (3)       2MMN2
  Stv 11 30 2h c M-V  1-MAT-110/00 Matematická analýza (1)                  1MAT**

Plesník Ján
  Stv 8 10 2h p B   1-EFM-220/00 Lineárne programovanie                   2EFM*
             1-MAT-466/10 Lineárne programovanie                   3MATs 3MATn
  Stv 11 30 2h c M-VI  1-EFM-220/00 Lineárne programovanie                   2EFM2
             1-MAT-466/10 Lineárne programovanie                   3MATs 3MATn
  Stv 13 10 2h c M-VI  1-EFM-220/00 Lineárne programovanie                   2EFM1

Polesňák Lukáš
  Pon 18 10 2h v M-VII 2-MMN-237/15 Zručnosti manažérskeho matematika             2mMMN*

Pospíšil Michal
  Uto 13 10 2h p F1-108 1-MAT-210/00 Matematická analýza (3)                  2MAT*
  Uto 14 50 2h p F1-108 1-FYZ-407/13 Matematická analýza (3)                  2FYZ*
  Stv 11 30 2h p F1-247 1-MAT-210/00 Matematická analýza (3)                  2MAT*
  Stv 14 50 3h c M-II  1-FYZ-215/17 Matematika (3)                       2FYZ1

Rostás Kristína
  Pon 10 40 2h c M-223 1-MAT-210/00 Matematická analýza (3)                  2MAT*
  Uto 14 50 2h p Ch1-1 N-bZXX-001/15 Matematika (1)                      1pZ*
  Str 8 10 2h v M-III 1-MAT-750/00 Cvičenie z matematickej analýzy (3)            2MAT*
  Str 11 30 2h p M-120 1-UDG-212/15 Zobrazovacie metódy (3)                  2upMADG 2muMADG_k

Rychtárik Štefan
  Pon 16 30 2h s F1-109 1-EFM-552/17 Finančný systém a finančná stabilita            3EFM*

Šipőcz Tibor
  Pon 16 30 3h v M-223 2-MMN-134/17 Zručnosti manažovania ľudí                 1mMMN* 2mMMN*

Švaňa Peter
  Pon 9 50 2h c Ch1-3 N-bCXX-015/15 Matematika pre chémiu (sk. A)               1pC
  Pon 12 20 3h p Ch1-2 N-bCXX-015/15 Matematika pre chémiu                   1pCH*
  Str 8 10 2h p B1-301 N-bCXX-015/15 Matematika pre chémiu                   1pCH*
  Str 13 10 2h c Ch2-201 N-bCXX-015/15 Matematika pre chémiu (sk. A)              1pC
  Stv 14 50 2h s Ch1-1 N-bCXX-017/15 Výberový seminár z matematiky               1pCH*

Toma Vladimír
  Str 16 30 2h c M-V  2-MMN-104/17 Aplikovaná funkcionálna analýza (1)            1mMMN*
  Stv 8 10 2h p M-V  2-MMN-104/17 Aplikovaná funkcionálna analýza (1)            1mMMN*
  Pia 8 10 2h s B   2-MMN-921/00 Diplomový seminár (2)                   2mMMN*
  Pia 9 50 2h p B   2-MMN-203/00 Rozhodovacie techniky v manažmente             2mMMN*

Viszus Eugen
  Pon 8 10 2h p M-III 1-BMF-110/15 Základy matematiky (1)                   1OZE 1BMF*
  Pon 12 20 2h p M-109 1-MAT-785/15 Teória miery a integrálu                  3MATa
  Uto 8 10 2h p M-109 2-MAT-112/15 Parciálne diferenciálne rovnice (1)            1mMATa*
  Str 11 30 2h c M-109 2-MAT-112/15 Parciálne diferenciálne rovnice (1)            1mMATa*
  Stv 8 10 2h p M-III 1-BMF-110/15 Základy matematiky (1)                   1OZE 1BMF*
  Stv 13 10 2h c M-109 1-MAT-785/15 Teória miery a integrálu                  3MATa


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky
(KTFDF)

Balek Vladimír
  Pon 9 50 2h v F2-130 3-FVM-209/15 Kvantová teória gravitácie                 fDRS
  Pon 11 30 2h v F2-130 2-FTF-213/00 Kozmológia                         2mFTF 2mFAA
  Stv 11 30 2h s F2-130 2-FTF-921/10 Diplomový seminár (1)                   2mFTF

Beznák Samuel D
  Str 12 20 2h c M-IV  2-UFY-101/15 Teoretická fyzika (1)                   1muMAFY
  Pia 8 10 2h c M-VIII 1-FYZ-310/15 Kvantová teória (1)                    3FYZ1

Blažek Tomáš
  Uto 8 10 2h p F1-109 1-FYZ-310/15 Kvantová teória (1)                    3OZE 3FYZ*
  Stv 9 50 2h p F1-108 1-FYZ-310/15 Kvantová teória (1)                    3OZE 3FYZ*
  Pia 13 10 3h v F2-125 2-FTF-224/10 Fyzika za štandardným modelom               2mFTF

Bóna Pavel
  Str 13 10 3h v F2-125 3-FVM-208/15 Vybrané kapitoly z matematickej fyziky           fDRS

Černý Vladimír
  Pon 12 20 2h p F1-109 1-FYZ-315/15 Štatistická fyzika a termodynamika             3FYZ*
  Uto 9 50 2h p F1-109 1-FYZ-315/15 Štatistická fyzika a termodynamika             3FYZ*
  Str 12 20 2h p F1   1-FYZ-111/15 Mechanika (1)                       1FYZ*
  Pia 9 50 2h p F1   1-FYZ-111/15 Mechanika (1)                       1FYZ*

Čevajka Jakub D
  Pon 9 50 2h c Ch2-201 N-bCXX-015/15 Matematika pre chémiu (sk. B)              1pBX
  Uto 10 40 2h c Ch2-201 N-bCXX-015/15 Matematika pre chémiu (sk. B)              1pBX

Demkanin Peter
  Pon 11 30 3h p F1-149 3-FVF-017/10 Modelovanie vo vyučovaní fyziky              1DRSFYZ
  Uto 12 20 1h s F2-126 2-UXX-934/15 Seminár k diplomovej práci z fyziky (2)          2muMAFY
  Str 8 10 2h s F1-149 1-UXX-237/15 Digitálne technológie (4)                 3upMAFY
  Str 15 40 2h k F2-126 2-UFY-104/15 Didaktika fyziky (1)                    1muMAFY
  Stv 11 30 2h k F1-149 2-UXX-105/15 Počítačom podporované prírodovedné laboratórium      1mu**

Dubničková Anna Zuzana
  Stv 9 50 2h p F2-130 2-UFY-101/15 Teoretická fyzika (1)                   1muMAFY

Fecko Marián
  Pon 9 50 2h p F2-oTF 2-FTF-112/15 Matematická fyzika (2)                   1mFTF
  Uto 8 10 2h p F2-oTF 2-FTF-112/15 Matematická fyzika (2)                   1mFTF
  Uto 9 50 2h c F2-oTF 2-FTF-112/15 Matematická fyzika (2)                   1mFTF
  Uto 16 30 2h c F2-125 1-FYZ-677/15 Matematická fyzika                     3FYZ*
  Uto 18 10 2h p F2-125 1-FYZ-677/15 Matematická fyzika                     3FYZ*
  Str 9 50 2h p F2   1-FYZ-251/15 Teoretická mechanika                    2FYZ*
  Stv 11 30 2h p F1-108 1-FYZ-251/15 Teoretická mechanika                    2FYZ*
  Stv 16 30 2h p F2-125 1-FYZ-677/15 Matematická fyzika                     3FYZ*

Horváth Peter
  Uto 16 30 2h p F2-126 1-UFY-335/15 Fyzika okolo nás                      2upF* 3upF*
  Str 13 10 2h c F2-126 1-UFY-111/15 Mechanika                         1upF*
  Str 14 50 2h v F1-151 1-UFY-181/15 Doplnkové cvičenia z mechaniky               1upF*
  Stv 8 10 2h l F1-147 2-UFY-111/15 Praktikum školských pokusov z fyziky (1)          1muMAFY
  Stv 10 40 3h p F2-126 1-UFY-111/15 Mechanika                         1upF*

Chalupková Soňa
  Str 15 40 2h k F2-126 2-UFY-104/15 Didaktika fyziky (1)                    1muMAFY
  Str 17 20 2h s F2-126 2-UFY-211/15 Praktikum školských pokusov z fyziky (2)          2muMAFY

Kiss Tünde D
  Pon 9 50 2h c B1-305 N-bCXX-015/15 Matematika pre chémiu (sk. A)               1pBX
  Uto 10 40 2h c B2-446 N-bCXX-015/15 Matematika pre chémiu (sk. A)               1pBX

Kopnický Lukáš D
  Pon 16 30 2h c M-IX  1-FYZ-315/15 Štatistická fyzika a termodynamika             3FYZ1
  Pia 11 30 2h c M-VI  1-FYZ-111/15 Mechanika (1) (len opakujuci)               2FYZ*

Kováč Milan D
  Pon 9 50 2h c Ch2-301 N-bCXX-015/15 Matematika pre chémiu (C-sk.B)              1pCH*
  Str 13 10 2h c Ch2-301 N-bCXX-015/15 Matematika pre chémiu (C-sk.B)              1pCH*

Kučerová Zuzana D
  Uto 16 30 2h c M-VI  1-FYZ-251/15 Teoretická mechanika (3FYZ - len opakujuci)        2FYZ1 3FYZ*

Lapitková Viera
  Pon 9 50 2h p F1-145 1-UFY-360/15 Fyzika ako súčasť prírodovedného vzdelávania        2upMAFY 3upMAFY 2pupCHFY
  Pon 11 30 2h c F1-145 2-UFY-205/15 Didaktika fyziky (3)                    2muMAFY
  Uto 10 40 2h p F2-126 1-UFY-310/15 Úvod do didaktiky fyziky                  3upMAFY
  Str 11 30 2h c F1-145 1-UFY-310/15 Úvod do didaktiky fyziky                  3upMAFY
  Str 15 40 2h p F1-145 2-UFY-205/15 Didaktika fyziky (3)                    2muMAFY
  Stv 13 10 3h s F2-126 DRS001 Seminár                             

Masár Eduard
  Uto 9 50 2h v F2-125 2-FTF-125/00 Klasická teória žiarenia                  1mFTF 1mFOS
  Stv 9 50 3h p F2-125 2-FTF-132/10 Metódy počítačovej fyziky                 1mFTF 1mFAA

Maták Peter
  Str 14 50 2h c M-XI  1-FYZ-118/16 Cvičenie z mechaniky (1)                  1FYZ*
  Pia 11 30 2h c M-V  1-FYZ-111/15 Mechanika (1)                       1FYZ*
  Pia 13 10 2h v F2-130 2-FTF-136/17 Vybrané kapitoly z teórie relativity            1mFTF

Mészáros Peter D
  Stv 14 00 2h c F2-125 2-FTF-213/00 Kozmológia                         2mFTF

Mojžiš Martin
  Uto 9 00 2h p F2-130 2-FTF-212/16 Štandardný model                      2mFTF
  Str 10 40 3h p F2-130 2-FTF-212/16 Štandardný model                      2mFTF
  Str 13 10 2h p F2-130 2-FTF-113/00 Kvantová teória poľa                    1mFTF 1mFTL
  Stv 13 10 2h p F2-130 2-FTF-113/00 Kvantová teória poľa                    1mFTF 1mFTL
  Stv 14 50 2h c F2-130 2-FTF-113/00 Kvantová teória poľa                    1mFTF 1mFTL

Noga Milan
  Str 9 50 2h v F2-125 2-FTF-121/00 Metódy funkcionálneho integrálu vo fyzike         1mFTF

Pišút Ján
  Pon 9 50 2h p F1-145 1-UFY-360/15 Fyzika ako súčasť prírodovedného vzdelávania        2upMAFY 3upMAFY 2pupCHFY

Prešnajder Peter
  Str 15 40 3h v F2-125 3-FVM-004/15 Relativistická kvantová teória poľa            fDRS
  Stv 9 00 1h v F2-oTF 3-FVM-004/15 Relativistická kvantová teória poľa            fDRS

Sárený Matej D
  Uto 16 30 2h c M-VII 1-FYZ-251/15 Teoretická mechanika                    2FYZ2
  Str 8 10 2h c Ch1-2 N-bZXX-001/15 Matematika (1)                      1pZIK

Šinská Zuzana D
  Pon 16 30 2h c M-X  1-FYZ-315/15 Štatistická fyzika a termodynamika             3FYZ2
  Uto 15 40 3h c F1   1-FYZ-120/17 Matematika (1)                       1FYZ*

Širaň Michal
  Pon 16 30 3h v F2-130 2-FTF-230/16 Konformná teória poľa                   2mFTF
  Uto 15 40 2h c F2-130 2-FTF-115/00 Diferenciálne rovnice                   1mFTF
  Uto 17 20 2h p F2-130 2-FTF-115/00 Diferenciálne rovnice                   1mFTF
  Stv 16 30 2h p F2-130 2-FTF-115/00 Diferenciálne rovnice                   1mFTF

Šubjaková Mária D
  Pon 8 10 2h v M-VIII 1-FYZ-405/13 Matematická analýza (1)                  1FYZ*
  Pia 9 50 2h c M-VIII 1-FYZ-310/15 Kvantová teória (1)                    3FYZ2 3OZE

Tekel Juraj
  Pon 16 30 2h p F1-247 1-MAT-815/00 Základy fyziky (1)                     3MAT*
  Pon 18 10 2h v F1-247 1-FYZ-414/15 Metódy riešenia fyzikálnych úloh (2)            3FYZ*
  Uto 16 30 2h c M-II  1-MAT-815/00 Základy fyziky (1)                     3MAT*

Velmovská Klára
  Pon 8 10 2h p F2-126 1-UFY-232/15 Školská fyzika (2)                     2upMAFY 2pupCHFY
  Uto 9 00 2h s F2-126 1-UXX-937/17 Seminár k bakalárskej práci z fyziky (1) (párny týždeň)  3upMAFY
  Uto 14 50 2h c F2-126 1-UFY-232/15 Školská fyzika (2)                     2upMAFY 2pupCHFY
  Str 8 10 2h v F2-126 1-UFY-160/15 Kalkulus pre učiteľov fyziky                1upF*
  Str 9 50 2h l F1-151 1-UFY-320/15 Školské pokusy z fyziky                  3upF*
  Stv 8 10 2h p M-II  1-UFY-120/15 Matematické metódy vo fyzike (1)              1upF* 1kF*
  Stv 9 50 1h c M-II  1-UFY-120/15 Matematické metódy vo fyzike (1)              1upF* 1kF*
  Pia 9 00 2h v B2-446 N-bZXX-302/15 Vybrané kapitoly z matematiky               1pZ*

Wannous Jarier D
  Str 13 10 2h c F2-126 1-UFY-111/15 Mechanika                         1upF*
  Stv 10 40 3h p F2-126 1-UFY-111/15 Mechanika                         1upF*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Katedra základov a vyučovania informatiky
(KZVI)

Bezáková Daniela
  Uto 8 10 2h c I-H6  1-AIN-130/16 Programovanie (1)                     1AIN*
  Uto 14 50 2h c F1-248 2-AIN-117/15 Interaktívne programovanie                 1mAINv
  Uto 16 30 2h c M-I  1-UIN-161/15 Cvičenie z matematiky pre učiteľov             1upI* 1pupI*
             1-AIN-121/15 Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia      1AIN2
  Str 8 10 2h c M-I  1-UIN-101/15 Matematika pre učiteľov informatiky (1)          1upI* 1pupI*
             1-AIN-121/15 Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia      1AIN2
  Stv 8 10 2h p M-VI  1-UIN-201/15 Matematika pre učiteľov informatiky (3)          2upI* 2pupI*
  Stv 9 50 2h c I-H6  1-AIN-130/16 Programovanie (1)                     1AIN*
  Stv 13 10 2h c I-H6  1-AIN-210/15 Algoritmy a dátové štruktúry                2AIN*
  Stv 13 10 2h c I-H3  1-AIN-210/15 Algoritmy a dátové štruktúry                2AIN*

Budinská Lucia D
  Uto 9 50 2h v I-H3  1-UIN-350/15 Programovanie v C#                     3upI* 3pupI*
  Str 14 50 2h c I-H3  1-MAT-130/14 Programovanie (1)                     1MMN*

Hrušecká Andrea
  Uto 8 10 2h c I-H6  1-AIN-130/16 Programovanie (1)                     1AIN*
  Stv 9 50 2h c I-H6  1-AIN-130/16 Programovanie (1)                     1AIN*

Hrušecký Roman
  Uto 11 30 2h p A   1-AIN-112/15 Úvod do webových technológií                1INF* 1AIN*
  Str 8 10 2h p M-VI  2-AIN-224/15 Webové programovanie                    2mAINv
  Str 11 30 2h v I-H4  2-UIN-236/15 Programovanie aplikácií pre web (2)            1muI* 2kI* 1pmupI*
  Str 13 10 2h c I-H3  2-AIN-224/15 Webové programovanie                    2mAINv
  Stv 11 30 2h c I-H6  1-AIN-112/15 Úvod do webových technológií                1AIN1 1AIN2

Jašková Ľudmila
  Str 8 10 2h v I-H4  2-pUIN-002/15 Programovacie jazyky vo vyučovaní             1muMAIN 1pUIN 2muMAIN_k 1pmupI*
  Str 9 50 2h p I-H4  2-UIN-108/15 Didaktika programovania (1)                2muMAIN_k 2pUIN 1muI* 1pmupI*
  Str 11 30 2h c I-H6  1-MAT-130/14 Programovanie (1)                     1EFM*
  Stv 11 30 2h c I-H3  1-AIN-112/15 Úvod do webových technológií                1AIN3 1INF*
  Pia 15 40 3h p I-32  3-IVI-017/15 Vybrané kapitoly z teórie vyučovania informatiky (1)    1DRSINF

Kalaš Ivan
  Pon 18 10 2h p I-32  2-UIN-219/10 Didaktika informatiky (2)                 2pUIN 3muMAIN_k 2muI*
  Uto 9 50 2h p M-IV  2-AIN-117/15 Interaktívne programovanie                 1mAINv
  Pia 9 50 2h s I-32  DRS001 Seminár                             iDRS
  Pia 13 10 3h p I-32  3-IVI-507/15 Návrh a realizácia dizertačného projektu (1)        1DRSINF

Klimeková Eva D
  Str 11 30 2h s F1-248 1-UIN-140/15 Programovanie (1)                     1upI* 1pupI*
  Stv 9 50 2h c F1-248 1-UIN-241/15 Programovanie (3)                     2upI* 2pupI*

Kováčová Natália D
  Str 9 50 2h p I-H3  1-UXX-137/15 Digitálne technológie (1)                 1up** 1kM* 1pupI*
  Stv 11 30 2h c I-H3  1-AIN-112/15 Úvod do webových technológií                1AIN3 1INF*
  Stv 18 10 2h v I-H4  1-UIN-355/10 Úvod do tvorby webových dokumentov             3upI* 3pupI*

Kubincová Zuzana
  Pon 9 50 2h p I-H4  2-UIN-117/10 Princípy databáz                      2muMAIN
  Pon 11 30 2h c I-H4  2-UIN-117/10 Princípy databáz (každý druhý týždeň)           2muMAIN
  Uto 8 10 2h p M-I  1-UIN-140/15 Programovanie (1)                     1upI* 1pupI*
  Str 15 40 2h s I-32  2-UXX-934/13 Seminár k diplomovej práci z informatiky (2) (I-43)    2muI*
  Pia 8 10 2h s I-32  2-UIN-271/15 Seminár z webových technológií vo vyučovaní (1)      2muI*

Mayerová Karolína
  Uto 13 10 2h c I-H6  2-AIN-115/15 Softvér pre vzdelávanie                  1mAINv
  Uto 14 50 2h p I-32  1-UIN-250/00 Propedeutika vyučovania informatiky (1)          1pUIN 2upI* 1kI* 2pupI*
  Str 8 10 2h v I-H4  2-pUIN-002/15 Programovacie jazyky vo vyučovaní             1muMAIN 1pUIN 2muMAIN_k 1pmupI*
  Str 11 30 2h v I-H4  2-UXX-202/00 Robotické stavebnice vo vzdelávaní (2)           1muI* 2kI* 1pmupI*
  Str 14 00 2h p M-II  2-UXX-123/15 Metodológia pedagogického výskumu (1)           1pUIN 2muMAIN_k 1mu**

Salanci Ľubomír
  Uto 8 10 2h p A   1-MAT-130/14 Programovanie (1)                     1MAT***
  Uto 13 10 2h p M-XII 2-AIN-225/15 Tvorba multimédiálnych aplikácií a počítačových hier    2mAINv
  Str 8 10 2h p I-H6  1-AIN-302/17 Programovanie (5)                     3AIN*
  Str 9 50 2h c I-H6  2-AIN-225/15 Tvorba multimédiálnych aplikácií a počítačových hier    2mAINv
  Stv 8 10 2h c I-H6  1-AIN-302/17 Programovanie (5)                     3AIN*

Šuníková Dana D
  Stv 11 30 2h c I-H6  1-AIN-112/15 Úvod do webových technológií                1AIN1 1AIN2
  Stv 18 10 2h v I-H4  1-UIN-355/10 Úvod do tvorby webových dokumentov             3upI* 3pupI*

Tomcsányi Peter
  Pon 12 20 2h p B   1-AIN-180/15 Princípy počítačov - operačné systémy           2AIN*
  Pon 16 30 2h v I-H4  2-UIN-238/15 Programovanie pre mobilné platformy pre SŠ         3muMAIN_k 2muI*
  Uto 14 50 2h c I-H3  1-AIN-180/15 Princípy počítačov - operačné systémy (skupiny sa striedaj 2AIN1 2AIN2
  Uto 16 30 2h c I-H3  1-AIN-180/15 Princípy počítačov - operačné systémy (každý druhý týždeň) 2AIN3

Tomcsányiová Monika
  Pon 8 10 2h p I-32  1-UIN-241/15 Programovanie (3)                     2upI* 2pupI*
  Pon 11 30 3h p I-32  3-IVI-808/15 Tvorba metodických materiálov               1DRSINF
  Uto 8 10 2h p M-II  1-UIN-341/15 Tvorba pedagogického softvéru (1)             2muMAIN_k 1pUIN 3upI* 3pupI*
             2-AIN-115/15 Softvér pre vzdelávanie                  1mAINv
  Uto 13 10 2h p I-32  3-MVM-052/12 Tvorba pedagogického softvéru pre matematiku        mDRS
  Stv 14 50 2h s F1-248 1-UXX-237/15 Digitálne technológie (4)                 3upMATV 3upI*
  Stv 16 30 2h s I-32  1-UXX-936/13 Seminár k bakalárskej práci z informatiky (1)       3upI* 3pupI*
             2-pUIN-901/13 Projekt záverečnej práce                 2pUIN

Veselovská Michaela
  Uto 9 50 2h v I-H3  1-UIN-350/15 Programovanie v C#                     3upI* 3pupI*
             1-MAT-130/14 Programovanie (1)                     1MAT**
  Str 9 50 2h p I-H3  1-UXX-137/15 Digitálne technológie (1)                 1up** 1kM* 1pupI*
  Str 11 30 2h c I-H6  1-MAT-130/14 Programovanie (1)                     1EFM*
  Str 14 50 2h c I-H3  1-MAT-130/14 Programovanie (1)                     1MMN*
  Stv 11 30 2h c I-H6  1-AIN-112/15 Úvod do webových technológií                1AIN1 1AIN2

Wagner Miroslav
  Uto 16 30 2h p I-H4  2-UIN-107/10 Počítačové systémy                     1muI* 1pmupI*

Winczer Michal
  Pon 9 50 2h p M-IV  1-UIN-230/00 Seminár z matematických štruktúr              2upI* 2pupI*
  Uto 11 30 2h v I-H4  1-UIN-327/15 Programátorské etudy (1)                  3muMAIN_k 3upI* 3pupI*
  Uto 14 50 2h p M-VI  2-UIN-101/15 Teoretická informatika (1)                 2muMAIN_k 3muMAIN_k 1muI* 1pmupI*
  Str 8 10 2h v I-32  1-UXX-332/10 Sociálne aspekty informatizácie              2up** 2kM* 2pupI*
  Pia 13 10 4h c I-H3  1-INF-810/15 Rýchlostné programovanie (1)                1INF* 1AIN*
             1-INF-820/15 Rýchlostné programovanie (3)                2INF*
             1-INF-830/00 Rýchlostné programovanie (5)                3INF*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Výpočtové centrum
(VC)KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |VC

Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu: 6.2.2018.