Rozvrhy ucitelov podla katedier
Letný semester 2009/2010

Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie
(KAFZM)

Bašták Ďurán Ivan
  Str 9 50 2h p F1-232a 2-UFY-220 Astronómia a meteorológia             5uMF
  Str 11 30 1h c F1-232a 2-UFY-220 Astronómia a meteorológia             5uMF

Bielik Miroslav
  Uto 9 00 1h p G-337 2-FGF-209 Regionálny geofyzikálny model            5fg

Braun Lukáš
  Pia 16 30 2h l F1-360 1-FYZ-590 Praktikum zo synoptickej meteorológie (1)      3f*

Brestenský Jozef
  Pon 9 00 3h p F2-s110 2-FGF-207 Štruktúra Zeme                   5fg
  Pon 11 30 1h p F2-s110 2-FGF-208-1 Fyzika planetárnych telies            5fg

Brimich Ladislav
  Pon 12 20 2h p F2-s110 2-FGF-112 Tiažové pole a tvar Zeme              4fg

Dudík Jaroslav
  Pon 9 00 3h p F1-112 2-FAA-102 Teoretická astrofyzika (2)             4faa
  Pon 12 20 2h c F1-112 2-FAA-102 Teoretická astrofyzika (2)             4faa
  Uto 13 10 3h p F1-247 1-FYZ-430 Základy astronómie a astrofyziky (2)        2f* 3f*
  Uto 15 40 2h c F1-247 1-FYZ-430 Základy astronómie a astrofyziky (2)        2f* 3f*

Galád Adrián
  Uto 14 00 2h p F1-112 2-FAA-145 Asteroidy                      4faa

Gális Martin
  Uto 9 50 2h p F1-209 2-FGF-238 Teplota a tepelný tok v Zemi            5fg

Gera Martin
  Uto 11 30 2h p F1-357 2-FMK-108 Metódy numerickej matematiky (2)          4faa 4fg 5fg
  Uto 13 10 1h c F1-357 2-FMK-108 Metódy numerickej matematiky (2)          4faa 4fg 5fg
  Pia 9 00 4h p F1-357 1-FYZ-580 Dynamická meteorológia (1)             3Pgek 3f*

Hajduková Mária
  Str 13 10 2h s F1-112 2-FAA-121 Seminár z astronómie a astrofyziky (2)       4faa 5faa

Heinzel Petr
  Stv 14 50 2h p F1-112 2-FAA-245 Prenos žiarenia v hviezdnych atmosférach      4faa 5faa

Hrvoľ Ján
  Str 14 00 2h s F1-357 2-FMK-921 Diplomový seminár (2)                5fmk
  Str 15 40 2h p F1-357 2-FMK-245 Zvláštnosti mestskej klímy             5fmk
  Pia 12 20 2h p F1-357 1-FYZ-515 Základy meteorológie a klimatológie         1f*
  Pia 14 00 2h c F1-358 1-FYZ-520 Meteorologické prístroje a pozorovacie metódy    1f*

Klačka Jozef
  Str 8 10 5h k F1-112 2-FAA-125 Galaktická a mimogalaktická astronómia (1)     4faa

Kornoš Leonard
  Stv 12 20 1h c F1-112 2-FAA-106 Nebeská mechanika (2)                4faa
  Stv 13 10 2h p F1-112 2-FAA-106 Nebeská mechanika (2)                4faa
  Pia 16 30 2h l F1-112 2-FAA-130 Laboratórne práce (1)                4faa

Kostecký Pavel
  Pon 16 30 2h v F2-s110 2-FGF-159 Elektromagnetické vlny v dutinovom rezonátore   5fg
  Str 9 00 2h p F2-s110 2-FGF-106 Meranie a spracovanie geofyzikálnych údajov (2)  4fg
  Str 10 40 1h c F2-s110 2-FGF-106 Meranie a spracovanie geofyzikálnych údajov (2)  4fg

Košinár Ivan
  Pon 8 10 2h v B2-304 N-bCXX-084-1 Výberový seminár z fyziky (2)          1Pbch
             N-bCXX-084-2 Výberový seminár z fyziky (2)          1Pch

Kováčová 
  Pia 14 00 2h p F2-s110 2-FGF-102 Matematické metódy v geofyzike (2)         4fg
  Pia 15 40 1h c F2-s110 2-FGF-102 Matematické metódy v geofyzike (2)         4fg

Kremler Martin
  Str 12 20 2h s F1-357 2-FMK-204 Seminár z meteorológie (2)             5fmk

Kristek Jozef
  Uto 9 50 2h p F2-s110 2-FGF-135 Numerické simulácie seizmických vlnových polí (1) 4fg
  Stv 9 00 2h p F2-s110 2-FGF-110 Seizmické vlny a fyzika zemetrasení (1)      4fg
  Stv 10 40 1h c F2-s110 2-FGF-110 Seizmické vlny a fyzika zemetrasení (1)      4fg
  Stv 13 10 2h v F2-s110 2-FGF-156 Seizmológia silných pohybov a lokálne efekty zemet 4fg 5fg
  Pia 14 00 2h p F2-s110 2-FGF-102 Matematické metódy v geofyzike (2)         4fg
  Pia 15 40 1h c F2-s110 2-FGF-102 Matematické metódy v geofyzike (2)         4fg

Kristeková Miriam
  Str 9 00 2h p F2-s110 2-FGF-106 Meranie a spracovanie geofyzikálnych údajov (2)  4fg
  Str 10 40 1h c F2-s110 2-FGF-106 Meranie a spracovanie geofyzikálnych údajov (2)  4fg

Kulinová Alena
  Uto 9 00 2h p F1-112 2-FAA-112 Kozmická elektrodynamika (2)            4faa
  Uto 10 40 1h c F1-112 2-FAA-112 Kozmická elektrodynamika (2)            4faa

Lapin Milan
  Str 10 40 2h s F1-357 2-FMK-207 Seminár z klimatológie               5fmk

Macko Marcel
  Pia 14 50 2h l F1-360 1-FYZ-590 Praktikum zo synoptickej meteorológie (1)      3f*

Melo Marián
  Uto 15 40 2h p F1-357 N-mZFG-011-1 Vybrané problémy z klimageografie        4Pgkp
  Uto 17 20 1h c F1-357 N-mZFG-011-1 Vybrané problémy z klimageografie        4Pgkp

Moczo Peter
  Str 13 10 2h s F2-s110 2-FFZ-113 Seminár z fyzike Zeme a planét           4fg
  Str 14 50 2h s F2-s110 2-FGF-206 Geofyzikálny diplomový seminár (2)         5fg
  Str 17 20 2h v F2-s110 1-FYZ-475 Mechanika kontinua a hydrodynamika (1)       2f*
  Stv 9 00 2h p F2-s110 2-FGF-110 Seizmické vlny a fyzika zemetrasení (1)      4fg
  Stv 10 40 1h c F2-s110 2-FGF-110 Seizmické vlny a fyzika zemetrasení (1)      4fg
  Stv 13 10 2h v F2-s110 2-FGF-156 Seizmológia silných pohybov a lokálne efekty zemet 4fg 5fg

Ondrášková Adriena
  Uto 14 50 2h p F2-s110 2-FGF-111 Magnetické pole Zeme                4fg 5fg
              2-FFZ-111 Magnetické pole Zeme a planét           4fg 5fg
  Uto 16 30 1h c F2-s110 2-FGF-111 Magnetické pole Zeme                4fg 5fg
              2-FFZ-111 Magnetické pole Zeme a planét           4fg 5fg

Porubčan Vladimír
  Pia 10 40 2h p F1-112 2-FAA-144 Populácia meteoroidov                4faa 5faa

Sokol Alois
  Pia 12 20 3h v F1-360 1-FYZ-585 Synoptická meteorológia (1)             3f*

Ševčík Sebastián
  Pon 9 50 2h v F1-209 2-FGF-134 Magnetohydrodynamika                4fg
  Uto 17 20 2h v F2-s110 2-FGF-154 Numerické metódy v dynamike kvapalín        4fg 5fg
  Str 13 10 2h s F2-s110 2-FFZ-113 Seminár z fyzike Zeme a planét           4fg
  Str 14 50 2h s F2-s110 2-FGF-206 Geofyzikálny diplomový seminár (2)         5fg

Tóth Juraj
  Uto 13 10 3h p F1-247 1-FYZ-430 Základy astronómie a astrofyziky (2)        2f* 3f*
  Uto 15 40 2h c F1-247 1-FYZ-430 Základy astronómie a astrofyziky (2)        2f* 3f*
  Str 9 50 2h p F1-232a 2-UFY-220 Astronómia a meteorológia             5uMF
  Str 11 30 1h c F1-232a 2-UFY-220 Astronómia a meteorológia             5uMF
  Pia 9 00 2h p F1-112 2-FAA-146 Fyzika planét                    4faa 5faa
  Pia 13 10 2h p M-II  1-FYZ-410 Úvod do astronómie                 2f*
  Pia 14 50 2h v F1-112 1-FYZ-435 Kozmický výskum planét               3f*

Világi Jozef
  Stv 9 00 3h c F1-112 2-FAA-148 Výpočtová technika v astronómii           4faa


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |SL |VC

Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky
(KAGDM)

Balko Ľudovít
  Uto 8 10 2h v M-IX  1-MAT-192 Cvičenie z lineárnej algebry a geometrie (2)    1mpm*
  Uto 11 30 2h c M-IV  1-MAT-160-3 Lineárna algebra a geometria (2)         1mpm*

Bátorová Martina
  Pon 11 30 2h c M-X  2-MPG-107 Modelovanie kriviek pre CAGD            4mpg

Běhal David
  Stv 8 10 1h s M-I  1-AIN-920 Bakalársky seminár                 3iai*
  Stv 9 00 1h s M-I  1-AIN-920 Bakalársky seminár                 3iai*
  Stv 13 10 1h c I-H3  1-AIN-240 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá     2ips 2it
  Stv 14 00 1h c I-H3  1-AIN-240 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá     2ipg 2iui

Bereková Helena
  Stv 13 10 2h s M-VII 2-UXX-922 Diplomový seminár (2)                4uM* 4PuM*
             2-UXX-922 Diplomový seminár (2)                4PuM*

Boďa Eduard
  Str 9 50 2h p M-VI  2-MPG-104 Geometria (2)                    4mpg
             1-UDG-343 Úvod do algebraickej geometrie           3uMD
  Stv 11 30 2h p B   1-MMN-160 Lineárna algebra a geometria (2)          1mng*

Bohdal Róbert
  Pon 9 50 2h p M-217 1-UDG-131 Úvod do grafiky na PC (2)              1uMD
  Stv 8 10 2h c M-XII 1-MAT-565 Reprezentácie geometrických objektov        3mpg
  Stv 11 30 2h v M-115 2-MPG-150 Automatizované interaktívne projektovanie      4mpg
  Pia 9 50 2h v I-H3  1-MAT-830 Profesionálny grafický software (2)         3m* 3iai*

Božek Miloš
  Pon 8 10 2h v M-116 2-MPG-242 Diferenciálna geometria               5mpg
             2-UDG-255 Vybrané kapitoly z diferenciálnej geometrie     5uMD
  Pon 9 50 2h v M-XI  2-MPG-144-1 Rozmiestňovanie geometrických útvarov       4mpg
  Uto 12 20 3h p M-116 2-UDG-115 Diferenciálna geometria               4uMD
  Uto 14 50 2h p M-116 3-MGT-003 Klasická diferenciálna geometria          mDRS
  Uto 16 30 2h p M-116 3-MGT-016 Globálna diferenciálna geometria          mDRS
  Str 8 10 2h p B   1-MAT-555 Geometrické transformácie              3mpg
             1-INF-545 Geometrické transformácie              3ipg 3iai*

Činčura Juraj
  Uto 15 40 1h p M-II  1-UMA-106 Elementárna teória čísel              1PuM*
             1-UMA-106 Elementárna teória čísel              1uM*
  Uto 16 30 1h c M-II  1-UMA-106 Elementárna teória čísel              1PuM*
             1-UMA-106 Elementárna teória čísel              1uM*
  Str 14 50 2h p M-126 2-MAT-622 Teória kategórií (2)                5mms*
  Stv 15 40 2h p M-IV  1-UMA-207 Algebra (2)                     2uM*
  Stv 17 20 1h c M-IV  1-UMA-207 Algebra (2)                     2uM*

Čižmár Ján
  Uto 8 10 2h p M-V  1-UMA-308 Geometria (5)                    3uM*
             1-UMA-308 Geometria (5)                    3PuM*

Dillingerová Monika
  Pon 8 10 1h s G-111 1-UMA-210 Didaktický seminár zo školskej matematiky 4x    2PuM*
  Pon 9 00 1h s G-111 1-UMA-209 Didaktický seminár zo školskej matematiky (4)    2PuM*
  Uto 10 40 2h p M-115 3-MVM-015 Didaktický softvér vo vyučovaní matematiky     1mDRS
  Str 8 10 2h v M-112 2-UMA-182 Kapitoly z vyučovania matematiky          4uM* 4PuM*
             2-UMA-182 Kapitoly z vyučovania matematiky          4PuM*
  Str 12 20 1h v M-VI  1-UMA-210 Didaktický seminár zo školskej matematiky x (4)   2uM*
  Str 13 10 1h s M-VI  1-UMA-209 Didaktický seminár zo školskej matematiky (4)    2uM*

Draškovičová Hilda
  Uto 16 30 2h p B2-304 1-UMA-207 Algebra (2)                     2PuM*
  Uto 18 10 1h c B2-304 1-UMA-207 Algebra (2)                     2PuM*

Ferenc Lukáš
  Pon 10 40 2h c G-139 1-UIN-111 Matematika (2)                   1uBI 1PuI*
             1-UIN-111 Matematika (2)                   1uBI 1PuI*
  Uto 19 00 1h c M-I  1-MAT-725 Diskrétna matematika (2)              1m**

Ferko Andrej
  Uto 9 00 2h v M-XI  2-MPG-148 Multimédiá (2)                   4mpg
  Uto 13 10 2h p F1-328 1-MAT-180 Úvod do počítačovej grafiky             1m** 2iai*
  Uto 15 40 2h s M-X  2-MPG-920 Diplomový seminár (1)                4mpg
  Str 9 50 2h s M-120 2-MPG-205 Seminár z počítačovej grafiky a geometrie      5mpg
  Str 13 10 2h p F1-328 1-AIN-240 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá     2i**

Guričan Jaroslav
  Pon 9 00 2h p G-139 1-UIN-111 Matematika (2)                   1uBI 1PuI*
             1-UIN-111 Matematika (2)                   1uBI 1PuI*
  Pon 16 30 2h v F1-109 1-INF-610-1 Algebra (3)                    2it
             1-INF-610-2 Algebra (3)                    4iB 4iC 4iA*
  Uto 9 50 2h p M-VIII 2-MMS-105 Vybrané kapitoly z algebry (2)           4mms*
             2-MAT-222 Vybrané kapitoly z algebry (2)           4mms*
  Uto 11 30 1h c M-XII 1-INF-610-1 Algebra (3)                    2it
             1-INF-610-2 Algebra (3)                    4iC 4iA*
  Uto 13 10 1h c M-V  1-INF-610-1 Algebra (3)                    2it
             1-INF-610-2 Algebra (3)                    4iA*
  Str 11 30 2h p M-126 2-MMS-105 Vybrané kapitoly z algebry (2)           4mms*
             2-MAT-222 Vybrané kapitoly z algebry (2)           4mms*
  Stv 8 10 2h v M-126 2-MAT-241 Počítačová algebra (2)               4mms* 5mms*

Haviar Miroslav
  Stv 9 50 2h v M-201 2-UMA-265 Teória, algoritmy a aplikácie grafov        5uM*
             2-UMA-265 Teória, algoritmy a aplikácie grafov        5PuM*
  Stv 13 10 2h s M-126 2-MMS-103 Univerzálne algebry a zväzy (2)           4mms*
             2-MAT-221 Univerzálne algebry a zväzy (2)           4mms*

Hegyi Balázs
  Pon 10 40 1h c F2   1-FYZ-160 Algebra a geometria (2)               1f2
  Pon 13 10 1h c M-I  1-FYZ-160 Algebra a geometria (2)               1f1
  Pon 17 20 1h c F1   1-FYZ-160 Algebra a geometria (2)               1f3

Chalmovianský Pavel
  Str 8 10 2h p M-VIII 2-MPG-105 Funkcionálna analýza a topológia          4mpg
  Stv 8 10 2h p F1-108 2-MPG-107 Modelovanie kriviek pre CAGD            4mpg
  Stv 9 50 2h p M-XI  2-MPG-105 Funkcionálna analýza a topológia          4mpg
  Stv 12 20 2h v M-XII 2-MPG-213 Pokročilé geometrické modelovanie (2)        5mpg

Jodas Vladimír
  Uto 10 40 2h v B2-302 1-UMA-324 Konštruktívne vyučovanie matematiky (2)       3uM*
             1-UMA-324 Konštruktívne vyučovanie matematiky (2)       3PuM*

Karahuta Ján
  Uto 11 30 2h c I-H3  1-MAT-180 Úvod do počítačovej grafiky             1m*

Katriňák Tibor
  Str 16 30 2h s M-126 2-MMS-230 Univerzálne algebry a zväzy (4)           5mms*
  Stv 9 50 2h p M-126 1-MAT-495 Úvod do kódovania                  3mms
  Stv 11 30 2h p M-126 2-MMS-108 Lineárne kódovanie                 4mms*
             2-MAT-224 Lineárne kódovanie                 4mms*

Kohanová Iveta
  Pon 13 10 1h c M-VIII 1-UMA-310 Didaktika matematiky                3uM*
  Pon 17 20 2h c F1-247 1-AIN-160 Diskrétna matematika (2)              1iai4
  Uto 14 00 1h p M-III 1-UMA-310 Didaktika matematiky                3uM*
  Uto 16 30 2h c M-XI  1-AIN-160 Diskrétna matematika (2)              1iai2
  Str 16 30 2h c M-II  2-UMA-106 Didaktika matematiky (2)              4uM*

Korbaš Július
  Pon 11 30 3h p F1-108 1-MAT-160-2 Lineárna algebra a geometria (2)         1m*
             1-MAT-160-3 Lineárna algebra a geometria (2)         1mpm*
  Uto 11 30 2h p M-126 2-MMS-107 Algebraická topológia                4mms*
             2-MAT-223 Algebraická topológia                4mms*
  Str 13 10 2h p M-126 2-MMS-107 Algebraická topológia                4mms*
             2-MAT-223 Algebraická topológia                4mms*
  Pia 11 30 2h s M-126 DRS002 Seminár z algebraickej topológie            mDRS

Koreňová Lilla
  Pon 11 30 2h s M-115 1-UXX-321 Informačné a komunikačné technológie (6)      3uMD 3uMI
  Str 8 10 2h v M-115 1-UXX-322 Príprava, realizácia a ekonomické dopady projektov 4uM* 4PuM*
  Str 9 50 2h v M-115 2-UMA-152 Didaktický softvér vo vyučovaní matematiky (2)   4uM*
             M-UVMA-094 Didaktický softvér vo vyučovaní matematiky (2)   4PuM*
             2-UMA-152 Didaktický softvér vo vyučovaní matematiky (2)   4PuM*
  Str 11 30 2h v M-115 2-UXX-107 E-learning ako špeciálna forma dištančného vzdeláva 4uM* 4PuM*

Kostyrko Pavel
  Uto 17 20 2h p B2-404 2-UMA-112 Vybrané partie z matematickej analýzy (2)      4uM* 4PuM*
             2-UMA-112 Vybrané partie z matematickej analýzy (2)      4PuM*
  Str 9 00 3h s M-126 DRS003 Seminár z teórie reálnych funkcií           mDRS
  Str 14 00 2h p M-III 1-UMA-105 Matematická analýza (2)               1uM*

Kudličková Soňa
  Pon 9 00 3h p M-120 1-UDG-331 Úvod do počítačovej geometrie            3uMD
  Pon 16 30 2h c M-120 2-UDG-202 Počítačová geometria (2)              5uMD
  Uto 8 10 2h p M-120 2-UDG-202 Počítačová geometria (2)              5uMD
  Str 9 50 2h p F1-109 1-MAT-565 Reprezentácie geometrických objektov        3mpg
             1-AIN-545 Reprezentácie geometrických objektov        3ipg 3iai*

Kvasz Ladislav
  Pia 9 50 2h s M-126 2-MMS-135-1 Seminár z filozofie matematiky (2)        4mms* 5mms* mDRS
             2-MAT-614 Seminár z filozofie matematiky (2)         4mms* 5mms* mDRS
  Pia 14 00 2h s M-126 DRS023 Seminár z didaktiky matematiky             mDRS

Mačaj Martin
  Pon 12 20 2h p F2   1-MAT-260 Algebra (2)                     2m**
  Uto 9 50 2h p M-126 1-MAT-475 Teória polí (2)                   3mms
  Uto 14 50 1h c M-I  1-MAT-260 Algebra (2)                     2m1 2mpm*
  Uto 15 40 1h c F1-109 1-MAT-260 Algebra (2)                     2m2

Maťašovský Alexander
  Str 11 30 1h c M-VI  2-MPG-104 Geometria (2)                    4mpg

Mikóczyová Daniela
  Pon 16 30 1h c F1   1-UMA-308 Geometria (5)                    3uM*

Neuhold Erik
  Uto 14 00 2h v M-X  1-MMN-525 Doplnkové cvičenie z algebry a geometrie (2)    1mng*

Niepel Martin
  Pon 16 30 2h c F1-108 1-MAT-160-2 Lineárna algebra a geometria (2)         1m*
  Uto 8 10 2h v M-XII 1-MAT-192 Cvičenie z lineárnej algebry a geometrie (2)    1m*
  Uto 11 30 3h p F1-109 1-MAT-160-1 Lineárna algebra a geometria (2)         1mef*

Pémová Marta
  Pon 11 30 1h c M-XII 2-UMA-206 Vybrané partie z geometrie             5uM* 5PuM*
             2-UMA-206 Vybrané partie z geometrie             5PuM*
  Uto 8 10 2h p M-116 2-UDG-112 Didaktika deskriptívnej geometrie (2)        4uMD
  Uto 11 30 1h s M-120 1-UDG-151 Didaktický seminár z deskriptívnej geometrie (2)  1uMD
  Str 8 10 1h p M-120 1-UDG-352 Úvod do didaktiky deskriptívnej geometrie      3uMD
  Str 9 00 1h c M-120 1-UDG-352 Úvod do didaktiky deskriptívnej geometrie      3uMD
  Str 11 30 2h p M-120 1-UDG-111 Zobrazovacie metódy (2)               1uMD
  Str 14 50 1h s M-XII 1-UDG-251 Didaktický seminár z deskriptívnej geometrie (4)  2uMD
  Stv 8 10 2h c M-120 1-UDG-111 Zobrazovacie metódy (2)               1uMD

Polednová Marianna
  Uto 14 50 2h v M-XII 2-UMA-162 Neeuklidovské geometrie               4uM* 4PuM*
  Str 9 00 1h c M-XI  1-UMA-107 Geometria (1)                    1uMD 1uMF
  Str 9 50 2h p M-XI  1-UMA-208 Geometria (3)                    2uM*
  Str 13 10 1h c M-XI  1-UMA-107 Geometria (1)                    1uMI 1uMT
  Str 14 00 1h c M-XI  1-UMA-208 Geometria (3)                    2uM*
  Stv 9 50 2h p B1-501 1-UMA-208 Geometria (3)                    2PuM*
  Stv 11 30 1h c B1-501 1-UMA-208 Geometria (3)                    2PuM*

Regecová Michaela
  Uto 9 50 2h v B1-501 2-UMA-258 Metódy riešenia matematických úloh (2)       5uM*
             2-UMA-258 Metódy riešenia matematických úloh (2)       5PuM*
  Str 17 20 2h s B2-304 M-UVMA-028-1 Didaktika matematiky (3)             4PuM*

Rosa Vladislav
  Pon 12 20 2h v M-XI  2-UXX-205-1 Organizácia a riadenie školy           5uM* 5PuM*
  Pon 16 30 2h p M-112 3-MVM-019 Experiment v didaktike matematiky          2mDRS

Slavíčková Mária
  Pon 8 10 1h s B1-320 1-UMA-109 Didaktický seminár zo školskej matematiky 2x    1PuM*
  Pon 9 00 1h s B1-320 1-UMA-108 Didaktický seminár zo školskej matematiky (2)    1PuM*
  Uto 11 30 1h s M-IX  1-UMA-108 Didaktický seminár zo školskej matematiky (2)    1uMI
  Str 8 10 2h c M-II  1-UMA-206 Matematická analýza (4)               2uM*
  Pia 10 40 1h s M-I  1-UMA-108 Didaktický seminár zo školskej matematiky (2)    1uMD 1uMF 1uMT
  Pia 11 30 1h v M-I  1-UMA-109 Didaktický seminár zo školskej matematiky x (2)   1uM*

Sleziak Martin
  Pon 9 50 2h p M-126 2-MMS-226 Teória čísel (2)                  4mms* 5mms*
             2-MAT-624 Teória čísel (2)                  4mms* 5mms*
  Uto 11 30 2h p F1-108 1-INF-155 Algebra (2)                     1i*
  Str 16 30 2h c F1-109 1-INF-155 Algebra (2)                     1i2
  Stv 11 30 2h c F1   1-INF-155 Algebra (2)                     1i1

Solčan Štefan
  Pon 11 30 2h p M-120 1-UDG-140 Projektívna geometria (1)              1uMD
  Pon 13 10 1h c M-120 1-UDG-140 Projektívna geometria (1)              1uMD
  Uto 9 50 2h p M-120 2-UDG-106 Plochy technickej praxe (2)             4uMD
  Uto 12 20 3h p M-IX  2-UMA-206 Vybrané partie z geometrie             5uM* 5PuM*
  Str 11 30 2h p M-V  1-UMA-313 Projektívna geometria                3uM*
  Str 14 50 2h p M-120 2-UDG-106 Plochy technickej praxe (2)             4uMD

Tencer Lukáš
  Uto 15 40 2h c I-H3  1-MAT-180 Úvod do počítačovej grafiky             1mpm*

Tisoň Miroslav
  Pon 13 10 2h p B2-304 1-UMA-107 Geometria (1)                    1PuM*
  Pon 14 50 1h c B2-304 1-UMA-107 Geometria (1)                    1PuM*
  Uto 9 50 1h c M-VII 1-UDG-321 Aplikácie deskriptívnej geometrie (2)        3uMD
  Uto 12 20 3h p M-120 1-UDG-220 Technické kreslenie                 2uMD
  Uto 14 50 1h c M-120 1-UDG-220 Technické kreslenie                 2uMD

Tomanová Jana
  Uto 9 50 2h v F1-247 1-MAT-725 Diskrétna matematika (2)              1m** 1mef*
  Uto 13 10 2h p M-126 1-MAT-490 Kombinatorika                    3mms
  Pia 9 00 1h p M-VII 1-UMA-311 Diskrétna matematika (2)              3uM*
             1-UMA-311 Diskrétna matematika 2               3PuM*
  Pia 9 50 1h c M-VII 1-UMA-311 Diskrétna matematika (2)              3uM*
             1-UMA-311 Diskrétna matematika 2               3PuM*
  Pia 10 40 2h v M-VII 1-UMA-314 Vybrané partie z teórie čísel            3uM* 3PuM*

Trenčanský Ivan
  Str 13 10 2h p M-112 3-MVM-013 Teória didaktických situácií (2)          1mDRS
  Stv 9 50 2h p M-112 1-UDG-321 Aplikácie deskriptívnej geometrie (2)        3uMD
  Pia 8 10 1h s M-VII 1-UXX-920 Bakalársky seminár                 3uM* 3PuM*
             1-UXX-920 Bakalársky seminár z matematiky           3PuM*

Uherčíková Viera
  Pon 9 50 2h v B2-302 2-UMA-252 Netradičné metódy vo vyučovaní matematiky (2)    5uM*
             2-UMA-252 Netradičné metódy vo vyučovaní matematiky (2)    5PuM*
  Stv 9 50 1h p B1-320 2-UMA-106 Didaktika matematiky (2)              3PuM*
  Stv 10 40 1h c B1-320 M-UVMA-026 Didaktika matematiky (1)              3PuM*

Valíková Miroslava
  Str 11 30 2h v M-X  1-AIN-545 Reprezentácie geometrických objektov        3ipg 3iai*

Vankúš Peter
  Pon 9 50 2h c B1-301 1-UMA-105 Matematická analýza (2)               1PuM*
  Pon 12 20 2h c M-IV  1-UMA-105 Matematická analýza (2)               1uMI
  Pon 16 30 2h c M-VIII 1-UMA-105 Matematická analýza (2)               1uMD 1uMF 1uMT
  Stv 8 10 2h c B1-501 1-UMA-206 Matematická analýza (4)               2PuM*

Varhaníková Ivana
  Str 14 50 2h c I-H3  1-MAT-180 Úvod do počítačovej grafiky             2iai*

Visnyai Tomáš
  Pon 11 30 2h c M-VII 1-MMN-150 Matematická analýza (2)               1mng2
  Uto 7 20 2h c Ch1-3 2-UMA-112 Vybrané partie z matematickej analýzy (2)      4PuM*
  Str 9 50 2h v M-XII 1-MMN-520 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (2)    1mng2
  Stv 8 10 2h p M-II  1-UMA-206 Matematická analýza (4)               2uM*
  Stv 11 30 2h c M-VII 1-EFM-551 Vybrané partie z matematickej analýzy (2)      4uM*

Zahradník Peter
  Str 15 40 1h c M-IX  1-MMN-160 Lineárna algebra a geometria (2)          1mng2
  Str 16 30 1h c M-IX  1-MMN-160 Lineárna algebra a geometria (2)          1mng1

Zaťko Valent
  Pon 11 30 2h s I-9  DRS004 Seminár z numerickej geometrie             mDRS
  Str 13 10 2h p M-120 2-INF-116 Modelovanie kriviek a plôch             4iA*
  Stv 9 50 2h p M-IX  1-UMA-107 Geometria (1)                    1uM*
  Stv 13 10 2h v M-120 2-MPG-143 Mnohopohľadová geometria              45mpg

Zlatoš Pavol
  Pon 16 30 2h p M-126 2-IKV-267 Matematická logika pre kognitívnu vedu       4ikv
  Pon 18 10 1h c M-126 2-IKV-267 Matematická logika pre kognitívnu vedu       4ikv
  Str 11 30 3h p F1-108 1-FYZ-160 Algebra a geometria (2)               1f*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |SL |VC

Katedra aplikovanej informatiky
(KAI)

Baláž Martin
  Pia 9 50 2h p M-X  1-AIN-616 Symbolické programovanie a LISP           3iai*
  Pia 11 30 2h c F1-248 1-AIN-616 Symbolické programovanie a LISP           3iai*

Bašnáková Jana
  Pia 12 20 3h p I-9  2-IKV-183 Psycholingvistika                  4ikv

Blaho Andrej
  Str 9 50 2h p A   1-AIN-170 Programovanie (2)                  1iai*
             1-INF-165 Programovanie (2)                  1i*
  Str 14 50 2h c M-I  1-AIN-170 Programovanie (2)                  1iai1
  Stv 8 10 1h s I-9  1-AIN-920 Bakalársky seminár                 3iai*
  Stv 9 00 1h s I-9  1-AIN-920 Bakalársky seminár                 3iai*

Borovanský Peter
  Pon 12 20 2h p A   1-AIN-430 Programovacie paradigmy               2iai*
  Uto 15 40 2h c M-I  1-AIN-430 Programovacie paradigmy               2iai*

Borovský Peter
  Pon 9 00 2h p M-IX  2-MMN-133 Počítačová grafika (2)               4mng*
  Pon 17 20 2h c I-H6  2-MMN-133 Počítačová grafika (2)               4mng*

Čajági Martin
  Uto 8 10 2h s I-9  2-IKV-133 Základy umelej inteligencie (2)           4iau 4ikv

Černeková Zuzana
  Pon 16 30 2h v I-9  2-AIN-270 Spracovanie farebného obrazu            5mpg 4iag* 5iag*

Čertický Michal
  Uto 8 10 2h s I-9  2-IKV-133 Základy umelej inteligencie (2)           4iau 4ikv

Červeňanský Michal
  Str 14 50 2h v M-XI  2-AIN-122 Grafika v reálnom čase               4iag* 5iag*

Ďurikovič Roman
  Pon 8 10 2h p B   2-MPG-102 Počítačová grafika (2)               4mpg 4iC 4iB 4iA* 4iag*
  Pon 18 10 2h s A   2-AIN-921 Projektový seminár (1)               4iai*
  Uto 8 10 2h s I-23  DRS001 Seminár                        iDRS

Dziuban Vladimír
  Pon 19 00 1h s B   1-AIN-260 Ročníkový projekt (2)                2iai*

Fabo Pavol
  Pon 19 00 1h s B   1-AIN-260 Ročníkový projekt (2)                2iai*
  Uto 17 20 2h p I-H6  2-MPG-102 Počítačová grafika (2)               4mpg 4iag*

Farkaš Igor
  Pon 10 40 4h p I-8  2-IKV-135 Neuropočítanie                   4ikv 5iau
  Uto 12 20 2h p B   1-AIN-480 Neurónové siete                   3iui 4iau 4ikv 4iC 3iai* 4iA*
             2-IUI-102 Neurónové siete                   3iui 4iau 4ikv 4iC 3iai* 4iA*
             M-INCU-004 Neurónové siete                  3iui 4iau 4ikv 4iC 3iai* 4iA*
  Uto 14 00 4h s I-9  2-IKV-921 Diplomový seminár                  5ikv
  Str 15 40 2h l I-8  2-IKV-122 Semestrálny projekt                 4ikv

Frank Juraj
  Str 8 10 2h c I-H6  1-MAT-170 Programovanie (2)                  1mef1

Ftáčnik Milan
  Str 8 10 2h v F1-108 2-MPG-204 Rozpoznávanie obrazcov               5mpg 5iag*
  Pia 8 10 2h p A   1-AIN-550 Základy spracovania obrazu             3ipg 3iai*
             1-MAT-575 Rozpoznávanie obrazcov a spracovanie obrazu     3mpg

Golian Radoslav
  Pon 9 00 2h p F2   1-AIN-521 Implementácia databázových systémov         2iai*
  Pon 10 40 2h c I-H6  1-AIN-521 Implementácia databázových systémov         2iai*

Gruska Damas
  Uto 15 40 4h k I-23  2-AIN-185 Formálne metódy tvorby softvéru           4iai*
             2-INF-126 Modely konkurentných systémov            4iB 4iC 4iA*
  Stv 16 30 4h k A   2-AIN-109 Programovanie paralelných a distribuovaných systémo 4ia**
             2-INF-129 Úvod do paralelného programovania          4iC 4iD 3iai* 4iB*

Guller Dušan
  Pia 14 00 2h p F1-108 1-AIN-670 Expertné systémy                  3iui 3iai*
             2-AIN-141-1 Expertné systémy (1)               4iau
  Pia 15 40 2h c F1-248 1-AIN-670 Expertné systémy                  3iui 3iai*
  Pia 17 20 2h c F1-248 2-AIN-141-1 Expertné systémy (1)               4iau

Gyárfáš František
  Pon 16 30 2h p A   1-AIN-525 Programovacie techniky v C++            2iai*
  Uto 9 50 2h v F1-109 1-AIN-675 Filozofia internetu                 3iai*
  Uto 14 50 2h v I-32  2-UIN-256 Softvérové inžinierstvo               5uMI
             2-UIN-256 Softvérové inžinierstvo               5PuI*
  Pia 9 50 2h s I-23  1-AIN-611 Tvorivé písanie                   3iai*

Hučko Michal
  Pon 11 30 2h c M-X  2-MPG-107 Modelovanie kriviek pre CAGD            4mpg
  Pon 19 00 1h s B   1-AIN-260 Ročníkový projekt (2)                2iai*

Chudý Vladimír
  Pia 9 00 3h p I-9  2-IKV-141 Aktuálne trendy v kognitívnej psychológii      4ikv

Jajcayová Tatiana
  Str 11 30 2h p A   1-AIN-160 Diskrétna matematika (2)              1iai*
  Pia 8 10 2h k I-23  2-AIN-146 Univerzálna algebra pre informatikov        4iau
  Pia 11 30 2h c M-XII 1-AIN-160 Diskrétna matematika (2)              1iai6

Kamhal Dezider
  Uto 9 00 2h k I-8  1-MXX-422 Problémy analytickej filozofie (2)         FMFI
  Uto 10 40 2h k I-8  1-MXX-424 Filozofia L. Wittgensteina (2)           FMFI
  Uto 12 20 2h k I-8  1-MXX-428 Teória rečových aktov                FMFI
  Stv 9 00 3h k I-8  2-IKV-143 Filozofia jazyka                  4ikv
  Stv 11 30 3h k I-8  2-IKV-181 Význam a komunikácia                4ikv

Klimo Peter
  Str 16 30 2h c I-H3  1-AIN-525 Programovacie techniky v C++            2iai5
  Str 18 10 2h c I-H6  1-AIN-525 Programovacie techniky v C++            2iai1 2iai2
  Stv 16 30 2h c I-H6  1-AIN-525 Programovacie techniky v C++            2iai3 2iai4

Kľuka Ján
  Pon 12 20 2h c I-H6  1-AIN-505 Úvod do deklaratívneho programovania        1iai* 3iai*
  Str 16 30 2h c F1-248 1-AIN-505 Úvod do deklaratívneho programovania        1iai2 1iai3 1iai4 1iai5 1iai6 2iai*

Komara Ján
  Stv 9 50 2h c M-II  1-AIN-160 Diskrétna matematika (2)              1iai1
  Stv 12 20 2h c F1-109 1-AIN-160 Diskrétna matematika (2)              2iai*
  Stv 16 30 2h p M-III 1-AIN-470 Špecifikácia a verifikácia programov        3iui 2iai* 4i*
  Stv 18 10 2h c I-H6  1-AIN-470 Špecifikácia a verifikácia programov        3iui 2iai* 4i*

Kvasnička Vladimír
  Pia 9 50 2h p FIT-DE-150 2-AIN-104 Výpočtové modelovanie kognitívnych procesov   4iai*

Lúčan Ľubomír
  Pon 19 00 1h s B   1-AIN-260 Ročníkový projekt (2)                2iai*
  Uto 16 30 4h p F1-109 2-AIN-274 Multimédiá a spracovanie zvuku           5iag*
             2-MMN-207 Multimédiá pre manažment              4mng* 5mng*

Lúčny Andrej
  Pon 16 30 2h c M-217 2-AIN-246 Multiagentové systémy                5iau
             2-IKV-164 Multiagentové systémy                4ikv
  Uto 15 40 2h p I-8  2-AIN-246 Multiagentové systémy                5iau
             2-IKV-164 Multiagentové systémy                4ikv

Macko Martin
  Str 14 50 2h p F1-232a 2-AIN-143 Kvalitatívne modelovanie a simulácia        4iau 5ikv

Malinovský Ľudovít
  Str 14 00 2h l I-8  2-IKV-122 Semestrálny projekt                 4ikv
  Str 16 30 2h c F1-232a 2-AIN-143 Kvalitatívne modelovanie a simulácia        4iau 5ikv

Malý Michal
  Pon 16 30 2h p M-218 1-INF-170 Operačné systémy                  2ips 2ipg 2iui
  Pon 18 10 2h p M-218 1-INF-170 Operačné systémy                  2it

Markošová Mária
  Pon 9 00 2h p I-9  2-IKV-133 Základy umelej inteligencie (2)           4ikv 4iau
  Uto 9 50 2h k I-9  2-AIN-181 Evolučné algoritmy                 4iau 4ikv
  Stv 14 50 4h v M-VI  2-UIN-251 Úvod do umelej inteligencie             5uMI

Mihálik A
  Uto 17 20 2h p I-H6  2-MPG-102 Počítačová grafika (2)               4mpg 4iag*
  Str 18 10 1h c I-H3  1-AIN-240 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá     2iai4

Nagy Marek
  Str 13 10 2h k I-H3  2-AIN-173 GNU Linux                      4iai*

Németh Štefan
  Str 18 10 3h p I-9  2-IKV-112 Moderné sociálne teórie               4ikv

Nociar Michal
  Pia 11 30 2h c I-H3  1-MAT-830 Profesionálny grafický software (2)         3m* 3iai*

Novotný Matej
  Str 13 10 2h p B   1-AIN-240 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá     2iai*

Ňuňuková Pavla
  Pon 19 00 1h s B   1-AIN-260 Ročníkový projekt (2)                2iai*

Petráková Zuzana
  Uto 8 10 2h s I-9  2-IKV-133 Základy umelej inteligencie (2)           4iau 4ikv

Petrovič Pavel
  Uto 8 10 2h p M-VIII 1-AIN-551 Algoritmy pre AI robotiku              3iai*
  Uto 11 30 1h l M-VI  1-AIN-551 Algoritmy pre AI robotiku              3iai*
  Stv 8 10 1h s F1-248 1-AIN-920 Bakalársky seminár                 3iai*
  Stv 9 00 1h s F1-248 1-AIN-920 Bakalársky seminár                 3iai*
  Stv 9 50 2h c A   1-AIN-430 Programovacie paradigmy               2iai*
  Stv 16 30 2h s I-8  2-IKV-167 Praktický seminár robotiky             4ikv

Polec Jaroslav
  Uto 10 40 2h v M-XI  2-AIN-126 Kompresia dát                    4mpg 4iag*
  Str 14 50 2h v M-II  2-MPG-112 Kódovanie a spracovanie obrazu           4mpg

Rebrová Kristína
  Pon 10 40 4h p I-8  2-IKV-135 Neuropočítanie                   4ikv 5iau

Remiš Michal
  Pon 8 10 1h c I-H3  1-AIN-240 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá     2iai1
  Str 9 00 1h c F1-248 1-AIN-240 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá     2iai5
  Pia 9 00 1h c I-H3  1-AIN-240 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá     2iai3

Retová Dana
  Uto 14 00 4h s I-9  2-IKV-921 Diplomový seminár                  5ikv
  Str 14 00 2h l I-8  2-IKV-122 Semestrálny projekt                 4ikv

Rybár Ján
  Uto 14 00 4h s I-9  2-IKV-921 Diplomový seminár                  5ikv
  Str 9 00 4h k I-8  2-IKV-113 Kognitívna psychológia               4ikv
  Str 14 00 2h l I-8  2-IKV-122 Semestrálny projekt                 4ikv
  Stv 14 50 2h k F1-108 3-MVM-029 Epistemológia a kognitívna psychológia       1mDRS
             3-IVI-009 Epistemológia a kognitívna psychológia       1iDRS
             1-MXX-406 Kognitívne vedy: jazyk a kognícia          FMFI 4iau 3iai*

Samuelčík Martin
  Uto 13 10 2h v M-XII 1-MAT-820 Úvod do OpenGL                   3mpg
  Uto 15 40 2h c M-120 2-INF-116 Modelovanie kriviek a plôch             4iA*
  Str 16 30 2h v I-9  2-MPG-149 Fraktálne modelovanie                4iag* 5iag* 45mpg

Stanek Stanislav
  Uto 13 10 2h v F1-248 2-MPG-146 WWW - nové trendy (FLASH)              45mpg

Starinský Juraj
  Pon 18 10 1h c I-H3  1-AIN-240 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá     2iai2
  Stv 8 10 1h s M-I  1-AIN-920 Bakalársky seminár                 3iai*

Šefránek Ján
  Pon 18 10 2h s A   2-AIN-921 Projektový seminár (1)               4iai*
  Stv 14 00 3h k I-8  2-IKV-261 Logika a kognitívna veda              4ikv

Šikudová Elena
  Pon 19 00 1h s B   1-AIN-260 Ročníkový projekt (2)                2iai*
  Stv 14 00 2h p I-9  2-AIN-124 Počítačové videnie (2)               5mpg 4iD 4iA* 4iag* 5iag*

Vančo Pavol
  Uto 19 00 2h c I-H6  1-AIN-480 Neurónové siete                   3iui 4iau 4ikv 3iai* 4i*

Vinař Tomáš
  Uto 14 00 2h p I-23  2-INF-238 Grafové modely v strojovom učení          4iau 4iD 4ikv 4iB*
  Uto 17 20 2h s I-9  2-AIN-504 Seminár z bioinformatiky (2)            5i 4iau 5iau
  Str 14 50 2h p I-9  2-INF-238 Grafové modely v strojovom učení          4iau 4iD 4ikv 4iB*

Vince Matej
  Uto 15 40 2h c F1-232a 1-AIN-430 Programovacie paradigmy              2iai*
  Uto 17 20 2h c F1-232a 1-AIN-430 Programovacie paradigmy              2iai*

Višnovská Martina
  Stv 8 10 2h c M-XI  1-AIN-160 Diskrétna matematika (2)              1iai5
  Stv 11 30 2h c M-V  1-AIN-160 Diskrétna matematika (2)              1iai3

Vittek Marián
  Pon 10 40 1h p A   1-AIN-500 Linux pre používateľov               1i***
  Pon 13 10 1h c I-H3  1-AIN-500 Linux pre používateľov               1iai*
  Pon 16 30 1h c I-H6  1-AIN-500 Linux pre používateľov               1i1 1iai1 1iai4
  Pon 19 00 1h c I-H6  1-AIN-500 Linux pre používateľov               1i2 1iai2 1iai3 1iai5 1iai6
  Stv 9 50 2h p I-23  2-AIN-174 Pokročilé C++                    4iai*

Voda Pavol
  Pon 9 50 1h p A   1-AIN-505 Úvod do deklaratívneho programovania        1iai*

Žižka Ján
  Pon 8 10 1h v I-H6  1-AIN-550 Základy spracovania obrazu             3iai*
  Pon 9 50 1h v F1-248 1-AIN-550 Základy spracovania obrazu             3ips
  Uto 8 10 2h v I-H6  2-AIN-124 Počítačové videnie (2)               5mpg 4iag* 5iag*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |SL |VC

Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
(KAMS)

.KAMSUcitel1 
  Str 14 50 2h s M-201 DRS025 Seminár z optimalizácie                mDRS
  Str 14 50 2h s C-EU  DRS019 Seminár CEF                      3mef* 4mef* 5mef*
  Stv 14 00 2h s F1-326 DRS024 Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc mDRS

Bátorová Ivana
  Pon 8 10 1h c M-XII 1-EFM-140 Ekonómia (2)                    1mng1
  Pon 9 00 1h c M-XII 1-EFM-140 Ekonómia (2)                    1mng2
  Str 8 10 1h c M-XI  1-EFM-140 Ekonómia (2)                    1mpm*

Boďa Ján
  Str 8 10 2h p F1-109 1-EFM-390 Makroekonómia                    3mef*
  Str 9 50 2h p F1-108 2-EFM-119 Dynamická makroekonómia               4mef*
  Stv 8 10 2h p F1   1-EFM-140 Ekonómia (2)                    1mef* 1mng* 1mpm*
  Stv 11 30 2h p F2   1-EFM-390 Makroekonómia                    3mef*

Boďová Katarína
  Str 12 20 3h k F1-109 1-EFM-240 Podnikové financie                 2mef*

Bokes Tomáš
  Uto 16 30 2h c F1   1-MAT-250 Matematická analýza (4)               2mpm*
  Stv 15 40 2h v M-XII 1-MAT-775 Cvičenie z matematickej analýzy (4)         2mpm*

Brunovský Pavol
  Pon 10 40 2h p F1-109 1-EFM-310 Diferenčné a diferenciálne rovnice         3mef*
  Str 11 30 2h p F1-328 1-EFM-310 Diferenčné a diferenciálne rovnice         3mef*
  Stv 9 50 2h p B   2-EFM-103 Stochastické metódy operačnej analýzy        4mef*

Danišková Katarína
  Uto 8 10 2h c M-208 1-EFM-380 Ekonometria                     3mef2
  Uto 8 10 2h c M-I  1-EFM-380 Ekonometria                     3mef2
  Uto 11 30 2h c M-208 1-EFM-380 Ekonometria                     3mef1
  Uto 11 30 2h c M-I  1-EFM-380 Ekonometria                     3mef1

Dereník Dávid
  Pon 16 30 2h v M-XII 1-EFM-520 Cvičenie z matematickej analýzy (2)         1mef2
  Str 16 30 2h c A   1-EFM-130 Matematická analýza (2)               1mef2

Fidrmuc Jarko
  Pon 16 30 4h s F2   2-EFM-212 Seminár z ekonómie (4)               5mef*
             DRS026 Empirická ekonómia                   mDRS

Filová Lenka
  Pon 8 10 1h c M-VIII 1-MAT-282 Pravdepodobnosť a štatistika (2)          2mng1
  Pon 9 00 1h c M-VIII 1-MAT-282 Pravdepodobnosť a štatistika (2)          2mng2
  Stv 9 00 1h c M-V  1-MAT-282 Pravdepodobnosť a štatistika (2)          2mef2
  Pia 9 00 1h c M-VIII 1-MAT-282 Pravdepodobnosť a štatistika (2)          2mef1

Guba Peter
  Uto 8 10 2h p M-201 3-MAM-014 Asymptotické metódy                 mDRS
  Uto 9 50 2h v M-201 2-EFM-138 Vybrané partie z matematickej fyziky (2)      5mma* 5mef*
             2-MAT-141 Vybrané partie z matematickej fyziky (2)      5mma* 5mef*
  Uto 11 30 1h v M-201 2-EFM-138 Vybrané partie z matematickej fyziky (2)      5mma* 5mef*
             2-MAT-141 Vybrané partie z matematickej fyziky (2)      5mma* 5mef*

Halická Margaréta
  Uto 11 30 2h p F1   2-EFM-109 Optimálne riadenie (2)               4mma* 4mef* 5mma* 45mps
  Str 13 10 2h p M-VII 2-EFM-121 Lineárne programovanie               4mef*

Hamala Milan
  Str 9 50 2h p M-VII 1-INF-630 Optimalizačné metódy (1)              3it 4iC*
  Str 11 30 2h p M-VII 1-INF-630 Optimalizačné metódy (1)              3it 4iC*
  Stv 13 10 2h p A   2-EFM-122 Nelineárne programovanie              4mef*
  Stv 14 50 2h p A   2-EFM-122 Nelineárne programovanie              4mef*

Harman Radoslav
  Str 11 30 2h p M-217 2-PMS-122 Simulačné metódy                  4mps
  Stv 8 10 2h p M-VII 2-PMS-106 Viacrozmerné štatistické analýzy (2)        4mps
  Stv 11 30 2h c M-XI  2-PMS-106 Viacrozmerné štatistické analýzy (2)        4mps

Hönschová Erika
  Uto 13 10 1h c M-IV  1-MAT-282 Pravdepodobnosť a štatistika (2)          2mpm*
  Uto 14 50 1h c M-III 1-MAT-282 Pravdepodobnosť a štatistika (2)          2m2
  Str 11 30 1h c F1-109 1-MAT-282 Pravdepodobnosť a štatistika (2)          2m1
  Str 13 10 1h c M-III M-MAPS-014-1 Markovove procesy (2)              4mps

Janková Katarína
  Uto 11 30 2h p M-VIII 2-PMS-126 Seminár z matematickej štatistiky (2)        5mps
  Str 8 10 2h p M-X  2-PMS-121 Sekvenčné metódy                  4mps
  Stv 11 30 2h p A   1-MAT-282 Pravdepodobnosť a štatistika (2)          2m***
  Stv 15 40 2h p F1   2-PMS-104 Markovovské procesy (2)               4mps

Jurča Pavol
  Pon 18 10 2h c M-VII 2-EFM-129 Cvičenia z optimálneho riadenia (2)         4mef1
  Stv 16 30 2h c M-VII 2-EFM-129 Cvičenia z optimálneho riadenia (2)         4mef2

Katina Stanislav
  Stv 8 10 2h p M-IX  1-PMA-790 Vybrané kapitoly z poistenia osôb          3mpm*
  Stv 13 10 2h p F1-108 2-PMS-128 Aplikácie matematickej štatistiky v medicíne    5mps
  Pia 8 10 2h p F1-109 XXXPRED015 Bioštatistika pre antropológov           4Pbit
  Pia 9 50 2h p F1-108 1-PMA-710 Právo a účtovníctvo poisťovní            1mpm*

Kilianová Soňa
  Str 11 30 1h c M-XII 2-EFM-114 Cvičenia zo stochastických metód operačnej analýzy 4mef1
  Str 12 20 1h c M-XII 2-EFM-114 Cvičenia zo stochastických metód operačnej analýzy 4mef2

Klacso Ján
  Stv 15 40 2h v M-XI  1-MAT-775 Cvičenie z matematickej analýzy (4)         3m**
  Stv 17 20 2h c M-XI  1-MAT-250 Matematická analýza (4)               3m**

Kollár Martin
  Pon 16 30 2h v M-XI  1-EFM-520 Cvičenie z matematickej analýzy (2)         1mef1
  Uto 15 40 2h p B   1-EFM-130 Matematická analýza (2)               1mef*
  Str 14 50 2h p A   1-EFM-130 Matematická analýza (2)               1mef*
  Str 16 30 2h c M-X  1-EFM-130 Matematická analýza (2)               1mef1

Kollár Richard
  Uto 12 20 2h p M-201 2-MAT-121 Parciálne diferenciálne rovnice (2)         4mma* 5mma*
  Str 13 10 2h p M-V  3-MAM-005 Biomatematika                    mDRS
  Pia 9 50 2h c M-201 2-MAT-121 Parciálne diferenciálne rovnice (2)         4mma* 5mma*

Kosírová Ivana
  Pon 8 10 2h v M-VI  1-MAT-720 Cvičenie z matematickej analýzy (2)         1mpm*
  Str 11 30 2h c M-II  1-MAT-150 Matematická analýza (2)               1mpm*

Kossaczká Ľubica
  Pon 9 50 2h p F1-247 1-EFM-250 Matematická analýza (4)               2mef*
  Str 8 10 2h c F1-247 1-EFM-250 Matematická analýza (4)               2mef2
  Stv 9 50 2h p F1-247 1-EFM-250 Matematická analýza (4)               2mef*
  Stv 13 10 2h v M-XI  1-EFM-540 Cvičenie z matematickej analýzy (4)         2mef2

Krajčovič Dušan
  Pon 8 10 2h c M-V  1-EFM-525 Cvičenie z algebry a geometrie (2)         1mef1
  Pon 9 50 2h c M-V  1-EFM-525 Cvičenie z algebry a geometrie (2)         1mef2
  Pon 11 30 2h p F1-328 1-EFM-260 Maticový počet (2)                 2mef*
  Str 9 50 2h s F1-328 1-EFM-265 Seminár z maticového počtu (2)           2mef* 5mef*

Lauko Martin
  Pon 16 30 2h v F1-328 1-EFM-540 Cvičenie z matematickej analýzy (4)         2mef1
  Str 8 10 2h c F1-328 1-EFM-250 Matematická analýza (4)               2mef1

Luptáčik Mikuláš
  Pia 9 50 4h s F1-109 2-EFM-112 Seminár z ekonómie (2)               4mef*

Macová Zuzana
  Pon 18 10 2h c M-I  1-MAT-160-1 Lineárna algebra a geometria (2)         1mef1
  Uto 8 10 2h c F1-247 1-MAT-160-1 Lineárna algebra a geometria (2)         1mef2

Melicherčík Igor
  Uto 14 00 2h p M-V  3-MAM-003 Vybrané partie z finančnej matematiky        mDRS

Michaliková Jana
  Pon 16 30 2h v I-H3  1-PMA-730 Počítačová štatistika                3mp*
  Pon 18 10 1h c M-VIII 1-UMA-309 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (2)    3uM*
  Pia 12 20 1h c B2-304 1-UMA-309 Pravdepodobnosť a matematická štatistika 2     3PuM* 3PuI* 3PuF*

Náther Ondrej
  Uto 9 00 2h p M-X  1-PMA-570 Pravdepodobnostné modely v poisťovníctve      3mpm*
  Uto 10 40 1h c M-X  1-PMA-570 Pravdepodobnostné modely v poisťovníctve      3mpm*
  Uto 11 30 2h p F1-247 1-MMN-365 Matematická štatistika               3mng*
  Uto 14 50 2h p M-IX  1-PMA-560 Teória pravdepodobnosti (2)             3mp*
  Stv 11 30 2h p F1-247 1-MMN-365 Matematická štatistika               3mng*

Odór Ľudovít
  Str 14 50 2h p F2   2-EFM-137 Moderná hospodárska politika            4mef*
  Str 16 30 2h p F2   2-EFM-137 Moderná hospodárska politika            4mef*

Odrobina Igor
  Uto 14 00 2h v M-208 2-EFM-130 Databázy - SQL                   4mef1
  Uto 15 40 2h v M-208 2-EFM-130 Databázy - SQL                   4mef2
  Str 9 50 2h v M-208 2-EFM-130 Databázy - SQL                   4mps

Pániková Lucia
  Pia 8 10 2h c M-208 1-EFM-380 Ekonometria                     4mng*
  Pia 8 10 2h c M-II  1-EFM-380 Ekonometria                     4mng*
  Pia 11 30 2h c M-208 1-EFM-380 Ekonometria                     4mng*
  Pia 11 30 2h c M-II  1-EFM-380 Ekonometria                     4mng*

Pastor Karol
  Uto 8 10 2h p F1-328 1-MMN-380 Analýza časových radov               4mps 3mng*
  Uto 14 50 2h p M-217 1-PMA-750 Analýza dát na počítači               2mpm*
  Str 14 00 2h p F1-108 1-PMA-741 Demografická štatistika               2mpm*
  Str 15 40 1h c F1-108 1-PMA-741 Demografická štatistika               2mpm*
  Stv 8 10 2h p B2-304 1-UMA-309 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (2)    3uM*
             1-UMA-309 Pravdepodobnosť a matematická štatistika 2     3PuM*

Pázman Andrej
  Pon 9 50 2h s M-XII DRS001 Seminár                        mDRS
  Stv 9 50 2h p M-VII 2-PMS-108 Regresné modely (2)                 4mps

Pekár Ján
  Uto 8 10 2h p M-IV  2-EFM-125 Ekonomika informácií                4mef* 5mng*
  Uto 9 50 2h p M-IV  2-EFM-126 Priemyselná organizácia               4mef* 5mng*
  Uto 13 10 2h p A   1-EFM-270 Úvod do teórie hier                 2mef*
             1-MMN-375 Teória hier                     4mps 3mng*
  Uto 16 30 2h v A   1-EFM-570 Experimentálna ekonómia               3mef* 3mng*
  Uto 17 20 2h v M-208 1-EFM-570 Experimentálna ekonómia               3mef* 3mng*

Potocký Rastislav
  Pon 9 50 2h p M-VIII 1-PMA-320 Poistná matematika (2)               3mpm*
  Uto 11 30 2h p M-X  1-PMA-550 Matematická štatistika               3mp*
  Str 9 50 2h p F1-247 1-PMA-220 Finančná matematika (2)               2mpm*
  Str 13 10 2h s M-216 DRS001 Seminár                        mDRS
  Stv 11 30 2h p M-X  1-PMA-550 Matematická štatistika               3mp*

Quittner Pavol
  Pon 8 10 2h p M-201 1-MAT-420 Funkcionálna analýza (2)              3mma
  Pon 9 50 2h c M-201 1-MAT-420 Funkcionálna analýza (2)              3mma
  Uto 9 50 2h p F1-328 1-EFM-551 Vybrané partie z matematickej analýzy (2)      3mef*
  Uto 14 00 2h p M-201 2-MAT-123 Variačný počet                   4mma*
  Uto 15 40 1h c M-201 2-MMA-106 Variačný počet                   4mma*

Somorčík Ján
  Pon 11 30 2h c M-VIII 1-PMA-320 Poistná matematika (2)               3mpm*
  Stv 9 50 2h p M-XII 2-PMS-135 Dôchodkové poistenie a penzijné fondy        5mps

Stehlíková Beáta
  Pon 11 30 2h c M-208 2-EFM-106 Finančné deriváty                  4mef2
  Pon 16 30 2h c M-208 2-EFM-106 Finančné deriváty                  4mef1

Szolgayová Jana
  Stv 13 10 2h c M-III 1-EFM-310 Diferenčné a diferenciálne rovnice         3mef1
  Stv 14 50 2h c M-III 1-EFM-310 Diferenčné a diferenciálne rovnice         3mef2

Ševčovič Daniel
  Pon 9 50 2h p B   2-EFM-106 Finančné deriváty                  4mma* 4mef*
  Uto 15 40 2h p M-V  3-MAM-016 Stochastická optimalizácia             mDRS

Štulajter František
  Uto 9 50 2h p M-IX  2-PMS-215 Štatistika časových radov              5mps
  Str 14 00 2h p M-VI  2-PMS-102 Náhodné procesy (2)                 4mps

Švarda Norbert
  Pon 9 00 1h c M-XI  1-EFM-140 Ekonómia (2)                    1mef2
  Pon 9 50 1h c M-II  1-EFM-140 Ekonómia (2)                    1mef1

Trnovská Mária
  Pon 11 30 1h c F1-247 1-MAT-725 Diskrétna matematika (2)              1mef*

Uhríková Eva
  Uto 17 20 2h c M-VI  1-EFM-380 Ekonometria                     4mps

Varínsky Daniel
  Stv 17 20 2h c M-XII 1-PMA-220 Finančná matematika (2)               2mpm*

Witkovský Viktor
  Stv 17 20 2h p B   1-EFM-380 Ekonometria                     4mps 3mef* 4mng*

Zeman Juraj
  Str 16 30 2h p M-V  2-EFM-225 Medzinárodná ekonómia (1)              5mef*

Zvonár Róbert
  Uto 16 30 2h v A   1-EFM-570 Experimentálna ekonómia               3mef* 3mng*
  Uto 17 20 2h v M-208 1-EFM-570 Experimentálna ekonómia               3mef* 3mng*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |SL |VC

Katedra experimentálnej fyziky
(KEF)

.KEFUcitel1 
  Pon 8 10 4h l F2-KEF 2-FOL-911 Diplomová práca (2)                 4fol
  Uto 9 00 4h l F2-oFP 2-FFP-913 Diplomová práca (4)                 5fp
  Uto 14 50 3h l F2-oFP 2-FFP-911 Diplomová práca (2)                 4fp
  Stv 15 40 3h l F2-oFP 2-FFP-911 Diplomová práca (2)                 4fp
  Pia 8 10 6h l F2-KEF 2-FOL-913 Diplomová práca (4)                 5fol

Bugár Ignác
  Uto 15 40 2h p F2-167 2-FOL-104 Fotonické kryštály a ich využitie          5fol 4fol

Černák Mirko
  Str 8 10 2h p F2-051 2-FFP-110 Výboje v plynoch                  4fp
  Str 11 30 2h p F2-051 2-FFP-207 Formovanie výbojov                 5fp
  Str 14 00 2h v F2-051 1-FYZ-455 Fyzika elektrických výbojov             2f*

Držík Milan
  Uto 14 00 2h p F2-167 2-FOL-111 Základné princípy a metódy aplikovanej optiky    4fol 5fol

Erdelyi Michael
  Str 8 10 2h c F2-T3 1-FYZ-165 Základy programovania                1fmf*
  Str 16 30 2h c F2-T3 1-FYZ-165 Základy programovania                1f2

Fabo Peter
  Uto 14 50 2h p F1   1-FYZ-165 Základy programovania                1f**
  Uto 17 20 4h v F2-T3 1-FYZ-375 Pokročilé programovanie               3f**

Fedor Juraj
  Pon 9 00 2h p F2-051 2-FFP-206 Kinetika a termodynamika plazmy           5fp

Fischer Ľudovít
  Pon 10 40 2h c F2-T3 1-FYZ-165 Základy programovania                1f3
  Stv 11 30 2h c F2-T3 1-FYZ-165 Základy programovania                1f1

Grajcar Miroslav
  Uto 9 50 2h p F2-223 2-FTL-223 Úvod do kvantových počítačov            5fol 5ftl

Greguš Ján
  Str 13 10 3h l F1-224 1-FYZ-275 Praktikum III (optika)               2fmf
  Stv 10 40 3h l F2-295 2-FEL-117 Praktikum z elektroniky a fyziky tuhých látok    4fp 4ftl 4fol
  Stv 15 40 3h l F1-224 1-FYZ-275 Praktikum III (optika)               2fmf

Hlubina Richard
  Pon 9 00 2h p F2-223 1-FYZ-385 Úvod do fyziky materiálov              3f*
  Uto 8 10 2h p F2-223 2-FTL-105 Elektrické a optické vlastnosti materiálov     4ftl 4fol 4fp
  Uto 14 00 2h s F2-223 2-FTL-112 Seminár z elektrických a optických vlastností mater 4ftl
  Stv 8 10 2h p F2-223 1-FYZ-385 Úvod do fyziky materiálov              3f*
  Pia 9 50 2h c F2-223 1-FYZ-385 Úvod do fyziky materiálov              3f*

Jaroševič Andrej
  Str 9 50 3h l F2-295 1-FYZ-380 Základy elektroniky                 3f*
  Stv 10 40 3h l F2-295 2-FEL-117 Praktikum z elektroniky a fyziky tuhých látok    4fp 4ftl 4fol
  Stv 15 40 3h l F2-295 1-FYZ-380 Základy elektroniky                 3f**

Karlovský Kamil
  Pon 9 00 2h p F2-272 2-FTL-114 Meracie metódy vo fyzike tuhých látok        4fp 4ftl

Kováčik Dušan
  Str 9 00 3h l F1-113 1-FYZ-170 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)     1f2
  Str 14 50 3h l F1-114 1-FYZ-170 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)     1f3
  Pia 8 10 2h v F1-108 1-FYZ-450 Úvod do fyziky plazmy                2f*

Kundracik František
  Pon 9 00 2h p F1   1-FYZ-130 Elektromagnetizmus                 1f**
  Pon 10 40 2h p F2-223 2-FEL-212 Štatistická rádiofyzika (2)             5ftl 5fp
  Uto 8 10 2h p F1   1-FYZ-130 Elektromagnetizmus                 1f**
  Stv 13 10 3h p F2-223 1-FYZ-380 Základy elektroniky                 3f**

Kúš Peter
  Str 11 30 2h p F2-223 2-FTL-113 Technológia tenkých vrstiev a povlakov       4ftl 4fp

Maheľ Michal
  Pon 9 50 2h p Ch1-1 N-bCXX-058-2 Fyzika (1)                    1Pch*
             N-bCXX-058-1 Fyzika (1)                    1Pch*
  Pon 12 20 2h p F2-272 2-FEL-112 Analógové elektronické obvody            4ftl 4fp 4fol
  Uto 14 00 1h p F1   1-FYZ-125 Spracovanie experimentálnych dát          1f*
  Uto 15 40 3h l F2-223 2-FEL-113 Praktikum z analógových elektronických obvodov   4ftl
  Str 14 00 2h c B1-301 N-bCXX-058-2 Fyzika (1)                    1Pch
             N-bCXX-058-1 Fyzika (1)                    1Pch
  Stv 14 50 2h p Ch1-2 N-bCXX-058-2 Fyzika (1)                    1Pch*
             N-bCXX-058-1 Fyzika (1)                    1Pch*

Martoňák Roman
  Uto 14 00 2h p F2-272 1-FYZ-665 Nové materiály očami fyzika             2f*

Matejčík Štefan
  Pon 10 40 2h v F2-051 2-FFP-112 Elektrónová optika a hmotnostná spektroskopia    4fp
  Uto 9 50 2h p F2-051 2-FFP-109 Vákuová fyzika                   4fp 4ftl 4fol
  Uto 13 10 2h v F2-051 3-FFP-006 Hmotnostnospektrometrická diagnostika plazmy    1fDRS

Mesároš Vladimír
  Uto 13 10 2h p F2-KEF 3-FEO-003 Nelineárna optika                  fDRS
  Str 12 20 2h p F2-167 2-FOL-109 Nelineárna optika                  4fol
  Stv 8 10 6h l F2-KEF 2-FOL-212 Špeciálne praktikum z optiky (2)          5fol

Országh Juraj
  Pon 10 40 3h l F1-114 1-FYZ-170 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)     1f1
  Str 9 00 3h l F1-114 1-FYZ-170 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)     1f2

Papp Peter
  Pon 12 20 2h c F2-T3 1-FYZ-165 Základy programovania                1f3
  Pia 9 50 2h c F2-T3 1-FYZ-165 Základy programovania                1f2

Senderáková Dagmar
  Uto 8 10 2h p F2-167 1-FYZ-800 Fotonika v meracích metódach a zariadeniach     3f*
  Str 8 10 2h p F2-167 2-FOL-214 Optické metódy spracovania informácií        4fol 5fol
  Str 14 50 2h p F2-167 2-FOL-108 Holografia a interferometria            4fp 4ftl 4fol

Stano Michal
  Uto 12 20 3h l F2-082 2-FFP-115 Praktikum z vákuovej fyziky a fyziky plazmy     4fp
  Stv 14 00 3h l F2-082 2-FFP-115 Praktikum z vákuovej fyziky a fyziky plazmy     4fol 4ftl
  Pia 8 10 3h l F1-113 1-FYZ-170 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)     1f*

Štrba Anton
  Uto 11 30 2h p F2-167 2-FOL-234 Optika tenkých vrstiev               5fol 4fol
  Str 9 50 2h p F2-167 2-FOL-102 Fyzika laserov (2)                 4fol

Tirpák Andrej
  Stv 10 40 3h l F2-295 2-FEL-117 Praktikum z elektroniky a fyziky tuhých látok    4fp 4ftl 4fol

Veis Pavel
  Stv 9 00 2h v F2-051 2-FOL-215 Optická spektroskopia                4fol 4fp
  Stv 13 10 2h v F2-051 2-FFP-111 Diagnostika plazmy                 4fp

Vojtek Pavel
  Pon 8 10 3h l F1-224 1-FYZ-275 Praktikum III (optika)               2f*
  Str 8 10 3h l F1-224 1-FYZ-275 Praktikum III (optika)               2f*
  Str 13 10 3h l F1-224 1-FYZ-275 Praktikum III (optika)               2fmf
  Stv 15 40 3h l F1-224 1-FYZ-275 Praktikum III (optika)               2fmf
  Pia 8 10 2h l F1-224 1-UFY-251 Fyzikálne praktikum (3)               2uMF
  Pia 9 50 2h l F1-224 1-UFY-251 Fyzikálne praktikum (3)               2uMF

Zábudlá Zuzana
  Pon 8 10 3h l F1-224 1-FYZ-275 Praktikum III (optika)               2f*
  Pon 15 40 2h c Ch1-3 N-bCXX-058-2 Fyzika (1)                    1Pbch
  Uto 14 50 2h c Ch2-301 N-bCXX-058-2 Fyzika (1)                   1Pch
  Str 8 10 3h l F1-224 1-FYZ-275 Praktikum III (optika)               2f*
  Str 14 00 2h c Ch2-301 N-bCXX-058-2 Fyzika (1)                   1Pbch

Zahoran Miroslav
  Uto 12 20 2h c M-VI  1-FYZ-130 Elektromagnetizmus                 1f1
  Stv 11 30 2h c F1-108 1-FYZ-130 Elektromagnetizmus                 1f2

Zahoranová Anna
  Pon 10 40 3h l F1-113 1-FYZ-170 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)     1f1
  Str 9 50 2h v F2-051 2-FFP-212 Žiarenie plazmy                   5fp
             2-FOL-238 Optické žiarenie plynov a plazmy          5fol
  Str 14 50 3h l F1-113 1-FYZ-170 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)     1f3


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |SL |VC

Katedra informatiky
(KI)

Bebják Andrej
  Str 9 50 3h p B   1-INF-260 Počítačové siete                  2i***

Brejová Bronislava
  Pon 14 50 2h v M-218 2-AIN-502 Základy programovania pre biológov         4Pgen 5Pgen
  Uto 12 20 2h p M-II  2-INF-147 Vyhľadávanie v texte                5i 4iD 4iB*
  Uto 17 20 2h s I-9  2-AIN-504 Seminár z bioinformatiky (2)            5i 4iau 5iau
  Str 13 10 2h p M-IV  2-INF-147 Vyhľadávanie v texte                5i 4iD 4iB*

Búr Viliam
  Stv 14 50 2h l M-218 1-INF-515 Princípy tvorby softvéru              3iai1 3iai2
  Stv 16 30 2h l M-218 1-INF-515 Princípy tvorby softvéru              3iai3 3iai4 3iai5

Červenka Radovan
  Pon 8 10 3h p F1-109 2-INF-236 Objektové softwareové inžinierstvo         5i 4iD* 5iai*

Ďuriš Pavol
  Pon 11 30 2h s M-II  2-INF-920 Diplomový seminár (1)                4iD 4iA*
  Stv 9 50 3h p M-VIII 2-INF-124 Výpočtová zložitosť                 3it 4iB 4iA*

Forišek Michal
  Str 18 10 1h s M-218 1-INF-265 Ročníkový projekt (2)                2it
  Pia 13 10 4h v I-H3  1-INF-815 Rýchlostné programovanie (2)            1iai* 2i**
             1-INF-825 Rýchlostné programovanie (4)            4i*

Frič Pavol
  Uto 7 20 3h p FIT  1-INF-313 E-komunikácia obchodných a administratívnych proces 3ips
  Stv 19 00 1h c FIT  1-INF-313 E-komunikácia obchodných a administratívnych proces 3ips

Illek Ľubor
  Uto 8 10 2h p M-VII 2-INF-106 Informatika a spoločnosť              5i

Janáček Jaroslav
  Uto 9 50 3h p M-II  2-INF-232 Distribuované systémy                4iB 4iD 5i 4iA*
  Str 11 30 2h p F1-247 1-INF-525 Systémové programovanie               1i*

Katreniaková Jana
  Uto 16 30 1h s M-218 1-INF-265 Ročníkový projekt (2)                2i**
  Str 11 30 2h l M-218 2-INF-145 Tvorba internetových aplikácií           3ips 4iD

Košinár Peter
  Uto 9 50 2h l M-218 1-INF-525 Systémové programovanie               1i*

Kováč Jakub
  Pon 13 10 1h c M-III 1-INF-410 Formálne jazyky a automaty (2)           2it

Královič Rastislav
  Pon 11 30 2h s F1-232a 2-INF-920 Diplomový seminár (1)               4iC 4iB*
  Uto 8 10 2h p M-III 2-INF-231 Efektívne paralelné algoritmy            4iC*
  Uto 9 50 3h p M-II  2-INF-232 Distribuované systémy                4iB 4iD 5i 4iA*
  Str 8 10 2h p M-VI  2-INF-231 Efektívne paralelné algoritmy            5i 4iC*
  Stv 12 20 2h s F1-232a 2-INF-170 Proseminár z informatiky (2)            4iB 4iC 4iA*

Lukoťka Robert
  Stv 8 10 2h c M-X  1-INF-160 Úvod do kombinatoriky a teórie grafov        1i2

Mazák Ján
  Str 16 30 2h c M-VI  1-INF-160 Úvod do kombinatoriky a teórie grafov        1i1

Miklík Stanislav
  Str 16 30 2h l M-218 2-INF-145 Tvorba internetových aplikácií           4iD

Mráz R
  Str 14 50 2h p M-V  2-INF-168 Pokročilé webové systémy - návrh, vývoj, prevádzka 4iC 4iD 5i 4iB*

Mrázik Augustín
  Pon 16 30 3h p B   1-INF-515 Princípy tvorby softvéru              3ips 3iai*

Neurath Peter
  Uto 15 40 2h v M-IV  2-INF-165 Manažment softvérových projektov          5i 4i*

Olejár Daniel
  Uto 14 00 3h p F2   1-INF-520 Úvod do informačnej bezpečnosti           3ips 3iai*
  Str 8 10 2h p M-IV  2-INF-125 Teória kódovania                  5i 4iA*
  Str 11 30 2h p M-IV  2-INF-125 Teória kódovania                  5i 4iA*
  Stv 9 50 3h p M-III 1-INF-420 Kombinatorická analýza (1)             2it 4iA*

Ostertág Richard
  Uto 9 50 3h p M-II  2-INF-232 Distribuované systémy                4iB 4iD 5i 4iA*
  Str 9 50 2h p M-III 2-INF-145 Tvorba internetových aplikácií           5i 3ips 4iD*
  Str 14 50 3h p M-VIII 1-INF-170 Operačné systémy                  2i**

Pardubská Dana
  Str 9 50 3h p F2   2-AIN-106 Teória zložitosti                  4iai*
  Stv 8 10 3h p M-IV  2-INF-134 Pravdepodobnostné algoritmy             5i 4iC*
  Stv 12 20 2h s F1-232a 2-INF-170 Proseminár z informatiky (2)            4iB 4iC 4iA*
  Stv 13 10 2h v M-VI  M-UVIN-920 Diplomový seminár z informatiky (2)        4u*I 4PuI*

Pastorová Mária
  Uto 14 00 2h v M-VI  2-INF-151 Biologicky motivovaná teória jazykov        5i 2it 4iD 4iB*
             2-INF-151-2 Biologicky motivovaná teória jazykov       5i 2it 4iD 4iB*
  Uto 16 30 1h s M-217 1-INF-265 Ročníkový projekt (2)                2i**
  Str 8 10 2h v F1-232a 2-INF-151 Biologicky motivovaná teória jazykov        5i 2it 4iD 4iB*

Plachetka Tomáš
  Uto 9 50 3h p M-II  2-INF-232 Distribuované systémy                4iB 4iD 5i 4iA*
  Uto 14 00 2h c F1-109 1-INF-500 Databázy                      2ips 4iD 2iai* 4iB*
  Uto 17 20 1h s M-218 1-INF-265 Ročníkový projekt (2)                2ips

Prívara Igor
  Pon 16 30 4h p M-KI  2-INF-127 Formálne špecifikácie                3iui 4iD*
  Uto 15 40 3h p M-VII 1-INF-415 Úvod do teórie programovania            2it 2iai*

Procházka Juraj
  Stv 8 10 2h v F1-232a 2-INF-157 Symbolické výpočty                 4iD 5i 4iB*

Rjaško Michal
  Uto 10 40 2h l M-217 1-INF-515 Princípy tvorby softvéru              3ips

Rovan Branislav
  Pon 9 00 3h p M-VII 1-INF-410 Formálne jazyky a automaty (2)           2it 2iai*
  Pon 16 30 2h v M-II  2-INF-156 Vybrané partie z teórie jazykov           4iC 5i 4iB*
  Uto 8 10 2h p M-VII 2-INF-106 Informatika a spoločnosť              5i
  Stv 14 50 2h v F1-232a 2-INF-156 Vybrané partie z teórie jazykov          4iC 5i 4iB*

Sládek Marián
  Stv 14 50 2h l M-217 1-INF-515 Princípy tvorby softvéru              3iai1 3iai2
  Stv 16 30 2h l M-217 1-INF-515 Princípy tvorby softvéru              3iai5 3iai4 3iai3

Stanek Martin
  Str 9 50 2h p M-IV  2-INF-235 Kryptológia (2)                   5i 4iA*
  Str 16 30 2h s M-III 2-INF-922 Diplomový seminár (3)                5i
  Stv 12 20 1h c M-III 1-INF-420 Kombinatorická analýza (1)             2it 4iA*
  Stv 15 40 2h p M-II  2-INF-235 Kryptológia (2)                   5i 4iA*

Škoviera Martin
  Pon 9 50 2h p M-X  2-INF-155 Kombinatorické štruktúry              5i 4iA*
  Uto 8 10 2h p F1-109 1-INF-160 Úvod do kombinatoriky a teórie grafov        1i*
  Str 14 50 2h p M-IV  2-INF-155 Kombinatorické štruktúry              5i 4iA*
  Str 16 30 2h s M-IV  2-INF-922 Diplomový seminár (3)                5i
  Stv 9 50 2h s M-213 2-MAT-611 Seminár z teórie grafov (2)             4mms* 5mms* mDRS iDRS

Štefanec Richard
  Stv 12 20 2h c M-VIII 2-INF-124 Výpočtová zložitosť                 3it 4iB 4iA*

Šturc Ján
  Stv 14 00 3h p B   1-INF-500 Databázy                      2ips 4iD 2iai* 4iB*

Šuster Borislav
  Uto 8 10 2h s M-II  1-INF-920 Bakalársky seminár                 3i**
  Uto 16 30 4h p F1-108 1-INF-314 Moderné informačné technológie (2)         3ips 3it 4iC*

Toman Eduard
  Uto 14 00 2h p B   2-INF-114 Matematická logika                 3iui 4iA* 4iai*
  Str 9 50 2h v M-II  2-INF-133 Pravdepodobnostné metódy              5i 4iB*
  Stv 8 10 2h p B   2-INF-114 Matematická logika                 5i 3iui 4iA* 4iai*
  Stv 14 00 2h v M-II  2-INF-133 Pravdepodobnostné metódy              5i 4iB*

Withalm Josef
  Stv 10 40 4h v M-IV  2-INF-164 IT Quality Management                5i 4iD*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |SL |VC

Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
(KJFB)

.KJFBUcitel1 
  Pia 10 40 2h p F1-328a 3-FBF-011 Molekulárna štruktúra a chemická väzba       fDRS

Antalic Stanislav
  Uto 8 10 2h v F1-377 2-FJF-139 Jadrová spektroskopia                4fjf

Babincová Melánia
  Uto 16 30 3h l F1-113 1-FYZ-170 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)     1fmf*
  Str 12 20 3h l F1-113 1-FYZ-170 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)     1fmf*
  Pia 13 10 2h p F1-232a 2-FBF-146 Lipozómy v biofyzike a medicíne          4fb*

Babinec Peter
  Pia 12 20 2h p F1-328 1-FYZ-830 Fyzikálne princípy v biológii            1f*
  Pia 14 00 2h p F1-328a 3-FCH-004 Nelineárna dynamika a chaos            fDRS
  Pia 15 40 2h p F1-328a 3-FCH-006-2 Kvantová molekulová dynamika           fDRS

Böhm Radoslav
  Pon 10 40 2h p F1   1-FYZ-220 Atómová a jadrová fyzika              2f**
  Pon 12 20 2h p F1-327 1-BMF-350 Termodynamika a štatistická fyzika         3fmf
  Pon 16 30 2h c M-IX  1-FYZ-220 Atómová a jadrová fyzika              2fmf
  Uto 10 40 1h c F1-327 1-BMF-350 Termodynamika a štatistická fyzika         3fmf
  Uto 11 30 2h c M-V  1-BMF-150 Matematické základy biomedicínskej fyziky (2)    1fmf*
  Uto 14 00 2h p M-VII 1-UFY-240 Atómová a jadrová fyzika              2uMF
  Str 10 40 2h p F1   1-FYZ-220 Atómová a jadrová fyzika              2f**
  Str 13 10 1h v F1-328a 2-FBM-141 Radiačná biofyzika                 4fmf
  Str 14 50 1h p M-VII 1-UFY-240 Atómová a jadrová fyzika              2uMF
  Str 16 30 2h c M-VII 1-FYZ-130 Elektromagnetizmus                 1fmf*
  Stv 11 30 2h c M-I  1-FYZ-130 Elektromagnetizmus                 1f3

Ďurana Ladislav
  Pon 16 30 2h c M-X  1-FYZ-220 Atómová a jadrová fyzika              2f1
  Stv 16 30 2h c M-V  1-FYZ-220 Atómová a jadrová fyzika              2f2

Fischerová Jana
  Str 12 20 3h l F1-114 1-FYZ-170 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)     1fmf*

Florek Matej
  Uto 10 40 2h v F1-oJF 2-FJF-246 Reaktorová fyzika                  5fjf

Haverlík Ivan
  Pon 10 40 3h p F1-328a 1-BMF-150 Matematické základy biomedicínskej fyziky (2)   1fmf*
  Pon 13 10 1h c F1-328a 1-BMF-150 Matematické základy biomedicínskej fyziky (2)   1fmf*
  Pon 17 20 2h p F1-328a 2-FBM-123 Databázy a informačné systémy v medicíne (2)    4fmf
  Uto 9 00 2h p F1-328a 3-FBF-009 Metódy matematického modelovania          fDRS
  Uto 15 40 2h p F1-328a 1-BMF-250 Matematické základy biomedicínskej fyziky (4)   2fmf
  Str 9 50 3h v F1-328a 2-FBM-212 Zdravotnícka a medicínska informatika (3)     5fmf
  Str 12 20 1h c F1-328a 2-FBM-212 Zdravotnícka a medicínska informatika (3)     5fmf
  Str 14 50 2h s F1-328a 2-FBM-115 Odborný seminár                  4fmf
              2-FBF-116 Odborný seminár (2)                4fbf
  Str 16 30 2h s F1-328a 2-FBM-115 Odborný seminár                  4fmf
              2-FBF-116 Odborný seminár (2)                4fbf
  Stv 13 10 3h l F1-328a 2-FBF-113 Špeciálne praktikum (3)              4fbf
              2-FBM-106 Špeciálne praktikum z biomedicínskej fyziky (2)  4fmf
  Stv 17 20 2h p F1-328a 2-FBM-111 Zdravotnícka a medicínska informatika (1)     4fmf

Hianik Tibor
  Uto 14 00 2h p F1-326 2-FBF-121 Biofyzika membrán                  4fb*
  Uto 15 40 2h s F1-326 XXXPRED019 Biofyzikálny seminár                4fb* 5fb* fDRS
  Stv 15 40 2h p F1-328 2-FBF-120 Molekulárna biofyzika                4fb*
             3-FBF-001 Molekulárna biofyzika                fDRS

Hlinka Vladimír
  Pon 9 50 2h l F1-252 2-FJF-109 Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (1)      4fjf
  Str 9 50 1h p F1-327 2-FJF-204 Aplikovaná jadrová fyzika              5fjf

Holý Karol
  Pon 16 30 1h l F1-oJF 1-FYZ-605 Praktikum z rádiometrie               3f**
  Uto 14 00 2h v F1-377 1-FYZ-610 Základy radiačnej fyziky a ochrany pred žiarením  2f**
  Str 12 20 1h s F1-327 2-FJF-922 Diplomový seminár (3)                5fjf
  Stv 12 20 2h p F1-377 2-FJF-126 Radiačná environmentálna fyzika           4fjf 4fmf
  Pia 9 50 2h v F1-oJF 2-FJF-240 Experimentálne metódy fyziky ťažkých iónov     5fjf

Chorvát Dušan
  Pon 9 50 2h p F1-232a 2-FBM-136 Metódy spracovania biosignálov a počítačová grafik 4fb*

Chudý Martin
  Pon 17 20 1h l F1-oJF 1-FYZ-605 Praktikum z rádiometrie               3f**
  Pon 18 10 1h l F1-oJF 1-FYZ-605 Praktikum z rádiometrie               3f**
  Stv 9 50 1h p F1-377 2-FJF-105 Experimentálne metódy jadrovej fyziky (2)      4fjf

Kaderjaková Zuzana
  Str 7 20 1h c F1-328 1-BMF-250 Matematické základy biomedicínskej fyziky (4)    2fmf

Krššák Martin
  Uto 17 20 2h p F1-326 2-FBM-131 Biomedicínske aplikácie magnetickej rezonancie   4fb*

Mach Pavel
  Str 9 00 3h s F1-350 2-FBF-131 Aplikácie metód kvantovej chémie a molekulovej dyna 4fbf
  Stv 9 50 2h p F1-232a 1-BMF-560 Fyzikálna chémia                  3fmf
              2-FZP-218 Fyzikálna chémia                  5fp
  Stv 11 30 1h c F1-232a 1-BMF-560 Fyzikálna chémia                  3fmf

Masarik Jozef
  Pon 12 20 2h v F1-377 1-FYZ-401 Smery fyzikálneho výskumu              2f*
  Str 9 50 2h p F1-377 2-FJF-103 Jadrová a subjadrová fyzika (2)           4fjf
  Str 11 30 1h c F1-327 2-FJF-103 Jadrová a subjadrová fyzika (2)           4fjf
  Stv 8 10 2h v F1-oJF 2-FJF-136 Feynmanove diagramy                 4fjf
  Stv 11 30 1h s F1-327 2-FJF-203 Seminár z jadrovej a subjadrovej fyziky       5fjf
  Stv 14 00 2h v F1-377 2-FJF-138 Nukleárna geofyzika a astrofyzika          4fjf
  Pia 8 10 2h p F1-377 2-FJF-124 Numerické metódy v jadrovej fyzike         4fjf

Müllerová Monika
  Pon 18 10 1h l F1-oJF 1-FYZ-605 Praktikum z rádiometrie               3f**

Ostatná Veronika
  Pon 8 10 2h p F1-247 2-FBM-109 Medicínska biofyzika (2)              4fmf

Plesch Martin
  Uto 14 00 2h v F1-232a 1-FYZ-402 Úvod do kvantovej teórie informácie        3f*

Polášková Anna
  Pia 13 10 2h l F1-oJF 2-FJF-245 Praktikum z monitorovania rádioaktivity v životnom 5fjf

Povinec Pavel
  Str 10 40 1h p F1-327 2-FJF-204 Aplikovaná jadrová fyzika              5fjf

Ružička Ján
  Uto 11 30 2h p F1-oJF 3-FJF-012 Aplikácie rádioizotopov a iónových zväzkov     fDRS

Rybár Peter
  Pon 19 00 2h p F1-328a 2-FBF-145 Základy akustiky                  4fb*

Sitár Branislav
  Uto 9 50 2h p F1-377 2-FJF-120 Interakcia žiarenia s látkou            4fjf

Staníček Jaroslav
  Uto 14 00 2h v F1-327 2-FJF-135 Spektrometria vzbudených stavov           4fjf
  Str 15 40 1h c M-VII 1-UFY-240 Atómová a jadrová fyzika              2uMF

Sýkora Ivan
  Pon 16 30 1h l F1-oJF 1-FYZ-605 Praktikum z rádiometrie               3f**
  Pon 17 20 1h l F1-oJF 1-FYZ-605 Praktikum z rádiometrie               3f**
  Stv 10 40 1h p F1-377 2-FJF-105 Experimentálne metódy jadrovej fyziky (2)      4fjf
  Pia 14 50 2h l F1-oJF 2-FJF-245 Praktikum z monitorovania rádioaktivity v životnom 5fjf

Szarka Imrich
  Pon 8 10 2h l F1-252 2-FJF-109 Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (1)      4fjf

Šáro Štefan
  Str 9 00 1h s F1-377 2-FJF-920 Diplomový seminár (1)                4fjf
  Str 13 10 1h s F1-327 2-FJF-922 Diplomový seminár (3)                5fjf
  Stv 12 20 1h s F1-327 2-FJF-203 Seminár z jadrovej a subjadrovej fyziky       5fjf

Ševčík Jozef
  Pia 12 20 2h p F1-328a 3-FBF-008 Kryštalografia bielkovín a nukleových kyselín   fDRS

Šikurová Libuša
  Pon 8 10 2h p F1-247 2-FBM-109 Medicínska biofyzika (2)              4fmf
  Uto 9 50 5h s F1-326 2-FBM-921 Diplomový seminár (2)                5fmf
  Uto 9 50 2h s F1-326 2-FBF-921 Diplomový seminár (2)                5fbf
  Uto 14 50 2h p F1-328 1-BMF-335 Základy biomedicínskej fyziky            3fmf
  Uto 16 30 1h s F1-328 1-BMF-335 Základy biomedicínskej fyziky            3fmf
  Str 13 10 2h p F1-326 2-UFY-155 Vybrané kapitoly z biofyziky            4uMF
  Stv 8 10 2h s F1-328 1-BMF-930 Seminár k bakalárskej práci             3fmf
  Stv 9 50 2h p F1-328a 2-FBM-124 Základy a aplikácie optickej spektroskopie     4fmf
  Stv 11 30 1h c F1-328a 2-FBM-124 Základy a aplikácie optickej spektroskopie     4fmf

Šimkovic Fedor
  Uto 12 20 2h p F1-327 2-FJF-107 Teória jadra                    4fjf
  Stv 13 10 2h v F1-oJF 2-FJF-239 Slabé interakcie v jadrách a nová fyzika za štandar 5fjf

Šivo Alexander
  Pia 16 30 1h l F1-oJF 2-FJF-245 Praktikum z monitorovania rádioaktivity v životnom 5fjf

Šťavina Pavel
  Str 12 20 2h v F1-308 2-FJF-134 Aplikačný software pre fyzikálne výpočty      4fjf
  Stv 9 50 3h p F1-109 1-FYZ-230 Algoritmy vedeckotechnických výpočtov        2f*

Tokár Stanislav
  Pon 12 20 2h p F1-308 2-FJF-125 Modelovanie experimentu               4fjf

Topor Peter
  Stv 8 10 2h c F2-T3 1-FYZ-165 Základy programovania                1f1

Urban Ján
  Uto 9 50 2h p F1-232a 2-FBF-122 Atómové a molekulové zrážky            4fbf
  Uto 11 30 2h p F1-328a 1-FYZ-850 Chemické základy živých systémov (1)        2f*
  Uto 13 10 1h c F1-328a 1-FYZ-850 Chemické základy živých systémov (1)        2f*
  Stv 17 20 2h p F1-232a 3-FBF-007-1 Molekulová dynamika biofyzikálnych systémov   fDRS

Vanko Július
  Uto 8 10 2h p F1-327 1-BMF-350 Termodynamika a štatistická fyzika         3fmf
  Uto 9 50 1h c F1-327 1-BMF-350 Termodynamika a štatistická fyzika         3fmf
  Stv 8 10 2h v F1-327 2-FJF-241 Symetrie vo fyzike elementárnych častíc       5fjf
  Stv 9 50 2h v F1-327 2-FJF-242 Neutrínová fyzika                  5fjf

Vitovič Pavol
  Stv 8 10 2h p F1-326 2-FBM-104 Experimentálne metódy lekárskej fyziky (2)     4fmf
             2-FBF-106 Experimentálne metódy biofyziky a chemickej fyziky 4fbf

Waczulíková Iveta
  Str 14 50 2h k F2-T3 1-BMF-165 Spracovanie experimentálnych údajov         1fmf*
  Stv 8 10 2h p F1-326 2-FBM-104 Experimentálne metódy lekárskej fyziky (2)     4fmf
             2-FBF-106 Experimentálne metódy biofyziky a chemickej fyziky 4fbf
  Stv 9 50 2h p F1-328a 2-FBM-124 Základy a aplikácie optickej spektroskopie     4fmf
  Stv 11 30 1h c F1-328a 2-FBM-124 Základy a aplikácie optickej spektroskopie     4fmf

Zvarík Milan
  Uto 16 30 3h l F1-114 1-FYZ-170 Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika)     1fmf*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |SL |VC

Katedra jazykovej prípravy
(KJP)

Čárska Renáta
  Pon 16 30 2h c M-VI  1-MXX-232-2 Anglický jazyk (4)                1iai3 1i2
  Pon 18 10 2h c M-VI  1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                 1uM* 1m**
  Uto 12 20 2h c M-XI  1-MXX-232-2 Anglický jazyk (4)                2iai1
  Str 16 30 2h c F2-283 1-MXX-232-2 Anglický jazyk (4)                2uM*
  Str 18 10 2h c F2-283 1-MXX-232-2 Anglický jazyk (4)                1iai3 1uBI
  Stv 14 00 2h c M-X  1-MXX-232-2 Anglický jazyk (4)                2mpm*
  Stv 15 40 2h c M-X  1-MXX-232-2 Anglický jazyk (4)                2m1

Demovičová Ružena
  Pon 16 30 2h c M-III 1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                 1iai2 1i2
  Pon 18 10 2h c F1-232a 1-MXX-232-2 Anglický jazyk (4)                1f1 2f2 1fmf*
  Uto 12 20 2h c F2-283 1-MXX-232-2 Anglický jazyk (4)                2iai2 2uBI
  Str 8 10 2h c M-V  1-MXX-232-2 Anglický jazyk (4)                1i1
  Str 9 50 2h c M-V  1-MXX-232-2 Anglický jazyk (4)                1f1 1fmf*
  Stv 18 10 2h c F1-246 1-MXX-232-2 Anglický jazyk (4)                2f1 2fmf
  Pia 9 50 2h c F2-283 1-MXX-232-2 Anglický jazyk (4)                2iai3 2i**

Erdélyi Ladislav
  Pon 16 30 2h c F1-246 1-MXX-232-2 Anglický jazyk (4)                1iai5
  Pon 18 10 2h c F1-246 1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                 1mng1 1uMI 1uMF 1uMT 1m**
  Str 8 10 2h c F1-246 M-BXCJ-016-1 Anglický jazyk (2)                1mng2 1mef2
  Str 11 30 2h c F1-246 1-MXX-232-2 Anglický jazyk (4)                1mef1
  Stv 9 50 2h c F1-246 1-MXX-232-2 Anglický jazyk (4)                1mef2
  Stv 11 30 2h c F1-246 1-MXX-232-2 Anglický jazyk (4)                1m**
  Pia 8 10 2h c M-IV  1-MXX-232-2 Anglický jazyk (4)                1mng1

Gombárik Pavel
  Pon 16 30 2h c M-IV  1-MXX-232-2 Anglický jazyk (4)                1iai6
  Pon 18 10 2h c M-IV  1-MXX-232-2 Anglický jazyk (4)                1uMI 1uMD 1m**
  Str 8 10 2h c M-I  1-MXX-232-2 Anglický jazyk (4)                1mng1
  Str 11 30 2h c M-I  1-MXX-232-2 Anglický jazyk (4)                1mef1
  Stv 8 10 2h c F2-283 1-MXX-232-2 Anglický jazyk (4)                2mef1 2mng1
  Pia 8 10 2h c M-III 1-MXX-232-2 Anglický jazyk (4)                1mng2
  Pia 9 50 2h c F1-246 1-MXX-232-2 Anglický jazyk (4)                2iai3

Klátiková Elena
  Pon 11 30 2h c F1-246 1-MXX-262 Ruský jazyk (4)                   FMFI
  Uto 9 50 2h c F1-246 1-MXX-162 Ruský jazyk (2)                   FMFI
  Uto 11 30 2h c F1-246 1-MXX-162 Ruský jazyk (2)                   FMFI
  Str 8 10 2h c M-III 1-MXX-232-2 Anglický jazyk (4)                1i2
  Str 13 10 2h c F2-283 1-MXX-162 Ruský jazyk (2)                   FMFI
  Pia 8 10 2h c F1-246 1-MXX-232-2 Anglický jazyk (4)                1iai4
  Pia 9 50 2h c M-IV  1-MXX-232-2 Anglický jazyk (4)                1iai4

Kočvarová Jana
  Pon 16 30 2h c F2-283 1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                 1f2 1fmf*
  Pon 18 10 2h c F2-283 1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                 1f2 1fmf*
  Str 16 30 2h c M-I  1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                 1iai1
  Str 18 10 2h c M-I  1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                 1iai1 1i2 1uBI 1uFI
  Stv 9 50 2h c F2-283 M-BXCJ-016-1 Anglický jazyk (2)                1mef2
  Pia 8 10 2h c M-V  1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                 1uMI 1f2 1mng1 2iai2 1m**
  Pia 9 50 2h c M-V  1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                 1iai5

Vilášek Pavel
  Pon 18 10 2h c M-II  1-MXX-142 Francúzsky jazyk (2)                FMFI
  Str 11 30 2h c F2-283 1-MXX-242 Francúzsky jazyk (4)                FMFI
  Str 13 10 2h c F1-246 1-MXX-142 Francúzsky jazyk (2)                FMFI
  Str 16 30 2h c F1-246 1-MXX-252 Nemecký jazyk (4)                  FMFI
  Stv 11 30 2h c F2-283 1-MXX-252 Nemecký jazyk (4)                  FMFI
  Stv 16 30 2h c F1-246 1-MXX-252 Nemecký jazyk (4)                  FMFI
  Pia 11 30 2h c F1-246 1-MXX-152 Nemecký jazyk (2)                  FMFI

Zemanová Alena
  Pon 16 30 2h c M-V  1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                 1iai2 1i2
  Pon 18 10 2h c M-V  1-MXX-132 Anglický jazyk (2)                 1f3 1mef2 1uMI 1uBI 1fmf* 1mpm*
  Str 8 10 2h c F2-283 1-MXX-232-2 Anglický jazyk (4)                1i1
  Str 9 50 2h c F2-283 1-MXX-232-2 Anglický jazyk (4)                1f3 1fmf*
  Stv 16 30 2h c F2-283 DRS018 Anglický jazyk (DRŠ)                  mDRS
  Stv 18 10 2h c F2-283 1-MXX-232-2 Anglický jazyk (4)                2f2 2fmf
  Pia 9 50 2h c M-III 1-MXX-232-2 Anglický jazyk (4)                1iai6


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |SL |VC

Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky
(KMANM)

Babušíková Jela
  Pon 9 50 2h v M-224 2-MNA-212 Riešenie inžinierskych úloh pomocou numerického sof 5mna*
             2-MAT-341 Riešenie inžinierskych úloh pomocou numerického sof 5mna*
  Pon 12 20 2h p F1-109 1-MMN-265 Numerické metódy (2)                2mng*
  Str 12 20 3h v M-223 2-MPG-113 Teória aproximácie a interpolácie          5mna* 45mpg
  Stv 9 50 1h p M-223 1-MAT-780 Numerická matematika (2)              2m*
  Stv 10 40 1h c M-223 1-MAT-780 Numerická matematika (2)              2m*

Budáčová Hana
  Str 8 10 2h c M-VII 1-MAT-150 Matematická analýza (2)               1m*
  Stv 8 10 2h v M-VI  1-MAT-720 Cvičenie z matematickej analýzy (2)         1m*

Bušinská Taťjana
  Uto 16 30 2h v B2-302 2-UMA-282 Problémy pri praktických výpočtoch         5uM* 5PuM*
  Str 8 10 2h p M-109 2-MAT-322 Metódy riešenia sústav s riedkymi maticami     4mna*
  Str 13 10 1h c M-VIII 1-MAT-270 Maticový počet                   2mpm*
  Str 14 00 1h c M-VIII 1-MAT-270 Maticový počet                   2m1
  Str 15 40 1h c M-VI  1-MAT-270 Maticový počet                   2m2
  Stv 8 10 2h p F2   1-MAT-270 Maticový počet                   2m**

Demetrian Michal
  Pon 12 20 2h c M-XII 1-BMF-250 Matematické základy biomedicínskej fyziky (4)    2fmf
  Pon 16 30 3h v B2-446 N-bCFZ-001-1 Vybrané kapitoly z matematiky (1)        3Pfch
             N-bCFZ-001-3 Vybrané kapitoly z matematiky (1)        3Pfch
  Str 8 10 3h p M-223 1-BMF-250 Matematické základy biomedicínskej fyziky (4)    2fmf
  Str 15 40 2h c F1   1-FYZ-225 Matematika (4)                   2f*

Fečkan Michal
  Uto 9 00 3h p M-VI  2-MMA-105 Nelineárna funkcionálna analýza           4mma*
             2-MNA-103 Riešenie nelineárnych systémov           4mna*
             2-MAT-122 Nelineárna funkcionálna analýza           4mma*

Filo Ján
  Pon 8 10 2h p M-109 3-MAM-010- Modely prúdenia tekutín (2)            mDRS
  Pon 11 30 2h p B   1-MAT-430 Klasické metódy riešenia parciálnych diferenciálnyc 3mma 3mna 4mms* 5mms*
  Str 8 10 2h p F2   1-MAT-250 Matematická analýza (4)               2m**
  Str 12 20 1h p B   1-MAT-250 Matematická analýza (4)               2m**

Fúsek Peter
  Pon 10 40 2h p M-IX  1-MMN-255 Lineárne programovanie               2mng*
  Str 12 20 2h c M-IX  1-MMN-255 Lineárne programovanie               2mng*
  Str 15 40 2h c M-XII 1-EFM-220 Lineárne programovanie               2mef2
  Stv 14 00 2h c M-XII 1-EFM-220 Lineárne programovanie               2mef1

Hriňák Martin
  Str 14 50 2h v F1-328 1-MAT-186 Metódy riešenia matematických úloh (2)       1m*
  Str 16 30 2h n F1-328 XXXPRED000 blokovany cas                   1m*

Chocholatý Pavol
  Uto 9 50 2h p M-109 3-MNA-002 Numerické metódy riešenia obyčajných diferenciálnyc mDRS
  Uto 13 10 1h p M-VIII 1-MAT-780 Numerická matematika (2)              2m*
  Uto 14 00 1h c M-VIII 1-MAT-780 Numerická matematika (2)              2m*
  Uto 16 30 2h v B2-446 2-UMA-281 Základné numerické metódy riešenia rovníc      5uM* 5PuM*
  Str 13 10 3h p M-X  2-MMN-102 Numerické metódy (2)                4mng*
  Str 15 40 1h c M-X  2-MMN-102 Numerické metódy (2)                4mng*
  Stv 14 50 2h p M-V  1-MAT-540 Diferenčné metódy riešenia diferenciálnych rovníc  3mna

Jaroš František
  Uto 14 00 2h p Ch1-2 N-bZXX-009-2 Matematika (2)                  1Pgek
             N-bZXX-009-1 Matematika (2)                  1Pgek
             N-bZXX-009-3 Matematika (2)                  
  Uto 15 40 2h c Ch1-3 N-bZXX-009-1 Matematika (2)                  1Pgek
             N-bZXX-009-2 Matematika (2)                  1Pgek
             N-bZXX-009-3 Matematika (2)                  1Pgek
  Str 11 30 2h c M-VIII 1-MAT-425 Obyčajné diferenciálne rovnice (2)         3mma 3mmm 3mpg 3mpm*
  Str 14 50 2h c F1-109 1-MAT-250 Matematická analýza (4)               2m1
  Stv 14 00 2h v M-IV  1-MAT-775 Cvičenie z matematickej analýzy (4)         2m1

Jaroš Jaroslav
  Pon 11 30 1h p M-IV  2-MMN-109 Parciálne diferenciálne rovnice           4mng*
  Uto 14 00 2h v M-II  2-MMA-214 Netradičné aplikácie matematickej analýzy      5mma*
             2-MAT-621 Netradičné aplikácie matematickej analýzy      5mma*
  Str 9 50 2h p M-X  2-MMN-109 Parciálne diferenciálne rovnice           4mng*
  Stv 9 50 2h p M-V  1-MAT-425 Obyčajné diferenciálne rovnice (2)         3mma 3mmm 3mpg 3mpm*
  Stv 13 10 2h v M-V  1-MAT-515 Biomatematika (2)                  3mma 3mna 3mpg 3mmm

Kačur Jozef
  Pon 8 10 2h v M-223 2-MAT-607 Riešenie inverzných úloh              4mna*
  Pon 9 50 2h p M-223 1-MAT-535 Variačné metódy riešenia diferenciálnych rovníc   3mna
  Str 10 40 2h p M-223 2-MAT-321 Aplikovaná funkcionálna analýza           4mna*
  Str 14 50 2h p M-223 2-MNA-107 Metóda konečných prvkov (1)             4mna*

Kiseľák Jozef
  Pon 11 30 2h c M-I  1-MMN-150 Matematická analýza (2)               1mng1
  Str 9 50 2h v M-I  1-MMN-520 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (2)    1mng1

Kišon Pavol
  Pon 12 20 2h c F1-247 2-EFM-110 Algoritmy na sieťach                4mng*
  Uto 14 00 2h c M-IV  2-EFM-110 Algoritmy na sieťach                4mef2
  Uto 15 40 2h c M-VI  2-EFM-110 Algoritmy na sieťach                4mef1

Kubáček Zbyněk
  Pon 9 50 2h p F1-328 1-MAT-150 Matematická analýza (2)               1m**
  Pon 12 20 2h p F1   1-INF-150 Matematická analýza (2)               1i*
  Str 9 50 2h p M-IX  1-MMN-250 Matematická analýza (4)               2mng*
  Str 11 30 1h c M-IX  1-MMN-250 Matematická analýza (4)               2mng*
  Stv 9 50 2h p F1-328 1-MAT-150 Matematická analýza (2)               1m**

Kučerová Ivana
  Stv 9 50 2h v M-I  1-MMN-570 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (4)    2mng1
  Stv 13 10 2h v M-I  1-MMN-570 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (4)    2mng2

Kupka Ivan
  Uto 10 40 2h p B1-320 1-UMA-206 Matematická analýza (4)               1PuM*
  Uto 14 50 2h p B2-304 1-UMA-206 Matematická analýza (4)               2PuM*
  Stv 14 00 2h p M-VIII 1-MMN-360 Nelineárna a stochastická optimalizácia (2)     3mng*
  Pia 8 10 2h s B   2-MMN-922 Diplomový seminár (3)                5mng*

Medveď Milan
  Str 8 10 2h p M-IX  1-MMN-260 Diferenciálne rovnice                2mng*
  Str 11 30 2h p M-109 3-MMA-004 Dynamické systémy a teória bifurkácií        mDRS
  Stv 11 30 2h v M-223 1-MAT-800 Topológia                      3mna 3mma 3mms 3mpg 4mma*

Mózer Ján
  Str 12 20 2h p F1   1-FYZ-225 Matematika (4)                   2f*
  Stv 8 10 2h p F1-109 1-FYZ-225 Matematika (4)                   2f*
  Stv 12 20 2h v M-IX  DRS027 Špeciálne funkcie v kvantovej mechanike        2f*

Novotný Peter
  Uto 16 30 3h c M-XII 1-FYZ-135 Matematika (2)                   1f3
  Str 11 30 2h v M-208 1-MAT-731 Software MATLAB (1)                 1m*
  Str 14 50 3h c F1-247 1-FYZ-135 Matematika (2)                   1f1
  Stv 9 50 1h c M-208 1-EFM-360 Numerické metódy                  3mef1
  Stv 9 50 1h n    XXXPRED000 blokovany cas                   3mef2
  Stv 10 40 1h c M-208 1-EFM-360 Numerické metódy                  3mef2
  Stv 10 40 1h n    XXXPRED000 blokovany cas                   3mef1

Plesník Ján
  Pon 8 10 2h p F1-108 1-EFM-220 Lineárne programovanie               2mef*
  Uto 12 20 2h p M-223 3-MDM-006 Vybrané diskrétne algoritmy             mDRS
  Str 8 10 2h p F1   2-EFM-110 Algoritmy na sieťach                4mef* 4mng*
  Str 11 30 2h p M-XI  1-MAT-485 Grafové algoritmy                  3mna 3mms

Pospíšil Michal
  Str 9 50 2h c M-VIII 1-MAT-430 Klasické metódy riešenia parciálnych diferenciálnyc 3mma 3mna 4mms* 5mms*

Rostás Kristína
  Pon 10 40 1h c M-IV  2-MMN-109 Parciálne diferenciálne rovnice           4mng*
  Uto 10 40 2h c M-223 1-UDG-211 Zobrazovacie metódy (4)               2uMD
  Str 14 00 2h c M-IX  1-MAT-250 Matematická analýza (4)               2m2
  Stv 9 50 3h p M-120 1-UDG-211 Zobrazovacie metódy (4)               2uMD
  Stv 14 00 2h v F1-328 1-MAT-775 Cvičenie z matematickej analýzy (4)         2m2

Šipöcz Tibor
  Pon 16 30 2h v F1-326 2-MMN-134 Zručnosti manažovania ľudí             4mng* 5mng*
  Str 16 30 2h v F1-326 2-MMN-134 Zručnosti manažovania ľudí             4mng* 5mng*

Škripková Lucia
  Pon 9 00 2h c M-IV  1-INF-150 Matematická analýza (2)               1i2
  Stv 9 50 2h c F1   1-INF-150 Matematická analýza (2)               1i1

Švaňa Peter
  Pon 11 30 3h c M-V  1-FYZ-135 Matematika (2)                   1f2
  Uto 14 50 2h c B2-446 N-bCXX-057-2 Matematika pre chémiu (2)            1Pch
  Str 10 40 2h v FM-L1 1-MMN-300 Obchodná grafika (2)                3mng*
  Stv 15 40 2h p M-VIII 1-MMN-370 Poistná matematika                 3mng*

Toma Vladimír
  Pon 16 30 1h s F1-247 2-MMN-920 Diplomový seminár (1)                4mng*
  Stv 14 00 2h s F1-247 XXXPRED000 blokovany cas                   4mng* 5mng*
  Stv 15 40 2h p F1-247 2-MMN-105 Aplikovaná funkcionálna analýza (2)         4mng*

Trojáková Erika
  Stv 14 00 2h c M-208 1-MMN-265 Numerické metódy (2)                2mng1
  Stv 14 00 2h c M-IX  1-MMN-265 Numerické metódy (2)                2mng1
  Stv 15 40 2h c M-208 1-MMN-265 Numerické metódy (2)                2mng2
  Stv 15 40 2h c M-IX  1-MMN-265 Numerické metódy (2)                2mng2

Valášek Ján
  Uto 9 50 3h p F2   1-FYZ-135 Matematika (2)                   1f*
  Uto 14 50 2h v Ch2-201 2-UMA-262 Vybrané partie z matematickej analýzy (4)     5uM* 5PuM*
              2-UMA-262 Vybrané partie z matematickej analýzy (4)     5PuM*
  Stv 9 50 2h p F2   1-FYZ-135 Matematika (2)                   1f*
  Stv 14 50 3h p M-223 2-MAT-113 Vybrané partie z reálnej analýzy          4mma*

Valková Anna
  Uto 9 50 3h p M-III 1-INF-440 Numerická matematika                3it
  Uto 13 10 3h p F1-108 1-EFM-360 Numerické metódy                  3mef*

Vencko Jozef
  Pon 9 50 2h p F1-108 1-MMN-150 Matematická analýza (2)               1mng*
  Stv 9 50 2h p F1-108 1-MMN-150 Matematická analýza (2)               1mng*

Viszus Eugen
  Pon 11 30 3h p M-VI  1-FYZ-370 Matematika (6)                   3f*
  Uto 9 50 2h p M-V  1-BMF-150 Matematické základy biomedicínskej fyziky (2)    1fmf*
  Str 8 10 2h p M-XII 1-FYZ-370 Matematika (6)                   3f*
  Str 16 30 2h v M-XI  1-MAT-785 Teória miery a integrálu              2m**
  Str 18 10 1h v M-XI  1-MAT-785 Teória miery a integrálu              2m**


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |SL |VC

Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky
(KTFDF)

Augustín Peter
  Pon 8 10 2h v M-I  1-AIN-151 Doplnkové cvičenie k matematike (2)         1iai*
  Uto 17 20 2h c F2-125 1-FYZ-265 Teória elektromagnetického poľa           2f**

Balek Vladimír
  Pon 11 30 2h v F2-125 2-FTF-128 Úvod do teórie strún                4ftf
  Uto 15 40 3h p M-III 2-FTF-117 Všeobecná teória relativity             4ftf
  Str 11 30 2h s F2-125 2-FTF-920 Diplomový seminár                  5ftf

Blažek Tomáš
  Uto 9 50 2h p F2-130 1-FYZ-365 Kvantová teória (2)                 3f*
  Uto 9 50 3h v F2-130 2-FTF-210 Vybrané kapitoly z kvantovej mechaniky       4ftf 5ftf
  Uto 17 20 3h v F2-130 1-FYZ-671 Kozmológia                     3f*
  Stv 9 50 2h p F2-130 1-FYZ-365 Kvantová teória (2)                 3f*
  Pia 14 50 2h v F2-130 2-FTF-223 Fyzika za štandardným modelom            5ftf

Černý Vladimír
  Pon 11 30 2h p F2-130 1-UFY-335 Fyzika okolo nás                  3uF*
  Uto 11 30 2h p F2-130 2-FTF-114 Vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky       4ftl 4ftf
  Str 9 50 2h p F2-130 2-FTF-114 Vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky       4ftf 4ftl
  Pia 11 30 2h v F1-108 1-FYZ-672 Teoretická fyzika okolo nás             3f*

Danišovič Marián
  Str 9 50 2h s F2-126 1-UXX-321 Informačné a komunikačné technológie (6)      3uF*

Demkanin Peter
  Pon 9 50 2h l F1-151 1-UFY-260 Školské fyzikálne laboratórium           2uF*
  Uto 8 10 2h p F2-126 2-UFY-106 Didaktika fyziky (2)                4uMF
  Uto 9 50 1h c F2-126 2-UFY-106 Didaktika fyziky (2)                4uMF
  Str 8 10 2h l F1-151 1-UFY-321 Praktikum školských pokusov (2)           3uF*
  Str 13 10 2h s F2-126 2-UFY-215 Moderné trendy vo vyučovaní fyziky         5uMF
  Stv 13 10 2h s F2-126 DRS001 Seminár                        fDRS
  Pia 10 40 2h p F1-151 1-UFY-365 Žiacka záujmová činnosť               3uF*

Dubničková Anna Zuzana
  Uto 9 50 2h v F2-oTF 2-FJF-127 Vybrané kapitoly z fyziky elementárnych častíc   4fjf
  Uto 11 30 2h p F2-125 2-UFY-102 Teoretická fyzika (2)                4uMF
  Uto 15 40 2h v F2-130 1-FYZ-645 Úvod do fyziky mikrosveta              3f*

Fecko Marián
  Str 13 10 2h v F2-125 3-FJF-018 Matematické metódy teoretickej fyziky        fDRS
             3-FVM-006 Matematické metódy teoretickej fyziky        fDRS
  Stv 8 10 2h v F2-130 2-FTF-129 Konexie a kalibračné polia             4ftf
  Stv 11 30 2h v F2-130 2-FTF-130 Geometrické metódy klasickej mechaniky       4ftf

Horňanský Ľudovít
  Pon 9 50 2h p F2-126 1-UFY-140 Elektromagnetizmus                 1uF* 1PuF*
  Pon 11 30 2h c F1-326 1-UFY-140 Elektromagnetizmus                 1uF* 1PuF*
  Str 11 30 2h p F2-126 1-UFY-140 Elektromagnetizmus                 1uF* 1PuF*
  Str 14 50 2h s F2-126 2-UFY-115 Metódy riešenia fyzikálnych úloh (1)        4uMF
  Pia 9 50 2h p F2-126 2-UFY-255 Základy fyziky tuhých látok             5uMF

Horváth Peter
  Pon 8 10 2h l F1-113 1-UFY-150 Fyzikálne praktikum (1)               1uF* 1PuF*
  Pon 16 30 2h s F2-126 2-UFY-166 Jednoduché experimenty (2)             4uMF 5uMF
  Stv 9 50 2h s F2-126 1-UFY-231 Seminár zo školskej fyziky (4)           2uF* 2PuF*

Kochan Denis
  Pia 8 10 2h c F2-125 1-AIN-150 Matematika (2)                   1iai5
  Pia 9 50 2h p F2-130 1-MAT-825 Základy fyziky (2)                 3m*
  Pia 11 30 1h c F2-130 1-MAT-825 Základy fyziky (2)                 3m*

Košinárová Anna
  Pon 9 50 2h p F1-326 1-UFY-350 Teoretická fyzika                  3uF* 3PuF*
  Pon 14 00 2h p Ch1-2 N-bCXX-057-2 Matematika pre chémiu (2)            1Pch
             N-bCXX-057-1 Matematika pre chémiu (2)            1Pbch
  Uto 11 30 2h p M-VII 1-UFY-161 Kalkulus pre nematematikov (2)           1uF* 1PuF*
  Str 11 30 2h c B2-446 N-bCXX-057-1 Matematika pre chémiu (2)            1Pbch
  Stv 9 50 2h p F1-326 1-UFY-350 Teoretická fyzika                  3uF* 3PuF*
  Stv 11 30 1h p F1-326 1-UFY-121 Matematické metódy vo fyzike (2)          1uF* 1PuF*
  Stv 12 20 1h c F1-326 1-UFY-121 Matematické metódy vo fyzike (2)          1uF* 1PuF*
  Stv 16 30 2h v Ch1-2 N-bCXX-083-1 Výberový seminár z matematiky (2)        1Pbch
             N-bCXX-083-2 Výberový seminár z matematiky (2)        1Pch
             N-bCXX-028-1 Výberový seminár z matematiky (2)        1Pbch

Lapitková Viera
  Uto 12 20 1h s F2-126 1-UXX-920 Bakalársky seminár                 3uF*
  Uto 13 10 2h s F2-126 2-UXX-922 Diplomový seminár (2)                4uMF
  Stv 14 50 3h p F2-126 3-FVF-004 Technika školského experimentu (2)         1fDRS
  Pia 8 10 2h p F2-126 2-UFY-162 Netradičné vyučovacie postupy (2)          5uMF
  Pia 12 20 2h p F1-151 1-UFY-360 Fyzika ako základ prírodovedného vzdelávania    3uF*

Masár Eduard
  Uto 11 30 2h p A   1-AIN-150 Matematika (2)                   1iai*
  Str 14 50 3h v F2-130 2-FTF-126 Seminár z počítačovej fyziky            4ftf

Maták Peter
  Stv 11 30 2h c F2-125 1-AIN-150 Matematika (2)                   1iai2
  Pia 8 10 2h c F2-130 1-FYZ-365 Kvantová teória (2)                 3f*

Mojžiš Martin
  Str 12 20 3h v F2-130 2-FTF-127 Renormalizácia                   4ftf
  Stv 9 50 2h c F2-125 2-FTF-116 Kvantová elektrodynamika              4ftf
  Stv 14 00 3h p F2-125 1-FYZ-265 Teória elektromagnetického poľa           2f**

Noga Milan
  Pia 9 50 3h p F2-125 1-FYZ-270 Teória relativity                  2f**

Osuský Andrej
  Pon 8 10 2h v F2-125 1-AIN-151 Doplnkové cvičenie k matematike (2)         1iai*
  Stv 8 10 2h c M-III 1-AIN-150 Matematika (2)                   1iai4

Pažma Viliam
  Pon 8 10 2h v M-X  1-AIN-151 Doplnkové cvičenie k matematike (2)         1iai*
  Uto 8 10 2h c F2-125 1-AIN-150 Matematika (2)                   1iai6
  Str 8 10 2h c F2-125 1-AIN-150 Matematika (2)                   1iai3
  Stv 8 10 2h c F2-125 2-UFY-102 Teoretická fyzika (2)                4uMF
  Stv 11 30 2h c M-II  1-AIN-150 Matematika (2)                   1iai1

Pišút Ján
  Str 15 40 3h p F2-125 3-FVF-006 Kurz tvorby učebného textu a pedagogických dokument fDRS
             3-IVI-016 Kurz tvorby učebného textu a pedagogických dokument iDRS

Polák Vratko
  Pon 16 30 2h c F2-130 2-FTF-114 Vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky       4ftl 4ftf
  Uto 9 50 2h p F2-125 2-FTF-115 Diferenciálne rovnice                4ftf
  Stv 14 50 2h c F2-130 2-FTF-115 Diferenciálne rovnice                4ftf
  Stv 16 30 2h p F2-130 2-FTF-115 Diferenciálne rovnice                4ftf

Prešnajder Peter
  Pon 8 10 2h p F2-130 2-FTF-116 Kvantová elektrodynamika              4ftf
  Pon 9 50 2h p F2-130 2-FTF-116 Kvantová elektrodynamika              4ftf

Šebesta Juraj
  Uto 14 50 2h p F2-126 1-UFY-345 Dejiny fyziky                    3uF*
  Stv 11 30 2h p F2-126 1-UFY-345 Dejiny fyziky                    3uF*

Škovran Matej
  Pon 8 10 2h v M-II  1-AIN-151 Doplnkové cvičenie k matematike (2)         1iai*
  Str 8 10 2h c F2-130 2-FTF-117 Všeobecná teória relativity             4ftf

Velmovská Klára
  Pon 8 10 2h s F2-126 1-UFY-270 Fyzika netradične (2)                2uMF
  Pon 11 30 2h c B1-320 N-bZXX-009-1 Matematika (2)                  1Pgek
             N-bZXX-009-2 Matematika (2)                  1Pgek
             N-bCXX-004-2 Matematika (2)                  1Pgek
  Pon 13 10 2h c B1-305 N-bZXX-009-1 Matematika (2)                  1Pgek
             N-bZXX-009-2 Matematika (2)                  1Pgek
             N-bCXX-004-2 Matematika (2)                  1Pgek
  Str 11 30 2h c Ch2-301 N-bCXX-057-2 Matematika pre chémiu (2)            1Pch
  Stv 8 10 2h s F2-126 1-UFY-131 Seminár zo školskej fyziky (2)           1uF* 1PuF*
  Pia 13 10 2h p F2-126 1-UFY-370 Organizácia vyučovania fyziky            3uF*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |SL |VC

Katedra základov a vyučovania informatiky
(KZVI)

Bezáková Daniela
  Pon 16 30 2h p M-VII 1-UIN-121 Diskrétna matematika (2)              1uMI 1uFI
  Stv 8 10 2h v I-H3  1-AIN-615 Úvod do webových aplikácií             1i1
  Stv 9 50 2h c M-VI  1-AIN-170 Programovanie (2)                  1iai2
  Stv 11 30 2h v F1-248 1-UIN-329 Programátorské etudy (Imagine) (2)         3u*I 3PuI*
  Pia 9 50 2h c M-XI  1-UIN-121 Diskrétna matematika (2)              1uMI 1uFI

Hrušecký Roman
  Pon 11 30 1h p A   1-AIN-615 Úvod do webových aplikácií             1i***
  Uto 15 40 2h s I-H6  1-UXX-221 Informačné a komunikačné technológie (4)      2u** 2PuI*
             1-UXX-221 Informačné a komunikačné technológie (4)      2u** 2PuI*
  Stv 8 10 2h v I-H6  1-AIN-615 Úvod do webových aplikácií             1iai2 1iai1
  Stv 9 50 2h v I-H6  1-AIN-615 Úvod do webových aplikácií             1iai3 1iai4
  Stv 16 30 2h v F1-248 1-UIN-349 Programovanie aplikácií pre web           3u*I 3PuI*
             1-UIN-349 Programovanie aplikácií pre web           3u*I 3PuI*

Janovický Ľubomír
  Uto 14 50 2h c M-VIII 1-INF-165 Programovanie (2)                  1i1
  Uto 16 30 2h c M-VIII 1-AIN-170 Programovanie (2)                  1iai5

Jašková Ľudmila
  Str 8 10 2h c I-H6  1-MAT-170 Programovanie (2)                  1mef1
  Str 9 50 2h c I-H3  1-MAT-170 Programovanie (2)                  1m*
  Str 11 30 2h c I-H6  1-MAT-170 Programovanie (2)                  1mef2
  Stv 9 50 2h v I-32  1-UIN-353 IKT vo vzdelávaní zdravotne postihnutých      3u*I 4u** 3PuI*
  Stv 13 10 2h v F1-248 2-UIN-258 Informačné systémy                 5uMI
  Stv 16 30 2h v I-32  1-UIN-353 IKT vo vzdelaní zdravotne postihnutých       4PuI*

Kabátová Martina
  Str 14 50 2h c I-H6  1-MAT-170 Programovanie (2)                  1mng1
  Str 16 30 2h c I-H6  1-MAT-170 Programovanie (2)                  1mng2
  Stv 14 50 2h v I-H3  1-UIN-354-2 Robotické stavebnice vo vzdelávaní (1)      3u*I 3PuI*
             1-UIN-354-1 Robotické stavebnice vo vzdelávaní (1)      4u** 4PuI*
             1-UIN-354 Robotické stavebnice vo výučbe           3PuI* 4PuI*

Kalaš Ivan
  Pon 9 50 2h p M-I  1-UIN-245 Interaktívne programovanie a vizuálne modelovanie  2u*I 2PuI*
             1-UIN-245 Interaktívne programovanie a vizuálne modelovanie  2u*I 2PuI*
  Uto 13 10 2h p I-32  2-UIN-120 Didaktika informatiky (1)              4u*I 4PuI*
             2-UIN-120 Didaktika informatiky (1)              4PuI*
  Uto 16 30 2h s I-32  1-UXX-921 Bakalársky seminár z informatiky          3u*I 3PuI*
  Uto 17 20 2h s M-I  1-UIN-251 Propedeutika vyučovania informatiky (2)       2u*I 2PuI*
             1-UIN-251 Propedeutika vyučovania informatiky (2)       2u*I 2PuI*
  Str 13 10 1h s I-32  2-UIN-225 Projekt diplomovej práce              5uMI
  Str 14 00 2h s I-32  3-IVI-006 Aktuálne problémy didaktiky informatiky (2)     iDRS

Košťálová Martina
  Stv 16 30 2h v I-H3  1-UIN-326 Programátorské etudy (Pascal) (2)          3u*I
             1-UIN-326 Programátorské etudy (Pascal) (2)          3PuI*

Krommerová Anita
  Stv 8 10 2h v I-H6  1-AIN-615 Úvod do webových aplikácií             1iai2 1iai1

Kubincová Zuzana
  Pon 8 10 2h c M-III 1-UIN-235 Algoritmy a údajové štruktúry            2u*I 2PuI*
             1-UIN-235 Algoritmy a údajové štruktúry            2u*I 2PuI*
  Pon 9 50 2h p M-III 2-UIN-115 Princípy databáz                  4u*I
             2-UIN-115 Princípy databáz                  4PuI*
  Pon 11 30 2h c I-H3  2-UIN-115 Princípy databáz                  4PuI*
             2-UIN-115 Princípy databáz                  4u*I
  Uto 8 10 2h p F1-108 1-UIN-141 Programovanie (2)                  1u*I 1PuI*
             1-UIN-141 Programovanie (2)                  1u*I 1PuI*
  Uto 9 50 2h c F1-108 1-UIN-141 Programovanie (2)                  1u*I 1PuI*
             1-UIN-141 Programovanie (2)                  1u*I 1PuI*
  Str 8 10 2h c I-H3  1-UIN-141 Programovanie (2)                  1u*I 1PuI*
             1-UIN-141 Programovanie (2)                  1u*I 1PuI*

Moravčík Milan
  Uto 17 20 2h c I-H3  1-MAT-170 Programovanie (2)                  1mpm*

Onačilová Daniela
  Uto 14 00 2h c I-H3  1-UIN-235 Algoritmy a údajové štruktúry            2u*I 2PuI*
             1-UIN-235 Algoritmy a údajové štruktúry            2u*I 2PuI*
  Stv 9 50 2h v I-H6  1-AIN-615 Úvod do webových aplikácií             1iai3 1iai4
  Stv 11 30 2h v I-H6  1-AIN-615 Úvod do webových aplikácií             1iai5 1iai6

Salanci Ľubomír
  Str 13 10 2h p A   1-MAT-170 Programovanie (2)                  1m***
  Stv 9 50 2h v M-X  1-AIN-540 Pokročilé programátorské techniky          3u*I 3iai* 3PuI*
  Stv 11 30 2h v I-H3  1-AIN-540 Pokročilé programátorské techniky          3u*I 3iai* 3PuI*
  Stv 14 50 2h v F1-248 1-UIN-350 Programovanie v C++                 3u*I 3PuI*

Slobodová Michaela
  Uto 14 50 2h c M-XI  1-INF-165 Programovanie (2)                  1i2
  Uto 16 30 2h c M-IX  1-AIN-170 Programovanie (2)                  1iai6

Šišková Juliana
  Stv 9 50 2h v I-H3  1-AIN-615 Úvod do webových aplikácií             1i2
  Stv 11 30 2h v I-H6  1-AIN-615 Úvod do webových aplikácií             1iai5 1iai6

Tomcsányi Peter
  Uto 9 50 2h p A   1-AIN-180 Princípy počítačov - operačné systémy        1iai*
  Uto 14 50 2h p A   1-AIN-180 Princípy počítačov - operačné systémy        1iai*
  Uto 16 30 2h p F1-248 2-UIN-111 Operačné systémy (1)                4u*I 4PuI*
             2-UIN-111 Operačné systémy (1)                4u*I 4PuI*
  Uto 16 30 2h p F2   2-UIN-111 Operačné systémy (1)                4u*I 4PuI*
             2-UIN-111 Operačné systémy (1)                4u*I 4PuI*

Tomcsányiová Monika
  Pon 8 10 2h p I-32  1-UIN-342 Tvorba pedagogického softvéru (2)          3u*I
             1-UIN-342 Tvorba pedagogického softvéru (2)          3PuI*
  Stv 8 10 2h c M-VIII 1-AIN-170 Programovanie (2)                  1iai3
  Stv 9 50 2h c F1-248 1-UIN-245 Interaktívne programovanie a vizuálne modelovanie  2u*I 2PuI*
             1-UIN-245 Interaktívne programovanie a vizuálne modelovanie  2u*I 2PuI*
  Stv 11 30 2h c F1-328 1-AIN-170 Programovanie (2)                  1iai4

Wagner Miroslav
  Str 9 50 2h s I-H6  1-UXX-121 Informačné a komunikačné technológie (2)      1u** 1PuI*
             1-UXX-121 Informačné a komunikačné technológie (2)      1u** 1PuI*
  Str 11 30 2h v I-H3  2-UIN-143 Správa školskej siete                4u*I 4PuI*
             2-UIN-143 Správa školskej siete                4PuI*

Winczer Michal
  Pon 12 20 2h v M-IX  2-UIN-257 Programátorské súťaže                5uMI
  Str 11 30 2h v I-KZVI 2-UIN-142 Funkcionálne programovanie             4u*I 4PuI*
  Str 14 50 2h p B   1-INF-175 Spoločenské aspekty informatiky           1i***
  Str 16 30 2h p B   2-AIN-203 Spoločenské a právne aspekty informačných systémov 5iai*
  Stv 14 50 2h v M-I  2-UXX-108 Dejiny informatiky                 4u** 4PuI*
  Stv 16 30 2h v I-KZVI 2-UIN-102 Teoretická informatika (2)             4u*I 4PuI*
  Pia 13 10 4h v I-H3  1-INF-815 Rýchlostné programovanie (2)            1iai* 2i**
             1-INF-825 Rýchlostné programovanie (4)            4i*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |SL |VC

Schola Ludus
(SL)

Haverlíková Viera
  Pia 10 40 2h p F2-s110 1-MXX-481 Vzdelávacie hry vo fyzike             FMFI
              2-UXX-109 Vzdelávacie hry vo fyzike             4u**

Matejka Michal
  Stv 9 50 2h p I-9  1-MXX-462 Vedecká show (2)                  FMFI

Teplanová Katarína
  Pia 8 10 2h p F2-s110 2-MXX-240 Komplexné tvorivé myslenie (2)           FMFI


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |SL |VC


(VC)

Mederly Peter
  Stv 15 40 2h v F1-109 1-EFM-535 Princípy účtovníctva                2mef*


KAFZM |KAGDM |KAI |KAMS |KEF |KI |KJFB |KJP |KMANM |KTFDF |KZVI |SL |VC

Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu: 22.3.2010.