Rozvrhy učiteľov podľa katedier
Letný semester 2003/2004

Katedra algebry a teórie čísiel
(KATC)

Cincura
  Uto 8 10 2hod  VI Vseobecna topologia           p 3mms
  Stv 9 50 2hod M126 Teoria kategorii             p 5mms
  Stv 11 30 1hod  F1 Elementarna teoria cisel         p 1MD  1MI1 1M
  Stv 12 20 1hod  F1 Elementarna teoria cisel         c 1MD  1MI1 1M

Draskovicova
  Pon 15 40 1hod  C3 Diskretna matematika           p 3PCF
  Stv 13 10 2hod  C Algebra                 p 2MD  2MF  2M
  Stv 16 30 1hod  VI Algebra                 c 2MD  2MF
  Stv 17 20 1hod  VI Algebra                 c 2MI

Gurican
  Pon 8 10 2hod  A Algebra                 p 1i*  1bi
  Pon 9 50 2hod M126 Pocitacova algebra            p 5mms
  Pon 14 50 1hod  X Algebra                 c 1i3
  Pon 15 40 1hod  X Algebra                 c 1i4
  Str 9 50 2hod VII Vybrane kapitoly z algebry        p 4mms
  Str 15 40 1hod VIII Algebra                 c 1i1
  Str 16 30 1hod  I Algebra                 c 1i2

Chuda
  Pon 14 50 2hod III Linearna algebra a geometria       c 1m1
  Stv 14 50 1hod  VI Algebra                 c 2m2
  Stv 15 40 1hod  VI Algebra                 c 2m1

Katrinak
  Str 11 30 2hod VII Linearne kodovanie            p 4mms
  Stv 8 10 2hod  IX Univerzalne algebry a zvazy       p 4mms
  Stv 11 30 2hod F108 Algebra                 p 2m1  2m2

Korbas
  Pon 9 50 2hod  VI Algebraicka topologia          p 4mms
  Str 11 30 2hod  B Linearna algebra a geometria       p 1bm  1m1  1m
  Stv 9 50 2hod  IX Algebraicka topologia          p 4mms
  Stv 13 10 2hod  A Linearna algebra a geometria       p 1bm  1m1  1m

Legen
  Stv 9 50 2hod  X Teoria poli               p 3mms
  Stv 11 30 2hod  V Diplomovy seminar            s 5mng
  Stv 13 10 2hod VIII Nelinearna a stoch. optimalizacia    p 3mng

Macaj
  Pon 11 30 2hod M126 Teoria cisel               p 5mms
  Pon 14 00 1hod  B Uvod do diskretnej matematiky      c 1m1
  Pon 14 50 1hod  B Uvod do diskretnej matematiky      c 1m2
  Pon 15 40 1hod  B Uvod do diskretnej matematiky      c 1m3
  Str 14 50 1hod  I Algebra a geometria           c 1f1
  Str 15 40 1hod  I Algebra a geometria           c 1f2

Marcisova
  Uto 10 40 2hod  C2 Algebra                 p 4PCF
  Str 14 50 1hod b304 Algebra                 c 4PCF
  Str 16 30 1hod b404 Algebra                 c 4PCF
  Str 17 20 1hod b404 Algebra                 c 4PCF
  Stv 14 50 2hod  C2 Algebra                 p 2PCF
  Pia 10 40 1hod b404 Algebra                 c 2PCF
  Pia 11 30 1hod b404 Algebra                 c 2PCF
  Pia 14 00 1hod b404 Algebra                 c 2PCF

Porubcan P.
  Str 16 30 1hod B305 Diskretna matematika           c 3PCF
  Str 17 20 1hod b301 Diskretna matematika           c 3PCF
  Str 18 10 1hod b301 Diskretna matematika           c 3PCF

Salat
  Uto 9 50 2hod M126 Seminar z teorie cisel          s DRS
  Str 9 00 2hod M126 Seminar z realnych funkcii        s DRS

Sleziak
  Stv 15 40 1hod  IV Elementarna teoria cisel         c 1MI2
  Stv 17 20 1hod III Elementarna teoria cisel         c 1MI1

Tomanova
  Pon 11 30 2hod  VI Kombinatorika              p 3mms
  Uto 12 20 2hod  C Uvod do diskretnej matematiky      p 1m1  1m2  1m
  Str 10 40 1hod  V Diskretna matematika           p 3MD  3MF  3M
  Str 11 30 1hod  V Diskretna matematika           c 3MD  3MF  3M
  Pia 11 30 2hod  V Vybrane partie z teoretickej aritmetiky v 3FI  3M*  3P

Zlatos P.
  Uto 9 50 2hod  V Teoria mnozin a mat. logika       p 3mms
  Uto 14 00 2hod  VI Vybrane partie z teoretickej aritmetiky v 5M*  5PCF
  Str 9 50 2hod  F2 Algebra a geometria           p 1f1  1f2


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra ekonomickej a finančnej matematiky
(KEFM)

Boda J.
  Str 8 10 2hod  B Zaklady ekonomie             p 1bm  1mng 1m
  Str 10 40 2hod  C Makroekonomia              p 3mef 3mme
  Stv 8 10 2hod  I Makroekonomia              p 3mef 3mme
  Stv 16 30 2hod  I Ekonofyzika               p 5mef

Fidrmuc
  Uto 15 40 2hod F108 Seminar z ekonomie            s 5mef
  Uto 17 20 2hod F108 Seminar z ekonomie            s 5mef

Chladna
  Pon 10 40 2hod  V Financna matematika           p 3mef
  Pon 13 10 2hod M208 Matematicky software           c 3mef 3mme
  Pon 14 50 2hod M208 Matematicky software           c 3mef

Luptacik
  Pia 9 50 2hod  C Seminar z ekonomie            s 4mef

Melichercik
  Stv 9 50 2hod  I Financna matematika           p 3mef

Nemethova
  Stv 13 10 2hod M208 Databazy                 c 3mef 5mna
  Stv 14 50 2hod M208 Databazy                 c 3mef 5mna

Palenik
  Pia 11 30 2hod  C Seminar z ekonomie            s 4mef

Pekar
  Pon 15 40 2hod F109 Priemyselna organizacia         p 4mef 5mef
  Str 8 10 2hod  IV Teoria hier               p 3mng
  Str 11 30 2hod F108 Uvod do teorie hier           p 2bm  2mef1 2m
  Stv 9 00 1hod M223 Jazyk C a zakl. paralel. progr.     p 4mna

Rostekova
  Pon 17 20 2hod  C Peniaze a bankovnictvo          p 5mef 2mef1 2m

Siebertova
  Pon 8 10 1hod  II Zaklady ekonomie             c 1mng
  Pon 10 40 1hod  II Zaklady ekonomie             c 1mef2
  Pon 14 00 1hod VIII Zaklady ekonomie             c 1mef1
  Uto 9 50 2hod  IX Ekonometria               c 3mef

Toma
  Pia 8 10 2hod M208 Financne modelovanie           c 4mef

Witkovsky
  Stv 16 30 2hod  XI Ekonometria               p 3mef 3mme

Zeman J.
  Str 16 30 2hod VIII Medzinarodna makroekonomia        p 5mef


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra geometrie
(KG)

Boda E.
  Pon 9 00 2hod F109 Geometria                p 3M*
  Str 9 50 2hod III Linearna algebra a geometria       p 1mng
  Stv 11 30 2hod M120 Algebricka geometria           p 3MD

Bohdal
  Pon 9 50 3hod M217 Uvod do grafiky na PC          s 1MD
  Pon 12 20 1hod M217 Pocitacova geometria           p 4MD
  Uto 8 10 2hod M115 Krivky v CAGD              p 3mpg
  Str 13 10 2hod M120 Geometria                c 1PCF

Bozek
  Pon 9 50 2hod b404 Geometria                p 1PCF
  Uto 8 10 2hod VIII Geometricke zaklady PG          p 3ipg 4ipg
  Uto 14 50 2hod M120 Diferencialna geometria         p 3MD
  Uto 16 30 1hod M120 Diferencialna geometria         c 3MD
  Str 9 50 2hod  VI Geometricke zaklady PG          p 3bi  3ipg 4i
  Str 13 10 2hod  IX Rozmiestnovanie geometrickych utvarov  p 5ipg 5mpg

Cizmar
  Pon 8 10 2hod  C3 Geometria                p 3PCF
  Pon 13 10 1hod VIII Seminar z deskriptivnej geometrie    c 4MD
  Pon 14 50 2hod M120 Vybrane kapitoly z geometrie       p 5MD

Darilkova
  Uto 14 50 2hod XII Geometria                c 1MD  1MT
  Str 8 10 2hod  F1 Geometria                c 1MI1

Hostovecky
  Pon 8 10 2hod b404 Geometria                c 1PCF
  Uto 15 40 2hod B305 Geometria                c 1PCF

Chalmoviansky
  Pia 8 10 2hod VIII Geometricke modelovanie         p 5ipg 5mpg
  Pia 9 50 2hod VIII Geometricke modelovanie         p 5ipg 5mpg

Imamovic
  Stv 16 30 2hod M120 Visual BASIC a databazove aplikacie   p 3mng
  Stv 18 10 2hod M217 Visual BASIC a databazove aplikacie   s 3mng

Kudlickova
  Pon 8 10 2hod M120 Technicke kreslenie           c 2MD
  Pon 9 50 2hod M120 Technicke kreslenie           p 2MD
  Uto 8 10 2hod M120 Pocitacova geometria           p 4MD
  Uto 10 40 2hod M120 Pocitacova geometria           p 5MD
  Uto 13 10 2hod M120 Technicke kreslenie           p 2MD

Polednova
  Pon 9 50 2hod  C3 Geometria                p 2PCF
  Str 13 10 2hod B307 Geometria                c 2PCF
  Str 14 50 2hod b301 Geometria                c 2PCF
  Stv 9 50 2hod B307 Geometria                c 2PCF

Sklenarikova
  Pon 8 10 2hod  XI Zobrazovacie metody           p 1MD
  Pon 11 30 2hod VIII Zobrazovacie metody           c 2MD
  Uto 13 10 2hod VII Nelinearne zobrazovacie metody      p 3MD
  Stv 8 10 3hod M120 Zobrazovacie metody           p 2MD

Solcan
  Pon 10 40 2hod  IV Aplikacie deskriptivnej geometrie    c 4MD
  Pon 12 20 2hod  XI Projektivna geometria          p 1MD
  Uto 9 50 2hod XII Aplikacie deskriptivnej geometrie    p 4MD
  Uto 14 00 2hod  XI Projektivna geometria          p 3MF  3MI
  Uto 16 30 2hod XII Projektivna geometria          c 1MD
  Str 9 50 2hod F109 Geometria                p 2MD  2MF  2

Sudolsky
  Str 13 10 1hod b446 Geometria                c 3PCF
  Str 14 50 1hod b303 Geometria                c 3PCF
  Stv 11 30 1hod B307 Geometria                c 3PCF
  Stv 12 20 1hod B307 Geometria                c 3PCF

Ungvarska
  Pon 8 10 1hod  V Geometria                c 3MD  3MT
  Pon 9 00 2hod  KG Geometria                c 1MF
  Pon 10 40 1hod III Linearna algebra a geometria       c 1mng
  Str 8 10 2hod M120 Geometria                c 2MD
  Str 9 50 2hod M120 Geometria                c 1MI2
  Str 13 10 2hod b301 Geometria                c 2PCF
  Stv 8 10 1hod VII Geometria                c 3MF
  Stv 10 40 1hod VII Geometria                c 3MI

Zatko V.
  Pon 11 30 2hod M120 Seminar                 s 5mpg FMFI
  Uto 9 50 2hod VIII Krivky v CAGD              p 3mpg
  Uto 13 10 2hod F109 Geometria                p 1MD  1MI* 1M


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra matematickej analýzy
(KMA)

Durikovic V.
  Stv 9 50 2hod F232a Parcialne diferencialne rovnice     p 4mma
  Stv 11 30 2hod F232a Funkcionalna analyza           p 3mma

Feckan M.
  Pon 14 00 2hod  II Funkcionalna analyza           c 3mma 4mma
  Uto 13 10 2hod III Nelinearna analyza a diferencialna topol p 4mma
  Uto 14 50 1hod III Nelinearna analyza a diferencialna topol c 4mma
  Stv 14 50 2hod  II Aplikovana funkcionalna analyza     p 4mng

Gera M.
  Pon 8 10 2hod  I Matematika                p 2fmf 2fzp
  Pon 11 30 2hod  I Matematika                p 2fmf 2fzp
  Stv 9 00 2hod c301 Vybrane kapitoly z matematiky      p 3PCF
  Stv 7 20 2hod XII Seminar z nelinear.funkcionalnej analyzy s 4mma
  Pia 8 10 2hod III Realna analyza              p 3mma
  Pia 9 50 1hod III Realna analyza              c 3mma

Gogola J.
  Pon 16 30 3hod VIII Matematika                c 1fmf 1fzp

Jaros J.
  Pon 14 50 2hod  A Matematicka analyza           p 2m1  2m2
  Str 13 10 2hod F108 Matematicka analyza           p 2m1  2m2
  Stv 8 10 3hod  II Parcialne diferencialne rovnice     p 4mng
  Stv 13 10 2hod  I Biomatematika              p 3mmm

Jaros F.
  Uto 13 10 2hod VIII Matematicka analyza           c 2m1
  Str 8 10 2hod VIII Matematicka analyza           c 2m2
  Str 14 50 2hod F108 Matematicka analyza           c 2m1
  Stv 9 50 2hod F108 Matematicka analyza           c 2m2

Kramar M.
  Uto 13 10 2hod F247 Obycajne diferencialne rovnice      c 2m2
  Str 8 10 2hod XII Obycajne diferencialne rovnice      c 2m1

Kubacek Z.
  Pon 9 50 3hod  A Matematicka analyza           p 1i*  1bi
  Str 13 10 2hod  VI Matematicka analyza           p 2mng
  Str 14 50 1hod  VI Matematicka analyza           c 2mng
  Stv 12 20 2hod III Matematicka analyza           c 1mng

Kupka I.
  Uto 9 50 2hod F247 Seminar z realnej analyzy        s 3mma
  Uto 11 30 2hod T65 Nekonecne male a velke vel. v matematike v 4MI
  Uto 13 10 2hod I39 Programovaci jazyk JAVA         c 4bi-NV
  Stv 10 40 2hod I39 Programovaci jazyk JAVA         p 4bi-NV

Lauko M.
  Str 14 00 2hod b446 Matematika                c 1PCF
  Str 15 40 2hod b303 Matematika                c 1PCF

Medved M.
  Str 8 10 2hod F108 Teoria riadenia             p 4mma
  Stv 8 10 2hod F108 Obycajne diferencialne rovnice      p 2m1  2m2
  Stv 11 30 2hod  I Diferencialne rovnice          p 2mng
  Pia 9 00 2hod M109 Seminar z obyc. difer. a funkc. rovnic  s FMFI DRS

Mozer J.
  Uto 14 00 3hod  F1 Matematika                p 2f1  2f2
  Str 14 00 2hod  F1 Matematika                p 2f1  2f2
  Pia 12 20 2hod  B Vyberovy seminar z matematiky      v 2f1  2f2

Pastor D.
  Uto 14 00 2hod B301 Matematika                p 1PCF
  Uto 16 30 2hod  C Matematika                c 1PCF
  Str 14 00 2hod VIII Matematicka analyza           c 1i4
  Str 16 30 2hod  II Matematicka analyza           c 1i1
  Stv 14 00 2hod  XI Matematicka analyza           c 1i2

Rostas K.
  Uto 8 10 2hod  V Matematicka analyza           c 1m3
  Uto 14 50 2hod  IV Matematicka analyza           c 1m3
  Stv 8 10 2hod  X Matematicka analyza           c 1m2
  Stv 10 40 1hod  II Parcialne diferencialne rovnice     c 4mng
  Stv 14 50 2hod  IX Matematicka analyza           c 1m2

Sisolakova D.
  Pon 8 10 2hod b303 Matematicka analyza           c 2PCF
  Uto 14 50 2hod b446 Matematicka analyza           p 2PCF
  Stv 9 50 2hod  C3 Matematicka analyza           c 2PCF
  Stv 13 10 3hod  V Matematicka analyza           c 1f1

Svana P.
  Pon 16 30 3hod b304 Matematika pre ...            p 1PCF
  Uto 12 20 2hod B301 Matematika                p 1PCF
  Uto 14 50 3hod  F2 Matematicka analyza           c 1f2
  Uto 17 20 3hod  F2 Matematika                c 2f1  2f2

Valasek J.
  Uto 9 50 3hod  F2 Matematicka analyza           p 1f1  1f2
  Uto 14 50 2hod  II Komplexna analyza            c 3mim 3mp* 3m
  Stv 9 50 2hod  C Matematicka analyza           p 1f1  1f2
  Stv 14 50 3hod F109 Komplexna analyza            p 3mim 3mp* 3m

Vancova A.
  Pon 14 50 2hod  IV Matematika                c 2fmf 2fzp
  Stv 10 40 2hod VIII Vyberovy seminar z matematiky      s 1PCF

Vencko J.
  Pon 9 00 2hod  II Matematicka analyza           p 1mng
  Pon 11 30 2hod  II Matematicka analyza           p 1mng
  Uto 9 50 2hod  B Matematicka analyza           p 1m1  1m2  1m
  Str 9 50 2hod  A Matematicka analyza           p 1m1  1m2  1m
  Stv 11 30 2hod  II Diplomovy seminar            s 4mng

Venckova M.
  Pon 11 30 2hod  IX Matematicka analyza           c 1m1
  Pon 14 50 2hod B305 Matematicka analyza           c 1PCF
  Pon 16 30 2hod B305 Matematicka analyza           c 1PCF
  Uto 14 00 2hod F108 Matematicka analyza           c 1m1
  Str 10 40 2hod b446 Matematicka analyza           p 1PCF

Viszus E.
  Pon 8 10 3hod III Matematika                p 1fmf 1fzp
  Uto 8 10 2hod III Matematika                p 1fmf 1fzp
  Uto 11 30 2hod VII Parcialne diferencialne rovnice     c 4mma


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra numerických a optimalizačných metód
(KNOM)

Babusikova
  Uto 13 10 2hod M217 Praca s modernym softwarom v num.mat.  p 4mna

Businska
  Pon 13 10 2hod  C Linearna algebra a geometria       c 1m3
  Str 8 10 2hod M223 Linearna algebra a geometria       c 1m2
  Str 9 50 2hod F108 Teoria matic               p 2m1  2m2
  Stv 9 50 2hod M223 Metody ries.sustav s riedkymi maticami  p 4mna

Gliviak
  Pon 8 10 2hod F247 Niektore apl. diskretnej matematiky   v 4mna 5mna
  Pon 13 10 2hod B301 Matematika                c 1PCF
  Str 9 00 2hod c118 Rozvrhovanie - teoria a priklady     v 4PCF 5PCF 4M

Hamala M.
  Uto 9 50 2hod  VI Optimalizacne metody           v 3itm
  Uto 11 30 2hod  VI Optimalizacne metody           c 3itm
  Stv 9 50 4hod M224 Nelinearne programovanie         v 4mef
  Stv 14 50 2hod M223 Algoritmy nelinearnej regresie      p 3mme

Huta A.
  Uto 14 00 2hod  C3 Zaklady financnej a poistnej matematiky p 5M*  5PCF
  Str 9 00 2hod  X Numericke metody             p 2mng
  Str 10 40 2hod  X Numericke metody             c 2mng
  Str 13 10 2hod  C1 Matematika                p 1PCF
  Stv 11 30 2hod  XI Financie a uctovnictvo          p 4mpm
  Stv 14 50 2hod VIII Poistna matematika            p 3mng

Chocholaty
  Pon 9 00 1hod M223 Diferencne metody riesenia DR      p 3mna
  Pon 9 50 1hod M223 Diferencne metody riesenia DR      c 3mna
  Pon 14 00 1hod M223 Diferencne metody riesenia DR      p 4mna
  Pon 14 50 1hod M223 Diferencne metody riesenia DR      c 4mna
  Str 9 50 3hod  IX Numericke metody             p 4mng
  Str 12 20 1hod  IX Numericke metody             c 4mng
  Pia 9 00 2hod  XI Riesenie stiff uloh           p 4mna

Kacur
  Pon 10 40 2hod M223 Variacne metody riesenia dif. rovnic   p 3mna
  Pon 15 40 2hod M223 Metoda konecnych prvkov         p 4mna
  Stv 11 30 2hod M223 Variacne metody riesenia dif. rovnic   p 4mna
  Pia 10 40 2hod  XI Metoda konecnych prvkov         p 4mna

Plesnik
  Uto 14 00 2hod M223 Algoritmy na sietach           c 3mme 4mef
  Uto 15 40 2hod M223 Algoritmy na sietach           c 4mef
  Str 8 10 2hod VII Grafove algoritmy            p 3mms 3mna
  Stv 8 10 2hod  C Algoritmy na sietach           p 3mme 4mef

Remesikova
  Pon 11 30 1hod M224 Numericka matematika           c 3bi
  Pon 12 20 1hod M223 Numericka matematika           c 4MI
  Uto 10 40 2hod M224 Numericka matematika           c 3mme

Valkova
  Pon 8 10 3hod  C Numericka matematika           p 3i*
  Pon 10 40 1hod  C Numericka matematika           c 3ita 3itm
  Pon 11 30 1hod  X Numericka matematika           c 3ita
  Pon 12 20 1hod  X Numericka matematika           c 3ips 3iui
  Uto 9 00 2hod M223 Numericka matematika           p 3mme
  Uto 12 20 3hod  X Numericke metody             p 3mef
  Uto 14 50 1hod  X Numericke metody             c 3mef
  Uto 15 40 1hod M208 Numericke metody             c 3mef
  Str 9 50 2hod M231 Aprox.funkc. a ortog.polynomy v num.mat. v 3mna


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra teórie pravdepodobnosti a matematickej štatistiky
(KTPMS)

Harman
  Pon 14 00 1hod XII Pravdepodobnost a statistika       c 2mef1
  Pon 14 50 1hod XII Pravdepodobnost a statistika       c 2mef2
  Uto 14 00 2hod F248 Simulacne metody             p 4mps
  Uto 16 30 2hod F109 Pravdepodobnost a matematicka statistika v 2m1  2m2
  Stv 14 50 1hod XII Pravdepodobnost a statistika       c 2m1
  Stv 15 40 1hod XII Pravdepodobnost a statistika       c 2m2

Jankova
  Pon 9 50 2hod  X Markovove procesy            p 4mps
  Uto 9 00 2hod b404 Pravdepodobnost a statistika       p 4PCF
  Uto 10 40 2hod b404 Pravdepodobnost a statistika       p 3PCF
  Str 13 10 2hod  B Pravdepodobnost a matematicka statistika p 1bm  1m1  1m
  Stv 11 30 2hod  X Sekvencne metody             p 4mps

Katina
  Pon 8 10 2hod b102 Vyuzitie pocitacov v antropologii    p 4PCF
  Pon 11 30 2hod  B Pravdepodobnost a statistika       c 4PCF
  Str 9 50 2hod M216 Aplikacie mat. statistiky v medicine   v 5mps
  Str 11 30 2hod b301 Pravdepodobnost a statistika       c 4PCF

Lamos
  Pon 9 50 2hod  IX Vybrane kapitoly z poistenia osob    v 5mpm

Macutek
  Uto 8 10 1hod F108 Pravdepodobnost a statistika       c 1m2
  Uto 9 00 1hod F108 Pravdepodobnost a statistika       c 1m1
  Uto 10 40 1hod  XI Pravdepodobnost a statistika       c 1mef1
  Uto 11 30 1hod  XI Pravdepodobnost a statistika       c 1m3
  Uto 12 20 1hod III Pravdepodobnost a statistika       c 1mef2
  Uto 14 50 2hod  C2 Matematika                c 1PCF
  Str 11 30 1hod F109 Pravdepodobnost a statistika       c 1mng

Nather
  Pon 12 20 2hod F109 Teoria pravdepodobnosti         p 3M*
  Str 11 30 2hod  IV Matematicka statistika          p 3mng
  Str 13 10 2hod  IV Matematicka statistika          p 3mng
  Str 14 50 2hod  V Pravdepodobnostne modely         p 4mpm

Pastor
  Uto 9 50 2hod b302 Demograficka statistika         p 3PCF
  Uto 11 30 1hod b302 Demograficka statistika         c 3PCF
  Str 9 50 2hod  IV Analyza casovych radov          p 3mng
  Str 13 10 2hod  V Mikroekonomicke modely          p 3mme 4mpm

Pazman
  Pon 9 50 2hod XII Seminar                 s
  Pon 11 30 2hod  C Pravdepodobnost a statistika       p 2bm  2m1  2m
  Str 11 30 2hod VIII Regresne modely             p 4mps

Pietrzakova
  Uto 14 50 2hod b301 Pravdepodobnost a statistika       c 4PCF
  Uto 16 30 1hod VIII Pravdepodobnost a statistika       c 3MF
  Uto 17 20 1hod VIII Pravdepodobnost a statistika       c 3MD  3MT
  Uto 18 10 1hod VIII Pravdepodobnost a statistika       c 3MI

Potocky
  Uto 8 10 2hod XII Matematicka statistika          p 3mps
  Uto 11 30 2hod XII Viacrozmerne stat. analyzy        p 4mps
  Str 11 30 2hod  VI Financna matematika           p 3mpm
  Str 13 10 2hod M216 Seminar                 s DRS  FMFI
  Stv 9 50 2hod XII Matematicka statistika          p 3mps
  Stv 13 10 2hod XII Poistna matematika            p 3mpm

Rublik
  Stv 14 50 2hod M216 Seminar z matematickej statistiky    s 5mps
  Stv 17 20 2hod XII Teoria pravdepodobnosti         p 3mps

Somorcik
  Uto 8 10 1hod b404 Pravdepodobnost a statistika       c 3PCF
  Uto 13 10 2hod b446 Matematika                c 1PCF
  Str 14 50 1hod b302 Pravdepodobnost a statistika       c 3PCF
  Str 16 30 1hod c201 Pravdepodobnost a statistika       c 3PCF

Stehlik
  Stv 19 00 2hod M208 Pocitacova statistika          c 3mps

Stulajter
  Pon 11 30 2hod XII Nahodne procesy             p 4mps
  Uto 10 40 2hod M216 Statistika nahodnych procesov      v 4mps 5mps
  Uto 13 10 2hod XII Pravdepodobnost a statistika       p 2fmf

Wimmer
  Stv 13 10 2hod  IX Diskr.jednorozm.rozd.pravdep. a ich apl. v 5mpm 5mps


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra základov matematiky a didaktiky matematiky
(KZDM)

Berekova
  Pon 9 50 2hod b302 Didaktika matematiky           c 4PCF
  Pon 11 30 1hod c301 Didaktika matematiky           c 3PCF
  Uto 12 20 1hod b404 Didaktika matematiky           p 3PCF
  Uto 13 10 2hod b404 Didaktika matematiky           c 4PCF
  Str 15 40 1hod b302 Didaktika matematiky           c 3PCF

Dillingerova
  Pon 12 20 1hod b446 DSzSM                  s 1PCF
  Pon 13 10 1hod b302 DSzSM                  s 1PCF
  Uto 14 50 1hod b302 Didaktika matematiky           c 3PCF
  Uto 15 40 1hod b302 Didaktika matematiky           c 3PCF
  Str 14 00 1hod T65 DSzSM                  c 2MI
  Str 15 40 1hod XII DSzSM                  c 2MF
  Pia 10 40 2hod F109 DSzSM                  s DPS

Feketeova
  Str 16 30 2hod  IV Matematicka analyza           c 2MF

Frkova
  Stv 14 00 1hod III DSzSM                  s 1MD  1MT
  Stv 14 50 1hod III DSzSM                  s 1MI1

Hecht
  Uto 15 40 1hod  C3 Elementarna teoria cisel         p 1PCF
  Uto 16 30 1hod b302 Elementarna teoria cisel         c 1PCF
  Uto 17 20 1hod b302 Elementarna teoria cisel         c 1PCF
  Uto 18 10 1hod b302 Elementarna teoria cisel         c 1PCF

Jodas
  Str 8 10 2hod  VI Vybrane partie z metodiky matematiky   v 3PCF 5M*  5P
  Str 12 20 2hod XII Geometria                c 2MI
  Str 14 00 2hod XII Geometria                c 2MF

Kminiakova
  Str 14 50 2hod VII Matematicka analyza           c 2MI

Korenova
  Str 12 20 2hod  H3 Didakticky softver vo vyuc. matematiky  p 4M*
  Stv 14 00 2hod  H3 Informacne technologie ..        s 3MI
  Stv 15 40 2hod  H3 Informacne technologie ..        s 3MD  3MT

Kostyrko
  Str 14 00 2hod F109 Matematicka analyza           p 1MD  1MI* 1M
  Stv 9 00 2hod VII Seminar z matematiky           s 4M*  4PCF
  Stv 11 30 2hod  C Vybrane partie z matematickej analyzy  p 4M*

Kremzarova
  Uto 8 10 2hod F328 Matematicka analyza           c 1MI2

Kupkova
  Str 9 00 2hod  V Didaktika matematiky           c 4MF  4MT
  Str 15 40 1hod b304 DSzSM X                 s 1PCF
  Str 16 30 1hod b304 DSzSM                  s 1PCF
  Stv 7 20 2hod b304 Didaktika matematiky           c 4PCF
  Pia 8 10 2hod  VI Didaktika matematiky           c 4MI

Matlakova
  Stv 15 40 2hod III Matematicka analyza           c 1MI1

Petrasova
  Stv 14 00 1hod  IV DSzSM                  s 1MF
  Stv 14 50 1hod  IV DSzSM                  s 1MI2

Regecova
  Pon 12 20 1hod  C2 DSzSM X                 c 2PCF
  Pon 13 10 1hod b301 DSzSM                  c 2PCF

Rosa
  Uto 14 50 2hod F109 Matematicka analyza           p 2MD  2MF  2M
  Uto 16 30 2hod b404 Hodnotenie a klasifikacia ako sucast ... p 5M*  5PCF

Rumanova
  Pon 14 00 1hod  IV DSzSM                  c 2MD
  Pon 14 50 1hod VIII DSzSM X                 s 2MD  2MI
  Uto 11 30 1hod b301 DSzSM X                 c 2PCF
  Uto 17 20 1hod M120 DSzSM                  c 2PCF
  Str 16 30 1hod b301 DSzSM                  c 2PCF
  Str 17 20 2hod M120 Zobrazovacie metody           c 1MD
  Stv 14 50 1hod M120 Aplikacie deskriptivnej geometrie    c 3MD

Trencansky
  Uto 8 10 1hod  X Didaktika deskriptivnej geometrie    p 3MD
  Uto 9 00 1hod  X Didaktika deskriptivnej geometrie    c 3MD
  Uto 9 50 2hod  X Aplikacie deskriptivnej geometrie    p 3MD
  Uto 14 50 2hod VII Didaktika deskriptivnej geometrie    c 4MD

Uhercikova
  Str 9 00 1hod  I Didaktika matematiky           c 3MD  3MF  3M
  Str 9 50 1hod  I Didaktika matematiky           p 3M*
  Str 12 20 1hod  V Didaktika matematiky           c 3MI
  Str 14 50 2hod  IX Didaktika matematiky           c 4MD
  Pia 9 00 2hod F109 Didaktika matematiky           p DPS

Vankus
  Pon 15 40 2hod XII Matematicka analyza           c 2MD

Visnyai
  Pon 13 10 2hod VII Vybrane partie z matematickej analyzy  c 4MT
  Pon 14 50 2hod  I Vybrane partie z matematickej analyzy  c 4MD
  Uto 11 30 2hod  IV Vybrane partie z matematickej analyzy  c 4MI
  Uto 13 10 2hod  F2 Vybrane partie z matematickej analyzy  c 4MF
  Str 15 40 2hod F109 Matematicka analyza           c 1MD  1MT  1M


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra informatiky
(KI)

Bebjak
  Str 11 30 2hod M213 Pocitacove siete             p 5mim
  Str 15 40 3hod  VI Databazove systemy            p 4mim
  Str 18 10 1hod III Projekt                 s 4mim

Cervenka
  Pon 8 10 2hod  IV Objektove softverove inzinierstvo    p 4ips 5ips
  Pon 9 50 1hod  IV Objektove softverove inzinierstvo    c 4ips 5ips

Demeter
  Pon 9 50 2hod  H6 Programovanie              c 1m1
  Pon 11 30 2hod  H6 Programovanie              c 1m2
  Pon 13 10 1hod  VI Kompilatory               c 4ips
  Pon 16 30 1hod  IV Kompilatory               c 4ips
  Uto 8 10 2hod  H6 Programovanie              c 1mef1

Dvorakova
  Str 18 10 1hod  IX Formalne jazyky a automaty        c 2i1  2i2  2i

Duris
  Stv 9 50 3hod F109 Vypoctova zlozitost           p 3itm

Forisek
  Str 16 30 1hod  IX Formalne jazyky a automaty        c 2i4

Gajdosikova
  Str 17 20 1hod  IX Formalne jazyky a automaty        c 2i3

Hambalkova
  Str 8 10 2hod  A Operacne systemy             p 2i*  2bi
  Str 9 50 2hod VIII Systemove programovanie         p 3mim
  Stv 8 10 2hod  B Operacne systemy             p 2i*  2bi

Hegedus
  Uto 15 40 3hod  X Vyhladavanie v texte           v 4ita 5ita

Chladny
  Str 9 50 2hod M217 Principy tvorby softveru         c 3ips 3itm
  Stv 8 10 2hod M217 Principy tvorby softveru         c 3ita
  Stv 11 30 2hod M217 Principy tvorby softveru         c 3ita 3iui

Janacek
  Uto 9 50 2hod M217 UNIX pre administratorov         s 3ips 4ips
  Uto 11 30 2hod  B UNIX pre administratorov         v 5mim 3ips 4i
  Str 11 30 2hod M217 UNIX pre administratorov         s 4ips 5ips
  Str 14 50 2hod M217 UNIX pre administratorov         s 4ips 5ips

Kralovic
  Pon 13 10 2hod  IX Teoria algoritmov            v 4ita 5ita
  Pon 14 50 1hod  IX Teoria algoritmov            c 4ita 5ita
  Str 8 10 3hod  C Efektivne paralelne algoritmy      p 3ita 4ita
  Pia 11 30 2hod  H6 Rychlostne programovanie         v 2i*  3i*** 4i

Kralovic ml.
  Pon 11 30 1hod  XI Formalne jazyky a automaty        c 2i2

Mederly Pavol
  Uto 8 10 3hod  C Distribuovane systemy          p 3ita 4ita

Mrazik
  Pon 16 30 1hod  VI Programovaci jazyk Smalltalk       p 2bi  2i1  2i
  Pon 17 20 2hod  VI Programovaci jazyk Smalltalk       c 2bi  2i1  2i

Neurath
  Uto 16 30 2hod  IV Technologie a architektury distrib. sys. v 4ips 5ips
  Uto 18 10 1hod  IV Technologie a architektury distrib. sys. c 4ips 5ips

Odrobina
  Pon 16 30 3hod VII Paralelne vedecke vypocty        v 4ita 5ita

Olejar
  Uto 8 10 2hod F109 Teoria kodovania a kryptologia      p 3itm 4itm
  Stv 8 10 2hod F109 Teoria kodovania a kryptologia      p 3itm
  Stv 10 40 1hod  B Kombinatoricka analyza          p 2i*  2bi

Ostertag
  Stv 11 30 2hod  A Principy pocitacov            p 1i*  1bi
  Stv 14 50 2hod VII Programovanie              p 1mng
  Stv 16 30 2hod VII Programovanie              c 1mng

Pastorova
  Uto 13 10 2hod  IV Tvorba interaktivnych internet.aplikacii v 4ips 5ips
  Uto 14 50 1hod M217 Tvorba interaktivnych internet.aplikacii s 4ips 5ips
  Uto 15 40 1hod M217 Tvorba interaktivnych internet.aplikacii s 4ips 5ips
  Uto 16 30 1hod M217 Tvorba interaktivnych internet.aplikacii s 5ips
  Str 14 50 1hod F232 Projekt                 s 4mim
  Stv 13 10 1hod  IV Pocitacove spracovanie textov      p 3mim
  Stv 14 00 1hod M217 Pocitacove spracovanie textov      c 3mim

Privara
  Uto 15 40 3hod  A Zaklady teorie programovania       p 2i*  2bi

Prochazka
  Uto 11 30 2hod VIII Symbolicke vypocty            v 4ips 4itm 5i
  Stv 13 10 1hod  VI Symbolicke vypocty            v 4ips 4itm 5i
  Stv 14 00 1hod  VI Symbolicke vypocty            c 4ips 4itm 5i

Ricanyova
  Pon 14 50 2hod M217 Relacne a logicke databazove systemy   c 3ips 3ita

Rovan
  Pon 9 00 3hod  B Formalne jazyky a automaty        p 2i*  2bi
  Pon 11 30 1hod VII Formalne jazyky a automaty        c 2i1
  Pia 10 40 2hod M213 Seminar z informatiky          s FMFI iDRS

Slastan
  Uto 16 30 3hod  B Principy tvorby softveru         p 3bi  3i*  3m

Skoviera
  Pon 14 50 2hod F328 Prehlad informatiky           v 2i*  2bi
  Str 9 50 2hod  II Kombinatoricke struktury         v 4itm
  Str 16 30 2hod VII Kombinatoricke struktury         v 4itm
  Stv 9 50 2hod M213 Seminar                 s DRS  FMFI

Stanek M.
  Pon 14 00 1hod  VI Diskretna matematika           c 1i2
  Pon 14 50 1hod  VI Diskretna matematika           c 1i4
  Pon 15 40 1hod  VI Diskretna matematika           c 1i3
  Stv 11 30 2hod  B Kombinatoricka analyza          p 2i*  2bi
  Stv 14 50 2hod  F1 Kombinatoricka analyza          c 2i*  2bi

Sturc
  Pon 14 00 3hod  V Kompilatory               p 4mim 4ips 5i
  Uto 14 00 3hod  C Relacne a logicke databazove systemy   p 3ips 4ips
  Str 14 50 2hod III Diplomovy seminar            s 4ips

Suster
  Pon 14 50 2hod  C Diskretna matematika           c 1FI  1MI1
  Pon 16 30 2hod III Diskretna matematika           c 1MI2
  Uto 9 50 2hod F109 Diskretna matematika           p 1F*  1MI*

Toman
  Pon 11 30 2hod F108 Vybrane partie z logiky         p 3itm 4itm
  Uto 8 10 2hod  A Diskretna matematika           p 1i*  1bi
  Str 8 10 2hod F109 Vybrane partie z logiky         p 3itm 4itm
  Str 14 00 1hod  II Diskretna matematika           c 1i1
  Str 14 50 2hod  II Diplomovy seminar            s 4ita 4itm

Zervan
  Pon 16 30 2hod M217 Relacne a logicke databazove systemy   c 3ips 3ita
  Pon 18 10 2hod M217 Relacne a logicke databazove systemy   c 3ips 3itm


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra počítačovej grafiky a spracovania obrazu
(KPGSO)

Borovsky
  Str 13 10 2hod M115 Pocitacova grafika            c 4mng
  Str 14 50 2hod M115 Pocitacova grafika            c 4mng
  Pia 9 50 2hod  VI Pocitacova grafika            p 4mng

Fano
  Pon 8 10 2hod M115 Pouzivatelsky matemat.a ekonom.softver  c 2mng
  Pon 9 50 2hod M115 Pouzivatelsky matemat.a ekonom.softver  c 2mng
  Stv 8 10 2hod III Pouzivatelsky matemat.a ekonom.softver  p 2mng

Ferko A.
  Pon 9 50 2hod F328 Pocitacova grafika            p 2m1  2m2
  Str 8 10 2hod III Zlozitost geometrickych algoritmov    p 4ipg 4mpg 5i
  Str 13 10 2hod  C Diplomovy seminar            s 4ipg 4mmpg 4m
  Str 14 50 2hod  C Seminar k rocnikovej praci        s 4mpg

Ftacnik M.
  Pon 8 10 2hod  X Pocitacove videnie            v 3ipg 3mpg 4i
  Pon 9 50 2hod  IX Rozpoznavanie obrazcov          v 3ipg 4ipg 4m

Gejgus
  Pon 14 50 2hod M115 Pocitacom podporovane projektovanie   p 3mpg
  Stv 13 10 2hod M115 Pocitacom podporovane projektovanie   p 4ipg 4mpg

Jankovic V.
  Stv 9 50 2hod  IV Formalne zaklady informatiky       p 5mng

Kotrec
  Str 16 30 2hod  C Open GL                 v 3ipg 4ipg 5i

Kubini
  Str 16 30 2hod  H3 Pocitacova grafika            c 2m1  2m2

Kys
  Stv 8 10 2hod  IV Grafove struktury a algoritmy      p 5mng
  Stv 9 50 2hod  V Grafy a ich aplikacie          p 5M*

Matousek
  Uto 15 40 2hod III Zlozitost geometrickych algoritmov    c 4ipg 4mpg
  Str 14 50 2hod  H3 Pocitacova grafika            c 2m2

Mintal
  Uto 14 00 2hod  V Zlozitost geometrickych algoritmov    c 4ipg 4mpg 5i
  Str 8 10 2hod M115 Pocitacova grafika            c 4mng

Novotny Pavol
  Pon 16 30 2hod M115 Pocitacom podporovane projektovanie   c 3mpg
  Stv 14 50 2hod M115 Pocitacom podporovane projektovanie   c 4ipg 4mpg

Parulek
  Uto 9 50 2hod M115 Pocitacova grafika            c 4ipg
  Stv 9 50 2hod  H3 Pocitacova grafika            c 2m1

Pavlovicova
  Stv 11 30 2hod  VI Kodovanie a spracovanie obrazu      v 3mpg 4ipg 4m

Polec
  Stv 8 10 2hod  V Kompresia dat              v 3ipg 4ipg 4m

Samuelcik
  Uto 9 50 2hod  IV Geometria fraktalov           v 3ipg 4ipg 4m
  Uto 14 50 2hod M115 Pocitacova grafika            c 3mpg
  Uto 16 30 2hod M115 Pocitacova grafika            c 3mpg

Stanek S.
  Pon 13 10 2hod  X WWW - nove trendy /FLASH/        v 4ipg 4mpg 5i
  Stv 9 50 2hod  VI Multimedia                v 3mpg 4ipg 4m

Valient
  Uto 11 30 2hod M115 Matematika                 4ipg
  Str 11 30 1hod  A Zlozitost geometrickych algoritmov    c 4ipg 4mpg
  Str 12 20 1hod  C Zlozitost geometrickych algoritmov    c 4ipg 4mpg

Zimanyi
  Uto 11 30 2hod  V Pocitacova grafika            p 3mpg
  Str 11 30 2hod III Pocitacova grafika            p 4ipg


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra vyučovania informatiky
(KVI)

Blaho
  Uto 9 50 2hod  A Programovanie              p 1i*  1bi
  Uto 15 40 2hod  V Didaktika programovania         p iDPS 3FI  3M
  Pia 9 50 2hod F248 Rocnikovy projekt            s 2i3  2i4
       2hod   Programovanie              c 1i*
       4hod   Bakalarsky projekt            s 4bi-NV
       2hod   Didaktika informatiky          p CV-DPS

Burjan
  Uto 8 10 2hod  IV Skolske testy              v 3FI  3MI  4M

Haskova
  Pon 11 30 2hod F232 Programovanie              c 1MI1 1PCF
  Pon 13 10 2hod  H6 Interakt. progr. a vizual. modelovanie  c 2MI
  Pon 16 30 2hod  X Programovanie              c 1i3
  Uto 14 50 2hod  H6 Praktikum z programovania        s 1PCF 1MI1
  Uto 16 30 2hod F248 Informacne technologie ..        s 1MT

Hrusecky
  Pon 10 40 1hod  H3 Informacne technologie ..        s 2MI
  Uto 18 10 2hod VII Programovanie              c 1i4
  Pia 8 10 2hod  H6 Rocnikovy projekt            s 2i4
       2hod   Programovanie na internete        p 4bi-NV
       2hod   Programovanie na internete        c 4bi-NV

Hrusecka
  Pon 8 10 2hod  H3 Informacne technologie ..        s 2MF
  Pon 9 50 1hod  H3 Informacne technologie ..        s 2MI
  Pon 13 10 2hod III Programovanie              c 1FI  1MI2
  Uto 14 50 2hod  H6 Praktikum z programovania        s 1MI2
  Uto 18 10 2hod  H3 Informacne technologie ..        s 2MD

Jaska
  Uto 16 30 3hod  VI Pocitacove siete             p 4MI
  Str 8 10 2hod  H3 JAVA                   v 4MI
  Stv 16 30 2hod F108 Programovaci jazyk JAVA         v 2bi  2i1  2i
  Stv 18 10 2hod F108 Programovaci jazyk JAVA         c 2bi  2i1  2i

Jaskova
  Uto 8 10 2hod  H6 Programovaci jazyk C plus-plus      c 1mef1
  Uto 9 50 2hod  H6 Programovaci jazyk C plus-plus      c 1mef2

Kalas I.
  Pon 8 10 2hod  VI Interakt. progr. a vizual. modelovanie  p 2MI
  Pon 11 30 1hod KVI Diplomovy seminar            s 4MI
  Pon 14 50 2hod  H6 Tvorba pedagogickeho software      c 3FI  3MI
  Uto 8 10 2hod VII Didaktika informatiky          p 5MI  iDPS
  Uto 9 50 2hod VII Didaktika informatiky          c 5MI  iDPS
            Didaktika informatiky          k CV-DPS

Koutny
  Pon 16 30 2hod  H6 Programovaci jazyk C plus-plus      c 1mng

Kubincova
  Pon 9 50 2hod F108 Programovanie              p 1FI  1PCF 1M
  Pon 11 30 2hod  H3 Udajove struktury            c 2MI
  Pon 13 10 2hod  H6 Rocnikovy projekt            s 2i3
  Uto 16 30 2hod  H3 Propedeutika vyucovania informatiky   s 2MI
  Str 8 10 2hod  IX Udajove struktury            p 2MI
  Stv 8 10 2hod  VI Principy databaz             p 3FI  3MI

Kulich
  Uto 13 10 2hod  H3 Seminar z didaktiky informatiky     s 4MI

Lehotska
  Pon 13 10 2hod  H6 Interakt. progr. a vizual. modelovanie  c 2MI
  Pon 14 50 2hod VII Programovanie              c 1i2
  Uto 8 10 2hod  H3 Informacne technologie ..        s 1MI1 1PCF
  Uto 11 30 2hod  H3 Informacne technologie ..        s 1FI  1MI2
  Str 12 20 2hod  H6 Rocnikovy projekt            s 2i1

Ludrovska
  Stv 8 10 1hod T66 Seminar z komunikacie          s 1FI  1PCF 1M

Pardubska
  Pon 9 50 2hod VII Teoreticka informatika          p 4MI
  Pon 15 40 3hod  II Teoria zlozitosti            p 4mim
  Str 14 00 2hod T66 Teoreticka informatika          c 4MI
  Stv 9 00 3hod T65 VLSI vypocty               v 4ips 4ita 5i
  Pia    2hod  H4 Proseminar z informatiky         v *i**

Petras
  Pon 11 30 2hod  H6 Programovaci jazyk C plus-plus      c 1m2
  Uto 16 30 2hod  H6 Programovaci jazyk C plus-plus      c 1m3

Salanci
  Uto 11 30 2hod  H6 Programovaci jazyk C plus-plus      c 1mef3
  Uto 18 10 2hod  H6 Rocnikovy projekt            s 2i2
  Str 10 40 1hod  H6 Principy databaz             c 3FI  3MI
  Stv 9 50 2hod  A Programovanie              p 1bm  1m1  1m

Tomcsanyi
  Pon 16 30 2hod  H3 Systemove programovanie         p 3FI  3MI
  Pon 18 10 1hod  H3 Systemove programovanie         c 3FI  3MI

Wagner
  Str 9 50 2hod  H3 Sprava vypoctoveho laboratoria      p 5MI

Winczer
  Stv 11 30 2hod  IX Socialne aspekty IT           p 5MI  iDPS
  Pia 9 50 2hod  H3 Funkcionalne programovanie        v 3FI  3MI  4M
  Pia 11 30 2hod  H6 Rychlostne programovanie         v 2i*  3i*** 4i
       2hod   Socialne aspekty IT           p CV-DPS
       3hod   Funkcionalne programovanie        k 4bi-NV

Zeman M.
  Pon 12 20 2hod  IV Programovanie              c 1i1
  Pon 14 50 2hod  H3 Informacne technologie ..        s 1MD  1MF  1M


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Ústav aplikovanej matematiky
(UAM)

Brunovsky
  Str 8 10 2hod F328 Diferencne a diferencialne rovnice    p 2bm  2mef1 2m
  Stv 8 10 2hod F328 Diferencne a diferencialne rovnice    p 2bm  2mef1 2m

Filo
  Uto 11 30 1hod M201 Klasicke riesenia DR           p 3mna
  Uto 12 20 1hod M201 Klasicke riesenia DR           c 3mna
  Uto 14 50 2hod  B Matematicka analyza           p 1bm  1mef*
  Str 13 10 2hod M201 Modely prudenia tekutin         p 4mmm
  Stv 14 50 2hod  A Matematicka analyza           p 1bm  1mef*

Halicka
  Pon 9 00 2hod  V Optimalne riadenie            p 3mef
  Str 11 30 2hod  XI Linearne programovanie          p 4mef

Kodnar
  Pon 9 50 1hod M201 Mechanika kontinua            p 4mmm
  Pon 10 40 2hod M201 Mechanika kontinua            p 4mma 4mmm

Kollar Martin
  Pon 14 00 2hod  XI Matematicka analyza           c 1bm  1mef2
  Pon 15 40 2hod  XI Matematicka analyza           c 2bm  2mef2
  Uto 13 10 2hod  II Matematicka analyza           c 1bm  1mef2
  Uto 14 50 2hod VIII Matematicka analyza           c 2bm  2mef2

Kossaczka
  Pon 8 10 2hod VIII Matematicka analyza           c 2mef1
  Pon 9 50 2hod VIII Matematicka analyza           c 1mef1
  Uto 13 10 2hod  IX Matematicka analyza           c 1mef1
  Uto 14 50 2hod  IX Matematicka analyza           c 2mef1

Krajcovic
  Str 9 50 2hod  XI Algebra                 c 1mef1
  Str 14 50 2hod  X Algebra                 c 1bm  1mef2
  Str 16 30 2hod  X Doplnkove cvicenie            c 1bm  1mef1 1m
  Stv 9 50 2hod  XI Linearne programovanie          p 2mng
  Stv 11 30 2hod F328 Maticovy pocet              p 2bm  2mef1 2m

Luptacik
  Pia 9 50 2hod  C Seminar z ekonomie            s 4mef

Sevcovic
  Uto 9 50 2hod F108 Financne derivaty            p 4mef
  Uto 13 10 2hod  B Matematicka analyza           p 2bm  2mef1 2m
  Stv 9 50 2hod F328 Matematicka analyza           p 2bm  2mef1 2m


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Ústav informatiky
(UI)

Balaz
  Str 8 10 2hod  II Symbolicke programovanie a LISP     v 3iui 4iui 5i
  Str 9 50 2hod F248 Symbolicke programovanie a LISP     c 4iui

Benko
  Str 17 20 2hod  UI Korpusova lingvistika a poc.lexikografia p 3iui 4iui 5i

Beno
  Str 8 10 2hod  H6 Neuronove siete             c 3iui 4iui
  Pia 9 50 2hod  H6 Neuronove siete             c 3iui 4iui

Borovansky
  Pon 11 30 2hod F248 Programovanie v Prologu         c 4iui
  Pon 14 00 2hod F357 Databazove systemy v meteorologii    p 3fmk
  Stv 11 30 2hod  IV Programovanie v Prologu         p 3iui 4iui 5i

Cesnek
  Uto 17 20 2hod  UI Simulacne metody             p 3iui 4iui 5i

Farkas
  Pon 14 00 2hod F109 Neuronove siete             p 3iui 4iui
  Str 8 10 2hod  H6 Neuronove siete             c 3iui 4iui
  Stv 9 50 2hod III Neuropocitanie              p 3iui 4iui 5i
  Stv 13 10 2hod F248 Neuropocitanie              c 3iui 4iui 5i
  Pia 9 50 2hod  H6 Neuronove siete             c 3iui 4iui

Gruska D.
  Stv 13 10 3hod  B Uvod do paralelneho programovania    p 3ita 3itp 4i
  Stv 15 40 1hod  B Uvod do paralelneho programovania    c 3ita 4ita
  Stv 16 30 1hod  B Uvod do paralelneho programovania    c 3ita
  Stv 17 20 1hod  B Uvod do paralelneho programovania    c 4ita

Guller
  Str 12 20 1hod  A Zaklady teorie programovania       c 2i3
  Str 13 10 1hod  A Zaklady teorie programovania       c 2i2
  Str 14 00 1hod  A Zaklady teorie programovania       c 2i1
  Str 14 50 1hod  A Zaklady teorie programovania       c 2i4

Habdak
  Str 10 40 2hod  I Zaklady umelej inteligencie       p 3iui 4iui
  Pia 8 10 2hod  H3 Zaklady umelej inteligencie       c 3iui 4iui
  Pia 11 30 2hod  H3 Zaklady umelej inteligencie       c 3iui 4iui

Jajcayova
  Str 10 40 2hod   Matematika pre informatikov       p 1BiIn 1ChIn
  Stv 13 10 2hod   Matematika pre informatikov       c 1BiIn 1ChIn

Komara
  Str 9 50 2hod  B Specifikacia a verifikacia programov   p 2bi  2i1  2i
  Stv 13 10 2hod  H6 Specifikacia a verifikacia programov   c 2i1
  Stv 18 10 2hod  H6 Specifikacia a verifikacia programov   c 2i4

Kovarova
  Pon 15 40 2hod F248 Expertne systemy             c 3iui 4iui
  Pon 17 20 2hod F248 Expertne systemy             c 3iui 4iui
  Uto 11 30 2hod  I Expertne systemy             p 3iui 4iui

Kluka
  Str 14 50 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 1i1
  Str 15 40 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 1i4
  Str 16 30 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 1i3
  Str 17 20 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 1i2

Lucny
  Str 13 10 2hod  I Multiagentove systemy          p 4iui
  Str 14 50 2hod F248 Multiagentove systemy          c 3iui 4iui 5i

Nagy J.
  Stv 14 50 2hod  H6 Specifikacia a verifikacia programov   c 2i2
  Stv 16 30 2hod  H6 Specifikacia a verifikacia programov   c 2i3

Nagy M.
  Uto 9 50 2hod  H3 LINUX                  v 3FI  3MI  4M
  Stv 8 10 2hod  H3 LINUX                  v 3iui 4iui 5i

Sefranek
  Uto 14 00 2hod  I Seminar z umelej inteligencie      s 3iui 4iui 5i
  Uto 15 40 2hod  I Diplomovy seminar            s 4iui
  Str 11 30 2hod  II Vypoctova lingvistika          p 4iui

Takac
  Uto 8 10 2hod  I Kognitivna veda             p 3iui 4iui 5i
  Uto 9 50 2hod  I Kognitivna veda             s 3iui 4iui 5i

Vittek
  Str 16 30 1hod F248 Programovanie s obmedzeniami       c 4iui 5iui
  Str 17 20 1hod F248 Programovanie s obmedzeniami       c 4iui 5iui
  Str 18 10 2hod  I Programovanie s obmedzeniami       p 3iui 4iui 5i
  Pia 14 50 2hod  H6 Rocnikovy projekt            s 2i1  2i2

Voda
  Uto 11 30 2hod  A Logika pre informatikov         p 1i*  1bi


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Astronomický ústav
(AU)

Dzifcakova
  Uto 11 30 2hod F112 Zaklady astronomie a astrofyziky     p 3faa
  Uto 14 00 2hod F112 Zaklady astronomie a astrofyziky     c 3faa
  Str 9 00 3hod F112 Teoreticka astrofyzika          p 3faa
  Str 11 30 2hod F112 Teoreticka astrofyzika          c 3faa

Galad
  Pon 13 10 2hod F112 Asteroidy                v 4faa 5faa

Hajdukova
  Str 13 10 2hod F112 Seminar ustavu              s 4faa 5faa
  Stv 9 00 1hod F112 Nebeska mechanika            p 3faa

Klacka
  Pon 8 10 2hod F112 Numericke metody v astronomii      p 4faa 5faa
  Pon 9 50 1hod F112 Numericke metody v astronomii      c 4faa 5faa
  Pia 8 10 3hod F112 Galakticka a mimogalakticka astronomia  p 4faa
  Pia 10 40 2hod F112 Galakticka a mimogalakticka astronomia  c 4faa

Kornos
  Stv 9 50 2hod F112 Nebeska mechanika            p 3faa
  Stv 11 30 2hod F112 Nebeska mechanika            c 3faa

Kulinova
  Pon 15 40 1hod F112 Kozmicka elektrodynamika         c 4faa
  Pon 16 30 2hod F112 Slnecny magnetizmus a cyklus aktivity  v 4faa 5faa
  Pia 15 40 1hod F112 Laboratorne prace            l 4faa

Palus
  Uto 8 10 2hod F112 Kozmicka elektrodynamika         p 4faa
  Uto 9 50 2hod F112 Fyzika Slnka               p 4faa
  Pia 16 30 1hod F112 Laboratorne prace            l 4faa


Porubcan V.
  Uto 15 40 2hod F112 Populacia meteoroidov          v 4faa 5faa
  Str 9 50 2hod F328 Meteority                v 4faa 5faa

Toth
  Pon 9 50 2hod F232 Vybrane kapitoly z dejin astronomie   v 3faa 5faa
  Uto 11 30 2hod F247 Fyzika planet              v 4fzp 5faa 4f

Vilagi
  Pon 13 10 3hod F248 Vypoctova technika v astronomii     c 3faa

Zigo
  Pon 10 40 2hod F112 Astronomicke pristroje          p 4faa
  Pia 17 20 1hod F112 Laboratorne prace            l 4faa

Ziznovsky
  Pia 14 00 2hod F112 Premenne hviezdy             v 4faa 5faa


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra biofyziky a chemickej fyziky
(KBCHF)

Babincova
  Str 9 00 3hod F113 Praktikum z mechaniky a molekul. fyziky l 1fmf
  Str 11 30 2hod KBF Uvod do biologie             p 3fbf 3fzp
  Stv 8 10 2hod KBF Uvod do biologie             c 3fbf 3fzp

Bacharova
  Str 9 50 2hod F232 Kvantitativne metody v medicine     p 5fmf

Durisova
  Str 10 40 2hod MLC Ligandove metody vo fyziologii      p 4fmf
  Str 12 20 1hod MLC Ligandove metody vo fyziologii      c 4fmf

Habodaszova
  Uto 11 30 1hod F232 Zaklady a apl. optickej spektroskopie  c 4fbf 4fmf

Haverlik
  Stv 9 50 4hod KBF Odborny seminar             s 4fbf 4fmf
  Stv 14 50 2hod KBF Programovanie              p 3fmf
  Stv 16 30 2hod KBF Vybrane kapitoly z medicinskej informat. v 4fmf

Hianik
  Uto 14 00 2hod F328 Molekulova biofyzika           p 3fbf 3fmf
  Stv 14 00 2hod F247 Biofyzika membran            p 4fbf 4fmf

Hubac
  Uto 14 00 2hod F232 Kvantova teoria             p 4fbf

Chorvat
  Uto 8 10 2hod F247 Mol.a bunk.mech.vplyvu fyz.fakt.na bios. v 4fbf
  Str 8 10 2hod KBF Medicinska biofyzika           p 4fmf
  Str 11 30 2hod F232 Kvantitativne metody v medicine     p 5fmf
  Stv 8 10 2hod F232 Experimentalne metody lek.fyz.      p 4fmf

Chorvat ml.
  Uto 8 10 2hod MLC Metody spracovania biosignalov a PG   c 4fmf
  Uto 14 00 4hod KBF Metody spracovania biosignalov a PG   p 4fmf

Krivanek
  Pon 9 50 4hod KBF Zaklady elektroniky           p 3fbf
  Uto 15 40 2hod F350 Zaklady elektroniky           c 3fmf
  Str 8 10 2hod  T3 Navrh aplikacnych programov       c 3fbf
  Str 9 50 2hod F350 Zaklady elektroniky           c 3fbf
  Str 11 30 4hod F350 Spec. prakt. z exp. metod        c 4fbf
  Stv 9 50 2hod F350 Zaklady elektroniky           c 3fmf
  Stv 11 30 2hod XII Zaklady elektroniky           p 3fmf
  Stv 13 10 2hod KBF Zaklady elektroniky           p 3fmf

Kukurova
  Pon 8 10 2hod MLC Fyz.polia biol.org.,termografia     v 4fmf

Kvasnicka
  Uto 8 10 2hod KBF Termodynamika a statisticka fyzika    p 3fmf
  Uto 9 50 2hod F328 Termodynamika a statisticka fyzika    p 3fmf
  Uto 12 20 2hod F328 Termodynamika a statisticka fyzika    c 3fmf
  Str 14 50 2hod KBF Statisticke spracovanie experim. udajov p 4fbf
  Str 16 30 2hod KBF Nerovnovazna termodynamika        v 4fbf
  Stv 13 10 5hod  T3 Spracovanie dat             c 5fbf

Laginova
  Str 14 00 2hod MLC Zaklady radiodiagnostiky a radioterapie v 4fmf

Mach
  Pon 13 10 2hod KBF Fyzikalna chemia             p 4fmf
  Str 13 10 2hod KBF Elektrochemia              p 3fbf 3fzp

Ostatna
  Stv 12 20 2hod F247 Odborny seminar             s 3fbf

Papp
  Str 8 10 2hod F232 Kvantova teoria             c 4fbf

Richterova
  Uto 8 10 2hod F232 Kvantova teoria             p 3fbf
  Uto 12 20 2hod F232 Kvantova teoria             c 3fbf
  Str 9 00 3hod F114 Praktikum z mechaniky a molekul. fyziky l 1fmf

Sikurova
  Uto 9 50 2hod F232 Zaklady a apl. optickej spektroskopie  p 4fbf 4fmf
  Stv 8 10 5hod F247 Diplomovy seminar            s 5fbf 5fmf
  Pia 10 40 2hod F328 Vybrane kapitoly z fyziky        p 5MF

Smolka
  Stv 8 10 2hod  T3 Zaklady prace s PC            c 3fmf

Urban J.
  Pon 14 50 2hod KBF Pocitacova simulacia molekulovych sys.  v 3fbf
  Uto 9 50 3hod KBF Zaklady organickej chemie a biochemie  p 3fbf 3fzp
  Str 9 50 2hod KBF Atomove a molekulove zrazky       p 4fbf
  Stv 9 50 2hod  T3 Pocitacova simulacia molekulovych sys.  c 3fbf

Waczulikova
  Pon 9 50 3hod MLC Sp.prakt.z exp.met.lek.fyz.       c 4fmf
  Uto 14 50 1hod F358 Zivotne prostredie            p 2fzp 4fzp


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra fyziky plazmy
(KFP)

Brezna
  Pon 8 10 3hod F113 Praktikum z mechaniky a molekul. fyziky l 1f1
  Uto 13 10 3hod F113 Praktikum z mechaniky a molekul. fyziky l 1f1
  Str 11 30 2hod f51 Ziarenie plazmy             p 4fmg 4fp

Foltin V.
  Pon 13 10 3hod F113 Praktikum z mechaniky a molekul. fyziky l 1f2
  Uto 13 10 3hod F114 Praktikum z mechaniky a molekul. fyziky l 1f1

Hajossy
  Uto 7 20 2hod b304 Fyzika                  s 1PCF
  Uto 10 40 3hod f51 Kinetika a termodynamika plazmy     p 4fp
  Str 9 00 3hod c201 Fyzika                  p 1PCF
  Stv 8 10 1hod f51 Molekulova fyzika            p 1fzp
  Stv 9 00 1hod f51 Molekulova fyzika            c 1fzp

Hensel K.
  Uto 10 40 1hod f-167 Technologie na cistenie ovzdusia    p 4fzp 5fzp
  Str 14 50 1hod f-167 Heterogenna katalyza, katalyzatory   p 4fzp 5fzp

Chorvatova
  Uto 15 40 2hod F328 Molekulova spektroskopia         v 4fbf 4fp

Ipolyi
  Pon 9 50 2hod b303 Fyzika                  s 1PCF
  Uto 14 00 2hod b303 Fyzika                  s 1PCF

Kosinar
  Uto 10 40 2hod b304 Vybrane kapitoly z matematiky      p 1PCF
  Uto 13 10 2hod b301 Vybrane kapitoly z matematiky      c 1PCF
  Stv 14 50 2hod b301 Vyberovy seminar z fyziky        s 1PCF

Lukac P.
  Str 9 50 2hod  C1 Fyzika                  p 1PCF
  Stv 9 50 3hod f51 Dynamika prudiacich plynov        p 3fzp 4fzp
  Stv 13 10 2hod f51 Seminar                 s FMFI
  Pia 8 10 3hod f51 Vakuova fyzika              p 3fe  3fp

Luknarova
  Str 14 50 2hod f51 Diplomovy seminar            c 5fp
  Str 16 30 1hod f51 Zaklady fyziky              p 1PCF
  Str 17 20 2hod f51 Zaklady fyziky              c 1PCF

Machala
  Pon 14 50 2hod f51 Zivotne prostredie            p 1fzp

Matejcik
  Uto 14 00 2hod f51 El.optika a hmotnostna spektroskopia   p 3fp  3fzp

Pavlik
  Uto 15 40 2hod f51 Seminar k DP               s 5fmg
  Str 13 10 2hod f51 Termicka a neidealna plazma       p 4fmg 4fp
  Stv 9 00 2hod f85 Fyzikalne praktikum           c 3PCF
  Stv 14 50 2hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 1FI  1MF
  Pia 13 10 2hod f51 Fyzika plazmy a plazmove technologie   p 3fmg

Skalny
  Stv 14 50 2hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 1FI  1MF

Stano
  Pon 9 50 2hod b301 Fyzika                  s 1PCF
  Uto 14 00 2hod c401 Fyzika                  c 1PCF

Varga
  Pon 9 50 2hod b201 Fyzika                  s 1PCF
  Uto 14 00 2hod c201 Fyzika                  c 1PCF

Veis
  Str 8 10 2hod f51 Stavba atomov a molekul         p 3fzp

Zahoran
  Uto 8 10 2hod f51 Moderne metody povrchovej analyzy    p 3fzp 4fzp
  Stv 8 10 2hod  XI Elektromagnetizmus            c 1f1
  Pia 13 10 4hod KFP Praktikum z fyziky plazmy        l 4fp


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra fyziky tuhých látok
(KFTL)

Bezak
  Pon 9 50 3hod f272 Transportne a povrchove javy vo FTL   p 4ftl

Dobrocka
  Pon 13 10 3hod f296 Praktikum z FTL             l 3fe  3foo 3f
  Str 14 00 2hod f272 Difrakcne metody v materialovom vyskume v 4ftl

Foltin J.
  Pia 10 40 2hod F232 Zaklady FTL               p 3fe  3foo 3f

Gasparik V.
  Stv 9 00 4hod f272 Experimentalne metody FTL        p 4ftl
  Pia 9 00 2hod f272 Detektory v optickych meraniach     v 4ftl
  Pia 10 40 2hod f272 Meracie metody pre apl. fyziku      p 4faf

Grajcar
  Pon 8 10 1hod f272 Studentska vedecka cinnost        l 4faf
  Pon 14 00 2hod f272 Numericke metody a pocitacove simulacie v 4ftl
  Pon 15 40 2hod f272 Programovanie pre fyzikov        v 4faf

Gregus J.
  Pon 9 50 2hod f295 Laboratorne prace            l 4faf
  Pon 13 10 3hod f295 Praktikum z FTL             l 3fe  3foo 3f
  Str 9 50 3hod f295 Praktikum z FTL             l 4faf 4ftl
  Pia 9 00 2hod f296 Laboratorne prace            l 4faf

Kus
  Str 8 10 2hod f272 Vysokoteplotna supravodivost       v 4faf 4ftl

Mahel
  Uto 9 00 4hod f272 Fyzika tuhych latok           p 4faf 4ftl
  Uto 14 00 2hod f272 Fyzika tuhych latok           c 4faf 4ftl

Plecenik
  Pon 9 00 1hod f272 Diplomovy seminar            s 4faf

Vachula
  Uto 15 40 2hod f272 Fyzika kovov               v 4faf 4ftl


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra geofyziky
(KGF)

Brestensky
  Uto 8 10 2hod f110 Asymptoticke metody           p 4fg
  Uto 9 50 1hod f110 Asymptoticke metody           c 4fg
  Str 9 50 2hod f110 Geofyzikalne syntezy           p 5fg

Brimich
  Pon 14 00 2hod f110 Tiazove pole a tvar Zeme         p 3fg
  Pon 15 40 1hod f110 Tiazove pole a tvar Zeme         c 3fg

Galis
  Uto 14 00 2hod F209 Numericke metody             c 3fg

Kacmarikova
  Str 8 10 2hod f110 Reologia Zeme              p 3fg
  Stv 8 10 2hod f110 Spracovanie casovych radov a num.filtre p 4fg

Kostecky
  Pon 9 50 3hod f110 Numericke metody             p 3fg
  Uto 15 40 1hod F327 Fyzikalne analyticke metody       p 3fzp

Kristek
  Stv 9 50 2hod f110 vyuka...                 p 3fg
  Stv 11 30 1hod f110 vyuka...                 c 3fg
  Stv 14 00 2hod f110 Fyzika seizmickeho zdroja        p 3fg

Marsenic
  Uto 14 00 2hod f110 Spracovanie casovych radov a num.filtre c 4fg

Ondraskova
  Uto 10 40 2hod f110 Aeronomia                p 3fg
  Stv 9 50 2hod F209 Fyzika ionosfery a magnetosfery     p 4fg
  Stv 13 10 2hod b301 Fyzika Zeme               p 3PCF

Rosenberg
  Uto 8 10 1hod F209 Pocitacove metody            p 3fg
  Uto 9 00 2hod F209 Pocitacove metody            c 3fg
  Stv 8 10 2hod F209 Programovacie jazyky           p 3fg

Sevcik
  Pon 8 10 2hod f110 Vlastnosti latok v podm.zemskeho vnutra p 3fg
  Uto 10 40 2hod F209 Diplomovy seminar            s 4fg
  Str 8 10 2hod F209 Seminar z geofyzikalnych syntez     s 5fg


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra jadrovej fyziky
(KJF)

Bednar
  Pon 11 30 2hod  C3 Matematika                c 1PCF

Betak
  Pia 13 10 2hod F377 Stat. aspekty a modely jadrovych reakcii v 4fjf

Durana
  Pon 11 30 2hod b404 Matematika                c 1PCF
  Uto 15 40 2hod B301 Matematika                c 1PCF

Florek
  Pon 9 50 2hod F327 Jadrova a subjadrova fyzika       p 4fjf
  Pon 11 30 1hod F327 Jadrova a subjadrova fyzika       c 4fjf
  Str 11 30 2hod F377 Reaktorova fyzika            v 4fjf

Hlinka
  Pon 13 10 5hod F262 Praktikum z jadrovej fyz.a elektroniky  l 3fjf
  Uto 9 50 2hod F327 Aplikovana jadrova fyzika        p 4fjf
  Uto 11 30 1hod F327 Aplikovana jadrova fyzika        c 4fjf
  Uto 14 00 2hod F262 Praktikum z jadrovej fyz.a elektroniky  l 3fjf

Holy
  Pon 14 50 2hod F222 Praktikum z monitor.radioakt.v ziv. pro. l 4fzp
  Uto 16 30 1hod F327 Fyzikalne analyticke metody       p 3fzp
  Stv 11 30 2hod F377 Experimentalne metody fyz.tazkych ionov v 4fjf
  Stv 13 10 3hod F222 Radiometricke merania          l 3fzp

Chudy
  Pon 9 50 2hod F377 Jadrova energetika a ziv. prostredie   v 3fjf
  Pon 16 30 1hod F222 Praktikum z monitor.radioakt.v ziv. pro. l 4fzp
  Uto 8 10 2hod F327 Experimentalne metody jadr. fyziky    p 3fjf 3fmg
  Str 8 10 5hod KJF Specialne praktikum z jadrovej fyziky  l 4fjf
  Stv 13 10 3hod F223 Radiometricke merania          l 5fzp

Kollar Dusan
  Pon 8 10 5hod F262 Praktikum z jadrovej fyz.a elektroniky  l 3fjf
  Uto 14 00 2hod F327 Zaklady cislicovej a impulznej elektron. v 3fjf
  Uto 15 40 3hod F262 Praktikum z jadrovej fyz.a elektroniky  l 3fjf
  Str 10 40 2hod F327 Jadrova elektronika           p 3fjf
  Stv 8 10 2hod F377 Zaklady technickeho a program.vybavenia p 3fjf

Kreps
  Pon 11 30 2hod  T3 Programovanie              c 2f1  2f2  3f
  Str 8 10 2hod  XI Atomova a jadrova fyzika         c 2f1

Masarik
  Pon 9 50 2hod  F1 Atomova a jadrova fyzika         p 2f1  2f2  2f
  Str 9 50 2hod  F1 Atomova a jadrova fyzika         p 2f1  2f2  2f
  Stv 9 50 2hod F327 Numericke metody v jadrovej fyzike    v 4fjf

Pisutova
  Stv 13 10 2hod  F2 Smery fyzikalneho vyskumu        v 2f1  2f2

Ruzicka J.
  Str 9 50 2hod F377 Elektromag.ziarenie element.castic    v 4fjf

Saro
  Pon 13 10 2hod F327 Diplomovy seminar            s 5fjf
  Uto 12 20 1hod F327 Diplomovy seminar            s 4fjf
  Pia 10 40 2hod F327 Seminar z jadrovej fyziky        s 4fjf
  Pia 15 40 3hod F327 Diplomovy seminar            s 5fjf

Simkovic
  Pon 8 10 2hod VII Atomova a jadrova fyzika         c 2f2
  Pon 13 10 2hod F247 Atomova a jadrova fyzika         c 2fzp 4fzp 2f
  Stv 14 00 2hod F327 Teoria mnohonukleonovych systemov    v 3fjf

Sivo
  Pon 17 20 1hod F222 Praktikum z monitor.radioakt.v ziv. pro. l 4fzp

Stanicek
  Str 8 10 2hod F327 Jadrova a subjadrova fyzika       p 3fjf
  Str 9 50 1hod F327 Jadrova a subjadrova fyzika       c 3fjf

Stavina
  Pon 9 00 2hod  T3 Programovanie              c 1f2
  Pon 15 40 2hod  T3 Pocitacove siete             v 4fjf
  Uto 13 10 2hod  T3 Programovanie              c 1f2

Sykora I.
  Pon 18 10 1hod F222 Praktikum z monitor.radioakt.v ziv. pro. l 4fzp
  Uto 14 00 5hod KJF Specialne praktikum z jadrovej fyziky  l 4fjf
  Stv 13 10 3hod F261 Radiometricke merania          l 5fzp

Vanko
  Uto 11 30 2hod F377 Kinematika elementarnych castic     v 3fjf
  Pia 12 20 2hod KJF Symetrie vo fyzike elementarnych castic v 4fjf

Tokar S.
  Uto 8 10 2hod F377 Modelovanie experimentu         v 4fjf
  Stv 8 10 2hod F327 Interakcie v jadrach           v 4fjf

Zenis
  Pon 14 00 2hod  T3 Programovanie              c 1f1
  Uto 8 10 2hod  T3 Programovanie              c 1f1


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra meteorológie a klimatológie
(KMK)

Benko
  Pon 14 00 3hod F360 Praktikum zo synoptickej meteorologie  l 4fmk  	

Damborska
  Uto 9 50 2hod F357 Statisticke metody v meteor. a klimat.  p 4fmk
  Uto 11 30 1hod F357 Statisticke metody v meteor. a klimat.  c 4fmk
  Str 11 30 1hod F357 Fyzika hranicnej vrstvy atmosfery    c 4fmk 4fzp
  Stv 10 40 2hod F357 Fyzika oblakov a zrazok         p 4fmk
  Stv 14 00 2hod F360 Zaklady meteorologie           v 4MF
  Stv 15 40 2hod F360 Zaklady meteorologie           c 4MF


Gera ml.
  Pon 8 10 3hod F357 Dynamicke predpovedne metody       p 4fmk
  Uto 9 50 1hod  T3 Programovanie a aplikac. software pre DP p 3fmk
  Uto 10 40 1hod  T3 Programovanie a aplikac. software pre DP c 3fmk
  Uto 11 30 2hod  T3 Operacny system UNIX v meteorologii a DP c 3fmk
  Stv 8 10 2hod F357 Metody num. mat. v meteorologii     p 4fmk
  Stv 9 50 1hod F357 Metody num. mat. v meteorologii     c 4fmk

Hrouzkova
  Uto 8 10 2hod F360 Dynamicka meteorologia          p 3fmk
  Str 9 00 3hod F360 Synopticka meteorologia         p 3fmk
  Stv 9 00 2hod F360 Dynamicka meteorologia          p 3fmk
  Pia 9 00 4hod F360 Praktikum zo synoptickej meteorologie  l 3fmk

Hrvol
  Pon 9 50 3hod F358 Praktikum z mer.a pozor.met.v meteorol. l 3fmk
  Uto 14 00 1hod F358 Zivotne prostredie            p 2fzp 4fzp
  Stv 10 40 2hod F358 Ziarenie v atmosfere           p 3fmk
  Stv 12 20 1hod F358 Ziarenie v atmosfere           c 3fmk
  Stv 14 00 2hod F358 Zvlastnosti mestskej klimy        v 3fzp

Kremler
  Str 15 40 2hod F357 Sirenie exhalatov v atmosfere      p 4fmk 4fzp
  Str 17 20 1hod F357 Sirenie exhalatov v atmosfere      c 4fmk 4fzp

Lapin
  Uto 8 10 2hod F357 Aplikovana klimatologia         p 4fmk
  Str 8 10 2hod F357 Klima strednej Europy a Slovenska    p 4fmk

Matejka
  Str 14 00 2hod F358 Mikroklima rastlinnych porastov     v 4fmk

Melo
  Pon 10 40 2hod F357 Vybrane problemy z klimageografie    p 4PCF
  Pon 12 20 1hod F357 Vybrane problemy z klimageografie    c 4PCF
  Stv 14 00 2hod F357 Vyskum globalnej klimy          p 3fmk
  Stv 15 40 1hod F357 Vyskum globalnej klimy          c 3fmk

Simon
  Str 14 00 1hod F357 Fyzika konvektivnych javov        p 4fmk

Sokol
  Str 14 50 1hod F357 Fyzika konvektivnych javov        p 4fmk

Tomlain
  Str 9 50 2hod F357 Fyzika hranicnej vrstvy atmosfery    p 4fmk 4fzp
  Pia 9 00 2hod F357 Energ.bilancia syst. zem-atmosfera    p 4fmk

Vojtek
  Pon 15 40 1hod F357 Databazove systemy v meteorologii    c 3fmk

Zavodsky
  Uto 15 40 2hod F357 Ekologicke problemy znecistenia ovzdusia p 4fmk 5fzp
  Str 15 40 2hod F360 Atmosfericky ozon a rizika jeho zmien  p 5fzp


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra optiky
(KO)

Burdik
  Str 15 40 2hod f167 Navrh optickych sustav          v 4faf 4foo

Kaluzay
  Str 9 50 2hod f144 Technologia pre optiku a optoelektroniku p 3foo
  Pia 8 10 3hod F224 Praktikum z optiky            l 2f2

Konopka
  Pon 15 40 2hod f167 Kvantova optika             p 4foo

Mesaros
  Pon 11 30 1hod f167 Seminar k DP               s 5foo
  Str 8 10 2hod f167 Optoelektronika             p 4fmg 4foo
  Stv 8 10 2hod f167 Nelinearna optika            p 4fmg 4foo
  Pia 8 10 3hod F224 Praktikum z optiky            l 2f2

Senderakova
  Pon 8 10 4hod f144 Diplomova praca             l 4foo
  Uto 11 30 2hod f167 Vlnova optika              p 3fmg 3foo
  Str 8 10 5hod f171 Diplomova praca             l 5foo
!! Str 12 20 3hod F224 Praktikum z optiky            l 2fmf
!! Str 12 20 5hod f171 Diplomova praca             l 5foo
  Stv 9 50 2hod f167 Dynamicky holograficky zaznam      p 4foo
  Pia 8 10 5hod f171 Diplomova praca             l 5foo
  Pia 12 20 5hod f171 Diplomova praca             l 5foo

Strba
  Pon 9 50 2hod f167 Seminar zo specializacie         s 5foo
  Stv 11 30 2hod f167 Kvantova elektronika           p 3fe  3foo 3f
  Pia 9 50 2hod f167 Optika tenkych vrstiev          p 4fmg 4foo

Vojtek
  Pon 13 10 3hod F224 Praktikum z optiky            l 2f1
  Uto 9 50 4hod f144 Praktikum z kvantovej elektroniky    l 4foo
  Str 9 50 2hod f167 Detekcia svetelneho ziarenia       p 4fmg 4foo
  Pia 11 30 2hod f167 Laserova technika            p 4fmg 4foo

Zabudla
  Pon 13 10 3hod F224 Praktikum z optiky            l 2f1
  Pia 8 10 2hod f167 Opticka spektroskopia          p 4fmg 4foo


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra rádiofyziky
(KRF)

Bohunicky
  Str 8 10 3hod f186 Praktikum z elektroniky         l 4fe

Cajko
  Str 12 20 2hod f196 Automatizacia inzinierskych prac     p 4faf 4fe

Fabo
  Uto 8 10 3hod KRF Prakticke cvicenie z digitalnej techniky l 4fe
  Uto 10 40 2hod f196 Impulzova elektronika          v 4fe
  Uto 13 10 3hod  A Programovaci jazyk C plus-plus      p 2i*  2bi  4f

Fischer
  Stv 10 40 2hod f196 Cislicove elektronicke obvody      p 2fzp 4fe

Jarosevic
  Str 8 10 2hod f196 Zaklady elektroniky           p 2fzp 3fe  3f
  Str 11 30 2hod f196 Zaklady elektroniky           c 2fzp 3fe  3f
  Stv 14 00 2hod f196 Zaklady elektroniky           p 2fzp 3fe  3f

Kohaut
  Str 8 10 3hod f186 Praktikum z elektroniky         l 4fe
  Stv 12 20 3hod f186 Praktikum z elektroniky         l 4faf 4fmg

Kundracik
  Pon 10 40 2hod  F2 Elektromagnetizmus            p 1f1  1f2  1f
  Str 8 10 2hod  F2 Spracovanie experimentalnych dat     p 1f1  1f2  1f
  Str 11 30 2hod  F2 Elektromagnetizmus            p 1f1  1f2  1f
  Str 14 00 2hod f196 Vysokofrekvencna spektroskopia      p 4fe

Prascak
  Pon 13 10 2hod F108 Elektromagnetizmus            c 1fmf 1fzp

Sedlacko
  Stv 12 20 3hod f186 Praktikum z elektroniky         l 4faf 4fmg

Sura
  Str 15 40 3hod f196 Analogove elektronicke obvody      p 4fe
  Str 18 10 1hod f196 Seminar z aplikovanej elektroniky    s 4fe

Tirpak
  Uto 8 10 3hod F323 Praktikum z mikrovln           l 4fp
  Stv 8 10 3hod F323 Praktikum z elektroniky velmi vys.frekv. l 4fe


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra teoretickej fyziky
(KTF)

Balek
  Pon 11 30 2hod f125 Kvantova teoria pola           p 4ftf
  Uto 17 20 2hod f132 Uvod do teorie strun           p 4ftf
  Str 8 10 2hod f125 Kvantova teoria pola           p 4ftf
  Str 16 30 2hod f132 Uvod do vseobecnej teorie relativity   p 5faa

Bona P.
  Pon 14 50 2hod f132 Matematicka fyzika            p 4ftf
  Str 11 30 2hod f132 Vybrane matemat. ulohy vo fyz.      p 3mmm
  Str 14 50 2hod  XI Matematicka fyzika            p 4ftf
  Pia 9 50 2hod f132 Konceptualne otazky fyziky        v 4ftf

Demetrian
  Pon 8 10 2hod f132 Matematicka fyzika            c 4ftf
  Uto 16 30 2hod  II Komplexna analyza            c 3mp* 3mma 3m
  Str 14 50 2hod  IV Matematicka analyza           c 1i3

Dubnickova
  Stv 8 10 2hod f132 Zaklady fyziky              v 3mim 3mp* 3m
  Stv 9 50 1hod f132 Zaklady fyziky              c 3mim 3mp* 3m

Fecko
  Stv 11 30 2hod f132 Matematicka fyzika            p 3ftf
  Stv 14 50 3hod f132 Reprezentacie Lieovych grup pre fyzikov v 3ftf
  Pia 9 50 2hod f125 Matematicka fyzika            c 3ftf
  Pia 11 30 2hod f125 Matematicka fyzika            p 3ftf

Kovarik
  Pia 8 10 2hod f125 Teoria elektromagnetickeho pola     c 2f1

Masar
  Pon 11 30 2hod  F1 Teoria ziarenia             v 3ftf
  Uto 14 50 2hod f132 Pocitacova fyzika            p 3ftf 4fe
  Stv 11 30 2hod  F2 Teoria relativity            p 2f1  2f2
  Pia 9 50 2hod  T3 Seminar z pocitacovej fyziky       s 5ftf

Mojzis
  Pon 9 50 2hod f125 Kvantova teoria pola           c 4ftf
  Stv 9 50 2hod f125 Renormalizacia              v 4ftf
  Stv 11 30 2hod f125 Specialny seminar            s 4ftf

Noga
  Uto 9 50 2hod f125 Specialny seminar            s 5ftf
  Stv 9 00 3hod  F2 Teoria elektromagnetickeho pola     p 2f1  2f2

Sebesta
  Pon 14 00 2hod f126 Zaklady metodologie fyziky        p 2MF
  Pon 16 30 2hod f126 Dejiny a filozofia fyz.vo vyuc.fyz.   v 5M*
  Uto 11 30 2hod f125 Teoreticka fyzika            p 3FI  3MF

Severa
  Pon 14 50 2hod f125 Kvantova mechanika            c 3ftf 3ftl
  Str 9 50 2hod f125 Vseobecna teoria relativity       p 4ftf
  Str 13 10 2hod f125 Vseobecna teoria relativity       c 4ftf


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra základov fyziky a didaktiky fyziky
(KZDF)

Bellus
  Pon 11 30 2hod f126 Jednoduche a domace experimenty     l 4MF
  Str 15 40 2hod F232 Fyzika                  v 1MI1 1MI2
  Str 17 20 1hod F232 Fyzika                  c 1MI1 1MI2

Bohm
  Pon 15 40 2hod  IX Molekulova fyzika a termodynamika    c 2MF
  Pon 17 20 1hod  IX Vypoctove cvicenie            c 2MF
  Uto 8 10 2hod  XI Elektromagnetizmus            c 1f2
  Uto 9 50 1hod  XI Teoreticka fyzika            c 4MF
  Uto 16 30 1hod  IX Vypoctove cvicenie            c 1FI  1MF

Danisovic
  Str 9 00 2hod f126 Informacne technologie ..        l 3FI
  Stv 9 00 2hod f126 Informacne technologie ..        l 3MF  3fmg

Demkanin
  Uto 9 50 2hod F151 Specialne praktikum z skolskych pokusov l 3MF

Grnova
  Pon 9 50 2hod F218 Didakticka technika pre fyzikov     l 2MF
  Stv 9 50 2hod F218 Didakticka technika pre fyzikov     l 2MF

Hornansky
  Pon 11 30 2hod F247 Elektrina a magnetizmus         p 1FI  1MF
  Uto 9 00 2hod f126 Riesenie fyzikalnych uloh        s 5MF  5fmg 5f
  Uto 10 40 2hod f126 Riesenie fyzikalnych uloh        s 4MF
  Uto 14 50 2hod f126 Elektrina a magnetizmus         c 1FI  1MF
  Str 10 40 2hod F247 Elektrina a magnetizmus         p 1FI  1MF

Horvath
  Uto 9 50 2hod F145 Specialne praktikum z skolskych pokusov l 3MF
  Uto 14 00 1hod f126 Seminar skolskej fyziky         s 2MF
  Stv 16 30 1hod f126 Seminar skolskej fyziky         s 3fzp 3fmf 3f

Hympanova
  Pon 9 00 2hod F151 Specialne praktikum z skolskych pokusov l 3FI

Chalupkova
  Str 10 40 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4MF

Kosinarova
  Uto 8 10 2hod f196 Kalkulus pre nematematikov        v 1FI  1MF
  Str 8 10 2hod F247 Matematika pre ...            p 1FI  1MF
  Str 9 50 1hod F247 Matematika pre ...            c 1FI  1MF
  Str 12 20 1hod F247 Teoreticka fyzika            c 3FI  3MF

Koubek
  Stv 10 40 3hod f126 Didaktika fyziky             p 3FI  3MF  3f

Lapitkova
  Str 14 50 2hod f126 Diplomovy seminar            s 4MF

Pisut
  Pon 9 50 2hod F247 Teoreticka fyzika            p 4MF
  Uto 9 50 2hod  F1 Kvantova mechanika            p 3fe  3fjf 3f
  Uto 12 20 2hod F108 Zaklady skolskeho managementu      v 5M*  5PCF
  Stv 9 50 2hod  F1 Kvantova mechanika            p 3fe  3fjf 3f

Zrubakova
  Stv 9 50 3hod F113 Praktikum z mechaniky a molekul. fyziky l 1fzp


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Ústav fyziky
(UF)

Cerny V.
  Pon 11 30 2hod f132 Molekulova fyzika a termodynamika    p 2MF
  Uto 11 30 2hod f132 Vybrane kapitoly zo statistickej fyziky p 3ftf
  Str 9 50 2hod f132 Fyzika okolo nas             v 5MF
  Str 11 30 2hod F328 Molekulova fyzika a termodynamika    p 2MF
  Str 14 50 2hod f132 Kmity a vlny v systemoch         p 4mmm

Hanic
  Str 14 00 1hod f-167 Heterogenna katalyza, katalyzatory   p 4fzp 5fzp

Jurani
  Uto 17 20 1hod F327 Fyzikalne analyticke metody       c 3fzp

Lucan
  Str 14 00 3hod  T3 Zaklady prace s PC            c 1fzp

Martisovits V.
  Pon 9 00 3hod f51 Zaklady fyziky plazmy          p 3fe  3fp  3f
  Pon 11 30 1hod f51 Zaklady fyziky plazmy          c 3fe  3fp  3f

Morva
  Str 9 50 2hod  f51 Automatizovane merania a riadiace sys. p 3fzp
  Stv 9 50 2hod f-167 Elektricke merania v plazme       p 4fp

Morvova
  Uto 9 50 1hod f-167 Technologie na cistenie ovzdusia    p 4fzp 5fzp
  Str 9 50 2hod f-167 Spalovacie proc.a ich vyuz.v en.a dop. p 4fzp 5fzp
  Str 11 30 2hod f-167 Seminar                 s 5fzp

Sitar
  Stv 11 30 2hod F327 Urychlovace castic            v 3fjf

Zahoranova
  Pon 8 10 3hod F114 Praktikum z mechaniky a molekul. fyziky l 1f1
  Pon 13 10 3hod F114 Praktikum z mechaniky a molekul. fyziky l 1f2


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra humanistiky
(KH)

Biznarova
  Pia 10 40 2hod  KH Fyzika zazitkom             v 3bi

Hennelova
  Pon 10 40 2hod F109 Psychologia               p 3FI  3M*  4f
  Uto 11 30 2hod F109 Psychologia               s iDPS 1MD  3M
  Uto 15 40 2hod F232 Psychologia medziludskych vztahov    v 4i*  4fzp 4m
  Stv 13 10 2hod F109 Psychologia               s 3FI  3M*  3f

Kamhal
  Pon 16 30 2hod F228 Filozofia jazyka-teor. rec. aktov    v 5MF
  Pon 18 10 1hod F228 Teoria recovych aktov          v 4i*  5i*
  Pon 19 00 1hod F228 Teoria recovych aktov          c 4i*  5i*
  Uto 16 30 2hod F228 Filozofia L.Wittgensteina        v 2f1  2f2

Kvasz
  Pon 16 30 2hod F247 Dejiny algebry              v 5M*
  Pon 18 10 2hod F247 Dejiny logiky              v 4i*  4mim 4m
  Uto 16 30 1hod F229 Dejiny a filozofia geometrie       v 5mim 5mp* 5m
  Uto 17 20 1hod F229 Dejiny a filozofia geometrie       s 5mim 5mp* 5m

Nemeth
  Pon 16 30 2hod F328 Kapitoly z etiky             v 5M*
  Str 16 30 2hod F228 Filozoficka propedeutika         v 4fg  4fjf 4f
  Pia 9 00 2hod F228 Etika a profesna etika          v 4fbf 4fg  4f

Rybar J.
  Pon 16 30 2hod F230 Piagetova epistemologia a psychologia  v 5MD
  Stv 14 50 2hod F108 Jazyk a kognicia             v 4i*  3iui 5i
  Pia 9 00 2hod F230 Dejiny ved. a fil. myslenia       v 4i*  2fmf

Teplanova
  Pia 9 00 2hod F108 Vedecka show a vedecke divadlo      v 4mim 4mm* 4m
  Pia 10 40 2hod  KH Fyzika zazitkom             v 3bi


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra jazykov
(KJ)

Erdelyi
  Pon 11 30 2hod F246 Anglicky jazyk              c 2mng
  Pon 14 00 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1mng
  Str 14 50 2hod F328 Anglicky jazyk              c 1m1  1m2  1m
  Str 16 30 2hod F328 Anglicky jazyk              c 1m1  1m2  1m
  Str 18 10 2hod F246 Anglicky jazyk              c FMFI
  Stv 11 30 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1m1  1m2  1m

Gombarik
  Pon 8 10 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1bm  1mef*
  Pon 9 50 2hod f283 Anglicky jazyk              c 2mef1 2mef2
  Pon 11 30 2hod F328 Anglicky jazyk              c 1bm  1me*
  Pon 13 10 2hod f283 Anglicky jazyk              c 2bm  2mef1 2m
  Stv 15 40 2hod f196 Anglicky jazyk              c 1bm  1mef*
  Str 9 50 2hod f283 Anglicky jazyk              c 2bm  2mef1 2m

Ilcikova
  Uto 14 50 2hod F247 Anglicky jazyk              c 2m1  2m2
  Uto 16 30 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1bi  1i1  1i
  Str 14 50 2hod F246 Anglicky jazyk              c 2bi  2i1  2i
  Str 18 10 2hod f283 Anglicky jazyk              c FMFI
  Stv 13 10 2hod f283 Anglicky jazyk              c 2m1  2m2
  Stv 14 50 2hod f283 Anglicky jazyk              c 2MD  2MF  2M

Klatikova
  Pon 8 10 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1MI* 1MF
  Pon 11 30 2hod F246 Rusky jazyk               c FMFI
  Uto 13 10 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1bi  1i1  1i
  Uto 14 50 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1bi  1i1  1i
  Str 11 30 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1MI1 1MI2
  Stv 9 50 2hod F246 Rusky jazyk               c FMFI

Minarikova
  Pon 11 30 2hod f283 Anglicky jazyk              c 2mng
  Pon 14 50 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1mng
  Pon 16 30 2hod F232 Anglicky jazyk              c 1MD  1MI* 1b
  Uto 12 20 2hod f196 Anglicky jazyk              c 2f1  2f2  2f
  Str 14 50 2hod f283 Anglicky jazyk              c 2bi  2i1  2i
  Str 16 30 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1f1  1f2  1f

Pazitkova
  Pon 12 20 2hod f196 Anglicky jazyk              c 1f1  1f2  1f
  Uto 14 00 2hod f196 Anglicky jazyk              c 1bi  1i1  1i
  Str 14 50 2hod F247 Anglicky jazyk              c 2bi  2i1  2i
  Stv 9 50 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1bi  1i1  1i
  Stv 11 30 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1m1  1m2  1m
  Stv 14 50 2hod F246 Anglicky jazyk              c 2MD  2MF  2M

Vilasek
  Pon 16 30 2hod F246 Francuzsky jazyk             c FMFI
  Pon 18 10 2hod F246 Nemecky jazyk              c FMFI
  Uto 18 10 2hod F246 Nemecky jazyk              c FMFI
  Str 11 30 2hod T65 Francuzsky jazyk MP           c FMFI
  Stv 14 50 2hod F232 Nemecky jazyk Z             c FMFI
  Stv 18 10 2hod F246 Francuzsky jazyk             c FMFI

Zemanova
  Pon 16 30 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1bi  1i1  1i
  Uto 13 10 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1f1  1f2  1f
  Uto 14 50 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1bi  1i1  1i
  Str 11 30 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1MD  1MI*
  Stv 9 50 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1bi  1i1  1i


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu: 23.3.2004.