Rozvrhy učiteľov podľa katedier
Zimný semester 2000/2001

Katedra numerických a optimalizačných metód
(KNOM)

Balint
  Pon 11 30 2hod b101 Vypoctova technika            s 2MGe
  Uto 14 50 2hod b101 Vypoctova technika            s 2MBi
  Str 11 30 2hod VII Algebra                 c 1MD

Babusikova
  Uto 9 50 2hod M224 Uvod do soft. prostr. v NM        v m
  Uto 13 10 2hod M208 Numericke metody             c 3mef2
  Uto 14 50 2hod  H3 Numericke metody             c 2mng1
  Str 8 10 2hod  H3 Numericke metody             c 2mng1
  Str 12 20 2hod  H3 Numericke metody             c 4fmk
  Stv 9 50 2hod  X Numericke metody             p 2mng1 4fmk
  Stv 13 10 2hod F328 Numericke metody             p 3mef1 3mef2

Businska
  Pon 9 00 2hod F247 Maticovy pocet              p 3mng
  Pon 12 20 3hod M223 Numericke metody LA           p 3mna
  Pon 14 50 1hod M223 Numericke metody LA           c 3mna
  Uto 11 30 2hod XII Problemy pri prakt. vyp.         v 3PCF 3M*
  Uto 8 10 2hod M223 Linearna algebra a geometria       c 1m4
  Stv 9 50 2hod M223 Linearna algebra a geometria       c 1m3
  Stv 13 10 2hod M223 Linearna algebra a geometria       c 1m2
  Stv 16 30 2hod  IX Linearna algebra a geometria       c 1m1

Gliviak
  Pon 16 30 1hod b101 Vypoctova technika            c 1MGeol1
  Pon 17 20 1hod b101 Vypoctova technika            c 1MGeol2
  Stv 13 10 2hod VIII Teoria grafov a jej vyuzitie v sk. praxi v 3PCF 3M*
  Str 14 50 2hod  IX Sietova analyza             p 4mng
  Stv 17 20 2hod M223 Rozvrhovanie               v 3PCF

Hamala M.
  Pon 11 30 2hod F328 Nelinearne programovanie         p 3mef* 4itm 4m
  Stv 14 50 2hod  B Nelinearne programovanie         c 3mef2
  Stv 16 30 2hod  VI Nelinearne programovanie         c 3mef1
  Str 8 10 2hod F328 Nelinearne programovanie         p 3mef* 4itm 4m

Huta A.
  Pon 10 40 2hod F247 Financna matematika           p 3mme 3mng
  Pon 14 50 2hod  A Zaklady financnej a poistnej matematiky p 5M*  5PCF
  Uto 11 30 2hod T65 Financie a uctovnictvo         v 3MF
  Uto 13 10 2hod KNOM Financie a poist.            p 5mna
  Str 13 10 3hod b446 Numericke metody             p+c 3PCF
  Stv 13 10 2hod  B Uvod do financii a zaklady uctovnictva  v 3PCF 3M*

Chocholaty
  Pon 9 50 2hod KNOM Riesenie Stiff. uloh           p 5mna
  Pon 11 30 2hod III Numericke metody             p 4mng
  Uto 11 30 1hod M223 Diferencne metody riesenia DR      p 4mna
  Uto 12 20 1hod M223 Diferencne metody riesenia DR      c 4mna
  Stv 11 30 1hod III Numericke metody             p 4mng
  Stv 12 20 1hod III Numericke metody             c 4mng
  Stv 13 10 2hod XII Zakladne numericke metody ries. rovnic  v 3PCF 3M*

Kacur
  Pon 9 50 2hod M223 Variacne met. dif. rov.         p 4mna
  Uto 9 50 2hod M223 Metoda konecnych prvkov         p 4mna
  Uto 14 50 2hod M223 Riesenie konv.-dif. uloh         p 5mna

Plesnik
  Pon 8 10 2hod  I Linearne programovanie a graf. algoritmy p 3mna 4mms
  Pon 9 50 2hod  X Linearne programovanie          c 2mef1 3mem
  Str 8 10 2hod M223 Algoritmy na sietach           p 4mem
  Str 10 40 2hod F108 Linearne programovanie          p 2me* 3mem
  Str 14 00 2hod  IV Algoritmy na sietach           c 4mem
  Stv 8 10 2hod M223 Linearne programovanie          c 2mef2

Spal
  Uto 8 10 2hod M208 Numericke metody             c 3mef1 3mef2
  Uto 11 30 2hod M208 Numericke metody             c 3mef1

Valkova
  Uto 17 20 2hod b101 Vypoc. technika             c 1PCF
  Str 9 00 2hod F108 Numericka matematika           p 2m*
  Str 13 10 2hod M217 Numericka matematika            2m1
  Str 13 10 2hod M223 Numericka matematika           c 2m1
  Str 14 50 2hod M217 Numericka matematika            2m2
  Str 14 50 2hod M223 Numericka matematika           c 2m2
  Str 16 30 2hod M217 Numericka matematika            2m3
  Str 16 30 2hod M223 Numericka matematika           c 2m3


KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | KATC | KEFM | KG | KMA | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | Nezaradeni

Katedra teórie pravdepodobnosti a matematickej štatistiky
(KTPMS)

Harman
  Uto 8 10 1hod III Pravdepodobnost a statistika       c 3ita 3itp
  Uto 9 00 1hod  IV Pravdepodobnost a statistika       c 3itm
  Uto 9 50 1hod  II Pravdepodobnost a statistika       c 3ita
  Str 14 50 1hod b404 Matematika                c GlCH
  Stv 9 50 2hod M217 Vybrane partie z pocitacovej statistiky c 5mps

Jankova
  Uto 10 40 2hod CH 1 Matematika1               p 1gl 1GLCH
  Uto 13 10 2hod B307 Pravdepodobnost a statistika       p 5MCH 5MB 5MGe
  Str 9 00 2hod B304 Matematika                c 1Gl

Katina
  Uto 13 10 2hod B301 Matematika                c 1Gl
  Pon 14 50 2hod B307 Matematika                c 1Gl

Kalas J.
  Pon 11 30 2hod f196 Markovovske retazce           p 4mps
  Str 14 00 2hod  I Stoch. metody operac. analyzy      p 4mef
  Stv 14 50 2hod  IX Teoria pravdepodobnosti         p 3mps
  Str 11 30 2hod M216 Teoria nahod. vyberu           p 3mps

Lamos
  Uto 10 40 3hod  C Pravdepodobnost a statistika       p 3i*
  Str 8 10 2hod XII Poistna matematika            p 3mpm

Macutek
  Stv 15 40 2hod b446 Statisticke metody            c 1En
  Stv 17 20 2hod b446 Statisticke metody            c 1En

Mizera

Nather
  Str 14 00 2hod  V Vseobecna teoria poistenia        p 4mpm 5mef
  Stv 14 50 2hod  A Pravdepodobnost a statistika       p 5M*
  Stv 16 30 2hod  A Pravdepodobnost a statistika       c 5MF1
  Stv 18 10 2hod  A Pravdepodobnost a statistika		    c 5MF2

Pastor
  Pon 17 20 2hod  I Casove rady               p 4mef
  Uto 9 50 2hod CH 2 Statisticke metody            p 1env
  Str 9 00 2hod M217 Analyza udajov pomocou pocitaca     p 5mpm
  Str 15 40 2hod  IV Matematicke modely v demo.        p 4mpm 5mef 5m

Pazman
  Stv 9 50 2hod VII Regresne modely             p 4mps
  Stv 13 10 2hod M216 Bayesovska statistika          p 5mps

Potocky
  Pon 9 50 2hod  XI Viacrozmerne stat. analyzy        p 4mps
  Uto 11 30 2hod  I Poistovnictvo              p 5mef
  Uto 14 00 2hod  XI Teoria investicii            p 4mpm
  Str 9 50 2hod XII Financna matematika           p 3mpm

Rublik
  Uto 14 00 2hod M216 Seminar z matematickej statistiky    s 5mps
  Uto 15 40 2hod M216 Neparametricke statisticke metody    p 5mps

Stano
  Str 8 10 2hod M208 Pocitacova statistika          c 3mef1
  Str 15 40 2hod b301 Pravdepodobnost a statistika       c 5MGe
  Str 17 20 2hod b301 Pravdepodobnost a statistika       c 5MCH
  Stv 11 30 2hod VII Pocitacova statistika          p 4mps

Stehlik
  Pon 17 20 2hod b301 Pravdepodobnost a statistika       c 5MBi
  Stv 8 10 2hod M208 Pocitacova statistika          c 3mef2
  Stv 13 10 2hod F247 Pravdepodobnost a statistika       c 5MT
  Stv 16 30 2hod F247 Pravdepodobnost a statistika       c 5MD  5MI  5M

Stulajter
  Pon 11 30 2hod  IX Zaklady mat. statistiky         p 3mps
  Uto ? 00 2hod M216 Zaklady mat. statistiky         p 3mps
  Str 11 30 2hod F328 Statisticke metody            p 3mef1 3mef2
  Stv 8 10 2hod VII Nahodne procesy             p 4mps

Wimmer
  Uto 15 40 2hod  X Biostatistika              p 4mps


KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | KATC | KEFM | KG | KMA | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | Nezaradeni

Katedra základov matematiky a didaktiky matematiky
(KZDM)

Balintova
  Pon 10 40 1hod F328 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2MD
  Pon 13 10 1hod  X Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2Mf1 2Mf2
  Pon 14 50 1hod III Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2MI1 2MI2
  Stv 9 50 1hod  IX Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2MI

Bednarova
  Pon 14 00 1hod F232 Didakticky sem. zo skol. mat.      s 1FM  1MD
  Pon 13 10 1hod  V Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1MF1 1MF2
  Pon 14 50 2hod  VI Matematicka analyza           c 1MF1 1MF2
  Str 13 10 1hod  I Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1MT1
  Stv 11 30 2hod  X Matematicka analyza           c 1MT1

Berekova
  Pon 10 40 2hod b302 Didaktika matematiky           c 4PCF
  Uto 10 40 1hod G203 Didaktika matematiky           p 4PCF
  Uto 14 50 2hod III Diplomovy seminar            s 5M*  5PCF

Frkova
  Stv 14 50 1hod  F1 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1MI1
  Stv 15 40 1hod  F1 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1MF1

Gregorickova
  Pon 17 20 2hod III Matematicka analyza           c 3MD  3MF
  Uto 11 30 1hod PCF Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2PCF
  Str 13 10 1hod PCF Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2PCF

Hecht
  Str 7 20 2hod b404 Matematika                p 1MB  1MCH
  Stv 16 30 3hod CH 3 Matematika                p 1MB  1MCH

Hejny
  Pon 8 10 2hod  VI Diagnostika mat.ved.ziaka        v 3MD  3MI1 3M
  Pon 9 50 2hod  VI Diagnostika mat.ved.ziaka        v 3MD  3MI1 3M

Jodas
  Pon 9 50 2hod  IX Vybrane partie z metodiky matematiky   v 3MD  3MI1 3M
  Pon 12 20 1hod XII Didakticky sem. zo skol. mat.      c 3MF2
  Str 12 20 1hod F108 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 3MD
  Str 14 50 1hod XII Didakticky sem. zo skol. mat.      c 3MT1

Kostyrko
  Str 14 00 2hod  B Matematicka analyza           p 1MF* 1MT*
  Stv 8 10 2hod F109 Matematicka analyza           p 1MF* 1MT*
  Stv 17 20 2hod III Vybrane partie z matematickej analyzy  v 3PCF 3MD  3M

Krallova
  Pon 8 10 1hod  V Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1MD  1MI*
  Pon 9 50 1hod PCF Didakticky sem. zo skol. mat.      c 3PCF
  Pon 10 40 2hod PCF Didaktika matematiky           c 4PCF
  Pon 12 20 1hod  VI Didakticky sem. zo skol. mat.      c 3MI1
  Uto 10 40 1hod  IV Didakticky sem. zo skol. mat.      c 3Mf
  Uto 14 00 2hod PCF Didaktika matematiky           c 4PCF

Kupkova
  Uto 9 50 1hod PCF Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1PCF
  Uto 11 30 1hod F108 Didaktika matematiky           p 4MI  4MT
  Str 14 50 1hod III Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1MD  1MI2
  Str 16 30 2hod  X Didaktika matematiky           c 4MI
  Stv 10 40 2hod XII Didaktika matematiky           c 4MT

Neubrunnova
  Str 9 50 2hod  IV Matematicka analyza           p 3MI1 3MT1
  Str 13 10 2hod III Matematicka analyza           c 3MT1

Petrasova
  Stv 14 50 1hod  F2 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1MI2
  Stv 15 40 1hod  F2 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1MF2

Riecan
  Pon 8 10 2hod VIII Vybrane kapitoly z teorie miery     v 3MD  3MI1 3M

Rosa
  Pon 17 20 2hod  C Matematika                p 2FI  2FM  2M
  Str 8 10 2hod F109 Matematika                p 2FI  2FM  2M
  Uto 11 30 2hod  VI Hodnotenie a klasifikacia ako sucast ... v 3PCF 3MD  3M

Sevcova
  Pon 8 10 2hod F232 Matematika                c 2FI  2FM
  Pon 10 40 1hod M120 Zobrazovacie metody           c 1MD
  Pon 11 30 1hod F232 Aplikacie deskriptivnej geometrie    c 3MD
  Uto 8 1 2hod  IX Zobrazovacie metody           c 1MD
  Str 15 40 2hod  F2 Matematika                c 2Mf1

Trencansky
  Uto 14 50 2hod  IV Diplomovy seminar            s 5M*  5PCF
  Uto 16 30 2hod M120 Aplikacie deskriptivnej geometrie    p 3MD
  Stv 8 10 1hod XII Didaktika deskriptivnej geometrie    p 4MD
  Stv 9 00 2hod XII Didaktika deskriptivnej geometrie    c 4MD

Uhercikova
  Uto 9 50 2hod  XI Didaktika matematiky           c 4MF1 4MF2
  Uto 11 30 2hod b302 VP                    v 3PCF
  Str 14 50 1hod F108 Didaktika matematiky           p 4MD  4MF*
  Str 17 20 2hod  I Didaktika matematiky           c 4MD

Zabka J.
  Str 13 10 1hod b303 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2PCF
  Str 14 00 1hod b303 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2PCF
  Stv 14 00 1hod PCF Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1PCF
  Stv 14 50 1hod M223 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1MD  1MF*
  Stv 15 40 1hod M223 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1MI1 1MI2

Zatko J.
  Pon 12 20 1hod PCF Didakticky sem. zo skol. mat.      c 3PCF
  Uto 8 10 2hod F109 Matematicka analyza           c 3MI1
  Str 13 10 1hod PCF Didakticky sem. zo skol. mat.      c PCF

Zavadova
  Pon 12 20 1hod PCF Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1PCF
  Pon 14 50 1hod  II Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2MI1 2MI2
  Stv 14 00 1hod PCF Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1PCF
  Stv 14 50 2hod PCF Matematika                c 1PCF
  Pia 13 10 1hod  I Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1M*


KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | KATC | KEFM | KG | KMA | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | Nezaradeni

Katedra informatiky
(KI)

Bebjak
  Uto 8 10 3hod  C Pocitacove siete             p 4ips 5ips 5m
  Uto 11 30 1hod  VI Pocitacove siete             c 5mng
  Uto 12 20 1hod  VI Pocitacove siete             c 4ips
  Uto 14 50 1hod  VI Pocitacove siete             c 5ips
  Uto 15 40 3hod VII Formalne jazyky a automaty        p 4mim
  Str 10 40 2hod  IX Pocitacove siete             p 5mim

Cervenka
  Pon 8 10 2hod  IV Objektova anal. a model.         p 4ips 5ips
  Pon 9 50 1hod  IV Objektova anal. a model.         c 4ips 5ips

Duris
  Pon 10 40 3hod  C Tvorba efekt. alg.            p 3i*
  Str 14 00 2hod  VI Diplomovy seminar            s 4ita

Graus

Hambalkova
  Str 14 50 3hod VII Operacne systemy             p 4mim 5mim

Chladny
  Uto 11 30 1hod  IX Diskretna matematika           c 1i6
  Uto 12 20 1hod  IX Diskretna matematika           c 1i5
  Uto 13 10 1hod  X Diskretna matematika           c 1i2
  Stv 8 10 2hod  IV Teoria vypoc.              p 3itm 3itp 4i
  Stv 11 30 2hod  IV Teoria vypoc.              c 3itm 3itp 4i

Kopacik
  Str 16 30 2hod III Seminar z bezpecnosti OS         s 4ips 5ips

Kosova
  Pon 13 10 2hod M217 Databazy                 c 2i3
  Stv 11 30 2hod M217 Databazy                 c 2i4

Kralovic
  Uto 14 00 1hod  H6 Paralelne architektury          c 3bi  5ips
  Uto 14 50 1hod  H6 Paralelne architektury          c 4ips 4ita
  Stv 10 40 2hod  C Uvod do distrib. alg.          c 3ita 4ita
  Stv 11 30 2hod  V Paralelne architektury          p 3bi  3iui 4i

Mederly Pavol
  Uto 10 40 3hod F328 Softwarove inzinierstvo         p 4ips 5ips
  Str 11 30 1hod  VI Softwarove inzinierstvo         c 4ips
  Str 12 20 1hod  VI Softwarove inzinierstvo         c 5ips

Mrazik
  Pon 8 10 2hod  A Informacie, internet a inrtranet     v 1i*
  Pon 10 40 3hod  IV Objektove databazy            p 4ips 5ips
  Pon 17 20 3hod  B Uvod do OOP               p 2i*  4mim 4i

Neurath
  Uto 15 40 1hod  H6 Objektove databazy            c 4ips
  Uto 16 30 1hod  H6 Objektove databazy            c 5ips

Nyiri
  Pon 19 00 2hod  II Seminar system. admin.          s 4ips 5ips

Olejar
  Uto 8 10 2hod  A Principy pocitacov            p 1i*
  Str 9 00 2hod  VI Kombinatoricka analyza          p 3itm 4itm
  Stv 9 50 2hod  IV Kombinatoricka analyza          p 3itm 4itm

Ostertag
  Pon 8 10 2hod  IX Objektovo-orientovane programovanie   c 4mef
  Str 9 50 2hod F109 Programovanie              p 1m*  4mef
  Str 15 40 2hod F109 Programovanie              c 1m*  4mef

Pastorova
  Str 10 40 1hod f196 Vypoctova technika            c 2MT2
  Str 11 30 1hod M217 Vypoctova technika            c 2MT1
  Str 12 20 1hod III Vypoctova technika            p 2MD  2Mf* 2M
  Str 14 00 1hod F248 Vypoctova technika            c 2MT1
  Str 15 40 1hod III Vypoctova technika            c 2MD
  Stv 13 10 2hod  X Biologicky motivovana teoria jazykov   v 4itm 5itm

Privara
  Stv 14 50 3hod VIII Formalna semantika            p 3itp 4itp

Prochazka
  Uto 13 10 2hod VII Algoritmy a dat. struktury        p 3mim
  Uto 14 50 1hod VII Algoritmy a dat. struktury        c 3mim
  Str 8 10 2hod  B Algoritmy a dat. struktury        p 2i*
  Str 16 30 2hod F232 Pocitacova algebra            v 5mms
  Stv 9 50 2hod  B Algoritmy a dat. struktury        p 2i*

Ricanyova
  Uto 8 10 1hod  II Teoria grafov              c 3ita
  Uto 9 00 1hod III Teoria grafov              c 3ita 3itp
  Uto 13 10 1hod  B Diskretna matematika           c 1i1
  Uto 14 00 1hod III Diskretna matematika           c 1i3

Rovan
  Pon 10 40 2hod  B Formalne jazyky a automaty        p 2i*
  Pon 12 20 1hod  V Formalne jazyky a automaty        c 1i1
  Stv 14 00 3hod F109 Teoria paralel. vypoctov         p 3ita 4ita
  Pia 8 10 1hod  B Teoria paralel. vypoctov         c 3ita 4ita
  Pia 9 00 1hod  B Teoria paralel. vypoctov         c 3ita
  Pia 9 50 1hod  B Teoria paralel. vypoctov         c 3ita

Slastan
  Stv 14 00 1hod  II Formalne jazyky a automaty        c 2i2
  Stv 14 50 1hod  V Formalne jazyky a automaty        c 2i3
  Stv 15 40 1hod  V Formalne jazyky a automaty        c 2i4

Skoviera
  Uto 9 50 1hod  IV Teoria grafov              c 3itm
  Str 10 40 3hod  C Teoria grafov              p 3i*
  Str 14 50 2hod  II Diplomovy seminar            s 4itm 4itp

Stanek M.
  Pon 15 40 2hod III Kryptologia               p 4itm 5itm
  Uto 8 10 1hod  IV Tvorba efekt. alg.            c 3itm
  Uto 9 00 1hod  II Tvorba efekt. alg.            c 3ita
  Uto 9 50 1hod III Tvorba efekt. alg.            c 3ita 3itp
  Str 16 30 2hod  II Kryptologia               p 3itm 4itm 5i

Sturc
  Uto 14 00 3hod  B Uvod do databaz. sys.          p 2i*
  Stv 14 50 2hod  IV Diplomovy seminar            s 5ips

Suster
  Pon 14 50 2hod F109 Diskretna matematika           p 1FI  1MI*
  Str 15 40 2hod  C Diskretna matematika           c 1FI  1MI1
  Stv 8 10 2hod  X Teoria programovania           p 4FI  4MI
  Stv 12 20 2hod  II Diskretna matematika           c 1MI2

Toman
  Str 8 10 2hod  A Diskretna matematika           p 1i*
  Str 12 20 2hod  V Enumeracia diskret. struktur       v 4itm 5itm
  Str 14 00 2hod  IX Enumeracia diskret. struktur       v 4itm 5itm
  Stv 9 00 1hod F108 Diskretna matematika           c 1i4
  Stv 14 50 2hod III Diplomovy seminar            s 5itm

Vajtersic
  Pia 9 00 3hod III Paralelne vedecke vypocty        p 4ita


KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | KATC | KEFM | KG | KMA | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | Nezaradeni

Katedra počítačovej grafiky a spracovania obrazu
(KPGSO)

Cibulka P.
  Pon 13 10 2hod  XI Pocitacova grafika pre TV        v 4ipg 5ipg 5m
  Stv 14 00 2hod b101 Vypoctova technika            s 2MCH 2MGl
  Stv 15 40 2hod b101 Vypoctova technika            s 2MBi

Cernekova

Czanner

Ferko A.
  Uto 13 10 2hod  IV Seminar z PG               s 3mpg 4mpg
  Stv 12 20 2hod  IX Diplomovy seminar            s 4ipg 5ipg 5m
  Stv 16 30 2hod M120 Diplomovy seminar            s 5mpg
  Pia 11 30 2hod  IV Graf. normy a systemy          p 4mmpg 4mpg

Ftacnik M.
  Str 18 10 2hod  IX Heuristicke metody            v 4ipg 5ipg 5m

Hamala T.
  Pon 17 20 2hod  X Pocitacova animacia           v 4ipg 5ipg 5m

Hladuvka
  Pon 8 10 2hod MLC Spracovanie obrazu            v 4ipg 5ipg 5m

Jankovic
  Pon 13 10 2hod  H3 Databazove systemy            p 3mng
  Uto 11 30 2hod  X Databazove systemy            p 3mng
  Stv 18 10 2hod  IX Numericke v PG              v 4ipg 5ipg 5m

Kotrec
  Pon 15 40 2hod M120 Open GL                 v 4ipg 5ipg 5m

Kys
  Uto 14 50 2hod   Vypoctova technika            p 1PCF
  Uto 16 30 1hod b101 Vypoctova technika            c 1MGe
  Uto 17 70 1hod b101 Vypoctova technika            c 1MGe
  Pia 9 00 2hod  C Teoria grafov              p 2m*
  Pia 10 40 1hod  C Teoria grafov              c 2m1 2m2
  Pia 11 30 1hod  C Teoria grafov              c 2m2 2m3

Martinka
  Uto 18 10 2hod VII Fotorealisticke zobrazovanie       v 4ipg 5ipg 5m

Murgasova
  Pon 9 50 2hod VII Diskret. geom. struktury         p 4mpg
  Str 11 30 1hod III Linearna algebra a geometria       c 1mng2
  Str 13 10 1hod  VI Linearna algebra a geometria       c 1mng1
  Stv 11 30 1hod  II Linearna algebra             c 2mng1

Polec

Sramek
  Str 12 20 2hod M120 Vizualizacia viacrozmer. dat       v 4ipg 5ipg 5m

Stanek
  Pon 8 10 1hod b101 Vypoctova technika            c 1MBi1
  Pon 9 00 1hod b101 Vypoctova technika            c 1MBi2
  Pon 9 50 1hod b101 Vypoctova technika            c 1MCh1
  Pon 10 40 1hod b101 Vypoctova technika            c 1MCh2

Zimanyi
  Str 12 20 2hod  IX Pocitacova grafika			p 5MI  5FI
  Str 15 40 2hod  H3 Pocitacova grafika            c 5FI  5MI
  Str 17 20 2hod F109 Aplikacie pocitac. graf. v medicine   v 4ipg 5ipg 5m
  Stv 8 10 2hod  H6 Pocitacova grafika            c 3mmpg 4ipg 5i


KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | KATC | KEFM | KG | KMA | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | Nezaradeni

Katedra vyučovania informatiky
(KVI)

Baranovic
  Uto 8 10 2hod  VI Programovaci jazyk C           c 1bm  1mef1
  Str 8 10 2hod T66 Programovanie              c 1mng1
  Str 11 30 2hod  H6 Internet ako pomocnik ucitela      v 3FI  3MI1

Bellusova
  Str 8 10 2hod T65 Programovanie              c 1FI  1MI*
  Str 13 10 2hod VIII Programovanie              c 1MI2
  Stv 11 30 2hod  H3 IKT                   s 1MF2

Blaho
  Pon 9 50 1hod T65 Diplomovy seminar            s 5FI  5MI
  Pon 11 30 1hod I45 Programovanie              c 1bi
  Pon 13 10 2hod  II Programovanie              c 1i2
  Uto 9 50 2hod  A Programovanie              p 1i*
  Uto 13 10 1hod  H4 Diplomovy seminar            s 4FI  4MI
  Uto 14 50 2hod T65 Programovaci jazyk C           c 1m4
  Str 11 30 2hod I45 Programovanie              p 1bi
  Stv 9 50 2hod  A Programovanie              p 1i*

Demacek
  Uto 14 00 5hod GJH Programatorske etudy           p 4FI  4MI

Hrusecky
  Pon 13 10 2hod F109 Programovanie              c 1i4
  Pon 14 50 2hod  H6 IKT                   s 1MD

Chlebikova
  Pon 8 10 2hod  X Diskretna matematika           p 2MI1 2MI2
  Pon 11 30 2hod  X Diskretna matematika           c 2MI1 2MI2
  Uto 8 10 2hod KVI Diskretna matematika           p 2i7
  Uto 11 30 2hod KVI Diskretna matematika           c 2i7
  Pon 13 10 2hod T66 Programovanie              c 1i6
  Uto 13 10 2hod  II Diskretna matematika           p 2mng1
  Str 10 40 1hod  VI Pocitac. sprac. textov          p 3mim
  Str 14 50 1hod  H6 Rocnikovy projekt            s 2i1

Jaska
  Pon 16 30 2hod  IX Programovaci jazyk C           v 3FI  3MI1
  Uto 8 10 3hod F328 Pocitacove siete             p 5FI  5MI
  Str 16 30 1hod  H6 Rocnikovy projekt            s 2i3
  Str 17 20 1hod  H6 Rocnikovy projekt            s 2i4

Jaskova

KVI1
  Uto 9 50 2hod T66 Programovaci jazyk C           c 1mef3
  Str 8 10 2hod  V Programovaci jazyk C           c 1m3
  Str 8 10 2hod III Programovaci jazyk C           c 1m2

Kalas I.

Kleskenova
  Pon 14 50 2hod  IX Programovanie              c 1i5
  Pon 16 30 2hod  H6 IKT                   s 1FI  1MI*

Kubincova
  Uto 9 50 2hod F108 Programovanie              p 1FI  1MI*
  Str 9 50 3hod  XI Datove struktury             p 2FI  2MI*
  Str 13 10 2hod T66 Programovanie              c 1FI  1MI1
  Stv 9 50 2hod F109 Programovanie              p 1FI  1MI*

Lehotska
  Pon 10 40 2hod  H6 IKT                   s 1MI2
  Pon 13 10 2hod T65 Vypocty so symbolmi a Logo        c 2MI2
  Stv 9 50 2hod  H3 IKT                   s 1FA  1MF1

Ludrovska
  Stv 9 00 4hod T66 Seminar z komunikacie          s 2MI1 2MI2

Pardubska
  Pon 14 50 2hod XII Zaklady teoretickej informatiky     c 3FI  3MI1
  Uto 9 50 2hod T65 Zaklady teoretickej informatiky     c 3MI1
  Uto 16 30 2hod XII Uvod do paralel. distr. alg.       v 3FI  3MI1
  Str 13 10 2hod  II Programovanie              c 1MI1
  Stv 9 00 3hod  V Zaklady teoretickej informatiky     p 3FI  3MI1

KVI2
  Str 9 50 2hod  A Programovanie              p 1m*
  Str 15 40 1hod  H6 Rocnikovy projekt            s 2i2
  Str 16 30 2hod VIII Programovaci jazyk C           c 1mef2
  Stv 8 10 1hod  V Principy pocitacov            c 3FI  3MI1
  Stv 15 40 2hod  XI Principy pocitacov            p 3FI  3MI1

Tomcsanyi
  Pon 13 10 3hod  I Systemove programovanie         p 4FI  4MI

Tomcsanyiova
  Pon 9 00 2hod  H6 IKT                   s 1MI1
  Pon 13 10 2hod VIII Vypocty so symbolmi a Logo        c iDPS
  Str 13 10 2hod  X Programovanie              c 1MI2
  Stv 8 10 2hod f196 Programovanie              c 1i1
  Stv 9 50 2hod  H6 IKT                   s 1MT1 1MT2

Wagner

Winczer
  Pon 10 40 2hod T65 Dejiny informatiky            p 5FI  5MI
  Pon 13 10 2hod XII Programovanie              c 1i3
  Str 9 00 2hod  H6 Funkcionalne programovanie        c 3itp
  Stv 9 50 2hod  II Funkcionalne programovanie        p 3bi  3itp

Zimanova
  Pon 9 50 2hod T66 Vypocty so symbolmi a Logo        p iDPS 2MI*
  Pon 13 10 2hod  VI Vypocty so symbolmi a Logo        c 2MI1
  Pon 15 40 2hod T66 Programovaci jazyk C           c 1m1
  Uto 14 50 2hod T66 Tvorba pedagogickeho software      p iDPS 3FI  3M
  Str 13 10 2hod VII Vypocty so symbolmi a Logo        p iDPS 2MI*
  Str 15 40 2hod  VI Programovanie              c 1mng2


KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | KATC | KEFM | KG | KMA | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | Nezaradeni

Katedra algebry a teórie čísiel
(KATC)

Benesova

Cincura
  Pon 8 10 2hod VII Linearna algebra             c 1MI2
  Pon 9 50 2hod M126 Teoria kategorii             p 5mms
  Uto 13 10 2hod  F2 Linearna algebra             p 1M*
  Uto 17 20 2hod  X Linearna algebra             c 1MT1 1MT2
  Str 11 30 2hod VII Linearna algebra             c 1MD
  Str 17 20 2hod M126 Vseobecna topologia           p 3mms

Draskovicova
  Str 13 10 2hod F108 Algebra                 p 4MD  4MI  4M
  Str 15 40 2hod  B Algebra                 c 4MT
  Stv 11 30 2hod M120 Algebra                 c 4MD  4MI

Futas
  Pon 14 50 2hod  XI Algebra                 c 1i6
  Pon 17 20 2hod VII Algebra                 c 1i1

Gurican
  Uto 9 50 2hod VIII Vybrane kapitoly z algebry        p 4mms
  Stv 8 10 2hod  B Algebra                 p 2i*
  Stv 11 30 2hod  VI Vybrane kapitoly z algebry        p 4mms
  Stv 13 10 1hod F108 Algebra                 c 2i2

Katrinak
  Pon 9 50 2hod VIII Univerzalne algebry a zvazy       s 4mms
  Pon 11 30 2hod M126 Univerzalne algebry a zvazy       s 5mms
  Uto 11 30 2hod VIII Uvod do teorie kodovania         p 3PCF 3M* 4mms
  Stv 11 30 2hod  B Algebra                 p 2m*

Korbas
  Pon 11 30 2hod VIII Diferencialna topologia         p 4mms
  Uto 11 30 2hod  B Linearna algebra a geometria       p 1m* 1me*
  Str 11 30 2hod  A Linearna algebra a geometria       p 1m* 1me*

Legen
  Uto 9 50 2hod VII Teoria poli               p 3mms
  Uto 11 30 2hod  IV Algebra                 c 1i4
  Str 11 30 2hod  B Algebra                 p 1i*
  Stv 9 50 2hod  VI Nelinearna a stoch. optimalizacia    p 3mng
  Stv 8 10 2hod  ? Algebra                 c 1i2

Macaj
  Uto 8 10 1hod  F1 Algebra a geometria           c 1f4
  Uto 13 10 1hod F247 Algebra a geometria           c 1f5
  Uto 17 20 1hod F247 Algebra a geometria           c 1f1
  Uto 18 10 1hod F247 Algebra a geometria           c 1f2
  Stv 8 10 1hod  IX Algebra a geometria           c 1f3
  Stv 12 20 1hod VIII Algebra                 c 2i3
  Stv 13 10 1hod F109 Algebra                 c 2i1
  Stv 14 00 1hod  IX Algebra                 c 2i4

Marcisova
  Uto 11 30 2hod G203 Algebra                 p 4PCF
  Uto 17 20 2hod b446 Algebra                 c 4MGe
  Str 15 40 2hod b446 Algebra                 c 4MCH
  Str 17 20 2hod b446 Algebra                 c 4MBi

Marko
  Uto 16 30 2hod  B Vybrane partie z teoretickej aritmetiky v 5MT 5PCF

Ondrejovic
  Pon 12 20 2hod F247 Algebra                 c 1i5
  Pon 14 50 2hod VIII Algebra                 c 1i3

Salat
  Pon 14 00 2hod M126 Teoria cisel               p 5mms
  Uto 9 50 2hod M126 Seminar z teorie cisel          s
  Str 9 00 2hod M126 Seminar z realnych funkcii        s
  Str 14 00 2hod  C Vybrane partie z teoretickej aritmetiky p 5MD  5MF* 5M

Tomanova
  Uto 11 30 2hod F247 Kombinatorika              p 3PCF 3M*
  Str 8 10 2hod  XI Teoria grafov              p 3mms
  Pia 9 50 2hod  XI Algebra                 c 4MF1
  Pia 11 30 2hod  V Algebra                 p 4MF1 4MF2

Zabka M.
  Str 18 10 2hod VIII Algebra                 c 2m3
  Stv 16 30 2hod XII Algebra                 c 2m1
  Stv 18 10 2hod XII Algebra                 c 2m2

Zlatos P. /KATC/
  Pon 9 50 2hod F232 Teoria mnozin a mat. logika       p 3mms
  Uto 11 30 2hod  F2 Algebra a geometria           p 1FE  1f*


KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | KATC | KEFM | KG | KMA | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | Nezaradeni

Katedra ekonomickej a finančnej matematiky
(KEFM)

Boda J.
  Pon 9 00 2hod f110 Geodynamika               p 4fg
  Pon 10 40 2hod f110 Nelinearne metody v geofyzike      p 5fg
  Uto 8 10 2hod VIII Makroekonomia              p 4mef
  Uto 12 20 2hod III Makroekonomia              c 4mef
  Uto 14 00 3hod F109 Zaklady ekonomie             p 2me* 4mem

Luptacik
  Pia 11 30 2hod VIII Seminar z ekonomie            s 4mef

Melichercik
  Stv 8 10 2hod VIII Teoria financnych trhov         p 4mef
  Pia 8 10 2hod VIII Teoria financnych trhov         p 4mef

Mikula

Moravcikova

Palenik
  Pia 8 10 2hod  X Ekonomicke modely Slovenska       p 5mef

Pekar
  Pon 8 10 2hod M208 Databazy                 c 3mef1 3mef2
  Pon 9 50 2hod M208 Databazy                 c 3mef1
  Pon 14 00 2hod  V Ekonomicke simulacie           p 4mef 5mna
  Pon 14 00 2hod M208 Ekonomicke simulacie           c 4mef
  Pon 15 40 2hod M208 Databazy                 c 3mef2 5mna
  Pon 17 20 2hod M223 Jazyk C                 p 4mna

Rostekova
  Uto 10 40 1hod  II Podnikove financie            c 1mef1
  Uto 13 10 1hod XII Podnikove financie            c 1mef3
  Uto 14 00 1hod XII Podnikove financie            c 1mef2
  Stv 13 10 2hod  V Peniaze a bankovnictvo          p 5mef
  Stv 14 50 2hod  C Podnikove financie            p 1me*

Sikudova
  Stv 14 50 2hod  VI Pocitacova grafika            p 3mpg
  Pia 9 50 2hod VIII Teoria nekooperativnych hier       p 4mef

Sutovsky
  Pon 11 30 1hod XII Zaklady ekonomie             c 2mef1
  Str 9 50 1hod  C Zaklady ekonomie             c 2mef2
  Pia 9 50 2hod  X Manazment investovania          p 5mef

Ungversky
  Pon 16 30 2hod  VI Ekonomia                 c 1mng1
  Pon 18 10 2hod F109 Ekonomia                 c 1mng2 1fmg

Toma
  Str 11 30 2hod F109 Rozhodovacie techniky          p 4mef 5mng
  Str 17 20 2hod  XI Medzinarodny obchod a financie      p 5mef

Zeman
  Pia 13 10 2hod  X Teoria hosp. cyklov           p 5mef


KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | KATC | KEFM | KG | KMA | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | Nezaradeni

Katedra geometrie
(KG)

Boda E.
  Str 8 10 2hod  C Matematika                p 2MD  2MI1 2M
  Str 15 40 2hod  KG Vybrane kapitoly z geometrie       p 5MD
  Str 17 20 2hod M120 Diplomovy seminar z desk. geometrie   s 5MD
  Stv 8 10 2hod III Linearna algebra a geometria       p 2mng1
  Stv 13 10 2hod  C Matematika                p 2MD  2MI* 2M

Bohdal
  Pon 9 00 2hod M217 Uvod do grafiky na PC          c 1MD
  Pon 10 40 2hod M217 Pocitacova geometria           c 5MD
  Pon 12 20 2hod F232 Uvod do grafiky na PC          p 1MD
  Str 9 50 2hod  KG Geometria                c 3MD
  Pia 8 10 2hod  IV Architektura a prog. graf. zar.     p 4ipg 4mmpg 4m

Bozek
  Stv 8 10 2hod  VI Geometria                p 4mpg
  Stv 9 50 2hod M120 Diferencialna geometria         p 3MD
  Stv 14 50 2hod  KG Diferencialna geometria         p 3MD
  Pia 8 10 2hod  V Geometria                p 3mpg
  Pia 9 50 2hod  IV Geometria                p 4mpg

Chalmoviansky
  Pon 13 10 2hod  IX Geometria                c 3MI1
  Pon 15 40 2hod VIII Geometria                c 3Mf
  Str 8 10 2hod  F2 Geometria                p 3MD  3MI1 3M
  Str 13 10 2hod  H6 Krivky a plochy v poc. graf.       c 4ipg 4mmpg 5i

Cizmar
  Pon 9 00 2hod  KG Geometria                c 4MD
  Pon 10 40 2hod  KG Algebraicka geometria          c 4MD
  Pon 13 10 2hod  A Dejiny matematiky            p 5M*  5PCF
  Uto 9 00 2hod M120 Geometria                p 4MD
  Uto 11 30 2hod  KG Vybrane kapitoly z el. geometrie     v 3PCF
  Uto 14 00 2hod  KG Algebraicka geometria          p 4MD

Filip N.

Hlusek
  Pon 15 40 2hod VII Geometria                c 3MF2
  Uto 9 50 2hod  IX Geometria                c 4MT
  Uto 15 40 2hod F247 Geometria                c 4MF1 4MF2
  Str 14 50 2hod  A Geometria                c 4MI

Imamovic

Kudlickova
  Pon 9 00 2hod M120 Pocitacova geometria           p 5MD
  Pon 13 10 2hod M120 Technicke kreslenie           p 3MD
  Pon 14 50 1hod M120 Technicke kreslenie           c 3MD
  Str 8 10 3hod M120 Zobrazovacie metody           p 3mpg
  Str 10 40 2hod M120 Pocitacova geometria           p 5MD

Mederlyova
  Pon 15 40 2hod B307 Matematika                c 2MBi
  Uto 14 50 2hod B301 Matematika                c 2MCH 2MGe

Mikita
  Pon 16 30 2hod b201 Matematika pre ekologov         s 3PCF
  Uto 13 10 2hod  H3 2D grafika                c 3mmpg 4ipg 5i
  Str 8 10 2hod  IV 2D grafika                p 3mmpg 4ipg 5i
  Str 16 30 2hod  IX Pocitacova grafika            p 4mng
  Str 18 10 2hod  H6 Pocitacova grafika            c 4mng
  Stv 16 30 1hod  H3 Pocitacova grafika            c 3mpg

Orszagova
  Uto 14 50 2hod M120 Matematika                c 2MD
  Uto 16 30 2hod  V Matematika                c 2MI1 2MI2

Pilnikova
  Str 15 40 2hod  XI Geometria                c 3MT1

Polednova
  Uto 9 00 2hod CH 1 Geometria                p 4PCF
  Str 14 00 2hod CH 3 Geometria                c 4MCH
  Stv 9 50 2hod CH 1 Geometria                c 4MBi
  Str 12 20 2hod b404 Geometria                c 4MGe
  Pia 10 40 2hod b404 Geometria                p 3PCF

Sklenarikova
  Uto 9 50 2hod XII Zobrazovacie metody           p 1MD
  Uto 13 10 2hod  IX Geometria                p 4MF1
  Str 8 10 2hod VIII Zobrazovacie metody           p 1MD
  Str 14 00 2hod M120 Zobrazovacie metody           c 2MD
  Stv 9 50 3hod  XI Zobrazovacie metody           p 2MD

Solcan
  Uto 8 10 2hod F108 Geometria                p 4MI  4MT
  Uto 10 40 2hod M120 Aplikacie deskriptivnej geometrie    p 4MD
  Uto 13 10 2hod M120 Projektivna geometria          c 2MD
  Str 9 50 3hod F232 Projektivna geometria          p 2MD
  Str 15 40 2hod M120 Aplikacie deskriptivnej geometrie    c 4MD

Szaras
  Pon 13 10 2hod VII Matematika                c 2MT1

Zatko V.
  Pon 8 10 2hod b302 Matematika                p 2MBi 2MGl
  Uto 13 10 2hod b304 Matematika                p 2MBi 2MGl
  Pon 11 30 2hod M120 Numericka geometria           s
  Pon 14 00 2hod  X Geometricke modelovanie         p 5mpg
  Str 9 50 3hod  V Krivky a plochy v poc. graf.       p 4ipg 4mmpg 5i
  Str 14 00 2hod F109 Linearna algebra a geometria       p 1mn*


KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | KATC | KEFM | KG | KMA | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | Nezaradeni

Katedra matematickej analýzy
(KMA)

Barnovska
  Pon 11 30 2hod  II Matematicka analyza           c 2mng1
  Pon 13 10 3hod F246 Matematicka analyza           p 2mng1
  Str 10 40 3hod B301 Matematika                p 1PCF
  Stv 15 40 2hod CH 1 Vyberovy seminar             s 1PCF

Buchta
  Pon 15 40 2hod F108 Cvicenie z matematickej analyzy     c 1m4
  Stv 13 10 2hod III Cvicenie z matematickej analyzy     c 1m4

Cervenansky
  Str 10 40 1hod  I Matematicka analyza           c 1f1
  Str 11 30 2hod  I Matematicka analyza           c 1MI1
  Str 15 40 2hod  I Matematicka analyza           c 1f1

Durikovic
  Pon 9 00 2hod  C Matematicka analyza           p 2m1  2m2  2m
  Str 8 10 2hod  II Parcialne diferencialne rovnice     p 4mma
  Str 13 10 2hod F232 Metody variacnych nerovnic v aplikaciach p 4mma 5mma
  Stv 8 10 2hod  A Matematicka analyza           p 2m1  2m2  2m

Feckan M.
  Str 9 50 2hod  II Nelinearna analyza a diferencialna topol p 4mma
  Str 11 30 2hod  II Parcialne diferencialne rovnice     c 4mma

Gera M.
  Pon 9 00 2hod F108 Matematika                p 2fm* 2fzp
  Uto 14 50 2hod F108 Matematika                p 2fm* 2fzp
  Stv 11 30 2hod F108 Matematicka analyza           p 3MD  3Mf  3M
  Stv 16 30 2hod  C Seminar z nelin. FA           s 4mma

Gregus ml.
  Str 14 50 3hod F328 Matematika                c 1fm* 1fzp

Gregus M. /akademik/
  Pon 9 50 2hod III Obycajne diferencialne rovnice      p 4mng
  Stv 9 50 1hod III Obycajne diferencialne rovnice      p 4mng
  Stv 10 40 1hod III Obycajne diferencialne rovnice      c 4mng
  Str 9 50 2hod III Diplomovy seminar            s 5mng

Horna
  Uto 11 30 2hod  V Matematicka analyza           c 1i3
  Uto 13 10 2hod VIII Matematicka analyza           c 1i5
  Uto 16 30 2hod F109 Matematicka analyza           c 1i6
  Str 11 30 2hod VIII Matematicka analyza           c 2i1
  Str 15 40 3hod F108 Matematicka analyza           c 1f5
  Stv 13 10 2hod VII Matematicka analyza           c 1i4

Jaros J.
  Str 13 10 2hod  F2 Matematicka analyza           p 2me*
  Stv 11 30 2hod F109 Matematicka analyza           p 2me*
  Stv 14 50 2hod  II Obycajne diferencialne rovnice      p 3mma
  Stv 16 30 2hod  II Obycajne diferencialne rovnice      c 3mma

Jaros F.
  Uto 13 10 2hod  VI Cvicenie z matematickej analyzy     c 2m2  2m3
  Str 13 10 2hod  A Cvicenie z matematickej analyzy     c 2m2  2m3
  Str 17 20 2hod  C Cvicenie z matematickej analyzy     c 1m1
  Stv 13 10 2hod  A Cvicenie z matematickej analyzy     c 1m1
  Stv 16 30 3hod b301 Matematika                p+c 1PCF

Kubacek
  Pon 9 50 3hod  A Matematicka analyza           p 1i*
  Pon 13 10 2hod F108 Matematicka analyza           c 1mng1
  Pon 15 40 2hod  C Cvicenie z matematickej analyzy     c 1m2
  Uto 13 10 2hod KMA Matematicka analyza           c 1i7
  Uto 14 50 2hod  F2 Cvicenie z matematickej analyzy     c 1bm  1m2
  Stv 9 50 2hod F328 Funkcionalna analyza           c 3mim 3mp* 3m


Kupka
  Pon 16 30 3hod b304 Aplikovana matematika          p+c 2PCF
  Uto 16 30 2hod  IV Zit efektivnejsie            v 5f*
  Uto 18 10 2hod  C Matematicka analyza           c 2i3  2i4
  Str 15 40 2hod CH 3 Matematicka analyza           p 3PCF
  Stv 15 40 2hod F108 Matematicka analyza           c 2i2

Medved
  Pon 8 10 3hod  B Matematicka analyza           p 2i*
  Pon 11 30 2hod  I Dynamicke systemy            p 4mma
  Uto 8 10 2hod VII Topologia a geom.            p 3mma
  Uto 11 30 1hod VII Topologia a geom.            p 3mma
  Uto 12 20 1hod VII Topologia a geom.            c 3mma
  Stv 8 10 2hod  II Dynamicke systemy            p 4mma

Mozer
  Pon 13 10 3hod  C Matematika                p 2FE  2f1  2f
  Pon 15 40 2hod F328 Matematika                c 2f2
  Uto 13 10 3hod  A Matematika                p 2FE  2f1  2f
  Uto 15 40 2hod  VI Matematika                c 2f2
  Pia 8 10 2hod  F1 Variacny pocet a teoria relativity    v 2f1  2f2  2f
  Pia 12 20 2hod  C Vyberova prednaska            v 3fa* 3fbf 3f

Seda
  Pon 8 10 2hod  IX Aplikovana funkcionalna analyza     p 4mng
  Stv 8 10 2hod F328 Funkcionalna analyza           p 3mim 3mp* 3m
  Stv 11 30 2hod F328 Funkcionalna analyza           p 3mim 3mp* 3m
  Pia 9 00 2hod M109 Obycajne diferencialne rovnice      s

Sisolakova
  Pon 9 50 3hod CH 3 Matematika                p 1MGe 1MGeol
  Uto 9 50 2hod b301 Matematika                p 2PCF
  Uto 16 30 2hod B307 Matematika                c 2PCF
  Str 10 40 2hod CH 3 Matematika                p 1MGe 1MGeol
  Stv 9 50 2hod b301 Matematika                p 2PCF

Svana
  Uto 15 40 2hod  A Matematika                c 2f1  2f3
  Uto 11 30 2hod  A Matematicka analyza           c 1i1  1i2
  Uto 17 20 3hod  A Matematicka analyza           c 1f3  1f4
  Str 11 30 2hod  IV Matematika                c 2f1  2f3
  Str 15 40 3hod  F1 Matematicka analyza           c 1f2

Terescak
  Pon 16 30 2hod F109 Cvicenie z matematickej analyzy     c 2m1
  Str 17 20 2hod  IV Cvicenie z matematickej analyzy     c 2m1

Valasek
  Pon 14 50 3hod  F2 Matematicka analyza           p 1FE  1f1  1f
  Uto 8 10 3hod  V Komplexna analyza            p 3mng
  Uto 10 40 1hod  V Komplexna analyza            c 3mng
  Str 13 10 3hod  F1 Matematicka analyza           p 1f1  1f2  1f

Vencko
  Pon 9 50 3hod F109 Matematicka analyza           p 1mn*
  Uto 9 50 2hod  B Matematicka analyza           p 1m*
  Stv 11 30 2hod  A Matematicka analyza           p 1m*

Venckova
  Pon 12 20 2hod  B Matematicka analyza           p 1FM  1MD  1M
  Pon 15 40 2hod  B Matematicka analyza           c 1m3
  Uto 8 10 2hod  B Matematicka analyza           p 1FM  1MD  1M
  Uto 14 50 2hod  F1 Cvicenie z matematickej analyzy     c 1m3
  Str 10 40 2hod CH 2 Matematika                p 1PCF

Viszus
  Pon 8 10 2hod  F1 Matematika                c 3fbf 3fe  3f
  Pon 12 20 3hod  F2 Matematika                p 3fbf 3fe  3f
  Str 9 50 2hod F328 Matematika                p 1fm* 1fzp
  Str 13 10 2hod F328 Matematika                p 1fm* 1fzp

Kollar/fyz
  Str 16 30 3hod CH 1 Matematika                c 1PCF

Smotlak
  Pon 14 50 3hod G203 Matematika                c 1PCF
  Stv 16 30 2hod b404 Matematika                c 1PCF

Zenis
  Stv 16 30 2hod b307 Matematika                c 1PCF

Visnay
  Pia 7 20 2hod b446 Matematika                c 1PCF
  Pia 10 40 2hod b446 Matematika                c 1PCF

Balintova
  Str 16 30 2hod  A Matematicka analyza           c 1MI2

Feketeova
  Str 14 00 2hod c301 Matematicka analyza           c 3PCF

Foldesiova
  Str 7 20 2hod b302 Matematicka analyza           c 3PCF

Imamovic
  Str 16 30 3hod B301 Matematika                c 1PCF

Ponik
  Stv 14 00 3hod CH 3 Matematika                c 1PCF

Fano
  Uto 15 40 3hod G203 Matematika                c 1PCF

Mikus
  Uto 16 30 3hod B305 Matematika                c 1PCF

Regec
  Pia 13 10 3hod b446 Matematika                c 1PCF

Stuller
  Pia 13 10 3hod b404 Matematika                c 1PCF

Bernatova
  Pon 13 10 2hod  IV Matematicka analyza           c 1mng2
  Pon 17 20 2hod F328 Matematika                c 2fm* 2fzp


KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | KATC | KEFM | KG | KMA | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | Nezaradeni

Ústav aplikovanej matematiky
(UAM)

Antonicova
  Uto 18 10 2hod III Diferencialny pocet           c 1mef3
  Str 17 20 2hod  VI Diferencialny pocet           c 1mef3

Brunovsky
  Uto 9 50 2hod F109 Obycajne diferencialne rovnice a DS   p 3mef1 3mef2
  Pia 8 10 2hod F108 Obycajne diferencialne rovnice a DS   p 3mef1 3mef2
  Pia 11 30 2hod  I Diplomovy seminar            s 5mef

Filo
  Uto 11 30 1hod M201 Klasicke metody riesenia DR       p 3mna
  Uto 12 20 1hod M201 Klasicke metody riesenia DR       c 3mna
  Str 13 10 2hod M201 Modely prudenia tekutin         p 4mmm

Halicka
  Uto 10 40 2hod III Optimalne riadenie            p 4mef
  Stv 11 30 2hod M201 Semidef. programovanie          v 5mef

Chlebik
  Uto 14 50 2hod  C Matematicka analyza           p 1me*
  Uto 16 30 2hod  C Matematicka analyza           p 1me*

Kodnar
  Pon 8 10 2hod M201 Mechanika kontinua            p 4mmm
  Pon 14 00 2hod M201 Matematicke modely mechaniky       p 5mmm 5mna

Kollar M.
  Pon 18 10 2hod  IV Diferencialny pocet           c 1mef1
  Uto 18 10 2hod  IV Diferencialny pocet           c 1mef1

Kordos
  Uto 18 10 2hod  V Diferencialny pocet           c 1mef2
  Str 18 10 2hod III Diferencialny pocet           c 1mef2

Krajcovic
  Pon 8 10 2hod  XI Linearna algebra             c 1mef1
  Pon 16 30 2hod  A Linearna algebra             c 1mef3
  Uto 8 10 2hod XII Linearna algebra             c 1mef2
  Pon 12 20 2hod T66 Maticovy pocet              c 2mef1
  Uto 12 20 2hod T66 Maticovy pocet              c 2mef2
  Str 9 00 2hod b404 Matematika                c 1PCF

Luptacik
  Pia 11 30 2hod VIII Seminar z ekonomie            s 4mef

Quittner

Polacik
  Stv 16 30 2hod M201 Biomatematika              p 3mmm
  Uto 8 10 2hod M201 I Funkcionalna analyza          p 5mma
  Uto 9 50 2hod M201 Funkcionalna analyza           c 5mma

Revallo M.

Sevcovic
  Pon 8 10 2hod f196 Diferencialny a integralny pocet     c 2mef1
  Str 8 10 2hod M125 Diferencialny a integralny pocet     c 2mef2
  Stv 16 30 2hod  I Diferencialny a integralny pocet     c 2mef1
  Stv 9 50 2hod T65 Diferencialny a integralny pocet     c 2mef2


KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | KATC | KEFM | KG | KMA | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | Nezaradeni

Ústav informatiky
(UI)

Benuskova

Borovansky
  Pon 14 00 2hod  UI Systemy na prepis termov         p 4itp 5itp
  Pon 15 40 2hod  UI Systemy na prepis termov         c 4itp 5itp

Gruska D.

Guller

Habdak

Jajcayova
  Pon 14 00 2hod  B Uvod do diskretnej mat.         p 1m*
  Pon 13 10 1hod F328 Uvod do diskretnej mat.         c 1m2 1m4
  Str 13 10 1hod  I Uvod do diskretnej mat.         c 1m1
  Str 14 50 1hod  F2 Uvod do diskretnej mat.         c 1m3

Jarosova
  Pon 18 10 2hod  XI Uvod do vseobecnej jazykovedy      p 4iui 5iui

Komara
  Stv 11 30 2hod  I Teoria vypocitatelnosti pre prog.    c 3itm 3itp 4i
  Stv 14 00 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 2i1
  Stv 14 50 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 2i2
  Stv 15 40 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 2i3
  Stv 16 30 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 2bi  2i4

Kravcik
  Uto 16 30 2hod  T2 Zaklady prace s OS Unix         v 3FI  3MI1
  Str 8 10 1hod  H6 Hypermedialne sys.            c 4ips 5ips
  Str 9 00 3hod VII Hypermedialne sys.            p 4ips 5ips

Kvasnicka
  Uto 12 20 2hod  XI Evolucne algoritmy            v 4i**

Lucny

Mraz

Nagy J.
  Pon 12 20 2hod  H6 Interaktivne programovanie        c 4iui 5iui
  Uto 17 20 2hod  H3 Expertne systemy             c 3iui 4iui 5i
  Stv 9 50 2hod  I Interaktivne programovanie        p 4iui 5iui 3i

Nagy M.
  Str 10 40 2hod  H3 Rozpoznavanie reci            c 3iui 4iui 5i
  Str 12 20 2hod  XI Rozpoznavanie reci            p 4iui 5iui

Petrovic
  Stv 12 20 2hod  XI Symbol. prog. a LISP           v 4iui 5iui
  Stv 14 00 2hod  XI Symbol. prog. a LISP           c 4iui 5iui

Popper
  Uto 15 40 2hod  I Expertne systemy             p 3iui 4iui
  Uto 17 20 3hod  I Databazy a IS v medicine         p 4fmf

Rohalova

Ruisel
  Pon 16 30 2hod  XI Zaklady kognitivnej psychologie     p 3iui 4iui 5i

Ruzicka P.
  Stv 8 10 3hod  C Uvod do distrib. alg.          p 3ita 4ita

Sefranek
  Pon 9 00 3hod  V Reprezentacia znalosti a inferencia   p 4iui 5iui
  Pon 11 30 1hod  V Reprezentacia znalosti a inferencia   c 4iui 5iui
  Uto 14 00 2hod  I Seminar z UI               s 3iui 4iui 5i
  Uto 11 30 2hod  II Diplomovy seminar            s 4iui
  Stv 14 50 2hod  I Diplomovy seminar            s 5iui

Szilassy
  Uto 13 10 1hod  I Uvod do UI                c 3iui 4iui
  Str 8 10 3hod  I Uvod do UI                p 3iui 4iui

Takac
  Uto 8 10 2hod  I Kvalitativne usudzovanie         p 4iui 5iui
  Uto 9 50 2hod  I Kvalitativne usudzovanie         c 4iui 5iui

Vittek
  Pon 17 20 2hod VIII UNIX pre pouzivatelov          c 4ips 5ips

Voda
  Str 9 50 2hod  B Logika pre informatikov         p 2i*
  Stv 8 10 2hod  I Teoria vypocitatelnosti pre prog.    p 3itm 3itp 4i
  Stv 11 30 2hod  H6 Teoria vypoctov pre progr.         3itp 4itp


KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | KATC | KEFM | KG | KMA | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | Nezaradeni

Výpočtové centrum
(VC)

Birova
  Pon 13 10 2hod  T1 Databazy                 c 2i2
  Pon 14 50 2hod  T1 Databazy                 c 2i1

Mederly Peter
  Uto 16 30 2hod  A Operacne systemy             p 2m*
  Uto 18 10 2hod  A Operacne systemy             c 2m*


KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | KATC | KEFM | KG | KMA | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | Nezaradeni

Astronomický ústav
(AU)

Dzifcakova
  Uto 8 10 3hod F112 Teoreticka astrofyzika          p 4faa
  Uto 10 40 2hod F112 Teoreticka astrofyzika          c 4faa
  Str 10 40 2hod  UF Slnecne ziarenie             v 4fzp
  Stv 9 00 2hod F112 Slnecna korona              v 4faa 5faa
  Stv 14 50 2hod F112 Spektroskopia v astronomii        v 5faa

Gajdos S.
  Str 11 30 2hod f196 Zaklady astronomie a astrofyziky     c 3faa
  Str 13 10 2hod F112 Medziplanetarna hmota          p 4faa

Hajdukova
  Uto 13 10 3hod F112 Zaklady astronomie a astrofyziky     p 3faa
  Str 10 40 2hod F112 Nebeska mechanika            p 4faa
  Str 14 50 3hod F112 Laboratorne prace            l 4faa
  Stv 10 40 2hod F112 Seminar                 s 4faa 5faa

Klacka
  Pon 8 10 3hod F328 Galakticka a mimogalakticka astronomia  p 5faa
  Pon 15 40 2hod F112 Galakticka a mimogalakticka astronomia  c 5faa
  Uto 12 20 1hod F112 Numericke metody v astronomii      c 4faa
  Uto 13 10 2hod F328 Numericke metody v astronomii      p 4faa

Kornos
  Pon 8 10 1hod F112 Nebeska mechanika            c 4faa

Palus
  Pon 10 40 2hod F112 Struktura hmoty vo vesmire        p 4faa 5faa
  Str 8 10 3hod F112 Kozmicka elektrodynamika         p 4faa

Sersen
  Pon 9 00 2hod F112 Kozmicka elektrodynamika         c 4faa

Zverko
  Stv 13 10 2hod F112 Vybrane problemy z astrofyziky      v 5faa


KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | KATC | KEFM | KG | KMA | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | Nezaradeni

Katedra biofyziky a chemickej fyziky
(KBCHF)

Babincova
  Pon 12 20 2hod KBF Uvod do biomechaniky           v 4fmf
  Str 9 50 2hod MLC Lipozomy v medicine           v 4fbf

Babinec
  Uto 8 10 2hod F247 Kvantova mechanika            c 3fmf
  Str 11 30 2hod KBF Kvantova mechanika            c 3fbf
  Str 15 40 2hod KBF Voda a medzimolekulove systemy      v 4fbf
  Pia 8 10 4hod F328 Kvantova mechanika            p 3fmf

Bacharova
  Pia 8 10 3hod KBF Elektrokardiografia           v 5fmf
  Pia 13 10 3hod KBF Specifika prace int. timov        v 5fmf

Haverlik
  Uto 9 50 2hod F247 Programovanie              p 3fmf
  Uto 11 30 2hod F232 Matematicke modelovanie biosystemov   p 4fmf
  Uto 15 40 2hod KBF Matematicke modelovanie biosystemov   c 4fmf
  Str 9 50 1hod KBF Numericke metody             p 3fbf
  Str 10 40 1hod KBF Numericke metody             c 3fbf
  Str 11 30 1hod XII Zaklady modelovania           p 4fbf
  Str 12 20 1hod XII Zaklady modelovania           c 4fbf
  Str 14 00 2hod KBF Semiaar z pocitacoveho modelovania    v 4fbf
  Str 15 40 2hod XII Diskretna matematika           p 2fmf
  Str 17 20 3hod F107 Kvantitativne pravdepodobnostne met.   v 5fbf

Hianik
  Uto 14 00 2hod KBF Biosenzory                v 4fbf 4fmf
  Stv 14 00 3hod MLC Bioenergetika              v 4fzp 5fbf 5f

Hubac
  Pon 14 00 2hod F328 Kvantova teoria             p 4fbf
  Pon 15 40 3hod KBF Mnohocasticove pristupy v KMF      v 5fbf
  Uto 11 30 2hod KBF Kvantova teoria             c 4fbf
  Uto 14 00 3hod F350 Vybrane kapitoly z chem. fyziky     v 5fbf

Hubka

Chorvat
  Uto 8 10 2hod  XI Kvantitativne metody v medicine     p 5fmf
  Uto 11 30 3hod MLC Prakticka analyza spektier        v 5fbf
  Uto 16 30 3hod MLC Biofyzikalne vlastnosti krvi       v 5fbf
  Str 8 10 2hod F247 Molekulova dynamika           p 4fbf
  Str 16 30 3hod MLC Aplikacie ultrazvuku v medicine     v 5fmf
  Stv 8 10 2hod F232 Experimentalne metody lek.fyz.      p 4fmf
  Stv 9 50 2hod F232 Radiacna biofyzika            v 4fmf
  Stv 11 30 2hod F232 Medicinska biofyzika           p 4fmf
  Stv 16 30 3hod KBF Lasery v medicine            v 5fmf

Chorvat ml.
  Str 11 30 2hod  X Metody spracovania biosignalov      p 4fmf

Kovacova
  Pon 10 40 2hod KBF Zaklady nukl. med. metod         v 4fmf

Kozlikova
  Pia 10 40 3hod MLC Elektromagneticke diagnostic. met.    v 5fmf

Kvasnicka
  Uto 8 10 4hod F232 Struktura biomakromolekul        p 4fbf
  Uto 12 20 1hod  XI Evolucne algoritmy            p 4iui 5iui

Mach
  Pon 8 10 2hod  T3 Spec. prakt. z exp. metod        c 4fbf
  Str 8 10 2hod F232 Fyzikalna chemia             p 3fbf
  Str 17 20 2hod KBF Teoreticke zaklady spektroskop. met.   v 4fbf

Mateasik
  Uto 15 40 3hod MLCP Zaklady prace s PC            c 3fmf
  Stv 9 50 3hod MLCP Zaklady prace s PC            c 3fmf

Mazur
  Pia 10 40 2hod KBF Zaklady m. r. spektroskopie       v 4fmf

Redhammer
  Uto 17 20 3hod KBF Klinicka fyz. dych. systemov       v 5fmf

Richterova
  Pon 8 10 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2Mf1
  Pon 13 10 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2fmf

Ruttkay
  Pon 9 50 3hod MLC Biofyzika virusov            v 5fbf

Sikurova
  Uto 9 00 3hod KBF Fotobiofyzika              v 5fbf
  Str 13 10 3hod F247 Fotobiologia               v 5fmf
  Str 14 50 1hod f196 Fyzikalne analyticke metody       c 2fzp
  Stv 8 10 5hod F247 Diplomovy seminar            s 5fbf 5fmf
  Stv 14 50 2hod F232 Uvod do teor. a exp. met. zamerania   c 3fbf

Urban J.
  Pon 14 00 2hod KBF Fyzika polymerov             v 4fmf


KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | KATC | KEFM | KG | KMA | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | Nezaradeni

Katedra fyziky plazmy
(KFP)

Brezna
  Uto 10 40 2hod f51 Fyzika povrchov             v 4fe  4fp  5f
  Stv 8 10 3hod F113 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2fmg
  Pia 14 00 3hod F113 Praktikum z mechaniky          l
  Pia 16 30 3hod F113 Praktikum z mechaniky          l

Cervenan
  Pon 13 10 5hod f73 Lab. cvicenia z fyziky          l 2ch
  Str 9 50 1hod f51 Diagnostika plazmy            p 4fp
  Pia 10 40 3hod f56 Praktikum z vakuovej fyz. a fyz. plazmy l 4fp
  Pia 13 10 3hod f56 Praktikum z vakuovej fyz. a fyz. plazmy l 4fe  4fp

Foltin
  Uto 15 40 2hod b404 Fyzika                  c 1ch
  Uto 17 20 2hod b404 Fyzika                  c 1ch
  Str 16 30 2hod b404 Fyzika                  c 1ch
  Stv 13 10 5hod f73 Lab. cvicenia z fyziky          l 2ch

Chorvatova
  Pon 10 40 2hod  F2 Vlny a optika              p 2fmf 2fmg
  Uto 13 10 2hod  F1 Vlny a optika              p 2fmf 2fmg
  Str 9 50 2hod  F2 Vlny a optika              p 2FE  2FI  2M
  Str 13 10 2hod f51 Zaklady laserovej spektroskopie     v 4fp  5fbf 5f
  Str 14 50 1hod f51 Zaklady laserovej spektroskopie     v 5fbf
  Stv 9 00 2hod  F2 Vlny a optika              p 2FE  2FI  2M

Hajossy
  Pon 8 10 2hod CH 1 Fyzika                  p 1ch
  Uto 8 10 2hod  F2 Mechanika a molekulova fyzika      p 1fzp
  Str 8 10 2hod  F1 Mechanika a molekulova fyzika      p 1fzp
  Str 11 30 2hod  F2 Mechanika a molekulova fyzika      p 1f* 1fm*
  Stv 10 40 2hod  F2 Mechanika a molekulova fyzika      p 1f* 1fm*
  Pia 8 10 2hod CH 1 Fyzika                  p 1ch

Holubcik
  Uto 16 30 2hod b304 Fyzika 1.                c 1PCF

Kosinar
  Uto 8 10 2hod  X Mechanika a molekulova fyzika      c 1f1
  Uto 9 50 2hod  X Mechanika a molekulova fyzika      c 1fzp 1fmg
  Str 7 20 2hod CH 1 Vyber. seminar z fyziky         s 1ch
  Str 14 00 3hod b404 Matematika pre fyziku          p 1ch
  Stv 9 00 2hod  IX Mechanika a molekulova fyzika      c 1f2
  Stv 12 20 2hod  F2 Mechanika a molekulova fyzika      c 1fmf1 1fmg

Lukac P.
  Pon 9 00 1hod f51 Vakuova fyzika              p 3fmg
  Str 9 00 1hod f51 Diagnostika plazmy            p 4fp
  Str 10 40 2hod f51 Vlny v plazme              v 4fp  5fp
  Str 13 10 2hod f51 Seminar DR                s 2PCF
  Stv 8 10 2hod f51 Seminar                 s 4fp
  Stv 11 30 2hod f51 Seminar                 s 5fp
  Pia 9 00 2hod CH 1 Fyzika                  p 2ch

Luknarova
  Uto 13 10 5hod f73 Lab. cvicenia z fyziky          l 2ch
  Str 16 30 3hod b404 Zaklady fyziky              v 1PCF
  Stv 9 50 2hod f51 Diplomovy seminar            s 5fp

Mark
  Uto 14 00 1hod f51 Elementarne procesy v plazme       p 4fp  4fzp

Matejcik
  Pon 13 10 5hod f73 La. cvicenia z fyziky          l 2ch
  Uto 13 10 1hod f51 Elementarne procesy v plazme       p 4fp  4fzp
  Stv 11 30 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f2

Ocadlik
  Pon 14 00 4hod Principy pocitacov              c 1i

Pavlik
  Uto 8 10 2hod f51 Horenie a detonacia           v 4fzp
  Uto 13 10 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2Mf1
  Str 13 10 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f2
  Stv 8 10 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2fmg
  Stv 14 50 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2fmf

Veis
  Pon 9 50 1hod f51 Vakuova fyzika              p 3fmg
  Str 17 20 2hod f51 Experimentalne metody ...        v 4fp  5fp

Zahoran
  Str 13 10 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f1
  Stv 11 30 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f3
  Stv 14 50 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f2


KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | KATC | KEFM | KG | KMA | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | Nezaradeni

Katedra fyziky tuhých látok
(KFTL)

Bezak
  Pon 11 30 2hod f272 Diplomovy seminar            s 5ftl

Cicmanec
  Stv 10 40 2hod f272 Experimentalne metody FTL        p 4ftl

Dobrocka

Foltin J. /FTL/

Gasparik
  Stv 9 00 2hod f272 Zaklady FTL               p 3fe  3foo 3f

Grajcar
  Uto 8 10 1hod f272 Programovanie pre fyzikov        p 4ftl

Gregus J.
  Stv 8 10 3hod f295 Praktikum z FTL             l 4ftl

Hlubina
  Uto 13 10 2hod f272 Fyzika tuhych latok           p 5ftl
  Uto 14 50 1hod f272 Fyzika tuhych latok           c 5ftl

Kalavsky
  Pia 8 10 2hod f272 Fyzika tuhych latok           c 3ftl 4fzp
  Pia 9 50 3hod f272 Fyzika tuhych latok           p 3ftl 4fzp

Karlovsky
  Uto 10 40 3hod f272 Polovodicove suciastky          p 4ftl
  Uto 9 00 2hod f272 Programovanie pre fyzikov        c 4ftl

Markos
  Str 17 20 2hod f272 Lokalizacia               v 5ftf 5ftl

Pisonova
  Str 8 10 2hod F114 Praktikum z mechaniky          l 1MF2
  Stv 13 10 2hod F114 Praktikum z mechaniky          l 1MF1

Plecenik
  Pon 15 40 2hod f272 Experimentalne metody FTL        p 5ftl

Urban V.
  Pon 8 10 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2Mf1
  Pon 13 10 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2fmf
  Pon 17 20 2hod f272 Fyzika tuhych latok           p 4ftl

Vachula
  Stv 17 20 1hod f272 Uvod do fyziky kovov           p 3ftl


KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | KATC | KEFM | KG | KMA | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | Nezaradeni

Katedra geofyziky
(KGF)

Boda J.
  Pon 11 30 2hod f110 Geodynamika               p 4fg
  Pon 9 00 2hod f110 Nelinearne metody v geofyzike      p 5fg
  Uto 8 10 2hod VIII Makroekonomia              p 4mef
  Uto 12 20 2hod III Makroekonomia              c 4mef
  Uto 14 00 3hod F109 Zaklady ekonomie             p 2me* 4mem

Brestensky
  Pon 13 10 2hod f196 Asymptoticke metody           p 5fg
  Pon 14 50 1hod f196 Asymptoticke metody           c 5fg
  Uto 14 00 3hod G245 Aplik. fyzika              p+c 2gl
  Str 8 10 2hod f110 Zaklady geofyziky            p 3fg
  Stv 9 00 2hod f110 Stavba Zeme               p 5fg

Guba
  Str 16 30 2hod f110 Integralne transformacie         p 4fg
  Str 18 10 1hod f110 Integralne transformacie         c 4fg
  Pon 14 00 3hod f110 Statisticke metody v geofyzike      c 4fg


Hvozdara
  Uto 14 00 3hod f196 Teoria potencialovych poli        p 3fg
  Stv 14 00 2hod f110 Elektromagneticke sondovanie Zeme    p 5fg

Kacmarikova
  Str 9 50 1hod f196 Teoria potencialovych poli        c 3fg

Kostecky
  Uto 10 40 2hod F209 Numer. metody              v 4fgf
  Str 9 50 2hod F209 Numer. metody v mech. kont.       v 5fgf

Moczo
  Str 13 10 2hod GFU Sirenie seizmickych vln         p 4fg
  Str 14 50 1hod GFU Sirenie seizmickych vln         c 4fg

Ondraskova
  Str 9 50 3hod f110 Magneticke pole Zeme           p+c 4fg

Revallo
  Uto 15 40 1hod G130 Aplik. fyzika              c 2gl

Rosenberg
  Str 8 10 1hod F209 Pocitacove metody            v 4fg
  Str 9 00 1hod F209 Pocitacove metody            c 4fg

Sevcik
  Pon 9 50 2hod F209 Seminar z planet. gf. prob.       s 4fgf
  Pon 13 10 4hod G337 Fyzika pre geofyzikov          p+c 3PCF
  Uto 9 00 2hod F110 Magnetohydrodynamika           v 4fgf
  Stv 10 40 2hod F110 Seminar z geof. syntez          s 5fgf

Simkanin J.
  Pon 13 10 2hod B307 Fyzika                  c 1gl
  Uto 17 20 2hod b301 Fyzika                  c 1gl

Turna
  Uto 11 30 2hod f110 Stoch. procesy a systemy         v 5fgf
  Uto 13 10 3hod f110 Statisticke metody v geofyzike      p 4fg
  Str 11 30 2hod F209 Geof. prob. sledov. a analyzy      v 5fgf
  Stv 14 00 2hod CH 2 Fyzika                  p 1gl

Valkovic
  Stv 16 30 2hod b303 Fyzika                  c 1gl
  Uto 17 20 2hod b201 Fyzika                  c 1gl

Brimich
  Str 8 10 2hod GFU Slapove javy a elast. vlast. Zeme    v 4fgf

Vozar
  Str 9.50 1hod f196 Teoria potenc. poli           c 3fgf


KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | KATC | KEFM | KG | KMA | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | Nezaradeni

Katedra jadrovej fyziky
(KJF)

Betak
  Str 13 10 2hod KJF Nerovnovaz. jadr. reakcie        v 5fjf

Berek
  Pia 13 10 2hod b404 Matematika                c 1ch

Bosa
  Pon 9 50 3hod F262 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3fmf
  Uto 14 50 3hod F262 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3fe

Bracinik
  Pon 8 10 2hod XII Matematicke metody fyziky        c 1f3
  Stv 13 10 2hod  I Matematicke metody fyziky        c 1f5
  Stv 16 30 2hod  X Matematicke metody fyziky        c 1f4

Cagarda

Ciliak
  Pon 14 50 3hod G203 Matematika                c 1PCF
  Uto 17 20 2hod b302 Fyzika                  c 1ch
  Str 16 30 2hod b404 Fyzika                  c 1ch

Demetrian
  Stv 16 30 2hod b404 Matematika                c 1PCF

Domin
  Pon 10 40 2hod  T3 Programovanie              c 3fmg
  Stv 8 10 2hod  T3 Programovanie              c 1f4

Durana
  Pon 13 10 3hod F222 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3MF2
  Uto 14 50 3hod F222 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3fmk
  Str 9 50 3hod F222 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3ftf
  Stv 14 50 3hod F222 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3fp

Fedorko
  Stv 14 50 2hod  T3 Programovanie              c 1f5
  Stv 16 30 2hod  T3 Programovanie              c 1f5

Florek
  Pon 8 10 5hod F252 Specialne praktikum z jadrovej fyziky  l 4fjf
  Uto 9 50 2hod F327 Jadrova a subjadr.fyz. 2         p 4fjf
  Uto 11 30 1hod F327 Jadrova a subjadr.fyz. 2         c 4fjf
  Str 13 10 5hod F252 Spec. prakt. z jadr. fyz.        l 4fjf

Hlinka
  Pon 13 10 3hod F223 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3MF2
  Uto 14 00 2hod F327 Experimentalne metody jadr. fyziky    p 3fjf 3fmg
  Str 9 50 3hod F261 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3fjf
  Stv 9 50 2hod F327 Aplikovana jadrova fyzika        p 4fjf
  Stv 11 30 1hod F327 Aplikovana jadrova fyzika        c 4fjf
  Stv 14 50 3hod F261 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3ftl

Holik

Holy
  Uto 11 30 1hod F377 Monit. rad. v ziv. prostr.       v 4fzp
  Uto 13 10 2hod F377 Radiacna envir. fyzika         v 4fjf
  Str 10 40 2hod F377 Aplikacie radioiz. a ...        v 5fjf
  Str 15 40 2hod KJF Radon - meranie a riziko        v 4fjf

Hrmo

Chovan
  Pon 9 50 3hod F222 Prakt. z atom. a jadr. fyz.       l 3fmf
  Str 9 50 3hod F222 Prakt. z atom. a jadr. fyz.       l 3fjf

Chudy
  Str 8 10 2hod F377 Zaklady dozimetrie            p 4fjf
  Str 9 50 1hod F377 Zaklady dozimetrie            c 4fjf

Kollar Dus.
  Str 15 40 2hod KJF Styk mikropoc. s prostredim       v 4fjf

Kollar Dan.
  Str 16 30 3hod CH 1 Matematika                c 1PCF

Kubinec
  Pon 14 00 2hod F327 Modely atomoveho jadra          v 4fjf

Leja
  Pon 17 20 2hod  T3 Programovanie              c 1f1
  Uto 8 10 2hod  T3 Programovanie              c 1f2
  Uto 14 00 2hod  T3 Programovanie              c 1f1
  Uto 15 40 2hod  T3 Programovanie              c 1f2

Masarik

Matos

Pavlovic

Pisutova
  Str 10 40 1hod F327 Numericke metody v jadrovej fyzike 1   p 4fjf
  Str 11 30 1hod F327 Numericke metody v jadrovej fyzike 1   c 4fjf

Rosinsky
  Str 9 50 2hod  T3 Programovanie              c 1f3
  Str 16 30 2hod  T3 Programovanie              c 1f3

Ruzicka J.
  Pon 11 30 2hod F327 Seminar z modernych trendov vo fyzike  s 5fjf

Saro
  Pon 9 50 2hod F327 Diplomovy seminar 1           s 5fjf
  Stv 9 50 2hod F377 Jadr. fyzika a spolocnost        v 5fjf

Simkovic
  Pon 8 10 2hod F109 Matematicke metody fyziky        c 1f1
  Pon 11 30 2hod VII Matematicke metody fyziky        c 1f2

Sivo
  Pon 9 50 3hod F261 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3FI  3fg
  Pon 13 10 3hod F261 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3Mf
  Uto 8 10 3hod F222 Fyzikalne praktikum           l 3fmg
  Uto 14 50 3hod F261 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3fbf
  Stv 14 50 3hod F262 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3faa
  Pia 9 50 2hod F327 Radioaktivita v zivotnom prostredi    v 3fjf

Smotlak

Zenis
  Str 16 30 2hod CH 1 Matematika                c 1ch
  Stv 16 30 2hod b307 Matematika                c 1PCF

Stanys
  Stv 14 50 3hod F222 Prakt. z atom. a jadr. fyz.       l 3foo

Stanicek
  Pon 9 50 3hod F223 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3fmf
  Uto 14 50 3hod F223 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3MF2
  Str 9 50 3hod F223 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3ftf
  Stv 8 10 2hod F377 Spektrometria vzbudenych stavov jadier  v 4fjf

Stavina
  Stv 9 00 2hod c201 Spracovanie experiment. udajov      v 2CH
  Stv 13 10 2hod  T3 Programovanie              c 1f4
  Pia 8 10 2hod  T3 Aplikacny software            v 3fjf 5fzp

Sykora I.
  Pon 12 20 2hod F377 Vybrane kapitoly spektrometrie gama z.  v 4fjf
  Uto 8 10 5hod KJF Vyberove praktikum            l 5fjf
  Uto 12 20 1hod F377 Monit. rad. v ziv. prostr.        v 4fzp
  Stv 13 10 5hod KJF Vyberove praktikum            l 5fjf

Vanko
  Uto 8 10 2hod F327 Teoria hier               p 5mef
  Str 8 10 3hod F327 Teoreticka jadrova a subjadrova fyzika  p 5fjf
  Stv 8 10 2hod F327 Neutrinova fyzika            v 5fjf
  Pia 8 10 2hod F327 Teoreticka jadrova a subjadrova fyzika  c 5fjf

Vanya

Tokar S.
  Pon 8 10 2hod F327 Simulacie v jadrovej fyzike       p 5fjf
  Str 10 40 2hod KJF Vybrane kapitoly z fyziky vysokych ener. v 5fjf


KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | KATC | KEFM | KG | KMA | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | Nezaradeni

Katedra meteorológie a klimatológie
(KMK)

Benko
  Pon 9 00 4hod F360 Praktikum zo synoptickej meteorologie  c 4fmk

Cabajova
  Pon 17 20 2hod F357 Humanna bioklimatologia         v 5fmk

Damborska
  Uto 10 40 2hod F357 Statisticke metody v meteor. a klimat.  p 4fmk
  Uto 12 20 2hod F357 Statisticke metody v meteor. a klimat.  c 4fmk
  Str 9 00 1hod F357 Dynamicka meteorologia          c 4fmk
  Stv 9 50 1hod F357 Mikroklimatologia a agrometeorologia   c 5fmk
  Pia 8 10 2hod F357 Zivotne prostredie            p 2fzp

Gera ml.
  Pon 8 10 2hod F357 Numericke riesenie rovnic atmos. dynam. p 5fmk
  Pon 9 50 2hod F357 Seminar z meteorologickych a num. mod.  s 5fmk
  Uto 11 30 2hod  T3 Programovanie a apl. soft.        p 4PCF
  Str 8 10 2hod  T3 Programovanie a apl. soft.        c 3fmk
  Pia 10 40 2hod CH 3 Meteorologia, hydrol...         p 2PCF

Hesek
  Stv 12 20 2hod F360 Mat. mode. znecist. ovdusia       v 5fmk

Hrouzkova
  Uto 8 10 3hod F360 Synopticka meteorologia         p 4fmk
  Str 9 50 3hod F360 Dynamicka meteorologia          p 4fmk

Hrvol
  Pon 9 50 2hod F358 Meteor. pristroje a poz. met.      p 3fmk
  Uto 12 20 2hod F358 Diplomovy seminar            s 5fmk
  Str 9 50 2hod F358 Zaklady meteor. a klim.         p 3fmk
  Str 13 10 2hod F358 Metody pozor. a merania v met.      p 4PCF
  Str 14 50 2hod F358 Metody pozor. a merania v met.      c 4PCF
  Stv 11 30 2hod F358 Opticke a elektricke javy v atmosfere  p 4fzp 5fzp 4f

Kremler
  Pon 14 00 2hod F357 GIS v meteorologii            v 4fmk

Krajcik

Lapin
  Uto 10 40 2hod F358 Zmeny a premenlivost klimy        p 4fzp 5fmk
  Str 9 50 2hod F357 Regionalna klima strdnej Europy a Sl.  p 5PCF
  Str 14 50 3hod F357 Vseobecna a regionalna klimatologia   p 4fmk
  Stv 8 10 2hod F357 Mikroklimatologia a agrometeorologia   p 5fmk
  Stv 10 40 2hod F360 Aplikovana klimatologia         v 5fmk

Matejka
  Uto 9 00 2hod F358 Teor. nahod. funkcii a jej vyuz. v met. v 5fmk

Melo
  Pon 10 40 1hod F357 Metody klimatologickeho vyskumu     p 3PCF
  Pon 11 30 1hod F357 Metody klimatologickeho vyskumu     c 3PCF
  Pon 14 00 2hod b445 Meteor. a klimatologia          c 2PCF
  Uto 11 30 2hod CH 3 Meteor. a klimatologia          p 2PCF
  Str 13 10 2hod CH 2 Fyzicka geograf.             p 2PCF
  Stv 10 40 1hod F357 Regionalna klimatologia sveta      p 4PCF
  Stv 11 30 1hod F357 Regionalna klimatologia sveta      c 4PCF

Ondras

Petrovic
  Stv 12 20 2hod  XI Symbolicke programovanie a LISP     p 4iui 5iui
  Stv 14 00 2hod  XI Symbolicke programovanie a LISP     c 4iui 5iui

Tomlain
  Uto 8 10 2hod F357 Fyzika prizemnej vrstvy atmosfery    p 5PCF
  Uto 9 50 1hod F357 Fyzika prizemnej vrstvy atmosfery    c 5PCF
  Uto 14 00 2hod F357 Seminar z meteorologie          s 5fmk
  Str 8 10 1hod F357 Dynamicka meteorologia          p 4fmk
  Str 11 30 2hod F357 Priestorova diferenciacia klim. char.  c 5PCF

Wolek
  Pia 8 10 2hod F360 Druzicove a radarove pozorovania met. j. p 5fmk

Zavodsky
  Str 14 00 2hod F360 Chemizmus atmosfery           p 4fzp 5fzp 5f
  Str 15 40 2hod B305 Meteorologia               p 2PCF
  Stv 14 00 1hod F357 Ochrana ovzdusia             p 5PCF
  Stv 14 50 1hod F357 Ochrana ovzdusia             p 5PCF


KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | KATC | KEFM | KG | KMA | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | Nezaradeni

Katedra optiky
(KO)

Chlpik
  Str 14 50 2hod f196 Vlny a optika              c 2f3

Kaluzay
  Pon 13 10 5hod F225 Cvicenia z fyziky            l 2PCF
  Uto 13 10 5hod F225 Cvicenia z fyziky            l 2PCF

Konopka
  Str 14 00 2hod f167 Kvantova optika             p 4foo

Mesaros
  Pon 11 30 2hod f167 Seminar k diplomovej praci        s 5foo
  Uto 9 00 2hod f167 Zvuk ako ekologicka zataz        v 5fzp
  Uto 10 40 4hod f152 Praktikum z nelinearnej optiky      l 5foo

Senderakova
  Pon 8 10 2hod III Vlny a optika              c 2f1
  Uto 10 40 4hod f144 Praktikum z vlnovej optiky        l 4foo
  Str 8 10 2hod  X Vlny a optika              c 2f2
  Str 14 00 5hod f152 Diplomova praca             l 5foo

Strba
  Pon 9 50 2hod f167 Seminar zo specializacie         s 5foo
  Str 9 50 2hod  F1 Vlny a optika              p 2FE  2FI  2M
  Stv 9 00 2hod  F1 Vlny a optika              p 2FE  2FI  2M
  Pia 9 00 2hod f167 Kvantova elektronika           p 4foo

Uherek
  Stv 16 30 3hod FEI Optoelektronicke prenosove systemy    p 5foo

Vojtek
  Uto 8 10 3hod F224 Fyzikalne praktikum           l 3fmg
  Str 9 50 5hod f152 Diplomova praca             l 5foo
  Stv 9 00 2hod f167 Laserova technika            p 4foo
  Stv 14 00 5hod F225 Cvicenia z fyziky            l 2PCF

Zabudla
  Str 10 40 4hod f167 Diplomova praca             l 4foo
  Stv 13 10 5hod f167 Cvicenia z fyziky            l 2 PCF


KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | KATC | KEFM | KG | KMA | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | Nezaradeni

Katedra rádiofyziky
(KRF)

Fabo
  Uto 9 00 4hod F326 Praktikum z cislicovych obvodov     l 5fe
  Uto 13 10 4hod F326 Principy pocitacov            l 1i6
  Uto 16 30 4hod F326 Principy pocitacov            l 1i4

Fischer

Jarosevic

Kohaut
  Pon 8 10 3hod F321 Praktikum zo zakladov elektroniky    l 4fp
  Uto 14 00 3hod F321 Praktikum zo zakladov elektroniky    l 4fe  4foo 4f
  Str 9 50 2hod VIII Elektronika               p 3MF* 4FI

Kundracik
  Pon 13 10 4hod F326 Principy pocitacov            l 1i1
  Pon 16 30 4hod F326 Principy pocitacov            l 1i2
  Pia 10 40 2hod  B Programovaci jazyk C           p 2i*  4fe

Kratky
  Stv 13 10 4hod F326 Principy pocitacov            l 1i5
  Stv 16 30 4hod F326 Principy pocitacov            l 1i3

Kvasnica

Risak

Sura

Tirpak
  Uto 8 10 2hod f196 Elektronika               p 4fe  4fp  4f
  Uto 9 50 1hod f196 Elektronika               c 4fe  4fp  4f
  Stv 9 50 2hod f196 Elektronika               p 4fe  4fp  4f


KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | KATC | KEFM | KG | KMA | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | Nezaradeni

Katedra teoretickej fyziky
(KTF)

Balek
  Pon 9 00 2hod f125 Kvantova teoria pola           p 4ftf
  Pon 12 20 2hod f125 Kozmologia                v 4faa 5faa 5f
  Uto 11 30 2hod f132 Specialny seminar            s 5ftf
  Str 8 10 2hod f125 Kvantova teoria pola           p 4ftf

Bartos
  Pon 18 10 2hod f125 Teoreticka mechanika           c 2FE  2f3
  Pia 9 50 2hod f125 Kvantova mechanika            c 3faa 3fmg 3f

Bona P.
  Pon 9 00 2hod f132 Matematicka fyzika            v 5ftf
  Stv 11 30 2hod f132 Matematicka fyzika            v 5ftf
  Stv 13 10 2hod F232 Vybrane matemat. ulohy vo fyz.      p 3mmm

Demetrian
  Uto 17 20 2hod f125 Termodynamika a statisticka fyzika    c 3fbf 3foo 3f
  Stv 14 50 2hod F328 Termodynamika a statisticka fyzika    c 3fg  3fjf 3f

Dubnickova
  Str 8 10 2hod ??? Zaklady fyziky              v 3mim 3mp* 3m
  Stv 8 10 2hod f125 Uvod do fyziky elem. castic       v 4ftf
  Stv 9 50 2hod VIII Kvantova teoria             p 4F*  4MF*
  Stv 11 30 1hod VIII Matematika pre fyzikov          c 4F*  4MF*

Fecko
  Pon 9 50 3hod  F1 Teoreticka mechanika           p 2FE  2f1  2f
  Uto 9 50 2hod f125 Matematicka fyzika            p 4ftf
  Uto 11 30 2hod f125 Matematicka fyzika            c 4ftf
  Stv 9 50 2hod f125 Matematicka fyzika            p 4ftf
  Stv 11 30 2hod f125 Reprezentacia Lieovych grup vo fyzike  v 4ftf

Ftacnik J.
  Pia 8 10 2hod f125 Termodynamika a statisticka fyzika    c 3FI  3fe  3f

Lietava
  Pon 14 50 2hod  IV Kvantova mechanika            c 3foo 3fp  3f
  Pia 8 10 2hod f132 Kvantova mechanika            c 3fe
  Pia 11 30 2hod F108 Zaklady fyziky              c 3mim 3mp* 3m
  Pia 13 10 2hod f125 Teoreticka mechanika           c 2f2

Markos
  Str 17 20 2hod f272 Lokalizacia               v 5ftf 5ftl

Masar
  Uto 9 50 2hod  T3 Seminar z pocitacovej fyziky       s 5ftf
  Pia 9 50 2hod  T3 Uvod do pocitacovej fyziky        c 3ftf
  Pia 11 30 2hod f125 Uvod do pocitacovej fyziky        p 3ftf

Mojzis
  Pon 9 00 2hod  F2 Mechanika                p 1FA* 1FI  1M
  Pon 10 40 2hod f132 Uvod do standardneho modelu       v 5ftf
  Str 11 30 2hod  F1 Mechanika                p 1FA* 1FI  1M
  Str 14 00 2hod f125 Kvantova teoria pola           c 4ftf
  Stv 9 50 2hod f132 Uvod do standardneho modelu       v 5ftf

Noga
  Pon 10 40 2hod f125 Teoria kondenzovanych latok       p 4ftf
  Str 9 50 2hod f125 Teoria kondenzovanych latok       p 4ftf
  Str 11 30 2hod f125 Metody funkc. integralu vo fyzike    v 4ftf

Sebesta
  Pon 14 00 2hod f125 Seminar z historie fyziky        s 4ftf
  Pon 15 40 2hod f125 Dejiny a metodologia fyz. poznania    v 4F*  4f*  4i
  Uto 11 30 2hod f196 Teoria elmag. pola            p 4F*  4MF1
  Uto 15 40 2hod f125 Z dejin fyziky na Slovensku       v 5M*  5f*

Ziman
  Uto 17 20 2hod  IV Termodynamika a statisticka fyzika    c 3MF2
  Str 17 20 2hod VII Linearna algebra             c 1MF1
  Stv 8 10 2hod f132 Termodynamika a statisticka fyzika    c 3Mf
  Stv 13 10 2hod  IV Linearna algebra             c 1MI1
  Stv 16 30 2hod  V Linearna algebra             c 1MF2


KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | KATC | KEFM | KG | KMA | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | Nezaradeni

Katedra základov fyziky a didaktiky fyziky
(KZDF)

Barica

Bellus
  Uto 13 10 2hod F108 Experimentalne metody skolskej fyziky  p 5FI  5MF*
  Stv 8 10 1hod F108 Fyzika                  c 1MI2
  Stv 12 20 1hod XII Fyzika                  c 1MI1
  Stv 16 30 2hod  F2 Fyzika                  p 1MI1 1MI2

Bohm
  Pon 15 40 2hod  I Vlny a optika              c 2fmf
  Uto 9 50 2hod  F2 Matematicke metody fyziky        p 1f1  1f2  1f
  Str 14 00 2hod  XI Vlny a optika              c 2MF
  Str 15 40 2hod  V Kvantova teoria             c 4F*  4MF*
  Str 17 20 1hod  V Doplnujuca matematika          c 4FA
  Pia 8 10 3hod F145 Spec. prakt. skol. pokusov        l 5MF1 5MF2
  Pia 10 40 3hod F145 Spec. prakt. skol. pokusov        l 5MF2

Danisovic
  Pon 8 10 3hod F145 Spec. prakt. skol. pokusov        l 5MF2
  Str 10 40 3hod F145 Spec. prakt. skol. pokusov        l 5MF1

Grnova
  Pia 9 00 3hod F151 Spec. prakt. skol. pokusov        l 4FA  4FI
  Pia 14 00 3hod F151 Spec. prakt. skol. pokusov        l 3f*  4f*

Hedera
  Uto 9 00 2hod F114 Praktikum z mechaniky          l 1MF1
  Uto 10 40 2hod F114 Praktikum z mechaniky          l 1MF2

Hornansky
  Pon 9 00 2hod f126 Riesenie fyzikalnych uloh        s 5MF1
  Pon 17 20 2hod f126 Riesenie fyzikalnych uloh        s 3f*  4f*
  Stv 9 50 2hod F108 Vybrane kapitoly z fyziky        p 5FI  5MF*
  Stv 11 30 2hod f126 Riesenie fyzikalnych uloh        s 5FI  5MF2

Horvath
  Str 8 10 2hod F113 Praktikum z mechaniky          l 1MF2
  Stv 11 30 2hod F114 Praktikum z mechaniky          l 1FA  1FI

Hympanova
  Str 8 10 3hod F151 Spec. prakt. skol. pokusov        l 4MF1
  Str 10 40 3hod F151 Spec. prakt. skol. pokusov        l 4MF1

Chalupkova
  Str 8 10 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4FI  4MF1
  Str 10 40 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4FA  4MF1
  Stv 11 30 3hod F145 Spec. prakt. skol. pokusov        l 5MF1

Janovic
  Uto 12 20 2hod f126 Didaktika fyziky v zakl. skole      v 5FI  5MF*
  Pia 12 20 2hod f126 Didaktika fyziky             s 3f*  4f*

Klimo
  Pon 8 10 1hod  II Vypoctove cvicenie            c 1FA* 1FI  1M
  Uto 14 50 2hod F328 Mechanika                c 1FI 1FA
  Uto 16 30 2hod F328 Mechanika                c 1MF1
  Stv 16 30 2hod F328 Kvantova mechanika            c 3fg  3fjf 3f

Kosinarova
  Pon 10 40 3hod F108 Matematika pre fyzikov          p 1FA* 1FE  1F
  Str 9 00 1hod f196 Matematika pre fyzikov          c 1FA  1MF1
  Str 9 50 2hod F247 Kalkulus pre nematematikov        v 1FA* 1FI  1M
  Str 11 30 1hod F247 Matematika pre fyzikov          p 2Mf1 2Mf2
  Stv 10 40 2hod  IX Matematika pre fyzikov          c 2Mf1

Koubek
  Pon 10 40 2hod f126 Diplomova praca             s 5MF1 5MF2
  Uto 9 00 2hod f126 Diplomova praca             s 5MF1 5MF2
  Uto 10 40 2hod f126 Didaktika fyziky             s 5FI  5MF1
  Stv 9 00 1hod f126 Didaktika fyziky             p 5FI  5MF*

Lapitkova
  Pon 16 30 2hod XII Fyzika ako zaklad prir. vzdelania    v 5FI  5MF*

Mezey

Pecen
  Uto 13 10 2hod  V Zaklady manazmentu            p 5FI  5MF*
  Pia 9 00 2hod f126 Didaktika fyziky             s 5MF2
  Pia 10 40 2hod f126 Didaktika fyziky             s 5MF1 5MF2

Pecho

Pisut
  Uto 10 40 2hod  F1 Kvantova mechanika            p 3fa* 3fbf 3f
  Stv 10 40 2hod  F1 Kvantova mechanika            p 3fa* 3fbf 3f

Velmovska

Zrubakova
  Uto 9 00 2hod F113 Praktikum z mechaniky          l 1MF1
  Uto 10 40 2hod F113 Praktikum z mechaniky          l 1MF2
  Stv 11 30 2hod F113 Praktikum z mechaniky          l 1FA  1FI
  Stv 13 10 2hod F113 Praktikum z mechaniky          l 1MF1


KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | KATC | KEFM | KG | KMA | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | Nezaradeni

Ústav fyziky
(UF)

Cernak
  Str 15 40 2hod f51 Formovanie vybojov            v 4fp  5fp
  Stv 15 40 2hod f51 Aplikacie fyziky plazmy         p 5fp

Cerny V.
  Uto 9 00 2hod  F1 Termodynamika a statisticka fyzika    p 3FI  3Mf  3f
  Str 11 30 2hod f132 Kmity a vlny v systemoch         p 4mmm
  Str 15 40 2hod f125 Pocitace v realnom svete         v 4i*  5i*
  Stv 13 10 2hod  F1 Termodynamika a statisticka fyzika    p 3FI  3Mf  3f

Dindosova
  Str 9 50 2hod  F1 Demonstracie k predn. Vlny a optika   l 2f* 2MF
  Stv 9 00 2hod  F1 Demonstracie k predn. Vlny a optika   l 2f* 2MF

Jurani

Hanic

Lucan
  Pon 14 00 2hod  T3 Operacne systemy             p 3fmg
  Pon 15 40 1hod f132 Operacne systemy             c 3fmg
  Stv 9 50 3hod  T3 Zaklady prace s PC            c 1fzp
  Stv 16 30 2hod F109 Multimedia                v 4ipg 4mpg 5i

Macko
  Pon 15 40 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f3
  Str 15 40 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f1
  Pia 13 10 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f3

Martisovits V.
  Pon 10 40 2hod f51 Experimentalne vademecum         v 4fp  4fzp
  Pon 13 10 2hod f51 Experimentalne vademecum         v 4fp  4fzp

Morva
  Uto 14 50 3hod f51 Vyboje v plynoch             p 4fzp
  Pia 8 10 3hod f51 Vyboje v plynoch             p 4fp

Morvova
  Pon 9 50 2hod f196 Zivotne prostredie            p 1fzp
  Pon 17 20 2hod f51 Fyzika a chemia atmosfery        v 4fp  5fp
  Str 13 10 2hod f196 Fyzikalne analyticke metody       p 2fzp

Odrobina
  Str 11 30 2hod  T3 Numericke metody             p 3fe  3foo 3f
  Str 18 10 2hod  T3 Numericke metody             c 3fp  4fmg
  Stv 18 10 2hod  T3 Numericke metody             c 3fe  3foo

Pikna
  Pon 13 10 3hod F262 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  l 3Mf

Rahel
  Pon 15 40 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f1
  Str 15 40 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2FE  2fzp

Simor
  Pon 13 10 2hod III Mechanika a molekulova fyzika      c 1f3
  Str 8 10 2hod  IX Mechanika a molekulova fyzika      c 1f4
  Pia 14 00 2hod KFP Mechanika a molekulova fyzika      c 1f5

Sitar
  Pon 9 50 2hod F377 Interakcia ziarenia s latkou       v 3fjf
  Uto 8 10 2hod F377 Detekcne metody fyziky vysokych energii v 4fjf

Szarka
  Uto 13 10 5hod F252 Specialne praktikum z jadrovej fyziky  l 4fjf

Zahoranova
  Uto 13 10 5hod f73 Cvicenia z fyziky            l 2PCF
  Stv 13 10 5hod f73 Cvicenia z fyziky            l 2PCF


KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | KATC | KEFM | KG | KMA | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | Nezaradeni

Katedra humanistiky
(KH)

Hennelova
  Uto 14 00 2hod F247 Psychologia v skolskej praxi       v 5MI  5MT
  Stv 9 50 2hod F246 Psychologia               v 5M*
  Pia 9 50 2hod F247 Ucitelska psychologia          v 3i*  3me* 3m

Kamhal
  Pon 15 40 2hod  V Ludwig Wittgenstein           v 4f*  4i*  4m
  Pon 17 20 2hod  V Uvod do filozofie jazyka         v 4FA  4MD  4M
  Uto 16 30 2hod III Teoria recovych aktov          v 5FI  5MD  5M
  Pia 9 50 2hod  V Uvod do filozofie jazyka         v 3i*  3me* 3m

KH
  Uto 13 10 2hod  C Pedagogika                p 3FI  3MD  3M
  Uto 14 50 2hod  II Pedagogika                s 3MD  3MT1
  Pia 8 10 2hod  II Pedagogika                s 3MI1
  Pia 9 50 2hod  VI Pedagogika                s 3FI  3Mf  3M

Kvasz
  Pon 15 40 2hod  II Dejiny a filozofia MA          v 4f*  4i*  4m
  Pon 17 20 2hod  II Dejiny a filozofia MA          v 4FA  4MD  4M
  Uto 16 30 2hod  II Dejiny a filozofia MA          v 5FI  5MD  5M
  Pia 9 50 2hod  II Dejiny a filozofia MA          v 3i*  3me* 3m

Nemeth
  Pon 14 00 2hod F247 Filozoficka propedeutika         v 4i*  4mna
  Pon 15 40 2hod F247 Teoria racionalneho konania       v 4f*  4i*  4m
  Pon 17 20 2hod F247 Filozoficka propedeutika         v 4FA  4MD  4M
  Uto 14 00 2hod F232 Kapitoly z etiky             v 5MI  5MT

Rybar J.
  Pon 16 30 2hod F232 Uvod do Piagetovej epistemologie a psych v 4FA  4MD  4M
  Uto 16 30 2hod F232 Piagetova epistemologia         v 5f*  5FI  5M
  Stv 14 00 2hod F108 Uvod do kognitivnych vied        p 3i*  4i*  3m
  Pia 9 50 2hod F232 Uvod do dejin ved. a fil. myslenia    v 3i*  3me* 3m

Sykora P.

Teplanova
  Pon 17 20 2hod F108 Fyzika zazitkom             v 4FA  4MD  4M


KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | KATC | KEFM | KG | KMA | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | Nezaradeni

Katedra jazykov
(KJ)

Erdelyi
  Pon 8 10 2hod M125 Anglicky jazyk P             c 1mn*
  Uto 16 30 2hod M125 Anglicky jazyk P             c 1m1  1m2  1m
  Str 11 30 2hod F246 Anglicky jazyk P             c 2fmg 2mng1
  Str 14 50 2hod F232 Anglicky jazyk MP            c 2MT1 2MT2
  Stv 13 10 2hod M125 Anglicky jazyk P             c 2fmg 2mng1
  Stv 14 50 2hod F247 Anglicky jazyk MP            c 1m1  1m2  1m

Gombarik
  Pon 9 50 2hod M125 Anglicky jazyk P             c 1me*
  Pon 11 30 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 1me*
  Uto 14 50 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 1MT1 1MT2
  Uto 16 30 2hod  IX Anglicky jazyk P             c 1m1  1m2  1m
  Str 14 50 2hod M125 Anglicky jazyk P             c 2me*
  Str 16 30 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 2me*
  Stv 13 10 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 1me*

Ilcikova
  Pon 16 30 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 1MF1 1MF2
  Uto 14 50 2hod VIII Anglicky jazyk MP            c 2m1  2m2  2m
  Uto 17 20 2hod  VI Anglicky jazyk MP            c 2f*
  Str 14 50 2hod VIII Anglicky jazyk MP            c 2i*
  Str 16 30 2hod F246 Anglicky jazyk Z             c 2MD  2MI*
  Str 18 10 2hod  X Anglicky jazyk MP            c 1i*
  Stv 14 50 2hod M125 Anglicky jazyk Z             c 2MT* 2Mf* 2f

Klatikova
  Pon 11 30 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 2MD  2Mf1
  Uto 14 50 2hod  V Anglicky jazyk P             c 1MD  1MI*
  Uto 16 30 2hod VIII Anglicky jazyk MP            c 1MD  1MI*
  Uto 18 10 2hod VIII Anglicky jazyk P             c 1i*
  Str 9 50 2hod F246 Anglicky jazyk P             c 1i*
  Pia 11 30 2hod  X Rusky jazyk               c 2*

Minarikova
  Pon 9 50 2hod F246 Anglicky jazyk P             c 1fmg
  Uto 14 50 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 1f1  1f2  1f
  Str 13 10 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 2i*
  Str 14 50 2hod  X Anglicky jazyk MP            c 2i*
  Stv 14 50 2hod  X Anglicky jazyk MP            c 1FI  1f1  1f
  Stv 17 20 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 2f1  2f2  2f

Pazitkova
  Uto 14 50 2hod  IX Anglicky jazyk MP            c 2m1  2m2  2m
  Uto 16 30 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 1m1  1m2  1m
  Uto 18 10 2hod F246 Anglicky jazyk P             c 1i*
  Str 9 50 2hod  X Anglicky jazyk MP            c 1i*
  Str 15 40 2hod F247 Anglicky jazyk Z             c 1MF* 1MT*
  Stv 14 50 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 1FI  1f1  1f
  Pia 9 50 2hod  IX Taliancina                c 2*

Vilasek
  Pon 15 40 2hod F246 Nemecky jazyk Z             c 2i*  2MI*
  Pon 18 10 2hod M125 Francuzsky jazyk Z            c 2m1  2m2  2m
  Str 13 10 2hod F246 Nemecky jazyk MP             c 2i*
  Str 14 50 2hod F246 Francuzsky jazyk Z            c 2i*
  Str 18 10 2hod M125 Francuzsky jazyk MP           c 2i*  2f1  2f
  Stv 17 20 2hod XII Nemecky jazyk MP             c 2f1  2f2  2f
  Pia 12 20 2hod M125 Nemecky jazyk P             c 2*

Zemanova
  Uto 14 50 2hod XII Anglicky jazyk P             c 1f1  1f2  1f
  Uto 18 10 2hod  IX Anglicky jazyk MP            c 1i*
  Str 9 50 2hod M125 Anglicky jazyk P             c 1i*
  Stv 14 50 2hod XII Anglicky jazyk P             c 1FI  1f1  1f
  Stv 16 30 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 2MI1 2MI2
  Stv 18 10 2hod M125 Anglicky jazyk Z             c 1FI  1MI* 1f


KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | KATC | KEFM | KG | KMA | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | Nezaradeni


(Nezaradeni)

Zenis
  Stv 16 30 2hod b307 Matematika                c 1PCF

Imamovic
  Str 16 30 3hod B301 Matematika                c 1PCF

Fano
  Uto 15 40 3hod G203 Matematika                c 1PCF

Ponik
  Stv 14 00 3hod CH 3 Matematika                c 1PCF

Mikus
  Uto 16 30 3hod B305 Matematika                c 1PCF

Regec
  Pia 13 10 3hod b446 Matematika                c 1PCF

Stuller
  Pia 13 10 3hod b404 Matematika                c 1PCF


KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | KATC | KEFM | KG | KMA | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | Nezaradeni

Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu: 15.11.2000.